Page 1

Helprintin asiakaslehti

3 • 2010


Liitteiden edut ja mahdollisuudet


Aikakauslehtien liitteet antavat mainostajille mahdollisuuksia, joita vain printtimedia pystyy tarjoamaan. Hyvin toteutettu, rohkea kokonaisuus saa lukijan pysähtymään.

V

iime vuonna julkaistun, Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman tutkimuksen mukaan 78 % kuluttajista ajattelee, että mainokset tarjoavat heille paitsi tervetullutta tietoa, myös viihdettä. Mainoksiin suhtaudutaan myönteisesti ja niitä pidetään luonnollisena osana mediaa. Laadukas, informatiivinen ja kekseliäs mainos herättää huomiota ja vaikuttaa mielipiteisiin ja ostokäyttäytymiseen. Kuluttajat ovat entistä medialukutaitoisempia ja arvostavat hyvin tehtyä mainosta. – Aikakauslehti on tarkasti kohdennettu ja se tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet vaikkapa uuden tuotteen lanseeraukseen. Lukija voi palata aikakauslehden mainokseen myöhemmin, joten tuotteen löytäminen kaupasta on helppoa, Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimusjohtaja Saara Itävuo kertoo. – Jos ilmoitus on liitteessä, lehteä ei tarvitse repiä, vaikka liitteen ottaisikin mukaan muistilapuksi. Lehden brändi tukee tuotteen brändiä ja toisin päin. Lukija on vastaanottavainen mainokselle, joka julkaistaan hänen arvostamassaan lehdessä, hän jatkaa. Kokemuksia kaikille aisteille Liitteistäminen vaatii aina huolellista suunnittelua ja yhteistyötä mainostajan, media-

kilpailussa voisi asettua vastakkain vaikka liite erottuu ensisilmäyksellä ja kiinnittää kaksi eri sisustustyyliä tai miehelle ja naiselhuomion myös lehtihyllyssä. le voidaan tehdä omanlainen kansi, Johans– MemoStick-tarrojen mahdollisuudet ovat lisääntyneet uuden Ferag-nitomolinjan son pohtii. Liitteen suunnitteluvaiheessa niin lehmyötä. Tarrassa voi olla tuoksu- tai makunäyden kuin mainostajankin kannattaa olla yhte, joka on helppo napata mukaan lompakmyynnin ja painon kesken, jotta saadaan juuri kyseisen lehden tuotantoon sopiva liite. koon. Tarrassa voi olla myös raaputusarpa tai vaikkapa jäsenkortti, jo– Aikakauslehden liitteellä pystyy erot”Liitteen hintaa ei pidä verrata ta ei enää tarvitse lähettää lehden tautumaan ja saamaan brändille näkyvyyttilaajalle erikseen. Lehden arkkien lehdessä ilmestyvän mainoksen tä. Liitteet jäävät tutkimusten mukaan hyvin lukijoiden mieleen. Sähköiseen mediaan etusivuilla (ks. pieni liitesanasto) hintaan vaan henkilökohtaisen ei voi liittää tuotenäytettä kuten printtimedi- oleviin mainoksiin on mahdollissuoramainonnan hintaan.” ta tulostaa inkjetillä muuttuvaa inaan. Mainostaja voi itse valita liitteen paperin ja sen pinnoitteet tuotteen ilmeeseen so- formaatiota, kuten viivakoodi, 2DSaara Itävuo, Aikakausmedia viivakoodi, arpa- ja asiakasnumero pivaksi. Näin lukija pääsee käyttämään paitsi näkö- myös tuntoaistiaan. Jos mukana on tai vaihtuvat tarjoushinnat. Liimateydessä painoon, jotta kaikki mahdollisuutuoksunäyte, myös hajuaisti aktivoidaan, Itä- liitteenä voidaan liittää esimerkiksi kosmetiikka- ja tuoksunäytteitä, Helprintin myynti- det saadaan kartoitettua hyvissä ajoin. vuo toteaa. – Mainostajat ovat aika rohkeita suunnijohtaja Jan Johansson kertoo. Uuden Ferag-nitomolinjan myötä Heltelmissaan, vaikka aina voi mennä vielä asprint tarjoaa aivan uusia liitteistysmahdollikeleen pidemmälle. Esimerkiksi stanssausta Rohkeus palkitaan suuksia. Asiakaspalvelu ja tuotanto suunnitvoisi olla lisää. Taantuman aikaisesta varovaiMainostajan lisäksi myös aikakauslehti voi televat yhdessä asiakkaiden kanssa kohdesuudesta ollaan pääsemässä eroon ja maihyödyntää brändinsä rakennuksesnontaan panostetaan taas. Liitteen hintaa ei sa Helprintin uusia liitteistysmahdolli"Lehteen on nyt mahdollista suuksia. mielestäni pidä verrata lehdessä ilmestyvän mainoksen hintaan vaan henkilökohtaisen – Lehti voisi vahvistaa imagoaan liittää jopa 40 mm lehteä suoramainonnan hintaan, johon verrattuna musiikin avulla liittämällä lehteen cdkorkeampi irtoliite." levyn. Tai entä jos lehdellä olisikin kaksi liite on selvästi halvempi ja paremmin koherilaista lisäkantta? Esimerkiksi muotoi- dennettu. Hyvin suunniteltu kokonaisuus, ryhmälle sopivia ratkaisuja, jotka tuovat tuot- luun erikoistunut, kansainvälisesti arvostettu jota ei ole jätetty puolitiehen, saa lukijan Wallpaper-aikakauslehti pyysi kahta tunnet- pysähtymään, Saara Itävuo vakuuttaa. = teen parhaiten esiin. Helprint tarjoaa asiantua suunnittelijaa tekemään kannen samaan tuntevaa tietoa ja ideoita liitteiden suunnitlehden numeroon ja myi lehtiä rinnakkain. teluun. Lehteen on nyt esimerkiksi mahdolSeuraavassa lehdessä julkistettiin, kumpi lista liittää jopa 40 mm lehteä korkeampi irkansi kiinnosti lukijoita enemmän. Kansitoliite (liitteen max. korkeus 360 mm). Näin


