Page 1

english summary pages 22 - 23

Toimintakertomus 2013

sataedu.fi |1


Toimintakertomus Satakunnan koulutuskuntayhtym채 2013


4 | TOIMINTAKERTOMUS 2013


Johtajan tervehdys

ONNISTUMISIA MUUTOSTEN KESKELLÄ Vuoden 2013 ilonaiheitamme on ollut erityisesti se, että ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyasteemme on valtakunnan keskiarvoa parempi. Vastaavasti olemme saaneet aikuisopiskelijoilta hyvää palautetta koulutuksistamme. Myös uusi organisaatiomme on vastannut odotuksiamme. Aloitimme toimintamme vuonna 2013 uudella, toimialapohjaisella organisaatiolla. Palvelu- ja tekniikkatoimialoihin jakautuneen koulutustoiminnan johdossa on kaksi rehtoria. Alakohtaisesti vetovastuu on nuorten ja aikuisten koulutuksesta vastaavilla koulutuspäälliköillä. Hallinto- ja tukipalvelut on koottu omaksi kokonaisuudekseen Yhteiset palvelut -nimen alle. Pystyimme jo ensimmäisen vuoden aikana saavuttamaan toiminnallamme synergiaetuja, ja on selvästi nähtävissä, että selviämme uudella organisaatiomallillamme osin helpommin tulevat, taloudellisesti erittäin vaikeat vuodet. Vuoden 2013 toimintatuotot vähenivät noin miljoonalla eurolla. Tästä merkittävän osan muodostaa ammatillisen peruskoulutuksen osalta valtionosuuden indeksikorotuksen jäädytys, tuloksellisuusrahoituksen pieni vähenemä ja rahoituksen muu vähenemä. Kiintiöity oppisopimustoiminta on Satakunnassa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovalla. Tämän rahoitus väheni voimakkaasti vuonna 2013, eikä uusia oppisopimuksia juurikaan pystytty aloittamaan. Oppisopimuksena toteutettua ammatillista peruskoulutusta voidaan toteuttaa Sa-

Kuvassa: Väinö Hautaluoma ja Matti Isokallio.

taedun koulutuksen järjestämisluvan puitteissa, ja siinä onnistuimme hyvin vuonna 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti opiskelijapaikkojen leikkauksesta kesäkuussa 2013. Paikkavähennykset kohdentuvat vuosille 2014– 2016. Satakunnan koulutuskuntayhtymän vähenemä on 160 opiskelijapaikkaa. Aloimme valmistautua paikkojen vähenemiseen jo ministeriön ehdotuksen pohjalta, ja henkilöstöllä oli mahdollisuus ottaa kantaa paikkavähennysten kohdennukseen kevään 2013 aikana. Olemme myös pyrkineet vahvistamaan henkilöstön muita osallistumismahdollisuuksia. Satakunnan koulutuskuntayhtymän tavoitteena on tiivistää toimintaansa. Olemme vuokranneet joitakin toimitilojamme ulkopuolisille. Yksi merkittävistä vuokrauksista on Huittisten toimitilojen osan vuokraaminen Huittisten kaupungin perusopetukselle. Kankaanpäässä käynnistimme vuoden 2013 aikana valmistelut toimintojen kokoamisesta yhteen osoitteeseen. Kuluvan vuoden aikana pääosa Asemakadun toiminnoistamme siirtyy Kuninkaanlähteenkadulle, ja viimeisetkin muuttajat ovat siellä vuoden 2015 aikana. Matti Isokallio Kuntayhtymän johtaja

|5


Opiskelijakunnan puheenjohtaja

SATAEDU OPISKELIJAN SILMIN Sataedu on viihtyisä ja monipuolinen opiskelupaikka, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille hyvät mahdollisuudet opiskella. Itse olen pitänyt opiskelusta Sataedussa. Koulussa vallitsee hyvä ja aktiivinen ilmapiiri, ihmiset ovat mukavia ja tänne on helppo tulla. Sataedu antaa opiskelun lisäksi myös monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittää itseään. Sataedun opiskelijakunnassa opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää koulun toimintaa, järjestää mukavaa tekemistä ja, mikä tärkeintä, auttaa kehittämään kaikkien yhteistä viihtyvyyttä. Opiskelijakuntatoiminta kehittää myös ihmisenä. Se parantaa keskustelu- ja neuvottelutaitoja, opettaa, miten kokouksissa toimitaan sekä miten asioita käsitellään ja viedään eteenpäin. Myös tuutori- eli tukioppilastoiminta on loistava tapa vaikuttaa. Opiskelijalle itselleen tuutoritoiminta on mukavaa yhdessäoloa, erilaisen toiminnan järjestämistä ja tutustumista uusiin ihmisiin. Tuutorilla on eturivin paikka tutustua uusiin opiskelijoihin ja saada heidät viihtymään ja kokemaan itsensä tervetulleiksi. Pyrimme siihen, että koulussamme ei jäädä yksin, vaan aina löytyy kave-

