Page 1

Schaapskooi Oplage 28.250 exemplaren 25e jaargang nr. 49, 10 augustus 2010

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Heerde •

Wa p e n v e l d •

Ve e s s e n •

Vo r c h t e n •

Hattem •

Epe •

Emst •

Oene •

50 jaar getrouwd

HATTEM- Op 4 augustus 1960 stapten Harm van de Worp en Lien Nijboer in het huwelijksbootje. Afgelopen woensdag vierde het echtpaar, samen met de kinderen, kleinkinderen en genodigden het 50-jarig huwelijksfeest in De Keet van Heerde. De 71-jarige Harm komt oorspronkelijk uit Heerde en Lien is geboren aan de Hilsdijk in Hattemerbroek. Het echtpaar schatert het uit als de eerste vraag op tafel komt: ‘hoe hebben jullie elkaar leren kennen?’. “Ooh, van de week hebben we het er nog over gehad. Het was in Wapenveld tijdens een feest of een concours. Er was wat te doen”, vertelt Harm. “Een herfstfeest geloof ik, want het was in de herfst van 1957”, vult de 70-jarige Lien aan. Na deze kennismaking volgden nog meer ontmoetingen. Harm: “Ik heb haar een keer naar huis gebracht met de fiets en toen ben ik verdwaald. Ik was niet verder gekomen dan de Leemkule”. Na drie jaar verkering traden ze in het huwelijk in Oldebroek, de kerkelijke inzegening vond plaats in Hattem. “Het was een emotionele dag, we waren piepjong”, weet Harm. “Maar, er zat ook een droevige kant aan. Mijn moeder was al overleden toen ik nog heel jong was en nadat mijn vader overleed, zijn we gaan trouwen om de boerderij te kunnen overnemen”, vertelt Lien. “En het bedrijf bestaat nog steeds, onze oudste zoon, de 4e generatie, heeft het overgenomen”, zegt ze vol trots. De

Va a s s e n •

We l s u m

Van Erkelens Adviesgroep • Administraties & Belastingadvies • Verzekeringen • Recreatie Management • Vastgoed Management

Schorsweg 13E 8171 ME Vaassen

Bezoekadres: Tel. 0578 - 57 48 08

Winnaar Spaans Wijnconcours ‘10

Rueda Verdejo

info@van-erkelens.nl

www.van-erkelens.nl

www.aalbertsinstallatietechniek.nl

AALBERTS

droog wit, stuivend, sappig frisse zuren, karaktervolle zomerwijn. per fles 7,40

Installatietechniek

13e fles gratis

boerderij stond destijds in Hattemerbroek maar is tegenwoordig, sinds de grenzen zijn verlegd, in Hattem te vinden. Het echtpaar woonde 27 jaar op de boerderij. Ze hebben 5 kinderen en 12 kleinkinderen. “We hebben veel ups en downs gekend. Met 37 jaar kreeg ik een hernia. Dat was zwaar. We kregen bedrijfshulp, Lien werkte veel mee, onze oudste zoon hielp vanaf zijn 16e mee in het bedrijf, trouwens al onze kinderen hebben hun best gedaan.” Naast hun bedrijf deden Harm en Lien ook vrijwilligerswerk. Lien zat een aantal jaren in het bestuur van de ponyclub en ze stond 13 jaar in de kantine van Hatto Heim. Harm was 21 jaar penningmeester van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, het huidige LTO waar Harm nog steeds lid van is. Daarnaast was hij 19 jaar controleur op de veemarkt. Harm: “Toen we de boerderij niet meer hadden, kregen we meer tijd voor vrijwilligerswerk. Waar het kon en

als de gezondheid het toeliet, zetten we ons in voor anderen”. Na de Hilsdijk hebben Harm en Lien 20 jaar aan de Scheerninkweg gewoond en de laatste 2,5 jaar wonen ze in het centrum van Hattem en dat bevalt ze prima. “Ik ga hier nooit meer weg”, zegt Lien. De laatste tijd zat het qua gezondheid niet echt mee. “Lien is ernstig ziek geweest en ik heb van alles gehad. Maar we zijn er doorgekomen”, vertelt Harm. Terugblikkend op de afgelopen vijftig jaar zeggen beiden: “die 50 jaar zijn omgevlogen, dat kun je je niet voorstellen en we hopen dat we nog lang gezond mogen blijven”. Voordat het echtpaar op de foto ging bij de boog die de kinderen en de buren hebben gemaakt, zeiden hun kinderen nog mooie woorden. “We hebben heel fijne ouders die altijd voor ons klaar stonden en nog steeds voor ons klaar staan. En altijd met koffie. Ze hebben veel voor ons gedaan, we zijn erg trots op ze”.

Standwerkersconcours drukbezocht

Oene

Wijnkoperij Kroese Hoofdstraat 147, Epe www.kroesewijnen.nl

tel. 0578 - 641294

TERUG VAN VAKANTIE-AANBIEDING: Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 10% korting op donderdag 12 en vrijdag 13 augustus. (uitgezonderd catering en barbecue).

Zuppeldseweg 8, Heerde. Tel. 0578-691853.

www.topslager-nooteboom.nl

waar leren leuk is!

• Pups kunnen elke week instromen • Kleine cursusgroepen, dus veel persoonlijke aandacht www.okidoggy.nl - Hattem - 06 - 10 93 65 03 Interieurinrichting

Top Service Epe Weemeweg 15 8162 EV Epe Tel: 0578-615668

Maandag gesloten

www.topservice-epe.nl

EK Jeugddammen

EPE- Donderdagavond stond het marktplein in Epe in het teken van het Standwerkersconcours. Voor het eerst werd maar een editie van dit evenement in Epe georganiseerd. Veel belangstellenden namen de moeite de verrichtingen van de stand-

werkers gade te slaan. Een jury heeft de standwerkers, die uit het hele land komen, beoordeeld op originaliteit, overtuigingskracht en welsprekendheid. Als eerste eindigde de heer J. Hofstede uit Hardenberg met eetpakketten,

tweede werd de heer C.A. van der Steene uit Waspik met portemonnees en op de derde plaats eindigde de heer M. Veldhuis uit Stadskanaal met speelgoed. De winnaar gaat door naar de landelijke finale in Zevenaar op 24 september.

HEERDE/MINSK MAZOWIECKI Tijdens het EK jeugddammen 2010, dat in Polen is gehouden, heeft Nederland maar liefst 7 plakken in de wacht gesleept. 3 maal brons, 2 maal zilver en 2 maal goud. De nieuwe Europees Kampioenen zijn: Roel Boomstra uit Emmen (bij de Junioren) en Jan Groenendijk uit Wageningen (bij de Pupillen). Zilver is er voor Heike Verheul uit Groningen (Junioren meisjes) en Karlijn Overes uit Hoogblokland (Aspiranten meisjes) en brons is er voor FrerikAndriessen uit Delft (Junioren), Thijs van den Broek uit Tilburg (Aspiranten) en Martijn van IJzendoorn uit Wateringen (Pupillen). ‘Team KNDB’heeft hiermee meer podiumplaatsen voor de jeugd behaald dan ooit eerder. Jongste deelnemer, 2e jaars welp Vincent Houtjes uit Heerde kwam hier duidelijk nog wat ervaring en techniek tekort.

Toch wist hij maar liefst 9 punten (= 50%) te behalen. Hij zal het komende seizoen voornamelijk op positiespel gaan trainen, in de hoop dat hij zich volgend jaar weet te plaatsen voor een herkansing.


PAGINA 22 SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA

)NFORMATIEVANDEGEMEENTE Gemeentehuis Bezoekadres

Marktstraat1,8181JEHeerde Postadres

Postbus175,8180ADHeerde Telefoonnummer

(0578)699494 Faxnummer

(0578)695288 E-mailadres

gemeente@heerde.nl Internetsite

www.heerde.nl

Openingstijden

Geen huis-aan-huisinzameling Stilema

Inzameling oud papier KoninklijkFanfarekorps Wilhelmina zamelt elke

In de vakantieperiode wordt in week 31 (2 t/m 8 augustus) en week

vrijdagenzaterdag

32 (9 t/m 15 augustus) geen papier, glas, blik, metaal, textiel en kunst-

sen 09.00 en 17.00 uur

stofopgehaalddoorStilema.

oudpapierinophetpar-

Nieuw in het Berghuizerbad

tus-

keerterrein aan de Veldweg in Heerde. Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de

Kanaaldijk57 dagelijks

inWapen-

veldkuntu

Uitbreiding1-uurslessenvoorkinderen opleidingA

,be-

halveopzondag,uwoud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00

Direct na de zomerva-

uur.Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand

kantie worden er in het

terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen.

‘smorgens

bad meer 1-uurslessen

‘smiddags

08.30-12.30uur

aangeboden. Die zijn er

Bij de Petruskerk van de Protestantse gemeente Wapenveld kan ie-

al op de woensdag-

dere

alleenopafspraak

middag,maarvanaf

verdophetkerkpleinaandeValkstraat.

telefonischbereikbaar

08.30-16.00uur Burgerzakenookiedere maandagvan16.30tot19.30 uurgeopend.

Telefoonnummers:

augustus dinsdag.

zaterdag

17

nu ook op

4en13augustus

Atletiekvereniging De Gemzen zamelt tussen

Steeds meer ouders ko-

14augustus

zen voor de optie een

De Hervormde Gemeente Wapenveld haalt zaterdag

keer in de week een

vanaf08.30uuroudpapierop.Ookkandiedagtot10.30uuroudpa-

uurles,inplaatsvan

pierwordengebrachtbijdecontainersachterdekerkaandeManen-

twee keer in de week

bergerweg.

Servicelijn

E-mailadres

ontstaan voor de woensdaggroepen.

servicelijnow@heerde.nl

De tijden van de nieuwe 1-uurslessen op dinsdag zijn:

15.45tot16.45uur

(0578)699565 afspraakbuitenopeningstijden mogelijk

Afvalinzameling

KlantenserviceROVA:

(038)4273777 info@rova.nl

Opvangzwerfdieren

(Avond)schietoefeningen/ AfsluitingNieuweZuidweg

een lange wachtlijst

van

LoketWelzijnenZorg:

halfuurslessen

De

envan

op de

16.45tot17.45uur

.

dinsdagenvrijdagz

vervallen.

ijn hierdoor

worden

avondschietoefeningen gehouden op het artillerieschietterrein in ’t Harde. De Nieuwe Zuidweg is dan wel toegankelijk, maar er is mo-

kunnen nog steeds kiezen voor de maandag en de donderdag.

gelijk wel geluidshinder.

OokvoordeB-opleidingisnueen1-uursles-ookopdedinsdag-van

Woensdag25augustus

16.45 tot 17.45 uur. Voor deze opleiding is het eveneens nog mogelijk

gebied van Heerde afgesloten in verband met uitgebreide schiet-

twee keer in de week een half uur te lessen op de maandag en de

oefeningen. U wordt verzocht tussen 08.00 en 17.00 uur een an-

donderdag.

dere route te kiezen.

Kinderendieopdewachtlijststaanenhunvoorkeurwillenlatenver-

Voor vragen of klachten over de schietoefeningen kunt u bellen

anderennaarde1-uurslessenopdedinsdagkunnendataangevenvia

met de klachtenlijn van Defensie: 0525 -  657700.

 wordt de Nieuwe Zuidweg in het buiten-

de mail: berghuizerbad@heerde.nl of bellen naar: 0578 - 696763.

Afsluiting wegen 10augustusz tot22.00uur

Dinsdag

ijn de volgende wegen in Heerde van 10.00

afgesloten in verband met de 3e Hessendag:

-

Dorpsstraat (vanaf Welgelegen tot de inrit naar de gemeentewer f );

-

Eerderepublicaties,gemeentenieuws, B&W-besluitenlijsten raadsagenda’sen-verslagen, vacatureseninformatie overdienstenenproductendie degemeentelevert,vindtuop onzewebsitewww.heerde.nl.

Maandag23,dinsdag24endonderdag26augustus

Ouders die nog wel kiezen voor twee keer in de week een half uur les

tussen08.00en17.00uur: (0578)699532(gemeentewerf) na17.00uureninhetweekend: 06-20766622(T.Vos)

Voormeerinformatie

 oud

papierinbijhetclubhuisaandeVeldweg1b.

eenhalfuur.Hierdoor is

(0578)699599

tussen 09.00 en 12.00 uur oud papier worden ingele-

Bonenburgerlaan(vanafdeDorpsstraattotdeVicarielaan).

Voor klachten over vliegverkeer kunt u bellen met: 0800 - 0226033.

Vergunningen Mega Piraten Festijn

De burgemeester van Heerde heeft een evenementenvergunning onder voorschriften verleend aan Piratenfeesten B.V. voor het organiseren van het Mega Piraten Festijn op vrijdag 27 augustus 2010.

Activiteiten

Dit evenement vindt plaats op de hoek Schraatgravenweg/Breeweg te

dinsdag10augustus

Deze ontheffing is verzonden op: 6 augustus 2010.

-

van 14.00 tot 21.00 uur: 3e Hessendag in het centrum van Heerde

Wapenveld en duurt van 18.30 tot 01.30 uur.Tevens is door het college een ontheffing onder voorschriften verleend voor het schenken van zwak-alcoholische drank.

Vergunningverkeersmaatregelen

vrijdag13augustus

Het college heeft een vergunning onder voorschriften verleend voor

-

het treffen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van het

talentenjachtophetVandePollpleininWapenveld

MegaPiratenFestijnopvrijdag27augustus.Devergunningisverzaterdag 14 augustus

leendaanTrafficSupportEventsB.V.

-

De vergunning is verzonden op: 6 augustus 2010.

fietsexcursie door de Hoenwaard vanuit molen De Vlijt


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 23

4WWWHEERDENL

Vrijstelling Bekendmaking Wet bestemmingsplan/ milieubeheer en�’s�middags�op�afspraak. ontheffing artikel 3.23 Wro Het�college�van�Heerde�heeft een�vergunning�volgens�artikel Het�college�van�Heerde�heeft�het�voornemen�medewerking�te�verlenen�aan�de� verplaatsing�van�de�ACTION�naar�de�leegstaande bedrijfsgebouwen�aan�de�Kamperzijweg�6�te�Heerde. Om�dit�mogelijk�te�maken�heeft�het�college�het�voornemen: a. op�grond�van�artikel�2.5,�lid�7�van�de�bestemmingsplanvoorschriften�van�het�bestemmingsplan�“Hoornerveen,�1e�wijziging”�vrijstelling�te�verlenen�van�de�bestemming�“bedrijven, bouwmaterialenhandel”;�en b. met�toepassing�van�artikel�3.23�van�de�Wet�ruimtelijke�ordening, juncto�artikel�4.1.1,�lid�1�onder�i,�van�het�Besluit�ruimtelijke�ordening,�ontheffing�te�verlenen�ten�behoeve�van�het�gebruik�van�de gebouwen�voor�detailhandelsdoeleinden. De�vrijstelling�en�ontheffing�zijn�nodig�omdat�het�voorgenomen�gebruik�van�de�gebouwen�voor�detailhandelsdoeleinden�in�strijd�is�met het�geldende�bestemmingsplan. De�betreffende�stukken�liggen�met�ingang�van�woensdag�11�augustus�2010� gedurende�zes�weken�(tot�22�september�2010)�voor�iedereen�ter�inzage�bij�de�balie�van�de�afdeling�Ruimte�op�werkdagen�tussen�08.30�en�12.30�uur.�Iedereen�kan�gedurende�deze�termijn�een zienswijze�over�de�voorgenomen�vrijstelling�en�ontheffing�kenbaar maken�bij�het�college�van�Heerde,�Postbus�175,�8180�AD�Heerde.

TotÂ?enÂ?metÂ?eenÂ?dagÂ?naÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?terinzageliggingÂ?kan uitsluitendÂ?doorÂ?belanghebben- MaatschapÂ?W.Â?RakhorstÂ?en denÂ?beroepÂ?tegenÂ?hetÂ?besluit S.A.Â?Bonhof,Â? VeesserÂ?Enkweg wordenÂ?ingesteld. 47Â?teÂ?Veessen,Â?voorÂ?een nieuwe,Â?deÂ?geheleÂ?inrichting EenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?worden gezondenÂ?aanÂ?deÂ?Afdeling omvattendeÂ?milieuvergunningÂ?inÂ?verbandÂ?met bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?Raad hetÂ?veranderenÂ?enÂ?naÂ?dieÂ?ver- vanÂ?State,Â?PostbusÂ?20019,Â?2500 anderingÂ?inÂ?werkingÂ?hebben EAÂ?DenÂ?Haag.Â?DegeneÂ?dieÂ?bevanÂ?eenÂ?melkveehouderijÂ?op roepÂ?insteltÂ?kanÂ?daarnaastÂ?verzoekenÂ?omÂ?hetÂ?treffenÂ?vanÂ?een hetÂ?perceelÂ?kadastraalÂ?bekendÂ?gemeenteÂ?Heerde,Â?sec- voorlopigeÂ?voorziening.Â?DitÂ?vertieÂ?N,Â?nr.Â?1144,Â?plaatselijkÂ?be- zoekÂ?moetÂ?wordenÂ?ingediendÂ?bij kendÂ? VeesserÂ?EnkwegÂ?47Â?te deÂ?VoorzitterÂ?vanÂ?deÂ?Afdeling bestuursrechtspraakÂ?vanÂ?deÂ?Raad Veessen. vanÂ?State,Â?PostbusÂ?20019,Â?2500 EAÂ?DenÂ?Haag. HetÂ?besluitÂ?metÂ?bijbehorende stukkenÂ?ligtÂ?vanÂ?11Â?augustus 2010Â?totÂ?enÂ?metÂ?22Â?september VoorÂ?meerÂ?informatieÂ?kuntÂ?uÂ?contactÂ?opnemenÂ?metÂ?hetÂ?team 2010Â?terÂ?inzageÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?van deÂ?afdelingÂ?RuimteÂ?opÂ?werkda- BouwenÂ?enÂ?Milieu,Â?telefoon 0578Â?-Â?699432. genÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur 8.4Â?vanÂ?deÂ?WetÂ?milieubeheer verleendÂ?aan:

Ingekomen aanvragen sloopvergunning

IndienenÂ?bezwaar-Â?of beroepschrift

WanneerÂ?eenÂ?besluitÂ?overÂ?een vergunningÂ?ofÂ?ontheffingÂ?u rechtstreeksÂ?inÂ?uwÂ?belangÂ?treft, kuntÂ?uÂ?binnenÂ?zesÂ?wekenÂ?naÂ?dagtekeningÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?hiertegenÂ?eenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschriftÂ?indienen,Â?afhankelijkÂ?van hetÂ?typeÂ?besluit. WanneerÂ?uÂ?bezwaarÂ?wiltÂ?maken tegenÂ?eenÂ?besluit,Â?doetÂ?uÂ?ditÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde. EenÂ?beroepÂ?moetÂ?uÂ?sturenÂ?naar deÂ?SectorÂ?BestuursrechtÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?Postbus 205,Â?7200Â?AAÂ?Zutphen. EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift moetÂ?duidelijkÂ?uwÂ?naam,Â?adres enÂ?datumÂ?vermelden.Â?Daarnaast moetÂ?uÂ?hetÂ?besluitÂ?omschrijven waarÂ?uÂ?opÂ?reageertÂ?enÂ?waaromÂ?u daartegenÂ?bezwaarÂ?ofÂ?beroep aantekent.Â?BijÂ?hetÂ?indienenÂ?van eenÂ?beroepschriftÂ?moetÂ?u griffierechtÂ?betalen. VoorlopigeÂ?voorziening

EenÂ?bezwaar-Â?ofÂ?beroepschrift schorstÂ?deÂ?werkingÂ?vanÂ?hetÂ?besluitÂ?niet.Â?InÂ?spoedgevallenÂ?kan eenÂ?voorlopigeÂ?voorzieningÂ?wordenÂ?aangevraagd.Â?DitÂ?doetÂ?uÂ?bij deÂ?VoorzieningenrechterÂ?vanÂ?de RechtbankÂ?Zutphen,Â?sectorÂ?Bestuursrecht,Â?PostbusÂ?205,Â?7200 AEÂ?Zutphen.Â?OokÂ?hiervoorÂ?moet uÂ?griffierechtÂ?betalen.

HetÂ?collegeÂ?vanÂ?HeerdeÂ?heeftÂ?inÂ?deÂ?periodeÂ?vanÂ?28Â?juliÂ?2010Â?totÂ?2Â?augustusÂ?2010Â?deÂ?volgendeÂ?aanvragenÂ?omÂ?sloopvergunningÂ?ontvangen: voorÂ?hetÂ?slopenÂ?van: - eenÂ?gasreduceerstationÂ?opÂ?deÂ?hoekÂ?Kerkstraat/IJsseldijkÂ?teÂ?VeessenÂ? (sectieÂ?P,Â?nr.Â?182) - deÂ?kapÂ?vanÂ?deÂ?woningÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ?GrotewegÂ?64Â?teÂ?Wapenveld EenÂ?bezwaarschriftÂ?hiertegenÂ?kanÂ?wordenÂ?ingediendÂ?nadatÂ?hetÂ?besluit totÂ?verleningÂ?vanÂ?deÂ?vergunningÂ?isÂ?bekendgemaakt.Â?DeÂ?betreffende stukkenÂ?kunnenÂ?wordenÂ?ingezienÂ?bijÂ?deÂ?balieÂ?vanÂ?deÂ?afdelingÂ?Ruimte opÂ?werkdagenÂ?tussenÂ?08.30Â?enÂ?12.30Â?uur.

Verleende sloopvergunningen HetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde heeftÂ?deÂ?volgendeÂ?sloopvergunningenÂ?verleend:

- voorÂ?hetÂ?slopenÂ?vanÂ?een 5-talÂ?inÂ?gelijkeÂ?constructieÂ?opgetrokkenÂ?opstallenÂ?opÂ?hetÂ?perceel WezewegÂ?4Â?teÂ?Heerde

- voorÂ?hetÂ?verwijderen vanÂ?asbesthoudende golfplatenÂ?opÂ?eenÂ?afdakÂ?opÂ?hetÂ?perceelÂ? OssenbergwegÂ?2Â?teÂ?Heerde Verzonden:Â?30Â?juliÂ?2010 TegenÂ?dezeÂ?besluitenÂ?kuntÂ?uÂ?bezwaarÂ?aantekenen.

Defecte straatverlichting

De�gemeente�Heerde�is�verantwoordelijk�voor�het�beheer�en�onderhoud�van�de�openbare�verlichting�langs�de�gemeentelijke�wegen.�Om storingen�aan�de�openbare�verlichting�in�beeld�te�brengen�worden controlerondes�uitgevoerd.�Ook�worden�op�basis�van�de�levensduur, eens�per�2�à �3�jaar�de�lampen�vervangen,�zodat�de�kans�dat�de�verlichting�het�niet�doet�kleiner�wordt. Ondanks�deze�acties�kan�het�gebeuren�dat�lampen�langere�tijd�niet branden.�Om�dit�te�voorkomen�wordt�u�verzocht,�als�u�een�defecte verlichting�in�uw�straat�of�elders�signaleert,�dit�door�te�geven�aan�de servicelijn�van�de�gemeente�Heerde,�tel.�0578�–�699599�of�via�e-mail servicelijnOW@heerde.nl. Bij�de�melding�graag�de�straat�en�het�lichtmastnummer�doorgeven. Dit�nummer�is�te�vinden�op�een�gele�sticker�op�de�mast.

