Page 1

ANNONCE BLADET FOR SALLING ¡ FUR ¡ SKIVE

De nÌste 15 ür bliver Lemminkäinens orange maskiner hyppige gÌster pü Skiveegnen.

Nu für vejene ny asfalt Asfaltvirksomheden Lemminkäinen A/S skal bringe 724 kilometer veje i Skive Kommune op til god standard og derefter stü for vedligeholdelsen. Kontrakten er indgüet for 15 ür og løber samlet set op i omkring 100 millioner kroner. Skive har i lighed med

de este andre kommuner et betydeligt efterslĂŚb, nĂĽr det gĂŚlder vedligeholdelse af veje. Med den nye aftale vil det efterslĂŚb vĂŚre indhentet om fem ĂĽr, og traďŹ kanterne pĂĽ vejene i kommunens landdistrikter vil møde Lemminkäinens orange farve pĂĽ materiellet og

medarbejdernes beklÌdning helt frem til ür 2029. Aftalen omfatter udelukkende selve asfaltarbejdet, sü Skive Kommune skal fortsat selv sørge for vedligeholdelse af skilte, rabatter og afstribning. For at det kan fungere optimalt, er det nødvendigt med et tÌt og praktisk samarbejde i hverdagen, og samtidig skal der i planlÌgningen tages højde for, om der for eksempel er planer om at renovere kloakker eller nedgrave kabler. - Vores erfaring fra vore øvrige funktionskontrakter er, at det netop er den sunde fornuft og den gensidige tillid

Alt i malerarbejde

Dahl, Rask & Partnere

%$$ %#

Kontorhuset Jebjerg

Malermester Ebbe Dalgaard Tlf. 9759 2472 (# ""

Ă˜stergades Butikstorv 1 ¡ 7870 Roslev ¡ Tlf. 97 58 59 00 ¡ Fax 97 57 46 75

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

64. Ă…RGANG

i hverdagen, der er afgørende for, at samarbejdet fungerer til alles tilfredshed. Det gør det i de andre kommuner, og efter vi nu har lÌrt hinanden godt at kende, er jeg fuldstÌndig overbevist om, at man i Skive Kommune deler den opfattelse, siger regionschef i Lemminkäinen A/S Troels Madsen, der stod for udarbejdelsen af Lemminkäinens tilbud pü funktionskontrakten.

UGE 52

¡

27. december 2013

6ai^_dgY"hdakVgbZ!hdaXZaaZg!\Vhda^Z!kZci^aVi^dciZgbd\gVĂ’

Ia[#.+,+&'') lll#gdhaZk"kkh#Y`

Godt NytĂĽr sallingavis@sallingavis.dk

NĂ…R DU KĂ˜BER PC HOS OS LEVERES DEN

BUTIKKEN ER ÅBEN Onsdag og fredag kl. 15-18 samt lørdag kl. 10-13 eller efter aftale

KLAR TIL BRUG

G L A V D U T R STO , 9 9 9 . 2 a r f priser Vestergade 29, Jebjerg

'DP+RYJDDUG

7199 3800 Telefon tid alle hverdage kl. 7-20 og weekend kl. 9-20

Maling til alle formül Salling og Skive ¡ Tlf.: 9758 4008 ¡ DamogHovgaard.dk

!#"" ( $

'  & Malermester Ebbe Dalgaard

Tlf. 9759 2472 (# ""

Fjernelse af

trĂŚstubbe

DURUP

Åben i Durup Svømmehal www.duruphallen.dk ¡ Tlf. 97 59 20 40

Ă…bent 27. - 28. - 29. og 30. december fra kl. 13.30 - 16.00 Fra 2. januar normale ĂĽbningstider

Svømning er sundt..!

RING 40 57 42 67

Tønderingvej 3 ¡ DURUP ¡ 7870 Roslev Dagli’Brugsen Durup ønsker ALLE vore kunder et rigtig godt nytür, med følgende gode tilbud gÌldende fra fredag den 27. december til og med den 1. januar.

Vestergade 43 ¡ Jebjerg 40 57 42 67

CULT, MOKAĂ? EL. BREEZER Flere varianter, 28 cl.

KUN

SELDE

EL-SERVICE

Telefon

97 59 60 25 En afdeling af Salling El-Service A/S, Roslev, tlf. 97 57 15 99

10.-

)FMFIBMMFOWJMWžSFPNEBO OFUUJMFOTUPSMFHFQMBET NFE CMBOEUBOEFUIPQQFCPSHFPH GPSIJOESJOHTCBOFS%FSWJMClEF WžSFOPHFUGPSEFTNlPHMJEU TUÂ&#x;SSFCÂ&#x;SO

+ pant

RĂ˜DVIN ROSSO FUOCO O fra Italien, 75 cl.

6 FLASKER KUN SPAR 208,70

UNDERS 1/2 PRI

199.-

Ă…BNINGSTIDER NYTĂ…R Fredag til mandag Tirsdag Onsdag

den 27. december den 30. december den 31. december den 1. januar

%BHMJÂľ#SVHTFO%VSVQPH4QBSFLBTTFO#BMMJOH JOWJUFSFSUJM)PQ3VMJ%VSVQ)BMMFO TÂ&#x;OEBHEFOKBOVBSGSBLM

NYE Ă…BNINGSTIDER fra den 6. januar: All e ugens dage fra kl. 7.00 - 20.00

8.00 - 20.00 8.00 - 15.00 11.00 - 18.00

,Â&#x;CCÂ&#x;SOFCJMMFUUFOJGPSTBMH IPT%BHMJÂľ#SVHTFO%VSVQ 5Â&#x;OEFSJOHWFK GSBEFO EFDFNCFSPHGSFNUJMEFO KBOVBSUJMLVO 

41"3 

1SJTGPSIFMFEBHFLVOLSGPSCÂ&#x;SOPH LSGPSWPLTOF1SJTFOGPSWPLTOF JOLMVEFSFHSBUJTLBGGFIFMFEBHFO

Sparekassen Balling Durup 40 19 44 22


50 år Lasse Saugstrup, Poppelvej 17, Glyngøre, fylder 50 år torsdag den 2. januar.

Ny tandlæge

Heldig vinder

Sparekassen Balling, Skive afdeling, har udbetalt 5000 kroner til Vita Vester, Skive, som havde købt sine lodder i Aktivitetscenteret på Odgaardsvej, Aktivitetscenteret har i år solgt 600 styk. Fra venstre Annette Torp, Sparekassen Balling, Vita Vester og Jørgen Aggerholm Lions Skive.

Dygtige spillere fra Thise I december deltog ni badmintonspillere fra M88 i et træfstævne i Durup med stor succes. Efter mange jævnbyrdige kampe blev følgende vindere: Esben Andreasen, Alma Damgaard, Katrine Larsen, Maria Alberg, Mathilde Juul, Iben Andreasen, Pernille Haugsted, Katrine Haugsted.

GRAVSTEN

2PVRUJVIXOGRJSURIHVVLRQHOKM OSYHGG¡GVIDOG

SKIVE STENHUGGERI v/Olav Brodersen

9LNDQWU IIHV G¡JQHWUXQGWSn

Stort udvalg i urne- og mindesten. Åbent hverdage 9-17 - lørdag 9-12. (Op mod byen fra Kvicklys p-plads) Nordbanevej 20 . Tlf. 97 52 01 72

WOI +DQV2OH9HVWHU

ZZZYHVWHUEHJUGN

(OLQ9HVWHU

H[DPEHGHPDQG

H[DPEHGHPDQG

Aften i Hjerk

www.skivestenhuggeri.dk

Nye former og skrifter

SALLING AVIS ✆ 97 57 14 00

Danmarks længste musetrappe

KLOCHs Begravelsesforretning Skive og Omegns Begravelsesforretning

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har hele julemåneden arbejdet på at lave Danmarks længste musetrappe. Godt 2.500 børn har været med til at flette på musetrappen, der blev kåret af Børnenes Rekordbog fredag 20. december.

Trier Skovgaard Christensen

Stenhugger

Møllegade 2 - 7800 Skive

Steen Jensen Tlf. 97 72 28 17

Tlf. 97 52 01 50 Svarer hele døgnet

Besøg: www.steenjensen.dk

Niels Jørgen Gaardsted

SE PRISER PÅ: www.klochs.dk Skive Begravelsesforretning

Vi er der, når du har brug for os.

Tlf. 97 52 08 98 - svarer hele døgnet...

Søren Toft

Vestergade 14 . Skive . boudigaard.dk

J9<>K:H6; HVaa^c\7d\ign``Zg^6eH C³ggZ\VYZ&.!,-,%GdhaZk IZaZ[dc.,*,&)%% IZaZ[Vm.,*,&.(( lll#hVaa^c\Vk^h#Y` 6CCDC8:G IZaZ[dc.,*,&)%% hVaa^c\Vk^h5hVaa^c\Vk^h#Y` 7A69A:9:G B^X]VZaB³aWn bbd5hVaa^c\Vk^h#Y` G:96@I>DC =ZaaZAZchX]dl IZaZ[dc.,*,&)%% _dj5hVaa^c\Vk^h#Y` IGN@H6<:G IZaZ[dc.,*,&)%% hW5hVaa^c\"Wd\ign``Zg^#Y` 6CHK6GH=6K:C9: I]dg`^a8]g^hiZchZc

@DCIDG:IHu7C>C<HI>9 BVcYV\###### `a#-#%%"&+#%% I^ghYV\####### `a#-#%%"&+#%%

DchYV\####### `a#-#%%"&+#%% IdghYV\###### `a#-#%%"&+#%% %%"&* &*#%% %% ;gZYV\####### `a#-#%%"&*#%%

`a#&%#%%

HkVg e€ `dggZ`ijgVccdcXZg/ HZcZhi[gZYV\ HZcZhi [gZYV\ HkVge€`dggZ`ijgVccdcXZg/

`a#&%#%%

IZ`hi d\ gjWg^`VccdcXZg/ IZ`hid\gjWg^`VccdcXZg/

`a#&%#%% `a#&%#%%

XZ c d c Vc iZg Z Y Z ¢cYg Zg^c\h[g^h YZ) k h^ Z a Z h Y c " ^ &) % ' " ' ^ j\Z HZcZhi idghYV\ HZcZhiidghYV\

Hb€ VccdcXZg/ Hb€VccdcXZg/ IV``Z" d\ Y³YhVccdcXZg HZcZhi bVcYV\ IV``Z"d\Y³YhVccdcXZg HZcZhibVcYV\

`a#%-#(% `a#%-#(%

;²gY^\Z VccdcXZg/ ;²gY^\ZVccdcXZg/ 6c\^kZahZ V[ hi³ggZahZ 6c\^kZahZV[hi³ggZahZ d\ eaVYhgZhZgkVi^dc Vi^dc d\eaVYhgZhZgkVi^dc

HZcZhiidghYV\

`a#&%#%%

6[aZkZg^ 6[aZkZ 6[aZkZg^c\V[[dgjYWZhi^ai [²gY^\ibViZg^VaZ/

HZcZhibVcYV\

`a#%-#(%

JWÊc[ZIWbb_d]7l_ihkdZj _^[b[Ia_l[aecckd[

Debel Nederby

Nykøbing M.

Åsted

Selde Junget

H^YhiZj\Z^]kZgb€cZY jY`dbbZgHVaa^c\6k^h ^]ZaZH`^kZ`dbbjcZ bZY')#%%%Z`hZbeaVgZg

Thorum Tøndering

Glyngøre Durup

Kirkeby Sundsøre Thise Roslev

Harre Hjerk

Breum Jebjerg

Ålbæk Lihme

Krejbjerg Rødding

Oddense Grønning

Lundø

Hindborg Balling Lem

Rønbjerg Estvad Bærs

Hjelskov Virksund

Hald Højslev Kirkeby Strandet Højslev Dommerby Nr. Søby Nr. Ørum

Hem Skive

Ramsing

Hvidbjerg

B:9A:B6;

Birgitte Sand Mortensen

>C9A:K:G>C<6;6CCDC8:G CDC8:G DC8:G &$)h^YZd\YZgdkZghVbi d\\ YZgdkZg hVbi `dggZ`ijgV dggZ`ijgVccdcXZg/ HZcZhi dchYV\ `dggZ`ijgVccdcXZg/ HZcZhidchYV\

7aVYZie€iV\Zgh^\^ciZi ZghiVic^c\hVchkVghdb [³a\ZV[ZkZcijZaaZign`[Z_a ^VccdcXZgd\iZ`hi# =k^hYj^``Z]VgbdYiV\Zi HVaa^c\6k^hhZcZhidchYV\ h`VaYj`dciV`iZEdhi9VcbVg` e€ia[#-%'%,%(%#

Søren Boudigaard

6ccdcXZ7aVYZi[dgHVaa^c\Õ;jgÕH`^kZ

:g]kZgkhb²hh^\V[[did\gV[Zg^c\ V[VccdcXZg[gVHVaa^c\6k^h Zg^``Zi^aaVYijYZc [dgjY\€ZcYZV[iVaZ#

2

Den 2. februar er der aftensgudstjeneste i Hjerk Kirke. Der synges salmer og Sanne Hvorslev leder arrangementet, oplyser menighedsrådet.

GRAVSTEN

/LPIMRUGVYHM$ă1\N¡ELQJăLQIR#YHVWHUEHJUGN

CdgbVadeaV\/ &%#(*% HVaa^c\$;jg H^YhiZj\Z^bYg# JYk^YZideaV\/ ')#%%% H`^kZ`dbbjcZ

Per 1. januar 2014 byder Tandklinikken Roslev en ny tandlæge velkommen, når tandlæge Aage Christiansen går på pension. Aage startede som tandlæge i Roslev i 1975 på Rybjergvej i det gamle lægehus og flyttede klinikken her til Helsevænget i 1979. Den nye tandlæge er Nadja Østergaard, der sammen med nuværende tandlæge på klinikken Inger Staalsen fremover vil stå for klinikken sammen med det øvrige personale, der fortsætter.

Skolestart

Alle børn, der skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien, skal tilmeldes skolerne i perioden fra 1. til 31. januar,

oplyser skoleafdelingen i Skive Kommune. Hvis man gerne vil have, at barnet venter, skal man søge derom. Skive Kommune har frit skolevalg.

DGI fremmer den lokale udvikling Når skolen lukker og dagligvarebutikken drejer nøglen om, så er der ofte kun idrætsforeningen tilbage. Derfor er idrætsforeningerne meget tit drivkraften, når der skal tænkes nyt, og lokalsamfundet skal gøres til et attraktivt sted at bo. For at styrke arbejdet og ressourcerne til udviklingen af lokalsamfundene bliver Landdistrikternes Hus en integreret del af DGI per 1. januar 2014. - Idrætsforeningerne er ofte dynamoen i forhold til udvik-

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Kirsten Villadsens død og begravelse. Tak for blomster og kranse. Venlig hilsen Svend og familie

lingen i lokalsamfundet. Ved at forene kræfterne i DGI og Landdistrikternes Hus kan vi bedre støtte op om en positiv udvikling i de små samfund og sikre, at der arbejdes mod de samme overordnede mål, siger DGI’s formand Søren Møller, der slår fast, at fusionen mellem DGI og Landdistrikternes Hus skal være med til at understøtte landdistriktsudvikling. - Med fusionen ønsker vi at løfte udviklingen af de små lokalsamfund til et nyt niveau. Mange taler om Udkantsdanmark og den rådne banan,

Opmærksomhed frabedes. Kresten Kristensen

Morgensang Lige siden vi var små, har vores forældre

Elisabeth og Renzo Zijl, vækket os hver morgen og været irriterende morgenfriske.

Nu er det vores tur! Så hjælp os med at vække dem i anledning af deres sølvbryllup tirsdag den 7. januar 2014 kl. 7.30 på deres bopæl i Jebjerg.

Michael & Jeffrey

Nytårsgudstjeneste Den 31. december er der nytårsaftensgudstjeneste i Roslev Kirke om aftenen. Alle er velkommen, oplyser RoslevRybjerg Menighedsråd.

97 57 14 00 sallingavis@sallingavis.dk

men det er ikke retvisende. Vi kan se, at de små lokalsamfund der selv gør noget, de overlever, og et samarbejde mellem idrætten og lokalsamfundet gør, at man arbejder mod et fælles mål, siger Søren Møller. En undersøgelse, som tænketanken CEVEA har offentliggjort viser netop, at det er en myte, at Vestjylland er en rådden banan. Ser man på børnenes trivsel, sundhed og demokratiet, så klarer de vestjyske udkantskommuner sig fint. Det er godt for børnene at vokse op i det mørke Jylland, og det kan blandt andet skyldes et stærkt foreningsliv og de stærke sociale netværk. Undersøgelsen viser nemlig også, at foreningslivet blomstrer i udkantsområderne – faktisk er der tale om et omvendt Udkantsdanmark. Der er flest registrerede foreninger per tusind indbyggere i kommuner som Fanø, Læsø, Samsø, Struer og Lemvig. Færrest er der i store provinsbyer som Esbjerg, Odense og Horsens.

BLIV SET! Ri n g p å 97 577 1144 00


BIG DAY

k i r b a f i r e k ær

4 stk. raketter med henholdsvis rød stjerne, rød palmeeffekt med hvid glitter, grøn glitrende stjerne, gylden og purpur palmeeffekt samt stjerne i glitrende blåt og sølv. Pris kr.

275,-

I

a r f D U B L I

T

Pris kr.

Stort krudttungt kugleraketsortiment med 8 virkelig flotte effekter i både farve og crackling. Består af 4 stk. 2”, 2 stk. 2½” samt 2 stk. 3”. Pris kr.

PYRO TECHNIC MASTER

EXTREME

100 skud. Røde perler af små crysantemum med grønne haler, røde, grønne, blå og gule pæoner med cracklende stjerner og farverige haler i rødt, grønt, blåt og gyldent. Gylden finale med crackling. Et virkeligt storslået batteri ud over det sædvanlige.

61 skud. Symfoni af buketter i rødt, grønt, pink og blåt med glitrende farverige haler. Palmetræseffekter med crackling. Indimellem store glitrende bombetter i sølv og guld med lange haler. Afsluttes af sølvkrone og crysantemum med cracklende hale.

KUGLERAKET SORTIMENT

350,-

R E I R E T T 9 BA

Fyrv

g r e j b l

Pris kr.

! R E D L O IH R E T T A B T R A M +S

TA’ 4 STK. ILBJERG RØR

Pris kr.

395,-

RUBICON

36 skud. Røde stjerner med rød hale og hvid glitter, purple palmeeffektmed grønne haler og grøn glitter, ildfisk med purple haler, rød piletræs effekt med gyldne haler, brokade med blå haler og hvid glitter. Grønne effekter og ildfisk med knitrende haler samt finale med gylden cracking. Et rigtig flot batteri. Pris kr.

24 skud. Palme effekter i sølv samt sølv crysantimum med grønne og røde haler. Rød blomst med grønne haler. Smuk finale med cracklende palmeeffekt. Pris kr.

100,-

MEGA

36 skud. Kæmpe brokade medpink, lemon og havblå effekter efterfulgt af store glitrende guld bombetter i piletræs effekt med diskret cracking.

MONSTER MIX

Samlet pris KUN SPAR 20,-

Bomberør med 5 skud af gyldne palmer

GRANATEN

285,-

150,-

350,-

295,-

Pris kr.

Kæmpe fontæne med fantastiske sprudlende effekter - gylden og blå crysantemum skyder 7 meter op i luften. En oplevelse ud over det sædvanlige! Pris kr. 95,TA’ 2 STK. FOR

575,-

Samlet pris KUN SPAR 130,-

ALT hvad den lille Fyrværker har brug for og mere til. 100 lunter der skal tændes.

IMAGINE

325,-

D:

BU L I T O B COM

ODT G R E P SU 4 X FONTÆNER

295,-

med flotte effekter Pris kr. 100,-

4 STK. ILBJERG RØR

IMAGINE

Bomberør med 5 skud af gyldne palmer Pris 30,- pr. stk.

19 skud med buketter af røde, blå og hvide glitrende farver samt blå og gul brokade. 7 skud går op sammen.

Samlet pris KUN SPAR 70,BLUE MOON 4 raketter med hhv. rød, farverig og gul bølge samt gylden regn Pris 140,-

375,-

HUSK VO

E R O T S RES

NEW GENERATION 12 19 skud. Farvesymfoni i purple, grønne og røde buketter med regn af sølv og guld samt hvid glitter. Pris kr. 195,-

Pris kr.

