Vuosikertomus 2018

Page 1

Sanaston vuosi

2018

1


4

Toiminnanjohtajalta

6

Vuosi 2018 lyhyesti ja lukuina

8

Tekijöiden järjestö

10

Tekijänoikeuskorvaukset

12

Luvat kuntoon

14

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

16 Puheenjohtajalta 18

Sanasto organisaationa

20 Talousluvut 22

2

Sanastos år på svenska

. nsplash right/U Tim W : a v u k Alkup.


KIRJALLISUUDEN TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖ

MAHDOLLISTAMME KIRJALLISUUDEN TEKIJÖIDEN TYÖTÄ •

Keräämme tekijänoikeuskorvauksia sellaisesta teosten jälkikäytöstä, josta kirjallisuuden tekijöiden on hankala itse sopia, ja tilitämme korvaukset niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty.

Valvomme tekijöiden oikeuksia ja toimimme edunvalvojana sekä neuvomme tekijänoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

TARJOAMME KIRJALLISUUDEN KÄYTTÄJILLE LUPIA •

Tarjoamme käyttäjille toimivia ja kohtuuhintaisia luparatkaisuja kirjallisuuden käyttöön monenlaisissa tilanteissa.

Kirjallisuus tarjoaa sisältöä erilaisiin tilaisuuksiin ja tarpeisiin. Sanaston lupien käyttäminen on teko suomalaisen kirjallisuuden puolesta: ilman tekijöitä ei ole laadukasta kirjallisuutta eikä ilman toimeentuloa ole tekijöitä.

EDISTÄMME JA PUOLUSTAMME TEKIJÄNOIKEUKSIA •

Yhteiskunnallisen vaikuttamistyömme tavoitteena on taata, että tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa tekijöiden oikeuksia ja mahdollistaa kirjallisuuden tekijälle luovalla työllä elämisen ja uusien sisältöjen luomisen.

Edistämme tekijänoikeuksien ymmärtämistä ja tekijänoikeusmyönteistä ilmapiiriä.

Kirjallisuuden tekijöiden työlle arvoa – yhdessä.

3


TOIMINNANJOHTAJALTA SalomaanAnne Aloitin toiminnanjohtajan katsaukseni vuodesta 2017 sanoilla: ”En koskaan tule unohtamaan vuoden 2017 syksyä”. Samoin voisi sanoa koko vuodesta 2018. Sanasto otti toissa syksynä keskeisen roolin kaikkien eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden puolustajana. Koimme, että vaihtoehtoa ei ollut – jonkun oli pakko ottaa ohjat ja pitää esillä kirjallisuuden tekijöiden näkökulmaa, jotta tekijänoikeusdirektiiviin (DSM) viime hetkellä tullut kustantajien korvausoikeutta koskeva artikla 12 saataisiin sisällöltään kohtuulliseksi. Jatkoimme kaiken päivittäisen tekemisemme ohella taistelua Euroopan kentillä läpi vuoden ja pyrimme parhaamme mukaan pitämään huolta siitä, että kirjallisuuden tekijöiden ääni kuullaan ja otetaan huomioon tekijänoikeusdirektiivin sisällöstä neuvoteltaessa. Nyt voimme ylpeinä todeta, että pienenkin suomalaisen toimijan on mahdollista vaikuttaa EUlainsäädäntöön, kun töitä tehdään rohkeasti, määrätietoisesti ja tekeminen kohdistetaan oikeisiin asioihin. Tekijänoikeusdirektiivin lopullisesta kohtalosta äänestetään pian, mutta meidän huomiomme keskipisteenä olleen artiklan 12 lopulliseen sanamuotoon voimme olla tyytyväisiä. Pitkän matkamme varrella oli esillä monia tekijöiden kannalta huomattavasti huonompia vaihtoehtoja, joiden seurauksena tekijöiden toimeentulo olisi voinut

Anne Salomaa (OTM) on johtanut Sanastoa vuodesta 2010. Kuva: Ville Lehvonen

4


heikentyä merkittävästikin. Lopullisesti siitä, miten kustantajien korvausoikeutta koskevaa artiklaa 12 Suomessa sovelletaan vai sovelletaanko sitä ollenkaan, päättää eduskunta. Kansallisella pelikentällä tekijöiden puolesta toimiminen on kuitenkin huomattavasti helpompaa. Uskomme siihen, että omat päättäjämme haluavat ottaa mahdollisimman hyvin huomioon kirjallisuuden tekijöiden toimintaedellytyksiin liittyvät haasteet ja mahdollistaa tekijöille reilun neuvotteluaseman, riittävät oikeudet heidän luomiinsa teoksiin sekä kohtuullisen korvauksen tehdystä työstä. Meidän ja koko luovan alan tehtävä on kertoa tekijänoikeuksien merkityksestä kevään vaaleissa valittaville uusille päättäjille, jotta heillä on riittävästi tietoa, kun tulee aika tehdä päätöksiä. Vaikka huomiomme kiinnittyi vuonna 2018 vahvasti Euroopan unionin suuntaan, emme suinkaan ole tinkineet asiakkaidemme palvelemisesta. Tilitimme vuoden aikana tekijänoikeuskorvauksia yhä useammalle kirjallisuuden tekijälle, ja asiakasmäärämme kasvoi edelleen huimasti, ylittäen jo reilusti maagisen 10 000 asiakkaan rajan. Se on Suomen kokoisessa maassa hieno saavutus, ja olemme nöyrän kiitollisia siitä, että saamme edustaa jo noin upeaa ja isoa kirjallisuuden tekijöiden joukkoa. Olemme myös vilpittömän kiitollisia siitä erinomaisesta palautteesta, jota saamme tekemästämme työstä. Pyrimme vastaamaan saamaamme palautteeseen ja kehittämään tarjoamiamme palveluja yhä edelleen. Tarkoituksenamme on myös kehittää yhä ketterämpiä ja asiakasystävällisempiä ratkaisuja kirjallisuuden käyttölupien hankintaan. Meillä on vielä paljon tekemistä sen varmistamiseksi, että kirjallisuuden käytöstä korvaamisesta tulisi yhtä itsestään selvää kuin se on musiikin alalla. Viimeisen vuoden kuluessa on kuitenkin ollut hienoa huomata, että yhä useammat kirjallisuutta käyttävät toimijat, kustantamot, kunnat, tapahtumajärjestäjät ja yksityishenkilöt kääntyvät herkemmin puoleemme ja haluavat mahdollistaa tekijöiden työtä sopimalla käytöstä asianmukaisesti ja korvaamalla kirjallisten teosten käyttämisestä. On myös hyvä muistaa, että tekijä saa palkan tehdystä työstä takautuvasti sen mukaan, missä eri yhteyksissä hänen luomaansa teosta käytetään. Pidetään yhdessä huolta, että kaikki tekijät saavat ansaitsemansa korvauksen – teoksen julkaisumuodosta, teknologiasta ja teoslajista riippumatta.