Liitteistysmahdollisuuksia: 1. Tuotetta isompi irtoliite • lehden koko 260 x 337 > liitteen max. korkeus 360 mm (liite max. 40 mm päätuotetta isompi) • max 3 irtoliitettä / lehti

4. Lehden arkkien etusivuilla oleviin mainoksiin mahdollisuus tulostaa inkjetillä muuttuvaa informaatiota • viivakoodi • 2D-viivakoodi (tuttu muun muassa VR:n nettilipusta) • ”arpanumerot” • asiakasnumerot • vaihtuvat tarjoushinnat

2. Liimaliite • kortti / tuotenäytepussi / CD-levy

5. Joka toinen lehti voi olla erilainen. Painokseen kaksi erilaista lisäkantta / stiftiliitettä

• arkin tai stiftiliitteen etusivulle • max 2 / lehti edellyttäen, että lehdessä on vähintään kaksi osaa eli arkkia. Mitä useampi arkki, sitä enemmän on sivuja, jolle liimatippaliite voidaan liimata.

3. MemoStick tarrat arkin tai stiftiliitteen etusivulle: • Muuttuva informaatio • Raaputusarpa • Jäsenkortti • Haju • Maku • yhdistelmä edellä mainituista • 1 / lehti

: kseen y t s i e t et.fi/ a liit t d i h o e e l d s I u aikaka as . w w w liiteop ? teistä t i i l ä tävä Kysyt print.fi l e h @ info


TIESITKÖ,

että monet suuripainoksiset muoti- ja naistenlehdet painetaan syväpainossa? Kysy Helprintiltä mahdollisuutta järjestää testipainatus lehdellesi!

Printin ympäristövaikutuksista harhaluuloja

Seuraava

luulee, että tunnin päivittäinen internetin käyttö vaikuttaa vuodessa ilmastonmuutokseen selvästi vähemmän kuin sanoma- tai viikkolehden vuositilaus. Tanskalaisen ilmastonmuutosta mittaavan tutkimuksen mukaan tilanne on todellisuudessa päinvastoin.

Tiesitkö, että tunnin päivittäisen internetin käytön hiilijalanjälki on suurempi kuin lehden vuositilauksen? – Näyttäisi siis siltä, että viestimien ympäristövaikutuksista tulisi tiedottaa tehokkaammin. Tulemme Helprintillä jatkamaan aktiivista tiedottamista ympäristötyöstämme ja teemme jatkossakin töitä kestävän kehityksen puolesta, lupaa kehitysjohtaja Tarja Kyllönen. =

Olemme muuttaneet! Uusi Helsingin-toimiston osoitteemme on Tamrotalo Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa

ilmestyy vuodenvaihteessa!

Groove on Helprint Oy:n asiakaslehti. Päätoimittaja Jan Johansson (jan.johansson@helprint.fi). Toimitus Viestintätoimisto Sanakunta. Projektipäällikkö Maarit Niemi (maarit.niemi@sanakunta.com), tekstit Päivi Brink, Maarit Niemi, graafinen suunnittelu Päivi Roström, kuvat Paula Myöhänen, Shutterstock.