Samlet pris KUN CONDOR 24 skud med blå buketter, gyldne og blå palmetræer samt crackling. Pris kr. 110,-

130,-

350,,SPAR 85

Ilbjerg

Pris kr. 95,-

0 0 . 7 1 . BER KL

EM C E D . 7 ON 2

I T A R T S DEMON

MEFISTO

300,mindst g få r o f b ø K 2o en 24/1 inden d pe batteri et kæm ratis med g

Fyrværkerifabrik Ilbjergvej 6, 7870 Roslev, tlf. 97 57 17 57 www.pyro-zoo.dk

Like us

Åbent: Alle dage kl. 10-20, dog ikke den 24. og 25. december Der tages forbehold for evt. afgiftsændringer, trykfejl og manglende levering

3


Salon i Roslev gennem 30 år Den 2. januar 2014 kan Roslev Modesalon se tilbage på 30 år i byen. Og det er en tid med mange dejlige oplevelser, der tegner salonens historie, fortæller ejer Ina Olesen, der bor i Åsted, og som købte salonen for 30 år siden. Udover hende arbejder Susanne Østergaard i salonen, og det har hun gjort siden sin læretid for 27 år siden. - At komme her skal være en hyggelig og afslappet oplevelse. Vi værner om vores kunder og forsøger at give alle den bedste behandling – ung som ældre. Vi har mange fantastiske oplevelser i salonen hver dag, og det er svært at nævne en for der er mange. Mange af vores kunder kommer jo igen og igen, og på den måde får vi mulighed for at følge mennesker – ofte fra de er små, til de selv får familie og børn, og så kommer næste

generation her også. På 30 år har der været mange af den slags dejlige oplevelser, siger Ina Olesen, der blev udlært frisør i 1977 ved en salon i Skive. Siden arbejdede hun som frisør i både Sønderborg, Gråsten, Åbenrå, Skive og Selde – og egentlig ledte hun ikke efter egen salon, men da salonen i Roslev blev sat til salg, måtte hun simpelthen slå til. - Jeg har altid sagt, at hvis jeg skulle have egen salon, så skulle det være på denne adresse i Roslev, så da stedet var til salg, så måtte jeg jo slå til, siger Ina Olesen. Store rummelige lokaler og beliggenheden på Sallingsundvej var afgørende, og det har hun aldrig fortrudt. Udover Susanne Østergaard har salonen haft to andre elever gennem tiden, og her

klippes og sættes hår på både mænd, kvinder og børn. Enkelte ældre kunder, som ikke kan komme til salonen selv mere, kører Ina Olesen ud til. - Vi har jo arbejdet sammen i mange år, og det giver noget specielt imellem os også. Ord er ofte overflødige. Vi kender hinanden godt, siger Susanne Østergaard, og Ina Olesen er enig: - Jeg er heldig at have Susanne her. Hun er dygtig til sit fag og vellidt af alle, siger hun. Og netop faget har naturligvis udviklet sig på mange områder på 30 år, så kurser og efteruddannelser er et must for frisørerne i Roslev Modesalon. Men samtidig er der også en tendens til, at moden kører i ring. Frisurer, der tidligere var moderne, kommer pludselig igen - tilsat noget nyt.

Ina Olesen og Susanne Østergaard skaber en tryg stemning i Roslev Modesalon.

Kunderne kommer fra hele Salling, og mange kører gerne fra Skive også. Det er især folk, der tidligere har boet i

Salling, men er flyttet. Deres frisør holder de helst fast i. - At gå til frisør er en tillidssag. En kunde skal vide,

at når de sætter sig i stolen hos os, så er de i gode hænder, siger Ina Olesen.

Skolebørn besøgte regnskov 13 børn og fem lærere fra Roslev og Resen skoler havde en dejlig tur til Randers Regnskov forleden. Turen foregik som led i Projekt OmSorg i skoleregi, der er et samarbejde mellem skoleafdelingen i Skive Kommune og Kræftens Bekæmpelse Skive Lokalforening. Børnene startede med

at røre en slange, og så var de med til at fodre søkøerne. Derefter var de en tur rundt i alle kupler, og de modige gik ind til de små flagermus, som fløj tæt på gæsternes hoveder. På børneskolerne kører der nu samtalegrupper for børn, hvor livet gør ondt, ledet af uddannet personale. Turen

Besøg frivillighedscenteret Fredag den 31. januar er der Åbent Hus for alle interesserede i alle aldre i Frivillighedscenter Skive på Møllegården. Dagen byder på underhold-

ning og taler ved Peder Christian Kirkegaard, borgmester og John Sørensen, formand for Frivillighedscenter Skive. Under overskriften ”Om fri-

var et helt åbenbart afbræk i børnenes måske til tider tunge hverdag. Lokalforeningen er meget glad for samarbejdet både på det menneskelige og det økonomiske plan, hvor alle parter har bidraget, og man er klar til at kigge på lignende tiltag.

villighed og Rollen som frivillig” fortæller Laust Kristensen, Centerleder ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde om de frivilliges indsats og arbejde. Børnene hyggede sig i Randers.

Nytårs gudstjenester Annonce

g indleverin

3 1 0 2 2 Uge

MMER O K D U S I V SALLINGdA 7. januar tirs ag den NONCER:0.00 N A R U T K KORRE en 30. december kl. 1 dag d Senest man CER: N O N N A E 0 ØVRIG nuar kl. 10.0 ja . 2 n e d g da Senest tors ONCER: N N A S D Ø D TAKKE- OG est mandag Sen r kl. 8.30 a u n ja . 6 n e d

Telefon 97 57 14 00 · sallingavis@sallingavis.dk dk 4

Søndag den 29. december - Julesøndag Selde . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Åsted . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Junget . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Thorum . . . . . . . . . . . . . 10.30 Grinderslev . . . . . . . . ingen Grønning . . . . . . . . . . . . 10.15 Thise . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Rødding . . . . . . . . . . . . . 9.00 Lem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Lihme . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Vejby . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 Fur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.45

Roslev . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 Rybjerg . . . . . . . . . . . . . . ingen Glyngøre . . . . . . . . . . . 16.30 Sæby . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Hem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.15 Hindborg . . . . . . . . . . . ingen Dølby . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Brøndum . . . . . . . . . . ingen Hvidbjerg . . . . . . . . . . . 10.15 Håsum . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 Ramsing . . . . . . . . . . . . ingen

Durup . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 Tøndering . . . . . . . . . . ingen Nautrup . . . . . . . . . . . . . . ingen Balling . . . . . . . . . . . . . . . ingen Volling . . . . . . . . . . . . . . . ingen Krejbjerg . . . . . . . . . . . ingen Oddense . . . . . . . . . . . . . 10.15 Otting . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Hjerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 Harre . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Jebjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 Lyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen

Tirsdag den 31. december - Nytårsaften Roslev 22.00

Onsdag den 1. januar - Nytårsdag Selde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 Åsted . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Junget . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Thorum . . . . . . . . . . . . . ingen Grinderslev . . . . . . . . 15.00 Grønning . . . . . . . . . . . . ingen Thise . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Rødding . . . . . . . . . . . . . 16.00 Lem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 Lihme . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Vejby . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Fur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00

Roslev . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Rybjerg . . . . . . . . . . . . . . ingen Glyngøre . . . . . . . . . . . 16.30 Sæby . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Hem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Hindborg . . . . . . . . . . . 10.15 Dølby . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Brøndum . . . . . . . . . . 14.00 Hvidbjerg . . . . . . . . . . . ingen Håsum . . . . . . . . . . . . . . . ingen Ramsing . . . . . . . . . . . . 10.15

Durup . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 Tøndering . . . . . . . . . . ingen Nautrup . . . . . . . . . . . . . . ingen Balling . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 Volling . . . . . . . . . . . . . . . ingen Krejbjerg . . . . . . . . . . . ingen Oddense . . . . . . . . . . . . . 15.00 Otting . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Hjerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Harre . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 Jebjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 Lyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen

sallingavis@sallingavis.dk


re Vi ønsker vo kunder et

R Å T Y N T D O G tak for god i 2013 opbakning til at vi glæder os 4 se jer i 201

Lad propperne springe...

Frit valg

Flere varianter. 75 cl Literpris 78,67 Frit valg

Kims chips & snacks 110-220 g Kg-pris maks. 90,91.

1 flaske

1 pose

59,-

10,-

Casillero del Diablo Reserva

Frit valg

Flere varianter. Fra vinhuset Concha y Toro, Chile. Literpris 44,22.

39,-

50,Frit valg

Kransekage med 7 ringe

Kun

100,-

Kg-pris 25,00

2 kg

Masser af Spiritus

Frit valg

Flødekartofler

1 flaske

Flere varianter. 70-100 cl Literpris maks. 114,21

Roslev

Bestilling af smørrebrød til nytårsafte n senest den 30 . december

Fersk hjortemørbrad Fra New Zealand Kg-pris maks. 330,00

Hansens is Flere varianter Dybfrost 725 ml Literpris 57,93

300 - 400 g

1 bæger

95

99,-

42,-

Tempt, Cult eller Breezer

Rib-eye

Kalveculotte

200 g Kg-pris 175,00 Skåret af oksefilet med fedtkant

900-1500 g Kg-pris maks. 138,89

1 flaske

79

Flere varianter 28 cl. Literpris 36,36 + pant.

Frit valg

Frit valg

1 flaske

Pr. stk

1 stk

10,-

35,-

125,-

Premium roastbeef

Premium oksefilet

Af okseinderlår Kg-pris 99,90

Med fedtkant. Kg-pris 179,90

1/2 kg

95

49

Åbningstider mellem jul og nytår

1/2 kg

95

89

Tilbudene gælder til og med lørdag den 31. december 2013 SuperBrugsen Roslev, Sallingsundvej 2-6, tlf. 97 57 17 11

ner HUSK! Bageren åb hver dag kl. 7.00. 1. jan. Lukket 25. dec. og

Tirsdag 24. dec. 8.00-12.00 Onsdag 25. dec. Lukket Torsdag 26. dec. 8.00-19.00 Tirsdag 31. dec. 8.00-15.00 Onsdag 1. januar Lukket Alle andre dage kl. 8.00-19.00

5


  

Hem fĂĽr en hundeskov.

  ! "# "!" #!""  "! "# "!" #!""   "! "#!         !

    !  !  ! ! 

Nørregade 19 ¡ 7870 Roslev

Tlf. 97 57 14 00

Fax 97 57 19 33 www.sallingavis.dk sallingavis@sallingavis.dk

Udvalg giver tilskud til lokale projekter Landsbyudvalgets fjerde møde i 2013 blev afholdt pü Galleri Da Winti i Selde, hvor udvalget startede med at høre den spÌndende historie om, hvordan stedet er kommet til at fungere som et alsidigt kulturhus med besøgende og

brugere fra nĂŚr og fjern. Der var 10 ansøgninger, som blev behandlet, hvoraf de ni ďŹ k tilsagn. Et projekt blev udsat til Landsbyudvalgets nĂŚste møde. Der blev uddelt midler for omkring 550.000. kroner, og blandt disse var ďŹ&#x201A;ere

lokale initiativer. En af dem er en hundeskov i Hem. I tilknytning til Vestsallingstien, den kommende hesterasteplads og naturlegepladsen i Hem etableres en hundeskov i et mindre skovomrĂĽde ved Vestsallingstien. Der etableres et parkeringsareal i et mindre hjørne af naturlegepladsen, som vil kunne bruges af bĂĽde besøgende til hundeskoven og brugere af naturlegepladsen og Vestsallingstien. Desuden ĂĽbnes op for offentlig adgang til et toilet, som allerede ďŹ ndes i den gamle stationsbygning. Desuden ďŹ k Sport og Event Center Jebjerg penge til at etablere en kunstgrĂŚsbane i Jebjerg. Banen anlĂŚgges efter samme model som de to eksisterende kunstgrĂŚsbaner i kommunen, der begge er beliggende i Skive. KunstgrĂŚsbanen vil vĂŚre et godt tilbud til hele Skive Kommune og vil supplere de mange øvrige aktiviteter, centeret tilbyder.

Tarok sikrer omtale for millioner PĂĽ blot en mĂĽned ďŹ k Tarok 609 pressehits, i 605 af dem er Skive omtalt. Ifølge Infomedias beregninger har den samlede dĂŚkning en annoncevĂŚrdi pĂĽ 9,7 millioner kroner. Lokale ďŹ lmoptagelser kan vĂŚre en god investering for en kommune. Det viser tallene i en medieanalyse af ďŹ lmen om Tarok fra Skive, som Midtjysk Turisme har gennemført for medio oktober til medio november. I forĂĽret afsatte Skive byrĂĽd 600.000 kroner til støtte

FORBRUGERVALG

af lokale optagelser af Regner Grastens ďŹ lm â&#x20AC;?Tarok â&#x20AC;&#x201C; grib drømmen mens du kanâ&#x20AC;? og til gennemførelse af den nationale gallapremiere pĂĽ ďŹ lmen i Skive. FormĂĽlet var dels at skabe mulighed for ďŹ lmturisme pĂĽ Skiveegnen og dels at proďŹ lere Skiveegnen i forbindelse med ďŹ lmen. Senere afsatte Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget, ogsĂĽ kaldet TEKE, yderligere 100.000 kroner til ďŹ nansiering af blandt andet ďŹ lmdekorationen pĂĽ Langesgaard, der udgør rammen om familien Laursens liv i

Kommunen har investeret 700.000 kroner i TarokďŹ lmen og fĂĽet 9,7 millioner kroner igen i omtale.

50â&#x20AC;&#x2122;erne. FormĂĽlet var at lade møbler, malerier, mv. blive stĂĽende, sĂĽ ďŹ lmturister har mulighed for at besøge familien Laursens stuer og kontor, som det ser ud i ďŹ lmen.

Dermed har Skive Kommune investeret 700.000 kroner i ďŹ lmen om den legendariske hest. Det beløb er for lĂŚngst tjent ind ifølge rapporten.

Musik med TørďŹ sk pĂĽ Pinenhus

FORBRUGERVALGET ER SLUT De valgte kandidater er:

SĂĽ er det igen muligt at fĂĽ oplevelser, god mad og overnatning sammen, nĂĽr Pinenhus i Glyngøre inviterer til koncert med TørďŹ sk den 31. januar. Og der er masser af ďŹ sk pĂĽ menuen â&#x20AC;&#x201C; udover de musikalske af slagsen byder restauranten nemlig pĂĽ en lĂŚkker ďŹ skebuffet. Hvis man ikke kan lide ďŹ sk, er der mulighed for en to retters menu i stedet, oplyser Pinenhus.

Festlig aften med TørďŹ sk pĂĽ Pinenhus.

TørďŹ sk spiller i festsalen, og folk, der ikke overnatter,

1984

Ove Dalsgaard, Skive

Endelig var der tilskud til Foreningen Harrevig-Egnens BogMekka, der er startet gennem en gruppe lokale ildsjĂŚle, arbejder med en rĂŚkke tiltag omkring bøger og litteratur i Harre og omegn. Foreningen vil sĂŚlge brugte bøger, lave bogcafĂŠ og organisere forskellige forfatter-, og litteraturarrangementer. Der vil blive etableret salgssteder forskellige steder i lokalomrĂĽdet: ved vejen, eventuelt fra en gammel kĂŚrre, i beboernes garager samt fra Harre Forsamlingshus, der ogsĂĽ vil fungere som bogcafĂŠ. Ud over de nĂŚvnte projekter bevilligede Landsbyudvalget midler til Borgspil pĂĽ Ă&#x2DC;stergaard, LysallĂŠ langs Ă&#x2DC;rslevklostervej, Tarok stim et nyt Køkken pĂĽ Harrebjerg Lejrskole, trĂŚningspavilloner pĂĽ Fur og strøm til sportspladsen pĂĽ Lundø. NĂŚste ansøgningsfrist til Landsbyudvalget er den 3. februar 2014.

er naturligvis ogsĂĽ velkommen.

2014

30 ĂĽr i Roslev

Bent Dyrberg, Skive

30% fejrer vi med

LĂŚs mere om valgresultatet pĂĽ www.skivevand.dk

pĂĽ alle produkter i salonen i uge 1

Ă&#x2026;bningstider:

Skive Vand A/S leverer rent drikkevand til ca. 75% af husstandene i Skive Kommune, og transporterer og renser alt spildevand. Skive Vand A/S er ejet af Skive kommune. Se mere pĂĽ www.skivevand.dk

6

27. december 9.00 - 17.00 28. december LUKKET 29. december LUKKET 30. december 9.00 - 17.00 31. december LUKKET Herefter normale ĂĽbningstider

Sallingsundvej 5 ¡ 7870 Roslev¡ Tlf. 97 57 18 11


To millioner til ombygning af Oddense Hallen

9 STÆRKE NYTÅRSTILBUD

Bestyrelsen serverer smagsprøver på champagne og kransekage tirsdag den 31. december kl. 12-14

Oddenses nye hal modtager penge fra Lokale og Anlægsfonden. Illustration: Elkiær + Ebbeskov | Leth & Gori.

Oddense Hallen i Skive Kommune bliver i fremtiden lige så meget et moderne forsamlingshus som en idrætshal. Lokale og Anlægsfonden støtter Oddenses nye samlingssted for alle i byen med to millioner kroner. Da Oddense Hallen blev opført i 1983 var det for at skabe plads til datidens klassiske og populære indendørs idrætsgrene som håndbold og badminton. Siden blev tankerne om, hvad en idrætshal kan rumme udvidet betragteligt, hvilket også medførte nye tiltag omkring Oddense Hallen, som fik plads til en stor idrætslegeplads og spejderfaciliteter omkring hallen. Nu er tiden kommet til et langt større skridt ind i fremtiden for Oddense Hallen, der inden længe omdannes og udvides, så den kan rumme flere forskellige idrætsformer, blive hele byens nye forsamlingshus og støtte op om den lokale skoles øgede behov i forbindelse med folkeskolereformen, hvor skolen får brug for flere muligheder for aktivitetsformer. Udviklingen af den nye udgave af Oddense Hallen skyldes et samarbejde mellem Oddense Borgerforening og hallens bestyrelse, der tog fart for fem år siden. Dengang skulle borgerforeningen beslutte, om det eksisterende nedslidte forsamlingshus skulle renoveres – eller simpelthen opgives og lukkes.

Borgerforeningen valgte en helt tredje løsning. Nemlig at gå sammen med Oddense Hallens bestyrelse om at opføre en tilbygning til hallen, som også kunne blive et tidssvarende forsamlingshus. Sammen med Lokale og Anlægsfonden og arkitekterne fra Elkiær + Ebbeskov | Leth & Gori har de lokale kræfter i Oddense udviklet en kombination af idrætshal og forsamlingshus med en række nye tiltag, der kan invitere nye brugere indenfor. Projektet omfatter 447 kvadratmeter ny tilbygning og ombygning af et areal på 234 kvadratmeter. Den nye tilbygning rummer et fællesområde med langbord, pejs og lounge. Det hyggelige fællesområde kan nemt ændres til et aktivt lege- og motoriklandskab og har på den måde en solid dobbelt funktion, så byens borgere i alle aldre kan bruge fællesområdet. Fra fællesområdet kan man nemt overskue alle aktiviteterne i bygningen. Et nyt køkken etableres mellem fællesområdet og det største rum i tilbygningen, som er den nye multisal, der både kan bruges til kultur og bevægelse. I forlængelse af multisalen kommer der en ”udelounge” ved boldbanerne, og i den modsatte ende ved hallens forplads bliver der etableret et område med tove, bordtennis og klatretårn samt opholdspladser.

Udvendigt fortsætter tilbygningens tag ned mod jorden, hvor det bliver til et opholdsområde med siddetrapper med udsigt over boldbanerne. Trapperne kan også bruges aktivt som fitness- og træningsinstallation. Den store hal bevares, men bliver mere åben og tilgængelig, når den nye bygning bliver ”hæftet på”. Der kommer en række nicher til ophold og leg og et værkstedsmøbel, der kan anvendes til mange forskellige kreative aktiviteter. I den eksisterende del af hallen ændres det nuværende cafeteria og indgangsområde til et fitnesslokale, der vil være åbent fra tidlig morgen til sen aften uafhængigt af hallens almindelige åbningstid. - Vi ser frem til at kunne tilbyde lokalområdet tidsvarende attraktive faciliteter, der understøtter borgernes kulturog fritidsaktiviteter, uanset om man er aktiv idrætsudøver eller socialt engageret borger med behov for et samlingssted. Vi forventer dermed i Oddense at kunne løfte områdets image og dermed fastholde eksisterende borgere, såvel som at kunne tiltrække nye, siger Alfred Brunsgaard, formand for arbejdsgruppen i Oddense Multicenter. Skive Kommune har bevilget tre millioner kroner til projektet, og ialt vil projektet koste 9,625 millioner kroner at opføre.

MASSER AF SKUM Vælg mellem Asti, Cremant, Cava eller Sparkling

NU FRIT VALG

BAILEY eller GAJOL NU

89

Normalpris 19,95

NU 1/2 PRIS

10

BEGRÆNSET PARTI 300 POSER NU N U KUN

Send kuponen til Salling Avis, Nørregade 19, 7870 Roslev. Mrk. kuverten »WONDER«. Kuponen skal være Salling Avis i hænde senest torsdag den 3. januar kl. 8.00. Vindernavnene offentliggøres i uge 2, hvorefter præmierne skal afhentes på avisens kontor inden 2 måneder efter udtrækningen.

