Page 1

Apunts sobre...

16

Volunta r

iat


Compromís ?... amb qui?... amb què? Compromís en prendre una actitud de servei i de disponibilitat vers la societat on estem vivint. Aquest compromís, evidentment, és voluntari. La declaració universal sobre el Voluntariat diu que: “Voluntariat és el resultat d’una decisió VOLUNTÀRIA basada en motivacions i opcions personals”. O sigui, i valgui la redundància: SER VOLUNTARI ÉS SEMPRE VOLUNTARI.


L’ésser humà és social per naturalesa, això implica la necessitat que tenim la majoria de persones de viure immersos dins una societat: pels serveis que n’obtenim, pels serveis que oferim, per les relacions que fem i per les que no fem, per la comunicació que s’estableix, per gaudir d’unes prestacions i per prestar-ne, entre d’altres. En definitiva, per sentir-nos bé rebent i donant. Segurament és per això que la humanitat va avançant contínuament. Aquest continu anar donant i rebent implica un compromís ciutadà. Una persona voluntària accepta lliurament les normes i responsabilitats que comporta una activitat de voluntariat i es compromet a complir-les. La llibertat personal de triar una opció és el major compromís que pots tenir com a persona. El voluntariat és una opció.

5 6

Què no és el volutariat?

Què és doncs, el voluntariat?

És d’interès...

Recursos

8

Annex

10 12


QUÈ NO ÉS EL VOLUNTARIAT? - No és mà d’obra barata, aquesta seria la reflexió fruit de valorar només la tasca concreta i no l’actitud amb la que es desenvolupa. - No és substituir la feina d’un professional remunerat Una persona voluntària mai pot ocupar un lloc de treball d’un professional. Tot i que la tasca que desenvolupa ha de ser el més professional possible, la seva intervenció sempre serà complementària. Feina voluntària versus remunerada. No hi veus uns valors diferents?

- No és una via ràpida per accedir a un lloc de treball remunerat. Una persona que fa tasques voluntàries té uns valors, unes motivacions, unes expectatives molt concretes, i cap d’aquestes passen per una finalitat laboral.


- No és un grup de teràpia o d’ajuda mútua. Si les motivacions que et porten a ser una persona voluntària són: · Tranquil·litzar la teva consciència · Recerca de prestigi i reconeixement social · Fugir de situacions personals incòmodes … Millor deixar-ho córrer. Ni satisfaràs les teves aspiracions, ni les dels altres. Millor que busquis ajuda i no fugis fent veure que la dones. La finalitat del Voluntariat és i ha de ser la de millorar la societat. No podem paliar problemes personals a través del Voluntariat.


QUÈ ÉS, DONCS, EL VOLUNTARIAT? Quan es parla de persones voluntàries, s’està parlant de persones sensibilitzades i compromeses amb el seu entorn, amb la seva societat. Persones que reconeixen que la seva acció és essencial per transformar aquelles coses que no agraden. Si això és ser “bona persona”, sens dubte que en són. Però si es pensa a l’inrevés, que per exercir de voluntari o voluntària “s’està guanyant el cel”, no anem bé!. Treballar sense cobrar, és cosa de tontos? El Voluntariat respon a “una crida interior”, a unes ganes de participar, a una crida de responsabilitat. Permet exercir la vocació i la il·lusió, la curiositat vers un tema, i això NO TÉ PREU. “Es necessita tenir molta empenta, ser emprenedor, gens conformista, per ser voluntari o voluntària”. Moltes tasques que desenvolupa una persona Voluntària no les podria cobrir mai l’Estat ni ho hauria de fer, cadascú tenim les nostres responsabilitats a la societat, els temes s’han d’abordar des de diferents perspectives. “Mai es pot acabar la necessitat de tasques voluntàries perquè la societat sempre ha d’aspirar a més benestar social”. Un Estat del Benestar sempre tindrà “parcel·les” per cobrir, i aquestes, un cop cobertes, en generaran d’altres, perquè no existeix un “benestar” al 100%, qui ens marca fins a on arriba el màxim/límit del benestar?


Les persones que realitzen tasques voluntàries estan fent una contribució ACTIVA per millorar la societat. Aquestes tasques poden ser més d’atenció directa per col·lectius marginats o en risc de ser marginats, de denuncia social (fer palès les desigualtats i/o mancances socials), o altres de participació ciutadana, com crear o participar d’una entitat esportiva d’un barri, pertànyer a l’AMPA d’un centre educatiu, a una AAVV... és contribuir a la millora de la convivència i al benestar de tothom. “Estaria bé que es recolzés i promoguessin les iniciatives sociociutadanes. La tasca dels Voluntaris sols les poden desenvolupar els ciutadans i ciutadanes de ple dret.”


