Page 1

Indhold

Gode venner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Trække fra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Større end og mindre end - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Gange (multiplikation) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Division - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Vinkler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 Trekanter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 Firkanter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 Cirkler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 Omkreds - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 Rumfang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 Symmetriakser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 Flytninger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 Drejninger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 Tælletræer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 Statistik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 Brøker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 Handelsregning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Procent (%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 Procent og brøker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 Ligninger - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 sammensatte tal og primtal - - - - - - - - - - - - - - - 48

3


Gode venner 10’er-venner er to tal, som tilsammen giver 10: 1 + 9 2 + 8 3 + 7 4 + 6 5 + 5

6+4 7+3 8+2 9+1

Ved 10’er-overgang fylder man op til nærmeste 10’er og lægger resten oveni: 6 + 7 = 13 6 er gode venner med 4. Fra 4 op til 7 er der 3, som skal lægges til 10. Resultat: 13.

100-venner er tal, der tilsammen giver 100. Mange tal giver 100 tilsammen, men 100-venner er tal, som man hurtigt kan se giver 100: 50 + 50 15 + 85 100-venner bygger på 10’er-vennerne 25 + 75 og er en god hjælp til hovedregning. 35 + 65 45 + 55 13 + 87 27 + 73 32 + 68 41 + 59

4

G o d e venner


Trække fra Fylde op-metoden 36 - 13 = 23 Der fyldes op med enere fra 3 til 6. Altså 3. Der fyldes op fra 1 tier til 3 tiere. Altså 2 tiere. Resultat 23. eller 36 - 13 = 23 Fra 13 til 33 er der 20. Fra 33 til 36 er der 3. I alt er der 23. eller 36 - 13 = 23 Der er 3 mindre end 36 minus 10. 36 minus 10 er 26. 3 mindre end 26 er 23.

Fylde op-metoden, når der skal lånes 63 - 16 = 47 Der fyldes op med enere fra 16 til 20. Der er 4. Der fyldes op fra 20 til 23. Der er 3 – i alt 7. Der fyldes op fra 23 til 63. Der er 4 tiere. Resultat 47. eller 63 - 16 = 47 Fra 16 til 66 er der 50. Det er 3 for mange, da vi kun skulle op til 63. 3 fra 50 er 47.

Træk ke f ra

5


eller 63 - 16 = 47 Der er 6 mindre end 63 minus 10. 63 minus 10 er 53. 6 mindre end 53. Først går vi 3 tilbage til 50, derefter endnu 3 til 47.

Forskellige måder at skrive regnestykker op, når der er tier-overgang.

Lånemetoden 10

1234 Man starter bagfra med enerne. - 745 5 fra 4 kan man ikke, man må låne. 9 Der sættes en lille streg over 3, for at angive, at det er der, der lånes 10, som sættes op over 4. Der er nu 10 + 4, i alt 14. 5 fra 14 er 9. 10 10

1234 Nu skal 4 trækkes fra 2, som er tilbage, - 745 når der er taget en tier. Det kan man 89 ikke, så der må lånes ved siden af igen. Der lånes 10 fra 2. Fra 4 til 12 er der 8. 10 1010

1234 7 kan heller ikke trækkes fra 1, som er - 745 tilbage, efter der er lånt. Der lånes af 489 det yderste 1-tal, som streges over og 10 sættes op over 2. 7 fra 11 er 4. Kontrol: 745 + 489 = 1234

6

Træ k k e f ra


Give en tier og tage en tier 10

1234 - 745 9 10 10

1234 - 745 89 101010

1234 - 745 489

5 fra 4 kan man ikke, så der gives en tier ved at sætte en tier som en streg ved 4-tallet, hvorefter der sættes 10 over 4-tallet. Der er nu 14. 5 fra 14 er 9. 4 + 1 er 5. 5 fra 3 kan man ikke, så der gives en tier til 7 og tages en tier ved at sætte den op over 3-tallet. Der er nu 13. 5 fra 13 giver 8. 7 + 1 er 8, som skal trækkes fra. Den sidste tier sættes op over 2-tallet. 8 fra 12 giver 4.

Kontrol: 111

489 + 745 1234

9 + 5 er 4 og 1 i mente. 8 + 1 + 4 er 3 og 1 i mente. 4 + 1 + 7 er 12 og 1 i mente. l alt 1234.

Træk ke f ra

7


Større end og mindre end Det sværeste at huske er typisk, hvilken vej tegnet skal vende. < læses ”mindre end”. > læses ”større end”. Hvis vi antager, at krokodiller altid er meget sultne, vil de hver gang vende sig mod den største portion mad (det største tal). 8 < 12 5 > 2

8

8 er mindre end 12. 5 er større end 2.

Stø r re end o g m indre en d

Den lille matematikhjælper  

En bog til forældre, der vil hjælpe deres børn med lektierne i matematik. Den kan med fordel bruges af andre, der ønsker at skabe sig et hur...

Den lille matematikhjælper  

En bog til forældre, der vil hjælpe deres børn med lektierne i matematik. Den kan med fordel bruges af andre, der ønsker at skabe sig et hur...

Advertisement