Page 1

3 1 20

u Ä&#x; o l a t a K i k Bit Catalog Plant

The World Of Plants

www.sakaryabotanik.com


Mehmet Akif

BAĞCE

Marmara Grup Başkanı Presedent of the Marmara Group

Türkiye’de Peyzaj sektörü her ne kadar son yıllarda önemli bir gelişme kaydetmiş olsa da hatta uluslar arası düzeyde bitki üretimi ve peyzaj uygulamaları yapılıyor olsa da biz bu gelişmeyi yetersiz görüyoruz. Bu vesileyle çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayım. Fakat burada Türkiye’nin önemli avantajları olduğunu da belirtmekte fayda var. Çünkü Türkiye 4 mevsimin yaşandığı bir coğrafyaya ve alternatif klimatik koşullara sahip. Bu avantajının yanı sıra Türkiye oldukça genç ve çalışkan bir nüfus yapısına sahip. Işte bu avantajlar doğrultusunda Türkiye’nin yakın gelecekte dünyanın sayılı peyzaj üretim noktalarından birisi olması hiç de zor olmayacaktır. İşte bizde bu gelişmeler doğrultusunda SMS Marmara grup olarak sektöre yön veren öncü kimliğimiz ile tüm bu gelişmelerde önemli bir pay sahibi olduğumuzu görüyor ve firmamız adına ayrı bir övünç sahibi olduğuna inanıyorum. Işte bu hedefler doğrultusunda kalite ve dürüstlük ilkelerimizden taviz vermeden çok daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyor kim ki bu sektörün gelişmesine azda olsa Destek veriyor ise teşekkürlerimi sunuyorum.

2

Sakarya Botanik

Despite many significant achievements in the landscaping sector in Turkey in recent years and even plant production and landscaping applications at international levels, we do not consider the current developments sufficient. I have acknowledged that we need to work a lot harder for this reason. However, it would be useful to state that Turkey has certain advantages in this concern; because Turkey has a distinctive geography of 4 seasons and alternative climatic conditions. Moreover, it also has a young and hard working population structure. Just for these advantages, it would not be so hard to conclude that Turkey will become one of the limited landscaping production points of the world in very near future. We as SMS Marmara Group recognize our sector directing identity and our important share in such developments in line with these achievements and I believe this is a distinctive source of pride for our company. I believe we need to work harder towards these goals without compromising our quality and honesty principles and I extend my gratitude to all who support the development of the sector even with the smallest contribution.

Sakarya Botanik

3


Ahmet

BAĞCE Marmara Grup Başkan Yardımcısı Vice Presedent of Marmara Group SMS Marmara Grup’un bünyesindeki firmalar ile Türkiye İç pazarının fidan ihtiyacını karşılamaktan ziyade dünya ile entegre olmayı hedefleyen yenilikçi ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir anlayışa sahip olduğunu söyleyebilirim. 20 yıl gibi kısa bir sürede öncelikle Türkiye’nin sektör lideri olan firmamızın yeni hedefi dünyanın sayılı firmalarından birisi olmaktır. Bunu da başaracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Bu vesile ile yeni kataloğumuzu elinde bulunduran dost ve müşterilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

4

Sakarya Botanik

The new target of our sector leader company in Turkey is to become one of the most prestigious companies of the world in such a short period of time of 20 years. We do not have any hesitations in achieving this target. I would like to take this occasion to extend my sincerities and gratitude to all reading these lines. I hereby extend my best regards and sincerities to our friends and customers reading our new catalogue.

Sakarya Botanik

5


SAKARYA Hızlı kalkınması ve gelişmesiyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olan Adapazarı, doğal güzellikleri ve yöresel kültürünün zenginliğiyle de dikkat çekmektedir.

Adapazarı, one of the most important cities of Turkey with its development and advances, attracts with its natural beauties and regional cultural richness as well.

Denizi, kumsalları, gölleri, nehirleri, yaylaları, kaplıcaları yanında Taraklı ve Geyve gibi Osmanlı dönemi yerleşim yerlerindeki geleneksel yaşantısıyla, Bizans ve Osmanlı dönemi tarihi eserleriyle ülkemizin görülmeye değer cennet köşelerinden biridir.

It is one of the distinguished and heavenly places of our country with its impressive sea, beaches, lakes, rivers, plateaus and thermal baths, besides with traditional lifestyle of Ottoman period towns of Taraklı and Geyve, and with historical artifacts belonging to Byzantium and Ottoman periods.

Türklerin XIII. yüzyılda fethettiği Sakarya iline, Kafkasya’dan, Balkanlardan XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yoğun göçler yaşanmıştır. Yüzyılın son kitlesel göçüyle 1989 yılında Bulgaristan’dan soydaşlarımız gelmiştir. Gelişen sanayisi ve ulaşım yollarının kavşak noktası Sakarya’ya günümüzde de iç göçler halen sürmektedir. Yakın bir gelecekte bir milyon insanın yaşayacağı Sakarya ili, Marmara Bölgesinin parlayan yıldızıdır. Sakarya ili, doğudan Düzce ili, güneydoğudan Bolu ili, güneyden Bilecik ili, batıdan Kocaeli ili ve kuzeyden ise Karadeniz ile çevrilidir. Sakarya ilinin 16 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı’dır.

ULAŞIM Sakarya tüm önemli kara ve demiryollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası taşımacılıkta önemli yeri olan ve ili doğu-yönünde boydan boya geçen D-100 (E-5) karayolu ile TEM Otoyolu ile Bilecik istikametindeki D-25 karayolu ilin ana ulaşım ekseni durumundadır. Edirne’den başlayan Kınalı-İstanbul-SakaryaAnkara otoyolu uluslararası bir öneme sahiptir. Kınalı’da otoyolun bir kolu Yunanistan’a diğer kolu da Bulgaristan’a bağlantılıdır. Sakarya ilinin karayolu ile bazı illere uzaklığı: Adana’ya 797 km., Antalya’ya 583 km., Bilecik’e 102 km., Bursa 158 km., Eskişehir 188 km., İstanbul 148 km., Trabzon 933 km., Ankara 306 km., Bolu 114 km., İzmir 486 km., Düzce 79 km., Muğla 708 km., Zonguldak 179 km. ve Kocaeli 37 km.’dir. İl sınırları içinde 65 km.’lik demiryolunda 7 istasyon bulunmaktadır. İstanbul’u Ankara ve diğer Anadolu illerine bağlayan demiryolu, Sakarya ilinden geçmektedir. Haydarpaşa’dan itibaren, İzmit’in 10 km. doğusuna kadar D-100 karayolunun hemen yanında ona paralel olarak uzanmakta, Derbent mevkiinde D-100’den ayrılıp, Sapanca Gölü’nün güney kıyısını izleyerek Arifiye istasyonuna varmaktadır. Arifiye istasyonundan itibaren, ana hattan ayrılarak 8,4 km.’lik bir mesafe ile Adapazarı Garı’nda son bulmaktadır. Arifiye’den güneye yönelen ana demiryolu ise Arifiye-Eskişehir karayolunu takip ederek Ankara’ya ulaşmaktadır. Adapazarı’nın demiryolu ile İstanbul’a uzaklığı 141 km., Ankara’ya uzaklığı ise 436 km.dir. Adapazarı’na havayolu ile ulaşım tercih edildiğinde en yakın havaalanı İstanbul Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalanı 110 km. ve İstanbul Yeşilköy Atatürk Havaalanı 170 km. uzaklıktadır.

6

Sakarya Botanik

Many immigrants moved to Sakarya province since its conquest by Turks in 13th century, from Caucasia and Balkan Peninsula mostly In 18th and 19th centuries. With the last massive migration of this century, in 1989, Turks of Bulgaria moved to Sakarya. Today, owing to its developing industry and its presence as intersection of transportation roads, internal immigration movements still continue. Sakarya is the shining star of Marmara Region with more than one million people to be inhabited in the near future. Sakarya is surrounded by Düzce to the east, Bolu to the southeast, Bilecik to the south, Kocaeli to the west and Black Sea to the north. There are 16 districts of Sakarya; Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü and Taraklı.

TRANSPORTATION Sakarya is located at the intersection of all main highways and railways. D-100 (E-5) highway, which has of great importance for national and international transportation and cuts down the province from east to west, and TEM highway besides D-25 highway heading to Bilecik constitutes the main transportation axis. Kınalı-İstanbulSakarya-Ankara highway, starting from Edirne, has of great international importance too. In Kınalı, one of branches of the highway heads to Greece, while the other goes to Bulgaria. The distance from Sakarya to some provinces are as follows: Adana 797 km, Antalya 583 km, Bilecik 102 km, Bursa 158 km, Eskişehir 188 km, İstanbul 148 km, Trabzon 933 km, Ankara 306 km, Bolu 114 km, İzmir 486 km, Düzce 79 km, Muğla 708 km, Zonguldak 179 km and Kocaeli 37 km. There are 7 train stations along 65 km long-railway in the provincial administrative boundaries of Sakarya. The railway connecting Istanbul to Ankara and to other Anatolian cities passes through Sakarya. The railway, starting from Haydarpaşa, lies parallel to D-100 highway until 10 km east of Izmit, deviates from D-100 highway at Derbent district, and after following the south border of Sapanca Lake it reaches to Arifiye station. From Arifiye, the line deviates from main line and ends at Adapazarı railroad terminal with a 8,4 km-line. The railroad heading to south from Arifiye reaches to Ankara following ArifiyeEskişehir highway. The distance from Adapazarı to Istanbul by railroad is 141 km, and Ankara is 436 km. When the air transportation is preferred, the nearest airport to Adapazarı, 110 km away, is Kurtköy Sabiha Gökçen Airport in Istanbul, and the other option is Yeşilköy Atatürk Airport in Istanbul, which is 170 km away from Adapazarı.

Sakarya Botanik

7


SMS

MARMARA GROUP SMS MARMARA GROUP SMS Marmara group bünyesinde bitki üretimi, fidanlık ve bitki pazarlama ile birlikte üç firma bulunmaktadır. Sakarya fidancılık A.Ş. Türkiye’nin üç farklı bölgesinde toplam 120 hektar alanda yüksek kaliteli bitki üretimi yapmaktadır. Sakarya botanik A.Ş. Sakarya Fidancılık A.Ş. tarafından üretilmiş olan bitkileri saksılayarak kullanıma hazır hale getirmekle birlikte, Türkiye ve yurt dışına bitki pazarlamaktadır. 17 hektar alana kurulmuş olan Türkiye’nin en modern ve en büyük fidanlık

8

Sakarya Botanik

tesisini işletmektedir. Yıllık 1.000.000 adetin üzerinde saksılı bitki üretip pazarlayarak Türkiye’nin en büyük bitki ihracatı firması olma özelliğini sürdürmektedir. Marmara Fidancılık ve Seracılık A.Ş. grup firmalarının ilk firması olup SMS Marmara Group’un lokomotif firmasıdır. Marmara Fidancılık ve Seracılık Türkiye çapında büyük projeleri realize eden Türkiye’nin en büyük uygulamacı firmasıdır.

SMS Marmara Group consists of three companies, dealing with plant production, nursery and plant marketing. Sakarya Nurseries Inc. (Sakarya Fidancılık A.Ş.) provides high quality plant production in 120 hectares of land in three different regions of Turkey. Sakarya Botanics Inc. (Sakarya Botanik A.Ş.) commercializes the plants produced by Sakarya Nurseries Inc. in Turkey and abroad, besides potting the plants. It operates the most modern and the largest nursery in Turkey, founded on 17 hectares. It carries on production and market-

ing more than 1.000.000 pot plants per year as the largest plant exporting company of Turkey. Marmara Nurseries and Greenhousing Inc. (Marmara Fidancılık ve Seracılık A.Ş.) is the first company of the group companies, and acts as the leading company of SMS Marmara Group. Marmara Nurseries and Greenhousing Inc. is the largest applications company in Turkey realizing big projects nationwide.

Sakarya Botanik

9


SAKARYA BOTANİK A.Ş. Sakarya Botanik Sakarya Adliye Köyünde 17 Hektar Alana Kurulmuştur. Sakarya Botanik A.Ş’nin Işletmiş Olduğu Fidanlık Yılda 1.000.000 Adetin Üzerinde Saksılı Bitki Üretmektedir. Sakarya Botanik was established in Sakarya Adliye Village in 17ha areas. In The Nursery Of Sakarya Botanik A.Ş. More Than1.000.000 Pcs Potted Plants Have Been Circuladet.

SAKARYA BOTANICS Sakarya Botanik San.Tic.A.Ş. 2002 tarihinde Marmara Group bünyesinde kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı grup firmalarından Sakarya Fidancılık A.Ş.’nin 120 hektar alanda üretimini yaptığı bitkileri yarı mamul halde olarak bitki tür ve cinslerine göre uygun kaplarda mamul hale getirmek olup, öncelikle Marmara Grup firmalarının bitki ihtiyacını karşılamak, yurtiçi ve yurtdışına pazarlamaktır. Bu maks-

10

Sakarya Botanik

atla şirket bünyesinde 5.000 m2 kapalı alan bitki saksılama hangarı ve otomatik sulama sistemleri ile bitki sağlığının gerektirdiği her türlü donanım bulunmaktadır.İşletme bünyesindeki yurtiçi ve yurtdışı proje ve peyzaj uygulamaları yapan Sakarya Botanik San.Tic.A.Ş. hali hazırda Orta Asya, orta doğu ve Kafkas Cumhuriyetlerinde kapsamlı ihracat yapmakta olup aynı zamanda peyzaj uygulamaları da yapmaktadır.

Sakarya Botanics Inc. is founded as part of Marmara Group in 2002. The foundation aim of the company is to provide the production of plants in proper pots regarding to their types and species, of which the plants are produced as semi-products by Sakarya Nurseries Inc. in 120 hectares, and primarily meet the plant needs of Marmara Group companies, and finally market them nationwide and abroad. In order to realize these objectives, any equipment required for plant health

besides 5.000 m² closed area plant potting hangar and automatic irrigation systems are available in the company. Sakarya Botanics Inc., dealing with projects and landscaping applications at home and abroad under the scope of foundation, exports goods extensively to Central Asia, Middle East and Caucasus Republics; moreover, provides landscaping applications as well.

Sakarya Botanik

11


MARMARA FİDANCILIK A.Ş. MARMARA NURSERIES Marmara Fidancılık ve Seracılık A.Ş. 1994 yılında limited şirketi olarak kuruldu. Başlangıçta küçük çaplı peyzaj işleri yapan firma ilerleyen süreçte peyzaj sektörünün temel argumanı olan bitki üreticiliğine Bursa’nın Kestel ilçesinde başladı. 1996 yılında taahhüt işlerine giren firma, kısa sürede başarılı çalışmalar yaparak sektörde varlığını hissettirmeye başladı. Marmara Fidancılık, 1999 yılında bitki üreticiliği konusunda modern teknolojinin uygulandığı Pamukova bitki üretim te-

12

Sakarya Botanik

sisini kurdu. Avrupanın çeşitli ülkelerinden bitki üretim materyalleri ithal ederek yüksek kaliteli bitki üretimine başladı. Sektörde öncülük yapmaya başlayan Marmara Fidancılık, bitki ithalatı ile birlikte ürettiği bitkileri dünyanın değişik ülkelerine ihraç etmeye başladı. Marmara Fidancılık yurtiçi ve yurtdışında büyük çaplı projeler yaparak sektörün Türkiye’deki lokomotifi olma özelliğini sürdürmektedir.

Marmara Nurseries and Greenhousing Inc. is established as limited company in 1994. At the beginning, the company dealt with some small-scaled landscaping projects, however as time went by, the company started to deal with plant production activities, which is the basic argument of landscaping sector, in Kestel county in Bursa. In 1996, the company started to work as contractor, and shortly after, made itself apparent in the sector by accomplishing the commitments. Marmara Nurseries, in 1999, founded Pamukova plant produc-

tion facility, in which the modern technology is used for plant production. It started to produce high quality plants after importing plant production material from various countries in Europe. Marmara Nurseries, appearing as a new leading company in the plant sector, commenced exporting its plants to various countries worldwide while continuing plant imports. Marmara Nurseries keeps its leading position in the sector at nationwide level by managing large scale projects at home and abroad.

Sakarya Botanik

13


SAKARYA FİDANCILIK A.Ş. SAKARYA NURSERIES Türkiye’nin en kapsamlı ve kaliteli bitki üretimini yapan Sakarya Fidancılık A.Ş. Sakarya merkez, Sakarya Pamukova ve İzmir Ödemiş olmak üzere üç farklı bölgede toplam 120 hektar alanda yüksek kalitede bitki üretmektedir. Tükiye’nin üç farklı bölgesinde değişik klimatik ve toprak özelliklerine uygun bitki

14

Sakarya Botanik

türleri seçilerek bu bölgelerde ileri teknoloji ile bitki üretimi yapmaktadır. Sakarya merkezde büyük ağaç türlerinin üretimi, Sakarya Pamukova’da dekoratif ve egzotik bitki türlerinin üretimi ve İzmir Ödemiş’te çiçekli bitkiler ve tropik bitkierin üretimi yapılmaktadır.

Sakarya Nurseries Inc., producing the most comprehensive and high quality plants in Turkey, produces high quality plants in 120 hectares of land in three different locations, which are in Sakarya-Center, Sakarya-Pamukova and İzmir-Ödemiş. Plant production is implemented with modern technologies and by selecting plant varieties suitable for soil specifica-

tions and various climates in three different regions of Turkey. Large trees are produced in Sakarya-Center, while ornamental and exotic plant species are produced in Sakarya-Pamukova and flowering plants and tropical species are produced in İzmir-Ödemiş.

Sakarya Botanik

15


SMS MARMARA GROUP 16

Sakarya Botanik

Sakarya Botanik

17


Sakarya Botanik A.Ş.

PERSONEL PERSONNEL

Kutup AKAR

Finans Müdürü Finance Manager

Seval GÜR

Peyzaj Mimarı Manager of Nursery Garden Landscape Architect

Ümit AYGÜN

Pazarlama &Teknik

Finance &Accounting

Peyzaj Mimarı Marketing and Technical Landscape Architect

Ahmet ÇALIŞ

Mustafa AKAR

Purchase For Responsible

Genel Müdür / Peyzaj Mimarı

Fidanlık Müdürü

Finans &Muhasebe

Satınalma Sorumlusu

Hakan TANRIVERDİ

Yusuf DOĞAN

Satınalma &Pazarlama Purchase &Marketing

Kudret ÖZBAKAN

Saha Sorumlusu Responsible for field

General Manager / Landscape Architect

18

Sakarya Botanik

Sakarya Botanik

19


Sakarya Fidancılık A.Ş.

PERSONEL PERSONNEL Ergin GARCA

Üretim Müdürü &Orman Mühendisi

Productuon Manager Forest Engineer

Aydın DÖKMETAŞ

Muhasebe Müdürü Accounting Manager

Fatih ÇAKMAK Üretim Sorumlusu Production Responsible Person

20 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik

21


Marmara Fidancılık A.Ş.

PERSONEL PERSONNEL Abdullah GENÇ

Proje Yönetimi &Makina Mühendisi Project Management Mechanical Engineer

Burcu DOĞAR

Peyzaj &Proje ve Uygulama & Peyzaj Mimarı

Oğuzhan ERKAN

Peyzaj &Proje ve Uygulama &Peyzaj Mimarı

Project and implementation Landscape Architect

Ayça TUNÇBİLEK

Yurtdışı Projelendirme ve Uygulama

Project and Implementation Landscape Architect

Peyzaj Mimarı Landscape Architect Overseas Project Design and Implementation Specialist

Uğur ŞENTÜRK

Gökhan TUNEL

Peyzaj Mimarı Project and Application & Design Landscape Architect

Peyzaj Mimarı Project and Application & Design Landscape Architect

Proje ve Uygulama & Tasarım

Proje ve Uygulama & Tasarım

Metin AKTOMAS

Genel Müdür/ Peyzaj Mimarı

General Manager / Landscape Architect

22 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 23


Marmara Fidancılık A.Ş.

PERSONEL PERSONNEL

Orhan TAMER

Peyzaj Teknikeri Landscape Technical

Gökhan ÖZEL

Teknik &Altyapı ve Sulama Technical infrastructure and watering

Pınar KAYA

Peyzaj Teknikeri & Fidanlık Sorumlusu Landscape Technical Nursery Manager

Ayşe ERENGÜÇ Muhasebe Accounting

Tuğba KURT Finans Finance

24 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 25


Marmara Fidancılık A.Ş.

PEYZAJ PROJELENDİRME LANDSCAPE PROJECTS Alanında uzman peyzaj mimarlarından oluşan ekibimiz ile farklı ölçeklerde projelendirme, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerini çevreye duyarlı, estetik ve fonksiyonel tasarımlarla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda yapılan çalışmaları; Bitkisel projeler, Sert zemin projeleri, Drenaj sistemi projeleri, Otomatik sulama sistemi projeleri, Eğimli alanlarda şev ve duvar stabilizasyonu projeleri, Aydınlatma projeleri olarak sınıflandırabiliriz.

26 Sakarya Botanik

We provide projects, project management and consulting services in various scales with expert landscape architectures, with environmental friendly, aesthetical and functional designs. The works under this concept can be categorized as; plantation projects, hard landscape projects, drainage system projects, automated irrigation system projects, slope and wall stabilization projects, and lighting projects.

Sakarya Botanik 27


Marmara Fidancılık A.Ş.

SERT PEYZAJ UYGULAMASI HARDSCAPING APPLICATIONS Sert zemin uygulamalarında doğal taş malzemelerden, beton çeşitlerine, metal çeşitlerinden, ahşap uygulamalarından kauçuk, EPDM kaplamalarına kadar her türlü malzeme ile zemin, merdiven, havuz içi ve çevresi, yaya yolları, araç yolları, otoparklar, çocuk oyun alanları, spor alanları, meydanlar, saksılar, köprüler pek çok alternatif ile en fonksiyonel ve dekoratif olarak tecrübeli ekiplerimiz tarafından uygulanır.

28 Sakarya Botanik

Any material, including natural stone material, concrete products, metal types, wood works, rubber EPDM cover strips are utilized in the most functional and decorative way by our experienced personnel in hardscape applications of floors, stairs, pools (inside and around), pavements, roads, car parks, children playgrounds, sportive recreational areas, squares, pots and bridge projects.

Sakarya Botanik 29


Marmara Fidancılık A.Ş.

YUMUŞAK PEYZAJ UYGULAMASI SOFTSCAPING APPLICATIONS Yumuşak peyzaj uygulamalarında drenaj ve sulama sistemlerini takiben toprak iyileştirme, işleme, tesviye işlemleri, bitkisel toprak serimi, bitki dikimi ve mevsim ve alanın şartlarına göre tohum veya rulo çim uygulamaları yapılır.

30 Sakarya Botanik

In softscaping applications; soil improvement, tillage, grading, top soil laying, plantation after the implementation of drainage and irrigation systems, and depending on the seasonal and site conditions seeding and roll on grass applications are realized.

Sakarya Botanik

31


Marmara Fidancılık A.Ş.

PEYZAJ BAKIM ALANLARI MAINTENANCE WORKS IN LANDSCAPE SITES Büyük ölçekli parklardan, konuk bahçelerine kadar peyzaj uygulamaları yapılmış bahçelerin sağlığını koruyabilmesi, gelişimini en üst düzeyde tamamlayabilmesi için periyodik olarak uzman ekiplerimiz tarafından budama, ilaçlama ve gübreleme işlemleri ile çim alanlarda yabani ot mücadelesi , vertifikasyon ve ara ekim işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.

32 Sakarya Botanik

In order to preserve the healthy conditions and development at the highest level for large parks and guest gardens, in which the landscape works have been applied; pruning, disinfestations and fertilization besides weed control, vertification and reconstructive seeding applications in lawns are provided by our experts regularly.

Sakarya Botanik 33


Marmara Fidancılık A.Ş.

BİYOLOJİK GÖLET UYGULAMASI BIOLOGICAL POND APPLICATIONS BMarmara Fidancılık Avusturya kökenli bir dünya markası olan Hydrobalance’sın uzun yıllar yapay gölet sektöründe oluşturduğu birikimi ile biyolojik gölet uygulamalarında yoluna Türkiye ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti ve uzak doğuyu kapsayan 22 ülkenin distribütörlüğünü ile devam etmektedir. Görünüm, limnoloji ve hijyen bakımından mükemmel bir su kalitesi elde etmeyi sağlayan; bakım ve onarıma ihtiyaç duymayan biyo-filtre sistemiyle yapılan yüzme göletleri kullanıcılarına en uygun estetik görünüm, en işlevsel kullanım ve en iyi su kalitesini sunmaktadır. Canlı hayatı için çok zararlı olan klordan tamamen arındırılmış, canlı hayatı ile barışık yüzme gölet ve havuzları yapmaktadır.

34 Sakarya Botanik

Marmara Fidancılık together with Hydrobalance, an Austrian company having deep experience in artificial bonds sector, realize biological bond applications in Turkey besides distributorship in Republic of Turkey and 22 other countries including the countries in the Far-East. Swimming ponds furnished with bio-filter systems which provide a splendid water quality in terms of appearance, limnology and hygienic concerns and does not require maintenance and repair, provide the most aesthetic appearance and functional use, and the best water quality. Wildlife and environment friendly swimming bonds and pools, completely purified from chlorine, which is very dangerous for life, are being constructed.

Sakarya Botanik 35


Marmara Fidancılık A.Ş.

HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİ (HDS) CELLULAR CONFINEMENT SYSTEM (CCS) APPLICATIONS Marmara Fidancılık PRS Neoweb markası ile yenilikçi teknoloji, profesyonel mühendislik ve yılların özel know-how’ ın birleştirerek zemin ve şev stabilizasyonu, istinat duvarı sorunlarını; Ekonomik, Emniyetli ve Çevreci bir anlayış ile çözümlemektedir. Polimerik alaşımdan mamul HDS, petek dokulu üç boyutlu doldurulabilir hücrelerden oluşan kaplama malzemesidir. Uygulama alanının ihtiyaçlarına göre kullanılmak üzere çeşitli boyutları firmamızın uzman ekipleri tarafından yerinde yapılan etütlerle tespit edilmektedir.

36 Sakarya Botanik

Marmara Fidancılık, together with PRS Neoweb brand, produce economical, safe and environmental solutions by integrating innovative technology, professional engineering and special know-how experience for solving ground and slope stabilization, and retaining wall problems. CCS, manufactured by polymeric compound, is a coating material made of honeycomb textured, three-dimensional refillable cells. Regarding to application requirements, various dimensions are determined by our experts with on-site surveys.

Sakarya Botanik 37


SERTİFİKALAR CERCFICATE

38 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 39


FUARLAR EXHIBITIONS

Dubai IPM / Flower Show 2007

Kazakistan Astana / Flower Show 2011

İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy / Flower Show 2011

Rusya / Moskova / Flower Show 2011

İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy / Flower Show 2011

40 Sakarya Botanik

Almanya / Essen IPM / Flower Show 2011

İran / Flower Show 2012

Irak / Basra / Flower Show 2011

Sakarya Botanik

41


SHOWROOM Fidanlık bünyesinde saksılı bitki üretimi amaçlı 2.000 m2 hangar mevcuttur. In the nursery there is a hangar of 2.000 square meters for plant potting and plant adaptation Sakarya Botanik A.Ş. tarafından işletilen fidanlık bünyesinde 5.000 m2 kapalı gölgelik alanı mevcuttur. A greenhouse area of 5000m2 with the light sensor and automatic plant nutrition system as well as central irrigation system is available under the body of Sakarya Botanik A.Ş. Sakarya Botanik A.Ş. tarafından işletilmekte olan fidanlık bünyesinde, ışık sensörü ve otomatik bitki besleme sistemi ile merkezi sulamaya sahip 5000 m2 modern sera bulunmaktadır. In the nursery which is operated by Sakarya Botanik A.Ş. there is a modern green house consists of a central watering with light sensor and a plant feeding system.

42 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 43


EKİPMAN EQUIPMENT

44 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 45


ÜRETİM PRODUCTİON

Sakarya Fidancılık A.Ş. tarafından işletilmekte olan 120 hektar alanı kapsayan üretim tesislerinde modern teknolojiyle bitki üretimi yapılmaktadır. Plant production is executed with high-end technology in 120 hectare production facilities operated by Sakarya Fidancılık A.Ş.

46 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 47


The World Of Plants 48 Sakarya Botanik


50 Sakarya Botanik

The World Of Plants


The World Of Plants 52 Sakarya Botanik


54 Sakarya Botanik

The World Of Plants


The World Of Plants 56 Sakarya Botanik


58 Sakarya Botanik

The World Of Plants


The World Of Plants

ABELIA (CAPRIFOLIACEAE) Anavatanı Çin olan bu bitki 1,5 m’ye kadar boylanabilen bir çalıdır. Sıcak ılıman ve güneşli yerleri sever. Yaz boyunca sonbahara kadar güzel kokulu, pembe ve beyaz renkli, küçük çanları andıran çiçekler açar. Budanarak çok iyi şekil verilebilirler. Sıcak iklimlerde herdemyeşil iken, soğuk iklimlerde yapraklarını dökerler. Yapraklar, birbirine ters veya üçlü helezonik yapıda, oval, üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü yeşildir; yaprakların kenarları tırtıklıdır. Yaprakların her iki yüzü de tüysüzdür ve sonbaharda renkleri kahverengi veya kırmızımsıdır. Bahçelerde, duvar diplerinde kullanıma da uygundur. Yapraklarının sonbaharda renk değiştirmesi ve çiçek değeri bakımından görsel değeri yüksek bir bitkidir. Abelia, which is native to China, is a shrub that may reach 1.5 m tall. Prefers warm and sunny locations. Many fragrant, small pink-flushed white tubular, funnel-shaped flowers appear all summer through fall. Abelias, by pruning, can be given nice shapes. They are evergreen in warm climates and deciduous in colder climates. The leaves are opposite or in whorls of three, ovate, glossy, dark green, and lighter green beneath, with serrated margins. Both sides of the leaves are glabrous. It is brown or reddish in fall. It is also cultivated in garden alongside the fence. Due to color change of leaves in fall and its flower value, abelia’s visual value is highly appreciated.