Se også www.sallingavis.dk

Navn:

By:

SMIRNOFF, MORGAN, GORDONS GIN, TEQUILA, TULLAMORE EL. BALLANTINES

00

FRIT VALG

!F7DJ

Wff[bi_d`k_Y[$'bjh$

!F7DJ

NU UNDER 1/2 P

12

99

95

SUN C Jhef[`k_Y[ RYNKEBY

RIS

ROYAL GREENLAND KUTTER REJER

Svar:

00

TEMPT, CULT, MOKAÏ ELLER BACARDI BREEZER

\heij DehcWbfh_i(-"/+

Postnr.:

25 NU

95

12

Hvor mødes parret Neil og Marina?

VERDI SPUMANTE Cekii[h[dZ[l_d <b[h[lWh_Wdj[h

-&Yb$

00

Vind DVDen

Gade:

59

00

Normalpris op til kr. 89,95

FAXE KONDI, PEPSI, MIRINDA el. NIKOLINE 1,5 liter

Nørregade 19 · 7870 Roslev · Tlf. 97 57 14 00 · Fax 97 57 19 33 www.sallingavis.dk · sallingavis@sallingavis.dk

GÆLDER TIL OG MED 1. JANUAR 2014

00

BEGRÆNSET PARTI 300 STK. NU KUN

6

95

TOMS KÆMPE SKILDPADDER Normalpris ('"/+ NU KUN

Bestyrelsen og personalet ønsker alle et godt nytår ... TANK Benzin & Diesel

NU UNDER 1/2 PRIS

9

95

ÅBNINGSTIDER 28/12 - 30/12 Tirsdag d. 31/12 Onsdag d. 1/1 Torsdag d. 2/1

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

kl. 7-20 kl. 7-14 kl. 13-18 kl. 7-20

7Wa`©hil[`' š BREUM š J[b[\ed/-+-,((( 7


SundhedVelvære Kom i gang med den sunde livsstil Motion er medicin for kroppen, humøret og sundheden. Det kan dyrkes hjemme ved komfuret, i sofaen, i fitnesscentret eller ude i naturen. Det gælder bare om at se mulighederne, og det vil TV MIDTVEST gerne hjælpe seerne med i otte nye afsnit i serien ”Rundt på gulvet”, med premiere onsdag 1. januar. Journalist Margit Vendelbjerg og fysioterapeut Morten Graversen er værter og sætter fokus på alt fra fræk fitness til ekstrem mandeløb og indisk fitnessdans. I hvert program afprøver studieværten en

maskine i et fitnesscenter, og bagefter får seerne anvisninger til, hvordan de kan træne de samme muskler hjemme med hjælp af elastikker, en stol, gulvklud, kosteskaft eller en flaske fyldt med sand eller vand! - Vi vil rigtigt gerne motivere folk til at komme i gang med at røre sig og samtidigt slå fast, at det ikke behøver at koste en bondegård at få daglig motion. Opfindsomhed og vilje er de bedste værktøjer, fastslår Margit Vendelbjerg. I hvert program er Morten Graversen klar med nyttige

tips til, hvordan man kan forebygge og behandle træningsskader. ”Rundt på gulvet” er et miks af studieinterviews med gæster, der hver har deres personlige historie og mening om motion, og optagelser rundt om i landsdelen blandt andet fra pargymnastik i Salling, løbefitness i Skjern, crossfit i Herning og spinning i Viborg. Med i programmet er også kræftpatienter, der har deltaget i træningstilbuddet ”Krop og kræft” på regionshospitalet i Herning, og patienter med lungesygdommen kol, der går i fitnesscenter.

Mændene glemmer kostrådene Fisk, grøntsager og frugt fylder for lidt på menuen hos mænd med korte uddannelser. Det viser et studie af de kortuddannedes måltidsvaner som DTU Fødevareinstituttet har lavet for Fødevareministeriet. Rapporten danner baggrund for en indsats i Måltidspartnerskabet, der arbejder for større lighed i sundhed. Uligheden i sund mad viser, at der er behov for en særlig indsats over for ufaglærte og kortuddannede mænd, der i dag spiser længst fra de officielle anbefalinger. Derfor vil

fødevareministeriet nu forsøge for at nå dem ved at støtte og inspirere virksomheder med mange kortuddannede mænd til at gøre det nemt at spise sundere på jobbet. Måltidspartnerskabet går derfor i gang med at støtte nøglehulscertificering af kantinerne på mere end 30 af landets erhvervsskoler for ad den vej at øge tilgængeligheden af sundere måltider for skolernes elever. Med initiativet får eleverne ”kærlige puf” uden løftede pegefingre ved at vise, at sund

Kiropraktisk klinik

Dorthe Plagborg Lars Rud Rasmussen Østergade 4 C · 7800 Skive 97 51 02 11 www.rud-plagborg.dk

Oddense Fysioterapi Aut. fysioterapeut Lone Bach Mortensen Højskolevej 2 · Oddense · 7860 Spøttrup

Telefon 40 88 95 54 Behandling efter lægehenvisning. Åbent daglig kl. 8.00-16.00

mad også kan være lækker. Måltidspartnerskabet har fokus på lighed i sundhed og på den del af befolkningen, der har de største udfordringer med at spise sundere. Partnerskabet blev dannet i 2012 og tæller i dag 13 medlemmer: COOP (tidligere FDB), Danish Meat Research Institut, Teknologisk Institut, De Samvirkende købmænd, DI Fødevarer, FOA, Foreningen af Kliniske Diætister, Fødevarestyrelsen, Hjerteforeningen, HORESTA, Kost og Ernæringsforbundet, Landbrug & Fødevarer, Sundhedsstyrelsen og Fiskebranchen.

Hjemmeblodprøver er god patientservice Service går op – og udgifterne ned. Bioanalytikere tager inden længe på hjemmebesøg i hele Region Midtjylland. Regionsrådet har netop givet de hospitalsansatte fagfolk grønt lys til køre på hjemmebesøg hos meget dårligt gående patienter for at tage blodprøver og kontrollere hjerterytmer. Og nu udvides ordningen til også at omfatte patienter, der bor i Skives opland. Snart tager Region Midtjyllands bioanalytikere på hjemmebesøg i alle fastlandskommuner mellem Hvide Sande og Grenaa. Tilbuddet er skræddersyet til patienter, der ikke kan transportere sig

Nyt hos Simone Ny massør

Pr. 1. januar træffes Kristian som massør. Kristian skal have erfaring, derfor 1/2 pris hos ham i foråret.

Lær Qi Gong

Starter lørdag den 4. januar og søndag den 5. januar. Marianne Odds underviser. Husk tilmelding.

NADA

Individuelt + hold hver mandag (tilmelding)

Løbefitness er en kombination af løbe- og styrketræning i byens rum. Foto: Hans Trier Vittarp

selv, og kendes allerede fra størstedelen af regionen, hvor erfaringen er, at hjemmebesøget frigør tid og kræfter for både patienter og praktiserende læger. - Bioanalytikere på farten er udtryk for god patientservice, hvor vi kan spare en masse hårdt prøvede mennesker for yderligere strabadser, siger regionrådsformand Bent Hansen (S). Prisen for et hjemmebesøg af egen læge er minimum 270 kroner, En bioanalytiker på hjemmebesøg varierer lidt i pris, alt efter hvor i regionen patienten bor. I gennemsnit koster bioanalytikerens besøg kun 150 kroner. Den markante bespa-

Dorthe Pedersen Tidsbestilling nødvendig pga. udebehandlinger

Tlf.: 40 56 94 15 Klostervej 10, Breum 7870 Roslev

Udekørende fodterapeut Professionel fodpleje i dit eget hjem Min autorisation er din garanti for behandlingens kvalitet. Statsautoriseret fodterapeut

Sygeplejerske & Kropsterapeut Simone Bech Gl. Åstedvej 21, 7870 Roslev 23 93 13 89 · www.simonebech.dk

8

Hanne Brasen Møgelvangs Plads 5, Nyk. Mors

Tlf. 52 40 39 36

relse betyder, at service kan forbedres uden prisen går op. - Bioanalytikerne får nye opgaver, de praktiserende læger får mere tid til komplicerede opgaver og kommunerne undgår udgifter til liggende patienttransporter. Der er kun vindere, siger Bent Hansen. En mobil bioanalytiker kan i gennemsnit klare tre prøver i timen, og regionsrådet reg-

ner med, at bioanalytikerne reducerer udgifterne til praksislægernes hjemmebesøg og blodprøvetagning. Det er også rådets forventning, at prisforskellen på prøver foretaget af en læge og en bioanalytiker fører til at der reelt kan spares penge, ved at besøge patienterne i eget hjem og plejehjem. Ordningen skal evalueres om et år.

Hos Simone tilbydes massage og meditation Fremover kan man få massage Hos Simone på Gl. Åstedvej i Salling. Fra 2014 vil den 23-årige Kristian Fårkrog nemlig være at træffe som massør på stedet. Kristian skal til eksamen som massør på AT Work uddannelsen i Århus i februar og har derfor brug for lidt praktisk erfaring og håndelag. Samtidig med, at man kan gøre noget godt for sig selv, bidrager man derfor til, at den kommende massør får erfaring. Der er derfor tilbud på behandlinger frem til marts. Mange kender Kristian fra Glyngøre Børnehave, hvor han arbejder til daglig som pædagogmedhjælper. Det er hans mål og ønske at komme ind på fysioterapeutskolen her senere på året. Kristian har gjort rigtig meget indenfor gymnastikken og kendt med kroppens udfor-

dringer. Han er en rigtig sød og sympatisk ung fyr. Lørdag og søndag den 4. og 5. januar kommer Marianne Odds desuden til Hos Simone og underviser i Qi Gong. Qi Gong er blandt andet rigtig godt for dig, der gerne vil øve meditation eller mindfullness via brug af kroppen. Metoden siges at styrke kroppen rent fysisk, giver bedre jordforbindelse og ro i sindet. Hos Simone tilbyder desuden NADA, der er en enkel form for øreakupunktur, som er opstået i USA til brug i behandlingen af stofmisbrugere på afvænning. Det viste sig som en rigtig god handling, hvorefter det har spredt sig og nu også kendes og bruges bredt i Danmark. Ifølge Hos Simone skaber metoden balance i det overbelastede eller stressede sind og understøtter derved kroppens egen selvhelbredelsesproces.


Penge til kamp mod atomaffald Bestyrelsen for Spar Vest Fonden besluttede på deres møde forleden at bevilge 200.000 kroner til foreningen MORADS. Dermed er foreningen nu yderligere blevet styrket i kampen imod atomaffald på Skiveegnen. - Ikke nok med at der er en reel risiko forbundet med at vi her på egnen skal lægge undergrund til et atomaffaldsdepot. Mindst lige så vigtig er det, at vi som egn ikke associeres med atomaffald og på den konto risikerer, at miste både arbejdspladser og borgere. Vi vil fortsat kendes for, at vi her på egnen kan tilbyde RENT LIV, og med denne pose penge håber vi derfor på, at det flotte stykke arbejde, som MORADS foreløbig har lagt for dagen, kan fortsætte, indtil kampen er vundet, og vi ikke får affaldet her til Skiveegnen, siger formand for Spar Vest Fonden Niels Trærup. Formand for MORADS, Anders Rask er yderst taknemmelig for bidraget. - Med pengene får vi nu mulighed for at invitere de rette medlemmer af Folketinget på en tur til det hollandske mellemdepot COVRA. Et depot, hvor alt atomaffald holdes over jorden under forsvarlige vilkår, og hvor man således afventer, at der findes en for-

svarlig løsning på deponering af blandt andet det yderst problematiske langlivede affald. Desuden får vi mulighed for at bestille en vurdering fra en uvildig ekspert, der kigger på den danske slutdepotløsning og kan give en second opinion tidligere i processen, end den sundheds- og forebyggelsesministeren tilbyder. Med andre ord – så kan vi med disse midler fra Spar Vest Fonden vise et videnskabeligt kvalificeret alternativ til nedgravning af atomaffaldet. De to fokusom-

råder for pengenes anvendelse vil naturligvis også gaven de øvrige udpegede kommuner, og der skal ikke herske tvivl om, at vi fortsat står tæt sammen i kampen mod nedgravning af atomaffaldet, siger Anders Rask. Den uvildige rapport forventes at ligge klar i første kvartal af 2014. Den vil derefter blive sendt til Sundhedsminister Astrid Krag samt øvrige relevante aktører og beslutningstagere.

Skuespillerne fra Tarokfilmen kommer til Skive. Foto: Christian Geisnæs.

Mød Tarokfilmens Jørn og Ingelise Onsdag den 8. januar er der skuespillerbesøg hos Krydsfelt Skive. Skuespillerne Henrik Vestergaard og Iben Dorner, der spiller Jørn og Ingelise i

filmen ”Tarok Grib drømmen, mens du kan” fortæller om at spille de to personer, at sætte sig ind i deres historier og arbejdet foran kameraet.

K:HI:G<69:'& Õ ?:7?:G< Õ I:A:;DC.,*,)(,+

)4/./*-/01'"$-|!-1$'." -$ &;A?G~H>IA;H>L?MJ?=C?FF?NCHAME;@@?MJa<?MNCFFCHA

MORADS vil nu invitere de rette medlemmer af Folketinget på en tur til det hollandske mellemdepot COVRA.

LØRDAG:

00

3 00 10 00 22 95 10 00 95 00 15 95 12

RUNDSTYKKER fra Vils Bageri

Steenberg:

Landbrugspakke er vækstplan lokalt Regeringens vækstpakke for landbruget kan lige så godt kaldes en vækstplan for Vestjylland, mener den radikale erhvervsordfører, Andreas Steenberg, der er valgt i landsdelen. Han har været med til at lave planen og mener, den vil skabe mange job i landsdelen. - Landbruget er afgørende for job og udvikling i vores landsdel. Vi har både selve bedrifterne, men også slagterier, mælkeproducenter, en masse industri, der lever af at sælge udstyr til landbrugene og en masse håndværkere, der også er afhængige af landbruget. Derfor er planen rigtig god for det Midt- og Vestjyske, siger Andreas Steenberg. Regeringens vækstplan indeholder en lang række initiativer. Det handler både

om miljøreguleringen, som skal blive mere smidig, 45 millioner kroner til tilskud til grønt staldbyggeri, nye finansieringsmuligheder til tre milliarder kroner årligt og eksportstrategi for bare at nævne nogle. Andreas Steenberg hæfter sig ved, at det bliver muligt at producere 1,5 milliarder slagtesvin flere, og at medarbejderne på Danish Crown får en model for at investere i erhvervet. - Danish Crown har meldt ud, at de ville se sig nødsaget til at skære 1000 stillinger i Danmark. Nu får de mulighed for at producere flere svin, som er hovedproblemet. Samtidig får man nu mulighed for at medarbejderne kan lave et selskab, hvor de putter en del af deres løn ind. Det selskab kan

investere i landbruget. Det har været et ønske fra blandt andre tillidsmændene. Det tror jeg, der vil komme meget godt ud af, siger Andreas Steenberg. Regeringen ligger også op til at landbruget reguleres efter, hvor meget de forurener i stedet for, hvor meget jord de har. - Det vil skabe både mere vækst og bedre klima og natur. I dag er der ikke fokus på at anvende nye teknologier, der nedbringer forureningen. Til gengæld inddrager landmændene al den natur de kan til produktion. Det skal laves om. Ved at regulere smartere, så kan landmanden vækste, hvis han bruger miljøvenlige teknologier og presset på naturen falder, siger Andreas Steenberg.

Begrænset parti

160 gram

GØL PØLSER ER MAX 4 PAKKE PR. KUND

Frit valg

COCA COLA/ FANTA SKER MAX 6 FLA DE PR. KUN

+ PANT

150 cl.

CARLSBERG/TUBORG PILSNERE 30 stk.

KNORR SAUCER ER

+ PANT

75 cl.

49 95 12 00 10 00 15 95 6 95 7 95

KOHBERG KERNEGODT RUGBRØD 750 gram

FLENSTED KARTOFLER

Frit valg

ROYAL GREENLAND STORE KUTTERREJER ER MAX 5 PAKKE PR. KUND

150 gram

KAROLINES CREME FRAICHE

500 gram

FREDAG OG LØRDAG: VEJ-SELV SLIK

10 stk.

100 gram

Vi ønsker alle et Godt Nytår Se også www.sallingavis.dk

Navn:

Send kuponen til Salling Avis, Nørregade 19, 7870 Roslev. Mrk. kuverten »ODA«. Kuponen skal være Salling Avis i hænde senest torsdag den 2. januar kl. 8.00. Vindernavnene offentliggøres i uge 2, hvorefter præmierne skal afhentes på avisens kontor inden 2 måneder efter udtrækningen.

UNDER 1/2 PRIS

LUKSUS TARTELETTER

Svar:

By:

LIKØRTOPPE

Frit valg

Hvilken by bor forfatteren Oda Lauritsen i?

Gade:

FREIXENET MOUSSERENDE VIN

Frit valg

MAX 4 PAKKE PR. KUND

VIND BØGERNE

Postnr.:

I løbet af aftenen mødes de med de rigtige Jørn og Ingelise Laursen, og så er der lagt op til lidt ping pong om at være Jørn og Ingelise.

Den 31. december lukker butikken kl. 14.00 Den 1. januar LUKKET Vi holder åbent alle dage fra kl. 7.30-20.00

Vi har tips, lotto og skrabespil!

Hverdage kl. 10-11.30 og kl. 13.30-16.30 Lørdag kl. 10-11.30

I^aWjYZcZ\²aYZg[gVh³cYV\ i^ad\bZYa³gYV\

9


BOLIGEN FAKTABOKS

UndgĂĽ indbrud via MAGI

Salling ¡ Skive ¡ Fjends V/Helge Kudahl Priessvej 2B, Glyngøre ¡ 7870 Roslev Büdsgürdvej 7C, Hald ¡ 7840 Højslev

Sunny Cagara har en rĂŚkke nemme, praktiske forholdsregler til at undgĂĽ indbrud:

tlf. 51 51 11 00 Claus: 21 15 15 77

Døgnservice

GAS og VVS Alt indenfor bygningsog industrimalerarbejde

RING

40 19 29 55

www.ahbygaps.dk

v/Heine Hald & Allan Dalgaard /BVUSVQWFKt3PTMFWtUMG HeinetAllan XXXBICZHBQTEL

Tyvene afmĂŚrker dit hjem â&#x20AC;&#x201C; vĂŚr opmĂŚrksom, advarer ekspert.

Tyven afmĂŚrker huset December er traditionernes tid. OgsĂĽ for tyvene, som begĂĽr over 40 % ďŹ&#x201A;ere indbrud i december end i resten af ĂĽret. Tyvenes kneb bliver stadig mere opďŹ ndsomme, og danskerne er ikke verdensmestre i at passe pĂĽ. - Vi ligger højt pĂĽ den europĂŚiske liste over begĂĽede indbrud per indbygger, sĂĽ danskere er nok ikke altid lige opmĂŚrksomme. Desuden er der ĂĽbne grĂŚnser, hvis tyvene vil slippe hurtigt vĂŚk, og de bliver ikke mindre dygtige med tiden. Seneste tiltag er afmĂŚrkning af huse, som er nemme at bryde ind i, advarer Sunny Cagara, der fungerer som foredragsholder og rĂĽdgiver inden for tricktyveri og indbrud. Tyvene sender en spejder, før indbruddet bliver begĂĽet, som afmĂŚrker stedet. Man kan vĂŚlte skraldespanden for at se, om der bliver ryddet op eller placere objekter i for eksempel indkørslen el-

ler hĂŚkken. Tingene fungerer som et kodesprog. Tyven skal hurtigt kunne aďŹ&#x201A;ĂŚse, om beboerne er pĂĽ ferie og se, hvor svĂŚrt huset er at bryde ind i. Er der alarm, eller ligner det et tag selv-bord, uddyber eksperten. I ďŹ&#x201A;ere jyske politikredse har man i 2013 behandlet sager om afmĂŚrkning af huse. I november kunne Syd- og Sønderjyllands politi fortĂŚlle pressen om afmĂŚrkning med sten eller dĂĽser i hĂŚkke og lanterner foran en landejendom. Tidligere har man observeret afmĂŚrkning af postkasser med farve eller smĂĽ plastik-strips. - Det gĂŚlder om at vĂŚre opmĂŚrksom i sit kvarter og se, om alting er som vanligt hos sig selv og naboen, understreger Sunny Cagara, som har rĂĽdgivet FNâ&#x20AC;&#x2122;s ansatte og samarbejder med folk fra politiet for at undgĂĽ indbrud og tricktyveri i Danmark.

