Informem SQV 260

Page 1

#SQVinfo Estalvia aigua, fes un consum responsable Pàg. 4

Festa dels Animals. T’esperem el proper 25 de febrer! Pàg. 14

INFORMEM Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Número 260 / VIII Època Febrer 2024

Arriba la Trimestral. Consulta la nova programació cultural Pàg. 18

EMERGÈNCIA 1 PER SEQUERA Consum màxim 100 litres d'aigua per habitant i dia per a ús domèstic


d'administració digital 2. App Veïnal Porta directa de comunicació d’incidències al municipi

SQVserveis

Consulta la Guia Tributària de 2024

Serveis sanitaris Sant Quirze 937214180

L’Ajuntament ha editat un any més la L’Ajuntament envia un avís de paGuia Tributària per a 2024. Es tracta gament per aResposta tots aquells rebuts que no 3. Accions d’una publicació que recull les dates, Emergència estan domiciliats. Si no el rebeu, heu de Climàtica terminis i detalls dels impostosCreació i de lesd’unatenir en compte que comunitat energètica no s’interromprà el termini de sequera, pagament. Hi ha diverses bonificacions i exempcions a què esImplementar pot local, el pla de opcions per sol•licitar acollir la ciutadania. promoció del reciclatge i suport a la un duplicat i gestionar el pagament. En aquest sentit, la publicació recull mobilitat sostenible la informació respecte l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, sobre béns On fer els pagaments immobles, la taxa de guals, de conservació A banda de les entitats financeres, als Forma’td’Atena Sant Quirze de cementiri, de recollida escombraries, caixers automàtics o a4.l’Oficina Desenvolupament del programa ció Ciutadana, els pagaments es poden mercats ambulants i impost sobre actiquedo estudiar Virtua Sant Quirze fer en línia a Em través de al’Oficina vitats econòmiques, entre altres. al de l’Ajuntament accedint a l’adreça: Beneficis i exempcions https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat. L’Ajuntament ha establert diverses bonificacions i exempcions a què la ciutaConsulteu la Guia Tributària dania es pot acollir. Aquestes afecten l’Imdetalladament. post sobre vehicles de tracció mecànica, 2 l’Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Béns Immobles, Taxa de recollida de residus i Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Consorci Hospitalari Parc Taulí 937231010

Com fer els pagaments

🕽 Telèfons d’interès Ajuntament (centraleta) 937216800 Biblioteca Municipal 937219547 Poliesportiu Sant Quirze 937213975 Poliesportiu Les Fonts 937841277 Piscina MunicipaL 937213975 Telèfons d’urgència Policia Local 937216868 Emergències 112 Agents rurals 935617000

Hospital de Terrassa 937310007

fiscalitat, teixit productiu i proximitat

les Fonts i projectar una nova pista esportiva al Castellet.

Agenda 2030 mitigació del canvi climàtic i polítiques d'estalvi

SQVsumari

7. Promoció i planificació de l’habitatge

Continuar el desplegament del Pla Local d’Habi tatge i construcció de dues promocions de pisos una a l’avinguda d’Egara que, entre d’altres, garantirà una part dels habitatges ne règim de lloguer jove

6. Millora dels accessos al Poble Construcció de la passera de Can Canals, seguir exigint a la Generalitat que faci realitat la variant de la C-1413 i continuar amb el desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

#6-7 PAM, Pla d’actuació Municipal

5. Nova recollida de residus

#8

Disseny d’un nou servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria.

Portes obertes als centres educatius

Les sol·licituds de bonificació o exempció les heu de fer en el període voluntari de pagament de cada impost o taxa.

Altres serveis Serveis d’aigües Les Fonts 937312281 Jutjat de Pau 937211851

#9

Funerària Truyols SA 935809710

Sant Quirze es prepara per al Carnestoltes!

Enllumenat públic SECE 900131326 SQV Aigua 931188893

#17 Nova edició del Creixem en família

Farmàcies i Salut Farmàcia Sant Quirze 934997525 Farmàcia 3 Cantons 937210783

Motxilla ecològica:

Farmàcia Barberà 973210699

estàndards mediambientals més exigents amb el fi de limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha

Farmàcia Oliveras 937213933 Farmàcia Clara Ferran 937310851 Farmàcia Sant Quirze Parc 937214036

Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus ecològic fet que garanteix que s’ha produït sota els elaborat sense utilitzar clor elemental en el procés de decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i està com posada per materials reciclables i no contaminants complint amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001. Crèdits:

Farmàcia de l’Estació 938549630

Disseny i maquetació: Editorial MIC

CAP Sant Quirze 937214180

Impressió: Impremta Pagès.

CATSALUT 061 SALUT RESPON

Edició de continguts i redacció: Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Dipòsit legal: B-26026-2009

#18-19

#3

Consulta l’agenda municipal

L'OAC fa balanç de 2023

3


SQVSequera

SQVSequera

Emergència Per Sequera L'aigUa no cau del Cel

Estat d’emergència per sequera: 100 litres màxim de consum domèstic

Consells per estalviar aigua a casa Mireu el vídeo en aquest enllaç

L’estat d’emergència per sequera obliga a un consum domèstic màxim de 100 litres per habitant i dia a Sant Quirze del Vallès Aquesta és la xifra de consum que no ha de superar cada persona a casa seva durant la fase d’emergència 1, que entra en vigor durant la primera setmana de febrer de 2024. Això respon a que el volum d’aigua que entri al dipòsit municipal per a l ‘abastament de la població no pot superar els 200 litres per habitant i dia. Però aquests 200 litres inclouen les activitats econòmiques i comercials, així com totes les que es desprenen del manteniment del poble i dels equipaments comunitaris i municipals. Per això, el volum màxim que pot consumir una persona cada dia ha de ser de 100 litres.

Sant Quirze tancarà les dutxes dels equipaments municipals Una de les mesures més importants que Sant Quirze aplicarà amb motiu de l’activació de la fase d’emergència és el tancament de les dutxes dels equipaments esportius municipals de dilluns a divendres. 4

Així, les persones usuàries del Complex Esportiu (Pista annexa, camp de futbol, poliesportiu) i gimnàs municipal, així com de la zona esportiva de les Fonts es trobaran tancats aquests equipaments de dilluns a divendres. Els caps de setmana, les dutxes es podran fer servir pels partits dels equips federats.

Altres limitacions:

Neteja de carrers i mobiliari urbà: Estarà prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, excepte si existeix risc sanitari, d’accident o incendi. Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. Reg de zones verdes i jardins, públics i privats: Prohibit el reg, excepte per la supervivència d’arbrat i jardins botànics públics.

Piscines públiques, privades, comunitàries: Prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines.

Piscines d’aigua de mar:

Quanta aigua gastem amb cada acció que fem a casa?

Es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).

Aquí podeu veure quina despesa té cada acció quotidiana. Són accions que fem cada dia i que poden fer que

Piscines cobertes públiques:

Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària que disposin els sistemes de recirculació de l’aigua.

Piscines descobertes públiques:

Només està permès el reompliment parcial, sempre que s’apliquin mesures d’estalvi equivalent com tancar les dutxes.

Fonts ornamentals

Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements, excepte refugis de fauna o destinats a la recuperació d’espècies autòctones.

• • • • • • • • •

Rentar-nos les mans o les dents: 1,5 l al dia. Rentar-nos les mans o les dents sense tancar l'aixeta: 30 l Afaitar-se i, sobretot, aclarir-lo: Pot arribar a més de 70 litres Una dutxa: 50 litres, cada 5 minuts Una banyera: 250 litres Posar el rentavaixelles: Entre 18 i 50 l Rentar els plats a mà: Entre 15 i 30 litres Cuinar: 8 litres Posar la rentadora: Fins a 100 litres d'aigua Descarregar la cisterna: 10-15 l Mitja descàrrega de cisterna: 6 l. Sencera: 10 l

Com podem reduir el consum? •

Dutxa en lloc de banyera

Reduir el temps de la dutxa a 5 mins pot estalviar fins a 100 l d'aigua

Fer servir un got quan ens rentem les dents i tancar l'aixeta

No fer servir el WC com si fos una paperera

Comprar inodors i electrodomèstics eficients

Utilitzar reductors de cabdal redueix fins a un 50% el consum d'aigua

Recollim en una galleda l'aigua de la dutxa, abans que surti calenta, i reutilitzem-la per regar, per rentar, per al WC etc.

