Page 1

ANNONCE BLADET FOR SALLING ¡ FUR ¡ SKIVE

64. Ă…RGANG

UGE 46

Kontorhuset Jebjerg Ă˜stergades Butikstorv 1 ¡ 7870 Roslev ¡ Tlf. 97 58 59 00 ¡ Fax 97 57 46 75

Alt i malerarbejde %$$ %#

Malermester Ebbe Dalgaard Tlf. 9759 2472

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ia[#.+,+&'') lll#gdhaZk"kkh#Y`

Salling og Skive ¡ Tlf.: 9758 4008 ¡ DamogHovgaard.dk

 

  

12. november 2013

Dahl, Rask & Partnere

6ai^_dgY"hdakVgbZ!hdaXZaaZg!\Vhda^Z!kZci^aVi^dciZgbd\gVĂ’

'DP+RYJDDUG

¡

Vi stemmer personligt pĂĽ

TAGES MARK & SPUL Komb. spuler/slamsuger ¡ Kloak TV/rørsøgning

Er der i kloakken kage... - sĂĽ ring til Tage!

Betina Bugge fordi Fur fortjener at blive hørt!

T! DĂ˜GNVAG

TAGE PEDERSEN

TLF. 21 29 13 54 4

(# ""

Maling til alle formĂĽl !#"" ( $

  

  

'  & Malermester Ebbe Dalgaard

Tlf. 9759 2472 (# ""

Erik Holmboe Berit Homboe Hans Mikkelsen Frank Büdsgaard Birthe Mortensen Tage Mortensen Yvonne Jeppesen Brian Sørensen Anne Kragelund Jensen

Åben i Durup Svømmehal www.duruphallen.dk ¡ Tlf. 97 59 20 40 Mandag Tirsdag Onsdag Lørdag Søndag

kl. 18.30-20.00 kl. 06.00-07.30 kl. 09.30-11.00 & kl. 18.30-20.00 kl. 13.30-16.00 kl. 13.30-16.00

Mathilde Vendelbo Niels Peter Popp Erik Madsen Henning Jensen Finn Storgaard Elke Mølgaard Bent Mølgaard AnnesoďŹ e Popp Bugge

- en sikker kurs!

Svømning er sundt..!

✘

Vi sĂŚtter vores ved

Jens Peder Hedevang

Tønderingvej 3 ¡ DURUP ¡ 7870 Roslev Følgende tilbud er gÌldende fra torsdag den 14. november til og med lørdag den 16. november:

@?¢G<uG9H=DABĂ&#x2022;=DAHI:7GDK:?)-'Ă&#x2022;,-+%HEÂŁIIGJE

.,*)&%'+

LLL#I@8B69#9@

nr. 15 pĂĽ V liste -

HANCOCK SODAVAND

VI BRINGER MAD UD

363 DAGE OM Ă&#x2026;RET DIREKTE TIL DĂ&#x2DC;REN ... HVER DAG!

1 kasse, 30x25 cl.

KUN

95

Virksomhedernes og borgernes stemme i byrĂĽdet

64 11,15,+pant

KIMS CHIPS ELLER SNACKS

Kresten Christensen, RybjerggĂĽrd, Ivar KjĂŚr, Resen, Henning Nielsen, Resen, Poul Lauge, Jebjerg, Michael Madsen, Vihøj, Niels P. Rasmussen, Lyby Strand, Edith Rasmussen, Lyby Strand, Jens Thorsen, Mogenstrup, Helle Thorsen, Mogenstrup, Henrik Dalgaard, HøjgĂĽrd, Peter Ă&#x2DC;stergĂĽrd, Ă&#x2026;sted, Kirsten Børsting, Ă&#x2026;sted, Mogens Børsting, Ă&#x2026;sted, Rosa Johnsen, Grønningøre, Olav Johnsen, Grønningøre, Karsten Høeg, Thise, Hanne Fisker Sørensen, Thise, Gunnar B Sørensen, Thise, Maren Pedersen, Thise, Peder Pedersen, Thise, Villy Ă&#x2DC;stergĂĽrd, Thise, Margith Thorsen, Thise, Erik Thorsen, Thise, Marie Mortensen, Thise, A C Mortensen, Thise, Jakob VestergĂĽrd, Grønning, Lene M. Christensen, Grønning, Jens Th. Christensen, Grønning, Poul Carlsen, Grønning, Helen Møller Hansen, Breum, Poul Møller Hansen, Breum, Kirsten MøjbĂŚk, Breum, Kirsten Thomsen, Breum, Dorthe Laursen, Breum, Bodil Mortensen, Breum, Morten Mortensen, Breum, Bodil Jensen, Breum, Henrik LaigĂĽrd, Breum, Karen Pedersen, Breum, Niels Pedersen, Breum, Niels Chr. Sørensen, Breum, Rasmus Skov, Ă&#x2026;gĂĽrdsholm, Peder Olsen, Thorum, Kristian Eriksen, Selde, Søren Eriksen, Selde, Ole Nannerup, Selde, Karen M. Eriksen, Selde, Louise Holm, Otting, Jesper Mortensen, Otting, Anni K. Kristensen, RĂŚrup, Villads P. Jørgensen, Hindborg, Anna Mette Jørgensen, Vium, Jens Jepsen Jørgensen, Vium.

1 pose, ďŹ&#x201A;ere varianter

KUN

HUSK OGSĂ&#x2026; VORES FASTE ONSDAGS TILBUD

10 STK. FRUGT KUN

Ă&#x2026;BENT ALLE UGENS DAGE KL. 8-20

SELDE

EL-SERVICE

Stem personligt! ragelse Borgerindd ab - medejersk ft! - handlekra

Telefon

97 59 60 25 En afdeling af Salling El-Service A/S, Roslev, tlf. 97 57 15 99

9>CHI:BB:>7NGu9:I"IÂŁG=KDG6C9G:I>:G CWd][if´h]ic baWdij_bb[ij_bZ[efij_bb[Z[f[hied[h j_baecckd[lWb][jj_hiZW]Z[d'/$del[cX[h(&')$ Â&#x2122; =kdg[dgh`VaYZgWgj\ZhXV#&' b^aa^dcZg`g#dbÂ&#x20AC;gZii^aZ`higV `dbbjcVaZWZiVaiZ`V[[ZeVjhZg4 Â&#x2122; =kdg[dgk^aĂ&#x201C;ZgiVaaZi^WngÂ&#x20AC;YZi^ H`^kZ^``Z^cYgZiiZ`dbbjcZch jYWjY$^cY`ÂłWhÂ&#x20AC;YZad`VaZ Ă&#x2019;gbVZg`VcWnYZeÂ&#x20AC;a^\Z[dY bZYYZhidgZaVcYhY²``ZcYZ Ă&#x2019;gbVZg4

Â&#x2122; =kdg[dgh`VaZiheÂłg\hbÂ&#x20AC;ai^a Wdg\bZhiZgZc[gVZcad`Vaeda^i^" `ZgWZ]VcYaZh^Âł`dcdb^jYkVa" \Zi!YZghÂ&#x20AC;h`VaiV\Zhi^aa^c\i^a dbYZgbÂ&#x20AC;hkVgZh4 Â&#x2122; 9ZgZgbZ\ZibZgZ!_Z\hdb bZYaZbV[WngÂ&#x20AC;YZi[dgihVi Âłch`ZgVi²cYgZ#

HI:BE:GHDCA><I eÂ&#x20AC;:g^`BdgiZchZccg#'eÂ&#x20AC;a^hiZc ]dh9Vch`;da`ZeVgi^

H¢I9>I97 57 14 00

sallingavis@sallingavis.dk

:G>@BDGI:CH:C


Toustrupvej 67, fylder 50 år fredag den 15. november.

SKIVE STENHUGGERI v/Olav Brodersen

9LNDQWU IIHV G¡JQHWUXQGWSn

Stort udvalg i urne- og mindesten. Åbent hverdage 9-17 - lørdag 9-12. (Op mod byen fra Kvicklys p-plads) Nordbanevej 20 . Tlf. 97 52 01 72

WOI +DQV2OH9HVWHU

ZZZYHVWHUEHJUGN

50 år Susanne Høgh,

GRAVSTEN

2PVRUJVIXOGRJSURIHVVLRQHOKM OSYHGG¡GVIDOG

(OLQ9HVWHU

H[DPEHGHPDQG

H[DPEHGHPDQG

Guldbryllup

www.skivestenhuggeri.dk

Edith og Bent Strøm, Durupvej 57, Glyngøre, kan fejrer 50 års bryllupsdag lørdag den 16. november.

GRAVSTEN

/LPIMRUGVYHM$ă1\N¡ELQJăLQIR#YHVWHUEHJUGN

Nye former og skrifter

SALLING AVIS ✆ 97 57 14 00

Ny bager

KLOCHs Begravelsesforretning Skive og Omegns Begravelsesforretning

Politikere i Harre

Trier Skovgaard Christensen

Stenhugger

Møllegade 2 - 7800 Skive

Steen Jensen Tlf. 97 72 28 17

Tlf. 97 52 01 50 Svarer hele døgnet

Besøg: www.steenjensen.dk

Niels Jørgen Gaardsted

SE PRISER PÅ: www.klochs.dk

Mange borgere og andre handlende fik mulighed for en politisk snak og en hyggelig dag, da en række af de lokale kandidater til det kommende lokalvalg den 19. november forleden mødte op hos Min købmand i Harre. Der blev også tid til lidt godt til ganen mellem al valgsnakken.

Skive Begravelsesforretning

Vi er der, når du har brug for os.

Tlf. 97 52 08 98 - svarer hele døgnet...

Søren Toft

Vestergade 14 . Skive . boudigaard.dk

Selde . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Åsted . . . . . . . . . . . . . . ingen Junget . . . . . . . . . . . . . 10.30 Thorum . . . . . . . . . . ingen Grinderslev . . . . . . 10.15 Grønning . . . . . . . . . 9.00 Thise . . . . . . . . . . . . . . . ingen Rødding . . . . . . . . . . 14.00 Lem . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 Lihme . . . . . . . . . . . . . ingen Vejby . . . . . . . . . . . . . . ingen Fur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.45 Roslev . . . . . . . . . . . . . 9.00 Rybjerg . . . . . . . . . . . ingen Glyngøre . . . . . . . . 9.00 Sæby . . . . . . . . . . . . . . . ingen Vile . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Hem . . . . . . . . . . . . . . . . .19.30

Gudstjenester Søndag den 17. november 25. s.e. Trinitatis

Lihme Kirke J9<>K:H6; HVaa^c\7d\ign``Zg^6eH C³ggZ\VYZ&.!,-,%GdhaZk IZaZ[dc.,*,&)%% IZaZ[Vm.,*,&.(( lll#hVaa^c\Vk^h#Y` 6CCDC8:G IZaZ[dc.,*,&)%% hVaa^c\Vk^h5hVaa^c\Vk^h#Y` 7A69A:9:G B^X]VZaB³aWn bbd5hVaa^c\Vk^h#Y` G:96@I>DC =ZaaZAZchX]dl IZaZ[dc.,*,&)%% _dj5hVaa^c\Vk^h#Y` IGN@H6<:G IZaZ[dc.,*,&)%% hW5hVaa^c\"Wd\ign``Zg^#Y` 6CHK6GH=6K:C9: I]dg`^a8]g^hiZchZc

@DCIDG:IHu7C>C<HI>9 BVcYV\###### `a#-#%%"&+#%% I^ghYV\####### `a#-#%%"&+#%%

DchYV\####### `a#-#%%"&+#%% IdghYV\###### `a#-#%%"&+#%% %%"&* %"&*#%% %% ;gZYV\####### `a#-#%%"&*#%%

`a#&%#%%

HkVg e€ `dggZ`ijgVccdcXZg/ HZcZhi[gZYV\ HZcZhi [gZYV\ HkVge€`dggZ`ijgVccdcXZg/

`a#&%#%%

IZ`hi d\ gjWg^`VccdcXZg/ IZ`hid\gjWg^`VccdcXZg/

`a#&%#%% `a#&%#%%

HZcZhi idghYV\ HZcZhiidghYV\

Hb€ VccdcXZg/ Hb€VccdcXZg/ IV``Z" d\ Y³YhVccdcXZg HZcZhi bVcYV\ IV``Z"d\Y³YhVccdcXZg HZcZhibVcYV\

`a#%-#(% `a#%-#(%

;²gY^\Z VccdcXZg/ ;²gY^\ZVccdcXZg/ 6c\^kZahZ V[ hi³ggZahZ 6c\^kZahZV[hi³ggZahZ d\ eaVYhgZhZgkVi^dc kVi^dc d\eaVYhgZhZgkVi^dc

HZcZhiidghYV\

`a#&%#%%

6[aZk 6[aZkZg 6[aZkZg^c\V[[dgjYWZhi^ai [²gY^\ibViZg^VaZ/

HZcZhibVcYV\

`a#%-#(%

Åsted Glyngøre Durup Harre

Ålbæk Lihme

JWÊc[ZIWbb_d]7l_ihkdZj _^[b[Ia_l[aecckd[

Debel Nederby

Nykøbing M.

Selde Junget

Thorum Tøndering Kirkeby Sundsøre Thise Roslev

Krejbjerg Rødding

Breum

Jebjerg Oddense Grønning

Lundø

Hjelskov Virksund Hald Hem Skive Ramsing Højslev Kirkeby Strandet Hvidbjerg Højslev Nr. Søby Nr. Ørum Dommerby Rønbjerg Hindborg

H^YhiZj\Z^]kZgb€cZY jY`dbbZgHVaa^c\6k^h ^]ZaZH`^kZ`dbbjcZ bZY')#%%%Z`hZbeaVgZg

CdgbVadeaV\/ &%#(*% HVaa^c\$;jg

Balling

Lem

Estvad Bærs

Besøg Venstres valgcafé Venstre i Skive har åbnet en valgcafé i Nørregade 8 i Skive, og alle nysgerrige er velkommen til at kigge forbi og få en snak med de lokale kandidater. Her klipper Venstres borgmesterkandidat i Skive Kommune Peder Christian Kirkegaard snoren til valgcaféen.

Opmærksomhed på min fødselsdag frabedes venligst. Ingrid Refsgaard Selde

XZ c d c Vc iZg Z Y Z ¢cYg Zg^c\h[g^h Z'( Y k ^cYaZ \Z"hZh^ Zj c c Z ^Y

Hjerk

2

Hindborg . . . . . . . . . 10.15 Dølby . . . . . . . . . . . . . . ingen Brøndum . . . . . . . . 10.15 Hvidbjerg . . . . . . . . ingen Håsum . . . . . . . . . . . . 9.00 Ramsing . . . . . . . . . ingen Durup . . . . . . . . . . . . . 10.30 Tøndering . . . . . . . ingen Nautrup . . . . . . . . . . . ingen Balling . . . . . . . . . . . . . 10.15 Volling . . . . . . . . . . . . ingen Krejbjerg . . . . . . . . 9.00 Oddense . . . . . . . . . . ingen Otting . . . . . . . . . . . . . . ingen Hjerk . . . . . . . . . . . . . . . . ingen Harre . . . . . . . . . . . . . . 10.00 Jebjerg . . . . . . . . . . . . . ingen Lyby. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30

>C9A:K:G>C<6;6CCDC8:G CCDC8:G DC8:G &$)h^YZd\YZgdkZghVbi d\\ YZgdkZ YZgdkZg hVbi `dggZ`ijgVccdcXZg/ `dggZ`ijg HZcZhi dchYV\ `dggZ`ijgVccdcXZg/ HZcZhidchYV\

7aVYZie€iV\Zgh^\^ciZi ZghiVic^c\hVchkVghdb [³a\ZV[ZkZcijZaaZign`[Z_a ^VccdcXZgd\iZ`hi#

B:9A:B6;

Birgitte Sand Mortensen

6ccdcXZ7aVYZi[dgHVaa^c\Õ;jgÕH`^kZ

:g]kZgkhb²hh^\V[[did\gV[Zg^c\ V[VccdcXZg[gVHVaa^c\6k^h Zg^``Zi^aaVYijYZc [dgjY\€ZcYZV[iVaZ#

=k^hYj^``Z]VgbdYiV\Zi HVaa^c\6k^hhZcZhidchYV\ h`VaYj`dciV`iZEdhi9VcbVg` e€ia[#-%'%,%(%#

Søren Boudigaard

H^YhiZj\Z^bYg# JYk^YZideaV\/ ')#%%% H`^kZ`dbbjcZ

Tirsdag den 12. november får Skiveegnen en ny bager. Her åbner Lagkagehuset på Sønder Boulevard, og bageriet bliver nummer 30 af slagsen i Danmark, oplyser Skive Folkeblad.

DF støtter Karup Lufthavn Dansk Folkeparti i Region Midtjylland, Herning og Viborg Kommuner går nu sammen om at støtte Karup Lufthavns bestræbelser på at sikre en god infrastruktur til Lufthavnen. Det gør de ved at bakke op om den centrale konklusion fra den analyse, som Dr. Olaf Zeike fra det tyske konsulentfirma Uniconsult har udarbejdet for lufthavnen. Uniconsult peger på, at hvis man lader busruterne 53, 953X og 980X køre forbi lufthavnen i forbindelse med afgang og ankomster i lufthavnen på deres vej mellem Herning og Viborg, så vil det dels kun forlænge rejsetiden med 10 minutter, men samtidig være selvfinansierende, hvis bare cirka to passagerer benytter den kollektive trafik til lufthavnen.

Enhver form for påtænkt opmærksomhed frabedes venligst, men bestemt. Esther Poulsen Selde

RECEPTION Kurt Nielsen tiltrådte den 1. oktober 2013 som ny direktør i Sparekassen Balling. Kurt Nielsen er 52 år og kommer fra en stilling som salgs- og marketingdirektør i Fondsmæglerselskabet Investering og Tryghed, hvor han har været siden 2008. Inden da var han i 12 år direktør for Jyske Banks afdeling i Herning. Det vil glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, kolleger, venner og familie til en festlig dag

FREDAG DEN 22. NOVEMBER 2013 KL. 14.00 – 17.00 i Sparekassens lokaler Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup. Vel mødt! Bestyrelsen for Sparekassen Balling


Kom med til hĂĽndboldkamp Erhvervsklubben HRH 74 har i samarbejde med Team Tvis Holstebro arrangeret en tur, hvor medlemmerne kan

opleve et lokalopgør i Hündboldligaen pü nÌrmeste hold. Turen gür til GrükjÌr Arena i Holstebro, hvor deltagerne

kan se kampen mellem Team Tvis Holstebro og Skive i herrernes liga. Det sker den 17. november, og der er samlet afgang fra Salling Hallerne.

Politikerne mødte 180 borgere i Selde.

VĂŚlgermødet â&#x20AC;?PĂĽ Kantenâ&#x20AC;? i Fursundhallen Foreningen For Fursundegnen og 12 aktive grupper fra hele Salling og Skive by havde inviteret til et vĂŚlgermøde forleden med emnet â&#x20AC;?Politik PĂĽ Kantenâ&#x20AC;?. Debatten blev ledet af Hans Erik Nilsen og 18 politikere fra alle partier og borgerlister samt 180 debatdeltagere mødte op. Efter en prĂŚsentationsrunde tog man fat pĂĽ spørgsmĂĽl fra i alt fem forskellige emnekredse, der rakte fra udviklingssamarbejde mellem borger og kommune, herunder spørgsmĂĽl

vedrørende turisme, bosĂŚtningsproblematik - her under naturligvis ďŹ nansiering af boliger i landzonen og afvikling af landsbyer- samt skole- og uddannelses samt spørgsmĂĽl til fordelingen af midler til land og by i Skive Kommune. Det blev ved de ďŹ&#x201A;este spørgsmĂĽl tydeligt, at de deltagende politikere havde forskellige forestillinger om løsningerne pĂĽ mange af de berørte problemer. Man var gennemgĂĽende tilbageholdende med kritik af hinanden vedrørende de be-

Fusionen er pĂĽ plads PĂĽ en ekstraordinĂŚr generalforsamling onsdag 6. november sagde bĂĽde DGI Midtjylland og DDS Midt ja til en fusion. Skytterne bliver derved en del af DGI Midtjylland. Fusionen mellem DGI Midtjylland og skytterne i Midtjylland (DDS Midt) har

vÌret pü vej lÌnge. De to bestyrelser har for lÌngst sagt ja til en fusion, og onsdag skulle medlemmerne give deres mening til kende. Det blev et overvÌldende ja til fusionen, da alle 44 fremmødte stemte ja. Derved indgür skytterne fra 1. januar 2014

slutninger, der var blevet taget i byrĂĽdet i den forgangne periode â&#x20AC;&#x201C; og der slap ikke meget af den type information ud til tilhørerne. Hans Erik Nielsen sørgede for, at politikerne overholdt den tildelte tid ved hjĂŚlp af et â&#x20AC;?gult kortâ&#x20AC;?, som han dog i denne høďŹ&#x201A;ige kreds kun mĂĽtte trĂŚkke op af lommen to gange. I slutrunden ďŹ k hvert parti/borgerliste to minutter til afsluttende at anbefale deltagerne til at stemme pĂĽ netop deres liste. som en del af DGI Midtjylland pĂĽ linje med de andre idrĂŚtter under navnet DGI Midtjylland Skydning. PĂĽ den ekstraordinĂŚre generalforsamling stemte DGI Midtjyllands delegerede ogsĂĽ for aftalen om at optage foreninger fra Skive Kommune som følge af DGI Nordvests opløsning.

Susanne Rusbjerg

Karsten Villadsen

- Kystsikring langs udsatte kyster!

- SĂŚt Skive pĂĽ landkortet

NĂ&#x2026;R DU KĂ&#x2DC;BER PC HOS OS LEVERES DEN

BUTIKKEN ER Ă&#x2026;BEN Onsdag og fredag kl. 15-18 samt lørdag kl. 10-13 eller efter aftale

KLAR TIL BRUG

G L A V D U T STOR , 9 9 9 . 2 a r f r e pris Vestergade 29, Jebjerg

7199 3800 Telefon tid alle hverdage kl. 7-20 og weekend kl. 9-20

Endnu bedre tv med Family tv-pakken fra Canal Digital Family 469 kr./md.* Pris pr. dag: 16 kr.

&&&*$' 

78 tv-kanaler 17 i HD

 &(!$  !&$&!!$ &!$!%&&"!$ #$&&%$

Family tv-pakke

469,,pr. md.

 &!%&!!

#

HD tv-kanaler

Min. 6 mdr. 2.814,-

Tilvalgs tv-kanaler

99 kr./md.

49 kr./md.

)+.,1-- + '+,$($(")"-$&' &$("-$& -&$(",, +/$ && +, %+*+!%-.+'$&0 %+'$(,- *+$, '+ %+(%&,-( +$(,-&&-$)(/1+$ 

%+)"(- +-$($($/1+$  %+!)+.,1-- +-/*%% !+(&$"$-&)"$(- +( -"("1& +(0 %.( +$-" +!)+ #)&!)+&2 ( *+$,)"*+).%-1(+$(" +

Vinderup Radio & TV Nørregade 5, 7830 Vinderup, tlf.: 97 44 11 00 E-mail: Vinderup.radio@a2a.dk 3


Politikere besøgte Vestsallings kyster Fjorden ĂŚder sig ind pĂĽ kysterne i Vestsalling, og for at besigtige forholdene besøgte de to politikere Thomas Danielsen, MF og kystsikrings ordfører og regionsrĂĽdsmedlem Harry Jensen, begge Venstre, forleden en rĂŚkke kyststrĂŚkninger i Vestsalling. Det sker efter, at Karsten Villadsen fra Rødding i januar i ĂĽr satte Kystdirektoratet stĂŚvne ved tre lokaliteter langs Vestsallings kyst. Kysttekniker Carlo Sass Soerensen og Karsten Villadsen ďŹ k en drøftelse af de udfordringer og muligheder, man har med erosion af kystlinjen, og anbefalingerne er siden samlet i en rapport. Ved Knud Strand

er der op til en halv meters erosion om üret. Ved Vadum Strand er der en sø, som om fü ür vil gü i et med fjorden. Desuden indgür Hostrup Strand, hvor der er gjort tiltag for at kystsikre. - Besøget forløb utrolig positivt, og nu hüber jeg, at der følger handling efter. Thomas Danielsen virkede overrasket over, at dette ogsü er et problem i de indre farvande og ikke kun i de ydre, og som altid ved den slags her, handler det i sidste ende om økonomi. Jeg mener, at dette er af national interesse og ikke kun lokal, derfor bør regningen ikke ligge hos grundejere og kommune, men i stedet forsøges

betalt via en form for statslig pulje, siger Karsten Villadsen, der selv blev overrasket over, hvor stor skade den seneste storm har gjort pĂĽ omrĂĽderne. - Det er virkelig en hastesag det her, siger han til Salling Avis.

