Page 1


www.facebook.com/eatingout

Contents Cover Story

5

Appetizer

Coffee Break นัดพบพระเอกที่ Lubid Coffee House Healthy Eating ลาเต้อาร์ต... กาแฟหน้าตาดี Star’s Favorite Peony House กับกาแฟแก้วโปรดของ ออย-มิรา โกมลวณิช

12 14 16

Main Course

Great Place for Hanging Out สบาย ๆ กับร้านกาแฟย่านสีลม Candlelight Dinner A Long Long Night... Grandfather Restaurant เข้ม...แรง...แบบไอริช Roadside Food วันนี้ขอลองกินที่ โกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่ Buffet of the Month

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์อร่อยสุดคุ้มมีที่ไหนกันบ้าง ไปดูกันเลย...

Team

Eating Out เจ้าของ บริษทั แม่บา้ น จำกัด / ผูอ้ ำนวยการ ปรีดา เหตระกูล

/ บรรณาธิการ พงศ์สิริ เหตระกูล / เลขานุการผู้อำนวยการ ศิริพรรณ หนูนิล / ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ สุดารัตน์ วิชญวิศษิ ฏ์ชล / กองบรรณาธิการ ต้องตา คงคาเขตร, ชลธิชา พรหมศิร,ิ กรรณิกา ฝากาบล / ผูช้ ว่ ยกองบรรณาธิการ ธนัชพร สมเนียม / ช่างภาพ สุบรรณ ชัยสวัสดิ,์ วราพล เอมระดี, เสกสรร หวังใจสุข / อาร์ตไดเร็กเตอร์ นิรนั ดร์ พืชนะ / สไตลิสต์ วราลี วังทอง / พิสจู น์อกั ษร ธันยธร เนียมแสง, ดารกา สุดหล้า สนใจลงโฆษณาติดต่อ ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2530-7345-9 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษัท แม่บ้าน จำกัด กองบรรณาธิการนิตยสาร Eating Out บริษัท แม่บ้าน จำกัด 1651 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2530-8121 (สายตรง), 0-2530-7345-9 แฟกซ์ : 0-2559-3283

Surrounding 18 20 22 24 26

Where to find us

Traveling Gourmet

รสกาแฟล้ำลึกที่ อาข่า อาม่า

Film Review Entertainment Eating Tips กาแฟ...ชงกินที่บ้าน World Gourmet มูลสัตว์ที่แพงที่สุดในโลก Chic Society เดินเล่นดูดอกไม้ที่...สวนนาคราภิรมย์ News & Promotion

27 30 31 32 33 34 36

ร้านกาแแฟ - Cafe Amazon, Au Bon Pain, Auntie Anne’s, Coffee world, Cafe D-oro, A&W, Mister Donut, บ้านกาแฟ, Starbucks, True Coffee ร้านอาหาร - Cafe De Tu, Bekku, Basilico Pizzeria, Noodern, Pizzaria Bella Napoli, Bankara Ramen, Spring Summer, Big Knit, Extra Virgin, To Die For, Cheesecake House, Pandanus, Grand Pearl, Scoozi, ฮองมิน, Kanom, Yamagoya, MaMa Do, Coffee Bean, Crystal Jade, ยูเรกวน, Viet Cuisine, Miss Saigon ห้างสรรพสินค้า - พารากอน : Manna, Kabuki, Le Norte, 9th cafe, Tony’s Roma, Savoury Gastrocafe, The Oriental, Orangery, ซาลอง เดอ ลอริยองตัล, The Grill Tokyo, Kitchen Paradise, True Shop, Amici, Crystal Jade, Crystal My Bread : เอ็มโพเรียม : The Oriental, ภรณี, Cafe De Tu, Mandarin Oriental Shop, Nippon Kai, Whittard Tea, Deli Daily : เกษรพลาซ่า : ซิน เทียน ตี้, B Butler’s, Senses, Provence, Bar ltalia by Gie Gie, Thann Native : เพนนินซูล่า : Provence, Home Cooking : เอราวัณ : นารา, Erawan Tea Room, ผัดไทย อารีย์, Lee Cafe, Amaltery, Crystal Jade : อัมรินทร์พลาซ่า : Auntie Anne’s, Camelot, Bangkok Cafe, Absolute Yoga, Snax : สยามเซ็นเตอร์ : Mr.Shake, Body Shape : เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, O Red Mango, Gelatoni, Secret Recipe, Tohkal, Lee Cafe, The Mad About Juice : เซ็นทรัล (Premier lounge) : สีลมคอมเพล็กซ์, บางนา, พระราม 3, พระราม 2, รังสิต, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, ชิดลม, รามอินทรา, K-village, Shabu-Sen, เล่นเส้น, Tesso, Cha-O ร้าน หนังสือ - ดอกหญ้า สถาบันสอนภาษา - AUA, British Council Spa - Health Land องค์กรการท่องเทีย่ ว - การท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย, เรือซีทราน ดิสคอฟเวอร์ร,ี่ เรือเร็วลมพระยา, สนามบินบางกอก แอร์เวย์ส, ห้องรับรองการบินไทย, ห้องรับรอง China Airline, Airport Link Show Room - DTAC, AIS, KTC, Benz, BMW, Honda, Toyota, Isuzu, ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ อาคารสำนักงาน - ออลซีซั่น เพลส, มณียา, เวฟเพลส, กรีน ทาวเวอร์, ลุมพินี ทาวเวอร์, มโนรมย์ ทาวเวอร์, Q House ลุมพินี, เอ็มโพเรียม, รัจนาการ, เลค รัชดา, IBM และโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ Citi M Visa Counter Service สาขาพารากอน, เอ็มโพเรียม, The Mall บางแค, The Mall บางกะปิ, The Mall งามวงศ์วาน, The Mall ท่าพระ, The Mall รามคำแหง


สำหรับ...สมาชิก เรียนทำอาหารได้ฟรี 1 ครั้ง เมื่อท่านเป็นสมาชิกนิตยสารแม่บ้าน (ขณะเรียนท่านต้องเป็นสมาชิกอยู่) ค่าสมัครเรียนในครั้งต่อไป สำหรับสมาชิก เพียง 500 บาท/ หลักสูตร สำรองที่เรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ติดต่อคุณน้อย (ฝ่ายสมาชิก) โทร. 0-2530-7345-9 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. การชำระเงิน โอนเงินผ่าน ธ.กสิกรไทย สาขา สุขมุ วิท 57 ชือ่ บัญชี บริษทั แม่บา้ น จำกัด เลขทีบ่ ญั ชี 046-1-04998-2 (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินมาให้ทางแฟกซ์ 0-2559-3283) สำหรับผูท้ .ี่ ..ไม่ได้เป็นสมาชิก ค่าสมัครเรียนหลักสูตรละ 800 บาท ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณลักษณา บุตรเพ็ง (คุณน้อย ฝ่ายสมาชิก) คุณศิริพรรณ หนูนิล (คุณโอ๋) โทร. 0-2530-7345-9


Editor’s Note

ด้วยชีวติ ทีต่ อ้ งข้องแวะกับงานวิจยั บ่อย ๆ ผมจึงเป็นแฟนตัวยงของการประกาศรางวัล Ig Nobel Prize สำหรับผูท้ ยี่ งั ไม่ทราบ รางวัล Ig Nobel Prize ก็คอื รางวัลโนเบลเนีย่ แหละครับ จะจัด ขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ก่อนหน้าการประกาศรางวัลโนเบล แต่เป็นงานล้อเลียน ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้แก่งานวิจัย “สติเฟื่อง” ทั้งหลาย สติเฟือ่ งทีว่ า่ นัน้ คือเมือ่ อ่านครัง้ แรกแล้วจะดูเพีย้ น ๆ หลุดโลก เริม่ ต้นด้วยเสียงหัวเราะ แต่อาจจะหักมุมให้ข้อคิดอะไรบางอย่างในตอนท้าย งานวิจัยที่ได้รับรางวัลอาทิเช่น สาขาสันติภาพ “การใช้ขวดเบียร์ที่บรรจุเบียร์เต็มขวด สร้างความเสียหายแก่กะโหลกน้อยกว่าขวดเปล่า” หรือสาขาสาธารณสุข “อาหารทีต่ ก พื้นไม่ถึง 5 วินาทีจะไม่มีเชื้อโรค หยิบกินต่อได้” และเมื่อไม่นานมานี้ผมได้พบงานวิจัยเกี่ยวกับกาแฟชิ้นหนึ่ง เป็นของ Lawrence E. Williams จากมหาวิทยาลัย Colorado at Boulder ผลการทดลองคือ “การถือถ้วย กาแฟร้อน จะทำให้คู่สนทนามองว่าเป็นคนน่าคบหา” งานวิจัยนี้ยังไม่ได้เข้าชิงรางวัล Ig Nobel แต่ผมว่าอาจเป็นตัวเก็งในปีหน้า ทว่าหลักการเบื้องหลังงานวิจัยกลับดูเป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ นาย Lawrence คนนี้เชื่อว่า ความอบอุ่นนั้นเป็นบุคลิกที่คนอยากคบหาด้วยมากกว่า ความเย็นชา และความอบอุน่ นัน้ ก็ทำให้เราอยากแบ่งปันความรูส้ กึ ดี ๆ แก่คนอืน่ มาก กว่า ดังจะเห็นได้จากคนที่ตัวอ้วนหนา (และหน้าไม่โหดมาก) มักจะถูกมองว่าเป็นคน ใจดี อบอุ่นและน่าคบหา การทดลองนีจ้ งึ ได้ขยายความต่อไปว่า แล้วถ้าคนเราถือวัตถุทใี่ ห้อณุ หภูมอิ บอุน่ ภายนอก ร่างกาย จะได้ผลเดียวกันหรือไม่? ผลก็คือ คนที่ถือแก้วกาแฟร้อน ๆ ถูกมองว่าเป็น คนอบอุ่นกว่าคนที่ถือแก้วกาแฟเย็น และเช่นเดียวกับวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กาแฟ Lawrence จึงสรุปว่า การรับรู้อุณหภูมิภายนอกร่างกายนั้น ส่งผลต่อการตัดสินผู้คน รอบ ๆ ตัวเราอย่างไม่รตู้ วั หากเราทำให้คนทีค่ ยุ กันรูส้ กึ ได้วา่ เราอบอุน่ ด้วย Trick บาง อย่างได้ จะทำให้เราดูเป็นมิตรมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการสนทนาในวันนั้นมาก ยิ่งขึ้น หนุ่ม ๆ สาว ๆ ที่กำลังอ่าน Eating Out เล่มนี้อยู่ในร้านกาแฟ จะลองใช้ Trick นี้ กับโต๊ะข้าง ๆ ดูบ้างก็ได้นะครับ ; p นอกไปจากนี้ Eating Out ฉบับนี้ยังได้จัดเรียงคอลัมน์ใหม่ดังนี้ Appetizer - แนะนำร้านอาหารแบบเบา ๆ เรียกน้ำย่อยหรือกินเล่นในวันสบาย ๆ Main Course - แนะนำร้านอาหารเต็ม ๆ มื้อ หลากหลายบรรยากาศ Surrounding - บรรยากาศทั่วไปรอบ ๆ เรื่องราวของร้านอาหาร และความบันเทิงใน ตัวเมือง และท้ายเล่ม Eating Out ยังมี Coupon สำหรับร้านที่มาร่วม Promotion ลดราคา อย่าลืมไปลองใช้กันนะครับ ! Enjoy Eating Out พงศ์สิริ เหตระกูล บรรณาธิการEating Out Issue 19 January 2011

Imbued with research journals in my line of work I’m a loyalist to the Ig Nobel Prize. Ig Nobel Prize is an acronym of Nobel Prize, to be announced at Harvard University just before the Nobel grand commencement. It is an award in mockery handed out to ‘Nutty Professors’ whose works would draw a chuckle or even laughter at first reading, but whose conclusion may trigger some interesting reappraisal. The research entitled for Ig Nobel Peace Prize this year reads “A filled beer bottle may cause less harm to skull than an empty one”; or the one for Public Health-“Spilled food on the ground for less than 5 seconds is germ free, and edible.” I’ve recently found a research to do with coffee by Lawrence E. Williams, University of Colorado at Boulder, proclaiming that “holding a cup of hot coffee impresses conversation fellow of your associability”. Though this finding hasn’t been nominated, I believe it will be the true contender for next year’s Ig Nobel Prize. Nevertheless, rationale behind these researches is incredibly applicable. Mr.Lawrence believes that warmth is a personality trait more associable than frigidity, admonishing the sense of sharing good feeling with others. A chubby fellow, with not so mean a look, tends to be judged as kind, warm and caring. The research pondered on if a person holding an external warming object might give the same result; to find out that a person carrying a cup of hot coffee is figured to be more sociable than one with cold cup; or other object besides coffee. Mr.Lawrence subsequently concluded that “Warmth” is the most powerful personality trait in social judgment, without the person's awareness of this influence. How about Eating Out reader first-hand experiment against next table in a coffee shop? By the way, articles in this issue have been reorganized thusly: Appetizer-Snacks and between-meals at leisure Main Course-Eateries of full-course meal for a various occasions Surrounding-Environ of restaurants, city entertaining establishments Last-but-not-least-the last few pages contain promotional coupons from participating restaurants, in dire anticipation of your making use of them. Enjoy Eating Out Pongsiri Hetrakul Editor


Cover

Cover Story

Text : Miyabi

Brought to you by Citibank Credit Card

Coffee… The world starter “กาแฟ” นับได้ว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่คนทั่วโลก นิยมดื่มเป็นอันดับ 3 รองลงมาจากน้ำและน้ำชา ความชื่นชอบในการดื่ม กาแฟของคนแต่ละคนต่างกันด้านความรูส้ กึ และคาแร็กเตอร์ของกาแฟ ทำให้ การจำแนกกาแฟในเรื่องของการดื่มสามารถเลือกได้จากรสชาติความเข้ม หรืออ่อนของกาแฟ กลิน่ Aroma หรือความหอมของกาแฟ สุดท้ายคือความ เปรีย้ วทีส่ อดแทรกอยูใ่ นตัวกาแฟ ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะเกิดจากวิธกี ารคัว่ และสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟนั่นเอง ทุกวันนี้กาแฟนับได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้สำหรับคนเมือง ถึง ขนาดมีคำกล่าวว่า “The world start their day with a cup of coffee” ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จทางธุรกิจเริ่มจากกาเฟอีนในแก้วกาแฟที่ค่อย ๆ แทรกซึมเข้ามาในชีวิตทุกช่วงเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยมื้อเช้าแบบ เบา ๆ มือ้ กลางวันแบบชิลล์ ๆ ในร้านเก๋ หรือแม้แต่มอื้ เย็นก่อน Hang Out จึงไม่นา่ แปลกใจทีก่ ารส่งออกผลิตภัณฑ์พชื ผลทางการเกษตรโลกในปี 2010 การส่งออกกาแฟทั่วโลกมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 12.11% และในกรุงเทพฯ เองก็มีร้านกาแฟแนวคาเฟ่น่านั่ง เสนอทางเลือกให้ผู้บริโภคทั้งอาหารและ เครือ่ งดืม่ พร้อม Wi-Fi หรือ Hotspot ตอบสนองชีวติ แบบ Urbanites ทีผ่ กู ติดกับโลกดิจิตอลได้เต็มที่ เพื่อการเริ่มต้นวันที่ดี นิตยสาร Eating Out ร่วมกับบัตรเครดิต Citibank ขอเสนอร้านแนว Cafe ตกแต่งดี บรรยากาศเยีย่ ม พร้อมด้วยกาแฟ อาหาร และเบเกอรี่แสนอร่อย ที่ทางนิตยสารและ Citibank คัดสรรมาให้ ผูอ้ า่ นแวะเวียนไปนัง่ เล่น และอย่าลืมพกบัตรเครดิต Citibank ติดตัวไปด้วย เสมอ เพือ่ รับส่วนลดพิเศษ พร้อมโปรโมชัน่ ดี ๆ จากทางร้าน... ขอให้ปนี เี้ ป็น ปีที่เริ่มต้นสิ่งดี ๆ สำหรับคุณผู้อ่านทุกท่าน

