__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

# 233

δελτίο

• 39ο έτος • Μάρτιος - Απρίλιος 2020


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


◗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ # ΤΕΥΧOΣ 233 ETOΣ 39O IΔΙOΚΤΗΤΗΣ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΕΛΕΥΘΕΡΙOY ΒΕΝΙΖΕΛOY 4 (πρώην ΙΩΛΚOΥ) ΒOΛOΣ ΤΗΛ.: 24210 28 111, 24210 29407-8, FAX: 24210 26394 e-mail: sbtse@otenet.gr & info@sbtse.gr ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 3872

EKΔOΤΗΣ

Εφραιμίδης Αριστομένης Ελ. Βενιζέλου 4, Bόλος - Τηλ.: 24210 28111

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔOΣΕΩΣ

ΘΕΣΕΙΣ Στην εποχή του κορονοϊού.........................................................................................................6 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ Διερεύνηση οικονομικών επιπτώσεων στις επιχειρίσεις λόγω ιού COVID-19.......................................................................................................................8 Παρεμβάσεις του Συνδέσμου για τη διεύρυνση της λίστας των ωφελούμενων ΚΑΔ...........................................................................................................10 Ο Σύνδεσμος για τις καθυστερήσεις των επιστροφών Φόρων που αφορούν στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης από βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις..........................................11 Ο Σύνδεσμος ζητά την προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με αναδρομική ισχύ..........................................................................12 Παρέμβαση του Συνδέσμου για τη διευκόλυνση της εισαγωγής-εξαγωγής εμπορευμάτων..............................................................................12 Ο Σύνδεσμος για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση καταβολών.................................13 Παρέμβαση του Συνδέσμου για την ένταξη κλάδων που πλήττονται σε ενίσχυσεις από πόρους του ΕΣΠΑ................................................................................13 Ο Σύνδεσμος επισημαίνει την αναγκαιότητα παροχής ευελιξίας στις πληττόμενες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε άρση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.....................................................................14 Ο Σύνδεσμος ζητά την άμεση έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής στο Καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» 3η Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου.......................................................................14 ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΒΘΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ για μια ανταγωνιστική πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη..............................................................................................15 Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Η ΕΕ χρηματοδοτεί νέα κοινά ερευνητικά και βιομηχανικά έργα.................................................................................................................17 Γεωγραφικές ενδείξεις, ένας ευρωπαϊκός θησαυρός ύψους 75 δισ. Ευρώ...18 ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.............................................................................................................19 ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ Τα Μέλη του ΣΒΘΣΕ συμβάλλουν έμπρακτα στην αντιμετώπιση του COVID-19................................................................................................................................21 H GIZELIS ROBOTICS παρουσιάζει τα νέα ρομποτικά και καινοτόμα προϊόντα Παλετοποίησης........................................................................................................23 H QUBBER INSPECTION SYSTEMS στηρίζει την Ελληνική Βιομηχανία.......24 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Νέες επενδύσεις άνω των 550 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ΑΠΕ. ....................................................................................................25 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ.........................................................................................................26 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ................................................................................................26 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.............................................................27 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΒΘΣΕ / ENTERPRISE EUROPE NETWORK....................................................................30 NEA MEΛΗ................................................................................................................................30

4 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Βαϊνά Στέλλα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ Δαγλαρίδου Φρόσω Ζαρμπούνη Κρις Έλεν Φράγκου Γιόλα

Το Δελτίο διανέμεται δωρεάν Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΡOΙΝΤ, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 58-60, 17778 Ταύρος Τηλ.: 210 95 95 683, Email: point@point.com.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κάππας Λ. Χρήστος

ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO

Πρόεδρος ∆.Σ. & Ε.Ε.: Κολιοπούλου Ελένη Αντιπρόεδροι: Δοντάς Ευριπίδης Κατσής Δημοσθένης Μάρκου Βασίλειος Παπαδιόχος Νικόλαος Παπαχαραλάμπους Λουκάς Σαράντης Δημήτριος Τσαούτος Μιχαήλ Γεν. Γραμματέας: Εφραιμίδης Αριστομένης Ταμίας: Κουρκούμπας Κωνσταντίνος Έφοροι: Αντωνίου Θεοδώρα Ευσταθίου Εμμανουήλ Κοίλιαρης Δημήτριος Λάππας Αναστάσιος Νομικός Δημήτριος Τζιωρτζιώτης Κωνσταντίνος Χατζόπουλος Κυριάκος Σύμβουλοι: Βλάχος Μιχαήλ Ζαχαρίου Αθανάσιος Ζάχος Θωμάς Κοντοχριστόπουλος Κωνσταντίνος Κουφόπουλος Νικόλαος Μαζιώτη Ευσταθία Μωραΐτης Βασίλειος Πυργιώτης Σόλων Σαμαράς Ιωάννης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κολιοπούλου Ελένη Μέλη Ε.Ε.: Αντωνίου Θεοδώρα Ευσταθίου Εμμανουήλ Τσαούτος Μιχαήλ Κουφόπουλος Νικόλαος Παπαχαραλάμπους Λουκάς Σαμαράς Ιωάννης

EΠΙΤΙΜOI

Επίτιμοι Πρόεδροι: Βανέζης Κυριάκος Τσαούτος Νικόλαος Επίτιμο Ιδρυτικό Μέλος: Παναγής Νεόκλητος Επίτιμα Μέλη: Ζουρνατζής Στέργιος Παπαλεξόπουλος Θεόδωρος Επίτιμο Μέλος: † Σωτηρίου Σωτήριος


ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΎ Το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή πρόκληση για την αντιμετώπιση υψηλής προτεραιότητας ζητημάτων προστασίας της υγείας και της ανθρώπινης ζωής και κληθήκαμε να διαχειριστούμε σαν κοινωνία, υπό συνθήκες πίεσης μια ραγδαία και αιφνίδια μεταβολή στη ζωή και στις δραστηριότητές μας.

Η

Ελληνική Πολιτεία, παράλληλα με τις ενέργειες για την προστασία της ελληνικής κοινωνίας από τους κινδύνους υγείας, ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης κρίσιμων συνεπειών από την καθήλωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η Ελληνική Κοινωνία αντιμετώπισε με ψυχραιμία την πρωτοφανή αυτή κατάσταση της υγειονομικής και ταυτόχρονα οικονομικής κρίσης, επέδειξε ωριμότητα, υψηλό αίσθημα ατομικής και κατ’ επέκταση συλλογικής ευθύνης, ανέδειξε αξίες όπως αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πνεύμα συνεργασίας για να αντιμετωπίσει σοβαρά, επείγοντα και κρίσιμα προβλήματα, που αναδείχθηκαν από την βίαιη ανατροπή στις διαδικασίες της οικονομικής αλυσίδας, με έμφαση στους τομείς των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού και της εστίασης κατά κύριο λόγο. Στο πρώτο μέρος αυτής της ιστορίας φαίνεται ως ένα βαθμό ότι η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με σχετική επάρκεια. Τα δύσκολα όμως είναι μπροστά. Οι απαιτήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Τόσο για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της εξόδου από τους περιορισμούς, όσο και για την αποκατάσταση των όρων λειτουργίας της οικονομίας με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε όλα τα επίπεδα. Το ύψος των πόρων που θα διατεθούν από τους ευρω-

6 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

παϊκούς θεσμούς για τη ενίσχυση τομέων και κλάδων της οικονομίας είναι μια καλή υποστηρικτική βάση, ωστόσο, η εποικοδομητική διαχείρισή τους θα κρίνει το αποτέλεσμα. Η κρίση του Covid-19, ανέδειξε με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, την αναγκαιότητα επανασχεδιασμού των οικονομικών μας προτεραιοτήτων, σε συνθήκες εσωτερικής αλλά και παγκόσμιας ύφεσης, με τις προβλέψεις των διεθνών οίκων και οργανισμών αναφορικά με τις απώλειες του ΑΕΠ μας να είναι δυσοίωνες, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος του στηρίζεται μονοθεματικά στον τριτογενή τομέα, στην παροχή υπηρεσιών, στον τουρισμό και στο εμπόριο, τομείς, που αναδείχθηκαν ευάλωτοι από τις πιέσεις. Η ισόρροπη διαχείριση των πόρων για την ισχυροποίηση των παραγωγικών επιχειρήσεων και την τόνωση των επενδύσεων είναι μια ασφαλής δικλείδα διεύρυνσης του πεδίου στήριξης της οικονομικής βάσης της χώρας και η άμεση αποκατάσταση του περιβάλλοντος λειτουργίας των παραγωγικών επιχειρήσεων φαίνεται να είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε. Το ίδιο ακριβώς επιχειρεί όλος ο κόσμος. Να εξασφαλίσει συνθήκες μεγέθυνσης της οικονομίας και στήριξης της παραγωγικής μεταποιητικής – βιομηχανικής δραστηριότητας αλλά και των υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εμείς γιατί να συνεχίσουμε στην αντίθετη πορεία και να διευρύνουμε το χάσμα;


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΙΟΥ COVID-19 Στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας η Πολιτεία λαμβάνει μέτρα, τα οποία επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής δραστηριότητας.

Λ

8 |

Γράφημα 1 - Το 91% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα παρουσιάζουν και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία στις περισσότερες συμβάλλει σημαντικά στον ετήσιο κύκλο εργασιών τους.

Γράφημα 2 - Η απότομη πτώση της ρευστότητας αποτελεί το μείζον πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και απορρέει από την κάθετη υποχώρηση των πωλήσεων, που έχει πλήξει μετά τις 15 Μαρτίου το 91% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Γράφημα 3 - Ο μέσος όρος ποσοστιαίας μείωσης των παραγγελιών στο διερευνώμενο χρονικό διάστημα φτάνει στο 45% στις επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας, με αποτέλεσμα τη μείωση και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, της τάξης του 34%.

Γράφημα 4 - Tα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται σε όλο τον κόσμο για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων. Το πρόβλημα οξύνθηκε μετά από τον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων αλλά και από το κλείσιμο των συνόρων με τις γείτονες και όχι μόνο χώρες. Η μείωση των εξαγωγών, το τρέχον χρονικό διάστημα αγγίζει το 45% με ολοένα αυξητική τάση με το πέρασμα των ημερών.

