Page 1

Barbet Finland ry:n jäsenleh 2/2018

Barbet opaskoiran valjaissa MH-Luonnekuvauksessa mukana Barbet päiväkodissa


Barbet Finland ry

on vuonna 2006 peruste u valtakunnallinen rotuyhdistys. Yhdistys on Suomen Spaneliliiton, Helsingin Seudun Kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on jakaa etoa, luoda harrastustoimintaa ja ohjata rodun jalostustoimintaa. Yhdistys mahdollistaa barbet-omistajien keskinäisiä tapaamisia ja ajatusten vaihtoa mukavan ajanvieton merkeissä. www.barbet.fi

Ilmoitusten ja mainosten hinnat A4 (aukeama) 75 €, A5 (koko sivu) 50 €, A6 (puoli sivua) 30 €. Henkilöjäsenet voivat julkaista ilmoitukset puoleen hintaan. Materiaali tulee toimi aa kevään lehteen 28.2. mennessä osoi eeseen leh @barbet.fi.

Toimitus Kuvitus Painopaikka Painosmäärä Päätoimi aja Muu toimitus

Barbet Finland, kuvapankki Grano, Jyväskylä 100 kpl Satu Aksovaara Mirja Ojainväli, Anne Rojo, Maria Taivassalo, Paula Horne, Taina Horne

Osoi eenmuutokset Osoi eenmuutoksen voi tehdä yhdistyksen ne sivuilta löytyvällä jäsenkaavakkeella tai sähköpos lla jäsensihteerille jasensihteeri@barbet.fi. 1

Barbet 2/2018


Päätoimi ajalta Satu Aksovaara Vie mme syyslomaa Lapissa katuvalojen ulo uma omissa. Viiden jälkeen laskeutuva pimeys ja viimeiset valonsäteet imevä märkä maa jaksavat aina yllä ää. Saunapolulla katosivat näkyvistä koira sekä polku. Pysähdyin, odo elin ja viheltelin, kunnes viimein tunsin märän kuonon kosketuksen kä äni vasten. Taskusta kaivetun kännykän valossa kohtasin koiran ihme elevän katseen ja ymmärsin hänen seisoneen koko ajan vierelläni. Kuinka vaikea onkaan ero aa liikkujaa pimenevässä illassa! Aamut ja illat ovat kovin hämäriä jo koko Suomessa. Koira sekä omistaja katoavat muiden liikkujien näkökentästä. Yllätyin kuullessani, e ä heijas met kuluvat käytössä. Kyky heijastaa valoa hiipuu käytön myötä. On siis aika kaivella heijasmet esille ja tarkastaa niiden kunto.

tymään huopapalloista. Täydellistä vaihtoehtoa en siis barbe llemme ole vielä löytänyt, mu a sain idean. Suunnistan kangaskauppaan ja koristelen täydellises istuvan metsästysliivin heijas nnauhalla. Samalla kiinnitän nauhakujan vanhan valopannan ledinauhalle. Tällä liivillä uskon pärjääväni koko talven. Dinan näkyvyy ä poh essani, kävelin koh eteisen takkirivistöä. Musa takkeja löytyy useampi, mu a ei yhtään heijas nta. Ei varmas riitä, e ä vastaantulijat ero avat koiran ja talu men, mu a minut havaitaan vasta kohdalla. Täytyy siis ostaa heijas nnauhaa meille molemmille. Varmistathan, e ä sinä ja ystäväsi pomppaa e pimeästä auton valokeilaan jo hyvissä ajoin. Turvallisia ulkoilureissuja aamuja iltahämärässä, Satu

Olen hankkinut erilaisia näkyvyy ä lisääviä tarvikkeita Dinalle joka syksy. Aluksi niin hyvältä tuntunut heijastava panta upposikin pidemmäksi kasvaneen karvan sisään. Trimmauksen jälkeen löystynyt valopantaa pah kesken metsälenkin. Heijas nvaljaat ja syksyn kosteus saivat kainalot täytBarbet 2/2018

2


Lehden sisältö Barbet Finland Ry ............................................... Päätoimi ajalta .................................................. Yhteys edot ....................................................... Barbet - jäsenlehden uusi nimi .......................... Puheenjohtajalta - barbe sta on moneksi ....... Barbet opaskoiran valjaissa................................ Barbet päiväkodissa .......................................... Ystävänikirja ..................................................... Ulkomainen kasva aja ..................................... Vuoden barbet 2018? …………………………………... MH-luonnekuvauksessa mukana ..................... MH-luonnekuvaus ........................................... Barbet mukana PEVISA-ohjelmassa ................. Yhdistysasiaa .................................................... Lehden uusi palsta – BARBET kuulumisia ........ Vetreät veteraanit – Mistral ............................ Pentulaa kko ................................................... Uusia valioita ....................................................

3

Barbet 2/2018

1 2 4 5 6 7 13 16 17 20 21 23 24 27 27 29 32 33


Yhteys edot Hallitus

Jalostustoimikunta

hallitus@barbet.fi

jalostus@barbet.fi

Puheenjohtaja, edo aja Paula Horne, Sipoo puheenjohtaja@barbet.fi 040-592 6820

Pentuväli äjä ja rotuneuvoja Ree a Ahola, Helsinki 050 - 389 9697 ( kello 17 jälkeen) Sihteeri Mirja Ojainväli, Kuopio

Varapuheenjohtaja Helena Siponen, Jyväskylä

Jäsen Taina Horne, Uurainen

Sihteeri Katri Makkonen, Tuusniemi sihteeri@barbet.fi

Leh toimikunta

Taloudenhoitaja Carola Lindroos, Porvoo

leh @barbet.fi Jäsenlehden päätoimi aja Satu Aksovaara, Jyväskylä

Jäsensihteeri Satu Aksovaara, Jyväskylä jasensihteeri@barbet.fi

Jäsenet Mirja” Mimmu” Ojainväli, Kuopio Anne Rojo, Nilsiä Maria Taivassalo, Kuopio

Jäsen Taina Horne, Uurainen Varajäsenet Mirja” Mimmu” Ojainväli, Kuopio Auli Paananen, Helsinki

Webmaster webmaster@barbet.fi Taina Horne, Uurainen Barbet 2/2018

4


BARBET - jäsenlehden uusi nimi Yhdistyksen jäsenleh sai uuden nimen Barbet Finlandin Facebook-ryhmässä toteutuneen jäsenäänestyksen tuloksena. Uu a nimeä kantava jäsenleh ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Jäsenleh toimitetaan sähköisenä tai paine una. yhdistyksen jäsenille. Innostutko mukaan lehden toimi amiseen? Onko sinulla barbet-tarina jae avaksi? - lähetä ju usi osoitteeseen leh @barbet.fi.

