__MAIN_TEXT__

Page 1

NÚM. 77 | GENER DEL 2018

News

EL GRUP APOSTA PER LES FIRES INTERNACIONALS

ÍNDEX

OFEREIX FRUITA DURANT TOT L’ANY

Sebastià Escarp, reelegit president de la Cooperativa d’Alcarràs PÀGINA 3

Millora de l’accés i la comoditat a l’Agrobotiga d’Acarràs PÀGINA 4

Èxit dels Camins d’Or Líquid a Alcanó PÀGINA 5

Produïts 150.000 litres d’oli verge extra a Alcanó El Molí d’Alcanó, que forma part de Fruits de Ponent, produeix enguany uns 150.000 litres de L’Or de Ponent, un oli verge extra procedent d’olives d’una qualitat òptima, segons les previsions. A més, el molí estrena millores en el procés d’elaboració. Es pot comprar l’oli nou a les agrobotigues d’Alcarràs i d’Alcanó i a www.agrobotigaalcarras.com.

Col·laboració de Fruits de Ponent amb l’AECC PÀGINA 6

Patrocini del Club de Futbol d’Alcarràs i del Campionat Femení del Món de Futbol Sala PÀGINA 7

Galeria PÀGINA 8


editorial 2|

QUE LA FORÇA ENS ACOMPANYI... Acabem el 2017 amb una sensació d’entre un cert pessimisme per la campanya d’estiu i el desig que la propera canviïn les coses i vagin millor. De tota manera, pensem que si no es modifiquen certes dinàmiques, no ens en sortirem. El tancament de la frontera russa l’any 2014, la crisi de preus, les tensions en els mercats, la sobreoferta de producte o el descens del consum de fruita de pinyol no desapareixeran d’un any per l’altre. En altres editorials, he parlat de la resiliència, que és la capacitat dels éssers humans d’adaptar-nos de manera positiva a situacions adverses. Si només aguantem i no fem res, no n’hi ha prou. Cal ser actius en la cerca de nous nínxols de mercat i nous aliats comercials que ningú et porta a casa. El Grup Cooperatiu ha incorporat definitivament el Molí d’Alcanó amb la seva producció d’oli i de

JOSEP PRESSEGUER I GENÉ DIRECTOR GENERAL

fruita seca. Ha renovat de manera considerable l’Agrobotiga amb la voluntat que esdevingui una autèntica àrea de negoci per si mateixa. També renovem la flota de camions, tant pel que fa als carburants, a través de Ramell, com al transport de mercaderies mitjançants Coagra. Treballem per donar utilitat als espais de les naus per mitjà d’acords amb altres companyies. I afrontem el nou any 2018 amb l’objectiu clar de diversificar el negoci del Grup. Tanmateix, la fruita és i continuarà sent el cor de Fruits de Ponent. En aquest sentit, el nostre focus segueix sent el soci, que ha de trobar en la Cooperativa els instruments essencials per al seu desenvolupament empresarial. Així, a la capacitat del Fons de Terres obert per a qualsevol cultiu de llenyosos, s’hi afegeixen la possibilitat d’ajut del programa operatiu per a noves plantacions i per a la diversificació de l’oferta, i un nou servei de treballs al camp per pal·liar la manca de personal agrícola que patim darrerament. En el sector comercial, hem reforçat el nostre equip i el proper mes de febrer jugarem fort a Fruit Logistica de Berlín, ja que del treball que fem en aquesta fira dependrà, en part, la realització d’una bona acció comercial el proper estiu.

NúM. 77 | Gener del 2018

Fruits de Ponent News Edita: Fruits de Ponent Coordina: Santi Bonet Consell de redacció: Meritxell Abellana, Miquel Bernat, Sebastià Escarp, Montse Morillo, Modest Palau, Josep Presseguer i Josep M. Sans Edició a cura de: Magda Ballester. COMUNICACIÓ Maquetació: dissenya.com Correcció: Torsitrad Impressió: Lerigraf Redacció: Ctra. Vallmanya, km 1 Tel. 973 790 169 i 973 795 777 Fax 973 791 186 25180 Alcarràs - LLEIDA info@fruitsponent.com DL: L-504/03 Amb la col·laboració de:

