Karamellkungen.KaramellKungentarcoopAntaletlivsmedelsinspektöreriSverigemåstetredubblas,ometthygie

Page 1

3.2009 Den oberoende affärstidningen för nordisk livsmedelsindustri Foodwire AB, Box 1011, 444 26 Stenungsund Tel: 0303-678 20 • Fax: 0708-10 44 31 Redaktion: Stellan Löfving, chefredaktör och ansv. utg, stellan@foodwire.com Jonathan Newton, utrikesreporter, jonathan@foodwire.com Lars Josephsen, reporter Danmark, lars@foodwire.com För mer information, se även www.salt.se och www.foodwire.com

• svensk affärs- och livsmedelstidning • torsdag 19 februari 2009 •

Ny matmyndighet i Uppsala Livsmedelsverket med generaldirektör Inger Andersson (bilden) är den instans som ställer sig mest positiv till det nya förslaget till organisation av myndigheter med anknytning till livsmedel. Enligt förslaget ska alla matfrågor samlas hos en ny livsmedelsmyndighet som placeras i Uppsala, där Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt redan finns. Jordbruksverket och Fiskeriverket förlorar vissa ansvarsområden.

Antalet livsmedelsinspektörer i Sverige måste tredubblas, om ett hygienmärkningssystem med "smileys" efter dansk modell ska införas. Det konstaterar regeringens utredare. sidan 3

Ödesmättat inför Atrias bokslut Ingen ska bli förvånad om det aviseras ytterligare, kanske stora nedskärningar, när Atria presenterar sin helårsrapport på onsdag. sidan 4

Sveriges senaste exportsuccé Den svenska uppfinningen Hasselbackspotatisen charmar världen. sidan 12

Huvet på spiken, Gerhard Regeringens utredare Gerhard Larsson tycker att alla livsmedelsfrågor ska handläggas av en myndighet. Det kunde jag berättat för länge sedan.

sidan 2

Smileys kräver fler inspektörer

salts syn på saken

Ica och Arla överens Icas och Arlas oenighet om mjölkpriserna är nu uppklarad och ett nytt avtal har skrivits. sidan 5

Karamellkungen tar coop Coop har tecknat avtal med Karamellkungen. sidan 5

Jordbruksverket, SVA och LRF protesterar mot förslaget, medan Livsmedelsverket ställer sig positivt. Det där gör mig lite beklämd, för det känns som om alla bara tittar rakt ned i sitt eget skrivbord och funderar på vad som är bäst ur deras personliga synvinkel. Med tanke på de senaste årens utveckling med allt mer komplexa livsmedel, globalisering och nya aktörer inom både detaljhandel och storkök, så är det fullständigt självklart att man ska ta ett samlat grepp kring de här frågorna. Nästa steg måste sedan bli att skapa en ännu tydligare tillsynskedja i livsmedelssektorn. Idag är den invecklad, och både statliga verk, länsstyrelser och kommuner är inblandade. Denna funktion måste förtydligas och ges en tydligare styrning. Den geografiska placeringen är inte oviktig, och det mest naturliga är en placering i något av de stora matklustren i Skåne, på Västkusten eller Stockholmsregionen - dit jag även räknar Uppsala.

Stellan Löfving


2 Nya maskiner i Värmlands Mejeri Värmlands Mejeri i värmländska Nysäter investerar i nya maskiner för att bättre utnyttja sin kapacitet. Det skriver Nya Wermlands-Tidningen. Enligt tidningen diskuterar företaget också råvarupriser med leverantören Milko, och rykten går om att Milko kan tänkas vara på väg att köpa in sig i bolaget. Cosun vill köpa Danisco-fabrik Nederländska sockerkoncernen Cosun vill köpa Daniscos sockerfabrik i Anklum i östra Tyskland, skriver Agrarisch Dagblad. Danisco måste sälja av fabriken för att tyska myndigheter ska gå med på att koncernen säljer hela sin sockerverksamhet till Nordzucker. Smithfield investerar i Rumänien Den amerikanska köttbjässen Smithfield ska investera 20 miljoner EUR i en anläggning för 10 000 grisar i Gataia i Rumänien. Projektet står i startgroparna och väntar nu bara på miljögodkännande, skriver Agrarisch Dagblad. Spanska staten pumpar in pengar Spanska staten utlovar tre miljarder EUR i stöd till landets livsmedelsindustri, skriver just-food. Stödet består av en miljarder EUR i finansieringsstöd varje år fram till 2012. Valio sänker I början av mars kommer finska Valio att sänka sitt avräkningspris. ENligt nyhetsbyrån FNB ligger sänkningen på 0,047 EUR, vilket motsvarar en knapp femtioöring. Norsk torsk Krav-certifierad Torskbestånden i Barents Hav och Norska Havet är nu så stora att svenska Krav godkänner fisken enligt sin certifiering. Enligt Fri Köpenskap är bestånden faktiskt större än någonsin i de nämnda områdena. Ny koncernchef i norska Spis Grilstad Norska köttkoncernen Spis Grilstad har anställt Odd Arne Dalsegg som ny koncernchef. Han har ett långt förflutet inom norsk livsmedelsindustri och kommer närmast från kaffebolaget Kjeldsberg. jordnötsbolag i konkurs Det omtalade salmonellautbrottet i USA nyligen skördar nu ett stort offer i form av Peanut Corporation of America, som tvingas ansöka om konkurs. Bolaget kommer nu att avyttra sina tillgångar för att i möjligaste mån kunna betala sina fordringsägare.

3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Livsmedelsfrågorna samlas i Uppsala Jordbruksverket och Fiskeriverket fråntas sina arbetsuppgifter inom livsmedelsområdet, och dessa placeras inom en ny myndighet - Livsmedelssäkerhetsmyndigheten - i Uppsala som i övrigt kommer att bestå av en sammanslagning mellan Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Det föreslog regeringens utredare Gerhard Larsson på torsdagen i sin utredning om myndighetsansveret inom livsmedelskedjan. Målsättningen är att samla alla livsmedelsfrågor "från jord till bord" på ett ställe, men kritiker som Sveriges Radios Ekoredaktion talat med menar att det istället kommer att splittra upp jordbruksfrågorna. "Från Livsmedelsverkets sida välkomnar vi utredarens förslag. Framför allt konsumenterna har allt att vinna på en bättre helhetssyn på livsmedelssäkerheten i Sverige", säger Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket (bilden), i en kommentar till förslaget om att samla alla livsmedelsfrågor från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket och SVA i en ny myndighet i Uppsala. "Det ett mycket bra förslag som innebär att ansvaret för hela livsmedelskedjan, från jord till bord, ska ligga på en myndighet. Det stämmer väl överens med den gemensamma livsmedelslagstiftningen inom EU", säger Inger Andersson. Jordbruksverket (SJV) är däremot kritiskt mot förslaget att samla livsmedelsfrågorna på en enda ny myndighet, inte minst för att djurfrågorna enligt SJV isoleras. "Vi har redan provat att ha en djurskyddsmyndighet som lades ned. Djurfrågorna hänger så intimt samman med annat på jordbruksområdet. Den nya lösningen blir haltande. Djurfrågor är så mycket mer än mat. De handlar även om exempelvis sällskapsdjur och försöksdjur", säger SJV:s chef Mats Persson till ATL. "EU:s politik innebär att man ska integrera djurskyddsfrågor med stöd- och landsbygdsfrågor. Utredningen föreslår att man går åt det andra hållet", säger Mats Persson till tidningen. väcker oro

