Page 1


REKTORI KÖSZÖNTÕ A 2010-es év mérföldkõ volt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem életében: júniusban Tusványoson ért az a jó hír bennünket, hogy a Romániai Felsõoktatás Minõségét Biztosító Ügynökség jóváhagyta az intézmény akkreditációját, majd szeptemberben az Egyetem tizedik tanévét nyithattuk meg. A gólyákat fogadó mindenkori öröm mellett büszkén gondoltunk vissza azokra az úttörõ diákgenerációkra is, akik az Egyetem indulásának legelsõ éveiben választottak bennünket. Némelyikük döntését akkor talán kockázatosnak vagy merésznek vélhette környezete, azóta viszont az élet legkülönbözõbb területein bizonyítják azt, hogy jól döntöttek pályaválasztásuk kezdetén. Oktatóként és az Egyetem vezetõjeként egyaránt ez a legnagyobb elégtétel számomra. Remélem, hogy 2011 õszén téged is sapientiás diákként üdvözölhetlek. Dr. Dávid László a Sapientia EMTE rektora


Miért érdemes a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet választanod? ´´ségi oktatás, megbízható tudás: • Mino Elkötelezett oktatóink azon munkálkodnak, hogy olyan korszerû tudáshoz juttassák hallgatóinkat, amely garanciát jelent a tanulmányok elvégzése utáni boldoguláshoz. • Akkreditáció: A Romániai Felsõoktatás Minõségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) jóváhagyta az egyetem akkreditációját. A teljes körû akkreditáció megszerzéséhez már csak a döntés törvénybe foglalása van hátra. Az akkreditáció az intézmény állami szintû szakmai elismerését jelenti. • Emberközeli intézmény: Büszkék vagyunk arra, hogy hallgatóink külön kiemelik az Egyetemre jellemzõ közvetlen, barátságos hangulatot. Mivel nálunk jóval kevesebb diák tanul, mint a nagy egyetemeken, jobban odafigyelünk egymásra mind a diákok közötti, mind a tanárdiák viszonyban.

´´ oktatás, magyar nyelvu ´´ adminisztráció: • Magyar nyelvu Ha fontos neked, hogy magyar környezetben tanulj és töltsd el diákéveidet, akkor nálunk a helyed. ´´ ár: • Megfizetheto Amennyiben nem sikerül tandíjmentes helyre bejutnod, a tandíj kifizetése nálunk jóval kisebb anyagi megterhelést fog jelenteni. ´´ diákélet: • Jó hangulat, pezsgo Az Egyetem mindhárom helyszínén mûködik a Hallgatói Önkormányzat (HÖK), amely gondoskodik arról, hogy ne csak a tanulásról szóljanak a diákéveid.


GAZDASÁG- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR • CSÍKSZEREDA

Arra törekszünk, hogy olyan hallgatóbarát oktatási és tanulási környezetet teremtsünk, amire évtizedek múlva is szívesen emlékeznek egykori diákjaink. Nálunk a sokszínû elfoglaltság, a jókedv, a baráti, támogató légkör fokozza a tanulási kedvet. Képzett és elkötelezett munkatársaink tudásuk legjavát nyújtják ahhoz, hogy korszerû oktatásban részesítsék hallgatóinkat, akik tanulmányaik után eredményesen helyezkednek el, és hatékonyan végzik munkájukat. Tapasztalataink szerint végzettjeink sikeresen boldogulnak mind a hazai, mind a nemzetközi munkaerõpiacon, de továbbtanulás esetén is megállják a helyüket a legrangosabb külföldi egyetemeken is. Viszontlátásra õsszel! Dr. Makó Zoltán dékán ÚJDONSÁG: A 2011/2012-es tanévtõl a karon mûködõ Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium tíz hallgatójának ingyenes bentlakási helyet biztosítunk. Részletek: www.szakkollegium.ro


KÖNYVELÉS ÉS GAZDÁLKODÁSI INFORMATIKA SZAK 25 tandíjmentes/25 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • még azt is számokkal bizonyítanád be, hogy kék az ég… • szeretnéd, hogy te legyél az, aki pénzügyi szempontból ellenõrzi a vállalatokat • te magad szeretnéd kialakítani a vállalkozásod számviteli politikáját, nyomon követni a költséggazdálkodását

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • könyvviteli szakember • pénzügyi ellenõr • pénzügyi vezetõ • kontroller • közgazdász • befektetési tanácsadó • bankár • pénzügyi elemzõ • informatikai rendszerfejlesztõ

Fõbb tantárgyak: könyvvitel, pénzügyi számvitel, menedzsment, marketing, vezetõi számvitel, mérlegelemzés, belsõ és külsõ pénzügyi audit, gazdálkodási informatika, gazdasági informatikai rendszerek tervezése, mesterséges intelligencia, szakértõi rendszerek tervezése

A felvételi jegy összetétele: Tudod-e, hogy...? • a nyári szakmai gyakorlat alatt szaktársaiddal közösen egy valós céget fogtok könyvelni

• a középiksolai évek átlaga – 50% • érettségi átlag – 50%

Részletek: www.csik.sapientia.ro/ghkar


ÁLTALÁNOS KÖZGAZDASÁG SZAK 50 tandíjmentes/50 költségtérítéses hely (az agrár- és élelmiszeripari gazdaság szakkal együtt)

Neked ajánljuk, ha… • érdekel, hogyan mûködik a világgazdaság • érdekel a gazdaságfejlesztés és a gazdaságpolitika helyi és nemzetközi szinten • ismerni szeretnéd az üzleti élet jogi vonatkozásait, szabályozásait • tetszik a bankrendszer titokzatos világa

