Page 1


Contents

EO Update How to Upgrade Touch of Art : ชุมชนแห่งความฝัน Art in V64 Health & Wellness : 5 วิธี การออกกำลังกาย

คลายเมื่อยล้าในที่ทำงาน Star Review : เรื่องเส้นๆ ของ อ้วน-รังสิต ศิรนานนท์ New Restaurant Buffet of the month Story Food Top Ten : อาหารเส้นๆ 10 เมนู จาก 10 ร้านดัง Good meal, good deal : Mix & Match สไตล์คุณ กับเมนู “1000 เส้น” Expert Says : ถึงกึ๋นเรื่องมิโซะ Cheers! : สำราญตามสบาย @ My Bar Traveling Gourmet : Shinyokohama Ramen Museum Interview : เรื่องเส้นสายของนายโลเล Entertainment Sneak Peek Entertainment Review Entertainment Song Book Film What Where When ? Show ur Meal News & Promotion

Where to find us

8

10

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

30 32 33 34 36 37 38

We are...

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พงศ์สิริ เหตระกูล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ต้องตา คงคาเขตร

กองบรรณาธิการ : อรรถวิท ชัยธัมมะปกรณ์, พิมพ์กมล ทองงามขำ,

เกรียงศักดิ์ บึงสิริถาวร, กรณ์แก้ว ช้างศิริ, ปริญญาวรรณ จันทร์อรุณ

อาร์ตไดเร็กเตอร์ : นิรันดร์ พืชนะ

ช่างภาพ : เสกสรร หวังใจสุข, สุบรรณ ชัยสวัสดิ์

พิสจู น์อกั ษร : สิรนิ าถ กาสเส็น, เจนจิรา ครองสามสี, นิศาชล คงมา

ผู้จัดการฝ่ายการผลิต : ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์

ฝ่ายโฆษณา : ธัญรัศม์ ธนะเดช, สุดธิดา มหิโคต, วัชราภรณ์ ส่งศิริ,

สุพรรณี ดีสวัสดิ์, ยุพิน จารุกานต์ประเสริฐ โทร. 0-2530-7345-9

เจ้าของ บริษัท แม่บ้าน จำกัด

ประธานกรรมการ : ปรีดา เหตระกูล

กรรมการผู้จัดการ / รองประธานกรรมการสายการเงิน : เหมือนจันทร์ เหตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด : ดุจเดือน เหตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ : พงศ์สิริ เหตระกูล

สำนักงาน 1605 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2530-7345-9 โทรสาร 0-2559-3283

E-mail : webmasterweekend-magazine.com

Website : www.facebook.com/eatingout

instagram:@eatingoutmag

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ บริษัท แม่บ้าน จำกัด

จัดจำหน่าย : แผนกจัดจำหน่าย บริษัท แม่บ้าน จำกัด

ร้านกาแฟและร้านอาหาร | S&P, 94' Coffee, A&W, ทรู เออร์แบน พาร์ค, ทรู แอท , ทรูคอฟฟี่ , ทรูมฟ ู , ทรูไลฟ์, COFFEE WORLD, Viet Cuissine, Whittard, After U, Coffee Bean, Gloria Jean's Coffees, มิสเตอร์ โดนัท, Chaho Shop, Au Bon Pain, Ka-Nom, NARA THAI CUISINE, Mama Do, กาแฟวาวี | ห้องรับรอง / เคาน์เตอร์ต่างๆ | AIS Shop, AIS Serenade Club, AIS Serenade room, DTAC, True Move Shop, True Shop, KTC, Citi M Visa counter service, Airport link, สายการบินไชน่า แอร์ไลน์, BKK Airway Lounge (บางกอกแอร์เวย์) | ห้องรับรองการบินไทย | ห้องรับรองพิเศษโดยสารธุรกิจ, ห้องรับรองบุคคลทัว่ ไป | ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า | เอ็มโพเรีย่ ม : The Oriental, Nippon Kai | เกษรพลาซ่า : บ.เซน เซส จก., Provence, BAR ITALIA BY GIE GIE | พารากอน : Kabuki, Le Norte, 9th cafe’, Tony's Roma, The Oriental, The Oriental, Amici, Buono gelato italiano, B Natural, Buddhi | เซ็นทรัลเวิลด์ : เลอ คาสบาย์, On the table, Cookie Crust, Manhattan Fish Market, Crepe and Co., Lee Cafe’, กับข้าวกับปลา | อัมรินทร์ : Absolute Yoga | เอราวัณ : Lee Cafe’, TEA ROOM | เพนนินซูล่า : Provence | สยามเซ็นเตอร์ : Mr. Shake, BODY SHAPE | เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, Red Mango, Gelatoni, Lee Cafe’, The Mad About Juice menu | เซ็นทรัล ลาดพร้าว : Beard Papa's, ตะลิงปลิง, Cinnabon | อารีน่า 10 : ร้านแซบอีลี่, Melt Me, ราเมน แชมเปี้ยน | เค วิลเลจ : SHABU SEN, ร้านเล่นเส้น, Tessa Homemade Cuisine | เมเจอร์ รัชโยธิน : Red Mango, Party Ice | Parklane เอกมัย : OMU Rice, Yamagoya | ร้านอาหารทัว่ ไป | โซนสุขมุ วิท / ทองหล่อ / เอกมัย | Bekku, บาซิลโิ ก พิซเซอเรีย, Cassia, Fat Fish Seafood Bistro, Spring Summer, Bankara ramen, Big Knit, Vanilla Garden, ร้านราเมง Yamagoya, Cake Walk, บ้านไร่กาแฟ, EAT 72 | โซนเพลินจิต/ ราชดำริ/ สาธร/ สีลม | ห้องอาหารสีฟ้า, ร้าน RYU RESTAURANT, ร้าน Wake-Up, ร้านกาแฟ ดอยตุง, ตลาดต้นสน 99, Ramen tei, ร้าน Pandanus, ร้านอาหาร ซาร่าเจน, Anaa&charlie's cafe’ | โซนอื่นๆ | ฮองมิน, Cafe’ De Tu SCB ปาร์ค, To Sit, Iberry, Polka Dot, Risa Lamo | เอเจนซี่โฆษณา | Dentsu Media Palette, Zenith Optimedia, PHD, Carat Media, OMD, FCB Worldwide, Mediaedge : Cia, Mind Share, Initiative (IM) + McCann, Brand Connections, Mediacom, Media Interlligence, SC Matchbox, Starcom Media, Maxus, AMEX Team, Creative Juice Bangkok | อืน่ ๆ | AUA, บจก. เค เค. พับลิชชิง่ , บริตชิ เคานซิล | BTS | ช่องนนทรีย,์ ศาลาแดง, อโศก, สยาม, อารีย์ | Emporium | Customer service ชัน้ 5, จุดฝากของ ชัน้ 5, Information ชัน้ 1, แพลตินมั่ คลับ ชัน้ G | Paragon | Customer service ชั้น G, ชั้นหนังสือ 1,2,3 แพลตินั่ม คลับ ชั้น M | PTT : Cafe’ Amazon


Editor‘s Note

ช่วงนีห้ ลายคนคงเริม่ ผวากับเหตุการณ์นำ้ ท่วม เนือ่ งจากเหตุการณ์เมือ่ ปีทแี่ ล้วยังคงตามหลอกหลอน ปีทแี่ ล้วนัน้ ผมว่ารุนแรง มากจนทำให้บางคนรับไม่ได้ ส่วนคนที่ทำใจรับได้นั้นผมขอปรบมือให้ดังๆ เลยครับ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเกินจะรับไหว จริงๆ (สำหรับบางท่าน) สิ่งที่ผมมองเห็นนั้นคือเรื่องของอาหารการกิน ทั้งน้ำ ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขอบอกว่าหมดสต๊อกทุกห้างร้าน ไม่วา่ จะเป็นการกักตุนสินค้าหรือซือ้ เพือ่ นำไปแจกจ่ายก็ตาม ผมจึงคิดว่าของเหล่านีส้ ำคัญ มากจนอยากนำมากล่าวถึง... บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในบ้านเรามีเพียบเลยครับ ทั้งของไทยและของเทศถูกทยอยนำมาขายไม่ขาดตลาด มีรสชาติให้เลือก มากมาย ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาก เนื่องจากเป็นอาหารที่ปรุงกินเองได้ง่าย ไม่เสียเวลา รสชาติอร่อย เหาะ ราคาไม่แพงมาก ดังนั้นในบ้านหรือที่ออฟฟิศของผมมักจะมีติดไว้เสมอ ส่วนสิ่งที่รับประทานเป็นเครื่องเคียงนั้นก็ สามารถหาได้จากสิ่งรอบตัวครับ ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ เนื้อหมู แฮม ไส้กรอก หรือผักชนิดต่างๆ ในครัวที่บ้าน แต่สำหรับ บางคนเขาก็ไม่ใส่ให้เสียเวลาหรอกครับ แค่เทน้ำร้อนลงไปแล้วรอเวลาก็ได้รับประทานบะหมี่เส้นเหนียวนุ่มกันแล้ว... บะหมีก่ งึ่ สำเร็จรูปก็คอื บะหมีท่ ถี่ กู ทำให้แห้ง ซึง่ เกิดจากการคิดค้นของ อันโด โมโมฟุกุ (ผูก้ อ่ ตัง้ และประธานบริษทั ในกลุ่ม นิชชิน) ในปี 1958 เป็นช่วงทีญ ่ ปี่ นุ่ เพิง่ จะแพ้สงครามโลกครับ อาหารจึงมีราคาสูงมากและมีจำนวนจำกัดพอสมควร จนทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องมายืนรอกินราเม็งกันตามร้านที่มีขาย ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บในฤดูหนาวของโอซาก้า นายอันโดของเราจึงทำการคิดค้นบะหมี่ชนิดใหม่ที่มีราคาถูก และสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานๆ อย่างบะหมี่ กึ่งสำเร็จรูปขึ้นมา ขั้นตอนการทำของเขาดูแล้วไม่น่าจะยากครับ เพียงแค่นำเส้นราเม็งที่ได้จากการผสมกับน้ำซุป กระดูกไก่-โทริคาระ มาทอดในน้ำมันปาล์มเพือ่ ไล่ความชืน้ ออกไป และเพียงแค่คณ ุ นำมาเติมน้ำร้อน เส้นก็จะคง สภาพเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลย เพราะว่าเส้นบะหมี่ได้ผสมกับน้ำซุปกระดูกไก่แล้ว และต่อมาใน ปี 1971 เขาก็เพิม่ ศักยภาพบะหมีก่ งึ่ สำเร็จรูปขึน้ โดยการนำมาใส่ในถ้วย “คัพนูเดิล้ ” เพือ่ ให้รบั ประทานกันสะดวก ขึน้ ครับ... น่าแปลกตรงที่ในช่วงแรกของการจำหน่ายคัพนูเดิ้ลไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ จนเกิดเหตุการณ์ลักพาตัว ประกันโดยกลุ่มฝักใฝ่ฝ่ายซ้ายจัด (ต่อต้านจักรวรรดิญี่ปุ่น) ที่จังหวัดนากาโน่ โดยในเวลานั้นมีการถ่ายทอด สดนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวประกันของเจ้าหน้าที่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นของปลายเดือน กุมภาพันธ์ โดยถ่ายทอดสดอยูต่ ลอดเป็นระยะเวลาถึง 10 วัน ซึง่ ก็รวมไปถึงภาพทีก่ ำลังรับประทานคัพนูเดิล้ อยู่ ด้วย ทำให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักและเห็นถึงประโยชน์ รวมถึงความสะดวกสบายของคัพนูเดิ้ล และยังแพร่หลาย ไปยังต่างประเทศอีกด้วยครับ สำหรับในบ้านเราก็มขี ายหลายยีห่ อ้ ครับ แต่ทคี่ นไทยรูจ้ กั กันเป็นอย่างดีและพูดจนติดปากคงมีอยูแ่ ค่ยหี่ อ้ เดียว (ผมขอไม่พดู แล้วกันว่าอะไร) และยีห่ อ้ นีก้ โ็ ด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศเช่นกันครับ โดยเฉพาะเพื่อน บ้านอย่าง “ลาว” เขาว่าผู้คนในประเทศลาวติดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันมาก บางคนถึงกับรับประทานเป็น กับข้าวเลยทีเดียว แต่จะบอกไว้อย่างนะครับว่า ถึงแม้วา่ มันจะอร่อยแค่ไหนก็ไม่ควรรับประทานบ่อยครับ เพราะถ้าคุณมัวแต่รบั ประทานบะหมีก่ งึ่ สำเร็จรูปกันจนเพลินแล้ว อาจจะไม่ได้ออกไป Eating Out กับ ร้านอร่อยที่เรานำเสนอนะครับ สำหรับเดือนนี้มีการปรับโฉมใหม่ให้เข้มข้นขึ้นตามกระแสคนเมือง มี หลายคอลัมน์ที่น่าสนใจครับ โดยเฉพาะคอลัมน์น้องใหม่ที่ชื่อว่า Top Ten ผมว่าหลายๆ ท่านน่าจะ ชื่นชอบเหมือนกับผมนะครับ... Enjoy Eating Out ครับ

พงศ์สิริ เหตระกูล

บรรณาธิการEating Out Issue 39 / October 2012


AD สมาคมราชประสงค์


EO Update

Text/Photo : KronSiri

รวมพล”กินเส้น” เด็กเส้น เจอ เด็กเส้น! | “Eats Meets Arts” เทศกาลเด็กเส้นเจอเด็กเส้น งานมันส์ๆ จาก Unblocker Club เมื่อสุดยอดอาหารเส้น

ปะทะศิลปินลายเส้นทีร่ วมตัวกันมาวาดลวดลายบนอาวุธตะเกียบ อาทิ โลเล โอ๋-ฟูงตอง กิฟ ๊ -รักกิจ ตัม้ -วิศทุ ธิ์ He She It และ Mamafaka เมือ่ วันที่ 25 ส.ค. 55 ณ V64 Studio พบกับสุดยอดอาหารเส้นรวมตัวกันมากมายทั้งบะหมี่สายรุ้ง สุกี้เอลวิส ก๋วยจั๊บสามทุ่ม บุ๊คราดหน้าขั้นเทพ และขนมจีนมีน้ำยาฯ พร้อมศิลปิน บรรเลงเพลงขับกล่อมกระเพาะอาหารโดย จุ๋ย จุ๋ยส์, ไทเดินเล่น และตุลย์ อพาร์ตเม้นต์คุณป้า มาเติมลีลา สุนทรียะ ศิลปะ ให้ละเมียดละไมยิ่งขึ้น

“S&P October Feast” 3 เมนูอร่อยสไตล์ เยอรมัน | S&P ชวนชิม 3 เมนูใหม่สไตล์เยอรมัน

นำโดยคุณสมเจตน์ วัธนเวคิน ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท เอส แอนด์ พี

ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และดาราสาวสวย โบว์เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ พาชิมและแนะนำ 3 เมนู เด็ ด แสนอร่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากในประเทศ เยอรมันกับแคมเปญงานเทศกาลอ็อกโทเบอร์ ฟีสต์ อย่างขาหมูทอดกรอบ-ซาวเคร้าท์ ยำขาหมูเยอรมัน เนรมิตดินแดนแห่งอาทิตย์อทุ ยั Japan Fun และไส้กรอกเนือ้ ลูกวัว-ซาวเคร้าท์ เมือ่ วันที่ 10 ก.ย. “MAX” 2012 เด็กมหิดลอินเตอร์โชว์ศกั ยภาพ Fest | เมือ่ 24 ส.ค.–2 ก.ย. 55 เทอร์มนิ อล 21 ร่วม 55 ณ เอส แอนด์ พี สาขาสุขุมวิท 49 ด้านบันเทิง | กลุม่ สาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม กับสมาคมนักเรียนเก่าญีป่ นุ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด งาน และ Japan Foundation จัดงาน “Japan Fun Media Arts Exhibition หรือ “MAX” 2012 ครัง้ Fest” ชมเทศกาลโคมไฟฤดูรอ้ น และโชว์วฒ ั นธรรม ที่ 3 เมื่ อ วั น ที่ 30 ส.ค.–2 ก.ย. 55 ณ หอศิ ล ป การแสดงชุดพิเศษจากประเทศญีป่ นุ่ อาทิการแสดง วั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ผู้ ช่ ว ย กลองไทโกะ เเละโยสึโค่ยโซรัน ซึ่งเป็นการแสดง ศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ รองคณะบดี วัฒนธรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวญี่ปุ่น การ ฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัด แสดงศิลปะการต่อสู้ ซามูไร นินจา เคนโด้ ไอคิโด้ แสดงผลงานนักศึกษา และการเสวนาร่วมกับศิษย์ การรำดาบญี่ปุ่น พิเศษสุดกับโชว์จากศิลปินชื่อดัง เก่าและศิษย์ปจั จุบนั อาทิ เป้-อารักษ์ จีน-เกล้าแกล้ว บีม-กวี ตันจรารักษ์ ที่มาร่วมตีกลองไทโกะ ปรางค์-กัญญ์ณรัน แฟร์-กันต์ดนย์ และวศิน ปกป้อง ผู้กำกับฯ จากบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด

“บาคาร์ดี้ พลัส” จัดหนักเอาใจชาวฮิปปาร์ตคี้ อนเสิรต์ สุดมันส์ “Boyz Plus The Hoods” | เมือ่ วันที่ 31 ส.ค. 55 ปาร์ตคี้ วามมันส์ได้เริม่ ระเบิดขึน้ แล้ว

กับคอนเสิรต์ “Barcadi Plus Present Boyz Plus The Hoods” ทีไ่ ด้ 2 หนุม่ ขวัญใจชาวฮิปฮอป เซาท์ไซด์ จากไทเทเนีย่ ม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มาสร้างความ สนุกพร้อมเติมเต็มความมันส์แบบ Non-Stop กับเพลงฮิตติดหู “ ไหวรึเปล่าเบเบ้ ” และ “Sorry” ทีไ่ ด้หนุม่ สุดหล่อขวัญใจสาวๆ อย่าง ชิน ชินวุฒ มาร่วมฟีทเจอริง่ นอกจากนีย้ งั มีทพ ั ศิลปินดารามาร่วมปาร์ตอี้ ย่างคับคัง่ อาทิ ขัน วงไทเทเนีย่ ม, พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร, ศรีรติ า้ เจนเซ่น, แจ๊ค แฟนฉัน และ เปิล้ -ภารดี อยูผ่ าสุขEating Out Issue 39 / October 2012


ชมพู่ อารยา พรีเซ็นเตอร์ ซิลฟี ใหม่

คุณประพัฒน์ เชยชม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย

นิสสัน ซิลฟี ใหม่

รถยนต์ซดี านเพือ่ ความสุนทรียข์ องการใช้ชวี ติ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน เปิดตัว รถยนต์ นิสสัน ซิลฟี ใหม่ เป็นครั้งแรกใน ประเทศไทย ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกทีโ่ ดดเด่น หรูหรา ห้องโดยสารภายในเงียบและกว้างขวาง พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐานและเทคโนโลยีทเี่ หนือระดับ สมเป็นยนตรกรรม ที่สร้างสรรค์เพื่อความสุนทรีย์ของการใช้ชีวิตอย่าง แท้จริง พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ใหม่ คุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต และคุณโป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ มาร่วม ถ่ายทอดบุคลิกตัวตนของผู้ใช้รถยนต์รุ่นนี้คือคนที่ ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพและการทำงาน เป็น ผู้ซื้อที่ฉลาดมองหารถยนต์ที่ให้ความพรีเมี่ยมเหนือ กว่าใคร และแน่นอนมองความสุนทรียใ์ นการใช้ชวี ติ


Howto

Text : แก้มป่อง

ใช้ตะเกียบอย่างไร

ถูกจารีต

ให้...

