Hermes 48: Aniztasunean bat eginik? ¿Unidos en la diversidad?

Page 1

ABENDUA 2014 DICIEMBRE. Nº 48 ZBK.

ANIZTASUNEAN BAT EGINIK? ¿UNIDOS EN LA DIVERSIDAD?

FRANÇOIS ALFONSÍ IZASKUN BILBAO BARANDICA ANDRES URRUTIA PATXI BAZTARRIKA CSABA SÁNDOR TABADJIDuela ia hamabost urte erabili zen lehenbiziko aldiz Europar Batasunaren goiburua, “Aniztasunean bat eginik” dioena. Goiburu horrek Europar Batasuna sortzean, europarrok, kultura-, tradizio-, ohitura- eta hizkuntza-aniztasuna gordez, aniztasunean batzeko izan dugun kemena, egin dugun ahalegina irudikatu nahi du. Nolanahi ere, Europar Batasunaren goiburu hori Batasunean ofizialak diren hizkuntzetan ageri da soil-soilik. Badira, ordea, Europar Batasunean bestelako hizkuntzak ere, ofizialtasuna eskuratu dutenak baino gehiago, izaera bera ez dutenak, besteak beste estatu hizkuntza ez direlako, nahiz eta horietako hainbatek ofizialtasuna duten beste hizkuntza batzuek baino hiztun gehiago eduki edota hizkuntza erkidegoaren eremu osoan edo zati batean ofizialkideak izan. Non geratzen da orduan Europako hizkuntza guztiek balio eta duintasun bera dutela, bertako kulturen eta zibilizazioen osagai eta gizateriaren aberasgarri direla dioen baieztapena?

EDITA: SABINO ARANA FUNDAZIOA. DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RANZ. COORDINADORA DE EDICIÓN: OLGA SÁEZ. EDUKIEN PRESTATZAILEA: ERRAMUN OSA. COLABORAN: JUAN MARIA ATUTXA, FRANÇOIS ALFONSI, IZASKUN BILBAO BARANDICA, ANDRES URRUTIA, PATXI BAZTARRIKA, CSABA SÁNDOR TABADJI. DISEÑO: LOGORITMO. OBRA GRÁFICA: AITZIBER ALONSO PIKABEA. IMPRIME: FLASH IMPRESIÓN. SABINO ARANA FUNDAZIOA: MANDOBIDE,6-3º. 48007 BILBAO T: 94 405 64 50 idazkarit za@sabinoarana.org www.sabinoarana.org D.L.: BI-986-01 ISBN: 1578-0058

HERMES

2013ko irailaren 11n, Europako Parlamentuak Desagertzeko arriskuan dauden Europako hizkuntzei eta Europar Batasuneko hizkuntza-aniztasunari buruzko Txostena aztertu eta bertan jasoriko ebazpen-proposamena onetsi zuen, gehiengo oso zabalarekin. Gauzak horrela, Euskaltzaindiak eta Sabino Arana Fundazioak, 2014ko otsailean, txosten horren edukia aztertzeko, bai eta izan dezakeen eraginaz gogoeta egiteko ere, mintegi bat antolatu zuten. Jarraiko orrialdeetan aurkituko dituzu txostenaren prestaketan jardun zuten eragile esanguratsuenek egin zituzten gogoetak eta onarturiko txostena ele bietan. Guk geuk ere aniztasunean bat egin nahi dugulako, geure hizkuntza eta kultura atzean utzi gabe.

FRANÇOIS ALFONSI

8

IZASKUN BILBAO BARANDICA

16

ANDRES URRUTIA

24

TXOSTENA 32 PATXI BAZTARRIKA

48

CSABA SÁNDOR TABADJI

56

GURE GAUZAK

62

APUNTE DIRECTOR

66


EUSKARAK IRAUTEKO ETA BIZIBERRITZEKO TOKIA

JUAN MARIA ATUTXA SABINO ARANA FUNDAZIOA. PRESIDENTEA

4

5~19. EL PROYECTO EUROPEÍSTA DEL NACIONALISMO VASCO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. LEYRE ARRIETA ALBERDI.


E

UROPAKO hizkuntza-aniztasuna ez da estatu hizkuntzetara mugatzen, ez eta estatuen bidez Europar Batasunean ofizialtasuna eskuratu duten hizkuntzetara ere. Aitzitik, hizkuntza erkidego are gehiago dira estatu hizkuntza izaerarik ez dutenak... eta, hala ere, badirenak, existitzen direnak. Era berean, badira gutxiagoturiko hizkuntza erkidegoaren eremu osoan edo parte batean herritarren hizkuntza-eskubideak onartzen dituzten estatuak... bai eta errealitate horiek egongo ez balira jokatzen dutenak ere. Bakoitzak bere iragana, oraina, beldurrak eta ustezko mehatxuak nahierara kudeatzen eta erakusten baititu bizi garen Europa zaharrean. Europaren iragan gatazkatsuaren lekukoak dira estatu desberdinetan ageri diren hizkuntza eta kultura errealitateak, estatu batean ofiziala den hizkuntza ondoko estatuan gutxiengo baten hizkuntza izatea dakarrena. Mendeetan giza talde batzuek bestelako taldeak mendean hartzeko, irensteko eta haien kontura espazioa irabazteko joera nahiko zabalduta egon baita bazterretan... eta badira, herri txikiak eta hizkuntza txikiak ere, kosta ahala kosta irautea lortu dutenak, aldeko baldintzak gutxi izan dituzten arren. Horrexegatik, Europak barneratzen duen aniztasunak gaur arte irautea –maila batean behintzat– misterioa da gutxiengoak aztertzen dituzten askorentzat.

Zergatik eta zertarako eutsi dena kontra duzunean? Beharbada, gure izenari eta izanari eutsi nahi diogulako izango da, horrexek osatzen duela gure, herri bakoitzaren bizi-indarraren oinarria. Euskaldunok beti izango gara gutxi –beste batzuk diren bezala–, eta, bestelakoekin alderatuta, gure hizkuntza erkidegoa ere beti izango da txikia. Nolanahi ere, txikitasun horrek eskubide gutxiago ditugula, inor baino eskasagoak garela ez du esan gura. Hari berari tenk eginez, ez ditzagun hizkuntza handien, handinahien hitzetan hegemonikoen ispiluan geure burua islatuta ikusi euskararen iraupena eta biziberritzea ziurtatzeko egin beharrekoak zehazteko orduan.

Koldo Mitxelenaren hitzak gogora ekarriz: “Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak ere berea aurkitu behar du hizkuntza artean: handikeriazko menturarik gabe, iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia”. Horra hor ezin hobeto adierazita gakoa. Muturreko posizioak ez dira onak hizkuntza gutxiagotuen eremura jendea erakartzeko, adostasunak bilatzeko, ez eta biziberritzeko ere... baina gutxieneko baldintzak ere behar dira geurea bezalako hizkuntza batek iragana ez ezik etorkizuna ere izan dezan, aniztasunean geroz eta txiroagoa den mundu zabal honetan. Guk, estatu eta errealitate desberdinetan sakabanaturik gauden euskaldunok, geure bidea egin nahi dugu hizkuntza eta herri artean, geurea ederretsi eta geure zilborrari begira lokartu gabe... Europara, mundura irekiak, gure hizkuntza eta kultura bidelagun ditugula egin nahi ditugu urratsak... eta egin beharreko horretan, 2013ko irailaren 11n, Europako Parlamentuak desagertzeko arriskua duten europar hizkuntzei eta hizkuntza aniztasunari buruz onarturiko ebazpena lagungarri gerta daiteke. Gauzak horrela, Euskaltzaindiak eta Sabino Arana Fundazioak ebazpen hori aztertu nahi izan zuten, 2014ko otsailaren 21ean, Bilbon, Fundazioaren egoitzan eginiko mintegian. Bertara hurreratu ziren ebazpena prestatzen aritu ziren Europako Parlamentuko talde eta pentsaera desberdinetako kideak, bai eta Euskal Herriko herri-aginte, elkarte eta erakundeetako ordezkariak ere. Esku artean duzu emaitza. Gogoeta, ideiak behar ditugu irauteko, biziberritzeko eta indartzeko, ez baitago nagiak astintzeko eta ezintasunak mugiarazteko haize bolada indartsuagorik!

Guk geure bidea egin nahi dugu hizkuntza eta herri artean, Europara, mundura irekiak, gure hizkuntza eta kultura bidelagun ditugula

2~ 3. JUAN MARIA ATUTXA

5


UN LUGAR PARA LA PERVIVENCIA Y NORMALIZACIÓN DEL EUSKARA

L

a pluralidad lingüística de Europa no se circunscribe solo a las lenguas de los estados, ni tampoco a aquellas lenguas que a través de los estados han adquirido su oficialidad en la Unión Europea. Al contrario, son aún más las comunidades lingüísticas que no tienen el carácter de lengua de estado y que sin embargo ahí están, existen. Igualmente, hay estados en los que en todo el ámbito de una comunidad lingüística minorizada, o en parte de ella, reconocen los derechos lingüísticos de los ciudadanos así como también hay estados que actúan como si tales realidades no existieran. Porque, en esta Europa en la que vivimos, cada uno muestra y gestiona a su gusto su pasado y su presente, así como sus miedos y supuestas amenazas. Las realidades lingüísticas y culturales que se dan en los diferentes estados son testigos del pasado convulso vivido en Europa, realidades que provocan que una lengua que es oficial en un estado sea una lengua minorizada en el estado vecino. Ya que durante siglos algunos grupos humanos han mostrado sus ansias de dominar, absorber y ganar espacio a costa de otros grupos étnicos y lingüísticos. En este contexto también hay pueblos y lenguas pequeñas que han logrado perdurar, aunque esto haya sucedido en condiciones nada favorables. Esa es la razón por la que, para muchos que tienen como objeto de estudio a las minorías, sea un misterio que la diversidad lingüística que alberga Europa haya podido perdurar —al menos en cierta medida— hasta la actualidad. ¿Por qué y para qué pervivir cuando tienes todo en contra? Será porque no queremos desaparecer, ser borrados de la memoria, constituyendo esto la base de nuestra fuerza vital, de la de cada pueblo, una fuerza que nos empuja a seguir adelante superando toda adversidad. Nosotros los vascos siempre seremos pocos —como lo son otros— y, comparada con otras comunidades lingüísticas, la nuestra será —en el mejor de los casos— siempre pequeña. De todas formas, este hecho no significa que tengamos menos derechos, que seamos menos que los demás. Del mismo modo, a la hora de concretar lo que debemos

