Page 1

Pàg. 11 | Simulacre d’Inuncat a SQV Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm.169 I VI Època


Concert de Nadal CONCERT DE

A càrrec dels professors de l'Escola Municipal de Música de SQV i els grups de Vibrem Cantant, Iniciacions i Sensibilitzacions

Dissabte 15 de desembre de 2012 · 18 h · CAN BARRA

Montserrat Mundi i Mas

SUMARI

Alcaldessa

L’Ajuntament aprova les ordenances fiscals pel 2013

5

El conseller Felip Puig presideix la Junta de Seguretat Local de Sant Quirze del Vallès

6

Convergència i Unió ha estat la força més votada a Sant Quirze amb un 37,37% dels vots Sant Quirze del Vallès va desenvolupar amb èxit el simulacre d’Inuncat Cicle Nadalenc Inici de la 19a edició del Voluntariat per la llengua a Sant Quirze del Vallès

7

L’any 2012 ja s’acaba. Un any difícil per a tothom. I sembla que el 2013 no apunta millor. Totes les prediccions econòmiques diuen que serà un any encara més dur. Però no hem ni podem resignar-nos!

11 12

Un Nadal més sostenible

15 16

El Director General de Carreteres es va reunir amb l’alcaldessa per millorar alguns punts viaris

21

Marató de TV3: Càncer. cap a la medicina personalitzada

27

Agenda

Malgrat tot, anem bé

A l’Ajuntament acabem l’any amb l’aprovació del pressupost. Una vegada més, un pressupost de contenció, que acumula una disminució de gairebé el 7 per cent en dos anys. Els actuals 17 milions de pressupost queden ben lluny dels 23 milions de l’any 2005 i 2006. I els costos de manteniment, serveis i subministraments són molt més alts que no pas els de llavors. Així mateix, prestem més serveis i comptem amb més equipaments. Així mateix, a nivell d’endeutament estem en la banda més baixa (sobre un màxim legal del 110, estem al 46% i acabarem el 2013 al 36%). Hem fet la feina. I continuarem fent de l’austeritat un valor, però no una fixació. Tenim una estructura municipal molt ajustada, fruit de l’esforç de contenció d’aquests anys, i això ens possibilitarà en els propers anys desenvolupar nous projectes i polítiques per fer un SQV amb més benestar i qualitat de vida.

29-30

Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa montse.mundi@santquirzevalles.cat

Crèdits

Opinió | Prosposta temes

Telèfons d’Interès

Disseny i maquetació a càrrec d’Estudi de Comunicació Intus S.L. Carrer Blancafort número 7, local 1, 08530 La Garriga (Barcelona). www.intus.cat

Les cartes destinades a la Secció d’Opinió no poden tenir més de 1.300 caràcters (amb espais inclosos). Han de ser signades pels seus autors tot fent constar el seu DNI i número de telèfon. L’Informem es reserva el dret a publicar-les o a resumir-les, i no facilitarà informació postal o telefònica sobre les mateixes. Ens podeu fer arribar les vostres cartes a redaccio.informem@intus.cat

OAC, Oficina d’Atenció Ciutadana:

Edició de continguts i redacció: Estudi de comunicació Intus S.L. i el gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Impressió a càrrec de: Triunfo SCP Passatge Alós, s/n, 08902. L'Hospitalet de Llobregat (Bcn) D’aquest butlletí s’han imprès 8.000 exemplars. Butlletí gratuït. Dipòsit legal: B-26026-2009. Si esteu interessats en inserir publicitat al butlletí podeu contactar amb nosaltres vía mail a publicitatsqv@intus. cat o bé al telèfon 93 845 76 45. 

Si formes part d’una entitat local que organitza algun acte o ets un veí amb una proposta de tema per al butlletí, digues-nosho!. Envia un correu electrònic a redaccio.informem@intus. cat i explica’ns en quatre ratlles la teva proposta i indica’ns un telèfon de contacte. El Consell de Redacció valorarà la teva proposta segons criteris periodístics (actualitat, interès local...), i si és acceptada, la redacció de L’Informem serà l’encarregada d’elaborar la notícia sobre el tema proposat a partir de les dades facilitades.

Les instal·lacions de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) es troben a la planta baixa de l’Ajuntament Plaça de la Vila, 1 Telèfon de contacte: 93 721 68 00

Telemàticament: L’Ajuntament posa al servei de la ciutadania el web www.santquirzevalles.cat

Altres telèfons d’interès: Policia Local 93 721 68 68 Emergències 112 CAP Sant Quirze (demanar hora: 93 728 44 44)  93 721 41 80

Motxilla ecològica:

Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus ecològic fet que garanteix que s’ha produït sota els estàndards mediambientals més exigents amb el fi de limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha elaborat sense utilitzar clor elemental en el procés de decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). Per altre banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i està composada per materials reciclables i no contaminants complint amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.

INFORMEM

33

www.santquirzevalles.cat


L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprova un pressupost de 17.605.315 euros

L’Ajuntament aprova les ordenances fiscals pel 2013

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar el pressupost municipal per a l’any 2013 amb els vots favorables de CiU, PP i PSC-PM i els vots en contra de Junts per Sant Quirze i ICV-EUiA.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat les ordenances per a l’exercici de 2013.

Volem un SQV Sostenible en la seva economia i estructura, volem un SQV de Qualitat de Vida per a la seva ciutadania, i volem un SQV ple de Vitalitat per la participació ciutadana de les persones

De fet, el govern municipal va manifestar mitjançant aquest pressupost que els objectius per a l’exercici de 2013 se centren en millorar la qualitat de vida de les persones i atendre les necessitats personals de més carència de la ciutadania: equipaments i serveis, benestar social, solidaritat i educació entre altres.

El pressupost consolidat per al proper any, tenint en compte Ajuntament i empresa municipal COMU, és de 20.471.761 euros. D’aquesta xifra es desprèn que el pressupost d’ingressos de l’Ajuntament per a 2013 és de 17.605.315 euros; uns 270.000 euros inferior a l’any passat, i un 6,57% menys que els darrers dos anys.

A aquest objectiu s’hi destina el 61,33% dels ingressos. També s’aposta per aconseguir una estructura òptima tant a nivell econòmic com a nivell de cost, amb un 13,98% del pressupost. Segons que va manifestar l’alcaldessa, Montserrat Mundi, “poder comerçar l’any amb un pressupost aprovat sempre ha estat la premissa d’aquest govern, atès que és la base per a una bona gestió. I enguany és un nou exemple.

Pel que fa a les despeses, ascendeixen a 17.605.315 euros. En aquest sentit i d’igual forma que els ingressos, el descens acumular als darrers 2 exercicis s’apropa igualment al 6,57%.

L’exercici per al proper any té com a objectiu prestar més i millors serveis malgrat disposar de menys recursos

Aprovem el pressupost de manera inicial dins el mes de novembre. I és cert que ho fem en un moment d’incertesa i que es tracta d’un pressupost que es remunta a xifres de l’any 2002. Però també és cert que malgrat això, el pressupost d’aquest any recull la nostra voluntat per prioritzar els serveis a les persones i a aquells col·lectius més vulnerables i amb risc d’exclusió social.

Segons que va explicar el tinent d’Alcaldia d’Economia, “continuem amb la missió d’aquest equip de govern d’apostar per un pressupost equilibrat i ajustat a la capacitat de Sant Quirze, per tal de donar un millor i més eficient servei amb menys recursos. És a dir, estem presentant un pressupost auster però eficient.” Vidal també va fer referència a la importància que Sant Quirze sobrepassi els 20.000 habitants, doncs suposarà un increment important a la Participació dels Tributs de l’Estat com a suport a la prestació de serveis que s’estan donant.

La major part d'ordenances s’incrementen d’acord amb l’IPC català de l’agost: 3.1%, excepte la taxa de recollida, transport i eliminació d’escombraries, que s’incrementa un 2,01% i l’IBI que, tot i baixar el tipus al màxim legal permès en l’actualitat, el rebut s’incrementarà atesa la darrera i última incorporació del 10% procedent de la revisió cadastral i al decret del govern de l’Estat 20/2011 de 31 de desembre.

Impost de béns immobles El tipus d’IBI es redueix del 0,5158% actual al 0,5053%. Cal recordar que el mínim legal és el 0,40 i el màxim legal 1,10. Per la qual cosa, Sant Quirze se situa en la banda més baixa pel que fa a fiscalitat de l’IBI. Enguany la rebaixa és dins del màxim legal que permet el decret 20/2011 del govern de l’Estat de 31 de desembre de 2011. Aquest decret estableix que no podem anar a un tipus inferior al de l’any 2011 i, en segon lloc, s’incrementa un 6% el tipus impostiu en el 50% d'habitatges amb major valor cadastral.

Per tot això, malgrat la rebaixa del tipus, l’efecte d’aquest decret més l’efecte de la revisió cadastral que se situa en el darrer any, farà que l’import del rebut s’incrementi. Recordem que l’evolució del tipus de l’IBI des de l’any 2008 ha baixat un 23,44%, del 0,66% al 0,5053%, però la revisió cadastral ha forçat que els rebuts s’incrementessin.

Taxa d’escombraries

La voluntat l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha estat incrementar la taxa només un 2,01%, ajustant encara més els costos i l’eficiència econòmica del servei, atès que l’IPC ha pujat un 3,1% i, a més a més, l’IVA ha pujat un 3% en aquest tipus de servei. Cal tenir en compte que entre el 2010 fins al 2013, els costos de personal han baixat un 18,20%, mentre que el cànon d’abocador s’ha incrementat un 29,63% La resta de taxes es veuen incrementades en un 3,1%. Mentre que la resta d’impostos, com ara Plusvàlua, IAE, Vehicles de Tracció Mecànica i Impost de Construccions queden congelats, és a dir, l’increment és 0.

Volem que el pressupost esdevingui un reflex del municipi que volem: un Sant Quirze Sostenible en la seva economia i estructura; un Sant Quirze de Qualitat de vida per a la seva ciutadania i un Sant Quirze ple de vitalitat per la participació ciutadana i les persones”.

Objectius per a l’exercici 2013 L’Ajuntament s’ha marcat 4 objectius estratègics per atendre les prioritats del municipi:

1 2

Millorar la qualitat de vida de les PERSONES i atendre les necessitats personals de més carència de la ciutadania: Equipaments i serveis per a la ciutadania, Benestar Social, Solidaritat, Educació... Aconseguir una ESTRUCTURA ÒPTIMA a nivell econòmic i a nivell de cost

Pressupost 2013. L'Estructura estratègica

3

Utilitzar els RECURSOS ÒPTIMS i necessaris per a desenvolupar els serveis

4

Aconseguir un MUNICIPI MÉS SEGUR encara i amb una MOBILITAT raonable.

1.952.830,35

4. Un Municipi més segur

2.394.076,17

3. Utilitzar els recursos Òptims

2.460.739,33

2. Aconseguir una Estructura Òptima

Què esperes a connectar-te? La informació de SQV al moment

1. Millorar Qualitat de vida i serveis a les Persones

10.797.669,77

Benestar Social - Solidaritat Educació Igualtat Esports Participació Equipaments

INFORMEM

4

www.santquirzevalles.cat

www.radiosantquirze.cat | www.santquirzevalles.cat 3.599.762,95

INFORMEM

5

www.santquirzevalles.cat


El conseller Felip Puig presideix la Junta de Seguretat Local de Sant Quirze del Vallès

Convergència i Unió ha estat la força més votada a Sant Quirze amb un 37,37% dels vots

que han dut a terme en els darrers mesos, així com els projectes que actualment treballen i les iniciatives que cal reforçar. Segons les dades que es van presentar en el marc d’aquesta Junta, es constata que els fets delictius s’han vist reduïts en un 8,40% respecte l’any anterior. De fet, en el període octubre 2010-setembre 2011 les infraccions penals ja es van reduir en un 11,34%. La tendència en els últims tres anys ha estat sempre de reducció de fets delictius. Segons que ha manifestat el tinent d’Alcaldia de Seguretat Ciutadana Jaume Cols “la Junta Local de Seguretat és clau per continuar treballant en millorar la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat local. Una coordinació que es constata en els diferents dispositius de seguretat en què treballem, com ara el del mercadet de Can Torres o la zona hermètica. Estem plenament satisfets de com aconsegueixen treballar de manera transversal. Uns fets que s’han vist reflectits en les dades que ens presenten”. Sant Quirze del Vallès va celebrar el dimarts 30 d’octubre la Junta de Seguretat Local, presidida pel Conseller d’Interior, Felip Puig i l’alcaldessa, Montserrat Mundi, acompanyats pel tinent d’Alcaldia de Seguretat Ciutadana, Jaume Cols, el delegat del govern, Salvador Jorba, el director general d’Administració de la Seguretat, Andreu Martínez, l’inspector en cap de la Policia Local, Juan Antonio Gonzàlez Moratalla, el sots-inspector Manuel Vargas, el Cap de la Regió Metropolitana Nord, el Comissari Joan Figuera, l’Intendent Lluís Guillot, el Comandant de la Guàrdia Civil de Badia del Vallès, el subtinent Álvaro Méndez, i el Comissari del CNP de Sabadell, Manuel Quintela, a més de membres dels diferents cossos de seguretat i personal de la Conselleria.

