Page 1

Chlorozono įrenginiai Ospa® Privatiems plaukymo baseinams

● Tenkina maksimalius reikalavimus, keliamus vandens kokybei.Patikimi ir patogūs. ● Tobulos sanitarinės ir higieninės sąlygos: nėra chloro kvapo ● Eksploatuojami su nebrangia regeneruojamąja druska


Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® – tobulumas visais atžvilgiais – naudojimo, švaros, sanitarinių ir higieninių sąlygų

Jūsų plaukymo baseinas ir sūkurinė vonia (SPA) turi ilgam laikui garantuoti Jums sveikatą, teikti džiaugsmą ir atsipalaidavimą. Baseine turite jaustis puikiai ir visiškai saugiai. O tam būtina nepriekaištinga higieninė baseino vandens būklė. Vandens dezinfekavimo kokybė plaukymo baseine labiausiai priklauso nuo tokių dalykų: 1. Būtina užtikrinti nuolatinę dezinfekciją plaukymo baseine arba maudyklėje 2. Būtina užtikrinti tokios dezinfekcijos kontrolę baseine. Matavimai turi būti nesudėtingi ir atliekamų patikimu matavimų būdu. 3. Organiniai teršalai, kurių negali sugauti filtravimo įrenginiai, turi būti šalinami vykstant oksidacijai. Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® idealiai atitinka šiuos reikalavimus. Galima apdoroti ir geriamąjį vandenį Kadangi plaukiojant baseine visada yra tikimybė, kad vanduo pateks į organizmą, tad ir vandens dezinfekavimui keliami labai dideli reikalavimai. Todėl naudojantis chloravimo/ozonavimo įrenginiais Ospa® į vandenį pridedama tiktai tų medžiagų, kurias leistina naudoti apdorojant geriamąjį vandenį.

Nėra chloro kvapo ir kvapo, būdingo plaukymo baseinams Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® garantuoja, kad baseino vanduo bus puikios kokybės, atitiks higieninius reikalavimus ir bus prisotintas deguonies. Vandenyje nebus perteklinio chloro, jis neturės nemalonaus kvapo, kuris paprastai būna plaukymo baseinuose. Nebereikia jokių dezinfekcijai naudojamų reaktyvų ir priemonių, slopinančių gyvybinę vandens augalų veiklą Jums reikės tiktai valgomosios druskos – pigios, nesudarančios jokių problemų ir visur parduodamos regeneruojamosios druskos (išvirintosios druskos). Dezinfekuojamasis poveikis pagrįstas tiktai švarių, aukštos kokybės chloro ir deguonies junginių veikimu. Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® veikia visiškai kitaip, jie iš esmės skiriasi nuo elektrolizerių, generuojančių balinamąjį chloro tirpalą, kuriuose naudojamas natrio chlorido tirpalas. Visiškai nėra galimybės prisotinti vandenį valgomosios druskos Dėl specialios įrenginio konstrukcijos šalutiniai ir liekamieji produktai, susidarantys vykstant natrio chlorido tirpalo elektrolizei, nepatenka į baseino vandenį. Taip pat vanduo neprisotinamas valgomosios druskos. Bandymas, atliktas Higienos institute Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® buvo išbandyti Rūro srities Higienos insti-

tute, įsikūrusiame Gelsenkircheno mieste, ir nustatyta, kad juos galima naudoti net ir viešuosiuose baseinuose. Toks bandymas patvirtina įrenginių veiksmingumą – visą bandymo laiką oksiduojamasis ir atkuriamaDezinfekavimo efektyvumas: labai didelis Atlikti bandymai Rūro srities Higienos institute, įsikūrusiame Gelsenkircheno mieste

sis potencialas buvo itin didelis, vadinasi, labai patikimas ir dezinfekavimas esant labai sparčiam baktericidiniam poveikiui. Oksiduojamasis ir atkuriamasis potencialas suteikia informacijos apie teršalų ir produktų, kurie turi būti oksiduojami (pvz., chloro ir deguonies junginių), santykį. Naudojantis chloravimo/ozonavimo įrenginiais Ospa® lengva pasiekti itin gerą rezultatą, nes dezinfekavimas vyksta labai sparčiai, didelis dezinfekuojamojo poveikio greitis, kuris, pavyzdžiui, gali būti 780 mV. Toks rezultatas akivaizdžiai rodo Jums, kad savo plaukymo baseine arba SPA galėsite jaustis visiškai saugiai.