IndienenÂ?vanÂ?klachten

WanneerÂ?uwÂ?briefÂ?nietÂ?tijdigÂ?is beantwoord,Â?uÂ?onheusÂ?bentÂ?behandeldÂ?ofÂ?klachtenÂ?heeftÂ?over gedragingenÂ?vanÂ?bestuurdersÂ?of ambtenarenÂ?vanÂ?deÂ?gemeente, kuntÂ?uÂ?opÂ?grondÂ?vanÂ?deÂ?klachtenregelingÂ?eenÂ?klachtÂ?indienenÂ?bij hetÂ?collegeÂ?vanÂ?Heerde.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 4

Jazz Comes To Town

Luca Nijenhuis wordt internationaal steeds beter Door: Willem Damman HEERDE/GENK- Nadat jeugdmotorcrosser Luca Nijenhuis uit Heerde zijn eerste positie in het ADAC-Juniorklassement in Duitsland na drie wedstrijden kon handhaven, nam hij in juli deel aan twee aansprekende internationale wedstrijden. Op zijn Gebben-Yamaha stond hij eerst aan de start bij het bijzondere evenement georganiseerd door meervoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts in het Belgische Genk. Diverse WK-rijders uit de MX 1 en 2 waren present in de zo geheten “Events & Friends Charity Race” waarop erg veel publiek was afgekomen. Nijenhuis kwalificeerde zich als tweede en kende een prima start in de eerste manche, waarin hij ook lange tijd een tweede plaats vast kon houden, maar in de slotfase toch nog werd

afgetroefd door niemand minder dan de Nederlandse WK-belofte Jeffrey Herlings. Dat kon de pret niet drukken, want Nijenhuis kwam slechts drie seconden tekort om als derde man aan de meet te komen. Ook in de tweede manche was Nijenhuis als een speer vertrokken, maar moest in de vijfde ronde Herlings weer voorbij laten gaan. Onder druk van WK-rijder Shaun Simpson moest hij zich tegenover deze WK-rijder ook in de voorlaatste ronde gewonnen geven. Nu kwam hij op zijn Yamaha als vierde aan de meet. Nijenhuis werd in de speciaal opgemaakte klasse “Future” wel eervol als tweede geklasseerd, wat naast een mooie beker ook een speciale prijs opleverde in de vorm van de zogenaamde “Leatt Brace” hem uitgereikt door Mr. Everts himself. Al met al reed hij zich als beloftevolle in-

ternational in Genk flink in de schijnwerpers. In het Deense Sanderborg nam Luca Nijenhuis deel aan de prestigieuze “Honest International Youth”. In de eerste omloop leverde dat na een val van de Yamaha-coureur een vijfde plaats op. In de tweede heat boekte Nijenhuis een 3e klassering, maar kreeg in de slotfase te kampen met een defecte achtervering en zelfs nog een lekke band. In de laatste omloop kwam hij na een scrimmage met een concurrent toch nog eervol als tweede aan de meet, waardoor hij in het individuele klassement als derde allround op het podium werd afgevlagd. Het Nederlands team scoorde wel maximaal, waardoor Nijenhuis met landgenoten eervol op de hoogste trede stond. Al met al mooie resultaten voor de 15-jarige Veluwse motorcrosser op weg naar een internationale loopbaan.

Solodebuut Romee Stijf

EPE- Afgelopen zaterdag waren er twee optredens op Jazz Comes To Town. Allereeerst genoten de jazzliefhebbers van de gitaarklanken van het Rosenberg Trio. Vervolgens was er een optreden van de Jazz Connection met Chris Peeters. Op zaterdag 14 augustus staat alweer de laatste Jazz Comes To Town op het programma. In verband met het 15-jarig jubileum heeft de organisatie voor deze afsluitende middag uitgepakt met een vol programma. Van 15.00 tot 16.00 uur zal het Lonneke Lenferink Jazzduo een optreden verzorgen. Deze winnares van de publieksprijs op het Nederlands Jazzvocalisten Concours 2009 maakt momenteel grote stappen op de ladder van de (inter-)nationale muziekscene. Deze zangeres met imposante stem wordt steevast begeleid door Klaas Jelmer Sixma op gitaar en zal menigeen versteld doen staan van haar grote bereik. Van 16.00 tot 17.00 uur staat Wou-

ter Penris pop-jazz quartet op het podium. Deze finalist van het Nederlands Jazzvocalisten Concours 2009 mag doorgaan voor de Nederlandse ‘Jamie Cullum’. Studeerde in 2009 cum laude af aan het Amsterdams Conservatorium en timmert met zijn kwartet stevig aan de weg. Van 17.00 tot 19.00 uur zal Hans Dulfer en band de 15e editie van Jazz Comes To Town afsluiten. ‘Goede wijn behoeft geen krans’. Hans komt met zijn band, bestaande uit DJ Kikke, Harry Emmery en John Helder, voor de 6e keer naar JCTT in Epe. Al vijf keer wist hij het Kerkplein uit ‘zijn dak’ te laten gaan op de ‘bottom-base’sounds van Harry, de geweldige sound van DJ Kikke en de supersnelle raps van John. Niet te vergeten natuurlijk het onmiskenbare Dulfer-geluid van ‘The Artist’. Een mooiere afsluiting kan het jubilerende JCTT zich niet wensen.

Open tuinen in Hattem

HEERDE- Tijdens het zaterdagmiddagconcert op 7 augustus in de Johanneskerk, tijdens de kerkopenstelling, trad de 12-jarige Romee Stijf uit Heerde op. Ze verzorgde een kort optreden in het sfeervolle middeleeuwse koor van de kerk. Er was veel belangstelling voor dit optreden: het koor van de kerk was

geheel gevuld met publiek. Romee zong, met pianobegeleiding van Henk van der Maten, een aantal mooie luisterliedjes, waaronder het bekende lied ‘Kom aan boord’. De aanwezigen genoten van het optreden, Romee wist het publiek te raken met haar mooie stem en muzikale voordracht. Henk van der

Maten vervolgde het zaterdagmiddagconcert met een orgelbespeling in het middenschip. Op het grote Reil/Holtgräve-orgel klonken werken van o.a. Bach, Händel, Boëllmann en Karg- Elert. Na afloop maakten veel mensen gebruik van de mogelijkheid om een kijkje te nemen op de orgelgalerij.

Start voetbaltrainingen

balvrije periode is met behulp van talrijke vrijwilligers een kunstgrasveld aangelegd. Hierdoor heeft de vereniging op haar sportpark nu de beschikking over 2 trainingsvelden en zijn de mogelijkheden  om het hele jaar te trainen en wedstrijden te spelen optimaal. Diverse enthou-

siaste jeugdtrainers zijn begonnen om de jeugdspelers klaar te stomen voor de competitie, die begin september gaat beginnen. Wilt u informatie over de jeugdafdeling van v.v. Hattem dan kunt u contact opnemen met Arjen Noordberger, tel. 038-4441835 of 06-44938269.

HATTEM- De jeugdafdeling van v.v. Hattem heeft na een voetbalvrije periode van ruim twee maanden, de trainingen hervat. In deze voet-

Rabo Heerde Veluwe Toertocht HEERDE- Traditioneel organiseert Toerclub Heerde op de eerste zaterdag van augustus de Rabo Heerde Veluwe Toertocht. Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor dit landelijk bekende fietsevenement dat met twee sterren is bekroond. Helaas waren de weersvooruitzichten voor deze zaterdag ongunstig

waardoor er wellicht fietsers zijn geweest die hebben besloten niet deel te nemen. Vorig jaar mocht de organisatie nog 1200 deelnemers begroeten, dit jaar bleef te teller steken op 951 fietsers. “We hebben alleen maar complimenten gekregen over de tocht en organisatie”, aldus de heer Achterhuis namens Toerclub Heerde.

Vrouwenkoor Swinging Woodnotes

HATTEM- Afgelopen zaterdag werd er een speciale Open Tuinendag in Hattem georganiseerd. Veel belangstellenden namen een kijkje in de Park- en beeldentuin ‘de Schoppert’ van Anna en de Engelse Bordertuin van Willemien. Naast het bewonderen van de tuinen waren er voor de bezoekers ook diverse activiteiten, demonstraties en verkoop van allerhande artikelen.

EPE- Bij vrouwenkoor “ Swinging Woodnotes” wordt eerst begonnen met ontspanningsoefeningen en daarna voorzichtig inzingen om de stembanden op te warmen. Zingen is een actief gebeuren, maar aan het eind van een repetitieavond ben je weer helemaal opgeladen en heb je weer volop energie. Dit geldt zeker ook na een optreden. Voor de komende tijd staan er weer de nodige optredens op de agenda. Na een paar weken zomervakantie wordt er op 18 augustus weer met de repetities begonnen. Er wordt dan gestart met het instuderen van nieuwe songs. Dit koor is een regionaal koor dat bestaat uit 43 leden. Zij komen uit de wijde omtrek zo-

als Apeldoorn, Vaassen, Epe, Nunspeet, Heerde, ‘t Harde. U bent van harte welkom vanaf woensdag 18 augustus, iedere woensdagavond een repetitie bij te wonen. Deze worden gehouden in de Jenaplanschool, Schotweg 2 in Epe. De repetitie begint om 19.30 uur en voorafgaande is er vanaf 19.15 uur gelegenheid voor een kopje koffie of thee. De repetitie eindigt om 22.15 uur en daarna is er gelegenheid om gezellig met elkaar nog wat te drinken en bij te kletsen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.swingingwoodnotes.nl of contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@ swingingwoodnotes.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 25

Zomercollectie KORTINGEN

70%

TOT WEL

KORTING 50% b DICK.AND.CO

SALE

Dorpsstraat 21, Heerde. Tel. 0578-694705

BBQ aanbieding

KOZIJNEN DEUREN SERRES VERANDA’S

* U krijgt 12 soorten vlees (5 stuks per pers ) peperbiefstuk, shaslick, varkenshaassate, gem. speklapje, vgb. hamburger, bbqworst, bbqkarbonade, kipfiletsate, kipburger, Toscaanse kipfilet, zalmspies, garnalenspies per soort op speciale hygiëne bakken verpakt. * 3 soorten salades: rundvlees- ,scharrelei- en kartoffelsalade opgemaakt op schalen met een mooie afwerking

NIEUW!

Kunststof & Aluminium

* 4 soorten sauzen: o.a. sate-, en knoflooksaus * Stokbroden geleverd met broodplank, -mes en -mand * Kruidenboter

Ramen en Deuren

* Kunststof borden (2 stuks), mes en vork (1) zware kwaliteit, magnetron bestendig en herbruikbaar

Serres & Overkappingen

* Servetten bedrukt met ons logo

Zonwering & Rolluiken

* R.v.s.gasbbq’s en /of mega pan(nen)

IDEALE ZONWERING

voor uw terras

Ook te monteren onder bestaande constructies en leverbaar met een uitval tot 6 meter.

* Gasverbruik (zit dus bij de prijs in !!) * Brengen à 15,- en halen à 15,- is in de meeste gevallen mogelijk in overleg

Glassystemen

* Het afhalen van uw BBQ bestelling kan op zondag. (Is echter alleen mogelijk in HEERDE)

Horsystemen

* Schoonmaken bbq’s en pan(nen) tegen vergoeding van 15,- p/st.

U hoeft alleen nog voor het drinken te zorgen, de rest regelen wij voor u !!!

Speciale aktieprijs p.p.

Wij hebben in de verhuur 3 gloednieuwe koelaanhangers !

10

Bij minder dan 20 pers. berekenen wij 11,98 p/p, actie geldig t/m okt. 2010

98

EEN BEZOEK MEER DAN WAARD!

MAAK VAN UW WOONKAMER EEN PRACHTIGE TUINKAMER

,

Europaweg 15 Heerde Telefoon 0578 - 69 11 69

www.inno-top.nl

Slagerij van Guilik MA. GESLOTEN, DI T/M DO 13.15 - 17.30, VRIJ 10.00 - 17.30 ZAT 10.00 - 17.00, BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN OOK OP AFSPRAAK

Tel. 038 - 4217437

www.slagerijvanguilik.nl

info@bonislagerzwolle.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 6

Nordic Walking en wandeltocht

Bezoek dahliatuin voor mantelzorgers HEERDE- Donderdag 12 augustus geeft de Dahliavereniging Heerde mantelzorgers in de gemeente Heerde de gelegenheid om hun tuin te bezichtigen. Er zal uitleg gegeven worden over de vele soorten dahlia’s die er in de tuin zijn. Heeft u belangstelling om hierbij aanwezig te zijn, dan kunt u zich aanmelden bij De Plu Heerde, tel. 0578- 699500

of via info@depluheerde. Om 13.30 uur wordt u ade Kamperzijweg 11 te Heerde. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk of wilt u graag deelnemen aan activiteiten voor mantelzorgers neem dan contact op. Elke donderdagochtend kunt u vrijblijvend bij Hanzeheerd Brinkhoven binnenlopen tussen 9.30 en 11.00 uur voor contact met De Plu.

Fietsexcursie Hoenwaard WAPENVELD – Het comité molen de Vlijt heeft voor zaterdag 14 augustus een fietsexcursie naar de Hoenwaard en de uiterwaarden langs de IJssel op het programma staan. Deze staat onder leiding van Ben en Greet Landman. Eerder dit jaar namen zij fietsers mee op een weidevogelexcursie, nu staat een tocht door de Hoenwaard en het uiterwaardengebied op EPE– Op zaterdag 21 augustus vindt de 6e AV Cialfo Nordic Walking en Wandeltocht plaats in de mooie natuur van de gemeente Epe. Men kan kiezen uit twee afstanden: 10 km en 20 km. De organisatie is in handen van atletiekvereniging Cialfo uit Epe. Tussen 9.00- 10.00 uur kan gestart worden voor de 20 km en van 9.00- 11.00 uur voor de 10 km vanaf het atletiekcomplex van AV Cialfo op het sportpark de Wachtelenberg aan de Grintgroeveweg te Epe. Deze tocht is bedoeld voor alle Nordic Walkers en wandelaars. Er is bewust gekozen voor twee afstanden. Wie enige ervaring heeft, kiest de lange

route van 20 km en voor wie dit net te veel is, de korte route van 10 km. De routes gaan over bospaden en zandwegen. ‘Langs heidevelden, grafheuvels, schaapskooi, Pluizenmeer, Haelberg (uitkijktoren)’. De Nordic Walkers komen hoofdzakelijk in de natuurgebieden De Renderklippen, De Dellen en de Eper gemeentelijke bossen. Inschrijving kan op de dag zelf bij de start op het atletiekcomplex van AV Cialfo aan de Grintgroeveweg te Epe. Uiterlijk om 15.00 uur worden alle deelnemers weer terug verwacht op het atletiekcomplex. Het is uiteraard geen wedstrijd, meer een sportieve natuurbele-

Inbraak woning EPE- Bij een woning aan de Tongerenseweg in Epe is er ingebroken. Het is nog niet duidelijk of er iets is weggenomen. De inbraak werd maandagmiddag 2 augustus ontdekte en gemeld. Men is de woning binnen gekomen door een deur te forceren. De politie heeft de inbraak in onderzoek. De kans op woninginbraken kunt u verkleinen door goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Laat u eens voorlichten door een erkend vakman. Uiteraard zorgt u voorvoldoende

verlichting rondom huis en geeft u inbrekers geen kans: laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is. Losliggende ladders of opstapjes: zet ze binnen of leg ze vast. Waardevolle spullen bewaart u zoveel mogelijk achter slot en grendel. Laat niet iedereen op internet weten dat u in een bepaalde periode op vakantie bent. Het zijn immers niet alleen vrienden die deze aankondiging lezen. Meer tips en informatie vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

Puzzeltocht voor baas en hond

vingstocht. Je kunt op een plezierige manier sportief actief zijn in de bossen. Als je geluk hebt, kun je tijdens de tocht wild tegenkomen, zoals wilde zwijnen, reeën en edelherten. De route is aangegeven en daarnaast krijgt iedereen een routekaart mee. De kosten bedragen: 5 euro per deelnemer en daarvoor krijgt men tevens een kop koffie/thee, een versnapering onderweg met iets te drinken en een aandenken. Voor inlichtingen: e-mail: nwtocht@avcialfo.nl of kijk op website van www.avcialfo. nl . Kleedkamers en douches zijn beschikbaar. Deelname is geheel op eigen risico.

je viervoeter is er ook een lekkere snack en voldoende water aanwezig. Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden. De wandeling begint om 11.00 uur, verzamelen vanaf 10.30 uur bij het Zwolse Bos op de parkeerplaats aan het eind van de Wapenveldseweg (zandpad, zij’straat’ van de Groteweg). Een routebeschrijving is te vinden op www.okidoggy.nl. Neem familie, vrienden en kinderen mee, iedereen is van harte welkom. Zet deze datum vast in je agenda en meld je aan via info@okidoggy.nl of bel, tel. 06– 10936503.

Op pad in Oene

Mixtoernooi Epétanque EPE- Elke donderdagavond vanaf april tot en met oktober is er bij Jeu de Boulesclub Epétanque aan de Leenhofweg 27 te Epe een mixtoernooi. Op deze avond kan iedereen een balletje meegooien. Aanvang 19.15 uur, inschrijven tot 19.00 uur, kosten 1,50 euro. Uitslag mixavond 5 augustus: 1e Nel v Hullestein ‘t Harde 3 gewonnen + 28 punten; 2e Willem Kloezeman Epétanque 3 gewonnen + 25 punten; 3e Bé Steenbergen ’t Harde 3 gewonnen + 22 punten; 4e Matty Beers Epétanque 3 gewonnen + 16 punten; 5e Hans Thijssen Hattem 3 gewonnen + 5 punten; 6e Serge v Hamond ’t Harde 2 gewonnen + 14 punten; 7e Frans Beers Epétanque 2 gewonnen + 14 punten. De wedstrijdleiding en prijsuitreiking werd verzorgd door Maaike v.d.Vaart.

Tv Hattem

HATTEM- Op zondag 5 september organiseert Hondenschool Okidoggy als aftrap voor het nieuwe cursusseizoen een puzzeltocht voor baas en hond. Je baant je al puzzelend een weg door het Zwolse Bos. Voor je hond een ontspannen wandeling, maar voor jou is het goed opletten geblazen. Je mag natuurlijk geen enkel stukje van de puzzel missen als je de felbegeerde prijs is de wacht wilt slepen. Natuurlijk wordt er ook voor de innerlijke mens gezorgd. Tijdens de puzzeltocht zal er koffie en thee zijn en uiteraard iets lekkers. Voor

het programma. De excursie start om 9.00 uur vanaf Vrieze’s Erfgoed aan de Groteweg 54 inWapenveld en zal circa drie uur duren. Deelname kost 2,50 euro per persoon. En nu het pruimenseizoen begint, zijn er vanaf zaterdag 14 augustus ook weer pruimen te koop in de Streekwinkel. Voor meer informatie is er de website www.molendevlijtwapenveld.nl.

HATTEM- Onderwerpen voor de nieuwe uitzending van TV-Hattem vanaf 13 augustus: Deze weken heeft TV-Hattem zomerprogrammering. Reisverslagen van Fantasy Productions. Dit keer gaat de reis naar Kenia. Het eerste deel start in Nairobi. Vanaf deze hoofdstad van Kenia reizen ze naar het eerste nationale park van Kenia Samburu genaamd. Naast vele dieren komen de reizenden hier ook de lokale Samburu stam tegen. Uitzendtijden en onderwerpen: zie teletekst pagina 260. Iedere week zendt TV-Hattem haar Hattem-Journaal uit: van vrijdag t/m donderdag om: 15.00, 19.00 en 22.00 uur. TV-Hattem en tekst-TV zijn te vinden via het plaatselijke kabelnet van Ziggo op kanaal 7 (frequentie 189.25 MHz) en via het internet d.m.v. de live streaming of ‘uitzending gemist’ op www.rtvhattem.nl.

OENE- “Op Pad in Oene” is een succes geweest. Ook de tweede dinsdag werd goed bezocht. Bij café Dorpszicht waren oude ambachtslieden aan het werk te zien. Bezoekers konden kijken hoe een midwinterhoorn werd gemaakt en er was een wilgen vlechter aanwezig. Ook gaf de hoefsmid een demonstratie hoe hij een paard van nieuwe hoeven voorziet. Steven Post van Dorpszicht is tevreden: “Het ging perfect.

Het was gezellig druk. Naar mijn idee waren het geslaagde dagen. Het weer was goed en het terras zat goed vol.” Deelnemende bedrijven waren Sari, Imkerij de Bijenboer, Aardbeientuin Bronsink, De Oener Keramiek Boerderij, Zorgboerderij de Passerel, J&J Glas-kunt, de Oener Kijktuin, Korenmolen Werklust, De Witte Pimpernel Creatie & Decoratie, Cafe-Restaurant Dorpszicht en de Oener Kerk.

AMI Kappers Epe viert feest EPE- Het is alweer vijf jaar geleden dat AMI Kappers een vestiging aan de Sternpassage 13 te Epe startte. En wie jarig is viert feest. Het team is in feeststemming. “Dit vijfjarig jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan”, vertelt bedrijfsleidster Marleen. “We hebben een leuke actie voor onze klanten. Na een behandeling kan een klant draaien aan het jubileumrad. Hiermee bepaalt de klant zelf de korting op een behandeling. De actie loopt van maandag 23 augustus tot zaterdag 28 augustus. Bij AMI Kappers kun je terecht voor trendy kapsels tegen een vriendelijke prijs. AMI Kappers creëert ieder jaar haar eigen haarmodelijn. Hierin zijn alle medewerkers ook getraind. Marleen vertelt: “Onze haarstylisten

adviseren graag bij het creëren van die styling die de klant wenst. Je bent altijd welkom bij ons, ook zonder afspraak. Op vrijdag is de salon tot 21.00 uur geopend”. Na een bezoek aan AMI Kappers ontvangt iedere klant een gratis glossy; IVY Magazine. Hierin staan diverse reportages op het gebied van mode, beauty en lifestyle. Een trendy magazine, voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste trends. AMI Kappers Epe, Sternpassage 13, Epe. Openingstijden: maandag: 8.3017.00 uur; dinsdag: 8.30-17.30 uur; woensdag: 8.30-17.30 uur; donderdag: 8.30-17.30 uur; vrijdag: 8.3021.00 uur; zaterdag: 8.30-16.00 uur. Met of zonder afspraak, bij AMI kappers is de klant altijd welkom.


COMPANJ RIPHAG makelaars

EN

SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 27

● ● ● ●

Sierhekwerk Inrijpoorten Gaasafrastering Vrijdragende schuifpoorten ● Spijlenhekwerk ● Automatische bedieningen, intercom

anwezig ! Showroom a Wij zijn hier zaterdags van 10:00 – 13:00 uur. Wilt u een afspraak maken buiten deze tijden, dan graag bellen voor een afspraak.

Altijd de scherpste prijzen !

Mussenkampseweg 11-I, 8181 PJ Heerde tel. 0578-616055. www.galvahekwerk.nl info@galvahekwerk.nl

OOG VOOR UW BELANG KIJKMIDDAG GEERSTRAAT 41 TE VAASSEN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2010 TUSSEN 15.00 UUR EN 18.00 UUR KUNT U VRIJ ROND KIJKEN

Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Heerde, Elburgerweg 17 -Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

VRAAGPRIJS

Ben jij de verkoopster die wij zoeken? Ben jij spontaan, gemotiveerd en wil jij ons team komen versterken voor ong. 40 uur?

Richt dan je reactie aan:

Slagerij G . ter Weele & Zn.

U kunt uw storingen 24 uur per dag doorgeven via internet

www.kerselektro.nl U kunt uw storing ook overdag telefonisch doorgeven: 0578 - 69 67 29

Voor een snel effect bij een defect! vof Kers Elektro Reparatie Service Beatrixweg 5 Heerde / Hoorn Tel.: 0578 - 696729

Reparatie van: ● witgoed ● inbouwapparatuur ● huishoudelijke apparaten Verkoop van onderdelen

Bewaar deze advertentie op uw prikbord!!!