Per la seva part, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, va aprofitar per destacar les principals actuacions que s’han dut a terme i felicitar tant la Policia Local, com Mossos d’Esquadra, el Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil per la seva coordinació i bona feina. Mundi va destacar especialment alguns elements novedosos que esdevenen exemple per a altres municipis a nivell de seguretat i convivència i que l’inspector en cap, Juan Antonio González Moratalla, va presentar extensament: “el sistema de detecció de robatori de cablejat ha estat pioner a Catalunya i un referent per a molts municipis. Hem estalviat molts diners amb l’aplicació de la tecnologia en benefici de la seguretat. De la mateixa manera, la creació de la unitat de convivència ciutadana exerceix també un paper bàsic en el model que policia local que volem: per servir i protegir, propera a la ciutadania i, sobretot, molt accessible. Crec que projectes com aquests defineixen molt bé les nostres prioritats i la nostra manera d’entendre la seguretat”.

Els fets delictius es redueixen un 8,40% respecte l’any passat

La trobada, que va tenir lloc a la Casa Vila Puig, va servir per analitzar les dades policials del municipi en diversos àmbits: delinqüencials, relacionades amb el trànsit i sobre la convivència ciutadana. Els diferents cossos policials van posar sobre la taula les actuacions i intervencions

SEGURETAT CIUTADANA

INFRACCIONS PENALS EVOLUCIÓ D'INFRACCIONS PENALS

1296

Convergència i Unió ha estat la força més votada a Sant Quirze amb un total de 4.047 vots, el que suposa el 37,37%. En els anteriors comicis a la Generalitat CiU va obtenir un 7,31% més, sumant 44,82%. La segona força més votada ha estat Esquerra-Cat Sí amb un 15,01% (1.626 vots), un 7,77% més que en les anteriors eleccions al Parlament, quan va sumar el 7,24%. La tercera força més votada ha estat el Partit Popular, amb el 10,16% dels vots i un total de 1.100 electors. El 2010 el PP va aconseguir el 10,40%. ICV-EUiA ha aconseguit un 9,83%, sumant 1065 vots. En l’anterior cita amb les urnes a les eleccions al Parlament va aconseguir el 8,02%. El PSC-PSOE ha sumat un 9,54%, que es tradueix en 1033 vots, un 3,09% menys que en els anteriors comicis al Parlament. Cal destacar també els resultats de Ciutadans, que han aconseguit un 8,43% (913 vots), mentre que al 2010 van obtenir el 3,83%. El segueix la CUP amb un 2,93% (317 vots). Finalment, Solidaritat Catalana per la Independència ha aconseguit un 1,51% i 164 vots. La participació ha estat la protagonista de la jornada, amb un 77,80% i un total de 10.907 votants. El 2010 la participació es va situar en un 62,71%.

Esquerra-Cat Sí esdevé la segona força amb un 15,01% dels vots

37,37 Consulteu els resultats comparats a www.santquirzevalles.cat

15,01 10,16

9,83

9,54

8,43 2,93

-11,34%

1149

1072

-8,40%

CiU

ERC-Cat Sí

PP

ICV-EUIA

Període actual: octubre 2011 - setembre 2012 Període anterior: octubre 2009 - setembre 2011

PSC

C'S

Segueix la Festa Major a Radio Sant Quirze Segueix-nos també al web municipal: www.sqvalles.cat!!

OCTUBRE 2009 - SETEMBRE 2010 INFORMEM

OCTUBRE 2010 - SETEMBRE 2011 OCTUBRE 2011 - SETEMBRE 2012 6

www.santquirzevalles.cat

INFORMEM

7

www.santquirzevalles.cat

CUP


Mocions presentades al Ple d'octubre David Sánchez Regidor d'Esports i Ocupació

Antoni Rebolleda, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Via Pública

Jaume Cols Tinent d’Alcaldia de Seguretat Ciutadana

Alternativa de govern

Des de la Junta de Govern Local del Partit Popular de Sant Quirze del Vallès volem agrair un per un a tots els nostres votants per la seva confiança i suport mostrat al nostre partit a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya.

Des del PSC de Sant Quirze volem agrair als 1.033 veïns i veïnes del nostre poble, que tot i la complexitat d’aquesta campanya electoral, on difícilment hem pogut explicar les nostres propostes federals i polítiques socials, han continuat apostant pel PSC com a alternativa de govern. Així mateix,volem fer constar la gran participació en el nostre poble, màxima expressió de la voluntat democràtica. El PSC hem tret 20 diputats i continuem sent la segona força política en nombre de vots a Catalunya, que tot i no ser el nostre objectiu, és un resultat molt millor del que preveien les enquestes, obtenint a la nostra comarca del Vallès Occidental un dels millors resultats. Són un partit amb voluntat de govern, continuarem construint una alternativa de futur pel poble català, un futur on la justícia social, la universalització de la sanitat i l’educació de qualitat, la defensa dels serveis públics, la igualtat d’oportunitats i la solidaritat amb els que estan patint, siguin els valors que regeixin a la nostra societat. Així mateix, volem agrair als companys i companyes que han estat al peu de les urnes en aquestes eleccions, fent d’apoderats i donant suport en tot moment. En aquestes circumstàncies difícils és realment on el compromís amb les idees i els valors adquireix el seu màxim significat. Per un projecte compartit i de futur per tothom! http://santquirzev.socialistes.cat/

Hem aconseguit incrementar en valor absolut 121 vots i consolidar-nos, un cop més, com la tercera força més votada al municipi. En percentatge hem incrementat un 12,36% el número de vots respecte a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2010, entre d’altres coses també a causa de l’increment de participació generalitzat que ha suposat aquestes eleccions.

Mercè Vallès Regidora de Cultura Portaveu CiU

Moció presentada per CiU, Junts per Sant Quirze-AM i ICV-EUiA-EPM, de suport a la resolució del Parlament de Catalunya (CiU, ERC, ICV, SI i DC) per l’exercici de l’autodeterminació de 27 de setembre de 2012. Deliberacions: aprovada per majoria. Vots a favor: CiU, PSC-PM, Junts-AM i ICV-EUiA-E Vots en contra: PP

El dia 25/11/12 serà recordat Hem celebrat unes eleccions diferents on s’ha posat a prova tres coses: el suport al “dret a decidir”, la resposta a la crisi econòmica i el lideratge d'Artur Mas. Les dues primeres han sigut portades a discussió per la gent del carrer amb la mobilització de l'onze de setembre, les mobilitzacions sindicals, i de les diferents plataformes i associacions que reclamen una altra manera de sortir de la crisi. La tercera, el lideratge d’Artur Mas, va ser una aposta del mateix President. La valoració que del resultat de les eleccions fem des d'ICV és molt satisfactori: hem guanyat el dret a decidir amb una àmplia base social, de naturalesa transversal des del punt de vista ideològic, que enforteix el projecte; han pujat en percentatge i escons aquelles formacions que demanen un gir en les polítiques econòmiques, i el poble de Catalunya, tot i donar un suport important a Artur Mas, no ha volgut que fos aquella majoria extraordinària que ell reclamava. Si parlem de Sant Quirze, els resultats son similars, i les conclusions no serien pas massa diferents, si bé entrant en el detall podem veure que CiU i ERC han obtingut millors percentatges que la mitjana de Catalunya, ICV-EUiA i PP estan en la mitjana nacional i el PSC bastant per sota i passant a ser en vots la darrera formació de les que estan representades a l'Ajuntament. Respecte a les anteriors autonòmiques només pugen en percentatge i vots ERC i ICV-EUiA. Concretament ICV-EUiA hem obtingut més de tres-cents vots més que fa dos anys. Dit això, i vist el panorama nacional posem la mirada en la composició del govern municipal : CiU+PSC+PP "desgovernant" i JUNTS+ICV a l'oposició… coses de la política!... volem comentar com un fet molt positiu per St. Quirze : els més de tres-cents vots de la CUP. En termes generals son l'expressió d'un vot de gent jove, d’esquerres, nacionalista i compromesa, que la política del país i la política municipal necessiten.

Moció presentada per Junts per Sant Quirze-AM, en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs. Deliberacions: aprovada per majoria. Vots a favor: Junts per Sant Quirze-AM, PSC-P, ICV-EUiA-EPM Abstencions: CiU, PP (CiU, llibertat de vot: 5 abstencions). Moció presentada per CiU, PSC-PM i PP, de rebuig a una nova pujada de la tarifa del subministrament d’aigua. Deliberacions: aprovada per majoria Vots a favor: CiU, PSC-PM, PP Abstencions: Junts-AM, ICV-EUiA-E Moció presentada per Junts per Sant Quirze-AM, per valorar l’emissió dels plens municipals en directe. Deliberacions: aprovada per unanimitat Moció presentada per ICV-EUiA-EPM, de rebuig a les retallades de la Llei de dependència. Deliberacions: Aprovada per majoria. Vots a favor: CiU, PSC-PM, Junts-AM, ICV-EUiA-E Abstencions: PP

Arriba Nadal i un nou any

4.047 GRACIES!

L'economia de moltes cases no permet grans alegries, però mantenim el més essencial: les ganes de viure i la voluntat de compartir. Busqueu unes festes diferents, des d'avui, no espereu més, encomaneu alegria al veïnat, aneu a les botigues del poble a comprar allò que la vostra butxaca us permeti, aneu als actes que s'organitzin, encara que faci fred; si cal, ho remateu amb un cafè o una xocolatada en algun bar o a casa. Aprofiteu per reforçar les amistats i fer-ne de noves, parleu de cinema, de política, d'esport, compartiu el que sabeu del poble. Torneu a aquell racó de la Serra de Galliners, de la Betzuca, de Can Barra, del parc,... que us agrada; passeu a veure les exposicions a la casa del Pintor Vila Puig, inscriviu-vos en algun taller (hort urbà? restauració de mobles? conversa en anglès?) o activitat (aula d'extensió universitària? audicions musicals?), porteu els nens a l'hora del conte i assaboriu una estona de biblioteca, assistiu als concerts de nadal,... ... i recorda, tots Junts fem poble!

El camí només ha fet que començar. El passat diumenge 25 de novembre gairebé el 80 per cent dels santquirzencs i santquirzenques van anar a votar en les eleccions al Parlament de Catalunya. Una participació històrica. Des de Convergència i Unió volem, en primer lloc, destacar aquest exercici de democràcia. En un moment de greu crisi econòmica, de problemes greus a tots nivells – en les famílies, les empreses, i també en les institucions -, de retallades, de dubtes i incerteses, d’interrogants sobre el futur, de campanya bruta i d’atiar la por, però també d’esperances i il·lusions en un futur nacional que doni millors respostes a les necessitats que Catalunya té com a poble, els santquirzencs i les santquirzenques han anat massivament a votar i fer escoltar la seva veu. Per Convergència i Unió ha estat una veu segurament no tan forta com esperàvem i volíem. Però ha estat una gran veu: 4.047 santquirzencs i santquirzenques han tornat a fer-nos costat, un 37,37% dels vots, molt lluny de la resta de forces polítiques. El poble de Sant Quirze del Vallès novament ens ha fet confiança. Com també ho ha fet el poble de Catalunya, amb més d’un milió cent dotze mil vots. Des de Sant Quirze del Vallès, Convergència i Unió continuarem treballant per fer un Sant Quirze encara millor, dins una Catalunya sense límits. Gràcies pel vostre suport!

ICV Sant Quirze del Vallès

INFORMEM

Sílvia Peralta, Regidora de Serveis Interns, Igualtat i Cooperació

8

www.santquirzevalles.cat

Mercè Vallès, portaveu del Grup Municipal de CiU INFORMEM

9

www.santquirzevalles.cat


Osana C/ Pintor Vilapuig, 25 Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 16 a 20.30 h. Hores concertades fora d’horari. Tel.: 937213813 o 678410458 web: centro-osana.com a/e: mar@centro-osana.com

Osana Països Catalans, 12-C Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 20 h. Dissabtes de 9.30 a 13.30 h Concerteu visita trucant directament a la Maria Isabel, Tel.: 619.23.82.37

Shaco Ronda Santa Júlia, 11 Horari: Dilluns a divendres: 9-13.30 i 17-20.30 h. Dissabte: 9-14 h. Tel.:93.013.54.99 / 687 34.11.59 www.biocopys.com | a/e: bio@biocopys.com

Osana estrena nova ubicació i amplia serveis El centre de teràpies Osana estrena nova ubicació al mateix c/Pintor Vilapuig, però uns números abans, en un local molt més ampli i adaptat a les necessitats de la clientela. La directora, Mar García, va aplicar una llarga experiència en el món de l’estètica i les teràpies a l’obertura d’Osana ara fa dos anys, i convertint-se en un establiment de referència en salut, bellesa i benestar. A nivell d’estètica s’ofereixen tractaments facials (radiofreqüència i fotorejoveniment) i corporals (fotodepilació i cavitació entre altres). També serveis de fisioteràpia i osteopatia, amb dos terapeutes que treballen el tractament del dolor, l’ureginecologia i l’obstetrícia. Serveis de

Shaco cuines, qualitat i bon servei Renovar-se la cuina, el bany o instal·lar un sistema d’osmosis… són alguns dels serveis que ofereix Shaco cuines. Aquesta empresa, propietat de la santquirzenca Maria Isabel Rodríguez, treballa des del disseny d’una nova cuina o bany fins a complements independents, com ara mobles, taules o cadires, etc. A partir del plànol amb les mides del client, Shaco Cuines elabora una proposta que s’adigui a les necessitats del mateix, tenint en compte la qualitat, el preu i el servei. I és que si per alguna cosa destaca l’empresa és pel compliment en els terminis i les qualitats dels materials. De fet, la companyia Shaco és alemanya i els materials es produeixen allà, per tant, la serietat i el bon servei estan assegurats. A més, desta-

quen per la utilització de fustes com a taula de treball a la cuina, treballant molt bé la humitat i l’escalfor i amb unes resistències a més de 180 ºC. En l’àmbit de cuines, Shaco treballa també amb electrodomèstics de gamma alta, que difícilment es poden trobar a les grans superfícies. Pel que fa als banys, l’empresa contacta amb mà d’obra de confiança i fa un seguiment constant de l’obra. Finalment, cal remarcar que Shaco ven complements de mobiliari, com taules i cadires de cuina, mobles de bany, etc. Totes les obres, reformes o compres es poden finançar. A més, sempre hi ha ofertes molt interessants.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va coordinar amb èxit el simulacre d’Inuncat que va tenir lloc el passat dimecres 31 de novembre conjuntament amb quatre municipis més del Vallès: Terrassa, Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. L’activació del PAM i la convocatòria del CECOPAL van donar el tret de sortida al simulacre al municipi, que es va centrar en el rescat d’un vehicle i la recerca de desapareguts per part de Bombers de la Generalitat i de l’Àrea de Suport Operatiu dels Mossos d’Esquadra al torrent de la Betzuca. També es va posar en pràctica el confinament de l’escola Pilarín Bayés, molt propera a zona inundable a Les Fonts.