ABELIA GRANDIFLORA KALEIDOSCOPE

A

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL 80 TL 75 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 € 36 € 34 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

» Edward ‘goucher’ Clt2 Clt3 Clt5

» Francis mason Clt 2 Clt 3 Clt 5 Clt Clt

1/2 tige 150-175 cm

» Kaleidoscope Clt 2 Clt 3 Clt 5

ABELIA GRANDIFLORA FRANCIS MASON

» Confetti ‘conti’ Clt2 Clt3 Clt5

Kuzey yarımkürenin serin bölgelerinde 50 m’ye kadar boylanabilen piramit formlu, çok sık dallanma yapan herdemyeşil bir ağaçtır. Alt dalları hafifçe aşağıya doğru sarkar. İğne benzeri koyu yeşil renkli yapraklar sarmal dizilmiştir. Alt yüzeylerinde belirgin iki stoma çizgisi bulunur. Uçları küt veya çentiklidir ve kozalaklar dal uçlarında oluşur. Ilıman iklimleri severler ve kireçli topraklardan hoşlanmazlar. Yağmurlu ve serin yaz ayları boyunca yüksek nispi nemde iyi gelişirler. Işık istekleri azdır ve gölgeye dayanıklıdırlar. Türkiye’de endemik olarak yetişen türleri vardır. Park, bahçe ve yol ağacı olarak yetiştirilirler.

Abelia grandiflora

60 Sakarya Botanik

Abies is a pyramidal-shaped, spreading and evergreen tree that may reach up to 50 m tall in cool parts of the northern hemisphere. Lower twigs slightly overhang. Dark green, needle-like leaves are in whorl. There are two distinct stoma bands beneath the leaves. The leaves have acute tip or are with serrated margins; the cones are erect on the shoots. They grow well in warm climates but do not tolerate lime soil. They do well in high relative humidity during rainy and cool summer months. They do not need too much light and endure shadows. There are endemic varieties in Turkey. They are grown in parks, gardens, and alongside the roads.

ABIES PINSAPO AUREA

ABIES (PINACEAE)

Sakarya Botanik

61


A ABIES (PINACEAE) » Bornmulleriana Clt Clt Clt

200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm

300 TL 400 TL 650 TL

136 € 181 € 294 €

350-400 cm

4.000 TL

1.810 €

200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm

300 TL 400 TL 650 TL

136 € 181 € 294 €

40-60 cm

150 TL

68 €

» Concolor Clt

» Nordmanniana Clt Clt Clt

ABIES NORDMANNIANA

The World Of Plants

» Procera glauca Clt

Anavatanı Avustralya olan ve 30 metreye kadar boylanabilen çalı ve ağaç formunda bulunan bitki türüdür. Yapraklar genellikle küçük yaprakçıkların bir sap etrafında birleşiminden oluşur. Bazı türlerde ise yaprakçıklar bastırılmış ve yaprak sapları dikey olarak yassılaşmıştır. Çiçekler yoğun küresel veya silindirik kümeler halinde dizilidir ve birçok çeşitte sarı veya krem, bazılarında is mor, beyaz veya kırmızı renktedirler. Şubat ve Mart aylarında çiçekler hala ağaçta kalmaktadırlar. Çimlenmesi zor olduğundan, tohumları sıcak suda bekletmek ve tohumun el ile çatlatılması başarıyı artırabilir. Dekoratif bir park bitkisi olan akasya Türkiye’nin hemen hemen bütün kıyı şehirlerinde yetişebilir. Acacia, which is native to Australia, is a genus of shrubs and trees, which can reach up to 30 m tall. The leaves of acacias are compound pinnate in general. In some species, however, the leaflets are suppressed, and the leaf-stalks (petioles) become vertically flattened. The flowers are arranged in dense globular or cylindrical clusters; they are yellow or cream-colored in most species, whitish in some, even purple or red. In February and March, the flowers are still on the tree. As acacia seeds can be difficult to germinate, immersing the seeds in various temperatures and manual seed coat chipping can improve yields. Acacia, a decorative park plant, can be cultivated in almost any coastal city in Turkey.

ACACIA DEALBATA

ACACIA (FABACEAE)

» Dealbata Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm

200 TL 300 TL

90 € 136 €

Akçaağaç olarak bilinen ve çoğunun anavatanı Çin olan yaklaşık 200 türü olan çalı ve ağaç formunda bulunan bitki türüdür. Türkiye’de de birkaç akçaağaç türü ormanlık bölgelerde gruplar halinde kendiliğinden yetişmektedir. Bütün akçaağaçların tohumları “pervane” şeklinde her biri bir tohum içeren iki parçadan oluşur. Akçaağaçlar yılda bir kez yaprak döker. Kırmızı, yeşil ya da sarı renktedir. Küçük çiçekler açan akçaağaçlar, sonbaharda kırmızının değişik tonlarına bürünen yapraklarıyla çok güzel bir görüntü oluştururlar. Bazı türleri gaza, toza ve rüzgara dayanıklılığından dolayı tercih edilir. Çok geniş kullanım alanları vardır.

Abies concolos

Acer is a genus of trees or shrubs commonly known as maple. There are approximately 200 species, most of which are native to China. There are some species of Acer self-grown in clusters in forests of Turkey, as well. The seeds of Acer tree, or ‘whirlybirds,’ occur in distinctive pairs each containing one seed enclosed in a “nutlet” attached to a flattened wing of fibrous, papery tissue. Acers fall their leaves once in a year. They are red, green or yellow. Acers, with small flowers on them, present very distinctive appearance with different reddish color tones of their leaves in fall. Some species are preferred due to their stamina against gases, dust and wind. They are widely used in many areas.

» Buergerianum Rb Rb Clt Clt

62 Sakarya Botanik

ACER CAPPADOCCIUM

ACER (ACERACEA)

Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 12-14 14-16

cm cm cm cm

150 TL 200 TL 185 TL 250 TL

68 € 90 € 84 € 113 €

Sakarya Botanik 63


A ACER (ACERACEA) » Campestre Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 18-20 12-14 14-16 16-18 18-20

cm cm cm cm cm cm cm cm

135 TL 175 TL 350 TL 450 TL 185 TL 250 TL 450 TL 550 TL

61 € 79 € 158 € 204 € 84 € 113 € 204 € 249 €

Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 12-14 14-16

cm cm cm cm

125 TL 150 TL 150 TL 185 TL

57 € 68 € 68 € 84 €

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

40 TL 50 TL 75 TL 95 TL 150 TL 200 TL 55 TL 65 TL 125 TL 150 TL 200 TL 300 TL

18 € 23 € 34 € 43 € 68 € 90 € 25 € 29 € 57 € 68 € 90 € 136 €

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

75 TL 125 TL 150 TL 250 TL 300 TL 400 TL 500 TL 100 TL 145 TL 185 TL 300 TL 400 TL 500 TL 650 TL

34 € 57 € 68 € 113 € 136 € 181 € 226 € 45 € 66 € 84 € 136 € 181 € 226 € 294 €

125-150 cm 150-175 cm

125 TL 175 TL

57 € 79 €

150 TL 250 TL

68 € 113 €

185 TL 650 TL

84 € 294 €

125-150 cm 150-175 cm

125 TL 175 TL

57 € 79 €

150-175 cm

500 TL

226 €

ACER NEGUNDO

The World Of Plants

» Cappadoccium Rb Rb Clt Clt

» Palmatum Clt Clt

» Palmatum ‘atropurpureum’ Clt Clt

125-150 cm 150-175 cm

» Palmatum ‘atropurpureum dissectum’ Clt Clt

125-150 cm 150-175 cm

» Palmatum ‘blood good’

Acer buergerianum

Clt Clt

ACER PALMATUM DISSECTUM

» Negundo ‘flamingo’ Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

ACER NEGUNDO FLAMINGO

» Negundo Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

» Palmatum dissectum Clt

64 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 65


The World Of Plants

ACER (ACERACEA) » Palmatum ‘fire glow’ Clt Clt

125-150 cm 150-175 cm

130 TL 175 TL

59 € 79 €

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

40 TL 55 TL 65 TL 125 TL 250 TL 450 TL 55 TL 70 TL 90 TL 200 TL 350 TL 550 TL

18 € 25 € 29 € 57 € 113 € 204 € 25 € 32 € 41 € 90 € 158 € 249 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm 250-300 cm 300-350 cm

150 TL 250 TL 300 TL 200 TL 300 TL 365 TL 150 TL 250 TL

68 € 113 € 136 € 90 € 136 € 165 € 68 € 113 €

140 TL 180 TL 250 TL 375 TL 200 TL 250 TL 325 TL 450 TL

63 € 81 € 113 € 170 € 90 € 113 € 147 € 204 €

» Platanoides Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

ACER PLATANOIDES CRIMSON KING

A

»Platanoides ‘globosum’ Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 16-18 10-12 12-14 14-16 16-18

cm cm cm cm cm cm cm cm

ACER PLATANOIDES GLOBOSUM

» Platanoides ‘crimson king’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt

»Platanoides ‘globosum’ ½ tige Clt Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 16-18

cm cm cm cm

125 TL 150 TL 250 TL 375 TL

57 € 68 € 113 € 170 €

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 16-18 10-12 12-14 14-16 16-18

cm cm cm cm cm cm cm cm

40 TL 55 TL 65 TL 125 TL 55 TL 70 TL 90 TL 200 TL

18 € 25 € 29 € 57 € 25 € 32 € 41 € 90 €

Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 10-12 12-14

cm cm cm cm

175 TL 250 TL 250 TL 350 TL

79 € 113 € 113 € 158 €

»Rubrum

Acer palmatum bloodgood

66 Sakarya Botanik

Rb Rb Clt Clt

ACER RUBRUM

»Pseudoplatanus Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 67


The World Of Plants

ACER (ACERACEA) » Saccharinum Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

50 TL 125 TL 175 TL 250 TL 350 TL 450 TL 75 TL 150 TL 225 TL 300 TL 400 TL 550 TL

23 € 57 € 79 € 113 € 158 € 204 € 34 € 68 € 102 € 136 € 181 € 249 €

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

60 TL 135 TL 185 TL 260 TL 360 TL 460 TL 85 TL 160 TL 235 TL 325 TL 425 TL 600 TL

27 € 61 € 84 € 118 € 163 € 208 € 38 € 72 € 106 € 147 € 192 € 271 €

175-200 cm 250-300 cm 300-350 cm 500/+ cm 175-200 cm 250-300 cm 300-350 cm 500/+ cm

65 TL 125 TL 150 TL 350 TL 90 TL 200 TL 300 TL 500 TL

29 € 57 € 68 € 158 € 41 € 90 € 136 € 226 €

ACER SACCHARINUM LACINIATA WIERI

A

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

» Saccharinum ‘pyramidalis’ Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

ACHILLEA (ASTERACEAE) Kuzey yarımküre boyunca yayılan 100’ün üzerinde türü vardır. Çok yıllık, otsu ve hızlı büyüyen bir bitkidir. Yaprakları kokuludur. Haziran ayından eylül ayının sonuna kadar çiçekli kalırlar. Çiçekleri beyaz, sarı, kırmızı, turuncu ve pembe renklerde olabilir. Kelebekler kendine çekebilen bir bitkidir. Çiçeklerinde toplanan kelebeklerle görsel bir şölen sunar. There are more than 100 species spreading throughout the northern hemisphere. It is perennial, herbaceous and fast growing plant. Their leaves are fragrant. Achillea keeps its flowers from June until the end of September. Its flowers may be white, yellow, red, orange or pink. It can attract many butterflies. It presents a visual feast with the butterflies gathered on its flowers.

» Millefolium cerise queen

Acer cappadoccium

68 Sakarya Botanik

Clt 3

5 TL

2.3 €

ACHILLEA MILLEFOLIUM CERISE

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

ACER SACCHARINUM PYRAMIDALIS

» Saccharinum laciniata ‘wieri’ Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 69


A AESCULUS (HIPPOCASTANACEAE) Asya ve Avrupa’da doğal yayılış gösteren ve “At Kestanesi” olarak bilinen büyük bir yaprak döken ağaçtır. Yaklaşık 19 türü vardır. Yapraklar, 13-30 cm uzunluğunda, kenarları dişli ya da düz olup 5-9 yaprakçıktan oluşan el görünümündedir. Mayıs ayında açan pembe ve beyaz renkli çiçekleri vardır. Böcekler aracılığıyla tozlaşan çiçekleri gösterişlidir ve çiçek tacı dört veya beş taç parçasından oluşan salkım şeklindedir. Çiçekler dik duran uzun bir sap etrafında oluşur. Meyve olgunlaştığında üzeri dikenli veya düz büyük bir kapsüle dönüşür. Güneşli ve yarı gölge yerleri sever ama peyzajda yürüyüş alanları ve otopark yakınlarında kullanımı uygun değildir. Aesculus, native in Asia and Europe, is a large deciduous tree, commonly known as Horse-chestnut tree. It has approximately 19 species. The leaves are palmately compound with 5–9 leaflets of which each leaflet, with serrated margins or straight edge, is 13–30 cm long. It has pink and white flowers blossoming in May. Flowers are showy, insect-pollinated, with four or five petals fused into a lobed corolla tube, arranged in a panicle inflorescence. The flowers are produced around an erect long panicle. The fruit matures to an unsmooth or flat capsule. Aesculus likes sunny or half-shadow positions but is not ideal for landscape around walking tracks and car parks.

AESCULUS HIPPOCASTANUM

The World Of Plants

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 10-12 12-14 14-16

cm cm cm cm cm cm

125 TL 200 TL 300 TL 150 TL 250 TL 350 TL

57 € 90 € 136 € 68 € 113 € 158 €

Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 10-12 12-14

cm cm cm cm

125 TL 150 TL 150 TL 200 TL

57 € 68 € 68 € 90 €

» Hippocastanum Rb Rb Clt Clt

AGAPANTHUS (LILIACEAE )

AGAPANTHUS AFRICANUS

» Carnea ‘briotti’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt

10 türü bulunan ve anavatanı Güney Afrika olan soğanlı bir bitkidir. Her yıl yaz aylarında mavi ve mor renklerin tonlarında beyazlaşan gösterişli çiçekler açar. Çiçeklerin uzunluğu 1 metreye kadar ulaşır. Yaprakları zambak yaprağına benzer. Soğuk iklimlerde soğanlar sonbaharda topraktan çıkarılmalıdır. Agapanthus, having 10 species, is an alliaceous plant and native to South Africa. In summer months, they have funnel-shaped flowers, in hues of blue to purple, fading to white. Flowers may grow up to 1 m tall. Leaf of Agapanthus resembles lily leaf. In colder climate, the bulbs should be dug up in fall.

» Africanus 7 TL 15 TL

3.2 € 6.8 €

AJUGA (LAMIACEAE ) Boyu 15-20 cm olup, anavatanı Avrupa’dır. Yapraklar dikdörtgen spatula şeklinde, tüysüz, kenarları küçük tırtıklı yapıdadır. Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açar. Çok güzel bir yer örtücüdür. Ağaçların gölgesinde ve kısmen gölgeli yerlerde iyi yetişir. Bu özelliklerinden dolayı kaya bahçelerinde ve mezarlıklarda kullanılırlar.

Aesculus carnea briotti

They are 15- 20 cm tall and native to Europe. The leaves are rectangular spatula-shaped, glabrous and with short serrated margins. They bloom in May and June. They can cover large areas quickly. They grow well under the shade of trees or partly shadows and, due to this characteristic, they are widely used in cemeteries and rock gardens.

» Reptans Clt 3

70 Sakarya Botanik

AJUGA REPTANS

Clt 3 Clt 5

5 TL

2.3 €

Sakarya Botanik

71


A Anavatanı Asya’nın tropik bölgeleridir. 15 m’ye kadar boylanabilirler. Haziran ve Temmuz aylarında, kokulu olan açık pembe renkli küçük çiçekleri kümeler halindedir ve taç yapraklarından çok daha uzundurlar. Güneşli ve yarı gölge ortamları severler. Çiçekleriyle ve yapraklarıyla etkili dekoratif bir ağaçtır. Hızlı büyürler. Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılabilirler. It is native to tropical regions of Asia and may reach up to 15 m tall. In June and July, their fragrant, light pink small flowers are in bundles, with showy stamens much longer than the petals. Albizzia likes sunny or half-shadow positions. With its flowers and leaves, it is an attractive and fast growing ornamental tree. They may be planted solitary in parks and gardens.

» Julibrissin Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

60 TL 125 TL 200 TL 250 TL 300 TL 400 TL 75 TL 150 TL 280 TL 325 TL 400 TL 500 TL

27 € 57 € 90 € 113 € 136 € 181 € 34 € 68 € 127 € 147 € 181 € 226 €

ALNUS (BETULACEAE ) Boyu 25 metreyi aşan, koyu renkli, üzerinde palamutlar bulunan, seyrek dallı ve yavaş büyüyen bir ağaçtır. Sulak alanlar ve nemli ormanlarda yayılış gösterirler. Humuslu toprakları severler. -15 °C’ye kadar dayanıklıdırlar. Uzunluğu 4-9 cm, genişliği 3-7 cm arasında değişen ters yumurta biçimli ve testere dişli yaprakları vardır. Sonbaharda, 2-3 cm uzunluğunda, geniş, kahverengi veya koyu yeşil renkli kozalaklar oluştururlar. Köklerinde bulunan, havanın serbest azotunu bağlayan yumrular nedeniyle toprakları azotça zenginleştirirler.

ALBIZZIA JULIBRISSIN

ALBIZZIA (LEGUMINOSAE)

ALNUS GLUTINOSA IMPERIALIS

The World Of Plants

Alnus, exceeding 25 m as height, is a dark nut bearing, with rare branches and slow-growing tree. Alnus expands in wetlands and humid forests, and prefers humic soils. It can tolerate up to -15 °C. The leaves are 4-9 cm long and 3-7 cm wide, obovated and serrated. Alnus produces wide, brown or dark green cones with 2-3 cm long in fall. Due to the small lobes found in root nodules and absorbing the free nitrogen, it improves the nitro fertility of the soils.

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

100 TL 130 TL 230 TL 330 TL 430 TL 570 TL 125 TL 150 TL 250 TL 350 TL 450 TL 600 TL

45 € 59 € 104 € 149 € 195 € 258 € 57 € 68 € 113 € 158 € 204 € 271 €

300-350 cm 350-400 cm 400-450 cm 450-500 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-450 cm 450-500 cm

200 TL 250 TL 300 TL 350 TL 250 TL 350 TL 400 TL 500 TL

90 € 113 € 136 € 158 € 113 € 158 € 181 € 226 €

ALNUS CORDATA

» Cordata Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

» Glutinosa ‘imperialis’

Albizzia julibrissin

72 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 73


A ASTER (ASTERACEAE ) Asterlerin çoğu, Kuzey Amerika dahil dünyanın birçok yerinde yayılış gösteren tek veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Dünyada 250 türü vardır. Yazın çiçeklenir. Çiçekleri kırmızı, pembe, mavi, leylak rengi ve beyazdır. Yüksek ve orta boylu çeşitler çok yıllık bitki bordürleri oluşturmak için uygundur. Çalı grupları önünde veya çim alanlar içinde de kullanılabilirler. Most of the Asters are perennial or annual herbaceous widespread plants in many parts of the world, including North America. There are 250 species in the world. It blossoms in summer. Flowers may be red, pink, blue, white or mauve. High and medium height species are well to establish perennial borders. They can also be used in the front of shrubs or in grassy gardens.

» Alpinus Clt 2 Clt 3

3.5 TL 6 TL

1.6 € 2.7 €

4 TL 6 TL

1.8 € 2.7 €

ASTER NOVAE BELGI

The World Of Plants

» Novae belgi Clt 2 Clt 3

Anavatanı Japonya ve Doğu Asya’dır. Aucuba ismi Japonca “Aokiba” kelimesinden türetilmiştir. 1-3 m boy yapabilen ılıman iklimleri seven yaprak kenarları dişli bir bitkidir. Yeşil üzerine sarı alacalı iri yaprakları ve kırmızı meyveleri ile gösterişli bir hal alırlar. Kirli havaya dayanıklıdır. Fazla bakım istemez. Gölge ve yarı gölge yerleri severler. Çelikle üretilirler. It is native of Japan and East Asia. Aucuba is derived from Japanese word “Aokiba”. It may reach up to 1-3 m height and likes temperate climates. The leaves are with serrated margins. It is glossy with its yellowish spots on green wide leaves and red berries. It tolerates polluted air, and does not require care so much. It likes shady or partial shade areas. Propagation is by cuttings.

» Japonica Clt 3 Clt 5

7 TL 12 TL

AUCUBA JAPONICA AUREA

AUCUBA (CORNACEAE )

3.2 € 5.4 €

» Japonica aurea Clt 3

Clt 5

7 TL

12 TL

3.2 €

5.4 €

Anavatanı Afrika’dır. Soğanlı bir bitkidir. Yaz ortasında kırmızı renkli çiçek açarlar. Çiçeklenme başlarken yapraklarını dökerler. Çiçekleriyle ön plana çıkarlar. Bahar aylarının sonuna doğru havalar ısınırken yaprakları kurur. Yaz sonunda tekrar yapraklanmaya başlarlar. Kış soğuklarında -17 °C’ye kadar dayanıklılık gösterirler. It is native of Africa and is a bulbous plant. It blooms red flowers in the mid of summer. When the plant’s pattern of flowering starts, the foliation dies down. It is ornamental with its blooming flowers. The leaves die down while the weather conditions are getting warm by late spring. Foliation restarts at the end of summer. It can tolerate up to -19 °C in winter.

» Belladonna Clt 3

5 TL

AMARYLLIS BELLADONNA

AMARYLLIS (AMARAILIDACEAE )

2.3 €

Aucuba japonica

74 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 75


B BAMBUSA (POACEAE) 130 bambu türü ile oldukça geniş bir aile olan Bambusa, Asya, Amerika ve Afrika’da yayılış gösterir. En büyük bambu türleri 80 cm kalınlığa ve 38 metre uzunluğa kadar ulaşabilirler. Nemli her türlü toprakta yetişirler. Kendine has cazibesi olan, aynı zamanda yoğun yapraklanması ile hoş bir duruş sergilerler. Sarı, yeşil ve alacalı renklerde boylu ve bodur formlarda olabilirler. Bambusa is a large genus of about 130 species of bamboo. They are found in Asia, America and Africa. The most giant bamboo species may reach up to 38 m height and 80 cm trunk wide. They grow in any kind of wet soil. They represent themselves glossy with their typical attractiveness and dense foliation. They may be tall or dwarf, and yellow, green or variegated.

BAMBUSA AUREA

The World Of Plants

» Aurea Clt Clt Clt Clt Clt

175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm

75 TL 100 TL 125 TL 150 TL 250 TL

34 € 45 € 57 € 68 € 113 €

Ø 20-40 cm Ø 40-60 cm

25 TL 35 TL

11 € 16 €

Ø 20-40 cm Ø 40-60 cm

30 TL 40 TL

14 € 18 €

175-200 cm 200-250 cm

75 TL 100 TL

34 € 45 €

2.500 TL

1.131 €

» Nigra Clt Clt

» Pubescens(musa bambu) Clt

10-12 m

BERBERIS (BERBERIDACEAE ) Dünya genelinde ılıman ve yarı tropik bölgelerde yetişen 1,5 metreye kadar boylanabilen yaprak döken ve herdemyeşil yaklaşık 450 türü olan bir cins türüdür. Yapraklar tam, kenarları tırtıklı ve dikenli olanları vardır. Yapraklar varyetelerine göre sarı, yeşil, kırmızı-yeşil ve kırmızı renklerde olabilirler. Genelde çalı yapıdakilerin gövdelerinde lentiseller ve dikenler vardır. Odunlarında ‘berberin’ maddesi bulunur. Tomurcuklar sarmal dizilidir. Budamaya elverişlidirler. Peyzajda dikenli yapısından dolayı çocuk oyun alanlarında kullanılması tavsiye edilmemektedir. Yol kenarı çalışmalarında park ve bahçelerde gruplar halinde ya da tek başına kullanılabilir. Çatı teras balkonlarda yetişebilen türleri de vardır. Ayrıca dar bahçeli ev ve binaların önlerinde de kullanılırlar. Berberis is a genus of about 450-500 species of deciduous and evergreen shrubs up to 1.5 m tall, found throughout the temperate and subtropical regions of the world. There are some species having entire leaves or with spiny or serrated margins. The leaves may be yellow, green, red-green or red depending on the variety. Generally, shrub species have thorny shoots and lenticels. Their wood contains “berberine”. Gemmas are structured in panicles. They can be pruned. Due to its thorny characteristic, it is not recommended to plant on playgrounds in landscape; however they can be planted as pedestrian barriers or solitary in the gardens and parks. There are some species that can be cultivated in terraced roof balconies. They can be planted in front of narrow gardens and apartment blocks, as well.

» Media red jewel

Berberis ottawensis superba

Clt2 Clt3 Clt5

2.3 € 3.2 € 4.5 €

75 TL

34 €

» Ottawensis ‘superba’ Clt

76 Sakarya Botanik

5 TL 7 TL 10 TL

BERBERIS THUN. BONANZA GOLD

» Nana variegata Clt Clt

BEBERIS THUN. ATROPURPUREA NANA

» Nana Clt Clt

½ tige

Sakarya Botanik

77


The World Of Plants

BERBERIS (BERBERIDACEAE ) » Thunbergii ‘atropurpurea’ Clt2 Clt3 Clt5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

» Thunbergii ‘atropurpurea nana ‘ Clt2 Clt3 Clt5

» Thunbergii ‘bonanza gold’ Clt2 Clt3 Clt5

BERBERIS THUNBERGII RED ROCKET

B

» Thunbergii ‘ red rocket’ Clt2 Clt3 Clt5

Asya, Avrupa, Kuzey Amerika’da yayılım gösteren 15-20 metre boy yapan ve 40 türü bulunan huş ağacı olarak bilinen Betula’nın ülkemizde de biri endemik olmak üzere beş türü doğal olarak yetişmektedir. Dalları, ağaç yaşlandıkça sarkık bir görünüm alır. Beyaz renkli gövde kabuğu en karakteristik özelliklerindendir. Yumurta ya da üçgen biçimindeki yaprakları genellikle sivri uçlu ve kenarları dişlidir. Nemli ve serin yerlerde yetişirler. Hızlı büyüme özelliğine sahip ağaçlardır. Gövdesi ilk zamanlar gri kahverengidir, daha sonra kabuk ayrılır ve beyazlaşır. Yaprakları açık yeşil renktedir ve sonbaharda sarı renge dönüşür. Güneşli ve yarı gölge yerleri severler. Park, bahçe ve yol ağacı olarak kullanılabilirler. Betula, also known as birch tree, is mostly natives of Asia, Europe and North America, with 40 species reaching up to 15-20 m. There are five Betula species cultivated in Turkey of which one of them is endemic. Twigs become pendent as tree ages. White bark is one of most notable characteristics. The leaves are obovate, deltoid or generally spur-like, and with serrated margins. They like wet and cool regions, and are fast growing trees. The bark of birch tree is grayish brown in the early stages, then separates into thin, papery plates, and eventually whitens. The leaves are light green; however they turn yellow in fall. They like partial shade and sunny areas. They can be planted in the parks, gardens, and also be used as roadside trees.

BETULA PENDULA YOUNGII

BETULA (BETULACEAE )

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

40 TL 50 TL 60 TL 150 TL 250 TL 50 TL 65 TL 90 TL 200 TL 350 TL

18 € 23 € 27 € 68 € 113 € 23 € 29 € 41 € 90 € 158 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm

125 TL 200 TL

57 € 90 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm

200 TL 300 TL

90 € 136 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm

200 TL 300 TL

90 € 136 €

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

250 TL 350 TL

110 € 150 €

» Albosinensis ‘fascination’ Rb Rb

» Pendula laciniata

Betula alba

Rb Clt

BETULA PENDULA LACINIATA

» Alba Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt

» Pendula purpurea Rb Clt

» Pendula ‘youngii’ Rb Rb

78 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 79


The World Of Plants

BUXUS (BUXACEAE ) Anavatanı Avrupa’dır. 3 m’ye kadar boy yapabilirler. Koyu yeşil krem kenarlı yapraklar 1-1.5cm büyüklüğündedirler. Sürgünleri dört köşelidir. Zorlu şehir içi koşullarına ve endüstriyel kirliliğe dayanıklıdır. Park ve bahçelerde soliter, grup halinde veya çit elamanı olarak kullanılabilirler. Ilıman iklimleri sever ancak soğuk bölgelerde de yetişebilir. Yarı gölge bitkisidir. Çelikle üretimi uygundur. It is native to Europe and may grow up to 3 m. Dark creamy-green leaves are typically 1.5–5 cm long. The buds are four-sided. It tolerates extreme urban and industrial pollution. It can be planted solitary in the parks and gardens besides planting as bundle or fence element. It likes temperate climate; however can also be cultivated in cold regions. It is well-adapted to half-shadow. It is propagated by cuttings.

