Page 1


PASAULIO DAILININKŲ EKSLIBRISAI Jono Nekrašiaus kolekcija

Šiauliai 2019


Sudarytojas JONAS NEKRAŠIUS Kalbos redaktorius ROBERTAS GEDRIMAS Apipavidalino ir maketavo VAIVA KOVIERAITĖ-TRUMPĖ Kūrinius skaitmenino ir kataloginius duomenis rengė ASTA KAKTYTĖ, VAIVA KOVIERAITĖ-TRUMPĖ

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019


PASAULIO DAILININKŲ EKSLIBRISAI: Jono Nekrašiaus kolekcija Kolekcininkai ir kolekcijos Ekslibrisas (lot. ex libris – iš knygų) – knygos nuosavybės ženklas. Tai popieriaus lapelis, klijuojamas viršelio vidinėje pusėje arba priešlapyje. Iš pradžių ekslibrise buvo spausdinami asmenų herbai, monogramos, asmenvardžiai, bibliotekų arba įstaigų pavadinimai, dabar – tai dažniausiai meninis piešinys, charakterizuojantis bibliotekos pobūdį arba savininko polinkius. Ekslibrisas Lietuvoje visuomet buvo savo epochos kultūros ir meninės raiškos ženklas, suteikiantis daug informacijos apie laiką, atspindintis vieno ar kito laikotarpio meno stilius, dailės sroves ir kryptis, jų kaitą, niuansus, knygos savininko pasaulėjautą. Mažuose grafikos lakšteliuose – ekslibrisuose – yra daug simbolikos, reikšmingų ženklų, išreikšta kūrėjo individualybė. Knygos ženklai gražiai papuošia leidinį. Visa tai skatina kolekcionuoti šiuos meno kūrinius. Atsiradus spaudai, ekslibrisai buvo raižomi medyje, varyje, kuriami litografijos, šilkografijos, linoraižinio, oforto, mecotintos, cinkografijos ir kitomis technikomis. Ekslibrisas – mažytis grafikos lakštelis, pasižymintis ypatinga vidine jėga ir raiška, reikalauja didžiulio kruopštumo. Visus ekslibrisus vienija viena bendra ypatybė – tai metaforų ir simbolių kalba išreikštas labai lakoniškas, koncentruotas adresato asmenybės, charakterio, veiklos apibūdinimas. Ekslibrisai perteikia laiko ir meno ryšį. Šis ryšys labai prasmingas, nes jame atsiskleidžia istorija, kultūra ir žmogus. Ekslibrisai  – meistriškos grafinės miniatiūros, filosofinės novelės, etnokultūros sakmės. Jų vaizdiniai supinti iš nuojautų, asociacijų, taiklių palyginimų. Daiktiniai simboliai ir būties ženklai įsprausti į abstrakčias struktūras ir grafines improvizacijas. Šiuolaikiniame amžiuje panaudojamos ir kompiuterio galimybės. Knygos ženklus naudoja ne tik pavieniai asmenys, bet ir bibliotekos, muziejai, mokyklos, kitos institucijos. Nepraradęs tiesioginės paskirties ekslibrisas dabar tapo dar ir parodų, konkursų, kongresų, kolekcionavimo objektu. Ekslibriso elementai – privalomas užrašas „ex libris“, knygos ženklo savininko ar organizacijos įrašai – išlieka. Šriftas čia ne mažiau svarbus nei vaizdas, nors kai kurių autorių ekslibrisai pasižymi daugybe detalių. Visų tautų kalbose „ex libris“ suprantamas vienodai. Jau seniai ekslibrisas tapo ypatingu (išskirtiniu) kolekcionavimo objektu, buriančiu apie save vis didesnį šia grafikos sritimi besidominčių vienminčių, knygos ženklo žinovų ir kolekcininkų ratą. Nuo seno ekslibrisus noriai renka ir kaupia kolekcininkai, meno mylėtojai. Ekslibrisų kolekcijos turi didelę pažintinę ir estetinę vertę. Jos supažindina su dailininkų darbais, atskirais jų kūrybos bruožais ir individualiu braižu, meno srovėmis. Ekslibrisas išsivystė iš paprasčiausio užrašo ir antspaudo. Ekslibrisai daugelyje šalių tapo kultūrinio gyvenimo dalimi. Jais domisi menotyrininkai, bibliotekos ir kolekcininkai. Ekslibrisų kolekcionavimas verčia domėtis ir jų kūrėjais, stiliais, literatūra. Ekslibrisai pradėti kolekcionuoti žymiai anksčiau negu pašto ženklai. Yra

žinoma, kad jau 1750 metais buvo kolekcininkų, surinkusių šimtus knygos ženklų. Lietuvoje ekslibrisų kolekcionavimas turi senas tradicijas. Ekslibrisas – knygos nuosavybės ženklas, langas į grafikos pasaulį. Ekslibrisas atspindi knygos savininko santykį su knyga, perteikia bibliofilijos ir vaizduojamojo meno interesus. Praeityje egzistavęs įvairiais pavidalais, pradedant heraldinėmis kompozicijomis, baigiant užkeikimais, jis turėjo konkrečią paskirtį: informuoti apie knygos savininką, sergėti knygą nuo praradimo, ilgapirščių ir pan., t. y. išsaugoti knygą jos turėtojui. Visais laikais buvo poreikis ne tik žymėti vertingas savo bibliotekos knygas ekslibrisais, bet ir juos kolekcionuoti. Šiuolaikiniam ekslibrisui labiau priskirtina ne apsauginė, bet reprezentacinė funkcija: klijuoti į knygas ekslibrisą  – prestižo reikalas. Dabar knygos nuosavybės ženklai kuriami parodoms, konkursams, renginiams, kolekcininkams ir bibliofilams. Gyvenimas su ekslibrisu Apie ekslibrisus išgirdau dar mokyklos suole, Šiauliuose, kur gyveno ir kūrė dailininkas, lietuviško ekslibriso pradininkas Gerardas Bagdonavičius (1901–1986). Bene prieš 50 metų apsilankęs jo sukurtų knygos ženklų parodoje susižavėjau ekslibrisu, kuris dar vadinamas grafikos aforizmu. Ekslibrisus pradėjau kolekcionuoti prieš 45 metus. Juos rinkti ir sisteminti paskatino lietuvių dailininkai V.  V.  Jucys, V.  Kisarauskas. Ypač daug naudingų patarimų man suteikė vienas entuziastingiausių ekslibriso „renesanso“ Lietuvoje iniciatorių ir aktyviausių šio žanro populiarintojų, tyrinėtojų ir kūrėjų Vincas Kisarauskas (1934–1988). Su šiuo dailininku ir talentingu knygos ženklo kūrėju susirašinėjau iki pat jo mirties, tardamasis įvairiais lietuviško ekslibriso populiarinimo ir tyrinėjimo klausimais. Taigi maždaug nuo 1974 metų renku ekslibrisus, lituanistinius knygos ženklus. Jau nuo pat kolekcionavimo pradžios įsitraukiau į ekslibriso parodų ir konkursų organizavimą. Iš savo kolekcijos esu surengęs teminių parodų, vieno ar kelių dailininkų knygos ženklo ekspozicijų. Domėjimasis ekslibrisu, mažąja grafika paskatino plačiau domėtis menu, sekti kultūrinio gyvenimo naujienas, rašyti straipsnius, knygas apie knygos ženklus, leisti bukletus ir katalogus. Plėtėsi interesai ir pažintys – neužmirštamų susitikimų akimirkų esu patyręs su dailininkais P. Galaune, Ž. Mikšiu, V. O. Virkau, šiauliečiu dailininku G. Bagdonavičiumi, latvių grafikos klasiku P. Upyčiu ir kitais Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjais. Pavyko užmegzti ryšius su kolekcininkais iš JAV, Italijos, Lenkijos, Japonijos, Kinijos, Ukrainos ir kitų šalių. Įsigijau šių šalių dailininkų sukurtų knygos ženklų, grafikos darbų. Domėjimasis knygos ženklais skatino bendrauti su žymiais Lietuvos ir kitų valstybių dailininkais. Sovietų okupacijos metais Lietuvos ekslibrisas buvo mūsų šalies langas iš sovietinės izoliacijos į platųjį pasaulį. Grafikai, prieš kurdami estampus, savo idėjas realizuodavo ekslibrisais, kuriuos siųsdavo į parodas užsienyje. Tuo


PASAULIO DAILININKŲ EKSLIBRISAI: Jono Nekrašiaus kolekcija metu tai buvo Lietuvos kultūros ir meno propagavimas pasaulyje. Iš visų menų vien ekslibrisas paprastu pašto voku galėjo laisvai keliauti į užsienį, pasiekti tolimiausias pasaulio šalis. Tai buvo vienintelė galimybė lietuvių dailininkams, gyvenantiems uždaroje SSSR teritorijoje, dalyvauti ekslibrisų parodose ir konkursuose, bendrauti su pasaulio dailininkais. Štai kodėl daugelis to meto lietuvių grafikų puoselėjo šį žanrą. Išlaikydamas knygos ženklo funkciją, ilgainiui ekslibrisas tapo ir parodų eksponatu, proginiu smulkiosios grafikos kūriniu. Meniniam ekslibriso vaizdui būdingas simbolių, metaforų, įvairių dekoratyvinių elementų ir ženklų panaudojimas, siekis sukurti stilistiškai vientisą kompoziciją. Kadangi knygų žymėjimo funkcija yra praradusi aktualumą, tad ekslibriso gyvavimą geriausiai užtikrina konkursai ir kolekcininkų veikla. Pirmąjį ekslibrisą mano asmeninei bibliotekai maždaug 1975 m. sukūrė vilnietis dailininkas Algirdas Eugenijus Steponavičius (1927–1996). Nuo 1979 m. gyvendamas ir dirbdamas Pakruojyje kartu su bendraminčiais prie rajoninės centrinės bibliotekos 1982 m. įkūrėme „Akiračio“ knygos bičiulių klubo ekslibrisininkų sekciją, rengėme ekslibrisų ir knygų parodas, susitikimus su dailininkais, kolekcininkais. 1985  m. Pakruojyje surengėme pirmąjį Šiaulių krašte respublikinį ekslibrisų konkursą, skirtą miesto įkūrimo 400-osioms metinėms. Tą rugsėjo 27ąją Pakruojo miesto centre buvo atidengta dailininko kraštiečio Klemenso Kupriūno skulptūrinė kompozicija iš girnų „Ekslibris“. Tai pirmoji pasaulyje skulptūra, skirta knygos ženklui. 1987 m. balandžio 25 d. buvusiuose Pakruojo dvaro rūmuose įvyko pirmasis respublikinis ekslibrisininkų seminaras, kuriame dalyvavo šio grafikos žanro kūrėjai ir kolekcininkai iš visos Lietuvos. Šiame seminare kilo idėja įsteigti pirmąjį ekslibriso ir knygos muziejų. 1992 m. rugpjūčio 31–rugsėjo 5 dienomis pirmąkart dalyvavau XXIV tarptautiniame ekslibrisų dailininkų ir mėgėjų asociacijos FISAE (Federation internationale des societes d‘amateurs d‘ex-libris) kongrese Japonijoje, Sapore. Šiame kongrese teko atstovauti Lietuvos ekslibrisininkams, skaityti pranešimą apie Lietuvos knygos ženklo istoriją ir ekslibriso kūrėjus, supažindinti su Pakruojo visuomeninio ekslibriso muziejaus, kuriam vadovavau, veikla. Kongrese rugsėjo 3 d. Lietuva buvo iškilmingai priimta į Tarptautinę ekslibrisų dailininkų ir mėgėjų asociaciją (FISAE). Lietuva tapo 32-ąja FISAE nare, vienintele iš buvusios Sovietų Sąjungos respublikų. 1992 m. persikėlęs gyventi į gimtuosius Šiaulius toliau kaupiau knygų ir ekslibrisų kolekciją, o apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje įkūrėme Ekslibriso muziejų. Surengėme 12 tarptautinių ekslibrisų konkursų, įvairių knygos meno ir ekslibrisų parodų. 2014  m. rugpjūčio 8 d. Ekslibriso muziejus reorganizuotas į Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą. Ekslibrisų kolekcija Kolekcionavimas neturi objektinių ribų: kolekcionuojama

viskas. Šiuo požiūriu ekslibrisas niekuo nesiskiria nuo kitų daiktų. Ekslibrisus renka bibliotekos, pavieniai asmenys. Jie ekslibrisus vertina visų pirma kaip meninės formos išreiškimą, jiems savininko asmuo yra pretekstas, pirmas impulsas arba inspiracija naujam kūriniui atsirasti. Būtinas užrašas „Ex libris“ nebūtinai reiškia knygų rinkinį, bet dažniausiai yra skiriamas asmeniui kaip tam tikra dedikacija išreikštoje kompozicijoje. Ekslibriso privalumas – galimybė tiražuoti, įklijuoti į knygas, žymėti įvairias sukaktis, įvykius, pagerbti knygos savininkus. Be to, jis, eksponuojamas parodose, tampa kolekcionavimo objektu. Juo domisi dailininkai, menotyrininkai, kolekcininkai, dailės mylėtojai. Reta kuri kolekcionavimo sritis suteikia galimybę dailininkui ir kolekcininkui taip suartėti kaip ekslibrisas. Ekslibrisas paprastai yra individualus kūrinys, atspindintis ir užsakovo asmenybę, ir dailininko įgūdžius. Ekslibrisas nuo seno yra dailininkų, kolekcininkų, menotyrininkų domėjimosi objektas. Juo pažymimos įvairios datos, įvykiai, sukaktys ir jubiliejai. Jau daugiau kaip 45 metus domiuosi ekslibrisu, renku dažniausiai autoriaus pasirašytus meniškus knygos ženklus ir lituanistinius ekslibrisus, taip pat kaupiu apie juos literatūrą, išleistą įvairiomis kalbomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Nuo 1974 m. renku ekslibrisus ir grafikos miniatiūras, susirašinėju su Italijos, Ispanijos, Belgijos, Čekijos, Vokietijos, Lenkijos bei kitų šalių kolekcininkais. Esu sukaupęs ekslibrisų kolekciją, atspindinčią Europos knygos ženklo raidą nuo senųjų XVIII-XX a. iki įvairių šiuolaikinių autorių kūrinių. Ši kolekcija atspindi įvairius knygos ženklų stilius, epochas, mokyklas. Mano ekslibrisų rinkinys kaupiamas pagal regioninį, tautinį bei teminį principus ir grafikos technikas. Iš viso surinkau daugiau kaip 8 000 įvairių knygos ženklų, iš kurių maždaug pusę sudaro pasaulio dailininkų sukurti ekslibrisai ir antra tiek lietuvių dailininkų ir lituanistine tematika (užsienio grafikų knygos ženklai, sukurti lietuviška tematika) sukurti knygos ženklai. Ypatingą rinkinio dalį sudaro Argentinos, Japonijos, Kinijos, Čekijos, Italijos, Estijos, Latvijos, Rumunijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir kitų šalių dailininkų ekslibrisai. Ekslibrise dažnai telpa gili mintis, drąsus polėkis. Man ekslibrisas tarsi savotiškas kompasas, vedantis į žmonijos išminties, proto ir patirties lobyną – biblioteką, supažindinantis su įvairių likimų ir pomėgių žmonėmis bei knygų autoriais. Turiu nemažą lietuvių dailininkų ir lituanistinių knygos ženklų kolekciją, taip pat renku ir kitų šalių ekslibrisų kūrėjų darbus; tai padeda pažinti tų valstybių kultūrą ir meną, užmegzti ryšius su tų kraštų kolekcininkais, dailininkais, kultūros veikėjais, muziejais ir galerijomis. Neapsiriboju vien savo kolekcijos gausinimu, domiuosi šių knygos ženklų kūrimo istorija, rengiu konkursus, seminarus, ekslibrisų parodas, organizuoju šių parodų katalogų ir spaudinių leidybą. Domėjimasis ekslibrisu padovanojo daug neužmirštamų susitikimų su žinomais lietuvių dailininkais, ekslibrisų kūrėjais ir propaguotojais P.  Galaune, G.  Bagdonavičiumi, V. Kisarausku, V. V. Juciu, A. Čepausku, latvių grafikos klasiku


PASAULIO DAILININKŲ EKSLIBRISAI: Jono Nekrašiaus kolekcija P. Upyčiu ir kitais. Ekslibrisų keliai pagausino mano draugų būrį ir kitose valstybėse. Susirašinėju ir keičiuosi knygos ženklais bei literatūra apie ekslibrisą ir meną su Italijos, Japonijos, Kinijos, Lenkijos, Latvijos, Belgijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos ir kitų šalių kolekcininkais ir dailininkais. Kaip įprasta kolekcininkams, esu pasirinkęs konkrečią kryptį, temą, domiuosi konkrečios epochos, valstybės dailininkų darbais. Savo kolekcijos ekslibrisus skirstau pagal šalis, o jų viduje – pagal dailininkus. Ekslibrisai klijuojami prie standžių popieriaus lapų, pagal galimybes aprašuose nurodomas autorius, sukūrimo data, technika. Vėliau ekslibrisai dedami į parengtus knygos didumo aplankus, kurie statomi į lentynas pagal valstybes. Suprantama kolekcionuoju tai, kas patinka, teikia džiaugsmo ir pasigerėjimo. Renkant ekslibrisus atsiranda puiki galimybė per tam tikrą laiką sukaupti didelę grafikos darbų kolekciją. Labai svarbūs yra asmeniniai ryšiai su Lietuvos ir užsienio dailininkais. Esu dėkingas daugeliui dailininkų ir kolekcininkų, kurie mainais padėjo man papildyti kolekciją. Dar būdamas pradedantis kolekcininkas gavau pirmus ekslibrisus iš dailininkų V.  Kisarausko, S.  Katausko, vėliau iš vilniečių dailininkų V.  Ajausko, V.  V.   Jucio, A.  Čepausko, V.  Antanavičiaus, I. Labutytės, Č. Kontrimo, S. Ikamo, K. Ramono, P. Rauduvės, A.  Švažo, A.  Švėgždos ir kitų. Nemažai darbų mano kolekcijai padovanojo vilnietės dailininkės G.  Didelytė, V.  Kalinauskaitė, A.  V.  Burba iš Klaipėdos, panevėžiečiai dailininkai S. Medytė, P. Šiaučiūnas, Ž. Mikšys iš Paryžiaus, V.  O. Virkau ir H. Vepštas iš JAV, K.  Kupriūnas iš Utenos ir kiti. Susirašinėjau su vilniečiais kolekcininkais V. Miliumi, V.  Manžula, J. Šapira, A. R. Čaplinsku, V. Andriuliu, A. Ruzgu, R. Šalūga, T. Vėbra, kauniečiais L.  Jonaičiu, S. Lukėnu, E. Simanavičiumi iš Jonavos ir kitais. Užsimezgė glaudūs ryšiai su užsienio kolekcininkais italais Mario de Filippisu, dr. Giuseppe Mirabella, Enzo Pellai, dailininkais Hannu Paalasmaa iš Suomijos, danu Klausu Rodeliu, lenku kolekcininku Zbignevu Južviku, estu Hano Lepiku ir kitais. Ekslibrisų kolekcionavimo klausimais teko lankytis pas P. Galaunę Kaune, ne kartą tartasi su šiauliečiu dailininku G.  Bagdonavičiumi, menotyrininku prof. V.  Rimkumi, JAV gyvenančiu kolekcininku V. E. Vengriu ir kitais. Aš kolekcionuoju ne tik ekslibrisus, bet ir įvairius knygos nuosavybės ženklus, organizuoju jų parodas iš savo rinkinių, rašau ta tema straipsnius ir knygas. Tačiau svarbiausia man yra knygos ženklų kolekcija, kurioje be ekslibrisų yra superekslibrisų, knygos antspaudų, įvairių įrašų, žymeklių, susijusių su ekslibrisais. Jų skaičius viršija 5 tūkstančius. Nemažą jų dalį sudaro XIX–XXI  a. pradžios Lietuvos dailininkų V.  Ajausko, V.  Antanavičiaus, V.  Afanasjevo, G.  Bagdonavičiaus, R.  T.  Buivydo, G.  Didelytės, S.  Eidrigevičiaus, A.  Čepausko, P.  Galaunės, V. Jakšto, V. Janulio, V. V. Jucio, E. Juchnevičiaus, S. Katausko, A. Kmieliausko, K. Kupriūno, A. Švėgždos, R. Prišmontienės, JAV išeivijos lietuvių dailininkų Vytauto O.  Virkau, H.  Vepštas, Paryžiuje gyvenusio lietuvių dailininko

Ž. Mikšio, Australijos lietuvių dailininko A. Vaičaičio ir kitų lietuvių autorių išskirtiniai kūriniai, žavintys savo menine išraiška ir branda. Dažniausiai renku autografuotus ekslibrisus, kuriuose būtinai turi būti dailininko parašas. Savo ekslibrisų kolekciją pradėjau nuo lietuvių dailininkų kūrybos. Pirmieji knygos ženklai buvo papildyti iš G.  Bagdonavičiaus, S.  Katausko, V.  Kisarausko, V.  V.  Jucio, K.  Kupriūno, R.  T.  Buivydo, A.  Čepausko ir kitų autorių rinkinių. Mano kolekcijos rinkinys sudarytas iš įvairių kraštų ir lietuviškų bei lituanistinių ekslibrisų. Jie tvarkomi dvejopai: 1) pasportuojami tarp dviejų lapų po keletą pavyzdžių, 2) klijuojami ant maždaug sąsiuvinio dydžio lapelių po vieną pavyzdį. Ekslibrisas mane domina pirmiausia kaip grafikos meno kūrinys, taip pat tradicinis knygos ženklas, kuriame naudojamos įprastos, klasikine tapusios stilistinės priemonės, tradicinės technikos, ypač tiražavimui patogi vario, medžio graviūra, linoraižinys, ofortas, mecotinta, litografija, šilkografija, mišri technika. Be lietuvių dailininkų, mano ekslibrisų kolekciją sudaro užsienio autorių iš Čekijos, Estijos, Latvijos, Italijos, Japonijos, Kinijos, Rusijos, Tailando, Ukrainos, Vengrijos ir kitų šalių sukurti ekslibrisai lituanistine ir kitokia tematika. Palaikau glaudžius ryšius su dauguma užsienio kolekcininkų ir grafikų. Šie ryšiai padėjo papildyti rinkinį įdomiais čekiškų, lenkiškų, rusų, ukrainiečių rinkiniais. Vėliau dalyvaujant FISAE kongresuose Japonijoje ir Italijoje mano rinkiniai pasipildė šių šalių dailininkų darbais. Vis dažniau autoriai, kurdami ekslibrisus, taiko kompiuterinę techniką. Tokių ekslibrisų beveik nerenku. Rytų šalių kūryboje, kuria daug metų domiuosi, ekslibrisai išsiskiria subtilumu, pasižymi tradiciniu, klasikiniu menu. Čia pradedant technika, stiliumi, kaligrafija viskas savita, subtilu, originalu. Žavi net tik grafinis atvaizdas, bet ir popierius, dažnai rankų darbo... Dailininkų vaizdavimo būdai ir techninės priemonės įvairios. Dauguma ekslibrisų simboliais, ženklais, alegorijomis, architektūros detalėmis perteikia kūrinio personažą, asmenį, kuriam dedikuotas knygos ženklas. Susirašinėju su įvairių šalių ekslibrisų kolekcininkais iš Italijos, Švedijos, Lenkijos, Belgijos, Japonijos, Kinijos ir kitų šalių kolekcininkais. Keisdamasis ekslibrisais pildau savo kolekciją. Ypač glaudūs ryšiai buvo užsimezgę su vienu žymiausių Italijos kolekcininku Mario de Filippisu iš Arezo, Enzo Pellai iš Milano, kuris rinko lituanistinės tematikos ekslibrisus. Ilgainiui susiformavo mano kolekcija, kurios pagrindą sudaro Lietuvos dailininkų ir užsienio šalių kūrėjų sukurti knygos ženklai. Užsienio šalių dailininkų kūrybą galima suskirstyti į Europos valstybių ir Rytų šalių. Kolekcionuoju daugiausia originalus, kuriuos dailininkas būna pasirašęs ir pažymėjęs atitinkamomis žymėmis. Užsienio dailininkų ekslibrisų parodos iš asmeninės kolekcijos 1979-1991 m. dirbau ir gyvenau Pakruojyje, kur aktyviai


PASAULIO DAILININKŲ EKSLIBRISAI: Jono Nekrašiaus kolekcija įsijungiau į ekslibriso populiarinimo veiklą, organizavau iš savo kolekcijos knygos ženklų parodas, konkursus, susitikimus su dailininkais. 1982 m. prie Pakruojo rajono centrinės bibliotekos „Akiračio“ klubo buvo įsteigta ekslibrisininkų sekcija, kuriai vadovavau. 1982-2019 metais iš savo kolekcijos surengiau ekslibrisų parodas Lietuvoje: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pakruojyje, Birštone, taip pat užsienio šalyse Japonijoje (1991), Olandijoje (1995), Italijoje (1997), Vokietijoje ir kt. 1986 m. kovo 14-balandžio 4 dienomis Vilniuje, Valstybinėje respublikinėje bibliotekoje (dabar Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), surengta knygos ženklų paroda „Respublikos bibliotekų ekslibrisai“ iš J. Nekrašiaus kolekcijos. Šioje originalioje teminėje parodoje eksponuoti 80 autorių iš Rusijos, Lietuvos, Estijos ir Ukrainos sukurti 115 ekslibrisų Lietuvos valstybinėms ir visuomeninėms bibliotekoms. Išleistas parodos bukletas (sud. J. Nekrašius). Ši paroda tų pačių metų balandžio 5– gegužės 5 dienomis surengta Pakruojo rajono centrinėje bibliotekoje. 1986 m. birželio mėn. Pakruojo r. centrinėje bibliotekoje veikė knygos ženklų paroda „Ekslibrisai vaikams“ iš „Akiračio“ klubo nario J. Nekrašiaus rinkinio. Joje eksponuoti 18 autorių 30 darbų. Išleistas parodos bukletas. 1986 m. birželio–rugsėjo mėnesiais Šiauliuose, Inžinierių namuose, surengta ekslibrisų paroda „Šiauliai ir šiauliečiai“, skirta Šiaulių 750-mečiui. Ji surengta iš J. Nekrašiaus ir prof. V. Rimkaus kolekcijų. Joje buvo eksponuojama apie 150 knygos ženklų, sukurtų iš Šiaulių kilusių ar mieste gyvenančių dailininkų. Jie skirti asmenims, gimusiems, gyvenantiems ar susijusiems su Šiauliais, su Šiaulių miesto ir jo realijų vaizdiniais elementais. Išleistas parodos katalogas (sud. J. Nekrašius). 1987 m. birželio mėn. Pakruojyje veikė ekslibrisų paroda „Knygos ženklai vaikams“, surengta iš J.  Nekrašiaus ir vilniečio kolekcininko J. Šapiros kolekcijų. Joje eksponuoti 65 dailininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Ukrainos sukurti 95 knygos ženklai mažiesiems skaitytojams. 1987 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais Pakruojo rajono centrinėje bibliotekoje surengta paroda „Respublikos rašytojų ekslibrisai“ iš J.  Nekrašiaus kolekcijos. Joje eksponuoti 23 dailininkų įvairia grafikos technika sukurti 30 knygos ženklų respublikos rašytojams ir poetams. 1988 m. rugsėjo mėn. Pakruojo rajono centrinėje bibliotekoje surengta knygos ženklų paroda „Malūnai ekslibrise“ iš asmeninės kolekcijos. Joje eksponuota daugiau kaip 30 ekslibrisų, kuriuos sukūrė 20 dailininkų iš Lietuvos ir užsienio. 1989 m. Pakruojo dvaro rūmų galerijoje surengiau JAV gyvenančio lietuvių dailininko Vytauto O. Virkau ekslibrisų parodą, kurioje buvo eksponuojama 100 knygos ženklų. Tai buvo pirmoji personalinė ekslibrisų paroda Lietuvoje. Išleistas parodos lankstinukas. 1994 m. gegužės 14 d. Šiaulių dailės galerijoje atidaryta paroda „Užsienio šalių dailininkų ekslibrisai iš asmeninės kolekcijos. Paroda buvo skirta 1994 m. rugpjūčio mėnesį

Italijoje, Milane, vyksiančiam XXV tarptautiniam ekslibrisų asociacijos kongresui. 1995 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesį Nyderlanduose, Bergeno prie Zumo mieste, surengta ekslibriso paroda iš asmeninės kolekcijos. Joje eksponavau lietuvių dailininkų sukurtus ekslibrisus ir mažąją grafiką. 1996 m. rugsėjo 13 d. Šiaulių dailės galerijoje buvo pristatyta knygos ženklų paroda, skirta Šiaulių miesto dienoms paminėti. Eksponuoti įvairių autorių sukurti ekslibrisai iš asmeninės kolekcijos. Bene vienintelis Lietuvoje kolekcionuoju miniatiūrinius ir superminiatiūrinius knygos nuosavybės ženklus. Jų turiu per 200 vnt. Tai reti, dažniausiai vienetiniai darbai, skirti žymėti miniatiūrinėms knygoms. Miniatiūrinis ekslibrisas – tai mažo arba labai mažo formato popieriaus lapelis su išspausdintu jame knygos savininko herbu, asmenvardžiu, monograma ar bibliotekos pavadinimu (neretai dar menišku piešiniu), klijuojamas miniatiūrinės knygelės virželio vidinėje pusėje arba priešlapyje. Atsižvelgiant į miniatiūrinių knygų formatą bei susiklosčiusias knygos ženklo kūrimo tradicijas, miniatiūrinio ekslibriso dydis neturėtų viršyti 25x25 mm arba kai ilgiausia jo kraštinė nesiekia 25 mm. Tokio dydžio ekslibrisai gerai matomi paprasta akimi ir tinka klijuoti į miniatiūrinę knygelę. 1997 m. birželio mėnesį Šiaulių dailės galerijoje surengta paroda „Miniatiūrinė knyga ir ekslibrisas“ iš asmeninės kolekcijos. Joje buvo eksponuota per šimtas miniatiūrinių ekslibrisų, kuriuos įvairia grafikos technika sukūrė Lietuvos ir užsienio dailininkai. Ekslibrisai padeda pažinti meno istoriją, kultūrą. Jie suteikia puikią galimybę pamatyti, kaip dinamiškai vystosi šios srities dailininkų kūrybinė vaizduotė, kurią įkūnija šiuolaikiška mintis ir virtuoziška technika. Štai tyrinėjant šiauliečio dailininko Gerardo Bagdonavičiaus kūrybą pavyko aptikti ir indentifikuoti iki tol meno istorijoje nežinomų ekslibrisų, sukurtų Šiaulių medikams Laisvūnei Petkevičienei, Stasiui Petkevičiui (1940-1991), knygrišiui Stanislovui Sipkui (1910-1993) ir kt. Nors šiuo metu ekslibrisas daugeliu atvejų yra praradęs pirmykštę paskirtį, tampa kolekcijų, parodų, konkursų objektu, vis dėlto ir dabar, šiuolaikinės kompiuterizacijos epochoje, mažosios grafikos lakštelis  – ekslibrisas  – priverčia žavėtis dailininko minties išraiška, išmone, kūryba, linija, siužetu. Manau, kaip nepraranda savo paskirties ir vietos žmogaus gyvenime spausdinta knyga, taip išliks ir jos ženklas – ekslibrisas. Baigti šią įžangą norėčiau V.  Kisarausko žodžiais: „Plati kultūros upė suima į save įvairius šaltinius. Knygos ženklai, jų kūrimas, kolekcionavimas, studijavimas, parodos  – vienas iš šaltinių, kurio skaidrus ir gaivus vanduo žmonėms suteikia ne tik malonumą, bet ir sveikatą, ir kažkokį ypatingą, retą gyvenimo vertingumo pajutimą, suvokimą, kad grožis, vertybė, prasmė gali būti ne tik dideliuose meno kūriniuose, bet ir mažame lapelyje, mažoje graviūroje. Ekslibriso populiarumo esminė ypatybė – šio ženklo demokratiškumas. Mažas knygos ženklas nėra kokių nors


PASAULIO DAILININKŲ EKSLIBRISAI: Jono Nekrašiaus kolekcija išrinktųjų, specialistų privilegija. Jis priklauso visiems, ekslibrisais gali domėtis, juos rinkti, studijuoti moksleivis ir darbininkas, tarnautojas, jaunas ir senas, moteris ir vyras“ (Kisarauskas V. „Plati kultūros upė...“ Pakruojis – 400. Ekslibrisų parodos katalogas. Pakruojis, 1985, p. 12). Kolekcija „Pasaulio dailininkų ekslibrisai“ Kataloge„Pasaulio dailininkų ekslibrisai. Jono Nekrašiaus kolekcija“ skaitytojų dėmesiui pateikiami 850 autorių iš 45 pasauio valstybių (neskaičiuojant Lietuvos dailininkų) sukurti knygos ženklai. Ekslibrisai į kolekciją pateko įvairiais būdais – dovanojant, perkant, mainantis. Šiuos ekslibrisus sukūrė dailininkai iš Argentinos, Armėnijos, Australijos, Austrijos, Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kanados, Kazachstano, Kinijos, Kolumbijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos Liuksemburgo, Meksikos, Norvegijos, Nyderlandų, Pietų Korėjos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, Ukrainos, Urugvajaus, Vengrijos, Vokietijos ir kt. šalių. Ši kolekcija atspindi tik dalį aprašytos kolekcijos, kurią sudaro apie 4 000 knygos ženklų. Šią kolekcijos dalį sukatalogavo ir suskaitmenino Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos Asta Kaktytė, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, talkino profesorius dailininkas Vaidotas Janulis. Suregistruotos ekslibrisų chronologinės ribos apima XX a.–XXI a. pradžią. Šiuos knygos ženklus dažniausiai sudaro savininko vardo ar pavardės inicialai. Daugiausia ekslibrisai sukurti linoraižinio ir medžio graviūros technika, taip pat oforto, litografijos, šilkografijos ir kitomis technikomis. Nedidelę dalį sudaro kompiuterine technika sukurti ekslibrisai. Dauguma knygos ženklų yra signuoti, antspauduoti, pasirašyti autorių. Iš užsienio šalių didžiausią kolekcijos dalį sudaro Japonijos dailininkų sukurti knygos ženklai – jų kolekcijoje yra 130. 1992 m. teko lankyti Japonijoje, kur Saporo mieste vyko XXIV FISAE kongresas. Tuomet užsimezgė pažintys ir ryšiai su Tekančios šalies dailininkai ir ekslibrisų kolekcininkais. Ryšiai netruko iki dabar, todėl ir didžiąją rinkinio dalį sudaro šios šalies dailininkų sukurti knygos ženklai. 1994 m. Italijoje Como mieste įvyko XXV FISAE kongresas, kuriame taip pat teko dalyvauti. Jos metu užmezgiau ryšius su Europos šalių kolekcininkais ir dailininkais ir taip papildžiau savo kolekciją tų šalių autorių ekslibrisais. Europai gausiausiai atstovauja Čekijos, Vokietijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų šalių autorių sukurti ekslibrisai. 2018 m. Čekijos sostinėje Prahoje surengtas XXIX FISAE kongresas, kuriame atstovavau Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui (sutrumpintai – GBEF). Šiame kongrese GBEF buvo priimtas į FISAE. Mano kolekcijoje „Pasaulio dailininkų ekslibrisai“ daugiausia yra knygos ženklų, kuriuos sukūrė autoriai iš Argentinos (8), Austrijos (15), Baltarusijos (7), Belgijos (18), Bulgarijos (7), Čekijos (74), Danijos (15), Didžiosios Britanijos

(13), Estijos (29), Ispanijos (20), Italijos (61), Japonijos (130), Kanados (6), Kinijos (6), Kroatijos (4), Latvijos (37), Lenkijos (46), Meksikos (7), Olandijos (12), Rumunijos (26), Rusijos (68), Slovėnijos (4), Suomijos (14), Švedijos (6), Šveicarijos (7), Ukrainos (45), Vengrijos (70), Vokietijos (74) ir kitų šalių. Po vieną, du ar tris autorius atstovaujama Armėnijai (2), Australijai (1), Brazilijai (2), Graikijai (1), Izraeliui (1), JAV (2), buvusiai Jugoslavijai (2, iki 2011 m.), Kazachstanui (3), Kolumbijai (3), Liuksemburgui (1), Norvegijai (1), Pietų Korėjai (1), Portugalijai (1), Prancūzijai (3), Slovakijai (2), Turkijai (1), Urugvajui (1) ir kitoms šalims. Kolekcijoje „Pasaulio dailininkų ekslibrisai“ pagal šalis ir autorių sukurtus darbus pasiskirstyta taip: Argentinos dailininkai: L. Berestan (1), J. L. Bertolos (1), E. Calvino (1), E. M. Carienano (1) M. Frega (2) L. L. Gaston (1), A. Giacchetti (2), C. Laros (41), M. Schvarzman (4). Iš viso 8 argentiniečių dailininkų 52 ekslibrisai. Iš jų išsiskiria Claudio Laroso 41 knygos ženklas sukurtas linoraižinio ir mišriomis technikomis. Šio dailininko iš Argentinos ekslibrisų paroda buvo surengta 1997 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Šiaulių dailės galerijoje. Joje eksponuotas 41 ekslibrisas, sukurtas mišria grafikos technika. Austrijai atstovauja dailininkų O. Birkner (1), L. Feichtinger (1), L. Hofmann (1), B. Honemann (1), J. Liesler (1), J. Mercier (1), A. Petz (1), W. Pfeiler (1), B. Rath (1), G. Reitter (1), R. Roveda (5), H. Schmid (1), W. Sinwel (2), F. Stummvoll (1) ekslibrisai, sukurti įvairiomis grafikos technikomis. Baltarusių dailininkai: A. M. Kashkurevich (12), O. Krupenkova (1), M. Ryžy (1), T. Siplevich (1), O. Tereščenko (9), E. M. Tihanovich (2), G. Vial (3). Pastarasis dailininkas tapo 2006  m. Šiauliuose surengto tarptautinio ekslibrisų konkurso „Gubernijai...“ laureatu... Belgijos dailininkai: M.-L. Albessart (3), D. de Backer (1), M. R. Baeyens (4), L. Bogaert (1), W.  Braspennincx (1), A. Gastmans (1), G. Gaudaen (3), L. Goovaerts (1), M. Grootaers (2), A.  Herckenrath (1), H. Horvat (1), J. Mommen (1), H. Pauwels (1), J. Rasdolsky (1), D. Schelpe (1), F. Timmermans (1), A. Vermeylen (3), W. Wuyts (2). Brazilijos dailininkai: S. Cardenas (1), A. Fagundes (1), J. Oliveira (4). Bulgarijos dailininkai: M. Bakalov (5), A. Basmadjian (1), J. Bobev (1), Y. Kalaikov (2), P. Koulekov (2), Z. Kuiumdjeva (1), P. Lazarov (3). Čekijos dailininkai: M. Bauer (1), V. Benerd (1), D. Benešova (1), M. Benka (5), G. Beran (2), P.  Poesch (5), J. Bouda (7), J. Brazda (1), M. Bubak (1), V. Cinybulk (5), J. Černoš (1), K. Demel (2), V. Doležel (4), K. Fiala (8), M. Fils (3), M. Florian (2), H. Grajek (1), O. Haas-Triveri (2), V. Hadomsky (1), I. Hais (1), P. Hanak (10), P. Hlavaty (2), S. Hlinovsky (5), K. Homola (1), F.  Hora (1), J. Horanek (1), A. Horvath (1), M. Houra (1), I. Ikha (5), D. Janoušek (5), D. Jandova (1), J. Jemelkova (1), M. Johanusova (1), J. Kaiser (2), G. Karel (1), O. Karel (1), J. Kaufman (2), J.  Kertes-Kollmann (1), A. Koutny (2), A. Kračmar (5), B. Kratky (1), J. Krejčova (4), V.  Krumphanzlova (9), Z. Kubeczka (1), P. Kutek (1), R. Lander (1), M. Matous (1), Z. Miezl (3), V. Mičuk (2), A. Muller


PASAULIO DAILININKŲ EKSLIBRISAI: Jono Nekrašiaus kolekcija (1), M. Nedvedova (1), J. Novak (4), A. Odenhal (1), O. Ordelt (1), O. Paleniček (1), V. Pechar (2), J. Pileček (1), V. Plechaty (9), J. Polaček (1), L. Rusek (8), K. Soudek (1), J. Severinov (2), L. Smrčkova (1), K. Štika (1), J. A. Švengsbir (1), L. Tauchman (3), J. Tesar (1), J. Vlach (2), L. Vlodek (2), J. J. Voly (1), P. Vranek (3), J. Weiser (9), J. Zemen (1). Danijos dailininkai: J. P. Bang (1), Ch. Blaesbjerg (2), J. Brockdorff Nielsen (3), P. Christensen (1), H. Hornhaver (7), J. Larsen (1), R. J. Lindhardt (1), R. Madsen (1), L. May (2), R. Meuser (1), G. Oponberg (4), T. Pedersen (1), E. Peter (2), E. Skjoldborg (1), O. Thorsen (1). Didžiosios Britanijos dailininkai: M. Beaven (1), L. Ch. Benenson (4), R. Boullton (4), S. Brett (1), A. Christmas (1), E. Clarke (2), P. Forster (1), P. Harris (1), D. Kondersley (1), J. Lawrence (1), D. Riley (1), R. Shirley-Smith (1), R. Smith (4). Estijos dailininkai: S. Alikova (1), J. Arrak (15), H. Hiibus (2), J. Jans (1), J. Juhansoo (5), H. Kard (1), A. Kivi (6), C. Klar (1), E. Krus-Helling (6), J. Kuusk (1), R. Laanlan (1), R. Lahi (1), E. Lepp (1), L. Lepp (1), M. Leps (5), L. Lohmus (5), L. Markus (3), K. Mikson (1), R. Mutso (1), E. Okas (23), J. Orlov (1), M. Olvet (1), A. Rammo (1), U. Sarev (1), Tammverk R. (1), V. Tonisson (3), S. Valjak (2), O. Vikuri (1), V. Vimes (1). 1986 m. vasario mėnesį Valstybinėje respublikinėje bibliotekoje (dabar Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) eksponuota Estijos valstybinio dailės instituto profesoriaus, dailininko Evaldo Okaso ekslibrisų paroda. Ji surengta iš Vilniaus ekslibrisų klubo nario vilniečio V.  Manžulos ir J.  Nekrašiaus kolekcijų. Parodoje buvo pateikta apie 60 E. Okaso sukurtų knygos ženklų. Parodai išleistas leidinėlis. Minėta paroda 1986  m. kovo ir balandžio mėnesiais buvo eksponuota Pakruojo centrinėje bibliotekoje. 1987 m. birželio pabaigoje estų literatūros klasiko A. H. Tamsarės tėviškėje, Vargamiajės krašto Simisalų apylinkėse, įvyko IX tarprespublikinis ekslibrisininkų seminaras, kuriame dalyvavo knygos ženklo kūrėjai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos ir Ukrainos. Šiame seminare susipažinau su estų ir latvių dailininkais, užmezgiau ryšius su šių respublikų ekslibrisų kolekcininkais. Grįžus iš šio sąskrydžio, 1987 m. rugsėjo mėnesį Pakruojo centrinės bibliotekos skaitykloje iš asmeninės kolekcijos surengta estų dailininko Lembito Lohmuso 30 daugiausia medžio raižinio technika sukurtų ekslibrisų paroda, skirta Estijos meno ir mokslo veikėjams, dailininkams, knygos mylėtojams. Ispanijos dailininkai: J. Algue (1), A. Arrojo (2), A. Boada (1), O. Divi (17), L. G. Falgas (1), M. Figuerola (1), E. Flores (1), L. Garcia-Muro (14), A. Gomez (2), J. L. Laullon (3), J. Llop (2), F. Mareshal (1), A. F. Molina (3), A. Monteys (4), E. Moro (1), E. Osiander (1), A. Portillo (1), C. de la Rica (4), E. Sanchez (2), M. Zaera (1). Italijos dailininkai: D. Alfani (2), A. Arrigoni (2), L. Bastra (1), A. L. Bavari (1), C. Beccaletto (14), L. Belli (1), J. Belloni (1), L. Botteri (1), F. Brunello (1), S. Camaiti (1), P. Canosa (2), L. Casalino (1), P. Chimeri (1), A. Cipriani (1), B. Colorio (3), F. Corradini (3), C. Constantini (24), A. Ettore (2), A. Failoni (12), M. Fingesten (1), G. Fiocchi (2), A. Fremura (1), A. Gagliardo

