Page 1

Haveråd & Blomster • Hus & Bolig • Håndværkergaden • Rejser & Oplevelser • Mad & Gæster • Aktiv Fritid Stil & Velvære • New Bizz Zone - iværksætteri • Markedspladsen Plus

LivsstiL &

inspiration for aLLe

+ 200 udstillere

SPÆNDENDE

scene program

- langt over 60 indslag Se side 6

5.000

Langt over 50 helt nye! Læs mere fra side 22

Sjov bagekonkurrence Alle kan være med - se forårs-messe.dk TV-kendte Peter Ingemann er vært Læs mere på side 6 og 16

P-pladser

i gå-afstand

Send SMS med ordet park til 1231 Se også side 2

Entré: 60 kr. (børn til og med 13 år - gratis i følge med voksne). Pensionister og efterlønnere 40 kr. alle dage.

Europa Plads 4 · Aalborg · forårs-messe.dk

e

Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts kl. 10 - 17

T hre

2013

messeAvis


2 2

bro

g.

e

roe n

ad

Det skal være min muntre velkomst til forårsmessens gæster og en hilsen til udstillerne, samarbejdspartnere og medarbejdere, der for 45. gang har formået at skabe en imponerende messe: Forbrugermessen forår 2013.

ken, kom jeg til at tænke på salig professor Tribini (19151973) og hans evner til Tolb atodtrække publikum ind i g. Borg ergad e sit telt med sin fantastiske Kors gade talegaver. Dem besidder jeg Ved Stra ikke til fulde og optræder ej heller nde Sl o 9 n pla med hans samling 1 af medaljer tsog dse n tilhørende grå cylinderhat, stok, e d a sg Medina Bispen ens Jurkæde og med et spraglet slips Bangs Ny ade Ggerne med vovet dame påtrykt. to Adelgade Lim

n

B adeh

K ast etve

dveje

Ny

rog

usv.

Stran

ibb

fjor db

Sk

“Højtærede herskaber, grevskaber…”

j

Veste rå

Kattesundet

e

tsp

l ad

Aalborgtårnet

S ø nd

re Sk

Atletikstadion

ov v e

e

sA

ll é

tien

Van g

Kanals

ad

sg

nd

lla

Sjæ

ade

e

u l n e s o

R

Fyensgadee

sA

Van g

TTeeg gllvænget

g

æ l n

A

e r t s

Ø

mel K

ærve

j

Østre A

j

lle

sg

nd

de gade øgad øg Færø

l la

G am

Sjæ

y d e n n e K n e d a k r A

ad

e

B o nne se ns g a de

Aabos Plads

n

ro

llé

tien

Kanals

de

Østerb b

v r o t s k ei rd e a d g e dr Fø r e y a K

e

Ågade

sg ad

Løkkegade

Brett eville

de

erga

Thomas Boss Gade

M ø lle å

Sønd

Danmarksga

de

g a de

e

FFrøga røgade de

Nyh N yhav yh avns nsg g gade ade ad

L økk e

Nørregad

Soy aga

Sl o

Slotsgade

de

Lille Nygade

Alga

Jyllandsgade

Vesterbro

e

Brett eville

e

ad

v

erbro

All

s

S øn d

ns

Plad

gade

n F. Johnnedys Ke ds Pla

tia

ens

Kjellerups

de

Boulevarden

de

sga

sg a

sen

ian

n Pri

r ist

Nordjyllands Kunstmuseum

eKv ind

ade

ade

- e n a B n e d r å g

ris

e All

Ågad

Ch

a r ksg

Østr

t sg

a de

e r åg

to r

Øs t

rksg.

Bu Pla dolfi ds

elma

Louiseg.

ade

a us g

J er

S ank

går d sg .

Rantz

a de

V in

ad e

Bu Pl a d o l f i ds

Al g

nb a

de Ga

rd Stenga sg. de

Ny

sen

. g s d

Ch

Østre Anlæg

e

Sl o

de n

Karolinelundsv ej

tran

Flord g

Veste rå

Kattesundet

Gravensg.

nsg .

Ur ba

egå

rbro

s Gade

ens

Kong Han

Ved S

de a n i d e BispMensga s n e J s g n a B e d a G Adelgade

Da nm

ng

et

Hjulmagervej

Hørfrøg.

Lad

ørg

Hasserisg

Ko

Færøgade

Stuhrsvej

kt J

ej

dg.

Postterminal

neg

e

g ad e

sg a d e

ansgad

Tolb o

Østre A lle Borg ergad e

Dalga

Svendsg.

Kors

San

parkv

sg ad

fjo r

Lim

B adeh

j

Saxogade

Mølle

ro

usv.

rvej

-service

Reberb

Karolinelundsv ej

e

Ågad

n

roe

db

e

Vest e

j

Bonnesensgade

Vesterbro

ad

jel nKæ

erbro

P

ovve

Teglvæng

Fyensgade

Kennedy Ar k a d e n

S øn d

Sygehus Syd

K as t etve

Atletikstadion

Ågade

n F. Johnnedys Ke ds Pla

StGraan

Aalborgtårnet

re Sk

g a de

Løkkegade

Kayerødgade

de

Østerb

Jyllandsgade

mdm vee

Sønd

erga

gade

de

Nordjyllands Kunstmuseum

L øk k e

de

Frederikstorv

Soy aga

ad e

Danmarksga

Frøgade

Nyhavnsgade

Kjellerups

Boulevarden

de

sga

sga

sen

ian

n Pri

r ist

Louiseg.

Sønd

Rosenlundsg.

B anegården

e

Thomas Boss Gade

aus g

ade

de

ad

t sg

Sl o

Flord g

Nørregad

Aabos Plads

Ch

ar ksg

R a nt z

Da n m

de

ad e

rksg.

Lille Nygade

Bu Pl a d o l f i ds

Bu Pl a d o l f i ds

elma

Alga

Slotsgade

a de

neg

nb a

S ank

ade

Øs t e r åg

rbro

Ur ba

Vest e

ade

J er

Hasserisg

a de

Gravensg.

nsg .

Al g

e

de Ga

Kong Han

s Gade

ens ørg kt J

Stenga d

Hørfrøg.

-service

Mølleå

sg a d e

Dalga

Svendsg .

e

Stuhrsvej

P

ansgad

Saxogade

rkvej

farver, sjov og lidt alvor. Der er Parkeringsoversigt noget for enhver smag. I år er et - 500-pl. af hovedtemaerne bagning og 1 Palads Parkering det omfatter en sjov bagekonkurSalling - 204 pl. rence,2hvor såvel professionelle som hjemmebagere B-Factor Føtex - 150 pl. med (lukket søndag) 3 konkurrerer ved ovnene.

4 Gabelsgade Torv - 44 pl. ”Højtærede…” Velkommen til En messe som først og fremmest Plads - 75 pl. 5 Kvindens forårsmesse i Aalborg Kongres & Kvin mål at bringe køber og har som den s Pl ads sælger sammen med henblik på, at Kultur6Center… Ved Kvægtorvet - 200 pl. der kan5etableres handler og konrv - 30 pl. Med venlig hilsen takter. Det kan der, hvis udstillerne 7 Medborgerhuset Lad egå 4 rds 6 g.Men jeg vil i år tillade mig at gøre i nordjysk toneleje udviser tale2 8 Havnen - 250 pl. Vin 12 Tribinis indledende velkomstreplik gaver, som7ligner rekommandøren g 13 8 ård 11 3 sg. Ernst 9 Trillingsgaard til min, og vover i forårskådheden Tribinis - og der som professoren Overfor Slottet - 60 pl. at lade den lyde i sin fulde længde: holder, hvad der loves - og det gør P der hos 10 AKKC - 700 pl. “Højtærede herskaber, grevskaber, Der er to begivenheder, ALLE vore udstillere - stol på det. klædeskaber, videnskaber, ægmig varsler forår – foruden det at Vi håber at såvel køber som sælger 17 11 Gåsepigen - 148 pl. alt grønnes og det bliver lysere teskaber og djævleskaber - alle er får, hvad forventes på årets messe. 16 dag for dag – og det er vores velkomne. Tykke og tynde. Brede 12 Budolfi Plads - 190 pl. 18 forårsmesse her i Aalborg Kongres og flade. Rullemænd, tullemænd Vi kan foruden over 200 udstillere 19 13 Ved Budolfi Kirke - 30 pl. & Kultur Center og forlystelses- 10 og julemænd. Sprællemænd og byde på et stort sceneprogram etablissementet Bakkens åbning skraldemænd. Landmænd og med over 60 indslag, der er fordelt 14 Kennedy Arkaden - 230 pl. (i år 21. marts). vandmænd. Fuld tilfredshed eller på tre scener. Den del ville Tribini Ko pengene er spildt.” For en tid siden, hvor jeg var til have elsket, idet der naturligvis 15 Jyllandsgade - 35 pl. ng P Ch r et møde i Cirkusrevyen på Bakpå scenerne er adgang til fest og ist 15 ian sA 16 Frederikstorv - 54 pl. lle 14 17 Karolinelundsvej - 50 pl. P Grønttorvet - 76 pl. 23 Som noget helt nyt kan man sende 18 Parkeringsoversigt en SMS med ordlyden: SMS PARK til 1231 Plads - 240 pl. Palads Parkering - 500 pl. 191Sauers for opdateret oversigt over ledige pladser. park til 1231 - 600 SallingSyd - 204 pl. pl. – herefter modtager du øjeblikkeligt 202Sygehus 9 en helt opdateret oversigt over ledige Ca. 5 min. gang Føtex Syd - 150- 250 pl. (lukket pl. søndag) 1 213Sygehus parkeringsplaser i Aalborg City. 20 4 Friis - 850 pl. 5 5 Kvindens Plads - 75 pl. Kvægtorvet - 200 pl. 21 6 Ved 6 Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · akkc.dk/forår2008 2 12 7 Medborgerhuset - 30 pl. 13 8 7 11 3 4 8 Havnen - 250 pl. P 9 Overfor Slottet - 60 pl. 17 10 AKKC - 700 pl. 16 11 Gåsepigen - 148 pl. 18 19 12 Budolfi Plads - 190 pl. 10 13 Ved Budolfi Kirke - 30 pl. 14 Kennedy Arkaden - 355 pl. P 15 Jyllandsgade - 35 pl. 15 14 16 Frederikstorv - 54 pl. P 17 Karolinelundsvej - 50 pl. 18 Grønttorvet - 76 pl. 19 Sauers Plads - 240 pl. Ca. 5 min. gang 20 Aalborg sygehus - 600 pl. 22 20 21 Aalborg sygehus - 250 pl. sygehus / 22 Aalborg Aalborg Zoo - 150 pl. Reberb

San

øllepa

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Hjulmagervej

Sygehus Syd

Mølle

parkv

Postterminal

ej

Østr

e All

e

Over 5.000 P-pladser i gå-afstand fra Aalborg Kongres & Kultur Center. 21 M øllepa

rkvej

23

C.W. Obels Parkering - 376 pl.


4

3

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Nyeste trends fra Aalborg Citys butikker Traditionen tro har Aalborg City sat sig på den bedste plads, når 20.000 nordjyder besøger forårsmessen i Aalborg Kongres & Kultur Center. Aalborg City har i årevis været en del af denne levende og stærke attraktion, der hvert forår tiltrækker besøgende fra hele regionen. Direktør Flemming Thingbak udtrykker glæde over, at Aalborg City igen i år kan fremvise de nyeste trends. – Flere butikker fra Aalborg City ”viser sig frem” på vores stand, som jo ligger perfekt lige ved den store scene, hvor alle modeshows finder sted. I disse modeshows viser mange af Citys modebutikker den nye forårsmode. I Aalborg City er vi meget glade for messen, som for alvor understreger, at foråret nærmer sig. Foråret er en af de dejligste perioder på året, når blomsterkummerne kommer ud fra vinterhiet nøjagtigt som cafemøblerne hos de mange cafeer og restauranter i Aalborg City, der har udendørs servering. Solen skinner mere og dagene er tiltaget – det lysner, og det gør det på mere end én måde!

Farverne er vigtige dette forår En glad, sej og farverig børnemode er præget af stor fascination af natur og miljø. Klassiske elementer som stjerner og striber kombineres med stærke farver, men også sarte og dæmpede farver er et hit til børnene. Moden til kvinder præges markant af farver – især pastelfarverne er fremtrædende. Særligt interessant er den moderne bohemestil samt det delikate look i pudrede, solblegede farver. Et andet farvespil er de sødmefulde bærfarver, hvor især klar pink og rød er i fokus. Også herremoden går nye tider i møde, hvor det farvemæssigt er de blå farver, der dominerer.

Modeshows Indehaver af modelbureauet Highline Fashion, Jørn Munch udtaler, at hvis man vil have styr på modens forskellige udtryk, kan man få det hele serveret på første parket, ikke mindre end 8 gange i løbet af weekenden. VIP-billetter til de fire modeshows både lørdag og søndag

kan fås på Aalborg Citys stand. Billetten giver ret til en reserveret siddeplads samt chancen for at vinde et gavekort til Aalborg City og de deltagende butikker.

Deltag i Model Jagten på Store Scene Gør du Nordjylland smukkere? Så meld dig til Model Jagten på Forår 2013 og få taget et professionelt foto! EtCetera Magazine og Highline Fashion søger kommende modeller i tre kategorier: Young: (12-16 år) Fashion: (16-30 år) og Adults: (30-? år). Alle kan være med, så tør du lade dig bedømme af et erfarent og professionelt dommerpanel, som forstår at se mulighederne, så giv dig selv en chance. Du kan vinde store præmier og få optagelse i et modelbureau. Vinderen præsenteres under AALBORG I RØDT på det store Fashion Event 2013 modeshow i Jomfru Ane Gade. Skal du deltage i Model Jagten 2013, kan du komme gratis ind på messen, hvis du printer en billet ud fra hjemmesiden www.etcetera-magazine.dk.

MODESHOW Forår 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center 8.-10. marts

Highline Fashion og Aalborg City sætter spot på de nyeste tendenser i forårs- og sommermoden. VIP-billetter fås på Aalborg Citys stand. Billetten giver ret til en reserveret siddeplads samt chancen for at vinde et gavekort til Aalborg City og de deltagende butikker

SHOWTIME

Foto: www.mosmosh.com

LØRDAG Kl. 11.00 • 12.30 • 14.30 • 15.45 SØNDAG Kl. 10.30 • 12.00 • 14.30 • 15.45

Salling • Hr & Fru B • Liberty • Wagner • Triumph Jack & Jones • Stadium • Profil Optik • Fandango La Novia Brudesalon • Jonas Jensen • Henrik Ørsnes Friis: Look At Me • G-Star • Seduce • Saint Tropez Hairstylist: My & Holger Makeup artist: Jomfru Ane Wellness Modekommentator: Bibi Hölzermann Junget

Kg. Chr. Allé 29 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 10 39 00 www.highline-fashion.dk NORDJYLLANDS PROFESSIONELLE MODELBUREAU


2 4 6

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

kom foråret i møde Vi tilbyder komplette konferencepakker, der indeholder alt, hvad du skal bruge for at afholde et vellykket møde • Fuld forplejning fra I kommer til I går • Flotte og lyse mødelokaler på 1. og 2. sal • Opstilling efter eget ønske • Moderne AV-udstyr • Trådløs internetadgang

pris pr. person fra.....................................................

elingen ookingafd kontakt b g hør nærmere o

Vælg den bedste udstiller på forårsmessen I år får alle, der besøger messen, mulighed for at kåre den udstiller som gør størst indtryk blandt de over 200, der præsenterer produkter, tjenesteydelser, knowhow og services. Der udleveres stemmesedler - bl.a. fra Arrangørkontoret i AKKCs Forhal. Messegæsternes stemmer suppleres med stemmerne som en fagjury med tre medlemmer, der hver har 50 stemmer. Der er fire kriterier, der afgør, hvem der vinder: 1. Standens design - inklusive skiltning, beslysning m.v. 2. Standens evne til af fange gæstens interesse - har den blikfang - stopeffekt. 3. Vurdering af den måde de produkter, der sælges, er præsenteret - fremgår det tydeligt, hvad der bydes på. 4. Vurdering af standmedarbejdernes salgstalent og serviceholdning. Der gives fire svarmulighed ud for hvert spørgsmål, og den udstiller der opnår den højeste score modtager et flot diplom og 12 flasker gode vine. Blandt alle, der stemmer, trækkes der lod om en rejsepræmie, et gavekort på 500 kr. til Aalborg City og 3/1 Aalborgsnapse.

kr. 336,-

Europa Plads 4 · Aalborg · Tlf. 9935 5555 · akkc.dk

Skriv et erotisk digt og vind 10.000 kroner Litteratur- og ordfestivalen ORDKRAFT er for første gang med på forårsmessen. Festivalen, der fandt sted for første gang i 2011 har allerede placeret sig som en af landets mest nyskabende festivaler, hvilket blandt skyldes at den holdes i kulturcentret Nordkraft i Aalborg, som gør både Biffen, Skråen, Teater Nordkraft og kunsthallen til samarbejdspartnere. På Forbrugermessen forår 2013 kan gæsterne få at vide, hvad ORDKRAFT 2013, der finder sted 18.-20. april, byder på. Hovednavnet er for længst meldt ud: det bliver Fay Weldon. Men derudover deltager en række af de allerbedste danske forfattere, bl.a. årets Gyldne Laurbærmodtager Kim Leine, Leif Davidsen og Marie Helleberg. Og på ”musik og ord”-scenen deltager bl.a. Allan Olsen og Randi Laubæk. På standen vil der være et ministudie, hvor messegæster, der har mod på at indtale et erotisk digt – og måske vinde 10.000 kroner - får mulighed for at gøre det i et ”gør-det-selv”studie. En af nyskabelserne på ORDKRAFT 2013 er nemlig en erotisk digt-konkurrence – som skrevet med en førstepræmie på 10.000 kroner. Konkurrencen skydes i gang 1. marts via NORDJYSKE Medier, TV2/Nord og P4/Nordjylland og vinderen kåres torsdag 18. april på Store Scene i Kedelhallen på Nordkraft. En dommerkomite bestående af sexologiprofessor Christian Graugaard fra Aalborg Universitet, forfatteren og lyrikeren Lise Andersen og forfatteren Anne Marie Vedsø Olesen, der netop har lavet en bog om klassiske erotiske værker, udvælger blandt de indsendte digte de fem bedste, der præsenteres på scenen. Det specielle ved konkurrencen er, at digtene skal indsendes som en video. Og det behøver på ingen måde være lavet professionelt. En optagelse med en smartphone eller et hjemme-

videokamera er tilstrækkeligt. Digtene må maksimalt vare et minut og må ikke have været offentliggjort før. Både amatører og professionelle kan deltage i konkurrencen. Sidste frist for indsendelse er 21. marts. Hvis man ikke selv har mulighed for at optage på video får man altså chancen på forårsmessen i Aalborg Kongres & Kultur Center på stand 262. De fem bedste digte optages efterfølgende i et professionelt tv-studie og vises på storskærm på ORDKRAFT 2013.


