Page 1

LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 11 NOVEMBER 2009

LEIDERDORP E.O.

Infoavonden over hoogspanningsverbinding

Avond over slaapapneu LEIDEN - De landelijke ApneuVereniging houdt op 17 november een bijeenkomst in het Diaconessenhuis aan de Houtlaan 55 te Leiden. Deze avond is bedoeld voor leden van de ApneuVereniging, voor mensen met slaapapneu en belangstellenden. De inleiding wordt deze avond verzorgd door mevrouw A. Dolsma, longarts, verbonden aan het Diaconessenhuis. Zij zal spreken over apneu en risicofactoren. De algemene symptomen van Slaapapneu Syndroom zijn dat de patiënt niet alleen zwaar snurkt, maar stopt tijdens de slaap herhaaldelijk met ademhalen zonder wakker te worden. De patiënt merkt er zelf niets van, maar de partner wel. De avond in het Diaconessenhuis begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Wie deze avond wil bezoeken, wordt gevraagd contact op te nemen met Marius en Joke Stout, coördinators van de regio Zuid-Holland, tel. 0172425950 of e-mail mstout@kpnplanet.nl.

Bijeenkomst CVA-vereniging LEIDEN - De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder afdeling Leiden e.o. organiseert op zaterdagmiddag 14 november een bijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met een Cerebro Vasculair Accident (CVA), oftewel ‘beroerte’. Het thema voor de middag is: ‘zorg en nazorg in en buiten het ziekenhuis’. Spreeksters zijn Marry Eldering, neurologieverpleegkundige, en Jolanda van Gorkum, werkzaam bij Valent. Zij zullen vertellen over hun werk in relatie met het huidige zorgpad en vragen beantwoorden. Na afloop is er gelegenheid voor discussie. De bijeenkomst vindt plaats in verpleeg- en reactiveringscentrum Zuidwijck aan de Aaltje Noordewierlaan 50 in Leiden en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden voor deze gratis bijeenkomst kunnen zich aanmelden bij de contactpersonen van de afdeling Leiden, W. van Kuppeveld, tel. (071-) 4073523 en A. v.d. Leek, tel. (071-) 5175449.

REGIO - De ministers van economische zaken en VROM hebben een voorbereidingsbesluit genomen rondom de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding tussen Zoetermeer/Bleiswijk en Beverwijk, de zogenoemde noordring van het project Randstad 380 kV. Dit besluit vormt een nieuwe tussenstap op weg naar de nieuwe verbinding. In dit besluit geven beide ministers aan dat nieuwe ontwikkelingen binnen het voorgenomen tracé aangehouden moeten worden. Om de omgeving zo goed mogelijk te informeren, worden eind november en begin december vier extra informatieavonden georganiseerd in de regio. Als gemeen-

ten een aanvraag ontvangen voor een bouw- of aanlegvergunning in een zone van 200 meter waarbinnen het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding ligt, dan moet de aanvraag even in de ijskast worden gezet. Als blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde rijksinpassingsplan kan de aanvraag alsnog in behandeling worden genomen. Een aanvraag die in strijd is met het in voorbereiding zijnde rijksinpassingsplan moet worden aangehouden totdat het rijksinpassingsplan in werking is getreden. De ministers vinden het belangrijk om belangstellenden zo veel mogelijk te blijven informeren. Daarom wor-

den binnenkort vier extra inloopavonden georganiseerd. Medewerkers van de verschillende betrokken overheden en van TenneT zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden over uiteenlopende thema’s, procedures en het voorgenomen tracé. Omdat er nog geen officieel besluit genomen is, is inspreken nog niet mogelijk. Naar verwachting zal in de loop van 2010 een officieel ontwerp besluit (het rijksinpassingsplan) worden vastgesteld. Daarop kan iedereen wel inspreken. In deze regio vindt een inloopavond plaats op woensdag 25 november van 19.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis Hazerswoude aan de Pieter de Hooghstraat 3 te Hazers-