Karsten Villadsen viste de to politikere rundt i omrĂĽderne.

VĂŚlgermøde i Søby-Højslev Arena Torsdag den 14. november er der gode muligheder for, at fĂĽ ryddet den sidste tvivl af vejen, inden krydset skal sĂŚttes til Kommunal- og RegionsrĂĽdsvalgene, der afholdes tirsdag den 19. november. Sammen med de politiske partier i Skive Kommune inviterer www.valgiskive.dk til vĂŚlgermøde i Søby-Højslev Arena. VĂŚlgermødet ďŹ nder sted om aftenen, og inden da

),-!#$!&!

 #'%%,&& / 2   

+%()*'&$!+

1)& )')

tier kan mødes til en politisk snak. Dette er der mulighed for büde før vÌlgermødet, i den indlagte pause og igen efter mødet. Kunstneren Erik Dahl Nygaard sÌtter gang i debatten og her gür ingen fri. Tonen er naturligvis respektfuld og det samme er det personlige prÌg, som kunstneren har givet valgplakaterne for de enkelte spidskandidater. Dis-

er der mulighed for at nyde en god gang â&#x20AC;?valgďŹ&#x201A;ĂŚskâ&#x20AC;? med kartoďŹ&#x201A;er og persillesauce. Alle opstillede partier og lister til kommunalvalget har meldt deres ankomst og de ni spidskandidater deltager i panelet. Derudover kommer en rĂŚkke andre kandidater fra partierne og svarer pĂĽ spørgsmĂĽl i det tilhørende politiske marked. Der bliver stillet borde op, hvor de enkelte par-

se kan naturligvis ogsü ses i forbindelse med vÌlgermødet den 14. november. Ordstyrer er Allan Kristensen fra Ugeavisen Skive-egnen, og alle er velkomne til, at deltage i debatten. Der er naturligvis gratis adgang for alle, og aftenen igennem kan der købes kaffe, the, kage, øl og vand til rimelige priser.

Karin Ulrich udstiller i Selde Furkunst.dk har den store glÌde, at prÌsentere Karin Ulrich i Fursundhallens selskabslokaler i november og december müneder. Karin Ulric´s løbebane indenfor billedkunsten, er güet over Sønderjyllands Kunstakademi Sønderborg. Hun var gÌsteelev pü Walkers Kunstakademi Amsterdam og er uddannet billedkunstlÌrer fra Skive Seminarium til kurser pü Aarhus Kunstakademi.

Udover sin egen store aktivitet indenfor billedkunsten med büde maleriet og det skulpturelle, er hun en meget erfaren underviser for büde børn og voksne i forskellige regi. Karin Ulrich arbejder büde med olie, akryl og blandteknikker. Oftest er det de store ekspressionistiske penselstrøg, men trangen til det mere afdÌmpede kommer ind i mellem. Inspirationen til billedkunsten opstür alle steder, men tankerne omkring fortids

Karin Ulrich udstiller i Selde.

minde og fremtids komme har stor betydning i nĂŚsten

alle henseender. Ingen malerier uden en historie.

9>CHI:BB:>7NGu9:I"IÂŁG=KDG6C9G:I>:G

@dbbjcZkVa\Zi]VcYaZgd\hÂ&#x20AC; dbZi^`d\YngZkZa[²gY Niels Christens en, afdelingsleder, Jebjerg

;gZbdkZgk^aYZik²gZbja^\i[dgH`^kZ@dbbjcZh^chi^iji^dcZg! Vi`ÂłWZ`ÂłY[gV9NG:B>H=6C9A:9:9NG# G^ijZaaZhaV\ic^c\Zg#BZ\ZiViYZi`ÂłYk^`Vc^bedgiZgZ!`dbbZg[gVaVcYZ]kdg]Zaidei^a ,*V[d`hZ`ÂłYZihiVbbZg[gV`gZVijgZgYZgWa^kZghaV\iZijYZcWZYÂłkZahZ Cn^cY`ÂłWhV[iVaZhdbig²YZg^`gV[i^YZicnZÂ&#x20AC;gÂ&#x20AC;WcZgde[dgYZiiZ#

Fuld vĂŚkstvaluta for pengene Afkastet relateres til udviklingen i tre vĂŚkstvalutaer: brasilianske real, indiske rupee og tyrkiske lire. Og skulle kurserne, mod forventning, falde, er

du dÌkket af en hovedstolsgaranti, der sikrer en minimumskurs pü 100, nür obligationen udløber i 2016. Garantiobligationen udbydes i perioden frem til 22. november 2013.

K:9I6<:I>ÂŁ@DCDB>J9K6A<:I*#CDK:B7:G'%&(# 9ZgkVg-i^abÂłYZi# www.sparekassenballing.dk

Et attraktivt investeringstilbud i â&#x20AC;?VĂŚkst VALUTA 2016â&#x20AC;?.

9ZYZghiZbiZ[dgYZccZ^cY`ÂłWhV[iVaZkVg/ HdX^VaYZbd`gViZgcZkZY7ZciZÂŁhiZg\VVgYd\;gZYZ;gVcYhZc HdX^Va^hi^h`;da`ZeVgi^kZY6cYZgh7Âł\Z @dchZgkVi^kZkZY8]g^hi^VcHdccZHX]b^Yi GVY^`VaZkZY9^iiZHiVjc KZhigZkZY;aZbb^c\:h`^aYhZcd\EZYZg8]g#@^g`Z\VVgY

9ZYZghiZbiZ^bdY/ :g^`BdgiZchZc[gV9Vch`;da`ZeVgi^

HI:BE:GHDCA><I eÂ&#x20AC;:g^`BdgiZchZccg#'eÂ&#x20AC;a^hiZc ]dh9Vch`;da`ZeVgi^

H¢I9>I

Jebjerg 9676 4422 4

:G>@BDGI:CH:C D


ROSLEV Julefrokost

Hjemmelavet løgpølse

Delikatessen har flere forslag til julefrokost. Kontakt os, så sammensætter vi jeres menu.

95

24

Bestil i god tid

95

19

Stor hjemmelavet sylte

X-mas kuffert Blå eller hvid. 24 x 33 cl Literpris 10,73 + pant. Frit valg

Nyhed SSpier Signature Flere varianter. Sydafrika F 6 x 75 cl. Literpris 55,33. Frit valg

6 flasker

24 pak

249,- 85,Spar 230,70

Coop pasta eller grissini Flere varianter. 125-1000 g Kg-pris maks. 64,00. Frit valg

Hver dag 1 POSE

8,-

Alle franskbrød fra Sevel Bageri

KUN

20,-

1 KG

Hakket oksekød 8-12%. 1000 g. Kg-pris 40,00

40,-

Tilbudene gælder til og med lørdag den 16. november 2013 SuperBrugsen Roslev, Sallingsundvej 2-6, tlf. 97 57 17 11

ner HUSK! Bageren åb hver dag kl. 7.00

Butikken åbent alle dage fra kl. 8 - 19 5


AakjÌrselskabet køber 22 signerede bøger AakjÌrselskabet har pü Brun Rasmussens aktioner købt 22 bøger, der har tilhørt Jeppe AakjÌrs datter Solvejg Bjerre. AakjÌrselskabet havde bedt AakjÌreksperten Per Mouritsen, Roslev, om at byde pü bøgerne. Per Mouritsen har et indgüende kendskab til litteratur af og om AakjÌr, da han selv personligt har en meget stor samling, om ikke den største i Danmark, af signerede førsteudgaver af AakjÌr. Per Mouritsen er rundviser pü Jenle og sidder i Limfjordsegnen Litteratursamvirke som reprÌsentant for AakjÌrselskabet. Prisen pü de 22 bøger

kom noget lĂŚngere op end forventet, men bestyrelsen fandt indkøbet sĂĽ vigtigt, at man købte dem alligevel. De 22 bøger er alle signerede med personlige hilsner fra Jeppe AakjĂŚr til datteren Solvejg Bjerre. Imellem de 22 bøger er der ďŹ&#x201A;ere rigtig spĂŚndende udgivelser. Der er blandt andet et lille skrift, der fortĂŚller hvordan en foredragsaften med Jeppe AakjĂŚr forløb. Der var det traditionelle med oplĂŚsning, fortĂŚlling og sange, men ogsĂĽ det specielle med punch og kaffe samt et personligt møde med forfatteren. Udover de købte bøger har AakjĂŚrselskabet i ĂĽr fĂĽet rigtig mange donationer i form af arkivalier, sĂĽ som breve, fotos og bøger. Et ĂŚgtepar fra Skjern besøgte Jenle den 21. august og medbragte fem bøger som gave. De fem af

bøgerne er af Jeppe AakjĂŚr dedikeret til hans gode ven skuespiller Henrik Malberg (1873 â&#x20AC;&#x201C; 1958). Bøgerne har tilhørt Gitte Glimø, barnebarn til Henrik Malberg og datter af Erik Malberg. Udover de litterĂŚre donationer, sĂĽ kommer der ogsĂĽ effekter som billedskĂŚrer Nanna AakjĂŚr har fremstillet. Det drejer sig om tegninger, smykker og trĂŚarbejder. - Over Jenles nuvĂŚrende museum udbygges udstillingspladsen med et loftareal pĂĽ godt 100 kvm, sĂĽ vi gerne skulle kunne fĂĽ plads til udstilling af ďŹ&#x201A;ere genstande og her selvfølgelig de 22 bøger fra Brun Rasmussens auktion og de fem bøger med dedikationer til Henrik Malberg, siger formanden for AakjĂŚrselskabet Henning Linderoth. 2013 har vĂŚret et godt ĂĽr for AakjĂŚrselskabet. Medlems-

Jenle har füet fat i 22 signerede bøger af Jeppe AakjÌr.

tallet er steget til godt 1800 mod forventet 1600 - og man forventer at passere de 2000 i 2014. - De nuvĂŚrende lokaler har betydet, at vi har mĂĽttet melde â&#x20AC;?ud-solgtâ&#x20AC;? til ďŹ&#x201A;ere hundrede gĂŚster de sidste par ĂĽr. Vi

havde forventet, at vi skulle passere 10.000 i ĂĽr, men ender pĂĽ en svag stigning fra 9200 i 2012 til 9300 i 2013. Med udbygning af lokalerne fĂĽr vi mulighed for at udvide ĂĽbningstiden fra godt ďŹ re mĂĽneder til seks mĂĽneder fra

2015 og dermed ogsü et potentielt større besøgstal. 2014 ser bestemt ogsü lovende ud, da forudbestillinger af selskaber og skoler er det højeste nogensinde, siger Linderoth.

MøibÌk og Frederiksen vinder DM6 Evan Holst ForsikringsmÌgler Jebjerg/Lyby

Husk at benytte det lokale erhvervsliv - det giver ogsĂĽ arbejdspladser!

Jens MøibÌk og co-driver Rene Frederiksen fra Roslev kunne i sidste weekend notere karrierens bedste resultat, da de vandt klasse seks ved ürets sidste Rally DM. Løbet blev kørt i omrüdet omkring Herning Messecenter, og bestod af 12 prøver pü forskelligt underlag, og som et ekstra udfordring skulle de sidste prøver køres i mørke. MøibÌk og Frederiksen deltog i klasse seks i en Volvo 240. I klas-

sen, som er for standartvogne, deltager forskellige biler som blandt andre Volvo 240, Renault Clio og Peugeot 207 RC. Selv om det kun var MøibÌk Motorsports tredje DM rally, viste de med det samme, at de kan følge med i toppen. Selv om slutresultatet blev en sejr med nÌsten to minutter til holdet pü 2. pladsen, var det ikke en nem sejr. Et lidt for tÌt møde med en stor vandbeholder i en chikane gav ekstra

arbejde til teamets mekaniker, men ogsĂĽ det skiftende underlag betød, at der skulle tĂŚnkes alternativt, nĂĽr der skulle laves opsĂŚtning pĂĽ teamets Volvo. Med 1. prĂŚmien i bagagen vil Jens MøibĂŚk og teamet nu bruge vinteren pĂĽ at optimere VolvoĂŠn yderligere, og kørerne hĂĽber pĂĽ at ďŹ nde sponsorere til at deltage i alle DM løb i 2014.

Vi anbefaler at stemme pü vor lokale kandidat - Evan Holst Laust Eriksen, Jebjerg Eskild Madsen, Jebjerg Lena Olsson, Jebjerg Aase Gammelby Bak, Nannerup Klaus Bak, Nannerup Finn Olesen, Jebjerg Flemming Olesen, Jebjerg Sigrid Stouby, Jebjerg Peder Nygaard, Jebjerg Britta Nygaard, Jebjerg Morten Revsbech, Jebjerg Ole Bak, Jebjerg Linda Bak, Jebjerg Poul Bak, Jebjerg Esper Stouby, Jebjerg Svend Faarkrog, Jebjerg Vagn Pedersen, Jebjerg Pia Lyngaa, Grønning Bent Nielsen, Grønning Laust Thordal, Grønning Mette Thordal-Christensen, Jebjerg Marinus Thordal-Christensen, Jebjerg Jens Møller Goul, Jebjerg Søren Goul, Lyby Malene Klausen, Jebjerg Lars Klausen, Jebjerg Marinus Dalgaard Poulsen, Jebjerg Else Hauberg, Lyby Klaus Dalgaard, Lyby Jesper Thomsen, Lyby Dorthe Haugaard, Lyby Lars Nielsen, Lyby Kristian Goul, Lyby Nete Holm, Lyby Jørgen Holm, Lyby Anni Ringgaard, Lyby Erik Ringgaard, Lyby Anne Marie Kristensen, Hagenshøj Michael Kristensen, Hagenshøj Martin Justesen, Lyby Pia Justesen, Lyby Sten Hangaard, Lyby Knud Erik Stengaard, Lyby Bent Jespersen, Jenle Mette Rask, Jenle Emma Holst, Lyby

- en sikker kurs!

6

SpĂŚndende Madâ&#x20AC;&#x2122;s egen Jule buffet (Min. 2 retter) Marineret sild med løg, bredbladet persille og grønne druer. En god hjemmelavet karrysalat med drueagurk, ĂŚbler og ĂŚg Pr. couv. 32,Rugbrød.Thise smør

Pr. couv. 8,-

Varmrøget laks pĂĽ sprød salat og let syrlig peberrodsdressing. Anrettet med marineret ďŹ ntrevet rødbeder, sprøde rugbrøds croutoner. LangtidshĂŚvet ďŹ&#x201A;Ăźte Pr. couv. 42,Pulled/laaaaangtidsstegt krydret okseroast Rødvinsmarinerede stegte rewelsben Glaserede perleløg og forĂĽrsløg SmĂĽ saltbagte kartoďŹ&#x201A;er med persilledrys Svampesauce med soltørrede tranebĂŚr ĂŚble/rødkĂĽlslaw med mandarin og ristede valnødder i ĂŚbleciderdressing Pr. couv. 142,med andebryst + 10,Hjemmelavet klassisk risalamande med vaniljekorn og mandler. Hj.lavet kirsebĂŚrsauce Pr. couv. 42,Mørk juleroulade med chokoladeorange, kahluaskum og lĂŚkker hjemmelavet hindbĂŚrgelĂŠ Pr. couv. 39,Alt vil komme ďŹ&#x201A;ot opsat pĂĽ vore opsatser. Naturligvis i vores sĂŚdvanlige høje kvalitet. Se vores lĂŚkre julebrunch pĂĽ www.spaendendemad.dk

Deltag i vore store julefester i Event Center Jebjerg lørdag den 23. november eller i Glyngøre Hallen fredag den 6. december.

Traditionel julebuffet sMarineret sild med løg, bredbladet persille og grønne druer sHjemmelavet karrysalat med drueagurk, ĂŚbler og ĂŚg sPandestegte ďŹ skeďŹ leter med remolade og citron sGammeldags ribbensteg sSpĂŚndende Madâ&#x20AC;&#x2122;s egen hjemmelavede rødkĂĽl sHjemmelavede brune kartoďŹ&#x201A;er sGlaseret hamburgerryg sSp. Madâ&#x20AC;&#x2122; hj.lavede danske grønlangkĂĽl sSyltede rødbeder sHjemmelavet klassisk risalamande med vaniljekorn og mandler sHjemmelavet kirsebĂŚrsauce Pr. couv.

De lokale kørere pü sejrsskamlen i Herning.

179,-

Tilvalg Lun leverpostej med sprødstegt bacon og champignon . . . . . . Pr couv. 12,1 stk. tartelet med høns i asparges . . . . . . . . . . . . Pr. couv. 19,To slags oste med druer og mandarin . . . . . . . . . Pr. couv. 25,Flotte opsatser med forskellig juleslik . . . . . . . . . . Pr. couv. 15,Rugbrød og smør . . . . . . . . . . Pr. couv. 8,Vore gode festtilbud i 2014 og 2015 kan nu ses pü hjemmesiden. Med det hele fra 440,- pr. couv.

Tlf. 24 60 62 60 mail@spaendendemad.dk ¡ www.spaendendemad.dk

)! !)&** )&+$! / 2   

+%()*'&$!+

+) &


Skive vil have ďŹ&#x201A;ere erhvervsturister

med at bygge videre pü det eksisterende, men ogsü at vÌre opmÌrksom pü at ting kan gøres anderledes. Skive Kommune har masser af lokale oplevelser at byde pü: En unik natur med gode muligheder for aktiv udfoldelse

sĂĽsom kajak- og kanoturer, vandre- og cykelruter. Derudover er der Fur, som med sine molerklinter er indstillet til UNESCOâ&#x20AC;&#x2122;s verdensarvsliste. Kommunen kan ogsĂĽ byde pĂĽ kulinariske oplevelser baseret pĂĽ rĂĽvarer fra lokale producenter. Energibyen Skive varetager den organisatoriske del af pro-

jektet, og ønsket er at udvikle erhvervsturismen i kommunen med baggrund i det energieventyr, som afdelingen har vÌret en del af siden oprindelsen i 2008. Energien er en styrkeposition for kommunen, og skal aktivt bruges til at skabe fokus pü erhvervsturismen i Skive Kommune.

Har du set julemanden?

- Normalt caster Dansk Skuespillerkatalog skuespillere og statister til ďŹ lmproduktioner over hele landet, men specielt december er vores stille mĂĽned. Derfor tilbyder vi igen at organisere

julemandsbesøg hos private familier, ganske gratis. Vi har en del skuespillere i stald, som gerne vil stille sig til rüdighed og tjene en lille skilling, men vi har langt fra nok. Derfor søger vi vikarer der

kan trÌkke i julemandskostymet i december, siger caster Tommy Duus. Julemanden skal naturligvis honoreres for opgaven, men det aftaler han selv med børnefamilierne.

Skive Kommune ønsker at styrke erhvervsturismen i Skive. Dette bliver set i lyset af, at Skive Kommune ønsker at holde erhvervsturisterne indenfor kommunegrÌnsen og give dem en god oplevelse i de lokale nÌromrüder, og prÌ-

Har du set Julemanden, sĂĽ sig til. Han er efterlyst af en lang rĂŚkke poder landet over. Dansk Skuespillerkatalog rĂŚkker atter sĂŚkken ud til

sentere hvad kommunen har at byde pĂĽ. Det skriver Energibyen Skive i sit nyhedsbrev. En del af fundamentet for projektet skal ďŹ ndes i Aarhusâ&#x20AC;&#x2122; udnĂŚvnelse som EuropĂŚisk Kulturhovedstad 2017. Aarhus ønsker i den forbindelse at

de familier, som ønsker et privat besøg af Julemanden i december müned. Og vil man vÌre julemand, sü skal man blot tilmelde sig julemands-

ivĂŚrksĂŚtte et kulturelt laboratorium i hele regionen, hvor nytĂŚnkning og alternative løsninger kan udvikle sig og ďŹ nde fodfĂŚste. Dette arbejde signaliseres gennem det overordnede tema RETHINK/ GENTĂ&#x2020;NK, der arbejder

registret pĂĽ Dansk Skuespillerkatalogs hjemmeside. SĂĽ caster folkene her de enkelte kandidater for at sikre, at alle pĂĽ listen er kvaliďŹ cerede.

8 STĂ&#x2020;RKE TILBUD GĂ&#x2020;LDER FRA TORSDAG TIL SĂ&#x2DC;NDAG

1/2 PRIS

UGENS KUP

LUKSUS TARTELETTER <hWAWh[dLeb\ DehcWbfh_i'/"/+ NU KUN

NU 1/2 PRIS

9

95

FAXE KONDI, PEPSI ELLER PEPSI MAX

12

2 LITER NU KUN FRIT VALG

VILD BILLIG

KIMS CHIPS NU KUN

Kom til Efterskolernes Aften NĂĽede du ikke Efterskolernes dag, fĂĽr du nu chancen endnu engang, nĂĽr Skolen for Gastronomi, Musik & Design ved Vejle holder ĂĽbent hus torsdag den 14. november om aftenen. PĂĽ aftenen har alle, der endnu ikke har besluttet sig, mulighed for at fĂĽ en forsmag pĂĽ nogle af de mange oplevelser, der er i vente med et ophold pĂĽ en efterskole. Aftenen starter med en fĂŚlles orientering ved forstander Mogens Sønderup. Herefter er der rundvisning ved nogle af skolens nuvĂŚrende elever, der blandt andet vil komme rundt om skolens ďŹ re hovedfag, som er gastronomi, musik, Teater

BLIV SET! Ri n g p ĂĽ

97 57 14 00

og design. Til slut byder skolen pĂĽ en kop kaffe, hvor der

ogsü vil vÌre mulighed for at stille spørgsmül.

1/2 PRIS C[bb[ch_ij[j"*&&]hWc DehcWbfh_i)/"/+

11

00

NU KUN 1/2 PRIS

UGENS HUG

TOMS SLIKPOSER DehcWbfh_i(("/+ NU KUN

NU UNDER 1/2 PRIS

10

00

/ 2  

+%()*'&$!+

)&(!) !&)&

19

95

1/2 PRIS

OMA MARGARINE EL. BECEL FLYDENDE DehcWbfh_i'/"/+ NU KUN

NU 1/2 PRIS

BILLIG

. + &$) '%++,).

!fWdj

RĂ&#x2DC;D BKI KAFFE

DehcWbfh_i('"/+

Nu er der igen mulighed for at besøge efterskolen i Vejle.

00

10

00

VILD BILLIG

CUVEE PREMIUM RĂ&#x2DC;DVIN COOP KĂ&#x2DC;DDehcWbfh_i,/"/+ OG MELBOLLER ver =eZ\hWdial_d Det bli e... TAâ&#x20AC;&#x2122; 6 FLASKER NU KUN

liger ikke bil

209

00

1 kg DehcWbfh_i)-"/+ NU KUN

TANK Benzin & Diesel

22

00

Ă&#x2026;BNINGSTIDER Alle ugens dage Fredag

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

kl. 7-20 kl. 6-20

7Wa`Šhil[`' Â&#x161; BREUM Â&#x161; J[b[\ed/-+-,((( 7


Lokal mand i Folketinget

Det er ingen kunst at sprøjte, hvor folk kan se!