4

5

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

30 unikke kunstværker under hammeren til fordel for velgørenhed

Billederne kan ses på akkc’s 1. sal fredag 8. og lørdag 9. marts

Hjælpeorganisationen Terre Des Hommes Danmark gennemfører lørdag 9. marts mellem klokken 11.00 og 12.00 en enestående auktion over unikke kunstværker på årets messe. Kunstværkerne omfatter 30 meget forskellige malerier. Mange af dem er malet af en række nordjyske personligheder. Overskuddet fra auktionen går ubeskåret til børns skolegang og uddannelse i de 10 udviklingslande, TDH arbejder i. - Vi kan godt love, at der bliver malerier for enhver smag, og at kreativiteten og talentet er stort. Vi kan også love, at selve auktionen bliver et sjovt og fornøjeligt indslag, fortæller direktør Ernst Trillingsgaard, der i august stillede AKKC til rådighed for dem, der ønskede at male deres billede i det nordjyske. Et overflødighedshorn af personligheder fra nær og fjern Der vil være malerier fra nordjyske personligheder som Mogens Jørgensen fra TV2Nord, Jan Kvistborg, musikchef Aalborg Symfoniorkester, Lis og Niels Andersen, Textilcentret – sidstnævnte tilmed formand for Aalborg City,

Lasse Rich Henningsen, direktør Musikkens Hus, Aalborg, fodboldspilleren Lucas Andersen, der sidste år skiftede fra AaB til storklubben Ajax Amsterdam, Else og Ernst Trillingsgaard, AKKC, AaBs sportschef Lynge Jacobsen samt billedkunstner og galleriejer Jane Wieben, kunstfaglig leder og kunstner Bruno Kjær, TVværten Peter Skram, DK4, direktør Pia Ullehus, Rottefælderevyen, Svendborg. Disse navne for blot at nævne dem, der i august 2012 skabte deres billeder ved et lille arrangement i Aalborg Kongres & Kulttur Center. Aalborgkunstneren Esben Hanefelt Kristensen har her først i 2013 i øvrigt doneret et billede, som også sættes til salg på auktionen under forårsmessen. Tre værker skabt af nordjyder er allerede solgt. Det gælder billeder af bladtegneren Jens Schmidt-Andersen, Nordjyske Medier, keramikeren og billedkunstneren Thorvald Odgaard, Nibe og af museumsdirektør Gitte Ørskou, KUNSTEN, Aalborg.

Niels Andersen (tv) Ernst og Else Trillingsgaard (th) modtager instruktioner fra Jan Schou (im) forud for arbejdet ved stafelierne.

De nordjyske billeder suppleres på auktionen af billeder skabt af kendisser fra alle andre egne af landet – blandt andre sangeren Susanne Lana, musikerparret Lasse og Mathilde og skuespilleren Torben Iversen, der er kendt for en eminente fortolkning af H.C. Andersen værker. Det er TDHs landsambassadør, skuespilleren

18-årige Lucas Andersen, der i 2012 blev solgt til Ajax Amsterdam, nåede lige at male sit værk i AKKC. Han har givet det titlen: ”Brug bolden overalt på jorden, så forener vi rig og fattig”.

og revymageren Jan Schou, der skal lede auktionen, og han glæder sig naturligvis til opgaven: - Det bliver en spændende udfordring. Jeg har hørt, at netop de gæve nordjyder er kendte for at have mange penge på lommen, lyder det med et forventningsfuldt smil fra Jan Schou. Overskud går ubeskåret til hjælpearbejde Terres Des Hommes sekretariatsleder, Jørn Verner Stendorf, fortæller, at overskuddet fra auktionen går ubeskåret til det arbejde, TDH Danmark udfører i 10 udviklingslande. Her hjælpes fattige familiers børn til skolegang og uddannelse. For mellem 50 og 100 kroner om måneden, kan man hjælpe et barn i eksempelvis Indien, Sri Lanka, Thailand, Haiti og Tanzania. Læs gerne mere om indsatsen på www. terredeshommes.dk

Mød os på stand

A132

OBS

Mød os p å stan d A13 5

TÆNK DANSK TÆNK HVIDBJERG VINDUET

Messe Rabat på Tagrens og tagmaling, bestilt på messen R

R

E FT

E

Forøg din husværdi Nyd foråret i fulde drag med vedligeholdelsesfrie og miljøvenlige vinduer og døre fra Hvidbjerg Vinduet. Alle Hvidbjerg Vinduets produkter fremstilles på egne fabrikker i Danmark. Besøg vores stand på Forår 2013 eller læs mere på

hvidbjergvinduet.dk

Hvidbjerg Vinduet a/s • Østergade 24 • 7790 Thyholm • tlf. 9691 2222 • fax 9691 2233

Euro

Forny dit tag

tagsErvicE

Din professionelle tagmaler Knud Andreassen

Ring for uforpligtende tilbud · 5055 1001 - 5055 1002 · www.eurotagservice.dk


2 6

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Forårsmessens store

sceneprogram Alle messedage 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

Leg med PlayMais stand 345, Hal G McDonald’s tumleplads stand 306, Hal G - Ronald McDonald optræder lørdag og søndag kl. 12 og 14.                          Cigarrulning stand 327, Hal G Traditionelle håndværksfag stand 280, Hal C Løbende aktiviteter på Thailand standen, stand 156, Hal A Modeljagt 2013, Store scene, Hal A

fredag 8. marts 10.00 10.00 12.00 13.00 13.30 13.30 14.00 14.30 15.00 15.00 16.00

Åbning - Ernst Trillingsgaard, Henning G. Jensen og ambassadør Vimon Kidchob Store scene, Hal A Bagerelever fra Food College Aalborg bager hele dagen Store scene, Hal A Forårsprisen 2013, Store scene, Hal A Personlig indretning - sådan gør du Indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen, boligstil.dk Forårsscenen, Forhallen Foredrag om krydstogt Henrik Bergkvist fra rederierne Royal Caribbean Cruise Line, Celebrity Cruises og Azamara Club Cruises Laugsstuen, 1. sal Foredrag ved urdesigner og iværksætter Christina Hembo New Bizz scenen, Hal E Forår i vindueskarmen TV2/Nords gartner Henrik Arildskov Havehjørnet, Forhallen Ferie i Guds eget land / Samson Travel Laugsstuen, 1. sal Personlig indretning - sådan gør du Indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen, boligstil.dk Forårsscenen, Forhallen Infolink Kurser - Sådan kommer kunderne til dig Per Topp / Salgsrådgivningen New Bizz scenen, Hal E Fjernstyret.dk viser de nyeste og mest populære fjernstyrede trends frem New Bizz scenen, Hal E

Lørdag 9. marts 10-14 10.30 11-12 11.00

Få fornyet pas - kun for thailandske statsborgere stand 156, Hal A - Latinerstuen, 1. sal Formiddagens bagekonkurrencer sættes i gang Store scene, Hal A Kunstauktion over kunstværker til fordel for hjælpeorganisationen Terre Des Hommes Danmark stand 262, Hal C Modeshow - Bibi Junget indleder showet præsenteret af Highline Fashion og forretninger i Aalborg City Store scene, Hal A

11.00 11.00 11.30 12.00 12.00 12.30 12.30 13.00 13.15 13.15 13.30 13.45 13.45 14.00 14.15 14.30 14.30 15.00 15.00 15.45 16.00 16.30

Forår i vindueskarmen TV2/Nords gartner Henrik Arildskov Havehjørnet, Forhallen Fjernstyret.dk viser de nyeste og mest populære fjernstyrede trends frem New Bizz scenen, Hal E Tendens i forårsmoden Stylist Bibi Junget Forårsscenen, Forhallen Jamen, så kom da der ud! Naturvejleder Karsten Hansen Forårsscenen, Forhallen Sumobrydning/Funcenter.dk New Bizz scenen, Hal E Modeshow - Bibi Junget indleder showet præsenteret af Highline Fashion og forretninger i Aalborg City Store scene, Hal A Personlig indretning - sådan gør du Indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen, boligstil.dk Forårsscenen, Forhallen Zebra-stafet/Funcenter.dk New Bizz scenen, Hal E Tendens i forårsmoden Stylist Bibi Junget Forårsscenen, Forhallen TV-kendte Peter Ingemann kårer vinderne af formiddagens bagekonkurrencer Store scene, Hal A De bedste råd til din næste rejse FDM travel Laugsstuen, 1. sal Forår i vindueskarmen TV2/Nords gartner Henrik Arildskov Havehjørnet, Forhallen TV-kendte Peter Ingemann sætter eftermiddagens bagekonkurrencer i gang Store scene, Hal A EcoBeta - spar vand og penge New Bizz scenen, Hal E Hvad skal der til for at gøre indtryk på boligkøberen? - Peter Ingemann, Palle Ørtoft, Nybolig og Anita Wodstrup Madsen, boligstil.dk Forårsscenen, Forhallen Modeshow - Bibi Junget indleder showet præsenteret af Highline Fashion og forretninger i Aalborg City Store scene, Hal A Foredrag om krydstogt Henrik Bergkvist fra rederierne Royal Caribbean Cruise Line, Celebrity Cruises og Azamara Club Cruises Laugsstuen, 1. sal Personlig indretning - sådan gør du Indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen, boligstil.dk Forårsscenen, Forhallen Absolute Bellezza’s modeshow New Bizz scenen, Hal E Modeshow - Bibi Junget indleder showet præsenteret af Highline Fashion og forretninger i Aalborg City Store scene, Hal A Aalborg Haandværker-Sangforening Forhallen TV-kendte Peter Ingemann kårer vinderne af eftermiddagens bagekonkurrencer Store scene, Hal A

søndag 10. marts 10.00 10.15 10.30 11.00 11.30 12.00 12.00 12.45 13.00 13.00 13.30 13.15 13.45 13.45 14.00 14.15 14.30 15.00 15.00 15.45 15.45 16.30

Aalborggarden spiller, Forpladsen TV-kendte Peter Ingemann sætter formiddagens bagekonkurrencer i gang Store scene, Hal A Modeshow - Bibi Junget indleder showet præsenteret af Highline Fashion og forretninger i Aalborg City Store scene, Hal A Forår i vindueskarmen TV2/Nords gartner Henrik Arildskov Havehjørnet, Forhallen Personlig indretning - sådan gør du Indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen, boligstil.dk Forårsscenen, Forhallen Modeshow - Bibi Junget indleder showet præsenteret af Highline Fashion og forretninger i Aalborg City Store scene, Hal A Absolute Bellezza’s modeshow New Bizz scenen, Hal E Tendens i forårsmoden Stylist Bibi Junget Forårsscenen, Forhallen TV-kendte Peter Ingemann kårer vinderne af formiddagens bagekonkurrencer Store scene, Hal A Fjernstyret.dk viser de nyeste og mest populære fjernstyrede trends frem New Bizz scenen, Hal E Kåring af messens bedste stand Store scene, Hal A Jamen, så kom da der ud! Naturvejleder Karsten Hansen Forårsscenen, Forhallen Forår i vindueskarmen TV2/Nords gartner Henrik Arildskov Havehjørnet, Forhallen TV-kendte Peter Ingemann sætter eftermiddagens bagekonkurrencer i gang Store scene, Hal A Sumobrydning/Funcenter.dk New Bizz scenen, Hal E Hvad skal der til for at gøre indtryk på boligkøberen? - Peter Ingemann, Palle Ørtoft, Nybolig og Anita Wodstrup Madsen, boligstil.dk Forårsscenen, Forhallen Modeshow - Bibi Junget indleder showet præsenteret af Highline Fashion og forretninger i Aalborg City Store scene, Hal A Tendens i forårsmoden Stylist Bibi Junget Forårsscenen, Forhallen Zebra-stafet/Funcenter.dk New Bizz scenen, Hal E Modeshow - Bibi Junget indleder showet præsenteret af Highline Fashion og forretninger i Aalborg City Store scene, Hal A Personlig indretning - sådan gør du Indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen, boligstil.dk Forårsscenen, Forhallen Kåring af vinderne af eftermiddagens bagekonkurrencer Store scene, Hal A


4

7

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Ingen forårsmesse uden den gamle gartner TV2/NORDs Henrik Arildskov har i mere end 10 år givet haveråd i programmer som Drivhuset, Over Hækken, Det Grønne Rejsehold og senest Kolonihaven og har i stort set ligeså mange år været et fast indslag på forårsmessen. Det gælder også årets messe. Henrik vil i Havehjørnet i Forhallen møde messegæsterne i øjenhøjde og svare på alverdens grønne spørgsmål. Dertil vil han naturligvis fortælle, hvad der bør gøres i haven i marts, men også give idéer til, hvad haven kan glæde med i den kommende sommer. Lige nu skal der beskæres frugttræer og buske. Og der kan med fordel plantes visse typer hækplanter og buske. Endelig venter køkkenhaven på at blive klargjort til frø og stiklinger. Så nu skal kultivator og gravegreben i jorden. Marts er efter kalenderen den første forårsmåned, men så længe jordtemperaturen ikke er over 7 grader, sker der ingen vækst - bortset hos vintergækker og andre frostrobuste skønheder. Det bedste råd i marts er derfor, at du skal have lidt tålmodighed, hvad angår væksten i haven, men forberedelserne til din nye sæson kan udmærket begynde her i marts, skønt måneden i reglen byder på flere frostdøgn.

Formanden for Kolonihaveforbundets Nordjysk Kreds, Frede Skrubbeltrang

Forår i vindueskarmen Henrik vil i Havehjørnet også fortælle om planter, der kan sætte kolorit på stuen. Dertil vil han vise, hvordan man planter sine potteplanter om. Også gødskning af stuens planter kommer til at spille en rolle, når den gamle gartner går indenfor i martskulden. Som bekendt har kolonihaven også Henriks hjerte Derfor har han allieret sig med formanden for Kolonihaveforbundets Nordjysk Kreds, Frede Skrubbeltrang, som har slået sig ned som nabo til den gamle gartner i Forhallen. Sammen vil de to kunne fortælle om kolonihavnes glæder og muligheder - og om det fællesskab der bydes ind til, når man bliver kolonihaveejer. Frede Skrubbeltrang vil i øvrigt være i stand til at fortælle om, hvor Aalborgs kolonihaver er beliggende, og hvordan mulighederne for at komme i besiddelse af en have er.

Fortæl Julie, AKKC, hvem du er, hvor du kommer fra og hvad du synes om årets messe - og VIND!

Henrik Arildskov er naturligvis også parat med gode råd til etablerede kolonihaveejere - både hvad angår planter og anlæg. De to ældre herrer suppleres flot af unge anlægsgartner Morten Wagner, der kan fortælle om de nyeste tendenser inden for haveanlæg, men også berette om de mere klassiske muligheder, hvad angår haveanlæg og belægning. Morten Wagner kan mødes i samme kvarter som Arildskov og Skrubbeltrang. Som speciel gæst vil TV2/NORDS Per Jensen Arildskovs makker udi haveudsendelserne - et par gange eller tre stille svære spørgsmål til de tre specialister. Og uanset spørgsmålenes karakter, vil der blive svaret tålmodigt på alt hvad Jensen spørger om.

Forhandler af Professionel solafskærmning Markiser & Garageport kan ses opstillet. Mød os på Forpladsen til Forårsmessen 2013 Den 8.– 9. & 10. Marts.

Julie Peetz Hansen er studerende på UNC i Nørresundby og i øjeblikket i praktik hos Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor hun har fået til opgave at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt de mange gæster på Forbrugermessen forår 2013. Undersøgelsen skal fortælle AKKC, hvordan vi kan styrke og forny messen og fortælle os, hvordan vi kan gøre vores informationsindsats over for nordjyske forbrugere endnu bedre . Julie vil derfor sammen med andre unge kontakte så mange af messegæsterne som muligt – ta’ godt imod dem! Vi sætter først og fremmest billetter til sæsonens arrangementer på spil. Du kan vinde billetter til – shows, koncerter, teater, opera m.v.

Køb din markise inden d. 1. April 2013, og få Motor & Fjernbetjening leveret GRATIS!!

Buje

GLAS VINDUER DØRE GARAGEpoRtE

Assenbækvej 3A · V. Hjermitslev · 9700 Brønderslev Tlf.: 98 88 73 56 · Mobil: 20 86 12 50 · salg@buje.dk · www.buje.dk


8

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

E R E T T Æ S K R Æ IV E K S Y J D R O N E S F U L D EN O R DJ YS K E IVÆ R K SÆ T T ER E M Ø D S U CCCCES E LD FU U S D Ø M PÅ Å R E T S N E W B IZ ZZZOONNE E Z IZ B EW N S ET rvågning, R ove Å og er rm PÅ ala d me lles fæ til a esp Hvad har et fisk rmer og overvågning, Hvad har et fiskespa til fælles med ala ing? haveservice, skudehandel og en genbrugsforretng? en genbrugsforretnin andel og haveservice, skudehUniversity College Nordjylland af-

De er alle nystartede virksomheder, og er at nystartede finde i årets New Bizz De alle er alle virksomheder, Zone, som igen er en del af Forbruog er alle at finde i årets New Bizz germessen forår 2013. Her viser de Zone, som igen er en del af Forbruderes produkter germessen forårfrem, 2013.ligesom Her viserdede deres produkter frem, erfaringer ligesom de gerne deler ud af deres gernedet deler ud afselvstændig. deres erfaringer omkring at være Se det at være selvstændig.påSe alle omkring de deltagende virksomheder alle de deltagende virksomheder på www.newbizzzone.dk. www.newbizzzone.dk.

holder uddannelsesdag. Her vilaf-de University College Nordjylland studerende høre oplæg holder uddannelsesdag. Herfravil såvel de iværksættere somoplæg fagfolkfra omkring studerende høre såvel iværksætteri, IT, apps og meget iværksættere som fagfolk omkringaniværksætteri, IT, apps og meget det. En af medsponsorerne på anårets det. EnBizz af medsponsorerne på årets New Zone, Microsoft, holder New Bizz Zone, Microsoft, blandt andet oplæg for de holder studerblandt andet oplæg for de studerende. ende.

Fredag d. 8. marts kl. 13.30-14.30 New Bizz Zone vil summe af liv og Fredag d. 8. marts kl. 13.30-14.30 New Bizz Zone vil summe af liv og kan du på scenen i New Bizz Zonen aktiviteter hele weekenden. Foruden kan du på scenen i New Bizz Zonen aktiviteter hele weekenden. Foruden hørehøreiværksættersuccesen Chris- Christina Hembos spændende og iværksættersuccesen Chris- Christina Hembos spændende og tinatina Hembo, urdesigner inspirerende foreforeHembo, urdesigner inspirerende FREDAG -14.30 drag om idéudvikling FREDAGD.D.88MARTS MARTS KL. KL. 13.30 13.30 -14.30 og oggrundlægger “ grundlæggeraf af“ drag om idéudvikling KAN ZONEN KANDUDUPÅPÅSCENEN SCENEN I I NEW NEW BIZZ BIZZ ZONEN cykelholdet opstartafafegen egen cykelholdetChristina ChristinaHØRE HEMBO, ogogopstart HØREIVÆRKSÆTTEREN IVÆRKSÆTTERENCHRISTINA CHRISTINA HEMBO, Watches, fortælle omomURDESIGNER virksomhed, såså Watches, fortælle CYKEL- virksomhed, URDESIGNEROGOGGRUNDLÆGGER GRUNDLÆGGER AF CYKELHOLDETCHRISTINA CHRISTINAWATCHES WATCHES“ til succesogogHOLDET kan sin sin vej vej til succes kanduduudforske udforskedede international anerkforskellige international anerkforskellige stande stande endelse designerafafSchweizerSchweizer- og og deres deres produkter endelse somsom designer produkter ogog services, services, ligesom der ure.ure. ligesom der vilvil være væreforskellige forskelligear-arrangementer på scenen alle dagene. rangementer på scenen alle dagene. Endvidere deltager mellem 2-300 Iført store sumodragter og kæmpe Endvidere deltager mellem 2-300 Iført store sumodragter og kæmpe studerende fra University College boksehandsker vil folkene bag Funstuderende fra University College boksehandsker vil folkene bag FunNordjylland om fredagen, hvor New center Aps stå for noget af underNordjylland omi samarbejde fredagen, hvor New center Aps —ståsåfor af fåunderBizz Zonen med netop holdningen komnoget forbi og et Bizz Zonen i samarbejde med netop holdningen — så kom forbi og få et

NGERETT AF ER ARRA N A GERE AF

ER ARR

han er i dag. Og hør den altid enersprudlende han ergiske i dag. og Og hør den altid humørbombe enerFirst-step på Ole Henriksen sin historie, giske og sprudlende fortælle humørbombe Forbrugermessen forår 2013 om hvordan hanssincremer Ole Henriksen fortælle historie,og andreFirst-step på Forbrugermessen forår 2013 produkter blevet og verdenskendte. om hvordan hansercremer andre produkter er blevet verdenskendte.