Kers Elektro Reparatie Service

Houtweg 8 - 8167 PL - Oene Tel: 0578-641205 info@slagerijterweele.nl

VRAAGPRIJS

€ 695.0000 KK

-Luxueus appartement in “Heerderhagen” -Woonoppervlakte c.a. 105 m2, 2e verdieping. -Woonkamer met schuifpui naar royaal balkon -Rante slaapkamer met badkamer -Open keuken met diverse inbouwapparatuur.

VRAAGPRIJS

€ 695.0000 KK

Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Heerde, Elburgerweg 17 -Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

VRAAGPRIJS

€ 695.0000 KK

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof. -Zeer fraaie semi-bungalow.

VRAAGPRIJS

€ 695.0000 KK

-Luxueus appartement in “Heerderhagen” -Woonoppervlakte c.a. 105 m2, 2e verdieping. -Woonkamer met schuifpui naar royaal balkon -Rante slaapkamer met badkamer -Open keuken met diverse inbouwapparatuur.

VRAAGPRIJS

€ 695.0000 KK

Vrijstaande woning met bijgebouw en grote schuren. Gelegen op een prachtige locatie. Geschikt als kavel voor NIEUWBOUW na sloop of totale renovatie. al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op het gebied van

Voor meer informatie en voorwaarden NIEUWBOUW, informatie bij de makelaar. Perceeloppervlakte 7517 m2.

Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Wapenveld, Assendorperstraatweg 17 Heerde, Elburgerweg 17

HUIZ

EN WON EN PROJECT EN

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof.

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof. -Zeer fraaie semi-bungalow.

-Luxueus appartement in “Heerderhagen” -Woonoppervlakte c.a. 105 m2, 2e verdieping. -Woonkamer met schuifpui naar royaal balkon -Rante slaapkamer met badkamer -Open keuken met diverse inbouwapparatuur.

De grote schuren (ca. 12 x 13,5 m en 32 x 9 m) zijn aan onderhoud onderhevig maar bieden veel mogelijkheden.

VRAAGPRIJS

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16

www.rienpool.nl

€ 695.0000 KK

-Zeer fraaie semi-bungalow. -Met garage, carport en prachtige tuin. -De woning is onderarchitectuur uitgebouwd. -Alle ramen, kozijnen en deuren zijn van kunsstof. -Zeer fraaie semi-bungalow.

€ 695.0000 KK

VRAAGPRIJS € 695.0000 KK VRAAGPRIJS € 695.0000 KK Zeer scherpe vraagprijs: € 385.000,— KK

8161 EA Epe 8181 HR Heerde

0578 - 614105 0578 - 692532

www.companjenriphagen.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 8

Jubileum schapenkeuring Ermelo

Oude ambachten op Hooifeest

ERMELO- Zaterdag 14 augustus wordt in Ermelo de 35ste schapenkeuring gehouden voor Witte en Blauwe Texelaars. Er worden ongeveer 375 dieren verwacht. De keuring wordt gehouden in manege Veluws Ros, Fazantlaan 8 te Ermelo en begint om 09.30 uur. Deze schapenkeuring wordt jaarlijks georganiseerd door District “Veluwe” van het Nederlands Texels Schapenstamboek (NTS) op de 2de zaterdag van augustus, samen met de vereniging “Texelaar Promotie Midden-Nederland”. Ook dit jaar zal hier weer de Nationale keuring van Dassenkop-Texelaars zijn, een Texelaarsoort die nog maar enkele jaren bestaat. Het is

Petanque

WAPENVELD- Tijdens het Hooifeest in Wapenveld waren er oude ambachten te bewonderen zoals manden vlechten, potten bakken en kant-

Aanhoudingen APELDOORN/HEERDE- De politie heeft een onderzoek afgerond naar de gewelddadigheden in een woning aan de Germanenlaan in Apeldoorn waarbij de twee bewoners en een logé met fors geweld werden mishandeld. De bewoners, een 25-jarige man en zijn 24-jarige zus werden per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft intussen zes mannen in de leeftijd van 22 tot 30 jaar als verdachten aangehouden. Drie van hen zitten nog in voorlopige hechtenis. Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag 20 juni jl. Rond

klossen. Helaas was het weer niet echt ideaal zodat een paraplu niet mocht ontbreken. Ook konden boekenliefhebbers iets van hun gading vinden. middernacht kwamen de vijf mannen de woning binnen. Er werden diverse vernielingen in de woning aangericht en de aanwezige broer en zus zijn mishandeld. Ook een 21-jarige logé en een te hulp geschoten buurman zijn mishandeld. De slachtoffers kenden enkele verdachten. De gewaarschuwde politie trof de verdachten niet meer aan. Een uitgebreid onderzoek werd direct opgestart en nog diezelfde nacht kon de politie een 22 jarige verdachte uit Apeldoorn op straat aanhouden. Op maandag volgde de aanhouding van een 30-jarige Apeldoorner en een 26-jarige man uit Klarenbeek.

Kinderen sprongen rond in het springkussen of genoten van een suikerspin. ’s Avonds was het genieten van muziek en werkte het weer ook beter mee.

HATTEM- Drie toernooien werden afgelopen week op het boulodrôme van Hattem Petanque gespeeld. Op maandagavond waren twintig spelers aanwezig en op het wekelijkse dinsdag toernooi kon de wedstrijdleiding 28 spelers inschrijven. Het Bultmantoernooi op de woensdagmiddag had een bezetting van 24 spelers. Uitslag maandagavond: 1e Gerrit Hoogers, 2e Mariska

een wedstrijd en een show, waarbij de schapen met elkaar vergeleken worden en de beste met een kampioenschap bekroond worden. Tevens is het een ontmoeting tussen stamboekfokkers van witte en blauwe Texelaars en belangstellenden. Maar ook schapenhouders uit de regio kunnen hier goed terecht voor het kopen van een ram ter verbetering van hun eigen kudde. De beste stamboekschapen uit de regio zullen hier worden tentoongesteld, zelfs dieren met grote bekendheid, want vele prijzen op landelijke fokdagen gingen de laatste jaren naar de Veluwe. Ook voor vakantiegangers is dit een leuk dagje uit. Landman, 3e Dini Eleveld, 4e Luc Eleveld, 5e Gerrie Keijl. Uitslag dinsdagavond: 1e Gerard Zijlstra, 2e Coby Zijlstra, 3e Jeroen Bakker, 4e Maaike Septer, 5e Ton Visser, 6e Luc Eleveld, 7e Louis van der Horst. Uitslag Bultman toernooi: 1e Coby Zijlstra, 2e Maaike Septer, 3e Ben Kort, 4e Gerrie Keijl, 5e Martin van Huffelen, 6e Nanny Muller, 7e Ina Noordhof, 8e / 9e Aly van Oene / John Keijl, 10e Henk van Holst.

Open dag sv Epe

Zomeravond pannenkoekentocht HEERDE- Op woensdag 18 augustus organiseert Wandelsportvereniging “Blijf Fit” weer haar jaarlijkse Zomeravondwandeltocht, die zich mag verheugen in een per jaar toenemend aantal deelnemers. De routes lopen door aantrekkelijke natuurgebieden als Kamperklippen, het Zwolse Bos en de Tonnenberg, waar door vrijwilligers van “Blijf Fit” voor de wandelaars grote stapels pannenkoeken worden gebakken en waar ook drankjes te verkrijgen zijn, alles voor zeer schappelijke prijzen. De routes zijn ook bijzonder geschikt voor Nordic

Walkers. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro, een herinneringsmedaille is verkrijgbaar tegen kostprijs. Leden van een wandelsportbond of van een erkende wandelsportvereniging genieten een korting. Startlocatie is de kantine van Voetbalvereniging Heerde op Sportpark Molenbeek, Veldweg 1A, 8181 LP Heerde. De starttijden zijn als volgt: 15 km van 17.00 tot 17.30 uur; 10 km 17.00- 18.30 uur; 5 km 17.00- 18.45 uur. Voor eventuele verdere inlichtingen kan men bellen: 038- 4479476 of 038- 4479095. WSV “Blijf Fit” wordt gesponsord door de Rabobank Noord Veluwe.

EPE- Traditiegetrouw staat aan het begin van het seizoen de open dag van sv Epe weer op het programma. Dit jaar op zaterdag 14 augustus. De open dag is het

Open avond ‘De Lofstem’

moment voor nieuwe jeugdleden en natuurlijk hun ouders om kennis te maken met sv Epe. Maar daarnaast is het ook voor de eigen jeugdleden de start van het nieuwe seizoen. De spelers zien op deze dag hun nieuwe teamgenoten, leiders en trainers. René van der Laan, voorzitter van het jeugdbestuur, legt uit hoe de open dag er voor dit seizoen uit gaat zien. “We beginnen voor de jeugd van 4 tot en met 12 jaar ’s ochtends om 9.00 uur met een spelcircuit. Daarnaast is er natuurlijk koffie voor de ouders. Verder hebben we een informatiestand ingericht met daarin alle informatie over het voetbal-

len bij sv Epe.” ’s Middags is het tijd voor de oudere jeugd, de C-, B- en A-jeugdteams van 12 tot en met 18 jaar. Zij spelen onderling een aantal partijtjes, waarbij kennismaken met het nieuwe team en de leiders en trainers voorop staat. “Doorgaans zijn dat jongens en meiden die al wat langer bij sv Epe voetballen. Maar iedereen die dat nog niet heeft gedaan en het eens willen proberen is natuurlijk ook van harte welkom. Zij worden op deze middag bij een team ingedeeld en kunnen kennis maken met het spel en de vereniging. Meer informatie is te vinden op www.svepe.nl.

Pitch en Putt

EMST- De Chr. gem zangvereniging de Lofstem gaat na een periode van rust weer beginnen, met het instuderen van nieuwe liederen. De Lofstem staat onder de enthousiaste leiding van Henk van der Maten uit Heerde.

Het koor heeft als doelstelling het evangelie van Jezus Christus uit te dragen. Er staan voor dit seizoen weer allerlei activiteiten gepland, waaronder het traditionele kerstconcert op 18 december. Houdt u van zingen, kom dan vrijblijvend

naar de open repetitie avonden op de maandagen 23 en 30 augustus om 20.00 uur in de Hoeksteen achter de Emster kerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secr. H. Dijkamp tel: 0578-662684.

HEERDE- De uitslagen van de Keet van Heerde Pitch en Putt competitie. Stableford competitie met vier 2e plaatsen: 1e plaats Martijn Timmerman 50 slagen, 46 stablefordpunten, 10 competitiepunten. 2e plaats Evert Driessen 55 slagen, 39 stablefordpunten, 9 competitiepunten. 2e plaats Robert Veldkamp 55 slagen, 39 stablefordpunten, 9 competitiepunten. 2e plaats Tom Hutter 71 slagen, 39 stablefordpunten, 9 competitiepunten. 2e plaats Johan Bosch 50 slagen, 39 stablefordpunten, 9 competitiepunten. Tussenstand Stableford: 1e plaats Martijn

Timmerman, 103 competitiepunten. 2e plaats Melvin Slaats, 92 competitiepunten. 3e plaats Klaas van Dijk, 88 competitiepunten. Tussenstand Strokeplay: 1e plaats Ralph Grinwis, 143 competitiepunten. 2e plaats Melvin Slaats, 139 competitiepunten. 3e plaats Maarten Lubbers, 93 competitiepunten. Voor de volledige uitslag kunt u gaan naar onze websitewww.nppb.nl en ga daar naar het kopje uitslagen. Bent u ook geïnteresseerd in het spelletje Pitch en Putt, kom gerust langs en vraag meer informatie. Bellen kan natuurlijk ook, tel. 0578-692034.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 29

Veluwse Metaal Recycling AMMIE DE VRIES voor particulieren, verenigingen, handelaren en bedrijven Hammerstraat 1. 8161 PH Epe / Tel: 06-53212602 / B.G.G: 06-51289812 E-mail: v-m-r.ammiedevries@hotmail.com

HĂŠt adres voor inleveren van al uw oud

Openingstijden:

ijzer en metalen tegen scherpe prijzen. Tevens plaatsing van gratis container

ma.

voor bedrijven en verenigingen. Bel of

di. t/m vrij. 09:00 uur - 17:00 uur

kom gerust eens langs!

zat.

gesloten 08.00 uur - 12:00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 10

Van Norel 25 jaar hoofdsponsor sv Epe

Kozakkenconcert VEESSEN- Indien de weersomstandigheden het toelaten, geeft Muziekvereniging VIVO uit Veessen op zaterdag 21 augustus een “Kozakkenconcert” nabij de haven van Hotel Restaurant IJsselzicht te Veessen. Al enige jaren vindt dit buitenconcert plaats door de actieve muziekvereniging VIVO uit Veessen. Iedereen kan dit “Kozakkenconcert” gratis bijwonen en luisteren naar de muzikale klanken van de Veessense vereniging die

een hele prominente rol inneemt bij de Veessense bevolking. Het concert is van 14.00 uur tot 15.00 uur op het terrein nabij de haven van Hotel Restaurant IJsselzicht aan de IJsseldijk te Veessen. Tevens is het een mooie gelegenheid om een rondje te maken met het Kozakkenveer. Voor 1 euro kunt u meevaren op het populaire Kozakkenveer dat nog dagelijks vaart van 9.30 uur tot 17.30 uur tot 1 oktober.

Verdachte aangehouden

Foto: Hans van Norel, directeur Van Norel Bouwgroep, bekijkt een fotocollage met hoogtepunten uit 25 jaar sv Epe

EPE- Van Norel Bouwgroep begint de komende voetbaljaargang aan het 25e seizoen als hoofdsponsor van sv Epe. En of het nu goed of minder goed ging met de vereniging in deze 25 jaar: het hoofdsponsorschap is door de bouwgroep nooit ter discussie gesteld. Onlangs verraste het bestuur van sv Epe, in de persoon van voorzitter Hans Vagevuur, directeur Hans van Norel met een aantal cadeaus. “Op deze wijze en met deze cadeaus willen wij onze waardering uitspreken. Als bestuur weet je hoezeer een vereniging is gebaat bij rust en stabiliteit. Het feit dat we nooit hoefden te praten over dat sponsorschap zorgt voor de broodnodige rust. Daarnaast waarderen we het ten zeerste dat Van Norel sponsort, onafhankelijk van de resultaten van je eerste team. En juist daardoor lijkt die sponsoring bijna een vanzelfsprekendheid, maar dat is allerminst het geval. 25 jaar hoofdsponsor is

een heel opmerkelijke prestatie.” “Die resultaten zijn inderdaad nooit een eerste reden geweest om te sponsoren. Sv Epe is een vereniging die positief bekend staat in deze regio en daaraan verbinden we graag onze naam”, aldus Hans van Norel. “Dat neemt niet weg dat het natuurlijk wel prettig is, wanneer het goed gaat. Dat zorgt ook voor ons voor meer publiciteit. En publiciteit is natuurlijk wel een van de redenen om te sponsoren. Overigens moet ik eerlijk zeggen dat mijn vader ooit

is begonnen met de sponsoring. Ik heb het weliswaar voortgezet, maar een groot deel van de eer komt hem dus toe.” Volgens Van Norel ligt het voor de hand, dat je als bedrijf ook het verenigingsleven sponsort. “Als het goed gaat met je bedrijf, dan mogen anderen daar ook profijt van hebben. Bovendien hebben we hier in het bedrijf meerdere mensen werken, die nauwe contacten hebben met sv Epe. Dat was 25 jaar geleden al zo, maar nu nog. Ook wat dat betreft is er een nauwe band.”

De politie heeft de fietser aangehouden. De man bleek een fles drank en twee scharen bij zich te hebben die van diefstal afkomstig waren. De scharen kwamen van de supermarkt en de fles drank van een slijterij. De man is overgebracht naar het politiebureau. Tijdens het onderzoek bleek de man in een winkel een tas te hebben achtergelaten met spullen die hij daar gestolen had. Deze zijn aan de winkelier teruggeven. De politie maakt proces-verbaal op.

Kuychi en Vemde reis naar Spanje

Oud papier EPE- Bij atletiekvereniging Cialfo in Epe staat een oud papier container voor haar maandelijkse oud papier actie. De container staat er deze maand van maandag 16 augustus t/m zondag 22 augustus. De container staat op de parkeerplaats aan de Grintgroeveweg naast de

ingang van de atletiekbaan op sportpark De Wachtelenberg. De opbrengst zal gebruikt gaan worden voor de renovatie van de keuken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerhard Stegeman, tel. 06-30403208 of kijken op www.avcialfo.nl.

Historische wandeling door de Steeg

DE STEEG/HEERDE- Woensdag 8 augustus brachten de deelnemers aan het zomerprogramma van Bintwerk een bezoek aan het historische dorp de Steeg. Dit is een van de dorpen van de gemeente Rheden, gelegen tussen de IJsselvallei en

VAASSEN- De politie heeft maandag 2 augustus een 22-jarige man uit Vaassen aangehouden. De man wordt ervan verdacht verscheidene winkeldiefstallen te hebben gepleegd bij winkels aan de Kosterstraat in Vaassen. De politie kreeg omstreeks 18.00 uur de melding dat winkelpersoneel van een supermarkt aan de Kosterstraat achter een vluchtende winkeldief aan zat. Agenten zagen op de Laan van Fasna een man fietsen achtervolgd door de supermarktmedewerker.

het Nationaal Park Veluwezoom. Op de plek van het tegenwoordige gemeentehuis stond hotel “de Engel”. Daar verbleven met regelmaat bekende Nederlanders, zoals Wim Kan en Simon Carmiggelt, voor wie tegenover het gemeentehuis

een standbeeld is geplaatst. Deze informatie en nog vele boeiende verhalen kregen de deelnemers te horen tijdens een wandeling geleid door een gids van de Oudheidkundige Kring. Foto’s zijn te zien op www.bintwerk.nl fotoboek.

HEERDE- Evenals vorig jaar organiseert Terri van Ommen van Kuychi Praktijk voor Gezondheid en Welzijn weer een reis naar Spanje en wel van 30 oktober tot 6 november naar Benissa (70 km vanaf Alicante). Deze keer niet alleen, ze benaderde Jos Olde Nordkamp van Reiswinkel Vemde Travel om te vragen of hij er iets in zag om de reis samen te organiseren. Jos reageerde meteen enthousiast en bood aan om de reis ook op zijn site te vermelden onder ‘eigen reizen’. Zeer prettig, want je kunt nu rechtstreeks zaken doen met een vertrouwd reisbureau en daar (online) boeken. Daarnaast valt de reis door deze samenwerking onder de ANVR en SGR garantiefondsen. Deze keer gaat de reis naar het lieflijke hotel ‘Cabalitto de Mar’ in Benissa. Dit hotel kent een bijzondere indeling. De kamers hebben een totaal eigen sfeer. Bijna alle kamers hebben ook een eigen unieke badkamer. Er zijn verschillende terrassen met hangmatten, loungebedden, twee zwembaden, Boeddha beelden, verschillende zitjes, een jacuzzi onder een grote palmboom, twee gezellige huiskamers. De indeling is heel prettig, er zijn veel plekjes waar je je terug kunt trekken, zodat er genoeg privacy is voor wie dat wil. Tijdens deze week zal er aandacht zijn voor lichaam én geest. Eigenaren Sabrina en Pierre zullen gezonde én lekkere voeding op tafel zetten en daarnaast zal er een programma zijn waaraan de

participanten deel kunnen nemen. Zoals de zonnegroet, Pilates, meditaties en wandelingen. Ook is het mogelijk om te genieten van een ontspannende massage. Tijdens het verblijf van de ‘Kuychi & Vemde groep’ zullen er geen andere gasten in het hotel verblijven waardoor de intieme sfeer gewaarborgd wordt. Er worden binnen en buiten verschillende plekken als ‘stilteplek’ en als ‘babbelplek’ gecreëerd. Het is de bedoeling dat de mensen zich vrij voelen en echt (leren) kiezen voor zichzelf. Heeft men behoefte om te babbelen, dan kan dat. Heeft men behoefte om zich terug te trekken in de stilte, dan is dat helemaal goed. Ook staan er gedurende de week een paar excursies op het programma naar o.a. Guadelest met het stuwmeer en een dorpentocht naar de pittoreske dorpjes Calpe, Denia en Althea. Inmiddels heeft zich al een aantal mensen aangemeld waaronder een echtpaar, een moeder en dochter en een single. Minimaal aantal participanten 8. Maximaal 16. Wilt u meer weten? U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor meer informatie bij Terri van Ommen. Bel of mail naar 038-3375000 of terri@kuychi.eu. Website: www.kuychi.eu. Wilt u boeken of de mooie plaatjes bekijken? Kijk dan op www.vemdetravel.nl onder het kopje ‘eigen reizen’ bij de Spanje reis of loop langs bij reiswinkel Vemde Travel in Heerde, Bonenburgerlaan 26, tel 0578-694334.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 211

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig KEUKEN OF

SENCE

ULTRA FRESH

Egyptisch katoen actuele dessins theedoek: 65x65 cm keukendoek: 50x50 cm

2-in-1, normaal of beschadigd haar 400 ml

start+navul 2x400 gram

THEE DOEK

0.89

Elders 1.29 1.49

0.59

1.09

Elders 1.98 2.49

TIP DE MUIS-GOEDENACHT

GECONCENTREERD

STONELOOK

padded kaft 3 titels

Sendil 750 ml universal of color 20 wasbeurten

fake bont 45x45 cm

VERHALEN WAS MIDDEL BOEK Tip de Muis PRENTEN BOEK padded kaft 10 titels

2.19

ZIJDEN

3.95

ROZEN BOEKET 30x20x20 cm 20 rozen

Elders 3.95 4.95

VAAS

BLOEM POT

2.49

silver of old silver 38x22x12 cm

Elders 9.95 12.95

Elders 1.89 2.29

1.25 3.29 bijpassende WOON DEKEN 150x200 cm

12.95

DUBBELPUNTER

NEW BASIC

dik+dun

met capuchon katoen maten 128-176

VILT STIFTEN

0.32

5.95

JONGENS CARDIGAN

S E T/10 Elders 0.79 0.98

CASIO FX-82MS

REKEN MACHINE de schoolrekenmachine

DRACHTEN • IMoleneind ZZ 63a APELDOORN • Maasstraat 14-16 GORREDIJK •IIBrouwerswal APELDOORN • Hofstraat4c 15 HARLINGEN • Kimswerderweg25 50 DALFSEN • Wilhelminastraat

SIER KUSSEN

Elders 8.95 9.95

HEERENVEEN • Molenplein 134-6 DEVENTER • Broederenplein JOURE • Roggemolenstraat 2-4-6 EPE • Hoofdstraat 59 LEEUWARDEN I • Cambuurplein 46-48 HEERDE • Soerelseweg 17

6.95

Elders 11.95 14.95

LIPGLOSS OF

LIPPEN STIFT Maxlips lipgloss: transparant, diverse smaken lippenstift: diverse kleuren

Elders 1.98 3.98

LEEUWARDEN II • Schrans HEINO • Marktstraat 22 93 LEEUWARDEN III • De Centrale NUNSPEET • Stationslaan 25 34 LEMMER•• De Tramweg 6 RAALTE Waag 3

6.95 0.65

S E T/2

SNEEK •I Normandiaplein 7 ZWOLLE • Vechtstraat 18-20 WOLVEGA 1 ZWOLLE II • Sportlaan Assendorperstraat 64-76 kijk ook ook op: op WWW.ACTION.NL Kijk www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 08-08 t/m za. 14-08

Elders 1.98 2.98

OLIVE VOCHT SHAMPOO ONTTREKKER


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 12

Zingen bij To You

Octopus Waterpolo HEERDE- Voor de waterpolo leden van Octopus beginnen de trainingen in de week van maandag 16 augustus. Nadruk van de trainingen in de eerste weken zijn gericht op veel zwemmen om de conditie weer op een goed niveau te krijgen. De teams van Octopus komen uit in de competitie van de KNZB District 2. Octopus speelt in competitieverband met 2 jeugdteams (1x pupillen en 1x jeugd onder 17 jaar) en 2 senioren heren teams. Ook zijn er nog teams actief tijdens toernooien in het District 2 van Gelderland en Overijssel: een minipolo team voor de jeugd van 5 tot 12 jaar die nog weinig ervaring hebben met het spelen van wedstrijden. Deze vorm van competitie is heel laagdrempelig en wordt door de leden altijd heel goed bezocht. Dan heeft Octopus Waterpolo ook nog een “veteranen” team die in de regio verschillende toernooien speelt. Een ervaren team die regelmatig in de

EPE- Dinsdagavond 17 augustus start Interkerkelijk koor To You met de wekelijkse repetitie-avonden in de Regenboogkerk aan de Beekstraat 33 in Epe. De repetities vinden plaats van 20.00 tot 22.00 uur. To You is een niet kerkelijk gebonden, gemengd koor met ruim 80 leden, niet alleen afkomstig uit Epe, maar ook uit de gehele regio. Het repertoire, variërend van populaire tot licht klassieke religieuze muziek wordt ingestudeerd door Henk van der Maten, de dirigent van het

koor. Het komend seizoen verleent To You o.a. medewerking aan verschillende kerkdiensten en hoopt het koor op Palmzondag 2011 (17 april), opnieuw het prachtige Passieoratorium Harvest of Sorrows ten gehore te brengen. Dit keer tijdens een dienst, uitgaande van de gezamenlijke kerken in Vaassen welke wordt gehouden in de H. Martinuskerk aan de Deventerstraat 98. Naast zingen is gezelligheid en het elkaar ontmoeten voor leden van To You belangrijk. Het

koormotto is dan ook: “To You….. een koor naar je hart!”. Nieuwe leden, vooral bassen, zijn van harte welkom. Je bent van harte uitgenodigd om vrijblijvend een repetitieavond bij te wonen. Het begin van het nieuwe seizoen is daarvoor een mooie gelegenheid. Voor meer informatie kun je o.a. terecht op de website www.toyouepe.nl of contact opnemen met Martin Spiering, tel. 0578- 842464 of Gesien IJzerman, tel. 06- 50802687 of via de mail (koor@toyouepe.nl).