Jaa kuvasi kanssamme Olitko paikalla? Oliko kamera kädessäsi? Saitko barbe n ikuiste ua kuvaksi? - jaa kuvasi kanssamme. Voit lähe ää barbetkuviasi kuvapankkiimme osoi eella leh @barbet.fi tai barbetkuva@gmail.com. Lähe ämällä kuvan suostut kuvapankin sääntöihin. Tutustu sääntöihin yhdistyksen sivuilla Yhdistys/Jäsenleh . Kuvia käytetään mm. jäsenlehdessä ja yhdistyksen ne sivuilla. Ilmoita kuvan koiran/koirien virallinen nimi ja kuvaajan nimi. Jos kuvan koira ei ole omasi, pyydä myös koiran omistajalta lupaa kuvan käy öön. Lähetä kuva mahdollisimman suurena edostona ja suurella resoluu olla! 5

Barbet 2/2018


Puheenjohtajalta - Barbe sta on moneksi Paula Horne Barbe n alkuperäinen käy ötarkoitus – metsästys – ei ole jäänyt historiaan, vaan rotua käytetään monissa maissa edelleen erilaisissa metsästys lanteissa. Suomessa barbe t toimivat monipuolises ylösajavina, seisovina ja noutavina koirina. Useita barbeteja käytetään myös liikenteessä tai metsästys lanteissa haavoi uneiden sorkkaeläinten jäljestämisessä. Metsästyskäy öä sivutaan myös tämän lehden jutuissa. Barbe t soveltuvat erinomaises myös muihin koiraharrastuslajeihin. Suomessa on koetuloksia 13 lajissa koiratanssista vesipelastukseen ja lisäksi barbe en kanssa käydään näy elyissä ja testeissä. Tässä numerossa kerrotaan MH-kuvauksesta, jota Barbet Finland oli mukana järjestämässä, ja myös hienoista näy elysaavutuksista. Usea ihminen harrastaa monipuolises koiransa kanssa, mu a ei kuitenkaan uskaltaudu arvosteltavaksi. Toivoisin, e ä kasva ajat kannustaisivat kasva perheitään, jo a barbe en monipuolisuus tulisi paremmin esille kehissä, ken llä, maastossa, ja Jalostus etojärjestelmässä! Ystävällisenä ja helpos

koulutet-

tavana rotuna barbe t toimivat Suomessa myös ihmisten apuna mm. opaskoirina, Kennelliiton kaverikoirina, koulukoirina ja hypokoirina. Tämän numeron opaskoira- ja päiväko koirajutut kertovat barbeen hienosta luonteesta ja sopivuudesta ihmisten au amiseen. Barbesta ei ole vain rotuna moneksi, vaan usein yksi ja sama koira harrastaa eri lajeja ja toimii vielä muussa käytössä. Tunnen monia barbeteja, jotka lähtevät yhden perheenjäsenen kanssa metsälle, toisen kanssa agilityradalle ja kolmannen kanssa ollaan usko uja ystäviä. Suurimman osan ajastaan barbe t, kuten muutkin koirat, ovat kuitenkin perheenjäseniä ja seurakoiria. Sopuisaa joulua kaikille barbet-perheille lemmikkeineen, Paula

Barbet 2/2018

6


Iiris ja Dora kävelyllä Pielisjokivarressa

Barbet opaskoiran valjaissa Teks Iiris Brocke Kuvat Karoliina Kolehmainen Tapasin Doran (Nuutuksen Dorada) ensi kertaa aurinkoisena huh kuun päivänä vuonna 2017. Silloin kaksivuo as Dora oli vielä koulutuksen alkuvaiheessa, mu a se osasi jo osoi aa kuonollaan ovien kahvat ja vei minut sujuvas ostoskeskuksen liukuportaisiin. Tuona päivänä kokeilin Näkövammaisten liiton opaskoirakoulun neljää opaskoiraoppilasta. Pieni Dora valikoitui minulle parhaiten sopivaksi.

7

Tapasin Doran (Nuutuksen Dorada) ensi kertaa aurinkoisena huh kuun päivänä vuonna 2017. Silloin kaksivuo as Dora oli vielä koulutuksen alkuvaiheessa. Ihastuin he sen kepeään käyn in ja opaskoiran valjaissa tuntuvaan määrä etoiseen vetoon. Se osasi jo osoi aa kuonollaan ovien kahvat ja vei minut sujuvas ostoskeskuksen liukuportaisiin. Tuona päivänä kokeilin Näkövammaisten liiton opaskoirakoulun neljää

Barbet 2/2018


opaskoiraoppilasta. Pieni Dora valikoitui minulle parhaiten sopivaksi. Kun koulu aja Hannele Rontu toi Doran ko ini koeajalle, tarkoituksena oli, e ä Dora ja minä tutustuisimme rauhassa toisiimme ennen kuin pää äisin lopullises, tuleeko Dorasta opaskoirani. Meidän pi kävellä pikku lenkkejä Höy äisen rannoilla ja Kon oniemen metsissä. Pian reviirimme kuitenkin laajeni Kon olahden keskustaan ja Joensuun kaduille. Dora joutui varsinaiseen tulikokeeseen, kun olin mukana järjestämässä vammaisten taiteilijoiden Parafest fes vaalia. Dora teki pitkiä työpäiviä opastaen minua festarin pyörteissä. Jä n sen lepäilemään ystäväni hoiviin vain yhdeksi päiväksi, sillä se hei äytyi edellisenä iltana kaupan kassajonossa kyljelleen o aakseen torkut.

Koulutusta Helsingissä ja kokulmilla Elokuun puolivälissä vuonna 2017 lähdimme viiden päivän yhteistyökurssille Helsinkiin. Kurssin parasta an a oli, kun sain kävellä koiran opastuksessa silmät peitettynä etäen, e ä koulu aja kulkee takanamme turvaamassa liikkumistamme.

Dora vie Iiriksen näppäräs liukuportaisiin. Aiemmin opaskoiran kanssa sai etsiskellä hissejä.

Toisessa silmässäni on hiukan näköjäänne ä. Siitä on minulle monessa asiassa hyötyä, mu a haitaksikin se on, jos alan ohjata koiraa hataran näköni hämäävien vihjeiden perusteella. Sitä paitsi syysiltojen pimenny yä näen ympärilläni pelkkiä häikäiseviä katulamppujen ja autojen valoja. Silloin minun on pysty ävä luo amaan opaskoirani ratkaisuihin. Helsingin kurssipäivien perään saimme vielä muutaman koulutuspäivän ko kulmillani. Nyt kun kouluttaja oli paikalla, halusin kokeilla, miten Dora opastaisi minua sauvakävelyssä, jota olin harrastanut erään opaskoirani kanssa vuosia si en.

Barbet 2/2018

8


Suuntasimme läheiselle pururadalle. Napsau n vyön lanteilleni, kiepau n joustavan narun toisen pään Doran valjaisiin ja kiinni n toisen pään vyön koukkuun. Annoin käskyn, veto. Dora tassu eli edelläni polkua pitkin kuin vanha tekijä. Tunsin narun kiristyvän juuri sopivas , jo a saatoin seurata koiraa luo avaisin mielin. Hymy levisi naamalleni. Voi miten ihanaa olikaan kävellä pehmeällä polulla, antaa askelten liitää ja sauvojen viuhua. Sauvakävely on niitä harvoja mahdollisuuksiani nau a kehon tasapainoisesta myötäliikkeestä. Tavallises kävellessäni toisessa kädessäni on aina valkoinen keppi, tai pidän kiinni opaskoiran valjaista, jolloin vain toinen puoli yläkehosta pystyy liikkumaan kävelyn rytmissä. Olimme niin ylpeitä Doran taidoista, e ä Hannele kuvasi kännykällään katkelman ensimmäisestä sauvakävelystämme ja lähe videon opaskoirakoulun Facebooksivulle. Sauvakävely kuuluu edelleen Doran ja minun lempiharrastuksiin.