(1), F. Gai (1), M. A. Gay (2), M. Gambedotti (1), V. Giovannelli (2), A. Grimaldi (1), E. Guffanti (2), B. Jacovitti (1), E. J. Kuhn (1), M. E. Leboroni (20), R. Lucci (3), T. Marangoni (1), A. Marraccini (1), G. Mirabella (11), B. Missieri (1), I. Mosele (1), N. Ottria (1), P. Pasquare (1), C. Patricolo (2), S. Patrone (1), M. Pennacchi (2), W. Piacesi (1), G. Piccary (5), R. Porreca (1), L. Rossi (2), P. Rovegno (2), S. Scatragli (1), A. Slang (1), P. P. Tarasco (1), S. Tarquinio (1), G. Tebaldi (3), G. Toninelli (1), G. L. Uboldi (13), E. Vannuccini (4), G. Verna (1), V. Verzieri (1), A. Viganone (1), D. Villani (1), R. Wolf (109). 1990 m. gruodžio 15 d. Pakruojo dvaro rūmų galerijoje surengta dailininko Remo Wolfo iš Italijos ekslibrisų ir italų kolekcininkui Mario de Filippisui sukurtų knygos ženklų paroda iš J.  Nekrašiaus rinkinio. 1994  m. gegužės 14  d. Šiaulių dailės galerijoje surengta paroda „Italų knygų ženklai“ iš J. Nekrašiaus asmeninės kolekcijos. Japonijos dailininkai: Y. Akiyama (18), K. Akiyama (1), T. Akinobu (13), A. Baba (1), S. Ebisu (1), R. Fujiwara (1), H. Hagiwara (5), J. Hanada (6), T. Hanada (2), Y. Hara (17), S. Hara (1), N. Harashima (1), N. Hida (4), S. Hida (3), Y. Hieda (2), A. Hiratsuka (2), T. Hiwasaki (2), K. Hoga (10), Y. Homma (2), Y. Ichikawa (2), H. Imamura (13), T. Inagaki (1), E. Inagaki (1), E.  Ino (2), K. Inoue (4), S. Itou (1), T. Itow (1), N. Iwasa (6), S. Yamamoto (1), N. Yamataka (8), O. Yasuhiro (1), F. Yokoyama (3), T. Yokoyama (1), A. Yokomachi (17), M. Yokota (6), K. Youshida (1), R. Yuki (1), N. Yukio (8), T. Kajiyama (9), K. Kamiya (2), Y. Kanamori (7), C. Karhu (1), M. Kasamatsu (2), Y. Kato (1), Y. Kawabata (1), Y. Kawaguchi (2), K. Kawata (42), Kazakami (1), Y. Kenmoku (5), I. Kiyomi (36), T. Kitamura (1), F. Kitaoka (1), K. Kobayashi (1), T. Kobayashi (4), T. Kojima (2), K. Kondo (1), G. Kumagai (2), S. Kuriyama (1), Masachiro Kurita (6), Mariko Kurita (1), A. Kurosaki (1), H. Kurotaki (1), Y. Masahilo (1), R. Masuoko (9), H. Matsubara (5), F. Matsumi (1), Y. Matsumi (1), M. Matubayashi (1), E. Matumoto (1), T. Miyashita (3), H. Mishiro (5), E. Miwa (1), D. Mori (1), M. Miromoto (3), T. Morimoto (17), T. Murakami (5), S. Muraoka (1), R. Murasawa (4), N. Nagao (4), M. Nakayama (1), S. Nakayama (1), M. Nakajima (1), A. Nakano (1), Y. Nakano (2), R. Niwa (5), M. Noto (1), Ogaki (1), M. Ohba (8), Y. Ohmoto (5), K. Ohnishi (2), T. Ohno (13), S. Okamoto (1), Y. Okubo (3), T. Osaka (1), K. Otani (1), K. Ouchi (13), T. Sago (21), K. Saito (4), O. Saito (2), T. Sano (1), Y. Sato (5), K. Sato (9), G. Sekine (1), H. Sekine (1), Y. Senshu (1), Y. Shimiziu (7), Y. Shimojyo (1), A. Soma (6), Y. Suehiro (10), O.  Sugisawa (1), I. Sumio (2), K. Suzumi (14), N. Suzuki (4), T. Shin (1), H. Takaahi (2), T. Takahashi (7), T. Takei (2), H. Taru (2), H. Tatsuta (3), K. Tokujro (2), S. Tokumaru (1), Y. Tomura (1), F. Tsuchiya (7), G. Tsukagoshi (32), K. Tsurusawa (2), O. Ueda (4), S. Ueki (9), T. Wakuta (1), I. Washio (1), N. Watabe (2), Y. Watanabe (2), J. Watsubishi (1). 1992 m. vasario mėnesį Šiaulių dailės galerijoje veikė japonų ekslibrisų paroda iš J.  Nekrašiaus asmeninio rinkinio. 1996 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais Šiaulių miesto kavinėje „Vilas“ surengta dailininkės iš Japonijos Sumiko Ueki mažosios grafikos ir ekslibrisų paroda. Parodos atidaryme dalyvavo ir parodos autorė.


PASAULIO DAILININKŲ EKSLIBRISAI: Jono Nekrašiaus kolekcija 2009 m. spalio 2-22 dienomis Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ surengta paroda „Tekančios saulės šalies menas Saulės mieste“, kurioje eksponuoti ekslibrisai ir grafikos kūriniai iš J. Nekrašiaus kolekcijos. Parodoje buvo eksponuota pustrečio šimto šiuolaikinių Japonijos dailininkų ekslibrisų, kurie pasižymi linijų ir piešinio sinteze, suderinta spalvų gama, subtiliai parinkta hieroglifų ir simbolių darna. Nepakartojamo žavesio japonų ekslibrisams suteikia hieroglifų raštas, savita kaligrafijos technika sukurti mįslingi užrašai, dedikacijos. Kanados dailininkai: P. Baker (1), W. Cekuta (4), M. Endi (1), A. Lee (20), J. Saarniit (4), Scarborouh (2). Kinijos dailininkai: Liang Dong (8), Gao Zuo Ren (1), Yang Ke Yang (4), Yanxiang Shen (1), Jishan (1), Xing Li Jia (24). Šių dailininkų ekslibrisai atsirado dailininkų iš Kinijos Liang Dong ir Xing Li Jia dėka, su jais buvo nuosekliai susirašinėjama laiškais. 1992  m. birželio mėnesį Šiaulių inžinierių namuose surengta kiniškų ekslibrisų paroda iš J.  Nekrašiaus rinkinio. 1996  m. rugpjūčio 30-rugsėjo 19 dienomis Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ surengta 16 žymiausių Kinijos dailininkų 100 ekslibrisų paroda iš J. Nekrašiaus kolekcijos. Joje buvo eksponuojami Kinijos dailininkų Liang Dong, Li Jis Xing, Lui Shuo Hai, Peng Cheng, Yang Keyang, Zhang Pei Yi, Gao Shan ir kitų autorių geriausi ekslibrisai, atspindintys šiuolaikinės mažosios grafikos tradicijas, patirtį ir raidą Kinijoje. Šios šalies dailininkų ekslibrisuose užfiksuoti regėjimai, mitai, įprasmintos apgalvotos kompozicijos, saviti simboliai. Kinijos ekslibrisai pasižymi sudėtinga simbolių ir ornamentų kalba, naudojamas senasis kaukių menas, lanksčios piešinio linijos. Šiuolaikiniai kinų ekslibrisai perteikia geriausius šios grafikos srities pasiekimus ir senųjų meistrų patyrimą, atkeliavusį iš amžių glūdumos. Juose atsiskleidžia sudėtinga ir daugiaplanė kinų dailės estetika, kurios pagrindas  – svarbiausios kinų filosofijos kryptys, išryškinančios etines, filosofines ir religines pažiūras. Stebina ne vien virtuoziška atlikimo technika, bet ir knygos ženkluose perteiktų personažų ir simbolių įvairovė. Kiekvienas ekslibrisas daugiareikšmis: pagal jo spalvą ir piešinį galima sužinoti jo knygos savininko socialinę padėtį, pomėgius, jo charakterio ypatybes, net būseną. Kinų bibliofilai ir dailininkai ekslibrisuose išgraviruoja savo inicialus, įvairius žodžius, atvaizdus ar dedikacijas. Svarbi šių knygos ženklų ypatybė hieroglifai. Jie yra tarsi puošimo elementas, jais ne tik siekiama perteikti informaciją ar konkretų tekstą, bet ir išryškinti knygos ženklą. Hieroglifų išdėstymas ir komponavimas bei vaizdavimas ekslibrise turi savo tradicijas ir reikalavimus. Keletas kaligrafiškai stulpeliu išrašytų hieroglifų suteikia knygos ženklui filosofinę, magišką vaizdinę erdvę ir prasmę. Šios išraiškos priemonės kinų ekslibrise itin lakoniškos ir savitos. Kroatijos dailininkai: D. Demartini (1), D. Katunar (1), M. Kostelac (1), V. Potočic (1). Latvijos kūrėjams atstovauja 37 dailininkai: J.

Antimonova (1), U. Asaritis (8), G. Berzinš (1), L. Boluža (1), V. Brence (1), V. Celešs (1), K. Celminš (1), A. Duburs (1), A. Eizans (41), D.  Ezergaile (4), I. Gurtinš (2), Z. Jansone (2), A. Jupatovs (3), A. Karlsone (7), V. Klavina (1), E.  Kvilis (2), J. Liepinš (1), O. Luts (1), M. Maksutova (2), E. Melderis (1), O. Mednis (161), J. Neimanis (7), R. Opmane (1), I. Ozolinš (4), V. Ozolinš (1), V. Resnis (138), R. Sipola (1), R.  Skrubis (1), P. Smagins (1), E. Stalidzane (2), E. Suchodreva (3), K. Sūninš (1), P. Upytis (92), I.  Varžapetova (1), E. Viliama (1), G. Vilks (1), Z. Zuze (1). Iš jų reikėtų išskirti žymaus dailininko, grafiko, Latvijos dailės akademijos profesoriaus Pėterio Upyčio (1899-1989) ekslibrisus. Su šiuo dailininku susipažinau 1985 m. Vilniaus 5-osios ekslibrisų bienalės metu, susirašinėjau, keitėmės ekslibrisais. 1986 m. spalio mėnesį Pakruojo rajono centrinėje bibliotekoje surengta P.  Upyčio medžio raižinio technika sukurtų ekslibrisų žymiems Latvijos meno ir mokslo veikėjams, dailininkams, rašytojams paroda, parengiau ir išleidau šios parodos leidinuką. Parodoje buvo eksponuojami 36 daugiausia medžio raižinio technika sukurti knygos ženklai. 2017 m. liepos 17-31 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje iš savo kolekcijos surengiau P.  Upyčio ekslibrisų parodą, kuri buvo skirta Latvijos ekslibriso 120ies metų sukakčiai, kai 1897  m. buvo sukurtas pirmasis latviškas knygos ženklas. Šiai parodai buvo parengtas ir išleistas parodos leidinys „Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai“ (sud. A.  Kaktytė, J.  Nekrašius). Nuo 1987  m. bendravau ir susirašinėjau su latvių dailininkais A. Eizanu ir V. Resniu, kolekcininke A. Štosa. Savo kolekciją papildžiau šių ir kitų Latvijos dailininkų sukurtais knygos ženklais. A. Eizanas man sukūrė knygos ženklą. Lenkijos dailininkai: Z. Acedanski (1), R. Bandosz (7), J. S. Batura (1), J. Biernat (1), E. Bocianowska (4), A. Buchaniec (4), F. Bunsch (7), I. Chmunynski (2), M. F. Czarnecka (1), Z. Dolatowski (5), F. S. Dretler (1), J. Družychi (1), A. Gauda (4), A. Gozdor (15), A. Gožebniak (1), H. Grajek (1), M. Hoffmann (4), M. Holowka (5), Z. Jozwik (58), M. Karpowiez (2), K. Kmiec (1), W. Koscielniak (1), A. Kot (4), H. Krazinski (2), R. Lewandowski (4), W.  Luczak (1), E.  Markiewicz (1), P.  Nakonieczny (1), Z.  Nasilowski (3), D.  Pisarek-Dassara (1), Z.  Podciechowski (1), K. Raczak (1), R. Ruchlicka (1), A. Rohacki (1), W. Rohrenschef (18), B.  Rutkowiak (1), H. Sawicka (1), M. Steniev (1), S. Szereda (1), T. Szumarski (1), J. Szuszkiewicz (51), T. Szuszkiewicz (11), H. Zwola (1), H. Zwolakiewicz (6), K. Wojcik (4), C. K. Wos (2). Meksikos dailininkai: D. Bekman (1), G. D. Colmenero (1), M. D. Garcia (1), E. Oropeza (1), C. N. Pacheco (1), E. Taller (1), O. Togno (1). Nyderlandų dailininkai: C. Andriessen (18), J. Battermann (3), G. Bergman (1), W.  C.  Cramer (3), E. de Koster (3), J. Kuyper (1), C. Labots (2), I. Mauve (1), P. G. Rueter (6), A. L. Strik (2), F. van Wee (1), W. Zwiers (4). Rumunijos dailininkai: I. Arkossy (1), F. Balint (1), A. Pouleanu (4), F. Deak (2), D. Duinea (14), L. Feszt (1), L. Filimon (1), I. Franz (10), G. Gaudin (1), T. Gligor (1), Z. Jakab


PASAULIO DAILININKŲ EKSLIBRISAI: Jono Nekrašiaus kolekcija (1), F. Jorga (2), S. Karancsi (1), G. Kazynczy (1), S. Kilyen (2), B. Kosa (3), C. Levente (1), D. Molnar (1), L. Paulovics (2), O. Petca (28), A. Radulescu (1), N. Sora (1), M. Stanciu (2), V. Torro (6), L. Vincze (2), Z. Vecserka (4). Rusijos dailininkai: G. Arzumanov (1), A. Bakharev (1), J. D. Balan (3), M. Belov (4), O.  Besedin (3), E. Bliumkin (4), V. Bobin (1), S. F. Bobylew (1), Henrieta ir Nikolaj Burmagin (1), A.  S.  Chernov (3), R.  P.  Ciplevitch (2), J.  A.  Černych (1), W.  Edemski (1), V.  Egorov (1), V.  A.  Frolov (2), E. N. Goljachovski (1), A. Kalaschnikov (13), E. Karpec (1), P. Klimenko (1), V. Kobzev (26), R. Kopylov (3), W. Kortovic (1), B. Kosha (1), K. S. Kozlovski (2), G. Kulishov (8), A. Kuzmin (2), A. I. Kuznecova (7), V. Leopenko (1), V. A. Loginov (3), Y.  Lyukshin (1), V.  Lupandin (1), Y.  N.  Makarenkov (4), V. Marjin (10), V. Marin (1), V. A. Menshchikov (1), M. A. Merinov (1), S. D. Mikhailov (1), V. Mitin (14), V. F. Moshchenko (1), A. Mosijchuk (1), A. Nagovicyn (2), I. A. Naumychev (2), N. A. Nikiforov (1), S. Nikireev (1), Y. Nozdrin (1), P. Pichugin (1), G. Ratner (4), D. Rheutow (5), T. Romanova (1), N. Rubcov (2), I. Rumansky (1), A. Sapozhnikov (1), V. Scherstjanoi (2), G. Sergejev (1), S. Shabanov (2), L. Shamil (1), V. G. Shapil (2), L. N. Shchetnev (8), E. Sinilov (1), V. Sivakov (1), N. Strizhak (2), J. Telmann (1), L. Tichonova-Klimenko (1), Z. Vecserka (1), V. Vereschagin (1), E. Vladimirov (3), V.  Zseribor (1), V. A. Zverev (5). Slovėnijos dalininkai: R. Brož (1), L. Fulla (1), B. Klančar (1), K. Ondreička (1). Suomijos dailininkai: A. Jaakola (1), H. Honkanen (1), R. Huittinen (1), R. Kanerva (6), K.  Kauranne (1), M. Kinos (2), M. Kulmala (1), R. Lattu (1), I. Look (2), H. Paalasmaa (5), P. Pihlman (1), A. Rinne (1), K. Salmi (2), H. Tikkanen (1). Švedijos dailininkai: H. Backmann (1), E. B. Carlson (2), E. J. Kuhn (1), K. Lundstrom (1), A. Siim (1), E. Stockhaus (1). Šveicarijos dailininkai: A. Balmer (2), K. Baumgartner (2), R. P. Keller (1), B. Mangold (1), A. Saner (1), G. Silvera (1), H. Studer (1). Ukrainos dailininkai: E. Andrushchenko (1), Bakhmatov (1), I. D. Balan (1), D. Bekker (2), N.  M.  Bondarenko (4), E. Budovskaya (1), A. Z. Bulka (1), N. Denisova (1), Eremeev (1), K.  Fedorenko (1), I. M. Filipchenko (2), M. Filipov (1), I. Gapochenko (2), V. G. Goncharov (1), J.  Janovskij (2), J. Jasinskaja (5), E. Khrapko (1), A. Khudyakov (1), G. Koren (2), M. Korol (2), S. K. Kozlovskij (2), O. Kryvoruchko (4), E. Lipetskaya (1), V. Lipetskj (1), A. S. Litvinov (3), V. Lopata (2), O. Malisho (2), M. Malyshko (1), N. Malyshko (3), P. Malyshko (1), V. I. Masik (3), A. Misteckij (4), L. Mironczykov (1), N. Moločinski (1), L. A. Nikitin (15), J. Oleniuk (1), K. Ocheredko (1), B. Pikulickij (2), Y. Procan (1), P. Prokopovich (1), B. I. Seretkin (2), G.  A.  Sergeev (24), V. Shchetinina (1), A. N. Sivak (28), V. Usolkin (1), R. Vigovsky (1). 1986 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais Pakruojo rajono centrinėje bibliotekoje surengta Ukrainos dailininko Aleksandro Aksinino iš Lvovo ekslibrisų paroda, kurioje buvo eksponuojami 25 daugiausia oforto technika sukurti knygos ženklai. Šią parodą surengti padėjo Pskovo ekslibrisų klubo pirmininkas, dailininkas S. Michailovas.

Vengrijos dailininkai: Akos (1), K. Andrusko (19), Z. Bagarus (2), L. Bakacsi (1), F. Balint (3), J. Balogh (1), A. Bansagi (16), L. Bencze (1), F. Bordas (1), K. E. Brasov (3), G. Buday (1), M.  Csiby (5), F. Deak (1), T. Dezsc (7), L. Diskay (4), Drahos-Holzschnitt (2), I. Drahos (5), D. Farkas (1), B. A. Fecit (1), A. Fery (37), L. Feszt (3), K. Fiala (1), I. Fulop (3), J. Haranghy (1), F. Helbing (1), J. Jozsa (1), Z. Kalman (3), B. Kamp (1), L. J. Kaspar (1), L. Kekesi (3), K. J. Kertes (1), J. Kismarton (1), A. Kner (1), M. Kopasz (2), F. Lajos (1), I. Lajos (1), A. Laszlo (1), I. Laszlo (3), R. Marton (1), J. Menyhart (5), I. Molnar (1), T. Moskal (2), A. D. Nagy (1), L. L. Nagy (18), R.  Napsugar (1), G. Nikelszky (3), L. Paulovits (3), F. Pitner (1), F. Rakoczy (2), I. Rethy (1), T.  Schorr (1), Z. Sos (4), B. Stettner (13), K. Sterbenz (2), B. G. Szabo (1), B. Szeged (1), L. Szentessy (3), N. Tavaszy (2), R. Toth (9), M. J. Trojan (2), P. Urmos (65), A. Varga (1), M. Varga (1), N. L. Varga (2), K. Varkonyi (5), Z. Ven (1), D. Viktor (1), L. Vincze (3), Winkler (1), P. Zoltan (14). 1998 m. rugpjūčio mėn. Šiaulių dailės galerijoje surengta vengrų dailininko Peterio Urmoso knygos ženklų paroda, kurioje buvo eksponuota per 200 knygos ženklų iš asmeninės kolekcijos. Vokietijos dailininkai: H. Ackermann (3), R. Adolphi (1), E. Albrecht (5), E. Aulitzky (2), K.  Bauer (1), M. BauerKlimbacher (1), U. Bewersdorff (1), M. W. Busch (2), J. Dost (4), M. Exner (1), J. Forster (1), E. Grunewald (1), H. Haffki (2), S. Hammaermann (7), H. Hauke (1), H. Huffert (16), R. Koch (1), M. Krok (1), E. Kroll (1), F. Kuhn (2), H. Lange (1), B. Lechner (1), H. Leip (1), G. Lerch (1), U. Morgenstern (1), P. Muller (1), J. Naha (2), J. Nemetz (3), R. Niess (1), D. Olschewski (3), H. Otto (12), J. Parschav (1), R. Peterknecht (2), H. Plank (4), O. Premstaller (1), H. Preutz (1), H. Probot (1), F. Rasmus (2), R. Reinhold (1), W. Richter (5), H. Rockenberger (2), W. Schinko (1), G. Schneider (1), X. R. Schroder (1), H. Schroth (3), O. R. Schroth (1), H. Seehausen (1), S. Sos (1), G. Staug (11), E. F. Strobel-Matza (2), E. Tacke (2), G. Tag (2), A. Turban (1), M. Vogel (1), O. Volkamer (1), R. Warnecke (2), E. Weidenhaus (2), K. Werner (1), H. Wilm (1), H. Wolniak (2), A. Worobjow (1), I. Zeitner (1), E. Zierold (9), Zigel (2). Kita rinkinio dalis – daugiau kaip 4 000 lietuvių dailininkų ekslibrisų – laukia savo eilės rengiant kitą mano kolekcijos katalogą. Už nuoširdų darbą sudarant, aprašant ir skaitmeninant mano knygos ženklų kolekciją „Pasaulio dailininkų ekslibrisai“ dėkoju Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkei Astai Kaktytei, dailininkei Vaivai Kovieraitei-Trumpei, taip pat profesoriui dailininkui Vaidotui Januliui, redaktoriui Robertui Gedrimui ir kitiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie šio katalogo sudarymo ir parengimo. Jonas Nekrašius


EKSLIBRISŲ ATLIKIMO TECHNINIAI ŽYMENYS C2 Vario graviūra C3 Ofortas C4 Sausa adata C5 Akvatinta C6 Minkštas lakas C7 Mecotinta C8 Linoleumo, plastiko ar kt. graviūra. CGD Kompiuterinė grafika CRD (CAD) Kompiuterinė reprodukcija Skaitmeninė spauda L1 Litografija L2 Autografija L4 Algrafija P Fororeprodukcija P1 Štricho klišė P5 Fototipija P7 Ofsetas P8 Fotografija, holograma S Karpytas šablonas S1 Šilkografija S2 Mimegrafija X1 Medžio raižinys X2 Medžio graviūra X3 Linoleumo raižinys X5 Iškilus metalo raižinys giliaspaudei X6 Plastiko ir kt. medžiagų raižinys X7 Kiniško akmens, klinties spaudas Mix (MT) Mišri technika /col Spalvinimas ranka /3 Spalvų skaičius


ARGENTINA

BERESTAN Laura

BERTOLA Juan Luis

CALVINO Emma

CARIENANO Elizabeth Maria


ARGENTINA

FREGA Muriel

GASTON Liliana L.

GIACCHETTI Adrian

LARA Claudio


ARGENTINA

SCHVARZMAN Mauricio

ARMÄ–NIJA

MAMADZHANYAN Ashot Petrosovich

BOYADZHYAN Aida M.


AUSTRALIJA

AUSTRIJA

HAYES Philp

BIRKNER Othmar

FEICHTINGER Leopold


AUSTRIJA

FEIL Otto

HOFMANN Leopold

LIESLER Josef

HONEMANN B.


AUSTRIJA

MERCIER Jocelyn

PETZ Alma

PFEILER Werner

RATH Brigitte


AUSTRIJA

REITTER G.

ROVEDA Roland

SINWEL Wolfgang

SCHMID Hubert


AUSTRIJA

BALTARUSIJA

STUMMVOLL Franz

KASHKUREVICH Arlen Mikhailovich

KRUPENKOVA Olga


BALTARUSIJA

RYŽY Mikola

SIPLEVICH Tatsiana

TEREŠČENKO Olga

TIKHANOVICH Evgenij Nikolaevich


BALTARUSIJA

ÄŒEKIJA

VIAL Genadij

BAUER Milar

CIPLEVICH Raisa Pavlovna

BENERD Vaclav


ČEKIJA

BENEŠOVA Daniela

BENKA Martin

BERAN Gustav

BOESCH Paul


ÄŒEKIJA

BOUDA Jiri

BRAZDA Jiri

BUBAK Milan

CINYBULK Vojtech


ČEKIJA

ČERNOŠ Jan

DEMEL Karel

DOLEŽEL Vladimir

FIALA Karel


ÄŒEKIJA

FILS Marik

FLORIAN Michal

GRAJEK Henryk

HAAS-TRIVERI O.


ÄŒEKIJA

HADOMSKY Vladimir

HAIS Ivo

HANAK Pavel

HLAVATY Pavel


ČEKIJA

HLINOVSKY Stanislav

HOMOLA K.

HORA František

HORANEK Jaroslav


ÄŒEKIJA

HORVATH Anna

HOURA Miroslav

IKHA I.

JANDOVA Dana


ČEKIJA

JANOUŠEK Dušan

JEMELKOVA Jana

KAISER Jaroslav

JOHANUSOVA Mirka


ÄŒEKIJA

KAREL Gabriel

KAREL Oberthor

KERTES-KOLLMANN Jeno

KAUFMAN Jiri


ČEKIJA

KOUTNY Alois

KRAČMAR Alois

KREJČOVA Jana

KRATKY Bohumil


ÄŒEKIJA

KRUMPHANZLOVA Vera

KUBECZKA Zbigniew

KUTEK Petr LANDER Richard


ÄŒEKIJA

MATOUS Miroslav

MEZL Zdenek

MICUK Vladimir (Ukraina)

MULLER Arpad


ÄŒEKIJA

NOVAK Jindrich NEDVEDOVA Milena

ODEHNAL Antonin

ORDELT Oldrich


ČEKIJA

PALENIČEK Oldrich

OTRADOVEC Josef

PILEČEK Jindrich

PECHAR Vladimir


ÄŒEKIJA

POLACEK Jiri

PLECHATY Vaclav

RUSEK Ladislav

SEVERINOVA Jana


ČEKIJA

SMRČKOVA L.

SOUDEK Kaja

ŠTIKA Karel

ŠVENGSBIR Jiri A.


ÄŒEKIJA

TESAR J. TAUCHMAN Ludek

VLACH Jiri

VLODEK Ladislav


ÄŒEKIJA

VRANEK Petr

VOLY Jean Jacques

WEISER Josef

ZEMEN J.


DANIJA

BANG J. P.

BLAESBJERG Christian

BROCKDORFF NIELSEN Jorgen

CHRISTENSEN Per


DANIJA

HORNHAVER Hans

LARSEN Johannes

LINDHARDT Rasmussen Jorgen

MADSEN Reinholdt


DANIJA

MAY Lorentz

MEUSER Ri

OPONBERG G.

PEDERSEN Thomas


DANIJA

PETER Edmund

SKJOLDBORG Erik

THORSEN Oskar


DIDŽIOJI BRITANIJA

BEAVEN Marcus

BENENSON Leslie Charlotte

BRETT Simon

BOULLTON Reg


DIDŽIOJI BRITANIJA

CLARKE Eileen

CHRISTMAS Anthony

HARRIS Peter

FORSTER Peter


DIDŽIOJI BRITANIJA

KINDERSLEY D.

LAWRENCE John

RILEY Derek

SHIRLEY-SMITH Richard


DIDŽIOJI BRITANIJA

ESTIJA

SMITH Ron

ALIKOVA Svetlana

ARRAK Juri


ESTIJA

HIIBUS Hugo

JANS J.

JUHANSOO Juhanes

KARD H.


ESTIJA

KIVI Ago

KLAR Concordia

KRUS-HELLING Edita

KUUSK Jaak


ESTIJA

LAANLAN Romeo

LAHI Riko

LEPP Lembit

LEPP Esko


ESTIJA

LEPP Mart

LOHMUS Lembit

MIKSON Kalmer MARKUS Linda


ESTIJA

OKAS Evald

MUTSO Richard

ORLOV Jori

OLVET Maret


ESTIJA

RAMMO A.

SAREV Ulve

TAMMVERK R.

TONISSON Vaino


ESTIJA

VIKURI Olav

VALJAK Silvi

VIMES V.


GRAIKIJA

ISPANIJA

MAMVATIRA Magda

ALGUE Jose

ARROJO Agustin


ISPANIJA

BOADA A.

DIVI Oriol

FIGUEROLA Maria

FALGAS Luis Garcia


ISPANIJA

GARCIA-MURO Luisa

FLORES Enrique

GOMEZ Antonio

LAULLON Jose Luis


ISPANIJA

LLOP Jordi

MARESHAL Francois

MONTEYS Albert

MOLINA Antonio F.


ISPANIJA

OSIANDER Elfi

MORO Elias

PORTILLO Arturo de la RICA Carlo


ISPANIJA

ITALIJA

SANCHEZ Emilio

ALFANI Daniele

ZAERA Mamen

ARRIGONI Angelo


ITALIJA

BAVARI Alessandro Latina BASTRA Liliana

BELLI Lea

BECCALETTO Cristiano


ITALIJA

BOTTERI Lea BELLONI J.

BRUNELLO Franco

CAMAITI Stefano


ITALIJA

CANOSA Pier

CASALINO Luigi

CHIMERI Paolo

CIPRIANI Ada


ITALIJA

COLORIO Bruno

CORRADINI Franco

COSTANTINI Constante

ETTORE Antonini


ITALIJA

FAILONI Alda

FINGESTEN Michel

FIOCCHI Giona (Yonah)

FREMURA A.


ITALIJA

GAI Franco

GAGLIARDO Alberto

GAY Maria Adriana

GAMBEDOTTI Mario


ITALIJA

GRIMALDI Antonio

GIOVANNELLI Vito

GUFFANTI Ernesto

JACOVITTI Benito


ITALIJA

LUCCI Rafaelo

MARANGONI Tranquillo

LEBORONI Maria Elisa


ITALIJA

MARRACCINI Andrea

MIRABELLA Giuseppe

MISSIERI Bruno

MOSELE Ivo


ITALIJA

PASQUARE Paola OTTRIA Nicola

PATRICOLO Cinzia

PATRONE Stefano


ITALIJA

PIACESI Walter

PENNACCHI Marcello

PICCARY G.

PORRECA Raffaele


ITALIJA

ROSSI L.

ROVEGNO Paolo

SCATRAGLI S.

SLANG Alfredo


ITALIJA

TARASCO Pietro Paolo

TARQUINIO Sergio

TONINELLI Gianni TEDALDI Gianluca


ITALIJA

UBOLDI Gian Luigi

VANNUCCINI Enrico

VERNA Gianni

VERZIERI Vinicio


ITALIJA

VIGANONE Antonietta

WOLF Remo

VILLANI D.


IZRAELIS

JAPONIJA

AKIYAMA Yasuko

KURIS Leonid

AKIYAMA Katsuyasu


JAPONIJA

BABA Atsuko

AKINOBU Takashi

EBISU S.

FUJIWARA Ruriko


JAPONIJA

HAGIWARA Hideo

HANADA J.

HANADA Takuji

HARA Yoshiaki


JAPONIJA

HARASHIMA N.

HARA Shigeru

HIDA Naoto

HIDA Satoshi


JAPONIJA

HIEDA Y.

HIRATSUKA Akio

HIWASAKI Takao

HOGA Kinzo


JAPONIJA

HOMMA Yoichiro

ICHIKAWA Yuko

IMAMURA Hidetaro

INAGAKI Tamoo


JAPONIJA

INO Eiji

INOUE Katsue

ITOU S.

ITOW Takumi


JAPONIJA

YAMAMOTO Suzumu

IWASA Nao

YAMATAKA Noboru

YASUHIRO Oki


JAPONIJA

YOKOYAMA Fumiko

YOKOYAMA Takao

YOKOMACHI Akira

YOKOTA Minori


JAPONIJA

YOUSHIDA Keisuke

YUKI Rei

KAJIYAMA Toshio YUKIO Noguchi


JAPONIJA

KAMIYA Kiyotaka

KANAMORI Yoshio

KARHU Ceifton

KASAMATSU Mihoko


JAPONIJA

KATO Yasu

KAWABATA Yasunari

KAWAGUCHI Yoshio

KAWATA Kiichiro


JAPONIJA

KAZAKAMI

KENMOKU Yoichi

KIYOM Igi

KITAMURA Takeshi


JAPONIJA

KITAOKA Fumio

KOBAYASHI Keisei

KOBAYASHI Teruo

KOJIMA Tokujiro


JAPONIJA

KUMAGAI Goro KONDO Keiko

KURITA Masahiro

KURIYAMA Shigeru


JAPONIJA

KURITA Mariko

KUROSAKI Akira

MASAHILO Yamagi

KUROTAKI Hiroshi


JAPONIJA

MASUOKO Ryo MATSUBARA Hideko

MATSUMI Fumio

MATSUMI Yaogo


JAPONIJA

MATUMOTO E.

MATUBAYASHI M.

MISHIRO Hiroko

MIYASHITA Tokio


JAPONIJA

MIWA Eiko

MORIMOTO Masaaki

MORI Doshun

MORIMOTO Tone


JAPONIJA

MURAKAMI Toku

MURAOKA Souroku

NAGAO Naotaro

MURASAWA Ryoichi


JAPONIJA

NAKAYAMA M.

NAKAYAMA Shigeko

NAKAJIMA Mutsuko

NAKANO Akira


JAPONIJA

NAKANO Yoichi

NIWA R.

NOTO Masachi

OGAKI


JAPONIJA

OHBA Masao OHMOTO Yasushi

OHNISHI Kozo

OHNO Takashi


JAPONIJA

OKAMOTO Shogo

OKUBO Yutaka

OSAKA T.

OTANI K.


JAPONIJA

OUCHI Koho

SAGO T.

SAITO K.

SAITO Osamu


JAPONIJA

SATO Yonejiro

SANO Takao

SEKINE George

SATO Kazuo


JAPONIJA

SENSHU Yoko SEKINE Hisao

SHIMIZU Yoko

SHIMOJYO Yuko


JAPONIJA

SOMA Akira

SUEHIRO Yoshinari

SUGISAWA Osamu

SUMIO Ito


JAPONIJA

SUZUKI Norinaka

SUZUKI Kazumi

TAKAAHI Homura

TAGA Shin


JAPONIJA

TAKAHASHI Teruo

TAKEI Takeo

TATEISHI S.

TARU Hiroshi


JAPONIJA

TATSUTA Hideo

TOKUJRO Kojima

TOKUMARU Sigeru

TOMURA Y.


JAPONIJA

TSUKAGOSHI Genshichi TSUCHIYA Fumio

TSURUSAWA Kieko

UEDA Osamu


JAPONIJA

UEKI Sumiko

WAKUTA Toshiyuki

WASHIO Isao

WATABE Nazaga


JAPONIJA

JAV

WATANABE Yoichi

Maccurdy Michael

WATSUBISHI J.

Petry Bela Albert


JUGOSLAVIJA

KANADA

BAKER P.

LOVAK Branko

RAZBORÅ EK Ivan

CEKUTA William


KANADA

ENDI Mai

LEE Abel

SAARNIIT J.

SCARBOROUH


KAZACHSTANAS

KULMESHKENOV Serik

TIMOFEEV V. V.

ZHAKSYGARINA Marzija


KINIJA

GAO Zuo Ren

DONG Liang

YANXIANG Shen

YANG Ke Yang


KINIJA

KOLUMBIJA

CORTES Maria Cristina

JISHAN

XING Li Jia

LUGO Juan Manuel


KOLUMBIJA

KROATIJA

SAMUDIO Antonio

DEMARTINI Duna

KATUNAR Davor


KROATIJA

LATVIJA

KOSTELAC Melinda

ANTIMONOVA Jelena

POTOÄŒIC Vjeran

ASARITIS Uldis


LATVIJA

BERZINŠ G.

BOLUŽA Livija

BRENCE Vallija

CELEŠS Vjačka


LATVIJA

CELMINS Karlis

DUBURS Arturs

EIZANS Andrejs

EZERGAILE Dzidra


LATVIJA

JANSONE Zirnite Anita

GURTINÅ Indulis

JUPATOVS Aleksejs

KARLSONE Aina


LATVIJA

KVILIS Einars

KLAVINA Vija

LIEPINIS Janis

LUTS Oskar


LATVIJA

MAKSUTOVA Marina

MEDNIS Otto

MELDERIS Eriks NEIMANIS Juris


LATVIJA

OPMANE Ruta

OZOLINŠ Edgar

OZOLINŠ V.

RESNIS Vilnis


LATVIJA

SIPOLA R.

SKRUBIS Rihards

SMAGINÅ Peteris

STALIDZANE Elza


LATVIJA

SUCHODREVA Edita

SŪNINŠ Karlis

UPITIS Peteris

VARŽAPETOVA Izabella


LATVIJA

VILKS Girts VILIAMA Elita

ZUZE Zigurds


LENKIJA

ACEDANSKI Zygmunt

BANDOSZ Ryszard

BIERNAT J.

BATURA Juliusz Sz.


LENKIJA

BUCHANIEC Andrzej

BOCIANOWSKA Elžbieta

BUNSCH Franciszek

CHMUNYNSKI Ireneun


LENKIJA

DOLATOWSKI Zbigniew

CZARNECKA Maria Fryderyka

DRETLER Finowa Stefania

DRUŽYCHI Jerzy


LENKIJA

GAUDA Alfred

GOZDOR Agnieszka

GOŽĘBNIAK Antoni

GRAJEK Henryk


LENKIJA

HOLOWKA Malgorzata

HOFFMANN Magdalena

JOZWIK Zbigniew

KARPOWIEZ Michel


LENKIJA

KOSCIELNIAK Wladislaw

KMIEC Krzysztof

KOT Andrzej

KRAZINSKI Henryk


LENKIJA

LEWANDOWSKI Raimund

LUCZAK Wojcieck

MARKIEWICZ Ewa

NAKONIECZNY Piotr


LENKIJA

PISAREK-DASSARA Danuta NASILOWSKI Zbigniew

PODCIECHOWSKI Zbigniew

RACZAK Klemens


LENKIJA

RYCHLICKA Renata

ROHACKI AndrzejÂ

ROHRENSCHEF Wieslaw

RUTKOWIAK Bogdan


LENKIJA

SAWICKA Helena

STENIEV Milach

SZEREDA Slawomir

SZUMARSKI Tadeusz


LENKIJA

SZUSZKIEWICZ Jozef

SZUSZKIEWICZ Teresa

WOJCIK Krystina

WOS Czeslaw Kazimier


LENKIJA

LIUKSEMBURGAS

ZWOLA H.

van VLIET Antoine

ZWOLAKIEWICZ Henryk


MEKSIKA

BEKMAN Diana

COLMENERO Gonzalez Diana

GARCIA Morales Daniel OROPEZA Elizabeth


MEKSIKA

PACHECO Corona Nelly

TOGNO Olivia

TALLER Escuela


NORVEGIJA

OLANDIJA

LARSEN Torill Elisabeth

ANDRIESSEN Cees

BATTERMANN Jan


OLANDIJA

BERGMAN Gerard

CRAMER W. C.

de KOSTER Elly

KUYPER Jaap


OLANDIJA

LABOTS Corn

MAUVE Ihijs

RUETER Pam Georg

STRIK Ludovicus Arnoldus Lou


OLANDIJA

PIETŲ KORĖJA

van WEE Frans

VOGT Soon-Nim

ZWIERS Wim


PORTUGALIJA

PRANCŪZIJA

BILLAULT Henri

FARREIRA Eduardo Dias

NEVOUX Bea


PRANCŪZIJA

RUMUNIJA

VETTER T.

ARKOSSY Istvan

BALINT Ferenc


RUMUNIJA

BOULEANU Adrian

DEAK Ferenc

DUINEA Dafinel

FESZT Ladislav


RUMUNIJA

FILIMON Lucica

FRANZ Illi

GAUDIN G.

GLIGOR Traian


RUMUNIJA

JAKAB Zsigmond

JORGA Ferenc

KAZYNCZY Gabor

KARANCSI Sandor


RUMUNIJA

KILYEN Stefan

KOSA Balint

LEVENTE Csutak

MOLNAR Denes


RUMUNIJA

PETCA Ovidiu

PAULOVICS Laszlo

RADULESCU Alexandru

SORA Natalia


RUMUNIJA

STANCIU Maria

TORRO Vilmos

VECSERKA Zsolt

VINCZE Laslo


RUSIJA

ARZUMANOV Grigorij

BAKHAREV Aleksandr

BALAN I. D.

BELOV Mikhail


RUSIJA

BLUMKIN Evgenij

BESEDIN O.

BOBYLEW S. F.

BOBIN V.


RUSIJA

CHERNOV Apollon Stepanobich BURMAGIN Henrietta & Nikolai

ÄŒERNYCH Jurij A.


RUSIJA

EGOROV Vladimir EDEMSKI Walentin

FROLOV Vadim Antonovich

GOLJACHOVSKI E. N.