Praotstoel

tenkalender aan u door, waarbij ze weer alle uitgaanstips heeft verzameld voor de komende weken. Na 11 uur vindt er een gesprek plaats met de voorzitter van de Commissie Internationale betrekkingen, de heer Kampherbeek, over de contacten tussen Heerde en Balve. Daarna zijn de bestuurders van het Emsterfeest

in de uitzending om met Linda Seinstra en Cor Rorije het programma van het Emsterfeest op 26, 27 en 28 augustus door te nemen. Tussen 9 en 10 is er muziek in het plat in de Speuldeuze en van 10 tot 12 uur is de Praotstoel te beluisteren op Radio 794. Voor meer informatie kunt u kijken op www.radio794.nl.

HEERDE- Tijdens de uitzending van de Praotstoel op zaterdag 14 augustus zal Driesje Osinga vertellen over haar vervolgactie voor ZuidAfrika die op 21 augustus zal plaatsvinden. Een uur eerder dan gewend geeft Hetty Kolkman de evenemen-

Ruitersport

prijzen valt. Het is Octopus gelukt om dit seizoen een team onder 15 jaar in te schrijven, er kunnen nog wat jongens en meisjes bij. Dus ben je voor het nieuwe seizoen op zoek naar een nieuwe uitdagende sport dan ben je in de maand augustus geheel vrijblijvend welkom om het waterpolo te proberen, dit geldt voor alle leeftijdsgroepen die op zoek zijn naar een andere sport. In 2011 bestaat Octopus 40 jaar, en het 1e heren team van Octopus wil proberen om in het nieuwe seizoen kampioen te worden, Octopus 1 is een jong team en behaalde het afgelopen seizoen een knappe 3e plek in de competitie, met de inzet van spelers en trainer moet dit zeker lukken. Overzicht van de trainingstijden: maandag 20.00 21.30 uur heren senioren, vrijdag pupillen 17.45 - 18.30 uur en jeugd 12 t/m 17 jaar 18.30 - 19.15 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met Paul Dijkink 0578-695865 of Ernst Burgmeijer 06-53709093.

Ruif Ballooning steunt het goede doel

Infomix HEERDE- De Kikkerpoel is een zorgboerderij in oprichting en de oprichters zijn dinsdagavond 10 augustus te gast in Infomix. Daarnaast aandacht voor de Witte Tent Week in Oene en zoekt Interkerkelijk koor To You nieuwe leden. Wederom is Randy Schmidt, bekend met traumaverwerking, te gast. Deze keer behandelt hij het onderwerp “herinneringen van vóór je geboorte, kan dat?” Uiteraard ontbreekt Anita van den Berg en haar alter ego ‘Bridget’ ook deze week niet. U hoort dit allemaal op dinsdagavond 10 augustus vanaf 19.00 uur. Radio 794 is te beluisteren via de ether op 106,5 FM en op de kabel op 93,1 FM.

Bingo WAPENVELD- De volleybalvereniging P.S.H. houdt op woensdag 11 augustus een bingo in ’t Spyker aan de Puttersweg 1 in Wapenveld. Aanvang: 19.30 uur.

VAASSEN- Op 28 juli was Ruif Ballooning uit Vaassen één van de 128 ballonteams die geheel belangeloos voor het goede doel de lucht in ging tijdens de Friese Ballonfeesten in Joure. Dit jaar werd het feest voor de 25e keer gehouden. De organisatie besloot daarom iets speciaals te doen. Het was voor het eerst dat er in Nederland tijdens een evenement 128 luchtballonnen de lucht in mochten (normaal mogen er maximaal 35 ballonnen opstijgen), een absoluut Nederlands record. Daarnaast werd er besloten om een actie te houden voor enkele goede doe-

len, namelijk de stichting Spieren voor spieren, de stichting Kind en Brandwond en de stichting Doe een wens. Het speciale was dat alle passagiers kinderen waren die via bovenstaande stichtingen uitgenodigd waren een ballonvaart te maken. Ruif Ballooning kreeg in totaal 4 kinderen toegewezen, twee met een spierziekte en twee met littekens van een brandwond. Het was voor hen een grote wens die nu eindelijk eens uit kwam. Ook voor de piloot en crew was het fantastisch om te merken hoe deze kinderen even niet bezig waren met hun dagelijkse problemen.

Medailles voor leden SKOV

EPE- Wim Schokkenkamp van Wet-ruiters heeft met zijn pony Lady op de Gelderse kampioenschappen een fraaie 2e plaatsA behaald in het Mspringen cat.C. Hij reed deze dag 3 parcoursen met als resultaat dat hij zich nu reservekampioen van Gelderland mag noemen. Wim heeft zich hiermee geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen die het laatste weekend van augustus worden gehouden in Ermelo.

HEERDE- Leden van Skeelerclub Oost Veluwe (SKOV) uit Heerde hebben een nieuwe stap gezet in de geschiedenis van de Nederlandse skeelersport door op het Europese Kampioenschap skeeleren in het Italiaanse San Benedetto de Tronto de eerste gouden medailles binnen te halen voor het Nederlandse mannen skeeleren. De Zwolse Ronald Mulder behaalde de eerste gouden medaille voor een Nederlandse man op een EK op de 500 meter. De tweede gouden medaille werd veroverd op de

marathon door de 26-jarige Ingmar Berga uit Hoogeveen, de 26-jarige uit Hoogeveen is de laatste weken al bijzonder sterk bezig bij de wedstrijden in eigen land en liet nu zien dat hij ook in Europa heel sterk is. De volgende SKOV-leden behaalden zilver: Crispijn Ariëns op de puntenkoers op de weg; Ronald Mulder op de 200 meter op de weg; Michel Mulder op de 500 meter; Bianca Roosenboom samen met Elma de Vries en Manon Kamminga op de 3 km aflossing op de weg; Remon Kwant, Rick

Schipper en Tim Kieftenburg op de aflossing. Brons: Bianca Roosenboom, Elma de Vries, Manon Kamminga en Mariska Huisman; Luc ter Haar en Gerco van de Beek samen met Lars Scheenstra op de aflossingskoers op de piste. In 2011 wordt het EK in Nederland verreden met waarschijnlijk de belangrijkste wedstrijden op de baan in Heerde. Hier zullen met name de Nederlanders hun uiterste best doen om de medailleoogst van dit jaar te vergroten en Nederland aan nog meer medailles te helpen.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 213

De laatste zomerkoopjes

Start v.a. dinsdag 10 augustus

10,-

5,15,25,- 50, -

70% KORTING KORTING

Bonenburgerlaan 10, Heerde. Tel. 0578-693824

Bonenburgerlaan 10, Heerde. Tel. 0578-693824

Bart Pool Installaties Zompweg 10 8181 VX Heerde T. 06 - 514 633 67 F. 0578 - 842173 E. info@bartpoolinstallaties.nl Uw adres voor:

* Loodgieterswerk * Dakwerk

* Zinkwerk * Cv-installatie

www.bartpoolinstallaties.nl

Transportbedrijf

F. EILAND b.v. 8181 LM HEERDE Tel: 0578-691427 of 696269

Voor diverse soorten:

BOSCH BV

Eeuwlandseweg 4 Fax 0578-694322

Ontstopping & Dienstverlening

- Zand - grind - tuinaarde - Grondwerkzaamheden - Afvoeren van bouw- en sloopafval - Puin en tuinafval

Voor uw gemak ook zand en grind in een 1 m³ zak

0578-661693 06-51575954

EMST

• RIOOL ONTSTOPPEN (24-uurs service 7 dgn. p.w.) • RIOOL AANLEG EN REPARATIE • STOEP-, EN GEVELREINIGING • VETAFSCHEIDERS LEGEN EN SCHONEN • CAMERA-INSPECTIE • RIOOL- EN STANKDETECTIE

1e klas warenhuis met 2e hands goederen. Een van de mooiste kringloopwinkels van Nederland! Aalbosweg 41, 8171 MA Vaassen Tel.0578-572998 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.30-17.00 uur Zaterdag van 9.30 - 14.00 uur


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 214

www.plankenvloerveessen.nl

d pen ur o e u g g´s 16.00 a d t er Zat 0.00 to 1 van

WWW.PLANKENVLOERVEESSEN.NL

WERKEN

IN DE REGIO?

Veessen Parketvloeren

DE VACATURES UIT DE REGIO OP EEN SITE!

RUIM ASSORTIMENT; MEER DAN 20 HOUTSOORTEN VOOR IEDER BUDGET EN VOOR ELKE RUIMTE

Showroom Veessen Showroom Veessen (op afspraak) (op afspraak) IJsseldijk IJsseldijk 6767 8194LB LB Veessen 8194 Veessen T 0578-631600 TM 0578-631600 06-53441207 / 06-53235779 0578-629096 MF06-53441207 E plankenvloer@planet.nl 06-53235779 E plankenvloer@planet.nl

VAN TRENDY TOT KLASSIEK, VAN ROBUUST TOT INGETOGEN ADVIES OP MAAT; IN ONZE SHOWROOM OF BIJ U THUIS ZOWEL LEVERING ALS LEGGEN VAN DE VLOER

Vragen over uw gehoor? Ook bij u in de buurt geeft onze hoorspecialist advies.

TEKEN & SCHILDER CURSUS

Iedere donderdagochtend bij Boschman Optiek,

In Heerde

Iedere donderdagmiddag bij Bert Kieft Optiek,

Dorpsstraat 43 in Heerde, telefoon (0578) 69 44 00. Kerkstraat 22 in Hattem, telefoon (038) 444 14 93.Graag bellen voor een afspraak.

Eerst kennismaken? Kom naar de open cursusdag op zaterdag 4 september.

Wat leuk om te horen.

De cursus is bedoeld voor zowel beginners als gevorderden.Het aantal deelnemers per cursus is beperkt tot maximaal 5 deelnemers. U krijgt dus alle ondersteuning en aandacht.

De cursus wordt gegeven op de vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur in het atelier aan de Sprengenweg 7, 8181 NM Heerde. Bij voldoende inschrijvingen en in overleg zijn cursussen op andere dagdelen mogelijk. Info op www.marlieskoster.nl Aanmeldingen voor de open cursusdag via: info@marlieskoster.nl

AUTOBEDRIJF VAN HEUSDEN 10.000 km beurten en reparaties alle merken.

APK keuringstation

TEVENS ROETMETING

Dorperhofweg 4, Epe, tel. 0578-627061

Uw adres voor originele Italiaanse vlees-, vis- en vogelgerechten. In ons restaurant kookt de chef zelf. Onze openingstijden: ‘s Maandags gesloten. Verder dagelijks van 16.30 - 22.00 uur. Zondag van 17.00 - 21.30 uur. (Wij bezorgen ook thuis)

5WGE RENO HELE V ONDER ATIE ÀÀNDAK

Schoonenberg H O O R CO M F O RT www.schoonenberg.nl

Ontwerp Aanleg Onderhoud


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 215

Sale

Verjaardag, teambuilding, buurtfeest of gewoon een onvergetelijk avontuur? Wij bieden: - Waterskien - Wakeboarden - Banaanvaren - Funtubing - Watersportarrangementen

BAD Lingerie Nacht

Wij hebben opstapplaatsen in Fortmond en Veessen.

Kijk voor meer informatie op: www.watersportcentre.nl / tel: 06-22122070

50% www.sistersinlingerie.nl markt 36

epe

NU SUBSIDIE OP ISOLATIEGLAS! De subsidie is

€ 35,-

per m²

minimaal 5 m²

Vraag naar de voorwaarden.

Makelaars & Adviseurs in o.a. agrarisch en landelijk vastgoed • Aan- en verkoop • Taxaties • Bedrijfsverplaatsing • Ruimte voor Ruimte • Projectontwikkeling • (Erf)pachtzaken • Productierechten Uw makelaar in de regio: Gerjan van Apeldoorn Tel: 06 – 26 54 42 44 / 0413 – 33 68 50

WWW.DLVMAKELAARDIJ.NL


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 216

Starters van buiten de regio met een economische binding krijgen eenmalig 24 punten extra wanneer ze meer dan 40 kilometer (enkele reis) tot de grens van de regio wonen.

Spelregels wonen op de NoordVeluwe

Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar Bij toewijzing wordt uitgegaan van het totale belastbare actuele inkomen van de woningzoekende, partner, medebewoners en kinderen. Dit houdt in dat er een schatting wordt gemaakt van het inkomen over 2010. Voor kinderen jonger dan 23 jaar op 1 januari 2010 (en die inkomen hebben) geldt een inkomensvrijstelling van € 4.424,00 per kind. Het inkomen moet door u worden aangetoond. Let op: Uitgegaan wordt van het belastbaar inkomen en dus niet van het netto inkomen!

onomis che binding als u, of uw partner een U heeft een ec economis onomische duurzame arbeidsrelatie heeft in of vanuit de regio. De arbeid moet gedurende tenminste 18 uur per week worden verricht. Doorstromer/starter? Doorstromers: woningzoekenden die een legale zelfstandige woning (huur- of koopwoning) in de regio Noord-Veluwe achterlaten. Starters: alle andere woningzoekenden die niet zelfstandig wonen of een zelfstandige woning buiten de regio achterlaten. Inschrijven Doorstromers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, starters wel. Inschrijven kan vanaf 18 jaar bij iedere deelnemende verhuurder. Inschrijfbewijzen gelden voor de hele regio.

Spelregels Hieronder volgen een aantal spelregels en begrippen die van toepassing zijn op de regionale woningmarkt Noord-Veluwe. Noord-Veluwe Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Binding U komt alleen in aanmerking voor een huurwoning op de Noord-Veluwe als u een binding heeft met een van de geschappelijk e binmeenten in deze regio. U heeft een maat maats chappelijke ding als u: op dit moment ten minste drie jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio, of in de afgelopen zestien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van de regio.

Aantal punten Doorstromers: • 2 punten per maand woonduur: als iemand in een huurwoning woont met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 647,53). • 1 punt per maand woonduur: als iemand in een koopwoning woont of in een huurwoning boven de huurtoeslaggrens. Woonduur: dit is de periode dat iemand in de huidige woning woont. Hierbij zijn bepalend de gegevens zoals die in de GBA in een van de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn opgenomen. Starters: op moment van inschrijven worden 50 punten toegekend en hierna 1 punt per maand inschrijfduur.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning, vul dan deze woonbon of de woonbon op www www..triada.nl volledig en goed 00 uur bij ons binnen zijn. De bon kunt u versturen naar Postbus 56, leesbaar in. De bon moet maandag a.s a.s.. vóór 12. 12.00 8180 AB HEERDE. Alle correspondentie die bij de woonbon wordt ingeleverd, nemen wij niet in behandeling.

Verklaring van gebruikte begrippen zins woning: grondgebonden woning met één of meerengezins zinsw Eenge dere verdiepingen, welke door één huishouden wordt bewoond. Etage woning z onder lift agew zonder lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij geen lift aanwezig is. Etage woning me agew mett lift lift:: niet grondgebonden woning vanaf de eerste etage, waarbij een lift aanwezig is. Boven woning: woning op de eerste etage met als kenmerk enw dat er geen woningen bovenop zijn. Beneden woning: grondgebonden woning met als kenmerk enedenw dat er één of meerdere woonlagen bovenop zijn. Senior en woning: woning bestemd voor senioren. enioren enw Beschikb aar chikbaar aar:: dit is de datum waarop de woning leeg is en normaal gesproken weer opnieuw verhuurd kan worden. Kale huur huur:: dit is de huur zonder de servicekosten. Servic ek osten: dit is het bedrag in de huur wat u aan de verervicek eko huurder verschuldigd bent voor verstrekte diensten. Aanbieding De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met een goede reactie en de meeste punten. Urgentie In acute noodsituaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiervoor is de informatiebrochure “Urgenties bij woningtoewijzing” bij ons beschikbaar. Als er een positieve urgentieverklaring is, kan dit worden vermeld op de woonbon. Urgente woningzoekenden (dus met een urgentieverklaring) krijgen voorrang bij de woningtoewijzing, behalve bij hele populaire woningen. Dit zijn woningen die meer reacties opleveren dan gebruikelijk. Dit verschilt per gemeente: Putten 100 reacties Ermelo: 100 reacties Harderwijk: 110 reacties Nunspeet: 40 reacties Elburg: 35 reacties Oldebroek: 30 reacties Heerde/Hattem/Epe: 40 reacties

1e voorkeur (adres) _______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 2e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 3e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 4e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________ 5e voorkeur (adres) ______________________________________________________ (adv.nr) _______________

Ik heb belangstelling voor de koopwoning aan Borgstuk 38, Epe Registratienummer __________________________________ Ik ben starter, inschrijfdatum: __________________ (dag) ____________________ (mnd) _____________ (jr) Ik werk in ____________________________________ (plaatsnaam) Ik ben doorstromer, bewoningsdatum: ___________ dag) ___________________ (mnd) _____________ (jr) Huidige woning is een

koopwoning

huurwoning, kale huurprijs: € _____________

Urgentie

nee

ja, toekenningsdatum __ (dag) _______ (mnd) __________ (jr)

Aantal verhuizende personen ____ Totaal belastbaar gezinsinkomen per jaar: € ________________________ Naam ___________________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Woonbon

Adres __________________________________________________________________________________________ Postcode/woonplaats ___________________________________________________________________________ Telefoon overdag ______________________________________ E-mailadres _____________________________

Postadres: Bezoekadres:

Postbus 56, 8180 AB Heerde Eperweg 61, Heerde, telefoon (0578) 67 66 66 Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Voor klanten en woningzoekenden: Tel. (0578) 67 66 20, fax (0578) 67 66 67

He egionale huurw oningaanbod Hett rregionale huurwoningaanbod vindt u in he hett Huurmagazine Noor d V eluw e. Noord Veluw eluwe Dit k un atis afhalen op kun untt u gr gratis div er se v er spr eidingspun diver ers ver erspr spreidingspun eidingspuntten.

Naam partner ___________________________________ M/V* ___________ Geboortedatum ______________

Datum ______________________________________________ Handtekening ____________________________ * Doorhalen wat niet van toepassing is.

WK 32

www www..triada.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA 2 17

Actueel woningaanbod van Triada HEERDE, De Wikke 30, Molenkamp 610326 Adv e r t e n tienr ve tienr.. : eengezinswoning oning: woning: Type w omstreeks 15 oktober 2010 Beschikb aar chikbaar aar:: € 577,59 Kale huur huur:: € 5,30 o sten: Servic ek ervicek eko 3 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1966 Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: mooi gelegen hoekwoning in ruim opgezette wijk; de woning wordt gerenoveerd; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 12 en 6 m²; vlizotrap naar zolder; vrijstaande berging; tuin op het noordoosten

C

HEERDE, P ap a v erw eg 4 amp Pap apa erweg 4,, Molenk Molenkamp 610325 Ad v e r t e n tienr ve tienr.. : eengezinswoning Type w oning: woning: omstreeks 8 oktober 2010 Beschikb aar chikbaar aar:: € 499,44 Kale huur huur:: € 5,30 o sten: Servic ek ervicek eko 3 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1959 Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen geen Inkomenseisen: Bijzonderheden: tussenwoning; oppervlakte woonkamer 24 m²; oppervlakte slaapkamers 13, 11 en 5 m²; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het noordoosten

D

VAA SSEN, T an L ohuiz ens tr aat 60 str aat Noor d AAS T.. v van Lohuiz ohuizens enstr traat 60,, Kruger Krugers traat Noord

EPE, Klaverkamp 40, Burgerenk

Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : 610321 Type w oning: woning: eengezinswoning Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 3 september 2010 Kale huur huur:: € 559,87 ek o sten: Servic ervicek eko € 5,30 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1957 Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: in 2003 gerenoveerde tussenwoning; gelegen in een rustige omgeving nabij woonerf; oppervlakte woonkamer 25 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 10 en 7 m²; zolder (12 m²) bereikbaar via vaste trap; tuin op het zuiden

Adv e r t e n tienr ve tienr.. : 610323 oning: woning: Type w etagewoning met lift Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks 7 september 2010 Kale huur huur:: € 460,57 Servic ek o sten: ervicek eko € 21,82 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 3 Bouwjaar ouwjaar:: 1968 Doelgr oep Doelgroep oep//aan aantt al: 1 of meer personen Inkomenseisen: geen Bijzonderheden: hoekwoning op de 1e etage; gelegen nabij scholen en sportvoorzieningen; oppervlakte woonkamer 19 m²; oppervlakte slaapkamers 11, 11 en 8 m²; de woning is in 2005 gerenoveerd; balkon op het noordwesten

C

E

EPE, Borgstuk 38

VAA S SEN, Kruger s tr aat 4 s tr aat Noor d AAS Krugers traat 4,, Kruger Krugers traat Noord Adv e r te n tienr 610322 ve ntienr tienr.. : Type w oning: eengezinswoning woning: Beschikb aar omstreeks 8 september 2010 chikbaar aar:: Kale huur € 930,71 huur:: ek o sten: Servic € 5,30 ervicek eko Slaapk amer s: 3 Slaapkamer amers: Bouwjaar 1947 ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: vrijstaande woning met garage; royale tuin rondom; gelegen op loopafstand van het centrum van Vaassen; oppervlakte woonkamer 26 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 8 en 7 m²; tuin op het westen

Te koop

D

VAA S SEN, C ederho erk enoor d AAS Cederho ederhoff 8, B Berk erkenoor enoord 610324 Adv e r te n tienr ve ntienr tienr.. : eengezinswoning Type w oning: woning: omstreeks 29 september 2010 Beschikb aar chikbaar aar:: omstreeks € 598,06 Kale huur huur:: € 5,30 Servic ek o sten: ervicek eko 3 Slaapk amer s: Slaapkamer amers: 1983 Bouwjaar ouwjaar:: Doelgr oep Doelgroep oep//aan t al: 1 of meer personen Inkomenseisen: eenpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 21.450 per jaar eenpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 20.200 per jaar meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: minimaal € 29.125 per jaar meerpersoonshuishouden vanaf 65 jaar: minimaal € 27.575 per jaar Bijzonderheden: tussenwoning; scholen en sportvelden op loopafstand; oppervlakte woonkamer 28 m²; oppervlakte slaapkamers 12, 12 en 7 m²; royale zolder (21 m²) bereikbaar via vaste trap; de woning wordt gerenoveerd; tuin op het oosten

Goed onderhouden hoekwoning met stenen berging. De achtertuin is op het noord-westen gelegen. Het bouwjaar van de woning is 1970. De woning is bijna geheel voorzien van dubbelglas. Verwarming door middel van CV, Vaillant Combi HR, bouwjaar 2001. Totale perceelsgrootte ca. 154 m². Begane grond hal; trapkast en meterkast; gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje; dichte keuken (8 m²) zonder keukenblok; woonkamer (24 m²). 1 e verdieping Overloop met een vaste kast; 3 slaapkamers (11, 10 en 7 m²), waarvan 2 met een vaste kast; eenvoudige badkamer (3 m²) met douche, wastafel en wasmachineaansluiting. 2 e verdieping zolder bereikbaar via een vlizotrap; ruime zolderkamer met dakraam en CV-opstelling.

