D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein Editie 2019

Page 1

D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein

E S G R E B N E S K D‘R HEAVENDS VEREIN VASTELO 11-11 1971

Opgericht 11-11-1971

SEIZOEN 2019

Je ug dp r i n s e s Inge I

Pr in s Sám ID‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

de president aan het woord Ton van Schaaik 1X11 president

Hallo “vasteloavendsvierders” van Sjpasseberg en omstreken. Het zal u allen wel bekend zijn dat tot Aswoensdag gestalte gegeven zal worden aan het motto:

“Circus Sjpasseberg Alaaf, D’r Vasteloavend Spettert Eraaf “.

ren in het Circus Sjpashoes Hei Grindelweg. Dit samen met D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, waarbij Prins Sám l met Jeugdprinses Inge l voorop zullen gaan en uiteraard ondersteund door de prinselijke klanken te weten: Alaaf Limburgia, Geweun Geluk en Vasteloavend In D’r Kop.

Hooggeëerd (Vasteloavends)-publiek geef daardoor mede gestalte aan ons motto: “Circus Sjpasseberg Alaaf, D’r Vasteloavend Spettert Eraaf”. Welkom dus. Met het proclameren van Prins Sám I en Jeugdprin- ses Inge I hebben wij hoog lustigheden die, samen met d’r Verein, het carnaval gestalte geven hier op ons eigen Sjpasseberg, maar ook in de directe omstreken. Als president van deze prachtige vereniging ben ik trots, dankbaar aan alle leden en mensen die het mogelijk maken dat wij ook dit jaar carnaval mogen vieren samen met groot en klein. Een dankwoord voor onze hoog lustigheden van 2018 Prins Jarmo l (Mengelers)en Jeugdprinses Jennifer l (Bor) is dan ook meer als terecht op zijn plaats. Zij hebben laten zien hoe carnaval gevierd kan en mag worden. Ook dus voor de komende jaren. Wij, de H.V.V., wíllen dan ook de familie Ton van Schaaik Mengelers en familie Bor hartelijk dank zeggen voor de steun die zij hebben gegeven dat wij maar ook zij dit mochten beleven. De titels prins en jeugdprin‘R EKSENBERGSE ses van “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” ASTELOAVENDS EREIN mogen dan ook voor het leven gedragen worden. 11-11 1971 De nieuwe hoog lustigheden zijn nu uitgeroepen en het (Vasteloavends)-circus is begonnen. Als president wil ik dan ook vragen aan alle Sjpassebergers, groot en klein, kom carnaval vie

3 x Alaaf!

V

Fietsservice Ghen Heij

VANAF 22 FEBRUARI GEOPEND! Heulstraat 33 | 6413 CH Heerlen +31(0)45 785 64 55 | +31(0)6 46 29 62 76 info@fietsserviceghenheij.nl www.fietsserviceghenheij.nl

D H

V

Strijkservice

Parkstad

Maak van úw strijk ónze zorg! Irene Dierx Koolmeesstraat 25 6414 XE Heerlen 06 - 29117391


CARNAVALS ONDERSCHEIDINGEN.COM

Medailles, Pins & More

Powered by

+31(0)6 55 97 08 56 | Info@sam-smits.nl Dit boekje is vormgegeven & gedrukt door:

ÚW ADRES VOOR: GRAFISCHE VORMGEVING | DRUKWERK | SPANDOEKEN | STICKERS | ADVERTENTIES | PROMOTIEMATRIAAL |

+31(0)6 55 97 08 56 | Info@sam-smits.nl


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Prins Sám I

48e Prins carnaval in de geschiedenis van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein

Geweldige apotheose rond uitroeping prins Sám l (Smits) “Verein” en alle aanwezige narren razend enthousiast in Sjpasseberg Ondanks de slechte buiten weersomstandigheden heerste er afgelopen zaterdag in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis van Sjpasseberg, een meer als goede stemming. Niet zo verwonderlijk eigenlijk want in het kleurrijk opgesmukt Sjpashoes vond immers de uitroeping plaats van de nieuwe prinscarnaval 2019. Dit uiteraard onder auspiciën van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Deze 2e zaterdag in het nieuwe jaar 2019 kenmerkte zich ook door het gegeven dat de “Verein” dit lopende seizoen als motto gekozen had: “CIRCUS SJPASSEBERG ALAAF, D’R VASTELOAVEND SPETTERT ERAAF” Conform dit motto gaf de “Verein” hier dan ook gestalte aan door een geweldig ogend decor te bouwen, geheel in circusstijl. Bij het zien van dit kleurrijk decor waande iedereen zich in gedachte in een heus circusonderkomen. Zelfs beroemde olifant Buba was op het decor geschilderd. Prachtig toch. Maar uiteraard stond dit carnavals circusgebeuren geheel in het teken van de uitroeping van de nieuwe prins 2019. Maar alvorens de nieuwe, nog onbekende, heerser zich zou presenteren moest eerst nog afscheid genomen worden van regerende prins Jarmo l (Mengelers). Zijn abdicatie was dan ook een heel emotioneel gebeuren, waarbij de tranen rijkelijk vloeide. Dat de dank van eenieder heel groot en verdiend was voor de wijze waarop Jarmo 1 zijn prinselijke taak optimaal vervulde, mocht dan ook overduidelijk blijken. Vervolgens was het wachten op de komst van de nieuwe heerser, maar voor dit een feit was had de “Verein” zorg gedragen voor gezellig entertainment in aanwezigheid van narren en diverse bevriende carnavalsverenigingen en diverse smaakmakende optredens van goochelaar/komediant Pascal de Boer, zangeres Fiorenza en Mystery Quest Jerome Gellissen. Komediant Pascal de Boer werkte nog mee aan het lucratieve kandidatenspel wie de prins/ prinses van 2019 zou worden. Natuurlijk was dit een dwaalspoor, want op het moment suprême werd traditioneel het heksenhuisje naar binnen gebracht. De aftelcountdown van het carnavalsgetal 11 naar 0 kon beginnen en onder groot enthousiasme en een