Förslaget om att samla alla livsmedelsfrågor från Livsmedelsverket, Fiskeriverket samt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) väcker oro hos den senare myndigheten. "Vi är besvikna över att vi får läsa i media och på debattsidor om så mycket av utredningens innehåll, innan vi som berörs fått ta del av det", säger SVA:s informationschef Olov Andersson till TT. Utredningen presenterades på torsdagsftermiddagen men redan på morgonen samma dag redogjorde Gerhard Larsson för huvuddragen i den på Dagens Nyheters debattsida. Även Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är emot förslaget om at livsmedelsfrågorna ska lyftas bort från Jordbruksverket och Fiskeriverket och istället samlas hos en ny myndighet som består av Livsmedelsverket i kombination med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). ”Regeringens utredare Gerhard Larsson verkar inte ha förstått att vi redan idag har ett fungerande system”, säger LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson enligt Icanyheter. ”Säkra livsmedel är ett signum för Sverige. Att då göra myndighetsförändringar som splittrar och försämrar förutsättningarna för den svenska produktionen ger inte säkrare livsmedel”, anser han. Jonathan Newton


3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Smileys kräver massor av nya inspektörer Antalet livsmedelsinspektörer i Sverige måste tredubblas, om ett hygienmärkningssystem med "smileys" efter dansk modell ska införas. Det konstaterar regeringens utredare. Det danska systemet med en glad, en neutral och en ledsen "gubbe" - så kallade "smileys" - som snabbt ska kunna ge kunder och övrig allmänhet om hur det står till med livsmedelshantering och hygien på olika företag som hanterar mat har väckt stort intresse även i Sverige. Regeringen är lockad av att införa ett liknande system här, och en utredning tittar just nu på saken. 800-900 INSPEKTÖRER

Den första delrapporten ska publiceras först den 15 april, men redan nu står det klart att den praktiska tillämpningen av smileysystemet kommer att stöta på betydande svårigheter. "Ska Sverige införa det danska systemet med arbetsmiljömärkning av arbetsplatser måste antalet arbetsmiljöinspektörer ökas från nuvarande 280 till 800–900", säger Bertil Remaeus, överdirektör på Arbetsmiljöverket och den som på regeringens uppdrag utreder smileysystemet, till Dagens Arbete. "I Danmark har man 575 inspektörer som granskar 220 000 arbetsplatser. I Sverige har vi 280 inspektörer med 320 000 arbetsplatser att granska, om man utgår från 2007 års siffror", förklaran han. 16 ÅR ATT BETA AV FÖRETAGEN

Med dagens resurser skulle det ta omkring 16 år att göra en smiley-undersökning av samtliga berörda arbetsplatser i Sverige idag. Det är mer än dubbelt så lång tid som danska myndigheter räknar med för sin del. I Danmark finns också en fond om tre miljarder DKK där företagare kan ansöka om pengar för att åtgärda bristerna. Dessutom tillkommer för svensk del frågor om till exempel hur systemet kommer att kunna tillämpas på alla Sveriges många småföretagare i branschen. "Danskarna håller själva på att utvärdera systemet, vi får se vad de kommer fram till", säger Bertil Remaeus. Jonathan Newton

Hjärtbilaga orsakade proteststorm En hälsobilaga i Ica-Kuriren på temat "Ta hand om ditt hjärta" har utlöst en storm av protester och dessutom anmälts till Marknadsetiska Rådet, skriver Journalisten. Bilagan kritiseras bland annat för att lyfta fram gamla och ifrågasatta modeller samt att det redaktionella materialet styrts av bilagans annonser. Coop Norge varnar för monopol Coop Norge menar att vissa leverantörer på den norska dagligvarumarknaden är så stora att kontrollerar marknaden, skriver Handelsbladet FK. Coop Norge varnar för monopolsituationer, men ett av de företag som ofta pekas ut i sammanghanget, mejerikoncernen Tine, försvarar sig genom att bland annat visa på det faktum att man själv nyligen förlorat stora leveranser till NorgesGruppen.

Pågen lanserar müslitoast Produktutvecklingskapplöpningen i brödhyllan fortsätter, och nu lanserar Pågen Müslitoast. Brödet är nyckelhålsmärkt och innehåller bland annat aprikos, honung, tranbär, lingon, röda vinbär samt havre- och solroskärnor. Tine satsar på export Norska mejerikoncernen Tine är under press, särskilt efter beskedet att man förlorat en viktig del av sin affär med Norgesgruppen, men även från en ökande import av utländska mejerivaror. Lösningen heter ökad export, menar koncernchefen Hanne Refsholt, som dock enligt ABC-nyhetene medger att det finns osäkerhet i form av pågående förhandlingar om både WTOoch EES-avtal.

www.salt.se

3 Nestlé tänker överklaga konkurrensbot Nestlés grekiska dotterbolag lovar att kämpa för att slippa de böter på 30 miljoner EIUR man tilldömts av grekiska konkurrensmyndigheter. Myndigheterna anser att bolaget utnyttjat sin dominerande ställning på snabbkaffemarknaden för att pressa ut konkurrenter. En anklagelse som Nestlé anser vara både grundlös och orättvis. KFC storsatsar i Storbritannien Snabbmatskedjan KFC (tidigare Kentucky Fried Chicken) ska öppna mellan 200 och 300 nya restauranger i Storbritannien de närmaste tre till fem åren, skriver The Times. För ändamålet investerar man mellan 100 och 150 miljoner GBP, som också ska täcka uppfräschning av nuvarande restauranger, och nyanställer 9 000 personer. Det går bra för KFC just nu, och kedjan tror att det inte bara beror på att man tar marknadsandelar utan att hela snabbmatssegmentet växer. PepsiCo ökade Amerikanska läsk- och konfektyrjätten PepsiCo redovisar en omsättning på 43.251 miljoner USD (39.474) för 2008. Vinsten före skatt ökade något till 7.631 miljoner USD (7.021). Starbucks satsar på snabbkaffe Kaffekedjan Starbucks kämpar mot en fallande konjunktur och hoppas nu kunna häva en del av nedgången med hjälp av ett eget snabbkaffe. Företaget har jobbat med produkten i 20 år och har patenterat en teknik som man hävdar ska återge Starbucks-smaken på ett utmärkt sätt, skriver Chicago Tribune. PETA ger sig återigen på McDonald's För nio år sedan slöts en så kallad vapenvila mellan djurrättsorganisationen PETA och snabbmatskedjan McDonald's. Men nu går PETA till attack igen, och denna gång handlar det om slaktmetoder för kyckling, skriver Chicago Tribune. PETA menar att McDonald's borde gå över till att gasa ihjäl kycklingarna istället för - som man gör idag - bedöva med en elstöt och sedan skära upp halsen. PETA har drivit en liknande kampanj mot Kentucky Fried Chicken, som dock vägrat att ge upp från centralt håll. PETA har dock vunnit en halv seger sedan 750 KFC-restauranger i Kanada beslutat att byta till leverantörer som använder gasmetoden.