Γράφημα 5 - Η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ολόκληρων κλάδων έχει εκμηδενισθεί, καθώς η δραστηριότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων έχει ανασταλεί. Ωστόσο

Γράφημα 2

Γράφημα 1

όγω της αναστολής ή του περιορισμού της λειτουργίας των επιχειρήσεων με εντολή της Δημόσιας Αρχής, η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώνεται, καθώς μειώνεται ταυτόχρονα τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) με στόχο τη διερεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊου, πραγματοποίησε έρευνα, μέσω της αποστολής σχετικού ερωτηματολογίου στις επιχειρήσεις – μέλη του, για την καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 και των επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού της διάδοσης του ιού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 24 Mαρτίου έως 10 Απριλίου 2020 και ικανοποιητικό πλήθος επιχειρήσεων-μελών, εγκατεστημένων στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, στην πλειονότητά τους από τον μεταποιητικό τομέα, έλαβαν μέρος σε αυτή, απεικονίζοντας τις επιπτώσεις στην δική τους επιχείρηση και δραστηριότητα από την διπλή κρίση δημόσιας υγείας-πανδημίας και οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, το 82% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι μεταποιητικές, ένα 8% αποτελούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των logistics, των μεταφορών και του χονδρικού εμπορίου, ένα 4% επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συλλογής, επεξεργασίας, διάθεσης απορριμμάτων και ανάκτησης υλικών ενώ το υπόλοιπο 6% αφορά σε επιχειρήσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών και άλλες δραστηριότητες.

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020


Γράφημα 5

η ζήτηση για ορισμένους κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών βασικών αναγκών αυξάνεται. Ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικό το είδος και ο βαθμός των επιπτώσεων εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων που αυτή έχει επιφέρει. Η ομαλή λειτουργία και δραστηριότητα πολλών επιχειρήσεων δυσχεραίνεται από την αναστολή λειτουργίας με κυβερνητική εντολή των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και την δυσλειτουργία του χονδρικού εμπορίου, καθώς αφορούν σε επιχειρήσεις που πρόκειται είτε για «προμηθευτές» α’ υλών ή/και μηχανημάτων είτε για «πελάτες», δημιουργώντας τον φόβο της διάσπασης της ομαλής λειτουργίας της αλυσίδας προμηθευτών-πελατών, και της ισορροπίας της καθημερινής πελατειακής σχέσης. Η αδυναμία παραλαβής πρώτων υλών λόγω του γεγονότος ότι αρκετοί προμηθευτές έχουν κλείσει, είτε γιατί άλλοι υπολειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας καθώς και η αδυναμία αποστολής έτοιμων παραγγελιών, λόγω αλλαγής ή και ακύρωσης των δρομολογίων των μεταφορικών εταιριών προς τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των περιοριστικών μέτρων, καθυστερεί ή ακυρώνει προγραμματισμένες εργασίες, δυσχεραίνει την λειτουργία των επιχειρήσεων και καλλιεργεί μεγάλη ανησυχία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ταυτόχρονα, η γενικευμένη ανησυχία που επικρατεί στην αγορά, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, έχει ως αποτέλεσμα και την μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών, αλλά και την ακύρωση παραγγελιών και μετάθεση τους αορίστως

Γράφημα 4

Γράφημα 3

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ◗

στο μέλλον. Η ανησυχία αυτή εντείνεται και από τη μεγάλη πιστωτική επισφάλεια που επικρατεί. Το γεγονός ότι η πανδημία πλήττει ιδιαίτερα τις χώρες της Δ. Ευρώπης, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς εξαγωγικούς προορισμούς για τα ελληνικά προϊόντα, η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, ο περιορισμός-διακοπή εργασιών σε εργοτάξια και κατασκευαστικά έργα (δημόσια και ιδιωτικά) και σε αυτές τις χώρες δημιουργεί μείωση της ζήτησης - πτώση παραγγελιών, συνεπακόλουθη μείωση της παραγωγής - αύξηση του κόστους λειτουργίας των εταιριών, προϊούσα έλλειψη ρευστότητας δημιουργίας περιβάλλοντος «αχαρτογράφητων νερών». Η αγορά HORECA (Hotels/Restaurants/Cafeterias) η οποία αποτελεί βασικό πελάτη για τις εταιρίες τροφίμων-αναψυκτικών-ποτών έχει πρακτικά μηδενιστεί. Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα ο κλάδος συσκευασίας τροφίμων και εμφιάλωσης να παραμείνει ανοιχτός και υγιής ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιανεμπόριου/ σούπερ μάρκετ. Επιπλέον το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί λόγω αυξημένων ωρών λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς η παραγωγική διαδικασία έχει διασπαστεί – χωριστεί σε βάρδιες με μειωμένο προσωπικό, λόγω της τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων. Σε ορισμένες επιχειρήσεις παρατηρείται έλλειψη προσωπικού λόγω αδειών ειδικού σκοπού αλλά και απομάκρυνση από την παραγωγική διαδικασία προσωπικού που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες. Στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης του COVID-19, η Ελλάδα, θέτοντας ως αυτονόητη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, έδρασε έγκαιρα, με σχέδιο και σοβαρότητα, σημειώνοντας κατά γενική ομολογία πολύ καλές επιδόσεις. Για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των βαρύτατων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας η Πολιτεία λαμβάνει μέτρα και πρωτοβουλίες. Η παροχή ρευστότητας, παράλληλα με την αναστολή πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και δόσεων των επιχειρηματικών δανείων είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων θεωρεί ότι αν και τα μέτρα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

|9


◗ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ που έλαβε η κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, απαιτούνται περαιτέρω πρωτοβουλίες για την τόνωση της ρευστότητας όπως: ◗ Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων με δανεισμό με εγγύηση του Δημοσίου με χαμηλότοκα δάνεια. ◗ Διασφάλιση πιστώσεων για κεφάλαια κίνησης με ανταγωνιστικούς όρους μέσω συνεργασίας τραπεζώνκυβέρνησης-επιχειρήσεων– αύξηση ρευστότητας. ◗ Αναστολή καταβολής ή και μείωση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων δανείων για ένα εξάμηνο. ◗ Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής των επιταγών μέσω συνεργασίας τραπεζών-κυβέρνησης-επιχειρήσεων. ◗ Αναδιάρθρωση δανείων ◗ Πληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους ◗ Άμεση επιστροφή του ΦΠΑ για υποβληθέντα αιτήματα ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη ρευστότητα. ◗ Εγρήγορση και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης προτάσεων που έχουν υποβληθεί σε προγράμματα και δράσεις του ΕΣΠΑ, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Αναπτυξιακού Νόμου ◗ Μείωση των τιμολογίων των οργανισμών κοινής ωφέλειας ◗ Μείωση μη μισθολογικού κόστους ◗ Αναστολή υποχρεώσεων προς το κράτος και για δυο μήνες μετά την πάροδο του φαινομένου έως ότου συνέλθει η αγορά.

◗ Μείωση φορολογικών συντελεστών για μια τριετία. ◗ Επιδότηση εταιρειών για διατήρηση υφιστάμενου προσωπικού - 50% κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από κράτος Στις παρούσες συνθήκες, ύψιστη προτεραιότητα κάθε βιομηχανικής επιχείρησης είναι η ασφάλεια και υγεία του ανθρώπινου δυναμικού της όχι μόνο για λόγους κοινωνικής ευθύνης, αλλά και γιατί στη βιομηχανία, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο, το ανθρώπινο δυναμικό είναι πραγματικά το πολυτιμότερο και πιο δυσαναπλήρωτο στοιχείο. Παράλληλα με όλα αυτά, υπάρχει ένας εξίσου πρωταρχικός στόχος, ο οποίος είναι η προσπάθεια εξασφάλισης των αναγκαίων προϊόντων και υπηρεσιών για τις βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου όπως η διατροφή, η υγεία, τα φάρμακα κλπ. Η κρίση του COVID-19 φέρνει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη ανασχεδιασμού των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα, που θα την καταστήσουν λιγότερο ευάλωτη και εξαρτημένη από διεθνείς αναταράξεις, δίνοντας βάρος στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών αλλά –στο μέτρο του δυνατού– και στην εγχώρια αυτάρκεια. Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Κεντρική Διοίκηση και τα αρμόδια Υπουργεία, προτείνοντας μέτρα και ρυθμίσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς και των εργαζομένων σε αυτές. Όσο ισχυρότερη η Βιομηχανία, τόσο μεγαλύτερη η επάρκεια και η αυτονομία μιας χώρας, όπως αποδείχθηκε και κατά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΊΣΤΑΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΩΝ ΚΑΔ Ο Σύνδεσμος απευθύνθηκε με υπομνήματά του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την Δημοσιονομική Πολιτική, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, στα οποία διατύπωσε επανειλημμένα την αναγκαιότητα διεύρυνσης του καταλόγου των ωφελούμενων από τα κυβερνητικά μέτρα για την άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, που υφίστανται οι επιχειρήσεις, εξαιτίας του κορονοϊού COVID-19.