5


VUODEN KOHOKOHDAT Saavutimme vuonna 2018 merkittäviä virstanpylväitä ja teimme tiukkaa vaikuttamistyötä EU-lainsäädännön tasolla.

Tekijänoikeuskorvauksia tilitimme vuoden aikana yhteensä yli 9,5 miljoonaa euroa. Tilittämiemme korvausten valossa vuosi 2018 ylitti jälleen edellisen vuoden tuloksen. Asiakasmäärämme kasvoi runsaasti vuoden aikana: syyskuussa juhlimme 10 000. tekijäasiakastamme. Nyt tavoitamme korvauksiin oikeutetut tekijät entistäkin paremmin. Vuoden lopussa edustimme jo yli 10 500:ta kirjallisuuden tekijää tai edesmenneen tekijän oikeudenomistajaa. Vuosien mittaisen lainauskorvauksia koskeneen vaikuttamistyömme tulokset näkyivät tekijäasiakkaidemme tuloissa, kun tilitimme pohjoismaiselle tasolle korotettua lainauskorvausmäärärahaa toista kertaa. Laajensimme merkittävästi myös keräämiemme lainaustietojen otantaa. Vuoden 2017 lainoja koskien yleisten kirjastojen lainaustiedot kattoivat noin 75 prosenttia kaikista lainoista. Korkeakoulukirjastojen osalta otanta kattoi kaikki lainaustiedot. Vuoden 2019 aikana pyrimme laajentamaan otannassa mukana olevien kirjastojen määrää entisestään. Sanaston työ lainauskorvausten nostamiseksi huomioitiin myös, kun Vuoden tekijänoikeusteko -palkinto myönnettiin Sanaston edelliselle puheenjohtajalle 6

84 prosenttia

asiakkaistamme sai tekijänoikeuskorvauksia viime vuonna.

Edustamme nyt jo yli

10 000

kirjailijaa ja kääntäjää.

Virpi Hämeen-Anttilalle tammikuussa 2018. Tunnustus annettiin merkittävästä työstä lainauskorvausjärjestelmän laajentamiseksi ja kehittämiseksi suomalaisen kirjallisuuden tekijöiden hyväksi. Sanaston uutena puheenjohtajana aloitti vuoden 2018 alussa Heikki Karjalainen. Vaikuttamistyömme oli aktiivista myös vuonna 2018. Erityisesti teimme töitä Euroopan unionissa vireillä olleen tekijänoikeusdirektiiviehdotuksen artiklan 12 rajaamiseksi ja tekijöiden äänen kuuluviin saamiseksi. Euroopan laajuiseksi levinneessä kampanjassamme oli mukana 45 järjestöä 21 maasta. Annoimme lausuntoja ja tapasimme päättäjiä tekijänoikeusasioissa myös Suomessa.


Tilitimme Celian omakirjalainoista

VUODEN 2018 AIKANA

164 8 580

Asiakkaistamme

tuhatta euroa.

Keräsimme

10%

enemmän esitys- ja julkaisukorvauksia.

sai korvauksia.

8 000

seuraajaa sosiaalisen median kanavissa.

Tilitimme toista kertaa lainauskorvauksia myös

korkeakoululainoista. Radio- ja tv-käytöstä tilitimme korvauksia

138

tuhatta euroa.

Radio- ja tv-arkistokorvauksia Suosituin verkkoartikkelimme käsitteli sitaatti- maksettiin kirjallisuuden tekioikeutta ja tekstin lainaamisen sääntöjä. jöille ensimmäisen kerran.

Helppo luvan hakeminen edesauttaa kirjallisuuden käyttöä. Lainauskorvaus oli

25

Tilitimme

9,5

senttiä per laina. miljoonaa euroa. Laadimme tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023 ja toteutimme EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset toiminnassamme. Lisäksi julkaisimme ensimmäisen avoimuusraportin. Yhteishallinnointilain edellyttämästä raportista saa entistä selkeämmän kuvan toiminnastamme ja taloudellisista tunnusluvuistamme. Jatkoimme sähköisten palvelujemme, lupakaupan, verkkosivujen ja asiakkuusjärjestelmän, kehittämistä ja tehostimme kirjallisuuden käyttölupien markkinointia, asiakas- sekä sidosryhmäviestintää.

Saimme

1 975

uutta asiakasta.