VA S TE VERK VERKOOPPRIJS OOPPRIJS:: OOPPRIJS Vrije k oop koop

C

Toege w e z en w oningen: oegew woningen: Plaats

Adres

Woningtype

Ad v e r t . N rr.. ve

Aantal reacties

Aantal Punten

Zonder binding

Heerde

Wilhelminalaan 17

seniorenwoning

610297

24

1052

Triada biedt deze woning te koop aan. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven op de woonbon. Deze moet verder volledig ingevuld worden waarbij u ook moet vermelden of u een doorstromer of starter bent op de woningmarkt.

Epe

Sint Jorisweg 18

benedenwoning

610296

31

1032

Vaassen

Suikerbrink 39

etagewoning zonder lift

610292

9

77

€ 185.000 k.k.

Aanvaarding: in overleg

U hoeft geen binding (maatschappelijk of economisch) te hebben met de gemeente waarin de woning is gelegen. Iedereen kan dus reageren op de woning. Wel is het zo dat kandidaten uit de plaats waar de woning is gelegen, voorrang hebben bij de verkoop. Hierbij komen huurders van Triada die een huurwoning vrijmaken als eerste in aanmerking.

Sneller en gemakk elijk er ? V ul uw w oonbon in op www gemakkelijk elijker er? Vul woonbon www..triada.nl N.b. Aan de gegevens in de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 18

Start Tour for Life

HEERDE- Het is bijna zover. Het team TC Heerde – Van Norel Bouwgroep is klaar om eind augustus te starten met de Tour for Life, de fietstocht ten bate van Artsen zonder Grenzen. De voorbereidingen zijn afgerond. Meer dan drieduizend trainingskilometers zijn gemaakt. De heenreis, reserveonderdelen en volgwagen zijn geregeld. De fietsers overnachten tijdens de tocht in tentjes op campings. Cycletours, één van de hoofdsponsoren van

Tour for Life, zorgt voor de maaltijden en overige verzorging. Wat resteert zijn de ruim 1.200 te fietsen kilometers in acht dagen, over verschillende Alpencols en heuvels in de Vogezen en Ardennen. Het financiële doel van het team, 15.000 euro voor Artsen zonder Grenzen, is ook gehaald. Verschillende sponsoren hebben een bijdrage gedaan, zowel bedrijven als particulieren. Ook heeft het team zelf verkoopacties gehouden. In totaal doen er

Onderzoek afgerond

50 ploegen mee aan de tweede editie van deze fietstocht van Noordwest Italië terug naar Nederland. Het team TC Heerde – Van Norel Bouwgroep bestaat uit de fietsers Kees Dokter, Teun Nooteboom, Thijs Brink, Alex van Dijk, André Webers, Hans Tabak en de begeleiders Lammert Brink en Rinus de Wilde. Voor meer informatie (ook voor het volgen van de ploegen tijdens de tocht): www.tourforlife.nl en www.tcheerde-forlife.nl.

WEZEP- Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft het onderzoek naar het overlijden van de duiker in de Oosterschelde ter hoogte van Zierikzee woensdag 4 augustus afgesloten. Uit de schouw is naar voren gekomen dat de 62-jarige vrouw uit Wezep door verdrinking om het leven is gekomen. De politie heeft de dochter van de vrouw gisteravond in kennis gesteld. Het lichaam is vrijge-

geven en overgedragen aan de familie. Het vermoeden bestaat dat de vrouw na een duik naar 16 meter (hart)problemen heeft gekregen en op eigen kracht naar de wateroppervlakte is gezwommen. Door de golfbewegingen heeft zij vermoedelijk water binnengekregen. Mededuikers brachten haar naar de kant. Reanimatie en inzet van ambulance en traumaheli mocht niet baten.

SEH 8 zoekt spelers

Ledenvergadering

HEERDE- Het achtste team van SEH is voor komend seizoen op zoek naar versterking van hun huidige selectie. Hoewel het op papier het laagste elftal is, betekend dit niet automatisch dat dit qua voetbal ook zo is. Zij hebben een leuke mix qua leeftijd variërend van 20 tot 50 jaar, gaan voor prestatie maar vooral voor plezier en lekker bezig zijn. Zij trainen iedere woensdagavond om 20.30 uur en spelen zaterdagmiddag (meestal) om 14.30 uur competitie. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van dit geweldige team, meld je aan en kom op woensdagavond eens meetrainen om te kijken of het je wat lijkt. Voor vragen en/of aanmeldingen; Hans van Ommen of mail naar jcvommen@zonnet.nl.

EPE- Het bestuur van speeltuinvereniging Jolijt te Epe nodigt hierbij haar leden uit voor een algemene ledenvergadering. Een ieder die belangstelling heeft is van harte welkom. Het oude bestuur zal aftreden en er zal een nieuw bestuur voorgedragen worden. De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 17 augustus. Aanvang: 19.00 uur in het zorgcentrum de Klaarbeek, Scheperstraat 145, 8162 WP Epe.

Superbingo HEERDE- De Supportersvereniging Heerde organiseert op maandag 16 augustus een bingoavond in De Keet van Heerde, aanvang 19.30 uur.

Kindermiddagen Hagedoorns Plaatse

Hennepkwekerij Heerde- In de woning van deze 26-jarige werd een hennepkwekerij aangetroffen met ongeveer 100 planten en onderdelen van munitie. In de woning van de 30-jarige trof de politie een stroomstootwapen en 270 gram henneptoppen aan. Deze goederen werden in beslag genomen. Op 6 juli werden een 25-jarige verdachte uit Heerde en een 26-jarige Apeldoorner aangehouden. Tot

slot kon op maandag 26 juli de laatste verdachte, een 25–jarige man uit Apeldoorn, worden aangehouden. Vijf verdachten werden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Van hen verblijven er nog drie (22, 26 en 26 jaar) in voorlopige hechtenis. Het onderzoek werd uitgevoerd door de recherche van het team Apeldoorn Noord in samenwerking met de recherche van het district Apeldoorn.

Brimos v.v. Hattem Cup 2010

Bedrijfsinbraak HATTEM- In de nacht van woensdag op donderdag 5 augustus is er ingebroken in een bedrijfspand aan de Netelhorst is Hattem. Er is onder andere een laptop weggenomen. Men is binnengekomen door een deur open te breken. De politie heeft de inbraak in onderzoek.

Open dag EZC’84

HATTEM- Op de zondagen 15 en 22 augustus wordt op sportpark ‘t Achterveen wederom voor de 6e keer gestreden om de Brimos v.v. Hattem Cup. Dit jaar doen mee naast de organisator v.v. Hattem 1 de volgende Reserve Hoofdklasserteams: titelverdediger WSV Apeldoorn 2, Rohda Raalte 2 en Alcides Meppel 2. De wedstrijden die aanvangen om 14:00 uur staan onder leiding van KNVB-scheidsrechters Reinier van Leeuwen en Gert Keijl uit Heerde, Berend Rorije uit Wapenveld en Marco Meuwissen uit Zwolle. Op zondag 15 augustus wordt om 12:45 uur geloot wie tegen wie speelt en de 2 winnaars van zondag 15 augustus spelen op zondag 22 augustus tegen elkaar voor de hoofdprijs op het hoofdveld van v.v. Hattem. En uiteraard spelen de verliezers van zondag 15 augustus op zondag 22 augustus tegen elkaar voor de 3e en 4e plaats. Dit jaar zijn er alleen geldprijzen beschikbaar gesteld. De toegang is gratis.

EPE- Op zaterdag 14 augustus start voetbalvereniging EZC’84 het nieuwe seizoen met de jaarlijkse open dag. Alle jeugdleden en belangstellenden in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom om aan de diverse activiteiten mee te doen. De opendag is van 10.00 tot 11.30 uur op het sportpark aan de Kweekweg in Epe.

EPE- De museumboerderij Hagedoorns Plaatse organiseert elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een speciale kindermiddag. Ook afgelopen dinsdag waren er weer ene groot aantal kinderen van de partij die zich in historische kleding hezen en meededen aan de speurtocht door de boerderij.

Zomerfeest in Hattem HATTEM- Nog even en de vakantie is weer voorbij. Maar in de laatste week van de vakantie is er het Zomerfeest georganiseerd door de Vakantie Bijbel Week. Er wordt al een aantal maanden hard gewerkt een spetterend feest in elkaar te draaien. Voor de jongste groep van 4 tot 9 jaar, wordt het weer super gezellig met verhalen, liedjes, knutselwerkjes, natuurlijk de poppenkast en op de laatste dag worden er allerlei spelletjes gedaan. Dit jaar zijn er 3 ochtenden te weten: 17, 18 en 19 augustus van 9.30 tot 12.00 uur. De oudere kinderen van 9 tot 12 jaar zijn welkom op maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 augustus van 19.00 tot 21.15 uur. Hattem’s got Talent. Wat is jouw talent? Laat zien wat je kan bv. balletje hooghouden, zang en dans. Verder een

zeepbaan en vele andere activiteiten. Dit mag je gewoon niet missen. Nieuwsgierig geworden? Kom maar kijken. Speciaal voor tieners van 12 t/m 15 jaar zijn er twee avonden georganiseerd op 19 en 20 augustus van 19.30 uur tot 22.15 uur. Het programma is ook gevuld met leuke dingen. Er komt een spannend bosspel en een leuk stadsspel. Belangrijk is dat je op deze avonden op de fiets komt. Meer er over zeggen zou te veel verklappen, kom dus maar langs. Dit jaar is het zomerfeest in de witte tent bij de Leemcule. De avondgroepen fietsen gezamenlijk terug naar het zwembad. Schrijf het daarom alvast op de kalender “Het Zomerfeest”van 16 t/m 20 augustus. Voor meer inlichtingen kunt u bellen met, tel. 038- 4449403 of 4441610.

Daarnaast konden ze allerlei spelletjes spelen zoals blik gooien en koe melken en werd er in de varkensschuur druk geknutseld. Deze kindermiddagen worden nog gehouden op de dinsdagmiddag 10, 17 en 24 augustus. Ouders kunnen in die tijd de tentoonstelling over merklappen in het Veluws Streekmuseum bekijken. Deze tentoonstelling is onlangs geopend en bevat een bijzondere collectie merklappen, herinneringsdoeken, rode-schoollappen en stoplappen.

Molenbeektoernooi HEERDE- Op donderdag 12 augustus wordt het Molenbeektoernooi gehouden op sportpark Molenbeek. Om 19.00 uur staan de wedstrijden Heerde – Oene en WZC-VEVO op het programma. Op zaterdag 14 augustus wordt om 18.00 uur voortgezet met de strijd om de 3e en 4e plaats en de finale.

Dè winkel met een verhaal voor de origineelste cadeaus en de (h)eerlijkste food-artikelen. Wereldwinkel Heerde, Dorpsstraat 55A Voormalig koetshuis achter Villa Jacoba. De Wereldwinkel, er gaat een wereld voor u open!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 219

topVoordeel 10.99 7.99 LITER 70cl

9.99 LITER

7.99 70cl

Tierra del Fuego Maule Valley, Chili () #$#!# %!$' "#,%$&+

20.99 LITER

15.99 70cl

12.99 LITER

9.99 70cl

E XCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

75 cl per fles 5.49

EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

6 flessen voor

Bols

Jonge Jenever

99

LITER

10.

99

  

W W W.UW TOPSLIJTER.NL

  

  

  

   

  

 

  *

28.

>[h\a[di:ehfiijhWWj+'>;;H:;J[b$&+-.#,/',(& Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 09-08-10 t/m 21-08-10

Eerste hulp bij daklekkage Jarenlang ervaring in dak en koper/zink werk. Altijd de scherpste prijs voor uw werkzaamheden. Bel voor deskundig en vrijblijvend advies/prijsopgave.

• Bitumineuze dakbedekking

• Koperen goten

• Single daken

• Zinken goten

• Koperen roef en fels daken

• Gevelbekleding zink/koper

• Zinken roef en fels daken

• Loodwerkzaamheden

www.go4kids.nl

Gastouderbureau Go4Kids: 10 jaar garantie

Al ruim 10 jaar gastouderbureau in Hattem en omstreken.

* al zo’n 10 jaar in Hattem e.o. * Flexibele, professionele kinderopvang thuis Officieel geregistreerd ** samenwerking op de N.W. Veluwe * Belang van het kind staat centraal ** offerte op van maat Blijvend volgen de koppeling

M. Tessemaker | Lange Veenteweg 13 | 8161 PA Epe Mobiel. 06 51 51 51 62 | Fax. 0578 614 627 m.tessemaker@chello.nl | www.tessedaken.nl

DV Dijkstra Verhuur BV Eperweg 50a, Heerde. Tel.: 0578-696753

van: Voor huur agens ¡ Verhuisw to’s ¡ Bestelau bussen ¡ Personen

Wij verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren.

Installatiebedrijf Gasservice Installatiebedrijf Vernieuwen van goten, dakkapellen en platte daken. Aanleg van gas- en waterinstallatie. Levering en installeren van sanitair. Voor al uw nieuwbouw en verbouwingen.

Erkend gas- en watertechnisch installateur.

!

Wij kunnen u voorzien van passend vervoer bij, verhuizing, uitstapjes met familie of vrienden, vakanties of als u iets groots moet vervoeren.

G.v.d. Maten Meidoornlaan 3, 8181 GW Heerde. Tel. 0578-693930 Fax 0578-696466

Gasservice

Abonnementen, huurgeysers, CV-ketels te huur, vervangen CV-ketels. Levering en aansluiten van alle gaskachels. Aanleg van complete CV-installatie. Levering aan doe-het-zelvers.

* *

Gediplomeerde gastouders Door GGD wederom als professioneel bureau beoordeeld

Bel Willy of Getty, 038-4441962. Bel 038-4448735, of kijk op www.go4kids.nl

Zonwering nodig of raamdecoratie? Bel Zonwering Elburg Inl.: v. Reeuwijk 06-11432997 Zeer scherpe prijzen!!


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 20

Monsterlijke stuntshow in Epe EPE- Op dinsdag 17 augustus geeft het Stunt Movie Production-team een spectaculaire stuntshow in Epe op het evenemententerrein aan de Grindhoeveweg. Het team is er op gebrand om de toeschouwers 90 minuten spektakel te bieden. Dit jaar presenteert het team een nieuwe monstertruck: The Flying Dragon. Het belooft een bloedstollend spektakel te worden met salto’s draaiende auto’s, razende quads, motoren die meterslange en hoge sprongen maken en dwars door vuur voorbij stuiven. Naast snelheid zien we ook pure behendigheid. Zo zal Gino met een auto op twee wielen rijden alsof het niks is. Ook worden er levensgevaarlijke stunts uitgevoerd met voertuigen welke dwars door de ‘wall of fire’ voorbij ‘vlammen’. Het team is dus all-

round en is dan ook werkzaam voor films en televisieseries. Nu kan het publiek de stunts live aanschouwen in een 90 minuten durende show. Alles verpletterend, vijf ton zwaar en reusachtig zijn de Monster Trucks. Met hun twee meter hoge wielen en 1400 pk, verpletteren de kolossale gevaartes normale auto’s alsof het speelgoedauto’s zijn. De Madfruit maakt metershoge sprongen. Nieuw is The Flying Dragon. Een enorm gevaarte met een motor van 2000 Pk welke fantastische sprongen maakt. Ondanks veel training en calculaties zijn de stunts levensgevaarlijk. Teamleider Gino Winter kan de breuken en kneuzingen die hij in zijn 30-jarige

loopbaan heeft opgelopen al niet meer tellen. Gino Winter is de leider van het gezelschap. Hij trad als vierjarige al op met zijn motorfietsje in de Helldriver Show van zijn opa Fredy Winter. Zoon Peter (15) is nu al een ware stuntman. Jongste telg Kelly (3½ jaar) mag ook al een rondje meerijden op haar quad. De groep bestaat dan ook vooral uit familie versterkt door een aantal gaststuntmannen. De stuntshow vindt plaats op dinsdag 17 augustus op de parkeerplaats aan de Grintgroeveweg in Epe, aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa welke vanaf 60 minuten voor aanvang geopend is. Toegangsprijzen zijn tussen de 12 en 17 euro. Kijk ook op www.stuntmovieproduction. com. Daar is ook een kortingsbon op te vinden.

HEERDE- Marco Roskam uit Heerde werd vijftig jaar. Reden voor zijn vrouw, kinderen en familie om een pop voor het huis te plaatsen en de boel fraai te versieren.

Kabaal op vierde Vaassense dorpsavond VAASSEN- Afgelopen woensdag was het de Bathmense rockcoverband Kabaal die een succesvol optreden verzorgde tijdens alweer de vierde Vaassense dorpsavond. Met hun speciale ‘20 years on the road tour’ liet de band zien dat ze een flink feest kunnen bouwen. Helaas werd de avond afgesloten met een regenbui van formaat. Het waren vooral de vrijwilligers van VIOS die hier, tijdens het opruimen, last van hadden. Woensdagavond 11 augustus treedt 7 op de schaal van Richter op. De 5 jonge talentvolle muzikanten zullen Vaassen trakteren op een energieke show met daarbij aandacht voor kleding, professioneel geluid, licht en humor. Het wordt

Activiteitenagenda HATTEM- De activiteitenagenda volgens Rond Uit Hattem voor augustus. Zaterdag 21 augustus van 6.0017.00 uur de jaarlijkse Rommelmarkt in de binnenstad. Toegang gratis. Zaterdag 28 augustus van 9.00 – 17.00 uur de Oldtimerdag op parkeerplaats van Pettfood (www.oldtimerdaghattem.nl) . Toegang gratis.

Diverse oldtimers te bewonderen en diverse ritten van oldtimers. Zaterdag 28 augustus tussen 10.00-16.00 uur helikoptervluchten boven Hattem. Locatie Hoenwaardseweg 17. Vlucht van 8 minuten kost 59 euro. Opgeven voor een vlucht kan bij VakantieXperts, Kerkstraat 47 in Hattem of bel 038-4446845. Zie ook www.vx.nl.

Concerten Vrijdag 13 augustus in de Grote of Andreaskerk. Aanvang: 20.30 uur. Orgel verzoekprogramma uitgevoerd door Harm Jansen op het beroemde 16e eeuwse koororgel en het Frans georiënteerde hoofdorgel. www.harmjansen.nl. Toegang gratis. Maandag 16 augustus Muziekavond met het 16e eeuws orgel in de Grote of Andreaskerk om 20.30 uur. Jaap Zwart orgel; Heiko ter Schegget blokfluit en Chris Duindam viool www. jaapzwart.nl. Toegang gratis. Vrijdag 20 augustus in de Grote of Andreaskerk Orgel met

Cappella Neerlanica. U hoort het slotstuk van de orgeltrilogie met middeleeuwse muziek. Jansen dirigeert het vocaal ensemble Capella Neerlandica in een uitvoering van werken van Heinrich Schütz en Thomas Tallis. Zang wordt afgewisseld met orgelspel van Harm Jansen. Alle composities zijn uit de renaissance. www.cappellaneerlandica.nl. Toegang gratis. Tot en met 5 september bij het bakkerijmuseum diverse activiteiten voor kinderen met o.a. vulkoeken maken, speurtocht en computerkelder. www. bakkerijmuseum.nl.

Verdachte diefstal aangehouden APELDOORN/HEERDE- De politie heeft bij een onderzoek naar een gewelddadige diefstal bij een supermarkt aan de Vlijtseweg in Apeldoorn een 33-jarige man uit Heerde aangehouden. Bij de diefstal die afgelopen dinsdag plaatsvond, raakte een werknemer van de supermarkt licht gewond toen hij twee vluchtende dieven wilde tegenhouden. De politie lichtte de verdachte in de vroege ochtend van donderdag 5

augustus van zijn bed. De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij is ingesloten. Hij legde een bekennende verklaring af en weigerde de identiteit van de andere verdachte prijs te geven. De politie zet de zoektocht naar deze dader voort. Tegen de 33-jarige Heerdenaar wordt proces-verbaal opgemaakt. Over een voorgeleiding voor de Rechter-commissaris dient overleg te worden gepleegd.

een avond die zeker de moeite waard is. De band Volendam Alive zal op woensdag 18 augustus een optreden verzorgen op het marktplein. De grootste zalen, feesttenten en podia deed de band inmiddels al aan. De rode draad tijdens de optredens zijn de vele hits uit eigen dorp van Jan Smit, Nick & Simon, BZN, 3J’s, Monique Smit etc. Verder bestaat het repertoire uit o.a. Top 40, Rock, Smartlappen en Nederlandstalig. Op 25 augustus zal de band Barcode de dorpsavonden afsluiten met een spectaculair optreden. Kijk voor meer informatie en leuke foto’s op www.dorpsavonden.nl.

Inbraak sportterrein EPE- In de nacht van dinsdag op woensdag 4 augustus is een schuur op het sportterrein aan de Wachtelenbergweg in Epe opengebroken. Er werd uit de schuur een bladblazer en een kettingzaag weggenomen. De inbraak werd de volgende ochtend ontdekt en gemeld. Men had een deur van de schuur geforceerd om binnen te kunnen komen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Fietsen naar “Het Engelse werk”

Tentoonstellingen “Oorverdovend stil” in Voerman museum nog tot 21 augustus. Met werken van Frank Dekker www.voermanmuseumhattem. nl. “Beeldschoon water” in Voermanmuseum tot 25 september. De bijzondere tentoonstelling met foto’s van Willem Kolvoort. www.voermanmuseumhattem. nl. “Bewuster eten” in het pand van 2e Hansje. Een expositie van Gwendolyn Huizendveld. www.2ehansje.nl. Iedere woensdag open tuin van 10.00 -16.00 uur (www.tuinenhattem.nl). Op

woensdag, vrijdag , zaterdag carillonbespelingen. In het bakkerijmuseum zijn diverse zomeractiviteiten. Meer informatie over bovenstaande en andere activiteiten kunt u vinden op www.ronduithattem.nl of via het Toeristisch Informatie Punt Hattem aan Kerkhofstraat 2. De T.I.P is geopend in de maanden mei t/m oktober en de landelijke schoolvakanties op maandag 13.0016.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.