สำหรับคนไทย ตะเกียบมีไว้สำหรับอาหารประเภทเส้น เช่น ก๋วยเตี๋ยว ราเม็ง บะหมี่ ฯลฯ แต่หากขยายความไปถึงประเทศใน ทั่วทั้งเอเชียแล้ว วัฒนธรรมตะเกียบถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง กว่ามาก เราจึงรวบรวมความหมาย ความเชือ่ และการแสดงออก เชิงสัญลักษณ์ของคนเอเชียโบราณที่มาพร้อมการใช้ตะเกียบ เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและสิ่งที่ควรกระทำเวลาอยู่บนโต๊ะอาหาร ปักตะเกียบลงชามข้าว

ความหมายเหมือนเรากำลังสาปแช่งผู้ใช้ชามข้าวนั้นๆ คน จีนมีความเชื่อมานานกว่าพันปีว่าการกระทำเช่นนี้ จะก่อ ให้เกิดพลังหยิน (พลังในด้านทีไ่ ม่ด)ี ก่อให้เกิดความวิบัติ การปักตะเกียบลงชามข้าวเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย เพราะมันดูคล้ายกับการปักธูปในกระถาง หากเราเป็น

เจ้าบ้านแล้วปักตะเกียบลงบนชามข้าวของแขกผู้มาเยือน หมายถึงการชวนทะเลาะหรือประกาศตนเป็นศัตรู หาก

ไม่เกลียดกันจริงๆ ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

ประ ยกให้วันท เทศญี่ปุ่น

ี่ 4 ของเด เปน็ วนั ือน โดยเรมิ่ กอ่ ตะเกยี บ (hashi no 8

ต ง ้ ั ใน มีงานเทศ ปี 1975 และใน hi)

ก ว เพื่อขอบ าล Hashikansh นั นจี้ ะ คุณสิ่งศัก a ดิ์สิทธิ์ด้ว sai ตะเกียบท ย ่ ี ศ า ล (Hie Jinja เจ้าฮิเอะ

) เมอื งโตเก ยี ว

***

ห้ามรับของด้วยตะเกียบต่อจากการส่งด้วยตะเกียบ

การทำเช่นนี้บนโต๊ะอาหารถือเป็นเรื่องเสียมารยาทเป็น อย่างยิ่ง ต้นกำเนิดความเชื่อนี้มีมาจากชาวญี่ปุ่น (ศาสนา พุทธ) พวกเขาจะมีประเพณีจะใช้ตะเกียบในการคีบกระดูก ของผู้ตายย้ายเอามาไว้ในโกศ โดยที่ญาติสนิทมิตรสหาย หรือผูท้ รี่ บั หน้าทีด่ งั กล่าวจะคีบละส่งต่อกันไปด้วยตะเกียบ การส่งต่ออาหารด้วยตะเกียบจึงเหมือนเป็นการแสดงออก ถึงเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร

วางตะเกียบไขว้กัน

สืบค้นไม่พบประวัติความเป็นมา แต่การแสดงออกเช่นนี้ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการนักเลงและนักพนันใน ประเทศจีน ญีป่ นุ่ และเกาหลี การวางตะเกียบไขว้กนั ในโต๊ะ อาหารคือการแสดงออกว่าไม่ยอมรับอีกฝ่ายที่นั่งร่วม โต๊ะด้วย หากคุณทำเช่นนี้บนโต๊ะอาหาร ย่อมหมายความ ว่าไม่อยากนั่งร่วมโต๊ะกับอีกฝ่าย เพราะยังไม่ยอมรับใน ความสามารถ จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสที่นับถือ และ การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทำไห้รู้ว่า มีผู้คนอยู่ ไม่น้อยที่มีความเชื่อเช่นนี้

ใช้ตะเกียบจิ้มอาหารหรือแทงอาหาร

เป็นอันต้องถูกแม่ตีทุกครั้งเวลาทำเช่นนี้ เพราะชาวจีนถือ กันว่าการเอาตะเกียบจิม้ หรือแทงอาหารหมายถึงการปักธูป ดอกเดียวไหว้คนตาย ส่วนคนญีป่ นุ่ และเกาหลีจะหมายถึง แสดงความดูถกู ต่อผูร้ ว่ มโต๊ะ ความเชือ่ นีย้ งั มีอยูอ่ ย่างแพร่ หลายในสังคม แม้จะถูกลืมเลือนไปบ้างตามกาลเวลา สังเกต ได้จากที่เห็นคนใช้ตะเกียบแทงลูกชิ้นเนื่องจากตะเกียบลื่น คีบไม่ถนัด

เอาตะเกียบชี้หน้า

รูส้ กึ ไม่ดที กุ ครัง้ ทีโ่ ดนกระทำเช่นนี้ การใช้ตะเกียบชีห้ น้าถือ เป็นข้อห้ามถึงมารยาทการใช้ตะเกียบของชาวญี่ปุ่น โดย เรียกว่า Sashi-bashi โดยถือว่าเป็นการดุดา่ อีกฝ่ายอย่าง รุนแรง แต่ผมว่าการกระทำเช่นนีไ้ ม่ตอ้ งเป็นชาวญีป่ นุ่ ก็รู้สึก ได้ว่าไม่สมควร เพราะแสดงออกถึงท่าทีการคุกคามอีก ฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด

10

Eating Out Issue 39 / October 2012


สำนักพิมพ์แม่บ้าน ขอเสนอหนังสือท่องเที่ยวญี่ปุ่น

สนุก มันส์ ฮา ได้สาระ ไปกับสองเพื่อนสุดป่วน

ที่จะพาคุณไปตะลุยโตเกียว...ใน

ที่

ร้านหนังส ชั้นนำ ือ

ทั่วประเทศ

เตรียมพบกับ

ครั้งที่ 2

ั้น G โซน A

ช ะ น ฒ ั ว ง ้ จ ที่ เซ็นทรัลแพ.ย.-2 ธ.ค. 55 25

คัพเค้ก เวิร์คช็อป ราคา 480 บาท

(ชุด Box Set พร้อมแบบพิมพ์)

เบเกอรี่ สไตล์ญี่ปุ่น 2

ราคา 120 บาท

เบเกอรี่ จากแป้งแพนเค้ก

ราคา 220 บาท

และอีกมากมายด้วยหนังสือเมนูอาหาร ทำกินได้ ทำขายก็รวย กับงาน ถักโครเชต์-นิตติ้ง และหนังสือแปลหมวดวรรณกรรม หมวดเยาวชนดีๆ มีคุณภาพ ให้คุณได้เลือกสรรตามสไตล์คุณ

พบกันที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17

วันที่ 18-28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โซนแพลนนารี่ ฮอลล์ บูธ C09, โซน D บูธ Z10


Upgrade

Text : สมอง 32 จิกกะไบต์

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Roomba บ่อยครัง้ ทีเ่ ห็นในหนังไซไฟ

ที่หุ่นยนต์เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน ทั้งทำ กับข้าว ขับรถ ทำความสะอาดบ้าน ฯลฯ บัดนีม้ นั มีจริงๆ แล้ว Roomba หุน่ ยนต์ ทำความสะอาด ที่ทำงานได้บนทุกพื้นผิว ในบ้าน ยกเว้นพื้นที่เปียกเท่านั้น หลังจาก ปฏิบตั กิ ารเสร็จ หรือแบตเตอรีอ่ อ่ น มันจะ กลับไปชาร์จไฟโดยอัตโนมัติ ขนแปรงด้าน ข้างที่หมุนรอบเครื่องทำหน้าที่กำจัดฝุ่น เศษผง ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อย

2 Bulavkus เชื่อว่าแทบทุกคนต้องเคย ประสบปัญหา แฟลชไดรฟ์หาย งานที่เก็บ ไว้อาจมีอนั ต้องทำใหม่ ผมเองก็เป็นหนึง่ ใน นั้น จึงครีเอทหาวิธีหลายอย่างมาแก้ไขแต่ ก็ยังไม่พบคำตอบ จนได้พบกับ “Bulavkus” ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟในรูปทรง เข็มกลัด นอกจากจะออกแบบมาได้สวยงาม น่าใช้แล้ว ยังสามารถใช้กลัดติดเสือ้ กันหาย ได้อีกด้วย ขนาดความจุ 4GB พกไปไหน มาไหนได้สะดวกสบาย ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.freshnessmag.com

3 I’m Watch คำจำกัดความของผมคือ

นาฬิกาที่ออกมาจากกระเป๋า 4 มิติของ โดเรม่อน “I’m Watch” เป็นนาฬิกาสุด ไฮเทคสารพัดประโยชน์ เทียบเคียงได้กับ สมาร์ทโฟนดีๆ เครือ่ งหนึง่ เลยทีเดียว I’m Watch สามารถรับสายโทรเข้า-ออกได้ เหมือนโทรศัพท์ เล่นอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ใช้เป็นแฟลชไดรฟ์เก็บ ข้อมูลความจุ 4 GB ฯลฯ จอแสดงผลสี ความละเอียด 240x240 พิกเซล ระบบ ปฏิบัติการ Android สามารถติดตั้ง App เพิ่มเติมได้อีกด้วย

4 Supports v2.1 Bluetooth multipoint technology คุณหยิบโทรศัพท์ บ้านขึ้นมาใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ส่วนตัว ผมไม่ตำ่ กว่า 2 ปี ตัง้ แต่มไี อโฟนเป็นอวัยวะ ที่ 33 “Supports v2.1 Bluetooth multipoint technology” นี่เป็นไอเทมสุดเท่ สำหรับสาวกไอโฟน รูปทรงสวยงามเหมือน โทรศัพท์บา้ น แต่แท้จริงแล้วเป็นแท่นชาร์จ ที่เราสามารถวางตัวเครื่องไอโฟนแล้วยก หูใช้เป็นโทรศัพท์ไร้สาย โทรคุยหรือสไกป์ได้ เลย ระหว่างชาร์จไฟคุณสามารถใช้งานได้ ตามปรกติ สร้างความสะดวกสบายให้มาก ขึ้น ซ้ำยังออกแบบมาได้สวยงามน่าใช้อีก ด้วย

5 Canon Camera Lens Mugs

วางไว้คู่กัน พนันได้เลยว่า ไม่ว่าใครก็ต้อง หยิบผิด “Canon Camera Lens Mugs” เลนส์ใส่น้ำกิน หรือแก้วทำเป็นรูปเลนส์ Canon มีฝาปิดแก้วเหมือนกับฝาครอบ เลนส์ จัดเป็นไอเทมสำหรับคนรักกล้องน่า หามาไว้ในครอบครอง เพราะออกแบบมา ให้เหมือนกันอย่างแยกไม่ออก มีให้เลือก กันถึงสอง 2 สี ขาวและดำ สีขาวบรรจุน้ำ ได้ 16 oz. ส่วนสีดำบรรจุน้ำได้ 11 oz.

6 Vintage James Dean Aviator Sunglasses สร้างลุคแบบย้อนยุคได้

กับ“James Dean” แบรนด์แว่นตาจาก ดาราชือ่ ดังผูเ้ ป็นแบบอย่างให้กบั จิก๊ โก๋แห่ง ยุคแดงไบเล่ “Vintage James Dean Aviator Sunglasses” แว่นตากันแดด ดีไซน์สวยทีส่ ามารถหยิบมาสวมใส่แบบเก๋ๆ เท่ๆ ได้ทงั้ ชายและหญิง ตัวเลนส์ทำมาจาก วัสดุอย่างดีสามารถป้องกันรังสี UV ได้ถึง 100% อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยดีไซน์ทรง นักบินที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใคร เหมาะกับหนุ่ม สาวนักผจญภัยที่ชอบใช้ชีวิตแบบแตก ต่าง

12

Eating Out Issue 39 / October 2012

7 348 Super People Francis Black เท่สุดๆ กับแบรนด์แว่นกันแดด

ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ Super แนะนำ “348 Super People Francis Black” โดดเด่นด้วยขาแว่นอีกทั้งตัวเชื่อมระหว่าง เลนส์ทั้งสองข้าง เงาวับสะดุดตาเป็นสีทอง ให้ความรู้สึกคล้ายจิ๋กโก๋ในยุค 80-90 กรอบเต็ม เลนส์สีดำคุณภาพสูงช่วยใน การปกป้องดวงตาจากรังสีต่างๆ จุดเด่น ของแว่นกันแดดรุน่ นีค้ อื น้ำหนักจะมากกว่า รุ่นอื่นๆ และหน้ากว้างของเลนส์จะค่อน ข้างใหญ่

8 G-SHOCK DW6900MS-1DR

ฮิตติดลมบนมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัย ผมยังเด็กกับ Casio G-SHOCK แบรนด์ นี้คลาสสิคแบบไม่มีวันเก่า เปิดตัวรุ่นใหม่ “DW6900MS-1DR” โดดเด่นด้วยวัสดุ ยางสีดำด้านนอก ภายในเป็นโลหะชุปทอง เงา เหมาะสำหรับผูช้ ายหัวใจจิก๊ โก๋ มีระบบ กันสะเทือน ดำน้ำได้ลึก 200 เมตร แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานถึง 2 ปี ข้อต่อสาย 5.3 ซม. หน้าปัดกว้างรวมเม็ดมะยม 5.0 ซม. หน้าปัดหนา 1.6 ซม. น้ำหนัก 67 กรัม ล้ำหน้าสุดๆ ราคาตอนเปิดตัว 3,700 บาท แต่ขณะนี้กลายเป็นของสะสม ที่มูลค่ามี แนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้น


Touch of Art

Text/Photo : KronSiri

ชุมชนแห่งความฝัน

Art in V64

หลายคนแสวงหาความสุข หลายคนทำทุกสิง่ เพือ่ ความฝัน บางคนอาจบอกว่าความสุขนัน้ อยูร่ อบตัว คือรอยยิม้ คือความฝัน และบางคนยังคงไขว่คว้าหา อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีวันพอ แต่ ณ ที่แห่งนี้ความสุข คือความฝัน ฝันที่จะปลดปล่อยอารมณ์ จินตนาการ แรงบันดาลใจ ตัวตน และผลงานออกมา ให้โลกรับรู้ได้อย่างอิสระเสรี “V64 Art Studio” อีกหนึ่งสถานที่ดีๆ ของคนรักศิลปะที่ไม่ควรพลาด... ชุมชนศิลปินแห่งนีเ้ กิดจากการรวมตัวกันของกลุม่ ศิลปินอาชีพทัง้ ในและต่างประเทศ

กว่า 60 ชีวติ จากโซนศิลปะตลาดนัดสวนจตุจกั รทีร่ ว่ มแรงร่วมใจสร้างลานสานฝัน แห่งนี้ จนกลายมาเป็นชุมชนศิลปินและพืน้ ทีร่ ว่ มสมัยแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ สำหรับ คนที่รักศิลปะโดยเฉพาะ เพื่อเป็นพื้นที่ของคนแสดงผลงาน เรียนรู้ ทำกิจกรรม และแลกเปลี่ยนทรรศนะ มุมมองประสบการณ์ใหม่ๆ แก่กัน

เราใช้เวลาได้ตลอดทัง้ วันชมงานศิลป์สวยๆ ความหมายดีๆ ในบ้านศิลปะแห่งนีอ้ ย่าง มีความสุขกับห้องศิลปะกว่า 40 ห้องที่ใส่เอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นตัวตนลงไป ถึง 5 โกดังใหญ่ๆ จะเดินชม เข้าไปนั่งคุยเล่นกับศิลปิน หรือคุณจะยืนเพ่งพินิจ ความงามและความหมายของภาพนานแค่ไหนก็ได้ เพราะแต่ละภาพก็มคี วามหมาย ในตัวของมันเอง เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ทตี่ อ้ งยอมรับเลยคือทีน่ เี่ จ๋งจริงๆ ช่วง วันหยุดเหมาะกับการมาเดินเล่นมาก แถมยังมีคาเฟ่เล็กๆ อย่าง “หก.สิบ.สี่.” ให้ เรานั่งชิลล์จิบกาแฟสดรับลมเย็นสบายตั้งแต่สายจรดค่ำเลยทีเดียว

ที่แห่งตัวตนนี้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มสุดคุ้ม ไม่ว่าจะห้องแกลเลอรี สตูดิโอแสดงงาน ศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะจัดวาง งานดีไซน์ ดนตรี

ภาพถ่าย ภาพยนตร์ทดลอง และลานกว้างสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง นอกจากนั้น ยังมีหอ้ งสอนศิลปะและดนตรีสำหรับศิลปินรุน่ เยาว์ ทีพ ่ ร้อมอ้าแขนต้อนรับทุกคน เข้าไปเยี่ยมชมตลอดเวลา ในทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนจะมีกิจกรรมพิเศษ อย่าง “สีสันวันอาทิตย์” ให้เราได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโลกใบเล็กของพวกเขา เหล่านี้ด้วย

แกลเลอรีมชี วี ติ นีไ้ ม่ได้เป็นเพียงแค่การมาเดินชมงานศิลปะในหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ ทั่วไปแค่นั้น แต่ที่นี่เป็นการชมงานศิลปะผ่านชุมชนศิลปิน เราจะได้เห็นศิลปินบาง ท่านกำลังสร้างสรรค์ผลงานให้เราชมอย่างใกล้ชดิ ก็มี มาทีน่ นี่ อกจากจะได้เสพงาน ศิลป์ดๆี แล้วยังจะได้รบั รอยยิม้ มิตรภาพ และมุมมองทัศนคติทเี่ ราอาจไม่เคยคิด มาก่อนเลยกลับไปก็ได้... 143/19 แจ้งวัฒนะ ซอย 1 แยก 6 ( วิภาวดี 64 ) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เปิดเวลา 10.30-20.30 น. ปิดวันจันทร์ www.v64artstudio.com

โทร. 0-2973-2681, 08-4638-4087

13

www.facebook.com/eatingout


Health & Wellness

5 วิธี

Text : ข้าวหอม

การออกกำลังกาย

คลายเมื่อยล้าในที่ทำงาน

เหยียดหลังตั้งตรง... การนั่งหลังตรง

ฟังดูแล้วเป็นเรื่องเล็กน้อย จิ๊บจ๊อยมากๆ แต่เชื่อไหมคะว่าจุดเริ่มต้นเพียงแค่นั่ง เหยียดหลังตั้งตรงนี่แหละ จะทำให้คุณ

ไม่ตอ้ งโอดโอยกับอาการปวดหลังอีกต่อไป แนะนำอีกนิดว่าหลังของคุณต้องเหยียด ตั้งตรงจริงๆ เลยนะคะ >>

บริหารแขนและข้อมือ... วันๆ หนึ่ง

เราวางแขน และข้อมือไว้บนคีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์แบบเดิมๆ ตลอดนะคะ ซึ่ง

