Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 26e jaargang nr.42, 21 juni 2011

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Speeltuinvereniging Jolijt heropend

EPE- Na jarenlange perikelen rondom de verhuizing is Speeltuinvereniging Jolijt te Epe afgelopen zaterdag, tijdens landelijke speeltuindag, eindelijk officieel heropend. Wethouder Jan Berkhoff was aanwezig voor deze officiÍle gelegenheid op de nieuwe locatie achter de Nieuwe Wisselse School. Hij was zo sportief om in een overal de stormbaan af te gaan en samen met twee kinderen de bel te luiden als openingshandeling. Veel kinderen maakten van de gelegenheid gebruik de diverse speeltoestellen uit te proberen. Daarnaast waren er andere activiteiten zoals het springkussen, een ballonnenclown, schminken en de ijscokar van Roberto. Nieuwe speeltoestellen De openbare speeltuin is te vinden op het grasveld achter de Nieuwe Wisselse School aan de Oude Wisselseweg 35 te Epe. Enkele speeltoestellen zijn vanaf het oude terrein enige tijd geleden al verhuisd naar deze nieuwe locatie en de laatste weken zijn er een paar toestellen bij gekomen zoals een pannaveldje, nieuwe voetbaldoeltjes, een ronde tafeltennistafel en een supernova. Binnenkort worden er op de tegels van het schoolplein stickers aangebracht met daarop speciale activiteiten. Het nieuwe bestuur van Jolijt wordt gevormd door voorzitter Jakob Hut, penningmeester Steven Jans en secretaris Mark de Graaf. Deze drie buurtbewoners hebben zich de laatste jaren druk bezig gehouden met de verhuizing van Jolijt naar de huidige locatie. Gesprekken met gemeente en andere instanties, verplaatsing van oude en aanschaf van nieuwe speeltoestellen en ze houden de boel rondom de speeltuin in de gaten. Dit doen ze niet alleen. De gemeente Epe heeft in de persoon van Robert Souman een beheerder aangesteld die zich bezighoudt met het dagelijks onderhoud. “Hij doen zijn werk goed. Het contact tussen hem en ons als bestuurs-

Emst •

Oene •

Va a s s e n •

We l s u m

MEUBELEN

S L A P E N

www.pijnappel.info Pijnappel Twello | Duistervoordseweg 54 | T 0571 - 271526 Pijnappel Heerde | Dorpsstraat 35 | T 0578 - 691612

“een heilige koe verdient de beste verzorging� Berghorst verzorgt uw auto tot in de puntjes. Of het nu gaat om een correcte autoschade afhandeling een grondige wasbeurt of een complete schoonheidsbehandeling, uw auto is in goede handen. autoschade garantiebedrijf, wasstraat en poetscentrum

GEBR. BERGHORSTĂ’ BV ###Ă’

leden is prima. Hij fungeert ook als vraagbaak. We zien hem zeker als meerwaarde en hopen dat de gemeente, die hem voor een jaar heeft aangesteld, dat ook zo zal zien en Robert langer als beheerder zal behouden,” vertelt Steven. Lidmaatschap De speeltuin is in 1958 opgericht en viert over twee jaar zijn 65-jarig bestaan. Toentertijd heeft Koningin Juliana de speeltuin zelfs officieel erkend. Het is een openbare speeltuin die bedoeld is voor kinderen tot 12 jaar. Het terrein is omheind, kent huisregels en openingstijden. “We willen graag dat de speeltuin breed gedragen wordt, dat het een buurtfunctie krijgt. We zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden en naar vrijwilligers zodat in de toekomst de speelgelegenheid voor de kinderen uit de buurt gewaarborgd blijft. We willen heel graag activiteiten organi-

seren, maar daar hebben we vrijwilligers voor nodig,” laat Steven weten. Jolijt heeft momenteel een actie waarbij een lidmaatschap, die voor een gezin normaal 12,50 per jaar kost, voor dit jaar èn volgend jaar maar 15 euro bedraagt. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website www.speeltuinjolijt.nl.“Voor leden willen we graag activiteiten organiseren en zijn er kortingsaanbiedingen. Daarnaast willen we in de toekomst samenwerking zoeken met een buurtvereniging als de Burgerenk om bijvoorbeeld gezamenlijk een straatspeeldag te organiseren. Maar, Jolijt is een openbare speeltuin waar alle kinderen mogen spelen,” benadrukt Steven. Dat de speeltuin voorziet in een behoefte bleek wel uit het Pinksterweekend toen zo’n 35 kinderen speelden en 7 a 8 ouders rondliepen en uit de activiteiten tijdens de heropening. Voor meer foto’s van de heropening kunt u kijken op de website van Jolijt.

HEERDE/EPE- ZoÂ’n 500 liefhebbers van beachvolleybal streden zaterdag op het Heerderstrand om de eer tijdens het Rabobank Beachvolleybaltoernooi. Er hadden zich 180 teams van tevoren aangemeld maar helaas gooide de weersvoorspelling roet in het eten: enkele teams meldden zich af. Pim Buiting van de organiserende volley-

Heerde, Molenweg 9, Tel: 0578-691199

balvereniging Ormi vertelt: “Het zijn er minder dan voorgaande jaren maar dat heeft er ook mee te maken dat beachvolleybal een populaire sport is. Er worden meerdere toernooien georganiseerd in de omgeving. Het aanbod is groot. Ik denk dat 500 deelnemers hetgeen is dat we in de toekomst ook kunnen verwachten.” Vrijdag werd er eveneens gebruik gemaakt van de volleybalvelden op het strand: een trainer van de Nederlandse volleybalbond gaf die dag clinics aan basisschoolleerlingen en de sportklas van de RSG. “Dat is een uitstekende manier om de sport te promoten”, aldus Pim. Foto: Gerben Dalhuisen. www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS Installatietechniek

Oene tel. 0578 - 641294

Koninklijke Onderscheiding Sypkens Smit

HATTEM- Zaterdagmiddag is Menno Sypkens Smit (1949) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Hattem, Jan Willem Wiggers, reikte een verbouwereerde Menno de bij de onderscheiding behorende versierselen uit. Dit vond plaats tijdens de feestelijke opheffingsbijeenkomst van de Stichting voor Kleinschalige Ontwikkelings Projecten (SKOP) in de Franse School. De heer Sypkens Smit was grondlegger en intermediair van SKOP. Zijn leven staat al bijna dertig jaar geheel in het teken van een beter leefmilieu en betere levensomstandigheden voor mensen in de Casamance, een gebied in het zuiden van Senegal. Hij heeft jarenlang in Senegal gewoond. Senegal De heer Menno Sypkens Smit vertrok in 1975 als student antropologie naar Senegal. Hij deed daar, via de universiteit van Leiden, antropologisch onderzoek naar de invloed van landschaarste op migratie van de bevolking. Enkele jaren later, in 1983, kwam hij terug in Senegal en zag met eigen ogen de achteruitgang van het milieu; met name

de gevolgen van de ontbossing en de verzilting van de rijstvelden. Sindsdien zet hij zich in om de natuur in de Casamance te behouden en te versterken en daarmee de bevolking een meer duurzame basis te geven om een beter leven te leiden. Hij begon kleinschalig met het geven van voorlichting over de milieuproblemen in het gebied van de Casamance, zowel ter plekke als in Nederland, startte al vrij snel met een boomkwekerij met vooral inheemse boomsoorten, introduceerde palmoliepersjes waar-

door de vrouwen met de helft van de inspanningen twee keer zoveel palmolie konden winnen en richtte in 1986 de Stichting Kleinschalige Ontwikkelingsprojecten (SKOP) op ter ondersteuning van de activiteiten van hem en zijn medewerkers in Senegal. In de loop der jaren werden in steeds meer dorpen kwekerijen opgestart. Met de opbrengsten hiervan konden de werknemers in hun levensonderhoud voorzien. In 2003 ontstond de organisatie ARBRES (Association pour le Renforcement des Bois et le Retablisse-

ment de l’Ecosystème en Senegambie). De belangrijkste doelstelling van ARBRES is ecologisch; het behoud en het herstel van de natuur in het overgangsgebied van de Sahel naar het tropische bos in Senegal en Gambia. De afgeleide doelstellingen zijn economisch en sociaal van aard; meer welvaart door het ontwikkelen van economische rendabele, kleinschalige ondernemingen die zoveel mogelijk gebruik maken van hetgeen plaatselijk aanwezig is (grondstoffen, energie), zonder de bronnen uit te putten en meer welzijn door voorlichting, scholingsactiviteiten, gezondheidsvoorzieningen en verbetering van levensbehoeften (bijvoorbeeld schoon water). De filosofie achter de verschillende projecten is het toepassen van kleinschaligheid op grote schaal met een grote impact. Na 25 jaar zijn de door Menno Sypkens Smit opgerichte activiteiten grotendeels zelfstandig en nauwelijks nog afhankelijk van financiÍle bijdragen door derden. Daarom is SKOP een aantal jaren geleden begonnen met het overdragen van de verantwoordelijkheden in de bosbouwprojecten in Senegal en Gambia naar geschikte structuren ter plaatse en heeft zich opgeheven.

Stichting voor Kleinschalige Ontwikkelings Projecten In 1986 is de Stichting Kleinschalige Ontwikkelings Projecten opgericht, ter ondersteuning van de activiteiten van Menno Sypkens Smit en zijn medewerkers in Senegal. De belangstelling in Nederland voor de boomplantactiviteiten in Senegal nam toe toen Menno Sypkens Smit in datzelfde jaar de ‘Bomenpenning’ van stichting De Twaalf Ambachten won. Vooral een radio-uitzending van Vroege Vogels leverde veel publiciteit en 500 donateurs op. In Senegal volgde de oprichting van FDPPE (Foundation pour le DÊveloppement de Projects à Petite Echelle = de letterlijke vertaling van SKOP in het Frans). FDPPE wist het project thematisch en regionaal uit te breiden. Met de opbrengsten van economische activiteiten konden de werknemers in de kwekerij in hun levensonderhoud voorzien. Over de activiteiten van SKOP is, in opdracht door het bestuur, de film “Een boom is belangrijk” gemaakt door Markomedia.


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Loket Welzijn en Zorg gesloten

Gemeentehuis B ez oek adr es ezoek oekadr adres Marktstraat 1, 8181 JE Heerde Postadr es ostadres Postbus 175, 8180 AD Heerde Telef oonnummer elefoonnummer (0578) 699 494 Faxnummer (0578) 695 288 E-mailadr es E-mailadres gemeente@heerde.nl Internetsite www.heerde.nl

Dinsdag 28 juni is het loket Welzijn en Zorg van de gemeente Heerde gesloten. Op die dag is het loket ook telefonisch niet te bereiken. Dit komt door een training voor de medewerkers van het team Werk en Welzijn, waar dit loket onder valt.

Berghuizerbad gesloten In verband met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is het bad van 30 juni tot en met 8 juli gesloten.

Collectes Openingstijden ‘s morgens 08.30 - 12.30 uur ‘s middags alleen op afspraak telef onisch ber eik baar elefonisch bereik eikbaar 08.30 - 16.00 uur Bur ger zaken ook iedere maanBurger gerzaken dag •van 16.30 tot 19.30 uur geopend.

Telef oonnummers: elefoonnummers: Ser vic elijn ervic vicelijn (0578) 69 95 99 E-mailadr es E-mailadres servicelijnow@heerde.nl

Loket Welzijn en Z or g: Zor org: (0578) 69 95 65 afspraak buiten openingstijden mogelijk

Afv alinzameling fvalinzameling K lan vic e ROV A: lanttenser enservic vice ROVA: (038) 4273777 klantenservice@rova.nl

O pvang zzw wer en erffdier dieren Dierenbescherming `Edo Hammers`, Kampen Tel. 038-3319013 E-mail: info@dierenbeschermingkampen.nl Stichting Amividi Tel: 088-0064654 of 038-4445075 Email: zwolle@amivedi.com

Voor meer inf or ma tie infor orma matie Eerdere publicaties, gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’s en - verslagen, vacatures en informatie over diensten en producten die de gemeente levert, vindt u op onze website www.heerde.nl.

Het Nederlandse Rode Kruis collecteert van 20 tot en met 25 juni

Inzameling oud papier Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke vrijdag en zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de Veldweg in Heerde. Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks dagelijks, behalve op zondag, uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen.

Militaire oefeningen Er wordt weer een aantal militaire oefeningen gehouden. Deze vinden plaats: -

Schaderegeling Als er schade door de oefening is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens, zoals Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 20703 2500 ES Den Haag Telefoon: 070 – 3396701

Aanvragen omgevingsvergunningen Het college van Heerde heeft in de periode van 8 juni 2011 tot 15 juni 2011 de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ontvangen: -

Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld kan iedere zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingeleverd op het kerkplein aan de Valkstraat.

-

Jenaplanschool Heerde zamelt op 23 en 24 juni oud papier in. Op 28 en 29 juni kan bij de Horsthoekschool aan de Oenerweg in Heerde oud papier worden ingeleverd. Op woensdag is er om 18.30 uur hulp bij het lossen/laden.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Het college van Heerde heeft het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen voor: -

het bouwen van een shopgebouw, het slopen van het bestaande shopgebouw en droogloopluifel en het veranderen van de inrichtion Het Veen, R ijksw eg A50’ in ting op het perceel ‘ Tanksta ankstation Rijksw ijksweg Heerde Heerde.

De betreffende stukken liggen met ingang van woensdag 22 juni 2011 gedurende zes weken (tot 3 augustus 2011) ter inzage bij de balie Vergunningen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Belang\ hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

van 14 juni tot en met 25 juni: in het vierkant Elburg, Heerde, Ede, Nijkerk, Zeewolde van 20 juni tot en met 24 juni: in het vierkant Harderwijk, Ede, Arnhem, Apeldoorn, Wezep

voor het slopen van een schuur op het perceel Veerstraat 17 te Heerde voor het plaatsen van een woning op het perceel Zwartekolk 34 te Wapenveld voor het plaatsen van een modelwoning op het perceel Eperweg 62 te Heerde voor het saneren van de slaapkamer op het perceel Nachtegaalweg 44 te Wapenveld voor het aanbrengen van een kopgevel op het perceel Zuppeldseweg 87 te Heerde

De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij de balie Vergunningen, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur. Een bezwaarschrift kan worden ingediend nadat het besluit op de aanvraag is bekendgemaakt.

Verleende omgevingsvergunning Het college van Heerde heeft een omgevingsvergunning verleend voor: het slopen van een schuur op het perceel Veerstraat 17 te Heerde Verzonden: 9 juni 2011 -

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 2 3

4WWWHEERDENL

Verleende bouwvergunning

Activiteitenkalender De gemeente Heerde biedt culturele instellingen op deze plaats de gelegenheid hun voor publiek toegankelijke culturele activiteiten aan te kondigen. Daartoe kunnen de activiteiten ingevoerd worden in de daarvoor beschikbaar gestelde database (website Platform Kunst en Cultuur Heerde) waaruit vervolgens iedere week een actuele agenda wordt samengesteld. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de secretaris van het Platform Kunst en Cultuur: Marga Franken, e-mail: margafranken@planet.nl, telefoon 0578 - 694454.

Activiteiten maandag 20 tot en met vrijdag 24 juni - Zwemvierdaagse Zwem- en waterpolovereniging Octopus organiseert de jaarlijkse zwemvierdaagse in het Berghuizerbad in Wapenveld. Iedereen die in het bezit is van het zwemdiploma A kan deelnemen. De start is elke avond om 18.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt ₏ 6,— per persoon. Meer informatie? Bel met Yvonne Gelmers, 06 - 25443859, of mail naar bege@kpn.nl. zaterdag 25 juni - Veluwe aMU-Zant Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina Heerde organiseert een groot muziek- en zangfestijn op het Heerderstrand. Met Veluwe aMU-Zant wordt een muzikale uitvoering neergezet in de meest brede zin van het woord. Dat betekent goed in het gehoor liggende muziek en zang, omlijst met speciale effecten in een ongedwongen sfeer. Veluwe aMU-Zant 2011 wordt een echt muziekfeest met een programma dat helemaal is afgestemd op een breed publiek. Voor meer informatie: www.veluwe-amuzant.nl. -

Trek ker Trek ekker Tractorpulling Wapenveld organiseert een Trekker Trekwedstrijd. Deze vindt plaats tussen 15.00 en 21.30 uur in een weiland aan Het Oever in Wapenveld.

-

Speeltuindag Van 10.00 tot 16.00 uur: speeltuindag in speeltuin Pinkeltje in Wapenveld.

Het college van Heerde heeft de volgende bouwvergunning verleend: reguliere bouwvergunning voor: - het plaatsen van 11 zeecontainers op het perceel Europaweg 26 te Heerde Verzonden: 7 juni 2011 Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.

Inzet mobiele puinbreker Het college van Heerde heeft op 10 juni 2011 een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval ontvangen van: -

Milieutechniek Boverhof, Europaweg 26 te Heerde met betrekking tot de inzet van een mobiele puinbreekinstallatie op het perceel Kazerweg 2 te Wapenveld veld.

De puinbreekinstallatie is van 27 juni tot en met 30 juni 2011 op dit perceel in werking, waarbij de voorschriften van bovenvermeld besluit van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen & Handhaving, telefoon 0578 - 699433.

Zomerrooster Berghuizerbad

30 juni en 1 en 2 juli - Oranjefeest aan de Beatrixweg in Hoorn Donderdagavond: conferences met Karel van de Kate, muzikale omlijsting door het duo His & Co. Vrijdagmiddag: disco voor kinderen; ’s avonds is er een playbackshow door de buurten, de Millenniumshowband verzorgt dan de muziek. Zaterdag: de hele dag feest met o.a. kindertheater, rommelmarkt, ballonnentovenaar en zeskamp. De Real Time Showband en Jettie Pallettie treden ’s avonds op. juli en augustus - Openstelling Johanneskerk Heerde In de zomermaanden is de kerk iedere zaterdag- en dinsdagmiddag open. Tussen 14.30 en 15.15 uur wordt ook op het orgel gespeeld. Tijdens de Hessendagen op 12 en 26 juli en 9 augustus is ook de toren van de kerk geopend (16.00 - 16.30 uur). In volgende activiteitenkalenders treft u meer informatie aan. zaterdag 10 september - Uitmarkt Het Platform Kunst en Cultuur Heerde organiseert de 2e Uitmarkt. Vele culturele instellingen presenteren zich van 13.00 tot 17.00 uur in het centrum van Heerde op het gebied van kunst, zang, muziek en dans. Er zijn stands van diverse van deze instellingen. Voor de kinderen wordt, evenals vorig jaar, een creatieve activiteit georganiseerd. Op deze manier kunt u kennis maken met de diversiteit aan culturele instellingen in Heerde. ’s Avonds wordt u een gevarieerd muzikaal programma aangeboden in het Dorpshuis. Hier zullen de Bigband Heerde, Dansstudio Juliette, de dansgroep van de Hank o.l.v. Yvonne Ballijns, Allotria en Annelie Franken begeleid door Noortje Strik optreden.

In verband met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is het bad van 30 juni tot en met 8 juli gesloten gesloten. Vanaf zaterdag 9 juli zijn de openingstijden voor het vrijzwemmen als volgt: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

10.00 - 13.30 uur 10.00 - 13.30 uur 09.00 - 13.30 uur* 10.00 - 13.30 uur 10.00 - 13.30 uur 10.00 - 13.30 uur 09.00 - 13.30 uur

en

18.30 - 20.00 uur

en

18.30 - 20.00 uur

* het 1e uur alleen voor volwassenen Vanaf maandag 15 augustus geldt weer het normale programma.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 24

Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

4WWWHEERDENL

Kennismaken met raadsleden Johanna den Boef

Silvia van Amerongen

1. Wie is Johanna den Boef? Sinds 1998 ben ik raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik ben getrouwd met Hans en samen hebben wij 2 dochters, 1 schoonzoon en 2 kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik productiemedewerkster bij VMT. Mijn hobby’s zijn mijn Duitse Herder Jarah, ik heb een hele grote tuin en fuchsia’s waar ik heel veel uren in kwijt kan, ben bezoekvrijwilliger op Groot Schuilenburg en draai kantinedienst bij VEVO.

1. Wie is Silvia van Amerongen? Sinds 2010 ben ik raadslid voor GroenLinks. Ik ben getrouwd met Paul en heb twee dochters. Sinds 1999 ben ik (als het ware) geÍmigreerd vanuit Den Haag en in Heerde komen wonen. In het dagelijks leven ben ik viooldocent. Tuinieren is ÊÊn van mijn hobby’s. Daarnaast houden we verschillende dieren, katten, paard en binnenkort komt er een hond. En ik lees graag en kijk graag films.

2. Waarom heb je je kandidaat gesteld voor het raadslidmaatschap? Omdat ik me maatschappelijk en politiek betrokken voel. Al 34 jaar ben ik lid van de PvdA. Van daaruit ben ik gevraagd om in de raad van Heerde plaats te nemen. Eerst als steunfractielid en vanaf 1998 als raadslid. 3. Wat zijn de onderwerpen die jouw volle aandacht krijgen? Jeugd, ouderen en de leefomgeving. We wonen in ĂŠĂŠn van de mooiste dorpen in Nederland en ik vind dat je dat moet gebruiken, maar zeker ook bewaren. 4. Wat zou je het liefst vandaag nog veranderen in de gemeente Heerde? EfficiĂŤnter werken binnen het gemeentelijk apparaat. De raad moet efficiĂŤnter vergaderen, minder onnodige opmerkingen maken en elkaar en zichzelf niet steeds herhalen. Een ambtenaar heeft een openbare functie en moet zich daar ook van bewust zijn naar zijn omgeving toe. Het is daarbij bijvoorbeeld belangrijk dat zij zich houden aan de werktijden zoals die zijn afgesproken. 5. Wat is de meest ingrijpende situatie geweest in je loopbaan als raadslid? De MKZ-crisis. Een ramp voor mens en dier wat achteraf nooit zo had mogen gebeuren. 6. Voor wie heb je bewondering? Voor Hans. Ik hou van mensen met passie voor de dingen waar ze in geloven. Ik ben lid geworden van de PvdA in de tijd van Joop den Uijl. Die was daar een groot voorbeeld van. En president Kennedy ten tijde van de Koude Oorlog. En Nelson Mandela. 7. Hoe ben je voor de burger bereikbaar? Telefonisch op nummer 0578 - 693301 en via e-mail johannadenboef@planet.nl en ik ben heel persoonlijk aanspreekbaar.

2. Waarom heb je je kandidaat gesteld voor het raadslidmaatschap? In Den Haag was ik ook al politiek actief. Ik had met mezelf afgesproken te stoppen, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Omdat ik me nu wat meer een Heerdenaar voel, heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken en ben me weer met politiek bezig gaan houden. 3. Wat zijn de onderwerpen die jouw volle aandacht krijgen? Ik ben een soort politieke alleseter. Er is geen specifiek onderwerp dat mijn volle aandacht heeft, maar voel me bij heel veel onderwerpen betrokken. Er zijn wel een paar speerpunten: de ontwikkeling van Wapenveld, de situatie van jongeren en onderwijs en het groener maken van Heerde. 4. Wat zou je het liefst vandaag nog veranderen in de gemeente Heerde? In de sociale sector de besluitvorming rond de brede school. Er wordt daar te krampachtig vastgehouden aan een concept van vijf jaren geleden. De bestuursstijl die gekozen is, druist in tegen mijn gevoel van democratie. Een brede school moet ingevuld worden op een manier die past bij deze gemeente. Ik wil heel graag het centrum van Heerde autovrij zien. In ieder geval de parkeergelegenheden buiten het centrum te concentreren, te beginnen bij de parkeerplaats voor het gemeentehuis. 5. Wat is de meest ingrijpende situatie geweest in je loopbaan als raadslid? Het meest ingrijpende proces vind ik de besluitvorming rond de brede school. Juist omdat het zoveel mensen raakt in Heerde. 6. Voor wie heb je bewondering? Op politiek niveau bijvoorbeeld Obama en Femke Halsema. Maar in het algemeen heb ik bewondering voor mensen die hun ambities waarmaken, zonder dat ze aan zichzelf voorbijlopen. Mensen die een juiste balans hebben kunnen vinden in het persoonlijke en het politieke. 7. Hoe ben je voor de burger bereikbaar? Telefonisch op nummer 0578 - 696111 en via e-mail groenlinks.heerde@gmail.com en ik ben heel persoonlijk aanspreekbaar. Binnenkort ben ik ook via twitter te volgen. 8. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Wolf Hall van Hillary Mantel. Politiek genie ten tijde van Hendrik VIII. Daarnaast lees ik ook heel graag boeken van schrijvers als Dan Brown.

8. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Het 6e deel van de Stam van de Holenbeer van Jean M. Auel.

9. Wat is je favoriete vakantieland? ItaliĂŤ, maar in het verleden ging ik ook heel graag naar Noorwegen en Polen. We trekken vaak rond en kamperen graag.

9. Wat is je favoriete vakantieland? Nederland en eigenlijk “het broek� in Heerde. Ook de kust trekt me.

10. Welke tv-uitzending mis je liever niet? Actualiteitenprogramma’s, Pauw en Witteman, Buitenhof, Vrije geluiden en dierenprogramma’s op National Geographic.

10. Welke tv-uitzending mis je liever niet? Pauw en Witteman, Journaal en als Ajax voetbalt (al blijf ik daar niet voor thuis).

Verder moeten wij ‌‌. Wat meer op werkbezoek, of in ieder geval met burgers contact leggen. Een soort dorpsschouw houden bijvoorbeeld. De raad zit nog te veel in zijn ivoren toren en ik ben er voorstander van om bij het behandelen van bepaalde thema’s meer interactie met de burger te hebben in de vergadering. Ruimte voor spel en sport en activiteiten voor de jeugd in de openbare ruimte creÍren. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan trapveldjes, crossbanen etc.

Verder moeten wij ‌‌. Goed op de financiÍn letten. En niet te veel aan Heerde vernielen, vooral op het gebied van de ruimtelijke ordening. Wat ik nog kwijt wil ‌‌. Is dat mensen vooral met heel veel plezier in Heerde moeten kunnen wonen, werken en gebruik maken van de vele faciliteiten die onze gemeente te bieden heeft.

Wat ik nog kwijt wil ‌‌. Dat er te vaak vergaderd wordt over de gebouwen in plaats van dat waar ze voor bedoeld zijn. Als het gaat om accommodaties gaat het vaak eerst over de gebouwen en dan wordt gekeken wat er in zou moeten. In de raad zou de balans meer door moeten slaan naar de sociale thema’s.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 25

4WWWHEERDENL Van de gemeenteraad Raadsinformatie van de gemeenteraad van de gemeente Heerde

Raadsvergadering 27 juni 2011 Maandag 27 juni 2011 komt de gemeenteraad bij elkaar om te besluiten over een aantal raadsvoorstellen. Locatie: raadzaal van het gemeentehuis, ingang Dorpsstraat. Begintijd: 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom, want de vergadering is openbaar. De vergadering is ook te beluisteren via Radio 794 van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur. De agenda met bijlagen kunt u vinden op www.heerde.nl onder de knop Organisatie & Bestuur, Bestuursinformatie. Wilt u inspreken? Insprekers die iets willen zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat, kunnen dat tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering doorgeven bij de raadsgriffier via tel. (0578) 69 94 94 of e-mail

b.espeldoorn@heerde.nl. Insprekers wordt verzocht hun bijdrage op papier aan de raadsgriffier Bianca Espeldoorn te geven of te mailen naar b.espeldoorn@heerde.nl. De raadsvoorstellen zijn verdeeld in B-onderwerpen en A-onderwerpen. B-onderwerpen zijn onderwerpen waar nog over gediscussieerd kan worden of waar stemming over plaatsvindt. Over A-onderwerpen vindt geen discussie plaats. Deze agendapunten worden bij hamerslag afgedaan. 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Verslag vergadering 30 mei 2011 4. Spreekrecht publieke tribune B-onderwerpen 5. Rijksinpassingsplan Hoog-

watergeul Veessen-Wapenveld De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voornemen van de staatssecretaris om voor de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld een Rijksinpassingsplan op te stellen en hierover geen zienswijze in te dienen. Met het plan worden de gemeentelijke belangen gewaarborgd bij de realisatie van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. 6. Voorjaarsnota 2011 Hiermee wordt over de eerste 4 maanden van 2011 door het college verantwoording afgelegd aan de raad. De raad wordt voorgesteld van de nota kennis te nemen en de hierin opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen. 7. Perspectiefnota 2012 inclusief investeringslijst 2012-

2015 In dit document wordt in hoofdlijnen geschetst welke beleidsontwikkelingen actueel zijn. De raad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen en de financiĂŤle kaders vast te stellen ten behoeve van de voorbereiding van de programmabegroting 2012. A-onderwerp 8. Vaststelling bestemmingsplan “Agrarisch gebied, 67e herziening (Kasteelweg 1)â€? Het bestemmingsplan vormt een juridische en planologische basis voor de realisatie van een woning op het perceel Kasteelweg 1 te Heerde naast de bestaande woning. 9. Ingekomen stukken en mededelingen 10. Actualia 11. Sluiting

Project Duurzaam (T)huis Heerde

Indienen bezwaar- of oepschr if beroepschr oepschrif iftt ber Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen, afhankelijk van het type besluit. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde. Een beroep moet u sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AA Zutphen. Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit doet u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Ook hiervoor moet u griffierecht betalen.

Wilt u uw woning isoleren en zo energie en geld besparen? De gemeente Heerde helpt u hier graag bij. Daarom is het project “Duurzaam (T)huis Heerdeâ€? opgezet voor particuliere woningeigenaren. U kunt via de website www.duurzaamthuisheerde.nl advies krijgen over isoleren en een beroep doen op de isolatiesubsidie. Waarom dit project? De gemeente Heerde vindt energiebesparing belangrijk. Daarom wil de gemeente particuliere woningeigenaren helpen om hun huis te isoleren. De provincie betaalt mee aan dit project. Voor wie? Heeft u een eigen huis dat vóór 1980 is gebouwd met een maximale WOZ-waarde van â‚Ź 350.000,—? Vraag dan deze subsidie voor woningisolatie aan. De enige andere voorwaarde is dat u het huis niet verhuurt, maar er zelf in woont. Waarvoor subsidie? U kunt subsidie krijgen voor: - dakisolatie - gevelisolatie (spouwmuur) - vloerisolatie Subsidiebedrag De subsidie bedraagt 1/3 van de gedane investering, met een maximum van â‚Ź 500,—. Informatie Op de website www.duurzaamthuisheerde.nl vindt u alle informatie en kunt u het aanvraagformulier downloaden. Als u geen internet heeft, kunt u een aanvraagformulier bij het gemeentehuis ophalen.

Indienen van klachten Wanneer uw brief niet tijdig is beantwoord, u onheus bent behandeld of klachten heeft over gedragingen van bestuurders of ambtenaren van de gemeente, kunt u op grond van de klachtenregeling een klacht indienen bij het college van Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 26

HRIJVING C S IN N E P O O K R E V START 6 TUSSENWONINGEN 2 HOEKWONINGEN EN E KOLK NIEUWBOUWPLAN D

De J H ER X ZGJ H O X N Uw makelaars

Na het succes van de 1e fase wordt gestart met de verkoop van de laatste 8 rijwoningen

Dinsdag 28 juni 2011 U bent op deze datum van harte welkom op ieder tijdstip tussen 19.00 en 21.00 uur in ‘t Spyker aan de Putterweg 2 te Wapenveld. Op deze avond kunt u zich door de aanwezige makelaars laten informeren en is de verkoopdocumentatie inclusief prijslijst voor u beschikbaar.

MOZA Makelaardij & Hypotheken Stationsweg 7 Wapenveld Telefoon: 038-4479955

EN

COMPANJ RIPHAG makelaars

Companjen en Riphagen makelaars Dorpsstraat 16 Heerde Telefoon: 0578-692532

Een ontwikkeling van:

* Vanaf 28 juni kunt u zich inschrijven op een van de woningen, 11 juli 2011 om 17.00 uur sluit de inschrijving (loting geschiedt conform voorwaarden van de gemeente Heerde).

www.dekolkwapenveld.nl

i.s.m.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 7 2

Olthuis ruimt op! TWEEDE PA A R

HALVE

PRIJS Van elke twee paar die u afrekent is ....

het goedkoopste paar voor de helft !

Ook geldig op afgeprijsde artikelen.

Hattem - Heerde - Epe Kerkstraat 4b (038) 333 43 40 Hattem Dorpsstraat 6 (0578) 69 60 01 Heerde

Hoofdstraat 87 (0578) 61 20 58 Epe Internet: www.olthuisschoenen.nl

Twitter

Facebook


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 8

Tv-kijken alsof je er zelf bij bent met het Glasvezel Alles-in-één Pakket Nu de eerste 3 maanden gratis  5NN_`PUR_] acXVWXR[  @b]R_`[RY V[aR_[RaaR[  C\\_QRYVT ORYYR[

AD 10957/05-11 Hattem, Heerde en Wapenveld

Schrijf je in voor 25 juni en zorg dat heel Hattem, Heerde en Wapenveld glasvezel krijgen!

55.-

0.-

/mnd*

'Abwbmofgpdbiaqslloebq>iibp*fk*ŠŠkM^hhbq?olkp+ So^^dabsbohlmbolchfghlmhmk+`lj,di^psbwbislloab_bp`efh_^^oebfabkabsllot^^oabk+

kpn infocenter Hattem en Heerde | kpn.com/glasvezel


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 9

Gardena® Classic slangenwagen 60TS ™ met 20 m slang 1/2” ™ compleet gemonteerd

PER STUK

50,00

ALLES VOOR

HUIS& TUIN!

®

Saer zelfaanzuigende zwembadpomp met filter

Antiworteldoek ™ waterdoorlatend ™ breedte: 50 t/m 525 cm

™ zwembad circulatie ™ zwembad filtersystemen ™ voor schone of licht vervuilde, niet-explosieve vloeistoffen

PER STUK

380,00

Veiligheidsschoenen laag, Rome ™ maat: 36 t/m 47

www.vwc.nl Wij maken het u graag gemakkelijk

Bureaustoel Modena NEN EN1335

ϯŚĂůĞŶ = ϮďĞƚĂůĞŶ

PER PAAR

20,92

ŽŵĨŽƌƚĂďĞůǁĞƌŬĞŶ

Goed meubilair is van ongekend belang om comfortabel en ergonomisch verantwoord te kunnen werken. VWC voert een buitengewoon breed assortiment van kwalitatief hoogwaardig kantoormeubilair. Van eigentijds design tot en met meer conventioneel. En van bureaustoelen tot en met archiefkasten, bureaus, vergadertafels, banken, barkrukken, noem maar op. Voor ieder budget is er een pasklare meubeloplossing voor handen. Want naast gerenommeerde A-merken als Markant, Interstuhl en Senator, levert VWC tevens meubels van onder andere Huislijn, GDB en BETA. En zelfs voor tweedehands kantoormeubelen bent u bij VWC aan het juiste adres!

Incl. HI armleggers, synchroonmechaniek, schuifzitting, klikrug, gewichtsinstelling, 2 jaar garantie. Leverbaar in de stofkleuren zwart, blauw of rood.

PER M VANAF

2

0,89

EŽƌŵĂĂůϯƐƚƵŬƐΦϴϴϱ͕Ͳ Nu 3 stuks

ΦϱϵϬ͕Ͳexcl. BTW

ƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬǀǁĐŐƌŽƵƉ

stŽŽŬǀŽŽƌƌĞůĂƟĞŐĞƐĐŚĞŶŬĞŶ͘ϭϬϬϭůĞƵŬĞŝĚĞĞĞŶŽƉŽŶnjĞǁĞďƐŚŽƉ KĨǀƌĂĂŐĞĞŶĐĂƚĂůŽŐƵƐĂĂŶ͘

Wildkamp Heerde | Kanaaldijk 12 | E heerde@wildkamp.nl

Kijk op wildkamp.nl of bel 0523 - 68 75 10 Prijzen geldig t/m 2 juli en zolang de voorraad strekt

ĚƌĞƐ͗ Telefoon: ͲŵĂŝů͗

WƵƩĞŶƐƚƌĂĂƚϭϮ ϴϮϴϭW'ĞŶĞŵƵŝĚĞŶ 038-3852400 info@vwc.nl

ĚƌĞƐ͗ Telefoon: ͲŵĂŝů͗

ĞƚŽŶƐƚƌĂĂƚϮϳͲϭ ϴϮϲϯ><ĂŵƉĞŶ 038-3852406 kampen@vwc.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 10

Fietsbrug naast Hanzeboog geopend

60 jaar getrouwd

HATTEM- De fietsbrug, het nieuwe fietspad naast de Hanzeboog, de nieuwe spoorbrug over de IJssel, is vrijdagmiddag op feestelijke wijze geopend. De wethouders René de Heer van Zwolle en Luuc Teuben van Hattem, gedeputeerden Gerrit-Jan Kok van de provincie Overijssel en Conny Bieze van de provincie Gelderland en Jan Mulder, directeur ProRail regio Noord-Oost namen de fietsbrug die middag in gebruik. De nieuwe fietsroute is vanuit Zwolle te bereiken via de Schellerdijk en vanuit Hattem via de Gelderse Dijk–Gapersweg of via de woonwijk Gaperslanden. De komende tijd wordt op verschillende plaatsen de bestaande bewegwijzering vervangen. Om de route voor de fietser naar de toekomst toe te ver-

beteren wordt in Hattem nog een tweetal fietspaden aangelegd. De eerste gaat door de in aanleg zijnde woonwijk Assenrade richting centrum. Het andere fietspad loopt eerst parallel aan het spoor richting Hilsdijk. Het pad buigt vervolgens naar het zuiden en sluit aan bij het bestaande fietspad Rozenboomspoor. De snelfietsroute eindigt in Zwolle bij de Koggelaan. Vanuit daar kunnen fietsers doorrijden via de Koggetunnel naar de binnenstad of rechtdoor/rechtsaf naar de zuidzijde van het station. Waar deze fietsroute precies komt te liggen wordt bekeken binnen het project de Spoorzone. De fietsbrug is mogelijk gemaakt door de gemeenten Zwolle en Hattem, ProRail en de provincies Overijssel en Gelderland.

CU peilt meningen gebruikers EPE- Toos en Drikus Nijland delen al meer dan 66 jaar lief en leed met elkaar. Gisteren waren ze 60 jaar getrouwd en dat vieren ze zaterdag uitgebreid met een receptie in partycentrum Vossenberg in Wissel. Wie Drikus en Toos kent - en wie kent ze niet? - weet dat het echtpaar houdt van aanpakken. Stilzitten is een woord dat ze nauwelijks kennen. “Dat kunnen we niet”, zegt Drikus. Zelfs nu ze op leeftijd zijn, hij 85 en zij 84 jaar, brengen ze nog pakketjes weg voor Selekt vracht. Hij achter het stuur en zij als zijn TomTomToos, zoals hij zegt. Drikus begon op 13-jarige leeftijd met werken. “Mijn vader haalde me van school af. Ik moest met hem mee, hij was rietdekker.” Een beroep dat hem niet echt aanstond. Acht jaar lang is hij langs de deuren gegaan als melkboer waarna hij is komen werken bij de ambachtsschool, oftewel de LTS de Hammershoek. Daar was hij actief in de kantine. Een plek waar hij met liefde over praat. “We hadden altijd allerlei feesten, van school maar ook van allerlei verenigingen. Het was een grote kantine waar dat goed kon.” Niet alleen Drikus maar ook Toos heeft in de kantine gewerkt, ruim 13 jaar. “Ik maakte pannen vol met soep en maakte daarnaast ook

schoon.” Ze is niet een huisvrouw geweest zoals vele andere vrouwen van haar generatie; Toos was ook een bezige bij. “Ik heb gekookt op de Vijverhof, ik deed veel verstelwerk voor mensen thuis en ik heb gewerkt bij de winkel van Heering. Dat was een kruidenierswinkel waar nu de Wibra zit.” Toos en Drikus hebben elkaar leren kennen via de jeugdvereniging Vrije Vogels. De verkering begon vanaf de ijsbaan in Vossenbroek. “Dat was de eerste keer dat ik jou naar huis bracht”, zegt Drikus tegen Toos. “Ja, het was middenin de winter”, voegt Toos toe. Na 6,5 jaar verkering werd het huwelijksbootje betreden. “Ik had mijn trouwjurk zelf gemaakt.” Als fotograaf hadden ze een heuse hoffotograaf de heer Meiboom. “Ik kende hem omdat ik met melk bij hem aan de deur kwam.” Het echtpaar heeft maar liefst 53 jaar aan de Oenerweg gewoond, een huis dat ze konden kopen van een oom Drikus. “Dat kostte toen 6000 gulden.” Een bedrag dat bijna niet voor te stellen is in deze tijd. Maar bijna 6 jaar geleden zijn ze naar een huis aan de Klimtuin verhuisd. “De tuin werd ons te groot.” Hun gezin is in al die jaren behoorlijk uitgegroeid: ze hebben drie kinderen, zeven

kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. De familiebanden zijn sterk. “We kunnen allemaal goed met elkaar.” De lijst met activiteiten waaraan ze hebben meegedaan in al die jaren is lang. “We zijn wel 15 jaar mee geweest als leider op kamp van de Vrije Vogels Epe-Varsseveld. We hebben veel gedaan voor gehandicapten”, begint Drikus. “We hebben zo ontzettend veel gedaan”, aldus Toos. Een van de meest in het oog springende daarvan is de band waarin Drikus zo’n 25 jaar de schuiftrombone hanteerde. “Dat is ontstaan vanuit de LTS. We hadden op school een bandje met onder andere een leraar op saxofoon en ik. Door de handbalvereniging werden we een keer gevraagd en zo is het balletje gaan rollen.” Hij ging bruiloften en partijen af. “En ik bleef altijd op totdat hij thuis was.” En dat is echte liefde want het werd dikwijls 2 of 3 uur ’s nachts. Ook speelde hij 42 jaar bij de Harmonie. Toos heeft 40 jaar gevolleybald. 60 jaar samen en dan nog zo gek met elkaar; het geheim? “Ik weet het niet, het gaat vanzelf. Er is wel een keer wat maar dat is ook zo over.” “Ik heb weleens gezegd; ga maar weg maar ze heeft het veel te goed bij me”, grapt Drikus. “Nee, jij bij mij”, zegt Toos.

HATTEM- De ChristenUnie Hattem maakt zich zorgen over de veiligheid van de berijders van de fietsverbinding op de Hanzeboog. Daarom peilt de CU de mening van de gebruikers. ChristenUnie raadslid Hans Havinga: ‘In de raad hebben we al eerder de veiligheid van de fietsers op de Han-

zeboog aan de orde gesteld. Het fietspad is relatief smal. Bovendien is er tweerichtingsverkeer. Ook brommers mogen zich in het verkeer mengen. De meestal jonge weggebruikers zijn soms nogal roekeloos.’ De ChristenUnie peilt de mening van de lezers via http:// tinyurl.com/cupeilt.

WandelCafé voor singles 35+ EPE- Zin in een gezellige zondag en nieuwe mensen ontmoeten? Singles (35-59 jaar) kunnen op 26 juni mee wandelen door de Veluwse bossen bij Epe. Afstand circa 8 km, met pauze en drankje. Vanaf 13.15 uur verza-

melen bij de Ossenstal. Kosten 8 euro bij aanmelding vooraf. Na afloop samen terrasje pakken en hapje eten. Meer info, verzamelplaats en aanmelden zie www.single-events.org of mail petra@single-events.org.

Foto: Gerben Dalhuisen.

Oud papier EPE- Op woensdag 22 en donderdag 23 juni staat er bij de W.G. van de Hulstschool, W.G. van de Hulststraat 1 weer een oud papier container. Deze dagen kunt u van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.30 uur uw oud papier hierin kwijt.

NK goud voor team Raps

HEERDE- Op het NK baan skeeleren in Heerde heeft team Raps goud behaald op de aflossing in de finale waren ze de meerdere van het team Powerslide/Bemog. Het

team met Jennieke Kamphuis, uit Rijssen, Annemarie Boer, uit Genemuiden en Mariëlle de Weerd, uit Heerde, vormde het gouden Raps team.

De Praotstoel EPE/HEERDE- De Praotstoel van 25 juni begint met de laatste berichten van Veluwe Amuzant. Daarna kijken ze met Linda Seinstra bij de landschapsdag met streekmarkt in Emst. Natuurlijk wordt vooruit gekeken naar het Hoornerfeest dat op 2 juli gehouden wordt. Ze sluiten de Praotstoel af met Thijs Smit. De Wapenvelder die in Guatemala geholpen heeft met het bouwen van nieuwe huizen. De rest van de gasten wordt op de website bekend gemaakt. Cor Rorije is verantwoordelijk voor de techniek in de studio terwijl Linda Seinstra vanuit Emst iedereen op de hoogte houdt. En tussen 9.00 en 10.00 uur zit Cor ook aan de knoppen als muziek van de Speuldeuze voorbij komt. Dit keer de muziek uit Drenthe. De Speuldeuze en De Praotstoel van Radio794 op 93.1 op de kabel & 106.5 in de Ether. En ok op de webstek www.radio794.nl.

HATTEM- In het Pinksterweekend stond Hattem zoals altijd weer in het teken van Hippinkster. Dit is één van de oudste outdoorconcoursen van ons land en jaarlijks trekt het vele

paardensportliefhebbers aan. De vele deelnemers gingen fanatiek, maar sportief de strijd met elkaar aan. Ook dit jaar was er weer een kermis, met op zaterdagavond een vuurwerkshow.

Hattemer boulers in het bos HATTEM- 55 teams, verdeeld over 18 verenigingen, hadden zich ingeschreven om een poging te wagen de wisselbeker van het Hattemse bostoernooi te veroveren. Een jaarlijks evenement van

Hattem Pétanque dat altijd op de zaterdag voor Pinksteren plaatsvindt. Winnaars van het toernooi werden Ben Kort, Gerard van der Werf en Peter Wolven van Hattem Pétanque.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 211

Steeds en steeds meer mensenÂ&#x2026; De beste kwaliteit voor een lage prijs! Dikke Hollandse kersen

Nu volop aanvoer

Woensdag 22 juni 2011

Vers gesneden snijbonen 400 gram voor 3,99 ...................

Zoete nectarinaâ&#x20AC;&#x2122;s

Tip van de K OK !!! KOK

10

12 stuks voor .....................

2,99 3,99

Donderdag 23 juni 2011

Tjaw min kip en ei Rijkgevulde eiermie 400 gram voor maar ..................

3,99

Toscaanse tomatensoep nu per liter voor .........................

3,99

Boeren rauwkostsalade 150 gram ...................................

1,99

Bami-/nasi- of macaronipakket per bak voor 1,99 ......................

2 kilo voor 4,98 .....................

Perzik kwark per bakje ...................................

1,49

400 gram voor 4,99 .................

Zoete sinaasappelen 20 stuks voor ...........................

Dinsdag 21 juni 2011

3,99

Vrijdag 24 juni 2011

Vegetarische goulash

Dessert van de week

0,99

Opperdoezen nieuwe oogst aardappelen

3,99Vraagprijs: Â&#x20AC; 475.000,= k.k. 9UDDJSULMV½ NN De Ploeg 2, Heerde - Op zoek naar een zeer royale en lichte woning met praktijk/kantoorruimte? - Dan is deze woning beslist iets voor u! - Woonkamer 45m², woonkeuken 28m² - Kantoor met hal (eigen entree) 20m² - Garage 30m² met zolder en carport - 1e Verd: 4 grote slpkÂ&#x2019;s en luxe badkamer met ligbad, douche en toilet 11m². 2e Verd.: 5e slaapkamer en berging - De ideale woning om wonen en werken te combineren! Kom gauw kijken !

MOZA, een duidelijke zaak ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

MOZA Wapenveld

3,99

Makelaardij

Zaterdag 25 juni 2011

Hollandse bospeen per stuk voor 1,49 ......................

Witte druiven ½ kilo voor 2,49 .......................

0,99

1,99

Hollandse broccoli ½ kilo nu 0,99 ...........................

Heerlijke clementines per 20 stuks ...............................

