De Sandra, Sandra magazine

Page 1

Sandra EVENEMENT- & DOCUMENTAIRE FAMILIEFOTOGRAFIE

Loyaal betrokken organisatietalent Snel thuis in iedere situatie

Day in the Life

‘Zie mij als je privéfotojournalist’

Echt is leuker dan perfect! Ik leg jou vast zodat je het NU later niet vergeet


Het echte leven,

2 SANDRA


, vastgelegd

Dank voor deze mooie complimenten! SANDRA 3


COLOFON

IK LEG JOUW ALLEDAAGSE ONOPGEMERKTE MOMENTEN VAST ZODAT ZE EEN BLIJVENDE HERINNERING VOOR JE VORMEN.

Picknicken in Perú met mijn vader

Colofon Fotografie: van mijzelf natuurlijk Coverfoto: Annette Looijestijn Mijn speciale dank gaat uit naar Kairos voor jullie tomeloze, liefdevolle, altijd geïnteresseerde aandacht: Arjen, Marieke & Susan van Dijk en Annette Looijestijn. En uiteraard gaat mijn dank uit naar mijn liefde Michiel van den Eerenbeemt voor al zijn steun, zorgzaamheid en liefde. Iedereen die meewerkte bedankt!

4 SANDRA

Dit magazine is een eigen uitgave met beperkte oplage. Kopiëren mag, maar laat het even weten. Vraag ook Sandra naar de digitale versie van dit magazine. Wil jij ook een blad maken? Neem even contact op met Susan, wij helpen je graag. susan@kairosconsultancy.com www.bouweenbedrijfdatwerktvoorjou.com

Sandra Stokmans 06 34 77 0111 info@sandrastokmans.nl www.sandrastokmans.nl www.documentairefamiliefotografie.nl


EDITORIAL

De geest in onze familie foto’s Een paar vakanties geleden toen, ik foto’s aan het uitzoeken was, merkte ik dat ik op geen enkele foto sta; ik máák ze namelijk altijd. En daar werd ik echt even emotioneel van. Want wie wil er nou niet leuke -kwalitatief goede- foto’s hebben waar je ook zelf opstaat, met je kinderen, met je gezin. Om nu samen te bekijken op de bank of hebben hangen aan de muur, en helemaal om later na te laten aan mijn (klein) kinderen. Ik ben het leeuwendeel van de dag met hen in de weer, en ik wil niet, zoals een artikel dat ik laatst tegenkwam en zo mooi beschrijft, “De moeder zijn die er nooit was: De geest in onze familie foto’s“.

Als ik kon toveren. Kon toveren, kon toveren. Dan hielden alle mensen van elkaar.

Herman van Veen

Een gezin hebben, een relatie, je werk, in welke fase van je leven je ook bent, is iets heel bijzonders. Er gebeuren zoveel dingen, gelukkige momenten, droevige momenten... En het verandert zo snel, vooral op jonge leeftijd en op zeer oude leeftijd. Daarom geloof ik ook zo in Day in the Life sessies: een gewone dag of gebeurtenis vastleggen, puur zoals het is. Ik leg jouw alledaagse onopgemerkte momenten vast zodat ze een blijvende herinnering voor je vormen. Leef in het moment en kijk er met een glimlach op terug. Zet je camera neer, wees aanwezig... want ik ben er voor jou! Sandra

Zet je eigen camera neer Wees aanwezig ...

want ik ben er voor jou! Zelfportret

Met mijn vader en moeder in Perú. Mijn favoriete foto met mijn moeder, in Thailand. Foto’s vakantie Day in the Life, gemaakt door Barbara Puchta.

SANDRA 5


INSPIRATIE

Van geposeerd naar het alledaagse: Frans Hals was zijn tijd ver vooruit!

Frans Hals wordt ook wel een “fotograaf avant la lettre” genoemd vanwege zijn schilderijen vol beweging en levendigheid: het lijken op moment opnames. Frans Hals, geboren in Antwerpen in 1582/83 en verhuisd naar Haarlem in 1666, geldt als een van de belangrijkste Oude Hollandse Meesters. Naast het moeten betalen van de rekeningen door portretten te maken van de elite, maakte Frans Hals ook genrewerken. Zoals visserskinderen aan het strand, een groenteverkoopster, de Haarlemse ‘dorpsgek’ Malle Babbe, en meer. Deze zou je ook in zekere zin kunnen beschouwen als portretten, maar waren vooral toch bedoeld als ‘impressies uit het dagelijks leven’. Omdat het leeft! Mensen werden getroffen door de levendigheid van Hals’ portretten. De Duitse schilder Max Liebermann (1847-1935) zei “Waarom vinden wij dat een portret door Frans Hals goed lijkt? Omdat het overtuigt. En waarom overtuigt het ons? Omdat het leeft!” En twee eeuwen later schreef Vincent van Gogh (1853-1890) aan zijn broer Theo: “Wat is het een genot zo’n Frans Hals te zien, wat is ‘t heel iets anders dan de schilderijen – er zijn er zóó veel – waar zorgvuldig alles op dezelfde wijze is gladgestreken.” Frans Hals koos ervoor om een schilderij niet glad af te werken, zoals ongeveer al zijn tijdgenoten dat deden, maar probeerde het leven erin te houden. Aangezien leven te herkennen is aan beweging, zorgde hij ervoor dat de kijker de indruk krijgt dat het portret in beweging is. De keuze van Hals is zeer bijzonder en hij was met deze aanpak zijn tijd ver vooruit. In een brief naar zijn zus schreef Vincent van Gogh wat hij zo bewonderde in Frans Hals: “Ik zou portretten willen maken waarvan een eeuw later mensen denken dat het geestverschijningen zijn. Niet door fotografische gelijkenis maar door expressie van intense gevoelens en gezichtsuitdrukkingen. ”


De pracht van het alledaagse

ARTIKEL

Over de mooiste vorm van familiefotografie: Day in The Life Het ontstaan van documentaire fotografie Binnen de Nederlandse cultuur heeft altijd een sterke traditie bestaan in het observeren en analyseren van de werkelijkheid. Dit zien wij bijvoorbeeld bij Frans Hals [zie kader]. Documentaire fotografie is de aanpak van het fotograferen van iets precies zoals het is zonder enige inmenging, aanwijzing of invloed van de fotograaf. Fotojournalistiek en documentaire fotografie houden zich beiden bezig met het optekenen, beschrijven en interpreteren van de werkelijkheid.

zijn de foto’s ver verwijderd van de informele kiekjes die meestal genomen worden om het gezinsleven vast te leggen. Deze foto’s of ze het nu lijken of niet - zijn opzettelijk geposeerd en zorgvuldig gemaakt. De kinderen spelen, maar hun spel is voor de camera. In Nederland heeft Carla Kogelman (1961) de eerste prijs gewonnen bij de ‘Long-Term Project’ categorie van De World Press foto van 2018 met haar serie “Ich Bin Waldviertel”. Zij fotografeert al sinds 2012 de twee zusjes Hannah en Alena in Merkenbrechts, een bio-energiedorp in Waldviertel (Oostenrijk). Zij bezoekt ze een paar weken, meestal in de zomer, elk jaar, terwijl ze kijkt hoe ze opgroeien en samen tijd doorbrengen.