ก็ไม่แปลกที่จะปวดตามข้อมือ และแขน ไหนคุณลองยื่นแขนออกไปข้างหนึ่ง

แล้วใช้มืออีกข้างจับตรงข้อมือ ค่อยๆ ยก ขึน้ เหนือศีรษะ ทำค้างไว้ประมาณ 10 วินาที แล้วสลับไปทำอีกข้างในท่าทางเดียวกัน เพียงเท่านี้อาการปวดเมื่อยตามแขน

และข้อมือก็จะบรรเทาลงค่ะ >>

สำหรับคุณผู้อ่าน

ทีน่ งั่ ทำงานกันในออฟฟิศเป็นประจำ

ทุกวัน ถ้าบอกว่ามักจะมีอาการปวดเมื่อย

ตามเนื้อตามตัวนั้นก็ไม่แปลกนะคะ ที่ประมาณว่า

จะลุกก็โอย... จะนัง่ ก็โอย...แหม! ดูแล้วก็นา่ หงุดหงิด

ไปเสียหมด ที่สำคัญก็คือหากเกิดขึ้นในระยะยาว แล้ว คุณเผลอไผลมองข้ามมันไป ก็อาจส่งผลต่อสุขภาพ ได้อีกด้วย วันนี้ข้าวหอมจึงมีวิธีการที่จะมาแนะนำคุณ

ผู้อ่านเกี่ยวกับการออกกำลังกายในที่ทำงาน ซึ่งจะ ทำให้คณ ุ สามารถผ่อนคลาย สบายเนือ้ สบายตัว

กันมากขึ้น เอ้า! ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ว

เอาเป็นว่าเราไปลองทำกัน

ดูดีกว่าค่ะ

บริหารนิ้วมือ... จากอาการปวดแขน

และข้อมือ มันก็ลามมาจนกระทั่งนิ้วมือ ของเรา การที่นั่งพิมพ์ๆ กดๆ คีย์บอร์ด อยู่ทุกวันนี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ นิ้วน้อยๆ ของเราเกิดอาการเกร็ง ปวด เมื่อย เอาเป็นว่าให้คุณตั้งฝ่ามือขึ้น จาก นั้นกำปั้นแล้วค่อยๆ เหยียดนิ้วโป้งขึ้น ตามด้วย 4 นิ้วที่เหลือตามลำดับ ทำซ้ำ กันประมาณ 5 ครั้ง สลับซ้าย-ขวา

ลองดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหม ? >>

14

Eating Out Issue 39 / October 2012

บริหารต้นคอ... ต้นคอก็เป็นอีกหนึ่งส่วน ที่ชาวออฟฟิศมักจะปวดกันเป็นประจำ

นะคะ แต่ถ้าคุณลองหยุดพักซักหน่อย แล้วเอียงคอไปทางซ้าย แล้วสลับมาทางขวา

ต่อไปก้มศีรษะไปข้างหน้า และเงยหน้าขึ้น ช้าๆ ไปข้างหลัง ดูซิว่าอาการนี้จะบรรเทา ลงได้บ้างหรือไม่ ที่สำคัญก็คือในแต่ละท่า คุณต้องหยุดนิง่ เป็นจังหวะประมาณ 10 วินาทีค่ะ >>

บริหารขา... จากคอ หลัง ช่วงอก แขน และนิ้วมือแล้ว เราก็มาเปลี่ยนอิริยาบถมา เป็นส่วนของขากันบ้างนะคะ เพียงแค่คุณ เหยียดหลังตั้งตรง จากนั้นยกเท้าให้ลอย เหนือพืน้ แล้วค่อยๆ หมุนข้อเท้าประมาณ 5 ครั้ง ทำซ้ำทั้งสองข้าง หรือยกขาขึ้นยื่น ออกไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วจึงกระดก

ข้อเท้าขึ้นและลง ข้างละ 5 ครั้ง ซึ่งท่านี้ สามารถลดอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อ น่องของเราได้ด้วยค่ะ


Star Review

มันอร่อย

ที่สำคัญ

ถูก

Text/Photo : KronSiri

ฉบับนีเ้ รามีนดั คุยกับหนุม่ มาดตี๋ แสนอารมณ์ดี เชือ่ ว่าใคร หลายๆ คนคงรูจ้ กั หนุม่ อ้วน-รังสิต ศิรนานนท์ เขาคนนี้ ทำให้เราอินไปกับฝีไม้ลายมือหลากหลายบทบาททีถ่ ่ายทอด ผ่านบทละครออกมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจ หนุ่มหล่อที่บอก กับเราชาว Eating Out ว่าเป็นคนหนึง่ ทีใ่ ช้ชวี ติ แบบติดดิน เหมือนคนทั่วๆ ไป เราจะพาคุณไปดูกันว่าเมนูอาหารเส้น แบบไหนจะมัดใจพระเอกของเราคนนี้ไว้ได้...

เฉาก๊วยสูตรโบราณ

ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูชาบู ก๋วยเตี๋ยวเรือไข่มะตูม

เรื่องเส้นๆ ของ อ้วน-รังสิต ศิรนานนท์ ถ้าให้จนิ ตนาการถึงเส้นบนโลกใบนี้ ใครหลายๆ คนคงนึกถึง เส้นได้มากมายทัง้ อาหาร ขนม ลวดลายศิลปะ กราฟิก เส้น ในจินตนาการ หรือแม้แต่เส้นถนนก็ตาม สำหรับ Eating Out เส้นของเรานั้นหมายถึง อาหารเส้นๆ ทั้งหลายไม่ว่า จะเป็นสปาเกตตี พาสต้า ราเมง อุดง้ ขนมจีน วุน้ เส้น บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว เฝอ หรือขนมแสนหวานอย่างสลิ่มก็ตาม

คุณคงสงสัยแล้วใช่มยั้ ว่าพระเอกหนุม่ ขวัญใจเหล่าแฟนคลับ คนนี้จะชอบอาหารเส้นชนิดไหนกันน้า... ถ้าพูดถึงอาหาร เส้นแล้วล่ะก็สิ่งแรกที่หนุ่มอ้วน-รังสิต นึกถึงเป็นอันดับ แรกคงหนีไม่พ้น “ก๋วยเตี๋ยว” เส้นยาวๆ ที่เจ้าตัวบอกว่า ช๊อบชอบ เพราะทัง้ อร่อยแล้วก็ไม่แพงนัน่ เอง ส่วนร้านโปรด ที่ชอบไปนั่งรับประทานต้องยกให้ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไข่ มะตูม สำราญทอง เจ้าอร่อยแถวสามย่านแหล่งท่องเทีย่ ว สุดฮิตใจกลางกรุง

“มันอร่อย ทีส่ ำคัญ ถูก” นัน่ คือประโยคสัน้ ๆ ทีห่ นุม่ อ้วน บอกกับเราว่าทำไมถึงชอบไปรับประทานก๋วยเตีย๋ วเจ้านีเ้ ป็น พิเศษ วันนี้เราเลยพาคุณตามไปลิ้มรสความอร่อยแบบ

เต็มพิกัดกับเมนูโปรดที่ต้องยกนิ้วให้ของหนุ่มอ้วนกันถึง ร้านว่าจะอร่อยอย่างที่เจ้าตัวโฆษณาไว้หรือเปล่า เขาคนนี้ แนะนำ 2 เมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้ มาร้านนี้ทีไรต้องสั่งมารับ ประทานทุกครั้งอย่าง ก๋วยเตี๋ยวเรือไข่มะตูม ทีเ่ ส้นเหนียว นุ่ม รสชาติกลมกล่อมได้ที่กำลังดี และ ก๋วยเตี๋ยวเรือ

หมูชาบู หมูแผ่นสไลซ์บางๆ รสชาตินุ่มลิ้น รับประทาน พร้อมกากหมูเจียวกรอบๆ

“ถ้าวันไหนว่าง เลิกงานเร็ว หรือไม่มีคิวถ่ายละคร ผมจะ ชอบไปนั่งรับประทานอาหารที่นั่นช่วงค่ำๆ ประมาณทุ่ม 2 ทุ่ม แล้วก็ต้องสั่งหมี่เหลืองชาบูและเส้นใหญ่ไข่มะตูม มารับประทานเป็นประจำ ตบท้ายด้วยเฉาก๊วยสูตรโบราณ โรยหน้าด้วยน้ำตาลอ้อยหอมหวานชืน่ ใจ ช่วงนีค้ นจะแน่น ร้านมาก นัง่ กันเต็มทุกโต๊ะเลย นัง่ รับประทานแบบสบายๆ ไม่ต้องห่วงภาพพจน์ แถมเจ้านี้ยังอร่อยและไม่แพงอีก ด้วย เรียกว่าผมเป็นคนกินเก่ง อาหารสไตล์ไหนผมก็กิน ได้หมด ตอนนี้ผมชอบรับประทานอาหารที่ไม่ทำให้อ้วน เหมือนชื่อครับ แต่ว่าอาหารบางอย่างถึงจะทำให้อ้วน ผมก็ยอมนะครับ อย่างเช่นพวกปิ้งย่าง...”

15

www.facebook.com/eatingout

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเมนูเส้นสุดโปรดของหนุม่ อ้วน-รังสิต ตรงกับใจของสาวๆ คนไหนบ้างมั้ยเอ่ย... นอกจากนี้หนุ่ม อ้วนยังทิ้งท้ายไว้ให้เราขำเล่นๆ กันด้วยว่าถ้านึกถึงเส้น สำหรับเจ้าตัวนั้นคิดว่า เส้นผมเจ๋งที่สุดในบรรดาคำว่า “เส้น” แล้ว เพราะเส้นผมสำคัญกับชีวิต ถ้าไม่มีผมหัวจะ ล้าน เดี๋ยวจะหมดหล่อเอาได้ครับ (หัวเราะ)

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญทอง

270 ซอยจุฬา 50 (สามย่านเก่า) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-21:00 น.


New restaurant

Text : ญ.หญิง

ff a Stick P Wholly Cow Restaurant Wine & Cigar Bar

ร้านอาหารบรรยากาศดี สไตล์โมเดิร์น เหมาะสำหรับ

วัยทำงานที่ต้องการมานั่งชิลล์ ผ่อนคลายความตึงเครียด หลังเหนื่อยจากงานมาทั้งวัน เอร็ดอร่อยกับหลายเมนู เช่น Smoked Salmon & Pocket Salad ผักสลัด คลุกเคล้าด้วยน้ำซอสรสชาติอร่อย ท๊อปด้วยเนื้อปลา แซลมอนรมควันชิน้ โต Australian Angus Tenderloin เนื้อสันในคุณภาพเยี่ยมชิ้นหนาไร้มัน เสิร์ฟพร้อมผัก กรุบกรอบ และซอสสเต๊กสูตรเด็ดจากทางร้าน อร่อย กลมกล่อมจริงๆ ปิดท้ายด้วยของหวานรสนุ่มละมุนลิ้น อย่าง Crepe Suzette แป้งเครปเนือ้ นุม่ ๆ ราดด้วยซอสส้ม เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมและวิปครีม หวานหอมลงตัวมากๆ สำหรับคุณผู้อ่านที่หลงใหลการสังสรรค์กับเพื่อนๆ หลัง เลิกงานแล้วล่ะก็ เช็คลิสต์ร้านนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ของคุณสิคะ หรือจะตรงไปเลยก็ได้ที่ 34/1 ซ.อารีย์ 2 ถ.พหลโยธิน ค่ะ โทร. 0-2619-8177-8 เปิดให้บริการ

2 ช่วงคือเวลา 11.30-14.30 น. และเวลา 17.30–22.30 น. ราคาต่อท่าน 300 บาทขึ้นไป

DID-Dine in the dark

ร้านอาหารที่จะปฏิรูปการรับประทานอาหารให้ต่างออกไป จากเดิม ดื่มด่ำกับบรรยากาศในที่มืด ซึ่งคุณไม่สามารถรู้ ได้เลยว่าเมนูทเี่ สิรฟ์ อยูต่ รงหน้าเป็นเมนูอะไร แต่คณ ุ สามารถ รู้รสชาติต่างๆ นั้นได้ด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆ ของคุณเอง ลองเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์การรับประทานอาหาร ในทีม่ ดื ดูสกั ครัง้ สิคะ ที่ โรงแรมแอสคอร์ต สาทร กรุงเทพฯ ชัน้ 2 ถนนสาทรยานนาวา สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี หรือ โทร. 0-2676-6676 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 18.30– 23.00 น. ราคาต่อท่าน 850 บาทขึ้นไป

OJI Restaurant

ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่น ที่ปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบ

ชั้นเยี่ยม ร้านเล็กๆ ราคาอาหารไม่แพง แต่คุณภาพเต็ม เปี่ยม รอให้สาวกผู้ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นเข้ามาลิ้มลองดู สักครั้ง ณ 111/1 พหลโยธิน 7 หรือโทรสอบถามเพิ่ม เติมที่ 08-0209-0323 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 17.00 –23.00 น. ยกเว้นวันพุธ ราคาต่อท่านประมาณ 300 บาทขึ้นไป

103+ Factory

ร้านอาหารและเบเกอรีส่ ไตล์โฮมเมด ทีม่ คี อนเซ็ปต์เก๋ไก๋ว่า “ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน” บรรยากาศอบอุ่น สบายตาจนทำให้คณ ุ นัง่ ชิลล์ได้นานจนแทบไม่รตู้ วั แวะชิม กันได้ที่ 24/4 ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์ 4 ฝั่งเหนือ) ถ.พหลโยธิน หรือโทรสอบถามเพิม่ เติมที่ 08-1495-1555 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00–23.00 น. ราคาต่อท่าน 300 ขึ้นไป

Mandopop

ร้านอาหารจีนร่วมสมัยทีพ ่ ร้อมบริการคุณอย่างเต็มรูปแบบ ถ้าคุณชอบรับประทานอาหารแบบอบอุ่นกับครอบครัว ชอบแฮงค์เอาท์สงั สรรค์กบั เพือ่ นๆ หลังเลิกงาน หาทีเ่ หมาะๆ เพือ่ นัดประชุมธุรกิจ หรืออยากจะโรแมนติกกับคูร่ กั บอก ได้เลยว่าที่นี่เหมาะกับทุกโอกาสจริงๆ ที่สำคัญรสชาติ อาหารทีถ่ กู ปรุงแต่งโดยเชฟผูค้ ร่ำหวอดในวงการอาหารจีน มายาวนานกว่า 20 ปี ก็สามารถการันตีคุณภาพได้อย่าง แน่นอน ที่โอเรียลเต็ล เรสซิเดนท์ ถ.วิทยุ หรือโทร. 02125-9000 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 12.00–14.30 น. และเวลา 18.00–23.00 น. ราคาต่อท่าน 1,000 บาทขึน้ ไป

16

Eating Out Issue 39 / October 2012

Whale’s Belly Restaurant & Bar

ร้านอาหารหรูหรา ตกแต่งแปลกตาราวกับว่า เรากำลังนั่งรับประทานอาหารภายในท้อง ปลาวาฬตัวโต เหมือนกับชื่อร้านที่ดูเก๋ไก๋ รสชาติอาหารอร่อยกลมกล่อม พร้อมเสิร์ฟ ให้กับทุกท่านแล้วค่ะ ที่ 39 Boulevard อาคาร A ชัน้ 2, 41 ซอยสุขมุ วิท 39 (พร้อมจิตร) ถ.สุขุมวิท หรือโทร. 0-2160-0333 เปิดให้ บริการทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ เวลา 18.30-22.30 น. ราคาต่อท่าน

1,000 บาทขึ้นไป


Buffet of the Month

Text : แก้มป่อง

f

f a Stick P

อาการอิ่มจนจุกนั้นมีมา

จากหลายปัจจัย หนึ่งคือ

เป็นโรคกรดไหลย้อน

ปัจจัยที่สองคืออาหารอร่อย และสุดท้ายคือ “ตะกละ”

ปัจจัยแรกนั้นตัดทิ้งไปได้เลย เพราะว่าผมเป็นคนที่มีสุขภาพ ดีมาก ส่วนสองข้อหลังนั้น

แม้ไม่เต็มใจแต่ก็ต้องจำนน ด้วยหลักฐาน

The Terrace @72 Restaurant & Bar

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซาให้บริการอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ฝรั่ง ไทย จีน อินเดีย สลัดบาร์ ของหวาน เค้ก ไอศกรีม ผลไม้นานาชนิด พร้อมชา กาแฟ ไว้คอยบริการอย่างจุใจ มื้อเช้า จ.–อา. 06.00–10.30 น. ท่านละ 690 บาท++ มื้อกลางวัน จ.–ส. 11.30– 14.30 น. ท่านละ 690 บาท ++ ซันเดย์ บรันซ์ อา. 11.30–15.00 น.ท่านละ 900 บาท++ มือ้ ค่ำ อา.–พฤ. 18.00–22.00 น. ท่านละ 900 บาท++ บาร์บคี วิ ซีฟดู้ ศ.–ส. 18.00– 22.00 น. ท่านละ 1,200 บาท++ เด็กอายุ 5–12 ปี คิดครึง่ ราคา โทร. 0-2688-1000 ต่อ 118

แกรนด์ คาเฟ่ ออกตัวก่อนว่าไม่บ่อยนักที่ผมจะเกิดอาการแบบนี้ จนต้องพึ่งยาลดกรดในกระเพาะอาหาร แต่ครั้งนี้เป็นกรณียกเว้น

เพราะอาหารที่นี่อร่อยจริงๆ บุฟเฟ่ต์ที่แกรนด์ คาเฟ่ จานเด่นต้องยกให้มัสมั่นเนื้อ เคี่ยวจนนุ่มแต่ไม่เละจนเกินไป แต่ที่ประทับใจจริงๆ คือความตัง้ ใจทีจ่ ะตอบสนองลูกค้า หากท่านใดทีไ่ ม่กนิ เนือ้ สามารถรีเควสท์ ขอให้ทำเป็นหมูหรือไก่ได้ ซึง่ โดยส่วนตัวแล้วผมไม่เคยพบที่ ไหนมาก่อนเลย ในไลน์อาหารเดียวกันยังมีสเต๊กเนือ้ /ไก่ มันอบชีส ไก่หน้าไข่ อันนีห้ น้าตาคล้ายๆ ข้าวหน้าหมูตนุ๋ ของสกายลาร์ค รสชาติ ใช้ได้ น้ำซุปคลุกกับข้าวผัดอร่อย ต่อด้วยไลน์ขนมปังและสลัด ผมเลือกแบบแท่งกรอบดูแล้วน่าจะเป็นขนมปังขาไก่ รสออกเค็มนิดๆ เหมาะที่จะกินคู่ซีซาร์สลัด ตามต่อมาด้วยเป็ดย่าง เนื้อนุ่มกว่าที่เคยกินจากร้านอื่นแต่หนังยังคงความกรอบและหอม ติ่มซำมีให้เลือก หลายชนิด ฮะเก๋ากุ้ง ขนมจีบกุง้ /ปู ซาลาเปา

เดินถัดมาอีกนิดมีพซิ ซ่าของโปรด เนือ้ แป้งบางกรอบหน้าซีฟดู้ ฉ่ำชีสพอสมควร ต่อด้วยพาสต้าเลือกเส้นและซอสแล้วเชฟจะผัดให้รอ้ นๆ เครื่องและปริมาณสามารถสั่งได้ ของหวานมีเค้กต่างๆ ผมเลือกหยิบเค้กก้อนสีเขียวที่โรยด้วยมะพร้าวขูด รสชาติดีเลยทีเดียว น้ำพุ ฟองดูไวต์ช็อกโกแล็ต แอบได้ยินมาว่า บางครั้งเป็นดาร์กช็อกโกแล็ต ไม่ก็กรีนทีสลับกันไป ไลน์นี้จะวางคู่กับผลไม้สด/แห้ง มีองุ่น กีวี่ มาร์ชเมโลว์ น่ากินมาก เครปซอสต่างๆ ยังมีไอศกรีมให้เลือกสองรสคือ โยเกิร์ต และช็อกโกแล็ต

ราคาต่อท่าน 750 บาท++ เด็กราคา 375 บาท++ สามารถนัง่ รับประทานได้ตงั้ แต่ 11.30–18.30 น.

