Page 1


PROGRESIÓN ENTRE LOS REGLAMENTOS REGLAMENTO

MINI PREMINIBASKET BASKET

Tiempo de juego

4 periodos 7 minutos

Masc. Baden 410 Fem. Baden 410

8 y 24”

No

Masc. Baden 400

Fem. Baden 410

Fem. Baden 415

No

Defensa

Individual, Medio o Todo campo

Todo tipo de defensas

Categoría

Premini

2 tiros libres

Mini

Todos juegan

Masc. Baden 400 Fem. Baden 415 Sí

2 tiros libres

Triple

Jugadores inscritos acta

4 periodos 10 minutos

Masc. Baden 410

2 tiros libres

por periodo

BALONCESTO

4 periodos 8 minutos

6 periodos 8 minutos

Balón

4 Faltas

PASARELA

Todo tipo de defensas

Todo tipo de defensas

Todos juegan

No Todos juegan

Preinfantil

Infantil

Cadete Junior Senior

2 ARAUDIEN ARTEKO PROGRESIOA ARAUDI Joko denbora Baloia

8 eta 24” 4 Falta zati bakoitzeko

BASKETA

MINI BASKETA

PASARELA

4 zati 7 minutu

6 zati 8 minutu

4 zati 8 minutu

AURREMINI

Masc. Baden 410 Fem. Baden 410 Ez

2 jaurtiketa libre

Hirukoa

Ez

Defentsak

Banakakoa, zelai erdi edo osokoa

Aktan inskribaturiko jokalariak

Kategoriak

Bai

Bai Defentsa mota guztiak

Guztiek jokatzen dute

Aurremini basketa

Mini basketa

Masc. Baden 410

Masc. Baden 400

Fem. Baden 410

Fem. Baden 415

Bai

SASKIBALOIA 4 zati 10 minutu Masc. Baden 400 Fem. Baden 415 Bai

2 jaurtiketa libre

Bai

2 jaurtiketa libre

Bai

Defentsa mota guztiak

Defentsa mota guztiak

Guztiek jokatzen dute

Guztiek ez dute jokatzen

Haur kategoriaren aurrekoa

Haur kategoria

Kadete Gaztetxoa Heldua


ÍNDICE * INTRODUCCIÓN * REGLAMENTO OFICIAL DE PREMINIBASKET y MINIBASKET Regla 1. El juego Regla 2. Instalaciones y equipo Regla 3. Eskola Laguntzailea y su reglamento Regla 4. Los jugadores, los sustitutos y los entrenadores Regla 5. Reglamentación del tiempo Regla 6. Reglamento del juego Regla 7. Violaciones Regla 8. Faltas personales Regla 9. Faltas técnicas Regla 10. Disposiciones generales * DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO Y EQUIPAMIENTOS * REGLAMENTO OFICIAL DE PASARELA * TERRENOS DE JUEGO, MEDIDAS REGLAMENTARIAS * ANEXO * SEÑALES DE LOS ESKOLA LAGUNTZAILEA * EL ACTA DEL PARTIDO Los reglamentos aquí señalados (Minibasket y Pasarela), serán revisados todas las temporadas, realizando las actualizaciones que fuesen precisas. “Revisión Temporada 2010 / 2011”

3

AURKIBIDEA *SARRERA * AURREMINIBASKETA eta MINIBASKETAKO ARAUDI OFIZIALA 1. araua. Jokoa 2. araua. Instalazioak eta ekipoa 3. araua. Eskola Laguntzailea eta beraren araudia 4. araua. Jokalariak, ordezkoak eta entrenatzaileak 5. araua. Denborari buruzko arauak 6. araua. Jokoaren araudia 7. araua. Arau hausteak 8. araua. Falta pertsonalak 9. araua. Falta teknikoak 10. araua. Xedapen orokorrak * NEURRIAK ETA EKIPAMENDUAK * PASARELAKO ARAUDI OFIZIALA * JOKO ZELAIAREN NEURRIAK ETA EKIPAMENDUAK * ERANSKINA * ESKOLA LAGUNTZAILEEN SEINALEAK * PARTIDAREN AKTA Hona hemen ezarritako araudiak (Minibasketa eta Pasarela) denboraldi guztietan berrikusi eta beharrezkoaldarazpenak egingo dira.“2010 / 2011 denboraldiko berrikuspena” 3


* INTRODUCCIÓN MINIBASKET Es una experiencia única y enriquecedora que sirve para iniciar a niños y niñas en el baloncesto, preparándoles así para una larga relación con este deporte. Está basado en unos firmes principios educativos que proporcionan oportunidades a los niños para su desarrollo físico, intelectual, emocional y social. Reconoce la importancia de que los niños y niñas vivan una serie de experiencias competitivas que respeten sus necesidades individuales. La competición en sí misma es uno de los grandes atractivos a la hora de realizar cualquier juego, pero ganar no debería ser el objetivo principal. Por el contrario debería hacerse hincapié en que cada jugador tenga la oportunidad de mejorar su nivel de juego y sus destrezas. Fomenta la amistad, la diversión y la deportividad así como el respeto hacia el resto de los participantes: los otros jugadores, Eskola Laguntzailea, los integrantes de la mesa y los padres. A lo largo de todo el texto del “Reglamento Oficial de Minibasket, Pasarela”, cualquier referencia al entrenador, al jugador, Eskola Laguntzailea, etc. expresada en género masculino, no es un signo de discriminación, y se aplica, naturalmente, al género femenino. Se trata solamente de simplificar. 4

* SARRERA MINIBASKETA Esperientzia aparta eta aberasgarria da eta oso baliagarria, umeak saskibaloian has daitezen; modu horretara, kirol honekin harreman luzeak izateko prestatuko ditugu. Minibasketa hezkuntza-printzipio sendoetan oinarrituta dago; ondorioz, aukera ezin hobeak ematen ditu umeek fisikoa, adimena eta arlo emozionala zein soziala gara dezaten. Kirol honen bitartez, umeek jardun ahal izango dute norbanakoaren beharrizanak jagoten dituen esperientzia lehiakorretan. Norgehiagoka erakargarritasunetariko bat da edozein jokotan jarduteko orduan, baina irabaztea ez litzateke helburu nagusia izan beharko. Aitzitik, agerian jarri beharko litzateke jokalari bakoitzak bere joko maila eta trebetasunak hobetzeko duen aukera. Adiskidetasuna, dibertimendua eta kiroltasuna bultzatzen ditu, bai eta gainerako parte-hartzaileenganako errespetua ere (beste jokalariak, Eskola Laguntzailea, mahaiko partaideak eta gurasoak). “Minibasketeko Araudi Ofiziala”ren gaztelaniazko testu osoan barrena, genero maskulinoan egindako aipamen guztiak ez dira bereizkeriatzat hartuko, horiek ere genero femeninoari zuzendutakoak direlako. Sinplifikatzeko kontu bat besterik ez da.

4


ENTRENADORES Y PROFESORES Todos los profesores y entrenadores de Minibasket deben reconocer, entender y respetar los principios y el espíritu de este juego. Deben comprometerse a desarrollar su competencia en el trabajo con niños. Esto supone una gran responsabilidad pero es también una fuente de diversión y satisfacción personal. “Al tener en cuenta los cambios mentales y físicos de los niños y niñas en cada etapa de su desarrollo, se les puede ayudar a alcanzar su máxima aptitud y destrezas. Con una buena disposición y concediendo al niño el lugar principal se les puede proporcionar satisfacción y éxitos personales. Al trabajar activamente con otros adultos, se puede crear el ambiente adecuado para seguir disfrutando. Además haciendo hincapié en el esfuerzo, el progreso y el espíritu de equipo, antes que en la victoria, se consigue fomentar la disciplina, el sentido de la justicia y el comportamiento deportivo. Por último, adaptando las reglas y el material a las necesidades de los niños, éstos podrán entrar en un mundo de posibilidades excitantes” A las federaciones y a otros organizadores se les recomienda encarecidamente esforzarse al máximo en fomentar las buenas actitudes y el comportamiento de los entrenadores. Estos deberían ser un buen ejemplo para sus equipos debiendo evitar las críticas al Eskola Laguntzailea y sus ayudantes así como hacer comentarios fuera del lugar.

5 ENTRENATZAILE ETA IRAKASLEAK Minibasketeko irakasle eta entrenatzaile guztiek joko honen abiaburuak eta espiritua ezagutu, ulertu eta errespetatu behar dituzte. Umeekin egin beharreko lanean, beraien gaitasuna garatzeko konpromisoa hartu behar dute. Honek ardura handia dakar, baina norbera dibertitu eta gogobetetzeko iturria ere bada. “Umeen garapen aldi bakoitzeko aldaketa mentalak eta fisikoak kontuan hartuta, haur hauei lagun dakieke euren gaitasuna eta trebetasunak ahalik eta ondoen lantzen. Jarrera ona izanik eta umeei protagonismo nagusia emanik, gogobetetzeko eta arrakastak emateko bidea jorratuko da. Beste pertsona heldu batzuekin modu aktiboan lan egiten denez gero, disfrutatzen jarraitzeko giro egokia sor daiteke. Gainera, garaipenaren ideia baino gehiago, ahaleginak, aurrera egiteko sentimendua eta talde espiritua bultzatzen badira, diziplina, justiziaren zentzua eta kirolezko jokabidea sustatzea lortuko da. Azkenik, arauak eta materiala beraien beharrizanetara moldatuta, umeak aukera bizigarrien mundu batean sartu ahal izango dira”. Federazioei eta gainerako antolatzaileei zinez gomendatu nahi diegu entrenatzaileen jarrera eta portaera on eta egokiak bultzatzeko eginahalak egin ditzaten. Pertsona hauek euren taldeentzako eredu ona izan beharko lukete eta Eskola Laguntzaileari zein beraren laguntzaileei zuzendutako kritikak saihestu beharko lirateke, bai eta tokiz kanpoko aipamenak ere. 5


ESKOLA LAGUNTZAILEA Todos los Eskola Laguntzailea tienen la responsabilidad principal de ser amigos y no severos jueces. Deben mostrar tolerancia con aquellas violaciones que no tienen apenas consecuencias y que no otorgan muchas ventajas al jugador que las ha cometido. Con los principiantes se necesita una mayor tolerancia. El Minibasket es, teóricamente, un juego en el que no hay contacto. Es importante pitar las faltas que tengan una importancia directa en el juego. Los niños pueden realizar grandes progresos si adquieren unos buenos fundamentos y una buena comprensión de las reglas del juego en las primeras etapas de su desarrollo. Es importante arbitrar lo más rápidamente posible para no perder mucho tiempo de juego cuando se señalan las faltas y los tiros libres.

6

ESKOLA LAGUNTZAILEA Eskola Laguntzaile guztiek lagun modura eta ez epaile zorrotz modura jarduteko erantzukizuna dute. Ia ondoriorik ez dakartzaten arau urratzeen kasuan, tolerantziaz jokatu beharko dute, araua urratu duen jokalariari aparteko abantailarik ez badakarkio. Hasberriekin lan egiten denean, tolerantzia handiagorekin jokatu beharra dago. Minibasketean, teorian, ez da kontakturik egon behar. Jokoan zuzeneko garrantzia duten faltak adierazi behar dira. Umeek aurrerapauso handiak eman ditzakete, baldin eta oinarri sendoak eskuratu eta jokoaren arauak ondo ulertzen badituzte euren garapenaren lehenengo etapetan. Garrantzi handikoa da ahalik eta azkarren arbitratzea faltak eta jaurtiketa libreak adieraztean, denbora-tarte handirik alferrik gal ez dadin.

6


* REGLAMENTO OFICIAL DE MINIBASKET REGLA Nº 1: EL JUEGO Art. 1. MINI-BASKETBALL El Mini-Basketball es un juego, basado en el baloncesto, para niños y niñas nacidos en 1999/2000 (Categoría Minibasket – Temporada 2010/2011) y 2001/2002 (Categoría Preminibasket – Temporada 2010/2011). En las categorías de Preinfantil (nacidos 1998 – Temporada 2010/2011), se utilizará el reglamento de Pasarela, con la salvedad de que el balon utilizado será el de Mini-Basketball. Art. 2. DEFINICIÓN El objetivo de cada equipo es el de introducir el balón en el cesto del equipo contrario y evitar que el otro equipo obtenga el control del balón o anote, de acuerdo con las Reglas de Juego.

7

* MINIBASKETEKO ARAUDI OFIZIALA 1. ARAUA: JOKOA 1. artikulua. MINI-BASKETBALL Mini-Basketball-a saskibaloian oinarritutako joko bat da, 1999/2000. urteetan (Minibasket kategoria - 2010/2011 denboraldia) eta 2001/2002. urteetan (Aurreminibasket kategoria - 2010/2011 denboraldia) jaiotako umeei zuzendutakoa. Haur kategoriaren aurrekoetan (1998an jaiotakoak - 2010/2011 denboraldia), minibasketeko araudia erabiliko da, baina zelaia saskibaloikoa izango da (zelaia eta saski handiak). 2. artikulua. DEFINIZIOA Talde bakoitzaren helburua da baloia aurkariaren saskian sartzea, bai eta saihestea ere beste taldeak baloiaren kontrola izatea edota saskiratzeak lortzea; hori erdiesteko, jokoaren arauak errespetatu beharko dira betiere. 2. ARAUA: INSTALAZIOAK ETA TALDEA 3. artikulua. JOKO ZELAIAREN NEURRIAK Joko zelaiak azalera errektangeluarra, laua eta oztoporik gabea izan behar du. Joko zelaiaren neurriak ondoko hauek izango dira: 26 metro luze eta 14 metro zabal. 7


REGLA Nยบ 2: INSTALACIONES Y EQUIPO Art. 3. DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO El terreno de juego debe ser una superficie rectangular, lisa y dura, sin obstรกculos. Las dimensiones del terreno de juego deben ser: 26 m. de largo por 14 m. de ancho. Se permitirรกn otras dimensiones, siempre que sean proporcionales, por ejemplo: 26x 14 m, 24 x 13 m, 22 x 12 m, y 20 x 11 m. 0,05 m.

26 m.

0,8 m. 1,8 m.

4 m.

6 m.

14 m.

3,6 m.

0,15 m.

0,05 m.

8

Bestelako neurriak ere baimenduko dira, proportzionalak badira, esate baterako: 26x 14 m, 24 x 13 m, 22 x 12 m, eta 20 x 11 m.

0,05 m.

26 m.

0,8 m. 1,8 m.

4 m.

6 m.

14 m.

0,15 m.

0,05 m. 8

3,6 m.


Art. 4. LÍNEAS DE DEMARCACIÓN Las líneas de demarcación del terreno de Minibasketball se trazarán de acuerdo con las ilustraciones contenidas en este libro. Serán iguales a las empleadas en un terreno normal de baloncesto excepto: La línea de tiros libres está a 4 metros del tablero Para PREMINIBASKET Apartado A No hay ni línea ni zona de 3 puntos. Para MINIBASKET Apartado B Sí hay línea y zona de 3 puntos La línea y zona de 3 puntos deberá dibujarse de acuerdo a la figura siguiente:

4 metros

Todas las líneas deben tener una anchura de 5 centímetros y ser perfectamente visibles. 9

4. artikulua. ZELAIA MUGATZEKO MARRAK Minibasketball-eko zelaia mugatzeko marrak egingo dira liburu honetan ezarritako ilustrazioekin bat etorriz. Saskibaloiko zelai arrunt batean erabilitako berdinak izango dira, honako kasuetan izan ezik: Jaurtiketa libreetako marra taulatik 4 metrora egongo da. AURREMINIBASKETArako A apartadua Ez da 3 puntuko marrarik edo eremurik. MINIBASKETArako B apartadua Bai dago 3 puntuko marra eta eremua. 3 puntuko marra eta eremua magoztu beharko da, azpiko irudia zehaztutakoarekin bat etorriz

4 metro

Marra guztiek 5 zentimetroko zabalera izan behar dute eta ondo ere ondo ikusi behar dira. 9


Art. 5. TABLEROS Cada tablero será de superficie lisa, hecho de madera maciza o material transparente adecuado, con unas dimensiones de 1.20 m. de largo por 0.90 m. de ancho. Se montará según se indica en la figura.

0,45 m. Nivel de la parte superior del aro

0,90 m.

0,45 m.

0,40 m.

0,59 m. 0,90 m.

0,15 m.

0,30 m.

1,20 m.

0,80 m.

10

Linea de f ondo 0,05 m.

2,30 m.

Todas las lineas de una anchura de 0,05 m

Por lo menos 1,00 m.

Art. 6. CESTOS Los cestos comprenderán los aros y las redes. Cada uno de los dos cestos se situará a una altura de 2.60 m. del suelo, de acuerdo con las ilustraciones.

5. artikulua. TAULAK Taulak azalera laua izango du, egurrezkoa izango da edo material garden eta egokiaz egindakoa eta 1.20 metro luze izango da eta 0.90 metro zabal. Irudian zehazten den moduan jarri behar izango da.

0,45 m. Aroaren gaineko aldeko maila

0,15 m. 0,45 m.

0,90 m.

0,59 m. 0,90 m.

0,40 m.

0,30 m.

1,20 m.

0,80 m.

Hondoko lerroa: 0,05 m.

2,30 m.

Lerro guztien zabalera: 0,05 m.

Gutxienez 1,00 m.

6. artikulua. SASKIAK Saskietan uztaiak eta sareak ere izango dira. Bi saskiak lurretik 2.60 metrora kokatuko dira, irudiek zehaztutakoarekin bat etorriz. 10


Art. 7. BALÓN El balón será esférico con una superficie exterior de cuero, goma o material sintético; tendrá una circunferencia entre 68 y 73 centímetros y su peso oscilará entre 450 y 500 gramos. El balón oficial para la temporada 2010/201!, será Baden 410. Art. 8. EQUIPO TÉCNICO El equipo local debe proporcionar: a) cronómetro de juego b) acta oficial de juego c) tablillas numeradas del 1 al 5 para indicar el número de faltas cometidas por un jugador. d) un mecanismo sonoro de aviso.(Silbato) e) dispositivo de alternancia.(Flecha) REGLA Nº 3: ESKOLA LAGUNTZAILEA Y SU REGLAMENTO Art. 9. ESKOLA LAGUNTZAILEA Uno o dos Eskola Laguntzailea dirigirán el encuentro de acuerdo con las Reglas. Son los responsables de la señalización de las faltas y violaciones, conceder o anular las canastas en juego y tiros libres y de administrar las penalizaciones de acuerdo con las presentes Reglas. Art. 10. EL ANOTADOR El anotador es el responsable del acta del encuentro. Llevará el registro cronológico de los puntos obtenidos, anotando las canastas en juego y los tiros libres convertidos.

11

7. artikulua. BALOIA Baloia biribila izango da eta kanpoko azalera larru, goma edo material sintetikoaz egindakoa; 68tik 73 zentimetrora bitarteko zirkunferentzia izango du eta pisua 450-500 gramo artekoa izango da. 2010/2011 denboraldirako baloi ofiziala Baden 410. zenbakikoa deritzona izango da. 8. artikulua. EKIPO TEKNIKOA Etxeko taldeak ondorengoaz hornitu behar du: a) Jokorako kronometroa. b) Jokoaren akta ofiziala. c) Jokalari bakoitzak egindako falta kopurua adierazteko taulatxoak, 1etik 5era bitartekoak. d) Abisuak emateko soinu tresna bat (txilibitua). e) Alternantzia gailua (gezia) 3. ARAUA: ESKOLA LAGUNTZAILEA ETA BERAREN ARAUDIA 9. artikulua. ESKOLA LAGUNTZAILEA Eskola Laguntzaile batek edo bik zuzenduko dute partida, arauekin bat etorriz. Faltak eta arau-urratzeak adierazteko ardura dute, bai eta jokoan zein jaurtiketa libreetan lortzen diren saskiratzeak eman edo ezeztatzeko erantzukizuna eta zigorrak administratzekoa ere, arau hauek ezarritakoarekin bat. 10. artikulua. OHAR HARTZAILEA Ohar hartzailea partidako aktaren arduraduna da. 11


También anotará las faltas señaladas por el Eskola Laguntzailea, y levantará las tablillas para mostrar el número de faltas cometido por cada jugador. Será el encargado de mover la flecha de posesión alterna. Art. 11. EL CRONOMETRADOR El cronometrador es el responsable de controlar el tiempo de juego y de indicar el final de cada periodo. REGLA Nº 4: LOS JUGADORES, LOS SUSTITUTOS Y LOS ENTRENADORES Art. 12. LOS EQUIPOS Cada equipo podrá constar de 8 a 15 jugadores inscritos en las relaciones del Deporte Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia. Durante los encuentros, el número mínimo de jugadores inscritos en acta, será de 8 y el máximo de 15. En los casos en el que alguno de los equipos inscriba en acta 5, 6 ó 7 jugadores, se jugará el partido, pero el Eskola Laguntzailea hará constar este hecho, señalando así mismo “con anterioridad al comienzo del encuentro”, si el equipo que cumple con la normativa, está de acuerdo con el resultado del mismo incluso aunque éste sea desfavorable para su equipo. En el supuesto, de que el equipo que cumple con la normativa no esté de acuerdo con la mencionada irregularidad, dicha postura se hará constar “ con anterioridad al comienzo del encuentro” en el acta, adoptándose los siguientes resultados: 12

Lortutako puntuen erregistro kronologikoaren erantzulea izango da eta jokoan lortutako saskiratzeak idatzi behar izango ditu, bai eta saskiraturiko jaurtiketa libreak ere. Era berean, Eskola Laguntzaileak adierazitako faltak idatziko ditu eta taulatxoak altxatuko ditu jokalari bakoitzak egindako falta kopurua adierazteko. Txandakako jabetza adierazteko gezia mugitzeko ardura ere izango du. 11. artikulua. KRONOMETRATZAILEA Kronometratzailea joko denbora kontrolatzeko arduraduna izango da eta partidaren zati bakoitzaren amaiera ere adierazi behar izango du. 4. ARAUA: JOKALARIAK, ORDEZKOAK ETA ENTRENATZAILEAK 12. artikulua. TALDEAK Talde bakoitzak 8tik 15era arteko jokalari kopurua eduki ahal izango du; horiek guzti horiek Bizkaiko Foru Aldundiko Eskola Kiroleko zerrendetan inskribatuta egon beharko dute. Partidetan, aktetan izena eman behar duen gutxieneko jokalari kopurua 8koa izango eta gehienekoa 15ekoa. Gerta daiteke talderen batek aktan 5, 6 edo 7 jokalari besterik ez inskribatzea; halako kasuetan, partida jokatu egingo da, baina Eskola Laguntzaileak gertaera hori jaso beharko du. Era berean, partidari ekin aurretik, adierazi beharko du ea araudia betetzen 12


a) Si el equipo infractor de la norma ganase dicho encuentro, el resultado será de 2– 0 a favor del equipo que cumplió la norma. b) Si el equipo infractor de la norma perdiese dicho encuentro, se dará por bueno el mismo. En el supuesto de que sean ambos equipos los infractores de dicha norma, se dará por bueno el resultado del mismo, señalando dicha incidencia en el acta. Un miembro del equipo se considerará jugador cuando está en el terreno y está autorizado a jugar. De lo contrario, es un sustituto. Art. 13. LOS ENTRENADORES El entrenador es el director del equipo. Aconseja a los jugadores, de forma pausada y amable, para ayudar desde la banda y es el responsable de las sustituciones de los jugadores. Está asistido por el capitán del equipo, que será uno de los jugadores. Art. 14. UNIFORMES Todos los jugadores de un equipo llevarán los uniformes con los mismos colores y con numeración en la parte delantera y posterior de la camiseta. Sólo podrán utilizarse los números del 4 al 99. Todos los jugadores de un equipo deben llevar la camiseta debajo del pantalón durante el encuentro. Asimismo no podrá utilizarse ninguna camiseta debajo de la de juego. 13

duen taldeak emaitzarekin ados egongo den, nahiz eta emaitza hori bere taldearen aurkakoa izan. Araudia betetzen duen taldea irregulartasun horrekin ados ez badago, jarrera hori aktan jaso behar izango da partidari ekin aurretik; halakoetan, emaitzak ondokoak izango dira: a) Araua urratzen duen taldeak partida irabaziko balu, emaitza 2 eta 0ekoa izango da araua betetzen duen taldearen alde. b) Araua urratzen duen taldeak partida galtzen badu, emaitza ontzat emango da. Araua bi taldeek urratzen badute, partidaren emaitza ontzat emango da, baina irregulartasun hori aktan jaso behar izango da. Taldeko kide bat jokalaritzat hartuko da zelaian dagoenean eta jokatzeko baimena duenean. Horrela ez bada, ordezkotzat hartuko da. 13. artikulua. ENTRENATZAILEAK Entrenatzailea taldeko zuzendaria da. Jokalariei aholkuak emango dizkie hegaletik modu lasai eta atseginean eta jokalariak aldatzeko erantzunkizuna izango du. Zeregin horretan taldeko kapitainak lagunduko dio; kapitaina jokalarietariko bat izango da. 14. artikulua. UNIFORMEAK Talde bateko jokalari guztiek kolore bereko uniformea izan beharko dute; gainera, jokalari bakoitzaren zenbakia kamisetaren aurreko eta atzeko aldean agertuko da. Soil-soilik erabili ahal izango dira 4tik 18ra arteko zenbakiak. 13


