Informem SQV 263

Page 1

#SQVinfo

Nova edició del Tasta SQV

Pàg. 12-13

INFORMEM

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Número 263 / VIII Època Maig 2024

Consulta els resultats de les Eleccions al Parlament a SQV Pàg. 22

El Ple dona llum verda al Consell d'Adolescents Pàg. 23

La natura, més a prop

Nou camí de la riba del Torrent de la Font del Pont

Telèfons d’interès

Ajuntament (centraleta) 937216800

Biblioteca Municipal 937219547

Poliesportiu Sant Quirze 937213975

Poliesportiu Les Fonts 937841277

Piscina MunicipaL 937213975

Telèfons d’urgència

Policia Local 937216868

Emergències 112

Agents rurals 935617000

Serveis sanitaris Sant Quirze 937214180

Consorci Hospitalari Parc Taulí 937231010

Hospital de Terrassa 937310007

Altres serveis

Serveis d’aigües Les Fonts 937312281

Jutjat de Pau 937211851

Funerària Truyols SA 935809710

Enllumenat públic SECE 900131326

SQV Aigua 931188893

Farmàcies i Salut

Farmàcia Sant Quirze 934997525

Farmàcia 3 Cantons 937210783

Farmàcia Barberà 973210699

Farmàcia Oliveras 937213933

Farmàcia Clara Ferran 937310851

Farmàcia Sant Quirze Parc 937214036

Farmàcia de l’Estació 938549630

CAP Sant Quirze 937214180

CATSALUT 061 SALUT RESPON

Aquest estiu, Fes Casal Jove a Les Fonts!

El Servei de Joventut de Sant Quirze del Vallès ofereix un casal d'estiu al barri de les Fonts adreçat a adolescents nascuts entre el 2009 i el 2012 preferentment. Un casal dissenyat perquè els i les més joves puguin gaudir d'activitats per a tots els gustos i de moltes sortides per descobrir interessos i desenvolupar habilitats de tota mena.

Aquest any 2024, el "Casal Jove" s'iniciarà el 25 de juny i durarà fins el 19 de juliol. Les inscripcions les podeu fer fins al 31 de maig.

El preu és de 31,22€ (25,80€+IVA) per persona la primera setmana i 39,02 € (32,25 €+ IVA) cadascuna de les altres setmanes. Els i les adolescents es podran inscriure a aquelles setmanes que més els interessi.

Existeixen determinats descomptes del 20% per a persones que compleixen les següents situacions.

L'horari serà de dilluns a divendres de 09:30 hores a 14:00 hores. Excepte els dijous que serà fins les 16:30 hores.

Més informació al Canya Jove del barri de les Fonts:

• Centre Cívic Torre Julià, Passeig del Ferrocarril, 11B

• Tel. 93 784 01 36

• Mòbil: 678 040 628 o 670 053 884

• eaf.adolescencia@santquirzevalles.cat

Motxilla ecològica:

Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus ecològic fet que garanteix que s’ha produït sota els estàndards mediambientals més exigents amb el fi de limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha elaborat sense utilitzar clor elemental en el procés de decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i està composada per materials reciclables i no contaminants complint amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.

Crèdits:

Disseny i maquetació: Editorial MIC

Edició de continguts i redacció: Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Impressió: Impremta Pagès.

Dipòsit legal: B-26026-2009

SQVserveis
��

SQVsumari

#4

Obert el termini per sol·licitar un hort urbà

#6

L'Ajuntament rep el Segell Infoparticipa

#7

Les dades de seguretat de SQV, a la Junta Local

#9

Neix l'espai de suport al dol perinatal

#8

Nova edició de la Fira de Comerç Just i Finances Ètiques

#20

La Biblioteca recomana...

3

Sol·licita el teu hort!

Obert el termini per sol·licitar un hort del Colomer

Ja s’ha iniciat el termini per sol·licitar un hort del Colomer. L’Ajuntament ha obert un període perquè totes les persones interessades presentin la seva sol·licitud, fins al 24 de maig inclòs. Aquestes es poden presentar en línia o també a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Recordem que els requisits principals per a l’adjudicació són que la persona sol·licitant sigui major d’edat i que porti com a mínim un any empadronada a Sant Quirze del Vallès. Només es permetrà una sol·licitud per unitat de convivència. Si resulta adjudicatària d’una parcel·la, la persona haurà de dipositar una fiança de 50,00 €, excepte que s’acrediti tenir una renda inferior a les 0,6 vegades l'indicador de Renda de Suficiència, i, en tots els casos, anualment haurà de pagar una taxa de 172,50 € per a un hort de 50 m2 o de 15,53 € per al de 4,5 m2.

El Servei de Medi Ambient ofereix atenció especial per a dubtes i aclariments sobre els horts municipals, dins l’horari habitual de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i també en horari especial les següents tardes: 25 d'abril (dijous), 2 de maig (dijous), 8 de maig (dimecres), 15

de maig (dimecres) i 23 de maig (dijous), en horari de 16 a 19 hores.

De totes les sol·licituds rebudes dins del termini, un cop revisades per complir els requisits, l’Ajuntament realitzarà un sorteig per a la seva adjudicació. Si el nombre de sol·licituds és superior al de parcel·les es generarà una llista d’espera ordenada amb la qual es cobriran les vacants que puguin sortir.

Recordem que l’hort és per cultivar-lo, i el seu mal ús o no utilització

serà motiu de revocació i per tant l’adjudicació de la parcel·la a la següent persona de la llista d’espera.

La reordenació dels horts del Colomer ha generat un total de 54 parcel·les, 44 de les quals de 50 m2 cadascuna, d’ús general, 4 elevades de 4,5 m2 amb prioritat per a persones amb discapacitat i 6 de 50 m2 per a projectes de l’Ajuntament, amb un total de 2.518 m2 cultivables.

Ornitòlegs i ornitòlogues per un dia!

L’obra del camí de la riba del Torrent de la Font del Pont ja ha finalitzat i la seva obertura va tenir lloc el passat 4 de maig, fent-la coincidir amb el primer taller de descoberta de l’àmbit. L’actuació, que connecta el veïnat amb la natura mitjançant un camí d’un quilòmetre, recorre en paral·lel tot el torren. A aquest s’hi sumen gairebé dos quilòmetres de camins alternatius que permeten utilitzar l’espai per passejar, escoltar la fauna i observar el paisatge. El primer taller de descoberta, d'anellament científic d'ocells, es va desenvolupar per un anellador expert de l'Institut Català l'Ornitologia i va permetre els infants conèixer de primera mà la diversitat d'ocells que habiten, es

refugien i nidifiquen al Torrent de la Font del Pont. El segon i tercer taller es realitzaran els dies 1 i 8 de juny i

permetrà descobrir altres valors naturals d'aquest torrent i del seu alt valor ecològic.

4 SQVMedi Ambient

Llum verda al nou planejament urbanístic de Sant Quirze del Vallès

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, ha donat conformitat al nou planejament municipal de Sant Quirze del Vallès, que aposta per millorar el teixit urbà actual, sense programar nous sòls urbanitzables, i protegir els espais lliures.

Aquesta aprovació arriba després que el Ple extraordinari de març donés llum verda al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Aquest contenia una memòria descriptiva i justificativa d’informació i ordenació, un estudi de mobilitat generada, un programa de participació ciutadana, un estudi ambiental estratègic i una avaluació econòmica i financera amb un informe de sostenibilitat econòmica, entre altra documentació.

També incorporava l’informe del tractament dels escrits presentats durant el termini d’exposició pública.

Aquest text es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, que és qui ha donat la seva conformitat i, ara, cal esperar la seva publicació al DOGC com a condició per a la seva executivitat.

El POUM permet, segons l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “fixar qüestions tan importants com el creixement de la po-

blació, el potencial que tenim per tirar endavant polítiques d’habitatge públic i protegit, protegir els nostres espais naturals i definir les mesures urbanístiques per donar-los aquesta protecció. També estableix el nivell de mobilitat i l’aposta per aquestes infraestructures, així com els equipaments que necessitem i on els ubiquem”.

L’Alcaldessa, també ha manifestat que “amb aquesta aprovació fem realitat un dels projectes de mandat que definim al Pla d’Actuació Municipal i que arriba després d’un ampli procés participatiu que va començar ja fa uns anys. Aquest POUM esdevé una eina més de planificació que s’adapta a les necessitats emergents del municipi”.

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) revisa l’anterior planejament, de l’any 2000 i, en termes generals, aposta per contenir el sòl urbà i optimitzar els sòls residencials, sense plantejar cap nou sector de sòl urbanitzable. En síntesi, el POUM proposa el reciclatge i millora del teixit urbà existent i la protecció del sòl no urbanitzable.

Així, en matèria d’habitatge es proposa intensificar les densitats allà on sigui

possible i diversificar l’oferta d’habitatge, preveure habitatge amb protecció oficial i apostar pel reciclatge urbà en petits àmbits. En aquest sentit, es preveu restringir l’oferta d’habitatges unifamiliars a l’existent i apostar preferentment per edificis plurifamiliars.

Igualment, es vol ordenar l’espai fluvial dels torrents de la Betzuca i del Pou. Per aconseguir-ho, es preveu impulsar un Pla especial urbanístic per potenciar els espais lliures dels entorns dels torrents com a elements estructurants i integradors de la ciutat.

D’altra banda, el POUM proposa complementar l’equilibrada oferta d’activitat econòmica existent al municipi amb una major barreja d’usos (oficines, serveis i tecnològics) a la façana de la C-58 i a les vores urbanes dels polígons industrials.