Tanquem l'aixeta mentre ens depilem, afeitem o rentem els cabells

5


SQV PAM

11. Redacció d’estudis i millora de serveis Encàrrec i desplegament dels plans de millora del pla de verd urbà i enllumenat públic i emprendre els canvis necessaris.

Quin és pla d’actuació municipal del mandat 2023-27? El Pla d’Actuació Municipal és el document que marca el full de ruta del govern municipal i que determina quins són les actuacions prioritàries per al poble durant aquests 4 anys. Aquest document es va aprovar el passat mes de desembre de 2024 i destaca per concretar 11 projectes de mandat.

1. Casal Serra de Galliners

3 Eixos de treball principal de mandat

Eix 3 Polítiques econòmiques i d'administració digital

Projecte de reforma del Casal i Sala Muriel Casals

fiscalitat, teixit productiu i proximitat 2. App Veïnal Porta directa de comunicació d’incidències al municipi

Pots consultar el document íntegre del Pla d’Actuació Municipal 2023-2027 aquí:

10. Redacció de plans d’actuacions socials Redactar plans d’abordament de les problemàtiques psicosocials alineats entre els serveis de joventut, gent gran, salut i altres

9. Espais de partipació democràtica i popular

Eix 1 Les persones al centre

Revisió dels reglaments del Consell de poble i meses de participació i creació de la Síndica Municipal i el Consell Local de Comunicació

serveis bàsics, educació 360 i condicions de vida

8. Impuls a les zones esportives Construcció de la nova piscina i zona d’aigües, millorar les instal·lacions de les Fonts i projectar una nova pista esportiva al Castellet.

Eix 2 Agenda 2030 mitigació del canvi climàtic i polítiques d'estalvi

7. Promoció i planificació de l’habitatge Continuar el desplegament del Pla Local d’Habitatge i construcció de dues promocions de pisos, una a l’avinguda d’Egara que, entre d’altres, garantirà una part dels habitatges en règim de lloguer jove

3. Accions Resposta Emergència Climàtica Creació d’una comunitat energètica local, Implementar el pla de sequera, promoció del reciclatge i suport a la mobilitat sostenible

6. Millora dels accessos al Poble Construcció de la passera de Can Canals, seguir exigint a la Generalitat que faci realitat la variant de la C-1413 i continuar amb el desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

4. Forma’t a Sant Quirze Desenvolupament del programa Em quedo a estudiar a Sant Quirze 5. Nova recollida de residus

Disseny d’un nou servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria. 6 2

3

7


SQVCultura

SQVEducació

Preinscripció escolar curs 2024-25

Viu el Carnestoltes!

El Departament d’educació de la Generalitat ja ha avançat les dates de la preinscripció escolar del curs 2024-2025, són les següents:

Sant Quirze gaudirà el proper 10 de febrer d’una de les festes més divertides i esbojarrades de l’any, el Carnestoltes. Tot està preparat per gaudir d’una programació que inclou rua, música i botifarres per a tothom! La festa començarà a les 18h, amb la tradicional rua que seguirà aquest recorregut: avinguda Països Catalans, plaça 14 d’abril, rambla de Lluís Companys, avinguda Camí del Mas, carrer Vallcorba, carrer Sabadell i Avinguda de Pau Casals. La concentració inicial es farà a l’av. Països Catalans. Una vegada finalitzi la rua “La tropical” posarà la nota musical amb un concert a la plaça d’Anselm Clavé. Moment per compartir balls i també recarregar energies, doncs hi haurà botifarrada també al centre, de la mà de les entitats locals. La Reina Carnestoltes farà la seva arenga sobre les 20.30h, moment en què l’Ajuntament lliurarà els premis als i les participants en la rua, en les seves diferents modalitats. Finalment, música de nou amb “La Tropical” per cloure una gran festa.

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Calendari de portes obertes Durant el mes de febrer i març de 2024 els centres educatius de Sant Quirze del Vallès realitzaran jornades de portes obertes informatives, per a l’alumnat que s’hagi d’incorporar durant el curs 2024-25. Lola Anglada

16/2/2024

15:15h

Educació infantil (3-6 anys) i educació primària (6-12 anys): del 6 al 20 de març Educació secundària obligatòria (ESO): del 8 al 20 de març

IE Onze de Setembre

20/2/2024

15:30h (infantil y primaria) / 17h (ESO)

El Turonet

21/2/2024

15:15h

Institut Sant Quirze

21/2/2024

17:30h (ESO)

Matrícula:

Taula Rodona

23/2/2024

17:00h

Pilarin Bayés

23/2/2024

10 i 15:10h

Institut Salas i Xandri

28/2/2024

17:30h (ESO)

Purificació Salas

29/2/2024

15:15h

Institut Sant Quirze

10/4/2024

17:30h (Btx)

Escola Bressol Municipal El Patufet

13/4/2024

10 i 11:30h (2 sessions)

Escola Municipal d’Adults L’Olivera

Del 18/3/24 al 22/3/24 27/4/24 (portes obertes)

10h

Escola Municipal de Música Can Barra

27/4/2024

10h

Presentació de sol·licituds:

Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny A mitjans del mes de febrer es preveu la publicació de la Resolució de la preinscripció per al curs 2024-2025, que regula els criteris de prioritat que determinen l'assignació de plaça i la normativa del procediment de preinscripció. Tot el procediment de preinscripció és telemàtic i es realitza a la web del departament d’Educació: https://preinscripcio.gencat.cat/

19.30h Concert "La Tropical" Pl. Anselm Clavé 19.30h Botifarrada Pl. Anselm Clavé 20.30h Arenga Reina Carnestoltes 21h Fi de Festa amb “La Tropical” Pl. Anselm Clavé

Per a qualsevol consulta sobre el procediment de preinscripció educativa les famílies es poden dirigir a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Aquest servei es presta a les oficines del servei d’Educació de Sant Quirze del Vallès: Adreça: Av.Pau Casals ,72 Horari: de dilluns a divendres de 08h a 15h Tf. 937216800 educacio@santquirzevalles.cat Al web municipal us podreu descarregar una publicació amb informació detallada sobre els centres educatius públics de Sant Quirze del Vallès, on hi trobareu un resum de les característiques de cada escola, la definició de les seves instal·lacions, els equips docents, les seves línies pedagògiques i les dades de contacte de cada escola, així com la seva web. Trobareu la publicació aquí:

Les xifres 143 infants empadronats a SQV s’han d’incorporar a educació infantil 215 ho han de fer a 1er d’ESO

8

Programa 18h Inici Rua Av. Països Catalans

Organitza:

Col·laboradors:

La festa a Les Fonts Les inscripcions al concurs de disfresses de Les Fonts començarà a les 16.30h a la plaça Manuel Mañas. Els i les participants es podran apuntar a les categories individual infantil, individual adult i comparses. Seguidament, a les 17h, tindrà lloc la concentració a la mateixa plaça, des d’on s’iniciarà la desfilada. El recorregut serà el següent: plaça de Manuel

Mañas, carrer Roma, carrer Sant Agustí, passatge Lola Anglada, carrer Mossèn Josep Pons, carrer de Nostra Senyora del Roser, carrer Església, passeig de la Riera i Pista Poliesportiva de Les Fonts. Sa Majestat la Reina Carnestoltes donarà la benvinguda a tothom a la pista poliesportiva a les 19.30 hores. Allà es lliuraran els premis i es podrà gaudir de botifarrada i ball. 9


