Page 1

P. 4 - 5|El ple aprova el Pressupost de 2011 Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm.157 I Gener 2011 VI Època

Millores en el transport públic


Montserrat Mundi i Mas Alcaldessa

SUMARI

montse.mundi@santquirzevalles.cat

El ple aprova el Pressupost de 2011

4-5

Millor transport públic entre Sant Quirze i Sabadell

6-7

SQ Viu l’Empresa presenta les propostes formatives de 2011

10

Sant Quirze rep a Ses Majestats els Reis d’Orient

12-13

Millores en el servei a les persones en situació de dependència

18

Convocatòria Premi dona de Sant Quirze 2011 Un 2011 molt esportiu Et recomanem una lectura Estigues al dia, mira’t l’agenda

20 25 28 29-30

Un 2011 amb projectes fets realitat Comencem un nou any amb una molt bona notícia: la millora del transport públic entre Sant Quirze i Sabadell. En aquest mandat hem pogut avançar en la nostra aposta per millorar el transport públic amb accions com són la línia d’autobusos que connecta Les Fonts, l’Hospital de Terrassa i el centre del poble, així com també hem aconseguit dels Ferrocarrils de la Generalitat augmentar la freqüència de pas dels convois. També, hem millorat les parades de bus amb marquesines i informació, hem millorat la senyalització, i fins i tot hem actuat sobre els ressalts dels vials, que tot i complir normativa eren molt alts. Però teníem un repte pendent. Eren molts els quirzetencs i les quirzetenques que em deien que els autobusos de la línia amb Sabadell eren molt vells i atrotinats. No es donava un bon servei! Ara, però, em plau poder dir que des del dia 3 de gener aquesta línia s’ha integrat dins del servei que presta la companyia TUSS a Sabadell, i ho hem aconseguit amb tot un seguit d’avantatges per Sant Quirze: tenim vehicles més moderns adequats a persones amb mobilitat reduïda; els preus del bitllet senzill i dels títols de viatges han baixat, perquè ara a més de comprar el de l’ATM també podem comprar els de Sabadell, que són més barats; i finalment, tot això sense cap cost per Sant Quirze! És un exemple de feina positiva. Però encara resta molta més per fer. Continuem treballant per un Sant Quirze encara millor! Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa

Crèdits

Opinió | Prosposta temes

Telèfons d’Interès

Disseny i maquetació a càrrec d’Estudi de Comunicació Intus S.L. C/Passatge Arimón 6-12, Local Comercial Nº 2 (Parc dels Voluntaris). L’Ametlla del Vallès (08480). www.intus.cat

Les cartes destinades a la Secció d’Opinió no poden tenir més de 1.300 caràcters (amb espais inclosos). Han de ser signades pels seus autors tot fent constar el seu DNI i número de telèfon. L’Informem es reserva el dret a publicar-les o a resumir-les, i no facilitarà informació postal o telefònica sobre les mateixes. Ens podeu fer arribar les vostres cartes a redaccio.informem@intus.cat

OAC, Oficina d’Atenció Ciutadana:

Edició de continguts i redacció: Estudi de comunicació Intus S.L. Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Impressió a càrrec de Creacions Gràfiques Canigó S.L. C/ Perú, Nº 160. Barcelona (08020). D’aquest butlletí s’han imprès 8.000 exemplars. Butlletí gratuït. Dipòsit legal: B-26026-2009. Si esteu interessats en inserir publicitat al butlletí podeu contactar amb nosaltres vía mail a publicitatsqv@intus. cat o bé al telèfon 93 845 76 45. Foto portada: Josep Múrcia

Si formes part d’una entitat local que organitza algun acte o ets un veí amb una proposta de tema per al butlletí, digues-nosho!. Envia un correu electrònic a redaccio.informem@intus. cat i explica’ns en quatre ratlles la teva proposta i indica’ns un telèfon de contacte. El Consell de Redacció valorarà la teva proposta segons criteris periodístics (actualitat, interès local...), i si és acceptada, la redacció de L’Informem serà l’encarregada d’elaborar la notícia sobre el tema proposat a partir de les dades facilitades.

Les instal·lacions de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) es troben a la planta baixa de l’Ajuntament Plaça de la Vila, 1 Telèfon de contacte: 93 721 68 00

Telemàticament: L’Ajuntament posa al servei de la ciutadania el web www.santquirzevalles.cat

Altres telèfons d’interès: Policia Local 93 721 68 68 Emergències 112 CAP Sant Quirze (demanar hora: 93 728 44 44) 93 721 41 80

Motxilla ecològica:

Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus ecològic fet que garanteix que s’ha produït sota els estàndards mediambientals més exigents amb el fi de limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha elaborat sense utilitzar clor elemental en el procés de decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). Per altre banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i està composada per materials reciclables i no contaminants complint amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.

INFORMEM

3

www.santquirzevalles.cat


També s'hi inver

tirà en seguretat

El ple aprova el Pressupost de 2011

La Patronal serà objecte de millores

El ple de l’Ajuntament ha aprovat el pressupost municipal per al 2011 amb els vots favorables de CiU i PSC, i els vots en contra d’ERC, ICV i PP per un import de 18.843,630,52euros. tura sòlida del municipi en els àmbits de mobilitat, accessibilitat, qualitat de vida, plantejament urbanístic i equipaments. Finalment, l’import restant es dedica directament a les persones: jovent, gent gran, famílies necessitades i, en definitiva, a suplementar la manca de recursos personals en molts casos. També al teixit associatiu, consolidant la participació ciutadana i facilitant l’accés al portal web, oferint nous espais cívics i donant suport a la cooperació. De la mateixa manera, el desenvolupament empresarial esdevé també prioritari i reflectit en el pressupost: el recolzament a la xarxa industrial és clau en el plantejament econòmic de l’any vinent.

El pressupost d’enguany respon a dos objectius molt clars: la contenció en la càrrega impositiva a la ciutadania i l’atenció a les necessitats bàsiques de la mateixa. Per aquest motiu, el resultat ha estat un pressupost auster, amb contenció de la despesa i també marcat per la forta caiguda dels ingressos, però que respecta els principis estratègics i bàsics de la gestió econòmica i de l’atenció a la ciutadania. En aquest sentit, el pressupost dóna resposta als canvis, definint com a prioritats la sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament, amb una gestió eficient i acurada dels recursos, així com també amb una gestió prudent i igualment eficient de les despeses. A grans trets, el 25% del pressupost es destina a la dotació de recursos eficients per gestionar despeses i atendre inversions. Un exemple d’aquest esforç es materialitza en la planificació de projectes com la carpeta ciutadana, la implantació d’un sistema de gestió econòmica totalment transversal o la presentació de la informació en diferents formats. En segon lloc, el 50% del pressupost es destina a consolidar l’estruc-

L’exercici per a l’any vinent se centra en la contenció i l’eficiència econòmica

INFORMEM

El nou pressupost posa de manifest que l’endeutament global és cada vegada inferior, de manera que es redueix any rere any, fins a arribar pràcticament al 40,32% en el 2011, un 10% inferior a les xifres d’anys anteriors. Recordem que abans del Decret sobre mesures per a la contenció del dèficit, el límit es trobava en el 110%, i que la darrera disposició d’aquest Decret deixarà aquest límit en el 75%. Per tant, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es troba molt allunyat dels límits permesos per la llei.

4

www.santquirzevalles.cat


INFORMEM

5

www.santquirzevalles.cat

Serveis Generals

10,18 € (20,36%)

14,35 € (28,69%)

Serveis a les Persones

• Educació, Cultura, Joventut, Esports, Benestar, Participació, Igualtat, Gent gran i Cooperacio

2,46 € (4,93%)

5,11 € (10,22%)

3,19 € (6,39%)

6,33 € (12,66%)

Deute

Serveis Econòmics, Promoció Eco. I Ocupació

Noves Tecnologies i Gestió del Coneixement

Seguretat Ciutadana i Trànsit

3,78 € (7,57%)

2,93 € (5,86%)

Alcaldia, Secretaria, Informació i Atenció Ciutadana

Urbanisme i Obres

1,66 € (3,32%)

Consistori

La neteja viària és una prioritat en el pressupost

nes El pressupost inverteix en serveis a les perso

Durant el 2011 es duran a terme diverses obres

En què invertim els diners?


Millor transport públic entre SQV i Sabadell Els ajuntaments de Sant Quirze del Vallès i Sabadell, i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya han acordat renovar i millorar la línia interurbana que comunica ambdues poblacions.

Millora el transport públic entre Sant Quirze i Sabadell, amb la incorporació de noves parades, autobusos accessibles i tarifa integrada

Les millores en el servei es van posar en marxa el passat 3 de gener, i consisteixen en incrementar el nombre de parades, afegint-ne tres de noves, així com també s'han substituït tots els vehicles actuals per vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Una altra millora molt important és que els usuaris poden utilitzar els abonaments integrats de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) de l’àrea de Barcelona, però també, i com a novetat, poden utilitzar tot el ventall de títols propis del servei de transport urbà de Sabadell (bitllet senzill, T-10, carnet mensual, carnet mensual jove), que són més barats. Aquestes millores s’incorporen en el nou marc de gestió del servei, que ha passat a ser gestionat per l’empresa Transport Urbà de Sabadell (TUS), concessionària a la ciutat veïna, i que ha incorporat el seu equip mòbil a la línia.

Des de l’inici d’aquest mandat, l’equip de govern municipal de Sant Quirze del Vallès (CiU-PSC) ha tingut com a prioritat la millora del transport públic i les connexions amb els municipis del voltant i amb Barcelona. En aquesta línia, ja es van produir dues millores importants, com són la posada en marxa de la línia interurbana que comunica Les Fonts de Sant Quirze, l’Hospital de Terrassa i el centre del municipi, així com també l’increment en la periodicitat dels convois de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

badell i Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per fer realitat aquest acord”.

De fet, segons que ha manifestat el primer tinent d’Alcaldia, Antoni Rebolleda, “aquesta millora en el transport públic arriba després de negociacions intenses que hem realitzat en aquest mandat amb l’objectiu de millorar el servei de transport públic dins de Sant Quirze i en la connexió i itineraris dins de Sabadell. Amb el nou servei reforcem la mobilitat dels nostres ciutadans i ciutadanes, amb connexions intermodals amb preu integrat i un únic bitllet, de tal manera que afavorim la comunicació amb Sabadell, però també a nivell local, comarcal i metropolità. Així, en aquests darrers anys també hem reforçat el transport públic amb noves marquesines i parades, amb millor senyalització, amb més connexions, i ara ho fem amb l’element que faltava: millors vehicles, més parades, tarifes integrades i, en definitiva, millor servei. Es tracta, sens dubte, d’una gran millora. I vull agrair la tasca realitzada per la regidora de l’àrea de Via Pública, així com els nostres tècnics, que han treballat molt en aquest objectiu, així com també la bona predisposició de la resta d’administracions, Ajuntament de Sa-

En la mateixa línia, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha manifestat que “com Alcaldessa sempre he tingut molt clar que la millora del transport públic era una necessitat vital pels quirzetencs i les quirzetenques. Havíem de millorar la mobilitat interna – i amb aquestes millores ho aconseguim – però també la connexió amb altres municipis. Som en una àrea magnífica, en una comarca capdavantera, i al costat de municipis molt potents com Sant Cugat, Terrassa i Sabadell, i ben a prop de Barcelona, per la qual cosa és imprescindible una bona comunicació i connexió, i per això en aquest mandat hem treballat moltes millores en transport públic. Han estat molts mesos de negociació, però ara, finalment, podem dir que tenim un molt millor servei, i sense cap cost per a Sant Quirze del Vallès.