6 | TOIMINTAKERTOMUS 2013

reita ja mukavaa tekemistä. Muita mahdollisuuksia koulun ohessa harrastamiseen ovat koulun musiikki- ja liikuntaryhmät, jotka rentouttavat ja piristävät koulunkäyntiä. Sataedussa opiskelevalla on mahdollisuus osallistua myös monenlaisiin tapahtumiin ja kilpailuihin, kuten Taitaja-kisohin, SAKUstars-kulttuurikilpailuun, Nuori Yrittäjä -messuille ja moniin muihin tapahtumiin. Sataedun kuraattorit, opinto-ohjaajat ja terveydenhoitajat ovat mukavia ja ammattitaitoisia ja he pitävät hyvää huolta meistä opiskelijoista. Eikä pidä unohtaa sitäkään hyvää puolta, että koulussamme saa hyvää ja monipuolista ruokaa. Suosittelen Sataedua lämpimästi kaikille nuorille ja vähän vanhemmillekin.

Väinö Hautaluoma Sataedun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja 2. vuoden liiketalouden opiskelija

Kuvassa: Anne Laine ja Hannu Mansikkakorpi.


|7


Palvelutoimiala

TYÖVOIMA- JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSET KASVUSSA Palvelutoimiala järjestää koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle joustavasti eri rahoitusmuotoja hyödyntäen. Aktiivinen työelämäyhteistyö mahdollistaa työssäoppimisen ja ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen.

käytöstä ja opintoalojen yhteistyöstä, sillä Hyvinvointi-ala järjestää ammatilliset opinnot ja Startti-ala suomen kielen opinnot. Yksi merkittävistä oppisopimuskumppaneista on myös Pohjois-Satakuntaan peruspalveluja tuottava PoSa.

Sataedun oppisopimustoimiston ensimmäinen toimintavuosi oli vilkas. Oppisopimuksia solmittiin tavoitteisin nähden nelinkertainen määrä. Opiskelijoita ovat kiinnostaneet erityisesti lähihoitajan, merkonomin, toimitilahuoltajan ja artesaanin tutkintoihin johtavat koulutukset. Myös perustutkintokoulutuksensa loppuvaiheessa olevat nuoret ovat kiinnostuneet oppisopimusmahdollisuudesta. Yhteistyö Satakunnan oppisopimuskeskuksen kanssa on tukenut kehittämistyötämme. Yhteistyö näkyi erityisesti hankeyhteistyössä ja lokakuisessa oppisopimustapahtumassa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja ammattitutkintojen opetussuunnitelmia ja järjestämissopimuksia on uudistettu. Uudet koulutukset, kehitysvamma-alan ja hierojan ammattitutkinnot täydentävät nyt koulutustarjontaamme.

Työelämäyhteistyön merkitys on kiistaton Tuote-opintoalalla. Esimerkiksi pelialan opiskelijat toteuttivat Kokemäen Kolli -selainpelin Kokemäen kaupungille ja elokuva-alan opiskelijat osallistuivat Klaus Härön Dagmamman-elokuvan kuvauksiin. Käsi- ja taideteollisuusalalla valmistui tarpeistoa Rölli-elokuvaan ja elämyksellisiä ympäristöjä Porin Diakoniasäätiön muistipotilaille. Graafisen alan opiskelijat muun muassa uudistivat Ulvilan kaupungin graafista ilmettä. Jalkinealalla käynnistyi työelämää palveleva ortopedisuutarikoulutus ja vaatetusalan opiskelijat ompelivat tilaustöitä. Hyvin työllistävä sosiaali- ja terveysala kiinnostaa koulutukseen hakijoita. Erityisesti työvoima- tai oppisopimuskoulutuksena tutkintoa suorittavien määrä on kasvanut voimakkaasti. Koulutamme oppisopimuksella muun muassa Attendo Oy:n palvelukodeissa eri puolella Suomea työskenteleviä filippiiniläisiä sairaanhoitajia. Tämä koulutus on esimerkki myös etäyhteyksien

8 | TOIMINTAKERTOMUS 2013

Liiketalousalalla toteutimme paljon yritysten tarpeisiin suunniteltuja, ELY:n rahoittamia Rekrykoulutuksia. Yrittäjyyden ehjä polku (YEP) -hanke toteutti yrittäjyysopintoja eri aloilla. Sataedun uusi opetusravintola Hovi avattiin Kankaanpäähän. Uudistetut tilat tarjoavat hyvät mahdollisuudet opetukselle ja ohjaukselle sekä yhteistyölle työelämän kanssa matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) mahdollistamana yli 30 maahanmuuttajaa suoritti myynnin ammattitutkinnon Startti-opintoalalla. Kotokoulutuksiin Huittisissa, Porissa ja Raumalla osallistui yhteensä 165 opiskelijaa. Sataedun kokonaisvahvuus maahanmuuttajakoulutuksissa oli vuonna 2013 noin 300 opiskelijaa. Palvelutoimialalla toimintavuosi 2013 on ollut muutosta eli kehittymistä, muuttumista, korjaamista, muuttamista, uudistumista, vaihtumista ja oppimista.