S

ähköisen viestinnän puristuksessa painetun viestinnän merkitys ja ympäristövaikutukset usein kyseenalaistetaan. Todellisuudessa eri mediat tukevat toisiaan ja täydentävät tarjontaa kuluttajille. Ympäristöviestejä helposti yksinkertaistetaan, eikä kuluttaja aina saa oikeaa kuvaa painetun viestinnän todellisesta ympäristövaikutuksesta. Suomalaisen tutkimusyhtiö TNS Gallupin tekemä kyselytutkimus mittasi 1000 suomalaisen suhtautumista ja asenteita painettuun viestintään. Tutkimus osoitti, että painetusta viestinnästä ei olla valmiita luopumaan. Yli 70 % pitää painettua viestintää tärkeänä tiedon, viihteen ja rentoutumisen kannalta. Vastaajat ovat varsin ympäristötietoisia, ja jopa 94 % vie lukemansa lehdet paperinkeräykseen. Toisaalta, peräti 27 % suomalaisista


Helprint - even groover than you think.

Uutta energiaa asiakaspalveluun

H

HELPRINT on Pohjoismaiden suurin syväpaino ja osa CirclePrinters -konsernia. Helprint on erikoistunut suurten painosmäärien laadukkaaseen, nopeaan ja kustannustehokkaaseen tuotantoon. Painosmäärät ovat yleensä 100 000:sta useisiin miljooniin kappaleisiin. Syväpainotuotteiden koko voi vaihdella lähes portaattomasti välillä A5 ja A3. Helprintin asiakkaita ovat johtavat aikakauslehtikustantajat, vähittäiskaupan ketjut sekä yritys- ja asiakasviestinnän tekijät. Markkina-alueena on Suomen lisäksi muut Pohjoismaat sekä Venäjä ja Iso-Britannia, joissa kaikissa Helprint tarjoaa asiakkailleen joustavaa painopalvelua.

elprintin asiakaspalvelutiimistä on lähivuosina lähdössä kolme ihmistä eläkkeelle ja kaksi uutta asiakasyhteyspäällikköä päätettiin palkata jo hyvissä ajoin. Meillä kahdella oli ilo tulla valituiksi. On hienoa, että saamme työskennellä jonkin aikaa rinnakkain vanhojen työntekijöiden kanssa ja oppia heiltä arjen käytäntöjä. Asiakas voi olla huoletta, vaikka kontaktihenkilöksi tuleekin uusi ihminen, sillä vanhat tiedot ja tavat pyOta yhteyttä, haasta syvät talossa. Jani on meidät ja kysy erikoisistakin jo aloittanut uudessa roolissaan ja Akin tuotantomahdollisuuksista! tehtävät alkavat syksyn aikana. Helprintin asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja painotalon monipuoliset työtehtävät ovat meille tuttuja, sillä tulemme molemmat talon sisältä. Aki on toiminut Helprintissä reilut kaksi vuotta työnjohtajana ja Jani viisi vuotta painajana. Taustoiltamme olemme erilaisia: Aki on ollut muun

muassa pakkausteollisuudessa tuotannonkehitystyössä, kun Jani sen sijaan on koulutukseltaan kokki ja tehnyt töitä ravintolassa. Yhteistä meille on kokemus asiakaspalvelutehtävistä ja innostus tuotekehittelyyn yhdessä asiakkaan kanssa. Itsenäinen, haastava ja vastuullinen työ, jossa saa kokonaisvaltaisen kuvan Helprintin toiminnasta, sai kiinnostumaan tehtävästä. Perehtymisaikana haluamme parantaa kielitaitoamme ja oppia lisää värien säätämisestä sekä muista painolaatuun vaikuttavista tekijöistä. Meillä on vankka kokemus syväpainosta ja halua kehittää asiakaspalvelun käytäntöjä entistäkin paremmiksi. Asiakaspalvelutiimissä kohtaavat jatkossa nuoruuden into ja vanhan kaartin kokemus. Meillä on todella hyvä yhteishenki. Uudistumme, mutta pidämme kunniassa vanhat, hyviksi todetut toimintatavat. Terveisin, uudet asiakasyhteyspäälliköt Jani Nyström (vas.) ja Aki Romppanen


GROOVE [‘gru:v]

E 1 NG a 2 lo FI a rh ng, N yt n 1 hm ar SE uurr ic row e, 1 pa c u s tte ut ra RU kår 2 rn in a a, 1 ry rä in h 2 выс t ffl m po ard не ш a, i , pu m чт ая s få v ra о ,п en lar at пр р 2 g or eria i ry ия ек jaz l tm тн ра zm ,s ое сн vä , в ая us n оз фо g ic бу р м жд а аю ще е

www.helprint.fi

Helprint Oy PL 24 / Porrassalmenkatu 71, 50101 Mikkeli Puh: +358 15 223 11 Myynti Tamrotalo, Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa Myyntipäällikkö Kurt Lahtinen, puh: +358 15 223 1396, gsm: +358 500 504 761, kurt.lahtinen@helprint.fi Myyntipäällikkö Hannu Ahvonen, puh: +358 15 223 1391, gsm: +358 50 5110 766, hannu.ahvonen@helprint.fi

Groove 032010  

Helprint Oy:n asiakaslehti.