Tekijänoikeusmyönteistä ilmapiiriä edistimme tehostamalla entisestään tiedotusta ja toimintaamme sosiaalisessa mediassa. Sanasto otti vuoden aikana myös aktiivisesti osaa tapahtumiin: Helsingin ja Turun Kirjamessujen lisäksi Sanasto oli mukana koulutusalan Educa-messuilla ja järjesti ohjelmaa Porin SuomiAreenassa. Kerroimme toiminnastamme ja tekijänoikeuksista myös useissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Teimme hyvää yhteistyötä muiden tekijä- ja tekijänoikeusjärjestöjen sekä luovan alan toimijoiden kanssa. 7


TEKIJÖIDEN JÄRJESTÖ Asiakkaamme ovat toimintamme A ja O: Tehtävämme on varmistaa, että tekijöiden oikeuksista pidetään kiinni. Huolehdimme tekijöiden edusta niin tekijänoikeuskorvauksien tilittämisessä kuin vaikuttamistyössämmekin.

Asiakasmäärämme kasvoi yhteensä

23%

Asiakaskunnastamme on Miehiä

42,8 %

edelliseen vuoteen verrattuna.

S

uomalaisen kirjallisuuden ja sen tekijöiden puolesta työskentely on kunniatehtävämme. Asiakkaaksemme voi liittyä kuka tahansa kirjailija tai kääntäjä, joka on julkaissut vähintään yhden kirjallisen teoksen. Edustamme tasapuolisesti koko suomalaisen kirjallisuuden kenttää eli kaunokirjailijoita, kääntäjiä, oppikirjailijoita, runoilijoita ja tietokirjailijoita.

Nyt kirjallisuuden tekijöitä on Sanastossa jo yli 10 000! Rivimme ovat kasvaneet viime vuosina rivakasti: saimme vuoden 2018 aikana lähes 2 000 uutta tekijäasiakasta. Mitä suurempi joukko tekijöitä Sanastoon liittyy, sitä paremmin pystymme suorittamaan korvaukset juuri oikeille tekijöille, ja sitä vahvempi on äänemme, kun edistämme tekijöiden asemaa ja oikeuksia. 8

Perikuntia 4,2 %

Naisia

53,0 %

Kolme viidestä

tekijäasiakkaastamme on suositellut Sanastoon liittymistä kollegalleen. Asiakkaistamme yli 9/10 pitää Sanastoa tarpeellisena ja hyödyllisenä.

Mitä tarjoamme tekijäasiakkaillemme? Keräämme ja tilitämme tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden jälkikäytöstä. Neuvomme tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja autamme mahdollisten tekijänoikeusloukkausten ratkaisemisessa. Tarjoamme mahdollisuuden ohjata lupapyynnöt Sanastoon. Vaikutamme yhteiskunnallisesti tekijöiden etua puolustaen. Järjestämme tekijänoikeuskoulutusta ja tapahtumia ja tiedotamme ajankohtaisista asioista. Voit liittyä Sanastoon ja päivittää yhteystietojasi ja teosluetteloasi osoitteessa oma.sanasto.fi


Palveluksessasi – avoin, aktiivinen ja asiantunteva Sanasto Tekijäasiakkaille näkyvin osa työtämme on asiakasneuvonnan ohella tekijänoikeuskorvausten tilittäminen. Keräämme tekijänoikeuskorvauksia sellaisista teosten käyttötilanteista, joita tekijöiden on hankala itse hallinnoida, ja tilitämme keräämämme korvaukset tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Asiakkaistamme 84 % sai vuoden 2018 aikana tekijänoikeuskorvauksia Sanastosta.

Asiakkaistamme

91%

on tyytyväisiä toimintaamme ja pitää Sanastoa asiansa osaavana järjestönä.

Lisäksi panostimme entistä selkeämpään ja säännöllisempään asiakasviestintään sekä verkkosivujemme ja sosiaalisen median kanaviemme tietotarjontaan. Messuilla ja muissa tapahtumissa palvelimme asiakkaitamme kasvokkain, ja syksyllä järjestimme lainauskorvausiltapäivän ja avoimet ovet toimistollamme. Uudistamme parhaillaan oma.sanasto.fi-palveluamme. Pian asiakkaamme voivat tarkistaa esimerkiksi omat tilityslaskelmansa ja teostensa lainaustilastot sähköisesti.

Kirjallisuuden tekijä, ohjaa lupapyynnöt Sanastoon! Kirjallisuuden käyttäjät haluavat usein käyttää useampaa teosta kerralla, mutta tekijöiden etsiminen on vaivalloista ja hidasta. Meidän kauttamme käyttäjä saa yhdellä kertaa kaikki luvat. Korvaukset tilitetään juuri niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty.

Jos myönnät luvan itse: Muista sopia käytön laajuudesta, kestosta ja hinnasta kirjallisesti. Sanasto suosittelee pyytämään käytöstä aina korvauksen. Katso suositushintoja Sanaston Lupakaupasta. Lisää tietoa tarjoamistamme palveluista: SANASTO.FI/ASIAKKAALLE

Alkup. kuva: Nicole Honeywll / Unsplash

Kun olet liittynyt Sanaston asiakkaaksi: Voit ohjata teostesi lupapyynnöt Sanastoon niissä lupaasioissa, joita hoidamme. Sanasto laatii puolestasi sopimuksen teoksen käytöstä, laskuttaa käyttäjää hinnaston mukaisesti ja tilittää korvaukset sinulle. Sanasto ei myönnä tekijöiden puolesta lupia teosten kustantamiseen, kääntämiseen tai muokkaamiseen toiseen taiteenlajiin.

