Page 1

2

3

n

o

v

e

m

b

e

r

2

0

Richard Krajicek Foundation Gala 2007

0

7


INHOUD

RICHARD KRAJICEK Foundation: EEN DECENNIUM IN BEWEGING Welkom op ons gala! Het is alweer voor het vijfde jaar op rij dat ik u hier welkom heet en daar ben ik enorm trots op. Geweldig dat u weer met zo velen bent gekomen en daarmee laat zien hoe betrokken u bent bij de doelstellingen van de Richard

voorwoord

3

10 jaar richard krajicek foundation

4

FUNDRAISING 2007

8

RKF streetfinals 2007

10

NAJIB AMHALI

11

VeilingITEMS 2007

12

richard krajicek foundation Playgrounds

18

nominaties SPORTLEIDER 2007

20

SCHOLARSHIPS

21

DE krajicek LEERSTOEL

23

VAN DE VOORZITTER

24

TEAMLEDEN EN HET BESTUUR

25

Krajicek Foundation. Nu we inmiddels tien jaar bestaan, is de vraag natuurlijk: wat hebben wij het afgelopen decennium allemaal bereikt? Meer dan ik ooit had durven hopen: • 32 playgrounds door heel Nederland • 20 scholarships; studiebeurzen voor de opleiding Sport en Bewegen • RKF Award; een landelijke sportstimuleringsprijs voor de jeugd • De start van de “Krajicek Leerstoel”, een onderzoek van

Prof.dr.Paul Verweel naar de effecten van sporten op de playgrounds.

• Streetfinals in Ahoy Maar ondanks deze successen is er nog genoeg te doen. Zoals het streven om volgend jaar zeventien nieuwe playgrounds te realiseren waarmee de 50ste playground in 2008 een nieuwe mijlpaal wordt. Want de Richard Krajicek Foundation vindt dat álle kinderen recht hebben op een veilige plek om te spelen; een playground waar ze worden begeleid en uitgedaagd om te gaan sporten. Gelukkig weten wij ons gesteund door trouwe sponsoren zoals de Sponsorloterij, De Bal Is Rond en ABN AMRO, de betrokken vrijwilligers en enthousiaste medewerkers en natuurlijk alle anderen die ons een warm hart toedragen. Voor vanavond wens ik u in ieder geval een fantastisch gala en heerlijk diner in Grand Hotel Huis ter Duin toe. En als we straks bij de veiling en de loterij zijn aangekomen, bedenk dan dat mede dankzij uw bijdrage, de 50ste playground in zicht komt en nóg meer buurten kunnen opbloeien en kinderen met vrolijke gezichten kunnen sporten op hun nieuwe playground. Dank u wel! Richard Krajicek

2

3


10 TIEN JAAR FOUNDATION

Als Richard Krajicek in 1996 Wimbledon wint, kan hij onmogelijk vermoeden waartoe

dit zal leiden. In plaats van de door de gemeente voorgestelde rijtoer door de stad, geeft Richard midden in een Haagse wijk een tennisclinic voor kinderen. Geraakt door

het plezier dat hij deze kinderen hiermee brengt, komt hij op het idee om meer voor

deze jeugd te doen. “Ik heb elke dag kunnen sporten en die mogelijkheid moeten deze kinderen ook krijgen.”

Met zoveel medewerking aan alle kanten kunnen nieuwe initiatieven natuurlijk niet uitblijven. Zo werkt de stichting alweer een tijdje samen met de Sponsor Bingo Loterij, is dit jaar een onderzoek naar de effecten van de playgrounds onder de naam Krajicek

Met deze gedachte in zijn achterhoofd is het nog geen jaar later als Richard ‘Wimbledon

Leerstoel opgestart en wordt de RKF Award in het leven geroepen. Een prijs waarmee

op straat’ organiseert. Tennistrainers trekken de wijk in om de kinderen daar les te geven.

aantrekkelijke sportprojecten voor jongeren beloond en gestimuleerd worden. Om het

