Sawn Stjerren Nijs - 22 juni 2022

Page 1

SawnStjerrenNijs woensdag 22 juni

22 06 l

Nieuws, activiteiten, bedrijvigheid, sport en cultuur in voormalig Ferwerderadiel e.o.

Pionieren met planten en wieren pagina 8

Zwem4daagse in Hallum pagina 8

Actie voor kinderen in Oekraïne pagina 10

Joke is Bellefleur van het Jaar pagina 10

Terp fan de Takomst gaat officieel open voor bezoekers

Fietsroute herinnert aan oorlog boven Noarderleech Het zou twee jaar geleden al, maar nu is dan toch officieel de fietsroute geopend die voert langs punten die herinneren aan wat er zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelde in deze omgeving en dan met name boven het Noarderleech. Initiatiefnemer Harry Feenstra uit Blije heeft Visit Wadden benaderd om de route uit te brengen op een flyer en in kunstcentrum Het Lage Noorden aan de zeedijk bij Marrum is bu een in digitale startplek inge-

richt met meer informatie. De fietsroute 'Oorlog boven het Noarderleech' is ruim 36 kilometer en herinnert aan bijzondere verhalen van gebeurtenissen in de omgeving van het Noarderleech. De rit start bij Het Lage Noorden aan de zeedijk bij Marrum. Van daaruit gaat de ontdekkingstocht richting de bunker van het Noarderleech. Onderweg gaat het langs plekken met met een bijzonder verhaal. Zoals de aanleg van een oefenterrein voor de Duitse bezetter, oorlogsgraven van onbe-

kende soldaten of neergestorte Amerikaanse vliegtuigen. Het stuk buitendijks tussen de bunker en het Kweldercentrum kan niet gefietst worden en moet dus te voet worden afgelegd. Bij Het Lage Noorden is een flyer beschikbaar met de complete route, die vanaf de zeedijk langs de luchtpost Vijfhuizen, de begraafplaats in hallum, de plek waar bij Marrum een Amerikaans vliegtuig neerstortte, naar de begraafplaats in Blije en vervolgens langs de zeedijk terug ●

Zaterdag 16 juli wordt de Terp fan de Takomst achter de zeedijk bij Blije officieel overgedragen aan It Fryske Gea als beheerder van het buitendijksgebied. Vanaf de dijk, de zeedijk bij Blije is de terp heel goed te zien, maar tot de officiële opening kan iedereen in het Kennisen Informatiecentrum Hegebeintum naar de expositie over de Terp fan de Takomst, die daar is ingericht door It Fryske Gea. Initiatiefnemers en ontwerper hebben hun kennis en ideeën in de expositie gelegd om het idee hier achter te delen met een groot publiek ● Vervolg op pagina 8. Foto: Bram Buruma

Laatste editie SawnStjerrenNijs Na 50 jaargangen verschijnt nu de laatste editie van Sawn Stjerren Nijs. De oorspronkelijk gratis huis-aan-huis krant in de voormalige gemeente Ferwerderadiel is ontstaan uit het mededelingenblad van de Middenstands Organisatie Hallum (MOH), werd later Sawn Stjerren Post en veranderde uiteindelijk in SawnStjerrenNijs. Persstichting Ferwerderadiel zette vorig jaar al een punt achter de uitgave van SawnStjerrenNijs. De krant is daarna vooral om kosten te besparen opgenomen als katern in De Stienser. Door steeds verder gaande veranderingen in communicatie, minder adverteerders en stijgende kosten wordt het steeds lastiger om de krant op papier uit te geven en daarom heeft de redactie het besluit genomen om er deze zomer een punt achter te zetten. Het bestuur van de eerdere Persstichting Ferwerderadiel, redactie, medewerkers en huidige uitgever Brandsma Offset Ferwerd danken lezers, bezorgers en natuurlijk de adverteerders die het een halve eeuw maakten om deze krant te maken. Natuurlijk kunt u altijd uw advertentie, persbericht plaatsen in de Stienser ●