9


TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Sanasto kerää asiakkailleen lainauskorvaukset, radio- ja tv-käyttökorvaukset, esitys- ja julkaisukorvaukset sekä korvaukset asiantuntijakeskus Celian omakirjalainoista ja oppi­kirjoista. Korvauksia ei tarvitse erikseen hakea, vaan tilitämme kertyneet korvaukset asiakkaillemme automaattisesti. Korvauksia tilitetään neljästi vuodessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymänä sopimuslisenssijärjestönä ja asiakkuussopimusten kautta Sanasto hallinnoi tekijänoikeuskorvauksia seuraavilla alueilla:

Teosten lainaaminen yleisistä tai korkeakoulukirjastoista Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan tekijälle korvauksena siitä, että hänen teoksiaan saa lainata kirjastoista maksutta. Korvaukset maksetaan teosten lainamäärien mukaan, ja ne perustuvat aina edeltävän vuoden lainaustilastoihin. Sanasto kerää korvaukset ja tilittää ne eteenpäin tekstintekijöille. Vuonna 2018 lainauskorvausta maksettiin yhteensä yli 9 miljoonaa €.

Kirjallisuuden käyttö radio- ja televio-ohjelmissa ja arkistossa Kirjallisuuden käytöstä radio- ja tv-ohjelmissa Sanasto kerää korvaukset lähettäjäyritysten tekemien käyttöilmoitusten mukaan. Yleisradio ja Sanasto ovat sopineet myös Ylen omatuotantoisten sisältöjen verkkojulkaisusta Yle Areenassa. Radio- ja tv-arkistokorvauksia maksettiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa. Arkistokorvaus koskee yli viisi vuotta sitten ensilähetyksensä saaneita Ylen omia ohjelmatuotantoja, joissa on käytetty kirjallisuutta. Vuonna 2018 radio- ja tv-käytön korvauksia maksettiin noin 138 000 €. Radio- ja tv-arkistokorvauksia maksettiin noin 118 000 €.

Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaukset (KAM) Sanasto kerää ja tilittää korvaukset esimerkiksi Kansalliskirjaston digitointihankkeista. Nyt käynnissä olevien hankkeiden korvauksia maksetaan aikaisintaan vuonna 2019.

Celian tuottamat äänikirjat ja oppikirjamyynti Asiantuntijakeskus Celia tuottaa kirjallisuutta näkörajoitteisille saavutettavassa muodossa. Sanasto kerää korvauksia Celian tuottamien äänikirjojen omakirjalainoista sekä äänitettyjen oppikirjojen myynnistä. Oppikirjakorvaukset perustuvat tekijänoikeuslain § 17 pakkolisenssiin: tekijä on oikeutettu korvaukseen myynnistä, mutta ei voi kieltää teostensa käyttöä. Vuonna 2018 Celian korvauksia maksettiin noin 176 000 €. 10


Kirjallisuuden käyttö näyttelyissä Sanasto kerää asiakkailleen korvauksia, kun yksittäisiä runoja tai tekstikatkelmia on näytteillä esimerkiksi osana taidenäyttelyä. Lupa otettiin käyttöön vuonna 2018.

Kirjallisuuden julkinen esittäminen ja käyttö julkaisuissa Sanasto kerää asiakkailleen korvauksia kirjallisuuden esittämisestä erilaisissa tilaisuuksissa. Tilitämme korvauksia myös runojen tai muiden tekstikatkelmien käytöstä pienpainatteissa ja uusissa julkaisuissa, kuten oppikirjoissa. Vuonna 2018 esitys- ja julkaisukorvauksia maksettiin noin 53 000 €.

Kirjallisuuden esitys- ja julkaisulupia on hankittu mm. Lorujen painamiseksi lastenkirjaan

Historiakierrokselle, jossa

Kaunokirjallisiin esitetään kaunokirjallisuutta postikortteihin Toiverunoiltaan tunnelmapaloina Poikkitaiteellinen esitykseen, jossa on musiikkia, lausuntaa ja tanssia

Runokaraokeen

Lapsille suunnattuun sanataidenäyttely

Talent-kilpailuun eläkeläisille

Runoraatiin Runoon konsertin käsiohjelmassa Runoautomaattiin

Kuva: Marvin Tolentino/Unsplash

11 11


LUVAT KUNTOON Kirjallisuus tarjoaa merkityksellistä sisältöä monenlaisiin tilanteisiin: tapahtumiin, erilaisiin materiaaleihin, julkaisuihin, tv- ja radio-ohjelmiin. Tekijänoikeuskorvaukset teosten käytöstä mahdollistavat kirjallisuuden tekijöille luovalla työllä elämisen ja uusien sisältöjen luomisen. Sanaston kautta kirjallisuuden käyttö on vaivatonta ja kustannustehokasta: Myönnämme luvat kirjailijoiden ja kääntäjien puolesta (voit hakea kerralla luvat useamman eri tekijän teosten käyttämiseen), laskutamme lupakorvaukset ja maksamme ne eteenpäin niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty.

Sanastosta hankit kirjallisuuden käyttöluvat vaivattomasti – samalla tekijä saa hänelle kuuluvan korvauksen!

Alku

p. ku va: R aw

pixe

l/U nspl ash

Esim erkk ihin toja Run : on j

12

u teos ta, p lkaisem ine a inos = 44 1–1 0 n osana €+ 00 k alv. uutt 10 % pl a Viid en p roos julka a teos isemine katkelm ta, p n os an an ai = alk . 150 nos 1–1 a uutta 00 e+a lv. 10 0 kpl 10 ru % yleis non julk ömä i ärä 1 nen esit = es täm 0 itysl 0 hl inen öä upa , alk. 60 € + alv 10 %


Millaiseen käyttöön tarvitsen luvan? Useimpiin kirjallisuuden käyttötilanteisiin tarvitaan lupa tekijältä tai häntä edustavalta tekijänoikeusjärjestöltä, kuten Sanastolta. Tekijänoikeus on voimassa kirjailijan ja kääntäjän eliniän ja 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä. Teoksen asialliseen siteeraamiseen ei tarvita lupaa. Lue lisää: SANASTO.FI/SITAATTI Teoksen esittämiseen yksityisjuhlissa (kuten häissä tai perhejuhlissa), opetuksen yhteydessä tai jumalanpalveluksessa ei tarvitse kysyä lupaa. Lupaa ei tarvita myöskään ilmaistilaisuuteen, jossa teosten esittäminen ei ole tilaisuuden pääasia eikä tilaisuutta järjestetä ansiotarkoituksessa. Jos tekijänoikeus on rauennut, teosten käyttöön ei tarvitse lupaa.