HEM DE SER ACTIUS EN LA CERCA DE NOUS NÍNXOLS I ALIATS COMERCIALS

CAVA BRUT

L’OR DE PONENT

El pots trobar a les Agrobotigues de Fruits de Ponent i a la web

www.agrobotigaalcarras.com


|3

NúM. 77 | Gener del 2018

SEBASTIÀ ESCARP, REELEGIT PRESIDENT DE LA COOPERATIVA D’ALCARRÀS TAMBÉ CONTINUA AL CAPDAVANT DE FRUITS DE PONENT El Consell Rector de la Cooperativa del Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit va reelegir el 16 de desembre president Sebastià Escarp Tomàs per als propers quatre anys. Amb aquest nomenament, Escarp també continua al capdavant de la cooperativa de segon grau Fruits de Ponent. Escarp pertany a una família de fructicultors molt vinculada al cooperativisme i a la innovació del sector. En aquests darrers anys, ha impulsat aspectes claus en el si de la cooperativa, com la diversificació del grup amb l’absorció, per exemple, de la Cooperativa d’Alcanó, i l’avenç en la internacionalització de la comercialització de fruita de pinyol, que ha arribat a noves destinacions i ha convertit el Grup Cooperatiu en líder de fruita de pinyol a Europa. Impul-

SEBASTIÀ ESCARP / PRESIDENT DE FRUITS DE PONENT sar el cooperativisme i potenciar el paper social que desenvolupa la companyia també han estat eixos de

l’actuació d’Escarp. Així, la Cooperativa ha constituït una Fundació que promou aquests aspectes,

i, a més, ha consolidat les col·laboracions solidàries i la promoció dels hàbits saludables.

El Consell Rector també va aprovar la resta de càrrecs i els responsables de les seccions. Són:

BALANÇ DE LA CAMPANYA DEL 2017: PRODUCCIÓ D’UNS 56 MILIONS DE FRUITA La campanya del 2017 ha finalitzat amb un volum d’uns 56 milions de quilograms de fruita, el 80% dels quals és fruita de pinyol i la resta, de llavor, a més d’altres productes, com al caqui, la magrana, les figues, l’albercoc i la cirera. La campanya ha estat marcada, un any més, per la crisi de preus i la pressió dels mercats, que obliguen a buscar alternatives després del tancament del mercat rus l’any 2014. El Grup, però, ha focalitzat els seus esforços en el servei, la consolidació i l’ampliació dels clients d’Europa, el principal mercat, i

en l’aposta per la qualitat. Nectarina, paraguaià i préssec, per aquest ordre, han estat de nou les principals fruites produïdes per Fruits de Ponent. Pel que fa a les marques, l’OKI segueix sent el principal estàndard que Fruits de Ponent potencia als supermercats europeus. L’estratègia La Bona Fruita, 365 dies, continua donant els seus fruits, sobretot ampliant el calendari i el catàleg de productes durant els mesos de tardor i hivern. Per aquest motiu, el Grup Cooperatiu és capaç d’oferir hores d’ara productes durant els 365 dies de l’any.

President: Sebastià Escarp Tomàs Sotspresident: Alfonso Mora Ribes Secretari: Hèctor Companys Mallada Tresorer: Josep Maria Sans Companys Vocals: Joan Jaume Pelegrí Pujol, Robert Jaimejuan Ribes, Benjamí Ibars Vitores, Pere Antoni Nadal Moreno, Josep Joan Florensa Cabré, Fernando Aixalà Escarp i Llorenç Guixé Esteve Interventors de comptes: Antoni Fontanals Bagué i Albert Gilart Fontanals Cap de la Secció de Crèdit: Josep Maria Sans Companys Cap de la Secció Fruitera: Benjamí Ibars Vitores Cap de la Secció de Fruita Seca i Oli: Josep Joan Florensa Cabré Cap de l’Àrea Subministraments-Cereals: Joan Jaume Pelegrí Pujol

PRESENTACIÓ DEL CATÀLEG A FRUIT ATTRACTION DE MADRID Fruits de Ponent va participar del 18 al 20 d’octubre a la fira internacional Fruit Attraction, de Madrid, amb un estand ubicat al pavelló de Catalunya per donar a conèixer la seva aposta d’oferir fruita durant els 365 dies de l’any als seus clients. El president del Grup, Sebastià Escarp, i el director general, Josep Presseguer, van presentar el catàleg comercial 20172018, que inclou totes les àrees de negoci: secció fruitera, seccions de cereals i de fruita seca, oli d’oliva verge extra, Agrobotiga i estació de servei Ramell.