6

3~3. JUAN MARIA ATUTXA

hacer para asegurar la conservación y normalización del euskara, no intentemos emular a las grandes lenguas, a las ambiciosas, a las que algunos denominan hegemónicas. Traigamos a colación las siguientes palabras de Koldo Mitxelena: “Así como nuestro pueblo necesita encontrar un lugar entre los pueblos, así también nuestra lengua tiene que encontrar un lugar entre las lenguas: un lugar suficiente, que asegure su continuidad y desarrollo sin aventuras maximalistas”. He ahí la clave perfectamente formulada. Las posturas extremas no son buenas para atraer a las personas al terreno de las lenguas minorizadas, ni para buscar consensos, ni para su normalización, pero también se necesitan unas condiciones mínimas para que una lengua como la nuestra tenga no solo pasado, sino también futuro en este mundo cada vez más pobre en diversidad. Nosotros, vascos que estamos repartidos en diferentes estados y realidades, queremos hacer nuestro camino entre las lenguas y los pueblos del mundo, sin dormirnos en la complacencia de lo nuestro. Queremos dar pasos mirando a Europa, al mundo, teniendo como compañeras de viaje nuestra cultura y nuestra lengua, y en esa tarea puede servir de ayuda la Resolución aprobada el 11 de septiembre de 2013 por el Parlamento Europeo sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea. Así las cosas, Euskaltzaindia y Sabino Arana Fundazioa se propusieron analizar la citada Resolución en un seminario que se llevó a cabo el 21 de febrero de 2014 en Bilbao, en la sede de la Fundación. En el mismo participaron miembros y grupos de diferente modo de pensar del Parlamento Europeo, así como representantes de instituciones públicas y de asociaciones y organismos del País Vasco. El resultado lo tienes en tus manos. Necesitamos reflexión e ideas para que el euskara perdure, se normalice y se fortalezca, puesto que no existe impulso más potente para desperezarse y ponerse en marcha ante las adversidades.HERRIALDE HIZKUNTZAK ETA EREMU URRIKOAK EUROPAREN ARDURA

FRANÇOIS ALFONSI PARTITU DI A NAZIONE CORSAKO KIDEA BERDEAK / EUROPAKO ALIANTZA LIBREA TALDEKO KIDEA AURREKO LEGEALDIAN

8

5~19. EL PROYECTO EUROPEÍSTA DEL NACIONALISMO VASCO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. LEYRE ARRIETA ALBERDI.


6

45 boto alde, 26 aurka eta 29 abstentzio, bozketan izan ziren 700 diputatuen artean: 2013ko irailaren 11n, Europako Parlamentuak bete-beteko sostengua eman zion gure herrietako bakoitzaren ondarea osatzen duten hizkuntzak zaintze aldera aurkeztu nuen txostenari; hizkuntza horiek guztiek batera, Europak neurri handi batean galzorian duen ondarea osatzen baitute. Diputatuek, lan mamitsu hori eginaz, sendo aldarrikatu dute Europak duen ondare hori babestea Europaren ardura dela.

da babestea, eta are argiago dago hizkuntza horiek bizirik irauteko duten mehatxuen erantzule zuzenak estatuak direla.

Europaren erantzukizun hori nahitaez dago hizkuntza erkidego bakoitzarenari ezinbestean lotuta. Inork ez du Europan kontuan hartuko euskara, euskaldunek eurek parte hartzen ez badute arbasoengandik jaso duten hizkuntzaren sustapenean. Egin behar den lehen urratsa, hortaz, hizkuntzaren eragileei euren lurraldean euskarria emango dien esparru politiko, administratibo eta kultural bat sortzea da, ez baita hizkuntzarik biziko hiztun komunitate batek ez Izan ere, begi bistan dago egoera horren badarabil. Hizkuntzak errealitate biziak dira, ugaltzejatorria: euskara zailtasunean badago, korsikera ko, giza taldeek erabiltzea behar dutenak. Hizkunarriskuan badago eta tza batek bizirik iraungo Europako hainbeste duela aski ziurtaturik izaeta hainbeste hizkunteko, beharrezkoa da, tza egoera berean babada, berez eta erredaude, gauza guztien gulartasunez erabiliko Inork ez du Europan kontuan hartuko duen herri bat orain eta gainetik Euskal Herrian euskara, euskaldunek eurek parte gero existitzea. gaztelania eta Korsikan hartzen ez badute arbasoengandik frantsesa lurralde horiejarauntsi duten hizkuntzaren Europako hetako hizkuntza historisustapenean rri horri, aitortzea zor koen ordez ezarri nahi zaio; bere hizkuntzari, izan direlako da. Beofizialtasuna, eta bere raz, hizkuntza aniztakultura adierazpideari, sunari dagozkion kontu laguntza. Halako espahauetan Europak duen rru politiko bat bakana erantzukizuna zuritzeko, da, eta ezegonkorra izango da estatu baten erreasubsidiariotasunaren atzean ezkutatzea eta estatuen litatean bermatzen ez bada. Aurkikuntza hori altxaeskuetan uztea, Pontzio Pilatorena egitea da. Benegailurik handienetako bat da Katalunian Omnium tako ardurari ihes egitea da, eta hizkuntza eta kuleta halako kultura elkarte indartsuetan oinarritzen tura ondare horren galtze programatuaren konplize den oraingo autodeterminazio prozesuan. Euskal izatea, berebiziko aniztasuna oinarri duen Europaren Herriak ibilbide politiko bera egin dezake bihar-enortasunaren alderdi funtsezko bat den aldetik. Hori tzi. Baina argi dago Europako hizkuntza guztiek izan zen Europako Parlamentuko lehen eztabaiezingo dutela etorkizun hurbilean berdin egin, eta dagaia, tratatuek berariaz jasotzen zuten europar Europaren ardura oraingo instituzio esparruan ere eskumena ez omen zenez, herrialde hizkuntzen eta hartu behar dela, baita hiztun komunitatearentzat eremu urrikoen arazoa han aztertu beharrekoa ez oso egoera txarrean dauden hizkuntzekiko ardura zela argudiatzen zutenen aurrez aurre. Hizkuntza ere. Egoera oso bestelakoa da herrialde batetik horiek Europaren ondarea direnez, Europaren ardura

2~7. FRANÇOIS ALFONSI

9


bestera. Euskara euskarri politiko sendoetan oinarritzen da. Askoz aukera apalagoak daude Korsikan, baina tokiko instituzioak baliabide berriak garatzen saiatzen dira. Beste leku batzuetan dena dago egiteko edo ia dena. Egoerak ezberdinak dira, baina hurbilketak globala izan behar du. Aurreratuenek erantzukizun bat dute ahulenekiko, eta denek bat egin behar dute elkartasunez; izan ere, hizkuntza erkidegoek, bakarka ahulak izanik ere, euren ahaleginak pilatuta, bat eginda jarraitu behar dute indar bakarra izateko Europako erakundeetan presio egiterakoan.

prozesuan oztopoak jartzen zaizkion bakoitzean, Europak hizkuntza erkidego horiei laguntza eman ahal izan behar die espezialista entzutetsuek egiaztatutakoan oinarrituta.

NPLDn funtsezko lana egiten duten kideak daude, adibidez Euskal Herriko hizkuntza erakundeetako ordezkariak, baina Kataluniakoak, Galeskoak edo beste leku batzuetakoak ere bai, hau da, politika trinkoak garatzen diren lekuetakoak, horiek erakutsi baitute emaitza onak ematen dituztela hizkuntza bateko belaunaldi gazteen artean etengabe atzeraka zihoazen erabilerak berreskuratzeko. Kide horiek Europa mailan presio talde eraginkor bat bulfuntsezkoak dira Europako beste leku batzuetan hiztzatzea da, beraz, lehekuntza berreskuratzeko nengo beharrizana, eta behar diren egitasmoei ondorio horretarako saindarra ematen laguntzere egituratuak edukitzea. ko, hau da, oztopo politiLehen sarea hizkuntza ko eta sozialak gogorrak mehatxatuak eta ofizialeta tokiko dinamikak tasunik gabeak sustaoraindik ahulegiak diren tzeko tokiko erakundeek lekuetan. Hezkuntzarako osatzen dute, hala nola materialak, garapen egiHizkuntza erkidegoek, bakarka Network to Promote Lintasmoak, adin guztietaahulak izanik ere, euren ahaleginak guistic Diversity (NPLD), ra egokitutako hizkuntza pilatuta, bat eginda jarraitu behar indartu egin behar depolitika, ume txikietatik dute indar bakarra izateko Europako na Europako hizkuntza hasita, eta abar: «jokaera erakundeetan presio egiterakoan aniztasunaren alde egionak» zabaltzeko lehenik ten duen politika hoeta behin esperientzia ri Batzordearen ardatz bizi izan dutenekin egin bihurtzea lortzeko. Aurbehar da, eta Europak keztu dudan txostenean bere lurraldeaz kanpoko oinarrituta bilatu ahal hizkuntza-eragilerik enizango den lehen heltzutetsuenen inbertsioaburua da hori, Europar ri laguntza eta bultzada Palamentuaren gehien eman behar dio. -gehiengoaren babesarekin gainera. Une honetan hainbat bilakaera politiko ditugu. Eskoziako eta Kataluniako erreferendumek presio NPLDk arriskuan dauden hizkuntzen behaberria egiten diote Europari, estaturik gabeko nazio tokia egituratu ahal izan behar du, autoritatea izan guztiek aprobetxatu ahal dute indar hori. Europako dadin eta hizkuntza talde horiei argudio argiak eman Parlamentuaren 2013ko iraileko bozketak ireki duen diezazkien estatuetan eragina izan dezaten. «Arristarte politikoak, eta Europako zenbait lurraldetako kuan dauden hizkuntza erkidegoen edo horien kulidentitate erreibindikatze indartsuek bultza ahalmena tura erakundeen nortasuna eta hizkuntza erabilera irabazi izanak, egoera mesedegarria sortzen dute “hizkuntza bereizkeriaren bitartez nahiz hizkuntza Europako erakundeek estaturik gabeko hizkuntzekiasimilazio behartu edo disimulatuaz baliaturik” inoiz ko duten ardura euren gain hartzeko. Orain, beraz, ahuldu izan dituzten edo gaur egun oraindik ahuldu lan politikoa berrabiatu behar da Europar Batzorde egiten dituzten jokaerak gaitzetsi» behar direla aginberri bat eratu denean. tzen du Europako Parlamentuak bozkatutako txostenak. Hizkuntza bati bere garapenean edo berritze Ara es L’heure est venue.