Anne Laine Rehtori Palvelutoimiala


Tekniikkatoimiala

KOULUTUSTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Sataedun toteuttaman, työelämälähtöisen koulutuksen tavoite on, että koulutus vastaa mahdollisimman hyvin määrältään ja sisällöiltään työelämän tarpeita. Vuonna 2013 tehdyt koulutuspalvelusuunnitelmat ja -päätökset pyrkivät suuntaamaan koulutusta entistä painokkaammin niille aloille, jotka parhaiten työllistävät. Niiden mukaisesti lisäämme myös työpaikoilla tapahtuvan oppimisen osuutta. Oppilaitoksessa tapahtuvassa opetuksessa kiinnitämme huomiota siihen, että opintokokonaisuudet vastaavat työelämän tarvitsemaa osaamista. Sataedu käy yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa tiivistä vuoropuhelua koulutuksen ennakoinnista. Vuonna 2013 Sataedun tekniikkatoimialan vastuulla oli järjestää kaksi koulutuksen ennakointikamaria: koneja metallialan ja logistiikan ennakointikamarit. Kumpikin tapahtuma onnistui odotusten mukaisesti, ja vuoropuhelu työelämän kanssa jatkuu niiden pohjalta. Rakennusalan kouluttajat puolestaan järjestivät Rakentajien talvipäivän, jonka teemoina olivat muun muassa korjausrakentaminen ja kosteusongelmien torjuminen. Olemme kehittäneet raskaskoneasentajakoulutuksen oppimisympäristöä ja kouluttajiemme osaamista. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamalla hankkeella loimme malleja yritysten kanssa yhteisille koulutustilaisuuksille, joissa yritysten henkilöstö ja oppilaitoksen henkilökunta voivat yhdessä tutustua alan uusimpaan tekniikkaan. Kuljettajakoulutuksessa keskityimme nuorison kouluttamisen lisäksi Puolustusvoimien kuljettajakoulutukseen. Tästä yhteistyöstä kerromme enemmän sivulla 12.

Yrittäjyys on edelleen yksi keskeisistä koulutustavoitteistamme. Eräs tapa toteuttaa yrittäjyyttä on Nuori Yrittäjyys ry:n NY-yritystoiminta. Opiskelijamme ovat olleet toiminnassa aktiivisesti mukana jo useana vuonna. Vuonna 2013 NYtoimintaan tuli mukaan myös vireä kiinteistönhoitopalvelujen yritys, jolla on hyvät menestymisen mahdollisuudet myös jatkossa, kun opiskelijat valmistuvat. Rakennusalan aikuiskoulutukset ovat tuottaneet hyvää tulosta. Olemme saaneet koulutuksista hyvää palautetta niin opiskelijoilta kuin yrityksiltäkin. Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneista opiskelijoista osa oli jo koulutuksen aikana työelämässä ja osa työllistyi koulutuksen jälkeen. Odotettavissa on, että vielä ilman työtä jääneet tutkinnonsuorittajat työllistyvät heti rakennustoiminnan vilkastuttua nyt vallitsevan hiljaisen ajan päätyttyä. Pyrimme tekemään omana opiskelijatyönä kiinteistöjemme kunnostuksia ja tarvittavia uudistiloja. Vuonna 2013 Sataedun rakennusalan ja sähköalan opiskelijat toteuttivat rakennusalan tilojen laajennustöitä Kankaanpään ja Kokemäen toimipaikoissa. Lisäksi Kankaanpäässä olemme tehneet kiinteistöissä tilajärjestelyjä, joiden tavoitteena on keskittää toimintomme yhdelle tontille nykyisen kahden sijasta. Sataedu Ulvilan rakennusala puolestaan rakensi vuonna 2013 kaksi omakotitaloa edelleen myöhemmin asiakkaille myytäviksi. Hannu Mansikkakorpi Rehtori Tekniikkatoimiala

|9


Sataedun opiskelijat 2013

PERUSTUTKINNOISTA TÄYDENNYSOPINTOIHIN Opiskelijat suorittavat Sataedussa ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi muun muassa oppisopimus- ja täydennysopintoja sekä valmentavia opintoja.