Ra kkaseikkailu Syyskuussa olimme taas reissussa. Helsingin viimeisenä matkapäivänä hyppäsimme Arabiassa rai ovau9

nuun. Päämääränä oli rauta easema ja juna Ouluun. Rai ovaunuun päästyämme huomasin, e ä etupenkin ja kulje ajan takana olevan seinän välinen la oli hyvin ahdas. Siihen koloon minun pitäisi saada mahtumaan sekä iso matkalaukkuni, e ä pieni opaskoirani. Nytpä oli apua Doran uusien valjaiden kätevästä ominaisuudesta. Niistä nimi äin pystyi irro amaan laa vievän kahvaosan, josta käy äjä pitää kiinni koiran kanssa kulkiessaan. Pian koira ja matkalaukku olivat kolossaan ja valjaiden kahva ikkunan puoleisella penkillä.

Barbet 2/2018


Vaivuin hetkeksi ajatuksiini. Havahduin, kun aivoni ilmoi vat minulle, e ä nyt olemme väärällä rei llä. O n kiinni koiran talu mesta ja toisella kädellä matkalaukun kädensijasta. Horjuin tarkistamaan lanne a kulje ajalta. Selvisi, e ä kuutosen rakan sijasta olimmekin rai ovaunu kahdeksassa. Taas kerran olin antanut heikon näköni huijata minua. Kyllä numero oli minusta näy änyt kuutoselta. Onneksi perässämme tuli raiovaunu kakkonen, joka veisi meidät rauta easeman suuntaan.

Talven haasteita

Hyppäsin koirineni, matkalaukkuineni ulos seuraavalla pysäkillä ja kiipesin saman en kakkosen ra kkaan. Pian olimme lasipalatsin pysäkillä.

Pysyvä lumi saa in Pohjois-Karjalaan vasta tammikuussa. Kaupungilla asioidessamme Dora alkoi ylitellä katuja pysähtymä ä ilmoi amaan minulle suojateistä. Ongelma ilmeni varsinkin, kun lunta ei oltu vielä aura u, tai liikuimme hieman syrjemmällä kaupungin keskustasta.

Rai ovaunusta ulos päästyäni hamusin valjaiden kahvaa Doran selän päältä. Tajusin, e ä kahva oli jäänyt rai ovaunuun. Nyt pitäisi siis uskaltautua Helsingin keskustan ruuhkaan pidellen kiinni koiran talu mesta. Samassa vieressäni seisoi nainen, joka kyseli ystävällises , onko meillä jokin hätä. Kerroin, e ä minun pitäisi päästä pikimmiten rauta easemalle. Nainen tarjoutui ilomielin avuksemme ja ehdimme nipin napin Oulun junaan. Se valjaiden uusi ominaisuus ei si en sopinutkaan yllä äviin lanteisiin. Nyt Doralla on valjaat, joiden kahvaa ei voi irro aa.

Alkutalven lämpö la pyöri nollan molemmin puolin. Doran juostessa vapaana metsässä nuoskalumi tar ui sen turkkiin muodostaen tassuihin ja vatsavilloihin melkoisen lumipallokokoelman. Huomasin, e ei lunta kanna anut riipiä ir hennoista karvoista. Sula elu hoituu parhaiten lämpimän suihkun avulla. Vähän naura , kun uu sissa kerro in Kainuun metsien tykkylumikuormasta. Meillä tykkylumi kertyy koiran turkkiin.

Doran virheellinen toiminta saa aisi johtaa vaara lanteisiin. Opaskoira ei ymmärrä liikenteen logiikkaa kuten ihminen. Siksi opaskoiran käy äjä päättää hetkestä, jolloin katu ylitetään. Onneksi tällaisia lanteita varten ovat olemassa peesarit. He ovat vapaaehtoisia koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka kulkevat koirakon perässä au amassa ongelma lanteissa. Varsinaiset opaskoirakoulu ajat kun eivät aina he ehdi apuun.

Barbet 2/2018

10


Eräänä pakkasiltana kävimme peesari Sannan kanssa ongelman kimppuun. Käy mme kaikki työkalupakin keinot:

1

2

Sanna kertoi Doran olevan ajoradalla, jolloin peruu n rauhallises muutaman askeleen takaisin päin ja pyysin koiraa etsimään liikennevalo tai suoja en merkkitolpan. Kun Dora ilmaisi tolpan pysähtymällä nuuskimaan sitä, se sai kehut ja namipalkan. Sanna ilmoi jälleen ajoradalle joutumisesta. Hän tuli luokseni ja o n kiinni hänen käsivarrestaan (opastusote). Koira seurasi talu messa, kun pala in kymmenisen metriä taaksepäin. Si en tartuin jälleen valjaiden kahvaan, annoin käskyn, mars, ja muistutuksen, etsi tolppa.

Tarvi in jokunen toisto, kunnes tolpat alkoivat löytyä, emmekä enää etämä äni joutuneet ajoradalle.

kokonaan emäntänsä. Kohta metsästä alkoi kuulua terävä ajohaukku. Eräänä päivänä etsin Doraa kulkien edestakaisin välillä järven jäällä ja välillä metsikön toisella puolella olevalla hiihtoladulla. Parin tunnin kulu ua Dora hiipi luokseni metsästä, vaisuna ja viluisena. Vatsavillat ja tassut olivat jälleen kerran täynnä lumipalloja Pää n pitää Doran koko ajan kytke ynä. En voisi o aa riskiä, e ä se juoksisi rusakon perässä elle ja jäisi auton alle.

Barbetkavereita Menneenä kesänä tutustuin kotoani parinkymmenen minuu n ajomatkan päässä asuvaan Sari Kinnuseen ja hänen kahteen barbe in. Dora oli Sarin hoidossa noin kuukauden, koska olin kävelykiellossa sääriluun rasitusmurtuman vuoksi. Tuona aikana Sari koulu Doran luokse tuloa varmemmaksi ja Dora pääsi mukaan iloiseen barbetlaumaan.

Dora rusakkojahdissa

Lisä etoa

Olen antanut kaikille opaskoirilleni mahdollisuuden juoksennella jonkin verran vapaana työn vastapainoksi. Viime helmikuussa Dora keksi ruveta jahtaamaan rusakoita. Vapaaksi päästyään se löysi rusakon jäljen lähes aina ja sillä hetkellä se unoh 11

Lisä etoa opaskoirien koulutuksesta ja opaskoiratoiminnasta:

Barbet 2/2018

h p://opaskoirakoulu.fi/ h p://opaskoirayhdistys.fi/ h p://peesari.fi/


Nuoren Doran taidoissa on vielä pientä hiomista. Onneksi saamme tarvitessamme apua opaskoirakouluttajilta ja peesareilta. Voin nyt päästää ulkoillessamme Doran hetkeksi vapauteen. Talvella aion kuitenkin pitää sen koko ajan kytke ynä, sillä lumeen ilmaantuu taas runsaas houku elevia rusakon jälkiä. Aika ja yhteiset kokemukset muovaavat Dorasta ja minusta pikkuhiljaa kokeneen opaskoirakon. Voimme vaikkapa osallistua opaskoiran käyttäjien oman Opaskoira yhdistys ry:n järjestämään koetoimintaan tai viikonloppukursseille. Viime talvena kävimme jo Oulun lumikurssilla hakemassa lisää eväitä talviliikkumiseen. Dora työntää aina innokkaas päänsä opaskoiran valjaisiin ja häntä heiluu korkealla sen selän päällä. Se on aina valmis uuteen seikkailuun.