4|

NúM. 77 | Gener del 2018

El Grup ha renovat nou certificacions de qualitat Durant la campanya passada, el Departament de Qualitat de Fruits de Ponent ha renovat les certificacions relacionades amb la traçabilitat, la internacionalització, la sostenibilitat i la responsabilitat social que li permeten comptar amb el segell de prestigi. S’han renovat les següents certificacions:

MILLORES REALITZADES A L’AGROBOTIGA D’ALCARRÀS MODIFICAT EL CIRCUIT D’ENTRADA El Grup Cooperatiu ha millorat l’Agrobotiga d’Alcarràs per augmentar la comoditat dels seus clients quan compren i la qualitat en l’experiència de

la compra. Els canvis han modificat principalment el circuit d’entrada, ja que ara s’hi accedeix directament des de la zona de l’aparcament sense neces-

sitat de fer-ho pel vestíbul de la Cooperativa d’Alcarràs. El nou accés facilita la càrrega i descàrrega dels productes i fa més visible l’Agrobotiga.

També s’ha modificat la imatge interna de l’establiment amb la incorporació de nou mobiliari per a la fruita i la verdura i per al racó cooperatiu. En aquest

sentit, s’han potenciat els productes de proximitat, incorporant-hi els produïts de la zona i obrint un “racó ecològic” per captar un nou públic que busca aquest tipus de productes. A més, s’ha renovat el logo de l’Agrobotiga, que també està present a la botiga d’Alcanó. L’Agrobotiga de Fruits de Ponent aporta un servei afegit als socis, a les famílies i a la resta de clients. Ofereix tot tipus d’aliments, malgrat que la fruita, la verdura, la carn artesana i els productes cooperatius són el principal ingredient. L’Agrobotiga està ubicada a la seu de la Cooperativa del Camp d’Alcarràsi Secció de Crèdit (Ctra. Vallmanya, km 1).

EL DEPARTAMENT AGRONÒMIC AVANÇA EN LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT El Departament Agronòmic del Grup Cooperatiu treballa en el model predictiu Maryblyt i en el control de monilia. MARYBYT

El 2015, la demarcació de Lleida va deixar de ser zona protegida de foc bacterià (Erwinia amylovora) i, per tant, es van acabar les subvencions a les arrencades. Des d’aleshores, cal conviure amb la malal-

tia i prenen força en aquest context models predictius com el Maryblyt (Universitat de Maryland). Fruits de Ponent prova aquest model, en la versió 7.1 del 2014, en els últims dos anys per esbrinar si s’ajusta a les nostres condicions. Els objectius són els següents: • Predir els moments d’infecció durant la floració. •Predir el moment d’aparició dels símptomes en

camp per començar a fer la prospecció de les parcel·les afectades i tallar totes les partes infectades. GRUP OPERATIU MONILIA

L’IRTA i diverses centrals fructícoles (Fruits de Ponent, Actel, Cooperativa de Soses i Viyefruit) col·laboren per reduir el nombre d’aplicacions per controlar la monilia mitjançant l’ús d’un model epidemiològic informàtic

que permet valorar-ne el grau de risc i determinar la conveniència de realitzar els tractaments. Cada central fructícola col·laboradora aporta dues varietats de dues finques

separades, on s’instal·la una estació meteorològica informatitzada que obté dades usades pel model de determinació de risc d’infecció de monilia. El model identifica i valora la

Certificacions renovades - UNE EN ISO 14001:2015 - UNE EN ISO 9001:2015 - British Retail Consortium - International Food Standard - GlobalGap - Tesco Packhouses Standard - Producció Integrada - SGE 21 - SMETA La important tasca realitzada en qualitat i desenvolupament ha portat Fruits de Ponent a formar part, durant el 2016 i el 2017, del grup Ecoinnovació (Laboratori d’Ecoinnovació) i RIS3CAT. Per tant, el Grup Cooperariu Fruits de Ponent, fidel als seus principis, és un exemple de bones pràctiques en sostenibilitat.