Coffee is the world’s third most popular non-alcoholic drink after water and tea. Available in different intensities and characters, there is a coffee choice for everyone with unique aroma and acidity across the various coffee species and roasting practices. Its popularity is further emphasized by the urban saying that “The world start their day with a cup of coffee.” This heavenly drink has found its way into the day of most urbanites, whether at a light breakfast, a leisurely lunch and even at dinner before nighttime reveling. No wonder why global coffee export rose some 12.11% in 2010. Bangkok also has its sizable share of fine coffee places with food, drinks and Wi-Fi hotspot to allow for uninterrupted digital lifestyle. Eating Out and Citibank have found a handful of excellent cafes to start your day. They have great coffee, bakery and food and they have ambiance to match. Check them out and carry your Citibank Credit Card with you to enjoy special discounts and deals. We wish you a great start for the year…

www.facebook.com/eatingout
Cover

Cover Story

Text & Photo : Miyabi

Coffee Gallery

Coffee Gallery

หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีอ่ ยากหลบหนีชวี ติ ในเมืองอันสุดแสนวุน่ วาย ลองออกมากรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก แวะเข้าโครงการ CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา มีร้านกาแฟบรรยากาศดี พร้อมเสิร์ฟกาแฟเด็ดดังจากทั่วโลกที่มีให้คุณได้เลือกสรรกว่า 20 ประเทศ ร้าน Coffee Gallery เป็นร้านกาแฟที่ดูอบอุ่นเป็นกันเองด้วยสีเอิร์ธโทนสว่าง ๆ ร้านจะแบ่งโซนออกเป็น 3 โซน มีโซนระเบียงริมน้ำด้านนอก ไว้นั่งรับแดดอุ่น ๆ หรือจะนั่ง จิบไวน์ยามเย็นก็ได้ เพราะร้านนีเ้ ขามีไวน์ขายด้วย โซนที่ 2 จะเป็นโซนในร้านด้านหน้าทีก่ ว้าง ขวางและโปร่งโล่ง โซนที่ 3 จะเป็นโซนที่นั่งด้านในติดกระจก ให้ความรู้สึกสงบเหมือนอยู่ใน ห้องสมุด ชือ่ ร้านก็บง่ บอกว่าขายกาแฟ กาแฟแก้วเด็ดของทีน่ คี่ อื Americano กาแฟร้อนรสชาติ กลาง ๆ ไม่เข้มไม่ออ่ น เป็นกาแฟดำไม่ใส่นำ้ ตาล Espresso Blend ใช้กาแฟทีท่ างร้านเบลนด์ เอง รสเยีย่ ม เข้ม หอมสะใจคอกาแฟ Thai Style CG’s Coffee กาแฟเย็นหอมหวาน กลมกล่อม จากกาแฟนาโปลี Cookie & Cream Espresso Frappe เป็นกาแฟนาโปลีใส่โอริโอแล้วปั่น รสหวาน ๆ มัน ๆ นม ๆ หอมกลิน่ กาแฟขึน้ จมูก นอกจากกาแฟแล้วก็ยงั มีขนมและเบเกอรี่ อร่อย ๆ อย่าง Waffle Strawberry วาฟเฟิลเนือ้ แน่นกรอบนอก ราดซอสสตรอว์เบอร์รเี ปรีย้ ว อมหวาน กินกับสตรอว์เบอร์รีสดฝานบาง ๆ การสั่งกาแฟที่นี่เขามีชาร์ตแสดงระดับความเข้ม กลิ่น รส และปริมาณของกรดใน กาแฟของกาแฟแต่ละชนิดให้เลือก จะให้ทางร้านชงแบบเย็นหรือร้อนก็ได้ ทีส่ ำคัญทีน่ มี่ ี Kopi Luwak เสิร์ฟด้วย กาแฟชนิดนี้หายากมาก เพราะต้องผ่านกรรมวิธีตามธรรมชาติ คือผ่าน การย่อยจากท้องของชะมดมาก่อน จึงไม่น่าแปลกใจที่ราคาจะแพงเพราะเขาว่ากันว่า กาแฟ ชนิดนีจ้ ะมีรสชาติและกลิน่ เฉพาะตัวทีพ่ เิ ศษจริง ๆ ใครทีอ่ ยากนัง่ ปล่อยอารมณ์ ให้กระแสเวลา จังหวะชีวิตไหลผ่านไปอย่างช้า ๆ ลองมาจิบกาแฟแก้วโปรดที่ Coffee Gallery ดูได้ ร้าน Coffee Gallery ตั้งอยู่ที่ Crystal Design Center อาคาร E ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2102-2115 เปิดบริการเวลา 09.00-22.00 น. ทุกวัน

Coffee Gallery

Sneak away from your hectic urban life and find some peace on the eastern side of Bangkok at CDC near the Ram Inthra expressway. There is in fact a place where you can taste the finest coffees from over twenty countries across the globe. Coffee Gallery exudes warmth with the use of earth tone colors. You can choose to sit by the water on the outside, in the spacious indoor area or the inner, library-like zone. Their signature coffee is a simple Americano with just right moderate intensity and no sugar. Alternatively, you can try the Espresso from their own excellent blend for the level of intensity hardcore coffee drinkers approve of. The Thai Style CG’s Coffee is rich, sweet and mellow while the Cookie & Cream Espresso Frappe sees Napoli coffee in perfect blending with Oreo for a uniquely milky coffee taste. Bakery choices include the Waffle Strawberry with densely formed waffle, strawberry sauce and slices of fresh strawberry. Once there you can consult the coffee chart and pick a blend of the right intensity, aroma, flavor or acidity for you. They can brew you a quickly either hot or iced. They also have the revered Kopi Luwak on offer. This is a rare specialty involving coffee berries eaten, digested and excreted by civets. No doubt it is priced so. Coffee Gallery is located inside of Crystal Design Center on Pradit Manutham Road. They are open daily from 09:00 AM to 10:00 PM and the number is 0-2102-2115.

ราคาต่อท่าน 200 บาท ทางด่วนรามอิน

ลาดพร้าว 101Eating Out Issue 19 January 2011

CDC

วมินทร

ลาดพร้าว 87

ถนนเก ษตร-น

ดพร้าว

ทรา-อาจณรงค์

ถนนลา

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รั บ ส่ ว นลด 10% เมื่ อ รั บ ประทานครบ 500 บาทขึ้ น ไป วั นนี้ – 28 ก.พ. 54


Text & Photo : Miyabi

Q Cafe

Q Cafée

หากมองหาร้านน่านั่ง เก๋ ฮิพแอนด์ชิคไม่แพ้ที่ไหนในย่านทองหล่อ ให้ลองมองหา ร้าน Q Cafe by Q Concept Store ที่ตกแต่งสไตล์ Mixed & Match แบบเรโทรวินเทจ แต่ดทู นั สมัยด้วยลวดลายโพลก้าดอทกับลายทางสีหวาน ๆ บนเก้าอี้ ตัดกันกับสีของเฟอร์นเิ จอร์ ไม้เนือ้ ดำ ประดับด้วยโคมไฟแบบเบลล์คลิปสไตล์วคิ ตอเรียนสีดำ ฝาผนังประดับตกแต่งด้วย ภาพถ่ายและภาพแนวเรโทร ร้าน Q Cafe by Q Concept Store เป็นคาเฟ่ไม่ใหญ่ บรรยากาศสบาย มีโซนให้ นั่งทั้งด้านในและด้านนอกแบบโอเพ่นแอร์ไว้นั่งจิบกาแฟในวันที่อากาศดี อาหารของที่นี่เป็น อาหารสไตล์อิตาเลียนที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทย อย่าง Spaghetti Bacon with Rocket สปาเกตตีผัดแห้งใส่เบคอนโรยพริกป่นสูตรเฉพาะของร้าน รสจัดจ้านขึ้นมาอีกนิดสำหรับคน ชอบจี๊ดจ๊าด Egg Benedict อาหารเช้ามื้อใหญ่ ประกอบด้วยขนมปังมัฟฟินแบบอังกฤษวาง ทับด้วยแฮม มีไข่ดาวต้มไม่สกุ โปะมาด้านบน ราดด้วยซอสฮอลลันเดสรสนุม่ มัน จานนีถ้ า้ ได้ กาแฟ Caramel Macchiato ทีร่ สและกลิน่ กาแฟหอมอ่อน ๆ ได้รสหวานจากคาราเมลช่วย ให้สดชื่น แถมความมันจากครีมยังช่วยให้ทั้ง 2 อย่างดูเข้ากันดี แต่ถ้าใครอยากได้กาแฟเย็น ลอง Mocha Chip Frappuccino กาแฟผสมช็อกโกแลตปั่น รสเข้มข้น โปะวิปครีมโรยด้วย ช็อกโกแลตชิพ เรียกความสดชืน่ ได้ไม่แพ้กนั ปิดท้ายมือ้ ด้วยของหวาน Chocolate Brownie บราวนี่ฉ่ำ ๆ ราดช็อกโกแลต หวานหอมได้รสช็อกโกแลตเข้มข้น แต่ถ้าอยากให้รสละมุนขึ้น ให้ตักวิปครีมกินคู่กันด้วย ร้านบรรยากาศดี ตกแต่งสวย อาหารก็เยี่ยม เหมาะสำหรับเป็นจุดนัดพบปะเพื่อน ฝูงมานั่งชิลล์เอาท์จิบกาแฟ แบบนี้คนรุ่นใหม่แบบเรา ๆ จะพลาดได้ยังไง ร้าน Q Cafe ตั้งอยู่ที่ Thonglor Midtown 818 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2714-9722 เปิดบริการเวลา 10.00-22.00 น. ทุกวัน

Q Cafe

Few places on Thonglor rival Q Cafe by Q Concept Store in terms of chicness. With mixed and match vintage decor, polka dot patterns, pastelcolored chairs and blackened wooden furniture, Q Cafe manages nicely to be retro and current at the same time. Outside seatings are available for those good weather days over a cup of coffee. This good sized cafe serves up Italian dishes with a hint of Thai. The Spaghetti Bacon with Rocket, for example, is sprinkled with their very own zesty ground chili. Their interpretation of Egg Benedict is hearty with a ham and half-cooked egg with rich Hollandaise sauce all on top of an English muffin-a perfect pairing with the lightly sweet Caramel Macchiato. But if you are craving something more intense, go for their Mocha Chip Frappuccino before capping the meal with a juicy Chocolate Brownie with thick chocolate sauce and some whipped cream for good measure. Great ambiance and delightful food makes Q Cafe a most sensible meeting place of friends. Find them at Thonglor Midtown or call 0-2714-9722. Q Cafe is open daily from 10:00 AM to 10:00 PM

ราคาต่อท่าน 300 บาท

ทองหล ทองหล

Q Cafe

ทองหล

สุขุมวิท

ทองหล

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร วันนี้–31 มี.ค. 54

55 (ซอ

่อ 19

ยทองห

่อ 21

ล่อ)

่อ 23

่อ 17

www.facebook.com/eatingout
Cover

Cover Story

Text & Photo : Miyabi

Viva Cafe

Viva Cafée

Eating Out Issue 19 January 2011

ราคาต่อท่าน 250 บาท ทางด่วนรามอิน

ลาดพร้าว 101

CDC

มินทร์

ลาดพร้าว 87

ตร-นว

ทรา-อาจณรงค์

ถนนเก ษViva Cafe is bright, white and airy thanks to the all-round glass panels. Easy-going ambiance, soft music, tantalizing Thai and Italian fusions and fine bakery… all yours at the most sensible prices. Although they are a relatively new operation of just one year, Viva Cafe boasts a team of experienced service people who attend to the clients’ needs as if they are members of their own family. Order either a hot or cold Lavazza coffee of your choice. The Iced Mocha has layers of chocolate, cream and coffee for an overall smoothness. The Blended Espresso gives satisfying aroma and intense flavors while the Hot Latte is soft and gentle as befits the name. The food here is equally good. The Mixed Vegetable Lasagna features spinach, eggplant and zucchini with sweet and sour sauce and light spice aroma. It is served with a Japanese Salad. On the sweet side of things, try White Strawberry Mousse Cake for the uniformed texture of the mousse and the juicy strawberry hidden inside and the fresh strawberry sauce on top. An al fresco area is available should you fancy sitting by a pool of carps with a glass of decent wine in the evening. Whatever you fancy, we believe they can offer you even more. Viva Cafe is conveniently located in the E Building of Crystal Design Center. They are open daily from 10:00 AM to 10:00 PM Call 0-2102-2116 for details.

ดพร้าว

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์ รีวอร์ด และประเภทบัตรแพลตตินมั่

รั บ ส่ ว นลด 15% เฉพาะค่ า อาหาร เมื่ อ รั บ ประทานครบ 1,000 บาทขึ้ น ไป และ บัตรซิตแี้ บงก์ประเภทอืน่ ๆ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร *ยกเว้นเมนูเซ็ต วันนี้–31 มี.ค. 54

Viva Cafe

ถนนลา

ร้าน Viva Cafe เป็นร้านทีต่ กแต่งสไตล์โมเดิรน์ เน้นโทนสีขาวสว่าง ผนังเป็นกระจก ทัง้ ร้าน แซมด้วยสีจากพนักเก้าอีล้ ายตาหมากรุก โซฟาบุนวมตัวหนานุม่ สีขรึม บรรยากาศสบาย ๆ เงียบสงบ เปิดเพลงคลอเบา ๆ พร้อมเสิรฟ์ อาหารรสเลิศทัง้ อาหารไทย-อิตาเลียนฟิวชัน และ เบเกอรี่แสนอร่อย คุณจะได้ทั้งหมดนี้ในราคาที่เบาสบายกระเป๋าเป็นที่สุด ร้าน Viva Cafe นับได้วา่ ยังเป็นร้านน้องใหม่ทเี่ พิง่ เปิดบริการได้เพียง 1 ปี แต่ทมี งานล้วนมากด้วยประสบการณ์ ทัง้ ด้านบริการทีเ่ อาใจใส่ลกู ค้าเสมือนคนในครอบครัว แถมด้วย รสชาติอาหาร ขนมหวาน และเครือ่ งดืม่ ทีใ่ ครได้ชมิ ต้องติดใจ หากได้มานัง่ จิบกาแฟ Lavazza ทีช่ งมาได้พอดีทงั้ แบบร้อนและเย็น อย่าง Mocha เย็น ทีใ่ ส่ชอ็ กโกแลตไว้ดา้ นล่างสลับชัน้ ด้วย ครีมและกาแฟ รสชาติกลมกล่อมกำลังดี Espresso ปัน่ หอมกลิน่ กาแฟได้ใจ รสเข้มสะใจแบบ คอกาแฟแท้ Latte ร้อน รสชาตินุ่มนวลให้กลิ่นอโรมาจากกาแฟอ่อน ๆ นอกจากกาแฟแล้ว อาหารก็อร่อยไม่แพ้กนั อย่างลาซานญ่าผักรวม เสิรฟ์ กับสลัดญีป่ นุ่ ลาซานญ่าหนานุม่ หวานมัน ใส่ผกั โขม มะเขือม่วง และซุกคินี มีรสหวานอมเปรีย้ วจากวัตถุดบิ และซอส หอมกลิน่ เครือ่ งเทศ อ่อน ๆ ขนมหวานทีแ่ นะนำอยากให้ลอง White Strawberry Mousse Cake มูสเนือ้ เนียนนุม่ หวานมัน มีสตรอว์เบอร์รีลูกอวบแทรกอยู่ในเนื้อมูสแบบเต็ม ๆ ราดซอสสตรอว์เบอร์รีสดบด เคี่ยว ได้ความหอมและรสชาติสดใหม่จากสตรอว์เบอร์รี นอกจากจะเลือกนั่งด้านในแล้ว ทางร้านยังมีโซนเอาท์ดอร์ริมสระปลาคาร์พให้นั่ง เล่นเย็น ๆ ใจ เพลินไปกับการจิบไวน์ชั้นดียามค่ำคืน ถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารอร่อย บรรยากาศสบาย ๆ เดินทางสะดวก ที่สำคัญราคาไม่หนัก รับรองว่าที่ Viva Cafe เสนอ ให้คุณได้มากกว่าที่คุณต้องการ ร้าน Viva Cafe ตั้งอยู่ที่ 1420/1 โครงการ Crystal Design Center อาคาร E ห้อง 104 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2102-2116 เปิดบริการ 10.00-22.00 ทุกวัน


Text & Photo : Miyabi

Minibar Royale

Minibar Royale

หากคุณอยากลองสัมผัสกลิน่ อายคาเฟ่สไตล์ปารีเซียงแบบใจกลางมหานครนิวยอร์ก ไม่ต้องบินไปไกลถึงอเมริกา แต่สามารถพาเพื่อนฝูงมานั่งเฮฮากันได้ที่ร้าน Minibar Royale ที่ดูอบอุ่นเป็นกันเอง เหมือนนั่งเล่นอยู่ใน Sidewalk Cafe ในนิวยอร์ก ร้าน Minibar Royale เป็นคาเฟ่นา่ นัง่ ในซอยสุขมุ วิท 23 ทีเ่ พียงแค่เดินผ่านก็จะสะดุด ตากับรูปลักษณ์ทเี่ ห็นทัง้ จากบานประตูทรงยาวแบบปารีเซียง พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และทีก่ นั้ สไตล์ ยุโรป และหากเดินผ่านบานประตูเข้ามาด้านในจะได้พบกับการตกแต่งที่เรียบง่ายของโต๊ะไม้ เนือ้ หนาสีโอ๊ค และทีน่ งั่ บุกำมะหยีส่ แี ดงเข้ม ผนังด้านหนึง่ เป็นชัน้ วางของและกระจก ให้บรรยากาศ เหมือนห้องรับแขกในบ้าน ด้านในสุดเป็นบาร์เครือ่ งดืม่ แบบ Full Bar ตรงกลางมีฉากกัน้ แบบ บานเลื่อนสามารถกั้นแบ่งเป็นห้องส่วนตัวสำหรับสังสรรค์เป็นกลุ่ม อาหารของทีน่ จี่ ะเป็น Comfort Food แบบนิวยอร์กเกอร์ สไตล์เฟรนช์-อเมริกนั ที่มี พอร์ชันใหญ่แบบชาวนิวยอร์ก แต่เมนูออกไปทางฝรั่งเศส เริ่มด้วยเมนูเด็ดแบบเบา ๆ Bake Eggs and Spinach เมนูแหวกแนวที่นำผักโขมกับเบคอนวางทับกันโปะด้วยชีสแล้วนำไปอบ จากนั้นจึงค่อยตอกไข่ลงไป ความร้อนจากส่วนผสมจะค่อย ๆ ทำให้ไข่สุกเอง นับได้ว่าเป็น อาหารเรียกน้ำย่อยที่น่าลิ้มลอง Duck Confit with Gratin Dauphinois เป็ดอบสุกแล้วทอด หนังกรอบ เสิรฟ์ มาพร้อมกับมันฝรัง่ อบชีสสไตล์ฝรัง่ เศส เป็นอาหารจานหลักทีน่ า่ ลิม้ ลองเป็น ทีส่ ดุ กินคูก่ บั Hot Espresso รสเข้มข้น ทีจ่ ะสัง่ แบบ One Shot หรือถ้าอยากได้แรงก็ Double Shot ไปเลย Espresso Panna cotta ขนมหวานเมนูใหม่ลา่ สุดเป็นพานาคอตต้าราดด้วยกาแฟ Espresso 1 ช็อต พอผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจะให้ความหวานหอมเหมือนคาราเมลกลิน่ กาแฟ อร่อยล้ำจนวางช้อนไม่ลง ปิดท้ายด้วยของหวานกลิน่ กาแฟเรียกความสดชืน่ Espresso Affogato ของหวานสไตล์อติ าเลียนทีน่ ำไอศกรีมใส่ลงในกาแฟ Espresso จะได้ความเข้มข้นสดใหม่ของ กาแฟ โรยด้วยอัลมอนด์บดเพิ่มสัมผัสและความมัน ร้าน Minibar Royale ตั้งอยู่ที่ Citadines Bangkok 37/7 ซอยสุขุมวิท 23 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-5533 เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-24.00 น. แยกอโศ สุขุมวิท