Barbe t opaskoirina Teks Paula Horne Monissa maissa – kuten Ranskassa, Belgiassa, Sveitsissä ja Kanadassa – barbeteja on käyte y opaskoirina jo vuosia. Suomessa ryhmä barbeteja kävi Vantaan opaskoirakoululla esi äytymässä syksyllä 2014 ja opaskoirakoulun väki totesi rodun varsin kiinnostavaksi. Tähän mennessä kolme barbea on ollut kokeilussa ja kaikki hyväksy in noin vuo aina kahden viikon tes en jälkeen opaskoirakoulutukseen. Opaskoirakoulun omista kasvateista tes t läpäisee vain noin 70 prosen a kokelaista. Kahdelta barbe lta koulutus keskeyte n, toiselta ihmisriippuvuuden, toiselta liiallisen riista- ja koirakiinnostuksen vuoksi, ja niiden hoitoperheet lunas vat ne itselleen. Nuutuksen kennelin opaskoirakoululle lahjoi ama Nuutuksen Dorada valmistui opaskoirasi keväällä 2017. Yhteistyö opaskoiratoiminnan kanssa jatkuu toivo avas tulevaisuudessa.

Barbet 2/2018

12


Barbet päiväkodissa Teks ja kuvat Enni Roi o

”Tänä syksynä koi si en minullekin ensimmäinen päiväko päivä, kuten monille ikäisilleni kohtalotovereille. Kyllähän kaksi ja puolivuoaan on hyvä jo mennä päiväko in. Kotona paka in päiväko reppuun vähän eväitä, leluja, vararemmi ja juomakuppi. Hyppäsin autoon ja niin sitä huristel in koh päiväkoa. Päiväkodin pihaan päästyämme jännitys kohosi huippuunsa, sillä he por n avaudu ua näin edessäni lauman uusia pikkukavereita. Mitä ihme ä minä täällä teen?”

13

Mymmeli työskentelee minun työparinani päiväkodissa ja aloi elee uraansa kasvatus- ja kuntoutuskoirana. Toiminnassa on kysymys oppimisja kasvatusympäristössä tapahtuvasta tavoi eellisesta työskentelystä, jonka lähtökohtana on 1-6-vuo aiden lasten varhaiskasvatuksen tavoi eet. Tarkoituksena on mm. kehi ää lapsen tunteiden säätelyn, motorisia, sosiaalisia ja ”akateemisia” taitoja sekä rauhoi aa levo omia lapsia. Työskentelen tällä hetkellä Suonenjoen kaupungin vuoropäiväkodissa lastenhoitajan tehtävissä. Minua on jo aikaisemmin kiehtonut mahdollisuus yhdistää työni ja koiraharrastukseni

Barbet 2/2018


mielekkäällä tavalla. Eläinten läsnäolo erilaisissa elämän lanteissa mm. kaverikoiratoiminta, vanhainkokissat, eläinterapiat, lukukoirat ovat jostain syystä olleet viime aikoina medioissa paljon esillä. Keväällä 2018 ”bongasin” eläinavusteisen pedagogiikan koulutuksen, johon osallistuin. Vielä samana keväänä osallistuin eläinavusteinen interven o -koulutukseen. Näistä koulutuksista sain kimmokkeen kokeilla koiran kanssa työskentelyä päiväkodissa. Tärkeää tämän onnistumiseksi oli esimieheni Susannan posi ivinen suhtautuminen ja innostuminen asiasta, vaikka hän ei varsinaises tunnustaudukaan koiraihmiseksi. Lisäksi koko työyhteisön oli hyväksy ävä toiminnan aloi aminen ja koiran läsnäolo päiväkodissa. Valmistelin esityksen työpaikkapalaveriin ja kerroin koira-avusteisesta työskentelystä, sen mahdollisuuksista ja mahdollisesta toteu amisesta. Työyhteisöni o ehdotetun toiminnan aloi amisen vastaan yllä ävän myönteises . Elokuussa 2018 Mymmeli pääsi ensimmäistä kertaa tositoimiin päiväko in.

meli-koira on tulossa päiväko in ja kävin läpi lasten kanssa koiran kohtaamiseen ja kohtelemiseen lii yviä käytäntöjä. Keskustelimme koirakokemuksista ja koirista sekä tulevasta Mymmelin vierailusta. Tarkoituksena oli tutustu aa kaikki päiväkodin lapset olemaan luontevas ja turvallises Mymmelin seurassa. Lapset tutustuivat pienryhmänä Mymmeliin ja Mymmeli päiväko ympäristöön ja lapsiin. Mukana oli myös lapsia, joille koiran kohtaaminen näin läheltä oli aluksi vähän jänni ävää tai jopa pelo avaa. Koko ajan ede in lasten ehdoilla ja kaikki lapset rohkaistuivat olemaan koiran lähellä ja touhuamaan sen kanssa. Tutustuminen alkoi koiran kohtaamisella ja ”namin” antamisella. Tämän jälkeen lähdimme lasten kans-

Ensiaskeleet päiväkodissa Koira-avusteinen työskentely päiväkodissa alkoi tutustumisella. Kerroin lapsille etukäteen, e ä MymBarbet 2/2018

14


sa yhteiselle kävelyretkelle, jonka aikana kukin lapsi sai talu aa Mymmeliä minun kanssani. Retken jälkeen menimme päiväkodin pihaan, jossa lapset saivat hei ää Mymmelille palloa ja frisbeetä. Lisäksi lapset o vat Mymmelin mukaan omiin leikkeihinsä, vaikkapa laskemaan liukumäkeä kanssaan tai kaivamaan hiekkalaa kolle kuoppia. Siinä ohessa lapset sili elivät ja hellivät Mymmeliä ja riemuitsivat yhdessä vaikka vaan juoksemalla yhdessä pitkin pihamaata. Ulkoilun jälkeen menimme sisälle rauhalliseen toimintaan, jolloin Mymmelin kanssa mm. laule in, leiki in ja lorutel in. Tietenkin pi myös tutkia lasten aloi eesta, millaiset hampaat Mymmelillä on. Mymmelin päiväko päivän pääty yä kaikki lapset halusivat vielä vilku aa ja hyvästellä laulaen uuden päiväkokaverinsa. Tutustumisten jälkeen on erilaisten pelien ja leikkien avulla jatke u koira-avusteista työskentelyä huomioiden lasten varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka ohjaavat myös Mymmelin kanssa toteute avaa toimintaa. Tämän tyyppinen toiminta Mymmelin kanssa on osoi autunut eri äin mielenkiintoiseksi ja toiminta kehi yy koko ajan kokemuksen ja osaamisen lisääntyessä. Mymmeli on to unut kohtaamaan 15

lapsia ja on yleispiirteeltään ystävällinen. Lisäksi työskentelyä päiväko ympäristössä on edistänyt sen kyky kohdata uusia lanteita ja palautua muutoksista sekä yllättävistä lanteista nopeas . Mymmeli on myös helpos koulute ava, innokas, eloisa, luote ava ja älykäs, joka näkyy erinomaisena lannetajuna lasten kanssa toimi aessa. Mymmeli kohtaa lapset aina etyllä varovaisuudella ja ystävällisyydellä. Ainakin Mymmeli on jo nyt lasten kanssa työskentelyn myötä osoittanut, e ä barbe t soveltuvat erittäin hyvin tämän kaltaiseen työskentelyyn. Lapsilta ja heidän huoltajiltaan saamani palaute on ollut myönteistä, joka innostaa jatkamaan ja kehi ämään toimintaa. Koira-avusteinen työskentely Mymmelin kanssa on tuonut työhöni paljon uu a ja lisännyt työn mielekkyyttä. Tulevana talvena meidän onkin tarkoitus päiväko työskentelyn lisäksi hankkia lisää osaamista osallistumalla Jyväskylän amma korkeakoulun järjestämään Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö -täydennyskoulutukseen. Tämän lisäksi olen hakenut Hyvinvoinnin tuo aminen eläinten avulla -koulutukseen. Kiireinen, mutta varmas mielenkiintoinen talvi on minulla ja Mymmelillä edessä. Terveisin Eini ja Mymmeli (Nuts Over Peppermint-Pa y)