Beide genres kregen pas in het begin van de 20ste eeuw (jaren ’20) een professionele status. De fotojournalistiek ontwikkelde zich in Duitsland. In Engeland en Amerika vond de oorsprong van de documentaire fotografie plaats. In de jaren twintig werd Documentaire fotografie, ook voor ‘gewone gezinnen’ in Amerika de term ‘documentary’ gebruikt als verwijzing naar Het idee van documentaire fotografie is dus om echte een filmgenre waarbij een feitelijke situatie of gebeurtenis uit gebeurtenissen in het leven te fotograferen voor historische het werkelijke leven wordt geanalyseerd en in een creatieve redenen en zodat generaties leren hoe het leven in een bepaalde dramatisering weergegeven. Pas begin jaren dertig raakte die periode is. Het leven tonen gewoon zoals het is. Evenals het term in gebruik in de fotografie als aanduiding alledaagse, en dit is waar documentaire familiefotografie voor de sociaalkritische foto’s van Lewis Hine Het gaat niet om het zijn intrede doet. over kinderarbeid en immigranten in New York registreren van wat en de reportages van bijvoorbeeld Dorothea je ziet maar juist om Kirsten Lewis is een Amerikaanse fotograaf die is gestart Lange over het leed van de Amerikaanse boeren de geest van het met het commercieel aanbieden van documentaire in de Zuidelijke staten als gevolg van de crisis en moment te pakken. familiefotografie, ook wel Day In The Life (DITL) fotografie de droogte. genoemd. Ze wordt momenteel beschouwd als één van ‘s werelds beste documentaire familiefotografen. Het In Nederland werd vooral de documentaire impuls in de gaat niet alleen maar om het registreren van wat je ziet maar fotografie gevormd door politieke/sociale geëngageerdheid. juist om de geest van het moment te pakken. Dit vind ik enorm Tijdens de oorlog werden fotografen betrokken bij het verzet inspirerend en uitdagend. Ik ben één van de eerste Nederlandse via de illegale organisatie van de ‘Ondergedoken Camera’. De fotografen die deze vorm van fotografie is gaan toepassen. reportages die Cas Oorthuys, Emmy Andriesse, Ad Windig, Charles Breijer, Kryn Taconis e.a. van de Duitse bezetting en Bij documentaire familiefotografie gaat het om het de hongerwinter in Amsterdam maakten, behoren tot het vastleggen van het moment zoals het zich ontvouwt, precies meest indrukwekkende voorbeeld van sociaal-realistische zoals je bent. Het is een manier voor je familie om terug te kijken documentaire fotografie in Nederland. En de documentaire hoe je leven toen was. Het kan je bijna terug vervoeren naar dat impuls werd zelfs in de laatste jaren van de 20ste eeuw gebruikt moment. Het bewaart in feite je geschiedenis. De geschiedenis als stijlmiddel in de reclame. Alles moest uit het echte leven die jaar na jaar door jou en je dierbaren bekeken kan worden. Day gegrepen lijken. in the Life sessies helpen je dankbaar te zijn voor de kleine dingen in het leven. Het maakt je blij! Mijn droom is dat documentaire Documentaire fotografie wordt gebruikt om belangrijke familiefotografie een vanzelfsprekend onderdeel van onze levens gebeurtenissen of relaties of ideologieën van onze tijd te wordt. Minder poses, meer het échte leven vangen en er zo nog beschrijven die in de toekomst historisch worden gebruikt. En meer van genieten! documentaire fotografie wordt veelal ingezet voor het volgen van mensen, groepen mensen, families, kinderen e.d. Alleen Documentaire fotografie gaat om het vastleggen van echte wordt dit vaak gedaan om persoonlijke redenen of vanuit gebeurtenissen voor historische redenen en zodat generaties opdrachten via kranten of tijdschriften. Zoals in 1984 begint Sally leren hoe het leven in een bepaalde periode is. Een eerlijke, Mann intensief het opgroeien van haar eigen kinderen Emmett, authentieke en tastbare weerspiegeling van de werkelijkheid. Jessie en Virginia (allemaal jonger dan tien) te fotograferen, Het gaat om het leven vast te leggen in welk land of stad of tegen haar favoriete achtergrond: het mythische landschap van gezin dan ook met zijn eigenschappen, met de ups en downs, het Amerikaanse Zuiden. Het project werd in 1992 afgesloten de emoties, de verbindingen, de alledaagse handelingen, met de publicatie “Immediate Family”, waarmee ze in een interesses … klap beroemd werd. Gemaakt met een grootformaat camera,

SANDRA 7


ARTIKEL

Zie mij als je privéfotojournalist Wat als ik je vertel dat er een vorm van familiefotografie bestaat waarbij je niet hoeft te poseren. Waarbij de enige vereiste is dat je precies doet wat je altijd doet. Gewoon jezelf zijn. En dat het ook nog kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van je kinderen! Echt?! Ja ECHT! Een van de verborgen maar krachtige aspecten van je moeder- en vaderschap (newborn). De van familiefotografie die zelden in overweging doodgewone ‘saaie’ momenten (er gebeurt wordt genomen, is hoe het ons kan helpen altijd wel iets grappigs of vertederends). kinderen op te voeden met meer vertrouwen Boodschappen doen. De tussen-in momenten. in hun eigenwaarde en vaardigheden. Van het vastleggen van het ochtendritueel met Onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen ontbijt, het aankleden, tot het avondritueel. die foto’s van zichzelf en hun families zien, een Van je kinderen die opgroeien tot heerlijke jong hogere zelfwaardering ontwikkelen. (bron: Study volwassenen waar je trots op bent. Met alle on Children and Family Photographs, Daily emoties die daarmee gepaard gaan. Mail). Het gevoel van zelfvertrouwen The beach.. dat voortkomt uit het feit dat de Het leven gaat toch om de dagelijkse Foto’s maken deel momenten? Je dagelijkse tradities, kinderen ZIEN dat ze belangrijk zijn, gewaardeerd worden en dat wij trots uit van je identiteit, gewoonten, routines. Ze gebeuren er geschiedenis en op hen zijn. Familiefoto’s op de muren tussen in, de tussen-in-momenten. geheugen. van het huis maakt het een huis waar Deze momenten zijn de meest kinderen zich veilig kunnen voelen, zich authentieke van je gezin. Ik geloof dat thuisvoelen. Foto’s maken deel uit van de belangrijkste momenten van ons je identiteit, geschiedenis en geheugen. En stel leven vermomd zitten in routine en monotonie. je nou eens het effect voor wanneer deze foto’s, De momenten waar je kinderen het meest van foto’s zijn uit hun ECHTE leven! leren, die ze het meest bijblijven. De momenten die hen vormt. Die hen de basis geeft waar ze In 1975 werd een onthullende studie uitgevoerd de rest van hun leven op vertrouwen. Juist die door de universiteit van Tulane met een groep dagelijkse momenten die niet opvallen en je vierde klassers op een school in Tennessee zo als vanzelfsprekend neemt. Die je wellicht (Bron: How Family Portraits Boost Your Child’s vergeet omdat alles continu verandert in een Self Esteem, Huffington Post). Gedurende een gezin. periode van vijf weken namen de kinderen foto’s van zichzelf met Polaroid camera’s in Alles wat ik doe, doe ik om tastbare visuele verschillende toegewezen poses, composities herinneringen te maken voor diegenen die en verschillende emoties. De kinderen werkten het zich later niet (kunnen) herinneren. met de afgedrukte afbeeldingen van zichzelf Ik geloof dat het kan bijdragen aan een en maakten in die vijf weken elke week een positieve levenservaring en aan meer plakboek. Testen van de studenten en docenten zelfvertrouwen en trots. Ik leg herinneringen aan het einde van de studie toonde een vast waar het hele gezin aanwezig is, zelfs als significante toename van 37% wat betreft het een geliefde niet veel langer meer bij ons zal zelfrespect van de leerlingen. zijn. Juist dan is het belang en waarde groot voor diegenen die achterblijven. Dat is de reden Zie mij als je privéfotojournalist. Ik breng tijd waarom het documenteren van het alledaagse door met jou en je familie om foto’s te maken door middel van foto’s mij blij maakt. Omdat ik van wat normaal niet gefotografeerd wordt. Het iets doe wat er toe doet, nu, én later. documenteren van een van de eerste dagen