4 Havrestrul för Fazer Fazer tvingas återkalla det nya brödet Havregoda från Skogaholm, som bara funnits på marknaden i en vecka, sedan det hittats glas i råvaran samt en sten i en brödlimpa. Båda föroreningarna kommer från samma källa, förklarar Per Sandberg, vd för Fazer bageri i Sverige för TT, nämligen ett parti melonkärnor från Indien. Milko får bakslag för bjudresa Milko får betala drygt 63 000 SEK i skattetillägg för att ha bjudit ett antal kunder på resa till Milano, skriver Länstidningen Östersund. Skattemyndigheten ansåg att det var en semsterresa och inte en konferensresa, och vägrade avdrag för den utan yrkade istället på skattetillägg. Länsrätten strök den extra skatten och Kammarrätten, som nu sagt sitt, intar en mellanåsikt om att resan endast delvis ska anses som avdragsgill. Varumärkesråd nedlagt Varumärkesrådet, som ursprungligen bildades för att stävja plagieringen av kända varumärken, har enligt Fri Köpenskap lagts ned. Rådets verksamhet har fört en tynande tillvaro, mycket beroende på att man tidigt fick problem med Ica, som upplevde att man var ensam måltavla för rådets arbete. Skärpt salmonellakontroll med ny metod Kontrollen av salmonella hos nötkreatur ska skärpas i ett gemensamt projekt mellan Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Kalmar samt köttindustrin. Man kommer att använda en ny kontrollmetod där man mäter antikroppar mot sjukdomen i mjölktankarna, och kommer att börja med samtliga mjölkproducerande gårdar på Öland i slutet av månaden. Skånemejerier gör billig hållbar mjölk Skånemejerier lanserar nu Sverigemjölk, en lågprismjölk som behandlats för att ge längre hållbarhet. Satsningen är ett sätt att möta Arlas Klövermjölk, men också ett försök att slippa sälja alltför mycket råvara till olönsam mjölkproduktion, skriver Land Lantbruk. 16 arbetsvägrar på Subwayrestaurang efter konkurshot 16 anställda vid Subways restaurang i Kristianstad sedan franchisetagaren inte kunnat betala ut någon lön för januari och dessutom nu begärts i konkurs, skriver Kristianstadsbladet.

3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Ödesvecka för Atria Ingen ska bli förvånad om det aviseras ytterligare, kanske stora nedskärningar, när Atria presenterar sin helårsrapport på onsdag. Atria har redan varnat för att det operativa rörelseresultatet för sista kvartalet kommer att bli "betydligt under" sista kvartalet 2007, och planerat att säga upp 100 medarbetare. Men det fins skäl att anta att detta bara är toppen på isberget, och att man kommer att tvingas till ytterligare stora nedskärningar, som kan komma att drabba intressena i Sverige. Ty det är Sverige som pekas ut som koncernens sorgebarn, även om vd Matti Tikkakoski förklarar att man nu har problem över hela fältet. DYRARE RÅVAROR, MINDRE VINSTER

Den svenska kronan föll med över 13 procent gentemot Atrias hemmavaluta, euron, under förra året. Därmed får Atria-koncernen mindre betalt för exempelvis varmkorv från Sibylla eller leverpastej från Pastejköket. Samtidigt är Atria Scandinavia mycket beroende av råvaror från Finland, Tyskland och Danmark, vilka alltså blivit motsvarande mycket dyrare: även gentemot den danska kronan har den svenska kronan minskat i värde, i ungefär likande storleksordning. Under samma period har man dessutom dragits med stora kostnader för integrationen av Ridderheims i Sverige, med många möten och kostsamma resor. Vinsterna från Ridderheims kommer att uppväga kostnaderna, försäkrar Atria Scandinavias vd Christer Åberg, men rörelsevinsten i Sverige var under årets nio första månader bara en tredjedel av vad man tjänade under samma period 2007, och neddragningar har redan skett i Nässjö, Halmstad, Malmö, Årsta och Sköllersta. TUFFT ÄVEN FÖR KONCERNEN

För hela koncernen ser det mycket tufft ut. Soliditeten är usel, lönsamheten på eget kapital knappt mätbar, och skulderna hopar sig kraftigt. Atria gör rena förluster i det allmänt krisdrabbade Baltikum, där den ekonomiska och politiska oron börjar nå stormstyrka, och även hemma i Finland börjar vinsterna sina. Samtidigt har tidigare storägaren Nordea sålt ut stora delar av sitt aktieinnehav. Atria har nu gått in i en "tyst period" inför årsrapporten den 25 februari, och tills dess får alltså inte vd Matti Tikkakoski ge några kommentarer. Men Atria Scandinavias uttalade vision om att bli "Skandinaviens mest spännande matföretag" kan den närmaste tiden få en helt annan innebörd än vad koncernens PR-folk tänkt sig. Jonathan Newton

Milko: Allvarligt för bönder i Norrland Mjölkproduktionen i Norrland riskerar att närmast slås ut - på grund av att mjölkproduktionen redan minskat. Det anser Milko, som hoppas på snabba åtgärder. Orsaken är att minskad mjölkproduktion betyder mindre EU-bidrag, vilket i sin tur innebär ännu mer utslagning av mjölkproduktion: förra året försvann 50 miljoner SEK i bidrag, rapporterar TT. Nu varnar Milkos ordförande Per Åsling (bilden) för att problemen kommer att tillta. ”Den ekonomiska situationen för mjölkbönderna i skogslänen är mycket allvarlig. Görs inget snabbt för att lösa den oacceptabla situationen kommer vi att få uppleva att mjölkgårdarna avvecklas i en allt snabbare takt”, säger han. Jonathan Newton


3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Tillsatser på väg bort En lång rad svenska livsmedelstillverkare är på väg att ta bort tillsatser ur maten. Det visar en undersökning som Sydsvenskan gjort. Debatten om tillsatser i maten har tagit skruv hos svenska livsmedelstillverkare. Smakförstärkaren glutamat och transfetter är några av de tillsatser som snart kan vara historia hos flera av Sveriges ledande livsmedelsföretag. "Arbetet med att fasa ut smakförstärkare i produkterna har pågått under en längre tid. Med stor stolthet nådde vi målet att vara helt fria från tillsatta smakförstärkare 31 december 2007", berättar Rickard Albin, utvecklingschef på Campbell Soup för Sydsvenskan, och på Unilever räknar man upp de tiotusentals ton med transfetter och socker som företaget plockat bort ur sina varor de senaste åren. VILL INTE TILLVERKA VAD FOLK INTE VILL HA

Scan säger att man inte alls använder glutamat i sina nya produkter och arbetar med att plocka bort det ur sina gamla, medan Lantmännen slutade helt med monosodaglutamat i september. Procordia har helt slutat med transfetter och ser nu över samtliga tillsatser, medan Findus också arbetar med att minska på tillsatserna. "Företagen vill ju inte tillverka något som konsumenterna inte vill ha", kommenterar Agneta Dreber, vd på Livsmedelsföretagen för tidningen, och menar att debatten och konsumenternas tryck varit helt avgörande i den här utvecklingen. Samtidigt varnar hon för att det kan bli en ny debatt om slöseri, om maten får en minskad hållbarhet på grund av färre tillsatser och mermat därmed måste slängas. "I grunden är ju tillsatser inte ett negativt begrepp. Många har funnits länge, och många behövs för att maten ska leva upp till andra krav, som hållbarhet", säger hon till tidningen.

Milko storsatsar på Fjällbrynt Milkos mjukostar har, som Foodwire tidigare rapporterat, fått ta plats under varumärket Fjällbrynt. Nu sjösätter Milko en storsatsning på varumärket, en kampanj som sträcker sig från februari till juni. Sortimentet har fått ny design och kompletteras också med en ny produkt: hummer- och krabbost.

www.salt.se

5

Arvid Nordquist tar över Lindemans i Sverige Arvid Nordquist tar över försäljning och distribution av det australiska vinet Lindemans i Sverige, skriver WoWNews. "Lindemans är ett av världens största vinvarumärken och kommer att bli en viktig del av vårt erbjudande till restaurangbranschen. Tillsammans med Fosters satsar vi på fortsatt tillväxt under 2009", säger CarlJohan Svaton, direktör Arvid Nordquist Wine & Spirits. Nya varianter av Crème Bonjour Unilever lanserar fyra nya produkter under varumärket Crème Bonjour. Två ostar med namnen Romeo och Julia, en matlagningsprodukt med namnet Thai Green Curry samt en salladsostblandning med smak av basilika och gräslök.