Barbet 2/2018


Ystäväni KIRJA Stellaria’s Evergreen Kutsumanimeni Dante Nimeni

Synnyin Juankoskella 5.9.2015 Asun Kaarinassa lähellä harrastuksiani Lempileluni Pihapallo, pehmopossu Harrastukseni

Agilitytreenit, metsäjälkiharjoitukset, to elevaisuuskerhot, salaa muiden sängyissä nukkuminen Mielipuuhaani

Pihatyöt isännän kanssa (erityises pallon palau aminen takametsästä) En voi sietää

Likaista ve ä juomakupissa, autolla matkustamista Herkkuruokani

Perheen ruokien raaka-aineet, erityises lihat ja juustot Paras luonteenpiirteeni

Innokkuus kaikkeen (paitsi suihkuun) Hassuin tempaukseni

Menin au amaan naapureita lumitöissä ihan itse kaikki ovet ulos as avaten. Minusta tulee isona To elevainen barbet. Ja innokas urheilija. Kenelle haluan antaa ystäväni-kirjan seuraavaksi ja miksi

Ihanalle siskolleni Lyy lle (Stellaria’s Ebony Eyes) Tampereelle Barbet 2/2018

16


Ulkomainen kasva aja

Revulen kennel, Norway Teks Berit Jynge Kuvat Jacky Glûck Forografie

In 2011 my husband and I came back from 8 years of circumnaviga on with our sailing yacht. Three months a er we came home we bought our first dog, a Lago o. We also bought a small farm 160 km north of Oslo! I have had dogs almost all my life, and when I met my husband we had two German Vorsteh used for hun ng grouse. When we came home from our sailing trip we decided to get a nice 17

family-dog and that is why we bought the Lago o, named Ida. She had two li ers before she “rered”. Meanwhile we found out that we wanted a bigger dog, and a er reading and looking on internet I found out that it was a breed called Barbet that looked like a perfect dog for us. I also found out that it was just one li er born here in Norway at that me, and that it was no ac ve breeders here. Therefore I had to look to Sweden to find Barbet

Barbet 2/2018


breeders. In 2014 Åby orden kennel was expec ng a li er, and I contacted Jill, the breeder and asked for a female puppy. Lucky for me 9 puppies was born, and we became the proud owner of Åby ordens Dream of Daisy, daily-name Tuva. She was a very gentle and calm puppy from day one. We did all the normal stuff with Tuva, trained everyday obedience, went for walks and did some retrieving, but when she was almost 2 years old we went on a track course (humans, not blood) and Tuva loved it. So that was the introduc on to trails compe on that consists of three parts: tracking, ar cle search and obedience. For Tuva and me it is a good ac vity, we can spend a lot of me in the place we enjoy best; outdoor – in the forest.

and she is just as good in tracking as Tuva, and right now we are working on her retrieving skills! But back to the campervan! We found out that we wanted to go on a barbet-trip down in Europe to visit several Barbet breeders and look for suitable males for Tuva. It was an interes ng trip. We met a lot of nice breeders and barbets. I also learned much about barbets and saw how versa le the breed is – everything from size to texture of the fur! On our trip we met Ollie (Tamino vom Staufener Shlossberg) in the Netherlands. He is a lovely dog with a good temper so we decided to use him for Tuvas first li er. So in

Tuva had good HD (A) and ED (0) results, and just months a er she turned two years she became both Norwegian and Swedish show champion. Therefore we decided to start looking for a suitable male. In October 2016 we bought a campervan, and we had also expanded the flock with Emma – an Bichon Havanese. The reason we got a Havanese was that I had always dreamed about ge ng a small dog – my own li le “baby”, and I liked the personality of this breed. Emma is a big dog in a small body, Barbet 2/2018

18


summer 2017 we went back to the Netherlands and did the ma ng. Parallel to the ma ng of Tuva we bought another puppy from Åby orden. Her name is Åbyordens Gilda (Saga) and she is not related to Tuva. She came to us just 3 weeks prior to Tuva giving birth to 9 puppies – not very good planned, but some mes things just happens! Tuva gave birth to seven females and 2 males, two brown, six black with white spots and one white female with black spots. My husband fell in love with the white puppy – so to make a long story short – we kept here! Her name is Revulens Coira. Of the li er of nine 7 puppies lives here in Norway, one moved to Sweden and one went to Finland – hopefully as a good hun ng/breed-

19

ingdog! So now we have 5 dogs; one Lagotto, one Havanese and three Barbets. Emma, Tuva and Saga are ac ve in tracking, Coira has not showed the same interest in tracking so we are thinking about doing some Rally obedience with her. That is some of the fun with barbets – they can be used to all kinds of ac vi es. Other things I like about the barbets are their ability to relax when nothing is going on, their calm and gentle character and their eager to learn and do things. This summer Coira and Saga has par cipated in dog-shows, and both have received their first Cert. So will the future tell if they are suitable as breeding-dogs.

Barbet 2/2018


Barbets in Norway In Norway there are about 30-40 barbets. Apart from the li er of Tuva there are two other li ers born here. We have no Norwegian Barbet Club, but hopefully we can establish one in a few years. In the mean me we are following the Swedish Barbet Clubs rules and regula ons.

Kilpailu käynnissä

Vuoden barbet 2018?

Harrastatko koirasi kanssa? Vuoden harrastus- ja näy elybarbet – kilpailut ovat käynnissä jälleen! Ilmoita koirasi pisteet Annelle viimeistään 31.1.2019 mennessä osoi eeseen anhakkarainen@ gmail.com Huom. Mikäli koirasi tulokset eivät näy vielä KoiraNe ssä, liitä mukaan kopio koirasi tuloksesta!