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamme toimipaikoittain Harjavalta

236

Huittinen

60

Kankaanpää

580

Kokemäki

455

Nakkila

156

Ulvila

332

Yhteensä

1819

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamme aloittain Ammattistartti Autoala Catering Datanomi Hiusala Kauneusala Kulttuuriala Liiketalous Logistiikka Lähihoitaja Maahanmuuttaja, mava Matkailu Metalliala Nahka- ja jalkineala Rakennusala Sähköala Vaatetusala Valmentava ja kuntouttava opetus 0

50

100

150

Aikuiskoulutus toimialoitain Palvelutoimiala: Aikuiskoulutus 101 600 opiskelijatyöpäivää eli noin 535 opiskelijaa. Tekniikkatoimiala: Aikuiskoulutus 41 900 opiskelijatyöpäivää eli noin 220 opiskelijaa. Maahanmuuttajakoulutus: noin 300 opiskelijaa.

10 | TOIMINTAKERTOMUS 2013

200

250

300

350


Sataedun kehityspalvelut

KOULUTUSTA JA ALUEKEHITTÄMISTÄ YHTEISTYÖLLÄ Vuonna 2008 alkanut ja edelleen jatkuva talouden taantuma nosti esiin kysymyksiä ammatillisen koulutuksen suuntaamisesta. Osaavaa henkilöstöä tarvitaan tulevaisuudessa aloilla, joilla työpaikat säilyvät ja toivottavasti lisääntyvät. Arvioitaviksi tulevat myös elinkeinoelämän rakenteellisten muutosten vaikutukset eri alojen ammatinkuviin ja osaamistarpeisiin. Meille on tärkeää löytää oikeat keinot varmistaa työvoiman saatavuus maakunnassa. Ammatillisen koulutuksen ennakoinnissa arvioimme yhdessä eri toimijoiden kanssa alueemme tulevaisuutta palvelevia ratkaisuja. Koulutuksen määrän lisäksi on myös huomioitava eri ammattien muuttuvat osaamistarpeet. Automatisoinnin tarve kasvaa ja palvelualoilla korostuu yrittäjyyden merkitys. Koulutuksen suunnittelussa tulee entistä tärkeämmäksi se, että huomioidaan työelämälähtöisyys sekä mahdollisuus opintojen joustavuuteen ja valinnaisuuteen.

tösten siirryttyä vuoden 2014 alusta Keski-Suomen ELY-keskukseen. Maakunnan teollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä nostettiin esille kauppakamarien julkaisemassa Satakunnan Teollisuusvisio 2020:ssa. Visiossa mainittujen tutkimuspalvelujen saatavuuteen tuo lisäarvoa Sataedun VTT Asiamies-toiminta. Olemme osallistuneet myös Suomen Yrittäjien suunnitteleman laajennetun työssäoppimisen mallin valmisteluun. Aloitimme mallin testauksen Satakunnan Yrittäjien kanssa. Tulevaisuuden rakenne- ja osaamistarvemuutoksia arvioimme yhdessä maakunnassa toimivien kehitysyhtiöiden sekä elinkeinotoimen edustajien kanssa.

Veli-Matti Vuori Kehitysjohtaja

Olemme valmistautuneet uuteen rakennerahasto-ohjelmakauteen osallistumalla Satakunnan ELY-keskuksen ja Satakuntaliiton järjestämiin arviointi- ja suunnittelutilaisuuksiin. Maakunnallisen yhteistyön merkitys korostuu rahoituspää-

| 11


Yhteistyökumppani Puolustusvoimat

KULJETTAJAKOULUTUSTA KASVAVAAN TARPEESEEN Sataedu ja Puolustusvoimat ovat tehneet kuljettajakoulutusyhteistyötä vuodesta 2009 alkaen. Sataedu kouluttaa varusmiehiä Säkylässä sijaitsevan Porin Prikaatin kuljettajakoulutuskeskuksen lisäksi myös Tykistöprikaatissa Kankaanpäässä. Porin Prikaatin kuljettajakoulutuskeskuksen johtajan, kapteeni Juha Jalosen mukaan tarve varusmiesten kuljettajakoulutuksiin on kasvanut. Nyt jokaisesta saapumiserästä noin neljäsosa saa kuljetusalan koulutuksen. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi Porin Prikaatissa noin 500–600 varusmiestä vuodessa. Tykistöprikaatin ja Porin Prikaatin yhdistyessä sekä Merivoimien suomenkielisten kuljettajien koulutusvastuun siirtyessä Porin Prikaatille 2015 vuoden alusta, tutkintoja suorittavien varusmiesten määrä on siellä noin tuhat vuodessa.