Fõbb tantárgyak: mikro- és makroökonómia, könyvvitel, pénzügyi számvitel, menedzsment, marketing, gazdaságpolitika, vállalatgazdaságtan, banküzemtan, kereskedelmi jog, fejlesztési programok és politikák

Tudod-e, hogy...? Mi lehetsz, ha nagy leszel? • közgazdász • üzleti és értékesítési tanácsadó • bankár • vállalatvezetõ • ügyvezetõ • gazdasági tárgyakat oktató tanár • pénzügyi, hitelkockázati tanácsadó • gazdaságjogi, kereskedelmi szakember • piacelemzõ

• végzett hallgatóink 90%-a a szakmában helyezkedett el, diákjaink Amerikától Norvégián át, Magyarországon és Romániában is megállják a helyüket szakmailag és a továbbtanulás terén is

A felvételi jegy összetétele: • a középiksolai évek átlaga – 50% • érettségi átlag – 50%

Részletek: www.csik.sapientia.ro/ghkar


AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI GAZDASÁG SZAK 50 tandíjmentes/50 költségtérítéses hely (az általános közgazdaság szakkal együtt)

Neked ajánljuk, ha… • vidéki településen szeretnél elhelyezkedni, ahol nagy hiány van agrárközgazdászokból • részt vennél az Európai Unió által nyújtott regionális és vidékfejlesztési támogatások lehívásában és szakszerû felhasználásában • családi gazdaságotokat a jövõben professzionális szinten szeretnéd mûködtetni

A felvételi jegy összetétele: • a középiksolai évek átlaga – 50% • érettségi átlag – 50%

Fõbb tantárgyak:

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • mezõgazdasági tanácsadó • magángazdasági vezetõ • közgazdász • társas mezõgazdasági vállalkozások vezetõje • regionális és vidékfejlesztési szakember • szakreferens (közintézményekben, civil szervezeteknél, vállalkozásoknál)

mikro- és makroökonómia, könyvvitel, pénzügyi számvitel, menedzsment, marketing, agrárgazdaságtan, agrárpolitikák, agrármarketing, környezetvédelem

Tudod-e, hogy...? • az állam átvállalja a diákhiteled 75%-ának kifizetését, amennyiben tanulmányaid után vidéken helyezkedsz el, és legalább öt évig ott dolgozol

Részletek: www.csik.sapientia.ro/ghkar


MARKETING SZAK 15 tandíjmentes/15 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • kreatív vagy • érdekel, hogyan lehet egy terméket a leghatékonyabban értékesíteni • ha szívesen foglalkoznál arculatfejlesztéssel és kommunikációs programok koordinálásával • érdekel a piackutatás, különbözõ kereskedelmi tevékenységek szervezése

Fõbb tantárgyak: mikro- és makroökonómia, könyvvitel, pénzügyi számvitel, menedzsment, marketingkutatás, fogyasztói magatartás, marketingkommunikáció, szolgáltatások marketingje, turisztikai marketing, e-marketing

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • márkamenedzser, kategóriamenedzser • marketingszakértõ • piacelemzõ • kereskedelmi és értékesítési tanácsadó • marketingmenedzser • kommunikációs vezetõ • reklámszakember

A felvételi jegy összetétele: • a középiksolai évek átlaga – 50% • érettségi átlag – 50%

Tudod-e, hogy...? • 2010-ben az internetes keresõszavak 40%-a Facebookhoz volt köthetõ. Erre alapozva a szakembereknek teljesen új üzleti modelleket, marketingstratégiákat kell kidolgozniuk.

Részletek: www.csik.sapientia.ro/ghkar


STATISZTIKA ÉS GAZDASÁGI ELÕREJELZÉS SZAK 10 tandíjmentes/20 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • szívesen foglalkoznál gazdasági elemzéssel • foglalkoztat a gazdasági trendek alakulása és modellezése • számadatok elemzésébõl szeretnél a jövõre következtetni

Fõbb tantárgyak:

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • gazdasági elemzõ • költségvetési felelõs • belsõ kontroller • gazdasági informatikus • elemzõ közgazdász • beruházási elõrejelzõ, tanácsadó • statisztikus, kibernetikus

A felvételi jegy összetétele:

gazdasági matematika, operációkutatás, informatika, adatbázisok tervezése, makrogazdasági elõrejelzések, pénzügyi folyamatok modellezése, statisztikai felmérések, termelésirányítási politikák, gazdasági informatikai rendszerek modellezése

Tudod-e, hogy...? • az országban csak nálunk van magyar nyelvû képzés ezen a szakterületen • a gazdasági elõrejelzõnek nagyon jó stratégiai játékosnak kell lennie

• a középiksolai évek átlaga – 50% • érettségi átlag – 50%

Részletek: www.csik.sapientia.ro/ghkar


ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM – ANGOL NYELV ÉS IRODALOM SZAK 20 tandíjmentes/30 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • jó a nyelvérzéked és szívesen tanulnál idegen nyelveket • szeretsz olvasni román, magyar és világirodalmi mûveket • szereted az irodalmi tárgyakat • érdekel a román és angol kultúra

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • román és angol szakos tanár • könyvtáros • fordító • irodalmi titkár • lapszerkesztõ • újságíró

A felvételi menete: • kizáró jellegû beszéd- és nyelvkészségpróba magyar nyelvbõl • általános szó- és szövegismeret teszt román nyelvbõl • nyelvtani és szókincs-ellenõrzõ teszt angol nyelvbõl

Fõbb tantárgyak: román és angol irodalomtörténet, angol nyelv, román nyelv, magyar nyelv, latin (olasz vagy német) nyelv, általános nyelvészet, irodalomelmélet, világirodalom, drámaelmélet, narratológia, fordításelmélet, folklorisztika, paleográfia, neveléslélektan, pedagógia