Alle tre dage mellem 14.30 til 16.30

CHRISTINA HEMBO

CHRISTINA fra idé HEMBO til virkelighed fra idé til virkelighed

Alle trevildage 14.30 til 16.30 der mellem i rådgiverzonen envidere være vil der mulighed i rådgiverzonen envidere for at vendevære en specifik mulighed for at vende en specifik virksomhedsrelateret problemstilling virksomhedsrelateret problemstilling godt gratis grin.. og måske en tur i med professionelle rådgivere inden godt gratis grin.. og måske en tur i med professionelle rådgivere inden ringen! Endvidere kan du sætte dig for flere erhvervsfaglige områder. I samarbejde med Aalborg Kongres & Kultur Center og New Bizz Zone kan ringen! Endvidere kan du sætte dig for flere erhvervsfaglige områder. I samarbejde med Aalborg Kongres & Kultur Center og New Bizz Zone kan og nyde en afslappende kop kaffe i Så kig forbi hvis du har behov for First-Step på Forbrugermessen forår 2013 præsentere Christina Hembo og nyde en afslappende kop kaffe i Så kig forbi hvis du har behov for First-Step på Forbrugermessen forår 2013 præsentere Christina Hembo, og grundlægger af Christina Watches. Det sker på scenen relax zonen scenen. en omkring snak omkring din virksomheds-chefdesignerchefdesigner og grundlægger af Christina Watches. Det sker på scenen relax zonen foranforan scenen. Flere Flere af de af de en snak din virksomhedsi Europahallen 8. marts kl. 13.30 - 14.30.vilFøret foredraget vil e i Europahallen fredag den 8.fredag marts den kl. 13.30 - 14.30. Før foredraget deltagende stande har aktiviteter og gerne have sparring deltagende stande har aktiviteter på på plan, plan, og gerne vil havevilsparring par iværksættervirksomheder præsentere deres forretningskoncepter. Firstpar iværksættervirksomheder præsentere deres forretningskoncepter. Firstscenen løbende gennem hele weekomkring økonomi, markedsføring,Step har reserveret scenen løbende gennem hele weekomkring økonomi, markedsføring, Step har100 reserveret så dudekan besøge de mange nye virksombilletter, 100 så dubilletter, kan besøge mange nye virksomi Newunder Bizz forårsmessen Zone under forårsmessen – ogensamtidig Bizz Zone – og samtidig høre af tidenshøre en af tidens enden. forsikringsforhold ellerHer andet. enden. forsikringsforhold eller andet. er Her erheder i Newheder store iværksættersucceser Christina Hembo fortælleHembo sin historie om vejen til store iværksættersucceser Christina fortælle sin historie om vejen ti massermasser af kompetente fagfolk, gode af kompetente fagfolk, godesuccesfuld, international anerkendt urdesigner og iværksætter. succesfuld, international anerkendt urdesigner og iværksætter. GårGår du du og og brænder inde med et råd og godt humør. brænder inde med et råd og godt humør. Christina Hembo vil iHembo sit inspirerende fortælle om opstarten Christina vil i sit foredrag inspirerende foredrag fortælleogom opstarten og spørgsmål omkring opstart af egen udviklingenudviklingen af den idé, som har idé, ført som hendehar heleført vejen fra studielejligheden, spørgsmål omkring opstart af egen af den hende hele vejen fra studielejligheden iværksætterpriser, ure til kongefamilien, deltagelse i Vilddeltagelse med virksomhed, så kom hen til De tre sponsorer, Dana —Dana de selvstændiverse iværksætterpriser, ure til kongefamilien, i Vild med virksomhed, så kom henrådgivertil rådgiverDe tre sponsorer, — de selvstæn-over diverseover Dans, til indehaver af et professionelt cykelhold. For 8 år siden solgte standen ved siden af scenen, og få en diges a-kasse, Nielsen & Christensen Dans, til indehaver af et professionelt cykelhold. For 8 år siden solgte standen ved siden af scenen, og få en diges a-kasse, Nielsen & ChristensenChristina Hembo sine første ure fra kollegielejligheden i London. I dag har Christina Hembo sine første ure fra kollegielejligheden i London. I dag ha uformel snak med repræsentanter — statsautoriseret revisionsparti hele Danmark og Christina Hembos ure med de fineste uformel snak med repræsentanter — statsautoriseret revisionspart-hun forhandlere hun forhandlere Danmark Hembos ure med de fineste fra de nordjyske erhverskontorer. nerselskab samt Microsoft støtter ædelsten eksporteres til helei hele verden. I 2008 og blevChristina hun Årets Kvindelige fra de nordjyske erhverskontorer. nerselskab samt Microsoft støtterIværksætter,ædelsten eksporteres til hele verden. I 2008 blev i 2009 blev hun Årets Væksteventyr og i 2010 vandt hunhun KV’sÅrets Kvindelige I Mini-biografen, der ligger i for- alle op omkring New Bizz Zonen Iværksætter, 2009 blev Årets Væksteventyr og i 2010 inspirationspris. Christinai Hembo har hun en Mastergrad fra the University of vandt hun KV’s I Mini-biografen, der liggerkani foralle op omkring længelse af rådgiverstanden, og iværksætteriet. SåledesNew kan Bizz du Zonenthe Arts London, inspirationspris. Christina Hembo 3har en Mastergrad fra the University o der regnes som en af verdens bedste. Kendte kollegaer længelse af rådgiverstanden, kan og iværksætteriet. Således kan du du lade dig inspirere af nogle af de møde flere af dem på deres egne ArtsStella London, der regnes som en af verdenser3uddannnet bedste. Kendte kollegae som Jimmythe Choo, Mccartney og Alexander Mcqueen du markante lade dig inspirere nogle af de flere deres egnesamme sted.som Jimmy Choo, Stella Mccartney og Alexander Mcqueen er uddannne mest og kendteaf danske stande,møde hvor de stårafklardem til atpå hjælpe tilmeldested. dig dette specielle arrangement på www.first-step.dk. mest markante og kendte danske stande, hvor de står klar til at hjælpeDu skal blotsamme iværksættere og ledere inden for dig med dine spørgsmål. blot tilmelde dig dette ispecielle arrangement www.first-step.dk Husk at tageDu dinskal kvittering med til indgangen Aalborg Kongres & Kulturpå Center iværksættere og du ledere erhvervslivet. Her kan nemliginden se for dig med dine spørgsmål. fredag den Husk 8. marts, så kvitterer vi med med en billet til forårsmessen. Billetten er & Kultur Cente at tage din kvittering til indgangen i Aalborg Kongres miniinterviews fraHer Oscarfilms Hvad enten du overvejer at starte erhvervslivet. kan dupopunemlig se gældende hele dagen. fredag den 8. marts, så kvitterer vi med en billet til forårsmessen. Billetten e lære Korridoren, hvori succesfuldepopuegen virksomhed, har g jortat starte miniinterviews fra Oscarfilms Hvad entenallerede du overvejer Sted: Europahallen fredag 8. marts kl. 13.30 - 14.30. gældende hele den dagen. iværksættere bliver portrætteret. det eller bare er nysgerrigallerede efter athar g jortForbrugermessen forår 2013 og New Bizz Zone er i øvrigt åben alle dagene lære Korridoren, hvori succesfulde egen virksomhed, Sted: Europahallen fredag den 8. marts kl. 13.30 - 14.30. virksomheder der er duk- efter atden 8.-10. marts kl. 10.00 - 17.00. iværksættere bliver portrætteret. se, hvilke det eller bare er nysgerrig Forbrugermessen forår 2013 og New Bizz Zone er i øvrigt åben alle dagene Kom ind og hør hvad Lars Larsen, en ket op i Nordjylland de seneste par se, hvilke virksomheder der er duk-Sponsorer:den 8.-10. marts kl. 10.00 - 17.00. af Danmarks mest succesfulde erh- år, så kig forbi New Bizz Zonen og Kom ind og hør hvad Lars Larsen, en ket op i Nordjylland de seneste par vervsledere, drømte om i sine unge lad dig underholde, inspirere og blive Sponsorer: af Danmarks mest succesfulde erh- år, så kig forbi New Bizz Zonen og dage, og hvordan han endte, hvor klogere - her er noget for enhver.

vervsledere, drømte om i sine unge dage, og hvordan han endte, hvor

lad dig underholde, inspirere og blive klogere - her er noget for enhver.

FOTO: FORBRUGERMESSEN FORÅR 2012

FOTO: FORBRUGERMESSEN FORÅR 2012 Find First-step.dk på Facebook

SPONSORER FOR

SPONSORER FOR

www.first-step.dk

Find First-step.dk på Facebook

FOTO: FISKESPA

FOTO: FISKESPA

www.first-step.dk


4

9

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

TRÅDLØS MUSIK

Møbelpolster i Haandværkerhuset

Mød rigtige håndværkere på forårsmessen Aldrig før har så mange håndværkere valgt at udstille på årets messe. Ja, de er så mange, at de har anlagt deres helt egen gade i Aalborghallens Foyer. Aalborg Haandværkerforening, opfordrede i 2012 medlemmerne til at udstille på forårsmessen, idet erfaringer andre steder fra har vist, at messer er et særdeles godt sted at møde nye og etablerede kunder. Fire håndværksvirksomheder stillede op i Aalborg Kongres & Kultur Center på 2012-messen, og de fik ifølge formanden for Haandværkerforeningen, Svend Age Suhr, opfyldt deres forventninger, hvad angår det at møde nye kunder, men der blev også hentet gode ordrer de tre forårsdage i marts. I år stiller ikke mindre end 11 håndværksvirksomheder i Haandværkergade nummer 200, 204, 207, 212, 214, 215, 274, 276, 278, 280 og 284 så, kære messegæst, du kan få tilbud på stort set hvad som helst, du ønsker gjort ved dit hus - og bolig. - Vi glæder os naturligvis over, at udstillerne har gode resultater fra messedeltagelsen, men det glæder os i høj grad også, at vore gæster kan møde rigtige håndværkere på vores store forbrugermesse, siger direktør Ernst Trillingsgaard, AKKC. Det giver parterne mulighed for at se hinanden i øjnene og for at TALE sammen, hvilket er det absolut bedste grundlag for et godt samarbej-

de mellem kunde og håndværker. Han føjer til, at der på messen er lagt op til en totalløsning, idet gæsterne også kan se på f.eks. vinduer, døre, køkkener, gulve, tag, facader m.v. 8., 9. og 10. marts. Seks levendegjorte gamle værksteder Aalborg Haandværkerforening, der er primus motor i aktiviteterne i Haandværkerhuset i Kattesundet 20, vil i Haandværkergaden fortælle om husets idé og virke. Dertil stiller Haandværkerhuset med 10 gamle håndværkere, der mestrer traditionelle håndværksfag, og de vil bemande seks værksteder og på disse vise, at de fortsat kan deres kram. Således ved både at vise de ting de arbejder med og ved fysisk at udføre deres håndværk på stedet. Musik og sang bydes der også på Rudi Lykkegaard vil i Haandværkergaden alle messedage divertere messegæsterne med gamle håndværkersange - bl.a. fra navertraditionen - på sin trækharmonika. Pauser må dog imødeses, idet der i henhold til Haandværkerhusets reglement kræves jævnligt ro til fordybelse i de gamle værksteder. Aalborg Haandværker-Sangforening optræder på scenen i AKKCs Forhal lørdag 9. marts kl. 16. Det sker forud for den årlige stiftelsesfest. Koncerten giver de gode mandsstemmer lejlighed til god tør opvarmning, inden det går løs på Orkideen i østbyen … med damer! Det fremgår ikke af korets repertoireplan om det har fået indøvet Hugo & Elliot Ft. Stereo Moves’ ”Håndværkerrøv”, der er det store MGP-hit, som lige nu går sin sejrsgang hos de yngre håndværkere, men naversangene kan de gode mænd!

Den nye PLAYBAR fra Sonos er tv-højttaleren, som vil overgå dine vildeste drømme. Du får superelegant aluminiumsdesign, fabelagtig filmlyd med overbevisende surround-fornemmelse – og et komplet trådløst musikanlæg med i købet! Velkommen til fremtiden!

D E H Y N Tilføj evt. to trådløse PLAY:3-højttalere som bagkanaler – så har du et ægte 5-kanals surround-system til dit tv. Fuldblods hjemmebio helt uden besværlig opsætning som med en traditionel løsning.

BESØG OS PÅ STAND NR. 112


2 10 Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Besøg Stena Lines stand! Måske vinder du en familietur til Astrid Lindgrens Verden?

Konkurrence for alle børn...

Astri Lindgred ns Verden

om den lyslokkede dreng med den livlige og udfordrende fantasi.

I år er det 50 år siden, at Astrid Lindgren skrev ”Emil fra Lønneberg”. Den første bog af tre om den lille dreng, der laver så mange skarnsstreger. Det markerer de i den kommende sæson hos Astrid Lindgrens verden i Vimmerby i det østlige Småland i Sverige. På Forbrugermessen forår 2013 bliver der taget hul på festlighederne, når Stena Line og Aalborg Kongres & Kultur Center indbyder til en stor og spændende forårskonkurrence for børn, hvor den heldige vinder kan invitere på en familietur til Astrid Lindgrens Verden.

For at fejre jubilæet er Astrid Lindgrens Verden lige nu i gang med at opbygge ”Det nye Katholt”, der åbner den 16. juni 2013. Det nye Katholt ligger ved den smukke Ekkullen, i et 4,5 tønder land stort, naturskønt område. Her kan I opleve en bondegård, som den så ud ved forrige århundredeskifte, strejfe omkring på græsengene blandt de hundrede år gamle egetræer, nyde naturen og kigge på dyrene. Her er også en lille by med torv, forsamlingshus og restaurant, som I kan besøge. Og naturligvis kan I møde Emil og resten af familien Svensson. Stor børnekonkurrence Astrid Lindgren Verden åbner 2013-sæsonen 9. maj, og for alle børn, der drømmer om en sommerferie i den skønne park, er det med at kigge forbi Stena Line på stand 122. Her kan børnene deltage i en spændende konkurrence ved at svare på tre enkle spørgsmål med relation til Astrid Lindgrens Verden.

Vinderen af konkurrencen kan glæde dig til en familietur (op til to voksne og tre børn) til Astrid Lindgrens Verden i egen bil, inkl. færgeoverfart t/r med kahyt med Stena Line, entré til parken og to overnatninger i en hytte. Nøjagtige præmiespecifikationer kan ses på standen.

Astrid Lindgrens Verden er en ”teaterpark”, hvilket betyder mindre rutsjebane og meget mere næring til fantasien. Du går fra forestilling til forestilling. Du kan bl.a. møde Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg, Karlsson på taget, Madicken, Ronja Røverdatter og brødrene Løvehjerte. Du kommer helt tæt på figurerne, og er du heldig, kan du endda møde dem og lege med dem i pauserne mellem forestillingerne. Alt hvad der sker i parken, er bygget på Astrid Lindgrens eventyrlige historier. Emil er 50 år! Knægten med skarnsstregerne er fortsat ung og fræk som aldrig før, men i år er det alligevel 50 år siden, at Astrid Lindgren skrev den første bog

Gæst nummer 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 og 25.000 VINDER - går du gennem tælleapparaterne når de runder et af ovenstående tal, vinder du en af de flotte gaver fra udstillere på Forbrugermessen forår 2013:

Glaseksperten

Tectyl

Komplet undervognsbehandling

Best Western Kryb-I-Ly

Dansk Tagerenovering ApS

Aalborg Kongres & Kultur Center

Luksus Weekendophold for to.

Algebehandling af hustag

Værdi ca. 6.000 kroner

Værdi ca. 3.000 kroner

2 gavekort á 1.500 kroner

Billetter til sæsonens arrangementer - shows, koncerter, teater, opera m.v.

Frederikshavn Aps, stand A144

Nordjylland – stand C250

Flot bruserdør

- med beslag i krom eller børstet stål – dør i klar eller satinato glas. Bredde: 1.000 mm, højde: 2.000 mm. Glaseksperten kommer og tager mål og monterer overalt i Nordjylland.

Værdi ca. 8.000 kroner

Taulov, Fredericia – stand C252

Stand A105

Alle gaver overrækkes af direktør Ernst Trillingsgaard, AKKC


4

11

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Personlig indretning - tør du? Hvordan skaber man en personlig stil i sit hjem – og hvad skal man være særligt opmærksom på, når man ønsker at indrette sig med sin egen personlige stil? Det får du her et par bud på fra indretningskonsulent og indehaver af Boligstil.dk, Anita Wodstrup Madsen: Mode har F… skabt En af de største fejl, man kan begå i jagten på den personlige boligstil, er udelukkende at kigge på, hvad der er på mode. Men måske lader du dig ikke påvirke af moden – eller gør du? Hvornår har du sidst købt noget, som du liiige havde set i et boligmagasin? Hvorfor ser vi de samme stribede vaser i alle bladene – eller de samme puder med store knapper? Det gør vi, fordi det er mode helt på niveau med tøjmode. Det er jo ikke alle, der ligner en million i laksefarvede gulerodsbukser. Gå efter det, der passer til dig. Moden skifter, men hvis dit hjem skal afspejle, hvem du er, skal indretningen vel ikke skiftes ud to gange om året. Interessant er det, hvorfor vi ”falder i” og skeler så meget til moden. Er det fordi, vi ikke har tid til at tage stilling til, hvad vi selv kan lide? Er det fordi, vi er usikre og ikke tør gå vores egen vej? Er det fordi, vi alle gerne vil være helt unikke og ganske særlige på helt den samme måde? Det er der forskellige svar på – og ja vi falder alle i af og til. Det er der ikke noget galt i, hvis vi er glade for de ting, vi kommer hjem med. Men hvis det er fordi, vi ikke tør være os selv og indrømme, at vi faktisk elsker kakkelbordet, så er det hverken godt for pengepungen eller den personlige indretning.

Du har sikkert prøvet bare noget af dette: - Købt en masse nyt og tænkt: ”det må da kunne gøre tricket”, og slukøret konstateret at du igen har brugt penge på fejlkøb. - Farvekoordineret hele stuen – eller endnu værre: hele hjemmet og konstateret: ”det blev mit hjem ikke mere personligt eller hyggeligere af”. - Gået på jagt på diverse loppemarkeder og kommet hjem med en masse fine ting, som du alligevel ikke kunne finde en god plads til. - Smidt arvegodset ud med god samvittighed og tænkt: ”det gamle skrammel passer jo slet ikke ind i vores nybyggede hus” (og allerede på vejen hjem fra genbrugspladsen haft et mærkeligt hul i maven – for far-mors kommode var nu meget sød, sjov, pæn, anderledes – og noget ganske særligt). - Haft følelsen af at der er total stil- og smagsforvirring i din bolig.

- I mit arbejde er min mission er at være med til at skabe personlige og funktionelle hjem, der ikke er bundet op på modebegreber og bestemte stildogmer. Hjem man trives i, lader op i og udvikler sig i…

- Mød mig på Forbrugermessen forår 2013 og lad os der sætte fokus på løsninger.


