Page 1

ALFONSO ČEPAUSKO mažoji grafika


ALFONSO ČEPAUSKO mažoji grafika

Jubiliejinė mažosios grafikos paroda 2017 m. rugsėjo 4–28 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje


Žymaus Lietuvos dailininko, keliautojo, žurnalisto Alfonso Čepausko (g. 1929 m.) kūrybinis kelias glaudžiai susijęs su ekslibrisu. Šiuo žanru dailininkas susidomėjo 1962 m., baigęs Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės Alfonsas Čepauskas, 2012 m., asmeninio archyvo nuotr. technikumą, o rimčiau pradėjo kurti nuo 1969 m., kai pirmą kartą dalyvavo parodoje „Vilniaus ekslibrisas“. Gavęs kvietimų dalyvauti Lietuvos ir užsienio parodose, ėmė raižyti nedideles cinko plokšteles ieškodamas savitos kompozicijos, techninių sprendimų, spalvinių atspaudo derinių. Dabar dailininko mėgstama technika yra ofortas. Per 55 ekslibrisų kūrybos metus dailininkas yra dalyvavęs daugiau kaip 300 parodų užsienyje ir Lietuvoje, sukūręs per 1 200 ekslibrisų, o tarptautiniuose konkursuose pelnęs per penkiasdešimt įvairių pripažinimų. 1980 m. Jugoslavijoje už ekslibrisus bičių tema pelnė pirmąjį apdovanojimą. Dvidešimt metų vadovavo „Lietuvos ekslibrisininkų“ klubui. Surengė apie šimtą vietinių ir tarpta u nių konkursinių parodų: „Vilnius – Lietuvos sostinė“ (1989), „Gediminui – 650“ (1991), „Sakralinis ekslibrisas“ (1993), „Catechismus – 450“ (1996), „Lietuvos mokyklai – 600“ (1997), „Baltijos kelias’89“ (1999), „M. K. Čiurlioniui – 125“ (2000), „Žalgiriui – 600“ (2010), „1863 sukilimas“ (2013), „M. K. Oginskiui – 250“ (2015) ir daugelį kitų renginių. Sudarė keliasdešimt parodų katalogų, bibliografinių leidinių, publikavo straipsnių apie parodas, konkursus, kūrybą Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Moksleiviams, pradedantiems grafikams, parodų rengėjams, dailės gerbėjams ir kolekcininkams parengė patarimus „Kaip sukurti ekslibrisą“.


Dalis šių leidinių ir dailininko ekslibrisų saugoma Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde. Personalinė „Alfonso Čepausko mažosios grafikos“ paroda ŠAVB eksponuojama pirmą kartą. Jubiliejinei parodai atrinkti 87 mažosios grafikos kūriniai, iš jų 67 ekslibrisai, sukur spalvoto oforto ir kompiuterine technikomis. Parodos aprašyme teigiama, kad „kurdamas ekslibrisus ir suvokęs šio žanro ypatybes, dailininkas suformavo savitą plastinę kalbą, manierą ir stilistiką, išreiškiančią pagarbą žmogui, institucijai ar istoriniam įvykiui. Daugumoje dailininko ekslibrisų dominuoja žmogaus figūra, tačiau ne konkreti asmenybė, o simbolis, atspindintis veiklą, pomėgius, profesiją. Kartais ta figūra, jungiama su architektūros , gamtos objektais, išauga su daugiau rankų, kojų, taip parodant įvairiapusišką žmogaus gyvenimą ir veiklas. <...> Ekslibrisuose A. Čepauskas įprasmino daugelio Lietuvos ir kitų šalių asmenybių ir institucijų egzistavimą, kultūrinius, istorinius šalies aspektus.“ Parodos kuratorė A. Kaktytė


Ex libris Vaižgantas rašytojas. Vadaktėliai. 1998 m., C3, 115 x 85


Ex libris J. Marcinkevičiui. Adomui Mickevičiui – 200. 1998 m., C3, 122 x 120


Ex libris LM 600. Kražių VID·M·LA. C3, 120 x 88


Ex libris Ivinskis. In memoriam. Ĺ˝algiriui â&#x20AC;&#x201C; 580. 1990 m., C3C5, 108 x 94


Ex libris Marijos Ä&#x152;ep. 1996 m, C3, 118 x 70


Ex libris Olympic Champion A. Rupšienė. 1992 m., C3C5, 112 x 77


Ex libris E Simaičio. Basanavičiui 150. 2001 m., C3, 120 x 76


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 52 37 53, menocentras@savb.lt www.ekslibrisai.blogspot.lt www.savb.lt Tiražas 10 egz. 2017 m. Nr. 2 Viršelyje Alfonso Čepausko „Bokšto abdukcija“.

Sudarytoja A. Kaktytė Kalbos redaktorius R. Gedrimas Maketavo I. Slonksnytė


Alfonso Čepausko mažoji grafika  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Alfonso Čepausko mažoji grafika  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Advertisement