El POUM preveu també un seguit de millores puntuals de la xarxa viària del municipi; incorpora el catàleg d’edificis, elements patrimonials i conjunts urbans de caràcter històric, artístic i ambiental, i el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, que identifica vuit elements i n’estableix les condicions d’ús i edificació.

5 SQVTerritori

L'Ajuntament de Sant Quirze rep el Segell

Infoparticipa

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha revalidat novament el Segell Infoparticipa, amb una puntuació màxima del 100%. El passat 9 d’abril l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, va assistir a l’acte de lliurament del certificat, al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’Ajuntament de Sant Quirze esdevé així un dels 17 municipis que ha aconseguit enguany el 100% de transparència, del total de Catalunya. La passada edició van ser 45 els ajuntaments amb el Segell, però enguany aquesta xifra ha disminuït. Tot i així, Sant Quirze continua esdevenint referent en la qualitat i la transparència de la comunicació pública local.

De fet, ja fa 10 anys que l’Ajuntament rep aquest guardó, en 8 ocasions al 100% de transparència.

I és que aquest reconeixement destaca diversos elements en matèria de govern obert. Aquests són els següents:

amb la màxima puntuació

• Facilitar les peticions d'accés a la informació pública i la visualització de l’estat de les seves resolucions.

• Divulgar la valoració i resultats de les queixes, suggeriments i agraïments vigents.

• Disposar d’un espai propi de consultes , amb el detall dels processos deliberatius oberts, finalitzats i les seves fases d’execució, amb la possibilitat de dur a terme la votació electrònica i mostrar els resultats obtinguts.

• Visualitzar els contractes adjudicats dels darrers cinc anys amb un gràfic interactiu, filtres i descarregues de la informació de cada licitació.

• Impulsar la consulta del conjunt de resolucions i decrets signats electrònicament pel consistori , respectant la política de privacitat, en format de dades obertes.

• Tenir una agenda pública de l’alcaldessa , amb l’exclusió de les reunions de treball intern, a excepció de les derivades en les sessions plenàries, JGL o comissions informatives, i el detall de les reunions com són el despatx obert, grups d’interès, entitats, agents econòmics, culturals i socials o càrrecs d’altres

▲ L'alcaldessa recollint el reconeixement

institucions (respectant la confidencialitat), a més de les intervencions de l'alcaldessa en els mitjans de comunicació.

• Publicar les resolucions judicials rellevants en què és part processal l’Ajuntament per raó de l’exercici de les funcions i responsabilitats i que les mateixes es puguin consultar a partir de l'any 2010, amb la informació depurada sobre la seva confidencialitat.

• De forma general, el gran nombre d’informació actualitzada i qualitativa en format de dades obertes i reutilitzable a través del seu catàleg al Portal de Transparència.

Es pot consultar l'estat del compliment dels 52 indicadors de transparència a la web del Mapa Infoparticipa.

6
SQV Transparència

Podeu veure el vídeo de la sessió aquí:

SQVSeguretat Ciutadana

Els cossos de seguretat de Sant Quirze exposen les dades de l’any passat al municipi

El passat dimarts 30 d’abril va tenir lloc la Junta Local de Seguretat, a la sala Josep Brossa de la Patronal. L’Ajuntament va organitzar aquesta convocatòria presidida per l’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i integrada pels diferents cossos policials que intervenen en l’execució i seguiment del sistema de seguretat pública al municipi.

La presentació de les dades de 2023 va estar precedida per la intervenció de l’Alcaldessa. Oliveras va destacar la confiança depositada en la Policia Local, fet que permet que el cos treballi amb llibertat, així com la importància de la preparació, “un element clau per assolir un projecte que creix. Estem fent una estructura policial que garantirà el traspàs quan hi hagi un canvi de cap, que està fent una feina per garantir-nos que quan passi això hi haurà un relleu sa. Tenim un compromís de millora constant, una especialització i un coneixement que es trasllada en espais i seguretat per al veïnat”.

Finalment, i de manera rotunda, Elisabeth Oliveras va fer una clara petició als Mossos d’Esquadra: “Us necessitem més. Sant Quirze necessita més la presència de Mossos. Necessitem que feu campanyes a peu amb les nostres companyes i companys, necessitem més moments de presència policial perquè ens calen. Tenim un barri, Les Fonts, que ho necessita, i necessitem que la Policia de Catalunya estigui més present.”

Les dades de la Policia Local

El sots-inspector en cap, Andreu Tàpia, va fer un repàs per les dades de 2023. Actualment la plantilla compta amb 35 efectius, 5 d’aquests dones. Per tant, la feminització del cos és un dels objectius a treballar aquest 2024.

En relació a les novetats, cal destacar que la Policia Local ha tingut constància de 8.645 fets que, posteriorment, han pogut esdevenir actuacions policials. Es tracta de 419 novetats més que durant el 2022.

Pel que fa a les actuacions policials, aquestes han estat 10.477 durant 2023, destacant la davallada dels accidents respecte l’any passat: han passat de 143 a 124. Segons Tàpia “això és fruit de la nostra presència al carrer, les bones planificacions

i, per suposat, de la major conscienciació de la ciutadania”

Cal afegir també que l’any passat es van triplicar els controls d’alcoholèmia, cada cap de setmana, amb un total de 268 proves realitzades, enfront les 94 de 2022.

En altres àmbits, com el de l’educació per la mobilitat segura, s’han realitzat 29 sessions formatives que han arribat a un total de 712 alumnes.

Un altre dels temes destacats de la presentació de la Policia Local van ser les intervencions en relació als sorolls. Aquestes suposen un 65% dels casos, és a dir, requeriments per molèsties que la Policia ha de gestionar: “és per això- segons Tàpia- que vam treballar una ordenança de civisme adequada a la realitat del poble, i els resultats són importants. Aquí també intervé la unitat de convivència, que segurament aquest proper any s’ampliarà, i que assessora en conflictes privats”.

En l’àmbit de la Policia de seguretat, el cos de seguretat local ha fet un important desplegament de dispositius en relació a temes com el de la discoteca Waka, el seguiment d’atenció a la víctima o en la usurpació d’immobles. En total, es van comptabilitzar 2305 fets ocorreguts.

Mossos d’Esquadra

L’intendent en cap de l’àrea bàsica de Sabadell de Mossos d’Esquadra, Antoni Milla, va destacar en la seva intervenció la important descàrrega que suposa

l’existència d’una OAC a Sant Quirze. Pel que fa a les dades delinqüencials, Mossos d’Esquadra va voler destacar l’important increment dels delictes via internet o xarxes socials, és a dir, s’han disparat les estafes telemàtiques. En relació a les infraccions penals, també destaquen els furts, els robatoris al descuit, així com els robatoris amb força a l’interior dels vehicles.

En relació als robatoris amb força als domicilis, cal destacar que segons Mossos d’Esquadra aquests han baixat en un 50% respecte el 2022.

Policia Nacional

La inspectora en cap de la comissaria de la Policia Nacional de Sabadell, Susana Sampedro, va fer una breu intervenció destacant el treball en expedició de documentació com ara el DNI.

Guàrdia Civil

Finalment, el representant de la Guàrdia Civil, el subtinent comandant de Badia del Vallès, Javier Martínez, va voler destacar els pocs efectius de què disposa el cos en aquesta demarcació i les poques competències de què gaudeix. Malgrat tot, va incidir en la seva aportació al sistema i a la col·laboració amb la resta de cossos de seguretat.

En acabar les presentacions es va obrir un torn obert de preguntes al veïnat assistent.

7

El maig s’estrena amb la programació de la Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques

Aquest mes de maig s’estrena amb la Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques. La iniciativa, a la qual s’hi suma la Vi Fira de Consum Conscient, es basa en una àmplia programació que té com a objectiu sensibilitzar la població respecte les alternatives de consum centrades en l’economia social i solidària.

Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques

L’acte central de la programació tindrà lloc el proper 26 de maig amb aquesta festa. El parc de les Morisques esdevindrà l’escenari de les associacions, cooperatives i productors locals de l’economia social que mostraran la seva forma de treball i organització per al consum responsable i de proximitat.

Des de les 11 del matí i fins les 14 hores hi haurà parades de degustació de productes de comerç just i cerveses artesanes. Les empreses de l’economia social de subministraments de serveis i de l’àmbit de les finances ètiques oferiran els seus serveis a aquelles persones que vulguin canviar d’operadors o passar-se a la banca ètica. Així mateix, les oenegés del municipi també oferiran informació sobre els projectes solidaris que desenvolupen arreu del món.

Finalment, algunes carpes comptaran amb tallers infantils i familiars.

10a edició del Mercat Vintage

El mateix dia 26, també al parc, coincidirà amb el Mercat Vintage de Sant Quirze, on es podrà trobar tota mena de productes de segona mà. A més, a les 11 hores es llegirà un manifest coincidint amb el Dia Mundial del Comerç Just.

Seguidament, a les 11.30h, hi haurà tallers com el de Ciclologística, o el d’horta urbana i varietats locals.

El punt i final a la jornada el posarà “El senyor Alaguait: històries d’un drapaire”. Es tracta d’un senyor que es mourà pel parc en bicicleta arrossegant andròmines i teatralitzant com aquestes poden tenir una segona vida. Serà a partir de les 12.30hores.

Activitats tot el maig

Des del dia 2 es pot veure al parc de les Morisques l’exposició “Relats amb nom de dona: històries sobre les desigualtats de gènere a Uganda”, de l’ONG Petits Detalls, amb fotografies de Meritxell Prats. L’accés és lliure, en horari del parc.

