Page 1

Moresocial

De passie van…

Agnes Walraven (en velen)

‘Mijn kookschool in Kenia geeft mensen richting aan hun leven’ Dat een diepgewortelde passie aanstekelijk kan werken, bewijst ondernemer Agnes Walraven als geen ander. Jarenlang inspireerde ze Haarlemmermeer met haar restaurant De Ouwe Meerpaal in Vijfhuizen, nu weet ze menigeen met haar ambitieuze plannen voor Kenia te verleiden. Wat begon met kleine projectjes in Rombo en Loitokitok, lijkt zich als een olievlek met steeds grotere projecten en met steeds meer hulp vanuit haar thuisland over het Afrikaanse ontwikkelingsland te verspreiden. Hoe de passie van één, één van velen werd….. Tekst: Sandra Zuiderduin / foto’s: Marjolijn Heij + PR

6 8

|

Vlak voor haar vertrek eind vorig jaar krijgen we haar

“Het begon allemaal met een vakantiereis naar Kenia,

nog te spreken. In het restaurant dat vroeger van haar

waar ik zoveel mooie dingen zag”, begint ze – zichtbaar

was, maar waar ze nog steeds boven woont.

vermoeid van alle plannen die ze in korte tijd wilde

De engel van Kenia zoals ze liefkozend door velen

uitvoeren, maar vol enthousiasme – te vertellen, “dat ik

genoemd wordt. Met een hoofd vol ideeën en haar

besloot om het geld dat ik hier verdiende, met dit land

koffers al gepakt met spullen voor de kookschool,

te delen.”

vertrekt Agnes Walraven straks weer naar ‘haar’ Kenia.

In het begin deed ze dat vooral met hulp van haar

Een land dat haar in 1976 al inspireerde en waarvoor

fameuze Beaujolais- en Ambassadeursavonden.

ze, na al die jaren hard werk in het goedlopende en

De opbrengst was voornamelijk om schoon drinkwater

bij velen geliefde restaurant De Ouwe Meerpaal in

aan de kinderen uit het Afrikaanse ontwikkelingsland te

Vijfhuizen, het roer voor besloot om te gooien.

kunnen bieden.

|

6 9


‘Ik heb toen zoveel gekregen, dan ga je toch gewoon janken?’

Als ze het jaar erop tijdens een bezoek van de Vijfhuizer ‘Sinterklaas’ vertelt dat haar droom een kookschool in Kenia is, kan ze onmogelijk vermoeden waartoe dat zal leiden. “Totdat ik in augustus op een bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Vijfhuizen (OVV) verwacht werd en daar een schaal

Maar na tien jaar begonnen de avonden, het aantal

met pepernoten zag staan…. Sinterklaas wilde mijn

donerende gasten als ook de hoogte van de giften

droom verwezenlijken.

uit de hand te lopen. “Waardoor we in 2000 zelfs een technische school in Nairobi in samenwerking met

Dankzij

vader Joseph konden neerzetten.”

Vijfhuizen een 12 meter lange zeecontainer vullen met

Ze pakt een aantal foto’s en laat een veel groter

allerlei spullen zoals een complete keuken, koelcel,

gebouw zien dan ik vooraf in gedachte had.

voorraad, pannen en zelfs een vloer. Om een dag na

“Inclusief

schoolspullen,

aankomst van die container in april 2011 met elf man

computers; alles is gebouwd met hulp van de gasten

sterk de school te bouwen! Daarnaast gingen andere

van De Ouwe Meerpaal.” Inmiddels heeft Walraven de

Vijfhuizenaren weer op ludieke wijze fietsen vanuit de

smaak aardig te pakken. Zo goed zelfs, dat ze in 2009

Dordogne weer terug naar Vijfhuizen om geld op te

besluit de deuren van haar restaurant te sluiten om

halen. Geweldig natuurlijk. Ik heb toen zoveel gekre-

meer tijd in Kenia door te brengen.

gen, dan ga je toch gewoon janken?”