SQV Ocupació

SQVfeminismes

Per un Carnestoltes lliure de sexisme! S’apropa Carnestoltes i aviat haurem de decidir quina disfressa ens volem posar i quina es volen posar les nostres criatures. Disfressar-se, convertir-se en una altra persona, esdevenir un personatge que ens agrada, és un joc molt divertit per a molts infants. Com fem la tria? Batman, Frozen, Superman o la Ventafocs? Infermeres o bombers? L’elecció de les disfresses està encara molt relacionada amb el gènere. És fàcil observar en alguns catàlegs com s’ofereixen disfresses de nena i disfresses de nens. Als nens se’ls adjudiquen professions com la de policia, científic, metge, pilot de carreres, astronautes... mentre que a les nenes se’ls ofereix la possibilitat de disfressar-se d’infermera, ballarina, animadora, etc. És a dir, ells es poden mostrar forts, valents, ràpids, mentre que per a elles, estan reservades totes aquelles professions més adreçades a les cures, l'educació i les tasques de la llar. I aquelles disfresses que poden tenir les dues versions, tant per nen com per nena, en moltes ocasions ofereixen una versió “femenina” que acostuma a estar

hipersexualitzada (faldilles molt curtes, escots, mostrant cossos esvelts, etc). El problema no rau en què els nens es vulguin disfressar de superherois i les nenes de princeses, sinó en què l’oferta sigui la mateixa per a tothom i que l’elecció pugui ser lliure, lluny dels mandats de gènere imperants en la nostra societat.

Sant Valentí i l’amor romàntic El 14 de febrer es celebra Sant Valentí, conegut com el dia dels enamorats, malgrat que a Catalunya la gran diada dedicada a la celebració de l’amor és, sens dubte, Sant Jordi. Sigui com sigui, és una bona oportunitat per reflexionar entorn al concepte de l’amor, els mites de l’amor romàntic i el que d’ells se’n pot derivar. Són molts els canals des d’on ens arriba què i com ha de ser “l’amor”: la música, el cinema, la literatura, les sèries, les xarxes socials, la publicitat. Un amor que s’estableix principalment en relacions heterosexuals, obviant la diversitat d’orientacions sexuals i identitats de gener existents a la nostra societat. Sovint ens arriba un model de relació amorosa basada en alguns mites que col·laboren en la perpetuació d’un amor idealitzat i allunyat de la realitat. Mites com el de l’amor etern, que ens planteja que l’amor i la passió han de 10

ser per tota la vida, passi el què passi. Mites com el de la mitja taronja, fonamentat en la creença que es persones som éssers incomplets i en algun lloc del món hi ha una altra persona que ens complementa. O el mite de què l’amor és invencible i ho pot tot, entenent que l’amor és una passió incontrolable i qualsevol bogeria que es fa en nom seu està justificada. N’hi ha alguns més, però tots ens aboquen a legitimar comportaments tòxics i masclistes en els quals es basa “l’amor”. Cal, per tant, posar molta atenció als missatges que ens arriben constantment fent-nos creure que establim relacions amoroses amb les persones del nostre entorn que són satisfactòries, ja que no sempre és així. Necessitem apostar per relacions que es desenvolupin lliurement i sense restriccions, igualitàries, que es basin en la comunicació, la llibertat d’elecció, el respecte i la solidaritat.

Cal que les disfresses puguin ser utilitzades indistintament per nenes i per nens i que ho facin amb tranquil·litat. Cal que les disfresses ajudin a desenvolupar la imaginació i afavoreixin la creativitat. La podeu fabricar vosaltres tenint en compte les fantasies i somnis de les nenes i els nens.

Sant Quirze del Vallès, un dels municipis amb menys atur de la comarca Aquest 2023 la taxa d’atur al municipi s’ha mantingut força estable. Sant Quirze del Vallès ha esdevingut un dels municipis amb la taxa d’atur més baixa del Vallès Occidental i de la província de Barcelona, segons dades oficials publicades per la Diputació de Barcelona. A inicis de l’any passat aquesta se situava en un 6,83%, corresponent a un total de 623 persones aturades. Es tancava 2023 amb una taxa del 6,77% i 617 santquirzencs i santquirzenques en situació d’atur. Sant Quirze se situa així per sota de la mitjana comarcal, que es troba en el 10,30% i de la província de Barcelona, situada en el 9,68%. De fet, municipis com Sabadell o Terrassa van tancar l’any

amb atur de l’11,43 ambdós. Altres, com Sant Cugat o Matadepera ho van fer amb un 5,98 i 4,64 % respectivament.

Un atur feminitzat

Les característiques que han definit aquesta situació al llarg de 2023, i continuant amb la tendència d’anys anteriors, han estat un atur feminitzat, centrat especialment en dones a partir dels 45 anys. En el cas dels homes, la taxa d’atur és més elevada a partir dels 50 anys. El sector amb l’índex d’atur significativament més alt en comparació amb la resta, es concentra en el sector serveis. El percentatge d’atur femení en encetar l’any es va situar en un 62,76% a i es va

tancar amb un 61,75% de dones d’entre el total de les persones que es trobaven en situació de desocupació. Observant les gràfiques es pot apreciar visualment la corba d’evolució de l’atur del municipi així com la seva tipologia. La poca oscil·lació de les dades en tot l’any es reflecteix en unes gràfiques gairebé planes i en les que només es detecta un petit increment de persones aturades en el tercer trimestre específicament durant el mes d’agost, sobretot en els grups de persones que es caracteritzen per taxes d’atur habitualment més elevades. El màxim de persones aturades durant aquest període han estat 667 en el mes d’agost i el mínim ha estat de 617 en el mes de desembre.

Evolució de l’atur a Sant Quirze del Vallès Atur per sexe Sexe

Dones

Homes

400

300

200

mar 2023

maig 2023

jul 2023

sep 2023

nov 2023

11


Demana cita prèvia per demanar l’ajut aquí:

SQVAtenció Ciutadana

SQVhabitatge

Més de 20.000 atencions ciutadanes el 2023

Més de 200.000 € d’ajuts sol·licitats per la rehabilitació d’habitatges de Sant Quirze

SQV

Aquest ajuts, encara disponibles, són una oportunitat per revaloritzar cases i pisos, tenir més confort i ésser més sostenible. Més d’una vintena de comunitats de propietaris i habitatges unifamiliars han tramitat ja la seva sol·licitud als ajuts del fons Next Generation per la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica del seu immoble o edifici. Per demanar-los, han comptat amb l’acompanyament de dos mediadors del Consell Comarcal que atenen presencialment a l’oficina d’Habitatge de Sant Quirze, ubicada a Av. Pau Casals 72. Fins al moment, s’han atès 90 persones i s’han informat fins a 381 comunitats, que han sol·licitat fins a 213.903,85 €. Entre les principals actuacions que es poden subvencionar, cal destacar des de projectes de rehabilitació energètica d’edificis, diagnosis o plans d’actuació per reduir el consum d’energia de, com a mínim, un 30%. L’Oficina d’Atenció Ciutadana ha realitzat un total de 20.509 atencions durant 2023. El major volum d’aquestes es correspon a l’àmbit d’Urbanisme, amb 3.407, serveis econòmics, amb 3.040 i ja amb més diferència, padró, amb 1.392 atencions. Comparativament, el canal presencial no ha estat el més elevat aquest 2023, sinó que el major volum d’atencions s’han realitzat per registre electrònic, seguides per la Plataforma EACAT. Unes xifres que el 2019 s’invertien totalment, doncs les atencions presencials van arribar llavors a les 10.056. L’anàlisi d’aquestes dades mostra que la diferència entre l’atenció presencial i telemàtica s’amplia en la línia del previst. Malgrat aquesta tendència, des de l’OAC s’acompanya totes les persones interessades a realitzar un tràmit, de manera que puguin accedir a la informació de la carpeta ciutadana amb més autonomia i sense dependre d’horaris d’atenció. 12

També s’aprecia que les atencions en relació a Territori i Recursos Humans es fan mitjançant entrades electròniques. Això respon a l’obligatorietat de relació electrònica de les empreses i persones autònomes a relacionar-se amb l’administració. El padró, però, continua mantenint-se via presencial per garantir la legalitat del procés i donar resposta a situacions complexes. Cal remarcar també que l’OAC manté l’atenció amb cita prèvia ja que evita esperes innecessàries, garanteix l’atenció a l’hora concertada i ajuda a evitar que les persones es personin sense la documentació necessària per fer el tràmit ja que s’avisa prèviament mitjançant trucada telefònica a les cites programades. No obstant, totes les persones que es presenten a les oficines són ateses malgrat no disposar de cita prèvia.