Het Heerder Fruithuis

Arie van den Belt

0,89

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

www.moza.nl

3,99

Dorpsstraat 23, Heerde. Tel. 691504

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.00-18.00 uur Vrijdag van 08.00-20.00 uur / Zaterdag van 08.00-16.00 uur

Nog steeds heel veel kortingen! Alles met gele label

Alle dames- en herenjassen

Outletshop

50% tot 70% 25% KORTING* KORTING* KORTING* * Kan niet geruild worden â&#x20AC;˘ Ruime paskamers â&#x20AC;˘ airco â&#x20AC;˘ Gratis parkeren â&#x20AC;˘ Koffiehoek Openingstijden: Ma.13.00 - 17.30 uur Di. 9.30 - 17.30 uur Wo. 9.30 - 17.30 uur

Do. 9.30 - 17.30 uur Vr. 9.30 - 21.00 uur Za. 9.30 - 17.00 uur

Weekaanbieding! Weekaanbiedingen: * Boerenkaas: Oude (ruim 2 jaar) boeren kaasen Tomaat/Italiaans gekruid nunagelkaas â&#x201A;Ź 10,95 per kilo nu â&#x201A;Ź 9,95/kilo 10 % korting op alle â&#x20AC;&#x153;De Halmâ&#x20AC;?

*ontbijtgranen Hardloopnoten (notenmix) 1 hele kilo nu â&#x201A;Ź 3,95 10 verse scharreleitjes voor â&#x201A;Ź 1,25

* Veluwse jams (390 gram) nu 2 voor â&#x201A;Ź 6,95

BBQ-KOOPJE

SPECIAL

4 BBQ worstjes + 4 hamburgers

Carpacciospies

samen voor

550

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

TIP VAN TRIJN

WEEKAANBIEDING

Bij 150 gram gebraden fricandeau

POLLO PESTO

BOEREN GEHAKTSCHNITZELS

100 GRAM

5 STUKS

GRATIS 100 gram tonijnsalade

160

www.puurinheerde.nl

475

WILLY'S BEROEMDE

NOTEN MIX VAN DE MAAND

IEDERE WOENSDAG

GEHAKTBALLEN

TROPICAL MIX

RUNDER OF H.O.H.GEHAKT

4 STUKS

175 GRAM

1 KG.

550

150

Uit de Bosch, keurslager Bonenburgerlaan20, Bonenburgerlaan 20,Heerde, Heerde,0578-690245 0578690245

225 Aanbiedingen zijn geldig van 20-06-2011 t/m 25-06-2011.

Stationsstraat 16 - Heerde Tel: 0578-691471 www.modehuisbruinewoud.nl

Dorpsstraat 20, 8181 HR HEERDE Tel. 0578-691872, Fax 0578-697777 uitdebosch.keurslager.nl info@uitdebosch.keurslager.nl

650


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 12

Stichting IJsselhoeven ‘on tour’

Start seizoen Pluktuin

TERWOLDE- Op zaterdag 2 juli organiseert Stichting IJsselhoeven een excursie langs een aantal interessante IJsselhoeven, waar in de afgelopen periode restauraties/ renovaties hebben plaatsgevonden, of waar specifieke bouwkundige details uit lang vervlogen tijden te zien zijn. Binnenkort gaat een aantal nieuwe (restauratie-)projecten aan dergelijke boerderijen van start, mede ondersteund door de Stichting. Geïnteresseerden uit de hele IJsselvallei zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij deze boerderijen. De excursie start om 10.00 uur op boerderij ‘De Middenhof’, Molenweg 31 in Terwolde en zal belangstel-

lenden langs een viertal boerderijen voeren waar uitleg gegeven zal worden door Wim Jansen, projectleider van het Rode Project. De afsluiting van de excursie zal rond 14.00 uur plaatsvinden op de laatste boerderij die bezocht wordt. De route langs de te bezoeken boerderijen is ongeveer 5 km. lang en kan ofwel met eigen auto, ofwel per fiets worden afgelegd. Voor een natje en een droogje onderweg wordt gezorgd. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor 30 juni via de voorzitter van de projectgroep Rood van IJsselhoeven, Albert Bijsterbosch: albertbijsterbosch@ijsselhoeven.nl; tel.0578631438.

Familietoernooi v.v. Wapenveld

HEERDE- Bij Kwekerij Van der Velde aan de Borchgraverweg 3a te Heerde start op zaterdag 25 juni het seizoen van de pluktuin. Van 9.00 tot 17.00 uur zijn liefhebbers van zomerbloemen die dag welkom om bloemen te plukken of gewoon te genieten van de pluktuin. Mensen kunnen bloemen plukken maar er zijn ook boeketten verkrijgbaar. “We krijgen al de vraag van mensen of ze nu al bloemen kunnen plukken”, vertelt Esther van der Velde. Wat als een kleine hobby begon, is in 6 jaar uitgegroeid tot een volwaardige pluktuin. “We gaan alweer ons zevende seizoen in. Niet alle bloemen staan tegelijk in bloei. We proberen de bloei te spreiden zodat het iedere keer een verrassing is wat er op dat moment bloeit. Je krijgt ook een ander type boeket dan in de winkel, een meer wilder, natuurlijker boeket. Het seizoen loopt heel lang door, tot de 1e nachtvorst – dat kan in ok-

Foto bijschrift: Esther van der Velde en haar dochter Maartje schikken de bloemen uit de pluktuin in een grote vaas.

tober zijn - kun je in de pluktuin terecht om bloemen te plukken”, aldus Esther. Nieuw dit jaar is de winterharde fuchsiatuin. “Er zijn mensen die niet weten dat er ook winterharde fuchsiasoorten zijn. In onze nieuwe fuchsiatuin zijn 80 soorten winterharde fuchsia’s te bewonderen. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van de tuin op het buitenterras onder de druivenranken. Bij slecht weer kan men binnen een kopje koffie drinken in het theehuisje met zitjes,” laat Esther weten. Dit jaar zijn er speciale plukavonden: op dinsdag 12 juli vanaf 19.30 uur en op woensdag 24 augustus vanaf 19.00 uur. “Bezoekers krijgen een rondleiding door de pluktuin, adviezen over het plukken dat onder begeleiding zal plaatsvinden en we gaan van de geplukte bloemen een korenschoof gebonden boeket maken. Daarnaast is

er voor iedereen koffie en thee met wat lekkers”, vertelt Esther. De kosten zijn 17,50 euro en opgave is verplicht. Voor groepen zijn er speciale plukarrangementen. “In overleg is er veel mogelijk”, zegt Esther hierover. Kom op zaterdag 25 juni naar de start van het plukseizoen en geniet van de 5000 m2 aangelegde pluktuin met tientallen soorten eenjarigen, vaste planten, bollen en knollen. De toegang is deze dag gratis. De rest van het seizoen hebben plukkers vrij toegang en nietplukkers betalen 1,50 euro entree voor de pluktuin. Vanaf 25 juni zijn de openingstijden gewijzigd: woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over de kwekerij, de pluktuin, workshops, enz. is te vinden op www.kwekerijvandervelde.nl.

Musicalvoorstelling Snorro EPE- Dinsdag 21 juni presenteert Mamuze, centrum voor de kunsten in Epe, de musicalvoorstelling “Snorro, de gemaskerde held” met leerlingen van theaterdocent Niels Wolfkamp. Iedereen is van harte uitgenodigd om het resultaat te komen bekijken. Ben jij nog nooit bij Mamuze ge-

HEERDE- Bloembinderij “de Klaproos” uit Wapenveld hield afgelopen april een kleurplatenwedstrijd. Groot was de verrassing toen Desiree afge-

weest, maar wel nieuwsgierig naar de musicallessen van Mamuze, dan is dit een mooie gelegenheid om eens te zien wat er tijdens de lessen allemaal tot stand komt. De voorstelling begint om 19.30 uur in de Triadazaal van het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe. Kaarten à 4 euro zijn verkrijgbaar

lopen maandag bij de kleuterbouw van de Jenaplanschool Heerde de kring instapte, het was ineens super stil… Desiree had bijzonder nieuws

aan de kassa. Voor meer informatie kunt u bellen met de administratie van Mamuze, tel. 0578-616298 (ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur). Kijk ook eens op de website www.mamuze.nl voor een overzicht van het gehele aanbod op het gebied van theater voor het nieuwe seizoen.

wat betreft een winnaar en daarna overhandigde zij aan Maud Rorije uit groep 2 felicitaties en een mooi prijzenpakket vol speelgoed.

WAPENVELD- De familie Remmers heeft het familietoernooi van de v.v. Wapenveld gewonnen door in de finale de familie Wolff met 3-2 te verslaan. De familie Rorije werd 3e door met strafschoppen (4-1) te winnen van de familie Afwerk. De familie Jans heeft de sportiviteitbeker gewonnen. Mede door het goede weer,

de 12 families, met ondersteuning van muziek met DJ Stapper en een mini concert van Van Velsen uit Heerde en een lekkere barbecue was het een geslaagde dag. Voor de kinderen was er een grote luchtglijbaan en luchtkasteel die werden aangeboden door de activiteitencommissie van v.v. Wapenveld.

Juffendag op de Hoge Weerdschool

EPE- Op de Hoge Weerdschool vond Juffendag plaats. Davey en Rob uit groep 6 maakten hier een verslag van: “Op de juffendag worden elk jaar veel leuke spelletjes gedaan zoals het Piramidespel en chipsspel. Het Piramidespel is het elkaar uitdagen. Degene die uitdaagt mag een spel kiezen. Als de uitdager wint komt hij op de plaats

van de tegenstander. Bij het chipsspel staat er in het midden van de klas een bak met chips. Er is een dobbelsteen. Wie 6 gooit moet carnavalskleren aandoen en chips eten tot er weer 6 wordt gegooid. Er was een buffet met lekkere hapjes en allemaal andere spelletjes: dammen, voetballen, klimrekhangen en basketbal.”

Wim de Weerdt wil Nederlands record lopen EPE- Op dinsdag 21 juni gaat Wim de Weerdt een aanval doen op het Nederlands record 2000 meter bij de mannen-55 in Epe. Op de accommodatie van atletiekvereniging Cialfo moet hij dan sneller lopen als 6.07.84 min. op de vijf rondjes op de baan. Voor de loopliefhebbers is er dezelfde avond een Coopertest, 1000 meter en 5000 meter. Eerder dit jaar is de Hattemer Nederlands crosskampioen geworden in zijn leeftijdsgroep. Op de EK-masters in het Franse Thionville heeft Wim de Weerdt ook op het podium gestaan met een zilveren plak op de halve marathon. Een 2000 meter wordt niet vaak gelopen op de baan en daarom is deze afstand speciaal op het programma gezet. “Hopelijk is het weer goed en loopt de race naar verwachting”, zegt de atleet. Aan de vorm zal het niet liggen. Afgelopen weekeinde heeft hij nog een hele goede 57.50 min. op de 10 Engelse Mijlen gelopen in Rijssen, waarbij hij o.a. de vroegere internationale topper Marti ten Cate heeft verslagen. Trainingsmaatje Jan van Ommen, ook uit Hattem,

zou haaswerk gaan verrichten op de 2000 meter in Epe, maar hij is geblesseerd. De Weerdt hoeft echter niet alleen te lopen. Van het Runnersworldteam uit Apeldoorn komen o.m. aan de start: Tonnie Stouten (AV Veluwe), Ronald Derksen (AV Veluwe) en Cees Kraaijeveld (AV’34). Die pakken hun kans om de clubrecords op de 2000 meter bij hun verenigingen aan te scherpen. De lopers kennen elkaar goed, dus ze zullen niet te beroerd zijn om elkaar aan een snelle tijd te helpen. De Weerdt heeft zich met schema’s van trainer Henk Liefers goed voorbereid op deze baanwedstrijd. “De trainingen in de afgelopen periode zijn goed gegaan. Een degelijke voorbereiding”. Zijn absolute toptijd op de 2000 meter is 5.46.6 min. “Maar dat is wel eventjes geleden”, lacht hij. “Eerst maar eens dat Nederlands record bij de mannen-55. Dat zou mooi zijn”. Daarna gaat de Cialfoloper zicht richten op het Nederlands Kampioenschap halve marathon, dat begin oktober in Breda plaatsvindt.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 2 13

Â&#x2026;gaan naar dè aktieve makelaar !Te huur 9UDDJSULMV½ 160m2 v.a. Â&#x20AC; 672,= p.m.NN ex. BTW

â&#x20AC;˘

enthousiaste lofprijs en aanbidding.

â&#x20AC;˘

krachtige, Bijbelse prediking !

â&#x20AC;˘

tijd voor persoonlijk gebed, want â&#x20AC;&#x153;Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God!â&#x20AC;? (MatteĂźs 19:26)

â&#x20AC;˘

kinderwerk en crèche

â&#x20AC;˘

voor en na de dienst koffie/thee

Molenweg 18-46, Heerde

Zondag 26 juni: Herman Boon aanvang 14.00 uur. Onderwerp: Een mens hoeft niet bang te zijn voor de dood of hel, God biedt je door Zijn Zoon Jezus Christus redding en eeuwig leven aan. Wil je dat aanvaarden? Johannes 3:16

- Op een toplocatie, aan de drukke Rondweg in Heerde gelegen, bedrijfsunits met eigen entree, toilet, pantry en nutsvoorzieningen - Units zijn vanaf 160m² te huur, eventueel te splitsen met een medehuurder - Overheaddeur 2,4 meter x 3 meter De vrije hoogte bedraagt 2,8 meter - In overleg met de verhuurder is realisatie van eigen wensen mogelijk - Zeer lage energiekosten door modern klimaatbeheersingssysteem - Perfect gelegen aan drukke rondweg en nabij de uitvalswegen A50 en A28 - Royale parkeergelegenheid op eigen terrein - Speciale korting, vraag naar de voorwaarden. Maak snel een afspraak !

MOZA, ook voor financieel advies ! Ook uw huis verkopen ? Bel MOZA, voor de duidelijkheid !

Kom en verwacht grote dingen van God!

MOZA Wapenveld

VAN HARTE WELKOM!

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Makelaardij

k! elijke zaa een duid

&

Hypotheken

www.moza.nl

Voor meer informatie: www.deschaapspoort.nl Adres: â&#x20AC;&#x153;De Keetâ&#x20AC;? in Heerde, Eperweg 55.

Attentie: Diensten beginnen m.i.v. juli om 10.30 uur.

35,176+23 9$1'(50267

BOUWBEDRIJF

IJZERMAN HEERDE B.V.

voorgevel

De woning zal op tradionele wijze worden gebouwd met gebruikmaking van duurzame, hoogwaardige bouwmaterialen en worden voorzien van goede isolatie en ventilatie.

inclusief bijkeuken en sanitair, maar exclusief keuken en garage.

Elke kavel heeft een oppervlakte van plm. 350 m2. Er is inspraak mogelijk over indeling en afwerking. De koopsom is

Geinteressseerd? Neem dan eens contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Tel: 0578 - 69 1718 Kerkdijk 9, 8181 RR Heerde

De zomer komt er aan... Laat nu uw airco installeren!

Koopsom v.a. Â&#x20AC; 385.000,- v.o.n.

BOUW GARANT

www.bouwbedrijf-ijzerman.nl info@bouwbedrijf-ijzerman.nl

Professionele wandsplit airco & installatie r.BYJNBBMDPNGPSUFOäVJTUFSTUJM rKBBSHBSBOUJF r,PFMFOFOWFSXBSNFONFU invertertechnologie r7PPSSVJNUFTUPUN3 r/BBTUEF[FWFSTJF[JKOFSPPL modellen voor ruimtes tot N3FON3

KOELE AA

Op een mooie locatie aan de rand van het centrum van Heerde bestaat de mogelijkhied om te komen tot de bouw van een twee onder een kap woning.

NB

IEDING

van

2295,-

1595 5,incl. installatie*

in s talcenter.nl

*) vraag naar de voorwaarden in onze showroom

Onze kennis op het gebied van airco delen we graag met u!

Eiken rustiek lamelpakket compleet gelegd

per m2

69,95

Zaterdag´s geopend van 10.00 tot 16.00 uur of op afspraak.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 14

Langste Hanzedag Hattem

Puzzeltocht EPE- De Buurtvereniging Wissel & Tongeren sluit hun seizoen af met een fiets/puzzeltocht op zondag 26 juni. Ook is dit jaar de tocht weer uitgezet door Peter en Aartje van Huffelen. In de kantine van s.v. Wissel kan men zich laten inschrijven tussen 13.00 en 13.45 uur. Kosten zijn 3 euro p.p. Hiervoor krijgen de deelnemers

een lekker ijsje en wat te drinken onderweg. Tevens zal de tocht weer vol zitten met opdrachten e.d. In de kantine zal de hele middag een foto tentoonstelling op de beamer draaien over het 55jarig bestaan van WiTo, zoals de boeren bruiloft e.d. Deze "slide show" zal worden verzorgd door G. van Schoonhoven.

Prokkelfeest op De Rotonde

HATTEM- Zaterdag werd de Langste Dag in Hattem gehouden. Vanaf 8.00 uur waren alle winkels geopend met allerlei speciale aantrekkelijke kortingen. Daarnaast stonden de straten vol met kraampjes van o.a.

de standwerkers. Zij streden om het kampioenschap met hun ‘gladde’ praatjes. De dag stond in teken van de Hanze met een marskramer, valkenier en taxateur. Deelnemende winkeliers deelden Hanzemunten uit waar-

mee de bezoekers meekonden doen aan allerlei activiteiten zoals een Hanzestadswandeling, pony rijden of een ritje met een mini treintje. Mede dankzij het meevallende weer kon het een geslaagde dag genoemd worden.

Restaurant De Boskamp EPE- In het restaurant van de Boskamp te Epe ruikt het nog enigszins naar verf. Het restaurant van De Boskamp heeft een metamorfose ondergaan en is gereed, de nieuwe gordijnen en lampen hangen er. En het nieuwe meubilair staat op de plaats. Graag wil het restaurant de 55-plussers uit Epe en omstreken opnieuw kennis laten maken met de gastvrijheid en de goede maaltijden waar De Boskamp om bekend staat. Daarom wordt op donderdag 23 juni een “Open maaltijd” georganiseerd.

Dit verrassingsbuffet bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht, bijgerecht en nagerecht en tot besluit een kopje koffie. Voor deze hernieuwde kennismaking wordt een prijs van 10 euro gehanteerd, waarbij het eerste drankje is inbegrepen. Het restaurant is geopend vanaf 17.30 uur en het buffet wordt geopend om 18.00 uur. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met de gastvrouw en of de receptie van de Boskamp, tel. 0578-615522. Het restaurant van De Boskamp is ove-

rigens van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 14.30 uur geopend voor 55-plussers. Tijdens deze openingsuren is er een gastvrouw aanwezig in het restaurant. U kunt een warme maaltijd gebruiken tussen 12.00 en 13.30 uur of tussen 17.00 en 18.00 uur. Vanaf 16.00 uur kunt u gebruik maken van de kleine kaart. Natuurlijk kunt u in het restaurant ook terecht voor een kop koffie of thee en een drankje of ijsje. Bij mooie weer is het terras geopend.

in Heerde. Deze rommelmarkt vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats. Tevens kunnen er dan spullen worden ingebracht zoals kleding en andere

gebruiksgoederen. Ook kunnen elke dinsdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur spullen ingebracht worden. Dan is er tevens een rommelmarkt.

Spannende kinderdag in en rond de molen

WAPENVELD– De vertelling ‘De arme molenaarsknecht en zijn kat’ is één de onderdelen van een spannende kinderdag op Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld op zaterdag 25 juni. Kinderen krijgen dan tussen 10.00 en 15.00 uur ruim baan in en rond de molen. Poppenspeler Ard Zwerus zal op de maalzolder een aantal malen het spannende verhaal van de molenaarsknecht vertellen.

nieuwe speelartikelen, gevierd met een Pleinfeest. Alle ouders hadden voor iets lekkers te eten gezorgd en de avond werd gevuld met dansen, zingen en spelen. Het feest werd afgesloten met een ballonnenwedstrijd. De kinderen mochten een ballon met hun eigen naam de lucht in laten gaan. En dan maar afwachten waar ze allemaal heen vliegen. De ballonnen waren voorzien van een kaartje met het logo van War Child om deze wereld organisatie ook nog eens grenzeloze aandacht te geven.

Struukel blok

Rommelmarkt HEERDE- Zaterdag 25 juni houdt Stichting Heerde Helpt Polen van 9.00 tot 12.00 uur de maandelijkse rommelmarkt in haar vestiging aan de Zwarteweg

VAASSEN- De Prokkel werd dit jaar op het schoolplein van de OBS de Rotonde gevierd. Een prikellende ontmoeting van mensen met en zonder een verstandelijke beperking. De leerlingen hebben samen met de cliënten van het ’s Heeren Loo aan de Deventerstraat in Vaassen allemaal leuke activiteiten ondernomen. Ook ouders, opa’s en oma’s waren van harte welkom om te kijken. Aansluitend heeft de Rotonde de afsluiting van dit hele schooljaar en het onlangs vernieuwde schoolplein, met allemaal

En natuurlijk kunnen ze tussen de vertellingen door ook de molen bekijken en vertelt de molenaar hoe het graan gemalen wordt. Verdere onderdelen zijn een kleedjesmarkt voor kinderen waar ze gratis een plekje kunnen krijgen, ze kunnen zich laten schminken of een fraaie glitter tattoo krijgen, smullen van de aardbeien en chocoladefondue en ook er is een molendans rond

molen de Vlijt. Wie een vlieger heeft, kan deze mee brengen en lekker gaan vliegeren in het weiland en kinderen die hongerig worden, kunnen er een pannenkoek versieren. En: ook kinderen die muziek willen maken zijn welkom, zij krijgen in ieder geval een gratis pannenkoek. Voor meer informatie www.molendevlijtwapenveld.nl of Henriët Sellis, tel. 038-8442764.

Beste luu, Laok noe veurege wèèke zelf struukeln onder an de trappe. Kâts buutn westn en met een grote bult an de kop naor ’t zieknhuus. Mâr wat ze daor kunt, daor staoj toch versteld van. Een hulpmotor der in en de hele zaeke löp weer. ’t Is net een elektrische fietse, alleent hoej niet an de oplaeder. Aover elektrisch espreukn, wordt uule ok zo strontziek van de glasvezel? De brievmbuuse zit zowat verstop met de veurdelige anbiedingn. ’t Liek wel dâj niet meer gelukkeg kunt wèèn zonder glasvezel. Iederiene dut net of ze ’t doet um oons een plezier te doende, mâr ’t giet der die luu volgns mie alleent mâr umme, um zelf de knippe vol te kriegn. Ik heb ’t ok nog an mien opa evraog wat die der van dunkn, mâr die had nog nooit van glasvezel eheurd. Zie bunn vrogger alls op met strootouw. In Epe heb ze las van de wilde vârkns die de hof op de kop zet. Zie ruk steeds wieder op naor de bebouwde komme stiet der in de krante. Laok noe altied edach hemm dât dât een deel van ’t prebleem is. ’t Kan wèèn dât der teveule wilde vârkns bie de huuze loop, mâr ’t kan ok wèèn dat der teveule huuze bie de wilde vârkns staot. ’t Is mâr hoe aj ’t wilt bekiekn. Ak de leste tied met ’t dreuge weer deur de bos fietse en ik zie al dât dooie holt dan staok der nog bedoes van dât de hele Delle nog niet ofebrand is. ’t Schient goed te wèènde veur de vogels, de torrn en de haegedissn, mâr in de dârteger jaorn lag der gien stukkien dood holt en gien papekulle in de bos, want alls wordn esprokkeld en der waern meer vogels, torrn en vlinders dan noe. En aj noe brand krieg, loop iej dan niet ’t gevaor dât alle vogels, torrn en haegedissn verbrandt? Noew ’t toch aover vogels heb, weet uule wel dât kraajn hele slimme vogels bint. De kraajn van v. Meursweie waern der helemale niet gelukkeg mee dât de hoge boomm umme eslaegn wordn. Mâr zie heb eur maotregels enömm. Zie heb ontdek wor as Hn Reil woonn en noe zittn ze daor um ‘m te pestn met eur geschreeuw en eur gedriet. Ik lèèzn in de krante dât niet iederiene gelukkeg is met de betonn fietspaedn in de bos. ’t Is niet mooi, daor heb ze geliek an, mâr aj recreatiegemeente wilt wèèn en iederiene in de bos terechte mut kunn, dan bij der niet alleent met wandelpaedn en verhârde fietspaedn. Dan muj ok wat hemm veur de crossfietsn, veur de peerde en veur de grieze golf op de elektrische fietse. Mâr zie heb wel geliek, ’t is niet mooi, al dât beton in de bos, net zo min trouwms as villa’s met grote gazons en roozn tussn de wilde vârkns. Laot ’t oe goed gaon. Struukelblok.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 15 2

Stationsweg 7 Wapenveld, (038) 447 99 55

Schildersbedrijf & Wandafwerking

    

G.J. Dul

   

Sierpleisters / behangwerk

 

Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

   

    

Voor allemerken merken Voorreparaties reparaties alle en APK keuringen.

en APK keuringen

Komnu nu langs langs voor Kom voorde de VAKANTIECHECK! WINTERCHECK!

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00â&#x20AC;&#x201D;13.00 uur. Mobiel: 06 29501562 *Winia kastwanden/inloopkasten op maat *Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen *Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Afhaalmenu voor 2-pers. geldig van wo. 22/06/'11 t/m di. 05/07/'11

  

Veldkampseweg 6 8181 LN Heerde 0578-691055 E-mail: info@garagevanlohuizen.nl

Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 www.delangemuuremst.nl

- Pisang Goreng - Babi Pangang - Tjap Tjoy - Hei Jiao Kai

Samen voor

â&#x201A;Ź15,50 incl. witte rijst

(Kipfilet met groente in zwarte pepersaus)


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 16

65 jaar getrouwd

COLUMN

Warenar

Prikkelpraat

HEERDE- Een mijlpaal voor Gerrit en Willempje Post uit Heerde: zij hebben vorige week gevierd dat ze maar liefst 65 jaar getrouwd waren. Gevraagd naar hoe ze elkaar hebben ontmoet, moet Willempje diep nadenken. “Hij heeft me een keer thuisgebracht na een avond van de BOG”, vertelt ze. “Dat staat voor de Bond Oud-leerlingen Gelderland, van de huishoudschool en landbouwcursussen”, weet Gerrit toe te voegen. “We kwamen al wel vaker bij elkaar thuis, we waren geen onbekenden voor elkaar. Ze zat bij mijn zus in de klas.” Na hun trouwen zijn ze gaan wonen aan de Achterseweg, het ouderlijk huis van Willempje, waar ze nu nog wonen. Naast het boer zijn, was Gerrit

in het begin ook nog keurmeester van bijvoorbeeld aardappels. Na twee jaar stopte hij daarmee. “Je kunt geen twee ruggen uit een varken snijden”, lacht hij, met andere woorden: het was moeilijk te combineren met het boer zijn. Willempje hielp haar man altijd. “Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat”, roept Gerrit. “Ik hielp onder andere met koeien melken”, vertelt Willempje. Het was hard werken geblazen. “Ik zat nooit stil. Vakantie was er ook niet bij, hooguit één dag.” Toch was er nog wel wat tijd voor andere zaken: Gerrit heeft onder andere gesport, en was actief bij bijvoorbeeld paardenkeuringen, melkcontroles en de buurtvereniging Markluiden. Willempje is 40 jaar lid geweest van de Bond van

Plattelandsvrouwen. Op dit moment probeert Gerrit ‘alles rond het huis een beetje glad te houden’. “Eerder was de tuin meer cultuur dan natuur, maar nu is het andersom. Meer planten dan groenten”, vertelt Gerrit. Hoe kijken ze terug op de afgelopen 65 jaar? “We zijn dag voor dag altijd met elkaar doorgekomen”, zegt Gerrit. “En we hebben altijd een gelukkig leven gehad.” Het mooiste moment: “Wat mij betref de geboorte van de kinderen. Zij doen heel veel voor ons”, stelt Gerrit. Het echtpaar heeft twee zoons gekregen, twee kleinkinderen en inmiddels is er ook een achterkleinkind. Samen met hen en andere familie hebben Gerrit en Willempje hun 65-jarig huwelijk gevierd.

houden en bevorderen van de sociale contacten. Elke laatste donderdag van de maand opent Brinkhoven rond 16.30 uur haar deuren voor bewoners uit de gemeente en biedt hen vanaf 17.00 uur een driegangenmenu aan voor een bedrag van 8,75 euro. Consumpties zijn verkrijgbaar

vanaf 1 euro. Na afloop van de maaltijd is er de mogelijkheid tot koffiedrinken. Reserveren is gewenst en u kunt zich (tijdens kantooruren) telefonisch aanmelden tot dinsdag 28 juni bij de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven, tel. 0578- 691244.

Open Maaltijd HEERDE - Op donderdag 30 juni wordt in Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd Brinkhoven een gezamenlijke maaltijd in het project van de Open Maaltijd gehouden. Deze maaltijden zijn bedoeld voor alle 55+-ers uit de gemeente Heerde en hebben mede als doel het instand-

Scholieren halen EHBO-diploma

HEERDE- Zoals voorgaande jaren hebben diverse scholen in de gemeente Heerde mee gedaan met de opleiding Jeugd EHBO A voor de groepen 8 en een groep 7 van de basisscholen. 122 kinderen hebben meegedaan aan de opleiding en

het resultaat mag er wezen: 121 geslaagden. Een goed resultaat en elke helper is welkom waaronder ook de jeugd. De cursussen stonden onder leiding van meester Ben met hulp van diverse leraren en helpers van de KNV EHBO afd. Heerde.

Eindelijk was in de commissie Ruimte het moment aangebroken voor het grote bosdebat. De PvdA had het college al een jaar lang achtervolgd met bosvragen en nu lag er eindelijk een discussienota. Boswethouder Van der Stege mocht de aftrap doen. Hij begon met een aantal citaten uit de klassieke Oudheid. Niks mis mee natuurlijk, maar van een wethouder van de ChristenUnie verwacht je een andere inspiratiebron dan het heidendom van de oude Romeinen. Toen mocht de raad met Siebren Buist als grote notavrager. Hij begon de wethouder te overladen met lofzangen en je zag Van der Stege ineen krimpen. Die kent ook de wijsheid van opoe: “Krijg je complimenten in overvloed, bereid je dan voor op tegenspoed”. Die kwam dan ook. De PvdA vond het jammer dat ze niet alles terugzagen wat ze aan de orde gesteld hadden en Siebren beloofde nog 25 aanvullende punten. Iedereen schrok zich rot. Er dreigde weer nachtwerk. Gelukkig zouden er maar zes genoemd worden en de rest krijgt de wethouder via de mail. Daardoor worden ze aan de publieke tribune onthouden,

maar als de zes genoemde het meest interessant zijn, dan mist men weinig aan de andere negentien. Wilde men in het verleden regelmatig op de stoel van de wethouder gaan zitten, men wilde nu duidelijk een volgende stap maken. De stoel van het afdelingshoofd komt in beeld. De PvdAfractie wil zich gaan bemoeien met de tijdsbesteding van de boswachter. Als alle ambtenaren hun werkbriefjes aan de raad gaan voorleggen, krijgen ze het nog flink druk. Waar het college sprak over een klankbordgroep, zag de PvdA meer in een denktank. Wel is het dan jammer dat de fractie de eigen PvdA-denktank in de persoon van Joop Mulder niet inschakelt bij zo’n onderwerp. Joop kent het Heerder bos beter dan zijn eigen achtertuin en met zijn inbreng had de bijdrage van de PvdA flink aan kwaliteit kunnen winnen. Gelukkig komt de nota nog minstens één keer terug en men kan dus nog naar opoe luisteren: “Men kan een fout beter herstellen, dan zich met domheid blijven kwellen.” warenar

Wervelende finale Cambium Songfestival

Herman Boon naar Heerde

HEERDE- Herman Boon is al vele jaren Nederlands bekendste christelijke cabaretier. Hij werd vooral bekend door zijn theaterprogramma’s, maar ook door zijn acteeren presentatiewerk in de EO-televisieprogramma’s. Ook maakte hij een aantal cd’s, waarvan ‘Stapelgek op jou’ en ‘Stap maar in’ het bekendst zijn. Op zondag 26 juni komt Herman Boon naar E.G “ de Schaapspoort te Heerde. Eperweg 55 (de Keet van Heerde), aanvang 14.00 uur. Het onderwerp is: Een mens hoeft niet bang te zijn voor de dood of de hel, God biedt je door Zijn Zoon Jezus Christus redding en eeuwig leven aan. Wil je dat aanvaarden? U bent van harte uitgenodigd. Info: www.deschaapspoort.nl.

HEERDE– Onlangs was het zover: de finale van het achtste Cambium Songfestival in de Grote Zaal van jeugdcentrum Welgelegen in Heerde. Kinderen van de Wilhelminaschool, de Emmaschool, de Margrietschool en de Willem-Alexanderschool, de Heerder scholen van Stichting Cambium, verzorgden samen een spetterende show voor een aandachtig publiek van kinderen, ouders en leerkrachten. De finalisten werden beoordeeld door een professionele jury die dit jaar bestond uit Deborah de Lange (docent muziek aan de Noordgouw Heerde), pianist Herman Riphagen en Wolfried Kaper, oud-docent muziek aan de Noordgouw Heerde. De jury was onder de indruk van het gemiddelde hoge niveau. Een gedeelde derde plaats ging naar Diëlle met ‘Boris’ en het duo Manon en Hester met ‘Chillen op m’n billen’. De tweede plaats was voor Carmen met haar

eigen geschreven nummer ‘Am I a mistake?’. De eerste prijs ging naar Ella (foto) met het nummer ‘Ik ben zo normaal’. Tijdens de pauze traden twee spetterende dance-acts op, verzorgd door leerlingen van de Wilhelminaschool en de Emmaschool. Het Cambium Songfestival werd gepresenteerd door Henk van der Maten, muziekdocent op de Heerder Cambium-scholen. Ernst Burgmeijer verzorgde het licht en geluid. Alle deelnemers krijgen binnenkort een video-opname van de Finale en de winnaars zijn afgelopen week de studio in geweest voor een opname van hun nummer. De opnames worden vanavond, dinsdag 21 juni, tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden op Radio 794. Centrum voor kunst en cultuur De Hank biedt ook dit jaar de winnaars een aantal zanglessen aan om hun talent verder te kunnen ontwikkelen. Clips van de finalisten zijn te vinden op YouTube.

Vakantieweek Roosevelthuis EPE- Dit jaar organiseert de Diaconale Werkgroep Roosevelthuis van de gemeente Epe, voor de 32ste keer, een vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn. De vakantieweek zal dit jaar plaatsvinden van 22 tot en met 29 oktober en is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig met vakantie te gaan. In aanmerking komen o.a. gehandicapten, personen met een zwakke gezondheid en ouderen die

veel hulp nodig hebben en personen met een streng dieet. Als gevolg van de aard van de doelgroep is er veel hulp en begeleiding nodig, deze wordt gegeven door een groep van ca. 30 vrijwilligers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich tot 1 augustus opgeven bij Diny van Norel, Schotakker 47, 8162 JD Epe, tel. 0578-615238 of Aart Groeneveld, Spechtstraat 45, 8172 GN Vaassen, tel. 06-51682318.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 17 2

Wij gaan door .... (voorlopig) in Epe !

Voorlopig worden alle werkzaamheden van ons kantoor te Heerde in Epe gedaan. Voor info/boekingen en afhandeling kunt u terecht bij ons reisbureau in Epe.

Ons uitgebrand kantoor te Heerde.

Ons kantoor te Epe


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 18

Haringparty wederom succesvol

Glasvezel in Hattem, Heerde en Wapenveld nog steeds ongewis HATTEM/HEERDE/WAPENVELD- Glasvezel begint te leven in Hattem, Heerde en Wapenveld. Veel inwoners vinden het een goed idee om zo snel mogelijk op de toekomst te worden aangesloten. Maar glasvezel blijkt ook veel vragen op te roepen over de mogelijkheden en de praktische invulling ervan. Of Hattem, Heerde of Wapenveld op glasvezel worden aangesloten, hebben de inwoners zelf in de hand. Huishoudens in Hattem, Heerde en Wapenveld kunnen tot en met 25 juni 2011 aangeven voor glasvezel te kiezen. Glasvezel komt er definitief wanneer 30% van de huishoudens er voor kiest. Inwoners kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een abonnement af te sluiten bij een van de serviceproviders, KPN, Kick XL, Lijbrandt of Solcon. De bereidheid hiertoe lijkt groot; de voordelen van glasvezel zijn immers enorm en dat glasvezel de toekomst heeft, is voor iedereen duidelijk. Glasvezel blijkt ook veel vragen op te roepen over de mogelijkheden en de praktische invulling ervan. Twijfelt u nu nog? Is glasvezel echt nodig? Wat heb ik eraan? Wat gaat het kosten? Hoe kan ik overstappen?

EPE- Donderdag werd voor de tweede maal in successie een haringparty georganiseerd door de Lionsclub Epe in restaurant de Veldhoeve. Het vaatje haring bracht dit jaar op de veiling het mooie bedrag van 8600 euro op. In vergelijk: vorig jaar werd er 2000 euro voor betaald. Samen met de andere items die werden geveild is de verwachte opbrengst in totaal zo’n 15.000 euro. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld aan Mamuze voor de ontwikkeling, training van docenten en uitvoering van een educatief kunstproject. De doelgroep is kinderen die anders niet zo snel in aan-

merking/aanraking zullen komen voor een kunst cursus i.v.m. hun verstandelijke vermogens. Zo’n 200 deelnemers kwamen af op het netwerkevenement van de Lionsclub. “We kunnen het blijkbaar ook met slecht weer”, vertelt At Zeilstra enthousiast. Hij is een van de leden van de Lionsclub Epe, “De sfeer was geweldig goed. Ook de medewerkers van de Veldhoeve krijgen een pluim, de verzorging was top.” Het voortbestaan van dit initiatief is deze dag meteen voor drie jaar vastgelegd: hoofdsponsor Rabobank heeft een contract on-

dertekend om de komende jaren het evenement financieel te blijven ondersteunen. “Dat is mooi voor de bestendigheid van de party.” De Lionsclub Epe is zeer actief. Zo organiseren ze op zondag 11 september een autorally waarvan de opbrengst eveneens naar Mamuze gaat. “We hebben momenteel een grote groep actieve jongere leden met een behoorlijk groot netwerk. Daardoor zie je een verschuiving in de activiteiten van de club. Was het in het verleden zo dat we op zaterdag bijvoorbeeld heggen gingen snoeien, tegenwoordig ligt de focus heel anders. Vandaar de Haringparty.”

“Op deze en alle overige vragen biedt de initiatiefgroep u graag een helder antwoord. Daarom organiseren ze een extra informatieavond in Hattem. Deze informatieavond staat helemaal in het teken van glasvezel. Maandag 20 juni, Vadesto, Veenrand 5 te Hattem, 20.00 uur; dinsdag 21 juni ’t Spyker, Putterweg 2 te Wapenveld, 20.00 uur; woensdag 22 juni Dorpshuis Heerde, Van Meurslaan 3 te Heerde, 20.00 uur. De huidige netwerkkabel is ongeveer 30 jaar geleden aangelegd, toen internet en digitale tv nog niet bestonden. En het zal niet lang meer duren voordat de capaciteitsgrenzen van deze kabels zijn bereikt. De hoeveelheid data die elk jaar wordt verstuurd en ontvangen, groeit met zo’n snelheid dat de overstap naar glasvezel onvermijdelijk is. Niet alleen vanwege de steeds grotere bestanden via internet, maar ook de tv vraagt steeds meer bandbreedte. De schermen worden groter en het beeld steeds scherper zodat steeds meer digitale informatie nodig is. Glasvezel heeft een welhaast onbeperkte capaciteit en is zeer stabiel en betrouwbaar. In huis hoeven in principe geen kabels te worden vervangen.

Circus in Wapenveld

ANBO sluit seizoen af EMST- De activiteitencommissie van het werkverband sluit het voorjaar af op 23 juni met een gezamenlijke fietstocht. Ze vertrekken om 13.30 uur vanaf vier verschillende startpunten en ko-

men dan uit bij Gerrits in Emst. Hier worden vijf ronden bingo gespeeld. De kosten bedragen 3 euro. Iedereen krijgt een kopje koffie, een consumptie en hapjes. In Epe is het vertrekpunt bij

Stern, in Oene bij Post, in Vaassen bij de Wieken, in Emst bij de Hezenbrink. Je kunt ook op eigen gelegenheid naar Gerritsen gaan, zorg er dan voor dat je er om 14.30 uur bent.

Ondersteboven stralende voorstelling WAPENVELD- Op 1 en 2 juli zal in het Stationspark in Wapenveld Circus Sydney neerstrijken. Alexander Scholl presenteert met trots, voor het eerst in Nederland op tournee, zijn wereldberoemde Circus Sydney. Een grandioze en boeiende circusshow met paarden, kamelen, lama’s vertederende mini pony’s, een struisvogel en het “paradepaardje” van dit Australian Super Circus; baby kangoeroes. Het programma wordt aangevuld met geweldige acrobaten en jongleurs uit binnen- en buitenland en zorgen doldwaze clowns voor een lach op ieders gezicht. Bovendien wordt de gehele show begeleidt door een live orkest en zorgt het showballet voor en aaneenschakeling van verschillende acts en optredens. De 2½ uur durende show (incl. pauze) wordt gepresenteerd in de grote 4-mast OENE- Het kon gewoon niet mooier. Beide voorstellingen van de musical Ondersteboven van de Musical Club konden gespeeld worden in de theatertuin van Fantasietheater Kaleidoscoop, terwijl ervoor, ertussen en erna buien de regio teisterden. De dertig leerlingen tussen 6 en 14 jaar speelden de sterren van de hemel, hoewel het voor veel kinderen de eerste grote uitvoering was. Prachtig geschminkt en gekleed

beeldden de jonge acteurs twee werelden uit die elkaar niet kennen en los van elkaar harmonieus leven, tot angst en wantrouwen de boventoon gaan voeren in het zo vredige bestaan van beide werelden. Angst die uiteindelijk uitmond in een oorlog tussen beide volken. Gelukkig loopt alles goed af en besluiten de beide groepen dat ze naast elkaar kunnen blijven wonen. Het verhaal kreeg nog een bijzonder staartje toen de

bedenkster van het verhaal Karin Hernandez op kwam lopen met de boodschap dat hoewel dit verhaal een sprookje is, er ook in de echte wereld vertellers zijn die angst en wantrouwen zaaien voor mensen uit een ander land. Aangezien Hernandez de baas is van het sprookje in Oene liet ze de musical vervolgens eindigen met een spetterende slotact waarin alle wezens uit beide werelden samen leven en feesten.

chapiteau met 700 zitplaatsen. Uiteraard is het tentencomplex aangenaam verwarmd tijdens de show en is de restauratiewagen geopend met een uitgebreid assortiment aan warme en gekoelde dranken dan wel zoete of hartige versnaperingen welke als smaakvolle proviand dienen voor tijdens de voorstelling en in de pauze. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli, vrijdag om 16.15 en 19.00 uur, zaterdag 15.00 en 19.00 uur. Bij vele winkeliers in de verschillende winkelcentra van Wapenveld liggen gratis te verkrijgen speciale familie-reductiekaarten. Tegen inlevering van deze bon kost de middagvoorstelling voor kinderen vanaf 11 euro en voor volwassenen vanaf 15 euro p.p. De avondvoorstelling kost 10 euro p.p.

Jeugddienst HEERDE- In CC de Noordgouw in Heerde wordt op zondag 26 juni een jeugddienst gehouden. Deze dienst gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Kerk en begint om 19.00 uur. Ds. P.J.H. Krol zal deze dienst leiden. Medewerking wordt verleend door de

Band 4REAL. Deze jeugddienst heeft als thema ‘Naar house’. Deze dienst is samen met jongeren voorbereid. Iedereen is van harte uitgenodigd. Na de dienst is er gelegenheid om samen wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Zie ook www.ngk.nl/heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 19 2

Epe, Preekberg 15

Vraagprijs: € 229.000 ,- k.k.

Voor onderstaande functies zoeken wij per direct mensen! §

Heftruckchauffeur, 2-ploegendienst, met kans op vaste baan § Vakantiekrachten, voor diverse werkzaamheden § STEK-monteur, voor monteren en repareren van airconditionings § Boekhoudkundig medewerker, debiteuren/crediteuren en jaarrekening samenstellen, ondersteuning PZ § Calculator/Werkvoorbereider, met ervaring in de metaalbranche, opleiding WTB of MTS/HTS § Technisch administratief medewerker, affiniteit met electro en metaal § Schoonmaakmedewerkers, met ervaring en vervoer

Nieuw

• Uitstekend onderhouden hoekwoning met berging en carport • Achterzijde uitgebouwd met moderne keuken (ca. 10 m²) • Royale L-vormige woonkamer (ca. 30 m²) met open haard • Drie slaapkamers en doucheruimte met wastafel op de verdieping • Via luik naar bevloerde zolder • Goed onderhouden en royale onderhoudsvriendelijk tuin • Perceeloppervlakte 250 m², inhoud 300 m³, bouwjaar 1967

Epe, De Leegte 41

Inzetprijs: € 272.500,- k.k.

Woning bij opbod

Heb je interesse in één van bovenstaande vacatures? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze vestiging in Hattem 038-4440922. Kijk voor meer vacatures op www.flexwerk-uitzendbureau.nl Beekstraat 28 te Elburg – Kerkstraat 55 te Hattem – Broederstraat 11 te Kampen

Transportbedrijf

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Voor diverse soorten:

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Open Huis

Vrijdag 24 juni van 17.00 tot 18.00 uur!

• Uitstekend onderhouden riante uitgebouwde split-level woning • Schitterende ligging op rustige locatie aan plantsoen en bosrand • Souterrain met werk-/speelkamer en ruime inpandige bergingen • Grote woonkeuken met moderne complete inbouwkeuken • Royale uitgebouwde living met open haard en studiehoekje • Voorzien van drie grote slaapkamers en keurige badkamer • Perceeloppervlakte 140 m², inhoud 475 m³, bouwjaar 1972

Epe, Sparrenlaan 7

Vraagprijs: € 1.345.000,- k.k.

Nieuw

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 m³ zak

Gedenktekens om bij stil te staan

betrokken • persoonlijk • vertrouwd

3e Industrieweg 3 • 8051 CL Hattem • T 038-4442992

www.magmanet.nl

• Vrijstaande villa met dubbele garage en verwarmd buitenzwembad • Uitstekend onderhouden en volledig gemoderniseerd, u kunt er zo in! • Prachtig gelegen aan een van de mooiste lanen van Epe • Woonkamer, woonkeuken, slaap-, bad- en werkkamer op begane grond • Op de verdieping 3 royale slaapkamers, badkamer en sauna • Absolute topklasse qua ligging, afwerking en zeer praktische indeling • Perceeloppervlakte 3.510 m², inhoud ca. 925 m³, bouwjaar 1960/2008 Paterijstraat 3a 8081 TA Elburg tel.: 0525-68 44 33 epe@dh-makelaars.nl

Brinklaan 5 8161 CW Epe tel.: 0578-61 30 00 www.dehaan-makelaars.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 20

50 jaar getrouwd

Groei & Bloei stelt 1.000 tuinen open EPE/HEERDE- Op zaterdag 25 en zondag 26 juni organiseert Groei & Bloei, de grootste tuinvereniging van Nederland, haar jaarlijkse, landelijke Groei & Bloei Open Tuinen Weekend. Meer dan 1.000 trotse tuinbezitters stellen met plezier hun tuin open voor publiek. “Een unieke kans om te kijken, te genieten en ideeën op te doen in tuinen van echte liefhebbers”, zegt Eugenie Hennes, coördinator Open Tuinen van de afdeling Epe-Heerde van Groei & Bloei. Maar liefst 12 tuinen van Groei & Bloei-leden in de gemeenten Epe en Heerde doen mee aan dit landelijke initiatief. Daarnaast zijn in de (fiets)route ook twee

Hattemse tuinen opgenomen. Ontdek mooie en bijzondere bloemen- en plantencombinaties, wandel door origineel ontworpen tuinen en bekijk allerlei materialen en toepassingen. Sommige tuineigenaren organiseren ook exposities, hebben een hoekje met brocante of vertellen iets over hun werk op het gebied van tuinontwerpen. “Een mooie gelegenheid om andere tuinbezitters te ontmoeten en van elkaars tips en trucs te leren. Kom gezellig langs, laat je inspireren” vult Petra Brands, één van de Open Tuin eigenaren, aan. Kijk voor de exacte locaties op http://epe-heerde. groei.nl.