PISTEYTYS Harrastus- ja näy elypisteytys ovat katso avissa yhdistyksemme www-sivuilta: Tapatumat/Vuoden barbet Laske pisteesi ja ilmoi audu mukaan kilpailuun! www.barbet.fi

Barbet 2/2018

20


Kuvassa Enni Roi o ja mh-luonnekuvaaja Tiina Rissanen

MH-luonnekuvauksessa mukana Teks Eini Roi o Kuva Jaakko Roi o Aurinkoisena sunnuntaina 14.10. suuntasimme Mymmelin (Nuts Over Peppermint-Pa y) kanssa Maaningan Haukkumajalle MH-luonnekuvaukseen. Olin pari vuo a aikaisemmin toisen koiramme Tuu kin (Nuts Over Zaragoza) mukana katsojana, kun koira osallistui MH-luonnekuvaukseen mieheni toimiessa tuolloin koiran ohjaajana. Minulla oli siis melko hyvä käsitys siitä, mitä tulisi tapahtumaan, kun nyt toimin itse Mymmelin ohjaajana. Ennen meidän omaa vuoroamme sain vielä mahdollisuuden seurata katsojana edellisen koiran ja ohjaajan toimintaa. 21

Ohjaajana oleminen ei vaadi mitään ihmeellistä, sillä mukana kulkee koko ajan opastaja, joka kertoo ja antaa tarvi avat ohjeet kuvauksen edetessä. Tilanne oli mukava ja rento, eikä jänni ämiseen ollut mitään syytä. Vaikka Mymmeli ei ole mikään metsästyskoira, vaan tuleva kasvatus- ja kuntoutuskoira, oli mielestäni eri äin mielenkiintoista nähdä, miten se toimii äkillisissä ja vaihtelevissa lanteissa. Luonnekuvaus vahvis käsitystäni siitä, e ä Mymmeli soveltuu suunni elemaani tulevaan käy ötarkoitukseen. Mymmeli suori ”homman” reippaas ja iloisin mielin häntä heiluen. Kokemukseni perusteella suosi elen

Barbet 2/2018


1 KONTAKTI

MH-KUVAUKSEN OSIOT

Koiran tapa o aa kontak a vieraaseen ihmiseen ja vastata siihen.

2 LEIKKI

Koiran intensitee

ja tapa leikkiä esineellä vieraan ihmisen kanssa.

3 SAALISTUS

Koiran halu saalistaa ja tar ua poispäin liikkuvaan esineeseen.

4 AKTIIVISUUSTASO

Koiran reak ot lanteessa, jossa ohjaaja on täysin passiivinen.

5 ETÄLEIKKI

Koiran halu leikkiin sekä yhteistyöhön kauempana ohjaajasta.

6 YLLÄTYS eli haalari

Kuvataan koiran valmiu a toimia yllä ävässä lanteessa.

7 ÄÄNIHERKKYYS

Koiran reagoin ja toiminta yllä ävän äänen kuullessa.

8 AAVEEET

Koiran reak o, kun uhkaavas liikkuvat hahmot lähestyvät hitaas .

9

LEIKKI 2

Koiran intensitee ja tapa leikkiä esineellä vieraan ihmisen kanssa kuormituksen jälkeen.

10 AMPUMINEN

Ohjaaja pää ää aina ammutaanko koiralle. Kuvataan koiran reak oita laukausten yhteydessä. Barbet 2/2018

22


MH-luonnekuvaus Teks Mimmu Ojainväli

MH -luonnekuvaus menetelmä on kehitelty Ruotsissa 1980-luvulla, nimi tulee sanoista mentalbeskrivning hund. MH-luonnekuvaus on kaikille koiraroduille tarkoite u koiran luonteen ja persoonallisuuden kuvaus. Koiran luonne ja persoonallisuus vaiku avat siihen miten koira selviytyy arjessa ja sille mahdollises suunnitelluissa työtehtävissä. MH-luonnekuvaukseen saa osallistua yli 18 kk ikäiset puhdasrotuiset koirat. Kuvauksessa on 10 osiota. Osiot suoritetaan mahdollisimman yhdenmukaises jo a kuvaus olisi kaikille mahdollisimman samanlainen ja tulokset vertailukelpoisia. Kaikissa osioissa on tarkas määritetyt ärsytys lanteet ja näiden jälkeen huolelliset palautumisjaksot. Yhden koiran luonnekuvaukseen menee aikaa noin 40-50 minuu a. Osiot käydään läpi aina samassa järjestyksessä. Koiran reak oita kuvataan voimakkuusasteikolla 1-5, jossa 1 tarkoi aa matalinta reak ota tai ak vitee tasoa ja 5 korkeinta. Mh-luonnekuvaus katsotaan suoritetuksi, kun arvioin on voitu suori aa loppuun as ilman keskeytyksiä. Luonnekuvaus voidaan keskey ää koiranohjaajan tai kuvaajan toimesta.

23

Useimpien kasva ajien ja koiranomistajien mielestä koiran tärkeimmät ominaisuudet ovat luonne ja terveys. Monissa koiraroduissa, myös barbeteissa, käytetään paljon aikaa ja rahaa ulkomuodon arvioin in ja erilaisiin terveystutkimuksiin. Jalostuskoiriltamme vaaditaan lonkka-, kyynär- ja silmätutkimukset, tavoi elemme menestystä näy elyissä, kisoissa ja kokeissa, mu a se tärkein, luonteen arvioin jää usein vain kasva ajan / omistajan oman, joskus kovin puolueellisen, arvioinnin varaan. Yksi äisen koiran mh-kuvaustulosta voidaan tarkastella sekä yksilönä e ä rodulle tyypilliseen ihannekuvaan eli ihanneprofiiliin verra una. Barbeteilla ihanneprofiilia ei vielä ole koska niitä on kuva u vasta noin 20 kpl. Jo a barbe en luonteesta saadaan ka ava ja todellisuu a vastaava kuva ja kerä yä etoa voidaan hyödyntää mm. jalostuksessa sekä sen seurannassa olisi tärkeää, e ä MH- kuvauksessa (ja/tai luonnetesssä) kävisi rii ävä määrä yksilöitä vuosi ain.

Barbet 2/2018


PEVISA Tarkoi aa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröin in lii yviä ehtoja mm. terveystutkimuksista. Kuinka saan koiralleni virallisen terveystutkimuksen? Lisä etoa Kennelliiton sivuilta..

Barbet on ollut mukana Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmassa yhdeksän vuo a Jalostustoimikunta Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma PEVISA hyväksy in ensimmäisen kerran barbe lle 1.1.2010 alkaen. Voimassa oleva PEVISA on voimassa 31.12.2020 as . PEVISA-ohjelman tavoi eena on ennaltaehkäistä tai vähentää pääasiassa koiran elinkykyä tai elämänlaatua alentavien periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodussa. Ensimmäisen PEVISA:n valmistelun aikoihin rodun terveyden lasta maailmalla ei ollut juurikaan saatavilla virallista etoa. Barbet oli maailmanlaajuises krii ses uhanalainen. Koko maailman kanta oli tuolloin arviolta 700 yksilöä. Ensimmäinen barbet tuo in Suomeen 2002, joten

rotu oli suhteellisen nuori maassamme. Suomen kanta oli vuoden 2008 lopussa 93 yksilöä. Tällä hetkellä rekisteröintejä on Suomessa tehty 582. He jalostustoimikunnan perustamisen jälkeen lähde in valmis-telemaan JTO:ta ja PEVISA:a. Tuolloin pide in tärkeänä, e ä rodun harvalukuisuuden takia tunne aisiin jalostukseen käyte ävien yksilöiden terveyden la ja ennaltaehkäistäisiin periytyvien vikojen leviäminen. Rodussa ol in edelläkävijöitä, sillä useiden rotujen PEVISA:an si emmin lisä y jälkeläismäärärajoitus ja uusintayhdistelmät kieltävä kohta saa in ohjelmaan ensimmäisenä rotuna. Rajoituksella halu in ennal-

Barbet 2/2018

24


taehkäistä se, e ä yksi äisen koiran vaikutus populaa oon nousee liian suureksi. Vaikka rodun populaaokoko on kasvanut, ei barbe n tehollinen populaa okoko ole noussut niin paljoa, e ä yksi äisen koiran jälkeläismäärän kasva amiseen olisi perusteita lähiaikoina.