Aquests fons es poden demanar fins a finals de juny de 2024 i les obres resultants de les actuacions subvencionades hauran d’estar finalitzades l’any 2026.

Què es pot subvencionar? • • • • • • • • •

Aïllament tèrmic exterior i interior Injecció de cambra d’aire Projeccions solars Canvi de fusteries Tancaments tèrmics Energies fòssils renovables Mesures d’accessibilitat Retirada d’amiant Altres mesures de seguretat

Reunions informatives

Per fer el procés de sol·licitud més fàcil i per tal que la ciutadania es pugui aprofitar d’aquesta oportunitat única, l’Ajuntament ha convocat dues sessions informatives per explicar els diferents programes d’ajuts i oferir el servei de mediació a les comunitats. Aquestes subvencions, tenen beneficis fiscals i poden arribar entre 40% i el 80 % del cost de la rehabilitació, amb possibilitat de finançament.

Les subvencions poden arribar entre el 40 i el 80 % del cost

Les atencions mitjançant les xarxes socials El 2023 s’han registrat 1.806 consultes (preguntes, queixes, suggeriments, etc.) a través de les xarxes socials municipals, 168 menys que el 2022 i 15 menys que el 2021. Les consultes per xarxa es reparteixen amb els següents percentatges:

• • •

Facebook: 25,69% X (abans Twitter) 29,13% Instagram: 45,18%

En aquest sentit, es constata que prop de la meitat de les consultes es reben a través d’Instagram. El 36,38% del total de les consultes s’adrecen via missatges privats, de les quals, més del 70% des d’Instagram. Pel que fa al tipus de consultes gestionades a les xarxes, prop de tres quartes parts se centren en aspectes relacionats amb la via pública, l’acció de govern, cultura, medi ambient, esports i seguretat ciutadana.

Xerrades informatives ajuts rehabilitació energètica habitatges Les Fonts, 19 de febrer a les 18 h Centre Cívic Torre Julià Poble Sec i Los Rosales: 22 de febrer a les 18 h Local plaça Molí s/n

Les persones que vulguin tractar algun tema concret durant aquesta trobada, poden enviar un correu a habitatge@santquirzevalles.cat

13


SQVMedi Ambient

Fes un fular amb la petjada del teu gos! Vine a la Festa!

Obsequi d’un abeurador portàtil per tothom que vingui a la festa.

SQVMedi Ambient

Nova edició de la Festa dels Animals La iniciativa forma part d’una àmplia campanya sobre la tinença responsable d’animals Sant Quirze celebra una nova edició de la Festa dels Animals el proper diumenge 25 de febrer. Els exteriors de Can Feliu acolliran aquesta proposta orientada a sensibilitzar la població sobre la tinença responsable d’animals. La festa va molt més enllà de la jornada d’activitats, emmarcant-se en una campanya que com a novetat enguany inclou l’esterilització de gats, entre altres iniciatives.

Passejada en grup El tret de sortida el dia 25 el donarà la passejada amb el vostre gos o gossa pels voltants del poble. A les 10h els/les propietaris/es d’animals de companyia poden participar en aquest passeig guiat per l’entitat iCanWalk i personal de l’Ajuntament. La sortida serà a les 9.30h als exteriors de Can Feliu, o a les 10h directament al Camí de la riera de Can Poncic (accés per av. Can Pallàs). Les persones participants rebran rotllets de bosses per recollir excrements i un obsequi en finalitzar el recorregut.

Educació, exhibicions i molt més! Durant la festa l’Ajuntament ha organitzat diverses activitats orientades a facilitar la convivència dels animals en societat, enfortir vincles i educar-los per a una bona convivència. Les activitats seran les següents: 11.30h. Xerrada sobre conscienciació i educació canina, a càrrec d’Atuk formación y educación canina. 12h, 13.30h. Exhibicions d’agility, a càrrec de Vallès Club Caní d’Agility.

Adopta un gos! Un any més la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell se suma a la campanya. A partir de les 12.30 h explicaran a la ciutadania quins gossos/es tenen en adopció, com són, què els caracteritza i què necessiten. Es podran veure, tocar i conèixer de prop, de manera que si esteu interessats a adoptar-los, us pugueu informar.

Tallers educatius La Festa pot ser un bon moment per formar-se en relació a l’educació del vostre animal de companyia. Consulteu en els enllaços que properament trobareu al web fins quan us podeu inscriure en aquests dos tallers:

Taller de clicker

Treballa la convivència del teu gos amb l’entorn. A càrrec d’Atuk formación y educación canina. Activitat per a grups reduïts de fins a 8 persones, d’1,5 hores de durada. Sessions a les 10h i les 12h.

Taller de Mantrailing

La unitat canina de rescat d’Associació Catalana d’Excursionisme Caní organitza aquest curs d’iniciació per ensenyar el vostre gos/gossa a buscar-vos. Activitat per a grups reduïts d’una hora de durada. Sessions a les 11h, 12h i 13h.

Inscriu-te a l’enllaç que trobaràs properament al web municipal: www.santquirzevalles.cat Places limitades!

Molt més que una Festa

Passeja el teu gos amb responsabilitat • • • •

14

Mantén-lo controlat en tot moment, evitant que s’escapi o provoqui molèsties. Respecta l’entorn, especialment els camps de conreu no hi llencis objectes i evita trepitjar-los, creuar-los o que hi passin els animals. Recull els excrements i evita l’orina a voreres i façanes. Els gossos potencialment perillosos han d’anar sempre lligats i amb morrió.

Les activitats relacionades amb aquesta comporten altres accions relacionades amb la tinença responsable d’animals de companyia. En aquest sentit, els centres veterinaris del poble ofereixen el xipatge a un preu especial de 40€ fins al proper 25 de març: AniCura Vet’s Sant Quirze, Nouclínic i El Mussol. A més, el centre veterinari El Mussol ofereix esterilització a un preu especial fins al 8 de març. Consulteu a la clínica.

15


SQVSalut

SQVJoventut

Es constitueix el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

L’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, va participar el passat 11 de gener en l’acte de constitució del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses és un comitè consultiu amb l’objectiu de participar en la definició del pla estratègic des de les administracions locals i un òrgan d’informació en la implementació dels plans d’acció.

En l’acte institucional, que va comptar amb l’assistència del conseller de Salut, Manel Balcells, i del gerent del CatSalut de la Regió MetroNord, Arturo Míguez, es van exposar les millores realitzades durant la nova etapa de la direcció del Parc Taulí en l’activitat assistencial; les millores i les properes inauguracions de nous espais; la presentació del nou Pla Estratègic i l’enfortiment de la docència, la innovació i el mecenatge.

Fisioterapeuta al CAP La incorporació dels fisioterapeutes als equips d’atenció primària té com a objectiu promoure i millorar l'autonomia de la persona atesa, prevenir malalties musculoesquelètiques i reduir el consum de medicaments. Així, aquesta nova figura se centra principalment en l'atenció comunitària i especialment en les patologies d'alta prevalença i baixa complexitat, com ara dolors vertebrals (lumbàlgia i cervicàlgia), mal de genoll i/o mal de maluc crònic, dolor d'espatlla. Aquestes malalties provoquen limitacions que fan disminuir la qualitat de vida de les persones. També atenen les persones en situació o risc de fragilitat, que els provoquen limitacions del funcionament o discapacitat. 16

A Sant Quirze del Vallès comptem amb una fisioterapeuta des del desembre del 2022. Aquesta professional no desenvolupa una funció assistencial: no passa consulta directament, ni les persones usuàries del CAP poden demanar cita directament per visitar-se amb ella, han de ser derivats per altres professionals de l’equip. Només en casos puntuals i complexos amb necessitats específiques l’equip pot valorar que presti atenció individual.