Simulacre per part de Bombers de la Generalitat i de l’Àrea de Suport Operatiu dels Mossos d’Esquadra al torrent de la Betzuca

En el simulacre van participar diversos efectius de Policia Local, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, sistema d’emergències mèdiques, Mossos d’Esquadra, Creu Roja, personal del servei meteorològic de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua i tècnics de diverses àrees implicades de l’Ajuntament. La taula del CECOPAL, presidida per l’alcaldessa, va comptar amb la presència i participació del tinent d’Alcaldia de Seguretat Ciudadana Jaume Cols, el tinent d’Alcaldia de Territori, Josep Antoni Delgado, el tinent d’Alcaldia de Via Pública Antoni Rebolleda, i el tinent d’Alcaldia de Serveis Personals, Edel Balboa. Es pot consultar el vídeo i les fotografies del simulacre al web municipal: www.santquirzevalles.cat, o a l’adreça flickr: http://www. flickr.com/photos/santquirzevalles/sets/72157631887521351/

Biocopy’s: Menja ecològic, menja sa Millorar la qualitat de vida, retrobar-se amb gustos familiars i, alhora, ser respectuosos amb el medi ambient, són les principals característiques del menjar ecològic. I és l’aposta de Biocopy’s, la nova botiga d’alimentació ecològica dirigida pel Javier Eduardo Castro.Des del passat 24 de setembre i després de l’experiència de la botiga Agroconsum de SQV, el Javier ha posat en marxa el negoci, amb proveïdors de proximitat per poder oferir productes sans i frescos.

Biocopy's

naturopatia, homeopatia, reflexologia amb especialització en la dona, la premenopausa i l’època de fertilitat. I teràpies Reiki, Kinesiologia, Psicologia coaching i Biodescodificació. Finalment, remarcar les teràpies de constel·lacions familiars, per tractar tot tipus de bloqueigs, des de problemes de parella a dols pendents, feina o amics. No falten els massatges descontracturants, relaxants, amb pedres calentes, xocolateràpia, aromateràpia, entre altres. Pel que fa a cursos i tallers, preparen alguns entorn els hipopressius (estimulació i recuperació del to del sòl pèlvic, abdomen i lumbar), l’autohipnosi, risoteràpia, tècniques de relaxació i Reiki.

Sant Quirze del Vallès va desenvolupar amb èxit el simulacre d’Inuncat

Així, la botiga compta amb una zona de fruita i verdura on es troben productes de pagès, amb el certificat de producció pròpia ecològica. Un espai per a begudes: sucs, cerveses, caves selectes o llet. No falta la zona de refrigerats, amb lactis, INFORMEM

10

www.santquirzevalles.cat

iogurs i fins i tot pizzes. Biocopy's compta també amb un espai per a celíacs, amb farina, pastes, etc. A més, hi ha plantes medicinals i aromàtiques, com l’Estevia, que regula el sucre i és ideal per a diabètics. Finalment l’espai d’hort urbà. S’hi troben tots els productes per crear el seu propi hort a casa: planter, terra, humus, fertilitzants i fitosanitaris, etc. Per altra banda i per la vostre comoditat Biocopy’s us posa a l’abast la cistella ecològica , de fruita i /o verdura, així com servei a domicili en tota la seva gamma de productes. Biocopy’s prepara els Nadals amb cistelles ecològiques personalitzades. Consulteu opcions i preus al web. INFORMEM

11

www.santquirzevalles.cat


CICLE NADALENC CONCURS DE PESSEBRES

INSCRIPCIONS DE L’1 AL 22 DE DESEMBRE A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA. EXPOSICIÓ A LA PARRÒQUIA DEL 16 DE DESEMBRE AL 27 DE GENER. poden concursar pessebres muntats a les llars. MUNTATGE ENTRE EL 13 I EL 15 DE DESEMBRE, A PARTIR DE LES 17 HORES

Concert de Nadal CONCERT DE

A càrrec dels professors de l'Escola Municipal de Música de SQV i els grups de Vibrem Cantant, Iniciacions i Sensibilitzacions

Dissabte 15 de desembre de 2012 · 18 h · CAN BARRA

CATEGORIES FAMILIARS, infantils, entitats LLIURAMENT DE PREMIS 27 DE GENER

CAVALCADA A SANT QUIRZE

CAVALCADA A LES FONTS

5 DE GENER, A LA TARDA-VESPRE

5 DE GENER, A LA TARDA-VESPRE

sortida a les 18 hores des del centre cívic MASIA DE SANT FELIU.

sortida a les 18.30 hores Al c/ santa teresa

RECORREGUT c/ terranova, av antoni gaudí, ronda d’arraona, c/ Vallcorba, av Pau Casals, c/ moreneta, c/ vallcorba, rAMBLA lluís companys, pl 14 d’abril, parc de les morisques EN ACABAR, RECECPCIÓ I LLIURAMENT DE CARTES A SES MAJESTATS. EN CAS DE CLIMATOLOGIA ADVERSA, LA RECEPCIÓ REIAL ES DURÀ A TERME A LA PATRONAL

RECORREGUT c/ mossèn josep pons, pg lola anglada, c/ sant agustí, c/ roma, pl manel mañas, c/ turonet, c/ bisbe sanahuja, camí can falguera, c/verge de fàtima, c/ sant quirze, c/ església, pg dels horts, c/ sant quirze, c/ mare dE DÉU DEL ROSER, AV PERRAMON, PG DEL FERROCARIL, C/ SANTA ROSA, C/JOSEP MITATS EN ACABAR, AL POLIESPORTIU, XOCOLATA CALENTA I LLIURAMENT DE CARTES A SES MAJESTATS

ORGANITZA CENTRE DE CULTURA COL·LABORA AJUNTAMENT DE SQV

CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA

15 DE DESEMBRE. 18 HORES CELLER DE LA MASIA CAN BARRA CONCERT NADALENC AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS ALUMNES I PROFESSORS (INDIVIDUAL I GRUPS)

CONCURS D'APARADORS DE NADAL DE L'11 AL 21 DE DESEMBRE

ORGANITZA: CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL I COL·LABOREN AJUNTAMENT I ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

CAMPAMENT REIAL AL PARC DE LES MORISQUES 3 I 4 DE GENER. DE 17 A 20 HORES

els més petits de la casa podran anar-hi a lliurar les seves cartes per A SSMM ELS reis DE L’ORIENT ORGANITZA SANT QUIRZE TÉ VIDA

ELS REGALS A CASA

SI VOLEU QUE ELS REIS D’ORIENT DEIXIN ELS REGALS A CASA VOSTRA, PODEU DEMANAR-HO, DE l’1 AL 21 DE DESEMBRE, A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT. LA LLISTA DE DOMICILIS ESTÀ LIMITADA A 40 I ES CONFECCIONARÀ PER RIGORÒS ORDRE D’INSCRIPCIÓ. INFORMEM

12

www.santquirzevalles.cat

INFORMEM

13

www.santquirzevalles.cat


SQV celebra el Dia internacional per a l’eradicació de la violència envers les dones Espanya i Europa, que també va incidir en els casos de violència vers les dones que es donen al municipi i la tasca per prevenir –la i abordar-la. El dia 27 de novembre, l'advocat i membre de la Comissió del protocol de violència masclista de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del torn d’ofici de l’Il∙lustre Col∙legi d’Advocats de Sabadell, Raúl Garcia Barroso, va parlar dels mecanismes de protecció legals de les dones en situació de violència.

El dia 25 de novembre es va commemorar el Dia internacional per a l’eradicació de la violència envers les dones. Per aquest motiu, durant tot el mes de novembre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les entitats de dones del municipi han organitzat diversos actes de denúncia i activitats de sensibilització i prevenció de la violència masclista. El dia 13 de novembre, dos agents de la Policia Local van impartir un taller d’autodefensa a una vintena de dones al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones (CMIRD). El taller va consistir en una contextualització de la violència masclista i la pràctica d’una sèrie de tècniques de defensa personal. També amb la col·laboració de la Policia Local i el Servei d’Igualtat, el dia 21 de novembre al CMIRD, l'Inspector Cap de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès Juan Antonio González Moratalla i el Sergent de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès, Aleix Bigas Ventura, van oferir una xerrada sobre la situació de la violència masclista a

L’Ajuntament de SQV ha organitzat diverses activitats de sensibilització i prevenció de la violència masclista

Segons declaracions de la regidora d’Igualtat, Silvia Peralta, “una de les eines més importants per eradicar la violència vers les dones, és la seva prevenció” i, en aquest sentit, els serveis d’Igualtat, Joventut i Educació han organitzat, un any més, tallers de prevenció de les relacions abusives adreçats a l’alumnat de 3r d’ESO i el concurs Carta a un maltractador. A més d’aquestes accions de sensibilització, un any més l’Ajuntament va realitzar la lectura del manifest institucional el dia 23 de novembre a la Plaça de la Vila.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès disposa d’un protocol municipal per a l’abordatge de la violència masclista i un equip multidisciplinar per prevenir i actuar davant casos de violència contra les dones. Per a més informació cal adreçar-se al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones.

Inici de la 19a edició del Voluntariat per la llengua a Sant Quirze del Vallès El programa Voluntariat per la Llengua a Sant Quirze del Vallès va donar el tret de sortida amb la inauguració al Centre Cívic Can Feliu.

Les parelles lingüístiques s’han convertit en programa eficaç en l’aprenentatge del català i la integració a la societat catalana

La trobada va permetre que els voluntaris i els aprenents, a partir d’un objecte personal que els identificava, es presentessin i expliquessin la seva experiència en el programa o els motius que els han impulsat a participar-hi. Es va posar de manifest que el Voluntariat per la llengua es consolida com un programa eficaç en l’aprenentatge del català i la integració a la societat catalana. També es va valorar la tasca de tots els voluntaris, cabdal per fomentar l’ús social de la llengua.

A més, es va plantejar la possibilitat de fer activitats conjuntes per tal d’enfortir la relació de tots els participants i d’ajudar a crear un àmbit més en què els aprenents parlen en català amb normalitat. En aquesta edició, a Sant Quirze del Vallès s’han format 10 parelles lingüís­tiques, amb aprenents de 7 països diferents (Argentina, Romania,

Si esteu interessats a participar en el Voluntariat per la Llengua, podeu adreçar-vos a l’Oficina de Català, on us informaran detalladament del programa. També podeu trucar al 93 721 18 99 o escriure un correu electrònic a santquirze@cpnl.cat.

Medalla d'honor per a Emili Monge, Jutge de Pau de Sant Quirze El Jutge de Pau de Sant Quirze del Vallès, Emili Monge, ha estat investit amb la medalla d’honor de l’Associació Catalana en Pro de la Justícia. La Presidenta del Parlament, Núria de Gispert, va ser l’encarregada de fer el lliurament el passat 27 d’octubre, juntament amb el membre del Consell General del Poder Judicial, Ramon Camps.

Premi Dona de Sant Quirze Protocol per abordar la del Vallès violència de gènere L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, mitjançant el Servei tècnic d’Igualtat, està col·laborant en l’elaboració d’un protocol per a l’abordatge de la violència masclista, que servirà de marc de referència per a aquells ajuntaments que encara no disposen d’un protocol municipal de violència masclista, de serveis d’atenció a la dona o d’un circuit professional per a l’abordatge de la violència envers les dones. A més a més, aquest protocol recollirà serveis i recursos especialitzats en violència masclista comarcals, provincials i autonòmics com a suport per als i les professionals.

Properament l’Ajuntament obrirà la convocatòria per presentar candidatures al Premi Dona de Sant Quirze del Vallès. Aquest guardó té com a objectiu el reconeixement públic de forma honorífica a una dona resident en el municipi o que hagi desenvolupat la seva trajectòria en el poble. Aquesta s’ha de distingir per algun fet o activitat que impulsi el paper de la dona en qualsevol àmbit social, cultural, polític, laboral, educatiu, esportiu, d’investigació o que hagin contribuït en la defensa de la igualtat entre gèneres. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el servei d’Igualtat, ubicat al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones, tel. 637466604/637465186 o a través de sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat. Les bases del premi es podran consultar al web de l’Ajuntament www.santquirzevalles.cat.