Het is zo’n succes dat de inmiddels opgerichte Richard Krajicek Foundation besluit meer

tienjarig bestaan van de Foundation te vieren, worden in 2007 voor het eerst de streetfinals

voor deze wijkkinderen te doen dan tennis alleen. Andere sporten en lesmogelijkheden

gehouden. Nadat kinderen uit het hele land met bussen naar Ahoy zijn gebracht, barst een

komen erbij en samen met Nike wordt in 1998 de eerste playground geopend.

felle strijd los tijdens de verschillende sportwedstrijden. Een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Vanaf dat moment volgen de playgrounds, binnen én buiten Den Haag, elkaar in rap tempo

Met inmiddels tien jaar Richard Krajicek Foundation en de opening van de 32e playground

op. De velden blijken een enorm succes, niet alleen voor de kinderen die er les krijgen of

achter ons, kijken we trots terug op wat we allemaal bereikt hebben. Onze missie, het

vrij spelen, maar eigenlijk voor de hele wijk. Buurtbewoners worden nauw bij de projecten

stimuleren van sportieve activiteiten in een sociaal veilige situatie voor jongeren in die

betrokken met behulp van scholarships en sportleiders en ook de samenwerkende

wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn, lijkt geslaagd. Van de jongeren die tien jaar

gemeentes, sponsoren en opleidingsinstituten zijn enthousiast. De officiële erkenning

geleden les kregen, staan een aantal op diezelfde playground nu les te geven. De cirkel

volgt al snel in de vorm van het CBF keurmerk.

is rond en daarvoor doen we het. En voor de vijftig playgrounds die we eind volgend jaar hopen te hebben.


TIEN JAAR RICHARD KRAJICEK FOUNDATION

Start met stage Mondriaanmodel in Den Haag Opening 32ste playground

Samenwerking met Sponsor Bingo Loterij

Opening 5de playground Vermeerpark Richard wint Wimbledon

1ste Gala Start Krajicek Leerstoel

Oprichting RKF

1996

1997

1998

Eerste landelijke sport- en spelleidersbijeenkomst

Opening 1ste playground

1999

2000

2001

2002

2003

Samenwerking met ABN AMRO

2004

2005

2006

2007

2006 start Scholarships Opening 1ste playground buiten Den Haag

Eerste uitreiking RKF award

Wimbledon op straat Landelijke playground Streetfinals Toekenning CBF keurmerk

Wimbledon op straat

6

7


2007

Fundraising Fundraising 2007 Fundraising 2007

SUMMIT SPORT

Ook in 2007 heeft de Richard Krajicek Foundation weer veel giften mogen ontvangen,

Tijdens het Jecq Open op de tennisbanen van LTV Vianen, zamelde Summit Sport

waarmee we heel goed werk kunnen doen. Het is opvallend hoe creatief organisaties,

Nieuwegein op een ludieke manier geld in voor de Richard Krajicek Foundation. Door

bedrijven en verenigingen zijn bij het verzinnen van een inzamelactie. We geven een

een bespanmarathon te houden en door kappers de hele dag te laten knippen tijdens het

aantal voorbeelden.

toernooi haalde Summit Sport flink wat geld op.

TENNISMARATHON HANENBURG

DEMO-DAGEN PAPENDAL

Om het 25-jarig bestaan van de vereniging te vieren, hield HTV Hanenburg samen met

Tijdens de Demo-Dagen op sportcomplex Papendal liet Pols Zuidland zijn maatschap­

tennisschool Effect een 24-uurs tennislesmarathon. Patrick van Koppen en Richard Gray

pelijke betrokkenheid zien door geld voor het RKF in te zamelen. Het onderhoudsbedrijf

wisten in totaal E 3.150 bij elkaar te spelen.

van golf-, tennis- en sportvelden zamelde een bedrag van E 779 in.