Una altra de les mostres que forma part de la programació és “Les defensores de l’aigua al país de la pluja”. Aquesta és

del grup El Salvador i aigua, d’Enginyers sense fronteres i es podrà visitar a partir del 16 de maig i fins al dia 30 a la Biblioteca Marcel Ayats.

Finalment, se sumen a la proposta dos actes per a la reflexió. D’una banda, el dia 16 tindrà lloc la taula rodona “Els conflictes armats i els mercats: què en podem fer com a consumidors?”. Hi participaran: Jordi Armadans, analista de conflictes i activista per la pau i el desarmament; David Fernández, exdiputat per la CUP; Estehr Pardo, experta en enfocament basat en drets humans. La moderadora serà la periodista santquirzenca Laura Rosel. D’altra banda, també amb l’objectiu de reflexionar i comentar, el dia 23 es projectarà “Aigua tèrbola, el negoci d’Agbar a Mèxic”. Serà a les 18 hores a la sala Josep Brossa de la Patronal i, en finalitzar, tindrà lloc un col·loqui.

Consulteu la programació aquí:

8 SQVCooperació

L'Ajuntament presenta l'Espai

de dol perinatal

L’Ajuntament de Sant Quirze ha creat un espai d’acompanyament a les persones que han patit un dol perinatal. El passat 12 d’abril es va donar a conèixer tant aquest espai simbòlic, ubicat a la plaça darrere l’Espai Maria Mercè Marçal (Passeig Dalí,8), com el servei que s’hi relaciona.

D’una banda, l’espai és simbòlic i té com a objectiu que les persones que ho necessitin puguin acostar-s’hi per recordar el seu nadó. Un espai tranquil, acollidor, que convida a estar-s’hi el temps que es necessiti.

D’altra banda, cal remarcar que es posaran en marxa grups d’acompanyament emocional, de la mà de dos psicòlegs. Es tracta de dos grups no mixtes, dinamitzats i acompanyats cadascun per un/a professional diferent, expert/a en la temàtica. Les sessions tindran lloc tots els divendres, fins al 7 de juny, en horari de 17 a 19 hores. A més, hi haurà servei de canguratge per a les

criatures que ho necessitin. Les persones interessades poden gestionar la inscripció en línia en el document que trobareu al web municipal.

L’acte de presentació va visibilitzar aquest dol referit a les pèrdues de bebès que tenen lloc durant l’embaràs, el part o als pocs dies després del naixement, sense importar els dies de vida o les setmanes de gestació. L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, va conduir l’acte, posant en valor les famílies que passen per aquest tipus de dol, i donant-li la visibilitat que requereix, donat que sovint és desautoritzat per la societat.

També van intervenir els dos psicòlegs que dirigiran els tallers, reflexionant en profunditat sobre aquesta circumstància i explicant els objectius i el treball a realitzar, des de la sensibilitat.

L’acte va estar amenitzat per la santquirzenca Alba, de la mà del seu grup Nimbus.

En marxa el Servei de primera acollida

El Servei estableix un punt d’atenció i acompanyament personalitzat presencial per a les persones que arriben al municipi, oferint suport integral en relació amb les problemàtiques derivades del trànsit migratori.

Els objectius principals del servei es centren en promoure l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania, així com orientar i informar sobre recursos/serveis i promoure la inclusió social i comunitària, fomentant la participació activa de les persones i les

seves famílies a la vida comunitària del municipi.

El Servei de primera Acollida també ofereix assessorament legal i jurídic mitjançant el Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants, ubicat a la ciutat de Sabadell.

Per tal d’accedir al Servei de Primera Acollida per part de la ciutadania, cal sollicitar cita prèvia a: l’Espai Maria Mercè Marçal ubicat al Passatge Dalí nº8. En horari de Dilluns a Divendres de 9.00h a 14.00h i Dimarts de 15.30h a 18.00h. Telf: 93 721 68 00 ext: 5228.

28 de maig, Dia

Internacional d’acció per a la Salut de les

Dones

La història d’aquest dia es remunta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud a San José, Costa Rica, el maig de 1987. L’objectiu era fer visible la desigualtat de les dones en termes de salut, posant sobre la taula la necessitat d’estudiar i analitzar la salut de les dones des d’una perspectiva de gènere, tenint en compte tots els factors diferencials: genètics, biològics, fisiològics, endocrins, psicològics, etc.

La perspectiva de gènere en la salut permet visibilitzar fins a quin punt els diferents rols atribuïts a dones i homes i les relacions desiguals de poder es vinculen socialment als seus comportaments vers la salut.

L’Ajuntament de Sant Quirze ha organitzat divendres 24 de maig a les 18:30h a la sala Josep Brossa de la Patronal, la xerrada “Introducció a la pressió estètica”, a càrrec de l’actriu Júlia Barceló, autora del llibre “Operació biquini”.

SQVfeminismes 9

L’alumnat del PFI comença la formació a centres de treball

L’alumnat que cursa el Programa de Formació i Inserció (PFI) a l’Escola Municipal de Persones Adultes L’Olivera ha començat recentment la Formació en Centres de Treball. Després de tot un curs estudiant i aprenent tot allò relacionat amb el muntatge i manteniment d’equips informàtics i xarxes, a banda de la formació necessària en Prevenció de Riscos Laborals i en relació amb les competències bàsiques, arriba aquest moment clau en el seu recorregut formatiu.

La Formació en Centres de Treball, més conegudes com “les pràctiques”, suposen per a la majoria d’ells el seu primer contacte amb el món laboral. La durada d’aquest mòdul és de 180 hores, en les quals l’alumnat posa en pràctica tots els coneixements professionals adquirits alhora que coneix en primera persona com es desenvolupa una tasca professional en els diferents tipus d’empresa.

Aquest mòdul tan important i imprescindible per a poder superar el curs no seria possible sense la col·laboració de les corresponents empreses. Cal tenir en compte que el PFI és un curs per alumnat que no ha obtingut l’ESO i que permet l’accés als Cicles Formatius de

Grau Mitjà. És per això que les empreses col·laboradores mostren un compromís social molt important alhora d’oferir aquesta oportunitat a aquest segment de la població.

En aquests sentit, tant des l’escola com l’Ajuntament, volen agrair la seva

disposició de manera explícita a les següents empreses: ACS Recycling, PMC i la botiga La Pantalla, totes tres del nostre municipi; la botiga Aqhua PC i l’Escola Xalest de Sabadell; la botiga À-ser Reparapcs de Barberà del Vallès i la botiga Power PC de Rubí.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN BARRA

Període de presentació de sol·licituds de preinscipció Del 3 al 14 de juny de 2024

Publicació de la llista d'admesos 21 de juny de 2024

Període de reclamacions Del 25 al 27 de juny de 2024

Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera 28 de juny de 2024

Matriculació De l’1 al 12 de juliol de 2024

Més informació:

▲ Alumnes fent pràctiques a l'empresa ACS Recycling
10 SQVEducació

Els infants descobreixen el riu

Una trentena d’alumnes de 2on, 3er i 5è de primària de diferents escoles del municipi han gaudit aquest mes d’abril dels tallers de descoberta del riu. L’Ajuntament ha organitzat diverses sessions per donar a conèixer el riu i l’entorn del torrent de la Betzuca. L’activitat té com a objectiu sensibilitzar els infants sobre el cicle de l’aigua i el bon ús que cal fer-ne, així com de la cura de la flora i la fauna que l’envolten.

Els tallers, dirigits per una monitora, els han endinsat en activitats com posar-se en la pell de científics de camp per descobrir l’estat de salut de l’ecosistema, o aprendre a interpretar el que expliquen els animals sobre el seu entorn.

Darreres visites escolars a l'Ajuntament

Aquest mes d’abril ha estat el torn de l’escola Purificació Salas i Taula Rodona. L’alumnat de tercer de primària de tots els centres del municipi continua visitant l’Ajuntament per conèixer el seu funcionament, els diferents serveis que l’integren i òrgans de representació i govern com el Ple municipal. Rebuts per l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i amb l’acompanyament del conserge Quirze (teatralitzat) els petits i petites poden preguntar dubtes i fer suggeriments.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ESCOLA

Període de presentació de sol·licituds

Del 8 al 21 de maig, ambdós inclosos

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 31 de maig

Termini de reclamació de la puntuació provisional

Del 3 al 7 de juny

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts 13 de juny

Publicació de la llista ordenada definitiva d'alumnat admès 17 de juny

Matriculació

Del 17 al 26 de juny, ambdós inclosos

Més informació:

SQVEducació 11
BRESSOL
MUNICIPAL EL PATUFET

Nova edició del Tasta SQV!

El proper 4 de juny arrenca la programació del Tasta SQV. Una iniciativa que dona a conèixer la restauració local i que ja ha esdevingut un referent de la vida participativa del poble.

Enguany, i com a novetat, destaca una doble sessió de tastets divendres 7 i dissabte 8 de juny. El parc de les Morisques esdevindrà l’escenari dels sopars “Tasta Sant Quirze” amb estands per a tots aquells establiments de restauració i d’alimentació que vulguin participar. Cadascun d’ells presentarà un mínim de tres tapes o plats cada dia, sense repetir, oferint així propostes diferents i variades.

El preu de les degustacions serà d’entre 5 i 10 euros iva inclòs, per tapa o plat. Els tastets començaran a les 20 hores, i s’allargaran fins la mitjanit. A més, aniran acompanyats de música. Actuaran “The Goliards Collective”, de

22 a 24h els dos dies. A més, divendres hi haurà DJ de 20 a 22h. Dissabte el grup “Nimbus” faran de teloners.