Tudod-e, hogy...? • a székelyföldi iskolákban még mindig kevés a román- és angoltanár, és hiányszakmának számít a szakképzett fordító is • a multinacionális cégek gyakran keresik a románul, angolul és magyarul egyaránt beszélõ tolmácsokat

Részletek: www.csik.sapientia.ro/ghkar


VILÁG- ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM – ANGOL NYELV ÉS IRODALOM SZAK 10 tandíjmentes/20 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha…

Fõbb tantárgyak:

• jó a nyelvérzéked és szívesen tanulnál idegen nyelveket • szeretsz világirodalmi mûveket olvasni és az ehhez kapcsolódó gondolataidat szakszerûen megosztani másokkal • érdekel az angol kultúra

világ-, angol, román és magyar irodalomtörténet, angol nyelv, román nyelv, magyar nyelv, latin (német) nyelv, általános nyelvészet, irodalomelmélet, drámaelmélet, narratológia, komparatisztika, esztétika, mitológia, mentalitástörténet, antropológia, ikonológia, folklorisztika, pedagógia

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • angol nyelv és irodalom szakos tanár • könyvtáros • fordító • irodalmi titkár • lapszerkesztõ • újságíró

Tudod-e, hogy...? • idén 100 éves lenne Tennessee Williams amerikai drámaíró – az õ mûveit is megismerheted ezen a szakon • Székelyföldön kevés a jól képzett angoltanár, és nagy a kereslet a szakképzett fordítók iránt is

A felvételi menete: • kizáró jellegû beszéd- és nyelvkészségpróba magyar nyelvbõl • nyelvtani és szókincs-ellenõrzõ teszt angol nyelvbõl

Részletek: www.csik.sapientia.ro/ghkar


ÚJ! VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERI SZAK 25 tandíjmentes/20 költségtérítéses hely

A felvételi menete:

A Corvinus Egyetem mesterképzésére nemcsak friss diplomásokat, hanem a gazdasági szférában már tapasztalattal rendelkezõ személyeket is várunk. A kétéves nappali képzés olyan ismeretanyagot kínál a hallgatóknak, amely lehetõvé teszi számukra vezetõ pozíciók betöltését az üzleti és a közszféra különbözõ területein. Az oktatási programot úgy alakítjuk ki, hogy a munkahellyel rendelkezõk is részt tudjanak venni a képzésen.

• írásbeli vizsga statisztikából és vállalatgazdaságtanból • szakmai és motivációs beszélgetés

Részletek: www.csik.sapientia.ro/ghkar


MÛSZAKI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, CSÍKSZEREDA

Az intézményépítés elsõ tíz éve után egyértelmû számunkra, hogy csak a versenyképes felsõfokú képzés lehet a célunk. Az újabb társadalmi kihívások arra ösztönöznek, hogy az oktatásban többféle nézõpontot vegyünk figyelembe, többféle szakmai kompetenciát kapcsoljunk egybe. Nem az a kérdés, hogy mi egy szak neve. Sokkal inkább az, hogy milyen kompetencia-csomag megszerzését teszi lehetõvé. Egy ilyen gyakorlatközpontú oktatási struktúrában szaktól függetlenül versenyképes tudást nyújtunk hallgatóinknak. Dr. Biró A. Zoltán dékán


ÉLELMISZERIPARI MÉRNÖK SZAK 20 tandíjmentes/30 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • fontos számodra, hogy mit eszel • szeretnéd tudni, hogyan készülnek az egyes élelmiszerek • meg szeretnéd érteni, mit jelentenek az élelmiszerek címkéjén felsorolt összetevõk (guargumi, emulgeálószerek stb.)

Fõbb tantárgyak: kémia, matematika, biológia, mikrobiológia, fizika, alkalmazott informatika, élelmiszer-technológiák, élelmiszer-biztonság, mûvelettan, bioreaktorok, folyamatelemzés

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • élelmiszer-technológus, gyártásvezetõ • fogyasztóvédelmi szakértõ • élelmiszer-biztonsági szakember • saját élelmiszer-feldolgozó vállalatod vezetõje

Tudod-e, hogy...?

A felvételi jegy összetétele: • a következõ tantárgyak négyévi átlaga: matematika, fizika, kémia és biológia – 75% • az érettségi vizsga átlaga – 25%

• az E300-al jelölt adalékanyag nem más, mint a C-vitamin, más nevén aszkorbinsav • Kelet-Európa legmodernebb sörgyárában gyakorlatozhatsz • olyan szakember is tanít nálunk, aki Petõfi állítólagos fogait vizsgálta

Részletek: www.mttk.sapientia.ro


KÖRNYEZETMÉRNÖKI SZAK 20 tandíjmentes/30 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • szereted a természetet és érdekel a környezeted • szeretnéd tudni, hogyan mérik és számolják fel a környezetet ért negatív hatásokat • foglalkoztat, hogy mi lesz a hulladékkal és hogyan lehet újrahasznosítani azt

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • kárelhárító • szennyvíztisztító állomás irányítója • ipari folyamatmérnök • termelésvezetõ • környezeti tanácsadó • laboratóriumvezetõ • környezetvédõ szakember, környezetkutató

Fõbb tantárgyak: kémia, matematika, ökológia, biológia, környezeti mikrobiológia, mûvelettan, környezeti biotechnológia, talaj-, víz- és levegõvédelem, hulladékkezelés, technológiai folyamatok tervezése, informatika és térinformatika

A felvételi jegy összetétele: • a következõ tantárgyak négyévi átlaga: matematika, fizika, kémia és biológia – 75% • az érettségi vizsga átlaga – 25%