INFORMEM

6

www.santquirzevalles.cat


Quina és la vostra valoració del nou serveis de transport amb Sabadell? 1

3

2

1 - Carmita Chamorro M’agrada perquè han baixat els preus. I també perquè els autobusos que teníem abans eren molt dolents. Les persones grans ja poden baixar tranquil·lament i ja no hi ha perill que caiguin com passava abans. El cert és que aquest canvi, puc dir que m'ha agradat molt!

2 - Antonia Martínez La millora és evident: l’amplada, el cotxe més modern, més còmode... Penso que la valoració és positiva, puc dir que està molt bé.

3 - Miguel Rivero M’han agradat molt els seients. Són molt més còmodes que els dels autobusos anteriors.. I l’autobús va molt millor per pujar els cotxets

4

5

dels bebés i per a les persones grans, que fins ara tenien dificultats per pujar-hi.

4 - Dolores López He trobat moltes millores en diversos àmbits.. Pensi que ja són molts anys amb les relíquies de Sabadell! Dels nous, destacaria que el que més m’agrada és que la gent amb cotxets de bebés ja pot pujar i abans era impossible.

5 - Maria Robles Ja fa molts anys que vaig recollir signatures per canviar-los. Ja era hora! El canvi ha estat bo però ha trigat molt a arribar.

Cal conscienciar la ciutadania sobre la importància dels cotxes mal estacionats Un cop més, la campanya de civisme presenta un to positiu i conciliador en pro d’un bé comú: millorar la convivència a Sant Quirze Durant aquests mesos de gener i febrer, la campanya de civisme promoguda per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès se centra en la problemàtica dels cotxes mal estacionats i les faltes lleus de trànsit, és a dir, l’ incivisme al volant. D’aquesta manera, es pretén millorar aquells aspectes que perjudiquen la convivència tant dels vianants com dels conductors. Per dur a terme aquestes accions, l’Ajuntament col·labora estretament amb Educació i la Policia Local, que són els encarregats de coordinar i impartir els cursos d’Educació Viària a diferents escoles de Sant Quirze. Així doncs, els nens i nenes de 2on de primària rebran la visita d’un agent de policia per mostrar-los, INFORMEM

mitjançant exemples de cotxes mal estacionats i altres jocs interactius, la importància de respectar i mantenir un comportament cívic. La finalitat d’aquesta acció educativa no és només que els nens i nenes de Sant Quirze aprenguin valors com el respecte als vianants i a les senyals de trànsit, sinó que també ho puguin transmetre a les seves famílies. Amb l’slogan “M’ESTIMO SQV”, els ciutadans de 7 anys aprendran a vetllar per una ciutat més endreçada i segura de la mà d’agents de policia experimentats en la tasca docent a les escoles. 7

www.santquirzevalles.cat


Sant Quirze del Vallès en obres Avancen a bon ritme les obres de millora als vestidors de la piscina de les Fonts Les obres de millora a l’edifici dels vestidors de la piscina municipal de les Fonts avancen a bon ritme. L’actuació suposa la substitució de totes les finestres de l’edifici dels vestidors per proporcionar una millora en l’eficiència energètica mitjançant l’aïllament, reparació en la instal·lació elèctrica, així com la reparació de les façanes de l’edifici. El pressupost total de l’obra és de 86.206,90 euros.

Adequació dels ressalts per millorar la mobilitat Diferents ressalts del municipi han estat objecte de millores. És el cas de la calçada del sector del camí del Mas. El principal objectiu en aquest cas ha estat adequar la velocitat comercial dels autobusos mitjançant la suavització de les rampes situades a la cruïlla de l’avinguda Camí del Mas amb els carrers Manso i Dolors Monserdà i Vidal. Les obres també han servit per refer la pintura horitzontal i per guanyar visibilitat i seguretat en la incorporació a la circulació des dels aparcaments d’aquesta zona. Aquesta actuació també s’ha dut a terme a l’avinguda d’Ègara, davant del CAP, i també a Vallsuau, concretament al pas del carrer de Joaquín Rodrigo. També s’han executat els ressalts del carrer de Castanyers i de l’avinguda del Camp, i a l'avinguada del Camí del Mas.

INFORMEM

8

www.santquirzevalles.cat


Tram final per a l’adequació del gimnàs municipal Les obres d’adequació del gimnàs municipal i les ventilacions de la piscina municipal de Can Casablancas avancen a bon ritme. Pel que fa al gimnàs, s’està adequant la coberta, incorporant-hi l’aïllament necessari per evitar el pont tèrmic actual i adequant-la al codi tècnic, i ampliant la superficie de la pista. També s’està dotant el conjunt de la instal·lació de ventilació forçada per evitar les condensacions.

L’enllumenat públic millora en eficiència energètica L’enllumenat públic de diferents zones del municipi ha estat substituït per elements que fomenten l’eficiència energètica i compleixen amb la llei de contaminació lumínica. Així, s’han substituït els bàculs, llumeneres, làmpades i alguns quadres de l’enllumenat públic per tal de reduir-ne el consum i acomplir amb la normativa, per un valor total de 379.310 euros.

INFORMEM

9

www.santquirzevalles.cat

Antoni Rebolleda i Calendario Primer tinent d’Alcaldia

El bon ritme a què avancen les obres a diferents punts del municipi em congratula especialment, tot i que el més positiu és el que aquestes actuacions suposen per al municipi. Obres com la millora de l’enllumenat, dels equipaments esportius o, els ressalts, formen part de múltiples objectius com el foment de l’energia sostenible, l’augment de la qualitat dels serveis o la millora de la mobilitat. Totes aquestes iniciatives resulten de la feina i l’esforç de l’equip de govern durant aquest mandat i se sumen a altres que ja són una realitat. En aquest sentit, seguim treballant en nous projectes que també seran vitals per al municipi, com els que giren entorn l’educació o els serveis a les persones.


SQ Viu l’Empresa presenta les propostes sa SQ Viu l’Empre formatives del 2011 El Programa SQ Viu l’Empresa 2011, elaborat pel Servei a l’Empresa i el Servei d’Atenció a Persones Emprenedores, consta de nou accions formatives que combinen els diferents aspectes de gestió d’una PIME fent especial ressò, en temps de crisi, en l’àrea de vendes i màrqueting. Tots els actes i seminaris són impartits per professionals de contrastada experiència dins el món empresarial i no tenen cap cost per als assistents. El programa s’adreça a tot el teixit productiu del municipi, així com a aquelles persones que volen emprendre el seu negoci. Eines per ajudar-te a vendre més: L’objectiu del curs és el de conèixer quines són les millors estratègies per aplicar a la nostra empresa per tal que ens ajudin a vendre més. El curs és de 12 hores impartides per Mònica Mendoza els dies 1, 3 i 7 de febrer de 9.30 h a 13.30 h a la Masia Can Barra.

A càrrec de Mònica Mendoza els dies 10 i 12 de maig, de 9.30 h a 13.30 h a la Masia Can Barra. Presenta’t eficientment en 1 minut: Mònica Mendoza explicarà la Importància d’una bona presentació per a la captació de contactes per a la posterior comercialització dels nostres productes i serveis. El curs es farà els dies 17 i 19 de maig de 9.30 h a 13.30 h a la Masia Can Barra.

Novetats fiscals i laborals: Presentació de les principals novetats de l’any en temes fiscals i laborals a càrrec d’ Enric Rius i Josep Maria Bosch el 23 de febrer, de 9.30 h a 13.30 h a la Masia Can Barra. Gestió del temps: Aprèn a administrar el teu temps de forma eficient amb Rafael Adame els dies 15,17 i 22 de març, de 9.30 h a 13.30 h. (total de 12 hores) a la Masia Can Barra. Gestió de la tresoreria a l’empresa: Conèixer què és el pressupost de tresoreria i per a què serveix. Entendre la importància del pressupost per a l’anàlisi i seguiment de l’activitat. El curs és de 8 hores impartides per Xavier Òdena els dies 12 i 14 d’abril, de 9.30 h a 13.30 h a la Masia Can Barra.

Les places són limitades i per inscriure’s a qualsevol de les accions ofertades cal enviar un correu electrònic a empresa@ santquirzevalles.cat, i fer-ho constar en la sol·licitud

Com fer negoci a les xarxes socials: Anàlisi de les xarxes socials com a instrument de promoció a càrrec de Santi Rius els dies 14 i 16 de juny de 9.30 h a 13.30 h a la Masia Can Barra. El quadre de comandament per a petites empreses i autònoms: Com es pot millorar la gestió de l’empresa implementant un quadre de comandament. El curs de 12 hores totals es realitzarà els dies 20, 22 i 27 de setembre de 9.30 h a 13.30 h a la Masia Can Barra a càrrec d’ Eulàlia Balañà.

E-factura. Certificacions digitals: El 23 d’octubre de 9.30 h a 12.30 h a la Masia Can Barra David Vilarrubias explicarà com podem apropar les empreses a les eines digitals de facturació i certificació de trameses electròniques.

Claus per concertar una visita comercial amb èxit: Eines i recursos que tenim al nostre abast per saltar-nos els filtres i concertar una entrevista amb èxit.

Nou punt autoservei del SOC El Servei d’Ocupació de Catalunya ha instal·lat un punt d’autoservei (PAS) al Centre de Desenvolupament Econòmic Masia Can Barra, en una acció en col·laboració amb el Servei a l’Ocupació de l’Ajuntament. Mitjançant aquest punt, les persones inscrites al SOC podran realitzar tràmits sense haver de traslladar-se a l’OTG. Els tràmits que es poden realitzar són: • Consultar el catàleg de prestacions per desocupació. • La renovació de la demanda d’ocupació. • L’obtenció d’alguns informes d’ocupació. • Consulta i canvi de situació administrativa de l’usuari. • Impressió d’informes personalitzats i actualització de les dades del perfil del demandant. • Informació de cursos de formació i ofertes de treball. • Preinscripció als cursos de formació. INFORMEM

10

www.santquirzevalles.cat


Concurs d’Aparadors de Nadal Aquests són els tres comerços premiats! La decoració que els diferents comerços del municipi van realitzar per a les festes nadalenques ha tingut la seva recompensa. En el marc del tradicional concurs que organitza la Cambra de Comerç de Sabadell premiar els aparadors més ben decorats, tres comerços de Sant Quirze han estat guardonats. El primer premi ha estat per Nieves Perruqueria i Estètica mentre que en segon lloc s’ha reconegut a CMC Centre d’Imatge. Finalment, el tercer aparador premiat ha estat el de La Pàtina. Els comerciants han destinat esforços a millorar la imatge dels seus comerços i fer així més atractiva la seva oferta de productes i de servei al Municipi. Un esforç que, en aquest cas, s’ha vist recompensat amb els premis del concurs d’aparadors de Nadal.