M for mĂĽlgruppe. Er du i forvejen i den udsatte mĂĽlgruppe og derfor mere statistisk sĂĽrbar for indbrud, sĂĽ pas ekstra pĂĽ og brug rĂĽdene herunder. Stuelejligheder er nemme at komme til og fra, ligesom øde ejendomme uden alarmer er velegnede steder for en indbrudstyv. A for adfĂŚrd. Hvordan er familiens daglige adfĂŚrd, og kan der ĂŚndres smĂĽ ting, som kan hjĂŚlpe? UlĂĽste indgangsdøre er ikke en smart praksis, ligesom tomme indkørsler er tillokkende for en tyv. PlacĂŠr cyklerne udenfor frem for at stille dem i skuret, fĂĽ naboen til at parkere sin bil hos dig og lĂŚg alternativt reservenøglen under en sten i haven frem for under dørmĂĽtten. G for gavebod. Er dit hjem et tag selv-bord for tyven? Lad vĂŚre med at lokke unødigt, nĂĽr I er taget af sted til nytĂĽrsfest eller er ude at købe gaver. En papkasse med et plasma-tv i stuen eller en opslĂĽet Macbook pĂĽ køkkenbordet er no go, hvis man gerne vil undgĂĽ indbrud i december. Lad heller ikke de dyre julegaver, som du ďŹ k til jul, ligge fremme, sĂĽ de er synlige fra vinduet. I for investering. For at sikre sig mod indbrud bliver den seriøse borger nødt til at investere i godt grej. Køb for eksempel et batteridrevet LEDstearinlys med ďŹ&#x201A;akkende plastik-vĂŚge til stuevinduet eller investĂŠr i et ordentligt alarmsystem med kameraovervĂĽgning. Hvis du bor i en gammel lejlighed, er det ogsĂĽ en god idĂŠ at have dobbelt-lĂĽs pĂĽ den tynde indgangsdør.

Skov-, parkog haveudstyr haveu www.husqvarna.dk www.hu k

Alt murer- beton & flise arbejde udføres Samt Parcelhusbyggeri i totalentreprise

Nyholmvej 14, Volling . 7860 Spøttrup . Tlf. 97 56 43 22 www.salling-traktor.dk

ODDENSE - SALLINGSUND Ă&#x2DC;STSALLING EL ApS AakjĂŚrsvej 8, Breum ¡ 7870 Roslev

Tel. 97

58 10 99 Tel. 97 57 60 90 soren@oddense-el.dk

Alt i el- og datainstallationer

Alt inden for moderne parcelhusbyggeri

Tlf. 27 58 97 62 SĂ&#x2020;LGER SERVICE For dig som overvejer at sĂŚlge dit/jeres hus Ring eller se mere pĂĽ skottenborg.dk Borgergade 9 A - Rødding - 7860 Spøttrup www.skottenborg.dk - kurt@skottenborg.dk

10

BLIV SET! Ri n g p ĂĽ 97 577 1144 00


BOLIGEN

Bodil bliver langt fra den eneste storm, der rammer Danmark, hvor vi lige nu har højsÌson for storme.

Forbered dit hus til den nĂŚste storm NĂĽr Falck bliver kaldt ud efter en storm, er det typisk for at dĂŚkke af efter afblĂŚste tagsten, for at fjerne vĂŚltede

trĂŚer eller for at rydde op efter skader forĂĽrsaget af eksempelvis havetrampoliner, der er ďŹ&#x201A;øjet sig en tur. Lige

nu er højsÌson for storme i Danmark, og her følger nogle gode rüd, som husejere kan gemme til nÌste gang en storm rammer landet. - Det er en god idÊ generelt at gennemgü hus og have, inden vinden for alvor tager fat. Er der nogle tagsten eller tagplader, der ligger løst eller

skĂŚvt, skal de sĂŚttes ordentligt fast eller skiftes. Det er ogsĂĽ en god idĂŠ at lukke døre og vinduer, bĂĽde i huset, garagen, skuret og drivhuset, helt til, sĂĽ de ikke risikerer at blĂŚse op og eventuelt fĂĽ knust ruder, siger Lars ThykjĂŚr Pedersen, der er stationsleder hos Falck i Kolding. I det hele taget er det vigtigt at fjerne alle løse genstande, bĂĽde store som smĂĽ, uden for huset. Haveredskaber, havemøbler, børnenes legetøj og havetrampoliner kan ďŹ&#x201A;yve mange meter, hvis vinden fĂĽr fat og kan ødelĂŚgge vinduer og lignende enten hos ĂŠn selv eller hos naboen. - IsĂŚr havetrampoliner kan vĂŚre farlige, hvis et vindstød fĂĽr fat i dem. De kan ďŹ&#x201A;yve hen over huse og biler og vĂŚre ĂĽrsagen til store skader pĂĽ dyr, huse og i vĂŚrste fald mennesker. Derfor er det en god idĂŠ enten at sĂŚtte hele trampolinen inden for i skuret eller garagen og tage springdugen af for at minimere risikoen, siger Lars ThykjĂŚr Pedersen.

Falck-rĂĽd til stormen s&Â&#x2019;LG VEJRUDSIGTEN FOR DIT LOkalomrĂĽde og lyt til myndighedernes anvisninger

s4JEKTRÂ?EROGGRENEFOR OM de er i fare for at vĂŚlte eller knĂŚkke og fjern de, der er

s(OLD TAGRENDER NEDLÂ&#x2019;BSRÂ&#x2019;R og kĂŚlderskakt fri for blade, grene og snavs s4JEK HUSET OG HAVEN FOR AT sikre eller fjerne alle løse genstande som skraldespan- s'LEM IKKE SOMMERHUSET n tjek op pĂĽ det før og efter de, juletrĂŚer, trampoliner, stormen parasol mm. Bind evt. tingene tĂŚt sammen s5NDGĂ&#x152;ATFÂ?RDESUDE+Â&#x2019;RER du ud sĂĽ husk tĂŚpper og en s(VIS DIN BIL HOLDER TÂ?T PĂ&#x152; opladt mobil trĂŚer eller bygninger, sĂĽ parker den pĂĽ den anden side af trĂŚet eller bygningen, hvor s4AGENBACKUPAFDITARBEJDE pĂĽ computeren, sĂĽ du ikke vinden kommer fra fĂĽr problemer, hvis strømmen gĂĽr. s3Â?T LÂ&#x2019;SE TAGSTEN ORDENTLIGT fast eller udskift dem

VINDUER OG DĂ&#x2DC;RE I HĂ&#x2026;RDT TRĂ&#x2020; Vi leverer efter mĂĽl til private og tømrermestre.

Kristian Kristensen Mange grundejerforeninger er ikke dĂŚkket tilstrĂŚkkeligt forsikringsmĂŚssigt, mener Danske Sommerhusudlejere.

Grundejerforeninger uden dĂŚkning Andelen af hackerangreb mod danske virksomheder er fra 2010 til 2012 steget fra 8 til 52 5DEN FORSIKRING ER VIRKsomhederne - modsat privat PERSONER n IKKE DÂ?KKET $ET samme gĂŚlder grundejerforeninger. Dette er naturligvis ikke holdbart, og Danske 3OMMERHUSUDLEJERE HAR SAMmen med Codan udviklet et unikt produkt til fritidshus-

DURUP Stuelejlighed ca. 95 m 2 med have udlejes. Henvendelse pĂĽ

tlf. 40 28 91 81

JEBJERG Dejlig lys 3-vĂŚrelses 1. sals lejlighed. Klar til indďŹ&#x201A;ytning den. 1. marts 2014. Lavenergi vinduer/ naturgasfyr. NB: Ingen husdyr. Husleje kr. 3.500,pr. mdr. Indskud kr. 10.500,+ forbrug. Henvendelse:

Hans Hovgaard Telefon 22 83 75 30

grundejerforeninger. Denne unikke forsikring kan kombineres med en bestyrelsesansvarsforsikring og en underslĂŚbsforsikring. 5DEN AT VI HAR FĂ&#x152;ET AMERIkanske tilstande, sĂĽ er der i dag en øget tendens til, at man i erhvervs-virksomheder søger at gøre bestyrelsesansvar gĂŚldende. Denne tendens,

mü man desvÌrre nok indse, vil sprede sig til ogsü at omfatte eksempelvis foreninger. 'RUNDEJERFORENINGER FOR FRItidshuse er meget forskellige süvel af størrelse som med hensyn til de opgaver, de pütager sig. I og med at det er de fÌrreste steder, man kan forbyde offentlig adgang pü eksempelvis veje mv., sü stiger risikoen for, at man som bestyrelsesmedlem vil opleve at blive sagsøgt. - Bestyrelsesmedlemmer udfører som regel det frivillige arbejde gratis, og sü kan man i hvert fald sikre disse med en bestyrelsesansvarsforsikring, siger Kim Juhlin, formand for $ANSKE3OMMERHUSUDLEJERE Det er derfor klogt at sikre süvel foreningen som bestyrelsen med en bestyrelsesan-

RĂŚkkehus med have til leje KĂŚrvej 37, 7870 Roslev:

3-vĂŚrelses bolig pĂĽ 100 m2 med carport og redskabsrum. Boligen opvarmes ved fjernvarme. MĂĽnedlig leje kr. 4.702,- + forbrug. Indskud kr. 15.000,-. Boligen er klar til indďŹ&#x201A;ytning fra 15. november eller 1. december 2013

PrĂŚstevĂŚnget 1, 3-vĂŚrelses bolig pĂĽ 100 m2. Durup, Boligen opvarmes ved fjernvarme. 7870 Roslev: Til boligen hører carport samt redskabsrum. MĂĽnedlig leje kr. 4.702,- + forbrug. Indskud kr. 15.000,-. Boligen er klar til indďŹ&#x201A;ytning pr. 1. december eller 15. december 2013 Boligsikring efter gĂŚldende regler samt mulighed for lĂĽn til indskud.

BOLIGSELSKABET VIBORG AMT Kontor: Jernbanegade 35, Viborg, tlf. 86 62 61 26 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.00 - 13.00

svarsforsikring. Foreningen er utrolig glad for og stolt af at kunne tilbyde de grundejerforeninger, der er medlemmer, tre forsikringer, bestyrelsesansvar, underslÌb og IT-kriminalitet, for et beløb pü niveau med prisen for et mobilabonnement.

NÌstildvej 11 . NÌstild . 7860 Spøttrup Tlf. 97 58 11 68 . Telefax 97 58 12 20 www.vinduerogdore.dk

U N.P. Kaptain Bystedvej 2 ¡ Durup ¡ 7870 Roslev tlf. 97 59 25 44 ¡ Bil 40 51 20 32

ULandbrugs artikler UReparation af landbrugsmaskiner USmede opgaver UHydraulik UVVS og blik arbejde UReparation af havemaskiner

Glyngøre LyngvÌnget Nyere 4-vÌrelses hus op til skoven med opvaskemaskine. 5DLEJESFOR kr. 4.800,- pr. mdr.

28 76 12 59 JEBJERG Dejlig lys 2-vĂŚrelses lejlighed (lavenergi vinduer/naturgasfyr). Mulighed for garage. NB: Ingen husdyr. Husleje kr. 3400,- pr. md. Indskud kr. 10.200 + forbrug. Henvendelse:

Hans Hovgaard Tlf. 22 83 75 30

97 59 25 44

U

Alt i tømrer- og murerarbejde udføres... s Om- og tilbygning s Nyt tag s Decra expert s Vinduer og døre s BadevÌrelser s Rørskader Tømrermester

kaj o. pedersena/s Irisvej 9 ¡ Breum . 7870 Roslev ¡ Tel. 20 21 53 10

SPAR ENERGI & PENGE HUSK pligtende

Fü et ufor ale tilbud fra din lok ... tømrermester pü

Jens

Mouritsens

Hesthøjvej 9, 7870 Roslev www.pc-byg.dk mail@pc-byg.dk

s s s s s

ENERGIVINDUER ISOLERING DĂ&#x2DC;RE NYT TAG SOLCELLER

HĂ&#x2026;NDVĂ&#x2020;RKERFRADRAGET GÂ?LDEROGSĂ? sommerhuse

eftf. aps Roslev 9757 1233 Skive 9752 1309 Mobil 2331 0081

.9"9'.).'s2%0!2!4)/.s/- 4),"9'.).' 11


Lokal forfatter skriver bøger sammen med skoleelever Det handler om at slippe fantasien løs, øge glæden ved at læse og derved åbne en helt ny verden for børnene, når Oda Lauritsen fra Harre skriver og udgiver bøger sammen med skoleelever. Senest har forfatteren skrevet og udgivet to bøger sammen med 5.klasse og specialklassen på Resen Skole, og i denne uge kan du vinde bøgerne i Salling Avis ved at svare på spørgsmålet, som du finder andet sted i avisen. Bøgerne er udgivet på skolens forlag, og bogen ”Èn mod alle – alle mod en” handler om mobning, mens bogen ”Sidste chance” er en spændende krimi med børn i hovedrollerne. - Det foregår på den måde, at jeg skriver 1. kapitel, som jeg læser op i klassen. Når det er godkendt, spørger jeg børnene, hvad der nu sker, og så byder de ind. Jeg skriver alt ned, og så går jeg hjem og

skriver andet kapitel. Børn har en fantastisk fantasi, og det er virkelig spændende for mig som forfatter at arbejde på denne måde også, siger Oda Lauritsen, der har udgivet mange bøger til både børn og voksne. - Børnene lærer også, hvordan en forfatter som jeg arbejder. Undervejs dukker mange overraskelser op for os alle, og de ser, hvordan personerne næsten får liv selv og begynder at leve gennem bogen. Samtidig er der ingen tvivl om, at de emner de bringer op, er nogle, som de kender til i mere eller mindre grad fra deres dagligdag. På den måde sætter bøgerne også emner i fokus, som børnene måske ikke taler meget om til ellers, siger Oda Lauritsen, der i sin tid stod for at starte Spøttrup Ugeavis i 1992, og som udgav sin første børnebog i 1987. Skriverierne startede dog, da hun forfattede lillebrorens

konfirmationssang, og hun er heller ikke selv færdig med at skrive og udgive, lover hun. Hun mener, at kreativitet er en vigtig evne at besidde. - Udover at børnene bliver hevet ud af den normale skolegang og sat ind i nogle rammer, hvor næsten alt er tilladt – jeg plejer at sige, at bøgerne ikke må være så uhyggelige, at jeg ikke tør skrive dem! – så får de lov til at bruge deres kreativitet. Evnen til at forestille sig ting. Fantasien, og den mener jeg jo er en af de største gaver, vi mennesker har, siger Oda Lauritsen, der glæder sig over at se børnenes glæde, når de ser bøgerne. - Da jeg udgav min første bog, lå den fremme på mit spisebord, så jeg kunne røre ved den, når jeg gik forbi. Det at have skabt noget, som forhåbentlig kan glæde andre, er en kæmpe tilfredsstillelse. Og når børnene ser deres navne i

Ole Nørskov og makkeren Jens Erik Møller havde en helt speciel oplevelser i Kas Kafé, da de spillede i Kassehuset første gang.

Gensyn i Kas Kafé Oda Lauritsen bor i Harre – her ses hun med de to bøger, som du kan vinde i Salling Avis i denne uge.

bøgerne, så skinner deres øjne af begejstring, siger Oda Lauritsen. Bøgerne sælges også – hvis man ikke vinder dem i avisen i denne uge, kan man derfor kontakte Resen Skole og høre hvordan man får fat i en.

Udsendelsesfest for Holmgaard i Durup I januar rejser tidligere Inger og Arne Holmgaard tidligere præstepar i Selde, Åsted, Junget og Thorum til Dodola i Sydetiopien, som missionærer for Dansk Etiopier Mission. Udsendelsen markeres ved gudstjenesten den 3. januar om aftenen i Durup Kirke, og en efterfølgende udsendelsesfest i Durup

Missionshus. Inger og Arne kommer til at bo i Dodola i Sydetiopien hvor de bliver medarbejdere i Mekane Yesus Kirkens Wabe Batu Synode. Her er kirken fattig og trængt i en muslimsk domineret befolkning. Der er alt for få præster og evangelister, og de kun 46.000 døbte medlemmer lever spredt

i et område der er større end Danmark. Arne skal undervise kommende evangelister på synodens eneste bibelskole. Han skal også deltage i det evangeliserende arbejde og undervise menighedsledere på forskellige niveauer. Inger skal arbejde blandt kvinderne med fokus på at øge deres værdighed og styrke

deres position og anerkendelse i familie og samfund. Dansk Etiopier Mission og Nordsalling Indre mission afholder i fællesskab udsendelsesfesten for Inger og Arne Holmgaard og alle der vil være med til at give Inger og Arne Holmgaard de bedste ønsker med på vejen er meget velkommen.

Der blev grinet og klappet meget, da Ole Nørskov Duo for et par år siden gæstede Kas Kafé i Glyngøre for første gang. Publikum var begejstret. Men det var Ole Nørskov og makkeren Jens Erik Møller også. Begge har ønsket at komme tilbage lige siden, og sammen med Jens Erik Møller går øn-

Kartoffeltyskere i Roslev Den 7. januar er der foredrag om kartoffeltyskerne, når journalist Elsa Ølgaard gæster Roslevhus i en senioreftermiddag. Elsa Ølgaard er 7. generation af kartoffeltyskerslægten Krath, der sammen med 29 andre slægter indvandrede til Alheden i 1760. De kom efter invitation fra Kongen for at dyrke heden, og Elsa Ølgaard har skrevet en bog med mange billeder fra denne tid.

Vi ønsker vore læsere og annoncører et lykkebringende nytår 2014 med tak for året der svandt ... Personalet på: Nørregade 19 · 7870 Roslev · Tlf. 97 57 14 00 · Fax 97 57 19 33 www.sallingavis.dk · sallingavis@sallingavis.dk

12

sket i opfyldelse fredag den 3. januar, når Kas Kafé starter igen efter pausen i december. De to har spillet sammen i 15 år og har et bredt repertoire af sange fra Beatles til Leonard Cohen, men tillige danske klassikere af Gasolin, Shubidua, John Mogensen og Johnny Madsen.


Solution X2Fix

GAIDA DA pusleetaske e

UA DEN 2. JAN TORSDAG L . 9.30 K

n.p. 899,,-ver flere farver

NU

Stolen har 3 forskellige indstillinger af hovedstøtten, 3 positioners nakkestøtte samt sidekollisionssystemet. Godkendt 15-36 kg. Placering: Fremadvendt. Normalpris 1999,-

R

499,MASSER AF TØJ

NU KUN:

FRA STR. 0-12 ÅR

÷50%

Clutch

flere farver n.p. 299,95

NU

19995

1299,-

Tobi autostol ostol

Ingen anden autostol tostol til ders- og børn i denne aldersbyder et så vægtgruppe tilbyder letanvendeligt selesystem. dkendt ECE R44/04 godkendt 199,9-18 kg. N.p. 2199,-

Gælder dog ikke nyheder og stabelvarer!

Alfred puslebord n.p. 999,-

Voksi mini 1 STK. N.p. 1999,- NU

Lego puslebord 1 STK. N.p. 1699,- NU

Cybex Aton autostol 2 STK. 0-13 kg. N.p. 1499,- NU

Basson Puslebord N.p. 899,- NU

Stokke skråstol 1 STK. N.p. 1399,- NU

Fansy højstol 1 STK. N.p. 399,- NU

Basson uldpose 1 STK. N.p. 1299,- NU

499,699,499,199,299,99,499,-

NU

899,-

NU KUN:

Puslehynde

Ass. farver n.p. 299,95

NU

199 99

95

Evy seng

Fiber madras

60 x 120 cm n.p. 899,-

60 x 120 cm. n.p. 699,-

NU

GAVEKORT værdi kr. 500,- til:

N.p. 6599,- NU:

Insektnet

Sengetøj

Stor og lille Begrænset antal!

÷50% Alexander kommode Al inkl. top (ej illustreret) n.p. 1749,inkl

NU

1299,299,95 Foldemadras n.p. 199,95 .............. NU 149,95 Ammepuder n.p. 399,95 ................. NU 199,95 Baby sengetøj n.p. 269,- ............. NU 99,95 Junior sengetøj n.p. 399,95 .......... NU 149,95 Regnslag m/myggenet n.p. 249,95 .............................................. NU 149,95 Gåstole (2 farver) n.p. 399,95 .............................................. NU 299,95 Pippi kravlegård (hvid) n.p. 899,95 .............................................. NU 599,95 Puslestativ m/sæbeskål n.p. 399,95 ............................................. NU 299,95 Baby dyne og pude naturfyld .............................................. SÆT 149,95 Weekendseng n.p. 399,95

Nordic Basic barnevogn Regnslag Myggenet Seng Sengerand Madras Dyne + pude Sengetøj + lagen Blespand

Regnslag

Bobles Zoo

÷50%

Startpakke:

IVY seng fra Basson

5599,- NU 399,-

Masser af legetøj

mange flere! gm og o

1799,-

4999,SPAR 1600,-

............ NU

Junior dyne og pude naturfyld ................................................ SÆT Jerseylagen

Dynesæt

Madras

199,95

HUSK – du kan altid pusle og veje dit barn hos os...

ne barnevog 3 1 0 2 e ll A g ne og klapvo

÷20% Begræns

et antal!