HEERDE/ZWOLLE- Onlangs ondernamen de deelnemers aan het zomerprogramma van Bintwerk een mooie fietstocht richting Zwolle. Via het Zwolse bos werd richting IJsselbrug gefietst om vervolgens stadspark “Het

Engels Werk” aan te doen. Aan dit park is een lange geschiedenis verbonden, want in 1588 werd er in opdracht van Prins Maurits een verdedigingsschans aangelegd. Nadat de deelnemers flink gerust hadden, werd

de terugtocht aanvaard, waarbij met het fietsveer de IJssel werd overgestoken richting Hattem. In Heerde aangekomen, was er ongeveer 40 km. gefietst. Foto’s zijn terug te vinden op www. bintwerk.nl – fotoboek.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 221


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 22

Bijenmarkt in Epe

Dynamic Tennis HATTEM- Dynamictennis is een attractieve racketsport voor jong en oud, voor dames en heren en combineert  elementen  van tafeltennis, lawntennis en badminton in een nieuwe,  dynamische sport. Dit kan nu ook in Hattem. Tijdens de open dagen in maart heeft zich al een aantal dames en heren opgegeven, die deze tak van sport zeer aantrekkelijk vonden en nog steeds vinden. Na deze open dagen is de knoop nu definitief doorgehakt. Op donderdag 2 september begint het seizoen in de sportzaal in de Spoorstraat. Er wordt gespeeld van 14.30- 15.30 uur. De financiële bijdrage is 35 euro per half jaar. Om te beginnen zijn er een paar rackets beschikbaar, deze zijn

ook te koop (vanaf 22,50 euro) bij Hoogeboom Sport in de Kerkstraat. Kijkt u ook eens op de website van de Dynamic tennisbond www.dynamictennis.nl. Hier staan o.a. verslagen van een landelijk jeugdtoernooi en gehouden jeugdkampen op, ook zijn diverse video’s over de diverse Nederlandse kampioenschappen te bewonderen. Voorlopig streeft de organisatie er nog niet naar om in competitieverband te spelen. Het belangrijkste is beweging en ontspanning/inspanning. Voor verdere informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Ton van Tongeren, tel. 0630372168, e-mail tonge414@planet. nl of bij SWH, tel. 038-4446296/0384432881; e-mail info@swhattem.nl.

Zomeravondzang

EPE- Voor de 58e keer werd in Epe de Bijen- en honingmarkt georganiseerd. De Imkersvereniging uit Epe had woensdagochtend langs het gemeentehuis diverse kramen geplaatst waar van alles te zien en te koop was op het gebied van honing en bij-

enteelt. Bij de kraam van de imkersvereniging kon men terecht voor meer informatie over bijen, er was allerlei soorten honing verkrijgbaar en artikelen voor de bijenteelt. Kinderen hoefden zich niet te vervelen met de bijenkwizzz, de pakjesboom en het ra-

17e Padd’nriederstoer WAPENVELD- Op zondag 15 augustus zal de 17e Padd’nriederstoer van de Motor Toer Club “de Padd’nrieders” uit Wapenveld verreden worden. De rit zal gaan over ongeveer 200 km en zal de rijders richting Vorden, Bronckhorst en Spankeren voeren. Na de rit gereden te hebben niet verge-

den van het gewicht van een volle bijenkorf. Daarnaast waren er verschillende organisaties aanwezig zoals de Fietsersbond en de Veluwse Midwienterhoornbloazers. Volgens traditie vindt volgend jaar de bijenmarkt weer plaats op de 1e woensdag in augustus.

HEERDE- Zondagavond 15 augustus is de laatste zangavond bij de Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Een uur zingen met gemeenteleden en gasten, een korte meditatie en muzikale medewerking van Eva Houtjes (zang). Het thema van deze avond is “Mijn handen zijn jullie”. De dienst staat onder leiding van ds. J.M. Weststrate. De dienst begint om

19.00 uur en wordt gehouden in de Kruiskerk, B. van Dijklaan 3 in Heerde. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie/ thee of een glas frisdrank ruimte voor gesprek en ontmoeting. Houdt u van zingen? Kom dan naar de Zomeravondzang in de Kruiskerk. Vakantiegasten zijn van harte welkom. Voor meer info kunt u terecht op www.vegkruiskerkheerde.nl.

Ontdek De Dellen

ten om bij Teun een stempel te halen i.v.m. Lootrit. De start en inschrijving is als gewoonlijk van 9.00 tot 10.30 uur bij tapperij Teun aan de Groteweg in Wapenveld. Inschrijving voor niet-leden 5 euro, waarvoor u een routebeschrijving krijgt en een kop koffie. Voor leden is de rit gratis.

Teken- & Schildercursus

HEERDE- In september 2010 start in Heerde de cursus Tekenen en Schilderen. De lessen zijn zowel voor beginners als meer gevorderden. De cursus, bestaande uit 10 lessen, wordt gegeven door Marlies Koster en vindt plaats op de vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur en start op 10 september. Bij voldoende aanmeldingen is een cursus op een ander dagdeel mogelijk. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De lessen vinden plaats in “Het Atelier” aan de Sprengenweg 7, 8181 NM, Heerde. Er wordt gewerkt in een kleine groep, maximaal 5 deelnemers.

Hierdoor kunt u meer individuele begeleiding krijgen, zowel voor cursisten die het vaste programma volgens als de deelnemers die liever aan hun eigen thema werken. Meer informatie over de inhoud van het vaste programma kunt u vinden op www.marlieskoster.nl. Wilt u de open kennismakingsles op zaterdag 4 september van 9.30 tot 12.00 uur bijwonen om te kijken of deze cursus iets voor u is, neem dan contact op met: Marlies Koster, Het Kasteel 207, 7325 PC Apeldoorn. Voor meer informatie: www.marlieskoster.nl, e-mail: info@marlieskoster. nl, mobiel: 06-51950775.

EPE- Augustus is bij uitstek de maand om de hei op te gaan. Over de zandgronden ten westen van Heerde golft een zee van paarse heide. Verlaten vennetjes, grazende heideschapen en interessante cultuurhistorische overblijfselen: op landgoed De Dellen is de Veluwe op z’n mooist. Praktisch in de achtertuin van de inwoners van Epe en Heerde ligt landgoed De Dellen (dellen is een oud woord voor dalen), zo’n 550 hectare groot. Het biedt een afwisseling van bos en heide, schilderachtige beukenlanen, slingerende paadjes en schapenweitjes. En de kans op een ontmoeting met wild is er groot, want het landgoed herbergt een eigen populatie edelherten. Bijzonder is echter vooral de cultuurhistorische waarde van het gebied, waarvan op diverse plekken sporen te vinden zijn. Eigenaar Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen doet er alles aan om steeds meer historische overblijfselen bloot te leggen en de geschiedenis van De Dellen in ere te houden. Zo heeft Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen het zogeheten Erf van Daendels gedeeltelijk in oude stijl teruggebracht. Op dit erf begon Herman Daendels, een voormalig legergeneraal, aan het begin van de negentiende eeuw optimistisch gestemd een landbouwbedrijf. Hij bouwde een landhuis,

schaapskooi, schuren en hooibergen. Helaas pakte zijn avontuur vanwege de zeer schrale grond slecht uit. Toen na vijf jaar ploeteren duidelijk werd dat een florerend boerenbedrijf te hoog gegrepen was, maakte Daendels een comeback in het leger en verliet hij De Dellen. Twee eeuwen en diverse eigenaren later is van de gebouwen helaas niets bewaard gebleven. Wel heeft Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen de lusvormige toegangsweg gereconstrueerd. Het erf vormt nu een groene oase, omzoomd door schaduwrijke bomen en diverse picknickbanken. Ook de Dellenselaan is in 2004 door GLGK in ere hersteld met een nieuwe, dubbele rij beukenbomen. De latere eigenaren van De Dellen, onder wie de weerkundige Buys Ballot en zijn zoon Cornelis, verfraaiden het terrein met allerlei landschappelijke elementen en legden nieuwe bossen aan. Zodoende biedt De Dellen nu een afwisseling van loofbos en naaldbos, inheemse en uitheemse soorten. Vooral Cornelis Buys Ballot introduceerde diverse ‘exotische’ boomsoorten, zoals de Douglasspar, Amerikaanse eik en zilverspar. Na zijn overlijden is hij, samen met zijn foxterriër Pipo, begraven midden op de heide. Een van de uitgezette wandelroutes voert langs zijn graf. Door een gerichte

manier van beheer – geïntegreerd bosbeheer genoemd – zorgt eigenaar Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen ervoor dat het bos gevarieerd is en blijft. Bijvoorbeeld loof in het naaldbos en ondergroei bij hoge bomen die als het ware een extra etage vormt. Dit verhoogt niet alleen de natuurwaarde van het gebied, maar ook de beleving van de wandelaar. De heidevelden worden op orde gehouden door een schaapskudde. Ook heeft Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen enkele jaren geleden bomen gekapt op twee beboste akkers en daar schapenweitjes gerealiseerd. In het gebied zijn vier wandelroutes uitgezet van 3 tot 4,5 km. Deze routes zijn met gekleurde paaltjes aangegeven. De bijbehorende wandelfolder is te downloaden vanaf de website Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Daarnaast doorkruisen diverse fiets-, mountainbike- en ruiterroutes het landgoed. Op 18 september organiseert de boswachter van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen een lange voettocht op De Dellen, in het najaar staan bronstexcursies op het programma. Deze zijn echter alleen toegankelijk voor begunstigers van de stichting. Meldt u zich daarom nu aan. Kijk op www.mooigelderland.nl, of bel met 026-3552555 (optie 3).


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 223

VAN ESSEN ONGEDIERTEBESTRIJDING Ongediertedeskundige Freek van Essen Haverkampsweg 22 8161 VN Epe Tel. 0578-628300 Apeldoorn: 055-3561645

Gespecialiseerd in boktor en houtworm - Wespen - Muizen en ratten - Mieren en vlooien - Vogelwering -Etc. Etc.

Nieuw Pilates lessen spierversterkende oefeningen. Maandag 10.45 - 11.45 uur en donderdag 13.30 14.30 uur, Kon. Harmonie Epe. Bel Wikkel Mosterd: 055-3122227 ENGELSE LES VOOR: beginners, gevorderden, groepen of privé. Voorbereiding voor Cambridge certificaat, zakelijk Engels. Tel: 0578-661121.

Ballonvaart maken?

Te Koop

SKELTERS BERGTOYS GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

Wie kan mij bijles geven in wiskunde A athenenum 6. Reactie na 14 augustus: 06-22015577. TE HUUR Houten chalet 2007. per maand €700,- exl gas water en elektra. 06-14283399 TE HUUR GEVRAAGD bedrijfsruimte circa 200-350 m2 met een doorrijhoogte van min 4 meter. De hal moet verwarmt zijn omgeving Heerde +/- 15 km reële huurprijs. RC carrosseriebouw Henk Radstake, 06-50441220

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

BALLONVAREN

Een geweldig avontuur, durft u de uitdaging aan? www.silverstar-ballooning.nl Boekingen: 0578 - 574378. E-mail: silverstar@planet.nl Sebe Kruijer.

VAATWASSER STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

* Orthomoleculairevoedingstherapie * Fytotherapie * Homeopathie * Reiki therapie * Dorntherapie * Bachbloesemtherapie * e.a.v. volgens Voll.

Zelfpluk zonnebloemen Ook binnenkort verwacht: suikermaïs. Groencentra De Barnewinkel, Apeldoorn www.barnewinkel.nl Verkoop van nieuwe klei aardappelen Parel en pruimen. Fruitbedrijf G. van Ewijk, Losweg 7, 8193 KC Vorchten. Tel: 0578-631200. Alleen zaterdag open 8.00-14.30 uur. Door de week zelfbediening. Zoekt U een origineel cadeau ? Laat een ontbijt bezorgen. Kijk op onze website naar de mogelijkheden www.breakfastatyours.nl ZAALRUIMTE Voor uw feest al bij Zaal Zwanikken geweest? Mogelijkheden vanaf kale huur van de zaal tot en met volledige verzorging van uw activiteit. Eperweg 63 te Oene; 0578-641076; www.thuisbijzwanikken.nl

GEVRAAGD Oud ijzer, koper, zink, aluminium. Wordt opgehaald. Tel: 0578-575524.

Opruiming Opruiming Opruiming

www.uwcomputerhulp.com

TE KOOP KOOP Prima aardappelen (Frieslander Prima aardappelen (Frieslander en Parel)van en zonneParel)vandedeDijkhuizerenk Dijkhuizerenk. Henk bloemen. van ‘t Hof, Dijkhuizervan ‘t Hof,Henk Dijkhuizerzandweg 13 in zandweg in Epe. Tel: 0578-620180. Epe. Tel:13 0578-620180. R.S.E RIOOL SERVICE EPE Ontstopping, aanleg en onderhoud van allerlei rioleringen. Tel: 0578-612917 Kralen, sieraden, woonaccessoires, zomertuniekjes, sjaals, kadoartikelen Via Mercato Marktstraat 3 Heerde Vr 13.30-21.00 & za 9.30-17.00. Ook voor workshops: viamercato.nl

Heeft u nog heggen te knippen of bomen en struiken op te ruimen? Al staan ze nog zo raar, wij maken het netjes voor u klaar. Tel. 0578641293.

Vanaf 19 augustus Pilates les in Nijbroek. Spierversterkende oefeningen voor jong en oud. Donderdag 19.00 - 20.00 uur. Gerrie van Zuuk. Tel: 06-13560822.

Sauna´s, Infraroodsauna´s Whirlpools, Zwembaden Fitness, Zonnebanken

DROGER STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

TE HUUR Takkenversnipperaar incl. hulp. Uw heg handmatig of electrisch knippen. Tel: 0578-691133.

WASMACHINE STUK? KERS: 0578-696729 www.kerselektro.nl

BINGO

Dinsdag Harmonie Donderdag EZC 84 in de Middenstip, Hoofdstraat 46 te Epe. Aanvang 19.30 uur. Evert Jager Schilderwerken Het zonnetje voor uw huis. Voor al uw schilder,-saus of behangwerk. Tel. 0578-576772 Mobiel: 06-51280087

J. Franken Dakkapellen

TE KOOP Gebruikt polycarbonaatplaat, lengte 305cm, breedte 105cm, dikte 1cm. 24 stuks incl. opleg- koker + afdekstrip. € 50,- per plaat. Tel 0651904865.

NU OF NOOIT !!! Nieuwe retro scooters voor bodemprijzen. Electrische fietsen v.a. 1195,- incl. Omafietsen v.a. 159,Kom langs en bekijk onze voorraad.

www.hbsmotoren.nl Langeveenteweg 33 Tel: 0578-614510.

* specialist in dakkapellen * plaatsing in één dag * schriftelijke garantie op constructie Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk Telefoon 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

MAGNETRON STUK? KERS: 0578-696729 ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Schaftenaar

GROTEWEG 53 WAPENVELD. Tel. 038 - 4478349. aan de oude weg Zwolle-Apeldoorn.

KOELKAST STUK? KERS: 0578-696729

ZIE ADVERTENTIE ELDERS

Autoruit stuk ?

0578-691199

ONGEDIERTEBESTRIJDING Freriks bv Voor al uw ongedierte ook voor d.h.z.! Bijv.: ratten/muizen, wespen, houtworm/boktor etc. Bel voor info: 0578-695442. www.freriks-koudijs.nl

BOSBESSEN Zelf plukken grote Am. soorten. Vr. en za. 9.00 - 16.00 uur. ‘t Gulbroek, Kavelweg in Heerde 038-4478201.

Wij zijn een jong, getrouwd stel en we willen graag in Epe of Heerde komen wonen. Daarom zijn we nu op zoek naar een huurwoning. Als u een woonruimte te huur heeft, neem dan contact op met Peter en Debora Duitman: 06-15204936.

Burgemeester Schorerlaan 9 8181 XL Heerde, tel: 0578-691865 Email: info@cd-dvd-ok.nl www.cd-dvd-ok.nl KvK Zwolle: 05081370

3000m2 showroom

Veilinggebouw Apeldoorn sinds 1960 vraagt alles op antiek gebied. Verzorgt taxaties v. verz. en succ.verd. Info: F. v.d. Veen, beëd, makelaar/taxateur antiek/kunst, telefoon 055-5216957.

KOERIER NODIG?! SNEL EN BETROUWBAAR! GEDO KOERIERSDIENSTEN HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

16 mm, 8 mm, dia’s, video8, Hi-8, betamax, vcc, video 2000, lp’s, singeltjes, cassettebandjes etc. CD-DVD-OK

www.rhodos.nl Dorpsstraat27, Heerde. 0578-691666

Voor het omzetten van al uw dierbare herinneringen op cd of dvd.

Nieuw: overzetten naar Blu-Ray

Zuiderzeestraatweg 241 Oldebroek. 0525-631618

TE KOOP PRUIMEN OPAL Schuurman, Kavelweg 12, Heerde, tel. 0578 691742 www.aftimmerbedrijfwienen.nl

www.uwcomputerhulp.com

Uw computerhulp aan huis. Voor al uw pc problemen maar ook voor levering van nieuwe pc’s, 2e handse pc’s, adsl aansluitingen, webdesign enz. alles tegen normale prijzen. Bel naar 0578-694026, 0621250218 of kijk op

Wilma van Schoonhoven- Bruin Tel. 0578-621333

HOEKHOVENIER 20 jaar ervaring. Scherpe prijs. Marc Hoek, van Arnhemweg 16A, Hattem: 06-51136927. TE HUUR Kamer in centrum Epe: 06-44661647

Service Spek

Natuurgeneeskundig-V.B.A.G. therapeut.

0578-575799 www.ruifballooning.nl TE KOOP Diverse soorten laminaat en parket. Ook voor het schuren en onderhoud van parketvloeren. Keijzer Parket Service, Wenumseweg 30. Tel: 055-3666455. Bel even voor een afspraak.

Computer

Professionele KLOKKENMAKER Rep. oud + ant. klokken. Cees van Lunteren. Gelriaweg 8-1 Epe (tegenover de VMI) Tel: 0578-614038. Volgens afspraak.

APK keuring + alle reparaties

• GRATIS “Smart” leenauto • GRATIS ruitreparatie vanaf WA+ dekking • Maximaal €68,- eigen risico bij vervanging nieuwe ruit • Volledige afwikkeling met uw verzekering • GRATIS wasbeurt bij vervanging ruit of ruitreparatie autoschade eurogarantbedrijf, wasstraat en poetscentrum

BERGHORST Molenweg 9 (industrieterrein) Heerde - Tel: 0578 - 691199

Nieuwe en gebruikte planken, balken. HOUT EN PLAATHANDEL

VAN DE MARS

Klarensweg 3 Epe Tel: 0578-641410.

Massief houten vloeren v.a. € 7,00 p.m² - Hardhouten balken en planken. - Alle soorten golfplaten. - Dakpanplaten in 4 kleuren. - Trespa. PIANO STEMMEN Wilt u uw piano goedkoop en vakkundig laten stemmen? Bel Jos van der Wulp. 038-4661058 of 0642825216.

WONINGINRICHTING

TUINMAN B.V. Heerderweg 32-34 8161 BM EPE tel. 0578-612925

Meubelen Vloerbedekking Overgordijnen Vitrage Zonwering Rolluiken enz., enz.,


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 24

Reünie sv Epe

Tv weg na woninginbraak HEERDE/EPE- Tussen maandag en dinsdag 3 augustus werd er ingebroken in twee woningen in Heerde en Epe. Uit een woning aan de Martin Luther Kingweg in Epe is onder meer een tv weggenomen. Ook in een woning aan de Zandweg in Heerde is ’s nachts ingebroken en werd er een tv meegenomen. De inbraak in Epe vond in de middag plaats. Men kwam binnen door een deur te forceren en ging er met meerdere spullen vandoor, waaronder een tv. De politie is een onderzoek gestart. De kans op woninginbraken kunt

u verkleinen door goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zorg voor voldoende verlichting rondom het huis en geef inbrekers geen kans. Laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is, leg losliggende ladders of opstapjes vast of zet ze binnen. Bewaar zoveel mogelijk waardevolle spullen achter slot en grendel en laat niet iedereen op internet weten dat u een bepaalde periode op vakantie bent. Meer informatie en tips kunt u vinden op www.politiekeurmerk.nl.

‘Vrije Atelier’ zoekt nieuwe vrouwen

EPE- De voetbalvereniging sv Epe neemt dit seizoen het initiatief om de band met oud-leden en oudere leden opnieuw aan te halen. Dit gebeurt tijdens een speciale sv Epe-dag op 5 september in De Middenstip in Epe. “De belangrijkste reden om dit evenement te organiseren is dat we hiermee als vereniging onze waardering willen tonen richting oud-leden en oudere leden. Veel mensen hebben in het verleden (en vaak ook nu nog) enorm veel tijd en energie in de vereniging gestopt en sv Epe gemaakt tot wat het nu is. Niet alleen op het gebied van voetbal, maar ook op organisatorisch en bestuurlijk niveau. Als club hechten we grote waarde aan deze groep”, aldus Tonnie Brands, bestuurslid Sponsoring en Projecten. “Die waardering maakt de vereniging de laatste jaren nadrukkelijk kenbaar. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen en vervolgens in het zonnetje zetten van mensen die 25 jaar of langer lid zijn van de vereniging”, aldus secretaris Marius Rolsma, die met Tonnie Brands, Bert Overbosch, Everhard Hulsman, Herman Veldhuis en Rein Huiskamp zitting heeft in de projectcommissie, die al maandenlang volop bezig is met de invulling van het programma. “We gaan er een dagvullend programma van maken van 11.00 tot 20.00 uur. Natuurlijk is er

volop tijd om herinneringen op te halen, maar daarnaast vormt het bijwonen van de eerste competitiewedstrijd van Epe 1 tegen WSV 1 een onderdeel van het programma. Als organisatie willen we een kleinschalig programma aanbieden. Er zijn een paar verrassende optredens, maar er moet vooral veel tijd zijn om bij te praten”, meldt Bert Overbosch, die vervolgt: “Uiteraard is er in de middagpauze een lunch. Daarna gaan we kijken naar een wedstrijd van Epe 1. In de rust worden de gasten op het veld geëerd. Daarna gaat het programma weer verder in De Middenstip”, aldus Overbosch. De organisatie is al maanden druk bezig om zo veel mogelijk mensen aan te schrijven en uit te nodigen. Een enorme klus, dat zal duidelijk zijn. “We hebben inmiddels veel adressen, zodat we een grote groep persoonlijk kunnen uitnodigen. Maar helaas weten we van lang niet alle oudleden waar ze terecht zijn gekomen. Deze mensen moeten zich beslist niet gepasseerd voelen of denken dat ze niet welkom zijn. Iedereen is welkom, desgewenst met zijn of haar partner. Zijn er vervoersproblemen? Laat het weten, dan proberen we wat te regelen met oud-leden uit de regio en als het in de buurt is, komen we mensen graag ophalen. En als we het over oudere

leden hebben; dat is een rekbaar begrip. Iedereen die zin heeft in zo’n dag is welkom, maar voor de echte ouderen of zij die slecht ter been zijn: de locatie is gelijkvloers. Misschien is dat ook nog wel belangrijk om te laten weten”, aldus Marius Rolsma. Kosten voor deze dag bedragen 15 euro. Aanmelden kan via Marius Rolsma, tel. 0578-620301 of 024-3532728, e-mail: m_rolsma@hotmail.com. Aanmelden kan verder via www.svepe.nl of via één van de overige leden van de organisatie.

Mountainbikes ontvreemd bij school EPE- De politie doet onderzoek naar een diefstal bij een school aan de Schotweg in Epe. De diefstal vond vermoedelijk plaats in de nacht van zaterdag 31 juli op zondag 1 augustus. De daders hebben de toegangsdeur van het fietsenhok ontzet en hebben een aantal mountainbikes van de school ontvreemd. De politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via tel. 0900-8844.