miehistö, jonka kaikilla jäsenillä pitää olla vähintään C-ajokortti ja perustason ammattipätevyyskoulutus nopeutettuna (140h). Kaikilta kuljettajakoulutukseen valittavilta edellytetään rikkeetöntä liikennetaustaa, Jalonen kertoo. Kuljettajakoulutuksen edellyttämä lähes vuoden palvelusaika jarrutti aiemmin monen varusmiehen osallistumisintoa. Nyt halukkaita on enemmän, sillä mahdollisuus työllistyä kuljetusalalle kiinnostaa. – Me olemme laajentaneet koulutustamme tämän vuoksi ja koulutuskäytössämme on myös viisi linja-autoa. Lisäksi järjestämme AKT:n, SKAL:n, alan yritysten, oppisopimustoimiston ja Sataedun kanssa alaa ja jatkokoulutusmahdollisuuksia esitteleviä tilaisuuksia reserviin siirtyville varusmiehille.

Yksi syy lisääntyneeseen koulutustarpeeseen on Puolustusvoimien kehittynyt kuljetuskalusto.

Kapteeni Jalosen mukaan yhteistyö Sataedun kanssa on sujunut hyvin.

– Kalustomme on hyvin teknistä ja koulutusrytmimme vuoksi joudumme kouluttamaan varusmiehet sen käyttöön varsin nopeasti. Tilanne on muuttunut paljon siitä, kun liikuimme teillä traktorivoimin. Porin Prikaatin uusinta kalustoa on Patria XA-360 pyöräalustainen panssariajoneuvo. Sen kuljettamiseen tarvitaan kolmen hengen

– Teimme heti alussa selkeät suunnitelmat, aikataulut ja työnjaon siitä, miten toteutamme koulutuksen. Tieliikennelain sekä kuljettajan ammattiin liittyvien säädösten lisäksi koulutuksessa tärkeitä ovat myös Puolustusvoimien omat määräykset.

12 | TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kuvassa: Juha Jalonen.


| 13


14 | TOIMINTAKERTOMUS 2013


Yhteistyökumppani Hius- ja kauneushoitola Pisara

KAUNEUTTA TYÖSSÄ OPPIEN Kankaanpäässä sijaitseva Pisara on kahden yrittäjäsisaruksen hius- ja kauneushoitola. Nadja Mattila vastaa kauneushoitolasta ja hänen sisarensa Linda Tunturi on puolestaan hiusalan yrittäjä. He molemmat toimivat omalla toiminimellään.

kataulutti opiskelun työn ehdoilla: päivisin hän teki töitä ja iltaisin opiskeli.

– Olemme kasvaneet yrittäjäperheessä, joten olemme lapsesta alkaen tietäneet, mitä työ ja yrittäjyys tarkoittavat. Jo nuorena tiesin haluavani yrittäjäksi. Tämä on työtä, jossa jokainen päivän on ihan oikeasti erilainen, eikä kyllästymään pääse, Mattila kertoo.

– Koulutuksen aikana sain päivitettyä omaa osaamistani, mutta ennen kaikkea koulutus palautti mieleen sen, miksi olen lähtenyt yrittäjäksi ja tehnyt sen eteen paljon työtä. Minulle oli erittäin tärkeää se, että jouduin miettimään, miksi tein asiat niin kuin tein ja mitkä ovat omat tavoitteeni yrittäjänä. Koulutuksen jälkeen minulla oli uusi innostus työhön, koska olin oppinut tuntemaan yritykseni paremmin ja saanut työlleni uudet tavoitteet.

Mattilan yrittäjän ura alkoi, kun hän valmistui kauneudenhoitoalalta kosmetologiksi vuonna 2007. Tietoa ja tukea yrittäjyyteen hän sai perheeltään. Hius- ja kauneusalan yritysten yhdistäminen saman nimen alle oli sisaruksille luonteva ratkaisu.

Mattila tekee edelleen tiiviistä yhteistyötä Sataedun kanssa. Kevään aikana Pisarassa on työskennellyt sen viiden hengen henkilökunnan lisäksi yksi oppisopimusopiskelija sekä työssäoppimisjaksolla olevat parturi-kampaajaopiskelija ja kosmetologiopiskelija.

Nadja Mattila kertoo, että sekä yritys että sen yrittäjä ovat kehittyneet yhdessä vuosien aikana. Lisää vauhtia kehittämistyölleen Mattila sai vuonna 2011, kun hän suoritti Sataedun järjestämän yrittäjän ammattitutkinnon. Kolmen lapsen äiti ai-

– Meillä on ollut aina paljon työssäoppijoita ja opiskelijat ovat tykänneet tulla meille, koska meillä saa tehdä alan töitä monipuolisesti eikä vain pestä vessoja, Mattila kertoo.