sawnstjerrennijs.nl 8

Bijzondere expositie ingericht over Terp fan de Takomst in Hegebeintum In het Kennis- en Informatiecentrum Hegebeintum is deze zomer de expositie ‘Anders Bekeken’ over de Terp fan de Takomst bij Blije ingericht door It Fryske Gea. Zo geeft de natuur- en landschapsorganisatie iedereen de kans dit bijzondere project ook ín het broedseizoen alvast te beleven. Mienskip, cultuurhistorie en landschap vormen de drie belangrijkste elementen voor de Terp fan de Takomst die in de kwelders bij Blije in Noard-Fryslân Bûtendyks is gemaakt en 16 juli officieel wordt geopend. Rond de Terp fan de Takomst achter de zeedijk bij Blije liggen oude verhalen verscholen en zijn nieuwe verhalen te maken. Harry Feenstra uit Blije en ontwerper van de Terp fan de Takomst Ruud Reutelingsperger zijn vanaf het eerste uur betrokken en delen hun verhalen in de tijdelijke expositie. Stefien Smeding is specialist cultuurhistorie en landschap bij It Fryske Gea: ,,De initiatiefnemers hebben een band met dit gebied en de geschiedenis ervan. Het leven met de zee zit in hun DNA. Dát in combinatie met deze bijzondere terp is een beleving op zich.’' Het aantal mensen dat betrokken is bij de Terp fan de Takomst is enorm, maar ook bij de expositie kreeg It Fryske Gea steun van alle kanten. Harry Feenstra als bedenker van de Terp, ontwerper Ruud Reutelingsperger, Jorrit Brenninkmeijer van het Fotogenieke Geluid en fotograaf Binne Louw Katsma hebben hun kennis en ideeën in de expositie gelegd. It Fryske Gea is trots op het resultaat dat deze mensen samen hebben neergezet. Vanaf de dijk is de terp het hele jaar goed te zien. It Fryske Gea nodigt bezoekers graag uit om een kijkje te nemen bij de Terp fan de Takomst in Noard-Fryslân Bûtendyks.

Zwem4daagse gaat van start met een spectaculaire nieuwe glijbaan Voor openluchtzwembad De Sawn Stjerren in Hallum is 2022 nu al een seizoen om nooit te vergeten. Na twee jaar met vervelende coronamaatregelen waar waar de accommodatie toch nog goed doorheen kwam, is het seizoen nu los vanouds. Dat betekent zwemmen onder toezicht van het vaste en bij velen bekende team dat altijd klaar staat op wat voor manier ook. Dit alles in een nu bijna vernieuwde accommodatie en met als letterlijk hoogtepunt de lang verwachte glijbaan van bijna zeven meter hoog en wel 52 meter lang, waar iedereen trots op kan zijn en komende maandag feestelijk in gebruik wordt genomen bij de start van de traditionele vierdaagse.

De nieuwe zeven meter hoge en ruim 50 meter lange glijbaan is de grote trots van openluchtzwembad in Hallum. Nu alles weer terug gekeerd is in rustig vaarwate, is het tijd voor de zwem4daagse en belooft traditioneel in de laatste week van juni weer een feest, dus van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli. Inschrijven voor de zwem4daagse kan op maandag en dinsdag. Volgende week maandag wordt dus om 17.00 uur de nieuwe glijbaan officieel en spectaculair geopend en op de woensdagmiddag is er voor de kinderen weer een vertrouwde spelletjesmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Op 16 juli dragen de initiatiefnemers van het dorp Blije ‘hun terp’ over aan eigenaar en beheerder van het gebied It Fryske Gea. Na die overdracht is de Terp toegankelijk tot volgend jaar 15 maart, als de zee het toestaat ●

Trouwe huurders in het zonnetje Wonen Noordwest Friesland heeft meer dan 400 huurders die al 40 jaar en langer een woning van de corporatie huren. Op 9 en 10 juni werden deze trouwe huurders door de corporatie met een attentie in het zonnetje gezet. De medewerkers van de corporatie ontvingen trouwe huurders op 5 verschillende locaties in het werkgebied. De dorpshuizen en MFC’s in Burdaard, Marsum, Oosterbierum, St. Anna en Winsum openden de deuren. Onder het genot van een kop koffie/thee werd gezellig met elkaar en met medewerkers van de corporatie gekletst. De huurders vertelden over hun jarenlange wooncarrière, hun woning en hun buurtje. Ook gaven ze aan dat er toch wel wat is veranderd in die jaren. Maar nog steeds is er onderling contact, vaak helpen buren elkaar. Sommige huurders gaven de corporatie nog een aantal tips mee. Directeur-bestuurder Martine Huizinga maakte een rondrit en bezocht de verschillende locaties. Op vier locaties was er een optreden van een lokale artiest. De 5e groep bracht een bezoek aan het Poptaslot in Marsum en kreeg daar een rondleiding. Al met al 2 bijzondere ochtenden. Als cadeau ontvangen de trouwe huurders waardebonnen ter waarde van 50 euro ●