» Macrophylla ‘rotundifolia’ Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 20-40 cm Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm Ø 80-100 cm Ø 100-125 cm

10 TL 75 TL 90 TL 150 TL 250 TL

4,5 € 34 € 41 € 68 € 113 €

Ø 20-40 cm

10 TL

4.5 €

Ø 20-40 cm Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

5 TL 45 TL 75 TL

2.2 € 20 € 34 €

BUXUS MACROPHYLLA ROTUNDIFOLIA

C

» Microphylla ‘faulkner’ Clt

CALLISTEMON (MYRTACEA ) Avustralya’ya özgü 34 türü barındıran bir cinstir. Fırçayı andıran çiçekleri vardır. Nispeten yavaş büyüyen bu bitkiler 15 m kadar boylanabilirler. Yaprak döken ve herdemyeşil türleri vardır. Genelde yaprak renkli ve sürgünler tüylüdür. Yapraklar ezildiğinde limona benzer bir koku yayar. Budamaya yatkındır. Su baskılarına dayanıklıdır. Ülkemizde sahil bölgelerinde yetiştirilmeye uygundur.

CALLLISTEMON LEAVIS

» Sempervirens Clt Clt Clt

It is native to Australia and contains 34 species. Its flowers resemble brush. These plants are relatively slow-growing plants; however they may reach up to 15 m. They have evergreen or deciduous species. The leaves are generally colorful, and the buds are feathered. When the leaves are crunched, lemon like smell is obtained. They can be pruned. They tolerate floods. It can be grown in coastal areas of Turkey.

» Leavis 5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

CAMELLIA (THEACEAE ) Uzak doğu ve Asya da yayılış yaparlar. Yaprak dökmeyen küçük ağaç formundadırlar. Güle benzeyen, düz veya katmerli yaprakları vardır.Beyaz, pembe ya da kırmızı renklerde çiçek açarlar. Çiçeklenme zamanı ilkbahar olup bazı türleri kışın çiçek açarlar. They are widely found in Far East and Asia. They are small and evergreen trees. Their leaves are rose-like, entire or serrated. The colors of the flowers vary from white through pink colors to red. Inflorescence starts in spring, although some species blossoms in winter.

» Japonica

Buxus macrophylla rotundifolia

Clt Clt

60-80 cm 100-125 cm

35 TL 150 TL

16 € 68 €

150-175 cm

350 TL

158 €

40-60 cm

35 TL

16 €

CAMELLIA JAPONICA PYRAMIDALIS

Clt2 Clt3 Clt5

» japonica ‘pyramidalis’ Clt

» Sasanqua Clt

80 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik

81


C CAREX (CYPERACEAE ) Çok yıllık otsu bitkilerdir. 0,5 m boy yapabilirler. Yaprakları normalde uzun ve düz, ama kıvrılmış olabilir. Gölgeli yerlerde bahçenin sorunsuz ve favori elemanlarından biri olarak yaşamını sürdürürler. Herdemyeşil bitkilerdir. Peyzajda gruplar halinde su kenarlarında kullanılabilirler. They are perennial herbs and may reach up to 0.5 m. The leaves are long and flat; however they may also be folded. They may live as one of the untroubled and favorite elements in the garden. They are evergreen and can be planted in bundles along water sources and ways in the landscape.

» Albus Clt3

10 TL

4.5 €

10 TL

4.5 €

10 TL

4.5 €

10 TL

4.5 €

10 TL

4.5 €

10 TL

4.5 €

CAREX MORROWII

The World Of Plants

» Comans bronz Clt3

» Milkchocolate Clt3

» Morrowii variegata Clt3

» Oshimensis evergold Clt3

CARPINUS (BETULACEAE ) Trakya, Ege, Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösterirler. 20-25 m boy, yuvarlak-geniş bir tepe yapar. Önce piramidal, sonra dağınık yuvarlak tepeli, kışın yapraklarını döken ağaçlardır. Kabuk gri renkli, ince ve düzdür çatlamaz ve gövde olukludur. Sürgünlere almaşlı dizilmiş uzunca yumurta biçimindeki yapraklar 7-10 cm büyüklüğünde sivri uçludur. Ilıman iklimlerde, bol güneşli-gölge yerlerde kuru-nemli ya da ıslak kireçli, ağır balçık ve kil toprakları üzerinde yetişirler. Güneşi severler. Budama ile şekil verilebilirler.

CARPINUS BETULUS

» Triffida Clt3

They can be found in Thrace, Aegean, Marmara, Northern Anatolia and Eastern Anatolia Regions. They are wide and round at the top, and may reach up to 20-25 m height. They form pyramidal top at first, but later, turn into straggling round top, and are deciduous in winter. The bark is gray, thin, smooth, seamless and well-grooved. The leaves are with spiny margin, 7-10 cm long, obovate in panicles on buds. They are cultivated in temperate climate under full sun or in shady places in dry-humid or wet calcareous and clay soil. They like sun, and can be shaped by pruning.

175-200 cm 225-250 cm 250-300 cm 300-350 cm

100 TL 150 TL 200 TL 250 TL

45 € 68 € 90 € 113 €

150x150x150 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø18-20 cm

600 TL 800 TL 1.500 TL 2.000 TL

271 € 362 € 679 € 905 €

200 TL 300 TL 350 TL 400 TL 750 TL

90 € 136 € 158 € 181 € 339 €

» Betulus cube Rb Rb Rb Rb

» Betulus ‘fastigiata’

Carpinus betulus fastigiata

82 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Rb Rb

250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-500 cm 500-600 cm

CARPUNUS BETULUS CUBE

» Betulus Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 83


C CARPINUS (BETULACEAE ) » Betulus ‘fastigiata’ Clt Clt Clt Clt Clt Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-500 cm 500-600 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm

300 TL 400 TL 450 TL 500 TL 900 TL 200 TL 250 TL 350 TL 450 TL 250 TL 300 TL 400 TL 500 TL

136 € 181 € 204 € 226 € 407 € 90 € 113 € 158 € 204 € 113 € 136 € 181 € 226 €

250-300 cm 300-350 cm 250-300 cm

300 TL 400 TL 400 TL

136 € 181 € 181 €

CASTANEA SATIVA

The World Of Plants

» Betulus wall Rb Rb Clt

Yayılışı Avrupa ve Asya olan, 20-35 m boy, 2 m çap yapabilen bir ağaç türüdür. Gençken düzgün olan gövde kabukları, yaşlandıkça çatlaklı bir görünüm alır. Yapraklar sarmal dizilmiş, kimi zaman sert, mızraksı, kenarı dişli ve kılçıksı yapıda olabilirler. Güneş ve yarı gölge alanları severler. Haziran ve Temmuz aylarında beyaz çiçekler açarlar. Sıcak ve ılıman iklimleri severler . They are widely distributed across Europe and Asia, reaching up to 25-30 m height and 2 m in diameter. Its bark is smooth when young; however it becomes furrowed with age. The leaves may be hard, lanceolate in panicle, with sharply pointed, widely-spaced teeth, with shallow rounded. They like sunny or partial shade areas. They bloom white flowers in June and July. They grow best in warm and hot climates.

» Sativa Rb Rb Clt Clt

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

120 TL 175 TL 160 TL 250 TL

CATALPA BIGNONIOIDES

CASTANEA (FAGACEAE)

54 € 79 € 72 € 113 €

Anavatanı Kuzey Amerika’nın ılıman iklimli bölgeleridir. 20 metreye kadar boy yapan yaprak döken ağaçlardır. Yapraklar oval-kalp biçimli ve sivri uçludur. Alt yüzü damarlar boyunca tüylü, üst yüzü tüysüz ve açık yeşil renklidir. 25-30 cm uzunluğunda bir sapa sahiptir. Nemli ortamları severler. Bakım isteği çok azdır. Kahverengi gri gövde ileri yaşlarda çatlaklıdır. Çiçekler beyaz renkli olup Haziran ve Temmuz aylarında açarlar. Büyük yaprak boyutu nedeniyle gölge ağacı olarak kullanılabilirler. Birçok kuş için de favori yaşam ortamıdır. Yol ağaçlandırmasında tercih edilen bir ağaçtır.

Castanea sativa

84 Sakarya Botanik

It is native to warm temperate regions of Northern America. It is a deciduous tree reaching up to 20 m height. It is recognized by its oval, heart-shaped, needle typed leaves. The leaves are smooth and light green, beneath feather-veined. They have 25-30 cm long petiole. They prefer humid conditions. They do not require much care. Brownish gray bark cracks with age. Flowers are white and blossoms in June and July. Due to their large leaf size, catalpas provide very dark shade and are a popular habitat for many birds. It is preferred as a roadside tree.

CATALPA BUNGEI

CATALPA (BIGNONIACEAE)

Sakarya Botanik 85


C CATALPA (BIGNONIACEAE) » Bignonioides Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

30 TL 40 TL 70 TL 90 TL 120 TL 140 TL 45 TL 60 TL 80 TL 125 TL 150 TL 250 TL 325 TL

14 € 18 € 32 € 41 € 54 € 63 € 20 € 27 € 36 € 57 € 68 € 113 € 147 €

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35 30-35

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

45 TL 75 TL 100 TL 125 TL 150 TL 50 TL 65 TL 90 TL 135 TL 200 TL 250 TL 350 TL 325 TL

20 € 34 € 45 € 57 € 68 € 23 € 29 € 41 € 61 € 90 € 113 € 158 € 147 €

CEDRUS LIBANI

The World Of Plants

CEDRUS DEODORA AUREA

» Bungei Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

CEDRUS (PINACEAE )

Cedrus is an evergreen tree growing up to 30–40 m height. It can tolerate colder temperatures up to -25 °C. The color of its needle-like leaves varies from blue-green to silver-gray or rarely light or dark green, 8–60 mm long, arranged in an open spiral phyllotaxis on long shoots. The cones are 5-8 cm long. They do not require so much sun; however they may grow best if planted in temperate climates subjected to sun exposure. There are differences among species in terms of humidity requirement. They prefer partial shade. Some species grow fast and some grow slower. They may be cultivated in sandy, lime or clay soils. Propagation is by seed or grafting. Cedrus is not recommended for small gardens and it is a gorgeous tree for open, large areas.

» Atlantica

Cedrus atlantica glauca

Clt Clt Clt Clt Clt Clt

175-200 cm 200-250 cm 250-300cm 300-350cm 350-400cm 400-450cm

100 TL 150 TL 250 TL 350 TL 450 TL 550 TL

45 € 68 € 113 € 158 € 204 € 249 €

175-200 cm 200-225 cm

150 TL 250 TL

68 € 113 €

CEDRUS DEO. FEELLING BLUE

30-40 m boy yapabilen herdemyeşil ağaçlardır. -25 °C soğuğa kadar dayanabilirler. İğne yaprakları mavi-yeşil, gümüşi-gri veya nadiren açık ya da koyu yeşil renklidir. Yaprakları 8-60 mm sürgünde sarmal bir diziliş gösterir. Kozalakların boyu 5-8 cm uzunluğundadır. Aşırı güneşi sevmezler ancak ılıman bölgelerde tam güneş alan yerlere dikilirse iyi gelişme gösterirler. Ancak türleri arasında nem istekleri bakımından farklılıklar vardır. Yarı gölge yerleri severler. Hızlı ve yavaş büyüyen türleri vardır. Kumlu, killi ve kireçli topraklarda yetişebilirler. Aşılama ve tohumla üretilirler. Küçük bahçeler için önerilmeyen sedirler geniş alanlar için çok gösterişli bir görüntü oluştururlar.

» Atlantica ‘aurea’ Clt Clt

86 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 87


C CEDRUS (PINACEAE ) » Atlantica ‘glauca’ Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

150-175 cm 175-200 cm 200-250cm 250-300cm 300-400cm 400-500cm 500-600cm 600-700cm

135 TL 175 TL 250 TL 325 TL 450 TL 1.500 TL 2.500 TL 3.500 TL

61 € 79 € 113 € 147 € 204 € 679 € 1.131 € 1.584 €

Ø 30-35cm

5.000 TL

2.262 €

150-175 cm 175-200 cm 225-250 cm 250-300 cm 300-350 cm

45 TL 65 TL 75 TL 90 TL 125 TL

20 € 29 € 34 € 41 € 57 €

150-175 cm 175-200 cm 225-250 cm 250-300 cm

175 TL 200 TL 250 TL 300 TL

79 € 90 € 113 € 136 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

70 TL 90 TL

32 € 41 €

225-250 cm 250-300 cm

450 TL 850 TL

204 € 385 €

150-175 cm 175-200 cm 225-250 cm 250-300 cm 300-350 cm

70 TL 90 TL 115 TL 125 TL 150 TL

32 € 41 € 52 € 57 € 68 €

300-400 cm

500 TL

226 €

» Atlantica ‘glauca pendula’ Clt

CEDRUS ATLANTICA AUREA

The World Of Plants

» Deodora Clt Clt Clt Clt Clt

» Deodora ‘golden horizon’ Clt Clt

» Deodora ‘pendula’ Clt Clt

» Libani Clt Clt Clt Clt Clt

CEDRUS DEODORA PENDULA

» Deodora ‘aurea’ Clt Clt Clt Clt

CELTIS (CANNABACEAE ) Kuzey yarımkürenin ılıman iklime sahip bölgelerine yayılmış bir bitkidir. 15-20 m boy yapabilirler. Yaprakları 3-10 cm basit ve kenarları tırtıklıdır. Kabuk genellikle ince, düz gri renktedir ve uzun yıllar çatlamaksızın kalır. Bazı türleri süs ağacı olarak yetiştirilmekte ve susuzluğa karşı dayanıklılığı için tercih edilmektedir. Tam güneş ağacıdır. Park ve bahçelerde grup halinde ya da aile ağacı olarak kullanılırlar.

Cedrus atlantica glauca

88 Sakarya Botanik

It is distributed to temperate climate regions of northern hemisphere. They may grow up to 15- 20 m height. The leaves are simple, with serrated margins. The bark is generally thin, smooth and grayish, and keeps itself smooth for ages. Some species are cultivated for ornamental purpose and preferred due to their resistance against aridity. They like sun, and are planted in bundles or as family tree in the parks and gardens.

CELTIS AUSTRALIS

» Libani ‘multiponpon’ Clt

Sakarya Botanik 89


The World Of Plants

CELTIS (CANNABACEAE ) » Australis Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

115 TL 145 TL 250 TL 150 TL 200 TL 300 TL 450 TL 550 TL 750 TL 1.250 TL

52 € 66 € 113 € 68 € 90 € 136 € 204 € 249 € 339 € 566 €

CERCIS CANADENSIS FOREST PANSY

C

CERCIS (LEGUMINOSAE )

They are native to South and Central Europe, growing up to 7-15 m height. They like temperate climates. The leaves are round, heart-shaped, 5-10 cm long, pink-green at first, later upper part is green and beneath light green. Purple flowers appear in spring. They can be planted solitary or in bundles in grass areas.

» Canadensis ‘forest pansy’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 10-12 12-14 14-16

cm cm cm cm cm cm

175 TL 250 TL 300 TL 200 TL 300 TL 400 TL

79 € 113 € 136 € 90 € 136 € 181 €

175-200 cm 200-250 cm 175-200 cm 200-250 cm

35 TL 45 TL 55 TL 80 TL

16 € 20 € 25 € 36 €

80 TL 125 TL 165 TL 350 TL 125 TL 185 TL 250 TL 450 TL

36 € 57 € 75 € 158 € 57 € 84 € 113 € 204 €

CERCIS SILIQUASTRUM

Anavatanı Güney ve Orta Avrupa’dır. 7-15 m boy yaparlar. Ilıman iklimleri severler. Yapraklar yuvarlak kalp biçiminde 5-10 cm boyunda yeni çıktıklarında pembemsi yeşil, daha sonraları ise üst yüzleri koyu, alt yüzleri açık yeşile döner. İlkbaharı müjdeleyen mor çiçekleri kendini gösterir. Çim alanların içerisinde soliter veya gruplar halinde kullanılırlar.

» Siliquastrum ‘bush’ Rb Rb Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 16-18 10-12 12-14 14-16 16-18

cm cm cm cm cm cm cm cm

CHAENOMELES (ROSACEAE ) Anavatanı Uzak Doğu’dur. 3 m’ye kadar boy yapabilirler. Yoğun öbekler halinde turuncu-kırmızı, pembe ya da kan kırmızısı renkte çiçekleri vardır. İlkbaharda yapraklarından önce çiçeklenen dipten dallanan dağınık formlu bir bitkidir. Parklarda, apartman bahçelerinde hava kirliliğine, kar yağışına, dona dayanabildiği için çok kullanılırlar.

Cercis siliquastrum

CHAENOMELES JAPONICA

» Siliquastrum Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

They are native to Far East, and may grow up to 3 m height. Orange-red, pink or bloody-red flowers appear in dense bundles. They are amorphously growing plant twigged from lower parts and blooming prior to the foliation in spring. Due to their resistance to air pollution, heavy snow and frost, they are widely planted in parks and gardens.

» Japonica Clt 2 Clt 3 Clt 5

90 Sakarya Botanik

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

Sakarya Botanik

91


The World Of Plants

CHAMAECYPARIS (CUPRESSACEAE ) Anavatanı Doğu Asya, Doğu ve Batı Amerika’dır. 30-40 m boy yapabilirler. Yavaş büyürler. Yaprakları yeşil, sarı-yeşil, mavi-yeşil, gri-mavi-yeşil, gri-mavi, gri-yeşil ve gümüşi renkte olabilen dekoratif bitkilerdir. Bu sebeple tek tek ya da gruplar halinde olarak kullanılabilirler. Bodur olanları kaya bahçelerinde kullanılabilirler. They are native to East Asia, East and West America; may grow up to 30-40 m height and grow slowly. They are cultivated for ornamental purposes and their leaves are green, yellow-green, blue-green, grayblue-green, gray-blue, gray-green or silver. Due to ornamental purposes, they can be planted as solitary or in bundles. Dwarf species can be planted in rock gardens.

» Lawsoniana Clt Clt

200-250 cm 250-300cm

125 TL 150 TL

57 € 68 €

90 TL 125 TL 165 TL

41 € 57 € 75 €

CHAMAECYPARIS NOOTKA. PENDULA

C

» Nootkatensis pendula Clt Clt Clt

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

Tropik iklim bitkisidir. Güneybatı Avrupa ve Kuzeybatı Afrika’da bulunurlar. 5m’ye kadar boy 45 cm çap yapabilirler. Yaprak sapları az dikenli yada dikensizdir. Bodur ve boylanan varyeteleri vardır. Kumlu, deniz kenarlarında ve kayalık alanlarda rahatlıkla yetişirler. Soliter ve gruplar halinde kullanılabilirler. It is a tropical climate plant, found in Southwest Europe and Northwest Africa, and may grow up to 5 m height and 45 cm as diameter. Petioles are less spiny or spineless. Some varieties are dwarf and some are growing tall. They can be cultivated in sandy, seaside and rock areas. They can be planted solitary or in bundles.

» Excelsa Clt Clt Clt Clt Clt

80-100 cm 100-125 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

250 TL 350 TL 550 TL 850 TL 1.450 TL

113 € 158 € 249 € 385 € 656 €

80-100 cm 100-125 cm 150-175 cm

150 TL 250 TL 450 TL

68 € 113 € 204 €

CHAMAEROPS EXCELSA

CHAMAEROPS (ARECACEAE )

» Humilis Clt Clt Clt

Defnegiller familyasından anavatanı Çin ve Japonya olan, yaprak dökmeyen aromatik kokulu ağaç cinsidir. 30 m’ye kadar boylanırlar. Kahverengi kabuk, kaba dokulu ve boyuna çatlaklıdır. 10-12 cm uzunluğunda deri gibi sert yaprakları yumurtamsı sivri uçlu ve tam kenarlıdır. Birleşik salkımlar halinde küçük beyazımsı sarı çiçekleri vardır. Küçük nohut büyüklüğünde meyveleri üzümsüdür. Tam güneş ve kısmi gölgede yetişir. Killi, tınlı topraklarda gelişme gösterirler. Ağır ve çok alkali topraklarda çok iyi gelişmez. Peyzajda gölge alanlar oluşturma da ideal bir bitkidir. Yol ağacı olarak kullanılabilirler.

Chamaerops humilis

Cinnamomum, belonging to Lauraceae family and native to China and Japan, is an evergreen tree with aromatic odor. It may grow up to 30 m height. Brown bark is course-textured and with vertical splits. The thick, leathery leaves are 10-12 cm long, ovate-elliptic, margin entire, with acute apices. The flowers are small and whitish yellow in panicles. Little garbanzo sized fruits are berrylike. They can grow under sun or partial shade in clay or loamy soils. On the contrary, they do not grow best in heavy and very alkali soil. They are ideal to provide shade in landscaping. They can also be used as roadside trees.

» Camphora Clt Clt Clt Clt

92 Sakarya Botanik

CINNAMOMUM CAMPHORA

CINNAMOMUM (LAURACEAE)

Ø Ø Ø Ø

20-25 25-30 30-35 35-40

cm cm cm cm

1.250 TL 1.500 TL 2.000 TL 2.500 TL

566 € 679 € 905 € 1.131 €

Sakarya Botanik 93


The World Of Plants

CITRUS (RUTACEA) Anavatanı Çin ve Hindistan olan, ılıman iklime sahip bütün ülkelerde yetiştirilen, yaprak dökmeyen ağaçlardır. Taç yaprakları etli, beyaz veya pembe olup, hoş kokuludurlar. Yarı tropikal iklim ağacıdır. Dondan çabuk etkilenir. Ekim-Kasım aylarında olgunlaşan meyveleri vardır. Meyve sarı veya turuncukırmızı renkli ve etlidir. It is an evergreen tree native to China and India, cultivated in all countries with temperate climates. Petals are thick, white or pink and with aromatic odor. It is a subtropical climate tree and can not tolerate frost. Fruits ripen in October and November. Fruits are yellow or orange-red, and fleshy.

» Aurantium Clt

Ø 10-12 cm

125 TL

57 €

150-175cm

90 TL

41 €

Ø 30-40 cm Ø 40-60 cm

850 TL 1.250 TL

385 € 566 €

CLERODENDRUM TRICHOTOMUM

C

» Limonum Clt

» Sinensis Clt Clt

Afrika ve Asya’nın tropikal ve yarı tropikal bölgelerinde yayılım gösteren bir cinstir. 5-6 m boy yapar. Çiçeklerinin rengi ve gövde kabuğunun düzgünlüğü sebebiyle tercih edilirler. Haziran ayında çiçeklenir. Yaklaşık 1 ay boyunca beyaz ve kırmızı çiçekleri üzerinde kalır. It is found in tropical and subtropical regions of Africa and Asia, and may grow up to 5-6 m tall. It is preferred due to its lowers’ color and its smooth bark. Blooming starts in June. White and red flowers remain on the buds for a month.

» Trichotomum Clt

150-175 cm

50 TL

23 €

COREOPSIS GRANDIFLORA

CLERODENDRUM (VERBENACEAE)

COREOPSIS (ASTERACEAE) Anavatanı Orta ve Güney Amerika’dır. 1 m’ye kadar boylanabilen otsu bitkilerdir. Yol kenarlarında soliter veya gruplar halinde ve kaya bahçelerinde kullanılabilirler. It is native to Central and South America. It is a genus of herbs, growing up to 1 m. They can be planted solitary or in bundles on roadsides or in rock gardens.

» Grandiflora 7 TL

3.2 €

CORDYLINE (ASPARAGACEAE) Doğal olarak Asya, Afrika ve Amerika’da yaşayan 8 metreye kadar boylanan herdemyeşil bitkilerdir. Yaklaşık 15 türü vardır. Yaprakları uzun olup, yeşil üzerine kırmızı, pembe renkler hâkimdir. Parlak yapraklarıyla gösterişli bir bitkidir. Daha çok farklı renklerdeki yaprak güzelliği için yetiştirilirler. Hızlı büyürler. Minimum sıcaklık isteği sıfır derecedir.

Citrus sinensis

It is an evergreen plant native to Africa and America and grows up to 8 m tall. There are about 15 species. The leaves are long; and red spots on green and pink colors on the leaves are obvious. It is an attractive plant with its glossy leaves. They are cultivated for the beauty of their colorful leaves. They grow fast. Minimum temperature required is 0°C.

» Australis ‘atropurpurea’ Clt Clt Clt

94 Sakarya Botanik

CORDYLINE PINK PASSION

Clt 3

100-125 cm 150-175 cm 175-200 cm

65 TL 150 TL 200 TL

29 € 68 € 90 €

Sakarya Botanik 95


C CORNUS (CORNACEAE ) Yaklaşık 60 türü vardır. Anavatanı Güney ve Orta Avrupa’dır. Ilıman iklimleri severler. Çoğu kızılcık türlerinin yaprakları terstir. Yapraklarda mevsimsel renklenme görülür. Meyveleri parlak kırmızı renklidir. Çiçekleri beyaz-sarı renklidir. Hava kirliğine dayanıklıdır. Kışın gövde renkleriyle ön plana çıkan türleri vardır. Çit bitkisi olarak kullanıma uygundur. Kök sürgünleri güçlü olduğundan rüzgar perdelemesinde kullanılabilirler. There are about 60 species. They are native to South and Central Europe and like temperate climates. The leaves of many species are opposite. Seasonal pigmentation can be seen on the leaves. The fruits are bright red. The flowers are whitish-yellow. It tolerates to air pollution. There are some species with prominent bark colors in winter. They are also suitable as hedge plants. They can be utilized as wind barriers due to their strong stools.

CORNUS ALBA SIBIRICA

The World Of Plants

» Alba ‘elegantissima’ Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

» Florida Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Kausa Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Mas Clt 2 Clt 3 Clt 5

CORYLUS MAXIMA PURPUREA

» Alba ‘sibirica’ Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Stolonifera Clt 2 Clt 3 Clt 5

Genel yayılış alanı Asya, Avrupa ve Amerika’dır. 25 metreye kadar boylanan düzgün gövdeli bitkilerdir. Genç sürgünler tüylüdür. Basit, yuvarlak yaprakların kenarları çift dişlidir ve uçları sivridir. Çiçekler yapraklardan hemen önce ilkbaharda açar. Bakım istekleri düşüktür. Gövde ileriki yaşlarda çatlar. Ev bahçelerinde kullanıma uygundur. They are widely distributed to Asia, America and Europe. They are a genus of plants with smooth bark; growing up to 25 m. Young twigs are pinnately veined. Simple, round leaves are with serrated or dentate margins. The flowers bloom in the spring prior to foliation. They don not require care so much. Bark cracks with age. They are suitable for planting in home gardens.

» Avellana contorta bush

Cornus florida rubra

Clt Clt Clt

90 TL 125 TL 150 TL

41 € 57 € 68 €

150-175 cm 175-200 cm

150 TL 200 TL

68 € 90 €

» Maxima ‘purpurea’ Clt Clt

96 Sakarya Botanik

125-150 cm 150-175 cm 175-200 cm

CORLYLUS AVELLANA

CORYLUS (BETULACEAE)

Sakarya Botanik 97


C COTONEASTER (ROSACEAE) Anavatanı Asya, Avrupa ve Afrika’dır. Yaklaşık 300 türü vardır. Yaprakları 2,5-3 cm arasında farklı boyutlardadır. Kırmızı meyveleri vardır. Mayıs-Haziran aylarında beyaz ya da pembe renk açan çiçekleri tek ya da şemsiyemsi salkım biçimde olur. Soğuğa çok dayanıklıdır. Özellikle kış boyu üzerlerinde kalan küçük meyveleri ile peyzaj çalışmalarında; kaya bahçelerinde, alanların kenarlarına bordur, çit, perde veya yer örtücü olarak yaygın şekilde kullanılırlar. Cotoneaster, having about 300 species, is native to Asia, Europe and Africa. The length of its leaves varies from 2.5 to 3 cm. There are red fruits of Cotoneaster. White or pink flowers appear in May and June, single or in panicles. It is cold hardy and tolerates cold very well. Especially with its small fruits staying on throughout the winter, they are widely planted in rock gardens and for landscaping, hedge, barrier or ground covering purposes.

COTONEASTER DAMMERI

The World Of Plants

» Dammeri Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

» Franchetti Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Salicifolia Clt 2 Clt 3 Clt 5

CRATAEGUS CARRIERI

» Horizontalis Clt 2 Clt 3 Clt 5

CRATAEGUS (ROSACEAE)

Crataegus is native to Europe, North Africa and temperate regions of Asia, growing up to 15 m. The leaves are spiral, and the thorns are sharp-tipped branches. White and pink flowers bloom in May, and red fruits appear in fall. The leaves turn into red in fall. They like temperate climates and are resistant to salt. They are suitable for planting along water sources and ways; and can also be cultivated as roadside trees.