RUSIJA

KALASCHNIKOV Anatolij

KARPEC Elena

KOBZEV Viktor KLIMENKO Petr


RUSIJA

KOPYLOV Rudolf

KOSHA B.

KORTOVIC Wladimir


RUSIJA

KULISHOV G.

KUZNECOVA E. I.

KUZMIN A.


RUSIJA

LOGINOV V. A. LYUKSHIN Yu.

MAKARENKOV Yu. N.

LUPANDIN Vladimir


RUSIJA

MARJIN Vladimir

MENSHCHIKOV V. A.

MERINOV M. A.

MIKHAILOV S. D.


RUSIJA

MOSHCHENKO Vasilij Fyodorovich MITIN Vladimir

MOSIJCHUK Anatolij

NAGOVICYN A.


RUSIJA

NAUMYCHEV I. A.

NIKIFOROV N. A.

NIKIREEV Stanislav

NOZDRIN Yuriy


RUSIJA

PICHUGIN Pavel

RATNER German

RHEUTOW Denis

ROMANOVA Tamara


RUSIJA

RUBCOV N.

RUMANSKY Igor

SAPOZHNIKOV A.

SCHERSTJANOI Valeri


RUSIJA

SERGEJEV George

SHABANOV Sergei

SHAPIL V. G. SHAMIL L.


RUSIJA

SHCHETNEV Leonid Nikolaevich

SINILOV E.

SIVAKOV V.

STRIZHAK N.


RUSIJA

TELMANN Josif

TICHONOVA-KLIMENKO Liudmila

VECSERKA Zsolt (Vengrija) VERESCHAGIN Vladimir


RUSIJA

ZSERIBOR Vaszilij

VLADIMIROV E.

ZVEREV V. A.


SLOVAKIJA

SLOVĖNIJA

BROŽ Robert

PARIZEK Miro

SLOVAK F.

FULLA Ludovit


SLOVĖNIJA

SUOMIJA

KLANČAR Bojan

HONKANEN Helmiritta

HUITTINEN Raimo

ONDREIČKA Karol


SUOMIJA

KANERVA Raimo JAAKOLA Alpo

KAURANNE Kareli

KINOS Mirjam


SUOMIJA

KULMALA Matti

LATTU Raimo

LOOK Inge

PAALASMAA Hannu


SUOMIJA

PIHLMAN Pertti

RINNE Anna

SALMI Kauko

TIKKANEN Henrik


Å VEDIJA

CARLSON Elwi Borge

BACKMANN Henning

LUNDSTROM Kurt

KUHN Erich Jo


ŠVEDIJA

ŠVEICARIJA

SIIM Auni BALMER Alois

STOCKHAUS Eva

BAUMGARTNER Kobi


Å VEICARIJA

KELLER Roger Philipp

MANGOLD Burkhard

SANER Albert

SILVERA Graciela


Å VEICARIJA

TURKIJA

STUDER Hanny

YILMAZ Fedail


UKRAINA

BAKHMATOV Adolf Isaakovich

ANDRUSHCHENKO Elena

BEKKER David


UKRAINA

BONDARENKO Nikolaj Mikhajlovich

BUDOVSKAYA Elena

BULKA A. Zigelini

DENISOVA Nina


UKRAINA

FEDORENKO K.

EREMEEV

FILLIPOV Michail

FILIPCHENKO Igor Mikhajovich


UKRAINA

GAPOCHENKO Ivan

GONCHAROV Vladimir G.

JANOVSKIJ Jaroslav

JASINSKAJA Julija


UKRAINA

KHUDYAKOV Anatolij KHRAPKO Emanuil

KOREN Grigorij

KOROL Myroslav


UKRAINA

KOZLOVSKIJ Stepanovich Konstantin

KRYVORUCHKO Orest

LIPETSKAYA E.

LIPETSKIJ V.


UKRAINA

LITVINOV A. S.

LOPATA Vasilij

MALISHKO Oksana MALYSHKO M.


UKRAINA

MALYSHKO Nikolaj

MALYSHKO Petro

MIRONCZYKOV Leonid

MASIK V. I.


UKRAINA

MISTECKIJ Abram

MOLOÄŒINSKI N.

OCHEREDKO Katerina

NIKITIN L. A.


UKRAINA

PIKULICKIJ Bogdan

OLENIUK Jarema

PROCAN Yu.

PROKOPIV P. N.


UKRAINA

SERETKIN B. I.

SERGEEV George A.

SHCHETININA Valentina

SIVAK Anatolij N.


UKRAINA

URUGVAJUS

CILLERUELO Fernando Jose

USOLKIN Victor

VIGOVSKY Ruslan

LEONENKO V. (Ukraina)


VENGRIJA

AKOS

ANDRUSKO Karoly

BAGARUS Zoltan

BAKACSI Lajos


VENGRIJA

BALINT Ferenc

BALOGH J.

BENCZE L.

BANSAGI Andras


VENGRIJA

BORDAS Ferenc

BRASOV Klein Ervin

BUDAY Gyorgy

CSIBY Mihaly


VENGRIJA

DEZSC Takacs

DEAK Ferenc

DISKAY Lemke

DRAHOS-HOLZSCHNITT


VENGRIJA

FARKAS D.

DRAHOS Istvan

FERY Antal


VENGRIJA

FESZT Laszlo

FIALA Karel

HARANGHY Jero FULOP Ilona


VENGRIJA

HELBING Ferenc

JOZSA Janos

KALMAN Zoltan

KAMP Ben


VENGRIJA

KASPAR Ladislav J.

KEKESI Laszlo

KERTES Kollmann Jeno

KISMARTON Jozsef


VENGRIJA

KNER Albert KOPASZ Marta

LAJOS Ferens

LAJOS Imre


VENGRIJA

LASZLO Imets

LASZLO Anna

MARTON Rosta

MENYHART Jozsef


VENGRIJA

MOSKAL Tibor

MOLNAR Istvan

NAGY Arpad Daniel

NAGY Lazar Laszlo


VENGRIJA

NAPSUGAR Revesz

NIKELSZKY Geza

PAULOVITS Laszlo

PITNER Frantisek


VENGRIJA

RAKOCZY Farens

RETHY Istvan

SCHORR Tibor

SOS Siegmund


VENGRIJA

STETTNER Bela

STERBENZ Karoly

SZABO Bela Gy

SZEGED Bartos


VENGRIJA

BANG J. P.

TAVASZY Noemi

TOTH Rozsa

TROJAN Marian Jozef


VENGRIJA

URMOS Peter

VARGA Antal

VARGA Matyas

VARGA Nandor Lajos


VENGRIJA

VARKONYI Karoly

VEN Zoltan

VIKTOR Daniel

VINCZE Laszlo


VENGRIJA

VOKIETIJA

WINKLER

ACKERMANN Helmut

ZOLTAN Perei

ADOLPHI Ruth


VOKIETIJA

ALBRECHT Eduard

AULITZKY Erich

BAUER Karl

BAUER-KLIMBACHER Maria


VOKIETIJA

BEWERSDORFF Ullrich

BUSCH Wilhelm M.

EXNER Max

DOST Jurgen


VOKIETIJA

FORSTER Jurgen

GRUNEWALD Ernst

HAFFKI Heinz

HAMMAERMANN Siegfried


VOKIETIJA

HAUKE Hans

HUFFERT Hermann

KOCH Rudolf

KROK M.


VOKIETIJA

KROLL Elisabeth

KUHN Fritz

LANGE Helga

LECHNER Barbara


VOKIETIJA

LERCH Gunter LEIP Hans

MORGENSTERN Ute

MULLER P.


VOKIETIJA

NAHA Jonann

NEMETZ Jurgen

NIESS Rudolf

OLSCHEWSKI Detlef


VOKIETIJA

OTT Herbert

PARSCHAV Jorg

PETERKNECHT Reinhilde

PLANK Heinz


VOKIETIJA

PREMSTALLER Ottmar

PREUTZ Henrich

PROBOT Hans

RASMUS Friedrich


VOKIETIJA

REINHOLD Rose

RICHTER Wilhelm

ROCKENBERGER Hubert

SCHINKO Werner


VOKIETIJA

SCHNEIDER Georg

SCHRODER Xago Rolf

SCHROTH Helga

SCHROTH Oskar Roland


VOKIETIJA

SEEHAUSEN Helmut

STAUF Gerhard

STROBEL-MATZA Eugen F.


VOKIETIJA

TACKE Eberhard

TAG Gerhard

TURBAN Angelika

VOGEL M.


VOKIETIJA

VOLKAMER Oswin

WARNECKE Rudolf

WEIDENHAUS Elfriede

WERNER Kurt


VOKIETIJA

WOLNIAK Horst

WILM Hubert

WOROBJOW Arkadij

ZEITNER Irma


VOKIETIJA

ZIEROLD Erhard

ZIGEL


KIRILICOS ABĖCĖLĖS RAIDŽIŲ KEITIMAS Į LOTYNIŠKAS RAIDES Ukrainiečių, baltarusių, rusų dailininkų ekslibrisų įrašai, pateikti kirilica, perrašomi lotyniškomis raidėmis.


Jono Nekrašiaus kolekcija UŽSIENIO ŠALIŲ DAILININKŲ EKSLIBRISŲ KATALOGINIAI DUOMENYS ARGENTINA BERESTAN Laura Exlibris Kryžių kalnas Šiauliai 1998 Pope Jonh Paul II 1993-1998. 1999. C3 C5 97x74. Signuotas. BERTOLA Juan Luis Exlibris Mario de Filippis. 1995. X6 110x65. Signuotas, antspauduotas. CALVINO Emma Exlibris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. Mix 98x94. Signuotas. CARIENANO Elizabeth Maria Ex-libris S. Daukantui 200 metu Siauliai. 1993. X3 120x120. Signuotas. FREGA Muriel Exlibris Mario de Filippis. 1988. P1 62x36. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. CAD 93x63. Antspauduotas. GASTON Liliana L. Exlibris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. C3 C5 C7 125x95. Signuotas. GIACCHETTI Adrian Exlibris Simonas Daukantas. 1993. X3/4 120x70. Signuotas. Exlibris Simonas Daukantas 200. 1993. X3 118x79. Signuotas. LARA Claudio Exl Leszek Frey Witkowski. 1996. X3/4  135x88. Signuotas, antspauduotas. Exlibris MBP Im. Josefa Lompy W. Lublincu - 50 lat. 1995. X3/4 120x80. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Rudolf Mekicki. 1995. X3/4 130x88. Signuotas, antspauduotas. Exlibris MBP. W. Chrzanowie 50 lat. 1995. X3/4 80x117. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Maxi Herrasti. 1995. X3/4 120x50. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Academy of Veterinary Medicine. 1995. X3/4 100x120. Signuotas, antspauduotas. Exlibris - Motiejui Valančiui 195 Šiauliai. 1995. X3 120x60. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Pawel Steller Katowice’96. 1996. X3/4 131x93. Signuotas, antspauduotas. Exl Manu Lara. 1996. X3/5  120x98. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Mirta Herrasti. 1996. X3/4 124x103. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Michael Butor. 1996. X3/2 125x83. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Martin Velasquez. 1996. X3/4  112x112. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Horst Bienek in Memorian. 1995. X3/3 52x120. Signuotas, antspauduotas. Exl Jonas Nekrašius. 1997. X3/4  118x112. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Marcelo Lara. 1996. X3/4 121x125. Signuotas, antspauduotas. Exlibris im. Henryk Sienkiewicz 1896 1996 W. Pruszkowie. 1995. X3/4  102x70. Signuotas, antspauduotas.

Exlibris Motiejui Valančiui 195 Šiauliai. 1995. X3/4 95x100. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Motiejui Valančiui 195 Šiauliai. 1995. X3 98x100. Signuotas, antspauduotas. Exl Kaišiadorys-Radviliškis LG 96. 1996. X3/4 80x130. Signuotas, antspauduotas. Exlibris S. Grinkevicius LG 96. 1996. X3/4  96x96. Signuotas, antspauduotas. Exlibris LT Almanach. 1996. X3/4  90x130. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Guiller Enrique Hudson. 1996. X3/4  94x127. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Catechismus 450 Domas Kaunas. 1996. X3/4 100x153. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Yuri Orlov. 1996. X3/4  118x83. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Juozas Temulis Catechismus 450. 1996. X3/4 105x153. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Daniela Dina. 1995. X3/4  104x81. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Michael Butor. 1996. X3/4 87x120. Signuotas, antspauduotas. Exlibris A. Arrigoni 1896 Paul Verlaine 1996. 1995. X3/4 130x102. Signuotas, antspauduotas. Exl Eduardo Toteda 1896 Paul Verlaine 1996. 1995. X3/4 130x102. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Jadwigi Gontarz. 1996. X3/4  100x127. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Nicolas Herrasti. 1995. X3/4  130x100. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Owleglass 1997. 1996. X3/5  130x100. Signuotas, antspauduotas. Exlibris LT Almanach 5. 1996. X3/4 130x92. Signuotas, antspauduotas. Exl v plsž Vladas Turla. 1995. X3/4 130x64. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Reynard Thefox Alfonsas Cepauskas. 1995. X3/4 127x106. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Bohdan Rutkowiak. 1995. X3/4  85x130. Signuotas, antspauduotas. Exl - M. Valančiui - 195 Šiauliai. 1995. X3/4 120x100. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Graciela Silvera. 1996. X3/4 75x99. Signuotas, antspauduotas. Exlibris S. Daukantas 200 metų Šiauliai. 1993. X3/4 120x83. Signuotas. SCHVARZMAN Mauricio Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X2/2 120x120. Signuotas. Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X2/2 94x105. Signuotas. Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X2 102x90. Signuotas. Ex-libris Daukšos postilei-400 Vilniaus universiteto spaustuvė. 1999. X3 124x94. Signuotas, antspauduotas.


ARMĖNIJA MAMADZHANYAN Ashot Petrosovich Iz knig I. I. Shapiro. 1967. 60x60. Antspauduotas. BOYADZHYAN Aida M. Ex libris [Simonyan Ripsime]. 64x75. AUSTRALIJA HAYES Philp Ex libris S. Daukantui – 200 metų Šiauliai. 1993. P1 115x90. AUSTRIJA BIRKNER Othmar Ex libris Josef Kalt. 1987. P7 155x76. FEICHTINGER Leopold XXI. Internationaler Exlibris Kongress Utrecht 6.– 9. Aug. 1986. X2 90x53. Signuotas. FEIL Otto Ex libris Mario de Filippis. X3 105x65. HOFMANN Leopold Ex libris Josef de Belder. 1973. X2 75x50. Signuotas. HONEMANN B. Ex libris Mario de Filippis. P1 105x80. LIESLER Josef Ex libris Gon Jansen. P5 63x110. MERCIER Jocelyn Ex libris Johan H. A. Jansen. X2 35x58. PETZ Alma Ex libris Dr. Christa Leien. 1984. P7 60x50. Il mio libro MF. 1981. P7 109x75. PFEILER Werner Ex libris H. Wiese. 1991. C1 55x55. Signuotas. RATH Brigitte Ex libris Silvio Forni. X2 78x54. Signuotas. REITTER G. Ex libris Mario de Filippis. X3 110x85. ROVEDA Roland Exl Dr. Med. Gernot Blum. P1 80x50. Signuotas. Exl Dieter Koner. P1 51x64. Antspauduotas. Ex libris C. M. W. Cramer. 1966. P1 50x35. Signuotas. Ex libris Fritz Glotzmann. 1966. P1 50x50. Signuotas. Ex libris C. M. W. Cramer. 1966. P1 42x62. Signuotas. SCHMID Hubert Ex libris Mario de Filippis. 1981. X2 90x55. SINWEL Wolfgang Ex libris Heinrich R. Scheffet. 1982. P7 105x132. Ex libris Henrich R. Scheffet. 1983. 130x90. STUMMVOLL Franz Ex libris Hans Kruse. 1979. X1 85x65. BALTARUSIJA KASHKUREVICH Arlen Mikhailovich Ex libris V. Luckera.1987. X3 80x65. Signuotas. Ex libris Ul. Luckera. X3 80x65. Signuotas. Ex libris Gurija Baryšiva. 1967. X3 50x50. Signuotas. Iz Knig Poli Luc. 1987. P1/2 100x70. Signuotas. Sia Kniga Ieromonakha Filippa. X3 83x43. Signuotas. Ex libris Olega Sudlenkova. X3 80x95. Signuotas. Ex libris Antoniya Mitropolita Leningradckogo I Novgorodskogo In Memoriam. P1/2 63x74. Signuotas. Ex libris U. Karatkevicha. 70x40. Signuotas. Ex libris A. Dunchika. P1/2 64x43. Signuotas. Teta Kniga Nalezhvc V. Palikarpavu. 55x60. Signuotas. Ex libris A. Kirilova. 60x65. Signuotas.

Ex libris Šiauliai J. Janonis Gimnasium 150. 2001. C3 C5. Signuotas. KRUPENKOVA Olga Ex libris Family Tsoprikav. 2018. L 123x120. Signuotas. RYŽY Mikola EL Papa Yan Pavel II Shauyaj. 1999. C3 C5 159x113. Signuotas. SIPLEVICH Raisa Pavlovna Ex libris Mario de Filippis. P1 95x53. Ex libris Mario de Filippis. P1 80x98. SIPLEVICH Tatsiana Ex libris Andreikur. 2006. 138x88. Signuotas. TEREŠČENKO Olga Ex libris V.S. 2016. X3 50x36. Signuotas. Ex libris Gasiunas S. 2018. C3 60x68. Signuotas. Ex libris Giardino della Minerva. 2018. C3 C5/col 80x56. Signuotas. Ex libris Marina Kh. 2017. C3 74x58. Signuotas. Ex libris Regina Lituaniae 300. Traku istorijos musiejus 1718 – 2018. 2018. C3/col 59x75. Signuotas. Ex libris Traku Bazilika. Regina Lituaniae 300. 1718 – 2018. 2018. C8 80x68. Signuotas. Ex libris Martin Manojlin. 2017. C3 C5 136x92. Signuotas. Ex libris G. S. 2017. C3 C6 42x119. Signuotas. ExL Akwarium Gdynskie. Ostrosz Drakon. 2018. C3 C5 46x60. Signuotas. TIKHANOVICH Evgenij Nikolaevich Ex libris Vzorna Lidova Knihovna Ve Valašskem Meziriči. 1973. X3 90x65. Signuotas. Ex libris Lyudmily Tuvashevskoj. 1975. C3  100x53. Signuotas. VIAL Genadij Ex libris R. Dunauskas. 2005. C3 C5 130x75. Signuotas. Ex libris I. Kuczynski. 2013. C3 C5 80x90. Signuotas. Ex libris S. Brodovick. 2015. C3 C5 130x75. Signuotas. BELGIJA ALBESSART Marie-Louise Ex libris Karol Izakovič Viktor Hugo 1802 – 1885. 1985. X5 100x82. Ex libris Mario de Filippis Citta di Cortona Luca Signorelli E Fra Angelico. 1989. P1 90x70. Signuotas. Ex libris Vladimir M. Kosov Youri Gagarine (1934 – 1968). 1989. P1 98x92. Signuotas, antspauduotas. de BACKER Denijs Ex libris Ir. Gam Sprangers. 1983. X3  195x128. Signuotas. BAEYENS Martin R. Ex libris Mario de Filippis. Mix 80x80. Signuotas. Ex libris Hermann Wiese. P7/3 120x110. Signuotas. Ex libris Hermann Wiese. 1982. P7/3 90x90. Signuotas. Ex libris Vercammen. 1977. P7/3 90x90. BOGAERT Lucien Exlibris Jeanne Oliezlager.1979. C2/col 49x27. Signuotas. BRASPENNINCX Willy Ex kibris Willy Braspennincx. 69x59. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis. 1998. P1 130x70. Signuotas. GASTMANS Andre Ex libris Giulia de Filippis. 1990. C3 80x30. Signuotas. GAUDAEN Gerard Ex libris Irmgard Dick. 1986. X1 100x50. Ex libris Dr. Hermann Wiese. 1992. X2 70x60. Signuotas.


Ex libris Irmgard Dick. 1986. X1 58x75. GOOVAERTS Lea Ex libris Francisco. 1991. C3/col 88x43. Signuotas. GROOTAERS Marianne Exlibris Mario De Filippis. 1989. X2 60x66. Signuotas. Exlibris M De Filippis. 1988. X2 73x65. Signuotas. HERCKENRATH Antoon Exlibris WVE. 1995. X2 60x45. HORVAT Hermina Ex libris Francisco Bernat Sigales. 1998. C2 98x148. Signuotas. MOMMEN Joris Ex libris Mario de Filippis 1313 Boccaccio Giovanni 1375. 1988. C3 135x90. Signuotas. PAUWELS Hedwig Ex libris Mario de Filippis. X2 80x55. Signuotas. RASDOLSKY Jacques Ex libris Eduardo Dias Ferreira. 1992. C2 90x60. Signuotas. SCHELPE D. Ex libris Mario de Filippis. 1988. C2 C3 118x59. Signuotas, antspauduotas. TIMMERMANS Felix Ex libris Jozef De Belder. X2 120x88. VERMEYLEN Anton Exlibris Armand Bohr. 1996. X2 77x105. Signuotas. Exlibris Mario de Filippis. 1988. X2 69x48. Signuotas. Exlibris Mario De Filippis. X2 110x70. Signuotas. WUYTS Walter Ex libris Mario de Filippis. 1991. X1 80x50. Signuotas. Ex libris Francisco Bernat Sigales. 1998. CAD 63x40. Signuotas. BRAZILIJA CARDENAS Santiago Ex libris. 1987. C2 70x70. Signuotas. FAGUNDES Ary Ex libris Leo Boncalves Damasio. 1973. P1 75x49. Antspauduotas. OLIVEIRA Jorge Exlibris Antao A. Timm. 1993. P1 115x75. Signuotas. Exlibris Girberte Huster. 1992. P7 102x61. Signuotas. Exlibris Irene Castanha Ribeiro. 1983. P1  100x75. Signuotas. Exlibris Giulia e Mario de Filippis. 1987. P1 105x80. BULGARIJA BAKALOV Mitko Ex cocuinaria Mario De Filippis. 1994. X2 80x80. Signuotas. Ex culinaria Mario De Filippis Cibi Condimentum Est Fames. X2 55x48. Ex libris Mario De Filippis La Montagna E La Sporto bormio. 1985. X2 45x75. Signuotas. Ex libris Gabriele Dannunzio. 1988. X2 48x40. Ex libris Mario De Filippis Salone del Libro Torino – 1989. X2 65x50. BASMADJIAN A. Ex libris M. d Filippis. X3 75x98. BOBEV Jordan Ex libris Mario De Filippis. 1990. X3 90x15. Signuotas. KALAIKOV Yordan Ex libris Simonas Daukantas 200. 1993. X3 125x95. KOULEKOV Penscho

Ex libris Historkis Mario de Filippis. 83x76. Ex libris Mario De Filippis Vinum Laetificat Cor Hominis. 1982. X3 93x85. KUIUMDJEVA Zenka Ex libris Mario e Giulia Lions Club International. 1994. P1 140x99. LAZAROV Peter Ex libris Hermann Wiese. 1992. X2 74x50. Signuotas. EL Mario De Filippis. 2003. CAD  66x69. Signuotas. I variantas. EL Mario De Filippis. 2003. CAD  66x69. Signuotas. II variantas. ČEKIJA BAUER Milar Ex libris Dr. Anna Lerperger. 1987. C3 78x60. Signuotas. BENERD Vaclav Ex libris Dr. Rudolf Pribyš. 1980. L2/2 100x78. Signuotas. BENEŠOVA Daniela Ex libris Dr. A. Lerperger. 1987. Mix 100x90. Signuotas. BENKA Martin Ex libris Felix Šejna. 1958. P1 85x60. Ex libris Jaloslav Koktan. 1965. P1 70x53. Ex libris Mata Nosalova. 1963. P1 70x59. Ex libris Prof. Vit Hejny. 1963. P1 72x54. Ex libris Karol Izakovič. 1946. P1 82x56. BERAN Gustav Ex libris M. Kalt. 1987. P1 100x46. Signuotas. Ex libris Susanne Kalt. 1987. P1 68x50. Signuotas. BOESCH Paul Emil Jung. 1997. X2 100x60. Rev. Mi D. D. Aloysii Blum. 1997. P1 130x80. Dr. Augustinus Zollig. Proton. Apost. 1997. X2 60x45. In Justitia et Caritate. 1997. X1 80x52. P. Gabriel Fellmeth Monachus Engelbergensis. 1997. X1 67x36. BOUDA Jiri Ex libris Dr. Peter Labuhn. 1988. L1/3 75x60. Signuotas. Ex libris Johan Souverein. 1993. L1/3 90x780. Signuotas. Ex libris Drivo Prokop. 1984. P1 90x780. Signuotas. Ex libris Petra a. Mu Dr. Marie Keslovych Pro Pritele Kterakoliv. 1989. L2/5 85x60. Signuotas. Ex libris Giulia de Filippis. 1986. Mix 93x70. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 115x74. Signuotas. Ex libris Miloslav Janča. P1 75x60. BRAZDA Jiri Ex libris N. Carlone. 1996. C2 C4 C7 120x100. Signuotas. BUBAK Milan Ex libris. Mudr. R. Pribyš. 1982. X3 120x8. Signuotas. CINYBULK Vojtech Exlibris Mario de Filippis MB. 1988. X2  107x80. Signuotas. Ex libris František Roznetinsky. JM. 1986. X2 110x70. Ex libris František Roznetinsky. TGM. 1986. X2 110x60. Ex libris Josef de Belder Pallieter. 1985. X2 70x96. Ex libris Mudr Rudolf Pribyš. 98x55. ČERNOŠ Jan Ex libris Olli Ylonen. 2016. C3 C4 98x175. Signuotas. DEMEL Karel Exl PIM. 1989. C3 C5 93x115. Signuotas. Ex libris WK de Bruijn. 1989. C3 C5 125x90. DOLEŽEL Vladimir


Ex libris Mario de Filippis Ad Honorem Salvador Dali. X3 100x100. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis Ad Honorem Giorgio Morandi. X3 100x100. Signuotas. Ex libris Mudr. Rudolf Pribyš. 1983. X3 85x45. Signuotas. Ex libris Jozef J. Creten. 1961. X2 95x60. FIALA Karel Exl Mario de Filippis. P1 62x39. Exlibris Mario de Filippis. 1988. P7 65x55. Signuotas. Exlibris Mario de Filippis. 1988. P7 67x58. Signuotas. Exlibris Mario de Filippis. 1988. P7 67x60. Signuotas. Mario de Filippis. 1988. C3 65x65. Signuotas. Exlibris R. Pribyš. 1983. X3 97x50. Signuotas. Exlibris Mario de Filippis. 1983. X3 108x75. Signuotas. Ex libris J. De Belder. 1986. C2 55x55. FILS Marik Ex libris Mudr Rudolf Pribyš Csc. 1987. X2 75x65. Antspauduotas. Ex libris Dr. Peter Labuhn. 1987. X2 85x63. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. X2 100x60. FLORIAN Michal Z Knižek Jaromira A Rišky Bilka. X2 75x65. Signuotas. Ex libris Karel Stuchlik. X3 78x55. GRAJEK Henryk Ex libris Mario de Filippis. X2 115x75. HAAS-TRIVERI O. Ex libris Dr. Med Ioseph Haas. 1997. X3 80x50. Ex libris Dr. Oskar Alig. 1997. X2 80x50. HADOMSKY Vladimir Ex libris J. P. II. 1996. P7 120x140. HAIS Ivo Ex libris R. Pribyš. 1967. X6 110x70. HANAK Pavel Ex libris Mudr R. Pribys. 1992. X3/3 125x80. Signuotas. Exl RP. 1997. X3/2 90x63. Signuotas. Ex libris R. Pribyš. 1993. X3 125x79. Signuotas. EXL RP. 1995. X3 114x84. Signuotas. Ex libris Mudr R. Pribys. 1994. X3 110x76. Signuotas. Ex libris Mudr R. Pribys. 1994. X3/3 110x78. Signuotas. Ex libris J. Tyxa. 1988. X3 105x73. Signuotas. Ex libris RP. 1983. X3 118x60. Signuotas. Exl RP. 1996. X3 102x64. Signuotas. Exl RP. 1986. X3 102x62. Signuotas. HLAVATY Pavel Exlibris ristorante buca di S. Francesco. 1990. CS 148x65. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Mario de Filippis. 1990. CS 165x35. Signuotas, antspauduotas. HLINOVSKY Stanislav Ex libris R. Truc. 1968. L1 75x60. Signuotas. Ex libris Ilyes Istvan. 1987. L1 65x45. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1987. X2 31x60. Signuotas. Ex libris Karol Izakovič. 1989. L1/2 63x38. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1988. L1 30x80. Signuotas. HOMOLA K. Ex libris E. A. Selle. 1984. P7 112x75. Signuotas. HORA František Exl Mario de Filippis. X3 163x115. Signuotas. HORANEK Jaroslav Ex libris Wouter Meulemans. 1985. Mix 150x105. Signuotas. HORVATH Anna Ex libris DA. 1969. X3 58x32.

HOURA Miroslav Ex libris Jan Rhebergen. X3 75x53. IKHA I. Exl Priit Vaher. 1986. L 80x80. Signuotas. Exl Ladislav Opatrny. 1986. L 58x95. Signuotas. Exl Kyrovi. 1986. L 120x45. Signuotas. Exl Priit Vaher. 1986. L 105x67. Signuotas. Exl Lucten Vanden Briele. 1986. L 75x73. Signuotas. JANDOVA Dana Ex libris M de Filippis. 1990. X2 107x87. Signuotas. JANOUŠEK Dušan Ex libris Mario de Filippis Omaggio a Picasso. 1988. X3 111x85. Signuotas. Ex libris Ladislav Hlavaček. 1971. X1  105x65. Signuotas. Ex libris Jozef de Belder. 1985. X2 90x76. Ex libris Josef de Belder. 1984. C2 92x60. Ex libris Mario de Filippis. X3 100x75. Signuotas. JEMELKOVA Jana Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai. 1999. X3  100x65. Signuotas. JOHANUSOVA Mirka Ex libris Ali Vogel. P1 80x65. KAISER Jaroslav Ex libris W. J. Gotz. 1982. Mix 100x90. Signuotas. Ex libris Ing. František Šara. 1983. P1/3 90x85. Signuotas. KAREL Gabriel Ex libris Ph. Mr. Kl. Ružička. 1960. P1 100x75. KAREL Oberthor Ex libris Knihou na E. F. Schmidtovych. 1975. Mix 120x80. Signuotas. KAUFMAN Jiri Ex kibris RP. 1988. X3 60x65. Signuotas, antspauduotas. Ex kibris Z. Bugan. 1978. X3 70x48. Antspauduotas. KERTES-KOLLMANN Jeno Ex libris Karol Izakovič. 1970. P1 52x75. Antspauduotas. KOUTNY Alois Ex libris Mario de Filippis. 1983. C3 74x94. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1982. C2 105x75. Signuotas. KRAČMAR Alois Exl Pribyš. 1989. C4 98x74. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ruda Pribyš. 1996. L1 144x108. Signuotas. Ex libris R. P. 1989. C4 70x70. Signuotas, antspauduotas. Ex libris PR. 1989. C4 65x65. Signuotas, antspauduotas. Ex libris R. Pribyš. 1989. C4  65x65. Signuotas, antspauduotas. KRATKY Bohumil Ex libris Karpad Dalmay. 1980. L1 105x68. Signuotas. KREJČOVA Jana Exl ZP. 1989. X3 73x70. Signuotas, antspauduotas. Exl W. Polomski. 1989. X3 75x75. Signuotas, antspauduotas. Exl Z. 1989. X3 80x85. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. X3 84x130. Signuotas. KRUMPHANZLOVA Vera Ex libris Mario de Filippis Podzim. Mix 65x60. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. Mix 110x75. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. Mix 50x75. Signuotas. Ex libris Giulia de Filippis. Mix 70x58. Signuotas. Ex libris Barbara de Filippis. Mix 62x65. Signuotas. Ex libris Davide de Filippis. Mix 68x48. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis Jaro. Mix 65x60. Signuotas.


Ex libris Mario de Filippis Leto. Mix 65x60. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis Zima. Mix 65x60. Signuotas. KUBECZKA Zbigniew Ex libris Mudr. Rudolfa Pribyška. 1977. X3 100x65. Signuotas. KUTEK Petr Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai. 1999. X3  124x128. Signuotas. LANDER Richard Z Knih Pavla M. Preisse. 1961. P1 75x70. MATOUS Miroslav Ex libris Citta di Pescara d’annuzio 1988 Exl Mario de Filippis. 1988. L1 125x86. Signuotas. MEZL Zdenek Ex libris G. J. R. X2 40x40. Antspauduotas. Ex libris Myra Rhebergen. X2 34x34. Antspauduotas. Ex libris Johannes Souverein. 1994. X2 100x60. MULLER Arpad Ex libris Anna Lerperger. Alterius Non Sit, Qui Suus Esse Potest. 1986. C3 84x75. Signuotas. NEDVEDOVA Milena Ex libris RP. 1997. CGD 85x60. Signuotas. NOVAK Jindrich Ex libris M. Valančiui – 195 Šiauliai. 1993. C3 C4 C6 108x100. Signuotas. Ex libris Šiauliai S. Daukantui. 1993. C3 C6  100x120. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1988. C3 110x70. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1988. C3 105x67. Signuotas. ODEHNAL Antonin Ex libris Enzo Pellai. C4 65x45. Signuotas. ORDELT Oldrich Ex libris Antonio Gomez. 1991. X3 105x75. Antspauduotas. OTRADOVEC Josef Ex libris Mudr R. Pribys. 1986. X3 115x70. PALENIČEK Oldrich Ex libris Mudr. Rudolf Pribyš CSc. 1995. C3 60x90. Signuotas. PECHAR Vladimir Ex libris Dr. med Gernot Blum. 1987. Mix 85x69. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Jaroslav Krejči. 1978. X2 70x55. Signuotas, antspauduotas. PILEČEK Jindrich Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. C3  130x 145. Signuotas. PLECHATY Vaclav Exl. Mudr R. Pribyš. 1989. X3/2 100x68. Signuotas. Exl R. P. 1997. X3/2 160x86. Signuotas. Exl R. Pribys. 1995. X3/2 110x70. Signuotas. Ex libris R. Pribys. 1989. X3/2 113x75. Signuotas. Ex libris R. Pribys. 1987. X3/3 88x78. Signuotas. Exl R. Pribyš 1995. X3 112x92. Signuotas. Exl RP. 1986. X3/2 100x68. Signuotas. Exl R. P. 1986. X3/2 100x68. Signuotas. Ex libris Ruda Pribys. 1986. X3/2 100x66. Signuotas. POLACEK Jiri Ex libris N. Carlone. 1996. C3 C5 120x140. Signuotas. RUSEK Ladislav Ex libris Karol Izakovič. Vilem Zavada. 1982. X3 135x70. Signuotas. Ex libris J. De Belder. 1983. X3 105x64. Ex libris J. De Belder. 1983. X3 95x70.

Ex libris J. De Belder. 1981. X3 113x70. Ex libris J. De Belder Chrudim. 1977. X3 130x83. Ex libris Karol Izakovič. 1988. X3 121x56. Signuotas. Ex libris J. De Belder. 1980. X3 128x73. Exl VB. 1972. X3 125x78. Signuotas. SEVERINOVA Jana Ex libris RP. 1987. S 80x35. Signuotas. Ex libris R. Pribyš. 1987. S 52x30. Signuotas. SMRČKOVA L. Ex libris Miloslav Janča. 1973. P1 100x45. SOUDEK Kaja Ex libris SSPE ČSR Blanda Štolova Mirko Kaizl. 1988. P1 138x105. Signuotas. ŠTIKA Karel Ex libris Doc. .U. Dr. Iaroslav Vavrda. 1943. X2 75x65. ŠVENGSBIR Jiri A. Ex libris Mudr. Rudolf Pribyš. 35x25. TAUCHMAN Ludek Ex libris Mudr R. Pribyš. 1997. C2 125x78. Signuotas. Ex libris Mudr R. Pribyš. 1986. X1 60x90. Signuotas. Ex libris Dr. Pribyš. X1 105x63. Signuotas. TESAR J. Ex libris MuDr. Rudolf Pribyš CsC L. P. 1988. Signuotas. VLACH Jiri Ex libris Siegfried Schmidt. 1989. C3 C7 95x70. Signuotas. Ex libris Lucas Cranach D. A. 1472-1553 – 1983. Dr. Peter Vodosek. 1982. C3 C7 63x52. Signuotas. VLODEK Ladislav Ex libris Simonas Daukantas. 1993. C2  110x80. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Karol Jzakovjč. 1971. X2 78x123. Signuotas, antspauduotas. VOLY Jean Jacques Ex libris Marianne Kalt. 1992. X1/3 150x95. Signuotas. VRANEK Petr Ex libris Mudr. Rudolf Pribyš. 1987. P1 50x60. Signuotas. Ex libris Mudr. Rudolf Pribyš. 1987. P1 40x60. Signuotas. Ex libris Mudr. Rudolf Pribyš. 1987. P1 65x60. Signuotas. WEISER Josef Ex libris Ivan Izakovič. 1988. P1 125x80. Ex libris Mu Dr. Rudolf Pribyš. 1986. X3 119x95. Ex libris Jiri Nekvasil. 1986. X3 128x90. Ex libris Mud R. Pribyš. 1987. X3 110x70. Signuotas. Ex muzicis Ivan Izakovič. P. I. Čajkovskij. 1988. P1 125x80. Signuotas. Ex libris Karol Izakovič. 1984. X3 134x90. Ex libris Karol Izakovič. 1982. X3 130x90. Ex libris Mudr. Rudolf Pribyš 1815 – 1856 Ludovit Štur. 140x95. Signuotas. Ex libris Mudr. Rudolf Pribyš. 1990. X3 128x85. ZEMEN J. RP. 1982. X1 140x75. Signuotas. DANIJA BANG J. P. Ex libris J. Henneberg. 1958. P1 70x43 BLAESBJERG Christian Ex libris P. Th. Albrectsen. 1976. P1 80x65. Ex libris Gernot Blum. 1986. P1 90x62. BROCKDORFF NIELSEN Jorgen Ex libris Susanne. 1969. S2 60x50. Signuotas.


Ex libris Lars. S2 60x48. Ex libris Lars. S2 53x60. CHRISTENSEN Per Ex libris Mario de Filippis. 1986. 90x60. HORNHAVER Hans Ex libris Mario De Filippis. C3 56x53. Exlibris Peter Arent. 1993. P1 64x37. Exlibris Borge Elwi Carlson. 1992. P1 66x50. Exlibris Tord Lindhe. 1992. X2 67x45. Exlibris Hand Hornhaver. 1992. P1 90x47. Ex libris Mario De Filippis. P1 75x55. Ex libris Mario De Filippis. P1 84x54. LARSEN Johannes Ex libris Axel Kyed. 1946. P1 80x63. LINDHARDT Rasmussen Jorgen Ex libris Peter Th. Albrectsen. 1974. X3/3. MADSEN Reinholdt Ex libris Peter Therkel Albrectsen. 1969. P1 60x40. MAY Lorentz Ex libris P. Th. Albrectsen. 1975. C3 75x85. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. 1986. C3 76x66. Signuotas, antspauduotas. MEUSER Ri Ex libris Paul G. Becker. 1980. P7 98x75. OPONBERG G. EL Mario De Filippis. X3 70x80. Ex libris Mario De Filippis Arezzo. X3 125x90. Ex libris Mario De Filippis. X3 98x100. Exl M. de Filippis. X3 144x98. Antspauduotas. PEDERSEN Thomas Ex libris P. Th. Albrechtsen. 1966. P1 66x55. PETER Edmund Ex libris P. Th. Albrectsen. 1971. X2 X3 94x86. Ex libris Jorgen Vils. X3/3 110x80. SKJOLDBORG Erik Ex libris Mario de Filippis. P1 95x71. THORSEN Oskar Ex libris Hans-Johchim Bandilla. 1984. C2 93x69. Signuotas, antspauduotas. DIDŽIOJI BRITANIJA BEAVEN Marcus Ex libris J L Wilson. X2 93x68. BENENSON Leslie Charlotte Ex libris Mario Giulia de Filippis. 1987. X2 120x92. Antspauduotas. Ex libris Jennie Wilson. 1978. X2 78x105. EL Oxford MCMLXXXLI Mario de Filippis. X2 90x70. Antspauduotas. Ex libris Fumio Tsuchiya. 1992. X2 80x103. BOULLTON Reg Ex libris W. O. 1 Wilson J. L. R.A.E.C. Godesberg. X2 115x83. From James Wilson’s books about Foutains Abbey. 120x85. Ex libris Gunner Wilson J. L. Honourable Artillery Company. 105x100. Ex libris Mario de Filippis. X2 98x63. Signuotas. BRETT Simon Ex libris Aina Bjorkck. 1978. X2 55x75. CHRISTMAS Anthony James Wilson. X2 75x48. CLARKE Eileen

Ex libris Citta di Pescara D’Annunzio 1988. 115x100. Ex libris Kate Cooper. X1/2 115x93. FORSTER Peter His book Ralfe Whistler. 1980. P1 70x50. HARRIS Peter Ex libris Faith Hope. 1995. P/5 67x103. Signuotas. KINDERSLEY D. Paul & Morag Woudhuysen. 1970. P7. Antspauduotas. LAWRENCE John From the collection of Grays Flegy J. L. Wilson. 1978. X2 103x93. RILEY Derek Ex libris Mario de Filippis. 1982. X2  100x40. Antspauduotas. SHIRLEY-SMITH Richard JLW. 1974. X2 80x58. SMITH Ron Michael & Elyse Riggs. P1 23x70. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Salone del Libro Torino 1989. X3 63x58. Signuotas, antspauduotas. Nikolaus Pevsner. Memorial Library. British Architectural Library. The Royal Institute of British Architects. P1 83x50. Signuotas, antspauduotas. ESTIJA ALIKOVA Svetlana Ex libris. Kryžių kalnas. Šiauliai 1998. Šiauliai Bishopric Library. 1999. C3 100x83. Signuotas. ARRAK Juri Ex libris M. de Filippis. X3 70x100. Ex libris M. de Filippis. X3 70x100. Ex libris M. de Filippis. X3 90x75. Ex libris E. Eerme. 1989. X3 64x53. Ex libris M. de Filippis. X3 70x83. Ex libris 1973 Milerme. 1973. X3 88x70. Antspauduotas. Ex libris Leida Eerme. 1974. X3 72x70. Antspauduotas. Ex libris Hilda Truupere. 1989. X3 70x63. Antspauduotas. Ex libris E. Eerme. 1989. X3 70x53. Antspauduotas. Ex libris Linda-Triin Eerme. 1971. X3  82x69. Antspauduotas. Ex libris Perekond Eerme. 1971. X3 60x63. Antspauduotas. Ex libris Marje Eerme. 1970. X3 78x57. Antspauduotas. Ex libris E. Eerme. 1983. X3 53x110. Antspauduotas. Ex libris Emil Eerme. 1974. X3 75x88. Antspauduotas. Ex libris Erich Raudnagel. 1983. X3 80x60. HIIBUS Hugo Ex libris Norbert Lippoczy. 1987. P1 60x90. Ex libris E. R. Tammis. 1980. P7 45x68. JANS J. Ex libris Emil Eerme. 1964. P1 73x42. Antspauduotas. JUHANSOO Juhanes Exlibristide kohtumine sangastes 1988. 1988. X2 78x52. Signuotas. Ex libris Lembit Gutmann. X2/2 67x45. Antspauduotas. Ex libris Pranas Strepeika Pakruojo miestui’85 400. 1985. X2 79x49. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. X2 58x38. Ex libris Peteris Upitis. 1979. X2 100x73. KARD H. Exlibris Diilman. 1976. X3 62x47. KIVI Ago Ex libris Helga Aste 86. 1986. X6 77x69. Signuotas.