Collecte Longfonds De jaarlijkse collecte voor het Longfonds heeft in Hallum en Hallumerhoek met 12 collectanten in de bussen 585,- euro opgeleverd en plus een kleine 100,- euro aan digitale bijdragen. Liuwkje Everts dankt als coordinator collectanten en gevers ●

SawnStjerrenNijs: SawnStjerrenNijs is een uitgave van Persstichting Ferwerderadiel en verzorgt nieuws en meldingen van activiteiten in de voormalige gemeente Ferwerderadiel e.o. Losse nummers zijn gratis af te halen bij: Autobedrijf Bremer Hallum, mfc Het Spectrum Burdaard, 't Bakkerswinkeltsje Burdaard, Pijnacker Ferwert, Bezoekerscentrum Hegebeintum, dorpshuis De Nije Tille Marrum, COOP Marrum en mfa Fjildsicht Blije. www.sawnstjerrennijs.nl en www.facebook.com/sawnstjerrennijs

De Jazzgroepen van Turnlust Hallum onder leiding van onze badjuf Iris Dijkmeijer gaan op de vrijdagavond verschillende optre-

dens verzorgen om 18.00 uur en om 19.30 uur. En dit alles kan onder het genot van een patatje en een snackje van onze snackkraam Cor & Cor die de hele week klaar staat voor de gasten. Tijdens de vierdaagse zwemmen voor de banen kan op maandag tot en vrijdag van 7.00 tot 9.30 uur, van 13.00 tot 14.00 en van 17.00 tot 20.00 uur en dat alles voor maar 8,50 euro per persoon en vier dagen lang. Nieuwe glijbaan De glijbaan is mede gerealiseerd door de vele jaarlijkse donaties uit de gemeenschap, sponsoren en natuurlijk de kinderen die vorig

jaar in vier uur tijd met sponsor zwemmen meer dan 6.000 euro binnen hebben gehaald onder het mom dat de glijbaan dan ook een stukje van hen is. Goed om te weten is ook dat het zwembad als een unieke voorziening gedragen wordt door de gemeenschap en steeds weer kan verbeteren om dat te behouden. Dank is er natuurlijk ook voor de vele vrijwilligers, die door het vele voorwerk en schilderen dee accommodatie in een nieuwe jasje hebben gestoken en ook geweldig mee hebben geholpen met het opbouwen en afwerken van de glijbaan, zodat die er nu picobello bij staat, laat badmeester Jantine Kuiken-de Vries trots weten ●

In Blije pionieren met planten en wieren uit het Wad Bij ambachtelijke kantoendrukkerij Kleine-Lijn aan de Stationsweg in Blije is van 25 juni tot en met 27 augustus de expositie Kleru van het wad en dat staat voor natuurlijk verven met planten en wieren uit het waddengebied. Nynke Runia van Kleine-Lijn is een pionier op het gebied van natuurlijk verven van textiel met planten en wieren uit het waddengebied. Zij heeft passie voor design en natuur, het combineren van die twee is een enorm voorrecht. Het is prachtig om te werken met wat de natuur

ons geeft en zo bewust bezig te zijn met het milieu, laat Nynke weten. De flora en fauna in het waddengebied zijn voor Nynke een bron van inspiratie, vaak zullen de bladeren, wieren en zaaddozen in haar prints terug te vinden zijn. Van het afgelopen jaar tot nu is zij bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om met planten en wieren op een natuurlijke wijze stoffen te verven. Het is één grote ontdekkingsreis van kleuren. Deze planten en zeewieren worden verzameld in het waddengebied, hiermee creëert zij een

