Page 1

Всяка

ВРЕМЕТО

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

КАЛЕНДАР * Светли петък. Св. ап. Симон Зилот. Възстановяване на Българската Патриаршия

Y K

Перник

70 - 250 Слънчево

C M

сутрин

ВАЛУТИ

Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв. 1 Долар = 1.489 лв.

Петък, 10 май, 2013 г., бр. 88 /5204/ год. XX

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

СТР. 3

СТР. 11

www.sapernik.info

14 000 ÏÎËÈÖÀÈ ÍÀ ÐÀÁÎÒÀ Â ÈÇÁÎÐÍÈß ÄÅÍ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ: СТР. 2

e-mail: sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg

ISSN 1312-7012

ÏÅÐÍÈÊ ÏÎËÓ×ÀÂÀ ÎÙÅ 1,6 ÌËÍ ÇÀ ÙÅÒÈ

ÐÎÑÅÍ ÑÈÌÅÎÍÎÂ - ØÅÔ Около 3 000 от тях в малките селища ще бъдат размествани превантивно ÍÀ ÁÞÐÎÒÎ ÏÎ ÒÐÓÄÀ Любомира ПЕЛОВА В деня на изборите за охраната на секциите ще се грижат 14 000 служители на реда, съобщи зам.министърът на вътрешните работи Филип Гунев. Полицаите, които ще охраняват изборните секции в неделя, няма да имат право да влизат в училищата, освен ако не искат да използват тоалетна-

“ÂÈÒÎØÀ” ÇÀÃÓÁÈ ÎÒ “ÌÀÐÅÊ” ÊËÀÑÈ×ÅÑÊÈ КОМЕНТАР

Закриването като откриване Разгеле дойде закриването на предизборната кампания, за да се открият маса неща. Грандиозните финални концерти и срещи с избиратели на пръв поглед би трябвало да означават края на нещо мъчително и тревожно. Затова и облекчението би трябвало да обземе народа поне за ден. Закриването обаче означава и откриване. Щото тия, които днес ще закрият кампанията си, още в неделя вечер ще се разкрият в пълния си блясък пред електората. Завесата пада само временно – за 48 часа. После се вдига с гръм и трясък, за да се види, че или царят е гол, или е натруфен неприлично за сезона. Впрочем, една кампания никога не се закрива. Вечното политическо бърборене означава агитация нон стоп. Нима не беше така през последните години? Както не могат да се затворят устата на нахалника, така и формалното закриване не е нищо друго, освен изпразнена от съдържание фраза. Освен ако закриване не значи преминаването на изборите в сенчестата икономика, където парите не се облагат и вървят след избирателя. За това закриване има затвор, ама за него още никой не говори.

ставен ад купува

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в цяла България плащане веднага БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ /с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

/до казиното на центъра/

Виктория СТАНКОВА Танци на красивите и лъчезарни мажоретки от 6-то СОУ “Св. Св. Кирил и Методиий” и изпълнения на Николета Станойкова от “Гласът на България” бяха вчера част от концерта, посветен на Деня на Европа и Деня на Победата. Програмата се състоя пред Двореца на културата. В нея взеха участие още Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов и со-

лист: Юлиана Трифонова и хор „Родна песен” при Обединен детски комплекс с диригент Димитър

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ 0700 100 10 www.cez.bg Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30 Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1 2304 Перник local@stomana.bg;

www.stomana.bg export@stomana.bg

дат ротирани превантивно, заради опасност да се окажат в роднинска връзка с някой от членовете на комисии. Разместването ще струва около 100 000 лева, които са над предварително одобрения бюджет на МВР за организацията на изборите.

На страница 12

Николета Станойкова и мажоретки в Деня на Европа

Валентин ВАРАДИНОВ

гр. София, ул. “Сердика” №22

та, стана ясно на последното заседание на изборния борд към служебното правителство. Около 400 от тях ще бъдат разместени в рамките на административната област, заради установен конфликт на интереси с членове на секционните комисии, а други 3000 полицаи от малките селища ще бъ-

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД Перник 2303, кв. Мошино тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

Костанцалиев. Според историците 9 май предизвиква различни чувства, спомени и мисли за миналото и бъдещето. Разбира се, става дума само за онези българи, за които денят и събитията в родната и световната история имат значение. Раздвоението идва от факта, че от години на 9 май в България се отбелязват различни паметни дати – както традиционният Ден на победата, свързан с края на Втората световна война

в Европа и капитулацията на Третия райх, така и относително по-новият Ден на Европа, отбелязващ лансираната на 9 май 1950 г. идея на френския

Застрахователна и презастрахователна компания

външен министър Робер Шуман за Европейска общност за въглища и стомана, от която започва обединението на Европа (всъщност на Западна Европа).

Вестник

застраховка „ГО” ул. „Кракра” 61 тел. 076/60 11 00

„КРАКРА СОФТ” НОВИ

Компютри, принтери, софтуер РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА ул. „Кракра” 68 Тел. 64 03 50

търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит Телефони:

0887 884 095 0888 503 237


2

Областта

10 май 2013 г.

„Ученически практики” в „Св. Иван Рилски” Виктория СТАНКОВА

Съперник

Îùå 1,6 ìèëèîíà çà ùåòèòå îò çåìåòðåñåíèåòî

Това е решено на извънредно заседание в сряда

„Ученически практики” е името на проекта, който реализира Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски”. В него участват 92-ма възпитаници на учебното заведение. Те са разпределени в 9 групи – сладкари, хотелиери, туроператори, готвачи, сервитьори, бармани. Стартът на проекта бе даден на1-ви март и ще приключи на 30 юли тази година. Той се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие” ,BG051PO001-3.3.07 . Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на Професионалното образование и обучение /ПОО/ и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда и за поставяне на ученика в центъра на образователния процес. Неговата цел е за подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб. Практиките на учениците ще се реализират в пернишки фирми, сред които са – „Орхидея ЕООД”, ОП „Столово хранене” и „Ладимекс – Л”.

Ограничават ВЕИ мощности Силвия ГРИГОРОВА На 10.05.2013 г., за периода от 10:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде ограничено производството от всички вятърни и фотоволтаични централи на територията, обслужвана от ЧЕЗ. Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД разпоредиха на “ЧЕЗ Разпределение България” АД да бъдат ограничени максималните работни мощности с 40%, поради дисбаланс между производство и потребление на електрическа енергия. “ЧЕЗ Разпределение България” АД напомня, че разпорежданията на оперативния персонал на Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД са задължителни за изпълнение от оперативния персонал на ЧЕЗ и за оперативния персонал на производителите на електрическа енергия, присъединени към съответната електроразпределителна мрежа.

Любомира ПЕЛОВА Още 1,6 милиона лева идват в Пернишко за преодоляване щетите от земетресението от 22-ри май 2012 г. това бе решено на извънредното заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет проведено в сряда. На срещата, състояла се в Ми-

нистерството на вътрешните работи и председателствана от министър Петя Първанова, беше представен доклад за средствата, отпуснати за преодоляване на последствията от различни бедствени ситуации.Комисията прие решение да се финансират дейности за над 1 600 000 лева, свързани с възстановяване-

то на сгради, пострадали от природното бедствие в Перник. Сред тях са Професионалната гимназия по строителство и архитектура “Арх. Й. Миланов”, XIII ОУ в квартал Мошино, Дворецът на културата, Спортна зала “Металург” и МБАЛ “Профилакториум”. С новия транш общо отпуснатите пари за възстановяване на съсипания от земетресението Пернишки регион надхвърлят 26 милиона лева. В рамките на заседанието Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС разпредели общо 2 950 000 лева.

Валерия Момчилова пя в Мошино Виктория СТАНКОВА

На Центъра за отдих на открито, жителите и гостите на кварталите „Мошино” и „Изток” се поздравиха с най-светлия християнски празник. И тази година, в третия ден на Христовото възкресение кметството организира Великденско веселие за хората от този район. За доброто настроение на всички пяха и танцуваха самодейците от фолклорен ансамбъл „Граово” с хореограф Александър Нецов към Районен младежки дом Мошино. Буфо “Тигретата” заредиха публиката с много смях и закачки, а специален гост на тържеството бе народната певица Валерия Момчилoва. Присъстващите бяха поздравени от кмета на Кметство „Изток” Ивайло Иванов.

ЗАПОВЕД

ÎÁÙÈÍÀ

ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ

ÏÅÐÍÈÊ

Сертифицирана по ISO 9001: 2008 2300 Перник, пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 /603 890 ЗАПОВЕД № 741 гр. Перник, 09.05.2013 г. На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, решения №№ 425/ 04.04.2013 г., 426/ 04.04.2013 г., 427/ 04.04.2013 г. на Общински съвет – Перник и чл. 91 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), приета с Решение № 289 по протокол № 1 от 29.01.2009 г. на Общински съвет - Перник НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, сгради и терени - общинска собственост, както следва: 1. Терен 1,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, на кръстовището на сп. „Шахтьор” в посока Перник, до бл. 22 (имот № 55871.505.488 по Кадастрална карта), за разполагане на кафе - автомат. Улица – публична общинска собственост. При начална тръжна цена 70,00 лв./кв.м. 2. Терени 2 х 12 кв. м., намиращи се в гр. Перник, на паркинга пред Съдебната палата (част от кв. 238 по плана на гр. Перник – ЦГЧ), за 2 паркоместа, /пето № 1 и петно № 2/, АОС 2882/ 20.11.2002 г. При начална тръжна цена – 41,00 лв./ паркоместо 3. Част от помещение 1,00 кв.м. за разполагане на кафе-машина, намиращо се в гр. Перник, сградата на ОДК. АОС 1268/18.05.1999 г. При начална тръжна цена - 70,00 лв./кв.м. 4. Част от помещение 1,00 кв.м. за разполагане на кафе-машина, намиращо се в гр. Перник, ул. „Радомир” №1, вх. „А”, ет 3. АОС 3470/ 07.02.2005 г. При начална тръжна цена - 70,00 лв./кв.м. 5. Част от помещение 1,00 кв.м. за разполагане на кафе-машина, намиращо се в гр. Перник, ул. „Радомир” №1, вх. „В”, ет 2. АОС 3470/ 07.02.2005 г. При начална тръжна цена - 70,00 лв./кв.м. 6. Сградата на бившото училище в с. Студена – монолитна сграда на два етажа със РЗП – 790 кв.м., за образователни дейности. АОС 1381/ 17.09.1999 г./ При начална тръжна цена – 2,28 лв./ кв.м. 7. Терен с площ - 400,00 кв.м., представляващ част от земеделска земя с пл. № 282, в масив 000, местност “Бога глава” намираща се в землището на с. Студена, Община Перник, за разполагане на радиосъобщителни съоръжения, АОС № 6937/ 17.04.2013 г. При начална тръжна цена 1200,00 лева месечно. Необходими документи за участие в търга: 1. Заявление за участие по образец; 2. Декларация по образец; 3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или документ - декларация, съдържаща Единен идентификационен код /ЕИК/ 4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез

пълномощник или заверено копие от него; 5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/ 6. Документ за закупени книжа /оригинал/ 7. Документ за внесен депозит /оригинал/ 8. Удостоверение от ОП ”СУОС”, от което да е видно, че кандидата няма задължения към Община Перник за неплатен наем /оригинал или заверено копие/ 9. Удостоверение от дирекция “Местни данъци и такси” при Община Перник, от което да е видно, че кандидата няма задължения към Община Перник / оригинал или заверено копие/ 10. Предлагана цена /оферта/ Търгът да се проведе на 04.06.2013 г. от 9,00 ч. в заседателната зала на Община Перник етаж 1. Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни документи в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжната документация, в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до 16,00 ч. на предходния ден на търга. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се счита за непроведен, повторния търг да се проведе на 11.06.2013 г. от 9,00 ч. в заседателната зала на Община Перник етаж 1. Подадените документи оферти и депозита за участие на неявилите се участници не се връщат Тръжната документация, съдържаща информация за терените, условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие в търга, се заплаща в касата на ОП ”СУОС” /Център за информационно и административно обслужване – партер, гише № 9/, за сумата от 50 лева и се получава на етаж 9, стая 7. Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за съответния обект, се заплаща в касата на ОП „СУОС”/Център за информационно и административно обслужване – партер, гише №9/ С участниците спечелили търга от т. 1 до т. 6 да се сключи договор за наем за срок от 5 /пет/ години, с участника спечелил търга по т. 7 да се сключи договор за наем за срок от 10 /десет/ години Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „Стопанисване и управление на общинската собственост”. С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на обектите. Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на настоящата заповед. Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет д-р С. Василев. КМЕТ: /Р. Янакиева/


Панорама

Съперник

10 май 2013 г.

Ðîñåí Ñèìåîíîâ å íîâèÿò øåô íà Áþðîòî ïî òðóäà

3

Дружествата на Ковачки вдигат заплатите Силвия ГРИГОРОВА

„Коректен съм с коректните към мен” е неговият личен девиз

Зоя ИВАНОВА След успешно издържан конкурс от 8-ми май новият шеф на Дирекция „Бюро по труда” в Перник е Росен Симеонов. За овакантената още преди около две години длъжност след пенсио-

нирането на тогавашния титуляр Катя Маркова, Бюрото временно се ръководеше от Бойка Александрова. На обявения конкурс от Агенцията по заетостта кандидатите са били шес-

тима, двама от които са отпаднали още в начална фаза заради непълен набор документи. Останалите четирима са се явили първо на тест, който са преминали успешно трима и са сигнали до финалното интервю. Около 10 дни след приключилия конкурс всеки от участниците в него е получил официален писмен документ, в който са били нанесени резултатите и на тримата, оформили крайната класация. Росен Симеонов е класиран пръв, с убедителна преднина. Новият директор на Бюрото по труда е кореняк пернича-

нин. Завършил е Унивеситета по архитектура, строителство и геодезия в столицата, има магистърска степен. Симеонов е строителен инженер, специалността му е хидромелиоративно строителство. В трудовата си биография Росен Симеонов е натрупал богат управленски опит. Ръководил съм екипи от трима до 35 човека, разказва той. Бил е търговски директор, мениджър продажби, регионален мениджър. 11 години е работил за ШЕЛ България, от които последните шест е бил управи-

тел на търговски комплекс. Симеонов е женен, баща на две деца. Коректен съм с коректните към мен, е неговият личен девиз. Новият шеф на Бюрото по труда в Перник е общински съветник от групата на политическа партия ГЕРБ. Като такъв той представлява интересите на общината в местното ВиК – дружество.Росен Симеонов е популярен сред перничани с активната позиция, която зае по отношение правомерното изразходване на средствата за предоловяне на щетите от земетресението през май м.г.

Близо 7 милиона българи с право на глас Любомира ПЕЛОВА Общо 6 868 455 български граждани имат право на глас на предстоящите предстрочни парламентарни избори в неделя. Близо 161 000 пък са включени в т.нар. забранителни списъци. От тях лишени от свобода са 7389 души, поставени под запрещение - 7243 души, съоб-

щи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия Бисер Троянов. Само 378 пък са хората, снабдени с удостоверения за гласуване на друго място. 78 542 са подали заявление за гласуване в чужбина, а заявления за гласуване по настоящ адрес са подали 67 420 души.

Около 11 700 пък са изборните секции в страната по данни на ГРАО, като в тази бройка са включени и подвижните. В чужбина секциите са 227 в 57 държави. Вотът ще бъде следен от общо 275 наблюдатели от пет регистрирани международни организации.15 пък са регистрирани-

те български неправителствени организации като наблюдатели, които ще следят за правилното протичане на изборния процес с общ брой досега от 11 878 членове.Седем са социологическите агенции, които ще извършват екзит пол и прогнози за изборните резултати в деня на вота, каза

още Троянов. Това са “Афис” ООД, “Галъп”, “Алфа рисърч” ООД, “Медиана” ООД, “Сова - 5” АД, МБМД и Националния център за изучаване на общественото мнение. 8148 са кандидатдепутатите, в това число и тези, издигнати в повече от един многомандатен избирателен район.

В условията на тежка икономическа криза и непрекъснат ръст на безработицата, за работещите в дружествата, чиито собственик е бизнесменът Христо Ковачки, има добра новина. От началото на месец май тази година се увеличават с 10% трудовите възнаграждения на работещите в: „Топлофикация Перник”, „Мини открит въгледобив”, „Въгледобив Бобов дол” и ТЕЦ”Бобов дол”. Това информира управителят на „Въгледобив Бобов дол”- инж. Огнян Зарев. Той допълни, че е взето решение и за увеличаването на стойността на купоните за храна, които получава всеки работещ в тези дружества. Тази информация изненада приятно колективите на тези предприятия. Ръководствата им са наясно с финансовите затруднения, които изпитват в момента, поради неиздължените от НЕК пари за произведената електроенергия от ТЕЦ”Република” и ТЕЦ”Бобов дол”, които вече достигат внушителната цифра от 16 млн. лева. Надеждата на всички е, че нещата ще потръгнат след изборите.

Уважаеми перничани, Коалиция за България моли всеки гражданин, който има информация за закупуване на гласове или за други нарушения на Изборния кодекс да съобщи в щаба на Коалицията на телефони: 076/ 58 21 22 076/ 58 22 20 076/ 58 20 58 Благодарим ви!

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013

Румънеца и Енчев пеят за закриване кампанията на ГЕРБ Кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ-Перник подаряват на перничани концерт на Румънеца и Енчев на днес от 21.30 часа в клуб”Маракеш”./ гр.Перник, кв.“Изток“ , ул.Благой Гебрев“/В концерта ще вземат участие и чаровните балерини на рап-дуета.Това ще бъде и заключителната част от закриването на предизборната кампания на кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБПерник. Вчера водачът на листата Делян Добрев се срещна с перничани и разговаря с тях по наболелите проблеми на деня. При адекватно използване на европейските пари, при съхраняване на разума, стабилността и балансирания бюджет, ако държавата тежи по-малко на бизнеса и ако няма големи катастрофи, реалната възможност пред България е растеж на икономиката от 4 или малко над 4% годишно. Други пътища няма.„Икономическият алгоритъм за по-добро бъдеще на област Перник не е по-различен от този, които е предписан на национално ниво”, каза още Делян Добрев. Като най-важни условия за развитието на областта той открои необходимостта от проява на разум, спазване на стабилност, подобряване на инфраструктурата, наличие на добре работещи публични институции. Към хората от областта Делян Добрев направи специално обръщение, в което се казва:Уважаеми жители на област Перник, Настъпи момента, в който всички ние сме изправени пред важен избор. Изборът за бъдещето на всеки един от нас, а именно управление целящо европейско развитие на България или връщане назад към тежкото статукво. През мандата на нашето управление успяхме да запазим финансовата стабилност на държавата, да я преведем през кризата, за да може следва-

щите 4 години да са години на растежа, на по-високите доходи и заетост. Разбира се признаваме и грешките, които допуснахме, но имаме воля да ги поправим, да довършим и надградим започнатото. В управленската програма на ГЕРБ сме заложили само изпълними неща, няма нито едно пресилено обещание, защото всички вие сте се наслушали на такива през последните 23 години.В тези тежки за целия свят години, ние положихме усилия да променим България, да променим всеки един град, за да дадем основа за развитие на страната ни. Наясно съм, че каквито и усилия да положим, те ще бъдат недостатъчни на фона на всички нерешени проблеми както в Перник, така и във всеки един град. Гордеем се с изграждането на магистрала „Люлин”, която всички вие очаквахте с нетърпение. Този инфраструктурен обект е важен за страната ни, защото е част от два европейски коридора, защото повече от 15 000 автомобили на ден пътуват от Перник до София за десет минути, а не за един час. Правителството на ГЕРБ и лично Бойко Борисов изпълни обещанието си към гражданите на Перник да бъдат отпуснати пари за ремонт на театъра в града, който беше затворен заради пожар през 2004г. Правителството не остана безучастно, когато тежко природно бедствие сполетя всички вас, жителите на Област Перник. Държавата отпусна над 27 млн. лв. за възстановяване на щетите от земетресението. ПП ГЕРБ дари от своята субсидия 1 000 000 лв.Министерство на културата отпусна 120 000 лв. за ремонт на читалища. Ключът към енергийната независимост на България е местният добив, който е с 35% по-евтин от вносния и енергийната ефективност, саниране на сградите. По този начин ще подкрепим предприятията, ще ги направим по – конкурентоспособни, ще им помогне да разширят дейността и да наемат нови хора в производството. Домакинствата ще намалят потреблението на ток и респективно ще намалее и сметката за отопление. Износът е вторият механизъм, чрез който икономиката може да расте. Усилията в тази посока ще продължат – експортните дружества ще бъде подкрепени с новата оперативна програма. Това са напълно реалистични неща, които сме заложили в управленската програма и които ще изпълним ако ни гласувате доверие.Доказахме, че сме отговорни и можете да ни имате доверие. Благодаря на всички, които подкрепят нашата политика. Имаме воля да повишим стандарта на живот на всеки българин.Имаме воля да работим за развитието на малкия и среден бизнес.Имаме воля да довършим започнатото. Зоя ИВАНОВА

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ


4

Общество

10 май 2013 г.

