Page 1


VYTAUTO OSVALDO VIRKAU EKSLIBRISAI Paroda skirta autoriui atminti 2018 m. kovo 14 d. – balandžio 9 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje

VYTAUTAS OSVALDAS VIRKAU EX LIBRIS Exhibition in Memory of the Author March 21 - April 9, 2018, in Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library


Amerikiečių šiuolaikinis ekslibrisas ir jo kūrėjai nėra žinomi Europoje. Pirmiausia dėl to, kad knygos ženklas ir praktinis jo naudojimas Amerikoje niekad nebuvo toks populiarus kaip Europoje. Beje, ir Europoje šiandien knygos ženklai vis tolsta nuo savo aukso amžiaus dienų. Amerikoje ekslibrisus dažniausiai kuria mėgėjai arba komercinės dailės atstovai, tad dauguma darbų nėra aukštos meninės vertės. Maloni išimtis yra Vytautas Osvaldas Virkau, lietuvis dailininkas, daugiau kaip trisdešimt metų kūręs ekslibrisus, aktyviai dalyvavęs parodose ir tarptautiniuose konkursuose. V. O. Virkau pasižymėjo kaip produktyvus ekslibrisininkas, sukūręs nemažai įdomių knygos ženklų, kurie itin vertinami knygos mėgėjų, kolekcininkų ir dailininkų. Vytautas O. Virkau gimė 1930 metais kovo 1 dieną Šiauliuose, mirė 2017 metų rugpjūčio 18 dieną Čikagoje, kurioje praleido ilgiausius ir kūrybingiausius gyvenimo metus. Vytautas O. Virkau mokslus pradėjo Lietuvoje, o Antrojo pasaulinio karo pabaigoje su tėvais pasitraukė iš Lietuvos ir kurį laiką gyveno Miunchene, ten 1949 m. baigė gimnaziją. Po dvejų metų visa Virkau šeima atvyko į JAV. Vytautas studijavo Čikagos universitete, 1956 m. baigė Čikagos dailės institutą magistro laipsniu (tapybos ir grafikos specializacija). Baigęs studijas pradėjo kūrybinį kelią, dirbo dailės pedagogu: 1961–1985 m. profesorius George’o Williamso koledže Dauners Grove, 1985–1995 m. profesorius ir Dailės katedros vedėjas Šiaurės centriniame koledže Neipervilyje. Vytautas O. Virkau aktyviai įsitraukė į kūrybinį darbą, kūrė lakštinę grafiką,

For a number of reasons contemporary American bookplates and their designers are not widely known to the collectors of modern bookplates in Europe. Bookplate art and its usage in the United States is not as popular as in Europe. Many contemporary American bookplates, the work of both amateurs and commercial artists, are not of particularly high quality. A delightful exception to the rule is Vytautas Osvaldas Virkau, an artist who for more than thirty years has been designing bookplates and has actively participated in major exhibitions and international competitions. Virkau was a prolific designer and his works are highly valued by book lovers, collectors and by the artistic community alike. Vytautas O. Virkau was born on March 1, 1930, in Siauliai, Lithuania and died on August 18, 2017,  in Chicago, the city in which he spent most of his creative life.  Virkau began his education in Lithuania but at the close of  World War II he and his parents fled Lithuania for Munich, Germany, where he finished high school in 1949. Following his arrival in the United States in 1951, he pursed his studies at the University of Chicago and the Art Institute of Chicago where he received a Master of Fine Arts (MFA) degree in painting and printmaking in 1956. After graduation Vytautas taught art at George Williams College, Downers Grove, Illinois, from 1961 – 1985, and was a professor and the chair of the Art School at North Central College in Naperville, Illinois, from 1985 through 1995.    V. Virkau was active in painting, graphics, scenography and book