VIBORGVEJ 13 . 7800 SKIVE .TLF. 9752 6818 . WWW.KAEREBOERN.DK

Endnu flere tilbud i butikken – kig forbi og gør en rigtig god handel!

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 9.30-17.00 . Fredag kl. 9.30-17.30 . Lørdag kl. 9.30-13.00 MØD OS PÅ FACEBOOK - FÅ DE GODE TILBUD OG VÆR MED I KONKURRENCERNE.

13


Vi ønsker alle vore kunder

'ODT.YTkR 2014

TOTAL EL LEVERANDĂ&#x2DC;R

FUR EL-SERVICE Aut. El-installatør Henning B. Jacobsen Nederby 26 - 7884 Fur Tlf. 97 59 31 70 - Mobil 40 44 28 70

Dam Hovgaard

el med sikkerhed AakjÌrsvej 86-88 ¡ 7870 Roslev ¡ Tlf.: 9758 4008 ¡ DamogHovgaard.dk

Tømrermester

KRISTIAN SKRIVER v/TømrerďŹ rma TS-SR Byg ApS AakjĂŚrsvej 13, 7870 Roslev Tlf. 21 29 64 37 kontakt@skriver-byg.dk www.skriver-byg.dk

!AGE+ARLSEN%NTREPRENÂ&#x17E;R ANLÂ?GSFORRETNINGOG VOGNMAND Autoriseret kloakmester

Salling . Skive v/Helge Kudahl . Priessvej 2B . Glyngøre .7870 Roslev

Tlf. 51 51 11 00 ice

rv Døgnse

Claus, tlf. 21 15 15 77

Batum Entreprenør ApS Batumvej 16, Batum, 7870 Roslev,

22 45 40 02

GAS og VVS

Ă&#x2020;â&#x20AC;&#x2122; SME ApS

Mikkels Maskinstation

Viltoften 5 . 7884 Fur Tlf. 97 59 37 19 Henrik, tlf. 40 15 96 19 Esben, tlf. 21 27 89 46 e-smed@mortensen.mail.dk

Mikkel Gade ¡ Tlf. 61 68 90 64 Rasmus Skov ¡ Tlf. 40 59 70 21

brdr

Højfaldsvej 30, Hjerk, 7870 Roslev Tlf. 97 57 91 65 - Mobil 40 37 91 65 www.aagekarlsen.dk

Kudahls VVS

Rybjergvej 4, 7870 Roslev Resenvej 35, 7800 Skive Tlf. 29 89 66 79

salg & rep. af biler

Sygeplejerske & Kropsterapeut Simone Bech Gl. Ă&#x2026;stedvej 21, 7870 Roslev 97 59 52 59 ¡ 23 93 13 89 ¡ www.simonebech.dk

L EL-ARTIK ER VIDEVAR HĂ&#x2026;RDEH

Ă&#x2021;ÂŁĂ&#x160;Â&#x2122;Â&#x2122;Ă&#x160;Ă&#x17D;nĂ&#x160;ää Vestergade 29, Jebjerg

EVARER

HĂ&#x2026;RDEHVID

HOLGER 40

Tilbud u.

Entreprenørfirma a/s

fo

Bo Ericsson

dende

Tilbud u. forbin

84 40 12

JENS 20 93

40 12

Rybjergvej 37 ¡ 7870 Roslev ¡ Tlf. 97 57 12 63 www.sm-entreprenorďŹ rma.dk info@sm-roslev.dk

Salling Fysioterapi

Fur Vognmandsforretning Vognmand Palle Christensen Koldkildevej 3 . 7884 Fur

Tlf. 97 59 30 82

Tlf. 97 59 50 05

HelsevĂŚnget 6 7870 Roslev

www.vejby-el-vvs.dk

97 57 14 07

4Â?)0-.53Â&#x17D;1*--&3 Kim Høgedal Tlf. 2282 4242 www.kimhoegedal.dk

14

40 41 57 18

XXXTÂ&#x;IPMNUSÂ&#x17E;QJMMFSEL

CÂłggZ\VYZ&.Ă&#x2022;,-,%GdhaZk Ia[#.,*,&)%%Ă&#x2022;;Vm.,*,&.(( lll#hVaa^c\Vk^h#Y`Ă&#x2022;hVaa^c\Vk^h5hVaa^c\Vk^h#Y`


Vi ønsker alle vore kunder

www.automester.dk

ÂŽ

2014

'ODT.YTkR DURUP AUTOSERVICE I/S

Flere glade billister

Bystedvej 5 ¡ Durup ¡ Tlf. 97 59 20 57 www.durupautoservice.dk ... ďŹ&#x201A;ere glade bilister!

Vognmand Viggo Villadsen

Sallingsundvej 18, 7870 Roslev

Tel. 30 13 17 83 V. LYBY RESERVEDELSLAGER

Ulriks AutovĂŚrksted

Fabriksvej 4, V. Lyby, 7800 Skive

Hesthøjvej 8 7870 Roslev Tlf. 97 57 12 11 Mobil 60 21 50 51

97 58 40 33 Hyldahlâ&#x20AC;&#x2122;s Maskinstation

97 59 20 84

Kvalitetsarbejde til tiden FRANK ¡ 23 28 88 40

Tønderingvej 23A Durup, 7870 Roslev Tlf. 97 59 21 04

TV-gaarden Ă&#x2026;BEN MELLEM JUL OG NYTĂ&#x2026;R Ă&#x2026;gĂĽrdsholmvej 24, 7870 Roslev Telefon 9759 7021 . Telefax 9759 7220

Tømrermester

Kaj O. Pedersen A/S VĂŚrksted: Irisvej 9, Breum, 7870 Roslev 4LFs"IL

GlĂŚdelig jul & Godt nytĂĽr med tak til sponsorer og medlemmer.

RS Walkieklub, Durup Att: Frede Jensen, mobil 20 77 65 75

Ll. Thorumvej 29 7870 Roslev Tlf. 22 37 15 11

Kaptains Smede & VVS Ved N.P. Kaptain

Bystedvej 2 ¡ Durup ¡ Tlf. 97 59 25 44

BYG ApS Ved Jacob Gotlob Knudsen Industrivej 2, 7870 Roslev Tlf. 97 57 90 27 ¡ Mobil 20 23 64 03

Durup Mini Marked   

Roslev Auto

Sallingsundvej 60 7870 Roslev Tlf. 97 57 10 40

YDES Hjemme Service ApS PRIVAT & ERHVERV v/Vibeke Yde Jakobsen - altid lige i nĂŚrheden!

23 67 06 91

,KFME1FEFSTFO -PEBMWFKr3PTMFW 5MGrXXXSPTMFWBVUPEL

Maskinstation Martin Børsting Ballingvej 98 7800 Skive Mobil 30 97 13 10

40 27 42 30 4LFs&AX WWWFBFRAGTDK

15


Vi ønsker alle vore kunder

'ODT.YTkR 2014    # !%$ # " #   

www.ahbygaps.dk

Tømrer/ Snedker

Erling Markussen Markedsgade 5a, Durup, 7870 Roslev. Tlf. 97 59 21 39 Fax. 97 59 21 56 . Privat 97 59 27 85 . Bil 40 62 21 39

Nørengvej 2, 7870 Roslev Bent 20 33 43 16 ¡ Frank 22 77 44 10 Se mere pü www.vognmand-pedersen.dk

GLYNGĂ&#x2DC;RE AUTOVĂ&#x2020;RKSTED Hedelund 11. Glyngøre 7870 Roslev . Tlf. 97 73 15 33

v/Hans P. Svenningsen VÌrksted: Hesthøjvej 10, Roslev Privat: Bredgade 56, Glyngøre Tlf. 97 73 15 35 - 40 53 15 35

FJERNVARME Â?RDKUEÂ&#x201E;KFDKHF

Jens

Mouritsens

eftf. aps

Hesthøjvej 9 ¡ Roslev Tlf. 9757 1233

revision limfjord www.revisionlimfjord.dk

N Y K Ă&#x2DC; BI N G M O RS

¡ SKIVE

Glyngøre Boligrenovering v/Jan Rasmussen Durupvej 45, 7870 Glyngøre

Møllebuen 1 . 7870 Roslev . Tlf. 97 57 13 19

Tlf. 97 73 20 24 â&#x20AC;&#x201C; Bil. 20 33 77 24

Balling El A/S MADS KURT SĂ&#x2DC;RENSEN Tlf. 97 57 12 85

16

TĂ&#x2DC;MRER- OG MASKINSNEDKERI

Telefon 22 15 57 06

Dahl, Rask & Partnere

Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

v/Aut. vand- og gasmester

Anker Sørensen www.anker-sørensen.dk

Conny BĂŚkgĂĽrd Stisen

Roslev Tømrer& Maskinsnedkeri

Ă&#x2DC;stergade 16A, Jebjerg VĂŚrksted/kontor: tlf. 97 57 44 55 Priv. tlf. 97 57 46 03 Bil tlf. 20 91 44 54

Nørrebyvej 2 ¡ Harre ¡ 7870 Roslev

Stat.aut. fodterapeut

HavrevĂŚnget 3 s 7870 Roslev Mobil 21 94 56 21

!!+*Â&#x2030;236%*s"2%5-s4,&

Poul Bak Pedersen

/BVUSVQWFKt3PTMFWt5MG HeinetAllan

"2%5",/-34%2

Nørregade 8, Balling

97 56 42 44 ¡ 40 80 66 66 info@ballingel.dk ¡ www.ballingel.dk

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Kontorhuset Jebjerg Ă&#x2DC;stergades Butikstorv 1 ¡ 7870 Roslev Tlf. 97 58 59 00 ¡ Fax 97 57 46 75

GdhaZkkZ_)& ,-,%GdhaZk Ia[#.,*,),-. ;Vm.,*,),-, lll#`^bhhiVVa#Y`

HESTHĂ&#x2DC;JVEJs AUTOVĂ&#x2020;RKSTED v/Henning Nielsen Hesthøjvej 12 . Roslev Tlf. 97 57 15 57

TAGES MARK & SPUL Komb. spuler/slamsuger Kloak TV/rørsøgning DĂ&#x2DC;GNV

AGT!

TAGE PEDERSEN

TLF. 21 29 13 54


Kom til åben stald på Hagenshøj Michael og Anne Marie Kristensen fra Hagenshøj holder Åben Stald den 28. og 29. december om eftermiddagen, hvor interesserede kan komme og se Stald Kima, Taroks stald – og ikke mindst den boks, hesten stod i under hele sin aktive karriere på danskeog udenlandske travbaner. For Hagenshøjs ejere er det vigtigt at bevare mindet om Tarok og de har derfor i samarbejde med familien Laursen lavet en

Her ses Baby Tarok og moderen Happy GT sammen med Jørn Laursen og Leif Olsen.

lille udstilling med og om den berømte travhest, der i folks bevidsthed er knyttet til netop Stald Kima og Hagenshøj. Som en ekstra bonus disse to eftermiddage, kan gæsterne få en Tarok- og filmsnak med Inge Lise og Jørn Laursen og hilse på Taroks oldebarn, Baby Tarok, der nu er ni måneder gammel. Sammen med sin mor, vil Baby Tarok være at finde i og udenfor stalden begge dage. - Baby Tarok er Leif Olsens lille røde føl, der blev født i filmen ”Tarok – grib drømmen mens du kan”, fortæller Anne Marie Kristensen fra Hagenshøj, der tilføjer at den unge hoppe er meget tillidsfuld, da hun er vokset op med at være i mange hænder. Om lørdagen er der travløb på Skive Trav sidst på eftermiddagen, så det vil være en

oplagt idé, at starte eftermiddagen med en travetur i Taroks hovspor. - Den tre kilometer lange vandrerute ”Hagenshøj” går forbi engen, hvor Tarok løb rundt mellem sine mange løb og hvor Elisabeth og Karl Laursen sad på bænken og nød synet af deres smukke hest – videre til Taroks grav – for at slutte ved Hagenshøj, fortæller Anne Marie Kristensen. Også Krydsfelt Skive (museet på Havnevej) har åbent mellem jul og nytår, hvor besøgende kan se særudstillingen om Tarok med seletøj, hestedækkener, den legendariske sulky, som publikum må sidde i, hestesko, fotos, malerier med mere. Den røde tråd i udstillingen er fortællinger om Tarok, arbejdet og livet med hesten i med- og modgang fortalt at Jørn og Ingelise Laursen i filmklip. Der er også lavet Hagenshøj-foldere, der ligger i infostanderen ved p-pladsen 200 meter nord for Hagens Møllebæk på Furvej.

KRYDS & TVÆRS GLARMESTER

RAMMEVÆRKSTEDET

Torvegade 18C, Skive Tlf. 97 51 22 26 BYENS BILLIGSTE OG BEDSTE SKIFTERAMMER I ALU

TV-gaarden Ågårdsholmvej 24, Thorum 7870 Roslev, Tlf.: 97 59 70 21 www.tvgaarden.dk

A1 til A4

Fra kr. 110,- til kr. 270,-

70x100 cm kr. 330,www.rammerrigtig.dk Åbningstider i butikken

Alle ugens dage . . . . . . . . . kl. 06.30-21.00

SELDE Sidste uges

Åbningstider i postbutikken Hverdage . kl. 14.00-17.00 Lørdag . . . LUKKET

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 7.30 - 19.00

Durup Mini Marked

Skivevej 7, Selde

v/Inga Poulsen Hovedgaden 15 · Durup Tlf. 97 59 20 13

VINDER Aase Agnethe Gaardsted Rybjergvej 27 Roslev

Nyt mat.

ge ... til alglehfeedstelri! lejli Tlf. 97 73 18 99 www.pinenhus.dk

SSTEMPLER TEM Ring Ri n og h hør ø nærmere

BOGTRYKKERI Telefon 97 57 14 00

Blandt de rigtige løsninger trækkes der lod om et gavekort á 100,-. Gavekortet udstedes til sidens annoncører og vil blive tilsendt ugens vinder. Navn:

Adr.:

Postnr. og by.:

Indsendes til Salling Avis, Nørregade 19, 7870 Roslev senest fredag kl. 12.00, mærk kuverten »krydsord«.

17


KRAM

KISTEN

8B; 3<? =?6C.A2 ... et samarbejde med www.sallingweb.dk

* se foto pĂĽ sallingweb.dk

.[[\[PR_ V QR[[R _bO_VX XN[ Xb[ V[Q_fXXR` cVN ddd`NYYV[TdROQX 2 hjul & Tilbehør Pigecykel sĂŚlges Lidt rust og et par defekte smĂĽting Fungerer ok 16â&#x20AC;? hjul, kr. 125, tlf. 97576027*

Barn & Baby Ikea højstol m aftagelige ben, kr. 50, tlf. 97576027* BarnevognskÌde sÌlges Brugt i ca en uge NP 249, -, kr. 75, tlf. 30267957* Blandet legetøj - lille startpakke, kr. 75, tlf. 30267957* BabyBjÜrn bÌresele sÌlges, kr. 120, tlf. 30267957* RÜmer baby - safe ECE R44/04 autostol sÌlges Stolen er i en rigtig fin stand, kr. 350, tlf. 30267957* Babylift inkl allergivenlig madras sÌlges Meget fin stand, kr. 350, tlf. 30267957* Ninja turtle. Luksus Ninja turtle udklÌdning, med muskler, albue og knÌpuder, skjold og maske, kr. 50, tlf. 22462386* Grønlandske sÌlskindskamikker. Velegnet til hjemmesko Produceret i Grønland Skindet er garvet, kr. 300, tlf. 23310554* Fleece trøje. Ny af mÌrket CADEAU str 86 sÌlges, kr. 25, tlf. 23310554*

Biler & Tilbehør VinterdÌk. 205/65R15 Nokian 102/100T WR C kan bruges pü varevogn, kr. 1350, tlf. 22413629 Vinterhjul. 4 vinterhjul sÌlges 195/65/R15 dÌk pü stülfÌlge med 4 huller Pris 800kr, kr. 800, tlf. 97511330*

Boligen (inde) Mistral hylde. SvÌvehylde, SÌbe Bøg B 89, 5 D 22 Velholdt, kr. 150, tlf. 28890042* 6 velholdte spisebordsstole i syret eg med bordeaux farvet olmerdug, kr. 900, tlf. 97522535* Lampefod Royal copenhagen mÌrke siena Retro grøn, kr. 400, tlf. 41286856*

Disney Prinsess - børne loftlampe Diameter 40 cm, kr. 100, tlf. 97576027*

PEUGEOT salt & peber kvÌrne 18 cm i bøg Brugt fü gange Vejl nypris 658, -, kr. 175, tlf. 97564562*

Computertaske. DELL computertaske Som ny, kr. 100, tlf. 97564562*

Antik sofa bord. Rundt EgetrĂŚs bord, med fine udskĂŚringer har nogle afsĂŚtnings pletter pĂĽ plade, kr. 150, tlf. 27417379*

Bluray afspiller. Medion MD82601 Bluray Incl remote, kr. 200, tlf. 30950017*

Knivblok. Knivblok i massiv trĂŚ beregnet til 5 knive sĂŚlges, kr. 50, tlf. 23310554* 3 Swing vaser. Rød - fremstĂĽr som nye, kr. 350, tlf. 26738403* Holmegaard Fad 31 cm.. Klar glas fremstĂĽr som helt nyt, kr. 700, tlf. 26738403* Mistral reol - lille skĂŚnk. Brugt men pĂŚnt, bør ses, kr. 1200, tlf. 26738403* Mistral reol. Brugt men pĂŚnt, bør ses, kr. 1950, tlf. 26738403* 3 stk billedrammer med stĂĽlkant og sort fløjl pĂĽ bagsiden, kr. 50, tlf. 23310554* Skuffeelement til rumdeler. Rødt med 2 skuffer Højde og lĂŚngde: 33, 5 cm, Dybde: 37, 5 cm, kr. 150, tlf. 23310554* Skrivebord. BlĂĽ bordplade med kant og ben i bøgetrĂŚ L: 180 cm H:72 cm B: 80/124 cm, kr. 300, tlf. 23310554* Fad og vase. Keramikfad og - vase fra Søholm i blĂĽ og hvide nuancer, Bornholm sĂŚlges nr 3601, kr. 300, tlf. 23310554* Kroken stol. Designet af Ă&#x2026;ke Fribytter God siddekomfort Der er brugsspor Nypris kr 7 000, kr. 400, tlf. 23310554*

Dyr & Tilbehør PÌn brugt ridehjelm str 57 godkendt, kr. 100, tlf. 29914465*

GRATIS LOPPEMARKED

KUN FOR PRIVATE! FĂĽ din annonce her pĂĽ siden, ved at oprette den i Kramkisten pĂĽ SallingWeb.dk, hver uge indrykkes et udvalg af de nyeste annoncer fra Kramkisten.

SĂ&#x2026;DAN GĂ&#x2DC;R DU: 1.

Ă&#x2026;bn hjemmesiden www.sallingweb.dk

2.

I højre hjørne øverst pĂĽ siden logger du ind med din brugerprofil (hvis ikke du har ĂŠn - kan du oprette din egen brugerprofil, helt gratis) VĂŚlg â&#x20AC;?Indryk gratis annonceâ&#x20AC;? i menuen â&#x20AC;?Kramkistenâ&#x20AC;? Indtast annoncen Klik pĂĽ knappen â&#x20AC;?Opret min annonceâ&#x20AC;?