Som førstesuppleant til folketinget for socialdemokraterne fik Peder Christensen, Skive, mulighed for at afløse Thomas Jensen i tre uger fra den 21. oktober, da Thomas gik på barselsorlov, og det har været en stor oplevelse med mulighed for at knytte nogle forbindelser til Christiansborg, som kan komme til gode lokalt, fortæller det lokale byrådsmedlem. Som suppleant i folketinget indgår man på lige fod med øvrige medlemmer af folketinget og Peder Christensen indtræder derfor i de udvalg, som Thomas Jensen er medlem af. Til foråret skal han afløse i tre måneder, når MFeren skal på forældreorlov.

Nej det er TILLID, hvor man ikke kan se det.

Nyt køkken i Hem Hem Skole har fået nyt køkken, og det glæder skolens personale og elever. Det gamle var fra 1959, så et nyt var tiltrængt. Samtidig er køkkenet godkendt som produktionskøkken, skriver Skive Folkeblad. Det betyder, at køkkenet kan fungere både til at lave varmt mad til børnehavebørn og skolebørn, men også som et lokalt kulturhus med fælles spisning og kurser i køkkenet.

Få bilen rustbeskyttet ... med SUVO!

brdr

Hør om vandplaner

salg & rep. af biler

Gl. Åstedvej 3 . Åsted . 7870 Roslev . Telefon 97 59 50 05

Den 13. november er der møde på Landbo Limfjord i Skive om vandplaner og fremtiden inde for landbrugsområdet. Medlemsmødet byder på indlæg ved Lars Hvidtfeldt, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer. Alle er velkommen.

Her ses nogle af børnene fra Durup Skole midt i træningen.

Børn fra Durup Skole spillede badminton Der var gang i fjerboldene, da alle klasserne på Durup Skole forleden deltog i ”Badminton i Skolen”, som er et tilbud i DGI-regi. Børnene ankom til Durup Hallen klassevis og med hjælp og vejledning fra instruktør Jesper Bach, kunne de snart spille til hinanden hen over nettene midt i hallen. Med sig havde træneren

både ketsjer og bolde, så alle børnene kunne prøve spillet. Dagen sluttede med en miniturnering. Udover Durup har en række andre lokale skoler i Salling også deltaget i initiativet, der både skal give børnene god motion og en sjov oplevelse. Samtidig er træningen en måde at inspirere børnene og

deres lærere til en anderledes idrætstime. Samtidig udfordrer badminton børnene både motorisk og fysisk, og i vinterperioden er spillet en god måde at dyrke motion indendørs. Endelig er det håbet, at flere unge lokalt skal få øjnene op for badminton og begynde at dyrke sporten i deres fritid.

SKIVE – Visioner KV 13 Anders Bøge Borgmesterkandidat

Mia T. Johansen

Martin S. Laier

Borgerinddragelse/-demokrati i beslutningsprocesser.

Elsemarie Trøst

Stærk og visionær erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik.

Peter Markussen

Else Stokholm

... gennem en direkte dialog med Ida Auken og Astrid Krag har vi JMRUWYRUHVLQGÀ\GHOVH gældende i forhold til placering af atomaffald ...

X

Liste

Borgere skal mødes med respekt og professionalisme. Sikre praktikpladser til de unge. Ansvarlig og anstændig socialpolitik. Optimal gennemførelse af folkeskolereformen til gavn for lærere, elever og forældre. Gode dagtilbud med kvalitet til vores børn vil give den bedste start og baggrund til at klare fremtidens krav – og modvirke ulighed og social skævhed. Videreføre målet for en grøn omstilling i alle kommunens forhold. Sammenhængende kommunalplanlægning. 2SNYDOL¿FHULQJ af kommunens medarbejdere. Tillid frem for kontrol. Værdig ældrepolitik, der bygger på medbestemmelse for den enkelte.

Thomas D. Sølvsten Regionsrådskandidat

8

Heinrich Jessen

www.sf-skive.dk


Jul pĂĽ skolen

Masser af musik pü countryfestival i Glyngøre I Glyngøre arbejdes der pü højtryk for at forberede countryfestivalen 2014, og nu er musikken pü plads, oplyser arrangørerne. Fredag byder süledes pü Katherine Adkins, Mr. Jack and the Daniels og Henriette samt Doug Adkins, mens lørdag eftermiddag kan tilbringes i selskab med Bjarke & The Ute Band samt Arly Karlsen & Sønner. Lørdag aften er det Jambalaya band, Daniel T. Coates og

Forleden var der julekrÌmmermarked pü Hjerk - Harre Skole, og deltagerne havde en dejlig dag inden døre, mens blÌst og regn susede uden for. Der er igen krÌmmermarked pü skolen før fastelavn og før püske, sü det ser ud til at blive en tradition.

Big B., der leverer den musikalske underholdning. Countryfestivalen er beliggende midt pĂĽ Glyngøre Camping pĂĽ en sĂŚrlig plads bygget til festivalen. Det betyder, at man let kan overnatte tĂŚt pĂĽ. I 2014 ďŹ nder festivalen sted den 4. og 5. juli.

t LigevĂŚrdighed for alle t Styrk lokalomrĂĽderne

Big B. er blandt navnene pü nÌste ürs countryfestival i Glyngøre.

t Busser rundt i hele kommunen til billige priser

Socialdemokraterne Bedst for Skive

 / )4

Susanne Grove

$% % -" K:HI:G<69:'& Ă&#x2022; ?:7?:G< Ă&#x2022; I:A:;DC.,*,)(,+

PRIS FESTEN FORTSĂ&#x2020;TTER

Vellykket vinaften i Jebjerg Det gik over al forventning, da Spar i Jebjerg og BÌkkelund Vine forleden holdt en festlig italiensk aften i Jebjerg Sport & Eventcenter. 85 deltagere mødte op og der blev büde lyttet til indlÌg, smagt pü vine og danset til

musik af bandet â&#x20AC;?Al Bandâ&#x20AC;? fra Verona. Vinsmagningen bestod af Amarone og Ripasso vine fra TerreAntiche, der deltog med vinbonden selv. Derudover var der besøg af Piccolo Lord, som producerer

Risotto Ris. De medbragte en italiensk kok, der lavede Amarone-risotto til deltagerne, lige som ďŹ rmaet Zenorini SalumiďŹ cio gĂŚstede Jebjerg med smagsprøver pĂĽ salami, skinker og andre pølser.

log. En rÌkke internationale undersøgelser peger entydigt pü, at pürørende spiller en vÌsentlig rolle for den enkelte psykisk syges muligheder for

at blive helbredt. I korte trÌk handler det om at de pürørende klÌdes pü til opgaven og inddrages i de professionelles behandling af de psykisk syge.

95

19 00 10 00 9 95 49 00 12 00 12 00 15 95 64

400 g

SOLGRYN

1100 g

PEPSI ELLER FAXE KONDI 150 cl.

Pr. ďŹ&#x201A;.

400 g

ROYAL GREENLAND KUTTERREJER MAX 5 PK. PR. KUNDE

150 g

DALOON CLASSIC FORĂ&#x2026;RSRULLER MAX 5 PS. PR. KUNDE

8 stk.

GRĂ&#x2026;STEN REMOULADE

'))!&)$*

MAX 4 STK. PR. KUNDE

/ 2   

+%()*'&$!+

&&++ ')(

MAX 4 FL. PR. KUNDE

ROYAL PILSNER MAX 3 KS. PR. KUNDE

24 stk.

+ PANT

15 00 9 00 10 00 20 95 19 00 25 95 7

1 ltr.

FLENSTED KARTOFLER MAX 5 PS. PR. KUNDE

Frit valg

PĂ&#x2026;LĂ&#x2020;GGER HAMBURGERRYG ELLER RULLEPĂ&#x2DC;LSE Pr. stk.

KELLOGGâ&#x20AC;&#x2122;S CORNFLAKES MAX 4 PK. PR. KUNDE

500 g

LAMBI TOILETPAPIR 8 ruller eller

KĂ&#x2DC;KKENRULLE 4 ruller MAX 8 PK. PR. KUNDE

Kun

Ă&#x2020;BLESKIVER 20 stk.

3 poser

FREDAG OG LĂ&#x2DC;RDAG:

VEJ-SELV SLIK

800 gr.

%")*# &$#)+

00

RIBENA

+ PANT

ANTON BERG GULDĂ&#x2020;SKE MAX 2 PK. PR. KUNDE

Tag de gode foto Fredag den 15. november fortĂŚller Peter Birk om det at fotografere pĂĽ Skive Bibliotek. Foredraget byder pĂĽ en masse billeder, og deltagerne hører om fotografering af landskaber, arkitektur, spontane portrĂŚtter, dokumentarbilleder. Mange har et digitalkamera med nĂĽr de er ude at rejse, men hvordan fotograferer man, sĂĽ andre end dem der var med synes det er interessant at se billederne? Hvordan fotograferer man, sĂĽ tilskuerne fornemmer hvordan det var â&#x20AC;&#x201C; og forstĂĽr hvad det er man vil fortĂŚlle?

MAX 4 PS. PR. KUNDE

MAX 3 PK. PR. KUNDE

Psykiatrimøde i Skive Den 14. november er psykiatrien i fokus, nĂĽr der er møde for alle med interesse i emnet pĂĽ Aktivitetscentret i Skive. Det er Bedre Psykiatri â&#x20AC;&#x201C; Skive, der stĂĽr bag, og oplĂŚgsholder Hanne Block Bøttger, social- og pĂĽrørenderĂĽdgiver i Bedre Psykiatri vil fortĂŚlle om, hvilke muligheder der er for samarbejde og dialog med behandlere. Hanne Block Bøttger vil inddrage erfaringer fra den landsdĂŚkkende rĂĽdgivning, og hvad der er af erfaringer og spørgsmĂĽl fra deltagere. Tavshedspligten behøver ikke at stĂĽ i vejen for en dia-

BKI EKSTRA KAFFE

100 gram

SĂ&#x2DC;NDAGS-HIT KUN søndag d. 17. nov. DANPO HELE KYLLINGELĂ&#x2026;R MED RYGBEN 1600 g

2000

Vi holder ĂĽbent alle dage fra kl. 7.30-20.00

Vi har tips, lotto og skrabespil!

Hverdage kl. 10-11.30 og kl. 13.30-16.30 Lørdag kl. 10-11.30

I^aWjYZcZ\²aYZg[gVh³cYV\ i^ad\bZYa³gYV\

9


SkolemÌlkslegat til børn pü Oddense Skole

Durup Fjernvarme fejrede sit 50 ürs jubilÌum med 200 besøgende.

200 besøgte Durups jubilar Durup Fjernvarme fejrede den 1. november sit 50 ürs jubilÌum, og dagen bød pü travlhed pü vÌrket. Om formiddagen var forretningsforbindelser, tidligere bestyrelsesmedlemmer med videre inviteret, mens efter-

middagen var forbrugernes tur til at se vÌrket indefra sammen med øvrige interesserede. Gennem hele dagen blev der serveret en let anretning sammen med øl, vin, vand og andet godt til ganen.

Regionsrüdsvalg Jørgen Haugaard Skives Sundhedshus skal udbygges og specialerne bevares Stem personligt pü Jørgen Haugaard

- en sikker kurs!

Godt 200 forretningsforbindelser og forbrugere benyttede muligheden for at kigge forbi pü dagen, sü det var et meget vellykket jubilÌum med stor interesse for samtidig at se vÌrket og høre om den daglige drift. I anledning af jubilÌet er der blevet udarbejdet en folder, der fortÌller om vÌrkets tilblivelse og historie over de 50 ür, herunder blandt andet bestyrelsessammensÌtningen over alle ürene. Folderen blev udleveret til alle besøgende pü dagen.

Nu fĂĽr 5. klasse pĂĽ Oddense Skole noget at glĂŚde sig til. Det stĂĽr klart, efter at Mejeriernes SkolemĂŚlksordning har offentliggjort modtagerne af det nye SkolemĂŚlkslegat. Eleverne i 5. klasse pĂĽ Oddense Skole fĂĽr nemlig 5000 kroner til en ny klatrevĂŚg. Med donationen fĂĽr børnene pĂĽ Oddense Skole i fremtiden mulighed for at prøve krĂŚfter med klatring i idrĂŚtstimerne, nĂĽr skolen bygger en ny klatrevĂŚg. Det er eleverne fra 5. klasse pĂĽ Oddense Skole, der har søgt om støtten, og de er langtfra de eneste, der er heldige med at fĂĽ del i skolemĂŚlkslegatet. 23 klasser fĂĽr i alt 100.000 kroner fra skolemĂŚlkslegatet i denne omgang. Selvom det er første gang, at SkolemĂŚlkslegatet bliver uddelt, har interessen fra klasserne vĂŚret ganske overvĂŚldende â&#x20AC;&#x201C; i alt 297 klasser landet over søgte om SkolemĂŚlkslegatet sammen med deres lĂŚrere. Og de søgte om tilskud til alt, lige fra lejrture til fĂŚllesspisning, legeredskaber og virksomhedsbesøg â&#x20AC;&#x201C; sjove og spĂŚndende projekter, der â&#x20AC;&#x201C; som klatrevĂŚggen til Oddense Skole â&#x20AC;&#x201C; falder ind under legatets mĂĽl om at støtte klasseaktiviteter og oplevelser, der fremmer sundheden eller fĂŚllesskabet. Mejeriernes SkolemĂŚlksordning søsatte SkolemĂŚlks-

Eleverne fra Oddense Skole fĂĽr klatrevĂŚg.

legatet efter sidste ĂĽrs log-out i folkeskolen. Her var der nemlig ingen børn i klasserne og derfor heller ingen skolemĂŚlk. Dermed havde forĂŚldrene cirka 60 kroner til gode for hvert barn, der i stedet drak mĂŚlk derhjemme. De penge ďŹ k forĂŚldrene mulighed for at fĂĽ retur, men Mejeriernes SkolemĂŚlksordning ĂĽbnede ogsĂĽ muligheden for at lade forĂŚldrene donere de ekstra penge til det nye SkolemĂŚlkslegat. Det valgte knap 5000 forĂŚldre at gøre, og som tak fyldte Mejeriernes SkolemĂŚlksordning selv et tilsvarende beløb i legatets pengekasse, som fremover vil dele 100.000 kroner ud til de danske skoleklasser to gange om ĂĽret. Og nĂĽr pengene fra log-outâ&#x20AC;&#x2122;en engang slipper op, viderefører Meje-

riernes SkolemĂŚlksordning ifølge lederen af Mejeriernes SkolemĂŚlksordning, Jan Hermansen, selv legatet fuldt ud. - I Mejeriernes SkolemĂŚlksordning vil vi gerne støtte op om sundhed og fĂŚllesskab i folkeskolen, og det er baggrunden for SkolemĂŚlkslegatet. Legatet giver initiativrige klasser som 5. klasse pĂĽ Oddense Skole en mulighed for at føre nogle initiativer igennem, som der mĂĽske ellers ikke ville vĂŚre rĂĽd til. Det skaber glĂŚde, og derfor fortsĂŚtter SkolemĂŚlkslegatet â&#x20AC;&#x201C; ogsĂĽ efter at de ekstra penge fra log-outâ&#x20AC;&#x2122;en er delt ud, forklarer han. For de klasser, der ikke var heldige at fĂĽ del i legatet i denne omgang, er der allerede i begyndelsen af nĂŚste ĂĽr mulighed for at søge igen. Deadline er 15. februar.

Stort hündboldstÌvne i Salling Hallerne - Jeg tror aldrig, der er blevet spillet sü mange hündboldkampe pü en enkelt dag i Salling Hallerne! Südan siger Tina Vinther Sørensen fra Ungdoms Udvalget, Salling Hündbold Ungdom, HRH74, da der forleden blev spillet i alt 65 kampe fra klokken ni til klokken 13.30 i Roslev. HRH74 var vÌrtsklub til et stÌvne for U6/U8 spillere i samarbejde med DGI. 37 hold var tilmeldt og med cirka fem spillere i gennemsnit, har der vÌret cirka 185 spillere i alderen fra fem til ni ür. Sü der var stor aktivitet i hallen. - StÌvnet forløb rigtig godt. Vi havde füet spillere fra Salling Hündbold Ungdom til at hjÌlpe med at sÌtte baner op

og dømme kampene. Idet, at der er rigtig mange frivillige mennesker, der gør et stort stykke arbejde for at klubberne HRH74 og Oddense Otting Ungdoms- og Gymnastik Forening (OOUGF) kan eksistere, har vi bedt de unge spillere fra U14, U16 og U18 om at hjĂŚlpe til ved nogle forskellige arrangementer. Det betyder, at de fĂĽr lidt indblik i, hvad det vil sige at drive en klub. Til dette stĂŚvne var der jo rigtig mange kampe, som skulle dømmes og det er jo rigtig sundt at prøve at skulle vĂŚre dommer og afgøre, hvad der skulle ďŹ&#x201A;øjtes for, siger Tina Vinther Sørensen. StĂŚvnet sluttede af med overrĂŚkkelse af bronzeme-

dalje til hver enkelt spiller. Ved at deltage i ďŹ&#x201A;ere stĂŚvner kan spillerne opnĂĽ sølvme-

dalje og guldmedalje, ved at spille henholdsvis tre eller fem kampe.

Cirka 185 spillere deltog i et stort stĂŚvne i Roslev forleden. Her ses foto fra en tidligere kamp i hallerne.

VIND DVDen

)"*($*)*#++#)'&)-$0)

Hvilken festlig begivenhed er ďŹ lmenes omdrejningspunkt? Svar:

/ 2   Navn:

+%()*'&$!+

 ')#!$ !$) 10

Gade: Postnr.:

By:

Send kuponen til Salling Avis, Nørregade 19, 7870 Roslev. Mrk. kuverten The Big Wedding. Kuponen skal vÌre Salling Avis i hÌnde senest torsdag den 21. november kl. 8.00. Vindernavnene offentliggøres i uge 48, hvorefter prÌmierne skal afhentes pü avisens kontor inden 2 müneder efter udtrÌkningen.

Se ogsĂĽ www.sallingavis.dk

#+!-+) -)-*$!-


Aflever dine gamle briller, når du sætter dit kryds.

Husk de gamle briller, når du skal stemme Lions Club Limfjord, der er en nystiftet Lions kvindeklub i Skiveområdet, vil på valgdagen den 19. november 2013 indsamle gamle briller til fordel for udviklingslandene. Store grupper af mennesker har – ligesom os i den vestlige verden – problemer med synet og har som følge heraf brug for briller. Derfor har Lions Danmark i samarbejde med Lions på verdensplan iværksat en indsamling af gamle briller til fordel af udviklingslandene. Brillerne vil blive renset og

målt, inden de bliver afsendt til projekter i udviklingslandene. Brillerne modtages i opstillede kasser ved ind- og udgangen til valgstederne i forbindelse med kommunalvalget. Følgende valgsteder vil have kasser opstillet: Brårup, Højslev, Ørslevkloster, Rønbjerg, Hem, Lihme, JebjergLyby, Balling, Breum, Selde og Lem-Vejby. Herudover vil Lions Club Salling/Mors Pinen og Plagen forestå indsamling på valgstederne i Durup, Glyngøre og Roslev.

Lions Club Limfjord startede op i foråret på opfordring af Lions Club Salling/Mors Pinen og Plagen, der er en 10 år gammel klub for kvinder på Mors og det nordvestlige Salling. Lions Club Limfjord består i øjeblikket af 10 medlemmer, og ambitionen er i løbet af det kommende år at skabe en velfungerende klub med omkring 20 medlemmer. Klubbernes størrelse er afgørende for klubbens virke, da medlemskabet af en Lions klub har to sider. For det første oplever medlemmerne klublivet som et samvær, hvor det er sjovt og udbytterigt at mødes. Nogle møder holdes som en foredragsaften, et virksomhedsbesøg eller besøg hos en offentlig institution m.v. Den anden del af klublivet er aktiviteter, der skal skaffe klubben midler til hjælpeprojekterne. Disse aktiviteter kan spænde meget vidt. Ofte er det deltagelse i byens festligheder med boder o.l. som medlemmerne bemander. Typisk holder en klub et eller to møder om måneden, hvor medlemmerne hygger sig sammen og træffer beslutninger om aktiviteter og hvilke udvalg, der skal være ansvarlig for gennemførelsen af dem.

Kender du en, der er rejst til Amerika? Bogen ”Rejsen til Amerika” er netop udkommet, og for første gang skildrer en samlet dokumentarisk fortælling livet for 300.000 danskere, der udvandrede mellem 1850 og 1920. Rejsen til Amerika handler om håb, kamp, styrke og stædighed – i en periode med store omvæltninger i Danmark. Knud Herborg Nielsen rejste til Amerika – og endte med at sidde i Michigan og skrive 105 længselsfulde kærlighedsbreve til sin Maren hjemme i

Kursus 2 på liste A

i massage og smertevære: lindring Lørdag den 16. november invi-

mune, med vækst i heletil kursus terer Skive Bibliotek

med Hanne Dyrholm. Gennem mange års praksis ved Hanne, hvordan massage afstresser, afytte. Først sammen er visamt gispænder og afslapper ver velvære, jordforbindelse og kropsbevidsthed, og i løbet af dagen vil hun undervise deltamå bære dei,tungeste gerne hvordan delæs. både giver og modtager en massage. Som kursist vil man også lære der klarnogle til endnu 4 år. effektive smertelindrings punkter samt enkelte meridian afbalancerings punkter. Hanne driver til daglig Center for Sundhed og Udvikling i Hobro. Der serveres kaffe, urtete, frugt samt frokost.

Herning. Johanne Frederiksen drog fattig og alene af sted med sine fem børn for forsat at leve i fattigdom på præmien, mens kriminelle Christen Madsen derimod endte som rig, anerkendt sherif. Ved hjælp af dagbøger, breve, fotos og avisartikler rekonstruerer forfatter Ole Sønnichsen i bogen de danske udvandreres dramatiske fortælling. Som læser komme man tæt på, og mere end 250 danskere optræder i første

bind af Rejsen til Amerika. Forfatter Ole Sønnichsens omfattende researcharbejde er foregået over tre år i USA, Tyskland, England og i Danmark. For øjeblikket arbejder han på andet bind, der udkommer i efteråret 2014. Ole Sønnichsen vil i den forbindelse gerne i kontakt med danskere, der har breve, dagbøger eller fotos i familiearkiverne. Materialet kan sendes til Ole Sønnichsen, Gyldendal, Klareboderne 3, 1001 København K.