Съперник

Ôåëäøåðèòå ïëàøàò ñúñ ñòà÷êà íà 13 ìàé Те настояват да бъде законно регулирано мястото им в здравеопазването

Зоя ИВАНОВА Все още няма отговор от страна на здравния министър проф. Николай Петров относно бъдещето на професията „лекарски аси-

стент” въпреки че е представена аргументирана концепция за въвеждането й – това обяви председателят на Сдружението на медицинските фелдше-

ри Александър Александров по време на дискусия относно състоянието на здравеопазването и мястото на фелдшерите в него. Той допълни че представители на организацита не са включени в новосформирания Обществен съвет по здравеопазване, и за пореден път професията се представлява в него от медицински сестри и акушерки от Асоциацията по здравни грижи. Фелдшерите искат ясен статут на професията, която е необходима и се радва на уважение от страна на хората. Такива специалисти са

необходими в училищата, в детските заведения, най-вече в спешните центрове, като помощници в лекарските практики, категорични са фелдшери от различни региони на страната. Фелдшерите ще настояват в бъдеще лекарските асистенти да бъдат обучавани в медицинските факултети в продължение на 4 години, като последната, четвърта година да бъде за профилирана подготовка в отделните медицински специалности. Това, според тях, е и начин да бъде преодолян нараства-

Лоялни клиенти на ЧЕЗ спечелиха още 1400 лева Силвия ГРИГОРОВА Още 25 клиенти на ЧЕЗ спечелиха безплатни сметки за електричество в кампанията „Лоялността ви се отплаща”. Това информираха от компанията. Тази седмица са наградени потребители от общините София, Перник, Плевен, Бойчиновци, Троян, Благоевград, Петрич, Видин, Козло-

дуй, Кюстендил и Костинброд. Инициативата стартира в края на март и до този момент са раздадени общо 6215 лева на 150 клиенти, които са погасявали задълженията си в срок през последните 12 месеца. В рамките на кампанията ЧЕЗ ще подари общо 600 безплатни сметки като редовните клиен-

ти се включват в лотарията автоматично.„Радвам се, че имаме възможността да зарадваме тези наши клиенти и да ги облекчим точно сега след дългите майски празници, когато много семейства имат нужда от финансова подкрепа.”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.Пече-

лившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда по телефона, на посочен от тях имейл за връзка или с писмо на адреса им за кореспонденция. Клиентските номера на победителите се публикуват и на интернет страницата на компанията - www.cez.bg в секцията „Бъдете информирани”.

Освобождават от вноски българите в чужбина Силвия ГРИГОРОВА Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Това информираха от Националната агенция за приходите. От там поясниха, че подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната, както беше до сега. За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски, българските граждани, живеещи извън България, трябва да отговарят на няколко условия. Лицата трябва да са български граждани, както и да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година. Най-важното условие за освобождаване от плащане на вноски за здраве е подаване на заявление в офиса на приходната агенция по постоянен адрес. Според действащата

до 8 март 2013 г. нормативна уредба, документът трябваше да бъде подаван преди напускането на България. Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице. То може да бъде изпратено до Агенцията за приходите и по пощата, с обратна разписка. За да бъдат възстановени здравноосигурителни права при връщане в България, в НАП се подава друго заявление за завръщане. Освен

него трябва да се представят и документи, които доказват, че лицето е пребивавало в чужбина повече от 183 дни в една календарна година. Такива документи могат да бъдат например копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията.Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два

начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигуряват за здраве в България. Ако българите, които са били зад граница искат веднага да възстановят своите здравни права, то те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД Перник 2303 кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008  www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

СЪОБЩЕНИЕ „Топлофикация - Перник” АД, уведомява своите абонати, че от 14.05.2013 г. до 18.05.2013 г. вкл. ще бъде прекратено топлоснабдяването с гореща вода, поради извеждане от експлоатация на ПГ №5 за присъединяване на новоизградената сероочистна инсталация към димохода на парогенератора. След въвеждането в експлоатация на ПГ №5 ще бъде възобновено топлоподаването и ще започнат 72 часовите изпитания на изградената сероочистна инсталация, които ще се провеждат в работни условия съгласно утвърден график. Ръководството на топлофикационното дружество се извинява за причиненото неудобство. От Ръководството

щият недостиг на кадри в здравеопазването. Необходими са законови промени, за да бъдат точно регламентирани правомощията на фелдшерите и да им бъде дадена възможност да работят при ясен статут и да се развиват професионално. Фелдшерите са връчили протестна нота в Министерството на здравеопазването с исканията на колегията. От организацията са категорични, че ако до не получат адекватен отговор на предложенията си от 13 май ще започнат протестни действия.

Промениха наредба Силвия ГРИГОРОВА Служебното правителство прие промени в Наредбата за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрацията на зърнохранилища и декларирането на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност. Актуализирана е и Наредбата за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции. С измененията се вменява задължение на Националната служба по зърното да уведомява банките-кредитори за движението на складовите записи преди отнемането на лицензия на собственик на публичен склад.

Компенсирани влогове Силвия ГРИГОРОВА 2075 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2012 г. от Националния компенсационен жилищен фонд. Това показва одобреният от Министерския съвет отчет на Управителния съвет на фонда за миналата година. Съгласно Закона за уреждане на правата на гражданите, които имат многогодишни жилищноспестовни влогове, средствата от фонда се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовни влогове чрез левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях съобразно действащия левов индекс.

BG051PO001- 5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” “Помощ в дома -качестевни социални услуги в Община Земен” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Европейски съюз съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Община Земен реализира проект „Помощ в дома – качествени социални услуги в Община Земен” , Договор № BG051PO001-5.1.04-0147-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз . Обща цел на проекта е да подобри качеството на живот в община Земен, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на безработни лица Специфични цели : • Създаване и развитие на ново социално предприятие на територията на община Земен, с цел повишаване социалния статус на лица от уязвимите социални групи. • Осигуряване на работна заетост на безработни лица в Община Земен и разкриване на възможности за развитие на социалната икономика. • Създаване на условия за социално включване на лица/деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и преодоляване на рисковете от институционализация, чрез предоставяне на качествени социални услуги в семейна среда. • Развиване на иновативни социални услуги и реализиране на децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда, и тяхното развитие на общинско ниво; Проектът предвижда създаване на социално предприятие Звено за услуги в домашна среда. Ще бъдат подбрани и назначени на работа 22 лица, от които 2 лица персонал за управление на звеното, а останалите 20 предоставящи услуги. Лицата ще преминат мотивационно обучение за придобиване на умения за работа в съответната област. Ще бъдат закупени оборудване, материали и консумативи, необходими за дейността на предприятията на територията на общината. Разходите за персонала на предприятията, консумативите, оборудването и фунционирането са за сметка на програмата. Проектът предвижда да бъдат обслужвани 40 лица, от които 3 деца. Целеви групи по проекта са : - Лица/деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване - Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране Изпълнението на дейностите по проекта ще окаже ефект върху потребителите от целевите групи като се: -подобри качеството на живот чрез предоставяните услуги за минимум 45 лица/деца; -предотврати зависимостта на целевите групи от институционален тип грижа; -осигуряват равни възможности и недопускане на дискриминация; -разшири сътрудничеството с неправителствения сектор и всички заинтересовани страни в общината в подкрепа на социално уязвимите групи; -повиши икономическия потенциал и осигуряване на заетост на 22 представители от целевите групи; -ще се създаде възможност за заетост на лицата, които полагат грижи за хора с увреждания в семейството да възобновят трудовата си дейност извън семейството и ще се създаде перспектива за по-високи доходи на членовете в семейството на целевите групи, а оттам и повишаване на жизнения стандарт на потребителите; Ефектът от изпълнението на проекта ще бъде особено положителен за хората от малките населени места. В малките населени места хората от целевите групи са напълно изолирани и лишени от достъп до социални услуги, понеже в тези села няма развити социални услуги. Изпълнението на проекта ще даде възможност на потребителите от тези населени места да се възползват от предлаганите услуги за постигане на по-добро качество на живот и независимост. Дейностите и усулгите, които са в резултат от реализацията на проекта, са в унисон с изискванията на националните и европейски политики, ето защо могат да получават финансиране по Структурните фондове и за в бъдеще. С УВАЖЕНИЕ : ОБЩИНА ЗЕМЕН


Моля заплащайте, рекламните си карета от 07. до 10.05.2013 г. От ръководството на вестника!!!

Рекламно приложение

®

Петък, 10 май 2013 г., брой 88 /5204 / година XХ

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ÀËÄÈÍÀ УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ТЕЛ. 076/60 03 01 01;; 60 86 86; 0898/528 306; 0898/640 456; 0878/528 026; 0879/628 687 E-mail:aldina_imot@abv.bg БИЗНЕС ОФЕРТИ: 1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро 2. Търговски обект, Изток, топ-място, 200 кв.м, + градина 80 кв.м, работещ, напълно оборудван - 250 000 лв. ГАРСОНИЕРИ: 1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана- 12 900 лв. 2. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 19 800 лв. 3. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв. 4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв. 6. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 800 лв. 7. Ю. Гагарин, ЕПК, 2 тер., таван, лукс - 43 800 лв. 8. Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., юг, след рамонт 9. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 26 500 лв. 10. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг, таван - 35 800 лв. 11. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв. 12. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв. 13. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв. 14. Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв. 15. Тева, ет. 2, без ТЕЦ, тер., РVС - 19 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро 2. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., таван- 28 000 евро 3. ул. Кракра, ет. 2, тх., ТЕЦ, таван - 58 000 лв. 4. Ид.ц. , ет. 5, тх., луксозно ремонтиран, и обзаведен - 41 800 евро 5. Проучване, ет. 1, ет. 2, ет. 7 - по договаряне 6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв. 7. Тв. ливади, ет. 2/3, пл., ремонтиран - 30 800 лв. 8. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв. 9. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв. 10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3, преустр., саниран- 32 500 лв. 11. Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVС, саниран - 35 000 лв. 12. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 лв. 13. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв. 14. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс- 47 000 лв. 15. Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер. килер - 31 300 лв. 16. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 34 600 лв. 17. Могиличе, ет. 2, тх., 3 тер. - 42 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро 2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро 3. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 47 000 лв. 4. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв. 5. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне 6. Мошино, ет. 4, саниран, непреходен - 48 000 лв. 7. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв. 8. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 18 000 лв. КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 30 000 лв. 2. Къща, Кладница, 2 ет., таван, масивна, дв. 488 кв.м - 85 000 лв. 3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет., по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро 4. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м- 39 500 евро 5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 64 800 лв. 6. Къща, Даскалово, над Пектин, пл., 2 ет., ремонтирана, - 35 000 евро 7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв. 8. УПИ, с. Кладница, 500 кв.м - 18 800 евро 9. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв. 10. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв. 11. УПИ, 580 кв.м, с. Велковци - 6 500 лв. 12. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово, 2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне 13. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв. 14. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м 15. УПИ, 500 кв.м, до Профилакториума с проект - 15 500 евро 16. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 15 000 лв. 17. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв. 2. Тристаен, Радомир, ет. 7/8, нап. обз. - 100 лв. 3. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.

КУПУВА: 1. Гарсониера, Албените, нисък етаж 2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет. 3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4 4. Гарсониера, с тераса, в Центъра 5. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран 6. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4 7. Голям тристаен в Центъра 8. Двустайни и Тристайни, Тева, до ет. 4 9. Къща с двор, над 500 кв.м, в окол. села- 20 000 лв.