3. 4. 5.

lling Avis Sikker pĂĽ optagelse i Sa SallingWeb pĂĽ Ved betaling af annonce ncen her pĂĽ siden. no an af e er du sikker pĂĽ optagels www.sallingweb.dk Se nĂŚrmere herom pĂĽ

SPĂ&#x2DC;RGSMĂ&#x2026;L KONTAKT: 97 57 82 27 18

Kvalitet fra pr. ton kr. 1.295 + moms

40 41 57 18 ¡ 40 41 87 18

Elektronik

Nespresso pixie espressomaskine Brugt ca 3 mdr Der medfølger 200 kapsler til, kr. 600, tlf. 97576027*

Bage maskine melissa. Nem müde og fü frisk brød pü, kr. 200, tlf. 41286856*

TRĂ&#x2020;PILLER

www.søholm-trĂŚpiller.dk Galaxy Mega 6.3â&#x20AC;?. Fin mobil med god skĂŚrm 6 3â&#x20AC;? Crystal Clear LCD God i sol Org emb lader 8gb, kr. 2000, tlf. 30950017*

RenÌssance spisestue. Høj og lav skÌnk, anretterskÌnk og bord med 6 stole med høj ryg lÌderbetrukket, kr. 2500, tlf. 97764850

Rubrik

acer bĂŚrbar pc sĂŚlges. Fin og veldholdt emachine e625 cpu AMD athlon 64 tf - 20 lcd 15, 6â&#x20AC;? hd a, kr. 1500, tlf. 50490628 Printer hp. Printer hp, kr. 100, tlf. 50513053* BlĂĽ telefon. BlĂĽ telefon, der efter endt samtale slukkes pĂĽ selve telefonen, kr. 50, tlf. 23310554*

K>C9:G6;

;>AB:C HE>:HD< <A>HIGJE

6ccZ<gZi]Z?ZchZc

Kartofler sÌlges Sava + Bintje. Lørdage fra kl. 9.30-12.00 Vejsmarkvej 17, Brokholm

23 45 26 04

HiVY^dc6aaÂ&#x201A;&+!7Vaa^c\

9dgV?ZchZc HÂłcYZg]ZYZkZ_+)!;jg

;^abZch`VaV[]ZciZheÂ&#x20AC; HVaa^c\6k^hĂ&#x2030;`dcidg! CÂłggZ\VYZ&.!GdhaZk! hZcZhiYZc(&#_VcjVg'%&)#

sallingavis@sallingavis.dk

+VMFLPOLVSSFODFO GPSCÂ&#x17E;SO 7JOEFSFOBGEFOIFNNFMJHF KVMFHBWFJ4BMMJOH"WJTCMFW

Hobby & Fritid Stavgangsstave. I carbon ONEWAY stave i lĂŚngden 115cm Som nye Nypris 539, -, kr. 175, tlf. 97564562*

+VMJF.-+FOTFO

Skøjter Thinsulate justerbare str 37 - 39, kr. 75, tlf. 21654066*

#ZT #ZTUFEWFK #ZTU ZTT  3PTMFW

Kunstskøjter Katharina str 37 fin stand, kr. 100, tlf. 21654066* Ishockeyskøjter str 40 Head Team 01 kun brugt fü gange en sÌson, kr. 200, tlf. 21654066*

Vi ønsker Julie tillykke V

En rigtig fin petroliums lampe 40 cm, høj 21cm, i diameter, klar beholder hel mø, kr. 250, tlf. 97524046*

Nørregade 19 ¡ 7870 Roslev ¡ Tlf. 97 57 14 00 sallingavis@sallingavis.dk

Mode & Skønhed Cowboybukser str 36/34 fra Jack and Jones sÌlges NÌsten nye, kr. 200, tlf. 28745800 Cowboybukser str 36/34 fra Jack and Jones sÌlges NÌsten nye, kr. 200, tlf. 28745800* Adidas copa mundal fodboldstøvler str 42 - stor i str Brugt ca 3 gange - som, kr. 450, tlf. 97576027* MBT fritidssko. LÌkker sko som er brugt fü gange, da de er købt for smü De er smü i størrelse, kr. 450, tlf. 20224562* Elegant lang doucegrøn kjole. Lang douce grøn kjole med spaghettistropper og sjal str XL sÌlges Brugt 1 gang, kr. 400, tlf. 23310554*

ET RIGTIG GODT TILBUD ...

KOPI-PAPIR 40,En pakke (500 ark)

incl. moms

2 stk skinddametasker a` kr 50, 00 pr stk eller samlet kr 75, 00, kr. 50, tlf. 23310554* Ny smart Cowboyjakke. Med strik Ìrmer, krave og ryg Snøre pü forsiden, kr. 100, tlf. 23310554* Ny smart cowboyjakke. Str 170 (ca str 38) sÌlges Imit pels front rundt, Ìrmer og pelskrave, kr. 100, tlf. 23310554* KortÌrmede bluser. Str S, M, L bomuld eller polyester sÌlges Alle nye Frit valg, kr. 25, tlf. 23310554* Lysgaard str. M. Strik fra Lysgaard str M Ginen er str 38/M, kr. 50, tlf. 29914645*

En kasse = 5 pakker

Kjole. Kjole fra Hjort Copenhagen str S Ginen er str 38/M, kr. 45, tlf. 29914645* Skjorte + kĂŚde. Skjorte fra NĂźmph str 38 mp 50, - HalskĂŚde fra Pieces mp 50, - Ginen er str 38/M, kr. 75, tlf. 29914645* Loppemarked. Fredag d 27/12 13 afholdes loppemarked fra kl 10 - 12 pĂĽ Sdr Boulevard 1 - 3, tlf. 97524580

180,(2500 ark)

Nørregade 19 7870 Roslev

Tlf. 97 57 14 00

incl. moms


Rubrik HVAD SKER Søndag den 29. december 10.30 Julens salmer i Jebjerg Kirke Tirsdag den 31. december 22.00 Nytürsaftens gudstjeneste i Roslev Kirke

Gudstjeneste

hos Bundgaard

tirsdag den 31. december kl. 22.00 i Roslev Kirke

20 14 02 66

â&#x153;&#x2020;

sallingavis@ sallingavis.dk

NYTĂ&#x2026;RSAFTENS

Drøn billig ďŹ&#x201A;ytning

97 57 14 00

Lyby Borgerforening afholder

GENERALFORSAMLING

LOTTERISPIL torsdag den 9. januar kl. 19.00 i Rybjerg Forsamlingshus

ROSLEV - RYBJERG MENIGHEDSRĂ&#x2026;D

SALLING AVIS

EFTERLĂ&#x2DC;NS- OG PENSIONISTKLUBBEN NORDSALLING OG FUR Klubben afholder

da stormen aflyste julespillet den 5. december. BESTYRELSEN

Nørregade 19 ¡ 7870 Roslev

Tlf. 97 57 14 00

Fax 97 57 19 33 www.sallingavis.dk sallingavis@sallingavis.dk

mandag den 20. januar kl. 19.30 i Lyby Forsamlingshus. SĂŚdvanlig dagsorden.

Bestyrelsen

JEBJERG-LYBY PENSIONISTFORENING afholder

GENERALFORSAMLING

Fredag den 3. januar spiller

Mandag den 13. januar kl. 14.15 pĂĽ Ă&#x2020;ldrecentret i Jebjerg.

;jghjcY;²g\Zg^deanhZg

Dagsorden i følge vedtÌgterne.

Efterfølgende GRATIS kaffe og bankospil Medbring pakke (vÌrdi mindst 30 kr.)

Vi[²g\Zc^``ZhZ_aZgV[\Vc\Zc `a#&.#(%YZc(&#YZXZbWZg "bZcZaaZghhZ_aZg[²g\ZchdbcdgbVai#

Husk tilmelding af hensyn til kaffen - senest den 8. januar. Bestyrelsen

;jghjcY;²g\Zg^Âłch`ZgVaaZ Zc\a²YZa^\_jad\\dYicniÂ&#x20AC;g

St a r t u g

Folk, Country, Beatles m.m. Kommende Kas KafĂŠer: Fredag den 7. februar: Rock Mod Rynker

Dørene i Kassehuset pü Havnen i Glyngøre übnes kl. 16.00

e2

BIO MORS 97720264

LYBY OG JEBJERG KIRKER

www.biomors.dk

FREDAG 27. OG SĂ&#x2DC;NDAG 29. 13:00 FROST 3D 13:30 JUL I BAKKEKĂ&#x2DC;BING 15:15 ALFONS Ă&#x2026;BERG 15:30 WALKING WITH DINOSAURS 3D MED DANSK TALE 17:00 HOBBITTEN 2: DRAGEN SMAUGS Ă&#x2DC;DEMARK - 3D 17:15 JUSTIN BIEBER´S - BELIEVE 19:30 DEN HUNDREDĂ&#x2026;RIGE DER KRAVLEDE UD AF... 20:00 THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY LĂ&#x2DC;RDAG 28. OG MANDAG 30. 13:00 FROST 2D 13:30 JUL I BAKKEKĂ&#x2DC;BING 15:15 ALFONS Ă&#x2026;BERG 15:30 WALKING WITH DINOSAURS 2D MED DANSK TALE 17:00 HOBBITTEN 2: DRAGEN SMAUGS Ă&#x2DC;DEMARK - 3D 17:15 JUSTIN BIEBER´S - BELIEVE 19:30 DEN HUNDREDĂ&#x2026;RIGE DER KRAVLEDE UD AF... 20:00 THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY TIRSDAG DEN 31.12. LUKKET GODT NYTĂ&#x2026;R!!! ONSDAG 1. FREDAG 3. SĂ&#x2DC;NDAG 5. 13:00 FROST 3D 13:30 JUL I BAKKEKĂ&#x2DC;BING 15:15 ALFONS Ă&#x2026;BERG 15:30 WALKING WITH DINOSAURS 3D MED DANSK TALE 17:00 HOBBITTEN 2: DRAGEN SMAUGS Ă&#x2DC;DEMARK - 3D 17:15 JUSTIN BIEBER´S - BELIEVE 19:30 DEN HUNDREDĂ&#x2026;RIGE DER KRAVLEDE UD AF... 20:00 THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY TORSDAG 2. OG LĂ&#x2DC;RDAG 4. 13:00 FROST 2D 13:30 JUL I BAKKEKĂ&#x2DC;BING 15:15 ALFONS Ă&#x2026;BERG 15:30 WALKING WITH DINOSAURS 2D MED DANSK TALE 17:00 HOBBITTEN 2: DRAGEN SMAUGS Ă&#x2DC;DEMARK - 3D 17:15 JUSTIN BIEBER´S - BELIEVE 19:30 DEN HUNDREDĂ&#x2026;RIGE DER KRAVLEDE UD AF... 20:00 THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY MANDAG 06. - ONSDAG 08. 17:45 DEN HUNDREDĂ&#x2026;RIGE DER KRAVLEDE UD AF... 18:00 NYMPHOMANIAC 20:00 THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY

OLE NĂ&#x2DC;RSKOV DUO

Hellig Tre Konger aften Søndag den 5. januar kl. 19.00 i Lyby Kirke Gudstjeneste med fortĂŚlling ved Inger Brauner, pĂĽ ďŹ&#x201A;øjte Steffen Schmidt og ved orglet Else Søndergaard.

Studiestart januar 2014 HF Højere Forberedelseseksamen Enkeltfag 2-ürigt

t%BOTL t&OHFMTL

t4BNGVOETGBH

AVU Almen VoksenUddannelse 8.-10. klasse

t%BOTL t&OHFMTL t)JTUPSJF

t.BUFNBUJL t/BUVSWJEFOTLBC t4BNGVOETGBH

FVU Forberedende VoksenUndervisning OBU OrdBlindeUndervisning

t%BOTLMÂ?TOJOH TUBWOJOH PHTLSJGUMJHGSFNTUJMMJOH t%BOTL t&OHFMTL

t*5 t.BUFNBUJL

Ring til vores studievejleder i Skive 97 52 18 22 www.vucsv.dk Skive-Viborg

Jebjerg Kirke Afskedsreception GravermedhjĂŚlper Frank StubkjĂŚr gĂĽr pĂĽ efterløn efter 30 ĂĽrs tro tjeneste pĂĽ Jebjerg KirkegĂĽrd. Derfor vil menighedsrĂĽdet invitere alle til reception i konďŹ rmandstuen. Søndag den 12. januar efter gudstjenesten i Jebjerg Kirke kl. 10.30.

Fyraftensgudstjeneste Torsdag den 16. januar kl. 17.00 i Jebjerg Kirke En stille halv time med musik, ord og sang.

Nytürskoncert med BASIX Søndag den 19. janaur kl. 16.00 i Jebjerg Kirke Billetter kan købes hos Spar Købmanden i Jebjerg eller ved netsalg hos sogneprÌsten pü mail: toej@km.dk Voksne kr. 125,- børn kr. 50,19


Undgå spritkørsel på årets vådeste aften Nytår står for døren, og for mange danskere betyder det festlig stemning kombineret med alkohol. I nogle tilfælde kan man som både vært og gæst ende i en situation, hvor et menneske forsøger at sætte sig bag rattet, og derfor er Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden klar med nogle råd til, hvordan man stopper en spritbilist. De tider er forbi, hvor man kunne sidde

og prale med, at man havde listet en brandert hjem i sin bil efter sidste fest. Det er ikke populært at køre med alkohol i blodet. I en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden siger 96 procent af de adspurgte (1004 personer), at spritkørsel er uacceptabelt eller helt uacceptabelt. - Når vi spørger om folks holdning til forskellige forseelser i trafikken, så er sprit-

Du kan finde mange flere opskrifter på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. ”The Sensible One” Ingredienser: 12 sukkerærter 1 cl akaciehonning 1 cl varmt vand 1 1/2 cl friskpresset citron 4 cl ufiltreret æblesaft Sukkerærter hakkes fint eller modles (mases med en morter), så der kommer saft ud af dem. 1 cl kogende vand blandes med 1 cl akaciehonning og hældes ned til sukkerærterne sammen med 1 1/2

Nye systemer i Den Jyske Sparekasse Den Jyske Sparekasse har indgået aftale om strategisk samarbejde med BEC. For yderligere at styrke fokus på kunde- og forretningssiden har sparekassen igennem længere tid analyseret på og vurderet muligheden for at

reducere kompleksiteten i sine administrative opgaver. Den Jyske Sparekasse har blandt andet vurderet sine IT-processer med henblik på at opnå optimale processer, reducere operationelle risici samt at få priseffektive IT-løsninger.

kørsel helt klart noget af det, som folk tager mest afstand fra, siger Michelle Laviolette, projektleder i Rådet for Sikker Trafik. I undersøgelsen fortæller næsten hver femte (19 %), at de inden for det sidste år har været til et arrangement, hvor en anden person ville køre bil, selvom vedkommende havde drukket for meget til at køre. I undersøgelsen bliver folk

spurgt, hvad de gjorde. Svarene viser, at mange greb ind: 35 procent bad om eller tog nøglerne til bilen eller kørte selv personen hjem, 20 procent stoppede personen eller talte personen fra det. 13 procent bestilte en taxa til personen og 13 procent bad vedkomne om at blive og sove. 16 procent gjorde ingenting. - Det er meget positivt, at så mange gør noget i den situation, så berusede personer ikke sætter sig bag rattet. Det er med til at redde liv, at så mange tager ansvar. Mange gør allerede noget, så nu skal vi have den sidste gruppe

cl friskpresset citron og 4 cl æblejuice. Det hele shakes/rystes sammen med isterninger, så det bliver kølet af. Hæld til sidst det hele gennem en fin si/sigte op i et coctailglas. ”One Way Street” Ingredienser: 5 cl hindbær/vaniljesauce (fx fra Morten Heiberg) 3,5 cl limejuice 1,5 cl vand Pynt: 4 friske hindbær + en kvist frisk timian Alle ingredienser shakes og serveres i glas med is. Pyntes med hindbær sat på timiankvist.

med, siger Michelle Laviolette, projektleder i Rådet for Sikker Trafik. En tidligere undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden viser, at otte ud af ti spritbilister havde været i selskab med andre personer,

før de satte sig bag rattet. Fra 2008 - 2012 har 252 personer mistet livet og 1435 mennesker er kommet alvorligt til skade i ulykker, hvor der har været en spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj.

FAKTABOKS

Sådan forhindrer du spritkørsel: • Aftal allerede før festen starter, hvem der kører hjem. • Servér spændende drinks uden alkohol til dem, der skal køre. • Tilbyd overnatning på forhånd eller arranger transport til gæsterne. • Sådan stopper du din fulde ven i at sætte sig bag rattet: • Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører. • Forsøg at tale ham /hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne. • Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden. • Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen. • Tilbyd overnatning. • Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket. • Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114.

På baggrund heraf har Den Jyske Sparekasse besluttet at indgå et strategisk samarbejde med BEC, der efter sparekassens vurdering har forudsætningerne for at understøtte sparekassens fremtidige behov på området. Tidspunktet for konvertering af sparekassens IT-systemer til BEC er endnu ikke fastlagt.

Lær dine børn gode it-sikkerhedsvaner på nettet

Man behøver ikke være et geni for at stjæle andres identitet Af Anni Sørensen, forsikringsansvarlig i Sparekassen Balling

Ny forening vil hjælpe hundeejere til et bedre liv med deres firbenede ven.

Adfærdsrådgivere går sammen i forening Ny forening for adfærdsrådgivere af hunde har set dagens lys. Foreningen hedder Sammenslutningen af Eksaminerede Adfærdsrådgivere - SEA og har i dag 13 medlemmer fordelt over hele landet. - Markedet for træning og adfærdsbehandling kan være svært at overskue for den enkelte hundeejer, derfor har vi dannet en forening, hvis hovedformål er at udbrede kendskabet til positiv træning og adfærdsrådgivning. I en forening som SEA, kan vi drage fordel af hinandens viden og erfaringer, hvilket sikrer hund og ejer den bedste løsning på 20

deres problem, siger Christina Ingerslev, som er formand for SEA. For at sikre at SEAs medlemmer altid rådgiver med baggrund i den seneste nye viden om træning og adfærd af hunde, er medlemmerne forpligtet til at holde sig ajour med, hvad der rører sig indenfor området, ligesom alle medlemmer skal deltage i videreuddannelse minimum en gang om året. Foreningens medlemmer har flere års uddannelse inden for adfærdsrådgivning og træning bag sig og arbejder kun med positive metoder, hvor straf og

andre former for ubehag ikke anvendes. De fleste medlemmer har arbejdet professionelt med hunde i mange år og har derfor bred viden og erfaring i hundeadfærd og træning af hunde. Mange hunde bliver i dag aflivet, fordi de har forskellige typer af adfærdsproblemer, som for eksempel aggression overfor andre hunde, de kan ikke være alene hjemme eller de er bange for lyde. Mange problemer, også de mere alvorlige, kan imidlertid afhjælpes eller mindskes med hjælp fra en adfærdsrådgiver. SEAs medlemmer findes også lokalt, da to af medlemmerne bor ved henholdsvis Stoholm og Karup. SEAs medlemmer sig af alle problemer og hunde uanset race.