veelzijdig palet van prachtige kleurstalen. In de loop van het jaar wordt deze kleurenbibliotheek van het waddengebied uitgebreid met vele kleurvariaties. Niet alleen haalt ze daarmee nieuwe kleuren in huis om mee te verven, maar ook de inspiratie voor nieuwe dessins om te printen op textiel. Voorbeelden zijn te zien in het atelier tijdens de Dag van het Wad en op zaterdag 25 juni van 10.00 – 17.00 uur en tijdens reguliere openingstijden van Kleine-Lijn ● Meer informatie op www.kleurvanhetwad.nl / www.kleine-lijn.nl


sawnstjerrennijs.nl 9

Ferwert staat deze zomer bol van kunst, cultuur en verhalen over dorpshistorie

Fietsroute langs winkeltjes in de regio

Deze zomer is kunst, cultuur en historie hét toverwoord voor Ferwert. Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum organiseert samen met Liesbeth Sijtsma van Outdoor Mozaïk Gallery en Tsjerkepaad een unieke combinatie van dit alles.

Op zaterdag 25 juni is weer Noord-Friese Winkeltjesroute en dat is deze zomer ideaal om te combineren met een fietstocht door de eigen regio.

Hijumer Wopke van der Heide (links) en Ferwerter Wiep de Wit exposeren schilderijen in de Sint-Martinuskerk. Tijdens het Tsjerkepaad openen meer dan 250 Friese kerken hun deuren en dus ook in Ferwert. Gedurende een aantal van deze open dagen zullen er exposities worden georganiseerd in het koor van de Sint-Martinuskerk in Ferwert. Deze gevarieerde exposities vinden plaats op zaterdag 2, 16 en 30 juli, 13 en 28 augustus en 10 september tussen 10.00 tot 17.00 uur waarbij de kunstenaars zelf aanwezig zullen zijn. Op diezelfde zaterdagen is het ook mogelijk aan een rondleiding deel te nemen door de historische kern van Ferwert. Starttijd hiervan is 14.00 uur vanaf het Vrijhof. Enthousiaste vrijwilligers zullen een rondleiding van ongeveer één uur verzorgen op en rondom het Vrijhof voor toeristen en belangstellenden. De gidsen weten veel over de geschiedenis te vertellen; zo ook boeiende verhalen en leuke anekdotes die veel mensen vast nog niet kennen. Vooraf en na afloop kan men in het kader van Tsjerkepaad de Sint Martinuskerk bezoeken en elke veertien dagen het werk van andere kunstenaars bewonderen. Programma zaterdag 2 juli Ferwerter Wiep de Wit exposeert met schilderijen in landelijke stijl. Zij probeert de werkelijkheid naar haar hand te zetten zodat er een geheel eigen sfeer ontstaat. ,,Mijn bedoeling is om met de grootst mogelijke eenvoud mijn gevoel voor landschap en natuur uit te drukken”. Ellen Francke toont haar naaldschilderijen. Het Friese landschap, bloemen of gewoon lijnen zijn voor haar een inspiratiebron. ,,De veelzijdigheid in borduurtechnieken en deze zowel machinaal als handmatig uit te voeren en het gebruik van diverse soorten garens en materialen geven mij naast een structuur ook een enorme vrijheid om te experimenteren”.

Zaterdag 16 juli Hijumer Wopke van der Heide laat zijn klassieke schilderlandschappen zien. Hierin herkent men zijn grote passie voor de natuur. De schilderijen zijn gedetailleerd en verfijnd, het kleurgebruik is helder en hij werkt met een sterk contrast tussen licht en donker waardoor een sfeervol en harmonieus beeld ontstaat. Marjan Korving ontwerpt en creëert met passie met haar ontwerp- en maakstudio Mus & Merel. In Ferwert exposeert ze haar wollen kleden. Oude handwerktechnieken blaast zij nieuw leven in waardoor deze weer geheel passen in het huidige tijdsbeeld. Kleuren en patronen in de natuur zijn de inspiratie van ontwerpen maar ook boeken en (oude) voorwerpen en kunst geven haar nieuwe ideeën. Zaterdag 30 juli Marjolein Verheijen schildert dieren vanuit haar gevoel. “Een beeld moet kloppen en daarmee precies dát gevoel uitdrukken dat ik erbij vind passen” Marjolein werkt hoofdzakelijk met olieverf met soms een uitstapje naar andere media. Daarmee lukt het haar om de beelden vanuit haar hoofd realiteitsgetrouw te vertalen naar het doek en het gevoel erbij over te brengen. Harmen H. Westra fotografeert hoofdzakelijk bevindingen uit Friesland. Natuur, landschap, de mens, weg- en waterbouw, seizoen werkzaamheden en belevenissen zijn onderwerp van zijn werken. ,,Ik zoek naar het detail van het onderwerp. De ontmoeting met de mensen die ik dan tegenkom is leuk.” Hij presenteert zijn werken op divers fotopapier, forex, mdf, in hout en in vondsten uit de natuur. Zaterdag 13 augustus ‘Hikke en tein’ in Nes speelt het weidse waddenlandschap een grote rol in het leven van Pytsje Cuperus. Deze omgeving dient