» Carrieri Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 12-14 14-16 16-18

cm cm cm cm cm cm

130 TL 170 TL 240 TL 175 TL 250 TL 350 TL

59 € 77 € 109 € 79 € 113 € 158 €

12-14 14-16 16-18 12-14 14-16 16-18

cm cm cm cm cm cm

140 TL 180 TL 250 TL 185 TL 265 TL 375 TL

63 € 81 € 113 € 84 € 120 € 170 €

» Laevigata paul’s scarlet

Crataegus laevigata paul’s scarlet

98 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

CRATAEGUS LAEV. PAULS SCARLET

Anavatanı Avrupa, Kuzey Afrika ile Asya’nın ılıman bölgeleridir. 15m’ye kadar boy yapabilirler. Yapraklar spiral yapıdadır. Dalları dikenlidir. Beyaz ve pembe renklerde çiçekleri Mayıs ayında açar. Sonbaharda kırmızı meyveleri oluşur. Sonbaharda yaprakları kırmızıya döner. Ilıman iklimleri sever ve tuza dayanıklıdır. Su kenarları kullanımına uygundur. Yol ağaçlandırmalarında kullanılabilirler.

Sakarya Botanik 99


C CROCOSMIA (IRIDACEAE ) Küçük bir çiçekli bitki cinsidir ve anavatanı Güney Afrika’dır. Ilıman bölgelerde herdemyeşil ve çok yıllık bir bitkidir. Hızlı bir yayılma gösterir. Yaz aylarında bol çiçeklidir. Çiçekleri sarı, kırmızı ve kırmızı-turuncu renktedir. Kesme çiçekçilikte kullanılır. Saksıda yetiştirmeye uygundur. Grup halinde kullanımı ve çiçek rengiyle dikkat çeken bir bitki olduğundan kullanımı oldukça yaygındır. Yol kenarlarında refüj bitkisi ve yönlendirici olarak kullanılırlar. Crocosmia is a small genus of flowering plants and native to South Africa. They are perennial and evergreen plants in temperate climates. They expand quickly and flower most in summer months. The flowers are yellow, red and red-orange. They are suitable for cut flowering and cultivating in pots. They can be planted in bundles and are widely popular due to their attractive flower color. They can be used as refuge plant or direction plant on road sides.

CROCOSMIA LUCIFER

The World Of Plants

» Lucifer Clt 3

5 TL

2.3 €

Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yayılış gösterirler. Yapraklar basit oval 3-13 cm uzunluğundadır. Çiçekleri duman bulutlarını andırır. Çiçekler Haziran Temmuz aylarında açar. Uzun süre budama ve bakım istemezler. Yavaş büyürler. Otopark, tampon bölge oluşturmada refüjlerde soliter ve gruplar halinde kullanıma uygundur. They are distributed on temperate regions of northern hemisphere. The leaves are simple, oval and 3-13 cm long. The flowers resemble smoke clouds and bloom in June and July. They do not require pruning or care for a long time. They grow slowly. They are suitable for car parks or bordering the refuges solitary or in bundles.

» Coggyria Clt Clt Clt

150-175 cm 175-200 cm 200-225 cm

50 TL 70 TL 100 TL

23 € 32 € 45 €

60 TL 90 TL 125 TL

27 € 41 € 57 €

60 TL 90 TL 125 TL

27 € 41 € 57 €

» Coggyria ‘royal purple’ Clt Clt Clt

150-175 cm 175-200 cm 200-225 cm

COTINUS COG. ROYAL PURLPLE

COTINUS (ANACARDIACEAE )

» Coggyria ‘young lady’ Clt Clt Clt

150-175 cm 175-200 cm 200-225 cm

Anavatanı Japonya ve Pasifik Adaları’dır. Tropikal veya yarı tropikal bölgelerin herdemyeşil süs bitkileridir. 2 m boy yaparlar. Herdemyeşil, yaprakları büyük, sert, tüy şeklinde parçalı, gövdenin tepesinde demet halinde ve çok yıllıktır. Tepe tacı en fazla 2,5 m çapında yer kaplar. Donlardan korunması gerekir. Nispi rutubeti yüksek yerlerden hoşlanırlar. Yarı gölgede iyi gelişir direk güneşte kalması sakıncalıdır. Minimum sıcaklık +16 °C’dir. Bahçe, balkon, iç mekân ve teraslarda kullanılabilirler.

Cotinus coggyria young lady

They are native to Japan and Pacific islands and evergreen ornamental plants of tropical or subtropical regions. They grow up to 2 m. They are evergreen and the leaves are big, thick, feather-like rosette, bunch at the bark top and perennial. Top of tree crown covers maximum 2.5 m as diameter. They need to be protected against frost. They like relatively high humidity and grow best in partial shade; moreover direct sunshine exposure is inconveniency. Minimum temperature should be +16 °C. They can be cultivated in gardens, balconies, indoor or terraces.

» Revoluta Clt Clt Clt

100 Sakarya Botanik

CYCAS REVOLUTA

CYCAS (CYCADACEAE )

60-80 cm 80-1O0 cm 100-120 cm

250 TL 400 TL 750 TL

110 € 181 € 325 €

Sakarya Botanik 101


CUPRESSOCYPARIS ( CUPRESSACEAE ) Bu aile 15 cins ve 140 türü ihtiva eder. Güney ve Kuzey yarımkürenin ormanlarında geniş yayılış gösterirler. 20 m’ye kadar boylanabilir ve hızlı büyürler. Mat koyu yeşil renkli pul yapraklar sürgünlere karşılıklı olarak dizilmişler. Budamaya dayanıklıdır. Hava kirliliğine dayanıklıdır. Piramit formlu büyürler. En çok kullanılan çit bitkisidir. Park ve bahçelerde rüzgâr perdesi olarak kullanılmaktadırlar. This family contains 15 genus and 140 species. They are widely distributed in the forests of Southern and Northern hemispheres. They grow fast and up to 20 m tall. Opaque dark green lamina leaves are arranged in opposite each other along the stems. They tolerate pruning and air pollution. They grow in pyramidal forms. They are widely used for hedging besides as wind barriers in parks and gardens.

» Leylandi Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-450 cm 125-150 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-450 cm 450-500 cm

17 TL 20 TL 25 TL 30 TL 40 TL 15 TL 17 TL 20 TL 30 TL 35 TL 50 TL 60 TL 90 TL 125 TL

7,7 € 9€ 11 € 14 € 18 € 7€ 8€ 9€ 14 € 16 € 23 € 27 € 41 € 57 €

200-250 cm 200-250 cm

125 TL 150 TL

57 € 68 €

125-150 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-225 cm

25 TL 35 TL 45 TL 60 TL

11 € 16 € 20 € 27 €

175-200 cm 200-250 cm 175-200 cm 200-250 cm

125 TL 150 TL 150 TL 200 TL

57 € 68 € 68 € 90 €

175-200 cm 200-250 cm 175-200 cm 200-250 cm

125 TL 150 TL 150 TL 200 TL

57 € 68 € 68 € 90 €

» Leylandi ‘3 ball Rb Clt

» Leylandi ‘gold rider’ Clt Clt Clt Clt

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI

The World Of Plants

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI GOLDRIDER

C

» Leylandi ‘multipompon’ Rb Rb Clt Clt

CYTISUS (FABACEA) Kanarya Adaları ve Akdeniz ülkelerine has, yaprak döken ve dökmeyen türleri vardır. Genellikle kokulu bezelye şeklinde çiçekleri vardır. Bu bitkiler rüzgara, deniz kenarına ve kısır topraklara dayanıklıdır. Nisan ayından itibaren açan ve yaz sonuna kadar devam eden açık sarı çiçekleri bulunur. İyi bir görüntü engelleyicisidir. Sık ve yeşil dalları, kışın yapraklar döküldüğü zaman bile bitkiye sanki hala yapraklıymış gibi bir görüntü verirler.

Cupresscyparis leylandi tree ball

CYTISUS PRAECOX

» Leylandi ‘spiralle’ Rb Rb Clt Clt

There are evergreen or deciduous varieties native to Canary Islands and Mediterranean countries. Generally, they have fragrant and pea-like flowers. These plants are resistant to wind, coastal conditions and infertile soils. They have yellow flowers blooming in April and staying on until the end of summer. It is a good view blocker. Dense and green thorns seem as if the plant were full of leaves even the leaves were defoliated.

» Praecox Clt 3

102 Sakarya Botanik

6 TL

2.7 €

Sakarya Botanik 103


The World Of Plants

CUPRESSUS (CUPRESSACEAE ) Kuzey Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu ve Akdeniz’de geniş bir yayılış gösteren 30-35 m boylanabilen herdemyeşil bitkilerdir. Pul şeklindeki yaprakları ile diğer iğne yapraklılardan farklıdır. Dik, dar ve sütun şeklinde büyüyen türleri vardır. Koyu yeşil yaprakları ve kahverengi dikenli kozalakları vardır. Yaprakları ezildiğinde etkileyici koku verir. Güneşli ortamlarda iyi gelişirler. Girişlerde köşe ve dikey kenarları yumuşatmak için kullanılabilirler. Rüzgar perdesi ve çit bitkisi olarak tercih edilirler. They are evergreen plants that can grow up to 30-35 m height, widely scattered in North America, South America, Far-East and Mediterranean. Lamina leaves apart from other needle-like leaves species. Some species are erect, narrow and column-shaped. They have dark green leaves and brown spiny cones. The leaves emit impressive odor when crushed. They grow well in sunny environments. They are used for amelioration of corners and vertical sections at the entrances. They are preferred as wind barrier or hedging plants.

» Arizonica ‘fastigiata spiralle’ Rb Rb Clt Clt

175-200 cm 200-250 cm 175-200 cm 200-250 cm

125 TL 150 TL 150 TL 200 TL

57 € 68 € 68 € 90 €

175-200 cm 200-225 cm 250-300 cm 300-350cm 175-200 cm 200-225 cm 250-300 cm 300-350 cm

20 TL 25 TL 35 TL 40 TL 35 TL 45 TL 55 TL 65 TL

9€ 11 € 16 € 18 € 16 € 20 € 25 € 29 €

50 TL 75 TL

23 € 34 €

125 TL 150 TL 150 TL 200 TL

57 € 68 € 68 € 90 €

30 TL 45 TL 65 TL

14 € 20 € 29 €

125 TL 150 TL 200 TL 125 TL 150 TL 200 TL 350 TL 450 TL 550 TL 650 TL 900 TL

57 € 68 € 90 € 57 € 68 € 90 € 158 € 204 € 249 € 294 € 407 €

CUPRESUS ARIZONICA MULTIPONPON

C

» Arizonica ‘glauca ball’ Rb Clt

100-125 cm 100-125 cm

» Arizonica ‘multi pompon’ Rb Rb Clt Clt

175-200 cm 200-225 cm 175-200 cm 200-225 cm

CUPRESUS ARIZONICA GLAUCA

» Arizonica ‘glauca’ Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

150-175 cm 175-200 cm 200-225 cm

» Sempervirens ‘pyramidalis’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Cupressus sempervirens pyramidalis

104 Sakarya Botanik

250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-450 cm 450-500 cm 500-600 cm

CUPRESUS MACROCARPA GOLDCREST

» Macrocarpa ‘goldcrest’ Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 105


D DEUTZIA (HYDRANGEACEAE ) Yaklaşık 60 türü vardır. 4m boy yapabilirler. Yapraklar 3-6 cm uzunluğundadır. Çoğunlukla beyaz, bazen pembe ve kırmızı çiçekli türleri ilkbaharda açarlar. Çiçeklenme dönemi yaklaşık 2 hafta sürer. Küçük bahçelerde gruplar halinde ya da öncü bir tür olarak kullanılırlar. İyi bir örtücüdür. Korunaklı yerleri tercih ederler. There are about 60 species. They may grow up to 4 m height. The leaves are 3-6 cm long. Mostly; white, sometimes pink and red flowers bloom in the spring. Foliation period takes almost 2 weeks. They are cultivated as bundles or as a pioneer genus in small gardens. They cover well, and prefer protected locations.

DEUTZIA GRACILIS

The World Of Plants

» Gracilis Clt 3

5 TL

2.3 €

DIOSPYROS (EBENACEAE )

There are about 500 species. It may grow up to 10 m height. It is a sparsely branched, deciduous tree. The leaves are in elliptical form, 6-15 cm long, showy green and pinnate on the upper surface and feathered on the lower surface. The fruits are produced when the tree is with full of leaves, and the fruits ripen after the defoliation.

» Kaki Clt Clt

Ø 20-25 cm Ø 30-35 cm

500 TL 750 TL

226 € 339 €

ELAEGNUS ANGUSTIFOLIA

Yaklaşık 500 kadar türü kapsar. 10 m’ye kadar boylanabilirler. Kışın yaprağını döken seyrek dallı bir ağaçtır. Yapraklar eliptik bir yapıda 6–15 cm uzunluğunda, üst yüzü parlak koyu yeşil ve tüysüz, alt yüzü tüylüdür. Yapraklı halde meyve oluşumu başlar, yaprak dökümünden sonra meyveleri olgunlaşır.

ELAEGNUS (ELAEAGNACEAE )

They grow up to 8 m especially in China, Korea and Japan. There are evergreen and deciduous species. Dark, thick bark may reach 3 cm diameter. Twigs are reddish brown and covered by dense small crusts. The flowers bloom singly or in pairs on the branches of deciduous species in June and in November on evergreen species. They are fragrant, four-lobed calyx, yellowish or whitish. The fruits are ovate or round with hard pits. They can be cultivated even in the most infertile soils due to nitrogen storage characteristics in the roots. Moreover, they can be used for combating soil erosion because they are resistant to drought.

» Angustifolia

Diospyros kaki

Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 18-20 12-14 14-16 16-18 18-20

cm cm cm cm cm cm cm cm

40 TL 60 TL 125 TL 200 TL 65 TL 80 TL 150 TL 250 TL

18 € 27 € 57 € 90 € 29 € 36 € 68 € 113 €

10 TL 15 TL 25 TL

5€ 7€ 11 €

ELAEGNUS EBBINGEI LIMELIGHT

Özellikle Çin, Kore ve Japonya’da 8 metreye kadar boylanan bitkilerdir. Yaprak döken ve dökmeyen türleri bulunmaktadır. 3 cm çapına ulaşabilen koyu kahverengi kabuğa sahip gövdesi vardır. Sürgünleri kırmızı kahverengi, yoğun minik kabuklarla kaplıdır. Yaprak döken türlerin çiçekleri Haziran ayında, dökmeyen türlerin ise Kasım ayında, tekli veya çiftler halinde dal koltuğunda bulunur, güzel kokulu, 4 loplu sarımsı, beyazımsıdır. Meyvesi oval veya yuvarlak sert çekirdeklidir. Azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir. Ayrıca kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle pek çok türü erozyonla mücadelede kullanılabilmektedir.

» Ebbingei ‘limelight’ Clt 3 Clt 5 Clt 7 106 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 107


E ERIOBOTRYA (ROSACAEA ) Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren 2-2,5 metre boylanan herdemyeşil bir bitkidir. Güneşli alanları tercih eder ve hızlı bir şekilde büyüme yapar. Ilıman iklimi sever. Sert yapılı, derimsi yaprakların üst yüzü koyu yeşil, arkası ise pas rengi tüylüdür. Toprak konusunda çok seçici değildir. Ancak fazla neme karşı hassastır. Eriobotrya is an evergreen plant and naturally distributed throughout Turkey, growing to 2-2.5 m height. They prefer sunny spots and grow fast. They like temperate climates. Upper part of the hard and leathery leaves is dark green; however the lower part of the leaves is pinnate and ferruginous. They are not soil selective, but vulnerable against high humidity.

» Japonica Clt

Ø 8-10 cm

35 TL

ERIOBOTRYA JAPONICA

The World Of Plants

16 €

ESCALLONIA (ESCALLONIACEAE )

Escollonia is an evergreen shrub that can grow up to 2 m. Especially in coastal regions, its planted as hedging plant. Blooming pink, white or red flowers in panicles in June stay on until fall. It is not selective on soil types and can be planted in sunny or partial shade areas.

» Cardinalis Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

ESCALLONIA CARDINALLIS

2 metreye kadar boylanan parlak yapraklı herdemyeşil çalı özellikle sahil bölgelerinde mükemmel bir çit bitkisi olarak kullanılırlar. Demetler halinde açan pembe beyaz veya kırmızı çiçekleri, haziran ayından sonbahara kadar üzerinden hiç eksik olmaz. Toprak açısından seçici değildir. Güneşli veya yarı gölge alanlarda yetişebilirler.

EUONYMUS (CELASTRACEAE )

Euonymus comprises of about 180 species of deciduous and evergreen shrubs and small trees. The leaves may be green, yellow, variegated, golden or silvery and are simple ovoid, typically 2–15 cm long and usually with a finely serrated margin. In some species, the leaves change their colors in fall. Blooming starts in May-June. The flowers occur in small groups, inconspicuous and of yellow shades. They grow well in sunny locations. They are suitable for using as hedge plants or in bundles.

» Alatus Clt 3 Clt 5

10 TL 20 TL

4.5 € 9€

Clt 3

5 TL

2.3 €

Clt 3 Clt 5

5 TL 8 TL

2.3 € 3.6 €

3 TL 5 TL

1.4 € 2.3 €

5 TL

2.3 €

» Fortunei » Fortunei ‘emerald’n gold’

Euonymus alatus

EUONYMUS JAPONICA AUREA

Yaprak döken ve herdemyeşil olan, yaklaşık 180 türü olan çalı ve ağaççıklardır. Yapraklar basit oval 2-15 cm büyüklüğünde yeşil, sarı, alacalı, altuni, gümüşi renklerde olabilir. Genellikle yaprak kenarları dişlidir. Bazı türlerinde yaprak renkleri sonbahar renklenmesi gösterirler. Mayıs-Haziran aylarında çiçeklenirler. Çiçekleri göze çarpmayan küçük gruplar halinde sarı renklidir. Bol güneşli yerleri severler. Çit bitkisi olarak veya gruplar halinde kullanıma uygun bitkilerdir.

» Japonica ‘albomarginatus’ Clt 2 Clt 3

» Japonica aurea Clt 3

108 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 109


F FAGUS (FAGACEAE ) Genellikle 35 m’ye kadar büyüyen orman ağaçlarıdır. Görünümü, bulunduğu yaşam ortamına bağlı olarak değişir, ormanda yetiştiğinde dikine dallı ve dar tepeli olurken, tek başına yetiştiğinde iri ve uzun dallar gelişir. Sürgünleri tüylüdür. Önceleri yavaş sonra normal hızda büyür. Yapraklarını döker. Kabuk rengi gri renkte ve düzgündür. Çiçek rengi beyaz ve sarı, budamaya yatkındır. Aşırı yağışa ve sert kışlara dayanıklıdır. Bahar donlarından hoşlanmazlar. Generally, they are tall forest trees growing up to 35 m. Its appearance varies depending on its growing environment. When grown in the forest, they are fastigiated and with narrow-topped, however they are huge and have long branches when grown solitary. The twigs are pinnate venation. At first they grow slow, later at normal rate. They are dedicious trees. The bark is brown and smooth. The flowers are white or yellow. Fagus can be pruned and is resistant to high precipitation and severe winters, however vulnerable to spring frost.

FAGUS SYLVATICA

The World Of Plants

» Sylvatica Rb

300-350 cm

350 TL

158 €

300-350 cm

450 TL

204 €

» Sylvatica ‘purpurea’ Rb

Özellikle Kuzey Amerika’da doğal yayılış gösterirler. Soğuğa dayanıklı olan bu varyete yaygın kullanım alanına sahip ve toprak seçiciliği yoktur. Kısa ve ince bulut mavisi renkteki yaprakları, yaz başında oluşan başaklarıyla hoş bir görüntü oluşturur. Gelişmesi yavaştır. Kurağa ve soğuğa karşı dayanıklıdır. Az bakım ister ve fakir topraklarda yetişebilir. Asitli topraklara dayanıklıdır. Minyon bitkilerdir. They are naturally distributed especially to North America. This cold-resistant variety is widely planted and is not selective on soil types. With short and thin sky-blue colored leaves and with buds appearing in the beginning of summer, festuca exhibits a showy appearance. They grow slowly. They are resistant to cold weather and drought. They do not require so much care and can be cultivated in infertile soils. They tolerate acidic soils. They are small plants.

FESTUCA GLAUCA

FESTUCA (POACEAE )

» Glauca Clt 3

5 TL

2.3 €

5 TL

2.3 €

» Ovina Clt 3

Anavatanı Çin’dir. Boyu 5 metreye kadar ulaşan kışın yaprağını döken çalı formundaki bitkilerdir. Bahar başlangıcında yapraklar oluşmadan önce çiçeklenir. Yaprakları karşılıklı dizili, eliptik, sivri uçlu, parlak koyu yeşil renkli kenarları dişlidir. Mart ayında parlak sarı renkli çiçeklerle donanır. Çit bitkisi olarak veya tek başına kullanılabilir. Güneşli veya hafif gölge yerlerde yetişir. Türkiye’nin hemen her yerinde karasal iklimde kışa dayanıklıdırlar. Forsythia, native to China, is a genus of deciduous shrubs growing up to 5 m. The flowers are produced in the early spring before the leaves. The leaves are opposite, elliptical, needle-typed, glossy dark green; the margin is serrated. On March, showy yellow flowers bloom. They can be planted solitary or as hedge plant. They are grown under sun or in partly shaded areas. They are resistant to continental climate throughout Turkey.

Fagus sylvatica purpurea

FORSYTHIA INTERMEDIA

FORSYTHIA (OLEACEAE )

» Intermedia Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

250 TL

113 €

» Intermedia lynwood Clt

110 Sakarya Botanik

175-200 cm

Sakarya Botanik 111


F FRAXINUS (OLEACEAE ) Anavatanı Amerika, Avrupa ve Kafkasya’dır. Boyu 10-30 m arasında değişebilen dolgun ve düzgün gövdeli yuvarlak tepeli ağaçlardır. Genellikle sulak ya da derin toprağa sahip yerlerde bulunurlar. Yaprak döken veya bazen herdemyeşil ağaç veya çalı formunda olabilirler. Çiçekler Nisan Mayıs aylarında açar ve beyaz renklidir. Türlere göre çiçekler yapraklanmadan önce açar. Yarı gölge ortamları sever. Parklarda kullanım için uygundur. Fraxinus is native to America, Europe and Caucasia. They are dense and hard trees with round crown and may reach up to 30 m height. They are generally found in wetlands and deep soiled areas. They are deciduous and sometimes evergreen trees or shrubs. The flowers bloom in April or May and are white. Flowers bloom prior to foliation depending on varieties. They like partial shade and are suitable for parks.

FRAXINUS AMERICANA

The World Of Plants

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

35 TL 45 TL 65 TL 125 TL 200 TL 350 TL 45 TL 55 TL 75 TL 150 TL 250 TL 450 TL

16 € 20 € 29 € 57 € 90 € 158 € 20 € 25 € 34 € 68 € 116 € 204 €

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

35 TL 45 TL 65 TL 90 TL 150 TL 225 TL 45 TL 55 TL 75 TL 125 TL 200 TL 350 TL

16 € 20 € 29 € 41 € 68 € 102 € 20 € 25 € 34 € 57 € 90 € 158 €

» Excelsior Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

GAURA (ONAGRACEAE ) Uzun ömürlü bir bitkidir. Boyu çeşidine göre 1,5 metreye kadar ulaşabilir. Kışın yapraklarını dökerler. Güneşi gördükçe canlanan pembe ve beyaz gösterişli çiçekleri olan bitkidir. Çiçekleri köklerinden çıkan, ince uzun çiçek sapları üzerinde seyrek olarak bulunurlar. Yaz boyunca çiçek açan bir bitkidir. Soğuk iklime dayanıklıdır. Gaura is a perennial plant. Depending on its variety, it may reach up to 1.5 m height. They are deciduous plants. When exposed to sun, it revives and bloom showy pink and white flowers. The flowers are produced by rhizomes and rarely appeared on thin, long pedicel. They bloom all summer long and are cold hardy.

» Lindheimeri sisyu pink Clt 3

Gaura lindheimeri whirling butterflies

5 TL

2.3 €

5 TL

2.3 €

5 TL

2.3 €

GAURA LINDHEIMERI SISYU PINK

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

FRAXINUS EXCELSIOR

» Americana Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

» Lindheimeri variegata Clt 3

» Lindheimeri whirling butterflies Clt 3

112 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 113


G GINKGO (GINKGOACEAE ) Anavatanı Çin ve Japonya’dır. 30 m’ye kadar boy yapabilirler. Çatlaklı kabuğu açık gridir. Sonbaharda altın sarısı yapraklarıyla dekoratif bir görünüm sergileyen, dona ve hava kirliliğine karşı dayanıklı olan bir süs ağacıdır. Mabet ağaçları 20-30 yaşına gelmeden çiçek vermezler. Peyzajda yaygın olarak soliter kullanılabilirler. It is native to China and Japan. It may grow up to 30 m. Bark with vertical splits is light gray. It exhibits its ornamental appearance with golden leaves in fall and resistant to frost and air pollution. Gingko trees do not bloom unless it is 20-30 years old. They are widely used solitary in landscaping.

GINKO BILOBA

The World Of Plants

» Biloba 10-12 cm 12-14 cm 14-16 cm 16-18 cm 10-12 cm 12-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

90 TL 135 TL 175 TL 250 TL 125 TL 165 TL 225 TL 325 TL

41 € 61 € 79 € 113 € 57 € 75 € 102 € 147 €

GLEDITSCHIA (LEGUMINOSAE ) Vatanı Kuzey Amerika’nın doğu kısımlarıdır. Kışın yaprağını döken kalın dallı, dağınık tepeli ağaçlardır. 45 metreye kadar boy yapar, gövde ve dallarında üçlü çatallanan sivri uçlu dikenleri bulunur. Yaprakları tüysüdür. Yeşil renkli çiçekleri 4-5 cm uzunluğunda salkım vaziyetindedir. Meyveleri uzun boyludur. Üretilmesi tohum ile olur. Sürgün verme özelliğine sahiptir. Minimum sıcaklık isteği -15 °C’dir. Budamaya elverişli olduğundan canlı çit olarak bağ bahçe etrafında yetiştirilir. It is native to eastern regions of North America. It is a deciduous tree with thick branches and scattered tree top. They may reach up to 45 m height. There are triple sharp spikes on trunk and branches. The leaves are pinnate. 4-5 cm long green flowers bloom in panicles. The fruits are long. It is propagated by seeds. They produce shoots. Minimum temperature requirement is -15 °C. As they can be pruned, they are planted as natural fence around vineyards and orchards.

» Triacanthos Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 12-14 14-16 16-18

cm cm cm cm cm cm cm cm

100 TL 150 TL 200 TL 250 TL 350 TL 150 TL 200 TL 250 TL

45 € 68 € 90 € 113 € 158 € 68 € 90 € 113 €

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

120 TL 170 TL 250 TL 350 TL 450 TL 170 TL 220 TL 300 TL 400 TL 550 TL

54 € 77 € 113 € 158 € 204 € 77 € 100 € 136 € 181 € 249 €

12-14 14-16 16-18 12-14 14-16 16-18

cm cm cm cm cm cm

150 TL 200 TL 250 TL 200 TL 250 TL 350 TL

68 € 90 € 113 € 90 € 113 € 158 €

» Triacanthos skyline Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt

» Triacanthos ‘sunburst’

Gleditschia triacanthos sunburts

114 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

GLEDITSCHIA TRIACANTHOS SUNBURST

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

GLEDITSCHIA TRIACANTHOS SKYLINE

Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 115


G GREVILLEA (PROTEACEAE ) Doğal yetişme ortamı Afrika’dır. Herdemyeşil olup çok hızlı büyürler. Yaprakları iğneli, batıcıdır. Güneşli, ılıman ve nemli yerleri severler. Deniz suyuna çok dirençli, asitli veya nötr toprakları isterler. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı şeridinde süs ağacı olarak yetiştirilir. Africa is its natural habitat. They are evergreen and grow very fast. The leaves are needle-like, stinging. They like sunny, temperate and humid places. They are very resistant to sea water, and prefer acidic or neutral soils. They are planted as ornamental tree on the coastal strip of Mediterranean and Aegean Regions of Turkey.

» Robusta Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

GREVILLEA ROBUSTA

The World Of Plants

2.3 € 3.2 € 4.5 €

Anavatanı Yeni Zelanda’dır. Beyaz ya da mavi çiçek açarlar. Çiçeklenme mevsimi yaz başından kış başına kadardır. Çiçeklerden sonra oluşan parlak turuncu renkli tohum keselerinin gösterisi vardır. Üretimi bunlarla yapılabilir. Özellikle kireçli olan, her tür suyu geçirgen topraklarda yetiştirilebilir. Aşırı soğuk, kar yağışı ya da rüzgar yapraklarda tahribata yol açmaktadır. Sahil bölgeleri için idealdir. Uzun süren çiçekli dönemi ve kolay yetiştirilebilmesi nedeniyle her bahçede yer bulabilen zarif bir çalıdır. Güneş veya hafif gölgede yetişir. It is native to New Zealand. The flowers bloom white or blue. Blossoming starts at the beginning of summer and lasts until the beginning of winter. Orange seed balls appear after inflorescence, and propagation may come true with these seed balls. They can be grown in any kind of pervious soil, especially in lime soil. Severe cold, heavy snow or strong wind may cause destruction on leaves. They are ideal for coastal regions. They are elegant shrubs with long inflorescence period and easy-to-grow characteristics, so they can be found in any vineyard or orchard. They grow under sun or in light shaded areas.