Rudekuverter, kreditkortoversigter, bogpakker, aviser og blade, der bare vælter ind ad døren, uden at man selv har købt eller bestilt det, er belastende. Når det så viser sig, at syndfloden af forsendelser skyldes, at nogen har stjålet din identitet, så bliver oplevelsen direkte grænseoverskridende. Oveni kommer så, at det tit er et endog meget omfattende arbejde at få sat en stopper for syndfloden af forsendelser efter at man har været udsat for sådan et identitetstyveri. Derfor har Privatsikring, som er Sparekassens samarbejdspartner, besluttet, at vores kunder fremover er sikret hjælp og rådgivning i tilfælde af netop identitetstyverier. For fremtiden er det en del af indboforsikringen, at privatsikringskunder kan få advokatbistand til at afvise uberettigede krav fra diverse kreditorer. Hjælp med at kon-

takte kreditoplysningsbureauer, for at gøre indsigelse mod uberettigede registreringer. Rådgivning om hvordan man får nyt pas og kørekort. Vejledning i hvordan man anmelder identitetstyveriet til politiet. Det er bøvlet og tager noget tid. Derfor er det bedste naturligvis også at forsøge at undgå at blive udsat for identitetstyveri, så her er nogle gode råd: Læg aldrig dit Cpr-nummer online. Det gælder både papirer du selv har lavet, som for eksempel et CV. Men husk også at det kan stå i eksamensbeviser, journaler og billeder fra din læge eller sygehus. Husk altid at logge ud, når du benytter en offentlig tilgængelig computer, hvis du besøger din netbank eller kommunikerer med Skat, kommunen eller staten. Skil dig, på en forsvarlig måde, af med lønsedler, bankpapirer og andet papir hvor dit cpr-nummer fremgår. Streg cpr-nummeret over eller kør papirerne igennem en

makulator. Sygesikringskort bør klippes over før det smides ud. Rigspolitiet, Det Kriminalpræventive Råd og Digitaliseringsstyrelsen har lavet 10 færdselsregler for sikker trafik på nettet: 1. Sørg for, at alle programmer på din pc er opdaterede 2. Brug både antivirusprogram og firewall 3. Sørg for, at dit trådløse netværk er krypteret 4. Vær tilbageholdende med at videregive personlige oplysninger 5. Vær meget tilbageholdende med at videregive fortrolige oplysninger 6. Brug adgangskode 7. Send aldrig fortrolige og personlige oplysninger i e-mail 8. Oplys ikke fortrolige og personlige oplysninger på sociale netsteder, debatsider og chatrum 9. Sørg for, at dine bærbare enheder er sikre 10. Lær dine børn gode itsikkerhedsvaner på nettet


Din kommune informerer INFO

)XUVXQG) UJHUL

%\JJHJUXQGL 6NLYH.RPPXQH"" 9LKDUPDQJHYHOEHOLJJHQGHSDUFHOKXVRJ HUKYHUYVJUXQGHLKHOHNRPPXQHQ 6HPHUHRPSULVHURJEHOLJJHQKHGSn ZZZVNLYHGN

7¡PQLQJDI GDJUHQRYDWLRQ

¿NLQ\HELOOHWPDVNLQHURJXGVNLIWHGH DOOHYRUHVJDPOHWXUNRUWKYRUGHUYDUpQ I UJHEDJSnRJGHWJDPOHNRPPXQHORJR 'HQ\HWXUNRUWKDUGHWQ\HNRPPXQHORJR RJI UJHUSnEDJVLGHQ )UHPWLOGHQGHFHPEHUNDQGH JDPOHWXUNRUWRPE\WWHVWLOGHQ\HRJUHVWH UHQGHWXUHRYHUI¡UHVPHQefterGHQ GHFHPEHUEOLYHUNXQGHSRVLWXPPHW XGEHWDOWSnGHJDPOHNRUW Fursund Færgeri furfaergeri@skivekommune.dk

6nGDQInUGXW¡PWGDJUHQRYDWLRQRPNULQJ MXORJQ\WnU

886NLYH

Normal afhentning 0DQGDJG 7LUVGDJG 2QVGDJG 7RUVGDJG 7LUVGDJG 2QVGDJG 7RUVGDJG

Åbningstider i julen: 0DQGDJGGHFHPEHU.O )UDWLUVGDJGGHFHPEHUWLORJPHG RQVGDJGMDQXDUKDUYLOXNNHW

Afhentes i stedet HOOHU HOOHU HOOHU HOOHU HOOHU HOOHU HOOHU

9LHUWLOEDJHLJHQWRUVGDJGMDQXDU NO Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

8GRYHURYHQQ YQWHIRUVN\GQLQJLGDJH VNDOGHUSnUHJQHVIRUVN\GQLQJLWLGVSXQNW SnGDJHQ

Kåstrupvej 20 – 22, 7860 Spøttrup Tlf. 9758 1288 4-S@4-s.dk - www.4-s.dk 6NLYH5HQRYDWLRQ6LQGJnUSUMDQXDU LHWQ\WI OOHVNRPPXQDOWDIIDOGVVHOVNDE VRPHMHVDI+ROVWHEUR/HPYLJ6NLYHRJ 6WUXHUNRPPXQHURJInUQDYQHW

-RE .RPSHWHQFH KHUXQGHU-REKXVHW

cEQLQJVWLGHUMXOHQ 'HQGHFLukket 'HQGHFLukket 'HQGHFLukket 'HQGHF.O±12.00 'HQGHFLukket 'HQGHFLukket 'HQGHF.O±12.00 'HQGHFLukket 'HQMDQLukket 7HOHIRQHUQHHUnEQHGHQRJGHFHP EHUNO± Borgerservice borgerservice@skivekommune.dk

KROGHUOXNNHWLSHULRGHQGHFHPEHU WLOMDQXDUEHJJHGDJHLQNO 7LOPHOGLQJVRPOHGLJNDQVNHYLDMREQHWGN IRUDGJDQJKHUWLOKHQYLVHVWLO6NLYH%LEOLR WHN%RUJHUVHUYLFHHOOHU8GEHWDOLQJVHQKHGHQ Job & Kompetence aktiv@skivekommune.dk

9LOGXJHUQHY UHU¡JIUL L" ,6NLYH.RPPXQHNDQGXInJUDWLVKM OSWLO GLWU\JHVWRS 6NLYH/¡YH$SRWHNDIKROGHUJUXSSHNXUVHUL U\JHVWRS'HWQ VWHNXUVXVVWDUWHU 

)XUVXQG) UJHUL )XUVXQG) UJHULRSO\VHUDWfærgen ikke sejler på afg. kl. 19.30 den 24. december og 31. decemberPHQHOOHUVVHMOHU I UJHQVRPQRUPDOWEHJJHGDJH Fursund Færgeri ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

‡'HQMDQXDUNO

)RU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQRJWLOPHOGLQJ NRQWDNW6NLYH/¡YH$SRWHNSnWHOHIRQ 'XNDQRJVnJnLQGSn ZZZVNLYHGNVXQGKHGVFHQWHUIRUDWO VH PHUHRJHOOHUWLOPHOGHGLJHOHNWURQLVN

Fursund Færgeri furfaergeri@skivekommune.dk

/HGLJVWDGHSODGVSn 5nGKXVWRUYHW 3n5nGKXVWRUYHWNDQV¡JHVHQOHGLJVWDGH SODGVWLOIRUKDQGOLQJDIOHYQHGVPLGOHUVRP IHNVS¡OVHUYDÀHULVVRGDYDQGRO )RUKDQGOLQJPnVNHYLDHJHQPRELOYRJQ ERGGHUVNDOY UHIMHUQHWLQDWWHWLPHUQH 'HUVNDOIRUHOLJJHHQJRGNHQGHOVHDI VDOJVYRJQHQIUDI¡GHYDUHP\QGLJKHGHUQH RJVWDGHKROGHUHQVNDOKDYHGHQIRUQ¡GQH EDVLVXGGDQQHOVHLK\JLHMQHHOOHUDQGHQXG GDQQHOVHLQGHQSODGVHQWDJHVLDQYHQGHOVH 9HGGHQNRPPXQDOHJRGNHQGHOVHDIVWD GHKROGHUHQYLOSHUVRQHUGHUSnJUXQGDI KDQGLFDSKDUYDQVNHOLJWYHGDWInEHVN I WLJHOVHLQGHQIRUGHWDOPLQGHOLJHDUEHMGV PDUNHGKDYHIRUWULQVDGJDQJWLOGHQOHGLJH VWDGHSODGVKYLVSHUVRQHQPHGKDQGLFDS HIWHUNRPPXQHQVYXUGHULQJHUOLJHVnNYD OL¿FHUHWVRPGH¡YULJHDQV¡JHUH $QV¡JQLQJVNDOIUHPVHQGHVWLO6NLYH.RP PXQH3DUNRJ9HM5nGKXVSODGVHQ 6NLYHDWW$OODQ%DJJHVJDDUG$QV¡J QLQJHQVNDOLQGHKROGHHQEHVNULYHOVHDI KYLONHWYDUHVRUWLPHQWGHUIRUYHQWHVVROJW IUDVWDGHSODGVHQ/LJHOHGHVVNDOYHGO J JHVHQEHVNULYHOVH IRWRHOOHUWHJQLQJ DI GHQPRELOHHQKHGGHU¡QVNHVDQYHQGWSn SODGVHQ $QV¡JQLQJVIULVWHUGHQIHEUXDU RJDIWDOHRPVWDGHSODGVHQNDQIRUYHQWHV LQGJnHWPHGUHWWHDQV¡JHUVQDUHVWPXOLJW KHUHIWHU

+27/,1( 5LQJWLONRPPXQHQVKRWOLQHV¡QGDJWLOWRUV GDJNOSnWOIQU YHGUKM OSWLOGLJLWDOVHOYEHWMHQLQJRJLQIR SnNRPPXQHQVKMHPPHVLGH Borgerservice borgerservice@skivekommune.dk

2%62%6 9 URSP UNVRPSnKYLVGXHUWLOPHOGW H%RNVHOOHUHOHNWURQLVNHLQGEHWDOLQJVNRUW LQHWEDQNDWLQGEHWDOLQJVNRUWNDQOLJJH EHJJHVWHGHU Opkrævningen, Borgerservice borgerservice@skivekommune.dk

23/(9 -HEMHUJOGUHFHQWHU Arrangementer i januar: 2QVGDJGHQNO*XGVWMHQHVWH 2QVGDJGHQNO*O\QJ¡UH+DU PRQLNDVSLOOHUH 2QVGDJGHQNO'DPHUQHV%XWLN .DIIHRJEU¡GNDQN¡EHV Seniordans KYHUWRUVGDJNO± 6WDUWGHQMDQXDU 0HGEULQJNDIIHRJEU¡G

1 UPHUHRSO\VQLQJHURJYLONnUIRUVWDGH SODGVHQNDQInVYHGKHQYHQGHOVHWLO3DUN RJ9HM$OODQ%DJJHVJDDUGWOI HOOHUPDLODOED#VNLYHNRPPXQHGN Park og Vej

-XORJQ\WnU .DQGLQYLUNVRPKHG EUXJHHQSUDNWLNDQW IUD$DOERUJ8QLYHUVLWHW" +YLVGXPHQHUDWGLQYLUNVRPKHGNDQEUX JHHWV WIULVNH¡MQHRJGHQQ\HVWHYLGHQ LQGHQIRUHQODQJU NNHYLGHQVRPUnGHU I[NRPPXQLNDWLRQOHGHOVHHOOHULQJHQL¡U IDJHQHKDUGXPXOLJKHGIRUDWV¡JHHQ XO¡QQHWVWXGHQWHUSUDNWLNDQWIUD$DOERUJ 8QLYHUVLWHW $$8 / VPHUHSnZZZVNLYHGNDDXHOOHU NRQWDNWHQDI$$8¶VPDWFKPDNHUHSn6NL YHHJQHQ ‡7ULQH+¡MHU6NLYH.RPPXQH WULK#VNLYHNRPPXQHGNWOI ‡*HUW/¡NNH/HWK6NLYHHJQHQV(UKYHUYV RJ7XULVWFHQWHU JOH#VNLYHHWGNWOI ‡/HR5DYQ1LHOVHQ6NLYHHJQHQV(UKYHUYV RJ7XULVWFHQWHU OUQ#VNLYHHWGNWOI 0DWFKPDNHUQHHULO¡EHQGHGLDORJPHG $$8RPVDPDUEHMGVPXOLJKHGHUQHRJ IRUPLGOLQJDISUDNWLNRJSURMHNWPXOLJKHGHU KHUSnHJQHQ Markedsføring og Erhvervsudvikling

Skive Bibliotek er lukket: ± EHJJHGDJHLQNO

± EHJJHGDJHLQNO

Bogbusserne kører ikke ± EHJJHGDJHLQNO

Skive Bibliotek ønsker alle en Glædelig jul og et godt nytår

JOB Distrikt 6 - område Nord/NAT +MHPPHV\JHSOHMHUVNH $QV¡JQLQJVIULVWGHQGHFHPEHU Nr. Søby Skole / UHUYLNDU $QV¡JQLQJVIULVWGHQGHFHPEHU Teknisk Forvaltning 7HNQLVNGHVLJQHUHOHY $QV¡JQLQJVIULVWGHQGHFHPEHU 6HVWLOOLQJVEHVNULYHOVHUQHVDPWÀHUH stillingsopslag på www.skive.dk

ZZZVNLYHGN 7RUYHJDGHͿ6NLYHͿ7OIͿVN#VNLYHNRPPXQHGN

21


Tv 3 ONSDAG 25. DECEMBER 05.55 08.00 08.01 13.00 13.30 15.55 18.00 18.05 18.40 19.20 19.35 20.00 20.40 20.50 21.00 22.30 23.00

DR2 Tema: Badehoteller DR2 8.00 - Nyheder Formiddagsprogrammer DR2 Uden penge Eftermiddagsprogrammer Sidste stik DR2 18.00 - Nyheder Pind og Holt i USA Nak & Æd Jul på Vesterbro Dag III Indefra med Anders Agger Latifa show 2013 - hvad sker der Trænerens 2013 Spioner Deadline Natfjernsyn

TORSDAG 26. DECEMBER 08.00 08.01 08.30 12.30 13.00 15.45 18.00 18.15 18.55 19.35 20.00 20.40 20.50 21.00 22.30 23.00 23.50

DR2 8.00 - Nyheder Sådan er det bare Formiddagsprogrammer Asger og de langtidsledige Eftermiddagsprogrammer Vanity Fair DR2 18.00 - Nyheder Pind og Holt i USA Nak & Æd Dag III Indefra med Anders Agger Latifa show 2013 - hvad sker der Da der var valg i kommunen 2013 Spioner Deadline Det tredje køn Natfjernsyn

FREDAG 27. DECEMBER 08.00 08.01 12.30 13.00 17.40 18.00 18.15 18.55 19.35 20.00 20.40 20.50 20.55 22.30 23.00 23.45 01.15

DR2 8.00 - Nyheder Formiddagsprogrammer Asger og de langtidsledige Eftermiddagsprogrammer Alt forladt DR2 18.00 - Nyheder Pind og Holt i USA Nak & Æd Dag III Indefra med Anders Agger Latifa show 2013 - hvad sker der Snobbernes 2013 Spioner Deadline 60 Minutes Secret Window Natfjernsyn

LØRDAG 28. DECEMBER 08.00 08.01 08.30 12.10 12.30 13.00 13.30 17.15

DR2 8.00 - Nyheder Sådan er det bare Formiddagsprogrammer Alt forladt Pind og Holt i USA Fra køkkenbord til marked Eftermiddagsprogrammer Livet længe leve

19.10 20.00 22.30 23.00

Husker du... Julespecial DR2 Tema: Abba Deadline Coriolanus. Eng. actiondrama fra 2011 med bl.a. Gerard Butler 00.55 Leatherheads. Amr. romantisk komedie fra 2008 med bl.a. George Clooney 02.40 60 Minutes 03.25 Deadline Nat

SØNDAG 29. DECEMBER 08.00 08.01 08.30 12.00 12.10 13.05 16.40 17.05 19.05 20.00 20.40 22.30 23.00 23.55 01.40 02.35

DR2 8.00 - Nyheder Sådan er det bare Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Så lille universet er! Eftermiddagsprogrammer Amerikas Hariy Bikers Ingen er fuldkommen Kongehuset Indefra med Anders Agger Black Swan. Amr. thrillerdrama fra 2010 Deadline Ariel Sharon. Tysk dokumentar The Shipping News Borgia - blod og magt II Deadline Nat

DR1 torsdag kl. 21.35: “Casino Royale”

TV2 torsdag kl. 21.50: ”Johnny English”

MANDAG 30. DECEMBER 08.00 08.05 08.30 12.00 12.30 13.00 16.01 18.00 18.15 18.55 19.35 20.00 20.40 22.30 23.00 23.55 01.50

DR2 8.00 - Nyheder Sådan er det bare Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Asger og de langtidsledige Eftermiddagsprogrammer Lad andre kun dømme DR2 18.00 - Nyheder Pind og Holt i USA Nak & Æd Dag III Indefra med Anders Agger Et rigtigt menneske Deadline Drengen der lever af rawfood Stormfloden Natfjernsyn

DR1 fredag kl. 20.00: “Her er dit liv” Mads Steffensen kidnapper denne gang Søs Egelind til en stor overraskelse i studiet i DR Byen.

TIRSDAG 31. DECEMBER 06.35 08.00 12.00 12.30 13.00 16.05 18.00 18.15 18.55 19.35 20.00 21.00 22.40 22.50 22.55 23.00 23.05

Dokumania Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Asger og de langtidsledige Eftermiddagsprogrammer Ud i sandet DR2 18.00 - Nyheder Dronningens Nytårstale Nak & Æd Dag III Selvsving Galla Jul med Normalerweize Det slører stadig Alis nytårstale Dolphs Nytårstale Pandaerne - Nytårstale Natfjernsyn

Programoversigt LØRDAG DEN 28. DECEMBER 2013 22:00 - 23:00 Tak for i år. TIRSDAG DEN 31. DECEMBER 2013 21:00 - 21:30 Tak for i år. (G) 22:00 - 22:30 Tak for i år. (G)

ONSDAG 25. DECEMBER 05.50 Last Resort 06.35 All I Want for Christmas 08.10 Formiddagsprogrammer 10.05 Alletiders barnepige. 2 afsnit 11.05 According to Jim. 4 afsnit 13.35 Two and a Half Men 14.05 How I Met Your Mother. 4 afsnit 16.05 Over hækken. Amr. animeret film fra 2006 17.45 Eragon. Amr/bri. fantasifilm fra 2006 20.00 Narnia - Morgenvandrerens rejse. Amr. eventyrfilm 22.05 Løsepenge. Amr. thriller fra 1996 med bl.a. Mel Gibson 00.20 Willow. Amr. eventyrfilm fra 1988 med bl.a. Val Kilmer 02.40 The Christmas Card. Amr. familiefilm fra 2006 04.20 Sol, sex og overvågning TORSDAG 26. DECEMBER 06.00 Last Resort 06.45 According to Jim. 5 afsnit 08.45 Two and a Half Men 09.15 How I Met Your Mother. 4 afsnit 11.15 Willow 13.35 Skyllet væk. Amr/bri. animeret familiefilm fra 2006 15.10 Harry Potter og fangen fra Azkaban. Bri/amr. eventyrfilm fra 2006 17.50 Narnia - Morgenvandrerens rejse. Amr. eventyrfilm fra 2010 20.00 Crocodile Dundee. Aus. komedie fra 1986 21.55 Hal’s Store Kærlighed. Amr. romantisk komedie fra 2001 00.00 The Hunted. Amr. action-thriller fra 2003 01.45 Bag of Bones. 2 afsnit 04.45 Sol, sex og overvågning FREDAG 27. DECEMBER 05.55 Last Resort 06.40 Spy Kids 3: Game Over 08.10 Alletiders barnepige. 2 afsnit 09.15 Skyllet væk. Amr/bri. animeret familiefilm fra 2006 10.45 Harry Potter og fangen fra Azkaban. Bri/amr. eventyrfilm 13.30 A Knight’s Tale. Amr. eventyr fra 2001 med bl.a. Heath Ledger 16.05 Nynne. Dansk komedie fra 2005 18.00 Crocodile Dundee. Aus. komedie fra 1986 20.00 Crocodile Dundee 2. Aus/amr. komedie fra 1988 med bl.a. Paul Hogan og Linda Kozlowski 22.05 Van Helsing. Amr. thriller fra 2004 med bl.a. Hugh Jackman og Kate Beckinsale 02.05 Tucker - en mand og hans drøm. Amr. film fra 1988 04.10 Michael Jackson og Bubbles - et unikt venskab. Bri. dokumentarprogram fra 2010 LØRDAG 28. DECEMBER 05.25 Not Easily Broken 07.00 Ivanhoe 09.50 Eragon. Amr/bri. fantasifilm fra 2006 11.40 En hemmelig beundrer. Amr. romantisk komedie fra 2011

13.25 Van Helsing 15.50 How I Met Your Mother. 4 afsnit 17.50 Crocodile Dundee 2. Aus/amr. komedie fra 1988 20.00 Stjerner på vippen. Dansk underholdningsshow 21.30 Game of Thrones. Amr. dramaserie fra 2012. 2 afsnit 23.50 Da Vincis dæmoner. Bri/amr. dramaserie fra 2013. 5 afsnit 05.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit

SØNDAG 29. DECEMBER 06.15 Alletiders barnepige. 4 afsnit 08.10 Lego: Clutch Powers eventyr. Amr. animationfilm fra 2010 09.40 According to Jim. 4 afsnit 11.35 The Titanic. Amr. miniserie fra 1996. 2 afsnit 14.55 Two and a Half Men. Amr. komedieserie. 2 afsnit 15.55 How I Met Your Mother. 4 afsnit 17.55 Hal’s Store Kærlighed. Amr. romantisk komedie fra 2001 20.00 Hop. Amr. animeret familie komedie fra 2011 22.15 Cyrus. Amr. komediedrama fra 2010 23.50 Da Vincis dæmoner. Bri/amr. dramaserie fra 2013. 3 afsnit 03.05 Onkel Julemand. Amr. drama komedie fra 2000 04.40 How I Met Your Mother MANDAG 30. DECEMBER 06.00 Det stærke køn 08.00 Of Two Minds 09.45 The Tooth Fairy. Amr. familie komedie fra 2010 11.35 You`ve Got Mail. Amr. romantisk komedie fra 1998 14.00 Ice Castles. Amr. romantisk drama fra 2010 15.55 Clueless. Amr. romantisk komedie fra 1995 18.00 Hop. Amr. animeret familie komedie fra 2011 20.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 21.00 Super 8. Amr. thriller fra 2011 med bl.a. Elle Fanning 23.15 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.15 Red Window. Amr. dramaserie fra 2012. 4 afsnit 04.00 Any Human Heart. Bri. drama miniserie fra 2010. 2 afsnit TIRSDAG 31. DECEMBER 06.25 Last Resort 07.10 Lego: Clutch Powers eventyr. Amr. animationfilm fra 2010 08.45 En hemmelige beundrer. Amr. romantisk komedie fra 2011 10.35 Win A Date With Tad Hamilton. Amr. romantisk komedie 12.30 The Seven Year Hitch. Amr. drama fra 2011 14.20 The Perfect Man. Amr. romantisk komedie fra 2005 16.20 John Tucker Must Die. Amr. romantisk komedie fra 2006 18.15 Fed på prøve 20.00 Familien fra Bryggen. Reportageserie fra 2011. 6 afsnit 02.00 7 dage med sex. Dansk reportageserie fra 2013. 3 afsnit 04.35 Ramsay’s Kitchen Nightmares. Amr. realityserie fra 2011