necessitat de realitzar un tractament fungicida en funció de la temperatura, la humectació en fulla i la presència d’inòcul de la malaltia. Es compara l’eficàcia del model epidemiològic en la mateixa varietat de la mateixa finca amb l’ús d’un calendari de tractaments. Finalment, el Departament de Postcollita de l’IRTA valora l’eficàcia de les estratègies amb el sistema self-life a les seves instal·lacions. El projecte valora també l’estratègia de retirada de forma manual de fruits amb el fong entre una setmana i deu dies abans de collir. Així mateix, avalua la variació d’eficàcia dels tractaments fets abans o després de la pluja.


|5

NúM. 77 | Gener del 2018

L’OR DE PONENT, UN OLI ELABORAT ARTESANALMENT FET AMB OLIVES ARBEQUINES I COMERCIALITZAT EN DIFERENTS FORMATS L’Or de Ponent és la marca de l’oli d’oliva verge extra que elabora el Molí d’Alcanó, que pertany al grup Fruits de Ponent. L’oli procedeix d’olives arbequines i s’elabora amb procediments naturals i mecànics al mateix molí. Tot el procés es controla per garantir la màxima qualitat i la garantia sanitària del producte. L’Or de Ponent és fruit d’una tradició mil·lenària portada a terme per un conjunt d’agricultors i agricultores de la nostra terra. Enguany, amb motiu de celebrar el 25 aniversari, es posa a la venda una edició especial “Premium”, que es presenta en un envàs exclusiu i amb una etiqueta diferent a la resta d’ampo-

Nova web per a L’Or de Ponent

L’Or de Ponent estrena aquesta campanya una nova web per mostrar-se a tot tipus de col·lectius i entrar en el món digital. La difusió digital té una gran importància per a la projecció de l’agroalimentació.

Més de 300 persones gaudeixen dels Camins d’Or Líquid a Alcanó Més de tres-centes persones van participar en la penúltima parada de la 9a edició dels Camins d’Or Líquid al Segrià Sec. La jornada es va inaugurar amb el ja tradicional esmorzar de brasa a les instal·lacions del Molí d’Alcanó. Els visitants van tenir l’oportunitat de participar en les dues visites guiades al molí, on van conèixer de primera mà el recorregut que fan les olives fins a arribar a esdevenir oli d’oliva

verge extra. A les 11.30 h, un centenar de partici-

pants es van desplaçar al camp, on van poder pen-

tinar olives amb sarpetes i amb l’aplauso. Un cop recollides les borrasses, el grup es va desplaçar a una cabana de volta per conèixer les tècniques de construcció de la pedra seca. Durant tot el matí, es va comptar amb l’acompanyament d’una intèrpret en llengua de signes. La jornada va servir per tastar el nou oli L’Or de Ponent, que s’elabora en aquest molí a partir d’olives arbequines. Aquest any es pot trobar en ampolles de 250 ml, 500 ml, 2 l, 5 l i una edició d’1 l “Premium” per commemorar els 25 anys del grup. També es pot visitar l’Agrobotiga que hi ha en aquest molí.

lles. L’oli s’elabora al 100% amb olives arbequines, recollides a mà directament de l’arbre en el seu punt òptim de maduració. El mateix pagès porta les olives al molí, on es fa l’oli de forma tradicional pel sistema de premsat, que garanteix la conservació de les propietats naturals, tant biològiques con organolèptiques, i amb la qualitat de les olives acabades de collir. L’oli té tonalitats verdoses a l‘inici de campanya i a mesura que va madurant l‘oliva agafa un color més daurat. La baixa acidesa de L’Or de Ponent li confereix una qualitat excel·lent. Per aquest motiu, és molt apreciat en el sector de la restauració i la gastronomia. L’Or de Ponent es posa a la venda en diferents envasos de 250 ml, 500 ml, 2 l i 5l a més de l’edició especial “Premium” d’enguany.

La nova pàgina web ofereix la informació bàsica del molí, de la marca i dels seus productes, així com un apartat de notícies i fotografies. www.ordeponent.cat

CAMPANYA DE L’AMETLLA A FDP Fruits de Ponent va iniciar al setembre la campanya de l’ametlla a les instal·lacions del Molí d’Alcanó i de la Cooperativa del Camp d’Alcarràs. La previsió és rebre 1 milió de quilograms d’ametlles, aproximadament. La tria, el pelatge i l’assecatge del fruit es fa a les instal·lacions d’Alcanó, on posteriorment s’emmagatzema. La campanya de l’amet-

lla forma part de l’estratègia 365 dies de Fruits de Ponent, que significa disposar de fruita durant tot l’any per comercialitzar-la. D’aquesta manera, un cop acabada la campanya d’estiu, s’enllaça amb altres fruites de temporada, com l’ametlla, i just després, l’oliva. Durant els mesos de tardor i hivern, el Grup Cooperatiu també gestiona la comercialització de poma i pera.