10

3~7. FRANÇOIS ALFONSI


LENGUAS REGIONALES Y MINORITARIAS UNA RESPONSABILIDAD EUROPEA

E

l 11 de septiembre de 2013, con 645 votos a favor, 26 en contra y 29 abstenciones de los 700 diputados asistentes a la votación, el Parlamento Europeo dio su total apoyo al informe que presenté para la conservación de las lenguas que forman el patrimonio de cada uno de nuestros pueblos y que, colectivamente, constituyen un patrimonio europeo amenazado en gran parte con la desaparición. Los diputados han realizado este trabajo de fondo y han afirmado con rotundidad que la conservación de ese patrimonio es una responsabilidad europea. En el punto de partida está la constatación de una evidencia: si la lengua vasca tiene problemas, si la lengua corsa está amenazada y si otras muchas lenguas europeas se encuentran en la misma situación, es porque se ha querido imponer a la fuerza la lengua española en Euskadi y la lengua francesa en Córcega en sustitución de las lenguas históricas en dichos territorios. Por ello, esconderse detrás de la subsidiaridad como pretexto para eludir la responsabilidad europea sobre estos temas de diversidad lingüística y confiar el asunto a la decisión de los Estados, es actuar como Poncio Pilatos. Es huir de la propia responsabilidad real y convertirse en cómplices de la desaparición programada de ese patrimonio lingüístico y cultural, a pesar de que representa una parte esencial de la identidad europea fundada en su extraordinaria diversidad. Éste ha sido el primer envite del debate del Parlamento Europeo ante aquellos que afirmaban que no se debía debatir la cuestión de las lenguas regionales y minoritarias porque no es una competencia europea explícitamente prevista por los tratados. Estas lenguas son un patrimonio de Europa y su conservación es por tanto una responsabilidad europea, tanto más si tenemos en cuenta que los

Estados son directamente responsables de las amenazas que pesan sobre su supervivencia. Esta responsabilidad europea está por fuerza compartida con la de cada una de las comunidades lingüísticas afectadas. Nadie se hará cargo en Europa de la lengua vasca si los propios vascos no se implican en fomentar la lengua que han recibido en herencia de sus mayores. El primer peldaño que hay que construir es por tanto el de un marco político, administrativo y cultural que apoye a los actores lingüísticos en sus territorios, ya que ninguna lengua puede existir si no es transmitida por una comunidad de hablantes. Las lenguas son realidades vivas que necesitan, para reproducirse, que las sociedades las utilicen. Para que la supervivencia de una lengua esté razonablemente garantizada es necesario que exista, en el presente y en el futuro, un pueblo que la use de manera natural y continuada. Ese pueblo de Europa debe ser reconocido, y su lengua oficial y su expresión cultural favorecida. Pero este marco político es infrecuente y es además precario si no se apoya en la realidad de un Estado. Esta constatación es uno de los grandes soportes del actual proceso de autodeterminación, sostenido en Cataluña por potentes asociaciones culturales, como Omnium. Euskadi podría hacer el mismo recorrido político mañana, pero está claro que no todas las lenguas de Europa podrán hacerlo en un futuro inmediato y que la responsabilidad de Europa también se debe aplicar en el marco institucional actual, incluso si dicho marco es muy desfavorable para las comunidades lingüísticas afectadas. La situación varía mucho de un país a otro: la lengua vasca se apoya en soportes políticos fuertes; las posibilidades son mucho más escasas en Córcega, pero las instituciones locales intentan desarrollar nuevos medios; en otros lugares, todo, o casi todo, está por hacer. 4~7. FRANÇOIS ALFONSI

11


En el NPLD, hay miembros que desempeñan un papel esencial, como por ejemplo los representantes de las instituciones lingüísticas de Euskadi, así como los de Cataluña, el País de Gales o los de otros lugares en los que se han desarrollado políticas consistentes y que han dado probados resultados en la readquisición por parte de las nuevas generaciones de una lengua cuyo uso estaba hasta entonces en constante retroceso. Esos miembros son esenciales La primera necesidad es por tanto fomentar para ayudar a dinamizar los proyectos necesarios un lobby eficaz a escala europea y establecer repara la reconquista lingüística en otros lugares de des estructuradas paEuropa, en los que los ra ello. La primera red obstáculos políticos y es la formada por las sociales son fuertes y las instituciones locales de dinámicas locales son promoción de las lenaún demasiado débiles. guas amenazadas y no Herramientas pedagógioficiales, como Network cas, proyectos de desato Promote Linguistic Dirrollo, política lingüística versity (NPLD), a la que adecuada para cada se debe reforzar consiedad, empezando por Esconderse detrás de la subsidiaridad guiendo que la Comisión la educación infantil..., la como pretexto para eludir la la convierta en un punto difusión de las «buenas central de su política a responsabilidad europea sobre estos prácticas» deberá apofavor del multilingüismo temas de diversidad lingüística y yarse en primer lugar en en Europa. Es el primer los que ya tienen esa confiar el asunto a la decisión de objetivo que se podría experiencia y Europa tielos Estados, es actuar como Poncio perseguir, apoyándose ne que ayudar y fomenPilatos en el informe que he tar la aportación de los presentado, el cual así actores lingüísticos más lo pide con el apoyo reputados fuera de sus masivo del Parlamento territorios. Europeo. Existen en este NPLD debe pomomento evoluciones der estructurar un obpolíticas considerables. servatorio de las lenguas Los referéndums de Esamenazadas que conscocia y Cataluña ejercen tituya autoridad y que una nueva presión sobre dé a las colectividades Europa que todas las naciones sin Estado deben lingüísticas implicadas argumentos claros de peso aprovechar. El espacio político abierto por el voto ante los Estados. El informe votado por el Parlamendel Parlamento Europeo de septiembre de 2013 y el to Europeo pide que se «condenen las prácticas incremento de las grandes reivindicaciones de idenque, a través de la discriminación lingüística forzada tidad en varios territorios europeos crean una situao disimulada, hayan sido dirigidas o lo sean aún hoy ción favorable para que las instituciones europeas día contra la identidad y el uso lingüístico de las coacepten por fin asumir su responsabilidad frente a munidades amenazadas o sus instituciones culturalas lenguas no estatales. Hay por tanto un trabajo les». Siempre que una lengua sea obstaculizada en político que debe ser reactivado ahora que se ha su auge o su renovación, Europa debe poder ayudar constituido una nueva Comisión Europea. a esas comunidades lingüísticas apoyándose en las Ara es L’heure est venue. constataciones de especialistas reputados. Las situaciones son muy diversas, pero el enfoque debe ser global. Los más avanzados tienen una responsabilidad ante los que lo están menos, y todos deben implicarse solidariamente porque, sumando sus esfuerzos, las comunidades lingüísticas, aunque sean débiles por separado, conseguirán convertirse unidas en una fuerza capaz de presionar a las instituciones europeas.

12

5~7. FRANÇOIS ALFONSI


LANGUES RÉGIONALES ET MINORITAIRES UNE RESPONSABILITÉ EUROPÉENNE

6

45 voix pour, 26 contre, 29 abstentions pour 700 députés présents au moment du vote : le 11 septembre 2013, le Parlement européen a apporté un soutien total au rapport que j’ai présenté pour la préservation des langues qui forment le patrimoine de chacun de nos peuples, et qui, collectivement, constituent un patrimoine européen en grande partie menacé de disparition. Les députés, en menant ce travail de fond, ont affirmé avec force que la préservation de ce patrimoine européen est une responsabilité européenne. Cela part d’un constat d’évidence: si la langue basque est en difficulté, si la langue corse est menacée, et si tant d’autres langues européennes sont dans la même situation, c’est parce qu’on a voulu imposer à toute force la langue espagnole au Pays Basque et la langue française en Corse en substitution aux langues historiques de ces territoires. Dès lors, s’abriter derrière la subsidiarité comme prétexte pour dégager la responsabilité européenne sur ces questions de diversité linguistique et s’en remettre aux Etats, c’est faire comme Ponce Pilate. C’est fuir sa responsabilité réelle, et se rendre complice de la disparition programmée de ce patrimoine linguistique et culturel, alors qu’il forme un pan essentiel de l’identité européenne fondée sur sa remarquable diversité.

Tel a été le premier enjeu du débat du Parlement Européen face à ceux qui affirmaient que la question des langues régionales et minoritaires n’avait pas à y être débattue car ce n’est pas une compétence européenne explicitement prévue par les traités. Ces langues sont un patrimoine de l’Europe, et leur préservation est donc une responsabilité européenne, et cela d’autant plus évident que les Etats sont directement responsables des menaces qui pèsent sur leur survie.

Cette responsabilité européenne est nécessairement partagée avec celle de chacune des communautés linguistiques concernées. Nul en Europe ne prendra en charge la langue basque sans que les Basques eux-mêmes ne s’impliquent dans la promotion de la langue qu’ils ont reçue en héritage de leurs aïeux. La première marche à construire est donc celle d’un cadre politique, administratif, culturel qui soutienne les acteurs linguistiques sur leur territoire car aucune langue ne saurait exister sans être portée par une communauté de locuteurs. Les langues sont des réalités vivantes qui ont besoin, pour se reproduire, que des sociétés les utilisent. Pour que la survie d’une langue soit raisonnablement assurée, il est donc nécessaire qu’il existe, dans le présent et dans le futur, un peuple qui en ait l’usage naturel et régulier. Ce peuple d’Europe doit être reconnu, sa langue officielle et son expression culturelle favorisée. Un tel cadre politique est rare, et il est précaire s’il ne s’appuie pas sur la réalité d’un Etat. Ce constat est un des leviers majeurs de l’actuel processus d’autodétermination qui s’appuie en Catalogne sur des associations culturelles puissantes comme Omnium. Le Pays Basque peut faire le même parcours politique demain. Mais il est clair que toutes les langues d’Europe ne pourront le faire dans un futur proche, et que la responsabilité de l’Europe doit aussi s’exercer dans le cadre institutionnel actuel, y compris là où il est très défavorable aux communautés linguistiques concernées. La situation est très diverse d’un pays à l’autre. La langue basque s’appuie sur des supports politiques forts. Les possibilités sont bien moindres en Corse, mais les institutions locales cherchent à y développer des moyens nouveaux. Ailleurs tout est à créer ou presque. Les situations sont diverses, mais l’approche doit être globale. Les plus avancés ont

6~7. FRANÇOIS ALFONSI

13


une responsabilité vis-à-vis des plus faibles, et tous doivent s’engager solidairement, car en déployant leurs efforts, les communautés linguistiques, même si elles sont faibles séparément, finissent en s’unissant par devenir une force à même de faire pression sur les institutions européennes. La première nécessité est donc de promouvoir un lobbying efficace au niveau européen, et de disposer de réseaux structurés à cet effet. Le premier réseau est celui formé par les institutions locales de promotion des langues menacées et non officielles, comme Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD), qu’il faut renforcer en obtenant que la Commission en fasse un pivot de sa politique en faveur du mutilinguisme en Europe. C’est le premier objectif que l’on pourrait poursuivre en s’appuyant sur le rapport que j’ai présenté et qui le demande avec l’appui massif du Parlement Européen. NPLD doit pouvoir structurer un observatoire des langues menacées qui fasse autorité et qui donne aux collectivités linguistiques concernées des arguments clairs pour peser sur les Etats. Le rapport voté par le Parlement Européen demande que soient «condamnées les pratiques qui, au travers de la discrimination linguistique ou de l’assimilation linguistique forcée ou dissimulée, ciblaient jadis ou ciblent encore aujourd’hui l’identité et l’usage linguistique des communautés linguistiques menacées ou leurs institutions culturelles». Chaque fois qu’une langue est entravée dans son essor ou son renouveau, l’Europe doit pouvoir venir en soutien des communautés linguistiques concernées en s’appuyant sur les constats de spécialistes reconnus.