» Veronica Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

HEBE ANDERSONII VARIEGATA

HEBE (SCROPHULARIACEAE)

HEDERA (ARALIACEAE) Anavatanı Avrupa’dır. 15 m kadar büyüyen sarılıcı ya da sarkıcı formda bitkilerdir. Yaprakları yeşil, sarı, gümüşi renklerde 3-4 parçalıdır. Yaprak kenarları beyaz lekelidir ve sonbaharda kırmızıya dönen türleri vardır. Gölge veya yarı gölge yerleri sever. Çok uzun zaman yaşayabilir. Çiçekleri küçük ve göze çarpmayan şekildedir. Meyveleri siyah renktedir ve bu meyveler zehirlidir. Duvar ve yapı önlerinin kapatılması için kullanılır. They are native to Europe. They are climbing or ground creeping plants growing up to 15 m. The leaves are green, yellow or silvery with 3-4 lobes. Leaf margins are white-spotted, and in some varieties, the leaves turn into red in fall. They prefer full shade or light shaded areas. They live longer than many plants. The flowers are small and inconspicuous. The fruits are black and poisonous. They are planted to cover the walls and facades of the buildings.

Hebe veronica

» Helix Clt Clt

175-200 cm 200-250 cm

20 TL 25 TL

9€ 11 €

175-200 cm 200-250 cm

20 TL 25 TL

9€ 11 €

175-200 cm 200-250 cm

20 TL 25 TL

9€ 11 €

HEDERA HELIX AUREA VARIEGATA

» Andersonii variegata Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Helix ‘aurea-variegata’ Clt Clt

» Helix ‘elegantissima’ Clt Clt 116 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 117


H HEMEROCALLIS (LILIACEAE ) Anavatanı Çin’dir. 1 m’ye kadar boylanabilen çok yıllık dayanıklı ve otsu bitkilerdir. Yapraklar aynı düzlemde iki sıralı ve ince uzun, şerit şeklindedir. Çiçekleri dal ucunda, sarı, turuncu-sarı veya kızıl kahve renklerde ve boru benzeri yapıdadır. Çiçekleri açık alanda günde bir defa açar. Işık sever, yarı gölgeye dayanıklıdır. Hemeraocallis is a genus of perennial herbs, native to China, growing up to 1 m. The leaves are thin, long, lanceolate and bilamellated and grouped in the same surface. The funnel-like flowers bloom at the tip of branches and are yellow, orange-yellow or reddish brown. The flowers bloom once in a day, thrive under sun though tolerate lighter shade.

» Fulva Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

HEMEROCALLIS FULVA

The World Of Plants

2.3 € 3.2 € 4.5 €

Doğal yayılış alanı Çin ve Hindistan’dır. Kışın yaprağını döken, 2-3 m boyunda yuvarlak tepeli bitkililerdir. Kenarları kaba dişli, üç loplu yapraklar 5-10 cm boyundadır. Tomurcuk ve yapraklar sürgünlere çok sıralı sarmal olarak dizilmiştir. Haziran’dan Eylül ayına kadar pembe, beyaz, kırmızı, eflatun renkli açan çiçekleri vardır. Gösterişli çiçekleri ile göze çarpar. Güneşli yarı gölge yerleri sever. Peyzajda soliter olarak kullanılabilirler. Hibiscus is deciduous, rounded-crown plant growing up to 2-3 m, and distributed to China and India. The leaves are 5-10 cm long with three lobes, and margins may be dentate. The gemmas and leaves are arranged on buds. The flowers bloom pink, white, red, purple from June to September. The genus is attractive with showy flowers. They like sunny or lighter shaded areas, and can be used as solitary in landscape.

HIBISCUS SYRIACUS

HIBISCUS (MALVACEAE )

» Syriacus Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

10-12 12-14 14-16 10-12 12-14 14-16

cm cm cm cm cm cm

100 TL 125 TL 150 TL 125 TL 150 TL 250 TL

45 € 57 € 68 € 57 € 68 € 113 €

Rb Rb Rb

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

150 TL 200 TL 250 TL

200 TL 250 TL 300 TL

68 € 90 € 113 €

90 € 113 € 136 €

Clt Clt Clt

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

35 TL 45 TL 65 TL

16 € 20 € 29 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

65 TL 90 TL 135 TL

29 € 41 € 61 €

Clt Clt Clt » Syriacus

» Syriacus ½ tige

Hibiscus syriacus

118 Sakarya Botanik

Clt Clt Clt

HIBISCUS SYRIACUS RED HEART

» Syriacus red heart

Sakarya Botanik 119


H HYDRANGEA (HYDRANGEACEAE ) Anavatanı Çin ve Japonya’dır. Alttan dallanan, çok dala sahip olan ve yaprağını döken bir çalıdır. Kalın karşılıklı duran yaprakları oval-eliptik, kenarları testere dişli ve tüysüzdür. Çiçek rengi kırmızı, beyaz, pembe veya mordur. Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki dolaylı ışıklardan yararlanır. Hava akımlarından kolayca etkilenir. Hydrangea is genus of deciduous, leggy shrub native to China and Japan. Opposite hard leaves are ovate-elliptical, serrated margins and pinnate. The flowers are red, white, pink or purple. Although the direct sunshine exposure is not required, Hydrangea benefits from indirect sunshine. However it is vulnerable against air currents.

» Macrophylla Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

HYDRANGEA MACROPHYLLA

The World Of Plants

2.3 € 3.2 € 4.5 €

HYPERICUM (CLUSIACEAE)

Plenty of Hypericum is found in wildlife in Turkey. As it contains red and yellow dye material, Hypericum can produce various color tones without many chemicals. Hypericum is an unwanted evergreen plant because it has destructive effects on agriculture and animal breeding. The leaves are dark green. In summer months, yellow flowers with five petals bloom. They can survive in any kind of soil except lime soil.

» Hidcote Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

HYPERICUM HIDCOTE

Ülkemizde yabani olarak bol miktarda yetişir. İçerdiği kırmızı ve sarı boya maddelerinden dolayı çeşitli kimyasallara gerek duymaksızın değişik renk tonları verebilen bir bitkidir. Tarım ve hayvancılık açısından zararlı olduğu için ziraatta istenmeyen herdemyeşil bir bitkidir. Yaprakları koyu yeşil renklidir. Yaz aylarında sarı renkli ve beş yapraklı çiçek açarlar. Kireçli toprak hariç her türlü toprakta yaşarlar.

ILEX (AQUIFOLIACEAE)

Ilex is a genus of self-produced trees, shrubs or small trees from tropics to temperate zones worldwide other than Australia. Many Ilex species are evergreen; however a few varieties are dedicious. Red fruits are produced in winter after the cream-colored flowers bloom in autumn. Round fruits are red in some species and black in others. They like sunny or partial shade areas.

» Aquifolium ‘argenteomarginata’ Clt Clt

150-200 cm 200-250 cm

450 TL 1.250 TL

204 € 566 €

Ø 60-80 cm

275 TL

124 €

150-200 cm 200-250 cm

350 TL 850 TL

158 € 385 €

ILEX NELLIE STEVENS

Avustralya dışında dün¬yanın bütün ılıman ve tropik bölgelerinde kendiliğinden yetişen çalı, ağaççık ve ağaç boyutlarında türleri vardır. Ilex cinsini oluşturan türlerin çoğu herdemyeşil bitki¬lerdir. Ama içlerinden birkaçı sonbaharda yapraklarını döker. Sonbaharda açan krem renkli çiçeklerden sonra kışın kırmızı meyveleri oluşur. Yuvarlak, çekirdekli ve sulu meyveler bazı türlerde kırmızı, bazıların¬da siyahtır. Güneşli ve yarı gölge yerleri sever.

» Aquifolium ‘argenteomarginata ball’

Ilex aquifolium argenteomarginata

Clt

» Nellie stevens Clt Clt

120 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 121


I IMPERATA ( POACEAE ) Toprağa yakın olan kısımlarının yeşil, üst kısımlarının kırmızı olduğu otsu çok yıllık bitkilerdir. Güneşli yerlerde kırmızı renklenme yapar. Gruplar halinde kullanımı uygundur. Imperata is a genus of perennial herbs of which the lower parts close to the ground are green while the upper parts are red. The color of imperata changes to red under sun. They are suitable for planting as groups.

» Cylindrica red baron Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

IMPERATA RED BARON

The World Of Plants

Anavatanı Çin’dir. Ilıman bölgelerde yetişir. Hızlı büyürler. 60 cm boy yapabilirler. Kendi kendine çoğalan ve yaprak dökmeyen bir bitkidir. Farklı görünümlü güzel çiçekleri yaz başlarında açar. Çiçekler güzel kokulu ve değişik renklerdedir. Toprak seçiciliği yoktur. Ilıman iklimleri sever. It is native to China and distributed in temperate regions, growing up to 60 cm. It is a self-producing evergreen plant. Glossy flowers bloom early in the summer. They are fragrant and in different colors. It can be planted in any type of soil, and likes temperate climates.

» Germenica Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

» Reticulata Clt 2 Clt 3 Clt 5

JUNIPERUS SQUMATA BLUE CARPET

IRIS (IRIDACEAE )

Kuzey Amerika’dan başlayıp, Orta Amerika, Avrupa, Kuzey ve Doğu Afrika, Asya ve Himalayalar’a kadar geniş bir alana uzanan iğne yapraklı olan çalı ve ağaç türleridir. Yaprak renkleri varyetelere göre değişiklik gösterir. Çiçekler yaprakların koltuklarında ya da terminal olarak sürgünlerin uçlarında bulunurlar. Bütün türleri, açık güneşli alanları ve hafif toprakları severler. Yavaş büyüme gösterirler. Gaza toza, donlara dayanıklı bitkilerdir. Bitkisel toprak bulunan her ortama uygundur. Işık, yarı gölge bitkisidir. Yol kenarları kullanımı için uygundur. Juniperus is a genus of shrubs or trees with needle-like leaves, widely distributed from North America to Central America, Europe, North and East Africa, Asia and Himalayas. Leaf color varies depending on the variety. The flowers bloom on petiole or at the tip of terminal buds. All varieties prefer open sunny locations and light soils. They grow slowly, however; they are resistant to gases, dust and frost. They are suitable for everywhere having plant soil. They are plants of light or light shade, and can be planted by the roadside.

» Horizontalis ‘andorra’

Iris reticulata

Clt 2 Clt 3 Clt 5

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3,2 € 4.5 €

» Media old gold Clt 2 Clt 3 Clt 5

122 Sakarya Botanik

5 TL 7 TL 10 TL

JUNIPERUS STRICTA

JUNIPERUS (CUPRESSACEAE )

Sakarya Botanik 123


The World Of Plants

JUNIPERUS (CUPRESSACEAE ) » Sabina Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

40 TL 50 TL 60 TL

18 € 23 € 27 €

» Sabina ‘tamariscifolia’ Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Squmata ‘blue carpet’ Clt 2 Clt 3 Clt 5

JUNIPERUS VIRGINIA SKYROCKET

K

175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

KNIPHOFIA (LILIACEAE) Bu bitkiler 80-100 cm boylanabilmekte ve güneşli alanları sevmektedirler. Yaprakları şerit şeklinde ve yeşil renktedir. Yeşil ve uzun yaprakları vardır. Haziran-Temmuz aylarında sarı turuncu gösterişli çiçek açarlar. Güneşli ya da yarı gölge yerleri severler.

KNIPHOFIA UVARIA

» Virginiana ‘skyrocket’ Clt Clt Clt

Kniphofia can grow up to 80-100 cm and prefer sunny areas. The leaves are linear, green and long. They bloom orange flowers in June and July. They like sunny or light shaded areas.

» Uvaria Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

Doğal yayılış alanı Çin’dir. Kışın yaprağını döken 8-15 m’ye kadar boylanabilen ağaçlardır. Sürgünlere sarmal olarak dizilmiş tüysü yaprakları vardır. Sonbaharda sarı renk alır. Yaz ortasında açan sarı çiçekleri ile güzel bir görünüm oluştururlar. Kapsül meyveleri kahverengimsi-sarı renklidir. Hem erkek hem de dişi organa sahiptir. Tozlaşma arılar tarafından olur. They are natively distributed in China, deciduous, and can grow up to 8-15 m. The leaves are arranged on shoots and pinnate, and turn to yellow in fall. It exhibits showy yellow flowers blooming mid summer. Capsule fruits are brownish yellow. Plants may be either dioecious or monoecious. Pollinated by bees.

» Paniculata

Koelreuteria paniculata

Rb Rb

125 TL 150 TL

57 € 68 €

150 TL 185 TL

68 € 84 €

» Paniculata ‘chinensis’ Clt Clt

124 Sakarya Botanik

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

KOELREUTERIA PANICULATA

KOELREUTERIA (SAPINDACEAE)

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

Sakarya Botanik 125


L Anavatanı Balkanlar ve Güney Avrupa’dır. Olgun yaprakların rengi mavi-yeşil tüysüz ve parlaktır. Mayıs ayında açan sarı çiçekleri 30 cm uzunluğunda sarkık sarı bezelye şeklindedir. Gövde zeytuni yeşil renklidir. Bitkinin tüm kısımları zehirlidir. Peyzajda çocuk alanlarında kullanılmamalıdır. It is native to Balkans and Southern Europe. Matured leaves are blue-green, smooth and glossy. Yellow flowers, blooming in May; resemble 30 cm long pendant yellow peas. Bark is olive green. All of the plant is poisonous. It shall not be planted in children playground in landscaping.

» Watereri Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

80 TL 125 TL 150 TL 125 TL 150 TL 225 TL

36 € 57 € 68 € 57 € 68 € 102 €

LAGERSTROEMIA (LYTHRACEAE) Anavatanı Japonya ve Çin’dir. 50 kadar türü olan ağaç ve çalı formundaki bitkilerdir. Yapraklarının uzunluğu 2-8 cm arasında değişir. Uzun dönem çiçeklidir. Çiçekler çok gösterişli terminal durumlu başaklar halinde bulunur. Pembe, lila, beyaz, kırmızı tonlarda çiçekleri vardır. Sütlü kahve-pembemsi renkli düzgün ve parlak gövdesiyle çiçeksiz mevsimde de göz alır. Yavaş büyürler. Sonbaharda kırmızı renk alırlar. Güneşli ortamları sever. Peyzaj alanlarında soliter ağaç ve çalı formlarda kullanılırlar. Lagerstroemia is a genus of around 50 species of trees and shrubs native to Japan and China. The length of leaves varies from 2 to 8 cm long. Blooming period is generally long. The showy flowers exhibit themselves on terminal buds. The flowers are in color tones of pink, purple, white or red. Even in the defoliation season, it is also attractive with smooth and glossy, light brownish-pink bark. They grow slowly and become reddish in fall. They like sunny areas, and can be planted as solitary tree or as shrub in landscaping.

LABURNUM WATERERI

LABURNUM (LEGUMINOSAE)

LAGESTROEMIA INDICA 1/2 TIGE

The World Of Plants

» Indica 1/2 tige Clt Clt Clt Clt

Ø 8-10 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

125 TL 185 TL 250 TL 350 TL

57 € 84 € 113 € 158 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

70 TL 100 TL 125 TL

32 € 45 € 57 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

250 TL 350 TL 450 TL

113 € 158 € 204 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

100 TL 245 TL 300 TL 150 TL 325 TL 425 TL

45 € 111 € 136 € 68 € 147 € 192 €

5 TL 8 tl

2.3 € 3.6 €

» Indica ‘rosea nova’ Clt Clt Clt

» Indica standart

Lagertroemia indica rosea nova

Rb Rb Rb Clt Clt Clt

» Indica’ nana’ Clt 2 Clt 3

126 Sakarya Botanik

LAGESTROEMIA INDICA NANA

» Indica ‘bush’ Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 127


L LAURUS (LAURACEAE) Anavatanı Akdeniz havzası ve Türkiye’dir. 18 m’ye kadar boy yapan sık dallı herdemyeşil çalı ve ağaçlardır. Sarımsı küçük çiçekler oluşturur. Yaprakları kokuludur. Gövde kabuğu çatlamaz. Meyveleri kuşlar için besin kaynağıdır. Gölge ve yarı gölge bitkisidir. Son derece ağır bir dokusu ve yoğun bir görüntüsü vardır. İyi bir çit bitkisidir. Laurus is a genus of evergreen trees and shrubs with dense shoots, native to Mediterranean basin and Turkey, growing up to 18 m. It produces small yellowish flowers. The leaves are fragrant. There is no vertical split on the bark. The fruits are source of nutrition for birds. Shade or light shade is preferred. It has a very dense stem and appearance and is also a very good hedge plant.

LAURUS NOBILIS BALL

The World Of Plants

» Nobilis Clt Clt Clt Clt

Ø 8-10 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

125 TL 150 TL 250 TL 350 TL

57.00 € 68.00 € 113.00 € 158 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm Ø 80-100 cm

65 TL 80 TL 125 TL

29 € 36 € 57 €

7 TL 10 TL 15 TL

3.2 € 4.5 € 6.8 €

125-150cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

100 TL 150 TL 250 TL 300 TL 350 TL

45 € 68 € 113 € 136 € 158 €

Ø 8-10 cm Ø 10-12 cm

100 TL 125 TL

45 € 57 €

» Nobilis ball Clt Clt Clt

» Nobilis cone Clt Clt Clt Clt Clt

» Nobilis 1/2 tige Clt Clt

LAURUS NOBILIS 1/2 TIGE

» Nobilis bush Clt 3 Clt 5 Clt 7

Anavatanı Batı Akdeniz’dir. 60 cm’ye kadar boylanan çok yıllık otsu bir bitkidir. Dört köşeli dallar üzerinde karşılıklı durumda bulunan yaprakları vardır. Haziran-Temmuz aylarında mavi, morumsu yada kırmızı çiçek açarlar. Yüksek rakımlarda yetişir. Park ve bahçelerde güzel görünüşü ile vazgeçilmez türlerdendir. Lavandula is a genus of perennial herbs, native to Western Mediterranean, growing up to 60 cm. The leaves are arranged opposite on four-sided thorns. The blue, purple or red flowers bloom in June and July. They are grown in higher altitudes. They are of essential varieties with their showy characteristics in parks and gardens.

» Officinalis

Laurus nobilis cone

128 Sakarya Botanik

Clt 2 Clt 5

3 TL 5 TL

LAVANDULA OFFICINALIS

LAVANDULA (LAMIACEAE)

1.4 € 2.3 €

Sakarya Botanik 129


L LEUCANTEMUM (ASTERACEAE) Avrupa ve Asya’nın ılıman bölgelerinde yayılış gösterirler. Ayçiçeği ailesinin bir üyesidir. 1 m’ye kadar boylanırlar. Çiçekleri 2-2,5 cm büyüklüğünde beyaz renklidir. Hızlı büyürler. They are distributed to temperate regions of Europe and Asia, belonging to sunflower family and growing to a height of 1 m. White flowers are in diameter of 2-2.5 cm. They grow fast.

» Vulgare Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2,3 € 3,2 € 4,5 €

LEUCANTEMUM VULGARE

The World Of Plants

Liatris is genus of perennial plants, native to North America and Mexico. These plants exhibit showy purple flowers as capitulum blooming in July and August.

» Spicata Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2,3 € 3,2 € 4,5 €

LIBOCEDRUS (CUPRESSACEAE) Anavatanı Yeni Zelanda’dır. 40-50 metreye kadar boylanabilen herdemyeşil türlerdir. 3-7 cm uzunluğunda yeşil ve yeşil-sarı yaprakları vardır. 2 cm çapında kozalaklar oluşturur. Kırmızımsı kahverengi kozalakları açıldığında biçimi ördek gagası şeklini alırlar. Libocedrus is a genus of evergreen trees, native to New Zealand, growing up to 40-50 m. The leaves are 3-7 cm long and green or green-yellow. The cones produced are in diameter of 2 cm. When reddishbrown cone is opened, it takes duck-bill form.

» Decurrens Clt Clt

Libocedrus decurrens aurea variegata

130 Sakarya Botanik

175-200 cm 200-250 cm

150 TL 200 TL

68 € 90 €

200 TL 250 TL 300 TL

90 € 113 € 136 €

» Decurrens ‘aurea variegata’ Clt Clt Clt

175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

LIBOCEDRUS DECURRENS AUREA

Kuzey Amerika ve Meksika’da doğal olarak yayılış gösteren çok yıllık bitkilerdir. Gösterişli başak biçimindeki sivri mor çiçekleri Temmuz ve Ağustos aylarında kendini gösterirler.

LIATRIS SPICATA

LIATRIS (ASTERACEAE)

Sakarya Botanik 131


L LIGUSTRUM (OLEACEAE) Anavatanı Avrupa, Kuzey Afrika, Asya Avustralya, Çin ve Japonya’dır. Yaprak döken, herdemyeşil çalı veya küçük ağaçlardır. Yapraklar karşılıklı, basit, kısa saplı; kenarları tamdır. Çiçekleri beyaz renklidir. Ağustos’tan Eylül ayına kadar çiçekli kalırlar. Meyveleri üzümsü meyve durumunda, morumsu-siyah, yeşilimtırak veya beyaz renkli olabilirler. Ilıman iklimleri sever. Güneş ve yarı gölge yerleri sever. Çit olarak kullanılır. Makasla şekil verilebilirler. Ligustrum is an evergreen shrub or small tree, native to Europe, North Africa, Asia, Australia, China and Japan. The leaves are opposite, simple with short petiole, and margins are entire. The flowers are white, and from August to September. The fruits are grape-like, and may be purplish-black, greenish or white. They like temperate climates and sunny or light shaded areas. They are used as hedge plant and shaped with shrub clipper.

LIGUSTRUM JAPONICUM

The World Of Plants

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm

40 TL 50 TL 80 TL 120 TL 150 TL 50 TL 75 TL 125 TL 175 TL 250 TL 5 TL 7 TL 10 TL

18 € 23 € 36 € 54 € 68 € 23 € 34 € 57 € 79 € 113 € 2.3 € 3.2 € 4.5 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

200 TL 285 TL 350 TL 125 TL 175 TL 225 TL

90 € 129 € 158 € 57 € 79 € 102 €

100-125 cm

90 TL

41 €

40 TL 50 TL 65 TL 75 TL

18 € 23 € 29 € 34 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

» Japonicum ‘excelsum superbum’ Clt Clt Clt Rb Rb Rb

» Jonandrum 1/2 tige Clt

LIGUSTRUM TEXANUM ARGENTEUM

» Japonicum Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Ovalifolium ‘variegata’ Clt Clt Clt Clt

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Texanum ‘argenteum’ Clt 2 Clt 3 Clt 5

LIGUSTRUM JONANDRUM 1/2 TIGE

» Texanum

Ligustrum japonicum excelsuperbum

132 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 133


L LIQUIDAMBAR (ALTINGIACEAE) 40 m’ye kadar boylanan yaprak döken Türkiye’de doğal yayılış gösteren kalın dallı ve geniş tepeli ağaçlardır. Yaprakları ilk bakışta çınara benzerdir. Kabuk gençken çatlaksız yaşlıyken çatlaklıdır. Yaşlandıkça, kabuğu koyulaşır ve derin çatlaklı bir görünüm alır. Ele benzer loplu yapraklar sürgünlere sarmal dizilmiştir. Sonbaharda yapraklarının koyu kırmızı renk alması, kışın mantarlı kabuğu ve sarkık meyveleriyle dikkat çekici görüntüsü vardır. Çiçekler küre şeklinde, üzerleri küçük kırmızımsı çiçeklerle bezenmiştir. Çiçek olgunlaşınca dikenli kozalağa dönüşür ve grimsi-yeşil renk alır. Meyve uzun bir sapın ucunda, aşağıya doğru sarkık olarak durur. Olgunlaştıkları zaman sertleşir, kapsüller açılır ve tohumlar dökülürler. Liquidambar trees are large, deciduous trees with wide crown, naturally distributed in Turkey, growing up to 40 m. The leaves resemble the leaves of Sycamore at first. Mature bark is vertically grooved although it is smooth when young. The bark becomes darker as it gets old, and deep grooves are appeared. Palmate, lobed leaves are arranged on the shoots. It has very attractive appearance with the leaves turning to dark red in autumn and with its corked bark in winter and with pendant fruits. The flowers are globular, and adorned with small red inflorescence. When the flower is matured, it becomes a spinny cone and its color turns to grayish green. The fruit overhangs at the tip of a long branch. When matured it solidifies and then the capsule is opened and the seeds fall down.

LIQUIDAMBAR ORIENTALIS

The World Of Plants

Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Rb Rb Rb Rb

200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-450 cm 450-500 cm 200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-450 cm 450-500 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm

100 TL 125 TL 150 TL 175 TL 275 TL 350 TL 125 TL 150 TL 175 TL 225 TL 325 TL 425 TL 185 TL 250 TL 350 TL 450 TL 135 TL 185 TL 285 TL 350 TL

45 € 57 € 68 € 79 € 124 € 158 € 57 € 68 € 79 € 102 € 147 € 192 € 84 € 113 € 158 € 204 € 61 € 84 € 129 € 158 €

200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-450 cm 450-500 cm 200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm 350-400 cm 400-450 cm 450-500 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

80 TL 100 TL 125 TL 150 TL 250 TL 325 TL 100 TL 125 TL 150 TL 200 TL 300 TL 400 TL 145 TL 185 TL 120 TL 150 TL

36 € 45 € 57 € 68 € 113 € 147 € 45 € 57 € 68 € 90 € 136 € 181 € 66 € 84 € 54 € 68 €

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

» Orientalis

Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Rb Rb

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

» Styraciflua

Liquidambar styfraciflua

134 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 135


L Anavatanı Amerika ve Çin’dir. 2 türü bulunur. 40 m’ye kadar boylanabilen yaprak büyüklüğü 6-22 cm olan, kışın yapraklarını döken ağaçlardır. Sonbaharda yaprakları sarı renklidir. Mayıs-Temmuz aylarında çiçek açar. Çiçekler lale şeklinde, 4-5 cm uzunluğunda olup sürgün uçlarında tek tek yer alır. Soliter ve gruplar halinde kullanıma uygundur. Liriodendron is a genus of two species of deciduous trees, native to America and China, growing up to 40 m. The leaves are 6-22 cm long and yellow in autumn. Blooming takes place in May-July. The flowers are 4-5 cm long, resembling tulips and attached separately at the edge of buds. They are suitable for using solitary or as a group.

» Tulipifera Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

70 TL 90 TL 150 TL 200 TL 250 TL 90 TL 125 TL 200 TL 300 TL 400 TL

LIRIODENDRON TULIPIFERA

LIRIODENDRON (MAGNOLIACEAE)

32 € 41 € 68 € 90 € 113 € 41 € 57 € 90 € 136 € 181 €

LIRIOPE (CONVALLARIACEAE) Anavatanı Doğu Asya’dır. 60 cm’ye kadar boylanırlar. Koyu yeşil yaprakları 1-3 cm genişliğindedir. Sonbaharın ilk günlerine kadar süren lila-mor renkli çiçekler başak şeklindedir. Yavaş büyürler. Gruplar halinde kullanılması uygundur. Convallariaceae is native to East Asia and can grow up to 60 cm. Dark green leaves are 1-3 cm wide. The flowers are purple, spike like and stay on until early autumn. They grow slowly, and are suitable for using in bundles.

LIRIOPE MUSCARI

The World Of Plants

» Muscari Clt 3

5 TL

2,3 €

LONICERA (CAPRIFOLIACEAE )

Lonicera is a genus of about 180 species of honeysuckle and shrub family of which 100 species are native to China. The leaves are opposite, simple, ovate and 1-10 cm long. Their colors are dark green and turns to bronze in early winter. The funnel-like flowers are fragrant, produce edible nectar, bloom throughout summer, and attract bees. Fast growing and resistant to salt. They are best in sunny locations or in partial shade. They are used for hedging purposes and can be shaped with shrub clipper.

» Japonica Clt Clt Clt

Liriodendron tulipifera fastigiatum

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

15 TL 20 TL 25 TL

6,8 € 9€ 11 €

5 TL 7 TL 10 TL

2,3 € 3,2 € 4,5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2,3 € 3,2 € 4,5 €

LONICERA JAPONICA

Çalı ve sarmaşık grubundan yaklaşık 180 türü olan bitkilerdir. Bunun 100 kadarı Çin’dedir. Yapraklar karşılıklı, basit oval ve 1-10 cm uzunluktadır. Renkleri koyu yeşildir ve kış başlangıcında bronzlaşır. Yenilebilen nektar üreten, çan şeklinde çiçeklere sahip, yaz boyunca açan güzel kokulu çiçekleri ile arıları çekerler. Hızlı büyürler. Tuza dayanıklıdır. Işık ve yarı gölge bitkisidir. Özellikle çit yapımında kullanılır. Makasla budanabilir.

» Nidita Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Nidita ‘lemon beauty’ Clt 2 Clt 3 Clt 5

136 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 137


MAGNOLIA (MAGNOLIACEAE) Yaprak döken ve herdemyeşil türleri bulunmaktadır. 30-40 m boylanırlar. Yapraklar basit, derimsi, kenarları düz veya yapraklar parçalıdır. Yaprak döken türlerinin önce çiçekleri sonra yaprakları açar. Yaprak dökmeyen türlerin ise Mayıs-Ağustos aylarında çiçekleri açar. Beyaz, pembe, kırmızı, mor ya da sarı renkli çiçekleri güzel ve kokuludurlar. Soliter olarak kullanılırlar. Magnolia has evergreen or deciduous species, growing up to 30-40 m. The leaves are simple, leathery and cross-venulate with entire margins. Flowers bloom prior to foliation in deciduous species. On the other hand in evergreen species, the flowers bloom in May-August. White, pink, red, purple or yellow flowers are showy and fragrant. It is generally planted as a solitary.