Lonkkaniveldysplasia Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Lonkka lanteen parantaminen vaa i jalostuskarsintaa. Liian voimakas jalostuskarsinta ei ole kuitenkaan järkevää, varsinkaan harvalukuisessa rodussa, koska se aiheu aa sukusiitosasteen kasvua ja edelleen muita ongelmia. Lonkkatulos

Barbe n PEVISA-ohjelmassa on lonkkien raja-arvona pide y D, koska on halu u jä ää mahdollisuus käyttää muilta ominaisuuksiltaan erinomaista, huonompi lonkkaista yksilöä jalostukseen. Vuonna 2016 voimaan astuneessa PEVISA-ohjelmassa lisätin lonkkien suhteen rajoitus, jonka mukaan C- ja D-lonkkaisen koiran puolison tulee olla tervelonkkainen (A tai B). Tällä yhdistelmärajoituksella pyritään parantamaan vanhempien yhteistä genee stä vaikutusta. Yhdistelmärajoituksen vaikutusta ei voi vielä arvioida, sillä rajoituksen voimaan tulon jälkeen syntyneistä koirista on kuva u vasta muutamia yksilöitä. Kehitys lonkkatulosten suhteen on ollut oikean suuntainen.

Syntymävuosi (% tutkittu) 2006-2011 (49%)

2012-2016 (47%)

A, B

50 %

62%

C, D tai E

50 %

33 %

Kyynärniveldysplasia Myös kyynärnivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. PEVISA:ssa ei ole ollut raja-arvoja, ainoastaan jalostukseen käyte ävien koirien kuvauspakko. Tervekyynäräisten koirien osuus on viime vuosina pienentynyt, ja 1-kyynäräisiä on jo kymmenesosa tutkituista (kaksi yksilöä, joilla 3-kyynärät): Kyynärtulos

0 1 tai huonompi

25

Syntymävuosi (% tutkittu) 2006-2011 (49%)

2012-2016 (47%)

94 %

88 %

6 %

12 %

Barbet 2/2018


Silmäsairaudet Monet perinnölliseksi oletetut silmäsairaudet puhkeavat vasta aikuisiässä. Jalostukseen käyte ävät koirat olisi hyödyllistä tutkia säännöllises myös jalostusuran jälkeen. Suurin osa tutkituista barbeteista on terveitä tai todetut tapaukset ovat lieviä silmäsairauksia. Vakavat todetut silmäsairaudet ovat yksi äistapauksia. MyDogDNA-geenipankin MyBreedData- etokannan mukaan barbeteista 13,72 % kantaa prcd-PRA silmäsairau a, jota tavataan useissa muissakin roduissa. Tähän on olemassa DNA-tes (Op Gen Pro-

gressive Rod Cone Degenera on). Toistaiseksi Suomessa on tode u yksi PRA-tapaus.

Viralliset terveystarkastukset ovat tärkeitä Jo a rodun terveyden laa voitaisiin tehokkaas seurata ja tehdä tulevaisuu a ajatellen viisaita jalostuspäätöksiä, olisi tärkeää, e ä mahdollisimman moni koira käytettäisiin virallisissa terveystutkimuksissa. Tämä koskee myös koiria, joita ei käytetä jalostukseeen, harvalukuisessa rodussa ne kaikki ovat jalostuskoirien lähisukulaisia.

Barbet 2/2018

26


Yhdistysasiaa Barbet Finland ry pi hallituksen koollekutsumana ylimääräisen kokouksen 15.9.2018. Ainoa varsinainen käsiteltävä asia oli rotujärjestön vaihtaminen. Äänivaltaisia oli kokouksessa 18, joista kymmenen kasva ajia, joten aihe oli herä änyt mielenkiintoa. Kokous pää yksimielises puoltaa esitystä siirtymisestä Suomen

Spanieliliiton alaisuudesta Suomen Seurakoirayhdistyksen alaisuuteen. Tällä hetkellä asia on Kennelliitossa käsiteltävänä, ja odo elemme kuulumisia joulukuun aikana. Asiasta edotetaan jäsenille sähköisellä uu skirjeellä. Barbet Finland ry:n hallitus

Lehden uusi palsta - BARBET kuulumisia

Kerro barbe si ansiokkaasta toiminnasta mm. ulkomaisissa näy elyissä, epävirallisissa kokeissa, koulu autumisesta johonkin tehtävään tai muuten arjessa. Julkaisemme lyhyitä kuulumisia ja kuvia - tuemme verkostoitumistamme rodun ympärillä! 27

Barbet 2/2018


BARBET kuulumisia NAPOSTA Euroopan juniorivoi aja, Puolan ja Viron juniorimuotovalio Napo (Neptune de la Pierre A ellee) on osallistunut ja menestynyt useissa näy elyissä. Junioriluokan ansioitunu a esiintymistä kertovat elit Euroopan junnu voi aja 2018 ja Amsterdamin tuliainen Benelux Junior Winner 2018. Muutama merii kertyi elirivistöön Lie uasta ja Venäjältä, Lie uan - ja venäjän juniorivalion elit.

Haavoi uneen peuran jäljillä Naapurikunnassa haavoi unu a peuraa oli etsi y jo pari tun a. Isabelle (Isabelle du Soleil du Ventoux) soite in paikalle, ja peura löytyi n 100 m päästä. Pimeässä Isabellen jäljestäminen joh vahingoi uneen eläimen löytymiseen. BARBET - Helsingin kennelpiirin vuoden näy elykoira 2017

Aatu (Antonio Curly Heaven) on ansiokkaas nostanut näy elymenestyksellään barbe a rotuna tunnetuksi. Menestyksen johdosta Aapo vali in vuoden 2017 Helsingin kennelpiirin vuoden näy elykoiraksi.

Barbet 2/2018

28


Vetreät veteraanit – Mistral Teks Paula Horne Kuvat Paula Horne ja Jukka Paroinen Ensimmäinen barbe ni Mistral täytlokakuun alussa 12 vuo a. Mistral on kaikkea mitä barbe lta odo n ja vielä enemmän. Niinpä innostuin rodusta niin, e ä olen ollut rotuyhdistysak ivi jo 12 vuo a ja rodun kasva ajana seitsemän vuo a. Mistral syntyi viiden sisaruksensa kanssa kasva ajansa Iiris Jeron luona Helsingissä. Pienestä pennusta alkaen se oli kaikessa mukana ja sopeutui hyvin silloiseen espanjanvesikoiravaltaiseen laumaamme. 29

Leimaa-antavia ominaisuuksia Mistralilla ovat rohkeus, hyvä hermorakenne, hyväntuulisuus ja innokkuus. Tällaisen koiran kanssa on ollut todella helppoa elää ja harrastaa. Hyvä luonne ei ole vain oma arvioni – Mistral sai luonnetes stä 248/300 piste ä, joka on harvinainen saavutus mille tahansa rodulle. Hienot ominaisuudet mahdollis vat kaverikoirauran aloi amisen jo 1,5 vuoaana, ja Mistral eh ilahdu aa vanhuksia ja vammaisia noin kahdeksan vuo a käynneillään.