Jonathan Newton

Ica och Arla överens om priser Den långa priskonflikten mellan Arla och Ica, som Foodwire tidigare rapporterat om, är nu löst. Enligt Land Lantbruk har parterna nu kommit överens om ett nytt avtal. Det nya avtalat uppges inte innebära några förändringar i form av utökad försäljning för Arla. Stellan Löfving

Karamellkungen kung på Coop Karamellkungen får leverera lösgodis till samtliga Coop-butiker i Sverige. Det är innebörden i ett nytt flerårigt avtal som parterna tecknat. Karamellkungen ska nu lansera varumärkena Karamellkungen, Godisprinsen och Premiyum i Coop-butikerna, något som ska vara klart till påsk. Hur länge avtalet löper eller vad det är värt i pengar har inte uppgetts. Jonathan Newton

Becel tappar hjärtsymbol Unilevers margarin Becel får inte längre använda Hjärt- och Lungfondens symbol på sina produkter. Samarbetet avbryts eftersom Hjärt- och Lungfonden tycker att det råder för stor osäkerhet fetternas hälsopåverkan, skriver Svenska Dagbladet. Stellan Löfving

Bibendum-chef startar eget Bibendums tidigare spritchef Richard Keller ska lämna sitt jobb och starta ett egte företag i dryckesbranschen kallat Cask Sweden, skriver WoWNews. Han är dock förtegen om inriktningen på företaget i övrigt. Vinsten ner för Coca-Cola Coca-Cola minskade vinsten före skatt för helåret 2008 med sex procent till 7,44 miljarder USD. Omsättningen steg med elva procent till 31,94 mlijarder USD. EFSA: Energidrycksingredienser ofarliga i lagom mängder Två av de vanligaste aktiva ämnena i energidrycker, taurin och d-glucuronolactone, är ofarliga så länge man inte dricker mer än knappt en och en halv burk om dagen. Det anser EU:s livsmedelsmyndighet EFSA, som granskat dryckerna. EFSA har vägt in de dödsfall som kopplats ihop med hög konsumtion av energidrycker, men kan inte utesluta att dessa istället har något samband med att dryckerna också innehåller högahalter av koffein. I flera av fallen fans också alkohol eller droger med i bilden, vilket gjort det ännu svårare att dra några slutsatser. Det skriver Nutrition Horizon.


6 Uppåt för Pernod Ricard Pernod Ricard ökade sin nettovinst för första halvåret med fem procent till 615 miljoner EUR, efter att omsättningen stigit med 13 procent till 4,2 mljarder EUR. Rubelras kan ruska om Carlsberg rejält Raset för den ryska rubeln kan bli en riktig mardröm för Carlsberg, skriver Børsen. Storbanken Citigroup förutser att Carlsbergs ryska omsättning kommer att falla från 24 till 18 miljarder DKK när den räknas om från den kraftigt försvagade rubeln. Fallande vinst för Aker Norska Aker Seafood redovisar en omsättning på 2.719 miljoner NOK (2.336) för 2008. Vinsten före finansnetto rasade dock till 24 miljoner NOK (112), mycket beroende på en utmanande marknad för vitfisk under fjärde kvartalet. Kinesiska Sanlu i konkurs Företaget i centrum för melaminskandalen i Kina, Sanlu, har försatts i konkurs. Enligt China Daily hade företaget skulder om 1,1 miljarder CNY, bland annat efter att ha lånat 902 miljoner CNY för att betala sjukvårdsräkningarna åt alla de barn som drabbats av den förorenade mjölken. Sanlu har dömts att böta över 49 miljoner CNY och dess ordförande Tian Wenhua har dömts till livstids fängelse. Unilever öppnar forskningscenter i Polen Unilever har öppnat sitt första forskningscenter i polska Poznan, där man ska forska i flytande livsmedel med sopp- och såsmärken som bland andra Knorr, Hellmann’s och Bertolli i fokus, skriver VMT. 16 miljoner EUR har investerats i centret, där 65 forskare fårn 13 olika länder ska arbeta.

3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Coop satsar på struts Coop inleder ett samarbete med Stigtomta Strus. Genom avtalet får Stigtomta möjlighet att öka sin produktion, samtidigt som distributionen kan skötas rationellt genom Coops terminaler i Malmö och Västerås. Avtalet kan komma att innebära ett smärre genombrott för strutsnäringen i Sverige, som länge kämpat för att etablera sig på allvar. Det menar i alla fall Peter Stenius på Stigtomta Struts: "Det här är en milstolpe för strutsnäringen. Butiker och konsumenter i hela landet får tillgång till strutskött och vi får möjlighet att öka vår produktion", säger han. Redan under våren planeras fem-sex nya strutsfarmer för att kunna förse alla butiker med kött. Det avtal som nu slutits gäller i första skedet leveranser till alla Forum och Extra-butiker, men på sikt ska även alla Coop Konsum sälja strutsköttet. På 90-talet hälsades den som räddningen för att svenskt lantbruk med lönsamhetsproblem. Strutsen skulle ta vårt land med storm och förändra våra matvanor för evigt. Över hela landet, långt upp i norr, startades strutsfarmer av lantbrukare och andra som hade stora förhoppningar på den stora fågeln. Men problemen var många och det allra största hindret var inledningsvis själva slakten av strutsen, som få slakterier ansåg sig redo för. Efter hand har dock bitarna fallit på plats, och allt fler svenskar har idag någon gång provat struts. Bland annat till nyårssupén, då det möra och mörka köttet framhållits som ett intressant alternativ till den beprövade oxfilén. Stellan Löfving

Tina gav City Gross draghjälp Försäljningen ökade med tio procent hos City Gross under de veckor som Tina Nordström gjorde TV-reklam för kedjan. Det visar kedjans egna siffror, vilket förstås gör att man är nöjd över samarbetet och ser det som en del i kedjans utveckling under året. Samtidigt passar man på att dementera en missvisande artikel i Dagens Industri, som gör gällande att Tina-satsningen inte hjälpt City Gross. ”Vi har ett nära samarbete med Tina. Det hjälper oss hjälpa konsumenten göra mer medvetna val i våra butiker”, säger Mathias Ivarsson, affärsutvecklings- och marknadschef på BergendahlsGruppen som äger kedjan. Jonathan Newton

Ny fincider från Carlsberg Carlsberg lanserar päroncidern Somersby, som kommer att börja säljas till restauranger och barer den första april. Somersby beskrivs som en premiumcider och har gjort stor succé i Danmark och Norge. Inom kort planerar bolaget dessutom att lansera en äppelvariant av Somersby i Danmark, med förhoppningen kunna sälja cider för över en miljard DKK i landet.

Diageo vinstvarnar trots vinstökning Alkoholkoncernen Diageo varnar för att vinsten för helåret kommer att bli lägre än väntat, trots att vinsten före skatt för första halvåret ökade med 3,2 procent till 1,4 miljarder GBP. Omsättningen steg till 6,7 miljarder GBP (5,7).

Rekord för ekologisk SIA-glass

Uppåt för Nutreco Nederländska foderkoncernen Nutreco redovisar en vinstökning före skatt för helåret 2008 om 15,5 procent till 172,1 miljoner EUR, efter att omsättningen ökat med 22,9 procent till 4,94 miljarder EUR.

SIA Glass ökade sin försäljning av ekologisk glass med 85 procent förra året. Det gär SIA störst på ekologisk glass i Sverige med två tredjedelar av marknaden, enligt siffror från AC Nielsen som företaget självt återger. Inför årets säsong tredubblar man sortimentet.