Tot seguit, alcaldes i alcaldesses, van participar en un espai de reflexió per conèixer millor els canvis que s’estan fent i es faran amb el nou Pla Estratègic. El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí està format pels ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà, Castellar, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. factors que influeixen sobre la seva patologia, dolor i sobre la seva recuperació. També indica uns bons hàbits saludables i d’higiene postural per evitar recaigudes.

Accions preventives per a tothom

Per evitar trastorns o lesions múscul-esquelètiques és important evitar postures forçades o mantingudes en el temps, no carregar les articulacions durant les activitats quotidianes, canviar de postura amb freqüència i fer pauses actives. També és important mantenir un bon estat físic i muscular gràcies a la pràctica regular de l’activitat física.

Nova edició de tallers “Creixem en família” L’Ajuntament posa en marxa una nova edició del cicle de tallers “Creixem en família” aquest 2024. Es tracta d’un espai d’acompanyament per a famílies amb fills i filles d’entre 10 a 16 anys, des d’on tractar els temes que més preocupen sobre la seva educació. Totes les sessions estan dinamitzades per l’educadora de joventut i altres agents del municipi o entitats especialitzades que treballen en cada àrea de coneixement. Aquests se celebren setmanalment, en horari de 18 a 20 hores, al centre cívic Can Feliu. Les temàtiques dels propers tallers són:

El centre cívic de Torre Julià acull també activitats orientades a les famílies d’adolescents aquests primers mesos de l’any. El proper 22 de febrer s’organitza el taller “Com acompanyar la pubertat dels nostres fills i filles”. Aquest forma part del “Creixem en família” i requereix d’inscripció prèvia. Un altre Espai familiar que es proposa, en aquest cas per als dies 7 i 14 de març, és el de “Com acompanyar l’adolescència dels nostres fills i filles”. Ambdues sessions són impartides per les educadores de joventut.

EAF Sant Quirze: Espai d’acompanyament familiar

Taller “Com acompanyar als fills i filles en la tria formativa”. 15 de febrer

Taller sobre oportunitats i itineraris formatius després de l’ESO. 21 de febrer

Taller “Tothom té mòbil menys jo!” 28 de febrer

Taller “Parlem de drogues” i “Actua!” 13 i 20 de març

Espai d’orientació i acompanyament integral adreçat a les famílies que conviuen amb adolescents i joves. Espai per parlar amb calma i confiança de les relacions familiar, on orientar-se i trobar respostes davant els canvis i incerteses que a vegades sorgeixen, a través de professionals especialitzats. Servei amb cita prèvia, adreçat a famílies de tot el municipi, visites a Sant Quirze nucli urbà i a les Fonts. 678040628 eaf.adolescencia@santquirzevalles.cat

Torre Julià, espai compartit El centre cívic esdevé també punt de trobada pels adolescents de dimecres a divendres a partir de les 16h. Els dimecres poden assistir a l’espai d’estudi acompanyat, on trobaran el suport de les educadores per fer els deures, a part de passar l’estona si volen al punt de trobada, amb jocs de taula i dinàmiques. Els dijous gaudeixen de tallers de diferents disciplines artístiques i també cuina, i els divendres es fa activitats de dinamització preferentment a l’aire lliure, obrint el pati de l’Escola Pilarin Bayès, però també cinema, festes i altres esdeveniments a l’auditori del centre cívic. Destaquen també altres activitats vinculades a medi obert com dinàmiques o activitats esportives al poliesportiu de Les Fonts, de dimecres a divendres de 16:30 h a 18 h i els dissabtes a la tarda cada quinze dies. Per estar informats seguiu-nos a les xarxes socials @canyajove_lf o consulteu la programació al web municipal on trobareu els enllaços per inscriure-us a les activitats del mes de febrer.

Consulteu la pàgina web municipal: www.santquirzevalles.cat, on trobareu els enllaços per fer la inscripció prèvia. Creixem en Família a Les Fonts

I com ho fa?

Mitjançant grups reduïts, imparteix un programa on aborda el tractament de la malaltia en qüestió amb exercici terapèutic i el reforça amb educació sanitària d’altres 17


SQVCultura

SQVCultura

La Trimestral torna a omplir de propostes culturals els primers mesos de l’any Hamlet, El Pot Petit o Andreu Valor, alguns dels plats forts de la temporada

▲ Andreu Valor Música

En l’àmbit musical el mes d’abril arribarà als escenaris “A mamar tots els versos”, d’Andreu Valor. Un espectacle amb motiu del centenari del poeta Vicent Andrés Estellés, que contextualitza la seva vida amb un recull de poemes replet d’influències folk, pop i indie nord-europeu. Abans però, al març, torna a Sant Quirze Clara Peya i el seu 13è àlbum “Corsé”. També el mateix mes ompli-

▲ Clara Peya

rà l’escenari de la Patronal Susana Sheiman Quartet, amb “From ella to Sarah”. I a l’abril ho farà el concert d’”Smoking Stones Sextet”, un tribut als Rolling Stones.

Propostes per a tota la família

La nova programació també aposta fortament per la infància. És per això que el proper 2 de març arriba a la Patronal El Pot Petit amb “Les aventures del lleó

vergonyós”. Un espectacle diferent dels concerts habituals, en un format íntim i reduït. No faltaran tampoc les Hores del Conte, tant a la Biblioteca com a Les Fonts. A la programació cultural estable s’hi sumen també les Arts Plàstiques, amb cinefòrums diversos i sortides culturals, així com projeccions de cooperació.

▲ Hamlet 01 La programació cultural de Sant Quirze del Vallès estrena l’any amb més d’una quarantena de propostes des d’ara fins a l’abril.

Teatre

Entre els plats forts de la temporada destaca Hamlet 01, de Sergi Belbel i Enric Cambray. La tragèdia més famosa de Shakespeare arriba al segle XXI per explicar d’una manera divertida el primer acte de l’obra. Serà el 16 de febrer a la sala Josep Brossa de la Patronal. L’oferta teatral es completa amb “Instruccions per fer-se feixista” al mes d’abril. Es tracta d’un assaig 18

de Michela Murgia on Mercè Arànega interpreta aquesta activista italiana amb una gran projecció pública. Un text per fer trontollar la seguretat del sistema democràtic.

S’hi suma al teatre la Mostra TASQ i espectacles com “Un mort darrere la porta”, “Abans que arribi l’alemany”, amb Maria Vancells, “Play Strindberg”, o “Cyr@ano”.

Podeu consultar La Trimestral detalladament, amb dates, horaris i ubicacions en aquest enllaç:

Així mateix, recordeu que a Entràpolis podreu tramitar les vostres entrades.

19


SQVel Racó de la Biblioteca

SQVel Racó de la Biblioteca

La Biblioteca clou el 2023 amb més persones usuàries i més serveis La Biblioteca Marcel Ayats ha superat aquest 2023 l’activitat prèvia a la pandèmia i ho ha fet doblant la mitjana diària de persones usuàries. L’equipament compta ja amb un total de 6.640 persones inscrites, i 480 socis/sòcies nous, que utilitzen els serveis habitualment. Això suposa un 33% de la població de Sant Quirze.

Serveis: 54.181 Documents prestats: 48.931 físics i 5.250 virtuals

• •

venil, en col·laboració amb el Canya Jove, adreçat a jovent a partir de 12 anys, i l’infantil, d’entre 9 i 11 anys Programa Lècxit, recuperat després de la pandèmia 988 visites escolars d’alumnat de primària i secundària en el marc del programa Bib-Co

45.494 exemplars: 36.587 en format llibre, 7.922 en CD/DVD, 115 títols de revistes en paper i 985 en altres formats (cursos de llengua, mapes, partitures..)