Primer premi: Nieves Perruqueria i Estètica

Tercer premi: La Pàtina

Segon premi: CMC Centre d’Imatge

INFORMEM

11

www.santquirzevalles.cat


Sant Quirze rep a Ses Majestats , els Reis d Orient Melcior

Els carrers del municipi es van omplir de màgia la passada nit del 5 de gener, amb la visita de Ses Majestats els Reis d’Orient. Tant al nucli urbà com a les Fonts, Melcior, Gaspar i Baltasar van rebre infants i adults i van recollir les seves cartes i peticions per fer-les realitat aquella mateixa nit o l’endemà. Quirzetencs i quirzetenques van gaudir de la visita. Al campament reial hi va haver xocolata calenta per a tothom. Alcaldessa i primer tinent d'Alcaldia rebent als Reis

Gaspar

Baltasar

Gran expectació de grans i petits

INFORMEM

12

www.santquirzevalles.cat


Angelets durant la Cavalcada

Una de les carrosses plenes de regals

Melcior va escoltar les peticions dels nens

Campament reial Campament reial

COL·LABORADORS I PATROCINADORS CAMPAMENT REIAL I CAVALCADA DE REIS 2011

Col·laboradors de la cavalcada de reis de les Fonts: Associació els Fontins / Associació de propietaris i veïns de les Fonts / Associació de veïns de les Fonts de Sant Quirze / Llar de la Gent Gran de les Fonts / Penya Deportiva les Fonts / Unión Deportiva les Fonts / Racó de la Dona Col·laboracions: Sant Quirze Té Vida / Societat Coral Il·lustració Artística / Associació cultural els Mandukos / Diables de Sant Quirze / Associació de comerciants de Sant Quirze / Geganters de Sant Quirze / Club de Futbol de Sant Quirze / Casal d’Avis / Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze / Associació Ciutadans Solidaris 4X4 Sant Quirze del Vallès / Restaurant El Castellet / Toys’r’us / Cristalleria Sant Quirze / La Fusteria / Copy’s / Construcciones Lorente / L’Espigol / Cobega / Forja i Curvats Sant Quirze i Lorente Citröen / ADF / Sebastián Bravo / Oriol Oñate / Mateu Triquell / Juan Carlos Ortega / Rodolfo Puente / Xavi Ramos / Banc Sabadell-Atlantic / La Caixa / BCO Santander Hispano / BBVA / Caixa Penedès / Grup Moventia / Comercial Martí Patrocinis: Llar d’infants Picarol Blau

INFORMEM

13

www www.santquirzevalles.cat santquirzevalles cat


L’Ambaixador Reial a les escoles Molts infants del municipi van fer arribar a l’Ambaixador Reial la carta de petició dels seus somnis. Del 20 al 22 de desembre l’Ambaixador Reial es va desplaçar per totes les escoles del municipi perquè tots els nens i nenes poguessin deixar la seva carta de petició als Reis Mags. Aquesta activitat es ve desenvolupant, any rere any, amb una bona acollida entre l’alumnat més petit, que juntament amb el Tió de Nadal comparteixen la creació d’il·lusions i fantasies al voltant de les festes nadalenques.

Sopar de Nadal del Centre d’Adults L’Olivera L’alumnat i el professorat del Centre de Formació d'Adults va celebrar el Nadal amb un sopar de final de trimestre al restaurant de Can Ribas de Les Fonts de Sant Quirze, en el qual ha participat gairebé la totalitat de l’escola. Les trobades d’alumnes i professors formen part de la dinàmica del l’Escola Municipal d’Adults, i durant el curs escolar es fan diferents activitats que potencien la cohesió escolar com per exemple: el viatge cultural, les sortides pedagògiques, la festa de fi de curs, el lliurament de diplomes i els diferents dinars de final de trimestre.

Tòpics i pànic! VIURE I SOBREVIURE A LES NOVES TECNOLOGIES EN FAMÍLIA

L’AMPA de l’escola Onze de Setembre organitza una xerrada a càrrec del professor Juanjo Fernández, on es donarà informació dinàmica i criteris per aclarir idees, desfer tòpics i mesurar les pors sobre les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), que tantes hores ocupen molts nois i noies i alumnes, i potser també hores dels grans. S’hi farà un recorregut-mostrari ràpid pels jocs en línia, el fotolog, el messenger, youtube, facebook... L’objectiu és veure si els pares i mares són molt diferents de la generació youtube i obtenir un decàleg en clau positiva per tractar amb les TIC en l’àmbit de la família. La xerrada es farà el divendres 28 de gener a les 15.15 h, a l’Escola Onze de Setembre.

INFORMEM

14

www.santquirzevalles.cat


Jornades de portes obertes dels centres educatius 2011 Sant Quirze del Vallès, gener de 2011 ESCOLA EL TURONET DATA: 4 de febrer HORARI: de 15:45 a 17 h. ACTIVITAT: Sessió informativa i visita a l'escola fins les 17 h.

ESCOLA LOLA ANGLADA DATA: 28 de gener HORARI: de 15:45 a 17 h. ACTIVITAT: Sessió informativa i visita a l'escola fins les 17 h.

Renovació dels membres dels Consells Escolars de Centre

ESCOLA ONZE SETEMBRE DATA: 5 de febrer HORARI: de 10 a 13 h.

El passat mes de novembre es van realitzar les eleccions per a la renovació parcial dels consells escolars i al desembre es van constituir els nous òrgans.

ESCOLA PILARIN BAYÉS DATA: 26 de gener HORARI: de 9:15 h. DATA: 28 de gener HORARI: de 15:45 h. ACTIVITAT: Visites guiades.

Els consells escolars tenen eleccions parcials del 50 % cada 2 anys, i renoven la participació de tots els sectors que els composen: mares i pares, professorat, el personal d’administració i serveis i el representant municipal, aquest últim nomenat per l’Ajuntament.

DATA: 29 de gener HORARI: de 10 a 13 h. ACTIVITAT: 1ª visita amb xerrada a les 10 h. 2ª visita amb xerrada a les 11:30 h.

ESCOLA TAULA RODONA DATA: 4 de febrer HORARI: de 17:30 a 20 h.

INSTITUT SANT QUIRZE DATA: 2de febrer HORARI: de 18 a 20:30 h.

PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: DEL 2 AL 18 DE FEBRER DE 2011

Els consells escolars tenen com a funcions més destacables les de formular propostes sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, així com participar en el procés d’admissió d’alumnes i aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.

Podeu obtenir més informació als propis centres, a l’Ajuntament i als webs: www.santquirzevalles.cat i www.gencat.cat

També proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d’activitats extraescolars i complementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions educatives. El consell escolar és un important instrument de participació de la comunitat educativa a l’àmbit de l’escola.

TALLERS RALLYE AGENT OFICIAL PEUGEOT

Pi i Maragall, 24-26 08192 Sant Quirze delVallès (Barcelona) Tel. i Fax 93 721 06 47

INFORMEM

ESCOLA PURIFICACIÓ SALAS

15

www.santquirzevalles.cat


Valoració positiva del dispositiu Grèvol Amb l’arribada de les festes de Nadal, les botigues i les zones comercials es poden convertir en terreny abonat per als lladres que volen fer el seu agost en ple desembre. Per lluitar contra els furts i robatoris, els Mossos d’Esquadra i les policies locals va engegar el dispositiu ‘Grèvol’. Els agents van repartint tríptics amb consells de seguretat entre els comerciants i, des de l’inici de les festes fins a finals de febrer, intensificaran els patrullatges arreu de Catalunya. El dispositiu, però, no només se centra a les àrees comercials, sinó que també vol incidir en la seguretat al volant, sobretot quan se surti de festa a les nits. Per això, s'han fet controls conjunts a peu de carretera.

Passada de Sant Antoni Abat Diumenge 13 de febrer 8 h Esmorzar popular al Recinte Firal (preu 3 euros) 10.15 h Benedicció dels animals 11.30 h Inici de la passada, sortida a Av. d’Antoni Gaudí (davant del recinte firal), c. de Pi i Margall, av. de Pau Casals, c. de Francisco Los Rosales, pl. de la Vila, Ronda Arraona, c. Dr. Fleming, c. de Pompeu Fabra, c. de Montserrat, c. de Moreneta, c. de Vallcorba, rambla Lluís Companys (lliurament d’obsequis), plaça 14 d’abril i rambla de Lluís Companys Organitza: Germandat de Sant Antoni Abat i Ajuntament de Sant Quirze Col·labora: Diables de Sant Quirze LA GERMANDAT DE SANT ANTONI ABAT

25è ANIVERSARI

Informa que tothom que estigui interessat a llogar un carro de pages (250 euros, amb capacitat per a 9/10 persones) o un carruatge (350 euros, capacitat per a 10/11 persones), pot trucar al tel. 619 607 654 i demanar pel Martí.

Rialles proposa Espectacle de música claqué

“TUTTI COLORI”

Dia: El diumenge 13-02-2011

Dia: El diumenge 19-02-2011

Hora: a les 18 h.

Hora: a les 12 h.

Lloc: A la Patronal

Lloc: A la Biblioteca de Sant Quirze del Vallès Un espectacle adreçat als mes petits de la família.

INFORMEM

16

www.santquirzevalles.cat


10 anys del Centre Veterinari El Mussol

El Mussol

La Sandra i el Llorenç ja fa 10 anys que van obrir El Mussol a Sant Quirze. En aquest temps han canviat de local i han ampliat els serveis. Actualment poden oferir tot allò que és necessari per garantir la salut dels animals de companyia de Sant Quirze: des de les revisions i vacunacions anuals fins al diagnòstic, cures, hospitalització i seguiment de malalties i ferides dels gossos, gats, ocells i conills, entre altres bèsties.

ponsabilitats que suposa tenir un animal a casa però també de la gran recompensa en forma d’afecte que donen a tota persona que els cuida. Tot i així, recomanen fermament demanar consell als veterinaris abans de responsabilitzar-se de qualsevol animal, ja que segons el tipus i estil de vida que portem, l’habitatge on vivim i qui som a la família, hi ha una classe d’animal, i fins i tot raça, més adequat.

En el temps que porten al poble, reconeixen que cada vegada hi ha més consciència de les necessitats i res-

Avinguda Pau Casals 21, Sant Quirze del Vallès 93 721 06 91

Tutto Pizza Tot sopant en una pizzeria, la família Casas va fer broma de muntar-ne una de pròpia a Sant Quirze. I sent com són, gent emprenedora, pare, fill i filla han obert recentment Tutto Pizza, on podeu degustar pizzes de bases fines, pasta fresca, entrepans, amanides, enrotllats i altres àpats, al mateix local o a domicili.