woude-dorp. De nieuwe Randstad 380 kV-verbinding moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende capaciteit is voor transport van elektriciteit en daarmee voor zekerheid in de Nederlandse energievoorziening. De verbinding, die wordt aangelegd door elektriciteitstransporteur TenneT, bestaat uit een gedeelte tussen Beverwijk en Zoetermeer (de Noordring) en een verbinding tussen Zoetermeer (Bleiswijk) en Wateringen, de Zuidring. Kijk overige informatie over het project Randstad 380 kV op de websites van het project www.randstad380kv.nl en van Bureau Energieprojecten www.bureau-energieprojecten.nl.

Nieuwe dagsociëteit voor mensen met geheugenproblemen

Ontmoetingscentrum Dwarswatering biedt lotgenotencontact, training en gezelligheid Door Corrie van der Laan LEIDERDORP - Het ziet er gezellig uit in Ontmoetingscentrum Dwarswatering. Aan een grote tafel waar bloemen op staan doet een activiteitenbegeleidster een geheugenspel met twee bezoekers. In een andere hoek staat een televisie met daaromheen een aantal comfortabele stoelen. Het uitzicht door de glazen wand op de Dwarswatering is prachtig. De gloednieuwe dagsociëteit voor mensen met geheugenproblemen ziet er uitnodigend uit, en dat is ook precies de bedoeling, vertelt coördinator Margriet Hagenaars. “We willen vooral laagdrempelig zijn.” Het ontmoetingscentrum aan de Godfried Bomansstraat 26 in Leiderdorp is een initiatief van verpleeghuis Leythenrode. De deuren zijn op 21 september opengegaan. Mensen met beginnende dementie kunnen er drie dagen in de week terecht om deel te nemen aan allerlei activiteiten en om anderen te ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten. Hagenaars: “De deelnemers kunnen hier met lotgenoten praten over wat hen

overkomt. Over hoe ze het toenemende geheugenverlies ervaren, dat ze er boos en verdrietig over zijn. Ze ondervinden steun van elkaar”. In het dagprogramma is veel ruimte voor geheugentraining en beweging. En dat is niet voor niets. “Onderzoek laat zien dat je met specifieke geheugenspelletjes en door goed te bewegen de progressie van geheugenverlies kunt afremmen’’, verklaart Hagenaars. Daarnaast biedt Ontmoetingscentrum Dwarswatering ondersteuning aan de mantelzorgers. Voor hen zijn er tienmaal per jaar informatieve bijeenkomsten over het ziekteproces van dementie. Bovendien worden elke drie weken gespreksgroepen georganiseerd waarin mantelzorgers ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Dat is heel belangrijk, weet Hagenaars. “De mantelzorger ondergaat een proces van rouw, hij of zij moet steeds weer een beetje afscheid nemen. Het is goed om daarover te kunnen praten met mensen die hetzelfde meemaken. Bovendien kun je hier ook de onvermijdelijk irritaties kwijt. Want het valt niet mee

als je partner regelmatig de weg kwijtraakt of de bloemen uit de tuin wiedt die je net geplant hebt.” Het doel van het Ontmoetingscentrum Dwarswatering is eraan bij te dragen dat mensen met geheugenproblemen en hun partners langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Er is plek voor twaalf bezoekers per dag en

het is de bedoeling dat mensen minimaal tweemaal per week komen. Voor wie een CIZ-indicatie heeft, worden alle kosten vergoed door de AWBZ. Er is nog plek voor nieuwe bezoekers. Neem voor meer informatie contact op met Margriet Hagenaars, tel. 06-27877856, of de casemanager, tel. (071-) 5817838.