El mes de gener s’obrirà la convocatòria per presentar candidatures al Premi Dona

INFORMEM

Sud-àfrica, Colòmbia, Espanya, Països Baixos i República Txeca). Aquestes parelles s’afegeixen a les que s’estan formant a tot l’àmbit del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell. S’espera arribar, com en l’edició passada, a les 300 parelles.

El municipi de Sant Quirze del Vallès ja fa anys que compta amb un protocol i un circuit professional especialitzat en la prevenció i l’abordatge de la violència envers les dones, així com amb un servei especialitzat en dones i igualtat de gènere, el Servei d’igualtat, del que depèn el Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones. Per tot això, és referència a la comarca i està col·laborant en l’elaboració d’aquest protocol. 14

www.santquirzevalles.cat

INFORMEM

15

www.santquirzevalles.cat


Projectes per sensibilitzar l’estalvi i el reciclatge

Un Nadal més sostenible

Les escoles han acollit amb entusiasme la proposta de les regidories de Via Pública i Educació de les dues campanyes de sensibilització per l’estalvi de l’aigua i el reciclatge de residus.

Neix el Clúster Packaging d’Alimentació de Catalunya Un total de 25 empreses catalanes, tres de les quals són de Sant Quirze, van signar els estatuts de constitució del Clúster del Packaging d’Alimentació de Catalunya en un acte celebrat a Sabadell. El Clúster és un instrument per aconseguir incrementar la competitivitat de les empreses mitjançant el lideratge d’un grup que creu en el treball en equip, i forma part dels 22 clústers actius a Catalunya que compten amb la participació d’un miler d’empreses i amb el suport d’ACC1Ó de la Generalitat.

Durant aquest curs el centres educatius participaran de dos iniciatives municipals per educar en l’estalvi de l’aigua i en promoure el reciclatge a l’àmbit educatiu. Aquest procés educatiu, ja fa molt temps que es treballa als currículums i projectes educatius dels centres escolars del municipi, fet facilita que propostes municipals de desenvolupament medi ambiental siguin molt bé acollides.

Aquesta associació d’empreses té com a objectiu millorar la competitivitat del teixit productiu català

Amb la denominació “Jo recullo selectivament. T’hi apuntes” es projectarà l’objectiu de sensibilitzar en prevenció, recollida i gestió dels residus de manera general, i en particular dels residus d’envasos i està adreçada a tota la ciutadania, però es treballarà especialment amb els veïns de Les Fonts i els centres educatius. La Campanya actualitzarà el material elaborat en les campanyes anteriors en matèria de residus i es presentarà de nou als centres propostes didàctiques per desenvolupar les activitats educatives de sensibilització.

De fet, les administracions locals dels diferents municipis vallesans implicats, com són Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Polinyà, Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua, van començar a treballar aquest projecte l’any 2008. El treball es va realitzar en xarxa amb el suport d’ACC1Ó de la Generalitat, el centre tecnològic Leitat i el Barcelona Institut of Packaging, que ha assumit el paper de dinamitzador

Pel que fa la proposta “La Xarxa estalvia aigua” promourà actuacions per la sensibilització de l’estalvi i la gestió eficient de l’aigua en l’àmbit domèstic, mitjançant kits de mecanismes d’estalvi d’aigua, guies per l’estalvi domèstic i difusió informativa amb fulletons i mitjans de comunicació. També tindrà una exposició, conferències i tallers dels que a més de la població en general també participaran els centres escolars.

43a edició del Concurs d’aparadors de Nadal

SQV insta ABB a adoptar les mesures necessàries per a la viabilitat de la planta La Junta de Portaveus de l’Ajuntament, integrada per tots els grups amb representació (CiU, PSC, PP, Junts per Sant Quirze, ICV-EUiA) ha acordat una moció en relació a l’empresa Asea Brown Boveri, SA (ABB). L’acord estableix instar l’empresa a adoptar les mesures necessàries per la viabilitat de la línia de producció de motors i evitar així el seu tancament i l’acomiadament de 148 treballadors, adoptant mecanismes més adients que garanteixin tots els llocs de treball d’aquesta fàbrica.

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze realitzaran aquest mes de desembre diverses activitats incloses a la campanya “Si recicles bé, tothom estalvia”, que s’està duent a terme des de fa uns mesos amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania per millora la qualitat del reciclatge i de tot el procés de generació de residus, des de la compra fins al seu tractament. Entre les activitats programades en aquesta campanya destaca un curs de cuina d’aprofitament especial de Nadal i una visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. També es portarà a terme una activitat amb joguines infantils.

La Cambra de Comerç de Sabadell organitza, un any més, el Concurs d’Aparadors i parades de Mercat amb el suport dels ajuntaments, de les associacions de comerciants i dels mercats municipals. Enguany l’entitat celebra la 43a edició d’aquest certamen, en què col·labora l’Ajuntament de Sant Quirze. De fet, el consistori lliurarà el premi al millor aparador de Sant Quirze del Vallès dotat amb 300 euros.

Els aparadors de Sant Quirze s’engalanen per rebre el Nadal

L’actuació compta amb el suport de l’Ajuntament i de l’Associació de Comerciants, donat que es considera un bon incentiu de dinamització comercial. Els participants decoren i il·luminen els seus aparadors, de manera que resulten un bon al·licient per a les compres nadalenques i per atraure els compradors i visitants al municipi.

la Flor de l’Ametller Jardiner autònom

Manteniment d’empreses, polígons, comunitats, privats, podes, brucs, etc...

Aquest Nadal, amb la col·laboració de tothom, gaudirem d’uns carrers i uns aparadors ben engalanats.

Telèfon: 615.615.639 · laflorametller@terra.es www.laflorametller.net

A tots els participants, agraïm la seva iniciativa de contribuir a l’ambient nadalenc propi d’aquestes festes.

INFORMEM

16

www.santquirzevalles.cat

del clúster aportant el seu coneixement i xarxa de contactes d’abast nacional. En aquests moments, el Clúster de Packaging d’Alimentació de Barcelona suma entre fabricants d’envasos, embalatges i maquinària de packaging 550 empreses amb 11.000 treballadors i una facturació de més de 4.600 euros, essent el segon clúster més importants d’aquestes característiques a nivell europeu, juntament amb el de la regió danesa de l’Oresund. La junta directiva i els socis fundadors del Clúster compten amb tres empreses santquirzenques: Carinsa, ABB i E2M.

INFORMEM

La Junta de Govern sol·licita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que vetlli pel manteniment dels llocs de treball de la fàbrica i no prosperi la tramitació d’aquest ERO anunciat per la direcció de l’empresa. De la mateixa manera, es sol·licita a la direcció de l’ABB i al Departament d’Empresa i Ocupació que continuïn estudiant alternatives de viabilitat pel centre de treball de Sant Quirze, i que tanmateix considerin la proposta de pla industrial presentada pel Comitè d’empresa, per tal de garantir la continuïtat dels llocs de treball. La Junta de Portaveus acorda també posar-se a disposició de la direcció de l’ABB, del Comitè d’empresa i del Departament d’Empresa i Ocupació per participar i ajudar en la resolució del conflicte. Per la seva part, el Comitè d’empresa i el conjunt de treballadors i treballadores d’ABB han agraït a l’Ajuntament la seva predisposició i voluntat per treballar per solucionar el conflicte, alhora que esperen que les gestions de l’Ajuntament donin els fruïts desitjats. Posteriorment a l’agraïment tenim notícies que Empresa, Generalitat i treballadors han arribat a un principi d’acord per intentar resoldre la problemàtica. 17

www.santquirzevalles.cat


Per aquest curs 2012-2013, el Xavi Reche, ha posat en marxa un servei d’entrenaments personals per a millorar la salut i el benestar mitjançant l’activitat física com a eina principal. Rere el nom de Xr - entrenador personal, s’amaga un jove emprenedor amb moltes ganes de col·laborar amb aquelles persones que desitgin millorar la seva qualitat de vida.

El Servei d’Ocupació organitza tallers per millorar la recerca de feina a la xarxa El desenvolupament de les noves tecnologies ha suposat un canvi significatiu en la forma de cercar feina. El nou entorn ofereix avantatges tant a les empreses com a les persones que busquen una ocupació. Les primeres han reduït el temps de reclutament, poden adreçar-se a una mostra més gran de persones, han reduït costos en els processos de selecció, etc. L’entorn d’internet permet a les persones que busquen feina accedir a un volum més gran d’ofertes en menys temps, disminuir també despeses en la recerca (desplaçaments, paper, etc.), allotjar diversos tipus de currículums i vàries cartes de presentació, accedir a informació actualitzada de la candidatura, etc. Alguns dels tallers programats són: • Utilització del processador de text per la confecció del currículum i la carta de presentació. • Accés i inscripció als principals portals d’intermediació. • Creació i utilització d’un compte de correu electrònic. • Els tallers es realitzaran els divendres, en funció de la demanda, al Centre de Desenvolupament Masia Can Barra. • La inscripció pot realitzar-se enviant un correu electrònic a ocupacio@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 93.721.52.08.

No obstant, en aquesta transformació, hi ha hagut persones que s’han quedat desplaçades per no ser usuàries habituals de les noves tecnologies i que troben moltes dificultats en la recerca de feina.

Millorar els processos de recerca de les persones que no estan habituades a utilitzar les noves tecnologies

El Servei a l’Ocupació ofereix diversos tallers de formació pràctica per tal de millorar els processos de recerca d’aquelles persones que no estan habituades a utilitzar les noves tecnologies i que, per tant, no estan cercant feina amb igualtat d’oportunitats.

Oficina Mòbil de Consum L’oficina mòbil de consum, on el tècnic de consum de la Diputació de Barcelona atén presencialment les consultes i reclamacions de consum dels ciutadans de Sant Quirze, canvia el seu emplaçament al Centre de Desenvolupament Local de la Masia de Can Barra, al passeig de can Barra s/n. L’objectiu és que les atencions i les visites tinguin un espai més adequat d’atencions i no hagin d’esperar-se al carrer, com passava fins ara.

Un servei d’assessorament a la ciutadania en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries El servei de Consum de l’Ajuntament de Sant Quirze dóna suport a les polítiques locals de consum, en el marc dels objectius estratègics definits en el protocol general de la Diputació de Barcelona, on ha quedat integrat en el conveni de Xarxa Local de Consum. Recollir les consultes i reclamacions de persones consumidores i usuàries, és la nostra tasca, així com derivar-les on sigui convenient per a que siguin resoltes.

És clau creure al 100% en teu projecte

Xavier Reche, emprenedor resonsable de Xr - entrenador personal A què es dedica el teu servei? Xr – entrenador personal és un servei d’entrenaments personals adequats a les necessitats individuals de cada persona. L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant l’activitat física. S’ha demostrat que la pràctica regular d’activitat física no només aporta beneficis a nivell físic, sinó també a nivell mental. S’ha vist que millora l’estat d’ànim i ajuda a millorar els processos d’aprenentatge i memòria, entre d’altres. El servei es pot dur a terme al domicili de la persona, a l’aire lliure o a centres de salut on hi tinc convenis de col·laboració.

Com va sorgir la idea de crear un servei d’entrenaments personals? La iniciativa va sorgir al veure que a molts llocs de treball relacionats amb l’activitat física marquen molt les pautes a seguir sobre com has de treballar, sense deixar-te desenvolupar i créixer. Poques vegades les coses que pots aportar de valor les tenen en compte. Això em va portar a plantejar-me seriosament si el que volia era créixer, aprendre i ajudar a les persones o simplement quedar-me en un lloc de treball amb les pautes marcades.

Quin consideres que ha estat l’ajut més important que has rebut en el procés de la creació de l’empresa? La família ha estat un punt clau en la posada en marxa del servei, ajudant-me en tot moment, donant-me ànims, confiança i un petit ajut econòmic per poder fer una inversió inicial. Els amics sempre han confiat en mi per tirar aquest projecte endavant, el suport que m’han donat sempre ha estat per avançar, mai per replantejar-me res del que estava fent. L’ajuda més gran que he rebut, podria dir que ha estat de la Núria Carbó, des de la seva empresa OCMedia, ajudant-me a fer tot allò que envolta el servei. Des d’alguns ajuntaments m’han ofert una reunió inicial i després allà es quedaven, en canvi, el Servei d’atenció a persones emprenedores del nostre Ajuntament ha estat l’únic que en la primera reunió em va oferir un tracte personalitzat i adequat a les meves necessitats.

Amb quines dificultats t'has trobat? Les dificultats econòmiques sempre hi són i a més en els temps que corren, tot i que la inversió inicial i les despeses fixes per aquest servei no han estat molt elevades. Però el fet d’iniciar el projecte sol, sense col·laboradors ni INFORMEM

18

www.santquirzevalles.cat

socis, vol dir que tota la part econòmica corre de la meva part. Altres dificultats que m’he trobat, principalment, són totes aquelles que envolten el servei en si mateix: creació de la pàgina web, les targetes, donar-se d’alta a les xarxes socials, aspectes de màrqueting i publicitat. En definitiva, tot allò que se’m pot escapar més del meu coneixement, que per sort amics, familiars i des d’OCMedia m’han ajudat a solucionar tots aquests problemes.

Els temps de crisi, són bons per començar negocis? No ho sé, és una cosa que no controlo, però era el moment. Ho hagués fet encara que no fos temps de crisi. Potser hagués tingut alguna subvenció o algun ajut econòmic, avui en dia hi ha molt poques subvencions per dir cap, però no s’han de buscar excuses, sinó trobar solucions.