Si voleu anar obrint boca i conèixer què podeu sopar, o quins establiments participaran, consulteu properament el web municipal: www.santquirzevalles.cat.

Tast de vins

Dimarts 4 de juny arrencarà aquesta nova edició amb un Tast de vins al pati de la Casa Pintor Vila Puig. Es tracta d’una iniciativa organitzada per Botiga Casa Marieta, i guiada pel seu sommelier, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Les persones assistents podran degustar diversos vins, tot valorant les seves diferències i aprenent sobre la matèria.

L’aforament serà limitat al del recinte i requerirà de compra prèvia de tiquets a partir del 27 de maig. Aquests es podran adquirir a l’establiment Botiga Casa Marieta, a un preu de 6 euros.

12 SQVTasta

Dijous 6 de juny s’organitzarà una altra sessió de Tast de vins. En aquesta ocasió serà a la Masia de Can Barra, de 20 a 23 hores. El tast està organitza pel Restaurant Lossum, amb la col·laboració de Cuina Vallès i l’Ajuntament. A més, hi haurà actuació musical a càrrec de Grifol Brothers. A banda dels vins, també s’oferiran propostes gastronòmiques en plats elaborats per diversos establiments del municipi. El preu dels tiquets serà el següent:

• Pack degustació: 15 euros. Inclou dos plats i tres tasts de vins

• Pack vins: 5 euros. Inclou tres tasts de vins.

• Tast de vi: 2 euros.

• Ampolla de vi: 12 euros.

• Plat: 6 euros.

Els packs es podran comprar anticipadament a partir del 27 de maig a l’Estanc Pau Casals (av. Pau Casals, 29) o per internet a través de la pàgina d’Entràpolis.

Vermuts musicals als establiments

Una altra de les propostes que inclou novament el Tasta són els vermuts musicals. Diumenge 9 de juny oferiran música a les seves terrasses, per acompanyar degustacions i tastets. A més, durant tota la setmana del Tasta podran realitzar activitats

complementàries relacionades amb la iniciativa, en col·laboració amb els comerços locals.

DISSABTE 8 DE JUNY

Market Tasta

 de 17h a 24h

 Parc de les Morisques

En aquesta edició també hi podrem trobar a comerços de l’Associació Sant Quirze Comerç que des de les 17 h i fins que finalitzi el Tasta SQV ens oferiran els seus productes i/o serveis en el Market Tasta, alhora que organitzaran activitats familiars amb ambientació musical.

13 SQVTasta

La Colla de Diables fa 30 anys

“Estem ampliant la família amb una nova bèstia que sortirà de l’ou per Festa Major”

Anna

Garcés, Diables Sant Quirze

Com van ser els vostres inicis?

Els Diables es van fundar a finals de 1993, després de Festa Major. Un grup d’amics va decidir formar una colla de foc. El primer correfoc va ser el 1994. Eren correfocs amb un espectacle inicial que canviava cada any. Va ser fa uns 15 anys que es va començar a fer l’espectacle de la Llegenda de l’Iskariot a la plaça de la Vila. Es tiraven des del campanar de l’església i sortien de dins l’església.

De fet, tot va començar amb una colla d’amics que van iniciar aquest grup. Es trobaven per assajar i passar bones estones. Poc a poc ha anat entrant més gent, fins que ara fa 5 anys vam iniciar la colla d’infantil i la colla s’ha tornat més familiar. També ens trobem per fer germanor i passar bons moments junts.

Què us aporta ser membres de Diables?

Des de ben petita m’ha agradat anar als correfocs. Cada any el meu pare ens portava amb el meu germà al correfoc de la Mercè a Barcelona. Quan acabava el correfoc me n’anava cap a casa pensant que seria molt emocionant poder participar amb alguna colla, però mai m’hi vaig decidir.

Ara era el meu torn com a mare portar als meus fills als correfocs. Vet aquí que un dia el meu fill gran em va dir: «mama, jo vull tocar el tabals amb els diables de

Sant Quirze!». Així que el vaig apuntar. Al cap d’un de temps de portar-lo als assajos, vaig pensar... i per què no t’hi afegeixes? I així va ser. Gràcies al meu fill he entrat a una colla de diables!

Quin és el vostre dia a dia, en què participeu, en què poseu el vostre focus?

Darrere la part vistosa dels correfocs i les tabalades hi ha molta feina de preparació: hem de fer contactes amb altres colles per a participar en intercanvis a altres pobles, hem de distribuir els diners disponibles entre material i pirotècnia, cal assajar amb els tabals els temes que tocarem i després, els dies d’actuació, es requereix de molta gent per a preparar les metxes i els lluïments.

A banda d’això, tenim cura de la cohesió del grup, que és molt important.

Quins projectes teniu en ment a curt/mitjà termini?

Actualment tenim un gran projecte entre les mans. Estem ampliant la

família de diables amb una bèstia que sortirà de l’ou a la propera Festa Major del poble. Però necessitem l’ajuda del poble, la gent per ferho possible, ja que el cost econòmic és alt. A la plataforma «Tot suma» podeu ajudar-nos fent una petita aportació i veure néixer la bèstia el proper 30 d’agost després dels versots de diables.

Què ha de fer algú que estigui interessat/da a formar-ne part?

És ben senzill, podeu seguir-nos per xarxes socials (instagram), on trobareu un enllaç per a sol·licitar informació. Nosaltres ens hi posarem en contacte per trobar un dia i explicar com funcionar l’entitat i resoldre dubtes. Pots participar com a tabals (a partir dels 6 anys – quan comencen la primària), forca (a partir dels 8 anys) i/o suport (adults). La veritat que estem creant una petita família molt maca que ens agradaria poder anar ampliant.

Segueix-los a Instagram! 14 SQV Cultura

Bella Quirze Band, 20 anys cantant

“Hem aconseguit crear una veritable família”

Un total de 36 cantaires i tres músics segueixen la batuta de la Lourdes García, l’actual directora de la Bella Quirze Band. Una acció que aquesta coral realitza periòdicament fa ja 20 anys. L’entitat celebra l’aniversari amb nous projectes i energies renovades. Avui ens parlen conjuntament de la seva evolució i nova etapa.

Com va començar aquesta història que ja porta vint anys en marxa?

La història de la Bella Quirze Band (BQB) té el seu origen com una activitat de l’AMPA de l’escola pública El Turonet de Sant Quirze del Vallès, quan un grup d’uns 15/18 pares i mestres comencen a assajar algunes peces de Gòspel per a una actuació a la festa de final de curs de l’escola, sota la batuta d’Òscar Altide. Aquí va començar el seu primer concert el 23/06/2004. Posteriorment es van incorporar uns 6 cantaires del Gòspel de Bellaterra que també eren dirigits pel mateix director, donant lloc al naixement de la BQB, el nom del qual prové de la fusió de les dues poblacions.

Heu creat una veritable família...

Efectivament, som un grup de persones que, tenint el gòspel com a base, pel que s’expressa a través del mateix, ha aconseguit crear una veritable “família” amb un denominador comú que és la seva passió per la música. Cantar ens dona un patró de vida, aprofitant els recursos que tenim de cos i ànima per poder-nos comunicar amb els altres i viure més intensament.

Una família que va arribar als gairebé 60 membres!

Sí, l’evolució de la Coral va ser de forma gradual des dels seus orígens incorporant nous membres i, fins als 15 anys, sota la direcció d’Òscar Al-

tide, vam arribar a assolir els 56/58 cantaires evolucionant com a Coral de Gòspel i participant en tallers amb directors de renom internacional com Walt Witman, Didier Likeng i altres, així com alguns intercanvis amb d’altres Corals: Cor Baraka a Alemanya, Poupre Noir a Gap (Alps francesos) i Catalunya Gòspel Chori, amb qui vam gaudir d’una magnífica experiència a Chicago en col·laboració amb la Coral Carlit.

Actualment, en aquests darrers 5 anys, hem anat remuntant de nou i evolucionant com a grup amb la nova Directora, Lourdes Garcia. Amb la seva gran labor hem assolit els 36 cantaires que som en aquest moment i tenim moltes ganes de continuar creixent, i, també, que el nostre poble es pugui sentir orgullós de tenir un grup Coral de Gòspel que utilitza la veu com instrument musical i l’harmonia en el grup.

Amb quina programació treballeu actualment?

Venim d’uns mesos que hem fet diversos concerts: Olèrdola, Cornellà,

Sant Quirze i el més recent davant la Catedral de Barcelona a les festes de Santa Eulàlia, però a partir d’ara la idea és anar preparant un nou repertori i centrar-nos en això. De tota manera, a més del concert a la Fira d’Entitats que hem fet, tenim previst com a fixes el Concert de la Festa Major de SQV, el de la Marató de TV3 i, en especial, aquest any el Concert del 20è Aniversari que se celebrarà el dia 16 de novembre a l’Auditori de la fundació 1859 de la Caixa de Sabadell, i que estem preparant amb molta il·lusió.

Què ha de fer algú que vulgui formar part de la vostra coral? Per formar part de la BQB només cal enviar un correu a: c oral@bellaquirzeband.cat i una persona de la Junta es posa en contacte amb la persona interessada. Aquesta pot venir a 3 assajos de forma gratuïta per provar i veure l’ambient i, si se sent còmoda, s’hi pot integrar a partir de la 4a setmana. Aprofitem per a fer una crida de veus masculines (Baixos i Tenors).