Ex libris G. Šliažas. Pakruojis – 400. 1985. X6 73x65. Signuotas. Ex libris Alfredas Šimkus. Pakruojis – 400. 1985. X6 75x34. Signuotas. Ex libris Pakruojo centrinė biblioteka. Pakruojis – 400. 1985. X6 70x56. Signuotas. Ex libris Pakruojo spaustuvė Titnagas. Pakruojis 15851985. 1985. X6 108x60. Signuotas. Ex libris Pakruojo rajono Kultūros skyrius. Pakruojo miestas įkurtas 1585. 1985. X6 120x55. Signuotas. KLAR Concordia Exlibris Udo Ronimois. 1979. P1 104x68. Antspauduotas. KRUS-HELLING Edita Ex libris Perekond Konze. C3 69x62. Signuotas. EK Pakruojo miestui 1585 1985 Pakruojo rajono centrine ligoninė. C3/C4 99x90. Signuotas. Ex libris Olav Tahe 1985. 1986. C4 100x89. Signuotas. Ex libris Anno 1983 Heino Alunurm. 1986. C4 88x67. Signuotas. Ex libris anno 1987 Tallinna ex libriseklubi kokkutulek tammsaaremail. 1986. C4 87x67. Signuotas. Ex libris E.K. 1986. C4 97x87. Signuotas. KUUSK Jaak Ex libris Rein Otsepp. 1963. X3 68x32. LAANLAN Romeo Ex libris Kannu Paalasmaa. 1984. X2 37x49. Signuotas, antspauduotas. LAHI Riko Ex libris Heino Sikk. 1983. P1/2 56x41. LEPP Esko Ex libris Heino Sikk. 1962. X2 88x55. LEPP Lembit Ex libris Heino Sikk Voru 200. 1984. X3/2 101x101. Signuotas. LEPP Mart Ex libris Dr. Kovacs Karoly. 1981. C3 88x50. Signuotas. Ex libris. 1985. Mix 100x94. Ex libris. 1985. Mix 103x94. Pakruojis 400. 1985. Mix 103x95. Pakruojis 400. 1985. Mix 102x92. LOHMUS Lembit Ex libris Simo Kaskimies. 1993. C2 90x74. Signuotas. Ex libris Simo Kaskimies. 1988. C2 P 50x42. Signuotas. Ex libris Simo Kaskimies. 1995. C2 61x55. Signuotas. Ex libris 50 soumen Yhdistys. 1996. X2 63x80. Signuotas. Ex libris Algimantas Miškinis Pakruojo miestui 400 metų. 1985. X2 54x60. Signuotas, antspauduotas. MARKUS Linda Ex libris Pakruojis 400. 1984. Mix 92x56. Signuotas. Ex libris Pakruojo rajono biblioteka. 1987. Mix 47x50. Ex libris Pakruojis 400 1985. 1985. Mix 87x55. MIKSON Kalmer Ex libris Heino Sikk. 1985. P1 80x73. MUTSO Richard Ex libris Paul Ambur. 1967. P7 (X2) 102x53. OKAS Evald Ex libris ekslibristide kokkutulek sangastes. 1982. C3 92x111. Signuotas. Ex libris Leida Eerme. 1969. P 110x40. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Emil Eerme. 1968. P 62x40. Antspauduotas. Ex libris Marje Eerme. 1972. P 125x48. Antspauduotas.

Ex libris Emil Eerme Raamat. 1967. P 108x58. Antspauduotas. Ex 60 lib 1974 Emil Eerme. 1967. P1110x83. Antspauduotas. Ex libris Emil Eerme Raamat. 1967. P 93x63. Antspauduotas. Ex libris Elsa a Angeles Andres Okas. 1976. C3 108x101. Ex libris Perekond Viirelaid. 1975. C3 105x86. Signuotas. Ex libris Navigare Necesse est Aadu Hint. 1969. P1 60x60. Antspauduotas. Ex libris Georg Rusi. 1963. C3 96x67. Signuotas. Ex libris Ernesaks g tav 70. 1978. C3 155x95. Signuotas. Ex libris Evald Oras Leo Tolstoi. 1978. C3 146x91. Signuotas. Ex libris Reijo Rasrimies. 1985. C3 61x96. Signuotas. Ex libris Mati Metsaviir. 1985. C3 95x70. Signuotas. Ex libris Leo Jurgenson. 1970. C3 139x65. Signuotas. Ex libris Anna Laiatee. 1963. C3 122x67. Signuotas. Ex libris Natalie Mei 70. 1970. C3 153x52. Signuotas. Ex libris Friedebert Triglas 1971. 1971. C3 145x110. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mats Traat 175 A. S. Puškin. 1974. C3 55x80. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mihail Soom. 1986. P1 93x75. Signuotas. Ex libris Ott Kangilaski. 1981. P7 150x98. Signuotas. Ex libris Ensv Paamatuuhing 1974 1984. 1984. CP1 118x75. OLVET Maret In memoriam Alli Bartels. 1983. P1 97x54. ORLOV Jori Exlibris S. Daukantui-200 metų. Šiauliai. 1993. C3 84x106. Signuotas. RAMMO A. Ex libris Ingrid. 1947. P1 114x87. Reverse atspaudas. SAREV Ulve Libris Parvits. 1975. P1/3 83/50. Reverse atspaudas. TAMMVERK R. Ex libris Uno Jamargit Ilves. 1960. 69x55. TONISSON Vaino Ex libris Leonas Jonaitis. 1988. X2 89x37. Reverse atspaudas. Ex libris Linda Kaljo. 1977. X2 78x43. Ex libris Marija Heino Sikk. 1984. X2 45x75. VALJAK Silvi Ex libris Lilian Uukkivi. 1991. C3 74x56. Signuotas. Ex libris Tiit Lehtmets. 1979. C3 76x61. Signuotas. VIKURI Olav Ex libris O. Kanemagi. 1978. X3 65x90. Signuotas. VIMES V. Ex libris Hannu Paalas. 1986. C3 97x80. Signuotas. GRAIKIJA MAMVATIRA Magda Ex libris Kryžių kalnas 1998 Šiauliai. 1999. X2 105x66. Signuotas. ISPANIJA ALGUE Jose Ex Libris Augustin Arrojo Munoz. 1945. 82x58. ARROJO Agustin Ex libris BN. 1947. X2 80x63. Antspauduotas. Ex libris Agustin Arrojo. 1948. X2 80x63. Antspauduotas.


BOADA A. Ex libris Josef Llop Bono. 1944. P1 75x63. DIVI Oriol Ex libris Katona Gabor. X2 87x65. Signuotas. Ex libris Josep Buch. 1966. X2 60x50. Signuotas. Ex libris Joan Requesens Pique. 1986. X2 85x65. Ex libris Dr. Stephani Csanyi. 1988. X2 70x50. Ex libris Dr. Stephani Csanyi. 1982. X2 110x80. Ex libris James Ottmar Cloke. 1983. X3 52x48. Ex libris Dr. Csanyi Istvan Record de Montserrat. 1979. X2 60x76. Familie Dr. Csanyi. 1983. X3 52x48. Ex libris Robert W. Cloke. 1979. X3 73x65. Ex libris Stephani Csanyi. 1978. X2 135x84. Ex libris Ing Giuseppe Cauti. X2 85x55. Ex libris Mario De Filippis. X2 80x73. Ex libris Aina Bjorck. 1980 X2 67x85. Ex libris Maurizio Zanetti. 1984. X2 66x80. Ex libris Lago Maggiore. 1989. X3 76x60. Ex libris Csanyi Kato. 1989. X2 80x20. Ex libris Katona Gabor. 1982. X2 87x59. Signuotas. FALGAS Luis Garcia Ex libris M. Gras Vila. 1986. P1 50x50. FIGUEROLA Maria Ex libris Agusti Arrojo. 1947. P152x75. Antspauduotas. FLORES Enrique Ex libris Antonio Gomez. 1995. P7 55x36. Antspauduotas. GARCIA-MURO Luisa Ex-libris Voravia. 1993. C3 80x115. Signuotas. Ex libris Carlo Crampichini. 1995. C3 C5 93x93. Signuotas, antspauduotas. Mamen Zaera. 1995. S1/2/col 60x110. Signuotas, antspauduotas. Ex libris A. Zaera. 1995. X3 90x90. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Claudio Lara. 1995. C3 C5 93x93. Signuotas, antspauduotas. Ex libris A. Zaera. 1995. X3  110x90. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Institut Gatala Dona. 1994. C3 C5 95x65. Signuotas. Neus Aris. 1994. C3 C5 90x90. Signuotas. Ex libris Sordi Costa. 1993. C3 C5 90x90. Signuotas. Ex libris Tullo San Martino. 1994. C3 C5  120x80. Signuotas. Ex libris SJ. 1994. C3 C5 60x85. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Jose Ignacio Martinez Incenga. 1995. C3 90x92. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Luis Gonzalez Hazenas. 1995. C3 90x90. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Vila Badia. 1994. C3 C5 93x93. Signuotas, antspauduotas. GOMEZ Antonio Ex libris Antonio Gomez. 1989. P1 70x60. Ex libris Antonio Gomez. 1990. P1 60x25. LAULLON Jose Luis Ex libris. 1990. P1 42x23. Ex libris. 1990. P1 62x53. Ex libris. 1990. P1 35x35. LLOP Jordi Ex-Libris E. Godas. 1975. P1 90x65. Antspauduotas. Jordi Llop I Martorell. 1986. P1 72x59.

MARESHAL Francois Exlibris Mario de Filippis de recoquinaria. 1987. X2 100x75. Signuotas. MOLINA Antonio F. Libro de Antonio Gomez. 1995. P7 63x35. Antspauduotas. Libro de Antonio Gomez. 1995. P7 45x43. Antspauduotas. Libro de Antonio Gomez. 1995. P7 57x46. Antspauduotas. MONTEYS Albert Ex libris Mamen Zaera. 1995. S1 85x90. Antspauduotas. Ex libris Josep Ma Ferrer. 1995. S1  100x75. Antspauduotas. Ex libris Albert Monteys. 1995. S1 90x68. Antspauduotas. Ex libris Claudio Lara. 1995. S1 90x77. Antspauduotas. MORO Elias Ex libris e.m.c. 1990. P1 72x28. OSIANDER Elfi Ex libris Konrad Gruda. 65x80. Signuotas. PORTILLO Arturo Ex libris A. Gomez. 1991. C8 75x75. Antspauduotas. de la RICA Carlo Ex libris Antonio Gomez. 1992. P7 85x75. Antspauduotas. Ex libris Antonio Gomez. 1992. P7 67x87. Antspauduotas. Ex libris Antonio Gomez. 1992. P7 60x54. Antspauduotas. Ex libris Antonio Gomez. 1992. P7 78x85. Antspauduotas. SANCHEZ Emilio Ex libris Antonio Gomez. 1991. P7 77x90. Ex libris Antonio Gomez. 1991. P7 73x83. ZAERA Mamen Ex libris Esther Lloca. 1994. C4 94x69. Signuotas, antspauduotas. ITALIJA ALFANI Daniele Exlibris Mario de Filippis. 1993. Mix 130x74. Ex libris 1989. 1989. 55x35.Antspauduotas. ARRIGONI Angelo Exlibris Mario de Filippis il lions. 1994. C2 C4 114x80. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Angello Arrigoni. 1991. X3 101x107. Signuotas. BASTRA Liliana Ex libris Massimo Battolla. 2005. X3 100x95. Signuotas. BAVARI Alessandro Latina Ex libris Ciampichini Carlo. 1993. C 70x77. BECCALETTO Cristiano Ex libris Alberto Furianetto opitergino. 1987. X2 70x48. Signuotas. Ex libris Lago Maglore. Francesca del Sole. 1980. X2 50x37. Signuotas. Ex libris Enzograsso. 1989. X2 70x66. Signuotas. Ex libris Remo Palmirani. 1987. X2 67x45. Signuotas. Ex libris Teresa. 1990. X1 73x83. Signuotas. Ex libris dr. Nocola Carlone. 1989. X2 140x73. Signuotas. EL El Risott de ca Pravisina. 1986. X2 100x70. Signuotas. Ex libris Sergio Guidi. 1986. X2 44x70. Signuotas.


Ex libris Salone del Libro. 1989. C3 C5 97x97. Signuotas. Ex libris l’Isola Felice. 1987. X2 89x59. Signuotas. Ex libris Guidi Sergio. 1990. C3 90x68. Signuotas. Exlibris Mario e Giulia de Filippis Caper. X3 97x69. Signuotas. Exlibris Carlas de Castell. X2 70x50. Signuotas. ExlibrisS. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X2 62x62. Signuotas, antspauduotas. BELLI Lea Ex libris L. Belli. 1959. X3 40x40. BELLONI J. Ex libris Csaba Erdelyi. 1994. C3 96x96. Signuotas. BOTTERI Lea Exlibris La Buca di sc Francesco Mario de Filippis. X2 75x85. BRUNELLO Franco Ex libris Mario de Filippis. P1 100x65. CAMAITI Stefano Ex libris AS. Agata Feltria Per Vittorio. 1993. X2 94x68. CANOSA Pier Exlibris Mario de Filippis Buca Di San Francesco. C3 121x100. Ex libris Barbara e Davide de Filippis. 1983. P1 110x95. Antspauduotas. CASALINO Luigi Ex libris Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalnas Šiauliai. 1999. C3 C4 C5 150x90. Signuotas, antspauduotas. CHIMERI Paolo Ex libris Jonas Nekrasius. 2001. Eksperimentinė technika 110x67. Signuotas. CIPRIANI Ada Ex libris Ada Cipriani. 1952. X2 67x55. COLORIO Bruno Ex ristorante Bucadi S Francesco. X3 130x64. Signuotas. Ex libris M de Filippis. X3 118x65. Signuotas. Ex libris M de Filippis. X3 118x54. Signuotas. CORRADINI Franco Ex libris Mario De Filippis. 1991. P1 105x80. Antspauduotas. Ex libris Mario De Filippis. P1 106x46. Antspauduotas. Ex libris Mario De Filippis. P1 127x74. Antspauduotas. COSTANTINI Constante Ex Archivio Massimo Battolla. 1998. C2  110x82. Signuotas. Ex libris Mirabella. X2 73x57. Ex Vinis Mario De Filippis Assaggiatore Cinese Cin Cin. 1990. X3 78x50. Ex libris DeFilippis. 1988. X3/col 114x70. Ex libris Mario De Filippis Sconosciuto Giapponese. Ki Katze. 1988. X3 78x50. Ex Culinariis Mario De Filippis. 1988. X2 68x48. Ex libris Esulino Sella. 1986. X2 110x80. Signuotas. Ex libris Esulino Sella. 1986. X2 110x80. Signuotas. Ex libris Massimo Battolla. 1998. C2 110x85. Signuotas. E. L. Massimo Battolla. 1997. C2 80x62. Signuotas. E L Mario de Filippis. P1 110x66. Antspauduotas. Dai libri dei rebus. P1 73x91. Antspauduotas. E. L. Mario de Filippis. 1987. X3 95x65. Antspauduotas. Exlibris Mirabella. X2 85x73. E.L. Remopalmirani Svperbia. 1996. X3 109x74. Signuotas. Exlibris Mario de Filippis polimnia. 1996. X3 94x70. Signuotas.

Exlibris Lars c Stolt. 1996. X3 85x88. Signuotas. Exlibris Mario de Filippis. 1996. X3 128x88. Signuotas. Exlibris Mario de Filippis. 1996. X3 100x65. Signuotas. Exlibris Papadakis Manos. 1996. X3 104x71. Signuotas. Exlibris Formichinibigi. 1996. X3 95x69. Signuotas. Ex libris Fondazione C’col Lodi pescia Cente nariodi Pinocchio 1883-1983. 1996. X3 120x82. Signuotas. Ex libris eroticis Dr. Remo Palmirani. 1996. X3 104x74. Signuotas. Ex libris Vincenzo Ciccotti. 1996. X3 107x77. Signuotas. ETTORE Antonini Ex libris Mario De Filippis. 1995. X3/2 110x80. Signuotas, antspauduotas. I variantas. Ex libris Mario De Filippis. 1995. X3/2  110x80. Signuotas, antspauduotas. II variantas. FAILONI Alda E. L. 25 jahre kreis un auto bibliothek kronach 19641989. 1990. C2 140x60. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis Pii Per Falsimodi. 1988. C3 73x60. Signuotas. Ex libris Maurizio Zanetti. 1985. C2 132x65. Signuotas. Ex libris Lucia Roberto Tonetti. 1988. C2 98x61. Signuotas. Ex libris Luigi Benatti. 1988. C2 69x54. Signuotas. Ex libris Dario Perini. 1987. C2 99x46. Signuotas. Ex musicis Herbert Schwarz. 1983. C2 108x61. Signuotas. Ex libris Romano Gerola. 1989. C2 90x39. Signuotas. Ex libris Piergiogio Matteii. 1987. C2 101x43. Signuotas. Ex libris Giovanna e Ennio Miori. 1988. C2 113x62. Signuotas. Ex libris Oria Wolf. 1989. C2 79x47. Signuotas. Ex Salone del libro torino 1989. 1989. C2 107x53. Signuotas. FINGESTEN Michel Ex libris Doctor Turis Lustig. C3 160x87. Signuotas. FIOCCHI Giona (Yonah) Exl Nicola Carlo. 1996. C3 C5 175x100. Signuotas. Ex libris Siegfried Dick. 1997. C3 C5 75x70. Signuotas. FREMURA A. Ex libris Mario de Filippis. Mix 115x77. GAGLIARDO Alberto Ex libris Mario de Filippis. 1981. X2 141x88. Signuotas. GAI Franco Ex libris FG Allacappa. 1952. X3 40x40. GAY Maria Adriana Clara Cannoniere Gai. 1950. X1 60x50. Exlibris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. X2 95x80. GAMBEDOTTI Mario Ex libris Mario de Filippis. 116x70. GIOVANNELLI Vito Ex libris Giuseppe Mirabella. X2 110x80. Signuotas. Ex libris Carlo Chiesa. X3 93x50. Antspauduotas, signuotas tušinuku. GRIMALDI Antonio Ex libris Mario de Filippis. C3 70x88. Signuotas, antspauduotas. GUFFANTI Ernesto Ex libris Carlo Chiesa. C3 96x73. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ambrogio Villa ars labor. 2008. C2 82x54. Signuotas. JACOVITTI Benito Ex libris Mario de Filippis. Mix 115x85.


LEBORONI Maria Elisa Exlibris Giulia de Filippis. X2 125x74. Signuotas. Ex libris Francesco Del Sole. X2 45x84. Ex libris Seppi Filar Di Mio Mario De Filippis. 1994. X2 52x45. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis. 1978. X2 108x73. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis. 1979. X2 108x80. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis Inverno. 1979. X2  110x80. Signuotas. Ex libris W. J. Gotz. 1980. Mix 100x80. Signuotas. Ex libris. 1989. X2 53x44. Signuotas. Ex libris Marie Louise Albessart. 1980. X2/2 80x58. Signuotas. Ex libris ristorante buca di s Francesco Arezzo. 1980. Mix 83x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis primavera. 1979. Mix 100x80. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis via carpaccio Arezzo. 1981. Mix 52x80. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1981. X3 85x90. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis de re coquinaria. X2 110x77. Antspauduotas. Ex libris Enzo Pellai. 1989. X2 79x57. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1982. P1 100x70. Signuotas. Ex libris Artur Mario da Mota Miranda. X2 100x80. Ex libris S. Agnese Pellai Enzo. 1986. X2 80x60. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 2003. X2 80x60. Signuotas. Exlibris Davide de Filippis. 1979. X2/3 132x80. Signuotas, antspauduotas. LUCCI Rafaelo Ex libris Cristoforo Colombo 1492-1502. 1992. C3 75x105. Signuotas. Ex libris Jonas Nekrašius. Lithuania. 1993. C3 130x115. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1986. C3 110x83. Signuotas. MARANGONI Tranquillo Ex libris Giuseppe Cauti. X2 115x73. MARRACCINI Andrea Ex libris Mario de Filippis. 1986. P1 110x120. MIRABELLA Giuseppe Ex libris Fernando Fiaccadori. 1982. X2 105x80. Antspauduotas. Ex libris Mirabella. Venezia E L’Oriente. Signuotas, antspauduotas. Ex libris M. Tratsaert. 1984. X2 118x90. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dott. R. Palmirani. 1962. X2 97x69. Dell’Ex libris Oxford 1982 XIX congresso internazionale. 1986. X2 69x47. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Weimar Gabor Katon. X2 95x60. Ex libris Giulia de Filippis Arezzo. P1 70x50. Signuotas. Ex libris islamici Mafalda felisatti. 1984. X2 46x70. Signuotas, antspauduotas. Ex libris M. Felisatti. 1982. X2 95x68. Antspauduotas. Ex libris Greci 1979-80 Mirabella Giuseppe. 1984. X2 70x50. Antspauduotas. Ex libris de tellure italica dr. Hermann Wiese. X2 60x80. MISSIERI Bruno Ex libris Nicola Carlone Hic Sunt Leones. 1992. C3 C5 88x126. Signuotas. MOSELE Ivo Ex libris EXRC 2015. 2014. C7 120x95. Signuotas.

OTTRIA Nicola Ex libris De Filippis Mario. 1993. C3 115x88. Signuotas. PASQUARE Paola Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X2 106x100. PATRICOLO Cinzia Ex libris Mario de Filippis. P1 74x106. Ex libris Mario de Filippis. P1 92x80. PATRONE Stefano Ex libris Mario de Filippis davanti alle cucine economiche. 1999. P7 97x95. Signuotas. PENNACCHI Marcello Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X2 116x70. Signuotas. Ex Omnia vincit amor in aeternum. 1986. X2 93x93. Signuotas. PIACESI Walter Ex libris Mario de Filippis Change exchange. C3 100x130. Signuotas. PICCARY G. Ex libris Mario de Filippis padri della Patria. C3 C5 130x80. Signuotas. Ex libris Mario Augura de Filippis felice 1986. C3 118x58. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. C3 C5 118x80. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis padri della Patria. C3 C5 140x80. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis memoriam Georgii Morandi. C3 C5 177x78. Signuotas. PORRECA Raffaele Ex libris Giulia Alberto Astaldi. 1988. X3 127x90. Signuotas. ROSSI L. Ex libris NK. 1979. P1 122x65. Ex libris de Filippis. P1 60x80. ROVEGNO Paolo EXL Nicola Carlone Leo Omnibus Lucet. 1997. C3 C5 120x90. Signuotas. Ex libris Aldo Puerari. 1989. C3 100x63. Signuotas, antspauduotas. SCATRAGLI S. Ex libris Mario de Filippis. P1 50x50. SLANG Alfredo Ex libris A. S. P1 40x40. Signuotas, antspauduotas. TARASCO Pietro Paolo Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998 Popiežius Jonas Paulius II 1993 09 07. C3 55x77. Signuotas. TARQUINIO Sergio Ex libris Spartaco Cadioli. C2 115x95. Signuotas. TEDALDI Gianluca Ex libris Carlo Ciampichini. 1989. 98x78. Ex libris Sandra Sottili. L2/co l70x95. Signuotas. Ex libris Carlo Ciampichini. 1999. CAD 62x55. TONINELLI Gianni Ex libris Aldo Ambrogio Puerari. 1986. C2 90x80. Signuotas. UBOLDI Gian Luigi Ex libris Mario de Filippis Giovanni Papini. 1987. X3 140x95. Antspauduotas. Ex libris Francesco del Sole. 1986. X2 125x90. Ex libris. 1990. X2 120x78. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Marina Uboldi. 1990. X2 96x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Volere e Potere Giovanni Botta. 1990. X2 90x62. Signuotas, antspauduotas.


Ex libris in memoria Aldo Calli. 1990. X2 110x85. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. 1987. X3 122x53. Antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. X2 123x62. Antspauduotas. Ex libris Gulia de Filippis. X3 118x80. Ex libris Mario de Filippis Guseppe Prezzolini. 1987. X3 135x90. Antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis Ardengo Soffici. 1987. X3 127x88. Antspauduotas. Ex libris Francesco Delsole. X2 80x70. Signuotas. Ex libris Francesco Delsole. X2 125x90. Signuotas. VANNUCCINI Enrico Ex libris M. De Filippis. 1986. C3 117x96. Signuotas. Ex libris Navarra. 1989. C2 107x82. Ex libris Dererum natura Pellai Enzo. 1983. C2 97x79. Signuotas. Ex libris 1584 humilitas 1984 Pellai Enzo. 1985. C3 118x103. Signuotas. VERNA Gianni Ex libris Mario de Filippis. P1 112x82. Signuotas. VERZIERI Vinicio Ex libris Enzo Pellai. 2009. CAD 108x88. Signuotas. VIGANONE Antonietta Ex libris Enzo Pellai. 1988. C2 120x87. Signuotas. VILLANI D. Ex libris Mario de Filippis. P1 122x50. WOLF Remo Ex libris centenario di Pinocchio 1883-1983. X1 130x85. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis siam Perfidi Poli. X1 105x77. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis. X1 107x89. Signuotas. Ex libris Mario De Mario Gulia. X1 123x74. Signuotas. Ex libris Francesco Piscioli. X1 102x85. Signuotas. Ex libris Dr. Werner Daniel. X1 120x70. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis G. Papini Il Diavolo. X1 99x74. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis G. Papini. X1  107x84. Signuotas. Ex libris Faustaelivio Rossi 25 V 1936. X1  121x96. Signuotas. Ex libris E. L. Alma Petz. X1 108x73. Signuotas. Ex libris M. Rapisarda. X1 89x65. Signuotas. Ex libris Giulio Baldassari. X1 106x80. Signuotas. Ex libris Eroticis L. B. X1 103x77. Signuotas. Ex libris M. de Filippis 1930 Sant’Agostino. X1 123x72. Signuotas. Ex libris Mario El De Filippis Goethe. X1  100x63. Signuotas. Ex libris M. De Filippis Giovanni Papini. X1  110x70. Signuotas. Ex libris Sepp Anne Marie 1714. X1  158x101. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis Dire Sol Mi Fa Pipi. X1 109x78. Signuotas. Ex libris Francesco Maurizio Digiovine. X1  125x74. Signuotas. Ex libris Dr. Werner Daniel. X1 146x74. Signuotas. Ex libris M. De Filippis G. Papini Storia Di Gristo 1921. X1 111x70. Signuotas. Ex libris Campioni Della Valle Del Biois. X1  118x129. Signuotas. Ex libris 5 Sett. 1987. X1 173x71. Signuotas.

Ex libris Mario De Filippis Ampi Fior Di Pisel. X1 100x66. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis Ampi Fior Di Pisel. X1/2 98x64. Signuotas. Ex libris Luciano Schiavo. X1 79x110. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis Farmi Soldi E Pipi. X1 98x75. Signuotas. Ex libris M. De Filippis G. Papini Vita De Michelangelo. X1 105x73. Signuotas. Ex libris. X1 92x75. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis Papini Il Libro Nero 1951. X1 97x72. Signuotas. E/ L. W. G. Tomasi. X1 102x62. Signuotas. Ex libris Hel Muth Burati. C3 117x73. Signuotas. E. L. Esulino Sella. 1995. X3 138x84. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis. 1979. X3  112x71. Antspauduotas. Ex libris Mario De Filippis. 1979. X3 116x74. Signuotas. Ex libris Franca Barbacovi. X3 77x91. Signuotas. Ex libris Ivan T. Papou Krchiev. X3 102x62. Signuotas. E. L. Mario De Filippis Papini Pane Vino. 1986. X3 118x78. Signuotas. Ex libris Salone del Libro Torino 1989. X3  112x75. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis Papini il libro nero 1951. 1991. X3 98x72. Ex libris Mario De Filippis Famo si per Lipidi. X3 105x75. Ex libris Mario De Filippis. 1979. X3 116x74. Signuotas. E. L. Mario De Filippis Famedirisi Polpi. X3  98x88. Signuotas. Ex libris Egisto Bragaglia. 1985. X3/2  110x94. Signuotas. Ex libris 30 anni di alpinismo Bepi Pellegrinon. 1990. X3/2 136x83. Signuotas. Ex libris Lucia Fronza Crepaz. X3 126x94. Signuotas. Ex libris Citta di Cortona. 1984. X3/2  110x84. Signuotas. Ex libris Fausta e Livio Rossi 25 V 1936. X3  118x96. Signuotas. Ex libris Gugliemo Gio Reina. X3 105x71. Signuotas. Ex libris In vino veritas. X3 105x96. Ex Lago Maggiore. 1986. X3/2 117x84. Signuotas. Ex libris Mario De Filippis G. Papini il sacco dell orco. 1986. X3 108x72. Signuotas. E. L. Hapi Asterio Failoni. X3 101x84. Signuotas. E. L. Mario De Filippis Dipipi l’amor se fe. X3 107x80. Signuotas. Ex libris Franco Montanari Sazuane de Torcelo. X3 75x116. Signuotas. Ex libris Sergio Guidi. X3 88x117. Signuotas. Ex libris Ad excelsa tendo Armando Aste. 1990. X3/2 121x108. Signuotas. Ex libris El vin de casa no imbriaga. X3  124x68. Signuotas. Ex libris Ad excelsa tendo Armando Aste. X3 92x140. Signuotas. E. L. Mario De Filippis Dipipi l’amor se fe. X3 102x77. Signuotas. Ex libris Lorenzo dominioni. X3 88x65. Signuotas. Ex libris Rossella. X3 63x92. Signuotas. Ex Lago Maggiore. 1986. X3 115x82. Signuotas. Ex libris Francesco Furlanello. X3 93x70. Signuotas. Ex libris Luigi Benatti 10 annis picus mir. 1986. X3/2 115x79. Signuotas.


E. L. Mario De Filippis G. P. Dante vivo 1933. 1986. X3 108x73. Signuotas. Ex libris Mario Micheletti 1471-1528. X3  85x99. Signuotas. Ex libris Helmuth Buratti. X3 105x75. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis omnia mea mecum porto. X3 88x99. Signuotas. L. B. Exeroticis. 1987. X3/2 108x64. Signuotas. Ex libris Rara avis Mirondola Luigi Benatti. 1986. X3 108x80. Signuotas. Ex libris Rara avis Mirondola Luigi Benatti. 1986. X3 110x82. Signuotas. Ex libris Franco Sciardelli. X3 90x66. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis omnia mea mecum porto. X3/2 100x90. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis omnia mea mecum porto. X3 95x82. Signuotas. Ex libris Marino Stenico. X3 115x57. Signuotas. Ex libris Ma gloria di Battista. 1982. X3/2  110x73. Signuotas. Ex libris Ada Sittoni. 1986. X3/2 90x70. Signuotas. Ex libris Bragaglia egisto primo concscere. X3 93x70. Signuotas. Ex libris Corrado Borrelli. X3/2 97x69. Signuotas. Ex libris Corrado Borrelli. X3 97x69. Signuotas. Ex libris M de Filippis G. Papini storia di Cristo 1921. 1986. X3 105x65. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis Centenario di Pinocchio 1883-1983 fondazione collodi pescia. X3 145x78. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Goethe Urfaust. P1 126x82.

Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo omaggio a Urfaust. P1 126x82. Ex libris Mario de Filippis arezzo. P1 126x82.

Goethe Goethe Goethe Goethe Goethe Goethe Goethe

IZRAELIS KURIS Leonid Ex libris L. Kuris XXXWII Congress Fisae 2018. X6 76x61. Signuotas, antspauduotas. Ex libris P. Hosikawa. X6 112x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mati Metsavir 2018. X6 66x67. Signuotas, antspauduotas. Ex libris O. Ahcina. X6 79x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Stasys. C8 49x21. Signuotas, antspauduotas. Ex libris S. G. C8 48x21. Signuotas, antspauduotas. Knizhka Da-shi-na. 1978. X3 58x45. Signuotas. Exl Vacys Milius. 1982. X3 76x63. Signuotas. JAPONIJA AKIYAMA Yasuko Ex libris Yasuko. 1992 77x105. Signuotas. Ex libris Yasuko. 1999. 90x73. Signuotas. Ex libris Yasuko. 1984. 67x82. Signuotas. Ex libris Yasuko. 1997. X1 100x75. Signuotas. Ex libris ’92 International congress Sapporo. 1992. 80x85. Signuotas. Ex libris Yasuko. 1992. 85x95. Signuotas. Ex libris Yasuko. X1 73x56. Signuotas. Ex libris Yasuko. 1998. X1 75x105. Signuotas. Ex libris Yasuko. X1 63x82. Signuotas. Ex libris Yasuko. 1994. 65x95. Signuotas. I variantas. Ex libris Yasuko. 1994. 65x95. Signuotas. II variantas. Ex libris T. A. 1986. X1/2 75x50. Ex libris S. Yasuko. 1995. 92x102. Signuotas. [EL]. 1993. 90x75. Signuotas. Ex libris Yasuko. 1994. X1 78x106. Signuotas. Ex libris Yasuko. 2003. X1 70x95. Signuotas. Ex libris Yasuko. 2004. X1 49x90. Signuotas. Ex libris Yasuko. 2003. X1 65x65. Signuotas. AKIYAMA Katsuyasu Ex libris Y. Ochiai. 1988. 70x45. Antspauduotas. AKINOBU Takashi Ex libris A. C. C. 1990. X1/col 84x30. Ex libris. 1986. X1/3 92x110. Ex libris. 1986. X1/2 75x53. Ex libris T-Akinobu. 1987. X1/3 80x60. Ex libris T-Akinobu. 1978. X1/2 95x83. Ex libris T Akinobu. 1979. X1 75x70. Ex libris T-Akinobu. 1980. X1/2 70x80. Ex libris T. Akinobu. 1985. X1/4 72x74. Ex libris Akinobu. 1977. X1/3 125x60. I variantas.


Ex libris Akinobu. 1987. X1/3 120x60. II variantas. [EL]. 1990. X1/3 42x52. [EL]. 1990. X1 60x50. Ex libris T. Akinobu. 1986. X1 80x70. BABA Atsuko [EL]. 1993. 55x50. Signuotas. EBISU S. Ex libris Sho Nishitoba. 1998. C3 90x75. Signuotas. FUJIWARA Ruriko Ex libris Yoshio Isuji. 1997. S285x62. Signuotas. HAGIWARA Hideo Ex libris Kahakudo. 1996. X1/4 70x90. Ex libris. 1996. X1/4 70x90. Ex libris Junji Keiko. 1997. X1/4 88x70. Ex libris S. Koeda. 1998. X1/4 55x60. Ex libris Shiseru Hara. 1996. X1/4 90x70. HANADA J. [EL]. 1994. X1 85x65. Signuotas. [EL]. 1994. X1 60x75. Signuotas. [EL]. 1994. X1 72x32. Signuotas. [EL]. 1994. X1 65x75. Signuotas. [EL]. 1994. X1 77x50. Signuotas. [EL]. 1994. X1 70x35. Signuotas. HANADA Takuji [EL]. 1992. X1/4 60x88. [EL]. 1989. X1 93x74. HARA Yoshiaki [EL]. 1990. S1 68x45. Signuotas, antspauduotas. [EL]. 1995. S1/6 88x60. Ex libris Nishimura. 1985. S1 84x38. Signuotas. Ex libris Ai. 1984. S1/3 45x80. Antspauduotas. [EL]. 1983. S1 70x40. Antspauduotas. Ex libris George Sekine. 1987. S1/7 95x47. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Nishimura. 1988. S1/8 60x36. Antspauduotas. Ex libris Sekine. S 58x50. Ex libris Ochiai. 1990. S1/6 90x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Hinane. 1990. S1/8  77x37. Signuotas, antspauduotas. Ex libris H. Yanai. 1990. S1/5 72x44. Signuotas. Ex libris Miyuki. 1986. S1/9 125x30. Antspauduotas. Ex libris Niyane. 1990. S1  68x48. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Sho Nishitoba. 1997. S1/8 75x97. Signuotas, antspauduotas. Ex libris George Sekine. 1995. S1 100x50. Signuotas, antspauduotas. XXV International Ex libris Congress Milan. 1994. S1 100x80. Antspauduotas. Ex libris Dr. George Sekine XXV International Ex libris Congress Milan. 1994. S1  116x60. Signuotas, antspauduotas. HARA Shigeru Ex libris Y. Tsuji. 1995. X1/7 S2/1 88x54. HARASHIMA N. Ex libris I. Nishisoba. 1998. C7 75x86. Signuotas. HIDA Naoto Ex libris N.Y. Amor et Pax. 1990. 60x43. Signuotas. Ex libris R. Pribyš. 1994. P1 140x73. Ex libris H. Yanai Japan Amor et Pax. 1990. 60x40. Signuotas. Ex libris Modestia Victrix. 1986. X1 60x40. HIDA Satoshi Exlibris I. Uchida. 1989. 98x64.

Ex libris Tchigoro Uchida. 1989. 92x69. I variantas. Exlibris Ichigoro Uchida. 1984. 92x69. II variantas. HIEDA Y. Ex libris Shinbo. P7/col 88x60. Antspauduotas. [EL]. 1985. P7 88x62. HIRATSUKA Akio Ex libris S. Saitoh. 120x70. Signuotas. Ex libris. 1999. S4 103x63. HIWASAKI Takao Ex-libris S. Monjushiro. 1988. X2 72x95. Signuotas. Ex libris. 1972. 60x47. HOGA Kinzo [EL] 1996. 38x38. RP. 1991. 35x28. Ex libris Kishi. 1990. 80x58. Antspauduotas. Ex libris. 1989. 40x40. Signuotas, antspauduotas. [EL]. 59x58. Signuotas. Ex libris S. Kishi. 1990. 60x45. Signuotas. [EL]. 1989. 43x43. Signuotas. Ex libris Hoga. 1993. 45x35. Signuotas. Ex libris Kinzo Hoga. 1993. 49x49. Signuotas. [EL]. 1993. 43x42. Signuotas. HOMMA Yoichiro Ex libris Tohru Kaneko. 1993. X1/6 85x65. Signuotas, antspauduotas. [EL]. 1990. X1/2 88x66. Signuotas. ICHIKAWA Yuko Ex libris Gomi. 1988. X1/3 66x56. Signuotas. [EL]. 1988. X1/3 65x53. Signuotas. IMAMURA Hidetaro [Ex libris T. Takei]. 83x53. [EL]. 1992. 83x56. Ex libris Imamura. 1992. 95x43. Ex libris. 1992. 85x60. [Ex libris T. Tokuriki].72x54. [Ex libris Y. Sato]. 95x75 Ex libris [T. Hanada]. 74x50. Ex libris T. Imamura. 42x30. [Ex libris Y. Kanamori]. 79x62. [Ex libris K. Okamura]. 25x20. Ex libris Hidetaro Imamura. 49x50. Exlibris. 1992. 84x62. [EL]. 1992. 80x50. INAGAKI Tamoo Ex libris Sanagi. 1976. 80x60. Antspauduotas. INO Eiji [EL]. 1990. X1/7 55x75. Signuotas. [EL]. 1997. X1/4 70x90. INOUE Katsue [EL]. 1996. X1/1 87x72. Exlibris Emiko Aya. 1993. X1/5 95x65. [EL]. 1994. L2 90x70. Ex libris. 1992. X1/4 95x87. ITOU S. Ex libris Yuzuru Kudo. 1989. 75x48. ITOW Takumi [EL]. 1992. X1 110x54. IWASA Nao Ex libris H. Imamura. 1988. C3 80x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris. C3 80x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris H. Suzuki. C3 35x48. Ex libris Shibukawa. 1984. C3 48x48. Signuotas. Ex libris N. Iwasa. 1998. C3 65x79. Signuotas. [EL]. 1991. X6/col 70x45. Signuotas.


YAMAMOTO Suzumu Ex libris K. Hoshino. 1985. X2 57x70. Signuotas. YAMATAKA Noboru [EL]. 1996. X1/6 75x55. [EL]. 1993. X1/4 77x47. [EL]. 1989. X1 46x88. [EL]. 1991. X1 46x83. Ex libris. 77x61. [EL]. 83x52. [EL]. 50x72. [EL]. 83x48. YASUHIRO Oki Exlibris. 1999. X2/2 80x68. YOKOYAMA Fumiko Ex libris Ishigoro Ushida. 1994. 105x65. Signuotas. Ex libris Ishigoro Ushida. 1989. 90x65. Signuotas. [EL]. 1993. X1/6 98x66. Signuotas. YOKOYAMA Takao [EL] Chrudim XXVI FISAE’96. 1996. X1/3 90x65. Antspauduotas. YOKOMACHI Akira Ex libris Erik Skovenborg. 1994. Mix 65x80. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1996. 105x87. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1996. 125x110. Signuotas. Ex libris Akira. 1996. 98x145. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1996. 105x70. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1996. 105x125. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1995. 105x115. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1995. 135x85. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1996. 100x73. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi Giappone. 1996. 103x73. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1996. 85x44. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1996. 53x100. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1996. 88x80. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1994. 70x60. I variantas. Signuotas. Ex libris Akira Yokomachi. 1994. 70x60. II variantas. Signuotas. Ex libris Erik Skovenborg. 1994. Mix 70x65. Signuotas. Ex libris Akira. 1994. Mix 150x85. Signuotas. YOKOTA Minori Ex libris Y. Suzuki. C3 C5/col 70x56. Signuotas. Aiko Yokoyama. 1990. C3 C5/col 68x55. Signuotas. Ex libris Yamamoto. 1990. C3/col 60x75. Signuotas. Nezuu. C3 C5/col 90x67. Signuotas. Ex libris Monjushiro. C3 C5/col 70x58. Signuotas. Yanai. C3 C5/col 80x60. Signuotas. YOUSHIDA Keisuke [EL]. 1999. S2 70x56. YUKI Rei [EL]. 1975. 74x59. Antspauduotas. YUKIO Noguchi Ex libris Matsubishi. 1994. X2 80x80. Signuotas. Ex libris Shingu. 1995. X2 114x115. Signuotas Ex libris A. Uchida. 1994. X2 100x98. Signuotas Ex libris A. Uchida. 1995. X2 130x83. Signuotas. Ex libris K. Shimamura. 1994. X2 88x110. Signuotas. Ex libris Uchida. 1994. X2 80x78. Signuotas. Ex libris Saiton. 1994. X2 94x75. Signuotas. Ex libris Matsubishi. 1994. X2 77x80. Signuotas. KAJIYAMA Toshio Ex libris Miyazaki. 1999. X1/3 55x68. [EL]. 1989. X1 66x48.