Kuvassa: Nadja Mattila.

| 15


Yhteistyökumppani Nurmen Terästyö Oy

OPPISOPIMUS TOIMII HYVIN METALLIALALLA Nurmen Terästyö valmistaa Nakkilassa alihankintana erilaisia kevyitä putki- ja teräsosia. Suuri osa yrityksen valmistamista osista menee suoraan vientiteollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi Sampo-Rosenlewin puimureiden osat. Yritys hyödyntää uusinta tekniikkaa osin historiallisissa toimitiloissaan. Osa toiminnoista on sijoitettu vanhaan meijerikiinteistöön. Toimitusjohtaja Mika Nurmi on tehnyt sukunsa 70-luvulla perustamassa yrityksessä työtä nuoresta pitäen. Vahvuudet työhön ja yrittäjyyteen hän on hankkinut Sataedu Ulvilan edeltäjän Kokemäenjokilaakson ammattioppilaitoksen opissa. Sen jälkeen lisää taitoja ovat tuoneet teknillinen opisto ja yrittäjätutkinto. Eurooppalaiset hitsausstandardit hän puolestaan on opiskellut oppisopimuskoulutuksella.

– Oppisopimuskoulutus on yrityksen kannalta hyvin toimiva mahdollisuus. Meillä asiat ja työt ovat edenneet hyvin sen jälkeen, kun saimme oppisopimuskoulutuksen paperityöt hoidettua, Nurmi kertoo. Jo ennen ensimmäistä oppisopimusta Nurmen Terästyö on tehnyt pitkään yhteistyötä Sataedun kone- ja metallialan kanssa. – Meillä on paljon sellaista työtä, joka sopii työssäoppimisjaksolla oleville opiskelijoille, ja he saavat tehdä meillä kaikkea, mitä osaavat. Hyvän sauman tullen opiskelijalle on tarjottu työharjoittelun jälkeen kesätöitä ja pitkäkestoisempaakin työtä. Sataedusta saamamme opiskelijat ovat olleet hyviä kavereita.

Yrityksen koneiden ääressä työskentelee Nurmen lisäksi viisi työntekijää. Uusin työntekijä suorittaa aiemmin kesken jäänyttä kone- ja metallialan perustutkintoa oppisopimuksella Sataedussa.

16 | TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kuvassa: Mika Nurmi.


| 17


18 | TOIMINTAKERTOMUS 2013


Sataedu kansainvälisyys

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ LAAJENEE Teemme vahvaa yhteistyötä muiden monialaisten kansallisten ja kansainvälisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Toimimme aktiivisesti alan verkostoissa ja kehittämishankkeissa, mikä mahdollistaa liikkuvuuden, kansainväliset hankkeet ja työssäoppimisen ulkomailla. Eri opintoalojen opiskelija- ja opettajavaihto on vilkasta.

Aktiiviset kansainväliset hankkeemme: Our active international projects:

LdV-IVT ArtECult mobility project 2012–2014 (ArtECult network) LdV-VETPRO Satapromo mobility project 2012–2014 LdV-IVT HDRI II mobility project 2012–2014 LdV-TOI project INCOM-VET Development of Intercultural Competence of Students and Trainers in EU VET ions 2013–2015

OUR INTERNATIONAL COOPERATION Sataedu’s international activities are based on a strong cooperation with versatile national and international providers of education. Our active operations in the networks and development projects enable mobility, international projects and on-the-job learning abroad. There are active international student and teacher exchanges in all fields of study.

| 19


Talous ja henkilökunta

KUNTAYHTYMÄN TALOUS 2013

Kuntayhtymän toiminnan rahoitusperiaatteet on määritelty perussopimuksessa. Sen mukaan kuntayhtymän on sopeutettava menonsa valtionrahoituksen ja kuntayhtymän muiden tulojen tasolle. Jäsenkunnilta ei peritä maksuosuuksia. Kuntayhtymän toimintakulut olivat 29,7 miljoonaa euroa. Niissä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 prosenttia. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista oli 70 prosenttia. Toimintatuottojen määrä oli 30,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen saatiin 21,1 miljoonaa euroa, joka on noin 68 prosenttia toimintatuotoista.

Yhtymäkokous asettaa talousarviossa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sitova taloudellinen tavoite vuosikate oli 810 000 euroa, se ylittyi ollen 1 123 938 euroa. Investointimenoja oli 1,6 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän maksuvalmius oli hyvä. Rahoituslaskelman tunnusluku kassanriittävyys oli 82. Kuntayhtymän tase on 25,4 miljoonaa euroa. Peruspääoma on 10,9 miljoonaa euroa, joka on noin 70 prosenttia pysyvistä vastaavista.

HENKILÖKUNTA Palvelutoimiala: 166 Tekniikkatoimiala: 137 Yhteiset palvelut: 110 Sataedussa työskenteli vuoden 2013 lopussa yhteensä 413 henkilöä.