6CCDC8:7A69:I

9:CC:G:@A6B:EA69H@6C7A>K:9>C

.,*,&)%%

TV-PROGRAMMER ONSDAG 25. DECEMBER 06.00 07.00 08.00 08.55 09.45 10.15 12.00 13.00 13.55 15.00 16.45 18.30 19.00 20.00 21.00

Kyst til kyst - Skagen Nu eller aldrig Hjælp! Vi har adopteret - en bjørn Verdens vildeste øer - Zanzibar Tæt på dyrene i Kalahari i ørkenen Stormagasinet. 2 afsnit Den store britiske bagedyst Jordemoderen Downtown Abbey Ken Folletts Jordens søjler Dyrlægens plejebørn TV Avisen Hvem var det nu vi var Den store julebagedyst 2013 Bridget Jones’ dagbog. Eng. romantisk komedie fra 2001 22.35 Die Hard - Mega Hard. Amr. actionthriller fra 1995 00.35 Red Rock West. Amr. thriller 02.10 Natfjernsyn

06.00 10.15 12.00 13.40 15.10 15.40 16.10 18.00 18.25 19.00 19.25 20.55 22.50 00.30 02.35

Morgen TV - mest for børn Jack Frost. Amr. familiefilm Elf. Amr. julekomedie Krummerne - så er det jul igen. Dansk familiefilm Shreklig jul. Amr. animationsfilm Tvillingerne og Julemanden Alene hjemme. Amr. familiejulekomedie fra 1990 Nyhedsblok Bag om Tvillingerne og Julemanden Nyhedsblok Far til fire - tilbage til naturen. Dansk familiefilm fra 2011 De tre musketerer. Amr. actioneventyrfilm fra 2011 I Am Legend. Amr. sci-fi thriller Forfængelighedens bål Natfjernsyn

TORSDAG 26. DECEMBER 06.00 Kyst til kyst - København/Nordsjælland 07.00 Nu eller aldrig 08.00 Hjælp! Vi har adopteret - en panda 08.55 Verdens vildeste øer - Caribien 09.45 Formiddagsprogrammer 12.00 Den store britiske bagedyst 13.00 Jordemoderen 13.55 Downtown Abbey 15.00 Ken Folletts Jordens søjler 16.35 Fra den gamle købmandsgård. Dansk lystspil fra 1951 18.30 TV Avisen med Sporten 19.00 Skattejægerne 19.30 Den store bagedyst - Masterclass 20.00 Året der gik 2013 21.35 Agent 007 - Casino Royale. Eng./ amr. actionthriller fra 2006 23.50 Udenfor enhver tvivl. Amr. thriller fra 2009 01.30 Natfjernsyn

06.00 06.25 08.00 09.35 10.00 12.00 13.25 13.55 15.50 18.00 18.30 19.00 19.25 20.00 21.50 23.20 01.20

Julemandens rensdyr Robotter. Amr. animationsfilm Savanne-banden. Animationsfilm Shreklig jul. Amr. animationsfilm Biler. Amr. animationsfilm Orla Frøsnapper En mammutlig jul. Amr. animationsfilm Peter Pan. Amr. eventyrfilm Alene hjemme 2 - glemt i New York. Amr. familiekomedie Nyhedsblok Året der gik - Vejret 2013 Nyhedsblok Jul i Tivoli Olsen-banden ser rødt. Dansk komedie fra 1976 Johnny English. Eng. komedie Long Kiss Goodnight. Amr. actionfilm fra 1996 Natfjernsyn

FREDAG 27. DECEMBER 06.00 Kyst til kyst - Østjyllands kyst 07.00 Nu eller aldrig 08.00 Hjælp! Vi har adopteret - en gorilla 08.55 Verdens vildeste øer - Galapagos 09.45 Formiddagsprogrammer 12.00 Den store britiske bagedyst 13.00 Jordemoderen 13.55 Downtown Abbey 15.00 Ken Folletts Jordens søjler 16.50 Peters baby. Dansk lystspil 18.30 TV Avisen med Sporten 19.00 Disney Sjov 20.00 Her er dit liv 21.00 TV Avisen 21.15 Agent 007: Quantum of Solace. Eng./amr. actionthriller fra 2008 22.55 Dødskammeret. Amr. thriller fra 1996 00.40 The Wolfman. Amr. gyser 02.15 Natfjernsyn

22

06.00 06.30 11.25 12.50 14.25 16.15 18.00 20.00 20.55 23.25 00.10 01.30 04.00

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Ice Age. Amr. animationsfilm Ice Age 3 - Dinosaurerne kommer. Amr. animationsfilm Rango. Amr. animationsfilm Alene hjemme 3. Amr. familiekomedie fra 1997 Nyhedsblok med Go’ aften Danmark Hvem vil være millionær? - Tvillingerne og Julemanden Harry Potter og halvblodsprinsen. Amr./brit. eventyrfilm fra 2009 Live fra Bremen - julespecial 2013. Comedy i julens tegn Dødbringende måben 1. Amr. actionkomedie fra 1992 Mad Max Beyond Thunderdome. Austr. actionfilm fra 1985 Nyhederne og Vejret

LØRDAG 28. DECEMBER 06.00 Kyst til kyst - Sydsjællands kyster 07.00 Nu eller aldrig 08.00 Hjælp! Vi har adopteret - en hyæne 08.55 Verdens vildeste øer - Sri Lanka 09.45 Tæt på dyrene til flyttedag på savannen 10.15 Downtown Abbey 11.05 Stormagasinet 12.00 Den store britiske bagedyst. Dokumentarserie fra 2012 13.00 Jordemoderen 13.55 Downtown Abbey 15.00 Ken Folletts Jordens søjler 16.50 Pigen og pressefotografen. Dansk farce fra 1963 18.30 TV Avisen med Sporten 18.58 Held og Lotto 19.00 Hvem var det nu vi var 20.00 Kongeriets Klogeste 21.00 Charles’ tante. Dansk farce fra 1959 22.40 Kriminalkommissær Barnaby: Hævn, mord og rock’n’roll. Eng. krimi fra 2006 00.15 Kriminalinspektør Banks: Uskyldige grave. Eng. krimi fra 2012 01.45 The Accidental Husband. Amr. romantisk komedie fra 2008 03.10 Mary Reilly. Amr. gyserdrama fra 1996 04.55 Det vilde Afrika - Etiopien

06.00 07.40 08.05 08.30 09.00 12.00 12.10 12.55 13.50 14.25 15.50 16.05 16.50 18.00 18.10 18.20 18.25 19.00 19.30 19.45 20.00 21.15 22.05 00.10 01.55 04.00

Morgen TV - mest for børn Shaggy & Scooby-Doo Turtles Ninjago Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? - Tvillingerne og Julemanden Pengene på bordet - julespecial Skiskolen. Dansk underholdning TV 2 013: De kongelige øjeblikke. Tilbageblik på et royalt år SuperMatchen: Studiet SuperMatchen SuperMatchen Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit julevejr Go’ appetit Nyhederne Regionalprogram LørdagsSporten Vild med dans - julebal. Danseshow for hele familien Natholdet Awards Mission: Impossible 2. Amr. actionfilm fra 2000 med Tom Cruise Over the Top. Amr. actionfilm fra 1987 med Sylvester Stallone Time Bomb. Amr. thriller fra 2006 Nyhederne og Vejret

SØNDAG 29. DECEMBER 06.00 07.00 08.00 08.55 09.45 10.15 11.05 12.00 13.00 13.55 14.45 15.15 16.55 18.30 19.00 20.00 21.00 21.15 21.25 23.15 00.45 02.30 04.05 04.55

Kyst til kyst - Thy og Han Herred Nu eller aldrig Hjælp! Vi har adopteret - en elg Verdens vildeste øer - Hebriderne Forældreløse dyrebørn Downtown Abbey Stormagasinet Den store britiske bagedyst. Dokumentarserie fra 2012 Jordemoderen Downtown Abbey Skattejægerne Storbyens små mirakler. Amr. romantisk komedie fra 2002 Min kones ferie. Dansk komedie fra 1967 TV Avisen med Sporten Hvem var det nu vi var Kongeriets Klogeste TV Avisen Vores Vejr Dirch. Dansk spillefilm fra 2011 med Nikolaj Lie Kaas og Lars Ranthe For pengenes skyld. Amr. romantisk komedie fra 1993 Under Suspicion. Amr. thriller fra 2000 Halifax Livets mirakler: Enæggede tvillinger Vild med heste - Argentina

06.00 07.40 08.05 08.30 09.00 12.00 12.05 12.55 14.35 15.50 18.00 18.10 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 20.45 22.50 23.40 01.40 04.00

Morgen TV - mest for børn Shaggy & Scooby-Doo Turtles Ninjago Go’ morgen Danmark Nyhederne Stjerner på stribe. Underholdning for hele familien R.V. - Runaway Vacation. Amr. familiekomedie fra 2006 Vild med dans - julebal. Danseshow for hele familien Mission: Impossible 2. Amr. actionfilm fra 2000 med Tom Cruise Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit julevejr Jul i Tivoli Nyhederne Regionalprogram Pengene på bordet - julespecial. Gameshow med Claus Elming Mission: Impossible 3. Amr. actionthriller fra 2006 med Tom Cruise Natholdet Awards Samleren - Kiss the Girls. Amr. thriller fra 1997 Røvtur på 1. klasse. Amr. komedie fra 1987 med Steve Martin og John Candy Nyhederne og Vejret

DR1 fredag kl. 21.15: ”Quantum of Solace” MANDAG 30. DECEMBER 06.00 07.00 08.00 09.35 12.00 13.15 14.10 16.50 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 21.55 23.30 01.05

Kyst til kyst - Bornholms kyst Nu eller aldrig Hjælp! Vi har adopteret - en sæl Formiddagsprogrammer Den store britiske kagedyst Jordemoderen Eftermiddagsprogrammer Spy Kids 2 - Drømmenes ø. Amr. eventyr-komedie fra 2002 TV Avisen med Sporten Nytår hos Claus Dalby Søren Ryge præsenterer - Året der gik Dirch Passer Årets vejr TV Avisen Salt. Amr. actionthriller fra 2010 Forvarsel. Amr. thriller fra 2007 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.20 12.50 14.50 17.00 20.00 20.55 23.05 01.15 02.55

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhederne, Sporten og Vejret Året der gik - Vejret 2013 DMA 2013 Mission: Impossible 3. Amr. actionthriller fra 2006 med Tom Cruise Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Badehotellet. Dansk tv-serie TV 2 013: De største øjeblikke. Årskavalkade fra Operaen The Prestige. Amr. thrillerdrama fra 2006 Along Came a Spider. Amr. thriller fra 2001 Natfjernsyn

TIRSDAG 31. DECEMBER 06.00 Kyst til kyst - Vestkysten 07.00 Forunderlige verden - Echo, den uforglemmelige elefant 07.50 Formiddagsprogrammer 11.50 Den store britiske kagedyst 12.50 Grusomme mig 14.20 Downtown Abbey 15.25 Charles’ tante. Dansk farce 17.05 Før Dronningens Nytårstale 18.00 Dronningens Nytårstale 18.15 Efter Dronningens Nytårstale 18.30 TV Avisen 19.00 Hvem var det nu vi var 20.00 Min søsters børn i sneen. Dansk familiefilm fra 2002 21.25 Een pige og 39 sømænd 23.15 Godt nytår Mr. Bean 23.40 90 års fødselsdagen 23.55 Nytårsklokkerne 00.05 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.20 14.30 16.30 16.40 18.00 18.15 18.30 19.00 19.25 21.05 22.10 23.50 00.05

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhederne, Sporten og Vejret TV 2 013: De største øjeblikke Charlies Revygalla 2013 Nyhederne Mens vi venter på Dronningen Dronningens Nytårstale Godt nytår - højdepunkter fra talen Året der gik - Vejret 2013 Nyhedsblok 25 år med TV2: Det store fødselsdagsshow. 1. del 25 år med TV2: Det store fødselsdagsshow. 2. del TV2 11.11.11. TV2’s 30-årsjubilæumskoncert Velkommen 2014 Natfjernsyn


Hvem får Kultursamarbejdets to kulturpriser? KulturPrisen og KulturVækstprisen uddeles for 7. gang. Frem til fredag den 24. januar 2014 kan alle komme med forslag til prismodtagere. Bag priserne står Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland – et samarbejde mellem ca. 65 kultursteder samt Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, IkastBrande og Skive kommuner. Kultursamarbejdets KulturPris uddeles for en bemærkelsesværdig indsats for kulturen i det midt- og vestjyske. Det er ikke en forudsætning, at prismodtageren bor i Midt- og

Vestjylland. Prisen er 15.000 kroner og et diplom. - Kulturen i Midt- og Vestjylland sprudler til glæde for alle kulturinteresserede og til gavn for vores kulturregion. Bag det står mange engagerede, dygtige og visionære mennesker, og dem ønsker vi at hylde med prisen, siger Kultursamarbejdets formand og kulturudvalgsformand i Herning, Johs. Poulsen. Kultursamarbejdets KulturVækstPris uddeles til unge kulturiværksættere eller talenter fra det midt- og vestjyske. Det er en forudsætning, at

prismodtageren bor og virker i Midt- og Vestjylland. Prisen er på 10.000 kroner og et diplom. - Med KulturVækstPrisen vil vi kaste glans på de unge kulturiværksættere og talenter, der er i Midt- og Vestjylland. De udfylder en vigtig plads i den kulturelle fødekæde og er vores fremtid, siger næstformand Henrik Thygesen, der er kulturudvalgsformand i Lemvig. I 2012 gik KulturPrisen til Rie Nyborg, leder for Gimsinghoved og Folkets Hus i Struer, mens KulturVækstPrisen gik til Amir Rehman, der som kulturiværksætter har sat undergrundsmusikken på landkortet i Herning. De to priser overrækkes i forbindelse med Kultursamarbejdets generalforsamling torsdag den 10. april 2014.

Ph.d. skal øge Limfjordsturismen Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi har afsat 100.000 kroner fordelt over de kommende tre år til en ph.d. på Aalborg Universitet, der skal sætte fokus på udvikling af kystturismen i Limfjordsregionen. Aalborg Universitet (AAU) har indsendt en ansøgning til ni kommuner, heriblandt Skive Kommune, om deltagelse i en Ph.d., der med udgangspunkt i Limfjordshavnene, ønsker at sammenkoble kulturarv, landskab og det maritime med henblik på øget turisme i Limfjordsregionen. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi vedtog i går, at Skive Kommune går med i projektet, der sætter fokus på at udvikle kystturismen i Limfjorden. I ansøgningen skriver AAU, at Limfjorden samler og adskiller; det er en barriere man skal overvinde, men også en samlet identitet, der bygger på en fælles historie. Limfjordsregionen er i transformation; hvor Limfjordshavnene ændres fra industrihavne til rekreative områder. Derudover skævvrides Limfjordslandet; den vestlige del stagnerer, mens den østlige del vokser. Limfjordsregionen rummer i forhold hertil et potentiale i at tænke på tværs af nord og syd; øst og vest og udnytte stedets indlejrede potentialer på nye måder. Limfjorden fungerer som projektets ramme og hver

kommune bidrager med indhold ved at vælge én havn ud. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi vurderer, at projektet falder ind under Vækstpuljens ramme med fokus på udvikling af turisme og erhverv. Samtidigt passer det fint med en række andre projekter, der har fokus på Limfjorden, som eksempelvis udvikling af en turistmesse, det fælles kommunale projekt ”Enjoy Limfjorden” og Skive-

egnens indsats for at kompetenceudvikle turisterhvervet. Målet med den styrkede indsats på turismeområdet er at skabe vækst og arbejdspladser på egnen. Projektet falder ligeledes godt i tråd med den strategiske samarbejdsaftale, som Skive Kommune netop har indgået med Aalborg Universitet, hvor der blandt andet er fokus på at få lavet flere projekter sammen med Aalborg Universitet.

VI TAGER FORSKUD PÅ UDSALGS STARTEN METABO KAP-/ GEARINGSSAV KGS 216 M. Standard med tilskæringslaser og LED arbejdslys. Præcist lejret trækfunktion. 1500W/230V. HM-klinge 216/30 mm. Skærebredde 90° - 305 mm, 45° - 205 mm.

TILBUD

SPRIS

1.399,SAMME INCL. METABO UNDERSTEL KSU 400

SÆTPR

IS

2.499,BLACK BULL AFKORTERSAV 310 MM Med laser og dobbelt teleskop. Inkl. 2 × sidebøjler, hårdmetal savklinge, skruetvinge og støvpose. Effekt: 1500W.

TILBUD

SPRIS

899,-

BLACK BULL KAP-/GEARINGSSAV Incl. arbejdsbord Effekt 200W. HM-klinge 254/16 mm. Skærebredde 90gr 295 mm. 45gr. 205 mm. Arbejdsbord op til 2000 mm. forlængelse. Højde 690 mm. Bæreevne max. 227 kg

TILBUD

Der skal flere turister til egnens havneområder. Her ses Glyngøre.

SPRIS Bemærk butikken hold lukket mandag er 30. decembe den r pga. status.

1.499,-

Danskernes IT-vaner kortlagt I dag går 63 procent af alle 16 til74-årige mobilbrugere på nettet via deres telefon. Det er en voldsom stigning siden 2008, hvor andelen kun var ni procent, og udviklingen er naturligvis hjulpet på vej af udbredelsen af smartphones. Blandt de 16 til 89-årige smartphone-brugere er den mest udbredte anvendelse af netadgangen muligheden for at læse og sende e-mails. 75 procent af smartphone-brugerne e-mailer fra telefonen. Brug af sociale medier er den næstmest udbredte aktivitet

med en andel på 63 procent. Andelen af netbankbrugere på mobilen er firedoblet siden 2011 og ligger nu på 26 procent af mobilbrugere mellem 16 og 89 år. Oplysningerne fremgår af ”It-anvendelse i befolkningen 2013”, der lige er udkommet ved Danmarks Statistik. Undersøgelsen viser også, at når de yngste internetbrugere går på nettet, vælger de en bærbar pc eller en smartphone. 89 procent af de 16-24-årige bruger en bærbar pc til internetadgang, mens 81 procent

anvender en smartphone. Samtidig er 2,7 millioner danskere nu tilknyttet en online social netværkstjeneste såsom Facebook, Twitter eller Instagram, og mænd handler ikke længere mere end kvinder på nettet. I 2013 er det 78 procent mænd og 77 procent kvinder, som klikker sig til køb på internettet. Andelen af e-handlende, som har købt varer fra internetforhandlere i andre EU-lande har ikke ændret sig over de seneste år. Andelen ligger fortsat på fire ud af ti internetbrugere.

Skive afd. Engvej 5, 7800 Skive, Tlf. 97 52 11 00, mail: diges@diges.dk

Forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer og billede- tekst og prisfejl.

RATIS PÅ ABONNÉRS SGTÆ RKESTE ARK DANDEM T-SELV-GUIDE GØR-

s w.xl-byg.dk/gd

r gå ind på ww Scan koden elle

PÅ XL-BYG.DK

23


/?214.12 !

49F;4Â&#x2122;?2 A93 &$ $ 

Ă&#x2026;BNINGSTIDER Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag

den 27. dec. den 28. dec. den 29. dec. den 30. dec. den 31. dec.

TILBUDENE GĂ&#x2020;LDER GODT NYTĂ&#x2026;R! FRA TORSDAG TIL MANDAG

.............. ............. ............. .............

8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-14.00

...............

BĂ&#x2DC;FMARKED - nĂĽr kun det bedste er godt nok

Mandag den 30. december kl. 11.00-17.30 stür vores slagter og skÌrer bøffer i netop den størrelse der passer dig. Entrecôtes af filÊt

20 Ă&#x2DC;RE PR. GRAM Engelsk bøf af filĂŠt

25 Ă&#x2DC;RE PR. GRAM Engelsk bøf af mørbrad

30 Ă&#x2DC;RE PR. GRAM

MASSER AF

MOSCATO D'ASTI KUN

FRA

59,-

CASILLERO DEL DIABLO Flere varianter

FRIT VALG KUN

39,-

39,95 99

BACARDI med sodavand, flere varianter

KUN

TIRSDAG DEN 31. DECEMBER

LUXUS SMĂ&#x2DC;RREBRĂ&#x2DC;D

VERDI Flere varianter

FRIT VALG KUN

25,-

SURPRISE ISLAGKAGE

med hjemmelavet pĂĽlĂŚg

6 STK. KUN

110,Bestilling skal vĂŚre os i hĂŚnde senest den 30. december kl. 15.00

1 LITER KUN

25,-

Salling Avis 52-2013