6|

NúM. 77 | Gener del 2018

ACCIONS SOLIDÀRIES DE FRUITS DE PONENT La Marató de Donació de Sang a Lleida La Fundació Fruits de Ponent va col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits, que va organitzar la primera setmana d’octubre una Marató de Donació de Sang a la Biblioteca de Lleida. L’entitat va lliurar un diploma a la Cooperativa per reconèi-

xer-la com a col·laboradora de les campanyes que porta a terme. Cal recordar que el passat mes de maig el Grup Cooperatiu va organitzar una donació de sang entre els seus socis i treballadors.

Conveni amb l’Institut del Son

Fruits de Ponent va rebre i va emmagatzemar des del 22 de maig fins al 2 de juny aliments procedents del Fons d’Ajuda Europea destinats a persones i col·lectius desfavorits. Aquesta actuació es va dur a terme en col·laboració amb Creu Roja Lleida, que de forma gratuïta va distribuir els lots entre 27 organitzacions humanitàries de les terres de Lleida. Prèviament, el president del Grup, Sebastià Escarp, va signar un acord de col· laboració amb la presidenta de Creu Roja Lleida, Dolors Curià.

Conveni amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer

La Fundació Fruits de Ponent i l’Institut del Son de Lleida van signar un conveni de col·laboració per potenciar els hàbits saludables en l’alimentació i en la cura de la salut. L’acord permet que els socis i treballadors del Grup gaudeixin d’avantatges a l’hora d’accedir als serveis que presta aquest centre pioner en medicina del son. El president de la Fundació Fruits de Ponent, Sebastià Escarp, i la directora de l’Institut, la Dra. Núria Roure, van signar el conveni.

Fruits de Ponent va patrocinar la Caminada contra el Càncer celebrada a Lleida el 22 d’octubre, i els participants van lluir el logotip del Grup a les samarretes. El patrocini és fruit del conveni de col·laboració signat per la Cooperativa amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). L’acord inclou xerrades de prevenció d’aquesta malaltia que metges de l’AECC imparteixen a socis, treballadors i familiars de Fruits de Ponent. La signatura del conveni va tenir lloc a la seu del Grup. Hi van participar Josep Casals, vicepresident de l’AECC a Lleida; Jasmina Dolcet, representant de la junta local a Alcarràs de l’AECC; el president

de Fruits de Ponent, Sebastià Escarp; Josep Presseguer, director general, i Alfonso Mora, vicepresident de la Cooperativa del Camp d’Alcarràs i representant del patronat de la Fundació. L’acte va coincidir amb la primera xerrada informativa programada enguany, que va tractar sobre la prevenció i la detecció del càncer de pell. El dermatòleg de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova José Manuel Fernández va parlar sobre els tipus de tumors de pell i com prevenir-los, sobretot en el cas de les persones que, com els agricultors, tenen una elevada exposició als raigs ultraviolats.

Fruits de Ponent dóna 1.050 euros a l’IRBLleida

omèdica de Lleida (IRBLleida) per contribuir a la tasca d’investigació i recerca mèdica que porta a terme aquest institut. El Grup Cooperatiu segueix fidel amb aquesta ajuda als seus principis de responsabilitat social a l’hora de promoure projectes que aportin un benefici al conjunt de la societat, com ara la investigació de remeis per a diferents malalties i l’estudi científic que desenvolupa l’IRBLleida. El president de Fruits de Ponent, Sebastià Escarp, i el responsable de Promoció de l’IRBLleida, Josep Maria Bosch, van signar l’acord de col·laboració.