REGLA Nº 5: REGLAMENTACIÓN DEL TIEMPO Art. 15. Apartado A TIEMPO DE JUEGO para PREMINIBASKET El partido constará de cuatro periodos de siete minutos cada uno, con un intervalo de descanso de UN minuto entre el primer y segundo periodo, y entre el tercer y cuarto periodo, así como entre cualquier periodo extra que pudiera existir, siendo de 10 minutos el tiempo de descanso entre el segundo y tercer periodo. Por necesidades horarias, podrá disminuirse el tiempo de periodo de descanso entre el segundo y tercer periodo hasta un mínimo de DOS minutos, siempre y cuando exista acuerdo entre ambos entrenadores. En ningún caso, podrán disputarse periodos a tiempo corrido, debiéndose cumplir lo estipulado en los anteriores apartados. El cronometrador ó anotador, en el supuesto de que el primero no existiese, controlará el tiempo de juego sin parar el reloj, salvo en los casos siguientes: 1) una falta 2) balón retenido (lucha) 3) al final de un periodo 4) cuando un jugador está lesionado y se detenga el juego 5) cuando el Eskola Laguntzailea haga sonar su silbato 6) en los dos últimos minutos del cuarto periodo o cualquier periodo extra (prórroga), cuando se consigue una canasta 14

Talde bateko jokalari guztiek eraman behar dute partiduaren joko denboran kamiseta prakaren azpitik. Ala ere ezin izango da beste kamiteta erabili kamiseta jokuaren azpian Era berean, jokatzeko elastikoaren azpian ezin daiteke besterik erabili 5. ARAUA: DENBORARI BURUZKO ARAUAK 15. artikulua. A JOKO DENBORA AURREMINIBASKETArako Partidak zazpi minutuko lau zati izango ditu; horrela, lehenengo eta bigarren zatiaren arteko atseden tartea eta hirugarren eta laugarrenaren artekoa minutu batekoa izango da, bai eta egon litezkeen aparteko zatien artekoa ere. Bigarren eta hirugarren zatiaren arteko atseden tartea, ordea, hamar minutukoa izango da. Ordutegi azaroak direla eta, bigarren eta hirugarren zatien arteko atseden tartea murriztu ahal izango da; gutxienez bi minutura urritu ahal izango da, betiere aldez aurretik entrenatzaileen arteko akordiorik badago. Joko zatiak ezin izango dira inoiz ere jarraian jokatu; beraz, aurreko idatz-zatietan ezarritakoa bete behar izango da. Kronometratzaileak edo, horrelakorik ez badago, ohar hartzaileak erlojua eten barik kontrolatu behar izango du joko denbora, ondoko kasu hauetan izan ezik: a) Falta bat dagoenean edo araua haustea b) Baloia atxikita dagoenean (borroka) c) Zati baten amaieran d) Jokalari bat lesionatuta dagoenean eta partida gelditzen denean e) Eskola Laguntzaileak txilibitua jotzen duenean f) Laugarren aldiko azkenengo bi minutuetan edo edozein estra aldian, saski bat eskuratzen denean 14


Después de que el reloj del partido haya sido parado, el cronometrador o anotador lo pondrá en marcha: a) durante el salto entre dos cuando el balón ha sido palmeado por uno de los saltadores b) después de un saque lateral o de fondo o después de que un último tiro libre no es conseguido, cuando el balón toque al primer jugador dentro del terreno de juego. Art. 15. Apartado B TIEMPO DE JUEGO para MINIBASKET El partido constará de dos partes de 3 periodos cada una. Cada periodo será de 8 minutos, de los cuales, los cinco primeros se jugarán a reloj corrido los siete primeros minutos y el último minuto a reloj parado. En el último periodo se jugarán los cinco primeros minutos a reloj corrido y los 3 últimos minutos a reloj parado. Cada intervalo de descanso será de un minuto entre el primer y segundo, segundo y tercero, cuarto y quinto, quinto y sexto periodo, así como entre cualquier periodo extra que pudiera existir, siendo de cinco minutos el tiempo de descanso entre el tercer y cuarto periodo. El cronometrador o anotador, en el supuesto de que el primero no existiese, controlará el tiempo de juego sin parar el reloj, durante el tiempo de juego que NO deba realizarse según lo descrito anteriormente, salvo en los casos siguientes: 1) tiempo muerto 2) una falta que conlleve siempre tiros libres 15

Partidaren erlojua gelditu eta gero, kronometratzaileak edo ohar hartzaileak martxan jarriko du: a) Biren arteko jauziaren bitartean, jokalarietariko batek baloia jotzen duenean. b) Albo batetik edo hondotik egindako sakearen ostean edo eta azkenengo jaurtiketa libre bat saskiratzen ez denean, baloiak zelai barruan dagoen lehenengo jokalaria ikutzen duenean. 15. artikulua. B JOKO DENBORA MINIBASKETArako Partidak hiru joko denborako bi zati izango ditu eta joko denborak zortzi minutoko izango dira; zeinetatik lehenengo bostak jolastuko dira erlojua jarraitzen lehenengo zazpi minutoak eta azken minutoa erloju gelditutakoarekin. Azkenengo joko denboran lenehengo bost minutoak jolastiko dira erlojua jarraitzen eta azkenengo hiru minutoak erloju gelditutakoarekin. Horrela, lehenengo eta bigarren zatiaren arteko atseden tartea eta hirugarren eta laugarrenaren artekoa minutu batekoa izango da, bai eta egon litezkeen aparteko zatien artekoa ere. Bigarren eta hirugarren zatiaren arteko atseden tartea, ordea, hamar minutukoa izango da. Etenaldiaren bitarte bakoitza minutu batetik izango da lehenengo eta bigarren artean, bigarren eta hirugarren, laugarren eta boskarren, boskarren eta seigarren aldia, nola edozein aldi estraren artean existitu ahal izan zedin, izanez bost minuturen etenaldiaren denbora hirugarren eta laugarren aldi artean. Kronometratzailea edo oharhartzailea hipotesian lehenengoa ez zedila existi jolasaren denbora kontrolatuko da, gelditu gabe erlojua, denboran jolasaren ez dezan egin behar izan, dioenez deskribatua aurretik hurrengo kasuetan 15


3) el balón abandona los límites del terreno de juego y es obvio que el saque posterior no se realizará con rapidez 4) debe realizarse una sustitución 5) un jugador esté lesionado y se detiene el juego El cronometrador o anotador, en el supuesto de que el primero no existiese, controlará el tiempo de juego sin parar el reloj, durante el tiempo de juego que SÍ deba realizarse según lo descrito anteriormente, salvo en los casos siguientes: 1) una falta o violación 2) balón retenido (lucha) 3) al final de un periodo 4) cuando un jugador está lesionado y se detenga el juego 5) cuando el Eskola Laguntzailea haga sonar su silbato 6) en los dos últimos minutos del sexto periodo cuando se consigue una canasta. 7) en los dos últimos minutos de cualquier periodo extra cuando se consigue una canasta. Después de que el reloj del partido haya sido parado, el cronometrador o anotador lo pondrá en marcha: 1) durante el salto entre dos cuando el balón ha sido palmeado por uno de los saltadores 2) después de un saque lateral o de fondo o después de que un último tiro libre no es conseguido, cuando el balón toque al primer jugador dentro del terreno de juego. El Eskola Laguntzailea controlará posibles situaciones anormales del tiempo de juego durante todo el periodo.

16

salbatzen dut: 1) Hutsarteadeba 2) Beti jasan ditzan jaurtiketa libre falta bat 3) Baloiak mugak abandonatzen ditu zelaitik eta bistakoa da gerokoa atera dezan azkartasunarekin ez da egingo 4) Ordezkapen bat egin behar du 5) Jokalari bat lesionatuta egon bedi eta jolasa gelditu Kronometratzaileak edo, horrelakorik ez badago, ohar hartzaileak erlojua eten barik kontrolatu behar izango du joko denbora, ondoko kasu hauetan izan ezik: 1) Falta bat dagoenean edo araua haustea 2) Baloia atxikita dagoenean (borroka) 3) Zati baten amaieran 4) Jokalari bat lesionatuta dagoenean eta partida gelditzen denean 5) Eskola Laguntzaileak txilibitua jotzen duenean 6) Seigarren aldiko azkenengo bi minutuetan edo edozein estra aldian, saski bat eskuratzen denean. 7) Azkenengo bi minutuetan edo edozein estra aldian, saski bat eskuratzen denean. Partidaren erlojua gelditu eta gero, kronometratzaileak edo ohar hartzaileak martxan jarriko du: a) Biren arteko jauziaren bitartean, jokalarietariko batek baloia jotzen duenean. b) Albo batetik edo hondotik egindako sakearen ostean edo eta azkenengo jaurtiketa libre bat saskiratzen ez denean, baloiak zelai barruan dagoen lehenengo jokalaria ikutzen duenean. Eskola Laguntzailea-k jokuaren zehar kontrolatuko ditu jolas 16


16. COMIENZO DEL ENCUENTRO El primer periodo se iniciará con un salto entre dos en el círculo central. Los demás periodos y periodos extras se iniciarán según el proceso de posesión alterna con un saque desde el centro del campo. Al finalizar el tercer periodo los equipos deben cambiar de campo. En caso de tener que disputarse uno o varios periodos extras, los equipos seguirán atacando en el mismo sentido que en el sexto periodo. Art. 17. SALTO ENTRE DOS Un salto entre dos tiene lugar cuando el árbitro lanza el balón verticalmente entre dos oponentes en el círculo central. El balón debe ser palmeado por uno o ambos jugadores después de haber alcanzado su altura máxima. Mientras tanto, los otros jugadores deben permanecer fuera del círculo, hasta que el balón sea tocado por uno de los dos saltadores. Si hay una violación (infracción), el balón se otorga a los oponentes para que sea puesto en juego desde la banda. Si la violación es cometida por jugadores de los dos equipos, el salto se debe repetir. El Eskola Laguntzailea señalará situación de salto entre dos y por tanto “proceso de la posesión alterna”, cuando: 1) Uno o más jugadores de distinto equipo tienen una o ambas manos sujetando el balón. 2) El balón sale del terreno de juego y fue simultáneamente tocado por dos jugadores oponentes. 3) El balón sale del terreno de juego y el Eskola Laguntzailea duda quien fue el último jugador que tocó el balón.

17

denboraren ahalezko situazio eznormalak. 16. artikulua. PARTIDAREN HASIERA Lehenengo zatiari, erdiko zirkuluan biren artean egin beharreko jauzi batez ekingo zaio. Gainerako zatiei eta apartekoei, aldiz, txandakako prozesuaren bitartez ekingo zaie, zelai erditik egindako sake batekin. Hirugarren aldia amaitzean taldeek kanpoa aldatu behar dute. Aldi estra bat edo batzuk jokatu behar izatekotan, taldeek seigarren aldian egindako norabidean jarraituko dute erasotzen. 17. artikulua. BIREN ARTEKO JAUZIA Biren arteko jauzia izango da kirol epaileak bi aurkariren artean baloia modu bertikalean jaurtitzen duenean erdiko zirkuluan. Aurkari batek edo biek baloiari zaplada bat eman beharko diote baloiak gehieneko altuerara heldu eta gero. Bien bitartean, gainerako jokalariek zirkulutik kanpo egon beharko dute, harik eta jauzilarietariko batek baloia ukitzen duen arte. Arau-urratzerik egonez gero, baloia aurkariei emango zaie jokoari albotik ekin diezaioten. Araua bi taldeetako jokalariek urratzen badute, jauzia atzera ere egin behar izango da. Eskola Laguntzaileak biren arteko jauzia egin behar dela adieraziko du ondoko kasu hauetan guztietan: 1) Talde desberdinetako jokalari batek edo gehiagok baloiari esku batez edo biez oratzen diotenean. 2) Baloia joko zelaitik ateratzen denean aurkako bi jokalarik aldi berean edo batera ukitu eta gero. 17


4) El Eskola Laguntzailea desconoce quien fue él ultimo jugador que tocó el balón. 5) El balón queda sujeto en un soporte de la canasta. Cuando se señala “un proceso de la posesión alterna”, se tendrá en cuenta la siguiente regla o procedimiento: 1) El proceso de posesión alterna es un método de conseguir que el balón esté vivo con un saque de banda, en lugar de un salto entre dos. 2) En situaciones de salto entre dos los equipos recibirán en alternancia el balón, para un saque de banda desde el lugar más cercano de donde la situación de salto entre dos se produjo. 3) El equipo que no obtiene el control del balón en el salto inicial empezará el proceso de la posesión alterna, recibiendo el balón para un saque de banda desde el lugar más cercano de donde la próxima situación de salto entre dos ocurra. 4) El procedimiento de la posesión alterna comienza cuando el Eskola Laguntzailea pone el balón a disposición de un jugador para un saque de fuera de banda, y termina cuando el balón toca o es tocado legalmente por un jugador en la cancha, o cuando el equipo que realiza el saque comete una violación.

18

5) Para indicar el equipo que tiene derecho al balón para un saque de banda de acuerdo con el proceso de alternancia, la flecha de posesión alterna apuntará en dirección a la canasta de su adversario. La dirección de la flecha se invierte desde el momento en que la puesta en juego del balón en virtud al proceso de alternancia ha terminado. Recordar que al acabar el tercer periodo hay que cambiar la flecha de sentido, porque los equipos intercambiarán sus canastas en el tercer periodo.

3) Eskola Laguntzaileak zalantza egiten duenean ea nork ukitu zuen baloia azkenik. 4) Eskola Laguntzaileak ez dakienean nor izan zen baloia ukitu zuen azken jokalaria. 5) Baloia saskiaren euskarri batean lotuta geratzen denean. 6) Baloia saskian ustekabean sartzen denean saskiaren azpitik. Txandakako jabetza prozesu bat adierazten denean, ondoko arauak edo prozedurak hartu behar izango dira kontuan: 1) Txandakako jabetza prozesua baloia mugimenduan egoteko metodo bat da; biren arteko jauzia egin beharrean, alboko sake bat egiten da. 2) Biren arteko jauzi egoera dagoenean, taldeek txandaka jasoko dute baloia, albotik ateratzeko, betiere biren arteko jauzia egin zen tokitik ahalik eta hurbilen. 3) Hasierako jauzian baloiaren kontrola eskuratzen ez duen taldeak txandakako jabetza eskuratuko du; horrela bada, baloia jaso eta albotik atera beharko du, betiere biren arteko hurrengo jauzia egitekoa den lekutik ahaliketa hurbilen. 4) Txandakako jabetza prozesua hasten da Eskola Laguntzaileak baloia jokalari baten esku jartzen duenean alboko sake bat egiteko eta amaitzen da baloiak jokalari bat ukitzen duenean edo jokalari batek joko zelaian legez jotzen duenean edo sakea egin duten taldeak arauren bat urratzen duenean. da baloiak jokalari bat ukitzen duenean edo jokalari batek joko zelaian legez jotzen duenean edo sakea egin duten taldeak arauren bat urratzen duenean. 5) Txandakako prozesuari jarraituz, talde batek alboko sakea egiteko baloiaren jabetza eskubidea duela adierazteko, txandakako jabetzako 18


6) La oportunidad de hacer un saque por la posesión alterna se pierde si el equipo que realiza el saque viola las previsiones de saque fuera de banda. 7) Una falta de cualquier equipo durante un saque de banda por posesión alterna, no causa que el equipo al que le correspondía realizar el saque, pierda el derecho a la posesión del balón en la próxima situación de posesión alterna. RESUMEN 6) y 7) - Violación de saque

- Falta (del tipo que sea) en el saque

Se le da la vuelta a la flecha NO se le da la vuelta a la flecha

Art. 18. CANASTA - CUANDO SE CONSIGUE Y SU VALOR Se consigue una canasta cuando un balón vivo entre por la parte superior del cesto y permanece dentro de él o lo atraviesa. Una canasta conseguida desde el terreno de juego vale 2 o 3 puntos y una canasta de tiro libre, 1 punto. Después de una canasta desde el terreno de juego o del último tiro libre convertido los oponentes reanudarán el juego con un saque desde cualquier lugar de la línea de fondo, que será hecho en un máximo de cinco segundos.“El balón podrá pasarse entre jugadores del mismo equipo que se encuentren sobre o detras de la linea de fondo, siempre que el saque se efectúe antes de 5 segundos”. Art. 19. (A) EMPATE para PREMINIBASKET Si el resultado es de empate al finalizar el cuarto período, se deberán jugar tantos periodos extras de 5 minutos, como fuesen necesarios para deshacer dicho empate.

19

gezia aurkariaren saskira egongo da begira. Geziaren norabidea aldatuko da baloia txandakako prozesuaren bitartez jokatzen hasten den unetik. Gogoratu hirugarren aldia amaitzean zentzuaren gezia aldatu behar dela gogoratu, taldeek saskiak hirugarren aldian elkartrukatuko baitituzte. 6) Sake bat txandakako jabetzaren bitartez egiteko aukera galduko da, sakea egiten duen taldeak urratzen baditu alboko sakea egiteko ezarpenak. 7) Edozein taldek falta bat egiten badu txandakako jabetzaren ondoriozko alboko sake batean, baloia atera behar zuen taldeak ez du baloiaren jabetzarako eskubidea galduko txandakako hurrengo jabetza egoeran. LABURPENA 6) y 7) - Sake-haustea

- Falta (edozein motakoa) sakean

Buelta ematen zaio geziari

EZ zaio ematen buelta geziari

18. artikulua. SASKIRATZEA, NOIZ LORTZEN DEN ETA ZENBAT BALIO DUEN Saskiratzea lortuko da jokoan dagoen baloia saskiaren goialdetik sartu eta barruan geratzen denean edo saskia zeharkatzen duenean. Joko zelaitik lortutako saskiratze baten balioa 2 puntukoa izango da eta jaurtiketa libreko saskiratzea puntu 1ekoa. Joko zelaitik lortutako edo jaurtiketa libreetan eskuraturiko azken saskiratzearen ondoren, aurkariek jokoari ekingo diote baloia atzeko lerroaren edozein tokitatik atereaz, betiere bost segundoko epean gehienez. Baloia barreneko lerroaren gainean edo atzean dauden talde bereko jokalarien artean pasa daiteke, pasea 5 segundo baino lehenago egiten bada. 19


Art. 19. (B) EMPATE para MINIBASKET Si el resultado es de empate al finalizar el sexto período, se deberán jugar tantos periodos extras de 5 minutos, de los cuales se jugarán los tres primeros a reloj corrido y los dos últimos minutos a reloj parado, como fuesen necesarios para deshacer dicho empate. Art. 20. FINAL DEL PARTIDO El partido termina cuando el cronometrador hace sonar la señal indicando el fin del tiempo de juego. No obstante, si se diese el caso de que uno de los equipos alcanza una diferencia de 50 puntos por delante del equipo contrario, el partido se continuará jugando, pero se dejarán de anotar en el acta las canastas conseguidas por ambos equipos, siguiendo apuntándose las faltas, tiempos muertos y los jugadores que toman parte en el partido. A la hora de cerrar el acta, se reflejará como resultado final el que figurase en el momento de alcanzarse la diferencia de 50 puntos. REGLA Nº 6: REGLAMENTO DEL JUEGO Art. 21. (A) SUSTITUCIONES para PREMINIBASKET A lo largo de los tres primeros periodos, cada uno de los jugadores inscritos en el acta del partido, deberá de jugar un mínimo de un periodo de 7 minutos, pudiendo jugar un máximo de 2 periodos. No se concederán sustituciones en uno de los tres primeros periodos, excepto para sustituir a un jugador lesionado, descalificado ó que haya cometido la quinta falta personal; es obligatoria su 20

19. artikulua. (A) BERDINKETA PREMINIBASKET-arako Seigarren aldia amaitutakoan, emaitza berdinketakoa bada, aipatu berdinketa hausteko 5 minutuko behar beste aldi estra jokatu beharko dira. 19. artikulua. (B) BERDINKETA MINIBASKET-arako Seigarren aldia amaitutakoan, emaitza berdinketakoa bada, aipatu berdinketa hausteko 5 minutuko behar beste aldi estra jokatu beharko dira, zeinetan hasierako hirurak erloju jarraian eta azken biak erloju geldian jokatuko baitira. 20. artikulua. PARTIDAREN AMAIERA Partida amaituko da kronometratzaileak joko denbora agortu dela adierazten duen soinu seinalea jotzen duenean. Hala ere, taldeetariko batek aurkako taldearen aurretik 50 puntuko aldea lortzea suertatuko balitz, partida jokatzen jarraituko dute, baina talde biek lortutako saskiratzeak ez dira aktetan apuntatuko, bai, ordea, faltak, hutsarteak eta partidan parte hartzen duten jokalariak. Akta ixteko momentuan, azken emaitzatzat 50 puntuko aldea lortutako momentuan seinalatutakoa hartuko da. 6. ARAUA: JOKOAREN ARAUDIA 21. artikulua. (A) ALDAKETAK AURREMINIBASKETArako Lehendabiziko hiru zatietan zehar, partidaren aktan inskribaturiko jokalari bakoitzak, gutxienez, zazpi minutuko zati batean jokatu beharko su eta gehienez zazpi minutuko bi zatitan jokatu ahal izango du. 20


sustitución con el fin de que haya siempre en el terreno de juego 5 jugadores de cada equipo, a excepción de que todos los suplentes estén eliminados por faltas, que se jugará con los únicos jugadores aptos. Por lo que hace referencia a sustituciones, se considera que un jugador ha participado en un periodo cuando lo haya hecho aunque sólo fuera durante un periodo mínimo de tiempo. En el cuarto periodo, se podrán conceder sustituciones siempre que el balón esté muerto como consecuencia de un silbato del Eskola Laguntzailea y en los dos últimos dos minutos de ese partido o de cualquier periodo extra, después de canasta se puede conceder al equipo que la ha recibido. En el momento que el Eskola Laguntzailea autorice una sustitución, el reloj será detenido. También se pueden efectuar sustituciones durante un tiempo muerto. Si en el primer, segundo ó tercer periodo llega el caso que un equipo no dispone de jugadores suficientes, para efectuar la sustitución de un jugador lesionado o descalificado, de manera que todos los jugadores puedan descansar un periodo entero, el partido se continuará jugando, y se efectuará cualquier sustitución a fin de que siempre haya 5 jugadores en el terreno de juego, excepto jugadores eliminados. El Eskola Laguntzailea hará constar esta circunstancia en el acta del encuentro. Después del último o único tiro libre convertido, se puede conceder cambio a cualquier equipo siempre que se haya solicitado antes de que el jugador que va a efectuar el saque de fondo tenga el balón. 21

Lehendabiziko hiru zatietariko batean ezin izango da aldaketarik egin, min hartu, deskalifikatu edo bosgarren falta pertsonala bete duen jokalari bat aldatzeko ez bada; halako kasuetan, aldaketa nahitaezkoa izango da joko zelaian talde bakoitzeko 5 jokalari egotea berma dadin, betiere beste ordezko guztaik faltengatik kanporatuta ez badaude. Aldaketei dagokienez, jokalari batek zati batean parte hartu duela ulertuko da, horrela egin duenean, nahiz eta oso epe laburrean jokatu. Laugarren zatian, aldaketak egin ahal izango dira baloia Eskola Laguntzailearen txilibituaren ondorioz geldirik dagoen guztietan eta zati honetako azkenengo bi minutuetan edo edozein estra zatian, saski bat eta gero, aldaketa, saskia jaso duen taldeari eman daiteke. Eskola Laguntzaileak aldaketa baimentzen duen unean, erlojua gelditu behar izango da. Era berean, hutsarteetan ere aldaketak egin ahal izango dira. Lehenengo, bigarren edo hirugarren zatietan talde batek ez badauka min hartutako edo konporaturiko jokalari bat aldatzeko behar adina jokalari, jokalari guztiek zati oso batean atseden har dezaten, partida jokatzen segitu behar izango sa eta edozein aldaketa egin ahal izango da joko zelaian bost jokalari egon daitezen, jokalari kanporatutak izan ezik. Eskola Laguntzaileak zirkunstantzia hau jaso beharko du partidaren aktan, Azkenengo edo bakarra den jaurtiketa librea saskiratu eta gero, edozein taldeari aldaketa eman ahal zaio, aldaketa hau hondotik ataratzen duen jokalaria balioa esku artean eduki baino lehen eskatzen bada. 21


Art. 21. (B) SUSTITUCIONES para MINIBASKET Cada jugador debe jugar al menos dos periodos completos durante los cinco primeros, entendiéndose periodo completo desde que se inicia hasta que finaliza. A) Deberán estar inscritos en el acta del partido al menos 8 jugadores y un máximo de 15. B) Todos los jugadores/as inscritos/as en el acta deberán jugar un mínimo de; 2 periodos (en el caso de 11 ó más jugadores/as inscritos/as en el acta), ó 3 periodos (en el caso de 10 ó menos jugadores/as inscritos/as en el acta), no pudiendo jugar en ningún caso más de dos periodos seguidos.