Агенцията е създадена през 1994 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч ГАРСОНИЕРИ: 1. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв. 2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв. 3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв. 4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв. 5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв. 2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро 3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв. 4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв. 6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв. 7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв. 8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв. 9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв. 2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв. 3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв. 4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв. 5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв. 6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв. 7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв. 8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен, с части от магазин - 63 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв. 2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

Рекламен офис: гр. Перник - 2300 х-л "Струма", ет. 2, ст. 208 телефон/факс: 076/60 31 29

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД

Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113 дом.: 076/60 51 27

0898/620 696; 0878/620 925

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 4 - 26 000 лв. 2. Гарсониера, Пашов, ет. 3, РVС, санирана - 25 000 лв. 3. Гарсониера, Изток, ет. 6, РVС - 25 000 лв. 4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв. 5. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 40 000 лв. 6. Двустаен, Изток, среден, 1 тер., ет. 5 - 25 000 лв. 7. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро 8. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне 9. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро 10. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 80 000 лв. 11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв. 12. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв. 13. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв. 14. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж, гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 33 000 лв. 15. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв. 16. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро 17. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м, работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв. 18. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв. 19. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро 20. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне 21. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне 22. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв. 23. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв. 24. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв. 25. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв. 2. Гарсониера, Изток, до ДСК, надпартер, юг, тер. - 160 лв. 3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв. 4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв. 5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./ 6. 5 Офиса в масивна сграда, на Бучински път, удобни за детска градина, зъболекарски кабинет, хоспис 7. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв. 8. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.

АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ 19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

www.pernishkiimoti.imot.bg pernishkiimoti@abv.bg

ул. "Кракра"N:15вх. "Б", ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

Член на НСНИ и РСНИ

076/60 04 15 0888/222 656 0879/460 763

ГАРСОНИЕРИ: 1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 30 500 лв. 2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 27 500 лв. 4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 25 500 лв. 5. Гарсониера, София, кв. Белите брези, ет. 4, 44 кв.м, лукс, ново стр., с обз. - 46 000 евро ДВУСТАЙНИ: 1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро 2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро 3. Двустайни, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер, юг, 72 кв.м, 66 кв.м - 28 000 евро 4. Двустаен, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв. 5. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро 6. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро 7. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв. 9. Двустаен, Изток, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., лукс - 24 000 евро 10. Двустаен, Радомир, около Полицията, ет. 7, след ремонт и ет. 2, НОЕ - 32 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро 2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро 3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро 4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв. 5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро 6. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв. 7. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 28 000 лв. 8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв. 9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв. 10. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 22 500 евро 11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м, подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро 12. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 50 000 лв. ЧЕТИРИСТАЙНИ: 1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, обзаведен с 1/12 част от двор - 110 000 евро 2. Четиристаен, Ид.ц., ж.с.к. Колош, ТЕЦ, 2 тер., ет. 5, лукс обзавеждане - 70 000 евро 3. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв. 2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м, дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв. 3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро 4. Къща, до Полицията, близнак, гредоред, 73 кв.м, дв. 318 кв.м, гараж - 35 000 лв. 5. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв. 6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв. 7. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 67 000 лв. 8. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 50 000 евро 9. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро БИЗНЕС ИМОТИ: 1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро 2. Магазин, Център, 73 кв.м, с гараж, лукс - 140 000 лв. 3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро 4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв. 5. Търговска сграда, на гл. път, РЗП: 390 кв.м, дв. 612 кв.м, 3 ет., РЦ, на гл. път - 125 000 евро 6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 342 кв.м - 255 000 лв./с ДДС 7. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро 8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр. /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро 9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м 10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро 11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, тер., нап. обзаведена, ремон, /става и за офис/ - 250 лв. 2. Гарсониера, Проучване, нап. обзаведена, ет. 3, ТЕЦ - 250 лв. 3. Двустаен, Тв. ливади, луксозен, обзаведен, ет. 13, /за студенти/ - 300 лв. 4. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв. 5. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 250 лв. 6. Тристаен, Пашов, ет. 4, напълно обзаведен, добър вид - 350 лв. 7. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 350 лв. 8. Магазин, Център, 35 кв.м, лукс, около Болницата - 600 лв. 9. Магазин, Проучване, лукс, 40 кв.м - 350 лв. 10. Офиси, Център, луксозни, 30 кв.м, 15 кв.м - 300 лв.; 240 лв. 11. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв. Продава Апартаменти, в нова сграда, Пашов Боксониери, Двустайни и Тристайни, напълно завършени с акт 16, луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/ Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г., ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята. Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м Уникална цена от 390 евро/кв.м

1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро 2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро 3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро 4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро 5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро 6. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро 7. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро 8. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер, РVС -28 500 евро 9. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро 10. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро 11. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро 12. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., луксозно изпълнение - 39 900 евро 13. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро 14. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро 15. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро 16. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро 17. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро 18. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро 19. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро 20. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро 21. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро 22. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро 23. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 31 000 евро 24. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро 25. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро 26. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро 27. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро 28. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 23 000 евро 29. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро 30. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри- 44 800 евро 31. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро 32. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро Четиристаен, ЦГЧ, П. Каравелов, ет. 4, тх - 62 000 евро А К Ц И Я: Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток - Тристаен 96 м2 - 30 500 евро; Двустаен 73 м2 - 23 300 евро АПАРТАМЕНТИ НА ЛИЗИНГ до 15 год. ново строителство, с акт - 16


6

10 май 2013 г.

Имоти

Съперник Кантора за недвижими имоти

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

“ПРЕСТИЖ” ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ 076/60 26 26; 076/60 46 76; 0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg Ул. "Търговска" 42 eт. 2, ст. 5/стария съд/ ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв. 2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., 57 кв.м - 25 000 лв. 3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2, 61 кв.м, тер. - 21 500 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв. 5. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв. 6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв. 7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв. 8. Двустаен, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро 9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв. 10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 39 000 лв. 11. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 700 лв. 12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв. 13. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро 14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро 15. Тристаен, Ид.ц., ЕПК, ТЕЦ, тер. - 55 000 лв. 16. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 евро 17. Тристаен, ул. Стурма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 29 000 евро 18. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро 19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 64 000 лв. 20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 432 кв.м, дв. 636 кв.м - 80 000 евро 21. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв. 22. УПИ, Драгичево, 947 кв.м, ъглов, ток, вода - 27 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена, за ч.л. - 200 лв. 2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/ www.intelekt2000.portalimoti.com Тел. 076/670 900; 076/607 707 0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

АПАРТАМЕНТИ: 1. Гарсониера, Пашов, ет. 5 - 22 000 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв. 3. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв. 4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв. 5. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро 6. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро 7. Двустаен, Пашов, ет. 5, преустр., лукс - 55 000 лв. 8. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв. 9. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро 10. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 67 000 лв. 11. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв. 12. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв. 13. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт - 34 000 лв. 14. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 34 000 лв. 15. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв. 16. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро 17. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв. 18. Тристаен, Изток, ет. 5 - 48 000 лв. 19. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв. 20. Четиристаен, Изток, ет. 3, нов блок - 73 000 лв. 21. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро 22. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро 23. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро 24. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро КУПУВА: 1. Гарсониера, Изток - до 25 000 лв. 2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв. 3. Тристаен, Изток - до 50 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв. 2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро 3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв. 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв. 5. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.

тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредити

ÀÃÅÍÖÈß

"ÅËÈÎÍ"

Тел. 076/60 19 23; GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

ПРОДАВА: 1. Дворно място, Мошино, 450 кв.м, със стара къща - 26 500 лв. КУПУВА : 1. Къща в Изток, Мошино 2. Парцел, Мошино, Изток 3. Гарсониера, Изток, Мошино 4. Парцел, в Рударци Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4, www.joki.imot.bg офис:13

тел: 076/60 13 42

тел. 088/8548 867; 088/8227 490 Ново строителство: 1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро 2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро 3. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен 4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м 5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м ПРОДАВА: 1. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг - 16 900 лв. 2. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 31 000 лв. 3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв. 4. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5 - 21 000 лв.; 21 500 лв. 5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, лукс, с обзавеждане - 26 000 лв. 6. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, подобр. - 26 000 лв. 7. Гарсониера, Изток, юг, РVС, спешно - 18 000 лв. 8. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв. 9. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв. 10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв. 11. Двустаен, Център, тх., 75 кв.м, ТЕЦ, юг - 43 000 лв. 12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., ТЕЦ, тер., 60 кв.м - 34 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 31 000 лв. 14. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв. 15. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран, РVС - 27 500 лв. 16 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 30 000 лв. 17. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв. 18. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 25 000 лв. 19. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 30 000 лв.; 31 500 лв. 20. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 500 лв. 21. Тристаен, Ид.ц., тец, 90 кв.м, ул. Кракра, ет. 3 - 32 500 евро 22. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро 23. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро 24. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв. 25. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв. 26. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв. 27. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв. 28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв. 29. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв. 30. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв. 31. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв. 32. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 57 000 лв. 33. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв. 34. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 71 000 лв. Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв. 3. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 19 000 лв. 4. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 33 000 лв. 5. Двустаен, ул. Кракра, тх. ТЕЦ, ет. 4, 65 кв.м - 40 000 лв. 6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ - 37 000 лв. 7. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв. 8. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв. 9. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4, 2 тер. - 31 000 лв. 10. Двустаен, София кв. Мусагеница, ет. 8, юг, панел, отл. локация- 35 000 евро 11. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3, РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро 12. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро 13. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв. 14. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв. 15. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро 16. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора I-во ниво: дневна, кухня, баня, WC, 1 спалня, II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 900 евро 17. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв. 18. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв. 19. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро 20. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро 21. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв. 22. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв. 23. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год., дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв. 24. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро 25. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м 26. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м 27. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв. 28. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности в района на Червена могила - 5 лв./кв.м 29. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв. 30. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро 31. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м 32. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв. 33. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро 34. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м., термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/ 35. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро КУПУВА: 1. Двустаен или Тристаен, в ИЦ, 2,3,4 ет - до 30 000 евро 2. Помещение или апартамент в Монте Карло или в района на Болницата, на 1 ет. /за кабинет - 40 000 лв. 3. Луксозен, отремонтиран, Тристаен, непреходен, кв. Изток или Мошино - до 60 000 лв.

Кантора за недвижми имоти

СПЕКТЪР

GSM 0898/255 800 Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/ 1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв. 2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв. 3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв. 4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв. 5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв. 6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв. 7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв. 8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв. 9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв. 11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв. 12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв. 13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв. 14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв. 15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв. 16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв. 17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв. 18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв. 19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв. 20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв. 21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв. 22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв. 23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв. 24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв. 25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв. 26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл. - 62 000 евро 27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв. 28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв. 29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв. 30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв. 31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв. 32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро 33. Къщи, до Соф.шосе 40 000 лв., 67 000 лв.


Имоти, реклами

Моля заплащайте, рекламните си карета от 07. до 10.05.2013 г. От ръководството на вестника!!!