‘Ze geeft me extra kwaliteit van leven’ Open huis Schouwenhove LEIDEN - Serviceflat Schouwenhove in Leiden houdt woensdag 18 november van 11.00 tot 14.00 uur een informatief open huis. Bezoekers kunnen een aantal appartementen bekijken en in gesprek gaan met enkele bewoners. Schouwenhove biedt comfortabele huurappartementen voor actieve senioren die zelfstandig willen wonen. Kijk voor meer informatie op de website www.schouwenhove.nl.

LEIDERDORP - Toen bij Loes van der Velden (46) uit Leiderdorp een zeldzame bloedziekte werd geconstateerd, was haar ondernemende leven in één klap over. Ze raakte niet alleen haar gezondheid, maar ook haar vrienden, baan en zelfvertrouwen kwijt. Gelukkig vond ze steun bij haar buddy. ‘’Door mijn ziekte was ik een stukje van mezelf kwijt, maar door Rachel heb ik dat teruggevonden.” “Ik had een heel leuk en sociaal leven”, vertelt Loes van der Velden over de periode voor het ziek zijn, “maar ik was wel altijd moe”. Een serie bloedonderzoeken en een uiteindelijke diagnose van een zeldzame bloedziekte volgden. “Ineens zat ik thuis en kon ik niet meer werken, terwijl ik zo’n leuke baan als office manager had en voortdurend op stap was. Dat was allemaal over.” Daarnaast verloor ze in die cruciale periode ook nog eens enkele belang-

rijke vriendschappen. “Ik merkte dat mensen het wel gehad hadden na een paar maanden, waardoor ik voorzichtiger werd met mijn verhaal te doen. Bovendien belemmerden mijn fysieke beperkingen, waaronder een slecht functionerend afweersysteem en ernstige vermoeidheidsklachten, mij om nieuwe contacten te maken.” Terwijl Loes juist zo’n behoefte had aan iemand die haar kon bijstaan in het ziekteproces. “Iemand om iets mee te kunnen ondernemen en mijn verhaal kwijt te kunnen.” Ze ging op zoek naar een maatje en kwam na lang zoeken bij Stichting Buddy Netwerk terecht. Tot haar verrassing - ze dacht altijd dat buddy’s er uitsluitend voor aids- en kankerpatiënten waren - kwam ook zij in aanmerking. “Het netwerk kwam zo professioneel over dat het me wel vertrouwen gaf om een poging te maken.” De door de organisatie met zorg geselecteerde buddy bleek een schot in de roos te

Culinair wijn proeven voor het goede doel LEIDERDORP - Rotary Club Leiderdorp en de Lions Club Leiderdorp Rhijnlandt organiseren woensdag 25 november een culinaire wijnproefavond in het gebouw van het ROC te Leiderdorp. De avond, die openstaat voor belangstellenden, wordt georganiseerd in samenwerking met de Middelbare Hotelschool van ROC Leiden, Wijnhandel Van Leeuwen en Simon Lévelt, Koffie & Thee speciaalzaak. De opbrengst is bestemd voor projecten van Nieuw Buitenzorg en Stichting Pluspunt, beide in Leiderdorp. Beide organisaties zullen tijdens de wijnproefavond korte presentaties geven over de projecten waaraan zij de donatie willen besteden. De wijnproefavond wordt gepresenteerd door Marc Vos die over alle wijnen een deskundige toelichting zal geven. De wijnen worden geleverd door Wijnhandel Van Leeuwen die voor deze gelegenheid een deel van de opbrengst beschikbaar stelt voor het goede doel. Studenten en docenten van de Middelbare Hotelschool van ROC Leiden zullen gedurende de wijnproeverij diverse door hun zelf gemaakte, culinaire hapjes serveren, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende wijnsmaken. Alle aanwezigen kunnen na de proeverij van wijnen en hapjes ook nog gebruik maken van de inbegrepen koffie- en theeproeverij die volledig wordt verzorgd door Simon Lévelt Koffie & Thee Speciaalzaak. Na afloop kunnen alle aanwezigen direct een bestelling plaatsen van