1 2 3 4 5 6 7 8

1º X X X X X

2º X X

X X X

3º X X X X X

4º X X X X

X

5º X

X X X X

6º X X X X X

JUGADORES

JUGADORES

EJEMPLOS DE CUADRANTES DE UN EQUIPO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1º X X X X X

1º X X X X X

X X X X X

3º X X X X X

3º X X X X X

X X X X X

5º X X X X X

5º X X X X X

X X X X X

22

JOKALARIAK

JOKALARIAK

TALDE BATEN KOADRANTE EREDUAK 1º 2º 3º 4º 5º 6º X X 1 X X X 2 X X X X 3 X X X X X X 4 X X X X 5 X X X X X 6 X 7 X X X X 8 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X X X X X

X X X X X

X X X X X

21. artikulua. (B) ALDAKETAK MINIBASKETArako Jokalari bakoitzak gutxienez jolastu behar du bi aldi betetan lehenen go bost alditan, ulertuz aldi betea hasten denetik bukatzen den arte. A) Inskribatutak egon behar izango dute partiduaren aktan gutxienez 8 jokalari eta gehienez 15. B) Aktan jokalari inskribatutako guztiak gutxienez jolastu behar izango dute; bi aldi (aktan 11 edo jokalari gehiago badagoen kasuan), edo hiru aldi (aktan 10 edo jokalari gutxiago badagoen kasuan), Ezin jolastu kasurik bi baino joku gehiago jarraituan. Hurrengo salbuespen izan ezik: • Aldi betea ez dezan buka lesioagaitik jokalariak, gogoan hartzen da jadanik aldi betean jolastu dela. • Jokalari lesionatuarengana ez da existitzen obligazioa ordezkatzekorik asistentzia hartzen badu bi minutu baino gutxiago jokua gelditzen ez bada. 22


1º X X X X X

X X X X X

2º X X X X X

3º X X X

X X X X X

X X

X X X X X

X X X X X

5º X

6º X X X X X

X X X X

5º X X X

X X

JUGADORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1º X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JUGADORES

JUGADORES JUGADORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6º X X X

X X

1º X X X X X

1º X X X X X

X X X X X

2º X X X X X

4º X X X X X

X X X X X 3º

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1º X X X X X

1º X X X X X

X X X X X

2º X X X X X

3º X X X

X X X X X

X X

X X X X X

X X X X X

5º X

6º X X X X X

X X X X

5º X X X

X X

JOKALARIAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JOKALARIAK

JOKALARIAK

JOKALARIAK

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6º X X X

X X

1º X X X X X

1º X X X X X

X X X X X

2º X X X X X

4º X X X X X

X X X X X 3º

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

23


salvo las siguientes excepciones: • Un jugador que no finalice un periodo por lesión, se considera que ya ha jugado el periodo completo. • A un jugador lesionado no existe obligación de sustituirle si recibe asistencia, siempre y cuando el juego no se detenga por más de dos minutos. • Un jugador que no finalice el periodo porque ha sido descalificado o ha cometido cinco faltas se considera que su alineación es válida, aunque no haya jugado los dos periodos completos. • Al jugador que sustituye a un jugador lesionado, descalificado o eliminado por cinco faltas, el periodo jugado le cuenta como completo, aunque haya sido durante un periodo mínimo de tiempo. Cada jugador deberá permanecer en el banquillo de sustitutos durante dos periodos completos durante los cinco primeros periodos, sin excepciones. No está permitido realizar sustituciones durante los cinco primeros periodos salvo: 1) Sustituir un jugador lesionado 2) Sustituir un jugador descalificado 3) Sustituir un jugador que ha cometido cinco faltas En el sexto periodo o en cualquier periodo extra se podrán conceder sustituciones siempre que se de una situación de reloj parado, aunque 24

• Aldia ez dezan buka jokalariak aipua kendutakoagaitik edo 5 falta eginteagaitik gogoan hartzen da haren lerrokadura baliozkoa dela, nahiz eta bi aldi betetan ez izan jolastu. • Jokalariak ordezkatzen duen jokalari lesionatua, aipua kendua edo eliminatua 5 faltagaitk, aldia jolastua kontatzen zaio, nahiz eta aldi minimo bat izan. • Jokalari bakoitzak egon behar izango du ordezkoen aulkia 2 aldi betez lehenengo bost aldien zehar, salbuespenik gabe. Ezin izango da ordezkapenik egin lehenengo bost aldien artean izan ezik: Utzita: ez dago ordezkapenak 1 5 aldiz egitea izan ezik 1) Jokalari bat lesionatua ordezkatzea 2) Jokalari bat aipua kendua ordezkatzea 3) Jokalari bat 5 falta egin duen ordezkatzea Seigarren aldian edo edozein aldi estratan ordezkapenak eman ahal izango dira erloju geldiko egoera ematen bada, berau erloju jarraiko joko fase batean izanda ere. Seigarren aldiko azken bi minutuetan edo edozein aldi estratako azken bi minutuetan, saskiratze baten ondoren saskia hartu duen taldeari ordezkapena eman ahal zaio. Eskola Laguntzaileak aldaketa baimentzen duen unean, erlojua gelditu behar izango da. Era berean, hutsarteetan ere aldaketak egin ahal izango dira. Hasierako bost aldietan talde batek ez badauka min hartutako edo kanporaturiko jokalari bat aldatzeko behar adina jokalari, jokalari guztiek zati oso batean atseden har dezaten, partida jokatzen segitu behar izango da eta edozein aldaketa egin ahal izango da joko zelaian bost jokalari egon daitezen, jokalari kanporatutak izan 24


esta sea en una fase del juego de reloj corrido. En los DOS últimos minutos del sexto periodo o en los DOS últimos minutos de cualquier periodo extra, después de canasta se puede conceder sustitución al equipo que ha recibido cesto. En el momento en que el Eskola Laguntzailea autorice una sustitución, el reloj será detenido. También se pueden efectuar sustituciones durante un tiempo muerto, según lo anteriormente descrito. Si durante los cinco primeros periodos llega el caso que un equipo no dispone de jugadores suficientes, para efectuar la sustitución de un jugador lesionado o descalificado, de manera que todos los jugadores puedan descansar un periodo entero, el partido se continuará jugando, y se efectuará cualquier sustitución a fin de que siempre haya 5 jugadores en el terreno de juego, excepto jugadores eliminados. El Eskola Laguntzailea hará constar esta circunstancia en el acta del encuentro. Después del último o único tiro libre convertido, se puede conceder cambio a cualquier equipo siempre que se haya solicitado antes de que el jugador que va a efectuar el saque de fondo tenga el balón. Art. 22. (A) TIEMPO MUERTO REGISTRADO para PREMINIBASKET Un tiempo muerto registrado, es una interrupción del partido a petición del entrenador o del ayudante de entrenador. Cada tiempo muerto durará 1 minuto. Se pueden conceder 2 tiempos muertos a cada equipo durante la primera mitad (1º y 2º periodo) independientemente de que los mismos 25

ezik. Eskola Laguntzaileak zirkunstantzia hau jaso beharko du partidaren aktan. Azkenengo edo bakarra den jaurtiketa librea saskiratu eta gero, edozein taldeari aldaketa eman ahal zaio, aldaketa hau hondotik ataratzen duen jokalaria baloia esku artean eduki baino lehen eskatzen bada. 22. artikulua. (A) HUTSARTE ERREGISTRATUA AURREMINIBASKETArako Hutsarte erregistratua partidan egindako etenaldi bat da, entrenatzaileak edo entrenatzailearen laguntzaileak eskatuta. Hutsarte bakoitzak minutu bat iraungo du. Talde bakoitzari 2 hutsarte eman ahal zaizkio partidaren lehenengo eta bigarren zatian, nahiz eta biak berean eskatu; halaber, talde bakoitzari hiru hutsarte eman ahal izango zaizkio hirugarren eta laugarren zatian, nahiz eta hirurak zati beran eskatu. Taldeek hutsarte bana izango dute luzapen bakoitzean, Lehenengo eta bigarren zati edo laurdenetan erabiltzen ez diren hutsarteak ezin izango dira pilatu hirugarren eta laugarren laurdenetarako. Hutsartea eman ahal izango da ondoko kasu hauetan guztietan: Eskola Laguntzaileak txilibitua jotzen duen guztietan (falta, arauurratzea, biren arteko jauzia, jokoaren etenaldia...) Saskiratzea lortzen denean hutsartea eskatu duen taldearen aurka. Azkenengo edo bakarra den jaurtiketa librea saskiratu eta gero, edozein taldeari hutsartea eman ahal zaio, beti hondotik ataratzen duen jokalaria baloia esku artean eduki baino lehen eskatzen bada. Laugarren zatiko edo edozein luzapeneko azken bi minututan, 25


sean pedidos en uno de ellos o en ambos periodos, y 3 tiempos muertos a cada equipo durante la segunda mitad (3º y 4º periodo), independientemente de que los mismos hayan sido pedidos en el 3º ó 4º periodo. Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto en cada prórroga. Los tiempos muertos no utilizados en el 1º y 2º periodo, no serán acumulables para el 3º y 4º periodo. Se puede conceder un tiempo muerto: (a) Siempre que el Eskola Laguntzailea haga sonar su silbato (falta,violación,salto entre dos,detener el juego por cualquier razón...) (b) Cuando se anota un cesto contra el equipo que ha pedido el tiempo muerto. (c) Después del último o único tiro libre convertido, se puede conceder tiempo muerto a cualquier equipo siempre que se haya solicitado antes de que el jugador que va a efectuar el saque de fondo tenga el balón. Si en los dos últimos minutos del cuarto período o de cualquier período extra, un equipo que debía sacar desde su campo de defensa (de lateral o de fondo) solicita un tiempo muerto, después del tiempo muerto el saque se realizará desde el lateral, en la pista de ataque en el punto más alejado de la línea de tres puntos, en lado contrario al de la mesa de anotadores. Si el Eskola pita para que un equipo se incorpore al terreno de juego y dicho equipo hace caso omiso a dicha advertencia, el Eskola puede sancionarle con otro tiempo muerto. De no disponer de más tiempos muertos, se puede sancionar a dicho equipo con una Falta Técnica al entrenador. 26

bere defentsa zelaitik (ondotik edo albotik) atera behar duen talde batek hutsartea eskatzen badu, hutsartea eta gero sakea egin beharko da eraso zelaiko albotik, hiruko marratik urrunen dagoen puntutik, mahaiaren kontrako aldean. Eskolak talde bat zelaira bueltatzeko txistua jotzen badu eta taldeak kasurik ez badu egiten, Eskolak taldea beste hutsarte batekin zigor dezake. Hutsarte gehiagorik eduki ezean, entrenatzailea falta teknika batekin zigor daiteke. 22. artikulua. (B) HUTSARTE ERREGISTRATUA MINIBASKETArako Erregistraturiko hutsartea entrenatzailearen edo entrenatzailearen laguntzailearen eskariz egindako partidaren etenaldia da. Hutsarte bakoitza minutu 1ekoa izango da. Lehenengo erdian (1., 2. eta 3. laurdenak) alde bakoitzari 2 hutsarte eman dakizkioke, biak laurden berean eskatuak izan zein izan ez; eta 3 hutsarte talde bakoitzari bigarren erdian (4., 5. eta 6. laurdenak), berauek 4., 5. edota 6. laurdenean eskatuak izan zein izan ez. Talde bakoitzak hutsarte bana izango du luzapen bakoitzean. 1., 2. edo 3. laurdenean erabili gabeko hutsarteak, ez dira pilatuko 4., 5 eta 6. laurdenetan. Hutsarte bat eman daiteke: a) Eskola Laguntzaileak txistua jotzen duen guztietan (falta, biren arteko jauzia, edozein arrazoirengatik jokoa gelditua bada…) b) Hutsartea eskatu duen taldearen kontra saski bat egiten denean. c)Sartutako azken jaurtiketa librearen edo sartutako bakarraren 26


Art. 22. (B) TIEMPO MUERTO REGISTRADO para MINIBASKET Un tiempo muerto registrado es una interrupción del partido a petición del entrenador o del ayudante de entrenador. Cada tiempo muerto durará 1 minuto. Se pueden conceder 2 tiempos muertos a cada equipo durante la primera mitad (1º, 2º y 3º periodo) independientemente de que los mismos sean pedidos en uno de ellos, y 3 tiempos muertos a cada equipo durante la segunda mitad (4º, 5º y 6º periodo), independientemente de que los mismos hayan sido pedidos en el 4º, 5º ó 6º periodo. Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto en cada prórroga. Los tiempos muertos no utilizados en el 1º, 2º o 3º periodos, no serán acumulables para el 4º, 5º y 6º periodos. Se puede conceder un tiempo muerto: (a). Siempre que el Eskola Laguntzailea haga sonar su silbato (falta, violación, salto entre dos, detener el juego por cualquier razón...) (b). Cuando se anota un cesto contra el equipo que ha pedido el tiempo muerto. Después del último o único tiro libre convertido, se puede conceder tiempo muerto a cualquier equipo siempre que se haya solicitado antes de que el jugador que va a efectuar el saque de fondo tenga el balón. Si en los dos últimos minutos del sexto período o de cualquier período extra, un equipo que debía sacar desde su campo de defensa (de lateral o de fondo) solicita un tiempo muerto, después del tiempo muerto el saque se realizará desde el lateral, en la pista de ataque en el punto más alejado de la línea de tres puntos, en lado contrario al de la mesa de anotadores. 27

ondoren, hutsartea eman dakioke edozein talderi, baldin eta atzeko sakea egingo duen jokalariak baloia eduki baino lehen eskatu bada. Seigarren zatiko edo edozein luzapeneko azken bi minututan, bere defentsa zelaitik (ondotik edo albotik) atera behar duen talde batek hutsartea eskatzen badu, hutsartea eta gero sakea egin beharko da eraso zelaiko albotik, hiruko marratik urrunen dagoen puntutik, mahaiaren kontrako aldean. Eskolak talde bat zelaira bueltatzeko txistua jotzen badu eta taldeak kasurik ez badu egiten, Eskolak taldea beste hutsarte batekin zigor dezake. Hutsarte gehiagorik eduki ezean, entrenatzailea falta teknika batekin zigor daiteke. 23. artikulua. BALOIA ERABILTZEKO ERA Mini-Basketballean baloia eskuekin erabiltzen da. Baloia eman eta jaurti edo harekin edozein norabidetan bote egin ahal izango da, betiere joko honen arauen mugak kontuan hartuta. Ondoko hauek arau haustetzat hartuko dira: baloiarekin arineketan egitea, oinez nahita jotzea edo ukabilez kolpatzea. Baloia nahi izan gabe oinez edo hankaz jotzea ez da arau haustetzat hartuko. 7. ARAUA: ARAU HAUSTEAK 24. artikulua. ARAU HAUSTEAK Arau haustea joko arauak urratzea da; ondorioz, Eskola Laguntzaileak berehalakoan etengo du jokoa eta aurkariei emango die baloia, alboko sake bat egin dezaten. 27


Si el Eskola pita para que un equipo se incorpore al terreno de juego y dicho equipo hace caso omiso a dicha advertencia, el Eskola puede sancionarle con otro tiempo muerto. De no disponer de más tiempos muertos, se puede sancionar a dicho equipo con una Falta Técnica al entrenador. Art. 23. COMO SE JUEGA EL BALÓN En Baloncesto, el balón se juega con las manos. Puede ser pasado, lanzado o driblado en cualquier dirección dentro de los limites de las Reglas de Juego. Son violaciones: correr con el balón, darle con el pie o la pierna intencionadamente o golpearlo con el puño. Tocar accidentalmente el balón con el pie o con la pierna no es violación. REGLA Nº 7: VIOLACIONES Art. 24. VIOLACIONES Una violación es una infracción de las Reglas de Juego por la cual el Eskola Laguntzailea parará inmediatamente el juego y concederá el balón a los oponentes para sacar desde la banda.

28

Art. 25. SAQUE DE BANDA El jugador deberá sacar de banda desde el lugar indicado por el Eskola Laguntzailea, que será el más cercano al lugar de la infracción (falta o violación). Desde el momento en que el balón está a su disposición, el jugador tiene cinco segundos para pasar el balón a un jugador en el terreno de juego.

25. artikulua. ALBOKO SAKEA Jokalariak alboko sakea egin behar izango du Eskola Laguntzaileak adierazitako lekutik; arau-urratzea (falta edo arau-haustea) egin den tokitik hurbilen egingo da hori. Baloia bere esku duen momentutik, jokalariak bost segundo izango ditu baloia joko zelaian dagoen jokalari bati emateko. Sakea egitean, jokalari bakar batek ere ezin izango du gorputz atalik izan alboko edo atzeko lerroaren gainean edo handik harantzago; horrela ez bada, baloia berriro ere atera beharko da albotik. Ateratzen duen jokalariak, guztira metro bateko distantzia batean albo batetik bestera mugitu daiteke, eta atzerantz nahi duen beste mugitu daiteke. 26. artikulua. JOKALARIAREN KOKAPENA Jokalariaren kokapena zehazten da lurra ukitzen duen tokiaren arabera. Airean dagoenean, ulertu behar izango da jauzia egin dueneko lekuan dagoela, betiere lerroei dagokienez. Geldi dagoen baloi baten lortzeko lehian jokalari bi elkarrekin baloia estu heltzen badute, bietako bat kanpora irteten bada edo bere atzeko zelaia zapaltzen badu, jauzi baten egoera emongo da eta ez alboko kanpo edo atzeko kanpo batekoa. 27. artikulua. JOKALARIA JOKO ZELAITIK KANPO Jokalari bat joko zelaitik kanpo egongo da zelaitik kanpoko eremua 28


Cuando se efectúa un saque ningún jugador deberá tener una parte del cuerpo encima o más allá de la línea lateral o de fondo, caso contrario el saque será repetido. El Eskola Laguntzailea deberá entregar en mano el balón siempre que haya un saque (excepto después de canasta). Si el balón entra en la canasta pero el cesto o tiro libre no es válido, el saque posterior se realizará desde el exterior del terreno de juego en la prolongación de la línea de tiros libres. El jugador que saca puede moverse lateralmente una distancia total de un metro. Antes de sacar puede moverse hacia atrás cuanto desee. Art. 26. POSICIÓN DEL JUGADOR La posición de un jugador viene determinada por el lugar donde toca el suelo. Cuando está en el aire, se considera como si estuviera en el lugar de donde salió al efectuar el salto, en lo referido a las líneas. Si durante la disputa de un balón retenido mientras dos contrarios agarran el balón con una o ambas manos, uno de los jugadores sale fuera del terreno de juego o pisa en su pista trasera, se concederá situación de salto y no fuera de banda o campo atrás. Art. 27. JUGADOR FUERA DEL TERRENO DEL JUEGO Un jugador está fuera del terreno de juego cuando pisa el suelo o las líneas que lo delimitan. El balón está fuera cuando toca un jugador que está fuera, el suelo o cualquier otro objeto fuera de los límites del campo. Hacer que el balón salga fuera del terreno es una violación y se sanciona otorgando el balón a los adversarios para que lo pongan 29

edo zelaia mugatzen duten lerroak zapaltzen dituenean. Baloia joko zelaitik at egongo da zelaiko mugetatik kanpo dagoen jokalari bat, lurra edo objektu bat jotzen duenean. Baloia zelaitik kanpo jaurtitzea arauak haustea da eta zigortzen da aurkariei baloia emanez, jokoari ekin diezaioten. Eskola Laguntzaileak zalantza egiten badu nor den zelaitik kanpo bota duen jokalaria, biren arteko jauzia egiteko adieraziko du, txandakako jabetza prozesuaren arabera. 28. artikulua. PIBOTA Jokalariak baloia jasotzen badu geldirik egonda edo legez gelditzen bada baloia edukita, PIBOTATZEKO BAIMENA DAUKA. Pibota sortzen da baloia duen jokalari batek oin bat lekualdatzen duenean norabide batean edo batzuetan, baina betiere beste oina mugitu gabe lurreko punturen baten gainetik. 29. artikulua. BALOIAREKIN AURRERA EGITEKO MODUA Baloia duen jokalari batek edozein norabidetan egin ahal izango du aurrera, ondoko muga hauek aintzat hartuta: Baloia jasotzen duen jokalari batek edo botea agortzen duenak: a) oin biak lurrean dituenean, pibote edo biratzeko oina aukeratu dezake. b) oin bat besterik lurrean badu, oin hori pibote oina izango da. c) Airean dago (oin bat ere ez lurra ikutzen), ondorengo eratan gelditu ahal izango da I. Oin bat lurrean jarriz eta gero bestea. Lurra ikutzen duen lehena pibote oina izango da. 29


en juego. Si el Eskola Laguntzailea tiene dudas en cuanto al jugador que hizo que saliera el balón fuera del terreno, señalará una situación de salto entre dos según el proceso de la posesión alterna. Art. 28. PIVOTE Un jugador que recibe el balón estando parado o se detiene legalmente estando en posesión del balón ESTÁ AUTORIZADO A PIVOTAR. Un pivote tiene lugar cuando un jugador en posesión del balón desplaza un pie en una o varias direcciones manteniendo el otro, llamado el pie de pivote, sobre su punto de contacto con el suelo. Art. 29. AVANZAR CON EL BALÓN Un jugador en posesión del balón, puede avanzar con el mismo en cualquier dirección, con las siguientes limitaciones. Si un jugador recibe el balón o termina de botar y: a) tiene ambos pies en el suelo, puede elegir pie de pivote. b) tiene un pie en el suelo, ese pie pasa a ser el pie de pivote. c) está en el aire (ningún pie en contacto con el suelo), puede detenerse de las siguientes maneras: I. Apoyando un pie y luego el otro. El primero que apoye es el de pivote. II. Apoyando un pie, saltando sobre ese pie y cayendo con uno o ambos pies a la vez. Pero ya no puede pivotar. III. Cayendo con ambos pies a la vez. Cualquiera puede ser el de pivote. 30

II. Oin bat bermatzen, oin horretan jauzia egiten eta bi oinak aldi berean lurrean jarriz. Ezin izango du pibotatu. III. Oin biekin aldi berberan lurrean erori. Edozein oina pibotea izan daiteke. Geldi egonik jokalari batek baloia jasotzen badu edo, baloia eskuan edukita, legez gelditzen bada, ondokoa egin dezake: - Piboteko oina altxatu, saskira jaurtitzean salto egin edo pase bat egin dezake, baina baloiak bere eskuetatik irten behar du oinetariko batek lurra ukitu baino lehenago. - Ezin izango du piboteko oina altxatu, baloiarekin bote egiten irteteko, baloia bere eskuetatik atera baino lehenago. Baloiarekin aurrera egiten bada muga hauetatik kanpo, joko arauak urratuko dira; beraz, baloia talde aurkariari eman behar izango zaio, azken honek jokoari ekin diezaion. Jokalari bat baloiarekin jausi ahal izango da, baina ezin izango da bere inguruan biratu, ez baloia eskuetan daukala laban egin, ezta baloiari eusten diola altxatzen saiatu ere. 30. artikulua. ERREGATEA Jokalari batek baloia edukita aurrera egin gura badu, Izkin egin dezake, hau da, lur gainean dagoen esku batekin bote eragingo dio balioari. Botea, jokalariak esku batekin edo bi eskuekin, baloia eskuratzen duenean bukatzen da. Jokalariak ez dauka ondokoetarako baimenik: - Ezin dio baloiari bote eragin bi eskuekin aldi berean. - Ezin du baloia esku batean edo bietan pausatu eta gero bote 30