Tudod-e, hogy...? • a Retyezát Nemzeti Parkban vagy Románia legmélyebb barlangjában (-413 m, Tãuºoarelor) is voltunk szakmai gyakorlaton • olyan „kõolajfaló” baktériumokat is tanulmányozunk, amelyek lebontják a szennyezõdéseket a talajban

Részletek: www.mttk.sapientia.ro


IPARI BIOTECHNOLÓGIA SZAK 10 tandíjmentes/20 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • érdekelnek az alternatív energiaforrások • foglalkoztat, hogyan állítják elõ a génmódosított szervezeteket • szeretnéd tudni, hogy mitõl hatékonyabb az enzimes mosópor • elgondolkodtál már azon, hogyan végzik a DNS-alapú apasági teszteket

Fõbb tantárgyak: növényi biotechnológiák, gyógyszeripari biotechnológiák, molekuláris biotechnológia, sejtkultúrák, genetika, technológiai folyamatok vezérlése és optimalizálása, általános mérnöki ismeretek, bioinformatika

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • biotechnológus mérnök • folyamatmérnök • gyógyszeripari, élelmiszer-ipari kutató • minõségirányítási szakember • laboratóriumvezetõ

A felvételi jegy összetétele: • a következõ tantárgyak négyévi átlaga: matematika, fizika, kémia és biológia – 75% • az érettségi vizsga átlaga – 25%

Tudod-e, hogy...? • japán biotechnológusok élõ fluoreszkáló nyuszit állítottak elõ • 2000 óta a világon mindenhol csak biotechnológiai eljárással elõállított inzulint használnak • a krumpli hajából is lehet bioetanolt gyártani

Részletek: www.mttk.sapientia.ro


KÖZÉLELMEZÉSI ÉS AGROTURISZTIKAI MÉRNÖK-MENEDZSER SZAK 15 tandíjmentes/15 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • vezetõ típus vagy, és szereted a konkrét, precíz dolgokat • szeretnéd tudni, hogyan kell menedzselni egy agrártérséget • érdekel a faluturizmus, az ökoturizmus és az is, hogyan kell egy ilyen téren mûködõ vállalkozást megtervezni, felépíteni és menedzselni

Fõbb tantárgyak: matematika, közgazdaságtan, menedzsment, vállalati pénzügyek, marketing, mikrobiológia, élelmiszerbiztonság, üzleti terv, technológiai folyamatok vezérlése, hotelmenedzsment, gasztronómia, ökoturizmus

Tudod-e, hogy...? • agroturizmus tekintetében Románia erdélyi része a legfejlettebb országok közé tartozik • Magyarországon 2010-ben a mérnök-menedzser szakok voltak a legkeresettebbek

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • turisztikai menedzser • agro- vagy ökoturisztikai egység vezetõje • szálloda-, étteremvezetõ • gyártásfejlesztõ mérnök • termékelemzõ mérnök • üzlet- és piacfejlesztési menedzser • közbeszerzõ

A felvételi jegy összetétele: • a következõ tantárgyak négyévi átlaga: matematika, fizika, kémia és biológia – 75% • az érettségi vizsga átlaga – 25%

Részletek: www.mttk.sapientia.ro


KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PR SZAK 13 tandíjmentes/37 költségtérítéses hely

Fõbb tantárgyak: PR-menedzsment, televíziós és rádiós mûsorok szerkesztése, kreatív reklámírás, tömegkommunikáció, sajtóetika, retorika, szemiotika, kommunikációelmélet, PR-kampányok, válságkommunikáció, kommunikációs jog, szerkesztési technikák

Neked ajánljuk, ha… • szeretsz rendezvényeket szervezni • érdekel a média világa, a reklámok • érdekel, hogy egyes termékek, márkák miért népszerûbbek, mint mások • szeretsz a középpontban lenni

A felvételi jegy összetétele: • szóbeli szakasz: kizáró jellegû, személyes meghallgatás • dossziévizsga: a négyéves középiskolai átlag – 100%

Tudod-e, hogy...? Mi lehetsz, ha nagy leszel? • újságíró, riporter • mûsorvezetõ • szóvivõ • rendezvényszervezõ • PR-menedzser • reklámszakember

• nálunk oktat Románia egyetlen apokalipszis-szakértõje • van saját TV-stúdiónk • mi szervezzük az ország egyik legszínvonalasabb PR-eseményét, a PR Nyári Egyetemet

Részletek: www.mttk.sapientia.ro


SZOCIOLÓGIA SZAK 13 tandíjmentes/37 költségtérítéses hely

Fõbb tantárgyak: fejlesztési programok készítése, EU-policy, pályázatok, demográfia, faluszociológia, szociálpszichológia, EU-intézmények, vidékfejlesztési politikák, projektmenedzsment

Mi lehetsz, ha nagy leszel?

