Regnskovsrødder

Page 1

Regnskovsrødder


Regnskovsrødder Langsomt gled vi gennem vandet, mens junglen lukkede sig omkring os. Forrest i den farvestrålende, hjemmebyggede caribiske træbåd sad Emil og Jacob lænet ud over stævnen. Så Nanna, Eva og Eric Spahetti, bådens ejer. Til sidst Lars. Efter et lille døgns sejlads ombord på Luna var vi kommet til Dominique, en af de frodigste øer i Caribien. Og nu var vi på vej op ad Indian River med vores guide, Eric Spaghetti. Luften var varm og tyk af fugt her i det tætteste af øens frodige jungle, i øvrigt samme sted som nogle af mest de skumle scener i Pirates Of The Caribean blev optaget. Og efter i timer at have suget grøn regnskov til os, så vi pludselig rødderne. Overalt snoede de sig op og ned, hen, tilbage, til siden, frem, over vand, under vand. Som en del af skovens frodige natur, naturligvis, men også som små og store selvstændige værker midt i alt det grønne. Rødderne betog os, så i dette lille hæfte viser vi nogle af de flotteste. Rigtig god fornøjelse.Kender du dine

rødder?Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.