AUDI ACE OP ORDINA OPEN

DE BAL IS ROND

Het Audi Ace Concept, dat op de Ordina Open in Rosmalen zijn première beleefde,

De Bal Is Rond haalde met de verschillende voetbalgala’s in vijf regio’s een monsterbedrag

is een schot in de roos. Voor elke ace, die op het Centre Court werd geslagen, zegde

van E 36.178 voor de Foundation op. Nadat de prijzen voor de beste voetballer tot

Audi E 50 toe. In totaal werd maar liefst 357 maal met scherp geserveerd waardoor we

scheidsrechter zijn uitgereikt, wordt er altijd een veiling gehouden. De opbrengst ervan

E 17.833 ontvingen.

ging naar de goede doelen van De Bal Is Rond, waarvan RKF er één is.

TÈNCE! OP BREDASE SINGELLOOP

BAKKER LOGISTIEK OPEN

Tènce! Uitzendbureau liep zich de benen uit het bedrijfslijf tijdens de Bredase Singelloop.

Bakker Logistiek open is een regionaal tennistoernooi, waarvan de organisatoren heel

In totaal liepen 35 medewerkers een afstand van 7.5 of 15 km voor het goede doel. Dat

hard hun best deden om geld voor ons in te zamelen. Zo konden bezoekers van deze jonge

leverde de Richard Krajicek Foundation een cheque van E 4.000 op.

tennisclub in Amersfoort raden naar het aantal tennisballen dat in een auto gestopt was. Op de gezellige feestavond werd een cheque van E 2.125 aan de Foundation overhandigd.

JEUGDTOERNOOI DE MEENT Ook tennisvereniging LTC Vleuten-De Meern zette zich maatschappelijk in. De club

DUTCH OPEN

besteedde tijdens haar 30ste Open Senioren Toernooi volop aandacht aan de Foundation.

Ook in Amersfoort, op de Dutch Open Tennis, werd de RKF verrast met weer een donatie.

Met de verkoop van loten voor een grote tombola, een wijnproefmiddag, feestavond,

Tijdens haar gala overhandigde de organisatie ons een cheque van E 7.500 dat weer terug

haringavond, ijscokar en vele kinderactiviteiten haalde de vereniging geld op.

vloeit naar de plaats waar het tennistoernooi, dat openstaat voor het internationale tenniscircuit, gehouden werd.

JUBILEUMJAAR WOBURNPARK

8

Omdat tennisvereniging Woburnpark in Vught dit jaar 90 jaar bestaat, staat het hele

HOCKEYCLUB AMERSFOORT

jubileumjaar in het teken van de Richard Krajicek Foundation. Met allerlei activiteiten

Hockeyclub Amersfoort (AMHC) betaat dit jaar 95 jaar. Om dit lustrum te vieren

gedurende het hele seizoen en een paar uur durende tennisclinic van Richard wist de

organiseerde de club dit seizoen verschillende feestelijkheden waaronder een veiling. Een

vereniging in totaal E 10.000 in te zamelen.

deel van de opbrengst heeft AMHC aan de Richard Krajicek Foundation geschonken.

9


streetfinals2007 Om het tienjarig bestaan te vieren organiseerde de RKF de landelijke streetfinals. Honderden kinderen uit heel Nederland kwamen met bussen naar Ahoy om tegen en met elkaar te sporten.