No hem de confondre ser una persona solidària amb ser una persona voluntària. La solidaritat és sensibilitzar-se amb les necessitats i dificultats del altres. Sentir que el que li pot passar a l’altre, d’alguna manera també és de la teva incumbència. La solidaritat ben entesa va acompanyada al compromís, i aquesta porta a l’acció. Aquesta acció moltes vegades es transforma en actuacions voluntàries, però també, hi ha persones solidàries i compromeses però que no participen d’una organització no lucrativa. És a dir: · Un persona Voluntària SEMPRE s’organitza, es coordina i actua a través d’una entitat, una associació, una organització. · Una persona pot ser Solidària sense que les seves accions estiguin coordinades per cap entitat concreta. VOLUNTARIAT = SOLIDARITAT SOLIDARITAT ≠ VOLUNTARIAT Tot i així, AQUESTS TERMES HAURÍEN D’ANAR CADA COP MÉS LLIGATS !!! Ser una persona voluntària és anar més enllà de ser “bona persona”


El voluntariat és només cosa de joves? “El voluntariat NO és una etapa de la vida“ El Voluntariat és cosa de tots ! És un estar davant la vida, per tant, és propi de qualsevol edat. Cada tipus de tasca pot requerir uns perfils determinats. Tothom “serveix” per alguna cosa i ningú serveix per tot. Cal buscar el voluntariat més adequat al moment que ens toca viure, segons la disponibilitat, les motivacions, l’experiència. El més important és l’actitud, la disponibilitat i la predisposició. “No es fa de voluntari, s’és voluntari!” El Voluntariat és una forma de situar-se davant la vida, davant la societat, és una actitud i no és una manera de treure feina a col·lectius que no la poden pagar. Un Voluntari no neix sinó que es fa al llarg de l’acció. Es comença fent voluntariat i amb el temps s’acaba sent VOLUNTARI. “El Voluntariat és un camí”


De persones voluntàries, n’hi ha hagut sempre ? Si fem un recorregut per la història, a totes les societats han hagut persones que s’ajudaven entre elles. El concepte de Voluntariat es comença a perfilar amb les primeres ordre religioses que començaven a treballar en col·lectius concrets: leprosos, malalts, pobres i exclosos en general. Trobem doncs, els orígens en la caritat i la beneficència fins arribar als nostres dies, al treball social i sistematitzat. Les primeres associacions daten del segle XIX (per exemple la Creu Roja).No és fins a finals del segle XX que comencen les associacions de veïns i es va perfilant el concepte de Voluntariat tal i com l’entenem ara. Històricament, la DONA, ha realitzat una contribució voluntària a la societat amb tasques assistencials, a la llar, a tercers (avis, infants, discapacitats…). Quant la dona s’incorpora al mercat laboral, s’evidencien més buits socials que s’han de cobrir. Aquest fet ens fa reflexionar sobre la importància de la tasca Voluntària i queda reflectit que no tots aquests buits es poden cobrir només amb diners.

CIÓ ’INTERVEN • ÀREES D cials Serveis so Salut nal Internacio Cooperació di Ambient Me Ecologia i eure ll i Cultura


És d’interès… • Marc legislatiu És important saber que, entorn aquest tema hi ha una marc legislatiu que regula el fet del Voluntariat. Des de 1996 existeix una Llei del Voluntariat d´àmbit estatal. Per la seva banda, gairebé totes les Comunitats Autònomes han creat normes legals sobre el voluntariat; en alguns casos han estat lleis aprovades pels seus respectius parlaments, i en d´altres han estat decrets administratius dins del seu àmbit territorial i competencial. Totes aquestes lleis reconeixen unànimement la importància del voluntariat, el seu paper com a expressió de la participació ciutadana en el desenvolupament cultural, polític i econòmic de la comunitat social, i expressen el compromís dels poders públics en el seu impuls i promoció. En termes generals, són normes que pretenen “promoure i facilitar la participació solidària dels ciutadans en las actuacions de voluntariat, en el si d´organitzacions sense afany de lucre públiques o privades” , i regular i “facilitar les relacions entre les administracions públiques, les entitats i les persones voluntàries” . A destacar: · Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación · Llei 7/1997 de 18 de juny, d’associacions · Ley 6/1996 de 15 de enero del Voluntariado · Orden 9 de octubre de 1995 por la que se regula el voluntariado cultural · Llei 25/1991 incavol / Catalunya. A partir de la qual es crea l’Institut Català del Voluntariat. · Carta del voluntariat a Catalunya: resolució del Parlament de Catalunya.