Lättare att skrota stora trålare Fiskekvoter ska kunna överlåtas mellan fartyg, så att det ska kunna bli lättare att skrota ut fiskefartyg på ett ekonomiskt godtagbart sätt. Det är innebörden i ett förslag som regeringen lämnar idag. Fiskeflottan är för stor och antalet storskaliga trålare behöver minskas med en tredjedel, anser regeringen, som också kommer att införa en begränsningsregel på hur stora kvoter en och samma person får äga, så att inte överlåtelserna leder till för stor koncentration. Succéår för Raisio Raisio ökade sin omsättning för helåret 2008 med nästan 20 procent till 504 miljoner EUR. Vinsten mer än fördubblades till 23,3 miljoner EUR (8,8).


DC-anställda fick kraftigt lägre lön

Mul- och klövsjukeutbrott i Kina Över 400 kor har slaktats ner efter ett utbrott av mul- och klövsjuka i Shanghai, rapporterar nyhetsbyrån Nya Kina.

Nu kommer nya rapporter om problem vid Danish Crowns nya fabrik i Jönköping. Nyanställda helgarbetare vid har fått 5 000 SEK mindre i lön i månaden än vad de utlovats. Enligt de anställda själva hade de utlovats 24 000 SEK i månaden, men nu visar det sig att det bara blir 19 000, samtidigt som arbetstiden också blir lägre, rapporterar Sveriges Radio Jönköping. Bemanningsföretaget Lernia, via vilket de är anställda, har skrivit brev till slakteriarbetarna och sagt att det beror på ett "missförstånd" mellan dem och Danish Crown. Till radiokanalen säger Lernia att det är så arbetsmarknaden ser ut nuförtiden. GÅTT TILL DC MED HOPP OM MER

"Förändringen i sig är inget konstigt. Det känns lite grann som att man måste förvänta sig det oväntade just nu", säger platschefen Peter Flodin. Anställda som Sveriges Radio talat med är upprörda, inte minst de som lockats till Danish Crown medutsikt till mer betalt. "Folk är upprörda, men vad ska man göra? Det är ju bara att sluta om man inte är nöjd och det vill man ju inte heller", säger en av dem som inte vill framträda med sitt riktiga namn. Igår blev det känt att en kvinna, som också anställts via Lernia, fått sparken från Danish Crown eftersom hon satt sig ner för att vila en stund när det var lite lugnt på arbetsplatsen. Jonathan Newton

Lantmännen och Agrico bildar potatisbolag Lantmännen Lantbruk och nederländska Agrico har bildat ett gemensamt bolag, Agrico Nordic, som ska producera och marknadsföra potatis som utsäde i Sverige. De båda bolagen samarbetar sedan tidigare om potatisutsäde, men nu ska all Lantmännens verksamhet på området ligga i det nya bolaget. ”Samarbetet med Agrico, tillsammans med förändringarna inom produktionen, ger oss stora kostnadsreduceringar som är nödvändiga för att vara konkurrenskraftiga även på sikt”, säger Lantmännen Lantbruks marknadschef Micael Sundström. Jonathan Newton

Coop Sverige säger upp ytterligare 125 Coop Sverige ska säga upp ytterligare 125 personer, denna gång vid servicekontoret Coop Center. ”Vi ser över alla kostnader för att vara rätt rustade om konjunkturen fortsätter att försvagas. Det är nödvändiga förändringar för att säkra vår framtida konkurrenskraft”, säger Coop Sveriges vd Karl Wistrand till Icanyheter.

Det rasslar till hos Biogaia Biogaia redovisar en omsättning på 145,6 miljoner SEK (106,6) för 2008. Rörelseresultatet har dessutom förbättrats mycket kraftigt och landar på 25,8 miljoner SEK (8,9), vilket indikerar att Biogaias lönsamhet nu börjar bli riktigt stabil.

www.salt.se

7

3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Nu kommer Coors Spendrups rullar nu ut det storsäljande amerikanska ölet Coors Light i Sverige. Redan har många sett reklamfilmen där en svettig amerikan i söderns ökenlandskap fastnar med tungan då han försöker svalka sig genom att slicka på en Coors-lastbil som stannat för att tanka, och det temat går delvis igen i de särskilt utformade bilar som Spendrups kommer att köra runt med i de svenska fjällen. ”Coors Light kommer från the Rocky Mountains, och fjällen är därför det mest relevanta ställe att synas på under lanseringen”, säger Erik Jarnsjö, marknadschef för öl på Spendrups, till branschtidningen Dagens Media. Glassen ska smaka grönsaker... och popcorn Grönsakssmak eller smak av popcorn är några av trenderna inom glassvärlden i år, i den mån det finns några alls. Det framkom på årets upplaga av glassmässan SIGEP i italienska Rimini, där också smaker som mögelost eller kokos var i görningen. ”I år fanns inte en enda tydlig trend, men det som utmärkte sig var grönsakstemat. Tomat och basilika, selleri, oliv, morot och paprika. Det är innovativt och galet och ibland fungerar det faktiskt överraskande bra”, säger Ulf Henningson, utvecklingschef på SIA Glass, som var på plats. Statoil satsar på hälsosam mat Statoil satsa rpå mer hälosam mat på sina bensinstationer under konceptet ”100 % koll”, där man bland annat anger näringsinehållet på maten, skriver Dagens Media. Nu kommer man att göra reklam för satsningen i TV4 och i butikerna. Svensk mjölk väcker ilska i Finland Den finländska jordbrukarorganisationen MTK rasar över att Arla Ingman använder svensk mjölk i sin konsumtionsmjölk i Finland. MTK anser att det är ett försök från Arla att göra snabba klipp på den låga svenska kronkursen, som gjort svensk mjölk billigare i Finland, men Arla Ingman tillbakavisar påståendena med att det inte finns tillräckligt med finländsk mjölk att köpa, rapporterar YLE.


8 Arla-anställda är nöjda med sitt jobb Aldrig förr har de anställda i Arla Foods varit så nöjda med sina jobb. Det framgår av en intern undersökning från Arla. 13 200 Arla-anställda över hela världen deltog i november i en undersökning om hur nöjda medarbetarna var, och 71 procent svarade positivt mot 61 procent år 2007. Siffran för 2008 är den högsta hittills. Storkampanj från OLW OLW lanserar nästa vecka en stor TVkampanj för Chilli Cheez Doodles, skriver Dagens Media. ”Det ska vara lite amerikanskt, skruvat och roligt”, förklarar marknadschefen Marcus Thollin. Findus lanserar gourmetsortiment Findus lanserar ett nytt gourmetsortiment med frysta rätter med fisk och skaldjur. Findus Seafod Deli heter serien, och blir den första i sitt slag, med fyra produkter med bland annat grillad tonfisk, havsabborre och patagoniska kammusslor. …och nya laxrätter Findus ska lansera tre nya färdigrätter med lax och olika såser. Företaget hoppas därigenom kunna locka fler konsumenter att äta fisk också till vardags. Danskt priskrig på mjölk på gång Danmarks dagligvarukedjor rustar sig nu för priskrig på färsk konsumtionsmjölk. Det sker vid en tidpunkt då efterfrågan på högprisprodukter faller. För närvarande utgör andelen lågprismjölk inte mindre än 20 procent, skriver Ritzau, och hos Aldi kan man köpa en liter mjölk för 3:95 DKK, medan Coop och Dansk Supermarked försöker kontra. Kraft-chefer fryser lönerna Kraft Foods fryser lönenivåerna för vd Irene Rosenfeld och 18 andra toppchefer under 2009, i syfte att föregå med gott exempel vad gäller återhållsamhet. Bonusarna kommer dock att vara oförändrade, skriver Just-food. Kraft redivisade nyligen ett vinstras för helåret med över 23 procent. MolsonCoors kämpar på Kanadensisk-amerikanska bryggerikoncernen MolsonCoors, som i somras lade sin amerikanska verksamhet i ett joint venture med SABMiller, lyckades trots det få till en vinst för helåret om 515,2 miljoner USD (534,4). Omsättningen minskade till 6,65 miljarder USD (8,32), vilket återspeglar avyttringen.

3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Norsk idé bakom Santa Marias nya blandningar Santa Maria slår ordentligt på trumman för sin nya foodservice-produkt Liquid Spice, som lanseras i samband med Årets Kock. Som galjonsfigur har man stjärnkocken Marcus Samuelsson, men den ursprungliga idén till lanseringen kommer faktiskt från Norge. Liquid Spice kommer i fem versioner: • wild garlic & herbs • chipotle & mesquite • kaffir lime & ginger • saffron & tomato • sundried tomato & basil Inspirationerna till de olika blandningarna har hämtats från Frankrike, texmex-köket, Thailand, Katalonien och medelhavsköket. Stjärnkocken Marcus Samuelsson har varit mycket aktiv i utvecklingen av produkterna. På frågan om han själv skulle använda produkterna i sin verksamhet, svarar han lite diplomatiskt: "Absolut! Om du tänker till exempel vårt koncept Streetfood, eller om man kör en catering där det måste gå snabbt - då är sådant här perfekt." I köket på Aquavit i New York skulle flaskorna från Santa Maria således förmodligen inte hitta in, och det är heller inte finkrogarna som är den främsta målgruppen. Det är inte heller de allra mest prismedvetna, som exempelvis skolköken, men hela spektrat däremellan bedöms som rätt målgrupp för produkten. "Vi tror jättemycket på de här produkterna", konstaterar Göran Widler som är marknadschef för foodservice på Santa Maria. NORGE

Han avslöjar också att den ursprungliga idén till produkterna faktiskt kommer från Norge. När Santa Maria lyckades manövrera ut Rieber & Søns kryddmärke Black Boy som huvudleverantör till NorgesGruppen, fanns ett önskemål om en produktkategori som Black Boy tidigare levererat. "Det var en slags kryddoljor. Vi experimenterade med det där, men blev inte riktigt nöjda", berättar han. Man beslutade att avstå från kategorin, men experimenterandet födde så småningom idén som nu manifesteras som Liquid Spice. I dagsläget är planen att satsa på Foodservice, och en lansering i konsumentledet är inte aktuell, men inte heller utesluten. Stellan Löfving


Halva LK Chark räddas av förre platschefen Konkursdrabbade LK Charks anläggning i Karlskrona kommer att återuppstå med en grupp nya ägare, under ledning av förre platschefen Jörgen Fagerström. Vilka som i övrigt ingår i ägargruppen vill konkursförvaltaren Håkan Gustavsson inte avslöja, utom att det rör sig personer som "har erfarenhet från livsmedels- och restaurangbranschen", skriver Blekinge Läns Tidning, men Sydöstran uppger att Håkan Andersson från Halmstad finns med i gruppen. Jörgen Fagerström själv är optimistisk inför framtiden och räknar med både vinst och att kunna skapa nya arbetstillfällen. För LK Charks anläggning i Halmstad är dock framtiden mer osäker. Jonathan Newton

Mjölkkrisen: Arla planerar ny sänkning Arla Foods planerar att sänka avräkningspriserna till mjölkbönderna på nytt, skriver ATL. Saken ska diskuteras på nästa styrelsemöte om två veckor, framkom på ett medlemsmöte i Växjö på måndagen. ”Det är inget priskrig på den svenska marknaden, men det är en konkurrenssituation med ett högt tonläge mellan mejeriföretagen, säger Anders Svensson”, chef för Arla Foods Sverige, till tidningen. Exakt hur stor sänkningen kan bli är inte bestämt. Jonathan Newton

Isländsk mex-snabbmat till Sverige Isländska Serrano, som är en kedja med mexikansk snabbmat, ska etablera sig i Sverige. Första restaurangen öppnar nu i Vällingby, och 15 restauanger planeras totalt i Sverige. ”Vårt mål är att bli Sveriges ledande restaurangkedja för modern mexikansk fast food”, säger vd Einar Örn Einarsson. Etableringen får man hjälp med av företaget Nextport. Jonathan NEwton

Mandelmassa utan mandel anmäld Anmälningarna duggar tätt till livsmedelsinspektörer runt om i landet om mandelmassa utan mandel, som istället gjorts på aprikoskärnor. Det skriver Dagens Nyheter. 2003 ändrades reglerna, så att mandelmassa inte längre behöver bestå av till hälften mandel utan endast behöver innehålla mandel i någon form - och sedan dess har frestelsen blivit stor för många tillverkare att helt skippa mandeln i ”mandelmassan”. ”Om det står mandelmassa på förpackningen ska mandel vara huvudingrediensen. Annars blir kunden lurad. Aprikoskärnor är ju dessutom betydligt billigare än mandel”, säger Alexander Sobestiansky på Livsmedelsverket till tidningen, och konstaterar att det enda som behövs är att byta namn på den mandellösa mandelmassan till något annat. Jonathan Newton

Vinstökning för Danone Danone-koncernen ökade nettovinsten för helåret 2008 med 15 procent till 1,3 miljarder EUR, efter att omsättningen stigit med 8,4 procent till 15,2 miljarder EUR.

www.salt.se

9

3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

kraftsamlar för mer ekologiskt Arla, LRF och Ekologiska Lantbrukarna inleder nu en gemensam satsning för att få fart på produktionen av ekologiska råvaror. Omställningen bland jordbrukarna går inte så fort som efterfrågan bland konsumenterna ökar, och nu hoppas organisationerna kunna ge en hjälpande hand åt de bönder som vill producera ekologiskt, bland annat genom ett mentorprogram och hjälp med regelverket. ”Riskerna vid omläggning till ekologisk produktion ska minskas och lönsamheten ska ytterligare stärkas”, säger Gun Olsson, chef för ekomjölk och konceptutveckling inom Arla Foods. Mjölkpriset fortsätter rasa Avräkningspriserna på mjölk minskade med sex procent i Västeuropa bara under december. det visar en sammanställning som den nederländska jordbrukarorganisationen LTO har gjort, skriver ATL. LTO räknar med att priserna kommer att fortsätta att minska kraftigt framöver. Amerikansk hummer hotar den svenska Amerikansk hummer har hittats i svenska vatten, vilket är oroväckande eftersom den kan hota den svenska med farliga sjukdomar. Fiskeriverket har utfäst en belöning till dem som fångar dem, men trots det har man bara fått in fyra amerikanska humrar under hela 2008. Saken har dessutom polisanmälts eftersom humrarna av allt att döma rymt från sumpar - vilka är olagliga att ha - vilket bevisas av att de hade gummiband runt klorna. ”Amerikansk hummer får bara inte förekomma i våra vatten”, säger Mats Ulmestrand på Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium i Lysekil. Ballerina kommer med ny smak Göteborgs Kex lanserar Ballerina med ny smak, nämligen choklad. Ballerina Choko heter den nya varianten som är den första nya Ballerinasmaken på tre år. Estrella satsar på potatistryck Estrellas nya Svenska Solchips ska lanseras med en tecknad reklamfilm, som är gjord med potatistryck. Det blir den första i världen i sitt slag, skriver Resumé. Filmen ska understryka de naturliga råvarorna utan att bli övertydlig, är det meningen.


10 Kotipizza köper sitt eget råvarubolag Finländska Kotipizzas ägare Frankis Finland köper Helsinki Foodstock, som haft huvudansvar för Kotipizza-kedjans internationella råvaruanskaffning, lagerhållning och distribution, skriver Vasabladet. Säljare är entreprenören Rabbe Grönblom, som hittills ägt 90 procent av Foodstock. Norsk sill går till Norge har aldrig exporterat så mycket sill som under januari 2009, då man nådde upp i ett värde av 567 miljoner NOK. Det var en uppgång om 18 procent, enligt nya siffror från Norges statistiska centralbyrå samt Eksportutvalget for fisk. Succé för Johnny Rotten hos Dairy Crest Brittiska mejeriföretaget Dairy Crests något osannolika reklam med förre punkstjärnan John Lydon, känd som Johnny Rotten i Sex Pistols, har blivit en vrålande succé. Smörmärket Couuntry Life har ökat försäljningen med 85 procent det senaste kvartalet sedan John Lydon gjort TV-reklam för det, iklädd brittisk landdsbygdsadelsklädsel men med den spikhåriga punkfrisyren och örhängena intakta, skriver The Guardian. Ökningen ger ett välkommet tillskott till Dairy Crest, som vinstvarnade så sent som i november. Delhaize portar Unilevermärken efter prisgräl Belgiska dagligvarukedjan Delhaize rensar bort hälften av Unilevers märkesvaror, bland annat Knorr-soppor och Liptons isté, som motdrag mot att Unilever aviserat prishöjningar på sina varor. Samtidigt passar Delhaize på att göra reklam för sina egenmärkesvaror genom att framhålla för kunderna vilka av dessa som finns som alternativ till de Unilever-varor som försvinner, skriver Het Laatste Nieuws.

3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Nickelallergker varnas för billigt kaffe Billigt kaffe kan innehålla uppemot sju gånger så mycket nickel som vanligt kaffe, samt dessutom ofta högre halter koffein. Det visar en undersökning som gjorts av Dagens Nyheter. Mest nickel innehåller Bremer från Lidl, följt av X-tra Bryggkaffe mellanrost från Coop och Euroshopper från Ica, men det är okänt exakt vad det beror på. Skillnaderna i koffeinhalt beror däremot troligen på att billigare kaffesorter innehåller mer robustaböner istället för de kvalitetsmässigt bättre arabicabönorna. "Halterna är inte farliga med tanke på det bidrag vi normalt sett får från olika livsmedel, men ändå ett onödigt tillskott. Däremot så kan det förvärra läget för en som redan är nickelallergiker", säger Kettil Svensson på Livsmedelsverket till TT. Jonathan Newton

Kändiskockar fortsatt heta Intresset för kändiskockar tycks omättligt. Nu är både Mannerström och Jamie Oliver på tapeten igen. Hotellkedjan Scandic tillkännager ett exklusivt ochg långsiktigt samarbete med Jamie Oliver, som ska arbeta med maten på kedjans hotell. Först ut blir barnmenyerna, som redan i sommar ska förnyas med Jamies hjälp. Samtidigt dyker Göteborgs krogkung Leif Mannerström återigen upp på scenen som en av männen bakom nya krogkonceptet Andersson Food & Akvavit. Den femte maj i fjol öppnade första enheten på Landvetters flygplats och nu har ytterligare en enhet öppnat på Arlanda flygplats. För driften står SSP, och konceptet erbjuds även i franchiseformat. Stellan Löfving

Danish Crown inviger i Jönköping Danish Crowns nya anläggning i Jönköping invigs officiellt på tisdagen. Anläggningen ska helt och hållet packa kött åt Axfood och leverera huvvuddelen av det kött som säljs hos Willy:s och Hemköp. Anläggningen blir den modernaste i sitt slag i Sverige. Jonathan Newton

Karamellkungen köper Parrots Godisföretaget Karamellkungen/Candyking köper naturgodisföretaget Parrots från OLW för en icke avslöjad summa. Därmed blir Karamellkungen störst på naturgodis i Sverige, och genomför sitt andra stora köp på kort tid - i oktober köpte man ju argaste konkurrenten Godisprinsen. Henke Larsson på müslipaketet Fotbollsstjärnan Henrik Larsson blir nytt ansikte utåt för svenska Nutritchs varumärke Aktiv Müsli, skriver Resumé. Henrik Larsson ska göra reklamfilmer för müslin och dessutom finnas med på bland annat förpackningar och webbplats.

Trögt med omställningen av norska höns Det kommer att saknas godkänd inredning för 20 procent av de norska hönorna, när omställningen till miljöburar eller möjlighet för hönorna att vara frigående ska vara klar 2012. Åtminstone om omställningen fortsätter i samma takt som idag. Det säger Aksel Fiskaa, organisationschef för ägg på Nortura. ”För ögonblicket lever halvparten av bestånden i hönshus som tillfredsställer de nya reglerna. Vid utgången av 2009 kommer andelen att ha stigit till nära 60 procent”, säger han, och tror att man trots allt är på rätt väg. Tidigare har det funnits farhågor om mycket stor brist på ägg i och med omställningen. Jonathan Newton


Bjässar rensar portföljen De stora globala livsmedelsföretagen tycks möta kristiderna med samma recept. Storstädning bland kostnadsposterna i resultaträkningen, men också bland produkterna i portföljen. Det kan gälla allt från förpackningsstorlekar, produkttyper och smaker till hela varumärken som försvinner. Ketchupjätten Heinz går till och med så långt som att beskriva ansandet av produktlinjerna som en nyckelstrategi. Grundinställningen är att för varje ny lansering ska två gamla enheter bort ur produktlistan. "Ju mer vi kan förenkla, samtidigt som vi tydligt möter våra kunders behov, desto bättre klarar vi oss och desto mer kostnader kan vi driva ut ur rörelsen", säger koncernens Europachef Scott O'hara till Chicago Tribune. Att varumärken köps och säljs är något som nästan hör till den dagliga verksamheten men det som tycks vara på väg att hända nu är att storkoncernerna inte ens bemödar sig om att sälja underpresterande märken. Istället lägger man dom helt enkelt på hyllan. Amerikanska giganter som Kraft och Sara Lee har under det gångna halvåret putsat bort flea produkter. Och fler lär det bli - Sara Lee har en uttalad ambition att dra ned på sitt utbud med åtta procent under det kommande året. INTE UNIKT

Förhållningssättet är ingalunda unikt för USA, utan finns även här i Europa och Sverige. På våra breddgrader är det dock inte lika uttalat, istället väljer flera företag, som exempelvis Cloetta, att fokusera på en grupp gullungar, medan de övriga får klara sig bäst de kan. Och hur är det egentligen - saknar konsumenterna de produkter som försvinner? Inte nödvändigtvis. En hel del tyder snarare på att produktfloran förvuxit sig en hel del. Under de senaste tio åren har antalet produkter på amerikanska butikshyllor ökat med 50 procent. Och då ska man väga in det faktum att många lanseringar floppar snabbt och försvinner därmed tämligen omgående ur statistiken. Det finns således helt enkelt utrymme för en viss utrensning. Stellan Löfving

Mystisk affär i brittisk mejeriindustri En icke namngiven köpare har lagt ett seriöst uppköpsbud på brittiska mejerikooperativet Dairy Farmers of Britain (DFOB), skriver Agrarisch Dagblad. Enligt rykten på marknaden kan det inte uteslutas att det kan röra sig om en utländsk köpare, som vill komma åt DFOB:s ostfabriker. DFOB, som årligen omsätter 1,5 miljarder liter mjölk och som bildades 2002 av ett samgående mellan Zenith Milk och The Milk Group, har svåra ekonomiska problem och har nyligen lanserat ett omfattande sparprogram. DFOB bekräftar att det finns en intressent, och har anlitat PriceWaterhouseCoopers som rådgivare. Jonathan Newton

Sparkad för vilopaus på Danish Crown En anställd vid Danish Crowns nya fabrik i Jönköping fick sparken efter bara tre dagar, eftersom hon tog en vilopaus när det ínte fanns något att göra. Kvinnan hade till uppgift att paketera kött, och satte sig ner när det inte kom något. Det fick hon inte för bemanningsföretaget Lernia, genom vilket hon anställts, och tvingades därför sluta. ”Vi har informerat all vår personal om vad som krävs och kan man inte leva upp till det så måste vi agera”, säger Peter Flodin på Lernia till Sveriges Radio Jönköping. Foodwire har sökt Danish Crown för en kommentar.

www.salt.se

11

3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Boxholms Mejeri investerar sex miljoner SEK Boxhoms Mejeri ska investera sex miljoner SEK för att kunna öka kapaciteten under våren med 25 procent till 2 100 ton, vilket kanske kommer att kunna komma upp till 2 500 ton, säger vd Thomas Lundh till Dagens Industri. Förra året investerade mejeriet över fyra miljoner SEK och räknar i år med att komma upp i en omsättning på över 100 miljoner SEK. Henke Larsson blir galjonsfigur för svensk müsli Fotbollsstjärnan Henrik Larsson blir nytt ansikte utåt för svenska Nutritchs varumärke Aktiv Müsli, skriver Resumé. Henrik Larsson ska göra reklamfilmer för müslin och dessutom finnas med på bland annat förpackningar och webbplats. Falköping tappar reklammjölken också Det är mycket som går Falköpings Mejeri emot just nu. Senaste slaget är att företaget tappar kontraktet med Mjölkmedia, ett företag som säljer delvis reklamfinansierad mjölk i Stockholmsområdet. Ny leverantör är Gefleortens Mejeri. Gefleortens anmäler Arla Gefleortens Mejeriförening har anmält Arla Foods till Konkurrensverket. Gefleortens anser att Arlas bonussystem för större butiker utgör en form av missbruk av dominerande ställning, skriver Land Lantbruk. Lidl får ny vd i Sverige Veit Weiland blir ny vd för Lidl Sverige KB, efter Mathias Kivikoski som går vidare till en tjänst inom Lidls ledningsgrupp i sitt hemland Finland, skriver Icanyheter. Veit Weiland var även vd för svenska Lidl 2006. Ekologisk julskinka gick som smör Scans ekologiska julskinka ökade försäljningen med 150 procent i år jämfört med förra året. Ökningen förklaras inte bara av ökad efterfrågan utan också av ökad tillgång på ekologiska grisar, som kommit efter att flera uppfödare startat produktion under året. M&M’s till svenska butiker Konfektyrjätten Mars har fram tills nyligen satsat främst på fyllda chokladprodukter i Sverige. Nu utökas portföljen med fyllda dragéer, och först ut var Maltesers som lanserades under 2008. Nästa produkt på tur är chokladlinserna M&M’s som nu rullas ut till butiker över hela landet.


Returadress: Foodwire AB Box 1011 444 26 Stenungsund

3.2009 • TORSDAG 19 FEBRUARI

Hasselbackspotatisen ny svensk matexport …det heter tschiis Vi avslutar med en liten lektion i engelsk fonetik. Fast eleven i fråga, Arla Foods, tycks i och för sig redan ha gjort sin läxa. För nu presenteras en ny reklamkampanj för företagets varumärke Keso. Huvudsyftet uppges vara att understryka att Keso är ett varumärke, inte en produkt. Produkten heter istället cottage cheese. Eller "Kååtitsch schiis", som bolaget uttryckte sig i den förra kampanjen. Då fick man genast språkpoliserna på sig, vilka med både emfas och lingvistiska batonger bankade in att det faktiskt uttalas "Tschiis" och inte "Schiis." Så nu har Arla ändrat stavningen inför den nya kampanjen, skriver Dagens Media. Foodwires redaktion kryllar av språkpoliser (jo, det är faktiskt sant) och därför gläds vi storligen över att denna fadäs korrigerats. Och samtidigt passar vi på att släppa lös en liten pudel här i sajberspejs: vi gjorde oss nämligen själva skyldiga till ett lite misstag härförleden när vi använde ordet Keso lite vårdslöst. Visserligen handlade notisen ifråga om Arla, som äger Keso-varumärket, men inte om dess verksamhet i Sverige. Istället handlade det om Storbritannien, och där heter det ju Kååtitsch tschiis. Indiid.

Att skala ett gäng potater, skåra dem och steka dem i ugn med smör och salt uppepå låter inte som matlagning i den högre skolan. Men faktum är att det tog svenskarna över 100 år att uppfinna denna mycket enkla rätt, som redan både hunnit falla i vanrykte och nu återuppstå i upphottad form på världens bästa matblogg. Det handlar naturligtvis om hasselbackspotatisen, denna mycket enkla med oförskämt goda potatisrätt som uppfanns på restaurang Hasselbacken på Djurgården i Stockholm. Hasselbacken hade sin storhetstid på 1800-talet, men det var faktiskt inte förrän 1955 som hasselbackspotatisen såg dagens ljus. Bak-grunden (om sådana usla ordvitsar tillåts) var ganska enkel: bakpotatisarna hade börjat bli på modet, men ack så lång tid det tog att baka dem! Någon kom på att man kanske kunde förkorta tillagningstiden genom att skära skåror tvärsöver potatisarna. Det var ett kulinariskt experiment som slutade som så många andra i historien: det blev inte som det var tänkt, men vips var en ny maträtt upptäckt. historien

Så lyder i alla fall en variant av historieskrivningen. Fel, säger andra, som hävdar att det var på restaurangens egen skola som rätten uppfanns på 1940-talet, och spred sig med

sist i salt

Psst! Har du hört att...

Matskribenter och -bloggare världen över tjusas av en drygt 50-årig svensk uppfinning: hasselbackspotatisen.

kockarna när de därefter for ut i landet. Andra lägger till ännu ett århundrade till historien och vill plantera hasselbackspotatisen på menyerna mellan 1800-talets andra hälft och andra världskriget. Där är väl förmodligen en djupdykning på Måltidens Hus originalreceptarkiv i Grythyttan det enda som kan ge klara besked. Tyvärr kom den typ av matkonst som hasselbackspotatisen förknippades med att bli hiskeligt omodern. Den kom att förknippas med bastanta stekar och stabbiga anrättningar, serverade av allvarsamma kylare i stärksaker på restauranger med vita dukar och bruna väggar – så lyder i alla fall omdömet från matbloggaren Molly Wizenberg, vars blogg Orangette nyligen utnämndes till bäst i världen av The Times. ("Jag lagade mat i nästan tolv timmar på raken efter att ha upptäckt den här bloggen", frustar tidningens recensent Lynne Robinson, som under denna maratonsession enligt egen utsago även upptäckte just hassebackspotatisen).

Ty Molly Wizenberg bestämde sig en dag för att trotsa sina fördomar och til�laga denna rätt, dock utan de brödsmulor som någon perverterad hjärna inbillat henne att man skulle vanhelga rätten med (vi förstår henne), men i en uppfräschad version med röd potatis som borstats istället för att ha skalats, och där man knökat ner vitlök och lagerblad i skårorna. Det blev ingen vidare succé, och det var inte förrän hon moddat det klassiska receptet ytterligare en gång, denna gång med charlottenlök, som hon hittade den variant som fick The Times skribent att gå i spinn. Konstigt charmiga

"They’re oddly charming somehow", sammanfattar hon, och kanske leder det även en och annan svensk att återupptäcka rätten. Ty söker man på den på Internet, finner man att den vanligaste frågan kring den är på temat "jag har aldrig gjort hasselbackspotatis, hur gör man?" Jonathan Newton


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.