Tutto Pizza

Casal d'Avis

Després de més de dos mesos d’escollir proveïdors italians, en Ferran i l’Aida Casas han trobat la fórmula idònia per oferir una alta qualitat en pizzes tradicionals italianes i especialitats com ara una pizza natural

i vegetariana feta de seitan i gratinat d’ametlla. Tot és elaborat al moment i sota comanda. En Ferran i l’Aida asseguren poder servir les comandes a domicili en 15 minuts, màxim 25. I tenen previst augmentar el personal en dies de més feina per garantir la rapidesa del servei i la qualitat del producte servit. Bon profit! Avinguda Can Pallàs, 4, 08129 Sant Quirze del Vallès 93 721 07 38 www.tuttopizza.es

Nous aires a la cafeteria del Casal d’Avis Aquest nou any arriba amb nous responsables al bar–cafeteria–restaurant d’El Casal d’Avis. En Sam i la Jacqueline, seran les noves cares i professionals que serviran esmorzars, dinars, berenars i sopars a tots els usuaris i amics del Casal. Segons explica en Sam, obriran cada dia, de dilluns a divendres. L’horari, de moment, serà de les 9 del matí fins quan s’acabin les activitats, però l’aniran adaptant segons la demanda.

A Sant Quirze volen donar un bon servei als avis i àvies del Casal, així com també als seus familiars i amics. Oferiran el saló de dalt per a festes o àpats privats, per fer festes d’aniversaris o altres celebracions. A la terrassa, s’hi instal·laran taules i cadires per poder prendre el sol o la fresca quan arribi el bon temps. En breu també faran esmorzars i dinars a la brasa. I s’hi podrà anar a veure el futbol quan hi hagi partits importants.

Tant en Sam com la Jacqueline no són nous en el món de la restauració, actualment també governen el restaurant del Parc de Catalunya de Sabadell, El Mirallac, des de fa 18 anys i el de les piscines de la Bassa de Sant Oleguer.

Amb un clar esperit de servei, també disposaran de menú per a diabètics, de temporada durant els caps de setmana (calçotades, cargolades...) i procuraran que no hi faltin les cartes ni el dòmino per garantir grans partides acompanyades d’un bon berenar o aperitiu.

INFORMEM

17

www.santquirzevalles.cat


Millores en el servei a les persones en situació de dependència L’increment del 50 % del personal ha fet que de 38 usuaris que s’atenien el mes d’ octubre la xifra dels atesos ara sigui de 53 usuaris; i 26 persones noves estan gaudint del servei de neteja de la llar. Els serveis d’Ajuda a domicili i altres projectes comunitaris de la Unitat de Benestar Social de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’han pogut ampliar gràcies a la incorporació de cinc persones provinents d’uns plans ocupacionals subvencionats per la Generalitat de Catalunya.

nyaments al metge o simplement companyia a persones soles, amb poc suport familiar i/o en situació de dependència. Així doncs, el Servei d’Ajuda a Domicili ha passat de tenir 4 professionals a 8 professionals. Aquest increment del 50 % del personal ha fet que de 38 usuaris que s’atenien el mes d’ octubre, s’hagi passat actualment a atendre 53 usuaris, i 26 persones noves estan gaudint del servei de neteja de la llar. L’impacte que implica aquest servei és substancial, tant a nivell quantitatiu de les persones beneficiàries com a nivell qualitatiu, ja que s’estan millorant les condicions de vida de persones grans i/o en situació de dependència.

A l’equip bàsic de serveis socials s’ha incorporat una professional per donar suport als diferents projectes comunitaris que s’estan duent a terme al municipi i atendre les primeres visites. Les altres quatre professionals formen part del Servei d’Ajuda a Domicili: dues donen suport a l’atenció personal de persones grans en situació de dependència principalment; i les altres dues ofereixen suport en la neteja de la llar i fan acompa-

Satisfacció pels cursos per a cuidadors de persones en situació de dependència Una de les iniciatives de la llei de dependència que està promovent el Departament d’Acció social de la Generalitat, és la formació de les persones que estan cuidant les persones en situació de dependència amb l’ objectiu de donar-los suport i orientar-los en la seva tasca. Així, al municipi de Sant Quirze del Vallès s’han desenvolupat dos cursos al CAP de Sant Quirze, subvencionats per Acció social i Catalunya Caixa i realitzats per Fundació Pere Tarrés: un bàsic en el qual han participat 14 persones i un altre especialitzat on han participat 17 persones. La valoració dels assistents, expressada a la Unitat de Benestar Social, ha estat positiva ja que veuen recolzades les inquietuds i angoixes que genera el fet de tenir cura d’una persona en situació de dependència.

INFORMEM

18

www.santquirzevalles.cat


El regidor amb els

representants de

La Caixa

L’Ajuntament rep més de 320 joguines de la campanya solidària de “la Caixa” L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha rebut un total de 325 joguines resultants de la campanya: Joguines solidàries 2011, que promou l’entitat “la Caixa”. Per onzè any consecutiu s’ha posat en marxa aquesta campanya que aconsegueix joguines noves i material escolar a diverses poblacions de la comarca, entre elles: Sant Quirze del Vallès. L’objectiu de la iniciativa és ampliar i reforçar la tasca de l’obra social d’aquesta entitat bancària i donar suport a la feina que des dels municipis es duu a terme en aquest àmbit, de manera que cap nen o nena es quedi sense joguines aquest Nadal.L’acte de lliurament va ser presidit pel regidor de Benestar Social, Edel Balboa, que ha manifestat: “des de la Regidoria valorem

molt positivament aquesta iniciativa, ja que la joguina és un mitjà per aconseguir un desenvolupament intel·lectual, afectiu i social d’una manera normalitzada. Així, es promou la igualtat de tots els nens i nenes i s’eliminem discriminacions de procedència social, un dels nostres principals objectius”. Recordem que la campanya de joguines recull productes S i nous, no bèl·lics i no sexistes. Els Serveis Socials de l’Ajuntament han detectat famílies amb necessitats d’aquest tipus i els han proporcionat un document acreditatiu per efectuar la recollida.

La campanya global, que també inclou altres municipis, compta amb un pressupost un 26,40% superior respecte de l’any passat. Això ha permès distribuir un total de 3.020 joguines.

Èxit del les activitats gratuïtes del CAP

La primera setmana de febrer començaran les classes de relaxació per al benestar personal Des de fa uns mesos, el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Quirze del Vallès organitza cursos gratuïts per promoure la cultura de la salut entre els seus usuaris. Aquestes propostes estan resultant un èxit de participació, fet que anima a l’organització continuar programant-les. Amb l’objectiu d’oferir una oportunitat a les persones que no feien exercici o no sabien amb qui fer-lo, es va organitzar un grup de caminadors. Una proposta que ha tingut tant d’èxit de convocatòria que s’ha hagut de crear un segon grup per anar a caminar. Així, hi ha un grup els dimarts: que fa una caminada d’una hora i mitja amb sortida a les 10.00 del matí i on participen unes trenta persones. El nou grup és el dels dijous: és de grans caminadors, amb unes 10 persones que fan una excursió de dues a tres hores. En Salvador Nuñez és qui, de manera voluntària, sempre prepara els recorreguts i guia els grups de caminadors que mai repeteixen l’excursió. INFORMEM

A partir de la primera setmana de febrer començaran les classes de relaxació per al benestar personal, on s’ensenyaran tècniques de relaxació adreçades a qualsevol persona que pateixi d’estrès o ansietat o que, simplement, vulgui aprendre a relaxar-se. Aquest és un curs de cinc sessions i que es farà els dilluns a les 18.30 hores. També es continuarà desenvolupant el Curs de reflexoligia podal, els dimarts a les 18.00 hores. I s’iniciarà un Curs d’alimentació saludable per a persones obeses, els dijous a la tarda i un altre Taller per a familiars de persones diabètiques, els dimecres a la tarda. Per participar en qualsevol d’aquestes activitats cal haver fet una inscripció prèvia, tret de les caminades, per a les quals només és necessari un bon calçat, dur aigua i presentar-se el dia i l’hora de la convocatòria davant del CAP. 19

www.santquirzevalles.cat


Convocatòria Premi Dona de Sant Quirze 2011 Com cada any la Regidoria d’Igualtat i Ciutadania convoca el Premi Dona de Sant Quirze, amb l’objectiu de fer un reconeixement públic de forma honorífica a una dona resident al municipi o que hagi desenvolupat la seva trajectòria al poble. Aquesta dona s’ha de distingir per algun fet o activitat que impulsi el paper de la dona en qualsevol àmbit social, cultural, polític, laboral, educatiu, esportiu, d’investigació o que hagi contribuït en la defensa de la igualtat entre gèneres. El lliurament del premi tindrà lloc en un acte públic tot coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones (8 de març).

inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. Per instància subscrita per cent o més persones residents al municipi, per iniciativa de la Presidència de l’Ajuntament i com a proposició firmada per la tercera part dels membres que integren la Corporació Municipal.

El lliurament del premi tindrà lloc en un acte públic tot coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones (8 de març)

Poden presentar-se propostes per a la concessió del premi totes les institucions o entitats locals

El període de presentació de propostes finalitzarà el 31 de gener de 2011. Les propostes hauran d’anar acompanyades d’una valoració raonada del perquè aquesta dona és mereixedora d’aquest reconeixement i s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. Més informació a la Regidoria d’Igualtat i Ciutadania, 93 721 68 00, sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat. Les bases del premi es poden consultar a www.santquirzevalles.cat.

Sortida al Teatre

El proper 23 de febrer: sortida al Teatre Lliure de Barcelona per assistir a la representació de l’obra "Celebració", una comèdia del dramaturg, poeta, guionista i actor anglès Harold Pinter

Fins al 4 de febrer es poden comprar les entrades per a la nova sortida al teatre organitzada per la Regidoria d’Igualtat, que tindrà lloc el proper 23 de febrer, per assistir al Teatre Lliure de Barcelona a la representació de l’obra "Celebració", una comèdia del dramaturg, poeta, guionista i actor anglès Harold Pinter, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l’any 2005. Pinter ha destacat per la seva crítica a l’opressió, a la tortura INFORMEM

i a la violació dels drets humans. És autor de vint-i-nou obres teatrals, quinze esquetxos dramàtics, més de vint guions per a televisió i cinema, una novel·la, proses de ficció i assagístiques, i coautor de dues obres de teatre i de ràdio. Ha rebut diversos premis per les seves obres, entre ells, els seus guions per a La dona del tinent francès i Bretayal, totes dues nominades als premis Oscar. El preu de l’activitat és de 20 euros i inclou l’entrada al teatre i el desplaçament en autocar. Per fer la inscripció i la reserva d’entrades cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1, tel. 93 721 68 00) de dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h i dissabtes de 9.00 a 14.00 h. 20

www.santquirzevalles.cat


Maria Àngels Pio i Sílvia Solà, directora i coordinadora del SAD de la Residència Sant Quirze respectivament.

Els serveis d’assistència domiciliària (SAD) estan molt desenvolupats en altres països, molt al nord d’Europa; a casa nostra tot just s’estan estructurant i desenvolupant des de fa uns anys. La Residència Sant Quirze des de fa uns mesos disposa d’un nou SAD amb un ampli ventall de serveis que té com a objectiu principal traslladar al domicili totes les prestacions que necessita una persona dependent, a fi d’augmentar la seva qualitat de vida.