8 SANDRA


“Kinderen die zichzelf op familiefoto’s

zien voelen dat ze belangrijk

zijn, gewaardeerd worden en dat wij trots op hen zijn.” Want uiteindelijk zullen de dingen anders worden. De verandering zal waarschijnlijk langzaam naar binnen sluipen zonder gezien te worden. De Playmobil ligt niet meer verstrooid op de speeltafel van je dochter, de speelgoedautootjes verdwijnen uit de woonkamer (zoals je altijd al wilde, maar anders), geen vlekkerige vingerafdrukken op de ramen. Je realiseert je ineens dat dat handje bij het wandelen jouw hand niet meer pakt of dat je de afgelopen jaren niet maar als paard gebruikt bent en dat dit ook niet meer gaat gebeuren. Of dat je op je tenen moet gaan staan om je zoon een zoen te geven. Een slaapkamerdeur die altijd open is geweest, blijft nu dicht.

Ik geloof dat het die volkomen gewone dagen zijn waar het allemaal om draait. Wat als we nu uitsluitend foto’s zouden nemen om ons echte leven te herinneren. Niet alleen om te delen op social media. Maar gewoon onze dagelijkse realiteit. Die dan een beetje rommelig is. Niet zo volmaakt. Gewoon ECHT, zoals het is. Foto’s voor onszelf. Ik zorg ervoor dat jouw alledaagse momenten die onopgemerkt voorbijgaan worden vastgelegd in tastbare visuele herinneringen. Om op te hangen, neer te zetten of door heen te bladeren en op die manier alles te blijven herinneren voor nu en later in het leven.

SANDRA 9


1971 - 1985 Internationale start van mijn leven Ik ben geboren in Utrecht op 30 oktober 1971. Mijn jeugd heb ik in het buitenland doorgebracht, Perú, Indonesië, Bangladesh, eventjes in Londen en weer terug naar Perú. Van het verhuizen om de 2-3 jaar van land naar land, heb ik geleerd om mij aan te passen en heel open te zijn. Dat zie je nu ook nog bij mijn werk terug. Zelfs als gedetacheerde had men na twee weken het gevoel dat ik er al jaren was. En ook in mijn fotografie krijg ik dezelfde mooie woorden terug. Mijn ouders schreven het vroeger ook al in hun brieven naar huis. Met name deze uitspraken raken mij: “Sandra is een vrolijk kleintje, reuze lief, opgewekt en goed gehumeurd” (1972) en “Sandra, onze ijzeren vrouwe” (1981).

INSPIRATIE

Utrecht 1971

1986-1990 Van de grote stad in Perú naar een dorpje in Gelderland Midden in de tweede klas verhuizen wij van Perú naar Doorwerth. Het is moeilijk om mijn draai te vinden op het van Lingen College (Arnhem). Moeilijk om aan te sluiten bij de bestaande vriendinnengroepjes. Moeilijk omdat ik heel veel moet inhalen en hard moet werken om het goed te doen. Uiteindelijk ben ik, met heel veel discipline en doorzettingsvermogen, geslaagd op het VWO en heb mijn levenslange lieve vriendin, Belia eraan overgehouden. Er hangt een poster op mijn school met de spreuk “When you see someone without a smile, give him one of yours”, wat heel erg bij mij resoneert.

Montreal, Canada 1991

Orlando, Disneyworld, Everglades, NY, Wisconsin, Miami 1985, 2001, 2019

Denemarken 1984

Lima, Perú Op mijn 18de heb ik genoeg gespaard om een felbegeerd fototoestel te kopen.

Oostenrijk

1972 - 1974 1981 - 1985

1999

Spanje

1990-1991 Heimwee als au-pair Au-pair in Washington D.C. De eerste keer dat ik zelf op reis ging, ergens naartoe voor een langere periode zonder mijn ouders. Wat heb ik een heimwee die eerste paar maanden! Als Sarah (2jr) huilt omdat haar moeder weggaat, dan huil ik mee. Ik heb heel veel foto’s van Sarah en haar gezin gemaakt. Achteraf gezien was dit dus de start van documentaire familiefotografie voor mij. Daarnaast maakte ik snel vriendinnen waaronder MaryAnn met wie ik veel ondernam, en langzamerhand begon het leven zonder mijn eigen familie te wennen.

Elke zomervakantie vanaf 1977

Guatemala 1974

Madeira 2006

Curaçao 2011

Washington DC, USA

Tsjechië

1990 -1991

2016

Frankrijk

La Paz, Bolivia

2004, 2014, 2016, 2018

1995 -1996

1991-1997 Een bezige bij tijdens mijn studententijd Ik weet echt niet wat ik wil worden. Ik dacht altijd dat ik alleen maar juf wilde worden, totdat ik laatst één van de brieven terug las aan mijn grootouders: “Ik wil verpleegkundige worden en gehandicapten helpen.” Mijn moeder vertelt mij over een studie aan de Universiteit van Leiden: Talen en Culturen van LatijnsAmerika, en dat lijkt mij leuk. Dus ik ga in Leiden studeren, ga op kamers, word lid van studentenvereniging Quintus, ga bij het dispuut Atalanta, draai veel commissies, blijf laat hangen, studeer hard en ga voor mijn scriptie naar La Paz, Bolivia. Na deze studie volg ik nog de Lerarenopleiding Spaans aan de Universiteit van Amsterdam, en geef ik een jaar les op een school in Amstelveen. NEDERLAND 10 SANDRA

>>

PERÚ

>>

NEDERLAND

Italië en Zwitserland 2006, 2016

Nederland

D

2

Utrecht, Bennekom, Wageningen, Doorwerth, Leiden, Amsterdam, Tienhoven (UT), Maarssen

Waar ik gewoond heb

>>

INDONESIË

>>

ENGELAND

>>

INDONESIË

>>

NEDERLAND

>


You live, you learn... Herne Hill, Engeland

1998 Van lerares Spaans naar IT manager De banenmarkt in het onderwijs en zeker voor leraressen Spaans, is ronduit slecht. De IT is booming, dus ga ik werken bij PinkElephant als projectmanager. De mensen, de sfeer, en het werk zelf is op mijn lijf geschreven. Fotografie staat in deze periode op een laag pitje.