Ex libris Morii. 2000. X1/3 78x62. Ex libris M. Nodama. 1993. X1/4 87x50. Ex libris Sukigara. X1/3 60x70. [EL]. 1990. X1/2 66x48. [EL]. 1983. 65x77. [EL]. 1992. X1/3 85x65. Ex libris Hasegawa. 1996. X1/3 90x70. KAMIYA Kiyotaka Ex libris Sekine. 1989. X1 108x70. Signuotas. Ex libris Sekine. 1987. X1 67x75. Antspauduotas. KANAMORI Yoshio Ex libris H. Ogoh. 1982. 67x100. [EL]. X1 101x75. [EL]. 1974. 96x47. [EL]. 1994. X1/5 65x90. Ex libris Inoue. 1993. X1/4 85x60. [EL]. 1995. X1/3 60x90. [EL]. 1996. X1/6 90x70. KARHU Ceifton Ex libris H. Matsuoka. 1996. X1/5 80x55. KASAMATSU Mihoko Ex-libris Shibukawa. 1984. X1/3 90x60. Ex-libris Kiyomi Igi. 1989. X1/2 93x67. KATO Yasu [EL]. 1973. 95x75. Antspauduotas. KAWABATA Yasunari Ex libris Dr. S. Dick. 1987. X2 120x85. KAWAGUCHI Yoshio Ex libris. 1991. X1 65x85. [EL]. 1991. X1 53x46. KAWATA Kiichiro Ex libris. 1990. 100x75. Signuotas. [EL]. 1988. 95x65. Signuotas Ex libris Y. Higuchi. 1996. S2/7 105x90. Signuotas. [EL]. 1993. S2/7 103x60. Signuotas. [EL]. 1993. S2/4 65x110. Signuotas. Ex libris S. Nishitoba. 1991. S2/11 100x75. Signuotas. Ex libris S. Nishitoba. 1995. S2/11 110x82. Signuotas. [EL]. 1996. S2/12 68x100. Signuotas. Ex libris. 1995. S2/7 105x75. Signuotas. [EL]. 1995. S2/12 95x77. Signuotas. [EL]. 1985. S2/4 70x55. Signuotas. Ex libris Sato. 1994. S2/6 80x103. Signuotas. Ex libris Goto-S. 90x68. Ex libris S. Kishi. 1990. 110x75. Signuotas, antspauduotas. [EL]. 1990. 95x73. Signuotas. Ex libris K. Kawata. 1990. 65x110. Signuotas. Ex libris S. Kishi. 1990. 93x68. Signuotas, antspauduotas. [EL]. 1987. S1/7 87x73. Signuotas. [EL]. 1987. S1/6 110x83. Signuotas. [EL]. 1987. 90x65. Signuotas. [EL]. 1988. 108x69. [EL]. 1989. S2/7 100x50. Signuotas. [EL]. 1992. S2/9 125x110. Signuotas. [EL]. 1989. 101x68. Signuotas. [EL]. 1988. 100x75. Ex libris Kiichiro Kawata. 1991. S2/8 125x87. Signuotas. [EL]. 1991. S2/9 80x58. Signuotas. [EL]. 1991. S2/6 100x44. Signuotas. [EL]. 1993. S2/4 64x90. Signuotas. [EL]. 1993. S2/7 115x78. Signuotas. [EL]. 1994. S2/8 104x84. Signuotas.


[EL]. 1991. S2/8 100x74. Signuotas. Ex libris K. Kawata. 1992. S2/8 115x75. Signuotas. [EL]. 1993. S2/8 101x83. Signuotas. Ex libris. 1992. S2/9 107x77. Signuotas. Ex libris Dr. Eva M. Hanebutt-Benz. 1992. S2/9 90x70. Signuotas. [EL]. 1992. S2/8 90x80. Signuotas. [EL]. 1991. S2/6 100x43. Signuotas. [EL]. 1991. S2/12 83x97. Signuotas. [EL]. 1992. S2/8 102x83. Signuotas. [EL]. 1994. S2/4 90x55. [EL]. 1997. S2/6 90x75.. KAZAKAMI [EL]. 90X60. KENMOKU Yoichi Ex libris George Sekine. 1988. X1 X2 40x32. Signuotas, antspaudas. Ex libris F. Miura. 1996. 88x71. Ex libris G. Sekine. 1986. X1 X2 78x53. Signuotas, antspaudas. Ex libris George Sekine. 1988. X2 40x32. Signuotas, antspauduotas. Ex libris S. Muraoka. X2 70x85. Signuotas. KIYOM Igi Ex libris. 1987. S2/col 84x135. [EL]. 1989. S2/col 77x120. Ex libris. 1984. S2/col 75x112. Ex libris. 1986. S2/col 80x125. Ex libris. 1990. S2/col 60x75. Ex libris. 1983. S2/col 45x76. Ex libris. 1983. S2/col 63x84. Ex libris Sign of Zodiac Crab. 1989. S2/col 85x55. Ex libris. 1987. S2/col 85x52. Ex libris. S2/col 65x105. Ex libris. 1988. S2/col 85x55. [EL]. 1990. S2/col 60x75. [EL]. 1988. S2/col 85x60. Ex libris. S2 80x50. [EL]. S2/col 75x54. [EL]. S2/col 80x58. Ex libris. 1990. S2/col 112x75. Ex libris. 1985. S2/col 106x75. [EL]. 1989. S2/col 60x80. [EL]. 1988. S2/col 110x60. Ex libris. S2/col 80x125. Ex libris. 1985. S2/col 120x80. Ex libris. S2/col 85x60. Ex libris 1990. S2/col 85x57. Ex libris. 1990. S2/col 85x66. Ex libris. 1990. S2/col 85x60. Ex libris. 1990. S2/col 84x61. [EL]. 1990. S2/col 65x85. [EL]. 1990. S2/col 58x85. Ex libris. 1990. S2/col 85x59. Ex libris. 1990. S2/col 85x62. [EL]. 1990. S2/col 80x60. [EL]. S2/col 75x60. Ex libris. S2/col 75x55. [EL]. S2/col 110x26. [EL]. S2/col 100x26. KITAMURA Takeshi Ex libris K. Ryouku. 1999. X1/5 80x60. Signuotas. KITAOKA Fumio Ex libris Koranso. 1996. X1/6 80x60.

KOBAYASHI Keisei Ex libris H.Y. 2000. X2 100x75. KOBAYASHI Teruo Exlibris T. Kobayashi. X1/3 86x66. Antspauduotas. Exlibris T. Kobayashi. X1/4 80x66. Antspauduotas. [EL]. X1/2 69x40. [EL]. X1 82x55. KOJIMA Tokujiro [EL]. 1987. X1 68x58. [EL]. 1989. X1 75x58. KONDO Keiko Ex libris K. Igi. X7 60x60. KUMAGAI Goro [EL]. 1986. X1/5 60x70. Antspauduotas. [EL]. 1990. X1/4 80x55. KURIYAMA Shigeru Ex libris. 1996. X1/4 90x65. KURITA Masahiro [EL]. 1989. 55x80. [EL]. 1989. X2 90x50. Antspauduotas. Yokohama. 1990. X2 82x70. Ex libris Nabuko. 1998. X2/2 88x67. Ex libris Torigoye ‘92 XXXIV International Ex-libris Congress Sapporo. 1992. 90x77. Ex libris Sukenobu. 1995. X2/1 100x70. KURITA Mariko Ex libris. 1993. C3 88x65. KUROSAKI Akira [EL]. 2000. X1/4 88x60. KUROTAKI Hiroshi Ex libris. 1994. S2/7 112x83. MASAHILO Yamagi Ex libris. 1995. X1 79x76. Signuotas. MASUOKO Ryo Exlibris S. Kishi. 1980. X1 100x89. Antspauduotas. Exlibris S. Kishi. 1981. X1 86x68. Antspauduotas. Exlibris S. Kishi. 1982. X1 78x63. Antspauduotas. Exlibris S. Kishi. 1981. X1 63x61. Antspauduotas. Exlibris S Kishi. 1981. X1 70x82. Antspauduotas. Exlibris S. Kishi. 1978. X1 39x91. Antspauduotas. Exlibris S. Kishi. 1980. X1 95x87. Antspauduotas. [EL]. 1974. X1 65x56. Antspauduotas. [EL]. 1989. X1 66x56. Antspauduotas. MATSUBARA Hideko [EL]. 1992. 80x65. [EL]. 76x46. Exlibris. 70x75. Exlibris. 90x59. Exlibris Tokuma. 84x64. MATSUMI Fumio [EL]. X1/6 64x82. MATSUMI Yaogo Ex libris H. Yanai. 1990. X1/4 75x59. MATUBAYASHI M. [EL]. 1993. X1/5 80x60. MATUMOTO E. [EL]. 1987. X1/6 50X70. MIYASHITA Tokio [EL]. 1995. X1/4 88x77. [EL]. 2000. X1/5 105x77. Ex libris Y. Higuchi. 1996. C3 85x65. MISHIRO Hiroko Ex libris Mishiro. 1994. S2/4 80x128. Signuotas, antspauduotas.


Ex libris Tsuji. 1995. S2/5 80x128. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Tsuji. 1992. S2/4 75x120. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mishiro. 1993. S2/5 80x130. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Elly de Koster. 1994. S2/4 73x91. Signuotas, antspauduotas. MIWA Eiko [EL]. 1995. X1/3 87x55. MORI Doshun [EL]. 1980. 88x64. MORIMOTO Masaaki Exlibris. 1988. X1/9 75x75. Ex libris N. Yamamoto. 1988. X1/5 76x76. Ex libris T. Matsubishi. 1987. X1 90x68. MORIMOTO Tone Exlibris. 1995. S2/3 72x88. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Morimoto Tone. 1994. S2/2 54x45. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Morimoto Tone. 1996. S2/5 98x80. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Morimoto Tone. 1994. S2/3 70x75. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Morimoto Tone. 1996. S2/2 85x67. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Morimoto Tone. 1995. S2/1 70x61. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Morimoto Tone. 1994. S2/2 70x45. Signuotas, antspauduotas. Exlibris. 1994. S2/2 60x63. Signuotas, antspauduotas. Exlibris. 1994. S2/2 48x46. Signuotas, antspauduotas. Exlibris. 1994. S2/3 80x55. Signuotas, antspauduotas. Exlibris. 1994. S2/2 67x45. Signuotas, antspauduotas. Exlibris. 1997. S2/3 87x57. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Van de Velde. 1994. S2/3 90x80. Exlibris Morimoto Tone. 1994. S2/2 65x46. Exlibris Morimoto Tone. 1994. S2/2 55x46. Exlibris. 1994. S2/2 50x43. Ex libris. 1995. S2/3 114x82. Signuotas. MURAKAMI Toku [EL]. 1992. S3/col 82x76. [EL]. 1993. S3/6 110x85. [EL]. 1997. S3/col 89x110. [EL]. S3 95x93. Tarui Tax. 1993. K5 96x63. MURAOKA Souroku [EL]. X1 111x36. Antspauduotas. MURASAWA Ryoichi [EL]. 1995. X1/3 80x60. Ex libris S. Kishi. 1990. X1 73x55. Signuotas. [EL]. X1/5 79x69. [EL]. 1985. X1/5 76x47. NAGAO Naotaro [EL]. X1/5 75x80. [EL]. X1/2 115x100. [EL]. X1/7 105x45. [EL]. X1/3 55x100. NAKAYAMA M. Ex libris Mizue. 1995. 80x70. NAKAYAMA Shigeko Ex libris G. Sekine. 1994. S4 78x65. NAKAJIMA Mutsuko Ex-libris Hidrangea Papilionis Ichigoro Uchida. 1987.

CRD/2 85x66. NAKANO Akira Ex libris S. Hara. 1996. X1/4 90x70. NAKANO Yoichi [EL]. 1996. X1/2 90x68. Signuotas. [EL]. 1990. X1/3 87x90. Signuotas. NIWA R. [EL]. 1984. X1 88x70. [EL]. 1984. X1 57x43. [EL]. 1984. X1 70x30. [EL]. 1984. X1 93x77. Ex libris R. Murasawa. 1995. S2/2 col 92x65. NOTO Masachi [EL]. 1996. X1/5 70x55. OGAKI [EL]. 100x75. OHBA Masao Ex libris. Mix 74x115. Signuotas. Ex libris Ohba. Mix 65x33. Signuotas. Ex libris Ohba. Mix 66x37. Signuotas. Ex libris. Mix 70x95. Signuotas. Ex libris. Mix 93x62. Signuotas. Ex libris. Mix 90x82. Signuotas. Ex libris. Mix 68x47. Signuotas, antspauduotas. [EL]. Mix 74x97. Signuotas. OHMOTO Yasushi Exlibris Y. Sato. X1 65x95. Signuotas. Exlibris Y. Ohmoto. X1 80x80. Signuotas. Exlibris F. Tuchiya. X1 95x75. Antspauduotas. Exlibris H. Yamaguchi. 1087. X1/3 90x60. Antspauduotas. [EL]. 1998. X1/5 83x65. OHNISHI Kozo Ex-libris. 1992. X1/4 90x60. [EL]. 1994. X1/4 70x90. OHNO Takashi Ex libris F. Yagi. X1/2 80x60. Signuotas. Ex libris. X1/1 77x65. Signuotas. Ex libris S. Nishitoba. 1994. X1/4 74x72. Signuotas. Ex libris. X1 92x58. Signuotas. Ex libris S. Nishitoba. 1994. X1/4 77x77. Signuotas. Ex libris S. Nishitoba. 1990. X1/3 91x71. Signuotas. Ex libris S. Nishitoba. 1989. X1 78x65. Signuotas. Ex libris Sekino. 1987. X1/5 67x34. Signuotas. Ex libris S. Kishi. X1 70x89. Signuotas, antspauduotas. Ex libris H. Yamaguchi. 1987. X1/4 52519. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Sekino. 1987. X1 117x70. Signuotas. Ex libris Kobayashi. 1992. X1 75x77. Signuotas. [EL]. X1 91x67. Signuotas. OKAMOTO Shogo Ex libris I. Uchida.1992. C3 50x83. Signuotas. OKUBO Yutaka [EL]. 1997. X1/4 70x90. [EL]. 1994. X1/5 70x88. [EL]. 1998. X1/3 97x64. OSAKA T. [EL]. 1980. X1 88x60. OTANI K. Nagahama. 1981. X1 100x70. OUCHI Koho [EL]. 1998. X2X1/2 84x70. Ex libris. 1999. X2 88x69. Ex libris S. Nishitoba. 1989. X2 93x75.


Ex libris Hiroko Goto. X2 70x55. Signuotas. Ex libris Klaus Stiebeling. X2 60x45. Signuotas. Ex libris Siezoe. 1987. X2/col 67x51. Ex libris H. Yanai. 1989. X2 68x54. Signuotas. Ex libris Y. Niwa. 1997. X2 X1/4 100x80. Signuotas. Ex libris Goto S. X2 55x68. Signuotas. [EL]. 1989. X1 60x50. Signuotas. Ex libris. 78x68. Exlibris. 2000. X1 X2 83x69. Ex libris. 1996/ X2/5 88x68. SAGO T. [EL]. 1994. C2 X1/3 60x60. [EL]. 1994. X1/2 85x68. [EL]. Mix 78x80. [EL]. Mix 90x67. [EL]. Mix 85x75. [EL]. 1994. C2 X1/2 64x61. Signuotas. [EL]. 1994. C2 X1/5 68x68. Signuotas. [EL]. 1994. C2 68x68. Signuotas. [EL]. 1994. C2 X1/2 60x48. [EL]. 1994. C2/3 84x59. [EL]. 1993. C2/2 X1/2 53x57. [EL] Dawn. 1993. C2 X1/4 55x60. Exlibris S. Nishitoba. 1993. C2 X1/2 67x44. Exlibris S. Nishitoba. 1993. C2 X1/5 70x44. Exlibris S. Nishitoba. 1995. C2 X1/2 115x40. Exlibris S. Nishitoba. 1993. C2 45x45. Exlibris S. Nishitoba. 1994. C2 X1/2 56x42. Exlibris S. Nishitoba. 1994. C2 X1/3 54x64. Exlibris S. Nishitoba. 1991. 65x81. Exlibris S. N. 1993. C2 X1/2 60x44. Exlibris S. N S. Bimaculata. 1993. C2 50x34. SAITO K. [EL]. Mix 75x85. Ex libris. 1990. 98x83. Ex libris. 1991. 95x90. Ex libris Chuichi Mori. 1993. X1 70x70. SAITO Osamu Ex libris. 1990. X2 92x61. Ex libris D. Yamaguchi. 1996. X2 90x70. SANO Takao Ex libris Kryžių kalnas 1998 Šiauliai. 1999. X1/7 120x71. Signuotas. SATO Yonejiro [EL]. 1996. X1/3 85x55. Exlibris. 1993. X1/2 75x82. Ex libris. 1997. X1/4. 70x85. [EL]. 1986. X1/4 54x72. [EL]. 1986. X1/6 53x70. SATO Kazuo [EL]. 103x70. [EL]. 1990. X1 95x65. [EL]. Mix 118x61. Exlibris Kazuo. 140x50. Exlibris Sato. 1991. 87x50. Exlibris Sato. 87x45. Ex libris K. Satoh. 1991. Mix 80x60. [EL]. 1994. Mix 95x65. [EL]. 1994. Mix 80x65. SEKINE George Ex libris G. Sekine. 1995. Mix 52x72. SEKINE Hisao Ex libris H. Yanai. 1996. X1/7 90x54. Signuotas. SENSHU Yoko Ex libris Akira Ohhashi. 1993. S3/4 75x64.

SHIMIZU Yoko Ex libris N. Tsujino. 1999. L 83x67. [EL]. 1984. L 70x82. Exlibris N. Nagahama. 1987. L 98x68. Exlibris N. Nagahama. 1988. L 88x52. Exlibris N. Yamamoto. 1988. L 58x81. Exlibris Y. Ochiai. 1987. C3 L 63x57. Antspauduotas. [EL]. 1996. L/5 88x70. SHIMOJYO Yuko [EL]. 1997. C3 78x58. SOMA Akira Exlibris A. Soma. 1995. X1 70x67. Signuotas. Exlibris Akira Soma. 1996. X1 72x80. Signuotas. Exlibris A. Soma. 1995. X1 60x70. Signuotas. Exlibris A. Soma. 1996. X1 90x60. Signuotas. Exlibris Onodera. 1995. X1 90x55. Signuotas. [EL]. 1995. X1 80x41. Signuotas. SUEHIRO Yoshinari Ex libris Mario de Filippis. 1997. S2/5 85x75. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1998. S2 83x73. Signuotas, antspauduotas. Ex libris George Sekine. 1996. S2/3 90x75. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. 1996. S2/4 115x80. Signuotas. Ex libris Yoshio Tsuji. 1996. S2/3 90x80. Ex libris S. Nishitoba. 1996. S2/4 115x50. Ex libris S. Nishitoba. 1996. S2/4 116x55. Ex libris S. Nishitoba. 1996. S2/4 115x50. Ex libris S. Nishitoba. 1998. S2/3 110x57. Signuotas, antspauduotas. Ex libris George Sekine. 1998. S2/3 105x75. Signuotas, antspauduotas. SUGISAWA Osamu Exlibris Sekino. 1989. X1/6 60x100. Signuotas, antspauduotas. SUMIO Ito Ex libris Ichigoro Uchida. 1990. 70x59. Ex libris F. Yoshimura. 1996. 66x60. SUZUKI Kazumi Exlibris KS. 1991. C3 C5 95x83. Signuotas. Exlibris K.S. X1 86x67. Exlibris K.S. 1990. X1 110x67. Exlibris K.S. 1990. X 1 100x65. Exlibris K.B. 1990. X1 125x71. Exlibris KS. 1990. X1 120x90. Exlibris Suzuki. X1 70x45. [EL]. 1990. X1 80x58. Exlibris KS. 1996. C3 90x75. Signuotas. Exlibris KS. C3 96x85. Signuotas. Exlibris KS. C3 105x85. Signuotas. Exlibris KS. C3 97x85. Signuotas. Exlibris K.S. C3 95x75. Signuotas. Exlibris KS. C3 65x65. Signuotas. SUZUKI Norinaka Exlibris. 65x93. Ex libris. Mix 115x48. Antspauduotas. Ex libris. Mix 115x48. Antspauduotas. Ex libris. Mix 115x48. Antspauduotas. TAGA Shin Ex libris Chihiro Nakanishi. 1992. C3 87x65. Signuotas. TAKAAHI Homura [EL]. 1988. X1 55x60. [EL]. 1988. X1 55x58.


TAKAHASHI Teruo [EL]. 1988. X1/4 42x62. Exlibris Dra Uni Polari. 1991. X1/4 61x88. [EL]. 1988. X1/4 64x57. [EL]. 1990. X1/4 80x84. [EL]. X1 70x63. [EL]. 1993. X1/4 87x66. [EL]. 1995. X1/4 62x80. TAKEI Takeo [EL]. X1 85x61. Ex libris O Kazawa, 1989. X1 80x39. [EL]. 1981. X1 93x48. TARU Hiroshi Ex libris Goto-S. 80x55. Ex libris. 1988. 70x50. TATEISHI S. Ex libris Klaus Stiebeling. X1 80x72. TATSUTA Hideo Ex libris S. Nichitoba. 1990. S2/3 93x63. Ex libris S. Nichitoba. 1990. S2/3 87x87. Ex libris – Hideo Tatsuta. 1990. S2/4 75x60. TOKUJRO Kojima [EL]. 1985. 65x55. Ex libris F. Fuse. 1985. 65x55. TOKUMARU Sigeru Ex libris Yanai. 1988. X1/col 60x45. TOMURA Y. Ex-libris Y. Tomura. 1994. 113x93. Signuotas. TSUCHIYA Fumio Ex libris Fumio Tsuchiya M. D. 1986. C3 60x76. Signuotas, antspauduotas. [EL]. 1970. X1 103x75. Signuotas. Ex libris Yasukaza Niwa. 1992. C3 77x60. Signuotas. Ex libris S. Goto. C3 96x70. Signuotas. [EL]. X1 86x58. [EL]. C3 97x67. [EL]. X1/6 80x62. TSUKAGOSHI Genshichi [EL]. 1990. Mix 63x88. [EL]. S2 62x76. Exlibris Ichigoro. 1989. S2 102x68. [EL]. 1989. S2 78x45. [EL]. 1989. S2 52x68. [EL]. 1995. S2 70x85. Ex libris Sumiko Ueki. S2 75x48. [EL]. 1989. M 43x68. [EL]. 1990. S2 80x54. [EL]. S2 83x57. [EL]. S2 80x54. [EL]. 1988. M/6 80x58. Exlibris Genshichi Tsukagoshi. S2 72x55. Exlibris Genshichi Tsukagoshi. 1992. Mix 66x87. Exlibris Genshichi Tsukagoshi. S2 45x70. Exlibris Ezoe, Shonosuke. 1986. S/8 65x97. Exlibris S. Muraoka. S2 76x54. Exlibris Y. Shibukawa. 1988. M 93x70. Exlibris Y. Shibukawa. 1986. M 85x57. Exlibris Shibukawa. 1984. M 80x54. Exlibris Shibukawa. 1982. S2 80x65. Exlibris Goto S. 1995. S2 80x65. [EL]. 1992. S2 80x65. [EL]. 1992. S2 65x80. [EL]. 1990. Mix 63x88. [EL]. 1989. Mix 63x88.

[EL]. 1990. S2 63x88. [EL]. 1990. S2 63x88. Exlibris Kinya Sekino. 1987. M 93x73. Signuotas. Exlibris Y. Shibukawa. 1987. M 93x73. Signuotas. Exlibris Naburoh Nagahama. 1987. M 93x73. Signuotas. Exlibris Matushibi. 1987. M 93x73. Antspauduotas. TSURUSAWA Kieko [EL]. 1993. X1/4 90x60. [EL]. 1998. X1/5 74x84. UEDA Osamu [EL]. 1997. 104x53. Exlibris Ichigoro Uchida. 1995. 67x87. [EL]. 1994. X1/4 87x67. [EL]. 1996. X1/4 90x65. UEKI Sumiko [EL]. 1994. X1 126x70. Exlibris Sato Kazuo. 1996. X1 125x47. Exlibris Matubishi. 1994. X1 105x66. Signuotas. Exlibris. 1989. X1 88x50. Signuotas. Exlibris Goto. 1996. X1 111x72. Reverse lipdukas. Exlibris Goto. 1994. X1 125x70. [EL]. 1996. X1 133x95. Reverse lipdukas. [EL]. 1996. X1 90x61. [EL]. 1994. X1 127x73. WAKUTA Toshiyuki Ex libris Ushikushi. 1999. X2 95x85.Antspauduotas. WASHIO Isao Ex libris. 1998. S4 83x80. WATABE Nazaga Ex libris Sekine. 1992. X1 97x60. Ex libris Nakagome. 1999. X1/9 95x66. WATANABE Yoichi [EL]. 1985. 70x40. [EL]. 1997. 50x86. WATSUBISHI J. [EL]. 1987. S2/col 45x30. Antspauduotas. JAV Maccurdy Michael Ighigoro Uchida – his book. 1988. X1 78x64. Petry Bela Albert Konyve Edesapam. 1961. P1 85x68. Ex libris Dalmay Arpad. In memoriam Frater Jvlianvs. P1 110x67. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Tothpal Istvan A. Vilagiaro Könyve. P1 70x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Tothpal Istvan A. Vilagiaro Könyve. P1 55x115. Signuotas, antspauduotas. Ex libris biblioteca familiae Petry. P1  107x83. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Citta di Cortona. 1984. P1 112x100. Signuotas, antspauduotas. Ex Collectione Andreas Seile. 1986. P1  100x80. Signuotas, antspauduotas. Konyve Laszlo Geza. 1984. P1 105x40. Ex libris Doctoris Katona Gabor. 1985. P1 100x100. Ex libris Mario de Filippis. P1 97x55. JUGOSLAVIJA LOVAK Branko Ex libris Nuša Lobnikar. 1978. P1 108x81. Ex libris Nuša Lobnikar. 1978. P1 100x80. RAZBORŠEK Ivan Ex libris Alma Petz. P1 75x60.


KANADA BAKER P. Eerme’s book Emil. 1974. P7 62x62. Antspauduotas. CEKUTA William Ex libris Ex-libris Dr. Ing. Volko Bralina. 1979. P7 120x83. Antspauduotas. Ex libris dr. Rajko Pavlovec. 1990. P7 53x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Vinko Belicic. 1982. P7  80x51. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Eric Donkin. 1983. P7  82x72. Signuotas, antspauduotas. ENDI Mai Ex libris Heino Sikk. 1992. P1/2 67x90. LEE Abel Ex libris Rosen. 1966. X3/2 90x60. Antspauduotas. Ex libris Arvid Vilms. 1981. X3/2 95x68 Ex libris Ürjo Kareda. 1964. X3/2 77x50 Ex libris Emil Eerme. 1990. X3 70x53. Antspauduotas. Ex libris Hilda Trumpere. 1990. CRD 86x57. Ex libris Juhan Tanner. 1991. CRD 83x65. Ex libris Emil Eerme. 1990. CRD 83x67. Ex libris Eerik Heine. 1991. CRD 90x57. Ex libris Karl Rosen. 1991. CRD 83x65. Ex libris Abel Lee. 1967. C8 60x55. Antspauduotas. Ex libris Roman Toi. 1962. X3/2 83x45. Antspauduotas. Ex libris Emil Eerme. 1968. X3/2 80x53. Antspauduotas. Ex libris Salme Ekbaum. 1963. X3/2 82x44. Antspauduotas. Ex libris Marie Eerme. 1968. X3/2 78x52. Antspauduotas. Ex libris Emil Eerme. 1966. X3/2 90x40. Antspauduotas. Ex libris Arvid Vilns. 1969. X3 54x80. Antspauduotas. Ex libris Emil Eerme. 1969. X3/2 80x33. Antspauduotas. Ex libris Lus Juske. 1964. X3 72x50. Antspauduotas. Ex libris Helmi Liivandi. 1963. X3/2 105x45. Antspauduotas. Ex libris Hannes. 1969. X3/2 47x45. Antspauduotas. SAARNIIT J. Ex libris Robert Kreem. 1972. S 88x65. Ex libris Hakes Oja. 1972. S 89x62. Ex libris Kaarel Eerme. 1972. S 78x52. Antspauduotas. Ex libris Emil Eerme. 1972. S 90x63. Antspauduotas. SCARBOROUH Ex libris . 1988. P1 90x63. Ex libris. 1983. X2 75x53. KAZACHSTANAS KULMESHKENOV Serik Knizhka Poliny G. Pskov. 1985. X2 52x69. Kniga V. Luckera. 1988. X6 50x50. Signuotas. Ex libris Salone del Libro Torino 1989. 65x65. TIMOFEEV V. V. Ex libris Manzhulov. 50x35. ZHAKSYGARINA Marzija Ex libris Jana Pawla II. 1998. 85x56. Signuotas. Ex libris Jana Pawla II. 1997. 96x45. Signuotas. Ex libris Veniasmin V. Khudoley 300 let Sankt – Peterburgu. 2003. 96x45. Signuotas. KINIJA DONG Liang Ex libris Cernot Blum. 1990. X1/6 100x76. Signuotas. Ex-libris. 1998. X1/6 86x65. Signuotas. Ex-libris. P1 55x53.

Ex-libris. P1 95x65. Ex-libris. P1 95x65. Ex libris. P1 95x75. Ex libris. P1 100x70. Ex libris. P1 100x65. GAO Zuo Ren Ex-libris. 1993. Mix 80x80. Signuotas. YANG Ke Yang Ex libris. 1997. Mix 90x80. Signuotas. Ex libris. 1998. Mix 85x75. Signuotas. Ex libris. 1998. Mix 90x75. Signuotas. Ex libris. 1997. Mix 80x80. Signuotas. YANXIANG Shen [Exl]. 1995. C3 62x85. Signuotas. JISHAN Ex libris. 2018. Autorinė technika. 155x90. Signuotas rašikliu. XING Li Jia Ex-libris. 1994. X2/2 60x60. Signuotas. Ex-libris. 1978. X2 60x60. Signuotas. Ex-libris. 2002. X2 70x70. Signuotas. [EL]. 1996. X2/2 50x50. Signuotas. Ex-libris. 1992. X2 50x50. Signuotas. I variantas. Ex-libris. 1992. X2 50x50. Signuotas. II variantas. Ex libris. 2005. X3/2 80x80. Signuotas. Ex libris Boston 2000. 1999. X1 70x70. Signuotas. I variantas. Ex libris Boston 2000. 1999. X1/2 70x70. Signuotas. II variantas. Ex libris 2000. 1999. X1/2 70x70. Signuotas. I variantas. Ex libris 2000. 1999. X1 70x70. Signuotas. II variantas. Ex libris 2000. 1999. X1 70x70. Signuotas. III variantas. Ex libris. 2000. X2 70x70. Signuotas. Ex-libris. 1996. X2 60x60. Signuotas. Ex libris. 1995. X2 58x58. Signuotas. Ex-libris. 1998. X2 60x60. Signuotas. Ex-libris. 1999. X2 60x56. Signuotas. Ex-libris. 1994. X2 55x60. Signuotas. Ex-libris. 1998. X2 55x60. Signuotas. Ex libris. 1994. X2/3 60x58. Signuotas. Ex-libris. 1998. X2/2 65x60. Signuotas. Ex-libris. 2000. X2 70x70. Signuotas. Ex-libris. 1998. X3/2 50x50. Signuotas. I variantas. Ex-libris. 1998. X3 60x50. Signuotas. II variantas. KOLUMBIJA CORTES Maria Cristina Ex libris BJ. 1988. C3 95x125. Signuotas. LUGO Juan Manuel Ex libris Benoit Junod. 1987. C3C5 95x64. Signuotas. SAMUDIO Antonio Ex libris B. Junod. 1987. C2C3C5 80x120. Signuotas. KROATIJA DEMARTINI Duna Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. C3 160x90. Signuotas. KATUNAR Davor Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. C3 150x90. Signuotas. KOSTELAC Melinda Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. Mix 150x150. Signuotas. POTOČIC Vjeran Ex libris Ivan Pavao II. 1999. C4 C5 112x100. Signuotas.


LATVIJA ANTIMONOVA Jelena Ex libris Ludmila Azarova. 1981. C3 135x100. ASARITIS Uldis Ex libris Daina Asarite. 1985. P1 76x79. Signuotas. Ex libris Vija Klavina. 1984. P1 62x39. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Anita Punpure. 1988. P1 91x42. Signuotas, antspauduotas. Ex libris A. Kalninš. 1984. P1 87x48. Signuotas. Ex libris Daina Asarite. 1981. P1 98x35. Signuotas. Ex libris Rita Pommere. 1987. P1 67x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ogres bernudarzs Girulitis. 1984. P1 90x65. Signuotas. Ex libris Anita Pumpure. 1985. P1 88x55. Signuotas. BERZINŠ G. Ex libris Berzinu Gramata. 60x70. BOLUŽA Livija Ex libris Livija Boluža. 1975. C3 72x51. Signuotas. BRENCE Vallija Gramata Apinu. P1 65x90. Signuotas. CELEŠS Vjačka Ex libris Aija Štosa. P1 83x66. CELMINS Karlis Ex libris Arnolda Salenieka. 1961. P1 60x83. DUBURS Arturs Gramata Austras Stepanes. 55x38. EIZANS Andrejs Rūta Opmane. 1987. SX3 70x80. Signuotas. Ex libris Einara Gramata. 1985. X3 78x65. Signuotas. Ex libris Eina Georgs Barkans. 1987. X3 80x40. Signuotas. Ex libris Rolands Klučnieks. 1988. X3/2 80x53. Signuotas. Ex libris Valdis Kurpis. 1987. X3 58x90. Signuotas. Ex libris Asaris Gunars. 1987. X3 80x23. Signuotas. Ex libris Marča Šteina. 1988. X3/2 30x47. Signuotas. Ex libris Aloizs Brencs. 1987. X3 50x55. Signuotas. Ex libris Haralds Simanis. 1987. X3 67x48. Signuotas. Ex libris Ulda Berzina gramata. 1985. X3 115x75. Signuotas. Ex libris Peteris Upitis. 1987. X3 47x30. Signuotas. Ex libris N. Dadjans. 1987. X3 55x68. Signuotas. Ex libris Angrej Levkin. 1986. X3 70x50. Signuotas. Ex libris Raimonds Pauls. 1986. X3 75x48. Signuotas. Ex libris Egils Zirnis. 1986. X3 55x68. Signuotas. El Knuts Skujenieks. 1986. X3 41x70. Signuotas. Ex libris Janis Dripe. 1986. X3 68x36. Signuotas. Ex libris Antonio Gades. 1986. X3 53x77. Signuotas. Ex libris A. Rozenbergs. 1986. X3 90x58. Signuotas. EL Ejrars KVJLJS. 1987. X3 95x60. Signuotas. EL Astrida Beinare. 1988. X3/2 48x65. Signuotas. Ex libris Modris Deille. 1987. X3 55x40. Signuotas. Ex libris Willy Moese 1987. X3 78x57. Signuotas. Ex libris Andris Grinbergs. 1986. X3 54x47. Signuotas. Ex libris Artūrs Eizens. 1986. X3 74x41. Signuotas. Ex libris Petera Bruvera Gramata. 1985. X3 63x87. Signuotas. EL BB.1986. X3 61x59. Signuotas. Alvils Reinbergs. 1987. X3 58x42. Signuotas. Sangaste 1988. 1988. X3 82x79. Signuotas. Pakruojo centrinė biblioteka. 1983. 80x59. Signuotas. Wolfgang Gchubert. 1987. X3 60x80. Signuotas.

Ex libris Sruogiene Regina. 1985. X3 95x49. Signuotas. EXL S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X3/3 90x34. Signuotas. Ex libris Akiratis. 1986. X3 50x50. Signuotas. Ex libris Lietuvos rašytojui in memoriam Antanas Strazdas. 1988. X3 80x80. Signuotas. Ex libris Lietuvos rašytojui in memoriam Kazys Boruta. 1988. X3 80x82. Signuotas. Ex libris A. Conandoyle Ivars Lipsbergs. 1987. X3 58x80. Signuotas. Ex libris Kostas Korsakas. 1986. X3 81x40. Signuotas. Ex libris Gaigalaitė Nijolė. 1985. X3 92x67. Signuotas. Ex libris Stasys Petronaitis. 1985. X3 90x64. Signuotas. Hmoragramato. 1987. X3 20x58. Signuotas. EZERGAILE Dzidra Ex libris Asale Nieks. 1988. P1 87x73. Ex libris Arnolds Salenieks. 1983. P1 81x74. Antspauduotas. Ex libris Arnolds Salenieks. 1983. P1 76x64. Antspauduotas. Ex libris A. S. 1983. P1 87x76. Antspauduotas. GURTINŠ Indulis Ex libris Arturs Dronis. P1 70x55. Ex libris Rita Pommere. P1 65x65. JANSONE Zirnite Anita Ex libris Gudonite Kristina. 1975. C3 85x82. Signuotas. Ex libris Peteris Zirnitis 1978 Burtnieki. 1978. P1 52x52. Antspauduotas. JUPATOVS Aleksejs Kniga Mishi Yupatova. P1 83x67. Antspauduotas. Iz knig Georgiya Matveeva. P1 72x62. Antspauduotas. Ex libris E. Pūtelis. 75x60. KARLSONE Aina Ex libris Eduards Kalninš. 1986. P1 78x60. Signuotas. Ex libris Ausma Kargane. 1986. P1 52x50. Signuotas. Ex libris Janis Peilans. 1985. P1 68x55. Signuotas. Ex libris Erika Barone. 1986. P1 68x50. Signuotas. Ex libris Aina Karlsone. 1984. P1 63x48. Averse signuotas tušinuku. Ex libris Aina Karlsone. 1990. P1 92x50. Signuotas. Ex libris in memoriam Karlis un Anna Zibini. 1983. P1 67x50. Signuotas. KLAVINA Vija Ex libris J. Petrovskis. 120x46. KVILIS Einars Ex libris Pakruojo centrine biblioteka. 1987. X2 60x87. Signuotas. Ex libris Pakruojo centrine biblioteka. 1987. X2 72x57. Signuotas. LIEPINIS Janis Ex libris Erika Barons. 1985. 75x45. LUTS Oskar Ex libris E. Vingissar. 1987. P1 87x59. MAKSUTOVA Marina Ex libris Giedrė Leškytė S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. C3 C5 90x112. Signuotas. Ex libris Jonas Purlys S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. C3 C5 82x63. Signuotas. MEDNIS Otto Ex libris Ruta Kruze. X2 63x30. Ex libris E. Škilters. 1967. X2 50x30. Antspauduotas. Ex libris O Jars Juris. X2 60x45. Ex libris Evalds Sindruns. X2 50x50. Ex libris O. Silins. X2 50x40.


Ex libris Alma Jaunsils. X2 80x40. Ex libris Elga Rudzite. X2 80x40. Ex libris Helga Spundina. X2 67x44. Ex libris Rita Ziedina. X2 75x31. Ex libris Austr G. Danielyana Treimane. X2 61x35. Gramata Mikus Medna. X2 54x34. Ex libris Elza Jarase. X2 75x34. Ex libris E. Sindrūns. X2 65x44. Gramata Jeronima Stulpona. X2 80x35. Ex libris Velta Krike. X2 80x35. Ex libris Valdis Oskaja. X2 65x60. Ex libris Ilze Bekere. X2 49x49. Ex libris Stosa. X2 80x54. Ex libris Livija Štale. X2 52x45. Ex nevaru kluset Mirdza Kempe Latvijas valsts izdevnieciba nica 1959. X2 60x35. Jeronims Stulpans. X2 38x50. Ex libris Solveiga Eglite. X2 63x35. Ex libris Zelma Hofmane. X2 63x35. Ex libris G. Danielyan. X2 48x38. Ex libris Vija Jakobsone. X2 58x42. Ex libris Olga Dovgais. X2 48x35. Gramata A. Drikes. X2 48x34. Ex libris Antons Megnis. X2 50x35. Ex libris J. Spare. X2 68x34. Ex libris Feliks Stabule. X2 45x35. Ex libris Tenis Grasis. X2 45x43. Ex libris Kirštelds. X2 63x30. Ex libris Lerdmane. X2 40x35. Ex libris Ojars Balodis. X2 45x23. Ex libris Roems. X2 50x25. Ex libris L. E. Kokle. X2 55x23. Gramatas O. Mednis. X2 50x23. Ex libris Aina Janis Rozeniek. X2 65x25. Ex libris Al. Stankevičš. X2 52x45. Ex libris Canis Broks. X2 50x40. Ex libris L. Kupcis. X2 65x45. Ex libris Vladislava Beržuks. X2 50x40. Ex libris O. Mednis. X2 42x40. Ex libris Biruta Kinstlere. X2 60x42. Ex libris Leksis. X2 48x43. Ex libris Edgars Treimanis. X2 48x36. Ex libris Viktors Zalitis. X2 50x46. Ex libris Rigas Pilsetas 17. Biblioteka. X2 53x50. Ex libris Dainis. X2 48x48. Ex libris Valdemars Babanous. X2 48x48. Ex libris E. Škilters. X2 50x30. Ex libris Harijs Purvins. X2 30x65. Ex libris V. Spirga. X2 63x34. Saruna ar Lasitaju. X2 53x40. Ex libris Doloresa Trubeka. X2 65x35. Ex libris Dr. Miervaldis Birze. X2 65x40. Ex libris S. Moroz. X2 40x34. Ex libris Lonija Žagata. X2 45x23. Gramata Maigas Sindrūnes. X2 90x60. Gramata Artur Mucezieka. X2 85x60. Ex libris G. Cilitis. X2 80x30. Ex libris Zuijs. X2 85x23. Ex libris Elvira Zibens. X2 53x40. Gramata K. Goldmana. X2 52x25. Ex libris Ed. Salenieks. X2 56x43. Ex libris Kahu Silva. X2 45x25. Ex libris Alekcej Yupatov. X2 90x65. Ex libris Eug. Matuzevičius. X2 55x23.