Què puc fer amb el carnet de la Biblioteca?

Activitats infantils i per a persones adultes

per treballar la lectura a les escoles del municipi

Fons documental

Total visitants 2023: 73.628

• 129 activitats organitzades amb 3.032 assistents 12 clubs de lectura, destacant el ju-

614 llibres prestats en diversos lots

Accedir a la plataforma de continguts digitals del Sistema de Lectura

• •

Quins han estat els documents més prestats a la Biblioteca Marcel Ayats durant 2023?

En aquesta trobareu recursos en diversos formats (llibres, audiollibres, revistes, diaris, pel·lícules, audiovisuals, música, enciclopèdies, obres de referència, partitures ...) i idiomes (català, castellà, francès, anglès, alemany ...) per poder llegir-les en diferents dispositius: tauletes, telèfons intel·ligents, ordinadors personals o lectors de llibres electrònics. Aquest servei, amb un fort creixement durant la pandèmia, s’ha anat consolidant i incrementant cada any. Accés al fons de les més de 228 biblioteques i 12 bibliobusos de la Xarxa

Novel·la adults:

de Biblioteques Municipals Accés al fons de la resta de biblioteques públiques de Catalunya de

1.

forma gratuïta

Pública de Catalunya

1.

Las Madres de Carmen Mola

2.

Todo va a mejorar d’Almudena Grandes

3.

El Libro negro de las hores d’Eva García Sáenz de Urturi

2.

Harry Potter i la pedra filosofal, de J.K. Rowling

3.

Abans de desembre, de Joana Marcús

3.

Arriba el Sr. Flat!, de Jaume Copons

No ficció: 1.

Passos 1. Nivell bàsic : curs de català per a no catalanoparlants

Còmic adults: 1.

Guardianes de la noche, de Koyoharu Gotoge

2.

Administrativo de corporaciones locales

2.

My hero acadèmia, de Khei Horikoshi

3.

Francés : objetivo: aprendizaje rápido

3.

Tokyo revengers, de Ken Wakui

Còmic infantil:

Pel·lícules adults: 1.

The Batman

2.

Cinco lobitos

3.

Más allá de los sueños

1.

Bola de drac, d’Akira Toriyama

Esperando al diluvio de Dolores Redondo

2.

Naruto, de Masashi Kishimoto

Pel·lícules infantils:

2.

Les calces al sol de Regina Rodríguez

3.

Detective Conan, de Gosho Aoyama

1.

Los Tipos malos

2.

La Familia Addams

3.

El retrato de casada de Maggie O'Farell

3.

Encanto

Biblio-Digital:

Novel·la joves: 1.

El Verano en que me enamoré, de Jenny Han

Contes infantils: 1.

Pastissos voladors de colors, de Sally Rippin

2.

El Porter amb els braços més llargs del món, de Roberto Santiago

▲ Hores del conte 20

21


SQVCultura

SQVPle

Jordi Alba, finalista al concurs internacional Modportrait Jordi Alba ha estat finalista en la categoria de Dibuix al concurs Modportrait. Es tracta d’un concurs internacional de temàtica només de Retrat. L’artista santquirzenc ha resultat finalista amb un autoretrat d’un nuu. En total, s’han seleccionat 31 dibuixos, que ara passaran a la final per participar en la deliberació del jurat dels premis i mencions, que es publicaran al mes de maig. L’obra finalista d’Alba serà exposada al museu Meam de Barcelona a partir del 17 de maig. El dibuix porta per nom “Autodesnudo 2” i està fet amb carbó i paper vegetal encolat amb fusta, amb una mida de 100X100cm. Aquesta és la quarta ocasió en què el dibuixant es presenta a aquest concurs de retrat. En totes ha estat seleccionat com a finalista, aconseguint l’any passat una menció d’Honor i el Premi Artemiranda.

Vila-Puig a Tàrrega L’obra de l’artista Joan Vila-Puig es pot veure aquests dies a Tàrrega. La ciutat compta amb una doble exposició que posa de relleu la fructífera relació artística que va establir amb el pintor paisatgista Joan Vila-Puig (Sant Quirze del Vallès 1890 – Bellaterra 1963). L’autor va desenvolupar la seva pràctica professional en diversos indrets de Catalunya si bé la seva estada a Tàrrega entre els anys 1934 i 1936 fou molt significativa. La mostra, que es divideix entre el Museu Tàrrega Urgell i l’Arxiu Comarcal de

l’Urgell, indaga en aquest vincle mitjançant nombrosa documentació de l’època i una acurada selecció de les pintures originals realitzades per l’autor tant a la comarca de l’Urgell com a la Segarra i la vall del Corb. El comissari de la mostra és el net del pintor, també dit Joan Vila-Puig. Una de les obres ha estat cedida per l’Ajuntament, i la resta provenen de particulars i s’exhibeixen en un nou espai inaugurat dins la sala permanent del Museu Tàrrega Urgell anomenada ‘Forjant un sistema artístic (1875-1965)".

El ple municipal celebra la primera sessió ordinària de 2024 El plenari acorda no aprovar l’estudi que proposava una solució alternativa a la recollida de residus municipals El ple ordinari de gener va celebrar dijous 25 la seva sessió ordinària. En aquest, es va donar compte del període mig de pagament als proveïdors de l’Ajuntament de l’últim trimestre de 2023, que va ser de 33.24 dies. Dels punts de l’ordre del dia sotmesos a votació, la ratificació de l’aprovació de la primera addenda del Contracte programa 2022-25 de Benestar Social va comptar amb el suport de tots els grups municipals i amb l’abstenció del Partit Popular. No va prosperar, però, el punt relatiu a l’aprovació de l’estudi de recollides individualitzades dels residus municipals, que proposava un sistema mixt, porta a porta i amb contenidors intel·ligents. Aquest estudi plantejava una alternativa a l’actual

sistema de recollida de residus per tal d’arribar al compliment de les normatives europees i estatals en aquesta matèria, que obliguen als municipis a recollir un 55 % de la brossa selectivament l’any 2025, quan actualment a Sant Quirze només se’n recull un 41,24 %. El punt va comptar amb el suport del govern municipal, Junts per Sant Quirze, Som Sant Quirze i Sant Quirze en Comú, però la resta de grups, Junts per Catalunya Sant Quirze, Partit dels Socialistes de Catalunya, Vox i Partit Popular hi van votar en contra. Pel que fa al punt de la modificació de l’ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’impost de béns immobles per l’exercici 2024, per corregir l’error material d’omissió d’una al·legació entrada dins

del termini, aquest es va aprovar per majoria simple, amb els vots a favor del govern municipal i vox, i amb els vots en contra de JuntsxCat, PSC i PP. Finalment, la moció presentada pel PSC-CP per les àrees d’esbarjo dels gossos, no va prosperar perquè només va comptar amb el suport de Junts per Catalunya-SQV i la resta de grups hi van votar en contra. Podeu veure la sessió del Ple que va retransmetre en directe, en aquest enllaç:

Calvís exposa la seva obra més provocadora L’artista santquirzenc Jordi Calvís exposa aquests dies la seva nova creació. Es tracta de la mostra “Pinzellada fauvista” i es pot veure fins al proper 16 de febrer a la sala de La Fotografia (plç. 14 d’abril, 1A). La mostra explora la interrelació entre el fauvisme i el dadaisme mitjançant la 22

representació de diversos cossos humans. L’artista ha apostat en aquesta ocasió per utilitzar colors purs i deixant de banda l’opacitat. L’objectiu ha estat crear imatges especialment provocadores. “Pinzellada fauvista” es pot veure de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h. 23


SQV

grups municipals

SQVgrups municipals

24

NO PLOU A GUST DE NINGÚ

MÉS PROMESES INCOMPLERTES, REFLECTIDES EN EL PAM

SI ELS GOSSOS PARLESSIN...