“Volem ajudar a ma l’estada de les pe ntenir grans a casa sev rsones a el major temps possible”

Sílvia Solà coordinadora del Servei d’Assistència ,

Domiciliària (SAD) Sant Quirze i treballadora social Com va sorgir la idea de crear el SAD Sant Quirze? Des de la Residència Sant Quirze cada vegada rebíem més demandes de servei d’atenció domiciliària per a persones que encara tenen força autonomia i que només necessiten cert suport diari. En disposar ja dels professionals que treballen tant a la Residència com al Centre de Dia, vam pensar que podríem ampliar el nostre servei amb la creació d’un SAD.

Qui forma l’equip professional del SAD? La majoria dels SAD ofereixen exclusivament serveis auxiliars de geriatria, i nosaltres hem volgut ampliar-los i donar al SAD Sant Quirze un perfil més professional. Així doncs, oferim la prestació d’un servei de qualitat i per això comptem amb un servei d’auxiliars de geriatria, un servei mèdic i d’infermeria i un servei de treball social de fisioteràpia i teràpia ocupacional. A més, comptem amb serveis complementaris de perruqueria i podologia, servei de bugaderia, de farmàcia i una persona d’acompanyament per a sortides externes.

Quin és l’objectiu del SAD Sant Quirze? Volem ajudar a mantenir l’estada de les persones grans a casa seva el major temps possible, amb la màxima autonomia i independència,

garantint la seva integració en l’entorn on han viscut tota la vida. A la vegada que també volem fer una funció d’educació sanitària integral, impulsant hàbits de vida saludables i contribuint a millorar l’entorn entre persona-família-entorn.

Com funcioneu? En una primera visita, jo, com a treballadora social, faig un estudi social i recullo la demanda de l’usuari i, si és necessari, faig anar al domicili la terapeuta ocupacional perquè detalli en un informe les necessitats d’adaptabilitat de l’habitatge per oferir més autonomia a l’usuari. A partir d’aquí, s’estableix un calendari de serveis que s’adapta a les necessitats i a les possibilitats econòmiques de cada usuari.

A qui us adreceu? A persones grans amb dependència i que necessiten d’entre 2 a 4 hores de suport diàries per fer higienes, preparar els àpats, acompanyaments... Hi ha algunes persones que són més autònomes però que volen companyia. També ens han arribat demandes de persones més joves però que tenen dependència a causa d’una malaltia greu i que necessiten assistència.

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITàRIA DE LA GENT GRAN DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 12/01/2011 | 18h a 20h. EL TEMPS, APRENDRE A PRONOSTICAR EL TEMPS UN MATEIX Albert Castellví, tècnic en meteorologia del Canal 50 26/01/2011 | 18h a 20h. QUEBEC, UN POBLE EN LLUITA PER LA CULTURA Montserrat Medalla, llicenciada en filologia per la UAB, professora de literatura, conferenciant i coordinadora de tertúlies literàries Totes les sessions es faran al Centre Civic Masia Can Feliu. Preu total del curs: 40 euros. Fer l’ingrés al següent núm. de cte. del Banc de Sabadell: 0081 0073 11 0001309134. Per a més informació: 93.721.68.00 (Sílvia Font)/aulaextensio@santquirzevalles.cat

INFORMEM

21

www.santquirzevalles.cat


Viu les activitats del Canya Jove! Aquest més començarem amb el joc de la BOTIFARRA. Aquest és un joc de cartes molt popular a Catalunya. És un joc per a quatre jugadors (en la modalitat normal), que van en parelles. És juga amb una baralla de quatre pals (oros, copes, bastos i espases) i es posa a prova la compatibilitat de la parella. L’objectiu és arribar a fer 101 punts abans que l’altre parella. Aquest joc té unes normes molt precises, que fan que el joc aparentment senzill compliquin l’estratègia.

NIT-JOVE: ESPECTACLE-TALLER DE MÀGIA D’APROP Segur que encara et quedes amb la boca oberta davant d’una actuació de màgia, o més d’una vvegada has volgut conèixer-ne els trucs... Possiblement passes de tot però et mou la curiositat... Tant si vols veure un espectacle de màgia de ben a prop, com si vols conèixer alguns dels trucs de mans més impactants i alhora senzills o simplement vols passar una estona entretinguda... vine a la Nit Jove d’Espectacle i Taller de Màgia d’APROP. A càrrec de Christian Bravo.

Dia: divendres 11 de febrer | Hora: 18 h Lloc: Espai Canya Jove | Col·labora: Deporting Club Serra de Galliners

VÍDEO FÒRUM: LUNA DE MIEL ZOMBIE

Dia: Divendres 21 de gener | Hora: A les 21 hores.

Ooooohhh, l’amor! En aquest dia (tan comercial) que molts i moltes celebreu volem fer el passi d’una pel·lícula especial per a l’ocasió: Luna de miel zombie, primera pel·li romàntica de zombies. “E la salut i en la malaltia i fins que la mort ens “En separi” se jejejeje. Això és el que es prometeren Denise D i Danny abans de marxar de viatge de noces n a la costa idíl·lica de Jersey. Allà la felic de la parella es veu interrumpuda perquè citat u misteriosa figura ataca a DAnny a la platuna ja. j El declaren mort a l’hospital però Danny es e desperta de sobte... convertit en un “home n A l’endemà, Denise troba al seu vegeterià nou”. marit donant-se un festí de carn humana a la banyera. Disposada a portar fins les darreres conseqüències el seu compromís conjugal, Denise decideix portar una vida el més normal possible al costat d’un zombie...” No us la perdeu!

T TALLER D’ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES AMB TOVALLONS S D Descobreix aquesta nova tècnica de decoració i customització de samarretes tot creant el teu p estil. Fes de la teva samarreta, jersei, bospropi s pantalons curts... una peça única i exclusiva. sa, Hauràs H de portar allò que vulguis estampar. A càrrec c d’Ana Corado.

Dia: Dimecres 26 de gener Hora: A les 18 hores. Edat: A partir de 12 anys.

CONCURS DE VÍDEO. NADALA DEL CAGANER

Dia: dilluns 14 de febrer | Hora: 19 h | Lloc: Espai Canya Jove

El proper dia 31 de gener de 2011 finalitza el concurs convocat des del web del Servei de Joventut, que consisteix a versionar la cançó que artistes com Albert Pla, Els Amics de les Arts, Quimi Portet, Estopa, Gerard Quintana van fer en el seu moment per promocionar aquesta figureta tan típica als nostres pessebres. Ho pots fer com vulguis: hip-hop, reggae, rock, pop, marcià... des del mòbil o des de la càmera... Les bases són senzilles: enviar vídeos a través del web de Joventut. Si voleu més informació sobre premis, etc. i veure el vídeo de la cançó...

WARHAMMER W D Durant el 2011 continuarem amb les sessions s de Warhammer ja sigui en forma f de taller com de joc. Precisió, imaginació, creativitat i joc P dinàmics molt conegut d

Dia: dimecres 16 de febrer Hora: 17 h |Lloc: Espai Canya Jove

LUDOTARDA DE JOCS TRADICIONALS CATALANS: LA BOTIFARRA Des de l’Espai Canya Jove i amb la col·laboració de l’associació Deporting Club Serra de Galliners, iniciem un cicle per apropar-vos tot de propostes lúdica arrelades a la cultura catalana més tradicional. De manera bimensual organitzarem tot d’activitats per tal de què conegueu maneres alternatives d’oci pròpies dels Països Catalans (bitlles catalanes, bitlles pallaresses, el quinto, bèlit...)

INFORMEM

PER A MÉS INFORMACIÓ DE TOT PLEGAT: Espai Canya Jove. Ronda d’Arraona, 29-31 espaicanyajove@hotmail.es ; www.canyajove.cat i al facebook! Telf. 937 227 444

22

www.santquirzevalles.cat


EXPOSICIÓ DE FOTOS DEL CAGANER El Centre Cívic Can Feliu i el Centre Cívic Torre Julià acolliran durant el mes de gener les fotografies pparticipants al 1r concurs de fotografia del caganer dde Sant Quirze, organitzat per l’entitat Associació CCultural La Trinxera de Galliners. Les fotografies pparticipants al concurs havien de retratar la popular figura del caganer a llocs característiques del la ppoble. Els diferents retrats s’exposen del 8 al 19 de gener al Centre Cívic Can Feliu; i del 21 al 28 de gener al Centre Cívic Torre Julià de les Fonts. ge

CONTINUEN ELS BERENARS DEL DIMARTS El dimarts 11 i 25 de gener de 17.00 a 19.00 hores hi ha una nova convocatòria dels Berenars del Dimarts organitzats per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament i adreçats a dones que vulguin millorar el seu estat de salut psicofísic. Són tallers on es treballen aspectes com les emocions, les relacions interpersonals o l’autoestima a partir d’exercicis i dinàmiques que contribueixen al benestar integral de la persona. Totes les activitats estan conduïdes per la psicoterapeuta Milena de Murga. La sessió es desenvolupa a la sala Altell del Centre Cívic Can Feliu i al final s’hi ofereix un berenar. Més informació: Regidoria d’Igualtat, telèfon 93 721 68 81. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

C CONTINUEN LES PROPOSTES DE L MASIA A CAN FELIU LA L cafeteria La Masia de Can Feliu conLa t tinuarà amb les seves propostes per a a aquest nou any: els Tallers de Conversa en Anglès, el Taller de Dansa Oriental i el Taller de Sevillanes. Les inscripcions continuen obertes, més informació al telèfon 93 721 01 68. D’altra banda, el dissabte 29 a les 23.00 h la cafeteria acull l’actuació “Eugenio, recordant el nostre amic i els seus grans acudits” amb el millor imitador del humorista.

TALLER DE CREIXEMENT PERSONAL PER A DONES Els dimecres 12, 19 i 26 de gener es desenvoluparà un taller de creixement personal per a dones on a través de diferents activitats es treballen aspectes com la respiració correcta i la relaxació, la connexió amb el cos i l’alliberament de bloquejos emocionals, l’assertivitat, la comunicació, l’autoexigència destructiva, l’autoestima i la capacitat d’establir limits, la resolució de conflictes... que permeten augmentar l’autoestima, treballar la creativitat, trobar maneres més efectives de comunicar-se, reduir l’ansietat i, en definitiva, tenir una vida més plena i satisfactòria. Aquest taller l’organitza la Regidoria d’Igualtat i Ciutadania i es durà a terme a la Sala Altell de la Masia Can Feliu de 17.30 a 19.30 hores.

