Page 1

Helprints kundtidning

1• 2011


Djuptryck ger ny glans åt tidskriften Djuptryck lämpar sig utmärkt för att trycka tidskrifter. Tryckmetoden håller en jämn och hög kvalitet, djuptrycktekniken får färgerna att glänsa med större djup och bilderna gör ett tredimensionellt intryck.


"F채rg책tergivningen motsvarar de ursprungliga fotografierna, vilket 채r viktigt till exempel i presentationen av kosmetika, kl채der eller bilar."


F

inlands enda djuptryckeri Helprint har länge tryckt tidskrifter för den nordiska och ryska marknaden. Tre nästan identiska tryckpressar garanterar att tidskriften når prenumeranterna och tidningskioskerna i tid. Moderna maskiner möjliggör dessutom en mångsidig efterbehandling, exempelvis ibladning. Djuptrycket är särskilt anpassat för upplagor på över 100 000 exemplar. Istället för tryckplåtar bygger tekniken på cylindrar, som klarar miljonupplagor utan problem. Eftersom cylindrarna inte byts ut under tryckningen håller hela upplagan samma jämna kvalitet. – Vid offsettryck måste tryckplåtarna bytas och tryckpressarna ständigt justeras under tryckningen, vilket ger varierande kvalitet på trycksakerna. Djuptrycket ger alltså ett jämnare tryckresultat än offset, säger Helprints försäljningschef Hannu Ahvonen. Många internationellt kända damtidningar som Elle och Glamour är tryckta med djuptryck.

A5–A3. Det får tidningen att utmärka sig i tidningshyllan och gör ett personligt intryck redan vid första ögonkastet. Det går också att göra ändringar i sista minuten. Man kan lägga till och ta bort sidor i fyrasidorsblock. En diamantgraverad cylinder färdigställs på en dryg timme och exempelvis en fördubbling av upplagan är inget problem.

En flexibel och snabb tryckteknik Djuptryck är en snabb och kostnadseffektiv tryckteknik. Tryckpressen kan producera en färdig trycksak på upp till 108 sidor om den inte har separata omslag. Det går att skapa ett helt eget format för tidningen, eftersom storleken kan bestämmas steglöst mellan

Tredimensionella bilder och levande färger Djuptrycket ger alternativ också för större format än den typiska tidskriftens. Det möjliggör stora panoramafoton och bildytor. Färgdjupet i bildåtergivningen skapar ett tredimensionellt intryck.

Fråga Helprint om möjligheten att ordna ett provtryck för din tidning!

– Vårt djuptryck passar utmärkt för veckotidningar med högt tempo. Vi tryckte Rysslands största veckotidning Sem’ Dnej under nästan 15 år utan några som helst förseningar. Vid stora upplagor är dessutom våra priser synnerligen konkurrenskraftiga, försäkrar Ahvonen.

– Exempelvis människors hudfärg ser mer äkta och naturlig ut i en djuptryckt tidning, och huden får inte den ’’docklika’’ tonen. Färgåtergivningen motsvarar de ursprungliga fotografierna, vilket är viktigt till exempel i presentationen av kosmetika, kläder eller bilar. Djuptryck fungerar med nästan samtliga papperskvaliteter som används vid offset. Dessutom kan andra papperskvaliteter användas, som inte lämpar sig för offsettryck. – Våra kunder som bytt från offset till djuptryck har blivit positivt överraskade av färgernas glans och jämna kvalitet. Bland annat olika svarta nyanser och deras skill-

djuptryck

nader gentemot mörkgrått syns tydligare i djuptrycksaker. Personlig kundservice Helprint utser en projektledare för varje kund, som följer trycksaken från prepress till tryck och transporter. Projektledaren ansvarar för trycksakens övergripande kvalitet och känner till kundens önskemål i detalj. Tidskriften blir precis som den ska. – Vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder, som noga följer de nya tidningstrenderna. Vi gör de senaste tekniska möjligheterna tillgängliga för dem. Varje kund är välbekant och viktig för Helprint, säger Ahvonen. 

VS.

offset

ändringar av sidantal

+/- 4

+/- 8

upplageökning

samma cylindrar

nya plåtar

kvalitetsjämnhet

++++

++

papperssortiment

offset- och djuptryckspapper

offsetpapper

färger

++++

++

skillnad svart-grått

++++

++

bilddjup

3-dimensionellt

2-dimensionellt


CASE: AutoReview AutoReview är Rysslands ledande biltidskrift, En branschpionjär som utkommit i tjugo år. Tidskriften ges ut varannan vecka och trycks av Helprint i S:t Michel.