ORDENANCES, PRESSUPOSTOS I COHERÈNCIA

RECICLAR MÉS, SI; PORTA A PORTA, NO.

La situació que viu el nostre país a nivell hídric és dramàtica. No cal repetir aquí les dades i percentatges que ja formen part del nostre escenari vital, i que posen de manifest la greu situació dels embassaments i recursos que patim de fa mesos. Aquestes circumstàncies excepcionals, condicionen el nostre dia a dia. Limitacions en el consum d’aigua en tots els nivells d’activitat, paisatges urbans i naturals paupèrrims i tristos i una sensació intima, en totes i tots nosaltres, desànim i preocupació. Sant Quirze, com tots els municipis de Catalunya, ha de seguir les pautes i indicacions que fixa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per fer front a la crisi. Però alhora, i malgrat les limitacions competencials i la magnitud de la situació, el nostre Ajuntament està adoptant les iniciatives a curt i mitjà termini per aportar solucions, encara que siguin inevitablement parcials. Així doncs, i a títol d’exemples. S’ha redactat per part de la companyia pública d’aigua, tot un conjunt de projectes de reparacions i construcció de la xarxa d’abastament. Aquests projectes optimitzaran la nostra xarxa i la faran més efectiva en l’estalvi i l’eficiència. Com s’ha posat de manifest en aquest primer any de la nova gestió pública, les mancances en les instal·lacions de subministrament són importants. També s’ha intensificat, amb una certa exigència, la vella i reiterada petició a l’ACA d’ús de les nostres aigües freàtiques ( bàsicament el Pou de les Morisques), per poder realitzar un mínim reg del conjunt del verd urbà i arbrat del poble. Tanmateix i al respecte, es redactarà un Pla Director del verd urbà ; que ens ha de dir a futur quines són les espècies arbustives i herbàcies amb menys dependència hídrica per plantar al poble. Venen temps ( malauradament sense més possibilitat de concreció temporal ) difícils. Fins que el cel de Sant Quirze i de tot Catalunya ens recordi allò d’en Raimon , “al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa”. Ara necessitem que sigui massa.

En el darrer ple municipal de desembre, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat el Pla d'Actuació Municipal (PAM), que tot i que havia suscitat grans expectatives, lamentablement, s'ha revelat com un altre llistat de promeses buides i incomplertes dels mandats anteriors. El PAM és un full de ruta on es fixen els objectius que s'haurien d'assolir al municipi en aquest mandat però que, analitzat en detall, hi destaquen diverses promeses antigues que no s’han executat. El document parla de diverses mesures, però és evident que moltes d'elles no s'acabaran complint mai, com l’alcaldessa Oliveras ja ens té tristament acostumats. Això fa que la ciutadania ens qüestionem la seriositat i el compromís del govern tripartit municipal, i sobretot el valor de les seves paraules, que se les acaba enduent el vent. Només per a contrastar el que estem dient, citarem els tan promesos Espai Jove de Can Feliu, el nou Espai Cultural, o el Complex Esportiu Municipal, que amb bombo i plateret ens van vendre, i anys després, ni hi són, ni els esperem. Per això aquest PAM, en lloc de ser un full de ruta prometedor i esperançador, es converteix en una nova font de frustració per als i les santquirzenques que confiaven veure millores reals al nostre poble. Per tant, des de Junts per Catalunya, instem a ERC, SOM, a En Comú i a VOX, com a soci preferent seu, a assumir la seva responsabilitat i prendre les mesures necessàries per garantir l’execució de les promeses contingudes en el PAM, i millorar així les oportunitats de futur i la qualitat de vida de les persones que vivim a Sant Quirze. Finalment, no volem acabar aquest escrit sense desitjar-vos un molt bon Carnestoltes a totes i tots!

A Sant Quirze, hi ha un gos a un de cada tres habitatges. Hi ha més de dos mil gossos censats, i podrien estar a prop dels tres mil totals contant els que encara no ho estan. Per tant, quan es parla de gossos, no es parla d'un tema menor ni senzill. Els gossos són part de la família de molts dels nostres veïns i veïnes. És per això que cal començar a pensar de veritat en aquests "habitants" del poble. Ells potser no treballen ni contribueixen, però la seva presència és fonamental per les famílies, i fins i tot pel teixit associatiu i comercial del poble. Gràcies a ells hi ha veterinaris, botigues especialitzades, perruqueries, cuidadors... Però l'actual govern de Sant Quirze no ho veu així. Sis anys després de signar una Ordenança al respecte no l'han dut a terme. Ha arribat el moment de demanar al govern de Sant Quirze que assumeixi aquest paper fonamental dels peluts en el dia a dia del nostre poble. Els socialistes volem ser propositius, i per això vam presentar una moció per demanar que es respongués d'una vegada als drets de tots aquests veïns i veïnes que tenen un pelut a casa i que fa anys que veuen com el seu ajuntament els ignora. La moció va ser tombada pel govern i Vox, que una vegada més, i per sorpresa ja de ningú, voten en concordança. Casualitat? Ja m'ho diran vostès. Però nosaltres no deixarem de banda els drets dels nostres peluts, i de les seves famílies. I continuarem treballant per empènyer a aquest ajuntament a que faci la seva feina com cal. Encara sort que els gossos no parlen de la política de Sant Quirze del Vallès. Potser si ho fessin s'escoltarien els lladrucs des de Llençà...

Al desembre es van aprovar unes ordenances fiscals que no eren les que SOM proposava. Acabats d’arribar, ens va semblar excessiva la proposta d’una pujada de l’IBI del 7%, impost ja de per si estressat a Sant Quirze. Després d’una primera revisió, extremadament dificultosa per la falta d’informació subministrada, vam pensar que una pujada del 3,5% (40-50 euros/any/família), era més que suficient per fer front a la pujada de subministraments i despeses fixes de l’Ajuntament, intuint que caldria aplicar retallades a diferents partides, com finalment s’ha hagut de posar sobre la taula. El Ple no va donar suport a cap tipus d’increment i per tant van quedar congelats tots els impostos. Aquest fet ha provocat la proposta de supressió d’algunes bonificacions municipals i de retallades en partides molt necessàries pel nostre veïnat, com era d’esperar. En qualsevol cas, mantenim ferm el nostre compromís de treballar per tal que no es vegi afectat cap servei imprescindible.

Totes les qüestions que es porten al Ple de l’Ajuntament son d’interès, ja que la seva aprovació o no, repercutirà al conjunt del veïnat. Però la presa d’algunes decisions poden impactar especialment. Aquest és el cas de la recollida de les escombraries. L’estudi encarregat pel Govern Municipal, conclou: - Que a Sant Quirze es recicla poc. - Que el mètode actual de recollida no dona més de si. - Que donades les característiques de Sant Quirze, procedeix la recollida mitjançant un model mixte: “porta a porta” en unes zones, i en altres, amb contenidors hermètics metàl·lics.

ARROW-POINTER www.juntspersantquirze.cat ✉ info@juntspersantquirze.cat FACEBOOK-F /juntspersantquirzev INSTAGRAM @juntspersantquirze

✉ juntspercatsqv@gmail.com / 656 78 94 46 FACEBOOK-F /juntspercatsqv INSTAGRAM @juntspercatsqv

Tot i així, estendrem els ponts necessaris per a millorar Sant Quirze, amb tothom, independentment de les seves intencions i apriorismes. Partits polítics consolidats i amb suposada experiència no han aportat ni una sola solució ni idea en 8 mesos, fent oposició simplement oposant-se a tot, pueril i irresponsablement. Pot ser si és política, però de baixa volada. SOM SQV SOM així.

#EstimemSQV

@juntspercatsqv

SOM un grup municipal de gent del poble que ha vingut a millorar-lo en la mesura de les nostres possibilitats, però des de l’honradesa, amb rigor i sense populismes. Ens trobem davant grups que exhibeixen comportaments contraris, sense propostes i instal·lats a la crítica buida i infundada.