Dacca, Bangladesh

1976 Vakanties in Lake District (1978), New Castle (2000), London (2002, 1989), Chester (1989)

MOOIEIK WAAR WOORDEN BEN GEWEEST

1978 - 1981

Turkije

1994, 2002, 2005

Duitsland

2005, 2017, 2019

Athene, Griekenland 2004

n

België

1999, 2002, 2018, 2019

Bangkok, Thailand 1980

Singapore 1980

Java, Bali, Sulawesi, Indonesië

2005-2010 Roerige tijd in de polder met drie fantastische ups en veel downs In 2005 ontmoet ik Michiel op mijn werk en na een leuk eerste etentje, met mosselen en wijn (waar ik dus helemaal niet van hou, maar wel netjes heb opgegeten), ben ik in 2006 met hem gaan samenwonen in Amsterdam. Daarna word ik meteen ernstig ziek en zorgt Michiel voor mij. Wat een vent! Gelukkig gaat het in 2007 beter, verhuizen wij naar de polder (Tienhoven) en ik start een nieuwe baan in de IT bij de Politie. Op 7 april 2008 wordt Tom geboren en Marie-Gigitte op 17 maart 2010. Wat een geluk!

1975 - 1976 & 1977

2010 Absolute dieptepunt Op 23 november 2010 ben ik getuige van een familiedrama met dodelijke afloop drie huizen verderop van waar wij toen woonden. Dit heeft heel veel impact op mij gehad. Ik ga onderuit en ben een tijd uit de running. Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik weer blij kan zijn met de meest basale dingen. Dat ik weer echt kan genieten van mijn drie dierbaren. Door wat er gebeurd is ben ik mij extra bewust geworden van de dierbare momenten die ik, gedurende de dag, heb met mijn kinderen, mijn partner, mijn ouders en mijn vrienden. Nu terugkijkend zie ik dat dit ook de momenten zijn die ik nu vastleg als fotografe.

ë

Israël 2008

Nijlcruise, Egypte 2005

Doha, Qatar 2011

2013-2019 De weg terug Ik fotografeer een Henna feest, zet de foto’s die ik mag delen op Facebook, en krijg zulke leuke reacties! Sandra Stokmans Fotografie is geboren. Langzamerhand krijg ik steeds meer opdrachten en ontdek de documentaire fotografie, wat ik toepas bij families en evenementen. Halverwege 2015 stop ik met de IT en ga ik volledig voor de fotografie! In 2018 win ik mijn eerste internationale award, en sindsdien heb ik er nog een paar gewonnen! De fotografie business zit mij als gegoten en ik ga een mooie partnership aan met Kairos. In 2018 fotografeer ik voor hen maar liefst 271 mensen voor de cover hun eigen magazine. En in 2018 komt onze fantastische lieve hond, Pim, die ons zoveel plezier en liefde geeft, in ons leven! >>

BANGLADESH

>>

PERÚ

>>

NEDERLAND

>>

AMERIKA

>>

NEDERLAND

>>

BOLIVIA

>>

NEDERLAND SANDRA 11


INSPIRATIE

If you see someone without a smile,

give him one of yours Dolly Parton

12 SANDRA


MOOIE WOORDEN

SANDRA 13


ADVERTENTIE

EVENEMENT

fotografie

Misschien herken je dit? Je hebt vol toewijding, met aandacht en liefde, een evenement of die belangrijke bijeenkomst of workshop voorbereid. Alles loopt op rolletjes (dankzij de goede voorbereiding). En dan is het voorbij. Ach, wat is dat jammer toch? Het evenement, de workshop, de bijeenkomst vraagt naast veel voorbereiding ook vaak een grote investering. Is het niet zonde dat de beleving dan zo snel vergeten wordt? Met foto’s en korte video’s kun je deze momenten, waarop jij en je gasten op hun mooist zichtbaar zijn, steeds weer herbeleven. Ze helpen je ook je trots te delen met de buitenwereld. Ze helpen je zelfs je imago, je bedrijf verder te versterken.

Ik wil momenten, emoties, sfeer en context vastleggen zodat je NU al weet dat je “HET” later met trots en plezier kunt herbeleven. Ik laat wat aanbevelingen spreken: “Je kunt niet anders dan breeduit lachen als je de foto’s bekijkt, en nog eens, en nog eens…” “Jeetje man, ik zit er echt van te genieten” “Ik zie er naar uit om de foto’s met de anderen te delen. Als je ze bekijkt, maak je het weer helemaal mee en het plezier spat ervan af. Super!”

Je kunt de foto’s die ik maak delen wanneer je maar wilt. Op je website, social media, klein drukwerk, voor promotiedoeleinden. Dus daarmee kun je de investering in de foto’s verlengen.

Ik ben documentair fotograaf die als geen ander connecties en momenten kan vastleggen. Na meer dan 17 jaar projectmanager te zijn geweest en gewerkt te hebben in het bedrijfsleven voel ik mij thuis in werksituaties. Ik begrijp ze en voel ze heel goed aan. En ik vind het heerlijk om tussen en met professionals te zijn.

14 SANDRA


SANDRA 15


INSPIRATIE

Sandra heeft een prachtige rapportage gemaakt van een belangrijke dag in onze bedrijfsgeschiedenis. De positieve emotie en energie die voelbaar was op deze dag is duidelijk teruggekomen in de rapportage. Sandra is eerlijk, oprecht en heeft de wil en capaciteiten om te leveren wat er gevraagd wordt als fotograaf en zelfs meer. Sandra heeft deze dag op een integere en “onzichtbare” manier in beeld gebracht. Ik ben zeer tevreden over haar snelheid en aanpak. Sandra moet je hebben als je de realiteit of werkelijkheid in beeld gebracht wilt hebben. Dus een goede herinnering aan een mooie dag of event, dan zou ik Sandra inschakelen. Sandra staat er op de momenten die in beeld gebracht moeten worden, en Sandra heeft ook oog voor detail. Oog voor wat er gebeurt wat niet iedereen opvalt, maar wat Sandra wel in kaart brengt. We kijken mede door deze rapportage terug op een mooie dag.

MARIE-THERESE SCHOLTE-NIHOT Global Marketing Director

“Je bent authentiek.

Wat je ziet, krijg je.”

EVENEMENTEN Je krijgt van mij veel meer dan alleen “fotografische gelijkenissen” van mensen of details van je evenement. Ik garandeer je dat je je evenement, de momenten, de omgeving, de mensen echt kunt voelen. Deze momenten worden op een professionele manier vastgelegd! Beelden die je blij maken en waar je trots op kan zijn. Door het kunnen gebruiken voor verschillende marketing doeleinden krijg je ook voor een langere periode rendement op je investering terug.


WAAR KUN JE MIJ VOOR INZETTEN? WORKSHOPS

DAY IN THE LIFE ONDERNEMER

Echte foto’s gebruiken voor je website of promotiemateriaal? Laat je workshop , training of bijeenkomst fotograferen! Foto’s waarin je echt aan het werk bent komen veel natuurlijker over. Zeker bij potentiële klanten. Die krijgen dan gelijk een gevoel bij jou als ondernemer! Dierenarts, bakker, coach, tandarts, bankier, fysio … deze beelden kun je goed gebruiken voor je eigen marketing en promotie. Voor je website, voor een brochure, op social media. Overal. Ik kom dat heel graag voor je doen!