Il y a dans NPLD des membres qui jouent un rôle essentiel comme par exemple les représentants des institutions linguistiques du Pays Basque, mais aussi de Catalogne, du Pays de Galles ou d’ailleurs, où se sont développées des politiques consistantes, qui ont donné des résultats probants pour la réappropriation par les nouvelles générations d’une langue dont les usages étaient jusque-là en régression constante. Ces membres sont essentiels pour aider à dynamiser les projets nécessaires à la reconquête linguistique ailleurs en Europe, là où les obstacles politiques et sociaux sont forts et les dynamiques locales encore trop faibles. Outils pédagogiques, projets de développement, politique linguistique adaptée à tous les âges, à commencer par la petite enfance, etc.: la diffusion des «bonnes pratiques » s’appuiera avant tout sur ceux qui en ont fait l’expérience, et l’Europe doit aider et encourager l’investissement des acteurs linguistiques les plus reconnus hors de leur territoire. Il y a en ce moment des évolutions politiques considérables. Les référendums d’Ecosse et de Catalogne exercent une pression nouvelle sur l’Europe dont toutes les nations sans Etat doivent pouvoir profiter. L’espace politique ouvert par le vote du Parlement Européen de septembre 2013, et la montée en puissance de revendications identitaires fortes dans plusieurs territoires européens, créent une situation favorable pour que les institutions européennes acceptent enfin d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis des langues non étatiques. Il y a donc un travail politique à relancer au moment où une nouvelle Commission Européenne se met en place. Ara es L’heure est venue.

AITZIBER ALONSO PIKABEA (DONOSTI 1971). ESTUDIA BELLAS ARTES EN LA UPV EN LEIOA. REALIZA SUS PRIMEROS TRABAJOS COMO ILUSTRADORA PARA LA REVISTA TALAIA CON LA EDITORIAL ALBERDANIA ASÍ COMO UNA COLECCIÓN DE POSTALES DE ESTILO NAIF SOBRE SAN SEBASTIÁN CON LA EDITORIAL TXERTOA. DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS SU VÍNCULO CON GALTZAGORRI ELKARTEA (ASOCIACIÓN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DEL PAÍS VASCO 2011-2014) AGLUTINA UNA PARTE MUY IMPORTANTE DE SU TRABAJO. HA DISEÑADO Y REALIZADO LAS ESCENOGRAFÍAS DE LOS SALONES LITERARIOS DE GALTZAGORRI Y COORDINA EL TALLER DE ILUSTACIÓN «MARRAZ(I)OAK». LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA MANO DE ESTA ASOCIACIÓN COLABORA CON LA CASA DE CULTURA DE AIETE EN EL PROYECTO «ILUSTRATZAILEAREN TXOKOA», DONDE TRATAN DE DAR A CONOCER EL TRABAJO DE LOS ILUSTRADORES DEL PAÍS VASCO. SU ESFUERZO EN ESTE PROYECTO SE COMPAGINA CON LAS COLABORACIONES QUE REALIZA EN LA REVISTA “IRRIAK” JUNTO AL ESCRITOR PATXI ZUBIZARRETA. 14

~17. L A POLÍTICA Y EL DERECHO ANTE EL FIN DE ETA. FRANCISCO LETAMENDIAINFORME ALFONSI: UN PASO PARA DESPOLITIZAR EL DEBATE SOBRE LAS LENGUAS

IZASKUN BILBAO BARANDICA EURODIPUTADA DE EAJ-PNV VICEPRESIDENTA DEL GRUPO ALDE EN EL PARLAMENTO EUROPEO

16

5~19. EL PROYECTO EUROPEÍSTA DEL NACIONALISMO VASCO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. LEYRE ARRIETA ALBERDI.


E

l Parlamento Europeo dio en septiembre del año pasado un paso trascendental para convertir las buenas intenciones plasmadas en la Carta Europea de Lenguas Minorizadas en mucho más que palabras. El llamado informe “Alfonsí” anima a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa que iguale a todos los ciudadanos europeos en derechos lingüísticos. Explicar al detalle los avances que contiene este informe parlamentario de iniciativa fue el objetivo el seminario que el pasado mes de febrero organizó en Bilbao Sabino Arana Fundazioa y la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia. Esta iniciativa, con más capacidad política que la que en nuestra cultura parlamentaria tienen nuestras proposiciones no de ley, es un paso decisivo para que el concepto de multilingüismo incorpore todas las lenguas que efectivamente se hablan en Europa. Debe servir además para despolitizar el debate sobre las lenguas y abrir otros de más largo alcance. Porque ratifica una gran paradoja: son los estados nación quienes asocian derechos a territorios y su cualidad político-administrativa en vez de vincularlos a las personas.

MULTILINGUISMO REFORZADO CON AMPLIO APOYO La primera gran noticia en torno a esta iniciativa del Parlamento Europeo es el nivel de apoyo que cosechó. Este informe para mejorar la protección de las lenguas minorizadas y en peligro de desaparición en Europa fue aprobado en el pleno de septiembre de 2013 en Estrasburgo por 645 votos a favor, 26 en contra y 29 abstenciones. El resultado de esa votación es un reflejo de la unanimidad que el informe cosechó tras su paso por la Comisión correspondiente. La segunda cuestión a celebrar por todos los que somos hablantes de una de estas lenguas es la calidad e importancia de los contenidos del informe que de partida insta a la Comisión Europea a completar con medidas legislativas y actuaciones ejecutivas concretas las previsiones de defensa de las lenguas minorizadas y en peligro de desaparición que contienen tanto el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la Carta de protección de las lenguas regionales y minoritarias del Consejo de Europa. El informe alerta igualmente del riesgo que corren estas lenguas ante los recortes generalizados de gasto en las partidas de promoción de la diversidad que se producen en los estados y las instituciones europeas. El informe reconoce el multilingüismo como una riqueza y una expresión de la diversidad euro-

pea y anima a la Comisión Europea y al Consejo a que adapten las políticas y los programas de la Unión Europea para apoyar las lenguas en peligro y la diversidad lingüística a través de instrumentos comunitarios de apoyo financiero para el periodo 2014-2020. Entre los que cita expresamente se incluyen los programas para educación y formación, juventud y deporte, el programa de cultura y medios de comunicación, los Fondos Estructurales (Fondo de Cohesión, FEDER, FSE, cooperación territorial europea, FEADER) y todos los instrumentos relacionados con las nuevas tecnologías y las plataformas multimedios incluidas las posibilidades que abre el nuevo programa de apoyo a las industrias culturales “Europa creativa”. Con la aprobación de este texto el Parlamento Europeo considera que “la Unión Europea debe apoyar a los Estados miembros y animarlos a que apliquen una política lingüística que permita la adquisición desde la más temprana infancia como lengua materna de la lengua amenazada de desaparición”. Además señala que, “como se ha demostrado científicamente, una política de promoción de dos o más lenguas beneficiaría a los niños y les ayudaría a aprender otras lenguas más adelante, además de fomentar la transmisión intergeneracional de las lenguas, y prestaría a los hablantes de lenguas amenazadas de desaparición un apoyo concreto para revitalizar la transmisión intergeneracional en las zonas en las que haya disminuido”.

2~7. IZASKUN BILBAO BARANDICA

17


también muy positivo que 645 eurodiputados, el El Parlamento Europeo cree también que “una política de revitalización lingüística es un es78% de los presentes en la votación, apoyásemos fuerzo de largo aliento que debe apoyarse en la una solicitud expresa a todos los estados miemplanificación coordinada y variada de actividades bros que como Francia aún no lo han hecho, para en diversos ámbitos, que “firmen y ratifiquen en particular la educala Carta Europea de las ción (con la educación Lenguas Regionales y preescolar y primaria Minoritarias de 1992 y como principal activo, el Convenio Marco pajunto con la formara la Protección de las ción de los padres en Minorías Nacionales de la propia lengua), en la 1995”. El texto recuerda administración, en proque cualquier estado de El informe reconoce el multilingüismo gramas para los medios los que aspire a ingresar como una riqueza y una expresión de comunicación (con en la Unión Europea dede la diversidad europea y anima a la la posibilidad de crear be cumplir obligatoriaComisión Europea y al Consejo a que y desarrollar emisoras mente un requisito que adapten las políticas y los programas de radio y televisión), incumple alguno de los de la Unión Europea para apoyar las en las artes y en todas socios fundadores. lenguas en peligro y la diversidad las formas de la vida lingüística a través de instrumentos pública”. Ello implica en En el buen resulcomunitarios de apoyo financiero para opinión de la Eurocátado parlamentario de el periodo 2014-2020 mara “la necesidad de este informe fue decisivo recursos disponibles a que François Alfonsí prelargo plazo” que deben sidiese en aquellos mofinanciar “la elaboración mentos el Intergrupo de de estos programas, los Minorías del Parlamento intercambios de buenas Europeo. Esta agrupaprácticas entre comución de eurodiputados, nidades lingüísticas y el en este caso estimulada establecimiento de propor la preocupación por cedimientos de evaluala situación que tienen ción”. en Europa las minorías nacionales y comunidades históricas, dispuso en la legislatura pasada de miembros de casi todos los colores. Ello permitió UN ESTIMULO PARA DESPOLITIZAR EL que los contenidos del informe tuviesen defensores comprometidos en las filas de todos los grupos DEBATE LINGÜISTICO del Parlamento Europeo y explica un hecho inédito: la unanimidad con que la Comisión de Cultura Si analizamos estos conceptos generales y respaldó la propuesta que luego aprobaría el pleno recordamos el apoyo que cosechamos tenemos por amplísima mayoría. Y es que en las numerosas derecho a esperar que el informe Alfonsí contribuya reuniones bilaterales desarrolladas se ha podido en primer lugar a despolitizar el debate sobre las presentar este asunto como lo que es: una cuestión lenguas minorizadas en algunos estados miembros. de racionalidad, respecto a los derechos de las perUn somero repaso a los criterios que se dedican sonas y la pluralidad. Cuando la demagogia desapaen el texto a cuestiones como la inmersión lingüísrece es también más fácil hacer valer la experiencia, tica o el concepto de discriminación positiva de los resultados obtenidos por algunas políticas de las lenguas en peligro de desaparición debería ser promoción, el sentido común y las conclusiones de suficiente para que cesase la demagogia con que los muchos trabajos científicos que se han dedicado algunos estados miembros y determinadas fuerzas al estudio de estas lenguas y las políticas que tratan políticas pretenden ridiculizar el intento de conserde recuperarlas. var y fortalecer este tipo de idiomas. Creo que es