onvoorstelbare “regen” van confetti toonde, als grote verrassing, Sám Smits zich aan zijn narrenschare. Wat een binnenkomst en apotheose voor deze bijna 21 jarige jongeling (geboren 11 maart 1998). Na de officiële plichtplegingen maakte prins Sám l de openingsdans met zijn moeder Irene Dierx die op dit moment nog steeds jubileumprinses is van charmante Damesgarde De Geête van Groeët Ghen Heij. Voor prins Sám l (Smits) kwam voor de tweede maal in zijn leven een carnavalswensdroom uit. Op 16 januari 2011 werd hij immers al als12 jarige, en lesvolgende in groep 8 van de basisschool, jeugdprins van Sjpasseberg/Heksenberg uitgeroepen. Destijds kwam al naar boven zijn voorkeur voor muziek als jeugdige DJ, fietsen en uiteraard carnaval. Toen al sprak hij over het gegeven om samen met alle Sjpassebergers een hele te gekke “vasteloavend” te gaan vieren. Nu hij grote prinscarnaval is geworden is de mening hierover niet veranderd. Overigens staat Sebastiaan Korbmacher hem bij als “zorgzame” adjudant. De ouders van de nieuwe narrenheerser zijn Irene Dierx en Maurice Smits, terwijl Mia en Broer Dierx zijn opa en oma zijn en hij in Ashley en Teddy twee zussen heeft. Bovendien is hij inmiddels al 3 jaar gelukkig samen met vriend Nicky. Overigens vervult hij voor het 2e seizoen ook het secretariaat van de “Verein”. Trotse eigenaar is hij ook van Sám Smits Design en carnavalsonderscheidingen.com en als artiest zanger onder de naam Sám Smits (Nederlandstalig/Limburgstalig). Sinds kort is Sám ook de nieuwe organisator van Parksjtad Leedjes Konkoer. Kortom, Sjpasseberg heeft te maken met een heel vooruitstrevende narrenheerser

3 x Sjpasseberg Alaaf!

Prins Sám I (Smits) Tekst: Callie Steijaert


Met grote dank aan al onze sponsoren en begunstigers, zonder hen was dit boekje niet mogelijk geweest!

D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN

Maak van úw administratie ónze zorg!

Uw adres voor ale Hard-en Software en ICT oplosingen

Mgr. Hanssenstraat 15 6414 CC Heerlen www.tinc-it.nl

11-11 1971

Oude Kerkstraat 44 6412 XJ Heerlen 045 - 888 00 22

www.byromyhairstyling.nl

Marc Boosten +31(0)6 42 45 83 88 info@boosten-administraties.nl www.boosten-administraties.nl

Wannerstraat 19 6413 EV Heerlerheide

Kapelweg 8 6121 JA Born

www.marliv.nl

VAN DEN

BROEK KUNSTOF KOZIJNEN

Gravenstraat 2 | Heerlerheide

Koolmeesstraat 27 6414 XE Heerlen +31(0)6 30 44 31 89

WWW.SJPASSEBERG.NL


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Proclamatierede Prins Sám I (Smits) PROCLAMATIE PRINS Sám Smits Gegeave te Sjpasseberg12 Januari 2019 Ich Prins Sám .D’r 1ste Prins vanaaf de Brunssummerhei via d’r Roebroekweag bis aan d’r Pappersjans, Vanaaf d’r Heerenweag tot aan d’r Vrijheerenberg, Baron van Bergerode en Pronsebroek Maak heimit bekint:

1.Leef luuj van Sjpasseberg. Wat bin ich óngeluifelik sjtols dat ich hie es 48ste prins van d’r Heksenbergse Vasteloavends Verein moag sjtaon. Om same mit uch, carnaval te viere op d’r Sjpasseberg. Dat is vuer mich een groete ieër. 2. Ich wil Jarmo 1ste vanaaf dees plaats hartsjtikke bedanke vuer de geweldige carnaval op Sjpasseberg van afgeloape joar. Hè hat gans Sjpasseberg veul sjpass en plezeer gebrach. 3. Carnaval is mich mit d’r papleapel ingegeave, D’r mam is noe aoch jubileum Prinses bie de Geête 4. ‘T Motto 2019: Circus Sjpasseberg Alaaf, D’r Vasteloavend Spettert Eraaf !!!!! 5 Dis joar hat Sjpasseberg inne AVP Prins, inne alcohol vrije Prins .Veur mich dus ginne sterke drank en beer. Frisdrank is woa ich mich ‘t beste op amuseer. 6 Op 26 Januari is de Prinse receptie en ‘t Prinsenbal in ‘t Sjpashoes. Dan kint gèèr mich, Prins Sàm 1ste, d’r drager van de Orde van Verdeenste 2019 , Dhr Marco Custers en jubilarissen president Ton van Schaaik en Wiel Berends feliciteere. 7 Dat jieekerinne op zondag d’r 24de febrewaar, gans Sjpasseberg groet, meh vueral ouch kling, bie d’r Kingeroptoch en ’t Sjpeetsjoppe van de Oadprinse dao zal zië. 8 Zoaterdig 2 maart is ‘t Van en Vuer d’r Sjpasseberg Tied. Ich nueedig uch allemoal oet vuer inne oavend vol gezelligheid . Vièèr zurge dan same d'r vuer dat ‘t Sjpasshoes dendert op heur grôndveste. 9 “t Secretariaat is mich noa om’t eeve , Vanaf noa goon ich as Prins d’r Vasteloavend beleave ! 10. Dat ich op Esjgoonsdig moag zêkke, wat hub ich toch e geluk, same mit mien vriend Nicky meh vueral mit uch es Sjpassebergers, wat hubbe vièèr mit z’n allen ‘n geweldige carnaval achter d’r rök. 11. Same mit’t Prinsecomité, d’r Road van Elf en mien vriend Nicky, sjleet ich noe aaf mit inne driemoal kreftige: Sjpasseberg Alaaf. Sjpasseberg Alaaf. / Sjpasseberg Alaaf. Prins Sám d’r 1ste en D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein President: Ton van Schaaik