tapė paveikslus, vitražus, scenovaizdžius, iliustravo ir apipavidalino knygas ir žurnalus. Nuo 1970 m. „Metmenų“ žurnalo meninis redaktorius ir dizaineris. Kurį laiką apipavidalino „Lituanus“ žurnalą. Dailininko darbai buvo eksponuoti grupinėse ir personalinėse parodose, kur susilaukė puikaus publikos ir kritikų įvertinimo. V. O. Virkau darbuose, įskaitant ekslibrisus, populiarūs geometriniai ir abstraktūs žiedų, gėlių, lapų ir kiti gamtos motyvai. Apskritai Vytautui didelę įtaką, ypač jo tapybai, turėjo vadinamoji Čikagos mokykla. Pirmąjį ekslibrisą V. O. Virkau sukūrė 1970 m. knygoms, kurias Amerikos lietuviai dovanojo Vilniaus universiteto bibliotekai jos 400-ųjų metinių proga. Dailininkas iš viso sukūrė per 400 ekslibrisų. V. O. Virkau ekslibrisai sukurti retai naudojama mišria koliažo-ofseto technika, kuri itin patogi reprodukuojant didelius tiražus. Dailininko ekslibrisuose dažni gamtos motyvai, atspindintys jo meilę gamtai. Vytautas kūrė ekslibrisus draugams ir kolegoms. Jis rasdavo charakteringą bruožą, kartais sunkiai pastebimą, bet turintį kažką bendra su knygos ženklo savininku. V. O. Virkau ekslibrisai nėra tradiciniai knygos ženklai, bylojantys tik apie savininką, jo asmenybę ar interesus. Tai puikūs miniatiūrinės grafikos meno pavyzdžiai. V. O. Virkau ekslibrisai buvo eksponuoti daugelyje šalių: Australijoje, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Švedijoje, JAV ir kt. Dailininko knygos ženklai įvertinti įvairiais apdovanojimais, tarp jų medaliais (1975, 1977, 1984 m.) prestižinėje tarptautinėje ekslibrisų bienalėje Malborko pilyje, Lenkijoje.

illustration, and contributed works to many group shows and several solo exhibits, receiving positive reviews from the public and the art critics. Motifs of nature are an ever-present theme in his works. Flowers, blossoms and leaves frequently appear in his paintings as well as his bookplates. A major influence on his work was the so-called Chicago school.  In his art Virkau does not copy nature, but captures its essence – the relationship between geometric forms and organic elements.    Virkau designed his first bookplate in 1970 for the books donated by Lithuanian Americans to the University of Vilnius Library to commemorate the quadricentennial anniversary of its founding.   Since 1970 Virkau has designed more than four hundred bookplates. All of them are executed by the rarely used collage – offset technique which is especially suitable for reproduction in large quantities. His love for nature is reflected in many of his works. Virkau designed bookplates for his friends and colleagues, in each case adapting a characteristic motif, perhaps not always easily recognizable, but related to the owner of the bookplate. However, his bookplates are well beyond the traditional ones in describing personality or interests of the owner.  They are in themselves examples of fine graphic art born of the inner creative urge of the artist.     Virkau’s bookplates have been exhibited worldwide, Australia, Canada, England, France, Lithuania, Sweden, and the United States, to name a few. The artist was recognized by various awards, including medals he received at the prestigious International Biennales in 1975, 1977 and 1984 in Malbork, Poland.  


Baigiant būtina priminti ir kitą Vytauto meilę. Tai augalai ir botanika. Ta meilė nesunkiai įžvelgiama dailininko kūryboje. Vytautas yra prasitaręs, kad jei būtų likęs gimtinėje, būtų tapęs botaniku, o ne dailininku. Šiandien galima tvirtinti, kad Amerikoje jis tapo ne tik individualaus braižo žinomu dailininku, bet ir daugiau nei mėgėju botaniku. Vytauto vasarnamis Viskonsino valstijoje buvo puikiai prižiūrimas ir turtingas augalų lyg botanikos sodas. V. O. Virkau per savo gyvenimą pasodino daugybę medžių, krūmų ir gėlių. Vytautą išgarsino projektas, pradėtas prieš daugiau nei 30 metų. Tuomet iš Lietuvos gavęs Stelmužės ąžuolo gilių, jis Čikagos apylinkėse išaugino daug šio seniausio Lietuvos ąžuolo palikuonių. Anot Vytauto sesers Henrietos Vepštas (Vepštienės), taip pat dailininkės ir ekslibrisų kūrėjos, vienas iš Stelmužės palikuonių pasodintas prie Vytauto kapo Čikagoje. Vitolis Enrikas Vengris