Onderzoek laat zien dat bezoekers van je website jou willen zien! Je bedrijf, je mensen, waar je werkt, wat je doet. Mocht je stockfoto’s gebruiken, goede kans dat een bezoeker daar overheen kijkt. Sterker nog, dat de bezoeker door het gevoel dat het niet oprecht is, weggaat. Echte foto’s van jezelf, je bedrijf en wat je doet laten bezoekers daadwerkelijk ‘stilstaan’. Laat dit soort foto’s maken en ga ze gebruiken voor je website en voor een afscheid of pensionering. Hoe echter en hoe meer emotie in de beelden, hoe beter ze ‘scoren’ bij je bezoekers.

SANDRA 17


Internationale kind carrière

Mijn hele jeugd tot midden in de tweede klas middelbare school woon ik in verschillende landen, en ben ik tig keer verhuisd. Het vele reizen hebben mij als mens natuurlijk enorm gevormd. Ik zeg vaak er komen twee soorten kinderen uit het buitenlandleven: “hard en gesloten” of “open en onzeker”. En ik ben eentje van de tweede categorie. Ik vertel alles. Dat heb ik immers geleerd. Je moet open zijn en je verhaal vertellen, want door dat te doen bouw je sneller vriendschappen op. Vriendschappen die trouwens ook zo weer weg zijn in een internationale omgeving. De andere kant is dat ik geleerd heb om een situatie snel aan te voelen. Ik kan mij snel aanpassen aan een situatie, een omgeving en de mensen om mij heen. En dan mijn talen. Mijn eerste woordjes zijn een mengelmoes van Nederlandse en Spaanse woordjes. Die in Indonesië snel worden vervangen door wat Indonesische woordjes, die weer worden vervangen met Engelse woorden. Ik heb geen taal via een andere taal geleerd, dus vertalen kost mij altijd even wat moeite. Door mijn Nederlands heen gebruik ik onwijs veel Engelse woorden, wat de kinderen in Nederland weer heel gek en een beetje stom vinden. Ik heb een enorme achterstand in een heleboel vakken als ik terugkom, en moet keihard werken om bij te komen. Door mijn enorme discipline en doorzettingsvermogen lukt mij dit ook. Het is mijn grootte wens om met mijn eigen gezin terug te gaan naar de landen waar ik heb gewoond, vooral Perú. Ik wil graag laten zien hoe ik daar woonde, waar ik op (internationale) school heb gezeten, hoe het er daar aan toe gaat en hoe de mensen daar leven.

Ertoe doen

“Ga verstandig om met de beschikbare ruimte in je hart. Laat niet iedereen in- en uitlopen; overtuig je zelf eerst van iemand voor deze echt binnen te laten. Bij het te vaak in- en uitlopen raakt het hart al gauw overbelast en voelt zich ongelukkig.” Dit komt uit mijn vader’s speech voordat ik als au-pair naar Washington D.C. vertrek. Ik lees dit nu zo terug en realiseer mij dat ik deze wijze woorden niet echt heb opgevolgd. Door mijn diepgewortelde onzekerheid (die ik best goed kan verbloemen) ben ik iemand die het graag goed wil doen. Die het graag voor de ander goed wil doen, en dan hoopt dat de ander dat dan ook ziet. Die bevestiging zoek ik al mijn hele leven, bij mijn ouders, leraren op school, docenten op de universiteit, vrienden, collega’s, mijn liefdes. Ertoe doen, betekenis geven, écht gezien worden zijn de motivatie waarom ik de dingen doe die ik doe. Ik wil ook graag dingen doen, die waardevol zijn. Projecten of werk die waarde brengen, die waarde hebben

voor anderen of waarde geven aan mij. Door mijn openhartigheid, betrokkenheid en enorme wilskracht om te werken krijg ik vaak van alles voor elkaar. Alleen soms ga ik iets te snel voor anderen. Ik doe veel met mijn hoofd. Er wordt daar veel gediscussieerd, wat niemand ooit hoort. En als ik dan wat zeg dan blijkt het vaak dat ik een aantal stappen oversla, terwijl voor een toehoorder het meestal fijn is om helemaal te worden meegenomen in een gedachtegang. Op een slechte dag kan ik teruggetrokken en verdrietig zijn wanneer ik mij buitengesloten voel. Maar ten alle tijden probeer ik altijd mijzelf te blijven en te geven. Gelukkig had mijn Opa gelijk toen hij tijdens een van onze telefoongesprekken vlak voor zijn overlijden zei: “als je bij elkaar bent, de nabijheid, wanneer het zien van elkaar al vreugde en plezier geeft dan hoef je niets te zeggen. Je voelt de warmte.” En zo is het als ik mij fijn voel tijdens het vastleggen van een evenement, een Day in the Life of een opdracht doe voor een website of Kairos! Werk dat ertoe doet, waarin ik het goed doe, en die zoveel waarde geeft, is fijn werk!

Thema’s

in mijn leven

18 SANDRA


Spanje is alles

MOOIE WOORDEN

Een groot deel van mijn geschiedenis speelt zich af in Benissa, Spanje. Mijn Opa en Oma vinden deze prachtige plek en in 1978 immigreren ze er naartoe. Ze wonen in een vallei met allemaal Spanjaarden. Vriendelijke, aardige Spanjaarden. Ze spreken geen woord Spaans en weten het toch hun thuis te maken. Ze zijn belangstellend en staan bekend als de opgewekte señor Derk y vriendelijke señora Clementina. Wonend in het buitenland wordt elk verlof besteed aan het terugreizen naar huis. Vanaf mijn 7de jaar blijven wij elk verlof ongeveer één week in Nederland om vervolgens naar Opa en Oma te rijden. Mijn Opa met de ‘ijzeren vuist’, wat kijk ik tegen hem op. Tapas eten in bar Palleter, naar de markt in Calpe, uit eten naar verschillende restaurants waarbij de ritjes er naartoe altijd mooi en zorgvuldig uitgezocht waren. Zelfs in mijn studentenjaren ga ik nog, en brengt mijn Opa mij iedere dag naar het strand want “je moet toch een kleurtje opdoen!” Met Oma is het thuis gezellig. Yahtzeeën, 2 uur lang! Soms serieus en stil of lachen en kletserig. Als de dobbelstenen op de grond terecht komen roept mijn Oma steevast “dat is goed voor de lijn”. In Benissa voel ik mij gelukkig. Dit wordt mijn thuis. Hier ligt mij thuisgevoel. Wat zijn dat toch heerlijke, liefdevolle en mooie herinneringen!

Spanje is mijn happy

place.

Khalil Gibran als rode draad

“You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.”

Khalil Gibran is een rode draad door mijn leven en inspireert me keer op keer. Mijn Oma had op hun toilet in Spanje het gedicht “Je kinderen” in het Spaans hangen. Met Kerst (1991) geeft mijn Grootmoeder ons het boek “De Profeet” van Gibran cadeau. Bovenstaande quote komt uit de Engelse versie van het gedicht “Je kinderen” en de onderste twee twee quotes komen uit de Nederlandse versie van het boek “De Profeet”.