zijn. “De klik was er meteen”, weet ze over het kennismakingsgesprek met Rachel Yisroel (55). “Ze kwam, we praatten honderduit en ze is meteen drie uur gebleven!” ‘Het is een prettige wisselwerking tussen ons’ Sinds februari van dit jaar ontmoeten Loes en Rachel elkaar dan ook iedere week. “Het is fijn dat Rachel een auto heeft, zodat we veel de natuur in kunnen. Of we gaan gezellig ergens lunchen, bezoeken een museum of praten met elkaar over het leven. Ze is zo’n enthousiast mens en overal voor in. Daarnaast geeft ze me warmte, aandacht, gezelligheid en een luisterend oor. Zo kan ik een stukje ziek zijn bij haar kwijt”, voegt Loes toe. Ze benadrukt dat de relatie met haar maatje gelijkwaardig voelt. “Misschien komt dat omdat de buddyzorg onbetaald is, ik weet het niet. Het is in elk geval een prettige wisselwerking tussen ons. Het doet

haar ook veel en ik kan haar geestelijk ook iets teruggeven.” Dat het contact met een buddy in principe na twaalf maanden stopt, is dan ook niet iets waarnaar Loes graag uitkijkt. “Naast praktische hulp is sociale hulp net zo belangrijk en misschien wel belangrijker. Naast ziekte is eenzaamheid een groot taboe. Buddyzorg kan hier verandering in brengen. Ik hoop dat ons contact nog verlengd zal worden via Buddy Netwerk, nadat het eerste jaar geëvalueerd is, want mijn buddy geeft me een stukje extra kwaliteit van leven. Maar ik zie het ook wel als een uitdaging om weer een nieuw iemand te ontmoeten.” Een positieve instelling die ze naar eigen zeggen grotendeels aan Rachel te danken heeft. “Ze heeft me tot nadenken aangezet en me mijn kwaliteiten weer laten zien. Door haar aandacht en warmte heb ik een stukje van mezelf teruggevonden dat ik dacht kwijt te zijn.”

REGIO - Er komt één regiotaxi voor Holland Rijnland, ook wel Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) genoemd. Dat heeft het algemeen bestuur van de regio vorige week besloten. De regiotaxi is een vorm van openbaar vervoer, waarbij met de taxi wordt gereisd. Nu zijn er binnen de regio nog verschillende systemen met verschillende regelingen. Met één regiotaxi voor de hele regio Holland Rijnland - waar ook Leiderdorp deel van uitmaakt - wordt nu gekozen voor een eenduidig regionaal vervoerssysteem. Dit betekent onder andere dat de tarieven straks eenduidiger en transparanter worden voor ov-reizigers en voor reizigers met een Wmo-indicatie. De regiotaxi is bedoeld als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Familierecht Bemiddeling Incasso’s Andere juridische zaken

✰ CV-KETELS ✰ GEISERS ✰ BOILERS ✰ GASHAARDEN 2 4 U U R S WA R M T E S E RV I C E ERKEND GAS- EN WATERTECHNISCH INSTALLATEUR

Telefoon: 071 4076134

GLASBREUK?

s c h Gi ll dae sr ss be er dv r i i cj fe e n

Eerste halfuur gratis juridisch advies

Mr. W.J. Vroegindeweij Mr. P.J.W. de Water

06 20 537 950 of (071) 4077316

De Kempenaerstraat 109 2341 GK Oegstgeest Tel: 071-5155937 • fax: 071-5177592

• • • •

ontwerp aanleg onderhoud renovatie van tuinen, plantsoenen, terreinen en groenvoorzieningen. MEUBELSTOFFEERDERIJ

Laat uw kussens voor bankstellen, boot en caravan HENRI DUNANTPLEIN 33 am HILLEGOM Vakbekwaen er ff o st TEL.: 0252 519743 Openingstijden: di. t/m vrij. 9.00-12.30/13.30-17.30 u. zaterdag 10.00-15.00 uur, donderdag koopavond.