„Ospa“ gaminių privalumai garantuoja džiugią nuotaiką ilgam laikui

1. Patikima dezinfekcija su biologiškai aktyviomis medžiagomis, leistinomis apdorojant geriamąjį vandenį ir lengvai kontroliuojamomis baseino vandenyje

2. Švarus vanduo baseine, be bakterijų ir vandens augalų. Gyvybinė bakterijų ir vandens augalų veikla ne tiktai slopinama, tačiau jie net sudeginami dėl gero oksiduojamojo poveikio (oksiduojamasis ir atkuriamasis potencialas – maždaug 780 mV) šlapiuoju būdu. Tai neleidžia susidaryti slidžioms apnašoms ant baseino sienelių, dugno ir filtre.

3. Kaip veikia chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa®? Silpna elektros srovė tiekiama per prie sienos pritvirtintą chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® valdymo bloką su standartiniu chlorinimo įrenginiu ir darbiniu chlorinimo įrenginiu, kuris reguliuojamas atsižvelgiant į poreikius. Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® prijungti prie filtravimo įrenginio Ospa vandens tiekimo cirkuliacinio kontūro per inžektorių Ospa. Vienintelė priežiūros operacija – druskos subėrimas. Į baseiną valgomoji druska nepatenka. Vidinėje įrenginio dalyje yra elektrolizės kameros, kuriose vyksta valgomosios druskos ir vandens elektrolizė. Dėl specialios įrenginio konstrukcijos nedideliais kiekiais susidaro aukštos kokybės chloro ir deguonies junginiai bei ozonas. Tokios tik dujų pavidalo dezinfekuojamosios priemonės, kurias leistina naudoti netgi apdorojant geriamąjį vandenį, ištirpsta įrenginių viduje, kameroje, kuri skirta tirpdyti toms medžiagoms su baseino vandeniu, ir jos nenutrūkstamai maišomos į cirkuliuojantį vandenį su inžektoriumi Ospa. Dezinfekuojamosios priemonės visada pagaminama ir dedama į vandenį tik tiek, kiek būtinai reikia kiekvienu konkrečiu momentu. Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® veikia automatiniu režimu Automatinį dezinfekuojamosios medžiagos kiekio reguliavimą ir oksiduojamojo ir atkuriamojo potencialo vertės rodymą užtikrina valdymo įrenginys Ospa-Blue-Control®, kuris kartu dar palaiko vandenilio rodiklio pH vertę reikiamame diapazone. Automa-

tinis reguliavimas yra reikalingas, nes taip išvengiama perteklinio ar nepakankamo dozavimo ir nebereikia darbų, atliekamų rankiniu būdu Gamybos sąnaudos labai mažos Privačiame uždarame plaukymo baseine regeneruojamosios druskos išeiga yra maždaug 10 kg per mėnesį. Energijos vartojimas – nuo 0 iki 100 W. Jeigu, pavyzdžiui, firmos Ospa superfiltras veikia kasdien po 12 valandų, tai energijos chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® suvartos vos 360 W. Jei skaičiuotume, kad 1 kilovatvalandės kaina yra 0,19 €, išeitų vos 0,07 € per dieną. Indas su įtaisytu sifonu Ospa Panaudotam šarminiam natrio chlorido tirpalui iš chloravimo/ozonavimo įrenginių Ospa® supilti rekomenduojame naudoti specialų indą su įtaisytu sifonu. Filtro plovimo metu tirpalas, surinktas į didelės talpos indus, atskiedžiamas ir išleidžiamas į kanalizaciją per indą su įtaisytu sifonu.

Šviežas, švarus ir bekvapis vanduo baseine, nes chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® į vandenį tiekia deguonį. Vanduo tampa švarus ir gyvybingas, jis niekada neužsistovi.

4.

Baseino vanduo – be balastinių medžiagų. Į vandenį nepilama jokių medžiagų, teikiančių chlorą, kietų ar skystų chloro preparatų ir šalutinių elektrolizės produktų.