Kirjallisuuden käyttöluvat Sanastosta: Julkaisulupa: Runon tai tekstikatkelman julkaiseminen osana uutta julkaisua (esim. äidinkielen oppikirja) Esityslupa: Kirjallisuuden julkinen esittäminen (esim. runonlausunta) Lupa tapahtumamateriaaleihin: Runon tai tekstikatkelman käyttö tapahtumamateriaaleissa (esim. teatterin käsiohjelmassa) Radio- ja tv-käyttölupa: Kirjallisuuden käyttö radio- tai tv-ohjelmassa Postikorttilupa: Kirjallisuuden käyttö postikortissa Näyttelylupa: Runon tai tekstikatkelman asettaminen näytteille näyttelyyn. Lupa otettiin käyttöön vuonna 2018.

Näin haet käyttölupaa Sanaston Lupakaupasta: • Avaa Lupakauppa osoitteessa luvat.sanasto.fi • Valitse sopiva käyttölupa ja täytä kysytyt tiedot (mm. kirjailijan ja/tai kääntäjän nimi, teoksen tiedot sekä esimerkiksi julkaisun painosmäärä tai tilaisuuden arvioitu osallistujamäärä). Palvelu laskee hinta-arvion täytettyjen tietojen perusteella.

ien on lup on t s a n n Sa ämine käytt uomalaiteko s rjallisuui sen k olesta! u p den

• Kun olet tarkistanut tiedot, lähetä hakemus. Saat sähköpostitse lisätietoja ja ilmoituksen, kun lupa on myönnetty. Lue lisää tarjoamistamme luvista: LUVAT.SANASTO.FI

13


Y H T E I S K U N N A L L I N E N VAIKUTTAMINEN

Kuva: Marissa Tammisalo

Tavoitteenamme on yhteiskunta, jossa luovan työn tekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen työstään, hyvä lukutaito on kansalaistaito ja vahvaa tekijänoikeussuojaa arvostetaan kansallisena kilpailuetuna.

Y

hteiskunnallinen vaikuttaminen kirjallisuuden tekijöiden aseman parantamiseksi ja tekijänoikeuksien vahvistamiseksi on keskeinen osa työtämme. Tavoitteenamme on tekijänoikeuslainsäädäntö, joka suojaa tekijöiden oikeuksia, edistää heidän toimintaedellytyksiään ja tukee luovaa työtä. Tekijällä täytyy olla mahdollisuus päättää teostensa käytöstä ja saada siitä asianmukainen korvaus. Vaikuttamistyössämme edistämme aktiivisesti päättäjien ymmärrystä tekijänoikeuksista ja pyrimme vaikuttamaan tekijänoikeuksien kehitykseen sekä lainsäädäntöön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Pidämme yhteyttä viranomai-

14

Kuvassa: Sanaston delegaatio tapaamassa sivistysvaliokunnan jäseniä. Järjestämme Kirjailijakahvit eduskunnassa joka syksy. Tänä vuonna keskusteltiin erityisesti tekijänoikeusdirektiivin artiklasta 12 ja lainauskorvauksen korotuksen merkityksestä kirjallisuuden tekijöille.

siin ja poliittisiin päättäjiin, annamme lausuntoja ja teemme yhteistyötä muiden luovan alan toimijoiden kanssa. Sanasto on muun muassa CISACin (International Confederation of Societies of Authors and Composers), Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY ry:n, Tekijänoikeusakatemian ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n jäsen. Lue kaikki antamamme lausunnot SANASTO.FI/LAUSUNNOT


Kuvat: Sanasto

Sanasto tapasi kesäkuussa Brysselissä mm. europarlamentaarikot Jytte Guttelandin (vas.) ja Mia-Petra Kumpula-Natrin. Marraskuussa Sanasto kutsuttiin puhumaan onnistuneesta vaikuttamistyöstä Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n seminaariin.

Tekijänoikeusdirektiivi ja artikla 12 Vuoden 2017 syksystä alkaen vaikuttamistyömme painopisteenä on ollut tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annettu direktiiviehdotus (DSMdirektiivi) ja sen artikla 12. DSM-direktiiviehdotuksessa esitettiin joitakin parannuksia luovan alan tekijöiden asemaan, mutta samassa ehdotuksessa oli myös erittäin ongelmallisia ja tekijöiden oikeuksia murentavia artikloja. Kirjallisuuden tekijöille kaikkein haasteellisin oli artikla 12, joka koskee kustantajien oikeutta tiettyihin jälkikäytön korvauksiin. Artiklaa esitettiin pahimmillaan muodossa, jossa jäsenmailla ei olisi ollut päätösvaltaa sen toimeenpanemisessa, ja se olisi koskenut todennäköisesti myös lainauskorvauksia. Kevään 2018 aikana vaikuttamistyömme painottui erityisesti europarlamentaarikkojen ja asiaa Euroopan parlamentissa käsittelevän päävaliokunnan eli oikeudellisten asioiden valiokunnan (JURI) jäseniin. Tarkoituksenamme oli tuoda kirjallisuuden tekijöiden ääni kuuluviin, puolustaa tekijänoikeuden perusperiaatteita ja estää artiklan läpimeno kirjallisuuden tekijöiden asemaa heikentävässä muodossa.