van een schrale dienstverlening, zoals buiten de spits, in weekeinden en in het landelijke gebied. mDe Holland Rijnland-gemeenten hadden eerder al een regionale regiotaxi voorgesteld in het zogeheten Regionaal Verkeer en Vervoersplan. Dit moest echter nog verder worden onderzocht door alle twaalf Holland Rijnlandgemeenten. Er moest bijvoorbeeld worden gekeken, wanneer de verschillende regelingen en contracten met verschillende vervoersbedrijven zouden aflopen, opdat één contract aangegaan kan worden. Na dit besluit van het regiobestuur wordt gestart met het schrijven van bestek, waarna de openbare aanbesteding voor de vervoersbedrijven volgt. Volgens de planning kunnen inwoners van Holland Rijnland vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van één regionale regiotaxi.

Gardeniers lijsttrekker CDA LEIDERDORP - De Leiderdorpse afdeling van het CDA heeft de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart vastgesteld. De huidige CDA-wethouder Jeff Gardeniers wordt lijsttrekker. Op nummer 2 en 3 van de lijst staan Ria van Diepen en Nico van Jaarsveld, die momenteel deel uitmaken van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Daarna komen drie jonge nieuwkomers: Caroline Tax, Klaas Heemskerk en Mirjam van der Stelt. “Met de nieuwkomers

GIJSMAN Centrale Verwarming Aanleg, reparatie en onderhoud van o.a.:

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

de (gepresenteerde) wijnen, koffie en thee. De wijnproefavond op woensdag 25 november begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegangskaarten kosten 25 euro per persoon en zijn te koop bij Ringfoto Filippo en Wijnhandel Van Leeuwen in Winkelcentrum Winkelhof te Leiderdorp. In 2008 haalden de clubs met de wijnproefavond een bedrag van drieduizend euro op dat via Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg is geschonken aan de zorginstelling Nieuw Buitenzorg. De donatie is gebruikt voor de aanschaf van aangepast spelmateriaal, muziekinstrumenten en een vloeistofprojector waarmee op een muur, plafond of scherm wisselende kleuren getoond kunnen worden.

Eén regiotaxi voor heel Holland Rijnland

DAKLEKKAGE??

CENTRALE VERWARMING

Burgersdijkstraat 7 • 2225 AT Katwijk • Tel. 071 40 10 470 • Fax: 071 40 10 004 • Internet: www.vroegindeweij-advocaten.nl

Tijdens de avond kunnen de bezoekers kennismaken met vele soorten wijn. (Foto: PR)

Margriet Hagenaars: ‘Dit ontmoetingscentrum moet vooral laagdrempelig zijn’.

Loes van der Velden hervond zichzelf dankzij haar buddy

Door Sandra Zuiderduin

Initiatief van Rotary en Lions

DAKBEDEKKINGEN Lood- en zinkwerken

Tel. 071-5820521 06-23.462.794

Voor het repareren of vernieuwen van goten en daken! Elektrische installatie? Inbraakbeveiliging? maar ook voor: • installatiekeuringen • controle op noodverlichting • vluchtwegaanduidingen • ontruimingsinstallaties • brandmeldinstallaties

De Wit elektrotechniek

beveiliging

VOORSTRAAT 92/94 • 2225 ET KATWIJK (T) 071 407 23 87

hoopt het CDA een start te maken met een gewenste verjonging in de politiek”, zo meldt de CDA-afdeling Leiderdorp in een persbericht. Raadslid Egbert Hekkelman heeft aangegeven graag plaats te maken voor de jongere CDA-generatie. Joop van Huut, momenteel ook raadslid, is lijstduwer. Hij heeft al eerder aangekondigd dat hij niet meer wil terugkeren in de raad, omdat zijn politieke activiteiten te veel ten koste van zijn andere vrijwilligerswerk gaan.

Profile for Tekstontwerp

Artikel buddynetwerk  

Artikel buddynetwerk  

Advertisement