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Nieuwe Voorzitter Brain Jansen

Beste Carnavalisten en Sjpasseberg, Trots, nee enorm trots en vereerd ben ik om mij als nieuwe voorzitter H.V.V. aan jullie voor te stellen. Toen ik afgelopen augustus werd benaderd met de vraag om voorzitter te worden van onze prachtige carnavalsvereniging dook ik terug in het verleden van de vereniging. Vier jaar geleden bezocht ik als prins opa Ernest Mengelers† die met passie vertelde over de oprichting van de vereniging en rivaliteit tussen de verschillende carnavalsverenigingen die de wijk bezat. Een stuk historie met prachtige verhalen en behoorlijke uitdagingen. Dat beeld ben ik nooit vergeten. Het mag dan ook geen twijfel zijn als je gevraagd wordt om de kartrekker van D’r Verein te worden. Een goed gesprek met voormalig voorzitter Ed Petit gaf de doorslag om verder te bouwen aan onze vereniging en carnaval op Heksenberg. Een bijzonder woord van dank aan Ed voor al zijn jaren als voorzitter en steun aan de club.

Heksenberg, Harmonie St. Gerardus, Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss, gym/turn vereniging Fides, RKVV Heksenberg, KBO, de Zonnebloem, het Vrouwengilde, de dames van de Ronde tafel en de achterban van de vele verenigingen die ons Heksenberg, c.q. Sjpasseberg, rijk is. Zoals u aan ons programma heeft kunnen zien, zullen ook dit jaar, al onze activiteiten plaatsvinden in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis en hebben wij mede dankzij onze sponsoren het voor elkaar weten te krijgen u welkom te heten zonder entree te vragen. De mannen van de raad hebben hard gewerkt aan een volledig nieuw decor en zoals u tijdens de proclamatie heeft kunnen zien hebben wij een heuse Vasteloavend DJ weten vast te leggen. Daarnaast heeft het Gemeenschapshuis de nodige inspanning geleverd om een heerlijke versnapering aan te bieden voor een prijs die carnaval voor iedereen mogelijk maakt. En dat moet ons streven blijven. Wij bouwen aan de toekomst en ik hoop van harte dat we ook dit jaar weer een prachtige carnaval met respect voor elkaar kunnen vieren. Dank aan al onze sponsoren, steunpilaren en allen die ons een warm hart toedragen. Zonder jullie lukt het ons niet om de carnaval te organiseren!

Kijkend naar de toekomst is het belangrijk om op een frisse manier in te spelen op de carnaval van nu, met een knipoog naar het verleden want onze oorsprong zullen we nooit verloochenen. Carnaval in de wijk in plaats van de grote steden, Carnaval vóór en dóór Sjpassebergers, dat is waar wij voor staan. Doen wij dat alleen? Nee ook onze vereniging heeft velen die ons een warm hart toe dragen. Denkend aan Beleefd uitnodigend onze steunpilaren, de basisschool Gerardus Majella, Gemeenschapshuis Heksenberg, Stichting Wijkraad Brain Jansen Voorzitter