» Grandiflora ‘gallisoniensis’ Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

250-300 cm 300-350 cm 400-500 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm 200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm 400-500 cm 500-600 cm 600-700 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

300 TL 750 TL 1.750 TL 800 TL 1.150 TL 1.500 TL 300 TL 375 TL 900 TL 2.000 TL 4.500 TL 5.000 TL 1.250 TL 1.500 TL 2.000 TL

136 € 339 € 792 € 362 € 520 € 679 € 136 € 170 € 407 € 905 € 2.036 € 2.262 € 566 € 679 € 905 €

Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

900 TL 1.200 TL 1.500 TL

407 € 543 € 679 €

Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

1.250 TL 1.500 TL 2.000 TL

566 € 679 € 905 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

125 TL 200 TL 285 TL

57 € 90 € 129 €

» Kobus Clt Clt Clt

» Soulangiana Clt Clt Clt

MAGNOLIA SOULANGIANA

The World Of Plants

MAGNOLIA GRANDIFLORA GALLISONIENSIS

M

» Soulangiana bush Clt Clt Clt

Anavatanı Kaliforniya’dır. Yaklaşık 70 türü vardır. Kenarları dişli ve dikenli genç yaprakları kırmızı, sonraları parlak koyu yeşil renkli yapraklara sahiptir. Yaşlılarda kırmızımtırak ve kahverengi bir gövde rengine sahip, yerden dik dallanan çalı formunda, 50-150 cm boyunda herdemyeşil bir bitkidir. Nemli topraklarda, -5 °C’ye kadar ortamlarda yetişir. Soğuk, sıcak, ılıman bütün bölgelerde yetişirler. Çiçekleri sarıdır. Mavi-siyah meyveleri vardır. Güneşli yarı gölge yerleri severler. Mahonia is genus of about 70 species, native to California. Mahonia leaves are pinnate with serrated margins. They are red when young, later turn to dark green. Mahonia is an evergreen shrub, branching vertically, growing to 50-150 cm, having reddish or brown trunk color when gets older. In humid soil, they can be grown up to -5°C in cold regions besides mild and temperate regions. The flowers are yellow, and the fruits are blue-black. They like sun and partial shades.

Magnolia stellata

MAHONIA MEDIA CHARITY

MAHONIA (BERBERIDACEAE)

» Aquifolium Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

20 TL 30 TL 60 TL 90 TL

9€ 14 € 27 € 41 €

» Media ‘charity’ Clt Clt Clt Clt 138 Sakarya Botanik

60-80 cm 80-100 cm 125-150cm 150-175 cm

Sakarya Botanik 139


M MALUS ( ROSACEAE ) Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da, kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerine özgü yaklaşık 35 türü olan kışın yaprak döken çalı ve ağaç formundaki türlerdir. 12 m’ye kadar boylanan bitkilerdir. İlkbaharda yapraklanmadan önce açan çiçekler çok hoş bir görüntü oluşturur. Sonbaharda yapraklar kırmızı renge bürünürler. Çiçeklenmeden sonra canlı renklerde meyveler vermektedir. Derin, nemli, geçirgen ve verimli toprakları severler. Meyvesiz olanları bahçe veya yol kenarlarında değerlendirilmeli, meyveli türler ise bahçede kullanılmalıdır. Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır. Malus is a genus of about 35 species of deciduous shrubs or trees, native to Europe, Asia and North America besides temperate regions of northern hemisphere, growing up to 12 m. Showy flowers bloom prior to foliation in spring. The color of leaves turns to red in autumn. After flowering, fruits with vivid colors are produced. Malus prefers deep, humid, pervious and fertile soils. Fruitless species may be planted along the gardens or avenues while fructiferous trees can be used in orchards. They are used as ornamental plants in parks and gardens.

MALUS FLORIBUNDA

The World Of Plants

» Comminus fruit Clt Clt Clt Clt

Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

150 TL 280 TL 375 TL 450 TL

68 € 127 € 170 € 204 €

Ø 8-10 cm

15 TL

6.8 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm

60 TL 80 TL 100 TL 185 TL 300 TL 75 TL 90 TL 125 TL 225 TL 350 TL

27 € 36 € 45 € 84 € 136 € 34 € 41 € 57 € 102 € 158 €

150-175 cm

35 TL

16 €

» Comminus ‘grannysimth’ Clt

MALUS FLORIBUNDA

» Floribunda Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt

» Floribunda bush Clt

Bu familyanın 40 cins, 600 kadar türü vardır. Doğal olarak tropik ve yarı tropik bölgelerde yetişir. Anavatanı Doğu Asya ve Himalayalar’dır. 10-15 metreye kadar boylanan seyrek dallı, kışın yaprağını döken bir ağaçtır. Gövdenin kabuğu çatlaklıdır. 2-5 cm uzunluğundaki yaprakçıklar yumurta-elips biçiminde uçları sivri kenarları dişlidir. Leylak rengindeki çiçekler ilkbaharda yaprakların koltuğundan salkım şeklinde çıkar. Hızlı büyümesi nedeniyle ülkemizdeki şehirlerde aile ağacı olarak yetiştirilir. Tespih ağacından elde edilen melia yağından faydalanıldığı gibi meyvelerinden de kolye yapılır. Güneşli ve geçirgen toprakları sever. Minimum sıcaklık isteği -5 °C’dir.

Malus red fusion

This family contains 40 genera and 600 species. They are naturally grown in tropical and subtropical regions although they are native to East Asia and Himalayas. Melia can grow up to 10-15 m and is a deciduous tree. Branches are rare. Bark has vertical grooves. 2-5 cm long leaflets are ovate, elliptical with serrated margins. Lilac flowers appear in panicles on petiole in the spring. Because they grow fast, they are planted as family trees in Turkey. Besides benefited from melia oil extracted from melia tree, fruits of Melia are used for making necklace. They like sunny areas and pervious soil; minimum temperature required is -5° C.

MELIA AZEDARACH

MELIA (MELIACEAE)

» Azedarach Clt Clt

140 Sakarya Botanik

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

65 TL 90 TL

30 € 40 €

Sakarya Botanik 141


M MISCANTHUS (GRAMINEAE) Ilıman Asya’nın doğusundan kuzeye uzanan, Afrika ve Güney Asya yarı tropik ve tropik bölgelere özgü çok yıllık otlardır. Yaklaşık 15 türü vardır. 2 m’ye kadar boylanır. Donlardan kolay etkilenirler. Gruplar halinde kullanıma uygundur. Miscanthus is a genus of perennial plants distributed from temperate East Asia to the North and native to subtropical and tropical regions of Africa and South Asia. There are about 15 species. They can grow up to 2 m, and are not resistant to frost. They are suitable for planting as groups.

» Sinensis Clt 3

7 TL

3.2 €

10 TL

4.5 €

7 TL 10 TL

3,2 € 4,5 €

» Sinensis gracillimus nana Clt 5

MISCANTHUS ZEBRINUS

The World Of Plants

» Zebrinus Clt 3 Clt 5

Anavatanı Çin’dir. 15 m ye kadar boylanırlar. Gövde silindirik, dik ve kalın; kabuk çatlaklı ve gri-kahve renklidir. Yaprakları saplı, iki sıra üzerine dizilmiş, tabanı yuvarlak veya kalp şeklinde, üst yüzü koyu, alt yüzü ise daha açık yeşil renklidir. Kenarları dişlidir. Peyzaj kullanımında meyve vermeyen dutlar tercih edilmektedir. It is native to China, growing up to 15 m. The stem is cylindrical, erect and thick; bark has vertical grooves and grayish brown. The leaves with petiole are simple or heart-like, dark on upper side and lighter green beneath, with serrated margins, and arranged linear. Fruitless Morus species are preferred in landscaping.

» Alba fruitless Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

50 TL 80 TL 125 TL 175 TL 250 TL 350 TL 75 TL 125 TL 175 TL 250 TL 350 TL 450 TL

23 € 36 € 57 € 79 € 113 € 158 € 34 € 57 € 79 € 113 € 158 € 204 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

30 TL 40 TL 70 TL 110 TL 150 TL 35 TL 50 TL 90 TL

14 € 18 € 32 € 50 € 68 € 16 € 23 € 41 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 20-25 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

50 TL 80 TL 125 TL 175 TL 250 TL 75 TL 125 TL 175 TL 250 TL 350 TL 450 TL

23 € 36 € 57 € 79 € 113 € 34 € 57 € 79 € 113 € 158 € 204 €

MORUS PLATANIFOLIA

MORUS ( MORACEAE )

» Platanifolia

Morus nigra

142 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

MORUS ALBA PENDULA

» Alba pendula Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 143


The World Of Plants

NANDINA (BERBERIDACEAE) 2 m’ye kadar boylanan bodur ve boylu türleri olan herdemyeşil bitkilerdir. Japonya ve Doğu Asya’da yayılır. Bambuya benzeyen sapları narindir. Yaprakları kırmızıdır. Kışın yaprakları yeşildir. Bakım istekleri oldukça azdır. Gruplar halinde ve kaya bahçelerinde kullanıma uygundur. Nandina is a genus of evergreen plants or dwarf plants growing up to 2 m, distributed to Japan and East Asia. Nandina resembles bamboo and its petioles are weak. The leaves are red while they are green in winter. They do not require care so much, and can be grown as groups or in rock gardens.

» Domestica Clt Clt Clt Clt

60-80 cm 80-100 cm 100-125 cm 125-150 cm

» Domestica Fire power

Clt Clt

Ø 20-40 cm Ø 40-60 cm

17 TL 25 TL 30 TL 45 TL

7,7 € 11 € 14 € 20 €

30 TL 40 TL

14 € 18 €

NANDINA DOMESTICA FIRE POWER

N

6 m’ye kadar boylanan yaprak dökmeyen çalı veya ağaççıktır. Yapraklar derimsi, uzunca mızraksı ve sivri uçludur. Öz suyu zehirlidir. 2,5-5 cm büyüklüğünde kırmızı, beyaz ve pembe renkli çiçekleri vardır. Güneşli ortamları sever. Hızlı büyümesi, rüzgâra, tuz serpintilerine ve hava kirliliğine dayanması sahil bölgelerinde ve kentlerde ona geniş bir kullanım alanı sağlar. Nerium is an evergreen shrub or small tree, growing up to 6 m. The leaves are leathery, long and narrow lanceolate. Its sap is toxic. The flowers are red, white or pink, 2.5-5 cm in diameter. They like sunny locations. Nerium is widely planted in coastal strips and cities due to its fast growing characteristics and resistant to wind, salt and air pollution.

» Oleander Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

150 TL 250 TL

68 € 113 €

NERIUM OLEANDER 1/2 TIGE

NERIUM (APOCYNACEAE)

» Oleander 1/2 tige Clt Clt

Ø 8-10 cm Ø 10-12 cm

Anavatanı Suriye ve Türkiye’dir. 15 m’ye kadar boy yapabilir. Herdemyeşil, mızraksı, çok kısa saplı, deri gibi sert yaprakları vardır. Yaprağın üst yüzü koyu gri-yeşil ve tüysüz, alt yüzü mavimsi gümüşi renkte ve beyaz sık ipeksi tüylerle kaplıdır. Çiçekler teker teker yaprakların koltuğunda veya terminal durumlu mürekkep salkım vaziyetinde bulunur, beyaz ve güzel kokuludur. Gövde çok dallı, gri renkli, çok pürtüklü kabukludur. Kuraklığa dayanıklıdır. Güneşli ortamları sever. Gövdesinin kullanıldığı mekana tarihi bir doku katar. Soliter kullanıma uygundur.

Olea europea extra

Olea is a genus of evergreen trees or shrubs, growing up to 15 m, native to Syria and Turkey. The leaves are leathery, thick, and subulate with very short petiole. Upper part of the leaf is grey-green while beneath is bluish silver, and the leaf is covered with white, dense feathers. The flowers are produced on stipule or on terminal bud in panicles, they are white and fragrant. Stem has many branches and is gray; the bark is very scabrous. It tolerates to drought and likes sunny habitats. Its bark creates an historical influence in where it is exhibited. Suitable as solitary.

OLEA EUROPAE

OLEA (OLEACEAE)

» Europae Clt Clt Clt Clt Clt

150-175 cm Ø 20-30 cm Ø 30-35 cm Ø 40-60 cm Ø 80-100 cm

65 TL 600 TL 1.500 TL 1.750 TL 2.500 TL

29 € 271 € 679 € 792 € 1.131 €

Ø 100-150 cm

15.000 TL

6.787 €

» Europae extra Clt 144 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 145


O OPHIOPOGON (OPHIOPOGONACEAE) Gölge yerler için ideal bir bitkidir. Gür yeşil yaprakları vardır, yazın küçük siyah meyveleri vardır. Kaya bahçelerinde de kullanılabilen, çok yıllık bir yer örtücüdür. Soğuklara ve kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Asitli toprakları severler. Ophiopogon is ideal for shaded areas with dense green leaves. In summer, it produces small black fruits. It is a perennial ground covering plant that can also be planted in rock gardens. It tolerates to frost and drought, and likes acidic soils.

» Japonicum Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

7 TL 10 TL 20 TL

3.2 € 4.5 € 8.5 €

OPHIOPOGON JAPONICUM

The World Of Plants

OSMANTHUS (OLEACEAE) 30 kadar türü vardır. 10 m kadar boylanan çalı ve ağaççıklardır. 5-6 cm uzunluğunda kenarları iğneli, büyük, sert, parlak, koyu yeşil yaprakları vardır. Beyaz-krem renkte demetler halinde 5 mm uzunluğunda yasemin kokulu çiçek açarlar. Sıcak ılıman bölge kuşaklarında park ve bahçelerde kullanımı popülerdir. Soliter veya gruplar halinde kullanılabilir. Osmanthus is a genus of about 30 species of shrubs and trees growing up to 10 m. The leaves are large, hard, glossy, dark green, 5-6 cm long with serrated or coarsely toothed margin. The white cream flowers blooming in panicles are 5 mm long, and emit jasmine fragrance. They are popular in mild region strips in the parks and gardens, and can be grown solitary or as groups.

» Heterophyllus Clt

150-200 cm

150 TL

68 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

300 TL 600 TL

136 € 271 €

OPHIOPOGON PLAN NIGRESCENS

» Planiscarpus nigrescens Clt 2 Clt 3 Clt 5

» Aquifolium ‘palle’ Clt Clt

500 alt türü olan çok yıllık otsu ve soğanlı bitkilerdir. Tüm dünyada yayılış göstermesine rağmen anavatanı Güney Afrika ve Güney Amerika’dır. Yaprakları eşit büyüklüktedir. Sarı, beyaz, pembe çiçekleri yazın hemen başında açar. Gölge yerlerde çiçeklerini kapatırlar. Oxalis, having 500 species, is a genus of perennial herbaceous and bulbous plants. Although it is distributed throughout the world, it is native to South Africa and South America. The leaves are of equal size. Yellow, white or pink flowers bloom early in summer. The flowers are folded in the shadows.

» Acetosolla Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

OSMANTHUS HETEROPHYLLUS

OXALIS (OXALIDACEAE)

Oxalis acetosolla

146 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 147


P Endemik olarak İran’ın güneyinde yayılış gösterirler. 10 m’ye kadar boy yaparlar. Kabuğu pembe-kahverengidir. Kabuk ileriki yaşlarda dökülür. Sonbaharda yapraklar kırmızı renk alır. Kırmızı-turuncu çiçekleri Mart-Nisan aylarında açarlar. Küçük meyveleri vardır. 5-12 cm uzunluktadır. Yarı gölgeli yerleri severler. Isıya, dona ve rüzgara dayanıklıdırlar. Sıcağı çok severler. Nemli, killi bahçe topraklarından hoşlanırlar. Kentsel kullanıma uygundur. Parrotia is endemically distributed to the south of Iran. It may grow up to 10 m. The bark is pink-brown; however it decomposes in the later years. The leaves turn red in autumn. Orange-red flowers bloom in March and April. It has small fruits; they are 5-12 cm long. It likes partial shade. Although it grows well in mild temperatures, it also tolerates to high temperatures, frost and wind. Humid and clay garden soils are preferred. Parrotia is suitable for urban use.

» Persica

Rb Rb Clt Clt

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

» Persica pyramidalis

Clt Clt

175-200 cm 200-250 cm

185 TL 250 TL 250 TL 350 TL

84 € 113 € 113 € 158 €

200 TL 300 TL

90 € 136 €

PARTHENOCISSUS (VITACEAE) Sarılıcı bir bitkidir. 12 tane türü vardır. 1 türü süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılır. Uygun ortam oluştuğunda 30 m kadar uzayabilirler. Yaprakları 3 ya da 5 lopludur. Sonbaharda yapraklar kırmızı renge dönüştükten sonra dökülmeye başlar. Parthenocissus is a climbing plant. There are 12 species of Parthenocissus, one of which is used for ornamental purposes. They may grow up to 30 m, if environmental conditions are convenient. The leaves are with 3 or 5 lobed. Defoliation starts in autumn after the leaves have turned to red.

» Tricuspidata Clt Clt

175-200 cm 200-250 cm

15 TL 25 TL

6.8 € 11 €

PARROTIA PERCISA

PARROTIA (HAMAMELIDACEAE)

PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA BLUE SPIRE

The World Of Plants

PEROVSKIA (LAMIACEAE) They are grown in South West and Central Asia. There are 19 species, including salvia. Stem is silvergray. Purple flowers bloom at the tip of stem in summer months.

» Atriplicifolia ‘blue spire’ Clt 3

7 TL

3.2 €

PENNISETIUM (ASTERACEAE) Sıcak ve tropikal bölgelerde yetişir. 5-6 m’ye kadar boylanan türleri vardır. Yapraklar kırılgan şerit şeklinde olup alt kısımları yeşil yukarı kısımlara doğru sararmaya başlar. Ekiminden itibaren en az 6 yıl veya daha fazla ömrü vardır. Farklı renklerde varyeteleri vardır.

Parthenocissus tricuspidata

PENNISETIUM SETACUM RUBRUM

Güney Batı ve Orta Asya’da yetişmektedir. Adaçayı dâhil 19 türü bulunmaktadır. Gövdesi gümüş gri renktedir. Yaz aylarında gövde ucunda mor renkli çiçekleri vardır.

Penisetium is grown in hot and tropical regions. It has some species growing up to 5-6 m. The leaves are delicate and conduplicate; and upper parts of the leaf become yellowish, while lower parts of the leaf are green. Lifespan is 6 years minimum or more after planting. There are varieties in different colors.

» Setacum Clt 3

7 TL

3.2 €

7 TL

3.2 €

» Setacum rubrum Clt 3 148 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 149


P PHALARIS (POACEAE ) Antarktika dışında her kıtada yetişir. Çok yıllık otsu bitkilerdir. Her türlü toprakta çok rahat yetişmektedir. Yapraklar kılıç gibi ve alacalıdır. Göl ve akarsu kenarlarında iyi yetişir. Sulak alan kenarlarında perdeleme amacıyla kullanıma uygundur. Phalaris is grown in all continents except Antarctica. They are perennial herbaceous plants that can grow easily in any soil. The leaves are swordlike and multicolored. They grow best by the lakesides and riversides. They are suitable for barrier purposes along the wetlands.

» Arundinecea Clt 3 Clt 5

5 TL 10 TL

2.3 € 4.5 €

PHALARIS ARUNDINECEA

The World Of Plants

PHOENIX (PALMAE )

Phoenix is native to Canary Islands. This genus contains 17 palm species with pinnate long leaves. It is very dense and it reaches to 20 m height with its wide crown. The leaves are produced on the upper part of the trunk while leaflets are thick with vicious spines. The leaves are dark green however the color turns to orange on the lower parts. It likes sunny habitats. Trunk pattern is impressive. They are used as solitary or as groups along water sources and ways.

» Canariensis Clt Clt

200-250 cm 300-350 cm

400 TL 750 TL

181 € 339 €

200-250 cm 300-350 cm 400-500 cm

400 TL 900 TL 2000 TL

181 € 400 € 870 €

» Dactylifera Clt Clt Clt

PHOENIX DACTYLIFERA

Anavatanı Kanarya Adaları’dır. Bu cins, uzun tüysü yapraklı 17 palmiye türünden oluşur. Çok gürdür, çok geniş tacı vardır ve 20 metre boya ulaşır. Yaprakları gövdenin üst kısmında oluşan, yaprakçıkları sert, şerit biçiminde, iğne gibi sivridir. Yaprakları koyu yeşildir, diplerinde turuncu renk alırlar. Güneşli ortamlardan hoşlanır. Gövde deseni ile etkilidir. Su kenarlarında grup ve soliter halinde kullanılırlar.

PHORMIUM (AGAVACEAE)

They are natively distributed in New Zealand. They may grow up to 3 m under convenient conditions. Tough, swordlike leaves are produced from roots as group. Phormium is a perennial plant and tolerates to air pollution and salty water.

» Tenax Clt

100-125 cm

75 TL

34 €

» Tenax ‘atropurpureum’ Clt

Clt

80-100 cm 100-125 cm

65 TL

29 €

75 TL

34 €

40-60 cm

45 TL

20 €

80-100 cm 100-125 cm

65 TL 75 TL

29 € 34 €

» Tenax ‘bronz baby’

Phoenix canariensis

Clt

» Tenax ‘variegatum’ Clt Clt

150 Sakarya Botanik

PHORMIUM TENAX VARIEGATUM

Yeni Zelanda’da doğal yayılış gösteriler. Uygun koşullarda 3 m’ye kadar boylanabilirler. Uçları sivri ve batıcı olan yapraklar kök bölgesinden grup halinde çıkar. Çok yıllıktır. Hava kirliliğine ve tuzlu suya karşı dayanıklıdırlar.

Sakarya Botanik 151


The World Of Plants

PHOTINIA (ROSACEAE) Yaklaşık 60 türü bulunan çalı veya küçük ağaçlardır. Herdemyeşildir. Doğal yayılışı ılıman Asya ikliminin görüldüğü kesimlerdir. 15 m ye kadar boylanabilirler. 1.5-5 cm uzunluğunda yaprakları vardır. Yeni sürgünler alev kırmızısı renktedir. Nisan-Mayıs aylarında açan çiçekler beyaz renkli, tek tek değil şemsiye tipi kurullar halindedirler. Çiçekler hoş bir koku yayar. Budamaya dayanıklı olduğu için çit yapımında kullanılır. Photinia is a genus of about 60 species of evergreen shrubs and small trees. The regions in where the temperate Asia climate is observed are its natively distributed areas. They may grow up to 15 m. The leaves are 1.5-5 cm long. New buds are in flame red color. White flowers blooming in April and May are produced in dense terminal corymbs, and have a mild scent. As they tolerate heavy pruning, they are used for hedging as well.

PHOTINIA FRASERI RED ROBIN

P

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm

7 TL 10 TL 15 TL 25 TL 125 TL 150 TL 200 TL 250 TL 150 TL 250 TL

3,2 € 4,5 € 6,8 € 11 € 57 € 68 € 90 € 113 € 68 € 113 €

65 TL 80 TL

29 € 36 €

90 TL 150 TL

41 € 68 €

7 TL 10 TL 15 TL

3,2 € 4,5 € 6,8 €

250 TL 350 TL 450 TL

113 € 158 € 204 €

» Fraseri red robin ball Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

» Fraseri red robin 1/2 tige Clt Clt

Ø 8-10 cm Ø 10-12 cm

» Fraseri red robin nana Clt 2 Clt 3 Clt 5

PHOTINIA FRASERI RED ROBIN

» Fraseri red robin Clt 3 Clt 5 Clt 7 Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm

PHYSOCARPUS (ROSACEAE) Türlerin çoğu Kuzey Amerika ve Kuzeydoğu Asya’da yayılmıştır. 3 m boy yapabilen çalılardır. Yapraklar palmat düzensiz tırtıklı, loplu 3-15 cm uzunluğunda ve geniş akça şeklinde olabilirler. Güneşli yerleri severler. Sonbahar aylarında yapraklar koyu bordo renk alır. Bahar aylarında pembe renkli çok ilgi çekici çiçekleri vardır. Most of the species are distributed to North America and Northeast Asia. They are shrubs that can grow up to 3 m. The leaves are maple-like or palmately lobed, 3-15 cm long with irregularly serrated margins. They like sunny habitats. The leaves turn to dark claret in autumn. In spring, its pink flowers are very attractive.

» Opulifolius diablo

Photinia fraseri red robin pyramidalis

152 Sakarya Botanik

Clt 2 Clt 3 Clt 5

7 TL 10 TL 15 TL

3.4 € 4.5 € 6.8 €

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS DIABLO

» Fraseri red robin pyramidalis Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 153


P PICEA (PINACEAE) Kuzey yarımkürenin soğuk ve ılıman yörelerinde yayılış gösterir. 40 kadar türü vardır. 20-30 m boy yaparlar. Herdemyeşil ve piramidal tepelidirler. İğne yaprakları kısa, sivri uçlu ve kesitli dört köşedir. Olgunlaşmış kozalağının pulları dağılmaz. Yayvan kök yaparlar. Bu nedenle şiddetli rüzgâr ve fırtınadan etkilenirler. Soğuk iklime dayanıklıdır. Güneş ve yarı gölge alanlarda iyi gelişirler. They are distributed in cold and temperate regions of northern hemisphere. There are 40 species. They may grow up to 20-30 m, and are evergreen with pyramidal crown. Needle-like leaves are short, acicular with quadrate edged. Scales of immature cones are not dispersed around. As they strike broad roots, they are vulnerable against strong winds and storms. However, they are resistant to cold weather. They are best grown under sun and partial shade.

PICEA EXCELSA

The World Of Plants

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

80 TL 100 TL 150 TL 200 TL 100 TL 150 TL 200 TL 250 TL

36 € 45 € 68 € 90 € 45 € 68 € 90 € 113 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

80 TL 100 TL 150 TL 200 TL 100 TL 150 TL 200 TL 250 TL

36 € 45 € 68 € 90 € 45 € 68 € 90 € 113 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

125 TL 200 TL 250 TL 300 TL 150 TL 250 TL 350 TL 450 TL

57 € 90 € 113 € 136 € 68 € 113 € 158 € 204 €

70 TL 100 TL 125 TL 175 TL 90 TL 125 TL 150 TL 200 TL

32 € 45 € 57 € 79 € 41 € 57 € 68 € 90 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 175 TL

57 € 79 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

600 TL 1.000 TL 1.350 TL 1.750 TL 900 TL 1.500 TL 2.000 TL 3.000 TL

271 € 452 € 611 € 792 € 407 € 679 € 905 € 1.357 €

» Orientalis Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

» Pungens ‘glauca’ Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

PICEA PUNGENS ALBERTIANA CONICA

» Excelsa Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

60-80 cm 80-100 cm 100-125 cm 125-150 cm 60-80 cm 80-100 cm 100-125 cm 125-150 cm

» Pungens ‘glauca globosa nana ‘ Clt Clt

» Pungens ‘hoopsii’

Picea pungens hoopsii

154 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

PICEA PUNGENS GLAUCA GLOBASA NANA

» Pungens glauca ‘albertiana conica’ Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 155


P PIERIS (ERICACEAE) 10 m kadar boylanabilen, çalı formlu herdemyeşil bitkilerdir. Geniş yapraklar genellikle spiral 2-10 cm uzunluğunda hançer, ovat ve 1-3,5 cm uzunluğunda geniş dokulu tırtıklı yapraklı türler vardır. İlkbaharda genç gösterişli yapraklar yeşildir. Çiçekler beyaz renklidir. Erken baharda çiçeklenir. Nemli, asidik ve iyi drene edilmiş toprakları gölge yerleri severler. Pieris is a genus of evergreen shrubs that can grow up to 10 m. The large leaves are generally whorled, 2-10 cm long, falcate, ovate with 1-3.5 cm long large serrated. In spring, young showy leaves are green. Flowers are white, and blossom in early spring. They like humid, acidic and well-drained soils, and shady areas.

» Japonica ‘debutante’ Clt 3 Clt 5 Clt 7

12 TL 20 TL 35 TL

5,4 € 9€ 16 €

PIERIS JAPONICA DEBUTANTE

The World Of Plants

20-25 m’ye kadar boylanan herdemyeşil bitkilerdir. Bodur, yarı bodur ve boylu türleri vardır. Yaprakları türlere göre renkli olabilir. İki tür yaprak vardır. Pul yaprak; sürgün üzerinde teker teker ve sarmal dizilmişlerdir; oluşumlarından iki hafta sonra dökülürler ve koltuklarında, kısa sürgünler üzerinde 2, 3, 5 (nadiren 8) adet iğne yaprakları vardır. Kabuk ileri yaşlarda kalınlaşır ve derin çatlaklıdır. -40 °C’ye dayanan türleri vardır. Soliter olarak kullanılabilirler. They are evergreen plants growing up to 20-25 m. There are dwarf, semi-dwarf and tree species of Pinus. The leaves may be colorful depending on the species. There are two types of leaves: Scale leaves are single and arranged spirally on the shoots. Scales leaves are lost two weeks later and replaced with 2, 3, and 5 (rarely 8) needle-type leaves on the buds or on the petioles. The bark gets thicker by age, and has deep grooves. There are some species tolerating to -40°C. They can be used as solitary.