ถนนสุข ุมวิท

18

Minibar Royale

สุขุมวิท

สุขุมวิท

23

Minibar Royale

Are you longing for that Parisien cafe experience? The kind you find in the metropolitan that is New York. Now you can have exactly that on Sukhumvit 23. Minibar Royale appears striking with elongated doors and decidedly European tables and partitions. The decor is heavy on thick oak-colored wood and dark red velvet cushions. On one wall are shelves and a mirror to give the effect of a living room with a full bar at the end to cater to all drinkrelated needs. The food served here is mainly French-American comfort food of large portion as is traditional for New York. Start light with Bake Eggs and Spinach where spinach and bacon is baked with cheese first before eggs are broken in and slowly cooked by the heat of the mixture. The Duck Confit with Gratin Dauphinois provides for a tempting main course and is best had with Hot Espresso. Speaking of espresso, make sure you try their latest dessert the Espresso Panna cotta where one shot of espresso is poured onto the panna cotta for a rich and caramelly delight. The Espresso Affogato is similarly pleasant with ice-cream, espresso and crushed almond. Stop by Minibar Royale for the New York cafe experience any day from six in the morning to midnight. Minibar Royale is located at Citadines Bangkok, Soi Sukhumvit 23. Call 0-2261-5533 for details.

ราคาต่อท่าน 300 บาท อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร วันนี้–31 มี.ค. 55

32

www.facebook.com/eatingout
Text & Photo : ameiza

มุมสงบใจกลางเมือง

ท่ามกลางสีสนั แห่งชีวติ ทีเ่ ร่งรีบ การจะหามุมสงบหลบ ไปพักผ่อนนัน้ ทำได้ยาก โดยเฉพาะถ้าอยูใ่ นย่านเอกมัย สุขมุ วิท ด้วยแล้ว แค่มอื้ กลางวันสงบเงียบก็ถอื ว่าช่วยเยียวยาจิตใจ ได้ดีเลยทีเดียว วันนี้แทนที่จะไปสรวลเสเฮฮากับเพื่อน ๆ ขอหลบมาคลายสมองแบบเป็นส่วนตัวทีร่ า้ น Phy-A Cafe Lounge and Wine Bar ร้าน Phy-A (ไซย่า) เป็นร้าน Concept Salon สไตล์ฮติ ทีด่ งั มากในญีป่ นุ่ ด้าน บนจะเป็นซาลอนทำสีผมโดยคัลเลอร์โซฟี่ระดับโลก ส่วนด้านล่างเป็นร้านอาหารและ ไวน์บาร์ทเี่ สนอความเป็นส่วนตัวให้กบั ลูกค้า ด้วยตัวร้านเป็นบ้าน 2 ชัน้ มีบริเวณอยูใ่ น ซอยเอกมัย 1 ทำให้บรรยากาศเงียบสงบเหมือนนัง่ อยูใ่ นสวนทีบ่ า้ น ภายในร้านตกแต่ง สไตล์ Cozy เครือ่ งเรือนทีเ่ น้นสีไปทางธรรมชาติแบบชือ่ ร้านไซย่าทีแ่ ปลว่า ธรรมชาติ

10

Eating Out Issue 19 January 2011

สำหรับอาหารของที่ร้านเป็นสไตล์ Neo Japanese ที่เน้นในเรื่องสุขภาพ ผสมผสานกลิ่นอายตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน อย่าง Seared Scallops เป็น หอยเชลล์อบกับมิรนิ หอมกลิน่ ไวน์ออ่ น ๆ รสชาติเค็มนิด ๆ จานนีจ้ ะสัง่ เป็นจานใหญ่ แบบเมนคอร์สก็ได้ หรือจะสั่งเป็นของว่างจานเล็กก็ได้ Chicken Roulade อกไก่เนื้อ หนานุ่มม้วนสปิแนช ราดซอสซาปิญอง ด้านบนโรยมันต่อเผือกทอดกรอบกรุบ กินกับ สลัดน้ำใสแบบญีป่ นุ่ รสนุม่ หอมเบา ๆ อิม่ อร่อยได้ในจานเดียว Pork Chop ซีโ่ ครงหมู อบเนือ้ หนานุม่ ราดเกรวีซ่ อส กินเคียงกับส้มซันคิสช่วยตัดเลีย่ นเรียกความสดชืน่ เพิม่ อัลมอนด์ให้ความหวานมัน เสิรฟ์ กับสลัดโรยแอปเปิลหัน่ ชิน้ เล็ก Duck Berry Rum เขา ใช้อกเป็ดเนื้อหนานุ่มหมักซอส กินกับซอสเบอร์รีที่ใส่ไวน์ บรั่นดี น้ำผึ้ง รสชาติเปรี้ยว หอม หวานกลมกล่อมกำลังดี ช่วยดับกลิ่นของเป็ดแถมยังส่งรสชาติให้อร่อยล้ำ จาน สุดท้าย Osaka Ramen เป็นราเม็งไอเดียแหวกแนว แทนที่จะเป็นน้ำซุปแต่นี่เป็น ราเม็งแห้ง ทีเ่ ส้นราเม็งอิมพอร์ตมาจากญีป่ นุ่ ราดซอสเกรวีจ่ ากกุง้ กริลล์ ใส่ไข่กงุ้ กระเทียม และพาร์สเลย์ คลุกน้ำมันงาพอหอม เส้นต้มแค่พอสุกเคีย้ วหนึบ ๆ ไม่เละ หอมน้ำมันงา รสเค็มมันจากมันกุ้ง


อาหารของที่นี่จานไม่ใหญ่มาก กินได้พออิ่มกำลังดี แต่ถ้าใครแพ้แอลกอฮอล์คงต้องบอก ทางร้านล่วงหน้า เพราะอาหารของที่นี่ส่วนใหญ่จะผสมไวน์ทุกจาน ถ้ากินอาหารแล้วมึน ๆ ก็คง ไม่ต้องตกใจว่าเป็นอะไร อาจจะเมาไวน์ในอาหารก็ได้นะ หรือถ้าอยากจะดื่มที่ร้านยังเป็นไวน์บาร์ ทีม่ ไี วน์จากหลายประเทศทัว่ โลกให้เลือกดืม่ ด้วย มีบริการ Free Wi-Fi ให้ใช้สำหรับคนทีต่ อ้ งการหาที่ เงียบสงบผ่อนคลายสมอง เปลีย่ นสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลังอาหารก็มชี ามัทฉะลาเต้รสนุม่ ๆ ร้าน Phy-A Cafe Lounge and Wine Bar หรือจะเป็นกาแฟร้อนสักแก้วกับขนมก็ได้ ก่อนกลับด้วยความติดใจในรสชาติอาหารและคุยกันถูกคอ 73 ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย 1) แขวงคลองตันเหนือ กับเชฟ เขาเลยให้สูตร Osaka Ramen มาลองไปทำกินที่บ้านดู แถมเชฟการันตีมาว่าทำได้ไม่ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2391-6442 ยุ่งยากรับรองต้องติดใจ เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น.

ส่วนผสม (สำหรับ 1 ที่)

อร่อยง่าย ๆ สไตล์

เส้นราเม็ง กุ้งผักกาด (แช่บ๊วย) ไข่กุ้ง กระเทียมสับ พาร์สเลย์ น้ำมันงา งาขาว (คั่ว) น้ำมันดอกทานตะวัน

วิธีทำ

1 5 1 1 1 1

1/4 1/4

1

ห่อ ตัว ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา ช้อนโต๊ะ

1. ลวกเส้นราเม็งประมาณ 3 นาที พอให้เส้นสุก แต่อย่าให้นุ่มจนเกินไป จากนั้นจุ่มลงในน้ำเย็นจัดแล้วยกขึ้นพักไว้ 2. ผัดกุง้ ในน้ำมันดอกทานตะวัน ตามด้วยกระเทียมสับ พาร์สเลย์ และ ปรุงรสตามชอบ 3. นำเส้นที่ลวกสุกแล้วคลุกกับน้ำมันงาและ ม้วนพอดีคำ โรยด้วยงาขาวคั่ว 4. จัดแต่งใส่จาน โรยด้วยไข่กุ้ง พร้อมเสิร์ฟ

โอซาก้า ราเม็ง

โชยุญี่ปุ่น

ซอสผัด

ซอสเทริยากิ

www.facebook.com/eatingout

11


Appetizer

Main Course

Surrounding

Coffee Break

Text & Photo : _K

นัดพบพระเอก ที่ Lubid Coffee House

ปัจจุบันร้านกาแฟไม่ใช่เฉพาะจัดสรรไว้เพียงการนั่งดื่มกาแฟเท่านั้น หากแต่ยังมีการเพิ่มไอเดียที่น่าสนใจเข้ามาทำหน้าที่ใหม่ ๆ ให้มีความน่า สนใจแตกต่างกันออกไป ไม่วา่ จะทำเป็นคาเฟ่แกลเลอรี...สตูดโิ อถ่ายภาพ… ออฟฟิศดีไซน์...ขายเสื้อผ้า เป็นต้น การจิบกาแฟจึงไม่ใช่แค่การจิบกาแฟอีกต่อไป แต่เป็นการจิบบรรยากาศ ที่ดีมีความแปลกใหม่ผสมผสานกับรสชาติกาแฟเข้มเต็มรสเข้าไว้ด้วยกัน Lubid Coffee House ในซอยวิภาวดีฯ 42 ร้านกาแฟร่มรืน่ ภายใต้ชายคา ของบ้านไม้เก่า 3 ชัน้ อายุรว่ มร้อยปี ตกแต่งเก๋ ๆ สไตล์ Art Space เพือ่ แสดงงาน ศิลปะต่าง ๆ นับตั้งแต่กระป๋องลูกอมฮอลล์ กาต้มน้ำ เฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด ของ สะสมต่าง ๆ รวมไปจนถึงเวสป้าย้อนยุค ช่วงเช้าบรรยากาศทีน่ จี่ ะเงียบสงบมาก ใครอยากมานัง่ จิบกาแฟท่ามกลาง บรรยากาศโล่ง ๆ โปร่งสบาย ๆ เย็นฉ่ำแบบธรรมชาติรบั วันใหม่ แนะนำว่าไม่ควร พลาด เพราะสระน้ำด้านในจะกระจายความสดชื่นเอาไว้รอบบริเวณ พอตกบ่าย

12

Eating Out Issue 19 January 2011

บรรยากาศทีน่ กี่ จ็ ะเริม่ คึกคักขึน้ เรือ่ ย ๆ กระทัง่ ช่วงเย็นทีน่ กี่ จ็ ะกลาย เป็นสถานทีพ่ บปะสังสรรค์ของเพือ่ นฝูงหลังเลิกงานไปโดยปริยายค่ะ บางคนมาเพือ่ พบกับพระเอกของร้านอย่าง Cafe Mocha, Double Espresso, Iced Cappuccino ซึ่งขอบอกว่ารสเข้มเต็ม พิกดั มาก ๆ จนอยากให้มาลองด้วยตัวเองค่ะ ทีพ่ ดู อย่างนีน้ นั่ เพราะ ว่ากันว่าเจ้าของร้านแห่งนี้ชื่นชอบและหลงใหลในรสชาติกาแฟเป็น พิเศษ จนกระทัง่ ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กาแฟจากอเมริกา พร้อมซึมซับรูป-รส-กลิน่ -เสียง จากร้านกาแฟเกือบ ทั่วโลก ก่อนจะนำมาปรับปรุงให้เป็นร้านกาแฟตามแบบที่ตนเอง ใฝ่ฝันเอาไว้


Coffee Break Lubid Coffee House Lubid Coffee House engages a century-old 3-storey teak house in

“ทีน่ จี่ ะเน้นกาแฟทีเ่ ป็นรูปแบบเฉพาะของเรา ในบรรยากาศ สบาย ๆ เบา ๆ นุม่ ๆ ดิบ ๆ ไม่รบี เร่ง เพราะผมทำร้านนีด้ ว้ ย ใจรัก ทำเพราะเป็นความใฝ่ฝันของผมว่าอยากทำแบบนี้ และ ต้องการสือ่ ถึงตัวตนของรสชาติกาแฟให้ออกมาเป็นกาแฟอย่าง แท้จริง” เจ้าของร้านบอก

Soi Vibhavadi Rangsit 42, decorated in Art Space style furnished with retrospect objects like candy can, kettle, paintings, potpourri, including an old Vespa motorbike. The proprietor has a master’s degree in coffee merchandising from the States emulated in his shop philosophy: ‘We specialize in coffee of our brew; be it Cafe Mocha, Double Espresso, or Iced Cappuccino. We endorse the ambience of leisure thru compassion in coffee.’ Yet there are over 50 items like Green Tea Frappe on the beverage list; plus pastries of Coffee Almond and Strawberry Cheesecake, Iced Cafe Caramel Latte, etc. Lubid Coffee House opens Tuesday-Sunday 09:00 AM to 10:00 PM Tel: 0-2941-1589

...นีเ่ องค่ะทีบ่ อกว่าต้องมาลองถึงจะรู ้ ในขณะที่บางคนมาเพื่อจิบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเบา ๆ อย่าง Green Tea Frappe รสเยีย่ ม หรืออืน่ ๆ ทีน่ กี่ ม็ ใี ห้เลือกมากกว่า 50 ชนิด และพอหันมา ฝัง่ เบเกอรีเ่ วลานี้ Coffee Almond กับ Strawberry Cheesecake, Iced Cafe Caramel Latte กลิน่ หอม นุม่ หวานละมุนพอดี ๆ ก็ดจู ะเป็นความลงตัวของ ความอิ่มท้องได้ดีทีเดียวค่ะ ก็จะไม่ให้อิ่มได้อย่างไร ในเมื่อวันนี้ฉันจิบกาแฟไป ตัง้ 3 แก้ว ชาเขียว 1 แก้ว เบเกอรี่ 2 ชิน้ อิม่ ก็อมิ่ อร่อยก็อร่อย และที่สำคัญ พระเอกของร้าน 3 แก้ว ก็คงทำให้ฉันนอนไม่หลับไป 3 วันเช่นกันค่ะ!!