Syksyllä 2017 aloittamaamme Euroopan laajuiseen vetoomuskampanjaan oli liittynyt kesään 2018 mennessä 45 järjestöä 21 maasta. Vetoomuksessa listasimme artiklan 12 oikeudelliset, periaatteelliset ja käytännölliset ongelmat. Lukuisten kannanottojen, kotimaisen vaikuttamistyön ja kampanjamateriaalien lisäksi teimme vuoden aikana useita matkoja sekä Brysseliin että Strasbourgiin. Lisäksi tiedotimme säännöllisesti Euroopan neuvostossa istuvia virkamiehiä artiklan 12 ongelmista. Syksyllä 2018 huomio vaikuttamistyössämme keskittyi komission suuntaan ja komission, parlamentin ja neuvoston takkuisesti etenevien kolmikantaneuvotteluiden seuraamiseen. Tekijänoikeusdirektiivistä äänestetään Euroopan parlamentissa maaliskuun 2019 lopussa. Viestimme on kuultu: artikla 12 ei uhkaa lainauskorvauksia, ja jäsenvaltioilla säilyy päätäntävalta artiklaa sovellettaessa. Jatkamme työtämme sen puolesta, että tekijänoikeudet ja tekijöiden etu huomioidaan tulevaisuudessakin sekä Euroopan unionin tasolla että kansallisessa lainsäädännössä. Lue vaikuttamistyömme etenemisestä: SANASTO.FI/TAG/DSM-DIREKTIIVI

15


Heikki Karjalainen on toiminut Sanaston puheenjohtajana vuoden 2018 alusta alkaen. Kuva: Ville Lehvonen

16


PUHEENJOHTAJALTA Heikki Karjalainen

V

uosi 2018 oli Sanastossa kiireistä aikaa. Varsinkin alkuvuodesta tuntui, ettei maailmaan mitään muuta mahdukaan kuin EU:ssa vireillä oleva DSM-direktiivi ja sen artiklaa 12 koskeva vaikuttamistyö. Vaikuttamistyö on siitä outoa työtä, että sitä saa painaa hiki hatussa, mutta tuloksia ei välttämättä näy koskaan missään. Ei hyvässä eikä pahassa. Eikä yhteiskunnallinen vaikuttaminen DSM-direktiiviin lopu. Tänä keväänä pidetään kahdet vaalit, ja olemme Sanastossa laatineet tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023. Haluamme kehittää luovan työn tekemisen edellytyksiä sekä mahdollistaa vakaamman toimeentulon kirjallisen luovan työn tekijöille. Tämä toteutuu tasapainoisen tekijänoikeuslainsäädännön kautta. Tasapainoinen laki on silloin, kun tekijänoikeudet toteutuvat teknologiasta riippumatta ja tekijänoikeuden poikkeusten ja rajoitusten sijaan suositaan sopimista, lupakäytäntöjä ja lisensointimahdollisuuksia. Meidän mielestämme vahva tekijänoikeussuoja on myös kansallinen kilpailuetu. Tulevalla vaalikaudella tarvitsemme tekoja myös kirjallisuuden käytön ja lukutaidon edistämiseksi. Näihin tekoihin kuuluvat kirjastojen toimintamahdollisuuksien varmistaminen ja Lukeva koulu -hankkeen tukeminen. On tärkeää, että kirjallisuus on mukana koulutusjärjestelmämme kaikilla tasoilla. Myös luovan alan toimintamahdollisuuksia tukevan palvelukeskuksen perustamisen näemme erittäin tärkeänä koko alalle, vaikka suomen kielen vaalijana vierastankin nimeä Creative Business Finland. Kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamiseksi teemme töitä jäsenjärjestöjemme ja yhteistyöverkostojamme kanssa sekä kotimaassa että Euroopan unionin tasolla. Samaan aikaan huolehdimme tietenkin myös tekijäasiakkaistamme, joiden määrä on vaalikauden lopussa toivottavasti ja todennäköisesti kasvanut taas useilla tuhansilla. Asiakkaiden tavoittelussa olemme ylittäneet omat tavoitteemme, mutta työmme on tehty vasta, kun olemme saaneet kiinni jokaisen kirjallisuuden tekijän, jolle korvauksia on tulossa. Lukemista ja kirjastoja rakastavassa Suomessa tavoiteltavia tekijöitä riittää, varsinkin nyt, kun myös opetuskirjastot kuuluvat lainauskorvauksen piiriin. Erityisesti nuorille tekijöille kannattaa kertoa Sanastosta ja lainauskorvauksista, mutta on hyvä muistaa, että myös perikunnat ovat oikeutettuja tekijänoikeuskorvauksiin. Eikä pidä unohtaa tekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin merkitystä. Tietämättömyys on yleisin syy siihen, ettei tekijänoikeuksia kunnioiteta, ja tässä myös meidän kirjallisuuden tekijöiden pitää katsoa peiliin. Kirjallisuuden käyttäjät ymmärtävät varmasti asiallisen korvauksen merkityksen, kun se heille oikein perustellaan. Ja käyttäjiä kannattaa aina kehottaa kysymään vaikkapa Sanastosta, jos he ovat epävarmoja siitä, tarvitaanko käyttölupaa.

17


SANASTO ORGANISAATIONA

K

irjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yh-

Vuosikokoukset

distys.