Fins a quin punt consideres que la sort és important? La sort pot ser important per aconseguir un gran èxit, però no per a desenvolupar-te i poder guanyar-te la vida en el teu camp professional. Si depens de la sort per poder créixer i desenvolupar-me potser m’hauria de replantejar allò al que em vull dedicar. La sort en si mateixa la pots tenir o no, són coses que un sol no pot controlar. Però per a que sigui bona sort i no mala sort, l’has de buscar sense parar, treballar molt dur dia rere dia per a que algun dia et succeeixi alguna cosa bona.

Quin consell donaries a aquelles persones que actualment volen posar en marxa un negoci? Que hi creguin, és clau, si un no hi creuen al 100%, sota el meu punt de vista, el negoci o allò que es faci no té sentit.Paciència i perseverança, dos actituds fàcils de dir, però molt difícils d’adquirir. Realment, tot inici d’un projecte nou s’ha de prendre amb calma i no desistir en cap moment. A mi mateix em va succeir, abans de tenir res escrit, creia que ja tenia clar tot el que volia fer i com ho volia fer, però quan vaig començar a escriure el projecte vaig veure que m’havia saltat molts passos bàsics per poder fer un projecte sòlid, amb perspectives de futur. No tenir vergonya, en el bon sentit, no guardar-te res i preguntar tot allò que no es sap sense pensar que la resposta pot ser òbvia. Buscar ajuda en professionals o en persones que entenguin del que tu no saps i t’ho expliquin des del principi.


43 habitatges de lloguer a Mas Duran III Construcció d’un edifici de 43 habitatges de lloguer de protecció oficial a Mas Duran III

La societat municipal COMU SANT QUIRZE VALLÉS S.L., ha iniciat la seva 5a promoció d’habitatges socials. Els habitatges es troben situats, c/ Clementina Arderiu núm. 6 de Sant Quirze del Vallès (darrera del Parc de les Morisques). La composició de l’edifici és de Planta baixa i tres plantes pis, dedicades totes a habitatge, els dos soterranis estaran ocupats per aparcaments i trasters vinculats als habitatges. Les obres iniciades el mes de setembre continuen al ritme previst en el pla de treball. En el dia d’avui, la primera planta soterrani està excavada i es continua l’excavació de la planta soterrani -2 una vegada contingudes les terres amb una pantalla.

Promoció de Les Fonts de Sant Quirze del Vallès La Promoció de les Fonts ofereix la particularitat de poder adquirir els últims i únics habitatges de protecció oficial: 2 pisos/apartaments de 63,35 m2 amb pàrquing i traster. 2 pisos/apartaments de 69,65 m2 i un pati de 27,70m2, pàrquing i traster. El COMU també ofereix la possibilitat d’accedir al lloguer dels esmentats habitatges. És important recordar que cal complir els requisits mínims, que es detallen a les bases d’adjudicació. Un extracte de les normes particulars del procés d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial en règim general de lloguer és que un dels sol·licitants estigui empadronat a Sant Quirze del Vallès o ho hagi estat en el passat. Cap dels sol·licitants pot tenir habitatge en propietat i s’ha de tenir uns determinats ingressos en funció dels membres de la unitat familiar. També han d’estar inscrits en el Registre de Sol·licitants. Aquesta és la última oportunitat de poder adquirir pisos de protecció oficial amb importants avantatges fiscals com són: -Desgravacions per la compra d’un habitatge -Mantenir l’IVA reduït aprovat pel Consell de Ministres

Possibilitat d’adquirir o llogar els últims pisos de protecció oficial INFORMEM

20

www.santquirzevalles.cat

Alcaldessa de SQV, Montserrat Mundi amb el Director General de Carreteres, Jordi Follia

El Director General de Carreteres es va reunir amb l’alcaldessa per millorar alguns punts El Director General de Carreteres, Jordi Follia, va visitar el passat dimecres 7 de novembre Sant Quirze del Vallès per reunir-se amb l’alcaldessa, Montserrat Mundi i conèixer in situ alguns punts del municipi a reordenar o estudiar. En aquest sentit, es va decidir estudiar les densitats de trànsit en algunes zones com ara la sortida de l’Alcampo en la seva connexió amb l’autopista. En aquest punt es va proposar resoldre la mobilitat amb una reubicació semafòrica, de manera que es beneficiïn els veïns del Poble Sec, amb uns accessos més segurs. Un altre punt estudiat va ser la carretera BP-1503 a l’alçada del barri de Les Fonts. Concretament, en aquesta zona s’estudiarà la sortida de la benzinera en la seva incorporació amb la carretera a l’alçada de Can Corbera, de manera que es millori la seguretat, donat que la percepció de velocitat es fa molt difícil. La Direcció de Carreteres també estudiarà la possibilitat de millorar el paviment, de manera que la sortida sigui més àgil.

Es pretén solucionar problemes de densitat de trànsit en punts com la sortida de l’Alcampo o la de la Benzinera a la carretera BP-1503

L’alcaldessa també va sol·licitar el reforç dels passos de vianants en el creuament de la BP-1503 a Les Fonts, de manera que també augmenti la seguretat. Segons va manifestar l’alcaldessa “es tracta de donar una solució a unes problemàtiques que el veïnat de Les Fonts i Poble Sec ens havia fet arribar a través de la Regidoria de Participació Ciutadana i que fa temps que havíem constatat. Amb aquest objectiu, hem mantingut diverses reunions amb responsables de la Generalitat i ara, concretament amb el Director General de Carreteres hem estudiat in situ les diferents problemàtiques de manera que sorgeixin propostes d’inversió, millora o reorganització, fent aquests punts més segurs. “

Ara és el moment de comprar! Promoció habitatge protecció oficial les fonts

Si compres un habitatge nou de comu a les Fonts durant aquest any només pagaràs el 4% d’iva i a més podràs deduir les quotes d’hipoteca en la teva declaració de renda durant tot el termini del préstec.* Consulteu els requisits per accedir a l’habitatge de protecció oficial al web: www.santquirzevalles.cat Disponibles habitatges de 51 a 63 m2 amb aparcament i traster vinculats Informació diària: oficines comu: Av. Pau Casals 72- 82, tel. 93.721.68.00, comusl@sqvalles.org *  en virtut del r.d. llei 20/2011

INFORMEM

21

www.santquirzevalles.cat


Activitats desembre

CAMPANYA SEXJOVE 2012

CAMPANYA SEXJOVE 2012 Com és costum des de fa ja molts anys, des del servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i amb la col·laboració d’altres àrees de l’ajuntament i organismes tornem a organitzar una campanya per commemorar el dia mundial de la lluita contra la SIDA , amb la que es pretén promoure hàbits saludables entorn a la sexualitat dels i les joves des de la prevenció de les conductes de risc i la promoció de l’afectivitat. Aquest any la campanya es caracteritza per ser molt diversa i endegar noves propostes:

Campanya SEXJOVE a l’INS Sant Quirze i paradetes informatives en diversos equipaments municipals Una de les accions que es duen a terme dins de la campanya és la de sensibilitzar i informar a través de petites dinàmiques d’assessorament i amb el material informatiu que es posen a l’abast de la població així com l’accés a preservatius de forma gratuïta. Enguany entre el 2 i el 21 de desembre, s’ha pogut tenir accés a aquest material al centre de secundària i a equipaments municipals com els Centres Cívics, l’escola d’adults l’Olivera i el Centre de recursos per a dones.

Activitats Nadalenques

Activitats Nadalenques A través de diverses accions teatrals es presenten situacions en les que els i les joves es poden trobar quan comencen a tenir relacions sexuals. Algunes de les accions queden obertes al posterior debat amb els i les assistents i en funció dels comentaris l’obra pot tenir un final o altre.

Taller monogràfic de bijuteria reciclada Vols fer-li un regal a un amic o amiga o a un familiar i no tens un euro? Doncs en aquest taller oferim la possibilitat de fer penjolls, arracades i polseres amb llaunes de refrescos, teles, pintura i molta imaginació..t’apuntes? Dia: 20 de desembre | Hora: 17 h | Lloc: Espai Canya Jove

Activitats a l’espai Canya Jove El servei de joventut ha programat diverses activitats que es duran a terme a l’equipament juvenil i que s’endinsen en la promoció de la sexualitat saludable, la prevenció dels riscos associats, el foment de l’afectivitat i la presa de decisions així com la promoció dels mètodes anticonceptius entre el jovent:

I a partir de Gener de 2013....

Tarda Jove “Enrotlla’t amb la sexualitat” Dia: dimecres 5 de desembre Hora: 18 h Lloc: Espai Canya Jove Amb aquesta proposta de taller dinàmic i participatiu es vol aproximar la sexualitat als i les més joves treballant des de l’afectivitat, l’assertivitat i l’autoestima. Aquest taller s’adreça a adolescents entre els 12 i els 15 anys

Exposició de “treu-li suc a la sexualitat” Del 5 al 20 de desembre LLOC: Al centre de secundària INS Sant Quirze L’alumnat de 3r i 4t de l’INS Sant Quirze participa de les visites guiades que es realitzen d’aquesta exposició cedida per la Diputació de Barcelona. L’objectiu és promoure una sexualitat saludable entre els adolescents i els joves, treballant continguts com la identitat sexual, els mites entorn al sexe, els prejudicis, els riscos associats a la sexualitat, etc.

Cinefòrum amb el film “el diari Vermell de la Carlota” Dia: divendres 14 de desembre Hora: 18 h Lloc: Espai Canya Jove Realització i presentació del Vídeo “posa-t’ho al cap Entre el 3 i el 15 de desembre els i les joves del poble participen de la gravació de un vídeo que té com a objectiu promoure l’ús del preservatiu com a millor mètode anticonceptiu i de protecció vers les infeccions de transmissió sexual. Dia: 19 de desembre. Presentació del vídeo i posterior debat Hora: 18 h Lloc: Espai Canya Jove

Espectacle ”Que sÍ Vida” DIA: Dijous 20 desembre LLOC: A la patronal Adreçada a l’alumnat i professorat de 4t de ESO de l’INS Sant Quirze.

I a partir de Gener de 2013...

Per a més informació i inscripcions: Espai Canya Jove, Ronda d’Arraona, 29-31 Tel. 93 722 74 44 · www.canyajove.cat espaicanyajove@santquirzevalles.cat www.facebook.com/canyajove.santquirzevalles

Organitza: Regidoria de Joventut | Col·laboren: Regidoria d’igualtat, regidoria de salut pública i consum, regidoria d’educació, INJUVE, Secretaria de Joventut i Diputació de Barcelona

Ludotarda de karaoke Entre tots es triaran cançons que es projectaran a la pantalla del canya jove, aquest cop sense ps3 podreu fer un llistat de les cançons que mes us agradin... el jurat sereu vosaltres mateixos! Dia: 11 de gener | Hora: 17 h | Lloc: Espai Canya Jove Tarda jove “tu i jo som nosaltres” activitat en la que a través de diverses dinàmiques, anirem del jo al nosaltres i treballarem conceptes com la tolerància, el respecte a l’altre, la presa de decisions, la pressió de grup, la individualitat, etc. A càrrec de l’Associació Seer. Dia: 23 de gener | Hora: 18 h | Lloc: Espai Canya Jove Taller de improvisació musical Proposta creativa on podreu dur diversos instruments musicals i amb diverses bases rítmiques i altres instruments que posarem al vostre abast, inventarem i enregistrarem diverses cançons. A càrrec de Ignasi Ruiz, estudiant de grau de musicologia. Places limitades. Gratuït. Inscripcions fins al 21 de gener. Dies: 24 i 31 de gener | Hora: 17 h | Lloc: Espai Canya Jove Nit Jove de terror L’associació juvenil Gatzara i el col·lectiu de joves Anathema us fan aquesta proposta per passar una nit de por...pica pica + túnel del terror+ rol en viu. Places limitades. Gratuït. Inscripcions fins al 21 de gener. Associació juvenil Gatzara (gatzarasqv@gmail.com) Dia: 26 de gener | Hora: a partir de les 21 h| Lloc: Centre Cívic Can Feliu. Cicle de cinema Albert Espinosa Si t’agrada la sèrie de televisió polseres vermelles t’agradaran segur les pel·lícules que l’Albert Espinosa ha realitzat com a guionista o director. Al llarg de la seva carrera fílmica, teatral i literària l’Albert Espinosa ha demostrat que és en l’actualitat un dels millors autors alhora de reflectir i fer-nos entendre el món adolescent i jove, sense estereotips i amb un

Ludotarda de Quinto i pica pica de Nadal Has jugat mai al Quinto de Nadal? Aquest desembre el Canya Jove torna a programar una ludotarda per donar a conèixer aquest joc entre el jovent. Vine, participa i guanya petits regalets. Al final de la tarda es farà un petit pica pica per donar la benvinguda al Nadal. Dia: 21 de desembre | Hora: 17 h | Lloc: Espai Canya Jove

profund respecte vers la sensibilitat juvenil. Així que des del canya jove et proposem que participis de les sessions de cinefòrum que dedicarem a les seves pel·lícules: Planta 4t Herois la teva vida en 65’ Dia: 1 de febrer Dia: 18 de gener Dia:15 de febrer Hora: 17 h Hora: 17 h Hora: 17 h Lloc: Espai Canya Jove Lloc: Espai Canya Jove Lloc: Espai Canya Jove