Skoledebat:

Løber politikerne fra deres løfter? Salling Avis har modtaget følgende indlæg fra Mette B. Christensen, Toustrupvang 3, Roslev: Forleden så jeg på forsiden af Skive Folkeblad, at der måske bliver bevilget cirka 4.700.000 kroner til udbygning af 3 klasselokaler, toileter og aula/fællesrum på Roslev Skole. Da byrådet forkastede beslutningen om en stor fælles overbygningsskole i Durup, var det blandt andet økonomi, der var en af hovedpunkSvar fra Peder Chr. Kirkegaard: Mette B. Christensen spørger i et læserbrev, om det ikke er i strid med tidlige udmeldinger, når der nu indstilles at der skal bygges tre klasselokaler, toiletter og fællesrum ved Roslev Skole? I forbindelse med overbygningsstruktur debatten for fem år siden, blev det klart meldt ud, at det ikke var nødvendigt med flere kvadratmeter på Roslev skole for at samle overbygningen her. Det er fortsat tilfældet. Kort tid efter strukturdebattens afslutning, beslut-

terne, og for mindre end to år siden udtalte Peder Christian Kirkegård på et møde, der omhandlede overbygningsstrukturen, at ”der skal ikke bruges flere penge på mursten - der er kvadratmeter nok”. Jeg accepterede denne beslutning, men når man så læser dette, så kan man undres, for med sådan en efterbevilling, ville man næsten have været i mål med en ny overbygningsskole, og dette ville også have været til gavn for kommunens økonomi, da det hvert år koster mange penge

at sende vores børn til skoler på Mors. Kan ikke forstå, at vores lokalvalgte politikere kan bakke op om dette forslag. For dette er ikke igangsætning men nærmere afvikling. Hvorfor har I så travlt? Jeres egne undersøgelser viser, at børnetallet er faldende, og der vil om tre til fire år stå tomme lokaler også på Roslev Skole. Beløbet er dog ikke godkendt i økonomiudvalget, og mit håb er, at Peder Christian Kirkegård stemmer imod forslaget, da han ellers har fortalt en direkte løgn og mister i mine øjne sin troværdighed. Jeg glæder mig til at høre jeres svar.

tede forældrene ved Hjerk/ Harre Skole at søge byrådets opbakning til, at skolen i Hjerk/Harre nedlægges og de cirka 40 elever flyttes til Roslev. I den forbindelse har der været en tæt dialog mellem skolens ledelse, skolebestyrelsen og Børne – og Familieudvalget om de fysiske rammer i konsekvens af denne flytning til Roslev Skole. Udvalget har her klart givet udtryk for, at lokalerne i Hjerk/Harre skulle bruges til undervisningsformål indtil det eventuelt var afklaret om, bygningerne kunne sælges. Ved et salg var ud-

valget indstillet på at bygge nye klasselokaler ved Roslev Skole, idet et salg var klart mest økonomisk fordelagtig. Driftsudgifterne i Hjerk/ Harre ville kunne finansiere et nybyggeri i løbet af tre til fire år. Det er derfor en god løsning for alle parter, at et tilsagn fra udvalget nu kan realiseres, og sammentænkes med små nødvendige ændringer i forbindelse med den nye skolereform fra næste sommer. Hvis alt går som planlagt, vil de nye lokaler kunne tages i brug til efteråret 2014. Det vil rigtig mange blive glad for.

Annonce telefon

97 57 14 00 sallingavis@sallingavis.dk

Stem personligt på nr. 2 på liste A • Skive kommune skal være mulighedernes kommune, med vækst i hele kommunen • Vi skal lytte, lytte og lytte. Først sammen er vi stærke. • De bredeste skuldre må bære de tungeste læs. Bente Østergaard melder klar til endnu 4 år.

Socialdemokraterne Bedst for Skive

Bente Østergaard

I Sparekassen laver vi igen lidt julesjov. Denne gang skal du bare lave en juletegning, som du skal hænge op i en af Sparekassens afdelinger i perioden fra den 25. november til 1. december. - Når du hænger den op, får du en lille gave. Alle kunder i Sparekassen, i aldersgruppen 0 - 11 år, kan deltage.

Vi sætter en ekstra julegave på højkant. I vores fem afdelinger kårer vi nemlig årets bedste juletegning. Der vil selvfølgelig være en overraskelse til vinderen. HUSK! Bag på tegningen skal du skrive dit navn, adresse og telefonnummer.

Jeg stemmer på Peder Chr. Kirkegaard som Skives næste borgmester. Flemming Eskildsen, borgmester

- en sikker kurs!

Balling

. Durup . Jebjerg . Oddense . Skive 11


Berit og Søren Bidstrup foran stel til stolen True Love.

Der arbejdes i de store lagerhaller bag kontoret.

Lem Møbelfabrik værner om kvaliteten På Lem Møbelfabrik på Hasselvej er der gang i maskiner og save i de store haller bag kontoret. Direktør Søren Bidstrup og hustruen Berit Bidstrup viser rundt mellem de ansatte, som er i fuld gang med at bearbejde blindstel til forskellige polstrede møbler. Fra fabrikken går stellene videre til danske møbelpolsterfabrikker, som sælger dem til hele verden. Blandt disse er kendte mærker fra Hans Skipper Møbler og Onecollection, som forhandler møbler af designeren Finn Juhl, men sortimentet i Lem tæller også stel til møbler i mellemprisklassen.

- Vi værner om det gode håndværk og kvaliteten her. Uanset om vi står med et stel til en dyr designersofa eller til en sofa i mellemklassen, så går vi ikke på kompromis med, at tingene skal være i orden. Det giver os et godt ry, og i dag har vi stort set alle stel til alle Finn Juhls designs inden for polstrede møbler her hos os, så når man ser en Baker Sofa eller en Poeten Sofa et sted i verden, så er stellet lavet i Lem, siger Søren, som lige nu er ved gradvis at overtage fabrikken fra Berits far Christen Svenningsen, som er gået på pension. Sidstnævnte åbnede Lem Møbelfabrik i 1988 på

adressen og siden er lagerhallerne vokset til godt 2000 m2 i dag. Fabrikkens kunder er alle fra Jylland, og det betyder, at de sparer noget på fragten ved at bruge den lokale producent. - Et møbel består af mange dele, som sættes sammen, og når kunden ser det færdige produkt i butikken, så er det ikke altid, at man tænker over stellets kvalitet og holdbarhed, selvom det er møblets bærende element. Vi laver den del inden i sofaen, som du ikke kan se, men som egentlig er hele fundamentet for et møbel, siger Søren, der også er oldermand i Skive Snedkerlaug. Det er et netværk for alle i området, der

frihed · velfærd · tryghed

vores valg Dansk Folkeparti i Skive har opstillet flg. kandidater og i denne rækkefølge:

Gode grunde til at vælge

DANSK FOLKEPARTI Digitaliseringen må ikke udelukke/isolere de ældre. Vi skal have en løsning nu. Betalte kaffepauser på offentlige arbejdspladser bør afskaffes, tilsvarende som i det private erhvervsliv. Dansk Folkeparti ønsker større frihed til vore institutioner, så de kan handle lokalt, hvis det er økonomisk fordelagtigt.

1. Preben Andersen Nr. Søby

2. Erik Mortensen Glyngøre

Dansk Folkeparti ønsker, at Skive Kommunes store gæld nedbringes. Dansk Folkeparti ønsker en hurtig sagsbehandling i forvaltningen og altid svar.

3. Keld Fausing Højslev

4. Poul Holmgaard Skive

Finn Juhls designs er en trofast kunde i Lem.

arbejder med træ – og nye er velkommen. Også med spørgsmål om for eksempel møbelbranchens fremtidsudsigter. For mens Salling engang var et af Danmarks mest rige områder på møbelfabrikker, så ser det anderledes ud i dag, og krisen kan da også mærkes i Lem, hvor man er gået fra omkring 18 ansatte til syv. Håbet er dog at opsvinget kommer igen.

- Og i sådan en tid skal man være ekstra dygtig, så det er vores styrke, at vi har et godt ry. Samtidig skal man være fleksibel og kunne håndtere en ordre hurtigt. Det er ikke unormalt, at vi får en ordre en tirsdag eftermiddag, som kunden ønsker retur førstkommende mandag. Vi har for eksempel vores eget lager med forskellige pladetyper og træsorter, så vi hurtigt kan gå

Sundsøre Venstre anbefaler Regionsvalget Jørgen Haugaard, Lyby

Dansk Folkeparti går ind for den miljørigtige, geotermiske varme, men den må ikke blive tvang. Den skal være konkurrencedygtig.

Kommunalvalget

Dansk Folkeparti ønsker uddelegering af ansvar, ikke centralisering.

Evan Holst, Jebjrg/Lyby

i gang med den slags opgaver også, siger Søren, der betegner sig selv som en fagnørd. Noget som virkelig kommer til udtryk, når et møbel, som der ikke findes tegninger på, skal genskabes. Så må Søren selv i gang med at ”designe” fra bunden. På den måde er opgaverne og arbejdsdagene i Lem meget forskellige. - Vi har lavet mange sjove opgaver. Stolen True Love fra Hans Skipper Møbler har vundet mange priser, og de stole, som deltagere og dommere sad i under Melodi Grand Prix i Aalborg har vi også lavet stellet til. Vi ser tit vores møbler i tv-programmer, og så bliver man da både glad og stolt af at være en del af det, siger Søren, der har håndfaste beviser på, at fabrikken kan sit kram. - Af de mange hundrede Poeten Sofaer fra Finn Juhl, som vi har produceret stel til, har vi aldrig modtaget en eneste klage. Og der kommer heller ikke en, siger maskinsnedkeren fra Lem.

Dansk Folkeparti ønsker øget udlicitering, specielt på områder, der hører under Teknisk forvaltning.

Jens Peter Hedevang, Breum 5. Peter Mousten Vestergård Jebjerg

12

6. Carl Eiler Carlsen Glyngøre

Stem personligt i Østsalling

På fabrikken formes de mest fantastiske snit ud fra firkantede stykker træ.


SundhedVelvære

Vær med til at navngive hospitalsafdelinger Fremover skal patienter ikke mødes af latinske navne, når de åbner et brev fra et hospital eller møder op til behandling. Det sker i dag, hvor afdelinger har navne som geriatri, onkologi og hæmatologi. Derfor sender Region Midtjylland

forslag til nye navne i høring. Blandt andet kan alle bidrage med deres mening via Region Midtjyllands Facebookside. Indsatsen for mere forståelige navne er i tråd med den nye sundhedsplan, som Regionsrådet netop har vedtaget.

Studerende får hjælp til stress Antallet af studerende som diagnosticeres med stress, depression og angst er nu så stort, at rektorer, studievejledere og undervisere efterspørger valide og konkrete metoder og værktøjer til at håndtere de studerendes trivsel. Ny dansk online portal skal sikre at alle studerende bliver den bedste version af sig selv. Studie- og undervisningsmiljø undersøgelsen fra 2011 fra KU, viser at 33 % af de adspurgte studerende (7500

studerende var med i undersøgelsen), oplever stærke stresssymptomer i hverdagen, og tallet stiger til 75 % i eksamensperioden. En helt frisk undersøgelse fra Magisterforeningen fra 2013, viser at fire ud af fem studerende oplever stress på studiet. Online portalen Optimaltstudieliv.dk er den første og største enkelt samling af værktøjer til forebyggelse og rådgivning ift. stress, trivsel, motivation og eksamenstræ-

Her er målet et sundhedsvæsen, som i højere grad foregår på patientens præmisser. - Dagens sprogbrug skaber afstand mellem patient og behandler, fordi kun den ene part er på sproglig hjemmebane. Derfor spiller vi nu ud med ning. 2 år har det taget stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape at lave siden. Han er ejer og daglig leder af stressklinikken SPINE. Siden er studievejledernes og de studerendes højre hånd i hverdagen. Helt konkret er det muligt at se videoer, læse og høre lydfiler om bl.a. søvnbesvær, stresssymptomer, motion mod stress og eksamenstræning. Derud over er der arbejdsark der kan printes og anvendes i forbindelse med bl.a. forandringsprocesser, vanebrydning, målsætninger og planlægning til den bedste eksamen. Portalen er udviklet i dialog med uddannelsesinstitutioner, studievejledere og studerende,

en række forslag til nye navne, som alle kan forstå, siger koncerndirektør Ole Thomsen. Forslagene er sendt i høring hos en lang række samarbejdspartnere, patientforeninger mv. Men som en ny form for høring kan alle give deres

besyv med på nettet. Her kan man stemme på de forslag, der er sendt i høring. Og man kan foreslå andre navne, hvis man har bedre bud. - Det er en svær nød at knække. Navne kan man altid finde, men hvis man ønsker,

at de skal være både saglige, korte og sigende, bliver det sværere. Vi har valgt at lægge vores forslag åbent frem og lytter meget gerne til andre bud, siger Ole Thomsen. Muligheden for at give sit besyv med løber frem til 10. januar 2014. Borgere, som ikke er facebook-brugere, kan bidrage med forslag via en mail.

Studerende får hjælp til stress via ny hjemmeside.

som Thomas Pape igennem otte år har behandlet, rådgivet og undervist. Portalen tilkøbes af de enkelte uddannel-

sesinstitutioner og tanken er at portalen fortsat udvikles i samarbejde med studerende og studievejlederne, så den

løbende dækker de behov der kommer år for år.

Danskerne ryger uden for En ny norm for rygning har fået et godt tag i danskerne. Rygning er flyttet uden for husene, hvad enten det drejer sig om hjem, arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. 69 procent angiver, at der aldrig ryges indendørs i deres eget hjem. Det betyder, at der i dag næsten er lige så mange, der har et røgfrit hjem som en indendørs røgfri arbejdsplads (81 procent). Blandt de uddannelsessøgende angiver 92 procent, at rygning ikke finder sted inden døre på deres uddannelsesinstitution. Det er bemærkelsesværdigt, at de fleste rygere selv svarer, at de foretrækker at ryge ude eller slet ikke at ryge, når de er på arbejde. Det mener Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge i Kræftens Bekæm-

pelse. Hvis rygerne, selv kunne bestemme, hvor de ville ryge, når de var på arbejde, så ville 52 procent vælge at ryge udendørs. Og overraskende nok svarer 24 procent af dem, der ryger, at de slet ikke ville ryge på arbejde. Også i privatsfæren er indendørs rygning på retur. 37 procent af rygerne oplyser, at der aldrig bliver røget indendørs i deres eget hjem. Ifølge undersøgelsen undlader 93 procent enten helt at ryge eller går udendørs og ryger, hvis de er på besøg i et hjem, hvor der ikke bliver røget. Hvis rygerne har besøg i eget hjem af gæster, der ikke ryger, vælger 69 procent enten at gå ud eller undlader helt at ryge. - Nu er det blevet dagligdag ikke at ryge indendørs. Det der

blev sat i gang ved lovgivning på arbejdspladserne i 2007 har nu spredt sig som et kulturelt fænomen, så man heller ikke fylder sit eget hjem med gammel røg, siger Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge i Kræftens Bekæmpelse og fortsætter: - Men det virkelig bemærkelsesværdige er, at når man spørger rygerne, hvor de foretrækker at ryge i arbejdstiden, så er det 76 procent, der enten slet ikke vil ryge eller foretrækker at ryge udendørs. Ifølge undersøgelsen er det 22 procent af befolkningen, der ryger tobak. 17 procent ryger dagligt og 5 procent ryger en gang i mellem. Undersøgelsen er foretaget af TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæm-

Dorthe Pedersen Tidsbestilling nødvendig pga. udebehandlinger

Tlf.: 40 56 94 15

pelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening i ugerne 37, 37 og 38 i 2013. Et repræsentativt udsnit af befolkningen (15 år+) på 5026 personer har deltaget.

danskere - blandt andet fordi sygdommen desværre ofte opdages for sent. Derfor er det utroligt vigtigt, at de praktiserende læger er opmærksomme på symptomerne på lungekræft, for det er langt fra sikkert, at patienterne selv forbinder disse symptomer med lungekræft, siger formand for Patientforeningen Lungekræft Alice Skjold Braae med henvisning til en undersøgelse foretaget af YouGov for Patientforeningen Lungekræft tidligere i år, som viste, at hver 4. dansker ikke kender symptomerne på lungekræft. - Som formand for Patientforeningen Lungekræft hører jeg desværre fra tid til anden om folk, som har gået rundt med symptomer som for eksempel ondt i armen og skulderen eller hyppige lungebetændelser, uden at hverken de selv eller deres praktiserende

Kiropraktisk klinik

Dorthe Plagborg Lars Rud Rasmussen Østergade 4 C · 7800 Skive

For få læger genkender lungekræft 3 ud af 4 praktiserende læger ved ikke, at lungekræft er den kræftsygdom, der dræber flest danske kvinder, og kun hver 5. ved, at lungekræft hvert år rammer over 4.000 danskere, viser en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov for Patientforeningen Lungekræft. Undersøgelsen viser også, at mange praktiserende læger ikke kender de mest almindelige symptomer på lungekræft: Hver 3. praktiserende læge ved ikke, at smerter i brystet kan være symptom på lungekræft, og hver 4. ved ikke, at hæshed i flere uger eller smerter i skulder og arm kan være symptom på lungekræft. Og næsten hver 10. ved ikke, at åndenød eller hyppige lungebetændelser kan være symptom på lungekræft. - Lungekræft er den kræftsygdom, som dræber flest

Klostervej 10, Breum 7870 Roslev

Flere ryger uden for end inde i hjemmet.

97 51 02 11 www.rud-plagborg.dk

Oddense Fysioterapi Aut. fysioterapeut Lone Bach Mortensen Højskolevej 2 · Oddense · 7860 Spøttrup

Telefon 40 88 95 54 Behandling efter lægehenvisning. Åbent daglig kl. 8.00-16.00

Jeg er alkoholiker – men jeg drikker ikke mere Lungekræft bør have mere opmærksomhed, mener Alice Skjold Braae.

læge har forbundet det med lungekræft. Vi er ikke ude på at pege fingre ad nogen, men det er vigtigt, at vi får skabt mere opmærksomhed omkring symptomerne på

sygdommen - både blandt de praktiserende læger og blandt befolkningen - fordi tidlig diagnosticering kan redde liv, siger Alice Skjold Braae, der selv er lungekræftoverlever.

Minnesota-behandling har hjulpet tusinder til et bedre liv – uden alkohol. Vi kan også hjælpe dig.

Ole ”Bogart” Michelsen

Døgntelefon 70 20 40 80 www.tjele.com

13


BOLIGEN Vinterlig hygge med løgblomster Hyacinter og amaryllis er kærkomne gæster i den kolde, mørke tid. De spreder hygge og stemning i stuerne, giver vindueskarmen kant og bordpynten karakter. Det giver sig selv, at vi trækker inden døre, når vejret udenfor er koldt og vådt, og med løgblomsters naturgivne, inspirerende former, er der uanede muligheder for at supplere indretningen med et unikt og rent udtryk. Hvide hyacinter er smukke og stilige i sig selv og kan plantes flere sammen ad gangen eller alene. Arrangeret i forskellige glas kan de skabe et varieret forløb i f.eks. vindueskarmen. Alt indenfor bygningsog industrimalerarbejde

RING

40 19 29 55

Beskyt dine planter mod udtørrende vinde og stærk vintersol med en let kappe i strå.

Skab en smuk vinterhave

Din lokale gardinmand – ring efter gardinbussen

Mobil 24 47 69 71 www.svend-eriks-gardiner.dk

U

Vinteren er havens hvile. Stauderne visner ned, træer og buske smider deres blade og de stedsegrønne holder op med at vokse. Men før vinteren får alvor får fat, er der lige et par ting at klare. Start med at rydde op i haven. Riv nedfaldsfrugter og visne blade sammen og læg dem gerne ind i bedene. Det vil være med til at vinterbeskytte planterne, og når foråret kommer, vil det organiske materiale være formuldet og fungere som en nem og gratis jordforbedring. Også terrassen kan med fordel gøres lidt vinterfin, så den er

hyggelig at se ud på inde fra stuen. Lad gerne et par havemøbler blive stående ude. Det får haven til at se mere beboelig og levende ud, og en stol eller et lille bord er en fin ramme omkring små arrangementer med krukker, lanterner og pyntegrønt. Krukkehaven skal også helst have en omgang, før temperaturen går i minus. Ikke-frostsikre krukker skal tømmes helt, ellers vil de sprænges, når frosten udvider jorden i krukkerne. Hårdtbrændte krukker derimod, er beregnede til at stå ude hele

året, og hvis de plantes til med fx buksbom eller andre stedsegrønne planter, er de ligesom havemøblerne med til at gøre haven mere spændende

at se på i de kolde måneder. Vær dog opmærksom på at en plante i en krukke er mere udsat end én, der står med rødderne i havens dybe beskyttende muld. Derfor er det en god ide at give krukkerne en beskyttende vinterfrakke af pyntebark eller måtter af jute, kokos eller strå. Giv også gerne planterne lidt vand i god tid før den første frost, så de har lidt at stå imod med. Når frosten sætter ind, og vandet bliver til is, optager planten nemlig ikke længere væde. Vand lidt igen i de perioder, hvor det ikke fryser, og sørg endelig for et godt dræn i bunden af potten, så vandet kan løbe fra. Med disse foranstaltninger er haven klar til at møde vinteren, og når sneen begynder at falde er det bare om at nyde det. En have med nyfalden sne og med nøgne sorte grene i silhuet mod himlen kan være præcis lige så smuk og oplevelsesrig som en sommerhave fuld af blomster. Især hvis man fremhæver og understreger snefaldet med hvide møbler, hvide lanterner og en funklende hjemmelavet islygte. Ud over at det er smukt, så kan en dyne af sne faktisk være med til at isolere omkring planterne og dermed hjælpe dem helskindet igennem perioder med frost og udtørrende vinde. Vægten af sne efter et stort snefald kan dog hurtigt blive for meget for især de stedsegrønne buske og træer, så her kan det være på sin plads lige at tage en runde og banke grenene fri for deres hvide byrde.

N.P. Kaptain Bystedvej 2 · Durup · 7870 Roslev tlf. 97 59 25 44 · Bil 40 51 20 32

ULandbrugs artikler UReparation af landbrugsmaskiner USmede opgaver UHydraulik UVVS og blik arbejde UReparation af havemaskiner

97 59 25 44

U

Alt i tømrer- og murerarbejde udføres... s Om- og tilbygning s Nyt tag s Decra expert s Vinduer og døre s Badeværelser s Rørskader Tømrermester

kaj o. pedersena/s Irisvej 9 · Breum . 7870 Roslev · Tel. 20 21 53 10

14

Frys din egen islygte. Fyld en stor skål op med vand og sæt en mindre skål inden i den store skål for at lave ’hul’ til lyset. Drys evt. lidt glimmer i vandet og sæt det udenfor til frysning.

En stol eller en havebænk skaber blikfang i haven og får den til at virke mere beboelig og levende, også om vinteren, hvor man ikke er så meget ude.

PCB mere udbredt end forventet PCB er mere udbredt i de danske bygninger, end man hidtil har antaget. Især skolerne er hårdt ramt, viser en undersøgelse lavet af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Regeringen opretter nu en særlig rådgivningsenhed, som kan bistå kommunerne med at tilret-

telægge indsatsen mod PCB. PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 blev brugt i blandt andet fugemasse, maling og gulvbelægninger. Siden 1977 har det været forbudt at bruge PCB i byggematerialer. Hvis man udsættes for PCB i store mængder og gennem

længere tid kan der ske skader på huden og forplantningsevnen. PCB er også mistænkt for at være kræftfremkaldende. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har netop afsluttet første del af en kortlægning af, hvor meget PCB der findes i de danske bygninger. Kort-

lægningen viser, miljøgiften er mere udbredt, end man hidtil har antaget. Blandt andet ser det ud til, at der oftere er høje PCB niveauer i folkeskoler end i andre offentlige bygninger. Vurderingen er, at der i op til 60 skoler kan være niveauer af PCB i indeluften, der overskrider sundhedsmyndighedernes højeste aktionsværdi.


BOLIGEN

Det er ofte de svageste trĂŚer og buske, der falder for en storm, fortĂŚller eksperterne. Foto: Anja Kelvin.

