Page 1

Forord

Himlen er virkelig, helvede ligeså Vassula Rydén er et fænomen i nyere kirkehistorie. Profeter er kendt i Det Gamle Testamente, i Ny Testamente og i den tidlige Kristne Kirke, men levede et forholdsvis udslukt liv indtil den profetiske nådegave blussede op i form af den middelalderlige visionsgenre. Profetnådegaven fik en ny genopvækkelse i Pinsetraditionerne, og har haft et velkendt liv her. Vassulas historie er usædvanlig, for så vidt at hun er ortodoks, og den profetiske tradition er mindre kendt her. Vassula oplevede sin kaldelse, ikke som resultat af en for hende eksotisk karismatisk bevægelse, men gennem en personlig vej. Hun kommer fra en ikke-kirkelig baggrund, men efter en personlig omvendelse, der involverede en åbenbaringsoplevelse fra hendes skytsengel, begyndte hun at ændre sit liv og nedskrive budskaber fra Kristus, Gud Fader, Gud Helligånd og Jomfru Maria. Det er nu blevet til tretten bind med åbenbarede budskaber, der er oversat til over 40 sprog. Et stort antal forskere har skrevet om Vassulas historie og fremhæver den som unik. I denne bog fortæller Vassula Rydén for første gang selv om sin utrolige vandring fra feteret tennisspiller og moderne diplomatfrue til vor tids kendteste profetskikkelse. Som man kan læse i denne bog har det ikke været nogen let vej for hende, men udfordringerne har ledt til, at tusinder af mennesker, der havde

ix


mistet deres tro – eller aldrig havde nogen – nu søger at leve Et Sandt Liv i Gud. Flere af de store kirker har undersøgt hendes budskaber og finder ingen dogmatiske fejl, de kan sætte fingeren på, selvom det – profetgenren tro – ikke leder til nogen kritikløs godkendelse af Vassula. Den slags er de afdøde åndelige heltes privilegium. Begge af os, der skriver dette forord, arbejder analytisk og systematisk i vore respektive gerninger, Niels Christian som forsker på Syddansk Universitet, og Jarle som ledende præst i Pinsekirken i København. Nogen synes, vi er for analytiske. Men begge har vi lært, at Helligånden er større end vore menneskelige forstandskategorier og kan bruge almindelige mennesker til store gerninger. Vi har begge læst Vassulas budskaber og kender hende personlig som en sund og autentisk person, der formidler et usædvanligt, men sundt budskab om omvendelse – både den enkeltes omvendelse foran Gud, men også kirkernes omvendelse fra en tilstand af Gudsbespottende splittelse til den Enhed, Kristus ønskede af sine disciple, ”for at verden må tro”. Uden at søge at ”overbevise” nogen taler Vassula troens sag for både gamle og unge, og udpeger en vej, hvor religion og tro er levende i et personligt forhold til Gud, som kan blive grundlaget for en åndelig vækst i vores rationalistiske tid. Vi ønsker alle god læselyst. Jarle Tangstad og Niels Christian Hvidt

x

Himlen er virkelig, helvede ligeså - forord  

Forord til bogen af Jarle Tangstad og Niels Christian Hvidt

Himlen er virkelig, helvede ligeså - forord  

Forord til bogen af Jarle Tangstad og Niels Christian Hvidt