Neked ajánljuk, ha… • érdekel a társadalom, a társadalmi problémák és tenni szeretnél szûkebb és tágabb környezeted fejlesztéséért • érted, hogy mirõl van szó, amikor választások elõtt a közvéleménykutatások eredményeirõl beszél a sajtó

A felvételi jegy összetétele: • szóbeli szakasz: kizáró jellegû, személyes meghallgatás • dossziévizsga: a négyéves középiskolai átlag – 100%

• fejlesztési tanácsadó • projektmenedzser • reklámszakember • térségfejlesztési szakember • piackutató • humánerõforrás-menedzser • pályázatíró • társadalomtudományi kutató

Tudod-e, hogy...? • a Társadalomtudományi Tanszéken oktat az egyetem legfiatalabb tanári testülete • Magyarország egyik leggazdagabb embere is szociológus

Részletek: www.mttk.sapientia.ro


TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI KAR, KOLOZSVÁR

Minden õsszel újra és újra megbizonyosodunk arról, hogy a minõségi képzés, a modern képzési módszerek, az intézményi rugalmasság, a fiatal és motivált oktatók jelenléte azok az erények, amelyek miatt sokan választják egyetemünk kolozsvári karát. Itt mindig találunk idõt a kölcsönös odafigyelésre és együttgondolkodásra, hiszen valódi partnerként tekintünk hallgatóinkra. Erre teljes bizonyossággal számíthat minden hozzánk felvételizõ diák. Dr. Tonk Márton dékán


KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAK 13 tandíjmentes/12 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha…

Fõbb tantárgyak:

• érdekel környezeted állapota, és szeretnél tenni valamit védelmének érdekében • foglalkoztat a túlnépesedés, a globális felmelegedés, a hulladékgazdálkodás témaköre • szeretsz kirándulni, szeretnél eljutni nemzeti parkokba, rezervátumokba

növény- és állattan, általános és környezetkémia, általános és környezetfizika, földrajz és geológia, ökológia, hidrológia és hidrobiológia, környezeti monitoring, hatástanulmányok készítése

Mi lehetsz, ha nagy leszel?

A felvételi jegy összetétele: • középiskolai átlag – 50% • érettségi átlag – 50%

• környezetvédelmi szakember • környezettudományi szaktanácsadó • kutató • oktató

Tudod-e, hogy...? • a szakgyakorlatok keretében eljutottunk már a Nagyhagymásra és a Retyezát-hegységbe, de a görög tengerpartra is • megtanulsz laboratóriumban dolgozni • ismerni fogod a kémiai elemzések, biológiai vizsgálatok, fizikai mérések, geológiai kutatások módszereit

Részletek: www.kt.sapientia.ro


FILMMÛVÉSZET, FOTÓMÛVÉSZET, MÉDIA SZAK 12 tandíjmentes/13 költségtérítéses hely

A felvételi jegy összetétele: • kizáró jellegû gyakorlati képességvizsga – 50% • írásbeli vizsga filmelemzésbõl – 50%

Fõbb tantárgyak: filmtörténet, audiovizuális kommunikáció, filmelmélet és filmelemzés, forgatókönyvírás és dramaturgia, filmhang és filmzene, világítástechnika, különleges effektusok, rendezõi és operatõri alapismeretek, fotó, vizuális nyelv, vágás, filmes marketing és menedzsment

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • film- és tévérendezõ • operatõr • televíziós mûsorszerkesztõ, vágó • reklámíró, forgatókönyvíró • újságíró, riporter

Neked ajánljuk, ha… • szeretsz fotózni és filmeket nézni, esetleg szeretnél többet tudni a filmtörténet jelentõs alkotóiról • kipróbáltad már a filmezést vagy szívesen forgatnál • szeretnél megismerkedni a filmmûvészet, a forgatókönyvírás, a filmrendezés és az operatõri munka alapjaival

Tudod-e, hogy...? • minden tavasszal felvételi elõkészítõt tartunk, hogy közelebbrõl láthasd, mirõl szól a szak, és eredményesebben készülhess a felvételire • diákjaink számos filmfesztiválon nyernek díjakat az alkotásaikkal

Részletek: www.film.sapientia.ro


NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK SZAK 23 tandíjmentes/17 költségtérítéses hely

Fõbb tantárgyak: bevezetés a politikatudományokba, nemzetközi kapcsolatok története és elmélete, európai és nemzetközi intézmények, európai projektek menedzsmentje, az EU szakpolitikái, gazdasági és jogi tantárgyak, Európa újkori és jelenkori története, az európai politikai gondolkodás története, idegen nyelvek

A felvételi jegy összetétele: Neked ajánljuk, ha… • ha meg akarod érteni az Európai Unió mûködését és fontosabb intézményeit • ha fontos neked az, hogy értsd, mirõl szólnak a hírek • ha vágysz arra, hogy meglátogasd Brüsszelben az EU intézményeit, esetleg ott vállalj munkát a továbbiakban

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • tisztviselõ valamely országos vagy európai uniós intézményben • pályázati referens • politikai elemzõ • projektmenedzser

• érettségi átlag – 50% • a középiskolai évek átlaga – 50%

Tudod-e, hogy...? • az évente megszervezett brüsszeli tanulmányút során megismerkedsz az Európai Uniót irányító központi intézményekkel • nyáron részt vehetsz az EU Táborban • a közös tantárgyak miatt a szakot könnyedén társíthatod a jogász szakkal

Részletek: www.et.sapientia.ro


JOG SZAK 20 tandíjmentes/20 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • szeretnéd megismerni az igazságszolgáltatás mûködését • szeretnél eligazodni a törvényhozás útvesztõiben • szeretnéd megérteni a társadalom mûködésének jogi kereteit

Fõbb tantárgyak: polgári jog, büntetõjog, gazdasági jog, közigazgatási jog, alkotmányjog, adójog, római jog, európai közjog, európai gazdasági jog, munkajog, büntetõ eljárásjog, nemzetközi közjog, nemzetközi magánjog, kriminológia, kriminalisztika

A felvételi jegy összetétele: • érettségi átlag – 50% • középiskolai átlag – 50%

Tudod-e, hogy...? • a képzés magyar, román és angol nyelvû, hogy mindhárom szaknyelvet megismerd • minden évben szakmai látogatást szervezünk Bukarestbe és Brüsszelbe • a közös tantárgyak miatt a szakot könnyedén társíthatod a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakkal

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • bíró • ügyész • ügyvéd • közjegyzõ • jogtanácsos • bírósági végrehajtó

Részletek: www.jog.sapientia.ro


ÚJ! NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERI SZAK 30 tandíjmentes, 20 költségtérítéses hely

A Budapesti Gazdasági Fõiskola képzését azoknak ajánljuk, akik diplomataként, EU-bürokrataként vagy elemzõként a nemzetközi tanulmányok különbözõ szakterületein (gazdasági, politikai, jogi) szeretnének elhelyezkedni. A harmadik félévtõl két szakirány választható: Európatanulmányok, Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. A levelezõ képzés „keresztfélévesen” indul minden tanév februárjában, és félévente nyolc (egyenként kétnapos) találkozási alkalmat feltételez, így munkahely mellett is könnyen elvégezhetõ.

A felvételi jegy összetétele: • motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek • az alapképzés záróvizsgájának átlaga vagy utolsó 4 félévének tanulmányi átlaga

Részletek: www.kv.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-tanulmanyok


MÛSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR, MAROSVÁSÁRHELY

Sapientiás diáknak lenni annyit jelent, mint minõségi, anyanyelven folyó felsõfokú oktatásban részesülni, élénk közösségi diákéletet élni, a hagyományaink megõrzéséhez és ápolásához tevékenyen hozzájárulni. Hallgatóinknak jó hírnevük van, mind szakmai felkészültségük, mind erkölcsi és emberi tartásuk tekintetében. Gyere, tartozz te is közénk! Dr. Székely Gyula dékán


INFORMATIKA SZAK 25 tandíjmentes/25 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha…

Fõbb tantárgyak:

• fontos számodra az algoritmikus gondolkodás • érdekel a szoftverrendszerek tervezése és kivitelezése • kíváncsi vagy a legújabb web- és szoftvertechnológiákra • minél több programozási nyelvet szeretnél elsajátítani

programozás és programozási nyelvek, objektumorientált programozás, algoritmusok és adatszerkezetek, matematikai analízis, algebra és geometria, számítógépes grafika, gráfalgoritmusok

Tudod-e, hogy...? • 2006-tól évente megszervezzük a Sapientia-ECN nemzetközi matematika és programozói versenyt • az ELTE-vel cserediák-programot mûködtetünk

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • programozó • programtervezõ • információtechnológia (IT) szakértõ és tanácsadó • informatikatanár • rendszergazda • IT-projektek menedzsere • kutató

A felvételi jegy összetétele: • az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi írásbeli vizsgán matematikából vagy fizikából vagy informatikából elért legnagyobb jegy – 40% • matematika vagy fizika vagy informatika tantárgyból elért négyéves középiskolai átlag – 40%

Részletek: www.ms.sapientia.ro


MECHATRONIKA SZAK 25 tandíjmentes/25 költségtérítéses hely

Tudod-e, hogy...? Neked ajánljuk, ha… • érdekel, hogy mibõl áll össze egy autó vagy egy CNC marógép, és általában a minket körülvevõ és kiszolgáló berendezések • érdekel, hogy miként gyártják ezeket a gépeket • szeretsz barkácsolni

• immár három éve részt veszünk a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. által szervezett Pneumobil versenyen, eddig minden évben díjazták a saját tervezésû és kivitelezésû, sûrített levegõvel mûködtetett jármûvünket

Fõbb tantárgyak: mechanika, mechanizmusok, számítógépes tervezés (CAD), gépelemek, rendszerelmélet, fogaskerék-kapcsolás, robotok tervezése és vezérlése, mikrotechnológiák

A felvételi jegy összetétele: Mi lehetsz, ha nagy leszel? • mechatronikus mérnök • tervezõmérnök • termékfejlesztõ • technológus-mérnök • termelésirendszer-szakember • automatizálási szakember • programozó

• az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi írásbeli vizsgán matematikából vagy fizikából vagy informatikából elért legnagyobb jegy – 40% • matematika vagy fizika vagy informatika tantárgyból elért négyéves középiskolai átlag – 40%

Részletek: www.ms.sapientia.ro


AUTOMATIKA ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKA SZAK 20 tandíjmentes/20 költségtérítéses hely

Fõbb tantárgyak: Neked ajánljuk, ha… • szeretnéd megérteni, hogyan mûködik egy repülõgép automata pilótarendszere • mikroprocesszor alapú rendszereket terveznél és programoznál • érdekel a mesterséges intelligenciával ellátott robotok tervezése és kivitelezése

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • számítógépes folyamatirányító rendszerek tervezõje és kivitelezõje • hardware-közeli programozó • elektronikus áramkörök és eszközök tervezõje és kivitelezõje • oktató, kutató

ipari automaták programozása, rendszerelmélet, irányítástechnika, analóg és digitális elektronika, villamos gépek és hajtások, rendszerprogramozás és operációs nyelvek, digitális jelfeldolgozás, mikroprocesszorok

Tudod-e, hogy...? • a diákok és tanárok, egy közös kutatás keretében, intelligens mobilis robotokat, GPS-en követhetõ, önmûködõ helikoptert fejlesztenek

A felvételi jegy összetétele: • az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi írásbeli vizsgán matematikából vagy fizikából vagy informatikából elért legnagyobb jegy – 40% • matematika vagy fizika vagy informatika tantárgyból elért négyéves középiskolai átlag – 40%

Részletek: www.ms.sapientia.ro


SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZAK 20 tandíjmentes/20 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • érdekelnek a számítógépek és szeretnéd tudni, mitõl képesek bonyolult feladatok elvégzésére • szereted az elektronikát vagy a programozást

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • szoftvertervezõ vagy programozó • rendszerintegrátor vagy rendszertesztelõ • rendszergazda • mikroprocesszoros áramkörök és eszközök tervezõje és kivitelezõje • oktató, kutató

Tudod-e, hogy...?