18

3 ~7. IZASKUN BILBAO BARANDICA


LA PERSPECTIVA VASCA

cia que en este campo tiene la comunidad vascohablante y las instituciones dedicadas a recuperar la lengua vasca del estado de postración en que se encontraba. La redacción de las enmiendas ha sido un trabajo participativo y agradezco desde aquí las aportaciones recibidas de todas partes.

Para mí como diputada vasca fue un objetivo prioritario implicarme y participar en la tramitación de este informe y desarrollar este trabajo aplicando el criterio de trabajar en red que me ha permitido ser una de las diputadas más activas de la EuAsí, propusimos y conseguimos que se rocámara durante la pasada legislatura. Para ello anime a los estados a promover el aprendizaje contacté con organizaciones como Euskaltzaindia de las lenguas minorizadas o en peligro de deso instituciones como la Vice-consejería de Política aparición desde temprana edad en la escuela coLingüística del Gobierno vasco y fuimos intermo procedimiento para cambiando información recuperarlas y recurso y puntos de vista haspara favorecer la adquita completar diecisiete sición de otras y formar aportaciones destinapersonas políglotas en das a incorporar a este los sistemas educativos documento una visión y europeos. El informe, posición desde la persapoya esta recomenpectiva vasca en torno dación en experiencias a la protección de lenEl informe, gracias a estas de éxito registradas en guas minorizadas y en aportaciones, incorpora también algunas regiones eupeligro de desaparición. la previsión de convertir el respeto ropeas y en informes Una vez elaborados los para la diversidad lingüística como científicos algunos de textos solicitamos y enellos generados en Euscontramos apoyo para condición previa para admitir nuevos kadi y que avalan esta estas aportaciones en estados en la UE y recuerda que este práctica. Cataluña. Convergencia valor está expresamente recogido i Unió firmó todas las en la carta Europea de Derechos Además de la reenmiendas que redacFundamentales que es parte del señada apuesta de la tamos. Tratado de Lisboa Eurocámara los sistemas de enseñanza temEste paquete de prana en las escuelas aportaciones trató de de las lenguas minorizaincorporar la experiendas, hemos conseguido cia y aportaciones de que se incorpore a la Euskadi en torno a la definición de lenguas en defensa de lenguas mipeligro de desaparición norizadas. Por otro lado aquellas que lo están se empeñó y consiguió en parte del territorio en incorporar el euskera a que son propias, aunque dispongan de protección la lista de lenguas en peligro de desaparición al en otras zonas del continente y tengan o no recoconseguir que esta clasificación se aplicase a cualnocimiento oficial. Esta situación se da en varias zoquier idioma en riesgo de desaparecer de un terrinas transfronterizas europeas y afecta por ejemplo torio del que era originario aunque goce de buena al catalán y el euskera. salud en otro. Nuestras enmiendas se centraron en consecuencia en recordar este carácter básico de la multiculturalidad en Europa, vincularlo con el máximo rango normativo (el Tratado de Lisboa) e incorporar casuística y aportaciones que nacen de la experien-

El informe, gracias a estas aportaciones, incorpora también la previsión de convertir el respeto para la diversidad lingüística como condición previa para admitir nuevos estados en la UE y recuerda que este valor está expresamente recogido en la

4 ~7. IZASKUN BILBAO BARANDICA

19


carta Europea de Derechos Fundamentales que es parte del Tratado de Lisboa. Finalmente el informe incorporará la previsión de que se diseñen y pongan en marcha una serie de indicadores homogéneos en todo el continente para medir tanto la salud de las lenguas en peligro de desaparición como los resultados de las políticas que se apliquen para revertir esta situación.

estudio de especial interés pues en su ámbito territorial se aplican tres políticas diferentes respecto al idioma, la de la comunidad de Euskadi, la del Gobierno Foral de Navarra y la del estado francés. Esta coincidencia permite comparar, acreditar qué estrategias funcionan y cuales no aportan o directamente perjudican cuando se trata de recuperar conservar o fortalecer un idioma. El contraste entre los resultados obtenidos por la política lingüística del Gobierno vasco y las aplicadas en Navarra o Nuestras enmiendas fueron recibidas con inIparralde hace innecesario que dedicamos aquí terés y respeto por el coordinador del informe, el diun solo adjetivo a califiputado corso François car las diferencias. Los Alfonsí, que como filoprincipios de protección sofía general hizo suya y fomento que contiene casi de manera literal el llamado informe Aluna aportación nuestra fonsí nos permiten adesobre las bases en que En las numerosas reuniones más afirmar que tales debe sustentarse la pobilaterales desarrolladas se ha podido políticas son además lítica de promoción de estrictamente anti-eupresentar este asunto como lo que una lengua en peligro ropeas. de desaparición. Así, es: una cuestión de racionalidad, el informe recomienda respecto a los derechos de las que las políticas de repersonas y la pluralidad. Cuando la cuperación de lenguas PASOS HACIA EL demagogia desaparece es también en peligro de desapariFUTURO más fácil hacer valer la experiencia, ción se estructuren en los resultados obtenidos por algunas torno a los tres ejes que El informe Alfonsí políticas de promoción, el sentido han demostrado eficase aprobó en el último común y las conclusiones de los cia en el fomento de tramo de la pasada lemuchos trabajos científicos que se lenguas en situación gislatura europea. Entre han dedicado al estudio de estas de debilidad. Dichos su aprobación y el día lenguas y las políticas que tratan de principios son: un adede hoy han trascurricuado estatus jurídico do algunos meses y recuperarlas centrado en al menos el las propias elecciones reconocimiento de los europeas que han alterado el panorama políderechos lingüísticos de tico de la Eurocámara los hablantes y el encary obligan a cambiar el go de su salvaguarda equipo de la Comisión a los poderes públicos; Europea, la institución una política lingüística que debe tomar ahora la iniciativa tras la aprobaactiva para fomentar conocimiento y uso de la ción del informe. lengua y la voluntad de la ciudadanía y adhesión de los hablantes en un marco de consenso social La Comisión Europea se encuentra en el moy político. mento de redactar este artículo en pleno proceso de formación. La persona propuesta para ocupar El éxito de esta aportación tuvo su origen en el cargo de comisario de Educación, Cultura y el prestigio de que goza la promoción del euskera Ciudadanía no me ha convencido. Se trata del que se aplica en Euskadi. Nuestra Comunidad Auhúngaro Tibor Navracsics. Su intervención fue poco tónoma es uno de los “casos de éxito” que se citan convincente y tuvo escasísimas referencias a los en Europa en materia de recuperación de lenguas problemas que padecen las lenguas minorizadas minorizadas. Igualmente el euskera es un caso de

20

5 ~7. IZASKUN BILBAO BARANDICA


en Europa pese a que existen varias minorías húngaras en otros estados europeos con problemas de reconocimiento. En todo caso la Comisión Europea como todas las instituciones comunitarias tienen planteado un reto de primera magnitud tras la aprobación del informe Alfonsí. Esta iniciativa del Parlamento Europeo ha abierto un debate tan imprescindible como imparable. Plantea una forma de mirar el multilingüismo más abierta y comprometida que la que ha caracterizado hasta hoy más la acción que el discurso europeo sobre lenguas como el euskera. De hecho va a obligar a revisar muchas cosas. Porque los principios en que se sustenta se oponen al discurso político que desde los nacionalismos estatales se aplica a estos idiomas. Pero también a los criterios para determinar qué es y que no es lengua oficial a nivel europeo. Es un verdadero sinsentido que el acceso a esta condición no esté vinculado al ejercicio de un derecho fundamental de los hablantes sino a la cualidad político-administrativa del territorio en que se hable una lengua determinada. Así idiomas con menos ha-

Hemos conseguido que se incorpore a la definición de lenguas en peligro de desaparición aquellas que lo están en parte del territorio en que son propias, aunque dispongan de protección en otras zonas del continente y tengan o no reconocimiento oficial. Esta situación se da en varias zonas transfronterizas europeas y afecta por ejemplo al catalán y el euskera

Idiomas con menos hablantes que el euskera como el maltés, tienen su cabina de traducción en Bruselas y Estrasburgo solo porque son un estado. No serlo hoy en día a efectos lingüísticos merma los derechos de los y las hablantes de determinadas lenguas. Es el perfecto retrato de una gran paradoja

blantes que el euskera como el maltés, tienen su cabina de traducción en Bruselas y Estrasburgo solo porque son un estado. No serlo hoy en día a efectos lingüísticos merma los derechos de los y las hablantes de determinadas lenguas. Es una demostración más de una gran paradoja: en el campo de los derechos lingüísticos, pero también en el de los sociales y políticos, son los nacionalismos de estado quienes asocian derechos a territorios, no a personas. No es por ello extraño que la única enmienda que no conseguimos incorporar al informe fuese una que asociaba los conflictos que se viven en torno a este tipo de lenguas “por la insistencia de algunos estados miembros en sostener arcaicas formulaciones del nacionalismo político como la identidad entre estado nación y lengua única”.