Bezoekerscentrum ’t Spiekertje geopend

HEERDE- Gerrit en Mina BosSprokholt uit Heerde hebben gevierd dat zij 50 jaar getrouwd waren. Hoe hebben Gerrit en Mina elkaar ontmoet? “Tussen Wapenveld en Heerde had je vroeger verschillende ontmoetingsplaatsen van de jeugd van toen. Voor café Wagenvoort stond dan ook vaak zo’n groepje, daar hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Zij waren toen 15 en 16 jaar oud. Zij hebben 7 jaar verkering gehad en zijn toen getrouwd”, laat Loes Stegeman-Bos weten. In Heerde aan de Heideweg, waar Gerrit woonde, hebben zij naast het ouderlijk huis van Gerrit een bakhuisje laten zetten. Die

hebben zij toen 12 jaar later verbouwd tot een volledige woning. Gerrit en Mina hebben 3 dochters en 4 kleinkinderen. Ze wonen nog altijd met veel plezier aan de Heideweg en samen hopen zij hier nog mooie jaren te beleven. Gerrit heeft het langst als schilder gewerkt, maar is wegens rugklachten al op 38-jarige leeftijd afgekeurd. Vanaf die tijd heeft hij tot aan de vut gewerkt bij de Felua op het kerkhof van Wapenveld. Mina heeft 21 jaar gewerkt bij thuiszorg. Samen genieten ze nu al meer dan 12 jaar van de vut. De hobby’s van Gerrit zijn de duivensport en het jagen. Dit hoopt hij nog lang vol

te houden. Gerrit organiseert om de week de bingo van de postduivenvereniging en Mina helpt daar dan in de bediening. Ook is Mina nog vrijwilligster bij de 55+ soos en loopt zij voor het verjaardagsfonds van de Hervormde Kerk. Samen gaan ze vaak mee met de gezellige reisjes van de Zonnebloem en de uitjes van Bintwerk. Samen met de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden hebben zij hun huwelijksdag gevierd bij de Spikke in Heerde. ‘s Middag was er een receptie en ‘s avonds een warm en koud buffet. Het was voor het bruidspaar een onvergetelijke dag.

Rabo-Heerde-Veluwe Toertocht HEERDE- De toerclub Heerde organiseert dit jaar voor de 30e keer de Rabo-Heerde-Veluwe Toertocht. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 6 augustus. De tocht geniet landelijke bekendheid en trekt jaarlijks tussen de 1.000 en 1.500 fietsers naar Heerde. De organisatie is er ook nu in geslaagd om fraaie routes uit te zetten over de Noordoost Veluwe. Een belangrijk aspect

bij deze tocht is de veiligheid van de deelnemers. Een groot aantal medewerkers zal ervoor zorgen dat de gevaarlijke kruispunten beveiligd zijn en dat men tevens onderweg van een drankje/hapje wordt voorzien. De tocht wordt verreden onder auspiciën van de landelijke fiets unie NTFU. Volgens het door haar gehanteerde kwalificatiesysteem behoort de Rabo-HeerdeVeluwe Toertocht tot de best geor-

ganiseerde. De afstanden waaruit men kan kiezen zijn 25, 50, 75, 100 en 150 km. De organisatie van dit evenement is in handen van een commissie, die tijdens de afgelopen maanden de nodige activiteiten heeft ondernomen om de routes waar mogelijk nog te verfraaien. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de toercommissie, tel. 0578-695077 en tel. 0578695920.

HEERDE/EPE- Zaterdag is het nieuwe bezoekerscentrum en het onderkomen van schaapherder Lammert Niesing op de Renderklippen geopend door Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Het bezoekerscentrum heeft de naam ’t

Spiekertje gekregen. De heer Sijmen Middelkoop (Antiek Oenerweg) heeft geheel belangeloos een bord gemaakt van naturel Douglas plank waarin de naam is gesneden en dit geschonken. Het bord is zaterdag onthuld.

Ruitersport EMST/HATTEM- Anouk Veldkamp uit Emst, rijdend voor de Oostveluwse rij en jachtvereniging uit Apeldoorn, heeft met het paard Conroy een 4de plaats behaald met 190 punten op het Pinksterconcours in Hattem. VAASSEN- Zaterdag deed Christel Jansen van der Sligte, lid van LR de Cannenburgh mee aan een concours te Wijhe. Ze reed met haar paard An-

gel of Balaine in de B dressuur en behaalde een 2e prijs met 198 pnt. en een 4e prijs met 190 pnt. Floor Oldenhof, lid van ponyclub de Cannenburgh, deed mee in Hattem waar de 2e selectiewedstrijd plaatsvond. Ze reed met Mister Matcho een foutloos L parcours en behaalde wederom de 1e prijs, en staat er zeer goed voor om door te mogen naar de Gelderse Kampioenschappen.

Lisense2Do in de parkeergarage

EPE- Bij de winnaar van de Gouden IJsspatel 2011, IJssalon Roberto in Epe, heeft afgelopen woensdagmiddag de prijsuitreiking plaatsgevonden in verband met de wedstrijd ‘Bedenk een naam voor onze biologische

melkkoe en win een jaar lang gratis ijs. De ambachtelijke ijsbereider Shu Ta Chou maakte die middag bekend dat er elf tweede prijzen waren. Deze kinderen hebben met hun inzending een strippenkaart gewonnen. Shu Ta

Chou: “Maar er kan er maar een de winnaar zijn en dat is Sven Gerritsen uit Epe”. De 5-jarige Sven gaf de biologische melkkoe de naam Bio-Bella en won hiermee de eerste prijs, een jaar lang gratis ijs.

HATTEM- Het Jeugdorkest van de Christelijke Muziekvereniging te Hattem organiseert samen met Nos Jungit Apollo een uniek muziekevenement op zaterdag 2 juli om 19.00 in de Parkeergarage te Hattem. De muzikanten hebben zelf stukken gecomponeerd en deze via Internet samen geoptimaliseerd en ingestudeerd. Grote namen uit de muziekwereld gaven hun mening en tips. Daarnaast wordt fanfare gecombineerd met een stevige beat en bouwen ze een caribisch feest met medewerking van Brass-

bandschool Music Matters. En dat alles in de Parkeergarage. Kortom een bijzondere avond die u niet mag missen. De eerste uitvoering vindt plaats in St. Oedenrode. Het Jeugdorkest is een weekend On Tour in Brabant en de leden van Nos Jungit Apollo doen op 2 juli Hattem aan. Samen zijn ze de start van dit nieuwe project dat fanfare in een nieuw daglicht zet en groter uitgerold zal worden. Beide orkesten staan onder leiding van Carlo Balemans. Voor meer informatie: www.lisense2do.nl.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 221

HET RESULTAAT TELT! GEWIJZIGD

Heerde RHIJNSBURGLAAN 17

Heerde EMMALAAN 14

Wapenveld LAGESTRAAT 13

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 325.000 KK

€ 375.000 KK

€ 400.000 KK

- Half vrijstaand woonhuis met ruime garage. - Type herenhuis met moderne keuken. - Fraai gelegen aan een mooie laan. - Ideale gezinswoning met 4 ruime slaapkamers. - Bouwjaar 1987. Perceeloppervlakte 327 m2.

- Ruime vrijstaande semi-bungalow met garage - Perceeloppervlakte 540 m² - Gelegen in een rustig woonwijk - L-vormige woonkamer met tuindeur - Slaapkamer en badkamer op de BG

Heerde BORNKAMP 54

Wapenveld DE VREE 27

VRAAGPRIJS

VRAAGPRIJS

€ 169.500 KK

€ 269.000 KK

- Modern 2-kamer appartement met berging - Gelegen op de 1e en 2e verdieping - Woonkamer en open keuken vzv laminaat - 2e verd: ruime slaapkamer en badkamer - Servicekosten € 25,— per maand

- Schitterend gelegen luxe appartement - Fraai uitzicht over het park - Gelegen in een heerlijke rustige omgeving - Alle voorzieningen op loopafstand - Intramurale zorg van Rehoboth mogelijk

- Vrijstaand woonhuis met grote schuren - Diverse opstallen en weiland - Perceeloppervlakte ca. 8500 m² - Twee slaapkamers en badkamer op de BG - 1e verdieping: 4 slaapkamers

al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Wapenveld WERVERWEG 1C

“Parkstaete”

EN VERKOCHT

UW NIEUWE WONING IN

BUITENGEWOON BOVENKAMP START BIJ

Companjen EN Riphagen Makelaars EN WON EN PROJECT EN HUIZ

LOOP VRIJBLIJVEND BINNEN OF MAAK EEN AFSPRAAK VOOR ADVIES OVER UW MOGELIJKHEDEN De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 22

4e Shantykorenfestival

EPE- Zaterdag vond het 4e shantykorenfestival in Epe plaats. Maar liefst 11 koren waren te beluisteren in het centrum van Epe met 400 zan-

gers en zangeressen. De weersverwachting was helemaal niet gunstig maar gelukkig viel het uiteindelijk mee. Het festival werd georgani-

Rijs Solutions; een jaar verder

seerd door de Ondernemersvereniging Epe. Naast 6 mannenkoren en 4 gemengde koren was er ook een koor van geheel vrouwen.

Grote Vakantie Plezierboek bij Plus HEERDE- PLUS van den Hoven trakteert haar klanten een week lang op het grote PLUS Vakantie Plezierboek. Bij een besteding vanaf 25 euro aan boodschappen ontvangt men een gratis boek boordevol puzzels, kleurplaten, rebussen en verhalen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar. Het PLUS

Vakantie Plezierboek is exclusief door de supermarktketen ontwikkeld. De vier PLUS karakters, Daantje, Bianca, Edgar en Daphne, nemen de kinderen spelenderwijs mee door het boek. De kinderen kunnen zich er uren mee vermaken. Ze worden uitgedaagd door allerlei leuke en verrassende raadsels en

kunnen zich uitleven met stiften en kleurpotloden op diverse kleurplaten. Het is een mooi full colour boek van 76 pagina’s dik en heeft een waarde van 3,99 euro.

19.00 uur. Kosten 1,50 euro. Uitslag: 1e plaats voor Barend Pfrommer, HKB, 3 gewonnen + 24 punten; 2e Martin Willemsen, Hattem Petanque, 3 gewonnen + 21 punten; 3e

Foekje Cohen, Epétanque, 3 gewonnen + 16 punten; 4e Harrie Theunissen, ’t Zwijntje, 3 gewonnen + 15 punten; 5e Evert Doornhof, HKB, 3 gewonnen + 12 punten.

Het PLUS Vakantie Plezierboek is verkrijgbaar vanaf maandag 20 juni zolang de voorraad strekt.

WAPENVELD- Sinds ongeveer een jaar is het bedrijf Rijs Solutions in Wapenveld onder deze naam actief. De jaren ervoor waren zij vooral bekend als BG Webdesign. Eigenaar Bert van Rijssen: “We hebben vanwege het stoppen van een vennoot gekozen om onder een nieuwe naam en met een nieuwe uitstraling de zaken voort te zetten”. Die zaken gaan overigens voortvarend. Het klantenbestand is uitgegroeid tot over de 100 klanten en meer dan 70 websites. “We merken dat er niet alleen nieuwe ondernemers een website nodig hebben, maar dat ook bestaande gerenommeerde bedrijven ons weten te vinden”. Enkele van de referenties waar ze trots op zijn bevinden zich zowel in de directe als ruimere omgeving. Zo hebben zij klanten in Almere (o.a. InterCount BV), Hulshorst (o.a. VV Hulshorst), en natuurlijk veel in Wapenveld (o.a. Klazien’s Kreatie, Installatiebedrijf Groeneveld, WZC Wapenveld). Niet alleen bedrijven, maar ook verenigingen, stichtingen en overheden weten het Wapenveldse bedrijf te vinden. “Zo zijn we werkzaam voor de gemeenten Nunspeet, Oldebroek en Lingewaard, de provincie Overijssel en hebben wij enkele politieke partijen uit Heerde in ons klanten-

bestand”. Webdesign is slechts een van de diensten die Rijs Solutions verzorgt. “We hebben veel vraag naar de combinatie met drukwerk, het ontwerpen en leveren van huisstijlen en briefpapier e.d.” aldus Van Rijssen. “Daar zijn we op in gesprongen omdat het voor ons de kans biedt om alles goed op elkaar af te stemmen en de klant het gemak heeft van alle service onder één dak”. Voor het MKB en consumenten zijn zij ook ICT dienstverlener. Het installeren en repareren van desktops en laptops, of het installeren van netwerken is voor hen gesneden koek. “Juist met deze combinatie onderscheiden wij ons ook van andere ICT bedrijven of webdesign bureaus”. Vooral dit jaar gaat Rijs Solutions, mede door het in dienst nemen van een extra grafisch ontwerper, de dienstverlening verder ontwikkelen. Professionaliseren, actiever profileren maar ook vooral kennis delen. Veel bedrijven worstelen met hun website of bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen als social media. Door het organiseren van informatiebijeenkomsten en seminars over alles wat te maken heeft met Web, ICT en design willen zij deze bedrijven helpen. Houd www.rijssolutions. nl in de gaten voor meer info over deze bijeenkomsten.

Feestavond bij SV Vaassen

JBC Epétanque EPE- Jeu de Boulesclub Epétanque organiseert elke donderdagavond tot en met oktober een Mix-Toernooi. Iedereen kan daaraan deelnemen. Aanvang 19.15 uur, inschrijven tot

2e winkelmoment in Boskamp EPE- Woonzorgcentrum De Boskamp te Epe en Stichting De Passerel bieden door samenwerking een beter aanbod in de dagelijkse winkelvoorziening voor bewoners van De Boskamp en een goede dagbesteding voor de cliënten van Stichting De Passerel. De Boskamp is een van de zes woonzorgcentra van Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe. In De Boskamp is plaats voor 86 cliënten en tot het complex behoren 85 zorgwoningen die gesitueerd zijn

in de nabijheid van het zorgcentrum: Hoge Kamp en Bekenborgh. Stichting De Passerel beheert sinds november vorig jaar de winkelvoorziening in De Boskamp vanuit de buurtwinkel Attent. Deze buurtwinkel biedt medewerkers met een verstandelijke beperking een uitdagende werkplek in een leerzame omgevingDoor samenwerking met De Passerel kan De Boskamp haar cliënten en de bewoners van de zorgwoningen een breder aanbod bieden, zodat een uitgebreid assor-

Op bezoek bij de fietsenmaker

EPE- Tijdens een project over verkeer en voertuigen hebben leerlingen van de Gildeschool een bezoek gebracht aan fietsenmaker Ten Raa. “Hij is de vader van onze leerlingen Charlotte en Felix. Hij liet ons een fiets zien, vertelde erover en vroeg van alles aan de kinderen. Ze hadden op school ook al veel

geleerd en konden er goed over vertellen”, laat men weten. In de werkplaats zag je alle onderdelen van de fiets die nodig zijn voor de reparatie. Na een beker drinken en nog even fietsen in de tuin op de fiets, skelter en step van de kinderen, zijn ze goed uitkijkend weer terug naar school gelopen.

Buitenactiviteiten De Meenthe HATTEM- Woensdag 22 juni organiseert Stichting Welzijn Hattem buitenactiviteiten op de Meenthe voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen kinderen meedoen aan een

waterballonnengevecht, komen spelen met speelgoed uit de speelkaravaan of komen straatvoetballen. Deelnemen is gratis. Meer informatie via info@swhattem of tel. 038-4432881.

timent ontstaat. Vanaf 20 juni zijn de openingstijden uitgebreid met een 2e winkelmoment in de middag van 14.00 t/m 15.00 uur. Voor de cliënten van De Passerel betekent dit een nieuwe mogelijkheid om hun talenten te tonen. De winkel is een ontmoetingsplek geworden voor velen en men kan dicht bij huis weer ouderwets boodschappen doen en onthaasten. Het is zelfs mogelijk om er samen een kopje koffie te drinken.

Faalangst training EPE- Op woensdag 22 en 29 juni kunnen kinderen uit groep 8 die na de zomervakantie na de middelbare school gaan een extra voorbereidende training volgen bij Butterflyholland8. De training is speciaal bedoeld voor kinderen die nog wel wat “extra” bagage kunnen gebruiken en er tegenop zien om te veranderen van school, niet goed weten hoe ze om moeten gaan met een agenda, de vele wisselingen van klas, de grootte van de nieuwe school, “vervelende” leerkrachten, pestkoppen etc. De overgang naar de middelbare school is een hele stap. Tijdens deze training leer je hoe je op jezelf kunt vertrouwen en je angsten/zorgen kunt overwinnen. Opgave via: butterflyholland8@gmail.com, tel. 0640196949 (Dineke Hofmeijer). Kosten: 35 euro (twee middagen van 13.30-15.30 uur).

VAASSEN- De vierde en vijfde elftallen van SV Vaassen hebben het seizoen samen afgesloten met een feestavond in de kantine. Om de spieren los te krijgen, startte de avond met een uurtje Zumba. Na een verfrissende douche ging de feestavond verder met een goed verzorgde barbecue. Bud Renleo, speler uit het vijfde, had aangeboden de avond muzikaal te omlijs-

ten. Als drummer speelt hij regelmatig mee bij diverse bands. Deze avond kwam hij met de Molukse band Sukarella naar het clubhuis van de voetbalclub. De muzikanten en zangeres wisten iedereen op de dansvloer te krijgen met hun enthousiaste en goede samenspel. De voetballers en hun partners vonden het allen een perfecte afsluiting van het seizoen.

Jeugdige vrijwilligers sv Hatto Heim in het zonnetje

HATTEM- Onlangs werd een groot aantal jeugdige vrijwilligers uit de B en A jeugd en de senioren getrakteerd op een barbecue. Op deze manier wilde het (jeugd)bestuur haar waardering uitspreken over de inzet van deze groep enthousiaste vrijwilligers als trainer, leider of scheidsrechter. Mede door de inzet van deze groep jongeren speelt en traint de jeugd van Hatto

Heim op een behoorlijk niveau en krijgen de kinderen tijdens de training en wedstrijden de individuele aandacht waar ze recht op hebben. Het bestuur is blij dat bijna alle jongens volgend seizoen ook doorgaan in verschillende functies en dat ze daarnaast ook anderen enthousiast maken om iets te doen binnen de club.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 223

TE KOOP

Lichtmis 5 te Epe Royaal Woonhuis met aangebouwde garage/berging. Prachtig aan de rand van het dorp Epe gelegen op een perceel groot 285 m². Bij de woning behoort een aangebouwde stenen garage/berging (ca. 9.50 x 3.00 m) v.v. verwarming, elektra en wasmachineaansluiting. De fraai aangelegde tuin is gelegen op het zuidoosten. Indeling: hal/entree - toilet - L-woonkamer (ca. 34 m²) v.v. laminaat vloer en gelhaard - moderne half open keuken v.v. granieten aanrechtblad en inbouwapp. 1e Verdieping: overloop - 2 slaapkamers (ca. 4.80 x 6.20 m en 4.00 x 2.80 m), de grote slaapkamer bestaat uit 2 aaneen getrokken kamers - moderne badkamer v.v. toilet, douche en wastafel - berging met C.V.-opstelling (2007). Beide slaapkamers zijn v.v. een laminaat vloer, de grote slaapkamer is v.v. ingebouwde kasten en een balkon. 2e Verdieping: zolder/vliering. De woning is goed onderhouden en voorzien van grotendeels dubbele beglazing. Vraagprijs: â&#x201A;Ź 349.000,â&#x20AC;&#x201D; k.k.

:DQQHHUGLWQLHWPHHUZHUNW %RVFKULRROVHUYLFHELHGWXXUSHUGDJGDJHQSHU ZHHNGLUHFWHKXOSELMRQWVWRSSLQJYDQULRROHQDIYRHU

*ULIWVHPROHQZHJ 169DDVVHQ 7 0  ZZZERVFKRQWVWRSSLQJQO LQIR#ERVFKRQWVWRSSLQJQO

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

â&#x20AC;˘ Bitumineuze dakbedekking

â&#x20AC;˘ Koperen goten

â&#x20AC;˘ Single daken

â&#x20AC;˘ Zinken goten

â&#x20AC;˘ Koperen roef en fels daken

â&#x20AC;˘ Gevelbekleding zink/koper

â&#x20AC;˘ Zinken roef en fels daken

â&#x20AC;˘ Loodwerkzaamheden

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten â&#x2014;? Spijlenhekwerk â&#x2014;? Automatische bedieningen, intercom Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

Stationsstraat 9, 8161 CP Epe telefoon 0578 - 612552 fax 0578 - 621865 E-mail: buitenkamp@wxs.nl www.makelaardijbuitenkamp.nl

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

â&#x2014;? â&#x2014;? â&#x2014;? â&#x2014;?

Wij zijn hier zaterdags van 10:00 Â&#x2013; 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

De Wildkamp 29 te Epe Vrijstaande Semi-Bungalow. Deze royale woning is fraai gelegen aan een rustige straat, nabij de bossen en op korte afstand van het centrum van het dorp Epe. Het bijbehorende perceel is groot 427 m² en is v.v. een keurige tuin met aan de voor- en achterzijde een zonneterras. Bij de woning hoort een inpandige garage (Âą 5.00 x 3.00 m) en een aangebouwde berging (Âą 5.00 x 3.00 m). Indeling: hal/entree v.v. plavuizen vloer - kelderkast - doucheruimte met toilet en wastafel - slaapkamer - L-vormige woonkamer (ca. 38 m²) met veel lichtinval en v.v. houten vloer, schuifpui en open haard - halfopen keuken v.v. plavuizen vloer. Boven: overloop - badkamer v.v. ligbad, toilet en wastafel - 2 ruime slaapkamers (Âą 5.00 x 3.00 en 4.00 x 3.25 m) waarvan ĂŠĂŠn v.v. ingebouwde kastenwand. De woning is v.v. centrale verwarming en deels dubbele beglazing. De ramen en deuren op de begane grond zijn v.v. rolluiken. Een ruime (Âą 500 mÂł) vrijstaande woning met mogelijkheid van slapen en baden op de begane grond. Vraagprijs: â&#x201A;Ź 445.000,â&#x20AC;&#x201D; k.k. Veldkampweg 4 te Epe Rietgedekte Woonboerderij. Deze fraaie Woonboerderij is gelegen in het buurschap â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Wisselâ&#x20AC;? op een perceel groot 985 m². De woonboerderij is keurig onderhouden en v.v. dakisolatie. Recentelijk is een gedeelte van het rieten dak vervangen. Bij de woonboerderij behoort een fraai aangelegde tuin met zonneterras en vrijstaande houten blokhut. Indeling: hal/entree - garderobe - L-vormige woonkamer (ca. 37 m²) v.v. houten vloer en schouw met open haard - dichte woonkeuken v.v. plavuizen vloer en openslaande deur naar het terras - provisiekast - slaapkamer met openslaande deur naar de tuin en het terras - badkamer v.v. wastafel, douche en toilet - tussenhal - voormalig kookhuis (ca. 3.80 x 5.20 m) is opgedeeld in een werkkamer en bijkeuken. 1ste Verdieping: overloop met bergruimte - 2 slaapkamers (Âą 5.00 x 2.80 en 3.00 x 3.50 m) - bergkast. Boven het kookhuis bevindt zich een bergruimte met de C.V.opstelling (Nefit ecomline) en gas boiler. De Woonboerderij ligt op ca. 3 kilometer van het dorp Epe in een prachtige bosrijke omgeving met diverse fraaie fiets- en wandelmogelijkheden in de nabije omgeving. Vraagprijs: â&#x201A;Ź 445.000,â&#x20AC;&#x201D; k.k.

10 jaar garantie

anwezig ! Showroom a

Dr. van Voorthuysenstraat 10 te Epe Vrijstaande Bungalow. Prachtig gelegen in het centrum van het dorp op een zeer rustige locatie. Voorzien van een vrijstaande stenen garage en een houten berging/prieel. Het bijbehorende perceel is groot 422 m2. De bungalow is voorzien van een gasgestookte centrale verwarming en gedeeltelijk dubbele beglazing. Indeling: hal/entree, garderobehoek, toilet, woonkamer opp. plm. 30 m2 voorzien van rookkanaal, keuken, keldertje, 2 slaapkamers afm. Âą 3.50 x 3.25 en 3.25 x 2.70 m. v.v. ingebouwde kastruimten, badkamer voorzien van douche en wasmachine aansluiting. Verdieping: voorzien van royale zolderruimte onder het zadeldak met een hoogte van ruim 2 meter. Vraagprijs: â&#x201A;Ź 369.000,â&#x20AC;&#x201D; k.k.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 224

INBOUWAPPARATUUR, VRIJSTAANDE APPARATUUR KEUKENS EN GRANIET

TOPKWALITEIT & LAGE PRIJZEN

DEZE KEUKEN

INCLUSIEF SCHOUW

APPARATUUR! COMBI-OVEN

KOOKPLAAT

KOELKAST

AFWASAUTOMAAT

• MIELE Combi-oven • MIELE Koelkast • MIELE Schouw met glas design

• MIELE Afwasautomaat • MIELE Kookplaat • Granieten werkblad

ALTIJD 2000 APPARATEN OP VOORRAAD OP=OP!

OP=OP!

1049-

1549-

INBOUWOVEN Siemens HB23AB520 • RVS • hetelucht • grill • ontdooien

INDUCTIE KOOKPLAAT • tiptoets bediening • 4 kookvlakken

INBOUW KOELKAST • energieklasse A+ • 88 cm • sleepdeur • glazen plateau’s

VAATWASSER Siemens SN65M036 • 4 temperatuurinstellingen • energieklasse A -10% • 46 dB • 13 couverts • 5 programma’s

SPECIALE PRIJS!

1699COMPACTE OVEN MET MAGNETRON Siemens HB84K552 • RVS • 42 Liter inhoud

BOSCH VAATWASSER UIT DOOS VANAF

KOM NAAR DE SHOWROOM! Van veel modellen hebben wij slechts enkele stuks snel wisselende voorraad. Ook grote voorraad vrijstaande apparatuur!

kayersdijk 43 apeldoorn tel 055-5346161 ma. 13.30 tot 18.00 uur, Di. t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur, za. 9.00 tot 17.00 uur, Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

W W W. A LT I J D L A G E P R I J Z E N . N L

100-261

openingstijden:


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 225

Ontwerpen en bouwen van websites Repareren en installeren van computers Ontwerpen en leveren van drukwerk

Websites Computers Drukwerk

zwembaden

www.rijssolutions.nl

in alle prijsklassen Stationsweg 20

meer dan 3000 m² overdekte showroom

8191AH Wapenveld

038 447 78 71

grote accessoire-shop

s Uitgebreid advies sZwembaden sWaterbehandeling sAfdekkingen sBodemzuigers sZoutelectrolyse sVerwarming

Schoonheidssalon Diane Rorije WILT U OOK LANGER GENIETEN VAN EEN GLADDE HUID ? 4 tot 6 weken geen last van ongewenste haargroei ! onderbenen + bovenbenen harsen van 35,50

Ook levera de ncie kleine r voor op zwemb zetaden.

24/7 rhodos-shop.nl

Zuiderzeestraatweg 241-I 8096 BK Oldebroek Tel. (0525) 63 16 18 www.rhodos.nl

* Actie is geldig t/m 31 juli 2011.

Openingstijden ma. t/m do. 09.00 tot 17.30 uur vrijdag 09.00 tot 20.30 uur zaterdag 09.00 tot 17.00 uur

Reparatie van: · witgoed · inbouwapparatuur · huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven : 0578 – 69 67 29

Sinds oktober 2010 Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Voor meer informatie kijk op www.uneto-vni.nl.

VOOR SNEL EFFECT BIJ EEN DEFECT!

vof Kers Elektro Reparatie Service

Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn, tel: 0578 – 696729

Schoonheidssalon Diane Rorije - ’t Krijt 55 - 8181 TN Heerde - Tel. 06-42416337 info@schoonheidssalondianerorije.nl

www.schoonheidssalondianerorije.nl

Installatiebedrijf Gasservice Bewaar deze advertentie op uw prikbord !!!

Shopping

voor 29,95

Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 26

Open dag De Hank

Omgang met agressie VAASSEN- Hoe ga je in je werk om met agressieve mensen? Hoe schat je een situatie het beste in en hoe kan je de controle houden over een bijzondere situatie? Al deze elementen komen aan bod in de training ‘Omgang met Agressie’. Icoon Training en Coaching te Vaassen is specialist in het leren omgaan met agressie/ overval en gijzelingtraining. Het basisprogramma zorgt ervoor dat deelnemers in twee dagen agressievaardig kunnen optreden. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers. Tijdens de training wordt er gewerkt met professionele acteurs. Naast de agressietraining verzorgt Icoon ook het Loyalty Program. Directeuren, managers en het P&O kader nemen hierin de loyaliteit in hun organisatie onder de loep en onderzoeken of deze te verbeteren is. Organisatiedoelen, visie, competenties, kwaliteiten, motivatie

HEERDE- De Hank, centrum voor de kunsten, organiseerde zaterdag een Open Dag. Er was van alles te beleven; kinderen konden klei-

en, schilderen en hout bewerken. Daarnaast waren er muziekoptredens en dansdemonstraties ter afsluiting van het culturele seizoen.

Voor meer informatie over lessen, cursussen, workshops en lezingen kunt u kijken op www.dehankheerde.nl.

en resultaatstreven komen daarbij volop aan de orde. Met systemische paardencoaching biedt Icoon individuen en teams de mogelijkheid een intensieve en leervolle stap in ontwikkeling te maken. In een sessie paardencoaching wordt de kracht, sensitiviteit en het spiegelend vermogen van het paard ingezet. Deze intensieve manier van coachen is resultaatgericht met effecten die ook op langere duur blijven bestaan. Icoon Training & Coaching begeleidt al 12,5 jaar bedrijven met het realiseren van leerdoelen, ontwikkelingen en verbeteringen in de organisatie. De werkwijze is gebaseerd op ‘met vier benen op de grond’. Zowel letterlijk als figuurlijk. De benen van de cliënt en coach met een realistische aanpak maken samen stappen op weg naar de gewenste doelstellingen. Icoon Training & Coaching, tel. 0578-575941, www. icoontrainingencoaching.nl.

Koepelconcerten ‘Vriendschap’

Zomerfeest Buurtraad Geerstraat VAASSEN- Buurtraad Geerstraat organiseert ook dit jaar het jaarlijkse Zomerfeest. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli is iedereen van harte welkom op het feestterrein aan de Bossenbroekerweg te Vaassen. Het feest begint op vrijdagavond om 19.00 uur met de zeskamp, waarbij de teams weer voor spannende uitdagingen zullen komen te staan. Opgeven voor de zeskamp kan bij Janette Kommerkamp, tel. 0578-576754 of janettekommerkamp@planet.nl. Na de zeskamp begint de feestavond in de tent. Na het grote succes van de afgelopen jaren

zal ook dit jaar ‘7 Op de Schaal van Richter’ op vrijdagavond de muziek verzorgen (toegang gratis). Op zaterdagmiddag is er natuurlijk weer iets leuks voor de basisschooljeugd. De middag begint om 13.00 uur en wat ze gaan doen is nog een verrassing. Inschrijven kan tot 13.15 uur in de feesttent en het inschrijfgeld bedraagt 1,50 euro per kind. Op zaterdagavond is er het volleybaltoernooi. Bij voldoende opgave zal er ook een aparte jeugdpoule zijn (jeugd tegen jeugd). Het toernooi begint om 17.00 uur en teams kunnen zich opgeven bij G.

Huiskamp, tel. 06-27095000 of huiskamp9@kpnplanet.nl. De teams kunnen het wedstrijdschema enkele dagen voor aanvang vinden op www.geerstraat.nl. Ook zal er op zaterdagavond het ‘vogelschieten’ plaatsvinden, dit begint om 18.45 uur en inschrijven hiervoor kan tot aanvang van de eerste ronde. De inschrijving is vanaf 16 jaar. De zaterdagavond wordt afgesloten met een gezellige dans- en feestavond met medewerking van ‘New Leaf’ (ook deze avond is de toegang gratis). Met dit programma belooft het weer een gezellig weekend te worden.

Tentenkamp in Emst Emst. Honderd kinderen hadden zich hier voor opgegeven. Het kamp begon met het opzetten van alle tentjes waarna er allerlei spelletjes werden gedaan op een veldje achter de Hezebrink. Daarna zijn de kinderen teruggegaan naar de speeltuin waar de kinderen nog patat konden eten. Er was nog een prijsuitreiking waarbij de Krokodillen hebben gewonnen. Er bleven uiteindelijk zo’n 60 kinderen slapen. Er was een kleine groep die geen oog heeft dicht gedaan. Maar dat hoort bij tentenkamp. Op zaterdagochtend was er een ontbijtbuffet. En daarna werd nog rad van avontuur gedaan waarbij leuke prijsjes te winnen waren. Het was al met al een geslaagd tentenkamp.

Petanque HATTEM- Het was een zeer drukke week bij Hattem Petanque. Eerst het mixtoernooi op de maandagavond, gevolgd door de dinsdagvond en tenslotte het Bultmantoernooi op de woensdagmiddag. En als sluitstuk

eveneens onder leiding van dirigente Susan van Opstal. De concerten van de slagwerkgroep en de fanfare starten om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Op het terrein bij de muziekkoepel zijn enkele zitplaatsen aanwezig. Vrijwilligers hebben de banken geschilderd, nadat verleden jaar al een deel van de muziekkoepel opnieuw in de verf werd gezet. En met een gift van de supportersvereniging is door vrijwilligers in het voorjaar nieuwe beplanting aangebracht. Alle concerten zijn gratis te bezoeken.

Laatste clubmiddag Jeugdhonk

Kroese: ‘Wij zijn bijzonder gelukkig met 3 gouden medailles op dit belangrijke wijnconcours. Het bevestigt dat onze wijnen in diverse categorieën uitstekend presteren. Wij importeren deze rosés samen met enkele collega-wijnhandelaren rechtstreeks van de wijnboer. Dit jaar was onze inzending bijzonder sterk met 13 wijnen in de finale.’ De verkiezing Rosé van het Jaar is onderdeel van het Proefschrift Wijnconcours. Deze competitie geldt als de belangrijkste graadmeter voor kwaliteitswijnen in Nederland en België. Een onafhankelijke jury van wijnexperts selecteert uit meer dan

600 ingestuurde wijnen de beste rosés van Nederland. Wijnkoperij Kroese importeert al zijn wijnen zelf, rechtstreeks van de wijnboer, zonder enige tussenschakel. Hierdoor kunnen de wijnen voor een zeer scherpe prijs aangeboden worden en hebben de wijnen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij de Wijnalmanak. Door deze toonaangevende wijngids is Wijnkoperij Kroese uitgeroepen tot “Wijnspeciaalzaak met het beste wijnassortiment van Nederland 2011”, een prestatie waar iedereen bij Wijnkoperij Kroese zeer trots op is.

HEERDE- Afgelopen woensdag was het alweer de laatste clubmiddag van speeltuinvereniging Jeugdhonk voor de zomervakantie. Voor deze middag stond er een vrolijke raamhanger op het programma. Het clubhuis stroomde al snel vol met kinderen die popelden om aan de slag te gaan. Van papier werd er een clown gemaakt die een aantal ballen in de lucht houdt. Tevreden gingen de kinderen uiteindelijk met hun kunstwerk naar huis. De laatste activiteit van de speeltuin is het tentenkamp dat komende vrijdag en zaterdag wordt gehouden in de speeltuin. Daarna gaan de kinderactiviteiten pas na de zomervakantie weer van start. Op de website van de speeltuin kunt u zien welke activiteiten wanneer worden gehouden.

het jaarlijks traditionele damestoernooi op donderdagavond, hiervoor hadden zeventien dames zich aangemeld. Uitslag maandagavond: 1e Coby Zijlstra, 2e Martin Willemsen, 3e Maaike Septer. Uitslag dinsdagavond: 1e Renze Bosgraaf, 2e Dick Jonker, 3e Ton Visser, 4e Bennie Wasink, 5e/6e Gerben Schrooten/

Dini Eleveld. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Gerard van de Werf, 2e Aly van Oene, 3e Marijke Wijnen, 4e Coby Zijlstra, Ingeborg Geelhuyzen, 6e DirkJan Septer, 7e Marion van de Werf, 8e Ben Kort, 9e/10e Jan Bossink/Gerard Zijlstra. Uitslag Dames toernooi: 1e Aly van Oene, 2e Mariska Landman, 3e Ingeborg

Suichies, 4e Ingeborg Geelhuyzen, 5e José Schoonewil, 6e Mientje Hoogers, 7e Sietske Karssing, 8e/9e Maaike Septer/Dini Boomstra, 10e Cori ten Wolde, 11e Dini Eleveld, 12e/13e Alie Koster/Dini Lemstra, 14e/15e Sita van de Veen/Dini Wassink, 16e Marijke Wijnen, 17e Alma Steenbergen.

Wijnkoperij Kroese 3 keer bekroond EPE- Onlangs vond tijdens het Wine & Food Festival in Amsterdam de bekendmaking van de beste rosés van Nederland plaats. Wijnkoperij Kroese wist maar liefst 3 hoofdprijzen in de wacht te slepen. Net als twee jaar geleden kwam de Fontanet rosé (prijs 4.95 euro) uit de Languedoc als winnaar uit de bus in de categorie t/m 5 euro. Nummer één in de prijsklasse tussen 7,50 euro en 10 euro was de Cabaret uit de Provence (prijs 8,55 euro). De prestigieuze Prix du Sommelier ging naar de Spätburgunder brut rosé van Reichsrat von Buhl uit de Pfalz in Duitsland (prijs 19,20 euro). Bas

OENE– Alle onderdelen van de muziekvereniging ‘Vriendschap’ uit Oene besluiten het muzikale seizoen met concerten in de muziekkoepel aan de Horthoekerweg in Oene. Het opleidingsorkest onder leiding van dirigente Susan van Opstal start de serie concerten op vrijdagavond 24 juni met een afwisselend concert dat om 19.00 uur begint. Op dinsdagavond 28 juni is het de beurt aan de slagwerkgroep onder leiding van instructeur Jan van Lienden. Tot slot is de fanfare te beluisteren op donderdagavond 30 juni,

WET-ruiters EPE- Kars Bonhof startte de pony Bovenheigraaf’s Camillo te Heeten. In het M-springen reed hij twee keer foutloos en behaalde hij een 1e prijs.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 227

Hoekwoningen, tussenwoningen, twee-onder-ĂŠĂŠn-kapwoningen en bouwkavels

8k_j[d ][meed Bovenkamp

Start verkoop 23 juni a.s.

Groen wonen, heerlijk leven!

De verkoop van de woningen en bouwkavels gaat donderdag 23 juni a.s. van start bij de Rabobank, Eperweg 5 te Heerde. Tussen 18.30 en 20.30 uur bent u van harte welkom!

;[d][lWh_[[hZ med_d]WWdXeZ Buitengewoon Bovenkamp is niet alleen ruim maar ook gevarieerd opgezet. Kindvriendelijke hofjes, â&#x20AC;&#x2DC;vriendelijkeâ&#x20AC;&#x2122; bebouwing en gezellige woonstraatjes wisselen elkaar af. U vindt er rijwoningen, twee-onderĂŠĂŠn-kapwoningen en bouwkavels. Centraal in het plan ligt een groene brink die het aangenaam dorpse karakter en de weldadige rust van het geheel nog eens onderstreept.

Fh[Y_[imWjmed[d _d[[dZehf pefh[jj_]cWWaj

Eengezinswoningen type Heidebes en Kraaihei

6A NA FC A `  Twee-onder-ĂŠĂŠn-kapwoning type Adelaarsvaren

/ . 6A NA FC A`  6

Eengezinswoningen type Caluna en Erica

6 /. 

6A NA FC A `  

Eengezinswoningen type Veenbes en Jeneverbes

6 /. 

6A NA FC A `  

6 /. 

Twee-onder-ĂŠĂŠn-kapwoning type Gaspeldoorn

6A NA FC A `  

6 /. 

Verkoop en inlichtingen:

Bovenkamp Heerde is een project van:

Dorpsstraat 16, Heerde tel. 0578 - 69 25 32 www.companjenriphagen.nl

www.bouwfonds.nl

www.bimobouw.nl

Een nieuwbouwproject i.s.m.:

www.epavlis.nl

www.heerde.nl

Kijk voor het volledige woningaanbod op www.bovenkampheerde.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 28

Speciale camperplaatsen in Vaassen en Epe

Veluwe aMU-Zant op Radio 794 HEERDE- Zaterdag 25 juni kunt u getuige zijn van het muziekfestijn ‘Veluwe aMU-Zant’ op het Heerderstrand. Een muzikaal luister- en schouwspel met 300 deelnemers in de open lucht met als thema “Cultuur in de Natuur”. Radio 794 maakt een opname van dit festijn en die is te beluisteren

op zondagmiddag 26 juni vanaf 14.00 uur. Mocht u echter die zondagmiddag nu niet kunnen luisteren, zaterdagmiddag 9 juli zal deze opname wederom vanaf 14.00 uur op de zender te horen zijn. Radio 794 - 106,5 FM in de ether - 93,1 FM op de kabel – of via www.radio794.nl.

EZC’84 start meisjesteams EPE- Voetbalvereniging EZC’84 wil graag aankomend seizoen van start gaan met een meisjesteam in de leeftijdscategorie 8 t/m 10 jaar en vanaf 14 jaar. Het blijkt dat het meisjes- en vrouwenvoetbal explosief stijgt. Ook EZC’84 ziet deze groei en haakt in op deze trend. Vind je voetbal leuk, meld je dan aan. Ze kunnen dan inventariseren om hoeveel meiden het

gaat. Als er genoeg aanmeldingen zijn, kunnen ze de meidenteams gaan samenstellen. Voorlopig zal er eerst getraind worden, maar het doel is dat er uiteindelijk ook deelgenomen zal worden aan de competitie. Voor meer informatie kan gebeld worden met Marjolijn van Welsum, tel. 06-23034642 of stuur een mail naar mayodaan@ planet.nl.

Zomerdamtoernooi VAASSENWoensdagochtend heeft wethouder De Vries van de gemeente Epe samen met de heer Nellestein van de Nederlandse Kampeerauto Club de borden voor de speciale camperplaatsen in Vaassen onthuld. Het gaat om in totaal 8 parkeerplaatsen die speciaal bedoeld zijn voor campers, 4 in Vaassen op de parkeerplaats tegenover kasteel De Cannenburch en 4 in Epe op de parkeerplaats bij de Wibra. “We staan op een historische plek maar ook op een historisch moment. In het historische gebied van Vaassen beleven we een heel bijzonder moment: de opening van de gereguleerde plekken voor campers. Dit bord is een maand geleden al opgehangen, voordat door het college het besluit werd genomen. En het was meteen een succes want er stond meteen een camper geparkeerd. Ik heb er ook een foto van gemaakt om het college te laten zien”, vertelt De Vries. Deze gereguleerde plekken vloeien voort uit het toeris-

tische beleid van de gemeente. “Het profiel dat we voor ogen hebben, is dat de gemeente Epe gastvrij is. Camperaars houden ervan om vrij te zijn, zij willen recreëren aan de kust, aan het water of in het centrum van een dorp. Deze camperplaats is een mogelijkheid om die vrijheid aan te bieden”, zegt De Vries. De camperplaats is een basisplek zonder faciliteiten, het is een parkeerplek voor de camper. “We willen namelijk geen concurrent zijn van de camping”. Voorlopig gaat het om een pilot die tot oktober duurt. “We gaan het goed monitoren, met andere woorden ‘kiek’n wat ’t wordt’. Hoe vaak worden ze gebruikt, blijft alles netjes en schoon, zijn er te veel of te weinig. Er moet een goed evenwicht zijn, vooral in Epe met de parkeergelegenheid. Is het succesvol, dan gaan we er mee door. Zijn er aanpassingen nodig, dan gaan we dat ook doen. En als het nodig is, stoppen we er ook mee.” Deze camperplaatsen passen in

het rijtje om het toerisme in de gemeente Epe een oppepper te geven. “Er zijn meer Bed & Breakfasts bij gekomen, het VVV kantoor is opgeknapt en gemoderniseerd, er zijn speciale ‘rustpunten’ gecreëerd, er is een veilige wandelroute met een startpunt in het centrum van Epe en Vaassen. Kortom, ik denk dat dit mooie plekken zijn in Vaassen en Epe. Het is nu aan de camperaars”, aldus De Vries. De heer Nellestein, teamlid van de regio oost van de NKC, is specifiek verantwoordelijk voor de camperplaatsen. “We zijn erg blij met de camperplaatsen in Epe en Vaassen. Dit is de 531e gemeente met camperplaatsen. Wij streven ernaar om de plekken netjes en schoon te houden. Voor de gebruikers zijn er gedragsregels. Op het bord staan naast plaatselijke informatie de spelregels in vier talen”. De heer Nellestein is overtuigd van het succes: “Dit wordt een gegarandeerd succes, kijk maar naar de plek in Vaassen.”

WAPENVELD- Bij het zomerdamtoernooi van Ons Genoegen in Wapenveld verloren de leiders terrein op de voorlaatste speelavond. In de B-groep leidt Gerrit Frelink met 18 punten, gevolgd door Vincent Houtjes met 15 punten. Spannend is het nog in de C-groep. Steven van Dijk is met 9 punten koploper. Willem Olthuis moet het met een puntje minder doen. Albert Jan Plakmeyer ligt met 6 punten op de loer. De belangrijkste uitslagen: A. Hup - V. Houtjes

0-2, A. Beekman - H. Beekman 1-1, M. v.d. Esker - E. Bakker 1-1, B. Lugthart - A. Lusink 0-2, J. Stegeman - H. Beekman 0-2, E. Bakker - G. Souman 2-0, A. Lusink V. Houtjes 2-0, R. Hakvoort - A. Hup 1-1, E. Bakker - R. Hakvoort 0-2, M. Stempher - M. v.d. Esker 2-0, V. Houtjes - B. Lugthart 2-0, A. Lusink - G.J. Frelink 2-0,H. Beekman - H. Striker 1-1, R. van Marle - A. Hup 2-0. De stand aan kop: 1 Rienk van Marle, 2 Harry Beekman, 3 Erik Bakker.

Slagen bij de Wereldwinkel

E-books en e-readers HATTEM- Steeds meer mensen lezen boeken via hun I-pad of de ereader. Op deze manier heeft men heel veel boeken binnen handbereik. Bijkomend voordeel is dat het boek op iedere gewenste lettergrootte te lezen is, dus boeken met kleine letters hoeven niet meer overgeslagen te worden. Toch zijn veel consumenten huiverig voor

de aanschaf van een e-reader. Een boek kopen zou omslachtig zijn, het zou duur zijn. Verder lijkt het leren omgaan met alweer een nieuw apparaat een obstakel te zijn. En er gaat toch niets boven een papieren boek? Deze bezwaren en vooroordelen kunnen weggenomen worden. Op zaterdag 25 juni van 12.00 uur tot 16.00 uur komt het Bron-

Nacht van Heerde afgelast HEERDE- De Nacht van Heerde die op 1 juli op de agenda staat bij de SKOV gaat niet door, doordat de inschrijving minimaal is, kan er geen mooi programma worden neerge-

zet. De jeugdwedstrijden voor de Bruggeman Hoveniers Skeelercup die als onderdeel van de Nacht van Heerde op het programma stonden gaan wel gewoon door.