5.

Kur kas didesnis komfortas. Naudojantis chloravimo/ozonavimo įrenginiais Ospa® nebereikia atlikti darbų su dezinfekuojamaisiais reaktyvais ir baktericidiniais preparatais, nereikia rūpintis ir jų laikymu. Chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® veikia automatiniu režimu, jie patikimi eksploatuojant.

6.

Labai ekonomiška dezinfekcija. Vieno gramo aktyvaus chloro, gaunamo chloravimo/ozonavimo įrenginiuose Ospa® kartu su deguonimi ir nedideliu ozono kiekiu, kaina sudaro tik mažą dalį aktyvaus chloro, pateikiamo kietų ar skystų chloro preparatų forma, kainos.


Techniniai duomenys ir aprašymai

8 amperų modelis, skirtas uždariems ir atviriems baseinams, kurių vandens talpa – iki 50 m3. Membraninis elektrolizeris vandeniui dezinfekuoti baseinuose nenaudojant balastinių medžiagų, su itin veiksmingais chloro junginiais ir deguonimi, skirtas prijungti prie filtravimo įrenginio Ospa cirkuliacinio kontūro: ● Įrenginys, su kuriuo elektrolizės būdu gaunami aukštos kokybės dujų pavidalo chloro ir deguonies junginiai kompanijos Ospa sukurtu metodu. ● Rezervuaras su automatiniu vandens lygio reguliatoriumi, elektriniu vandens išeigos ir lygio valdikliu, taip pat su įtaisytu atsarginiu didelės talpos indu, skirtu druskai. ● Čiaupai sistemai ištuštinti ir indas tirpalui surinkti su įtaisytu sifonu. Kanalizacijos jungtis DN 100. ● Prijungimas su įrenginiais, užkertančiais kelią atgaliniam srautui, purvo gaudyklės, kurių kiekviena turi 4 m ilgio PVC žarną, skirtą prijungti prie filtravimo įrenginio Ospa cirkuliacinio kontūro per inžektorių Ospa. ● 25 kg druskos elektrolizei – pirmajai įkrovai. Tuščio įrenginio svoris: apie 28,5 kg. Plotas, reikalingas įrengimui kartu su indu, kuriame įtaisytas sifonas: 1350 x 1350 mm, aukštis – 1800 mm, įskaitant darbo vietą priežiūros ir techniniams darbams.

Chloravimo/ozonavimo įrenginys Ospa® 15 15 amperų modelis, skirtas dideliems uždariems ir atviriems baseinams. Įrenginys analogiškas aprašytam pirmiau, tačiau skiriasi nuo jo didesniu našumu. Tuščio įrenginio svoris: apie 29,0 kg.

Tuo atveju, jeigu plaukymo baseino vandens karbonatinis kietumas mažesnis negu 10odH (Vokietijoje taikomų kietumo laipsnių), arba jei naudojantis „Ospa“ filtravimo įrenginiu pilamo vandens kietumas mažesnis negu 15odH, rekomenduojame naudotis įrenginiu su įtaisytu „Ospa“ papildomu indu MK (su marmuro skalda), kad vanduo, paruoštas su chloravimo/ozonavimo įrenginiu, būtų neutralizuotas ir padidinta jo pH vertė:

Chloravimo/ozonavimo įrenginys Ospa® 8 su įtaisytu papildomu indu MK Įrenginys analogiškas chloravimo/ozonavimo įrenginiui Ospa® 8, tačiau skiriasi nuo jų tuo, kad čia dar yra: ● papildomas „Ospatan“ – neutralizacijai skirtas MK indas, suteikiantis galimybę padidinti vandens, apdoroto chloravimo/ozonavimo įrenginiu, vandenilio pH rodiklio vertę. ● 25 kg pildymui skirtos medžiagos „Ospatan MK“. Tuščio įrenginio svoris: apie 31,0 kg.

Chloravimo/ozonavimo įrenginys Ospa® 15 su įtaisytu papildomu indu MK Žr. Chloravimo/ozonavimo įrenginys Ospa® 8 su įtaisytu papildomu indu MK, tačiau tuščio įrenginio svoris: apie 32,0 kg.