O

“Als je de zon de rug toekeert, zie je alleen maar je eigen schaduw.” Zo, zo waar. Letterlijk in de fotografie, en figuurlijk in je leven. “En laat het heden het verleden vol herinneringen omhelzen, en de toekomst vol verlangen.” En dit laatste gun ik mijzelf om de komende jaren écht te ga doen!

ma als thuis

Dit gedicht heeft mijn Oma voor mij geschreven naar aanleiding van mijn geboorte. Pas op deze wereld gekomen Word je op twee armen genomen. Je bent zo klein, zo lief, zo zoet En met jou lijkt de wereld zo goed.

De voetjes zullen trappelen De handjes zullen grabbelen. De ogen zullen verlangend kijken Tot waar de horizon zal reiken.

Je zal gaan lachen en gaan huilen Je zal gaan gillen en gaan pruilen. Je zal lief zijn en soms stout Je zal goed zijn en soms fout.

Het hart zal boordevol dromen Tot een eigen werkelijkheid komen. Maar een ding staat voor elk mens wel vast De liefde voor de ander is de sleutel die op alles past.

Maar wat je doet en wat je ook laat Er is altijd een ouderpaar dat achter je staat. Dat je steunen zal en helpen En al je tranen wel wil stelpen.

Mijn lieve gekke Omaatje Wat hebben wij altijd een lol gehad tijdens onze potjes yahtzee, waarbij wij heel goed wisten wanneer een van ons vals zat te spelen. Tot op het laatst gooide je in een gekke bui je benen omhoog. Ik mis je. Ik houd zo ontzettend veel van je.

De klokjes uit de tuin van mijn Opa en Oma in Spanje


“De alledaagse momenten die ons ‘ons’ maken, zijn de momenten die we willen vasthouden.”

A Day in the Life De achteloze handbeweging waarmee je dochter het haar achter haar oor strijkt. De dromerige blik in de ogen van je zoon als hij zijn boek leest, in kleermakerszit op die stoel uit je oude studentenhuis, die je eigenlijk allang weg had moet gooien. Je moeder die tussen de oude eiken het bospad afwandelt, een huppelend kleinkind aan iedere hand, haar hoofd licht gebogen pratend met het kleine grut. Het zijn de talloze kleine alledaagse onopgemerkte momenten die zich diep in je onderbewustzijn nestelen, die de mensen waar je van houdt maken tot wie ze zijn. Hoe mooi zou het zijn om deze dagelijkse momenten te vangen in een mooi fotoalbum? Waardevolle herinneringen van dierbare, dagelijkse momenten Je kunt deze momenten via de foto’s herbeleven. Dat is wat Day in the Life documentaire familiefotografie doet. Het gaat om het vastleggen van dierbare, dagelijkse momenten. Lieve, tedere momenten, gekke momenten, momenten van vrolijkheid en van verdriet. Fotografie van het echte leven. Voor jezelf, maar eigenlijk nog meer je kinderen en voor je dierbaren. Als tastbare, blijvende herinnering.

“Hoe mooi is het dat je gewoon kunt zijn en doen zoals je bent. Dat je je niet druk hoeft te maken hoe je kind zich gedraagt, hoe je je kind of je partner op de foto wilt hebben. Dat vind ik het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven. Een ontspannen dag, jouw dag, uit jouw leven.”

Sandra Stokmans 20 SANDRA


Tips bij het maken van je bucketlist

Het echte leven, vastgelegd Maak jij ook alleen maar foto’s van je gezin met je smartphone en blijven ze daarna op je telefoon of op de computer staan? En realiseer je hierdoor dat je eigenlijk nooit samen met je gezin op de foto staat? Terwijl wat je echt wil is een mooi tastbaar fotoalbum vol gezinsmomenten, die het echte leven vastleggen. Bij documentaire familiefotografie gaat om het vastleggen van je gezin, in welke samenstelling of fase van je leven dan ook, precies zoals je bent.

Year in the Life / Day in the Life / Moment in the Life Professionele documentaire fotografie van een gewone dag uit je leven. Een Day in the Life reportage vertelt jullie verhaal als gezin of stel of als persoon, precies zoals jullie zijn in je eigen vertrouwde omgeving. Iedereen komt in het verhaal voor, ook jullie huisdieren. Niets geregisseerd, niets geposeerd. Je kunt kiezen uit verschillende pakketten. Kijk op mijn website, www.documentairefamiliefotografie.nl, voor meer informatie of neem gerust contact op zodat ik je van meer informatie kan voorzien.

“Sandra, hele mooie foto’s maken kunnen niet veel mensen, dat kun jij wel! Maar jij kunt meer… jij vertelt een verhaal met jouw prachtige foto’s die zo treffend voor de situatie en persoonlijkheden zijn, dat het lijkt alsof je ons altijd al gekend hebt en deel uitmaakt van ons leven. Dat is ontzettend bijzonder! Dank je wel!!”

Hanneke

SANDRA 21


Fotografietips

Kleine aanpassingen, groot effect

Horizon recht! Water is nooit scheef.

FOTOGRAFEER HORIZONTAAL Wat ik vaak zie is dat er, zeker met een smartphone, verticaal gefotografeerd wordt. Stop daarmee! Ga meer horizontaal fotograferen (tenzij je een goede compositie of reden hebt, bv als je echt een portret van iemand wilt maken in de verticale stand). Wij hebben tenslotte een horizontale blik, dat zijn we gewend. Bovendien kijken wij van links naar rechts (of rechts naar links). Deze kleine aanpassing zal een grote impact hebben op je foto’s!

VARIEER VAN PERSPECTIEF Vaak worden foto’s genomen vanuit staande positie naar beneden gericht. Als je op deze manier een foto neemt dan kijk je gewoon naar de scene, je bent er niet echt bij. Dit voelt een kijker ook. Niet echt interessant dus. Vanuit welk perspectief een foto wordt genomen bepaalt het gevoel, de sfeer en de beleving van de kijker. Wanneer je hierin varieert, krijg je ook wat meer variatie in je beelden. Ga op de grond liggen, op een stoel of tafel staan ... Als je zakt tot (oog)hoogte van je onderwerp en je maakt dan een foto, heb je als kijker veel meer het gevoel dat je ‘erbij bent’. Je wordt

GEEN “CHEESE” MEER Wij zijn zo geprogrammeerd om te lachen

als het ware het beeld ingezogen, waardoor je direct emotioneel betrokken wordt bij het onderwerp. Dus niet meer alleen richten en schieten!

of in een pose te schieten als er een camera tevoorschijn komt. Stop met fotograferen als ze gaan poseren. Kies je plek (compositie), wees geduldig en wacht op een mooi moment. Als je de tijd hebt, probeer er gewoon te zijn. Ga een gesprek aan. Maak verbinding en kijk wat er gebeurt. De foto’s die je op deze manier creëert zullen meer leven en emoties in zich hebben dan de foto’s die je hiervoor gemaakt hebt!