Què esperes a connectar-te? La informació de SQV al moment www.radiosantquirze.cat | www.santquirzevalles.cat

INFORMEM

23

www.santquirzevalles.cat


Sant Quirze viu La Marató Sant Quirze aporta 5.034 euros a La Marató de TV3 Sant Quirze va recaptar un total de 5.034 euros durant la intensa jornada que es va celebrar a diversos punts del poble al voltant de la dinovena Marató de TV3, que enguany s’ha centrat en les lesions medul·lars i cerebrals adquirides. La desena d’activitats de Sant Quirze formen part de les 1.200 iniciatives populars que van tenir lloc arreu de Catalunya i que, juntament amb les donacions, van fer avançar el marcador de La Marató fins als 7.246.114 euros, la xifra més elevada que ha aconseguit mai el projecte solidari en el moment de finalitzar el programa televisiu. Els diners recollits es destinaran al finançament de projectes de recerca biomèdica. El concert de Nadal del quartet Voices Club d’ahir a la tarda, organitzat per l’Ateneu del Món i el Cercle de Cultura, va liderar les recaptacions del municipi amb una guardiola de 2.150 euros, seguit de la Fira Solidària de Santa Llúcia de l’escola Purificació Salas que va destinar 1.100 euros a La Marató. A més, també van ser especialment exitoses l’exhibició de l’alumnat del Gimnàs Montserrat Creus, que va omplir La Patronal i va recaptar 630 euros, o l’actuació de la Coral Amics per Sempre que va tenir lloc al Casal d’Avis i va col·laborar amb La Marató amb 600 euros. D’altra banda, la participació va ser la nota dominant de tota la jornada. La xocolatada i l’espectacle infantil de Torre Julià, el concert de l’Escola Municipal de Música de la Masia de Can Barra, la gimcana de neurones organitzada per l’Associació d’Amics de la Neurologia del Vallès (AVAN), el partit de voleibol a iniciativa de l’IES Sant Quirze, la pintada de graffitis i l’esmorzar de l’Associació de Comerciants i Los Manducos van aconseguir entre 100 i 200 euros cadascun que es van sumar a l’aportació quirzetenca a La Marató i van donar color a una jornada marcada per la solidaritat. L'entitat Sant Quirze Té Vida donarà el que va recollir amb les fotografies del patge real a La Marató. Per això, l’Ajuntament vol agrair la feina feta tant als organitzadors com als voluntaris que van fer possible l’èxit dels actes programats.

INFORMEM

24

www.santquirzevalles.cat


Un 2011 molt esportiu

Festival Nadal Patinatge Enguany, la pista poliesportiva de les Fonts va ser l’escenari el passat diumenge 19 de desembre del Festival de Nadal del Club Patinatge Sant Quirze. Les grades van tornar a quedar petites per acollir la gran quantitat de familiars i amics que van assistir a veure les habilitats de les patinadores sobre les rodes dels seus patins.

Les patinadores de l’entitat no van decebre el nombrós públic

Les patinadores de l’entitat no van decebre el nombrós públic, van demostrar un gran nivell en els exercicis dissenyats per les seves entrenadores. Volem felicitar-les a totes, tant per la creativitat en el disseny de les coreografies, com per la bona execució dels diferents elements que les integren. A pesar de la curta trajectòria del Club Patinatge Sant Quirze, aquesta entitat compta ja amb un gran nombre de patinadores i una gran tasca realitzada. Podeu visionar el video del Festival al YouTube de l'Ajuntament. www.youtube.com/user/SantQuirzeVallesAj L’activitat esportiva seguirà sent tant completa el pròxim any com ho ha estat enguany. Amb la majoria d’entitats esportives a mitja temporada, les activitats esportives municipals (aeròbic, pilates, ioga, dansa del ventre, manteniment, chi-kung i aiguagim) en ple funcionament, igual que les del Complex Esportiu Municipal de Can Casablanques (cursets de natació, aeròbic, aiguagim, tennis...) la Regidoria d’Esports prepara el Programa d’activitats per l’any 2011. Malgrat la conjuntura actual, el volum d’activitats de la programació esportiva local es mantindrà i, fins i tot, s’incrementarà gràcies a l’optimització de recursos. A més a més, es continuarà donant el suport a les activitats de les entitats, especialment a les de caràcter obert.

Concentració Motera

Durant aquest any nou, es manté el programa de natació escolar a nivell curricular així com el d’activitats esportives municipals. Amb l’arribada del bon temps, serà possible inscriure’s a la 4a Cursa de 10 quilòmetres Memorial David Rovira, a les pedalades en BTT i en circuit urbà, al cros comarcal... La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament té especial interès a mantenir i millorar aquestes activitats i, a més a més, en promoure un duatló (cursa combinada a peu i en bicicleta).

El volum d’activitats de la programació esportiva local es mantindrà i, fins i tot, s’incrementarà

El primer cap de setmana de juny, amb motiu de la Festa de l’Esport promoguda per la Diputació de Barcelona, l’esport tornarà a sortir al carrer amb el passeig sobre rodes i d’altres activitats, entre les quals destaca una jornada de portes obertes del complex esportiu. I en tornar de vacances, la Festa Major vindrà plena d’activitats esportives (cursa popular, esport al carrer, torneigs i activitats de les entitats). I a les Fonts, a l’octubre, per la Festa Major se celebrarà la 2a edició de la Cursa Popular, entre d’altres activitats. D’altra banda, algunes entitats ja han concretat les dates de les seves activitats més destacades. El Sant Quirze Bàsquet Club organitza la 2a edició del Torneig el 11 i 12 de juny; el Club Handbol Sant Quirze organitza l’1 de maig la 17a edició de les 12 hores de minihandbol; el Club Excursionista Sant Quirze la 3a Cursa Nocturna dels Mussols el març, alhora que manté la tradicional Caminada del Mussol.

INFORMEM

El passat 12 de desembre al matí es va celebrar la ja tradicional concentració motera que organitza Penya Motera km. 0 amb la collaboració de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. L’organització va registrar al voltant de les 500 inscripcions, si bé el volum d’assistents va superar aquesta xifra amb escreix. El carrer Priorat, tallat al trànsit, es va omplir de les motos més espectaculars, mentre a la Pineda es concentraven els assistents per esmorzar i visitar els estands. A les 12 del migdia, els participants van marxar amb les seves motos a fer una ruta per diverses poblacions veïnes fins a tornar al punt de sortida on es van fer un sorteig i en Fernando, president de l’entitat, va agrair l’assistència als presents i va acomiadar l’acte. 25

www.santquirzevalles.cat


Un nou any amb nous horitzons La majoria de nosaltres comencem cada any, tal i com marca la tradició, menjant dotze grams de raïm, simbolitzant així sort per l’any que comença. A més a més, el canvi de dígit serveix, com ho són també les noves temporades, per posar els comptadors a zero, definir objectius i tot un reguitzell de bons propòsits i esperances que omplen d’aire fresc i il·lusió la nova etapa. A Sant Quirze, és evident que aquest any que deixem enrere no ha estat fàcil per molta gent, on tot i registrar menys atur que les viles veïnes, més de mil persones es troben desocupades (més del doble que durant els anys de bonança econòmica), i tampoc ho ha estat per moltes botigues i empreses locals, que s’han hagut d’ajustar i reinventar per fer un salt endavant. Aquest context també posa de manifest la situació del nostre Ajuntament, que ha disminuït dràsticament les inversions, i que amb el nou pressupost, la suma de totes les inversions previstes i la despesa en bens i serveis (manteniment i neteja de la via pública, recollida d’escombraries, enllumenat públic, etc.) són inferiors al cost dels recursos humans (membres de l’equip de govern, càrrecs de confiança directes i indirectes inclosos!) que la gestionen, una dada que evidencia que cal una profunda reflexió i debat de com fer-ho més eficient. Els problemes de Sant Quirze són comuns per tothom, i és per això que en aquesta nova etapa que ara comença, hem d’aportar solucions imaginatives que donin resposta i s’adaptin a la nova realitat, i per fer-ho, des d’Esquerra proposem realitzar-ho plegats. I aquest 2011 és un bon any per plantejar-ho: el proper maig hi hauran eleccions municipals per presentar i escollir propostes. La nostra és senzilla, però innovadora i ferma a la vegada: deixar endarrere la manera de fer de sempre, obrint el projecte a tothom perquè en surtin noves propostes de consens, ambicioses i realistes alhora, amb l’únic objectiu d’aixecar de nou el nostre poble. I per dur-ho a terme, volem comptar amb la gent del poble més ferma, valenta i preparada. Perquè “Junts per Sant Quirze”, és se’ns dubte, la millor manera de construir aquest nou horitzó. Àlex Brossa i Enrique | Regidor d’Esquerra

Despertar emocions, generar il·lusions, dibuixar horitzons. Diferents accions per començar el nou any amb la feina feta que ens deixa el passat i afrontar amb èxit els nous reptes que ens prepara el futur.

BON ANY 2011 Convergència i Unió Un Pressupost pensat per a les persones Al Ple de desembre vàrem aprovar el Pressupost municipal pel 2011. Un pressupost que guarda un equilibri entre la necessària contenció econòmica i reducció del dèficit públic i l’atenció a les necessitats bàsiques de les persones. Durant aquest mandat, marcat per la crisi econòmica, la gestió dels recursos municipals ha estat prudent buscant la màxima eficiència i eficàcia. Així s’ha aconseguit reduir de manera important l’endeutament de l’ajuntament, cosa que ens permet afirmar amb satisfacció que les comptes municipals es troben en bona situació, el que permetrà fer front a les previsions de futur. El pressupost del 2011 es caracteritza per la priorització dels serveis als ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze. Així més del 50% del mateix es destina a actuacions que pel PSC són prioritàries com la millora de la mobilitat i del transport públic (no oblidem la nova línia d’autobusos Sant Quirze/Sabadell que s’acaba d’iniciar el 3 de gener), la seguretat i protecció de les persones, el manteniment dels espais públics i dels equipaments cívics, la inversió en els centres escolars, els suport a les entitats, associacions i al teixit empresarial de Sant Quirze o la propera inauguració del Centre d’Informació i recursos per a les dones. Amb aquest pressupost pensat per a les persones, aprofitem per desitjar-vos a tots i totes un 2011 ple de salut i progrés! http://www.socialistes.cat/psc/Territoris/Sant-Quirze-del-Valles

Benvoluguts veïns i veines: Com a simple espectador d'última fila, la meva opinió del ple de desembre en què un punt era l'aprovació de pressupost per al 2011 és que va ser llarg, pesat, incoerent i fals. Llarg, perquè no era imprescindible que, a part d'haver-hi altres temes a tocar dins el mateix ple, es comencés convocant "in extremis" un altre ple pel mateix moment anomenant-lo extraordinari per donar la nota sobre un tema: la sentència del tribunal superior (cosa que podia esperar el mes de gener ja que, per començar, ningú dels que van votar s'havien llegit les 800 pàgines de la sentència, o sigui que van votar pel que han llegit o escoltat als mitjans de comunicació.) Pesat, perquè en tots aquests plens, ja per la seva amplitut i envergadura i com que el públic no té els papers a mà per poder seguir partides i números, s'ha de tenir tots els sentits posats en allò que diuen (tot i que que ahir, tal com dius, no hi havia ningú que no tingués relació amb els regidors, així que els papers haurien sobrat.) Incoerent, perquè tots els portaveus dels partits van començar felicitant els tècnics per la feina feta. Doncs no senyors, els tècnics cobren i molt per fer això. Perquè després, acte seguit, vostès comencin a treure i corregir coses que no els agrada. Doncs a tot estirar, el que poden fer és agrair que el tinguin acabat en tems i forma. Vostès els feliciten i ells des de l'última fila riuen. Fals, perquè se li dóna una importància que no té. Només és un projecte de com voldríem que fos el pròxim any. No trigarem gaire a haver d'aprovar canvis de partides com passa cada any. I és lògic perquè d'altra manera els tècnics passarien a ser endevins. El pressupost de taxes i impostos sí que és important per al públic, perquè és el que li toca la butxaca. I si li diuen que l'apugen un 2, 2,5, 3% o el que diguin, allò sí que va a missa i ja no es mou; per tant, és més seriós. Tot i això va ser un ple on el to de veu i el respecte entre els regidos va ser exemplar. Jo, com a part del públic, desitjo que el proper any segueixi igual. JAUME COLS | President PP Sant Quirze del Vallès

INFORMEM

26

www.santquirzevalles.cat


Escolta les guanyadores del concurs “Carta a un Maltractador”!