Pepijn Bijsterbosch IDM Schleiz

HEERDE- Onlangs was het IDM te gast op het Duitse stratenwegracecircuit van de Schleizer Dreieck voor de 76e Internationale Schleizer Dreieckrennen,

waarschijnlijk het veiligste stratencircuit van Europa. Op vrijdag reed Pepijn Bijsterbosch van Racingteam Bijsterbosch uit Heerde drie trainingen. Za-

terdag was het een drukke dag met twee kwalificaties en de eerste race. Tijdens de tweede kwalificatie reed Pepijn onder zonnige omstandigheden een

EPE- Het ‘Vrije Atelier’ heet de club vrouwen die hun woensdagavonden creatief invullen. Ze schilderen, beeldhouwen, maar draaien hun hand ook niet om voor andere kunstvormen. Zoals sieraden of objecten maken en fotografie. De zeven leden tellende club is op zoek naar versterking. Nieuwe leden, inspirerend en creatief, met nieuwe ideeën en interesses, maar wel met een drive om mooie dingen te maken en nieuwe dingen te leren. De club werkt elke woensdagavond, vanaf september tot aan de zomervakantie, in ‘De

Balans’ in Epe. Voor het nieuwe clubjaar staan al verschillende thema’s op de agenda, zoals werken met verschillende materialen waaronder rubber, het maken van vogelverschrikkers en krijttekeningen. Het ‘Vrije Atelier’ nodigt soms ook kunstenaars uit om een workshop te houden. De huidige leden zijn tussen de veertig en zestig jaar oud, maar leeftijd is niet echt een criterium, enthousiasme en lekker creatief bezig willen zijn wel. Voor meer informatie kunt u bellen met Cecile Kok, tel. 0578-615882 of mailen naar cecilekok@hotmail.com.

Kluis weg uit zwembad VAASSEN- In de nacht van dinsdag op woensdag is er en ingebroken in het kantoor van een zwembad aan de Koekoeksweg in Vaassen. Er is een kluis ontvreemd. Men kwam binnen door een deur te forceren en ging er met een kluis vandoor. De politie is een onderzoek gestart.

halve seconde van zijn snelste tijd af, waarmee hij op een 17e startplek eindigde. De start van de eerste race verliep niet goed, vanaf de vijfde startrij ging Pepijn als 26e de eerste bocht in, de tweede ronde lag hij op een 21e plek, daarna begon hij aan een inhaalrace. Wanneer hij op een 15e plaats reed, deed hij zijn uiterste best om de rest achter zich te houden, echter twee ronden voor het eind haalde de Oostenrijker Trautmann hem in. Tijdens de laatste ronde deed Pepijn nog een alles of niets poging om de 15e plek van Trautmann terug te pakken, echter kwam hij hierbij buiten de baan in het gras terecht en zag hij het ene kampioenschapspuntje aan zijn neus voorbij gaan en kwam als 18e over de finish. Zondag tijdens de tweede race had Pepijn een iets betere start, al moest hij nog wel voor een coureur voor hem wijken die bleef staan. Een halve ronde verder kwam hij als 18e door. Na enige inhaalacties eindigde Pepijn de tweede race op een 15e plek zodat hij weer een puntje in het Internationale Duitse Kampioenschap erbij gesprokkeld heeft. De volgende IDM race is op 22 augustus op het TT circuit te Assen.

Vaassens 40 + dubbeltoernooi VAASSEN- Op de agenda bij de tennisclub Vaassen is week 33 al jaren gereserveerd voor het open dubbel toernooi in de leeftijdscategorie 40+. Dit tot groot genoegen van vele tennisliefhebbers zo blijkt uit het grote aantal inschrijvingen. Niet alleen uit Vaassen en Epe, maar ook uit Nunspeet, ‘t Harde, Apeldoorn en omstreken komen ook dit jaar weer tennissers graag naar Vaassen om hun wedstrijden te spelen. Alle deelnemers zijn ingedeeld in poules, zodat er minstens 2 partijen gespeeld moeten worden. Dit betekent wel dat er meer dan 150 wedstrijden zijn. Maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus vanaf 17.30 uur en zaterdag en zondag (21 en 22 augustus) vanaf 9.00 uur is publiek uiteraard van harte welkom. Op zondag zullen de finales worden gespeeld. Rondom de banen zal de evenementen- en de bar commissie van de tennisclub Vaassen weer zorgen voor de nodige gezelligheid, zodat het ook voor de niet-tennissers een plezierig toeven zal zijn. De banen van de T.C.Vaassen liggen aan de Industrieweg achter het sportcentrum de Koekoek.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 225

TUINBEREGENING

• Tuinberegening • Fonteintechniek • Zwemvijvers

www.boswatertechniek.nl • Twello - Tel. 0571 - 280 720 - Mob. 06 - 19 180 194 V.o.f.

W&W Elbertsen * Levering van elk gewenst grafmonument en toebehoren. * Onderhoud en reparatie van grafmonumenten.

KLEURENKORTING

* Ook voor het leveren (en plaatsen) van natuurstenen vensterbanken, dorpels kachelplateaus en naambordjes.

Bezoekadres (op afspraak): Middendijk 66a, 7397 NE Nijbroek

TOT

telefoon: 0571-292657

Eperweg 21, 8166 AA Emst, 0578-662446 www.delangemuuremst.nl

Afhaalmenu voor 2-pers. geldig van wo. 11/07/'10 t/m di. 24/08/'10

* Mini Loempia * Babi Pangang * Foe Yong Hai * Sa Cha Kai

Samen voor

€15,50 incl. witte rijst

(Kipfilet met groenten in barbecue saus)

KORTING OP ARTIKELEN MET GEKLEURDE LABELS DIVERSE SERIES DAMESEN HERENMODE NU ZEER STERK AFGEPRIJSD

BALLONVAREN Wilt u ook eens een ballonvaart maken of kado geven? Bel voor informatie:

06-51729010 0578-572035

MEER DAN 20 JAAR ERVARING

Showroom/Werkplaats Wiekenweg 9a Heerde. Elke zaterdag geopend van 9.00—15.00 uur. Mobiel: 06 29501562

**NIEUW** Winia kastwanden/inloopkasten op maat **NIEUW** Tuinschermen op maat *Hout en Kunststof Kozijnen en Ramen

Stoelenmatter

Fedde de Vries

Meubelstoffeerder

(webbing) Voor al uw rietenoelen. en biezen st Klaproos 11 - Heino - Tel. 0572-366874 / 06-10904599 fedde.de.vries@hetnet.nl

*Aanbouw en Verbouw *Timmerwerk *Levering Bouwmaterialen, tevens maatwerk *Bouwkundig Tekenwerk

www.bouwbedrijf-sellis.nl

Geïmpregneerd rabat 1,8 x 13 wb ..............................

1,25 pm¹

Geïmpregneerde regels 4,5 x 7 .....................................

1,60 pm²

H OU T H A N D E L, BOUWMARKT EN HOUTBEWERKING

M. DE VRIES BV Eperweg 31, 8162 RZ Epe / Emst Tel: 0578-613393


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 augustus 2010 - PAGINA 26

Laatste torenbeklimming kerk Heerde u de omloop van de kerk vanwaar de verre omgeving u vriendelijk toelacht. In de toren is ook het uit 1884 daterende uurwerk en de grote luidklok te bewonderen. Het kerkgebouw en het koor met de middeleeuwse muurschilderingen is ook te bezichtigen, dat is zelfs mogelijk tot 4 september iedere dinsdag en zaterdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur. Tevens speelt er tijdens iedere openstelling een regionaal bekende orga-

nist tussen 14.30 – 15.15 uur het Holtgräve-orgel. De komende openstellingen spelen de volgende organisten het Holtgräveorgel: dinsdag 10 augustus Lulof Dalhuisen, zaterdag 14 augustus Lucas Dalhuisen, dinsdag 17 augustus Ina Mijnheer-van Norel en zaterdag 21 augustus Martien van der Knijff. In de kerk zijn telkens vrijwilligers aanwezig die u graag te woord willen staan. De toegang is gratis.

maandag 16 augustus wordt er begonnen. De tijden van de lessen zijn van 16.00 – 17.00 uur voor 4-7 jaar, 17.00 – 18.00 uur voor 8-9 jaar, 18.00 – 19.00 uur voor 9-13 jaar en van 19.00 – 20.00 uur voor

14 jaar en ouder. De lessen worden gegeven in de sporthal aan de v.d. Pollstraat in Wapenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met G. Kamphuis, tel. 038-4470966.

HATTEM- Dinsdag 17 augustus zal in Hattem de Vadesto-Klimrit worden verreden voor wielrenners in verschillende categorieën. Er zijn niet veel plaatsen in ons vlakke land waar renners een beetje kunnen klimmen, dus geeft het gebied tussen Burg.Honcooplaan, Oranje Nassaulaan en Veldweg leuke mogelijkheden de klimspieren te testen. Vadesto-Outdoor-Adventure te Hattem, dat ook betrokken is bij de voorjaarscompetitie voor wielrenners, organiseert ook dit klimcriterium in samenwerking

met de regionale wielerclubs. Er zijn wedstrijden in verschillende categorieën. Om 17.30 uur start de jeugd van 8 t/m 11 jaar verdeeld over 2 groepen, om 18.00 uur de C-klasse, dat is de jeugd van 12 t/m 15 jaar en om 19.00 uur starten de grote mannen en vrouwen van de A- en B-klasse. De start is op de Burg.Honcooplaan bij de hoek Pr. Beatrixlaan. Het parcours is dan rechtsom via de Pr. Beatrixlaan rechtsaf Julianalaan – rechtsaf Emmalaan – linksaf Pr.Hendriklaan – rechtsaf Oranje Nassaulaan – rechtsaf Veldweg – rechtsaf Burg.

Honcooplaan weer naar het finishpunt. Na afloop van de wedstrijden zullen de prijzen direct uitgereikt worden. Niet-licentiehouders die zich als fietsliefhebber ook eens willen meten op dit zware parcours kunnen toch meedoen als men ter plekke een dagkaart koopt. De bewoners langs het parcours en bezoekers wordt dringend verzocht rekening te houden met de beperkte toegang tijdens de wedstrijden. Supporters zijn natuurlijk hartelijk welkom om vanaf de zijlijn de inspanningen van de renners te bekijken en hen aan te moedigen.

Ruitersport

Voorbereidingen Emsterfeest

HEERDE- De toren van de Johanneskerk in het centrum van Heerde wordt tijdens de 3e Hessendag, op dinsdag 10 augustus, nog één keer voor het klimmende publiek opengesteld. Wilt u Heerde nog graag een keer vanaf 30 meter hoogte zien, dan kan dat tussen 13.30 en 16.00 uur. Om de toren te beklimmen moet u wel goed ter been zijn, want het is voor menigeen een stevige klus. Via een smalle stenen wenteltrap bereikt

Stuur uw foto naar: villamedia@online.nl

Start gymlessen WAPENVELD- Na de zomervakantie start de Gymnastiek Vereniging Wapenveld met de gymlessen. Niet op de gebruikelijke woensdag, maar vanaf

Vadesto-klimrit

‘In de vroege morgen; een goede verstandhouding tussen jager en zijn jachthond’- Annet Buter. Wilt u uw foto ook terugzien in de Schaapskooi? Of het nu om natuurfoto’s gaat, een foto van een verjaardag of gewoon een grappig plaatje: stuur uw foto in en dan kiest de redactie de mooiste/grappigste/leukste foto uit. Deze wordt dan in de Schaapskooi geplaatst. Een selectie van de foto’s is de komende week te bewonderen op de Kabelkrant. Spelregels: per deelnemer kan 1 digitale foto worden ingestuurd van minimaal 1 MB. Deze kan gemaild worden naar villamedia@online.nl tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Vertel in maximaal 30 woorden uw verhaal achter de foto. Vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Muzikaal festijn

WAPENVELD- Vrijdag 13 augustus wordt er voor de tweede keer het ‘Feest op het plein 2010’ georganiseerd op het W.H. v.d. Pollplein in Wapenveld. Diverse regionale artiesten brengen die avond hun muzikaliteit ten gehore. Een vakjury beoordeelt en geeft punten en het publiek jureert ook mee. Vele muzikale talenten hebben zich inmiddels ingeschreven voor het zangfestijn, waarvan de winnaar zich mag opmaken om op 27 augustus op het grote Megapiratenfestijn (ook in Wapenveld) voor ruim 8.000 bezoekers te mogen optreden tussen de grootheden als Jan Smit, Nick en Simon, Jannes, Frans Duijts, Thomas Berge, De Sjonnies, Monique Smit en vele anderen. De talenten komen dit jaar allemaal uit de regio Wapenveld, lokaal- en regionaal bekende namen als Romee Stijf, Henk van

’t Ende, Gert Simens, Dennis van Velsen en vele anderen zullen elk twee tot vier nummers ten gehore brengen. De presentatie van dit festijn wordt verzorgd door Willie Oosterhuis. De jury bestaan uit drie vakmensen; Martin Dams, Harm Wolters en Patrick. In de 1e ronde en de finaleronde krijgen de artiesten punten, bovendien mag het publiek hun stem uitbrengen. De totale punten van ronde één, ronde twee én de publieksjurering is de totaaluitslag. Naast de zangwedstrijd verzorgt de jury ook een optreden in de vorm van het tri “De piratentoppers”. Daarnaast vindt er de kaartverkoop plaats voor het Megapiratenfestijn op 27 augustus. Kaarten zijn tijdens het festijn voor 22,50 euro verkrijgbaar. Het muzikaal festijn op 13 augustus vindt vanaf 17.00 uur plats, de finales zijn vanaf 19.00 uur gepland.

HEERDE- Uitslagen van LR & PC de Horsthoekruiters op zaterdag 8 augustus in Markelo: L1-dressuur 1e en 2e prijs Arend Gerard Bossenbroek met Optima Forma’s Biëna 191/190 pnt. M2-dressuur 1e prijs Milou Aten met Optima Forma’s Wout 195 pnt.

Optreden Cannenburgher Boerendansers VAASSEN- Op donderdag 19 augustus komt de dansgroep De Cannenburgher Boerendansers een optreden verzorgen bij Viattence, locatie De Speulbrink in Vaassen. Het optreden vindt plaats in de huiskamer en begint om 19.30 uur. De dansparen dansen verschillende folkloristische dansen die vroeger hier op de Veluwe gedanst werden door de boerenbevolking. Tevens zal de groep enkele liederen ten gehore brengen. De koffie staat vanaf 19.00 uur klaar, belangstellende senioren uit Vaassen en omgeving zijn van harte welkom. Entreekaartjes à 2,50 euro ( inclusief 2 kopjes koffie ) zijn verkrijgbaar bij de receptie voor aanvang van het optreden. Voor degenen die in het bezit zijn van een activiteitenpas is de toegang gratis.

Duivensport WAPENVELD- De uitslagen van Gevleugelde Vrienden wedvlucht Pommeroeul: 1 H.B. Sanders, 2 W.H. Borreman, 3, 5 Comb. v.d. Vrucht, 4 R. Kers, 6 E. Bredenhoff, 7, 8, 10 Comb. Borreman, 9 R. Wolf. HEERDE- De uitslagen van PV de Blauwe Doffer wedvlucht Pommeroeul: 1, 4, 5, 6, 9, 10 B.J.v.d.Wal, 2 L.v.d.Wulp, 3, 8 R.Pleiter, 7 J.Bosman. Uitslagen wedvlucht Orange: 1, 2, 3, 4 C. Haas. HEERDE- De uitslagen van PV Juliana wedvlucht Pommeroeul: 1, 4, 5, 6, 7, 10 J. de Graaf, 2, 8 H.W. van der Beek, 3 J. Bijsterbosch, 9 K. van de Beek.

EMST- De eerste werkzaamheden voor de start van het Emsterfeest zijn begonnen. Traditioneel betekent dit het plaatsen van de aankondigingsborden bij binnenkomst van de bebouwde kom te Emst. Bestuursleden van de Oranjevereniging Emst en vrijwilligers hebben afgelopen vrijdagavond deze borden geplaatst. De komende weken zal dit doorgaan met o.a. het plaatsen van de toegangspoort tot het terrein en verder het inrichten van de feesttent zoals het podium, de bar en verlichting etc. Verder worden er op het terrein diverse voorzieningen geplaatst zoals de toiletunits, fietsenstalling, arties-

tenverblijf aggregaten en hekwerken waarna ook de kermisattracties het terrein zullen vullen. Het Emsterfeest gaat op 26 augustus om 14.00 uur van start met de traditionele 50-plus middag. Gedurende een drietal dagen zullen er artiesten, bands, een optocht en verschillende andere activiteiten te zien zijn op het feestterrein. Het Emsterfeest wordt voor de tweede keer gehouden op het feestterrein gelegen aan de Molenweg-Dalenweg te Emst. Parkeergelegenheid voor motorvoertuigen is te bereiken via de Stationsweg. Voor het complete programma kunt u kijken op www.emsterfeest.nl.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 227

6JUWBBSUWFSFOJHJOH

GYMNASTIEKVERENIGING

PEGASUS

NFNFOUPNPSJ!IFUOFUOM XXXVWNFNFOUPNPSJOM

Rooster 2010/2011, per 16 augustus DAG

LES

LEIDING

09.30-10.30 Roggeweg

Dames aerobic, aanvang 23augustus

Trudy

16.00-17.30 17.30-19.30 19.30-20.30 20.30-21.30

Jong talent groep Turnselectie 2e t/m 4e divisie Dames keep- fit Recreatievolleybal

Gerlinde Gerlinde Saskia Bep

19.00-20.00 Roggeweg 20.00-21.00 Roggeweg

Steps, aanvang 23 augustus Aerobic alle leeftijden, aanvang 23augustus

Trudy Trudy

16.00-17.00 Veessen 17.00-18.00 Veessen

Meisjes/jongens t/m 8 jaar Jeugdleden vanaf 9 jaar

Heidi Heidi

Dinsdag

16.00-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30 19.30-20.30

Jongens vanaf 5 jaar Circuittraining jeugdleden Springgroep tot 16 jaar Dames 13 jaar en ouder

Heidi Heidi Heidi Heidi

Woensdag

09.00-10.00 Roggeweg

Dames low impact, aanvang 25 augustus

Trudy

13.30-14.15 14.15-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.15

Aanvanggroep Groep 2 Groep 3 + 4 Groep 5 + 6 Groep 7+ 8

Heidi Heidi Heidi Heidi Heidi

19.00-20.00 Roggeweg

Dames low impact, aanvang 25 augustus

Trudy

08.45-09.45 Schotkamp 09.45-10.45 Schotkamp 10.45-11.45 Schotkamp

Dames 50+ keep- fit Dames/ heren 55+ sport en spel Recreatief bewegen 65+

Saskia Saskia Saskia

17.30-19.30 Schotkamp

Turnselectie 2e t/m 4e divisie

Gerlinde

18.30-19.30 Roggeweg 19.30-20.30 Roggeweg

Steps, aanvang 26 augustus Dames low impact, aanvang 26 augustus

Trudy Trudy

10.00-11.00 Schotkamp

Ouder en kind gym, aanvang 1 oktober

Marry

17.00-19.30 Schotkamp

Wedstrijdgroep 5de en 6de divisie

Marry

16.00-17.00 Roggeweg 17.00-18.00 Roggeweg 18.00-19.00 Roggeweg

Kidsdance (aerobic) t/m 8 jaar Kidsdance ( aerobic ) vanaf 9 jaar Zumba vanaf 14 jaar

Maureen Maureen Maureen

09.30-12.00 Schotkamp

Turnselectie 2e t/m 4e divisie

Gerlinde/Astrid

Maandag

$BSQFEJFN

1MVLEFEBH NBBSHFEFOLUFTUFSWFO6EFOLUFS XBBSTDIJKOMJKLMJFWFSOJFUPWFSOB NBBSUPDILBO IFUHPFE[JKOFFOTTUJMUFTUBBOCJKXBUFSHFCFVSU XBOOFFSVPWFSMJKEU6JUWBBSUWFSFOJHJOH.FNFOUP .PSJESBBHUBMNFFSEBOKBBS[PSHWPPSTUJKMWPMMF QBTTFOEFFOQFSTPPOMJKLFVJUWBBSUFO.FUBBOEBDIU SFTQFDUFOHSPUF[PSHWVMEJHIFJEIFMQFOPO[F VJUWBBSUWFS[PSHFSTEFVJUWBBSUUFNBLFOUPUFFOFDIU QFSTPPOMJKLBGTDIFJE0PLOBEFVJUWBBSULVOUVXBBS OPEJHSFLFOFOPQPO[FOB[PSH(SBBHWFSUFMMFOXFV JOFFOQFSTPPOMJKLHFTQSFLNFFSPWFSXBUXFLVOOFO CFUFLFOFOWPPS[PXFMMFEFOBMTOJFUMFEFO

UUR

Zaal

INFO mevr. A. Jansen 0578- 693197

Schotkamp Schotkamp Schotkamp Schotkamp

Schotkamp Schotkamp Schotkamp Schotkamp

VVSQFSEBHCFSFJLCBBS .FFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDUPQNFUNFWSPVX8)BSNTFO ;JKJTCFSFJLCBBSPQEPOEFSEBHPDIUFOEWBOUPUVVS

#SJOLMBBOB )FFSEF 5FM 

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: aanvraag bouwvergunningen aanvraag milieuvergunningen bouwkundig tekenwerk, adviezen, enz.

Schotkamp Schotkamp Schotkamp Schotkamp Schotkamp

BOUWKUNDIG TEKENBURO GERRIT SCHOLTEN Veldkampseweg 6-b 8181 LN Heerde. Tel. 0578-631701

Donderdag

Bezoek ook eens: www.vanhuffelen.nl

Autobedrijf van Huffelen Ford Ka 1.2i Titanium, .......................................... ´10 Ford Ka 1.2i Titanium, extra´s .............................. ´09 Ford Ka 1.3i extra’s ......................................... 2x ‘06 Ford Ka 1.3 Briels, extra’s .................................... ‘04 Ford Ka 1.3i Century ............................................ ‘00 Ford Ka 1.3i, stuurbekr., ....................................... ‘98 Ford Ka 1.3i extra´s .............................................. ´01 Ford Fiesta 1.8 Diesel, 5-drs., .............................. ´99 Ford Fiesta 1.4i 5-drs., FE, extra´s ..................... ´02 Ford Fiesta 1.3i, 5-drs., Futura ............................. ´04 Ford Fiesta 1.3i Classic, 3-drs. ............................ ´01 Ford Fiesta 1.3i First Ed., extra’s ......................... ‘00 Ford Fusion 1.6i Futura + extra´s ......................... ´06 Ford Focus 1.6i sedan Titanium BNS ................. ‘08 Ford Focus 1.6i Titanium, 5-drs., ......................... ´08 Ford Focus 1.6i Futura ......................................... ´04 Ford Focus 1.6i CE, 5-drs., ............................. 3x ´03 Ford Focus 1.6i 5-drs., Collection ........................ ‘01 Ford Focus 1.4i Trend, 5-drs., .............................. ´00 Ford Mondeo 1.8i automaat ................................. ‘00 Honda Accord 2.0 extra´s ..................................... ´97 Audi A3 1.6i 3-drs., automaat, extra’s .................. ‘04 Opel Astra 1.6i, 5-drs. .......................................... ‘98 Opel Corsa 1.2i 3-drs. .......................................... ‘99 Opel Corsa 1.2 16V NJOY, 5-drs., ....................... ´03 Fiat Panda 1.2i ..................................................... ‘07 Fiat Seicento, 3-drs., ............................................ ´00 Rover 25 1.4i, 5-drs., ............................................ ´03 Suzuki Alto 5-drs., automaat ................................ ´03 Suzuki Alto 3-drs. ................................................. ‘99 Peugeot 206 1.1i XN 3-drs., ................................. ‘99 Renault Twingo 1.2 ..................................... 2x ‘02´01 VW Fox 1.2, extra’s .............................................. ‘07 VW Polo 1.6i, 3-drs., ............................................ ´97 VW Polo 1.4i 3-drs., ............................................ ‘02

Vrijdag

Zaterdag

Geen gek idee? Voor een creatieve kijk, een gek idee of gedegen tuinadvies: belt u: 0578 561 015

Stationwagon Ford Mondeo 2.0i Titanium Combi ....................... ‘08 Ford Focus 1.6i Futura BNS Combi ..................... ´07 Ford Focus 1.6i Futura Combi ............................. ‘06 Ford Focus 1.6i Futura Combi ............................ ‘05 Ford Focus 1.6i Trend Combi .......................... 2x ´02 Ford Focus 1.6i Combi, Trend ............................ ‘01 Ford Focus 1.6i Col. Combi ................................ ‘01 Ford Focus 1.6i Combi Trend ............................... ´00 Ford Transit Connect 1.8 TDCi, lwb, ................... ´05 Ford Escort 1.6i Combi ........................................ ´99 Peugeot 306 Combi .............................................. ´99

Autobedrijf van Huffelen

- Ook voor alle schade reparaties - Onderhoud voor alle leasebedrijven - Bovag-lid - Onderhoud alle merken - APK Keurstation, ook voor roetmeting - Verkoop en onderhoud alle nieuwe Ford modellen - Airco Service Brugstraat 4, 8181 VH Heerde. Tel. 0578-692924. Fax. 696677 E-mail: info@vanhuffelen.nl Geopend: 8.00-12.00 uur, 13.00-18.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 17.00

van Zelmstraat 9a Epe T 0578 561 015 www.visserenvos.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 228

www.heerdeonline.nl Toch nog vrij onverwacht bereikte ons het bericht van het overlijden van

Jacobus Abraham de Wit eerste voorzitter van voetbalvereniging SEH uit Heerde. Op 31 juli jl. overleed hij op 94-jarige leeftijd. Door de jaren heen bleef hij altijd betrokken bij onze club. We verliezen in hem een zeer gewaardeerd en beminnelijk mens. Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. Bestuur en leden v.v. SEH Verslagen hebben wij kennis genomen van het overlijden van

G.J. Bos

Voor het vele werk dat hij gedurende jaren voor het molencomité Veessen gedaan heeft zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Rijbewijs halen !!! Rijschool Docter-Helder is een vertrouwd adres voor een perfecte opleiding.