Ε

ιδικότερα όπως αναφέρθηκε στις επιστολές του Συνδέσμου: Η Διοίκηση και τα Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος έχουν αναγνωρίσει την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου στη λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, για την άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών και τη συνολική προσπάθεια που καταβάλει η

10 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Σύνδεσμος στις επιστολές του, με την πάροδο του χρόνου, οι αρνητικές επιπτώσεις διευρύνθηκαν επικίνδυνα και ένας μεγάλος αριθμός κλάδων και δραστηριοτήτων, βρέθηκε υπό έντονη πίεση, παρόμοιας έντασης,


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ◗ μεγέθους και εύρους, με τους κλάδους εκείνους που είτε ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους με απόφαση της Δημόσιας Αρχής, είτε εντάχθηκαν εξ αρχής στους πληττόμενους ΚΑΔ. Ο Σύνδεσμος διαπίστωσε ότι το πρόβλημα είναι κοινό τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, όσο και για τις μεταποιητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθότι παρόμοια μέτρα αναστολής οικονομικών δραστηριοτήτων ισχύουν σε πολλές χώρες, ειδικότερα στις ευρωπαϊκές, στις οποίες, οι εν λόγω επιχειρήσεις, πραγματοποιούσαν τις εξαγωγές τους. Παράλληλα ο Σύνδεσμος αναφέρθηκε σε ανάλογα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούν τα προϊόντα τους μόνο μέσω καταστημάτων εμπορίας- λιανικής πώλησης, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με απόφαση της Δημόσιας Αρχής, καθώς επίσης και για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην προμήθεια της α’ ύλης τους. Για τους λόγους αυτούς ο Σύνδεσμος, μέσω πολυάριθμων επιστολών, ζήτησε να εξεταστούν και να γίνουν αποδεκτές οι

προτάσεις του, για την ένταξη των επιπλέον υποδεικνυόμενων κλάδων και δραστηριοτήτων που αφορούν στη μεταποίηση και τη βιομηχανική παραγωγή, στα ευεργετήματα που έχουν ήδη προβλεφθεί και νομοθετηθεί για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΏΝ ΦΌΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΤΟ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΎΣΗΣ (DIESEL) ΚΊΝΗΣΗΣ ΑΠΌ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ Ο Σύνδεσμος απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλο, αναφερόμενος στις καθυστερήσεις των επιστροφών Φόρων, όπως ο Φ.Π.Α. καθώς και ο Ε.Φ.Κ. που αφορά στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης από βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Ε

ιδικότερα, στο Υπόμνημά του ο Σύνδεσμος ανέφερε ότι, όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια προσπάθεια αποκατάστασης του καθεστώτος της επιστροφής Φόρων. Η προσπάθεια, αυτή, χαιρετίστηκε από τις παραγωγικές τάξεις, καθώς αναγνώριζει τη σπουδαιότητα αποκατάστασης του προβλήματος της χαμηλής ρευστότητας και δίνει λύση για μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων. Στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων, οι διαδικασίες αυτές δεν υλοποιούνται με την ενδεδειγμένη ταχύτητα, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναμένουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, βλέποντας το πρόβλημα να διογκώνεται καθημερινά κάτω από την αφόρητη πίεση που ασκούν οι ταμειακές τους υποχρεώσεις. Το πρόβλημα δε, που αντιμετωπίζουν πολλές εξαγωγι-

κές, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις λόγω αυτής της κατάστασης, είναι ιδιαίτερα οξυμένο αυτή την περίοδο λόγω της συρρίκνωσης των εργασιών και της πολύ μειωμένης ρευστότητας, συνέπεια των επιπτώσεων της εξάπλωσης του Κορονοϊού και των μέτρων που λαμβάνονται. Ο Σύνδεσμος υπογράμμισε ότι επιβάλλεται η ύπαρξη εξαντλητικής προσπάθειας εκ μέρους του Υπουργείου και των αρμοδίων Υπηρεσιών, ώστε ανεξάρτητα από το ύψος τους, τα ποσά αυτά να επιστρέφονται στις δικαιούχους επιχειρήσεις, ει δυνατόν και άμεσα και σε κάθε περίπτωση, υπό την πίεση και τις απαιτήσεις των καιρών. Διαβάστε ολόκληρο το υπόμνημα του Συνδέσμου εδώ: http://sbtse.gr/ wp-content/uploads/2020/04/ypomnima_sbtse_241_2020.pdf ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| 11


◗ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΖΗΤΆ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ «ΓΕΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΝΌΜΟΥ 4399/2016 ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΙΣΧΎ Ο Σύνδεσμος απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδη αναφερόμενος στην αναγκαιότητα νέας προκήρυξης του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με αναδρομική ισχύ από την 29η Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου για την ενίσχυση της επενδυτικής πρωτοβουλίας και την κάλυψη των επενδύσεων που ξεκίνησαν ή/και πρόκειται να υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Σ

υγκεκριμένα, στο Υπόμνημά του ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι, όπως είναι γνωστό στις 28 Φεβρουαρίου 2020 ολοκληρώθηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου. Την ίδια ημερομηνία ολοκληρώθηκε και η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων του ίδιου Νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», ενώ σε ισχύ παραμένει μόνο η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με καταληκτική ημερομηνία την 30 Σεπτεμβρίου 2020. Καθώς το τελευταίο περιορίζεται μόνο στις επενδύσεις προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού, τις οποίες ενισχύει με το κίνητρο της Φορολογικής Απαλλαγής, αυτό σημαίνει ότι από τις 29 Φεβρουαρίου 2020, δεν

υπάρχει στη χώρα, καθεστώς ενισχύσεων, το οποίο να καλύπτει το σύνολο των επενδυτικών πρωτοβουλιών και να προσφέρει μάλιστα, το πλέον αναγκαίο, υπό τις παρούσες συνθήκες χαμηλής ταμειακής ρευστότητας, κίνητρο της επιχορήγησης. Στη συνέχεια αφού τεκμηριώθηκε αναλυτικά το εύλογο του αιτήματος των επιχειρήσεων, ο Σύνδεσμος ζήτησε από τον Υπουργό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίησή του με άμεση προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με αναδρομική ισχύ από την 29η Φεβρουαρίου 2020. Διαβάστε ολόκληρο το υπόμνημα του Συνδέσμου εδώ: http://sbtse.gr/ wp-content/uploads/2020/04/ypomnima_sbtse_249_2020.pdf

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ-ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ Ο

Σύνδεσμος απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή, αναφερόμενος στην υπ' αριθμ. Ε. 2033/19.2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την παροχή οδηγιών σχετικά με την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων περιοριστικών μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού. Ειδικότερα, στην ανωτέρω εκδοθείσα απόφαση, πρώτον, δεν υπήρξε πρόβλεψη που να αφορά στο συμψηφισμό έκπτωσης ποσοστού 25% της αξίας του ΦΠΑ που προκαταβάλλεται από τις επιχειρήσεις με τη διασάφηση εισαγωγής στα τελωνεία για τα εισαγόμενα, από τρίτες χώρες αγαθά. Δεύτερον, δεν παρείχετο η δυνατότητα ατελούς εναπόθεσης και παραμονής των αγαθών στους αποθηκευτικούς χώρους των τελωνείων, δεδο-

12 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

μένων και των αντικειμενικών δυσκολιών που επήλθαν εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών των μετακινήσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης των επιχειρήσεων εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, καθώς προκαταβάλλουν εφάπαξ ιδιαίτερα υψηλά ποσά για το ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των εισαγόμενων πρώτων υλών αλλά και την περαιτέρω επιβάρυνση τους με το διοικητικό κόστος της «υπερημερίας», το οποίο επίσης καλούνται να αποδώσουν. Ο Σύνδεσμος διατύπωσε τις προτάσεις του και κλείνοντας την επιστολή του, ζήτησε να υπάρξει άμεση παρέμβαση του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ, για την επίλυση των συγκεκριμένων ζητημάτων για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Διαβάστε ολόκληρο το υπόμνημα με τις προτάσεις του Συνδέσμου εδώ: http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/04/ypomnima_ sbtse_252_2020.pdf


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ◗

Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΌΘΕΣΜΗ ΕΚΠΛΉΡΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΏΝ Ο Σύνδεσμος απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ι. Βρούτση, αναφερόμενος στην καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη πληρωμή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, την 10η Απριλίου 2020.

Ο

Σύνδεσμος στη επιστολή του επισήμανε ότι λόγω της Ειδικής Τραπεζικής Αργίας του Πάσχα των Καθολικών, η συγκεκριμένη προθεσμία ετέθη σε αμφισβήτηση, καθώς οι καταβολές εμφανίζονταν πληρωμένες την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και όχι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, καθώς οι λογιστικές ημερομηνίες διαφέρουν από τις τρέχουσες.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος ζήτησε να ληφθεί μέριμνα και να καλυφθεί νομοθετικά το συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου οι καταβληθείσες στις 10.4.2020 ασφαλιστικές εισφορές από τους υπόχρεους να γίνουν αποδεκτές, έστω και αν αυτές στο σύστημα εμφανίστηκαν την Τρίτη 14 Απριλίου 2020, προκειμένου να θεωρηθούν εμπρόθεσμες ως προς την εκπλήρωση της καταβολής τους.

Διαβάστε ολόκληρο το υπόμνημα του Συνδέσμου εδώ: http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/04/ypomnima_sbtse_304_2020.pdf 

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΚΛΆΔΩΝ ΠΟΥ ΠΛΉΤΤΟΝΤΑΙ ΣE ΕΝΊΣΧΥΣEIΣ ΑΠΌ ΠΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Ο Σύνδεσμος απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τα αρμόδια Υπουργεία, αναφερόμενος στην ενίσχυση από πόρους του ΕΣΠΑ μέσω της Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων, για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που πλήττονται εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας του ιού COVID-19, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ένταξης στους δυνητικά ωφελούμενους ΚΑΔ δυο συγκεκριμένων κλάδων στους οποίους ανήκουν επιχειρήσεις μέλη του που παραμένουν εκτός των δυνητικών ληπτών της χρηματοδότησης.

Σ

υγκεκριμένα η επιστολή εστάλη στους κ.κ. Αδ. Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χρ. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, Μ. Βορίδη, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ι. Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Απ. Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Θ. Σκυλακάκη, Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την Δημοσιονομική Πολιτική, στην κα Φ. Αραμπατζή, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στον κ. Κ. Μπαγινέτα Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος ζήτησε να εξεταστούν τα αιτήματα των επιχειρήσεων και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που δύναται να ενταχθούν στην Πρόσκληση Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜμΕ. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί και για αυτές τις επιχειρήσεις διαθέσιμη και επαρκής ρευστότητα με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους, για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται και για την διασφάλιση της συνέχειας της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Διαβάστε ολόκληρο το υπόμνημα του Συνδέσμου εδώ: http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/04/ypomnima_sbtse_311_2020.pdf ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| 13


◗ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΥΕΛΙΞΊΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΊΝΟΥΝ ΣΕ ΆΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΉΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ο Σύνδεσμος απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ι. Βρούτση και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδη, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα παροχής ευελιξίας στις πληττόμενες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε άρση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους.