Tarda jove “maquillatge de carnestoltes” Just abans del carnestoltes podreu gaudir d’aquesta activitat en el que us ensenyarem tècniques de maquillatge i caracterització i podreu sortir amb una cara nova acord a la disfressa que vulgueu portar. Sorprèn-te i sorprèn amb les idees i trucs que t’ensenyarem. Dia: 9 de febrer | Hora: 17 h | Lloc: Espai Canya Jove Taller de Photoshop Arrel de la proposta que diversos joves ens vareu fer a l’estiu amb el taller de fotografia, endeguem aquest nou taller per tal de conèixer el funcionament del programa de retoc de imatge “photoshop” i aprendre a fer retoc fotogràfic però també altres tipus de dissenys gràfics. A càrrec d’Enric Martí, estudiant del grau de disseny. Places limitades. És preferible que els participants puguin portar el seu propi PC portàtil. Gratuït. Inscripcions fins al 15 de febrer. Dies: 21 i 28 de febrer i 7 de març | Hora: 17 h | Lloc: Espai Canya Jove Nit jove de màgia de prop Espectacle més taller demostratiu de màgia de prop. Vine, gaudeix i participa de l’espectacle i aprèn algun petit truc de màgia amb el que podràs sorprendre als altres. Activitat gratuïta Dia: 22 de febrer | Hora: 22 h | Lloc: Centre Cívic Can Feliu

e unicipal d Butlletí m ès ll a V ze del Sant Quir

Publicitat

siscu@loteriamussol.es

Si esteu interessats en inserir publicitat al butlletí podeu contactar amb nosaltres via mail a publicitatsqv@intus.cat o bé, al telèfon 93 845 76 45

INFORMEM

22

www.santquirzevalles.cat

www.loteriamussol.es

Us desitja un Bon Nadal! INFORMEM

23

www.santquirzevalles.cat


Amb l’aprofitament d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per l’adquisició de material esportiu inventariable, la Regidoria d’Esports ha adquirit i instal·lat un joc de porteries per la pista poliesportiva del complex esportiu de Can Casablanques, així com les proteccions per la pista poliesportiva de Les Fonts. Amb aquestes compres, creix el nombre de usos potencials de la pista del complex esportiu i es millora la seguretat dels i de les esportistes que utilitzen la instal·lació del barri de Les Fonts.

El Club Voleibol Sant Quirze es presenta en societat Ja fa més de 10 anys que el voleibol és una activitat consolidada a l’Institut de Sant Quirze, i aquest any ens hem organitzat com a Club de Voleibol i participem a la Lliga organitzada per la Federació Catalana amb tres equips: · Juvenil Femení a la Categoria Preferent · Sènior Masculí A a la Tercera Categoria · Sènior Masculí B a la Tercera Categoria L’any passat vam iniciar aquest procés amb la participació de l’equip masculí sènior a la lliga, la qual cosa ens va servir per començar a endinsar-nos en la competició oficial.

Tres equips del club participen en la Lliga de la Federació Catalana

A més comptem amb dos equips a la lliga escolar: Infantil i Cadet, una gran cantera per assegurar la continuïtat. En aquests moments comptem amb uns 70 jugadors i jugadores i amb molta implicació per part dels pares i mares i sobretot de l’entrenador, en Sergi. El penúltim cap de setmana del mes d’octubre els 3 equips federats van començar la Lliga de Voleibol, coincidint amb l’organització d’una jornada de voleibol a l’IES Sant Quirze on vam convidar al CV Cunit.

Hi van haver competicions tot el matí i vam cloure la jornada amb un dinar popular entre tots dos clubs. Cada família va aportar la seva especialitat culinària i va resultar una trobada molt animada i entranyable. Pel que fa als resultats esportius, van ser els següents: Femení Juvenil va guanyar 2 a 0 Sènior Masculí va perdre 3 a 0 Ens podeu trobar a Facebook CLUB VOLEIBOL SANT QUIRZE DEL VALLÈS i a Twitter Club Voleibol SQV @VoleiSQV

Més de 400 persones inscrites a les activitats esportives municipals

Sant Quirze viu la Setmana Solidària El dret a l’educació ha centrat la iniciativa d’enguany L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va celebrar una nova edició de la Setmana Solidària, que va començar el passat 15 de novembre i es va allargar fins al dia 21. El dret a l’educació ha estat enguany la temàtica escollida per centrar les diverses activitats que s’hi van organitzar. El tret de sortida el va donar una sessió de cinefòrum a la Masia Can Feliu. Un acte que va continuar amb xerrades entorn l’educació així com una campanya de sensibilització a les escoles que van dur a terme les oenegés locals per tal de sensibilitzar sobre l’educació mitjançant els projectes de cooperació que desenvolupen. També es va organitzar una recollida de joguines per part de la Mesa de Cooperació i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, entre altres. El punt i final a la sessió el va posar la tradicional lectura del Manifest del Dia Internacional dels Infants dimecres 21 a l’institut i les escoles del municipi. Segons que va manifestar la regidora de Serveis Interns, Igualtat i Cooperació, Sílvia Peralta, “s’ha dissenyat un programa amb l’objectiu d’arribar a tots els públics mitjançant diverses tipologies d’activitats, de manera que tots els col·lectius es sensibilitzin sobre la importància de l’educació Aquesta programació no hagués estat possible sense les entitats solidàries, que han treballat dur per aconseguir celebrar la setmana solidària”. En la mateixa línia, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, va insistir en “la importància de la participació de la ciutadania en aquesta Setmana Solidària, doncs mitjançant les diferents apostes aconseguirem que aquesta iniciativa ja consolidada esdevingui un referent de sensibilització entorn la temàtica escollida, any rere any. L’educació és la base per construir una societat de futur i amb oportunitats, i enguany tant associacions com Ajuntament hem treballat per plasmar-ho aquests dies”. Les entitats organitzadores són: Acció Solidària del Vallès, Ateneu del Món, Cooperación y Ayuda, Sant Quirze pels Infants, Fundació Quetzal i Asociación Nuevos Pasos. Hi van col·laborar el Consorci per a la Gestió de Residus i la Diputació de Barcelona.

a Solidaria

El complex esportiu de Can Casablanques i Les Fonts estrenen un material esportiu.

Xerrada Jaume Botey

Inauguració Setman

Estrena de mobiliari esportiu

El programa d’activitats esportives municipals pretén, de forma semisubvencionada, apropar als ciutadans les activitats dirigides. Un cop en funcionament, més de 400 persones hi prenen part, suposant el 95% de les places ofertades per adults i arribant al 100% en les activitats per la gent gran. Davant aquesta nova bona resposta de la ciutadania a aquest programa d’activitat física, especialment de la gent gran, la Regidoria d’Esports ha obert un nou horari d’aiguagim per aquest col·lectiu a fi de descongestionar la piscina coberta. INFORMEM

24

www.santquirzevalles.cat

Mercat Solidari

Sopar dels mons

INFORMEM

25

www.santquirzevalles.cat


Per a més Informació: ·OAC de l’Ajuntament, tel. 93.721.68.00 ·OAC de les Fonts (Torre Julià), tel. 93.784.01.36, o bé consulteu l’agenda a: www.santquirzevalles.cat.

Agenda d'Activitats als Centres Cívics Activitat: conte contes

Activitat: Exposició

la moneda perdida”, escrita per la Mònica Martín, cooperant de llarga estada al Perú i Bolivia Activitat adreçada als nens i nenes de les Fonts per fer-los partícips de la idea de la diversitat cultural. Hora: de 18 a 19 h | Dia: divendres 14 Adreçada: infants | Organitza: Nuevos Passos Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

teixen en els centres de la inspiració. Les textures fetes amb sorra de moltes zones de la terra (portal pel mateix Jordi com per amics). Horari: de dilluns a dimecres de 15 a 21, dijous de 9 a 14 i de 15 a 21 i divendres de 9 a 14 h i de 15 a 20 h. Lloc: Vestíbul del Centre Cívic Torre Julià Dia: de dilluns 3 a dilluns 31 Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Oficina atenció ciutadana de les Fonts (Torre Julià), dimecres de 17 a 20 i divendres de 9 a 14 h al 93.784.01.36

Títol: “La lira perdida” Descripció: L’ONG Nuevos Pasos ens porta el Conte “ Lira

Títol: “Temps de retrobament” a càrrec d’en Jordi Calvis Descripció: Pintura on les gerres, les cadires... es conver-

Activitat: Concert

Títol: Les Cecis | Descripció: trio de músics que ens faran moure a ritme de blues | Hora: de 23 a les 00 h | Dia: dissabte 15 | Adreçada A tothom | Organitza: Cafeteria Centre Cívic | Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès | + Info: Cafeteria C. C. Can Feliu.

Activitat: Exposició de pintures

Títol: Pintors de Sabadell Descripció: Continuen amb la sèrie de pintors de Sabadell Dia: del dilluns 3 al dilluns 31 | Lloc: Cafeteria C. C. Can Feliu Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 17 a 22 h i el

Activitat. Audició Musical.

dissabte de 9 a 14 h

Títol: “ La Creació” de Franz Joseph Haydn. Descripció:. La creació és un oratori composat per en Jo-

Organitza: Cafeteria Centre Cívic Can Feliu Informació: Cafeteria C. Cívic Can Feliu. Tel. 653.568.217

seph Haydn. L’obra il·lustra la creació del Món així com l’antic testament. Les fonts són els salms i el paradís perdut de John Milton. El concert interpretat pel cort i orquestra de l’Acadèmia de música antiga i sota la batuta de Cristopher Hogwood. | Adreçada a: Tothom | Hora: 18.30 h | Dia: dilluns 17 | Lloc: Centre Cívic Can Feliu. Organitza: Amics de la Música. Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Activitat: Balls llatins en línea

Títol: La rumba, el mambo, la cúmbia, la bachata el chacha-cha, la salsa Descripció:.Aprenentatge dels diversos balls llatins en grup. El taller serà a càrrec de Richard Sidoine de Música del Món. Inscripcions de l’ l al 20 de desembre Informació: www.santquirzevalles.cat o OAC Adreçat: a majors de 16 anys Dia i hora: Centre Cívic Can Feliu - Divendres de 20.15 h a 21.15 h. Centre Cívic Torre Julià - Divendres de 18:15h a 19:15 h. Places: Limitades. Preu: 27.5 euros per persona - ( 20% de bonificació sobre el preu a totes aquelles persones que siguin titulars d’una targeta VIPSQV segons l’article 3.1 de l’Ordenança Fiscal 5.3. El cost serà abonat en el moment de l’ inscripció. Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Col·labora: Música del Món

Activitat: Festa de Cap d’Any

Títol: Revetlla de Cap d’Any Descripció: Aquesta vegada la Cafeteria de la Masia del Centre Cívic Can Feliu no fa sopar sinó una revetlla amb música, cava i cotilló. Adreçat: a tothom | Dia: dilluns 31 | Hora: a partir de les 00 h Lloc: Cafeteria de la Masia del Centre Cívic Can Feliu Organitza: Cafeteria Centre Cívic Can Feliu Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. + Informació: Cafeteria C, C. Can Feliu Tel. 653.568.217

Horaris centres cívics Els centres cívics de Torre Julià l Can Feliu romandran tancats el proper divendres 7 de desembre i per Nadals, del 24 de desembre al 2 de gener de 2013 (ambdós inclosos). Pel que fa als diferents serveis municipals que es donen als Centres Cívics Torre Julià ( OAC, Serveis Socials i l’oficina de tràmits i serveis de la Policia Local) durant aquests dies caldrà dirigir-se o a l’Ajuntament de Sant Quirze per l’OAC, o a Serveis Personals per temes de Serveis Socials o a la Policia Local per l’oficina de tràmits en els horaris que disposi cada servei.

INFORMEM

26

www.santquirzevalles.cat

Marató de TV3: Càncer. cap a la medicina personalitzada El càncer és la causa principal de mort de persones entre els 35 i els 70 anys però la recerca científica va obrint noves vies per tractar i curar aquesta malaltia. Catalunya disposa d’equips de recerca que tenen un alt grau de preparació per afrontar nous reptes i aconseguir que el càncer deixi de ser mortal i es converteixi en una malaltia curable o crònica. Tots podem tenir un càncer al llarg de la nostra vida. Els tumors amb un component hereditari no arriben al 10%. La resta sorgeixen per múltiples causes lligades al pas dels anys. Se sap que hi ha alguns factors de risc relacionats amb diferents tumors, com el tabac i el càncer de pulmó o l’excés de sol i el melanoma; però els mecanismes pels quals una persona desenvolupa o no un càncer són complexos i encara no es coneixen bé. A més, el càncer pot aparèixer a qualsevol edat, tot i que és més freqüent que es desenvolupi en persones grans per l’envelliment dels teixits, perquè el sistema immunitari no és tan potent a l’hora de lluitar contra els tumors malignes i perquè, en viure més anys, estan més sotmesos a l’efecte de radiacions, de virus, de substàncies tòxiques... El càncer no és una única malaltia sinó que en són moltes. Avui dia s’han arribat a identificar més de 200 tipus diferents de càncers. No hi ha dos tumors idèntics ni dos pacients iguals. Per tant cada cas s’ha de tractar de manera individual i personalitzada. En els darrers 10 anys les investigacions han avançat més que en els trenta anys anteriors i els resultats han estat espectaculars i, càncers que fa poc eren mortals ara es poden controlar i tractar amb teràpies eficaces.