Col·laboració amb Creu Roja Lleida

Fruits de Ponent va donar un ajut de 1.050 euros a l’IRBLleida La Fundació Fruits de Ponent va renovar l’ajuda econòmica anual a l’Institut de Recerca Bi-


|7

NúM. 77 | Gener del 2018

CONTENIDOR SOLIDARI PER AL TXAD Fruits de Ponent Grup Cooperatiu va cedir el 7 de juliol les instal·lacions per fer de recepció i de moll de càrrega d’un contenidor amb material agrícola, sanitari, elèctric, mecànic i esportiu destinat a l’Escola Agrícola de Tatemoë, de la missió de Kyabé (República del Txad). La Fundació de la Cooperativa també va donar uns 100 kg de llavors de panís per a aquesta escola. El Banc de Recursos de Lleida (BDR) organitza la campanya solidària Cultiva la solidaritat, en què participen ajuntaments, clubs esportius i empreses de transport, entre d’altres. La recepció del material va comptar amb la presència

REPORTATGE DE “LA VANGUARDIA” SOBRE ELS 25 ANYS DE FRUITS DE PONENT Les pàgines d’economia del diari La Vanguardia van dedicar el passat mes d’octubre un reportatge a la trajectòria de Fruits de Ponent coincidint amb els seus 25 anys. El diari va posar l’èmfasi en el caràcter emprenedor i innovador del Grup dins del sector de la fruita de pinyol, ja que avui n’és un dels referents a Europa. La notícia es va poder llegir en els àmbits nacional

i internacional, atès que el públic lector d’aquest diari té un fort impacte principalment a Espanya, però també a la resta de països d’Europa. En el reportatge, el president de Fruits de Ponent, Sebastià Escarp, va explicar l’evolució del Grup Cooperatiu des del seu naixement, l’evolució al llarg d’aquest anys i els seus reptes de futur.

del director del Banc de Recursos, Jesús Lanao; l’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra; l’alcalde de la Granadella, Carlos Gibert; l’alcalde de Sarroca, Jaume Reves, i el president de Fruits de Ponent, Sebastià Escarp. El contenidor de material, carregat a Fruits de Ponent, es va embarcar el 16 de juliol al port de Barcelona i ja ha arribat al seu destí. Des de fa 19 anys, famílies de Kyabé, viuen dos anys a l’escola i reben una formació integral per millorar les condicions de vida de les seves comunitats. El Banc de Recursos dóna suport des de fa quatre anys a projectes agrícoles al sud del Txad.

Patrocini per al futbol d’Alcarràs i el Campionat del Món de Futbol Sala Femení El Grup va aportar fruita i suc de fruita per al consum de les jugadores dels dotze equips participants en el Campionat del Món de Futbol Sala Femení, que es va celebrar a Balaguer del 19 al 25 de novembre. Els equips procedien dels Estats Units, Austràlia, el Paraguai, Sud-àfrica, Colòmbia, el Brasil i la Xina, entre altres països. Prèviament, el president de Fruits de Ponent, Sebastià Escarp, i el president de la Federació Catalana de Futbol Sala, Dani Vives, van signar un acord de col· laboració. El Grup també patrocina aquesta campanya el primer equip del Club de Futbol Alcarràs. Els jugadors porten els logos de FdP i Ramell a les samarretes.


galeria

8|

NúM. 77 | Gener del 2018

SOPAR DELS TREBALLADORS DE FRUITS DE PONENT. Treballadors de Fruits de Ponent van compartir un sopar d’empresa i un vermut per celebrar les festes nadalenques i passar una estona distesa i entretinguda.

XERRADA DE L’INSTITUT DEL SON. La Fundació va organitzar a l’octubre una xerrada sobre el son a càrrec de la Dra. Núria Roure, de l’Institut del Son. Aquesta activitat formava part del cicle de xerrades sobre benestar i salut que va iniciar la Fundació per a socis, treballadors, familiars i amics.

L’AGROBOTIGA, A LA FIRA DEL COMERÇ D’ALCARRÀS. Fruits de Ponent, a través de la seva Agrobotiga, va estar present a la Fira del Comerç i el Rebost d’Alcarràs, que va inaugurar la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret. L’Agrobotiga va mostrar a la fira la seva nova imatge i va exposar al públic productes cooperatius.

TROBADA DE “VESPES” I VISITA D’UDP. Durant el mes d’octubre, Fruits de Ponent va rebre la visita del Club de Vespes Lleida, que van aturar les motocicletes a la Cooperativa atrets per l’interès de visitar la central. A més, Unió de Pagesos va organitzar una visita d’expagesos del Camp de Tarragona, que van veure el procés de confecció de la fruita i l’Agrobotiga de Fruits de Ponent.

Profile for Fruits de Ponent

Fruits de Ponent News (nº 77) CAT  

Fruits de Ponent News (nº 77) CAT  

Advertisement