ในมือกลางวัน และอีกเวลาคือมือ้ ค่ำ 18:30-22:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0-2378-8000 ต่อ 4130

ลองมารับประทานดู กูรูบุฟเฟ่ต์อย่างผม ขอแนะนำ ;p

Rang-Mahal พบกับบุฟเฟ่ต์อาหาร อินเดีย อาหารทะเล อาหารนานาชาติ และ พิเศษด้วยเมนูสำหรับเด็ก อิม่ อร่อยกับเคบับ หลากหลายชนิดที่อบร้อนๆ ในเตาทันดูร์, ขนมปังอินเดีย แนะเฟตตูชนิ กี บั เป็ดย่างใน แกงเผ็ดและครีมซอสมะพร้าวเพลิดเพลิน ไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดง มายากลสำหรับเด็ก กิจกรรมระบายสีและ เกมต่างๆ เปิดบริการ 11.30–14.30 น. ราคา 850 บาทต่อท่าน เด็กต่ำกว่า 12 ปี คิดครึ่งราคา พร้อมกับมีวงดนตรีอินเดีย สดบรรเลง Sunday Brunch ทุกวันอา. ตั้งแต่เวลา 11.00-14.30 น. ในราคา 850 บาทต่อท่าน โทร. 0-2261-7100

Pan-Kitchen อร่อยจนลืมอิ่มได้ทุกวัน กับบุฟเฟ่ตน์ านาชาติมอื้ กลางวันสารพันเมนู ที่คัดเฉพาะวัตถุดิบระดับคุณภาพเยี่ยม จากหลายประเทศทัว่ โลก อาทิ ไทย, ญีป่ นุ่ และอาหารแนวยุโรปนำมาบริการให้คุณได้ ความอร่อยหลายรูปแบบที่จะทำให้คุณ ต้องประทับใจ ต่อด้วยเครื่องดื่มสมุนไพร สดชื่นดื่มได้ไม่อั้น พร้อมด้วยความตื่นตา กับอาหารพิเศษที่จะนำเสนอให้คุณทุก อาทิตย์อย่างไม่ซำ้ แบบ ในห้องอาหารสุดหรู Pan-Kitchen โรงแรม Tai-Pan สุขุมวิท 23 (ใกล้ BTS อโศก, MRT สุขุมวิท) มื้อ กลางวัน ตัง้ แต่ 11.30 น.-14.00 น. เพียง 500 บาทต่อท่าน โทร. 0-2260-9888

17

www.facebook.com/eatingout

ลอเรล Cafe’ ให้บริการบุฟเฟ่ตน์ านาชาติ จากทั่วทุกมุมโลกมาให้เลือกสรร วัตถุดิบ ชัน้ ดีผา่ นการปรุงโดยเชฟทีม่ ปี ระสบการณ์ มาอย่างยาวนาน แต่จุดเด่นที่เป็นที่นิยม เลยคือไลน์อาหารทะเลสไตล์ญี่ปุ่น เพราะ ทางห้องอาหารเลือกใช้ปลาแซลมอนชัน้ ดี สด หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และกุ้งแม่น้ำ อีกอย่างทีแ่ นะนำคืออาหารจีน ติม่ ซำหลาก หลายชนิดและซุปเสฉวนซึง่ เป็นทีต่ ดิ ใจของ บรรดาลูกค้าหน้าเก่าใหม่ เปิดให้บริการ 11.30-14.00 น. ราคาต่อท่าน 599 บาท++ และรับส่วนลด 50% สำหรับเด็กอายุตำ่ กว่า 12 ขวบ โทร. 0-2266-7266


Story Food

เส้นนั้นมาจากไหน? เกิดความสนุกทุกครั้งเวลาที่ได้ทำ คอลัมน์นี้... เพราะต้องหาข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นจริงและเท็จ จากนั้นต้องมานั่ง สรุปความเป็นไปได้แล้วเป่าประกาศให้ ได้ทราบโดยทั่วกัน เหมือนกับเช่นครั้ง นี้ที่ฉันต้องหาข้องมูลเกี่ยวกับ “เส้น” มาเหลาให้ได้อ่าน แต่บทสรุปของความ เป็นไปได้ที่หามานั้นก็ไม่สามารถบ่งชัด ได้หรอกว่าอาหารจำพวกเส้นนั้นเกิด มาจากที่ไหนกันแน่...

ถ้าให้เอาความคิดของตัวเองฉันว่าอาหารจำพวกเส้นนี้คง มาจากประเทศจีนเป็นแน่แท้... เนือ่ งจากประเทศนีม้ ปี ระวัติ ศาสตร์ที่ยาวนาน และจากผลสรุปเขาก็ว่าเป็นเช่นนั้นจริง เมือ่ มีหลักฐานกล่าวอ้างว่า เมือ่ พ.ศ. 2548 นักโบราณคดี ชาวจีนได้ขุดพบซากเส้นหมี่ที่หลงเหลือในไหดินเผา โดย ไหดังกล่าวถูกค้นพบที่หมู่บ้านล่าเจียใกล้แม่น้ำฮวงโห มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ไหเหล่านัน้ ฝังอยูใ่ ต้ดนิ ลึก 3 เมตร การวัดอายุของไหและดินตะกอนในบริเวณแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นแหล่งอาศัยของคนเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อน สันนิษฐานว่าเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำท่วมและถูก แผ่นดินไหวถล่ม ผู้คนจึงอพยพทิ้งหมู่บ้านไปอย่างถาวร เส้นหมี่ที่ค้นพบนั้นมีสีเหลือง ทำจากข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และข้าวฟ่างซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของชาวจีนในเวลานั้น เส้น ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.3 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สาเหตุที่เส้นยาวเกือบ 2 ฟุตนั้นเชื่อว่าสมัยก่อนคนจีนมัก ทำเส้นหมี่สดและนำมาปรุงเป็นกองใหญ่ๆ เพราะมีความ เชือ่ ว่าถ้าตัดเส้นให้ขาดจะโชคร้าย โดยหลักฐานดังนีเ้ ป็นการ ยืนยันว่าคนจีนรู้จักการทำนาข้าวเมื่อ 4,000 ปีก่อน จาก หลักฐานอ้างอิงนีท้ ำให้หลายฝ่ายสรุปว่าอาหารประเภทเส้น นัน้ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศจีน แต่ทฉี่ นั เฉลียวใจและแอบ สงสัยอยู่เป็นนัยๆ ก็คือ เส้นที่ถูกฝังอยู่นานกว่า 4,000 ปี นั้นจะคงอยู่ในสภาพเดิมซึ่งสามารถมองเห็นสีสันได้จริง เหรอ อันนี้คงต้องรอการพิสูจน์แบบจะๆ กันอีกที...

18

มาต่อกันที่เรื่องสนุกๆ อีกเรื่องเกี่ยวกับเส้นพาสต้าหรือ

สปาเกตตีจากฝั่งตะวันตกกันบ้าง... หลายแหล่งเชื่อว่า นักเดินทางทีย่ งิ่ ใหญ่อย่าง มาร์โค โปโล เป็นผูน้ ำเส้นบะหมี่ จากเมืองจีนมาเผยแพร่ให้ฝงั่ ตะวันตกได้รจู้ กั กัน เนือ่ งจาก เขาเดินทางไปไกลถึงมองโกลในยุคจักรวรรดิมองโกลของ กุบไลข่าน (กุบไลข่านเป็นลูกชายของเจงกีสข่าน) เพือ่ สำรวจ พื้นที่ฝั่งตะวันออกและค้าขาย มาร์โค โปโล เดินทางไปได้ อย่างไรนะเหรอ เขาตามรอยเท้าพ่อและลุงของเขาไปต่างถิ่น ตัง้ แต่อายุ 17 ปี นับว่าเป็นหนุม่ นักเดินทางทีอ่ ายุนอ้ ยมาก บวกกับการเดินทางที่เขาเล่าให้ฟังนั้นมันดูยากลำบาก แสนสาหัสเหลือเกิน โดยเฉพาะช่วงที่ต้องผ่านขุมนรก อย่างการข้ามทะเลทรายโกบี เขาต้องทนต่อภาพหลอน เสียงทรายครวญ และการอดน้ำ กว่าจะผ่านมาได้เล่นเอา สะบักสะบอมอย่างหนัก จากนั้นเขากับพ่อและลุงก็ใช้เวลา อยู่ในมองโกลนานกว่า 17 ปี จึงเดินกลับบ้านเกิดที่เวนิส อีกครั้ง และนำความรุ่งเรืองจากฝั่งตะวันออกมาบอกเล่า เป็นเรื่องราวให้กับชาวฝั่งตะวันตกได้ฟัง รวมถึงเขาได้นำ เส้นบะหมี่กลับมายังบ้านเกิดด้วยและนั่นก็คือหลักฐานที่ ทำให้รู้ว่าคนอิตาเลียนคิดทำพาสต้าหลังคนจีนคิดทำ ก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่...

แล้วสิ่งที่คุณอ่านอยู่นี้เชื่อได้จริงหรือ... มีอีกกระแสหนึ่ง กล่าวว่า “มาร์โค โปโล” อาจจะไม่มีอยู่จริงตามที่ตำนาน เล่าขาน เพราะผลจากการตรวจสอบของนักวิชาการรุน่ หลัง ได้เริ่มสั่นคลอนความเชื่อดังกล่าวลงไปมาก ดังปรากฏใน สารคดีเรื่อง The True Story of Marco Polo จาก

Eating Out Issue 39 / October 2012


Text : TONGTA

ประวัติบอกเล่าว่าหลังจากที่เขากลับมาถึงเวนิสในปี 1295 (พ.ศ.1838) ปรากฎว่าญาติๆ จำพวกเขาไม่ได้เลย และคิด ว่าพวกเขาตายไปแล้ว จากนั้นนครรัฐเวนิสได้แพ้สงคราม แก่รฐั เจนัว มาร์โค โปโล ได้ถกู ขังคุกรวมอยูก่ บั รัสติเชลโล (Rustichello da Pisa) นักเขียนเรื่องราวเพ้อฝัน ณ ที่ คุมขังนี้เองรัสติเชลโลได้บันทึกเรื่องราวการเดินทางของ มาร์โค โปโล ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามคำบอกเล่าของ เขา จนเป็นหนังสือชือ่ ว่า Il Milione ซึง่ นักอ่านมองว่าเป็น เพียงเรือ่ งแต่ง หนังสือเล่มนีจ้ ดั ได้วา่ มีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็นประโยชน์ และส่วนทีส่ ร้างความสับสนให้กบั คนรุน่ หลัง เนือ่ งจากเส้น ทางการเดินทางที่อ้างถึงคลุมเครือ แต่ความคลุมเครือนี้ เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส พยายามหา เส้นทางไปจีนทางอื่นแทน นั่นก็คือทางทะเล จนเป็นเหตุให้ มีการค้นพบทวีปอเมริกา...

ไม่มเี อกสารหรือวรรณกรรมใดๆ ของจีนหรือมองโกลกล่าว ถึงมาร์โค โปโลเลย... ฝ่ายทีไ่ ม่เชือ่ การเดินทางของ มาร์โค โปโล แสดงความแปลกใจที่กุบไลข่านทรงแต่งตั้งชาวต่าง ประเทศที่อายุน้อยอย่างมาร์โค โปโลเป็นข้าราชการต่าง พระเนตรพระกรรณ หนังสือของมาร์โค โปโลมักเรียกชื่อ ต่างๆ เป็นภาษาเปอร์เซีย หรือตุรกี ทำให้เกิดความสงสัยว่า เรื่องของเขาอาจเป็นเพียงการปะติดปะต่อคำบอกเล่าต่อ กันมาของบรรดาพ่อค้าชาติต่างๆ รวมถึงความเชื่อที่ว่า มาร์โค โปโลเป็นผูน้ ำการให้กำเนิดของพาสต้า ซึง่ ความจริง แล้วชาวอาหรับเป็นผู้นำข้าวสาลีและพาสต้าเข้ามายังยุโรป หลายร้อยปีก่อนที่มาร์โค โปโลเกิดด้วยซ้ำ ทั้งนี้ฝ่ายที่ไม่

เชื่อว่ามาร์โค โปโลเดินทางไปเมืองจีนจริงๆ เช่น Frances Wood ผูแ้ ต่งหนังสือเรือ่ ง Did Marco Polo Go to China? ก็ไม่ได้ประณามว่าเขาโกหกซะทีเดียว ในสารคดี Wood ได้อธิบายว่าหนังสือของมาร์โค โปโลกำเนิดโดยรัสติเชลโลนัน้ ในระยะแรกการเผยแพร่หนังสือดังกล่าวกระทำโดยการ คัดลอกต่อๆ กันมา ซึง่ อาจเกิดความผิดเพีย้ นแต่งเติมขึ้น ได้ และมีความเป็นไปได้ด้วยว่ามาร์โค โปโลอาจไม่มีตัวตน จริง เป็นเพียงตัวละครที่รัสติเชลโลสมมติขึ้นมาในหนังสือ ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ารัสติเชลโลจะเป็นคนปลิ้นปล้อน หลอกลวง แต่ว่าเป็นการเขียนหนังสือภูมิศาสตร์โลกหรือ หนังสือท่องเที่ยวโดยการแต่งเติมสีสันเท่านั้นเอง...

มาถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวของพี่ไทยกันบ้าง... ก็คงจะมีมาตั้งแต่ สมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เมืองไทยเราได้ทำการค้าขาย กับชาวต่างชาติมากมายหลายชาติรวมถึงชาวจีน ในยุคนี้ นับว่ามีการเปลีย่ นแปลงเรือ่ งเกีย่ วกับอาหารอยูม่ ากพอควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ พริก หรือเครื่องเทศต่างๆ เนื่อง จากมีการค้าขายผ่านเรือสำเภาจนทำให้มสี นิ ค้าแปลกตา มาค้าขายในยุคนีร้ วมถึงเส้นก๋วยเตีย๋ วด้วยเช่นกัน สำหรับ เส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นจะถูกนำมาปรุงเป็นอาหารกินกันในเรือ อย่างธรรมดา โดยต้มในน้ำซุปใส่หมูใส่ผักบางอย่าง แต่ คนไทยเห็นเป็นของแปลกตาในยุคนั้นอย่างที่สุด แต่เมื่อ เห็นบ่อยเข้าก็มกี ารเอาเส้นก๋วยเตีย๋ วมาประกอบเป็นอาหาร อื่นด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นคนจีนก็เริ่มมีการทำเส้น ก๋วยเตี๋ยวเองในเมืองไทย โดยการนำเอาแป้งข้าวเจ้ามาทำ เส้นก๋วยเตีย๋ ว และหลังจากสิน้ ยุคกรุงศรีอยุธยามาถึงสมัย

19

www.facebook.com/eatingout

กรุงธนบุรี ก็ยิ่งมีคนจีนเดินทางมาค้าขายมากขึ้น การทำ เส้นก๋วยเตี๋ยวจึงมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน...

เมือ่ ถึงสมัยที่ จอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี คนไทยได้รู้จักเส้นก๋วยเตี๋ยวมากขึ้น เพราะมีนโยบายรัฐ นิยมทีส่ นับสนุนให้ประชาชนรับประทานก๋วยเตีย๋ ว เนือ่ งจาก เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติในตอนนั้น ได้ เพือ่ จะได้มเี งินหมุนเวียนในประเทศ ดังคำกล่าวของท่าน นายกฯ ในสมัยนัน้ ว่า “อยากให้พนี่ อ้ งกินก๋วยเตีย๋ วให้ทั่ว กัน เพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีรสเปรี้ยว เค็ม หวานพร้อม ทำเองได้ในประเทศไทย หาได้สะดวกและ อร่อยด้วย หากพีน่ อ้ งชาวไทยกินก๋วยเตีย๋ วคนละหนึง่ ชาม ทุกวัน วันหนึง่ จะมีคนกินก๋วยเตีย๋ วสิบแปดล้านชาม ตกลง วันหนึง่ ค่าก๋วยเตีย๋ วของชาติไทยหนึง่ วันเท่ากับเก้าสิบล้าน สตางค์เท่ากับเก้าแสนบาท เป็นจำนวนเงินหมุนเวียนมาก พอใช้ เงินเก้าแสนบาทนัน้ ก็จะไหลไปสูช่ าวไร่ ชาวนา ชาว ทะเลทัว่ กันไม่ตกไปอยู่ในมือใครคนหนึ่งคนใดเพียงคน เดียว และเงินหนึ่งบาทก็มีราคาหนึ่งบาท ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ เสมอ ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้ซึ่งเท่ากับ ไม่มีประโยขน์เต็มที่ในค่าของเงิน” และตั้งแต่นั้นมาการ

รับประทานก๋วยเตีย๋ วในประเทศไทยก็เริม่ ขยายไปทัว่ จนถึง ทุกวันนี้...


Top Ten

Top Ten…

อาหารจานเส้นถูกปากถูกใจใครหลายๆ คน ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเมนูที่น่าลิ้มลอง และมีจุดเด่นไม่เหมือนใคร รวมทั้งหมด 10 ชนิด จาก ที่คุณต้องไปลองชิมกัน...

นางกวัก : Spaghetti Seafood Nero…

ห้องอาหารไทย “น้ำ” : ขนมจีนน้ำยาแกงกะทิกุ้งสับ...

@ 137 ซอยสุขมุ วิท 55 อาคาร The Third Place ปากซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2714-7938

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2625-3388

ส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเส้นสปาเกตตี พร้อมกับดีหมึกซึ่งถูกคลุกเคล้า ด้วยเครือ่ งเทศชัน้ ดีมากมาย เพือ่ ลดความเลีย่ น ลืมปัญหาเรือ่ งกลิน่ คาว ของดีหมึกไปได้เลย... เพราะที่นี่มีสูตรเฉพาะที่จัดการกับกลิ่นคาวของดี หมึกจนทำให้คุณต้องติดใจจนแทบวางจานไม่ลง

Marugame Seimen : เมนไ

เส้นขนมจีนนุ่มๆ เสิร์ฟพร้อมกับน้ำยาแกงกะทิกงุ้ สับทีป่ รุงรสได้อย่าง กลมกล่อม หอมหวานน่ารับประทาน พร้อมผักสดนานาชนิดที่คัดสรร มาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีน้ำยาอีกหลายชนิดที่น่าลิ้มลอง เช่นน้ำยา แกงไตปลา ที่มีรสเผ็ดและอร่อยถูกปากคนไทย ถูกใจชาวต่างชาติ

@ 27 อาคาร ชั้น 1 โรงแรมเดอะเมโทรโพลิแทนแบ็งค็อก ถนนสาทรใต้

การันตีความอร่อยจาก 600 สาขาทัว่ หยุน่ ลิน้ ของเส้นอุดง้ แบบสดคลุกเคล เมนไตโกะ เป็นเมนูอุด้งรสเข้มข้นสไต ชาวไทยที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

@ Rain Hill ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 47 ถน

Kitchen & More Than I Can Say : เส้นหมี่ผัดกระเฉด...