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Dankwoord

Ex-prins Jarmo I

Een jongensdroom: 3-5-2017 die datum stond rood omcirkelt in mijn agenda, want dit was het moment dat ik een eerste gesprek had met het prinsencomitée. Samen met pap en mam reden we naar de geheime locatie en onder het genot van een lekker drankje en op de achtergrond de wedstrijd Ajax – Olympique Lyon werden een hele hoop dingen duidelijk die mij stonden te wachten als nieuwe prins van Sjpasseberg. Na een kleine bedenk tijd van 2 weken (eigenlijk was ik er al uit) gaf ik Ton het verlossende antwoord: Ik word prins 2018, mijn jongensdroom gaat uitkomen. Wat is er mooier om prins te worden van Sjpasseberg bij de vereniging die mede is opgericht door mijn opa Ernst Mengelers, en in de voetsporen te treden van mijn vader (Guus 1), mijn oom (Frans 1) en mijn schoonbroer (Brain 1). De voorbereiding begon met de zoektocht naar mijn adjudant, ik hoefde niet lang te denken dat Brain dit moest zijn. Met zijn ervaring als prins wist ik zeker dat hij mij in alles heel goed kon begeleiden. Samen gingen we op pad voor de steek met veren, de schoenen en het pak, en natuurlijk moest hij er als een echte adjudant op staan. De zomer was voorbij en daar ontmoette ik mijn vriendin Angela. Ojee die moest ik het uiteindelijk vertellen want wat komt er op haar af en vind zij dit wel leuk? En gelukkig wou zij met mij deze belevenis niet missen. De grote dag brak aan en de hele week stuiterde ik al door de woonkamer heen. Onder begeleiding van de raad van elf en de andere 2 gemaskerde mannen liepen we het podium op en het aftellen begon, en daar stond ik dan met de adrenaline gierend door mijn lijf. Mijn droom kon nu echt beginnen. Wat was het fijn om na alle plichtplegingen zo goed te worden opgevangen door de mannen en dames van de Verein. Wat is het leven van prins zijn toch mooi, rondrijden in een mooie auto, een prachtig versierd huis (dankjewel mannen die hieraan hebben meegewerkt) en ja die adjudant Brain die er altijd voor zorgde dat ik er weer piekfijn opstond en altijd weer mee moest met de polonaise en ja dat waren er behoorlijk veel. Dankjewel Brain dat jij mij zo ontzettend goed hebt begeleid. Jennifer dankjewel dat jij mijn jeugdprinses was. Wat hebben we gelachen en samen feest gevierd. Wij hebben Sjpasseberg en omgeving laten zien hoe

mooi en leuk het carnavalsfeest is voor groot en klein. Samen met z’n allen hebben we een prachtig seizoen gehad. Ik denk terug aan mooie middagen en avonden, de druk bezochte receptie, de herenzitting in Bocholtz, kinderoptocht en spätshoppen, prinsentreffen in Roermond, de ouderenmiddag en de avond bij MABS 4.0 en natuurlijk ons eigen Van en Vuur. Het hoogtepunt is toch echt wel de optocht, een dag die mij altijd zal bij blijven. Een fantastisch onthaal door mijn eigen Harmonie st. Gerardus (tevens drager van de orde van verdienste) en Edelweiss. Samen richting opstelplaats van de optocht, en na even wachten en een flinke bui gaat die ook voor ons van start. Wat een mooi gezicht vanuit het hoogste punt van de wagen, allemaal verklede feestende mensen die je naam staan te roepen, je komt ogen en oren te kort. En dan is het moment daar, dat je boven aan de Vrijherenberg staat en de stoet over Sjpasseberg trekt. Wat een onthaal! In 1 woord KIPPENVEL! Sjpassebergers bedankt voor de super carnaval die wij samen gevierd hebben. Het laatste dankjewel is voor mijn vriendin Angela, Pap en Mam, Kirsten, Quinn en Lyam en mijn lieve schoonouders Piet en Ine! Dankjewel want dankzij jullie is mijn droom werkelijkheid geworden; stralen als de prins van Sjpasseberg! Verder wil ik mijn opvolger heel veel plezier wensen en GENIET!

Alaaf

Ex-Prins Jarmo I


Vloerservice Limburg is een servicegerichte leverancier van allerlei soorten vloeren en vloerbedekking Gietvloer PCV Vloeren Bamboe vloeren Beton-Cire

Laminaatvloer Parketvloer Duoplank

Grindvloer Lamelparket Marmerkorrels

WWW.VLOERSERVICELIMBURG.NL Voor uw hypotheek en al uw verzekeringen

Meer dan 20 jaar ervaring Litscherveldweg 8, 6413 BA Heerlen • 045 - 572 88 03 • info@jfranssen.nl voor meer informatie : www.jfranssen.nl

Indonesisch en Oosters Specialiteiten Restaurant

Rassa Senang

Jeugdcarnaval en de Jeugd activiteiten worden mede mogelijk door Stichting Wijkraad Heksenberg / Pronsebroek HEKSENBERG/PRONSEBROEK Heksenberg/Pronsebroek Stichting Wijkraad

wijkraad

Vier wunshe uch inne sjunne Vasteloavend!

Heerenweg 51 Heerlen Tel. 045 523 06 64

Monseigneur Feronstraat 51 6414 CB Heerlen WWW.STICHTINGWIJKRAADHEKSENBERG.NL


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Mag ik mij even voorstellen

Jeugdprinses Inge I (Beujeuan)

Hallo allemaal, “Wat was het toch een gezellige kindermiddag zondag 20 januari dat ik uitgeroepen ben als jeugdprinses 2019 van Sjpasseberg/Heksenberg. Ondanks dat ik, begrijpelijk toch, wel van te voren een beetje zenuwachtig was, heb ik enorm genoten. Dit voor de wijze waarop ik onthaald ben geworden door alle aanwezigen kleine en grote narren. Mijn dank richting “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” met grote prins Sám l (Smits) en alle aanwezigen is dan ook groot”.