Съперник БРОКЕРСКА КАНТОРА "ПЕРНИК"

7

10 май 2013 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

тел. 076/60 28 94 дом. тел. 076/60 57 67 GSM 088 /8240 895

ПРОДАВА: 1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 5, ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ., ЮГ, РVС, ТАВАН, НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ - 30 000 ЕВРО

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА. ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

17 000 м площ! Над 25 000 артикула! За вашият ремонт! САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО “МАЛ-МУК” гр. Перник, ул. “Владайско въстание” тел: 076/67 22 23;67 22 24 e-mail: malmuk@abv.bg

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè

Телефони:

076/67 34 03;

ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

0888/689 535

ТОП ОФЕРТИ:

9. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м 1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 18 500 лв. 10. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини, 2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт, гранитогрес, завършена баня, СОТ, среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата, в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро сменена дограма, нова баня, 11. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро КУПУВА: 3. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4, 1. Гарсониера, Изток, Мошино по БДС, мет. врата, възлово място - 32 500 лв. 2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов 4. Двустаен, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 7, 3. Тристаен , Изток асанс., ламинат, сменена дограма, усвоена тер. - 34 000 лв. ДАВА ПОД НЕМ: 5. Двустаен, до 3-та Поликлиника, ет. 5, РVС дограма, ламинат, плочки в коридора, поръчкова кухня, преустроен - 37 500 лв. 6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен - 29 000 евро 7. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв. 8. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м, I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена обитаема, целогодишен достъп - 39 000 евро

2. Разработен фризьорски салон, кв. Изток, ул. Благой Гебрев 4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1, СОТ, климатик, WC , 48 кв.м

БРОКЕРСКА КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1 стария съд тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./ GSM: 0888/240 895 0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

ВИЛИ И КЪЩИ: 1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м, РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро 2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м, дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро 3. Къща, Сладк. коопер., тх., пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв. 4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м, нова, завършена - 40 000 лв 5. С. Ярджиловци, 3 стаи, дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв. 6. Къща, Ковачевци, 3 ет., РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв. 7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв. 8. Къща, Прибой, нова, 2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв. 9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м, 2 ет., гараж - 58 000 евро СПЕШНО КУПУВА: 1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро 2. Тристаен, Център - до 40 000 евро 3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв. 4. Боксониера, Център - до 32 000 лв. 5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

2

сл. 076/59 28 66

ЕООД

0894/615 757; 0878/787 453

- 400 лв.

0886/149 700 0886/149 701

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛ

- 200 лв.

дом. 076/60 55 83 076/60 58 11

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев, апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача 1. Гарсониера, ул. Струма, ТЕЦ, ет. 2, юг - 36 500 лв. 2. ГАРСОНИЕРА, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕР., ЕТ. 6, ЮГ - 38 000 ЛВ. 3. Гарсониера, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 3 - 31 500 лв. 4. Гарсониера, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, с тер. - 16 000 лв. 5. Гарсониера, Мошино, тх., ТЕЦ, тер. - 17 500 лв. 6. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 18 000 лв. 7. Двустаен, около Пазара, ет. 4 - 42 000 лв. 8. Двустаен, около Пазара, юг, тх., тер., ет. 6 - 39 000 лв. 9. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1, таван, мазе - 46 000 лв. 10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв. 11. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 43 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 2, обзаведена, ТЕЦ - 180 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 1, обзаведена, без ТЕЦ, около Колелото - 160 лв. 3. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, обзаведена, отлична - 180 лв. 4. Гарсониери, Изток до БИЛЛА, ет. 2, ет. 5 - 150 лв. 5. Двустайни, Център, обзаведени - 250 лв.; 200 лв. 6. Двустаен, Пашов, необз., ет. 2 , мн. добър - 160 лв. 7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 и Гарсониера - 200 лв. 8. Двустаен, Изток, обзаведен, добър - 220 лв.

ÁÎÂÈÍÀ e-mail: imoti_bovina@abv.bg

ул.”Кракра” 57/2Б тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро 2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв. 3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв. 4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500 евро 5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро 6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв. 7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м - 56 000 лв. 9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м, 2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв. 10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро 11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно 12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро 13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв. 14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно 15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв. 16. Парцел, Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв. 17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв. 2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв. 3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв. 4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

076/67 30 55; 0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ: 1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 18 500 лв. 2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, ремонт, преустроена, лукс - 46 000 лв. 3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв. 4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв. 5. Изток, ТЕЦ, алум. дограма - 18 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв. 2. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв. 3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 29 800 лв. 4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв. 5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС, лукс - 48 000 лв. 6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв 7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг - 45 000 лв. 8. Изток, ет. 5, преустр., ТЕЦ, РVС - 38 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 65 000 лв. 2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв. 3. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро 4. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв. 5. Мошино, ет. 1, изолация, тер., ТЕЦ - 39 000 лв. КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв. 2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро 3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен, на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв. 4. УПИ, Мошино, 1 дка, спешно - 12 000 лв. 5. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м 6. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, Изток, ет. 1, обзаведен - 250 лв. 2. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв. 3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв. 4. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 300 лв.

Кантора за недвижими имоти

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/ Тел.: 0898/945 694; 0877/067 392

Орел “EООД” Съдействие за жилищни кредити

КЪЩА, РУДАРЦИ, 2 ЕТ., ТУХЛА, ПЛОЧА, ДВОР 1,4 ДКА 55 000 ЛВ. ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 лв. 2. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв. 3. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер.- 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв. 4. Гарсониера, Мошино, ет. 4, средна, РVС - 25 000 лв. 5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 19 000 лв. 6. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер. - 23 000 лв. 7. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро 8. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични - 44 000 лв.; 38 000 лв. 9. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 49 000 лв. 10. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 48 500 лв. 11. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв. 12. Двустаен, Тева, ет. 5 - 16 000 лв. 13. Двустайни, Тева, ет. 5; ет. 7, след ремонт - 24 000 лв.; 27 000 лв. 14. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв. 15. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен, и/з, след основен ремонт - 33 000 лв. 16. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв. 17. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз.- 39 000 лв./с коментар/ 18. Тристаен, Център, панел, мн. добър - 40 000 лв. 19. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3 - 40 000 лв. 20. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв. 21. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв. 22. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4 - 35 000 лв.; 38 000 лв. 23. Петстаен, луксозен, Център, ново стр., ет. 5, обз., с 3 тер. - 65 000 евро 24. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв. 25. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв. 26. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв. 27. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв. 28. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв. 29. Офис, Ид.ц., 16 кв.м, нова админ. сграда, функциониращ офис- 16 000 лв. 30. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв. 31. Магазин, Пашов, работещ, 52 кв.м - 20 000 евро 32. УПИ над Болницата, 450 кв.м - 17 000 лв. 33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена - 200 лв. 2. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане - 200 лв. 3. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/ 4. Двустаен, Тв. ливади, нап. обз., луксозен - 300 лв. 5. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв. 6. Двустаен, Изток, ет. 2, напълно обзаведен, след осн. ремонт - 200 лв. 7. Двустаен, Изток, ет. 2, обзаведен, тх., пл. - 150 лв. 8. Фризьорски салон, близо до Съда, ет. 1 - 100 лв.


8

Имоти, реклами

10 май 2013 г.

Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/ GSM: 088/7938 108; Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

“ЕЛИОН”ЕООД eliyon@abv.bg

19. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро 20. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 440 кв.м - 26 500 лв. 21. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв. 22. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв. 23. Къща, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража, РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 62 000 лв. 24. Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро 25. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - по договаряне 26. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв. 27. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м 28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро 29. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 30. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне 31. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне 32. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м 33. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м 34. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м ДАВАМ ПОД НАЕМ: 1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв. 2. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв. 2. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, ет. 2 - 23 000 лв. 3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв. 4. Гарсониера, Изток, ет. 5, преустроена - по договаряне 5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв. 6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв. 7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 30 000 лв. 8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв. 9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв. 10. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро 11. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро 12. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв. 13. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 41 800 евро 14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв. 15. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв. 16. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро 17. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 30 000 лв. 18. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.

Съперник КАНТОРА

Тел ефони: 60 13 15 елефони: ефони:60 15;; 0898/680 417; Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели ГАРСОНИЕРИ: 1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт- по договаряне 2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв. 3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв. 4. Красно село, ет. 2, 51 кв.м, тх., ТЕЦ - 35 000 лв. 5. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне 6. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне 7. Мошино, ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв. 8. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв. 9. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв. ДВУСТАЙНИ: 1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв. 2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 лв. 3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро 4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро 5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв. 6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата, РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв. 7. Мошино, ет. 3, изток/запад, преустр., подобр.- 34 000 лв. 9. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв. 8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв. 9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв. ТРИСТАЙНИ: 1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро 2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв. 3. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв. 4. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв. 5. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв. КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ: 1. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро 2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен, етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 евро

ул. “Кракра” 15, ет.1 0898/56 97 84; 0888/820 327 ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв. 2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв. 3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв. 4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв. 5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв. 6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв. 7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв. 9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв. 10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв. 11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро 12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв. 13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро 14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро КЪЩИ: 1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв. 2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м, дв. 180 кв.м - 35 00 лв. 3. Къща, Драгичево, РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро 4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м, след ремонт - 35 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв. 3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

Тел: 0894/066 921; 076/591 967

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв. 2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв. 3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв. 4. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв. 5. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв. 6. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв. 7. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро 8. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро 9. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул. - 40 евро/кв.м 10. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м 11. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв. ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Офис, ул. Търговска, 16 кв.м, първи надпартерен ет. - 100 лв. 2. Офиси, ЦГЧ, от 30 до 80 кв.м, комун. място - 6 лв./кв.м 3. Гарсониера, Ид.ц., ул. Търговска, нап. обзаведена - 230 лв. 4. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 250 лв. 5. Магазин, Изток, до Пазара, 18 кв.м, + скл. помещение - 300 лв. 6. Помещение, Ид. ц. 180 кв.м. партер, става за магазин,

Сервиз за гуми v Продажба и смяна v Вулканизация v Изправяне на джанти тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96 ПРОДАВА: 2-ст., Център, 60 кв.м, ет.1, тх. подходящ за офис, дет. забавачка и др. - 28 600 евро Тел. 0896/760 900; 0898/221 126

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ Представителство за Перник и Oбластта ул.”Отец Паисий”№35 GSM 0888/21 85 08 бул. Юрий Гагарин 100А (до винпром) 076/60 85 85

Ветеринарен център “Перник” “Перник” ул. Искър 1 /до старата Печатница/

- тел. 0879/553 635 -

две манипулационни 300магазин аптека операционна зала болничен стационар скоро и ренгенов кабинет

12345678901234 12345678901234 Д-р Петър Бегов ДМ 12345678901234 12345678901234 уши-нос-гърло 12345678901234 Място 12345678901234 преглежда всеки четвъртък 12345678901234 12345678901234 за от 16 до 18 ч 12345678901234 12345678901234 в Стоматологията реклама 12345678901234 кв. Иван Пашов 12345678901234 12345678901234 тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260 00

00

ТУК Е МЯСТОТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА!