» Densiflora Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

140 TL 200 TL

63 € 90 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

140 TL 200 TL

63 € 90 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

140 TL 200 TL

63 € 90 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

140 TL 200 TL

63 € 90 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

140 TL 200 TL

63 € 90 €

PINUS MUGO VARELLA

PINUS (PINACEAE)

» Densiflora Clt Clt

» Heldreichii ‘compact gem’ Clt Clt

» Mugo Clt Clt

» Mugo ‘gnom’ Clt Clt

» Mugo ‘humpy’ Clt Clt

Pinus mugo ophir

156 Sakarya Botanik

PINUS MUGO GNOM

» Mugo ‘carsten’s wintergold’ Clt Clt

» Mugo ‘ophir’ Clt Clt

Sakarya Botanik 157


The World Of Plants

PINUS (PINACEAE) » Mugo ‘picobello’ Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

140 TL 200 TL

63 € 90 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm

350 TL 450 TL 550 TL

158 € 204 € 249 €

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

125-150 cm 150-175 cm 175-200 cm Ø 8-10 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm

30 TL 40 TL 60 TL 50 TL 75 TL 125 TL 175 TL 285 TL 325 TL 350 TL 400 TL 500 TL

14 € 18 € 27 € 23 € 34 € 57 € 79 € 129 € 147 € 158 € 181 € 226 €

» Mugo ‘varella’ Clt Clt

» Mugo ‘wintergold’ Clt Clt

» Mugo mughus Clt Clt

PINUS MUGO PIERRICK BREGEON

P

» Mugo pumilio Clt Clt

» Nigra ‘helga’ Clt Clt

» Nigra ‘marie bregeon’ Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

» Nigra ‘pierrick bregeon’ Clt Clt

PINUS MUGO MUGHUS

» Mugo ‘mops’ Clt Clt

» Nigra ‘bonsai’ Clt Clt Clt

» Parviflora ‘blauer engel’ Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

» Pinea Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

PINUS PARVIFLORA NEGISHI

» Parviflora ‘negishi’ Clt Clt

Pinus pinea

158 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 159


P PINUS (PINACEAE) » Pinea 1/2 tige Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm

70 TL 90 TL 125 TL 200 TL 300 TL

32 € 41 € 57 € 90 € 136 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

125 TL 185 TL

57 € 84 €

125 TL 185 TL

57 € 84 €

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

140 TL 200 TL

63 € 90 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 300-350 cm

125 TL 180 TL 250 TL 350 TL 400 TL

57 € 81 € 113 € 158 € 181 €

140 TL 200 TL

63 € 90 €

» Strobus Clt Clt

PINUS STROBUS

The World Of Plants

» Strobus ‘marimack’ Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

» Sylvestris ‘watereri’ Clt Clt

» Wallichiana ‘densa hill’ Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

PITTOSPORUM (PITTOSPORACEAE)

PINUS WALLICHIANA DENSAHILL

» Wallichiana Clt Clt Clt Clt Clt

There are about 200 species. Pittosporum is a genus of shrubs and trees, growing up to 3-4 m and resistant to -10°C. The leaves are evergreen, small, entire and grayish-green. The flowers are white, single, and have a mild fragrance. They like humid climates, however vulnerable against wind. They are best grown under full sun. Due to their easy-to-grow characteristics, and especially their resistance to sea conditions, they are the plants that can easily be grown in the countries on the coastal strip of Mediterranean.

» Tenuifolium ‘silver queen’ Clt 2 Clt 3 Clt 5

7 TL 10 TL 15 TL

3.4 € 4.5 € 6.8 €

5 TL 7 TL

2.3 € 3.4 €

10 TL 7 TL

4.5 € 3.2 €

» Tobira Clt 3 Clt 5

Pinus wallichiana

» Tobira ‘nanum’ Clt 2 Clt 3

Clt 5

160 Sakarya Botanik

10 TL

PITTOSPRORUM TENU. SILVER QUEEN

Yaklaşık 200 türü vardır. 3-4 m boy yapabilen -10 °C’ye kadar dayanan çalı ve ağaç formundadırlar. Herdemyeşil, küçük ve yuvarlak grimsi-yeşil yaprakları vardır. Çiçekleri güzel kokulu olup beyaz renkte tek tek bulunurlar. Nemli iklimleri sever rüzgârlardan çabuk etkilenirler. Tam güneşli ortamda iyi gelişir. Kolay yetiştirilmesi, özellikle de denize olan dayanıklılığından dolayı Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde rahat yetişen bitkilerdir.

4.5 €

Sakarya Botanik 161


PLATANUS (PLATANACEAE) Asya, Avrupa, Kuzey Amerika’da doğal olarak bulunurlar. 25-30 m boylarında bir ağaçtır. Yapraklar 3-5 lopludur. Soğuğa ve kirli havaya dayanıklı uzun ömürlü bitkilerdir. Işık bitkisidir. Kök çok güçlüdür. Budamaya oldukça dayanıklı bir bitkidir. Yaprakları tozdan ve gazlardan fazla etkilenmediklerinden büyük endüstri şehirlerinin caddelerinde, park ve bahçelerde fazla görünmektedir. Platanus is natively distributed to Asia, Europe and North America. It is a tree growing up to 25-30 m. The leaves are with 3-5 lobes. They are perennial plants, resistant to cold weather conditions and polluted air. They require plenty of light. Its root is very strong. It tolerates heavy pruning. As the leaves are not affected adversely so much from dust and gases, they are planted in the parks, orchards and avenues of large industrial cities.

» Acerifolia Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm

40 TL 60 TL 125 TL 200 TL 600 TL 700 TL 900 TL 1.200 TL 50 TL 70 TL 150 TL 300 TL 750 TL 850 TL 1.250 TL 1.500 TL

18 € 27 € 57 € 90 € 271 € 317 € 407 € 543 € 23 € 32 € 68 € 136 € 339 € 385 € 566 € 679 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm

135 TL 180 TL 250 TL 350 TL 180 TL 250 TL 350 TL 450 TL

61 € 81 € 113 € 158 € 81 € 113 € 158 € 204 €

Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm

500 TL 1.000 TL 1.250 TL 1.500 TL 750 TL 1.250 TL 1.500 TL 2.000 TL

226 € 452 € 566 € 679 € 339 € 566 € 679 € 905 €

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm

40 TL 60 TL 125 TL 200 TL 600 TL 700 TL 900 TL 1.200 TL 50 TL 70 TL 150 TL 300 TL 750 TL 850 TL 1.250 TL 1.500 TL

18 € 27 € 57 € 90 € 271 € 317 € 407 € 543 € 23 € 32 € 68 € 136 € 339 € 385 € 566 € 679 €

» Acerifolia ‘alphens globe’ Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

PLATANUS ACERIFOLIA TETTO

The World Of Plants

PLATANUS ACER. ALPHENS GLOBE

P

» Orientalis

Platanus acerifolia

162 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

PLATANUS ORIENTALIS

» Acerifolia ‘tetto’ Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 163


The World Of Plants

PRUNUS (ROSACEAE) Yaklaşık 430 türü dünyanın kuzey ılıman bölgelerinde yayılmış durumdadır. Cinsinin pek çok üyesi yaygın meyve ve süs için yetiştirilmektedir. Yaprak döken çalı ağaç ve ağaççık şeklinde türleri vardır. Yapraklar basit, hançer şeklinde ve yaprak sapı üzerinde nektarı vardır. Çiçekler geç kış erken ilkbaharda kırmızı, beyaz, pembe renklerde açar. Genellikle çiçekleri bazen de kabuk ve yaprakları için peyzaj çalışmalarında kullanılırlar. With about 430 species, Prunus is distributed to the north temperate regions of the world. Many of its species are planted for ornamental purposes and for their fruits. There are deciduous species of shrubs and trees. The leaves are simple and falcate; there is nectar on petioles. The flowers bloom red, white or pink in late winter or in early spring. Generally flowers and sometimes bark and leaves are used in landscaping projects.

» Avium ‘napoleon’ Clt Clt Clt Clt

Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

100 TL 200 TL 350 TL 450 TL

45,00 € 90,00 € 158,00 € 204,00 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm

50 TL 70 TL 100 TL 140 TL 185 TL 65 TL 90 TL 125 TL 185 TL 225 TL

23,00 € 32,00 € 45,00 € 63,00 € 84,00 € 29,00 € 41,00 € 57,00 € 84,00 € 102,00 €

45 TL 90 TL 145 TL 300 TL 400 TL 600 TL 60 TL 125 TL 225 TL 375 TL 450 TL 750 TL

20,00 € 41,00 € 66,00 € 136,00 € 181,00 € 271,00 € 27,00 € 57,00 € 102,00 € 170,00 € 204,00 € 339,00 €

30 TL 75 TL 150 TL

14,00 € 34,00 € 68,00 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm

80 TL 125 TL

36,00 € 57,00 €

Ø 10-12 cm

75 TL

36,00 €

15 TL

6,80 €

175 TL 250 TL 350 TL 200 TL 300 TL 400 TL

79,00 € 113,00 € 158,00 € 90,00 € 136,00 € 181,00 €

PRUNUS CERASIFERA PISS. NIGRA

P

» Cerasifera ‘pissardii nigra’ Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

PRUNUS CERASUS PENDULA

» Avium ‘plena’ Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt

125-150 cm 250-300 cm 300-350 cm

» Cerasus ‘fruticosa globosa’ Clt Clt

» Cerasus ‘pendula’ Clt

» Glandulosa rosea plena Clt 5

» Laurocerasus

Prunus cerasifera pissardii nigra

164 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

PRUNUS LAUROCERASUS

» Cerasifera ‘pissardii nigra’ bush Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 165


The World Of Plants

PRUNUS (ROSACEAE) » Laurocerasus bush Clt 3 Clt 5 Clt Clt Clt

7 TL 10 TL 45 TL 75 TL 125 TL

3,20 € 4,50 € 20,00 € 34,00 € 57,00 €

7 TL 15 TL 30 TL 45 TL 65 TL

3,20 € 6,80 € 14,00 € 20,00 € 29,00 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

7 TL 15 TL 75 TL 125 TL 200 TL

3,20 € 6,80 € 34,00 € 57,00 € 90,00 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

100 TL 150 TL 200 TL 250 TL

45,00 € 68,00 € 90,00 € 113,00 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

40 TL 70 TL 90 TL 60 TL 90 TL 125 TL

18,00 € 32,00 € 41,00 € 27,00 € 41,00 € 57,00 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

65 TL 100 TL 135 TL 200 TL 300 TL 400 TL 80 TL 135 TL 185 TL 250 TL 350 TL 450 TL

29,00 € 45,00 € 61,00 € 90,00 € 136,00 € 181,00 € 36,00 € 61,00 € 84,00 € 113€ 158 € 204 €

115 TL 150 TL 250 TL

52 € 68 € 113 €

150 TL 250 TL 350 TL 200 TL 300 TL 450 TL

68 € 113 € 158 € 90 € 136 € 204 €

150-175 cm 175-200 cm 200-225 cm

» Laurocerasus ‘ottoluyken nana’ Clt 3 Clt 5 Clt Clt Clt

Ø 80-100 cm Ø 100-125 cm Ø 125-150 cm

PRUNUS LAUROCERASUS BALL

P

» Lusitanica angustifolia Clt 3 Clt 5 Clt Clt Clt

» Serrulata ‘kanzan’ Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

» Serrulata ‘kanzan pendula’ 1/2 tige Clt Clt Clt

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm

» Serrulata royal ‘burgundy’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Prunus persica

166 Sakarya Botanik

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm

PRUNUS SERRULATA ROYAL BURGUNDY

» Persica Rb Rb Rb Clt Clt Clt

PRUNUS SERRULATA KANZAN

» Okame bush Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 167


The World Of Plants

PRUNUS (ROSACEAE) » Subhirtella ‘autumnalis’ Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

80 TL 125 TL 200 TL 300 TL 400 TL 500 TL 800 TL 1.200 TL 100 TL 150 TL 250 TL 350 TL 450 TL 550 TL

36 € 57 € 90 € 136 € 181 € 226 € 362 € 543 € 45 € 68 € 113 € 158 € 204 € 249 €

650 TL

294 €

PRUNUS VIRGINIANA SCHUBERT

P

» Virginiana schubert Clt

Ø 20-25 cm

Anavatanı Asya’dır. Kışın yaprağını döken 20-25 m’ye kadar boylanabilen geniş tepeli ağaçlardır. Yapraklar tüysü, yaprakçıkların kenarları dişlidir. Yaprakçık sayısı 7-19’dur. Birçok meyve bir arada 20-35 cm boyunda aşağı sarkan kurullar oluşturur. Eylül-Ekim aylarında olgunlaşır ve düşer. Çoğunlukla beyaz renkli çiçekleri vardır. Ilıman bölgelerde hızlı gelişirler. Güneşli ortamları severler. Pterocarya is native to Asia. They are deciduous trees growing up to 20-25 m height with wide crown. The leaves are pinnate with serrated margins. Number of leaflets is 7-19. Many fruits are in a bundle of 20-35 cm across and arranged on catkins. They are matured in September-October, and fall down. Mostly, they have white flowers, and best grown in temperate regions. They like sunny locations.

» Fraxinifolia Clt Clt

Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm

550 TL 650 TL

PTEROCARYA FRAXINIFOLIA

PTEROCARYA (JUNGLANDACEAE)

249 € 294 €

Haziran-Temmuz aylarında kırmızı renkli çiçekler açan meyveli yaprak döken 2,5 metreye kadar boylanan çalı ve küçük ağaçlardır. İlkbaharda turuncu küçük çiçekleri vardır. -10 dereceye kadar dayanır. Tam güneş alanları sever. Bonsai yapımında kullanılır. Dalları genellikle dikenlidir. Punica is a genus of deciduous shrubs or small trees, growing up to 2.5 m, blooming red flowers in June and July, producing fruits. In spring, small orange flowers blossom. Punica can tolerate to -10 °C and likes full sun. They are also used for bonsai. Branches are generally spiky.

» Granatum Clt 3

5 TL

2.3 €

7 TL

3.2 €

PUNICA GRANATUM

PUNICA (PUNICACEAE)

» Granatum nana gracilissima

Prunus subhirtella autumnalis

168 Sakarya Botanik

Clt 3

Sakarya Botanik 169


P PYRACANTHA (ROSACEAE) Güneydoğu Avrupa ile Güneydoğu Asya’ya kadar geniş bir yayılışı vardır. Kışın yaprağını dökmez. – 29 dereceye kadar dayanırlar. Dallar dikenlidir. Yapraklar tırtıklı, tam ve dikenli olabilir. Kırmızı, turuncu ve sarı meyveleri olan türleri vardır. Çiçekler geç yaz aylarında açarlar. Beyaz dekoratif çiçekli olan türler peyzaj açısından değerlidir. Budamaya dayanıklı oldukları için çit yapımında kullanılabilirler. Pyracantha is widely distributed from Southeast Europe to Southeast Asia. It is an evergreen tree, resistant to -29 °C. The branches are spiky; the leaves may be dentate, entire or spiky. There are some species producing red, orange or yellow fruits. Flowers bloom in late summer. The species having white ornamental flowers are valuable in landscaping. As they can be pruned, they can be used for hedging.

» Coccinea Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

PYRACANTHA COCCINEA

The World Of Plants

» Coccinea ‘variegata’ Clt 2 Clt 3 Clt 5

PYRUS (ROSACEAE) Batı Avrupa’dan ve Doğu Asya’ya kadar çok geniş bir yayılış alanı vardır. 15-20 m boy yapabilen yaprak döken türlerdir. Dik dallanma yapar. Yapraklar 2-12 cm uzunluğunda, bazı türlerde basit, bazı türlerde daha geniş ve ovaldir. Gövdeleri çatlamaz ve düzdür. Nisan ayında açan beyaz çiçekleri vardır. Bazı türlerde çiçek pembe renklidir. Ilıman iklimleri severler. İlkbahardaki yeşil yaprakları sonbaharda dökülmeden turuncu rengi alırlar. They are widely distributed to Western Europe and East Asia. They are deciduous species that can grow up to 15-20 m. Their branches grow vertically. The 2-12 cm long leaves are simple in some species and large and ovate in some others. Bark has no grooves and is smooth. White flowers bloom in April. Some species blossom pink flowers. They like temperate climates. Green leaves in spring turn to orange in autumn before defoliation.

PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER

» Navaho Clt 2 Clt 3 Clt 5

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

100 TL 135 TL 200 TL 300 TL 400 TL 500 TL 120 TL 185 TL 250 TL 350 TL 450 TL 550 TL

45 € 61 € 90 € 136 € 181 € 226 € 54 € 84 € 113 € 158 € 204 € 249 €

125 TL 225 TL 325 TL 425 TL 150 TL 250 TL 350 TL 450 TL

57 € 102 € 147 € 192 € 68 € 113 € 158 € 204 €

» Salicifolia ‘pendula’

Pyrus calleryana chanticleer

170 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm

PYRUS SALICIFOLIA PENDULA

» Calleryana ‘chanticleer’ Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 171


Q QUERCUS (FAGACEAE) Anavatanı Batı Akdeniz ve Türkiye’dir. 30 m’ye kadar boy yapabilen herdemyeşil ve yaprak döken türleri vardır. Önceleri hızlı sonra yavaş büyür. Değişik formlarda olan yapraklar, dar eliptik-yumurta-mızrak şeklindedir. Ucu sivrice, tabanı kama şeklinde veya yuvarlaktır. Deri gibi sert, tam kenarlı ya da ender olarak keskin, sivri dişlidir. Güneşli ve yarı gölge alanları severler. Ilıman iklimlerde iyi gelişirler. Quercus is native to Western Mediterranean and Turkey. They are evergreen or deciduous trees growing up to 30 m. At first, they grow fast, but later, growing slows down. The leaves are in different forms such as, narrow, elliptical, obovate, subulate, acicular, dagger-based or circular. The leaves may be hard as leather and with entire or rarely serrated, dentate margins. They like sunny areas and partial shade. They grow best in temperate climates.

» Ilex Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 8-10 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

140 TL 165 TL 375 TL 450 TL 850 TL 1.250 TL 1.500 TL

63 € 75 € 170 € 204 € 385 € 566 € 679 €

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm

150 TL 250 TL 350 TL 450 TL 650 TL 850 TL

68 € 113 € 158 € 204 € 294 € 385 €

300-350 cm 350-400 cm 300-350 cm 350-400 cm

300 TL 400 TL 400 TL 500 TL

136 € 181 € 181 € 226 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm

150 TL 300 TL 400 TL 500 TL 700 TL 900 TL 1.300 TL 1.500 TL

68 € 136 € 181 € 226 € 317 € 407 € 588 € 679 €

QUERCUS ROBUR FASTIGIATA

The World Of Plants

» Robur fastigiata Rb Rb Clt Clt

QUERCUS ILEX

» Robur Clt Clt Clt Clt Clt Clt

» Rubra Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

3-4 m’ye kadar boylanabilen herdemyeşil bir çalıdır. Yapraklar deri gibi sert, tam kenarlı, geniş şerit veya eliptik, ender olarak da uzun yumurta biçimindedir ve sapa doğru daralır. Çiçekler mor ve beyaz renklerde olup, yukarı taraflarında kahverengi lekeleri vardır. Rhododendron is a genus of evergreen shrubs growing up to 3-4 m. The leaves are hard like leather, entire, large or elliptical, rarely long obovate, and narrows through petiole. The flowers are purple or white; and there are brown spots on the upper parts of the flowers.

» Brasilia Clt Clt Clt

Quercus rubra

172 Sakarya Botanik

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm Ø 80-100 cm

45 TL 65 TL 90 TL

20 € 29 € 41 €

45 TL 65 TL 90 TL

20 € 29 € 41 €

RHODODENDRON BRASILIA

RHODODENDRON (ERICACEAE)

» Claydan variegata Clt Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm Ø 80-100 cm

Sakarya Botanik 173


R RHUS (ANACARDIACEAE) Afrika ve Amerika’nın ılıman bölgelerinde doğal olarak yayılırlar. 3 m boy yapabilirler. Eğrelti otuna benzeyen yaprakları kremsi, kırmızı ve yeşil olmaktadır. Hızlı büyüyen bu tür güneşli ortamları sever. Toprak konusunda bir seçiciliği yoktur. Hem kuru hem nemli yetişme şartlarına kolay adapte olur. Kırmızı mor gösterişli meyveleri vardır. Düzenli sulanmaya ihtiyacı vardır. Rhus is natively distributed to temperate regions of Africa and America, and can grow up to 3 m. The leaves resembling pterophyta are creamy, red or green. This fast growing plant likes sunny locations. It is not soil selective, and can adapt easily to both humid and dry growing conditions. The showy fruits are red or purple. It requires regular irrigation.

» Typhina ‘laciniata’ Clt

150-175 cm

60 TL

RHUS TYPHINA LACINIATA

The World Of Plants

27 €

Yaprak döken, Kuzey Amerika kökenli bir ağaçtır. Çoğunlukla dikenli dalları birçok yaprakçıktan oluşmuş uzun yapraklarla donanmıştır. Beyaz, pembe çiçekleri olan türleri vardır. Yayılıcı ve istilacı kök sistemi vardır. Soğuğa, kuraklığa, hava kirliliğine, denize dayanıklıdır. Çok kireçli olmadıkça her türlü toprakta yetişirler. Çok hızlı büyürler. Budamaya elverişlidir. Peyzaj da yol boyu ağaçlandırılmalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Robinia is a deciduous tree, native to North America. Spiky branches are covered by long leaves composed of many leaflets. There are some species with white or pink flowers. Rooting system is creeping and invasive. They are resistant to cold, drought, and air pollution and sea conditions. They can grow in any soil, but lime soil. They grow fast and can be pruned. They can be used as avenue trees in landscaping.

ROBINIA HISPIDA ROSEA

ROBINIA (LEGUMINOSAE)

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

35 TL 50 TL 60 TL 70 TL 90 TL 110 TL 45 TL 65 TL 75 TL 90 TL 125 TL 150 TL

16 € 23 € 27 € 32 € 41 € 50 € 20 € 29 € 34 € 41 € 57 € 68 €

30 TL 40 TL 50 TL 70 TL 100 TL 150 TL 35 TL 50 TL 65 TL 90 TL 135 TL 225 TL

14 € 18 € 23 € 32 € 45 € 68 € 16 € 23 € 29 € 41 € 61 € 102 €

» Pseudoacacia ‘umbraculifera’

Rhus typhina

174 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm

ROBINIA PSEUDOACACIA UMBR.

» Hispida ‘rosea’ Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Sakarya Botanik 175


R ROSMARINUS (LAMIACEAE) Akdeniz ve Asya’ya özgü serin iklimli yerlerde iyi gelişim gösterir. 1-2 m boy yaparlar. Yapraklar karşılıklı dizilmiştir, 4-6 cm boyundadır. Koyu yeşil renkli yapraklar kalın ve serttir. Üst yüzeyi kaygan, alt yüzü tüylü ve grimsi yeşil renklidir. Güzel kokuludur. Mart ayından Mayıs ayına kadar açan eflatun renkli çiçekleri vardır. Kuraklığa dayanıklıdır. Rosmarinus grows best in cool climates typically in Mediterranean and Asia. They can grow up to 1-2 m. The leaves are arranged linear; and they are 4-6 cm long. Dark green leaves are thick and hard. Upper part of the leaves is smooth and slippery, while beneath is pinnate and grayish-green. They have a mild fragrance. Lilac flowers bloom from March to May. They are resistant to drought.

» Officinalis Clt 2 Clt 3 Clt 5

3 TL 5 TL 8 TL

1.4 € 2.3 € 3.6 €

3 TL 5 TL 8 TL

1.4 € 2.3 € 3.6 €

ROSMARINUS OFFICINALIS

The World Of Plants

» Officinalis prostratus Clt 2 Clt 3 Clt 5

Anavatanı Anadolu ve Çin’dir. Kırmızı, pembe, sarı renkte büyük, çan biçiminde güzel çiçek açarlar. Işıklı ve ılık yerleri severler. Park ve bahçelerin süslenmesinde kullanıldığı gibi odaları, balkon ve terasları da süsler. Kesme çiçekçilikte çok talep edilen bir çiçektir. Rosa is native to Anatolia and China. The large, showy and funnel like flowers are red, pink or yellow. They like bright locations and temperate climates. They are used for decorative purposes in the parks and orchards besides balconies and terraces. It is a preferred flower for cut flower production.

» Climber Clt Clt

150-200 cm 200-250 cm

20 TL 65 TL

9€ 29 €

5 TL 7 TL

2.3 € 3.2 €

6 TL 12 TL

2.7 € 5.4 €

35 TL 45 TL 65 TL

16 € 20 € 29 €

ROSA CANADIENSIS

ROSA (ROSACEAE)

» Canadiensis Clt 3 Clt 5

» Chinensis Clt 3 Clt 5 80-100 cm 100-125 cm 125-150 cm

SALIX (SALICACEAE) Çoğunluğu kışın yaprak döken, 15 m’ye kadar boylanan ender olarak da herdemyeşil kalan odunsu bitkilerdir. Tek bir pul ile örtülmüş olan tomurcuklar çoğunlukla sürgüne yatmıştır. Yaşlı gövdelerin uzunlamasına çatlaklı, boz renkte kabukları vardır. Sürgünler sarımtırak yeşil, cilalanmış gibi parlak olur. Küçük, sivri uçlu, yeşilimtırak kırmızı ve çıplak pullu tomurcukları sürgünlere sarmal dizilir. Güneşli yerleri sever. Kirli hava şartlarına ve rüzgâra dayanıklıdır. Hızlı büyürler.

Salix alba tristis

Salix is a genus of deciduous, or rarely evergreen, woody plant, growing up to 15 m. The buds covered by a single scale are generally under the twig. Old trunks have grizzly barks vertically grooved. The twigs are yellowish green and glossy. Small, acicular, greenish red and bare scaled buds are arranged spirally on the twigs. They like sunny habitats and are resistant to polluted air conditions and wind. They grow fast.

» Babylonica Rb Rb Rb

176 Sakarya Botanik

SALIX BABYLONICA

» Meiland 1/2 tige Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

35 TL 50 TL 70 TL

16 € 23 € 32 €

Sakarya Botanik 177


S SALIX (SALICACEAE) » Babylonica Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm

100 TL 125 TL 185 TL 225 TL 65 TL 90 TL 150 TL 200 TL 300 TL 350 TL

45 € 57 € 84 € 102 € 29 € 41 € 68 € 90 € 136 € 158 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

60 TL 75 TL 125 TL 75 TL 100 TL 150 TL

27 € 34 € 57 € 34 € 45 € 68 €

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm

50 TL 70 TL 100 TL 125 TL 185 TL 225 TL 65 TL 90 TL 150 TL 200 TL 250 TL 350 TL

23 € 32 € 45 € 57 € 84 € 102 € 29 € 41 € 68 € 90 € 113 € 158 €

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm

70 TL 90 TL 125 TL 150 TL 200 TL 250 TL 85 TL 110 TL 150 TL 200 TL 275 TL 375 TL

32 € 41 € 57 € 68 € 90 € 113 € 38 € 50 € 68 € 90 € 124 € 170 €

SALIX CAPREA PENDULA

The World Of Plants

» Caprea ‘pendula’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

SANTOLINA (COMPOSITAE) Akdeniz Bölgesi’nde doğal yayılış yapan ve 24 türü olan cinstir. 1 m’ye kadar boy yapan küçük herdemyeşil çalılardır. Kuraklığa dayanaklıdır. Yaprakları mavi ve yeşil renklidir. Sarı renkli çiçekleri Temmuz Ağustos aylarında açar. İyi drene edilmiş toprakları sevse de fakir topraklarda da yetişir. Güneşli ortamları severler. Santolina is a genus of evergreen shrubs growing up to 1 m, natively distributed to Mediterranean region. They have 24 species, and are resistant to the drought. The leaves are blue, green. Yellow flowers bloom in July and August. Although they like well-drained soils, they can grow in infertile soils as well. They like sunny locations.

Salix caprea pendula

178 Sakarya Botanik

SANTOLINA ROSMARINIFOLIA

» Alba tristis

SALIX MATSUDANA

» Matsudana Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt

» Rosmarinifolia Clt 2 Clt 3 Clt 5

3 TL 5 TL 80 TL

1.4 € 2.3 € 3.6 €

Sakarya Botanik 179


The World Of Plants

SEQUOIADENDRON (TAXODIACEAE) Kuzey Amerika’nın Pasifik sahillerinde yazları devamlı sisli, deniz iklimi olan kesimlerde doğal olarak bulunurlar. Hızlı büyürler. Anavatanında 120 m boy 7 m çap yapabilirler. İğne yapraklar küçük 6-20 mm uzunluğunda koyu ya da mavimsi yeşil, üst yüzeyleri hafif olukludur. Uçları sivri ve altta stoma çizgileri bulunmaktadır. İğne yaprakları açısından kendisine benzeyen Taxus Baccata’dan bu özelliği sayesinde ayrılırlar. Sequoiadendron is found natively on the Pacific Coast of North America with marine climate during summer. It grows fast and can grow up to 120 m height and 7 m diameter in its native habitats. Needle-like leaves are small, 6-20 cm long, dark or bluish-green, and upper part or the leaves is slightly grooved. The edge of the leaves is awl-shaped and there are stoma lines beneath. Owing to these characteristics, Sequoiadendron is distinguished from Taxus Baccata, which resembles it in terms of needle-like leaves.

SEQUOIADENDRON SEMPERVIRENS

S

» Sempervirens Clt Clt

250-300 cm 300-350 cm

125 TL 165 TL

57 € 75 €

Asya’nın ılıman bölgelerinde bulunan herdemyeşil çalı ve küçük ağaç formunda bitkilerdir. 1,5 m boy yapabilirler. Yapraklar derimsi, sert, darca-eliptik şekilde, ezildiğinde aromatik kokulu, parlak ve koyu yeşil renklidir. Dikine gelişen, sık ve yeşil dallıdır. Çiçekler beyaz renklidir ve Nisan Mayıs aylarında açarlar ve kokuludurlar. Skimmia is an evergreen shrub or tree, found in temperate regions of Asia. They can grow up to 1.5 m. The leaves are leathery, hard, narrowly elliptical, glossy, dark green, and emit mild scent when crushed. They grow vertically with dense and green branches. The white flowers bloom in April and May, and are fragrant.