15 SQV Cultura

El GIHSQ recupera la tradició de les catifes de Corpus

El Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès (GIHSQ) ens proposa enguany recuperar la tradició de les catifes de Corpus al poble tal i com es feia antigament. Les catifes són obres d’art efímer que tradicionalment s’elaboraven amb pètals de flors, flors senceres i herbes i actualment es realitzen amb altres materials com llavors, serradura o marro de cafè. Poden representar motius molt diversos, però els més freqüents solen anar lligats a la religiositat pròpia de Corpus. L’entitat vol recuperar aquesta antiga tradició i fer-la part de la nostra cultura popular. Per aquest motiu, els dies 1 i 2 de juny ensenyaran la tècnica d'elaboració de les catifes i amb les persones assistents elaboraran un parell de catifes de flors, una a la plaça de la Vila i l'altra a la plaça d’Anselm Clavé. Si esteu interessats o interessades a participar, l’entitat organitza una reunió informativa el dijous 24 de maig, a les 19.30h al local del GIHSQ a Can Barra. Allà podreu aprendre més sobre la tradició, la tècnica i com col·laborar en la iniciativa. L’activitat tindrà lloc el dissabte 1 de juny a partir de les 16 h a la plaça de la Vila i diumenge dia 2 al matí.

Can Barra acollirà una nova edició del Festival de Contes

La Masia de Can Barra es convertirà en un escenari de conte el proper 2 de juny al matí. L'entitat Rialles Sant Quirze prepara una nova edició del Festival de Contes adreçat al públic familiar. Les persones que s'hi acostin podran gaudir dels espectacles "Teatre Arrossegat de Catalunya" de Teatre Nu, "Experiència Quàntica" de la cia Anna Roca i "Imprevisibles" de la cia. El Sidral. La iniciativa tindrà lloc de 10 a 13 hores. Les entrades es poden aconseguir a http://entrades.santquirzevalles.cat i tenen un preu de 5€. Els amics i amigues de Rialles podran gaudir gratuïtament de les activitats ensenyant el carnet a l'entrada del recinte. L’acte compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

SQVCultura 16

Grans i joves comparteixen activitats al Casal

Joves del servei comunitari i gent gran van compartir espai i temps el passat 10 d’abril, en el marc del taller intergeneracional de bingo, petanca i karaoke. El pati del Casal Serra de Galliners va esdevenir l’escenari de la pista de petanca, i no van faltar les llums per al karaoke. El bingo, amb una elevada participació, va organitzar-se a darrera hora. L’activitat s’emmarca en les iniciatives que regularment els serveis de Gent Gran i Joventut.

Taller de llibres i de primavera

També a l’abril en Ramon Luengo i el Josep Fernández van organitzar un exitós taller de llibres donant l’oportunitat de crear un llibre personalitzat de manera

manual: cosint pàgines, elaborant les tapes i escollint les imatges a partir de papers decorats.

Finalment, els dies 12 i 19 d’abril les

flors van ser les protagonistes, amb la creació de tulipes, margarides, lliris de cala i roses per la Diada amb diferents materials.

En marxa el taller Entrena!

El centre cívic Torre Julià està acollint amb èxit el taller Entrena. Les sessions, que van començar a l’abril, continuen els mesos de maig i juny. Es tracta d’un taller preventiu i de promoció de l’envelliment saludable que impulsa l’autonomia funcional i l’activitat física en la gent gran. També és un espai de reflexió en què s’ofereix l’oportunitat de millorar i/o canviar els hàbits de vida quotidians; l’exercici físic; la gestió del dolor; l’alimentació equilibrada; la prevenció de

les caigudes; l’autonomia personal, i la participació social.

De fet, abans de l’inici de cada sessió, sobre la taula, les persones participants comparteixen conversa sobre la salut i els hàbits saludables, i molt especialment sobre l’autocura. Una posada en comú d’experiències que es complementa seguidament amb la realització d’activitat física i de moviment. Recordem que la iniciativa s’adreça a persones a partir dels 60 anys, i que ha requerit d’inscripció prèvia.

17 SQVGent Gran

Un centenar de persones se suma al Dia Mundial de l'Activitat Física i de la Salut

El passat 7 d’abril Sant Quirze es va sumar al Dia Mundial de l’Activitat Física (6 abril) i al Dia Mundial de la Salut (7 abril). L’Ajuntament va organitzar diverses activitats, des dels serveis d’Esports i Salut, per arribar a tota la ciutadania. L’objectiu, promoure els hàbits de vida saludables i reduir el sedentarisme.

En aquest sentit, un centenar de persones van assistir al total d’activitats programades: una caminada popular, un esmorzar saludable i una sessió de “gluteboom”. Totes les iniciatives es van desenvolupar al parc de les Morisques. La caminada també va tenir el seu punt de sortida i arribada al parc. El lema d’enguany de l’activitat física ha estat “Mou-te i viu feliç”. Altrament, recordem que el Dia Mundial de la Salut se celebra per commemorar l'aniversari de la creació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1948. Cada any la jornada se centra en un tema diferent, d'abast mundial, que afecta la salut. Enguany ha estat triat el tema “La meva salut, el meu dret”, amb l’objectiu de defensar el dret de tothom a l’accés als serveis de salut.

Zero emissions, també als teus pulmons

Aquest és el lema de la campanya d’aquest any de la Setmana Sense Fum, que té lloc del 25 al 31 de maig. L’objectiu d’aquesta iniciativa és sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum i de residus del tabac. La Setmana Sense Fum és una de les eines amb què cada any fem realitat el nostre compromís per promoure conductes saludables, tant per a infants i adolescents, com per a persones adultes.

Així que volem aprofitar l’article d’aquest mes per explicar-vos com us podem ajudar a deixar de fumar. I és que al CAP us oferim assessorament al llarg del procés. Només cal demanar cita i programarem una visita per fer

una primera entrevista: ens servirà com a punt de partida per establir quines accions cal seguir en cada cas. Malgrat que no hi ha cap fórmula miraculosa, seguir uns passos pot ajudar a deixar de fumar i a mantenir amb fermesa aquesta decisió. La “Guia d’ajuda per deixar de fumar en 4 passos”, del Programa Atenció Primària Sense Fum, és una bona eina que utilitzem a la consulta. Consisteix a treballar un seguit de propostes per les fases de la decisió, la preparació, la de deixar de fumar i la de mantenir-se. La podeu consultar a http://www.papsf.cat/

Si els vostres motius per deixar de fumar pesen més que els motius per continuar fumant, animeu-vos i prepareu-vos per deixar-ho! No coneixem ningú que s’hagi penedit d’haver deixat

de fumar i, en canvi, sí que hi ha moltes persones que s’han penedit de no haver-ho intentat abans.

Us animem a demanar hora al CAP de Sant Quirze per iniciar el vostre procés per deixar de fumar. Sumeu salut!

Equip d’Atenció Primària Sant Quirze del Vallès Institut Català de la Salut

18 SQVSalut

La gimnasta Mar Royo a l'Internacional de Luxemburg

La santquirzenca Mar Royo continua amb la seva carrera esportiva amb molta empenta i representant el nom del municipi arreu. De l’11 al 13 d’abril ha participat amb la selecció espanyola al Torneig Internacional Open de Luxemburgo, en què la delegació espanyola d’artística femenina va fer un bon paper. De fet, l’equip espanyol en què participa Mar Royo va aconseguir l’or per equips.

A més, la jove també ha participat en l’Open d’Oporto, resultant terceres per equip i a nivell individual la santquirzenca va aconseguir la setena posició.

Recordem que el 2022 Mar Royo es va proclamar, amb només 13 anys, subcampiona d’Espanya de gimnàstica artística en nivell Via Olímpica 7.

Al 2018 va participar en el primer campionat d’Espanya i va quedar primera a paral·leles i segona a terra. L’any 2021,

després de passar tota la pandèmia, va aconseguir la primera posició al Campionat d’Espanya a la general a Via Olímpica 6.

El Club Sant Quirze sobre Rodes aconsegueix vuit medalles al Campionat de Catalunya

El Club Sant Quirze sobre Rodes ha aconseguit un total de vuit medalles en el marc del Campionat de Catalunya de Roller Freestyle, en la modalitat de Bowl. La competició es va celebrar el passat 13 d’abril a Premià de Dalt.

Els resultats per categories van ser els següents:

• Categoria U10: bronze per Erik Gil

• Categoria U10: plata Noa García

• Categoria U14: bronze per Judith Gil

• Categoria U19 femení: plata per Carla López

• Categoria U19 masculí: plata per Pau Gómez i bronze per Kos Martín.

• Absoluta masculina: plata per Raúl Quiles i bronze per Ernest Bretones.

El Club Tennis Taula al Campionat de Catalunya Màsters

Se suma als èxits esportius el Club Tennis Taula Sant Quirze del Vallès, amb medalla de plata en dobles, també al Campionat de Catalunya màsters, a Santa Cristina d’Aro, el cap de setmana del 13 i 14 d’abril. En aquesta ocasió Tony Mattsson s’ha emportat la medalla de bronze, en categoria individual.

SQVEsport 19

Aula d’Estudi d’Estiu 2024

A partir del 20 de maig i fins al 20 de juny

Horaris: tots els dies de la setmana de 10:00 a 13 i de 15:30 a 20:30 h.

Exposició “Les defensores de l’aigua al país de la pluja”

A partir del 15 i fins al 30 de maig

Aquesta exposició dona veu a tres dones defensores del Dret Humà a l’Aigua a El Salvador que s’autogestionen, construeixen i organitzen els seus propis sistemes d’aigua per canonada, a partir de models comunitaris.