NAJIB AMHALI NAJIB AMHALI

Twee jaar geleden maakte ik kennis met de Richard Krajicek Foundation via Peter

Heerschop en Viggo Waas die daar moesten optreden tijdens het gala in Huis ter Duin. Spontaan werd aan mij gevraagd of ik loten wilde verkopen aan de tafels; dat was natuurlijk geen probleem. Ik heb niet alleen veel bewondering voor Richard Krajicek als topsporter maar ook als mens. Hij hoeft zich niet in te zetten voor de maatschappij. Dat hij dat toch doet, vind ik mooi. Ik geloof er in dat iedereen die het goed heeft, iets terug moet doen voor de maatschappij. Hoe je dat doet, kan op verschillende manieren. Hoe dan ook: een steentje bijdragen kan geen kwaad. Kennis delen met anderen, of zoals Richard dat doet door multifunctionele sportveldjes aan te bieden met daarop begeleiding. Ik draag ook graag wat bij; probeer zo veel mogelijk dingen te ondersteunen die ik een warm hart toedraag. Helaas kan ik niet op alle verzoeken ingaan, dat zijn er veel te veel. Ik hoop dat ik op deze avond de mensen een leuke tijd kan bezorgen en dat er veel geld binnenkomt voor de RKF. Want hoe je het ook bekijkt; de jeugd heeft de toekomst! Najib Amhali

11


veilinG

item

aangeboden door m. koster en Zonen, importeur breitling horloges

1

item

aangeboden door het financieele dagblad

3

BReitLinG “SeRie SPeciaLe” sUPEROCEaN sTEElFIsH

FuLLL coLouR PaGina in HET FINaNCIEElE DaGBlaD

Robuust, leesbaar en functioneel: de Breitling SuperOcean Steelfish is een ontwerp voor

Dit is dé krant voor de echte kenner, dé nieuwsbron voor ondernemend Nederland en een

professionele duikers en heeft zichzelf door z’n technische kwaliteiten als onovertroffen

krant die met succes de tand des tijds doorstaan heeft. Als één van de oudste dagbladen van

bewezen. Gemaakt van staal en toegesneden op avontuur is de SuperOcean Steelfish

Nederland richt Het Financieele Dagblad (FD) zich op economie en bedrijfsleven. U kunt

waterdicht tot op 2000 meter met een chronometergecertificeerd automatisch uurwerk. Met

bieden op een advertentiepagina in Het Financieele Dagblad met een commerciële waarde

dit ultieme high-performance polsinstrument vervult Breitling zijn missie om de grootste

van € 34.995,-- en een oplage van 58.000 exemplaren.

uitdagingen te begeleiden: te land, ter zee en in de lucht.

aangeboden door tommy hilfiGer euroPe

veilinG

item

aangeboden door erik veldhuizen

2

Meet & GReet Met TOMMy HIlFIGER eter-certified by the COSC, selfwinding,

. Calendar. Case: steel. Water-resistant Unidirectional ratcheted rotating bezel. des. Diameter: 42 mm. Strap/bracelet: Meet & Greet met Tommy Hilfiger in hoogsteigen persoon. U vliegt naar New York, verblijft PROFESSIONAL bracelet. 2 nachten in een Design Hotel op Manhattan en krijgt een unieke rondleiding door het US

S

veilinG

veilinG

item

4

Met ZeS PeRSonen ZeiLen OP DE sWaN 70 Zou het u iets lijken om met zes personen te gaan zeilen in het Caraïbisch gebied? Waan u één week in het paradijs aan boord van een Swan 70, een zeer luxueus oceaanwaardig

hoofdkantoor van Tommy Hilfiger. Dit arrangement is voor 2 personen. Dit arrangement is

zeilschip van 21 meter. Met een schipper én een kok is dit ook een ongekende ervaring voor

inclusief vliegreis op basis van economy tickets.

niet-zeilers. Een droomreis! Dit veilingitem is inclusief de vliegreis, op basis van economy

F O R

P R O F E S S I O N A L S ™ tickets.

12 images are available on: http://www.breitling.com/media

13


veilinG

item

aangeboden door Grand hotel huis ter duin

veilinG

item

5

aangeboden door media librium

7

Lunch VooR 60 PeRSonen IN REsTaURaNT laTOUR

BeZoeK aan de a1 GRaND PRIX

U kunt genieten van een luxueuze lunch voor 60 personen in Restaurant Latour, het

Bezoek als VIP-gast van het A1 Team Nederland van Jan Lammers in raceseizoen 2007/2008

exclusieve restaurant van Grand Hotel Huis ter Duin dat in 2005 met een Michelin Ster

een A1GP race naar keuze. In deze Formule autoraceserie strijden er 22 landen om de

werd bekroond. Chef de Cuisine Marcel van Lier en zijn keukenbrigade zullen speciaal

wereldcup. Uw 4-daags arrangement omvat 3 hotelovernachtingen (vr. - ma.) en twee

voor u een heerlijke lunch van drie gangen bereiden, inclusief een wijnarrangement. Een

exclusieve Pangaea Hospitality passen, pit-grid toegang, een Meet & Greet met Jeroen

fantastische gelegenheid om vrienden of relaties te fêteren.