ARROW-POINTER www.santquirzev.socialistes.cat ✉ santquirzedelvalles@socialistes.cat FACEBOOK-F /pscsantquirzev INSTAGRAM @pscsantquirze

@JuntsSQV

@juntspercatsqv

@psc_sqv

Més articles a:

Més articles a:

Més articles a:

✉ info@somsqv.cat FACEBOOK-F / somsqv_

Un tema important. El propi treball assenyala que el cost del nou servei és elevat, entre dos i tres vegades més, degut l’increment de personal i als mitjans necessaris, especialment vehicles, que el model “porta a porta” precisa. El Govern Municipal fa seu aquest estudi i ens el presenta en el Ple del 25 de gener per la seva aprovació. Vox, essent conscient de que el reciclatge és convenient, per evitar sancions i per higiene i salut pública, ha desestimat la proposta, perquè: - El sistema “porta a porta”, si bé és el que més pot arribar a reciclar, no és apropiat per l’elevat cost, per la brutícia que genera i perquè a la part del poble on es pot aplicar és molt petita. - El sistema de contenidors hermètics amb targeta, en punts estratègics, és més econòmic, més net i s’aconsegueix també un bon nivell de recollida selectiva. Assumint plenament la decisió adoptada, el nostre grup no es tanca però a acceptar que en algunes zones de Sant Quirze, on els veïns donin el seu consentiment, es pugui implementar el porta a porta, mentre no penalitzi a la resta de la població en un augment de la taxa d’escombraries.

633364185

FACEBOOK-F / VOXSantQuirzedelValles INSTAGRAM @santquirze_vox @voxsantquirze

25


AGENDA

SQVgrups municipals

LLOGAR UN PIS A SANT QUIRZE NO ÉS FÀCIL. Poca oferta, preus disparats i tendència creixent. Podem parlar de casos concrets: un pis al centre del poble, tercer pis sense ascensor , que va quedar buit després d’un contracte de 750 € al mes. El propietari saltava d’alegria, ja que immediatament el va posar al mercat per 1100 €. Negoci rodó. Això era fa uns mesos, abans no s’aprovés la llei estatal de l’habitatge. Ara les circumstàncies han canviat una mica, però encara no en podem veure del tot els beneficis. El cas és que St. Quirze, amb 140 municipis catalans més, ha sigut declarat “àrea de mercat d’habitatge tens”. Però el problema és que encara no es disposa d’un índex de referència per regular els augments dels preus dels nous contractes. Sabem que la Generalitat ha demanat al govern de Madrid que s’apliqui l’IRPLL que es va calcular amb Llei la 11/2020 del Parlament de Catalunya. Però seguim amb la malastrugança: en els pocs mesos que va estar vigent aquesta llei, abans que la tombés el TC, el Departament d’Habitatge va considerar que no hi havia prou oferta de lloguer i mostra estadística per fer el càlcul a Sant Quirze i no van reconèixer la nostra “tensió” -ole tú! . Per tant, encara que el Ministerio de Vivenda accepti aplicar els IRPLL de la Generalitat, si no ens espavilem a St. Quirze encara no hi haurà possibilitat d’aplicar la regulació del preu dels lloguers. És evident que la situació sobrepassa les competències municipals, però prenem el ferm compromís des de la Regidoria d’Habitatge de remoure cel i terra per intentar desencallar la situació. NOTA: els que dieu que el mercat regulat redueix l’oferta i augmenta els preus, penseu si el propietari del pis mencionat, no hagués tornat a posar al mercat el seu pis encara que no li deixessin cobrar 1.100 €.

Recordeu que...

TRES OBJETIVOS PARA 2024

Una de las principales carencias de Sant Quirze del Vallès es la limpieza de las calles. En muchas zonas del pueblo las calles están sucias y descuidadas. La basura se acumula en las esquinas y los grafitis llenan las paredes. Las aceras y carreteras del pueblo están en un estado pésimo, resultando un gran peligro para la salud pública. La conservación del entorno urbano es crucial para mantener la calidad de vida de la comunidad, siendo necesario un esfuerzo para mejorar esta situación y evitar dar mala imagen del pueblo. La seguridad es otra de las preocupaciones. En los últimos años, se vienen registrando frecuentes episodios de delincuencia en Sant Quirze del Vallès, lo que ha generado un aumento de la sensación de inseguridad entre los vecinos, especialmente entre las personas mayores. El Ayuntamiento debe tomar medidas para mejorar la seguridad ciudadana, como dotar de más medios a la policía local, reforzar la presencia de los agentes en las calles y aumentar la iluminación en zonas oscuras. Por último, la falta de un espacio de ocio propio para la juventud. Los jóvenes de Sant Quirze del Vallès no tienen un lugar donde poder realizar actividades de ocio nocturno. Esto les obliga a desplazarse a otros pueblos o ciudades, lo que puede ser peligroso, especialmente si se combinan alcohol y vehículos. Desde el Ayuntamiento debemos buscar soluciones que permitan un ocio sano de nuestros jóvenes, sin desplazamientos, en zonas adecuadas, donde puedan disfrutar de actividades de ocio y cultura, y sin molestar a los demás vecinos. Son tres objetivos sencillos y claros, aunque con soluciones complejas que exigen esfuerzo, diálogo y compromiso, para lo que estamos dispuestos.

Les sessions del Ple municipal, tant ordinàries com extraordinàries, es poden seguir en directe i en línia.

FEBRER 2024

18h Inici Rua Av. Camí del Mas

Festa dels Animals

· Preu: Entrada general: 10€ Entrada socis/es Amics de la música i menors de 18 anys: 5€

19.30h Concert "La tropical" Pl. Anselm Clavé 19.30h Botifarrada Pl. Anselm Clavé 20.30h Arenga Reina Carnestoltes 21h Fi de Festa amb “La Tropical” Pl. Anselm Clavé

Entrades:

Podreu fer-ho en aquest enllaç:

Organitza:

Diumenge 25

· Organitza: Amics de la Música i Ajuntament

Programa

Col·laboradors:

Diumenge 11

Diumenge 18 Teatre: Un mort darrera la porta

 De 10 a 14 hores  Exteriors centre cívic Can Feliu. Consulteu programació en aquest butlletí · Gratuït

Teatre familiar: Contes amagats

Teatre “Ho sé tot”  18 h  Sala Josep Brossa de la Patronal · Organitza: Ateneu del Món i Ajuntament Entrades Entràpolis

Entrades:

26

Entrades Entràpolis

 20 h  Sala Josep Brossa de la Patronal

· Preu: Entrada general: 5€ Entrada reduïda (persones menors de 18 anys, en situació d’atur o jubilades): 2€

Més articles a:

 18 h  Biblioteca Marcel Ayats

Consulta la programació del nucli urbà i Les Fonts en aquest butlletí.

 20 h  Sala Josep Brossa de la Patronal

@SQV_EnComu

Animalons de música i conte

· Gratuït

Hamlet.01

✉ ppsantquirze@gmail.com FACEBOOK-F /ppsantquirze · / chanobaratech INSTAGRAM @ppsantquirze · @chanobaratech

Concert: Grassland Sinners Quintet

Carnestoltes!

Divendres 16

✉ santquirze@encomu.cat INSTAGRAM @sqv_encomu

Divendres 23

Dissabte 10

·

www. santquirzevalles.cat/ple

Dissabte 17

 18:30 h  Sala Josep Brossa de la Patronal · Organitza: Espai d’Arts Escèniques i Onze al Teatre, amb el suport de l’Ajuntament · Preu: Entrada: 8€ Les persones amb abonament de temporada i els socis i sòcies de l’Espai d’Arts Escèniques i d'Onze al Teatre tenen descompte. Entrades:

 

18 h Sala Josep Brossa de la Patronal

· Organitza: Rialles Sant Quirze, amb el suport de l’Ajuntament · Preu: Entrada general: 7€ Amics i amigues de Rialles: 6€ Entrades a Entràpolis

@ppsantquirze · @chanobaratech

27


FASE D'EMERGÈNCIA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.