Σ

το Υπόμνημά του ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι η παραπάνω ευχέρεια εξυπηρετεί πολλαπλά την Εθνική Οικονομία σε βαθμό μάλιστα που θα πρέπει να παρασχεθούν κίνητρα προς την κατεύθυνση αυτή, εφόσον: Με την πρόωρη άρση της αναστολής εργασιακών σχέσεων διευκολύνεται η επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, που είναι άλλωστε και το ζητούμενο. Το μέτρο θα έχει σαφές και άμεσο δημοσιονομικό όφελος, αφού το Δημόσιο θα ωφεληθεί από την επιστροφή μέρους των οικονομικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν σε εργαζο-

μένους που ετέθησαν σε αναστολή, αλλά και την απαλλαγή της υποχρέωσης κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί των ονομαστικών μισθών των εργαζομένων των οποίων θα αρθεί η αναστολή, για το διάστημα μετά την άρση της αναστολής. Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να αναληφθεί άμεσα, ήδη κατά το πρώτο στάδιο της προγραμματιζόμενης άρσης των μέτρων που είχαν ληφθεί για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Διαβάστε ολόκληρο το υπόμνημα και τις προτάσεις του Συνδέσμου εδώ: http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/04/ypomnima_ sbtse_338_2020.pdf

Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΖΗΤΆ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΈΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΉΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ «ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ» 3η ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΝΌΜΟΥ Ο

Σύνδεσμος απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδη, αναφερόμενος στην καθυστέρηση έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» - 3η Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου και έχουν αξιολογηθεί θετικά. Όπως σημειώθηκε στο Υπόμνημα, σύμφωνα με την ως τώρα επιδειχθείσα αδράνεια στην έκδοση των αποφάσεων ένταξης για αιτήσεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά, εγείρονται εύλογες ανησυχίες και προβληματισμοί για το ενδεχόμενο, οι αποφάσεις υπαγωγής να εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση των υποβολών τον Σεπτέμβριο, οπότε και θα έχουν παρέλθει 20

και πλέον μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης του καθεστώτος. Ο Σύνδεσμος θεωρεί πως η παρούσα κατάσταση, σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζει με την επιδιωκόμενη επιτάχυνση απόδοσης των επενδυτικών κινήτρων, σε μια χρονική συγκυρία, μάλιστα, όπου η χώρα έχει ανάγκη όσο ποτέ αυτές τις επενδύσεις. Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος ζήτησε την άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται εκ μέρους του Υπουργείου προκειμένου για την ταχεία και άμεση έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής για τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στο Καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» - 3η Προκήρυξη και έχουν αξιολογηθεί θετικά.

Διαβάστε ολόκληρο το υπόμνημα του Συνδέσμου εδώ: http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/04/ypomnima_sbtse_344_2020.pdf pdf

14 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020


ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΒΘΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Η ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΗΣ ΕΕ een.ec.europa.eu ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΠΡΆΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ Στις 10 Μαρτίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική που θα βοηθήσει τη βιομηχανία της Ευρώπης να ηγηθεί της διπλής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και την ψηφιακή πρωτοπορία. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αύξησης του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Η

δέσμη πρωτοβουλιών περιγράφει μια νέα προσέγγιση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, με βαθιές ρίζες στις ευρωπαϊκές αξίες και τις παραδόσεις της κοινωνικής αγοράς. Η δέσμη καθορίζει μια σειρά δράσεων για τη στήριξη όλων των φορέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων, των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων, των παρόχων υπηρεσιών, των προμηθευτών και των κοινωνικών εταίρων. Μια ειδική στρατηγική για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχει ως στόχο να μειώσει τη γραφειοκρατία και να βοηθήσει τις πολυάριθμες ΜΜΕ της Ευρώπης να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και πέραν αυτής, να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να συμβάλουν στην ψηφιακή και στην πράσινη μετάβαση. Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν επίσης συγκεκριμένα μέτρα για την άρση των εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η οποία είναι το ισχυρότερο πλεονέκτημα της Ευρώπης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις της να αναπτυχθούν και να είναι ανταγωνιστικές εντός αλλά και εκτός Ευρώπης. Στη δέσμη μέτρων για τη βιομηχανική πολιτική περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ Για τη στήριξη της βιομηχανικής υπεροχής της Ευρώπης, μια νέα βιομηχανική στρατηγική θα συμβάλει στην υλοποίηση

τριών βασικών προτεραιοτήτων: διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ισότιμων όρων ανταγωνισμού, στο εσωτερικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης έως το 2050 και διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Η στρατηγική καθορίζει τις βασικές κινητήριες δυνάμεις του βιομηχανικού μετασχηματισμού της Ευρώπης και προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μελλοντικών δράσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: ◗ Ένα σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία, για την υποστήριξη της τεχνολογικής αυτοδυναμίας, την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, την καλύτερη καταπολέμηση της κλοπής διανοητικής ιδιοκτησίας και την προσαρμογή του νομικού πλαισίου στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση. ◗ Επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τη συνεχή αξιολόγηση των συγκεντρώσεων και για τον έλεγχο καταλληλότητας των κρατικών ενισχύσεων. ◗ Ανταγωνισμός με ισότιμους όρους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Εκτός από τη βέλτιστη αξιοποίηση της εργαλειοθήκης της για τους μηχανισμούς εμπορικής άμυνας, η Επιτροπή θα εκδώσει έως τα μέσα του 2020 Λευκή Βίβλο για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών επιπτώσεων που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά και τον χειρισμό της πρόσβασης αλλοδαπών επιχειρήΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| 15


◗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΒΘΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

◗ ◗

σεων στις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ και τη χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ολοκληρωμένα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την απανθρακοποίηση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, τη στήριξη των βιομηχανιών βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την εξασφάλιση επαρκούς και διαρκούς εφοδιασμού με ενέργεια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε ανταγωνιστικές τιμές. Ενίσχυση της βιομηχανικής και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης με την εξασφάλιση της προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών μέσω ενός σχεδίου δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τα φαρμακευτικά προϊόντα βάσει μιας νέας φαρμακευτικής στρατηγικής της ΕΕ και με την υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών ψηφιακών υποδομών και βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής. Συμμαχία Καθαρού Υδρογόνου για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας και τη διατήρηση της βιομηχανικής υπεροχής. Νέα νομοθεσία και κατευθυντήριες οδηγίες για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Επανεστίαση στην καινοτομία, στις επενδύσεις και στις δεξιότητες.

ΝΈΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον βιομηχανικό ιστό της Ευρώπης, καθώς παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας, και έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία αυτής της νέας βιομηχανικής προσέγγισης. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ να ηγηθούν αυτής της διπλής μετάβασης, που σημαίνει επίσης διασφάλιση της πρόσβασης στις κατάλληλες δεξιότητες. Για να αναπτυχθεί το δυναμικό μετάβασης των ΜΜΕ, η Επιτροπή θα αναβαθμίσει το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο με ειδικούς Συμβούλους βιωσιμότητας. Θα επεκτείνει επίσης τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας σε κάθε περιφέρεια της Ευρώπης, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να ενσωματώνουν τις ψηφιακές καινοτομίες. Θα δημιουργήσει δυνατότητες εθελοντισμού και κατάρτισης στις ψηφιακές τεχνολογίες. Για να διευκολυνθεί η δραστηριοποίηση των ΜΜΕ εντός της ενιαίας αγοράς και πέραν αυτής, η Επιτροπή προτείνει δράσεις για την άρση των κανονιστικών και πρακτικών εμποδίων στην

16 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

επιχειρηματική δραστηριότητα ή την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Για να εξασφαλιστεί η πολιτική δέσμευση για τα μέτρα αυτά, ένας υψηλού επιπέδου απεσταλμένος της ΕΕ για τις ΜΜΕ θα εγγυηθεί τη στενή εταιρική σχέση και τον στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω εθνικών απεσταλμένων για τις ΜΜΕ, καθώς και με τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές. Θα ενισχύσει επίσης την οπτική γωνία των ΜΜΕ στη νομοθεσία της ΕΕ.

ΜΙΑ ΕΝΙΑΊΑ ΑΓΟΡΆ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης και παρέχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μια μεγάλη εγχώρια αγορά. Ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της ΕΕ. Παρέχει στους πολίτες της ΕΕ μεγαλύτερο φάσμα επιλογών όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, και περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρέχει στις ευρωπαϊκές εταιρείες την πολλαπλασιαστική δύναμη που χρειάζονται για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια εξαιτίας των οποίων δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς. Η έκθεση σχετικά με τους φραγμούς στην ενιαία αγορά, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, προσδιορίζει ένα ευρύ φάσμα εμποδίων στην ενιαία αγορά, από την οπτική γωνία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών της Ευρώπης. Επισημαίνει ποιες είναι οι βασικές αιτίες των φραγμών αυτών: περιοριστικοί και πολύπλοκοι εθνικοί κανόνες, περιορισμένες ικανότητες της διοίκησης, ατελής μεταφορά των κανόνων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και ανεπαρκής επιβολή τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των φραγμών, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των εμποδίων που προκύπτουν από παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Το σχέδιο δράσης βασίζεται σε μια ανανεωμένη εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης τους να διασφαλίσουν την ορθή επιβολή και εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el


ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΒΘΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK ◗

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΆΜΥΝΑΣ: Η ΕΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ ΝΈΑ ΚΟΙΝΆ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΈΡΓΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση κοινών αμυντικών βιομηχανικών έργων, ύψους άνω των 160 εκατ. ευρώ το 2020 και ανακοινώνει επτά νέα ερευνητικά έργα στον τομέα της άμυνας, που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση άνω των 19 εκατ. Ευρώ, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019.