WAPENVELD- Als jochie van 14,5 begonnen bij Euroma gaat Henk Remmerts na 48 jaar trouwe dienst Euroma verlaten. Hij stond bekend als iemand die altijd stipt op tijd op het werk kwam, het liefst 2 uur van te voren. “We zullen deze markante persoon enorm gaan missen als collega. Namens alle collega’s wensen wij hem nog vele mooie jaren in goede gezondheid toe.”

boek Promotieteam informatie geven over dit nieuwe fenomeen. Er worden e-readers gedemonstreerd, er wordt gedegen uitleg gegeven. Belangstellenden kunnen kennismaken met de e-reader door het zelf uit te proberen. Dit is geheel vrijblijvend, de bedoeling is om e-books en e-readers meer bekendheid te geven en de drempel voor een aanschaf weg te nemen. Op deze middag is er ook gelegenheid een e-book te kopen. De presentatie is bij Christelijke boekhandel De Fontein in Hattem. Deze is te vinden aan de Kerkstraat 32.

Jeugddienst HEERDE- De Vrije Evangelische Gemeente houdt zondag 26 juni een jeugddienst rondom het thema vakantie. Met de vakantieperiode voor de deur, staat de vraag “Wat doe jij met je vakantie?” centraal. De muzikale medewerking wordt verzorgd door Seven. Na afloop van de dienst ben jij/bent u van harte uitgenodigd om al een beetje vakantie te vieren, onder het genot van een hapje en een drankje. De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. J.M. Weststrate. De samenzang voor de dienst begint om 18.45 uur. Jong en oud is welkom in de Kruiskerk, aan de B. van Dijklaan 3. Meer informatie over de kerk vind je op www.vegkruiskerkheerde.nl of over de band op: www.sevenmusic.nl.

Trekking van het winnende lot door Willemien Rorije van de Wereldwinkel Heerde HEERDE- Ook dit jaar zoekt menig schooltas het weer hogerop, en wel in de vlaggenmast. Kortom het is weer bekend wie er dit jaar geslaagd zijn voor de eindexamens. Natuurlijk wil je hem of haar dan ook verrassen met een mooi cadeau. Hoe kan dat beter dan met een cadeau van de Wereldwinkel? Al meer dan twaalf jaar biedt Wereldwinkel Heerde een breed assortiment cadeauartikelen aan. “Allemaal artikelen met een verhaal omdat dankzij jouw aankoop de makers in de Derde wereld hiermee een beter bestaan kunnen krijgen.

Zoek je dan ook iets speciaal voor iemand, bezoek dan eens de Wereldwinkel in Heerde. Hier slaag je zeker voor een origineel cadeau”, aldus de medewerkers van de Wereldwinkel. Geslaagd was dit jaar ook weer de Pinksterfair in Veessen, waar ook de Wereldwinkel aanwezig was. In het kader van de thema’s duurzaam en Fairtrade kon men op de Fair kennis maken met het assortiment van de wereldwinkel. Ook werd er een cadeaupakket verloot onder de bezoekers van de Pinksterfair. Dit pakket is gewonnen door de familie Vorderman uit Epe.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 229

Wij zijn al volop aan het afprijzen! 5kor0ti % n g

Oene

in de uitverkoop

7 0 % kor

15.000

4ko0rti% ng

ting

g stuks merkklednin en -schoene

6ko0 % rtin

2ko0rtin%g

g

8ko0 % rtin g

3ko0rtin%g

Wij tellen af!

nogje8s nac.h..t

MEDEDELING

Wij zijn nu al heel druk met het afprijzen van meer dan 15.000 artikelen voor de Mega Merken Markt. Op alles wat reeds afgeprijsd is, krijgt u vanaf nu de Mega Merken Markt korting!

29 30 1 juni

ARO ALLGEAR Ooster Oenerweg 32 NL-8167 PD OENE tel: 0578 - 64 12 26 www.aro-allgear.nl

juni

Tip ook familie vriend en en

juli

8 0 kort % tot

ing

2 juli

*Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 30

Tractorpulling in Wapenveld

WET ruiters EPE- De WET ruiters hebben goed gepresteerd tijdens het Pinksterconcours te Hattem. Paarden: Marjolein Veening behaalde met haar paard Ulrik in de klasse Z1 2x een 1e prijs met 225 punten. Pony's: Alice Weijman startte haar pony Pepper in de B-dressuur en nam 2 x een 4e prijs mee naar huis. Wim

Schokkenkamp reed zijn pony AllDancer in het B-springen tweefasen en behaalde een 2e prijs. Manon Bonhof kwam uit in het Mspringen tweefasen met haar pony Unbelievable en won daar een 4e prijs. Kars Bonhof startte zijn pony Surprice in het M-klassiek en nam daar de 2e prijs in ontvangst.

Concert in de wijk HATTEM- De arbeiders muziekvereniging Ontwaakt zal, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, de komende twee donderdagavonden in verschillende Hattemse wijken een buitenconcertje geven. Tijdens deze concerten zullen

populaire nummers en marsen worden gespeeld. Op 23 juni zal de vereniging te horen zijn bij het plantsoen aan de Palmstraat en op 30 juni op het plein bij de Open Poort. De concerten zijn uiteraard vrij toegankelijk en beginnen om 19.30 uur.

Gezocht: Taalmaatjes en praktijkcoaches

WAPENVELD- Zaterdag 25 juni is het zover: de eerste editie van Tractorpulling in Wapenveld. Ruim 70 standaardmachines hebben zich ingeschreven om zich te meten met de sleepwagen. De wedstrijden op “het Oever” in Wapenveld zullen om 15.00 uur beginnen. Naast de standaardtractoren zullen er diverse demonstraties van grote Tractorpulling machines zijn, zoals het bekende “Lambada” team uit Zwolle. Een springkussen voor de kinderen en een heuse tank maken dit familie festijn compleet. De eerste editie van dit Wapenveldse Tractorpulling evenement belooft al gelijk een hele spectaculaire te worden, want niemand minder dan Europa’s bekendste Tractorpulling machine “Lambada” komt een demonstratie geven in Wapenveld. Uitgerust met “Keith Black” racemotoren van elk bijna 3000 PK is deze machine één van ‘s werelds sterkste Tractorpullers. Het afgelopen jaar reed de machine nog mee in de Amerikaanse competitie en RTL 7 heeft er een speciaal TV programma aan gewijd. Maar het begint natuurlijk allemaal met minder PK’s. De standaard tractoren die zo van het land afkomen, zijn ingedeeld in diverse klassen. Zij zullen strijden om de hoogste eer. Maar liefst 7 klassen zullen aan bod komen. Van de lichte tractoren (2,5 ton Standaard)

tot en met de zware machines (11 ton Standaard), het komt allemaal aan bod. Lokale helden, maar ook Nederlandse Kampioenen komen er langs. Zo komen er tractoren uit een hele grote regio naar Wapenveld. Tractorpulling in Wapenveld leeft echt. Vele vragen bereiken de organisatie, en de interesse vanuit het (agrarisch getinte) bedrijfsleven is groot voor dit evenement. Naast de 7 klassen komen er ook diverse demonstratie machines naar Wapenveld, om het publiek eens te laten proeven aan de grote Tractorpulling wedstrijden. Zo komt naast de al eerder genoemde Lambada uit Zwolle, ook de Runaway Deer naar Wapenveld. Weliswaar nadat zij een competitiewedstrijd hebben gereden in de buurt van Rotterdam, maar daarna reist het team af richting Wapenveld. De Runaway Deer is een “Pro Stock” machine en rijdt mee in de top van Nederland en Europa. De heren Broeks uit Wijhe zullen de John Deere flink “de teugels” geven, zodat het publiek even kan zien wat er echt onder de motorkap van een dergelijk machine kan gebeuren. Ook komt het Rough and Tumble team naar Wapenveld. Ook zij zullen hun Prostock, een New Holland, op de Wapenveldse baan de sporen geven.

Spectaculair startsein Burgemeester Inez Pijnenburg zal om 15.00 uur het startsein gaan ge-

ven aan een echte tank. Die komt speciaal naar Wapenveld om zich even te meten met de sleepwagen. Uiteraard zal dit rupsvoertuig naar verwachting een “Full Pull” behalen, maar ….. echte insiders verwachten dat de sleepwagen wel heel veel tegenstand kan gaan bieden. Naast het Tractorpulling gebeuren staat er ook een groot springkussen op het terrein, zodat vader, moeder en kinderen hun kunnen vermaken. Een echt familie-evenement dus. Het terrein gaat open voor het publiek om 13.30 uur. De Tractorpulling machines, inclusief de “Lambada” staan allemaal in het rennerskwartier opgesteld. Het rennerskwartier is bovendien voor het publiek gratis te bezoeken. Een praatje maken met de eigenaren of even op de foto bij de Lambada? Het kan allemaal. Het evenement zelf begint om 15.00 uur en zal rond de klok van 21.30 uur zijn afgelopen. De entreeprijs is dankzij de sponsoring van vele bedrijven erg laag. Kinderen tot en met 11 jaar kunnen (onder begeleiding van een volwassene) helemaal gratis naar binnen, en vanaf 12 jaar is de entreeprijs 6 euro per persoon. Daarnaast is het parkeren gratis en zijn de programmaboekjes met daarin deelnemerslijsten en uitgebreide beschrijvingen van de demomachines ook helemaal gratis, uiteraard zo lang de voorraad strekt.

zondere musea en rondwandeling in Elburg (25 augustus). Het

een tekort aan taalmaatjes. Ook zoeken ze in Epe, Vaassen en Heerde praktijkcoaches die inburgeraars 1-op-1 gaan begeleiden bij het praktijkdeel van hun inburgeringsexamen, waarvoor mensen aan de hand van allerlei praktijkopdrachten bewijzen moeten verzamelen voor in een portfolio. Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Birgitta Schut, tel. 0647029446 of per e-mail bschut@ svmg.nl.

Pinkeltje op Zomerfeest WAPENVELD- Speeltuin Pinkeltje uit Wapenveld stond met een kraam op het Zomerfeest. De mensen konden een envelopje kopen voor 1 euro per stuk en er waren mooie prijzen mee te winnen. Tevens kon je een lot kopen van 2 euro en hiermee kon je een mooie fiets winnen. Hier werd ook dankbaar gebruik van gemaakt. De trekking werd gedaan door dhr. H. Vorderman van H&H Flowers, één van de hoofdsponsoren van de speeltuin. Eerst werden er twee troostprijzen getrokken, een bon voor 2 uur onbeperkt eten bij de Stern te Epe. Deze bonnen gingen naar Ina van Loo uit Heerde en Linda Rorije uit Wapenveld. De hoofdprijs, de fiets gesponsord door C1000 Hardeman, ging naar Gerwin ter Velde uit Wapenveld. Hij ontving uit handen van Gerard Hardeman de fiets.

Gelderse vertelling in concert

Eerste dagtocht Stichting Welzijn Hattem groot succes HATTEM- Iedere zomer organiseert Stichting Welzijn Hattem een aantal zomertochten voor ouderen. De eerste tocht van dit jaar was op 8 juni. Met een grote groep van ruim 20 mensen werd er een bezoek gebracht aan de prachtige zandsculpturen in Garderen. Daarna was er een rondleiding door de Mariahoeve in Putten. Aan het einde van de dag kwam iedereen lovend van enthousiasme terug: ‘Het was een ontzettend gezellige dagtocht!’. De aanmeldingen voor de volgende reisjes stroomden dan ook weer binnen. Wie nog mee wilt op andere reisjes, kan zich aanmelden bij Stichting Welzijn Hattem, via info@swhattem. nl of tel. 038-4432881. Andere reisjes die nog op het programma staan zijn een boottocht naar Deventer (12 juli), een dagtocht naar de beeldentuin Klein Afrika en de Lavendeltuinen in Marknesse (28 juli), een bezoek aan de Levenstuinen en natuurpark het Aardhuis met herten, zwijnen en roofvogels (10 augustus) en tot slot een middag naar bij-

EPE/HEERDE/VAASSEN- Binnen het taalmaatjesproject in Epe, Vaassen en Heerde ondersteunen vrijwilligers (taalmaatjes) anderstaligen bij het leren van de Nederlandse taal (ca. 2 uur per week). Dit gebeurt op individuele basis, 1-op-1 en is bedoeld als ondersteuning van o.a. de inburgeringscursussen. In 2009 is het project van start gegaan in Epe, Vaassen en Heerde. Het project is een succes, maar er zijn veel mensen die graag de Nederlandse taal verder willen leren. Helaas hebben ze

seizoen wordt afgesloten met een diner (15 september).

EPE- Zomeravond: de zon zakt maar heel langzaam achter de bomen in het westen. De klanken van de Italiaanse Serenade van Hugo Wolf gaan over in het strijkkwartet in F van Maurice Ravel. Met een beetje goede wil zullen de vogels meezingen met de muziek en langzaam stiller worden. Delen van het bekende repertoire voor strijkkwartetten worden vervlochten met enkele Gelders verhalen van troubadour Gery Groot Zwaaftink. Langzaam wordt het schemerig, het publiek in de kring op het binnenplein van Lichttorenweg 2 geniet van de rust en de prachtige muziek. Op donderdag 30 juni speelt het Ruysdael Kwartet hopelijk in deze sfeer tijdens het eerste zomeravondconcert van Cultureel Platform Epe dit jaar. Maar ook bij slechtere omstandigheden zal het een goede ambiance zijn. Zoals Jacob van Ruysdael zijn indrukwekkende landschappen en dramatische luchtpartijen schildert, zo staat het Ruysdael Kwartet bekend om zijn intense samenspel en genuanceerd klankpalet. Het Ruysdael Kwartet bestaat uit: Emi Ohi Resnick, viool, Joris van Rijn, viool, Gijs Kra-

mers, altviool, Jeroen den Herder, cello. Gery Groot Zwaaftink (1955) biedt al jaren programma's van verhalen en muziek. Zowel volwassenen als kinderen worden meegesleept door zijn wonderlijke vertellingen en verhalen die hij afwisselt met het zingen van liedjes en ballades. Al vanaf 1987 is Gery actief op het podium. Hij begon met liedjes. Later kwamen daar de vertellingen bij. Hij is uitgegroeid tot een echte troubadour met een grote liefde voor verhaal en zang. Hij zingt graag in het Nederlands, maar in de regio Vorden vertelt en zingt hij ook in het dialect. Het concert begint om 19.30 uur, en kost 12,50 euro p.p. entree. Losse kaartverkoop bij de VVV-Epe, of reserveren via info@cultureelplatformepe.nl of via de website (bij "reserveren"): www.cultureelplatformepe.nl. Passe-partout voor de drie zomeravondconcerten kost 35 euro p.p. U kunt deze reserveren via info@cultureelplatformepe.nl of kopen bij de kassa op de eerste concertavond. Losse kaarten voor het concert van 17 augustus bestelt u vanaf heden rechtstreeks bij www.muziekzomer.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 231

2RNMHVWDJH ELM7ULDGD GRHQ" Triada laat jongeren hun stage invullen door uiteenlopende activiteiten uit te voeren: niet in het kantoor maar daarbuiten, bij, voor en met huurders. Jongeren uit de gemeente Epe en leerlingen van De Noordgouw in Hattem en Heerde en van De Landstede in Zwolle, die volgend schooljaar hun stage bij Triada willen doen, kunnen nu al suggesties voor activiteiten bij ons doen. Geschikte stageklussen moeten voldoen aan het principe: leuk en leerzaam om te doen en ook nuttig voor de samenleving. Volgend schooljaar kun je je dan aanmelden voor het uitvoeren van die klus. Stichting Koppel regelt in 2011/2012 de maatschappelijke stages voor jongeren uit de gemeente Epe.

0DDWVFKDSSHOLMNHVWDJH ELM7ULDGD¶HHQDDQUDGHU· De maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel voor leerlingen in het middelbaar onderwijs. Het doel is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Dit schooljaar hebben onder meer twee leerlingen van de Landstede uit Zwolle, woonachtig in de gemeente Epe, hun maatschappelijke stage vervuld bij Triada. Het verslag van hun stageperiode, uitgevoerd in de Weemehof te Epe en De Leijenstein in Vaassen, leest u hier. Een aanrader! Ik ben Lilian Draaijer en ik ben 17 jaar oud. Via de site van mijn oude middelbare school (C.C de Noordgouw in Heerde) heb ik deze stageplek bij Triada gevonden. Eigenlijk was deze stage bedoeld voor vmbo’ers, havo’ers en vwo’ers maar ik heb een gesprek gehad bij Triada en ik mocht ook komen. Ik was eerst nog alleen, maar omdat mijn vriendin Angela Rodijk nog geen stageplek had en onze stagebegeleider van Triada Anne-Marie van Zwieten dacht dat het leuker was om met z’n tweeën stage te lopen, heb ik haar uitgenodigd en samen hebben wij 150 uur stage gelopen. Mijn stage was een superleuke tijd. Dat is het eerste waar ik aan moest denken toen ik dit stukje ging schrijven. Ik heb het bij de Weemehof in Epe en bij de Leijenstein in Vaassen erg naar mijn zin gehad. Bij de Weemehof organiseerden wij vaak activiteiten zoals een spelletjesmiddag of we gingen samen gezellig een film kijken. We hebben ook voor

de Weemehof een fietsroute georganiseerd en natuurlijk fietsten we zelf ook sportief mee. Bij de Leijenstein in Vaassen gingen we elke dinsdagmiddag koken. We kookten dan voor ongeveer 10 gezellige dames waarmee we onder het eten niet uitgepraat raakten. Als ik mijn stage in één zin moet beschrijven zou ik het een aanrader vinden en een ontzettend leuke ervaring! Lilian Draaijer Altijd heel gezellig Ik ben Angela Rodijk, ben 18 jaar en woon in Vaassen. Ik doe de Mboopleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg in Zwolle. In het begin van het jaar kregen we te horen dat we een maatschappelijke stage moesten zoeken voor het komende jaar. Ik zou samen met Lilian een stage in de buurt zoeken. Lilian had een advertentie van Triada gevonden bestemd voor leerlingen van de Noordgouw. Triada zocht 2 maatschappelijke stagiaires die voor

dagbesteding wilden zorgen voor de oudere huurders van Triada. Dat leek ons wel leuk dus we hadden ons aangemeld bij Anne-Marie van Zwieten. We konden gauw op gesprek komen om te bespreken wat er allemaal van ons werd verwacht. Lilian en ik werden op de Leijenstein en de Weemehof geplaatst. Bij de Leijenstein zorgden we elke dinsdagmiddag voor het eten en uiteindelijk aten we dat gezamenlijk met een vaste groep vrouwen op. Dat was altijd heel gezellig. Als afsluiting van onze stage hebben we dinsdag 17 mei een middag voor alles gezorgd. Het thema was Mexico. Lilian en ik hebben allemaal lekkere Mexicaanse recepten gemaakt. De kamer hadden we een Mexicaans sfeertje gegeven door Latijns-Amerikaanse muziekjes op te zetten en sombrero’s op te hangen. Verder hadden we ook menukaartjes gemaakt. Bij de Weemehof deden we op donderdagmiddag allemaal leuke activiteiten zoals een film kijken en

Dit is een informatiepagina van Triada, 21 juni 2011 Postbus 56, 8180 AB Heerde, telefoon (0578) 67 66 66. www.triada.nl info@triada.nl. Bezoekadres: Eperweg 61, Heerde

spelletjes doen. Op 21 april hadden we een fietstocht georganiseerd. De fietstocht was +/- 20 km lang, de tocht ging door Epe, Heerde, Oene en Emst. In Oene hadden we een pauze gepland en gingen we gezellig wat drinken bij Dorpszicht (vroeger: de Post). Toen we terug waren bij de Weemehof hebben we pannenkoeken gebakken en gingen we gezamenlijk met de groep pannenkoeken eten. En verder hadden we tussendoor nog gesprekken met AnneMarie over wat we de komende periode gingen doen. Het was een heel leuke stageperiode bij Triada! Dus zoek je een maatschappelijke stage? Meld je bij Triada! Angela Rodijk


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 232

Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de NoordVeluwe als u een binding heeft met een van de gemeenten in deze e binding als u: op dit moregio. U heeft een maat maatsschappelijk chappelijke ment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio. onomis che binding als u, of uw partner een duurU heeft een ec economis onomische zame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

1e voorkeur (adres) _____________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) _____________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Begoniastraat 18 in Hattem Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Eekterweg 25 in Vaassen Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Eekterweg 29 in Vaassen Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Van Heeckerenskamp 16 in Hattem

Registratienummer __________________________________

Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: __________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum ___ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

In oningaanbod rregio: egio: Infformatie w woningaanbod Aantal verhuizende personen ____ Totaal verzamelinkomen per jaar: € _______________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________ Adres __________________________________________________________________________________________

Woonbon

Postcode/woonplaats ____________________________________________________________________________

Telefoon overdag _______________________________________ E-mailadres _____________________________ Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum _____________

www awonen.nl www..delt delta voor woningen in Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ’t Loo en Hattemerbroek www oon.nl www..uw uwoon.nl voor woningen in Elburg, Oostendorp, ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk, Harderwijk, Hierden, Ermelo en Speuld www wonen.nl www..omnia omniaw voor woningen in Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst en Harderwijk www www..wsput sputtten.nl voor woningen in Putten

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 25

HEERDE, B ijlakk er 3 9, V o sber gen Bijlakk ijlakker 39 Vo sbergen

WAPENVELD us weg 6, Nach eg Noor d APENVELD,, Z Zus ustter Elbrink Elbrinkw Nachttegaalw egaalweg Noord Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : oning: woning: Type w Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgr oep oep//aan t al: a l: Doelgroep

Adv e r t e n tienr ve tienr.. : 611257 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 20 juli 2011 Kale huur: € 631,80 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1973 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; gelegen nabij basisschool en sportvoorzieningen; ruime, dichte keuken (14 m²); oppervlakte woonkamer 22 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 9 m²; zolder (23 m²) bereikbaar met vaste trap; tuin op het noordwesten

611259 eengezinswoning omstreeks 21 juli 2011 € 543,84 € 5,00 2 1996 1 of meer personen; 55 jaar en ouder maximaal € 33.614 per jaar

Inkomenseis: Bijzonderheden: mooie eindwoning; badkamer en 1 slaapkamer op de begane grond; 2e slaapkamer op de verdieping; oppervlakte woonkamer 21 m²; oppervlakte slaapkamers 19 en 11 m²; tuin op het zuiden;

C

de woning is alleen bestemd voor kandidaten met een regionale urgentieverklaring voor medische urgentie. Dit moet door de woningzoekende op de woonbon worden ingevuld

E

HEERDE, K uiper s akk er 14 Kuiper uipers akker 14,, Doelbeek

HEERDE, Hein Dijk slags tr aat 2 2, Z uppeld Dijkslags slagstr traat 22, Zuppeld Adv e r t e n tienr ve tienr.. : Type w oning: woning: Beschikbaar: Kale huur: Servicekosten: Slaapkamers: Bouwjaar: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al:

611258 eengezinswoning omstreeks 20 juli 2011 € 525,38 € 5,00 2 1990 1 of meer personen; 55 jaar en ouder hebben voorrang maximaal € 33.614 per jaar

Ad v e r t e n tienr 6112510 ve tienr.. : oning: woning: bovenwoning Type w Beschikbaar: omstreeks 6 juli 2011 Kale huur: € 521,54 Servicekosten: € 6,86 Slaapkamers: 2 Bouwjaar: 1983 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijzonderheden: mooie tussenwoning gelegen op de 1e etage, er is geen lift; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 13 en 5 m²; eigen fietsenberging op de begane grond

Inkomenseis: Bijzonderheden: prachtige eindwoning; badkamer en één van de slaapkamers op de benedenverdieping; oppervlakte woonkamer 17 m²; oppervlakte slaapkamers 16 en 11 m²;royale tuin op het noordwesten

C

www www..triada.nl

C


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 233

Actueel woningaanbod van Triada EPE, P ander s akk er 40 eer d Pander anders akker 40,, Hoge W Weer eerd

EPE, Hoge Hagt 7 eer d 7,, Hoge W Weer eerd Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 611252 Type w oning: benedenwoning woning: Beschikbaar: omstreeks 27 juli 2011 Kale huur: € 312,08 Servicekosten: € 6,16 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1966 Doelgr oep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Doelgroep Inkomenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning op de begane grond; gelegen nabij winkels, centrum en sportschool; de woning is in 2004 gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 15 m²; oppervlakte slaapkamer 10 m²; terras op het zuiden; voorschot stookkosten € 50,— per maand

Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : 611253 oning: Type w woning: etagewoning zonder lift Beschikbaar: omstreeks 5 augustus 2011 Kale huur: € 423,45 Servicekosten: € 28,75 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1967 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning op de 3e etage; gelegen nabij scholen, winkels en sportvoorzieningen; oppervlakte woonkamer 17 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 11 en 11 m²; balkon op het zuiden; voorschot stookkosten € 55,— per maand

D

E

VAA SSEN, De Oldeho s terho AAS Oldehoffs tede 19 19,, Oo Oos erhoff

VAA S SEN, S uik erbrink 4 s tr aat Noor d AAS Suik uikerbrink 4,, Kruger Krugers traat Noord

Ad v e r t e n tienr 611254 ve tienr.. : Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikbaar: omstreeks 20 september 2011 Kale huur: € 595,49 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1985 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; gelegen in groene omgeving; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 12 en 5 m²; zolder (17 m²) bereikbaar met vaste trap; tuin op het noorden; de badkamer en het toilet worden gerenoveerd

Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 611251 oning: woning: eengezinswoning Type w Beschikbaar: omstreeks 13 juli 2011 Kale huur: € 357,82 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 1 Bouwjaar: 1961 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijzonderheden: kleine hoekwoning; op loopafstand van het dorpscentrum; oppervlakte woonkamer 15 m²; oppervlakte slaapkamer 9 m²; alle voorzieningen gelijkvloers; tuin op het oosten

C

E

VAA S SEN, Gr o tenk amp s tede 6, Oo s t erho AAS Gro enkamp amps Oos erhoff Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : 611255 oning: woning: eengezinswoning Type w Beschikbaar: omstreeks 20 september 2011 Kale huur: € 574,83 Servicekosten: € 5,00 Slaapkamers: 3 Bouwjaar: 1988 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseis: maximaal € 33.614 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; gelegen in een rustige wijk; op loopafstand van winkels en bushalte; oppervlakte woonkamer 29 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 12 en 7 m²; zolder (12 m²) bereikbaar met vaste trap; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het noordoosten

D

Woningaanbieding tijdens an tie vak akan antie Gaat u op vakantie en heeft u onlangs gereageerd op een woning? Zorg er dan voor dat iemand voor uw post zorgt. Als wij u namelijk een woning aanbieden, moet u voor een bepaalde datum reageren of u de woning wilt. Reageert u niet voor die datum dan gaan wij ervan uit dat u geen interesse heeft en krijgt de volgende op de selectielijst de woning aangeboden.

Benader en w oningz oek enden enaderen woningz oningzoek oekenden bij ttoe oe wijzingen oewijzingen Het is mogelijk op woningadvertenties te reageren tot de maandag (12.00 uur) volgend op de verschijningsdatum van de advertenties. Als alle reacties door ons zijn verwerkt, wordt een selectielijst van kandidaten samengesteld. Hierna wordt alleen de woningzoekende door ons benaderd (telefonisch of schriftelijk) die als eerste voor de woning in aanmerking komt. Mocht om wat voor reden dan ook de woning niet door deze persoon worden geaccepteerd, wordt de nummer twee van de selectielijst door ons benaderd. Het is dus niet zo dat iedereen die op een woning reageert, ook bericht krijgt van ons!

Ver an ding eran antt woor oording De toegewezen woningen staan wekelijks in de Schaapskooi en op onze website www.triada.nl. In deze verantwoording wordt voor elke toegewezen woning het aantal reacties vermeld en het puntenaantal van degene waaraan de woning is toegewezen. U kunt uw eigen puntenaantal hiermee vergelijken.

Toege w e z en w oningen: oegew woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Ad v e r t . N rr.. ve

Aantal Aantal reacties Punten

WAPENVELD

Nachtegaalweg 112

eengezinswoning

bijzondere toewijzing

HEERDE

Bloemstraat 4

bovenwoning

611199

HEERDE

Lupineweg 4

eengezinswoning

bijzondere toewijzing

EPE

Pandersakker 19

benedenwoning

611222

17

41

78

voor ons

145

EPE

Allendelaan 90

bovenwoning

611204

43

105

EPE

Weemeweg 58

etagewoning met lift

611213

4

366

EMST

Ds van Rhijnstraat 64 eengezinswoning

611201

37

156

VAASSEN

Woestijnweg 87

611211

24

98

bovenwoning

Zie de volgende pagina

overige woningaanbod.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 234

Actueel woningaanbod van Triada HA TTEM, B egonias tr aat 18 HATTEM, Begonias egoniastr traat

VAA SSEN, E ek eg 2 5 AAS Eek ektterw erweg 25

Te koop

OO IN VERK NIEUW

P

Zeer nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt op VRAAGPRIJS : loopafstand van het centrum van Hattem. Beschutte tuin op het westen gelegen. Vrijstaande houten berging. De woning is € 192.500 k.k. gebouwd in 1961 en volledig gerenoveerd in 2007. De woning is volledig voorzien van nieuwe kozijnen met dubbele beglazing. Aanvaarding: in overleg Verwarming door middel van CV, Vaillant VHR 18-22, bouwjaar 2007. Zonder binding Totale perceelsgrootte ca. 144 m². Begane grond Hal / entree met trapopgang; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; trapkast en meterkast; open keuken (7 m²) met keukenblok in lichte kleurstelling; woonkamer (24 m²) voorzien van laminaat vloer. 1 e verdieping Overloop met vaste kast en aansluiting voor wasmachine; 3 slaapkamers (12, 9 en 7 m²) waarvan twee met vaste kast; volledig betegelde badkamer (3 m²) met douche en wastafel. 2 e verdieping Bereikbaar via vaste trap; bergruimte met cv-opstelling en mechanische ventilatie.

Te koop

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

VAA S SEN, E ek eg 2 9 AAS Eek ektt erw erweg 29

GD VERLAA IN PRIJS

Op zeer ruime kavel gelegen 2-onder-1-kapwoning. Gesitueerd VRAAGPRIJS : aan de rand van Vaassen, aan een doorgaande weg met aan de 09 209 09.. 000 k.k. overzijde vrij uitzicht over agrarisch gebied/weilanden. De € 2 zeer ruime tuin is gelegen op het noordoosten. Aan de achterzijde bevindt zich een stenen berging die door middel Aanvaarding: in overleg van een aanbouw/bijkeuken verbonden is met de woning. De woning is gebouwd in 1950 en is geheel voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant 24-28 VHR, Zonder binding bouwjaar 2001. Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u Totale perceelsgrootte ca. 465 m². hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig Begane grond ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden Hal/entree; kelder; gedeeltelijk betegeld toilet; nette gerenoveerde dichte keuken (8 m²); achterentree/bijkeuken of u een doorstromer of starter bent op de met aansluiting voor een vaatwasser; woonkamer (23 m²) woningmarkt. voorzien van laminaat. 1 e verdieping Ruime overloop met CV-opstelling; 2 slaapkamers (11 en 9 m²); geheel betegelde badkamer voorzien van wastafel, douche en wasmachineaansluiting (5 m²). 2 e verdieping Onbevloerde vliering.

U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

HA TTEM, V an Heeck er ensk amp 16 HATTEM, Van Heecker erensk enskamp

Te koop

Te koop

GD VERLAA S IJ R P IN

Op zeer ruime kavel gelegen 2-onder-1-kapwoning. Gesitueerd VRAAGPRIJS : aan de rand van Vaassen, aan een doorgaande weg met aan de 09 209 09.. 000 k.k. overzijde vrij uitzicht over agrarisch gebied/weilanden. De € 2 zeer ruime tuin is gelegen op het noordoosten. Aan de achterzijde bevindt zich een stenen berging die door middel van een Aanvaarding: in overleg afdak verbonden is met de woning. De woning is gebouwd in 1950 en is geheel voorzien van dubbele beglazing. Zonder binding Verwarming door middel van CV, Vaillant HR PRO, bouwjaar 2007. Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u Totale perceelsgrootte ca. 450 m². hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig Begane grond ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden Hal/entree; kelder; gedeeltelijk betegeld toilet; dichte keuken of u een doorstromer of starter bent op de (8 m²); woonkamer (23 m²) met schouw en (aansluiting voor) woningmarkt. een gaskachel. 1 e verdieping Ruime overloop met ruime inbouwkasten; 2 slaapkamers (12 en 11 m²); kamer voorzien van douchecel, wastafel en CV-opstelling (6 m²). 2 e verdieping Onbevloerde vliering.

U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Zeer nette tussenwoning, gelegen in een rustige buurt op loopafstand van de bossen (Landgoed Molecaten). Beschutte tuin op het westen gelegen. Vrijstaande stenen berging. De woning is gebouwd in 1954 en gerenoveerd in 2003. De begane grond is volledig voorzien van dubbele beglazing. Verwarming door middel van CV, Vaillant VHR 18-22, bouwjaar 2003. Totale perceelsgrootte ca. 138 m². Begane grond Hal / entree met trapopgang; gedeeltelijk betegeld toilet; trapkast en meterkast; dichte keuken (6 m²) met keukenblok (merk Keller) in lichte kleurstelling en aansluiting voor de wasmachine; woonkamer (24 m²). 1 e verdieping Overloop met vaste kast; 3 slaapkamers (12, 10 en 5 m²) waarvan twee met vaste kast en één met vlizotrap naar bergzolder; volledig betegelde badkamer (2 m²) met douche en wastafel. 2 e verdieping Bereikbaar via vlizotrap; gedeeltelijk bevloerde bergruimte met cv-opstelling.

VRAAGPRIJS : 7. 000 k.k. € 16 167 Aanvaarding: in overleg

Zonder binding Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt. U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 35 2

AMI KAPPERS VAASSEN BESTAAT 25 JAAR EN VIERT FEEST!

DEALER ALKO GRASMAAIERS Leverbaar in vele modellen. Tevens reparatie en onderhoud van alle merken tuinmachines.

VOF Witteveen - Emst

LAARSTRAAT 10 - (0578) 66 15 09

es verlengd ! Wegens succ

Iedere vrijdag tegenover de etos op de markt in heerde

DRAAI NA JE BEHANDELING AAN HET RAD EN BEPAAL JE

Hoera Hoera Hoera ze zijn er weer de Hollandse nieuwe Haring Botermals, en altijd vers van het mes! P/st €2.00

Vaassen Dorpstraat 37C T 0578-574420

Deze actie is geldig van 20 t/m 25 juni 2011. Niet geldig in combinatie met andere acties.

KOZIJNEN, SERRES, VERANDA’S

3 voor €5.50

Tegen inlevering van Deze bon ontvangt u de

Veranda’s

leveren wij naar uw wens

Kunststof & Aluminium

Comfortabel buiten zitten? ‘n veranda of serre biedt uitkomst!

Ramen & Deuren Serres & Overkappingen serres

Binnen- & Buitenzonwering

Glassystemen Horsystemen

Onze veranda’s zijn leverbaar met glas, screens en zonnescherm

• Vroege aardappelen van eigen erf Vrieze’s Erfgoed: 2,5 kilo 1,95 euro • Nieuwe oogst: kersen van Fruittuin Verbeek • Aarbeien • Veluwse Graanei Streekwinkel ‘de Meulenbelt’ naast molen de Vlijt aan de Groteweg 54 in Wapenveld is elke zaterdag geopend van 10.00-16.00 uur. Zie ook: www.molendevlijtwapenveld.nl

GRATIS HORREN bij aanschaf van uw draaikiep kozijnen

Zaterdag 25 juni in streekwinkel ‘de Meulenbelt’

Kozijnen

een bezoek meer dan waard! Europaweg 15 Heerde Telefoon 0578 - 69 11 69

www.inno-top.nl MA. GESLOTEN, DI T/M DO 13.15 - 17.00, VRIJ 11.00 - 17.00 ZAT 11.00 - 17.00, BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN OOK OP AFSPRAAK

Zoek je een fotograaf ?

www.fotovanderbeek.nl Iedere dag nieuwe foto’s


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 36

Leerlingen CMH geslaagd

HATTEM- In mei heeft een aantal leerlingen van de Stichting Muziekschool CMH het HaFaBra-examen met goed resultaat afgelegd. Op de foto staan (v.l.n.r.) Siemen van Elburg

(A-slagwerk), Ruud Nagelhout (B-bugel), Louchan van Oene (A-trompet) en Koen Sobering (A-slagwerk). Lonneke Jacobs (trompet), Maarten Haveman (trompet) en Thomas Tonnis

Vaassense kunstfietsroute

(slagwerk) zijn geslaagd voor hun B-diploma (niet op foto). Binnenkort hoopt nog een aantal leerlingen van de Stichting Muziekschool CMH het examen af te leggen.

VAASSEN- In het komend weekend van vrijdag 24 en zaterdag 25 juni kunt u verrassende kunst in en rond Vaassen zien. KuVa organiseert dan voor de vierde keer een afwisselende kunstfietsroute die 9 ateliers met elkaar verbindt. 16 kunstenaars uit Vaassen, Apeldoorn, Lelystad, Wezep, Deventer en Haaksbergen doen mee met verschillende kunstuitingen. Ook Museum Vaassen Historie met de vaste expositieruimte van KuVa is vertegenwoordigd. Daar exposeren Gerard Leferink met glasobjecten, Martin Sminia met schilderijen en Karin de Jong met beelden. Het thema is dit jaar “Ridderspoor” waaraan door leden van KuVa hard gewerkt is om dit op eigen wijze uit te beelden. Tegenover Kasteel de Cannenburch aan de Julianalaan is het startpunt van de route die ongeveer 12,5 km lang is. Het is niet prettig om het laatste atelier in de route te zijn want dan komen bezoekers meestal laat of slaan het laatste adres over. Daar is iets op verzonnen en de kunstfietsroute is in 2 delen te fietsen. Men kan kiezen welke deel het eerst gereden wordt. Het terrein van Kasteel de Cannenburch is op zaterdag 25 juni door de opening van de glasexpositie door Prinses Margriet niet voor publiek toegankelijk. Tussen 11.00 en 13.00 uur kunnen

geen routeboekjes afgehaald worden in de Museumwinkel, maar gelukkig wel dichtbij in Rijwielhandel Huernink, Julianalaan 1 in Vaassen. Op diverse adressen in Vaassen waaronder Decohome en de Brunaboekhandel, bij het VVV Apeldoorn en Epe zijn de routeboekjes vooraf verkrijgbaar. De volgende kunstenaars zijn erin opgenomen met hun kunstwerk en korte informatie: Elmar Huisman uit Lelystad: schilderijen, Peter van der Meijs uit Vaassen: beelden, Jeanette Tennekes uit Wezep: schilderijen, Gerrie Noordijk uit Vaassen; grafiek en beelden, Ria Debets uit Vaassen: schilderijen, Monique van den Bosch uit Vaassen: wolvilt en keramiek, Dori Hagen uit Vaassen: schilderijen, Lot Kreeftenberg uit Vaassen: grafiek en schilderijen, Barbara Pijnappel uit Apeldoorn: beelden, Hermien Veendorp uit Vaassen: aquarellen, Lammy Alons uit Vaassen: beelden, Hans van der Wateren uit Vaassen: sieraden, Diny Toom uit Apeldoorn: beschilderd porselein, Karin de Jong uit Apeldoorn: beelden, Gerard Leferink uit Haaksbergen: glasobjecten, Martin Sminia uit Deventer: schilderijen. Van 11.00 tot 17.00 uur zijn de ateliers en Museum Vaassen Historie geopend. Voor meer informatie zie: www.ku-va.nl.

Pepijn Bijsterbosch 6e IDM Sachsenring WAPENVELD- Het Start Racingteam is neergestreken op het ´voormalig Oost´ Duitse circuit Sachsenring voor het vierde IDM (Internationale Deutsche Motormastershaft) raceweekend. Pepijn Bijsterbosch uit Wapenveld kwam als een van de twee vaste Neder-

Ruitersport WAPENVELD- Het belooft een geweldig spektakel te worden; Tractorpulling in Wapenveld op zaterdag 25 juni. De eerste editie belooft al gelijk een publiekstrekker te worden. Bijsterbosch Energy Systems uit Veessen sponsort namelijk de demonstratie van het Zwolse Lambada team in Wapenveld. En daarmee is één van ’s Werelds sterkste Tractorpulling machines

in Wapenveld te zien. Bijsterbosch Energy Systems is importeur van hybride zonnecollectoren voor warm tapwater, lucht- en vloerverwarming, en heeft daarmee de eerste en unieke hybride zonnecollector van Nederland in huis. Zie ook www.bes-techniek. nl. Tijdens de Tractorpulling wedstrijden op 25 juni zal Bijsterbosch in hun stand een demo laten zien.

Twee bijzondere diensten HATTEM- Wie heeft er wel eens voorgedrongen? Als je in een rij moet wachten, heeeeel lang wachten, is het wel handig om voor te dringen. Soms zitten er ook van zulke onnozele mensen tussen, die schieten maar niet op. En als je gaat sporten op school, wie kies je dan in je groep? Natuurlijk – de snelle jongens en meiden, anders verlies je. Zo gaat dat vaak in het leven. Van kinderen en grote

mensen. De Here God wil dat we het anders doen. Want voor de Here God is iedereen evenveel waard. Iedereen is nodig. Daarover gaat de bijzondere kerkdienst op zondag 26 juni om 9.30 uur in de Gasthuiskerk, Achterstraat 9-13 en om 14.30 uur in de Open Poort, Veldhoeve 1 in Hattem. De preek van ds J.Haveman gaat over 1 Korintiërs 12:24b en 25. Iedereen is van harte welkom.

Tumblingbaan voor GVH

HATTEM- Eindelijk was het dan zover, vorige week werd de nieuwe tumblingbaan door de turnsters van Gymnastiek Vereniging Hattem met veel enthousiasme in ontvangst genomen. Een tumblingbaan is een springvlak bestaande uit luchtkussens

waar je turn-technische elementen op kunt springen om zo te werken aan je techniek. De baan is bedoeld voor jong en oud en alle groepen zowel recreatie- als selectiegroepen. Voor meer informatie over GVH kunt u terecht op de site www.gvhattem.nl

VAASSEN- Zaterdag 18 juni werd de 2e selectie te Vaassen verreden. Daar reed Christel Jansen vd Sligte, lid van de LR de Cannenburgh, mee met haar paard Angel of Balaine mee in de B dressuur. Christel werd in de B selectiering 1e met 196 pnt en de 2e proef 3e ook met 196 pnt. Sharon Buitenhuis, lid van OVJ, reed met haar paard Zamira ook een B selectieproef en behaalde de 4e prijs met 190 pnt. Met het B springen was ze foutloos en behaalde de 10e prijs. EMST- Anouk Veldkamp uit Emst en lid van de Oostveluwse Rij- en Jachtvereniging uit Apeldoorn heeft zaterdag met het paard Conroy meegedaan aan de 2de selectie wedstrijd in Vaassen en heeft daar een 5de plaats behaald in de klasse L1 met 191 punten.

landse IDM rijders in de Supersport 600 uit. Pepijn mocht na twee kwalificaties starten vanaf een 29e positie. Na een heel spannende race kwam hij als 18e over de finish met slechts zo’n anderhalve seconde op de kopman. De tweede race startte Pepijn vanaf de 29e plek, stoomde

op naar P20 en begon aan een inhaalrace. Na een superspannende race wordt Pepijn als 6e afgevlagd achter de Belg van Keymeulen. Komende woensdag vertrekt het Start Racingteam weer richting Assen waar Pepijn in het bijprogramma van de TT een ONK race rijdt.

Vier bekers voor Tyfoon op Hunzetoernooi HATTEM- Alle handbalteams van sv Tyfoon hebben dit weekend gespeeld op het befaamde internationale “Hunzetoernooi” in Gasselternijveen. De jongste jeugd speelde 4 prima wedstrijden. Maar ook de grote jongens B hebben veel ervaring kunnen opdoen. De meisjes C en de meisjes B van Tyfoon gingen voor de prijzen. Met vlag en wimpel werden de beide teams dan

ook kampioen. Zondag moesten de dames en heren “de wei”in”. Maar het weer was bar en boos. Na de middagpauze besloot de organisatie de wedstrijden af te lasten. Tot die tijd hadden zowel de heren als de dames van Tyfoon twee wedstrijden gespeeld. De heren gingen er met de eerste prijs vandoor. De dames van Tyfoon namen een 2e prijs mee naar huis.

Filmvoorstelling HEERDE- Op woensdagmiddag wordt in het dorpshuis in Heerde een film vertoond en wel de familiefilm ‘Hop’. Hop is de nieuwe film van de makers van Verschrikkelijke Ikke. Een prachtige combinatie van live actie en animatie over een bijzondere vriendschap, dromen en muziek. De paashaas gaat in deze film met pensioen. Zijn 17-jarige zoon EB (Easter Bunny) krijgt de verantwoordelijk-

heid over de chocoladeproductie op Paaseiland. Omdat EB liever een rockster wil worden, vlucht hij naar de mensenwereld. Hij komt terecht in Hollywood waar hij vriendschap sluit met de 20-jarige Fred en wonderlijke avonturen beleeft. Intussen ontstaat er op Paaseiland een strijd om de macht tussen de kuikens en de konijnenhulpjes van de Paashaas. De voorstelling in het dorpshuis begint om 14.00 uur.

Jeugdteam TV Wapenveld WAPENVELD– Het 2e gemengde team t/m 17 jaar van tennisvereniging Wapenveld is met een compleet nieuw tenue gesponsord door Houtwerk uit Hattem. In de voorjaarscompetitie eindigde het team, bestaande uit Lieke van Apeldoorn, Anne Gratama, Arjan Doppenberg en Diederik v.d. Rhee, op een tweede plaats. Hiermee hebben ze uitstekend en naar vermogen gepresteerd aangezien ze samen met het eerste gemengde team van TV Wapenveld in dezelfde poule waren ingedeeld. Het eerste team eindigde namelijk als eerste. De spelers zullen de komende tijd zich concentreren op het spelen van de open jeugdtoernooien en de Rabo Jeugd Tennis-

tour. Op de foto de spelers samen met Jolande van Apeldoorn van

Houtwerk en tevens de begeleidster van het team.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 237

BUITENKANS Het is weer de tijd voor het buitenschilderen! U krijgt t/m 2 juli 20% korting op alle professionele buitenlakken van Sigma en Sikkens. Kom langs en proďŹ teer van deze buitenkans!

20%

KORTING op lakverf van Sigma, en Sikkens*

Aanbieding geldig t/m 2 juli 2011. Niet geldig op muurverven. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

*

Domineestraat 18, 7391 GH Twello, Tel.: 0571 - 27 11 73 Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde, Tel.: 0578 - 69 15 43, www.draaijerverfenwand.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 38

Verkooppunt Dijkslag Design bij De Klaproos

WAPENVELD- Al een aantal jaren is Edwin Dijkslag uit Wapenveld actief onder de naam Dijkslag Design. Hij maakt onder andere ambachtelijk gemaakte uithangborden en deze zijn sinds kort te vinden bij Bloembinderij De Klaproos aan de Klapperdijk 26 te Wapenveld. Bij dit nieuwe verkooppunt kunt u de bijzondere uithangborden niet alleen van dichtbij bekijken, maar ook direct bestellen. “Ik heb nu een jaar of twee mijn eigen bedrijf Dijkslag Design. Ik ben begonnen met ontwerpen, bijvoorbeeld logo’s, tatoeages, muurschilderingen en ontwerpen van familiewapens. Dat heb ik uitgebreid met het maken van deze ouderwetse uithangborden”, vertelt

Edwin. “De Klaproos vind ik een hele leuke winkel en ik heb Sanne voor de Poorte gevraagd of ze een verkooppunt van deze borden wilde zijn.” En Sanne reageerde gelijk positief: “Het zijn een beetje ‘landelijke’ bordjes en dat past heel goed bij mijn zaak.” In de zaak vindt u een standaard met 3 verschillende bordjes, zodat gelijk al duidelijk wordt wat er allemaal mogelijk is. “In principe kan alles: elke gewenste tekst of illustratie kan op de borden gemaakt worden”, legt Edwin uit. Het maken van de borden is een behoorlijk intensief proces. “Dat duurt ongeveer 3 tot 4 weken. Het bestaat uit een stalen frame, met daaronder een bord. Ik heb thuis een eigen siersmederij gemaakt zodat ik

echt alles zelf met de hand kan bewerken. Het is geen productiewerk, alles wordt op de ambachtelijke manier gemaakt. Er gaan dan ook heel wat uurtjes in zitten.” In september kunt u van dichtbij zien hoe dit alles in zijn werk gaat: Edwin zal namelijk aanwezig zijn bij de opening van Vrieze’s Erfgoed. Uiteraard kunt u nu de borden al bekijken bij De Klaproos. De openingstijden zijn als volgt: maandag gesloten, dinsdag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur. Voor meer informatie over Dijkslag Design kunt u kijken op www.dijkslagdesign.nl. Binnenkort kunt u hier ook meer informatie vinden over de uithangborden.