3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв. 4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв. 5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м, сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв. 6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв. 7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 50 000 евро 8. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 13 000 лв. 9. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв. 10. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв. 11. Парцели, кв. Клепало, 380 кв.м; - 19 000 лв . 12. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв. 13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро 14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро 15. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв. 16. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв. 17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м 18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща, започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв. 19. с. Люлин 2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Самостоятелна Боксониера, Байкушева, бойлер, WC - 70 лв. 2. Гарсониера, Изток, ет. 2, ч. обзаведена - 150 лв. 3. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв. 4. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв. 5. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв. 6. II-ри етаж от къща, над Болницата, обзаведен - 140 лв. 7. Помещение, 34 кв.м. за склад, при Музея - 120 лв. 8. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.

ул. “Н. Цанов” 34, /над Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7 Тел.: 0895/718 709 „ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215 130, 076/60 13 38

АГЕНЦИЯ “АРГО” тел./факс: 0877/698 384;

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД

ПРОДАВА: 1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв. 3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ. 4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне 5. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане 6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв. 7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение 8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ. 9. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 32 500 лв. 10. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 43 000 лв. 11. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 45 000 ЛВ. 12. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв. 13. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро 14. Петстаен, СЦ,, нов блок, ет. 4, ТЕЦ, мн. подобрения, обзаведен - 70 000 евро 15. Къща, Стара Тева, 2 ет., тавански ет., съвременно преустр., ремонт, дв. 380кв.м, барбекю - 50 000 евро 16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв. 17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв. 18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро 19. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв. 20. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв. 21. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м 22. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м 23. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв. 24. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв. 25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро ДАВА ПОД НАЕМ: 1. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв. 2. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв. СПЕШНО КУПУВА: 1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА 2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ. 3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ. 4. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ 5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

Д-р Джунков акушер-гинеколог приема от 14 00 до 18 00 ч прегледи, консултации, цитонамазка, ехография Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8 GSM: 088/8700 258, тел. 7 49 05

ГИПСОКАРТОН - Окачени тавани - Преградни стени - Прахово боядисване, на латекс

тел.0878/32 14 34

SOS Детски селища България Нашата банкова сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД: BG76RZBB91551060353913 Новооткрит автокозметичен комплекс и денонощно охраняем паркинг до стария Икономически техникум набира персонал тел.0893/37 20 73;

Aвтокомплекс “Запад” ул.”От.Паисий” (до бившия икономически техникум) v автомивка външно и вътрешно v пране на килими v денонощно охраняем паркинг тел.0893/37 20 40


Имоти, обяви

Моля заплащайте, рекламните си карета от 07. до 10.05.2013 г. От ръководството на вестника!!!

Съперник МАЛКИ

ОБЯВИ

автомобили

Продавам Рено-Клио, 94 г., със зимни и летни гуми, отлична - 1 500 лв. - тел. 0886/841 508

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ 0887/884 095; 0888/503 237

имоти

Продавам двустаен, отличен, кв. Тева, 72 кв.м, саниран, РVС дограма, блиндирана врата, лукс, преустроен - тел. 0882/886 212; 0889/168 771 Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2 дка, с овощна градина в с. Драгомирово, Пернишки окръг, 35 000 лв. - тел. 0887 511 608 Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел. 0879/88 20 55 УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разрешително за строеж, с Н=15 м и РЗП:2 200 кв., продажба или обезщетение – тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02 Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4, ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена тер. с алум. дограма, теракот, с обзавеждане, 21 900 евро /без посредник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237 наем

Давам под наем, помещения за офиси в гр. Перник, кв. Х. Смирненски - тел. 0888/13 78 85 Давам под наем, охраняемо складово помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20; 0888/925 348 Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м - тел 60 35 74 работа

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ с опит – тел.0887/ 88 40 95; 0888/50 32 37 разни

Продавам холна гарнитура /диван, 2 фотьойла, 2 табуретки, изгодно - тел. 0896/788 784 Продавам пиролизно котле за отопление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

9

10 май 2013 г.

1.

Двустаен, Тв. ливади, преустр. в Тристаен, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ, усвоена тер. с алум. дограма, бар-плот, сводове, теракот, с обзавеждане - 21 900 евро /без посредник/

0888/874 595 Дава под наем

1. Магазин, кв. Изток,

ул. Бл. Гебрев, бл. 26, 16 кв.м, оживено място

ÀËÄÈÍÀ ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ тел. 076/ 60 03 01

тел. 076/ 60 28 94

о та о та т а т с я ш ма яс а а шм Мва ла М а ла в а к а ек з ре з р

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ тел. 076/ 60 51 27

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., юг, - 21 700 лв. 2. Двустаен, Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер, килер - 31 300 лв.

1. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро 2. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непрех., с част от магазин - 63 000 евро

Изток, ет. 6, РVС

ïåðíøêè èìîòè

ÀÐÒ-ÊÎ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

1.Само за два апартамента по избор в нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м 30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро Апартаменти на лизинг до 15 год. ново строителство, с акт 16

1. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер. - 29 000 евро 2. УПИ, Мошино, 1 дка,

тел. 076/ 60 04 15

1. Мезонет, Ид.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро 2. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, обз., климатик, преустр. - 30 500 лв.

ÅËÈÎÍ тел. 076/ 60 19 23

1. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв. 2. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 40 кв.м 26 500 лв.

тел. 0898/ 471 253

1. Гарсониера, - 25 000 лв.

тел. 076/ 60 26 26

спешно - 12 000 лв..

ïÐÅÑÒÈÆ ÈÍÒÅËÅêò тел. 076/ 60 00 01

1. Действащо заведени, 200 кв.м., 85 места, Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро 2. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

тел. 076/ 67 09 00

ПРОДАВА: 1. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт - 34 000 лв. 2. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен 34 000 лв.

ÅÄÀ

ÆÎÊÈ

ÑÏÅÊÒÚÐ

1. Двустаен, Център, тх., 75 кв.м, ТЕЦ, юг - 43 000 лв. 2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 25 000 лв.

1. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8 19 000 лв.; 26 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, РVС 18 000 лв.

ÍÈÊÎË

ÁÎÂÈÍÀ

1. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг - 18 000 лв. 2. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер. отл. - 43 000 лв.

1. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро 2. Кафе-клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим. въздохопр. - 45 000 евро

1.Къща, Рударци, 2 ет., тх., пл, дв. 1,4 дка - 55 000 лв. 2. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎ

1.Двустаен, Център, ет. 8, обзаведен, без ТЕЦ - 50 000 лв. 2. Тристаен, Радомир, ет. 8, по БДС, метална врата - 17 000 лв.

1. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх., ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв. 2. Тристаен, Мошино, ет. 2, непрех., ремонт и преустр., РVС изолация - 45 000 лв.

тел. 076/ 60 13 42

тел. 076/ 59 28 66

тел. 076/ 60 13 15

CONTACT тел. 076/ 60 26 26

1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв. 2. УПИ, Център, 2 400 кв.м, + ЗП 1300 кв.м - 250 000 лв.

тел. 0898/ 255 800

тел. 076/ 60 03 54

тел. 076/ 60 13 38

тел. 076/ 67 34 03

1. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м, I-ви ет. хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена обитаема, цел. достъп - 39 000 евро

ÎÐÅË

тел. 0898/ 945 694

тел. 0877/ 698 384

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв. 350 кв.м - 40 000 лв.

123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 Място за вашата 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 реклама 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123


Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

10

ОВЕН Доста сте разсеяни и може да объркате бая неща, а това няма да е добра атестация за вас. Важно е да не се вманиачвате.

ТЕЛЕЦ Обстоятелствата ще се стекат във ваша полза. Днес умът ви ще е особено комбинативен, но разчитайте най-вече, че късметът ще ви следва неотлъчно.

БЛИЗНАЦИ Имате възможност и достатъчно сили, за да се справите с всяко предизвикателство. Днес сте на принципа „целта оправдава средствата”

РАК Ще имате амбицията да свършите много неща. Ще се открият нови възможности за реализация. Естествено, вие няма да се втурнете през глава да действате.

ЛЪВ

Съперник

Минути за отдих

10 май 2013 г.

ВЕЗНИ Ще успеете да реализирате почти всичките си планове, при това без да влагате сериозни усилия. Важното е да не сте сами и да работите в екип.

СКОРПИОН Ще имате достатъчно хъс за работа, енергията ви ще е дори в повече. Добре е да започнете да спортувате нещо вместо да се заяждате с хората около вас.

СТРЕЛЕЦ Желанието ви да увеличите доходите си и да купите нови неща, наистина е похвално, само че ще се наложи да проявите повече търпение.

КОЗИРОГ С доста работа започвате днешния ден, така че ще трябва да се трудите повечко, но пък всичко при вас ще се пълни, дай Боже и кесията ви.

ВОДОЛЕЙ

Днес ще имате усещането, че всички се опитват да ви попречат и саботират работата ви. Изглежда това е единствено вашето усещане.

Започвате този ден с големи надежди и очаквания. Нали знаете, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.

ДЕВА

РИБИ

Днес ще трябва да изгладите някои свои вътрешни противоречия и чак тогава да действате. Имате някои могъщи конкуренти.

Нещата ще се развиват във ваша полза, но не бива да сте прекалено нетърпеливи. Най-лесно ще ви е, ако сте в по-тесен кръг от хора.

смях и забава Американски бар. Влиза мъж и поръчва две чаши уиски. Барманът: - Защо пък две? Мъжът: - Разбирате ли, имам приятел, който е много далеч, винаги поръчвам по две чаши, все едно, че той е тук до мен. Историята се повтаря няколко години, докато веднъж мъжът се появява и поръчва само една чаша уиски. Учуден барманът пита: - Винаги поръчваш по две чаши, а сега една. Да не се е случило нещо с приятеля ти? - А, нищо му няма, ама аз отказах пиенето... ******************************************************************************** Двама приятели си говорят за жените си и единия вика: - Не мога да ги разбера тия жени! Моята помни на коя дата сме се запознали, къде сме се срещнали, какво съм й казал аз, какво ми е казала тя, в кое кафе сме отишли на първата среща и не можеш да си представиш какви неща още! А аз, братче, нищо от това не си спомням! Другият помислил и казал: - Виж какво! Ти помниш ли, когато хвана първия си голям шаран? - Е как да не помня! Беше на язовир Доспат, бяхме отишли петък вечер, 12 април преди 5 години. Петък през нощта нищо не ми клъвна! Чак неделя сутринта видях, че се е закачил, вадих го един час - беше 5 кг! Накрая Пешо влезе с ботушите да го вади с кепчето, щото оня се мяташе така здраво, че мислех, че ще ми изкубне въдицата от ръцете... - А мислиш ли, че шарана помни? *************************************** Учебен час. Отваря се вратата и влиза ученик. Защо закъсня? пита го учителката. - Исках да отида за риба, но баща ми не ми разреши, - отговаря Иванчо. - Твоят баща правилно е направил! казва учителката, той ти е обяснил, защо трябва да отидеш на училище? - Да - кима Иванчо,- той каза, че няма да стигнат червеите за двама.