Hidden Stuff : ก๋วยจั๊บญวณต้มโคล้งซี่โครงหมูอ่อน...

Audrey Cafe’ & Bistro : เส

@ โครงการ La Villa Ari 12 ซอยพหลโยธิน 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2619-1892

@ 72 ซอยเอกมัย 22 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2713-2162, 08-7028-3456

@ 136/3 ซอยทองหล่อ 11 แขวงคลองตัน โทร. 0-2712-6667-8

เส้นหมี่ผัดผักกระเฉดรสชาติครบเครื่องเสิร์ฟร้อนๆ ห่อด้วยใบตอง ความพิเศษอยู่ตรงเต้าเจี้ยวตำและวัตถุดิบที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี

สองความแตกต่างที่ผสมกันได้ลงตัวของต้มโคล้งรสกลมกล่อม และ ก๋วยจั๊บญวณเส้นเหนียวนุ่ม

20

Eating Out Issue 39 / October 2012

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2620

เส้นใหญ่ทอดกรอบเสิร์ฟแยกกับน้ำ เป็นซอสสูตรลับเฉพาะรสอร่อยของ


Text : กองบ.ก.

งนี้เรานำเมนูเส้นๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามร้านอาหารชื่อดังต่างๆ มาบอกเล่า โดย ก 10 ร้านดัง ทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ขนมจีน พาสต้า ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าเหมาะเหลือเกิน

ไต คามะทามะอุด้ง...

วประเทศญีป่ นุ่ ด้วยความเหนียวนุ่ม ล้ากับไข่ตม้ ออนเซ็น เสิรฟ ์ พร้อมไข่ปลา ตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ที่คออาหารเส้น

Extra Virgin : Papaya Phad Thai with Shrimps

อีกหนึง่ ความแปลกใหม่ในบรรยากาศสไตล์ American Country Home สุด Chill & Chic ที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับเส้นผัดไทยสุดครีเอท ที่ทำจาก มะละกอทอดกรอบรสชาติกลมกล่อม มาพร้อมกุ้งตัวโตๆ เนื้อแน่นๆ ในราคาสุดคุ้มที่คุณไม่ควรพลาด

ราเมนสูตรลับเฉพาะ รสเข้มข้นด้วยกระดูกหมูที่เคี่ยวจนละลายเป็น

น้ำซุปสีขาว พร้อมด้วยเครื่องหนักจุใจ

ส้นใหญ่กรอบราดหน้าทะเล...

ำซอสราดหน้าทะเลที่ใช้เต้าเจี้ยวดำ งออเดรย์

Anna Restaurant Art Gallery : ก๋วยเตี๋ยวปีนัง...

ดุ๋งเด้งได้ : ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิว...

@ 27 ซอยพิพัฒน์ (สาทร 6) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2237-2788-9

@ Market Place Thonglor ห้อง B3 144/1 ซอยสุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ 4)

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2392-1417

นนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

0-8777

น เขตวัฒนา สุขมุ วิท 55 กรุงเทพฯ 10110

Bankara Ra-men : Sankoichi…

@ The Manor 32/1 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2662-5162-3

H1 ทองหล่อ ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2381-8696

เส้นใหญ่ผัดซอสน้ำพริกเผา แปลกไม่ซ้ำใครตรงที่ใช้หอยแครง ลูกชิ้น ปลา กุ้งตัวใหญ่ ดูหน้าตาคล้ายผัดไทยแต่รสชาติจัดจ้านกว่ากันมาก เสิร์ฟคู่ซอสพริก เข้ากันเป็นอย่างดี

21

ซุปหอมกลิ่นสมุนไพร รสชาติเข้มข้น แต่ทีเด็ดอยู่ที่เนื้อวากิว สไลซ์ บางๆ ไขมันแทรกในเนื้อทำให้นุ่มและรสชาติยอดเยี่ยม

www.facebook.com/eatingout


Good meal, good deal

Mix & Match

สไตล์คุณ กับเมนู “1000 เส้น” รูส้ กึ เบือ่ ไหมเวลาทีเ่ ข้าไปนัง่ ในร้านก๋วยเตีย๋ วสักร้านแล้วต้องจดชื่อ เมนูใส่กระดาษ หรือตะโกนข้ามหัวโต๊ะข้างๆ ว่า “เล็ก ชิ้น สด” “ใหญ่ ไม่ งอก” “หมี่ เกี๊ยว แห้ง” และอะไรประมาณนี้ ซึ่งก็ต้อง มีบา้ งทีร่ สู้ กึ เอียนกับเมนูเส้นมาตรฐานทีซ่ ำ้ ซากจำเจพวกนี้ แต่ถ้า ลองเปลีย่ นเป็นว่า “สปาเกตตีหมูตนุ๋ ” หรือ “เฟตตูชนิ แี ห้งไม่ผัก” แบบนีค้ งน่าสนุกดีไม่นอ้ ย และคงไม่มรี า้ นไหนที่ Mix เส้นได้ Match กับน้ำซุปได้ดีเท่า “1000 เส้น @ซอยอารีย์” อีกแล้ว ด้วยการเดินทางแสนสะดวกจากสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ประมาณ 200 เมตร มุ่งหน้าสู่ซอย อารีย์สัมพันธ์ (พหลโยธินซอย 7 ) พยายามสังเกตป้ายเหนือหัวสักเล็กน้อย เดินตาม ทางลูกศรเล็กๆ สูซ่ อยแคบๆ ทีจ่ ะพาคุณไปยังร้านก๋วยเตีย๋ วทีไ่ ม่เหมือนใครและไม่มใี คร เหมือน ทั้งเมนูที่ผสมผสานระหว่างอาหารเส้นสไตล์ตะวันตก กับน้ำซุปเข้มข้นรสจัดจ้าน ถูกปากคนไทย และสไตล์การแต่งร้านสุดโมเดิร์นในโทนสีสบายตา สำหรับเมนูอร่อยล้ำทีอ่ ยากให้หลายๆ คนได้มาลอง ขอยกให้กบั “สปาเกตตีแห้งหมูกรอบ” ที่นับเป็นการจับคู่อย่างลงตัว กับความเหนียวนุ่มของเส้นสปาเกตตีและหมูกรอบที่กรอบ กำลังดี หรือถ้าชามนี้ยังไม่แปลกพอ ขอแนะนำเมนู Mix & Match ที่คาดไม่ถึงอย่าง “เฟตตูชินีหมูตุ๋น” ที่รับรองว่าจะต้องถูกใจคนชอบของแปลกอย่างแน่นอน แต่สำหรับผู้ ทีช่ อบเมนูงา่ ยๆ เบาๆ ร้านนีก้ ม็ ี “เกีย้ มอีห๋ มูสบั เด้งมะนาว” รสชาติจดั จ้านถูกใจสาวๆ ให้ได้ ลิม้ ลองเช่นกัน และยิง่ ได้รบั ประทานคูก่ บั “หมูปงิ้ นมสด” แน่นๆ รับรองว่าชามเดียวก็ไม่พอ

22

Eating Out Issue 39 / October 2012


Text : Atthawit

{ สปาเกตตีแห้งหมูกรอบ }

{ หมูปิ้งนมสด }

{ เฟตตูชินีหมูตุ๋น } { เกี้ยมอี๋หมูสับเด้งมะนาว }

23

ยอ

ารีย

ร้าน

1000 เส้น โยธิน

ซอยพ

หลโย ถนนธินพ 7 หล

์ 1 ารีย ยอ

สำหรับคนที่ชอบรับประทานเมนูที่ทั้งแปลก ทั้งอร่อย และต้องการการเดินทางที่สะดวก สบาย ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องที่จอดรถ ร้าน 1000 เส้นนับว่าเป็นอีกตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ คุ้มค่าให้ไปลิ้มลองสักครั้ง และนอกจากเมนูอาหารเส้นแล้ว ยังมีเมนูอาหารจานเดียวอีก หลายรายการที่ไม่ควรพลาดเช่นกัน

ซอ

ซอ

นอกจากความอร่อยเฉพาะตัวของเมนูแต่ละชามแล้ว การบริการของทางร้านก็เรียกได้ ว่าเอาใจลูกค้าแบบสุดๆ กับการให้ลูกค้าได้สร้างสรรค์เมนูตามแบบฉบับของตัวเอง ชนิด ทีว่ า่ คุณอยากรับประทานเส้นอะไร ใส่เครือ่ งเท่าไหร่ หรือใส่อะไรบ้าง ทางร้านสามารถทำตาม ทีส่ ั่งได้ทุกชาม

BTS อารีย์

www.facebook.com/eatingout

ร้าน 1000 เส้น

ชั้น 2 โครงการสนั่นนภา ห้อง C1,C3

ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2617-1475

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30-21.00 น.

ราคาต่อท่าน : 100-150 บาท


Expert Says

ถึงกึ๋นเรื่องมิโซะ

{ Nagoya Miso Ramen }

ตอนเด็กๆ ถ้าพูดถึงเรือ่ งน้ำซุปแตงกวาดองคงคิดถึงต้มกระดูกหมู กับผักกาดดอง... แต่พอโตขึ้นเริ่มรู้จักอาหารมากขึ้นจึงคิดถึง

“มิโซะซุป” ทุกครัง้ ทีอ่ ยากกินอะไรร้อนๆ เนือ่ งจากซุปชนิดนีท้ ำง่าย ไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวกระดูกหมูเป็นวันๆ เพื่อให้ได้รสชาติหวานอม เค็มจากน้ำซุปกระดูกหมู เพราะเจ้ามิโซะนัน้ มีความเค็มอยูแ่ ล้วเพียง แค่เคี่ยวนิดหน่อยก็อร่อยร้อนๆ ได้เลย... สำหรับมิโซะที่นำมาขายในบ้านเรานั้นมีไม่กี่ยี่ห้อหรอกค่ะ... รสชาติก็คล้ายกันมากซะจน แยกไม่ออก อยูท่ วี่ า่ ใครชอบรสเค็มมากเค็มน้อยก็เลือกกันไป แต่ถา้ เป็นในประเทศญี่ปุ่น เขาจะมีให้เลือกเป็นร้อยๆ รสชาติ แต่ละเมืองรสชาติจะแตกต่างกันออกไป อันนี้คงขึ้นอยู่ กับวัตถุดบิ ของแต่ละเมืองทีเ่ ขานำมาปรุงแต่งเพือ่ ให้เกิดรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสำหรับการรีวิวครั้งนี้แตงกวาดองขอคว้านำร้านที่เขาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมิโซะมา นำเสนอ เป็นร้านราเม็งที่มีส่วนผสมหลักของน้ำซุปเป็นมิโซะ โดยเขาจะมี 3 ระดับรสชาติ ให้เลือกชิม เริ่มจากเค็มน้อย เค็มปานกลาง ไปจนถึงเค็มมาก ซึ่งทั้ง 3 รสชาตินี้เขาได้จับ นำวิตถุดิบอื่นๆ ใส่เข้าไปด้วยทำให้เกิดรสชาติที่แตกต่าง และนี่ก็คือจุดเด่นของร้านเขาล่ะ Misoya Ramen… เริ่มตั้งแต่ย่างก้าวเข้าร้าน... บอกได้เลยว่าเป็นร้านราเม็งรูปแบบทันสมัยและเน้นการ ตกแต่งแบบโมเดิร์นนิดๆ นับเป็นไอเดียที่เก๋พอสมควรสำหรับยุคนี้ และความเก๋นี่ล่ะที่ ช่วยเรียกลูกค้าได้ดีโดยเฉพาะสาวๆ ทางร้านจัดที่นั่งไว้แบบพอเหมาะ โดยมีบริเวณให้ เลือกนัง่ ทัง้ ชัน้ ล่างและชัน้ บน ส่วนด้านหน้าเป็นห้องครัวทีส่ ามารถมองเห็นขัน้ ตอนการปรุง ได้แบบจะๆ ซึง่ เป็นสิง่ ทีแ่ ตงกวาดองโปรดปรานมากๆ เพราะได้นงั่ กินไปดูพอ่ ครัวทำอาหาร ไปเพลินดีนักล่ะ เมื่อหาโต๊ะนั่งได้เรียบร้อยพนักงานเสิร์ฟก็จะเข้ามาแนะนำเมนูต่างๆ ให้

24

Eating Out Issue 39 / October 2012


Text : แตงกวาดอง / Photo : สุดารัตน์

{ Hokkadou-Fu-Miso Ramen }

{ Hiyashi Ramen }

{ Satsumake }

ys Expert Sa

กิ ลมกล่อม รับร้านนี้...

7.5 คะแนนอิ าหสารำหแตงกวาดองใหผ้ า่ นคะ่ เนอื่ งจากติอมาหรี สชาราตจะเลี่ยนไปนิด

ลานจอดรถ 2

ซอยทองหล่อ 11 ถนนทองหล่อ

คุณได้เลือกสรรค่ะ ครั้งนี้แตงกวาดองเลือกเมนูมาลอง 4 เมนู เริ่มจาก HokkadouFu-Miso Ramen (ราเม็งรสมิโซะสไตล์ฮอกไกโด) รสชาติความเค็มอยู่ที่ปานกลาง ในน้ำซุปมีรสเปรี้ยวน้อยๆ จากน้ำส้มแอปเปิล ส่วนตัวเครื่องเคียงแปลกกว่าที่เคยชิมมา เขานำมันฝรั่งของฮอกไกโดมาเป็นส่วนเสริมแต่ง อีกทั้งเพิ่มรสชาติให้เมนูนี้เข้มข้นขึ้น นอกจากนั้นยังมีหมูชาชูที่ผ่านการย่างมาจนหอม ให้รสต่างไปจากหมูชาชูแบบต้มค่ะ เมนูทสี่ องเป็น Nagoya Miso Ramen (ราเม็งรสมิโซะ สไตล์นาโกย่า) รสชาติความเค็ม อยู่ที่สูงสุด แต่ก็ไม่ได้เค็มถึงขั้นกินไม่ได้นะคะ รสชาติเข้มข้นดีจนคล้ายกับน้ำซุปที่ต้มกับ กระดูกหมูเลยทีเดียว ในเรือ่ งของเครือ่ งเคียงทางร้านจัดกุง้ ทอดมาให้พร้อมกับโรยสาหร่าย และต้นหอมก่อนนำเสิร์ฟ ช่วยตัดความเลี่ยนของน้ำซุปได้ดีใช้ได้เลยทีเดียว Hiyashi Ramen (ราเม็งเย็น) เห็นว่าเป็นเมนูน้องใหม่ที่ทางร้านอยากนำเสนอ หน้าตาไม่ค่อยคุ้น เท่าไหร่ ส่วนรสชาติยิ่งไม่คุ้นหนักเลย เพราะน้ำซอสที่ใช้ราดนั้นเขาทำมาจากมิโซะจึงให้ ความเข้มข้นแปลกๆ แต่ก็ดีที่มีมะเขือเทศและแตงกวาช่วยตัดรส ปิดท้ายที่ของกินเล่น อย่าง Satsumake (ซัสสึมาเกะ) รสชาติคล้ายๆ กับเนื้อหมูเด้งปรุงรส กินคู่กับน้ำจิ้มที่ ทำจากมิโซะ หน้าตาคล้ายโคจูจังของเกาหลีเปี๊ยบแต่รสเค็มน้อยกว่าค่ะ...

ในเรอื่ งรสชาต ถึงแม้ว่ารสชา ่างจนต้องลิ้มลอง ี่ญี่ปุ่นเลี่ยนกว่านี้เยอะ แสดงว่า ต ก แต ม วา ค ี ะม ท แล ุ่น าหัสมาก เนื่องจาก ลที่ราเม็งของญี่ป แต่ก็ไม่หนักหนาส จลิ้นของคนไทยพอสมควร เหตุผ บทั้งปี จึงทำให้ ือ ส่ใ พ่อครัวค่อนข้างใ ะเมืองเขาค่อนข้างหนาวและเย็นเก รทคี่ ดิ ว่าอาหาร รา ้ ั น พ เ ็ น ั ง น ด ใค มีความมันนั้นก ไปช่วยเพมิ่ พลงั งา ามสูตรของญี่ปุ่น ้ า เข ั น ม ม วา ี ค ่ ี ม ท ตอ้ งกนิ อาหาร ก็เพราะเขาทำต ไปและไม่อร่อยนั้น ิอ่อนมันแสดงว่าเขาได้ทำการปรับ น ิ เก น ย ่ ี เล น า ร้ าง บ ่ถ้าร้านไหนรสชาต กำลังดีทีเดียว

เป๊ะๆ นั่นเองค่ะ แต ูกปรับมาจนได้รสชาติที่พอเหมาะ ิร์ฟ ถึงแม้ว่าจะ ี้ก็ถ เส มาแล้ว และร้านน ้ปรับปรุงคงเป็นเรื่องของพนักงาน ู้ด้วยว่าวัตถุดิบ ให จ ่ ี าร จท ใ ่ ใส ะร ในส่วนที่ต้องก มีอะไรบ้าง ก็ควร ิเศษยังไง เพราะถ้า น า ้ ร ่ ี ท าร าห อ ู น เม มพ ท่องปาวๆ ว่า ตรงไหนและมีควา านั่นล่ะที่จะเป็นผู้เรียก น ่ ื อ ่ ี ท าก งจ า ่ ต ก ในร้านคุณแต มนูในร้านได้ เข ึกถึงอาหารแต่ละเ วเลย และการทำงานในร้านก็จะ ล ้ รู ฟ ์ ร ิ เส น งา ก ั น พ ครั ดยไม่ต้องพึ่งพ่อ ลูกค้าเข้าร้านได้โ ่ะ... สะดวกขึ้นด้วยค

ซอยทองหล่อ 13 ซอยทองหล่อ 16

25

ลานจอดรถ 1

Misoya Ramen

สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13) ถ.สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 08-9053-7474

Misoya เปิดบริการทุกวัน : 11.00-23.00 น.

Ramen ราคาต่อท่าน : 300 บาทขึ้นไป

www.facebook.com/eatingout


Cheers!