Gode rĂĽd ved stormskader i haven Det er et sørgeligt syn, der møder mange haveejere og folk med altaner, efter en storm. Mange haveejere er stĂĽet op til en have med vĂŚltede trĂŚer og store grene, der er knĂŚkket af. Altankasser ďŹ&#x201A;yder i gaderne og havetrampoliner er kastet rundt i parcelhuskvartererne. - I første omgang skal du som haveejer tage bestik af situationen, og se til, at trĂŚer ikke har ødelagt bygningskonstruktioner som for eksempel huse, udhuse og carporte. I tilfĂŚlde af skader skal forsikringsselskab kontaktes og ska-

den anmeldes, lyder rĂĽdet fra Jesper Carl CorďŹ tzen, som er havefaglig leder i Haveselskabet. Vigtigst er det, at du fĂĽr fjernet eventuelle vĂŚltede trĂŚer, der ligger og trykker oven pĂĽ hĂŚkke eller andre af havens planter. - GĂĽ forsigtigt til vĂŚrks, og fjern det stykvis. AlliĂŠr dig eventuelt med en trĂŚteknikker eller trĂŚplejer, hvis det handler om at fĂĽ fjernet større trĂŚer, der ikke helt er vĂŚltet endnu, eller store grene, der kun delvist er knĂŚkket af.

Mindre buske og trĂŚer, der helt er knĂŚkket, kan du bare save vĂŚk og fjerne med det samme, fortĂŚller Jesper CorďŹ tzen. TrĂŚer, hvor enten hele hovedstammen er ďŹ&#x201A;ĂŚkket, eller de ďŹ&#x201A;este hovegrene er knĂŚkket, stĂĽr sandsynligvis ikke til at rede. - Drejer det sig derimod om enkelte ďŹ&#x201A;ĂŚkkede eller knĂŚkkede grene, kan du fjerne dem ved at save et rent og lige snit lige under det beskadigede punkt. Sav aldrig midt pĂĽ en gren, men skĂŚr altid tilbage til

en grenvinkel. Mindre knĂŚkkede grene og kviste kan renklippes med saks eller ørnenĂŚb. Her skal du ogsĂĽ klippe tilbage til en grenvinkel, siger Haveselskabets havefaglige leder. Mange af havens buske eller mindre trĂŚer kan have revet sig løs ved roden, og her mĂĽ du ifølge landskabsarkitekt Louise Møller fra Haveselskabets rĂĽdgivning tage bestik af, om de blot kan rettes op og fĂĽ en støttestolpe, eller om de stĂĽr sĂĽ løse, at de helt mĂĽ fjernes. - StĂĽr trĂŚerne for løse, kan du risikere, at de blot vil vĂŚlte igen ved nĂŚste kraftige blĂŚsevejr. Nyplantede trĂŚer og buske kan sagtens genplantes pĂĽ ny. Husk at binde trĂŚerne til opbindingsstolper, sĂĽ de ikke vĂŚlter igen. Større trĂŚer med tykke stammer, der alligevel skal fĂŚldes, kan mĂĽske bruges fremadrettet som stativ for klatreplanter eller formes til skulpturer. SĂĽ har de da fĂĽet et nyt formĂĽl om ikke andet, mener Louise Møller. Har du en altan, hvor altankasserne er ďŹ&#x201A;øjet ned, mĂĽ du straks fĂĽ ryddet op nede pĂĽ gaden og fĂĽ dine ødelagte potter og altankasser fjernet. - Her er der formentligt ikke meget at redde, hvis de er drattet ned fra fjerde sal, sĂĽ du skal nok pĂĽregne, at du mĂĽ ud og investere i nye efterĂĽrsplanter til dine kasser. Husk at fastgøre dem ekstra godt, lyder rĂĽdet fra Louise Møller. Trist er det, nĂĽr vi rammes af den slags storme, og specielt nĂĽr det gĂĽr ud over vores elskede haveplanter. Men vi kan jo samtidig se det som en potentiel mulighed for at komme ud og plante nyt efterfølgende, mener Jesper CorďŹ tzen og Louise Møller. - Der er ofte tale om, at stormen luger de mest svage trĂŚer bort og skaber plads til nye, fortĂŚller de to haveeksperter fra Haveselskabet.

www.ahbygaps.dk

v/Heine Hald & Allan Dalgaard /BVUSVQWFKt3PTMFWtUMG HeinetAllan XXXBICZHBQTEL

Alt murer- beton & flise arbejde udføres Samt Parcelhusbyggeri i totalentreprise

VINDUER OG DĂ&#x2DC;RE I HĂ&#x2026;RDT TRĂ&#x2020; Vi leverer efter mĂĽl til private og tømrermestre.

Kristian Kristensen NÌstildvej 11 . NÌstild . 7860 Spøttrup Tlf. 97 58 11 68 . Telefax 97 58 12 20 www.vinduerogdore.dk

Fjernelse af

trĂŚstubbe RING 40 57 42 67

Murermester Steen Mikkelsen, Hjerk, ApS Lysenvej 29, Hjerk, 7870 Roslev Tlf. 20 33 11 81

Alt indenfor beton- og murerarbejde

Vestergade 43 ¡ Jebjerg 40 57 42 67 Gardinet ďŹ ndes i et utal af farver og mønstre.

Det ligner en persienne... Vi vil alle gerne sikre vores hjem mod indbrud. Men til døre og vinduer, der er de svageste bygningselementer, har vi lÌnge savnet en løsning, som ikke kompromitterede hjemmets pÌne udseende - for hvem har lyst til at barrikadere sig bag tremmer og gitre? Resultatet er, at Danmark har EU-rekord i private indbrud, og som oftest er indtrÌngningen sket via døre eller vinduer. Men nu er SafeRoller kommet pü markedet, udviklet af Alux Sun & Safe Systems i

Silkeborg, der har mange ürs erfaring i solafskÌrmning og mekanisk tyverisikring. SafeRoller er et sikkerhedsgardin. Det er udført i aluminium, i et sü let og elegant design at det passer perfekt ind i private hjem. Det ligner en ganske almindelig - om end stilfuld - persienne, men synet bedrager. Trods sin lethed er afskÌrmningen en sü effektiv sikring mod ubudne gÌster, at du trygt kan sove for übent vindue uden at frygte indbrud i løbet af natten. Ikke engang

insekterne kan ďŹ nde vej ind. Betjeningen kan foregĂĽ manuelt eller fjernbetjening. Det kan ogsĂĽ tilkobles alarmsystemet, eller betjeningen kan foregĂĽ via en app pĂĽ din smartphone og/eller computer. Konceptet er en sĂĽ markant innovation pĂĽ sikkerhedsomrĂĽdet, at Alux Sun & Safe Systems er blevet kĂĽret til ĂĽrets danske sikkerhedsvirksomhed 2013. KĂĽringen foregik pĂĽ messen SecurityUser Expo i København i september.

SPAR ENERGI & PENGE HUSK pligtende

Fü et ufor ale tilbud fra din lok ... tømrermester pü

Jens

Mouritsens

Hesthøjvej 9, 7870 Roslev www.pc-byg.dk mail@pc-byg.dk

s s s s s

ENERGIVINDUER ISOLERING DĂ&#x2DC;RE NYT TAG SOLCELLER

HĂ&#x2026;NDVĂ&#x2020;RKERFRADRAGET GÂ?LDEROGSĂ? sommerhuse

eftf. aps Roslev 9757 1233 Skive 9752 1309 Mobil 2331 0081

.9"9'.).'s2%0!2!4)/.s/- 4),"9'.).' 15


BOLIGEN ODDENSE - SALLINGSUND ØSTSALLING EL ApS Aakjærsvej 8, Breum · 7870 Roslev

Tel. 97

58 10 99 Tel. 97 57 60 90 soren@oddense-el.dk

Alt i el- og datainstallationer

Frosten kan være hård mod sommerhuset, og ofte går det ud over vandrørene. Derfor er det en god idé at lukke for vandet og tømme alle rør for vand, inden du lukker ned for vinteren. Foto: Colourbox.

Er dit sommerhus klar til kulden?

TIL LEJE I Rødstenshus Salling · Skive · Fjends V/Helge Kudahl Priessvej 2B, Glyngøre · 7870 Roslev Bådsgårdvej 7C, Hald · 7840 Højslev

tlf. 51 51 11 00

110 m2 + carport og redskabsrum, lukket have. Indeholdene tre soverum, badeværelse med bruser, entré, baggang, opholdsstue med træloft. Køkken. Husleje 3.900,- + forbrug + depositum.

M. Hansen Tlf. 97 73 14 47

Claus: 21 15 15 77

Døgnservice

GAS og VVS

Skov-, parkog haveudstyr haveu www.husqvarna.dk www.hu k

Rækkehus med have til leje Kærvej 37, 7870 Roslev:

3-værelses bolig på 100 m2 med carport og redskabsrum. Boligen opvarmes ved fjernvarme. Månedlig leje kr. 4.702,- + forbrug. Indskud kr. 15.000,-. Boligen er klar til indflytning fra 15. november eller 1. december 2013

Boligsikring efter gældende regler samt mulighed for lån til indskud. Nyholmvej 14, Volling . 7860 Spøttrup . Tlf. 97 56 43 22 www.salling-traktor.dk

BOLIGSELSKABET VIBORG AMT Kontor: Jernbanegade 35, Viborg, tlf. 86 62 61 26 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.00 - 13.00

Enderækkehus i Roslev ca. 80 m2 i 2 etager med have udlejes. I/S Birthe Nielsen

86 69 91 73

Alt inden for moderne parcelhusbyggeri

Hvis du har været i dit sommerhus for sidste gang i denne sæson, huskede du så at tømme vandet ud af rørene? Hvis ikke, er der god grund til at slå et smut forbi igen. Vinterens kulde går nemlig ofte ud over vandrørene, og det kan have store konsekvenser. Forsikringsselskabet Topdanmark får hvert år anmeldelser om vandrør i fritidshuse, der er bukket under for frosten. Selvom antallet af skader naturligvis varierer alt efter hvor kold, vinteren har været, er det en god idé at forberede fritidshuset på kuldegraderne. - Der skal ikke være frost særligt længe, før det kan give problemer. Og desværre kan frostsprængte rør forårsage store skader og løbe op i flere tusind kroner. Samtidig kan du risikere, at forsikringen ikke dækker skaderne, hvis du ikke selv har gjort noget for at forebygge skaden. Derfor er det godt at være på forkant, siger Gunnar Steffensen, der

Den Gl. Station ApS STUEPLANS LEJLIGHED SAMT 1. SALS LEJLIGHEDER, JERNBANE ALLÉ 10, JEBJERG Hyggelige ny-renoverede lejligheder med små nyanlagte haver beliggende i Jebjerg Gl. Station udlejes. Fremtræder lys og flot med trægulve overalt, badeværelse med klinkegulv. Beliggende tæt ved natursti, som er cykelsti til Skive/Nykøbing samt stor dagligvarebutik. Gode busforbindelser til Skive og Nykøbing. 1.sal Lejlighed 62 m2 : Entré, badeværelse, stue/køkken med udgang til lille altan, soveværelse, samt hems. Stueplan Lejlighed 62 m2 : Entré, bryggers, badeværelse, stue/ køkken med udgang til lille have, soveværelse. Kontakt os vedr. fremvisning, husleje og indskud.

Thomas Andersen 28 88 67 00 – 97 52 50 33 16

er salgschef i Topdanmark i Skive-området. I vinteren 2010/2011 fik Topdanmark godt 200 anmeldelser om frostsprængte rør i fritidshuse på landsplan. I 2011/2012 var tallet cirka 150. Som ejer af sommer- eller fritidshus, bør man ganske enkelt gøre det til en fast vane at lukke for vandet og tømme rørene for vand, så de ikke kan fryse til. Hvis man i stedet vælger at tænde for varmen for at undgå risikoen for frostsprængninger, skal man sikre sig, at der er tilstrækkelig meget varme på. - Sommerhuset skal have en temperatur på minimum 10-12 grader, og så gælder det om at tænde for varmen i alle rum. Men selvom man vælger at sætte varme på, kan der stadig være risiko for frostsprængninger. Sker det er det vigtigt at være opmærksom på, at forsikringen kun dækker, hvis det skyldes, at varmeforsyningen er svigtet fx på grund af lynnedslag eller kortslutning af elvarmen, siger Gunnar Steffensen.

FAKTABOKS Seks gode råd når du skal lukke sommerhuset ned for vinteren. • Luk for vandet og tøm alle vandrør

• Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand

• Hvis du sætter varme på, skal du sikre en temperatur i alle rum på minimum 10-12 grader • Fjern så vidt muligt alle værdier, træk gardinerne fra og lad skabene stå åbne • Stil havemøbler og haveredskaber i skuret og lås af • Husk at fjerne ekstranøglen, hvis du har sådan en gemt ved huset


BOLIGEN I ANLEDNING AF AT VI ER KÅRET TIL ÅRETS XL-BYG 2013 AFHOLDER VI KÆMPE LODTRÆKNING LØRDAG D. 16. NOVEMBER KL. 10.00

GEVINSTER FOR OVER 85.000 KR.

Hovedgevinsten er et gavekort til Tømmergaarden på 25.000,- Øvrige gevinster er bl.a. 3x1 palle isolering, 1 stk. brændeovn, 1 stk. laserkaminovn samt maling for 6.500,- Se hele gevinstlisten på tmg.dk samt i vores forretning!

STOR TAK TIL ...

n (klip ud Gevinstkupo

vores leverandører, som har skænket de mange, flotte gevinster ...

og udfyld):

Navn: Adr.: Tlf.: Ja tak til

lbudsmails nyheds- og ti

aarden

fra Tømmerg

Ekstra gevinst til alle på dagen

E-mail:

Solar

ÅRETS XL-BYG

butik 2013 Konkurrencebetingelser: For at vinde skal du være til stede hos Tømmergaarden ved lodtrækningen den 16/11 kl. 10.00. Max. 1 gevinst pr. person. Medarbejdere hos Tømmergaarden og medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i lodtrækningen.

Med forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

17


ENERGI

I G R E N % Du kan fĂĽ mere energi ud af trĂŚpillerne

97 59 20 84

s s s s s s s s s s s

Ventilatorer Motorer Gear Ă&#x2026;ben transmission Nødstrøm Servoløsninger Styretavler VĂŚrktøj El-teknik Startere Generatorer

Danmarks historie i forbrug af trĂŚpiller er lang, den lĂŚngste i Europa. Vi var nogle af de første til at tage dette nye CO2 venlige brĂŚndstof i anvendelse og er i dag det land i verden der har det suverĂŚnt største forbrug pr. indbygger. Det hele startede for mere end 15 ĂĽr siden hvor de første piller blev fremstillet pĂĽ maskiner lavet til foderstofindustrien. Der er siden sket meget i udviklingen med fyring af trĂŚpiller. I dag kører et moderne trĂŚpillefyr med styringer der mĂĽler og styrer forbrĂŚndingen efter iltindhold og temperaturer ďŹ&#x201A;ere steder i fyret. I resten af Europa er udviklingen gĂĽet stĂŚrkt, men kravene til fyring har vĂŚret anderledes end den fra starten var i Danmark. I Tyskland og Ă&#x2DC;strig er der dannet meget høje forbrugerkrav til fyring, hvor forbrugere forventer ingen eller ringe service af et trĂŚpille fyr. I disse omrĂĽder sker der i øjeblikket den største udvikling pĂĽ markedet for private forbrugere. Denne udvikling har skabt krav om udvikling af en pille, der brĂŚnder pĂŚcist hver gang. Fyr med automatisk styring har meget lettere ved at registrere og styre afbrĂŚnding af 6 mm piller. Dette skyldes den meget større overďŹ&#x201A;ade af brĂŚndstoffet, hvor ilten meget lettere kan fĂĽ adgang til den opvarmede pille fra et større areal

af pillen. En Din Plus pille i 6 mm og i 8 mm produceres efter standard speciďŹ kationer, sĂĽ de brĂŚnder ens hver gang, sĂĽ problemet burde vĂŚre løst ved at indføre DIN standard. I Danmark er der tradition for 8 mm piller, men German Pellets anbefaler 6 mm trĂŚpiller, som anvendes i resten

af Europa. Netop pü grund af de noget bedre forbrÌndings egenskaber som krÌves i moderne fyr. Desuden er der mange der fortÌller om mere støjsvag fyring idet der ikke brydes sü mange 6 mm piller under fyringsprocessen som ved anvendelse af 8 mm piller.

At argumentere for salg af 8 mm piller synes vanskelig, ud over det traditionsbundne forbrugsmønster i Danmark er der egentlig ingen fordele ved 8 mm piller kontra 6 mm piller. German Pellets ønsker at danske forbrugere har den bedste viden.

Overvej størrelsen pü dine trÌpiller, lyder rüdet fra forhandler.

 

  % $  !&!" ! " #!""

$%$  ! $% #%$& ) % 

(# #"! "      

 %$##) !!"

 ,-)!& )!-

-&.+$&*!&*$.,"-&+!"$3(!"-& )!- &*,-&.& )!-"- 

FiberbredbĂĽnd | TV | Telefoni | www.energimidt.dk

18

&*$*0,4/(#  "(("- "./&(+*(&*",4''' #%

"./&(*0+$!"(/$&'+*'0--"* "*+)"/"'.'(0.&1/ "0"-0-13-!&'- &/-3''"-(+!(*!/((""./&((&*$"-!"-"-+.& %3*!"&*!"*  &*!"-"*#4-!&-"'/" ".'"!-3)&"*'*&''"+)2//"./&('+*/*/"-


ENERGI

I G R E N % FYRINGSOLIE - hurtig og sikker levering med egen oliebil...

TIL DE RIGTIGE PRISER...

VI ER FRISKE â&#x20AC;&#x201C; OGSĂ&#x2026; MED PRISEN! TRĂ&#x2020;PILLER OG BRIKETTER - MED HĂ&#x2DC;J BRĂ&#x2020;NDVĂ&#x2020;RDI! RING OG FORHĂ&#x2DC;R OM VORE PRISER! UndgĂĽ energispild med en vandtank til pejsen.

BrÌndeovn med vandtank giver mindre varmeregning Alle med en almindelig brÌndeovn har prøvet at fyre godt op i den, for blot en halv time senere at übne vinduer og døre, fordi det er blevet alt for varmt. Op i mod 50 procent af energien kan gü tabt, og det er naturligvis ikke hensigtsmÌssigt. Løsningen pü problemet hedder en brÌndeovn med vandtank. Den opvarmer oven i købet ikke kun det rum, hvor den stür, men hele huset, og sü leverer den tillige varmt brugsvand. - Vandtanken optager overskudsvarmen fra brÌndeovnen og sender den videre med centralvarmen til resten af huset. Man bruger samme brÌndemÌngde, men für en langt

bedre udnyttelse af energien. Og sĂĽ tager en brĂŚndeovn med vandtank ikke lĂŚngere tid om at blive varm end en konventionel brĂŚndeovn, siger direktør Erik Skov Bertelsen fra virksomheden BrĂŚndeovnevandtank.dk, der importerer de energirigtige ovne fra anerkendte leverandører i Ă&#x2DC;strig og Tjekkiet. Mange forbrugere har i senere ĂĽr investeret i alternative varmekilder som jordvarme, solceller og varmepumper. Men de har alle den ulempe, at det kan vĂŚre en kold fornøjelse, nĂĽr vinteren for alvor sĂŚtter ind. Her er de nye brĂŚndeovne et fantastisk supplement.

- Det samme er tilfĂŚldet, hvis man har et centralvarmeanlĂŚg, der opvarmes af et olie- eller gasfyr. Her er der virkelig mange penge at spare ved at koble brĂŚndeovnen pĂĽ returløbet ud til fyret eller til en akkumuleringstank, som oven i købet kan lagre overskudsvarmen til senere brug, fortĂŚller Erik Skov Bertelsen. Installationen af en brĂŚndeovn med vandtank er lidt dyrere end den traditionelle brĂŚndeovn, der blot skal sluttes til skorstenen. Men iďŹ&#x201A;g. Erik Skov Bertelsen tjenes merinvesteringen hurtigt hjem pĂĽ en lavere varmeregning, uanset om man har oliefyr, gasfyr, jordvarme eller solvarme.

lll#bdaaZgje#Y`

sallingavis@sallingavis.dk

'HWHULNNHNXQJDV

5LQJWLO',1 YDUPHVSHFLDOLVW

7OI

Industrien kan tjene penge pĂĽ overskudsvarmen Der er penge at spare, og der vil vĂŚre en gevinst for klimaet, hvis virksomhederne udnytter overskudsvarmen fra produktionen. En stor del af overskudsvarmen kan bruges til at sĂŚnke virksomhedens eget varmeforbrug, mens resten kan sendes ud pĂĽ fjernvarmenettet, hvor den kan dĂŚkke omkring 70.000 parcelhuses behov for fjernvarme. Det viser en rapport, som konsulentďŹ rmaet Viegand Maagøe har lavet for Energistyrelsen. Rapporten viser, at virksomhederne kan spare, hvad der svarer til otte procent af brĂŚndsels- og fjernvarmeforbruget, hvis de udnytter overskudsvarmen. Investeringen i varmepumper og andet udstyr vil hurtigt vĂŚre tjent hjem. Tilbagebetalingstiden er pĂĽ op til ďŹ re ĂĽr. - Virksomhederne har stadig masser af muligheder for at lave energieffektive løsninger,

hvor de gavner klimaet, miljøet og forbedrer deres økonomi. Det er et eksempel pĂĽ, at en ambitiøs klimapolitik og en fornuftig erhvervspolitik gĂĽr hĂĽnd i hĂĽnd, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Et eksempel pĂĽ en virksomhed, der udnytter overskudsvarmen, er Jensenâ&#x20AC;&#x2122;s Køkken i Struer. Virksomheden bruger energi pĂĽ at køle kyllingevinger, spareribs og sovs, og overskudsvarmen fra køleanlĂŚgget bliver brugt til at opvarme rengøringsvand. PĂĽ den mĂĽde sparer virksomheden en halv million kroner om ĂĽret, nĂĽr investeringen er betalt hjem efter omkring tre ĂĽr. De senere ĂĽr er rammevilkĂĽrene blevet ĂŚndret, sĂĽ det er blevet mere fordelagtigt for virksomhederne at udnytte overskudsvarmen. Det betyder, at afgifterne understøtter udnyttelsen af overskuds-

varme. Energiafgiften pü el til varmepumper er mere end halveret. Og den nye forsyningssikkerhedsafgift har gjort det mere favorabelt at udnytte overskudsvarmen fra virksomhederne, selvom der ogsü er en afgift pü overskudsvarme. - Jeg hüber, at de forbedrede rammevilkür vil øge interessen for at udnytte overskudsvarmen. Jeg vil opfordre alle virksomheder med overskudsvarme til at undersøge mulighederne, siger Martin Lidegaard. Rapporten vil indgü i den tilskuds- og afgiftsanalyse, der er aftalt i energiforliget. Analysearbejdet skal blandt andet føre til nogle anbefalinger om, hvordan de midler, der er afsat i vÌkstplanen, kan anvendes bedst muligt. Det drejer sig om 100 millioner kroner om üret fra 2015.

Bosch Compress AWO

Bosch Compress 5000 W

Lydsvag luft/vand varmepumpe der giver dig besparelser og komfort ĂĽret rundt.

Støjsvag gaskedel - den enkle varmeløsning der giver lav energiregning.