Petanquetoernooien HATTEM- Na het zeer geslaagde Bostoernooi van Hattem Petanque, waren de dinsdagavond, donderdagavond en woensdagmiddag toernooien ook zeer geslaagd te noemen. Uitslag dinsdagavond: 1e Maaike Septer, 2e Gerben Schrooten, 3e Pier Boomstra, 4e Gerard Zijlstra,

5e Ton Visser, 6e/7e Alie Koster/John Bronkhorst, 8e/9e Gerrit Aalberts/Peter Wolven, 10e Dini Wassink/Louis Steringa. Uitslag Bultmantoernooi: 1e Luc Eleveld, 2e Coby Zijlstra, 3e DirkJan Septer, 4e Ben Kort, 5e Louis Steringa, 6e/7e Marijke Wijnen/Gerrit Hoogers, 8e José

Schoonewil, 9e Gerard van de Werd, 10e Nanny Muller. Uitslag donderdagavond: 1e Louis Steringa, 2e Jan Koster, 3e Ben Kort, 4e/5e Maaike Septer/Renze Bosgraaf, 6e Ton Visser, 7e Sietske Karssing, 8e Dolf van de Veen, 9e Peter Wolven, 10e Dini Wassink.

heeft zij veel te maken met de problematiek rond eenzaamheid bij ouderen. Zij gaat dieper in op dit thema en vooral op de vraag “Wat kun je daar zelf aan doen”. U bent van harte welkom. Aanwezig in het Kulturhus EGW om 10.00 uur. De eigen bijdrage is 10 euro inclusief een

HEERDE- Van Bennekom Heerde en Autoschade de Wilde slaan de handen in één om op zaterdag 2 juli van 10.00-15.00 uur opnieuw de deukendag te organiseren. Na het succes van vorig jaar kon een 2e editie van deze dag niet uitblijven. Was u vorig jaar niet in de gelegenheid, of wist u niet van het bestaan van de deukendag, hieronder kunt u lezen wat de deukendag inhoudt. Iedere auto overkomt het wel, een kleine onbewuste onoplettendheid, een fiets die tegen de auto aanvalt of het gebeurd op een andere manier; maar een deukje in de carrosserie van de auto heeft u zo opgelopen. “Zaterdag 2 juli kunt u deze kleine deukjes laten uitdeuken aan de Zwolseweg 80a in Heerde en het mooie is dat wij het eerste deukje gratis herstellen. Voor de overige deukjes maken wij ter plekke een scherpe offerte/afspraak. Ook bestaat er tijdens deze dag de mogelijkheid om een offerte te laten maken voor het reinigen van uw auto (clean-up). Deze clean-up bestaat uit het grondig reinigen

van de binnen- en buitenzijde van uw auto. En maakt u op deze zaterdag 2 juli een afspraak voor de clean-up; dan ontvangt u bovenop de toch al scherpe offerte nog eens 10% korting.” Daarnaast is het ook mogelijk om tijdens deze dag een zomercheck aan uw auto uit te voeren, ze controleren de auto op maar liefst 39 vitale punten zoals remmen, schokbrekers en de accu. Mocht er onderhoud nodig zijn, dan bespreken zij dat met u. Zo weet u zeker dat uw auto klaar is voor uw lange vakantiereis of zomerse uitstapjes. Om onnodig wachten te voorkomen is het handig om tijdsafspraak te maken. Ook aan uw kinderen is gedacht: voor hun hebben wij een mega-springkussen, om het (toch al) korte wachten voor u en uw kinderen nog makkelijker te maken. Heeft u nog vragen over de deukendag? Neem contact op door te bellen met van Bennekom Heerde (tel. 0578-691636) of bezoek de site (www.van-bennekom.nl).

Meere-orgelconcert met Wim Magré EPE- Op zaterdag 25 juni wordt het eerste deel van de maandelijkse serie concerten voor 2011 op het Meere-orgel in de Grote Kerk in Epe afgesloten door de bekende Elburgse organist Wim Magré. Na een compositie van Magré zelf zullen van verschillende grote orgelcomponisten(Bach, Händel, Mendelssohn Bartholdy) werken worden gespeeld. Maar ook meer hedendaags geluid (Klaas Jan Mulder, en de Zweed Jerker Leijon) en als afsluiter de koraalfinale van Feike Asma. Het concert begint om 20.00 uur, de Grote Kerk aan de Beeklaan 1 Epe is open vanaf 19.30 uur. Entree is 5 euro, passepartout is geldig. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.wimmagre.nl. Kijk voor het gehele programma op www.meereorgelepe.nl.

Werkvakantie OostRaven

Leuk ouder worden EPE- Op donderdag 14 juli is er voorlichting over “Op een leuke manier ouder worden”. Op een leuke manier ouder worden binnen de mogelijkheden die er zijn is het thema van deze morgen. Op veler verzoek komt Els Glimmerveen weer naar Epe. In haar werk als psychologe

Deukendag in Heerde

kopje koffie/thee. Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich nog tot 30 juni opgeven bij SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe, Eper Gemeentewoning(Kulturhus), Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe, tel. 0578-620988 (op werkdagen tussen 8.30-12.30 uur).

EPE- Traditiegetrouw organiseert centrum OostRaven te Epe in de zomerperiode een werkvakantie; zoveel dagen als je wilt (1-9) met elkaar klussen en genieten op en rond OostRaven in de periode van 9 tot 17 juli. Het is de bedoeling met elkaar de dag om 7.30 uur te beginnen met een meditatie, QiGong, yoga of iets dergelijks. Na het ontbijt starten ze met werken (evt. in stilte tot de koffiepauze), daarna werken ze tot de lunch rond 14.00 uur. Afhankelijk van het weer zijn ze of buiten bezig met het opknappen van de diverse buitenmuren: aanbrengen en schilderen van nieuwe houten platen onder de raamkozijnen, schoonmaken en schilderen

van de buitenmuren, schuren en schilderen van de diverse kozijnen van ramen en deuren of richten de deelnemers zich binnen op het opknappen van de slaapgang. De rest van de dag is iedereen vrij. Omdat het een combinatie is van klussen en vakantie vraagt het centrum een bijdrage van 10 euro per persoon per dag voor de overnachting, alle maaltijden en koffie/thee. Lijkt het je leuk met elkaar bezig te zijn en ook nog te kunnen genieten van de prachtige omgeving, geef je dan, via de mail (info@oostraven. nl) op. Het is fijn als je daarbij op voorhand aangeeft hoelang je van plan bent te komen.

SWO/E Zomerprogramma EPE- In de maanden juni, juli en augustus organiseert SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe verschillende activiteiten voor senioren in de leeftijd vanaf 55 jaar. Gedurende twee dagen per week kan men met de SWO/E uit. Alle activiteiten zijn vastgelegd in een programmaboekje welke te verkrijgen is op het kantoor van de EPE- Op Tweede Pinksterdag organiseerde Wios Epe voor de tiende maal alweer een grote Vlooien- & hobbymarkt op het marktplein in het centrum van Epe. Met 120 kramen en een duizendkoppig publiek werd de markt wederom een groot succes. De opbrengst zal ook dit jaar weer ten goede komen aan het

uniformen- en instrumentenfonds van de vereniging en het onderhoud aan het verenigingsgebouw. Tijdens deze tiende editie waren de kramen nog nooit zo vroeg verzegd als voorgaande jaren. Naast kramen zorgde de vereniging ook voor het inwendige. Oliebollen, (broodjes) warme worst, snacks, ijs, kof-

fie en thee waren allen verkrijgbaar en gingen vlot van de hand. Ook het luchtkussen, aangeboden door Schieven Keizer Garantiemakelaars was weer van de partij en een jongeman met jongleren en vergelijkbare attributen. Volgend jaar wordt de markt gehouden op maandag 28 mei.

SWO/E aan de Stationsstraat 25 in Epe. Op donderdag 7 juli gaat de reis naar het mooie Drentheland. Een dag vol wetenswaardigheden en vertellingen over oude gebruiken en ambachten van Drenthe. Vertrek vanaf de Middenstip, Hoofdstraat Epe om 11.45 uur. De eigen bijdrage is 25,75 euro inclusief koffietafel, koffie/thee en cake.

Oud papier EPE- Op vrijdagavond 24 juni (19.00-20.00 uur) en zaterdag 25 juni (9.00–12.00 uur) staat op het schoolplein van de Nieuwe Wisselseschool in Epe de container

voor oud papier. De opbrengst komt volledig ten gunste van de leerlingen. Het adres is Oude Wisselseweg 35 te Epe en natuurlijk is assistentie aanwezig.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 39 2

Riant en comfortabel wonen in Plan Vossenakker 2 Elburg

DE VERKOOP IS GESTART! SLUITING VAN DE INSCHRIJVINGSTERMIJN IS OP 12 JULI 2011 OM 17.00 UUR 4 luxueuze vrijstaande villaâ&#x20AC;&#x2122;s & 10 royale halfvrijstaande villaâ&#x20AC;&#x2122;s

Wonen in historisch Elburg

vanaf â&#x201A;Ź 370.000,- v.o.n. VERKOOPINFORMATIE

Wonen in Vossenakker 2 betekent wonen in een prachtige wijk in het zuidoosten van Elburg. De wijk ligt in het groene hart aan de buitenrand van de stad en heeft een fraai uitzicht over de groene landerijen met karakteristieke boerderijen. De omgeving van Elburg is veelzijdig. De landelijke rust, de weidse uitzichten en het centrum van de stad op steenworpafstand maken van Vossenakker 2 een heerlijke plek om te wonen met alle voorzieningen binnen handbereik.

Informeer bij een van onze makelaars of kijk op:

vanaf â&#x201A;Ź 310.000,- v.o.n. VERKOOPINFORMATIE

www.vossenakker2.nl EEN SAMENWERKING TUSSEN

Tel. (0525) 687070

Tel. (0525) 684433

Adv Elburg Vossenakker2 139x218 Zondag 06-2011.indd 1

10-06-11 10:42

6ERKOELING 7IJZORGENERVOOR

WWWDIJKSTRAVANDIJKNL 

BONHOF RENOVATIE WERKEN VOOR HET RENOVEREN EN RESTYLEN VAN KEUKENS

Ik sta voor veelzijdigheid van diensten en service

UW KEUKEN WEER ALS NIEUW

Oudere keukens hebben meestal twee problemen. Het grootste probleem is het onderhoud, omdat de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Het tweede probleem is dat je ook wel eens iets anders wilt, iets moderner, iets luxer, gewoon iets andersÂ&#x2026;Â&#x2026; Vaak wordt er dan een nieuwe keuken gekocht, terwijl er dan voor kapitalen aan goede materialen wordt weggegooid. Jammer dat kan ook anders. Bonhof Renovatie Werken is gespecialiseerd in het renoveren en aanpassen van alle merken keukens. De collectie bevat o.a.: werkbladen, kasten standaard en op maat, fronten ( in alle kleuren) en grepen, kranen, spoelbakken, afvalsystemen en inbouwapparatuur van gerenommeerde merken. Ook het spuiten van deuren in alle kleuren. De samenwerking met DE KEUKEN RESTYLER geeft nog meer mogelijkheden op gebied van keuzes, prijzen en tot 5 jaar garantie op apparatuur en keukenonderdelen. Voor meer info www.dekeukenrestyler.nl VOOR GRATIS ADVIES BIJ U THUIS BEL (0578)-610443 DE RENOVATIE SPECIALIST IN UW OMGEVING

Rik Bonhof

Schilder-, plafond- en wandafwerking Beatrixweg 4 , 8171 VX VAASSEN 06-13921415 / 0578-575140


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 40

Tweede editie Jan Hoogers Bokaal groot succes HATTEM- Afgelopen weekend werd bij biljartvereniging D.O.S. in Hattem voor het tweede jaar op rij om de Jan Hoogers Bokaal gestreden. De Jan Hoogers Bokaal is een biljarttoernooi waaraan iedereen met een minimaal Libre gemiddelde van 2,00 aan deel kan nemen. Dit jaar was het toernooi uitgebreid met deelnemers in de spelsoort Kader. Dat de organisator, en deelnemer, Gerrit Hoogers daarmee een succesvolle formule hanteerde bleek wel uit het aantal deelnemers wat zich voor dit biljart toernooi hadden opgegeven. Dit jaar hadden zich namelijk 48 deelnemers ingeschreven. Het was uiteindelijk Piet van de Brink die zich Kampioen van de tweede editie om de Jan Hoogers Bokaal mocht noemen. In de spannende en gelijk opgaande finale was Piet te sterk voor Frans Koolen. In de strijd om de derde en vierde plaats moest eigen lid van D.O.S. Albert Plender zijn meerdere erkennen in John Evertse. Al met al was het biljarttoernooi welke volgend jaar zeker weer een vervolg gaat krijgen. Alle uitslagen en foto’s van dit biljarttoernooi kunt u vinden op www.doshattem.net.

Brandweer Hattem organiseert kennismakingsdag HATTEM- Brandweer Hattem is op zoek naar vrijwilligers, daarom organiseert de Brandweer op zaterdag 25 juni een kennismakingsdag. De kennismakingsdag is voor mensen die geïnteresseerd zijn in het werken bij de Brandweer. Aanmelden kan schriftelijk of via een formulier op de gemeentelijke website. Het takenpakket van de Brandweer is zeer divers. Naast het bestrijden van brand, helpen ze mensen en dieren in nood, as-

WAPENVELD- Van 5 juni t/m 12 juni vond de 13e editie van het Jacco Eltingh Jeugdtoernooi plaats bij tennisvereniging Wapenveld. In totaal hebben 132 spelers aan het toernooi meegedaan en zijn er 142 wedstrijden tijdens de toernooiweek gespeeld. Tijdens de prijsuitreiking op zondagavond maakte Jacco Eltingh de winnaars bekend van de verschillende onderdelen, de Roland Garros gravel TennisQuiz, de sportiviteitsbeker en de twee Van der Most aanmoedigingsprijzen. De sportiviteitsbeker ging dit jaar naar Lotte Faber uit Wapenveld. De Van der Most aanmoedigingsprijzen gingen naar de twee talentvollle spelers; Brechtje Schipper uit Zwolle en Corstiaan Altenburg uit Heerde. Aansluitend werd een aantal mooie prijzen verloot onder de aanwezige spelers.

sisteren ze bij auto ongelukken en pompen ze kelders uit. Het komt soms ook voor dat er ongevallen plaatsvinden met gevaarlijke stoffen zoals ammoniak of gas. Het werken bij de Brandweer is uitdagend, onvoorspelbaar, avontuurlijk en afwisselend. De Brandweer biedt een uurvergoeding, een fijne werkomgeving en diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Het is wel wenselijk dat de vrijwilligers wonen en/of werken in Hattem, zodat

Voor de stand in de Rabo Jeugd Tennistour zijn nu 2 jeugdtoernooien gespeeld, nl. Het Drost Open Jeugdtoernooi van de Wezepse TC en het Jacco Eltingh Jeugdtoernooi van TV Wapenveld. De jeugdtoernooien van HLTC Heerde (20 t/m 26 juni) en TV Epe (27 juni t/m 3 juli) worden de komende weken gespeeld. De tussenstand en info over de tour is te vinden op rabojeugdtennistour.nl. De eerste vier in de eindstand van de Rabo Jeugd Tennistour winnen een Masterclass met Jacco Eltingh in het najaar en een geldprijs. Foto’s, info en uitslagen van het Jacco Eltingh Jeugdtoernooien zijn te vinden op jejtoernooi.nl. De winnaars van de verschillende onderdelen zijn als volgt: ME t/m 10: 1e Brechtje Schipper, 2e Michelle Kouwen; JE t/m 10: 1e Willem Salet, 2e Mats

u regelmatig overdag beschikbaar bent. Op de kennismakingsdag kunt u al een beetje proeven van het werken bij de Brandweer. Het digitale aanmeldingsformulier is te vinden op www.hattem.nl onder het menu inwoners – wonen en leven – veiligheid. Schriftelijk aanmelden kunt u doen door een briefje met uw persoonsgegevens op te sturen naar de gemeente Hattem t.n.v. dhr. T. Haverkamp.

Aink; ME t/m 12: 1e Finn van der Heide, 2e Valerei Voortman; JE t/m 12: 1e Bram Hamelynck, 2e Maurice Brink; MD t/m 12: Yvonne Doppenberg en Vera van ‘t Hul, 2e Marion Landman en Annelot Wonink: JD t/m 12: 1e Willen Salet en Jurre Schipper, 2e Ivan Roelofs en Sebastian Smits; ME t/m 14: 1e Femke Fontaire, 2e Lieke van Apeldoorn; JE t/m 14: 1e Mathijs Bos, 2e Leon Brink; MD t/m 14: 1e Emma de Jonge en Francis Salet, 2e Finn van der Heide en Sara Kale: JD t/m 14: 1e Siebren Dekker en Bart Peeters, 2e Yorick Dekker en Thomas van de Pol; ME t/m 17: 1e Leonore van Kranen, 2e Sylvia Teunis; JE t/m 17: 1e Florian Middag, 2e Arno Looijen; MD t/m 17: 1e Leonore van Kranen en Sylvia Teunis, 2e Laura de Jong en Romy de Vogel.

Dienst HATTEM- Onder het motto ‘Waarom staan die stenen daar?’ wordt er zondag 26 juni om 9.30 uur in de Emmaüskerk te Hattem een dienst gehouden, waarin wordt gevierd, dat een aantal kinderen overstappen van de basisschool naar het middelbaar onderwijs en in de kerk van de kindernevendienst naar de ‘grote’ dienst. Vanaf nu zullen ze gaandeweg hun eigen wegen ontdekken. Het motto voor deze dienst is naar aanleiding van Jozua 4. Het volk Israël vertrekt uit de woestijn

en steekt de Jordaan over naar het beloofde land. Twaalf mannen krijgen de opdracht twaalf stenen achter te laten in de Jordaan. Bovendien worden de activiteiten van het afgelopen seizoen afgesloten aan de hand van prikborden en wordt er dankbaar teruggekeken op de doop van een aantal kinderen.

EPE-De JDI van Mixed Hockey Club Epe is onlangs kampioen geworden. Na een spannend seizoen wonnen zij ook de kampioenswedstrijd tegen Almelo. Onder enthousiaste coaching van Evert van de Lustgraaf en Paul van Halem

hebben zij dit na 20 wedstrijden bereikt, waarvan 18 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren. De jongens Arnoud, Bas, Olivier, Joep, Max, Maarten, Floris, Hugo, Bas, Ole, Mart, Stijn, Julius en Fin zijn super trots.

In deze dienst zingt en speelt het van radio en tv bekende duo Reni en Elisa Krijgsman. De voorganger is ds. Theun Palma.

Puur genieten op de Nijensteen

VEESSEN- De door Groei & Bloei afdeling Epe-Heerde georganiseerde Pure Pinksterfair op De Nijensteen in Veessen blijkt een publiekstrekker te zijn van grote klasse. Voor de tweede maal organiseerde de afdeling Epe-Heerde een fair met wel een zeer uniek karakter. De fair bood zeer veel moois, passend in het pure, eerlijke en groene thema. “Het was een geweldige dag en voor onze vereniging een groot succes”, vertelt de nieuwe voorzitter Doret Tigchelaar. “ Waarschijnlijk zijn er 6000 bezoekers geweest en dat is echt

boven verwachting, zeker gezien het slechte weer van vanmorgen vroeg. “Wij hebben vele complimenten in ontvangst mogen nemen, over de organisatie, de sfeer, vriendelijkheid en diversiteit. Het vasthouden van de thema’s blijkt bij het publiek in goede aarde te vallen en wij zijn blij dat wij selectief zijn geweest met de aanmeldingen voor deze pure fair. Wij willen de mensen, als Groei & Bloei vereniging, naast plezier ook bewustwording meegegeven van het groene leven. ”

Springstof op het 66ste Zuukerfeest EPE- Noteer alvast in de agenda’s: vrijdag 24 juni Zuukerfeest. Het Zuukerfeest vindt dit jaar wederom plaats in de grote tent op het terrein bij de Zuukerschool. Bijzonder is dat de band Springstof die vrijdag op het Zuukerfeest speelt, ook in buurtschap Zuuk is gehuisvest. Extra feest dus. Vanaf 21.00 uur geeft Springstof een spetterend optreden. Met het gevarieerde repertoire van de band én verrassende extra’s,

zijn alle ingrediënten aanwezig om de tent op zijn kop te zetten. Het Springstof repertoire varieert van classic rock en Nederpopsongs tot top 40-hits. En alle nummers waar een feestje mee gebouwd kan worden. Kijk voor meer informatie op www.springstof.com en schrijf je dan meteen in voor de gratis nieuwsbrief. Meer informatie: www.zuukerfeest.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 41 2

Zomervoordeel bij InstalCenter AA N

HEVA KLIMAAT & INSTALLATIE DING BIE

WBO 

OĂ&#x17E;

1595,-

N STUK KLEIN VA ES TATIES PR GROOTS IN

WBO 

*ODMJOTUBMMBUJF

in

st

alc

DĂŠ kwaliteitsgarantie van uw InstalCenter specialist

enter.nl

Professionele Wandsplit airco

1595,*ODMJOTUBMMBUJF

t5PUXFM[VJOJHFSEBOEFHFNJEEFMEFBJSDP t,PFMFOFOWFSXBSNFONFUJOWFSUFSUFDIOPMPHJF t7PPSSVJNUFTUPUNŠ

Remeha Avanta CW4 *ODMJOTUBMMBUJF t4VQFSDPNQBDU YYDN

tKBBSHBSBOUJFPQEFXBSNUFXJTTFMBBS FOKBBSPQEFPWFSJHFPOEFSEFMFO t-FWFSUSPZBBMFOTOFMXBSNUFFOXBSNXBUFS

Badthermostaat

Vervang deze zomer uw cv-ketel en maak kans op een mini cabrio of 1 van de 300 cruiser bikes!

Douchethermostaat

225,- 179,-

Meer aanbiedingen? Ga naar de InstalCenter vestiging bÄł u in de buurt. * Kijk voor alle voorwaarden op www.instalcenter.nl/installatievoorwaarden of vraag ernaar in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig tot 9 juli 2011

Heva Klimaat & Installatie Zwolseweg 80d, Heerde, tel. 0578-690475

Kijk voor meer info op www.instalcenter.nl

KOM Gastouderbureau Bent u op zoek naar opvang in huiselijke sfeer? Of wilt u zich als gastouder aanmelden? Bel dan met Ingrid Brinkman, telefoon 06 - 10 28 27 10.

Tel. 0578-569960 Ć&#x201D; gob@komkinderopvang.nl

Ć&#x201D;

www.KOMkinderopvang.nl

@Work Uitzendorganisatie Op zoek naar werk?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Voor diverse opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een:

- Elektromonteur - Gasfitter - Lasser - Asbestverwijderaar (DTA) - PR-medewerker Ook zzpÂ&#x2019;ers kunnen reageren. Ook als jouw beroep er niet bij staat kun je contact met ons opnemen, om te bespreken of wij jou naar een nieuwe baan kunnen begeleiden. @Work Uitzendorganisatie Â&#x2013; 1e Industrieweg 2 8051 CN Hattem Â&#x2013; Tel.: 038-4448082

info@workuitzendorganisatie.nl Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67

Bestel online uw container! Epe T. 0578 - 612291 F. 0578 - 621739 E. info@herms.nl

Doetinchem T. 0314 - 326490 F. 0314 - 330001 E. info@herms.nl

Kootwijkerbroek T. 0342 - 442544 F. 0342 - 441247 E. info@herms.nl

VĂ&#x2039;MÂ?Ă&#x2013;Ă?Â&#x2C6;Ă&#x2039;FĂ&#x2039;Ă&#x201E;Â?Â?Â?ÂŹ?wĂ&#x153;?Â?Ă&#x2039; VĂ&#x2039;Â&#x2020;Â?Ă&#x2013;Ă??wĂ&#x153;?Â?Ă&#x2039; VĂ&#x2039;Ă?Ă&#x2013;Â&#x2030;Â&#x2122;?wĂ&#x153;?Â?Ă&#x2039;ÂŽ0ÂŻĂ&#x2039; VĂ&#x2039;ÂŹĂ&#x2013;Â&#x2030;Â&#x2122; VĂ&#x2039;~jÂ&#x201D;jÂ&#x2122;~aĂ&#x2039;?wĂ&#x153;?Â?

F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

www.herms.nl

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 42

Jan Ligthartschool ‘roefelt’ bij bedrijven

19e Eiermarkt Foto: archief

VEESSEN- Voor de 19e maal in de geschiedenis wordt zaterdag 9 juli de Eiermarkt gehouden in Veessen. De vrijwilligers van muziekvereniging Vivo zijn druk in de weer met de voorbereidingen van de jaarmarkt die begint om 13.00 uur. Het is een markt met voor elk wat wils. Zo is er een rommelmarkt voor iedereen die van snuffelen houdt en een pannakooi voor de voetballiefhebbers gesponsord door Veldhuis Adviesgroep. Jan Rorije treedt van 13.00 tot 16.00 uur op in de muziekkoepel afgewisseld met demonstraties van de Cannenburcher Boerendansers die hun beste beentjes voorzetten van 14.00 tot 16.00 uur. De Boerenkapel uit Windesheim is tussen 18.00 en 19.00 uur te bewonderen. Natuurlijk staat er

tot 17.00 uur ook een draaiorgel in de straten. Het dweilorkest Tapwacht 90 uit de Lutte is van 16.00 tot 18.00 uur van de partij. Daarna treedt vanaf 19.00 tot 21.00 uur het Eper Wegpiratenkoor op. Ook de oude ambachten zijn te bewonderen: een beeldhouwer die met hout aan de gang is, iemand die glas graveert, een leerbewerker, een bezembinder en de lokale pottenbakster, Dirry Bloem. Voor de kinderen is er een ballonnen clown die voor een ieder mooie ballonbeesten maakt. Ook kunnen ze kaarsen maken bij de mobiele kaarsenmakerij Vossenberg. Voor de rommelmarkt kunnen belangstellenden zich nog aanmelden bij de heer G. De Weerd, Kloosterakkers 11 in Veessen, tel. 0578-631557. Het gaat

om inwoners of kennissen van inwoners die kosteloos een plekje kunnen krijgen of voor 18 euro een kraam kunnen huren. Voor de inwendige mens is natuurlijk ook zorg gedragen: er zijn oliebollen te verkrijgen en snacks. Ook staat er een Rad van Avontuur waarop u uw geluk kunt proeven. Traditiegetrouw kan iedereen de oude foto’s van Veessen en omgeving bewonderen maar ditmaal niet in de muziekkoepel. Er staat een partytent waardoor ook mensen die minder goed ter been zijn de foto’s kunnen bewonderen. Op de parkeerplaats naast de kerk komt een skelterbaan voor de jeugd te staan. Genoeg reden om Veessen te bezoeken op 9 juli van 13.00 tot 21.00 uur.

speeldag in Hattem was weer een groot succes, Teunis’ fietsclub viert reünie, Heemkunde presenteerde boekje over de Joodse gemeenschap in Hattem. Meer informatie: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om:

15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz), via Ziggo digitaal (kanaal 951) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

TV Hattem HATTEM- De onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 24 juni: Voorbereiding van Heemkunde boekje over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap, Tentoonstelling In het licht & krachtvrouwen is onlangs geopend, oud filmpje over Hattem, Straten

Eerste Emster Klompenpad EMST- Op zaterdag 25 juni organiseert het Emster Belang met haar Werkgroep Buitengebied en in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, een Landschapsdag annex Streekmarkt. Deze wordt gehouden bij Recreatiepark/Forellenkwekerij ’t Smallert aan de Smallertsweg in Emst. De Landschapsdag heeft een informatief karakter wat betreft het landschap in Emst. Voortvloeiend uit het Dorpsplan Emst, wat in 2008 is gepresenteerd, hebben Emster Belang en de Werkgroep Buitengebied een aantal deelprojecten uitgewerkt en geconcretiseerd. Onderdelen daarvan zijn de projecten “Aantrekkelijke Erven” en wandelroutes “Ommetjes Emst”. De Landschapsdag is van 10.00 tot 16.00 uur voor publiek geopend.

Opening Om 10.30 uur vindt de officiële openingshandeling plaats van de landschapsdag én de wandelroute “Het Schaverensepad”. Deze handeling zal verricht worden door vertegenwoordigers van alle partijen die de realisatie van dit Emster initiatief mogelijk hebben gemaakt, te weten het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, de Provincie Gelderland, de gemeente Epe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het Schaverensepad is een Klompenpad van ongeveer 10 km dat ten westen van Emst is uitgezet. Klompenpaden zijn een concept van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en staan voor bewegwijzerde wandelingen door natuur en landschap, zoveel mogelijk over zandpaden, particulier ter-

rein en landgoederen. In het najaar hoopt Emster Belang een tweede Klompenpad te openen aan de oostzijde van Emst: het Loobrinkerpad. Het startpaneel zal bij Dorpshuis De Hezebrink komen te staan vanwaar de wandeling start voor beide Klompenpaden. De bewegwijzering is door middel van paaltjes en richtingpijlen aangegeven. Tevens is er een brochure ontwikkeld met informatie en details over het gebied waarin men wandelt. Deze is te koop bij de plaatselijke middenstand en horeca. Op de Landschapsdag is de brochure voor iedere belangstellende gratis verkrijgbaar. De opening wordt feestelijk omlijst door de Cannenburgher Boerendansers uit Vaassen. Aansluitend zal de prijsuitreiking bekend worden gemaakt van het scholenproject. Groep zes, van de basisscholen De Sprenge en De School met de Bijbel hebben, onder leiding van de heer W. Broekman, middels een lesprogramma kennis gemaakt met het lokale landschap. Daarnaast hebben zij o.a. een kikkerpoel bezocht en gekeken wat voor leven daarin zoal te vinden is. Als opdracht hebben beide scholen gekregen, werkstukjes te maken die betrekking hebben op het landschap. Deze werkstukken zullen tijdens de Landschapsdag tentoongesteld worden.

Uitgebreid programma De Werkgroep Aantrekkelijke Erven heeft, in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, in het achterliggende jaar een aantal erven bezocht en samen met de eigenaren een inrichtingsplan voor een streekeigen erf op-

gesteld en uitgevoerd. Tijdens de Landschapsdag zal uitvoerig informatie worden verstrekt over het inrichten van een cultuurhistorisch verantwoord erf, passend in het landschap van Emst. In de filmzaal van ’t Smallert zal ’s ochtends en ’s middags een presentatie over landschap verzorgd worden en aansluitend vindt er een korte excursie plaats onder leiding van een landschapsdeskundige. De excursie voert o.a. langs de erven die afgelopen jaar een inrichtingsplan hebben uitgevoerd. Tijdens de Landschapsdag kan men nadere informatie krijgen over het ervenproject en zich eventueel hiervoor opgeven. Dit geldt ook voor een landschap- en landschapsonderhoudcursus die in het najaar zal worden gehouden. Tevens zijn er voor de bezoekers gedurende de hele dag korte rondritjes met een huifkar. Verder zullen er in de filmzaal doorlopend filmpjes worden vertoond van het landschapproject en van de Forellenkwekerij en zullen er gratis rondleidingen worden gehouden langs de kweekvijvers. Verder staan er kramen met streekproducten uit eigen omgeving. Er zijn kramen met o.a. honing, geitenvlees, boerenzuivel, groen en creatief, aardbeien en het bekende Veluws Stoofpotje. Tevens worden er oude ambachten getoond. Het geheel wordt ’s middags muzikaal omlijst door het Shantykoor Kantje Boord uit Vaassen. Voor de kinderen is er gelegenheid een ritje te maken op de rug van een ezel en de speeltuin van het Recreatiepark ’t Smallert is de gehele dag gratis toegankelijk.

WAPENVELD- Traditioneel gingen de groepen 5 t/m 8 van de Jan Ligthartschool deze maand weer ‘roefelen’, een kijkje nemen (snuffelen) bij verschillende bedrijven in Wapenveld en Hattem. De ouderraad had een breed programma opgesteld, zodat de kinderen een mix van bedrijven konden bezoeken. Dit jaar gingen zij in Wapenveld naar Verzorgingstehuis Rehoboth, Orthopedische Schoenmakerij Heetkamp, Romicon Luchttechniek, Groot Stokkert, Hubo Zwerus en

Achmea Healthcenter. In Hattem werden Graveertechniek EMA en Houtwerk Hattem bezocht. De kinderen kregen inzicht in de veelzijdigheid van de bedrijven en dat lieten zij ook blijken door hun niet aflatende stroom van vragen en interesse. De Jan Ligthartschool heeft dit jaar het certificaat ‘Techniekschool’ ontvangen en wil met deze roefeldag de kinderen stimuleren meer naar techniek te kijken. Op school wordt door het jaar heen een aantal techniekworkshops gegeven.

NK-brons voor Ben van den Berg HATTEM- Ben van den Berg uit Hattem is derde geworden op het NK Turnen en mocht dus het brons in ontvangst nemen. Ben turnde een prima meerkamp op het NK Turnen Heren in Breda. Zijn vloeroefening stelde hem zelf teleur, omdat hij met de flik-flak te hoog uitkwam en daardoor niet kon afsluiten met een streksalto. Zijn voltige ging boven verwachting, waardoor hij sterk de wedstrijd vervolgde. Vorig jaar was Ben nationaal kampioen, nu mocht hij het podium beklimmen en het brons in ontvangst nemen. Voor Ben betekent de 3de plaats een flinke stap voorwaarts. Tijdens de halve finale plaatste hij zich op het nippertje voor het NK met een veertiende plek in het eindklassement van Jeugd 8 (derde divisie).

HEERDE- Martin Rosendaal is vijftig jaar geworden. Zijn familie zorgde voor een grote Abraham in de voortuin compleet met spandoek en andere feestelijke versieringen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 43 2

Word jij onze nieuwe collega?

marle

Medewerker voor 36 uur per week De gemeente Heerde stelt de klant centraal. Het speerpunt van de dienstverlening ligt bij het klantcontact. Bij het team Uitvoering van de afdeling Leefomgeving is plaats voor een medewerker voor 36 uur per week. Wat houdt de functie in? De werkzaamheden van het team Uitvoering vinden wijkgericht plaats. Dit houdt in, dat zowel de groene als civiele werkzaamheden gelijktijdig in de wijk worden opgepakt. Daarbij wordt er gewerkt met een team van medewerkers met zowel een groene als een civiele achtergrond. De taken bestaan onder andere uit verkeersmaatregelen, straatwerk, maaien en het reinigen van straatmeubilair. Je wordt ingezet bij de gladheidbestrijding tijdens de winterperiode. Indien nodig ben je bereid te participeren in de wekelijkse, buiten de reguliere werktijden om, functionerende wachtdienst. Bij afwezigheid van de beheerder begraafplaats word je ingezet als voorloper bij begrafenissen.

Hoofdstraat 74, Epe

Hoofdstraat 74, Epe

Wat vragen wij? Een afgeronde VMBO-opleiding op civiel gebied. Daarnaast is er de bereidheid om aanvullend een opleiding te volgen op het gebied van groen. Aanvullende eisen: • rijbewijs BE; • bij voorkeur woonachtig in de gemeente Heerde; • zelfstandig en in een team kunnen functioneren; • communicatief vaardig in het omgaan met burgers in de wijken; • passend in de groep; • flexibele instelling. Wat bieden wij? Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring kan een salaris worden geboden van maximaal € 2.331,- bruto per maand (maximum schaal 5). De functie is ingepast in het functieprofiel technisch uitvoerend medewerker A. Daarnaast kent de gemeente uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering, bedrijfsfitness, fietsplan, babyverlof, bedrijfsfitness, prima studiefaciliteiten, een spaarloonregeling en een prettige werkomgeving. Meer informatie? Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de teamcoördinator Uitvoering, de heer H. Visser, telefoon 0578-699532. Solliciteren? Belangstellenden voor deze functie kunnen hun sollicitatie vóór 1 juli 2011 richten aan het College van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde onder vermelding van “vacature uitvoering”. Reageren via e-mail kan ook: po@heerde.nl De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdagochtend 7 juli 2011. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

> www.heerde.nl

Hoofdstraat 74, Epe

Hoofdstraat 74, Epe

10e Van Bank tot Bank op 2 juli behulpzaam wilt zijn, dan kunt u zich opgeven bij Bernard Hofmeijer, telef. 695616 of via vbtb@gemzen.nl. Mini VBTB: 3 categorieën Net als vorig jaar kent de Mini Van Bank tot Bank 3 leeftijdscategorieën: kinderen t/m 8 jaar, kinderen van 9 en 10 jaar en kinderen van 11 en 12 jaar. Jongens en meisjes starten apart zodat er in totaal 6 starts zijn bij de Mini van Bank tot Bank. Voor de eerste jongens en meisjes in elke categorie stelt Sport2000 Hagen weer waardebonnen beschikbaar. Ouders worden opgeroepen hun kinderen al ruim van tevoren op te geven. Dit kan via de site www.vanbanktotbank.nl en kost tot 26 juni € 1,50 chiphuur. Daarna inschrijven kost € 3,50.

Deelname uit heel Nederland Op zaterdag 2 juli zal voor de tiende maal de Van Bank tot Bank worden gehouden. Dan verandert Heerde weer in een hardloopdorp. Het doel van de organisatie is het gezond bewegen, en dan natuurlijk met name het (hard)lopen, in de wijde regio te promoten. Dat lukt aardig want er zijn, vooral ’s avonds, veel lopers op de wegen en fietspaden te zien die zich ongetwijfeld aan het voorbereiden zijn op de Van Bank tot Bank. Dat de Van Bank tot Bank een grote bekendheid geniet in Nederland mag blijken uit het feit dat de nu al ingeschreven deelnemers uit ruim 60 verschillende plaatsen komen. Nu, een kleine 2 weken voor de Van Bank tot Bank, is Zwolle koploper in het aantal deelnemers wat al heeft ingeschreven. Maar uiteraard ook uit Heerde, Hattem, Epe, Nunspeet en Wapenveld zijn al vele aanmeldingen binnen. Opvallend is verder weer het grote aantal aanmeldingen uit Utrecht en omgeving.

Topwedstrijd Niet alleen is er deelname uit heel Nederland, ook buitenlandse atleten weten ieder jaar de weg naar Heerde te vinden. Met name staan er ieder jaar bij de 15 km enkele snelle Kenianen aan de start die deze loop op de kaart zetten door supersnelle tijden te lopen. Er zijn alweer toezeggingen van enkele snelle lopers zodat de kans aanwezig is dat het parcoursrecord (44.14) er aan gaat. Vrijwilligers gezocht De organisatie van de Van Bank tot Bank is geheel in handen AV De Gemzen. Voor het goed laten verlopen van het hele evenement zijn zo’n 150 vrijwilligers nodig. Hoewel gelukkig veel Gemzen zullen helpen die dag, kan de organisatie nog wel wat extra hulp gebruiken. Vrijwilligers worden bij De Gemzen altijd goed beloond voor hun inzet (o.a. is er het mooie Van Bank tot Bank T-shirt) en voor de inwendige mens wordt ook goed gezorgd). Als u de organisatie van de Van Bank tot Bank op de één of andere wijze

InteraktContour deelnemer aan de Businessrun Een andere nieuwkomer op 2 juli is InteraktContour. Zij staan in ieder geval met drie teams aan de start. InteraktContour is een stichting die zorg verleent aan mensen met niet aangeboren hersenletsel en aan mensen met een lichamelijke beperking. Er wordt begeleiding thuis geboden, dagbesteding in één van de activiteitencentra of 24-uurs zorg op een woonlocatie. Arjanne Rorije-Lever, ambulant begeleider bij de Stichting InteraktContour en werkzaam bij de Regio IJssel-Vecht, geeft aan dat ze veel leed tegenkomt in de thuissituatie bij een cliënt vanwege de onzichtbare gevolgen van NAH. (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Viattence in de herkansing voor de Businessrun ! De businessrun van de Van Bank tot Bank is populair. In 2009 deden 23 teams mee, wellicht dat dat aantal dit jaar verder stijgt. Eén van de nieuwkomers dit jaar is Viattence, die met 2 teams aan de start zullen staan. Vorig jaar zouden ze al meedoen, maar vanwege de afgelasting gaan ze dit jaar dus in de herkansing. Per 1 januari 2010 zijn de zorgaanbieders Veluweborgh en Novel samengegaan. De nieuwe naam hiervoor is Viattence. Om die naam uit te dragen zocht men een sportief evenement om als team aan mee te doen.

Het kan iedereen overkomen en bekendheid over NAH is een streven van onze stichting. Het werk is soms moeilijk maar zodra iemand langzamerhand de regie over zijn of haar leven terug krijgt is dat een enorme voldoening. “Daar doe ik het voor”, aldus Arjanne.

De Van Bank tot Bank, het grote sportevenement welke in het hart van regio waarin Viattence actief is plaatsvindt, is dan natuurlijk een hele goede keus. Aanvoerster van het team van is Betty Brattinga, werkzaam bij locatie Wendhorst van Viattence. Afgelopen zaterdag stond ze weer aan de start van de halve marathon in Zwolle en volgende week dus in Heerde. We wensen Viattence veel succes op 2 juli!

Wij wensen InteraktContour veel succes!

InteraktContour heeft o.a. vestigingen in Hattem, Heerde, Epe, Nunspeet, Nijkerk, Harderwijk en Ermelo. In Heerde is er de Horsthoekhoeve waar cliënten o.a. het onderhoud doen. Dit kleinschalige project geeft cliënten de mogelijkheid om mee te draaien in de maatschappij met net dat beetje extra ondersteuning.

Andere nieuwkomers bij de Businessrun zijn de Gemeente Hattem en Dunique, het full-service reclamebureau in Heerde. Volgende week geven we een overzicht van alle deelnemende teams. Bedrijven en instellingen kunnen nog inschrijven tot en met 22 juni. Voor meer informatie: zie www.vanbanktotbank.nl

Mede door onderstaande bedrijven wordt de Van Bank tot Bank 2011 mogelijk gemaakt: Hoofdsponsor: Rabobank Noordoost Veluwe Sub-sponsoren Asics Aquarius Sportdrank Auto Van Bennekom Bouwbedrijf Salverda De Schaapskooi Dijkstra bedrijfsauto’s Dolco verhuur Drukkerij Bredewold Koninklijke Euroma Golden Tulip Epe Hallo Reclame Jaager Creatieve Communicatie Meeuwsen ten Hoopen Metaalmorfose Party- en tentverhuur Vosselman Plus Supermarkt Redon bouwbedrijf Runnersworld Apeldoorn Scholengemeenschap De Noordgouw Sport 2000 Hagen Sportscenter Bijsterbosch Topslagerij Nooteboom Transportbedrijf Houtman Triada woondiensten Unifact BV


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 44

Opening tentoonstelling

Pannatoernooi jongeren HATTEM- Wie heeft er zin in om op donderdag 7 juli sportief bezig te gaan? Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Hattem organiseert op deze dag een pannatoernooi voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar bij de pannakooi aan de Hessenweg in Hattem. Het toernooi begint

om 16.00 uur en eindigt, afhankelijk van het aantal teams dat zich inschrijven, om 18.00 uur. Deelnemen kan door teams van maximaal 2 spelers aan te melden bij Stichting Welzijn Hattem. Dit kan door te mailen naar info@swhattem.nl of te bellen naar tel. 038-4432881.

1e bedrijventoernooi EZC 84 succes

EPE- In Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse werd vrijdagmiddag de tentoonstelling ‘De eerste boeren, leven op de Veluwe in de prehistorie’ geopend door wethouder Van Nuys. De tentoonstelling begint zo’n 5000 jaar geleden wanneer de jager/verzamelaar zich op de Veluwe gaat vestigen en zich in de beekdalen kleine dorpen ontwikkelen. De steen- brons- en ijzertijd komen aan de orde. De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan de omvangrijke ijzerindustrie die zich

in de vroege M.E. op de Veluwe ontwikkelde en de gevolgen daarvan voor de boeren. Uit verschillende periodes zijn in de omgeving sporen terug te vinden. Via de door Cor van Baarle gemaakte fiets- en wandelroutes door prehistorisch interessant gebied kan de bezoeker op zoek gaan naar deze sporen. Het doel van de tentoonstelling is de bezoeker kennis te laten maken met de rijke archeologische schatten van deze omgeving. Het motto is binnen kijken om buiten beter

te zien. Dankzij bruiklenen van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, museum het Valkhof in Nijmegen, het Drents museum in Assen, de familie van Laar, Cor van Baarle e.a. krijgt de bezoeker een idee hoe onze voorouders “boerden”. De tentoonstelling is te zien tot en met 17 december. Hagedoorns Plaatse is te vinden aan de Ledderweg 11 in Epe. Voor meer informatie: www.hagedoornsplaatse.nl.

Robuust Kindercoaching EPE- Robuust Kindercoaching is opgericht door Anne-marie Smits (ontwikkelingspsychologe in het speciaal basisonderwijs) en Erika Valster (leerkracht in het regulier basisonderwijs). Zij hebben op hun werkplek veel ervaring opgedaan met het geven van faalangstreductietraining en zetten dit belangrijke werk nu samen binnen Robuust voort. Na de zomervakantie starten zij daarom met een ‘Ik-training’,

een groepstraining voor kinderen met faalangst. Veel kinderen hebben last van spanningen en/of onzekerheid (op school), waardoor ze onder hun niveau gaan presteren en/ of problemen ervaren op sociaal gebied. De Ik-training is gericht op het verminderen van deze (negatieve) spanning, waardoor de kinderen minder druk ervaren en meer ontspannen nieuwe dingen aangaan. Het werken in een groep heeft als

EPE- De afgelopen twee weken heeft de v.v. EZC 84 een toernooi georganiseerd voor bedrijven. 10 teams hadden zich voor dit toernooi ingeschreven. Verdeeld over vier avonden werd in twee poules gestreden voor de winst. Uiteindelijk bleven de vier sterkste teams over. In de halve finale bleek café de Rooster (in de volksmond café van Neck) te sterk voor de Slimmerick, deze werden na het beter

nemen van strafschoppen verslagen. In de andere halve finale won Glasservice van Essen met 3-0 van Ammie de Vries. De strijd om de 3e plaats werd een eenvoudige 6-2 overwinning voor Ammie de Vries. In de finale was Van Essen duidelijk de meerdere over Van Neck, de uitslag werd 4-1. De laatste avond werd verder feestelijk afgesloten met medewerking van de Vissertjes.

Veluwe aMU-Zant voordelen dat kinderen merken dat ze niet de enige zijn met zorgen/ problemen, dat kinderen elkaar tips geven en dat ze in sociaal verband nieuw gedrag direct kunnen oefenen. De Ik-training is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 11 jaar, bestaat uit twaalf bijeenkomsten en wordt op locatie binnen de regio Apeldoorn/Epe gegeven. Meer informatie is te vinden op de website: www. robuust-kindercoaching.nl.

HEERDE- Op zaterdag 25 juni organiseert het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina te Heerde voor de tweede keer een bijzonder groot muzikaal evenement Veluwe aMUZant, het muziekfestijn op recreatiegebied Heerderstrand. Maar liefst 300 musici en zangers uit

Heerde of directe omgeving (Veluwe) verlenen hun medewerking. Op zaterdag 25 juni is het strand aan de noordzijde vanaf 17.00 uur volledig gereserveerd voor het evenement. Voor meer info zie www.veluwe-amuzant.nl.