Un jugador que recibe el balón cuando está parado o se detiene de forma legal con el balón en la mano: - puede levantar su pie de pivote o saltar cuando tira a canasta o da un pase, pero el balón debe salir de sus manos antes de que uno de sus pies vuelva a tocar el suelo. - no puede levantar su pie de pivote para salir botando antes de que el balón haya salido de sus manos. Avanzar con el balón fuera de estas limitaciones es una infracción a las reglas de juego y por tanto el balón es entregado al equipo adversario para que lo vuelva a poner en juego. Un jugador puede caerse con el balón, resbalar con el balón en sus manos pero no podrá girar sobre si mismo ni tampoco podrá intentar levantarse mientras sostiene el balón. Art. 30. REGATE Si un jugador quiere avanzar con el balón puede regatear, esto es, botar el balón con una mano encima del suelo. Un regate finaliza cuando el jugador sostiene el balón con una o ambas manos. El jugador no está autorizado a: - regatear el balón con ambas manos al mismo tiempo - dejar que el balón descanse en la(s) mano(s) e iniciar otro regate - lanzar el balón contra el tablero (“autopase”) y volverlo a coger después de finalizar un regate Art. 31. CONTROL DEL BALÓN Un jugador tiene control del balón sí: - tiene el balón en las manos, esto es, sostiene el balón en una o 31

berri bat hasi. - Tantarez kontra baloia berriro hartu eta erregatea amaitu (autopasea) 31. artikulua. BALOIAREN KONTROLA Ondoko kasuetan, jokalari batek baloiaren kontrola izango du: - Baloia eskuetan badauka. - Bote egiten badihardu. - Baloia sostentzen badu esku batekin edo birekin Talde batek baloiaren kontrola izango du, baldin eta talde horretako jokalari batek baloiaren kontrola badu edo talde horretako bi jokalarik pasatzen badiote baloia elkarri. 32. artikulua. HIRU SEGUNDOKO ARAUA Jokalari bat ezin da hiru segundotik gora geratu aurkariaren eremu mugatuan, bere taldeak erasoko pistan baloiaren kontrola duen bitartean. Arau hau hausten bada, baloia aurkariari eman behar izango zaio, jokoari ekin diezaion. Eskola Laguntzaileak ezin izango du zigortu eremu mugatuan ohartu gabe geratu ostean jokoan zuzeneko moduan parte hartzen ez duen jokalaria. 33. artikulua. BOST SEGUNDOKO ARAUA Modu estuan (urrats bateko neurria) markaturiko jokalari batek arauak hautsiko ditu, baldin eta baloiari bost segundotik gora 31


ambas manos - está efectuando un regate, esto es, botando el balón Un equipo tiene control del balón cuando un jugador de ese equipo tiene el balón en las manos. Art. 32. REGLA DE LOS TRES SEGUNDOS Un jugador no debe quedarse más de tres segundos en la zona restringida del adversario mientras su equipo tiene control del balón en pista de ataque. Una infracción a esta regla es una violación y el balón se otorga al adversario para que lo ponga en juego. El Eskola Laguntzailea no debe sancionar a un jugador que accidentalmente se queda dentro de la zona restringida y no toma parte directa en el juego o habiendo estado tres segundos en la zona restringida sale de la misma. Art. 33. REGLA DE LOS CINCO SEGUNDOS Un jugador estrechamente marcado (a una distancia de un paso normal), que mantenga el balón sin pasarlo, lanzar a cesto, rodarlo o botarlo, durante más de cinco segundos, comete violación. El balón se entregará a un adversario para que lo ponga en juego. Art. 34. (A) REGLAS DE LOS 8 SEGUNDOS Y 24 SEGUNDOS. para PREMINIBASKET No es de aplicación en el Reglamento de PREMINIBASKET. No obstante, si el Eskola Laguntzailea aprecia que durante 32

eusten badio, beste bati pasatu, saskira jaurti, lapurtu edo bote eragin barik. Baloia aurkariei eman behar izango zaie, jokoari ekin diezaioten. 34. artikulua. (A) 8 SEGUNDO ETA 24 SEGUNDOETAKO ARAUAK AURREMINIBASKETArako Ez dira aplikagarriak Aurreminibasketeko Araudian. Edozein kasutan ere, Eskola Laguntzaileak ikusten badu baloiaren jabetza eskuratu eta lehenengo hogei segundoetan ez dela ezer egiten saskiratzea lortzeko, 10 segundo boz gora zenbatzeari ekingo dio, bi besoak gorantz altxatuz eta eskuak zabalduz; 10 segundoko epe horretan jaurtiketa bat egin behar izango da nahitaez. Defendatzen duen taldeak falta bat egiten badu, arau hau etengo da eta berriro hasiko dute. Haatik, baloia joko zelaitik kanporatzen bada eta erasotzen zuen talde berak atera behar badu, aurreko araua jarraituko du eta ez dute berriz zerotik hasiko. Saskira jaurtitzen ez bada, arauak urratuko dira eta baloia aurkariei eman behar izango zaie, jokoari alboko lerrotik ekin diezaioten. 34. artikulua.(B) 8 SEGUNDO ETA 24 SEGUNDOETAKO ARAUAK MINIBASKETArako Aplikagarria da minibasketeko Araudian. 35. artikulua. (A) LEGEAREN AURKAKO DEFENTSAK AURREMINIBASKETArako Zelai erdiko edozein zona-defentsa legearen aurkakotzat hartuko 32


aproximadamente los primeros veinte segundos de posesión de balón, no se hace nada para conseguir una canasta, iniciará en voz alta, levantando ambos brazos hacia arriba con las manos abiertas, una cuenta de 10 segundos, dentro de los cuales se tendrá que efectuar un lanzamiento de manera obligatoria. “Si el equipo defensor comete una falta implica que esta regla queda interrumpida y vuelve a iniciarse. Sin embargo, si el balón sale fuera de la pista y el saque debe efectuarlo el mismo equipo que atacaba, la regla seguira aplicándose sin volver a comenzar desde cero.” No efectuar un lanzamiento a canasta constituye una violación y el balón es concedido a un oponente para que lo ponga en juego desde la línea de banda. Art. 34. (B) REGLAS DE LOS 8 SEGUNDOS Y 24 SEGUNDOS. para MINIBASKET SÍ es de aplicación en el Reglamento de MINIBASKET. Cuando un jugador obtiene control de balón vivo en su pista trasera, su equipo tiene 8 segundos para hacer llegar el balón a su pista delantera. Si el balón sale fuera y el mismo equipo que lo tenía debe sacar, o si se produce una situación de salto en la que el mismo equipo deba sacar, se seguirá la cuenta de 8 segundos (es decir, no se da una nueva cuenta de 8 segundos para pasar a pista delantera). El Eskola Laguntzailea deberá indicar el tiempo que queda levantando una o ambas manos empleando los dedos necesarios, siempre que haya saque desde pista trasera. Cuando un jugador obtiene el control de una balón vivo dentro del terreno de juego, su equipo deberá efectuar un tiro a cesto dentro de un periodo de 24 segundos. Para que se considere que se ha producido el tiro dentro de los 24 33

da eta hori egiten duen taldeko entrenatzaileari falta teknikoa adieraziko zaio. Guztiarekin ere, arau-hauste hori adierazi baino lehenago, Eskola Laguntzaileak araua hausten dabilen entrenatzailea horretaz ohartarazi behar izango du. Hala ere, taldeak hori egiten jarraitzen badu, falta tekniko hori adierazi behar izango da. 35. art. (B) LEGEAREN AURKAKO DEFENTSAK MINIBASKETArako Egin daiteke edozein defentsa mota eta bakarrik onartzen da legearen aurkakoa jokalari bat 5 segundo baino gehiago gelditzen denean eremu murriztua (eremua) defenditsen duen jokalari barik. Legearen aurkakoa zigortuko da bi jaurkiketa librekin eta baloaiaren edukitzea (apuntatuko da aktan erakutsi xede horretarako. teknikak faltak EZ ). 36. artikulua. ATZEKO PISTARA ITZULITAKO BALOIA Baloia eraso pistan kontrolatzen duen taldeko jokalariak ezin izango du atzeko pistara itzuli. Hori gertatzen bada, baloia aurkariei emango zaie, jokoari euren eraso pistatik ekin diezaioten. Erdiko marra atzeko pistaren zatia da. Jokalari batek baloiaz bote egiten duenean, jokalari hori atake pistara pasatu dela kontsideratzeko baloia eta bere oin biak aurreko pistan pausatu behar ditu. Bere eskuetan baloia daukanjokalari bat zutik badago oin bakoitza zelai erdiko alde bietan edukita, suposatzen da eraso zelaira paso egin dela bi oinek eraso zelaian lurra ikutzen dutenean. Egoera 33


segundos, el balón debe salir de las manos del lanzador antes de que suene la señal y debe entrar en la canasta o tocar el aro. Si suena la señal y no entra ni toca el aro, el equipo defensor sacará de banda, a menos que dicho equipo consiga el balón de manera inmediata y clara. Art. 35. (A) DEFENSAS ILEGALES para PREMINIBASKET Cualquier defensa zonal de medio campo se considerará defensa ilegal y se sancionará con una falta técnica al entrenador del equipo que la cometa. No obstante, y antes de la señalización de dicha infracción, el Eskola Laguntzailea deberá haber advertido de esta situación al entrenador infractor. Si la situación persiste, se señalará la correspondiente falta técnica. (SÍ acumula faltas técnicas) Art. 35. (B) DEFENSAS ILEGALES para MINIBASKET Se permite realizar cualquier tipo de defensa y sólo se considera defensa ilegal cuando un jugador o jugadora permanece más de 5 segundos en el área restringida (la zona) sin la presencia del jugador o jugadora al que defiende. La defensa ilegal se sancionará con dos tiros libres y posesión (se anotará en el acta en el lugar destinado al efecto. NO acumula faltas técnicas). Art. 36. BALÓN DEVUELTO A PISTA TRASERA Un jugador cuyo equipo controla el balón en la pista de ataque no debe devolverlo a pista trasera. Si esto ocurre, el balón se otorga a los oponentes para que lo pongan en juego desde su pista de ataque. La línea central forma parte de la pista trasera. 34

honetan zortziko konta ez da bukatuko jokalariaren bi oinak eraso zelaia ikutu arte. Hau ez da aplikatzen jokalari batek bere aurreko pistatik jauzi egin, bere taldearentzat airean baloiaren kontrol berri bat ezarri eta gero bere atzeko pistan erortzen denean. 37. artikulua. SASKIRA JAURTITZEN ARI DEN JOKALARIA Jokalari bat saskira jaurtitzen ari dela ulertuko da, Eskola Laguntzailearen ustetan, jaurtitzeko ekintzari ekin eta baloia saskirantz botatzen duen unean. Ekintza horrek jarraituko du, harik eta jokalariaren bi oinak lurrera itzultzen diren arte. 8. ARAUA: FALTA PERTSONALAK 38. artikulua. FALTAK Falta bat arauak haustea da; faltak aurkariarekin zuzeneko kontaktua izaten denean egiten dira edo kiroltasunaren kontrako jokabidea dagoenean. 39. artikulua. JAURTIKETA LIBREAK Jaurtiketa librea jokalari bati ematen zaion pribilegioa da; jaurtiketa mota honen helburua da jaurtiketa libreen lerro atzetik eta zirkuluerdiaren barrutik lortzen den saskiratze bakoitzeko puntu bat lortzea. Halako kasuetan, falta egin zaion jokalariak jaurti behar izaten du. Jokalari bat kiroltasunaren aurkako jokabideagatik kanporatua bada, edozein aurkarik egin ahal izango ditu jaurtiketa libreak. 34


Cuando un jugador esté botando el balón, para que se considere que dicho jugador pase a la pista de ataque debe apoyar el balón y sus dos pies en las pista delantera. Si un jugador que tiene el balón en sus manos, permanece con un pie en cada mitad del terreno de juego (a caballo) se considera que pasa a la pista de ataque cuando sus dos pies tocan la pista de ataque. Por lo que en esta situación la cuenta de ocho segundos no finaliza hasta que dicho jugador no toque con sus dos pies la pista de ataque. Esto no se aplica cuando un jugador salta desde su pista delantera, establece un nuevo control de balón (robo de balón) para su equipo en el aire y luego cae en su pista trasera. Art. 37. JUGADOR EN ACCIÓN DE TIRO A CESTO Un jugador se considera en acción de tiro a cesto a partir del momento en que, a criterio del Eskola Laguntzailea, comienza la acción de tiro y lanza el balón hacia el cesto. La acción continúa hasta que los dos pies del jugador hayan vuelto al suelo. REGLA Nº 8: FALTAS PERSONALES Art. 38. FALTAS Una falta es una infracción de las Reglas que implica un contacto personal con un adversario o un comportamiento antideportivo. Art. 39. TIROS LIBRES Un tiro libre es un privilegio que se concede a un jugador y que consiste en marcar un punto por tiro a cesto desde una posición detrás de la línea de tiros libres y dentro del semicírculo. El tiro libre 35

40. artikulua. FALTA PERTSONALA Falta pertsonala aurkariarekin kontaktu fisikoa dakarrena da. Defendatzaileak hasierako legezko kokapen bat ezartzen du aurkariari aurpegi eman eta bi oinak lurrean dituela. Behin kokapen hori hartuta, defendatzeko eskubidea dauka aurrera edo albo batera eginez zein gora salto eginez (besoak bere zilindroaren barruan direla) baina ezin ditu besoak, sorbaldak, besagainak edo hankak zabaldu, hori egitean aurkariak bera gainditzea eragozten badu. Defendatzaileak kontaktuaren lekua lehenago hartu duen ala ez erabakitzeko orduan, hurrengo printzipioak hartu behar dira kontuan: • Defendatzaileak defentsako hasierako legezko kokapena hartu du. • Defendatzailea geldirik gera daiteke, gora salto egin edo atzera zein albo batera egin defentsako legezko kokapenari eusteko. • Kontaktua defendatzailearen bularrean ematen bada, kontaktuaren lekura lehenago heldu dela ulertzen da, falta egotekotan, erasotzaileari egotzi behar zaiolarik. Defendatzaileari gorputza bere zilindroaren barruan biratzea ere onartzen zaio, kolpetik babesteko. • Aitzitik, kontaktua defendatzailearen alboan (bularrean ez, sorbaldan, aldakan baizik), erasotzaileak leku hori lehenago hartu duela ulertzen da eta falta, izatekotan, defendatzaileari leporatu behar zaio. 35


es ejecutado por el jugador al cual se le ha cometido la falta. Cuando se sanciona con descalificación a un jugador por conducta antideportiva repetida, los tiros libres los puede intentar cualquier adversario. Art. 40. FALTA PERSONAL Una falta personal es aquella que implica contacto con un adversario. El defensor establece una posición inicial legal de defensa cuando encara a su adversario y tiene ambos pies en el suelo. Una vez que ha adquirido esta posición, tiene derecho a defender desplazandose hacia atras, en lateral o saltando en vertical (con los brazos dentro de su cilindro) pero no puede extender sus brazos, hombros caderas o piernas si al hacerlo provoca un contacto que impida que el oponente supere. A la hora de decidir si el defensor ha alcanzado antes el lugar del contacto deben tenerse en cuenta estos principios. • El defensor ha establecido una posición inicial legal de defensa. • El defensor puede permanecer inmovil, saltar en vertical o desplazarse hacia atrás o lateralmente para mantener su posición legal de defensa. • Si el contacto se produce en el torso (pecho) del defensor, se considera que ha llegado antes al lugar del contacto, por lo que si existe falta, ha deseñalarse al atacante. También se permite que el defensor gire su cuerpo dentro del cilindro para protegerse del golpe. • Si por el contrario, el contacto se produce en el lateral del defensor (no en el pecho, sino en el hombro, cadera...) se considera que el atacante ha alcanzado antes ese lugar y la falta, de existir debe sancionarse al defensor. Si se produce un contacto personal, aunque no esté incluido en 36

Kontaktu pertsonala egonez gero nahiz eta araudi honetan ezarrita egon ez eta egileak abantaila lortzen badu, kontaktu horren ardura duen jokalariari falta pertsonala adierazi behar izango zaio. Falta saskira jaurtitzen ez diharduen jokalari bati egiten bazaio, baloia jokalari horri eman beharko zaio edo taldekideren bati, alboko sakea egin dezan. Jaurtitzen dabilen jokalari bati falta egiten bazaio, ondokoa egingo da: (1) Jokalariak jaurtiketa saskiratzen badu, saskiratzea baliozkotzat hartuko da eta jokalariari jaurtiketa libre bat emango zaio. (2) Jokalariak bi puntuko jaurtiketa saskiratzea lortzen ez badu, bi jaurtiketa libre emango zaizkio. 41. artikulua. KIROLTASUNAREN AURKAKO FALTA Kiroltasunaren kontrako falta bat falta pertsonala da, Eskola Laguntzailearen ustez jokalari batek honakoetan egin duena: 1) Jokalari bat ez doa kiroltasunez baloia borrokatzera 2) Falta oso gogorra egiten da (gehigizko ukipena) 3) Jokalari defendatzaile batek aurkari batekin bizkarretik edo saihetsetik egiten du ukipen bat, kontraeraso bat gerarazteko asmoz, eta erasotzailearen eta saskiaren artean aurkaririk ez dagoenean. Laugarren zatiko edo edozein luzapeneko azken bi minututan, jokalari batek sake bat egingo du eta zelai barruan falta DEFENTSIBA personal bat ematen da. Kiroltasunaren aurkako falta egin dioten jokalariari bi jaurtiketa libre eta balioaren jabetza emango zaizkio; hori horrela izango da, 36


este Reglamento y el causante obtiene ventaja, le será señalada una falta personal al jugador responsable del contacto. Si la falta fue hecha sobre un jugador que no tiraba a cesto, el balón se le otorgará a este jugador o a uno de sus compañeros de equipo para que saque de banda. Si la falta fue hecha a un jugador en acción de tirar a cesto: (1) Si el lanzamiento se convierte será válido y se concederá un tiro libre. (2) Si el lanzamiento a canasta de dos o tres puntos no se convierte se concederán dos o tres tiros libres. Art. 41. FALTA ANTIDEPORTIVA Una falta antideportiva es una falta personal que, según el Eskola Laguntzailea, ha sido cometida por un jugador cuando: (1) Un jugador no va a luchar deportivamente el balón (2) Se comete una falta muy dura (contacto excesivo) (3) Un jugador defensor provoca un contacto con un adversario por la espalda o lateralmente en un intento de cortar un contraataque y no hay ningún adversario más entre el atacante y la canasta. (4) En los dos últimos minutos del último periodo o de cualquier prórroga un jugador va a realizar un saque y se produce una falta personal DEFENSIVA dentro del terreno de juego. Se otorgarán dos tiros libres y posesión del balón al jugador que ha sido objeto de una falta antideportiva, salvo si fue cometida sobre un jugador que tira a canasta y ésta es conseguida, en cuyo caso se otorgará la canasta más un tiro libre y posesión del balón. Después del tiro o tiros libres, se reanudará el juego entregando el balón a un jugador del mismo equipo para efectuar un saque de banda desde la altura de la línea de medio campo, frente a la mesa de anotadores. 37

salbu eta falta saskira jaurtitzen dabilen jokalari bati egin eta horrek saskiratzea lortzen badu; azken kasu honetan, saskiratzea ontzat eman ez ezik jaurtiketa libre bat eta baloiaren jabetza ere emango zaizkio. Saskia edo jaurtiketa libreak eta gero, jokoari ekingo zaio baloia talde bereko jokalari bati emanez, alboko sakea egin dezan; sake hori zelaiaren erdiko marraren eremutik egingo da, ohar hartzaileen mahaiaren aurretik. 42. artikulua. FALTA BIKOITZA Falta bikoitza zera da: bi aurkarik aldi berean eta elkarri egiten dioten falta bat. Jokalari bakoitzari falta bat adieraziko zaio eta jokoari alboko sake bat eginda ekingo zaio; sake hori egin behar izango du falta bikoitzaren unean baloiaren jabetzan zuen taldeak. Falta bikoitzarekin batera saski bat burutzen bada, saskia balekoa izango da, falta biak kontuan hartuko dira eta jokoa barreneko sake arrunt batez berrabiaraziko du defendatzen zuen taldeak. Baloiaren jabetza inork ez bazuen, jokoari biren arteko jauzi baten bitartez ekingo zaio, txandakako jabetza prozesua erabiliz, alegia. 9. ARAUA: FALTA TEKNIKOA 43. artikulua. KIROLTASUNAREN AURKAKO JOKABIDEA – FALTA TEKNIKOA Mini-Basketball-ean jokalari guzti guztiek kirol eta lankidetzarako espiritua erakutsi behar dute. 37


Art. 42. FALTA DOBLE Una falta doble es aquella que cometen dos oponentes aproximadamente al mismo tiempo uno sobre otro. Se anotará una falta a cada jugador y se reanudará el juego con un saque de banda para el equipo que tenía posesión en el momento de cometerse la doble falta, Si al mismo tiempo que la doble falta se convierte un cesto, el cesto será válido, se anotarán ambas faltas y el juego se reanudará con un saque de fondo normal tras canasta para el equipo que defendía. Sí ningún equipo tenía posesión del mismo, el juego se reanudará con una situación de salto entre dos y proceso de posesión alterna.

38

REGLA Nº 9: FALTAS TÉCNICAS Art. 43. CONDUCTA ANTIDEPORTIVA – FALTA TÉCNICA En Mini-Basketball todos los jugadores deben mostrar un espíritu cooperativo y deportivo. Ejemplos de falta técnica son, desplazar deliberadamente el balón retrasando la puesta en juego del balón por parte del equipo que consiguió el cesto y el balanceo excesivo de los codos sin llegar a provocar contacto, de lo contrario se incurriría en una falta antideportiva, entre otros. El jugador será advertido si desobedece las advertencias del Eskola Laguntzailea o usa medios antideportivos. Una vez ha sido advertido, si persiste en su conducta, se le podrá señalar una falta técnica. Sanción: Será inscrita una falta y se otorgarán dos tiros libres y posesión del balón a los adversarios.

Falta teknikoaren adibideak dira, besteak beste, baloia nahita lekuz mugitzea saskia lortu zuen taldeak baloia martxan jartzea atzeratuz eta ukondoen gehiegizko balantzeoa ukipena egitera iritsi gabe, bestela kiroltasunaren kontrako falta egingo luke. Jokalariari ohartaraziko zaio Eskola Laguntzailearen abisuak kontuan hartzen ez baditu edo kiroltasunaren aurkako bitartekoak erabiltzen baditu. Behin ohartarazi ostean, jokalariak portaera horri eusten badio, falta teknikoa adieraziko zaio. Zehapena: falta bat inskribatuko da eta aurkariei bi jaurtiketa libre eta baloiaren jabetza emango zaizkie. 44. artikulua. ENTRENATZAILE, ORDEZKO ETA LAGUNTZAILEEN FALTA TEKNIKOA Entrenatzaileak, entrenatzailearen laguntzaileak, ordezkoek eta taldeko ordezkariak ezin izango diete errespeturik gabe hitz egin ez Eskola Laguntzaileei, ez mahaiko laguntzaileei ez eta aurkariei ere. Horretaz gainera, ezin izango dira euren taldeko aulkiaren eremutik irten, min hartutako jokalari bati laguntzeko ez bada (betiere Eskola Laguntzailearen baimena jaso eta gero) edo hutsartea eskatzeko ez bada; ordezkoak soil-soilik irten ahal izango dira laguntzaileen mahaiari aldaketa eskatzeko. Eskola Laguntzaileak entrenatzaileari falta teknikoa adierazi ahal izango dio eta halaxe jasoko da, bere betebeharrak betetzen ez baditu. Bost falta egin dituen jokalari baten falta entrenatzaileari adieraziko zaio. Aurkariei bi jaurtiketa libre emango zaizkie eta ostean baloiaren jabetza. 38


Art. 44. FALTA TÉCNICA DE ENTRENADORES, SUSTITUTOS Y ACOMPAÑANTES El entrenador, el ayudante del entrenador, los sustitutos y los delegados no pueden dirigirse de forma irrespetuosa a los Eskola Laguntzailea, auxiliares de mesa, ni a los adversarios. Tampoco podrán salir de la zona del banquillo de su equipo, a excepción de que sea para atender a un jugador lesionado después de haber recibido el permiso del Eskola Laguntzailea, o para pedir un tiempo muerto, y los sustitutos para solicitar el cambio a la mesa de auxiliares. El Eskola Laguntzailea podrá señalar falta técnica al entrenador y le será anotada en su cuenta, en caso de no cumplir sus obligaciones. Una falta cometida por un jugador que ha cometido cinco faltas será anotada al entrenador. Se concederán dos tiros libres a los adversarios, seguidos de la posesión del balón. Después de los tiros libres, se convierta el último o no, cualquier jugador del mismo equipo del que ha lanzado los tiros libres realizará un saque desde el centro del terreno de juego en la banda situada enfrente de la mesa de anotadores. El jugador que realice el saque tendrá un pie a cada lado de la prolongación de la línea central y tendrá derecho a pasar el balón a un jugador situado en cualquier parte del terreno de juego. REGLA Nº 10: DISPOSICIONES GENERALES Art. 45. COMO SE INTENTA UN TIRO LIBRE El tiro a canasta debe ser intentado en un plazo de cinco segundos. Hasta que el balón toque el aro, el lanzador no debe pisar la línea de 39 Entrenatzaileak jaurtiketa libreak egiteko arduraduna aukeratuko du. Jaurtiketa libreetan gainerako jokalari guztiek gelditu beharko dute jaurtiketa libreen marraren luzapenaren atzean, harik eta horiek egin arte. Jaurtiketa libreen ostean, azkena sartu edo ez, jaurtiketak egin dituen jokalariaren talde bereko edozein kidek baloia atera behar izango du joko zelaiaren erdialdetik, betiere ohar hartzaileen mahaiaren aurrean dagoen aldean. Sakea egingo duen jokalariak oinak izan beharko ditu erdiko marraren luzapenaren alde bakoitzean; era berean, baloia joko zelaiaren edozein alderditan dagoen jokalariari pasatzeko eskubidea izango du. 10. ARAUA: XEDAPEN OROKORRAK 45. artikulua. NOLA EGIN JAURTIKETA LIBREA Jaurtiketa egin behar izango da bost segundoko epe baten barruan. Baloiak uztaia ukitu arte, jaurtitzaileak ezin du jaurtiketa libreen marra zapaldu, ezta marraren aurreko zelaia ere. Jokalari batek jaurtiketa librea egin behar duenean, gehienez bost jokalari egongo dira zona betetzen, betiere ondoko eran: (a) Talde defendatzailearen bi jokalari uztaitik hurbilen dauden bi tokietan. (b) Gainerakoek tokiak txandakatu behar izango dituzte. Zonako tokietan dauden jokalariek ondokoa egin behar dute: a) Ezin dute bete ez dagokien lekua. b) Ezin dira sartu zonara, zona neutralera eta ezin dira euren lekutik mugitu, harik eta baloia irten arte jaurtiketa libreak egin behar dituen jokalariaren eskuetatik. 39


tiros libres ni el terreno de juego delante de ella. Cuando un jugador lanza un tiro libre habrá un máximo de cinco jugadores ocupando la zona, de la siguiente forma: (a) dos jugadores del equipo defensor en los dos lugares más cercanos al aro. (b) los otros deben ir alternando sus plazas. Los jugadores en sus lugares de zona: a) no deben ocupar el lugar que no les corresponde. b) no deben entrar en la zona, zona neutral ni salir de su lugar hasta que el balón haya salido de las manos del jugador que lanza los tiros libres. c) no debe tocar el balón cuando va en dirección a la canasta hasta que toque el aro o sea evidente que no lo va a tocar. Todos los jugadores que no están en sus lugares de la zona durante los tiros libres, tienen que estar detrás de la línea de tiros libres hasta que el balón toque el aro o termine el tiro libre. Si el último tiro libre no toca el aro, el balón es entregado a los oponentes para ser puesto en juego desde la línea lateral. Ningún jugador puede tocar el balón hasta que toque el aro.

40

40

Art. 46. CINCO FALTAS POR JUGADOR Un jugador que ha cometido cinco faltas personales debe abandonar automáticamente el juego. Puede ser sustituido por un compañero de equipo. Las faltas cometidas por jugadores que hayan cometido anteriormente su quinta falta, se le anotarán al entrenador, salvo las excepciones reflejadas en los artículos 9.5.1 y 9.5.2 de las Reglas Oficiales de Baloncesto. Art. 47. FALTAS DE EQUIPO. REGLAS DE PENALIZACIÓN Cuando un equipo haya cometido cuatro (4) faltas de jugador, sean personales o técnicas en un periodo:

c) Ezin dute saskirantz doan baloia jo, uztaia ukitu arte edo ez duela ukituko argi egon arte. Jaurtiketa libreetan zonako euren lekuetan ez dauden jokalari guztiek jaurtiketa libreen marraren atzean egon beharko dute, baloiak uztaia ukitu arte edo jaurtiketa librea amaitu arte. Azken jaurtiketa libreak uztaia ukitzen ez badu, baloia aurkariei emango zaie, alboko marratik jokoari ekin diezaioten. Jokalariek ezin dute baloia jo, harik eta uztaia ukitu arte. 46. artikulua. BOST FALTA JOKALARI BAKOITZEKO Bost falta pertsonal egin dituen jokalariak jokoa utzi behar izango du. Taldekide batek ordeztu ahal izango du. Aurretik bosgarren falta egin duten jokalariek egiten dituzten gainerako faltak entrenatzaileari adieraziko zaizkio, Saskibaloiko Arau Ofizialen 9.5.1 eta 9.5.2. artikuluetan ezarritako salbuespenetan izan ezik. 47. artikulua. TALDEKO FALTAK. ZIGORTZEKO ARAUAK Talde batek lau (4) falta egin dituenean, pertsonalak edo teknikoak, zati batean (7 minutu), ondokoa bete beharko da: (1) Handik aurrera egindako falta pertsonal guztiak bi jaurtiketa libreren bitartez zigortuko dira; beraz, falta egin zaion jokalariak bi jaurtiketa libre egin behar izango ditu. (2) Garrantzi handiagoko zigorrean inplikatuta badago, arautegi honetako beharrezko artikulua aplikatu beharko da. (3) Baloiaren kontrola duen taldeko jokalari batek falta egiten badu, 48. artikuluan ezarritakoa bete behar izango da. (4) Taldeak aparteko zati batean egindako falta guztiak azken zatiko faltatzat hartuko dira.