El passat mes de novembre de 2010 es va organitzar la segona edició del concurs “Carta a un maltractador”. Aquesta iniciativa tenia l’objectiu de promoure la sensibilització, la reflexió i el debat com a eines de prevenció de la violència vers les dones en l’àmbit familiar, escolar, social i, sobretot, entre els i les joves de Sant Quirze del Vallès. Consistia en elaborar un text dirigit a un maltractador que reflexionés sobre el fenomen de la violència de gènere.

El passat dimarts 23 de novembre, a les 12:00 hores, el jurat va decidir atorgar els premis a Ainoha Colet, alumna de 3er d’ESO de l’institut Sant Quirze, amb el pseudònim “Esperança”, i a Yasmina Torralbo, alumna de l’Escola Municipal d’Adults “L’Olivera”, amb el pseudònim “Rosa Blava”. Colet i Torralbo van vistar les instal·lacions de Ràdio Sant Quirze per llegir les seves cartes i així elaborar uns documents sonors per tal que la ciutadania els pogués gaudir.

Com a novetat, aquest any es van distingir dues categories: de 14 a 17 anys, i de 18 a 25. Es van presentar un total de 49 cartes a concurs, 30 més que el passat 2009.

A www.radiosantquirze.cat, podeu escoltar les meravelloses veus de les nostres protagonistes!

El CEIP El Turonet visita Ràdio Sant Quirze L'alumnat de les classes de Júpiter (5è de primària) i Saturn (6è) del CEIP El Turonet van visitar el passat 1 de desembre les instal·lacions de Ràdio Sant Quirze. En el marc d'aquesta activitat, els nens i les nenes assistents es va convertir per uns instants en autèntics locutors i locutores d'emissores musicals. INFORMEM

27

www.santquirzevalles.cat


RECO MANA CIÓ

RECO MANA CIÓ

RECO MANA CIÓ

J Juvenil

Infantil I

Títol: L’arqueòleg Autor: Martí Gironell

Títol: Ales Autor: Aprilynne Pike

Títol: Set raons per estimar els meus pares Autor: Jaume Cela

Ed. Columna

Ed. La Galera

Ed. Cruïlla

ISBN: 9788466413114

ISBN: 9788424633776

ISBN: 9788466127196

Martí Gironell tracta per segona vegada en clau de ficció un personatge real, en aquest cas el monjo de Montserrat: Bonaventura Ubach, artífex de la Bíblia de Montserrat i del Museu de l’Orient Bíblic d’aquest monestir, creat el 1911. Gironell adapta de forma lliure els dos viatges per terres bíbliques, d’Egipte a l’Iraq, que el monjo va emprendre per contrastar les sagrades escriptures amb els escenaris reals i aconseguir peces arqueològiques representatives. Alhora, hi afegeix una subtrama que recorre tota l’obra, al voltant de les túniques de la sagrada família de Jesús, la qual accentua. Un tret distintiu del llibre és l’entretingut accés del lector als grans referents de la cultura religiosa de la mà d’un personatge històric vinculat a un símbol català com és Montserrat, el museu bíblic del qual commemora el centenari l’any 2011.

Adreçat a nois i noies a partir de 14 anys.

Adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys.

Ales és el primer dels quatre llibres protagonitzats per Laurel, una noia que descobreix que és una fada.

En Nil és un nen que, per casualitat, va néixer en una carnisseria. El senyor Mariano, el carnisser, el considera una mica com a fill seu i cada any li fa un regal per l’aniversari. A en Nil els regals no li solen agradar, com l’últim: una llibreta en què -ho ha promès al senyor Mariano- escriurà set raons per les quals estima els seus pares.

Fins als quinze anys sempre ha viscut aïllada al bosc amb la seva família. Quan els seus pares se’n van a viure a Califòrnia, s’ha d’adaptar a un estil de vida molt diferent. Allà coneix en David, un noi intel·ligent i atractiu de qui es farà molt amiga. Però tot es complica quan, de sobte, a la Laurel li surt una flor enorme a l’esquena en forma d’ales. Ales suposa una visió diferent del que coneixem de les fades amb dosi de romanticisme juvenil. L’èxit de l’escriptora Aprilynne Pike ha fet que s’estigui preparant la versió cinematogràfica produïda pels encarregats de les pel·lícules de Crepuscle.

El servei de préstec, el més popular Dels diversos serveis que ofereix la biblioteca, el de préstec és el més utilitzat: en tot l’any 2010 s’han prestat un total de 43.939 documents, amb una mitja d’uns 180 al dia. El servei de préstec permet als usuaris la possibilitat de treure de la biblioteca diversos documents, com ara llibres, revistes, vídeos, CDs, dvds i tornar-los al cap d’uns dies de manera gratuïta.

Què necessito per poder emportar-me documents a casa? Només cal tenir el carnet de biblioteca, que és personal i intransferible. Aquest carnet també serveix per a utilitzar altres serveis de la biblioteca, com ara el d’accés a Internet, el servei Wi-Fi, consultar les bases de dades o participar en algunes activitats que organitza la biblioteca.

Com puc fer-me el carnet? El carnet es tramita al moment a la mateixa biblioteca, només cal presentar el DNI/NIE o el passaport. A més a més, també es pot sol·licitar via web a www.diba.cat/biblioteques/cataleg, en aquest cas, només cal anar a la biblioteca a recollir-lo tot presentant el DNI/NIE o passaport. Què puc agafar en préstec i durant quant de temps? A partir del dia 3 de gener canvia la política de préstec: · 15 materials suport paper 30 dies · 6 DVD durant 30 dies · 9 CD’s o altres suports multimedia Podeu ampliar aquesta informació a: http:// www.santquirzevalles.cat http:// bibliotecasantquirze.blogspot.com http://facebook.com/biblioteca.santquirze

INFORMEM

28

www.santquirzevalles.cat

Així, en Nil es posa a pensar en les raons per les quals estima els pares, que són moltes i variades i, a través de les reflexions que fa, el lector va confegint la història d’en Nil i la de la seva família com si fes un trencaclosques.


GENER - FEBRER 2011 DIMECRES 19 Taller de creixement personal per a dones A través de diferents activitats es treballaran aspectes com la correcta respiració i la relaxació, la connexió amb el cos i l’alliberament de bloquejos emocionals, l’assertivitat, la comunicació, l’autoexigència destructiva, l’autoestima i la capacitat d’establir límits, la resolució de conflictes, que ens permetran augmentar l’autoestima, treballar la creativitat, trobar maneres mes efectives de comunicació, reduir l’ansietat i , en definitiva, tenir una vida més plena i satisfactòria . Lloc: Sala altell de la Masia Can Feliu Hora: 17.30 h Informació: Regidoria d’Igualtat i Ciutadania Organització:Regidoria d’Igualtat i ciutadania Tarda Jove: Taller Que Ruli sobre Cànnabis Si vas high, posat, flipat, fumat, col·locat amb petes, porros, cigars màgics, etc. de maria, haixix, cànnabis, xocolata, hash, herba... massa sovint... Si coneixes gent que hi va i no et mola gaire la idea... Si et sents pressionat pels altres... Si vols saber-ne més sobre el cànnabis (legislació quant al consum, riscos associats, responsabilització...) sigui quina sigui la teva situació, apunta’t a aquest taller Lloc: Espai Canya Jove Hora: 19 h A partir de 13 anys A càrrec d’Energy Control (ABD Associació Benestar i Desenvolupament) Entitat declarada d’utilitat pública Per a més informació i inscripcions: Espai Canya Jove (espaicanyajove@hotmail.es ; www.canyajove.cat 937 227 444) Ronda d’Arraona, 29-31

DIVENDRES 21 Club de Lectura Juvenil. Xerrada sobre el llibre: Taoshira de Júlia Golding i lliurament del llibre Túnels de Roderick Gordon, a càrrec de Meritxell Riera. Adreçat a nois i noies de 12 a 15 anys Lloc: Sala d’actes de la biblioteca Hora: 16 h Organització: Biblioteca Municipal Nit-Jove: Espectacle-Taller de màgia de prop Segur que encara et quedes amb la boca oberta davant una actuació de màgia. Segur que més d’una vegada has volgut conèixer els trucs que aquest o aquell mag feia davant els teus nassos. Tant si vols veure un espectacle de ben a prop

de màgia com conèixer alguns dels trucs més impactants, i alhora senzills, de mans vine a la nit jove d’espectacle i taller de màgia de PROP, a càrrec de Christian Bravo Lloc: Espai Canya Jove Hora: 21 h Per a més informació i inscripcions: Espai Canya Jove (espaicanyajove@hotmail.es; www.canyajove.cat; 937 227 444) Ronda d’Arraona, 29-31

DIUMENGE 23 Senders GR. 4 Puigcerdà – Montserrat- 7ª Etapa Santa Maria de Cornet-Cabrianes 19,795 Km. El sender comença al pont internacional de Puigcerdà i s’enfila per la Molina cap el Coll de Pal per travessar el parc natural del Cadí - Moixeró Sortida: 8 h del poliesportiu. Transport en autocar Preu per persona: Socis 12 euros, no socis 20 euros Inscripcions: Imprescindible passar pel club per reservar autocar (Bages, local 11 E; 937 212 489 i 637 502 272). Dimecres i divendres de 20 a 22 h Organització: Club Excursionista de Sant Quirze del Vallès Teatre Això no és vida Lloc: La Patronal Hora: 18 h Preu: 6 euros , Jubilats: 3 euros Organització: Cercle de Cultura Col·laboració: Àrea de Serveis Personals - Regidoria de Cultura

DILLUNS 24 Taller d’aproximació a la música Concert .Maurizio Pollini, Mozart i Brahms. Cicle dedicat al magnífic gran pianista Maurizio Pollini, magnìfic intèrpret de Beethoven, Mozart i Brahms. Woflgang Mozart: Concert per piano i orquestra nº 19 in fa major i a continucació, Johannes Brahms : Concert per piano nº 21in si Bemol major amb l’orquestra Filharmònica de Viena, conductor: Claudio Abbado. Places limitades per l’aforament. Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Hora:19 h Organització: Associació Amics de la música Col·laboració: Ajuntament de Sant Quirze

DIMARTS 25 Berenars dels dimarts, a càrrec de Milena de Murga Taller està adreçat a dones que vulguin millorar el seu estat de salut psicofísic. Es treballen aspectes com les emocions, les relacions interperINFORMEM