WAPENVELD- Hoewel het al een paar weken bekend is, is WZC Wapenveld E4 gehuldigd vanwege het kampioenschap dat werd behaald in de voorjaarscompetitie. Wim Eilander bood namens de supp. ver. het team een geldbedrag aan dat ze zelf kunnen besteden. Ook Frans

van de Wolde feliciteerde het team namens het jeugdbestuur, en na een drankje kon de zegetocht beginnen op de platte koare. Tijdens de penaltybokaal op 1 juni werd het team nogmaals in het zonnetje gezet en kregen alle spelers een aandenken.

Nieuwe brochure Mamuze EPE- De nieuwe brochure voor het seizoen 2011/2012 van Mamuze, centrum voor de kunsten in Epe is klaar. Mamuze biedt kinderen, jongeren en volwassenen onderwijs en cursussen aan op het gebied van beeldende kunst, dans, theater, muziek, literatuur en film. Van vilten tot een Kunstklas voor middelbaren scholieren, van Stunttheater tot Physical Challenges, van Klassieke dans tot Boys Action (een dansgroep speciaal voor jongens) en van zangles tot spelen in

een rockband; er is voor ieder wat wils. Daarnaast is Mamuze ook in staat om op maat gemaakt kunsten cultuureducatief aanbod te ontwikkelen op basis van de wensen van de individuele klant, groepen, scholen en instellingen. In het nieuwe seizoen kan men uiteraard ook weer genieten van een heerlijk avondje film. De Filmliga van Mamuze organiseert vanaf vrijdag 9 september maar liefst 17 keer een filmvoorstelling voor volwassenen, 2 filmvoorstellingen voor

Avondwandelvierdaagse Vaassen

kinderen en 1 zondagmiddagvoorstelling voor het hele gezin in Epe. Nieuwsgierig geworden? Iedereen die nog geen kennis gemaakt heeft met Mamuze, kan de nieuwe brochure aanvragen via info@mamuze.nl (onder vermelding van naam en adresgegevens). De brochure afhalen bij Mamuze in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 kan natuurlijk ook. Tot slot is het aanbod voor het seizoen 2011/2012 ook te vinden op de website www. mamuze.nl.

Lotgenotencontact partnerverlies EPE- Stichting “De Kruimelschaar” organiseert elke laatste maandag van de maand een ontmoetingsmiddag voor mensen, die een partner hebben verloren: Het Lotgenotencontact. Binnen informele sfeer kan met elkaar van gedachten worden gewisseld. Daarbij zijn vrijwilligers van “De Kruimelschaar” aanwezig.

VAASSEN- Vrijdag 17 juni heeft w.s.v. de Kouwenaar haar derde avondwandelvierdaagse met groot succes afgesloten. Met maar liefst 481 deelnemers werden na vier avonden wandelen traditioneel met een intocht onder muzikale begeleiding van de Vaasense Fanfare letterlijk in het bloemetje gezet. Het defilé bij de Kouwenaar is door wethouder

de Vries en andere genodigden afgenomen waarna de kanjers in de Kouwenaar de felbegeerde medailles kon worden opgespeld. “Vaassen is wederom zeer enthousiast wat wandelden betreft”, meldde voorzitter G. Bosch. “Een sneeuwbaleffect van enthousiasme onder de mensen moet leiden naar nog meer deelnemers voor volgend jaar”.

De eerstvolgende keer is maandag 27 juni, van 16.00 tot 17.30 uur in Villa Vijvervreugd, Beekstraat 1 te Epe (naast de Grote Kerk). Koffie/ thee en een glaasje staan klaar. Aan dit alles zijn voor u geen kosten verbonden. U bent van harte welkom.

Koor de Lofstem start project EMST- In 2012 is het 70 jaar geleden dat de Christelijke Gemengde Zangvereniging “De Lofstem” uit Emst is opgericht. Dit bijzondere jubileum wordt uiteraard gevierd, door het oratorium “De Schepping” uit te voeren. In dit prachtige werk, van componist Johan Bredewout en tekstschrijver Hans de Ruiter, worden de scheppingsdagen gevolgd. De Lofstem, dat staat onder de enthousiaste leiding van dirigent Henk van der Maten, stelt oud-leden in de gelegenheid om aan dit mooie project mee te werken. Maar ook andere belangstellenden, die zich altijd al hebben afgevraagd: ‘In een koor zingen, is dat iets voor mij?’ zijn van harte uitgenodigd. Er kan een gastlidmaatschap aangegaan worden tegen aantrekkelijke voorwaarden

voor ongeveer 1 jaar, de duur van het instuderen van dit mooie muziekstuk. Maar wie na afloop van het project de wekelijkse zangavond, waar gezelligheid en serieus repeteren hand in hand gaan, niet meer wil missen, blijft vanzelfsprekend van harte welkom. Op maandag 22 en 29 augustus houdt het koor “inloopavonden” waarop u kennis kunt maken met het koor en info krijgt over het project”De Schepping”. Iedere maandagavond wordt er gerepeteerd van 20.0022.00 uur in de Hoeksteen achter de kerk in Emst. Het enthousiaste koor met ± 85 leden, mag mensen uit de wijde omgeving tot haar leden rekenen. Ook u binnenkort? Voor meer informatie kunt u bellen naar secr. H. Dijkamp, tel. 0578662684.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 2 45

    

d e    keet         

DE TREKKER WAAR U OP HEBT ZITTEN WACHTEN. DE NIEUWE AGROTRON TTV 410 / 420 / 430. * Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds op afspraak

faberparket.nl

MAAK KENNIS MET DE TRAPLOZE SERIES* VAN DEUTZ-FAHR TIJDENS ONZE ROAD SHOW.

js een Zonder meerpri taftakas. Fronthef en Fron

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl

Zaterdag 2 juli 2011 van 11.00 tot 17.00 uur

01-JUNI, 13.30 U

Lokatie: Firma Groenewoud Middendijk 33 Lokatie NB Nijbroek 7397

Van Zantenhal IJweg 1415, Agrarische Handels Onderneming 2152 NB Nieuw-Vennep tel. 0571 - 29 13 09 â&#x20AC;&#x201C; Nijbroek

PROFITEER TIJDENS DE TTV ROAD SHOW VAN ONZE AANBIEDING. * De traploze TTV-series van DEUTZ-FAHR zijn er vanaf 95 pk tot 222 pk.

R DI ES

DEUT

R

www.deutz-fahr.com

BOEKHANDEL BREDEWEG v.o.f. Heemskerklaan 90, 8072 AH Nunspeet. Tel: 0341-253739.

BOEKENMARKT Boekhandel Bredeweg hoopt op d.v. zaterdag 25 juni haar jaarlijkse verkoop te houden op de u welbekende plaats. Er is weer voor elk wat wils, voor groot en klein. U KUNT NIET PINNEN!

Plaats? Heemskerklaan 90 te Nunspeet.

Telefoon? 0341-253739

Tijd? van 9.00 tot 16.00 uur.

Z

SP

AA

IJ

EL

AGRex

POWER EFFICIENCY

DEUTZ-FAHR LUBRICANTS GEZOND VERSTAND GAAT VERDER.

GEZOND VERSTAND GAAT VERDER.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 46

Ultieme prestatie Alpe ‘d Huzessers 2011

Afscheid van juf Annemiek VEESSEN- Na vele jaren in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan de laatste 12 jaar op basisschool De Heemde in Veessen, neemt Annemiek van Dompselaar op donderdag 30 juni afscheid. Annemiek heeft altijd met veel plezier en inzet op De Heemde gewerkt. Vele jaren is zij betrokken geweest bij de organisatie van de kinderspelletjes op het Oranjefeest in Veessen. Per 1 augustus gaat zij met pensioen en krijgt dan meer tijd voor haar kleinkinderen en hobby’s. Donderdag 30 juni is haar laatste schooldag met aansluitend de receptie. Allen die Annemiek de hand willen schudden zijn 30 juni van harte uitgenodigd om op school van 16.15- 18.15 uur aanwezig te zijn. In verband met de organisatie stellen zij het op prijs

indien u van te voren aangeeft of u op de receptie aanwezig kunt zijn. U kunt een e-mail sturen naar: school@obsdeheemde.nl.

Infomix op Radio 794 HEERDE- Met vereende krachten hebben de beide teams van Sportscenter Bijsterbosch 51 keer de legendarisch Alpe D’Huez beklommen. Hiermee heeft het team 86.130 euro bijeengefietst voor het KWF. Bijgestaan door tientallen familieleden en zelfs supporters van Tapperij Teun die speciaal hiervoor naar Frankrijk waren gekomen, ging het team om 4.30 uur van start. De in totaal 4661 deelnemers, waaronder 68 hardlopers werden 21 bochten lang door ruim

10.000 supporters aangemoedigd en onthaald op de top van de berg. Tegen 20.00 uur stapten de laatste fietsers van de fiets. Met de zit van ruim 15 uur op het fietszadel en onder het motto ‘opgeven is geen optie’ kwamen op de berg de emoties goed los. De teamcaptains José van Eijk en Peter Mast zijn meer dan trots op de superprestatie van: Conny, Marieke, Ruben, Timen (allen 6 keer ophoog!) Christa, Wijnand, Dirk, Timen B, Anja, Alfred, Mariska, Brenda, Herman,

Henk, Jon en Arnold (Arnold 2 keer hardlopend 2 keer fietsend omhoog) Naast de sportieve inzet hebben de teamleden vrijwilligerswerk verricht voor en na het evenement, meegewerkt aan een medisch onderzoek, elkaar tijdens de klim omhoog gecoacht, gelachen en gehuild. De thuisblijvers konden in Nederland het evenement live volgen via www.opgevenisgeenoptie.nl. Alle steun, in welke vorm dan ook, werd door het team direct ontvangen en gedeeld.

Herghesangertjes sluiten seizoen af HEERDE– Kinderkoor De Herghesangertjes sluit het seizoen af met een optreden voor ouders en familie in het koor van de Johanneskerk in Heerde op dinsdagavond 21 juni. De kinderen zullen een deel van hun uitgebreide repertoire laten horen, met naast bestaande liedjes ook

een aantal nieuwe liedjes. Ook zal een aantal kinderen solistisch optreden. Het besloten optreden begint om 18.15 uur en duurt tot ongeveer 19.00 uur. Na de zomerstop is de eerste repetitie weer op maandag 22 augustus van 18.15 tot 19.00 uur in het koor van de Johanneskerk. Om-

dat een aantal oudere kinderen het koor gaat verlaten, is er weer volop ruimte voor nieuwe kinderen vanaf 5 jaar. Kijk voor meer info op www. herghesangertjes.hyves.nl of mail naar contactpersoon Diana van de Beek, dianavdbeek@hotmail.com.

Grote Viering bij Kristal

HEERDE- Op dinsdagavond 21 juni kunt u vanaf 19.00 uur luisteren naar een goed gevulde Infomix op Radio 794 met daarin: de finale van het achtste Cambium Songfestival in Heerde, het tiende seizoen zomeravondconcerten van de Stichting Cultureel Plat-

form Epe, beklimming van de Kilimanjaro voor het goede doel en Monika Buitink over Yoga en haar afscheid in Epe. Mocht u dinsdagavond niet kunnen luisteren; Infomix wordt herhaald op woensdag vanaf 14.00 uur en donderdag vanaf 9.00 uur.

AW Bestrijdingen tegen steenmarters HEERDE- De gemeente Heerde heeft AW Bestrijdingen aangewezen als aanspreekpunt en bestrijder van overlast door steenmarters binnen de gemeente. Dit betekent dat de gemeente meldingen van overlast door steenmarters voortaan door kan verwijzen naar dit gecertificeerde bedrijf. AW Bestrijdingen kan ook worden ingeschakeld om andere plaagdieren te weren. De steenmarter rukt op in Nederland. Dit sierlijke, vindingrijke roofdier wordt ook op de Veluwe steeds vaker gesignaleerd. Steenmarters staan bekend als lastige dieren. Als ze hun intrek nemen in een schuur of op een zolder, dan kunnen ze stankoverlast veroorzaken. In kippenhokken kunnen ze flink tekeer gaan, en in huis kunnen ze isolatiemateriaal wegvreten en huiskabels kapotbijten. Onder de motorkap van auto’s kunnen ze remleidingen en kabels doorbijten en isolatiemateriaal vernielen. Maar het bestrijden van steenmarters is lastig omdat ze een beschermde diersoort zijn. Dit betekent dat u ze wettelijk niet mag doden, vangen of verjagen. Alleen speciaal gecertificeerde bedrijven zoals AW Bestrijdingen mogen overlast door steenmarters be-

strijden. Dat doet AW Bestrijdingen bijvoorbeeld door te voorkomen dat ze kunnen binnendringen in een perceel, door ze weg te geleiden en door vervangende woonruimte te creëren. Drijvende kracht achter AW Bestrijdingen is Gé Verburg. Met zijn bedrijf helpt hij tientallen particulieren, bedrijven en bedrijventerreinen om plaagdieren te voorkomen en te bestrijden. Niet alleen steenmarters, maar bijvoorbeeld ook vliegen, wespen, boktor, houtworm, muizen, ratten of konijnen. De letters AW staan dan ook voor ‘alles weg’. Een van de specialiteiten van Verburg is het fretteren: het bestrijden van konijnen en ratten met behulp van fretten (die ook behoren tot de familie van de marters). Speciaal getrainde fretten jagen de dieren uit hun hol, waarna ze in netten worden gevangen. Zo heeft hij al vele kwetsbare plaatsen zoals sportvelden, begraafplaatsen, dijken en bedrijventerreinen beschermd tegen de schade die deze dieren kunnen aanrichten. Hebt u vragen over steenmarters of andere plaagdieren, neemt u voor een vrijblijvend advies gerust contact met AW bestrijdingen op. Meer informatie staat op www. aw-bestrijdingen.nl.

Superweekend Speedo zwemmers ZVV WAPENVELD- Zoals elk jaar de gewoonte is bij GBS Kristal werd er weer een Grote Viering gehouden. Kinderen, leerkrachten, ouders en andere belangstellenden kwamen bij elkaar in Groot Stokkert om te genieten van een musical. Alle kinderen van Kristal zijn al weken druk geweest om de tekst en liedjes in te studeren en er met elkaar een succes van te maken. De musical “Lang leve in de Gloria” ging over de grote bruiloft die de koning voor zijn zoon organiseerde. De koning wilde een groot feest met veel genodigden. De kinderen deelden de uitnodigingen uit, maar de genodigden wilden niet komen. Toen besloot de koning dat zij iedereen mochten uitnodigen die ze op straat tegenkwamen, ook al waren ze vies en arm. Voor feest-

kleding werd gezorgd. Het verhaal vertelt in een eigentijdse vorm de gelijkenis uit Mattheus 22. De kleuters hadden met elkaar een dansje ingestudeerd dat alles te maken had met het Bruiloftsfeest. Na afloop konden de kinderen en hun publiek napraten onder genot van limonade, koffie en thee. Al met al weer een feestelijke en betekenisvolle viering. De Grote Viering wordt elk jaar op een andere manier ingevuld door de leerkrachten en kinderen van Kristal. Centraal in zo’n viering staat de boodschap van het evangelie; Gods liefde en genade voor ons mensen. De voorbereidingen voor de viering brengen veel gezelligheid en samenhorigheid met zich mee voor de hele school. De viering is ook een mooie manier om ouders en geïnteresseerden be-

trokken te laten zijn en met elkaar stil te staan rondom de christelijke identiteit van de school.

Pitch en Putt HEERDE- Woensdagavond was het competitieavond voor de leden van de Keet van Heerde Pitch en Putt competitie. Hieronder volgt de verder uitslag.Stableford competitie met twee 2e plaatsen. 1e plaats Gert Haas,54 slagen, 41 stablefordpunten, 10 competitiepunten, 2e plaats Gillian Quanjer 53 slagen, 39 stablefordpunten 9 competitiepunten. 2e plaats Max, Stoltz 62 slagen, 39 stablefordpunten, 9 competitiepunten.

VAASSEN- Twaalf starts, tien persoonlijke records en negen medailles. Dit was de oogst van de drie zwemmers van ZVV die mee mochten doen aan de Speedo finale in Doetinchem. Deze wedstrijd wordt speciaal gehouden voor de jongere zwemmers tot en met 12 jaar. Per afstand mogen de beste 18 zwemmers van Gelderland starten. Goud was er voor Daniël Claasen op de 100 meter rugslag. Daarnaast wist Daniël nog drie zilveren medailles te winnen. Bij de 50 meter vlinderslag, bij de 100 meter wisselslag en bij de 100 meter vrije slag. Harm-Jan Wijnhoud kwam zes keer in actie tijdens dit weekend. Hij won drie keer een zilveren medaille en twee bronzen medailles. Inge Roosenburg kwam alleen op zaterdag in actie en ook zij wist haar persoonlijk record op de 100 meter rugslag weer te verbeteren.

Harm-Jan en Daniël zwemmen op 2 juli nog de Nederlandse kampioenschappen voor speedo’s in Dordrecht.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 47 2

1 ! +"#

  LITER ,2*,-# 3#!-. 0*!3(,&*$!*1 70cl

1 ! +"# LITER 

BIJ TOPSLIJTER

!*,0.-,0.# %&1!.#$!) /$+(2+"-1"' *$,#$#'(0)3 100cl

Zaterdag 25 juni

(3

 LITER

"-1"' *$,#$# '(0)3 150cl

%

"!$

" +

$

( 31 !

#

. %&&.

31!+" &.(

"!

(3

$

%

Donderdag 23 juni

"!

( %&.

" ! $

"#

. ( 31 ! +

g Vrijdani u j 24 %

!$ #"

Telefax 0578 Â&#x2013; 621218 E-mail: info@gswvanherk.nl

%&

31!+" &.(

&.

Korte Veenteweg 6, Epe Telefoon: 0578 Â&#x2013; 620615

sdag Woenjuni 22

1!+"#" (3

%

Incl. alle aanverwante schildersartikelen. Ruime parkeergelegenheid.

!+"#" 31

!$

VERF: SIGMA Â&#x2013; SIKKENS Â&#x2013; WYZONOL GLAS: ISOLATIEGLAS Â&#x2013; FIGUUR Â&#x2013; SPIEGELS BEHANG: EIJFFINGER Â&#x2013; VOCA - DUTCH

* Bij 2 verschillende merken geldt de korting op de goedkoopste fles. Niet geldig in combinatie met de whisky van de dag. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

#2%&.(31!+"#"!$Voor al uw :

         

 

 

  

      

   4  

         

 

    

!$ #"

Geopend: Zaterdag: 10.00 10.00- -17.00 17.00 Geopend:8.00-12.00 8.00-12.00uur, uur,13.00-18.00 13.00-18.00 uur. uur. Zaterdag:

4$*##-*#-(#+ "&#*##",#+*#/"# %&.(3"!!$.#

&.

-- Ook Ookvoor vooralle alleschade schadereparaties reparaties -- Onderhoud Onderhoudvoor vooralle alleleasebedrijven leasebedrijven -- Bovag-lid Bovag-lid -- Onderhoud Onderhoudalle allemerken merken -- APK APKKeurstation, Keurstation,ook ookvoor voorroetmeting roetmeting -- Verkoop Ford modellen Verkoopen enonderhoud onderhoudalle allenieuwe nieuwe Ford modellen -- Airco Airco Service Service Brugstraat4,4,8181 8181 VH VH Heerde. Brugstraat Heerde. Tel. Tel.0578-692924. 0578-692924.Fax. Fax.696677 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl E-mail: info@vanhuffelen.nl

 

%

Autobedrijf van Huffelen!$

Ford Titanium X, X, nieuw, nieuw, geheel geheel compleet compleet ...... ...... 11.250,Ford Ka Ka 1.3i 1.3i Titanium 11.250,Ford Ford Ka Ka 1.3 1.3 Trend Trend nieuw nieuw model model ........................................ ........................................ Â&#x2018;09 Â&#x2018;09 Ford Ka 1.3 extraÂ&#x2019;s .......................................................... Ford Ka 1.3 extraÂ&#x2019;s ........................................................... Â&#x2018;07 Â&#x2018;07 Ford Ka 1.3i extraÂ&#x2019;s ................................................... 2x Â&#x2018;06 Ford Ka 1.3i extraÂ&#x2019;s ..................................................... 2x Â&#x2018;06 Ford 1.3 Briels, Briels, extraÂ&#x2019;s extraÂ&#x2019;s ................................................. ................................................ Â&#x2018;04 Ford Ka Ka 1.3 Â&#x2018;04 Ford Collection ...................................................... Ford Ka Ka 1.3 1.3 Collection ...................................................... Â&#x2018;01 Â&#x2018;01 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., ................................................... Â&#x2018;98 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., .................................................... Â&#x2018;98 Ford Fiesta, 5-drs., 5-drs., nieuw, nieuw,compleet compleet.......................... ........................ 12.750,Ford Fiesta, 12.750,Ford Fiesta 1.3i 1.3i Futura Futuraextra´s extra´s.......................................... ......................................... ´08 Ford Fiesta ´08 Ford Fiesta 1.25i, 1.25i, 5-drs., 5-drs.,................................................... .................................................. Â&#x2018;09 Ford Fiesta Â&#x2018;09 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 3-drs., ..................................... ´06 Ford Fiesta 1.3 Ambiente 3-drs., ....................................... ´06 Ford Fiesta 1.3i 1.3iFutura. Futura.3-drs., 3-drs.,.......................................... ........................................ ´04 Ford Fiesta ´04 Ford Fiesta 1.3 1.3 Ambiente Ambiente5-drs., 5-drs.,....................................... ..................................... ´04 Ford Fiesta ´04 Ford Fiesta 1.4i 1.4i FE FE5-drs., 5-drs.,............................................. .......................................... 2x Ford Fiesta 2x Â&#x2018;03 Â&#x2018;03 Ford Fiesta 1.4i 1.4i 5-drs., 5-drs.,FE, FE,extra´s extra´s................................... ................................. ´02 Ford Fiesta ´02 Ford Fiesta 1.3 1.3 Classic Classic ..................................................... .................................................... Â&#x2018;02 Ford Fiesta Â&#x2018;02 Ford Fiesta 1.3i 1.3i 3-drs., 3-drs., ...................................................... ..................................................... ´98 Ford Fiesta ´98 Ford Focus 2.0i Rally ed., 5-drs., .................................... Â&#x2018;07 Ford Focus 2.0i Rally ed., 5-drs., ....................................... Â&#x2018;07 Ford Focus 1.6i 1.6i Futura, Futura,5-drs., 5-drs.,.......................................... ........................................ ´07 Ford Focus ´07 Ford Focus Futura Futura 1.6i, 1.6i,5-drs., 5-drs.,.......................................... ........................................ Â&#x2018;05 Ford Focus Â&#x2018;05 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ..................................... Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ....................................... Â&#x2018;07 Â&#x2018;07 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ......................................... ´05 Ford Focus 1.6i Futura 5-drs., ........................................... ´05 Ford 1.4i Futura+ Futura+ ................................................... .................................................. Â&#x2018;06 Ford Fusion Fusion 1.4i Â&#x2018;06 Ford Fusion 1.6i 1.6i Luxery Luxery..................................................... ................................................... Â&#x2018;03 Ford Fusion Â&#x2018;03 Ford Focus 1.6i, 1.6i,5-drs., 5-drs.,Futura, Futura,extraÂ&#x2019;s extraÂ&#x2019;s.............................. ........................... Â&#x2018;04 Ford Focus Â&#x2018;04 Ford Focus 1.4i, 1.4i, 3-drs., 3-drs.,..................................................... .................................................... ´99 Ford Focus ´99 Ford Focus 1.4i 1.4i sedan sedan ...................................................... ..................................................... Â&#x2018;03 Ford Focus Â&#x2018;03 Ford Focus 1.6i 1.6i 5-drs., 5-drs.,Collection Collection.................................. ............................... 3x Ford Focus 2x Â&#x2018;01 Â&#x2018;01 Ford 1.6i sedan sedan Titanium TitaniumBNS BNS............................... .............................. Â&#x2018;08 Ford Focus Focus 1.6i Â&#x2018;08 Ford Focus 1.6i 1.6i CE, CE,5-drs., 5-drs.,............................................... .............................................. Â&#x2018;03 Ford Focus Â&#x2018;03 Ford 2.0i Ghia Ghia automaat automaat......................................... ........................................ Â&#x2018;04 Ford Focus Focus 2.0i Â&#x2018;04 Ford Mondeo 1.8i 125 pk, Futura, 5-drs., ......................... Â&#x2018;03 Ford Mondeo 1.8i 125 pk, Futura, 5-drs., ........................... Â&#x2018;03 Ford Mondeo 1.8i, 5-drs., ................................................. ´99 Ford Mondeo 1.8i, 5-drs., .................................................. ´99 Opel Astra 1.6i, 1.6i, 5-drs. 5-drs. ....................................................... ...................................................... Â&#x2018;98 Opel Astra Â&#x2018;98 Rover 45 1.6i 1.6i sedan sedan.......................................................... ......................................................... Â&#x2018;99 Rover 45 Â&#x2018;99 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ....................................... ´08 Suzuki Swift 1.3, 5-drs., extra´s ......................................... ´08 Peugeot XN 3-drs., 3-drs., .............................................. Peugeot 206 206 1.1i 1.1i XN .............................................. Â&#x2018;99 Â&#x2018;99 Renault Renault Twingo Twingo 1.2 1.2 .................................................. .................................................. 2x 2x Â&#x2018;02´01 Â&#x2018;02´01 Toyota Aygo 5-drs., ......................................................... Â&#x2018;07 Seat Ibiza 1.4, 3-drs., ........................................................ Â&#x2018;05 VW Fox 1.2,5-drs., extraÂ&#x2019;s,........................................................... airco ............................................... Â&#x2018;07 Toyota Aygo Â&#x2018;07 VW Polo1.2, 1.6,extraÂ&#x2019;s, 3-drs., airco ......................................................... VW Fox ................................................. Â&#x2018;97 Â&#x2018;07 VW Polo 1.6, 3-drs., .......................................................... Â&#x2018;97 Stationwagon Ford Mondeo 1.8i 125 pk, Combi, Champion ................... Â&#x2018;06 Stationwagon Ford .................................................... Ford Mondeo Mondeo CE 1.8i combi 125 pk, Combi, Champion .................... Â&#x2018;05 Â&#x2018;06 Ford ................................................... Â&#x2018;01 Ford Mondeo Mondeo FE CE Combi combi .................................................... Â&#x2018;05 Ford Focus 1.6i Combi Comfort, ................. nieuw 20.200,Ford Mondeo FE Combi .................................................... Â&#x2018;01 Ford Focus 1.6i 1.8i Combi Flexi Fuel Combi, extra´s ....................... Â&#x2018;08 Ford Focus Comfort, ................... nieuw 20.200,Ford 1.6i Flexi TiVTC, Combi, extraÂ&#x2019;s ............................ Ford Focus Focus 1.8i Fuel Combi, extra´s ......................... Â&#x2018;06 Â&#x2018;08 Ford Focus 1.6i Combi Trend ........................................... ´06 Ford Focus 1.6i TiVTC, Combi, extraÂ&#x2019;s .............................. Â&#x2018;06 Ford Focus 1.6i CE Combi ............................................... ´05 Ford Focus 1.6i Combi Trend ............................................ ´06 Ford 1.8 TDDi CE Combi Diesel ........................... ´05 Â&#x2018;05 Ford Focus Focus 1.6i CE Combi ................................................ Ford Connect 1.8 Combi TDCi, Diesel lwb, ............................... Ford Transit Focus 1.8 TDDi CE ............................. ´05 Â&#x2018;05 Ford Focus 1.6i Trend Combi ........................................... ´00 Ford Transit Connect 1.8 TDCi, lwb, ................................. ´05 Ford 1.6i Trend Combi, .................................................... Ford Focus Focus 1.6i Combi ............................................ ´99 ´00 Opel Astra 1.8i extra´s ......................................... ´07 Ford Focus 1.6i Combi, Combi, ..................................................... ´99 Peugeot 407 SW Combi 2.01 extra´s ............................... ´06 Opel Astra 1.8i Combi, extra´s .......................................... ´07 Peugeot 307 SW Combi Premium .................................... Â&#x2018;05 Peugeot 407 SW Combi 2.01 extra´s ................................ ´06 Peugeot 307 SW Combi Premium .................................... Â&#x2018;05

t/m '0+&2011Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl Bezoek www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf Autobedrijfvan vanHuffelen Huffelen

!//,6. !/$-*#"-1"''(0)3 +$1&/!1(0'(.%*!0) 100cl

  >[h\a[di:ehfiijhWWj+'>;;H:;J[b$&+-.#,/',(&

   Geniet,

maar drink met mate

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 22-06-11 t/m 25-06-11

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Volop kuip-, terras- en perkplanten !

Vijgen, kiwi, goji, bessen, frambozen, granaat, druivenstruiken v.a. ..................................................... 4,75 Hortensia supergroot ................................................... 7,50 Geraniums nu ............................................................... 0,85 Bos Zonnebloemen ...................................................... 2,45 Clematis v.a. ................................................................ 2,95 Perkplanten v.a. ........................................................... 0,13 Vaste planten v.a. ......................................................... 0,75 Rozen, struik/klim/stam v.a. ........................................ 2,00 Vlinderstruik ................................................................ 2,95 Meststof 5 kg ............................................................... 4,75 Bolcatalpa v.a. ........................................................... 27,00 5 zak potgrond Ă 40 ltr., rhp-gekeurd ........................ 11,00 Orchidee, 2 tak, v.a. ..................................................... 5,50 Tuinaarde 10 zak Ă  25 ltr. ............................................ 9,75 Koemestkorrel 20 ltr. nu .............................................. 5,50 Volop groente-, bloemzaden, groenteplanten en aardbeiplanten.

Bekijk ons uitgebreide assortiment laan-, lei- en bolbomen, coniferen, laurier, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout, etc.... ook op aanvraag.

Laat u verrassen door landelijke en creatieve zomerarrangementen en -decoratie. Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za. 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917

Authentiek Amerikaans Grillrestaurant

RIBHOUSE TEXAS is nog op zoek naar LEERLING KOK en MEDEWERKERS voor de BEDIENING. Vanaf 16 jaar. Wij bieden een leuke werksfeer met goede arbeidsvoorwaarden. Reacties: RIBHOUSE TEXAS, Tongerenseweg 125, 8162 PL Epe. Tel: 0578-612993.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 48

Youth Alpha

Afsluiting jaar VEESSEN- Op woensdag 29 juni zijn leden van de ANBO en FNV welkom tijdens een gezellige middag met aansluitend het jaarlijkse etentje bij camping/ restaurant “IJsselzicht”, IJsseldijk 40 Veessen. Aanvang: 15.00 uur. Verzamelen in het restaurant voor een kopje koffie of thee en kennismaken met de “gidsen” van Staatsbosbeheer voor het bezoek aan Fortmond. Overtocht met het Kozakkenveer (voor iedereen mogelijk, ook met rollator). Daarna wordt de groep gesplitst in een groep die direct bij de uitkijktoren blijft en een groep die met een gids een excursietje maakt om de oude steenfabriek. Voor beide groepen is een gids die ons heel wat kan vertellen over het gebied. Hier zal ook een drankje geserveerd worden. Om 17.30 uur aan tafel voor het afsluitende 3 gangen etentje. Het programma is om 19.30 uur afgelopen. De kosten voor deelname zijn 25 euro p.p. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ed van Kraaij, tel. 0578–692366, edvankraaij@hetnet.nl en Bert Noordberger, tel. 0578-692117, bert.ineke01@hetnet.nl.

OENE- Manuelle Rouw, Gerard ter Beek en Han en Tamara Vos gaan met veel enthousiasme starten met Youth Alpha in Oene. “Het zijn 10 avonden waarin wij het evangelie tastbaar willen maken voor jongeren”, aldus Tamara. Zelf hebben zij ervaren wat het geloof in Jezus Christus met hun leven heeft gedaan. “Soms kan het geloof in God zo ver weg lijken, en niet persoonlijk. Op een bepaalde leeftijd kan het soms best moeilijk zijn om bepaalde keuzes te maken, en voor je geloof uit te komen. Met deze avonden willen wij door middel van een laagdrempelige ongedwongen sfeer praten over het geloof.” Wat houdt het nou in? En wat kun je er nou zelf mee? Gerard is geboren en getogen in Oene en is eigenaar van hoveniersbedrijf GTB Tuinen. Deze locatie stelt hij beschikbaar om Youth Alpha te houden. Elke zondagavond van 14 augustus t/m 23 oktober komen de deelnemers samen. De avonden starten om 17.30 uur met een warme maaltijd. Zo kun je elkaar op een leuke manier beter leren ken-

nen. Vervolgens wordt er geluisterd naar muziek of gekeken naar een filmfragment m.b.t. het thema van de avond. “Dan zal 1 van ons wat vertellen over het onderwerp, en ga je daarna in kleine groepjes zitten om met elkaar door te praten.” Han en Tamara hebben voorheen al 2 Youth Alpha’s gegeven in Wapenveld. “De jeugd is onze toekomst en het is belangrijk dat zij beseffen dat het geloof in God iets kostbaars is en zeker niet ouderwets”, vertelt Tamara. Om vrijblijvend wat meer informatie te ontvangen over Youth Alpha ben je van harte welkom op 3 juli om 17.30 uur aan de Bremensallee 2. Dit is een introductieavond die dezelfde structuur zal hebben als een gewone Youth Alpha avond. Zo heb je een beeld van hoe de avonden zullen verlopen. Tevens zijn ouders ook van harte welkom om wat meer informatie krijgen of vragen te stellen. Omdat de avonden worden georganiseerd vanuit evangelie gemeente De Schaapspoort in Heerde is er meer informatie te vinden op www. deschaapspoort.nl.

Symfonie Orkest VAASSEN- Op dinsdag 28 juni komt het Apeldoorns Symfonie Orkest een concert verzorgen in Viattence, locatie De Speulbrink in Vaassen. Het orkest heeft een jeugdorkest dat aan het begin van de avond zal spelen, daarna zal het grote orkest een aantal nummers ten gehore brengen. Op het programma staat klassieke muziek. Aanvang 19.30 uur, de koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. Belangstellende senioren uit Vaassen en omgeving zijn van harte welkom. Entreekaartjes à 3 euro zijn verkrijgbaar bij de receptie voor aanvang van het concert. Voor degenen die in het bezit zijn van een activiteitenpas is de toegang gratis.

2e Culturele Uitmarkt Heerde

HEERDE- Na het daverende succes van de 1e Culturele Uitmarkt Heerde in 2010 is de Uitmarktcommissie ook nu druk bezig met het organiseren van de 2e Culturele Uitmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 10 september. Van 13.00 tot 17.00 uur presenteren vele culturele instellingen en bedrijven zich in het centrum van Heerde. Ook laten de instellingen van zich horen en zien door zang, muziek en dans. Tevens wordt deze dag een talentenjacht georganiseerd voor jongeren uit de gemeente Heerde in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. De voorrondes worden ’s middags gehouden in de Vier Jaargetijden. Avondprogramma: vanaf

19.30 uur vindt er in het Dorpshuis een gevarieerd muziekprogramma ter afsluiting van deze dag plaats. Tijdens deze avond presenteren de finalisten van de talentenjacht zich. Tegen het eind van de avond wordt de winnaar bekend gemaakt. De doelstelling van deze dag is dat de culturele instellingen in de gemeente Heerde zich presenteren zodat jong en oud in alle geledingen van de bevolking kennis kunnen nemen van de vele mogelijkheden van kunst en cultuur in de gemeente. Aanmelden voor de markt of voor de talentenjacht kan bij: Marga Franken (tel.06– 24511163) of Hettie Schoonhoven (tel. 06-20460298).

Bintwerk naar fruitcorso Tiel HEERDE- Bintwerk organiseert op zaterdag 10 september een bustocht naar het fruitcorso in Tiel. De deelnemers nemen plaats op de gereserveerde plaatsen op de tribune vanwaar u een mooi uitzicht heeft over de praalwagens die versierd zijn met fruit en groente. Vertrek om 11.00 uur en de bijdrage hiervoor is 36 euro. U wordt aangeraden om zelf een lunchpakketje mee

te nemen en tevens is er op het parcours gelegenheid om drinken en snacks te kopen. Belangstellenden voor deze activiteit kunnen zich nog tot uiterlijk 30 juni opgeven en gaat alleen door als er zich voor die tijd minimaal 30 personen hebben aangemeld. Bintwerk is gevestigd aan de Zwolseweg 29 te Heerde of bel tel. 0578-694626 tijdens kantoortijden 9.00-12.00 uur.

Geslaagd prokkelevenement

Vrouwen-zweethutritueel EPE- Op 2 juli worden er wereldwijd ceremonies en rituelen gehouden voor en door vrouwen. Centrum OostRaven te Epe doet hieraan mee met een speciale zweethutceremonie. De weldaad van zweten is al eeuwen bekend. Van Ierland tot in Mexico zijn bouwwerken gevonden die bedoeld waren om daar een zweetkuur te ondergaan. Zweten heeft een reinigende werking op lichaam, geest en ziel. Deze zweethutceremonie wordt geleid door één of twee ervaren zweethutleidsters (afhankelijk

van het aantal deelneemsters), nl. Birgitta Vereecke en Geerte Cammeraat-Schuman. Ook zijn er meerdere ervaren vuurvrouwen; zij dragen samen zorg voor het vuur en het verhitten van de stenen en voor de deelnemers, als ze de hut uitkomen. Iedereen is welkom vanaf 9.30 uur met een kopje thee en willen graag om 10.00 uur met de ceremonie beginnen; de dag is om uiterlijk 20.00u klaar te zijn. Deelname kost 55 euro. Meer informatie en/of opgave via 0578-621164, info@oostraven.nl of www.oostraven.nl.

Met Elkaar Wandelen EPE- In het kader van het project “Voor Elkaar, in de Buurt” gaat mevrouw Kooge uit Epe op dinsdag 28 juni met een aantal mensen een gezellige wandeltocht maken door Wissel/Tongeren. Met het project Voor Elkaar in de Buurt kunnen actieve burgers en vrijwilligers iets leuks organiseren voor hun oudere buren. Mevrouw Kooge uit Epe bedacht dat het gezellig zou zijn om met een aantal mensen te gaan wandelen. Alle senioren in de gemeente Epe kunnen op dinsdag 28 juni meedoen aan deze wandeling door het natuurgebied in Wissel. Om 10.00 uur kunnen belangstellenden zich verzamelen op

de parkeerplaats aan de Boerweg in Epe. Mw. Kooge uit Epe zal de wandelaars ontvangen en begeleiden. Zij houdt zelf van wandelen en heeft, in het kader van het project Voor Elkaar in de Buurt, ondersteuning en financiering gevraagd bij het opzetten van een wandelgroep. De wandeling duurt een uur tot anderhalf uur en na de wandeling wordt er gezorgd voor een kopje koffie. Opgeven is niet nodig en deelname aan deze wandeling is gratis. Voor informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Linda Seinstra (SWO/E), tel. 0578- 620988, e-mail: linda.seinstra@swoepe.nl.

HEERDE- Onlangs vond in Heerde de eerste prokkelactiviteit plaats. Dit gebeurde in het dagcentrum De Lindenhoeve. Deelnemers van de Lindenhoeve met een verstandelijke beperking en jeugd van het jongerencentrum Heerde verzorgden samen de bediening. De buurt rondom de Lindenhoeve had goed gehoor gegeven aan

de oproep van de organisatie om hier een pannenkoek op het terras in het bijzijn van hun buren op te gaan eten. Als snel waren de neergezette tafels, banken en stoelen geheel bezet en moest er in de haast allerlei tafels bij worden gezet. Het duurde soms wat langer dat te pannenkoek op tafel kwam, maar de gezelligheid was er niet

minder om. Oma’s, opa’s, vaders, moeders, kinderen en baby’s waren aanwezig. Het doel was vooral het stimuleren van een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Dit is prima gelukt. Binnenkort komt men weer bij elkaar om te zien of een dergelijk evenement jaarlijks herhaald zou kunnen worden.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 49 2


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 50

Zomerfeest in trek bij publiek

Bibliotheek in de zomer VELUWE- De negen vestigingen van De Bibliotheek Noord-Veluwe hebben deze zomer dezelfde openingstijden als in de rest van het jaar. De afgelopen jaren waren alle vestigingen minder uren en op andere tijden open in de periode van de schoolvakanties. Voor de klanten was dat niet altijd even plezierig en het leidde geregeld tot piekmomenten in de bibliotheek. Dit jaar worden de openingstijden niet aangepast en kunnen de klanten van de bibliotheek terecht op de vertrouwde uren in Wapenveld, Wezep, Oldebroek, Elburg, ’t Harde, Hattem, Vaassen, Heerde en Epe. Zie website www.bibliotheeknoordveluwe.nl. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen van juli t/m september meedoen aan het

speciale leesprogramma “Akelig braaf & lekker stout”. De (luister) boeken van dit programma liggen handig bij elkaar op de thematafels in de bibliotheek. De kinderen die meedoen krijgen een leespaspoort, waarin voor elk gelezen themaboek een sticker wordt geplakt. Wie vijf stickers in zijn paspoort heeft, mag een cadeautje uitzoeken. De boeken van het leesprogramma gaan over lieverdjes en vechtjassen, brave Hendriken en booswichten, vredesduiven en slechteriken. Ze zetten je aan het denken over waarden als goed, fout, lief, stout. Waar liggen de grenzen en zijn die voor iedereen hetzelfde? Het leesprogramma inspireert en stimuleert en bezorgt je een boeiende zomer.

Heerde helpt gehandicapte kinderen in Polen

WAPENVELD- Het 22e Zomerfeest in het Stationspark in Wapenveld trok veel publiek. De organiserende voetbalvereniging WZC en Skeelerclub Oost Veluwe hadden na een gedegen voorbereiding een prima concept staan waarbij bijna een kilometer handel netjes via een fraaie looproute door het park heen gepresenteerd werd.

Van kleding tot vogelhuisjes, van demonstraties gymnastiekvereniging tot balletje hooghouden bij WZC, van info over glasvezel tot huidverzorgingsproducten en heel veel handel op de rommelmarkt waarbij er voor een ieder wel iets te vinden was. Naast de reguliere handel was er ook veel te doen voor kinderen. Op het horecaplein

was het de hele dag ook gezellig druk. Na het sluiten van de markt bleef het nog zeker een uurtje gezellig op ‘t plein en onderwijl konden de organiserende verenigingen het park schoonvegen. ’s Avonds was het park weer schoon en was van de ruim 2500 bezoekers die dag geen spoor meer te bekennen.

Nieuwe programma Stichting Welzijn Hattem HATTEM- In de zomervakantie wordt het programmaboekje voor het winterseizoen van Stichting Welzijn Hattem huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk geeft Stichting Welzijn Hattem alvast graag een voorproefje op wat er allemaal komen gaat. Een aantal bijzondere activiteiten uit het aanbod voor volwassenen en kinderen wordt hierbij alvast aangekondigd. Want voor wie al enthousiast is en zeker wilt zijn van een plekje, is het vanaf nu mogelijk om in te schrijven. Dit kan bij Stichting Welzijn Hattem, kantoor in De Marke (Daendelsweg), 038-4432881 en info@ swhattem.nl. Onder enthousiaste begeleiding van twee docentes wordt een musical ingestudeerd. Daarna volgt de uitvoering op het podium in de theaterzaal van De Marke. Op het programma staan

dansen, zingen en toneelspelen. Op deze manier leren de kinderen alle vaardigheden van een musical. Uiteraard is er ook tijd om gezellig samen iets te drinken. Beeldhouwen voor kinderen van 6-12 jaar. Willem Kloosterman gaat graag met de kinderen aan de slag om zijn enthousiasme over te brengen voor deze bijzonder hobby. Startdatum: 21 september. Houtbewerken voor volwassenen: Een reliëf gutsen in hout. In een tableau wordt een abstracte compositie gemaakt. De eerste avond wordt een ontwerp gemaakt. De docent, Eefke van Nederpelt, adviseert in materiaalgebruik. Ook kunnen diverse kleine houten voorwerpen gemaakt worden. Startdatum 5 oktober. In twee bijeenkomsten Landschapsfotografie leert u tips en trucs om mooie buitenfoto’s te

Prijsuitreiking Nationale Sportweek 2011

maken. Eén ochtend wordt er gefotografeerd in ’t Veen en langs het kanaal en één keer in de binnenstad van Hattem. Er wordt gestart met een korte introductie in De Marke. Na afloop kunt u in het computerlokaal in De Marke het resultaat bekijken. Data: 17 en 24 september. Schrijversschatkist: Door middel van het schrijven ontdekken cursisten hoe ze hun inspiratie op een eigen, unieke manier kunnen vormgeven op papier. Van docente Rinske Ebbers krijgt u de beschikking over een "schrijversschatkist", een wereld aan schrijfideeën. Met deze “schatkist” gaat u op reis naar bloei, creativiteit, ontspanning en plezier. Startdatum: 21 september. Meer informatie over het programma van SWH kunt u vinden op www.swhattem.nl.

Jubileum receptieHatto Heim HATTEM- Op vrijdag 24 juni bestaat sv Hatto Heim precies 75 jaar. Deze mijlpaal wil de club niet ongemerkt voorbij laten gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd op de jubileumreceptie die wordt gehouden op vrijdag 24 juni op sportpark Het Achterveen in Hattem, aanvang: 20.00 uur. Aansluitend is er een gezellig samenzijn. “Voor allen die niet persoonlijk zijn uitgenodigd kunnen dit artikel als persoonlijke uitnodiging beschouwen en zijn op 24 juni van harte welkom op de receptie”, aldus het bestuur van sv Hatto Heim.

VAASSEN- Onder grote belangstelling van ouders/verzorgers in Zwem- en Sportcentrum de Koekoek is de wisselbeker en de 1e prijs van de schoolzwemcompetitie uitgereikt. Aan deze competitie deden alle scholen uit de Gemeente Epe mee. Wethouder Berkhoff was aanwezig om de bekers aan de winnende school te overhandigen. De winnaar van dit jaar is De Sprenge te Vaassen geworden.

De 2e plaats in deze competitie was dit jaar voor de Bernardus te Epe en de 3e plaats voor de Violier te Vaassen. De kinderen van alle scholen van de Gemeente Epe kunnen samen met De Koekoek terugblikken op een zeer geslaagde schoolcompetitie. Het is de bedoeling deze happening ook volgend jaar weer te organiseren voor de kinderen, die dan schoolzwemmen hebben.

Oud papier EMST- Op zaterdag 25 juni kunt u weer oud papier aan de weg zetten voor Speeltuinvereniging Emst. U kunt uw papier tussen 7.30 en 8.00 uur gebundeld of in doosjes (niet te zwaar) aan de weg zetten.

HEERDE- De gehandicapte kinderen in de Poolse plaats Bolków, partnergemeente van Heerde, krijgen eindelijk een eigen opvangruimte. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het geld dat de basisscholen en C.C. De Noordgouw in de gemeente Heerde een aantal jaren geleden voor dit doel hebben ingezameld. Voor de kinderen is dit een grote vooruitgang, omdat ze vaak nergens terecht kunnen. De voorzieningen voor gehandicapten in Polen, en zeker ook voor gehandicapte kinderen, zijn vaak niet te vergelijken met die in Nederland. Ook in Bolków was er voor deze kinderen weinig te doen. Al heel lang werd er gezocht naar een opvangruimte, maar telkens bleek dat de ruimte niet geschikt was, of dat het huurcontract maar voor een korte periode was. Enkele maanden geleden is hier verandering in gekomen, toen er in het centrum van Bolków een voormalig winkelpand vrijkwam, dat nu voor zeker tien jaar gehuurd kan worden door de organisatie voor de opvang van gehandicapte kinderen. Door de voortdurende onzekerheid over de opvangruimte

voor gehandicapte kinderen, kon het geld dat de scholen hadden ingezameld niet worden besteed. De kans was té groot dat het verspild geld zou zijn, wanneer de organisatie weer zou moeten verhuizen. Maar nu er tenslotte meer zekerheid is, heeft het CICH (Comité Internationale Contacten Heerde, die de contacten met de partnergemeenten van Heerde onderhoud) besloten om het geld te besteden aan het opknappen van het gebouw. De ruimte die de organisatie voor gehandicapte jongeren nu ter beschikking heeft, is een voormalig winkelpand in het centrum van Bolków. Het gebouw is behoorlijk uitgeleefd. Daarnaast moet het aangepast worden op de nieuwe bestemming. Niet alleen moet de ruimte geschikt worden gemaakt voor rolstoelen maar ook moeten er nieuwe ramen/kozijnen worden aangebracht. Een gehandicaptentoilet alsmede een keuken enz. ontbreken nu. Hiervoor is behoorlijk wat geld nodig. Met het geld dat nu vanuit Heerde beschikbaar wordt gesteld, kunnen de plannen voor het gebouw werkelijkheid worden. Inmiddels zijn de werkzaamheden.