'DP+RYJDDUG AakjÌrsvej 86-88 ¡ 7870 Roslev ¡ Tlf.: 9758 4008 ¡ DamogHovgaard.dk 19


I G R E N %

ENERGI

Tilskudsordningen virker Energistyrelsen har i 2013 foretaget en undersøgelse af tilskudsordningen Skrot dit oliefyr for at belyse, om til-

skuddet har motiveret boligejere til at udskifte oliefyret med en varmepumpe eller en fjernvarmetilslutning. Gen-

SĂ&#x2DC;HOLM

s

TRĂ&#x2020;PILLER

s

s

nem ordningen â&#x20AC;?Skrot dit oliefyrâ&#x20AC;? kunne oliefyrsejere i perioden marts 2010 til juni 2011 søge om tilskud til at erstatte oliefyr med fjernvarmetilslutning eller installation af varmepumpe. Omtrent 20.000 personer benyttede ordningen. I rapporten â&#x20AC;?Vurdering af den umiddelbare effekt af oliefyrsskrotningsordningenâ&#x20AC;? fremgĂĽr det, at tilskuddet var afgørende for valget af fjernvarme eller varmepumpe for skønsmĂŚssigt en tredjedel af tilskudsmodtagerne. Desuden betød tilskuddet, at nogle tilskudsmodtagere fremrykkede skrotningen af det gamle oliefyr â&#x20AC;&#x201C; med i gennemsnit tre ĂĽr. De udskiftede oliefyr var typisk ĂŚldre, men fungerede stadig godt. Undersøgelsen belyser desuden nogle af de forhold, der kan gøre det vanskeligt at vĂŚlge et alternativ til et oliefyr, herunder usikkerhed og ďŹ nansieringsforhold. Det viser sig, at mange boligejere er usikre pĂĽ, hvordan den nye opvarmningsform fungerer, og hvor store de fremtidige varmeregninger bliver. Undersøgelsen er baseret pĂĽ 220 spørgeskemabesvarelser fra tilskudsmodtagere.

TRĂ&#x2020;PILLER PILLESMULD BRIKETTER

42Â&#x2030;4), "2Â&#x2030;.$%/6. s

&/$%24), (/""9$92 s

29"*%2'6%*¡2/3,%6 4%,%&/. 7773Â&#x152;(/,- 42Â&#x2030;0),,%2$+

9 ,

-

E- " 

v/Aut. vand- og gasmester

MADS KURT SĂ&#x2DC;RENSEN

97 57 12 85 UĂ&#x160;-Â&#x153;Â?Ă&#x203A;>Ă&#x20AC;Â&#x201C;i UĂ&#x160;>Â?Â&#x201C;vĂ&#x17E;Ă&#x20AC; UĂ&#x160;>Ă&#x192;vĂ&#x17E;Ă&#x20AC;Ă&#x160; UĂ&#x160; Ă&#x20AC;CÂ&#x2DC;`ivĂ&#x17E;Ă&#x20AC; UĂ&#x160;-Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x17D;i`Â?iĂ&#x20AC; UĂ&#x160;"Â?Â&#x2C6;ivĂ&#x17E;Ă&#x20AC; UĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x20AC;`Ă&#x203A;>Ă&#x20AC;Â&#x201C;i

ANNONCE TELEFON

97 57 14 00 sallingavis@sallingavis.dk

Varmepumper og Sanyo varmepumper solvarmeanlĂŚg Sonnenkraft solvarmeanlĂŚg

Fremtidens varme ligger i luften!

Sikkerhed for gevinst hver dag med leverancer fra ENERGIEKSPERTEN pĂĽ professionelt fremstillede produkter: s3ONNENKRAFTSOLVARMEOGSOLCELLEANLÂ?G s6ARMEPUMPERIALLEAFSKYGNINGERFRA$ANFOSS0ANASONICMm s#OMBI ANLÂ?G VARMEPUMPERSOLFANGERESOLCELLER s/LIEFYR 0ILLEFYR GASFYRSOLVARMEANLÂ?G

Din sikkerhed for KVALITET - SERVICE OG GARANTI!

OBS - Der er hĂĽndvĂŚrkerfradrag pĂĽ al montage Vi giver et bud pĂĽ hvordan du minimerer dit energiforbrug

Med DanmarksPumpen sparer man over 150.000,- kr. pĂĽ varmeregningen de nĂŚste 10 ĂĽr ET INSTA ISER LL AT OR IO UT A N

7

ARANTI N U UDVIDET G

I

 ,-$- ,-' )*-$& 

+),-!+$-,)'' +#.,' "+.(/+' *2 3

&+ +)*/+'($("!#., )*-$& %/'

.!-+ (,($("' (()- %($%

%,-+ '-&0,/" (&4"5( -$& 

,, +!$(- &&$" (- %,-+.,-0+

+++

A '4+% (&4"

1 VĂŚrdi kr.

!! %-$/5)",2( -$& "+ +,%.&

2.999,Se side 6-7

ER

ET

I ON

WOR

LD

WI

DE

W

EB

CO

N

T

*!0& +( +"$-0+ &, (,%+/

L

A

O

U

IS

LAT

Ă&#x2026;RS GARANTI

G

e

ne

Panaso n

sJordvarmeanlÌg s,UFTVAND varmepumper s,UFTLUFTVARMEPUMPER s Varmegenvinding fra anlÌg, for alle typer nedkøling.

ic

ra

00

.

Vi kan tilbyde alle typer varmepumper:

20

R

AL ST

R

Danfoss

O T

IN

la

ge

nt

Ki

nn

an

as

Tl f

4 .+

58

6

17

87

Morsø Køl og Frys ApS Iso certificeret kølefirma Autoriseret kølefirma Aut. VVS-installør Rustfrit stülvÌrksted Rustfrit stülvÌrksted Døgnvagt: Tlf. 97 72 36 11 Døgnvagt: Tlf Bil. 97 2372 2436 0311 11

Nu ogsü lokalmontør i Højslev ring 29 46 98 51

Søndergaard, tlf. 23 Gunnar Søndergaard, 23 24 24 03 03 11 11 Carsten Søndergaard, tlf. 20 20 44 44 72 72 08 08 Hans Henrik Pedersen, tlf. 23 11 46 11

Et godt ventilationsanlĂŚg har indďŹ&#x201A;ydelse pĂĽ ansattes arbejdsmiljø og naturen.

Mange penge at spare pĂĽ ventilationsanlĂŚg 70 procent af den samlede masse af ventilationsanlĂŚg i Danmark kan med fordel energirenoveres, viser nye nøgletal. De enorme muligheder for besparelser er tillokkende for slutbrugerne, og for entreprenører og installatører er energirenovering et sĂŚrdeles interessant forretningsomrĂĽde med et omsĂŚtningspotentiale pĂĽ ďŹ&#x201A;ere milliarder kroner. Niels KnokgĂĽrd og Jens Hedegaard fra den internationale ventilatorleverandør EBM Papst har de seneste to ĂĽr fokuseret pĂĽ mulige energibesparelser pĂĽ danske ventilationsanlĂŚg. Efter tusindvis af beregninger pĂĽ anlĂŚg i alle størrelser og ĂĽrgange stĂĽr det klart, at det vil kunne betale sig at

energirenovere 70 procent af alle anlĂŚg. Der kan spares 30 til 70 procent pĂĽ driften med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid pĂĽ kun to ĂĽr. For at opnĂĽ besparelserne vil det i de ďŹ&#x201A;este tilfĂŚlde vĂŚre nok at udskifte de gamle ventilatorer i anlĂŚgget med nye energibesparende EC-modeller, mens der andre gange mĂĽ installeres et nyt ventilationsanlĂŚg, f.eks. hvis der ikke er varmegenvinding, eller anlĂŚgget generelt er nedslidt. NĂĽr den bedste løsning er et helt nyt ventilationsanlĂŚg, er kunderne begyndt at stille krav til, at det skal vĂŚre med EC-ventilatorer. Det lave energiforbrug er den vĂŚsentligste grund, men det spiller ogsĂĽ ind, at EC-ventilatorerne

har integreret styring, og man dermed undgĂĽr omkostninger til frekvensomformeren. Disse krav om EC-teknologi â&#x20AC;&#x201C; bĂĽde nĂĽr der er tale om renovering og nye anlĂŚg - stilles ogsĂĽ i stigende grad fra rĂĽdgivende ingeniører og elselskabernes energirĂĽdgivere. Renovering af ventilationsanlĂŚg er ofte populĂŚre tiltag i kommuner og regioner, som benytter ESCO modellen til at fĂĽ renoveret bygningsmassen med ny klimaskĂŚrm som nye døre, vinduer, tage og isolering samt forbedring af indeklimaet pĂĽ kontorer og institutioner. Alt dette ďŹ nansieres over de energibesparelser, der skal ďŹ ndes i de offentlige bygninger, og her er optimering af ventilationsanlĂŚggene god at fĂĽ med pĂĽ grund af en stor besparelse og kort tilbagebetalingstid - for en beskeden investering. Men det er ikke altid, det er energibesparelsen, som driver et projekt med at udskifte de eksisterende ventilatorer med EC-ventilatorer. Det kan ogsĂĽ vĂŚre indeklimaet og dermed arbejdsmiljøet, som skal forbedres, f.eks. ønsker om højere luftskifte eller støjgener, som skal fjernes. Forskning pĂĽ DTU pĂĽviser, hvilken indďŹ&#x201A;ydelse indeklimaet har pĂĽ vores effektivitet og prĂŚstationer bĂĽde som børn og voksne. At gĂĽ fra et â&#x20AC;?dĂĽrligtâ&#x20AC;? indeklima til et â&#x20AC;?godtâ&#x20AC;? indeklima, som overholder de anbefalede vĂŚrdier, giver effektiviseringsgevinster i vores arbejdsindsats pĂĽ 10 til 15 procent - og fĂŚrre sygedage. Denne effektiviseringsgevinst kan man godt kapitalisere, og selvom det er svĂŚrt og forbundet med usikkerhed at sĂŚtte tal pĂĽ, er det en vĂŚrdifuld gevinst, som man kan lĂŚgge oven i selve energibesparelsen.


Din kommune informerer INFO 6WRUVNUDOGVLQGVDPOLQJ =RQH *O6NLYH.RPPXQH RUDQJHSnNRUW

Vi henter storskrald og miljøkasser med farligt affald i uge 47 6WRUVNUDOGHUI[P¡EOHUKnUGHKYLGHYDUHU HOHNWULVNHDSSDUDWHUF\NOHUEDUQHYRJQHPH WDOWU SDSRJSDSLU3DSRJSDSLUVNDOY UH UHQWW¡UWRJXGHQPDGUHVWHU 'XNDQLNNHWLOPHOGHKDYHDIIDOGRJHUKYHUYV DIIDOGWLOVWRUVNUDOGVRUGQLQJHQ 0LOM¡NDVVHUQHKHQWHVDOWLGRPRQVGDJHQ Afhentning 9HGWLOPHOGLQJRSO\VHVKYLONHQGDJDIIDOGHW KHQWHV Tilmelding til Skive Renovation 4-S senest torsdag den 14. november 2013.

Kåstrupvej 20 – 22, 7860 Spøttrup Tlf. 9758 1288 4-S@4-s.dk - www.4-s.dk

9DOJDIPHGOHPPHUWLO )RONHRSO\VQLQJVXGYDOJHW L6NLYH.RPPXQH 'HULQGE\GHVWLOYDOJDIPHGOHPPHUWLO)RONH RSO\VQLQJVXGYDOJHWL6NLYH.RPPXQH 9DOJHW¿QGHUVWHGL6NLYH.RPPXQHVNDQWLQH 7RUYHJDGH6NLYH onsdag den 4. december 2013 kl. 17.00 9DOJHWWLO)RONHRSO\VQLQJVXGYDOJHWVNHULKHQ KROGWLO)RONHRSO\VQLQJVORYHQMIORYEHNHQGW J¡UHOVHQUDIMXOL (IWHUUHJOHUQHL6NLYH.RPPXQHVYHGW JWHU RPYDOJWLO)RONHRSO\VQLQJVXGYDOJLQGE\GHV UHSU VHQWDQWHUIRUKYHUDIGHLNRPPXQHQ Y UHQGH 2SO\VQLQJVIRUEXQGRJDQGUHIRUHQLQJHU KYLVYLUNVRPKHGKRYHGVDJHOLJRPIDWWHU XQGHUYLVQLQJVWXGLHNUHGVHRJIRUHGUDJV YLUNVRPKHGIRUYRNVQH )RUHQLQJHUPY Foreninger, der det seneste kalenderår op til valget har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud efter lovens områder, eller har fået anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed i Skive Kommune, kan foreslå kandidater til Folkeoplysningsudvalget. ,KHQKROGWLO6NLYH.RPPXQHVYHGW JWHUIRU )RONHRSO\VQLQJVXGYDOJKDU)RONHRSO\VQLQJVXG YDOJHWI¡OJHQGHVDPPHQV WQLQJ 8GYDOJHWIRU.XOWXURJ)ULWLGPHGOHPPHU ,GU WWHQPHGOHPPHU 2SO\VQLQJVIRUEXQGRJDIWHQVNROHUPHG OHPPHU 6SHMGHUHPHGOHPPHU $QGUHIRUHQLQJHUPHGOHP $G$QGUHIRUHQLQJHUHUIRUHQLQJHUGHULNNH XPLGGHOEDUWNDQSODFHUHVXQGHUQRJOHDIGH ¡YULJHJUXSSHU Der gøres opmærksom på, at sociale og pensionistforeninger, der hører under anden lovgivning, ikke kan deltage i valget. 'HUVNDOSnP¡GHWY OJHVUHSU VHQWDQWHU RJVWHGIRUWU GHUHIRUKYHUDIJUXSSHUQHV UHSU VHQWDQWHU (IWHUOLJHVWLOOLQJVORYHQVNDOGHULQGVWLOOHVEnGHHQ NYLQGHRJHQPDQGWLOKYHUDISRVWHUQHVnOHGHV DWE\UnGHWNDQY OJHKHULPHOOHPPHGKHQEOLN SnDWVLNUHOLJHOLJN¡QVIRUGHOLQJLXGYDOJHW, EHGHVGHUIRURPVnIUHPWGHWHUPXOLJWDWPHG YLUNHWLODWGHQQHEHVWHPPHOVHRYHUKROGHV 8GYDOJHWVIXQNWLRQVSHULRGHI¡OJHUGHQNRP PXQDOHYDOJSHULRGH Kultur og Fritid

+DQGLFDSN¡UVHOMXORJQ\WnU 9 URSP UNVRPSnDWGHUHUV UOLJHEHVWLOOLQJVIULVWHUIRUKDQGLFDSN¡UVHOLMXOHRJ Q\WnUVGDJHQH Korte rejser XQGHUNP

%HVWLOOLQJPHOOHPNO

.XQGHUPHGN¡UHVWROHOOHU HOFURVVHUKMXOHWN¡UHW¡M

9DOJWLO6NLYH%\UnGRJ 5HJLRQVUnGHWL5HJLRQ 0LGWM\OODQG VALGKORT

Kørselsdato

Bestillingsfrist

Telefon±$QGUHNXQGHU±$OOHNXQGHU'HWHULNNHPXOLJWDWEHVWLOOHN¡UVHOWLOMXOHOOHUQ\WnUYLDLQWHUQHWHOOHUPDLO Lange rejser 5HMVHUSnPHUHHQGNPLSHULRGHQGHFHPEHUWLOMDQXDUVNDO EHVWLOOHVVHQHVWQRYHPEHUSnWOIPHOOHPNO 0LGWWUD¿N

'HUYLOLSHULRGHQ±QRYHPEHU EOLYHXGVHQGWYDOJNRUWWLOVDPWOLJHY OJHUH 9DOJNRUWHWLQGHKROGHURSO\VQLQJRPY OJH UHQVQDYQRJDGUHVVHQXPPHUSnYDOJOLVWHQ DIVWHPQLQJVVWHGHWVEHOLJJHQKHGVDPWGDWRRJ WLGIRUDIVWHPQLQJHQ 9DOJUHJOHUQHHU QGUHWVnGHUQXVNDORSO\ VHVI¡GVHOVGDWRIRUDWNXQQHVWHPPH 'XNDQUHWWHKHQYHQGHOVHWLOWOI KYLVGXKDULQGVLJHOVHRPPDQJOHQGHPRGWD JHOVHDIYDOJNRUWHOOHUKYLVGXKDUPRGWDJHW YDOJNRUWPHGIHMODJWLJWLQGKROG Byrådssekretariatet

'HUDIKROGHVYDOJWLO6NLYH%\UnGRJ5HJLRQVUnGHWL 5HJLRQ0LGWM\OODQGGHQQRYHPEHU

OPLEV

$IVWHPQLQJHQIRUHJnUIUDNONOSnQHGHQQ YQWHDIVWHPQLQJVVWHGHUL6NLYH.RP PXQH Aakjær: Skivehus: Brårup: Højslev: Ørslevkloster: Rønbjerg: Hem: Lihme: Oddense: Rødding: Glyngøre: Durup: Roslev: Jebjerg-Lyby: Balling: Breum: Håsum-Ramsing: Selde: Lem-Vejby: Fur:

$DNM UKDOOHQ)UHGHULNVJDGH6NLYH 6NLYHKXV6NROH5RVHQEDNNHQ6NLYH %UnUXS+DOOHQ%UnUXSYHM6NLYH +¡MVOHY6NROH6NROHYHM+¡MVOHY ‘UVOHYNORVWHU6NROH+HMOVNRYYHM+DOG 5¡QEMHUJKDOOHQ.LVXPYHM5¡QEMHUJ +HP6NROH5XGHP¡OOHYHM+HP /LKPH)RUVDPOLQJVKXVcOE NYHM/LKPH 2GGHQVH6NROH$QGUXSYHM%2GGHQVH 5¡GGLQJ)RUVDPOLQJVKXV%RUJHUJDGH5¡GGLQJ *O\QJ¡UH6NROH6WUDQGYHM*O\QJ¡UH 'XUXS+DOOHQ,GU WVYHM'XUXS 6DOOLQJ+DOOHUQH9LXPYHM5RVOHY 6SRUWRJ(YHQWFHQWHU6¡QGHUY QJHW-HEMHUJ $NWLYLWHWVFHQWHUHWL%DOOLQJ1¡UUHJDGH%DOOLQJ .XOWXUFHQWHU‘VWVDOOLQJ036WLHVHQV9HM%UHXP 5DPVLQJ)RUVDPOLQJVKXV0¡OOHJDGH5DPVLQJ )XUVXQG+DOOHQ-XQJHWYHM6HOGH /HP6DPOLQJVKXV+RVWUXSYHM/HP )XU0HGERUJHURJ)RUVDPOLQJVKXV1U0DGVEDGYHM0DGVEDG

'HUYLOEOLYHXGVHQGWYDOJNRUWWLOVDPWOLJHY OJHUH9DOJNRUWHWVNDOPHGEULQJHVYHGDIVWHP QLQJHQ6nIUHPWHQY OJHUPLVWHUVLWYDOJNRUWNDQY OJHUHQSnYDOJGDJHQKHQYHQGHVLJSn DIVWHPQLQJVVWHGHWKYRUGHUPRGIRUHYLVQLQJDIOHJLWLPDWLRQYLOEOLYHXGVNUHYHWHWQ\WYDOJNRUW

'HWVNHUSn 6NLYH%LEOLRWHN VNLYHELEOLRWHNGNRJ IDFHERRNGNVNLYHELEOLRWHN

”Skumringstimen” RSO VQLQJRJ¿OPIUHPYLVQLQJ YHG0DUWLQ%DFK9LOKHOPVHQ 0DQGDJGQRYHPEHUNO (QWUpNULQNONDIIHWH Mød Mette Christensen fra Sabroegaarden i Skive Kommune 7LUVGDJGQRYHPEHUNO(QWUpNU Hjælp dig selv! YHG+DQQH'\UKROP 2QVGDJGQRYHPEHUNO (QWUpNULQNOOHWDQUHWQLQJ 7LOPHOGLQJQ¡GYHQGLJ At fortælle med billeder YHG3HWHU%LUN )UHGDJGQRYHPEHUNO(QWUpNU

Byrådssekretariatet

%\JJHJUXQGL 6NLYH.RPPXQH""

$QV¡JQLQJRPPnOQHW RJKM¡UQHÀDJ

Kursus i massage og smertelindring YHG+DQQH'\UKROP /¡UGDJGQRYHPEHUNO 7LOPHOGLQJQ¡GYHQGLJ

9LKDUPDQJHYHOEHOLJJHQGHSDUFHOKXVRJ HUKYHUYVJUXQGHLKHOHNRPPXQHQ

)RGEROGNOXEEHUGHU¡QVNHUDWV¡JHRPPnO QHWRJKM¡UQHÀDJWLOXGHQG¡UVIRGEROGEDQHUL EHGHVVHQGHHQDQV¡JQLQJWLO

Juleinspiration 2QVGDJGQRYHPEHUNO (QWUpNULQNONDIIHRJNDJH

Stadioninspektøren Skyttevej 6, 7800 Skive

Familien, der tog ud i de svenske skove )RUHGUDJDI$QGUHD+HMOVNRY 7RUVGDJGQRYHPEHUNO(QWUpNU

HOOHUSUPDLOWLOhbch@skivekommune.dk VnGHQHURVLK QGHVHQHVW mandag den 2. december 2013.

Mød den blinde busguide fra Fur -RKQ%HUWHOVHQ )UHGDJGQRYHPEHUNO(QWUpNU

6HPHUHRPSULVHURJEHOLJJHQKHG SnZZZVNLYHGN

6NLYH.RPPXQHVXGHQ G¡UVLGU WVDQO JEDQHU $QV¡JQLQJRPWLOODGHOVHWLODWEHQ\WWH6NLYH .RPPXQHVXGHQG¡UVLGU WVIDFLOLWHWHUL2014 VHQGHVWLO

Kultur- og Familieforvaltningen hbch@skivekommune.dk

JOB Ældresagen Distrikt 6 - Område Nord 6RFLDORJVXQGKHGVDVVLVWHQW $QV¡JQLQJVIULVWGHQQRYHPEHUNO

Stadioninspektøren Skyttevej 6, 7800 Skive

)nKM OSWLOGLJLWDOSRVW

HOOHUSUPDLOWLOhbch@skivekommune.dk VnGHQHURVLK QGHVHQHVW mandag den 2. december 2013.

'HQQRYHPEHUHUGHWEOHYHWORYSOLJWLJWIRU DOOHYLUNVRPKHGHUDWNXQQHPRGWDJHGLJLWDO SRVW6NLYH.RPPXQHWLOE\GHUGLQYLUNVRPKHG KM OSSnIHP¶NRPLJDQJ¶P¡GHU0¡GHUQH DIKROGHVL'HQ%On'LDPDQW0¡GHORNDOH 7XUELQHQSODQ5nGKXVSODGVHQL6NLYHSn I¡OJHQGHGDWRHU

Familiesektionen 6RFLDOUnGJLYHU $QV¡JQLQJVIULVWGHQQRYHPEHU

'HQNO 'HQNO 'HQNO 'HQNO 'HQNO

Jobcenter Skive, Sygedagpengeafd. VRFLDOUnGJLYHUHHOOHUVRFLDOIRUPLGOHUH $QV¡JQLQJVIULVWGHQQRYHPEHU

$QV¡JQLQJVVNHPDHWVNDOKHQWHVSn ZZZVNLYHGNEDQHU 'HUHUVHQGWEUHYXGWLOGHIRUHQLQJHURJNOXE EHUIRUE¡UQRJXQJHGHUHUKMHPPHK¡UHQGH L6NLYH.RPPXQHRJVRPLKDUEHQ\WWHW XGHQG¡UVLGU WVDQO JRJEDQHU )RUHQLQJHURJNOXEEHUGHULNNHKDUEHQ\WWHW NRPPXQDOHDQO JLRJVRP¡QVNHUDW EUXJHGHXGHQG¡UVLGU WVIDFLOLWHWHUIUHPRYHU NDQ¿QGHDQV¡JQLQJVVNHPDHWSnRYHQQ YQWH KMHPPHVLGH Kultur- og Familieforvaltningen hbch@skivekommune.dk

0HGEULQJGLQ1HP,'PHGDUEHMGHUVLJQDWXU KYLVGXKDUHQ7LOPHOGLQJHULNNHQ¡GYHQGLJ IT-afdelingen

Ældresagen Distrikt 6 - Område Midt 6\JHSOHMHUVNH $QV¡JQLQJVIULVWGHQQRYHPEHU

Familiesektionen ”Modtagelsen” VRFLDOUnGJLYHUH $QV¡JQLQJVIULVWGHQQRYHPEHU 6HVWLOOLQJVEHVNULYHOVHUQHVDPWÀHUH stillingsopslag på www.skive.dk

ZZZVNLYHGN 7RUYHJDGHͿ6NLYHͿ7OIͿVN#VNLYHNRPPXQHGN

21


Vind morsom bryllupsfilm i Salling Avis Det er aldrig for sent at starte en familie, men i dette tilfælde skulle de måske have ladet være. Årets store familiekomedie ”The big wedding” med blandt andre Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Topher Grace, Susan Sarandon og Robin Williams kan i denne uge vindes i Salling Avis. Don og Ellie Griffin, der har været skilt i mange år, tvinges af omstændighederne (alt for) tæt på hinanden igen. Deres adoptivsøn, Alejandro, der skal giftes med sit hjertes udkårne, Missy, beder dem for husfredens skyld at lade som om de er gift, bare for denne ene weekend, for ikke at støde sin biologiske og meget religiøse mor, der kommer til brylluppet.