Virkau’s love and deep knowledge of botany is often visible in his art. Vytautas, on few occasions, remarked that, had he remained in Lithuania, he would have become a botanist.  However, having found himself far from his birthplace, he chose a different path: art studies. We shall conclude that in the United States he achieved both, becoming a prominent artist and more than an amateur phytologist.  Virkau’s summer retreat in Wisconsin was full of well-kept unique and rare plants. During his lifetime, Vytautas planted many trees, bushes and flowers. One of his most prominent projects, begun more than thirty years ago, was planting acorns from Stelmuzes azuolas.  Fifteen hundred years old, the Stelmuze oak is the oldest oak tree in Lithuania, and one of the oldest in Europe. Seedlings of this grand oak have now grown into trees in Chicago and the surrounding vicinity. According to his sister Henrietta Vepstas, an artist and bookplate designer in her own right,  one of the Stelmuze seedling was planted at Vytautas’ grave site in a Chicago cemetery.   Vitolis E. Vengris


Ekslibrisas agronomui, profesoriui, visuomenÄ—s veikÄ—jui Jonui Vengriui. 1982 m., P7, 60 x 60


Ekslibrisas agronomui, selekcininkui, biomedicinos mokslų daktarui Algirdui Lukoševičiui. 1980 m., P7, 65 x 58


Ekslibrisas archeologei, etnologei, filosofijos mokslĹł daktarei Marijai Gimbutas. [1973 m.], P7, 68 x 70


Ekslibrisas bibliofilui Vytautui PetniĹŤnui. 1998 m., P7, 78 x 36


Ekslibrisas JAV ir Lietuvos Ĺžurnalistui Romui Sakadolskiui. [1977 m.], P7, 50 x 51


Ekslibrisas dailininkui Vincui Kisarauskui. [1974 m.], P7, 65 x 60


Ekslibrisas poetui Kaziui BradĹŤnui. 1989 m., P7, 75 x 45


Ekslibrisas politikui, visuomenÄ—s veikÄ—jui Vytautui Landsbergiui. 2002 m., P7, 54 x 40


Ekslibrisas teatro ir kino aktoriui Vytautui PaukĹĄtei. 1979 m., P7, 55 x 45


Ekslibrisas poetui Rimui Vėžiui. 1972 m., P7, 73 x 60


Ekslibrisas lietuvių literatūros tyrinėtojai Violetai Kelertienei. 1983 m., P7, 94 x 34


Ekslibrisas etnologui, kraĹĄtotyrininkui Vaciui Miliui. 1982 m., P7, 83 x 62


Ekslibrisas vaistini킬 augal킬 specialistei Jadvygai Balvo훾i큰tei. 1979 m., P7, 76 x 62


Ekslibrisas poetei, vertÄ—jai LiĹŤnei Sutemai. 1973 m., P7, 82 x 78


Ekslibrisas meno istorikui Leonardui Vytautui GerulaiÄ?iui. [1973 m.], P7, 73 x 75


Ekslibrisas Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui. 2003 m., P7, 47 x 52