Bleekemolen, Arie Luyendyk Jr. , Jan Lammers en het Nederlands team. Ook een bezoek aan de ‘A1GP party’s’ met alle 22 landen en coureurs is inbegrepen.

aangeboden door de telegraaf

veilinG

item

aangeboden door royal leerdam crystal

item

6

FuLL coLouR PaGina IN DE TElEGRaaF

veilinG

8

LeeRdaM unica® ,KUNsTOBJECT vaN DE TsJECH BOREK sIPEK

Wilt u door heel Nederland gezien worden? Dit mediapakket biedt u een advertentiepagina in het

De beroemde Tsjechische kunstenaar en architect Borek Sipek was tijdens een recentelijk

meest gelezen ochtendblad De Telegraaf. De krant die zegt waar het op staat in o.a. binnenlands-,

verblijf in Nederland te gast bij Royal Leerdam Crystal. Onder zijn leiding hebben Leerdamse

buitenlands- en sportnieuws, een dagelijkse financiële sectie en de nodige spitsvondige columns

glasmeesters enkele unieke kristallen kunstobjecten gemaakt. Speciaal voor deze veiling

met een oplage van ruim 723.000 stuks en een verschijning van zeven dagen per week. Plaatsing

bliezen zij een schitterende Unica, een kunstwerk waarvan er slechts één bestaat.

voor 1 juni 2008 niet in combinatie met reeds ingeplande campagnes.

14

15


veilinG

item

aangeboden door Gijrath media Groep T

9

h

veilinG

item

u

T

c

h F

to

11

e D

10

a

s

h

i

o

aangeboden door richard krajicek

n M

a

par P tyg irls

g

a

z

i

n

e

‘ik b ho en eC em h eer t Cam flit ser erage s, h il oe : bet er’

So bRiPhie g dge oo d hunt b Jac ima ad kie go D bn’e rs e n

Jan Smi t fa ‘Yola

s

ate

nth e’s ball en

zijn het lek ker st’

trehion nd s

knit do wear

(da mina , vo t dra lum tr gen ix & br e, we dez oek pa ew inte k r)

KAT JA

ov a er d nie mbitie e liefd uw e pa, verslae, dru gs ssie v ret ing e , urn n h to aar sen der

daMeS en heRenFinaLeS WIMBlEDON

FuLL coLouR SPRead in PaR tY i SSu e MIlJONaIR, JaCKIE en JFK /Pǻǻ

tǻǹ

ǹȀȄ

ǽ ȂǾ

kat em oSS

ibiz afk a i bil ho iCk lion eC en oo met aire’s l is ste Clu ze e rre b n & i go Cht ld ? all es v digg e oo r r ee s i pil n g lenp esla un ag Ch i d pa rtij tje

Miljonair, Jackie en JFK zijn dé glossy’s van deze tijd en zonder uitzondering grote successen

De finales op Wimbledon, het meest gewilde grand slam van het jaar, zijn al jaren van

in de huidige tijdschriftenbranche. Miljonair heeft een brutale uitstraling en veel diepgang.

tevoren uitverkocht. Maar u kunt er toch bij zijn! In de veiling vandaag bieden wij u twee

”The Dutch Fashion Magazine” Jackie is een stijlicoon op zich. JFK For Great Men. Nieuw

toegangskaarten voor de dames- én herenfinale van Wimbledon 2008. Maak er een fan-

en ambitieus en 350 pagina’s dik! U kunt bieden op een Full Colour spread in deze drie

tastisch weekendje Londen van met vertrek op vrijdag en retour op maandag, met een

titels en twee dagkaarten voor de Miljonair Fair in december!