Recursos EL VOLUNTARIAT A INTERNET. Entre d’altres:

Blog del punt e voluntariat de Sabadell http://puntvoluntariatsabadell.blogspot.com Plataforma VÀLUA http://www.valua.cat/ Plataforma d’Entitats del Tercer Sector de Sabadell formada per entitats sense ànim de lucre de la ciutat i l’Ajuntament de Sabadell. Federació Catalana de Voluntariat http://www.federacio.net/ Entitat que engloba 290 entitats federades del territori català que treballen al voltant del voluntariat social. Haces Falta http://www.hacesfalta.org/ Xarxa de voluntariat i treball en ONG de la Fundació Chandra. Idealistas.org http://www.idealist.org/if/idealist/es/Home/default Portal web que facilita connexions entre les persones i les institucions interessades en millorar les seves comunitats. Plataforma Voluntariado Estatal http://www.plataformavoluntariado.org/ Xarxa que agrupa diverses organitzacions de voluntariat a Espanya. Voluntariat.net http://www.voluntariado.net/catalan/default.as Portal que orienta a persones de qualsevol edat interessades en el món del voluntariat i a organitzacions de voluntariat. Xarxanet http://www.xarxanet.org/ Portal de la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya. Blog del voluntariado social http://voluntariadosocial-edgard.blogspot.com/ Bloc al voltant del voluntariat i la solidaritat. Cibervoluntaris www.cibervoluntarios.org són joves que promouen l’alfabetització digital Canal Solidario www.canalsolidario.com notícies que fan referència a les ONGs


Bibliografia - “La solidaridad es con todos” RUBÉN CÁRDENAS, Edgardo. , 2000. - “ Por qué el voluntariado” MARTÍ BOSCH, Lluís. 2000. - “¿Qué ves a tu alrededor” SITJAR, Jaume. MARTÍ, Lluís. MONFERRER, Irene , 2000. - “El mal samaritano” BÉJAR, Helena. ,2001. - “Joves i Voluntariat” Consell Comarcal del Barcelonès. , 2002. - “Cinco de 5; Voluntariado” Federación Española de Municipios y Provincias. ,2002. - Código ético del voluntariado, 1998. - Recull de premsa actualitzat * Aquests llibres els podeu trobar, entre d’altres, tant al SAJ (Sabadell atenció jove) com a la biblioteca del Punt del voluntariat - La Biblioteca del Vapor Badia, té editada una petita publicació a on es recullen tots els recursos sobre voluntariat i solidaritat que es poden trobar a la biblioteca:

http://www.sabadell.cat/BIMS/p/guiesadults_cat.asp

Informació A sabadell: Per informació i assessorament: SABADELL ATENCIÓ JOVE Blasco de Garay, 19 Tel 93 745 33 01 A/e: saj@ajsabadell.cat El Punt del Voluntariat Vapor Codina Blasco de Garay, 19 Tel: 93 717 23 92 A/e: puntvoluntariat@terra.es www.sabadell.cat/sabadellsuma

Assessories Assessoria de viatges


Ser voluntari o voluntària és una opció lliure que et canvia la prespectiva enfront la teva realitat


Apunts publicats 0.- Apunts sobre el Servei Municipal d’Informació Juvenil 1.- Apunts sobre Anorèxia i Bulímia 2.- Apunts sobre el Servei Militar obligatori, la prestació social substitutòria i la insubmissió 3.- Apunts sobre el dret d’emancipació 4.- Apunts sobre les noves tecnologies: Internet 5.- Apunts sobre els prejudicis en la sexualitat 6.- Apunts sobre l’Èxtasi 7.- Apunts sobre la cooperació 9.- Apunts sobre el sexisme 10.- Apunts sobre territori, ciutat i espais naturals 11.- Apunts sobre tribus urbanes 12.- Apunts sobre immigració 13.- Apunts sobre el tabac 14.- Apunts sobre la sida 15.- Apunts sobre la cultura de la Pau 16.- Apunts sobre el Voluntariat 17.- Apunts sobre l’Alcohol 18.- Apunts sobre violència de gènere 19.- Apunts sobre sexualitat sense riscs 20.- Apunts sobre els porros 21.- Apunts sobre les altres addiccions 22.- Apunts sobre Bullying LES PODEU TROBAR AL SAJ (SABADELL ATENCIÓ JOVE)

Reedició 2010

8.- Apunts sobre les llengües i la diversitat lingüística

Profile for Drets Civils i Ciutadania

Apunts sobre: Voluntariat  

Apunts sobre: Voluntariat  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded