Page 1


Montserrat sota sospita  

Documents sobre els moviments del règim franquista i del Vatcià per allunyar de Montserrat l'abat Escarré