2013

messe•kultur•tilbud

25%

dr underholdningsorkestret & procol Harum

rabat på billetter til:

Kom forbi vores stand i forhallen og få udleveret rabatkuponen!

lukas Graham

special Guest barbara moleko

lørdag 16. marts kl. 20 Aalborghallen

Fredag 15. marts kl. 20 Aalborghallen

A: 450,- B: 430,- C: 400,- D: 350,-

25% fratrækkes

the london West end Gala søndag 17. marts kl. 20 Aalborghallen

London West End

25% fratrækkes

Direkte fra London! ThriLLer MaMMa Mia · rocky · Tarzan Mary PoPPins · DirTy Dancing PhanToM of The oPera eviTa · chicago · Lion king We WiLL rock you og Mange fLere... Ovenstående musicaltitler er med forbehold for ændringer

Billet: A: 350,- B: 330,- C: 302,- D: 267,-

Billet: 267,- (ståkoncert, men mulighed for at benytte stoleopstilling bagerst i salen)

nc e r r u onk e 2013

25% fratrækkes

til r e t t e l l i b 2 d Vin i t t o z z a m a r s ero koncert på vores Hent en kupon en stand i forhall

k

e

d l n af tter ti e d Vin bille 5x2

ag sønd pinse

aj 19. am t n ium

delen så m gang d ind n i Gigantiu len ve te i forhal tti koncer zo stand : az ’s s C d am kry å AKK ros R Sæt flyer p illetter til E fra? b enne zotti ever d en om 2 amaz og afl renc ros R Udfyld u i konkur E r e d n tager Italie komm

Gig

d

et lan

Hvilk

ge

Sveri

:

Navn

e: Adress by: r. og Postn l:

E-mai

Billetkontor: 9935 5566 (mandag - fredag kl. 12-17) · akkc.dk

1. dag 1 Tlf.: s man ække rne tr Vinde

og marts

t besk rsonlig får pe


Internationale stjerner i AAlborg

DR UnderholdningsOrkestret & Procol Harum

CSB og AKKC præsenterer

Der “walzerkönig“ - Die Tour 2013

André Rieu und das johann strauss orchester

Fredag 15. marts kl. 20 i Aalborghallen

Fredag 3. maj kl. 20 i Gigantium Billet: A: 715,- B: 635,C: 615,- D: 535,arr.: rIM

Billet: A: 450,- B: 430,- C: 400,- D: 350,-

Inkl. middag og overnatning

3-retters menu, B-billet, overnatning i dobbeltværelse og morgenbrunch........Pris pr. person kr. 1.210,Bestil hos First Hotel Europa eller Helnan Phønix Hotel

Inkl. middag og overnatning

Buffet i Gigantium, A-billet, overnatning i !dobbeltværelse t Udsolg inkl. morgenbrunch. .............................Pris pr. person kr. 1.438,Bestil hos First Hotel Europa eller Helnan Phønix Hotel

James Last pinsesøndag

Tirsdag 14. maj

kl. 20 i Aalborghallen Billet: A: 670,- B: 615,- C: 570,- D: 515,-

Inkl. middag og overnatning

3-retters menu, A-billet, overnatning i dobbeltværelse inkl. morgenbrunch.. ...Pris pr. person kr. 1.450,Bestil hos First Hotel Europa eller Helnan Phønix Hotel

BesTillinG Af: First Hotel Europa firsthotels.dk · Tlf.: 7012 5151 Mail: reception.europa@firsthotels.dk

Helnan Phønix Hotel helnan.info · Tlf.: 9812 0011 Mail: phoenix@helnan.dk

19. maj

kl. 20 i Gigantium Billet: A: 670,- B: 595,- C: 520,- D: 420,-

Inkl. middag og overnatning

Arrangør: ACK

Buffet i Gigantium, A-billet, overnatning i dobbeltværelse inkl. morgenbrunch.. ...Pris pr. person kr. 1.393,Bestil hos First Hotel Europa eller Helnan Phønix Hotel

24Timers billetservice: billetnet.dk/akkc.dk


2 14 Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Nordjyderne vil til

Thailand Derfor er Thailand igen i Nordjylland!

Den Kongelige Thailandske generalkonsul i Danmark, Ib Thomsen, var efter forårsmessen 2012 meget hurtig til at booke stand på Forbrugermessen forår 2013. Dette på baggrund af den kolossale interesse nordjyderne viste Thailand som rejsemål - ja, flere gæster søgte endog råd, med henblik på at bosætte sig i landet. Over 22.000.000 turister besøger nu Thailand Det skandinaviske hovedkontor for Thailands turistvirksomhed, Tourism Authority of Thailand, er solidt repræsenteret på den Thailandske stand A156 i Aalborghallen. I februar 2013 kunne T.A.T. i øvrigt meddele, at 22.303.065 turister besøgte landet sidste år. Det betyder kolossalt meget for landets økonomi fortæller generalkonsul Ib Thomsen. Også det store nationale flyselskab, Thai Airways, som de fleste danskere kender fra alverdens lufthavne, er med på den store Thailandske stand A156 og fortæller her om rejsemål og flyforbindelser. I øvrigt er Nordjyderne ret privilegerede, idet der også i 2013 er flere direkte afgang Aalborg / Thailand t/r. Royal Thai Embassy, Copenhagen Denmark udsteder pas i AKKC, lørdag 9. marts Ambassaden sender naturligvis også repræsentanter til Aalborg 8., 9. og 10. marts, hvor de kan fortælle om det store land, der er cirka 12 gange så stort som Danmark - nemlig på størrelse med Spanien. Lørdag 9. marts kan thailandske statsborgere ansøge om fornyelse af pas og identitetskort på et midlertidigt ambassadekontor, der etableres i Aalborg Kongres & Kultur Center. Det anbefales, at ansøgere medbringer to udfyldte ansøgningsskemaer, der kan downloades fra ambassadens hjemmeside. Ambassaden giver i øvrigt gerne oplysninger på 3962 5010 og 3996 0680. Commercial Affairs of Thailand - er den del af ambassaden i København og rådgiver danske erhvervsfolk, der ønsker samarbejde med f.eks. thailandske produktionsvirksomheder. Skønt forårsmessen er rettet mod den private forbruger

byder ambassaden også på rådgivning fra dens kommercielle kontor - en B2Baktivitet midt i forbrugeraktiviteterne. Masser af aktiviteter på Thaiscenen Thaifolkene medbringer egen scene som etableres på stand A156. På denne kan messegæsterne se klassisk thailandsk dans, den traditionelle eksotiske frugtskæring, billedkunstnere der maler klassiske motiver på bl.a. paraplyer - og der er eksempler på, at kunstnerne uden for dagsordenen har dekoreret gæsters mobiltelefoner - GRATIS. Wellnessbegrebet har været dyrket i Thailand i århundreder. Heraf har Thaimassagen fundet vej til Danmark. F.eks. er der i Aalborg næppe en bydel, der ikke har sin egen Thaimassageklinik. Det ligger i øvrigt massørerne meget på sinde at fortælle, at de ikke byder på seksuelle ydelser. Alene rendyrkede wellnessaktiviteter. Loy Krathong - blomsterdekorationer i fokus Ved fuldmåne i november - efter regntiden - fejrer thailænderne Loy Krathong, der er en af Thailands mest betydelige fester - festivaler. Under den sender de smukke kurve lavet af bananblade og pyntet med blomster, lys og røgelsespinde, ud på kanaler og floder for at føre det forgangne års synder væk og for at bringe lykke og held til den kommende tid. På den thailandske scene på stand A156, kan forårsmessens gæster opleve thaikvinder, der skaber de utrolig smukke Loy Krathong blomsterdekorationer. I øvrigt falder Loy Krathong begivenheden sammen med Yi Peng, hvor thaierne sender lykkelamper - Loy Khoom - af sted mod himlen også i håber om lykke og held det kommende år. Smukt er synet, når lamperne stiger til vejrs, mens de store Loy Krathong dekorationer flyder stille på kanaler og floder. En kæmpe turistattraktion er de to begivenheder. Mød de nordjyske thailændere Chakkrit Khunburan er formand for foreningen Thai-Nord, der varetager de nordjyske thailænderes interesse og gennemfører en lang række arrangementer for medlemmerne - og for andre, der er interesserede i thailandsk kultur og levemåde. I øvrigt er det i år Chakkrit Khunburan, der er tovholder for de mange arrangementer, der gennemføres under forårsmessen, ligesom han er den der varetager alle de praktiske gøremål i forbindelse med standopbygning m.v. Naturligvis i samarbejde med sin bestyrelse og en lang række menige medlemmer.

Thailands ambassadør åbner officielt Forbrugermessen forår 2013 Ambassadør Ms. Vimon Kidchop åbner fredag 8. marts kl. 10 officielt årets messe. Det sker efter forudgående taler af borgmester Henning G. Jensen, Aalborg og direktør Ernst Trillingsgaard, AKKC.


4

15

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Lækkert nordjysk hestekød - kom og smag De seneste måneders kødskandaler, hvor der eksempelvis har været blandet hestekød i pizzafyld, lasagner og biksemad, har kastet et negativt skær over hestekød. Det er uberettiget. For hestekød smager fantastisk. Det kan du smage på under Forbrugermessen forår 2013. Glem alt om tvivlsomme lasagner og halvlunkne pizzaer, hvor du ikke ved, hvad du putter i munden. På forårsmessen kan du opleve en lang række udstillere med fokus på de reneste fødevarer af højeste kvalitet. Én af dem er Brøndum Nørgård Natur-Ox, der igennem mange år har solgt kvalitetshestekød med stor succes. - Vi har de seneste år oplevet et stødt stigende salg af hestekød fra vores butik i Fjerritslev. Hestekød har en meget fin kvalitet.

Direktør Ulf Nielsen, Brøndum Nørgaard Natur-Ox Foto: Thomas Vinther

- I og med hestene bevæger sig meget, bliver kødet mørt. For-leden så jeg i et interview, at TV-kokken Henrik Boserup beskrev hestekød som en blanding mellem oksekød og vildt. Det er en meget rammende beskrivelse, fortæller Ulf Nielsen fra Brøndum Nørgård Natur-Ox. - Samtidig er hestekød sundt, da det har et lavere kolesterol-indhold end okse- og svinekød. - På messen vil vi naturligvis servere smagsprøver af hestekød, der stammer fra vores naturplejeheste, som plejer cirka 400 ha naturarealer for staten. - I fremtiden vil vi i øvrigt have et enormt plejebehov af sådanne naturarealer, og med mangel på nøjsomme kvægracer, ser jeg i fremtiden store muligheder i naturpleje med heste, fortæller Ulf Nielsen. Ud over smagsprøver af hestekød vil Brøndum Nørgård Natur-Ox byde på en lang række andre lækkerier - så af mange gode årsager, skal du huske at kigge forbi standen på AKKC’s forplads. Der venter med garanti en lækker smagsoplevelse.

ST Sto AN re S D cen A e 18 8

GØR DU NORDJYLLAND SMUKKERE? Så meld dig til MODEL JAGT 2013 og få taget et professionelt foto! Vi står klar med vores erfarne fotografer og stylister. Alle kan være med. Skønhed kommer indefra, men måske er der sluppet lidt ud? Har du en model i maven, der skal slippes fri? Tør du lade dig bedømme af et erfarent og professionelt dommerpanel, som forstår at se på mulighederne? Giv dig selv en chance meld dig til modeljagten. Vinderen præsenteres under AALBORG I RØDT på det store Fashion Event 2013 modeshow i Jomfru Ane Gade. Vind store præmier og få optagelse i et modelbureau. GRATIS ENTRÉ Skal du deltage i MODEL JAGT 2013, kan du komme gratis ind på FORBRUGERMESSEN FORÅR 2013 hvis du printer en gratis billet ud fra vores hjemmeside: www.etcetera-magazine.dk VI SØGER kommende modeller i tre kategorier: YOUNG: (12 - 16 år) FASHION: (16 - 30 år) ADULTS: (30 - ? år)


2 16 Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Sjov bagekonkurrence for hjemmebagere med B-Faktor! Se mere på forårs-messe.dk I samarbejde med Food College Aalborg, gennemføres der under forårsmessen en sjov bagekonkurrence, hvor alle bageglade nordjyder med B-Faktor kan medvirke. Deltagerne udvælges blandt alle, der kan dokumentere talent for bagning. Kandidaterne skal blot indsende foto af minimum to bagværker og supplere med de opskrifter, der ligger til grund for bageriet. Så udvælger et dommerpanel - bestående af bl.a. faglærere fra Food

College Aalborg - de hjemmebagere, der skal deltage i de i alt fire konkurrencer på Aalborghallens Store Scene lørdag 9. eller søndag 10. marts. I alt bliver der 12, som får chancen for at komme med bud på de bundne opgaver. På forårs-messe.dk står der mere om konkurrencen. Nærmere oplysninger og tilmelding (inden fredag 8. marts kl. 14): Else Herfort, AKKC. Ring gerne til hende på 9935 5555 eller mail ehe@akkc.dk Parallelt med kampen mellem hjemmebagere vil elever på grundforløbet til bageruddannelsen hos Food College Aalborg kæmpe om, hvem der laver den kage eller det brød, der smager bedst, ser flottest ud og bliver præsenteret bedst. Seks hold - tre glade amatører og tre elever - holder gang i bagningen på samme tid, så der er virkelig noget at følge for publikum.

Peter Ingemann

Den TV-kendte Peter Ingemann vil overvære hjemmebagernes og elevernes præstationer, og sammen med tre fagdommere vil han deltage i kåringen af vinderne af de fire konkurrencer, og uddele de flotte præmier. Fredag 8. marts er konkurrencefri, men der bages alligevel på livet løs på scenen, hvor elever på grundforløbet vil vise, hvad de kommende bagere og konditorer har lært inden for det hæderkronede håndværk.

Jamen, så se da at komme ud i naturen! Naturvejleder Karsten Hansen og hunden Frode er det seneste års tid blevet kendte og elskede ansigter med i de populære serier i tv; ”Offroad Nordjylland” og ”Gudenåen - en rejse på floden”. På Forbrugermessen forår 2013 indtager Karsten Forårsscenen lørdag og søndag - og han har en klar opfordring til messegæsterne: ”Jamen, så se da at komme ud i naturen!”, lyder den… Har du set Karstens programmer på tv, har du med garanti tænkt; ”Hold op, hvor ser han og hunden Frode ud til at have det rart”. Omgivet af unikke naturperler, blå himmel, de bølgende landskaber og fuglenes kvidren, er det hele smukt og idyllisk – og det er uanset om det er ved Mariager fjord, vestkysten, på Skagen eller ved Gudenåen. - Siden jeg begyndte at lave tv, har folk ofte sagt til mig. ”Du er godt nok heldig at komme så mange pæne og fantastiske steder”. - Mit svar er altid, at jeg ikke er mere heldig end alle andre. For vi har en helt fantastisk natur her i Danmark, som alle kan tage ud i og nyde. - Men det er lidt som om, at alle ønsker sig ud i naturen – men alligevel ikke kommer af sted. Så det er simpelthen bare med at tage sig sammen, og komme derud, lyder det fra Karsten Hansen. - Og fordelen ved at folk rent faktisk tager ud i naturen, er også, at de kommer til at føle et ejerskab og en forpligtelse over for naturen. Det

handler jo om, at vi skal nyde naturen, og samtidig forstå hvor vigtig den er at bevare og passe på. Den følelse får man først for alvor, når man færdes i den, og ikke bare ser den på tv. På forårsmessen vil Karsten Hansen optræde på forårsscenen lørdag 9. marts kl. 12.00 og søndag 10. marts kl. 13.15. Her vil han blandt andet motivere til at komme af sted, og samtidig fortælle om sine egne erfaringer i naturen, hvor livet har lange udsigter. Så, se at komme af sted. Først på Forbrugermessen forår 2013 - derefter ud i naturen…!


4

17

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Her bliver en hest ikke til en kalvebøf Der er masser af spændende inspiration og viden at hente hos Food College Aalborg - og masser at opleve på standen i Garderobegaden. Uddannelsesleder Mogens Buus Andersen, fortæller: Grundtilberedning af mad er igen blevet et hit. Vi vil vide, hvad vi køber, og vi forlanger kvalitet til lav pris! Kan det overhovedet lade sig gøre? Food College Aalborg sætter i år på Forbrugermessen forår 2013 fokus på familiens og den erhvervsmæssige anvendelse af råvarer, og hvordan kvalitet og pris ikke nødvendigvis er noget der følges ad. Vi har netop nu været vidne til en skandale med anvendelse af hestekød solgt som oksekød, og tidligere har der været problemer med rester af svinekød i lammekød og oksekød. Fælles for de mange eksempler, vi har set, er, at vi ikke selv har udvalgt råvarerne, og dermed ved

vi ikke, hvad vi egentlig sætter tænderne i. Vi er derfor henvist til at have tillid til vores leverandør, og vi selvfølgelig vil betale for det, vi mener, vi køber, uanset om det er i en butik, på et marked eller i en restaurant.

Vi vil på vores stande i Garderobegaden vise forskellige muligheder for at lave nogle lækre ting, og der er selvfølgelig mulighed for at finde vores opskrifter på vores hjemmeside www.FoodCollege.dk eller du kan finde os på Facebook.

Food College Aalborg viser på forårsmessen publikum, hvordan vi kan lave mad, som smager fantastisk godt, er sundt og ernæringsrigtig og som ikke koster en formue. Vi har information med om, hvordan du sikrer dig den kvalitet, du betaler for, og vi fortæller hvilke udskæringer af kød, du skal anvende, for at få rigtig god mad til mindst mulig pris for et måltid.

Brug mere - Spild mindre - Kom og smag

Hvad skal vi ha’ at spise? Vi kender det alle sammen - vi køber ind, som vi plejer, og vi laver de retter, vi plejer - og selv om vi følger tidens trend som Ny Nordisk Køkken opskrifter, Mormormad, Stenaldermad eller hvad der må være oppe i tiden, så er det meget få mennesker, der får disse opskrifter ind i den daglige eller ugentlige madlavning for familien.

Vi vil se på selve madlavningen. Får vi brugt råvarerne optimalt? Er der noget vi smider væk, selv om det kunne indgå i den ret, vi laver eller måske indgå i en helt anden ret? Kom og se vores elever forsøge at leve op til disse idealer. Kokkeeleverne vil fremstille dejlige italienske retter med friske tillavede råvarer, der vil være lækre wokretter, og der vil også være nogle dejlige supper. Vi vil også se på de muligheder vi har for at købe rigtigt ind. Vi ved jo godt, at en god planlægning, opskrifter og indkøbsliste vil være en stor hjælp, men en anden mulighed er at gøre brug af de kostplaner og indkøbsmuligheder, der findes på internettet.

Vi er specialister indenfor

• Tagarbejde/ kvistopbygning • Landbrugs- og industrihaller • Hulmursisolering/ løs udlægning

Vejledning til en uddannelse inden for madbranchen. Har du, eller kender du en der lyst til at få en uddannelse inden for restaurations- og hotelbranchen, blive bager eller butiksslagter, kan du møde vores lærere og studievejledere på standen. Der er behov for mange elever til disse brancher, og der er noget nær sikkerhed for praktikplads, hvis du påbegynder uddannelsen hos Food College Aalborg.

DRØMMEREJSER

• Udskiftning af vinduer og døre • Om- og tilbygning Læs mere på

www.ajstruptømrer.dk

TAG EKSPERT

Ajstrup Tømrer Ajstrup Tømrer

Dan Kristiansen www.ajstruptømrer.dk • dan@ajstruptoemrer.dk • CVR 34 81 53 80

Dan Kristiansen • Bredholtvej 38 • Ajstrup 38 • 9381 Sulsted• •9381 Tlf. 98 Sulsted 26 10 50 • Tlf. 98 26 10 50 • Bredholtvej • Ajstrup

www.ajstruptømrer.dk • dan@ajstruptoemrer.dk • CVR 34 81 53 80

n ferie? Hvordan vil du hasomvedu vil.diVi har det største

MØD OS PÅ

FORÅRSMESSEN

oplevelserne helt Rejs, bo og kombinér ”The way I like it” her. Find din drømmerejse udvalg i alle prisklasser. Velkommen!