ร้านกาแฟ-ขนม : Lubid Coffee House 503/36 ถ.วิภาวดีรังสิต 42

(ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เปิดบริการวันอังคารวันอาทิตย์ เวลา 09.00-22.00 น. โทร. 0-2941-1589 ไปดอนเมือง วัดเสมียนนารี

ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต

ไปพงษ์เพชร

ซ.วิภาวดีฯ 42

ไปเซ็นทรัลลาดพร้าว

วิภาวดีฯ 42 แยก 2 ร้านแจ๊สมาฮาล

Lubid Coffee House

www.facebook.com/eatingout

13


Appetizer

Main Course

Surrounding

Healthy Eating

Text & Photo : กอหญ้า

ลาเต้อาร์ต… กาแฟหน้าตาดี ขอแต่งหน้าแต่งตาสวย ๆ แล้วออกไปขับรถร่อนหา กาแฟอร่อย ๆ ดืม่ ดีกว่า แหม… ก็วนั นีม้ นั ค่อนข้างเรือ่ ยเปือ่ ย นิคะ กอหญ้าจึงขอแต่งตัวเริ่ด ๆ ออกไปหาของหม่ำกลาง เมืองกรุงฯ หน่อยดีกว่า… Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Caught in a bad romance… เสียงริงโทนสุดเก๋จากแม่สาวสุดเปรี้ยว Lady GAGA ดังกระหึ่ม ระหว่างขับรถ “อีนาง… อยู่ไหนเจ้า” เสียงกระเทยสติแตกที่เพิ่งผ่านการเที่ยว เชียงใหม่ดังขึ้น “ขับรถร่อนย่ะหล่อน” กอหญ้าตอบกลับแบบจิกเล็กน้อย “ไป ไหนล่ะเจ้า เฮาอยูท่ รี่ า้ นกาแฟ อีนางจะมามัย้ ” กอหญ้าตาลุกวาวแล้วถามกลับ “หล่อนอยู่ไหนล่ะ”… “ลำลูกกา คลอง 2 ร้านนานา คอฟฟี่ บีนส์” ถึงแม้วา่ จะไกลแค่ไหน กอหญ้าก็ไม่หวัน่ ค่ะ เพราะกระเทยสติแตกชีการันตีวา่ กาแฟร้านนีอ้ ร่อยนักอร่อย หนา แถมยังมีกาแฟสวย ๆ ให้ดดู ว้ ย ว่าแต่กาแฟสวย ๆ มันคืออะไรล่ะ อย่าง นี้คงต้องไปพิสูจน์ซะหน่อยแล้ว…

14

Eating Out Issue 19 January 2011

กาแฟสวย ๆ ที่ว่าคือ ลาเต้อาร์ต… เป็นกาแฟสัญชาติอิตาลี ที่มีบาริสต้า ฝีมือดีเป็นผู้วาดลวดลาย กาแฟชนิดนี้มีส่วนผสมของ เอสเพรสโซ และนมเป็นหลัก แต่เทคนิคจริง ๆ อยู่ที่ผู้ปรุงแต่ง (บาริสต้า) ที่จะวาดลวดลายนมอุ่น ๆ ลงบนกาแฟ อย่างไร ลาเต้อาร์ตเกิดจากการเทนมอุ่นเร็ว ๆ ลงบนเอสเพรสโซร้อน ๆ จากนั้นก็ สะบัดข้อมือเล็กน้อยเพื่อให้เกิดลวดลายต่าง ๆ บนชั้นของกาแฟ คุณหนึ่งเจ้าของร้าน ได้ลองทำลาเต้อาร์ตให้สองสาวดูหลายแบบ จากนั้นก็บอกเทคนิคยิบย่อยให้ฟัง


Healthy Eating

“กาแฟที่ดีต้องมีปัจจัยหลายอย่าง ครับ ทั้งเรื่องของเมล็ดกาแฟ เครื่องชง กาแฟ เครือ่ งบดเมล็ดกาแฟ รวมถึงเวลา และวิธกี ารชง การคัดเลือกชนิดของกาแฟ สำคัญมากครับ ทีร่ า้ นผมเลือกใช้อราบิกา้ เท่านั้น เนื่องจากรสชาติดีกว่า เวลาดื่ม แล้วใจไม่สั่น” คุณหนึ่งเอื้อนเอ่ย…

กอหญ้าใช้เวลาหมดไปกับการนั่งชมลายสวยงามบนกาแฟ… ในขณะ ที่นังกระเทยที่เพิ่งลงมาจากดอยนั่งกระเซ้าเย้าแหย่กับพ่อหนุ่มนักกล้ามที่มา นั่งอยู่ในร้าน หล่อนนั่งหัวเราะระรื่นในขณะที่หนุ่มกล้ามโตทำหน้าตาละม้าย คล้ายอวัยวะเบือ้ งล่าง “… เพิง่ กลับมาจากเชียงใหม่ ว่าง ๆ ไปแอ่วด้วยกันนะ อ้าย” กอหญ้าเดินปราดเข้าไปหานังกระเทย “นี่…นังสมยศ ได้ข่าวว่านัดหมอ จะไปเฉาะไม่ใช่เหรอ” ขอบอกค่ะว่านังกระเทยกลายร่างเป็นนางยักษ์เร็วมาก “นีห่ ล่อน… ฉันน่ะเปลีย่ นชือ่ เป็นยศวดีตงั้ นานแล้ว อีกอย่างนะไอ้เรือ่ ง เฉาะฉันไม่ทำหรอกย่ะ กลัวเสียศูนย์” แล้วชีก็หัวเราะดังลั่นร้าน ในขณะที่พ่อ หนุ่มนักกล้ามค่อย ๆ เลื้อยออกจากร้านทันที…

Nana Coffee Beans ตั้งอยู่ที่ ตลาดนานาเจริญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 08-9925-5315 (คุณหนึง่ ), 08-1906-3407 (คุณเก๋) ถนนรังสิตนครนายก

ถนนเสมาฟ้าคราม

ถนนพหลโยธิน

ถนน

วิภา

วดีร

ังสิต

คลอง 2

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ตลาด นานาเจริญ

ถนนลำลูกกา

ans

fee Be

Cof Nana

“หล่อนทำฉันเสียผู้ชาย” กระเทยดอยหันมากระแทก “หน้าตาอย่างกับประจวก” กอหญ้าแขวะกลับ “หาให้ได้ซะก่อนย่ะ ก่อนที่จะมาเมาท์ฉัน” กระเทยแว้งกลับ “ย่ะ…แม่คนสวย คนหน้าตาดี เอ... แต่ฉันว่ากาแฟพวกนี้ดูดี กว่าหล่อนอีก”

Nana Coffee Beans

‘A good cup of coffee is derived at thru many factors,’ advised Kun Nueng, the proprietor of Nana Coffee Beans which, despite its location as remote as Lam Look Ka Klong 2, is never short of coffee connoisseur. ‘First you need to select the proper bean, I always use Arabica. Next are coffee grinder, brewer, timing, and the art of coffee concoction, never without the intense contemplation of a barista.’ Latte Art is the domain of the barista at Nana Coffee Beans, where he lavishly ‘paints’ pattern of cream on layers of steaming espresso in a cup; to please the eyes besides your olfactory and taste buds. And barista is not an attorney in a court, but the guy who keeps the judge awake, not falling off his throne.

การเดินทาง : ขับรถเข้ามาจากแยกคลอง 2 เลีย้ วซ้ายเข้าถนนเสมาฟ้าคราม ตรงมาเรือ่ ย ๆ ประมาณ 1 กิโลเมตรกว่า ๆ ตลาดนานาเจริญจะอยูท่ างด้านขวามือ เลีย้ วเข้ามาแล้วตรงไปเรือ่ ย ๆ จนสุดตลาด ร้านจะตั้งอยู่ตรงป้อมยามท้ายตลาดเยื้องกับบ้านเจ้าของตลาดพอดี

www.facebook.com/eatingout

15


Appetizer

Main Course

Surrounding

Star’s Favorite

Text & Photo : Sudarat

Peony House

Star’s

กับกาแฟแก้วโปรดของ ออย-มิรา โกมลวณิช นักแสดงสาวสวยแบบน่ารักน่าหมัน่ ไส้จากละครเรือ่ ง 365 วันแห่งรัก ออย-มิรา โกมลวณิช นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงสาวดาวรุง่ ทีก่ ำลังมาแรง เธอยังเป็นสาวเก่ง มาดมั่นจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย ในเมื่อวันนี้มี โอกาสได้มาพบเจอน้องออย ก็คงต้องขอสืบค้นเมนูโปรดที่ทำให้สาวน้อยคนนี้มีเรี่ยวมี แรงในการทำงานและเรียนที่หนักทั้ง 2 อย่างเสียแล้ว “ออยเป็นคนชอบดื่มกาแฟมากค่ะ จำเป็นต้องดื่มเลย จริง ๆ แล้ว

เป็นคนชอบกาแฟแบบเข้ม ๆ แต่ดว้ ยความทีด่ มื่ มากเกินไป ออยเลยพยายาม จะลดลงมาเป็นพวกกาแฟลาเต้ ที่ออยแวะไปประจำก็เป็นร้านชื่อ Peony แถบศาลาแดง ออยชอบที่ร้านเขาน่ารัก บรรยากาศดีมาก นั่งสบาย ๆ จิบ Iced Latte มีความสุขดีค่ะ” ร้านโปรดของน้องออย หลายคนคงจะสงสัยว่าจะสวยน่ารักจริงหรือเปล่า Eating Out ก็สงสัยเหมือนกัน เราจึงไปเสาะหาร้านมาไขความกระจ่างให้ได้ดูกันเลย ว่าสวย น่ารัก อร่อย บรรยากาศดีแบบที่น้องออยเขาบอกหรือเปล่า ร้าน Peony Teafe & Gallery เป็นร้านตกแต่งหวาน ๆ น่ารัก ๆ แนวสาวน้อย ร้านด้านหน้าดูเหมือนจะเล็กแต่ขยายออกไปทางด้านใน มี 3 โซนให้เลือกนั่ง คือโซน หน้าร้านแบบร้านคาเฟ่เล็ก ๆ ที่มีเคาน์เตอร์บาร์ขนาดใหญ่ โซนที่สองเป็นโซนนั่งเล่น ในสวน อารมณ์ชลิ ล์ ทีม่ แี สงแดดส่องลงมาไม่แรงนักเพราะมีรม่ เงาของต้นไม้คอยช่วย บดบัง โซนด้านในสุดจะเป็นโซนร้านตกแต่งแบบคลาสสิค และยังเป็นโซนจัดแสดงภาพ วาดแบบแกลเลอรี ที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนทุก 3 เดือน ทำให้เกิดความแตกต่างของ บรรยากาศในร้าน เมนูเด่นของที่ร้านจะเน้นไปทางเครื่องดื่มที่มีชาเบลนด์พิเศษชื่อ Peony ทีผ่ สมกับดอกโบตัน๋ และกุหลาบ ให้กลิน่ หอมหวาน เหมือนกับชือ่ ร้านทีแ่ ปลว่า ดอกโบตัน๋ Iced Latte กาแฟแก้วโปรดของน้องออยทีม่ ฟี องนมหนา ๆ ด้านบน รสชาติ กลมกล่อมกำลังดี ถ้าใครชอบกาแฟแบบเย็นก็มี Iced Cappu อีกแก้วที่แนะนำ ร้าน นี้เขาไม่ใส่ฟองนมลงบนคาปูชิโน แต่จะเชคจนกาแฟขึ้นฟองหนานุ่ม แล้วเสิร์ฟทันที Hot Mocha มอคค่าร้อนแก้วนีล้ วดลายน่ารักทีเดียว เขาเสิรฟ์ มาแบบแยกชัน้ ไล่โทนสี อ่อนแก่ มีชอ็ กโกแลตอยูด่ า้ นล่างไล่มาจนถึงฟองนมเนียนนุม่ อร่อยกลมกล่อมหอมกำลังดี จริง ๆ ถ้าใครอยากหาอะไรรองท้องนอกจากเครือ่ งดืม่ เขาก็มขี นมเบเกอรีอ่ ร่อย ๆ รวม ถึง Peach Waffle วาฟเฟิลเนื้อหนา กรอบนอกนุ่มใน สลับชั้นด้วยลูกพีชเชื่อม โปะ วิปครีมหนา เปรี้ยวหวานกำลังดี แถมจานเดียวก็อิ่มพอดี จริง ๆ แล้วร้าน Peony โด่งดังในเรื่องของ Tearoom ที่มีชามากกว่า 50 ชนิดให้เลือกดืม่ ทัง้ ชาจีนและชาฝรัง่ แถมเขายังมีชาแบ่งขาย พร้อมสินค้าและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการชงและดื่มชา น่ารัก ๆ ไว้ให้เลือกซื้ออีกด้วย มี Wi-Fi ฟรีไว้คอยให้บริการ ลูกค้าทัง้ นักศึกษาและคนทำงานทีม่ านัง่ ผ่อนคลายทีน่ ดี่ ว้ ย ดังนัน้ ถ้ามาถึงแล้วอย่าแปลก ใจที่ลูกค้าที่มาที่นี่จะติดใจบรรยากาศจนไม่อยากลุกออกไปไหน...

16

Eating Out Issue 19 January 2011


Favorite Peony House

ร้าน Peony Teafe & Gallery 132/3 ซอยศาลาแดง 1

(เยื้องอาคารทิสโก้) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2235-5369 เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ 07.00-20.00 น. วันเสาร์ 09.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

Peony Teafe’ & Gallery is certainly a lovely place with 3 zones of seating inside. Its front has a look of a small cafe with a long counter; the middle zone features garden terrace amidst greens and shaded sun; while the deepest area is a gallery of tri-monthly display rotation. You can see Oy-Mira Gomolvanit frequenting here for her favorite tea blend among over 50 assorted choices, served in-house or take-home along with paraphernalia of tea brewing utensils; not excluding Wi-Fi facility. Its special tea blend is undoubtedly “Peony” with a hint of rose, while Oy’s favorite is Iced Latte. Iced Cappu or Hot Mocha goes remarkably well with Peach Waffle here. Come unloosen yourself at Peony House in Soi Sala Daeng, Silom area, any time 07:00 AM to 08:00 PM Monday-Friday or 09:00 AM to 05:00 PM on Saturday Tel: 0-2235-5369 www.peonyhouse.com

Moly Care หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีธุรกิจส่วนตัวแต่อยากจะลอง ศึกษาการทำแฟรนไชส์ ลองมาฟังความคิดเห็นจากคุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด และบริษทั โมลี จำกัด ทีพ่ ฒั นาระบบ ธุรกิจจนขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ “ผมเคยศึกษาระบบแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ได้รู้จักกับ อ.พีระพงษ์ จน หลายปีตอ่ มาตัดสินใจเริม่ ทำธุรกิจออนไลน์จงึ ได้เลือกแฟรนคอร์ปมาเป็นทีป่ รึกษา เพราะเล็งเห็นว่าแฟรนคอร์ปมีองค์ความรู้ มาจากสหรัฐอเมริกา มีแบรนด์ชนั้ นำมากมายทัว่ โลก และหลัง จากได้รับคำปรึกษาจากแฟรนคอร์ปเกือบ 1 ปี ทำให้ระบบ การจัดการของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึน้ และพัฒนาระบบ ธุรกิจได้อย่างถูกต้องทำให้ตอนนี้มีสาขากว่า 45 สาขาทั่ว ประเทศ และยังขยายไปยังประเทศลาวและกัมพูชาได้อีก ด้วย” หากสนใจปรึกษาเรือ่ งธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถติดต่อ ได้ที่ www.francorpthailand.com

www.facebook.com/eatingout

17


Appetizer

Main Course

Surrounding

Great Place for Hanging Out Text & Photo : โชคุง

P t a e Gr Ha for สบาย ๆ กับร้านกาแฟย่านสีลม กาแฟแก้วโปรดกับเวลาทีเ่ หมาะเจาะ… ผมเชือ่ ว่าหลาย ท่านนิยมดื่มกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความชอบ ความอยาก ลอง รวมไปถึงความโก้เก๋ ส่วนการดืม่ กาแฟของผมนัน้ บอกตาม ตรงว่าเริ่มมาจากความเก๋ และปิดท้ายที่ความชอบครับ… ถ้าเป็นนักดื่มกาแฟตัวยงคุณจะรู้ว่ากาแฟที่ดีนั้นมาจากแหล่งใด… โดย ส่วนตัวผมชอบดื่มกาแฟที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะกาแฟอราบิก้า ที่ปลูก มากในภาคเหนือของประเทศ ผมได้ลองชิมกาแฟมาค่อนข้างมาก จึงรูถ้ งึ เรือ่ งของ รสชาติพอสมควร และกาแฟที่ผมชื่นชอบที่สุดคือ “คาปูชิโน” ที่มีส่วนประกอบ หลักคือ เอสเพรสโซกับนม การชงคาปูชิโนโดยมีอัตราส่วนของเอสเพรสโซ 1/3 ส่วน ผสมกับนมสตีม (นมร้อนผ่านไอน้ำ) 1/3 ส่วน และนมตีเป็นโฟมละเอียด 1/3 ส่วนลอยอยูด่ า้ นบน เวลาดืม่ ก็แค่เติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อย พอให้ได้รสหวาน หน่อย ๆ จากนัน้ ก็เริม่ ละเลียดกับความหอมฉ่ำทีอ่ วลอยูใ่ นปากได้เลย ในประเทศ อิตาลีผู้คนมักดื่มคาปูชิโนเป็นอาหารเช้าพร้อมกับขนมปังแผ่น ซึ่งเหมาะเป็น อาหารรองท้องสำหรับยามเช้า และด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเขาไม่นิยมดื่มคาปูชิโน ในช่วงอื่นของวัน แต่สำหรับคนไทยอย่างเรา ๆ สามารถดื่มได้ทุกเวลาเหมือน ดังเช่นวันนี้…

“ร้านกาแฟบางรัก” เป็นสถานที่ซึ่งผมแวะมาเยือนบ้างเป็นครั้งคราว… เป็นเพราะง่ายต่อการเดินทาง รวมถึง

มีอาหารอร่อย ๆ ให้ผมได้ลองเสมอ รายการอาหารของร้านนี้ค่อนข้างหลากหลายครับ ทั้งอาหารไทย อาหาร ฝรั่ง รวมไปถึงอาหารมังสวิรัติ (รสชาติเจ็บ) ให้เลือกชิม ผมเดินเข้าร้านในตอนเย็น แล้วเริ่มสั่ง “คาปูชิโน” มา ลอง รสชาติเข้มและมีกลิน่ หอมอ่อน ๆ อวลอยูใ่ นปาก ทางร้านเขาสตีมนมมากำลังดีเชียวครับ ฟองละเอียดนุม่ น่าดื่มมาก จากนั้นรายการอาหารก็เริ่มประดังเข้ามา “ลาบเต้าหู้” เมนูโปรดของผม ทางร้านเขาจะนำเต้าหู้ไข่ ไปคลุกกับแป้ง จากนัน้ นำมาทอดในน้ำมันพอให้ดา้ นนอกกรอบน้อย ๆ ปิดท้ายด้วยการนำส่วนผสมของลาบ (รส จัด) มาราดจนชุ่ม แนะนำให้รับประทานตอนร้อน ๆ นะครับ