T

idskriften skildrar bilvärlden på ett mångsidigt sätt. Förutom bilpresentationer berättar AutoReview om motorsport, yrkesbilism, transportfordon, klassiska bilar och trafikkultur. Tidning-

redaktionen består av experter på området. Tidskriftens ståndpunkter respekteras och de påverkar bilförsäljningen. AutoReviews målgrupp är kvalitetsmedveten och kräver stilsäkerhet även av sina trycksaker. Tidskriftens upplaga på 200 000 sprids både till Ryssland och till den

en tar upp den senaste tekniken, bilrelaterad utrustning och till och med bilmusik. Redaktionen gör ambitiösa tester, vars resultat bevakas noggrant av läsarna. – Testerna är väldigt empiriska. Redaktionen kan till exempel köra runt i Ryssland med bilar ur ett visst segment. AutoReview nöjer sig alltså inte med att skriva om tekniken utan tar även upp bilarnas bekvämlighet och funktionalitet, berättar Helprints försäljningschef Hannu Ahvonen. Tidskriftens chefredaktör, Mikhail Podorozhansky är en känd mediepersonlighet i Ryssland och

övriga rysktalande världen. Färgåtergivningen, exempelvis av pärlemorlackade bilar, är utmärkt och ger bilderna liv. Vid avbildning av bilinteriörer är det viktigt att grått och svart skiljer sig tydligt åt från varandra och att exempelvis skinntexturer återges på ett verklighetstroget sätt. Även företagen som

Vid avbildning av bilinteriörer är det viktigt att grått och svart skiljer sig tydligt åt från varandra.

annonserar i tidningen uppskattar den breda färgskalan. – Tidskriften trycks på LWCpapper och har ett större format (260 x 337 mm) än det vanliga, så den utmärker sig i tidningshyllan. Formatet är skräddarsytt för just denna tidning. Redaktionen satsar enormt mycket på bilderna, och det djup och höga upplösning i bilderna som åstadkoms i djuptrycket förstärker känslan av rörelse samt framhäver bilarnas design. Det stora formatet möjliggör panoramafoton, som även de ger rörelsekänsla, säger Ahvonen. 

”Snabbt, smidigt och modernt djuptryck” Samarbetet mellan tidskriften AutoReview och Helprint har fortsatt i 14 års tid. Förläggare Oleg Selikhov berättar varför. Varför trycker ni er tidskrift i Finland? Vi uppskattar finländarnas noggranna och samvetsgranna inställning till sitt arbete och respekterar deras strävan att ständigt förnya sig och använda den senaste tekniken. Dessutom är produktionens ekologiska aspekter viktiga för oss, liksom den höga kvaliteten på finsktillverkat papper. Kostnadseffektiviteten för tryck och tillhörande tjänster som transport, förpackning och tillverkning av bilagor är optimal.

En sådan helhet som Helprint erbjöd oss från första början kunde inget tryckeri i Ryssland eller dess grannländer offerera. Vårt intresse fångades såväl av formatstorlekarna som möjligheten till steglös variation av sidantalet, upplagevolymerna samt av den snabba produktionscykeln. Och allt detta fick vi till ett rimligt pris.

serna sedan klammermaskinerna moderniserats. Efter Helprints nya maskininköp kan vi erbjuda våra annonsörer nya produktionssätt och tjänster. Även färgerna som används håller hög kvalitet och gör trycksaken till ett konkurrenskraftigt marknadsföringsverktyg.

Vilka fördelar innebär djuptrycket för er? Ett flexibelt och justerbart format och variation av sidantalet. Vi har möjlighet att relativt flexibelt beställa ett annat antal sidor för varje publikation. Vi kan också vara säkra på att tryckningen går fort även för större upplagor. På senare år har efterbehandlingen påskyndat leveran-

Hur skulle du beskriva ert samarbete med Helprint? Vi är nöjda med den höga, och framför allt stabila kvaliteten på tryck, häftning och förpackning. Helprints ständiga strävan att förbättra kvaliteten, utveckla tekniken som används och anlita allt skickligare medarbetare och underleverantörer har gjort intryck på oss. Vi uppskattar kundoriente-

8.57

Untitled-1 1

d 1

_11_4s.ind

_Autoreview

HELPRINT

27.12.2010

8.11.2010 9.50

ringen hos våra samarbetspartners på Helprint. Den framgår i personalens uppmärksamma inställning till arbetet med alla kunder samt i deras sätt att uppmärksamma både våra anmärkningar och önskemål. Vi sätter värde på det sam-

förstånd som råder mellan oss, som vi dristar oss att kalla förtrolighet och rentav vänskap. Prisnivån är acceptabel och lätt att beräkna.  www.autoreview.ru


Helsinki Helprints team i Helsingfors flyttade till nya lokaler i Vanda med goda trafikförbindelser. Det nya kontoret ligger i Tamrohuset på adressen Råtorpsvägen 41 C.