LADEGÅRDSGADE 4, 1,

RING 70 21 03 93

AALBORG

* Tilme

dende rejsetilbud og deltag

, få inspiration og spæn

l Club nyhedsmail ld dig vores FDM trave

WWW.FDM-TRAVEL.DK som Danskerne har kåret os 2012 bedste ferierejsebureau

i vores lodtrækning om

rejsegavekort på op til

kr. 25.000.


2 18 Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Mød modenørden - modeglade og modegale

Bibi Junget på Store Scene lørdag og søndag

Den kendte stylist Bibi Junget gasser op forud for alle syv modeshows og gi’r den gas med fire foredrag om mode - læs, hvad du kan vente dig… - Jeg arbejder som stylist og er modenørd og modeglad og modegal, og for mig er mode et frirum, hvor man kan give den gas med alle de ting, man ellers er lidt tilbageholdende med. Og man skal give den gas både i moden og i livet og alle andre steder, men det er bedst at være bevidst imens, for det ville være så ærgerligt, hvis man gassede af i en helt forkert retning. Der er ikke noget, der er forkert Ordet ”forkert” er i virkeligheden helt forkert at bruge, for der findes ikke generaliseringer i min verden. Der findes kun dét, der er forkert eller rigtigt for det enkelte menneske. Mode handler om at træffe de valg, der passer til den man er, hvad man vil udstråle og ikke mindst, hvor meget tid man gider bruge på det. For virkelig at kunne forstå og bruge moden bevidst, skal man have nogle redskaber, og dem vil jeg fortælle om. Jeg vil så gerne fortælle om, hvor vigtigt det er at tænke over, hvad man vil kommunikere med sit tøjvalg, for man kommunikerer jo et eller andet uanset om man interesserer sig for, hvordan man ser ud eller ej. Jeg vil også fortælle om, hvordan man kan forlænge sine ben og gøre sin bagdel mindre og sin talje slankere. Dette

Mød os på stand 28 og få

GRATIS ISOLERINGSTJEK

fordi jeg ikke tror, jeg er den eneste, der synes det er ret nyttigt vide. Man kunne jo få brug for det en dag. Bliv ikke modelemming Nyttigt er ikke et ord, der normalt bliver knyttet til mode, og det er heller ikke dér, fokus skal være det meste af tiden. Der skal fokuseres mest på leg og farver, og på at være opmærksom på ikke at blive til en modelemming, fordi man lige blev lidt usikker, eller lige var bange for at komme til at udstille sig selv i stedet for bare at skille sig ud. Jeg forstår alle mekanismerne, der fører til kollektivt modeselvmord, og jeg vil gerne inspirere til, at flere får lyst til at blive på toppen end at løbe ud over kanten med resten af lemmingeflokken. Jeg vil give redskaberne til at forstå tendenserne forår/sommer 2013 inspirere til, hvordan de kan bruges, og hvilke kropstyper de passer bedst til. Jeg forestiller mig, at hvis jeg nu gør det rigtigt godt, bliver der sået nogle frø, som vokser sig store i bevidstheden om, at mode ikke er en kasse man bliver proppet ned i, men et stort, åbent sted, der giver frihed til at lege og udvikle sig og til at kommunikere stærkt og godt. Få moderåd og - vejledning lørdag og søndag

Special messepris på thermografering

Til slut i foredraget vil jeg give en af tilskuerne muligheden for at komme op på scenen til mig, så vi sammen kan gennemgå, hvad der lige præcis er den rigtige modemæssige indgangsvinkel til det enkelte menneske. Det er altid godt at lære mere om sig selv, og det er altid endnu bedre at lære andre, at det at stille sig på scenen ikke nødvendigvis hænger sammen med at udstille sig selv, men handler om at være modig og stærk nok til at ville lære mere om sig selv. Bibi Junget, stylist


Hote l i Göt ebor g fra

5 47,pr. p erso n

De mange muligheders by! Der venter oplevelser for enhver smag i den skønne storby Göteborg. Banker hjertet for kultur og museer, står utallige oplevelser i kø. Shopping findes i alle afskygninger - lige fra gængse mærkevare butikker i de kæmpestore indkøbscentre, der findes i og nær byen. Er du mere til det lidt skæve og anderledes design, er det de specielle og små hyggelige butikker i byens ældste område Haga, du skal opleve. Göteborg Quality Hotel 11 2 personer, inkl. overfart t/r 1 døgn i dobbeltværelse, inkl. morgenbuffét Pr. person fra kr.

547,-*

Se mere og bestil på stenaline.dk eller 96 200 200


2 20 Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Skal du holde fest? Lad Restaurant Papegøjehaven tage ansvaret og vær sikker på succes

Mad ud af huset

Vi tilbyder diner transportable af højeste kvalitet. Lige fra festmiddage og receptioner til helt store arrangementer med spisning, musik og dans. Vi hjælper gerne med både tjener- og kokkeassistance og service.

Mad i voRes LokaLeR

Vi har smukke lokaler i alle størrelser, og uanset om vi har 2, 20, 200 eller 2000 på besøg, skal alle opleve, at kvalitet og kapacitet for os er to sider af samme sag. Ring allerede i dag og hør om dine muligheder - enten ude eller hjemme! Tlf.: 9812 5499

Bourgogneaften i Restaurant Papegøjehaven

Wine Makers

Glaseksperten Vinduer & Døre Vi har netop lanceret Glaseksperten Vinduer & Døre, og tilbyder 100% danskproducerede vinduer og døre med en leveringstid på kun fire uger.

Stand a 144

Vind en iPad Mini Vi udlover én hver dag på forbrugermessen. Kig forbi vores stand og deltag i konkurrencen.

Designglas Som de eneste i danmark forhandler vi det eksklusive, italienske interiørglas Madras. Hos Glaseksperten kan du få det, som du vil have det, og vi kan bearbejde glasset præcis som du ønsker til badeværelset, terrassen, køkkenet osv. Hvis du kan tænke det, kan vi lave det.

HJØRRInG Glaseksperten A/S Sprogøvej 13 9800 Hjørring Tlf. 98 92 19 11

GLOStRUP Glaseksperten A/S Naverland 8 2600 Glostrup Tlf. 43 61 40 00

Læs mere på glaseksperten.dk

SILKEBORG Glaseksperten A/S Glarmestervej 3 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 44 21

i samarbejde med sigurd Müller vinhandel a/s har vi arrangeret en vidunderlig Wine Makers dinner AftenenS ArrAngeMent Velkomstdrink: 1 glas Pol Roger Champagne 3 retters gourmetmenu ledsaget af vine fra Domaine des Beaumont i Bourgogne Kaffe/the med petit fours Pris pr. couvert........................kr. 595,-

2013

Mød Danmarks skarpeste glaseksperter

Dinner 4. april 2013 Bestil bord på papegojehaven.dk eller ring tlf.: 9812 5499

.00 dage kl. 10.00 - 17 Åbent: Alle 3 messe jledende. ve Åbningstiderne er

Café på Første HJØRRInG Glaseksperten A/S Vinduer og Døre Vandværksvej 19 9800 Hjørring Tlf. 98 92 15 83

FREdERIKSHaVn Glaseksperten ApS Flade Engvej 3 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 42 88

i Europahallen hyggelige café Ta’ et hvil i vores erierne… - og smag på lækk


4

21

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Bilvask for 29 kr. hos Alle med Shell kort vasker til ekstra lave priser hos Shell express i bl.a. Aalborg v. Bilka, Gug, Nørresundby, Gistrup, Nibe, Hjørring, Frederikshavn og Aabybro.

Profilavis for Forbrugermessen forår 2013

Udgiver: Aalborg Kongres & Kultur Center Redaktion: Ernst Trillingsgaard, Pia Germann, Else Herfort og John Nørgaard, AKKC Tekster: Ernst Trillingsgaard, AKKC, Per Jensen, ORDKRAFT (og TV2/NORD), Anita Wodstrup Madsen, Boligstil.dk, Bibi Hölzermann Junget, Else Herfort og Pia Germann samt Susanne Kabel, AKKC, Jesper Bøss, Kommariet, Mogens Buus Andersen, Food Tech College, Karsten Hansen, TV2/NORD (m.v.), Lasse H. Jessen og John Nørgaard, AKKC. Grafisk tilrettelæggelse: Hanne Troest, Nordjyske Medier, Marianne Clausen og Bettina K. Ringtved, Grafiness, Sanne Munk Søborg og Erik Bjerre PayOff.dk og John Nørgaard, AKKC Annoncesalg m.v.: Lisbeth Isbak og Lars Nielsen, Nordjyske Medier Tryk: Nordjyske Medier.

Igen skal en nordjyde, der har glædet os og gjort landsdelen kendt, prises med kunst og penge t” org -”Ud af røre agergaard, Aalb ng La e tin rs Ki r 1987 Idrætslede , Kaj Christiansen 1988 Redaktør Politiken r fo ør kt Nordjyllands reda i damehåndbold s danske mestre ub kl ld bo Thinggaard så ng Ly 1989 aumand Poul Erik re bu jse re og r 1990 Rutebileje sen eejer Anton Thom 1991 Planteskol ørping Sk ff, or ist Qv Helge 1992 Forfatter useum em farts- og Marin 1993 Aalborg Sø ndt for sine ure ke , né graf Max Re to fo se es Pr 94 19 dreasen, AaB ner Poul Erik An 1995 Fodboldtræ eier, nordjydernes madmor ttem 1996 Kirsten Hü nelle boksere sio nsen 1997 De profes ard og Jørgen Ha Søren Sønderga n Peter Tage edssatelitten 1998 Jazzmande iversitet for Ørst Un g or lb Aa , en pp gaard 1999 SatellitGru seren Niels Haus og samfundsrev en er ng Sa 00 20 Lars Lilholt r Lene Bjerre 2001 Sangeren og Tekstildesigne n se en ist Kr m er To 2002 Racerkør P og Nordic MGP er af børnenes MG nd Vi , zz Ra 03 20 sen tian Madsen spiller Rikke Niel ruktør Ole Chris 2004 Håndbold st in og o sb er Ej Jakob 2005 Forfatter en fra Læsø tensen, saltsyder ris isnæs Ch ul Po 2006 ratør Morten Ge au st re d ve de Ga e An 2007 Jomfru e Eihilt nningen Mariann 2008 Dansedro oldhold 2009 AaBs fodb l+ en, Nibe Festiva 2010 Peter Mads Trillingsgaard, AKKC n Direktør Ernst , Aalborg Lufthav Søren Svendsen ør kt re di ns av fth 2011 Lu stival 2012 Skagen Fe , kl. 12 på marts 2013 2013 8. s re slø Af ore Scene… 13 20 Kultur Centers St & s re ng Ko g or Aalb

Forårsprisen er en væsentlig del af forårsmessens første dag, hvor den uddeles af direktør Ernst Trillingsgaard på Store Scene i Aalborghallen. Med prisen følger diplom, en flot bronze-statuette udført af kunstneren Thorvald Odgaard, Nibe og 6.000 kr. Forud for uddelingen har en arbejdsgruppe omfattende folk, der ved det meste af, hvad der rører sig i kultur-, erhvervs-, institutions- og foreningsliv i Nordjylland, hver indstillet en række kandidater. Disse er nu blevet drøftet og vejet, og diskussionerne er igen endt i konsensus og årets modtager udpeget. Prisen er indstiftet af Aalborg Kongres & Kultur Center, og den væsentligste begrundelse, for at modtage den, er, at modtageren skal have formået at gøre Nordjylland kendt ude i landet. Dertil lægges der også vægt på, at pågældende har været i stand til - i sit virke - at glæde nordjyderne og styrke sammenholdet i landsdelen. Det er 27. gang prisen uddeles, og arbejdsgruppen glæder sig til at præsentere årets vinder.

På de følgende sider kan du læse om udstillerne! Se hvem de er, hvad de præsenterer på standen og hvordan du kommer i kontakt med dem. Du kan også se, hvor på messen du kan møde de enkelte udstillere.


22

Udstiller INFO Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts 2013

A Actium Plus  Løven 9 . 9200 Aalborg SV . 98 18 55 00 info@actiumplus.dk . www.actiumplus.dk

D 94, D 95

dit indkøbsunivers for aktiv livsgælde

Benjamin Media A/S Finsensvej 6D . 2000 Frederiksberg . 70 22 00 55 info@benjamin.dk . www.benjamin.dk

E 458

Brønderslev Erhverv & Turisme Bredgade 60, 9700 Brønderslev . 99 45 52 00 turisme@99454545.dk . www.betc.dk

E 417

Best Western Kryb I Ly Kolding Landevej 160 . 7000 Fredericia . 75 56 25 55 krybily@krybily.dk . www.krybily.dk

C 252

Brøndum Nørgård Natur-Ox Kollerup Strandvej 19 . Grønnestrand 9690 Fjerritslev . 98 21 31 63 broendum.noergaard@mail.dk www.broendumnoergaard-natur-ox.dk

F 534

Velkommen til stand nr. C 252 i AAlborg HAllens foyer

www.actiumplus.dk

Okse- og hestekød fra Hanherred

besT WesTern Kryb i ly

Kom og smag - Fedsfattigt pålæg af okse og hest

Kolding Landevej 160, Taulov - DK-7000 Fredericia Tlf. +45 75 56 25 55 - Fax.: +45 75 56 45 14 E-mail: krybily@krybily.dk - www.krybily.dk

Løven 9 B 9200 Aalborg SV • 98 18 55 00

GÅRDBUTIKKEN

v/ Brøndum Nørgård Natur-ox Kollerup Strandvej 19 . 9690 Fjerritslev Tlf. 98 21 31 63 . Fax 98 21 31 63 . www.landkoeb.dk

besT WesTern TorVeHAllerne Kirketorvet 10-16 - DK- 7100 VEJLE TLF.: 79 42 79 00 - FAX: 79 42 79 01 E-mail: info@torvehallerne.dk - www.torvehallerne.dk

Adelino  Slotsgade 4 . 9330 Dronninglund . 98 86 16 66 kontakt@adelino.dk . www.adelino.dk

E 451

Ajstrup Tømrer Bredholtvej 38 . 9381 Sulsted . 98 26 10 50 www.ajstruptoemrer.dk

F 528

Algebekæmperen Kløvermarken 4 . Hæstrup . 9800 Hjørring 31 10 73 29 . mail@algebekaemperen.dk www.algebekaemperen.dk

D 93

Åbent daglig fra kl. 10.00-18.00 Søndag og helligdage kan der være lukket

Billig Engros Ravnkildevej 81 . 9220 Aalborg Ø . 28 96 57 58 billigengros@gmail.com . www.billig-engros.dk

C 256

Blake & Bolt Bautavej 2 . 7700 Thisted . 27 14 36 66 info@bertelbolt.dk . www.blakebolt.dk

E 407

Michael Lyngby Kløvermarken 4 . 9800 Hjørring mail@algebekaemperen.dk www.algebekaemperen.dk www.rent-tag.nu

La Cours Vej 7 . 2000 Frederiksberg 70 13 70 13 . kawu@ase.dk . www.ase.dk

Blokhus Skudehandel Høkervej 2 . 9492 Blokhus . 41 15 78 25 info@blokhusskudehandel.dk 04-04-2011 A 12009:26:58 www.blokhusskudehandel.dk

E 435

Blomsten & Krukken Østergade 28 . 9550 Mariager . 22 28 17 27 shop@blomstenogkrukken.dk www.blomstenogkrukken.dk

F 511, F 512

B Bangsbo Frederikshavn Dronning Margrethes Vej 6 . 9900 Frederikshavn 98 45 50 37 . sthe@frederikshavn.dk www.bangsbo.com

G 305

Benders Stykgodsvej 7 . 9000 Aalborg . 96 31 28 00 per@bmc-danmark.dk . www.bmc-danmark.com

C 207

Benevita Dalby Allé 33 . Dall Villaby 9230 Svenstrup J . 22 41 44 47 kontakt@benevita.dk . www.benevita.dk

E 408

Boligstil Kong Christians Allé 6 . 9000 Aalborg . 51 22 14 26 awm@boligstil.dk . www.boligstil.dk

A 167

Bredbånd Nord Over Bækken 6 . 9000 Aalborg . 99 36 96 36 in@hef.dk . www.heffibernet.dk

A 100

Bronze Design A/S Kratholmvej 63 . 5260 Odense S. . 44 22 22 22 info@bronzedesign.dk . www.bronzedesign.dk

C 265

 

Book tid i dag og få 150,i messerabat

  

Byggefirmaet Brink & Mølgaard ApS Aalborgvej 134 . 9370 Hals . 20 15 92 38 brinkogmolgaard@hotmail.com www.brinkogmolgaard.dk

C 228

C.W. Obel Cigarmagernes Klub Klarupvej 25 . 9270 Klarup . 98 31 91 12 erikmunch.n@gmail.com

C 327

Café Parasollen Boulevarden 19 . 9000 Aalborg . 98 10 92 66 biol@kfumsoc.dk . www.cafeparasollen.dk

G 323

Camping Marina di Venezia Via Montello 6 . I-3001 Punta Sabbioni Cavallino Treporti (VE), Italien . 041 530 2511 marinosanti@marinadivenezia.it www.marinadivenezia.it

C 242

Colitis-Chron Foreningen Pilekrogen 4 . 9230 Svenstrup . 98 38 37 74 elinranders@hotmail.com

G 373

Colitesulcerosa eller chron sygdom (Kronisk tarmbetændelse)

3

Mød os på stand nr. G37

Formand Bjarke Kristiansen Tlf. 98 90 97 16 Color Hotel Skagen Gl. Landevej 39 . 9990 Skagen . 98 44 22 33 emil.hauge@skagenhotel.dk . www.colorhotels.dk

   

F 503

C

TAGMALING TAGRENSNING COATING FACADERENSNING GRAFFITIRENSNING

visitkort_april_2011.indd 1 ASE

BUJE Glas Vinduer Døre & Garageporte Assenbækvej 3A . 9700 Brønderslev . 98 88 73 56 buje@buje.dk . www.buje.dk

Kratholmvej 63 DK-5260 Odense S Tlf. 44 22 22 22 info@bronzedesign.dk www.bronzedesign.dk

toppen - en hoteloplevelse helt på

 BD.annonce.86x50.indd 1

19/02/13 12.44

Mød os på stand C 244 Tlf. 98 44 22 33 · www.colorhotels.dk

C 244


23

Udstiller INFO Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts 2013

Commercial Affairs of Thailand A 156 Royal Thai Embassy . Hellerupvej 76 . 2900 Hellerup 39 62 69 99 . dep@thaicom.dk . www.thaicom.dk Cross Eyes Aalborg ApS Vesterbro 70, st. tv. . 9000 Aalborg . 20 30 30 66 aalborg@crosseyes.dk . www.crosseyes.dk

Dansk Røde Kors G 303 Niels Ebbesens Gade 15 . 9000 Aalborg . 51 20 43 90 broedsgaard@nordfiber.dk . www.aalborg.drk.dk

- et

center

Henrik Rasmussen

E 443

Tlf. 23 11 89 86 henrik@dbcenter.dk

Vi har brug for hinanden

Dit Bilplejecenter Håndværkervej DK-9000 Aalborg Tlf. 23 11 89 86

Kom og hør, hvad vi gør for ensomme unge og voksne. Mød Røde Kors Aalborg og Ungdommens Røde Kors på stand 303

www.dbcenter.dk

www.aalborg.drk.dk

2 par briller med enkeltstyrkeglas inkl. alt 250 DKK i 10 MD Briller / Solbriller med flerstyrkeglas inkl. alt 275 DKK i 10 MD

www.facebook.com/urkaalborg

Dansk Tagrenovering ApS A 105, F 501 Hylholtvej 53 . 9340 Aså . 98 44 20 20 / 20 86 30 01 byg@cs-schmidt.dk . www.tag-rens.dk

Vesterbro 70 v. Tyren Tlf. 2030 3066 www.crosseyes.dk

D Dagbladet Børsen Møntergade 19 . 1140 København K . 72 42 32 50 robert.laulund@borsen.dk . www.borsen.dk

E 458

DANA A-kasse for selvstændige Vesterbro 33 . 9000 Aalborg . 70 21 75 44 jen@dana.dk . www.dana.dk

E 419

Dansk Totalisolering Ravnholtvej 34C . 8310 Tranbjerg . 29 88 66 33 info@dansktotalisolering.dk www.dansktotalisolering.dk

C 218

Dronninglund TV Center ApS Stationsvej 12A . 9330 Dronninglund . 98 84 10 44 info@drltv.dk . www.drltv.dk

A 109

Dyrehospitalet 9000 E 450 Hobrovej 38-40 . 9000 Aalborg . 70 15 90 00 info@dyrehospitalet9000.dk . www.dyrehospitalet9000.dk

www.DYREHOSPITALET9000.dk Stand 450

Gratis isoleringstjek Er dit hus isoleret nok? Lad os tjekke det for dig!