Η

χρηματοδότηση των έργων προέρχεται, αντίστοιχα, από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), αξίας 500 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2019-2020, και την προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR), με προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020. Πρόκειται για τα πρόδρομα προγράμματα του ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποίο θα προάγει μια καινοτόμο και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας και θα συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας: Με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 160 εκατ. ευρώ, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2020 καλύπτουν 12 κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κρίσιμες ανάγκες σε ικανότητες που καθορίζονται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή αναζητά προτάσεις έργων στα οποία περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων και η δοκιμή χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (CBNR) ιατρικών αντιμέτρων, όπως η προληπτική και θεραπευτική

ανοσοθεραπεία, που θα μπορούσαν να είναι επωφελή για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημικών κρίσεων, όπως αυτή που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος. Οι προσκλήσεις επιδιώκουν επίσης να αυξήσουν τις ικανότητες της ΕΕ στον τομέα του εντοπισμού και της αντιμετώπισης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, όπως drones σε αμυντικά σενάρια, καθώς και τις ικανότητες επίγνωσης της κατάστασης και άμυνας στον κυβερνοχώρο, αμυντικών δικτύων και τεχνολογιών ασφαλούς επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κίνητρα για τη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Όπως και το 2019, μία κατηγορία με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ προορίζεται αποκλειστικά για ΜΜΕ που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στον τομέα της άμυνας. Η Επιτροπή θα διοργανώσει ενημερωτική ημερίδα για να καθοδηγήσει τις ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες στη διαδικασία υποβολής και για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων μέσω ειδικών συνεδριών εύρεσης εταίρων. Ιστότοπος DEFIS: https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| 17


◗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΒΘΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΈΣ ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ ΈΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΘΗΣΑΥΡΌΣ ΎΨΟΥΣ 75 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αξία των πωλήσεων γεωργικών τροφίμων και ποτών των οποίων οι ονομασίες προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) ανέρχεται σε 74,76 δισ. ευρώ. Πάνω από το ένα πέμπτο του ποσού αυτού προέρχεται από εξαγωγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σ

τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η αξία των πωλήσεων ενός προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία είναι, κατά μέσο όρο, διπλάσια από εκείνη ομοειδών προϊόντων χωρίς πιστοποίηση. Τα ευρωπαϊκά τρόφιμα είναι φημισμένα ως ασφαλή, θρεπτικά και υψηλής ποιότητας. Οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί επίσης παγκόσμιο πρότυπο για τη βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων. Οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύουν την τοπική αξία σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ αποσκοπούν στην προστασία των ονομασιών συγκεκριμένων προϊόντων για την προώθηση των μοναδικών χαρακτηριστικών τους, τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση και με την τεχνογνωσία που είναι ριζωμένη στην περιοχή. Αυτές οι ονομασίες προϊόντων αποτελούν μέρος του συστήματος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, το οποίο τα προστατεύει νομίμως από την απομίμηση και την αντιποίηση. Τα γεωργικά τρόφιμα και οι οίνοι προστατεύονται στο πλαίσιο της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), και τα αλκοολούχα ποτά στο πλαίσιο των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει επίσης τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), τα οποία αναδεικνύουν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος δίχως να γίνεται σύνδεση με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η αξία των πωλήσεων των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν επισημανθεί ως ΕΠΙΠ ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ. Η μελέτη βασίστηκε στο σύνολο των 3.207 ονομασιών προϊόντων που προστατεύονταν στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ στο τέλος του 2017. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι ότι η αξία των πωλήσεων ενός προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία είναι, κατά μέσο όρο, διπλάσια από εκείνη ομοειδών προϊόντων χωρίς πιστοποίηση.

18 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής: Σημαντική αξία πωλήσεων: οι γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα αντιστοιχούσαν από κοινού σε εκτιμώμενη αξία πωλήσεων ύψους 77,15 δισ. ευρώ το 2017, δηλαδή το 7% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των πωλήσεων του ευρωπαϊκού τομέα τροφίμων και ποτών, ύψους 1.101 δισ. ευρώ το 2017. Οι οίνοι αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ αυτής της αξίας (39,4 δισ. ευρώ), τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα το 35% (27,34 δισ. ευρώ) και τα αλκοολούχα ποτά το 13 % (10,35 δισ. ευρώ). Από τις 3 207 ονομασίες προϊόντων που είχαν καταχωριστεί το 2017 (ΓΕ και ΕΠΙΠ), το 49% αφορούσε οίνους, το 43% γεωργικά τρόφιμα και το 8% αλκοολούχα ποτά. Μεγαλύτερη πριμοδότηση της αξίας για τις πωλήσεις προστατευόμενων προϊόντων: η αξία των πωλήσεων των προϊόντων που αφορούσε η μελέτη ήταν, κατά μέσο όρο, διπλάσια από την αξία των πωλήσεων ομοειδών προϊόντων χωρίς πιστοποίηση. Το ποσοστό πριμοδότησης της αξίας ήταν 2,85 για τους οίνους, 2,52 για τα αλκοολούχα ποτά και 1,5 για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Μια πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική: κάθε χώρα της ΕΕ παράγει προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία έχουν εμβληματική σημασία για την παραδοσιακή γαστρονομική κληρονομιά των περιφερειών και αποτελούν μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης για τον εθνικό αγροδιατροφικό τομέα. Εξαγωγές γεωγραφικών ενδείξεων: οι γεωγραφικές ενδείξεις αντιπροσωπεύουν το 15,5% των συνολικών εξαγωγών γεωργικών τροφίμων της ΕΕ. Οι οίνοι παρέμειναν το σημαντικότερο προϊόν από την άποψη τόσο της συνολικής αξίας των πωλήσεων (51%) όσο και του εμπορίου εκτός της ΕΕ (50 %). Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Σινγκαπούρη είναι οι πρώτοι προορισμοί των προϊόντων της ΕΕ που φέρουν ΓΕ και αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της εξαγωγικής αξίας των εν λόγω προϊόντων. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_683


ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

«ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2010 και απέκτησε το 2016 από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιομάζας, ισχύος 5ΜW. Ως βιομάζα θεωρείται οποιοδήποτε υπόλειμμα της αγροτικής παραγωγής, η καύση του οποίου υπό ελεγχόμενες συνθήκες δημιουργεί πολύ χαμηλούς ρύπους καυσαερίων και ως εκ τούτου είναι πολύ φιλική για το περιβάλλον. Το 2017 η ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αποκτήθηκε από τον Όμιλο Ravago και αποτελεί πλέον μέλος του Ravago Greece Group ο οποίος δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων: Παραγωγή & Εμπορία Χημικών, Πλαστικών & Ελαστομερών, Δόμηση & Κατασκευή και Παραγωγή ηλεκτρικού Ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επιπλέον στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Όμιλος Ravago Greece κατέχει και λειτουργεί στην Ελλάδα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 4 MW. Ο Όμιλος Ravago έχει μία αξιοσημείωτη παρουσία στην Ελληνική αγορά και αριθμεί περισσότερους από 450 υπαλλήλους υπό τη διοίκηση της Country Manager κ. Κλαίρη Ροντήρη, ενώ παγκοσμίως αριθμεί περισσότερους από 5.500 υπαλλήλους.

Οι εγκαταστάσεις της ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. βρίσκονται στην Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου σε έκταση 13.400 τ.μ., και περιλαμβάνουν τις παραγωγικές δομές και ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και τροφοδοσίας βιομάζας, το οποίο εξασφαλίζει αυτάρκεια περίπου δυο (2) μηνών στη διαδικασία παραγωγής. Η εργοστασιακή μονάδα της ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη (5ΜW) μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας στην Ελλάδα και από τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη, είναι επίσης ένα από τα εργοστάσια βιομάζας με τους χαμηλότερους ρύπους καυσαερίων. Η αποθήκευση της βιομάζας γίνεται σε κατάλληλες αποθήκες που πληρούν όλες τις απαιτήσεις πυροπροστασίας και σε άμεση σύνδεση με τη μονάδα παραγωγής, όπου μέσω αυτόματου συστήματος μεταφοράς τροφοδοτείται απευθείας ο θάλαμος καύσης. Η βασική καύσιμη ύλη που χρησιμοποιεί το εργοστάσιο είναι το πυρηνόξυλο, δηλαδή τα υπολείμματα της παραγωγής πυρηνελαίου το οποίο αποτελείται από τον πυρήνα της ελιάς και τα υπολείμματα από τη σάρκα και το φλοιό της. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μορφών βιομάζας, όπως

Η

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| 19


◗ ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ πελέτες από το φλοιό του ηλιολούλουδου, υπολείμματα εκκοκκιστηρίων, αγριαγκινάρα, και πολλά άλλα.

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η παραγωγή ενέργειας από καύση βιομάζας, είναι μορφή βιοενέργειας ή πράσινης ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκπομπών αέριων και λοιπών ρύπων (CO2, NOX, SO2 κλπ) και, κατά συνέπεια, τον περιορισμό των γνωστών καταστροφικών συνεπειών τους στο περιβάλλον. Πρόκειται για μία μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Η βιομάζα είναι μία από τις ήπιες μορφές ενέργειας, ανεξάντλητη κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και φιλική προς το περιβάλλον. Με την καύση της βιομάζας το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα επαναπροσλαμβάνεται από τη νέα βιομάζα που θα παραχθεί η οποία δεσμεύει τον άνθρακα και ελευθερώνει το οξυγόνο. Συνεπώς, δεν έχουμε αύξηση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, η οποία ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα καυσαέρια δεν προκαλούν περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς δεν δημιουργούνται ενώσεις που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τα στερεά σωματίδια συγκρατούνται με φίλτρα, στην περίπτωση της ΒΙΟΠΑΡ από ένα μεγάλο ηλεκτροστατικό φίλτρο, ενώ το μόνο υπόλειμμα από όλη τη διαδικασία είναι η στάχτη η οποία και πάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό των εδαφών και για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, η λειτουργία εργοστασίου της ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ προσφέρει στην περιοχή οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αφού, εκτός από τις μόνιμες θέσεις εργασίας, δημιουργούνται και νέες ανάλογα με τις ανάγκες του εργοστασίου (π.χ. κατά την παραλαβή και μεταφορά της βιομάζας) ενώ η πλειοψηφία των αγορών για την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου και οι μηνιαίες προμήθειες γίνονται από την πόλη του Βόλου για την υποστήριξη της τοπικής αγοράς.