20 | TOIMINTAKERTOMUS 2013


Kuntayhtymä yhteensä Satakunta Educational Federation of unicipalities Toimintatuotot/Operating Income Toimintakulut/Operating Costs Toimintakate/Operating Margin Rahoitustuotot ja -kulut/ Financial Yields and Financing Costs

30 834 911 -29 664 772 1 170 188

-46 250

Vuosikate/Annual Margin

1 123 938

Poistot/Dereciation

-1 642 016

Satunnaiset tuotot

Tilikauden tulos/Surplus of the Year Poistoero

2 426 523

1 908 445 139 797

Rahastojen lisäys

-2 048 242

Ylijäämä/Alijäämä

0,00

Toimintatuotot/Toimintakulut %, Operating Income/Operating Costs %

103,94

Vuosikate/poistot %, Annual Margin/Depreciation %

68,45

Omavaraisuusaste/Equity Ratio

80,31

Investoinnit/Investments

-1 552 930

| 21


in english

DIRECTOR’S GREETING In 2013, we were particularly delighted with the fact that the rate of completing basic vocational education exceeded the national average. Correspondingly, we have received good feedback on our training modules from adult students. Our new organisation also meets our expectations. In 2013, we started to operate with a new fieldbased organisation. The educational activities are divided into the field of services and field of technology, and managed by two principals. In each sector, the responsible role is assumed by the educational managers in charge of youth and adult education. The administrative and support services are gathered under the Joint Services heading. During the first year of the new organisation, our operations generated synergy benefits, and it can be clearly seen that the new organisation will make it easier for us to overcome the coming, financially very difficult years. Financial challenges will be caused by the reductions of study places decided by the Ministry of Education and Culture in June 2013. The reductions concern the years 2014–2016. Satakunta Educational Federation will lose 160 study places. In addition to savings, Satakunta Educational Federation aims to make its operations more compact. For example, operations in Kankaanpää will be concentrated on a single plot of land.

Matti Isokallio Director of the Educational Federation

SATAEDU FROM THE STUDENT PERSPECTIVE Sataedu is a cosy and versatile place to study that offers good learning opportunities. It is characterised by a good and active atmosphere, people are nice, and the place is easy to access. In addition to studying, Sataedu also offers comprehensive opportunities for influencing and personal development. Examples of this are the tutor activities, the Student Union activities and the Young Entrepreneurship study programme, as well as the competence and cultural competitions. I warmly recommend Sataedu to all young and also slightly older people.

Väinö Hautaluoma Chairperson of Sataedu’s Student Union Board

NEWS FROM THE FIELD OF SERVICES The field of services arranges education for young people, adults and working life, using different forms of financing in a flexible manner. Active cooperation with working life enables on-the-job learning and further vocational and continuing education. For example, cinema students participated in the shooting of the movie Dagmamman directed by Klaus Härö. The field of social services and health care with good employment prospects interests applicants for education. In particular, the number of degree students attending labour market training or apprenticeship training has greatly increased. Our apprenticeship training is, among others, attended by Filipino nurses working in Attendo Ltd’s residential care homes throughout Finland. The first year of Sataedu’s Apprenticeship Office was lively. In comparison with the target, a fourfold number of apprenticeships were concluded. In 2013, approximately 300 students participated in our education and training for immigrants.

Anne Laine Principal

NEWS FROM THE FIELD OF TECHNOLOGY The educational service plans prepared in 2013 direct education even more emphatically to sectors with good employment prospects. In accordance with the plans, we increase the share of on-thejob learning and ensure that the study modules correspond to the competence needs of working life. For example, we have been developing the learning environment and the competence of trainers in heavy engineering fitter education. With the project funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and in cooperation with enterprises, we created models for joint educational events, where the staff of enterprises and Sataedu can get acquainted with the latest technology. Entrepreneurship is still one of our central educational objectives. One way of working towards this objective is the entrepreneurial activity organised by the association ”Nuori Yrittäjyys”. These activities have also been successfully carried out at Sataedu in earlier years.

Hannu Mansikkakorpi Principal

22 | ANNUAL REVIEW 2013


in english

REGIONAL COOPERATION Economic recession, which started in 2008, brought up issues concerning the direction of vocational education. Competent personnel will in future be needed in sectors where jobs can be maintained and hopefully increased. For us, it is important to find the right means to ensure the availability of labour in the region.

Partner in cooperation

HAIR AND BEAUTY SALON PISARA The hair and beauty salon Pisara in Kankaanpää is owned by two sisters. Nadja Mattila, who offers cosmetology services, says she grew up in an entrepreneurial family, and wanted to become an entrepreneur since her adolescence.

Sataedu prepared for the new programming period of the Structural Funds by participating in the evaluation and planning events organised by the Satakunta Centre for Economic Development, Transport and the Environment and the Regional Council of Satakunta. The significance of regional cooperation will increase also in future.