Rijopleiding voor: · Bromfiets · Auto · Motor · Aanhangwag en

Rijschool Docter-Helder Bruggenhoek 4 8191 NP Wapenveld Edwin: 06-53512914 Margriet: 06-55996698 www.rijschoolhelder.nl

@

SCHAAPSKOOI

villamedia@online.nl

dat was pas een mooie uitvaart

maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak.

Bij Monuta in Vaassen zijn we er als u ons nodig heeft.

bel 0578 - 57 35 38 Monuta Vaassen Dorpsstraat 93, Vaassen www.monuta.nl

Volop tuinkruiden, snackkomkommers, tomaten- en paprika’s, 3 HALEN 2 BETALEN OP = OP!! Bekijk ons uitgebreide assortiment: Laan-, lei- en bolbomen, coniferen, lauries, buxus, taxus, heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, vetplanten, meststoffen, potgrond, potterie, manden, tuinhout en veel meer, ook op aanvraag. Groente-, aardbeiplanten.

Kwekerij-Plantencentrum van Essen Beste Prijs-Kwaliteit verhouding in de omgeving!

Tel: 038-4479987

Schildersbedrijf & Wandafwerking

G.J. Dul Bongerdplein 24 - 8162 AX - Epe Telefoon 0578-629412 - GSM 06-51347820

NIEUW E-MAILADRES

Bakjes, manden met zomerbloeiers, vetplanten en decoraties

Zonnebloemen per stuk .......................................................... 0,50 Boerenkoolplanten per stuk ................................................... 0,13 5 zakken potgrond à 40 ltr. R.H.P. gekeurd .......................... 11,00 10 zakken tuinaarde ............................................................. 10,00 Buxusbol-pyramide van 12,50 voor. ...................................... 8,00 Bolchrysanten v.a. .................................................................. 1,75 Super grote hortensia .............................................................. 6,50 5 kg meststof 12.10.18 ........................................................... 4,95 Lavendel v.a. ........................................................................... 0,70 Vet- en rotsplanten v.a. ........................................................... 0,75 Bolcatalpa v.a. ...................................................................... 25,00 Koemestkorrel 20 ltr. .............................................................. 6,00 Super grote vaste planten v.a. ................................................. 2,75

Bij besteding vanaf € 12,50 een plant cadeau !!

Tegen een redelijke prijs

Molencomité Veessen

Zomerakties bij van Essen

Openingstijden: ma t/m vr. 13.00-18.00, Za 9.00-17.00 Kanaaldijk 17, Heerde Tel: 06-20149917


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 229

AARDAPPELEN TE KOOP “Parel” J. Esselink: 0578-631709 Borchraverweg 2 Heerde. TE KOOP TRAMPOLINES ROND EN RECHTHOEKIG GEDO TRADING HAGESTRAAT 6, 8181EB HEERDE 0578-695063 WWW.GEDOTRADING.NL

Werken in Nederland? Het begint met taal! Leer snel communiceren in de Nederlandse taal! Geschikt voor particulieren en buitenlandse werknemers bij bedrijven of instellingen. Doelgroep 1: Volwassen anderstaligen met minimaal middelbare opleiding. Doelgroep 2: Volwassen anderstaligen met een lagere opleiding. Start en lestijden in overleg. Ook begeleiding naar inburgering.

Frá Limgardur Learning

lesinstituut in Heerde Informatie en inschrijvingen: E-mail: info@fralimgardur.nl Telefoon: 0653.30.45.83 Altijd al goed en betaalbaar drumles willen hebben? Kijk op www.makeshiftmusic.nl of bel Dirk-Jan Riphagen: 06-41176594 gratis proefles.

Tuinderij Doorn

GRENEN TEAK MEUBELEN

kas, milieubewust geteeld.

ANTIEK EN NIEUW

Nieuwe openingstijden ma t/m do 8.30 - 12.30 uur vr. 8.30 - 12.30 en 13.00 - 18.00 uur za. 8.30 - 13.00 uur

• Ruime sortering Teak meubelen • Leer Loom en Rotanstoelen

Fixet Van Olst

• Verlichting en decoratie

Kamperzijweg 6 - Heerde Tel: (0578) 69 19 10 www.fixet.nl

• Meubelen div. houtsoorten

Geopend: ma - vrij 9.00 - 20.00 zat 9.00 - 17.00

• Elektrische sfeerhaarden

Komkommers, aubergine,

Kerkdijk 3 te Heerde pepers, trostomaten uit eigen

Bouwmarkt Sierbestrating Tegels Kachels

Diverse soorten sla

NU ..................0,60

per krop

* GROOT IN MAATWERK * KLEUR NAAR EIGEN KEUZE

J.W. van Dijk v.o.f. Meubelen tegen betaalbare prijzen

EIGEN LOOG- SPUIT- EN WERKPLAATS Schellerweg 21, tel. (038) 46 55 447, Zwolle OPEN: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur, vrijdagochtend gesloten.

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL

* Laminaatmerken Meister en Steirer. * Tradionele parketvloeren in de meest uiteenlopende patronen en houtsoorten zoals visgraat, vlechtpatroon of hongaarse punt. * Meeste vloeren geschikt voor vloerverwarming. * Schuur-, reparatie- en aanhelingswerk Vlijtweg 1e bestaande vloeren Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur ‘s avonds op afspraak

faberparket.nl

8191 JR WAPENVELD T. 038 - 444 2810 F. 038 - 444 2867 E.info@faberparket.nl Ontwerp Aanleg Onderhoud

ZOMERBLOEMENPLUKTUIN

Water - Gas - CV - Elektra-Riolering Dakwerk - Zinkwerk - Onderhoud Vraag vrijblijvende offerte.

zelf plukken , kant en klare boeketten en bloemwerk op bestelling. openingstijden:wo en do. 9.00-12.00 vrij.en za. 9.00-17.00

Plukavonden:-

26 aug. en 1 sept -kopje koffie met iets lekkers -rondleiding pluktuin -zelf plukken -korenschoof gebonden boeket maken -kosten €16,50,- (wel even opgeven)

Dauwplukken: - 20 aug Dag en nacht bereikbaar.

- tijdstip 7.30 uur - programma zie plukavond - exstra een overheerlijk ontbijtje - kosten € 22.50(wel even opgeven) Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde. Tel 0578- 695727 www.kwekerijvandervelde.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 230

INFOPAGINA WEEKENDDIENSTEN HEERDE Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek Heerde: Brinklaan 7, 8181 EA Heerde, tel. 692790. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-13.00 uur. Voor spoedmedicatie buiten deze openingstijden bel de Apotheekpost Zwolle: 038-4556227. Tandartsen N.O.-Veluwe: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: P. Blankesteijn (692567), K. Haasdijk (695855), C. Kuiters-Puylaert (690300), R. van Schaik (693192), M.L. v.d. Ven-Visser (691848). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. WAPENVELD Huisarts: Dienstdoend huisarts voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: Tel. 038-4479595, 0578-698181 of 0900-3336333. Apotheek: Zie apotheek Heerde Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: B.L.W. Linthorst (4470050). Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Hattem, tel. 0384442512. Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 691368. Spreekuur gezelschapsdieren ma. t/m vr. volgens afspraak. EPE EN OENE Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R. Besijn en M. Feijen-Bleeker (612472), D.M.S. Boon en E.A.de Ruiter (612385); E.J.H. Hut (614830); R. Versteeg (612900). R. en J. van Overstraten (641207). C.R Andeweg (612469).’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). NV Apotheek Epe: Ma.-vr.: 8.00 - 18.00 uur, zat.: 10.0013.00 uur. Apotheek Epe - Willem Tellstraat 17, 8162 ET, Epe. Tel. 0578 627199. Openingstijden ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Centrum Mondzorg Epe (612397), Tandartsenpraktijk Epe (613870), S.S. Scheffer (612296), M.F.G. Smits (613260), M. v.d. Valk (616242), Tandartspraktijk De Tandhoek (620457), H. Wolters (620067). Verloskundigenpraktijk: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578-575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Trombosedienst: Kruisgebouw, St. Antonieweg 4, tel.

612558. Dierenartsen: Dierenartsenpraktijk Heerde-Epe, tel. 612273. Spreekuur ma. t/m vr. volgens afspraak. Inloopspreekuur ma. t/m van 17.00-18.00 uur. Dierenbescherming Epe, Emst, Oene en Vaassen: Tel. 613528. Hoofdweg 18, 8166 AC Emst. VAASSEN EN EMST Huisarts: Bel voor inlichtingen tijdens kantooruren uw eigen huisarts: R.P. de Groot en N.M. de Groot-Weis (571230); H. Duthler, D. de Reus en H.W. de Reus-de Lugt (571325/571330); T.P. Smink (571515); M.H.E. Smale (572800); G.H. Wiechers (661215). ’s Avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen kunt u bellen met de Huisartsenpost, tel. 0900-600 9000). Apotheek Stellendam: H.J.A. Claessen, apotheker, Dorpsstraat 86, 8171 BT Vaassen, tel. 574848. Geopend ma. t/m vr. van 8.00-18.00 uur; za. van 10.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek: zie mededelingenbord in de apotheek. Na 24.00 tot 8.00 uur in de ochtend kunt u contact opnemen met 055-3605157. Apotheek Vaassen - Jan Mulderstraat 37, 8171 CC, Vaassen. Tel. 0578-569900. Openingstijden ma t/m vr 8.00 18.00 uur en za 10.00 - 13.00 uur Buiten deze openingstijden: Dienstapotheek Apeldoorn tel. 055 - 578 76 57 Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: Tandartsenpraktijk Vaadent 576485. Verloskundigen: S. de Haan, E. Visch, L. Post, tel. 0578575093, b.g.g. oproep via amb.dienst 055-3600189. Dierenartsenpraktijk Vaassen Praktijk voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Spreekuren: Maandag t/m vrijdagochtend inloopspreekuur van 8.30 -9.30 uur. Maandag t/m vrijdag afspraken van 13.30-16.00 uur en van 17.00-18.30 uur (uitgezonderd woensdag). Op woensdag is de praktijk vanaf 17.00 uur gesloten. Adres: Laan van Fasna 18, 8172 KH Vaassen, tel: 0578-574427, fax:571243 HATTEM Huisarts: Op werkdagen tussen ’s middags 17.00 en ’s morgens 08.00 uur, tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur) en tijdens feestdagen kunt u het speciale huisartsennummer bellen: 09003336333. Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, Hattem. Openingstijden zaterdag 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden dient men voor spoed telefonisch contact op te nemen met Dienstapotheek Zwolle, tel. 038-4556227. Tandarts: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts: G.J.A. Jacobs (4443931), P.J. de Loor (4443931), E.M. Muller (4441313), F.P.C. van Steenbergen (4441562). Verloskundigenpraktijk: Mami, 038-3761674 Dierenarts: Dierenkliniek Hattem, tel. 4442512.

KERKDIENSTEN HEERDE Herv. Gem.: 9.30 uur ds. M. Zoeteweij, 19.00 uur ds. G.H. Koppelman. Geref. Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. G.T. Wijnstok, 19.00 uur ds. F.J.T. Schipper. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur drs. W. Steenbergen, 16.30 uur ds. A. Westrate. Ned. Geref. Kerk (De Noordgouw): 9.30 uur ds. Van der Klis, 19.00 uur ds. J.M. de Groot. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. J.R. Visser, 16.30 uur ds. Tj. Boersma. Vrije Evang. Gem. (Kruiskerk): 10.00 en 19.00 uur (7e zomeravondzangdienst) ds. J.M. Weststrate. Vrije Evang. Gem. N.O.Veluwe (geb. ‘s-Heerenhof): 10.00 uur geen opgave ontvangen. Christengem. Hebron Heerde (Dorpshuis, ingang Griftstraat): 10.00 uur dhr. Hendrik van Dijken. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dr. H. Vreekamp. Wendhorst: 10.45 uur ds. D. van Meulen. VEESSEN Herv. Gem.: 9.30 uur prof. dr. J.C. Borst. VORCHTEN Herv. Gem.: 9.30 uur dient, 19.00 uur ds. G.J. van den Top. WAPENVELD Herv. Gem.: 9.30 uur ds. G.H. Koppelman, 19.00 uur ds. L.C. Talsma. Hersteld Herv. Gem. Reg. Wapenveld-Wezep, (Azaleastraat 4, Wezep): 11.00 uur kand. W.J.C. van Blijderveen, 15.00 uur ds. R. van Kooten. Prot. Gem. (in kantine van Berghuizer Papierfabriek, poort geopend van 9.10-9.25 en 18.40-18.55 uur): 9.30 uur mw. W.J. Treep, 19.00 uur (zangdienst) ds. I. Boersma. Ned. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. D.W. Fijan. Geref. Kerk Vrijg.: 9.30 uur ds. K.F. Dwarshuis, 14.30 uur ds. J. Geelhoed. Filadelfia Gem.: 9.30 uur dhr. J.L. Karsten. EPE Grote Kerk: 10.00 uur dienst. Goede Herderkerk: 9.30 uur ds. B. van ‘t Veld, 19.00 uur ds. G.T. Wijnstok. Sionskerk: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Brouwer. Hersteld Herv. Gem. Emst-Epe e.o. (Kerkzaal: Lange Veenteweg 4a, Epe): 9.30 uur kand. H.J. van Marle. Geref. Regenboogkerk: 9.30 uur ds. F.J.T. Schipper, 19.00 uur (in Goede Herderkerk) ds. G.T. Wijnstok. H. Martinus Parochie: zo. 10.00 uur Eucharistie, past. Rekveld.

Zondag 15 augustus 2010

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

BLOEMBINDSTER/ VERKOOPSTER Ben je creatief, spontaan en aan een nieuwe uitdaging toe? Neem dan contact met ons op.

Bijsterbosweg 6, 8161 NE Epe. Tel. 0578-616278.

Kantoorruimte te huur

EMST Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 uur ds. J. Boer. OENE Herv. Gem.: 9.30 ds. P. Koeman, 19.00 uur ds. A. Goedvree. VAASSEN Herv. Gem.: 9.30 uur (Heilig Avondmaal in de Tabernakek) ds. B. Heslinga 19.00 uur (Heilig Avondmaal en dankzegging) ds. H. van Wingerden. Herst. Herv. Evang.: 9.30 en 19.00 uur dienst. Geref. Kerk: 9.30 uur (Avondmaalsdienst) ds. B. Heslinga. VGV: 10.00 uur ds. E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink. Volle Evang. Gem. Woord en Daad, (Deventerstraat 85): 10.00 uur Geen opgave ontvangen. Groot Nieuws Gem., (Sparrenoord 32): 10.30 uur br. George Pattipeilohij. Elke maandag 20.00 uur Versterkingsdienst; elke woensdag 20.00 uur G12-celgroepen. Nw. Apost. Kerk, (Ruyterstraat 7, Apeldoorn): Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur dienst. Gem. De Schaapskooi: Elke zondag 13.30 uur liefdemaal. Donderdagavond 19.30 uur Bijbelstudie. RK Parochie: za. 17.30 uur Eucharistieviering, past. Hofstede.

in centrum Heerde Op 1e verdieping van historisch pand, kamer 25 à 30m2. Huurprijs incl. g/w/l € 420,Interesse? E-mail: tehuurinheerde@gmail.com

TERWOLDE - DE VECHT Geref. Gem.: 9.30 uur (voorbereiding Heilig Avondmaal) 14.30 uur ds. K. Boeder. WELSUM Herv. Gem.: 10.00 uur ds. G.W. Marchal. HATTEM Herv. Gem.: 9.30 uur (gez. dienst in Andreaskerk) ds. T. Palma, 10.00 uur ds. B.J.D. van Vreeswijk, 19.00 uur ds. M.L.W. Karels. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur (in NGK) leesdienst, 19.00 uur drs. C.J. v.d. Boogert. Geref. Kerk Vrijg.: (Open Poort): 9.30 uur ds. J. Haveman, 14.30 uur ds. R. Knigge; (Gasthuiskerk): 9.30 uur ds. R. Knigge, 14.30 uur ds. L.W. de Graaf. Ned. Geref. Kerk: 9.30 uur leesdienst. Geref. Emmaüskerk: 9.30 uur (gez. dienst) ds. T. Palma. Vrije Bapt. Gem. Bethel: 10.00 uur br. A. Selles, 19.00 uur ds. J. Zeldenrust. Ned. Prot. Bond: 10.00 uur dienst in Heerde. Christ Centered Christian Church (in de Marke): 10.00 uur dhr. Rudi de Lange. Kapel Pastoraal Centrum De Hezenberg: 10.00 uur mw. E.D. Brederveld. Vakantiepark De Leemcule: 9.00 uur Kerktentdienst Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Hattemerbroek: 9.30 uur Eucharistieviering.

Hammerstraat 38, Epe. Tel. 0578-612291

COLOFON Redactie/ Acquisitie

Bezoekadres

Corinda v.d Worp- Striker Miriam ten Broeke Yvonne Kloekke Ronald Kloekke Irma Vos Dorpsstraat 55

Postadres

Postbus 90 8180 AB Heerde

Telefoon

0578-691911

Fax

0578-695770

E-mail

villamedia@online.nl


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 231

www.c1000.nl Alle Fristi en Chocomel drinkpakjes

Alle CêlaVíta aardappelproducten

Fristi en Chocomel drinkpakjes

3 sets à 6 pakjes naar keuze

CêlaVíta aardappelproducten

OP=OP, 2 zakken naar keuze Per combinatie kan de prijs verschillen.Bij de kassa krijgt u 33,34% korting op de totaalprijs.

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

Coca-Cola

regular, light, zero en cafeïnevrij set 4 flessen à 1,5 liter

C1000 nectarines of perziken extra groot 500 gram

1.49

kilo 1.78

De dreun van

ALLÉÉ GELDIG N OP

maandag*

9

2 2.-

Mona gezinspudding

alle varianten 2 bakken à 450 ml of 500 gram naar keuze

liter 2.22/kilo 2.00

2.76 3.36

De dreun van

ALLÉÉ GELDIG N OP

dinsdag*

10

AUGUSTU S

Appelsientje dubbeldrank 2 pakken à 1 liter naar keuze

1.

70

N 8 SOORTE BOX MET ENTE G RO

C1000 groentebox

0.

liter 0.43

De dreun van

ALLÉÉ GELDIG N OP

*Maximaal 3 aanbiedingen per klant, OP=OP.

Week 32 2010

12

ALLÉÉ GELDIG N OP

13

AUGUSTU S

C1000 haring met ui bak 3 stuks

1.

00

Lay’s superchips

ALLÉÉ GEELDIG N OP

11

C1000 rundergehakt

Woensdag gehaktdag

KILO

2.50 4.28

vrijdag*

2 ZAKKEN

1.76

1.

De dre dreun n van an Extra dreun op zaterdag

14

AUGUSTU S

KE EXTRA DIK GRA AF TELE ZATERDAG

1.00

2.

99

3.89

ALLÉÉ GELDIG N OP

zaterdag* 45

6.

49

Dommelsch bier krat 24 flesjes à 300 ml

10.19

liter 0.90

Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in the sans bold) C1000 Van Andel Epe / C1000 Hardeman Wapenveld

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 t/m zaterdag 14 augustus 2010. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze folder geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, m.u.v. de dreunen van de dag, hierbij geldt maximaal 3 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort.

Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

liter 0.78

AUGUSTU S

5.00

De dreun van

AUGUSTU S

naturel, paprika en Heinz tomato ketchup

De dreun van

woensdag g*

10.00

85

donderdag*

Elke dag een KEIHARDE aanbieding.

5.80

AUGUSTU S

50% korting

Alle Appelsientje dubbeldrank

4.69

VOOR

0.

89

SE N SET 4 FLES

Slim bezig.


SCHAAPSKOOI - DINSDAG 10 AUGUSTUS 2010 - PAGINA PAGINA 232

Geldig tot zaterdag 14 augustus

5.00

3.

99

_

50% korting _ 1.99

0.99

Perziken of Nectarines BBQ-schotel Basis Per 500 gram

Fruit van de hoogste kwaliteit: ze zijn groter, smaakvoller en bovendien extra sappig.

Per 500 gram

Kaiserbroodjes Vers uit eigen oven

5 stuks

5 VOOR

1.75

1.00

Drakenkloof

_

50% korting _ 1.99 Hollandse bloemkool Per stuk

Chenin-Chardonnay, Chenin-Colombard, Pinotage-Shiraz, Rooiwijn of Rosé Uit Zuid-Afrika

0.99

Gehaktschnitzels Naturel, boeren of zigeuner

3 flessen à 75 cl naar keuze

Fr Fruitig

S Soepel

Fr Fruitig

Omfietswijn

Omfietswijn

Omfietswijn

Sterwijn

Sterwijn

Sterwijn

Alle Witte of Color Reus en Fleuril wasmiddelen naar keuze 2 stuks

3 VOOR 14.67

9.

99

Verschillende combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

LAAGSTE PRIJS 500 PRODUCTEN VOOR DISCOUNTPRIJZEN

2 bakken à 5 stuks naar keuze

1 + 1 GRATIS Grolsch Beugel, krat 16 flessen à 45 cl,

Brand of Palm, krat 24 flesjes à 30 cl

Bij PLUS valt heel wat te besparen. 32/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen

bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

1 + 1 GRATIS

12.19-13.89 Per krat Maximaal 6 kratten per klant

PER KRAT

9.

29

schaapskooi 32 2010  

Weemeweg 15 8162 EV Epe Tel: 0578-615668 Oene Wijnkoperij Kroese tel. 0578 - 641294 op donderdag 12 en vrijdag 13 augustus. Zuppeldseweg 8,...

schaapskooi 32 2010  

Weemeweg 15 8162 EV Epe Tel: 0578-615668 Oene Wijnkoperij Kroese tel. 0578 - 641294 op donderdag 12 en vrijdag 13 augustus. Zuppeldseweg 8,...

Advertisement