dan ook als inspiratiebron van haar wolschilderijen. Pytsje schildert met gekleurde en gekaarde schapenwol met behulp van de techniek droog-/naaldvilten. Zij gebruikt diverse viltnaalden waarmee ze de wol op het pitjeskatoen aanbrengt. Dat gebeurt laag op laag met gekleurde wol, waardoor het landschap in een wolschilderij verandert. Het werk van Froucke Lettinga bestaat uit olieverf- en aquarelschilderijen en keramiek. Een grote bron van inspiratie is het landschap en wat daarin leeft. Zijn werk bestaat ook uit losse vazen, die – bij elkaar gerangschikt – een compositie vormen. Zaterdag 27 augustus Het vrolijk gekleurde glaswerk van Yvonne van Huizen staat in schril contrast met de statige uitstraling van het interieur van de kerk. De veelzijdigheid van haar werk zal menigeen verbazen; van abstract tot figuratief; van gebruik voorwerp tot decoratief, alles kan men tegenkomen ondanks dat zij pas op latere leeftijd met haar kunstexpressie is begonnen. Jelle Schotanus schildert intuïtief en zo dien je als toeschouwer ook naar zijn landschappen te kijken. Zijn inspiratie doet hij op in natuurgebied De Deelen. Zaterdag 10 september Hiltje de Boer -Kuipers kan haar creativiteit kwijt in haar airbrush schilderijen. Ze schildert dieren, landschappen, auto’s, andere stillevens en portretten. Daarnaast beschildert ze objecten met de airbrush techniek. ,,Ik vind het erg fijn om te airbrushen met acrylverf; hier kan ik mijn creativiteit in kwijt”. Izabela Veenstra sluit de exposities af. Izabela exposeert expressieve, figuratieve en kleurrijke schilderijen maar ook kleine ornamenten en boekenleggers van expoxy hars ●

Tijdens de Noord-Friese Winkeltjesroute zijn alle aangesloten winkeliers en atelierhouders geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Als het weer het toelaat, is de winkeltjesroute een prachtige fietsroute. Onderweg is bij de diverse thee- en koffietuinen gelegenheid voor een koffiepauze met versnapering. Waar men de route start maakt niet uit. Starters vanuit het westen worden welkom geheten bij Kadowinkel Ter Stêd aan de Ljouwerterdyk richting Ferwert. In de eerdere stal zijn deze maand nieuwe merken te bewonderen zijn; zeep van The English Soap Company en van Mijn Stijl. Starten kan ook bij Atelier Kleine-Lijn in Blije, waar nu een nieuwe expositie van bedrukt linnen te bewonderen is: Kleur van het Wad. Fietsers vanuit Dokkum komen als eerste langs Pluk- en Theetuin Vreedebest in Bornwird en Sneupzolder De Terp in Hiaure. Bij Vreedebest is nu weer volop vlierbloesemsiroop verkrijgbaar en bij Sneupzolder De Terp is deze maand al het glaswerk voor half geld. Winkelend publiek dat de route start vanaf Lauwersoog, zou kunnen starten in Oosternijkerk bij Anno 1832. Deze leuke shop met delicatessen en cadeaus is de nieuwste aanwinst van de winkeltjesroute. Anno 1832 heeft twee nieuwe merken, nl Streeck en The Big Gifts. Ook de andere winkeltjes en ateliers zijn geopend voor publiek. De NoordFriese Winkeltjesroute staat garant voor 60 kilometer aan winkelplezier op het platteland, heerlijk voor een dagje uit op de fiets (op de E-bike is de complete route goed te fietsen) maar ook prima te volgen met de auto. De winkeltjesroute strekt zich uit langs de Noord-Friese Waddenzeekust en loopt van Hallum, Ferwert, Blije en Wierum via Oosternijkerk, Morra, Hiaure, Bornwird en Reitsum naar Burdaard. De Noord-Friese Winkeltjesroute maakt van winkelen een belevenis, waarbij shoppen wordt afgewisseld met sightseeing. De bezoeker maakt kennis met winkeltjes verscholen in het prachtige terpenlandschap, ateliers met vergezichten over het wad, gecombineerd met het vakmanschap van oude ambachten. Routekaart en adressen op www.noordfriesewinkeltjesroute.nl. Bij elke winkel/atelier ontvangt de klant een stempel die bij een volle kaart een leuke attentie oplevert. De route kan ook elke donderdagmiddag en vrijdagmiddag gevolgd worden maar check dan wel de afzonderlijke openingstijden ●