Pati de contes “Com nos tornem” Dimecres 22 de maig, a les 22 hores

Perruquera jubilada amb curiositat insaciable que recita poesies de sempre, canta i ens explica acudits, descobrint personatges i indrets singulars

Espectacle de Bubulina Teatre

Inscripcions al Pati de Contes, aquí:

Les recomanacions del mes:

• Les Vencedores

Laetitia Colombani

Laetitia Colombani ens submergeix en les vides de dues dones en dues èpoques diferents però que lluiten contra l’adversitat i pels seus principis morals.

• Estamos todas bien Ana Penyas

Amb el regust encara a la boca de la passada edició del Saló del Còmic de Barcelona, us recomanem un còmic en castellà de la dibuixant de còmics valenciana Ana Penyas, publicat el 2017 per l'editorial Salamandra Graphic , flamant guanyadora com a autora

• Educa el teu Cervell David Bueno

El reconegut reconegut neurocientífic català, explora els secrets del cervell i ofereix consells pràctics per millorar-ne el rendiment i la salut.

revelació nacional del 37 Salò del Còmic de Barcelona i primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic 2017, justament, per la història que aquí ens ocupa.

• Infinit Míriam Tirado

Consultora de criança conscient i periodista especialitzada en maternitat, paternitat i criança.

SQVEl Racó de la Biblioteca
20

L’Arxiu Municipal rep la donació del fons

Miquel Aznar

El darrer mes de desembre va ingressar a l’arxiu municipal el fons del col·leccionista, el qual conté documentació d’interès per l’estudi de la Guerra Civil i el franquisme.

Una de les tasques fonamentals dels arxius avui dia és acollir documentació d’interès històric o cultural de persones físiques o jurídiques relacionades amb el municipi. Com a espai de memòria collectiva els arxius reben donacions dels ciutadans i ciutadanes, associacions, entitats i empreses que decideixen donar documentació la qual pot permetre entendre i estudiar el nostre municipi i les seves gents. Fruit d’aquesta funció, l’arxiu municipal de Sant Quirze va rebre a finals del 2023 la donació del fons personal Miquel Aznar.

El fons Miquel Aznar es tracta d’un fons documental produït per un entusiasta de l’arqueologia i la història. D’un col·leccionista, que de forma constant a la seva vida, i conjuntament amb la seva dona Josefa Martínez, van anar recollint documentació sobre episodis històrics com la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) o la dictadura franquista (1939-1975), entre moltes altres temàtiques. Entre la documentació del fons, caldria destacar un voluminós nombre d’expedients relacionats amb el reclutament de mossos per fer el servei militar obligatori. O documentació relacionada amb l’abastament alimentari del municipi en temps de carestia econòmica i de repressió política durant l’època de la dictadura franquista. També resulta molt interessant, la documentació relacionada amb la Falange Espanyola Tradicionalista i les Juntes d’Ofensiva Nacional Sindicalista (FET i de les JONS). Una documentació que ens permet conèixer la configuració i organització del partit feixista dins del municipi.

Cal fer un esment especial entre la documentació del fons, a la voluminosa hemeroteca. Entre aquesta, hi ha un gran nombre de publicacions que tenen

un abast cronològic des de 1927 al 2004. Aquesta hemeroteca, molt focalitzada, en els episodis destacats de la Guerra Civil i de la dictadura franquista, permet estudiar episodis del conflicte, o fins i tot la història del fotoperiodisme a Catalunya.

Fonamentalment està centrada en La Vanguardia, tot i que trobem publicacions diverses com ABC, El diari de Sabadell, El correo catalan o Arriba, entre d’altres publicacions

Uns mesos després de l’ingrés a l’arxiu, s’ha tractat, classificat i descrit aquesta documentació per tal de fer-la accessible a la ciutadania. A la web de l’arxiu municipal trobareu les descripcions del fons i de la documentació que l’integra. Sent una fantàstica opció per realitzar recerca i conèixer una mica millor el nostre passat.

Des de l’arxiu municipal s’espera en els pròxims mesos continuar rebent donacions de documents (textuals, fotografies, audiovisuals, etc.) de persones, entitats i empreses que puguin ser d’interès per conèixer millor el nostre municipi. I que permetin construir un arxiu que reflecteixi la realitat i les complexitats del nostre municipi.

Trobareu més informació del fons al següent QR:

21 SQV Arxiu Municipal

Junts+ ha estat la força més votada a Sant Quirze del Vallès a les eleccions al Parlament

Junts+ ha estat la força més votada en les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig a Sant Quirze del Vallès, amb un 27,33 % dels vots. Aquest percentatge es trasllada en 2.682 vots per a la formació encapçalada per Puigdemont.

La segona candidatura més votada ha estat el PSC , amb un 22,31% (2.189 vots).

ERC ha estat la tercera força amb més suport i un 14,79% (1.451 vots).

La quarta formació més votada ha estat el PP amb un 10,84% (1.064 vots); seguida per VOX amb un 8,47% (831 vots); i Comuns/Sumar amb el 4,58% (449 vots).

Seguidament se situa Aliança.cat amb un 3,56% (349). La CUP-DT iguala els resultats amb un 3,56% i 349 vots.

Altres formacions que han obtingut suport al municipi són: PACMA , amb un 1,24% (122); Cs amb un 0,93% (91); ALHORA un 0,63% (62) ; FO un 0,29% (28); PCTC un 0,10% (10); PUM+J un 0,09% (9); i finalment Recortes Cero amb un 0,05% (5).

Els vots en blanc han estat 122 i s’han declarat nul·les 64 paperetes.

Participació

Finalment, un total de 9.877 santquirzencs i santquirzenques van votar al llarg de la jornada del 12 de maig al municipi. Aquesta xifra es trasllada en un 64,64% del cens total de votants (15.281) i és molt similar a la dels anteriors comicis al Parlament de Catalunya,

l’any 2021, en què va votar el 64% de l’electorat. Per contra, a les eleccions de 2017 la participació va ser superior, arribant al 88,45%.

La participació al municipi ha estat lleugerament superior a la de Catalunya, que s’ha situat en un 57,19%.

La jornada va transcórrer sense incidències. Els 8 locals electorals van obrir les portes puntualment a les 9 del matí, i fins a les 20 hores. En total, 31 meses electorals que, gràcies a la col·laboració de titulars i suplents convocats, així com dels 29 representants de l’administració, van garantir el bon funcionament de la jornada.

L’escrutini es va poder seguir en directe. Podeu consultar el detall de dades a l’apartat web relacionat.

9 de juny: Eleccions al Parlament Europeu

El proper 9 de juny se celebren les Eleccions al Parlament Europeu. Aquestes permetran escollir els 720 diputats i diputades (61 a l’estat espanyol) que integren l’eurocambra i que representaran la ciutadania europea durant 5 anys, la 10 legislatura.

La campanya electoral començarà el proper 24 de maig i s’allargarà fins al 7 de juny. El sorteig dels representants de les meses tindrà lloc el 15 de maig i es podrà consultar si has estat escollit en el següent enllaç: https://e-sqv.santquirzevalles.cat/ mesaelectoral/

Per a més informació, calendaris i detall:

22 SQVEleccions

El Ple aprova la creació del Consell

d'Adolescents

El Ple va aprovar el passat 25 d’abril la creació del Consell d’Adolescents. Aquest punt va comptar amb el vot a favor de tots els grups municipals, excepte Vox, que va votar en contra.

El Consell d’Adolescents es preveu com un nou òrgan de participació política local que impulsarà l’Ajuntament amb la complicitat de la comunitat educativa, perquè els i les adolescents col·laborin activament en la construcció, desenvolupament i millora del municipi a través de l’expressió d’idees, reflexions i opinions. Per a la construcció d’aquest nou òrgan es donarà l’oportunitat als ex consellers i ex conselleres del Consell d’Infants que enguany cursen 1er d’ESO. De la mateixa manera, també es considera necessari incloure els delegats i delegades dels cursos de 1er i 2on d’ESO.

El Consell estarà composat per un mínim de 16 membres i un màxim de 32, escolaritzats al municipi. Es reunirà un mínim d’una vegada per trimestre.

Finalment, cal remarcar que una vegada constituït haurà de redactar i aprovar un Reglament de funcionament que se sotmetrà a aprovació del Ple.

Hisenda pública

El Ple va aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2023 per majoria absoluta. El punt va comptar amb el suport de tots els grups excepte l’abstenció del PSC, Junts per Catalunya. El PP va votar en contra.

Aquests suplements de crèdits aniran finançats a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici de 2023.

Aquest mecanisme respon a què l’Ajuntament tanca l’exercici el 15 de desembre i, per tant, per atendre les factures posteriors de finals d’any cal establir aquest reconeixement extrajudicial de crèdit.

El ple va aprovar també dues modificacions pressupostàries de crèdit i crèdit extraordinaris.

La primera consisteix a crear 23 noves aplicacions pressupostàries destinades a fer inversions en diferents àmbits i per valor de 395.894,86 euros i incrementar la dotació d’una aplicació d’inversió existent, concretament la d’asfaltats per valor de 78.236,31 euros, les quals es proposa finançar mitjançant una operació de crèdit. En definitiva, es creen i suplementen aplicacions de despesa per fer inversió, per valor de 474.131,17 euros que es finançaran amb una nova operació d’endeutament.

Aquestes inversions responen a aspectes com mobiliari urbà, material esportiu, senyalització viària o millores d’equipaments esportius, entre moltes altres.