UN DEBATE DE LARGO ALCANCE Por eso este informe abre brecha en otro debate que es mucho más profundo y horizontal. Las tensiones territoriales que se producen en algunos estados europeos con naciones sin estado tienen que ver con

6 ~7. IZASKUN BILBAO BARANDICA

21


esta evidencia. Y requieren que, pausadamente, desde el diálogo, la inteligencia, la negociación y el pragmatismo se rediseñen conceptos que la globalización ha convertido en antiguallas. Entre ellos está ya por derecho propio el concepto de estado nación que hace solo diez años nos sugería ese término y con él las percepciones y aplicaciones jurídicas que corresponden a cuestiones como ciudadanía, identidad y soberanía. Quienes nunca hemos gestionado fronteras debemos esforzarnos en innovar, en plantear posiciones de vanguardia

que partan de la base de que no añoramos ya lo que los estados no volverán a ser, sino que estamos comprometidos con una manera más eficaz y democrática de organizar nuestra convivencia. Esa es la mejor manera de continuar con la idea de federalismo europeo de los pueblos que dio origen a la Unión Europea. Un proyecto en el que se implicaron de lleno y desde el principio, desde los Nuevos Equipos Internacionales figuras vascas de la talla del lehendakari Aguirre o el inolvidable Francisco Javier de Landaburu.

ALFONSI TXOSTENA: HIZKUNTZEN GAINEKO EZTABAIDA DESPOLITIZATZEKO URRATS BAT Europako Parlamentuak iazko irailean oso garrantzi handiko urrats bat eman zuen, Hizkuntza Gutxituen Europar Gutunean jasotzen diren asmo onak hitzetatik haragoko zerbait bilaka daitezen. ”Alfonsí” deritzon txostenak Europar Batzordeari proposatzen dio, hizkuntza-eskubideen arloan europar guztiak berdinduko dituen legegintzazko proposamen bat aurkezteko. Hain zuzen ere, ekimenezko parlamentu-txosten horrek dituen aurrerakuntzak zehatz-mehatz azaltzea izan zen joan den otsailean Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak Bilbon antolatu zuten mintegiaren hel-

22

7 ~7. IZASKUN BILBAO BARANDICA

burua. Ekimen hura, zeinek gure kultura parlamentarioan gure ez legezko proposamenena baino gaitasun politiko handiagoa baitu, funtsezko urrats bat da, multilinguismoaren kontzeptu horretan Europan mintzatzen diren hizkuntza guztiak sartu daitezen. Balio behar du, gainera, hizkuntzen gaineko eztabaida despolitizatzeko eta irismen luzeagoko beste debate batzuk irekitzeko. Ezen paradoxa handi bat berresten du: estatu nazioak dira eskubideak lurraldeei eratxikitzen dizkietenak, bai eta haiek pertsonekin barik euren izate politiko-administratiboarekin lotzen dituztenak.EKIN ETA JARRAI, EUROPAN ERE

ANDRES URRUTIA EUSKALTZAINBURUA

24

5~19. EL PROYECTO EUROPEÍSTA DEL NACIONALISMO VASCO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. LEYRE ARRIETA ALBERDI.


1. AURKEZPENA 2014. urteko otsailaren 21ean, Bilbon, aukera aparta eskaini zuten Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak, jardunaldi baten bidez, gogoeta egiteko, Europako hizkuntzei buruz, hain zuzen ere, arriskuan eta egoera ahulean dauden hizkuntza horien inguruan. Mintegi gisa antolatu zen ekimena eta bertan izan ziren azpimarratzeko moduko oinarriak: 1. E kimen horrek berretsi zuen Euskaltzaindiaren “jagon” lana, alegia, Euskaltzaindiaren kezka, euskara bera ikertzeko eta baita jagoteko ere, Jagon Sailean, bete-betean, sartzen baita orduko ekitaldia. 2. E kimen horrek are zabalago jarri zuen Europako bidea, sarri askotan euskaldunok urrun ikusten dugun hori gure egunerokotasunean sartuta dagoelako. 3. E kimen horrek jendaurrean jarri zuen Akademiaren eta Fundazioaren asmoa, argi erakutsiz elkarkidetzaren emaitzak aberatsak eta aintzat hartzekoak direla euskalgintzaren eremuan. Gogoeta esanguratsuak egin ziren 2013ko irailaren 11n, Europako Parlamentuak gehiengo handiz onetsi zuenenean Desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzez eta Europar Batasuneko hizkuntza-aniztasunari buruzko Ebazpena (2013/2007(INI)). Gogoratu dezagun, bestalde, ebazpen horren oinarria izan zela halako txostena, Europako Parlamentuko Kultura eta Hezkuntza Batzordeak aho batez onetsi zuena, 2013ko ekainaren 18an. Horren protagonistak izan dira Alfonsí diputatuarekin batera, Izaskun Bilbao eta Iñaki Irazabalbeitia euskal diputatuak.

meni da gure gizartearen eragileekin batera jokatu eta esparru hori zabaltzea. Ekin eta jarrai izan zen akademia sortu zutenen leloa. Ekin eta jarrai da, orain ere, Akademiaren helburua. Eta ekimen eta jarraitutasun horretan, esparru berriak, Europarenak, hain justu ere, datozkigu aldiotan, gurea ere unibertsala dela gogoratuz.

2. 2013KO IRAILAREN 11N, EUROPAKO PARLAMENTUAK GEHIENGO HANDIZ ONETSI ZUEN DESAGERTZEKO ARRISKUAN DAUDEN HIZKUNTZEZ ETA EUROPAR BATASUNEKO HIZKUNTZA-ANIZTASUNARI BURUZKO EBAZPENA 2.1. AURREKARIAK Europako zuzenbidea abiada bizian dago eta Europatik dator goiburua. Unum in pluribus, alegia, aniztasunean bat. Kontua da aniztasun horretan euskaldunok badaukagula zeresana eta zeregina, besteak beste, gure nortasuna aldezteko eta berorri eusteko. Nortasun puntu horretan ezinbestekoa da adieraztea hizkuntza eta kultura direla alde esanguratsuak eta nabarmenak eta nazioarteko mailan

Ekin eta jarrai izan zen akademia sortu zutenen leloa. Ekin eta jarrai da, orain ere, Akademiaren helburua. Eta ekimen eta jarraitutasun horretan, esparru berriak, Europarenak, hain justu ere, datozkigu aldiotan, gurea ere unibertsala dela gogoratuz

Hori da, izan ere, gerogarreneko ekimenak aurrera eramateko katebegia. Orain, hala ere, ko-

2~6. ANDRES URRUTIA

25


ere erakutsi beharrekoak, horietan mamitzen baitira, nagusiki behintzat, herri baten ezaugarriak. Europar Batasunak pausoak eman ditu urte luzeetan egoera horri erantzuna eman nahian. Lanak eta testuak modu eta tankera desberdinetakoak izan dira1 eta Euskaltzaindiak ere, Sustapen batzordearen bidez, jakin du horiek euskaratzen eta gizarteratzen2. Beharbada, azpimarratzeko moduan egon daiteke Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutuna3 eta horrek euskararen esparruan izan duen ibilbidea Euskal Herrian bertan, Frantzia eta Espainiaren arteko mugaren bi aldeetan harrera desberdina izan baitu testu horrek.

justizia, administrazioko agintariak eta zerbitzu publikoak, komunikabideak, kultur jarduerak eta ekipamenduak, ekonomia- eta gizarte-bizitza eta mugaz haraindiko trukeak alorretan. Badator, etorri ere, bestelako ikuskera, ez horrenbeste ordura arte ohiko izan den gutxiengoaren inguruko gogoeta eta araubidea, ezpada kontzeptu zehatzen inguruko definizioak, gutun horrek ematen dituenak. Hainbatez, ildo beretik dator Ebazpenaren aurretiko Informe edo Txosten delako hori, berak zehazten eta gauzatze bidean jartzen dituelako halako neurriak, gomendatzen dituenak, estatuek euren barnean aplika ditzaten hizkuntza minorizatuen aitzinamendua erdiesteko asmotan. Ez da horratio alferrik aipatzen testuaren sarreran azken urteetan eskubide linguistikoen esparruan zabaldu eta hedatu diren testuak, ebazpenaren testuan ikus daitekeenez. 2.2. EDUKIA

Hizkuntza eta kultura dira alde esanguratsuak eta nabarmenak eta nazioarteko mailan ere erakutsi beharrekoak, horietan mamitzen baitira, nagusiki behintzat, herri baten ezaugarriak

Espainian, jakina, ofizialtasun egoera batekin egin du topo Europako testu horrek, ofizialtasun hori zenbat kasutan (Nafarroan) mugatua bada ere. Frantzian, aldiz, kontua oso bestelakoa izan da, orain berretsi gabe baitago testua, eta euskararen ofizialtasuna agiantzen esparruan kokaturik. Batera zein bestera, testu horrek ekarri du hizkuntza minorizatuetan osterantzeko ikuskera eta ikuspegia, hizkuntza horien inguruko engaiamendu zehatzen programa eta zerrenda ekarri baitu arlo desberdinetan, besteak beste, irakaskuntzan,