Barbet 2/2018


Mistral on ollut todella hieno kumppani useissa harrastuslajeissa. Se on aina innokas ja mo voitunut. Niinpä sille on kertynyt koekäyntejä kahdeksasta koiraharrastuslajista, kun oli itsekin mukava opetella uusia lajeja halukkaan kumppanin kanssa. Tuloksia on tullut kaikista muista paitsi palveluskoirien BH-kokeesta. Koepäivänä alustana sa ui olemaan kylmä ja kostea ruoho, joka on lähes ainoa Mistralin kammoksuma asia. Niinpä maahanmenot jäivät koe lanteessa väliin. Mistralin metsästystaipumukset ovat vahvat, joten spanielien taipumuskoe sujui leikiten vajaa vuo aana. Mistral oli ensimmäinen barbet, joka osallistui spanielien metsästyskokeisiin. Kipinän saimme Haastaja -kilpailusta, joka järjeste in edellisenä vuonna syntyneille ylösajaville koirille ja Mistral sijoi ui hienos jaetulle 4. sijalle. Metsästyskokeissa etenimme voi ajaluokan tasolle. Tärkeintä oli kuitenkin Mistralin erinomainen työskentely metsästyskoirana tosi lanteissa. Oman metsästysharrastukseni lisäksi kävimme myös kaupallisissa jahdeissa koirakkona. Mistral aloi veteraani-iässä vesipelastuksen eli VEPEn, jossa se läpäisi helpos soveltuvuuskokeen eli alokasluokan tehtävät. Sen pidemmälle emme eh neet lajissa edetä, kun Mistral siirtyi seuraavana talvena vanhempieni koiraksi.

Sipoosta Turkuun

Teks Ritva ja Reijo Horne Mistral tuli meille Turkuun noin 2,5 vuo a si en meidän lähes 17-vuoaan espanjanvesikoira Pepen lähde yä autuaammille metsästysmaille. Mistral oli meille ja me sille jo hyvin tu uja, se oli ollut meillä hoidossa kotona ja mökillä usein. Se on niin hienon luonteensa kuin ikänsäkin johdosta varsin rauhallinen kaveri. Kun ulkonäkökin on ”söpö”

Barbet 2/2018

30


ja käytös moi eeton, niin Mistral alkoi he kerätä faniklubia suuressa kerrostalossamme. Asukkaat ovat pääosin ikääntyvää väkeä ja jo kaverikoirataustansa ansiosta Mistral esi, miten ikäihmisiä käsitellään. Se on toisille ”suosikkikoira”, toisille ”Kullannuppu” j.n.e. Mistralille onkin syntynyt varakoteja tarjolle, jos sellaisia tarvitaan, ja se on ollutkin ja hyvin viihtynyt vieraissakin paikoissa joitakin päiviä. Mistral pitää hyvää huolta isäntänsä kunnosta kävely äen häntä monta kertaa päivässä pitkin Aurajoen kauniita rantoja. Vastaantulevat koiratkin se o aa hienos ja sillä on muutama oikein kaverikin, joiden kanssa on kivaa vaihtaa kuulumisia. Aina se ei kuitenkaan onnistu. Kerran Tuomiokirkkopuistossa paljon isompi koira nähdessään Mistralin riistäytyi talu ajansa kädestä ir ja hyökkäsi

suoraan Mistralin kurkkuun kiinni. Siitä tuli reikä henkitorven ja val mon viereen ja useita käyntejä eläinlääkärin luona. Mu a hyvin siitäkin selvi in eikä Mistralille jäänyt traumoja tapahtumasta. Mistral kävi noin vuosi si en Helsingin suuressa koiranäy elyssä edustamassa tytärtään Nuutuksen Vellamoa eli Valkaa, jolle anne in sankarikoiran arvo kuolemansa jälkeen. Valka pelas emäntänsä tosi vaarallisesta lanteesta mene äen siinä oman henkensä. Mistral voi edelleen hyvin vaikka yli 12 vuoden ikä kyllä jo tuntuu. Se on meille jo ikääntyneelle pariskunnalle päivien ilo, perheenjäsen ja ehdoton lenkkikaveri. Ei oma kunto olisi ollenkaan näin hyvä, ellei Mistral ja jo edeltäjänsä Pepe olisi vienyt ulos satoi tai paistoi.

Kuva: Mistral osallistui Ritvan ja Reijon tupla 85-vuo ssyn äreille. 31

Barbet 2/2018


Pentulaa kko TYYNELÄN JENTE’S Barbedoux Longo Hobbit x Tyynelän Jente’s Ma Cherie syntynyt 15.7.2018 3 uros, 3 nar ua NUUTUKSEN Nuutuksen Drio x Nuts Over Coria syntynyt 28.8.2018 3 uros, 4 nar ua

PENTUEET Tiesitkö, e ä KoiraNET Jalostustietojärjestelmästä löydät monipuolises etoa? Syntyneet pentueetkin löytyvät rekisteristä! jalostus.kennellii o.fi

Barbet 2/2018

32


Uusia valioita FI MVA Suomen muotovalio ULPUKAN JENITA

Isä: Aramis Gold Barbet’s Emä: Ulpukan Efiira Kasva aja: Kaija Nieminen Omistaja: Marja Ylilehto

NUUTUKSEN ESTELLE

Isä: Ne s Hazzah Emä: Isabelle du Soleil du Ventoux Kasva aja: Paula ja Taina Horne Omistaja: Sari Kinnunen

Nuutuksen Estelle

NUUTUKSEN ELMO

Isä: Ne s Hazzah Emä: Isabelle du Soleil du Ventoux Kasva aja: Paula ja Taina Horne Omistaja: Arja ja Juha-Pekka Niemelä

Jos koirasi valioituu, lähetä koirastasi kuva leh toimikunnalle. Julkaisemme kuvan valio etojen yhteydessä. 33

Barbet 2/2018

Nuutuksen Elmo


VALIONARVOSÄÄNNÖT Suomen muotovalionarvoon (FI MVA) vaaditaan vähintään 3 ser fikaa a (SERT) sekä hyväksy y käy ökoetulos.

1. Kolme SERTiä kolmelta eri tuomarilta. Ainakin yksi SERT tulee saada koiran ollessa vähintään 24 kk vanha.

2.

Käy ökoetulos: suorite u (SPAI) tai vähintään AV03-tulos spanieleiden metsästyskokeesta. Lue lisää valioarvosäännöistä www.barbet.fi/rotu etoa

SE MVA Ruotsin muotovalio JAMIE DU SOLEIL DU VENTOUX

Isä: Poppenspäler’s Faro Emä: Fanny Forigoler de la Serve de la Chapelle d’Alexandre Kasva aja: Brigi e Raoux Omistaja: Katri Makkonen ja Jouni Ma lainen

C.I.B

Kansainvälinen muotovalio

C.I.E.

Kansainvälinen näy elyvalio

Barbet 2/2018

32


Hyvää Joulua! toivoo hallituksen väki

Barbet 2/2018  

Barbet Finaland Ry:n jäsenlehti

Barbet 2/2018  

Barbet Finaland Ry:n jäsenlehti

Advertisement