Messetilbud

Her møder du

dyrlæger

- Rådgivning om forebyggelse som har fokus på af de mest almindelige sygdomme hos hund og kat forebyggelse og som mener, at - Adfærdsrådgivning behandling - Gavekort fra SPECIFIC foder er noget man gør for - og meget mere dyrenes skyld

HOBROVEJ 40 / Tlf.: 70 15 9000

DANA ER FOR DEM, DER GØR DET Vi er til for Danmarks selvstændige helte, se hvad vi kan gøre for dig

www.dansktotalisolering.dk - Tlf. 2988 6633

Meld dig ind i dag og bliv en del af Dana - de selvstændiges

De Frivilliges Hus G 381 Mølholmsvej 2 . 9000 Aalborg . 98 11 13 44 frivillighuset@frivillighuset.dk . www.frivillighuset.dk

dana.dk

Dancyp Vinimport Østervænge 14, Øster Lindet . 6630 Rødding 74 84 61 52 . witt@dancyp.dk . www.dancyp.dk

A175

Danmarks Psoriasis Forening Brenning 11B . 9400 Nørresundby . 29 62 74 56 amb@psoriasis.dk . www.psoriasis.dk

G 301

Dansikring Direct - Verisure Carlsensvej 8 . 4600 Køge . 56 30 37 86 karin.lassen@dansikring-direct.dk www.dansikring-direct.dk

C 240

Den Sociale Skadestue Vor Frue Stræde 6 . 9000 Aalborg . 98 12 32 92 densocialeskadestue@gmail.com www.densocialeskadestue.dk

G 382

Det nordjyske Iværksætterrådgiversystem

E 417

E EcoBETA Danmark Staunvej 29 . 9240 Nibe . 98 35 57 00 ecobeta@ecobeta.dk . www.ecobeta.dk

E 447

EFGO Multihåndværk Drejerensvej 30, Godthåb . 9230 Svenstrup J. 53 63 09 02 . erikfoldager@gmail.com

E 411

Efgo Multihåndværk

Diabetesforeningen G 328 Vejlen 10 . 9430 Vadum . 25 33 23 02 runordjylland@diabetes.dk . www.aalborg.diabetes.dk

udfører typiske murer og tømrer opgaver Samtidigt udføres mere kundespecifikke opgaver

MØD OS PÅ STAND 411 og lad os tage en snak om netop dit drømmeprojekt Vel mødt til nogle gode messedage

Besøg Aalborg Lokalforening på stand G328

Dansk Klimatech ApS A 138 Industrivej 30 . 9490 Pandrup . 96 96 40 50 info@dansk-klimatech.dk . www.dansk-klimatech.dk

Fredag og søndag måler personale fra Sundhedscenter Aalborg blodsukker fra 11 – 14 Lørdag er der også mulighed for at få målt blodsukker.

Energetix Slotsbakken 117 . 2970 Hørsholm . 20 64 43 00 energetix@live.dk . www.inge.energitix.tv

G 322

Søndag kommer Abbott Diabetes Care og demonstrerer

Dansk Køle & Klimateknik ApS Lundeborgvej 16 . 9220 Aalborg Ø . 70 20 38 00 info@dkk-cool.dk . www.dkk-cool.dk

A 180

deres blodsukkermåleapparater fra kl. 11 – 14. Vi glæder os til at se jer. aalborg.diabetes.dk

Dit BilplejeCenter

DANSK KØLE & KLIMATEKNIK

16 . 9000 Aalborg . 23 11 89 86 70 20Håndværkervej 38 00 henrik@dbcenter.dk . www.dbcenter.dk

E 432, F 522

ENERGETIX Magnetsmykker Millioner af mennesker verden over benytter sig af magneternes kraft til at lindre smerter og give mere energi. På min stand finder du et bredt udvalg, gode tilbud og med priser fra 135 kr. Inge M. Nielsen Tlf. 20644300 www.inge.energetix.tv

www.dkk-cool.dk

DANSKLundeborgvej KØLE & KLIMATEKNIK 16 · 9220 Aalborg 70 Øst20 38 00

Tlf.: 70 20 38 00 · e-mail: info@dkk-cool.dk

www.dkk-cool.dk

Engqvist Interiør Håndværkervej 24E . 9000 Aalborg . 20 72 35 05 info@engqvist.eu . www.engqvist.eu

C 276


24

Udstiller INFO Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts 2013

Erayba Danmark Hans Povlsens Vej 16 . 9220 Aalborg Ø . 30 86 80 00 salg@erayba.dk . www.erayba.dk

E 421

;-)

“Vi ses”

Professionelle hårprodukter til kvalitetsbevidste kvinder og mænd

Se mere på www.faktiskpraktisk.dk

Erayba Danmark er beliggende i Aalborg med salgskontor, kundeservice og lager.

Kontakt: erayba.dk | salg@erayba.dk | 3086 8000

ErhvervsCenter Jammerbugt Søparken 2 . 9440 Aabybro . 72 57 89 80 erhverv@jammerbugt.dk . www.jammerbugt.dk

E 438

Pantone Varm Gray 1 PC C 0 R 239 M 2 G 233 Y 3 B 229 K 6 # EFE9E5

C 220 Flügger A/S Hobrovej 347 . 9200 Aalborg SV . 98 18 59 11 hobrovej@fluggerfarver.dk . www.flugger.dk

C 214

– både når du er ude og hjemme Mød os på standen og få et godt tilbud på sikring af dit hjem.

Familie Instituttet E 403 Kattesundet 24, 1. sal . 9000 Aalborg . 70 70 24 08 familieinstituttet@gmail.com . www.godtfamilieskab.dk

Food College Aalborg G 310, G 312, G 350 Rørdalsvej 10 . 9000 Aalborg . 72 50 53 42 mba@foodcollege.dk . www.foodcollege.dk

VILD MED GASTRONOMIENS VERDEN? Vi kan lære dig at lave lækre brød, fyldte chokolader, dekorative cupcakes, tapas, italienske retter, sushi, sunde salater og meget, meget mere.

FIND DIT AFTENKURSUS PÅ FOODCOLLEGE.DK Rørdalsvej 10 | 9000 Aalborg | www.foodcollege.dk | Telefon 7250 5300

Familie Instituttet

Etnisk Erhvervsfremme

Et sted = nemt og professionelt for hele familien

hjælper nydanske iværksættere og virksomhedsejere med vejledning og sparring i forbindelse med start og drift af egen virksomhed.

Vi hjælper bl.a med; smerter, uro, stress, kolik, fordøjelse, søvn, skæv krop mm.

Please visit our stand and talk to our consultants about your business ideas. Learn more about Entrepreneurship in Denmark.

Du finder os på stand 403

Kontakt: www.etniskerhvervsfremme.dk og www.entrepreneurshipindenmark.dk

EYEmagine ApS Svenstruphøj 12 . 9530 Støvring J. . 50 30 04 00 pg@eyemagine.dk . www.fotoiglas.dk

Pantone Process Black PC C 0 R 35 M 0 G 32 Y 0 B 31 K 100 # 231F20

Falck Alarm passer på dit hus

ET CETERA Magazine A 188 c/o Positive Medier ApS . Jægersprisvej 1 9000 Aalborg . 70 22 30 13 . info@positivemedier.dk www.etcetera-magazine.dk

Euro Tagservice Høvejen 109A . 9400 Nørresundby . 50 55 10 01 info@eurotagservice.dk. . www.eurotagservice.dk

Font: Embossing Tape 1 BRK

E 417

Erhvervshus Nord E 417 Silovej 8 . 9900 Frederikshavn . tlf. 98 45 80 00 info@erhvervshusnord.dk . www.erhvervshusnord.dk

Etnisk Erhvervsfremme Boulevarden 13, 2. sal . 9000 Aalborg . 99 31 15 42 jk@aalborg.dk . www.etniskerhvervsfremme.dk

Falck Fieldsales Faktisk Trindsøvej 4-10 . 8000 Århus C . 30 62 23 06 Praktisk.dk jtg@falck.dk . www.falck.dk

A 132

E 401

www.familie-instituttet.dk FDM Travel A 170 Ladegårdsgade 4, 1. sal . 9000 Aalborg . 70 21 03 93 mkp@fdm-travel.dk . www.fdm-travel.dk Fjernstyret.dk Amalienborgvej 57 . 9400 Nørresundby . 40 75 24 25 info@fjernstyret.dk . www.fjernstyret.dk

E 405

Foreningen Ordkraft v/ Aalborg Bibliotekerne . Rendsburggade 2 9000 Aalborg . 99 31 42 42 ohr@ord-kraft.dk . www.ord-kraft.dk

C 262

Foreningen Stop Kræft Bernstorffsvej 69 . 2900 Hellerup . 71 99 43 47

C 259

Forever Living E 440, F 504 Hvorupvej 19 . 9400 Nørresundby . 23 42 23 76 nanna@ndsnewlife.dk . www.foreverliving.dk

Forever

STAND

NR. 440

+ 504

-Verdens største producent af Aloe Vera! På standen vil autoriserede selvstændige forhandlere præsentere kvalitetsprodukter indenfor sundhed, skønhed og velvære. Forever skaber mulighed for et rigere liv – Hør om vores risikofrie koncept! Stor indtægts mulighed som forhandler.

Hvorupvej 19 - 9400 Nørresundby - 2342 2376 - nanna@ndsnewlife.dk - www.foreverliving.dk

Forex Bank Ved Stranden 22 . 9000 Aalborg . 98 18 97 00 naja.sorensen@forexbank.dk . www.forexbank.dk Fjord Line Danmark A/S Containerkajen 4 . 9850 Hirtshals . 97 96 30 00 booking@fjordline.dk . www.fjordline.dk

F Faktiskpraktisk.dk Borgervej 37 . 9500 Hobro . 27 21 20 40 hej@faktiskpraktisk.com . www.faktiskpraktisk.dk

E 449

A 107

C 230


25

Udstiller INFO Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts 2013

Forlystelses Kompagniet Agerhaven 44 . 2640 Hedehusene . 25 72 00 03 nibestivoli@jubii.dk

G 320

Fotograf Louise Bering Erantisvej 13 . 9800 Hjørring . 20 78 20 11 louise@jerslev.net . www.louisebering.dk

E 437

Gardinmontøren A 110 Gugvej 89 . 9210 Aalborg SØ . 98 14 95 00 dahl@gardinmontoren.dk . www.gardinmontoren.dk

www.gardinmontoren.dk

GARDINMONTØREN FAMILIEN DAHL - 100 ÅR MED GARDINER OG MARKISER

Gardinmontøren Aalborg Tlf. 98 14 95 00

Gardinmontøren Hals Tlf. 98 75 02 00

Gardinmontøren Støvring Tlf. 98 38 54 00

Havefix Overvejen 29, Vonsild . 9600 Aars . 61 27 32 57 info@thladegaard.dk .www.thladegaard.dk

Besøg vores Showroom på Gugvej 89 - 9210 Aalborg SØ - Åbent hverdage 09.00 - 17.00

C 260

Funcenter ApS Lufthavnsvej 25C . 9400 Nørresundby . 28 31 21 01 info@funcenter.dk . www.funcenter.dk

E 410

WWW.FUNCENTER.DK

EVENTCENTER I NØRRESUNDBY

Gert Spender Bellisvej 8 . 9380 Vestbjerg . 40 51 38 00 gert@spender.dk

C 216

Glaseksperten Flade Engvej 3 . 9900 Frederikshavn . 98 42 42 88 lbs@glaseksperten.dk www.glaseksperten.dk

A 144

Glaskunst Blokhus A/S C/O Galleri Blokhus . Aalborgvej 16 . 9492 Blokhus 70 23 17 60 . mail@frk-fingernem.dk www.glaskunstblokhus.dk

E 406

haveservice

E 423

Græsslåning • Hækklipning Havepasning • Fliselægning Beskæring • Gravearbejde m.m.

Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331 . 9200 Aalborg SV . 98 34 34 11 salg@fc-beton.dk . www.fc-beton.dk

H

Thomas Ladegaard - Tlf. 61 27 32 57 - info@thladegaard.dk Mød os på Stand nr. E 423

HC Entreprenøren A/S Stenmarksvej 19 . 9492 Blokhus . 98 24 93 11 leif@hcbeton.dk . www.hc-entreprenoeren.dk

KREATIV KUNST · GLAS · KERAMIK · SMYKKER · DESIGN

Kig ind i butikken og få inspiration til gaver og boligdekorationer. Butikken er fyldt med smukke, sjove og kreative designs.

E 409

HC Entreprenøren – stabil og kvalitetsbevidst leverandør til dansk byggeri - vi ses på stand 409!

Kreative kurser afholdes året rundt.

• Entreprenørarbejde • Støbning af sokler • Diamantboring

Aalborgvej 16, 9492 Blokhus Tlf. 70 23 17 60 www.glaskunstblokhus.dk

• Understøbning • Behandling af kældervægge • Omfangsdræn • Aut. kloakmester • TV-inspektion • Vejunderboring • Jord- og vejarbejde • Drænanlæg • Belægninger

G G4S Security Services A/S Roskildevej 157 . 2620 Albertslund . 43 86 50 00 privat@dk.g4s.com . www.g4s.dk

A 104

Gade & Juul Design Kløvermarken 42 . 9310 Vodskov . 24 45 29 15 salg@gadeogjuul.dk . www.gadeogjuul.dk

E 426

Godt Familieskab E 403 Kattesundet 24, 1. sal . 9000 Aalborg . 70 70 24 08 godtfamilieskab@gmail.com . www.godtfamilieskab.dk Greenway-Denmark Aps G 345 Energivej 14 . 9300 Sæby . 98 46 15 55 info@greenway-denmark.dk . www.greenway-denmark.dk

stand nr.

Gade & Juul desiGn 25-26 Besøg os på Forårsmessen 2013

og deltag i konkurrencen om en iPad mini Hos Gade & Juul finder du er stort udvalg af smykker til konkurrencedygtige priser. Vi bestræber os altid på at have et bredt udvalg af moderigtige smykker men samtidig går vi også vores egne veje og uafhængig af moden skaber vi unikke designs.

Kreativ leg for alle...

C 253

Hegn-Låger Hobrovej 965 . 9530 Støvring . 20 46 80 62 torben@handymand.net . www.hegn-laager.dk

E 427

• Opmåling • Levering • Montering • FAAC Automatik

www.Hegn-låger.dk

www.gadeogjuul.dk

Galleri Lisbeth L. Porshedevej 21, Porsheden . 9240 Nibe . 98 34 12 99 lisbeth-l@mail.dk . www.galleri-lisbeth.dk

Stenmarksvej 19 • Hune • 9492 Blokhus • Tlf. 98 24 93 11 • www.hc-entreprenoeren.dk

GuldBageren Vestbyen Kastetvej 115 . 9000 Aalborg . 98 12 53 55 andersen12@gvdnet.dk

A 190

Gårdbutikken Camping Rolighed A 175 Grønhøj Strandvej 35 . 9480 Løkken . 98 88 30 36 info@camping-rolighed.dk . www.camping-rolighed.dk

Torben Pedersen Hi-Fi Klubben Vesterbro 56 . 9000 Aalborg . 98 12 16 11 9000@hifiklubben.dk . www.hifiklubben.dk

A 112

Highline Fashion A 186 Kong Christians Alle 29 . 9000 Aalborg . 98 10 39 00 mail@highline-fashion.dk . www.highline-fashion.dk Himmerlands Udviklingsråd Messevej 1A . 9600 Aars . 98 62 20 66 www.himur.dk

E 417


26

Udstiller INFO

Hjemmeværnet Gl. Høvej 34 . 9400 Nørresundby . 72 44 07 00 hdnjy@hjv.dk . www.hjv.dk

C 272

HjerneSagen Wesselvej 24 . 9220 Aalborg Ø . 53 15 87 00 bec_9220@mail.tele.dk . www.hjernesagen.dk

G 374

Livet er for kort....til at la´ være! Kinnes Klinik v/ Anne Kinnberg Psykoterapeut og supervisor Tlf. 3074 9441 E-mail: annekinnberg@gmail.com www.kinnesklinik.dk

r os på Du finde vi glæder 4 - og 0 4 d n Anne Marie Martens sta se dig! os til at Kognitiv terapeut og mindfulnessinstruktør Tlf. 3048 8498 E-mail: kognitiv@ammartens.dk www.ammartens.dk

Samsøvej 34, 8382 Hinnerup

Få målt dit blodtryk og få et års gratis medlemskab

Næsten 1 million danskere har for højt blodtryk. Er du en af dem. Besøg os på Stand G 374. Og få det målt. Hjørring ErhvervsCenter Åstrupvej 10 . 9800 Hjørring . 96 23 60 69 mail@hjec.dk . www.hjec.dk

E 417

Hvidbjerg Vinduet A 135 Østergade 24 . 7790 Thyholm . 96 91 22 22 info@hvidbjergvinduet.dk . www.hvidbjergvinduet.dk

K K2F Virkelyst 10 . 9400 Nørresundby . 98 12 66 00 info@inov8.dk . www.inov8.dk

C 258

Karlsen’s A175 Plastvænget 13 . 9560 Hadsund . 26 36 14 40 info@karlsenskrydderier.dk . www.karlsenskrydderier.dk

Få netværk og viden, der øger DIN chance for succes!

E 428

STAN D E428

MØD OS PÅ STAND A124 TIL FORBRUGERMESSEN

Kildens Rygeri A 175 Kildegade 33 . 9240 Nibe . 98 35 30 11 kildensrygeri@hotmail.com . www.kildensrygeri.dk

Krogslund Autodele Sundsholmen 11 . 9400 Nørresundby . 98 17 17 73 aalborg@krogslund.dk . www.krogslund.dk

Bliv inspireret til handling af eksperter.

eller besøg vores butik på Kinne’s Klinik Hadsundvej 78, 1. sal . 9000 Aalborg . 30 74 94 41 annekinnberg@gmail.com . www.kinnesklinik.dk

E 404

Kisura.dk Vesterbro 84, st.mf. . 9000 Aalborg . 60 52 23 23 info@kisura.dk . www.kisura.dk

E 455

Sundsholmen 11 • 9400 Nørresundby

KROGSLUND Autodele til kræsne gør-det-selv-folk

www.krogslund.dk

www.iværksætteruddannelsen.dk

Kræftrådgivningen i Aalborg Vesterå 5 . 9000 Aalborg . 98 10 92 11 aalborg@cancer.dk . www.cancer.dk

Kig forbi Kisura.dk i ”Stil & Velvære”

Ingstrup Mejeri Hovedgaden 48, Ingstrup . 9480 Løkken . 98 88 30 13 s@hansenogfood.dk . www.ingstrup-ost.dk

C 234

Mød os på forårs-messen

Vi laver målrettede kurser – både for dig, der overvejer og for dig, der er i gang med din virksomhed.