26

3 ~6. ANDRES URRUTIA

Europako Legebiltzarrak ohiko duen teknika legegilearen bideari jarraituz esan daiteke hiru zati nagusi dituela ebazpenak: 1) Atarikoak, Vistos (Ikusirik) gaztelaniazko enuntziatiboaren barnean datozenak. Bertan egiten da halako erakustaldi zabala, orain arte Europan eta mundu mailan izan diren hizkuntza minorizatuen inguruko legeria eta araubideak bilduz eta batuz, hasi Europar Batasunaren Itunetik eta amaitu aldez aurreko ebazpenetan, hedadura zabaleko testuak ere bazter utzi gabe (hala nola Hizkuntza eskubideen adierazpena). 2) Oinarri juridikoen atala, Considerando (Kontuan harturik) esamoldearen barnean azaltzen direnak, hortxe baitira Europar Batasunaren euskarri juridikoak, dela printzipio mailan (Europako ondare linguistiko eta kulturala babestu beharra) dela eskubide zehatzen parametroetan (europar herritarren eskubide linguistikoak), dela hizkuntzen arteko desberdintasuna eta herritarren arteko diskriminazio eza, dela, bestalde ere, Europako garatze


bide iraunkorra eta demokratikoa. Alor honetan, gainera, bestelako argumentuak ere xehe-xehe jarri dira, batik bat, desagertzeko arriskuan diren hizkuntza minorizatuen aldetik. - Horra alderatzen da, adibidez, hizkuntza ofizialen egoera, estatu batean estatus egokia izan dezakeena eta beste estatu batean desagertzeko arriskuan. Aipagarria, nolanahi ere, egoera hori, euskararentzat duen aplikagarritasunaren aldetik. - Ondorio gisa jasotzen da irakaskuntzaren garrantzia, besteak beste, horren bidez lortu baitaiteke belaunaldien arteko transmisioa, hizkuntza horien iraupena eta biziberritzea bermatuz. 3) Eskabideen edukia, alegia, aurrekoak kontuan hartu eta neurri zehatzak hartzea proposatzen du horrek, neurri zehatz horiek, ezbairik gabe, aurreko printzipio horiek gorpuzteko bidean egiten dira eta eragingarri izan nahi dute, hitz nagusietatik egunerokotasunera doan bidean galdu eta ostendu ez daitezen. Hitz bitan esateko, halako programa edo egitasmo osoa, Europako Parlamentuak Europako erakundeei, gobernukideei eta herritarrei zuzendu diena, gerogarreneko neurriak ekar ditzakeena hainbat esparrutan. Horiek dira, izan ere, hurrengo urteetarako ibilbidearen ardatza nagusiak, horietan mamitzen baitira etorkizuneko lorratzak, Ebazpen honen karietara, jarraian zerrendatuko denez. 2.3. GERORAKO IBILBIDEAK

28. Eskatzen die estatu kideei, baldin eta oraindik egin ez badute, izenpetu eta berretsi ditzatela Eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako Gutuna eta 1995eko Nazio-gutxiengoen babeserako Esparru-hitzarmena; b) Babes politikoa: 8. Eskatzen dio Europako Batzordeari desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak babesteko neurri politiko zehatzak proposatu ditzala; eskatzen die, halaber, Europako Batzordeari eta Kontseiluari Tratatuak aitortzen dizkien eskumenen esparruan, desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak eta hizkuntza-aniztasuna babesteko Europar Batasunaren politikak finkatu eta egitarauak planifikatu ditzatela, 2014-2020 epealdirako Batasunaren laguntza finantziariorako tresnak erabiliz, bereziki hizkuntza horiek dokumentatzeko programak eta baita hezkuntza- eta prestakuntza-programak, gizarteratze-programak, gazteria eta kirol arlokoak, ikerketa eta garapena, kultura eta komunikabideen programa, egitura-funtsak (Kohesio-funtsak, FEDER, Europako Gizarte-funtsa, Europako lurralde-lankidetza, eta FEADER) eta teknologia berriak, gizarte-komunikabideak eta plataforma multimediak sustatzeko sortutako tresna eta plataforma guztiak, edukien eta aplikazioen sorkuntzarako laguntzak barne; uste du tresna hauek gizatalde eta eskualde horiez haratagoko ekintza eta egitarau zabalagoetan, kulturaren zein ekonomiaren arloan, erabili behar direla; eskatzen dio Europako Batzordeari abiarazi dezala hausnarketa bat desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzekin lotutako proiektuek aurkitzen dituzten oztopo administratibo eta burokratikoai buruz, eragindako hiztun-komunitateen txikiaren ondorioz;

Esparruak esparru, hona ebazpenean bistarago daudenak, Europako hizkuntza minorizatuen mesedetarako eta Europako Parlamentuaren deia: a) Babes juridikoa: 3. Dei egiten die oraindik egin ez duten estatu kideei Eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako Gutuna berretsi eta indarrean jar dezaten; Gutuna, desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzen babeserako erreferentziazkoa dela adierazten du eta Kopenhageko irizpideetan zehaztutako gutxiengoen babeserako tresnetariko bat da, Europar Batasunera sartzeko estatuek bete beharrekoa;

Ondorio gisa jasotzen da irakaskuntzaren garrantzia, besteak beste, horren bidez lortu baitaiteke belaunaldien arteko transmisioa, hizkuntza horien iraupena eta biziberritzea bermatuz

4 ~6. ANDRES URRUTIA

27


Sarri-sarri uste izan dugu gurea konponduta dagoela, batez ere eskualde euskaldunetan bizi garenon aldetik. Ahantzi egiten dugu, aldiz, euskara urri eta motz dabilela hainbat lurraldetan eta ebazpen honek proposaturiko neurriak eta egindako gomendioak nahitaezkoak direla euskararen lurraldeetan, batik bat, Nafarroan eta Iparraldean

30. Eskatzen dio Batzordeari lagundu ditzala desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak sustatzen lagunduko duten proiektu pilotuak eta hiztun -komunitateek eurek landutako ekintza-planak; 32. Eskatzen dio Batzordeari gogoeta egin dezala desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak babestu, zaindu eta suspertzeko Europa mailako neurri berezituak hartzeko aukeraz; c) Babes ekonomikoa eta finantzabideak: 9. Eskatzen du, atzerapenik egin ezin daitekeenez, babes-ekintzetarako finantziazioa erraz eskuratzekoa izan dadila eta ahalik eta argiena, erabili nahi luketen eragileek epe jakinean eskuragarri izan dezaten arriskuan dauden hizkuntzei modu eraginkorrean laguntzeko; d) Irakaskuntza: 15. Eskatzen die estatu kideei arreta gehiago jarri diezaiotela eta gehiago lagundu diezaiotela desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzei buruzko goi-mailako irakaskuntzari eta ikerketari; e) Teknologia berriak: 16. Uste du teknologia berriak baliagarri gertatu daitezkeela desagertzeko arriskuan dauden Europako hizkuntzen ezagupena, zabalkundea, irakaskuntza eta biziraupena bultzatzeko; • Digitalizazioa: 23. Uste du digitalizazioa hizkuntzen desagerpena saihesteko modu bat izan daitekeela;

28

5 ~6. ANDRES URRUTIA

eskatzen die, beraz, tokiko agintariei hizkuntza horietako liburuak eta grabazioak eta baita hizkuntza-ondarearen beste adierazpideak bildu ditzatela eta linean jarri ditzatela herritarren eskura; • Webguneak: 36. Ohartarazten du badirela webgune baliagarriak desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak sustatzeko proiektuetarako finantzazioa eskaintzen duten Europar Batasunaren egitarauei buruzko informazioa zabaltzeko, eta eskatzen dio Batzordeari deialdi berri bat zabaldu dezala webgune horiek 2014-2020 epealdirako egitarauekin eguneratzeko eta informazioa areagotu dezala, bereziki, dagokien hiztun-komunitateei bideratuta; • Familia: 17. Azpimarratzen du desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak familiaren baitan belaunaldi artean geroratzeak duen garrantzia eta baita hizkuntza horien irakaskuntza sustatzearena ere, beharrezko balitz hezkuntza-sistema berezi baten baitan; horregatik, bultzatzen ditu estatu kideak eta eskualde-agintariak hezkuntza-politikak eta irakasmaterialak garatu ditzaten; g) Erabilera publikoa: 18. Uste du garrantzitsua dela hizkuntzak indarberritzeko baztertuta geratu diren hizkuntzak eta gehien bat familia girora mugatuta daudenak gizartean jendaurrean erabili ahal izatea; h) Komunikabideak: 21. Irizten dio hedabideek, berriek bereziki, zeregin garrantzitsua bete dezaketekala desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak babesteko orduan, etorkizuneko belaunaldiekiko bereziki; berresten du, gainera, teknologia berriak ere erabili zitezkeela helburu horiek lortzeko; i) Hirugarren herrialdeekiko harremanak: 19. Eskatzen dio Batzordeari lan egin dezala desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak babesteko eta sustatzeko egitarau eta ekimenak sortu dituzten nazioarteko erakundekin, hala nola Unesco eta Europako Kontseilua; 31. Uste du Batasunak hizkuntza-aniztasuna bultzatu behar duela hirugarren herrialdeekiko harremanetan eta, bereziki, Europar Batasunean sartu nahi dutenekikoetan.


3. AKABANTZA Lerro hauetan nabari denez, euskaldunok ere badugu zeresana eta zeregina halako aferetan eta, egia esan, euskal gizartean bete-betean kokatzen dira halako kontuak. Euskararen ofizialtasun murriztua gorabehera, sarri-sarri uste izan dugu gurea konponduta dagoela, batez ere eskualde euskaldunetan bizi garenon aldetik. Ahantzi egiten dugu, aldiz, euskara urri eta motz dabilela hainbat lurraldetan eta ebazpen honek proposaturiko neurriak eta egindako gomendioak gainditutzat baino, pil-pileko eta nahitaezkoak direla euskararen lurraldeetan, batik bat, Nafarroan eta Iparraldean. Bizirik dago euskara bai… baina zenbait lurraldetan. Beste batzuetan eskas dabil eta bizi iraupenaren premian eta bizi berritzearen egarriz, egungo gizarteak behar dituen komunikazio premiei erantzun egokia eman nahi zaie bederen. Horrexegatik da aldezgarri eta onuragarri ebazpen berri hau. Ez, soil-soilean, wishful thinkings edo agiantzen erresumen bizitzeko eta beste bat gehiago izateko, ezpada eragingarria izateko, hau da, beste pauso bat izateko, euskararen eta oro

har, antzeko egoeran dauden Europako hizkuntzen aurrerabidea izateko. Tresnak behar dira horretarako, hona tresna berria, Europako Parlamentuaren Ebazpena eta era-erara, Euskaltzaindiaren zereginetan sartzen dena, gurea ez baita bakarrik euskararen normatibizazioa, normalizazioan ere (Jagon) lan egiten dugulako hasieratik bertatik. Horrexegatik da eskertzeko modukoa Euskaltzaindiaren eta Sabino Arana Fundazioaren ekimena, euskal gizartean zabaltzeko eta barreiatzeko tresna berri hau. Erabil eta garatu dezagun!

NOTAK 1. MEDGYESY, E.. (Ed.): Vade-Mecum. Textes officiels internationaux concernant les langues moins répandues en Europe. Bruxelles: Bureau européen pour es langues moins répandues BELMR/EBLUL, 2003. 2. JAGON SAILA, EUSKALTZAINDIA: Hizkuntza zuzenbidea. Testu-bilduma euskaraz. Bilbo: Euskaltzaindia, 2007. 3. JAGON SAILA, EUSKALTZAINDIA: Hizkuntza zuzenbidea. Testu-bilduma euskaraz. Bilbo: Euskaltzaindia, 2007, 91-107 or.