D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Jeugdprinses Inge I 2019

Middels dit carnavalsboekje wil de nieuwe jeugdprinses zich aan u allen voorstellen.“mijn naam is Inge Beaujean en ben 13 jaar oud. Ik zit in de 1e klas van het Herle College en woon samen met mijn moeder en broer Lars in Brunssum. Mijn hobby’s zijn zingen en toneel. Dientengevolge zit ik al 2 jaar op zangles en acteer in toneel/ zanggroep Vocaal totaal. Ik hoop dat we er samen, ook met prins Sám l (Smits), tot aan Aswoensdag 6 maart een leuke carnavalsperiode gaan maken”.. Groetjes en alaaf

Jeugdprinses Inge l (Beaujean)

Mgr. Hanssenstraat 17 Winkelcentrum Heksenberg Tel./fax. 045-523 20 41

Maandag 12.00 - 18.00 uur; t/m vrijdag Openingstijden dinsdag dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 18.00 uur; van8.30 8.30- 17.00 tot 18.00 zaterdag uur uur zaterdag 8.30 - 16.00 uur Tabakswaren • Wenskaarten

Lectuur • Kranten In onsPostzegels assortiment: drogisterijartikelen, • OV-oplaadpaal zelfzorg medicamenten, Schrijfwaren • Snoepwaren professionele haarverven Stomerijdepot • LOTTO

D’R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN

Nu ook Brood & Verse broodjes

Tabakswaren • Wenskaarten Giftcards • Kranten/lektuur Postzegels • OV oplaadpaal Schrijfwaren • Snoepwaren Stomerij depot • Lotto/toto Staatsloten • Krasloten DHL servicepunt • Vergeten kruidenierswaren


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Het bestuur & Leden

DAGELIJKS BESTUUR: Brain Jansen (Voorzitter) Sám Smits (Secretariaat) Vacature (Penningmeester) OVERIGE BESTUURSLEDEN: Peter Kleuters Jan van Wijnen Willy Berends PRESIDENT: Ton van Schaaik PRINS 2019: Sám I (Smits) JEUGDPRINSES 2019: Inge I (Beujeaun) EXPRINS 2018: Jarmo I (Mengelers) EX JEUGDPRINSES 2018: Jennifer I (Bor)

Anno 2019

LEDEN: Henry Hagedoorn Frank Aretz Willy Berends Bert Gerardts Peter Jansen Henri ter Huurne Ed Petit Jan van Wijnen John van Rumpt Andre Petit Jan Wiermans Brain Jansen Sám Smits ASPIRANT LEDEN: Roy Kebeck René Aartsen ERELEDEN: Harry van Asten Edie Lenzen † Toon van Ham Jo Debie Henk Butink Ernst Mengelers †

Leo Hameleers † Ed Petit Leo Vis STEUNPILAREN: Toon van Ham Andrea Petit John Elbers Mia & Broer Dierx Henk Butink Guus & Nicole Mengelers Jan Smit Matthew Stassar Boy & Lenie Kleijkers Emiel Kleijkers Hub Wijnen Henk Butink Jo Debie


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Orde van Verdienste dragers

ORDE VAN VERDIENSTEN DRAGERS In 1980 werd voor het eerst een Orde van Verdiensten uitgereikt door D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. De heer Bertram had de eer om als eerste ordedrager de historie in te gaan. De Orde van Verdiensten wordt sindsdien jaarlijks uitgereikt en altijd wordt gekozen voor een persoon (of groep personen) die veel voor de Heksenbergse gemeenschap heeft betekend. 1980 De heer Bertram 1981 De heer R. van de Laar † 1982 De heer G. Meijer † 1983 De heer B. Zoeteman † 1984 De heer A. Dankers † 1985 De heer W. Heijltjes † 1986 Mevrouw D. van Schaaik-Janssen † 1987 Mevrouw T. Rothkrantz 1988 De heer H. Herings † 1989 De heer N. Hueben 1990 De heer A. Ponsen † 1991 De heer P. Brauers † 1991 De heer J. Jongen † 1992 De heer H. Schiffers † 1993 De heer G. Butink † 1994 De heer J. van Asten † 1994 De heer J. Debie 1995 De heer H. Wijnen 1996 De heer M. Goffin 1997 De heer E. Mengelers † 1998 De heer C. Steijaert

1999 De heer L. Hamelers † 2000 De heer L. Beerendonk 2001 De heer B. Kleijkers 2002 De heer P. Palmen 2003 De heer B. Beaujean † 2004 De heer P. Geensen † 2005 De heer T. van Ham 2006 Zonnebloem, afdeling Heksenberg 2007 RK Vrouwengilde Heksenberg 2008 De heer K. Adema 2009 De heer L. Vis 2010 De heer H. Pasveer 2011 De heer E. Lenzen † 2012 De heer H. Wunderink 2013 De heer M. Falize 2014 De heer J. Zanders 2015 De Heer E. Petit 2016 De heer H. Schoffelen 2017 Stichting Jeugd en Jongeren werk Heksenberg 2018 Harmonie St. Gerardus Heksenberg 2019 De heer M. Custers

2019

Prins

Sám I 2019

2018

Jeugsprinses

Inge I 2019

Prins

Jeugsprinses

Jarmo I 2018

Jennifer 2019


Vier wunsje uch inne sjunne Vasteloavend!