onvergetelijk verblijf in een vijfsterrenhotel. Dit arrangement is inclusief vliegreis op basis van economy tickets.

aangeboden door marion nap

veilinG

item

10

sCHIlDERIJ Van een GElIEFDE

aangeboden door endemol nederland

veilinG

item

12

FIGURaNTENROl IN Goede tijden, SLechte tijden Fotograaf nick van ormondt

Wat is er leuker dan het krijgen van een schilderij van uw geliefde of familielid?

GTST is de oudste en langstlopende Nederlandse soapserie met inmiddels al meer dan

Daphne Dekkers ging u al voor en liet zich door kunstenares Marion Nap op het schildersdoek

3500 afleveringen en diverse awards op haar naam. Vanavond kunt u bieden op een ‘cameo

vereeuwigen. Dit item bestaat uit een door Marion te maken schilderij van acryl op linnen

appearance’ in deze spraakmakende serie; een figurantenrol temidden van bekende acteurs

van een geliefde, een familielid of van de koper van dit veilingobject.

als Lieke van Lexmond en Koert-Jan de Bruijn. Een unieke kans voor een kijkje achter de schermen bij het reilen en zeilen van deze succesvolle dramaproductie van Endemol.

16

17


32

Richard Krajicek Foundation Playgrounds

1 Hondiusstraat, Den Haag 2 Spaarwaterstraat, Den Haag 3 Aldegondeplein, Den Haag 4 Koningsveldeplein, Rotterdam 5 Vermeerpark, Den Haag 6 Beresteinlaan, Den Haag 7 Maansteenpad, Leiden 8 Brugstraat, Ettenleur 9 Mondriaanplein, Amsterdam 10 Rilland Bath, Rotterdam 11 Zaandammerplein, Amsterdam 12 Taxuskooi, Rotterdam 13 Steffensweg, Almelo 14 Reigersbos, Amsterdam 15 Park de Gagel, Utrecht 16 Lipa, Den Haag

17 De Hoogte, Groningen 18 Marco Pololaan, Utrecht 19 Abstederdijk, Utrecht 20 Marslaan, Bergen op Zoom 21 Pomona, Wageningen 22 Schuttersveld, Rotterdam 23 Kantershof, Amsterdam 24 Ypemaheerd, Groningen 25 Brasserskade, Delft 26 Assendelftplein, Rotterdam 27 De Groene Slof, Den Haag 28 De Blokhut, Arnhem 29 Seedorf Playground, Almere 30 Mulkeshof, Venlo 31 Taxandriaplein, Den Bosch 32 Laakkade, Den Haag

Te realiseren Playgrounds in 2008 Onder meer: Roosendaal, Arnhem, Zoetermeer, Rotterdam, Heerugowaard, Enschede, Den Helder, Harderwijk, Urk, Leeuwarden, Amersfoort, Amsterdam.

19


07 20

Nominaties sportleider van het jaaR 2007

Scholarships

Het succes van de Playgrounds valt en staat met goede sportleiders. Maar wie is nu

Toen de Richard Krajicek Foundation vorig jaar startte met de scholarships wist

een goede sportleider? Onderstaande sportievelingen zijn door ons genomineerd.

ze nog niet dat het zo’n succes zou worden. Iedereen in de buurt van de playground

wilde een kans om een scholarship te krijgen!

Irene Thomann (Groningen)

Irene is een sportleider die haar zaakjes altijd prima op orde heeft. Ze vult

Maar alleen mensen die zich op een positieve manier hebben weten te onderscheiden, maken daadwerkelijk kans om het traject in te gaan waarbij hun opleiding betaald wordt.

wekelijks de rapportages in en geeft dan vaak ook nog aan wat beter kan. Deze pittige dame volgt altijd haar eigen weg en kijkt beslist verder dan haar Playground. Zo zorgt Irene ervoor dat de RKF gebeld wordt voor prijzen en dat er voldoende vlaggen hangen als er activiteiten elders zijn. Hoewel ze van hogerhand steeds meer coördinerende taken op kantoor krijgt, houdt ze toch het meeste van de praktijk.