Ekslibrisas teatro reĹžisieriui Juozui Miltiniui. 1971 m., P7, 79 x 72


Parodoje eksponuojami Vytauto Osvaldo Virkau 48 ekslibrisai: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Algirdas Neveravičius. [1976 m.] Bernardas Prapuolenis. 1974 m. Zenonas Duksa. [1991 m.] B. Prapuolenis. 1980 m. Aldona Gustas. 1991 m. Jonas Nekrašius. 1990 m. Liudas Dovydėnas. 1982 m. Juozas Kojelis. 1982 m. Paulius K. Žygas. [1975 m.] S. A. Gliožeris. 1990 m. Rektorius Jonas Kubilius. Vilniaus universiteto jubiliejiniai metai 1579– 1979. 1979 m. Giedrius Subačius. 2001 m. Leonas Paleckis-Kaktavičius. 1998 m. Algirdas Neveravičius. 2002 m. In memoriam Darius & Girėnas 1933–1993. Leonas Jonaitis. 1993 m. Lina Paškevičiūtė. 1983 m. Birutė Girnius. [1976 m.] Petras Balčikonis 1992 m. Dalia Sruogaitė. [1995 m.] Jonas Jurašas. [1979 m.] R. J. Misiūnas. [1975 m.] Sigitas Geda. 1989 m. Alfonsas Nyka-Niliūnas. [1975 m.] Jonas Dovydėnas. 1977 m. Mykolas Morkūnas. 1972 m. Stasys Pilka. 1973 m.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In memoriam Petras Avižonis (1875– 1939). Lithuanian Library of Medicine. 1994 m. Kezys. 1982 m. In memoriam Kazys Oželis (1886– 1960). Lithuanian Library of Medicine. 1994 m. In memoriam Vincas Pietaris (1850– 1902). Lithuanian Library of Medicine. 1994 m. V. E. Vengris. [1975 m.] V. Milius. 1982 m. Valdas Adamkus. 2003 m. J. Balvočiūtė. 1979 m. Vytautas Landsbergis. 2002 m. Marija Gimbutas. 1973 m. Kazys Bradūnas. 1989 m. Rimas Vėžys. 1972 m. Juozas Miltinis. 1971 m. Liūnė Sutema. 1973 m. Dr. Jonas Vengris. 1982 m. Romas Sakadolskis. [1977 m.] V. Paukštė. 1979 m. A. Lukoševičius. 1980 m. Violeta Kelertienė. 1983 m. Vytautas Petniūnas. 1998 m. Vincas Kisarauskas. 1974 m. L. V. Gerulaitis. [1973 m.]

Knygos grafikos centras Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 52 37 54, knygosgrafika@savb.lt www.savb.lt


Knygos grafikos centras (KGC) – nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiantis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos padalinys, kurio tikslas – populiarinti knygos meną, plėtoti parodų, edukacinę ir leidybinę veiklas. KGC renka ir saugo informaciją apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuoja įvairius renginius, supažindinančius visuomenę su knygos nuosavybės ženklais, jų kūrėjais ir kolekcininkais, užsiima Šiaulių miesto ir krašto tyrinėjimu, kaupia bibliotekai dovanotus meninę vertę turinčius knygos ženklus. Knygos ženklų kolekcija kaupiama nuo 2014 m. ir saugoma Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde.

Book Graphics Center (BGC) is a department at Šiauliai county Povilas Višinskis public library active since January 2, 2018. Its aim is to promote the art of book, develop exhibition, educational and publishing activities. BGC collects and stores information about the history and development of ex libris, organizes various events to introduce the public with bookplates, their creators and collectors. The center is also engaged in the study of Šiauliai city and its region, collects bookplates of various artistic value donated to the library. The collection of bookplates is being formed and kept at the Ex libris fund of Gerardas Bagdonavičius since 2014.

Išleisti leidiniai: 1. Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai, 2017 m. 2. Alfonso Čepausko mažoji grafika, 2017 m. 3. Vaidoto Janulio grafika, 2017 m. 4. Lolitos Brazos knygos ženklai, 2017 m. 5. Michalinos Adomavičienės kūryba, 2018 m. 6. Varpai ir knygos ženklai, 2018 m. 7. Ekslibrisai Vitoliui Enrikui Vengriui, 2018 m.


Tiražas 50 egz., nr. 8 Pirmame viršelyje ekslibrisas lietuviškų ekslibrisų tyrėjui ir kolekcininkui Vitoliui Enrikui Vengriui. Sudarytoja Asta Kaktytė Kalbos redaktorius Robertas Gedrimas Maketavo Vaiva Kovieraitė-Trumpė Vertė į anglų kalbą Vitolis Enrikas Vengris

Parodos organizatorius

ISBN 978-609-95981-5-4 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018


Vytauto Osvaldo Virkau Ekslibrisai  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018

Vytauto Osvaldo Virkau Ekslibrisai  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018

Advertisement