18

Eating Out Issue 19 January 2011


e c a l P ng Out ngi

“สลัดผักไอซ์เบิรก์ กุง้ สดแต่งด้วยน้ำส้มตำ” เหมาะกับผูท้ ชี่ นื่ ชอบรสชาติ ของส้มตำ ทางร้านนำสลัดผักกรอบ ๆ มาจัดวางจนสวยงาม แล้วราดด้วยน้ำส้มตำ รสชาติครบเครื่อง รับประทานเพลิน ๆ สดชื่นดีครับ “สปาเกตตีคอร์นบีฟ” เส้นสปาเกตตีพอเหมาะ ถูกนำมาคลุกเคล้ากับเครือ่ งเคราและเนือ้ ทอดฝอย อร่อย กำลังดี “เบคอนห่อกุง้ ” เป็นเมนูกบั แกล้มรับประทานเล่นกับเครือ่ งดืม่ รูใ้ จ

ผมดื่ ม ด่ ำ กั บ อาหารอยู่ น านจนกระทั่ ง พี่ เจ้าของร้านเดินมาถาม “โชคุง… ดื่มอะไรเย็น ๆ หน่อยมั้ย” “มีอะไรใหม่ให้ลองล่ะครับ” “Mojito รสชาติดีเชียวล่ะ” ไม่นานนักผมก็ได้เครื่องดื่มแก้วสวยมาปิด ท้ายมื้อเย็น… Mojito มีส่วนผสมของรัม น้ำตาล มะนาว โซดา และมินท์ รสชาติเปรี้ยวอมซ่า และมี กลิน่ ของมินท์หอม ๆ ดืม่ แล้วชุม่ คอดีครับ ผมนัง่ ฟัง เพลงเบา ๆ ไปเรือ่ ย ๆ จนเวลาล่วงเลยมาเกือบ 2 ทุ่ม ก็ถงึ เวลากลับบ้าน ขอบอกครับว่าร้านนีถ้ กู ใจผมจริง ๆ เพราะมีทงั้ กาแฟให้ดมื่ อาหารให้ชมิ และมีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ให้ลอง เหมาะกับผู้ชายลันล้าอย่างผม มากครับ…

ร้านกาแฟบางรัก 4-6 ซอยศาลาแดง ถนนสีลม แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2632-0256-7 ถนนพ

ระราม

ีลม BTS ศาลาแดง ถนนส

4

ร้านกาแฟบางรัก

าลาแด

ซอยศ ต์ 2

อนแวน

ซอยค

สีลม 1

Bangrak Coffee Shop

Apart from great cappuccino, Bangrak Coffee Shop in Soi Sala Daeng off Silom Road serves Thai, international, as well as vegetarian food which is no less outstanding. For starter, try Laab Taohoo (Hot & Spicy Tofu) -fried floured tofu with hot and spicy sauce; Shrimp and Iceburg lettuce salad in Somtum dressing; Bacon-wrap Shrimp; and Corn Beef Spaghetti. Beverages are amply supplied to soft music, both well soothing. Bangrak Coffee Shop Tel: 0-2632-0256-7

www.facebook.com/eatingout

19


Appetizer

Main Course

Surrounding

Candlelight Dinner

Text & Photo : Chloe

A Long Long Night…

“โคลอี้ วันนีว้ า่ งไหม ตอนเย็นออกไปหาอะไรกินกันนะ เดี๋ยว ผมไปรับคุณตอน 6 โมงเย็น” คลิก! ฉันจ้องโทรศัพท์อย่างหงุดหงิดเล็กน้อย ทีผ่ ชู้ ายทีโ่ ทร มาวางสายไปโดยไม่ฟงั คำตอบจากฉันสักคำ วันนีท้ งั้ วันฉันจึงทำงาน ด้วยสีหน้าและอารมณ์ทไี่ ม่แจ่มใสนัก ในใจคิดแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้า กันจะเล่นงานให้หนักเชียว เขาขับรถพาฉันมาซอยร่วมฤดี พอเข้ามาในซอยได้ไม่นาน เขาก็เลีย้ วเข้ามาจอดรถทีห่ น้าร้าน Bacchus Wine Bar & Restaurant โดยที่ก่อนมาเขาเล่าว่า Bacchus แต่เดิมเป็นร้านอาหารอิตาเลียน ทีเ่ พิง่ จะมีการปรับปรุงและรีโนเวทใหม่หลังจากเปลีย่ นเจ้าของ กลาย มาเป็นไวน์บาร์สดุ ชิค ตกแต่งสไตล์ Urban Contemporary ด้วยเสา และกำแพงอิฐก้อน สลับผนังและพืน้ ปูนเปลือย มีไวน์แชมเบอร์บรรจุ ไวน์คุณภาพเยี่ยมกว่า 200 ชนิด 20

Eating Out Issue 19 January 2011

พอมาถึงฉันนึกว่าเขาจะพาฉันมานัง่ จิบไวน์บริเวณทีน่ งั่ แบบสตูลบาร์ทรงสูงที่ ชัน้ 1 แต่เขากลับเลือกพาฉันขึน้ ไปบนชัน้ 2 ตรงโซนดินเนอร์ทดี่ เู งียบสงบและเป็นส่วนตัว จากนัน้ ก็เริม่ สัง่ อาหาร ซึง่ อาหารของทีน่ เี่ ป็นอาหารฟิวชันนานาชาติทเี่ น้นไปทางโมเดิรน์ อิตาเลียน โดยเฉพาะเมนูเด็ดชนิดทีร่ า้ นออกปากการันตีความอร่อย เริม่ ด้วย Bacchus’s Chef Special Pizza พิซซาอิตาเลียนแป้งบางกรอบ หนักเครื่อง ใส่ทุกอย่างแบบจุใจ ทั้งซาลามี่ ไส้กรอกโฮมเมด ให้กลิ่นหอมสดใหม่จากเตารสชาติที่มาพร้อมกับวัตถุดิบ ชั้นเลิศ Sausage Devil ไส้กรอกโฮมเมดสไตล์อิตาเลียนและอังกฤษ มาคู่กับซอสที่ หน้าตาคล้ายราตาตุยของฝรัง่ เศสแต่รสชาติกลับจัดจ้านไปทางเม็กซิกนั เพราะใส่ปาปริกา้ และทาบาสโก้ Grilled Black Tuna Salad เนื้อปลาทูน่าคลุกพริกไทยดำ นำไปกริลล์ ผิวนอกสุกด้านในยังสด สไลซ์มาเป็นแผ่นไม่หนามากแต่ไม่บาง กินกับสลัดผักสดที่ ราดน้ำสลัดบัลซามิคหอมหวาน Spaghetti Bacchus สปาเกตตีอิตาเลียนผัดแห้งรส เค็ม หวาน มัน ร้อน ใส่เห็ด เบคอนทอดกรอบ มะกอกดำ ผัดใส่ไวน์ขาวนิดหน่อยทำให้ มีกลิ่นหอม ๆ รสชาติอร่อยแบบจัดจ้าน ส่วนเครื่องดื่มของฉันขอเป็นค็อกเทลสูตรลับ เฉพาะของทางร้านอย่าง Toy Boy ค็อกเทลสีฟา้ สดใส รสชาติเปรีย้ วหวานซาบซ่าสนุกสนาน สมชื่อ ส่วนเขานั้นเลือกสั่ง House Wine มาจิบ กินไปได้สกั พักหนึง่ เขาก็ลกุ ขอตัวไปห้องน้ำ ระหว่างทีฉ่ นั นัง่ เพลิดเพลินกับ อาหาร เขาก็เดินกลับมาพร้อมเค้กทีจ่ ดุ เทียน 1 ก้อน มาถึงก็รอ้ งเพลง Happy Birthday to You ให้ฉัน


Candlelight Dinner

“คุณนี่ ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องฉลองหรอก วันนี้ก็แค่วันอีกวันหนึ่งที่ผ่าน มาแล้วก็ผ่านไป” แม้ฉันจะปากแข็งใส่ แต่ใจก็แอบเต้นด้วยความยินดี ผูช้ ายตรงหน้ามองหน้าฉันนิง่ และนาน ก่อนจะค่อย ๆ เอ่ยออกมาด้วยเสียง ที่แผ่วเบาว่า “ขอบคุณครับ...” มันทำให้ฉันแปลกใจจนต้องมองตอบเขาอย่างงง ๆ เขา เลี้ยงวันเกิดฉัน แต่กลับมาขอบคุณฉันมันน่างงไหมล่ะ “ขอบคุณทีเ่ กิดมาบนโลกใบนี.้ .. และขอบคุณทีค่ ณุ เข้ามาสูโ่ ลกของผม และ เปลี่ยนมันให้น่าอยู่ขึ้น” ได้ฟังแค่นี้ฉันก็ตื้นตันจนพูดอะไรไม่ออก ได้แต่ยิ้มให้เขาอย่าง อ่อนหวานที่สุด ที่ไม่คิดว่าผู้ชายจอมเผด็จการแบบเขาจะพูดแบบนี้ได้ พออิม่ แล้วเราก็ลกุ ไปเดินสำรวจร้าน โดยมุง่ หน้าไปทีบ่ ริเวณโต๊ะพูล ในขณะ ทีเ่ ดินไปเขาก็เล่าถึงชือ่ ร้านว่ามีทมี่ าสุดเก๋จากชือ่ ของเทพปกรณัมของกรีกโบราณ ทีเ่ ป็น เทพเกีย่ วกับการร่ำสุราหรือเทพแห่งเมรัย หลังจากเดินย่อย 1 รอบเราก็กลับมานัง่ ทีโ่ ต๊ะ และสั่งกาแฟดื่มกันต่อด้วยเพราะไม่อยากให้ค่ำคืนนี้จบเร็วเกินไป ฉันชอบกาแฟรสนุ่ม จึงสัง่ Latte มาดืม่ ส่วนเขาเป็นคนชอบอะไรทีเ่ ข้ม ๆ จึงเลือกสัง่ Irish Coffee กาแฟ ใส่วิสกี้แบบเข้ม ๆ ฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าฉันกับเขาคนนี้จะเป็นยังไง รู้แต่เพียงว่าวันนี้ เวลานี้ อยากให้เวลาหยุดเดิน โลกหยุดหมุนไว้ที่ตรงนี้เท่านั้น...

ร้าน Bacchus Wine Bar & Restaurant 20/6-7 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2650-8986 เปิดบริการทุกวัน เวลา 16.00-01.00 น. ทุกวันจะมี Happy Hour ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. ซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว แถมฟรี 1 แก้ว

ถนนวิทยุ

BTS เพลินจิต

ซอยร่วมฤดี

ถนนสุขุมวิท

Bacchus Wine Bar & Restaurant

Bacchus Wine Bar & Restaurant

Once an Italian restaurant, the place has gone under innovation into a chic wine bar of Urban Contemporary decor, with a respectable wine chamber that keeps over 200 labels to keep its customer satisfied. The restaurant serves international fusion food though bent on modern Italian dishes; like Bacchus’s Chef Special Pizza, Italian cum English Homemade Sausage Devil with Paprika-Tabasco infested French ratatouille sauce, Grilled Black Tuna Salad, Spaghetti Bacchus. Beverage also includes exquisite cocktail like Toy Boy and Irish Coffee. Bacchus Wine Bar & Restaurant is in Soi Ruamrudee Tel: 0-2650-8986 opens 04:00 PM to 01:00 AM everyday Happy Hour 04:00 PM to 08:00 PM with 1 free for every order.

www.facebook.com/eatingout

21


Appetizer

Main Course

Surrounding

Grandfather Restaurant Text & Photo : สารสิน

Grandfather

เข้ม...แรง...แบบไอริช หากคุณต้องการเติมมนต์ขลังและเสน่ห์แบบเซลติคให้กับชีวิต ลองแวะเวียนไปที่ Dubliner Irish Pub ที่เสนอความเป็นไอริชผับแท้ ๆ พร้อมด้วยอาหารอร่อยจานใหญ่ยักษ์ สไตล์ไอริช เสิร์ฟกันตั้งแต่มื้อเช้าแบบไอริชแท้ ๆ ไปจนมื้อดึกแบบผับที่มีเบียร์สดรสชาติ เข้มข้นถึงใจ เคล้าไปกับดนตรีจังหวะสนุกสนานแบบไอริช นั่งดูถ่ายทอดสดรักบี้ที่ดุเด็ด เผ็ดมัน Dubliner Irish Pub เป็นไอริชผับที่เปิดมานานกว่า 10 ปี มีโครงสร้างหลักเป็นไม้สีโอ๊ค โต๊ะเก้าอี้เป็นไม้เนื้อ หนาหนัก เดินเข้าร้านมาจะเจอเคาน์เตอร์บาร์ทางด้านขวามือ มีชนั้ ลอยตกแต่งสไตล์หอ้ งสมุดบรรยากาศสลัว ๆ ด้าน บนจะมีโต๊ะพูลไว้คอยให้บริการ การทีผ่ มแวะเวียนมา Dubliner Irish Pub ในครัง้ นีเ้ กิดจากความทีผ่ มอยากจะลองลิม้ ชิมรสกาแฟที่เข้มข้นสะใจที่สุด เพื่อนผู้หวังดีบอกว่าเขามีสถานที่เด็ดแนะนำ Irish Coffee นับได้วา่ เป็นกาแฟสูตรเก๋าทีเ่ หมาะกับชาวไอริชทีร่ กั การดืม่ เอลเป็นชีวติ ครับ โดย Irish Coffee เกิดจากความบังเอิญเมื่อปี ค.ศ. 1940 สภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้เชฟใหญ่ของสนามบิน Foynes ของไอร์แลนด์ เสิร์ฟกาแฟผสมไอริชวิสกี้เพิ่มความอบอุ่นให้ผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ติดค้างอยู่ในสนามบิน และเขาเรียกกาแฟนี้ว่า ไอริชคอฟฟี่ Irish Coffee ของ Dubliner Irish Pub เขาจะใส่ ไอริชวิสกี้ 1 ช็อต เพียงแค่จิบก็ร้อนวูบ แม้จะได้กลิ่นหอม ของกาแฟเอสเพรสโซเข้มข้น แต่ทแี่ รงสะใจจริง ๆ คือความ วูบวาบจากวิสกี้เข้ม ๆ ของชาวไอริช สำหรับอาหารและ เครือ่ งดืม่ โดดเด่นของทีน่ เี่ ริม่ จาก Sunday Roast ทีม่ เี ฉพาะ วันอาทิตย์เท่านัน้ ในจานจะมีเนือ้ หมู และไก่ยา่ ง กินกับ มันบด ยอร์คเชียร์พดุ ดิง้ พร้อมผัก และ Stuffing ราดซอส เกรวี่เข้มข้น จิบเบียร์ดำเล็กน้อยพอเข้ากัน

22

Eating Out Issue 19 January 2011


Restaurant

Char Grilled Pork Chop with Roasted Root Vegetable, Sauteed Potatoes & Homemade Apple Sauce พอร์คช็อปชิน้ ใหญ่เนือ้ แน่นนุม่ กินกับผักรวม ราดด้วยแอปเปิลซอสทำจากแอปเปิลบดรสหวานอมเปรี้ยว Battered Fish & Chips with Homemade Tartar Sauce ฟิชแอนด์ชพิ สไตล์ไอริชทีใ่ ช้เนือ้ ปลากะพงทัง้ ชิน้ หนา นุม่ ชุบแป้งทอด กินกับโฮมเมดชิพ ก่อนกินบีบมะนาวนิดหน่อย แล้วจิม้ กับทาร์ทาร์ซอส รสเปรีย้ วเค็มมัน Full Irish Breakfast หรือ The Fry เป็นชุดอาหารเช้ารวมทอดจานใหญ่ ยักษ์แบบไอริช มีทั้งไข่ เบคอน ไส้กรอก โซดาเบรดกรอบนุ่มที่ทำจากโยเกิร์ต กินกับ มันบดทอดและถั่วขาวอบ พร้อมกับชาหรือกาแฟหลังอาหาร Sirloin Steak Baguette with Caramelized Onions & Mushroom เนื้อสเต๊กเซอร์ลอยน์ทั้งชิ้นวางบนขนมปัง บาแกตต์กินกับผัก โปะด้วยหอมใหญ่ผัดกับเห็ดจนนุ่ม ทุก ๆ คืนวันเสาร์จะเป็นคืน Ladies Night ทีส่ งั่ ค็อกเทล 1 แก้ว แถมฟรี 1 แก้ว มีโปรโมชั่นดี ๆ อย่างอาหารไทยลด 50% หลัง 1 ทุ่ม และมีช่วง Happy Hour ตั้งแต่ เวลา 16.00-19.00 น. ลดราคาเบียร์สด คืนวันศุกร์จะมีดนตรีสดเล่นด้วยครับ แต่ใคร อยากได้ความสงบก็ให้ขนึ้ ไปทีช่ นั้ 3 แบบผมกับเพือ่ น แต่อย่าดืม่ กาแฟเยอะนะครับระวัง กลับบ้านไม่ถูก