Gerard Bruningstraat 12 | 6416 EB Heerlen Pensioenen voor: Hypotheken voor: Tel. +31(0)45 - 542 55 16 | Fax. +31(0)45 - 542 16 99 ZZP’ers Starters info@wolting.nl | www.wolting.nl

MKB Particulieren

Doorstromers Ondernemers

Akerstraat 36a | 6411 HB Heerlen KleÄłkers-pensioenen-hypotheken.nl


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Jubilarissen

Willy Berends 1X11 lid Ton van Schaaik 1X11 president

Dit seizoen staat D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein in de schijnwerpers met betrekking tot enkele jubilarissen waar de “Verein” bijzonder trots op is en met hen natuurlijk alle “vasteloavensvierders” die de vereniging van de bekend “rode jasjes” een warm hart toedragen. Het betreft hierbij oud-prins 2002 Ton van Schaaik die in de functie van president, of beter verwoord “moelemeeker”, al 11 jaar het carnavalsseizoen via de microfoon in goede banen leidt. Dus mag hij terecht ook eens zelf de belangstelling voor zich opeisen in het kader van het in de carnavalswereld bekende getal 1 x 11 jaar. Als voormalige prins-carnaval weet hij dan ook hoe de “Vasteloavend” gevierd moet worden en dat doet hij dan ook met verve. Dit komt dan ook tot uiting door het gegeven dat hij tevens ieder jaar zeer betrokken is in het zoeken en vastleggen van de prinselijke doorluchtige hoogheden. Het siert hem dan ook dat dit ieder jaar lukt om meer als acceptabele kandidaten over te halen om de scepter in Sjpasseberg te gaan zwaaien. Oud-beroepsmilitair Ton heeft in het ver-

leden ook zijn sportieve kant laten zien, want hij is voetbaltrainer geweest en ook van het damesteam van RKVV Heksenberg. Ook is Ton erebestuurslid bij Harmonie St. Gerardus. Kortom, reden genoeg om Ton in het zonnetje te zetten. In het jubilarissen kielzog mag zeker de verdiende aandacht gegeven worden aan Willy Berends. Ook hij was prinscarnaval in 2008 en dat heeft men destijds dan ook geweten. Willy is immers een zogenaamde “feestbeest” die via zijn muzikale impact alle feestgangers met vooral uit de jaren ’80-’90. Maar ook Willy heeft al vele jaren een sportieve impact bij voetbalvereniging RKVV Heksenberg o.m. ook als voetballer, trainer, lid technische zaken en bestuurslid. Genoemde laatste aanduiding is ook van toepassing bij de “Verein” waar hij ook bestuurslid is. Ook is hij nauw betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse evenement “Van en Vuur d’r Sjpasseberg” en het Hanenbal gebeuren in voormalige Café Casper en nu dus Café Heksenberg. Ook zijn 1x11 jarig jubileum zal in het teken staan van dank.


HEERLEN

M. +31(0)6 21 58 57 45

KUNSTSTOFKOZIJNEN | TERRASOVERKAPPINGEN SERRES | ROLLUIKEN & TIMMERWERK

“Als Prins Mathijs 1 van Groeët Schaesberg wunsj ich euch namens miej bedrief Entertainment Company allemaol inne geweldige vastelaovend!” Audiovisuele Techniek en Stijlvolle DJ Shows: entertainmentcompany.nl of 045 4 100 199


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Dankwoord

Ex-jeugdprines Jennifer I

Beste Sjpassebergers, Wat waren ik en mijn ouders verrast toen Ton van Schaaik van de Heksenbergse Vasteloavends Verein aan onze deur stond met de vraag of hier een meisje woonde die misschien interesse had om jeugdprinses van Sjpasseberg te worden. Mijn ouders werden een beetje overrompeld met die vraag, maar ik zat aan tafel achter mijn iPad met mijn oren gespitst te luisteren, want ik had mijzelf al opgegeven voor schoolprinses. Mijn ogen en oren werden steeds groter naarmate het gesprek met mijn ouders vorderde. Zij konden al eigenlijk geen nee meer zeggen. Ze hoefden me niets meer te vertellen, want ik had alles al meegekregen. Ondanks dat mijn vader geen carnavalist is, was de keuze toch aan mij. Ik twijfelde geen moment meer, want jeugdprinses van de Heksenbergse Vasteloavends Verein, c.q. Sjpasseberg, worden is toch wel heel bijzonder. was ontzettend koud en nat, regen en hagel kwam op ons pad, toch was het superleuk en Alles ging in een stroomversnelling, het prin- knus op het torentje met ex jeugdprins Bram 1e sessenpak passen, foto’s maken, medailles uit- en Ton van Schaaik. De grote optocht op carzoeken, handschoenen, kroon en snoep, heel navalsmaandag was toch echt het hoogtepunt, veel snoep uitzoeken. Geheime afspraken met supergezellig was het op de wagen van prins het prinsen comité. Soms moest ik wel op mijn Jarmo 1e, hossen, dansen, polonaise en snoep lip bijten om niet van de toren te gillen dat ik strooien. jeugdprinses zou worden, want alles moest geGraag wil ik iedereen bedanken voor het mooie heim blijven. carnavalsseizoen in het bijzonder alle leden van Eindelijk was het dan zover, op 21 januari (de de Heksenbergse Vasteloavends Verein en hun verjaardag van mijn zus) werd ik uitgeroepen lieve dames, prins Jarmo 1e en zijn familie, en tot jeugdprinses Jennifer 1e samen met prins natuurlijk pap en mam die mij begeleid hebben Jarmo I zou ik dit jaar gaan regeren over naar alle evenementen en iedereen die ik vergeSjpasseberg. Na de uitroeping ging het los, ten ben. ik denk dat ik meer kroegen en gemeenschapshuizen bezocht heb dan al mijn klasgenoo Het was een super mooie en aparte ervaring om tjes, ik heb proclamaties en recepties bezocht, jeugdprinses te mogen zijn van “D’r Heksenpolonaises gelopen en vaak moe thuisgekomen. bergse Vasteloavends Verein” iets wat ik nooit Door een flinke griep moest ik helaas diverse ke- zal vergeten. ren verstek laten gaan.