Ex libris A. Judatovs. X2 50x38. Ex libris Indulis Ranka. X2 53x48. Ex libris A. Kundrats. X2 65x40. Ex libris Alma Jaunsils. X2 63x45. Ex libris O. A. X2 50x47. Ex libris Elisaveta Trofimova. 1998. X2 65x57. Signuotas. Ex libris A. Salenieks. X2 67x57. Ex libris Wigante. X2 45x30. Ex libris Otto Mednis. X2 38x33. Ex libris E. Pengerote. X2 45x42. Ex libris Latvijas RSR Makslinieku Savieniba 5 Biblioteka. X2 82x47. Ex libris Andris Bite. X2 48x48. Ex librid R. P. X2 53x45. Ex libris Grafikis Evalds Vilks. X2 53x43. Ex libris A. A. Pravalenko. X2 47x37. Ex libris Biruta Galina. X2 43x35. Gramata Jeronima Stulpon. X2 82x35. Ex libris Lucija Treimane. X2 62x40. Gramata Strazdina. X2 82x56. Ex libris Austra Treimane. X2 62x35. Ex libris G. Lacis.X2 43x45. Ex libris Petersone. X2 55x40. Ex libris R. Skrubis. X2 48x48. Ex libris M. X2 80x60. Ex libris Mara Blaumane. X2 60x55. Ex libris Milda Oss. X2 55x45. Ex libris Mokslas gramata. X2 62x48. Ex libris J. Eglitis. X2 90x37. Gramata Zalcmanes Anri Barbisa 11 vidus skolas Skolnieces Guntas. X2 65x55. Ex libris Modris Pelcmanis. X2 65x60. Exlibris Mara Blaumane. X2 60x53. Ex libris Maija un Karlis Biskapi. X2 63x45. Iz knig S. Moroz. X2 90x63. Ex libris I. Shapiro. X2 68x55. Ex libris Onutes. X2 55x43. Ex libris Boris Tenin. X2 85x35. Ex libris I. Andermane. X2 47x24. Ex libris Putnini. X2 65x44. Ex libris O. Mednis. X2 55x63. Ex libris Velta Krike. X2 80x37. Raamat Leili Aruvjali. X2 73x43. Ex libris Biruta Vanaga. X2 80x57. Ex libris Verners Cauka. X2 63x33. Ex libris O. Ozolins. X2 50x24. Gramata Maijas Krūminas. X2 32x60. Ex libris Inta Deicmane. X2 52x28. Ex libris J. Mežgailis. X2 70x45. Ex libris Putnini. X2 67x45. Ex libris M. Eglite. X2 33x31. Ex libris Edmunds Šambons. X2 60x45. Ex libris E. Zarankaitės. X2 40x58. Ex libris Andris. X2 33x24. Ex libris Lidija Sebrina. X2 40x18. Ex libris Milda Eglite. X2 45x20. Ex libris Janis Auzinš. X2 40x33. Ex libris E. Bercuk. X2 53x45. Ex libris Mednis. X2 55x53. Ex libris Širaki. X2 70x38. Ex libris Druwaldis Skilters. X2 55x30. Ex libris Kurts Fridrihsons. X2 63x38. Ex libris Boris Shenin. X2 54x54.


Ex libris Laimonis Lizinš. X2 70x53. Ex libris MV Vilkaji. X2 63x35. Ex libris Vilis Podkalns. X2 48x43. Ex libris Alida Mosaka. X2 55x50. Ex libris Alis E Karlis Šmits. X2 80x53. Antspauduotas. Ex libris Z. Ozolina. X2 70x35. Antspauduotas. Ex libris Dagmara Būmeistere. X2 75x57. GRamata M. Blauzdes. X2 60x52. Ex libris Aivara Ziemela Ipašums. X2 63x63. Ex libris Rigas Pusetas 17. Biblioteka. X2 52x52. Ex libris HA. X2 48x48. Ex libris O. Mednis. X2 47x38. Ex libris Foto L. Blodnieks. X2 43x45. Ex libris Ilga Kreituse. X2 80x60. Ex libris Lauma Reinholde. X2 68x37. Ex libris Marite Ungure. X2 55x30. Ex libris I. Vagūžis. X2 53x23. Ex libris Henriks Ozolinš. X2 63x30. Ex libris Dz. Bendža. X2 68x44. Ex libris Girts Viganti Vera Vija Valda. X2 25x47. Gramata Caukas Vernera. X2 80x53. Ex libris PD. X2 100x40. Ex libris Augusts Ledinš. X2 63x28. Ex libris Elza Zvagūzis. X2 60x35. Ex libris S. J. Rinki. X2 53x23. Ex libris Druwaldis Skilters. X2 55x28. Ex libris OA. X2 48x47. Ex libris A. Jupatovs. X2 50x37. Ex libris Vija Jakobsone. X2 60x43. Ex libris Elvira Zibens. X2 57x40. Ex libris Astrida Voldemars Stepini. X2 85x40. Liber Meus Skaidrite Urzerca. X2 60x40. MELDERIS Eriks Ex libris Arnolds Salenieks. 1982. 50x42. NEIMANIS Juris Ex libris Peteris Lazda. 1993. P1 87x65. Signuotas. Ex libris Barone. 1993. P1 80x70. Signuotas. Ex libris Aija Neiburga. 1993. P1 75x55. Signuotas. Ex libris Anita Arvids Indani. 1993. P1 60x65. Signuotas. Ex libris Mirdza Roze. P1 70x60. Ex libris Valdis Celms. P1 50x73. Ex libris Liga. P1 50x73. Signuotas. OPMANE Ruta Ex libris Irena Žebenkiene. 1983. P1. OZOLINŠ Edgar Ex libris Laimons Straupenieks. 1979. P1 90x57. Ex libris A. Galenieks. 1984. P1 86x52. Antspauduotas. Ex libris Martinš Zaurs. 50x43. Ex libris Aivars Bruss. 45x72. OZOLINŠ V. Gramata Apguldes 4 LPTV literatūras kabineta. 57x55. RESNIS Vilnis Ex libris Edite Smilga. 1981. P1 51x51. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Vilnis. 1989. P1 55x60. Signuotas. EL In memoriam M. K. Čiurlionis. 1989. P1 55x85. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dzintra Grosgale. 1983. P1 36x62. Signuotas. Iz knig po iskusstvu Lyudmily Vasil’evny Galeevoj. 1983. P1 83x64. Signuotas. Ex libris Laču ozera gramata. 1976. P1 78x52. Signuotas. Ex libris Challinger. 1983. X3 48x31. Signuotas. Ex libris GRB. 1983. P1 76x44. Signuotas.

Ex libris Andas Gramata. 1982. P1 73x41. Signuotas. Ex libris GRB. 1983. P1 76x44. Signuotas. Ex minilibris Inta Valdis Tiltini. 1983. P1 52x37. Signuotas. Ex libris Anda Gramata. 1980. X3 68x98. Signuotas. Ex libris Lydia Vunder. 1983. P1 55x57. Signuotas. Ex libris. 1983. P1 70x45. Signuotas. Ex libris GJ. Signuotas. Ex libris Fam. W. Wroblewski. P1 62x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris John Gartner. P1 60x70. Signuotas, antspauduotas. Gramata Konrada Višnevska Riga Latvija. P1 46x46. Signuotas, antspauduotas. Indula Gurtina Ipašums Tevzemei un Brivibai. P1 73x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Anita Platniece. P1 65x40. Signuotas, antspauduotas Ex libris Stanislavas Berzinas. P1 70x58. Iz knig A. F. Baranova. P1 65x50. Ex libris Rainim 120 Edmunds Pūtelis. P1 70x70. Ex libris Anželas. 1977. P1 60x52. Ex libris Metsaviir Mati. 1981. X3 117x120. Signuotas, antspauduotas. Ex Gralidaka Ivaramata. 1972. P1 82x70. Signuotas. Ex libris Daukantui Šiauliai. 1993. X3 89x112. Signuotas. Ex libris poet Kuniajev. 1987. P1 62x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Edmunda Bekmana gramata. 1983. P1 67x40. Signuotas, antspauduotas. Ex libris EO 50. 1983. P1 45x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris V. Jucys. 1982. P1 64x49. Antspauduotas. Ex libris Adolfs Bachmatovs. 1984. P1 75x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Halina Lapinska. 1981. P1 70x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Anda Zaice. 1981. P1 67x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Voitto A. Pitkanen. 1982. P1 75x50. Signuotas, antspauduotas. Ex Ivi Raamat. 1980. P1 60x47. Signuotas, antspauduotas. Ex Ivi Raamat. 1981. P1 80x55. Signuotas, antspauduotas. Meus librum Vija Bogatireviča. 1989. P1 110x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Stanislavas Berzinas. 1983. P1 71x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris 393 Dinas Ipaįums. 1980. P1 50x50. Signuotas, antspauduotas. EL J. Petrovskis. 1981. P1 70x37. Signuotas, antspauduotas. Ex libris 15.VIII 1981 Veici Irina un Nikolajs. 1981. P1 69x22. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Edvins Klavinš. 1989. P1 52x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mirdza Roze. 1989. P1 62x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ilmaari Karro Raamat. 1987. P1 85x64. Signuotas, antspauduotas. Exlibristu salidojums Tartu 11-12 IX 82 Eksliibriseklubi x Sangaste. 1982. P1 90x47. Signuotas, antspauduotas.


Ex libris Šilinski. 1983. P1 83x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Janis Kasars. 1981. P1 63x40. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Irina un Nikolajs Veici. 1981. P1 59x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris V. Resnis. 1992. P1 75x38. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Zbignew Ogielski. 1981. P1 55x40. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ritas gramata. 1982. P1 42x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Maris Gabals. 1983. P1 60x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Brigita. 1989. P1 49x30. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Inaras gramata. 1982. P1 40x44. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dina. 1984. X3 40x32. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Nadieždy Maievskoj. 1981. P1 62x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Halina Lapinska. 1987. P1 63x46. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Kravcova. 1983. P1 70x51. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Petera Bormana gramata. 1981. P1 61x82. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Vaino Talv. 1981. P1 74x46. Signuotas, antspauduotas. Ex M. Metsaviir. 1981. X3 80x56. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mati Metsaviir. 1984. X3 117x85. Signuotas, antspauduotas. Ex Dr. med. Rūta Skulte. 1984. P1 75x65. Signuotas, antspauduotas. Ex Laumas Vilhelma dabolu gramata. 1983. P1 98x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris XX International Kongres in Weimar vom 24-28.08.84 Gerd Haines. 1984. P1 91x77. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Silvina Platkaje. 1989. P1 77x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris J. B. Zilberštein. 1989. P1 47x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Juris Lapa. 1987. P1 67x49. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dambergu gramata. 1985. P1 69x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Janis Petrovskis. 1984. P1 98x40. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Maret Olvet. 1984. P1 94x24. Signuotas, antspauduotas. Ex Helgas gramata. 1984. P1 58x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris LPSR gramatu draugu B-Ba octobra rajona organizacija. 1983. P1 76x49. Signuotas, antspauduotas. Exl Andas gramata. 1983. P1 72x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris VSKB makslinieki. 1973. P1 50x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Vaiva un Ilmars. 1980. P1 60x71. Signuotas, antspauduotas.

Ex libris Žanetes gramata. 1981. P1 100x45. Signuotas, antspauduotas. Ex Irina un Nikolajs Veici 15.VII.1981. 1984. P1 87x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris dostoievščiny M. I. Minkievič. 1981. P1 77x57. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Camping Rannamoisa Eesti Latvija Lietuva 13/14 VI 81 Salidojums. 1981. P1 75x51. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Danuty Jasik. 1989. P1 62x54. Signuotas, antspauduotas. Liber Meus telnieks Karlis Jansons Rokas-Dveseles. Valoda. 1981. P1 60x41. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Prof. Dr. Sc. Karl Diether Kussek. 1984. P1 55x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Vita est via Dr. Daina Jelevica. 1980. P1 74x41. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Janis Liepinš. 1980. P1 72x45. Signuotas, antspauduotas. Ex Ainas Koktas gramata. 1981. P1 75x46. Signuotas, antspauduotas. Ex Andrėja Skagera gramata. 1981. P1 90x44. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Adama Ogielskiego. 1981. P1 68x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Kuzniecovoj. 1982. P1 49x59. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Edvins Klavinš. 1982. P1 68x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Andrzeja Chodynieckiego. 1980. P1 74x56. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Inta Janis Caune. 1980. P1 67x34. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Metra Ikale. 1983. P1 69x57. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mari ja Heiko sikk Raamat. 1982. P1 70x57. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Resnis. 1975. P1 67x46. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Hannes Lepik. 1981. P1 87x42. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Maras gramata. 1981. P1 72x37. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Hanno Lepik. 1980. P1 52x32. Signuotas, antspauduotas. Ex Rūtas gramata. 1980. P1 58x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Marina Janaus’a. 1982. P1 87x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Meta Laanean. 1982. P1 81x26. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mireile Mathieu. 1982. P1 76x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris B. C. 1980. P1 56x40. Signuotas, antspauduotas. Ex Kaktinu gramata. 1980. P1 63x40. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Daiga Klintsone. 1981. P1 61x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Inta Janis Caune. 1980. P1 30x4ū. Signuotas, antspauduotas. Ex libris M. Stašane Aras Liberat. 1981. P1 60x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Brigita. 1980. P1 37x45. Signuotas, antspauduotas.


Ex libris Starprepublikaniskais ekslibristu salidojums Vecpiebalga. 1982. P1 70x54. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Eiženijas un Vodemara Bekmanu gramata. 1976. P1 71x47. Signuotas, antspauduotas. Ex libris LPSR Daržkopibas un biškopibas biedribas gulbenes rajona nodala. 1980. P1 42x42. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Valdis Grinbergs. 1986. P1 60x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris V. Resnis makslas gramatas neaizdo. 1975. P1 80x56. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Uldis Lehtla. 1988. P1 45x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Andris Timbers. 1984. P1 80x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Andris Timbers. 1984. P1 98x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Alvine Masalska. 1982. P1 81x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Verinas un Imanta igaunu gramata. 1981. P1 79x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Arnolds Kristjansens. 1981. P1 67x59. Signuotas, antspauduotas. Ex Peteris Bormanis. 1982. P1 70x63. Signuotas, antspauduotas. Ex Irenas gramata. 1983. P1 88x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Olga Rudzite. 1981. P1 66x51. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Berzinu. 1977. P1 64x79. Antspauduotas. Ex libris Aelita Griegubova. 1978. P1 85x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Višnevski. 1979. P1 66x50. Signuotas. Ex libris Antons Abolinš. 1981. P1 100x60. Signuotas. Ex libris Almar Kall. 1982. P1 59x48. Signuotas. Ex libris Aivars Zile. 1982. P1 74x74. Signuotas. Ex libris Pakruojo rajono centrinė vaistinė. 1985. X3 85x71. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Arpad Dalmay. 1979. X3 74x105. Ex libris Pakruojis anno’1985 Stasys Petronaitis. 1985. X3 98x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Pakruojis 400 LTSR Liaudis poetas Eduardas Mieželaitis. 1985. X3 125x77. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Pakruojis 400 Pakruojo rajono knygos bičiulių klubas Akiratis. 1985. X3 90x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Pakruojo rajono centrinė ligoninė. 1985. X3 43x80. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Pakruojo centrinis knygynas. 1985. X3 101x51. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Literaturno-memoralnij muzej N. A. Ostrovskovo g. coči. 1992. X3 100x83. Signuotas. Ex libris Pakruojo centrinei bibliotekai 50 metų. 1986. X3 152x85. Signuotas. SIPOLA R. Ex libris Skaidrite Avena. 58x64. SKRUBIS Rihards Ex libris Maija Calite. 70x50. Signuotas. SMAGINŠ Peteris Ex libris A. Salenieka. 1967. P1 65x60. STALIDZANE Elza Ex libris A. Salenieks. 1987. P1 110x45. Antspauduotas.

Ex libris Salenieks. 1987. P1 90x60. Antspauduotas. SUCHODREVA Edita Ex libris Pakruojskij lieshoz. 1985. C3 C4 74x62. Signuotas. Ex libris 1585 Pakruojis 1985. 1985 C3 C4 102x62. Signuotas. Ex libris E. Klavinš. 1983. C3 105x96. Signuotas. SŪNINŠ Karlis Ex libris Maija Calite. 90x65. UPITIS Peteris Ex libris Helena Sergejeva. 1983. X2 69x73. Signuotas. Ex libris Aina un Gunars Brunenieki. 1984. X2 93x75. Signuotas. Ex libris Bracu gimene. 1985. X2 90x71. Signuotas. Ex libris Davis Zandersons. 1985. X2 90x65. Signuotas. Ex libris Egils Vincovskis. 1985. X2 69x80. Signuotas. Ex libris Krišjanis Barons 1835–1923. Exegi Monumentum. 1985. X2 93x75. Signuotas. Ex libris Stanislava Berzina. 1979. X2 85x68. Signuotas. Ex libris Anda Larmane. 1983. X2 90x73. Signuotas. Ex libris Rasma Saulaja. 1984. X2 93x75. Signuotas. Ex libris Aima un Peteris Polna. 1985. X2 91x74. Signuotas. Ex libris In memoriam Profesor Paul Pfister 1908– 1985. 1985. X2 90x64. Signuotas. Ex libris Szadurski Pawel. 1985. X2 79x55. Signuotas. Ex libris Janis Berzins. 1985. X2 90x60. Signuotas. Ex libris Marija Stazane. 1981. X2 78x70. Signuotas. Ex libris Siguldas Novadpetniecibas Muziejs. 1980. X2 83x70. Signuotas. Meus liber Arpad Dalmay. 1978. X2 93x75. Signuotas. Ex libris Aija Štosa. 1979. X2 75x70. Signuotas. Ex libris Olav Tane. 1983. X2 86x68. Signuotas. Ex libris Dace un Gints Baueri. 1984. X2 93x75. Signuotas. Ex libris Juris Thars. 1985. X2 72x59. Signuotas. Ex libris Vilnis Resnis. 1984. X2 96x70. Signuotas. Ex libris Vincas Kisarauskas. 1976. X2 85x64. Signuotas. Ex libris Elza Galvina. 1984. X2 95x70. Signuotas. Ex libris Ama Rozeniece. 1985. X2 70x87. Signuotas. Ex libris Baiba Bičole. 1983. X2 95x70. Signuotas. Ex libris In Memoriam 1914–1978 Richard Kaljo. 1983. X2 95x70. Signuotas. Ex libris Horst Gebauer. 1985. X2 85x69. Signuotas. Ex libris Georg Ladendorf. 1983. X2 73x60. Signuotas. Ex libris Dr. Izolde Zale. 1985. X2 85x59. Signuotas. Ex libris Guntis Eninš. 1985. X2 92x71. Signuotas. Ex libris Peteris Ezitis. 1983. X2 72x65. Signuotas. Ex libris Prof. Haralds Gode. 1985. X2 89x64. Signuotas. Ex libris Prof. Dr. Med. Ernestsštosa Gaudinš. 1983. X2 82x65. Signuotas. Ex libris Olga Kūlaine. 1984. X2 85x74. Signuotas. Ex libris Zigfrids Vanadzins. 1985. X2 90x68. Signuotas. Ex libris Inga Korsakaite. 1966. X2 75x59. Signuotas. Ex libris Ilze Sobolevska. 1983. X2 92x68. Signuotas. Ex libris Vaino Talv. 1983. X2 93x73. Signuotas. Ex libris In Lege Artis Ene Jaagant. 1983. X2 90x72. Signuotas. Ex libris Guntis Berzinš. 1983. X2 96x73. Signuotas. Ex libris Gean un Janis. 1979. X2 86x70. Signuotas. Ex libris Dr. Boros Edit. 1983. X2 81x63. Signuotas. Ex libris Dr. Anatolijs Nikitins. 1984. X2 84x75. Signuotas. Ex libris Inta Berente. 1984. X2 83x70. Signuotas. Ex libris Janis Lucans. 1983. X2 92x70. Signuotas.


Ex libris Inese un Valdis Zandersoni. 1984. X2 89x75. Signuotas. Ex libris Aina Ozolina. 1983. X2 86x64. Signuotas. Ex libris Asot Mamadzanjan. 1985. X2 90x66. Signuotas. Ex libris Juris Petraškevics. 1984. X2 80x70. Signuotas. Ex libris Viive Annuk. 1985. X2 66x45. Signuotas. Ex libris Ivans Patrusevs. 1983. X2 92x70. Signuotas. Ex libris In Memoriam Professsor Paul Pfister 1908– 1985. 1985. X2 89x63. Signuotas. Ex libris Iveta Romule. 1984. X2 89x74. Signuotas. Ex libris Ugis Upitis. 1984. X2 95x75. Signuotas. Ex libris Prof. Dr. Med. Vilis Purmalis. 1984. X2 75x82. Signuotas. Ex libris Harald Mednis. 1984. X2 65x92. Signuotas. Ex libris Ruta Berzina. 1984. X2 90x69. Signuotas. Ex libris Ingūna Auzina. 1984. X2 83x72. Signuotas. Ex libris Kaspars Upitis. 1984. X2 85x75. Signuotas. Ex libris Ingeborga Salina. 1984. X2 85x74. Signuotas. Ex libris Dr. Dzidra Titmane. 1984. X2 89x70. Signuotas. Ex libris Hannu Paalasmaa. 1984. X2 82x61. Signuotas. Ex libris Aleksejs Zujevs. 1983. X2 83x69. Signuotas. Ex libris Ilmar Kaal. 1983. X2 95x70. Signuotas. Ex libris Oskars Berzins. 1983. X2 95x70. Signuotas. Ex libris Gaida Šilinska. 1983. X2 86x66. Signuotas. Ex libris Diana Daktere. 1983. X2 92x68. Signuotas. Ex libris 1907–1969 In Memoriam Gederts Petersons. 1983. X2 96x73. Signuotas. Ex libris Malvine Stana. 1983. X2 86x55. Signuotas. Ex libris F. Hosokawa. 1983. X2 90x73. Signuotas. Ex libris Dr. Jello Upmane. 1983. X2 73x65. Signuotas. Ex libris Imants Ziedonis. 1983. X2 73x60. Signuotas. Ex libris Zenta Purina. 1983. X2 80x63. Signuotas. Ex libris Eduards Rusmanis. 1983. X2 63x74. Signuotas. Ex libris Baumanis Vilnis. 1983. X2 84x63. Signuotas. Ex libris Dalmay Arpad. 1980. X2 73x80. Signuotas. Ex libris Bodnar Sandor Konyve. 1980. X2 93x73. Signuotas. Ex libris Prof. Paulius Galaune. 1971. X2 75x55. Signuotas. Ex libris Endel Vingissar. 1981. X2 95x65. Signuotas. Ex libris Gianni Mantero. 1985. X2 118x90. Signuotas. Ex libris Herbert Schwarz. 1985. X2 85x73. Signuotas. Ex libris Gabriella Gyenge. 1985. X2 83x69. Signuotas. Ex libris S. A. Vul. 1974. X2 85x63. Ex libris Anatolijs Tičina. X2 73x63. Ex libris Janis Petrovskis. X2 93x69. Ex libris Svetlan Piilman. X2 85x73. Ex libris Dr. Gernot Blum. X2 89x67. Ex libris Biruta Viksne. 1984. X2 64x65. Signuotas. Ex libris Emil Eerme. 1983. X2 106x75. Antspauduotas. Ex libris Gawna Ditrih. 1983. X2 94x68. Signuotas. Ex libris Gawna Hans-Joachim. 1983. X2 90x70. Signuotas. Ex libris Hans Kruse. 1989. X2 81x53. VARŽAPETOVA Izabella Ex libris A. Salenieks. 1987. P1 90x70. Signuotas. VILIAMA Elita Ex libris EV. 1988. C3C5 105x75. Signuotas. VILKS Girts Ex libris Edmunds Pūtelis. 70x70. ZUZE Zigurds Ex libris Arnolds Salenieks. 1980. P1 51x51. Antspauduotas.

LENKIJA ACEDANSKI Zygmunt Lodziana Grzegorza Matuszaka. 1974. X2 72x46. BANDOSZ Ryszard Ex libris Marieke Haas. 1984. X3 75x45. Ex libris S. Daukantui – 200 metų Šiauliai. 1993. X3 75x45. Signuotas. Ex libris Romana Muchy. 1996. X3 63x60. Signuotas. Ksiazka Ryszarda Bandosza. 1999. X3 67x45. Signuotas. Ex libris Romana Muchy. 1997. X3 70x55. Signuotas. Ex libris Pplk. Witold Smolinski. 1998. X3 80x55. Signuotas. Ex libris Zbigniewa Osenkowskiego. 1998. X3 65x60. Signuotas. BATURA Juliusz Sz. E.L. Mario de Filippis. 1997. X3 110x83. Signuotas, antspauduotas. BIERNAT J. Ex libris Emil Eerme. 1980. P1 88x100. Antspauduotas. BOCIANOWSKA Elžbieta Ex libris Shigekazu Imamura. 83x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Shigekazu Imamura. 1989. C2C3 79x59. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Shigekazu Imamura. 1989. C2C3 79x59. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Shigekazu Imamura. 1989. 82x58. Signuotas, antspauduotas. BUCHANIEC Andrzej Ex libris Marieke Haas. 1989. X3 64x75. Signuotas. Ex libris Hannelore Moritz. 1989. X3 80x47. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Zhang Xin Rang. 1989. X3 85x38. Signuotas. Ex libris Trientje Mayer. 1989. X3 76x40. Signuotas. BUNSCH Franciszek Ex libris AB. 1990. X2 65x55. Signuotas. Ex libris fb. 1990. X2 75x54. Signuotas. Ex libris JN. 1990. X2 78x60. Signuotas. Ex libris KG. 1990. X2 73x42. Signuotas. Ex libris FB. 1990. X2 58x75. Signuotas. Ex libris JB. 1990. X2 30x45. Signuotas. Ex liris Francois. 1990. X2 40x55. Signuotas. CHMUNYNSKI Ireneun Ex libris Wiktoryna Grabczewskiego. 1979. X3 80x53. Ex libris Wiktoryna Grabczewskiego. 1975. P1 65x40. CZARNECKA Maria Fryderyka Ex libris Czarneckich. X3 84x63. DOLATOWSKI Zbigniew Ex libris fictis dr. Hermann Wiese. 1988. X2 50x60. Signuotas. Aus der Ex Libris Sammlung Dr. Hermann Wiese. 1985. X3 55x45. Ex libris Biblioteki Wojskowej. 65x25. Ex libris Giulia de Filippis. X1 28x28. Ex libris Mario de Filippis. P1 37x30. DRETLER Finowa Stefania Ex libris Bocny Jakubowskiej. 1987. X3 73x36. DRUŽYCHI Jerzy Ex libris Grzegorza Matuszaka. 1970. X3 85x63. GAUDA Alfred Ex libris VM. 1987. P7 65x65. Signuotas. I variantas. Ex libris VM. 1987. P7 65x65. Signuotas. II variantas. Ex libris Vacys Milius. 1981. X3 58x53. Signuotas.


Ex libris Vacys Milius. 1977. X3 68x23. Signuotas. GOZDOR Agnieszka EL Barbary Zawadzkiej. 2007. P1 82x65. Signuotas. Ex libris Alicji Snocm Pawlowskiej. 2007. P1 46x71. Signuotas. Ex libris Ewy Woch. 2002. P1 60x45. Signuotas. Ex libris G. G. 2000. P1 35x80. Signuotas. Ex libris Instytutu Sztuk Pięknych Wavmcs. 2007. P1 85x60. Signuotas. Ex DVD A. I G. Gozdor. 2002. P1 55x70. Signuotas. Ex libris Biblioteki UMCS. 2007. P1 78x67. Signuotas. Ex libris G. Gozdora. 2007. P1 48x75. Signuotas. Ex libris Irminy Tomankiewicz Kozaczynskiej. 2002. P1 95x54. Signuotas. EL M. Butryma. 2007. P1 76x43. Signuotas. Ex libris B. It. Zawadzkich. 2002. P1 123x44. Signuotas. Ex libris T. M. Gozdor. 2002. P1 77x63. Signuotas. Ex libris Andrzeja Kota. 2002. P1 77x66. Signuotas. Ex libris Jozwika Z. 2007. P1 65x30. Signuotas. Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej Wgliwicach. 2007. P1 55x84. Signuotas. GOŽĘBNIAK Antoni Ex libris Barbary Crzecurza Matuszakow. 1976. X2 92x50. GRAJEK Henryk Ex libris Wiesbaden. 1987. X3/2 110x85. Signuotas. HOFFMANN Magdalena Ex libris Tadeusza Nyczka. 1986. C7 65x37. Signuotas. Ex libris Adama Hoffmanna. 1986. C7 60x47. Signuotas. Ex libris M. Holowka. 1980. C3 60x58. Signuotas. Ex libris Monasterii SS Petri et Pauli in Tyniec. 1980. C3 58x58. Signuotas. HOLOWKA Malgorzata Ex libris Michala Ratunskiego. 1987. C3 60x78. Signuotas. Ex libris Margary Hoffmann. 1981. C7 80x56. Signuotas. Ex libris Wostka Kucm. 1981. C7 75x60. Signuotas. Ex libris Anny Mayer. 1987. C7 80x60. Signuotas. Ex libris Andreja W. 1985. C3 58x63. Signuotas. JOZWIK Zbigniew Libri O. K. Maurycy Sulej. 1985. X3 85x50. Signuotas. Ex libris Ernest Veleberi. 1987. X3 70x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Winfried Lipscher. 1987. X3 80x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris X. Tadeusz Zasepa. 1987. X3 73x53. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Papieza Jana Pawla II. 1986. X3 75x40. Signuotas, antspauduotas. Ex libris S. S. Franciszkanki. Przez Krzyz. Sluzebnice Krzyza. 1988. X3 80x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Julius Cieslik. 1988. X3 85x65. Signuotas, antspauduotas. Ex libris B. Piasecki. 1986. X3 78x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Maurits Van Oyen. 1987. X3 63x36. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Natasa Gabrovec. 1986. X3 78x59. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Wojciechowstwo Kochlewscy. 1986. X3 75x57. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Grzegorz Duszynski. 1986. X3 90x45. Signuotas, antspauduotas.

Ex libris Sigrid Gottmam Werdnik. 1987. X3 75x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ladislav Rusek. 1987. X3 90x35. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Jerzy Turowiez. 1987. X3 73x53. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Jerzy Swiech. 1988. X3 65x42. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Magdy Jozwik. 1985. X3 65x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Joanny Janik. 1986. X3 75x53. Signuotas, antspauduotas. Ex libris A. Mehlau. 1987. X3 85x30. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Przemyslaw Gzella. 1986. X3 85x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Helena Gulanowska. 1985. X3 70x50. Signuotas, antspauduotas. Libri H. J. Bandilla. 1987. X3 85x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Jerzy Gluszek. 1986. X3 80x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Helen Haglich. 1986. X3 84x53. Signuotas, antspauduotas. Ex libris In Memoriam F. Schiller 1759 – 1805. 1986. X3 90x35. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Serglusz Riabinin. 1986. X3 90x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris James Leith. 1988. X3 70x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Sigrid Gottmann Werdnik. 1987. X3 75x54. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Peteris Upitis. 1986. X3 88x29. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Drustvo Sloveniae. 1974. X2 90x43. Ex libris Citta Dilugano. 1984. X3 95x60. Signuotas. EL Dagmar Novaček. 1995. X3 72x45. Signuotas. Ex libris K. Wilinskiego. 1984. X3 75x58. Signuotas. Ex libris James Leith. 1973. X3 69x45. Signuotas. Ex libris Ewa Pasek Sowinska. 1992. X3 85x35. Ex libris Archeologa VIIMSSA Werbokowice. 1983. X3 70x48. Ex libris Ellen Wenske. 1983. X3 46x43. Ex libris K. Levičnik. 1984. X3 70x46. Ex libris Malgorzata Pasek. 1983. X3 70x60. Ex libris Ellen Wenske. 1983. X3 65x52. Ex libris R. Pavlovec. 1992. X3 86x55. Ex libris Jaro Dolar. 1996. X3 80x53. Ex libris Wojewodzkaim Ken w Lublinie Pedagogiczna. 1997. X3 95x35. Ex libris Malgorzaty Olearnik. 1985. X3 63x63. Ex libris J. Vils Pedersen. 1984. X3 100x50. Ex libris Andrzej Czarnocki. 1999. X3 75x50. Signuotas. Ex libris Inki I Tomka Celejowskich. 2002. X3 82x60. Signuotas. Ex libris Izy Szajer. 2001. X3 70x65. Signuotas. Ex libris A. De Waard. 1999. X3 85x54. Signuotas. Ex libris Lech Kokocinski. 2003. X3 83x55. Signuotas. Ex libris Ks. Slawomir Fundowicz. 2005. X3 85x60. Signuotas. Ex libris Klasztoru Franciszkanow Konwentualnych W Lublinie. 2007. X3 93x63. Signuotas. Ex libris Marek Hry Niewicki Ofm Conv. 2005. X3 85x47. Signuotas.


Ex libris Sicrid Hans Cottmann. 2009. X3 88x60. Signuotas. Ex libris Piechorowski. 2008. X3 65x30. Signuotas. Ex libris Stereg Fankmunt. 1996. X3 74x45. Signuotas. Ex libris in memoriam Vincas Kisarauskas. 1999. X3 74x36. Signuotas. Ex libris Karl Herbert Muller. X3 90x60. Signuotas. KARPOWIEZ Michel Ex libris Antonio Gomez. 1991. X3 117x58. Ex libris Antonio Gomez. 1991. X3 110x53. KMIEC Krzysztof Ex libris Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. X3 102x88. Signuotas, antspauduotas. KOSCIELNIAK Wladislaw Ex libris Palasthy Lajos. 1985. P1 57x85. KOT Andrzej Ex libris Barbary & Zbigniewa Jozwikow. 1986. P1 60x80. Ex libris Zbigniewa Jozwika. 1986. P1 90x55. Ex libris Paul Ultsch. 1987. P7 80x47. Ex libris Wiktoryna Grąbzewskiego. 1983. P1 80x52. KRAZINSKI Henryk Ex libris Biblioteki Zamku w Rydzynie. 1988. P1 100x70. Ex libris Dom Ksiažki Ksiegarni im. Stanislawy Przybyszewskiej. P1 75x35. LEWANDOWSKI Raimund Ex libris Leo Winkeler. 1982. X3 76x87. Ex libris Leo Winkeler. 1982. X3 90x80. Antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. X3 110x80. EL Mario de Filippis. X3 80x115. LUCZAK Wojcieck Ex libris Dr. Gernot Blum. 1991. X3 48x40. MARKIEWICZ Ewa Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. X3 150x110. Signuotas. NAKONIECZNY Piotr Ex libris Leo Winkeler. 1984. P7 83x55. Antspauduotas. NASILOWSKI Zbigniew Ex libris Daukšos Postilei – 400. Varnių Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. 1999. X3  100x85. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Daukšos Postilei – 400. Vilnius University Library. 1999. X3 90x120. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Daukšos Postilei – 400. Ikuo Marata. 1999. X3 135x120. Signuotas, antspauduotas. PISAREK-DASSARA Danuta Ex libris Hermann Wiese. 1991. X3 59x63. Signuotas. PODCIECHOWSKI Zbigniew Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998 Pope John Paul II. 1999. TM/2 130x120. Signuotas. RACZAK Klemens Ex libris Xoliny i Zdzisława Dabkow. 1987. X3 79x55. Signuotas, antspauduotas. RYCHLICKA Renata Ex libris Kryžių kalnas. Šiauliai 1998. Jan Pawel II. 1999. C3 C5 127x81. Signuotas. ROHACKI Andrzej  Ex libris Wiktor Dziulikowski. X2 63x46. ROHRENSCHEF Wieslaw Ex libris W Pomusto nen ainoju kagainen. 1987. X3 65x84. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Magdy Rysinskiej. X3 60x55. Signuotas, antspauduotas.

Ex libris SP. 1973. X3 60x42. Signuotas, antspauduotas. Ex libris . Baso Rysinskiej. X3 60x32. Signuotas, antspauduotas. Ex libris P. Drobieckiego. 1976. X3 90x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Leszka Madejczyka. 1961. X3 100x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mary Harsze. 1978. X3 60x47. Signuotas, antspauduotas. Ex libris LR. 1971. X3 45x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris N. Lippoczy. 1961. X3 4105x45. Antspauduotas. Ex libris Kornelii Lippoczy. 1966. X3 45x45. Antspauduotas. Ex libris Kornelii Lippoczy. 1966. X3 45x45. Antspauduotas. Ex libris Norberta Lippoczego. 1960. P2 150x73. Antspauduotas. Ex libris Towarzystwa Przyjaciol Ziemic Tarnowskiej. 1986. X3 45x45. Antspauduotas. Ex libris 50 Kornelii I Norberta Lippoczych. 1984. X3/ col 59x65. Antspauduotas. Ex libris 80 Boblioteki Publicznej Slowackiego w Tarnowie. 1988. X3 70x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris 20 Lat PTAIN w Tarnowie. 1988. X3 63x120. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Marty Labno I Zbigniewa. 1988. X3 70x60. Antspauduotas. Ex libris I H. 1969. X3 42x50. Signuotas, antspauduotas. RUTKOWIAK Bogdan Ex libris MDF. X3 75x43. SAWICKA Helena Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998 Jan Pawel II. 1999. C5 148x106. Signuotas. STENIEV Milach Ex libris Dominique Sosolic. 1988. X5 100x80. SZEREDA Slawomir Ex libris M. Wilmanskiego. 1988. C2/2 90x65. Signuotas, antspauduotas. SZUMARSKI Tadeusz Ex libris dr. Hermann Wiese. 64x48. Signuotas. SZUSZKIEWICZ Jozef Ex libris Ks. Dr. Jana Dudziaka. 1977. X2 90x52. Antspauduotas. Ex libris Zdzislawa Karpinskiego. 1980. X2 62x48. Antspauduotas. Ex libris Liddi I luboslawa s zuszkiewiczow. 1972. X2 95x63. Antspauduotas. Libri a Snarskiej. X2 55x41. Antspauduotas. Ex libris Oli Stefana Kurylasow. 1981. X2 82x55. Antspauduotas. Ex libris Adama Bartosza. 1980. X2 61x51. Antspauduotas. Ex libris Wojewodzkiej biblioteki publicznej im. Juliusza Slowackiego w Tarnowie. X2 84x54. Antspauduotas. Ex libris Macieja Szope. 1978. X2 76x47. Antspauduotas. Ex libris Antoniego Sanowskiego. 1954. X2 80x64. Antspauduotas. Ex libris Jerzego Druzyskiego. 1980. X2 60x63. Antspauduotas. Ex libris Farkas Edit. 1970. X2 85x46. Antspauduotas. Ex libris NK lippoczy. 1957. X2 83x51. Antspauduotas. Ex libris Teresy Szuszkiewicz. 1968. X2 66x43. Antspauduotas.


Ex libris Dr. Romana Szuszkiewicza. 1947. X2 91x81. Antspauduotas. Ex libris Ks infulata dr. Jana Bochenka na 50-lecie kaplanstwa i 30-lecie proboszczowania. 1966. X2 85x85. Antspauduotas. Ex libris H. C. Walka. 1980. X2 28x55. Antspauduotas. Ex libris komendy choragwi zhp w Tarnowie. 1980. X2 93x60. Antspauduotas. Ex libris Jozefa Wzorka. 1977. X2 67x35. Antspauduotas. Ex libris Otto Feil. 1965. X2 61x32. Antspauduotas. Ex libris Wojciecha Jakubowskiego. 1964. X2 75x48. Antspauduotas. Ex libris Rethy Istvan. 1970. X2 40x65. Antspauduotas. Ex libris Semsey Ilona. 1970. X2 50x35. Antspauduotas. Ex libris Szasz Endre. X2 82x40. Antspauduotas. Ex libris 75 Norbert Lippoczy. 1977. X2 58x33. Antspauduotas. Ex numismaticis Czeslawa Zawislaka. 1969. X2 48x37. Antspauduotas. Ex libris Ilona Lippoczy. 1968. X2 77x50. Antspauduotas. Ex libris Haliny Leszczuk. 1967. X2 59x38. Antspauduotas. Ex libris TTPW Tarnowskiego towarzystwa przyjaciol wegier. 1961. X2 42x29. Antspauduotas. Ex libris Joanny i Janusza Rojkow. 1977. X2 109x76. Antspauduotas. Ex libris in memoriam Balint Balassi 1554 1594. 1980. X2 91x79. Antspauduotas. Ex libris Neli Lippoczy. 1968. X2 77x55. Antspauduotas. Ex libris Zoltan Bognar. 1970. X2 89x45. Antspauduotas. Ex libris Zebi Halen Gray 25. 1971. X2 55x65. Antspauduotas. Ex libris Gery Szuszkiewicz. 1969. X2 74x65. Antspauduotas. Ex libris Zbigniewa Jozwika. 1980. X2 45x45. Antspauduotas. Ex libris inz. Norberta Lippoczy. 1963. X2 93x49. Antspauduotas. Ex libris Zb. Czabanskiego. 1953. X2 83x70. Antspauduotas. Ex libris H. Czeslawa Walka. 1980. X2 95x31. Antspauduotas. Ex libris inz. Leszka Chrzanowskiego. 1951. X2 84x66. Antspauduotas. Ex libris Roland Roveda. 1966. X2 95x44. Antspauduotas. Ex libris Jerzego Szmyda. 1980. X2 68x53. Antspauduotas. Ex libris Kalczynskiej. 1980. X2 98x45. Antspauduotas. Ex libris Bozeny Szuszkiewicz. 1977. X2 90x55. Antspauduotas. Ex libris Janiny Smulskiej. 1972. X2 70x76. Antspauduotas. Ex libris Kornelii Lippoczy. 1968. X2 62x30. Antspauduotas. Ex libris inz. Norberta Lippoczy. 1968. X2 45x45. Antspauduotas. Ex libris Eugeniusza Kapralskiego. 1981. X2 89x51. Antspauduotas. Ex libris Prof. Pawla Schleitera. 1967. X2 72x45. Antspauduotas. Ex libris Ryszarda Lisa. 1980. X2 79x52. Antspauduotas. Ex libris Dr. Fritz Braune. 1977. X3 48x30. Signuotas.