ΟΜΑΔΑ Η Ομάδα της ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. απαρτίζεται από: (α) την ομάδα λειτουργίας του εργοστασίου, το οποίο λειτουργεί συνεχώς σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, αποτελούμενη από το διευθυντή του εργοστασίου, την ομάδα χειρισμού ικανών και δημιουργικών μηχανικών και από τους εργάτες, και (β) την ομάδα διοίκησης με έδρα τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Ravago Greece στο Μαρούσι Αττικής. Η ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ λειτουργεί, σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου Ravago, ως μια ηθική επιχείρηση που επιδιώκει την υπεροχή, η οποία είναι δυνατή μόνο χάρη στα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας: το ανθρώπινο δυναμικό της.

20 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020


ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΣΒΘΣΕ ΣΥΜΒΆΛΛΟΥΝ ΈΜΠΡΑΚΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

Μ

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας, γενναιοδωρίας και αίσθημα αλληλεγγύης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στην εθνική προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19, προσφέροντας στην Ελληνική Πολιτεία τη στήριξή τους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία, αλλά και την σημαντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα, στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Οι προσφορές και οι δωρεές των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα την αρωγή της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, παραβλέποντας σε πολλές περιπτώσεις το γεγονός του περιορισμού της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον ρόλο που τους αναλογεί, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες περιστάσεις.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που έδρασαν στη λογική της προσφοράς, υπάρχουν και επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, οι οποίες ανέλαβαν τις δικές τους πολυδιάστατες και πολύπλευρες πρωτοβουλίες δράσης. Με σκοπό την ενθάρρυνση όσο το δυνατόν περισσοτέρων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο ΣΒΘΣΕ δημιούργησε μία δυναμική λίστα των επιχειρήσεων Μελών του που μετέχουν στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των ευάλωτων κοινωνικά συνανθρώπων μας στον αγώνα για τη νόσο του COVID-19. Η λίστα αυτή θα επικαιροποιείται συνεχώς. Ο Σύνδεσμος συγχαίρει τα Μέλη του, τα οποία έχουν ήδη ανταποκριθεί και έχουν συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, και ευελπιστεί ότι το παράδειγμά τους θα το ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

ΛΊΣΤΑ ΔΩΡΗΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΣΒΘΣΕ: BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ◗ ◗ ◗

Δωρεά εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού στο ΕΣΥ Στήριξη της πρωτοβουλίας #cook4heroes Διάθεση τροφίμων σε Κοινωνικούς Φορείς Αλληλεγγύης BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

CENTAUR TECHNOLOGIES IKE

CENTAUR TECHNOLOGIES CHIPITA A.E. Δωρεά IKE ιατρικών αναλωσίμων στο ΕΣΥ

BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

CENTAUR TECHNOLOGIES

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

CENTAUR TECHNOLOGIES ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ IKE

CENTAUR TECHNOLOGIES

IKE CHIPITA A.E. ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ

CHIPITA A.E.

ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Δωρεά αναπνευστήρων εντατικής νοσηλείας και ιατρικού εξοπλισμού στο Γεν. Νοσοκομείο Λαμίας ◗ Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο ΕΚΑΒ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

SEPTONA ABEE

CENTAUR TE Δωρεά προϊόντων ατομικής υγιεινής για BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. IK τις ανάγκες των ευπαθών ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ομάδων τουΑ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ ΞάνθηςΠΗΛΙΟΥ CHIPITA A.E. υψηλής SEPTONA ABEE ◗ ΔωρεάΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ εξοπλισμού τεχνολογίας για την ενίσχυση των ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ ΜΕΘ του ΕΣΥ. ◗ Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥ ΖΑΓΟΡΑΣ BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. CENTAUR TECHNOLOGIES CH ΑΓΕΤ ΕΔΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υλοποίηση δωρεάν τεχνικών σεμιναρίων σε επιχειρήσεις τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ στους τομείς: ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ ◗ Εφαρμογών Internet-of-Things στην παρακολούθηση ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ αποθηκών και σιλό αγροτικών προϊόντων, ΖΑΓΟΡΑΣ από το κινητό ΠΗΛΙΟΥ τηλέφωνο. ◗ Νέων τεχνικών απολύμανσης χώρων μονάδων παρασκευής τροφίμων και χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος. ◗ Διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων με χρήση εργαλείων IoT και cloud.

BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

CHIPITA A.E.

SEPTONA IKE ABEE

SEPTONA ABEE

IKE

ΔωρεάΕΔΑ ISOBOX ειδικής κατασκευ-Α.Ε. ΘΕΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ής στοΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Γενικό Νοσοκομείο Α.Ε. Α.Ε. – Κέντρο ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. Υγείας Κύμης και στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

Δωρεά εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς SEPTONA ABEE ◗ Συστηματική χορήγηση φρούτων για ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Συσσίτιο Ι.Α.Ε. Ν. της Αθήνας ◗ Δωρεάν προσφορά φρούτων σε Φορείς ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ ΕΔΑ ΘΕΣΣ & Ιδρύματα

ΕΔΑ ΑΠΟΣ

ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


A ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

CENTAUR TECHNOLOGIES IKE

CHIPITA A.E.

SEPTONA ABEE

◗ ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΛΊΣΤΑ ΔΩΡΗΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΣΒΘΣΕ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

CENTAUR TECHNOLOGIES IKE

SEPTONA ABEE

BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΟΣΕΡ ΑΕ

ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ

Δωρεά Αναψυκτικών στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και σε Ιδρύματα CENTAUR TECHNOLOGIES IKE

CHIPITA A.E.

SEPTONA ABEE

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΖΑΒΑΛΟΣ-CARTONTEC A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑΔωρεά ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ολοκληρωμένης ◗ Δωρεά εξοπλισμού και υγειονομικού Α.Ε. ηλεκτρικής κλίνηςΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΜΕΘΑ.Ε. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. υλικού στα Γεν. Νοσοκομεία Τρικάλων & ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ στο Γεν. Νοσοκομείο Καρδίτσας Λάρισας ◗ Στήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο ΘΕΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ σπίτι Plus»ΕΔΑτου Δ. Αθηναίων Α.Ε.

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.

ΕΨΑ Α.Ε.

ΖΑΒΑΛΟΣ-CARTONTEC A.E.

ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣΟΕ Α.Ε. Α.Ε.

Δωρεά ειδών ατομικής προστασίας του προσωπικού των Δημόσιων Νοσοκομείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΨΑ Α.Ε. ΖΑΒΑΛΟΣ-CARTONTEC A.E. ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ◗ Δωρεά δύο σταθμών αντλιών σύριγγας ΣΙΑ ΟΕΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. χορήγησης διαλυμάτων – φαρμάκων στο Γεν. Νοσοκομείο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρικάλων ◗ Δωρεά χρηματικού ποσού για τη ◗ Οικονομική ενίσχυση στο Χαμόγελο του Παιδιού. στήριξη του ΕΣΥ, και ειδικότερα των ΜΕΘ του Αχιλλοπούλειου ΕΔΑ ΘΕΣΣ Νοσοκομείου Βόλου ◗ Δωρεά εξοπλισμού στο Υπουργείο Υγείας ◗ Διατακτικές Φαγητού BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.στους CENTAUR TECHNOLOGIES CHIPITA A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ SEPTONAΑ.Ε. ABEE ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΕΨΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Α.Ε. ιατρών A.E. ◗ Δωρεά πόρων για την ενίσχυση καιΖΑΒΑΛΟΣ-CARTONTEC νοσηλευτών Δήμους των Π.Ε. Θεσσαλονίκης IKE ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

◗ ◗ ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ

& Θεσσαλίας Δωρεές Εξοπλισμού και Οικονομική Ενίσχυση Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, Γεν. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ Νοσοκομείων Λάρισας, Τρικάλων &ΠΗΛΙΟΥ Καρδίτσας Οικονομική ενίσχυση Ι. Μητροπόλεων και άλλων ΕΨΑ Α.Ε. οργανισμών.

ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ ΘΕΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ CENTAUR TECHNOLOGIES CHIPITAΕΔΑ A.E.Α.Ε.

IKE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ SEPTONA ABEE Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Δωρεά προϊόντων σε Φορείς και Ιδρύματα σε Βόλο, Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Δωρεά Εξοπλισμού στα ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. Γεν. Νοσοκομεία Λάρισας & Τρικάλων

ΖΑΒΑΛΟΣ-CARTONTEC A.E.

ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ◗ ΕΥΡΗΚΑ Δωρεά υγειονομικού

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

υλικού πρώτης

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Νοσοκομείο Βόλου Δωρεά στο σωματείο ΠΝΟΗ για την υποστήριξη του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός

Για να δείτε τα δελτία τύπου των επιχειρήσεων πατήστε εδώ: http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/05/sbtse_donations1.pdf

22 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δωρεά πλήρως εξοπλισμένων Μονάδων ανάγκης στο ΕΣΥ Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο ◗ Προσφορά στο Υπουργείο Υγείας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και ποσού ίσου με το συνολικό ποσό που στα Γεν. Νοσοκομεία Λάρισας,Τρικάλων αποταμιεύουν οι πελάτες της μέσω της ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. και ΖΑΓΟΡΑΣ ΞάνθηςΠΗΛΙΟΥ υπηρεσίας Pay & Save Δωρεά ιατρικού φαρμακευτικού υλικού στο Πανεπιστημιακό ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νοσοκομείο Λάρισας και στο Γεν. Νοσοκομείο Τρικάλων ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Δωρεά τάμπλετ για τη στήριξη μαθητών σε νησιωτικές, ◗ Δωρεά υγειονομικού ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές υλικού στο Αχιλλοπούλειο ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Τ

Δωρεά προϊόντων στο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό των Επειγόντων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου και σε Ιδρύματα της περιοχής

ΖΑ

ΕΨΑ Α.Ε. CHIPITA A.E.