ร้าน Dubliner Irish Pub ตั้งอยู่ที่ 440 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซอย

BTS พร้อมพงษ์

ซอย 22

Emporium Dubliner Irish Pub

ถนนสุขุมวิท ซอย 33

ซอย 24

สุขุมวิท 22 และ 24) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2204-1841-2

Dubliner Irish Pub

The original Irish coffee was conceived by Joseph Sheridan, a head chef at Foynes’ port, the precursor to Shannon International Airport in the west of Ireland, after a group of American passengers disembarked from a Pan Am flying boat on a miserable winter evening in the 1940s. Sheridan added whiskey to the coffee to warm the passengers and told them it was Irish coffee. At Dubliner Irish Pub you can savor the above Irish coffee, apart from large meal and ale aplenty in Celtic hospitality. Sunday Roast is a sumptuous meal of beef, pork and chicken with mashed potato in rich gravy and vegetables. Others on the menu are: Yorkshire pudding; Char Grilled Pork Chop with Roasted Root Vegetable; Sauteed Potatoes & Homemade Apple Sauce; Battered Fish & Chips with Homemade Tartar Sauce; Full Irish Breakfast or ‘The Fry’ of bacon, sausage and egg with soda bread, hash, and baked bean complete with tea or coffee; Sirloin Steak Baguette with Caramelized Onions & Mushroom. Saturday comes the Ladies Night where one cocktail order gets you another one for free; Happy Hour (04:00 PM to 07:00 PM) sees discount on draft beer tab and after 07:00 PM 50% discount on Thai dish. Dubliner Irish Pub is between Sukhumvit 22 and 24 Tel: 0-2204-1841-2 ฿600 pax www.facebook.com/eatingout

23


Appetizer

Main Course

Surrounding

Roadside Food

Text & Photo : แตงกวาดอง

วันนี้ขอลองกินที่ โกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่

ได้เรื่องมากมายกับการเดินกินย่านเสาชิงช้า… แตงกวาดองได้รับคำสั่งให้ไปเดินดูร้านย่านเสาชิงช้า เมื่อเดือนก่อน โดยทางกองบรรณาธิการตั้งหัวข้อไว้ว่า “กาแฟ” โอ้วววว แม่เจ้า กว้างไปมั้ยคะ ได้ข่าวว่า เดี๋ยวนี้ร้านกาแฟผุดขึ้นกันอย่างกับดอกเห็ด แล้วร้านไหนอร่อยเด็ดจะรู้มั้ยล่ะเนี่ย…

แต่ด้วยความชาญฉลาด บวกกับหน้าตาทีง่ ามงด…แตง- กวาดองจึงหาร้านถูกใจให้กับ ตั ว เองได้ “โกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่” เป็นร้านกาแฟโบราณทีเ่ ปิดอยู่ ในย่านเก่าแก่มาเป็นเวลานาน หลายปี สิง่ ทีถ่ กู ใจแตงกวาดอง สุด ๆ คือ เขามีอาหารให้เลือก กินเยอะแยะมากมาย อีกทัง้ ยัง เป็ น เมนู เ ก๋ ๆ ถู กใจวัยรุ่นที่ ซู๊ดดดดด…

ขอเริม่ จาก “ไข่กระทะทรงเครือ่ ง-ขนมปังสอดไส้” เป็นเมนูเลิศ ๆ ทีอ่ ยากให้ลอง รสชาติอร่อยกลมกลืนดีแท้ ยิ่งได้กินคู่กับกาแฟร้อนสักแก้วยิ่งแจ่มใหญ่ “ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง” ลองสั่งซะสำหรับเมนูนี้ อยากจะบอกจริง ๆ ว่าอร่อยเหาะ เส้นก๋วยเตีย๋ วเหนียวนุม่ โดนใจและเข้ากันมากกับเครือ่ งเคราพร้อมน้ำจิม้ ทีร่ าดมาจนฉ่ำ เปรีย้ ว หวาน เค็ม กำลังเหมาะเลยค่ะ “โรตี เขียวหวานไก่” รสชาติแกงเขียวหวานของร้านนี้เข้าทีค่ะ ถึงแม้ว่าจะหวานไปสักหน่อย แต่ก็ มีรสเผ็ดจัดตัดเลีย่ นได้ดี เวลากินคูก่ บั แผ่นโรตีทที่ อดมาจนกรอบขอบอกว่าเพลินสุด ๆ “ข้าวอบซีโ่ ครงหมูไข่” ซี่โครงหมู อบอร่อยโฮก ทางร้านตุ๋นมาจนเปื่อย และรสชาติก็หวานเค็มกำลังเหมาะ “ราดหน้าซี่โครงหมูอบ” อันนี้รสชาติจะ คล้ายกับข้าวอบฯ ต่างกันตรงที่มีเส้นเข้ามาเกี่ยวพัน และถ้าไม่สั่งจะเสียใจนะเออ…

24

Eating Out Issue 19 January 2011


ROADSIDE FOOD

สำหรับเมนูเครื่องดื่มนั้นทางร้านมีให้เลือกไม่แพ้กันค่ะ… เริ่มจาก “นมเย็น” รส หวานฉ่ำ ดูดแป๊บเดียวหมดไปครึ่งแก้ว “ชาเขียวเย็น” อร่อยเด็ดไม่แพ้กัน ได้กลิ่นและรส ชาเขียวเต็ม ๆ ดืม่ แล้วหอมชืน่ ใจ “กาแฟสดสูตร 2-ไข่ลวก” เหมาะกับผูท้ ชี่ อบความเข้มข้น กลิ่นหอมหวนชวนดื่ม อีกทั้งยังเพิ่มพลังได้ด้วยไข่ลวกนุ่มลิ้น “กาแฟสดรสดั้งเดิม” รสชาติ กาแฟขมไหม้และมีกลิ่นหอมแรง ขอบอกว่าคอกาแฟไม่ควรพลาดสำหรับเมนูนี้ ปิดท้ายที่ เมนูเย็น ๆ “กาแฟเย็นสูตรสำเร็จ” ดูเหมือนกาแฟเย็นธรรมดา แต่จริง ๆ แล้วไม่เลยค่ะ เพราะได้ทั้งรสกาแฟ รสหวาน และความเข้มข้นจากครีมสดที่บีบไว้ด้านบน ลองซะ…

Kopee Hia Thai Kee

ถนนดินสอ

โกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่ ตั้งอยู่ที่ 37 หัวมุมถนนสำราญราษฎร์ ศิริพงษ์ แขวง สำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2621-0828

เสาชิงช้า

ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ซอยสำราญ

ราษฎร์

โกปี๊ เฮี้ยะไถ่กี่ ถนนบำรุงเมือง

Chinese coffee brewing of coarsely ground bean with boiling water thru cloth filter bag a few times always brings out the full flavor of coffee for an eye opening any time. The practice is still at large in many coffee shops across the country, and Kopee Hia Thai Kee in the backpack tourist area of Bangkok is one of them. Besides the authentic brew, the coffee shop offers menu of authentic dishes like: Vietnamese pan breakfast of fried egg, Chinese and Vietnamese sausages; Chinese ravioli made from rice flour and assorted stuffing with piquant sauce; Indian bread-rotis and chicken green curry; Braised Pork Rib with rice; and Fried rice noodle with braised pork rib. Any dish encourages the next discovery in the world of folksiest cuisine. On beverage, the shop gives other memorable concoctions of-Iced milk, cold and sweetish; iced green tea; iced coffee with sweet condensed milk and cream. A light breakfast recommended is poached eggs with the seething old coffee brew. Kopee Hia Thai Kee is on the corner head of Samranrat Road, Tel: 0-2621-0828 www.facebook.com/eatingout

25


Appetizer

Main Course

Surrounding

Buffet of the Month Text : Tukky

มา 2 จ่าย 1 บุฟเฟ่ตอ์ าหารกลางวันนานาชาติที่ ปาร์ตี้ เฮ้าส์ วัน สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ลแอนด์สปา เปิด มุมโชว์การปรุงอาหารให้ได้เห็นทุกขั้นตอนการทำ เพิ่มเมนูอาหารเอเชี่ยนหลากหลายรสชาติเอาใจ นักชิม ราคาปกติทา่ นละ 550 บาทสุทธิ พร้อมโปรโมชัน่ สุดพิเศษ “มา 2 จ่าย 1” สอบถามและสำรอง ทีน่ งั่ โทร. 0-2217-3000, 0-2217-3070 หรือ www. partyhouseone.com

บุฟเฟ่ต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมฉลองความสุขที่ ห้องอาหารริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กับ อาหารที่รังสรรค์ด้วยพ่อครัวมากฝีมือ บรรจงปรุง รสชาติอาหารทุกจานต่อหน้าคุณ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอยนางรม หอยแมลงภู่สด ๆ บาร์บีคิวซีฟู้ด ซูชิ ซาชิมิ เทปันยากิ ไก่หัน หมูหัน ผัดสไตล์มองโกเลียน รวมถึงอาหารไทย อาหารอินเดีย และอาหาร ตะวันตกหลากเมนู ปิดท้ายด้วยขนมหวานและ ผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด นอกจากบุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติแล้ว คุณยังจะได้เพลิดเพลินไป กับการแสดงดนตรีไทยและรำไทยอันงดงาม ด้วย ราคาเพียงท่านละ 1,250 บาท ราคานี้ยังไม่รวม ภาษีมลู ค่าเพิม่ และค่าบริการ สอบถามรายละเอียด และจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่ 0-2476-0022 ต่อ 1416 หรือ www.marriottdining.com

ซันเดย์บรันช์ เติมเต็มวันพักผ่อนอันแสนสบายในช่วงเวลา กลางวันของวันอาทิตย์ ด้วย “ซันเดย์บรันช์” บุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติเลิศรสที่ ห้องอาหารโคโลเนด โรงแรม สุโขทัย เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น. ลิ้มลองเมนูอาหารที่หลากหลาย โดย Executive Chef นัม เหงียน และทีมเชฟฝีมอื เยี่ยมที่ได้คัดสรรคาราวานอาหารนานาชาติหลาก ชนิดมาให้ทา่ นได้เลือกรับประทาน อาทิ อาหารทะเล สดแช่เย็น ไม่วา่ จะเป็นปูยกั ษ์ กุง้ มังกร หอยนางรมสด ฯลฯ ตับห่าน ปลาแซลมอนรมควัน พาสต้า ริซอตโต้ ซูชิ ซาชิมิ ติ่มซำ เป็ดปักกิ่ง นอกจากนี้ ยังมีรายการอาหารอื่น ๆ อีกมากมายให้ท่านได้ เลือกอิม่ อร่อย ในราคาเพียงท่านละ 2,200 บาท++ (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษีและค่าบริการ) สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ ห้องอาหารโคโลเนด โทร. 0-2344-8888 หรืออีเมล์ promotions@sukhothai.com

26

Eating Out Issue 19 January 2011

เทศกาลปูทะเล หลายคนยังติดใจในรสชาติของปูทะเลทีก่ ล่าว

ได้วา่ เป็นปูทอี่ ร่อยทีส่ ดุ ตลอดเดือนมกราคมถึงมีนาคม นี้ ห้องอาหารร่มไทร โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ คัดสรรอาหารทะเลสด ๆ และปูทะเลเป็น ๆ เพือ่ ให้คณุ ได้เพลิดเพลินไปกับเมนูเด็ดทีป่ รุงสด ๆ ด้วย ราคาเพียง 1,200 บาท++ ทุกเย็นวันศุกร์และเสาร์ และราคา 1,500 บาท++ สำหรับมือ้ บรันช์ วันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลและสำรองทีน่ งั่ ได้ที่ โทร. 02679-1200

ฉลองวาเลนไทน์

จ่ายเพียง 1 อร่อยคุ้มได้ถึง 3 ฉีกกฎทุกบุฟเฟ่ตท์ คี่ ณุ เคยสัมผัส ด้วยประสบ- การณ์โฉมใหม่ทหี่ ลากความต้องการจะบรรจบเป็น หนึง่ ในทุก ๆ วันอาทิตย์มอื้ กลางวัน โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ให้คณุ ได้อมิ่ อร่อยกับบุฟเฟ่ต์ ทัง้ สามห้องอาหารดัง ไม่วา่ จะเป็นอาหารนานาชาติ ของห้องอาหารเทสท์ อาหารญี่ปุ่นของห้องอาหาร คิสโซะ และช็อกโกแลตบาร์ของเซสท์ บาร์ แอนด์ เทอเรส ให้คุณรับประทานได้ทั้ง 3 ห้อง ในราคา เพียงท่านละ 1,590 บาทถ้วน สำหรับผู้ใหญ่ และ 795 บาทถ้วน สำหรับเด็ก (อายุ 3-12 ขวบ) เท่านัน้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2207-8000 หรืออีเมล์ fb.bangkok@westin.com

วันวาเลนไทน์ปนี ี้ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ขอมอบความรักให้กบั คูร่ กั ทัง้ หลาย โดย เริ่มฉลองความรักตั้งแต่วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ ดินเนอร์ ณ ห้องอาหารเอสเพรสโซ่ ตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ราคา 1,699 บาท++ รวมดอก กุหลาบสำหรับคุณผู้หญิง แชมเปญซันเดย์บรันช์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ราคา 1,699 บาท++ และ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซีฟดู้ บุฟเฟ่ตว์ นั วาเลนไทน์ ราคา 1,999 บาท++ ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 0-2656-0444

Promotion Buffet chonthicha@weekend-magazine.com


Appetizer

Main Course

Surrounding

Traveling Gourmet

Text & Photo : Tongta

รสกาแฟ ล้ำลึกที่

อาข่า อาม่า

www.facebook.com/eatingout

27


Appetizer

Main Course

Surrounding

Traveling Gourmet

Text & Photo : Tongta

Traveling Gourm

ได้มาเยือนเชียงใหม่อีกครา ฉันขอลองกาแฟ สักหน่อยแล้วกัน... อาข่า อาม่า เป็นกาแฟทีต่ อ้ งลอง ชิมสำหรับทริปนี้ จากทีไ่ ด้อา่ นประวัตอิ นั ยาวเหยียดทาง อินเทอร์เน็ต ฉันก็ทราบได้ทนั ทีวา่ ร้านนีไ้ ม่ธรรมดา... กาแฟอราบิ ก้ า แท้ 100% ไร้ ส ารเคมี สั่ ง ตรงจากเชี ย งราย... ร้านอาข่า อาม่า เปิดตัวได้ไม่นานนัก ด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณลี (เจ้าของร้าน) คุณลีเป็นผูส้ นับสนุนกลุม่ ผูป้ ลูกกาแฟในชุมชนบ้านเกิดของเขาเอง โดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการตลาดให้กับชาวสวนกาแฟ รวมถึงดูแลการผลิตทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การปลูก การเก็บเมล็ด การตาก การคัว่ จนถึงการจัดลงแพ็กเกจ กาแฟอาข่า อาม่า จึงเป็นกาแฟชัน้ ดีทบี่ ริสทุ ธิ์ เนือ่ งจาก ไม่ผ่านกระบวนการของเครื่องจักรมากนัก... สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของอาข่า อาม่า คงเป็นเรื่องรสชาติ... ด้วยความกลมกล่อม นุ่มนวล และกลิ่นที่ หอมกรุน่ ทำให้กาแฟของทีน่ ไี่ ด้มโี อกาสดังไกลไปยังงาน “7th SCAE World Cup Tasters Championship 2010” กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถือเป็นงานระดับโลกของนักชิมกาแฟ อาข่า อาม่า ได้ผา่ นการคัดเลือกให้อยูอ่ นั ดับ ที่ 7 จากกาแฟ 1,200 ยี่ห้อ และได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในการนำเมล็ดกาแฟมาให้นักชิมจากทั่วโลกได้ลองลิ้ม... ภายในร้านเล็ก ๆ ทีต่ งั้ อยูด่ า้ นล่างของอพาร์ตเมนท์ เป็นแหล่งรวมความหอมกรุน่ ... ฉันเดินเยือ้ งย่างเข้าร้านช้า ๆ พร้อมกับ คำต้อนรับของคุณลี ซึ่งนั่งรอฉันตั้งแต่เช้า กาแฟหอมกรุ่นถูกรินลงในแก้วใบเล็ก “เอสเพรสโซ” รสเข้มจากกาแฟที่ผ่านการคั่วแบบ กลาง ๆ (Italian Roast) รสชาติขมเข้ม และอมหวานนิด ๆ เมื่อไหลลื่นลงคอ กลิ่นของกาแฟยังคงกรุ่นตั้งแต่เริ่มจิบ ฉันดื่มด่ำไปได้ หน่อยก็ได้ลองแก้วที่สอง “ลาเต้” พร้อมลายสวย ๆ เนื้อครีมเบานุ่มสร้างความพิเศษให้กับกาแฟแก้วนี้มาก รสชาติอมเปรี้ยวติดที่ ปลายลิ้น เสริมด้วยความเข้มในคอ ขอบอกว่าสุดยอดมากค่ะ... กาแฟของที่นี่มี 3 ชนิด... Full City Roast, Italian Roast, Strong Roast เรียงลำดับความเข้มจากการคั่ว ทางร้านจัดไว้เป็น ชุด ๆ เพือ่ รอจำหน่ายให้ลกู ค้าทีช่ นื่ ชอบ ฉันเดินเลือกหยิบกาแฟสองสามถุงในขณะทีค่ ณุ ลีกำลังทำเครือ่ งดืม่ เย็นให้ลองชิม “โกโก้เย็น” รสเข้มส่งกลิ่นหอมอ่อน ๆ รสชาติไม่หวานมากแต่จัดจ้านไปด้วยความลงตัว “ฮันนี่ มิลค์” นมสดผสมน้ำผึ้ง รสชาติดีมากค่ะได้กลิ่น น้ำผึง้ เต็ม ๆ อีกทั้งยังนุ่มนวลเข้ากันดีกับนมสด…