Maaliskuussa 2019 edustamme jo noin 11 000:tä kirjallisuuden tekijää eli kirjailijaa, kääntäjää tai edesmenneen tekijän oikeudenhaltijaa. Lisäksi palvelemme kirjallisuuden käyttäjiä eli esimerkiksi Kansalliskirjastoa, Yleisradiota, kustantamoita, kuntia, tapahtumanjärjestäjiä ja yksityishenkilöitä. Jäsenjärjestöjä vuonna 2005 perustetulla Sanastolla on neljä: Finlands svenska författareförening rf, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Suomen tietokirjailijat ry. Sanasto on ketterä kooltaan ja liikkeiltään: järjestön toimintaa ohjaa kuusihenkinen hallitus, päivittäisestä työstä

Hallitus Toiminnanjohtaja

Oikeudelliset palvelut Tilitys- ja asiakaspalvelu Viestintä ja markkinointi Sanaston organisaatio 2019.

vastaa toiminnanjohtajan lisäksi yksitoista lain, viestinnän ja taloushallinnon osaajaa.

Lisää Sanastosta järjestönä: SANASTO.FI/TIETOA-SANASTOSTA 18


Kuvat on julkaistu Sanaston Instagram-tilillä vuoden 2018 aikana.

PERUSTEHTÄVÄMME

SANASTON ARVOT

Tehtävämme on mahdollistaa kirjallisuuden tekijöiden luovaa työtä ja valvoa heidän etuaan sekä tarjota kirjallisuuden käyttäjille kohtuuhintaisia ja toimivia luparatkaisuja.

AVOIN – Avoimuus tarkoittaa meille

Tehtäviimme kuuluu myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen tekijöiden aseman parantamiseksi, tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja tekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin edistämiseksi.

STRATEGIAN AVAIMET 2018–2020 Kirja-alan tekijänoikeuden erityisosaajana tartumme muuttuvan alan haasteisiin ja toimimme yhdistävänä voimana. Meillä on vankka perusta ja vakaa talous – osaava henkilöstömme takaa tehokkaan toiminnan sekä ensiluokkaisen asiakaspalvelun. Tarjoamme toimivat luvat kirjallisuuden käyttöön ja kehitämme uusia lupa-alueita. Kansallisena ja kansainvälisenä toimijana vaalimme tekijänoikeutta ja turvaamme lainauskorvaukset tekijöille.

läpinäkyvyyttä, jakamista ja yhteistyötä. Jaamme tietoa toiminnastamme ja keskustelemme asioista avoimesti.

AKTIIVINEN – Suhtaudumme tulevaisuuteen avarakatseisesti ja etsimme uusia, kirjallisuuden alaa parhaiten palvelevia ratkaisuja. Toimimme tehokkaasti ja huomioimme kirjallisuuden tekijöiden, käyttäjien ja sidosryhmiemme tarpeet.

ASIANTUNTEVA – Asiantuntevuus tarkoittaa meille hyvää ammattitaitoa ja jatkuvaa oppimista. Olemme oman toiminta-alueemme asiantuntija ja erityisosaaja.

Kirjallisuuden tekijöiden työlle arvoa – yhdessä. 19


TALOUSLUVUT

S

anasto tilitti vuoden 2018 aikana oikeudenhaltijoille tekijänoikeuskorvauksia yhteensä yli 9,5 miljoonaa euroa. Suurin osa korvauksista koostui lainauskorvauksista, joita tilitimme vuoden aikana noin 9 miljoonaa euroa.

KERÄTYT KORVAUKSET 2018 Lainauskorvaus* Omakirjalainakorvaukset Celia-oppikirjakorvaukset Radio- ja tv-käyttökorvaukset Radio- ja tv-arkistokorvaukset Esitysluvat Julkaisuluvat KAM-korvaukset

11 984 030 € 169 250 € 9 250 € 155 960 € 166 000 € 10 160 € 48 440 € 0€

YHTEENSÄ

12 543 090 €

* Summa sisältää 50 000 € lainaustiedon hankintaan osoitettuja varoja.

KULUT 2018 Palkat ja palkkiot Poistot Muut kulut YHTEENSÄ

-740 210 € -6 480 € -331 210 €

-1 077 900 €

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 2018 Korkotuotot Myyntivoitot Kulut YHTEENSÄ

20

11 680 € 0€ -680 €

11 000 €


A

siakkaistamme 84 % sai Sanastolta tekijänoikeuskorvauksia vuoden 2018 aikana. Korvauksista 95,6 % maksettiin kirjailijoille ja kääntäjille, 4,4 % tilitettiin edesmenneiden tekijöiden perikunnille.

Tilitämme suurimman osan kerätyistä korvauksista vielä saman vuoden aikana. Vuoden viimeisinä kuukausina keräämistämme korvauksista osa tilitetään seuraavan vuoden ensimmäisessä tilityksessä.

TILITETYT KORVAUKSET 2017 Lainauskorvaus* Omakirjalainakorvaukset Celia-oppikirjakorvaukset Radio- ja tv-käyttökorvaukset Radio- ja tv-arkistokorvaukset** KAM-korvaukset Esitysluvat Julkaisuluvat

9 077 520 € 164 480 € 11 750 € 138 010 € 117 570 € 410 € 10 680 € 42 400 €

YHTEENSÄ

9 562 820 €

* Kerätyistä lainauskorvauksista noin 80% jaetaan ensimmäisessä tilityksessä. ** Radio- ja tv-arkistokorvauksia tilitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.

HALLINNOINTIKULUT Sanaston keräämistä korvauksista tehdään kulupidätys, jolla katetaan Sanaston toiminnan kulut. Sanaston kulupidätysprosentti on Suomen tekijänoikeusjärjestöjen alhaisin: vuonna 2018 kulupidätys lainauskorvauksen osalta oli 8,44 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %. AVOIMUUSRAPORTTI Tarkastettu tilinpäätös ja tarkemmat talousluvut löytyvät avoimuusraportista. Avoimuusraportti julkaistaan Sanaston verkkosivuilla vuosikokouksen hyväksynnän jälkeen toukokuussa 2019. SANASTO.FI/JULKAISUT

21


Bild: Marissa Tammisalo

SANASTOS ÅR 2018

F

ör Sanasto innebar året 2018 viktiga, uppnådda milstolpar och hårt intressebevakningsarbete på EU-lagstiftningsnivån.