Ontbijten op de Waddendijk Zaterdag 25 juni 2022 is ‘De dag van het Wad’ en wordt er bij stilgestaan dat de Waddenzee dan 13 jaar UNESCO Werelderfgoed is. Op deze dag staat alles in het teken van de Waddenzee en hoe bijzonder het gebied is. Het Lage Noorden aan de zeedijk bij Marrum, de Waddenvereniging en Visit Wadden hebben de handen ineengeslagen om dit te vieren en gezamenlijk een ontbijt op de dijk te organiseren met producten uit het waddengebied en dat is dan van 8.00 tot 10.00 uur. Er kunnen maximaal 100 mensen aanschuiven. Het ontbijt kan worden afgesloten met een wandeling begeleid door een waddengids. Het Lage Noorden biedt daarnaast de bezoekers ook de mogelijkheid om vanuit de uitkijktoren op haar erf het wad en de kwelders te overzien. Aanmelden kan via info@hetlagenoorden ●


sawnstjerrennijs.nl 10

Vijf jaar Vlasroute wordt hele zomer gevierd

Dagbesteding Op 'e Klaai opent in Hallum

Het is vijf jaar geleden dat de eerste Vlasroute werd uitgezet en dat betekent nu een feestelijke editie die duurt tot zaterdag 6 augustus.

In de voormalige bakkerij van Bremer aan de Langebuorren in Hallum is Pauline Scheeringa gestart met een kleinschalige dagbesteding in de vorm van een duurzame cadeauwinkel. Later dit jaar volgt een kunstatelier.

Vlasroute Follow the Blue Line ging zaterdag 18 juni van start en dat was dus de eerstevlasdag van 2022. Op zaterdag 25 juni, 2 juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli en 6 augustus staan vrijwilligers opnieuw klaar om bezoekers alles te vertellen over vlas en de bewerking ervan. Ook worden er live-demonstraties gegeven. Dit jaar is er o.a. een groepsexpositie met het thema vlas in de doarpstsjerke te Metslawier. En op 18 juni is Nynke Seldenrijk van Selden Sa aanwezig op de vlasroute met een uitgebreid assortiment linnen garen. De vlasroute, van ongeveer 30 kilometer lang, vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het eindproduct van handbedrukt linnen. De route - langs vlasvelden, ambachten en design - begint bij ambachtelijke textieldrukkerij Kleine-Lijn in Blije. Hier ontvangen bezoekers een gratis routekaart met tips en informatie. Nynke Runia, initiatiefneemster van de vlasroute geeft in haar textieldrukkerij demonstraties van het bedrukken van linnen. Men kan hier ook lekker sneupen in het winkeltje en gezellig een kopje thee of koffie drinken in de prachtige theetuin.In Blije is ook de locatie van Douwe van der Weij. Hij laat zien hoe men eendenkorven kan maken van vlas. Tegenover deze locatie is een vlasveld en een paar proefstrookjes met oude Friese vlasrassen.