28

Eating Out Issue 19 January 2011


met

ฉันชื่นชมในความสามารถของ คุณลี... เรือ่ งเล่าของเขาบอกได้ถงึ ความ ตัง้ ใจ ความพยายาม และความสามารถ เขามีจติ ใจทีเ่ ต็มไปด้วยพลัง เพียงเพราะ ต้องการสร้างสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั ชุมชนบ้านเกิด สร้างรายได้ให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส ตอบแทน พระคุณแม่ทสี่ ร้างเขาขึน้ มา และนัน่ ก็คอื ที่มาของชื่อ “อาข่า อาม่า” ร้านกาแฟอาข่า อาม่า เชียงใหม่ (Akha Ama Coffee, Chiang Mai)

9/1 มาตาอพาร์ตเมนท์ ซอย 3 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 08-6915-8600 เปิดบริการเวลา 08.00-20.00 น. (ทุกวัน) E-mail : info@akhaama.com, www.akhaama.com

้วยแก

ถนนห

วัดสันติธรรม

ถนนห

ัสดิเส

วี

ร้านกาแฟอาข่า อาม่า

้ว

คูเมืองเชียงใหม่

Akha Ama Coffee, Chiang Mai

Though considerably a new comer, Akha Ama Coffee Shop has had a deep root in the support of Arabica plantations in the local community of Chiang Rai, the birth place of the proprietor. Its aspiring participation in the “7th SCAE World Cup Tasters Championship 2010” in London modestly acclaimed its coffee the 7th top among 1,200 contenders by the world-class tasters. At the Coffee Shop in Chiang Mai, all chemical-free beans are from fastidious coffee plantation community in Chiang Rai, featuring 3 brews for the coffee connoisseur: Full City Roast, Italian Roast and Strong Roast; each distinctive in flavor and aroma rarely appreciated in other commercial packages. Have a brew of your choice, and make your trip to Chiang Mai an even more memorable. Akha Ama Coffee is in Mata Apartment, Hassadisewi Road Soi 3, Chiang Mai City. Tel: 08-6915-8600, info@akhaama. com, www.akhaama.com It opens 08:00 AM to 08:00 PM daily.

www.facebook.com/eatingout

29


Appetizer

Main Course

Surrounding

Film Review Text : Tuk

Film Review

Morning Glory เมื่อโปรดิวเซอร์รายการข่าว สาวคนเก่ง Becky Fuller ตอบรับ ภารกิจพลิกฟืน้ รายการ Daybreak รายการข่าวเช้าทีก่ ำลังย่ำแย่ ซึง่ มี 2 พิธีกรที่ไม่ถูกชะตากัน Mike Pomeroy และ Colleen Peck ปะทะฝีปากกันตลอดเวลา Becky จะฟืน้ มันขึน้ มาได้หรือล้มไม่เป็น ท่าก็เตรียมไปลุ้นกัน

30

Eating Out Issue 19 January 2011

Meet The Parents : Little Fockers กลับมาอีกครั้งกับความฮา ของพ่อตาสุดแสบและลูกเขยสุดซ่า ใน Meet The Parents : Little Fockers โดยเรือ่ งราวในภาคนีเ้ ล่า ต่อจากภาคทีแ่ ล้ว เมือ่ Greg ตีซี้ กับ Jack พ่อตาอารมณ์ร้ายของ เขาได้แล้ว และมีลูกสาวลูกชาย สุดน่ารัก เรือ่ งน่าจะจบอย่างแฮปปี้ แอนดิ้ง ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่ ทดลองความเป็นผู้นำครอบครัว ของ Greg ขึน้ มาอีก และไหนจะ Kevin แฟนเก่าของ Pam ภรรยา ของ Greg ทีต่ ามมาทำลายความ สุขของเขาอีกในภาคนี้

The Rite กลายเป็นสัญลักษณ์ของหนัง แนวจิตหลอนไปแล้ว สำหรับปู่ Anthony Hopkins กับภาพยนตร์ เรือ่ งล่าสุด The Rite ทีเ่ ล่าเรือ่ งราว ของพระหนุม่ ชาวอเมริกา Michael (แสดงโดย Colin O’Donoghue) ทีเ่ ดินทางมาร่วมพิธไี ล่ผอี นั ลึกลับ ด้วยความไม่เต็มใจทีอ่ ติ าลี และ ได้พบเจอกับพระนักบวชรุน่ ใหญ่ (Anthony Hopkins) ทีไ่ ด้ชกั ชวน เข้าสู่ศาสตร์มืดของมนต์ดำใน การขับไล่ภูตผีปีศาจ

Vanishing on 7th Street แฟน ๆ ของสุดหล่อ Hayden Christensen (นักแสดงหนุม่ ทีเ่ คย รับบทเป็น Anakin Skywalker ใน Star Wars) เตรียมตัวให้พร้อม กับผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ Vanishing on 7th Street หนัง สยองขวัญที่เขาจะมารับบทเป็น Luke ชายหนุม่ ทีต่ นื่ ขึน้ มาแล้วพบ ว่าผู้คนทั้งเมืองหายไปหมดสิ้น เหลือเพียงเสือ้ ผ้า แว่นตา รองเท้า แต่ยงั มีผรู้ อดตายอีกสามคนทีจ่ ะ ต้องมาร่วมชะตากรรมเดียวกับ เขา คือการเอาตัวรอดจากความ มืดลึกลับ

Space Battleship Yamato หลังจากทำให้ใครหลายคน ยิ้มและร้องไห้ไปกับ Always : Sunset on Third Street แล้ว Takashi Yamazaki ผู้ ก ำกั บ ภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นก็กลับมาทำ หนังไซไฟฟอร์มยักษ์อกี ครัง้ (หลัง จากทีเ่ คยกำกับเรือ่ ง Juvenile และ Returner) กับภาพยนตร์เรื่อง Space Battleship Yamato ซึ่ง สร้างมาจากการ์ตนู แอนิเมชันชือ่ ดังของญี่ปุ่น ว่าด้วยเรื่องเรือรบ ยามาโตะทีจ่ มลงในสมัยสงคราม โลก และนำมาดัดแปลงเป็นยาน อวกาศตามหาเทคโนโลยีเพื่อกู้ โลกให้พน้ ภัยจากกัมมันตรังสี


Appetizer

Main Course

Surrounding

Entertainment Text : Sudarat

Exhibition นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สี แสง แสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Enter tainment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพือ่ จัดแสดงในนิทรรศการครัง้ นี้ จำนวน 165 ภาพ ทีไ่ ด้ทรงบันทึกไว้ใน ช่วงปี 2553 ตามแนวคิดหลักในการถ่ายทอดความรูส้ กึ ผ่านการถ่ายภาพ โดยแสดงออกถึงความ เป็นธรรมชาติ แบบสบาย ๆ ไร้ขอ้ จำกัด เพือ่ สะท้อนถึงประสบการณ์สว่ นพระองค์ผา่ นบรรยากาศ ผูค้ น พืช และสัตว์ตา่ ง ๆ จัดแสดงวันที่ 10 ธันวาคม 2553-6 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Live Show เรื่องไม่เล่น ของเล่น ขอเล่า

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแสดงละครเวทีการกุศลเพือ่ มอบรายได้สว่ น หนึ่งจากการจัดแสดง ให้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ละครเวทีที่ 23 เรื่อง “Dolly tale” เรื่องไม่เล่น ของเล่น ขอเล่า นำเสนอเรื่องราวบนโลกทั้ง โลกทีเ่ ป็นของเล่น ตึกรามบ้านช่องและสิง่ มีชวี ติ ล้วนเป็นของเล่น ทีแ่ ห่งนีม้ นุษย์กค็ อื ตุก๊ ตาไขลาน ตัวหนึง่ เปิดแสดงวันที่ 21-23 มกราคม 2554 ทีเ่ ซ็นเตอร์พอ้ ยท์ เพลย์เฮาส์ ชัน้ 8 เซ็นทรัลเวิลด์

Exhibition THE BODY SHOW

THE BODY SHOW เป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นวงการแพทย์ ได้ ศึกษาหาความรูอ้ ย่างใกล้ชดิ เกีย่ วกับความลับของสรีระมนุษย์ โดยการนำเสนอผ่านเทคโนโลยี ล้ำยุคของนวัตกรรมใหม่ทเี่ รียกว่า POLYMER IMPREGNATION เป็นการนำสารพอลิเมอร์เข้าไป แทนทีข่ องเหลวในร่างกายของมนุษย์ เพือ่ เก็บรักษาให้สรีระนัน้ คงรูปร่างอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ถาวร เปิดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553-3 เมษายน 2554 ที่ เดอะ แคปปิตอลคลับ ซอย สุขุมวิท 24

Concert Thailand International Jazz Conference 2011

เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2554 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้แจ๊ส เพือ่ สังคมแห่งความสุข” จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ 3 ส่วน ได้แก่ การแสดงดนตรี แจ๊ส กิจกรรมด้านการศึกษา และการแข่งขันแสดงเดี่ยวดนตรีแจ๊ส จะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

Concert 4 Season Concert 4 หนุ่ม หัวใจอุ่นทุกฤดู

รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (เพื่อผู้ประสบภัยหนาว) เดอะโฟร์ซีซั่นคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ความร่วมมือจาก ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ นำโดย ธนกฤต พานิชวิทย์ (ว่าน AF), ชลาทิศ ตันติวฒุ ิ (เบน ชลาทิศ), ตรัย ภูมิรัตน และวง FRIDAY พร้อมประสานความมันโดยวงทาเคชิแบนด์ แสดงวันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2554 อาคารสนามกีฬานิมิบุตร (สนามกีฬาแห่งชาติ)


Appetizer

Main Course

Surrounding

Eating Tips

Text : ameiza

กาแฟ...ชงกินที่บ้าน

Eating Tips

หลาย ๆ คนชอบกล่าวว่า กาแฟที่ดีจะต้องเป็นกาแฟคั่วบดเท่านั้น จึงจะได้รสและกลิน่ หอมชวนให้ลมิ้ ลอง แต่ในชีวติ ความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ ก็ยงั คงชงกาแฟสำเร็จรูปกินกันเองทีบ่ า้ น แต่การต้มน้ำร้อนแล้วกดน้ำร้อน ใส่ถว้ ยกาแฟ เติมน้ำตาล ใส่นม คน ๆ แล้วยกซด แบบนีอ้ าจจะไม่ได้รสชาติ กาแฟที่ดีนัก วันนี้มีวิธีชงกาแฟสำเร็จรูปให้มีรสชาติกลมกล่อมมาให้ลอง นำไปใช้ดูกันค่ะ ชงกาแฟสำเร็จรูปให้อร่อย 1. ต้มน้ำร้อนในกาต้มให้เดือด แล้วกดน้ำร้อนใส่ถว้ ยกาแฟเล็กน้อย ตัง้ ไว้ให้อณุ หภูมิ ลดลงนิดหน่อย เพราะถ้าน้ำร้อนจัดเกินไปจะทำให้เสียรสชาติกาแฟ 2. ตักกาแฟใส่ถ้วยกาแฟ ชอบเข้มอ่อนตามชอบได้เลย คนให้เข้ากันเป็นครีม จะ ได้กลิ่นกาแฟหอมอบอวล ที่ให้ใส่กาแฟหลังจากกดน้ำร้อนเพราะจะได้ละลายดีไม่เป็น ก้อน 3. ถ้าใครชอบกาแฟใส่ครีมหรือนมให้ใส่ในขั้นตอนนี้ แล้วคนให้เข้ากัน 4. เติมน้ำร้อนเพิม่ ให้ได้ปริมาณทีต่ อ้ งการ จากนัน้ จึงเติมน้ำตาลแล้วคนให้ละลาย เข้ากัน

ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยกว่าจริงหรือเปล่า ก็ลองชงแบบเดิมแล้ว ลองชงตามวิธดี า้ นบนเทียบกันดู จิบดูนา่ จะรูถ้ งึ ความแตกต่างสำหรับ คอกาแฟทีด่ มื่ กาแฟเป็นประจำ Home Brew Coffee

Not all of us have fresh ground bean coffee brew at home, some still stick to instant. Here are some tips to make your instant-coffee break at home more rewarding. 1. Pour a small amount of boiling water in your favorite coffee cup, let it cool down a bit; seething hot water tends to overwhelms the coffee flavor 2. Have a good measure of instant coffee flake and stir to froth; the aroma will come up nicely. Putting coffee in after the water makes the melt thoroughly 3. Add cream or milk of your choice 4. Add more hot water to fill the cup before stirring in sugar Try it against your conventional method, and you’ll find the difference, and even come to enjoy more out your home instant coffee.

32

Eating Out Issue 19 January 2011


Appetizer

Main Course

Surrounding

World Gourmet Text : Sudarat

World

มูลสัตว์ที่แพงที่สุดในโลก Gourmet

อย่าเพิง่ ตกใจไปกับหัวข้อเรือ่ ง Eating Out ไม่ได้กลายเป็นหนังสือรวมเรือ่ งแปลก แหวก หรือเปิปพิสดาร แต่สงิ่ ที่ World Gourmet คอลัมน์นอ้ งใหม่ตอ้ นรับปี 2011 กำลัง จะกล่าวถึงคือ Kopi Luwak กาแฟทีแ่ พงและหายากทีส่ ดุ ในโลก ทีท่ ำมาจาก “ขีช้ ะมด” Kopi Luwak หรือ กาแฟขี้ชะมด เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ผลิตได้ใน แถบเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เกาะจาวา เกาะสุลาเวสี ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศติมอร์ ประเทศเวียดนาม และที่เขาเรียกมันว่าขี้ชะมดก็เพราะกาแฟชนิดนี้ ได้จากการเก็บเอามูลของตัวชะมดเอเชียทีอ่ ยูใ่ นวงศ์ Paradoxurus นัน่ เอง ซึง่ ตัวชะมด นีจ้ ะกินผลกาแฟหรือ Coffee Berry เข้าไป ผ่านการย่อยจากเอนไซม์และแบคทีเรีย แล้ว ถ่ายออกมาเป็นเมล็ดกาแฟ คนงานในไร่กาแฟไปเจอเข้า แล้วเก็บมาล้างแล้วคัว่ ดืม่ และ ด้วยรสชาติและกรรมวิธีที่พิสดารแบบนี้ ทำให้ Kopi Luwak กลายเป็นแรร์ไอเทมที่มี ราคาแพงที่สุดในโลก รสชาติของ Kopi Luwak จะมีความขมน้อยกว่ากาแฟโดยทั่วไป เพราะผ่าน กระบวนการย่อยในท้องของชะมด ทำให้เมือ่ ผ่านกรรมวิธใี นการคัว่ โปรตีนบางตัวสลาย ไป ความขมจึงลดน้อยลง ส่วนความหอมนัน้ เขาว่ากันว่าหอมหวนมาก เพราะการย่อย จากกระเพาะทำให้โปรตีนในเมล็ดกาแฟแตกตัวเล็กลง เวลานำไปคัว่ ทำให้เกิดกลิน่ หอม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สนนราคาขายในไทยก็ราว ๆ 40,000 บาท/กิโลกรัมเท่านัน้ เอ๊งงง ราคากาแฟ ต่อแก้วก็อยู่ที่ 850-1,000 บาท ถึงขั้นเหงื่อซึมกันเลยทีเดียวค่ะ ไม่น่าแปลกใจที่ Jack Nicholson ในภาพยนตร์เรื่อง The Bucket List จะพบว่ามันเป็นที่ปรารถนาจะได้ดื่ม สักครั้งก่อนตาย ด้วยความพิเศษและราคาขนาดนีท้ ำให้มคี วามพยายามในการผลิตกาแฟชนิดนี้ ออกมา โดยเริม่ มีการผลิตทีเ่ อธิโอเปีย แต่ยงั ได้คณุ ภาพทีด่ อ้ ยกว่าทีผ่ ลิตได้จากอินโดนีเซีย

เนื่องจากตัวชะมดเป็นคนละสายพันธุ์กันนั่นเอง แต่ที่ดูจะประสบความสำเร็จในตลาด ต่างประเทศตอนนี้ก็มี Kopi Luwak ที่ผลิตทางตอนเหนือของประเทศไทยเรานี่ล่ะ แม้จะเป็นกาแฟขัน้ เทพแบบสุด ๆ แต่ถา้ จะพูดตรง ๆ พอรูข้ นั้ ตอนในการได้ มาแล้วซึ่งกาแฟแก้วนี้ ก็ทำให้หลาย ๆ คนเกิดความรู้สึกหลากหลาย บางคนก็อยาก ลอง บางคนก็ขอคิดดูกอ่ น แต่ถา้ ใครสนใจลองหาอ่านในคอลัมน์ประจำเดือนนีด้ นู ะคะ มี ร้านที่นำเข้ามาให้สุดยอดคอกาแฟได้ลองดื่มดูกันด้วย

The Most Expensive Coffee

Kopi luwak is a specific cultivar and blend of Arabica or other beans eaten by civets (Paradoxurus Hermaphroditus) called Luwak native to Sumatra, Java, Bali and Sulawesi in the Indonesian Archipelago, in the Philippines and East Timor. Droppings from civet retain intact beans, though enzymes in civet’s stomach seep into the beans, making shorter peptides and more free amino acids, yielding an aromatic coffee with much less bitterness, incredibly full bodied, almost syrupy, thick with a hint of chocolate lingering on the tongue with a long, clean aftertaste. The origin of Kopi luwak is found by the native farmers and plantation workers in the colonial Dutch East Indies who pick coffee fruits for their own use. The fame of Kopi luwak delicate flavor caught on. Yet its rarity and unusual process make the civet coffee very expensive even in colonial times, now selling in Thailand around ฿40,000 per kilo, roughly ฿850 to ฿1,000 per cup. Its celestial price prompts production in Ethiopia; still the best comes from Indonesia, where the Asian palm civet is native, and the essential defecator. However, this small member of the Viverridae family is also native to the North of Thailand.