(1) Todas las faltas personales de jugador posteriores se penalizarán con dos tiros libres, por lo que el jugador contra el que se haya cometido la falta lanzará dos tiros libres. (2) Si está implicada una penalización de mayor gravedad, se aplicará el artículo correspondiente de estas reglas. (3) En caso de que la falta la cometa un jugador mientras su equipo tiene el control de balón, se aplicará lo dispuesto en el artículo 48. (4) Se considerará que todas las faltas de equipo cometidas en un periodo extra forman parte del último periodo.

Art. 48. FALTA DE UN JUGADOR DEL EQUIPO QUE CONTROLA EL BALÓN

Una falta cometida por un jugador cuyo equipo controla el balón, se tendrá que sancionar siempre anotando la falta en la cuenta del infractor, y con un saque del adversario realizado desde un punto del exterior del terreno de juego lo más cercano posible al lugar en el que se cometió la falta. No se conceden tiros libres.

Art. 49. OTRAS REGLAS

Se pueden producir otras situaciones aparte de las previstas en este reglamento. En estas situaciones, se deberán aplicar los principios establecidos en las “Reglas Oficiales de Baloncesto”.

* DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO Y EQUIPAMIENTOS

Las medidas de un terreno de juego pueden ser diversas, siempre que se mantengan las mismas proporciones. Ejemplo: 28m. x 15m, 26m x 14m, 24m x 13m, 22m x 12m y 20m x 11m.Es importante que en ningún caso se hagan cambios en: (1) a altura del aro que está a 2.60 m del suelo. (2) el tamaño y el peso de los balones: Preminibasket y Minibasket - circunferencia entre 68 cm. y 73 cm. - peso entre 450 gr. y 500 gr. - balón oficial temporada 2010/2011: Baden 410

41

48. artikulua. BALOIAREN KONTROLA DUEN TALDEKO JOKALARI BATEN FALTA Baloia kontrolatzen duen taldeko jokalari batek egindako falta araua hautsi duen jokalari horri egokituko zaio, aurkariei baloia emanez; horrela, beste taldekoek sake bat egin beharko dute falta egin den tokirik hurbilen dagoen joko zelaiaren kanpoko puntu batetik. Jaurtiketa libreak ez dira ematen. 49. artikulua. BESTELAKO ARAUAK Araudi honetan ezarritakoez gain, bestelako egoerak sor daitezke. Kasu hauetan, “Saskibaloiaren Arau Ofizialetan” ezarritako printzipioak aplikatu behar izango dira. * JOKO ZELAIAREN NEURRIAK ETA EKIPAMENDUAK Joko zelaiaren neurriak askotarikoak izan daitezke, baina beti eutsi behar izango proportzio berari, esate baterako: zaie 28m x 15m, 26m x 14m, 24m x 13m, 22m x 12m eta 20m x 11m. Garrantzizkoa da ondokoetan aldaketarik ez egotea: (1) Uztailaren altuera, lurretik 2.60 metrora egon behar dena. (2) Baloien tamaina eta pisua: Aurreminibasketa eta Minibasketa - 68 zentimetrotik 73ra bitarteko zirkunferentzia. - 450 gramotik 500 gramora bitarteko pisua. - 2010 – 2011 denboraldiko baloia ofiziala: Baden 410 zenbakia. 41


DOS PUNTOS (Un dedo - un punto) Flexión de la muñeca hacia abajo

CESTO ANULADO� JUEGO ANULADO Mover los brazos de una parate a otra del cuerpo

TIEMPO PARADO Palma abierta� dedos juntos

CAMINAR Rotación puños

REGATE ILEGAL Batir alternativamente los

INFRACCION REGLA DE TRES SEGUNDOS Dedos de costado

FALTA PERSONAL Puño cerrado

PARA DESIGNAR AL INFRACTOR Indicar el número del jugador

EMPUJAR Señal de la falta: ademán de empujar

USO ILEGAL DE LAS MANOS Señal de la falta: golpear la muñeca

AGARRAR Señal de la falta: agarrar la muñeca

BLOQUEO Las manos en las caderas

BALON DEVUELTO A PISTA TRASERA Dedo índice extendido

FALTA ANTIDEPORTIVA Agarrar la muñeca

DOBLE FALTA Mover los puños cerrados

VIOLACION FUERA DE BANDA A. Señal de violación

CARGAR Puño cerrado golpeando la mano abierta

DOS TIROS LIBRES

UN TIRO LIBRE Dedo índice

SALTO ENTRE DOS Dedo índice

42

42

DOS PUNTOS (Un dedo - un punto) Flexión de la muñeca hacia abajo

CESTO ANULADO� JUEGO ANULADO Mover los brazos de una parate a otra del cuerpo

TIEMPO PARADO Palma abierta� dedos juntos

CAMINAR Rotación puños

REGATE ILEGAL Batir alternativamente los

INFRACCION REGLA DE TRES SEGUNDOS Dedos de costado

FALTA PERSONAL Puño cerrado

PARA DESIGNAR AL INFRACTOR Indicar el número del jugador

EMPUJAR Señal de la falta: ademán de empujar

USO ILEGAL DE LAS MANOS Señal de la falta: golpear la muñeca

AGARRAR Señal de la falta: agarrar la muñeca

BLOQUEO Las manos en las caderas

BALON DEVUELTO A PISTA TRASERA Dedo índice extendido

FALTA ANTIDEPORTIVA Agarrar la muñeca

DOBLE FALTA Mover los puños cerrados

VIOLACION FUERA DE BANDA A. Señal de violación

CARGAR Puño cerrado golpeando la mano abierta

DOS TIROS LIBRES

UN TIRO LIBRE Dedo índice

SALTO ENTRE DOS Dedo índice


* REGLAMENTO OFICIAL DE PASARELA El Reglamento Oficial de Pasarela está fundamentalmente basado en el actual Reglamento de PREMINIBASKET, en el cual se han modificado algunos artículos debido a que contiene algunas de las normas del Reglamento Oficial de Baloncesto. Podemos decir por lo tanto que, el Reglamento “Pasarela” es un reglamento intermedio o puente (pasarela) entre el reglamento de PREMINIBASKET y el de Baloncesto, y está destinado a reglamentar el juego de aquellas categorías del Baloncesto en que la edad de sus jugadores es excesiva para poder aplicar el Reglamento de PREMINIBASKET, e insuficiente para aplicar el Reglamento de Baloncesto. Por esta razón, el Pasarela es un juego, basado en el baloncesto, para niños y niñas nacidos en 1997/1998 (Categoría Infantil – Temporada 2010/2011). Así por tanto, la relación del Reglamento de “Pasarela” es prácticamente la misma que el reglamento de Pre-Minibasket, resaltando como principales diferencias LA ANULACION DE LAS DEFENSAS ILEGALES, LA INTRODUCCION DE LA REGLA DE 8 Y 24 SEGUNDOS, LA VALIDEZ DE LA CANASTA DE 3 PUNTOS Y LA UTILIZACIÓN DE BALÓN GRANDE (Baden 400 en categorías masculinas y Baden 415 en categorías femeninas). Los artículos modificados quedan de la siguiente manera: 45

* PASARELAKO ARAUDI OFIZIALA Funtsean, Pasarelako Araudi Ofiziala Minibasketeko gaur egungo Araudian oinarrituta dago, baina hainbat artikulu aldatu dira Saskibaloiko Araudi Ofizialeko hainbat arau sartu direlako. Pasarelako Araudia Minibasketeko eta Saskibaloiko araudien artekoa dela esan daiteke; helburua zera da: kategoria batzuetako jokoa arautzea, jokalarien adina handiegia denean Minibasketeko Araudia aplikatzeko eta txikiegia Saskibaloiko Araudia aplikatzeko. Hori dela eta, Pasarela saskibaloian oinarritutako joko bat da, 1997/1998ko urteetan jaiotako umeei zuzendutakoa (Haur Kategoria – 2010/2011 denboraldia). Beraz, Pasarelako Araudia ia-ia Minibasketekoaren berdina da; hala ere, desberdintasun agerikoenak ondokoak dira: EZ LEGEZKO DEFENTSEN DESAGERPENA, 8 ETA 24 SEGUNDOKO ARAUAK SARTZEA, 3 PUNTUKO SASKIRATZEAREN BALIOZKOTASUNA ETA BALOI HANDIAREN ERABILERA (gizonezko kategorietan Baden 7. zenbakia eta emakumezkoen kategorietan 6. zenbakia). Hona hemen aldaturiko artikuluak: 1. ARAUA: JOKOA 1. artikulua. PASARELA Pasarela saskibaloian oinarritutako joko bat da, 1997/1998ko urteetan jaiotako umeei zuzendutakoa (Haur Kategoria – 2010/2011 denboraldia). 45


REGLA Nº 1: EL JUEGO Art. 1. PASARELA El Pasarela es un juego, basado en el baloncesto, para niños y niñas nacidos en 1997/1998 (Categoría Infantil – Temporada 2010/2011). Art. 2. DEFINICIÓN Un encuentro de baloncesto se disputa entre dos equipos de 5 jugadores cada uno. El objetivo de cada equipo es el de lanzar el balón hacia la cesta del adversario y de intentar defender su canasta para que el otro equipo no consiga el objetivo de encestar; el balón puede ser pasado, lanzado, taponado y rodado, o efectuar un regate hacia cualquier dirección dentro de los límites fijados por las reglas que aquí se mencionan. REGLA Nº 2: INSTALACIONES Y EQUIPO Art. 3. DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO El terreno de juego será una superficie plana, rectangular dura y libre de obstáculos. Las dimensiones serán 28 metros de largo por 15 metros de ancho, medidas desde el borde interior de las líneas de demarcación. Las Federaciones están autorizadas para aprobar los terrenos de juego existentes, cuyas dimensiones estarán comprendidas dentro de los siguientes límites: - 4 metros menos de longitud y 2 metros menos de ancho, siempre que las variaciones sean proporcionales. 46

2. artikulua. DEFINIZIOA Saskibaloiko partidua bost jokalarik osaturiko bi taldeen artean jokatzen da. Talde bakoitzaren helburua da baloia aurkariaren saskian sartzea eta norberaren saskia defendatzea beste taldeak baloia saskira dezan saihesteko; baloia pasatu, jaurti, tapoia jarri eta lapurtua izan daiteke edo edozein norabidetan Izkin egin ahal izango da; horretarako, hala ere, hona hemen ezarritako arauen mugak kontuan hartu behar izango dira. 2. ARAUA: INSTALAZIOAK ETA TALDEA 3. artikulua. JOKO ZELAIAREN NEURRIAK Joko zelaiak azalera errektangeluarra, laua eta oztoporik gabea izan behar du. Neurriak ondokoak izango dira: 28 metro luze eta 15 metro zabal, muga marren barrualdearen ertzetik neurtuta. Federazioak joko zelaiak ontzat emateko baimena izango dute; horrela bada, joko zelaietako neurriak muga hauen barruan sartu behar izango dira: 4 metro gutxiago luze eta 2 metro gutxiago zabal, betiere aldaketa hauek proportzionalak badira. Aurrerantzean egin beharreko joko zelai guztiak egin beharko dira FIBAko txapelketa ofizialak egiteko eskaturiko betekizun ofizialen arabera, hau da, 28 metro luze eta 15 metro zabal izango dira. Sabaiak gutxienez 7 metroko altuera batera egon beharko du. Joko zelaia uniformea izango da eta modu egokian argiztatua. Argiak jokalarien ikusmenari traba ez egiteko moduan jarri behar izango dira. 46


Todos los terrenos de juego que se construyan en adelante, lo serán dé acuerdo con los requerimientos especificados para las principales competiciones oficiales de la F.I.B.A., es decir 28 metros por 15 metros. El techo deberá estar a una altura de 7 metros como mínimo. El terreno de juego estará uniforme y adecuadamente iluminado. Las luces deberán colocarse donde no entorpezcan la visión de los jugadores. Art. 4. LÍNEAS DE DEMARCACIÓN Las líneas de demarcación del terreno de juego se trazarán dé acuerdo con las ilustraciones contenidas en este reglamento. Serán iguales a las empleadas en un terreno normal de baloncesto y variarán respecto al de Minibasket en: A) La línea de tiros libres está a 5,80 metros del tablero. B) Existe línea de tres puntos y estará situada en un radio de 6,25 metros respecto al aro. C) Se trazarán dos líneas en los laterales (una en cada pista, ataque y defensa) en el lado contrario al de la mesa de anotadores a una altura de 8,325 m de la línea de fondo. Art. 5. TABLEROS Cada uno de los dos tableros, estará hecho de madera dura de un espesor de 3 centímetros, o de un material transparente adecuado (hecho de una pieza y del mismo grado de rigidez que los de madera). Las dimensiones deben de ser de 1,80 metros de lado horizontal y 1,05 metros de lado vertical, la base estará a 2,90 metros del suelo. 47

4. artikulua. ZELAIA MUGATZEKO MARRAK Joko zelaia mugatzeko marrak araudi honetan ezarritako irudien arabera trazatu behar izango dira. Saskibaloiko zelai arrunt batean erabilitakoen antzekoak izango dira eta Minibasketaren aldean ondoko aldaketak ikus daitezke: A) Jaurtiketa libreetako marra taulatik 5,80 metrora dago. B) Hiru puntuko marra existitzen da eta uztaitik zenbatuta 6,25 metroko erradio batean kokatuko da. 5. artikulua. TAULAK Taulak 3 zentimetroko lodiera duen egur gogorrez egingo dira edo material garden eta egoki batez (pieza batekoak eta egurrezkoen gogortasun maila berekoak izango dira). Neurriak ondokoak izan beharko dira: alderdi horizontalean 1,80 metro, 1,05 metro alderdi bertikalean eta oinarria lurretik 2,90 metrora egongo da. Federazioak taularen neurriak homologatzeko baimena izango dute; neurriok ondoko hauek izango dira: batetik, alderdi horizontalean 1,80 metro, alderdi bertikalean 1,20 metro eta oinarria lurretik 2,75 metrora; edo, bestetik 1,80 metro alderdi horizontalean, 1,05 metro alderdi bertikalean eta oinarria lurretik 2,90 metrora. Aurrerantzean egingo diren taula guztiek izan beharko dituzte Torneo Olinpiko eta Mundu Txapelketarako ezarritako neurriak, hau da, 1,80 metro x 1,05 metrokoak izango dira. Aurreko azalera osoa laua izango da eta, gardena izan ezean, zuria izango da. Azalera hau modu honetara markatuko da: uztaiaren atzean errektangulu bat trazatuko da 5 zentimetroko marra bat erabiliz. Errektangulu honetako kanpoko neurriak ondokoak izango dira: alderdi 47


Las Federaciones tienen autoridad para homologar las dimensiones del tablero que deben ser de 1,80 metros de lado horizontal y 1,20 metros de lado vertical, con la base a 2,75 metros del suelo o de 1,80 metros del lado horizontal y 1,05 metros del lado vertical con la base, entonces a 2,90 metros del suelo. Todos los tableros que se construyan en adelante, serán de las mismas dimensiones descritas para los Torneos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, es decir, 1,80 metros por 1,05 metros. La superficie frontal será lisa y, a no ser que sea transparente, será blanca. Esta superficie se marcará como sigue: se trazará un rectángulo detrás del aro por medio de una línea de 5 centímetros de ancho. Las dimensiones exteriores de este rectángulo serán las siguientes: lado horizontal 59 centímetros, lado vertical 45 centímetros. El borde superior de la franja inferior de dicho rectángulo estará al mismo nivel del aro. Los límites del tablero se marcarán con una línea de 5 centímetros de ancho. Si el tablero es transparente, deberá pintarse en blanco; en los dos casos, en negro. Los bordes de los tableros y los rectángulos pintados sobre los mismos, deberán ser del mismo color. Los tableros se montarán rígidamente en cada uno de los extremos del terreno de juego, en un plano perpendicular al suelo, paralelos a las líneas de fondo. Sus puntos centrales estarán en las perpendiculares erigidas en los puntos del terreno de juego a 1,20 metros del borde interior del punto medio de cada línea de fondo. Los soportes que sostienen el tablero estarán por lo menos, a una distancia de 1 metro del borde exterior de las líneas de fondo y serán de un color vivo que contraste con el fondo, de manera que sean perfectamente visibles para los jugadores. 48

horizontalean 59 zentimetro eta alderdi bertikalean 45 zentimetro. Errektangulu horren beheko marraren goiko ertzak uztaiaren maila berean egon beharko du. Taula mugak 5 zentimetroko lodiera duen marra batez zehaztuko dira. Taula gardena bada, zuriz margotuko dira, bestela beltzez. Taulen ertzak eta horien gainean margoturiko errektanguluak kolore berekoak izango dira. Taulak joko zelaiaren ertz bakoitzean muntatuko dira, lurraren plano perpendikular batean, atzeko marren paraleloan. Erdiko puntuak joko zelaiaren puntuetan jasotako perpendikularretan egingo dira, atzeko marra bakoitzeko erdiko puntuaren barruko ertzetik 1,20 metrora. Taularen euskarriek gutxienez atzeko marren kanpoko ertzetik metro batera egon beharko dute eta kolore bizi batekoak izango dira, hondoarekin kontrastea egiteko; modu horretara, jokalariek azarorik gabe ikusi ahal izango dituzte. Taulak modu honetara forratuko dira: taulen beheko alderdi osoa kuxinez estali beharko da eta alboak ere bai, gutxienez 0,35 metroko altuera bateraino. Taularen aurreko eta atzeko alderdietan 0,02 metroko babes bat jarri beharko da taularen oinarritik; horren gutxieneko lodiera 0,02 metrokoa izango da. Taularen beheko alderdiak gutxienez 0,05 metroko lodiera izango duen babes bat edukiko du. Euskarriak modu honetara babestuko dira: taularen atzean lurretik 2,75 metrotik beherako altuera batean dagoen edozein euskarrizati kuxinez estali behar izango da beheko alderdian, taularen 0,60 48


Ambos tableros serán forrados de la forma siguiente: se almohadillará la totalidad de la parte inferior de los tableros y los laterales hasta una altura mínima de 0,35 metros. En la parte anterior y posterior del tablero se cubrirán con una protección de 0,02 metros desde la base del tablero y un espesor mínimo de 0,02 metros. La parte inferior del tablero tendrá una protección de un espesor mínimo de 0,05 metros. Los soportes estarán protegidos como sigue: cualquier parte del soporte que se encuentre detrás del tablero a una altura inferior a 2,75 metros medida desde el suelo, debe ser almohadillada por la parte inferior hasta una distancia de 0,60 metros del tablero. Todos los soportes de tableros móviles deberán ser almohadillados o forrados en la parte que mira hacia el terreno de juego hasta una altura de 2,15 metros. Art. 6. CESTOS Los cestos comprenden los aros y las redes. Los aros estarán construidos en hierro macizo, tendrán un diámetro de 45 centímetros y estarán pintados en color naranja. El metal de los aros deberá tener un diámetro mínimo de 17 milímetros y un máximo de 20 milímetros. Podrán estar provistos de pequeños ganchos en el borde inferior o un dispositivo similar del que pueda suspenderse la red. El aro debe estar rígidamente unido al tablero, situado a 3,05 metros del suelo, en plano horizontal, y equidistante de los bordes verticales del tablero. La distancia más próxima entre las caras de los tableros y el borde interior de los aros será de 15 centímetros. Las redes serán de cordón blanco, se suspenderán de los aros y estarán construidas de tal forma que el balón quede 49

metroko distantziaraino. Taula mugigarrien euskarri guztiak kuxinez estali edo forratu behar izango dira joko zelaiari begira dagoen alderdian, betiere 2,15 metroko altueraraino. 6. artikulua. SASKIAK Saskietan uztaiak eta sareak ere izango dira. Uztaiak burdinazkoak izango dira; 45 zentimetroko diametro bat izango dute eta laranjaz margotu beharko dira. Uztaien metala gutxienez 17 milimetrokoa izango da eta gehienez 20 milimetrokoa. Beheko ertzean gako txikiak edo antzeko tresna bat eduki ahal izango ditu, sarea esekitzeko. Uztaiak taulari lotua egon behar du modu gogorrean, lurretik 3,05 metrora, plano horizontalean eta taularen ertz bertikalen distantziakidea izango da. Taulen aurrealdearen eta uztaien barruko ertzaren arteko distantziaren hurbilena 15 zentimetrokoa izango da. Sareak kordel zurikoak izango dira, uztaietatik zintzilikatuko dira eta baloia saskitik pasatzean une batez gelditzeko modukoak izango dira. Era berean, 40 zentimetro luze izango dira. 7. artikulua. BALOIA. MATERIALA, NEURRIA ETA PISUA Baloia esferikoa izango da eta laranja kolore homologatua izango du; kanpoko azala larruzkoa, gomazkoa edo sintetikoa izango da. Zirkunferentzia ezin da 749 milimetrotik beherakoa izan, ez eta 78 zentimetrotik gorakoa ere. Pisua 567 gramotik 650era bitartekoa izango da. Aldi berean, puzteko erabiliko den aire presioa ondokoa izango da: egurrezko lur trinko edo joko zelaiaren azalaren gainean erortzen uzten denean, betiere baloiaren beheko ertzetik neurturiko 1,80 metroko altuera batetik, bote egin beharko du balioaren goiko ertzera neurtu beharreko 1,20 metroko altueraraino, 49


momentáneamente detenido cuando pasa por el cesto. Tendrán una longitud de 40 centímetros. Art. 7. EL BALÓN. MATERIAL, TAMAÑO Y PESO El balón será esférico y de un color homologado anaranjado, no obstante, las Federación Vizcaína de Baloncesto tiene potestad para utilizar los colores que prevea según convenios o acuerdos; estará hecho con una superficie externa de cuero, goma o material sintético. Su circunferencia no debe ser inferior a 749 milímetros y superior a 78 centímetros y su peso estará entre 567 gramos y 650 gramos y se inflará a una presión de aire tal que, cuando se deje caer sobre un piso de madera sólida o sobre la superficie del terreno de juego, desde una altura aproximada de 1,80 metros, medida hasta el borde inferior del balón, botará hasta una altura, medida hasta el borde superior del balón de no menos de 1,20 metros ni más de 1,40 metros. El ancho de las costuras y/o de las ranuras del balón no deberá exceder de 0,635 centímetros. El equipo local facilitará, por lo menos, un balón usado que reúna las especificaciones anteriormente descritas. El Eskola Laguntzailea será el único juez sobre la legalidad del balón y podrá seleccionar para su utilización un balón proporcionado por el equipo visitante. El balón oficial para la temporada 2010/2011, será Baden 400 en categorías masculinas y Baden 415 en categorías femeninas. Art. 8. EQUIPO TÉCNICO El equipo local debe proporcionar: a) El cronómetro de juego. b) El acta oficial del partido. 50

gutxienez, eta 1,40 metroko altueraraino, gehienez. Baloiaren josturen edo arteken zabalera ezin izango da 0,635 zentimetrotik gorakoa izan. Edozein moduan B.S.R gara duen koloreak erabili ahal izango ditu. Bere zelaian jokatzen duen taldeak aurrerago deskribaturiko baloi erabili bat utzi beharko du gutxienez. Eskola Laguntzailea izango da baloiaren legezkotasuna ezarriko duen epaile bakarra eta jokatzeko erabili ahal izango du talde bisitariak emandako baloi bat. 2010-2011 denboraldirako baloi ofiziala Baden 400 zenbakia izango da kategoria maskulinoen kasuan, eta Baden 415 zenbakia kategoria femeninoen kasuan. 8. artikulua. EKIPO TEKNIKOA Etxeko taldeak ondorengoaz hornitu behar du: a) Jokorako kronometroa. b) Jokoaren akta ofiziala. c) Jokalari bakoitzak egindako falta kopurua adierazteko taulatxoak, 1etik 5era bitartekoak, bai eta jauziaren alternantzia adierazteko gailu bat ere. d) Hutsarteak neurtzeko beste kronometroa bat. e) Partidaren emaitza arian-arian adierazteko markagailu bat. f) Taldeko jabetzako 24 segundoak kontrolatzeko kronometroa.