Bedankt! Alaaf

De optochten vond ik geweldig. Ik werd thuis Ex- jeugdprinses opgehaald door Edelweiss. De kinderoptocht Jennifer l (Bor)


“Veer Wunsche Jeekerinne een Sjunne Vasteloavend!’’ Roebroekweg 44 te Heerlen MEDIAPARTNERS

WINKELCENTRUM HEERLERHEIDE

montage & service

R O L L U I K E N Z O N W E R I N G R A A M D E C O R AT I E

Titus Brandsmastraat 2 6414 BL Heerlen tel +31(0)45 522 87 18 info@rdmontage.nl

horren rolluiken reparaties zonwering raamdecoratie overkappingen

HEERLEN


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Orde van Verdienste 2019 voor Marco Custers

Tekst/foto: Callie Steijaert Voor de goede orde en duidelijkheid door alle evt. ”verkeerde” insinuaties en opmerkingen naar het rijk der fabelen te verwijzen beginnen we dit artikel met aan te geven dat toekenning van de Orde van Verdienste 2019 door “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein Marco Custers zuiver en alleen is gebaseerd op zijn persoonlijke impact en dus niet op enige commerciële grond. Waarvan akte. In herinnering: Eind december 2009 was de wijk Heksenberg bijzonder ingenomen toen bekend werd dat een nieuwe ondernemer zich zou gaan vestigen in Winkelcentrum Heksenberg Mgr. Hanssenstraat. Het bleek ene Marco Custers te zijn, woonachtig in Hoensbroek en gelukkig gehuwd met Alarna (nog steeds overigens) en trotse vader van zoon Marc en dochter Anouk. Marco Custers kwam uit de mediawereld als advertentie acquisiteur van voormalige blad Weekblad Parkstad, uit welke periode ook het contact is ontstaan met schrijver dezer die ook redactioneel betrokken was bij genoemd blad. Destijds schreven we o.m. al dat zijn initiatief en durf om op Heksenberg een zaak te beginnen tot grote tevredenheid was van de inwoners van de wijk. Op 5 januari 2010 opende Marco Custers, onder de benaming: Tabakspeciaalzaak Heksenberg, daadwerkelijk zijn eigen “stekkie” in tabakswaren, tijdschriften, schrijfwaren, wenskaarten en zelfs snoepgoed. Sinds enkele jaren “huist” Marco met zijn zaak in een groter pand in het Winkelcentrum onder de benaming: Tabak en Gemak. Nadat de supermarkt Spar/ Attent in Heksenberg ter ziele ging voelde Marco de verantwoording om voor de wijk (vooral de ouderen) tegemoet te komen met enige kruideniersar-

tikelen en nu ook slager Habets vertrokken is zelfs nog op uitgebreider schaal. Tot zover in het kort enige commerciële aanduidingen over Marco Custers Orde van Verienste Zoals nagenoeg bekend wordt al vanaf 1980 door de H.V.V. de Orde van Verdiensten uit gereikt, als zijnde een beloning voor hen, persoon en/of vereniging/organisatie die deze carnavalistisch getinte erefunctie ook daadwerkelijk verdienen. Dit door hun inzet in het belang van carnaval, verenigingsleven en overige besognes binnen de gemeenschap van Heksenberg/Sjpasseberg. Volgens de “verantwoordelijken” van de “Verein” was voor dit jaar 2019 Marco Custers een geëigende persoon voor toekenning Orde van Verdiensten. Dus werd besloten om hem voor te dragen c.q. te benaderen. Dit vond al op 31 juli jl. plaats. Marco was dan ook compleet verrast en overdonderd, maar niettemin bijzonder en ook emotioneel blij en het een hele eer vindt. Toekenning is zeker terecht te noemen, want vanaf Marco in Sjpasseberg/Heksenberg, weliswaar zakelijke besognes heeft, maakt hij bij welke gelegenheid en/of festiviteit (weliswaar een colaatje drinken) dan ook zijn opwachting. Voor de sociale cohesie dan ook zeker heel belangrijk. Hij heeft een luisterend oor en is zeer van doen met het wel en wee van Heksenberg. Vaak is hij ook in zijn zaak het aanspreekpunt en fungeert ook al jaren als gewaardeerd jurylid bij het Dorpse programma: “Van en Vuur d’r Sjpasseberg”. Ook maakt de “Verein” vrijblijvend al een aantal jaren gebruik van zijn etalage om de “Verein” en vasteloavend te promoten. Kortom, de Orde van Verdiensten 2019 komt bij de juiste persoon dan ook verdiend terecht. Chapeau en Alaaf.


ZIN IN EEN FEESTJE? ALL-IN FEEST VOOR SLECHTS € 24,50 pp. 5,5 uur incl. drank (bier, fris, wijn) en eetbuffet (koud buffet, chinees of bbq) Bijvoorbeeld: 40 personen voor € 980,00

Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei-Grindelweg 84, 6414 BT, Heerlen-Heksenberg Overige informatie: T: 045-5212192 of www.gemeenschapshuisheksenberg.nl

‘’Veer wunsche jeekerinne enne sjoene Vasteloavend!’’