A 124

på vores lækre lakridsprodukter.

Krydderier og delikatesser

Infolink Kurser Sølvgade 84 . 9700 Brønderslev . 70 20 09 03 jr@infolinkkurser.dk . www.infolinkkurser.dk

Kristelig Fagbevægelse Gasværksvej 4 . 9000 Aalborg . 98 11 70 00 bdn@krifa.dk . www.krifa.dk

D 96

Kom og smag

Haandværkerhuset Aalborg C 280 Kattesundet 20 . 9000 Aalborg . 98 12 52 32 sekretariat@pc.dk . www.haandvaerkerhuset-aalborg.dk

I

Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds Nyhavnsgade 4 D, 1. sal . 9000 Aalborg . 40 84 96 65 haver.nordjyskkreds@live.dk

Hadsundvej 78, 1. sal 9000 Aalborg

Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts 2013

E 456

F 532

L

Deltag i konkurrencer om: - Ansigtsbehandling hos Kisura.dk - BareMinerals makeup kit

iNordvativ A 151 K. Christensensvej 6 . 9200 Aalborg SV . 99 33 33 33 info@inordvativ.dk . www.inordvativ-olie.dk

Mød Camilla Framnes: fredag og lørdag kl. 14-15 Camilla får lavet hår hos Kisura.dk Det vil være muligt at købe hendes bog og få den signeret.

Invita Aalborg Stenbukken 11 . 9200 Aalborg SV . 98 18 77 33 aalborg@invita.dk . www.invita.dk

A 153

Klinik Fri Krop, Kranio Sakral Terapi Kattesundet 24 . 9000 Aalborg. 29 92 16 76 leppakm@gmail.com . www.frikrop.dk

E 403

Isocon Aalborg ApS Bouet Møllevej 8 . 9400 Nørresundby . 70 70 22 88 info@isocon.dk . www.isocon.dk

A 150

Kognitiv terapeut Anne Marie Martens Hadsundvej 78 . 9000 Aalborg . 26 89 77 18 kognitiv@ammartens.dk . www.ammartens.dk

E 404

J Jydsk Tagteknik A 145 Samsøvej 34 . 8382 Hinnerup . 86 98 33 44 hinnerup@jydsktagteknik.dk . www.jydsktagteknik.dk

Laesoe Garnspinderi ApS Byrum Hovedgade 19 . 9940 Læsø . 98 49 10 60 mail@laesoe.dk . www.laesoe.dk

E 446

Læsø Strik® Læsø Ulddyne® Læsø Plaid® Læsø Garnspinderi ApS 9940 Læsø Tel.: 9849 1060 www.laesoe.com

Stand nr.: E 446

Lan - terrorchids F 525, F 526, F 527 Agatvej 8 . 8541 Skødstrup . 51 51 03 23 lan-terrorchids@post.tele.dk


27

Udstiller INFO Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts 2013

Lejerbo Vesterå 18 . 9000 Aalborg . 70 12 13 10 ita@lejerbo.dk . www.lejerbo.dk

A 125

Luas Fiskespa Dannebrogsgade 11 . 9000 Aalborg . 35 12 35 31 info@luas.dk . www.luas.dk

Så mød oS på Stand 125

Liberal Alliance Aalborg Ågade 21, st. th. . 9000 Aalborg . 22 98 11 07 hpabeck@gmail.com . www.liberalalliance.dk Limfjordens Låse & Sikring Hadsundvej 125 . 9000 Aalborg . 98 11 60 55 lynlaasen@gmail.com . www.limfjordenslaase.dk Lions Club Mariendal Vivaldisvej 13 . 9200 Aalborg SV . 30 23 70 30 bjarne@bajak.dk . www.mariendal.lions.dk

Meyland-Smith A/S Industrivej 27 . 9830 Taars . 98 96 19 85 info@meyland-smith.dk . www.meyland-smith.dk

C 226

G 325

Lyd & Billed Vodskov ApS Vodskovvej 56 . 9310 Vodskov . 98 29 40 21 info@lyd-billed.dk . www.lyd-billed.dk

A 168

Vodskovvej 56 - 9310 Vodskov

unkholt

Lions Club Aalborg Mareindal arbejder igen midler til humanitær hjælp. En krone til Lions er en krone til støtte og hjælp. Der er ingen

Læsø Saltsyderi Hornfiskrønvej 3 . 9940 Læsø . 98 49 13 55 salt@saltsyderiet.dk . www.saltsyderiet.dk

C 212

Vi leverer alt i kreative og professionelle totalløsninger

Tlf. 9829 4021 - www.lyd-billed.dk

i år på Forårsmessen med det formål at rejse

G 307

Modum Vinduer ApS C 232 Lupinvej 19 . 9500 Hobro . 98 51 09 00 modumvinduer@mail.tele.dk . www.modumvinduer.dk Munkholt Østergade 38 . 9320 Hjallerup . 98 28 19 77 mail@munkholt.dk . www.munkholt.dk

C 200

G 324

Kom og mød os på stand nr. 44

Dannebrogsgade 11 9000 Aalborg Tlf. 35 12 35 31 Mail: info@luas.dk www.luas.dk

Mangler du en lejebolig?

Lemming Hegn Østerbyvej 23 . 8632 Lemming . 86 85 91 13 info@lemming-hegn.dk . www.lemming-hegn.dk

E 422

TØMRER & SNEDKER TØMRERSNEDKER & MURERFORRETNING •TAGENTREPRISE • FACADEBEHANDLING • SWIMMINGPOOL TAGENTREPRISE & SVØMMEBASSINER

F 505

Østergade3838. 9320 . 9320 Hjallerup 9828 1977 www.munkholt.dk Østergade Hjallerup . Tlf.. Tlf. 98 28 19 77 . Fax 98 28 16 10

administrationsomkostninger da vores indsats udelukkende baseres på frivilligt arbejde. På gensyn i vores tombola på stand G 324. Lions Club Vejgaard E 457 Dalsgaardsvej 20, Vejgaard . 9000 Aalborg . 98 11 10 30 elmeg@stofanet.dk . www.vejgaard.lions.dk LO Aalborg Engvej 15 . 9400 Nørresundby . 96 31 80 00 lo@lo-aalborg.dk . www.lo-aalborg.dk

G 330

Lone Rohde Kattesundet 24, 1. sal . 9000 Aalborg . 22 15 22 24 kontakt@lonerohde.dk . www.lonerohde.dk

E 403

Loppe - Antik - Retro - Marked C 224, G 376, G 377 Howard & Lodberg . Den Røde Tråd Aalborg ApS 20 78 17 40 . maildenroedetraad@gmail.com Louis Nielsen A 127 Østerågade 5 . 9000 Aalborg . 70 13 01 11 brian.kollerup@louisnielsen.dk . www.louisnielsen.dk

Besøg os på messen og se alle de fede designerbriller fra bl. a. Bestil synsprøve på louisnielsen.dk eller på telefon 7013 0111 Aalborg · Østerågade 5

M Make It Jyllandsgade 23 B, 4.th. . 9000 Aalborg. 22 27 35 69 zz.makeit@gmail.com

E 402

Mariagerfjord Kommune A 148 Nordre Kajgade 1 . 9500 Hobro . 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk . www.mariagerfjord.dk

     

MyCruise ApS Tirsbækvej 5, 1. sal . 2720 Vanløse . 70 22 59 59 info@mycruise.dk . www.mycruise.dk

N Nielsen & Christensen – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hasseris Bymidte 6 . 9000 Aalborg . 98 18 33 33 amk@n-c.dk . www.n-c.dk

G 306

MEB Smedie ApS Industrivej 18 . 9490 Pandrup . 96 73 02 50 meb@meb-smedie.dk . www.meb-smedie.dk

A 130

Memira Aalborg E 451 Vestre Havnepromenade 9 . 9000 Aalborg . 88 80 28 00 aalborg@memira.dk . www.memira.dk

E 420

Revision · Rådgivning · Skat

“Vi engagerer os mere” Mød os på stand 420 www.n-c.dk

McDonalds Haverslev Industriparken 4 . 9610 Nørager . 98 65 45 22 camillamaria@kikinet.dk . www.mcdonalds.dk

C 238

Aalborg · Aars · København

NORDJYSKE Medier Langagervej 1 . 9220 Aalborg Ø . 99 35 35 35 www.nordjyske.dk

G 316

Nordic Sun Energy Skrænten 41 . 9280 Storvorde . 72 40 66 66 info@nse.dk . www.nse.dk

A 128


28

Udstiller INFO Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts 2013

Optimal Velvære E 403 Kattesundet 24, 1. sal . 9000 Aalborg . 22 83 05 71 kontakt@optimal-velvaere.dk . www.optimal-velvære.dk

SOLCELLER kom og se flere grønne nyheder på

Outrup Vinduer & Døre A/S A 126 Outrup Stræde 31 . 7900 Nykøbing Mors . 96 70 82 00 salg@outrup.dk . www.outrup.dk

Nordic Heating

Stand a128

Profile A/S Skånevej 2 . 6239 Rødekro. 73 63 10 00 info@profile.dk . www.profile.dk

C 207

Promac Danmark ApS Silkeborgvej 40 . 7400 Herning . 70 26 10 30 info@promac.dk . www.promac.dk

A 136

PT Vinduer & Døre A/S Mølhavevej 10 . 9440 Aabybro . 96 38 05 02 pt@ptvinduer.dk . www.ptvinduer.dk

A 123

Fremtidens Heating

Nordisk Brænderi A 175 Hjortdalvej 227 . 9690 Fjerritslev . 20 93 36 56 info@nordiskbraenderi.dk . www.nordiskbraenderi.dk

lav-energi-vinduer og døre i fyrretræ – nu også med indbyggede sikringsbeslag Også lav-energi-elementer i træ/alu og komposit. Besøg os på stand A126

Nordjysk Murer & Gulve ApS Toftekærsvej 8 . 9300 Sæby . 30 74 48 96 brianbjohansen@hotmail.dk . www.nordjyskmureroggulve.dk

E 424

P





Per Berg Hypertectum Starupvej 122 . 8340 Malling . 70 20 14 55 per@hypertectum.dk . www.hypertectum.dk

PT VINDUER

Er dit tag utæt efter vinterens frost og tø?





A 152

Med en flydende tagmembran renoverer vi dit gamle tag så det holder de næste 25 år.



Nordjysk Tagrenovering ApS A 177 Otto Mallings Kvarter 39 . 9700 Brønderslev . 98 80 20 30 kontakt@nordjysktagrenovering.dk www.nordjysktagrenovering.dk Nowell Merkurvej 17 . 9200 Aalborg SV . 70 20 65 77 nowell@mail.dk . www.nowell.dk

C 207

Vi giver 15% rabat på alle ordrer afgivet på standen

Du finder os i Aalborg Hallen stand A152

PlusPuds Vinduespolering Vingen 3 . 9210 Aalborg SØ . 31 24 56 78 info@pluspuds.dk . www.pluspuds.dk

F 502

Vinduespolering i særklasse.

har mere end 35 års erfaring med produktion af vinduer og yderdøre i høj kvalitet. Vinduer/døre udføres i fyrretræ, mahogni eller træ-alu. Alt produceres efter ordre og individuelle ønsker. PT Vinduer og Døre A/S • Mølhavevej 10 9440 Aabybro • www.ptvinduer.dk

PTU. Nordjylland Danagården 69 . 9230 Svenstrup . 21 79 83 48 p.b@gvdnet.dk . www.ptu.dk

PTU Landsforeningen af polio- trafik og ulykkesskadede

Vi vasker med omvendt osmose anlæg hvor rammer, karme og sprosser også tages med hver gang.

www.pluspuds.dk

O OK Køkkenrenovering Kvisten 42 . 9260 Gistrup . 40 15 34 00 abjensen@greennet.gl . www.okkr.dk

A 119

NYT KØKKEN NYT KØKKEN

Skift kun lågerne og evt. nye skuffer bordplader! Skift kuneller lågerne og evt. skuffer, bordFå monterin kr. til kun 1000

VI KOMMER HJEM TIL DIG MED PRØVER OG ET GODT TILBUD

RENOVERING KØKKEN · BAD · GARDEROBE

Ring til

PÅ KUN 1 DAG Harry Brogaard 40 16 42 68

MØD OS PÅ

STAND NR. 119

FØR

EFTER

Jeg kommer hjem til Køkken WWW.OKKR.DK dig med prøver og et Bad RING FLEMMING SANDER okkr1@okkr.dk godt tilbud. Find Garderobe inspiration på FOR 22 52 52også 40 OG AFTAL TID

ET GRATIS HJEMMEBESØG

Nordjylland

Kredsformand Palle Brøndum Danagården 69 9230 Svenstrup Tlf. 21 79 83 48 p.b@gvdnet.dk

info@pluspuds.dk

Polsteriet Søndergade 46 . 9000 Aalborg . 96 34 07 04 gurlikollerup@hotmail.com . www.polsteriet.dk Preben Nielsen Mimersvej 13 . 9870 Sindal . 98 93 58 03

C 274

Primo Vinduer A/S Gl. Møllevej 5 . 6660 Lintrup . 73 85 55 17 cco@primo.dk . www.primovinduer.dk

R Rationel Vinduer A/S Dalgas Allé 7 . 7400 Herning . 72 21 11 00 rationel@rationel.dk . www.rationel.dk

C 207

Raunsmed Fjerkræ Lyngbyvej 100 . 9840 Løkken . 98 99 52 52 poul@raunsmed.dk . www.raunsmed.dk

A 175

Rebild Erhvervskontor Hobrovej 88 . 9530 Støvring . 99 88 75 02 www.rebild.dk

E 417

ReUse Danmarksgade 3, stuen . 9000 Aalborg 29 64 65 02 . reuse@hotmail.dk www.reuseaalborg.dk

E 413

F 506, F 507

plader og dit køkken bliver som nyt

www.okkr.dk

Bestil nugen!

G 370

A 140

BESTIL EN GRATIS VINDUESKIGGER

-og få mere fritid Mød Søren Ole på stand nr. A-140, og få gratis råd og vejledning til valg af nye vinduer og døre. Vi måler gratis op - og giver et uforpligtende tilbud.


29

Udstiller INFO Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts 2013

Mød os på stand 413 i New Bizz Zone. www.reuseaalborg.dk www.facebook.com/ReuseAalborg.dk

Revol8 Slotsgade 4 . 9330 Dronninglund www.revol8.dk . kontakt@revol8.dk

www.revol8.dk

E 414

Simonsen & Wendt A/S Nibevej 40 . 9200 Aalborg SV . 70 12 11 66 post@s-w.dk . www.s-w.dk

C 278

Tanzania Børnefond Mølholmsvej 2 . 9000 Aalborg . 26 81 58 73 jeanne.dyrskjoet@yahoo.dk

G 321

Slagter Engen ApS Vestergade 32A . 9300 Sæby . 98 46 10 20 info@slagter-online.dk . www.slagter-online.dk

G 318

Tectyl Nordjylland Hagensvej 14 . 9530 Støvring . 96 86 09 06 service@brondums.dk . www.tectylnord.dk

C 250

Slagteren Hasseris ApS Hasseris Bymidte 25 . 9000 Aalborg . 40 84 27 16 slagteren@hasseris.dk

E 436

Terre Des Hommes Danmark 64 43 11 34 . tdhsekr@sol.dk

1. sal

Slyngcenter Mors Hesterøroddevej 87 . 7990 Ø. Assels . 96 69 90 80 morshonning@gmail.com

A 175

THAI Airways A 156 Rådhuspladsen 16, 4. sal . 1550 København V 33 75 01 10 . sales@thaiairways.dk . www.thaiairways.dk

E 453

Thailands General Konsulat Stormgade 8 . 6960 Hvide Sande . 97 31 15 41 info@thai-consulate.dk . www.thai-consulate.dk

A 156

Snapselauget Cimbrerne Munchs Vej 16 . 9240 Nibe . 98 18 36 47 kaj@tingleff.eu . www.snapselauget.dk

Thai Nord Skovvej 23 . 9330 Dronninglund . 41 42 10 7 formand@thai-nord.dk . www.thai-nord.dk

A 156

Thiele Bispensgade 6 . 9000 Aalborg . 98 12 30 86 aalborg.by@thiele.dk . www.thiele.dk

E 448

Thomsen & Fals A/S Lundeborgvej 20 . 9220 Aalborg Ø . 70 23 52 25 post@togf.dk . www.togf.dk

C 278

Tibello Jeppe Aakjærs Vej 4 . 9200 Aalborg SV . 22 46 16 30 mail@tibello.dk . www.tibello.dk

E 454

IT-rådgivning og support IT-optimering Sags- og ordrestyring Podio og CRM NemHandel

Royal Caribbean Cruise Lines PO Box 114, Lilleaker, Mustadvei 1 N-0216 Oslo, Norge . +47 33 12 76 00 infono@rccl.com . www.royalcaribbean.dk

C 238

Royal Thai Embassy Norgesmindevej 18 . 2900 Hellerup. 39 62 50 10 info@thaiembassy.dk . www.thaiembassy.dk

A 156

S Samson Travel A/S A 141 Havnepladsen 5A . 9900 Frederikshavn . 98 42 78 00 samson@samson-travel.dk . www.samson-travel.dk

Solamagic Holmevej 30 . 2970 Hørsholm . 38 40 60 10 pvb@zeetec.dk . www.solamagicshop.com

C 210

Sonnesen Huse ApS A.F. Heidemanns Vej 17 . 9800 Hjørring . 98 92 76 66 mail@sonnehuse.dk . www.sonnehuse.dk

A 166

SOS-BØRNEBYERNE Heimdalsgade 29 . 9000 Aalborg . 22 97 78 20 stub@stofanet.dk . www.sos-borneby.dk

G 379

www.tibello.dk Vi glæder os til at se dig på stand 454

TEMAREJSER . OPLEVELSESREJSER . BADEFERIER . KRYDSTOGTER

Staudeengen F 516, F 517, F 518, F 519 Gunderstedvej 24 . 9240 Nibe . 61 54 84 85 hcservice@anarki.dk . www.staudeengen.dk

Stand A14

1

- stærk til personlig service FREDERIKSHAVN . ODENSE

Stena Line Scandinavia AB A 122 Færgehavnsvej 10 . 9900 Frederikshavn . 96 20 02 00 danmark@stenaline.com . www.stenaline.dk

E 412

Er du sikrEt mod indbrud? Mød os på Forårsmessen i Aalborg d. 8.-10. marts Få rådgivning fra vores godkendte sikringsteknikere på stand E 412

T Tagarno AS Sandøvej 4 . 8700 Horsens . 76 25 11 11 mail@tagarno.com . www.tagarno.com

Synet stopper ikke Else i at strikke en trøje til sit barnebarn – vil du heller ikke lade synet stoppe dig?

info@sikring-nord.dk ∙ www.sikring-nord.dk

Døgnservice 72 118 128

Tolstrup Blik Tolstrupvej 72 . 9320 Hjallerup . 51 24 75 55 tolstrup-blik@jubii.dk . www.tolstrup-blik.dk

www.samson-travel.dk

Sikring Nord A/S Havnen 16 . 9300 Sæby . 70 11 81 28 info@sikring-nord.dk . www.sikring-nord.dk

iso9001 certificeret AiA installatør

Besøg TAGARNO på stand C216 og hør nærmere om vores synsløsninger. TAGARNO AS, Sandøvej 4, 8700 Horsens, T: 7625 1111, M: mail@tagarno.com

Tip-Top Læderbalsam G 308 Lysgaardvej 19, Skelhøje . 7470 Karup J. . 21 45 42 75 tip-topakvariefisk@hotmail.com www.tiptopakvariefisk.com

C 216

A 115

Tourism Authority of Thailand A 156 Drottninggatan 33, GF . S-11151 Stockholm, Sverige +46 87 00 56 91 . www.tourismthailand.org Tupperware Hammervej 26 . 9381 Sulsted . 98 28 60 48 vikingerne@twnmail.com . www.tupperware.com

C 284

Tømrerfirmaet Tjelle Byg ApS Bollegade 30 . 9330 Dronninglund . 40 31 01 22 morten@tjelle-byg.dk . www.tjelle-byg.dk

A 115


30

Udstiller INFO Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. marts 2013

Alt i Tømrer-, snedkerarbejde & blikkenslagerarbejde

WeCare4u A/S Jættevej 52 . 4100 Ringsted . 28 10 06 00 mail@wecare4u.dk . www.wecare4u.dk

A 134

Aalborg Haandværkerforening Kattesundet 20 . 9000 Aalborg . 98 12 00 02 aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk . www.aalborg-hvf.dk

MASSAGE NÅR DU VIL Få 10% rabat! Klip denne annonce ud og tag den med til vores stand.