50


c) Tablillas numeradas del 1 al 5 para indicar el número de faltas cometidas por un jugador, y dispositivo de señalización de alternancia en el salto. d) Otro cronómetro para medir los tiempos muertos. e) Un marcador para indicar progresivamente el resultado del partido. f) Un cronómetro para controlar los 24 segundos de posesión de equipo. REGLA Nº 3: ESKOLA LAGUNTZAILEA Y SU REGLAMENTO Art. 9. ESKOLA LAGUNTZAILEA (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 10. EL ANOTADOR (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 11. EL CRONOMETRADOR El cronometrador es el responsable de controlar el tiempo de juego, la regla de 24 segundos y de indicar el final de cada periodo. El cronometrador parará el cronómetro durante el partido en las siguientes situaciones: a) Al final de cada periodo o periodo extra. b) Cuando el árbitro haga sonar el silbato por cualquier causa. REGLA Nº 4: LOS JUGADORES, LOS SUSTITUTOS Y LOS ENTRENADORES Art. 12. LOS EQUIPOS (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) 51

3. ARAUA: ESKOLA LAGUNTZAILEA ETA BERAREN ARAUDIA 9. artikulua. ESKOLA LAGUNTZAILEA. (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 10. artikulua. OHAR HARTZAILEA. (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 11. artikulua. KRONOMETRATZAILEA. Kronometratzaileak joko denbora eta 24 segundoko araua kontrolatzeko eta zati bakoitzaren amaiera adierazteko ardura izango du. Kronometratzaileak kronometroa gelditu behar izango du ondoko kasuotan: a) Zati edo aparteko zati bakoitzaren amaieran. b) Edozein arrazoi dela eta, epaileak txilibitua jotzen duenean. 4. ARAUA: JOKALARIAK, ORDEZKOAK ETA ENTRENATZAILEAK 12. artikulua. TALDEAK (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 13. artikulua. ENTRENATZAILEAK (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian)

51


Art. 13. LOS ENTRENADORES (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 14. UNIFORMES (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) REGLA Nº 5: REGLAMENTACIÓN DEL TIEMPO Art. 15. TIEMPO DE JUEGO El partido constará de cuatro periodos de ocho minutos cada uno, con un intervalo de descanso de un minuto entre el primer y segundo periodo, y entre el tercer y cuarto periodo, así como entre cualquier periodo extra que pudiera existir, siendo de 10 minutos el tiempo de descanso entre el segundo y tercer periodo. Por necesidades horarias, podrá disminuirse el tiempo de periodo de descanso entre el segundo y tercer periodo hasta un mínimo de dos minutos, siempre y cuando exista acuerdo entre ambos entrenadores. En ningún caso, podrá disputarse periodos a tiempo corrido, debiéndose cumplir lo estipulado en los anteriores apartados. El cronometrador o anotador, en el supuesto de que el primero no existiese, controlará el tiempo de juego sin parar el reloj, salvo en los casos siguientes: 1) una falta o violación 52

14. artikulua. UNIFORMEAK (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 5. ARAUA: DENBORARI BURUZKO ARAUAK 15. artikulua. JOKO DENBORA Partidak zortzina minutuko 4 aldi izango ditu, lehenengo eta bigarren aldien eta hirugarren eta laugarren aldien arteko minutu bateko atsedenaldi batekin, baita ere izan litekeen edozein aldi estraren artean, 10 minutukoa izanik bigarren eta hirugarren aldien arteko atsedenaldia. Ordutegiaren beharrizanengatik, bigarren eta hirugarren aldien arteko atsedenaldia bi minutura arte laburtu ahal izango da, baldin eta entrenatzaile bien artean adostasunik badago. Ezin izango da inola ere zenbait aldi jarraian jokatu, aurreko ataletan ezarritakoa bete behar delarik. Kronometratzaileak edo ohar-hartzaileak, lehena izango ez litzatekeen kasuan, jokoaren denbora erlojua gelditu gabe kontrolatuko du, hurrengo kasuetan izan ezik: 1) Falta edo bortxaketa 2) Baloi eutsia (borroka) 3) Aldi baten amaieran 4) Jokalari bat min hartuta dago eta jokoa gelditu denean 5) Eskola Laguntzaileak txistua jo duenean 52


2) balón retenido (lucha) 3) al final de un periodo 4) cuando un jugador está lesionado y se detenga el juego 5) cuando el Eskola Laguntzailea haga sonar su silbato 6) en los dos últimos minutos del cuarto periodo o cualquier periodo extra, cuando se consigue una canasta Después de que el reloj del partido haya sido parado, el cronometrador o anotador lo pondrá en marcha: (a) durante el salto entre dos cuando el balón ha sido palmeado por uno de los saltadores (b) después de un saque lateral o de fondo o después de que un último tiro libre no es conseguido, cuando el balón toque al primer jugador dentro del terreno de juego. Art. 16. COMIENZO DEL ENCUENTRO El primer periodo se iniciará con un salto entre dos en el círculo central. Los demás periodos y periodos extras se iniciarán según el proceso de posesión alterna con un saque desde el centro del campo. Al comienzo del tercer periodo los equipos deben cambiar de campo. En caso de tener que disputarse uno o varios periodos extras, los equipos seguirán atacando en la misma dirección que en el cuarto periodo. 53

6) Laugarren aldiko nahiz edozein aldi estratako azken bi minutuetan saskiratze bat lortu denean Behin partidaren erlojua gelditutakoan, kronometratzaileak edo ohar-hartzaileak martxan jarriko du: a) Bi jokalariren arteko jauzian baloia jauzilarietariko batek palmeatu duenean b) Alboko edo atzeko sake baten ondoren edo azken jaurtiketa libre bat lortu ez denean, baloiak jokalekuaren barruan jokalari bat lehenik ukitu duenean 16. artikulua. PARTIDAREN HASIERA Lehenengo zatiari, erdiko zirkuluan biren artean egin beharreko jauzi batez ekingo zaio. Gainerako zatiei eta apartekoei, aldiz, txandakako prozesuaren bitartez ekingo zaie, zelai erditik egindako sake batekin. Hirugarren aldia amaitzean taldeek kanpoa aldatu behar dute. Aldi estra bat edo batzuk jokatu behar izatekotan, taldeek seigarren aldian egindako norabidean jarraituko dute erasotzen. 17. artikulua. BIREN ARTEKO JAUZIA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 18. artikulua. SASKIRATZEA, NOIZ LORTZEN DEN ETA ZENBAT BALIO DUEN Saskiratzea lortuko da jokoan dagoen baloia saskiaren goialdetik sartu eta barruan geratzen denean edo saskia zeharkatzen duenean. Joko zelaitik lortutako saskiratze baten balioa 2 puntukoa izango da, hiru puntuko saskiratze eremutik lortzen ez bada, horrelako kasuetan 3 puntuko balioa izango duelako;

53


Art. 17. SALTO ENTRE DOS (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 18. CANASTA – CUANDO SE CONSIGUE Y SU VALOR Se consigue una canasta cuando un balón vivo entra por la parte superior del cesto y permanece dentro de él o lo atraviesa. Una canasta marcada en juego vale 2 puntos a menos que sea conseguida desde la zona de canasta de 3 puntos, en cuyo caso vale 3 puntos; una canasta marcada en tiro libre vale 1 punto. Una canasta marcada desde el terreno de juego cuenta para el equipo que ataca el cesto en el cual se introdujo el balón. Después de una canasta desde el terreno de juego o del último tiro libre convertido, los oponentes reanudarán el juego con un saque desde cualquier lugar de la línea de fondo, que será hecho en un máximo de 5 segundos. Art. 19. EMPATE (Ver este artículo en el Reglamento de PREMINIBASKET) Art. 20. FINAL DEL PARTIDO (Ver este artículo en el Reglamento de PREMINIBASKET) 54

jaurtiketa libreko saskiratzea puntu 1ekoa izango da. Joko zelaitik lortutako saskiratzea zenbatu beharko zaio baloia sartzen deneko saskiari eraso dion taldeari Joko zelaitik lortutako edo jaurtiketa libreetan eskuraturiko azken saskiratzearen ondoren, aurkariek jokoari ekingo diote baloia atzeko lerroaren edozein tokitatik atereaz, betiere bost segundoko epean gehienez. 19. artikulua. BERDINKETA (Ikus artikulu hau PREMinibasketeko Araudian) 20. artikulua. PARTIDAREN AMAIERA (Ikus artikulu hau PREMinibasketeko Araudian) 6. ARAUA: JOKOAREN ARAUDIA 21. artikulua. ALDAKETAK Hasierako hiru aldietan zehar, partidaren aktan izena emandako jokalari bakoitzak gutxienez 8 minutuko aldi bat jokatu behar du, gehienez ere 2 aldi jokatu ahal izango dituela. Ez da ordezkapenik emango hasierako hiru aldietako batean, min hartutako, deskalifikatutako edo bosgarren falta pertsonala egindako jokalari bat ordezkatzeko ez bada. Derrigorrezkoa da ordezkapena zelaian beti talde bakoitzeko 5 jokalari egon daitezen, jokalari ordezko guztiak faltengatik kanporaturik ez badaude. Ordezkapenei dagokienez, jokalari batek aldi batean jokatu duela kontsideratuko da, aldi txiki batez bakarrik egin badu ere. 54


REGLA Nº 6: REGLAMENTO DEL JUEGO Art. 21. SUSTITUCIONES A lo largo de los tres primeros periodos, cada uno de los jugadores inscritos en el acta del partido, deberá de jugar un mínimo de un periodo de 8 minutos, pudiendo jugar un máximo de 2 periodos. No se concederán sustituciones en ninguno de los tres primeros periodos, excepto para sustituir a un jugador lesionado, descalificado o que haya cometido la quinta falta personal; es obligatoria su sustitución con el fin de que haya siempre en el terreno de juego 5 jugadores de cada equipo, a excepción de que todos los suplentes estén eliminados por faltas. Por lo que hace referencia a sustituciones, se considera que un jugador ha participado en un periodo cuando lo haya hecho aunque sólo fuera durante un periodo mínimo de tiempo. En el cuarto periodo, se podrán conceder sustituciones siempre que el balón esté muerto como consecuencia de un silbato del Eskola Laguntzailea y en los últimos dos minutos de ese período o de cualquier período extra, después de canasta se puede conceder al equipo que la ha recibido. En el momento que el Eskola Laguntzailea autorice una sustitución, el reloj será detenido. También se pueden efectuar sustituciones durante un tiempo muerto. Si en el primer, segundo o tercer periodo llega el caso que un equipo no dispone de jugadores suficientes, para efectuar la 55

Laugarren aldian edo edozein aldi estratan ordezkapenak eman ahal izango dira erloju geldiko egoera ematen bada, berau erloju jarraiko joko fase batean izanda ere. Laugarren aldiko azken bi minutuetan edo edozein aldi estratako azken bi minutuetan, saskiratze baten ondoren saskia hartu duen taldeari ordezkapena eman ahal zaio. Eskola Laguntzaileak aldaketa baimentzen duen unean, erlojua gelditu behar izango da. Era berean, hutsarteetan ere aldaketak egin ahal izango dira. Hasierako bost aldietan talde batek ez badauka min hartutako edo kanporaturiko jokalari bat aldatzeko behar adina jokalari, jokalari guztiek zati oso batean atseden har dezaten, partida jokatzen segitu behar izango da eta edozein aldaketa egin ahal izango da joko zelaian bost jokalari egon daitezen. Eskola Laguntzaileak zirkunstantzia hau jaso beharko du partidaren aktan. Azkenengo edo bakarra den jaurtiketa librea saskiratu eta gero, edozein taldeari aldaketa eman ahal zaio, aldaketa hau hondotik ataratzen duen jokalaria baloia esku artean eduki baino lehen eskatzen bada. 22. artikulua. HUTSARTE ERREGISTRATUA Erregistraturiko hutsartea entrenatzailearen edo entrenatzailearen laguntzailearen eskariz egindako partidaren etenaldia da. Hutsarte bakoitza minutu 1ekoa izango da. Lehenengo erdian (1. eta 2. laurdenak) alde bakoitzari 2 hutsarte eman dakizkioke, biak laurden berean eskatuak izan zein izan ez; eta 3 hutsarte talde bakoitzari bigarren erdian (3. eta 4. laurdenak), berauek 3. edota 4. laurdenean eskatuak izan zein izan ez. Talde 55


sustitución de un jugador lesionado o descalificado, de manera que todos los jugadores puedan descansar un periodo entero, el partido se continuará jugando, y se efectuará cualquier sustitución a fin de que siempre haya 5 jugadores en el terreno de juego, excepto jugadores eliminados por faltas. El Eskola Laguntzailea hará constar esta circunstancia en el acta del encuentro. Después del último o único tiro libre convertido, se puede conceder cambio a cualquier equipo siempre que se haya solicitado antes de que el jugador que va a efectuar el saque de fondo tenga el balón. Art. 22. TIEMPO MUERTO REGISTRADO Un tiempo muerto registrado es una interrupción del partido a petición del entrenador o del ayudante de entrenador. Cada tiempo muerto durará 1 minuto. Se pueden conceder 2 tiempos muertos a cada equipo durante la primera mitad (1º y 2º periodo) independientemente de que los mismos sean pedidos en uno de ellos o en ambos periodos, y 3 tiempos muertos a cada equipo durante la segunda mitad (3º y 4º periodo), independientemente de que los mismos hayan sido pedidos en el 3º ó 4º periodo. Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto en cada prórroga. Los tiempos muertos no utilizados en el 1º y 2º periodo, no serán acumulables para el 3º y 4º periodo. Se puede conceder un tiempo muerto: 56

bakoitzak hutsarte bana izango du luzapen bakoitzean. 1. edo 2. laurdenean erabili gabeko hutsarteak, ez dira pilatuko 3. eta 4. laurdenetan. Hutsarte bat eman daiteke: a) Eskola Laguntzaileak txistua jotzen duen guztietan (falta, biren arteko jauzia, edozein arrazoirengatik jokoa gelditua bada…) b) Hutsartea eskatu duen taldearen kontra saski bat egiten denean. Sartutako azken jaurtiketa librearen edo sartutako bakarraren ondoren, hutsartea eman dakioke edozein talderi, baldin eta atzeko sakea egingo duen jokalariak baloia eduki baino lehen eskatu bada. Laugarren zatiko edo edozein luzapeneko azken bi minututan, bere defentsa zelaitik (ondotik edo albotik) atera behar duen talde batek hutsartea eskatzen badu, hutsartea eta gero sakea eraso zelaiko albotik, hiruko marratik urrunen dagoen puntutik (ondoko marratik 7,825 metrotara), , mahaiaren kontrako aldean, egin beharko da. Eskolak talde bat zelaira bueltatzeko txistua jotzen badu eta taldeak kasurik ez badu egiten, Eskolak taldea beste hutsarte batekin zigor dezake. Hutsarte gehiagorik eduki ezean, entrenatzailea falta teknika batekin zigor daiteke. 23. artikulua. BALOIA ERABILTZEKO ERA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian)

56


(a). Siempre que el Eskola Laguntzailea haga sonar su silbato (falta, violación, salto entre dos, detener el juego por cualquier razón...) (b). Cuando se anota un cesto contra el equipo que ha pedido el tiempo muerto. Después del último o único tiro libre convertido, se puede conceder tiempo muerto a cualquier equipo siempre que se haya solicitado antes de que el jugador que va a efectuar el saque de fondo tenga el balón. Si en los dos últimos minutos del cuarto período o de cualquier período extra, un equipo que debía sacar desde su campo de defensa (de lateral o de fondo) solicita un tiempo muerto, después del tiempo muerto el saque se realizará desde el lateral, en la pista de ataque en el punto más alejado de la línea de tres puntos, en lado contrario al de la mesa de anotadores. Si el Eskola pita para que un equipo se incorpore al terreno de juego y dicho equipo hace caso omiso a dicha advertencia, el Eskola puede sancionarle con otro tiempo muerto. De no disponer de más tiempos muertos, se puede sancionar a dicho equipo con una Falta Técnica al entrenador. Art. 23. COMO SE JUEGA EL BALÓN (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) 57

57

7. ARAUA: ARAU HAUSTEAK 24. artikulua. ARAU HAUSTEAK (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 25. artikulua. ALBOKO SAKEA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 26. artikulua. JOKALARIAREN KOKAPENA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 27. artikulua. JOKALARIA JOKO ZELAITIK KANPO (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 28. artikulua. PIBOTEA. (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 29. artikulua. BALOIAREKIN AURRERA EGITEKO MODUA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 30. artikulua. BOTE EGIN (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 31. artikulua. BALOIAREN KONTROLA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 32. artikulua. HIRU SEGUNDOKO ARAUA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 33. artikulua. BOST SEGUNDOKO ARAUA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 57


REGLA Nº 7: VIOLACIONES Art. 24. VIOLACIONES (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 25. SAQUE DE BANDA (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 26. POSICIÓN DEL JUGADOR (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 27. JUGADOR FUERA DEL TERRENO DE JUEGO (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 28. PIVOTE (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 29. AVANZAR CON EL BALÓN (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 30. DRIBLAR (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 31. CONTROL DEL BALÓN (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket)

58

34. artikulua. 8 ETA 24 SEGUNDOETAKO ARAUAK Jokalari batek jokoan dagoen baloiaren kontrola atzeko pistan eskuratzen duenean, bere taldeak 8 segundo izango ditu baloia aurreko pistara eraman ahal izateko. Baloia kanpora aterazten bada eta baloia zeukan taldeak atera behar badu, edo talde batek atera behar duen jauzi egoera bat suertatzen bada, 8 segundoko kontuarekin jarraituko da (hau da, aurreko pistara pasatzeko kontu berririk ez da ematen). Eskola Laguntzaileak geratzen den denbora seinalatu beharko du esku bat edo biak altxatuz behar diren atzamarrak erabiliz, sakea beti atzeko pistatik egiten denean. Jokalari batek jokoan dagoen baloiaren kontrola joko zelaian eskuratzen duenean, bere taldeak saskirako jaurtiketa bat egin beharko du 24 segundoko epearen barruan. 24 segundu bitarte honetan jaurtiketa emon dela kontutan hartzeko, baloia jaurtitzen duen jokalariaren eskutatik atara behar da seinalea jo baino lehen, eta baloia sartu beharko da edo uztaia ikutu. Seinalea jotzen badu eta baloia ez da sartzen eta ez du uztaia ikutzen ere, defentzan dagoen taldeak atarako du, defendatzen zuen taldeak baloia berehala eta argi lortu ezik. 35. artikulua. LEGEAREN AURKAKO DEFENTSAK Pasarelako txapelketetan ez dute indarrik izango Minibasketeko Araudian ezarritako ez-legezko defentsak. 36. artikulua. ATZEKO PISTARA ITZULITAKO BALOIA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 58


Art. 32. REGLA DE LOS TRES SEGUNDOS (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 33. REGLA DE LOS CINCO SEGUNDOS (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 34. REGLAS DE LOS 8 SEGUNDOS Y 24 SEGUNDOS (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 35. DEFENSAS ILEGALES En la Competición Pasarela quedan anuladas las defensas ilegales que se citan en el Reglamento de Minibasket. Art. 36. BALON DEVUELTO A PISTA TRASERA (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 37. JUGADOR EN ACCIÓN DE TIRO A CESTO (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) REGLA Nº 8: FALTAS PERSONALES Art. 38. FALTAS (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 39. TIROS LIBRES (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket)

59

37. artikulua. SASKIRA JAURTITZEN ARI DEN JOKALARIA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 8. ARAUA: FALTA PERTSONALAK 38. artikulua. FALTAK. (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 39. artikulua. JAURTIKETA LIBREAK (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 40. artikulua. FALTA PERTSONALA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 41. artikulua. KIROLTASUNAREN AURKAKO FALTA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 42. artikulua. FALTA BIKOITZA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 9. ARAUA: FALTA TEKNIKOA 43. artikulua. KIROLTASUNAREN AURKAKO JOKABIDEA – FALTA TEKNIKOA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 44. artikulua. ENTRENATZAILE, ORDEZKO ETA LAGUNTZAILEEN FALTA TEKNIKOA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 59


Art. 40. FALTA PERSONAL (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 41. FALTA ANTIDEPORTIVA (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 42. FALTA DOBLE (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) REGLA Nº 9: FALTAS TÉCNICAS Art. 43. CONDUCTA ANTIDEPORTIVA – FALTA TÉCNICA (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 44. FALTA TÉCNICA DE ENTRENADORES, SUSTITUTOS Y ACOMPAÑANTES (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket REGLA Nº 10: DISPOSICIONES GENERALES Art. 45. COMO SE INTENTA UN TIRO LIBRE (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 46. CINCO FALTAS POR JUGADOR (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 47. FALTAS DE EQUIPO. REGLAS DE PENALIZACIÓN (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 48. FALTA DE UN JUGADOR DEL EQUIPO QUE CONTROLA EL BALÓN (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket) Art. 49. OTRAS REGLAS (Ver este artículo en el Reglamento de Minibasket)

60

10. ARAUA: XEDAPEN OROKORRAK 45. artikulua. NOLA EGIN JAURTIKETA LIBREA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 46. artikulua. BOST FALTA JOKALARI BAKOITZEKO (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 47. artikulua. TALDEKO FALTAK. ZIGORTZEKO ARAUAK (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 48. artikulua. BALOIAREN KONTROLA DUEN TALDEKO JOKALARI BATEN FALTA (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian) 49. artikulua. BESTELAKO ARAUAK (Ikus artikulu hau Minibasketeko Araudian)

60


* TERRENO DE JUEGO, MEDIDAS REGLAMENTARIAS TERRENO DE JUEGO 28 m. 0,05 m.

LÍNEA DE SAQUE

LÍNEA DE SAQUE

6,2 5m .

6 m.

15 m.

3,6 m. 1,8 m.

Banquillo de equipo

Zona de Banquillo de equipo

3 m.

2 m.

1,25 m.

0,05 m.

Zona de Banquillo de equipo

MESA DE ANOTADORES 5 m.

Banquillo de equipo

5 m.

61

* JOKO ZELAIA, ARAUZKO NEURRIAKJOKO ZELAIA

ATERATZE LERROAK

0,05 m.

ATERATZE LERROAK

28 m.

6,2 5 m .

6 m.

15 m.

3,6 m. 1,8 m. 3 m.

2 m.

1,25 m.

0,05 m.

Taldearen jesarlekuaren eremua Taldearen jesarlekua

ZENBATZAILEEN MAHAIA

5 m.

Taldearen jesarlekuaren eremua Taldearen jesarlekua

5 m.

61


1,80 m

.

ÁREA RESTRINGIDA: MEDIDAS REGLAMENTARIAS Todas las líneas de una anchura de 0,05 m.

m. 0,05 m. 0,85

4,60 m.

0,85

m.

5,80 m.

0,30

m.

0,85

m.

0,05

1,20 m.

90º

m.

1,75

m.

6 m.

62

1,80 m

.

EREMU MUGATUAA RAUZKO NEURRIAK Marra guztiek 0,05 metroko zabalera izango dute.

m. 0,05 m. 0,85

4,60 m.

0,85

5,80 m.

m. 0,30 m. 0,85 m. 0,05

1,20 m.

90º

62

m.

6 m.

1,75

m.


1.20 m.

Linea de fondo 0,05 m.

2,90 m.

0,40 m.

0,45 m.

1,05 m.

0,15 m.

0,15 m.

SOPORTE REGLAMENTARIO PARA LOS CESTOS

Por lo menos 1.00 m.

63

1,05 m.

0,15 m. 0,45 m.

1.20 m.

Hondoko lerroa: 0,05 m.

2,90 m.

0,40 m.

0,15 m.

SASKIETARAKO ARAUZKO EUSKARRIA

Gutxienez 1.00 m.

63


MARCAJE REGLAMENTARIO DE LOS TABLEROS 1,80 m.

0,59 m. 1,05 m. 0,45 m. Nivel de la parte superior del aro Todas las lineas de una anchura de 0,05 m

MEDIDAS REGLAMENTARIAS DEL ARO

A A1

0,45 m.

0,15 m.

A -A1 = 0,017 m. mínimo ó 0,020 m, máximo

64 TAULEN ARAUZKO SEINALEAK 1,80 m.

0,59 m. 1,05 m. 0,45 m.

Aroaren gaineko aldeko maila

Lerro guztien zabalera: 0,05 m.

UZTAIAREN ARAUZKO NEURRIAK A A1

0,45 m.

0,15 m.

A -A1 = gutxienez 0,017 m. edo gehienez 0,020 m.