{ Siam Sunray }

สำราญตามสบาย @ My Bar ช่วงนี้ตกเย็นทีไร เป็นต้องติดฝนเสียทุกที ถ้าเป็นวันทำงานปรกติ คงจะไม่เท่าไหร่ แต่ลองเป็นวันศุกร์สุดหรรษา แทนที่จะได้ออกไป ลั้ลลากับเพื่อน กลับต้องเจอทั้งฝนตก ทั้งรถติดให้เสียอารมณ์ แบบนี้มันน่าอึดอัดใจไม่ใช่เล่น อย่ากระนั้นเลย ลองหาที่เที่ยวแสน หรรษายามราตรี ที่ฟ้าฝนและการจราจรไม่เป็นอุปสรรคกันดีกว่า และแน่นอนว่าคงไม่มีที่ไหนน่าสนใจไปกว่าร้าน My Bar @ โรงแรมดุสิตธานี ถึงจะเป็นร้านในโรงแรมสุดหรูใจกลางกรุงเทพฯ แต่อย่าเพิง่ คิดว่าบรรยากาศภายในจะนิ่งๆ เรียบๆ เพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณได้ผ่านประตูเข้ามา คุณจะได้พบกับแสงสีและดนตรีที่ สลับกับภาพความเรียบหรูของโรงแรมดุสิตโดยสิ้นเชิง และแม้ว่าจะไม่ใช่บรรยากาศที่ ชวนให้ลุกขึ้นโยกย้ายส่ายสะโพกนัก แต่รับรองว่าเวลาของคุณในค่ำคืนที่ My Bar นั้น ไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอน ขึ้นชื่อว่า Bar แล้ว ดังนั้นจุดเด่นของที่นี่จะต้องเป็นเคาน์เตอร์บาร์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ส่วนหน้าสุด ที่สามารถรองรับแขกผู้มาเยี่ยมเยียนได้ไม่น้อยกว่า 20 คน พร้อมด้วยพนักงานประจำเคาน์เตอร์ประมาณ 7–8 คน ที่ทุกคนเพียบพร้อม ด้วยฝีมือการชงเครื่องดื่มทั้งรสหนัก รสเบา และรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับลีลาของ เขาอย่างแน่นอน พล่ามกันมานานจนคอแห้งแล้ว มาเริ่มกันที่เครื่องดื่มแนะนำแก้วแรกจากทางร้าน อย่าง “Siam Sunray” ที่คุณจะได้สัมผัสความเข้มข้นในรสชาติของ Smirnoff Vodka และเหล้า Malibu ที่เติมแต่งด้วยรสชาติของน้ำผลไม้รสเปรี้ยวหวานนานาชนิด แต่สำหรับสาวๆ ที่ไม่ชอบรสชาติร้อนแรงมากนักรับรองว่าจะต้องถูกใจกับ

26

Eating Out Issue 39 / October 2012


Text : Atthawit / Photo : เบิร์ด เบิร์ด

{ Victoria Mojito }

{ Pan Fried Boneless Baby Seabass }

{ Chicken and Goat Cheese Salad }

Victoria Mojito และ 22ed Mojito รสชาติหวานเย็นชื่นใจ จากส่วนผสมเบาๆ แต่ไม่ ปราศจากแอลกอฮอล์ ตอนนี้คงหายคอแห้งกันแล้ว เรามาต่อกับเมนูจานหนักๆ ของ My Bar กันบ้างดีกว่า ครับ มาที่จานแรกอย่าง “Pan Fried Boneless Baby Seabass” ปลากะพงขนาด กำลังดีทที่ อดจนเหลืองกรอบ ปรุงรสด้วยเครือ่ งเทศรสจัดจ้าน เสิรฟ ์ พร้อมซอสสองรสชาติ และเครื่องเคียงรสชาติน่าสนใจอย่างครีมผักโขม ที่สำคัญคือเมนูปลาจานนี้รับประทาน ง่ายมาก เพราะแทบไม่มีก้างให้รำคาญใจเลยแม้แต่นิดเดียว นอกจากอาหารจานหลักที่อิ่มอร่อยสบายท้องแล้ว เมนูออร์เดิร์ฟของที่นี่ก็เรียกว่า พลาดไม่ได้เช่นกัน ทั้ง “Chicken and Goat Cheese Salad” ที่คุณจะได้กรุบกรอบ กับขนมปังปิ้งจากเตาที่ราดหน้าด้วยชีสรสเข้มข้น รับประทานคู่กับเนื้อไก่สไลซ์และผัก สลัดข้างจาน และสนุกมากขึ้นหากคุณได้หยิบใส่ปากด้วยมือแบบไม่ถือพิธีรีตองอะไรให้ วุน่ วาย แต่ถา้ คุณอยากจะดูดมี สี กุล ไว้ทา่ ไว้ทางนิดๆ แนะนำเป็น “Spicy Tuna Salad” รสจัดจ้านแบบไทยที่ให้คุณจิ้มเคี้ยวสบายๆ ตามอารมณ์

ถนน พระร าม 4 แดง

ศาลา

BTS

แดง

27

ศาลา

์ 2

แวนต

อน อยค

ถนน

เรียกได้วา่ เป็นอีกหนึง่ สถานทีส่ ำหรับย่ำราตรีทไี่ ม่หนักหน่วงจนเกินไปนัก สำหรับ My Bar โรงแรมดุสติ ธานี เพราะนอกจากจะเดินทางสะดวกแล้ว ราคาค่าใช้จา่ ยก็นบั ว่าไม่แพงเกินไป นัก เมือ่ แลกกับอาหารรสชาติดๆี และบรรยากาศสวยๆ ทีส่ ำคัญยังมีโปรโมชัน่ เซอร์ไพรส์ ต้อนรับลูกค้าประจำทุกอาทิตย์ดว้ ย และถ้าอยากรูว้ า่ โปรโมชัน่ ทีว่ า่ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ของแบบนี้ต้องไปเจอด้วยตัวเองครับแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

{ 22ed Mojito } { Spicy Tuna Salad }

My Bar

รร.ดุสิตธานี

www.facebook.com/eatingout

My Bar

946 ชั้น 1 โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2200-9000 เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น.

ราคาต่อท่าน : 500–1,000 บาท


Traveling Gourmet

History comes alive

Travel Information

การเดินทาง : จากรถไฟใต้ดินสถานีโยโกฮาม่าชิเออิ ออกประตูที่ 8 เดินประมาณ 10 นาที ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 300 เยน เด็ก 100 เยน เปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-22.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 10.30-22.00 น. Tel. 045-471-0503

www.raumen.co.jp/ramen/t_index.html

28

Eating Out Issue 39 / October 2012

Text / Photo : ma’am


ญีป่ นุ่ เป็นชาติทเี่ มือ่ ผนวกความคิดสร้างสรรค์ ความชอบอนุรักษ์ สมบัติทางวัฒนธรรม ผสานเข้ากับเทคโนโลยี มักจะตกผลึกเกิด เป็นมิวเซียมตามมา และขอบอกว่ามิวเซียมที่เกิดจากความคิด ของคนญี่ปุ่นเขามีอะไรน่าดูน่าชมจริงๆ ผู้เข้าชมจะได้ครบทั้งรูป รส กลิน่ เสียง ครัง้ นีเ้ รามีโอกาสได้เดินทางไปเยือนเมืองโยโกฮาม่า จึง อดไม่ได้ทจี่ ะขอนำเสนอ พิพธิ ภัณฑ์อาหารเส้น Shinyokohama Raumen Museum ให้ได้ชิม เอ๊ย! ชมกัน ถ้าใครมีโอกาสได้ดรู ายการโทรทัศน์ของญีป่ นุ่ อย่างทีวแี ชมเปีย้ น คุณจะรูว้ า่ คนญีป่ นุ่ เขา หลงใหลในศิลปะและใส่ใจในการทำอาหารของเขาแค่ไหน ยิง่ ถ้าได้มาที่ Shinyokohama Raumen Museum หรือพิพิธภัณฑ์ราเม็งที่ก่อตั้งจากความหลงใหลในราเม็งของโยจิ อิวาโอกะ เราก็จะได้เจอกับธีมปาร์คจำลองเมืองโตเกียวในสมัยปีโชวะที่ 33 (ค.ศ.1958) พร้อมเสียงหวอประกาศเตือนภัยดังมาเป็นระยะ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบไปด้วยส่วนที่สร้างเป็นเมืองจำลองของโตเกียวสมัยหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่บ้านเรือนสไตล์ญี่ปุ่น ผับบาร์แหล่งบันเทิงของทหารอเมริกัน ร้านขายของชำ ของกินและของเล่นสมัยก่อนตั้งแต่หมากฝรั่งบุหรี่ไปจนถึง “เคนดามะ”

ไม้ผูกเชือกพร้อมลูกบอลสีแดงกลมๆ ส่วนด้านล่างเป็นทางเดินลงไปที่โซนร้านราเม็ง ทีค่ ดั สรรร้านดังและก่อตัง้ มานานจากทัว่ แดนอาทิตย์อทุ ยั มีอยูด่ ว้ ยกัน 8 ร้านให้เลือกชิม บางครั้งก็จะมีร้านที่ได้รับเชิญมาเป็นพิเศษเพิ่มมาเป็นร้านที่ 9 ด้วย ลานนอกร้านเป็น โต๊ะนั่งสำหรับชมการแสดงการละเล่น “เคนดามะ” แบบมืออาชีพ พร้อมทั้งร้านขาย ของย้อนยุค ก่อนที่เราจะก้าวจะเข้าสู่เมืองจำลองนี้ ด้านนอกจะมีประวัติความเป็นมา ของที่ระลึกและ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นราเม็งขายให้ ลองแวะซื้อไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วย ขอบอกว่าเส้นราเม็งอบกรอบปรุงรสอร่อยมากจนต้องหอบซื้อกลับมาเป็นของฝากกัน อย่างถ้วนหน้าเลยทีเดียว

29

www.facebook.com/eatingout


Interview

เรื่องเส้นสายของนายโลเล ศิลปินอาร์ตๆ มักมีมมุ มองทีต่ า่ งออกไปเสมอ... การดำเนินชีวติ ของเขามักทำให้เราสงสัยและแอบงงวยอยู่เสมอ จนบางครั้งเรา ก็แอบสบถเล็กๆ ว่าพวกเขานัน้ “ติสต์แตก” แต่ถา้ มองในมุมของ ฉันนั้นคิดว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนมีจินตนาการที่สูงเสียดฟ้าจนคน อย่างเราๆ เอื้อมไม่ถึงต่างหาก ครั้งนี้ฉันจึงจับติสต์แตกอีกคน หนึ่งของวงการ คุณทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล) มาเหลาเรื่องเส้นๆ กันแบบสนุกสนาน... คุณโลเลเป็นนักวาดภาพประกอบชื่อดัง โดยเริ่มผลงาน แสดงเดีย่ วชุด “Dream” ครัง้ แรกในช่วงปี 2537 ก่อนที่ ผลึกความคิด ความสับสนในความสัมพันธ์ แง่มุมและ เส้นแบ่งที่เลือนรางระหว่างเพศสภาพ และเพศสถานะ ในความเป็นไปของสังคมเมืองใหม่จะถูกนำเสนออย่าง ต่อเนือ่ ง ผลงานที่เริ่มปรากฏสู่สาธารณะในปี 2538 จึง ได้รับส่วนผสมแปลกๆ ที่สะท้อนภาพลักษณ์แวดวง สังคมเมือง งานส่วนใหญ่ของเขาจึงเป็นงานที่คิดขึ้นตาม รูปแบบของตัวเอง มีบางครั้งที่ทำตามผู้ว่าจ้างบ้าง แต่ก็ คงไม่หนักหนาอะไรนักสำหรับศิลปินระดับเซียนอย่าง เขา... ไอดอลประจำตัวของโลเล...

ถ้าเป็นนักดนตรีก็คงเป็น James Marshall Hendrix กับ Eric Clapton แต่ถ้าเป็นคนที่ทำงานศิลปะคงเป็น Andy Warhol ทีเ่ ลือกเขาเป็นไอดอลก็เพราะเขามีรปู แบบ ชีวิตน่าสนใจและทำให้เรามีความพยายามพัฒนางานให้ ได้เหมือนกับเขา สำหรับ Andy Warhol มีลักษณะการ ใช้ชีวิตและการทำงานคล้ายกับที่ผมทำอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของแฟชั่น หนังสือ หรือดนตรี แต่หลักๆ เลยที่ เริ่มรู้จักเพราะเขาเป็นศิลปินป็อปอาร์ต พอรู้จักมากขึ้น นอกจากชอบงานแล้วยังชอบบทบาทในตัวของเขา เป็น บทบาทรวมๆ ของเขาซึ่งเราคิดว่ามันน่าสนใจ ภาพยนตร์และหนังสือล่าสุดที่ได้ดู...

สำหรับหนังล่าสุดที่ดูเป็นเรื่อง The Tourist อันนี้นั่งดูที่ บ้านครับ ส่วนในโรงภาพยนตร์ดูนานมากแล้ว จำไม่ได้ เหมือนกันว่าดูเรื่องอะไร ในส่วนของหนังสือผมจำชื่อเรื่อง ไม่ได้นะ รู้แต่ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ยุค ฮิตเลอร์ ผมชอบอ่านหรือดูอะไรทีเ่ ป็นจริงมากกว่าแฟนตาซี เวลาเสพผมจะเสพเรื่องจริง แต่เวลาถ่ายทอดงานก็จะเป็น แฟนตาซี

30

งานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากของกิน...

ไม่ตายตัวครับ แล้วแต่วาระและความเหมาะสม การกิน หรืออาหารผมคิดว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกัน ดังนั้นอาหารแต่ละอย่างก็มีความเป็นศิลปะเข้ามา เกี่ยวข้องด้วยเสมอเช่นกัน ได้ออกแบบตะเกียบเพราะอะไร...

เขาจ้างครับเลยไปทำ (ยิ้ม) คือเขาเห็นว่างานของผมมี

รูปแบบเฉพาะตัว เขาก็เลยชอบ ผมก็ลองออกแบบให้เขา ดูเป็นรูปหน้าผู้หญิง ก็เท่านั้นครับไม่มีอะไรหวือหวา เส้นบะหมี่ถ้าไม่ใช่สีเหลืองอยากให้เป็นสีอะไร...

สีขาวครับ เพราะมันดูสะอาดแล้วก็น่ากิน เพราะถ้าผม เห็นเส้นที่มันเป็นสีๆ ผมก็ต้องสงสัยแล้วล่ะว่ามันคืออะไร ให้เป็นสีขาวซะเลยจะได้ดูน่ากินกว่า เคยเสียเส้นกับเรื่องอะไรบ้าง...

เรื่องไม้แขวนเสื้อ เวลาที่ตากผ้าจะรู้สึกหงุดหงิดมาก บางทีมันก็พันกันแบบไม่เข้าท่าเท่าไหร่ อีกเรื่องคือเรื่อง สายไฟที่มันชอบพันกัน อันนี้ไม่ชอบเลย ผมว่าทั้งสอง อย่างนี้มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ครับ เราคงต้องปล่อยให้ มันเป็นไป เส้นยาแดงผ่าแปดเฉียดตายเคยมั้ย...

เคยเป็นไส้ติ่งครับ ผมกลัวตั้งแต่เด็กแล้วเพราะมีเพื่อน เป็น มีอยู่วันหนึ่งไปกินราเมง พอกลับบ้านแล้วรู้สึกว่า ปวดท้องมาก ในใจผมก็เชื่อว่าเป็นไส้ติ่งแน่นอน แต่พอไป โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่จุกเสียดเท่านั้น แล้ว เขาก็ให้ยากลับมากินแล้วนอนพักที่บ้าน ปรากฎว่าผมก็ ยังปวดท้องอยู่จนถึงเช้าอาการไม่ดีขึ้น เลยเก็บข้าวของ แล้วไปโรงพยาบาลอีกรอบ แต่คราวนี้เปลี่ยนที่นะครับ พอไปถึงเขาก็ตรวจว่าผมเป็นไส้ติ่งจริงๆ ที่สำคัญคือมัน เกือบแตกแล้วด้วย เลยต้องเข้าผ่าตัดด่วนครับ

Eating Out Issue 39 / October 2012


Text : TONGTA /Photo : เสกสรร

ังหวะ

จ น ็ ป เ ่ ม ไ ่ ี ท น ้ เส เป็นเส้นที่พันกัน ้นที่เป็นอิสระ ไม่มีโครงสร้าง

็คือเส ก ง ่ ึ น ห น า ้ ลาย ด ง ก ็ อ ก ม น ั ม ถ้า ง ิ ย เห ง ่ ุ ย ม าะควา ร เพ บ ั ร ค ะ ่ ล น ่ ั น ็ แต่ก ู่ดี เป็นโครงสร้างอย

เคยใช้เส้นบ้างหรือเปล่า...

เมื่อตอนเด็กๆ ตอนขึ้นม.1 ผมไม่อยากสอบเข้าโรงเรียน ประจำจังหวัด (ตอนนั้นอยู่หัวหิน) แต่อยากย้ายไปอยู่กับ พ่อกับแม่ทเี่ ชียงคาน ผมก็ไม่ตงั้ ใจสอบจนทำให้สอบไม่ติด พ่อกับแม่ก็เลยต้องให้ไปอยู่ที่เชียงคานด้วย ซึ่งตอนนั้นที่ เชียงคานเขาสอบกันหมดแล้ว พ่อก็เลยต้องใช้เส้นเพื่อให้ เข้าเรียน เปรียบโลเลเหมือนเส้นอะไร...

เป็นเส้นที่พันกัน เส้นที่ไม่เป็นจังหวะ ถ้ามองด้านหนึ่งก็ คือเส้นที่เป็นอิสระ ไม่มีโครงสร้าง แต่ก็นั่นล่ะครับ เพราะ ความยุ่งเหยิงมันก็กลายเป็นโครงสร้างอยู่ดี

ถ้าไม่ได้กินอะไรเลย 3 วัน อาหารจานแรกที่อยากกิน...

คงเป็นอาหารที่มีน้ำอยู่ด้วย เอาเป็นข้าวไข่เจียวกับต้มจืด สักถ้วยก็พอ รู้จักหนังสือ Eating Out มั้ย...

ไม่รู้จักครับ เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก มีมานานหรือยังครับ แล้วจะหาได้จากที่ไหน คิดยังไงกับคำว่า Eating Out…

กินข้างนอกแก้ความจำเจ ถ้าตอนโตผมก็คิดถึงการออก ไปหาอะไรกิน แต่ถ้าเป็นตอนเด็กๆ จะคิดถึงการไปกินข้าว ป่ากับเพื่อน คือจะทำกับข้าวใส่กล่องไปนั่งกินกันในป่า ถ้ามีเงิน 200 บาท แล้วพรุ่งนี้โลกแตกจะกินอะไร...

เขาจะขายหรือครับ (หัวเราะ) ขอเป็น ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น

ละกัน

ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีเส้นผมจะทำยังไง...

ก็ไม่เป็นไร ดำเนินชีวติ ต่อไป เคยคิดเหมือนกันว่าสักวันหนึง่ ผมก็ต้องบางลงเรื่อยๆ ผมก็เลยลองคิดเล่นๆ ว่าตัวเอง จะต้องเป็นคนหัวล้านที่มีสไตล์ (หัวเราะ) แต่ถ้ามันไม่ไหว จริงๆ ก็คงต้องโกนครับ ถ้าได้กนิ อาหารฟรีจะเลือกกินอาหารบนถนนเส้นไหน...