БНТ1

НОВА ТВ

05:20Бързо, лесно, вкусно 05:50Дързост и красота - /3161 епизод/п/ 06:30Денят започва - информационен сутрешен блок с водещи Явор Стаматов и Марио Гаврилов 07:35Парламентарни избори 2013: Предизборни хроники 08:05Парламентарни избори 2013: Предизборни клипове 08:10Парламентарни избори 2013: Диспут /парламентарно представени партии и коалиции/ 09:00По света и у нас - информационна емисия 09:05Парламентарни избори 2013: Диспут /извънпарламентарно представени партии и коалиции/ 09:30Денят започва с Култура - културен блок с водещи Александра Гюзелева и Георги Ангелов, Анна Ангелова и Даниел Ненчев 10:00По света и у нас - информационна емисия 10:10Денят отблизо с Мария - магазинно предаване с водещ Мария Андонова 11:30Бързо, лесно, вкусно - кулинарно шоу/п/ 12:00По света и у нас 12:20Парламентарни избори 2013: 12:25Спортни новини 12:30Втората мисия - документален филм/ 13:00Шоуто на Канала/п/ 13:55Телепазарен прозорец 14:10Сен Тропе - тв филм /277 епизод/ 15:10Конър под прикритие - тв филм 15:35Европа на фокус 15:55Парламентарни избори 2013: 16:00По света и у нас 16:10Новини на турски език 16:20Специализирано предаване 16:35Цикъл "Концертмайсторите" 17:30Още от деня 17:55Парламентарни избори 2013: 18:00По света и у нас 18:25Зелена светлина 18:30Парламентарни избори 2013: Диспут на тема: "Сигурност, съдебна реформа и 19:45Лека нощ, деца!: Чудовища и пирати 20:00По света и у нас 20:35Парламентарни избори 2013: 20:45Спортни новини 20:50Парламентарни избори 2013: 21:00Парламентарни избори 2013: Диспут 22:30По света и у нас 22:35Парламентарни избори 2013: 22:45Завръщането на господин Рипли игрален филм 00:25Евровизия 2013 - клипове на песните 00:30Изчезнали в Америка - игрален филм /копродукция, 2005г./, 02:15По света и у нас /п от 20:00/ 02:55Завръщането на господин Рипли игрален филм/п/(12) 04:40Изчезнали в Америка - игрален филм/п/

05:00"Часът на Милен Цветков" 06:00"Господари на ефира" 06:30"Здравей, България" 09:30"На кафе" - предаване на НТВ 11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ 12:00"Любов и наказание" - сериен филм 13:00Новините на Нова 13:30"Цената на славата" - сериен филм 15:00"Комисар Рекс" - сериен филм 16:00"Часът на Милен Цветков" 17:00"Черешката на тортата 18:00"Сделка или не" - телевизионна игра 19:00Новините на Нова 20:00"Денсинг старс" - тв шоу 22:30"Господари на ефира" 23:00"От местопрестъплението" 00:00Новините на Нова 00:15"Студио VIP" - предаване на НТВ 00:45"Сделка или не" - телевизионна игра 01:45"Черешката на тортата 02:30"На кафе" - предаване на НТВ /п/ 04:00"Комисар Рекс" - сериен филм, 10 сезон /п/

бТВ 05:30"Комиците" /п./ 06:30"Тази сутрин" - информационно предаване 09:30"Преди обед" - дневно токшоу 11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу 12:00bTV Новините - обедна емисия 12:30"Шоуто на Слави" /п./ 13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 50 15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 72 16:00"Престъпления и страсти" - сериал, еп. 41 17:00bTV Новините 17:30"Лице в лице" - публицистично предаване 19:00bTV Новините - централна емисия 20:00"Младост 5" - импровизационно шоу 21:00"Комиците" - комедийно шоу 22:00bTV Новините - късна емисия 22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу 23:30"Без пукната пара" - сериал, еп. 19 00:00"Извън играта" - сериал, с. 3, еп. 11 01:00"Кости" - сериал, с. 4, еп. 25 02:00"Преди обед" /п./ 03:40bTV Новините 04:10"Кухнята на Звездев" /п./ 04:40"Престъпления и страсти" /п./ - сериал, еп. 41


Спорт

Съперник

„Âèòîøà” çàãóáè îò „Ìàðåê” êëàñè÷åñêè „Славата” падна с 1:2 в Самоков

Марек се наложи с класическото 3:0 при гостуването си на Витоша Долна Диканя в двубой от 27-ия кръг

на Югозападната “В” група. Така лидерът в класирането запази преднината си на върха в класирането и е

Готвят промени в правилата на волейбола Световната волейболна федерация ФИВБ одобри предложението за промяна в системата на точкуване, което европейската конфедерация ЦЕВ ще тества през предстоящата Европейска лига за мъже и жени. Всички предложения, които се одобрени или се разглеждат, са с цел синхронизиране на волейбола в зала и плажния волейбол. Всеки гейм ще се играе до 21 точки и ще има само едно техническо прекъсване след 12-ата точка. Другите две разглеждани, но все още неодобрени, предложения от ФИВБ са за намаляване на размерите на игрището от 9 х 9 на 8 х 8 метра и ограничаване на времето между разиграванията до 15 секунди, както при плажния волейбол.

„Етър” си остава в „А” група и догодина? Простотиите и безумията в българския футбол нямат край. Миньор най-вероятно ще изпадне, но намиращият се зад него в класирането Етър може да остане в “А” група, без да има нищо общо със сегашния клуб, който в момента участва в елита. Общината във Велико Търново планира да покани втородивизионния Любимец, ако се класира. Сега тимът е на второ място във временната градация на “Б” група с равен брой точки с “Нефтохимик”. И с 4 повече от третия Раковски.Велико Търново е на война с турските собственици на сегашния Етър, превърнат в мултинационална банда, водена от... афганистанец. Клубът домакинства в Сливен и почти сигурно няма да получи лиценз. Общината във Велико Търново планира да заобиколи наредбата на БФС, че не може да се обединяват клубове. И затова в случая става въпрос единствено за смяна на името и на седалището. Освен това Любимец също много трудно би получил лиценз за “А” група заради липсата на подходящ стадион и база. Шефовете на втородивизионния клуб имат бизнес интереси в старопрестолния град и идеята отдавна тлее.

по-близо до промоцията. Гостите натиснаха домакините още от самото начало и в 37-ата минута Димитър Георгиев откри резултата. Преди това домакините наце-

„Струмска слава” продължава да е на петата позиция, но вече само с точка повече от отбора на „Оборище”. „Витоша”(Долна Диканя) си е на 13-то място в подреждането. В следващия кръг и двата отбора имат доста тежки мачове .”Витоша” гостува на отбора на „Перун”(Кресна), „Славата” ще има тежко домакинство срещу тима на „Витоша”(Бистрица), който все още храни надежди за извоюване на промоция в професионалния футбол и те едва ли минават през идеята за загуба на точка на градския стадион в Радомир.

Милка Михайлова първа на „Тетевенски върхове” Националите Шабан Мустафа и Милка Михайлова спечелиха 13тото издание на планинското бягане „Тетевенски върхове”.60 участника от всички възрастови групи се включиха по тежкото 6 километрово трасе, което започва от хотел „Олимп”, минава през центъра на град Тетевен и завършва във село Бабинци.Всички състезания по планинско бягане в България през тази пролет са подготовка и селекция на националния отбор на България за европейското първенство по този вид атлетика, което ще се проведе

Конфликтът между Миньор и Левски минава с леки санкции. Перничани обвиниха Владимир Гаджев в расизъм, но халфът на “сините” е наказан само с 250 лева за провокация.Якасонго Нджой, който получи червен картон след сблъсъска с Гаджев, получава стандартно наказание - един мач

Главен редактор: Любомира ПЕЛОВА Зам. главен редактор: Зоя ИВАНОВА Коментари и анализи: Валентин ВАРАДИНОВ

Дежурен редактор: Виктория СТАНКОВА

БФС призовава за феърплей Ръководството на БФС призова за феърплей от всички отбори у нас до края на първенството, чрез позиция, обявена на официалния сайт на централата. От БФС обявяват още, че ако установят нарушения на феърплея, ще бъдат “безпощадни” при вземането на решения. Ето и позицията на БФС: Във връзка с навлизането на сезон 2012-2013 в решителната му фаза, ожесточената битка за шампионската титла и запазване на място в елитната “А” група Българският футболен съюз би искал да заяви следното:Като федерацията, която администрира футболните първенства в България, призоваваме още веднъж всички клубове да се придържат към принципите на почтеност и честна игра. Нека резултатите се определят само и единствено на терена на базата на показаното от двата отбора. Всичко останало е в нарушение на въпросните принципи и се превръща в деяние от компетенцията на правоохранителните органи, на чиято помощ Българският футболен съюз разчита, за да се пребори с подобни негативни явления. Веднага щом получим необходимите доказателства за нарушения на феърплея, ще бъдем безпощадни при вземането на решения.Надяваме се в оставащите до края на първенството 4 кръга да не се налага да гледаме по стадионите някои сцени, на които станахме свидетели в последните дни.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ 27-МИ КРЪГ РЕЗУЛТАТИ: Места – Велбъжд Сливн.герой - Пирин Витоша(Б)- Оборище Рилски сп. – Стр.слава Витоша(ДД)- Марек Миньор – Перун Ботев – Септември Германея – Чепинец

на 6 юли в курортен комплекс Боровец. Президентът на Българска федерация лека атлетика – Добромир Карамаринов даде старта на планиското бягане в Тетевен. Малко преди това Ка-

рамаринов откри семинар на АБАФ (Асоциацията на балканските атлетически федерации) за запознаване и популяризиране на програмата на ИААФ „Детска лека атлетика”.

Друснаха Джиби с хилядарка

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ООД УПРАВИТЕЛ: инж. ИВАН ПЕТРОВ ISSN 1312-7012

лиха гредата на вратата на Белчев. До края на първата резултатът се запази. В 63-ата минута Иван Янчев се разписа за 2:0. Четвърт част преди края Боби Николов се разписа и подпечата победата за тима на Румен Стоянов.С победата Марек събира 67 точки и запази преднината си от 3 точки пред втория Витоша Бистрица.В мач от същия кръг „Струмска слава” отстъпи с 1:2 при гостуването си на застрашения от изпадане отбор на „Рилски спортист”.След загубите и двата отбора не промениха местата си в класирането.

11

10 май 2013 г.

със спрени права и глоба от 1000 лева.Отборите на Ботев (Пд) и Локо (Пд) са глобени с по 5 000 лева от Дисциплинарната комисия към БФС след битката за Пловдив. Дербито завърши 0:0, но двата пловдиски отбора са наказани с по 2 000 за хвърлени предмети и по още 3 бона за пиро-

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

техника на “Колежа”.Гаджев и Нуно Пинто са глобени с по още 1000 лева заради жълтите си картони, които им бяха пети и те ще пропуснат гостуването на Левски във Враца Ботев ще е без Веселин Минев в мача си срещу „Миньор4, защото той също пропуска един мач.