64


* ANEXO ELECCION DE CANASTAS Y DE BANQUILLO DE EQUIPO El equipo local se sentará en el banquillo situado a la izquierda de la mesa de anotadores (a la izquierda de los anotadores) y durante los dos primeros cuartos encestará en la canasta situada a la derecha de la mesa de anotadores (a la derecha de los anotadores). En MiniBasket los equipos intercambiarán las canastas del tercer al cuarto periodo para jugar el cuarto, quinto y sexto periodo, y en caso de tener que jugarse una o varias prórrogas continuarán encestando como en el sexto periodo. En PreMiniBasket y Pasarela, en el tercer y cuarto periodo intercambiarán las canastas, y en caso de tener que jugarse una o varias prorrogas seguirán encestando como en el cuarto periodo. Si ambos equipos se ponen de acuerdo podrán variar el banquillo como quieran o la canasta en la que desean encestar durante los dos primeros cuartos. No obstante, si existe discrepancia a este respecto, se deberá cumplir los estipulado en el primer párrafo. BANQUILLOS DE LOS EQUIPOS Durante el encuentro, las únicas personas autorizadas a sentarse en el banquillo son el entrenador, el ayudante de entrenador, los sustitutos y delegados. Ninguna otra persona se sentará, hasta una distancia de dos metros, del banquillo de equipo. 65

* ERANSKINA SASKIEN ETA TALDEKO AULKIRAREN AUKERAKETA Etxeko taldea ohar hartzaileen mahaiaren ezkerrean (ohar hartzaileen ezkerrean) dagoen aulkian jesarriko da eta hasierako bi laurdenetan zehar ohar hartzaileen mahaiaren eskuinean (ohar hartzaileen eskuinean) dagoen saskian saskiratu beharko du. Mini-Basketean taldeek saskiak elkartrukatuko dituzte hirugarren alditik laugarrenera, laugarren, bosgarren eta seigarren aldiak jokatzeko, eta luzapen bat edo gehiago jokatu behar izatekotan seigarren aldian bezala jarraituko dute saskiratzen. Pasarelan, hirugarren eta laugarren aldian elkartrukatuko dituzte saskiak , eta luzapen bat edo gehiago jokatu behar izatekotan laugarren aldian bezala jarraituko dute saskiratzen. Talde biak ados jartzen badira nahi duten aulkia edo hasierako bi laurdenetan saskiratu nahi duten saskia aldatu ahal izango dute. Hala ere, honi buruz dasadostasuna badago, lehenengo paragrafoan ezarritakoa bete beharko da. TALDEETAKO AULKIAK Partida izan bitartean, aulkian jesartzeko baimena duten pertsonak ondokoak dira: entrenatzailea, entrenatzailearen laguntzailea, ordezkoak eta talde ordezkaria. Gainerako pertsonak ezin izango dira aulkian jesarri; gutxienez taldeko aulkitik bi metroko distantzia batera eseri beharko dira. Egoerak justifikatzen duenean, Eskola Laguntzaileak, entrenatzailearen laguntzaileari edo taldeko laguntzaile bati, ohar hartzaileen mahaian edo inguruan esertzeko baimena eman diezaioke, betiere beraren taldeko ordezkari gisa. Guztiarekin ere, 65


Cuando las condiciones lo justifiquen, el Eskola Laguntzailea puede permitir al ayudante del entrenador o a un acompañante de equipo acreditado, tomar asiento como representante de su equipo en la mesa de anotadores o sus proximidades. Sin embargo, si su comportamiento perjudica el trabajo de los auxiliares de mesa, el Eskola Laguntzailea podrá hacerle abandonar este lugar. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LAS SUSTITUCIONES El entrenador enviará al sustituto, que debe estar preparado para entrar en juego, para que se coloque en el asiento previsto hasta que el Anotador haga sonar su señal. Entonces se pondrá en pie e indicará al Eskola Laguntzailea más cercano que desea entrar en el terreno de juego. No entrará en el terreno de juego hasta que el Eskola Laguntzailea le haga la señal de que puede hacerlo. Si la sustitución es solicitada durante un tiempo muerto, el sustituto se presentará al anotador y al Eskola Laguntzailea más cercano con anterioridad a entrar en el terreno de juego. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE PROTESTA En el caso de que un equipo estime que sus intereses han sido adversamente afectados por la decisión de cualquiera de los Eskola Laguntzailea, o por cualquier circunstancia ocurrida durante el desarrollo de un encuentro, se debe proceder de la siguiente manera : A) En el momento en que el incidente ha ocurrido, o inmediatamente que se produzca un balón muerto y el reloj del partido esté parado, o en el primer tiempo muerto, el Capitán del equipo expondrá sus observaciones al Eskola Laguntzailea, a condición de que estas 66

pertsona horren portaerak traba egiten badio mahaiko laguntzaileen lanari, Eskola Laguntzaileak toki hori uzteko agindua eman ahal izango dio. ALDAKETAK EGITEKO JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA Entrenatzaileak jokoan sartzeko prest egon behar den jokalariari aginduko dio aldaketa egiteko beharrezko eserlekuan jar dadin, harik eta ohar hartzaileak seinalea jo arte. Orduan zutunduko da eta hurreneko Eskola Laguntzaileari adieraziko dio joko zelaian sartu gura duela. Beraz, ez da zelaian sartuko, harik eta Eskola Laguntzaileak hori egiteko baimena eman arte. Aldaketa hutsarte bat aprobetxatuz eskatzen bada, ordezkoa ohar hartzailearen eta hurreneko Eskola Laguntzailearen aurrera aurkeztu beharko da, joko zelaian sartu baino lehenago. PROTESTA KASUETAN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA Gerta daiteke talde batek bere interesei kalte egin zaiela pentsatzea, Eskola Laguntzaileek hartutako erabakiengatik edo partidan izandako bestelako zirkunstantziengatik; halako kasuetan, modu honetara jokatu behar izango da: A) Gorabehera izan den une berean, jokoa gelditzen denean edo lehenengo hutsartean, taldeko kapitainak bere iritzia azalduko dio Eskola Laguntzaileari; horretarako baldintza bakarra zera izango da: iritzi horiek modu lasaian eta adeitsuan egitea. Eskola Laguntzaileak bere erabakiaren arrazoia azaldu ahal izango du eta, beharrezkoa izanez gero, partidaren akta ikusi eta tanteoa zein joko denbora egiaztatu ahal izango ditu. Partidaren etenaldi hau 30 segundotik gorakoa bada, erreklamazioa egin duen taldeari hutsarte bat adjudikatuko zaio, Eskola Laguntzaileak kontrakoa 66


sean hechas serena y cortésmente. El Eskola Laguntzailea podrá explicar su decisión, o si fuera necesario, examinará el Acta del encuentro y comprobará el tanteo y el tiempo de juego. Si esta interrupción del partido excediese de 30 segundos, le será cargado al equipo en cuestión un tiempo muerto, a menos que el Eskola Laguntzailea decida lo contrario, reconociendo la validez de la observación. B) Si al finalizar el encuentro, el equipo en cuestión se considerara perjudicado por lo ocurrido, se presentará su Capitán, inmediatamente, en la Mesa de Anotadores e informará al Anotador (y a través de él al Eskola Laguntzailea) de que su equipo protesta contra el resultado del encuentro. Firmará en el Acta Oficial del partido en el espacio marcado: “Firma del Capitán en caso de protesta”. NOTA. A partir de este momento, el Centro del equipo que firma el Acta bajo protesta tendrá los plazos establecidos para presentar el recurso ante el Comité de Competición de la Federación Vizcaina de Baloncesto, el cual se reunirá todos los martes por la tarde.

67

erabakitzen ez badu, oharra ontzat emanda. B) Gerta daiteke partida bat amaitzean talde batek pentsatzea gertatukoak kalte egin diola; halako kasuetan, kapitainak ohar hartzaileen mahaira jo beharko du berehala eta ohar hartzaileari (eta beraren bitartez Eskola Laguntzaileari) jakinaraziko dio bere taldeak partidaren emaitzaren aurka protestatzen duela. Beraz, partidaren akta ofizialean sinatuko du ondoko laukian:”Kapitainaren sinadura, protestaren kasuan”. OHARRA. Une horretatik aurrera, aktan protesta sinatu duen taldeko zentroak Bizkaiko Saskibaloiko Federazioko Txapelketa Batzordeari errekurtsoa aurkezteko ezarritako epeak izango ditu; batzorde hori asteartero batzartuko da arratsaldez.

67


* SEÑALES DE LOS ESKOLA LAGUNTZAILEA Las señales manuales reflejadas a continuación de las presentes Reglas DEBERÁN ser aprendidas concienzudamente por todos los Eskola Laguntzailea y empleados en todos los partidos. Fase 1. NUMERO JUGADOR 24 Nº 4

25 Nº 5

26 Nº 6

27 Nº 7

28 Nº 8

29 Nº 9

30 Nº 10

31 Nº 11

28 Nº 12

29 Nº 13

30 Nº 14

31 Nº 15

68

* ESKOLA LAGUNTZAILEEN SEINALEAK Eskola Laguntzaileek eta enplegatuek partida guztietarako ondo ere ondo IKASI BEHAR IZANGO DITUZTE ondoren zehaztu eta ikusten diren esku seinaleak. 1. Fasea JOKALARI ZENBAKIA 24

4 zkia

28

8 zkia

28

12 zkia

68

25

5 zkia

29

9 zkia

29

13 zkia

26

6 zkia

30

10 zkia

30

14 zkia

27

7 zkia

31

11 zkia

31

15 zkia


Fase 3. NUMEROS DE TIROS LIBRES CONCEDIDOS 47 UN TIRO LIBRE

48 DOS TIROS LIBRES

Alzar 1 dedo

Alzar 2 dedos

49 TRES TIROS LIBRES

Alzar 3 dedos

O DIRECCION DEL JUEGO 50

51 DESPUES DE UNA FALTA POR PARTE DEL EQUIPO QUE CONTROLA EL BALON

Señalar con el índice paralelo a las lineas limitrofes

Puño cerrado paralelo a las lineas limitrofes

69

3. Fasea EMANDAKO JAURTIKETA LIBREEN KOPURUA 47 JAURTIKETA LIBRE BAT

48 BI JAURTIKETA LIBRE

49 HIRU JAURTIKETA LIBRE

Atzamar bat altxatu

Bi atzamar altxatu

Hiru atzamar altxatu

O JOKOAREN NORABIDEA 50

Hatz erakusleaz muga-lerroen paraleloan seinalatu

51 BALOIA KONTROLATZEN DUEN TALDEAK FALTA BAT EGIN ONDOREN

Ukabil itxia muga-lerro paraleloan

69


A. PUNTUACION 1 UN PUNTO

2 DOS PUNTOS

Levantar y bajar la la mano mediante el movimiento de la muñeca

Levantar y bajar la la mano mediante el movimiento de la muñeca

3 INTENTO DE TRES PUNTOS

4 CANASTA VALIDA DE TRES PUNTOS

tres dedos levantados

tres dedos levantados

5

CANASTA ANULADA JUEGO ANULADO

desplazar los brazos una vez delante del cuerpo

B. RELATIVAS AL CRONO 6 PARAR EL RELOJ (junto con el silbato) o NO PONER EN MARCHA EL RELOJ

7 PARAR EL RELOJ POR FALTA (junto con el silbato)

Puño cerrado, Palma hacia abajo y señalando la cintura del infractor

Palma abierta

8 REANUDAR EL TIEMPO DE JUEGO

Moviminento de cortar con la mano

9 PROGRAMAR EL APARATO A 24 SEGUNDOS

Rotación de los dedos

C. ADMINISTRATIVAS 10 SUSTITUCION

11 PERMISO PARA ENTRAR

12 TIEMPO MUERTO CONCEDIDO

Cruzar los antebrazos

Palma abierta y moviéndola hacia el cuerpo

Formar una T con el dedo visible

70

A. PUNTUAZIOA 1 PUNTU BAT

2 BI PUNTU

Levantar y bajar la la mano mediante el movimiento de la muñeca

Levantar y bajar la la mano mediante el movimiento de la muñeca

3 HIRU PUNTUKO SAIAKERA

4 HIRU PUNTUKO SASKIRATZE BALIAGARRIA

5 SASKIRATZE ANULATUA JOKO ANULATUA

tres dedos levantados

tres dedos levantados

desplazar los brazos una vez delante del cuerpo

B. DENBORARI BURUZKOAK 6 ORDULARIA GELDITU (txilibituarekin batera) EDO ORDULARIA MARTXAN EZ JARTZEA

Eskua zabalik

7 ORDULARIA GELDITZEA FALTAGATIK (txilibituarekin batera)

Ukabil itxia. Esku-ahurra beherantz eta arau-hauslearen gerria seinalatzen

8 JOKOARI BERRIRI EKITEA

Eskuz ebakitzeko mugimendua

9 APARAILUA 24 SEGUNDOTARAKO PROGRAMATZEA

Atzamarren errotazioa

C. ADMINISTRATIBOAK

70

10 ORDEZKATZEA

11 SARTZEKO BAIMENA

12 GELDIALDIA EMATEA

Besoak gurutzatu

Eskua zabalik eta gorputzerantz mugitzen

T bat egin bi eskuko atzamarrez


Fase 2. TIPO DE FALTA 36 USO ILEGAL DE LAS MANOS

golpear la muñeca

37 BLOQUEO

38 MOVIMIENTO EXCESIVO DE LOS CODOS

ambas manos en la cadera mover el codo hacia atras

40 EMPUJAR O CARGAR SIN EL BALON

41 CARGAR CON EL BALON

imitar un empujón

golpear la palma abierta con el puño cerrado

44 FALTA TECNICA

formar una T mostrando la palma

42 FALTA DEL EQUIPO QUE CONTROLA EL BALON

39 AGARRAR

agarrarse la muñeca 43 DOBLE FALTA

puño cerrado dirigido hacia la canasta del equipo mover los puños cerrados infractor

45 FALTA ANTIDEPORTIVA

46 FALTA DESCALIFICANTE

agarrarse la muñeca

puños cerrados

71

2. Fasea FALTA MOTA 36 ESKUEN LEGEZ KANPOKO ERABILERA

37 BLOKEOA

38 UKALONDOEN GEHIEGIZKO MUGIMENDUA

39 HELTZEA

Eskumuturra jo

Esku biak aldakan

Ukalondoa atzerantz mugitu

Eskumuturrari heldu

40 BALOIRIK GABE KARGATU EDO BULTZATZEA

41 BALOIAREKIN KARGATZEA

42 BALOIA KONTROLATZEN DUEN TALDEAREN FALTA

43 FALTA BIKOITZA

Bultzakadaren itxura egin

Esku-ahurra ukabil itxiaz jo

44 FALTA TEKNIKOA

T bat egin esku-ahurra erakusten

Ukabil itxia talde arau-hauslearen saskirantz zuzenduta

Ukabil itxiak mugitu

45 KIROLTASUNAREN KONTRAKO FALTA

46 KANPORAKETA

Eskumuturrari heldu

Ukabilak itxita

71


D. VIOLACIONES 13 PASOS

14 REGATE ILEGAL O DOBLE REGATE

15 ACOMPAÑAR EL BALON CON LA MANO

16 VIOLACION DE LOS 3 SEGUNDOS

rotación de los puños

batir los brazos alternativamente

rotar la mano media vuelta hacia delante

brazo extendido mostrando 3 dedos

17 VIOLACION DE LOS 5 SEGUNDOS

18 VIOLACION DE LOS 8 SEGUNDOS

19 VIOLACION DE LOS 24 SEGUNDOS

20 RETORNO DE BALON A LA ZONA DE DEFENSA

mostrar 5 dedos

mostrar 8 dedos

dedos tocando el hombro

dedo extendido

21 PIE INTENCIONADO

el dedo apuntando hacia el pie

22 FUERA DE BANDA Y/O SENTIDO DEL JUEGO

apuntando con un dedo paralelamente a las lineas limítrofes

23 SALTO ENTRE DOS

pulgares alzados

72

D. ARAU-HAUSTEAK 15 BALOIA ESKUAZ LAGUNTZEA

16 3 SEGUNDOEN ARAUA HAUSTEA

Besoei txandaka eragin

Eskua aurrerantz erdi itzulita errotatu

Besoa luzatuta 3 atzamar erakutsi

17 5 SEGUNDOEN ARAUA HAUSTEA

18 8 SEGUNDOEN ARAUA HAUSTEA

19 24 SEGUNDOEN ARAUA HAUSTEA

20 BALOIA DEFENTSA EREMURA ITZULTZEA

5 atzamar erakutsi

8 atzamar erakutsi

Atzamarrak sorbalda ukitzen

Atzamarra luzatuta.

13 PAUSOAK

14 LEGEZ KANPOKO IZKIN EGITEA EDO IZKIN EGITE BIKOITZA

Ukabilen errotazioa

21 OINAZ NAHITA JOTZEA

Atzamarra oina seinalatzen

72

22 ALBOTIK KANPORA EDOTA JOKOAREN NORABIDEA

Atzamar batez muga-lerroen paraleloan apuntatzen

23 BI ARTEKO JAUZIA

Erpuruak altxatuta


F. ADMINISTRACION DE LOS TIROS LIBRES (2 Fases) Fase 1. EN LA ZONA RESTRINGIDA 52 UN TIRO LIBRE

1 dedo horizontal

53 DOS TIROS LIBRES

54 TRES TIROS LIBRES

2 dedos horizontales

3 dedos horizontales

Fase 2. FUERA DE LA ZONA RESTRINGIDA 55 UN TIRO LIBRE

dedo índice

56 DOS TIROS LIBRES

dedos juntos

57 TRES TIROS LIBRES

3 dedos alzados

73

F. JAURTIKETA LIBREEN ADMINISTRAZIOA (2 Fase) 1. Fasea EREMU MUGATUAN 52 JAURTIKETA LIBRE BAT

53 BI JAURTIKETA LIBRE

54 HIRU JAURTIKETA LIBRE

Atzamar bat horizontalean

2 atzamar horizontalean

3 atzamar horizontalean

2. Fasea EREMU MUGATUTIK KANPO 55 JAURTIKETA LIBRE BAT

56 BI JAURTIKETA LIBRE

57 HIRU JAURTIKETA LIBRE

Atzamar erakuslea

Atzamarrak bilduta

3 atzamar altxatuta

73


ESTAS SON LAS UNICAS SEÑALES OFICIALES YDEBEN SER USADAS POR TODOS LOSESKOLA LAGUNTZAILEA EN TODO MOMENTO Es importante que los Anotadores y Cronometradores estén también familiarizados con estas señales. Las ilustraciones y pies descriptivos explican las señales, pero no obstante se incluyen las siguientes notas para subrayar ciertos puntos: Simultáneamente con el sonido del silbato, la mano del Eskola Laguntzailea por encima de su cabeza detiene el reloj del partido. Si se ha señalado una falta, la señal, tanto para la falta como para detener el reloj del partido, será el puño levantado por encima de la cabeza con los dedos cerrados. Si no se ha señalado falta pero el reloj del partido debe detenerse, se levantará la mano por encima de la cabeza, abierta, con los dedos juntos, y la palma abierta.

74

HAUEK DIRA SEINALE OFIZIAL BAKARRAK ETAESKOLA LAGUNTZAILEEK UNEOROERABILI BEHARKO DITUZTE Garrantzitsua da ohar hartzaileek eta kronometratzaileek seinale hauek ere ezagutzea. Irudiek eta ohar oinek seinaleen berri ematen dute, baina ondoko ohar hauek sartzea erabakia hartu da hainbat puntu azpimarratzeko: Txilibituaren soinuarekin batera, Eskola Laguntzaileak bere buruaren gainean jarritako eskuak partidaren erlojua gelditzen du. Falta bat adierazi badu, bai faltarako bai partidaren erlojua gelditzeko seinalea buruaren gainean jasotako ukabila izango da, betiere atzamarrak itxita. Falta adierazi ez, baina partidaren erlojua gelditu behar bada, Eskola Laguntzailea gelditu eta eskua buruaren gainetik altxatuko du, zabalik, atzamarrak batuta eta ahurra ere zabalik.

74


REGLAMENTO BÁSICO - Los equipos podrán ser masculinos o femeninos, compuestos por un mínimo de 5 jugadores. - Se juega en formato de sets, gana el equipo que se imponga en dos partidos. - El juego se desarrolla en medio campo de baloncesto. Ambos equipos encestan en la misma canasta. - La duración de cada partido es de 20 minutos o de 20 puntos. - Todos los jugadores deben tomar parte en el partido en las siguiente proporciones; Si el equipo consta de 4 jugadores, un máximo de 15 minutos o 15 puntos, si el equipo consta de 5 jugadores, un máximo de 12 minutos o 12 puntos. - En caso de que el partido finalice en empate, todos los jugadores lanzarán un tiro libre, ganando el equipo que más canastas consiga. En caso de persistir el empate, cada equipo lanzará un tiro libre de forma alternada, perdiendo el equipo que falle el primero. - Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde fuera de la zona que valen dos puntos. - La primera posesión será sorteada. - Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el balón deberá salir de la línea de triple. 77 OINARRIZKO ARAUDIAK - Taldeak gizonezkoenak zein emakumezkoenak izan daitezke, gutxienez 5 jokalarik osatuak. - Set-en formatoan jokatzen da, bi partidatan gailentzen den taldeak irabazten du. - Jokoa saskibaloi zelai baten erdi batean garatzen da. Talde biek saski berean saskiratzen dute. -Partida bakoitzaren iraupena 20 minutukoa edo 20 puntukoa da. - Jokalari guztiek hurrengo proportzioetan parte hartu behar dute partidan: taldea 4 jokalarik osatzen badute, gehienez 15 minutuz edo 15 puntuz; taldea 5 jokalarik osatzen badute gehienez 12 minutuz edo 12 puntuz. - Partida berdinduta amaitzen bada, jokalari guztiek jaurtiketa libre bana egingo dute, jaurtiketa libre gehien lortzen duen taldea izango delarik garailea. Berdinketak bere horretan jarraitzekotan, talde bakoitzak jaurtiketa libre bana egingo du txandaka, lehenik huts egiten duen taldea izango delarik galtzailea. -Saskiratze bakoitzak puntu bana balio du, zonatik lortutakoak izan ezik, berauek bina puntu balio baitute. - Lehenengo jabetza zozketatu egingo da. - Jabetza aldaketa, defentsako errebote edo berreskuraturiko baloi 77


- Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde el medio campo. - Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde donde haya salido. - Las situaciones de salto, como el balón retenido (luchas), suponen siempre posesión del balón para el equipo que defiende. - Las faltas se sacarán siempre desde la banda, EXCEPTO SI SE TRATA DE ACCIÓN DE TIRO a partir de la CUARTA falta de equipo, todas las faltas se sancionarán con un tiro libre y posesión de balón para el equipo que la reciba. - Cada equipo tiene dos tiempos muertos. - No hay 3 segundos (Zona).

78

bakoitzaren ondoren, baloia hirukoitzen lerrotik atera behar da. - Saskiratze bakoitzaren ondoren, baloia jabetzaz aldatzen da eta jokoa zelai erditik berrasten da. - Baloia kanpora ateratzen denean, atera den lekutik jarriko da jokoan. - Jauzi egoerek, baloi eutsiek (borrokak) bezala, baloiaren jabetza defendatzen duen taldearentzat dakarte beti. - Faltak albotik aterako dira beti, JAURTIKETA KASUAN IZAN EZIK. Taldearen laugarren faltatik aurrera, falta guztiak jaurtiketa libre batez zigortuko dira eta baloiaren jabetza falta jasotzen duen taldearentzat izango da. - Talde bakoitzak bi hutsarte dauka. - Ez dago 3 segundo (zona).

78


* EL ACTA DEL PARTIDO El Acta Oficial del partido, para las Competiciones organizadas por la F.V.B. y la Diputación Foral de Bizkaia, consiste en un original y dos copias. El Acta original está destinada para la F.V.B., debiéndose enviar la misma en los cinco días siguientes a la celebración del encuentro a los locales de la Federación Vizcaina de Baloncesto sito en la calle José María Escuza, 16 – 1º, 48013 – Bilbao. La primera copia está destinada para el equipo ganador y la segunda copia para el equipo perdedor. La comunicación del resultado, indicando claramente la categoría, nombres de los equipos y equipo vencedor, deberá realizarse a la finalización del encuentro llamando al contestador automático de la Federación Vizcaina de Baloncesto Telf. 944 395 722 En el supuesto de que dicha comunicación no pueda ser inmediatamente después a la finalización del encuentro, ésta no deberá rebasar nunca las 19.30 horas del Lunes siguiente a la celebración del encuentro. Este mismo sistema se aplicará para el acta de Mini-basket (6 periodos) Veinte minutos al menos del comienzo del partido, el Anotador prepara el Acta de la siguiente manera: A) Inscribirá el nombre de los dos equipos en el espacio a la cabecera del Acta. El primer equipo es siempre el equipo local (de casa). En caso de torneos o partidos en terreno neutral el primer equipo es el que se cita primero en el programa. El primer equipo 79

* PARTIDAREN AKTA BSFk eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolaturiko partiden akta ofizialen kasuan, jatorrizko agiria egongo da eta horren bi kopia. Jatorrizko kopia Bizkaiko Saskibaloi Federazioari emango zaio; horretarako, partida egin eta hurrengo bost eguneko epean akta hori Bizkaiko Saskibaloi Federazioaren bulegoetara bidali behar izango da, hau da, José María Escuza, 16-1.a helbidera (48013 – Bilbo). Lehenengo kopia talde irabazleari emango zaio eta bigarrena partida galdu duen taldeari. Partida amaitutakoan, Bizkaiko Saskibaloi Federazioari jakinarazi beharko zaio norgehiagokaren emaitza; horretarako, erakunde honetako erantzungailu automatikora deitu beharko da, argi eta garbi adieraziz zeintzuk diren kategoriak, taldeen izenak eta irabazlearen izena. Telefonoa ondokoa da: 944 395 722 Jakinarazpen hori partida amaitu eta berehala ezin bada egin, partida amaitu eta hurrengo asteleheneko arratsaldeko 19:30etarako epea egongo da; azken epe hori ezin izango da gainditu. Sistema hau bera Mini-Basketaren aktarako ere aplikatuko da (sei partidu) Partida hasi baino hogei minutu lehenago, gutxi gorabehera, ohar hartzaileak akta modu honetara prestatu beharko da: A) Aktaren goiburuko laukietan bi taldeetako izenak idatziko ditu. Lehenengo taldea beti izango da etxean jokatzen duena. Zelai neutraletan egiten diren txapelketa edo partiden kasuan, lehenengo taldea izango da programan lehengo lekuan aipatzen dena. 79


será el equipo “A”, y el segundo equipo será el equipo “B”. B) Si el partido es parte de un torneo, el Anotador indicará el número del partido, indicará también el lugar la fecha y la hora del partido. Asimismo anotará el nombre de los Eskola Laguntzailea. C) El Anotador inscribirá entonces los nombres de los jugadores de ambos equipos. El equipo “A” ocupará la parte superior del Acta, y el equipo “B” la inferior. En la primera columna, el Anotador refleja el número (últimas tres cifras) de la Licencia del jugador; en la segunda columna, el apellido e iniciales del nombre del jugador en letras mayúsculas; en la tercera columna, el número del jugador. Se indicará el Capitán del equipo mediante la inscripción (CAP) inmediatamente después de su nombre. D) Al pie del espacio de cada equipo, el Anotador inscribirá el nombre del Entrenador del equipo, del Ayudante de Entrenador y del Delegado de equipo. E) Por lo menos diez minutos antes del comienzo del partido, los Entrenadores darán su conformidad con los nombres y números de los jugadores inscritos, así como de los Entrenadores, firmando en el Acta, al mismo tiempo indicarán los cinco jugadores que van a iniciar el partido. El Entrenador del equipo “A” será el primero en proporcionar esta información. El Anotador entonces trazará una pequeña “X” en los jugadores que participen en el respectivo periodo. F) Cuando un jugador es sustituido reglamentariamente, habrá que registrarlo anotando un circulo a la “X” correspondiente al juga80 Lehenengo taldea “A” taldea izango da eta bigarrena “B” taldea. B) Partida txapelketa baten barrukoa bada, ohar hartzaileak partidaren zenbakia adieraziko du, bai eta partidaren tokia, eguna eta ordua ere. Halaber, Eskola Laguntzaileen izenak ere idatziko ditu. C) Ohar hartzaileak bi taldeetako jokalarien izenak ere inskribatuko ditu. “A” taldeak aktaren goialdean jarriko da eta “B” taldea behealdean. Lehenengo zutabean, ohar hartzaileak jokalariaren lizentziaren zenbakia (azken hiru zenbakiak) idatzi behar ditu; bigarren zutabean, jokalariaren izenaren inizialak eta abizenak letra larriz; hirugarren zutabean, jokalariaren zenbakia. Taldeko kapitaina ere adieraziko da izenaren osteko KAP inskripzioaren bitartez. D) Talde bakoitzaren laukiaren oinean, ohar hartzaileak taldeko entrenatzailearen izena idatziko du, bai eta entrenatzailearen laguntzailearena eta taldeko delegatuarena ere. E) Partidari hasiera eman baino hamar minutu lehenago, gutxi gorabehera, entrenatzaileek euren adostasuna azalduko dute inskribaturiko jokalarien izen eta zenbakien kasuan, bai eta entrenatzaileen kasuan ere; horretarako, aktan sinatuko dute eta aldi berean adieraziko dute nortzuk izan diren partidari ekingo dioten bost jokalariak. “A” taldeko entrenatzailea informazio hori emateko lehenengoa izango da. Ohar hartzaileak, orduan, “X” txiki bat idatziko du zati horretan jokatuko duten jokalarien izenetan. F) Jokalari bat arauen arabera aldatua denean, berori erregistratu behar izango da aldatutako jokalariaren “X”-ari zirkulu bat jarriz; aldi berean, 80


dor retirado y al mismo tiempo se anotará una “X” al sustituto que entra a jugar. G) El equipo local deberá encestar durante la primera mitad en el cesto situado a la derecha de la mesa, a no ser que ambos equipos se pongan de acuerdo para cambiarlos. El Anotador inscribirá las letras de los equipos “A” y “B” en las cabeceras de las columnas de tanteo arrastrado para el primer tiempo (1º y 2º periodo), y poniendo en la primera columna (a la izquierda de “M”) la letra del equipo que tira al cesto que está a su izquierda (según se sienta a la mesa de Anotadores), y en la segunda columna (a la derecha de “M”) la letra del equipo que tira al cesto que está a su derecha. Para la segunda parte (3º y 4º periodo) se invertirán las letras. Si el tanteo acaba en empate al final 4º periodo, todos los periodos extras necesarios se seguirán jugando en la misma dirección, por lo que se apuntarán las letras en ese mismo orden. Siempre que el Anotador haya de registrar el minuto de un suceso el cual puede ser un tiempo muerto de equipo, una falta, una canasta en juego o un tiro libre, indicará el minuto en que se ha producido. Así, un suceso que ocurra a los 0,15”, se indicará que ha ocurrido al 1’; un suceso que ocurra a los 3,47”, se indicará que ha ocurrido a los 4’; un suceso que ocurra a los 19,25”, se indicará que ha ocurrido a los 20’.