Don og Ellie ved selvfølgelig, at det bliver svært pludselig at skulle spille et lykkeligt gift par, men det er vand i forhold til Dons kæreste, Bebe, der finder sig i at blive kørt ud på et sidespor. Og som om det ikke var kompliceret nok, har resten af familien Griffin deres egne udfordringer, da Lyla skjuler en stor hemmelighed, hendes bror Jared er bekymret for sit kærlighedsliv – eller manglen på samme – og brudgommen, Alejandro, forsøger at holde sammen på det hele, herunder sin brud, Missy, hendes ultrarepublikanske forældre og sit løfte om at blive gift af den lokale præst til et stort anlagt, katolsk bryllup i haven. Det kan kun gå en vej - galt! Mange går meget igennem i filmen for husfredens skyld.

KRYDS & TVÆRS GLARMESTER

RAMMEVÆRKSTEDET

Torvegade 18C, Skive Tlf. 97 51 22 26 Bil  61 77 22 21 www.rammerrigtig.dk

TV-gaarden Ågårdsholmvej 24, Thorum 7870 Roslev, Tlf.: 97 59 70 21 www.tvgaarden.dk

70 år i Skive Åbningstider: Man - fredag 9.30 - 17.00 Lørdag 9.30 - 12.30

Åbningstider i butikken

Alle ugens dage . . . . . . . . . kl. 06.30-21.00

SELDE

Åbningstider i postbutikken Hverdage . kl. 14.00-17.00 Lørdag . . . LUKKET

Sidste uges

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 7.30 - 19.00

Durup Mini Marked

VINDER

Skivevej 7, Selde

v/Inga Poulsen Hovedgaden 15 · Durup Tlf. 97 59 20 13

Erling Bekhøj Skovbakken 10, Glyngøre

Nyt mat. ge ... til alglehfeedstelri! lejli Tlf. 97 73 18 99 www.pinenhus.dk

SSTEMPLER TEM Ring Ri n og h hør ø nærmere

BOGTRYKKERI Telefon 97 57 14 00

Blandt de rigtige løsninger trækkes der lod om et gavekort á 100,-. Gavekortet udstedes til sidens annoncører og vil blive tilsendt ugens vinder. Navn:

Adr.:

Postnr. og by.:

Indsendes til Salling Avis, Nørregade 19, 7870 Roslev senest mandag kl. 8.00, mærk kuverten »krydsord«.

22


Rubrik BLIV SET!

Ri n g p å 97 577 1144 00 VINDER AF DVD BOXEN

Roslev Pensionistforening holder

ADVENTSMØDE i Salling Hallerne

tirsdag den 26. november kl. 14.00. Pris: 100,Underholdning ved Susan Aaen

Tilmelding senest den 19. november til Marie 60 49 00 89· Petra 40 12 52 60

SALLING AVIS :_\^aAVghZc CnkZ_&%!=_Zg`

6a^XZ=Vcc^WVa

VINDERE 2013

9Z]ZaY^\Zk^cYZgZ`Vc V[]ZciZWdmZce€HVaa^c\ 6k^h!C³ggZ\VYZ&.!GdhaZk# ;^abZch`Vak²gZV[]ZciZi hZcZhiYZc

VINDER AF FILMEN

✆ 97 57 14 00

MÅLAKTIER

7g€gjekZ_'.!H`^kZ

&*#YZXZbWZg'%&(

www.roslev-ik.dk

Gavecheck på 1000 kr. skænket af Roslev Idrætsklub Nr. 064: Steen Borregaard

Middag for 2 personer skænket af SuperBrugsen i Roslev Nr. 091: Ingelise Dalgaard

Gavekort skænket af Danbo Møbler i Skive Nr. 151: Henning Stisen

Hårprodukter skænket af ZIK ZAX v/ Mette Stephansen Nr. 060: Søren Vestergaard

Julefrokost i Salling Hallen - 2 pers. gavekort 8Vgda^cZ<VVgYhiZY 7VaYZghkZ_&'.!H`^kZ

:b^a^ZB³aaZg HngZckZ_&-!7gZjb 9Z]ZaY^\Zk^cYZgZ`Vc V[]ZciZÒabZce€HVaa^c\ 6k^h!C³ggZ\VYZ&.!GdhaZk# ;^abZch`Vak²gZV[]ZciZi hZcZhiYZc

&*#YZXZbWZg'%&(

BIO MORS 97720264 www.biomors.dk

ONSDAG 13.11. 18:00 TAROK 19:00 SHIRLEY OG HINDA 20:30 THOR 2 (3D) 20:45 BAD GRANDPA TORSDAG - FREDAG 17:00 TAROK 18:00 SORG OG GLÆDE 20:00 SORG OG GLÆDE 20:15 GRAVITY - 3D LØRDAG - SØNDAG 13:15 ANTBOY 13:30 OLSEN BANDEN PÅ DYBT VAND 15:00 TURBO 15:15 TAROK 17:00 TAROK 18:00 SORG OG GLÆDE 20:00 SORG OG GLÆDE 20:15 GRAVITY - 3D MANDAG 18.11. 17:00 TAROK 18:00 SORG OG GLÆDE 20:00 SORG OG GLÆDE 20:15 GRAVITY - 3D TIRSDAG 19.11. 17:00 TAROK 17:15 SORG OG GLÆDE 19:30 GRAVITY - 3D 20:00 SORG OG GLÆDE 21:15 HUNGER GAMES NATTEN TIL ONSDAG 20. 00:02 HUNGER GAMES: CATCHING FIRE ONSDAG 16:45 SORG OG GLÆDE 17:00 HUNGER GAMES: CATCHING FIRE 18:45 GRAVITY - 3D 20:00 HUNGER GAMES: CATCHING FIRE 20:30 SORG OG GLÆDE

<:C7GJ< @^g`Zch@dgh]²g 7Vaa^c\ ia[#.,*((+%% uWc^c\hi^YZg/ BVcYV\"[gZYV\`a#&("&, A³gYV\`a#.#(%"&(

K^V[]ZciZgd\h€ Y³YhWdZgb#b#

Valg til Sparekassens repræsentantskab Alle myndige garanter pr. 30. september 2013 i Sparekassen Balling er stemmeberettiget og afgør ved deltagelse i valget repræsentantskabets sammensætning. Valget til repræsentantskabet afholdes via afgivelse af brevstemmer. Stemmeseddel og stemmevejledning udsendes til alle myndige garanter. Stemmeafgivelsen skal være PricewaterhouseCoopers i hænde senest onsdag den 27. november 2013. I øvrigt henvises til stemmevejledningen.

7³g\ZB³a\VVgY ia[#.,*+&&-* =VchGVhbjhhZc ia[#.,*+)').

HUSK SALLING AVIS UDKOMMER MANDAG - TIRSDAG I NÆSTE UGE på grund af Kommunalvalget. Avisen går derfor i trykken på fredag og indleveringsfristerne er ændret til: Korrektur og tekst annoncer:

Tirsdag 12. november ber kl b kl. 10 10.00 00

Rubrik annoncer:

Onsdag 13. november kl. 10.00

Takke- og dødsannoncer:

Fredag 15. november kl. 8.30

Kontoret er åbent alle hverdage

til kl. 16.00 fredag til kl. 15.00

Reserver plads allerede nu..! Telefon 97 57 14 00 sallingavis@sallingavis.dk

skænket af Karen og Kresten Skou Nr. 144: Lillian Andersen

3 x Guld bilvask værdi 327 kr. skænket af Roslev Auto & Traktor Service Nr. 113: Mette Jakobsen

6 flasker vin skænket af Roslev Apotek Nr. 039: Anne Kirstine Kristensen

4 billetter til en superligakamp på MCH Arena i sæsonen 2014 Nr. 031: John Krogh Nr. 115: Preben B. Christensen

Motion og Fitness medlemskab kontingent for et år, værdi 800 kr. Nr. 002: Gunnar Skovdal

Minigolf Husstandsmedlemsskab - kontingent for et år, værdi 300 kr. Nr. 177: Jens Østergaard

Ved alle hjemmekampe udtrækkes 3 flasker vin Nr. 119: Peter Andreasen Nr. 012: Dan Kristensen Nr. 091: Ingelise Dalgaard Nr. 030: Hans Jensen Nr. 027: Randi Dalgaard Nr. 064: Steen Borregaard Nr. 117: Gert Christensen Nr. 063: Nis Bundgaard Nr. 171: John Pedersen Nr. 093: Bent Sørensen Nr. 208: Rita Pedersen Nr. 065: Flemming Pilgaard Nr. 092: Egon Sørensen Alle gevinster kan afhentes hos Jørgen Norup, Æblevej 60, Roslev.

Vi takker de mange, der har støttet os ... både aktiekøbere og sponsorer

Elegant og stabil 2014 bordkalender designet til dit firma - du bestemmer ...

250 stk.

1610.ex. moms

Nørregade 19 · 7870 Roslev Tlf. 97 57 14 00 sb@salling-bogtrykkeri.dk

23


KRAM

KISTEN

8B; 3<? =?6C.A2 ... et samarbejde med www.sallingweb.dk

* se foto pĂĽ sallingweb.dk

.[[\[PR_ V QR[[R _bO_VX XN[ Xb[ V[Q_fXXR` cVN ddd`NYYV[TdROQX 2 hjul & Tilbehør 2 stk pgo 30 scootere. 1 hot 50 fra 07 - 10000 km - 6000, - 1 pmx sport fra 11 - 5000 km - 10000, kr. 6000, tlf. 97564604* BMX. GT BMX RACE DESIGN 6061 T6 ALUMINIUM 1/2 ür tilbage af garanti, np:2995, kr. 1800, tlf. 50999440*

Barn & Baby Høj stol. Købes Skal bruges til et børnehjem i Lugoj, RumÌnien Gerne til en lav pris!!, tlf. 23310554

Portvinsglas HolmegĂĽrd. 9 stk HolmegĂĽrdsglas Princess Portvin Pr stk 60 kr. Alle 9 for 400 kr., kr. 400, tlf. 98645529*

Olympus med undervanshus kamer med 2 baterier meget pĂŚn det er en rigtir god kam, kr. 500, tlf. 97571914*

Fint køle - fryseskab af mÌrket Scan Cool EnergimÌrke A+ Højde 145, bredde 55, kr. 850, tlf. 53129265*

Spil fifa 14 p s 3 ny ikke pakket ud, kr. 275, tlf. 97571914*

Komplet badevĂŚrelse. Hvideskabe wc spejl mv, kr. 250, tlf. 97531117 Opvaske maskine/keramisk komfur. HĂĽrde hvidevarer, kr. 500, tlf. 97531117* Dannebro. Flag ny l 130 b 100 cm, kr. 50, tlf. 97571914*

Rorris gule bil-ven. Pris, kr. 20, tlf. 20304167*

3.stk. Spejle 40x60 3stk samlet pris 30, kr. 30, tlf. 97571914*

Spil til børn 30 kr. pr stk, kr. 30, tlf. 97571914*

Lademands Leksikon samlet plus verdens Atlas, pĂŚn som ny kom med et bud, kr. 200, tlf. 97571914*

Pudslespil Disnie 30 kr. pr stk, kr. 30, tlf. 97571914* Spil Matador 30 kr. Ludo 30kr. Spillemagasin 30kr., kr. 30, tlf. 97571914* Spil Ă&#x2020;sel 25 kr. Rummi kub 30 kr. Rap pĂĽ knappen 50 kr., kr. 25, tlf. 97571914* Spil skak golden/ goal 50 kr. pr stk, kr. 50, tlf. 97571914* Pige tøj str. 2-3 ĂĽr sĂŚlges. En hel sĂŚk pigetøj kan afhentes billigt Rigtig pĂŚn stand mere end 100 dele, kr. 400, tlf. 31434300*

Biler & Tilbehør Citroen Xantia 1,8i 16V 1999. Mauritius metalblü AlufÌlge, trÌk Airbags, ABS, elruder, sÌdevarme, AC, forlygtespule, kr. 9000, tlf. 22481544* Skoda Oktavia bagdør venstre. Meget pÌn uden rust ür 95 - 98, kr. 250, tlf. 97571914* Cykelholder til 2 cykler sÌlges for 1000 kr. ny pris 1995, 00 kr. kun brugt fü, kr. 1000, tlf. 26117867*

Boligen (inde) Elorgel sÌlges - bud modtages gerne, kr. 1000, tlf. 97564604* Vinkøler. Fejlkøb - sÌlges 750, - Princess Vinesso Wine Tap & Cooler 3, 0L 220/12V Vines, kr. 750, tlf. 97564604*

En del marmor ting det hele byd, kr. 250, tlf. 97571914* Standerlampe, kr. 150, tlf. 97571914* Gammel standerlampe, kr. 250, tlf. 97571914* Granit vask/bordplade. GrĂĽ granit str 140 cm, kr. 500, tlf. 30641216* 2 stk kommoder sĂŚlges Stor 250 kr. Lille 150 kr., tlf. 31434300* HĂĽndklĂŚdetørrer, stĂĽende til stikkontakt, kr. 100, tlf. 51208449* CD-holder sort, H:87X40X27. CD - holder sort, H:87X40X27 cm, ca 80 cdâ&#x20AC;&#x2122;er, drejerfod, kr. 75, tlf. 30298304*

Dyr & Tilbehør Jack russel hvalpe. SÌlges, gode familie/jagthunde, meget lÌrenemme, salgsklare, Har vaccine / chip, kr. 2500, tlf. 29706684* KvÌlstofsmüler. KvÌlstofsmüler, kr. 100, tlf. 97571914*

Elektronik

Hobby & Fritid Junior Dragt brugt fü gange str Medium plus sko str 8 og hansker kom og kig ny, kr. 300, tlf. 97571914* 1 stk 2 delt dykkerdragt str 54 brugt ring og du kan prøve den, kr. 250, tlf. 97571914* Genstandsmüler. Genstandsmüler 1 i sølv 3 i rustfri 150 pr stk, kr. 75, tlf. 97571914* Fiske taske som ryksÌk, kr. 75, tlf. 97571914* CD byd pü kassen, kr. 1, tlf. 97571914* Bøger, masse af lÌsestof. Meget forskelligt kr. 350 for det hele = under 1 kr. pr stk, kr. 250, tlf. 30298304*

Maskiner & Materialer Startpakke til hobbymanden. Super velholdt Deutz 4006 8000 timer med ülø fuldhydraulisk frontlÌsser, kr. 37000, tlf. 41780848* Rørisolering. Climaflex rørisolering sÌlges Flere str : 42 x 20 mm 40 lgd a 2m 28 x 15 mm, kr. 450, tlf. 98645529* Herborg kornvogn. Fin herborg kornvogn med lys og reflekser Velegnet til trÌpiller (ca 2 tons), kr. 2150, tlf. 53129265* Stor høvlbÌnk. Brugt høvlbÌnk fra snedkervÌrksted, god stand LÌngde 2 m, højde 85 cm, kr. 2200, tlf. 53129265* FastbrÌndselsfyr. Passat, kr. 500, tlf. 97531117* El motor 1, 5 KW U/MIN 1420, kr. 300, tlf. 97571914*

B&O telefon, kr. 75, tlf. 97571914

Gasflasker 33 kg 5stk 400kr. for alle, kr. 400, tlf. 97571914*

Tv lumatron med fjernbetjening evt campingvogn, kr. 100, tlf. 97571914*

Grundfos pump. Grundfospumpe til vand med tryktank og el, kr. 1675, tlf. 97571914

Mode & Skønhed

GRATIS LOPPEMARKED

KUN FOR PRIVATE! FĂĽ din annonce her pĂĽ siden, ved at oprette den i Kramkisten pĂĽ SallingWeb.dk, hver uge indrykkes et udvalg af de nyeste annoncer fra Kramkisten.

SĂ&#x2026;DAN GĂ&#x2DC;R DU: 1.

Ă&#x2026;bn hjemmesiden www.sallingweb.dk

2.

I højre hjørne øverst pĂĽ siden logger du ind med din brugerprofil (hvis ikke du har ĂŠn - kan du oprette din egen brugerprofil, helt gratis) VĂŚlg â&#x20AC;?Indryk gratis annonceâ&#x20AC;? i menuen â&#x20AC;?Kramkistenâ&#x20AC;? Indtast annoncen Klik pĂĽ knappen â&#x20AC;?Opret min annonceâ&#x20AC;?

3. 4. 5.

lling Avis Sikker pĂĽ optagelse i Sa SallingWeb pĂĽ Ved betaling af annonce noncen her pĂĽ siden. an af e els tag op pĂĽ ker er du sik www.sallingweb.dk Se nĂŚrmere herom pĂĽ

SPĂ&#x2DC;RGSMĂ&#x2026;L KONTAKT: 97 57 82 27 24

Konfirmationskjole Party Line str XS sĂŚlges - nyrenset Ny pris kr. 1 700, 00, kr. 600, tlf. 28937378* Lilly Brudekjole. str. 40. Lilly brude kjole Str 40 Flot slankende model Kr 400 - tlf: 5180 2568, kr. 400, tlf. 51802568* Georg Jensens forgyldte marguerit halskĂŚde Ingen ridser, kun brugt en enkelt ga, kr. 600, tlf. 98645529* Hawaleschka str. M. Strik top med skindstropper og bĂŚlte fra Hawaleschka str M Ginen er str 38/M, kr. 50, tlf. 29914645* Paillet jakke. Paillet jakke fra H&M str xs (stor i str ) Ginen er str 38/M, kr. 50, tlf. 29914645* Sko. Sko fra Footzone str 39, brugt fĂĽ gange, kr. 45, tlf. 29914645* Lysgaard str. M. Strik fra Lysgaard str M Ginen er str 38/M, kr. 50, tlf. 29914645*

I øvrigt PejsebrÌnde . 2,4 rummeter blandet trÌ sÌlges, kr. 1600, tlf. 51601424 *

Rubrik TRĂ&#x2020;PILLER

Kartofler sĂŚlges

KARTOFLER

Sava + Bintje.

40 41 57 18 ¡ 40 41 87 18

Lørdage fra kl. 9.30-12.00 Vejsmarkvej 17, Brokholm

sĂŚlges og leveres i 10, 15 og 25 kg sĂŚkke.

www.søholm-trÌpiller.dk

23 45 26 04

Kvalitet fra pr. ton kr. 1.295 + moms

HUSK SALLING AVIS

UDKOMMER I HELE SKIVE KOMMUNE NE

IGEN I UGE 48

Erik Madsen

97 59 35 39


Rubrik Generalforsamling

Professionel it-service

til erhverv og privateJernbanegade 4 7900 Nykøbing M kcit.dk | web 30295211 | telefon support@kcit.dk | mail

Vi klarer alt inden for: Rüdgivning, Salg, Installation, NetvÌrk (Trüdløs), Server, PC, Virus, Backup og Printere.

Effektiv fordrivelse af husmĂĽr   www.resenborghus.dk

 Tlf. 22 40 61 17    Sendes over hele landet!  FARVEL MĂ&#x2026;R!

ADVENTSFEST

BLIV SET!

Ri n g p ĂĽ

97 57 14 00

Drøn billig ďŹ&#x201A;ytning hos Bundgaard

20 14 02 66

JEBJERG, JUNGETTHORUM og Ă&#x2DC;STSALLING PENSIONISTFORENING afholder adventsfest fredag den 29. november kl. 13.30 i

BANKOSPIL i Fursund Hallen

Kulturcenter Ă&#x2DC;stsalling

Tirsdag d. 26. november kl. 19.00

Underholdning ved

Torsdag d. 21. november kl. 14.00 i fĂŚllesstuen pĂĽ Ă&#x2020;ldrecentret

Pastor Herbert Wilson,

som skal konstitueres i Grinderslev sogn efter Lise Hove. Pris kr. 75,00 Tilmelding til Ella tlf. 97 57 68 00 senest mandag den 25. november Vel mødt BESTYRELSEN

IGEN I UGE

Arrangør: Venne- og Pensionistforeningen Selde og Omegns Aktivitetsforening Annoncesponsor: SELDE Ă&#x2026;ben hver dag kl. 7.30-19

sallingavis@sallingavis.dk - 977 57 14 14 00 00

Fyraftensgudstjeneste torsdag den 14. november kl. 17.00 - 17.30 Giv dig selv en halv time i fred og ro og med musik, ord og sang. Ved orglet: Knud Lund Hansen. PĂĽ tvĂŚrďŹ&#x201A;øjte: Steffen Schmidt.

SALMER OG TROMPET torsdag den 21. november kl. 19.00 En aften hvor deltagerne kan ønske hvilke salmer vi skal synge. SogneprÌst Toni Irgens-Møller vÌlger to salmer som hun fortÌller om. Ved orglet: Grethe Pedersen. Pü trompet: Asger Lavrsen. Bagefter er der kaffe og smükager i kirken. VELKOMMEN TIL ALLE! Kirkebil kan benyttes af sognenes beboere til alle arr. Arrangør: Jebjerg-Lyby pastoratsrüd

REKLAME

... med dit budskab! Plakater Løsblade Brevpapir Faktura

SALLING AVIS â&#x153;&#x2020; 97 57 14 00 HVAD SKER Torsdag den 14. november 17.00 Fyraftensgudstjeneste i Jebjerg Kirke 19.30 Bankospil i Kulturcenter Ă&#x2DC;stsalling: Arr. Breum Borger- og Landboforening Fredag den 15. november 18.00 FĂŚllessang i Fur Forsamlingshus. Arr. Fur Musikforening

Lørdag den 16. november 10.00 Sallingsund Cykelmotion holder generalforsamling i Klubhuset, Glyngøre Stadion Mandag den 18. november 19.00 Lotterispil i Lyby Forsamlingshus Tirsdag den 19. november 13.00 Roslev og Omegns Husmoderforening: Juletur til Neder KjÌrsholm Hovedgaard

Durup Fjernvarme A.m.b.A.

OrdinĂŚr generalforsamling

48

Jebjerg Kirke

Dagsorden ifølge vedtÌgterne. Jebjerg Borger- og Erhvervsforening

FJERNVARME Â?RDKUEÂ&#x201E;KFDKHF

Pladepris kr. 10,-

SÌlges i pausen: Amerikansk lotteri å kr. 2,Salg af kaffe og Ìbleskiver samt vand og øl.

torsdag den 28. november kl. 19.30 i Sport & Event Center Jebjerg

sallingavis@sallingavis.dk

Gevinster: Stor kødpakke (VÌrdi 500 kr.) Gavekort til Kjøwenhavnerkokken (VÌrdi 300 kr.) 10 Ìnder + rødvin + tilbehør 10 Brugspakker RÌkkegevinster (kaffe) Sidegevinster

MARKEDSFĂ&#x2DC;RING OG TRYKSAGER

UDKOMMER I HELEE SKIVE KOMMUNE

HUSK

SALLING AVIS

3 bankospil i Selde med ďŹ ne gevinster

Der indkaldes til generalforsamling i Jebjerg Borger- og Erhvervsforening

Brochurer Flyers Kuverter Kontorartikler

Kommunikation til dine kunder gennem professionel reklame og tryksager

â&#x20AC;&#x201C; det har vi leveret siden 1949!