Het idee erachter bleek te werken. Scholarshippers spreken de taal uit de buurt. Dus kunnen ze ook mensen aanspreken op hun gedrag. Bovendien geeft het hen status. Waren ze eerst zomaar iemand uit de buurt, nu zijn ze scholarshipper! Het aantal mensen uit de buurt die voor het scholarship gingen, breidde zich dan ook al snel uit van acht naar twintig. En wie weet wat de toekomst ze brengt? Want ook doorgroeien naar sportleider ligt in het verschiet. Waar de sportleiders de activiteiten bedenken en coachen, voeren de scholarshippers het vaak uit. Een soort stage waarbij de scholarshippers in de praktijk leren hoe de playground werkt.

John van Ommeren (Utrecht) Toen John hoorde dat hij genomineerd was, moest hij spontaan huilen. Dat geeft

“Ik ben trots dat ik een scholarshipper ben. Nu beteken ik echt wat voor mijn wijk!” Hicham Achiban, Amsterdam Slotervaart.

wel aan dat deze sportleider een groot Playgroundhart heeft. John betekent veel voor de kinderen in Utrecht. Bij een rondje door de wijk spoort hij alle kinderen

“ Ik heb een goed gevoel bij deze scholarship, ik wil graag mijn diploma halen zodat ik straks makkelijk werk vind.” Hassan Echmack, Amersfoort Kruiskamp.

aan om vooral naar Abstede te komen. Dit jaar is John, zelf een fanatieke basketballer, begonnen met het geven van tennislessen. De kinderen zijn nu even enthousiast

“ Het is gewoon super dat de RKF dit voor mij doet, het neemt een drempel weg om toch weer naar school te gaan en het biedt mij kansen!” Hamid El Messaoudi: Presikhaaf, Arnhem.

voor basketball als voor tennis omdat John altijd weer iedereen weet te motiveren.

Sergio Sodikromo (Etten-leur) Sergio is typisch zo’n sportleider die alles tot in de puntjes regelt. Dat de kinderen dol op hem zijn, blijkt wel uit de vaste groep die zijn activiteiten bezoekt. Sergio laat zien dat je naast een pittige studie tot fysiotherapeut een prima sportleider kan zijn. Hij werkt van april tot en met oktober voor de Playground en elk jaar weer krijgen we ver voor het begin van zijn seizoen mailtjes van kinderen die vragen wanneer ze Sergio weer zien. Tijd dat er ook een Playground komt in Zeeland?

20

Scholarships 2007 •

Hassan Echmack •

21


PAUL VERWEEL DE Krajicek LEERSTOEL

Professor doctor Paul Verweel, hoogleraar Bestuur en Organisatiewetenschap aan de

Universiteit van Utrecht, is in oktober 2007 benoemd door het College van Bestuur tot bekleder van de Krajicek Leerstoel. De Leerstoel is bedoeld om zo veel mogelijk te weten te komen over de maatschappelijke betekenis van sport en de RKF playgrounds. Paul Verweel (1951) is sinds 1999 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Veel van zijn publicaties en onderzoeken gaan over de mogelijkheden van sport om mensen extra kansen te geven in de samenleving. Niet door er ingewikkeld over te praten maar juist door het gewoon te doen. Door te sporten kunnen mensen sociaal kapitaal opbouwen en hun kansen in de samenleving vergroten. Uit een groot tweejarig onderzoek kan geconcludeerd worden dat sport voor twee op de drie mensen hun zelfvertrouwen, hun vertrouwen in anderen en hun netwerken vergroot.