Ex libris Teresy Szuszkiewicz. 1980. X2 65x40. SZUSZKIEWICZ Teresa Ex libris Jozefa Szuszkiewicza. 1969. X3 57x49. Signuotas. Ex libris Jozefa Szuszkiewicza. 1969. X3 80x54. Signuotas. Ex libris Jozefa Szuszkiewicza. 1969. X3 57x48. Signuotas. Ex libris Staszki Kasian. 1970. X3 51x70. Signuotas. Ex libris Jadwigi Gajek-Sanowskiej. 1968. X2/2 52x44. Signuotas. Ex libris Towarzystwo Przyjaciol Ziemi Tarnowskiej. 1986. X3/2 78x78. Signuotas. Ex libris Marii Zychowskiej. 1987. X3/2 75x55. Ex libris dr. Jana Zylki. 1968. X2/2 53x59. Signuotas. Ex libris Jozefa Szuszkiewicza. 1969. X2/2 55x55. Signuotas. Ex libris Aetatis suae 80 Norbert Lippoczy. 1983. X3/2 64x61. Signuotas. Ex librisMgr Inz Miroslawa Soroki. 1969. X3/2 74x63. Signuotas. ZWOLA H. Ex libris Zespol Tanca Ludowego. 1975. P1 115x60. Signuotas, antspauduotas. ZWOLAKIEWICZ Henryk Ex libris Andriezj Nowakowski. 1986. X2 50x80. Excollectione Dr. Stefan Wojciechowski. 1986. X2 74x50. Ex libris Zdzislawa Mrugalskiego. 1986. X2 88x75. Ex libris Wladyslawa Wojciechowska. 1987. X2 90x74. Ex libris Dr Med Andrzej Skwarcz. 1986. X2 75x83. Ex libris Krystyna Wozniacka. 1986. X2 72x53. WOJCIK Krystina Exl M. de Filippis. P1 120x30. Exl M. de F. P1 95x70. Ex libris Mario de Filippis Arezzo. 1988. 95x82. Ex libris M. de Filippis. 1988. 92x70. WOS Czeslaw Kazimier Ex libris Jana Pawla II Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. C5 89x75. Signuotas. Ex libris Jana Pawla II Kryžių kalnas Šiauliai 1998. 1999. C5 110x70. Signuotas. LIUKSEMBURGAS van VLIET Antoine Ex libris Citta di Pescara 1988 d’Annunzio. 1988. X3 110x58. MEKSIKA BEKMAN Diana Ex libris S. Daukantui 200 metu Siauliai. 1993. Mix 80x100. Signuotas. COLMENERO Gonzalez Diana Ex libris Ignacas Štocha Kryžių kalnas 1998 Šiauliai. 1999. Mix 110x80. Signuotas. GARCIA Morales Daniel Ex libris Petras Legeckas 1844 – 1939 Kryžių kalnas 1998 Šiauliai. 1999. C3 C5 120x100. Signuotas. OROPEZA Elizabeth Ex libris Kryžių kalnas 1998 Šiauliai. 1999. L1 115x90. Signuotas. PACHECO Corona Nelly Ex libris Kryžių kalnas 1998 Šiauliai. 1999. C3 C6 115x85. Signuotas.


TALLER Escuela Ex libris ET. 1990. P1 45x30. TOGNO Olivia Ex libris S. Daukantui 200 metų. 1993. C3 C5 93x98. Signuotas. NORVEGIJA LARSEN Torill Elisabeth Ex libris Marianne E. Rosland. 2015. X3/2 150x140. Signuotas. Ex libris Hugin Munin. 2016. X3/3 115x150. Signuotas. OLANDIJA ANDRIESSEN Cees Frits Haans. 1993. X3/3 45x37. Ex libris F. Haans. 1993. X3/6 60x44. Frits Haans. 1993. X2 49x35. Exl A T. 1994. X3/3 45x72. Exl. De Haas. 1992. X3/2 80x95. Ex libris Jannie Huisman. 1992. X3/2 85x85. Exl. Pieter Jonker. 1992. X3/2 95x80. Exl. Meulemans. 1992. X3/2 100x55. Exl. Stichting Okk. 1992. X3/4 95x75. Exl. P. J. J. P. 1992. X3/3 105x75. Exl. J. Roders. 1992. X3/3 70x95. Exl. M Schalkwijk. 1992. X3/3 75x72. Ex libris A. J. Vervoorn. 1992. X3/3 75x95. Mr J. H. G. Vogel. 1992. X3/3 85x95. Exl. J. Van Waterschoot. 1992. X3/3 55x75. Exl. W V. D. Weerd. 1992. X3/3 95x75. Exl. Geerth 1992. X3/3 75x90. Exl. Pim. 1992. X3/2 85x50. BATTERMANN Jan Exlibris Agatha Heeren. 1973. X3/4 65x38. Ex libris Angelo T. 1994. X3/3 90x54. Ex libris Dr. Nicolas G. Lippoczy. 1978. X2 95x65. BERGMAN Gerard Gerarden Bergman Veel Heil En Zegen. 1958. X2 80x49. Signuotas. CRAMER W. C. Ex libris Olav Vihuri. 1970. X2 68x45. Signuotas. Ex libris R. Roveda. 1965. X1 55x35. Ex libris Mario Filippis. X2 80x60. de KOSTER Elly Ex libris F. Bernat Sigales. 1991. C3 67x93. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. 1991. C3 C5 78x74. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ichi Goro Uchida. 2002. C3/3 140x120. Signuotas, antspauduotas. KUYPER Jaap Ex libris Jan Rhebergen. X2 80x53 LABOTS Corn Ex libris Mario de Filippis. 1981. X2 75x50. Ex libris A. Huyser. 1981. X2 100x65. MAUVE Ihijs Uit de Boekeru van F. Scruver. X2 85x50. RUETER Pam Georg Ex libris W. K. De Bruijn. 1983. X2 80x60. Ex libris Palasthy Lajos. 1987. X2 87x40. Ex libris W. K. De Bruijn. 1982. X2 98x90. Ex libris WK De Bruijn. 1982. X2 100x40. Ex libris Aina Bjorck. 1979. X2 88x60. Ex libris Aina Bjorck. 1979. X2 100x74.

STRIK Ludovicus Arnoldus Lou Ex libris Jan Rhebergen. X2 80x48 Ex libris Jan Rhebergen. X2 110x40 van WEE Frans Exlibris GB.1993. X2 69x44 ZWIERS Wim Ex libris Mario de Filippis. 1993. P1 70x73. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis Gaudeamus Igitur. X1 58x43. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1974. X2 75x58. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. 1992. CAD 75x50. Signuotas. PIETŲ KORĖJA VOGT Soon-Nim Ex libris I. Uchida. 1989. 80x90. PORTUGALIJA FARREIRA Eduardo Dias Ex libris L. Araujo Leal. 1993. S 80x52. Signuotas. Ex libris Mareira Rato. 1995. S 94x73. Signuotas. PRANCŪZIJA BILLAULT Henri Ex libris Anton Pach. P1 54x68. Antspauduotas. Ex libris J. M. Jeanton-Lamarche. 70x54. Antspauduotas. Ex libris Klaus Rodel. 78x43. Antspauduotas. Ex libris Gaby Lebras. 120x78. Antspauduotas. Ex libris H. B. Heraldiste. X2 60x88. Antspauduotas. Ex libris H. Billault. 1979. X2 74x63. Antspauduotas. EL Andyzeja Wlodarskiego. X2 90x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris H. Billault Amatissa. 1949. X2  76x66. Antspauduotas. Ex libris Andre Verbeeck. P1 95x55. Antspauduotas. Ex libris Jo Kohn. P1 60x45. Antspauduotas. Ex libris Jo Kohn. P1 52x52. Antspauduotas. NEVOUX Bea Ex libris Francesc Bernat I Sigales. 1998. C3 C5 128x125. Signuotas. VETTER T. Ex libris Pavl Pfister bibliotheca. 1968. P1 45x35 RUMUNIJA ARKOSSY Istvan Ex libris Ilyes Istvan. 1986. P1 119x47. Signuotas. BALINT Ferenc Ex libris a brassoi tothpal Istvan es Idus. C3 67x88. BOULEANU Adrian Ex libris Giulia de Filippis. 1981. Mix 70x45. Ex libris Mario de Filippis. 1981. Mix 80x35. Ex libris Mario de Filippis 1982. P1 80x55. Ex libris Mario de Filippis. 1982. X3 50x40. Antspauduotas. DEAK Ferenc Ex libris Ilyes Istvan. 1984. C3 58x62. Signuotas. Ex libris Kantor Lajos. X2 107x70. DUINEA Dafinel Ex libris Davide de Filippis. X3 102x70. Exlibris C. Iovanescu valea jiului 87.1987. X2 85x70. Antspauduotas. Exlibris M. L. Albessart.1987. X3 116x68. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Citta di pescara d’annunzio 1988. 1988. X3


100x68. Signuotas, antspauduotas. Ex vino Mario de Filippis. X3 105x95. Ex libris Arezzo Mario de Filippis. X3 107x63. Ex libris Biblioteca Mario de Filippis. X3 98x69. Ex libris Giulia de Filippis. X3 90x60. Ex libris Giulia de Filippis. X3 99x67. Ex libris Mario et Giulia de Filippis. X3 95x65. Ex libris Mario de Filippis. X3 99x65. Ex libris Mario de Filippis. X3 83x68. Ex libris Mario de Filippis. X3 110x69. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Giulia de Filippis. X3 95x80. FESZT Ladislav EXL Lakatos Laszlo. 1976. X3 81x73. Signuotas, antspauduotas. FILIMON Lucica Ex libris Entonio Gomez. 1993. P7 43x75. Antspauduotas. FRANZ Illi Ex libris Freya Bermann. 1992. C3 75x100. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Barbara und Werner Daniel. 1983. C3 124x70. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Doina Braicu. 1983. C3 110x64. Ex libris Marieluise Bernig 1993. C3 110x65. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Prof. Magun Illi. 1992. C3 119x71. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Prof. Magun Illi. 1993. C3 114x87. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Andreas Selle. 1992. C3 117x90. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Salone del Libro Torino. 1992. C3 111x75. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Erika Selle. 1994. C3 105x77. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Enzo Pellai. C3 104x65. Signuotas, antspauduotas. GAUDIN G. Ex libris Mario de Filippis. X2 80x75. GLIGOR Traian Exlibris Ilyes Istvan Miguel de Cervantes Saveadra el ingenioso hidalgo don quijote. 1988. C3 C5 72x43. Signuotas, antspauduotas. JAKAB Zsigmond Ex librs dr. Jakiovszky A. 1987. X2 123x76. JORGA Ferenc Ex libris Orban Balazs Hosszu Bela. 1986. X3 105x67. Signuotas. Ex libris Palasthy lajos. 1987. X3 88x80. Signuotas. KARANCSI Sandor Ex libris 60 Kovacs Jozsef 1915 – 1975. 1975. X3 110x50. Antspauduotas. KAZYNCZY Gabor Ex libris Ilyes Istvan. 1987. C3 53x120. Signuotas, antspauduotas. KILYEN Stefan Exlibris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. C4 73x80. Signuotas. I variantas. Exlibris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. C4 73x80. Signuotas. II variantas. KOSA Balint Exlibris Csanyo Kato. 1984. X1 116x82. Exlibris S. Daukantui 200 metų Šiauliai 1793-1864.

1993. X1 125x89. Signuotas, antspauduotas. Exlibris Lakatos Laszko. 1976. X2 100x74. Antspauduotas. LEVENTE Csutak Ex libris Dr. Berces Judit. 1979. X5 145x62. Signuotas. MOLNAR Denes Ex libris Ilyes Istvan. 1988. L 128x72. Signuotas, antspauduotas. PAULOVICS Laszlo Ex libris S. Daukantui 200. 1993. X3 100x80. Signuotas. Ex libris S. D. 1993. X3 80x50. Signuotas. PETCA Ovidiu Ex libris Enzo Pellai Leoncavallo i Pagliacci. 1988. S 126x126. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Miejskiej biblioteki Publicznej w Chrzanowie 50 lat. 1995. S1/6 120x97. Signuotas. Ex libris Jonas Nekrašius. Theater Life. 1993. S5 98x54. Signuotas. Ex libris Hiratsuka Akio. 1996. S1/4 55x90. Signuotas. Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. 1996. S1/5 96x75. Signuotas. Ex libris Jozefa tadeusza czosnyki. 1997. S1/3 126x96. Signuotas. Ex libris LG – 96 Vilniaus lokomotyvų depas. 1996. S1/10 106x113. Signuotas. Ex libris J. T. Czosnyki. 1995. S1/11 145x65. Signuotas. Ex libris Lilioara Petca. 1996. S1/7 133x84. Signuotas. Ex libris Ion Cristofor. 1996. S1/5 130x72. Signuotas. Ex libris Catechismus 450 Laimonas Noreika. 1996. S1/7 95x120. Signuotas. Ex libris Lietuvos geležinkeliu muziejus. 1996. S1/3 102x96. Signuotas. Ex libris Jana Pawla II. 1997. S1/7 122x127. Signuotas. Ex libris Wla Dys Law Cebczyk. 1995. S1/6 124x127. Signuotas. Ex libris Michael Butor. 1996. S1/3+1 115x125. Signuotas. Boek Willy van Feliers. 1996. S1/8 136x115. Signuotas. Ex libris M. Valanciui 195 Siauliai ex libris museum. 1995. S/6 115x110. Signuotas. Ex libris Wla Dys Law Cebczyk. 1995. S1/6 124x127. Signuotas. Ex libris Popiežius Jonas Paulius II. 1999. S 112x120. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Popiežius Jonas Paulius II. 1999. P7 S 210x174. Signuotas, antspauduotas. EXL Levas Serstenojus. 1988. S/2 40x82. Signuotas, antspauduotas. Exlibris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. S/6 115x77. Signuotas. Exlibris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. S/4 73x123. Signuotas. EXL Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. S/6 105x58. Signuotas. Exl Daukantui LK fondo. 1993. S/8 130x91. Signuotas. Exlibris. 1988. S2 140x35. Signuotas. Exl Soveria Mannelli exlibris e piccola grafica instituto internazionale Gianni Mantero. Mix 118x133. Exl instituto internazionale exlibris e piccola grafica Gianni Mantero Soveria Mannelli. 1988. S 93x95. Signuotas. RADULESCU Alexandru Ex libris Mario de Filippis. X2 92x92. Signuotas, antspauduotas.


SORA Natalia Ex libris Mario de Filippis. 1983. C3 77x50. Antspauduotas. STANCIU Maria Ex libris Mario de Filippis. P1 115x73. Antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. P1 114x75. TORRO Vilmos Ex libris Prof. Dobolyi Istvan. 1983. X3 114x83. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Bellerophon Dobolyi Istvan. 1989. X3 122x54. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Kertesz Denes. 1982. X3 114x89. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Gardonyi Geza Sarai Iren. 1988. X3 122x80. Signuotas, antspauduotas. Ex libris P. F. Buek’90 Dr. Kertesz csalad. 1989. X3 122x54. Ex libris Mario de Filippis citta di pescara d’annunzio 1988. 1988. X3 120x80. Signuotas, antspauduotas. VECSERKA Zsolt Exlibris Gabor Denes. 1983. X1 50x35. Exlibris Nagy Laszlo. 1983. X2 101x28. Exlibris Iljes Istvan. 1987. X1 X2 112x55.Signuotas, antspauduotas. Ex libris Gabor Denes. X1 99x56. Antspauduotas. VINCZE Laslo Ex libris Mario de Filippis. P1 82x65. Ex libris Dr. Katona Gabor. 1988. X3 100x60. Signuotas. RUSIJA ARZUMANOV Grigorij Ex libris Davida Neporent. 1974. P1 61x47. BAKHAREV Aleksandr Ex libris XXX. 1993. C4 69x50. Signuotas. BALAN J. D. Ex libris Mario de Filippis. 1984. P1 66x80. Antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. P1 78x78. Ex libris Mario de Filippis. P1 51x51. BELOV Mikhail Ex libris Demianov. P1 73x43. Ex libris Šapiro. P1 58x50. Ex libris Zubakina. P1 52x48. Ex libris Zubakina. P1 58x50. BESEDIN O. Ex libris XX. Fisae Kongress. Weimar 1984 E’duarda Dahilovicha Getmahokogo. 1983. X2. 85x75. Signuotas. Iz knig Leonida Doludy. 1978. X2 55x35. Antspauduotas. Ex libris Lothar Rose 1759 – 1805. XX FISAE Kongress 1984 Weimar. 1989. 75x48. Signuotas, antspauduotas. BLUMKIN Evgenij Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998 Pope John Pawl II. 1999. X2 60x89. Signuotas. Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X1 110x55. Signuotas. Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai 1793 – 1864. 1993. C4 60x60. Signuotas. Pamyati V. Kisarauskasa 1934 – 1988. 1988. C3 43x98. Signuotas. BOBIN V. Ex libris I. Shapiro. 1968. X3 55x40. BOBYLEW S. F. Ex libris Helmut Arnat. 1985. X6 37x55.

BURMAGIN Henrietta & Nikolai Ex libris Yu. A. Argo. 1971. X2 90x55. CHERNOV Apollon Stepanobich Ex libris Kizakovič. 1987. P1 125x110. Iz sobraniya voennykh memuarov Borisa Yakovlevicha Levykh. 1985. X2 95x53. Ex libris V. Reutovoj. 1973. P1 60x45. ČERNYCH Jurij A. Ex libris Karol Izakovič. 1987. P1  123x110. Antspauduotas. EDEMSKI Walentin Ex Bibliotheca Tadeuss T. Gudzowski. 1974. X2 68x36. Signuotas, antspauduotas. EGOROV Vladimir Iz knig Alekseya Gubareva. 1986, X2 65x65. Signuotas. FROLOV Vadim Antonovich Ex libris Dr. Kertesz Denes. 1983. X2 53x65. Ex libris Knizhki Marishki. 1974. X2 63x43. GOLJACHOVSKI E. N. Ex libris Kulakova. 1995. X2 98x83. KALASCHNIKOV Anatolij Ex libris Mr Dr Peter Labuhn. 1987. X2 96x79. Signuotas. Ex libris Stolt. 1969. X2/2 80x65. Antspauduotas. Ex libris Drejera Olega Konstantinovicha. X1 100x46. Ex Occultis Calla Cotellessa. X1 96x65. Antspauduotas. Ex libris Giuseppe Cauti. X1 73x48. Antspauduotas. Memorial’naya kvartira I. D. Sytina. Vystavochnyj Centr Bok. 1986. X2 108x65. Ex libris J. De Belder. 1984. X2 94x53. Antspauduotas. Ex libris Paul G. Becker. 1979. X2  110x66. Antspauduotas. Ex libris Maria Luisa. 1989. 90x60. Ex libris Ing. Gianni Mantero. X2 85x52. Ex libris E. Valentina. X1 63x60. EL Ing. Dottor. Gianni Mantero. 1981. X1 97x70. Ex libris Prof. Ichigoro Uchida. 1988. X1 95x80. KARPEC Elena EL S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X3 85x65. Signuotas. KLIMENKO Petr Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X3 116x90. Signuotas. KOBZEV Viktor Ex libris KVI. 1985. X3 58x64. Signuotas. Ex libris V. Vasil’eva. 1984. X3/2 65x33. Ex libris Yu. V. Balakshina. 1985. X3 67x50. Signuotas. Ex libris AV. Miroshichenko. 1986. X3 55x38. Signuotas. Ex libris IG Churkina. 1986. X3 70x68. Signuotas. Ex libris Lyudmily Vinokur. 1985. X3 60x43. Signuotas. Ex libris A. F. 1986. X3 45x60. Signuotas. Ex libris S. Podstrelov. 1985. P1 55x50. Ex libris G. Sozinovoj. 1983. X3 80x65. Iz knig A. P. Berzin. 1983. X3 80x60. Ex libris Eleny Kobzevoj. 1983. X3 68x50. Signuotas. Ex libris Viktora Aleksandrova. 1985. X3 55x65. Signuotas. Ex libris V Chernova. 1984. X3 45x80. Signuotas. Ex libris Robina. 1985. X3 80x65. Signuotas. Ex libris KVV. 1983. X3 40x40. Signuotas. Ex libris N Skopenko. 1983. X3 67x45. Signuotas. Ex libris Efimova. 1987. X 3 110x75. Signuotas. Ex libris Yu. K. Tishkina. 1984. X3/2 63x55. Signuotas. Ex libris G. P. Ananrenkova. 1986. X3 45x60.


Ex libris Viktora Portiyagiha. 1986. C3 59x45. Signuotas. Ex libris A. A. Kiseleva. 1985. C3 85x45. Signuotas. Ex libris F. Mingazetdinova. 1985. C3 98x84. Signuotas. Ex libris Muzeya KSF. X3 70x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris A. Zigmantavičius. 1995. C3 97x65. Signuotas. Ex libris I. Osipova. 2015. C3 105x68. Signuotas. Ex libris G. Vishnevskoj. 1991. C3 148x83. Signuotas. KOPYLOV Rudolf Ex libris Jozef De Belder. 1988. X2 105x55. Ex libris Jozef De Belder. 1988. X2 83x70. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis. P1 93x65. KORTOVIC Wladimir Ex libris A. Gomez. 1991. C2 115x60. Antspauduotas. KOSHA B. Ex libris Dalmay Arpad. 1980. X1 140x68. KULISHOV G. Ex libris Mario de Filippis. X2 70x63. Ex libris Mario de Filippis. 1988. X2 40x33. Ex libris Mario de Filippis. X2 115x78. Ex libris Mario de Filippis Giulia. P1 110x70. Ex libris Mario de Filippis Salone del Libro Torino 1989. P1 80x58. Ex libris Mario de Filippis. X2 110x35. Ex libris Mario de Filippis. X2 40x30. Ex libris Mario de Filippis. X1 110x63. KUZMIN A. Ex libris Mario de Filippis. X2 65x63. Ex libris Mario de Filippis. X2 82x52. KUZNECOVA E. I. Ex libris E. P. 1987. X3 105x100. Signuotas. Ex libris B. Pasternak. 1987. X3 120x85. Signuotas. Ex libris E. P. 1987. X3 115x98. Signuotas. Ex libris HBK. 1982. P1 65x48. Signuotas. EL S. V. Kalmykova. 1982. X3 55x65. Signuotas. Ex libris E. I. K. X3 100x40. Signuotas. Ex libris Nikulina G. N. P1 80x65. LYUKSHIN Yu. Ex libris Yuriya Argo. 1980. C3 X3 186x120. Signuotas. LOGINOV V. A. Ex libris Centrinė vaistinė 400. 1985. C3 75x75. Signuotas. Ex libris Auksine varpa 400. 1985. C3 75x80. Signuotas. Ex libris Boldyrev Milij. 1984. C3 42x42. Signuotas. LUPANDIN Vladimir Ex libris A. Romodina. 2016. X6 118x75. Signuotas. MAKARENKOV Yu. N. Iz knig Belovykh. 1984. X3 30x74. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Kima Shikhova. 1983. X3 80x60. Signuotas. Ex libris 400 metų Pakruojo miestui. Pakruojo rajono autotransporto imone. 1985. X3 56x32. Signuotas, antspauduotas. Ex libris 400 metų Pakruojo miestui. Pakruojo rajono centrine ligonine. 1985. X3 88x52. Signuotas, antspauduotas. MARJIN Vladimir Ex libris Belov M. 70x60. Iz knig Lucker. 1983. X2 50x44. Antspauduota. Ex libris V. A. Kiryanova. Pamyati Yuriya Gagarina. 52x38. I variantas. Ex libris V. A. Kiryanova. Pamyati Yuriya Gagarina. 52x38. II variantas.

Ex libris V. A. Kiryanova. Pamyati Yuriya Gagarina. 52x38. III variantas. Iz sobraniya G. I. Ignatova. I variantas. Iz sobraniya G. I. Ignatova. II variantas. Ex libris Erna Neuwirt. 50x35. Iz Knig V. N. Kubasova. P1 40x45. Ex libris Legava Ilia. 70x60. Iz knig Lucker. 1983. X2 50x45. Signuotas, antspauduotas. MENSHCHIKOV V. A. Ex libris F. 1967. C3 70x50. Signuotas. MERINOV M. A. Ex libris Omryny Eleny. 1982. P1 72x55. Antspauduotas. MIKHAILOV S. D. Ex libris Mario de Filippis. 1984. 68x70. MITIN Vladimir Ex libris Yu. S. Kharichkina. 1988. P1 75x43. Ex libris G F Polkovskovo. P1 43x30. Ex libris. Muzeya Kraevedeniya Kiclovodska. 1983. P1 83x55. Ex libris Potapovoj Z. S. 1983. P1 40x60. Ex libris Natashi Klokhtunnovoj. 1985. P1 69x53. Iz knig Yu. Kharikina. 1985. P1 65x45. Ex libris V. D. Kostyuk. 1989. P1 58x45. Ex libris KFSI Poverina SV. 1988. P1 78x50. Ex libris KFSI Pushko A.1987. P1 39x29. Ex libris Alshyorov P. P.1987. P1 38x26. Ex libris Muratkhanora. 1987. P1 51x51. EL Pushko A. 1989. P1 40x60. Ex libris Dakiila Repka. 1985. P1 55x43. [EL]. 1987. P1 53x35. MOSHCHENKO Vasilij Fyodorovich Iz knig N. I. Ledencova. 1974. P1 68x59. MOSIJCHUK Anatolij E. L. Iz knigov S. Vulya. X2 55x40. NAGOVICYN A. Ex libris Yuriya Argo. 2081. X2 65x45. Ex libris Svetlany Stroganovoj. 1982. C2 42x50. NAUMYCHEV I. A. Iz sobraniya ekslibrisov V. M. Manzhulo. P1 85x80. I variantas. Iz sobraniya ekslibrisov V. M. Manzhulo. P1 85x80. II variantas. NIKIFOROV N. A. Iz knig I. Pandul. 1964. P1 55x50. NIKIREEV Stanislav Ex libris Remo Wolf. 1982. C3 90x78. Signuotas. NOZDRIN Yuriy Ex libris Mario de Filippis. 1988. C3 55x32. Signuotas. PICHUGIN Pavel Ex libris I. I. Tarasuika. 2009. C3 C5 108x70. Signuotas. RATNER German Ex libris Mario de Filippis. X3 105x66. Signuotas. E. L. Mario de Filippis. 1990. X2 45x65. Ex libris Ottmar Premstaller. 1988. X3 55x43. Ex libris S. Piilman. 1976. X3 120x75. RHEUTOW Denis Ex libris Erika Selle. 1988. X2 78x65. Signuotas. Ex libris M. V. Reutovoj. 1988. X6 115x70. Signuotas. Ex libris A. &E. Selle. 1995. X1 70x28. Signuotas. Ex libris Ludwig Spindelberger. 1986. X6 75x90. Signuotas. Ex libris Erika Andrea Selle. 1986. X3  108x80. Signuotas.


ROMANOVA Tamara Ex libris Kashirinoi I. V Atkurtai Lietuvai 100. 2018. C5 C3 C7 145x158. Signuotas. RUBCOV N. Knizhka Yankina. 1974. X3 82x75. Ex libris A. I. V. X3 65x58. RUMANSKY Igor Ex libris Karol Izakovič. 1978. X2 125x83. SAPOZHNIKOV A. Iz knig T. I. Bereziinoj. 1981. X2 110x60. Signuotas. SCHERSTJANOI Valeri Ekslibris Mario de Filippis.1988. P1 105x53. Valsher Edition De Filippis. 1988. P1 110x84. SERGEJEV George Ex libris S. F. X1 108x58. Signuotas. SHABANOV Sergei Ex libris Gorodu Pakruojisu 400 let rajonnogo obshchestva knigolyubov. 1985. X2 85x55. Signuotas. Ex libris Hvostikova V. V. 1985. X2 66x70. Signuotas, reverse atspaudas. SHAMIL L. Iz knig O. Ya. Samus. 1970. X2 55x40. SHAPIL V. G. Iz knig S. A. Pandul. 1969. P1 50x50. Iz tekhnicheskj biblioteki inzh. I. S. Pandul. 1968. P1 70x53. SHCHETNEV Leonid Nikolaevich Iz knig Anyuty Guslistovoj. X665x53. Signuotas. Iz knig Niny I Volodi Lucker. 1987. X2 50x70. Signuotas. Ex libris Tyurger Vol’demar. 2012. X6 85x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Stas Gasiunas. 2017. X6 80x60. Signuotas. Ex libris Axel Leier. 1969. X6 60x55. Kniga Svety. 1979. P1 57x62. Ex libris Nikolaya Ilicha Yashchenko. 1979. P1 75x55. Ex libris A. A. Teterina. 2011. X6 70x50. Signuotas. SINILOV E. Sv. P. 1986. X6 85x75. Averdse signuotas pieštuku. SIVAKOV V. Ex libris Sashi Sivakova. 1968. P1 45x85. Signuotas. STRIZHAK N. EL Ya. Petrovskogo. 1988. X2 40x40. Ex libris Jzakovjč Karol LXXV. 1978. X1 90x63. TELMANN Josif Ex libris Dr. Axel Leier. 1983. X3 89x50. TICHONOVA-KLIMENKO Liudmila E.L S. Daukantui. Šiauliai. 1993. X3 120x72. Signuotas. VERESCHAGIN Vladimir Ex libris Citta di Pescara Danunnzio 1988. 1989. C3 C5 78x110. Signuotas. VLADIMIROV E. Ex libris EIV. 1977. P1 58x43. Signuotas. Ex libris V. Boroksova. 1981. P1 52x34. Signuotas. Ex libris A.B. 1980. P1 68x53. Signuotas. ZSERIBOR Vaszilij Ex libris Istvan. 72x73. ZVEREV V. A. Ex libris V. 1984. P1 68x37. Antspauduotas. Iz knig Alekcandrovicha. 1980. P1 78x70. Ex libris Aleksandrovicha A. P. 1981 P1 95x65. Iz knig Klimenko Olega. 1980. P1 70x48. Ex libris V. N. Vyrostkova. 1980. P1 80x60.

SLOVAKIJA PARIZEK Miro Ex libris Dr. Milan Imanta. Vol jeden mnich. 80x60. Antspauduotas. SLOVAK F. Ex libris Stama Marik. 1992. X3 116x60. Signuotas, antspauduotas. Exl RP. 1992. X3 90x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Stama Marik. 1992. X3  92x89. Signuotas, antspauduotas. SLOVĖNIJA BROŽ Robert Ex libris K. Izakovič. 1989. P2 98x95. FULLA Ludovit Ex libris Marie Netouškova Nechlebova. 1930. P1 90x70roveda. KLANČAR Bojan Ex libris S. Daukantui – 200. Šiauliai. 1993. C3C5 110x90. Signuotas. ONDREIČKA Karol Ex libris K. Izakovič. 1936. P7 90x55. SUOMIJA HONKANEN Helmiritta Ex libris Mario de Filippis. 1988. C3 163x98. Signuotas. HUITTINEN Raimo Ex libris Antonio Gomez. 1993. P7 48x60. Antspauduotas. JAAKOLA Alpo Ex librisMatti o Kekki. 1965. 69x58. Signuotas. KANERVA Raimo Exlibris Simo Kaskimies. 1984. S/5 82x93. Signuotas. Exlibris Ulla ja Mauno Kasurinen. 1984. S 111x107. Signuotas. Exlibris Helena Koivisto. 1989. S 121x96. Signuotas. Exlibris Amos Pasternack. 1981. S 120x85. Signuotas. Exlibris Essi ja Gunar Pohjola. 1982. S/6 128x75. Signuotas. Ex libris Pope John Paul II Kryžių kalnas 1998 Šiauliai. 1999. S1 140x125. Signuotas. KAURANNE Kareli Ex libris Kaurannc. 1981. S 61x63. Signuotas. KINOS Mirjam Ex libris Dr. H-J. Hahnel. 1989. P1 67x60. Signuotas. Ex libris Kaskimies. 1994. P 80x60. Signuotas. KULMALA Matti Ex libris Simo Kaskimies. 1979. P 149x100. LATTU Raimo Ex libris Paavo Pitkanen. 1949. X1 75x49. Signuotas. LOOK Inge Exlibris Inge Look. 1977. P1 92x48. Exlibris Eino Alivaara. 1983. 95x67. PAALASMAA Hannu Ex libris Jentien Peynenburg Monsma. 1987. S2 115x40. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Olli Ylonen. 1993. P8/2 63x36. Signuotas. Ex libris Olli Ylonen. 1992. P8/2 63x36 Ex libris Herman Wiese. 1993. P8/2 52x75. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Olli Ylonen. 1992. P8/2 75x120. PIHLMAN Pertti Ex libris Esko Kuikka.1986. 73x55. Signuotas.


RINNE Anna Ex libris Simo Kaskimies. 1995. P 130x93. Signuotas. SALMI Kauko Ex libris Seija ja Simo Kaskimies. 1978. P 51x29. Signuotas. Ex libris Seija ja Simo Kaskimies. 1977. P 53x21. Signuotas. TIKKANEN Henrik Ex libris Pekka V. Virtanen. 1983. P1 82x50. ŠVEDIJA BACKMANN Henning Ex libris Knut Dubbe. P1 80x61. CARLSON Elwi Borge Ex libris Anna Greta Olgard. X3 90x98. Signuotas. Ex libris Etienne Nijs. 1992. X3 C6 110x70. KUHN Erich Jo Iz Knig V. M. Kosova. P1 53x50. Antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. P1 100x65. LUNDSTROM Kurt Ex libris Knut Dubbe. 1947. 75x100. SIIM Auni Ex libris Axel Bolin. X2 73x57. STOCKHAUS Eva Aina Biorck. 1981. X2 80x54. ŠVEICARIJA BALMER Alois Ex libris Dr. Med. Joseph Kluber. 1979. P2 P7 105x60. Ex libris Rudolfi Ganz Senioris. P1 80x56. BAUMGARTNER Kobi Ex libris Julia. 1997. X1 75x55. Ex libris Alma Petz. 1984. X1/2 60x50. KELLER Roger Philipp Ex libris Josef Burch. 1994. C2 95x70. Signuotas. MANGOLD Burkhard Diess Buch gehort Met Port Man Aussevt Treu. Antspauduotas. SANER Albert Ex libris Ernst Wetter. 1995. X1 70x70. Signuotas. SILVERA Graciela Ex libris Kryžių kalnas 1998 Šiauliai. 1999. X3 130x110. Signuotas. STUDER Hanny Ex libris Marieluise Hennig. X1/3 110x53. TURKIJA YILMAZ Fedail Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X3 140x100. Signuotas. UKRAINA ANDRUSHCHENKO Elena Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X3 105x83. BAKHMATOV Adolf Issakovich Ex libris V. M. Manzhulo. P1/2 58x58. BALAN I. D. Shevchenkiana Viktora Mikhajlovicha Manzhulo. P1 55x45. BEKKER David Ex libris Urszula Salega. 1989. C4 108x92. Signuotas. Ex libris Tuulikki Hakala. 1986. C3 85x85. Signuotas.

BONDARENKO Nikolaj Mikhajlovich Pushkiniana Berzin P. A. S5 105x85. Ex libris 1966 – 1986 Narodnogo muzeya zheleznodorozhnikov Litvy im. G. Zhemajtisa. 1986. X3 63x110. Signuotas. Kniga L. F. Ryazanoboj. X2 82x102. Signuotas. Pushkiniana A. Berzin 1837 – 1987. 1987. S4 105x80. BUDOVSKAYA Elena Iz knig S. N. Karmazina. 1983. P1 75x58. BULKA A. Zigelini Ex libris Mario. 1996. X3/3 85x45. Signuotas. DENISOVA Nina Ex libris Sergiya Biloksiya. 1988. C4 150x70. Signuotas. EREMEEV Knigozoirka G. Karmazina. 1973. P1 68x44. FEDORENKO K. Ex libris Iz knig istoriko – etnogr. Muzeya “Aushra”. S. Daukantui – 200 metų Šiauliai. 1993. X3 50x74. Signuotas. FILIPCHENKO Igor Mikhajovich Ex libris A. Zueva. 1983. X2 64x44. Antspauduotas. Ex libris Rovenckij memorialnyj muzej geroya sovetskogo soyuza N. I. Kuznecova. P1  38x68. Antspauduotas. FILLIPOV Michail Ex libris S. Daukantui – 200 metų Šiauliai. 1993. X3 60x130. Signuotas. GAPOCHENKO Ivan Ex libris 200 Daukantui 1793 – 1864 Budas. 1993. X3 60x77. Signuotas. Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X3 85x80. Signuotas. GONCHAROV Vladimir G. Aus den Buchem Boris Levich In memoriam Ann Frank. 1971. P1 54x71. JANOVSKIJ Jaroslav Ex libris S. Daukantui – 200 metų Šiauliai. 1993. X3 110x50. Signuotas. Ex libris S. Daukantui 200 metų Šiauliai. 1993. X3 43x91. JASINSKAJA Julija EL Simonui Daukantui 200 metų. 1993. X3  108x79. Signuotas. EL Simonui Daukantui 200 metų. 1993. X3 93x115. Signuotas. EL Simonui Daukantui 200 metų. 1993. X3 65x93. Signuotas. EL Simonui Daukantui 200 metų. 1993. X3 74x110. Signuotas. Ex libris Simonui Daukantui 200 metų. 1993. X3 73x126. Signuotas. KHRAPKO Emanuil Ex libris S. Daukantui – 200 metų. Šiauliai. 1993. X3 88x58. Signuotas. KHUDYAKOV Anatolij Ex libris V. I. Khvorosta 200 Simonas Daukantas. 1993. X3 90x 83. KOREN Grigorij Ex libris Šiauliai S. Daukantui – 200 metų. 1993. X3 123x82. Signuotas. Ex libris Šiauliai S. Daukantui – 200 metų. 1993. X3 80x75. Signuotas. KOROL Myroslav Ex libris 200 metų Simonui Daukantui 1793 – 1864 Šiauliai. 1993. X3 102x55. Signuotas.


Ex libris S. Daukantui 200 Šiauliai. 1993. X3 120x123. Signuotas. KOZLOVSKIJ Stepanovich Konstantin Ex libris Olav Vihuri Tallinn. 1966. X2 90x113. Ex libris I. Shapiro. 1968. X2 88x60. Antspauduotas. Iz knig K. Paustovskogo. 1963. X2 75x50. Ex libris Axel Leier. 1968. X2 72x55. KRYVORUCHKO Orest Ex libris Mario de Filippis. X2 75x65. Ex libris M. de F. P1 125x47. Ex libris Mario de Filippis. P1 125x90. Ex libris Mario de Filippis Poeziya. P1 95x125. LEONENKO V. Ex libris Leonas Jonaitis. 1998. X3 69x55. Signuotas. LIPETSKAYA E. Ex libris Mario de Filippis. 1988. X2 83x53. LIPETSKIJ V. Kniga Mario de Filippis. 1988. S 84x57. Antspauduotas. LITVINOV A. S. Ex libris Leonida Doludya. 1986. X6 53x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris V. Manzhulo XX let narodnomu muzeyu Litvy. 1982. P1 35x55. Antspauduotas. Ex libris Ekkehard D. Schipper. 1986. X6  84x63. Signuotas, antspauduotas. LOPATA Vasilij Iz knig M. Stelmakha. 1974. X2 65x33. Ex libris Narodnogo muzeya Zheleznodorozhnikov Litvy im. G. Zhemajtisa. 1985. 100x68. Signuotas. MALISHKO Oksana Ex libris S. Daukantui 200 Šiauliai. 1993. X3  93x93. Signuotas. Ex libris S. Daukantui 200 Šiauliai. 1993. X3  90x82. Signuotas. MALYSHKO M. Ex libris Stasys Šalkauskis 1886 – 1941. Žalgiriui 580. 1980. X1 83x80. Signuotas. MALYSHKO Nikolaj Ex libris Biblioteki Prezydenta Miasta Starachowice. 1989. C4 115x70. Signuotas. Maironis 2XI 1862 – 28 VI 1932. 1988. C4. 98x105. Signuotas. Ex libris Vytautas Vanagas. 1323 – 1989 Vilnius Metropolis Lituaniae. 1989. C3 123x65. Signuotas. MALYSHKO Petro Kobzar V. Sedlyara 1899 – 1989. 1989. C4 86x60. Signuotas. MASIK V. I. Ex libris V. Manzhu 70. X2 40x42. Antspauduotas. Ex libris V. Kastausko. P1 40x40. Antspauduotas. Iz sobraniya myzeya Zh. D. Litvy. 1982. P1 38x34. Antspauduotas. MICUK Vladimir Ex libris Mario de Filippis. X3 110x65. Ex libris Mario de Filippis Minsk. X2 112x75. MIRONCZYKOV Leonid Ex libris Zasowskij. 1990. X2 45x58. MISTECKIJ Abram Ex libris B. Levykha. 1632 – 1677 Borukh Spinoza. 1977. X3 90x62. Ex libris B. Levykha. 1971. X3 100x69. Ex libris I. Sineokogo. Eseniniana. 1982. X3  85x73. Antspauduotas. Ex libris S. Pilman. 1978. X3 70x55.

MOLOČINSKI N. Ex libris I. Shapiro. 1968. X3 70x50. NIKITIN L. A. Ex libris Adomas Mickevičius. Vilnius-Metropolis Lituanie. 1989. X6 93x69. Iz knig Biblioteki Puchkinskogo Zapovednika. 1981. X6 93x72. Ex libris Khudozhogo mueyu M. Sumi. 1981. X6 80x60. Ex libris Zagumennogo A. V. 1978. X6 105x67. Ex libris V. S. Bediha. 1983. X6 68x45. Ex libris Peteris Berzins. 1983. X6 94x56. Ex libris Kruzhilko. 1983. X2 105x55. Ex libris Kramarevykh I. L. 1983. X2 65x65. Ex libris T. N. Karmazina. 1983. X2 110x78. Ex libris Karmazinykh. 1965. X6 110x62. Ex libris Yalovogo. 1985. X6 106x63. Ex libris N L. 1986. X2 105x70. Ex libris G. Makeevka. 1987. X6 50x38. Ex libris G. N. Karmazina. 1979. X2 95x63. Ex libris G. N. Karmazina. 1984. X2 82x60. OCHEREDKO Katerina Exl. Kateryna Ocheredko. 2018. C3  130x130. Signuotas. OLENIUK Jarema Ex libris Mario de Filippis. 1988. X2 110x64. PIKULICKIJ Bogdan Ex libris S. Daukantui – 200 metų. Šiauliai. 1993. C7 130x128. Signuotas. Ex libris S. Daukantui – 200 metų. Šiauliai. 1993. C7 110x128. Signuotas. PROCAN Yu. Ex libris R. Jurelionio. Kaunas. 1990. P1 82x52. PROKOPIV P. N. Ex libris S. Daukantui 200 Šiauliai. 1993. X3  105x80. Signuotas. SERETKIN B. I. Ex libris GN Karmazina. 1980. P1 69x52. EL Karmazina. 1980. P1 62x50. SERGEEV George A. Ex libris In memoriam Salvador Dali. A. Gomez. 1992. X3 88x72 Ex libris Antonio Gomez. 1991. P1 78x54 Ex libris Pakruojo rajono liaudies teismas 400. 1985. X3 97x63. Signuotas. Ex libris S. Daukantui 200 Šiauliai. 1993. X3  100x80. Signuotas. Ex libris Pakruojis 400 metų. Spaudė Titnagas. 1985. X3 98x68. Signuotas. Ex libris M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose. 1985. X3 85x50. Signuotas. Ex libris Memorialinis muziejus Antanas Žmujdzinavičius (1876 – 1966) Kaunas. 1986. X3 100x97. Signuotas. Ex libris Biblioteki muzeya M. K. Chyurlenisa. 1985. X2 49x44. Signuotas. Ex libris Birutė Petrikytė. 1984. X3 55x40. Signuotas. Ex libris B. S. A. 1985. X3 60x45. Signuotas. Ex libris Lionginas Šepetys. 1985. X3 55x35. Signuotas. Ex libris A. Nedzelskis. 1985. X3 43x53. Signuotas. Ex libris Kęstutis Ramonas. 1985. X3 83x50. Signuotas. Ex libris V. S. Ovchinnikova. 1984. X3 83x58. Signuotas. Ex libris Vincas Kisarauskas. 1984. X3 85x42. Signuotas. Ex libris Georgiya Sergeeva Ars Longa, Vita Brevis est. 1985. X3 78x70. Signuotas.


