Page 1

3

65|75|80 DT

Argon

3

Argon

EURO 3 MOTOR, 3 ve 4 S‹L‹ND‹R TURBO/TURBOINTERCOOLER 4 TEKERLEKTE YA⁄ BANYOLU D‹SK FRENLEME, H‹DROSTAT‹K KUMANDALI 15 ‹LER‹+15 GER‹ (5 V‹TES, 3 TAKV‹YE) SENKROMEÇL‹ fiANZUMAN 540-750 d/d PTO


TEKN‹K ÖZELL‹KLER MAK‹NE Silindir Sayısı / Hacim Emifl Tipi Maksimum Güç (2000/25/CE) Nominal Motor Devri Maksimum Tork @ 1600 dev/dak Motor Kontrolü Hava Filitresi Egsoz Konumu Yakıt Tankı Kapasitesi

n/cm3 Hp/kW dev/dak Nm

Lt.

ARGON3 65 DT

ARGON3 75 DT

ARGON3 80 DT

1000.3 WT HRT (EURO3) 3 / 3000 Turbo 62 / 45.6 2200 240

1000.3 WTI HRT (EURO3) 3 / 3000 Turbo Intercooler 72 / 54 2200 265 Mekanik Kuru Tip, Emniyet Kartufllu Dikey / Yatay (Opsiyonel), Platform Altında 70

1000.4 WTI HRT (EURO3) 4 / 4000 Turbo Intercooler 75 / 55 2200 285

70

70

V‹TES KUTUSU

Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi Vites Sayısı ‹leri - Geri Mekik Kolu Tipi Çiftçeker Kilidi Diferansiyel Kilidi Kumandası

Mekanik 40 Km hız, 15 ileri + 15 geri (5 ana vites, 3 takviye, Min. Hız 0,29 Km/h) Mekanik, Senkromeç Mekanik Mekanik

KUYRUK M‹L‹

Kumanda Tipi Devir Seçenekleri Tekerlek Devrine Senkronize PTO

Mekanik 540 - 750 ‹ste¤e ba¤lı

d/dak

FRENLER VE DÜMENLEME

Frenleme Sistemi Park Freni Dümenleme Sistemi ve Açısı

Hidrostatik Kumandalı, 4 Tekerlekte Ya¤ Banyolu Disk Frenleme Sistemi Ba¤ımsız Hidrostatik Dümenleme / 55°

H‹DROL‹K S‹STEM

Çeki Düzeni Kaldırma Kapasitesi Pompa Kapasitesi Hidrolik Güç Çıkıflı

Kg Lt/dak Set/Adet

3000 45 2 (Çift Tesirli) / 4

Easy-Lift 3000 45 2 (Çift Tesirli) / 4

3000 45 2 (Çift Tesirli) / 4

320/85 R 20 (12.4 R 20) 380/85 R 30 (14.9 R 30)

280/85 R 24 (11.2 R 24) 420/85 R 30 (16.9 R 30)

280/85 R 24 (11.2 R 24) 420/85 R 30 (16.9 R 30)

400 1750 1840 2800

3445 1838-2325 1230-1560 2015 400 1750 1840 2900

STANDART LAST‹K ÖLÇÜLER‹

Ön Lastikler Arka Lastikler Toplam Uzunluk Genifllik (Min-Max) Yükseklik (Kaput Üzerinden) Dingiller Arası Mesafe Alt Açıklık Ön ‹z Geniflli¤i (Min-Max.) Arka ‹z Geniflli¤i (Min-Max.) Traktör A¤ırlı¤ı (Emniyet Çerçeveli)

mm mm mm mm mm mm mm Kg

3315 1838-2325 1230-1560 1976 400 1750 1840 2800

SÜRÜfi KONUMU VE D‹⁄ER ÖZELL‹KLER

Vites Kollar› Kabinli / Rops Sürücü Koltu¤u Gösterge Tablosu Garanti Süresi

Yanal Katlanabilir Rops Mekanik Ayarl›, Emniyet Kemerli Analog - Kontrol Paneli 2 y›l veya 3000 çal›flma saati (hangisi önce tamamlan›rsa)

Yetkili Sat›c›:

FABR‹KA

Tel. : 0 216 458 0 458 : Band›rma Gönen Yolu Üzeri Organize Sanayi Bölgesi Gönen / BALIKES‹R Tel. : 0 266 781 10 40 Faks : 0 266 781 10 50

fiirketimiz bu tan›t›m broflüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tan›t›m temalar›, ürün resim ve aksesuarlar›n› de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.

Servet Ofset 0216 306 6113 - 03/13 REV3

ÖLÇÜLER

Argon3 65 75 80 (turkish)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you