El 16 de desembre, Sant Quirze del Vallès amb la recerca oncològica

Cap a la medicina personalitzada S’han identificat molts tumors, s’ha desxifrat com funcionen determinades cèl·lules malignes i quins són els seus punts febles. Arran d’aquestes troballes s’ha creat fàrmacs específics i s’està desenvolupant un nou tipus de medicina, l’anomenada medicina personalitzada. Gràcies a la investigació s’està aconseguint dissenyar el tractament més útil i menys agressiu per a cada pacient, és a dir, es tracta d’aplicar els medicaments més adients en cada moment i en funció de l’evolució de cada tumor.

Més coneixement, més recerca, més curació En els propers anys, la recerca serà decisiva per trobar nous mètodes de prevenció, de diagnòstic, per conèixer millor el comportament de les cèl·lules malignes i per dissenyar teràpies. Encara hi ha molt per fer en el camp de la prevenció, de la cirurgia, dels tractaments i fins i tot de l’acompanyament psicològic i afectiu de les persones que lluiten contra la malaltia. Per recolzar aquesta iniciativa de la Marató de TV3 en un ambient festiu i solidari, el proper diumenge 16 de desembre, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès conjuntament amb entitats del municipi organitzen tot un reguitzell d’activitats, com són, entre d’altres: Al matí: , A la Patronal: Exhibició de l’alumnat del Gimnàs Montserrat Creus i Mostra de Nadal de l’Espai Dansa Sant Quirze. , Sessió d’aiguagym al Polisportiu Municipal de Can Casablanques , Al Parc de Les Morisques, mercat solidari de joguines i llibres de 2a mà per part de les ONG del municipi , A la Rbla. Lluís Companys, Taller de coeducació per fomentar la igualtat de gènere adreçat a infants per part de Dones per Sant Quirze i Grup Cultural de la Dona de Sant Quirze del Vallès Caterina Albert. A la tarda: , Al casal d’avis, actuació musical de playback

Més activitats per a la Marató:

, La Penya Motera km0 organitza una concentració diumenge i donarà

a la Marató la recaptació obtinguda amb la venda de participacions del sorteig d’una panera entre els assistents a la trobada. , El Restaurant Niu del MussolLòssum Espai Gastronòmic elaboraran una proposta de menjar per la prevenció del càncer, amb plats equilibrats i saludables. Dinar maridat amb cançons creades per a la Marató. Preu: 25 € , Festa de Nadal del Picarol Blau. La recaptació obtinguda de les galetes elaborades per part de les famílies serà donada a la Fundació de la Marató de TV3. , Els Mandukos col·laboraran amb el Pare Noel, fotografiant-se amb els més petits i recaptant fons. Dissabte a la rbla. Lluís Companys a les 17h. Diumenge, l’entitat programa una escudella solidària també a la rambla de Lluís Companys.

Una exposició d’escultura al CMIRD El centre municipal d’informació i recursos per a dones acull una exposició de l’escultora quirzetenca Roser Rubio Durant tot el mes de novembre l’escultora Roser Rubio ha exposat els seus treballs al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones. La mostra, escultures de fang del cos humà, és representativa de tota la seva trajectòria. Tot i que la seva formació en escultura i pintura a l’oli ha estat en gran part autodidacta, la Roser Rubio s’ha format en diverses acadèmies de Belles Arts del Vallès Occidental.

INFORMEM

27

www.santquirzevalles.cat


DESEMBRE 2012

RECO MANA CIÓ

RECO MANA CIÓ Juvenil

Títol: Victus: Barcelona 1714 Autor: Albert Sánchez Piñol

Títol: Allà on els arbres canten Autora: Laura Gallego

Barcelona: La Campana, 2012 ISBN: 9788496735729 Victus és una novel·la històrica que ens narra la guerra de successió espanyola, que acaba l’11 de setembre de 1714. També és la tragèdia de Martí Zuviría, un jove barceloní, avantatjat del marqués de Vauban, que es converteix en un geni de l’enginyeria militar: Barcelona, 1713. L’arquitecte militar Martí Zuviría presencia com les classes populars empenyen el govern català a resistir l’avenç borbònic i a no rendirse. Martí continua tan escèptic com sempre: ell coneix millor que ningú les conseqüències d’un setge tan gran. Fins que es posa a les ordres del general Villarroel, un castellà que s’ha fet càrrec de la defensa. En assabentar-se que ha estudiat amb l’eminent arquitecte militar francés, el marquès de Vauban, Villarroel fa que Martí treballi en les pobres defenses de la ciutat. Martí desenvolupa una relació d’amor odi amb Villarroel. Aquest llibre s’ha publicat en castellà. En català estarà disponible a mitjans de març de 2013.

Barcelona: Cruïlla, 2011 ISBN: 9788466129350 La Viana, l’única filla del duc de Rocagrisa, està promesa a Robian de Castellmar des que eren petits. Tots dos s’estimen i es casaran a la primavera. Però, durant les festes de celebració del solstici d’hivern, un home estrafolari adverteix al rei de Nòrtia i els seus cavallers de l’amenaça dels bàrbars de les estepes... I tant Robian com el duc es veuen obligats a anar-se’n a la guerra. En aquestes circumstàncies, una noia com la Viana no pot fer altra cosa que esperar que el seu promès torni. I, potser també, fer cas de les llegendes que s’expliquen sobre el Gran Bosc... allà on els arbres canten. Amb aquest llibre l’escriptora Laura Gallego ha rebut el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2012 concedir per el Ministeri d’Educació Cultura i Esport i els distingeix com el millor llibre de literatura infantil o juvenil publicat en qualsevol de les llengües oficials llengües oficials de l’Estat.

RECO MANA CIÓ

Per Nadal: un Títol: 50 poemes de nadal per dir a dalt de la cadira Autora: Jaume Subirana Badalona: Ara llibres, 2009 ISBN: 9788492552016 Un recull indispensable dels poemes i cançons que han marcat els nostres Nadals de tota la vida. Ideal per memoritzar i recitar, petits i grans. Adreçat a famílies amb nens i nenes.

És important potenciar la lectura en els nenes i nenes en un entorn familiar

Adreçat a nois i noies a partir de 14 anys.

Per Nadal: un llibre, un bon regal Ara que s’acosten les festes de Nadal i Reis és el moments de regals. Regalar un llibre és sempre una bona opció. “Practicar” la tradició de regalar llibres per Nadal, és una forma important de potenciar la lectura en els nens i nenes. La lectura a l’entorn familiar és important perquè motiva els infants a llegir i reforça la tasca de l’escola. Des de la biblioteca municipal podeu seguir el projecte “Com fer dels teus fills grans lectors”, que inclou 10 idees per fomentar la lectura a casa. Idea 1: Que et vegin llegir: El teu exemple és molt important. Els nens aprenen imitant-te. Idea 2: Crea’ls un espai a casa: la seva biblioteca amb els sues llibres i la seva butaca. Idea 3: Fes-los el carnet de la biblioteca: Gaudiu

junts d’una estona allà cada setmana, participeu de les activitats, sentiu-vos encuriosits, escolliu llibres... Idea 4: No facis de la lectura un càstig o una obligació: ha de ser una activitat entretinguda, una diversió. Idea 5: Llegiu junts de manera habitual: una estona de lectura amb ells, abans d’anar a dormir per exemple, els crea vincles afectius amb tu i amb els llibres. Idea 6: Regala’ls un llibre: existeixen llibres en diferents formats, per qualsevol edat i moment: amb sons i cançons, amb textures, amb o sense text, pel bany... Idea 7: Recupera els llibres de la teva infantesa i prova de compartir-los amb ells. Gaudiu d’una tarda de descobriment de tresors. INFORMEM

28

www.santquirzevalles.cat

Idea 8: Llegir no és un acte seriós: desperta el seu interès llegint en veu alta, cantant, jugant, interpretant o fent disfresses... Idea 9: Visiteu llibreries junts: deixa que mirin, toquin i escullin llibres que els agradin. Descobriu llibres meravellosos aprofitant les recomanacions. Idea 10: Fomenta la lectura a través dels jocs: compartiu experiències que incloguin llegir, dibuixar, escriure o lletrejar. Et convidem a descobrir la iniciativa i a compartir les teves pròpies idees de foment de la lectura. Durant tota la campanya fins a finals de gener de 2013 pots llegir i comentar les teves idees al web: boolino.com/ josocelquehellegit. Participar-hi té premi.

Dissabte 15 de desembre Els Pastorets al Casal d’avis Adreçat: a tothom Hora: 17.30 h Lloc: Casal d’Avis Sant Quirze Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Col·labora: Junta del Casal d’Avis Descripció: Representació de l’obra de teatre Els Pastorets Pla de Sensibilització: Concert de Nadal de l’Ateneu del Món Adreçat: a tothom Hora: de 19 a 23 h Lloc: La Patronal Organitza: Ateneu del Món i Ajuntament de SQV Concert: Les Cecis Adreçat: a tothom Hora: 23 h Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu Organitza: Cafeteria Can Feliu Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Trio musical femení que ens farà moure a ritme de blues. Diss. 15 I DIUM. 16 de desembre Activitat: Concurs de pessebres Adreçat a: Tothom Lloc: Parròquia nova Organitza: Cercle de Cultura i Parròquia de St.Quirze i Sta. Julita Col·Labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Descripció: Els pessebres poden ser construïts en qualsevol material i poden participar-hi tots els pessebres realitzats a Sant Quirze. Els pessebres es poden exposar a la Parròquia. Es podran muntar entre el 13 i 15 de desembre a la tarda, a partir de les 17 h. També poden participar els pessebres muntats a les llars santquirzenques. En aquest cas, s’haurà d’acompanyar una fotografia a l’hora de la inscripció. Els i les participants s’agruparan en les següents categories: Familiars (Adults i/o joves de 16 anys o més), infantils (nens i/o joves fins a 15 anys, entitats (Pessebres exposats en associacions, institucions, entitats comercials, establiments públics, col·legis i centres escolars. No hi ha limitacions per edat). Inscripcions: OAC de l’1 al 22 de desembre. Els pessebres i les fotografies exposats a la Parròquia es podran visitar a partir  del diumenge 16 de desembre, coincidint amb la Marató de TV3. El veredicte es donarà a conèixer al local del Cercle de Cultura, al carrer Nou, número 10, 1r pis, al web de l’Ajuntament (www.santquirzevalles.cat) i s’enviarà via correu electrònic a cadascun  dels i les participants. El repartiment de premis està previst fer-lo el diumenge  27 de gener de 2013.

Activitat: Fira de Nadal Adreçat a: Tothom Lloc: Rambla de Lluis Companys Horari: 10 a 14h i 16 a 20:30h Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Fira d’artesans on es podran adquirir productes de decoració i aliments típics del Nadal per gaudir a la nostra taula durant les festes nadalenques. També hi haurà activitats infantils. Diumenge 16 de desembre Activitat: Cagatió al Casal d’Avis Descripció: Els nens i les nenes que s’acostin al Casal d’Avis podran fer cagar el tió i rebre els primers regals del Nadal. A més a més hi haurà xocolata calenta i pa de pessic per esmorzar. Adreçat a: Tothom Data: 16 de desembre Lloc: Casal d'Avis Horari:  A partir de les 10h fins a les 12h Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Play Back al Casal d’Avis (Marató de TV3) Adreçat: a tothom Hora: 17.30 h Lloc: Casal d’Avis Sant Quirze Organitza: Casal d’Avis Sant Quirze Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: La Coral Amics per sempre del Casal d’Avis de Sant Quirze del Vallès oferirà una sessió de Play Back en la que tots els assistents que vulguin podran participar. Informació: Preu 3 euros que anirà com a donatiu per La Marató de TV3 Rialles: Nadal a Lapònia Adreçat: nens i nens a partir de 3 anys Hora: 18 h Lloc: La Patronal Organitza: Rialles Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Quin desastre, nois! El Pare Noel s’ha donat un cop al cap i s’ha oblidat de tot allò que té a veure amb el Nadal. No recorda ni tan sols qui és ni què ha de fer ! Vosaltres l’haureu d’ajudar a recordar, perquè tingui temps de repartir els regals i de guarnir el seu arbre. No patiu, que no estareu sols... DIUMENGE 16 DE DESEMBRE Torneig de Tardor de Futbol Sala Adreçat: Joves i Adults Hora: de 8 a 30 h Lloc: Zona esportiva Municipal Les Fonts Organitza: Asociación Peña Deportiva Les Fonts Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Torneig en el que participaran diferents equips de futbol sala invitats per l’organització, jugant partits al llarg de tota la jornada a la pista poliesportiva de Les Fonts.