Appetizer

Main Course

Surrounding

Chic Society

Text & Photo : พาเพลิน

เดินเล่นดูดอกไม้ท.ี่ ..สวนนาคราภิรมย์

ด้วยความบังเอิญที่พาคุณแม่ไปไหว้พระที่วัดโพธิ์ หลังจากนั้นเราทั้งสองคน ก็เดินเลียบถนนมหาราชมาเรื่อย ๆ ก็พบกับสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่จัดไว้อย่าง สวยงาม ทัง้ ดอกไม้ การวางผังของสวนทีท่ ำให้เราสามารถมองเห็นความงดงามของ วัดอรุณ วัดระฆัง อาคารราชนาวิกสภา ที่ตั้งตระหง่านอยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ เจ้าพระยา ส่วนด้านถนนมหาราชเราก็มองเห็นความสวยงามของวัดพระแก้ว วัดโพธิ์ ได้อย่างชัดเจน

สวนแห่งนี้ชื่อ สวนนาคราภิรมย์ ซึ่งเป็นชื่อที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานนาม ซึง่ หมายถึงสวนอันเป็นทีน่ า่ รืน่ รมย์ยงิ่ ของชาวพระนคร สวนแห่งนี้เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ทีน่ จี่ งึ เป็นทีแ่ ห่งใหม่สำหรับการพัก ผ่อนไม่วา่ จะเป็นคนไทย ผูใ้ หญ่ เด็ก และชาวต่างชาติ เพราะทีน่ เี่ ป็นจุดทีท่ ำให้เราสามารถเห็นพระอาทิตย์ ลาลับขอบฟ้าฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ อย่างงดงาม คุณแม่ของฉันยิม้ น้อยยิม้ ใหญ่ทวี่ นั นีไ้ ด้บญุ จากการไหว้พระ แล้วยังได้นงั่ พักผ่อน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มองดูเรือลำน้อยใหญ่วิ่งล่องอยู่ในแม่น้ำ แม่เล่าให้ฉันฟังว่าสมัย ก่อนที่นี่มีแต่ตลาดและวัด ผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือนสมัยนี้ แต่ในปัจจุบันคนเยอะขึ้น รถติดมากขึ้น โชคดีที่เรามีสวนสาธารณะแห่งนี้เอาไว้เป็นที่ในการพักผ่อนจากชีวิตที่ เร่งรีบ ฉันก็ดีใจที่วันนี้ท่านมีความสุขกับสิ่งที่ฉันทำให้

หลังจากนั่งพักผ่อนในสวนจนหายเหนื่อยฉันก็ชวนแม่ไปกิน อาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหารใกล้ ๆ บริเวณนัน้ คือร้าน Coconut Palm ร้านนีเ้ ป็นร้านอาหารไทยทีร่ าคาไม่แพงมาก ตกแต่งร้านได้สบายตาน่านัง่ มีทงั้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทชี่ นื่ ชอบอาหารไทยเข้ามาใช้บริการตลอด เวลา ฉันเริม่ ต้นสัง่ ของชอบของแม่ไม่วา่ จะเป็นผัดไทย ขนมจีนซาวน้ำ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ขนมเบื้องโบราณกรอบ ที่แปลกไม่เหมือนใครเพราะ เขาใช้ไข่กบั แป้งมาผสมกัน แล้วทำเป็นแป้งบางกรอบ กินกับไส้ขนมเบือ้ ง ซึ่งเป็นเกี้ยมไฉ่ผัด บวกกับน้ำจิ้มอาจาดเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ อร่อยลิ้น ปิดท้ายด้วยทับทิมกรอบหวานเย็นชื่นใจ

34

Eating Out Issue 19 January 2011


ร้าน Coconut Palm

ใกล้กับท่าเตียน ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดบริการเวลา วันจันทร์-วันศุกร์ 11.00-19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 11.00-18.00 น. โทร. 0-2622-2246, 08-1827-2394

อิ่มจากอาหารกลางวันฉันกับแม่ก็เดินย้อนกลับ มาถึงร้านรับอรุณ ร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารัก ที่ตั้งอยู่ ริมถนนมหาราช เป็นตึกสไตล์โคโรเนียล ถ้ามาที่นี่ฉันขอ แนะนำว่าให้ลองสัง่ กาแฟรับอรุณ เป็นกาแฟทีเ่ จ้าของร้านได้ ไอเดียจากร้านอาหารเวียดนามในอเมริกา โดยจะใช้แก้วกาแฟ แบบเวียดนาม คือมีทใี่ ส่ผงกาแฟอยูด่ า้ นบน ส่วนด้านล่างใส่ นมข้นหวาน เวลากินก็เอาน้ำร้อนรินจากข้างบน น้ำกาแฟทีเ่ ข้มข้นก็จะไหลลงมาที่ นมข้นหวาน เวลากินก็คนผสมกันได้รสเข้มข้น เป็นแก้วที่แม่ชอบมาก ส่วนกาแฟ อีกสองแก้วทีเ่ ราสัง่ มาคือ Coffee on Tea เป็นกาแฟสดผสมกับชาไทยโรยหน้าด้วย ฟองนม กลิ่นหอม รสชาตินุ่มคอ ส่วนแก้วสุดท้ายคือ Spicy Coffee เสิร์ฟมาใน แก้วแบบไทย ๆ มีผ้าจับกันร้อนที่เจ้าของร้านปักลายเอง รสชาติจะเผ็ดร้อนนิด ๆ สไตล์กาแฟชวา ส่วนเบเกอรี่ที่ฉันสั่งมากินคู่กับกาแฟคือ พายฟักทองเนื้อนุ่ม ๆ มัฟฟินกล้วยหอมทีก่ รุบ ๆ ด้วยวอลนัท และคุกกีก้ รีกรสชาติเหมือนขนมผิงแต่หอม เนย เวลากินจะละลายในปาก อร่อยมาก ๆ

สวน นาคราภิรมย์

ถนนท้ายวัง

ถนนมหาราช

วัดโพธิ์

ท่าเตียน

นอกจากสวนนาคราภิรมย์แล้ว บริเวณใกล้เคียงยังมีอกี หลาย สถานที่สำคัญให้คุณได้ไปเที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นวัดโพธิ์ วัดพระแก้ว วัดอรุณ มิวเซียมสยาม หรือใครอยากจะเดินดูวิถีชีวิตชาวท่าเตียน และเลือกซื้อของก็ลองเดินไปดูที่ตลาดท่าเตียนได้อีกด้วย

รับอรุณ Coconut Palm

ถนนมหาราช

ร้านรับอรุณ

ใกล้กับท่าเตียน ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. โทร. 0-2622-2312

Tha Tien

Suan Nagaraphirom is a new park in Bangkok opened just last December 3, 2010; its name was royally granted by HM The King with an auspicious meaning of-a gracious park for the leisure of resident in Bangkok. It offers a perfect view of sunset over the west bank of Chao Phraya River. And Coconut Palm is in this park; a Thai restaurant not with exorbitant but very reasonable prices for Pad Thai; Rice Noodle with Pineapple, Dried Shrimp, Garlic and Ginger threads with coconut cream; Rice Noodle stir-fried with Chicken and Crunchy Squid; Thai Crepe; and quenching ice-flake sweets. Another close by coffee shop “Rub Arun” on Maha Rat Road serves coffee (spicy optional), tea with Pumpkin Pie, Banana Cake and Greek Cookie. www.facebook.com/eatingout

35


Appetizer

Main Course

Surrounding

News & Promotion Text : sudarat@weekend-magazine.com

เปิด SPY Urban Vineyard 2011

Pandanus Bar & Bistro on The Road 2010

TMB Dining Guide เอาใจคนชอบกินทัว่ ประเทศ

เปิดงานมหกรรมสินค้าฝรัง่ เศส 2010

ตูก้ รุงศรีนา่ กดกว่า

“ททท.” เปิดตัว “อะเมซิง่ ไทยแลนด์” โมบายล์ แอพพลิเคชั่น

SPY Urban Vineyard 2011 ยกไร่องุน่ มาไว้ใจกลางเมือง เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันก่อน พร้อมด้วย มร. แดเนียล ชวาล์บ ผอ.ใหญ่ฝา่ ยการตลาดและฝ่ายขาย บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด และคุณรุง่ ยศ จันทภาษา รองประธาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ร่วมเป็น ประธานในพิธี โดยมี เมย์-พิชญ์นาฏ ที่มาวาดลีลาโชว์การ ย่ำองุ่นให้ดู ณ ลานหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

มร.จิลดาส์ เลอ ลีเดค เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าฝรั่งเศส Bonjour French Fair 2010, Bonjour Provence โดยมีศทุ ธภา การณ์กรวิก ผู้อำนวยการ โซเป็กซ่า ประเทศไทย ให้การ ต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

แบบฟอร

ปีนี้ Pandanus พาอร่อยนอกสถานที่ เปลีย่ นบรรยากาศ ไปกับอาหารไทย อีสานฟิวชันหลากหลายเมนู อิม่ อร่อยไปกับ บรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางลมหนาวปลายปี เคลิบเคลิ้มไป กับดนตรีทมี่ ศี ลิ ปินชือ่ ดังหมุนเวียนกันมาสร้างสีสนั ไม่ซำ้ แนว ได้ทลี่ านคริสตัลพาร์ค ถนนเรียบทางด่วนรามอินทรา ตลอด ฤดูหนาวนี้

นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกแคมเปญ "KRUNGSRI Yellow Points...Mil ion Members Mil ion Points" ลุน้ รับแต้ม KRUNGSRI Yellow Points 1 ล้านแต้ม พร้อมทัง้ เพิม่ มูลค่าสิทธิประโยชน์ ให้สมาชิกสามารถใช้แต้มกรุงศรีเยลโล่ พ้อยท์ แลกเป็นเงินสด ได้ทันทีที่เครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ KRUNGSRI Call Center 1572

มสมัครสมาชินิกตยสาร Eating Out

สมัครสมาชิก 1 ปี

12 ฉบัพิ บ เศษเพียง 150 บาทเท่านั้น

TMB เปิดตัวแคมเปญ TMB Dining Guide โดยบัตร เครดิต TMB ให้ลูกค้าผู้ถือบัตรฯ รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ มากมายจากร้านอาหารทัว่ ประเทศ พร้อมทำ “แผนที่ หิว?มั้ย โดย TMB Dining Guide” เพื่อให้ลูกค้าได้ทัวร์ร้านอาหารที่ ร่วมในแคมเปญและร้านอาหารแนะนำทั่วประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขา หรือ www.tmbbank .com หรือโทร. 1558

นายสุรพล เศวตเศรนี ผูว้ า่ การการท่องเทีย่ วแห่งประเทศ ไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัว “อะเมซิง่ ไทยแลนด์” โมบายล์ แอพพลิเคชัน่ เพือ่ ประโยชน์ในการใช้ งานผ่านเทคโนโลยีเครือ่ งมือสือ่ สารต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านตลาดออนไลน์เพื่อให้ทันกระแสโลกยุคดิจิตอล

(แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านล่าง)

พร

อมจัดส เริงถึ่มงตับ้งแต่เดืานอน................................. เป็นฉบับแรก

สมัครในหน่วยงานชื่อ ................................................................................................ สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ .................................................................................. นามสกุล .................................................................................. อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่น ๆ ........................................... สถานที่จัดส่ง เลขที่ ................. หมู่ที่ .......... อาคาร/หมู่บ้าน ............................................... ชั้นที่ ........... ห้อง ........... ซอย .................................. ถนน ................................. แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ................................. การชำระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่ นายปรีดา เหตระกูล 1651 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 (กรุณาใส ใบสมัครลงในซองธนาณัติเพื่อป องกันการล าช าและสูญหาย โอนเงินผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท แม่บ้าน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่บัญชี 046-1-04998-2 กรุณาส่งสลิป ใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัคร แฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ webmaster@maeban.co.th รบกวนแจ้ง คุณน้อย 0-2530-7345-9 36 Eating Out Issue 19 January 2011


(ตัดตามเส้นประ)

Lubid Coffee House Lubid Coffee House

ฟรีกาแฟ 1 แก้ว ในเวลา 09.00-12.00 น.

Home Fresh Hydrofarm

ส่วนลดค่าอาหาร 10%

I Love Coffee Design

2 แถม 1 เมือ่ สัง่ กาแฟ 2 แก้ว แถมกาแฟ 1 แก้ว

Kumo

ลดค่าอาหาร 10% ยกเว้นเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

Coconut Palm กินข้าวบ้านเพื่อน

(ตัดตามเส้นประ)

ส่วนลดค่าอาหาร 5% เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาท

กรีนเทอเรซ

ส่วนลดค่าอาหาร 10%

Izuya

ส่วนลดค่าอาหาร 10% ไม่รวมเครือ่ งดืม่

Sunshine

ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10%

รับอรุณ

Coconut Palm

Vivi The Coffee Place

The Chocolate Tales

ใบเมี่ยง

Peony Teafe and Gallery

ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5%

ส่วนลดค่าอาหาร 10% (เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น)

Phy-A Cafe Lounge and Wine Bar

ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20% ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Amontre

ฟรี Amontre Signatures Drink 1 แก้ว เมื่อรับประทานอาหารครบ 500 บาท

ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10%

ส่วนลดค่าอาหาร 10% เมื่อจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้น

ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5% ยกเว้นอาหารราคาพิเศษ

The Anna Restaurant & Art Gallery

ส่วนลดค่าอาหาร 10%

นครคารา

ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10%

ส่วนลดค่ากาแฟร้อนและชาร้อน 5%

Karisma Cafe

ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5%

The Pitch Restaurant and Bar

ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10%

(ตัดตามเส้นประ)

20 SPECIAL DISCOUNT COUPONS FOR EATING OUT FANS www.facebook.com/eatingout

37


Kumo ชัน้ 2 ห้อง 11 โครงการ The Pattio ซอยพัฒนาการ 60 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร. 08-4387-2488, 08-4387-7258

I Love Coffee Design 393/361 หมู่บ้านบดินทร์สวีทโฮม อาคาร c ชั้น 1 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 08-9765-6903

Home Fresh Hydrofarm ซอยรามคำแหง 167 (ตรงข้าม บ.มิสทีน) ถนนรามคำแหง แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร. 0-2917-2445

Lubid Coffee House ถนนวิภาวดีรังสิต 42 (ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2941-1589

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

Vivi The Coffee Place ถนนมหาราช แขวงท่าเตียน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (อยู่ในซอยหน้าโรงเรียนตั้งตรงจิตพณิชยการ ร้านอยู่ สุดซอยริมแม่น้ำ) โทร. 0-2226-4672

Coconut Palm ใกล้กับท่าเตียน ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2622-2246, 08-1827-2394

รับอรุณ ใกล้กับท่าเตียน ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2622-2312

กินข้าวบ้านเพื่อน 201 ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2241-8531

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

Peony Teafe and Gallery ซอยศาลาแดง 1 (เยื้องอาคารทิสโก้) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2235-5369

ใบเมี่ยง ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. 08-1348-1529, 0-2931-7768

The Chocolate Tales 399/4 ถนนสีลม ซอย 7 เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2234-0210

กรีนเทอเรซ ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 0-2984-4064

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

Karisma Cafe โอโซโน คอมเพล็กซ์ ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2204-2802

The Anna Restaurant & Art Gallery 27 ซอยพิพัฒน์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2237-2788-9   เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

Phy-A Cafe Lounge and Wine Bar ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย 1) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0-2391-6442

Izuya สยามสแควร์ ซอย 7 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2658-0159

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

นครคารา   55/8 หลังเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ  โทร. 0-2245-0077-8   เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

Amontre Fraser Suites Urbana Sathorn ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ โทร. 0-2227-9999

Sunshine อยู่ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร. 08-9449-5619

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

The Pitch Restaurant and Bar   4/51 ซอยพหลโยธิน 33 (รัชดาฯ 46) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2512-0015 เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง 1. คูปองนี้ใช้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2554 2. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

สำหรับร้านที่สนใจร่วมโปรโมชั่นกรุณาติดต่อ คุณตั๊ก chonthicha@weekend-magazine.com 38

Eating Out Issue 19 January 2011


EATING OUT ISSUE 19  

MORNING DELIGHT