SKIMMIA JAPONICA

SKIMMIA (RUTACEAE)

» Japonica Clt 3 Clt 5

25 TL 35 TL

11 € 16 €

SOPHORA (LEGUMINOSAE)

Sophora is a genus of about 45 species of shrubs and tree growing up to 20-25 m. Single, compound, 15-25 cm long leaves contain 7-17 pieces of green, elliptical, colorful leaflets. Gray bark grooves deeply by age. 1-1.5 cm long pink-white or yellow-white flowers are in panicles. They can also be planted as avenue trees or along the roads. They can not resist to cold climates. They grow well under sun or in partial shade.

» Japonica

Sophora japonica pendula

180 Sakarya Botanik

Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm

35 TL 50 TL 70 TL 125 TL 225 TL 325 TL 400 TL 45 TL 65 TL 90 TL 150 TL 250 TL 350 TL 450 TL

16 € 23 € 32 € 57 € 102 € 147 € 181 € 20 € 29 € 41 € 68 € 113 € 158 € 204 €

SOPHORA JAPONICA

20-25 m boy yapabilen çalı ve küçük ağaç formunda yaklaşık 45 türü vardır. 15-25 cm uzunluğundaki tek bileşik yapraklar, 4-5 cm uzunluğunda 7-17 adet yeşil renkli eliptik yaprakçıklar içerir. Gri renkli gövde yaşlandıkça derin çatlaklar oluştururlar. 1-1,5 cm boyundaki pembe-beyaz veya sarı-beyaz çiçekler salkımlar şeklindedir. Park bahçelerde alle ağacı olarak ve yol kenarlarında da kullanılabilirler. Soğuk iklime dayanıksızdır. Güneşli ve yarı gölge yerlerde iyi gelişirler.

Sakarya Botanik 181


S SOPHORA (LEGUMINOSAE) » Japonica ‘pendula’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

40 TL 65 TL 80 TL 50 TL 75 TL 90 TL

18 € 29 € 36 € 23 € 34 € 41 €

SORBUS (ROSACEAE)

SORBUS AUCUPARIA

The World Of Plants

Anavatanı türlere göre değişmekte olup, genel olarak Avrupa, Kuzey Asya, Amerika ve Batı Asya’da doğal olarak yetişmektedirler. 10-15 m boy yapan kışın yaprağını döken ağaç formunda bitkilerdir. Yaprakları bileşik yapılıdır. Türlere göre kenarları dişli ya da dişsizdir. Mayıs haziran aylarında açan beyaz renkli çiçekleri vardır. Güneşli ve yarı gölge alanları severler.

» Aucuparia Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

125 TL 150 TL 200 TL 150 TL 200 TL 250 TL

57 € 68 € 90 € 68 € 90 € 113 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm

125 TL 150 TL 150 TL 200 TL

57 € 68 € 68 € 90 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm

125 TL 150 TL 200 TL 250 TL

57 € 68 € 90 € 113 €

» Aria Rb Rb Clt Clt

SORBUS ARIA LUTENSCENS

Generally, Sorbus is planted natively in Europe, North Asia, America and West Asia, although different species have different native locations. They are of deciduous trees, growing up to 10-15 m. The leaves are compound and with serrated or entire depending on the species. There are white flowers blooming in May and June. They like sunny or partial shade areas.

» Aria lutenscens Rb Rb Clt Clt

2 metreye kadar boy yapar. Yaprakları 1,5 cm uzunluğunda kenarları lobludur. Sonbahar aylarında yapraklar kırmızımsı turuncu renk alarak mevsim değişikliğini vurgularlar. Kışın yapraksız olan bitkinin dalları koyu kahverengi renkte olur, bu halleri ile bile dekoratiftir. Şemsiye formunda gelişen bitkinin, Mayıs ayından itibaren açan beyaz ve pembe renkli çiçekleri vardır. Park ve bahçelerde gruplar halinde, çim sahalar üzerinde, kaya bahçelerinde tek veya grup halinde yetiştirilir. Ayrıca çit bitkisi olarak da kullanılabilirler.

Sorbus aucuparia

Spiraea can grow up to 2 m, and its leaves are 1.5 cm long with lobed margins. Seasonal changes are exhibited by the change of its color to reddish orange in autumn. In winter, defoliated branches of the plant turn to brown, and even this view is very decorative. Colorful flowers of the plant, growing in umbrella form, starts blooming in May in white or pink colors. They can be planted as group in the parks or orchards, and on grassy fields and rock gardens as a solitary or as groups. Moreover, they can also be used as hedging plants.

SPIRAEA BUMALDA

SPIRAEA (ROSACEAE)

» Vanhouttei Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

» Bumalda Clt 2 Clt 3 Clt 5 182 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 183


T SYRINGA (OLEACEAE) Doğu Asya’dan Güneydoğu Avrupa’ya kadar yayılan, yaklaşık 30 türü olan çalı ve ağaç cinsinden bitkilerdir. 20-30 cm çap, 2-10 m boy yapabilir. Çiçekleri 4 lopludur. Sarı, pembe, bordo ve beyaz renkli çiçekleri vardır. Yarı gölge alanlarla iyi gelişirler. Syringa is a genus of about 30 species of deciduous shrubs or trees distributed from East Asia to South Europe. They can grow up to 2-10 m height and 20-30 cm diameter. The flowers are four-lobed, and they are yellow, pink, claret or white. They grow well in light shaded areas.

» Vulgaris Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

SYRINGA VULGARIS

The World Of Plants

2.3 € 3.2 € 4.5 €

Herdemyeşil ve çoğunluğu yaprak döken; Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Ilıman Asya’nın çeşitli yerlerine yayılmış çalı ve küçük ağaç olmak üzere 50 türü vardır. İlkbaharda çiçeklenir. Çok hızlı büyürler. Tuza ve rüzgara dayanıklı bitkiler oluşu onları aranan çalı yaparlar. Tamarix is a genus of about 50 species of evergreen or deciduous shrubs or small trees, distributed to South Europe, North Africa and various regions of temperate Asia. Flowering begins in spring, and they grow very fast. As they are resistant to salt and wind, this makes Tamarix a preferred shrub.

» Tetrandra Clt 2 Clt 3 Clt 5 Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

5 TL 7 TL 10 TL 80 TL 100 TL 140 TL 100 TL 125 TL 185 TL

TAMARIX GALLICA

TAMARIX (TAMARICACEAE)

2,3 € 3,2 € 4,5 € 36 € 45 € 63 € 45 € 57 € 84 €

Yavaş büyüyen, uzun ömürlü 40 m’ye kadar boylanabilen çalı ve ağaçlardır. 0.5 cm çapındaki meyveler kuşlar tarafından yenir. İğne yapraklar 1-2,5 cm uzunluğunda koyu yeşildir. Kırmızı kahverengi olan kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür. Kırmızı çileksi meyveleri vardır. Donlara karşı duyarlı olup, kütük sürgünü verme yeteneğindedir. Makaslanarak istenilen şekil verilebildiğinden, parkçılık için aranan bir türdür. Ilıman iklimleri sevse de soğuk iklimlere de dayanıklıdır. Gölge ve yarı gölge bitkisidir. Taxus is genus of slow growing shrubs or trees with long lifespan and growing up to 40 m. The fruits in 0.5 cm diameter are eaten by birds. Needle-like leaves are 1-2.5 cm long and dark green. Reddish brown bark grooves irregularly and decomposes. The fruits are red and look like small strawberries. They are vulnerable against frosts. They are able to produce log twigs. As they can be shaped by trimmer, they are preferred species for landscaping. Although they like temperate climates they resist to cold habitats as well. They grow in shade or in partial shade.

Tamarix tetrandra

184 Sakarya Botanik

TAXUS BACCATA

TAXUS (TAXODIACEAE)

» Baccata Clt Clt Clt Clt

60-80 cm 80-100 cm 100-125 cm 125-150 cm

35 TL 65 TL 90 TL 125 TL

16 € 29 € 41 € 57 €

Sakarya Botanik 185


T TAXUS (TAXODIACEAE) » Baccata ‘ball’ Rb Rb Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

175 TL 200 TL 200 TL 250 TL

79 € 90 € 90 € 113 €

175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm 175-200 cm 200-250 cm 250-300 cm

350 TL 900 TL 1.300 TL 450 TL 1.100 TL 1.500 TL

158 € 407 € 588 € 204 € 498 € 679 €

45 TL 65 TL 80 TL 90 TL 120 TL 150 TL 180 TL

20 € 29 € 36 € 41 € 54 € 68 € 81 €

60-80 cm 80-100 cm 100-125 cm 125-150 cm

75 TL 90 TL 100 TL 125 TL

34 € 41 € 45 € 57 €

175-200 cm

1.250 TL

566 €

» Baccata ‘cone’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt

TAXUS BACCATA BALL

The World Of Plants

» Baccata ‘fastigiata’ Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

40-60 cm 60-80 cm 80-100 cm 100-125 cm 125-150 cm 150-175 cm 175-200 cm

» Baccata ‘topiary’ Clt

TEUCRIUM (LABIATAE)

TEUCRIUM FRUTICANS

» Baccata ‘fastigiata aurea’ Clt Clt Clt Clt

Doğal olarak orman altları ve çayırlarda rastlanırlar. Yaprak rengi açık mavi-gri aromatiktir. Haziran ve Eylül aylarında mavi lavanta renkli küçük çiçekleri açar. Akdeniz iklimine dayanıklıdır. Hafif toprakları ve güneşli yerleri sever. Makiler halinde, öbek olarak ve çit şeklinde kullanılırlar. Arsız bir bitki olması bakımından çelikle üretimi kolaydır. They are natively found in meadows or in the outskirts of forests. The leaves are aromatic and light blue-gray. In June and September, small flowers bloom in blue lavender color. They are resistant to Mediterranean climate. They like light soil and sunny habitats. They are used as maquis and in bundles and for hedging as well. Teucrium is an easy to root plant so they can be propagated by cuttings. 5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

THYMUS (LAMIACEAE) Anavatanı Güney Amerika’dır. Türkiye’de 14 tanesi endemik olmak üzere 39 tane Thymus türü bulunmaktadır. Yaprakları oval, kısa saplı ve karşılıklı dizilmiştir. Çiçekleri beyaz, mor, kırmızı ve pembe renklerde olabilirler. Çiçeklenme Haziran ve Eylül ayları arasındadır. Kaya bahçeleri için ideal bitkilerdir. Kabuk ve gövdesi kiremit rengindedir.

Taxus baccata cone

THYMUS VULGARIS

» Fruticans Clt 2 Clt 3 Clt 5

Thymus is native to South America. There are 39 species of Thymus in Turkey, 14 of which are endemic. The leaves are ovate with short petiole and arranged alternately. The flowers may be white, purple, red or pink. Flowering period is between June and September. They are ideal for rock gardens. Bark and stem color is dark brown.

» Vulgaris Clt 2 Clt 3 Clt 5

186 Sakarya Botanik

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

Sakarya Botanik 187


The World Of Plants

THUJA (CUPRESSACEAE) Doğu Asya ve Kuzey Amerika’nın batı bölgelerinde yetişen 5-6 metre boy yapabilen bitkilerdir. Genellikle piramitsi bir görünüm sergileyen mazı ağaçlarının ince, pulsu bir dış kabuğu ve lifli bir iç kabuğu vardır. Dalları ya yatay bir konumdadır ya da yukarı doğru yönelmiştir. Sürgünlere karşılıklı olarak dizilen pulsu yapraklarının henüz olgunlaşmamış olanları iğnemsi biçimlidir. Ayrı dalların uçlarında oluşan yuvarlak biçimli erkek çiçek kümelerinin kırmızımsı ya da sarımsı rengine karşılık, oldukça küçük yapıdaki dişi çiçek kümeleri leylağımsı yeşil renkleriyle ayırt edilirler. Thuja is plant distributed in East Asia and North America’s western regions, growing up to 5-6 m. Generally pyramidical, Thuja trees have a thin, scaly outer bark besides a bast fiber. The branches grow either horizontally or vertically. Immatured scaly leaves arranged alternately on the twigs are needle-type. Lilac green, respectively small, female flower panicles are distinguished from reddish or yellowish, round male flower panicles produced on the edge of separate shoots.

THUJA ORIENTALIS AUREA NANA

T

» Occidentalis ‘reingold’ Clt Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

40 TL 40 TL 50 TL

18 € 18 € 23 €

30 TL 40 TL 50 TL 35 TL 45 TL 65 TL

14 € 18 € 23 € 16 € 20 € 29 €

25 TL 35 TL 30 TL 40 TL

11 € 16 € 14 € 18 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

25 TL 35 TL 45 TL 35 TL 50 TL 65 TL

11 € 16 € 20 € 16 € 23 € 29 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

25 TL 35 TL 45 TL 35 TL 50 TL 65 TL

11 € 16 € 20 € 16 € 23 € 29 €

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

» Orientalis ‘aurea nana’ Rb Rb Clt Clt

Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm Ø 40-60 cm Ø 60-80 cm

» Orientalis ‘pyramidalis aurea’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt

TILIA TOMENTOSA

» Occidentalis ‘smaragd’ Rb Rb Rb Clt Clt Clt

TILIA (TILIACEAE) Boyları 20-30 m’ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü 5-10 cm arasında değişen yaprakları genellikle kalp şeklinde ve çarpık, kenarları dişli ve uzun saplıdır. Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Haziran-Temmuz aylarında çiçek açarlar. Şehir koşullarına oldukça dayanıklıdır. Ilıman ve soğuk iklimlere dayanan türleri vardır. Güneşli ve yarı gölge alanlarda iyi gelişir. They may reach up to 20-30 m. The leaves vary 5-10 cm across and are generally heart-shaped, dentate with long petiole. Overhanging flower panicles are in yellow and have a distinct scent. They blossom in June-July. They tolerate urban conditions. There are some species resistant to temperate and cold climates. They grow well in sunny areas or in partial shade.

Thuja occidentalis smaragd

188 Sakarya Botanik

TILIA AMERICANA NOVA

» Plicata Rb Rb Rb Clt Clt Clt

» Americana nova Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm Ø 40-60 cm Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm Ø 40-60 cm

1.250 TL 2.500 TL 4.000 TL 2.000 TL 3.000 TL 5.000 TL

566,00 € 1.131,00 € 1.810,00 € 905,00 € 1.357,00 € 2.262,00 €

Sakarya Botanik 189


T » Cordata Rb Rb Rb Clt Clt Clt

Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm Ø 40-60 cm Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm Ø 40-60 cm

1.100 TL 2.000 TL 3.500 TL 1.500 TL 2.500 TL 4.500 TL

498,00 € 905,00 € 1.584 € 679 € 1.131 € 2.036 €

Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm Ø 40-60 cm Ø 10-12 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 16-18 cm Ø 18-20 cm Ø 20-25 cm Ø 25-30 cm Ø 30-35 cm Ø 35-40 cm Ø 40-60 cm

50 TL 65 TL 90 TL 200 TL 400 TL 550 TL 900 TL 1.100 TL 2.000 TL 3.500 TL 65 TL 80 TL 125 TL 250 TL 450 TL 650 TL 1.000 TL 1.500 TL 2.500 TL 4.500 TL

23 € 29 € 41 € 90 € 181 € 249 € 407 € 498 € 905 € 1.584 € 29 € 36 € 57 € 113 € 204 € 294 € 452 € 679 € 1.131 € 2.036 €

200-250 cm

75 TL

34 €

» Tomentosa Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt Clt

» Tomentosa bush Clt

TILIA PLATYPHYLLOS

TILIA (TILIACEAE)

TILIA TOMENTOSA BRABANT

The World Of Plants

Soğan görünümdeki bitkinin yaprakları grimsi-yeşil renkte olup, 30-60 cm’ye kadar uzanan çok yıllık otsu bitkilerdir. Uzun saplarının üzerindeki kokulu leylak rengi çiçekleri, grimsi-yeşil yapraklarla birlikte bitkiye hoş bir görünüm kazandırır. 2-3 cm uzunluğundaki çiçekler, grup oluştururlar. Bitki ilkbahardan, sonbahar sonuna kadar çiçeklidir. Afrika kökenli bir bitki olduğundan sıcağı severler. Peyzajda bordür bitkisi olarak veya kaya bahçelerinde gruplar halinde kullanılırlar. Tulbaghia looks like onion and is a genus of perennial herbaceous plants, growing up to 30-60 cm, with grayish-green leaves. Lilac flowers produced on long pedicels and together with grayish-green leaves, exhibit very pleasant appearance with scent. The flowers are 2-3 cm long and arranged in panicles. The flowers stay on the plant from spring to late autumn. As they are native to Africa, they like warm. They are used as border plants in landscaping or as groups in rock gardens.

Tilia cordata greenspire

TULBAGHIA VIOLACEA

TULBAGHIA (LILIACEAE)

» Violacea Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

3 TL

1.4 €

» Violacea variegata Clt 2

190 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 191


V ULMUS (ULMACEAE) Dünya üzerinde ılıman iklim bölgelerinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da yayılış gösteririler. 7 m kadar boy yapabilir. Yaprağının üst yüzü pürüzlüdür. Sonbaharda yapraklar sarı renge bürünür. Gövde kabuğu grimsi kahverengi ve hafif çatlaklıdır. Soğuk, sıcak, ılıman bütün bölgelerde yetişirler. Yarı gölge alanlarda gelişir. Dış darbelere dayanıklıdır. Parklarda ve geniş alanlarda soliter olarak kullanıma uygundur. Ulmus is distributed to temperate regions of North America, Europe and Asia. They may grow up to 7 m. The leaves are pinnate and turn to yellow in autumn. The bark is grayish-brown and slightly grooved. They may grow in anywhere regardless cold, hot or warm. They grow well in partial shade and resist to external negative effects. They may be planted solitary in parks and large areas.

VIBURNUM TINUS

The World Of Plants

» Glabra ‘pendula’ Rb Rb Clt Clt

Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm Ø 12-14 cm Ø 14-16 cm

200 TL 300 TL 250 TL 350 TL

90 € 136 € 113 € 158 €

Ø 35-40 cm Ø 40-60 cm

2.000 TL 3.500 TL

905 € 1.584 €

» Lobel Clt Clt

Yaklaşık 175 türü olan yaprak döken ve herdemyeşil olan türleri bulunmaktadır Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’nın tropikal dağlık bölgelerine kadar geniş bir yayılış gösterirler. Yaprakları basit, tam dişli, tırtıklı olanları vardır. Bazı türlerinin güçlü güzel kokulu çiçekleri vardır. Çiçekler pembe, beyaz renkte olabilirler. Meyveler kırmızı, mor, mavi, siyah oval ve biraz basit sert çekirdekli meyveli olabilir. Ilıman iklimleri sever. Güneşli yarı gölge alanlarda gelişir. Budamaya dayanıklıdır. Çit yapımı için iyi bir bitkidir. Viburnum, evergreen and deciduous, has about 175 species. They are widely distributed on tropical highlands of South America and Southeast Asia. The leaves may be simple with fully dentate or serrated. Some species have strong flowers with nice fragrance. The flowers may be pink or white. The fruits may be red, purple, blue, black and ovate, and simple with hard seeds. They like temperate climates, and grow well in sunny or partial shade areas. They endure pruning, and can be planted for hedging.

VIBURNUM OPULUS

VIBURNUM (CAPRIFOLIACEAE)

» Lucidum Clt 2 Clt 3 Clt 5 Clt

100-125 cm

5 TL 7 TL 10 TL 25 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 € 11 €

5 TL 7 TL 10 TL

2,3 € 3,2 € 4.5 €

Clt 2 Clt 3 Clt 5

VINCA (APOCYNACEAE) Avrupa, Kafkaslar ve Türkiye’de doğal olarak yetişen türleri vardır. Sürünen formda 80 cm uzunluğunda ince kök saplara sahip çok yıllık otsu bir bitkilerdir. Yaprakları yaz kış dökülmez ve karşılıklı şekilde dizili bulunurlar. Çiçeklenme dönemi Mart-Haziran ayları arasıdır. Mor, eflatun, beyaz renkte çiçekleri vardır. Çiçek yaprakları beş parçalıdır. Ilıman iklimde, nemli ve ışık alan yerlerde gelişirler. Toprağı besin maddelerince zengin olmalıdır.

Ulmus glabra pendula

VINCA MINOR

» Tinus

There are some native species growing in Europe, Caucasia and Turkey. They are 80 cm long, creeping and perennial herbaceous plants with thin roots. It is evergreen and the leaves are alternately arranged. Flowering period is between March and June. The flowers may be purple, lilac or white. The flower leaves have five-lobed. They grow in temperate climates, and perform best in humid and bright areas. Soil should be rich in terms of nutrients.

» Minor Clt

192 Sakarya Botanik

20-40 cm

5 TL

2.3 €

Sakarya Botanik 193


W VITIS (VITACEAE) Kuzey yarımkürede geniş bir yayılış gösterirler. Yaklaşık 60 türü vardır. 35 m’ye kadar boy yapabilirler. Türlerin çoğunda yapraklar tek bir yerden çıkar. Yapraklar 5-20 cm uzunluğunda, geniş lopludur. Türleri çok farklı bölgelerde çok farklı büyüklükte yaprak yapısına sahip olabilirler. Meyveler kırmızı, mor veya yeşil olabilirler. Güneşten ve nemli ortamlardan hoşlanırlar. Vitis is widely distributed to Northern hemisphere. There are about 60 species of Vitis. They can grow up to 35 m. The leaves are produced from a single point in most of the species. The leaves are 5-20 cm long and large lobed. Species in various regions may have leaves with different characteristics. The fruits may be red, purple or green. They like sun and humid areas.

VITIS VINIFERA

The World Of Plants

» Vinifera Clt

Ø 16-18 cm

90 TL

41 €

Anavatanı Güneybatı Amerika ve Kuzeybatı Meksika’dır. 25 m boy yapabilir. Yaprakları yelpaze formlu, açık yeşil renkli ve tüylü parçalıdır. Yapraklar 1 m uzunluğa ulaşabilir. Yaprak sapları 2 m’ye ulaşabilir. Çok sayıdaki yaprak çıplak saplıdır. Çiçekler tek sap üzerinde bulunur. Meyveleri 6-10 mm boyundadır. Sıcak iklimleri ve güneşli alanları çok severler. Genellikle tuza dayanıklı türlerdir. Bazı türleri -5 °C’ye kadar dayanabilirler. Gruplar ve soliter halde kullanılabilirler. Washingtonia is native to Southwest America and Northwest Mexico, and may grow up to 25 m. The leaves are palmate, light green and pinnate. The leaves may be 1 m long while petioles may be 2 m long. Many leaves have naked petioles. The flowers grow on a single stipule. The fruits are 6-10 mm long. They like warm climates and sunny locations. Generally, they are resistant to salt. Some species are hardy to cold up to -5 °C. They can be planted solitary or as a group.

» Robusta Rb Rb Rb Rb Rb Clt Clt Clt

200-225 cm 250-300 cm 300-350 cm 350-400cm 400-450 cm 200-225 cm 250-300 cm 300-350 cm

550 TL 600 TL 850 TL 1.000 TL 1.250 TL 750 TL 1.250 TL 1.500 TL

249 € 271 € 385 € 452 € 566 € 339 € 566 € 679 €

WEIGELA FLORIDA VARIEGATA

WASHINGTONIA (PALMAE)

Doğu Asya, Çin ve Kore kökenlidir. 1,5 metre boylanabilen yaprak döken yaklaşık 12 türü olan çalı formlu bitkilerdir. Yazın yeşil yaprakları çok kısa saplı, uzun yumurta ya da elips biçimli, 8 - 10 cm uzunluğunda, üst yüzü yeşil ve tüysüz, alt yüzü tüylüdür. Yaprak renkleri ile ön plana çıkan bir bitkidir. Çiçekler beyaz, kırmızı ve pembedir. Çiçekler Mayıs sonunda açmaya başlamaktadır. Hava kirliğine dayanıklıdır. Yurdumuzun tüm sahil kesimlerinde yetişebilmektedir. Bahçelerde vurgu ve yönlendirme amacı ile kullanılabilir.

Washingtonia robusta

Weigela is native to East Asia, China and Korea. They are deciduous shrubs with 12 species, and grow up to 1.5 m. In summer, green leaves have short petioles, and are long ovate or elliptical, 8-10 cm long; upper part of the leaves is pinnate while beneath is smooth. It is a plant exhibiting itself with leaf color. The flowers may be white, red or pink. The flowers start blooming in late May. They are resistant to air pollution. They can be planted through the coastal regions in Turkey. They can be used for directing and highlighting purposes in the gardens.

WEIGELA FLORIDA

WEIGELA (CAPRIFOLIACEAE)

» Florida Clt 2 Clt 3 Clt 5

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

5 TL 7 TL 10 TL

2.3 € 3.2 € 4.5 €

» Florida variegata Clt 2 Clt 3 Clt 5 194 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 195


Y WISTERIA (LEGUMINOSAE) Amerika, Çin, Japonya ve Kore’de yayılış gösteren, 10 türü bulunan sarılıcı yaprak döken bir cinstir. 20 m yükseğe ve 10 m yana doğru yayılabilirler. Yaprakları 9-15 cm uzunluğundadır. İlkbahardan yaza kadar açan çiçekler 10-80 cm uzunluğunda salkımlar şeklinde mor, menekşe, pembe ve beyaz renklidir. Çok hızlı büyürler. Güneşli ortamları severler. Çelik ve tohum ile üretilirler. Bahçe ve duvar önlerinin kapatılması için kullanılabilirler. Wisteria is a genus of 10 species of deciduous climbing tree, native to America, China, Japan and Korea. It may reach to 20 m height and expand 10 m wide. The leaves are 9-15 cm long. The flowers blooming from spring to summer are 10-80 cm long in panicles, and they may be purple, violet, pink or white. They grow fast, and prefer sunny locations. They are propagated by cuttings or seeds. They can be planted for obscuring the gardens and walls.

WISTERIA CHINENSIS

The World Of Plants

» Chinensis Clt Clt Clt

150-175 cm 175-200 cm 200-250 cm

15 TL 20 TL 25 TL

6,8 € 9€ 11 €

Kuzey ve Orta Amerika’da yayılış gösteren 40-50 türü bulunan yaprak dökmeyen çok yıllık çalı ve ağaççıklardır. Yarı tropik ve ılıman bölgelerde iyi gelişirler. Yapraklar sert, kılıç şekli ile dikkat çekicidir. Yaz ve sonbahar aylarında çiçekler beyaz ya da beyazımsı sarı rozet şeklindedir. Aşırı soğuk olmamak kaydıyla her iklimde yetişir. Formu ile dikkat çeken bir bitkidir. İç mekan ortamlarda kullanılabilirler. Yucca is a genus of about 40-50 species of perennial evergreen shrubs or trees, natively distributed to North and Central America. They grow well in subtropical and temperate regions. The leaves are notable for tough, sword-shaped. In summer and autumn, the white or whitish-yellow flowers bloom in rosette form. They can be grown in any climate unless it is severe cold. It is attractive with its form. It can also be grown indoors.

» Flamentosa Clt Clt Clt

40-60 cm 60-80 cm 80-100 cm

15 TL 20 TL 25 TL

6.8 € 9€ 11 €

12 TL 15 TL

5.4 € 6.8 €

YUCCA GLORIASA VARIEGATA

YUCCA (LILIACEAE)

» Gloriosa ‘variegata’ Clt Clt

20-40 cm 40-60 cm

Ilıman ve yarı tropik iklimlerde yetişen, 40 türü içeren dikenli çalı veya ağaçlardır. Yapraklar 2-7 cm uzunluğundadır. Herdemyeşil ve yaprak döken türleri vardır. Meyveler küçük, 1,5 cm çapında, kırmızı veya siyah, küresel konik şekildedir. Sıcak iklimleri severler. Zizyphus is a genus of 40 species of spiky shrubs or trees grown in temperate and subtropical climates. The leaves are 2-7 cm long. There are evergreen and deciduous species. The fruits are small 1.5 cm in diameter, red or black, in spherical coned shape. They like warm climates.

» Jujuba Clt

Ø 25-30 cm

750 TL

ZIZYPHUS JUJUBA

ZIZYPHUS (RHAMNACEAE)

339 €

Yucca flementosa

196 Sakarya Botanik

Sakarya Botanik 197


198 Sakarya Botanik

The World Of Plants


Sakarya Botanik A.Ş.

BİZ BURADAYIZ We are here MARMARA FİDANCILIK

SAKARYA FİDANCILIK

Yayalar Mh. Barboros hayrettin paşa caddesi No.7 Kurtköy

Cihadiye köyü kumluk mevki

Pendik / İSTANBUL Tel. + 90 216 307 67 23 / 67 24 Fax. + 90 216 307 22 87

Pamukova / SAKARYA Tel. + 90 264 319 26 70 Fax. + 90 264 319 22 27

TÜRKİYE SAKARYA BOTANİK Sakarya - Bilecik karayolu 3.km Adliye Köyü

SAKARYA Tel. + 90 264 319 26 70 Fax. + 90 264 319 22 27

200 Sakarya Botanik

The World Of Plants

SMS Marmara Group katalog 2013  
SMS Marmara Group katalog 2013  

SMS Marmara Group consists of three companies, dealing with plant production, nursery and plant marketing. Sakarya Fidancılık Seracılık A.Ş...

Advertisement