29

sonals o l’autoestima, a partir de diferents exercicis i dinàmiques que contribueixen al benestar integral de la persona. Totes les activitats estan conduïdes per una psicoterapeuta. Al finalitzar el taller es fa un berenar. Lloc: Sala altell del Centre Cívic Can Feliu Hora: 17.30 h Activitat gratuïta. Per formalitzar la inscripció cal trucar al Servei d’Igualtat i Ciutadania Tel. 937 216 800 Organització: Regidora d’Igualtat Col·laboració: Oficina Tècnica del Pla d’igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona

DIMECRES 26 Taller de creixement personal per a dones A través de diferents activitats es treballaran aspectes com la correcta respiració i la relaxació, la connexió amb el cos i l’alliberament de bloquejos emocionals, l’assertivitat, la comunicació, l’autoexigència destructiva, l’autoestima i la capacitat d’establir límits, la resolució de conflictes, que ens permetran augmentar l’autoestima, treballar la creativitat, trobar maneres mes efectives de comunicació, reduir l’ansietat i , en definitiva, tenir una vida més plena i satisfactòria . Lloc: Sala altell de la Masia Can Feliu Hora: 17.30 h Informació: Regidoria d’Igualtat i Ciutadania Organització: Regidoria d’Igualtat i ciutadania Aula d’extensió Universitària Conferència . Quebec. Un poble en lluita per la Cultura, a càrrec de Montserrat Medalla, Llicenciada en filologia per la UAB, professora de llengua i literatura, conferenciant i coordinadora de tertúlies literàries Adreçada a persones prejubilades o jubilades Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Hora: 18 h Organització: Aula d’extensió universitària de la Gent Gran de Sant Quirze del Vallès amb el suport de la Regidoria de Gent Gran Taller d’estampació de samarretes amb tovallons Descobreix aquesta nova tècnica de decoració i customització de samarretes. Crea el teu propi estil, fes de la teva samarreta, jersei, bossa, pantalons curts, etc. una peça única i exclusiva. Hauràs de portar allò que vulguis estampar, a càrrec d’Ana Corado. Lloc: Espai Canya Jove Hora: 18 h

www.santquirzevalles.cat


GENER - FEBRER 2011 A partir de 12 anys. Per a més informació i inscripcions: Espai Canya Jove (espaicanyajove@hotmail.es ; www.canyajove. cat 937 227 444) Ronda d’Arraona, 29-31

DIVENDRES 28 Xerrada – Col·loqui. “Tic:Tòpics i pànic (viure i sobreviure a les noves tecnologies en família)”, a càrrec del professor Juanjo Fernández, professor llicenciat en filosofia i lletres. Es farà un recorregut pels jocs online, el fotolog, el messenger, el yotube, el facebook ... per veure si els pares i mares som molt diferents a la generació you tube, per confeccionar un decàleg en clau positiva i poder tractar les tic en família. L’objectiu es oferir criteris per aclarir idees, desfer tòpics i mesurar les nostres pors sobre les tic. Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Hora: 15.15 h Organització: AMPA Escola Onze de setembre Col·laboració: Servei d’Educació Hora del Conte Herbes i remeis, a càrrec d’Ada Cusidó Espectacle per a nens/nes a partir de 4 a 9 anys Lloc: Sala d’actes de la biblioteca Hora: 18 h Organització: Biblioteca Municipal

DISSABTE 29 Actuació d’Eugenio, recordant el nostre amic i els seus grans acudits. Riurem amb els acudits explicats pel millor imitador de l’Eugenio, per tal de recordar aquest gran humorista català Lloc: Cafeteria La Masia Hora : 23 h Organització: Cafeteria La Masia Col·laboració: Servei de Participació Ciutadana

DIUMENGE 30 Mitja muntanya: Montserrat - Canal de l’Avallena i de la Llum – Montgrós (1.133 m) Languedoc-Roussillon ( France) Sortida: 20 h del dissabte a la tarda del Poliesportiu. Transport en cotxes particulars Preu per persona: Socis 0 euros, no socis 5 euros Inscripcions: Imprescindible passar pel club (informació,lloguer material, etc) Dimecres i divendres de 20 a 22 h, c/ Bages, local 11 E; 937 212 489 i 637 502 272

DILLUNS 31

DILLUNS 7

Fi del termini per a la presentació de candidatures al Premi Dona de Sant Quirze. La Regidoria d’Igualtat i Ciutadania convoca, anualment, el Premi “Dona de Sant Quirze”. Aquest guardó té com a objectiu el reconeixement públic de forma honorífica a una dona resident al municipi o que hagi desenvolupat la seva trajectòria al poble. Aquesta s’ha de distingir per algun fet o activitat que impulsi el paper de la dona en qualsevol àmbit social, cultural, polític, laboral, educatiu, esportiu, d’investigació o que hagin contribuït en la defensa de la igualtat entre gèneres. Per a més informació: Podeu posar-vos en contacte amb la Regidoria d’Igualtat i Ciutadania al tel. 93 721 68 00 o a través de l’adreça electrònica sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat. Les bases del premi es poden consultar al web de l’Ajuntament www.santquirzevalles.cat.

Taller d’aproximació a la música Concert: Norma obra norma de Vin Enxo Bellini interpretada per Florenza Cedollis, Sonia Ganassi, Vi Censo la Scola, Andrea Paipi i amb l’orquestra i cors del gran teatre del Liceu. Les sessions són gratuïtes. No cal inscripció prèvia. Places limitades per l’aforament. Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Hora:18 h Organització: Associació Amics de la Música Col·laboració: Ajuntament de Sant Quirze

DIMECRES 2 Taller de creixement personal per a dones A traves de diferents activitats es treballaran aspectes com la correcta respiració i la relaxació, la connexió amb el cos i l’alliberament de bloquejos emocionals, l’assertivitat, la comunicació, l’autoexigència destructiva, l’autoestima i la capacitat d’establir límits, la resolució de conflictes, que ens permetran augmentar l’autoestima, treballar la creativitat, trobar maneres mes efectives de comunicació, reduir l’ansietat i , en definitiva, tenir una vida més plena i satisfactòria . Lloc: Sala altell de la Masia Can Feliu Hora: 17.30 h Informació: Regidoria d’Igualtat i Ciutadania Organització:Regidoria d’Igualtat i ciutadania

DIUMENGE 6 Matinal per visitar l’església romànica de Santa Creu d’Olorda Recorregut de 14 Km. El punt de partida es de de el Baixador de Vallvidrera, Turó de Can Pascual(470 m.), Sta. Creu d’Olorda, Turó del Xai (367 m.) i tornada a la Floresta per camins i corriols que semblen túnels de verdor Sortida: 8 h, Transport en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Preu per persona: Socis 0 euros, no socis 5 euros, més import del transport Inscripcions: Dimecres i divendres de 20 a 22 h, C/ Bages, local 11 E; 937 212 489 i 637 502 272

INFORMEM

30

www.santquirzevalles.cat

DIMARTS 8 Jornada de donació de sang Lloc: CAP Sant Quirze Hora: De 17 a 20.30 h Organització: Consorci Sanitari Integral Col·laboració: Unitat de Salut de l’Ajuntament Sant Quirze del Vallès i CAP Sant Quirze Berenars dels dimarts, a càrrec de Milena de Murga Taller adreçat a dones que vulguin millorar el seu estat de salut psicofísic. Es treballen aspectes com les emocions, les relacions interpersonals o l’autoestima, a partir de diferents exercicis i dinàmiques que contribueixen al benestar integral de la persona. Totes les activitats estan conduïdes per una psicoterapeuta. Al finalitzar el taller es fa un berenar. Lloc: Sala altell del Centre Cívic Can Feliu Hora: 17.30 h Activitat gratuïta. Per formalitzar la inscripció cal trucar al Servei d’Igualtat i Ciutadania Tel. 937 216 800 Organització: Regidora d’Igualtat Col·laboració: Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona

DIMECRES 9 Aula d’extensió Universitària Conferència. La telefonia mòbil, un perill pe la salut?, a càrrec de l’enginyer industrial EusebiRamon Vidiella i Parisa Oberta a tothom Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu Hora: 18 h Organització: Aula d’extensió universitària de la Gent Gran de Sant Quirze del Vallès amb el suport de la Regidoria de Gent Gran


C AR T ES | OPINIÓ

UNA NOVA MITJA VERITAT DE L’EQUIP DE GOVERN

Agraeixo per avançat el seu comentari tot i que no el comparteixo.

No hi ha data per a la desaparició de les línies d’alta tensió

El soterrament de les línies d’alta tensió és un repte per a Sant Quirze del Vallès, és un repte de municipi i l’equip de govern treballa amb aquest objectiu des del primer dia. Som conscients que no es tracta d’un projecte fàcil, però el cert és que són molts els avenços que hem fet en aquest sentit. La prova és que la proposta tècnica ha estat aprovada; també comptem amb l’acord i el compromís per a fer realitat el soterrament, tant per part de FECSA-Endesa com de l’ICAEN.

Als veïns afectats per les línies d’alta tensió ens va sorprendre agradablement veure la portada de l’Informem de novembre amb el text: Així serà l’av. Egara sense línies. Però l’alegria dura poc perquè la secció propagandística de la Sra. Mundi ja ens avisa que “aquesta actuació acabarà materialitzantse amb els anys”. I la pàgina següent diu: “signat un protocol d’intencions per al soterrament”. Signar un protocol d’intencions no significa gaire per no dir res.

Ara, cal finançar i executar l’obra, i l’Ajuntament ja ha trobat la fórmula per assumir la seva part. La resta d’administracions i part implicades han de buscar el seu finançament, però per a nosaltres, gràcies a l’operació que s’explica a la revista especial sobre les línies que ja es troba al carrer, el tema del finançament ja està resolt. De fet, us recomano resoldre els possibles dubtes que li sorgeixin en aquesta publicació especial que hem editat en format Informem, amb un plànol detallat del projecte.

I el Sr. Rebolleda diu “podem afirmar que el soterrament és cada vegada més a prop”. Caram Sr. Rebolleda, ara ja puc anar a dormir tranquil·la! Lamento que una vuitena part del contingut de l’Informem s’hagi dedicat a un projecte que té un calendari previst subjecte a disponibilitat econòmica d’ICAEN (Generalitat) i ENDESA. La licitació d’obres seria el 2014 -diuen vostès- amb sort, molta sort, però el soterrament quan? I qui ho pagarà i en quines proporcions, perquè d’això no en parlen. I als veïns/es de Sant Quirze també ens agradaria saber quan desapareixeran realment les línies d’alta tensió i els percentatges que s’aplicaran sobre el cost la Generalitat, Endesa i el nostre municipi.

Salutacions, Montserrat Mundi i Mas Alcaldessa

Lurdes Miró Veïna de l’Av. Ègara

e unicipal d Butlletí m llès ze del Va ir u Q t n a S 2009 Novembre I 4 4 .1 m ú N VI Època

INFORMEM

31

Publicitat Si esteu interessats en inserir publicitat al butlletí podeu contactar amb nosaltres via mail a publicitatsqv@intus.cat o bé, al telèfon 93 845 76 45

www.santquirzevalles.cat


Informem Gener 2011  

Revista municipal de Sant Quirze del Vallès. Edició Gener 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you