81

jokatzera sartuko den jokalariari “X” bat jarriko zaio. G) Etxeko taldeak lehen erdian mahaiaren eskuinean kokaturiko saskian saskiratu beharko du, talde biak hauek aldatzeko ados jartzen ez badira behintzat. Ohar hartzaileak “A” eta “B” taldeetako hizkiak inskribatuko ditu lehenengo eta bigarren zatietarako tanteoko zutabeetako goiburuetan; halaber, lehenengo zutabean (“M”aren ezkerraldean) bere ezkerrean (ohar hartzaileen mahaiaren arabera) dagoen saskira jaurtitzen duen taldearen hizkia inskribatuko du, eta bigarren zutabean (“M”aren eskuinean) bere eskuinean dagoen saskira jaurtitzen duen taldearen hizkia. Hirugarren eta laugarren laurdenetan letrak aldatuko dira. Tanteoa laugarren laudenaren amaieran berdinketarekin amaitzen bada, jokatu beharreko aparteko zati guztiak norabide berean jokatzen jarraituko dira, beraz letrak ordena berean apuntatuko dira. Ohar hartzaileak gertaera baten minutu bat erregistratu behar duen guztietan, esate baterako, falta, saskiratze edo jaurtiketa libre batena, hori gertatu deneko minutua zehaztuko du. Horrela, 0,15’’ean izandako gertaera bat 1’ minutuan izan dela adieraziko da, 3,47’’an geratutakoa 4’ minutuan izan dela adieraziko da; 19,25’’ean jazotako gertaera bat 20’ minutuan gertatuko dela adieraziko da.

81


El resulado se comunicará el mismo día de la celebración del encuentro a los tfnos.: 944 396 615 - 944 396 616.

Emaitza partidu egunean bertan jakinaraziko da 944 396 615 - 944 396 616 telefono zenbakietan.

El original se entregará en la F.V.B. en un plazo de 5 días.

Jatorrizkoa B.S.F.n utziko da 5 eguneko epearen barruan.

G/M

A completar por F.V.B. B.S.F. betetzeko

A completar por ESKOLA LAGUNTZAILEA ESKOLA LAGUNTZAILEAk betetzeko

Bizkaiko Sas kibaloi Federazioa Federación Vi z c a í n a d e B a l o n c e s t o

1. Eskola Laguntzailea 1er Colaborador escolar

Zkia. 4 1 0 9 ... ... ...

2. Eskola Laguntzailea 2º Colaborador escolar

Zkia. 4 1 0 9 ... ... ...

Código:� ... ... ... ... ... ... Kodea: Jornada:�

Completar los tres últimos dígitos Azken hiru digitoak jarri

ESKOLA KIROLA DEPORTE ESCOLAR

Categoría / Maila

Equipo A Taldea

Egutegi Kodea / Código Calendario: __ __ __ __

er

1

4

2

3

4

1

2

3

2

3

2. erdi zatia / 2º medio tiempo er

1. denboraldia / 1 periodo

2. denboraldia / 2º periodo

3. denboraldia / 3 periodo

4. denboraldia / 4º periodo

M

M

M

M

Denboraldi estra Periodo extra

M

4

4 zatia / periodo

4

1 Jokalari zk. Nº Jugador

1

Jokalarien izena Nombre de los jugadores

Número licencia

2 zatia / periodo

3 zatia / periodo

Denboraldi estra Periodo extra

Lizentzia zenbakia

1. erdi zatia / 1er medio tiempo

Taldehutsak / Faltas de equipo

1 zatia / periodo

2

Ordua / Hora

Ihardunaldiaren Zkia. / Jornada Nº: __ __ Tanteo pilatua / Tanteo arrastrado

Denbora geldiak Tiempos muertos

3

Eguna / Fecha

(4 digito / 4 dígitos)

Equipo A Taldea: 1

Equipo B Taldea

Herria / Localidad

Gizonezko Lehiaketa / Competición masculina

... ... Ihardunaldia:

2

3

Sarrerak Entradas

4 Hutsak Faltas

1 2 3 4 1 2 3 4 5

Gertalarisa Entrenador

Equipo B Taldea: Denbora geldiak Tiempos muertos

3

Taldehutsak / Faltas de equipo

1 zatia / periodo

2

1

4 Denboraldi estra Periodo extra

3

2

3

1

2

3

4

4 zatia / periodo

4

1

Jokalarien izena Nombre de los jugadores

Número licencia

2 zatia / periodo

4

3 zatia / periodo 1

Lizentzia zenbakia

2

Jokalari zk. Nº Jugador

1

2

3

Sarrerak Entradas

4 Hutsak Faltas

1 2 3 4 1 2 3 4 5

Gertalarisa Entrenador

1

Lehenengo zatiaren tanteoa Tanteo del primer periodo

3

Hirugarren zatiaren tanteoa Tanteo del tercer periodo

A

2

Bigarren zatiaren tanteoa Tanteo del segundo periodo

4

Laugarren zatiaren tanteoa Tanteo del cuarto periodo

B

A

A

B

A

Apuntatzailea� Anotador-a�

Zati estraren tanteoa Tanteo del periodo extra

B

A

Azkenengo tanteoa Tanteo final

B

A Talde irabazlea Equipo ganador

B

B

Kronometratzailea� Cronometrador-a�

24’’-ko operatzailea Operador-a de 24’’

1. Eskola Laguntzailea 1er Colaborador escolar

Zkia. 4 1 0 9 ... ... ...

2. Eskola Laguntzailea 2º Colaborador escolar

Zkia. 4 1 0 9 ... ... ...

Ados egon ezean, kapitainak sinatuko du, En caso de protesta, firma del capitán,

82

El resulado se comunicará el mismo día de la celebración del encuentro a los tfnos.: 944 396 615 - 944 396 616.

Emaitza partidu egunean bertan jakinaraziko da 944 396 615 - 944 396 616 telefono zenbakietan.

El original se entregará en la F.V.B. en un plazo de 5 días.

Jatorrizkoa B.S.F.n utziko da 5 eguneko epearen barruan.

G/M

A completar por F.V.B. B.S.F. betetzeko

A completar por ESKOLA LAGUNTZAILEA ESKOLA LAGUNTZAILEAk betetzeko

Bizkaiko Sask ibaloi Federazioa Federación Vi z c a í n a d e B a l o n c e s t o

1. Eskola Laguntzailea 1er Colaborador escolar

Zkia. 4 1 0 9 ... ... ...

2. Eskola Laguntzailea 2º Colaborador escolar

Zkia. 4 1 0 9 ... ... ...

Código:�... ... ... ... ... ... Kodea:

Completar los tres últimos dígitos Azken hiru digitoak jarri

ESKOLA KIROLA DEPORTE ESCOLAR

Categoría / Maila

Equipo A Taldea

Egutegi Kodea / Código Calendario: __ __ __ __

Denbora geldiak Tiempos muertos

er

1

4 Denboraldi estra Periodo extra

3

4

1

3 zatia / periodo 1

Lizentzia zenbakia

2

2

3

2

3

2. erdi zatia / 2º medio tiempo er

1. denboraldia / 1 periodo

2. denboraldia / 2º periodo

3. denboraldia / 3 periodo

4. denboraldia / 4º periodo

M

M

M

M

Denboraldi estra Periodo extra

M

4

4 zatia / periodo

4

1

Jokalarien izena Nombre de los jugadores

Número licencia

2 zatia / periodo

Jokalari zk. Nº Jugador

3

Ordua / Hora

Ihardunaldiaren Zkia. / Jornada Nº: __ __

1. erdi zatia / 1er medio tiempo

Taldehutsak / Faltas de equipo

1 zatia / periodo

2

Eguna / Fecha

(4 digito / 4 dígitos)

Tanteo pilatua / Tanteo arrastrado

Equipo A Taldea: 1

... ... ... ...

Equipo B Taldea

Herria / Localidad

Gizonezko Lehiaketa / Competición masculina

Jornada:� Ihardunaldia: Encuentro:� Partidua:

2

3

Sarrerak Entradas

4 Hutsak Faltas

1 2 3 4 1 2 3 4 5

Gertalarisa Entrenador

Equipo B Taldea: Denbora geldiak Tiempos muertos

3

Taldehutsak / Faltas de equipo

1 zatia / periodo

2

1

4 Denboraldi estra Periodo extra

3

2

3

1

2

3

4

4 zatia / periodo

4

1

Jokalarien izena Nombre de los jugadores

Número licencia

2 zatia / periodo

4

3 zatia / periodo 1

Lizentzia zenbakia

2

Jokalari zk. Nº Jugador

1

2

Sarrerak Entradas

3

4 Hutsak Faltas

1 2 3 4 1 2 3 4 5

Gertalarisa Entrenador

1

Lehenengo zatiaren tanteoa Tanteo del primer periodo

3

Hirugarren zatiaren tanteoa Tanteo del tercer periodo

A

A Apuntatzailea� Anotador-a�

82

2

Bigarren zatiaren tanteoa Tanteo del segundo periodo

4

Laugarren zatiaren tanteoa Tanteo del cuarto periodo

B

B

A

A

B

Zati estraren tanteoa Tanteo del periodo extra

B

B

Kronometratzailea� Cronometrador-a�

Azkenengo tanteoa Tanteo final

A

B

A

24’’-ko operatzailea Operador-a de 24’’

Talde irabazlea Equipo ganador 1. Eskola Laguntzailea 1er Colaborador escolar

Zkia. 4 1 0 9 ... ... ...

2. Eskola Laguntzailea 2º Colaborador escolar

Zkia. 4 1 0 9 ... ... ...

Ados egon ezean, kapitainak sinatuko du, En caso de protesta, firma del capitán,


TIEMPO MUERTO REGISTRADO La anotación de tiempos muertos registrados se efectuará como sigue: A) Los tiempos muertos registrados durante el 1º y 2º periodos se indicarán en los dos primeros cuadritos, situados a la izquierda de los respectivos periodos; los tiempos muertos registrados durante el 3º y 4º periodos se indicarán en los tres cuadritos siguientes; los tiempos muertos registrados, concedidos durante los Periodos Extras, se indicarán en los cuadraditos correspondientes. Al final de cada medio tiempo o de cada Periodo Extra los cuadritos no utilizados se cruzarán por dos líneas. B) Se anotará cada tiempo muerto registrado inscribiendo en el correspondiente cuadrito el minuto en el que dicho tiempo muerto fue concedido. FALTAS Las faltas pueden ser personales, antideportivas o técnicas y serán anotadas en contra de los jugadores que las cometen. Las faltas de Entrenadores, Ayudantes de Entrenador, sustitutos y seguidores de equipo son faltas técnicas y serán anotadas al Entrenador. El registro de las faltas se efectuará como sigue: A) Se indicará la falta personal que no implica penalización de tiro libre inscribiendo el tiempo (minuto) en que se ha producido la falta. B) Se indicará la falta personal penalizada con un tiro o más tiros libres añadiendo un subíndice con dichos tiros al minuto en el cual se ha producido la falta. C) Todas las faltas en contra de ambos equipos, que impliquen

83

HUTSARTE ERREGISTRATUA Hutsarte erregistratuak modu honetara idatziko dira: A) 1 eta 2. zatian izandako hutsarteak ezkerreko lehenengo bi laukitxoetan adieraziko dira; 3 eta 4. zatietan izandako hutsarteak ondoko hiru laukitxoetan adierazi behar izango dira; aparteko zatietan izandako hutsarteak ere zehaztu beharko dira beraiei dagokien lekuan. Zati bakoitzaren edo aparteko zati bakoitzaren amaieran, erabili ez diren laukitxoetan bi lerro gurutzatu idatziko dira. B) Erregistraturiko hutsarte bakoitza idatzi behar izango da eman zeneko minutua beharrezko laukitxoan zehaztuz. FALTAK Faltak pertsonalak, kiroltasunaren aurkakoak edo teknikoak izan daitezke; horiek zehaztuko dira falta egiten duten jokalarien kontra. Entrenatzaileen faltak, entrenatzailearen laguntzaileenak, ordezkoenak eta taldeko jarraitzaileenak falta teknikoak izango dira eta entrenatzaileari ezarriko zaizkio. Falten erregistroa modu honetara izango da: A) Jaurtiketa librearen zigorra ez dakarren falta pertsonala inskribatuko da falta egin deneko minutua zehaztuz. B) Zigortutako falta pertsonala jaurtiketa libre batez edo gehiagoz seinalatuko da, falta egin den minutuari jaurtiketa kopuru hori azpiindize batez erantsiko zaio. C) Bi taldeen aurkako falta guztiak, larritasun bereko zigorrak badakartzate, zehaztu beharko dira faltak egin direneko minutuaren ostean “c” bat jarriz. 83


84

sanciones de la misma gravedad se indicarán añadiendo una “c” inmediatamente después del tiempo (minuto) en que se han producido las faltas. D) La falta ANTIDEPORTIVA se indicará una “U”. E) La falta descalificante se indicará añadiendo una “D” inmediatamente después del tiempo (minuto) en que se ha producido la falta. F) La falta técnica se indicará añadiendo una “T” inmediatamente después del tiempo (minuto) en que se ha producido la falta. G) Si uno o varios jugadores son descalificados del partido y deben abandonar el área del banquillo de equipo, después de anotar la falta de acuerdo con el punto E) anterior, en cada uno de los restantes espacios reservados para las faltas de esos jugadores (casillas) se anotará una “D” mayúscula (ver el siguiente ejemplo) 7 102 12D2 D D Además, las faltas descalificantes se anotarán como faltas de equipo. Al final de cada parte, el anotador dibujará una línea de trazo grueso entre los cuadritos que han sido utilizados y los que no han sido utilizados. Al final del partido inutilizará los cuadritos vacíos que queden con una línea horizontal de trazo grueso. FALTAS DE EQUIPO Siempre que un jugador cometa una falta, ya sea personal, antideportiva o técnica, el Anotador la registrará también al equipo que pertenece el jugador infractor utilizando los espacios habilitados a tal fin en el Acta, inmediatamente debajo del nombre del equipo y encima del nombre de los jugadores. Hay habilitados grupos de 4 espacios, para los diferentes periodos. El Anotador cruzará progresivamente cada espacio, desde el número 1 al número 4, a medida que los jugadores del equipo van cometiendo las faltas. Cuando se cometa la cuarta falta el Anotador utilizará el último espacio, anotando en él el tiempo (minuto). A continuación a partir de la quinta falta se aplicará lo previsto en el Art. 47 de estas Reglas.

D) Kiroltasunaren aurkako falta “U” batez adieraziko da. E) Kanporatzeko faltari “D” bat jarriko zaio, falta egin deneko minutuaren ostean. F) Falta teknikoa zehaztuko da falta egin deneko minutuaren ostean “T” bat jarriz. G) Jokalari bat edo gehiagoa kanporatuak badira eta taldeko aulkiko eremua utzi behar badute, E idatz-zatiaren araberako falta zehaztu ostean, jokalari hauen faltetarako gordetako gainerako laukitxoen ostean, “D” bat jarri behar izango da; ikusi ondoko adibide hau: 7 10’ 12D D D Gainera, kanporatze faltak ez dira idatziko taldeko falta modura. Zati bakoitzaren amaieran, ohar hartzaileak trazu handiko marra bat idatziko du erabili diren laukitxoen eta erabili ez diren laukitxoen artean. Partidaren amaieran, hutsik geratu diren laukitxoak ezeztatuko ditu trazu lodiko marra horizontal bat marraztuz. TALDEKO FALTAK Jokalari batek falta bat egiten duen bakoitzean, falta hori pertsonala, kiroltasunaren aurkakoa edo teknikoa izanda ere, ohar hartzaileak erregistratu behar izango dio jokalariaren taldeari, aktan horretarako ezarritako hutsuneak erabiliz, betiere taldearen izenaren azpian eta jokalarien izenaren gainean. Lau hutsuneko taldeak eginda daude, zati desberdinen arabera. Ohar hartzaileak hutsune bakoitzari gurutze bat jarriko dio, 1. zenbakitik 4.enera, taldeko jokalariek faltak egin ahala. Laugarren falta egiten denean, ohar hartzaileak azken hutsunea erabiliko du, bertan minutua zehaztuz. Bosgarren faltatik aurrera, arau hauen 47. artikuluan ezarritakoa aplikatu beharko da. 84


TANTEO ARRASTRADO El Anotador llevará un resumen arrastrado cronológico de los Cada columna contiene 5 espacios verticales. El espacio central, que está sombreado y marcado con una “M”, se reserva para el tiempo (minuto). Los dos espacios gemelos, a la izquierda y a la derecha, son para los dos equipos. El primer espacio es para el número del jugador que ha marcado un cesto desde el terreno de juego o que ha marcado (o fallado) un tiro libre. El segundo espacio es para el tanteo Arrastrado en sí, para reflejar el número total de tantos marcados por dicho equipo, añadiendo los nuevos tantos marcados al total anterior. Los tiros libres que corresponden a la misma penalización se unirán mediante un paréntesis en el espacio entre el número de jugador y el tanteo Arrastrado, y en tales casos no es necesario repetir el número del jugador. Se indicará el tiro libre no convertido mediante un trazo corto horizontal en el cuadrito correspondiente. Sólo deberá efectuarse una anotación en cada espacio horizontal. El Anotador deberá observar las siguientes instrucciones adicionales: A) Un tanto con una validez de 3 puntos, conseguido por un jugador será registrado en el Acta, rodeando con un círculo la puntuación de la suma arrastrada en la columna apropiada del tanteo arrastrado. B) Cuando un equipo introduce el balón en su propio cesto, se registrará como marcado por el Capitán del equipo adversario. C) Los puntos logrados cuando el balón no entra en el cesto, se 85

TANTEOA Ohar hartzaileak bi taldeek arian-arian lotutako tanteoen laburpen kronologikoa idatziko du. Partidaren aktak bost zutabe ditu tanteoa apuntatzeko. Lehenengo bi zutabeak lehenengo eta bigarren laurdenetarako erabiltzen dira eta hurrengo bi zutabeak hirugarren eta laugarren laurdenetarako; azken zutabea erabiltzen da egon litezkeen aparteko zatietarako. Zutabe bakoitzak 5 hutsune bertikal izango ditu. Itzalez estali eta “M” batez zehaztutako erdiko hutsunea minuturako gordeta dago. Ezker eta eskuinean dauden hutsune berdinak taldeentzat dira. Lehenengo hutsunea joko zelaitik saskiratzea edo jaurtiketa libre bat asmatu (edo huts egin) duen jokalariaren zenbakia jartzeko da. Bigarren hutsunean, tanteoa jartzeko da, hau da, taldeak lortutako puntu guztien zenbatekoa adierazteko, aurrekoari lortutako puntu berriak erantsiz. Zigor berari dagozkion jaurtiketa libreak parentesi baten bitartez lotuko dira jokalariaren zenbakiaren eta tanteoaren arteko hutsunean; halako kasuetan, ez da beharrezkoa jokalariaren zenbakia berriro ere jartzea. Lortu ez den jaurtiketa librea trazu labur eta horizontal batez adieraziko da behar den laukitxoan. Hutsune horizontal bakoitzean ohar bat baino ez da jasoko. Ohar hartzaileak ondoko jarraibide hauek ere kontuan hartu behar izango ditu: A) 3 puntuko balioa duen tanto batek aktan erregistratu behar izango da tanteoaren zutabean ezarritako puntuazioa zirkulu batez inguratuz. B) Talde batek baloia bere saskian sartzen duenean, aurkarien kapitainak sartu izan balu bezala erregistratu behar izango da. C) Baloia saskian sartzen ez denean lortutako puntuak saskiratzea lortzen ahalegindu zen jokalariari emango zaizkio.


registrarán como marcados por el jugador que intentó el cesto. D) Al final de cada tiempo, el Anotador trazará una línea horizontal gruesa inmediatamente bajo la última anotación. E) Al comienzo del Segundo tiempo (y de un posible Periodo Extra) el Anotador inscribirá en la cabecera de la columna (primer espacio horizontal) el tanteo total logrado al final del Primer tiempo, pero invirtiendo la posición de los dos equipos. F) Siempre que sea posible, el Anotador deberá contrastar su tanteo arrastrado con el marcador expuesto en el terreno de juego (en el supuesto de que el mismo existiese). Si hay una discrepancia, y su tanteo es el correcto, tomará inmediatamente medidas para que el tanteo del Marcador sea corregido. Si hay alguna duda, o si uno de los equipos pone objeciones a la corrección, informará al Eskola Laguntzailea en cuanto el balón esté muerto y el reloj del partido detenido. RESULTADO TOTAL Al final de cada periodo, el Anotador inscribirá el tanteo obtenido por los dos equipos en la sección correspondiente de la parte inferior izquierda del Acta. Asimismo, anotará si hay lugar a ello, el tanteo de los Periodos Extras. Al final del partido registrará el tanteo final, dando el nombre del equipo vencedor en la parte inferior derecha del acta. Finalmente, el Anotador firmará el Acta del Partido y a continuación será firmada por el Cronometrador y el Operador de la Regla de los 24 Segundos, en el supuesto de que éstos existiesen. El Eskola Laguntzailea será el último en firmar el Acta del Partido, y con este acto termina la administración del mismo. 86

D) Zati bakoitzaren amaieran, ohar hartzaileak marra horizontal eta lodi bat idatziko du azken oharraren azpian. E) Hirugarren laurdena hasten denean (edo aparteko zati bat) ohar hartzaileak zutabearen goiburuan (lehenengo hutsune horizontala) inskribatuko du lehenengo eta bigarren laurdenak amaitutakoan lortutako tanteoa, baina bi taldeen kokapena trukatuz. F) Ahal den guztietan, ohar hartzaileak bere tanteoa egiaztatu behar izango du joko zelaian erakutsitako markagailuarekin (betiere horrelakorik egonez gero). Bat ez badatoz eta bere tanteoa zuzena bada, beharrezko neurriak hartuko ditu markagailua zuzendua izan dadin. Zalantzarik egonez gero edo talderen batek zuzenketaren kontrako arrazoiak ematen baditu, Eskola Laguntzaileari adieraziko dio baloia gelditzen den unean partidaren erlojua eten dadin. EMAITZA Zati bakoitzaren amaieran, ohar hartzaileak bi taldeek lortutako tanteoa inskribatuko du aktaren beheko eta ezkerreko aldean dagoen atalean. Era berean, hala badagokio, aparteko zatien tanteoa ere idatzi behar izango du. Partidaren amaieran, azken tanteoa erregistratuko du, talde irabazlearen izena aktaren beheko eta eskuineko aldean ezarriz. Azkenik, ohar hartzaileak partidaren akta sinatuko du eta ondoren kronometratzaileak eta 24 segundoko arauaren kontrolatzaileak sinatuko dute, horrelakorik egonez gero. Eskola Laguntzailea izango da akta sinatuko duen azkena eta horrelaxe emango da amaitutzat. 86

Reglamento escolar  

Reglamento escolar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you