Zet de automatische flitser uit en let op waar licht vandaan komt! Voor meer tips of uitgebreidere uitleg download mijn gratis e-book op www.documentairefamiliefotografie.nl! 22 SANDRA


Dit ben ik Eerlijk

scherp in mijn waarneming

Oog voor detail

Empathisch

betrokken

Hulpvaardig

Oprecht professioneel Doorzetter Leergierig

Georganiseerd

Creatief Flexibel

de kracht en wil om de klant tevreden te stemmen

Sterk

niet bang om feedback dan wel kritiek te ontvangen

(zelf)kritisch

Geïnteresseerd

Veelzijdig

rechtvaardigheidsgevoel

Toegewijd n ve n e dr ge durven opstellen Ge vlo Be Familiemens

Kwetsbaar

Gezellig chaotisch & gestructureerd

Betrouwbaar

Moedig

Kleurrijk

Alert

g

rti a h n e Op

Focus

Volhouder

Precies Vakkundig Zorgvuldig

energiek

Optimistische

Authentiek

Scherpe blik

Actief Doelgericht

Gezellig trots

Nauwkeurig Daadkrachtig

Efficiënt organisatietalent

Verantwoordelijkheidsgevoel

Warm Lief Attent

Zorgzaam

Grondig

Trouw

Verbindend

H

Gaat voor kwaliteit Zeer gemotiveerd iast s u o h t n E Intuïtief

Integer

a e vrouweer a y lo IJzearrde werk

Intelligent

HumoR

t r a lh

zelfdiscipline

meedenker Z e l f s t a n d i g Emotioneel Sensitief Aandachtig

Snel

Dank voor deze prachtige complimenten!

SANDRA 23


Sandra INSPIRATIE

“ It’s almost like you can get in the photo and feel what is going on in there.”

MARTHA MGHENDI-FISHER Founder @EWPN, @AWFP, @BIF Leading a Tribe of Women in FinTech

Sandra has recorded our annual event for EWPN (European Woman Payments Network). Sandra captures the atmosphere, the environment and the moment. It’s almost like you can get in the photo and feel what is going on in there. You can really feel the vibe in the photo. All these women smiling, it’s very warm, and you connect directly, it’s almost like you attended the event, like you were there. The way she captures everything in one picture is beautiful. Just perfect. You did, you should be proud of yourself! The added value is that Sandra has managed to record moments at our event, our ‘tribe’, of our network in a professional way! Images that we are proud of. The authentic person. Applicable not only just for the present but

also for the future. And being able to use it for various marketing purposes, you get a return on investment for a longer period than just that moment. I am happy when the final product, in this case the photos, makes me happy. If it something we can proudly show on Social Media or on our website. That is the best thing. Photos that perfectly represent our brand. Professional. Good quality. Capturing the moments and the atmosphere that we are really trying to build, comfortable and inclusive. I am happy when I can build a long-term relationship with a person, who is involved, who could be part of my ‘tribe’. And that’s what we found in Sandra!

“Je fotografeert met je hart en zet je voor meer dan 100 % in. Dit maakt jouw foto’s zo mooi, je ziet dat je van de personen houdt die je fotografeert.”

Je bent mijn beste vriendin en wij kennen elkaar al sinds het begin van de middelbare school. Soms zien we elkaar, door onze drukke levens een tijd niet, maar het voelt altijd weer helemaal goed als we bij elkaar zijn. Jij bent heel belangrijk voor mij en ik zou niet weten wat ik zonder je zou moeten. Ik kan met jou heerlijk kletsen over van alles en nog wat, kinderen, mannen, werk, frustraties, ouders, broertjes. Dus eigenlijk kan ik je overal voor inschakelen! Maar ik vind het vooral heerlijk ontspannen om in je buurt te zijn! Jij let op details, die misschien voor sommige

24 SANDRA

eerst niet belangrijk lijken, maar uiteindelijk de foto maken! Verder fotografeer je met je hart en zet je je voor meer dan 100 % in. Dit maakt jouw foto’s zo mooi, je ziet dat je van de personen houdt/om ze geeft, die je fotografeert. Het beeld van een lieve, eerlijke vriendin die er altijd voor me zal zijn, als ik je nodig heb of gewoon voor de gezelligheid. Een metafoor vind ik moeilijk, maar ik vond dit op het internet, en vind dat dat op jou van toepassing is: Ik zie jou als een lotusbloem, met de kracht om elke dag herboren te worden en tegenslag te overwinnen.

BELIA HOEKSEMA – DE JONG Vriendin & Fysiotherapeut


MOOIE WOORDEN

Je ‘connect’ met mensen, je bent gedreven en je houdt ook van een lolletje.

MARJOLEIN WEHRMEIJER Vriendin & VP HR

Ons leven is druk. Drie kinderen, een hond, kat, hamster. Rennen naar school, werk, sport, kinderen, vrienden, familie en de lieve buren in ons dorp. Maar we genieten. Ik zou wel eens door de ogen van een ander willen zien hoe ons leven eruit ziet. Wie is de familie De Wijer?

SANDER DE WIJER & PETRA DE WIJER-BOSMA Docent autotechniek MBO Producer music and radio events

Sandra kan dit met haar verrassende reportage ‘Day in the Life’ voor je vastleggen. Ze is ontzettend open en

heeft een duidelijk doel. Ze wint meteen het vertrouwen door haar enthousiasme en haar schaterlach. Ze maakt kleurrijke foto’s die je terug brengen naar dat ene moment én dat andere moment. Al die herinneringen zijn vanaf nu tastbaar. Als ik aan Sandra denk dan denk ik gelijk aan een brok energie. Ze is als een kruidige kop thee die je leven weer energie inblaast. De warmte van haar werk zorgt voor een glimlach op onze gezichten.

“De warmte van haar werk zorgt voor een glimlach op onze gezichten.”

“Je bent energiek, lacht (wat heel fijn is in communicatie, dat doet niet iedereen!), praat makkelijk en bent kundig” Je hebt zowel een open blik op de wereld door je reizen en fotografie als ervaring in het ‘kantoorleven’. Dat combineer je in je werk. Je leeft je in in de vraag van de opdrachtgever. Je maakt makkelijk en goed contact, en werkt ook efficiënt. Dat leverde in mijn geval snel veel op. Je bent energiek, lacht (wat heel fijn is in communicatie, dat doet niet iedereen!), praat makkelijk en bent kundig. En bij jou krijg ik het gevoel dat je geen vooroordelen of oordelen hebt.

Sandra moet je hebben voor natuurlijke foto’s van hoge kwaliteit. ECHTE foto’s. Je warme persoonlijkheid die mensen zich op hun gemak laten voelen. Je ervaring en kennis van fotografie, dus echt de kwaliteit van je werk. Het laagdrempelige; werken met ‘wat er is’, dus in plaats van een studio, een garage. In mijn ogen denk je in mogelijkheden, of je ziet het snel. En dat komt misschien weer door je open blik en reizigersmentaliteit.