ผมเป็นคนชอบกินอาหารที่บ้านมากกว่า ไม่ค่อยออกไป ข้างนอกเท่าไหร่ ถ้าเป็นย่านนี้คิดไม่ออกเหมือนกัน แต่ ร้านที่ไปประจำคือ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนางเลิ้ง ก็น่าจะเป็น เส้นนางเลิ้งนะ

31

www.facebook.com/eatingout


Entertainment Sneak peek

Text : ขากระดิ่ง

2 ปีทแี่ ล้วผมมีโอกาสได้รว่ มงานกับทาง Fat Radio โดยการเป็นสตาฟในงาน Fat Festival ที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานี ความประทับใจที่ได้พบเจอในงานนั้นเรียกได้ว่ามากล้น คอนเสิร์ต เกมส์ บูธขายของ ทุกๆ กิจกรรมในงาน Fat เรียกได้วา่ ถูกคิดมาให้ชว่ งวัยทีเ่ รียกว่า “วัยรุน่ ”

อย่างแท้จริง Fat Festival เป็นงานทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เด็กทีอ่ ยากโต กับผูใ้ หญ่ทไี่ ม่ยอมแก่ ริเริม่ โดยกลุม่ คนเพียง

ไม่กี่คน ของที่จำหน่ายในงานไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ เสื้อยืด หมวก ฯลฯ กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในฐานะของสะสม มีศลิ ปินดังๆ มากมายทีแ่ จ้งเกิดบนเวทีนี้ ไม่วา่ จะเป็น อาร์มแชร์, ดาจิม และ กรูฟ ๊ ไรเดอร์ส ฯลฯ กิจกรรมในงานจะ เปลี่ยนแปลงไปตามคอนเซ็ปต์แต่ละปี ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานถึง 12 ปี แต่ที่ผมกำลังจะกล่าวถึงใน ต่อไปนี้ คืองาน The Last FaTFEST หรืองาน Fat Festival ครั้งสุดท้าย มีใครบ้างที่ไม่รู้จักงาน Fat Festival มหกรรมคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ที่กลายเป็นตำนาน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1-2 ก.ย. 44 ณ โรงงานยาสูบเก่า ปากซอยถนนเจริญกรุง 74 มีคนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน ภายในงานมี การแสดงดนตรีของศิลปินกลุ่มต่างๆ กิจกรรมภายในงาน มีการเปิดแผงขายเทป-ซีดีของศิลปินและค่ายเพลง ต่างๆ และแผงขายหนังสือทำมือ อีกทัง้ Fat Festival ในปีนนั้ ยังเป็นทีเ่ ปิดตัวครัง้ แรกของนิตยสาร a day อีกด้วย จะเรียกว่าใจหายหรือเสียใจดี ทีง่ านมหกรรมทางดนตรีดๆี งานนีม้ อี นั ต้องสูญหายไป คงมีวยั รุน่ จำนวนไม่นอ้ ยที ่ คิดเช่นเดียวกับผม พวกเราเหมือนโตมาพร้อมกันกับงาน Fat Festival

หลายคนล้วนตกใจ เมื่อ “เฮนรี่ จ๋อง’’ พงศ์นรินทร์ อุลิศ หัวเรือใหญ่คลื่นอ้วน FM 104.5 Fat Radio ออกมาประกาศถึงงานคอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย The Last FaTFEST ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 3-4 พ.ย. 55 ที่จะถึงนี้ นับว่าเป็นเรื่องแปลกที่พวกเขาตัดสินใจที่จะเลิกจัดงานที่อยู่ ในจุดทีเ่ รียกได้วา่ ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม แต่หากมองในอีกแง่ จะเรียกว่าการกระทำ แบบนี้สมเป็น Fat ก็คงไม่เกินเลย หลังจากนี้พวกเขาจะกลายเป็นตำนานที่ถูกกล่าวขานไป อีกนานเลยทีเดียว ในฐานะผูร้ เิ ริม่ งานคอนเสิรต์ ทีย่ อดเยีย่ มงานหนึง่ ในขณะทีส่ มัยนัน้ ยังไม่มี ใครกล้าจัดมหกรรมคอนเสิรต์ ได้ยงิ่ ใหญ่เพียงนี้ และล้มเลิกงานนีเ้ พียงเพราะมีคนจัดมหกรรม คอนเสิรต์ ในแบบเดียวกัน พวกเขาจึงจะหนีไปทำอย่างอืน่ ก็ได้แต่หวังว่า Fat Radio จะมีอะไร ดีๆ มาให้เราติดตามชมในโอกาสต่อไป Fat Festival จะทิง้ ท้ายไว้ได้ยงิ่ ใหญ่สกั เพียงไหน จะมีอะไรเกิดขึน้ ใน The Last FaTFEST วันที่ 3-4 พ.ย. 55 นับวันรอการปิดฉากสุดท้ายทีพ ่ วกเขาจะกลายเป็นตำนาน ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ Fat Radio 0-2641-5394

32

Eating Out Issue 39 / October 2012


Entertainment Review

Text : ขากระดิ่ง

รัก 5-6 เศร้า

ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 55 เวลาประมาณทุ่มครึ่ง ผมยืนอยู่หน้าโรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ ผมมาพิสจู น์ดว้ ยสายตาของตนเองว่า วันนี้แฟตจะสร้างตำนานได้อีกครั้งหรือไม่

19.30 น. โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ อัดแน่นไปด้วยจำนวนคนเต็มอัตราศึก คาดคะเนด้วยสายตาไม่น่าจะต่ำกว่าพันคน ขาดเกินไม่เท่าไหร่ รอเวลา เพียงม่านเปิดก็เท่านั้น เริ่มต้นกันที่ฉากเปิดตัวพระนางของเรื่อง จอย พีอาร์สาวสวย (จ๋า-ณัฐฐาวีรนุช) กับ เล็ก (โย่ง-อาร์มแชร์) แฟนหนุ่มนักดนตรีที่ดูท่าทีจะไม่มีอนาคต ทั้งสองรับบทเป็นคู่รักที่ มีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ต่างกัน ด้วยความที่ไม่เคยเห็นผลงานแนวนี้ของโย่ง ทำให้รู้สึก ตืน่ เต้นไปกับเขามากพอสมควร แต่โย่งก็แสดงออกมาได้คอ่ นข้างดี ทัง้ ในบทสุข และบททุกข์ เวลาทะเลาะกับภรรยา ทั้งโย่งและจ๋าถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้โดนใจ ตรึงสายตาของ ทุกคู่ในโรงละครเอาไว้ที่เวทีได้เลยทีเดียว

ละครเรื่องนี้พูดถึงความรักของจอย ที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นดาวมหาลัย แต่วันนี้เธอกำลัง อยู่ในปัจจุบันกับชีวิตคู่ที่มีปัญหา จู่ๆ เธอก็ได้พบกับเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ทำให้เธอ เลือกความรักใหม่ได้อกี ครัง้ โดยมีสหี่ นุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องอยูใ่ นชีวติ ของเธอทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั เป็นตัวเลือก คนแรกคือ เสีย่ หมี (ตรัย ภูมริ ตั น) นักธุรกิจสามพันล้านเจ้าของธุรกิจแป้งมัน ต่อด้วย เมื่อย (สครับ) กวีซีเลิฟ ที่เก่งด้านเขียนกลอนจีบหญิงจนวันหนึ่งกลายเป็นกวี ซีไรต์ไปจริงๆ ตามมาด้วย พีท ทองหล่อ (โบ๊ท The Yers) พระเอกอันดับ 1 ของเมืองไทย ที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือสังคม และสุดท้าย บู้ เกต (บู้ SLUR) เด็กเนิร์ดแก่เรียน ที่ต่อมา

“ระหว่างสมองกับหัวใจ

คุณใช้อะไรตัดสิน”

กลายเป็นเป็นเจ้าของ Search Engin ที่ชื่อ กูเก้อ เจ้าของสโลวแกน “คุณไม่มีวันเก้อ ถ้าใช้กูเก้อ” ทั้งสี่หนุ่มวาดลวดลายการแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม จอย (จ๋า) ก็ได้ เรียนรูอ้ ะไรจากทัง้ 4 หนุม่ มากมายจนสุดท้ายจึงรูว้ า่ ตัวเองควรต้องเรียนรูท้ จี่ ะรักเล็ก (โย่ง) อย่างทีเ่ ค้าเป็น แต่ทผี่ มประทับใจคือ สตีฟ แจ๊ป (เดอะริชแมนทอย) ผู้ให้คำปรึกษาด้วย หลักการกวนๆ แปลกๆ มีบทออกมาทีไร ผมฮาท้องแข็งทุกครั้ง

ละครเวทีเรื่องนี้นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ Fat Radio ที่ทำออกมาได้เกินความ คาดหมาย ขอชื่นชมในความสามารถของนักแสดงทุกท่าน ทีมงานทุกคน ที่ทำให้ผมได้มี โอกาสได้ดูละครเวทีดีๆ เช่นนี้ ฉาก แสง สี เสียง รวมถึงบทเพลงเพราะๆ ล้วนเป็นส่วน หนึง่ ทีเ่ ร้าอารมณ์ผชู้ มให้คล้อยตามได้เป็นอย่างดี และขอย้ำว่าละครเวทีเรือ่ งนีเ้ พลงเพราะ มาก (ชือ่ เพลงว่า รัก 5-6 เศร้า) ผมทัง้ หัวเราะ ซึง้ น้ำตาซึม และฮาท้องแข็งอย่างเต็มทีอ่ ยู่ 4 ชั่วโมงตลอดเวลาการแสดง รู้สึกว่าอิ่มเอมเป็นอย่างมาก ละครเวทีเรื่องนี้ฝากแง่คิดทิ้ง เอาไว้ในใจหลายข้อ ทัง้ ในเรือ่ งความรัก เพือ่ น อนาคต และความสำเร็จของชีวติ “ระหว่าง สมองกับหัวใจ คุณใช้อะไรตัดสิน” นี่เป็นหนึ่งคำสั้นๆ ที่จดเอาไว้ เอามาฝากให้ผู้อ่านได้ คิดตาม

ความคิดเห็นจากผู้เขียน : ถ้าจะให้แค่เล่าเรื่องผมทำได้ แต่หากถามถึงความประทับใจ

คงมีแต่คนที่ไปดู ถึงจะรู ้

33

www.facebook.com/eatingout


Song Book Film

Text : Atthawit

ช่วงนี้ข่าวคราวเรื่องเส้นๆ

นี่เยอะจริงๆ ครับ ทั้งเส้นเล็ก เส้นใหญ่ วุ้นเส้น

เส้นมาม่า และอีกสารพัดเส้น แต่อย่าไปยุ่งกับเส้นแบบนั้น

มาผ่อนคลายสบายใจกับเรือ่ งเส้นๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเงินเสียทองหรือ เปลืองเนือ้ เปลืองตัว และมีให้เลือกใช้บริการทั้งทางตัวหนังสือ เสียงดนตรี และภาพสีเคลื่อนไหว ว่าแล้วก็อย่าได้เสียเวลา

หาเก้าอี้นุ่มๆ มานั่งแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัว

ไปกับความบันเทิงที่เรานำมาเสิร์ฟถึงที่กันเลย

The Sound of Music

ว่ากันด้วยเรือ่ งเส้นๆ แล้ว เรามากระตุกอารมณ์ดว้ ยจังหวะดนตรีโดนๆ ในบทเพลง “ก๋วยเตีย๋ วหน้าใสกับใจโทรมๆ” ของ 5 หนุม่ วง Pancake ที่ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศและอาการแอบรักเด็กเสิร์ฟ ได้สนุกจนลืมกินเส้นเลยทีเดียว หรือถ้ายังไม่โดนใจ ลองย้ายมาดูดเส้นนานาชาติอย่าง “Naengmyun” หรือที่แปลเป็นไทยว่า “บะหมี่เย็น” เพลงเกาหลีที่น่ารักทั้ง

ทำนอง เนื้อร้อง และนักร้องจากวง Girls’ Generation อย่าง Jessica ที่ได้ประสานเสียงกับ Park Myung Soo

จนได้ทำนองเพลงสนุกๆ ที่ติดหูใครหลายๆ คน

ฟังเพลงแบบเส้นๆ กันแล้ว ทีนี้เรามาฟังคนชื่อเส้นๆ ร้องเพลงบ้าง มาเริ่มกันที่เส้นแรก อย่าง ขนมจีน กับซิงเกิ้ลแรงๆ โดนใจ ในเพลง “ความเจ็บที่ไม่มีเสียง” ที่เรียกน้ำตาของใครหลายๆ คนมาแล้ว และอีกเส้นที่ลืมไม่ได้นั่นคือ “วุ้นเส้น” ในบทเพลง “ไม่ชอบอยู่คนเดียว” ของนักร้องเสียงคุณภาพหน้าใหม่ พรีน ณัทฐ์ฐิตา ที่แม้งานนี้

คุณวุ้นเส้นจะไม่ได้ร้องเพลง แต่แอ็คติ้งที่สมบทบาทใน MV ก็เรียกว่าบาดใจใครหลายๆ คนได้เหมือนกัน

This is a Book !

อิ่มอารมณ์เพลงกันไปแล้ว ทีนี้เรามาหาความรู้ใส่สมองกับการอ่านหนังสือกันบ้างครับ

แต่แน่นอนว่างานนี้ก็ยังหนีเรื่องเส้นๆ ไม่พ้น ฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับ เรามาเริ่มกับหนังสือเล่มแรกกันเลยกับ

“เส้นสมมุติ” เรื่องสั้นแนววรรณกรรมของนักเขียนสองรางวัลซีไรต์ วินทร์ เลียววาริณ ที่สะท้อนชีวิตมนุษย์

ในสังคมที่แตกต่างกัน แต่เชื่อมโยงกันด้วยบทบาทบนเส้นสมมุติระหว่างสังคม เชื้อชาติ ความเชื่อ ประเทศ และ ระหว่างคนกับคน

หรือถ้าใครอยากได้เนื้อหาเบาๆ สบายสมอง ลองมาหัดวาดเส้นกับหนังสือ “วาดเล่น” หนังสือที่จะทำให้คุณ

ได้หวนคิดถึงวัยเด็ก ที่เพิ่งเริ่มจับดินสอ ขีดๆ เขียนๆ อย่างมีความสุข ด้วยแบบฝึกหัดวาดเขียนหลักสูตรยุกยิก โดย “ป่าน นิตตา” นักวาดภาพประกอบจากซีรีส์ “กุ๊กกิ๊กไกด์” ที่จะพาคุณไปฝึกวาดรูปการ์ตูนน่ารักมากมาย ด้วยวิธีง่ายๆ อ่านสนุก เพื่อให้คุณได้บันทึกความทรงจำ และสร้างสรรค์จินตนาการน่ารักๆ

ได้ด้วยฝีมือของคุณเอง

34

Eating Out Issue 39 / October 2012


DVD Review

“Udon” : อุด้ง...หนึ่งความหวังกับพลังปาฏิหาริย์

เรื่องราวภาพยนตร์เรียบง่ายและสามารถอ่านเกมตอนจบได้ขาดตั้งแต่เริ่มดูในช่วงแรกๆ...

ในบทมีนักแสดงหลักเพียงไม่กี่คน แต่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างลงตัว ถึงแม้ว่า เนื้อหาจะดูเรียบง่ายเกินไปแต่ก็ทำให้เจ้าเส้นกลมๆ อย่างอุด้งนั้นตื่นตัวไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น

ใครจะคิดว่าจังหวัดเล็กๆ ที่ชื่อว่า คะงะวะ บนเกาะชิโกะกุ จะมีร้านอุด้งอยู่มากกว่า 800 ร้าน...

ถึงแม้วา่ ขัน้ ตอนการผลิตเส้นอุดง้ นัน้ จะคล้ายกัน แต่มมุ เล็กๆ อย่างวัตถุทแี่ ต่งแต้มในชามนัน้ กลับ ต่างกันอย่างสิน้ เชิง ไม่วา่ จะเป็นร้านอุดง้ ทีไ่ ม่มภี าชนะให้กบั ลูกค้า (ลูกค้าต้องเตรียมถ้วยกับตะเกียบ ไปเอง) ร้านอุดง้ ทีส่ ามารถเดินไปตัดต้นหอมได้เองทีห่ ลังร้าน หรือร้านอุดง้ ทีเ่ ปิดแบบบริการตัวเอง รวมถึงควันขาวๆ ที่พวยพุ่งออกมาจากหลังคาบ้าน ซึ่งเป็นจุดสังเกตให้ผู้คนได้รู้ว่าตรงนั้นมีร้าน ขายอุดง้ ผูเ้ ขียนบทได้หยิบนำเรือ่ งราวเหล่านีม้ าถ่ายทอดให้เห็นจนทำให้เกิดเป็นเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ

สายใยของครอบครัวก็คงเปรียบเหมือนเส้นอุด้ง... แม้ว่าจะถูกตัดแบ่งให้เป็นเส้น และถูกจำหน่าย จ่ายแจกแยกชามกัน แต่ยังไงซะก็มาจากแป้งก้อนเดียวกัน เปรียบเสมือนตัวเอกของเรื่องที่พยาม ถีบตัวเองให้หลุดจากวงโคจรกิจการอุดง้ ของครอบครัว แต่กย็ งั ไม่วายทีต่ อ้ งกลับมาวนเวียนเจอกับ อุดง้ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเมือ่ ถึงจุดเปลีย่ นเขาก็ตอ้ งกลับมาทำกิจการด้วยตัวเองจนได้ ถึงแม้ผรู้ บั บทนำ ของเรื่องจะไม่ได้หล่อเหลามากนัก (Yusuke Santamaria) แต่เขาก็เป็นนักแสดงเกรด A ที่มีผล งานให้เห็นตลอดทัง้ ปี นอกจากนีย้ งั มีนกั แสดงสมทบอีกจำนวนมากทีค่ นุ้ หน้าคุน้ ตา ทำให้สรุปได้วา่ ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดา เพราะมันมีอะไรมากกว่า Udon ที่คุณรู้จักแน่นอน

Movies Now Playing เต็มตา เต็มหูกับตัวหนังสือ เสียงเพลง และภาพยนตร์ที่ น่าสนใจในแบบเส้นๆ กันไป แล้ว ทีนี้เราขยับมาดูรอบหนัง กันบ้าง ซึ่งต้องยอมรับว่า

ยิ่งใกล้สิ้นปีเข้ามาเรื่อยๆ ภาพยนตร์ทกี่ ำลังทยอยเข้าโรง ก็เริม่ น่าดูมากขึน้ เรือ่ ยๆ เช่นกัน และสำหรับหนังแนะนำเดือน ตุลาคมนี้ จะมีอะไรบ้าง เราไป ดูกันเลยครับ My Name is Love “เค้าเรียกผมว่าความรัก” / 11 ต.ค. 55

Yak, The Giant King / 4 ต.ค. 55

ภาพยนตร์แนว Romantic Comedy จากผูก้ ำกับสิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่ารัก วศิน ปกป้อง ทีไ่ ด้นกั แสดงขวัญใจวัยรุน่ อย่าง เป้ อารักษ์ กับนางเอกใหม่ แกะกล่อง โบ ธัญญะสุภางค์ ร่วมแสดงนำและตบมุกมันส์ๆ จาก สตาร์บคั , แจ๊ส ชวนชื่น และ ค่อม ชวนชื่น กับเรื่องราวความรักที่จะทำให้คุณพบ คำตอบว่า รักนั้นเป็นเรื่องความบังเอิญหรือกามเทพดลใจ หรือว่ารัก เป็นเรื่องของคนสองคน

Argo / 11 ต.ค. 55

อีกหนึ่งภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง จากสถานการณ์ความวุ่นวาย ในประเทศอิหร่านที่เกิดการบุกยึดสถานทูตสหรัฐอเมริกา จนทำให้เจ้าที่ หน้าที่สถานทูต 6 คน ต้องตกค้างอยู่ในดินแดนที่คุกรุ่นไปด้วยความ ขัดแย้งทีค่ อ่ ยๆ ทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ และเป็นหน้าทีข่ องรัฐบาลสหรัฐฯ ทีจ่ ะต้องดำเนินการช่วยเหลือบุคคลเหล่านีอ้ อกมาโดยให้เกิดความสูญเสีย น้อยที่สุด และด้วยวิธีการที่จะไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไหวตัวทัน เช่น

“การถ่ายภาพยนตร์เก๊” เพื่อตบตากลุ่มหัวรุนแรง แต่แผนนี้จะสำเร็จ หรือไม่ หรือทางรอดของผู้ตกค้างจะต้องพึ่งปาฏิหาริย์เท่านั้น

แอนิเมชัน่ เรือ่ งเยีย่ มฝีมอื คนไทยจาก 4 ทีมผูส้ ร้างยักษ์ใหญ่ สหมงคลฟิลม์ , บ้านอิทธิฤทธิ,์ ซูเปอร์จวิ๋ และเวิรค์ พ้อยท์ พิคเจอร์ส ที่นำบทละครสุดคลาสสิคอย่าง “รามเกียรติ์” ในบทที่กล่าวถึงเรื่องราวของร่างอวตารพระนารายณ์ที่ “สิบล้านเอ็ด” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการผจญภัยของ “เผือก” หุ่นกระป๋องลิงจอมซ่า และ “น้าเขียว” หุ่นยักษ์ บิ๊กเบิ้ม สองศัตรูคู่กัดที่ตกอยู่ในสภาวะความจำเสื่อม มี เพียงโซ่วิเศษที่ล่ามให้ทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างไม่เต็มใจ และเมื่อวันที่ทั้งสองพร้อมจะเป็นมิตรต่อกัน ชะตากรรม ได้นำพาทัง้ สองสูก่ ารตัดสินใจทีต่ อ้ งเลือกระหว่าง มิตรภาพ กับ หน้าที่ และ ความเป็นมิตร กับ ศัตรู สุดท้ายพวกเขา จะเลือกอะไร งานนี้ผู้กำกับอย่าง “ประภาส ชลศรานนท์” ยังได้ชกั ชวนเหล่านักแสดงดังมาร่วมพากย์เสียงอีกคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น หนุ่ม สันติสุข, หอย เกียรติศักดิ์, ตั๊ก บริบูรณ์, แจ๊ป เดอะริชแมนทอย, โน๊ต อุดม และ เหมี่ยว ปวันรัตน์

35

www.facebook.com/eatingout


What Where When ?