Nørregade 19, 7870 Roslev sb@salling-bogtrykkeri.dk

afholdes tirsdag den 26. november 2013 kl. 19.30 i Durup-Hallens Selskabslokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Ă&#x2026;rsregnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af suppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Venlig hilsen Durup Fjernvarme A.m.b.A.

JUL I THISE

Julen kommer til Thise

Julehygge i Thise Forsamlingshus LĂ&#x2DC;RDAG DEN 30. NOVEMBER kl. 11.00 - 15.30 Der er til bĂĽde smĂĽ og store: â&#x20AC;˘ Juleklip i akvariet â&#x20AC;˘ Risengrød og julebag â&#x20AC;˘ Dekorationer og adventskranse â&#x20AC;˘ Boder med mulige julegaver â&#x20AC;˘ Thisefilmen â&#x20AC;˘ Julemusik â&#x20AC;˘ Nisser og pynt â&#x20AC;˘ Bag dine egne pebernødder â&#x20AC;˘ Lotteri o.m.m. Se mere www.livithise.dk

Tlf. 97 57 14 00 25


Tv 3 ONSDAG 13. NOVEMBER 06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 18.05 18.35 19.30 20.00 20.40 22.30 23.00

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Madmagasinet Bitz & Frisk So Ein Ding DR2 12.00 - Nyheder DR2 Uden CO2-aftryk Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder Søndag Live Quiz Hvor kommer maven fra? Helt hysterisk Nak & Æd Sagen genåbnet Deadline Bush, Blair og Fogh - krigskampagnen 00.00 The Daily Show 00.20 Natfjernsyn

TORSDAG 14. NOVEMBER 06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 18.05 18.35 19.30 20.00 21.00 21.30 21.55 22.20 22.30 23.00

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Penge På den 2. side DR2 12.00 - Nyheder Sort arbejde II Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder Stemmer på kanten Hvor kommer hjernen fra? Helt hysterisk Debatten Detektor Valg i kommunen Det slører special edition UgeEkspressen Deadline Natfjernsyn

FREDAG 15. NOVEMBER 06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 13.00 13.15 17.00 18.15 18.40 19.30 20.00 21.50 22.30 23.00 23.45 00.05

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Kontant Jersild i tiden DR2 12.00 - Nyheder Frank ser rødt DR2 13.00 - Nyheder Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder Søndag Live Reportage Tragedien på K2 - det vilde bjerg Helt hysterisk Largo Winch II. Fr. actionthriller Store danskere Deadline 60 Minutes The Daily Show Natfjernsyn

LØRDAG 16. NOVEMBER 06.30 07.30 08.00 08.10 12.00 12.10 13.00 13.10

Debatten Nyheder fra Grønland DR2 8.00 - Nyheder Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Kulinariske globetrottere DR2 13.00 - Nyheder Kulinariske globetrottere

14.00 17.55 18.50 19.20 20.00 22.30 23.00 00.00 01.55 02.40

Eftermiddagsprogrammer Hjælp - bierne forsvinder Sort arbejde II Nak & Æd DR2 Tema: Hele svineriet Deadline Skavlan Køterne. Eng./amr. thriller 60 Minutes Deadline Nat

SØNDAG 17. NOVEMBER 06.25 08.00 08.01 12.00 12.10 13.00 17.05 17.30 19.05 20.00 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.55

Dokumania DR2 8.00 - Nyheder Formiddagsprogrammer DR2 12.00 - Nyheder Mennesket - sådan begyndte det Eftermiddagsprogrammer Amerikas Hairy Bikers Det vilde ræs. Amr. actionkomedie The Tudors River Cottage. 2 afsnit Søndag Live Deadline På den 2. side 2. sektion Borgia - blod og magt II Natfjernsyn

MANDAG 18. NOVEMBER 06.30 11.05 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 18.15 18.50 19.30 20.00 20.30 21.10 22.00 22.30 23.00

DR2 Morgen med DR2 Nyheder Horisont Detektor DR2 12.00 - Nyheder Det slører special edition Eftermiddagsprogrammer DR2 Dagen med DR2 Nyheder Valg i kommunen Byg det op Helt hysterisk Sort arbejde II Vi stiller om til Sven Erik Tychsen Magic City Jersild i tiden Deadline Natfjernsyn

TIRSDAG 19. NOVEMBER 06.30 Live: Kommunevalg 2013 med DR2 Nyheder 18.10 Det slører special edition 18.35 Den moderne spion. Dokumentar fra BBC 19.30 Helt hysterisk. Eng. kultkomedieserie 20.00 DR2 Tema: Sådan var det i 70’erne 22.00 70’erne tur retur: 1970. På rejse gennem et legendarisk årti 22.30 Deadline 01.30 The Daily Show. Amr. satireshow med Jon Stewart 01.50 Magtens netværk i New York. Brit. dokumentarserie 02.35 Deadline Nat

DR1 fredag kl. 21.25: “Miami Vice” Colin Farrell og Jamie Foxx som de hårdkogte undercover-strømere Crockett og Tubbs

Programoversigt TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2013 21:00 – 22:00 Lær din politiker at kende, Valgudsendelse på TWILIGHT TV. (G) ONSDAG DEN 13. NOVEMBER 2013 11:30 – 12:30 Lær din politiker at kende, Valgudsendelse på TWILIGHT TV. (G) 21:00 – 21:30 Onsdagsmagasinet. TORSDAG DEN 14. NOVEMBER 2013 16:00 – 17:00 Lær din politiker at kende, Valgudsendelse på TWILIGHT TV. (G) LØRDAG DEN 16. NOVEMBER 2013 22:00 – 23:00 Quiz med spidskandidaterne i Skive Kommune TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER 2013 21:00 – 21:30 Quiz med spidskandidaterne i Skive Kommune (G) 22:00 – 22:30 Fortsat fra 21:30 ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2013 11:30 – 12:30 Quiz med spidskandidaterne i Skive Kommune. (G) 21:00 – 21:30 Onsdagsmagasinet.

sallingavis@sallingavis.dk

13.05 How I Met Your Mother. 4 afsnit 15.00 MasterChef Jul. 4 afsnit 19.00 Hjælp - mit hus skal sælges! Dansk reportageserie 20.00 Fast and Furious. Amr. actionthriller fra 2009 22.05 The Fast and the Furious. Amr. actionthriller fra 2001 00.15 2 Fast 2 Furious. Amr. actionfilm fra 2003 02.20 Natfjernsyn

ONSDAG 13. NOVEMBER 05.40 Dad Camp 06.25 One Tree Hill 07.15 Real Housewives of Miami. Amr. underholdningsserie 08.10 The Kardashians 09.05 The Mentalist 10.05 Hospitalet. 2 afsnit 11.05 Til middag hos... 12.05 Masterchef Jul 13.00 Fra Skrot til Slot 14.00 The Kardashians 15.00 Luksusfælden 16.00 NCIS. 2 afsnit 18.00 Masterchef Jul. 2 afsnit 20.00 NCIS. Amr. dramaserie fra 2012 22.00 The Mentalist 23.00 The Blacklist 00.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.55 NCIS 01.50 Natfjernsyn TORSDAG 14. NOVEMBER 05.40 Dad Camp 06.25 One Tree Hill 07.15 Real Housewives of Miami 08.10 The Kardashians 09.05 The Mentalist 10.05 Hospitalet. 2 afsnit 11.05 Til middag hos... 12.05 Masterchef Jul 13.00 Fra Skrot til Slot 14.00 The Kardashians 15.00 Luksusfælden 16.00 NCIS. 2 afsnit 18.00 Masterchef Jul. 2 afsnit 20.00 For lækker til Kbh 21.00 Big Business på Vestegnen 22.00 7 dage med sex 23.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.00 NCIS 00.55 Bones 01.50 Natfjernsyn

SØNDAG 17. NOVEMBER 06.10 Alletiders barnepige. 2 afsnit 07.00 Angel in the Family. Amr. drama fra 2004 08.35 According to Jim. 2 afsnit 09.40 How I Met Your Mother. 2 afsnit 10.45 Christmas Heart. Amr. drama fra 2012 12.30 Robinson Ekspeditionen 13.55 Kræsne købere 14.55 For lækker til Kbh 15.55 Big Business på Vestegnen 16.55 Fast and Furious. Amr. actionthriller fra 2009 19.00 The Blacklist 20.00 Luksusfælden 21.00 Fast and Furious 5. Amr. actionthriller fra 2011 23.45 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.50 NCIS 01.40 Natfjernsyn MANDAG 18. NOVEMBER 05.40 Dad Camp 06.30 One Tree Hill 07.15 Real Housewives of Miami 08.05 The Kardashians 09.05 The Mentalist 10.05 Hospitalet. 2 afsnit 11.05 Til middag hos... 12.05 Masterchef Jul 13.00 Fra Skrot til Slot 14.00 The Kardashians 15.00 Luksusfælden 16.00 NCIS. 2 afsnit 18.00 Masterchef Jul. 2 afsnit 20.00 Robinson Ekspeditionen 21.20 The Blacklist 22.20 Fast and Furious 5. Amr. actionthriller fra 2011 01.00 Terminator 2: Judgment Day. Amr. action/sci-fi fra 1991 03.35 Natfjernsyn

FREDAG 15. NOVEMBER 05.40 Dad Camp 06.25 One Tree Hill 07.15 Real Housewives of Miami. Amr. underholdningsserie 08.10 The Kardashians 09.05 The Mentalist 10.05 Hospitalet. 2 afsnit 11.05 Til middag hos... 12.05 Masterchef Jul 13.00 Fra Skrot til Slot 14.00 The Kardashians 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef Jul 19.00 NCIS 20.00 The Fast and the Furious. Amr. actionthriller fra 2001 22.10 2 Fast 2 Furious. Amr. actionfilm fra 2003 00.20 The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Amr. actionfilm fra 2006 02.20 Natfjernsyn

TIRSDAG 19. NOVEMBER 05.45 Dad Camp 06.30 One Tree Hill 07.15 Real Housewives of Miami 08.10 The Kardashians 09.05 The Mentalist 10.05 Hospitalet. 2 afsnit 11.05 Til middag hos... 12.05 Masterchef Jul 13.00 Fra Skrot til Slot 14.00 The Kardashians 15.00 Luksusfælden 16.00 NCIS. 2 afsnit 18.00 Masterchef Jul. 2 afsnit 20.00 Luksusfælden 21.00 Kræsne købere 22.00 Netdating eller netfaking 23.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.00 NCIS. 2 afsnit 01.50 The Mentalist 02.50 Natfjernsyn

LØRDAG 16. NOVEMBER 05.55 1600 Penn. 2 afsnit 06.45 Average Joe 07.30 Formiddagsprogrammer 10.20 All I Want for Christmas. Amr. familiefilm fra 2007 12.05 According to Jim. 2 afsnit

6CCDC8:7A69:I

9:CC:G:@A6B:EA69H@6C7A>K:9>C

.,*,&)%%

TV-PROGRAMMER ONSDAG 13. NOVEMBER 06.00 06.30 06.55 07.25 08.10 12.00 12.25 12.55 13.25 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.40 21.30 22.30 23.20 00.20

Der er noget i luften Naboerne Ud i naturen:I isbræens indre Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Læsø kalder Bonderøven Danmarks skønneste hjem Eftermiddagsprogrammer Landsbyhospitalet TV Avisen Price inviterer Nyhedsblok med Aftenshowet Kender du typen? Gaden hvor det offentlige forsvandt TV Avisen med Penge og Sporten Homeland III Broen II Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.25 12.55 13.30 14.20 15.10 16.05 17.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.45 23.20 00.25

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Liebhaverne Alarm 112 Klar, parat, sælg - med Sarah Beeny Stjernerne på slottet Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark De 7 bryllupper Nybyggerne Sandheden om parforholdet Nyhedsblok Akut 24 Natholdet. 2 afsnit Natfjernsyn

TORSDAG 14. NOVEMBER 06.00 06.30 06.55 07.25 08.10 12.00 12.25 12.55 13.25 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.30 22.45 00.25 01.10

Der er noget i luften Naboerne På ekspedition til Nordpolen Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Læsø kalder Bonderøven Danmarks skønneste hjem Eftermiddagsprogrammer Landsbyhospitalet TV Avisen Det søde liv Nyhedsblok med Aftenshowet Aktionshuset Gaden hvor det offentlige forsvandt TV Avisen med Gaden Debat og Sporten Taggart: Fodboldgal Water Rats Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.25 12.55 13.25 14.20 15.05 15.55 17.00 20.00 20.50 22.00 22.45 23.35 00.40 01.05 01.55

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Liebhaverne Alarm 112 Klar, parat, sælg - med Sarah Beeny Stjernerne på slottet Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark De bortførte børn Station 2 Nyhedsblok Elementary Natholdet. 2 afsnit Modern Family Blue Bloods Natfjernsyn

FREDAG 15. NOVEMBER 06.00 06.30 06.55 07.25 08.10 12.00 12.25 12.55 13.25 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25

Der er noget i luften Naboerne Plettet gøgeurt - en nordisk orkidé Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Læsø kalder Bonderøven Danmarks skønneste hjem Eftermiddagsprogrammer Landsbyhospitalet TV Avisen Auktionshuset TV Avisen med Sporten Disney sjov Cirkusrevyen 2012 TV Avisen med Vores vejr Miami Vice. Amr. actionthriller fra 2006 23.30 Vertical Limit. Amr. actiondrama fra 2000 01.25 Natfjernsyn

26

06.00 06.30 11.30 12.00 12.25 12.55 13.30 14.25 15.15 16.00 17.00 18.50 21.00 22.25 22.45 23.15 01.25 02.30

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Liebhaverne Alarm 112 Klar, parat, sælg - med Sarah Beeny Stjernerne på slottet Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ appetit Fodboldlandskamp: Danmark Norge, direkte Vild med dans Live fra Bremen Vild med dans - afgørelsen Wedding Crashers. Amr. komedie fra 2005 Natholdet. 2 afsnit Natfjernsyn

LØRDAG 16. NOVEMBER 06.00 På skinner: Vemb - Lemvig 06.30 Naboerne. Austr. dramaserie. 5 afsnit 08.20 Maggies nye liv. Eng. komediedramaserie 09.05 Cleo. 2 afsnit 10.05 OBS 10.10 Hvalpekuller 10.40 Må vi komme med? 11.10 Mit publikum 12.00 Sidney Reilly - mesterspion. Eng. spionserie fra 1983 12.50 Bleak House 13.50 Halifax 15.25 Miss Marple: Sittaford mysteriet 17.00 Ved du hvem du er? 17.50 Nørd på eventyr i Myanmar 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Yellowstone Nationalpark. Naturserie fra BBC 20.00 Min søsters børn. Dansk familiefilm fra 2001 med bl.a. Niels Olsen 21.15 Kriminalkommissær Barnaby: Landsbyaffærer 22.50 Kriminalinspektør Banks: Efterspil 00.20 Mit navn er Nobody. Ita. western fra 1973 02.15 Street Racer. Amr. actionfilm 03.35 Water Rats. 2 afsnit

06.00 07.15 07.40 08.05 08.35 09.00 12.00 12.15 13.00 13.15 14.05 14.50 16.15 16.50 17.05 17.50 17.55 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.25 23.55 01.00 02.50

Morgen TV - mest for børn The Looney Tunes Show Shaggy & Scooby-Doo Turtles Ninjago Go’ morgen Danmark Nyhederne Hvem vil være millionær? I den gode sags tjeneste Morderne Mamma - Cheesecake Besat af skrammel De 7 bryllupper Vild med dans Vild med dans - afgørelsen SuperMatchen: Studiet SuperMatchen: Ribe/Esbjerg Sønderjyske (m), direkte Nyhedsblok SuperMatchen: Ribe/Esbjerg Sønderjyske (m), direkte Nyhederne Regionalprogram LørdagsSporten Rundt på gulvet. Dansk underholdning Kampen om den røde ko. Dansk komedie fra 1987 Red Eye. Amr Thriller fra 2005 Natholdet. 2 afsnit Transsiberian. Eng./Tysk krimithriller fra 2008 Natfjernsyn

SØNDAG 17. NOVEMBER 05.40 På skinner: Hjørring - Hirtshals 06.05 Der er noget i luften. Austr. dramaserie. 5 afsnit 08.20 Maggies nye liv. Eng. komediedramaserie 09.05 På sporet 09.55 Molly og mig. Amr. lystspil fra 1945 11.15 Sidney Reilly - mesterspion 12.10 BingoBoxen. Måske er det dig, der bliver den heldige og vinder Boxen! 12.25 OBS 12.30 Gintberg på kanten - Læsø 13.00 HåndboldSøndag: FC Midtjylland - MKS Lublin (k), direkte 14.55 HåndboldSøndag: HK DROTT Halmstad - Aalborg Håndbold (m), direkte 16.45 HåndboldSøndag: KIF Kolding København - KS Vive Targi Kielce (m), direkte 18.30 TV Avisen med Sporten 19.00 Den frosne planet. Naturserie 19.50 Bag om den frosne planet 20.00 Broen II. Sv./dansk krimiserie 21.00 21 Søndag 22.15 Sporten 22.20 Essendrop & Eliten 22.50 Beredskab ved daggry 00.10 Maria Wern: Alle de stille døde 00.55 Natfjernsyn

06.00 07.40 08.05 08.35 09.00 12.00 12.05 12.55 13.40 14.10 15.00 15.45 16.30 18.00 18.10 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 20.55 21.00 23.00 00.00 00.25 01.30 02.00 02.45 04.00

Morgen TV - mest for børn Shaggy & Scooby-Doo Turtles Ninjago Go’ morgen Danmark Nyhederne Nybyggerne De bortførte børn Liebhaverne Stor, større - megafamilier Den hemmelige millionær Mestrenes mester Kampen om den røde ko Nyhederne og Sporten Regionale nyheder Dit efterårsvejr Den rene vare Nyhederne Regionalprogram Casper & Frank - nu som mennesker Vejret Captain America: The First Avenger. Amr. actionfilm fra 2011 Rundt på gulvet Live fra Bremen. 100 procent sketchshow Station 2 Generation krig Elementary Med livet som indsats Nyhederne og Vejret

TV2 fredag kl. 18.50: ”Fodboldlandskamp: Danmark - Norge” MANDAG 18. NOVEMBER 06.00 06.30 06.55 07.25 08.10 12.00 12.25 12.55 13.25 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.40 21.30

Der er noget i luften Naboerne Liv på landet Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Læsø kalder Bonderøven Danmarks skønneste hjem Eftermiddagsprogrammer Landsbyhospitalet TV Avisen Det søde liv Nyhedsblok med Aftenshowet Sporløs Spekulanterne slår til igen TV Avisen med Horisont og Sporten 22.30 Inspector George Gently 00.00 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.25 12.55 13.25 14.20 15.10 16.00 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.20

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Liebhaverne Alarm 112 Mere hus for pengene - med Sarah Beeny Stjernerne på slottet Beverly Hills 90210 Venner. 2 afsnit Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Hvem vil være millionær? Liebhaverne Skiskolen Nyhedsblok Generation krig Natfjernsyn

TIRSDAG 19. NOVEMBER 06.00 06.30 06.55 07.25 08.10 12.00 12.30 13.20 14.15 17.00 17.50 18.00 18.30 19.05 21.30 21.45 23.30 00.35 01.20

Der er noget i luften Naboerne Liv på landet Luksuskrejlerne Formiddagsprogrammer Læsø kalder Bonderøven Hotel Babylon Eftermiddagsprogrammer Landsbyhospitalet TV Avisen Kommunalvalg 2013 TV Avisen med Sporten og Vores vejr Kommunalvalg 2013 TV Avisen Kommunalvalg 2013 Togrøverens kone Water Rats Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.25 13.00 16.00 16.25 17.00 19.00 19.30 20.00 20.50 23.00 23.20 00.00 00.30

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Liebhaverne Eftermiddagsprogram Nyhedsblok Venner Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark Nyhederne Regionalprogram Dit valg - kommunalvalg på TV 2 Regionalprogram: Dit valg - sidste nyt om valget Nyhederne Regionalprogram: Dit valg - vindere og tabere Nyhederne Nyhederne og Vejret


sallingavis@sallingavis.dk

NYHED I XL DIGES I SKIVE! Køb din julegave tidligt i år ENT HUSK VI HAR ÅB HVER SØNDAG 0 KL. 10.00 - 14.0

FRIT VALG

KAGEOPSATS i hvidt porcelæn. Vælg mellem firkantet og rund dia. 23 cm, h 22 cm.

95

49

FRIT VALG

95

49 VÆGUR i sort plast. Dia. 40 cm.

6 STK.

1495 KR.

LASAGNEFADE OG TÆRTEFADE

95

69

i hvidt porcelæn. 3 størrelser, 30 x 22, 30 x 26, 40.5 x 26 cm

DRIKKEGLAS Pakke med 6 stk.

KLUDETÆPPER 100 % bomuld

50 X 80 CM

95

9 Skive afd. Engvej 5, 7800 Skive, Tlf. 97 52 11 00, mail: diges@diges.dk Tilbuddene gælder til og med lørdag den 16. november. Forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer og pris-, tekst- og billedfejl

60 X 90 CM

95

19

TIS PÅ A R G R É N N O B A STÆRKESTE DANDETM-SAELRV-KGUSIDE GØR-

s w.xl-byg.dk/gd ler gå ind på ww Scan koden el

PÅ XL-BYG.DK 27


Ă&#x2026;BNINGSTIDER

/?214.12 !

49F;4Â&#x2122;?2

Hele ugen fra kl. 8.00-20.00

A93 &$ $ 

Bageriudsalget ĂĽbner HVER DAG KL. 7.00 med friskbagt brød â&#x20AC;&#x201C; ogsĂĽ søndag!

TILBUDENE GĂ&#x2020;LDER FRA ONSDAG TIL LĂ&#x2DC;RDAG

1/2 ungkvĂŚgfilet

Pepsi og Faxe Kondi

Steges hel eller skÌres i bøffer

Flere varianter

2 LITER

PR. 1/2 KG 2,5-3 KG

Ovnklar svinekam

KUN

12

KUN

00

49

95

KUN

120

00

Slagterens hjemmelavede julemedister PR. 1/2 KG KUN

17

95

1,1 KG KUN

40

00

Ribbensstege

Hardys Crest Flere varianter

Mouton Cadet

Coronet ĂŚbleskiver

i trĂŚkasse

CA. 20 STK.

6 FLASKER

MEDLEMSPRIS

KUN

KUN

39

00

329

10

00

00 Fr Fredagsguf - Fredagsguf Pr. 100 gr. P

8

:.;1.4 A6?@1.4 LĂŚrkevang mĂŚlk

KUN

A6?@1.4

vĂŚlg mellem Kloster eller GrĂŚskar

1295

Franskbrød fra Vils Bageri

Nok til 2 personer

20,-

<;@1.4 Lune rugbrød

Skummet-, let- eller minimĂŚlk 2 LITER

Frokostplatte

med kanel og ĂŚble

95

KUN K

Delikatessen tilbyder:

FREDAGSKAGE Julekrans

LLøs vÌgt slik

FRIT VALG

1 FLASKE

ET STORT

FRIT VALG

KUN

KUN

12.-

15.-

KUN

3?21.4 Thise mĂŚlk Skummet-, let- eller JerseymĂŚlk

50,-

5C2? 3?21.4 S_N 89 9Â&#x2122;?1.4 3?. 89 $ Luksus Rundstykker smørrebrød

2 LITER

6 STYKKER

ALLE SLAGS

FRIT VALG

KUN

PR. STK.

1295

110.-

250

Salling Avis 46-2013  
Salling Avis 46-2013  
Advertisement