Vi representerar nu redan mer än 10 000 litterära upphovspersoner. Sanastos kundantal växte kraftigt under året. Närmare 2 000 nya litterära upphovspersoner anslöt sig till Sanasto och i september överskred vårt medlemsantal 10 000. – Detta är ett otroligt finnt resultat i ett land i Finlands storleksklass! Det visar att det finns ett behov att arbeta för upphovsrättigheterna. Ju fler litterära upphovspersoner som ansluter sig till Sanasto, dess bättre kan vi betala ersättningarna till de rätta upphovspersonerna och dess starkare är vår röst, när vi främjar upphovspersonernas rättigheter, berättar Sanastos verksamhetsledare Anne Salomaa. Det fanns också ett verkligt behov att 22

Bilden: På hösten träffade Sanastos delegation riksdagens kulturutskott för att diskutera frågor som är viktiga för litterära upphovspersoner. Intressebevakningsarbete är en stor del av Sanastos verksamhet.

försvara upphovsrättigheter under året: Sanasto arbetade i synnerhet för att artikel 12 i förslaget till upphovsrättsdirektivet (DSM-direktivet) inom EU skulle begränsas. Artikel 12 gäller utgivarens rätt att kräva en del av ersättningarna för användningen av verket. – Det har behövts mycket arbete för att få fram upphovspersonernas synvinkel så att den även beaktas i beslutsfattandet. Vi och andra representanter för upphovspersoner verkar ha lyckats i vårt arbete, eftersom artikel 12 inte kommer att ingå i förslaget, åtminstone inte så att medlemsländerna skulle vara tvungna att införa den. Ifall upphovsrättsdirektivet går genom, kan vi vara stolta över ordalydelsen i artikel 12. Upphovspersonernas rättigheter har tryggats i den så väl som möjligt, och det här är en stor framgång för en organisation som kommer från lilla Finland, säger Salomaa.


Vi gjorde aktivt intressebevakningsarbete också i Finland.

PÅ SVENSKA

– Vi gav ut utlåtanden, skrev ställningstaganden och träffade beslutsfattare i upphovsrättsärenden. Det är vår uppgift att på flera olika sätt se till att lagstiftarna förstår vilken betydelse upphovsrättigheterna har för litterära upphovspersoner.

• Under året 2018 samlade vi in sammanlagt över 12,5 miljoner euro i upphovsrättsersättningar.

För upphovspersoner är den synligaste delen av Sanastos arbete insamlandet och utbetalningen av upphovsrättsersättningar, i synnerhet utlåningsersättningar, som betalas ut för bibliotekslån. Utlåningsersättningar betalas ut på basis av utlåningsstatistiken från bibliotek: år 2018 utvidgade vi antalet bibliotek som är med i utlåningsurvalet. Vår avsikt är att år 2019 få mera bibliotek i Finland med i urvalet.

Det är mycker svårt att själv hålla reda på sina rättigheter och skönt att veta att Sanasto driver frågor som gäller dem. Särskilt glad är jag över att Sanasto varit med om att förverkliga högre ersättningar för fackboksförfattare. Kommentar ur Sanastos kundenkät 2018

Under året betalade vi ut sammanlagt cirka 9,5 miljoner euro i upphovsrättsersättningar. Bland Sanastos kunder fick 84 % ersättningar. Sanasto fortsatte även att utveckla sin licensbutik och sitt kundsystem under året. Under året uppfyllde vi dessutom de krav som EU:s dataskyddsförordning ställer och satsade på kundkommunikation samt ett rikligt utbud av information såväl på vår webbsajt som i sociala medier.

• Vi fick 1 975 nya kunder. • Utlåningsersättningen för ett bibliotekslån var 25 cent. • Vi betalade ut 9,5 miljoner euro till finländska litterära upphovspersoner. Ersättningar betalades till 84 % av våra kunder. *** Årsberättelsen och rapporten om öppenhet (på finska) ska publiceras på vår webbplats sanasto.fi i maj. Under kommande år fortsätter arbetet enligt riktlinjerna i Sanastos verksamhetsstrategi för åren 2018–2020. – Vi vill utveckla förutsättningarna för skapande arbete och möjliggöra stabilare inkomster för personer som utför litterärt skapande arbete. Detta förverkligas genom balanserad upphovsrättslagstiftning. Lagen är balanserad när upphovsrättigheterna förvekligas oberoende teknologi och det i stället för undantag och begränsningar i upphovsrätten föredras avtal, tillståndspraxis och licensieringsmöjligeheter. Dessutom behöver vi gärningar genom vilka användningen av litteratur och läskunnighet kan främjas, konstaterar Sanastos ordförande Heikki Karjalainen. Sanasto har som mål ett samhälle där personer som utför skapande arbete får en ersättning för sitt arbete, bra läskunnighet betraktas som medborgarkompetens och starkt upphovsrättsskydd värderas som en nationell konkurrensfördel. 23


SANASTO Korkeavuorenkatu 30 A 00130 HELSINKI

+358 (0)9 5629 3300 info@sanasto.fi sanasto.fi

@SanastoInfo fb.com/sanasto @sanasto

Sanasto ry – Sanasto rf, maaliskuu 2019 | Toimitus ja taitto: Linda Lappalainen | Alkup. kansikuvat: Stocksy | Paino: Suomen Uusiokuori

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.