Text : ขากระดิ่ง

Concert

Sqweez Animal Let’s Glow Party

ผมคิดว่าเค้าเป็นวงที่ทำเพลงออกมาได้เจ๋งมากวงหนึ่ง สองศิลปินเสียงเท่ วิน ศิริวงศ์ และ สิงห์ มุสิกพงศ์

ในนามของ Sqweez Animal พวกเขากลับมาสร้าง ปรากฏการณ์อกี ครัง้ เพือ่ ประกาศศักดาอัลบัม้ ใหม่ “ไม่มี ทีม่ า” ทีไ่ ด้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนเพลง จน กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของคอนเสิร์ตขอบคุณแฟนเพลง ทีจ่ ดั ขึน้ ในคราวนี้ “Sqweez Animal Let’s Glow Party” คอนเสิร์ตอารมณ์ปาร์ตี้ของคนวัยมันส์ที่จะเกิดขึ้นในวัน เสาร์ ที่ 13 ต.ค. 55 ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ 1 บัตรราคา 1,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456

Art

Bangkok Music Marathon 3

ปีทแี่ ล้วพลาด แต่โอกาสก็กลับมาอีกครัง้ ด้วยกระแสตอบ รับอย่างล้นหลามจาก Bangkok Music Marathon ปีนี้ เอ-ไทม์ โชว์บสิ จึงขอรวบรวมศิลปินคุณภาพจากทุกสังกัด อาทิ Modern Dog / ETC / Tattoo Colour / Slot Machine / Paradox / Boy Pracemaker / Scrubb / The Richman Toy / Joey Boy / Buddha Bless / Zeal / Stamp / Jetset’er ฯลฯ กับมหกรรมดนตรีครั้ง ยิง่ ใหญ่ Bangkok Music Marathon ครัง้ ที่ 2 คอนเสิรต์ มาราธอนกว่า 10 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 55 ที่

อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 1,500 / 1,200 / 800 และ 500 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com และ www.atimemedia.com โทร. 0-2262-3456

Love and Hope The Album

หวานตั้งแต่ชื่องานเลยทีเดียว กับคอนเสิร์ตที่จะเติมเต็ม ความรักและความหวังให้กับหัวใจทุกดวง ครั้งแรกกับ การรวมตัวของ 5 สุดยอดนักร้องคุณภาพจากโปรเจ็คท์ที่ เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในปีนี้ กับ Love and Hope The Album บอย พีชเมคเกอร์, บอย-ตรัย ภูมิรัตน, ETC, Lipta และ หนุ่ย นันทกานต์ กับการเปิดเผยทุกความรูส้ กึ และที่มาของทุกบทเพลงที่ล้วนมาจากแรงบันดาลใจที่คุณ อาจคาดไม่ถึง คอนเสิร์ตเพลงรักสุดไพเราะที่สุดของปีนี้ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษและเจ้าของเรื่องราวของแต่ละ บทเพลง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com

โทร. 0-2262-3456

Contest

Video Art

ผูช้ ายหมายเลขสิบ

“เมื่อผู้ชายที่พบไม่ใช่ผู้ชายที่ตามหา และผู้ชายที่ตามหา คือผูช้ ายทีจ่ ะไม่มวี นั ได้พบ” น่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ทีม่ ผี หู้ ญิง คนหนึ่งสะท้อนสิ่งเหล่านั้นออกมาทางผลงานศิลปะ นิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยวครั้งที่สองโดยศิลปินหญิง

บุษราพร ทองชัย ซึง่ ว่าด้วยเรือ่ งความสัมพันธ์อนั ซับซ้อน ระหว่าง เธอ พ่อ และผูช้ าย ใช้ภาพเล่าเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้น สะท้อนปมด้อย เรื่องราวของภาพความทรงจำของความ รักและความใคร่ ความสัมพันธ์ซงึ่ หาทีส่ นิ้ สุดไม่ได้ ติดตาม ชมการตีแผ่ความรูส้ กึ ทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใน ออกมาเป็นผลงาน ศิลปะ 25 ก.ย.-28 ต.ค. 55 อาร์เดลเธิรด์ เพลส แกลเลอรี

ร่องรอย (TRACES)

ลองคิดดูว่าน่าสนใจเพียงไรหากเราได้ชมสารคดีประวัติ-

ศาสตร์บ้านเราที่ถ่ายทำโดยฝีมือและมุมมองชาวต่างชาติ

ในนิทรรศการงานวิดีโอและภาพถ่าย “ร่องรอย” โชว์ ประวัตศิ าสตร์ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ สงครามเวียดนาม การสร้างชาติของประเทศสิงคโปร์ ภาพ ภูมทิ ศั น์ในชนบทของประเทศกัมพูชา ฯลฯ โดยศิลปิน 10 ท่าน จากประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม สาธารณรัฐแห่ง สหภาพพม่า กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา ร่วมรื้อค้นความ ทรงจำที่ หอศิลป์ บ้านจิมทอมป์สัน ในวันที่ 12 ก.ค.-

31 ต.ค. 55

36

Miss International Queen 2012

นับตั้งแต่ ปอย ตรีชฎา มาทำให้หวั่นไหว ผมเริ่มรู้สึกกลัว ใจหากต้องไปงานนี้ Miss International Queen พบกับ การแข่งขันรอบแรกในชุดประจำชาติสุดอลังการและการ แข่งขันความสามารถพิเศษของผูเ้ ข้าประกวดจากนานาชาติ ชมโชว์สุดพิเศษจากทิฟฟานี่โชว์ พัทยา พบกับสาวงาม

ผู้เข้าประกวดจากนานาชาติได้ในวันอังคารที่ 30 ต.ค. 55 เวลา 19.00 น. ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ พญาไท บัตรวีไอพี 1,600 บาท (รวมอาหารเย็นทีภ่ ตั ตาคาร รามายณะ) และ บัตรธรรมดา 1.000 บาท โดยรายได้จาก การประกวดมอบให้กบั มูลนิธชิ ยั พัฒนา ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com

โทร. 0-2262-3456

Eating Out Issue 39 / October 2012


Show ur Meal

Text : กองบก.

คอลัมน์ใหม่นี้เพื่อให้แฟนๆ ของ Eating Out ได้มาร่วมสนุกกัน

ผ่าน Instagram นะคะ เพียงถ่ายภาพอาหารและร้านอาหารลงใน Instagram ของคุณ แล้วแชร์มาท่ี่ Instagram ของ Eating Out โดย tag คําว่า #eatingoutmag สําหรับเดือนหน้าภาพอาหารของใครถูกใจได้รับเลือกจากทีมงานให้เป็น

Pic of the month รับไปเลย Gift voucher จากร้าน Misoya Ramen

มูลค่า 200 บาท ท่านละ 1 ใบ จำนวน 2 รางวัล ขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสนุก

ทุกท่านด้วยค่ะ

instagram:@eatingoutmag

37

www.facebook.com/eatingout


News & Promotion

โฟร์โมสต์ ส่งนมกล้วยยูเอชทีขนาดใหม่ 225 มล. จุใจกว่าเดิม

มาแล้ว!...นมกล้วยไซส์ใหม่...ใหญ่กว่าเดิม...“โฟร์โมสต์” ตอบรับ กระแสนมกล้วยฟีเวอร์ตอ่ เนือ่ ง ส่งนมกล้วยยูเอชทีขนาดใหม่ 225 มล. ให้คอนมกล้วยได้อมิ่ อร่อยในรสชาติหอมหวานแบบกล้วยๆ ทีม่ าพร้อม คุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติถึง 55 ชนิด จุใจยิ่งขึ้น มองหา “นม กล้วยโฟร์โมสต์ขนาดใหม่” ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เกต ชั้นนำทั่วไป

TrueYou ส่งแคมเปญใหญ่ “อิ่มกับทรู” เอาใจนักชิม

TrueYou (ทรูยู) เดินหน้าสร้างความสุขให้ลูกค้าแบบไม่รู้จบ จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา หรือซีพีเอ็น ชูร้านอาหารนานาชาติชื่อดังจากศูนย์

การค้าเครือซีพีเอ็น ทั้ง 18 สาขาทั่วประเทศ พร้อมพันธมิตรธุรกิจ ร้านอาหารรายใหญ่อกี มากมาย ส่งแคมเปญ “อิม่ กับทรู” ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์นักชิม มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษ พร้อมลุ้นรางวัล “อิ่ม ทัง้ เดือน อิม่ ทัง้ ปี แจกทุกเดือน” รวมมูลค่ากว่า 2,625,000 บาท เติม เต็มความสุขไม่รจู้ บพิเศษสำหรับลูกค้ากลุม่ ทรูเท่านัน้ เริม่ 1 ก.ย. ถึง 15 พ.ย. ศกนี ้

เวิลด์แก๊สเผยกลยุทธ์ดันยอดขายขึ้นแท่นอันดับ 2 ในตลาด

บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าว “โค้งสุดท้าย เวิลด์แก๊สดันยอดขายขึน้ แท่นอันดับ 2 ครองมาร์เก็ตแชร์ สูงถึง 20%” โดยมี คุณธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด แถลงถึงยอดขายและแผนกลยุทธ์การตลาดไตรมาส 4 พิชติ เป้าหมาย ตามเป้าที่ตั้งไว้พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ล่าสุด “แก๊สหมดกด

สัง่ เวิลด์แก๊สนะครับ” ณ ห้องแพลตตินมั่ 2 Blu-O สยามพารากอน

โรงแรมมาดูซิ กรุงเทพฯ และเคทีซี จับมือจัดบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์สุด หรูพร้อมเสิร์ฟ

ด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำชั้นเลิศในราคาพิเศษ พร้อมบริการเสิร์ฟถึงที่นั่ง เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบาย (A la carte dinner buffet exclusively for KTC) กับสุดยอดเมนูทรี่ งั สรรค์โดยหัวหน้าพ่อครัวฝีมอื เยีย่ มชาว อาทิตย์อทุ ยั ของโรงแรมมาดูซิ เชฟ “ยูยะ โอคุดะ” สำหรับสมาชิกบัตร เครดิตเคทีซพ ี บกับความอิม่ อร่อยในราคาสุดพิเศษ เพียง 1,500 บาท+ พร้อมรับส่วนลดเครือ่ งดืม่ ทุกรายการ 20% ทีห่ อ้ งอาหารโรงแรมมาดูซิ ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ระหว่างเวลา 18.00 น.–22.00 น. ตั้งแต่ 1 ก.ย.–31 ต.ค. 55

“เซ็ตเมนูมอื้ กลางวันจานด่วน” (Quick Lunch Set Promotion)

ลูน่า สกาย การ์เด้น คาเฟ่ (Luna Sky Garden Cafe) ณ โรงแรม โกลว์ ประตูน้ำ (GLOW Pratunam) ร่วมฉลองเปิดตัวโรงแรม ด้วย สุดยอดเซ็ตเมนูอาหารระดับแชมเปีย้ นกับโปรโมชัน่ “เซ็ตเมนูมอื้ กลางวัน จานด่วน” (Quick Lunch Set Promotion) เริ่มต้นจานอร่อยด้วย ซุปฟักทอง หรือ ซีซาร์สลัด ตามด้วยเมนูจานหลัก พาสต้าซอสฟักทอง หรือ ผัดไทยเเชมเปีย้ น (ผัดไทยเส้นบุกรสชาติครบรสได้รางวัลแชมเปีย้ น การันตีจากประเทศสิงคโปร์) และ ราดหน้ายากูซ่า (ลิ้มรสชาติความ อร่อยล้ำอันเป็นเอกลักษณ์) ปิดท้ายด้วยไอศกรีมแสนอร่อย พร้อม รับชาหรือกาแฟ ในราคาเพียง 179 บาทสุทธิ ให้บริการทุกวัน เวลา 11.00–14.30 น. ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ต.ค. 55

ฉลองเทศกาลกินเจ..แบบสุขภาพดีไม่มเี อาท์ ที่ ห้องสุธารส โฮเทล มิวส์ โดยฝีมือเอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟหญิงแกร่งแห่งโฮเทล มิวส์ เชฟปูริดา ธีระพงษ์ ที่บรรจงรังสรรค์อาหารไทยจานเด่นมาเป็นอาหารเจรสโอชา ให้ผู้ที่ชื่นชอบอาหารประเภทมังสวิรัติได้ลิ้มลองกันทั้งในแบบอาหาร รับประทานเล่นอย่าง เต้าหูท้ อด หรือประเภทซุปก็มที งั้ แกงจืดและต้มยำ ประเภทสลัดก็มี ป่นเห็ดรวม นอกจากนี้ก็ยังมีแกงต่างๆ รวมถึง ก๋วยเตีย๋ วผัดอีกหลากหลาย ในราคาสบายๆ ตัง้ แต่วนั ที่ 14-23 ต.ค.นี้ ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0-2630-4000 ต่อ 4222

เฉลิมฉลองเทศกาล Oktoberfest

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินั่ม

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินมั่ ขอเชิญทุกท่านเฉลิมฉลองเทศกาล “Oktoberfest” ด้วยสารพัดเบียร์นานาชาติและเบียร์ไทย ทางโรงแรม ขอเสนอโปรโมชั่นเบียร์สิงห์เพียงถังละ 400 บาท ตั้งแต่เวลา 17.0019.00 น. อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารเยอรมันในซันเดย์บรั้นช์ อาทิ ซุปเกี๊ยวตับโรยด้วยขนมปังปิ้ง เซ็ตไส้กรอกเยอรมัน ข้อนิ้วมือเนื้อหมู มันฝรั่งกับจันทน์เทศ และ ขนมอัพเฟลสตรูเด้ลโรยด้วยซอสวานิลลา พิเศษสุดกับโปรโมชั่นรับประทาน 2 ท่าน จ่ายเพียง 1 ท่าน ในราคา เพียง 1,099++ บาทเท่านั้น ที่ห้องอาหารเดอะสแควร์ สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติม 0-2160-7123

ลูกชิ้นปิ้งโดนใจ

นายลาภ จิตต์เที่ยง ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด ได้รับเกียรติออกบูธ “ลูกชิ้นปิ้งโดนใจ” โดยลูกชิ้น นำชัย เนือ่ งในวันคล้ายวันเกิด พล.อ. ไตรรงค์ อินทรทัต เมือ่ 1 ก.ย. 55 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

38

ยูนิฟขอเสนอน้ำผักผลไม้ 2 รสชาติใหม่

ได้แก่นำ้ ผักผลไม้ผสมมิกซ์เบอร์รี่ 100% ผสานคุณค่าจากผัก 5 ชนิด และผลไม้ 10 ชนิด ความอร่อยตามแบบฉบับ Nutrimix พร้อมคุณ ประโยชน์จากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ช่วยบำรุงสายตา และผิวพรรณ และ อีกหนึ่งรสชาติ น้ำผักผลไม้ผสมทับทิม100% ผสานคุณค่าจากผัก 5 ชนิดและผลไม้ 4 ชนิด พร้อมคุณประโยชน์จากทับทิม ที่มีสรรพคุณ ต่อต้านอนุมลู อิสระ ช่วยให้ผวิ พรรณสวยสดใสและบำรุงหัวใจให้แข็งแรง วางจำหน่ายแล้วที่ 7-11 ทุกสาขา

Eating Out Issue 39 / October 2012


Next issue

Next issue

ราชบุรี เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ Eating Out เล่มเดือนตุลาคมนี้

ผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารประเภทเส้นๆ ก็คงจะถูกอกถูกใจกัน ยกใหญ่ สำหรับเล่มเดือนพฤศจิกายนเราจะพาชาว Eating Out ไป ทัวร์กนั ทีจ่ งั หวัดราชบุรี อีกหนึง่ จังหวัดทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลากหลาย และน่าสนใจ ที่สำคัญก็คือจากกรุงเทพมหานคร ก็สามารถเดินทางไป ยังจังหวัดราชบุรไี ด้อย่างง่ายแสนง่าย ถ้าเช่นนัน้ จะรออะไรกันล่ะ เตรียม แพ็คกระเป๋าไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่จังหวัดราชบุรีกันได้ฉบับหน้าค่ะ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสาร Eating Out สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน) เริ่มตั้งแต่เดือน................................. เป็นฉบับแรก

Back Issue* issue 38

issue 37

issue 36

issue 35

issue 34

สมัครในหน่วยงานชื่อ .......................................................................................... สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ ............................................................. นามสกุล ...................................................... อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่น ๆ ....................................................... สถานที่จัดส่ง เลขที่ ................. หมู่ที่ .......... อาคาร/หมู่บ้าน ......................................... ชั้นที่ ........... ห้อง ........... ซอย .................................... ถนน ................................... แขวง/ตำบล .................................... เขต/อำเภอ ...................................................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ........................

การชำระเงิน

ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่ นายปรีดา เหตระกูล 1605 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 (กรุณาใส่ใบสมัครลงในซอง ธนาณัติเพื่อป้องกันการล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท แม่บ้าน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่บัญชี 046-1-04998-2 กรุณาส่งสลิป ใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัคร แฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ laksana@maeban.co.th รบกวนแจ้ง คุณน้อย 0-2530-7345-9 (แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาตามที่อยู่ด้านบน)


EATING OUT 39  

Nothing but Noodles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you