Pauline Scheeringa in de kleinschalige dagbesteding die zij deze zomer opstart in de voormalige bakkerij aan de Langebuorren in Hallum. Foto: Bram Buruma

In vlasmuseum It Braakhok in Ee staan vrijwilligers klaar om de bewerking van vlas te demonstreren. Hier zijn ook vlasboekjes te koop. Bij Timpelsteed in Engwierum is naast de biologische groenten en fruit en producten zoals lijnzaad en lijnolie. Pyt Sipma van Timpelsteed kan alles vertellen van de vlasteelt. Hier zijn ook twee vlasvelden te bezoeken.Meer informatie: Vlasdagen zijn op 25 juni, 2 juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli en 6 augustus. Open van 10.00 -17.00 uur en een aantal locaties op de route zijn ook de hele week geopend. Actuele informatie op www.vlasroute.nl ●

Leerlingen cbs It Fundamint in actie voor kinderen in Oekraïne Samen met de leerlingenraad van CBS It Fundamint in Hallum werden plannen gemaakt om de kinderen in Oekraïne te helpen door met een 'Heitje voor een karweitje' geld in te zamelen, voor de kinderen in Oekraïne die te lijden hebben van het oorlogsgeweld.

De leerlingen van It Fundamint weten zelf nog heel goed hoe het voelde om niet naar school te kunnen gaan wegens de lockdown in coronatijd. Zij misten hun meester/juf en klasgenootjes. De kinderen in Oekraïne kunnen helemaal niet meer terug naar school, omdat deze platgebombardeerd is. De school kan meedoen aan vele aanbieders voor goede doelen. De onderwijstijd is zeker in dit coronajaar al zeer miniem. Daarom werd gekozen voor een 'Heitje voor een karweitje' gekozen. Er werden in de meivakantie klusjes thuis, bij pake en beppe, bij buren en familie gedaan, zoals de kat verzorgen, de vaatwasser leeghalen, boodschappen halen, hond uitlaten, was opvouwen en nog veel meer. De kinderen in Oekraïne krijgen van de 230 leerlingen van CBS It Fundamint zo maar liefst 1.628,95 euro. Een prachtig bedrag welke de kinderen in Oekraïne zeker kan helpen. Op de foto de leerlingen van de leerlingenraad van cbs It Fundamint met de cheque ●

Een dagbesteding opzetten voor diverse doelgroepen met uiteenlopende hulpvragen. Dit is voor ondernemer Pauline Scheeringa de motivatie om te starten met Op’e Klaai. De dagbesteding is voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische achtergrond en afstand tot de arbeidsmarkt. Het assortiment van de Op’e Klaai cadeauwinkel bestaat uit antieke meubels en woonaccessoires, duurzame huis, tuin-, en keukenaccessoires en natuurlijke verzorgingsproducten. Zodra het kunstatelier geopend is, wordt het assortiment uitgebreid

met producten en werken uit het atelier. In het atelier kan men deelnemen aan verschillende activiteiten waaronder het maken van producten voor in de winkel en het volgen van diverse workshops waarbij de artistieke ontwikkeling wordt gestimuleerd. De gemaakte werken worden tentoongesteld en verkocht. Mensen inspireren Naast het sociaal maatschappelijke karakter van de dagbesteding heeft het ook een duidelijke ecologische, educatieve functie. Het wil mensen inspireren, tot nadenken

aanzetten en laten zien wat je allemaal kunt doen als je gaat samenwerken met de aarde. Er wordt geprobeerd mensen bewust te maken van de waarde van onze planeet en hoe we deze kunnen beschermen door simpele kleine keuzes te maken, legt Pauline uit. "Dit doen we door kennis te delen en tastbare producten aan te bieden.'' Er is nog een aantal plekken beschikbaar! Wie op zoek is, of iemand kent die nog een leuke dagbesteding zoekt, kan contact op met Pauline Scheeringa, 06-25368319 of mailen naar info@opeklaai.nl ●