КЛАСИРАНЕ: 1.Марек 2.Витоша(Б) 3.Пирин(Бл) 4.Сливн.герой 5.Стр.слава 6.Оборище 7.Места 8.Перун 9.Велбъжд 10.Ботев 11.Германея 12.Чепинец 13.Витоша(ДД) 14.Септември 15.Рилски спортист 16.Миньор

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

1. Редакция в-к “Съперник” ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72 2. Кафе-клуб “Антония” нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83 3. Агенция “СИМЕОН -Д” ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26

СЧЕТОВОДСТВО Радка Лазова

65:12 49:10 66:22 42:16 38:24 44:30 31:36 30:33 25:29 28:30 26:44 27:44 20:45 24:54 25:63 10:58

67 64 56 46 46 45 36 35 34 32 32 28 27 21 21 11

Страницата подготви Яне Анестиев

Силвия Григорова, Яне Анестиев, Виктория Станкова

Иванка Василева, Станислава Лазарова, Цветелина Чавдарова,

1:0 0:1 2:1 2:1 0:3 1:0 0:1 2:0

РЕКЛАМНИ БЮРА:

Адрес на редакцията: гр. Перник "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72 Всеки автор носи отговорност за материала си Печат: Печатница “Аргус” Разпространение: Лъчезар Лазаров


10 май 2013 г.

Àíêåòüîðè ïèòàò çà êîãî ùå ãëàñóâàòå Гневни перничани защитават тайната на личния си избор в неверни отговори

Любомира ПЕЛОВА През последните дни медиите бълват прогнозни данни за изхода от предстоящия парламентарен вот в неделя на база социологични проучвания, извършени от различни агенции. Доколко са обективни тези проучвания и можем ли да им се доверим? Това е въпросът, който всеки от нас си

задава в навечерието на изборите. Отговорът не е еднозначен. Особено когато на вратата ти звънне анкетьор и в прав текст те пита за кого ще гласуваш. Такъв е случаят в пернишкия квартал „Твърди ливади”. Представители на една от най-големите социологични институции задават въпро-

Перничанка предаде сифилис на бебето си Бебе заразено със сифилис е регистрирано в регионалната здравна испекция през април – става ясно от информация на инспекция. Детето се е родило през април.Според информирани детето е от български произход и живее в квартал Тева. Заразата му била предадена от майката. Лекари са категорични че заболяването се лекува само ако родителите вземат незабавни мерки. Освен пеленачето в областта за миналия месец е регистриран още един случай на сифилис . Заразата е пипнал възрастен пациент от Земен.През април наймного са били болните от варицела. Шарка са пипнали 228 души. 14 са хората, които са се разболели от вирусен хепатит А, а 1 – тип Б. Двама са заболели от вирусен менингит, 9 – от ентероколит, 5 – от скарлатина и 6 – от туберкулоза.

Варицелата удря и 44-годишни За миналата седмица в областта са регистрирани нови 30 случая на варицела. Сред заболелите има и пациент на 44 години. Възрастовата граница е от 1 до 44 годишна възраст. Регистрираните случаи са: гр. Перник – 20 случаи, гр. Батановци – 2 случая, с. Кладница - 4 случая, с. Драгичево - 2 случая, с. Богданов дол - 1 случай и с. Дивотино -1 случай. Един от заболелите е настанен за лечение в Инфекциозното отделение на МБАЛ – Перник, всички останали се лекуват амбулаторно от общопрактикуващите си лекари.През периода 29.04.2013 г. - 05.05.2013 г.са регистрирани 42 случаи на ОРЗ, заболяемост 52,38 на 10 000 души, срещу 31 случаи, заболяемост 38,66 за предходната седмица. Болните в детска и училищна възраст са 61,9 % от всички заболели. Има един случай на ентероколит, срещу 2 за предходната седмица. Заболя 2 годишно дете от гр. Перник. Болното е прието за лечение в Инфекциозното отделение на МБАЛ – Перник. Има един случай на туберкулоза – заболял е 79 годишен мъж от с. Светля. Болният е приет за лечение в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести гр. Перник.Няма регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции на територията на гр. Перник и областта.Здравните инспектори от Д НЗБ са извършили 18 проверки. Зоя ИВАНОВА

са не само за избора, който си направил или евентуално ще направиш на 12-ти май, но и за кого си дал гласа си на предишните избори, услужливо помагайки ти с листовки, на които са изписани партиите и коалициите, участвали в избора за 41-тото Народно събрание и на тези, които ще участват сега. И ако държиш наистина да запазиш законовото си право на тайна на вота, просто от-

казваш. Или лъжеш... Според „изпитващите” ви нарушение няма, тъй като не се пита за името на анкетирания. Но фигурират адреса, годините, образованието, дори домашния или мобилен телефон, които се записват за евентуална контролна спавка от агенцията дали наистина анкетьорът е минал през дома ви. Оттук нататък е твърде лесно да се появи и името ви. Кое-

то в повечето случаи може да бъде прочетено и на табелката на вратата на апартамента ви. Е, къде е тогава тайната? И каква е гаранцията, че при подобни въпроси разпитаният не е излъгал, респективно, обобщените данни от анкетата като краен резултата са реални? Да вярваме ли на подобен род социологичните проучвания? Всеки сам трябва да си отговори.

Има още време за удостоверенията Любомира ПЕЛОВА 92 000 българи нямат валидни документи за самоличност дни преди предсрочните парламентарни избори на 12 май. За тях гишетата на паспортните служби ще работят извънредно във всички дни и на самите избори.

Всеки ден до неделя гишетата за издаване на нови документи за самоличност ще работят от 8:30 до 17:30 часа. Крайният срок за подаване на заявление за гражданите, които искат личната им карта да е готова до неделя и това да стане с обикновена

поръчка вече изтече. От МВР уточниха, че до петък ще работят центровете, където се отпечатват личните карти. В събота и неделя само ще се дават готовите лични карти и ще се приемат заявления за нови и удостоверения.

Полицията ще съдейства за издаване на документи за вота Любомира ПЕЛОВА Звената „Български документи за самоличност” при Областната дирекция на МВР в Перник ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, за да могат да упражнят правото си на глас в изборния ден 12 май 2013 г. В седмицата преди провеждането на изборите е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт/ защото са изгу-

бени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 10

май 2013 г., по искане на гражданите ще им бъде издавано необходимото удостоверение, с което да гласуват. За издаване на удостоверение гражданите лично подават искане в група „БДС” при ОДМВР и РУП за дните от 07 май 2013 г. до 11 май 2013 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 12 май 2013 г. от 08.00 ч. до 18.00 ч. От ОД на МВР напомнят, че удостоверението се издава, само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно единствено за изборния ден – 12-ти май.

14 000 полицаи на работа... От страница 1 освен ако не им се ходи сигнали в МВР. Има цял Заради специфичното разположение на секциите във всяко училище, няма точно обособен периметър, в който трябва да присъстват полицаите, охраняващи секционните комисии, каза Гунев. По думите му всеки ръководител ще преценява на място как да разположи екипа от полицаи, а те нямат право да влизат в сградата на училището,

до тоалетна. Колкото до подаването на сигнали за нарушения в деня на изборите, той призова гражданите да използват горещата телефонна линия на МВР или да пращат писмени сигнали до ведомството. Гунев се обърна и към политическите партии. „Тези, които имат съмнения или данни за продажба на гласове, да се обърнат и да подадат тези

наръч от начини, по които да бъдем сигнализирани. Затова призоваваме това да не се прави през медиите, а директно сигналите да постъпват при нас”, призова той. Около 3000 полицаи от малките селища ще бъдат разместени превантивно, без конкретно съмнение за конфликт на интереси, а по-скоро, за да не се окажат роднини с членове на комисии.

12

Пияни трошиха игрална зала Любомира ПЕЛОВА Двама перничани са задържани за хулиганство и унищожаване и повреждане. Неприятнит инцидент е станал в сряда, когато в Областната дирекция на полицията, около 17,15 часа е бил подаден сигнал, че на улица „Търговска” в центътар на областния град неизвестни чупят стъкло на игрална зала. Пристигналите на място служители на реда установили, че наистина е счупено стъкло, а извършителите са избягали в неизвестна посока. Районът незабавно бил претърсен и белезниците щракнали около ръцете на 22-годишният Александър П. и година по-големият Мирослав С. Полицаите изяснили, че двамата били употребили значително количество алкохол и служителите в игралния клуб не ги пуснали да влязат в залата. Това ги провокирало и пияните хулигуни счупили едно от стъклата на залата. Единият от тях е получил нараняване ръката. Започнато е досъдебно производство и процесуално-следствените действия продължават.

АПРОПО ТИЯ АНКЕТИ НЕ СА АНКЕТИ. ДО ТОЗИ ИЗВОД СТИГНАХА БАЯ ПЕРНИЧАНИ ВЧЕРА, имали шанса да бъдат ощастливени от домашни посещения не на лекуващ лекар, а от анкетьор от голяма агенция. Най-напред шокира някаква сбъркана представа за анонимност. Искат ти годините, образованието, адреса, телефона... Името е една малка подробност, която може да се научи само за две секунди след съответното кликане в масивите на ГРАО. И това проучване ще мине за представително и вероятно ще бъде публикувано днес – утре като последен писък на предизборните електорални нагласи. Да, писъкът го има, но той е от друго. От тоталното отказване от анонимността и суперреалната възможност да лъжеш на поразия в анкетата. Затова може би са прави онези социолози, които се съмняват в конкуренцията, конкуренцията в тях и така до припадък. А електоралните нагласи отиват в приказката за лъжливото овчарче, което значи, че истинската анкета ще разберем на 13-ти май сутринта. Въпреки всичко на принципа залудо анкетирай, залудо не стой, агенциите продължават да досаждат на хората, надцаквайки се с проценти, от които утре може би ще се срамуват. Жалко само, че няма да фалират. Нали изборите ги хранят? ЯВНО В НАРОДА ИМА ИЗЛИШЪК ОТ ПАРИ, ТА ПРЕДПОЧИТА ДА ГИ ЗАЛОЖИ НА ПОКЕР АВТОМАТ, вместо да ги инвестира във възобновяеми енергийни източници. Такива едни „инвеститори” оня ден следобед потрошили игрална зала на улица „Търговска” по две причини – първо, щото не ги пуснали, а не ги пуснали, щото били пияни. Така вместо да инвестират парите си в хазартния бизнес, двамата пак ще ги инвестират, обаче в ремонт на джамовете на залата. А икономистите разтягаха локуми, че в държавата няма свежи пари, които да раздвижат стагниралата икономика и да ни извадят от кризата. Не само има излишък на пари, но и излишък на свободни килии по карцерите, където дребните инвеститори да развият своите бизнес проекти.

Вестник Съперник 2013.05.10 бр.88  
Вестник Съперник 2013.05.10 бр.88  

Вестник Съперник 2013.05.10 бр.88

Advertisement