Einduitvoeringen muziek bij Mamuze EPE- Mamuze, centrum voor de kunsten in Epe, organiseert eind juni nog enkele einduitvoeringen met optredens van de muziekleerlingen. Op vrijdag 24 juni laten symfonieorkest Serenova, orgelen hoboleerlingen vanaf 19.30 van zich horen in de Goede Herderkerk. Op dezelfde avond vindt er in de Triadazaal van het Kulturhus EGW vanaf 19.30 uur een voorspeelavond plaats met leerlingen dwarsfluit, klarinet, saxofoon en een strijkers ensemble. Op dinsdag 28 juni geven om 18.30 uur de blokfluit- en dwarsfluitleerlingen van Annemarie Wetterauw

acte de présence in de Prinszaal van het Kulturhus en tot slot is er op woensdag 29 juni de jaarlijkse popavond in de Triadazaal van het Kulturhus. De docenten elektrische gitaar, keyboard, saxofoon en slagwerk hebben voor deze gelegenheid verschillende bandjes samengesteld. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Voor meer informatie over het programma kunt u kijken op de website van Mamuze (www.mamuze.nl) onder de tab ‘Agenda’, of bellen met de administratie van Mamuze, tel. 0578–616298 (ma. t/m vr. van 09.00-12.00).


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 51 2

LAATSTE KANS! Glasvezel komt als 30% van de inwoners ervoor kiest. Dat aantal is in zicht, maar is nog niet behaald. En de tijd dringt. Als de 30% niet wordt gehaald, zijn andere gemeenten helaas eerst aan de beurt. Kies daarom vóór 26 juni voor glasvezel. Kom naar de laatste inschrijfdag of ga naar www.eindelijkglasvezel.nl/hattem of www.eindelijkglasvezel.nl/heerde.

U heeft nog 5 dagen Kom naar de laatste inschrijfdag. Datum: zaterdag 25 juni 2011 Tijdstip: 11.00 - 16.00 uur Heerde: Dorpshuis Heerde, Van Meurslaan 3 te Heerde Wapenveld: ’t Spyker, Putterweg 2 te Wapenveld

om ‘ja’ te zeggen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 52

Kleurplaatwedstrijd Molendag

HATTEM- Bij de vele inzendingen van de kleurplaatwedstrijd tijdens de Molendag van “de Fortuin” in Hattem viel er één speciaal op. De romp van de molen had alle kleuren van de regenboog. De winnares had haar kleurplaat dan ook “Regenboogmolen” genoemd. De jury had

dus niet veel moeite om de winnaar vast te stellen. Thyrza Borst (4 jaar) kreeg zaterdagmiddag op de molen haar prijzen uitgereikt: tien euro, een bouwplaat van een wipmolen en een zak heerlijke pannenkoekmix. Vol trots laat ze op de stelling haar kleurplaat en de prijzen zien.

Hippisch Hattem HATTEM- Op Tweede Pinksterdag werd in Hattem het Hippinksterconcours gehouden. Arieke Zandbergen met Q-pido Z haalde in de L1 dressuur een eerste prijs binnen met 196 punten. Annemarie Riezeweide haalde in de B dressuur ook een 1e prijs binnen met 200 punten op Sonne. Janinne vd Pol ging er met Colfajz B in de B dressuur met en 5e prijs vandoor met 188 punten, met het B Springen 2 fasen parcours haalde ze ook 5e prijs. Op zaterdag 18 juni behaalde Arieke Zandbergen in Vaassen met Q-pido Z een tweede prijs met 194 punten in de L1 dressuur. Ook Annemarie Riezeweide reed in Vaassen 2 nette proeven en mochten 2 maal

een 4e prijs mee naar huis nemen. Jannine vd Pol behaalde in Vaassen een 2e pijs in de B dressuur met 191 punten en in het B springen een 3e prijs. Claudia van Eikenhorst heeft samen met Wabine een 1e plaats in het M springen in Vaassen behaald. Tevens waren zij de snelste combinatie in het M en Z springen wat hen een deken opleverde. Ook Misha Postma zat dit weekend in de prijzen, zij haalde met Durin 191 punten in de L2 dressuur. Zaterdag 18 juni was er ook een wedstrijd in Meppel. Melanie Mulder is daar met Iskander 5e geworden in het B springen door haar rondje foutloos te rijden, hiervoor kreeg ze 56 stijlpunten.

Kamp C-Jeugd K.C.V.O VAASSEN- In het weekend van 10 tot en met 12 juni hebben de C-Junioren van K.C.V.O het seizoen afgesloten met een kamp. Vrijdag begon de dag met het opzetten van de tenten en de “Pannakooi” bij de familie Van Berkel. Nadat de schemer begon in te vallen was het tijd voor de jaarlijkse spooktocht. Met behulp van A en BJunioren van v.v. K.C.V.O. werden de jongens keer op keer de stuipen op het lijf gejaagd. De volgende dag zijn de heren op de fiets gestapt richting het

Kievitsveld om zich op de waterski te vermaken. In de middag werd een toernooi georganiseerd waarbij de teams hun kunsten vertoonden in de “Pannakooi” en op het beachvoetbalveld.’s Avonds stond een heuse voetbal- en muziekquiz op het programma. Zondag werden na het ontbijt de tenten afgebroken en ’s middags werd er een boerengolf toernooi gespeeld. Dankzij het enthousiasme van de begeleiding en de jongens is het kamp een geweldig succes gebleken.

Duivensport WAPENVELD- De wedvlucht van de postduivenvereniging Wapenveld vanuit Nanteuil le Haudouin. 1- J. Landman, 2/7/8/10- H.J. Sanders, 3- A. Niesen, 4/5- Bijsterbosch/Vorderman, 6/9-Comb.Kamphuis. HEERDE- De uitslagen van PV de Blauwe Doffer van de wedvlucht vanaf Nanteuil le Hadouin: 1 F. v. Ark; 2,3 F. Tijssen; 4 J. v.t. Veld; 5 J. Bosman; 6 B.J. v.d. Wal; 7,8 H. Remmerts; 9 G. Pleiter; 10 A. Pleiter en Zn. WAPENVELD- De resultaten van PV De Gevleugelde Vrienden van de wedvlucht vanaf Nanteuil le Haudouin: 1e R. Wolf; 2e en 4e J. Kamphof; 3e 9e en 10 Comb. van der Vrugt; 5, 6 en 8 E. Bredenhoff; 7e W. Schuurman en znn. HEERDE- De uitslagen van PV Juliana: 1/8- K.J. v. Petersen; 2- H.W. v.d. Beek; 3/4/6A. v.d. Beek; 5- B.W. Tijssen; 7/9/10- J. de Graaf.

Horsthoekruiters HEERDE- De uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters. Outdoorwedstrijden Horsthoekruiters Heerde. Beekbergen 19 juni paarden: L1-dressuur 1e en 2e prijs Patricia de Mes met Chocotoff 200/185 pnt. Vaassen 18 juni paarden: L2-dressuur 3e prijs Hesther Verkuyl met Lars 194 pnt; Z1-dressuur 6e prijs Milou Aten met Optima Forma’s Wout 2011 pnt. Hattem 13 juni paarden: Z1-dressuur 1e en 3e prijs Milou Aten met Optima Forma’s Vergus 219/210 pnt; M-springen 7e prijs Anja Rorije met Urante SV; ZZspringen 2e prijs Jurjan Bloem met Tissem; Sixbar-springen 2e prijs Jurjan Bloem met Welfe de la Vie. Raalte 11 juni pony’s: klasse B 1e prijs Larissa Hovestad met Emie187 pnt. Zelhem 11 juni paarden: Endurance klasse 1 2e prijs Yvonne Marskamp met Waikiki Joy. Hattem 11 juni pony’s: L1dressuur 1e prijs Ramon Breden met Tommie 193 pnt; B-springen 3e prijs Cristine Tessemaker met Nikita. Wijhe 10 juni paarden: Z1dressuur 6e prijs Milou Aten met Optima forma’s Wout 206 pnt. Epe/Wissel 9 juni pony’s: B-springen 2e prijs Chardonnee van Laar met Broadway boogie woogie; Lspringen 2e prijs Rosalie Tessemaker met Key West.

Gymnasten Pegasus naar Finale Groepsspringen

HEERDE- In alle vroegte vertok zaterdag een aantal gymnasten van Pegasus Heerde naar Winterswijk. Twee teams waren geplaatst voor de finale groepsspringen. Het jeugdteam deed mee op de onderdelen lange mat, kast-plank, minitrampoline en dubbele trampoline. Met hun reeks van sprongen op en over de kast behaalden ze de tweede plaats en dus ontving het team een zilveren standaard voor hun gezamenlijke prestatie. Het juniorenteam sprong minitrampoline, dubbele trampoline, pegases

trampoline en airtumblingbaan. Na de zomervakantie voegt Pegasus een lesuur trampolinespringen toe aan het sportaanbod. De populariteit van trampolinespringen heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Al vanaf ongeveer zes jaar kun je met trampolinespringen beginnen. Er is geen turnbasis vereist; stapje voor stapje worden in een veilige setting sprongen aangeleerd op een grote tuin- en wedstrijdtrampoline. Kijk voor meer informatie op www.pegasusheerde.nl.

Schrijfactie Amnesty HEERDE- De brieven van Amnesty International schrijfgroep Heerde gaan in de maand juli naar Mexico, Iran en Wit-Rusland. Tijdens protesten van een boerenorganisatie op 3 en 4 mei 2006 in San Salvador Atenco in Mexico werden 47 vrouwen en meer dan 150 mannen door de veiligheidsdiensten gearresteerd. Zesentwintig van deze vrouwen dienden later een klacht in over (seksueel) geweld begaan door de agenten die hen arresteerden. Op 30 juni 2009, negen dagen na omstreden presidentiële verkiezingen, werd de Iraanse journalist en mensenrechtenactivist Abol-

fazl Abedini Nasr gearresteerd. Hij werd in oktober 2009 voorwaardelijk vrijgelaten, maar in maart 2010 weer opgepakt tijdens een nieuwe golf van protesten van mensenrechtenactivisten. Hij zou tijdens zijn verhoor en verblijf in de gevangenis geslagen zijn. Op 14 mei 2011 werd Andrei Sannikau uit Wit-Rusland door een rechtbank in Minsk tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Amnesty International meent dat de voormalige presidentskandidaat vanwege het uitoefenen van zijn recht op vrije meningsuiting opgepakt is en beschouwt hem als gewetensgevangenen.

Kleuters Margrietschool naar Wissel

EPE- De dames van het Veterinnen B combinatieteam van MHC Epe en MHC Nunspeet zijn kampioen van het seizoen 2010-2011 geworden.

Zilver en goud voor Judoteam Bijsterbosch

HEERDE- Afgelopen donderdag brachten alle kleuters van De Margrietschool een dagje door op Dierenpark Wissel. Dit in het kader van het jaarlijkse schoolreisje. Allereerst

bezochten de kinderen alle dieren en werd er nog naar een Poppenkastoptreden gekeken. Na een heerlijk frietje konden de kinderen nog even genieten onder de zomerzon van de speel-

tuin. Halverwege de middag was het dan toch echt afgelopen en werden de kinderen weer naar school gebracht. De kleuters en de juffen kijken terug op een zeer geslaagd reisje.

HEERDE- Afgelopen zaterdag vond in Markelo de finaleronde plaats van de teamcompetitie van district Oost Nederland. Judoteam Bijsterbosch nam deel aan de wedstrijden met twee teams. Het juniorenteam (tot 17 jaar) eindigde op een mooie tweede plaats en nam de zilveren beker mee naar Heerde. Het team bestond uit: Lars Kamphuis (-46 kg), Jeffrey Ester (Zwolle, -50 kg), Steve Groes (Deventer, -55 kg), Timo Kern (Biddinghuizen, -60 kg) en Tim ter Steege (Apeldoorn, +73 kg). Het seniorenteam won de teamcompetitie met vlag en wimpel

door in alle rondes alle wedstrijden te winnen. Zaterdag werd gewonnen van Hantei uit Oldenzaal en het team van Judo Promotie Twente uit Twente. Het succesvolle Heerder team bestond uit: Willemijn Brouwer (Hattem, -57 kg) Marije Idzerda (Apeldoorn) en Ilse Hoevenaar (-70 kg), Krijn Schetters (Oene, -66 kg), Mark Ester ( Zwolle, -73 kg), Jaap Bekkema (Kampen) en Francis v.d. Poll ( Elburg) en Nick van het Reve (Enschede, -81  kg), Remco Colly (Vaassen) en Niels van het Reve (Enschede, -90 kg) en Domeniek Colly ( Vaassen, +90 kg). 


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 53 2

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

ction.nl Kijk op w w w.a e folder voor de nieuw

S UM M E R HOLIDAY

CAPETOWN

LA LUNE

PERCALE

perfecte kwaliteit actuele kleuren 50x100 cm

4 branduren 100 stk.

diverse kleuren katoen/polyester 1-persoons 90x200/220 cm

bijpassend WASHANDJE 16x21 cm 3 VOOR

0.99

TOI-TOYS

THEE LICHTEN

1.59

GROTE DIABOLO diverse kleuren

mini uitvoering DIABOLO

0.49

MAKE-UP

1.49

REINIGINGS DOEKJES Onyx pak 25 stk.

2 PA K Elders 1.98 2.98

COMFY NOODLE

ZWEM STOK

0.88

diverse kleuren 160 cm

Elders 1.98 2.98

1.15

Elders 3.95 4.95

CAPRI

2.59

MEISJES LEGGING katoen/elasthan maten 128-176

idem maten 92-116

1.49

HOES LAKEN

LITSJUMEAUX 180x 200/220 cm

6.49

3.99

DOUWE EGBERTS

KOFFIE BONEN Aromettes original, mocca of décafé 224 gram

1.98 0.89 Elders 2.95 3.95

NÈH NÈH PREMIUM

BAMBOE/GLAS

perfecte kwaliteit midi: 32 stk. maxi: 28 stk. junior: 24 stk.

citronella 76 cm

BABY LUIERS

Elders 4.95 5.95

3.49

TUIN FAKKEL

1.29

Elders 1.98 2.98

RETRO SCHAALTJES OF

KEUKEN

diverse kleuren kunststof

met kartelrand kunststof 33 cm

DRINK GLAZEN S E T/4 Elders 1.49 1.98

0.85

FOLIE AFROLLER

Elders 1.49 1.79

0.79

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL APELDOORN • Maasstraat 20 APELDOORN • Hofstraat 15 DALFSEN • Wilhelminastraat 25 DEVENTER • Broederenplein 4-6

EPE • Hoofdstraat 59 ERMELO • Stationsstraat 17-19 HARDERWIJK • Luttekepoortstraat 59 HEERDE • Kamperzijweg 6

HEINO • Marktstraat 22 IJSSELMUIDEN • Groenendael 232 NUNSPEET • Stationslaan 25 OLST • Aletta Jacobsplein 1

RAALTE • De Waag 3 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 ZWOLLE • Assendorperstraat 64-76

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 19-06 t/m za. 25-06

BAD DOEK


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 54

Geslaagden Soli Deo Gloria

Talenten gezocht HEERDE- Op zaterdag 10 september wordt de 2e Culturele Uitmarkt in de gemeente Heerde georganiseerd. Van 13.00 tot 17.00 uur presenteren vele culturele instellingen en bedrijven zich in het centrum van Heerde. Ook wordt er deze dag een talentenjacht georganiseerd voor jongeren die graag zingen, dansen, muziek maken, jongleren, enz. Kom je uit de gemeente Heerde, ben je tussen de 10 en 25 jaar en ga je voor een optreden voor een publiek? Geef je dan op voor dé Talentenjacht! De voorrondes worden zaterdag-

middag 10 september gehouden in de Vier Jaargetijden. Na aanmelding ontvang je informatie over de tijd. Als je tot één van de finalisten behoort, mag jij jezelf ’s avonds tijdens het gevarieerd muziekprogramma in het Dorpshuis presenteren. En als klap op de vuurpijl, je kunt er ook nog een leuke prijs mee winnen. Geef je dus snel op onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, telefoon, leeftijd en wat je gaat doen. Aanmelden voor 1 juli kan bij: Marga Franken (tel. 06–24511163 of margafranken@planet.nl).

Gevleugelde Zomerconcerten

HEERDE- In de maanden mei en juni zijn de volgende leden van de Chr. Muziekvereniging “Soli Deo Gloria” te Heerde geslaagd voor het Hafa-examen: Rowen Riezebos Diploma-A Hoorn; Julia van de Streek Diploma-A Cornet; Annemarie Boer Diploma-B Bariton; Christianne Boer Diploma-B Bugel; Henrieke Boer Diploma-B

Bugel; Rick van Norel DiplomaB Trombone; Judith Tessemaker Diploma-B Hoorn; Maartje van der Velde Diploma-B Alt-Saxofoon; Hanneke Veldhuizen Diploma-B Sopraan-Saxofoon; Harmco Dijkslag Diploma-C Trompet. Als blijk van waardering ontvingen zij van de vereniging een presentje. De geslaagden volgen allen hun op-

leiding aan de afdeling Muziekonderwijs van het Centrum voor de kunsten “De Hank” te Heerde. Voor vragen over de opleiding en het bespelen van een instrument of het verstrekken van verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Ard van der maten; tel. 0578692152 en/of Evert van der Maten; tel. 0578-693615.

Jeugd strijdt om Gelders Kampioenschap EPE- Met wisselende resultaten hebben in totaal zes jeugdleden van T.V. Epe afgelopen week deelgenomen aan het D.J.K. Tot aan de kwartfinales werd gespeeld op diverse clubs in Gelderland, de eindrondes werden gehouden op T.V. Beekhuizen in Velp. Joyce Spijker (t/m 16) trok zich in de tweede ronde terug wegens een blessure. Lars Eltingh (t/m 14) verloor in de tweede ronde eervol tegen de als tweede geplaatste Tom Clavel uit Apeldoorn (4-6 5-7). Milou Sengers bij de meisjes en Friso Eltingh bij de jongens wisten zich in de categorie t/m 12 knap door de poule te slaan waarna ze beiden in de kwartfinales werden uitgeschakeld. Anna Kochlamazaswilli kwam na één winst- en één verliespartij de poule helaas niet door. Met Niklas Eltingh als 1e geplaatst (t/m 10) had T.V. Epe haar laatste troef in

Rob van Surksum gaat vlekkeloos samen met de instrumenten, de virtuozen laten zich solistisch horen op orgel en vleugel en als klapper voegen ze dit allemaal ook nog eens samen. Een zomerconcert van de virtuozen staat garant voor een wervelende concertavond. Het concert begint om 20.00 uur aan de Beekstraat in de Grote Kerk in Epe. U kunt vooraf uw kaarten reserveren via www.martinmans. nl of contact opnemen met de reserveerlijn, tel. 06-52281279. De toegang bedraagt 17,50 euro en voor kinderen t/m 11 jaar 7,50 euro. Wie reserveert, profiteert van een reserveringskorting van 1,50 euro per kaartje. Op de concertavond zijn de overige kaarten aan de kerkdeur te koop. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de VVV-Epe, Pastoor Somstraat 6, tel. 0578-612696.

Zomeravondzang 2011 HEERDE- De Vrije Evangelische Gemeente Heerde houdt deze zomer zeven Zomeravond Zangdiensten. De diensten worden gehouden op de zondagavond. De eerste is op 3 juli. Het thema van de diensten is: “Geloven is ….”. Elke week krijgt dit een andere invulling, zoals: “geloven is … een keuze”, of: “geloven is …. een hele klus”. De nadruk in de diensten ligt op het (samen) zingen. Iedere week is er een mu-

handen. In een deelnemersveld van 23 jongens heeft hij zijn rol als favoriet knap waargemaakt en won in de finale met 6-2 -6-2 van Gennaro Pantouw uit Ede. Dit onder toeziend oog van trainer

Jubilaris De Keet van Heerde

HEERDE- Afgelopen zaterdag tijdens een feestelijke personeelsavond gehouden ter gelegenheid van de opening van Brasserie Meet & Eat werd Henriette Zwols in de bloemetjes gezet en mocht ze een enveloppe met inhoud in ontvangst nemen voor haar 10-jarig dienstverband bij de Keet van Heerde. Ze werd geprezen voor haar enthousiaste en gedreven inzet. Tevens werd het volleybalteam gefeliciteerd,

EPE- In de zomer van 2011 reizen de Klaviervirtuozen Jan Vayne en Martin Mans met een frisse zomertour door Nederland. Dit jaar gaat de bezem door de klassieke samenstelling en komen zij op een nieuwe eigenwijze wijze voor de dag. Op alle locaties door Nederland én Duitsland spelen Mans en Vayne niet op één, maar op twee vleugels. Zanger Rob van Surksum maakt de zomerse concerten dit jaar compleet met zijn warme en bijzondere operastem. Op maandag 22 augustus om 20.00 uur vullen zij de Grote Kerk in Epe met klanken uit vleugels, het orgel en een operastem. Any dream will do, Ben Hur, The Rose en Music is slechts een tipje van wat de musici op de zomerse avonden ten gehore brengen. Jan Vayne en Martin Mans bespelen ieder een eigen vleugel, de operastem van

zij hebben voor de 5e keer het Rabo bedrijven volleybal toernooi gewonnen, een knappe prestatie van een sterk samenspelend team onder leiding van coach Harrie van Assen. Ook zij ontvingen een fleurig boeket bloemen op deze avond die als thema “tropical party” had en die muzikaal omlijst werd door Party Rock dj Ron van Bedaf. Al met al weer een gezellige feestelijke avond.

Jan Kruitbos. Naast de titel van Gelders kampioen mocht hij trots een mooie beker mee naar huis nemen. Op de foto de vier finalisten t/m 10 met als 2e van rechts Niklas Eltingh als winnaar.

zikale gast. De meditatie is kort en begrijpelijk. De diensten beginnen om 19.00 uur en worden gehouden in de Kruiskerk, B. van Dijklaan 3 in Heerde. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas frisdrank ruimte voor gesprek en ontmoeting. Houdt u van zingen? Kom dan naar de Zomeravondzang in de Kruiskerk. Iedereen is welkom. Voor meer info: www.vegkruiskerkheerde.nl.

Geslaagde Familiedag

Okay4Kids kinderdisco HATTEM- Aan het eind van de maand juni is er natuurlijk een Okay4Kids kinderdisco in Hattem. Helaas alweer de laatste van dit seizoen, maar volgend schooljaar gaan het gewoon weer verder. Tijdens de Okay4Kids kinderdisco kunnen kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar komen dansen en gek doen op kindermuziek. Tussendoor kunnen kinderen, onder het genot van een glaasje ranja, naar een kinderfilm kijken op groot doek, of meedoen aan een knutselactiviteit. Entree kost 2 euro per kind en voor ouders/verzorgers staat er koffie of thee klaar. Zaterdag 25 juni van 18.30 uur tot en met 20.00 uur, Daendelsweg 2 te Hattem.

HATTEM– Sportpark ’t Achterveen was zaterdag 18 juni het decor voor de familiedag van SV Hatto- Heim. Vele ouders waren met de kinderen meegekomen om hen aan een breed aanbod van spel- en sportieve activiteiten te zien deelnemen. Ook de ouders werden hierin betrokken door tegen hun kinderen een voetbalwedstrijd te spelen. Tijdens de gehele dag was er van alles te beleven voor jong en oud bij de jubilerende voetbalvereniging zoals koekverkoop, wedstrijd schilderij schilderen, nagellakken,

schminken. Daarnaast werden de jaarlijkse teamfoto’s gemaakt door Gonny van Duinen (Permé) en Angela van Erven voor de nieuwe presentatiegids. De spelers zijn gefotografeerd in het nieuwe clubtenue dat alle jeugdspelers aangeboden kregen door de Jeugdsponsorgroep bestaande uit, Bultman-Hartholt Assurantiën en Hypotheken BV, Veltkamp & Stam Makelaardij, de Jong & Laan Accountants en Notariaat Hattem. Al met al een jubileumwaardige familiedag met mooi weer.

White party in jongerencentrum Access HATTEM- Vrijdag 24 juni is er een groot feest in jongerencentrum Access te Hattem voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het thema en de dresscode is ‘White’. Met andere woorden, Ac-

cess wordt zo wit mogelijk aangekleed en iedereen moet zo wit mogelijk gekleed komen. Er komt een DJ die gepaste muziek komt draaien. Van techno tot David Guetta. Voor de best

geklede dame en heer wordt er een prijs uitgereikt. Dus: 24 juni, White Party in jongerencentrum Access aan de Daendelsweg 2 te Hattem, van 19.30 tot 22.30 uur, entree gratis.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 55 2

25 jaar www.rienpool.nl

Tel. 038-4217437 www.slagerijvanguilik.nl Heerde - Zwolle

BBQ Jubileumaanbieding Wat krijgt u bij onze ALL-IN BBQ aanbieding: 12 Soorten vlees:

breien - borduren - quilten - hobby

Slagerij van van Guilik Guilik Slagerij

(5 stuks per pers.)

* shaslick

* bbq-worst

* kipburger

* peper-biefstuk

* speklapje gemarineerd

* toscaanse kipfilet

* varkenshaassate

* bbq-karbonade gekruid

* zalmshaslick

* voorgebraden hamburger

* kipsate

* garnalenspies met knoflookmarinade

Al het bbq vlees wordt per soort verpakt in speciale anti-lek hygiene bakken. Deze zijn voorzien van stickers met

Klazien’s Kreatie Wapenveld Stationsweg 20 038 - 4470574

Open: di, wo, vr & za 9:30 - 17:00 uur, vr tot 20:00

www.klazienskreatie.nl

daarop de inhoud, ingredienten en t.h.t. datum!

3 Soortensalades:

Kruidenboter

* scharrel-ei salade * rundvlees salade

Bestek:

* Joppie salade

Per persoon: 2 borden, 2 messen en 2 vorken

4 Soorten saus:

van zeer hoogwaardig

* satesaus (kant en klaar)

kunstof. Dit bestek kan in

* knoflooksaus

de vaatwasser en zelfs in

* chilisaus

de magnetron!

* cocktailsaus

Servetten bedrukt met ons logo!

Houdt u lang staande Opgezette of vermoeide benen kunnen voorkomen worden door het gebruik van therapeutische elastische kousen. J.C. Olland is erkend leverancier van kousen in verschillende drukklassen, maten en merken. Laat u adviseren.

Vers afgebakken stokbrood:

Bbq of Megapan:

Het stokbrood wordt geleverd

Naar eigen keuze een

met uitleen-

rvs bbq of megapan

* broodmes

(of beide). Incl. zeer

* broodplank

professionele bbq tangen-

* broodmand

set en incl. gasverbruik

Koelaanhanger: Wij hebben maar liefst 5 nieuwe koelaanhangers tot onze beschikking! Speciale prijs voor de bbq van 50 personen of meer 50,00 per dag (=24 uur)

Brengen en Ophalen: Het brengen van uw BBQ bestelling door onze eigen transportdienst kost u 15,00 brengen en 15,00 voor het ophalen.

Medische hulpmiddelen corsetten en medische bandages ■ mamaprothesen, B.H.’s

Voor alle voorwaarden en info zie: www.slagerijvanguilik.nl

therapeutische elastische kousen en panty’s ■ colostemie-, ileostomieen urostomie artikelen ■ incontinentie en diabeteshulpmiddelen ■ revalidatie artikelen ■ invalidewagens ■ rolstoelen ■ loophulpen ■ wandelstokken ■ closetstoelen ■

Erkend leverancier ziekenfondsen en zorgverzekeraars SIDM erkend | Lid NVAB Lid Orthobanda Erkend leverancier van therapeutische kousen Bij koninklijke beschikking hofleverancier

J. C. Olland B.V., Kamperstraat 6-8, 8011 LM Zwolle, Tel. 038 -Tel. 421038 58 -98, Fax 422038 20 -86, 421 58038 98, -Fax 422gratis: 20 86,0800 - 0339 Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 18.00 uur Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Elke donderdag spreekuur in Apotheek Heerde, Brink 7, Heerde" Om de maandag spreekuur in de kapsalon van Zorgcentrum De Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, Epe Spreekuren uitsluitend op afspraak, te maken via tel: 038 - 421 58 98

Schoonmaken: Het schoonmaken van de door u gebruikte BBQ of PAN kunt u met een gerust hart aan ons overlaten voor slechts 15,00 per stuk

Wegens enorme drukte alleen mogelijk bij min. 40 personen!!!

IJSBUFFET

Onze speciale 2011 jubileumprijs € 12,50 p/p kinderen

Italiaans kwaliteits ijs:

Diverse versieringen:

Vanille

Aardbei

Nootjes dip

Banaan

Malaga

Feestdip

wordt geleverd in gloednieuw

Hagelslag dip

rvs ijsmeubel (Carpigiani)

Garneerwafeltjes

Diverse soorten

Luxe bekers

dessert saus:

Glasheldere coupe

Chocolade

bekers (kunststof)

Framboos

en ijslepel voor iedere

Aarbei

persoon

€

6,25 en onder de 20 pers onen rekene n wij 1,00 toes lag p/p

€

4 soorten heerlijk

U HOEFT ALLEEN HET DRINKEN TE NOG VOOR DE REST DOEN W ZORGEN, IJ VOOR U

Prijs van het ijsbuffet is € 3,75 p/p* * Alleen in combinatie met onze BBQ aanbieding !!!

Wij zijn trots op een Deventer kozijn

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Paderbornstraat 1, 7418 BP Deventer, tel.: 0570 - 676600 Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur. Internetsite: www.aarnink.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 56

Water(afs)tappunt bij Schaapskooi HEERDE- Vorige week werd naast het nieuwe informatiecentrum bij de Schaapskooi in Heerde tevens een water(afs)tappunt in gebruik genomen. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland viel de eer te beurt om de eerste bidon te vullen met fris ‘Veluws water’. Het water(afs)tappunt bij de Schaapskooi is een initiatief van Stichting de Waterrijke Veluwe; een samenwerking tussen diverse belanghebbenden in vier gemeenten op de Noord Veluwe. Deze stichting heeft als doel dit gedeelte van de Veluwe op een bruisende manier te promoten om meer bezoekers naar het gebied te krijgen en daarmee de werkgelegenheid te bevorderen. “Gelukkig zijn er ondernemers in Hattem, Heerde, Oldebroek en Epe die dit goede initiatief van harte steunen. Er zijn al meerdere water(afs)tappunten geplaatst en daar komen er naar verwachting dit jaar nog een aantal bij”, aldus Miranda van Uden van Hotel Dennenheuvel, die de kosten voor het tappunt bij de Schaapskooi voor haar rekening nam. Eerder al werden er tappunten geplaatst bij Fruittuin Verbeek in Oldebroek en ook zal er in de nabije toekomst een tappunt te vinden zijn bij het veer in Veessen, in Wapenveld en bij camping de Wildhoeve in Emst. Het enthousiasme van Stichting de Waterrijke Veluwe gaat door. Binnenkort wordt de website www.waterrijkeveluwe.nl gelanceerd. Een platform waar bezoekers en bewoners van dit gebied allerlei informatie en arrangementen kunnen vinden op de Waterrijke Veluwe. Namens de stichting verzorgt Suze-An Altena de promotie: “Op deze manier willen wij de prachtige bossen, heidevelden en zand-

EPE/HEERDE- Zelf op zoek gaan naar de geheimzinnigste plekjes op de Veluwe? Met het boek “Toeristische sagengids van de Veluwe” is het allemaal mogelijk. Aan de hand van duidelijke routebeschrijvingen brengt de sagengids u naar mysterieuze locaties op de Veluwe, waarover er vreemde verhalen de ronde doen meestal gebaseerd op werke-

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u bij aanschaf van de “Toeristische sagengids van de Veluwe” een wildposter cadeau. Deze bon inleveren bij de VVV in Apeldoorn, Deventerstraat 18, VVV in Epe, Pastoor Somstraat 6, VVV in Heerde, Kerkstraat 1, VVV in Twello, Marktplein 11a. De bon is niet inwisselbaar tegen contanten en is geldig zolang de voorraad strekt.

Vernieuwde speeltuin Duimelot

verstuivingen onder de aandacht brengen met behulp van datgene wat dit gebied zo uniek maakt; de combinatie met en de beleving van water. Daarbij kunnen wij rekenen op de medewerking van veel partijen. Zo heeft onder andere het Waterschap toegezegd hun medewerking te willen verleden aan het creëren

van spetterplekken, waar men de ‘Waterrijke Veluwe’ ook echt zal kunnen beleven en ligt er een prachtige kanoroute in het verschiet. De Waterrijke Veluwe spettert van de belevenissen en wij roepen ondernemers en geïnteresseerden op om samen met ons de “Waterrijke Veluwe’ verder op de kaart te zetten”.

VAASSEN- Afgelopen maand is er hard gewerkt aan het realiseren van de nieuwe speeltuin bij Kinderdagverblijf Duimelot in Vaassen. In de grote zandbak kunnen de kinderen lekkere taartjes bakken en spelen. De stoep is met verschillende kleuren stenen aangelegd. Voor de baby’s is er

een kunstgrasveld, zodat ook zij lekker en veilig buiten kunnen spelen. Ook is er een boom geplaatst om in de toekomst meer schaduw te krijgen. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op www. KOMkinderopvang.nl of neem contact op met de afdeling klantbeheer, tel. 0578-569960.

Gelderse buitenkunst nu ook digitaal

de Kaasspecialist. Er werden prijzen verloot van de sponsors Komma en Time Out, wat natuurlijk ook goed in de smaak viel bij de dames. Bij het afscheid ontvingen de dames nog een roze roos van Fleur-Inn, samen met een goodiebag vol cadeautjes van MOOI, Sanders puzzelboeken, Juffers Inte-

Statenlid PvdA naar Heerde HEERDE- Mijnke Bosman, Statenlid voor de PvdA in de provincie Gelderland, bezoekt woensdag 22 juni de afdelingsvergadering van de PvdA Heerde. Mijnke Bosman, al geruime tijd actief in de Gelderse politiek, is voor de PvdA Gelderland fractiesecretaris en penningmeester en vertegenwoordigt de Noord-West Veluwe. Mijnke wil graag de bevolking van de gemeente Heerde ontmoeten en spreken over lokale politieke onderwerpen die

lijke gebeurtenissen in een ver verleden. In Heerde bij het kasteeltje Vosbergen zou de geest rondzweven van “Het heertje van Vosbergen”. De gids is verkrijgbaar bij de VVV’s, die vermeld staan op de kortingsbon, voor 14,50 euro. En zolang de voorraad strekt ontvangt u bij aankoop van het boek een mooie Veluwse wildposter cadeau.

KORTINGSBON

Pretty in ‘PINK’ bij TV Epe EPE- Op 9 juni vond weer de jaarlijkse Ladies Day plaats bij Tennisvereniging Epe. Dit jaar was het thema ‘PINK’. De dames hadden het thema goed opgepakt en ze kwamen allemaal in een roze outfit. Tijdens de tennispartijen kleurden de tennisbanen helemaal roze. Maar er werd ook volop genoten van het sportieve tennisspel. Om negen uur begon de dag met een kopje koffie en een -natuurlijk- roze taartje, dat werd aangeboden door banketbakkerij Kamphorst. Daarna speelde elke lady twee tennispartijen, waarbij er samen heel wat afgelachen werd. Tussen de partijen door kreeg iedereen namens Fruit Compagny uit Epe een lekkere, gezonde fruitspies aangeboden. Na deze partijen stond de lunch klaar. Cees Kamphuis van TV Epe had gezorgd voor een totaal roze aankleding van het buffet, dat werd geopend met een glaasje roze prosecco van sponsor Gall & Gall. Vanaf één uur speelde iedereen weer twee partijen. Daarna stonden er tapashapjes voor ze klaar, die waren aangeboden door

Toeristische sagengids

tevens bij het provinciaal bestuur in Gelderland aan de orde zijn. Dit zijn onderwerpen zoals het Ennerveld te Wapenveld; gebied rondom de voormalige Berghuizerpapier te Wapenveld; ontwikkeling Hoogwatergeul Wapenveld/Veessen; de Veluwelijn; ontwikkeling rondom het Apeldoornskanaal. Belangstellende zijn van harte welkom op woensdag 22 juni om 21.00 uur in het Dorpshuis te Heerde. Zie voor verdere info www.heerde.pvda.nl.

rieurstyling, Kamphorst en Bruna. De organisatie bedankte na afloop alle ladies voor het meedoen en de mooie bos bloemen. Veel waardering ging ook uit naar de sponsors, dankzij wie deze Ladies Day zo’n groot succes werd. Er is inmiddels ook al een idee voor volgend jaar: Ladies Night.

HATEM- Nu de dreigende bezuinigingen op cultuur de kunstwereld in de greep houden, moet zij een andere maar toch kansrijke koers varen. Zo kan het publiek via digitale en crossmediale technieken met cultuur in aanraking worden gebracht. Via deze nieuwe technieken kan de kunstwereld het publiek een actieve rol geven en een pad inslaan dat maatschappelijk draagvlak, financiële betrokkenheid en toerisme genereert. KCG, het Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, ontwikkelde twee nieuwe initiatieven. In samenwerking met Gelderse gemeenten en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme heeft KCG een verrassend slimme website gebouwd met daarop álle Gelderse buitenbeelden met hun verhalen. Zo worden buitenbeelden levende beelden. Daarnaast is er De Veluwecultuurlayar waarmee publiek op de Veluwe via augmented reality virtuele beelden van verschillende kunstenaars kan waarnemen. Op vrijdagmiddag 24 juni worden de website www.beeldenvangelderland en De Veluwelayar officieel gelanceerd door Annemieke Traag, gedeputeerde van Cultuur van de provincie Gelderland en burgemeester Jan-Willem Wiggers, van de gemeente Hattem. Dit gebeurt tijdens de feestelijke bijeenkomst ‘Van collectie naar connectie’ in Veluvine in Nunspeet. De betekenis van deze

nieuwe mediatoepassingen voor toerisme en voor de relatie tussen kunst en publiek wordt o.a. toegelicht door Michiel Flooren programmamanager Saxion Kenniscentrum business, development & hospitality Deventer. Daarna volgt een gesprek met inleiders en aanwezigen. KCG introduceert - als eerste in Nederland - een compleet digitaal overzicht van beeldende kunst in Gelderland via de website www.beeldenvangelderland.nl. Naast foto’s en feiten biedt de website ook de verhalen ‘achter’ de beelden. Met deze interactieve website kan iedereen een eigen persoonlijke route langs Gelderse beelden samenstellen. Op de website staan ook kant en klare routes, die bruikbaar zijn voor velerlei toeristischrecreatieve én educatieve doeleinden. De gegevens kunnen geïncorporeerd worden in een bredere toeristische context via bijvoorbeeld databases van VVV Nederland en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Omdat het gekozen format ook geschikt is voor andere provincies, is het de eerste stap gezet naar een landelijk dekkend netwerk van beeldensites. KCG is het Gelders kenniscentrum voor kunst en cultuur. Zij is vraagbaak voor gemeenten en instellingen op het terrein van amateur-, podium- en beeldende kunst. In regionaal verband ontwikkelt KCG een bovenlokale integrale aanpak voor kunst en cultuur.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 2 57

Een job als medewerker huishoudelijke verzorging of verpleegkundige bij jou in de buurt?

Wij zijn op zoek naar een

Medewerker admistratie/ verkoop

Vérian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen zoals jij.

voor ca. 30/32 uur Lijkt het jou iets, stuur dan je sollicitatie met cv naar nevenstaand adres.

Je werkt bij ons uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid. Op oproepbasis of voor een vast aantal uren per week.

Tuinderij Doorn

Kerkdijk 3 te Heerde

Hollandse Heerlijkheden uit eigen kas. Milieubewust geteeld. Komkommer, Tros tomaten, Paprika, Aubergine, Cocktail Tomaatjes.

Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures op onze site www.verian.nl of bel (088) 126 32 32.

Fixet Van Olst Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

www.verian.nl

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

Uit de volle grond: Bospeen, Sla, Bloemkool, Rode Bieten, Andijvie, Tuinbonen Winkeltje open op .... Maandag t/m donderdag 8.30 – 12.30 uur Vrijdag 8.30 – 18.00 uur Zaterdag 8.30 – 13.00 uur

Nieuwe aardappelen.... Doré, Frieslander, Opperdoes, Parel

Gevraagd vakantiehulp op kwekerij voor o.a stekwerkzaamheden. Leeftijd 15 a 16 jaar Kwekerij Bijsterbosch, Oenerweg 19, 8181 RE Heerde. Telnr 0578 692259

Kantoorruimte te huur in centrum Heerde

www.heerdeonline.nl

Bent u er al geweest, de nieuwe brasserie Meet & Eat ? Maak nu kennis met onze nieuwe kaart en geniet van de overheerlijke asperges ! Nu met 15% korting.

Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l € 420,Interesse? E-mail: tehuurinheerde@gmail.com

&QFSXFHt)FFSEF T. 0578 - 691 591 E. info@dekeet.nl I. www.dekeet.nl

Feestje vieren? De Keet van

Heerde

PA R T Y C E N T R U M

U kunt bij “de Keet” in Heerde voor alle feesten terecht!

Kijk op: www.dekeet.nl

Kom bij ons in de brasserie genieten en ontvang in de maand juni 15% korting op uw lunch of diner !


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 58

Mensen kom in beweging

Openluchtdienst VORCHTEN- Het duurt nog even, maar voor je het weet is het zover: de Openluchtdienst staat al weer voor de deur. Zondag 26 juni is de eerste zondag na de langste dag en dan is de jaarlijkse dienst in de open lucht. Dit jaar is Pierre van

der Spek de spreker. Het thema is Wiekentjeweg.nl.De band The Servants uit IJsselmuiden zal de dienst begeleiden en enkele eigen nummers laten horen. Tussen 18.30 en 19.00 uur inloop met koffie, start van de dienst om 19.00 uur.

Zwijn zwijnt/ mens kwijnt Waar zwijnen verschijnen Verdwijnt de lol Perken te buiten De maat is goed vol Tuinen gazons Op plaatsen publiek De varkens gezond mensen doodziek Rood-witte linten Hekwerk metaal Ontsieren dorpsbeeld Schrikdraad-verhaal

HEERDE- Afgelopen dinsdag zijn de papieren getekend voor de stichting “Mensen kom in beweging “. De heer Schurink, notaris, kwam op Hanzeheerd, locatie Brinkhoven, langs om daar de stichting officieel te maken. Omdat de Stichting “Mensen kom in beweging “ gaat heten werd er van de bestuursleden ook een actieve inzet verwacht, iets wat met beweging, evenwicht, plezier en buiten zijn te maken heeft. In het bestuur hebben plaats genomen: de stichting Hanzeheerd, stichting Viattence en de maatschap Fysiotherapeutisch centrum in Heerde. Het doel van de stichting is het stimuleren van bewegen in de gemeente Heerde. Bewegen is een belangrijke ingang voor de gezondheid en het behouden van de zelfstandigheid van mensen. Hiervoor moet het beweegaanbod voor mensen (en met name de ouderen) verbeterd worden. Dit kan met name bewerkstelligd worden door mee te gaan met de huidige ontwikkelingen en trends op het gebied van bewegen. Een van die ontwikkelingen hierbij zijn de beweegtuinen.

Het eerste project dat deze stichting dan ook aanpakt is het opzetten van een “beweegtuin” bij Hanzeheerd, locatie Brinkhoven. Een beweegtuin is een buitenlocatie met fitness apparaten waar mensen kunnen bewegen, elkaar kunnen ontmoeten en die gratis toegankelijk is voor alle inwoners van de gemeente Heerde. Bovendien kan er scholing van de algemeen dagelijkse levenshandelingen (ADL) van zelfvertrouwen en valpreventie plaatsvinden. Het bestuur heeft gekozen om een zo groot mogelijke doelgroep te kunnen benaderen, waardoor het aanbod van toestellen zo gevarieerd mogelijk is. De toestellen bieden langzame bewegingen voor spieren en gewrichten, een combinatie tussen lichamelijke– en geestelijke activiteiten en mogelijkheden om te werken aan evenwicht, kracht, valpreventie en beweeglijkheid. Er worden structurele beweeguren aangeboden, de lokale sportorganisaties krijgen een bijscholing voor het gebruik van de toestellen en er kan vrij gebruik gemaakt worden van de toestellen met ondersteuning

van beweegkaarten. De helft van de benodigde gelden zijn inmiddels bijeen gebracht door verschillende sponsoren zoals: de gemeente Heerde, Triada, Fysiotherapeutisch centrum Heerde, Stichting Heerde, apotheek van Heerde, Dali de Klok, Vitax, Meerkanten (GGZ) en waarschijnlijk ook het coöperatie fonds van de Rabobank. Verschillende andere sponsoren hebben hun medewerking door middel van praktische zaken al toegezegd. Middels het oprichten van een stichting hoopt het bestuur ook gelden te kunnen verkrijgen via een aantal fondsen; “zodat wij volgend voorjaar van start kunnen gaan.” Ook uw donatie is nog van harte welkom. Het is namelijk de bedoeling dat er een project wordt neergezet voor het stimuleren van bewegen dat jaren gecontinueerd kan blijven worden. Heeft u vragen over het project of bent u ook in beweging gekomen door het artikel dan kunt u contact opnemen met Merdi van Essen, Fysiotherapeutisch centrum Heerde, tel. 0578-696363 of merdivanessen@fysiotherapieheerde.nl.

dag 12 augustus 2011 strijden de eerste elftallen van EZC’84, V en L, SV Terwolde en VV Emst om de wisselbeker van het 1e Hanendârp voetbaltoernooi VV Emst. Voor elke deelnemende vereniging is er naast een beker ook een geldprijs beschikbaar. Deze geldprijs wordt uitgekeerd aan de jeugdafdelingen van de verenigingen. Het toernooi is opgezet naar het “Ajax Amsterdam Tournament”-concept. Dit houdt in dat middels loting alle teams twee wedstrijden zullen

HEERDE- Het tentenkamp bij v.v. Heerde heeft plaatsgevonden. Een avond gevuld met gezellig samen eten, een vossenjacht en een echte disco met DJ. De penaltybokaal was een spannende activiteit voor de voetballertjes. Dennis Klouth was de absolute winnaar en ging

er met de wisselbeker vandoor. Franchaiser Gilbert Brinkman van JUMBO Heerde was de sponsor voor zowel het avondeten als het ontbijt. Als dank voor dit gulle gebaar bedankte een groepje v.v. Heerde jeugdspelers dhr. Brinkman met een bos bloemen.

Sla acht op probleem Het wordt stilaan tijd Dat mens en emelt Van zwijn wordt bevrijd W.H. de Kievit Epe

HATTEM- Met al uw vragen over de historie van Hattem of voorouderonderzoek kunt u op woensdagmiddag 22 juni vanaf 13.30 uur terecht in het Heemkundecentrum aan de Molenbelt 2a. Ook kunt u hier snuffelen in het uitgebreide fotoarchief of lezen in de bibliotheek. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De volgende snuffelavond is gepland op donderdag 30 juni vanaf 19.30 uur. Zie ook de website www.heemkundehattem.nl.

Heerder Fruithuis introduceert de Smulsteen

spelen, waarbij winst drie punten zal opleveren en een gelijkspel één punt. Ook zal elk gescoord doelpunt één punt opleveren. Al deze punten bij elkaar opgeteld zal uiteindelijk een winnaar opleveren.