In Verweels werk voor de Foundation zal de focus zowel liggen op de vraag of het sporten op de playgrounds eenzelfde werking heeft en hoe we die werking kunnen optimaliseren door inrichting van de playgrounds en door begeleiding. Hoe slagen we erin aan te sluiten bij de betekenisgeving van de jongeren? Hoe krijgen we meer meisjes op deze wijze actief en wat moeten we daarvoor doen? Bovendien zal het onderzoek aansluiten bij de maatschappelijke verwachtingen dat de playgounds niet alleen sociaal kapitaal voor jongeren opleveren, maar ook dat zij kunnen bijdragen tot een grotere sociale cohesie in de wijken. De eerste onderzoeksresultaten uit 2007 wijzen wel in die richting, maar de komende vier jaar zal veel meer helderheid opleveren.

23


Jan ÉÉn PETErMissiE Van de vOORZITTER

sCHMiTTMann Er bestaan in Nederland veel stichtingen met een idealistische grondslag, maar er zullen er slechts weinig zijn die zo snel hun eigen positie in de maatschappij hebben verworven.

het TEaM & HET BeStuuR

De Richard Krajicek Foundation is een stichting die bestaat uit een team van uit-

voerende medewerkers en een bestuur dat het beleid bepaalt. Samen werken ze aan één missie: het stimuleren van sportieve activiteiten in een sociaal veilige situatie voor jongeren in die wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn.

Dat komt voornamelijk doordat Richard er zelf achter staat en zich er sterk voor maakt. Wat hij doet komt, recht uit het hart. Iedereen die hier met hem over praat, raakt aangestoken door zijn bevlogenheid. Dat geldt ook voor mij. Toen Richard me een aantal jaren geleden vroeg of ik voorzitter wilde worden van zijn Foundation, hoefde ik niet lang na te denken. Het gedachtegoed achter de Foundation spreekt mij zeer aan. Sport verbroedert, bevordert de teamgeest, laat je grenzen opzoeken, leert je discipline en sociale vaardigheden. Daarom is het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om sport te bedrijven. Dit jaar bestaat de foundation tien jaar. Er is meer bereikt dan ik ooit had durven hopen. Zo zijn er bijvoorbeeld 32 playgrounds verwezenlijkt en 20 scholarships aan het ROC. Ondanks deze successen is er nog genoeg te doen.

De teamleden (van links naar rechts): Mariëtte van den Berg, Coen van Veen, Mariëlle Arendse,

Uw hulp blijft onmisbaar!

Wim de Jong, Hennie ten Hoven en Eric van Veen.

Het bestuur

Jan Peter Schmittmann Voorzitter Richard Krajicek Foundation

Maarten van Kempen 24

Ellen Kousen

Richard Krajicek

Jan Peter Schmittmann

Wilbert Stolte 25


LOTERIJ

De volgende bedrijven hebben de loterij van vanavond mogelijk gemaakt:

Tekst: t.kst.ntw.rp, Sandra Zuiderduin Fotografie: Michel ter Wolbeek, MariĂŤtte van den Berg,

Henk Koster en Akke van Eck Ahoy Rotterdam

Slimmer!

Vormgeving: Staccato, Amsterdam

Aveda Benelux

Sodexho

Gijrath Media Groep

The Entertainment Group

Grand Hotel Huis ter Duin

Tirion

Koninklijke Zilverstad

TomTom International

LibĂŠma

Tom Okker Art

Mulberry

Tommy Hilfiger

Nijha

Wijnkooperij de Lange

Nike

Wilson Nederland

Rick Moorman B.V.

Wolford Nederland B.V.

Druk: Drukkerij Tesink, Zutphen

Royal Leerdam Crystoal

Deze avond is mede mogenlijk gemaakt door: Grand Hotel Huis ter Duin -

Holland Van Gijzen -

Starsound Productions


Olympisch Stadion 3 - 1076 DE Amsterdam - Telefoon: 020 6705400 www.krajicek.nl - info@krajicek.nl

Rkf galaboekje2007 def  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you