Fõbb tantárgyak: számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, szoftvertervezés, programozás, hálózatok, osztott rendszerek, adatstruktúrák, elektronika, mikroprocesszor-rendszerek tervezése és kivitelezése, mesterséges intelligenciák

A felvételi jegy összetétele: • az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi írásbeli vizsgán matematikából vagy fizikából vagy informatikából elért legnagyobb jegy – 40% • matematika vagy fizika vagy informatika tantárgyból elért négyéves középiskolai átlag – 40%

• a diákok és tanárok, közös kutatások keretében, az emberi agy – számítógép interfész fejlesztésével, az emberi géntérkép elemzésével, autonóm robotok építésével is foglalkoznak

Részletek: www.ms.sapientia.ro


SZÁMÍTÓGÉPES MÛVELETTERVEZÉS ÉS GYÁRTÁSIRÁNYÍTÁS SZAK 15 tandíjmentes/35 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • nem félsz összeolajozni a kezed és szereted a gépeket • érdekel a különbözõ eszközök, termékek gyártási folyamata, elejétõl a végéig • szívesen elnézegeted a CNC marógép ide-oda futkározó szerszámainak a munkáját

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • gépész-tervezõmérnök • gyártásirányító mérnök • gyártástervezõ mérnök • CNC programkészítõ mérnök

Tudod-e, hogy...?

Fõbb tantárgyak: matematika, fizika, programozás, számítógépes tervezés, forgácsolás elmélete, mechanizmusok, gépelemek, gyártáselmélet, CNC-technológiák, vállalatszervezés-vezetés, analóg és teljesítmény-elektronika

A felvételi jegy összetétele: • az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi írásbeli vizsgán matematikából vagy fizikából vagy informatikából elért legnagyobb jegy – 40% • matematika vagy fizika vagy informatika tantárgyból elért négyéves középiskolai átlag – 40%

• megtanulhatsz esztergagépen, marógépen és CNC szerszámgépeken dolgozni • megtanulod a világ legnépszerûbb gépészeti szoftvereit (Catia, Autodesk Inventor, AutoCAD)

Részletek: www.ms.sapientia.ro


TÁVKÖZLÉS SZAK 15 tandíjmentes/35 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • szereted az elektronikát és a programozást • kíváncsi vagy, mi rejlik a legújabb kommunikációs eszközök és technológiák (iPhone, iPad, GSM, GPS, IP-TV) mögött

Fõbb tantárgyak: programozás és programozási nyelvek, operációs rendszerek, adatbázisok, analóg és digitális elektronika, számítógépes áramkörtervezés, digitális jel-, kép- és hangfeldolgozás, mobil távközlési rendszerek

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • távközlési rendszerek tervezõje, fejlesztõje, karbantartója • számítógépes hálózatok tervezõje és fejlesztõje • rendszermérnök • programozó, szoftvertervezõ, IT- szakértõ • oktató, kutató

Tudod-e, hogy...? • az elsõ telefonközpontot Puskás Tivadar ötlete alapján fejlesztették ki Edison laboratóriumában • ezt a szakot magyarul kizárólag a Sapientia EMTE vásárhelyi karán végezheted el

A felvételi jegy összetétele: • az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi írásbeli vizsgán matematikából vagy fizikából vagy informatikából elért legnagyobb jegy – 40% • matematika vagy fizika vagy informatika tantárgyból elért négyéves középiskolai átlag – 40%

Részletek: www.ms.sapientia.ro


KERTÉSZMÉRNÖKI SZAK 20 tandíjmentes/10 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • szeretsz kertészkedni • nem mindegy számodra, hogy milyen „zöldek” nõnek a kertedben • ha öregbíteni szeretnéd a mondást, hogy „Jó boroknak szép hazája Erdély” • felelõsséget érzel a környezeted jövõjéért

Fõbb tantárgyak: dísznövénytermesztés, dendrológia, gyógynövénytermesztés, szõlõtermesztés, borászat, gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, kerttervezés, kertészeti rovartan és kórtan

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • kertészmérnök • zöldség-, gyümölcs-, dísznövény-, gyógynövénytermesztõ • növénynemesítõ • növényorvos • kertépítõ

Tudod-e, hogy...? • részt veszünk Erdély kastélykertjeinek a felmérésében és felújításában • az egyetem arborétumának és gyógynövénykertjének a bõvítése szintén a mi feladatunk • minden évben kertésztábort szervezünk

A felvételi jegy összetétele: • az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi vizsgán matematikából vagy kémiából vagy biológiából elért legnagyobb jegy – 40% • matematika vagy biológia tantárgyból elért négyéves középiskolai átlag – 40%

Részletek: www.ms.sapientia.ro


KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZKAPCSOLATOK SZAK 15 tandíjmentes/15 költségtérítéses hely

Fõbb tantárgyak: kommunikációelmélet, interkulturális kommunikáció, közkapcsolatok, tárgyalási technikák, intézményi kommunikáció, stilisztika és stílusgyakorlat, sajtómûfajok, sajtótörténet, reklám, menedzsment és marketing

Neked ajánljuk, ha… • szeretsz beszélni, kommunikálni, szervezkedni • úgy érzed, otthonosan mozognál a rádió és televízió, valamint a nyomtatott újságírás területén • mindig is érdekelt, mitõl olyan híres valaki

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • közkapcsolati szakember (PR-felelõs) • reklámszakértõ • hírnévmenedzser • tréner • kommunikációs szakértõ