PAULINE SCHEELBEEK E-commerce Management

SANDRA 25


Ik ben ook van

26 SANDRA

Trotse moeder van Tom en Marie Kind van de wereld Liefde van Michiel Mercedes Sosa liefhebber Herman van Vener Former Nanny in the USA Oude kaas & Jamón Serrano Hergebruikte Sieradenmaakster Non-alcoholist Hoog activteitenniveau Trouwe vriendin España es mi casa Houdt van Pim, dat is de hond Extraverte introvert Jong door Canyoning Magnolia snuiver en kijker Hockeycoach van Marie Netflix addict Salteña (Bolivia) liefhebber Ex-viool en piano speelster Muziek = emotie Detail neuroot Elizabeth George (detective) leesfanaat Thee, Cola Zero en Water drinker Kookchef vanuit kookboeken Ham Kaas en Lonka verslinderaar IJs verslaafde vooral bij Tutto Frutto in Moraira Social Media ambivalent Zelfspotter Yahtzee met Oma “Hablante español” Voormalig amazone Lepel gebruiker Overlever Onrecht hater Open boek Oreo koekjes Cuzco (Perú) bewonderaar Oprah Adorator Stiekeme As the World Turns kijker Day In The Life Sessions with Kirstin Lewis-volger Ijzersterke vasthouder Vliegende beveiligingsbeambte Miss commissies en Atalant Sucker voor Chicklits (Bridget Jones, Shopaholic) Voor,- na- en overdenker In mijn dromen een snelle jonge hinde Waterliefhebber Knorrelacher Gaat niet voor 100% , maar voor 200% Flashdancer en Footlooser Opgeruimd huis = rustig gevoel Rob Lowe hing boven mijn bed Beschuitje met Marco, Robbie en Jari Trouwe klant ... bij kapper Rick, sinds kort Modehuis Blok Op Internationale scholen gezeten in Bangladesh en Perú Zwemster met Dolfijnen VINEA kampbegeleidster


SANDRA 27


ADVERTENTIE

Leg wie je bent

Jeroen

ERVAREN BIOGRAFIEËN LEZER ASPIRANT WERELDREIZIGER NEWS ADDICT Dat ben ik óók!

LOPEN VAN DE GREAT WALL MARATHON

INSPIRATIE

Dat staat bovenaan mijn bucketlist

VERTROUW (OP JEZELF) EN MAAK EEN KEUZE, IN HET ERGSTE GEVAL

leer je ervan!

in wat je doet www.coverworkshop.com

28 SANDRA


Hartekind

“Hé, wat heb je daar?”

kinderen met een geboren hartafwijking

In 2018 ben ik begonnen met vrijwilligerswerk voor de Stichting Hartekind, het enige goede doel in Nederland dat wetenschappelijk onderzoek financiert naar hartafwijkingen bij kinderen. Ik werd door een hele goede vriend, zelf ook Hartekind geweest maar inmiddels volwassen, gevraagd om de CircuitRun 2016 te fotograferen voor Stichting Hartekind. Dat deed ik graag voor hem, en ik werd getroffen door het doorzettingsvermogen en levenslust van deze kinderen. Onze vriend is inmiddels de 40 gepasseerd mede door de plaatsing van nieuwe hartklep, en een tweede klep toen hij 30 was. Maar een derde keer …? Door hem voel ik mij verbonden met Stichting Hartekind. Voor het Project Hartekind leg ik (de verschillende facetten van) het leven vast van gezinnen met een Hartekind. De kinderen krijgen vaak de vraag “Hé, wat heb je daar?”. Ik wil deze vraag graag beantwoorden via foto’s en kijken op welke manieren het Hartekind en het gezin worden beïnvloed door het hartdefect. Project Hartekind is een informatief bewustzijnsproject, een fotojournalistiek project, om te helpen het bewustzijn rondom de Hartekinderen in Nederland te vergroten. Om daarmee te helpen met het stimuleren van financiële middelen, zodat de overlevingskansen van deze 25.000 kinderen en hun dagelijkse kwaliteit van leven worden verbeterd. Mijn doel is ook dat de foto’s door Stichting Hartekind worden gebruikt voor hun campagnes en publicaties om zodoende het bewustzijn rondom Hartekinderen te vergroten.

COLUMN

Sandra is een ontzettend betrokken en bevlogen vrouw. Sandra heeft oog voor het plaatje en voor de mens in het plaatje. Sandra heeft ons gezin gedurende een dag gevolgd voor een ‘Day in the life’ sessie in het kader van haar Hartekind Project. Ze was aanwezig, maar niet op de voorgrond. Hierdoor konden wij ons zelf zijn en zij de foto’s maken die weergeven hoe ons gezin écht is. Dat is wat mij betreft de kracht van Sandra! Sandra is een fotografe die past bij mensen met een verhaal. Wanneer ik met mensen spreek over fotografen en iemand geeft aan dat ze op zoek zijn naar iemand die met foto’s een verhaal van mensen kan vertellen, dan is dat iets voor Sandra. De toegevoegde waarde van Sandra is haar tomeloze energie en betrokkenheid. En haar vermogen er tijdens een sessie te zijn, zonder op de voorgrond te treden. Ze gaat op in de omgeving, waardoor mensen die op het plaatje naar voren komen maximaal zichzelf kunnen zijn!

JOOST RIPHAGEN Managing Director DOOR Training & Coaching én Voorzitter Stichting Hartenkind

1ste plaats Internationale fotowedstrijd Focus on the Story 2019 29 SANDRA 3de plaats Documentary Family Awards 2019 cat. Geboorte


INSPIRATIE

Enjoy the little things in life, for one day you’ll look back and realize they were the big things. -Kurt Vonnegut-

30 SANDRA

Ons oude schommelstoeltje dat overal mee naar toe is gegaan en nu aan de algarrobo in Spanje hangt.


Todo Cambia

Alles verandert

Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo; cambia el clima con los años, cambia el pastor, su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño.

Het oppervlakkige verandert en ook hetgeen dieper zit, de manier van denken verandert, alles verandert in deze wereld. Het klimaat wijzigt met de jaren, de herder verwisselt van kudde. En, zoals alles verandert, verander ik ook, dat is niet vreemd.

Cambia el más fino brillante de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.

De glans van de fijnste briljant verandert op de duur, vogeltjes bouwen een ander nest, de gevoelens van een minnaar veranderen. De reiziger verandert van richting alhoewel dat nadelig kan zijn. En, zoals alles verandert, verander ik ook, dat is niet vreemd.

Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.

Het verandert, alles verandert Het verandert, alles verandert

Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello del anciano. y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.

De zon verandert haar baan in de loop van de nacht. De planten veranderen: in de lente tooien ze zich met groen. De vacht van wilde dieren verandert en de haren van de bejaarde. En, zoals alles verandert, verander ik ook, dat is niet vreemd.

Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre. Ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.

Maar mijn liefde verandert niet hoe ver weg ik ook ben, ook niet de herinnering of de pijn van mijn volk en van mijn mensen. En wat gisteren veranderde zal morgen opnieuw anders zijn, zoals ook ik verander in dit verre land.

Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.

Het verandert, alles verandert Het verandert, alles verandert.

Mercedes Sosa

SANDRA 31


Echt ís perfect!

INSPIRATIE

Laten wij foto’s nemen om het echte leven te herinneren. Niet alleen om te delen op social media. Of om op de computer of smartphone te laten staan. Om op te hangen, neer te zetten of doorheen te bladeren en om op die manier alles te blijven herinneren voor nu en later in het leven.

Sandra Stokmans 06 34 77 0111 info@sandrastokmans.nl www.sandrastokmans.nl www.documentairefamiliefotografie.nl 32 SANDRA

Onze dagelijkse realiteit. Die dan een beetje rommelig is. Niet zo volmaakt. Gewoon ECHT, zoals het is. Foto’s voor onszelf.