INFORMEM

29

Dilluns 17 de desembre Audició Musical: La Creació” de Franz Joseph Haydn” Adreçat: a tothom Hora: 18.30 h Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu Organitza: Amics de la Música Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: La creació és un oratori composat per en Haydn. Desprès d’haver sentit el Mesies de Haendel va voler escriure una obra universal i eterna. La va composar entre el 1796 i 1798, l’obra il·lustra la creació del món així com l’antic testament. Les fonts són els salms i el paradís perdut de John Milton. Concert interpretat pel cor i orquestra de l’Acadèmia de música antiga i sota la batuta de Cristopher Hogwood. Dimarts 18 de desembre Club de lectura infantil Adreçat: Nens i nenes a partir de 9 anys Hora: 17.30 h Lloc: Biblioteca municipal Organitza: Biblioteca municipal Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: A càrrec de Meritxell Riera, xerrada sobre el llibre anterior La invenció de l’Hugo Cabret, de Brian Selznick i passi de la pel·lícula “La invención de Hugo” dirigida per Martin Scorsese. Dimecres 19 de desembre Conferència: Informàtica divertida Adreçat: a tothom Hora: 18 h Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu Organitza: Aula d’Extensió Universitària Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze Descripció: A càrrec de l’Angel Colomer, periodista i reporter gràfic. En aquesta xerrada veurem aplicacions curioses d›internet i de telèfons mòbils. Es presentaran i comentaran un seguit de webs útils, rares, que no són freqüents i que poden ser eines divertides per a la gent. Informació: Tel. 93 721 68 00 ( Sílvia Font) o aulaextensio@santquirzevalles.cat Xerrada: St Quirze del Vallès estalvia aigua Adreçat: a tothom Hora: 18.30 h Lloc: Biblioteca municipal Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Us explicaran com estalviar aigua i estalviar diners amb tres senzill passos. DISSABTE 29 DE DESEMBRE Jocs infantils al Parc de les Morisques i Parada de recollida de joguines usades Adreçat: nens i nenes Hora: d’11 a 14 h

www.santquirzevalles.cat


GENER/FEBRER 2013 Lloc: Parc de les Morisques Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Col·labora: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental Descripció: Tres activitats relacionades amb la sostenibilitat i amb la idoneïtat de reutilitzar materials: L’aventura dels residus, un conjunt de jocs de gran format, La ruleta dels impropis, activitat que explica la repercussió econòmica i ambiental de fer correctament la recollida selectiva (de 12 a 13.30 h) i la Parada de recollida de joguines usades. Dilluns 31 de desembre Festa de Cap d’any Adreçat: a tothom Hora: de 23.30 a 4 h Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu Organitza: Cafeteria Can Feliu Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Revetlla popular amb música, cava i cotilló fins a altes hores de la matinada. Informació: al tel. 653.568.217 Dimecres 2 de Gener de 2013 Taller d’elaboració de sabons aromàtics Adreçat: a tothom Hora: de 8.30 a 20 h Lloc: Centre Masia Can Feliu Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Taller per introduir-se en el món dels aromes i elaboració dels propis cosmètics. Informació: Inscripcions del 2 al 21 de gener. Preu:10 euros Exposició de pintura: Les Fonts també pinta Adreçat: a tothom Hora: de 9 a 20 h Lloc: Centre Cívic Torre Julià Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Col·labora: Francisco González i Ramon Llop Descripció: Aquests dos artistes volen fer conèixer la seva pintura eclèctica i diversa als seus veïns de Les Fonts. Informació: del 2 al 31 de gener Exposició de pintura: Pintors de Sabadell Adreçat: a tothom Hora: de 9 a 22 h Lloc: Cafeteria de la Masia Can Feliu Organitza: Cafeteria Can Feliu Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: exposició permanent de diferents pintors de la ciutat veïna. DIJOUS 3 I DIVENDRES 4 DE GENER Campament reial Adreçat: a tothom Hora: de 17a 20 h Lloc: Parc de les Morisques

DISSABTE 5 DE GENER

Dilluns 21 de gener

Cavalcada de Reis Adreçat: a tothom Hora: 18 a 21 h Lloc: Recorregut pel pels carrers del municipi Organitza: Ajuntament de SQV i St Quirze té vida Descripció: La cavalcada sortirà a les 18 h. des del Centre Cívic Masia de Can Feliu i passarà pel carrer Terranova, avinguda Antoni Gaudí, ronda d’Arraona, carrer Vallcorba, vial de connexió amb Pau Casals, avinguda Pau Casals, carrer Sabadell, carrer Vallcorba, rambla de Lluís Companys, plaça 14 d’abril, i parc de les Morisques. Una vegada arribats al parc, SSMM els Reis d’Orient faran l’adoració del pessebre vivent. A continuació tindrà lloc la recepció i el lliurament de cartes per part dels nens i nenes, al mateix parc. En cas de climatologia adversa, la recepció reial es durà a terme a la Patronal. El barri de Les Fonts també rebrà la visita de Ses Majestats Els Reis Mags la tarda del dia 5 de gener. El seguici reial sortirà a les 18:30 hores des del carrer de Santa Teresa, i farà el seu recorregut per Mossèn Josep Pons, passeig de Lola Anglada, Sant Agustí, Roma, plaça de Manel Mañas, Turonet, Bisbe Sanahuja i camí de Can Falguera, on els reis faran l’adoració del pessebre de l’Oratori de la parròquia. Tot seguit continuaran per Verge de Fàtima, Sant Quirze, Església, Passeig dels Horts, Sant Quirze, Mare de Déu del Roser, avinguda de Perramon, passeig del Ferrocarril, Santa Rosa i Josep Mitats fins al poliesportiu, on hi haurà xocolata calenta per a tothom i els infants podran parlar amb els Reis.

Audició Musical: Sibelius i Schumann Adreçat: a tothom Hora: 18.30 h Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu Organitza: Amics de la Música Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: La Chambert Orchestre of Europe sota la batuta de Vlademir Ashkenazy i acompanyat al piano per Valery Sokolov.

Dilluns 7 de gener Audició Musical: Bàrbara Hendricks Adreçat: a tothom Hora: 18.30 h Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu Organitza: Amics de la Música Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Podrem escoltar a Bàrbara Hendriks acompanyada al piano per Andras Schiff interpretant obres de Mendelssohn, Wolf, Mahler, Mozart i Shubert. DIMARTS 15 de gener Xerrada: Els remeis naturals Adreçat: a tothom Hora: 19 h Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Col·labora: Bioritmes Descripció: L’Anna Royo ens parlarà de les possibilitats que ens ofereix el nostre entorn. Les plantes remeieres, les flors de bach, els complements alimentaris i nutricionals. Informació: Entrada lliure

INFORMEM

30

www.santquirzevalles.cat

DIVENDRES 1 FEBRER Exposició fotogràfica: Dones artistes, pintores i dibuixants Adreçat: a tothom Hora: de 9 a 20 h Lloc: Centre Cívic Torre Julià Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Mostra d'artistes de Les Fonts Exposició de Pintura: Pintors de Sabadell Adreçat: a tothom Hora: de 9 a 20 h Lloc: Cafeteria Can Feliu Organitza: Cafeteria Can Feliu Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Mostra d' artistes de Sabadell Exposició: Obrint horitzonts a través de l’educació Adreçat: a tothom Hora: de 9 a 20 h Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu Organitza: Sant Quirze pels Infants Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: St Quirze pels infants mostra el seu treball a Chimbote (Perú) DILLUNS 4 DE FEBRER Audició Musical: La Flauta Màgica Adreçat: a tothom Hora: 18.30 h Lloc: Centre Cívic Masia Can Feliu Organitza: Amics de la Música Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Descripció: Audició de l'obra de W.A. Mozart DISSABTE 9 de febrer Activitat: Carnestoltes Adreçat a: Tothom Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Col.labora: Empreses, comerços i entitats del poble Inscripcions: A principis del proper any 2013. 3 categories: individuals en tres trams d’edat (de 0 a 7 anys, de 8 a 17 i de 18 o més), comparses i paradetes. +info: a www.santquirzevalles.cat!

C AR T ES | Opinió

Carta a un maltractador

Lliurament dels premis de la carta a un maltractador. La regidora d’Igualtat, Sílvia Peralta, i de Joventut, Míriam Casaramona, van lliurar els guardons a Sara Segura Fernàndez, de l’Institut Sant Quirze, i Elena Pardo Nortes de CFA l’Olivera.

La regidoria de Joventut i la regidoria d’Igualtat, amb col·laboració de l’Institut de Sant Quirze i l’Escola Municipal d’Adults L’Olivera, han organitzat la tercera edició del concurs “Carta a un maltractador”. La iniciativa forma part de la campanya “Talla amb els mals rotllos” i dels actes que envolten el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència i el maltractament a les dones. L’objectiu del concurs ha estat promoure la sensibilització, la reflexió i el debat com a eines de prevenció de la violència contra les dones. Les cartes guanyadores han estat les següents: Visc a un poble petit, on si fa o no fa, encara que només sigui de vista, ens coneixem pràcticament tots. L’any passat vaig anar a una xerrada sobre la violència de gènere, on s’hi va dir que hi havia una trentena de denúncies per agressions de gènere. Escoltar aquesta dada em va impactar molt, el cor se’m va fer més petit i no vaig poder evitar sortir de la sala. Mentre passejava pels carrers de tornada a casa, anava pensant en que podria estar a punt de creuar-me amb alguna d’aquestes víctimes, fet que em provocava un gran sentiment de tristesa i impotència. Em resulta contradictori i tremendament frustrant que persones com vostè siguin les més difícils de reinserir en la societat, que els seus actes siguin profundament repudiats pels ciutadans i que, tot i això, pugui tenir

la sort de sortir, molt sovint, impune dels seus actes, gràcies a part de la laxitud de la justícia i de les seves sentències, les quals molt sovint tenen una manca total de sentit comú. S’ha parat, per un instant, a pensar en les seqüeles que deixa en l’altra persona? Sap vostè que moltes persones no es recuperen mai més? El dany, tant físic com moral, que vostè provoca amb les seves humiliacions i vexacions continua essent en la majoria de casos irreparable. Que vostè només pugui sentir-se millor quan aconsegueix la submissió de l’altre és despreciable. No espero pas rebre cap resposta, ni tan sols puc expressar tot el que li diria si el conegués, però tan sols volia manifestar-te el meu rebuig total i absolut cap a tu i els teus actes. Elena Pardo

D’entre els sons de la ciutat; sons de paraules que semblaven estrangeres, riures internacionals, plors de nens petits, clàxons; d’entre tot aquell caos, s’hi podien distingir sirenes, sirenes que sonaven de tristesa i dolor. Vestit d’uniforme, l’agent va entrar a la casa ja buida en busca d’evidències. Al entrar a l’habitació d’ella, va veure un paper brut i doblegat tants cops que costava de veure. Sense ni tan sols saber el motiu, va agafar aquell paper i va començar a llegir: “He patit com ningú, dels meus ulls han vessat llàgrimes, llàgrimes que porten el teu nom, llàgrimes d’un gust salat que recorden a les teves paraules, als teus cops. Per amor he mort en vida, he callat i sense queixa un cop rere l’altre he aguantat. Però ja no puc més, no em queden llàgrimes per plorar, he de marxar, lluny del teu abast, trencant així totes aquelles il·lusions que a la meva ment encara es troben, però que de mica en mica hauré d’anar esborrant; somnis de no despertar un matí més amb el maquillatge estès pel plor de la nit abans, de no anar a dormir pensant que demà possiblement tot sigui millor, i endur-me una decepció després de l’altra, de poder-me mirar al mirall sense haver de comptar un blau més cada dia. Per a oblidar-te posaré com a consol i excusa que tu no n’has après, no has entès què és estimar, i molt menys estimar-me, és per aquest motiu que si no n’aprens tu, aprendré jo, i començaré a estimar-me. M’estimaré per tal de no haver mai més de dir que vaig caure a la dutxa o d’altres excuses que ningú creia a l’escoltar. Hagués volgut que tots aquells cops fossin compensats algun dia per petons, que curessin tot el mal que porto dins. Era, perquè els meus somnis es complissin, capaç d’esperar cent anys,

però he decidit moure fitxa, perquè no et mengis el rei i això sigui tan sols una partida més perduda, una partida rere la qual no vindria una altra, una notícia amarga al diari. Marxaré, aquest serà l’únic adéu que de mi obtindràs. T’he estimat com a ningú, i de fet, t’estimo més que a la meva vida pròpia, però no vull que l’esborris amb crits i força, no vull passar-la esperant a algú que ni tan sols m’ha trobat, algú per qui donaria la visa, i ell per mi l’únic que ha mogut ha estat per aixecar-me la mà. Transformaré els meus somnis al teu costat en somnis de trobar algú que en comptes del rímel, m’espatlli el pintallavis, robant-me petons quan menys ho esperi, algú amb qui em maquilli per del de sentir-me dona, no per tapar ferides. Espero que aquestes línies redactin amb exactitud el que vull que escoltis, encara que no sigui el que tu vols escoltar. Potser no comprendràs del tot què espero amb això, però no vull que pensis que faig això amb odi, ràbia o desig de venjança, l’únic que vull es fer-te entendre, perquè després no en vingui una altra que se senti com jo m’he sentit. No espero que entenguis quin és aquest sentiment, no comprendrà mai ningú quin és aquest patiment, si no ha passat per això. Tan debò al final acabis per comprendre la intenció de tot això, ja que ho faig tant per mi com per tu. Podríem haver estat feliços de la mà, però qui sap què, ha escollit que els nostres camins se separin, així que només em queda dir-te adéu i desitjar-te bona sort.” Una història més, va pensar l’agent en veure el cos pàl·lid de l’autora d’aquelles línies estès sense vida al llit que els responsables de l’ambulància duien. El contrari del que volia ella, ser tan sols una història més. Depèn de tots, podria simplement ser l’última. Sara Segura

INFORMEM

31

www.santquirzevalles.cat


VOLS ESTAR INFORMAT DE L’ACTUALITAT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS? Vols conèixer què passa al teu voltant d’una manera àgil i ràpida? Connecta’t a http://m.santquirzevalles.cat des del teu dispositiu mòbil i consulta l’agenda municipal! També trobaràs totes les activitats del poble al web: www.santquirzevalles.cat, a l’apartat d’agenda

Els infants, les famílies i les mestres desitgem que no perdeu la il.lusió, les ganes de riure i compartir, la capacitat de ser feliços i d'estimar.

Bon Nadal i millor 2013

Informem Desembre 2012-Gener 2013  
Informem Desembre 2012-Gener 2013  

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès "Informem" de desembre de 2012 i gener de 2013

Advertisement