Ex libris Brekhova Sergeya. 1985. X3 85x85. Signuotas. Ex libris Alfredas Šimkus. 1985. X3 85x33. Signuotas. Ex libris In Memoriam. 1985. X3 85x85. Signuotas. Ex libris S. Daukantui 200 Šiauliai. 1993. X3 100x80. Signuotas. Iz Knig V. M. Manzhulo. P 55x48. Antspauduotas. Ex libris Algė Jankevičienė. X3 110x58. Ex libris Antonio Gomez. 1991. P1  80x53. Antspauduotas. Ex libris Omelyanchika. X3 85x65. Signuotas. SHCHETININA Valentina Ex libris 200 Simonas Daukantas. 1982. X3  155x70. Signuotas. SIVAK Anatolij N. Knizhka Ani M. 1989. X3 64x48. Signuotas. Ex libris Ona Miciūtė. Vilnius – metropolis Lituaniae. 1989. X3 80x48. Signuotas. Ex libris Berwick Museum. 1988. X3 40x33. Signuotas. Ex libris Pardubice – 650 Let. 1990. X3 90x40. Signuotas. Ex libris Orphcon – 90. 1990. X3 75x54. Signuotas. Ex libris Orphcon – 90. 1990. X3 55x38. Signuotas. Ex libris Orphcon – 90. 1990. X3 55x45. Signuotas. Ex libris Orphgon – 90. 1990. X3 60x53. Signuotas. Ex libris Henryk Stopikowski. 1990. X3 70x50. Iz Knig A. Sivaka. 1988. X3 80x50. Signuotas. Ex libris Salone del Libro Torino. 1989. X3 83x45. Signuotas. Ex libris Pamyati V. Vysockogo S. Matyunina. 1990. X3 65x45. Signuotas. Iz knig muzeya Zh. D. Litvy. 1981. X3 50x65. Signuotas. Ex libris Muzeya Zh. D. Litvy im. G. Zhemajtisa. 1986. X3 68x70. Signuotas. Ex libris Centralnoi biblioteki v Pakruoiska. 1987. X3 80x59. Signuotas. Ex libris “Auksinės varpos“ redakcija. 400 Pakruojis. 1985. X3 85x58. Signuotas. Ex libris Centrralnoj biblioteki Pakruojskogo rajona. 1985. X3 85x63. Signuotas. Ex libris In Memoriam Žalgiriui – 580. 1993. X3 70x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. 1993. X3 58x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris M. Trukhnickogo. 1993. X3 55x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris 400 let gorodu Pakruojsku otdela kultury Pakruojskogo rajona. 1985. X3  105x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Pakruojsku 400 Pakruojskogo rajona doma kultury. 1985. X3 96x56. Signuotas, antspauduotas. Iz knig V. Sivak. 1983. X3 83x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Pakruojskoj centralnoj biblioteki. 1987. X3 100x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris A. Čepulionis 400 Pakruojis. 1985. X3 80x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris 350 Rawicz Rawicz. 1986. X3 84x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. 1983. X3 75x50. Signuotas, antspauduotas. Iz knig E. Kharabeta. 1983. X3 65x50. Signuotas, antspauduotas. USOLKIN Victor Iz knig H.M. 1967. X3 46x30.

VIGOVSKY Ruslan Ex libris Jan Rhebergen. X6 115x95. URUGVAJUS CILLERUELO Fernando Jose Ex libris F. J. Cilleruelo. 1993. X3 68x100. Ex libris F. J. Cilleruelo. 1993. X3 60x115. Ex libris Ecologic Fernando Cilleruelo. 1993. X3 130x110. Ex libris F. J. Cilleruelo. 1993. X3 100x105. Ex libris F. J. Cilleruelo. 1993. X3 70x100. Ex libris Cilleruelo Mini Prints. 1993. X3 80x60. VENGRIJA AKOS Horvartt Gyula Konyve. 126x82. ANDRUSKO Karoly Ex Skilibris Josef de Belder. X3 88x70. Exlibris Gulia de Filippis. X3 90x70. Signuotas. Ex libris Palasthy Lajos. 1984. X3 80x45. Exlibris Mario de Filippis. X3 55x59. Signuotas. Exlibris Mario de Filippis. X3 90x70. Signuotas. Exlibris Mario de Filippis. X3 90x70. Signuotas. Exlibris Gulia-Mario de Filippis. X3 90x70. Signuotas. Exlibris de re coquinaria Mario de Filippis. X3 90x70. Signuotas. Ex libris Fam. Palasthy. 1971. X3 85x52. Ex libris Poor Ferenc. 1970. X2 60x40. Antspauduotas. Ex libris Dalmay Aniko Konyve. 1979. X3 60x72. Ex libris Dr Csnyi Istvan. X3 98x68. Ex libris Kundermann Jend. X2 63x63. Ex libris Dalmay Arpad. 1976. X3 95x63. Ex libris Nuša Lobnikar. 1977. X2. 85x53. Ex libris Nuša Lobnikar. 1977. X2. 85x48. Ex libris Jozef Belder. X3 90x50. Iz Knig L. M. Zhitomirskogo. X2 65x53. Sarai Gaborne Konyvtarabol. X2 33x110. BAGARUS Zoltan Ex libris Nagy Szilvia. 1983. X2 98x62. Signuotas. Ex libris Krajcsi Timea. 1982. X2 97x69. Signuotas. BAKACSI Lajos Bognarek Konyve. 1986. X3  118x88. Signuotas, antspauduotas. BALINT Ferenc Ex libris Nicola A. Carlone. 1994. C3 C5 60x50. Signuotas. Ex libris Heracliticis Hermann Wiese. 1993. C3 C5 90x85. Signuotas. Ex libris In memoriam Tothpal Istvan Dr. Katona Gabor. C3 C5 43x90. Signuotas. BALOGH J. Ex libris Ing Gal Jozsej. X3 105x73. BANSAGI Andras Ex libris In Memoriam 1811-1886 G. Flach Karolina. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Bartok Bela Emlekere Gombas Ferenc. 110x70. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Petz Alma-Willi. X3 90x48. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Prof. Dr. Gabor Pogany Kunsthistoriker Nationalgalerie. Hungary. X3 P7  105x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Inge Norbert Nechwatal. P7 85x45. Signuotas, antspauduotas.


Ex libris Benes Ferenc. P7 85x75. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Alma AP Petz. P7 74x65. Signuotas, antspauduotas. Ex libris George Bush Latogatasa Emlekere. 1989. P7 102x80. Signuotas, antspauduotas. Ex libris XX internationaler Exlibris Kongress Weimar. Prof. Dr. Lothar Lang. 1984. X3 95x85. Signuotas, antspauduotas. Ex libris N. G. Lippoczy. X3 88x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Klaus Thoms. 23 Internationaler Exlibris Kongress Monchengladbach Geldern. 1990. X3 P7 100x75. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Klaus Rodel. Interexlibris. X3 P7 S 97x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris 23 Internationaler Exlibris Congress 1990. Balderich Monchengladbach Dr. Gernot Blum. 1990. X3 100x48. Signuotas, antspauduotas. In memoriam 1898 – 1963 Prof. Fay Aladar. 45x100. Signuotas, antspauduotas. Liszt Ferenc Emlekere 1811 – 1886 Mariassy Mihalyne. X3 82x62. Ex libris Pax Ute Wermer. 1986. X3 78x68. Antspauduotas. BENCZE L. Dr. Katona Gabor Konyveibol. 1928. P1 72x85. BORDAS Ferenc Ex libris P. Miko Ildiko. 1970. C3 93x40. Signuotas. BRASOV Klein Ervin Ex libris Dr. Kertesz Denes 1990 a betuvetes nemzetkozi eve. 1990. X1 103x66. Signuotas. Ex libris Dr. Kertesz Denes Isoeveszuletet Lev Tolstoi. 1978. X1 65x40. Antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis Arezzo Italia. 1988. X1 108x90. Signuotas, antspauduotas. BUDAY Gyorgy Ex libris Klein Sandor. 1980. X2 100x97. CSIBY Mihaly Szonyeg Beata Palasthy IMRE . 1987. X3 72x70. Signuotas. Exl Maria Ott. 1987. X3 65x53. Signuotas. Ex libris Gyergy Oszentmiklos. Elekes Vencel. 1979. X3 95x63. Signuotas. Ex libris Natricaria Chamomilla Diplom Inc Palasthy Lajos. 1980. X3 85x55. Signuotas. Ex libris Dr. Katona Cabor. 1979. X3 55x80. Signuotas. DEAK Ferenc Ex libris Dr. Istvan Tibor. 1970. C3 93x40. DEZSC Takacs Ex libris Szilagyi Magdolna. 1984. C5 79x110. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Aranyvereb (Passer Luteus). 1984. C5 55x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris D Kiss Karoly. 1984. C5 75x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Takacs Dezso 1984. C2 80x48. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Kovacs Jozsef. 1984. C2 38x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Szabo Laszlo. 1989. C2 68x51. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Takacs Dezso. 1988. C5 5110x45. Signuotas, antspauduotas.

DISKAY Lemke Ex libris Klaus Rodel. X3/2 85x57. Ex libris Dr. Demeter Jenil. 1976. X1/2 80x100. Signuotas. Ex libris P. Miko Ildiko. 1973. X1/2 105x75. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Enzo Pellai. 1994. X3/2 100x95. Signuotas. DRAHOS-HOLZSCHNITT Rethy Zoli Konyve. 1983. X3 70x45. Antspauduotas. Ex libris J. Rhebergen. X2 55x50. DRAHOS Istvan Kivan a Palasthy Csalad. X2 42x55. Ex libris professoris doctoris Julii Lux. 1975. X2 86x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Kertesz Denes. 1963. X2 85x60. Ex libris Dr. Nagy Lajos. 1961. X2 76x49. Konyve Katona Csaba. 1963. X2 80x48. FARKAS D. Ex Collectionibus Francisci Brenner. 1925. P1 80x90. FERY Antal Ex libris J. Vils Pedersen. 1977. X2/3 90x65. Signuotas. Ex libris Hommagea Illyes Gyula. Dalmay Arpad. 1982. X2 110x75. Signuotas. Ex libris Dr. Katona Gabor. X2 90x70. Signuotas. Ex libris Giuseppe Cauti. 1978. X2 88x58. Konyve Rethy Virag. 1978. X2 85x45. Ex libris Dr. Semsey Andor. 1961. X2 38x32. Signuotas. Ex libris Stephanus Szigeti. In memoriam Wartha Vince 1844–1914. 1980. X2 95x67. Signuotas. Ex libris Szasz Sandor. 1979. X2 110x70. Signuotas. Ex libris Kovacs Jozsef. 1964. X2/2 88x62. Signuotas. Ex libris P. P. Rubens 1577 – 1640. J. De Belder. 1977. X3 105x80. Ex libris J. De Belder. Helena Fourment. 1976. X3 108x78. Ex libris J. M. De Belder. 15 International Exlibris Kongres. 1974. X2/2 108x70. Ex libris Stephanus-Szigeti. 1973. X2 85x73. Ex libris Kovacs Jozsef. 1974. X2 118x60. Ex libris Cs. Szabo Laszlo Konyvtar. 1986. X2 110x80. Ex libris Szentesi Florian. 1964. X2 86x59. Ex libris Czika Janos. 1844 – 1900 Munkacsy Mihaly. 1978. X2 90x60. Ex libris Kovacs Jozsef. 15 Nemzetkozi Kongresszus 1974 Bled. 1974. X2/2 108x45. Ex libris Santa Klara. 1984. X2 89x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris N. Lippoczy. 1984. X2 89x54. Antspauduotas. Ex libris Dr. Kertesz Denes Radnoti Miklos Emlekezete. 1988. X2 105x73. Signuotas. Ex libris Hajdu Jozsef Babits Mihaly Emlekezete. 1988. X2 105x73. Signuotas. Ex libris Palasthy Lajos Patrona Hungariae. 1981. X2 95x55. Signuotas. Ex libris Katona Gabor XVI. Nemzetkozi Ex libris Kongresszus Lisszabon. 1976. X2 105x80. Signuotas. Konyve Dr. Katona Gabor. 1983. X2 93x70. Signuotas. Konyve Olga. 1984. X2 76x60. Signuotas. Ex libris Insignia nobilis familiae Moczar de Jaszarokszallas Anne Marie. 1983. X2  100x70. Signuotas. Ex libris Katona Gabor. 1983. X2 75x50. Signuotas. Ex libris Scuch Katalin. X2 68x60. Signuotas. LA Ars Longa Vita. 1981. P1 60x60. Signuotas.


Ex libris P. Miko Ildiko. 1976. X2 95x70. Signuotas. Ex libris Georgio Vasari 1511 – 1574. 1987. X3 105x75. Antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. X3 95x70. Ex libris Mario de Filippis Cristoforo Colombo 1446 – 1506. 1987. X3 120x75. Antspauduotas. Olga Konyve. 75x60. Signuotas. Ex libris Dr. Katona Gabor Navigare Necesse Est. 65x85. Signuotas. Ex libris. 75x60. FESZT Laszlo Ex libris Dr. Csanyi Istvan. 1989. C3 C2  110x83. Signuotas. Exl Gabor Denes. 1976. X3/3 103x75. Signuotas. Ex libris Antonio Gomez. 1991. 110x70. Antspauduotas. FIALA Karel Ex libris P.R. 1982. X3 90x78. Signuotas, antspauduotas. FULOP Ilona Ex libris Antonio Gomez. 1991. P7 103x80. Antspauduotas. Ex libris Antonio Gomez. 1991. P7 75x80. Antspauduotas. Ex libris AG. 1991. P7 110x80. Antspauduotas. HARANGHY Jero Tulajdona Czakonyv Schmidt Magda. 1918. P1 70x70. HELBING Ferenc Ex libris Dukai Karoly. 1982. X2 87x45. JOZSA Janos Ex libris Dozsa Rene und Siegmund Sos. 1983. X3 100x46. KALMAN Zoltan Ex libris Mario de Filippis. X3/2 73x73. Ex libris Giulia de Filippis. X3 55x48. Ex libris Mario de Filippis. X3 75x95. KAMP Ben Ex libris W. A. Haak. 1936. X1 81x52. Antspauduotas. KASPAR Ladislav J. Ex libris Ing Frant Vaniček. 1984. X2 110x80. Signuotas. KEKESI Laszlo Ex libris Papp Laszlo. X3 105x60. Signuotas. Szent Ferenc Fiai 200 Eve Vegzik a Hivek Lelki Gondozasat az Orszaguti Plebanian 1785 – 1985 Pax et Bonum. 1985. X3 135x88. Aldott Karacsonyt Es Boldog Uj Evet Kivannak Dr. Csanviek. X3 125x85. Signuotas. KERTES Kollmann Jeno Ex libris KJ. 1964. P1 71x44. KISMARTON Jozsef Ex libris Kismarton Jozsefne. 1976. X2 93x53. Antspauduotas. KNER Albert Ex libris Reichard Laszlo. P1 55x45. KOPASZ Marta Kopasz Marta Kiallitasa. X3 130x85. Konyve Ertsey. 1987. X2 55x77. Signuotas. LAJOS Ferens Ex libris Korols Jozsef. 1978. P1 110x75. LAJOS Imre Ex libris Cabor Denes. X2 85x60. Signuotas. LASZLO Anna Ex libris Mario de Filippis Charlie Chaplin. C2 85x73. Signuotas.

LASZLO Imets Ex libris Dr. Lippoczy Miklos. 1978. X2 98x110. Ex libris Dr. Lippoczy Miklos. 1978. X1 125x78. Ex libris Dr. Lippoczy Miklos. 1976. X1 120x80. MARTON Rosta Ex-libris Dr. Palocz Gyula. 80x50. MENYHART Jozsef Konyve Erika. 1980. X2 85x53. Ex libris Kondics Jozsef. X2 76x92. Pittmann Laszloek Konyve. 1975. X2  115x60. Signuotas, antspauduotas. Rethy Istvan. 1984. X2 105x75. Antspauduotas. Buek 1941 Rethy Istvan. X2 118x85. Antspauduotas. MOLNAR Istvan Ex libris Corrie Jansen. C3 C4 125x80. Signuotas. MOSKAL Tibor Ex libris Kondics Jozsef. 1974. X3 68x88. Signuotas. Ex libris Dr. Katona Gabor. 1983. X2/3 95x42. Signuotas. NAGY Arpad Daniel Ex libris Hannu Paalasmaa. X2 100x55. Signuotas. NAGY Lazar Laszlo Ex libris M. de Filippis. X1 115x65. Antspauduotas. II variantas. Ex libris M. de Filippis. X1 115x65. Signuotas, antspauduotas. I variantas. Ex libris Kunderman Jeno. X1 110x64. Signuotas. Ex libris Csanyi 1971. X2 85x38. Ex libris Palasthy Lajos. 1985. X2 112x65. Signuotas. Ex libris Glacz Ktalin de Harakocz. X2 90x73. Signuotas. Ex libris Enzo Pellai. 1986. C3 110x70. Signuotas. Ex libris Dr. Anna Lerperger. 1993. C3  120x68. Signuotas, antspauduotas. Ex Bungalow. 1984. P1 60x55. Antspauduotas. Ex libris Kovacs Jozsef. 1985. X2 91x65. Ex libris Glacz Katalin de Harakocz. 1983. X2 93x73. Signuotas. Ex libris In Memorian Peto Fi Sandor 1823 – 1973. 1973. X3 135x120. Signuotas. Ex libris Anton Roveda. 115x65. Signuotas. Ex libris Jun. Anton Roveda. 115x65. Signuotas. Ex libris Glacz Katalin De Harakocz. X2 93x73. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. 1988. 125x60. Signuotas, antspauduotas. Ex Musicis M. De Filippis. X2 95x83. Signuotas, antspauduotas. Ex Musicis M. De Filippis. X3 92x75 . Signuotas, antspauduotas. NAPSUGAR Revesz Ex libris Pittman Ildiko. 1978. P1 110x70. Signuotas. NIKELSZKY Geza Ex libris Dr. Jungling Kalmanne. P1 110x65. Ex libris Dr. Jungling ne. P1 78x55. Ex libris Jungling Erzsike. P1 85x73. PAULOVITS Laszlo Ex libris Dr. Lippoczy Miklos. 1977. X2 105x70. PITNER Frantisek PR. 1983. X3 105x80. RAKOCZY Farens Ex libris Joke. 1974. X2 40x72. Signuotas. Ex libris Jos De Belder. 1986. P1 44x65. RETHY Istvan Dr. Rethy Aladar Konyve. C3 145x90. Antspauduotas.


SCHORR Tibor Ex libris Dr. Lustig Istvan. 1934. P1 80x67. SOS Siegmund Ex libris Palasthy Lajos. 1981. X2 90x55. Ex libris Sos Zsigmond. 1960. P1 90x66. Signuotas. Ex libris Palasthy Lajos. 1960. P1 58x59. Signuotas. Ex libris L. Palasthy. 1961. P1 58x35. Signuotas. Ex libris Dalmay Arpad. 1986. X2 95x53. Signuotas. STETTNER Bela Arato Toni Konyve. 1982. X2 80x55. Ex libris Lajos Palasthy. X3/2 125x78. Ex libris Kovacs Jozsef. X3 X2 85x45. Ex libris Palasthy Lajos. 1962. X3 68x74. Signuotas. Ex libris Dr. Kertesz Denes 65589 Birkenau 1944–1945. X3 90x92. Signuotas. Jacko Laszlo Konyve. 1960. X3 53x108. Ex libris P. Miko Ildiko. 1984. X3 95x50. Signuotas. Ex libris P. Miko Ildiko. 1984. X3/2 110x65. Signuotas. Pittmann Laszlo Konyve. 1984. X3 110x75. Signuotas. Jutka Mesekonyveibol. 1982. X3 65x110. Jasz Be Re Nyi Ki Alli Ta Som Em Le Ke Re. 1982. X3 100x45. Barta Ildiko Konyve. 1982. X3 80x63. Palasthy Lajos Uj Cime: 1125 BP XII Varoskuti Koz 2/C. X3 75x80. STERBENZ Karoly Bucsuzik a Kanizsay Dorottya Gimnazium IV. C Osztalya 1964. X1 135x68. Pittmann Laszlo Konyve. 1975. X2  120x65. Antspauduotas. SZABO Bela Gy Gabor Denes Konyve. 1983. X1 68x44. SZEGED Bartos Ex libris Bach Otto. P1 65x37. Antspauduotas. SZENTESSY Laszlo Ex libris Dr. Katona Gsaba. 1968. P1 93x80. Ex libris Dr. Katona Gabor. 1960. P1 95x65. Ex libris Dr. Katona Gabor. P1 85x65. TAVASZY Noemi Ex libris Varosi Gyermekkonyvtar. 1976. X3 85x73. Ex libris Kovacs Jozsef. 1974. X3 90x60. TOTH Rozsa Ex libris Gorog Ercsi. 1984. X3/3 98x58. Signuotas. Ex libris Kovacs Maria ES Jozsef. 1984. X3/2  105x80. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Gulae Mario de Filippis. X3/3 100x70. Ex libris Gulae Mario de Filippis. X3/2 105x70. Ex libris Gulae Mario de Filippis. X3/3 103x70. Ex libris Gulae Mario de Filippis. X3/3 103x73. Ex libris Gulae Mario de Filippis. X3/3 103x73. Ex libris Gulae Mario de Filippis. X3/3 103x73. Ex libris Mario de Filippis Fondazione C. Collodi Centenario Pescia. 1983. X3 95x95. TROJAN Marian Jozef Ex libris Vertes Miklos. 1983. X3 78x60. Ex libris Varosi Konyv – Tar. 1970. X6 78x68. URMOS Peter Ex libris Dr. Hermann Wiese. 1991. L1 78x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Jonas Nekrašius. 1997. C3C5 72x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris G. Meyer-Noirel. 1990. C3C5 74x43. Signuotas, antspauduotas. This Book Belongs to Worldwatch Institute. 1995. C3C5 96x77. Signuotas.

Ex libris Kryžių kalnas 1999 Šiauliai Palendrių Šv. Benedicto vienuolyno biblioteka. 1999. X3 94x68. Signuotas, antspauduotas. Ex libris D. Urbas 450 Catechismus Mažvydas lietuviškai knygai – 1547. 1996. X3 90x80. Signuotas, antspauduotas. Ex libris civitatis Jula Eytas. 1992. C3 75x105. Signuotas, antspauduotas. I variantas. Ex libris civitatis Jula Eytas. 1992. C3 75x105. Signuotas, antspauduotas. II variantas. Ex libris Vilnius University Library Gediminui 650. X3/2 70x120. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Jonas Jonys Vilnius Šv. Jono bažnyčia. 1992. X3 65x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris F. Willockx. 1992. C3C5 56x85. Signuotas, antspauduotas. I variantas. Ex libris F. Willockx. 1992. C3C5 56x85. Signuotas, antspauduotas. II variantas. Ex libris Lithuanian Shipping Company. 1992. X3 75x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Szepesvarine Racz Maria. X3 93x53. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ali Vogel – de Waal. 1990. L/2 70x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Lippoczy Miklos. 1990. L/2 70x46. Signuotas, antspauduotas. This book belongs to Jeanette. L/3 73x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. 1990. L/2 80x47. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Vilnius Metropolis Lituaniae. 1989. X3 76x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Vilnius Metropolis Lituaniae L. Stuoka Guzjavičius Cathedral Stanislaw. 1989. X3 43x113. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Lithuanian Shipping Company. 1992. X3 83x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Mayer Jozsef. 1993. X3 105x53. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Nizami Ganjavi 850 Years. 1990. X3 98x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Germann Wiese. 1990. X3 98x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris LM-600 Vilnius Katedros mokykla In memoriam A. Brūzga. X3 130x48. Signuotas, antspauduotas. EL Ecological Grammar P. Urmos. 1994. C3 C5 96x70. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Maria Teresa E Silvio Forni. 1995. C3 C5 80x65. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Pascal Fulacher. 1995. C3 C5 83x83. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Katona Gabor. 1993. C3 C5 73x40. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Vela D Ester Cernobbio Lago Di Como. 1992. C3 C5 63x45. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Jonas Nekrašius. C3 C5 73x48. Signuotas. Ex libris M. de Filippis. 1993. C3 C5 55x35. Signuotas, antspauduotas. I variantas. Ex libris M. de Filippis. 1993. C3 C5 55x35. Signuotas. II variantas. Ex libris P. Sejournant. C3 73x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Lago Maggiore Luino. 1 56x43. Signuotas, antspauduotas.


Ex libris Edouard Janssens. 1990. X3 102x52. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Szentesi Florian. 1979. X3 93x43. Signuotas, antspauduotas. Ex Storici Delle Cime Di Shiaccio. 1985. X3/2 65x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Kazanlik Rose-Feast. 1993. X3 60x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Nizami Ganjami 850 Years. 1990. X3 80x43. Signuotas, antspauduotas. EL KR. 1997. C3 83x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Krier Rudolf Anna Sewel’s “Black Beauty”. 1997. C3 C5 80x57. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Salone Del Libro Torino. 1989. X2/3 128x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Szij Rezso A Balassak Feszke Zolyom. 1994. X3 98x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dott. Vincenzo Ciccotti. 1990. X3 85x25. Signuotas, antspauduotas. In Memory of Bulgakov Manuscripts Do Not Burn Never. 1991. X3 118x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Monaster II Lubinensis. 1980. X2/3 80x55. Signuotas, antspauduotas. I variantas. Ex libris Monaster II Lubinensis. 1980. X2/3 80x55. Signuotas, antspauduotas. II variantas. Ex libris Nepi Epiteszet Harangtorony Nemesborzova Szentendrei Skanzen. 1996. X3 120x86. Signuotas, antspauduotas. Ex libris 1974 Turr Istvan Gimnazium IV/B. 1994. X3 80x115. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Kertesz Ildiko. 1997. X3 105x75. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Rovacs Jozsef Szarsomlyo. 1992. X3 103x63. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Katoma Gabor. 1997. X3 85x95. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Sellei Jozsefne. 1991. X3 105x58. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Di Raccolta Storica Lomazzo. 1995. C3 C5 100x55. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Bella Raggolta Storica Di Biblioteca Gombnale Lomazzo. C3 C5 102x55. Signuotas. Ex libris Kertesz’ Ildiko’. 1997. X3 100x75. Signuotas. Ex libris Kertesz’ Ildiko’. 1997. X3/2 100x75. Signuotas, antspauduotas. Ex libris George Sekine. 1995. X2 78x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Sumegi Marta. 1993. X3 90x68. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Nimos. X3 73x56. Signuotas. I variantas. Ex libris Nimos. X3 73x56. Signuotas, antspauduotas. II variantas. Ex libris Mario de Filippis Con Passaporto da Lions al Futuro. 1994. X3 115x53. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ex musicis Szaszne Mara. 1996. X3 110x90. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Citta Di Pesca D’Annunzio. 1988. X3/2 98x75. Signuotas, antspauduotas. VARGA Antal 1962 – 1987 Apecsi KBK 25 eves. 1987. X3 130x80. Averse signuota tušinuku. VARGA Matyas Dr. Illyes Laszlo. 1975. X1 65x48. Signuotas. VARGA Nandor Lajos Ex libris P. Miko Ildiko. 1976. X1 80x60.

Ex libris Skorosi Lajos. Mora Ferenc. 1975. X1 70x52. VARKONYI Karoly Ex libris Dr. Katona Gabor. X2 105x60. Signuotas. Ex libris Dr. Krier Rudolf. 1986. X2  110x75. Rverse antspaudas. Ex libris Palasthy. 1982. X2 115x70. Signuotas. Ex libris Dr. Lehmann Antal. X2 123x65. Signuotas. Ex libris Mario de Filippis XXV. Congresso Internazionale Dell Ex libris. 90x50. Signuotas, antspauduotas. VECSERKA Zsolt Ex libris Dalmay Arpad. 1984. X2X1/2 55x83. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dalmay Arpad. 1973. X2 70x39. Signuotas, antspauduotas. VEN Zoltan Dr. Katona Gabor. 1988. C3 150x120. Signuotas. VIKTOR Daniel Ex-libris Mario de Filippis Michelangelo Buonarroti 1475-1564. 1984. C3 64x85. Signuotas, antspauduotas. VINCZE Laszlo Ex libris Lakatos Laszlo. 1988. X3 90x58. Signuotas Ex libris Dr. Kertesz Denes. 1989. X3 60x83. Signuotas. Konyve Dr. Kertesz Denes. 1989. X3 115x75. Signuotas. WINKLER Ex libris Mariae. Erosebb A Halalnal. P1 95x51. ZOLTAN Perei Ex libris Nagy Ilona. 1989. X1 125x45. Signuotas. Ex libris Viragh Zoltan. 1984. X1 90x55. Signuotas. Ex libris Hoka Jozsef. 1989. X1 90x74. Signuotas. Ex libris Sumegi Gyorgy. 1989. X1 125x35. Signuotas. Ex libris Arato Antalne. 1989. X1 83x100. Signuotas. Ex libris Ilyes Istvan. 1984. X1 90x84. Signuotas. Ex libris Konnyu Judit. 1989. X1 85x80. Signuotas. Ex libris Mariassy Mihalyne. Igyon Tobb Paradicsom Levet. 1989. X1 130x80. Signuotas. Arato Krisztina. Konyve. 1989. X1 85x100. Signuotas. Ex libris Roman Eva. 1984. X1 95x45. Signuotas. Ex libris Vincze Laszlo. 1989. X1 35x60. Signuotas. Ex libris Balla D. Karoly. 1989. X1 73x65. Signuotas. Ex libris Aratoni. X1 115x75. Ex libris Aratoni. 1989. X1 50x53. VOKIETIJA ACKERMANN Helmut Ex libris Paul G. Becker. 1978. X1 140x100. Signuotas. Ex libris Paul G. Becker. 1975. X1 140x100. Signuotas. Ex libris Paul G. Becker. 1978. P7 125x100. ADOLPHI Ruth Ex libris Ute Wermer. 1930. P7 78x25. ALBRECHT Eduard Ex libris Marieke Haas. 1984. X1 73x73. Signuotas. Ex libris Peter Labuhn. 1984. X3 83x65. Ex libris Dr. Gernot Blum. 1988. X2 98x70. Signuotas. Ex libris Politicis. 1990. X1 88x80. Signuotas. Ex libris Margot Schmitz. 1985. X1 108x60. Signuotas. AULITZKY Erich Ex libris Mudr. Rudolf Pribyš. 1987. X3 65x65. Ex libris Antonio Gomez. 1991. X6 60x75. BAUER Karl Ex libris Fritz Born. 1920. X2 93x73. BAUER-KLIMBACHER Maria Ex libris Mario de Filippis. X3  100x85. Signuotas, antspauduotas.


BEWERSDORFF Ullrich Ex libris Mario de Filippis.1987. X3 80x140. Antspauduotas. BUSCH Wilhelm M. Ex libris Paul G. Becker. 1987. P7 95x75. Antspauduotas. Ex libris Dr. S. Dick. 1988. P7 67x76. DOST Jurgen Ex libris Emileerime. 1961. X3/4 68x43. Antspauduotas. Emileerime. 1966. X3/4 90x30. Antspauduotas. Ex libris Paul G. Becker. 1984. X3/3 67x76. Signuotas. Ex libris Paul G. Becker. 1985. X3 55x72. Signuotas. EXNER Max Ex libris Dr. Siegfried Dick. X1 80x80. FORSTER Jurgen Ex libris Dr. Leier. 1978. P1/2 43x43. GRUNEWALD Ernst Ex libris Andre Vercammen Zegt U Hartelijk Dank! 1990. X2 110x80. HAFFKI Heinz Ex Culinaricis Mario de Filippis. 1986. T/3  110x78. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. 1987. P1 135x65. Signuotas, antspauduotas. HAMMAERMANN Siegfried Ex libris Dr. G. Blum. 1988. X2 78x60. Signuotas. Dr. G. Blum. 1988. X3 130x40. Signuotas. Ex libris Dr. G. Blum. 1988. X3 50x50. Signuotas. GB. 1988. X2 48x45. Signuotas. Ex libris G. Blum. 1988. X2 70x35. Signuotas. Dr. Med. G. Blum. 1988. X3 60x56. Signuotas. Ex libris H. J. Hahnel. 1989. X2 63x52. Signuotas. HAUKE Hans Bulme Geschafft 1969 – 74 Kothbauer. 1974. X2 65x97. HUFFERT Hermann Exlibris Mario de Filippis. 1988. X3 80x60. Ex libris Dr. Gernot Blum. X2 60x80. Ex libris Dr. Gernot Blum. X2 40x50. Ex libris Dorothea Becker. 1974. X1/2 65x60. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Paul Becker. 1986. X6 54x50. Signuotas. Ex libris Paul G. Becker. 1986. X6 50x90. Signuotas. Ex libris Hans Kruse. 1988. X2 80x60. Signuotas. Ex libris Karla und Wolfgang Dietmann. 1991. X2 62x85. Ex libris Karla Dietmann. 1979. X2 X3/2 80x60. Ex libris Hans Kruse. 1979. X2 75x55. Ex libris Dorothea Becker. 1979. X2 X3/2  54x50. Antspauduotas. Ex libris Christa Helbing. 1979. X2 X3/2 75x60. Ex libris Josef de Belder. 1983. X2 55x80. Signuotas. Ex libris Sniežna Pavlovec. 1988. X2 78x65. Ex libris Paul Backer Druckfehlerteufel. 1986. X6 53x50. Signuotas. Ex libris Josef de Belder. 1984. X2 58x90. KOCH Rudolf Ex libris Dr. W. Tropp. 1949. C3 113x93. KROK M. Ex libris Dr. S. Dick. 1989. X1 120x63. KROLL Elisabeth Ex libris Paul Becker. 1985. P7 95x95. KUHN Fritz Ex libris Lars C. Stolt. 1970. C2 C4. Ex libris Dr. Katona Gabor. C6 120x80. Signuotas.

LANGE Helga Ex libris Eerme. 1976. X3 120x55. LECHNER Barbara Ex libris Prof. Dr. W. Kormer. 1989. P1  100x80. Signuotas. LEIP Hans Ex libris Dr. Siegfried Dick. 1989. X1 80x70. LERCH Gunter Ex libris. 1985. X2 52x52. MORGENSTERN Ute Ex libris Hans – Joachim Bandilla. 1981. P1 73x112. MULLER P. Ex libris AL. 1981. X2 35x52. Signuotas. NAHA Jonann Ex libris Ene Runge. X2 68x63. Ex libris Ants Toi. X2/2 85x53. NEMETZ Jurgen Ex libris Becker. 1986. P7 80x74. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Paul G. Becker. 1983. P7 73x87. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Paul G. Becker. 1983. P7 102x60. Signuotas, antspauduotas. NIESS Rudolf Ex libris Hans-Joachim Bandilla. 1981. X2 45x82. Signuotas. OLSCHEWSKI Detlef Ex libris Ute Wermer. 1985. C4 80x50. Signuotas. Ex libris Ute Wermer. 1987. X3 80x77. Signuotas. Ex libris Ute Wermer. 1988. X3 80x60. Signuotas. OTT Herbert Ex libris Dr. Hans-Jurgen Hahnel. 1982. P1 65x67. Signuotas. Ex libris Dr. Siegfried Dick. 1987. X1 87x60. Signuotas. Ex libris Dr. Axel Leier. 1986. X2 80x55. Signuotas. Ex libris Dr. Gernot Blum. XX a. 8-9 deš. X2 80x60. Ex libris Dr. Thomas Hahnel. 1986. X2 90x70. Signuotas. Ex libris Dr. Peter Labuhni. 1987. X2 95x78. Signuotas. Ex libris Hoozu Bela. 1985. X2 93x62. Signuotas. Ex libris Dr. S. Dick. 1989. X1 63x58. Signuotas. Ex libris Ilyes Istvan. 1983. X2 95x58. Signuotas. Ex libris Paul G. Becker. 1984. X2  105x66. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Paul G. Becker. 1984. X2/col  105x66. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Hermann Wiese. 1980. X2 95x72. Signuotas. PARSCHAV Jorg Ex libris Ute Wermer. 1984. C4 52x50. Signuotas. PETERKNECHT Reinhilde Ex libris Francisco Bernat Sigales. 1998. C3 C5 125x100. Signuotas. EL Francisco Bernat Sigales. 1998. C3  128x100. Signuotas. PLANK Heinz Ex libris Eugen F. Strobel-Malza. 1989. C3 90x70. Signuotas. Ex libris Stephanie u. Dieler Posteli. 1989. C3 90x68. Signuotas. Ex libris Dr. Hans-Jurgen Hahnel. 1986. C3 90x66. Signuotas. Ex libris Dr. Heide Irmscher. 1989. C3 90x68. Signuotas. PREMSTALLER Ottmar Ex libris Dr. Annte Lerperger. 1990. X2 53x45.


PREUTZ Henrich Ex libris JK. 1992. C2 80x55. Signuotas. PROBOT Hans Ex libris Dr. med: J. Kluber. P1 72x101. RASMUS Friedrich Ex libris Emil Eerme. 1981. X3 98x80. Signuotas. Ex libris Dr. Gernot Blum. X2 105x75. Signuotas. REINHOLD Rose Ex libris Dery Pal. XX a. 8 deš. X2 80x60. RICHTER Wilhelm Ex libris Helmut Arndt. X3 125x85. Ex libris Paul G. Becker. 1986. X2 103x62. Signuotas. Ex libris Kai Wermer. 1987. X3 105x75. Ex libris Kai Wermer. 1985. X3 85x80. Ex libris Hans Wermer. 1987. X3 105x75. Signuotas. ROCKENBERGER Hubert Ex libris Dr. Gernot Blum. 1983. P7 X3 65x65. Antspauduotas. Ex libris Ute Wermer. 1984. P7 65x65. SCHINKO Werner Ex libris Dr. A. Lerperger. 1989. X3 123x99. SCHNEIDER Georg Ex libris Hans Schneider. C2 100x55. SCHRODER Xago Rolf Ex libris Or. med. fermet Blum. 1990. 65x52. SCHROTH Helga Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. Mix 105x106. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. Mix 53x53. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Kryžių kalnas Šiauliai 1998. Mix 110x110. Signuotas, antspauduotas. SCHROTH Oskar Roland Ex libris Oskar Roland Schroth. 1977. P7  110x85. Signuotas. SEEHAUSEN Helmut Ex libris Ute Wermer. 1930. P7 79x25. Signuotas. STAUF Gerhard Ex libris Dr. Med. H.-J. Hahnel. 1985. C2 62x88. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Edeltraut Meussgeier. 1984. C2 62x88. Signuotas, antspauduotas. [Exl]. 1984. C2 62x88. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Interessengemeinschaft bildbetrachtung. C1 83x105. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Wout Meulemans. C2 113x48. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Ilse Bandilla. C2 83x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Peter Labuhn. 1990. C2 90x50. Signuotas, antspauduotas. Ex libris J. B. Stomph. 1990. C2 95x43. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Kreis-und Autobibliotethek Kronach 1964-1989 25 Jahre. 1989. C2  100x65. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Pepita Palle. C2 53x53. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Edeltraut Meussgeier. C3 73x98. Signuotas, antspauduotas. STROBEL-MATZA Eugen F. Ex libris Hermann Wiese. P1 105x56. Antspauduotas. Ex libris Mario de Filippis. P1 70x48. Averse signuotas tušinuku.

TACKE Eberhard Ex libris Dr. Hans-Jurgen Hahnel. 1983. P1 80x55. Ex libris Arpad Dalmay. 1980. P1 105x50. TAG Gerhard Ex libris Thomas Labuhn.1985. P7 56x40. Ex libris Lutz Grosel. 1978. P1 48x42. Ex libris Wolfram Korner. 1987. P7 48x30. Signuotas. TURBAN Angelika Ex libris Marieke Haas-Van Prooijen. 1989. C3 40x50. Signuotas. VOGEL M. Ex libris Marieke Haas. 1984. X2 67x45. Signuotas VOLKAMER Oswin Ex libris Dr. Peter Labuhn. 1990. C2 60x37. Signuotas, antspauduotas. WARNECKE Rudolf Ex libris Dr. Siegfried Dick. 1996. X2 120x90. Ex libris Historicis Dr. Hermann Wiese. 1984. X1 105x75. WEIDENHAUS Elfriede Ex libris Paul G. Becker. 1984. P7 90x83. Ex libris Hermann Wiese. 1980. P1 138x90. WERNER Kurt Ex libris KW ROVE OVED VEDA. 1981. X2 80x50. WILM Hubert Ex libris Hans G. Goldmann. 1915. P1 80x44. WOLNIAK Horst Ex libris Paul G. Becker. 1984. P7 75x80. Ex libris Paul G. Becker. 1982. P7 133x83. WOROBJOW Arkadij Ex libris Francisco Bernal Sigales. 1999. C3 C5 73x125. Signuotas, antspauduotas. ZEITNER Irma Ex libris Mario de Filippis. 1983. C3 100x74. Signuotas. ZIEROLD Erhard Ex libris J. De Belder. 1982. X3  120x67. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Dr. Axelleier. 1990. X6 45x40. Signuotas. Ex libris Evelyn Dunstl-Walter. 1985. C3 95x73. Antspauduotas. Ex libris Dr. H-J Hahnel. 1982. P1 83x93. Antspauduotas. Ex libris Paul G. Becker. 1986. X6  108x65. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Paul G. Becker. 1986. X6  120x70. Signuotas, antspauduotas. Ex libris J. De Belder. 1982. X3  93x38. Signuotas, antspauduotas. Ex libris Jan Wermer. 1985. X6 75x50. Signuotas. Exstulpnerianis Dr. Hermann Wiese. 1992. X6 100x72. Signuotas, antspauduotas. ZIGEL Ex libris Mario de Filippis. 1988. X3 58x40. Signuotas. Ex libris Italian Brave Co&Mario. 1990. X3 85x60. Signuotas.


UDK 097

Pasaulio dailininkų ekslibrisai. Jono Nekrašiaus kolekcija / Sudarė Jonas Nekrašius. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019. - 272 p.


Pasaulio dailininkų ekslibrisai. Jono Nekrašiaus kolekcija  

Pasaulio dailininkų ekslibrisai. Jono Nekrašiaus kolekcija / Jonas Nekrašius. – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019...

Pasaulio dailininkų ekslibrisai. Jono Nekrašiaus kolekcija  

Pasaulio dailininkų ekslibrisai. Jono Nekrašiaus kolekcija / Jonas Nekrašius. – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019...

Advertisement