Bollegade 30 . 9330 Dronninglund . morten@tjelle-byg.dk

www.tjelle-byg.dk

U

WeCare4u A/S tilbyder Danmarks bedste massagestole - alle beklædt i højeste læderkvalitet og med markedets mest effektive massagefunktioner. www.wecare4u.dk Tlf. 28 100 600

Unique Ejendom A/S Dronning Christines Vej 13 . 9000 Aalborg 70 23 75 00 . info@uniqueejendom.dk www.uniquefinans.dk

Wieben Malerier C 254 Bryggen 43 . 9240 Nibe . 98 35 36 17 wieben@bryggen-nibe.dk . www.wieben-malerier.dk

Velfac A/S Byghom Søpark . 8700 Horsens . 70 11 02 00 salg@velfac.dk . www.velfac.dk

C 207

Velux Danmark A/S Ådalsvej 99 . 2970 Hørsholm . 45 16 45 16 velux-dk@velux.com . www.velux.dk

C 207

- Vi har i dag et medlemsnetværk på 1700 medlemmer i Region Nordjylland, og præger erhvervspolitiske beslutninger til gavn for disse.

www.aalborg-hvf.dk

Aalborg Kommune, Erhvervsafdeling Boulevarden 13 . 9000 Aalborg . 99 31 15 70 erhverv@aalborg.dk . www.aalborgkommune.dk

E 417

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 . 9400 Nørresundby . 99 31 23 46 led-teknik@aalborg.dk . www.aalborgkommune.dk

A 146

VI HAR GRUNDEN TIL DIT DRØMMEHUS Aalborg Kommune har parcelhusgrunde til fornuftige priser.

Venstre Region Nordjylland Bellisvej 1 . 9240 Nibe . 40 18 14 36 formand@venstrenord.dk . www.venstrenord.dk

G 300

Vordingborg Køkkenet Langøvej 7-9 . 4760 Vordingborg . 55 37 21 22 jec@vordingborg.com . www.vordingborg.com

A 179

• • •

Vi har grunde i Aalborg by, tæt på det hele Vi har grunde i de hyggelige, mindre byer i kommunen Vi har skønt beliggende grunde ved havet og naturen

Hvor skal dit drømmehus ligge?

Z

Besøg os på stand nr. 146

Zimmerlund Rengøring ApS Hadsund Landevej 535 . 9260 Gistrup . 98 35 22 10 jan@zimmerlund.dk . www.zimmerlund.dk

D 92

Aalborg Kongres & Kultur Center Kulturafdelingen

Mød os på stand nr. A 179

rengøring ApS

Bedre rengøring - Større smil

Bedre rengøring – Større smil Vi tilbyder rengøring hos private, visiterede og erhvervsVi tilbyder rengøring private, visiterede kunder. Ring til os for hos et uforpligtende tilbud, viog lover erhvervskunder. at møde op med et smil. Ring til os for et uforpligtende tilbud, vi lover at møde op med et smil.

Luksus – alle har råd til

98 35 22 10

Siden 1963 • www.vordingborg.com

home@zimmerlund.dk - www.zimmerlund.dk 98 35 22 10 Hadsund Landevej 535 - 9260 Gistrup

Vrå Højskole Højskolevej 1 . 9760 Vrå . 98 98 10 10 info@vraahojskole.dk . www.vraahojskole.dk

A 178

Vækst Iværksætter Programmet Niels Jernes vej 10 . 9220 Aalborg Ø . 70 21 08 08 info@vhnordjylland.dk . www.startvaekst.dk

E 417

E 417

Hadsund Landevej 535 - 9260 Gistrup home@zimmerlund.dk - www.zimmerlund.dk

Zinzino Jyllandsgade 23 B, 4.th. . 9000 Aalborg . 22 27 35 69 zz.makeit@gmail.com

D 97

E 402

Forhallen

Aalborg Samarbejdet E 417 Boulevarden 13 . 9000 Aalborg . 70 10 10 22 info@aalborgsamarbejdet.dk . www.aalborgsamarbejdet.dk Aalborg Smedeteknik Hennedal 62 . 9220 Aalborg Ø . 61 26 64 29 info@aalborg-smedeteknik.dk www.aalborg-smedeteknik.dk

C 204

Aalborg Zoo Mølleparkvej 63 . 9000 Aalborg . 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk . www.aalborgzoo.dk

C 209

Å Aabybro Mejeri Brogårdsvej 148 . 9440 Aabybro . 98 24 10 04 info@ryaais.dk . www.ryaais.dk Aalborg City Lille Kongens Gade 6 . 9000 Aalborg . 98 12 83 33 info@aalborgcity.dk . www.aalborgcity.com

W Wagner Anlæg & Havedesign Firkløvervej 5 . 9280 Storvorde . 30 69 06 80 wagner@dlgpost.dk . www.wagner-havedesign.dk

- en del af Håndværksrådet Erhvervspolitisk forening for små og mellemstore virksomheder

A 121

V

Vækst Nordjylland Niels Jernes vej 10 . 9220 Aalborg Ø . 70 21 08 08 info@vhnordjylland.dk . www.startvaekst.dk

AAlborg HAAndværkerforening

Kom og prøv DK’s mest købte massagestol!

Invester i velvære!

C 280

A175

DINOERNE KOMMER 26.4.-20.10. 2013

A 114

Aalborg Garden C 261 Nørgårdsvej 4B . 9260 Gistrup . 98 11 36 22 formand@aalborggarden.dk . www.aalborggarden.dk

Et årskort til Aalborg Zoo giver GRATIS entré til 7 attraktioner lige så tit du har lyst

Aarstiderne A/S Krogerupvej 3C . 3050 Humlebæk . 70 26 00 66 info@aarstiderne.com . www.aarstiderne.com

C 266


4

31

Haveråd · Hus & Bolig · Aktiv Fritid · Rejser & Oplevelser · Mad & Gæster ...

Restaurant Restaurant

238 ���

��� 240

260

Elevator Elevator

��� 234

��� 232

226

��� 230

��� 228

���

���

216

220

���

���

214

���

207

212

��� 218

��� 210

��� Trappetil til1.1.salsal Trappe

���

456 Trappe Trappetiltil1.1.sal sal

401 1

��� 457

Indgang

��� 122

���

188

��� 180

LiftLift

��� 178 179

186

��� 170

��� 175

��� 177

��� 124

125���127

Aalborghallen A - Aalborghallen a ��� 149 145 A ���

��� 168

166 167 ���

���

148

��� 146

���

152

151

���

153

156

��� 250

���

��� 126

���

138

150

92

���

��� 141

��� 110

��� 109

��� 132

Forårs �� Scenen

���136

��� 134

��� 105

��� 104

94 �� ���100���

��� 454

���

��� 449 451 450

FF - Forplads ��� 506

Elevator- ned - -ned Elevator Elevator ned

��� 508

509

447

���

Indgang til New Bizz Zone

Arrangørkontor Arrangørkontor

Billetsalg Billetsalg

37 417 38 39

504

i

�� 97 Havehjørnet

Scenen New Bizz Scenen

36

23 437 24 436 22 423 435 422 438 26 25 421 ��� 28 419 27 446 420

452 ��� ��� 448

505

Europa

E

428 Relax Zone 432 18 427 19 20 21

��� 444

453 ���

Forhallen D - Forhallen 458

95 ��

�� 96

i

��� 443

458

��� 507

Elefantport

Elefantport

D

INFO INFO

D

Trappe Trappe til/fra til/fra Garderobegaden Garderobegaden

��� 135

��� 107

Kiosk Kiosk Trappe Trappe til/fra til/fra Garderobegaden Garderobegaden

��� 114 ��� 112

��

93

EE 17- Europahallen 16 15 14

32 424

Foyer

�� ��

140

��� 455

90

��� 130

��� 128

144 ���

Café Café

Elevator- op - op Elevator

29

��� 123

115

Store Store Scene Scene

253��� 252

Bille tsa lg

Brandskab Brandskab

��� ��� 119 120 ��� 121

���

��� 254

��� 256

Ho ve di nd ga n g

258

414 35 415

9 8 7 6 409 408 407 406 410 12 413 10 411 11 412 13

34 426 33

��� 440

Bille tsa lg

���

402 4 405 2 403 3 404 5

til Europahallens Foyer New Bizz Zone

��� 204

209 ���

unit

259

188

224

Europahallen

Indgang fra Kildeparken

��� 200

unit

���

190

���

280

��� 284

Brandskab Brandskab

Kunstnerfoyer Kunstnerfoyer

���

���

30

���

��� 242

���274 ��� 276���278

31

��� 244

��� C C Aalborghallens Foyer C - Aalborghallens Foyer

270 272

Billetsalg

261

266

265 ���

262

503 502

501

532

���

���

534

���

���

���

528

���

��� 510 511 512

���

516��� 517

���527 526 ��� ���

524

525

���

522

518 519 ��� 520 ��� 521

���

���

369 367 312

350

310

374 373

376

372

316

345

308

382

379

381

320

318

G - Garderobegaden G

= Messeareal 2013

Garderobe

370 314

380 377

321

(ubemandet)

322

H

323

1. sal

Hotel

(underetagen)

330

339

328

327

329

326

324

325

Administration

Scene

Arrangørkontor Hovedindgang Forhal Foyer - Europahallen

Aalborghallen

Forplads

307

305

306

304

301

303

300

Scene

Europahallen

Aalborghallens Foyer

Restaurant Garderobegaden (underetagen)

Udstiller INFO · Registeret her præsenterer udstillerne i standnummerorden – find placeringen på standplanen herover. Stand Udstiller F

Forpladsen

F 501 Dansk Tagrenovering ApS F 502 Plus Puds Vinduespolering F 503 BUJE Glas Vinduer Døre & Garageporte F 504 Forever Living F 505 Læsø Saltsyderi F 506 Preben Nielsen F 507 Preben Nielsen F 511 Blomsten & Krukken F 512 Blomsten & Krukken F 516 Staudeengen F 517 Staudeengen F 518 Staudeengen F 519 Staudeengen F 522 Dit BilplejeCenter F 525 Lan - terrorchids F 526 Lan - terrorchids F 527 Lan - terrorchids F 528 Ajstrup Tømrer F 532 Ingstrup Mejeri F 534 Brøndum Nørgård Natur-Ox H

1. sal

1. sal Terre Des Hommes Danmark, Eftersyn Kunstauktion D

Forhallen

D 90 D 90 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97

Aabybro Skov- og Havebrugsmaskiner Made By Concept Zimmerlund Rengøring ApS Algebekæmperen Actium Plus Actium Plus Kolonihaveforbundet Nordjysk Kreds Wagner Anlæg & Havedesign AKKC promotion Koncerter

Aalborghallen a A 100 Bredbånd Nord

A 104 G4S Security Services A/S A 105 Dansk Tagrenovering ApS A 107 Fjord Line Danmark A/S A 109 Dronninglund TV Center ApS A 110 Gardinmontøren A 112 Hi-Fi Klubben A 114 Aalborg City A 115 Tolstrup Blik A 115 Tømrerfirmaet Tjelle Byg ApS A 119 OK Køkkenrenovering A 120 ASE A 121 Unique Ejendom A/S A 122 Stena Line Scandinavia A/S A 123 PT Vinduer & Døre A/S A 124 Kristelig Fagbevægelse A 125 Lejerbo A 126 Outrup Vinduer og Døre A/S A 127 Louis Nielsen A 128 Nordic Sun Energy A 130 MEB Smedie ApS A 132 Euro Tagservice A 134 WeCare4u A/S A 135 Hvidbjerg Vinduet A 136 Promac Danmark ApS A 138 Dansk Klimatech ApS A 140 Primo Vinduer A/S A 141 Samson Travel A/S A 144 Glaseksperten Frederikshavn ApS A 145 Jydsk Tagteknik A 146 Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen A 148 Mariagerfjord Kommune A 150 Isocon Aalborg ApS A 151 iNordvativ A/S A 152 Per Berg Hypertectum A 153 Invita Aalborg A 156 Commercial Affairs of Thailand A 156 Royal Thai Embassy A 156 THAI Airways A 156 Thailands General Konsulat A 156 Thai-Nord A 156 Tourism Authority of Thailand

A 166 Sonnesen Huse A 167 Boligstil A 168 Lyd & Billed Vodskov ApS A 170 FDM Travel A 175 Dancyp Vinimport A 175 Gårdbutikken Camping Rolighed A 175 Karlsen’s A 175 Kildens Rygeri A 175 Nordisk Brænderi A 175 Raunsmed Fjerkræ A 175 Slyngcenter Mors A 175 Aabybro Mejeri A 177 Nordjysk Tagrenovering ApS A 178 Vrå Højskole A 179 Vordingborg Køkkenet A 180 Dansk Køle & Klimateknik ApS A 186 Highline Fashion A 188 ET CETERA Magazine A 190 GuldBageren Vestbyen C

Foyeren

C 200 Limfjordens Låse & Sikring C 204 Aalborg Smedeteknik C 207 Benders C 207 Nowell C 207 Profile A/S C 207 Rationel Vinduer A/S C 207 Velfac A/S C 207 Velux A/S C 209 Aalborg Zoo C 210 Solamagic C 212 Munkholt C 214 Flügger A/S C 216 Gert Spender C 216 Tagarno AS C 218 Dansk Totalisolering C 220 Falck Fieldsales C 224 Loppe-Antik-Retro-Marked C 226 Lemming Hegn C 228 Byggefirmaet Brink & Mølgaard ApS C 230 Forex Bank C 232 Modum Vinduer ApS C 234 Krogslund Autodele C 238 MyCruise ApS

C 238 Royal Caribbean Cruise Lines C 240 Dansikring Direct - Verisure C 242 Camping Marina di Venezia C 244 Color Hotel Skagen A/S C 250 Tectyl Nordjylland C 252 Best Western Kryb I Ly C 253 Galleri Lisbeth L. C 254 Wieben Malerier C 256 Billig Engros C 258 K2F C 259 Foreningen Stop Kræft C 260 Frejlev Cementstøberi A/S C 261 Aalborg Garden C 262 Foreningen Ordkraft C 265 Bronze Design A/S C 266 Aarstiderne A/S C 272 Hjemmeværnet C 274 Polsteriet C 276 Engqvist Interiør C 278 Simonsen & Wendt A/S C 278 Thomsen & Fals A/S C 280 Haandværkerhuset Aalborg C 280 Aalborg Haandværkerforening C 284 Tupperware Europahallen E E 401 EYEmagine ApS E 402 Make It E 402 Zinzino E 403 Familie Instituttet E 403 Godt Familieskab E 403 Klinik Fri Krop, Kranio Sakral Terapi E 403 Lone Rohde E 403 Optimal Velvære E 404 Kinni’s Klinik E 404 Kognitiv terapeut Anne Marie Martens E 405 Fjernstyret.dk E 406 Glaskunst Blokhus A/S E 407 Blake & Bolt E 408 Benevita E 409 HC Entreprenøren A/S E 410 Funcenter ApS E 411 EFGO Multihåndværk E 412 Sikring Nord A/S

E 413 ReUse E 414 Revol8 E 415 Adelino E 417 Brønderslev Erhverv og Turisme E 417 Det nordjyske Iværksætterrådgiversystem E 417 Erhvervscenter Jammerbugt E 417 Erhvervshus Nord E 417 Himmerlands Udviklingsråd E 417 Hjørring ErhvervsCenter E 417 Mariagerfjords Erhvervsråd E 417 Morsø Erhvervsråd E 417 Nordjysk Iværksætter Netværk E 417 Rebild Erhvervskontor E 417 Thy Erhvervsforum E 417 Vækst Iværksætter Programmet E 417 Væksthus Nordjylland E 417 Aalborg Kommune Erhvervsafdeling E 417 Aalborg Samarbejdet E 419 Dana A-kasse for selvstændige E 420 Nielsen & Christensen - Statsautoriseret Revisions- partnerselskab E 421 Erayba Danmark E 422 Luas Fiskespa E 423 Havefix E 424 Nordjysk Murer & Gulve ApS E 426 Gade & Juul Design E 427 Hegn-Låger.dk E 428 Infolink Kurser E 432 Dit BilplejeCenter E 435 Blokhus Skudehandel E 436 Slagteren Hasseris ApS E 437 Fotograf Louise Bering E 438 Etnisk Erhvervsfremme E 440 Forever Living E 443 Cross Eyes Aalborg ApS E 446 Laesoe Garnspinderi ApS E 447 EcoBETA Danmark E 448 Thiele

E 449 Faktiskpraktisk.dk E 450 Dyrehospitalet 9000 ApS E 451 Memira Aalborg E 452 Milena’s Fashion E 453 Snapselauget Cimbrerne E 454 Tibello ApS E 455 Kisura.dk E 456 Kræftrådgivningen i Aalborg E 457 Lions Club Vejgaard E 458 Benjamin Media A/S E 458 Dagbladet Børsen

G Garderobegaden G 300 VENSTRE Region Nordjylland G 301 Danmarks Psoriasis Forening G 303 Dansk Røde Kors G 305 Bangsbo Frederikshavn G 306 McDonalds Haverslev G 307 Meyland-Smith A/S G 308 Tip-Top Læderbalsam G 310 Food College Aalborg G 312 Food College Aalborg G 316 Nordjyske Medier G 318 Slagter Engen ApS G 320 Forlystelses Kompagniet G 321 Tanzania Børnefond G 322 Energetix G 323 Café Parasollen G 324 Lions Club Mariendal G 325 Liberal Alliance Aalborg G 327 C.W. Obel Cigarmagernes Klub G 328 Diabetesforeningen G 330 LO Aalborg G 339 Hjem-Fisk.dk G 345 Greenway-Denmark Aps G 350 Food College Aalborg G 370 PTU. Nordjylland G 373 Colitis-Chron Foreningen G 374 Hjerne Sagen G 376 Loppe-Antik-Retro-Marked G 377 Loppe-Antik-Retro-Marked G 379 SOS-BØRNEBYERNE G 381 De Frivilliges Hus G 382 Den Sociale Skadestue


Er du OK? Det er OK at have en overenskomst! Overenskomsten sikrer dig ordentlige løn- og arbejdsforhold, kroner på pensionskontoen, ekstra feriedage, løn under barsel, mulighed for efteruddannelse og meget mere. Det er din LO-fagforening, der kæmper for resultaterne og giver dig et stærkt fagligt fællesskab... Jo flere vi står sammen, jo bedre resultater får vi. Er DU medlem?

Mød LO-fagbevægelsen: FORÅR 2013 STAND 330 8.-10. marts i Aalborg Kongres og Kultur Center

AALBORG Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

www.ErDuOk.dk

Forbrugermessen forår 2013 - Messeavis  
Forbrugermessen forår 2013 - Messeavis  

Messeavis for Forbrugermessen forår 2013.

Advertisement