HEERDE- Vol trots introduceert groentespecialist het Heerder Fruithuis het nieuwe unieke thuis eten concept genaamd ‘de smulsteen’. Een verrassend nieuw concept waar het ambacht vanaf druipt. De smulsteen biedt variatie en is een uitstekend, sfeervol en vooral smaakvol alternatief voor het gourmetten en een fantastische aanvulling tijdens het barbecueën. Op vrijdag 24 juni zal de introductie plaatsvinden met een demonstratie in de winkel. Naast de Smulsteen zal ook de Smulbol geïntroduceerd worden, evenals een aantal heerlijke barbecue gerechten. De smulsteen wordt in de winkel gevuld met heerlijke verse groenten. U gaart het gerecht op authentieke Bulgaarse wijze. Dat wil zeggen, u schuift de belegde smulsteen in één keer in de oven op 160°C, de tijd is afhankelijk van het recept. Door de bijgeleverde gietijzeren houder kan de steen op tafel gepresenteerd worden. Zo geniet u direct aan tafel van een complete, sfeervolle en ambachtelijke maaltijd. Centraal

staat bij de smulsteen het gemak, het genieten en het gezonde aspect. Gemak omdat de steen ovenklaar wordt meegegeven en het een snelle wijze van bereiden heeft. Genieten omdat de verse producten van topkwaliteit zijn en met de steen op tafel het een sfeervolle manier van eten is. En verder is het gezond omdat de steen in de oven wordt bereid zonder extra boter maar wel met smakelijke groenten. Er zijn diverse smulsteen varianten. Zo is er de Amerikaanse smulsteen die belegd is met gepofte aardappelen gevuld met kruidencrème en heerlijke verse groenten. Ook is er een Hollandse variant met daarop smakelijk gekruide aardappeltjes, paprika, bosui, courgette en cherrytomaatjes. Hiernaast is er nog een aantal soorten, deze kunt u vinden bij het Heerder Fruithuis in de winkel. Kortom, het Heerder Fruithuis ziet u graag op vrijdag 24 juni om u te laten verrassen met het ‘sfeervol thuis eten’ concept, de Smulsteen en de vele andere lekkernijen die ze voor u gaan bereiden.

VAASSEN- Tijdens het op het Mobiliteitsplein in Vaassen door Auto en Service Van de Mars georganiseerde Ladies Car Event viel een tweetal mooie prijzen te winnen. De prijzen werden afgelopen woensdagavond aan de winnares-

sen uitgereikt en bestonden uit een ballonvaart, aangeboden door ABS Tiemessen. De prijzen gingen naar Angelique Proper die met haar schatting van 15 kg. het gewicht van de in de stand van Personal Travel aanwezige koffer het dichtst

benaderde. De tweede ballonvaart ging naar Caroline de Wilde, die bijna exact het schadebedrag aan een auto van Schadebedrijf Tiemessen wist te schatten. De dames waren beide heel blij met de door hen gewonnen ballonvaart.

Loting 1e Hanendârp voetbaltoernooi EMST- Bij VV Emst, sportpark ’t Hanendârp, vindt op woensdag 22 juni de loting van het 1e Hanendârp voetbaltoernooi plaats. De loting wordt verricht door Marije Brummel, uitkomend bij vrouwenteam sc Heerenveen en international in het Nederlands Damesvoetbalelftal. Tijdens deze avond maakt de organisatie van dit 1e Hanendârp voetbaltoernooi ook bekend welke hoofdsponsor haar naam aan dit toernooi verbindt. Dinsdag 9 augustus en vrij-

Overheidsdienaars Al meer dan vijf jaar Dieren beschermen Onlogisch maar waar

Heemkunde


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 259

Van Essen Ongediertebestrijding Voor professionele ongediertebestrijding in en om uw woning of bedrijf bij overlast door: Freek van Essen

Bel 0578-628300 of 055-3561645 of bezoek onze website: www.freekvanessen.nl

- houtworm en boktor - ratten en muizen - wespen - mieren, zilvervisjes en bedwants - gevogelte, vliegen en vlooien - zwammen en schimmels

Autoruit stuk ?

0578-691199

KOOKPLAAT/OVENSTUK?

KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

J. Franken Dakkapellen

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

N OPENINGSTIJDE ten slo ge g da an Ma -17.30 uur Di. t/m vrij. 13.30 uur Zat. 10.00 - 16.00 Lange Veenteweg 24b, 8181 PB EPE

Tel. 0578-612 726 / Mob. 06-22 33 6500 info@cmsparket.nl www.cmsparket.nl

TATTOO + PIERCING “RA-DA” Voor info of afspraak: 06-50213164 b.g.g 0578-616999 Goedgekeurd GGD. Schieten ook neus- + oorknopjes. Cadeau-bonnen ook verkrijgbaar. www.tattoorada.nl Gezocht: huishoudelijke hulp 4 uur per week (s'ochtends) in gezin met honden in Heerde tel 0651369252. Te Koop Trampolines, Skelters www.gedotrading.nl 0578-695063

Gordijnatelier 2000 Voor het (vermaken) van al uw gordijnen T: 0578- 692284

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Tel. Tel.06 0641459993 41459993 jetskejonk@hotmail.com info@salonjetskejonk.nl

LIJSTEN Wij lijsten alles in ! Goed(-koop) Vakfoto Henri v.d. Beek, Klapperdijk 13, Wapenveld, tel.0384479734

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729

Aangeboden Parttime Chauffeur

Kortenbroekweg7, 8171 RM Vaassen

Ook voor nieuwe cartridges. Inkt of toner cartridge leeg?? Hervullen is besparen!!! Klaar terwijl u wacht!! In Vaassen bij Strijk Refill Ink van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 u. en op zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Inleverpunten EMST: De Weerd Elektronica EPE: Foto Pol HEERDE: Heerde Music Inn VAASSEN: BP station Klink WEZEP: Foto Kalf

CADEAUTIP

Uw foto op een mok, muismat, T-shirt, slabbertje of ander artikel? Bij ons kan het ! Voor info: E-mail: info@cartridgedeveluwe.nl

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Een echte belevenis. www.silverstar-ballooning.nl voor aanbiedingen of boeken bij Sebe Kruijer. 06-51379222 TE HUUR chalets voorzien van woonkmr/ keuken en 3 slkmrs, op vakantiepark gemeubileerd en ongemebileerd. Huur vanaf € 425 pmd excl GLW. Borg 1 maand huur,tijdelijke opslag meubels mogelijk. Tel.0578-614348 alleen op werkdagen

TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak. Leer snel Nederlands: verstaan, spreken, lezen, schrijven; ook hulp bij inburgering. LESINSTITUUT Frà Limgardur Heerde Inlichtingen: 0653 30 45 83 / 0578-690432 info@fralimgardur.nl Gordijnatelier 2000 Voor het (ver)maken van al uw vitrages T: 0578-692284

Wij vragen te koop:

LEREN BANKSTELLEN (ook eiken-mahonie-noten-teak-barok meubelen) Hele of gedeeltelijke inboedels Goede prijzen. Contante betaling. De inkoop, tel: 0653-167508 U kunt uw aanbod ook e-mailen naar: info@de-inkoop.nl P.s. Ook het adres voor totale woningontruiming.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken 3000m2 showroom

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

(Hoek Heerderweg) (Hoek Dennenheuvelweg Dennenheuvelweg / /Heerderweg)

BALLONVAREN

CD-DVD-OK

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729

Heerderweg Heerderweg25 25| Epe | Epe

SCHOONHEIDSSALON

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

Huidverzorging Elektrisch epileren

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc.

DAK OF GOOT LEK! Installatiebedrijf Gert lammers Stationsstraat 18 Heerde. Tel: 0578-694595 info@gertlammers.nl

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

Exclusief depositaire Babor

Wildekampseweg 34 8191 BV Wapenveld 038-4470026

STRIJK REFILL INK

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll.

WWW.PEDICUREPRAKTIJKLOES.NL

www.hendrikdriver.nl Chauffeursdiensten Henk van Werven 06-22203050

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

Wordt uw tuin te vol, of wilt u meer licht ?

PROFKAP

* vellen/snoeien van bomen en heesters * heggen knippen * versnipperen van takken Vrijblijvend prijsopgaaf

PROFKAP

Wapenveld - 038-4479762

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,

BINGO

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Kastelein St. Antonieweg 5-7 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak. ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

Computer Service Spek

www.uwcomputerhulp.com

www.rhodos.nl KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Gordijnatelier 2000 Voor het (vermaken) van al uw gordijnen T: 0578- 692284 Electrische fietsen v.a. 1195,Nu ook electrische scooters van Tomos, www.hbstweewielers.nl Ook voor aluminium lassen, cilinders honen, glasparelstralen, autobanden enz.

HBS MOTOREN EPE

Langeveenteweg 33, Epe. Tel: 0578-614510. SCHILDER GEZOCHT? Goed en goedkoop uw huis geschilderd? Bel 06-33752865 voor informatie. ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121. ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

Nieuwe en gebruikte planken, balken.

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 juni 2011 - PAGINA 60

Xprezz pakt podiumplaatsen HEERDE- In de afgelopen weken heeft het Xprezz-mountainbiketeam goed gedraaid. In de Bergraces van Arnhem en Oosterbeek pakten Sjonnie de Vries en Marc Elshoff allebei twee keer een eerste plaats in hun leeftijdsklasse. In de Ardennes Trophy te Theux lieten Edwin van den Elsaker en Nanne Bekkema zich niet onbetuigd en scoorden een fantastische één-twee

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

in de Masters 40+ klasse. Bij de druk bezette nationale XC-wedstrijden hebben de Xprezz-rijders zich inmiddels stevig in de top-20 genesteld van de Masters en de Amateurs. Dus voorlopig stemt het seizoen 2011 tot tevredenheid. Volg de Xprezz-rijders op www.xprezz.eu.

Muziekpraktijk Nootzaak Epe van start EPE- Eind augustus is het zover: dan zal de nieuwe muziekpraktijk, Nootzaak Epe, van Inger Heij van start gaan. In de Rozenhof kun je op donderdagmiddag terecht voor twee groepslessen: Club M&M ('movies & musicals') is een kinderkoor voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Het koor zal vooral filmen musicalliedjes gaan zingen, soms aangekleed met leuke cho-

reografieën. ABC Muziek is een Algemene BasisCursus Muziek, voor kinderen uit groep 3 t/m 5. Je leert hier zingen, noten lezen, zelf muziek bedenken, dansen, en nog meer leuke dingen. Ook kun je terecht voor piano-, blokfluit-, of dwarsfluitles. Voor meer informatie of opgave kunt u terecht op www.nootzaakepe.nl. U kunt ook bellen met tel. 06-12590650.

Seizoensafsluiting bij SV Vaassen Hein Eisenga en Tamara ten Hove uit Emst zijn de trotse ouders geworden van dochter Lieke, geboren op 07-06-11. De buren zorgden voor de fraaie tuinversiering. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een

verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deel-

nemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Schaapskooiruiters WAPENVELD- De uitslagen van de Schaapskooiruiters. Uitslagen Hattem: Romy Schaftenaar werd met Silver 1ste in de L1-dressuur met 201 punten. Met Leonardo werd ze 2x 1ste in de B-dressuur met 203 en 199 punten. Corinda Luttjeboer werd in de M1-dressuur 2de met 200 punten en 3de met eveneens 200 punten. Carolien Schoenman werd

met Wayfarer HF in de L2-dressuur 2de met 203 punten en een keer 4de met 195 punten, in de M1-dressuur zadelde ze Vegas, daarmee werd ze 2 maal 3de met 192 en 201 punten. In het klassiek B-springen werden Gerrit van Norel en de schimmel Twilight 3de en in het twee fasen was de 1ste prijs het resultaat. Uitslagen Klein Amsterdam: Tijdens de vete-

Vijf medailles EPE- Elisa Dul is Nederlands Kampioen Inline-Skaten op de puntenkoers bij de meisjes pupillen 1 geworden. Verder heeft zij in totaal 1 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen medailles behaald op verschillende disciplines.

Elisa is lid van en traint bij het S.K.O.V. in Heerde, waar ook het NK werd gehouden. Ze wordt al voor het 2e seizoen gesponsord door Rodijk Luchtkanalen te Vaasen en CMS Parket te Epe.

Vincent Houtjes nieuwe titelhouder NK sneldammen CULEMBORG / WAPENVELD– Moest Vincent Houtjes eerder deze maand genoegen nemen met een tweede plaats, op 18 juni overtuigde hij in Culemborg tijdens het NK sneldammen. Nadat hij in de voorronden al zijn partijen wist te winnen, volgde de selectie van de 8 beste welpen. Hierbij trof hij verschillende spelers die ook twee weken eerder op het bord het gevecht aangingen. Deze dag leek Vincent onoverwinnelijk, want hij moest alleen maar 1 puntje afstaan tegen de uiteindelijk als derde geplaatste Jorne Huiting uit Doetinchem. Al zijn andere partijen wist hij om te zetten in winst, inclusief die tegen zijn grootste opponent Dirk Vet. Deze laatste kwam na de pauze wat moeilijk op gang, waar Vincent in ronde 3 van wist te profiteren. Met een voorsprong van 2 schijven wist Vincent een dam te halen, waarna Dirk jammerlijk door zijn klok ging. De beide zeer sterk spelende welpen hebben nu de titels dus eerlijk verdeeld. Tijdens dit sneldamkampioenschap wisten deze drie talentvolle welpen

het publiek ervan te overtuigen dat Nederland dit jaar zeer sterk vertegenwoordigd is op het EK Jeugddammen, dat van 1 tot en met 8 augustus in Tallinn, Estland wordt gehouden. U kunt hun belevenissen aldaar volgen via www.ekjeugddammen.nl.

ranenspringwedstrijd in Klein Amsterdam reden Gerrit van Norel en Emmy de Veen zich in de prijzen. Gerrit werd 4de met de schimmel Twilight in het M-klassiek na twee foutloze ritten. Emmy de Veen reed na lange tijd van afwezigheid weer een parcours met haar oude vertrouwde Pegasus en zij werd in het B- progressief 3de.

Dance Against Injustice HEERDE- Bewustwording rondom onrecht en daar ook wat aan doen. Om deze reden organiseert Jeugd met een Opdracht Heidebeek zaterdag 16 juli een beachparty. Deze avond willen ze gebruiken om te laten zien waar God voor staat en om gericht voor individuen te bidden door middel van dans, creativiteit en muziek. Het evenement zal plaatsvinden op het terrein van Jeugd met een Opdracht Heidebeek: Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde. Tijdens de avond zullen ze jongeren betrekken bij thema’s als: mensenhandel, kindermoord, vrouwenbesnijdenis en dergelijke. Verder willen ze laten zien hoe je je creatieve gaven en talenten in kan zetten om onrecht te bestrijden. DJ Osmosis is uitgenodigd die zijn muziek gebruikt om onrecht aan de kaak te stellen. En er zijn graffity spuiters die de diverse thema’s zullen uitbeelden en er is natuurlijk veel dans. Naast allerlei creatieve uitingen kunnen de jongeren zich verder laten informeren bij diverse stands. Dus, ‘move your feet’ en kom zaterdag 16 juli naar Heidebeek. De avond start om 20.00 uur en wordt afgesloten om 23.00 uur. De avond wordt aangeboden door ‘a voice for the voiceless’ (een bediening van Heidebeek die allerlei vormen van onrecht bespreekbaar maakt) in samenwerking met The Lighthouse (een bediening in de rosse buurt van JmeO Amsterdam) en de GO Teams (korte zendingsreizen voor jongeren verzorgt door Heidebeek).

VAASSEN– Met een echt voetbalfeest is het seizoen bij SV Vaassen afgesloten. De voetbalstad van VoetbalCity heeft de aanwezige kinderen veel plezier bezorgd. Het voetbalseizoen 2010-2011 is zo op een sportieve en ontspannen manier afgesloten. Een groot parkoers was op het veld voor de kantine uitgezet. Onder deskundige leiding van medewerkers van Voetbal City en vrijwilligers van SV Vaassen

ging de jeugd er vol tegenaan. Met een evenement als dit wil SV Vaassen laten zien dat voetbal vooral een sociale aangelegenheid is met het hebben van plezier als belangrijkste voorwaarde. De club gelooft in de drie P’s die staan voor Plezier, Persoonlijke ontwikkeling en Prestatie. De voetbalstad van Voetbal City heeft de 3 P’s in zich, dat bleek duidelijk tijdens deze seizoensafsluiting.

HEERDE- Onlangs werd het team HLTC 1 ongeslagen kampioen in de open klasse 50 + voorjaarscompetitie KNLTB. Het team, dat wordt gesponsord door Autoschade Berghorst, Gerrit Dul Montagebedrijf en

Van Limburg Metsel-Tegelwerk, bestaat uit: staand v.l.n.r.: Willy Kruisweg (captain), Ruud v.d. Broek, Jaap Eltingh, zittend v.l.n.r.: Gerrit Oosting, Anton Westerkamp. Alle 7 wedstrijden werden ruim gewonnen.

Heren P.R.O. turnen finales HATTEM- Op het Nederlandse Kampioenschap turnen heren turnden er drie jongens van P.R.O. Hattem; Niels van der Kolk in de meerkampfinale, Wietse Velema in de meerkampfinale en in de toestelfinale voltige en Ward Willemsen in de toestelfinale sprong. Niels en Wietse turnden beiden een goede meerkampfinale en eindigden op de 12e en 14e plaats. Daarnaast werd Wietse 5e in de toestelfinale voltige. Ward eindigde na een fantastische zweefrol, die werd beloond met een 19.30, op de 3e plaats en won het brons. De debutanten in de landelijke wedstrijden

hebben laten zien dat ze goed op hun plek zijn op het NK en kunnen tevreden terugkijken op het afgelopen seizoen. In de regionale finale turnen turnden Ruben Meijerink en Sander van der Wal. Zij hebben zich door goede voorwedstrijden weten te plaatsen voor de deze finale voorgeschreven oefenstof. Ruben komt uit in de categorie benjamin 13 en eindigde op de 7e plaats. Sander turnt instap niveau 12. Ook hij turnde een goede wedstrijd. Hij eindigde op een 8e plek. Voor meer informatie over turnen voor jongens bij P.R.O. kijk op de website www.prohattem.nl.


61 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 2

Hoera ... Monique Klouth is geslaagd

"Ik zie een poort wijd open staan……" Geestelijk sterk en wilskrachtig, maar lichamelijk steeds zwakker is overleden onze bijzondere moeder, schoonmoeder en lieve oma

Thea van Leeuwen geboren als Taetske Bergsma *Buitenpost 27 oktober 1921

† Sneek 16 juni 2011

Alles moet weg !

Gewoond hebbende Brinklaan 64 te Heerde Van 1951 tot 2008 gehuwd met Jan van Leeuwen Haar meeleven met anderen zullen we nooit vergeten Onze moeder is thuis Bennekom: Gerrit en Herma Visscher – van Leeuwen Utrecht: Merel en Gerbert Utrecht: Bram Rotterdam: Rosanne en Sanne Bolsward: Bauke en Nienke Jansen – van Leeuwen Leeuwarden: Taetske en Vincent Groningen: Lenneke en Christiaan Groningen: Hedwig Bolsward: Ype Correspondentieadres: West Breukelderweg 3 6721 MP Bennekom Thea hield erg van bloemen De dankdienst van Woord en Gebed voor haar leven zal worden gehouden op woensdag 22 juni om 13.45 uur in "Welgelegen" Stationsstraat 2 te Heerde. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats "Engelmanskamp" aan de Elburgerweg te Heerde. Gelegenheid tot condoleren voorafgaande aan de dienst van 13.00 tot 13.30 uuren na de begrafenisplechtigheid in Welgelegen. In welgelegen staat een collectebus voor het KWF.

Familieberichten Sluitingstijd: maandag 10.30 uur bij voorkeur via mail (villamedia@online.nl) met vermelding van factuuradres en telefoonnr. voor eventuele vragen.

Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666 BUNGALOWS TE HUUR Aan zee, meer en bos wwwzonenzeebungalowverhuur.nl of bel 0252-785437. Uw oude ‘metalen’, ik kom ze GRATIS halen. “Eventueel” een vergoeding voor waarde-metalen. 06-83035676.

Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak. Bij Monuta in Vaassen zijn we er als u ons nodig heeft.

Bel 0578 - 57 35 38 Monuta Dorpsstraat 93, Vaassen www.monuta.nl

GEVRAAGD Oud ijzer, zink, aluminium, koper, fietsen, wordt opgehaald. Tel: 0578-575524. Gordijnatelier 2000 Voor het (ver)maken van al uw vitrages T: 0578-692284 ZOMERBLOEIERS

Ludiek bedrijfsfilmpje nodig? www.erikpeekfotografie.nl 0636030562 TE HUUR IN WAPENVELD 2 paardenstallen in het buitengebied bij particulier met weidegang. Verzorging in overleg. Tel: 038-4477644.

5 Zak potgrond 40l R.H.P. 10,00 10 Heideplanten 3,50 10 Buxus 3,50 10 Vaste planten groot 7,50 Coniferen, groot 6,00 Verder groot assortiment tuinplanten tegen zeer scherpe prijzen. Verder gewasbescherming, meststoffen, potterie enz. enz. Ook aanleg en onderhoud van tuinen. Tuincentrum Hoveniersbedrijf Liefers, Kommerseweg 5 in Heerde. Tel: 0578-693809.

TE KOOP Fraaie buxusbollen (45 cm) en -kegels (70 cm) in pot 10,- p.s. Ook kippenmestkorrels V.d. Wetering, Eperweg 55, Oene. Tel: 0578-641603. Huishoudelijke hulp met ervaring zoekt werk voor 3 of 5 dagen per week van ‘s morgens 11.00 uur tot ‘s middags 14.00 uur. Tel: 0578-694635. TE KOOP VW Golf, type Rolling Stones, bj. ‘96, km. stand circa 47.000 km. Keukentafel, uittrek + 3 stoelen. Zwolseweg 34, Heerde. Unieke luchtfoto’s/video nodig van u bedrijf/camping/etc.? www.airvideo.nl / www.erikpeekfotografie.nl 0636030562 Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-24328973 gratis proefles.

VAKANTIE: Ontdek het platteland van ZWITSERLAND, waar de zondagsrust nog wordt gerespecteerd! Te huur vak.verblijf voor 4 personen. Tel. 0041817404812. Zie voor meer info: www.hausimrheintal.com

Wij doen ook mee……(6) Norbert Kögging, vocalist, componist en muziekdocent, wonend en werkend te Amsterdam. Norbert is afgestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam en een jazz getrainde vocalist. Daarnaast is hij bandleider van zijn band NOA en maakt hij deel uit van de groep Square Orange. Als docent heeft Norbert zijn eigen studio in het centrum van Utrecht en is hij verbonden aan de Muzehof in Zutphen. Voor meer informatie: www.norbertkogging.nl

R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917

Nu volop terras- en perkplanten. Bacoba, surfenias, Solanum, Geraniums, Mallion Belss, Fuchsia’s etc.

SCHILDER GEZOCHT? Goed en goedkoop uw huis geschilderd? Bel: 06-33752865 (gewijzigd nr.) voor informatie.

Maar hoe regel je zoiets?

HOEKHOVENIER Marc Hoek, Van Arnhemweg 16A te Hattem komt graag uw tuin goed verzorgen. HOEKHOVENIER Tel. 038 4443216 Mob. 0651136927 K.vK. 50630288 HOEKHOVENIER

Koerier nodig? Snel en betrouwbaar! www.gedokoeriersdiensten.nl 06-29486863

TE KOOP Stacaravan op chaletpark Beekhorst, Bijsterbosweg 8, Epe 17,500,-. Wit met rood dak met eigen parkeerplaats, woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer en schuur + wasmachine. Mob.: 06-15237184.

Dat was pas een mooie uitvaart

Ook een waterbron om grondwater op te pompen. Tbv tuinbereging waterpomp zelfdrinker. Tel: 06-15954671.

Het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde organiseert voor de tweede maal Veluwe aMU-Zant, muziekfestijn heerde®strand. Op zaterdagavond 25 juni 2011 vindt dit prachtige, gratis toegankelijke, muzikale evenement, met als thema “Cultuur in de Natuur” op het Heerderstrand plaats. Dit maal met meer dan 300 muzikanten, zangers en zangeressen uit de gemeente Heerde en de nabije regio. De komende weken stellen zich op deze plaats steeds enkele medewerkenden nader aan u voor. www.veluwe-amuzant.nl

Henk Mouwe, oud-Heerdenaar en bekend van radio en tv. Twee jaar geleden was Henk ook de presentator van Veluwe aMUZant. Hij deed dat, zoals altijd, op zijn karakteristieke wijze (enthousiast en vakkundig). Dus geen wonder dat hij ook nu weer van de partij is. Voor Omroep MAX presenteert Henk Mouwe samen met Léonie Sazias elke dag tussen 6 en 10 uur op Radio 5 Nostalgia het programma Wekker-Wakker!

Nu hangpotten 2,45

Bruiloftsfotografie/video En voor alle andere onvergetelijke momenten/mijlpalen in uw leven www.erikpeekfotografie.nl 0636030562 Leer snel Nederlands: verstaan, spreken, lezen, schrijven; ook hulp bij inburgering. LESINSTITUUT Frà Limgardur Heerde Inlichtingen: 0653 30 45 83 / 0578-690432 info@fralimgardur.nl Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl TE KOOP Fokmerrie. Roy M., Heerderweg 82, Epe. Nieuwe aardappelen Frieslander en Bildtstar vorige oogst. Henk van ‘t Hof, Dijkhuizerzandweg 13, Epe. Tel: 0578-620180. DELTA TOURS Voor een bijzondere dag kies je bijzonder vervoer. www. deltatours.nl. / info@deltatours.nl

De naam “Keep them Rolling is ontleend aan de gelijknamige wenskreet van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog om hun voertuigen bij de opmars van hun legers bij de bevrijding rijdende te houden. Deze kreet leeft nog steeds voort in de naam van de vereniging. Opgericht op 21 augustus 1972, telt de vereniging inmiddels zo’n 1.500 leden en donateurs, met als doel militaire vaar-, voer- en vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog te restaureren en te onderhouden. Voor meer informatie: www.ktr.nl

Het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde organiseert voor de tweede maal Veluwe aMU-Zant, muziekfestijn heerde®strand. Op zaterdagavond 25 juni 2011 vindt dit prachtige, gratis toegankelijke, muzikale evenement, met als thema “Cultuur in de Natuur” op het Heerderstrand plaats. Dit maal met meer dan 300 muzikanten, zangers en zangeressen uit de gemeente Heerde en de nabije regio. De komende weken stellen zich op deze plaats steeds enkele medewerkenden nader aan u voor. www.veluwe-amuzant.nl

En wij organiseren het …… (slot) Bijna een jaar geleden kwam het projectteam Veluwe aMU-Zant 2011 van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde (www.wilhelmina-heerde.nl) voor het eerst bij elkaar. Sindsdien heeft de projectgroep gestaag gewerkt aan de organisatie van dit grote muzikale project. De deelnemers zijn zoveel mogelijk gezocht in Heerde of directe omgeving. De prettige samenwerking tijdens de voorbereidingen beloven in dat opzicht veel goeds. Dankzij de financiële ondersteuning door vele bedrijven, ondernemers, fondsen en overheidsinstellingen kan het publiek weer een prachtig muziekfestijn aangeboden worden dat vrij toegankelijk is. En ook deze keer is nauw en goed samengewerkt met de projectpartners: de beheerder van het Heerderstrand, RGV BV uit Arnhem (www,rgv.nl), het Veluws Bureau voor Toerisme uit Apeldoorn (www.develuwe.nl) en de gemeente Heerde (www.heerde.nl). De gemeente Heerde biedt in het kader van Veteranendag 2011 ook nu weer dit prachtige muzikale evenement aan de in deze gemeente woonachtige veteranen aan.

Ballonvaart maken?

Ruif Ballooning 0578-575799 www.ruifballooning.nl

PERSONENVERVOER DeltaTours vervoert kleine groepen (max 26 p.) van deur tot deur voor bijvoorbeeld een UITJE, RONDRIT of een PICKNICK. www. deltatours.nl. / info@deltatours.nl Professionele foto/video reportage van uw evenement nodig? www.erikpeekfotografie.nl 0636030562

v.l.n.r.: William Burghout, Gerd van Leeuwen, Henri Gelderman, Theo Roelofs, Albert Koetzier, Fré Hogenbrik en Quirijn van Loon

]RHNW Gastouders met registratie en/ of een geldig diploma, die nog tijd hebben voor de opvang van diverse kinderen bij de gastouder thuis of juist bij de kinderen thuis. Kijk op www.bijdehand.nu naar de actuele vraag of bel voor uitgebreide informatie (0578) 611555.

De taakverdeling binnen de projectgroep is als volgt: Theo Roelofs, algehele projectleiding /programmering William Burghout, financiële zaken Albert Koetzier, programmering / pr en publiciteit Gerd van Leeuwen, projectsecretaris / juridische zaken Quirijn van Loon, locatiebeheer / veiligheid Henri Gelderman, voorzitter Wilhelmina (adviseur) Fré Hogenbirk, coördinator Veteranendag (adviseur) Tot aanstaande zaterdag op het Heerderstrand !!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 62 2

WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts:

ALGEMENE GEGEVENS

612558. Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be-

reikbaar via de Centrale Doktersdienst:

of 0900-3336333. Apotheek Heerde:

Tel. 0578-698181

Dierenartsen:

Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel.

612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur.

Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel.

692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227.

Tandartsen N.O.-Veluwe:

Tel.

613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst.

VAASSEN EN EMST Huisarts:

Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw ei-

gen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230);

Bel voor inlichtingen uw eigen

H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/

tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855),

571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H.

C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L.

Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde

v.d. Ven-Visser (691848).

Verloskundigenpraktijk: Dierenartsen:

of tijdens feestdagen kunt u bellen met de HuisartsenMami, 038-3761674

Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel.

tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: post,

H.J.A. Claessen, apotheker, Dorps-

691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens

straat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/

afspraak.

m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten

WAPENVELD Huisarts:

deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende

reikbaar via de Centrale Doktersdienst:

055-3605157.

apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00

Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen be-

Tel. 0384479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Verloskundigenpraktijk: Tandarts: Zie apotheek Heerde

Mami, 038-3761674

Info via eigen tandarts: B.L.W. Linthorst

(4470050).

Dierenartsen:

Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 038-

tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met

Apotheek Vaassen

- Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaas-

sen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57

Tandarts:

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tand-

artsenpraktijk Vaadent 576485.

4442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368.

Verloskundigenpraktijk:

Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak.

tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-

EPE EN OENE Huisarts:

3600189.

Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw ei-

Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en

gen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S.

paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend

Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R.

inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag

Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R

afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur

Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde

(uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf

of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsen-

17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH

post,

Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243

Dierenartsenpraktijk Vaassen

tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe:

Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.00-

13.00 uur.

Apotheek Epe

S. de Haan, P.E. de Vries, L. Post,

- Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel.

HATTEM Huisarts:

Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s mor-

gens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag

en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden

17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feest-

kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 -

dagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen:

Tandartsen:

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Cen-

0900-3336333. Apotheek Hattem:

Vechtstraat 3, Hattem. Openingstij-

den zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden

(613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260),

dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen

M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek

met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227.

Verloskundigenpraktijk:

S. de Haan, P.E. de Vries, L. Post,

tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 0553600189.

Trombosedienst:

Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur (Heilig Avondmaal) ds. C. Hoek, 19.00 uur (Heilig Avondmaal) ds. M. Zoeteweij. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur ds. J.W. van Overvliet. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. J.W. Wüllschleger. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. 19.00 uur (jeugddienst) ds. P.J.H. Krol. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. G.J. Slotman, 19.00 uur (gez. dienst met NGK in de Noordgouw) ds. P.J.H. Krol. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur (jeugddienst) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (‘s-Heerenhof): 10.00 uur ds. Jurgen Zomer. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis): 10.00 uur dienst. Evang. Gem. de Schaapspoort (in De Keet van Heerde): 14.00 uur dhr. Herman Boon. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur mw. I. Adriaansz. Verpleeghuis Wendhorst: 10.45 uur dhr. J. Mondria. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur dienst. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur (voorber. Heilig Avondmaal) ds. G.H. Koppelman, 19.00 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 9.30 uur (Heilig Avondmaal) en 15.00 uur (nabetrachting) ds. W. Pieters. Prot. Gem. (Petruskerk): 9.30 uur ds. E. Bolt, 19.00 uur (leerdienst) ds. A.M. van de Wetering. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur dienst, 16.30 uur ds. T. Postuma. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. G.E. Geerds, 14.30 uur ds. G. Zomer. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. Q. Haneveld. EPE Grote Kerk: 10.00 uur mw. Trudi Kwakkel-Boers. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. A.R. Roodenburg, 19.00 uur ds. C.M. van der Leek-Vosmeer. Sionskerk: 9.30 uur ds. A.A.W. Boon, 18.30 uur ds. L. Wüllsleger. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur dienst, 15.00 uur ds. H. Lassche. Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur ds. A.M. van de Wetering, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. C.M. van der Leek-Vosmeer. H. Martinus Parochie: wo. 19.00 uur Eucharistie, pastoor Rekveld; za. 19.00 uur Eucharistie, pastoor Rekveld.

SWO/E i.s.m. Koppel in Opvang en Welzijn, spreekuur in Kultur-

zorg, jeugdgezondheidszorg, voedings- en dieetadvies in

hus EGW, Stationsstraat 25 Epe. Maandag; 19.30 – 20.30 uur

Hattem, Epe, Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe,

Zorglijn van Vérian 24 uur per dag, 7 dagen per week be-

Mobiel kantoor ZilverenkruisAchmea HEERDE:

reikbaar via: 0900-9255.

13.00-16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Maatschappelijk werk

vrijdag van 10.15-10.45 uur.

Oene, Vaassen en Emst. Voor vragen over de zorg is de

Tandarts:

Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A.

Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562).

Verloskundigenpraktijk: Dierenarts:

Mami, 038-3761674

Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

Vérian biedt in de gemeenten Heerde, Hattem en Epe maatschappelijk werk aan. Op kantoordagen kunt u voor vragen

HATTEM:

Parkeerplaats Dorpshuis ‘t Spyker, iedere

Iedere vrijdag 11.00-12.00 bij de Boni.

over het maatschappelijk werk bellen naar het telefonische

Thuisverpleging en kraamzorg

spreekuur van 9.00-10.00 uur. Dit spreekuur is bereikbaar

Deventer, telefoon 0570-685899. Voor informatie:

via telefoonnummer: 699 399.

www.vte-thuiszorg.nl

Uitleen hulpmiddelen

LANCELOT kraamzorg

Voor het lenen van krukken, bedklossen en andere hulp-

Hoofdstraat 64a, 8162 AK Epe. Tel. algemeen: 0578 –

middelen kunt u terecht bij diverse uitleenpunten.

660252 (tijdens kantooruren), Bevallingslijn: 06 – 300

Hattem: De Waag 6 ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do.

63 275 (alleen voor bevallingsmeldingen, 24-uur per dag)

avond 18.00-18.30 uur. Heerde: Stationstraat 21 ma. t/m vrij. 12.30-14.00 uur en ma./do. 16.30-17.00 uur

UITVAARTVER. MEMENTO MORI

Epe: Korte Veenteweg 9a ma.t/m vrij. 12.30-14.00 uur en

Brinklaan 4a, Heerde, tel. 0578-691846

Let op: Voor het lenen van een artikel is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs noodzakelijk.Voor het lenen van hulpmiddelen in spoedgema./do. 17.00-17.30 uur..

vallen op zon- en feestdagen kunt u bellen naar de Zorglijn: 0900-9255.

UITVAARTVER. “DE LAATSTE EER” Flessenbergerweg 32, Wapenveld, tel. 038-4478600

St. vrijwillige hulpdienst "de Kruimelschaar Epe". Voor maatschappelijke hulpverlening in Epe, Emst en Oene

Zorgwinkel

daar waar professionele krachten, familie, kennissen of bu-

De Zorgwinkel van Vérian is gevestigd aan de Hofstraat

ren - door welke oorzaak dan ook - niet in staat zijn om hulp

15b in Apeldoorn. U kunt hier terecht van ma.t/m vrij. van

te bieden. Tel.: 0578 - 615136 of mobiel 06-101359 80.

9.30-17.30 uur. Op donderdag is er koopavond en op zater-

Voor intensieve en terminale zorg: 06-23795462.

dag is de winkel geopend van 10.00-16.00 uur.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Bintwerk

Vrijwillge hulpdienst Voor Mekaar Hattem

Bintwerk, onderdeel van de welzijnsorganisatie Wisselwerk

06-22066754, tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur

in Apeldoorn richt zich op het welzijn van alle bewoners van de gemeente Heerde door middel van het organiseren en

Slachtofferhulp Noord-West Veluwe

uitvoeren van jeugd en jongerenwerk, ouderenwerk en

Tel. 0341-426402, Burgstraat 2a, 3841 ED Harderwijk.

Honk in Heerde, “de Stikke” in Veessen, het Senioren In-

Stichting Natuurlijk Welzijn

loopcentrum in Wapenveld, Jongerencentrum Heerde en

Schakel tussen reguliere en alternatieve (aanvullende)

Jongerencentrum Odyssee in Wapenveld. Voor meer infor-

gezondheidszorg.

matie kunt u contact opnemen met de receptie van Bint-

vrijdagmorgen tel. bereikbaar via 0578-615569. Postbus

werk, tel. 0578-694626 of binnenlopen bij buurthuis ’t Honk,

31, 8160 AA Epe.

Op

dinsdag-,

donderdag-

en

Iedere werkdag is men geopend van 9:00 uur tot 16:30

Maatsch. Dienstverlening/Gezondheidszorg

uur.Bezoek ook de website voor informatie over de verschil-

Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur in de Wieken

lende welzijnsdiensten van Bintwerk: www.bintwerk.nl

gesprekstherapie voor mensen met psychische en somatische

ZorgSaam

klachten,

fobieën,

depressies

e.d.

Ontspanninsoefeningen voor mensen met stress e.d. (geen

e

Rijbewijskeuring: Elke 2 donderdag van de maand in Heerde,

yoga) aan huis, Wilgenhof 31, Vaassen, tel. 06-16991121 /

Emmalaan 10; iedere dinsdag, woensdag en donderdag in

0578-842813

e

Apeldoorn, Zwolseweg 290. Steunkousen-spreekuur: 1 en

e

3 dinsdag van de maand in Apeldoorn, Zwolseweg 290; 2

e

Stichting Welzijn Hattem

dinsdag en 4 donderdag in Epe, Mediq Veluwe apotheek.

Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. Telefoon 038-4432881,

Gehoortest: iedere dinsdag en woensdag in Apeldoorn,

info@swhattem.nl

Zwolseweg 290. Info en aanmelden: tel. 055 – 58 898 58, Zondag 26 juni 2011

Gezondheidscentrum Heerde, donderdag van

WAPENVELD:

Zwolseweg 29 in Heerde, waar de receptie zich bevindt.

trum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe

(620457), H. Wolters (620067).

Wetswinkel Epe

Vérian biedt huishoudelijke verzorging, verpleging, kraam-

buurtwerk. Onder Bintwerk vallen de volgende locaties: ’t

0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur

578 76 57

Vérian (thuiszorg)

op werkdagen van 9.00–12.30 uur. Voor uw vragen op gebied

Philadelphia Zorg Gelderland Noord

van wonen, zorg en welzijn.

Onderdeel landelijke St. Philadelphia Zorg Wij verlenen ondersteuning, zorg en begeleiding aan mensen

EMST Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Boer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe).

Uitleen hulpmiddelen

met een handicap. De zorg variërt van intensieve zorg,

ZorgSaam, Zwolseweg 290, Apeldoorn: maandag t/m

gedurende 24 uur per dag, van meervoudig gehandicapten

donderdag van 10.00 – 12.30 en van 13.30 – 16.30 uur, op

of ouderen tot enkele uren begeleiding per week voor (bijna)

vrijdag van 10.00 – 12.30. Buiten deze openingstijden kunt

zelf zelfstandig wonenden. Deze zorg wordt verleend in en

OENE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. E. Mijnheer, 19.00 uur ds. P. Admirant. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (zie onder Epe).

op werkdagen van 16.30 – 20.00 en op zaterdag, zon- en

vanuit verschillende locaties. Ook kunt u bij ons terecht voor

feestdagen van 10.00 – 16.00 uur terecht bij Zorgcentrum

o.a. advies (bijv. over persoongebonden budget, thuiszorg,

de Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

logeermogelijkheden en vakantie-opvang. Wilt u meer info:

VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur ds. M. Boersma, 19.00 uur ds. G.A. Trouwborst. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. B. Heslinga. VGV: Geen dienst. Volle Evang. Gem. Woord en Daad: 10.00 uur dhr. Wim Tollenaar. Groot Nieuws Gem.: 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal; donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: zo. 10.00 Woord- en communieviering, pastoor Kantoci.

De ZorgSaam shop aan de Zwolseweg 290 in Apeldoorn is

TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem. (diensten in Jac. Fruytier SG, Anklaarseweg 71 in Apeldoorn): 9.30 en 14.30 uur leesdienst. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 8.30 uur (gezinsdienst) ds. E.R. Veen, 10.00 uur (Heilig Avondmaal) ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur (Heilig Avondmaal) ds. M.L.W. Karels. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. R. Jansen, 19.00 uur ds. H. Jonkman. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. C. de Ruijter, 14.30 uur ds. J. Haveman; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. J. Haveman, 14.30 uur ds. R. Knigge. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. F. van Deursen, 19.00 uur ds. J. Dekker. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur ds. T. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. L. Doornwaard, 19.00 uur Getuigenisdienst. Ned. Prot. Bond: Zie Heerde. Christ Centered Christian Church (de Marke): 10.00 uur dhr. Matthijs Brouwer. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. E.D. Brederveld. De Leemkule: 9.00 uur Kerktentdienst. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: za. 19.00 uur Woord- en Communieviering.

055-3680440, postbus 10110, 3701 GC Apeldoorn Zorgwinkel

geopend op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 10.00 tot 12.30

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek Epe/Heerde Tel. 055-5414618 van 10.00-14.00 uur. Spreekuren: dinsdag 12.00 - 14.00 uur, vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

uur. U kunt gratis parkeren achter het pand.

Dierenbescherming

Platform Gehandicaptenbeleid Heerde

De dierenambulance Zwolle rijdt voor gewonde en zieke

Voor info of klachten; tel. 0578-693157

dieren ook voor Hattem. In voorkomende gevallen kunt u

Vrijwilligerscentrale In-Zet

bellen: 06-25120505. Voor klachten kunt u de dierenbe-

Vrijwilligerscentrale In-Zet bemiddelt bij vraag & aanbod van vacatures tussen organisaties en vrijwilligers,geeft in-

scherming Hattem bellen, tel. 038-4445746. Voor vermiste/gevonden dieren is het tel.nr. 038-4445075 te bellen .

formatie & advies en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Inl.: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Stationsstraat 25, Epe. Tel.: 0578 – 67 67 67. E-mail: info@inzet.nl

Centraal Meldpunt Vrijwilligers Hulp Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten. Meer dan twintig vrijwilligers-organisaties werken samen om ook u zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen, zoals met: - maaltijd-verzorging; -oppassen

-hand- en

spandiensten; -autovervoer; -terminale zorg; -gezelschap houden; -boodschappen doen; -belangen behartiging;

Voor hulp of informatie (ook bij twijfel) kunt u bellen met:

ENTRAAL MELDPUNT voor vrijwilligershulp, tel. (0578) 692525. C

Open op werkdagen van 8.30-11.30 uur.

SWO/E - Welzijn & Ondersteuning - Steunpunt Ouderen / Steunpunt Mantelzorg,

Informatie, Advies en

Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Sociaal Culturele Activiteiten, Voorlichtingsbijeenkomsten, Ontmoetingsochtenden en respijtarrangementen mantelzorgers, Voor Elkaar in de Buurt (Gezond Ouder Worden), Hulp bij Thuisadministratie, Formulierenteam (voor alle burgers), Maaltijdservice aan huis, Multi Disciplinair Team 55+

Bezoekadres

: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe.

Telefoon Telefax Website

Postbus 282, 8160 AG Epe. (08.30 - 12.30 uur) info@swoepe.nl

Postadres

:

: 0578 – 620988

: 0578 – 628395. E-mail

: www.swo-epe.nl, Directeur: Sjaak

Bijl E-mail: sjaak.bijl@swoepe.nl, Ouderenadviseur: Fenny Borger E-mail: fenny.borger@swoepe.nl, Consulent Mantelzorg: Fenny Borger E-mail: fenny.borger@swoepe.nl (tot 1 mei 2011), G. Elskamp, gerrita.elskamp@swoepe.nl Sociaal Cultureel Werker: Linda Seinstra: E-mail: linda.seinstra@swoepe.nl

COLOFON Redactie/Acquisitie Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Chantal Sahanaja Ronald Kloekke Irma Vos Bezoekadres Postadres

Dorpsstraat 55 Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl

Druk

Hoekstra Boom

Oplage

28.250 ex.

Bezorging

0342-471884


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA 2 63

g i z e b m i l S

VOLUME VOORDEEL Meer dan 50 producten extra goedkoop!

Naast de scherpe weekaanbiedingen vindt u maar liefst 12 weken lang extra voordeel op meer dan 50 producten. Bij aankoop van meerdere stuks per product, ontvangt u een korting die kan oplopen tot wel 45%*. Kortom, laat u verrassen door n贸g meer voordeel bij uw C1000!

* De korting wordt verrekend aan de kassa.

c1000 Filiaal Adres Adres www.C1000.nl/xxxxxxxx

Openingstijden:

C1000 Hardeman, Wapenveld xx dag t/m xxdag xx dag t/m xxdag xx dag t/m xxdag xx dag t/m xxdag

00.00-00.00 00.00-00.00 00.00-00.00 00.00-00.00


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 21 JUNI 2011 - PAGINA PAGINA 264

Geldig in week 25 (zondag 19 juni t/m zaterdag 25 juni 2011)

3.

99

Wicky Fruitdrink Alle smaken

3 setjes à 10 pakjes naar keuze

1GRATIS +1

4.65

3 SETS

Gehaktschnitzels Boeren, zigeuner of krokant

7.98

3.99

2 pakken à 5 stuks naar keuze

Deze week het grote Vakantie Plezierboek

:

n op e e l l A rijdag

dag zater

5 2 4 2

GRATIS vanaf €25,- aan boodschappen* OP=OP

v

juni

juni

5.34

PER TRAY

GRATIS*

2.

49

Danio Kwark 180 gram Alle smaken

OP=OP Alleen bij PLUS verkrijgbaar. Tray 6 bekertjes à 180 gram naar keuze

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij, statiegeld en koopzegels.

Pers zelf vers sinaasappelsap bij PLUS!

0.99 _ _

50% KORTING

0.

69

Hollandse broccoli Per 500 gram

Tierra Buena, Cabernet, Sauvignon, Chardonnay, Malbec, Merlot, Shiraz of rosé

1.59 _ _

0.

99

Aardappelschijfjes of krieltjes Duopak 700 gram

FFruitig r

Kruidig K r

Fr Fruitig Fr

Kruidig K r

Omfietswijn

Omfietswijn

Omfietswijn

Omfietswijn

Sterwijn

Sterwijn

Sterwijn

Topwijnen uit Argentinië

Fles 75 cl

4.99 Vers geperst sinaasappelsap 3.49 1.75

Fles 1 liter

Frikandel-, kroket- of hamburgerbroodje Vers uit eigen oven

3.56-3.96 Per 4 stuks

4 VOOR

2.

00

4.49

of 4 flessen à 75 cl naar keuze

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

PLUS Abcdefgh - Plusstad Pluslaan 324, T: 012 345 67 89 maandag - zaterdag 8.00 - 20.00 uur

4 VOOR 19.96

15.

00

schaapskooi week 25 2011  

Oplage 28.250 exemplaren 26e jaargang nr.42, 21 juni 2011 Oe...