A felvételi jegy összetétele: Tudod-e, hogy...? • megtanulod, hogy mi a vírusmarketing és megtanulsz reklámot tervezni • más szemmel nézed majd a fényképeket és filmeket • kommunikációs hallgatóként kipróbálhatod magad a kamera elõtt és a kamera mögött is

• kizáró jellegû képességvizsga • az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalom tantárgyból elért jegy – 40% • magyar nyelv és irodalom tantárgyból elért négyéves középiskolai átlag – 40%

Részletek: www.ms.sapientia.ro


EGÉSZSÉGÜGYI SZAKPOLITIKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZAK 15 tandíjmentes/35 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • foglalkoztat az, hogyan élhetnénk egy egészségesebb társadalomban, hogyan elõzhetjük meg a betegségeket, járványokat közösségi szinten • ha elgondolkodtál már azon, hogyan hatnak az élelmiszerreklámok a táplálkozási szokásainkra

Fõbb tantárgyak: nevelés- és fejlõdéslélektan, anatómia, szociálpolitika és egészségpolitika, közegészségügyi szolgáltatások, táplálkozáspszichológia, egészségfejlesztés és egészségnevelés

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • közegészségügyi szakember állami közigazgatásban, egészségügyi és szociális szolgáltatásokat biztosító intézményekben

A felvételi jegy összetétele: Tudod-e, hogy...? • jóval olcsóbb és könnyebb megelõzni a betegségeket, mint kezelni • a közegészségügyi szakemberek pozitívan befolyásolhatják egy közösség egészségi állapotát és általános jólétét

• az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalom tantárgyból elért jegy – 40% • magyar nyelv és irodalom tantárgyból elért négyéves középiskolai átlag – 40%

Részletek: www.ms.sapientia.ro


FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS SZAK 20 tandíjmentes/30 költségtérítéses hely

Neked ajánljuk, ha… • könnyen és jól fogalmazol szóban és írásban • jó nyelvérzéked van, és szeretnél egy idegen nyelvet anyanyelvi szinten beszélni

A felvételi jegy összetétele: • az érettségi vizsga átlaga – 20% • az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalom tantárgyból elért jegy – 20% • a magyar nyelv és irodalom tantárgyból IX–XII. osztályokban elért négyéves átlag – 20% • román, angol vagy német nyelvbõl elért jegy – 40%

Fõbb tantárgyak: angol nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, román nyelv és kultúra, magyar nyelv és kultúra, terminológia, szaknyelv, fordításelmélet és -gyakorlat

Tudod-e, hogy...? • az Európai Uniónak jelenleg 23 hivatalos nyelve van, ez a nyelvi kombinációk számát 506-ra növeli – emiatt az uniós intézményekben óriási az igény a jól képzett szakfordítókra és tolmácsokra • hallgatóként ingyenesen hozzáférsz a legújabb fordító-szoftverekhez (pl. MemoQ)

Mi lehetsz, ha nagy leszel? • fordító • szinkrontolmács • szerkesztõ

Részletek: www.ms.sapientia.ro


ÕK IS NÁLUNK VÉGEZTEK Szabó Csaba Regional Development Company stratégiai vezetõ A Sapientián sikerült elsajátítani az „entrepreneur” szellemiséget, amirõl a legtöbb MBA és egyetem csak beszél, sok vállalat pedig milliárdokat költ a meghonosítására. Az egyetemen nem volt semmi kõbe vésve, diákként mi magunk tártuk fel és valósítottuk meg céljainkat. Ezen szellemiségtõl megfertõzve már az egyetemi évek alatt egy saját tanácsadó céget hoztam létre, késõbb egy nemzetközinek voltam alkalmazottja, most pedig egy nagy magyar energetikai vállalat regionális terjeszkedésében segítek, mint stratégiai vezetõ.

Moni Gizella Aliz Vidékfejlesztési Forrásközpont projektmenedzser, képzési irodavezetõ Célom már az egyetem megkezdése elõtt az volt, hogy szülõvárosomban tudjam hasznosítani az egyetemen szerzett tudást. Tanáraim többsége önkormányzati vagy civil szervezeteknél is tevékenykedett, ami segített abban, hogy jobban rálássak a helyi szervezeti struktúrákra, illetve könnyebben tudjak dönteni munkaköröm megválasztásában. Azóta többször is visszaköszönnek a négy év alatt felhalmozott ismeretek és kapcsolatok.


RÓLUNK MONDJÁK Csép Andrea Erdély FM, marketingigazgató Nem véletlen, hogy az Erdély FM csapatának jelentõs része Kolozsváron, Marosvásárhelyen vagy Csíkszeredában végzett sapientiás diák. Egy állásinterjú esetén átlag húsz jelentkezõbõl választunk ki egy személyt. Elsõsorban nem a szakmai tudásra figyelünk – frissen végzettek esetében ezt nem is lehet elvárni. Ami érdekel bennünket: a széles horizont, motiváltság, kreativitás és csapatjátékosi habitus. Ezeket mind megtaláltuk a nálunk dolgozó egykori sapientiásokban, így öröm velük együtt dolgozni.

Égly János Evoline Kft., ügyvezetõ igazgató Felvételi elõtt jó, ha a diák tisztában van a munkáltató elvárásaival: a jó programozó például sokkal többet tud, mint jól programozni. Tud kérdezni, és tud válaszolni. Képes átlátni komplex feladatokat, és tudja vállalni a felelõsséget a munkájáért. Tud önállóan és csapatban is dolgozni. Mindezek mellett pedig remekül tud programozni… Ennek megtanulásához sok évre van szükség. A következõ év lehet az elsõ.


2011 - Tájékoztató  

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2011-es felvételi tájékoztatója. 27 alapképzési szak magyar nyelven Csíkszeredában, Kolozsváron,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you