En relació als suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals, es tracta de la creació de 35 noves aplicacions, per valor de 930.571,41 euros i l’increment de la dotació de 4 aplicacions existents, per valor 70.500 euros, essent el total de 1.001.071,41 euros. L’origen del finançament d’aquest increment del pressupost de despeses està en el romanent de tresoreria per despeses generals lliures, determinat pel bon resultat de la liquidació del pressupost 2023.

El motiu pel qual es duu a terme aquesta modificació és assegurar assolir les dotacions necessàries per fer front als compromisos ja adquirits així com assolir el nivell de crèdit per fer factible l’acció de govern.

El regidor d’Hisenda Pública, Àlex Brossa, va voler destacar tres inversions a les quals es destinarà una part d’aquest milió d’euros: 200.000 euros per a la millora de la xarxa municipal d’abastament d’aigua; 45.000 euros d’equipaments esportius, concretament per instal·lar gespa al voltant de la piscina municipal; i finalment 15.000 euros per a la instal·lació d’equips de climatització d’aire condicionat a la Biblioteca Marcel Ayats, de manera que pugui esdevenir refugi

climàtic aquest estiu. La resta es destinarà a capítol 2 de proveïdors i a suplementar partides existents que preveuen major despesa.

Aquests punts van ser aprovats per majoria absoluta, amb el vot a favor de Junts per Sant Quirze, Som Sant Quirze, Sant Quirze en Comú i Vox; i els vots en contra del PSC, Junts per Catalunya i PP. Finalment, en l’àmbit de la Hisenda Pública, es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal 2.4 reguladora de l’impost sobre el valor de terrenys de naturalesa urbana. El punt va comptar amb la unanimitat del Ple.

Altres punts

Un altre dels punts aprovats va ser el nomenament dels representants de l’Associació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Sostenible. El titular serà el regidor de Cooperació, Bernat Balboa i la suplent la tinent d'Alcaldia d'Acció Social, Laura Flos.

El punt va ser aprovat per majoria absoluta amb el vot a favor de tots els grups i l’abstenció del PSC i el PP.

També es va ratificar per unanimitat el decret d’Alcaldia de resolució de recurs de reposició contra acords de liquidació definitiva contracte de gestió del servei públic de subministrament d’aigua.

Finalment, es va aprovar una modificació puntual del catàleg de llocs de treball 2024. Aquest punt va comptar amb el suport de Junts per Sant Quirze, Som Sant Quirze, Sant Quirze en Comú, PP i Vox, i l’abstenció del PSC i Junts per Catalunya.

En l’àmbit dels Recursos Humans també es va donar llum verda per unanimitat a l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament per a l’any 2023. Aquesta respon a l’augment del 0,5 per cent previstes per a 2024 i retroactives des de gener de 2023, seguint la publicació del BOE de la Secretaria de l’Estat de Pressupostos i Despeses.

Podeu veure el Ple en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament. SQVPle 23

GESTIÓ A PEU DE CARRER

grupsmunicipals

Fa uns dies, el 26 d’abril, la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el POUM de Sant Quirze. Així, el nostre planejament urbanístic general - després de set anys d’iniciar la seva redacció -ja és vigent. Disposem doncs, del document marc i normatiu genèric de com volem que evolucioni i sigui el Sant Quirze del futur: el nostre sostre poblacional, la preservació del nostre entorn natural o les apostes de dinamització urbanística en benefici dels interessos generals són exemples del que ha quedat fixat, si voleu dir-ho així, a grans pinzellades.

Però ara, per il·lustrar-ho cinematogràficament, ve “el millor de la pel·lícula”. Ara ens toca, entre totes, concretar aquestes grans apostes fixades per millorar el nostre poble i, per tant, la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Ara és hora d’utilitzar les diferents eines que el POUM ens brinda per tal de fer visible, palpable i aprofitable, tot el potencial que el nostre poble, amb la seva gent al capdavant i en comunió amb el territori, ha de desenvolupar.

Una posada en valor i acostament dels nostres espais naturals urbans amb un Pla Especial de Torrents, la millora de l’espai de l’estació amb un Pla de Millora Urbana que inclou la continuïtat de Mas Duran amb la zona comercial i la recuperació de la C1413 com via urbana gràcies a la nova variant, l’impuls de l’habitatge públic, l’aposta del planejament derivat per fer del sector industrial del nostre poble un clar factor de valor afegit, són exemples de la gran i il·lusionant tasca que hem d’afrontar.

Vàrem posar, durant anys amb participació de totes i tots, les bases del poble que ens agradaria tenir. Ho hem defensat i explicat durant el llarg tràmit d’aprovació. Ara toca fer-ho possible, abocant-hi esforç. Ara toca gestió i posar-ho al carrer.

SANT QUIRZE SENSE PRESSUPOST PER VOLUNTAT DE L’ALCALDESSA

A Sant Quirze estarem tot aquest any 2024 amb el pressupost prorrogat de l’any passat per voluntat de l’alcaldessa i per la incapacitat negociadora del govern tripartit municipal en minoria, que no ha estat capaç de convèncer ni a un sol regidor de l’oposició per aprovar-lo.

Ara el govern tripartit opta per anar tirant amb uns “pressupostos esmicolats”, en forma de modificacions pressupostàries que s’han d’anar aprovant, una a una, pel ple municipal, però que tampoc s’asseuen a negociar amb l’oposició.

El govern de la Sra. Oliveras manté vells costums, com la manca de diàleg i negociació, i la nul•la voluntat d’arribar a consensos, que els fa voler seguir prenent decisions de manera unilateral i sense tenir en compte les opinions i les propostes dels altres grups polítics electes que conformen el plenari municipal.

A aquests tics que arrosseguen de l’època de majoria absoluta, cal afegir-hi la falta de previsió en la gestió dels pressupostos, especialment en relació amb les necessitats reals del municipi. Això ha provocat situacions de desgavell i incertesa financera, amb repercussions negatives en la qualitat dels serveis públics i en el benestar de les famílies del nostre poble.

Per tot plegat, des de Junts per Catalunya – Sant Quirze reclamem al tripartit municipal que assumeixi la pluralitat del Ple municipal i la seva situació de minoria i posi, d’una vegada per totes, els interessos de la ciutadania, i el progrés econòmic i social de les persones que vivim a Sant Quirze al centre de les seves decisions, i que es comprometi a treballar en col·laboració amb tots els actors polítics i socials per aconseguir aquests objectius.

A nosaltres, sempre que sigui per treballar amb aquests valors i per un futur d’oportunitats i amb major qualitat de vida, sempre ens trobaran amb la mà estesa.

#EstimemSantQuirze

www.juntspersantquirze.cat info@juntspersantquirze.cat /juntspersantquirzev

@juntspersantquirze

@JuntsSQV

Més articles a:

juntspercatsqv@gmail.com / 656 78 94 46 /juntspercatsqv

@juntspercatsqv

@juntspercatsqv

@juntspercatsqv

Més articles a:

ARROW-POINTER ✉ FACEBOOK-F INSTAGRAM ✉ FACEBOOK-F INSTAGRAM
24
SQV

SOBRE CONTES, PORTES OBERTES I CARRERS BRUTS

Són temps complicats, els que ens ha tocat viure.

Vivim en una societat on l'informació és més ràpida que la veritat. On no cal que la realitat s'ajusti a la notícia o al relat que es vol fer valer. Només cal tenir més altaveus, i repetir el conte les vegades que calgui fins que qualli. Només fa falta que qui escolta, vulgui creure i no se senti en la necessitat de comprovar si allò que li conten, és real. Només cal cridar més i repetir molt els crits.

Vivim en l'era de la desinformació. I ells ho saben, i ho utilitzen a favor, perquè saben com fer-ho. Ells sempre embruten la notícia amb una capa de pols i caspa que no deixa veure la veritat.

I mentrestant, a Sant Quirze hi ha molta feina per fer. Vivim en una ciutat de més de vint mil persones, però tenim les infraestructures de quan érem un poble de vuit mil. Tenim mancances en la gestió, en la sanitat, en la mobilitat, en els equipaments, en el comerç, en la seguretat als barris, en la neteja dels carrers...

SQV va triar els seus representants polítics fa un any, i vol que ens posem a treballar ja. Hem de començar a fer la feina que no s'ha fet durant massa temps.

I hem de fer-ho de cara, sense postureig, i amb ganes de construir el millor Sant Quirze possible, per millorar la qualitat de vida de la nostra gent.

Però, aquí i allà, fem-ho amb seny.

Perquè ells, els de sempre, estan ben a prop. I no podem fer com si no hi són, o com si fos casualitat que passessin per aquí. Perquè si els obrim la porta, ells hi entren. I si els deixem entrar, encara que fem com si no hi fossin, embrutaran.

I no volem això... o sí?

Doncs per Sant Quirze, apliquem-nos el mateix conte.

EN POSITIU!

LA OPOSICIÓN DEBE HACER PROPUESTAS, NO LIMITARSE A DESTRUIR

Portem algun Informem plantejant dubtes sobre la gestió municipal i la “participació” de l’oposició en el desenvolupament polític del municipi. No ens agradaria que fos un mantra perpetu, ni la cançó de l’enfadós. Escrit queda.

Volem parlar de què fem al poble. Si reviseu les nostres propostes i programa, hi veureu dues qüestions de les quals avui us volem parlar. En primer lloc, de l’anàlisi que vam fer de l’estat del municipi quan ens vam plantejar presentar la candidatura, grinyolava (encara ho fa) l’estat de les instal·lacions esportives, i sobretot, la mancança d’uns serveis mínims dins de tot el complex. Ens vam posar per feina, i a principi de la temporada esportiva, vam aconseguir tenir un punt de refrigeri, en forma de Food Truck, al costat de la pista nova. Probablement insuficient, però ja era molt més del que teníem i amb caràcter de temporalitat. Doncs bé, volem fer-vos partícips que ja està preparat el plec de la concessió que ens dotarà d’aquest servei per tal que disposem d’uns espais necessaris de menjar i beguda al voltant de la zona esportiva. Per tant, txec amb un dels nostres primers compromisos.