Mikkeli

Effektivare efterbehandling

D

ärefter kan alla efterbehandlingslinjer betjäna alla tryckpressar. Leveranssäkerheten ökar ytterligare, och med nya stackers och långbuntstackers förbättras också buntkvaliteten. För att dessa förändringar ska kunna genomföras måste hela fabrikshallens planlösning göras om och transportörsystemet ersättas helt. – Det är ett rätt krävande projekt det handlar om, särskilt som allt förändringsarbete måste kunna genomföras medan produktionen fortsätter som vanligt, berättar Helprints

Nästa

produktionsingenjör Karo Häkkinen. Efter skärlinjerna flyttas de färdiga pallarna automatiskt till packning och vidare till lagret. – Tidigare krävde detta en hel del trucktrafik, men nu ska produkterna förflyttas automatiskt till lagret. När trucktrafiken minskar till mindre än hälften av den tidigare förbättras pallkvaliteten och arbetssäkerheten. Produkter som ska till efterbehandlingen lagras i fabrikshallen utan behov av mellanlagring. På så vis uppstår ingen trucktrafik fram och tillbaka i hallen, utan vi får ett smart, effektivt och snabbt

materialflöde från tryckpressen till efterbehandlingen, vidare till lagret och slutligen in i långtradare. De nya lösningarna möjliggör snabbare genom”Nu har vi ett smart, effektivt loppstider och kombinerar olika arbetsoch snabbt materialflöde från moment så att inblad- tryckpressen till efterbehandlingen, ningen kan göras vidare till lagret och slutligen direkt i samband med tryckningen. in i långtradare.” – Det här ger oss nya produktionsmöjligheter och skapar mervärde för våra kunder genom bättre kvalitet, ökad säkerhet och tydligare funktioner, konstaterar Häkkinen.

kommer ut på våren!

Groove är Helprint Oy:s kundtidning. Huvudredaktör Jan Johansson (jan.johansson@helprint.fi). Redaktion Viestintätoimisto Sanakunta. Producent Maarit Niemi (maarit.niemi@sanakunta.com), texter Päivi Brink, Maarit Niemi, grafisk design Päivi Roström, foto Shutterstock, Jorma Marstio, Antti Ahtiluoto.

Helprint investerar åter i efterbehandlingslinjerna. Nyinvesteringens värde är ungefär två miljoner euro och enligt planerna ska hela moderniseringen vara färdig i maj 2011.


Helprint - even groover than you think.

Bästa tidskriftsförläggare,

D

etta nummer av Groove riktar sig särskilt till dig. Känner du till vilka fördelar djuptryck kan innebära för din tidskrift? Dess styrkor ligger i större färgdjup än med offsettryck, stabil och hög kvalitet, flexibelt tryck, ett stort formatutbud och konkurrenskraftiga priser för stora upplagor. Helprint har lång erfarenhet av att trycka välkända och uppskattade tidskrifter för den nordiska och ryska marknaden, såsom Aftonbladet TV och Söndag samt biltidningen AutoReview. Det bästa sättet att ta reda på möjligheterna för en viss produkt är att kontakta vår försäljning. Våra kunniga säljproffs berättar gärna om vad vi har att erbjuda för varje specifik tidskriftsbehov. Vår kundservice, tryckkvalitet och leveranssäkerhet fick goda vitsord av både våra finska och svenska kun-

der i vår kundundersökning hösten 2010. På skalan 1–5 fick vår kundservice och leveranssäkerhet betyget 5 och tryckkvaliteten 4. Tack till alla som svarade på enkäten! Er respons är viktig för kontinuerlig utveckling i enlighet med kundernas behov och kärnan i vår verksamhet.

”I enkäten fick vår kundservice och leveranssäkerhet betyget 5.” Förresten vill vi påminna om de mångsidiga ibladningsmöjligheter som vi kan erbjuda genom våra nya investeringar! Med hopp om en positiv framtid, Jan Johansson Försäljningsdirektör

HELPRINT är nordens största djuptryckeri och en del av CirclePrinters koncernen. Helprints specialitet är snabb och kostnadseffektiv kvalitetsproduktion av stora tryckvolymer. Tryckvolymerna varierar från 100 000 till flera miljoner exemplar. Storleken på djuptrycksaker kan varieras nästintill steglöst mellan A5 och A3. Helprints kunder är ledande tidskriftsförlag, detaljhandelskedjor samt aktörer inom företagsoch kundkommunikation. Våra marknadsområden utgörs av Finland och övriga Norden samt Ryssland och Storbritannien. I samtliga dessa länder erbjuder Helprint sina kunder flexibla trycktjänster.


GROOVE [‘gru:v]

Försäljning Stockholm, Månskärsvägen 9, SE-12784 Skärholmen Jon Jonsson, Key Account Manager tel: +46 8 680 9762, mobil: +46 70 571 9488, jon.jonsson@helprint.fi Fredrik Petersson, Key Account Manager tel: +46 8 680 9607, mobil: +46 70 597 9607, fredrik.petersson@helprint.fi Borås, Torggatan 19, SE-50334 Borås Magnus Gabrielsson, Key Account Manager tel. +46 33 103 471, mobil: +46 70 810 3449, magnus.gabrielsson@helprint.fi

E 1 NG a 2 lo FI a rh ng, N yt n 1 hm ar SE uurr ic row e, 1 pa c u s tte ut ra RU kår 2 rn in a a, 1 ry rä in h 2 выс t ffl m po ard не ш a, i , pu m чт ая s få v ra о ,п en lar at пр р 2 g or eria i ry ия ек jaz l tm тн ра zm ,s ое сн vä , в ая us n оз фо g ic бу р м жд а аю ще е

www.helprint.fi

Helprint kundtidning 1/2011  
Helprint kundtidning 1/2011  

Helprint kundtidning 1/2011

Advertisement