__MAIN_TEXT__

Page 1


Latvijoje gerai žinomas senosios kartos dailininkas, buvęs Latvijos dailės akademijos profesorius Pėteris Upy s (Pēteris Upī s, 1899–1989) kūrė taikomąją grafiką, estampus, knygų iliustracijas, ekslibrisus. Dailininkas ekslibrisus pradėjo kuri 1927 m. Nuo 1928 m. jis dalyvavo daugiau kaip 300 parodų Latvijoje ir užsienyje. P. Upy s sukūrė per 700 ekslibrisų. Jo sukur knygos ženklai buvo eksponuojami Es joje, Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Danijoje, Japonijo- Pėteris Upyis (Pēteris Upīis) 1985 m. je, Švedijoje, Ukrainoje, Uzbekijoje, Vengrijoje, Vokie joje ir kitose šalyse. P. Upy s buvo I, III ir V Vilniaus ekslibriso bienalių dalyvis ir laureatas. 1976 m. P. Upyčiui paskirta Latvijos valstybinė premija. Su latvių dailininku P. Upyčiu susi kau 1985 m. gruodžio 12 d. Vilniaus 5-osios ekslibrisų bienalės metu. Per šios ekslibrisų parodos a darymą P. Upy s buvo paskelbtas Vilniaus 5-osios ekslibrisų bienalės laureatu. Bienalės proga surengtoje mokslinėje-teorinėje konferencijoje „Ekslibriso idėjinės-este nės funkcijos“ susipažinau su P. Upyčiu, paskui su juo teko kalbė s dailės studijoje pas dailininką Valerijoną Jucį. P. Upy s maloniai bendravo su lietuvių dailininkais ir kolekcininkais, pasakojo apie savo kūrybą. Vyko įdomus pokalbis apie latvių ir lietuvių ekslibrisą, dailininkus, parodas, plenerus. Šio susi kimo metu pakviečiau P. Upy sureng Lietuvoje ekslibrisų parodą. Dailininkas pažadėjo atsiliepi į šį kvie mą.


Ex libris Elza Galviņa. 1984 m. X2, 97 x 70


Ex libris Horst Gebauer. 1985 m. X2, 85 x 68


Ex libris Asot MamadĹžanjan. 1985 m. X2, 90 x 70


Ex libris Peteris EzÄŤis. 1983 m. X2, 75 x 65


Ex libris Viive Annuk. 1985 m. X2, 65 x 45


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 52 37 53, menocentras@savb.lt www.ekslibrisai.blogspot.lt www.savb.lt

Tiražas 20 egz. 2017 m. nr. 1 Pirmame viršelyje Pėterio Upyčio ekslibrisas (Ex libris Vincas Kisarauskas, 1976 m. X2, 85 x 60), ketvirtame viršelyje GBEF logo pas. Sudarytojai: A. Kaktytė, J. Nekrašius Kalbos redaktorius R. Gedrimas Maketavo I. Slonksnytė


Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Advertisement