Both the enterprise and the entrepreneur have developed together during the years. Development was boosted in 2011 when Mattila completed the vocational qualification in entrepreneurship at Sataedu. The mother of three children scheduled her studies to her work: working during the day and studying in the evening.

Sataedu also participated in the preparations for the extended model for on-the-job learning designed by the Federation of Finnish Enterprises. We will evaluate future changes in structures and competence needs in cooperation with regional development companies and representatives of industry and commerce.

Mattila remains in close cooperation with Sataedu. During the spring, one apprentice, as well as one hairdressing student and one cosmetology student, both in their on-the-job learning period, have been working in Pisara in addition to the five permanent employees.

Veli-Matti Vuori Development director

Partner in cooperation

Partner in cooperation

THE FINNISH DEFENCE FORCES

NURMEN TERÄSTYÖ

Sataedu and the Finnish Defence forces have had cooperation in driver training since 2009. Sataedu trains conscripts in the Pori Brigade in Säkylä and in the Artillery Brigade in Kankaanpää. According to Captain Juha Jalonen, Head of the Driver Training Centre in the Pori Brigade, approximately every fourth conscript in each arrival will obtain training in the transport sector. In the Pori Brigade, this means approximately 500–600 conscripts each year. When the regional educational responsibility is transferred to the Pori Brigade on 1 January 2015, the number of conscripts completing a qualification will go up to approximately 1,000 each year. The increased educational needs in the Finnish Defence Forces are caused by the developed, highly technical transport equipment. Conscripts are increasingly interested in education because it offers employment opportunities in the transport sector.

Nurmen Terästyö manufactures various light tubes and steel parts as a subcontractor in Nakkila. A large part of the manufactured parts are made to meet the needs of export industry, e.g. Sampo-Rosenlew harvester parts. Managing Director Mika Nurmi has acquired strong vocational and entrepreneurial skills in the Kokemäenjokilaakso Vocational Institute – predecessor of Sataedu Ulvila – and later in a technical college and a business college. In addition to Nurmi, there are five employees working with the company’s machines. The newest employee is completing a basic qualification in mechanical engineering and metal industry in apprenticeship training at Sataedu. Nurmi says that apprenticeship training is a very practical opportunity for a company. Nurmen Terästyö has been cooperating with Sataedu’s mechanical engineering and metal industry sector for a long time. Whenever a suitable opportunity comes up, a student is offered a summer job or a longer-term position after the practical training.

| 23


Satakunnnan koulutuskuntayhtymä

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Yhtymähallitus Puheenjohtaja Virta Kalle

Eura

Varapuheenjohtaja Harju Ari

Ulvila

Hällström-Finni Sinikka

Harjavalta

Juvela Maaria

Harjavalta

Koski Pasi

Merikarvia

Lehtimäki Arja

Honkajoki

Mäkilä Keijo

Nakkila

Oksanen Juhani

Kokemäki

Peltomaa Kristiina

Kankaanpää

Törmä Satu

Huittinen

Viitasalo Jouni

Kankaanpää

Tarkastuslautakunta Puheenjohtajana Kähkönen Kari

Kankaanpää

Varapuheenjohtaja Puronummi Paula

Kokemäki

Ryömä Markku

Kokemäki

Kunnaspuro Raili

Kankaanpää

Kuntayhtymän tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena JHTT-tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg.

24 | TOIMINTAKERTOMUS 2013


| 25


Toimintakertomus 2013

kuvat ja kuvankäsittely

Jaana Kirkkala, Sataedu

Annika Klink, Sataedu Nakkilasta valmistunut valokuvaaja (kuvallisen ilmaisun perustutkinto, valokuvaus) Kansikuvissa valokuvauksen opiskelijamme kuvaavat viherrakentamisalan markkinointikuvia.

käännökset

kartta

Käännöspalvelu Jarmo Nousiainen

Jenna Ketola, Sataedu Nakkilan graafisen alan opiskelija (kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani)

toimitus

taitto Johanna Virtanen, Sataedu paino Eura Print 6/2014, 1. painos, 1500 kpl


Satakunnan koulutuskuntayhtymä Satakunnan koulutuskuntayhtymä järjestää Sataedu-nimellä toisen asteen ammatillista perustutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutamme nuoria yli 20 ammattiin, vahvistamme aikuisten ammatillista osaamista sekä tarjoamme koulutuksia yrittäjille ja yrityksille.

Sataedun toimipaikat Harjavalta Huittinen Kankaapää Kokemäki Nakkila Ulvila Sataedu toimipisteet Rauma Tampere Turku www.sataedu.fi/yhteystiedot

28 | TOIMINTAKERTOMUS 2013

sataedu.fi

Sataedun toimintakertomus 2013  

Sataedu. Annual Review 2013. English summary pages 22 - 23.

Advertisement