Δωρεάν διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων του νοσοκομείου αναφοράς ΝΙΜΤΣ

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΨΑ Α.Ε.

Μ

ΧΑ


ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ◗

H GIZELIS ROBOTICS ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΤΑ ΝΈΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΆ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΌΜΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΑΛΕΤΟΠΟΊΗΣΗΣ Ιδιαίτερα σημαντικές και τεχνολογικά ουσιαστικές λύσεις ρομποτικής παλετοποίησης για την Ελληνική βιομηχανία

Μ

ε βασικό πυλώνα την ανάπτυξη νέων προϊόντων, παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά νέα, καινοτόμα προϊόντα που έρχονται να απαντήσουν με κάθετο και συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένες ανάγκες των βιομηχανιών, εταιριών εφοδιαστικής αλυσίδας, ταχυμεταφορών, τροφίμων & ποτών, ζυθοποιιών, χημικών και ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου (Manufacturing) κ.α. ‘Η νέα σειρά προϊόντων της Gizelis Robotics αποτελεί ορόσημο για την εταιρία. Είναι το αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης ρομποτικών συστημάτων που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας εντός και εκτός συνόρων στο πλαίσιο του Industry 4.0. Σημαντικοί παράγοντες για την επιβίωση μιας επιχείρησης σήμερα είναι ο αυτοματισμός των διαδικασιών, η εξοικονόμηση κόστους και η ταχύτητα παραγωγής. Η Gizelis Robotics θα συνεχίσει με την ίδια δυναμική ανακοινώνοντας σύντομα, περισσότερα καινοτόμα προϊόντα για διαφορετικούς κλάδους και ανάγκες.’ Ευάγγελος Γκιζελής, Founder & CEO, Gizelils Robotics.

Τα προϊόντα αναλυτικά:

◗ Gizelis Robotics NEW Palletizing series Cell Pal Series© ◗ Cell Pal Boxy© - Προσιτό και ευέλικτο κελί παλετοποίησης κουτιών ◗ Cell Pal Dual© - Ευέλικτο κελί παλετοποίησης κουτιών σε 2 θέσεις ◗ Cell Pal Over/Under© - Κελί παλετοποίησης κουτιών αυτόματης λειτουργίας με ημιαυτόματη τροφοδοσία παλετών ◗ Cell Pal Ultimate© - Κελί παλετοποίησης κουτιών πλήρους αυτόματης λειτουργίας και τροφοδοσία παλετών ◗ Gizelis Robotics Cobot Pal Standard© for Tight Spaces ◗ Cobot Standard Basic© - Ευέλικτο Συνεργατικό, μεταφερόμενο και ασφαλές σύστημα παλετοποίησης για κιβώτια έως 8kg ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| 23


◗ ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ◗ Cobot Standard Plus© - Ευέλικτο Συνεργατικό μεταφερόμενο και ασφαλές σύστημα παλετοποίησης για κιβώτια έως 18kg

◗ Gizelis Robotics Air Grip Robo Cell© - Ολοκληρωμένη λύση εγκιβωτισμού και παλετοποίησης μπουκαλιών ◗ Gizelis Robotics Bag Palletizing Cell© Ολοκληρωμένη λύση παλετοποίησης σάκων 20 – 50kg με αρπάγη Bag Gripper© ή Fork Gripper© ◗ Gizelis Robotics Pallet Destacker© Αυτόματος τροφοδότης παλετών για ρομποτικά συστήματα παλετοποίησης Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Λάγιο, CTO, Gizelis Robotics, ‘H ολοένα αυξανόμενη ζήτηση πελατών μας στην ελληνική, ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια αγορά, που προσβλέπουν στον άμεσο

εκσυγχρονισμό της παραγωγής τους με προϊόντα και συνολικές λύσεις παλετοποίησης, ώθησε την εταιρία μας στη δημιουργία νέων, τεχνολογικά άρτιων προϊόντων ρομποτικής παλετοποίησης. Η τεχνογνωσία της εταιρίας μας με εφαρμογές σε πελάτες διαφορετικών κλάδων και αναγκών βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και για αυτό θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις βέλτιστες ρομποτικές λύσεις στην γενική βιομηχανία, μειώνοντας το χρόνο παράδοσης των προϊόντων τους ενώ ταυτόχρονα αυξάνουμε την ταχύτητα και αξιοπιστία της σύγχρονης παραγωγής τους’’. Η Gizelis Robotics παρέχει τόσο μοναδικές και κατ’ απαίτηση ρομποτικές λύσεις όσο και συνδυαστικές λύσεις ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Ελληνική βιομηχανία και αγορές του εξωτερικού. Το επόμενο άμεσο διάστημα θα παρουσιαστούν νέες σειρές προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά. Website link – www.grobotics.eu YouTube link - https://youtu.be/YcuiZnRX

H QUBBER INSPECTION SYSTEMS ΣΤΗΡΊΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ◗ ◗ ◗ ◗

Η

Αυτοματοποίηση των ποιοτικών ελέγχων και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων. Εξάλειψη λαθών λόγω του ανθρώπινου παράγοντα. Λειτουργία των γραμμών παραγωγής με αισθητά μειωμένο προσωπικό. Μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του συνολικού βαθμού απόδοσης των γραμμών. Μηδενισμό των επιστροφών και παραπόνων. Προστασία του εταιρικού ονόματος στην αγορά.

QUBBER INSPECTION SYSTEMS είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία κατασκευής ολοκληρωμένων οπτικών συστημάτων, που επιτυγχάνουν in-line ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων σε βιομηχανικές γραμμές παραγωγής. Ηγέτιδα στο χώρο της Βιομηχανικής Όρασης, η QUBBER ξεχωρίζει τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος διότι: ◗ Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία υψηλής τεχνολογίας, αξιοποιώντας αρχιτεκτονική πολυκάμερων συστημάτων με πανίσχυρα λογισμικά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. ◗ Επιτυγχάνει άριστους οπτικούς ελέγχους ακόμη και σε πολύ υψηλές ταχύτητες παραγωγής. ◗ Σχεδιάζει modular συστήματα με κεντρική μονάδα και απομακρυσμένες υπο-μονάδες, δίνοντας λύσεις στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε εργοστασίου. ◗ Εγγυάται τη μελλοντική επεκτασιμότητα και προσαρμογή των συστημάτων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των γραμμών παραγωγής. ◗ Παρέχει 18μηνη εγγύηση και συμβόλαια απομακρυσμένης υποστήριξης 24/7.

Τα οπτικά της συστήματα εγγυώνται στο εργοστάσιο πληθώρα πλεονεκτημάτων, όπως:

Η QUBBER INSPECTION SYSTEMS, είναι λοιπόν παρούσα, πιο έτοιμη από ποτέ για να στηρίξει τους πελάτες της.

24 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται 15 συνεχή χρόνια στην ελληνική και ξένη βιομηχανία, υλοποιεί ήδη ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο, χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους αλλά και από το ΕΣΠΑ. Σχεδιάζει τη συμμετοχή της σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις ενώ ταυτόχρονα, κατασκευάζει νέο βιομηχανικό χώρο στο Διμήνι Βόλου, δίπλα από την Α΄ βιομηχανική περιοχή. Εκεί θα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις με ξεχωριστό χώρο παραγωγής, χώρο δοκιμών και ποιοτικού ελέγχου, τμήμα R&D, αίθουσα συσκέψεων και γραφεία. Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την εμφάνιση του COVID-19 οδήγησαν την εταιρεία σε άμεση λήψη έκτακτων μέτρων με σκοπό: ◗

Την προστασία των ανθρώπων και συνεργατών της και

Την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων για την απρόσκοπτη τεχνική υποστήριξη των πελατών της και την έγκαιρη υλοποίηση νέων έργων.


ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ◗

ΝΈΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 550 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΑΠΕ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΞΕΠΕΡΝΆ ΠΛΈΟΝ ΤΑ 1,5 ΔΙΣ ΕΥΡΏ

Η

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα στην Ελλάδα, προχωρά στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 550 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια, καθώς ολοκλήρωσε την εξαγορά του χαρτοφυλακίου αδειοδοτημένων κι υπό αδειοδότηση αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 270 MW της εταιρείας «RF Ομαλιές Μ.Α.Ε.» από την «RF Energy Α.Ε.». Σε αυτή την φάση, προβλέπεται η κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος άνω των 180 MW, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς των νέων αιολικών πάρκων που δρομολογεί στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να υπερβαίνει τα 400 MW και η συνολική αξία επένδυσης τα 550 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αύξηση της παρουσίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ φέρνει τον στόχο του Ομίλου να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία στην Ελλάδα και το εξωτερικό πολύ νωρίτερα σε σχέση με το 2025, που αρχικά είχε τεθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Πέραν των ανωτέρω νέων επενδύσεων σε αιολικά πάρκα στην Εύβοια, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ήδη δρομολογήσει επιπλέον επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δις. ευρώ οι οποίες αφορούν σε νέα αιολικά πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε έργα περιβάλλοντος, αλλά

και σε έργα αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, όπως τον υβριδικό σταθμό Αμαρίου στην Κρήτη και το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 800 εκατ. ευρώ, απαραίτητες για την εξισορρόπηση των δικτύων μεταφοράς και τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα. Οι ήδη δρομολογημένες επενδύσεις σε συνδυασμό με τα νέα αιολικά πάρκα στην Εύβοια ανεβάζουν το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε επίπεδα άνω των 1,5 δις. ευρώ. Αναφερόμενος στις νέες επενδύσεις του Ομίλου, ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Με τις νέες επενδύσεις που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ ανεβάζουμε το ύψος του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας μας για την ελληνική αγορά στα 1,5 δις. ευρώ. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στη χώρα μας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία. Οι επενδύσεις αυτές δείχνουν την πίστη μας στις δυνατότητες και της προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την αταλάντευτη προσήλωσή μας σε επενδύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας στην καθαρή ενέργεια, προς όφελος της οικονομίας, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος και όλων των πολιτών. Τη στιγμή αυτή, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η χώρα μας χρειάζεται επενδύσεις που θα δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και όπως επισημαίνουμε εδώ και χρόνια, μπροστάρηδες σε αυτό οφείλουν να είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση των εθνικών ενεργειακών στόχων για ενίσχυση των ΑΠΕ, αλλά και των στόχων του προγράμματος απεξάρτησης της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα». ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| 25


ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

Μ

ετά την αποφοίτησή του από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, εισήχθη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου απέκτησε το 2003 Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στη Βιομηχανική Διοίκηση και την Επιχειρησιακή Έρευνα. Ξεκίνησε την καριέρα του το έτος 2005 στο εργοστάσιο της Colgate-Palmolive στην Αθήνα, στο πιο παραγωγικό και ταχέως αναπτυσσόμενο εργοστάσιό της εταιρείας παγκοσμίως, αρχικά ως Μηχανικός Ασφάλειας Εργασίας. Σε διάστημα 12 ετών πέρασε από διάφορες θέσεις αυξημένης ευθύνης του τμήματος engineering, ως

υπέυθυνος υλοποίησης των νέων επενδύσεων του εργοστασίου. Aπό τα μέσα του έτους 2017 ανήκει στο δυναμικό του Ομίλου Ravago Greece όπου και εργάζεται ως Διευθυντής της εταιρείας «ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» και Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, διευθύνοντας ταυτόχρονα την έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Ravago Greece στο Μαρούσι Αττικής, και το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο λειτουργεί στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου. Μιλάει πολύ καλά αγγλικά και γαλλικά. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ

Ε

ίναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Βερολίνου TU – Berlin όπου απέκτησε, το έτος 2004, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Διαθέτει Εργοληπτικό Πτυχίο ‘’Δ’ Τάξης – Ηλεκτρο-μηχανολογικά’’. Ξεκίνησε την καριέρα του το έτος 2004 στην εταιρεία ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. που εδρεύει στο Βόλο ως επιβλέπων μηχανικός σε δημόσια και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα 4ης και 5ης κατηγορίας, ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνος για τον μηχανολογικό εξοπλισμό της ίδιας εταιρίας με κύριο στόχο τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους, την μεταφορά και εγκατάσταση στα εργοτάξια καθώς και την επιδιόρθωση και αναβάθμιση τους.

26 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Από το έτος 2012 εργάστηκε ως ανεξάρτητος μηχανικός οπότε ανέλαβε την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ασχολήθηκε με τη σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, συνεργάστηκε με διάφορες εταιρείες συντάσσοντας μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας και αναλαμβάνοντας το ρόλο του τεχνικού ασφαλείας. Το έτος 2018 εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου Ravago Greece και, συγκεκριμένα στη ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. όπου ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή εργοστασίου. Μιλάει πολύ καλά γερμανικά και αγγλικά. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Μαργαρίτη και πατέρας δυο παιδιών.


ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ◗

HMΕΡΟΛΟΓΙΟ Στη στήλη του Ημερολογίου μας περιλαμβάνεται επιλεκτικά μέρος των πολύπλευρων δραστηριοτήτων του Συνδέσμου που αφορούν στο δίμηνο Μαρτίου- Απριλίου 2020.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 09 ΜΑΡΤΊΟΥ 2020: Συνεδρίασε στο Βόλο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Κατά τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και της Ε.Ε κ. Ε. Κολιοπούλου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002955» και η συνεδρίαση έκλεισε με την παρουσίαση των δράσεων εξωστρέφειας και προβολής του Συνδέσμου και τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 16 ΜΑΡΤΊΟΥ 2020: Συνεδρίασε στο Βόλο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Κατά τη συνεδρίαση μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και της Ε.Ε κ. Ε. Κολιοπούλου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Κολιοπούλου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με κωδικό MIS:5002955». Η συνεδρίαση έκλεισε με τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

σχετικά με τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον με αφορμή το μεταναστευτικό. Ακολούθως, ενημέρωσε τα μέλη της Διοίκησης για τις αρνητικές συνέπειες και τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν στην οικονομία και στις επιχειρήσεις τα επιβαλλόμενα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του Covid-19. Η συνεδρίαση έκλεισε με την παρουσίαση των δράσεων εξωστρέφειας και προβολής του Συνδέσμου και τον προγραμματισμό των επόμενων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 03 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Συνεδρίασε στο Βόλο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Κατά τη συνεδρίαση μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και της Ε.Ε κ. Ε.

13 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Συνεδρίασε στο Βόλο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Κατά τη συνεδρίαση μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και της Ε.Ε κ. Ε. Κολιοπούλου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και την ασφαλή λειτουργία του Συνδέσμου, με αφορμή την πανδημία του Covid-19. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στις Δράσεις Ενημέρωσης των Επιχειρήσεων Μελών και τις Υποστηρικτικές Ενέργειες που ανέλαβε ο Σύνδεσμος. Ακολούθως, συζήτησε με τα μέλη για τον προγραμματισμό της διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, ενώ η συνεδρίαση έκλεισε με ενημέρωση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| 27


◗ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δράσεις εξωστρέφειας και προβολής του έργου του Συνδέσμου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 9 ΜΑΡΤΊΟΥ 2020: Συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, στα γραφεία του στο Βόλο. Εκ μέρους του Συνδέσμου συμμετείχε η Έφορος του Δ.Σ. κ. Θ. Αντωνίου.

του ΣΕΒ με βίντεο-διάσκεψη μέσω webex, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα Χωτοταξίας και Αδειοδότησης. Εκ μέρους του Συνδέσμου συμμετείχε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ελ.Κολιοπούλου. 6 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, διαδικτυακά μέσω zoom meeting. Εκ μέρους του Συνδέσμου στη συνεδρίαση συμμετείχε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ελ. Κολιοπούλου. 14 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Βιομηχανίας με βίντεο-διάσκεψη μέσω webex, κατά την οποία συζητήθηκαν εργασιακά και ενεργειακά θέματα. Εκ μέρους του Συνδέσμου συμμετείχε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ελ.Κολιοπούλου. 16 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Παραγωγής» που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, εκ μέρους του Συνδέσμου συμμετείχε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ελ. Κολιοπούλου.

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 ΜΑΡΤΊΟΥ 2020: Συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, σε συνεδρίαση στα γραφεία του, στην Αθήνα. Εκ μέρους του Συνδέσμου στη συνεδρίαση συμμετείχε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ελ. Κολιοπούλου. 24 ΜΑΡΤΊΟΥ 2020: Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Βιομηχανίας

28 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

3 ΜΑΡΤΊΟΥ 2020: Στις εγκαταστάσεις των Μεταφορικών Επιχειρήσεων ΑΦΟΙ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον ΣΒΘΣΕ και τους εγκατεστημένους της Β΄ ΒΙ.ΠΕ.- ΒΙΟΠΑ με σκοπό την ανάδειξη Σωματείου. Στη συνάντηση εκ μέρους του Συνδέσμου, συμμετείχε η Γενική

Διευθύντρια του Συνδέσμου κ. Φρ. Δαγλαρίδου καθώς και ο Υπεύθυνος Υποστήριξης Διοικητικού Έργου κ. Κ. Βαφειάδης. 15 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η συνάντηση Γενικών Διευθυντών του ΣΕΒ και των περιφερειακών συνδέσμων. Στη συνάντηση εκ μέρους του Συνδέσμου, συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου κ. Φρ. Δαγλαρίδου. 22 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επιχειρηματικών Πάρκων του ΣΕΒ μέσω τηλεδιάσκεψης webex. Εκ μέρους του Συνδέσμου συμμετείχε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ελ. Κολιοπούλου. 27 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ομάδας Εργασίας Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων του ΣΕΒ, στο πλαίσιο της μελέτης για την «Εξάλειψη των κατηγοριών όχλησης μέσω των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης». Εκ μέρους του Συνδέσμου συμμετείχε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ελ.Κολιοπούλου και ο Υπεύθυνος Υποστήριξης Διοικητικού Έργου κ. Κ. Βαφειάδης. 29 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα ‘Currency of the future’, στα πλαίσια του έργου Future Ecom -INTERREG EUROPE. Εκ μέρους του Συνδέσμου στο σεμιναρίου συμμετείχε η Υπεύθυνη του Τμήματος ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network κ. Στ. Βαϊνά


η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

100%

EΚΠΤΩΣΗ

Συνδεθείτε ΤΩΡΑ στο δίκτυο του φυσικού αερίου

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού Θεσσαλία

Λάρισα: Φαρσάλων 219 Βόλος: Γ. Καρτάλη 32 Καρδίτσα: Ταλιαδούρου 18 Τρίκαλα: Συγγρού 33

οnline υπηρεσίες

Νέες (Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00 & Σάββατο 09:00 - 15:00)


ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΒΘΣΕ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΒΘΣΕ / Enterprise Europe Network 28 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020: Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με τίτλο: «Κατανοώντας και αξιοποιώντας τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό». Στο σεμινάριο συμμετείχαν η Υπεύθυνη Τμήματος ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network κ. Στ. Βαϊνά και η Υπεύθυνη Υποστήριξης Διοικητικού Έργου & Προγραμμάτων, κ. Χρ. Ζαρμπούνη.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ Στο χρονικό διάστημα Μαρτίου - Απριλίου 2020, εγγράφηκε στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, ως μέλος, η επιχείρηση: ΣΙΛΜΕΝΤ ΕΠΕ

30 |

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΣΙΛΜΕΝΤ ΕΠΕ Βιομηχανία Εφαρμογών Προηγμένης Τεχνολογίας, Βόλος, Μαγνησία.


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ◗


ΣΒΘΣΕ μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas του μεγαλύτερου δικτύου ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος Τ: 24210 29407/8, 24210 28111 | F: 24210 26394 www.sbtse.gr | www.enterprise-hellas.gr | een.ec.europa.eu E: svaina@sbtse.gr | sbtse@otenet.gr

een.ec.europa.eu

Profile for sbtke sbtke

deltio233  

deltio233  

Profile for sbtke
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded