Page 1

Funkcionâlâ (Relax) dîvânu kolekcija Mçbeïu salons Zunda piedâvâ rûpnîcas Mebelplast augstas kvalitâtes auduma dîvânus. Lai vieglâk bûtu orientçties plaðajâ piedâvâjumâ, esam sadalîjuði visus modeïus 3 kolekcijâs: klasiskâ, modernâ un funkcionâlâ. Lielâkai daïai dîvânu ir ne tikai plaða audumu izvçle, bet arî izmçru izvçles iespçja. Apskatît audumu, modeïu izmçrus, kâ arî uzzinât cenas Jûs variet Zundas salonos Rîgâ vai Liepâjâ.


www.livingroom.eu

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Ruchomy podłokietnik

Ruchome zagłówki Obracana funkcja


AMELIA 37180 5


www.livingroom.eu

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Ruchome zagłówki Obracana funkcja Ruchomy podłkietnik


AMELIA 37180 7


Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Ruchome zagłówki

AMELIA 37180

Obracana funkcja


9


Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Ruchome zagłówki Obracana funkcja


ISABEL 37220

11


www.livingroom.eu


EVIEN 39020

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax

Hoker z pojemnikiem

Wysówany zagłówek

13


www.livingroom.eu

SILVANA 57486

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Pianka

Stopki metalowe

Ruchome zagłówki Wysuwane siedzisko


15


www.livingroom.eu


SILVANA 57486

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Pianka

Stopki metalowe

Ruchome zagłówki Wysuwane siedzisko

Funkcja relax

17


www.livingroom.eu


DrAgoN 65016

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Daune

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Podnoszone oparcie

19


www.livingroom.eu


CASANDrA 46760

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax

Wysówany podnóżek

Ruchome zagłówki

21


www.livingroom.eu

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Ruchome zagłówki


LUCI 46860

23


www.livingroom.eu


LUCI 46860

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Ruchome zagłówki Funkcja relax

25


www.livingroom.eu


LUCI 46860

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Ruchome zagłówki Obracana funkcja

Hoker z pojemnikiem

27


www.livingroom.eu


CASANDrA 46760

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax

Wysówany podnóżek

Ruchome zagłówki

29


www.livingroom.eu

LUCI 46860

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Ruchome zagłówki Funkcja relax


LUCI 46860

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Ruchome zagłówki Funkcja relax

31


www.livingroom.eu


Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax

PESAro 80010 33


www.livingroom.eu

PArMA 81010

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax


35


www.livingroom.eu

PIACENzA 80020

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax


37


www.livingroom.eu

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Obracana funkcja

Funkcja relax

Wysówany podnóżek

Ruchomy podłokietnik

Ruchomy zagłówek


ArCoNI 39320 39


ArCoNI 39320

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Obracana funkcja Funkcja relax

Wysówany podnóżek

Ruchomy podłokietnik

Ruchomy zagłówek

41


www.livingroom.eu

rUBy 3908

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Wysówany zagłówek

Wysówany podnóżek

Ruchomy podłkietnik


rUBy 39080

43


www.livingroom.eu

oLIVEr 39040

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Obracana funkcja

Ruchomy podłokietnik

Ruchomy zagłówek


CooPEr 38940

VALLEry 38920

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki metalowe

Wysówany zagłówek

Funkcja relax

45


www.livingroom.eu

rUBy 39080

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax

Hoker z pojemnikiem

Wysówany zagłówek

Ruchomy podłkietnik


47


www.livingroom.eu

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax

Ruchomy podłkietnik

Ruchomy zagłówek


LISA 39180

49


www.livingroom.eu

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax

Wysówany zagłówek


ASoKA 39280

51


www.livingroom.eu

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonell

Stopki drewniane

Stopki metalowe

Funkcja relax

Ruchomy podłkietnik

Ruchomy zagłówek


LUCAS 39220 53


www.livingroom.eu


SoPhIE 57880

Tkanina

Skóra

Eco Skóra

Sprężyna falista Bonel

Stopki drewniane

55


20 gadu pieredze


collection

Relax dīvānu kolekcija  

Relax dīvānu kolekcija