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Van & Vuur D’r Sjpasseberg 2X11 Callie Steijaert

Aan de vooravond van de “drie dolle dagen” op zaterdag 2 maart (carnavalszaterdag) staat Sjpasseberg en het Sjpashoes Hei Grindelweg voor de 23e keer weer geheel in het teken van het alom bekende Dorpse programma: “Van en Vuur d’r Sjpasseberg”. Dit uiteraard ook onder het seizoensmotto 2019: “Circus Sjpasseberg Alaaf, De Vasteloavends sjpettert eraaf”.Een bijzonderheid op deze 23e uitvoering is het gegeven dat Callie Steijaert dit “dorps” getinte programma voor de 22e,, c.q. 2 x 11 jaar, zal presenteren. Dus viert Callie Steijaert eigenlijk een heus carnavalsjubileum. Ten behoeve van dit carnavalsboekje had ik een gesprek met de jubilerende presentator. Op mijn verzoek gaf hij inzicht op zijn carnavalistische, culturele en maatschappelijke besognes. Callie: “ik was in 1963 prins-carnaval bij de voormalige C.V. De Heksebesseme en vervolgens secretaris en aansluitend nog 11 jaar president. Omdat ik toen al zeer druk bezig was met journalistiek werk voor dag- en weekbladen ben ik in 1979 gestopt bij de Heksebesseme. In de jaren daarna was ik druk doende met me journalistiek gezien in te zetten voor een groot aantal verenigingen en dan speciaal bij een jubileum het (mede)-maken van een jubileumgids. Ook leidde ik vele jaren recepties en was 20 seizoenen “stadionspeaker” van RKVV Heksenberg, bij welke vereniging ik ook (mede)-het oranje getinte clubblad maakte, samen met o.m. wijlen Ger Meijer. Ben al rond 19 jaar nauw betrokken bij voorheen Wijkraad Heksenberg, thans Stichting Wijkraad Hek-

senberg/Pronsebroek en nu al vanaf, na het overlijden van Will Hollanders, van 2013 voorzitter/secretaris en natuurlijk PR. Was vroeger verbonden aan de Nieuwsklepper (noemde ze vaak “Callieklepper) en nadien bij Weekblad Parkstad en thans al vanaf 2006 bij Heerlerheide Boulevard en ook bij site ParkstadActueel. Ook ik mocht de Orde van Verdiensten H.V.V. ontvangen, evenals een Koninklijke Onderscheiding en de Orde van de voormalige Federatie van Heerlense Carnavalsverenigingen. Was 23 jaar geleden bijzonder ingenomen dat ik gevraagd werd om het Dorpse programma “Van en Vuur d’r Sjpasseberg” te presenteren (1 jaar moest ik overslaan), maar nu 2 maart voor de 22e maal (2x11 jaar dus). Het is ondoenlijk om alles over die periode aan te geven en wil dan ook volstaan door aan te geven dat het ieder jaar voor mij een grote belevenis was. Prachtig “vasteloavends” entertainment van de bovenste plank en ieder jaar verrassende optredens van de “lokale matadors”. Ook dank voor de collega juryleden met wie ik mocht samenwerken en uiteraard dank aan de “Verein” dat ik dit mocht en mag doen. Verheug me dan ook weer op 2 maart a.s. en zal dan ook mijn best doen om het motto 2019: “Circus Sjpasseberg Alaaf, De Vasteloavends sjpettert eraaf” tot zijn recht te laten komen”. Callie, bedankt namens mij Sám Smits (secretaris en prins-carnaval 2019) en de H.V.V.


Jos Bogman De Ford dealer bij u in de regio!

Kijk voor meer informatie en alle aanbiedingen op www.ford-josbogman.nl

Beek Kerkrade Maastricht Heerlen

Weth. Sangersstraat 7 Hamstraat 70 Molensingel 11 Breukerweg 201

046 - 437 53 53 045 - 542 30 30 043 - 361 66 66 045 - 523 20 30


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

Oad-Prinse 1971-2018

OAD-PRINSE VAN D’R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

HARRIE I EDIE I PAUL I TOON I JO I ROB I LOUIS I JURGEN I GUUS I JOHN I SJAAK I JOS I HENK I

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

MARIO I WIM I WIEL I FRANS I GER I HANS I CHRIS I FUNS I MARCEL I ED II WIM II ROB II BOY I

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

KLAAS I PETER I EDWIN I FUNS II TON II HENRI I PATRICK I RALF I DANNY I BERND I WIEL II BERT I BRAM I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MAURICE I ANDRÉ I WIEL III LÉON I BRAIN I HENRY II PATRICK II JARMO I

keukenvisie.com

op zoek naar een betaalbare nieuwe keuken? een ruime collectie in alle denkbare stijlen en uitvoeringen vindt u bij keukenvisie.com liliane butink millenerweg 73-75 - 52538 selfkant - tudderen (grensovergang sittard) info@keukenvisie.com - telefoon 06 406 313 28

Cafe Carboon Ganzeweide 38 | Heerlerheide Tel. 045 - 522 11 80

Hei Grindelweg 73-75 6414 BS Heerlen 06 - 20035088

Ontwerp/druk: Sám Smits Design Redacite: Callie Steijaert


D‘R HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN 11-11 1971

D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein

PROGRAMMA 2019 ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 ZATERDAG 2 MAART 2019 MAANDAG 4 MAART 2019 DINSDAG 5 MAART 2019

KINDEROPTOCHT / SJPEEDSHOPPE VAN & VUUR D’R SJPASSEBERG OPTOCHT GENHEI / OPTOCHTBAL AFSLUITING SEIZOEN

Alle activiteiten vinden plaats in het Sjpassehoes van Sjpasseberg (Gemeenschapshuis Heksenberg)

‘‘Circus Sjpasseberg Alaaf! De vasteloavend Spettert Eraaf!’’


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.