Valdymo blokas Ospa 8, proporcingo veikimo, su nutraukiamuoju transformatoriumi Chloravimo/ozonavimo įrenginio Ospa® 8 veikimui valdyti ir jo našumui reguliuoti: ● Korpusas pagamintas iš lakštinio plieno, pagaminimo variantas skirtas montuoti ant sienos, su transformatoriumi ir žemosios įtampos lygintuvu, kartu su valdymo įrenginiu Blue-Control®, užtikrinančiu sklandų automatinį reguliavimą iki 8 amperų, proporcingai pagal chloro vartojimą. Prijungimai su laisvu potencialu, skirtu signalizacijos prietaisui, pranešančiam apie bendrąjį gedimą. ● Kontroliniai šviesos indikatoriai, saugikliai, maksimalios srovės grandinės pertraukikliai ir indikaciniai prietaisai, atvaizduojantys įrenginio veikimo našumą. Matmenys: 460 x 280 x 220 mm Svoris: apie 13 kg.

Valdymo blokas Ospa 15, proporcingo veikimo, su nutraukiamuoju transformatoriumi Chloravimo/ozonavimo įrenginio Ospa® 15 veikimui valdyti ir jo našumui reguliuoti. Įrenginys toks pats kaip aprašytas pirmiau, tačiau skiriasi nuo jo: ● modeliu – 15 amperų. Svoris: apie 13,2 kg.

Indas Ospa su įtaisytu sifonu Chloravimo/ozonavimo įrenginiams Ospa® 8 ir15 ● Polietileninis indas, skirtas panaudotam šarminiam druskos tirpalui iš chloravimo/ozonavimo įrenginio Ospa® surinkti, su stabiliu pagrindu, pagamintu iš aukštos kokybės plieno, ir vamzdžiu prijungti prie kanalizacijos, DN 100, taip pat su atvamzdžiu, per kurį panaudotas tirpalas išpilamas iš chloravimo/ozonavimo įrenginio Ospa®, įskaitant išleidžiamąjį čiaupą iš PVC ir rutulinį čiaupą iš PVC, DN 40 (d50), švaraus vandens srautui plaunant filtrą. Filtro plovimo metu tirpalas atskiedžiamas ir kartu su vandeniu, susidariusiu po filtro plovimo, išleidžiamas į kanalizaciją. Matmenys: 245 x 310 mm, aukštis – 1060 mm. Svoris: apie 10,5 kg.

Inžektorius Ospa 8 Su juo chloravimo/ozonavimo įrenginiai Ospa® prijungiami prie filtravimo įrenginių Ospa, kurių cirkuliacijos našumas yra 8 m3/ val., vandens kontūro. Inžektorius skirtas įsiurbti vandeniu, prisotintam chloro junginių ir deguonies, taip pat vandeniui tiekti į chloravimo/ozonavimo įrenginį Ospa®. ● Specialus inžektorius Ospa, pagamintas iš PVC, su vakuumetru, dvipusiais srieginiais sujungimais iš PVC DN 50 ir čiaupu iš PVC iš abiejų pusių, kad galima būtų prijungti iš tos pusės, kurioje yra slėgis, ir iš įsiurbimo pusės.

Inžektorius Ospa 10 Kaip aprašytas pirmiau, tačiau skiriasi nuo jo tuo, kad: ● skirtas filtravimo įrenginiui Ospa, kurio cirkuliacijos našumas yra 10 m3/val.

Susipažinkite su naujomis technologijomis plaukymo baseinams Ospa BlueControl® – tai novatoriška, lengvai perprantama valdymo sistema plaukymo baseinams ir SPA. Vos palietę ekrano paviršių nustatysite visas vandens paruošimo funkcijas ir valdysite visas vandens pramogas.

Ospa Schwimmbadtechnik Pauser GmbH & Co. KG • Goethestraße 5 • D-73557 Mutlangen Telefon: +49 7171 7050 • Fax: +49 7171 705199 • www.ospa.info • ospa@ospa.info

0019P50-0306

Chloravimo/ozonavimo įrenginys Ospa® 8

(LT) Baseino chloravimo / ozonavimo įranga  

Baseino chloravimo / ozonavimo įranga. Baseino dezinfekavimo įranga.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you