slaapplaatsen,

toiletten,

vele

sponsors

konden

elf

mannen

uit

Het liefdadigheidsavontuur waar Walraven destijds aan begon, is dan allang geen ontwikkelingswerk meer. “Ik heb altijd gezegd: als ik hier niet meer werk, dan doe ik het daar.” Dus vertrekt ze wederom naar Kenia om daar een tweejarige koksopleiding op te zetten en de cafetaria bij haar kookschool Urafike te runnen. Het is bijzonder hoe de keiharde horecajaren haar geen greintje minder gevoel hebben gegeven. Gemotiveerd tot op het bot weet ze datzelfde warme gevoel als het gaat om Kenia in mum van tijd over te brengen. Hoewel ik er nog nooit geweest ben, zie ik haast voor me als ik me ogen sluit. “Het is gewoon mijn passie”, zegt ze dan ook met volle overtuiging, “waarmee ik mensen mag en kan richting geven aan hun leven.” En dus staat er inmiddels ook een garage, houtfabriek, moestuin, dokter, naaiatelier en technische school.

‘Nu ze mijn passie met eigen ogen gezien hebben, willen ze erbij blijven’

Een passie die bovendien allang niet meer van haar alleen, maar bijna van heel ondernemend Vijfhuizen is.

7 0

|

Met man en macht blijven ze ‘haar’ Agnes met man-,

Van een opleiding motorvoertuigen techniek tot zon-

product- en kenniskracht ondersteunen.

nepanelen, maar ook een compleet medisch centrum

Niet alleen worden er spullen door bedrijven geleverd,

is de ambitie.

ze komen ook daadwerkelijk naar Kenia om het te

“Eerst deden ze het voor mij”, geeft Walraven toe,

installeren. De bereidheid om te helpen onder de

“maar nu ze mijn passie met eigen ogen gezien

Vijfhuizenaren is enorm. Voor 2012 staat dan ook al

hebben, willen ze erbij blijven. Ze kunnen het gewoon

een indrukwekkende serie projecten op het program.

niet loslaten.”

|

7 1


Betrokkenheid Vijfhuizers kent geen grenzen

‘Het heeft ons zo aangegrepen, dat we niet meer los willen laten’

moeten doen.” Het is toch geweldig hoe ze in haar eentje zoveel voor elkaar heeft weten te krijgen?’ Dusdanig onder de indruk besloten de mannen dat het hier niet bij moest blijven. “Afgelopen december zijn

‘De elf gekken uit Vijfhuizen’ noemen ze zichzelf

we er weer geweest, voornamelijk om elektriciteit aan

gekscherend:

Dercksen,

te brengen. Ook de financiële organisatie wordt dank-

Erwin Groot, Jan Heemskerk, Kees Hogewerf, Naud

zij een nieuwe internetverbinding nu vanuit Nederland

Janssen, Kees de Koning, Jaap van der Maarl, Oktay

ondersteund. En vorige week is er weer een container

Olgun, Paul Rijkse en Richard Stienstra. Elf inwoners

met allerlei spullen zoals ziekenhuisbenodigdheden

van de Haarlemmermeer die de dappere horecaonder-

en tuinbouwgereedschap verstuurd. Het project van

neemster en engel van Kenia besloten te helpen met

Agnes heeft ons zo aangegrepen”, legt hij deze betrok-

haar plannen voor Kenia. Wat begon met grapje van

kenheid uit, “dat we het niet meer los willen laten.

Sinterklaas, groeide uit tot het daadwerkelijk bouwen

Dus blijven we het volgen en Agnes ondersteunen.

van een kookschool in Kenia en nog veel meer.

Omdat we grote respect hebben voor het feit dat ze

“Want als we iets zeggen, dan doen we dat ook”,

een heel land probeert op te bouwen en zoiets voor

verdedigt Richard Brouwer zich namens het elftal.

elkaar weet te boksen. Zij geeft die kinderen en hun

“Dus zijn we naar Kenia gegaan om die kookschool uit

omgeving weer een leven. Het is toch geweldig hoe

de grond te stampen. Wat we daar in één week tijd

ze in haar eentje zoveel voor elkaar heeft weten te

voor elkaar hebben gekregen, grenst haast aan het

krijgen?”

onmogelijke. Daar hadden ze anders vijf jaar over

Meer informatie? www.hlmr-bouwt-kookschool.nl

7 2

|

Richard

Brouwer,

Han

|

7 3

Reportage gepassioneerde ondernemer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you