Zorgzame duizendpoot benoemd tot Bellefleur van het jaar Joke de Jong-Wustman is benoemd tot Bellefleur van 2020/2021. De in Metslawier geboren inwoonster van Blije kreeg de in haar dorp fel begeerde onderscheiding tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang. Tjitske Vellema noemde Joke bij de uitreiking van de prijs 'een onvermoeibare zorgzame duizendpoot'. Joke was naast de drukke werkzaamheden op de boerderij en later het bedrijf De Gouden Hoep lange tijd werkzaam in ziekenhuis De Sionsberg. Eerst op de kraamafdeling, later op de kinderafdeling en gaf ook opleiding aan jonge verpleegkundigen. Op 63-jarige leeftijd stapte Joke over naar de wijkverpleging. Voor een drukke baan word je geen Bellefleur van het jaar, maar wel omdat Joke samen met haar man Tjalling voor veel kinderen een pleeggezin en gastgezin is geweest, omdat ze bij verschillende gezinnen in Blije kraamhulp was, omdat ze in die tijd ook terminale zorg verleende bij mensen in het dorp. Maar ook omdat Joke ouderling was voor de jeugd, bij de oppascentrale werkte voor gehandicapten, vrijwilligster was bij het Ronald McDonaldhuis, In Blije de eerste vrouwelijke voorzitter

was van de kerkenraad, de eerste vrouwelijke bode werd van de uitvaartvereniging, zes jaar bestuurslid was van dorpsbelang en Joke was zelfs Sinterklaas. Nu zij met pensioen is, werkt Joke als bestuurslid en vrijwilligster bij de Palliatieve Terminale Zorg

Noordoost Friesland en nog veel meer. Nu zet zij zich in voor de Oekraïense vluchtelingen die in Blije verblijven. ,,Gelukkig is Tjalling er nog voor de nodige back-up en om af en toe de rem erop te zetten'', werd bij de uitreiking duidelijk gemaakt ●

De in Blije fel begeerde naamplaat die in de hal van de mfa mag hangen, is voor Joke de Jong-Wustman omdat zij voor iedereen klaar staat Foto: Rudy Holwerda


Hout- en bouw materialen Parkison Boksen, Massages, Personal trainingen, Fitness oncologie, Medical tape, Dry needling en Bone setting

Interzorg Groep - Thuiszorg

Heeft u pijnklachten? Wilt u een massage of informatie?

Meer informatie: 088 - 518 0288 of www.interzorggroep.nl

Interzorg Groep Maaltijdservice aan Huis Meer informatie: 088 - 518 0200 of www.msah.nl

Neem dan gerust contact op met Ingrid Kuipers, Seerob 19A Stiens 06 10903771

www.sanitu.nl

Foswerterstrjitte 71, Ferwert

Dé specialist in vloeren en design!

• Hout- en plaatmateriaal • Bouwmaterialen • Kozijn, ramen, deuren op maat gemaakt • Bouwshop, ijzerwaren, e.d.

Bouwen met Van der Wal. Natuurlijk goed!

Houten vloeren, PVC vloeren, traprenovatie en meubels op maat. Leveren, leggen en onderhoud. Voor persoonlijk contact ga naar www.bouwhuishoutdesign.nl of bel 06 53 79 77 37

Mûnewei 3 - Ind. terrein • 9172 GR Ferwert Tel.: +31 (0)518 - 411218 info@vanderwalferwerd.nl • www.vanderwalferwerd.nl Open: ma. t/m vrij. 8.00 - 12.00 en 13.00 - 17.30 en za. van 8.00 - 12.00.

Joke Elgersma Skettersdyk 5 9178 GE Wânswert Tel. 06 - 13 80 25 24

www.opdebarten.frl 24/7 bereikbaar op 058-212 39 39

Gewoon goed en dichtbij … ook als u elders verzekerd bent! Sem Dresdenstraat 6 . 8915 BZ Leeuwarden . info@jelsumerhof.nl

De praktijk is gevestigd in een omgeving van rust en ruimte.

U kunt bij ons terecht voor: • klassieke massage • shiatsutherapie • voetreflextherapie • manuele lymphedrainage • cupping therapie

Tevens staat Massagepraktijk Op 'e Barten geregistreerd als gecertificeerd VLOW® -borstweefseltherapeut VLOW staat voor:Veno Lymfatische Optimalisatie van het Weefsel

Het doel van de behandeling is: Het verminderen van gelokaliseerde borstklachten Het optimaliseren van de doorbloeding van het borstweefsel Het activeren van het immuunsysteem in het borstweefsel