En segon lloc, també al nostre programa es parlava d’una app de l’ajuntament per tal que el ciutadà tingues a un cop de click informació de primera mà del que està succeint al municipi en temps pràcticament real. Aquesta app podrà tenir tots els requeriments necessaris per la comunicació entre l’Ajuntament i el ciutadà. Doncs bé, estem també en condicions d’informar que s’està finalitzant el procés de proves d’aquesta app, amb resultat prou satisfactori fins ara, i també ben aviat la tindrem en funcionament.

Propostes i promeses acomplertes. SOM així, SOM Sant Quirze.

En las dos últimas legislaturas el equipo de gobierno municipal tenía una mayoría suficiente para ejecutar los proyectos que deseaba. Las cosas han cambiado. Desde mayo del 2023 no hay una mayoría absoluta. Los 11 votos necesarios para aprobar cualquier medida, requiere de la participación de varios grupos.

La gobernabilidad precisa de un mayor entendimiento entre los partidos, lo cual es muy bueno y debe ser asumido por el equipo de Gobierno.

No obstante, la realidad es bien distinta, mostrándonos una falta de acuerdo, con reproches de falta de voluntad para negociar y consensuar.

VOX, que cuenta con dos concejales, dejando claro que nunca podrá llegar a acuerdos de tipo identitario con quien haga bandera de la separación de Cataluña del resto de España, asume sin ningún reparo la posibilidad de apoyar medidas que sean buenas para los vecinos.

No entraremos en el juego de cuanto peor, mejor y no prejuzgamos. Simplemente nos sentamos a dialogar con todos, incluido el equipo de Gobierno y decidimos con coherencia.

El resultado es que influimos positivamente en muchas cuestiones importantes: desde la no subida de impuestos, el nuevo sistema de recogida de basuras, a la estabilidad de la empresa municipal de agua, pasando por aprobar partidas presupuestarias necesarias para que Sant Quirze funcione sin sobresaltos.

Seguiremos así y nuestra voluntad de construir no se verá afectada en función de quien gobierne en el Ayuntamiento. Si alguien quiere ser alternativa, debe presentar un proyecto de gobierno, que Vox estudiará, en lugar de limitarse a boicotearlo todo sin importar las consecuencias.

INSTAGRAM

www.santquirzev.socialistes.cat santquirzedelvalles@socialistes.cat /pscsantquirzev @pscsantquirze @psc_sqv

Més articles a:

/ somsqv_

/ VOXSantQuirzedelValles @santquirze_vox @voxsantquirze

info@somsqv.cat
ARROW-POINTER ✉ FACEBOOK-F
25 633364185
FACEBOOK-F
✉ FACEBOOK-F
INSTAGRAM
SQVgrups municipals

JOAN FUSTER: QUANTA RAÓ!

Coincidència o no, casualitat o estratègia pensada, el cas és que al llegir aquestes línies farà pocs dies de les eleccions autonòmiques i faltarà poc perquè comenci una altra campanya electoral, ara pel Parlament Europeu. Estarem constatant que els resultats electorals no apunten a una configuració de govern de manera ràpida i fàcil, i ja estarem rebent els inputs de la campanya europea. Però deixem les queixes de banda i celebrem el mateix fet de poder votar, que prou que va costar de recuperar!... Recordem en tot cas a Joan Fuster (poeta i assagista valencià): TOTA POLÍTICA QUE NO FEM NOSALTRES SERÀ FETA CONTRA NOSALTRES

És imprescindible encarar les eleccions europees amb interès. Moltes, massa coses en joc que depenen d’Europa: política ambiental i política agrària, tornar a l’austeritat fiscal (retallades), política migratòria i d’acolliment, guerra d’Ucraïna i Palestina... Tot això amb la dreta i ultradreta guanyant pes, la qual cosa significa que identificaran fàcils caps de turc i ens voldran vendre solucions senzilles a problemes complexes. I així pren sentit un altre aforisme de l’admirat Joan Fuster: NO FACIS DE LA TEVA IGNORÀNCIA UN ARGUMENT

No, no ens deixem entabanar. Desconfiem dels que donen la democràcia per descomptada. Desconfiem dels qui s’aprofiten de la democràcia pels seus interessos i desconfiem dels que diuen que tots els polítics son iguals, perquè senzillament, no és veritat. Informem-nos, analitzem les conviccions dels que volen ser els nostres representants. Tampoc cal que siguin moltes, al contrari: poques i essencials ja que , torna a tenir raó el de Sueca quan recomana, NO TINGUEU MES CONVICCIONS QUE LES DECIDIDAMENT IMPRESCINDIBLES.

SIN PRESUPUESTOS, NO SE PUEDE

El próximo 28 de mayo se cumple un año de las Elecciones Municipales.

Como resultado de los comicios, la ciudadanía de Sant Quirze votó la entrada en el Ayuntamiento de siete grupos políticos, y ninguno de ellos con mayoría suficiente para gobernar en solitario.

En el pleno de investidura, al no obtener ninguna candidatura la mayoría suficiente, automáticamente se proclamó alcaldesa a la titular de la lista más votada, la Sra. Elisabeth Oliveras.

Todos los grupos coincidimos en que sería una legislatura en la que habría que hablar, negociar y pactar. Se acabó el rodillo, el ordeno y mando.

Sin embargo, y pese a que al Equipo de Gobierno (Junts per Sant Quirze, Som SQV y Comuns) tan sólo les falta un voto para alcanzar la mayoría suficiente, no han sido capaces de consensuar unos presupuestos para 2024 acordes con los nuevos tiempos. Su escasa capacidad de negociación (ocho años de mayoría absoluta marcan el carácter de las personas) les ha hecho decidirse a prorrogar los presupuestos de 2023 en vez de agotar las vías de diálogo y presentar los presupuestos que necesita nuestro pueblo. Ni siquiera se han atrevido a presentarlos al pleno.

Han hurtado a Sant Quirze la posibilidad de discutir cuáles son las soluciones adecuadas a las necesidades de sus ciudadanos. Ahora pretenden aprobar el día a día de la gestión llevando a cada pleno las medidas urgentes que crean oportunas sin discutir nada. Todo será blanco o negro.

Esta forma de gobernar (es legal pero no es legítima) es un parche, una aprobación por la puerta de atrás, son presupuestos en fascículos coleccionables, patada y a seguir, una chapuza. Presenten ya unos presupuestos al pleno, hablemos, discutamos y negociemos.

Les sessions del Ple municipal, tant ordinàries com extraordinàries, es poden seguir en directe i en línia.

Podreu fer-ho en aquest enllaç: www. santquirzevalles.cat/ple ·

santquirze@encomu.cat

@sqv_encomu

@SQV_EnComu

Més articles a:

ppsantquirze@gmail.com

/ppsantquirze · / chanobaratech

@ppsantquirze · @chanobaratech

@ppsantquirze · @chanobaratech

✉ INSTAGRAM ✉ FACEBOOK-F INSTAGRAM
Recordeu que...
SQVgrups municipals 26

AGENDA

Entrades a Entràpolis:

MAIG 2024

Divendres 24

Xerrada “Introducció a la pressió estètica"

 18:30 a 20 h

 Sala Josep Brossa de la Patronal

· Preu: Gratuït

A càrrec de Júlia Barceló, actriu i autora del llibre "Operació biquini".

Ens parlarà de pressió estètica, grassofòbia, alliberament corporal, revistes femenines i referents audiovisuals.

Compra d’entrades

Dissabte 25

Pessics 2024. Mostra de Microteatre de Sant Quirze del Vallès

PESSICS és el festival de microteatre de Sant Quirze del Vallès. En un espai emblemàtic del municipi, trobareu una selecció de companyies que fan microteatre. Són 5 obres que duren menys de 20 minuts i on el públic es divideix en grups reduïts per permetre una proximitat màxima amb els i

les artistes. La 5a edició es farà el dissabte 25 de maig de 2024 a Can Barra. L’inici de les obres serà a les 18.00 h.

4, 6, 7, 8 i 9

Tasta SQV

· Organitza: Espai d’Arts Escèniques. Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

· Preu: Entrada general: 12€

Entrada socis/es Espai d’Arts Escèniques: 10€

Afegiu l'esdeveniment al calendari iCal

Entrades agotadas

Diumenge 26

Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques

 11 h

 Parc de les Morisques

Consulta la programació a la pàgina 8 d’aquest butlletí.

JUNY 2024

Diumenge 2

Festival de Contes

 10 h

 Masia de Can Barra

· Preu: Entrada general: 5€

· Organitza: Rialles Sant Quirze amb el suport de l’Ajuntament

Entrades: Entràpolis

Del 4 al 9 de juny Sant Quirze del Vallès Al parc de les Morisques i més espais

Consulta la programació a les pàgines 12-13 d’aquest butlletí.

Divendres 14

Concert: Chino & the Big Bet

 20 h

 Sala Josep Brossa de la Patronal

· Organitza: Amics de la Música, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

· Contacte: amics.musicasqv@gmail.com

· Preu: Entrada general: 10€ Socis/es Amics de la Música i menors de 18 anys: 5€

Entrades

Organitza: Amb la col·laboració de:
Més informació:
Mostra Gastronòmica i Market
27
SQV 2024
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.