EKIN ETA JARRAI, TAMBIÉN EN EUROPA La reciente aprobación (2013) por parte de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo del Informe sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea es un paso más en la evolución de un auténtico espacio europeo en materia de Derechos lingüísticos. Siguiendo la estela de otros textos anteriores, el Parlamento Europeo ha decidido esta vez proclamar una serie

de ideas que van desde la protección jurídica y política de las lenguas europeas amenazadas de desaparición y de la diversidad lingüística hasta la petición de medios económicos y de financiación que posibiliten, además de los ámbitos tradicionales de normalización de estas lenguas, la utilización de las nuevas tecnologías a través de mecanismos como la digitalización o las páginas web que garanticen un futuro europeo a estas lenguas.

6 ~6. ANDRES URRUTIA

29
TXOSTENA* DESAGERTZEKO ARRISKUAN DAUDEN EUROPAKO HIZKUNTZEI ETA EUROPAR BATASUNEKO HIZKUNTZAANIZTASUNARI BURUZKOA (2013/2007(INI))

EUROPAKO PARLAMENTUKO KULTURA ETA HEZKUNTZA BATZORDEA TXOSTENGILEA: FRANÇOIS ALFONSI ITZULTZAILEA: ENEKO OREGI

* 645 boto alde, 26 aurka eta 29 abstentzio, bozketan izan ziren 700 diputatuen artean: 2013ko irailaren 11n, Europako Parlamentuak bete-beteko sostengua eman zion Txostenak dakarren Ebazpenari. 32

5~19. EL PROYECTO EUROPEÍSTA DEL NACIONALISMO VASCO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. LEYRE ARRIETA ALBERDI.


EUROPAKO PARLAMENTUAREN EBAZPEN-PROPOSAMENA DESAGERTZEKO ARRISKUAN DAUDEN EUROPAKO HIZKUNTZEI ETA EUROPAR BATASUNEKO HIZKUNTZA-ANIZTASUNARI BURUZKOA (2013/2007(INI)) EUROPAKO PARLAMENTUAK, • Ikusirik Europar Batasunaren Tratatuaren 2. artikulua eta 3. artikulua, 3. paragrafoa, • Ikusirik Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 21. artikulua, 1. paragrafoa, eta 22. artikulua, • Ikusirik Europako Batzordearen Euromosaic azterlana, Europako hizkuntzen desagerpenaren berri ematen duena gaur egun indarrean diren lanabesek ez dituztelako babesten, • Ikusirik Kultura-ondare ez-materiala babesteko Unescoren 2003ko urriaren 17ko Konbentzioa, ahozko tradizio eta adierazpideak kontuan hartzen dituena, hizkuntza barne, kultura-ondare ez-materialaren bideratzaile den aldetik, • Ikusirik Kultura-adierazpideen aniztasuna babestu eta sustatzeko Unescoren 2005eko Konbentzioa, • Ikusirik Unescok argitaratutako Arriskuan dauden Munduko hizkuntzen Atlasa, • Ikusirik Europako Kontseiluaren Europako Toki eta Eskualdeetako Aginteen Biltzarraren 2010eko martxoaren 18ko Ebazpena, «Les langues minoritaires: un atout pour le développement régional» (Hizkuntza gutxituak: eskualde-garapenerako aukera) izenburupean (301/2010)1, • Ikusirik Europako Kontseiluaren 12423/2010 Txostena, 1769/2010 Ebazpena eta 1944/2010 Gomendioa,

• I kusirik 2008ko irailaren 18ko Batzordearen Adierazpena, «Eleaniztasuna: Europarentzat abantaila eta konpromiso partekatua» izenburupean (COM(2008)0566), • I kusirik 2006ko abenduaren 18ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Gomendioa, bizitza osoko ikaskuntzarako gaitasun giltzarriei buruz2, • I kusirik Eskualdeen Batzordearen Iritzia, Lisboako Tratatuaren arabera Hizkuntza-gutxiengo historikoen babesari eta garapenari buruz3, • I kusirik 2008ko azaroaren 21eko Kontseiluaren Ebazpena, eleaniztasunari buruzko estrategia europarrari buruz4, • I kusirik Europako Kontseiluaren 1992ko azaroaren 5eko Eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako Gutuna, • I kusirik Hizkuntza-eskubideen Nazioarteko Adierazpena (1996), • I kusirik Nazio-gutxiengoen babeserako Esparru-hitzarmena (1995), • I kusirik bere 2004ko urtarrilaren 14ko Ebazpena, kultura-aniztasuna babestu eta sustatzeari buruzkoa: Europako eskualdeen eta Unesco eta Europako Kontseilua bezalako nazioarteko erakunden zeregina5, eta bere 2003ko irailaren 4ko Ebazpena, Europako eskualde-hizkuntzei eta eremu urrikoei buruzkoa, gutxiengoen hizkuntzak Europar

Batasunean hedapenaren eta kultura-aniztasunaren testuinguruan6, • I kusirik bere 2003ko urtarrilaren 14ko Ebazpena, toki- eta eskualde-aginteek Europaren eraikuntzan duten egitekoari buruzkoa7, Europako hizkuntza-aniztasunari dagokiona, • I kusirik bere 2009ko martxoaren 24ko Ebazpena, eleaniztasunari buruzkoa: Eleaniztasuna: Europarentzat abantaila eta konpromiso partekatua8, • I kusirik 2008ko irailaren 25eko Europako Parlamentuaren Ebazpena, Europako hirugarren sektoreko hedabideei buruzkoa9, • I kusirik bere Erregelamenduaren 48. artikulua, • I kusirik Kultura eta Hezkuntza Batzordearen txostena (A70239/2013), A. Aintzat harturik Lisboako Tratatuak Europar Batasunaren kultura- eta hizkuntza-ondarea bere zabalean babesteko eta sustatzeko helburua indartzen duela; B. Aintzat harturik hizkuntzen eta kulturen aniztasuna Europar Batasunaren funtsezko sortarau dela, Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 22. artikuluan finkatzen den bezala: «Batasunak kultura- erlijio- eta hizkuntza-aniztasuna errespetatzen ditu»; C. Aintzat harturik hizkuntzen aniztasuna herritarren eskubide gisa aitortuta dagoela Oinarrizko

2~7. ALFONSI TXOSTENA

33


Eskubideen Gutunaren 21. eta 22. artikuluetan eta, ondorioz, hizkuntza bakarra ezarri nahi izatea Batasunaren funtsezko balioak ahultzea eta urratzea dela; D. Aintzat harturik desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak Europako kultura-ondarearen osagaitzat hartu beharko liratekeela, eta ez helburu politiko, etniko nahiz lurraldetasunezkoak bultzatzeko bide gisa; E. Aintzat harturik Europako hizkuntza guztiek balio eta duintasun bera dutela, bertako kulturen eta zibilizazioen osagai direla eta gizateriaren aberasgarri; F. Aintzat harturik barne kohesio handiko gizarte eleanitzek, eleaniztasuna modu demokratiko eta jasangarrian kudeatzen dutenek, pluraltasuna areagotzen dutela, irekiagoak direla eta hizkuntza-aniztasun orok dakarren aberastasuna handitzeko ere baliagarriagoak direla; G. Aintzat harturik hizkuntza guztiek, baita desagertzeko arriskuan daudenek ere, Europar Batasunaren aberastasuna eta aniztasuna eta europar nortasunaren oinarriak indartzen dituzten historiaren, gizartearen eta kulturaren jakinbidea islatzen dutela eta, horregatik, herrialde bakoitzeko hizkuntza-aniztasuna eta desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak egotea aukera gisa ulertu behar dela, ez zama bat bezala, eta bere horretan bultzatu eta sustatu beharko liratekeela; H. Aintzat harturik Unescok, arriskuan dauden munduko hizkuntzen bere Atlasean zehazten duela hizkuntza bat desagertzeko arriskuan dela baldin eta honako irizpide zientifikoren bat edo batzuk betetzen ez badi-

34

3~7. ALFONSI TXOSTENA

tu: hizkuntzaren belaunaldi arteko trasmisioa, hiztun kopurua, hiztunen proportzioa biztanleria osoan, hizkuntzaren erabilera esparru publiko eta pribatuetan, hedabide berriekiko egoera, hizkuntza ikasteko eta irakasteko materialak egotea, gobernu eta erakundeen hizkuntzarekiko jarrerak eta politikak, ofizialtasuna eta erabilera ofiziala bereziki, hiztunen hizkuntzarekiko jarrera, dokumentazioaren mota eta kalitatea; I. Aintzat harturik Kultura-adierazpideen aniztasuna babestu eta sustatzeko Unescoren 2005eko Konbentzioaren arabera estatu kideek kulturgintza, kultura-ondasunak eta –zerbitzuak babesteko neurri egokiak hartu ditzaketela, bereziki ekintza, ondasun eta zerbitzu horietan erabilitako hizkuntzei dagozkien neurriak, bai bakoitzaren lurraldean kultura-adierazpideen aniztasuna sustatze aldera, bai nazioarteko akordioen esparruan; J. Aintzat harturik Europako Kontseiluaren Eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako Gutuna, Batasunaren kide diren hamasei estatuk berretsitakoa, desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzen babeserako erreferentzia dela eta gutxiengoen babeserakoko tresna, bi hauek izanik estatuek Batasunean sartzeko bete behar dituzten Kopenhageko irizpideetan finkatutako puntuetariko bi; K. Aintzat harturik Unescok dioenez Europako herrialde guztietan, itsasoz haraindiko Europa mendeko lurraldeetan eta Batasuneko gizatalde herraldarien baitan badirela belaunaldi artean ahoz baino trasmititzen ez diren hizkuntzak eta, horretaz, desagertzeko arriskuan direla jo behar dela; desagertzeko arris-

kuan dauden Europako zenbait hizkuntza, mugez gaindiko gizataldetan mintzatzen direla eta babes-maila desberdinak dituztela hiztunak kokatutako estatu kidearen edota eskualdearen arabera; L. Aintzat harturik, horrela, herrialde eta eskualde zenbaitetan badirela desagertzeko arriskuan dauden edota desagertzen ari diren gutxiengo- eta eskualde-hizkuntzak, alboko herrialdeetan ofizialtasuna eta gehiengoa duten bitartean; M. Aintzat harturik, naturaren aniztasun biologikoa bezalaxe, Europako kulturen eta hizkuntzen aniztasuna gure gizarteen garapen jasangarrirako beharrezko den ondare biziaren osagai direla eta, horregatik, desagertzeko arriskutik zaindu eta babestu beharra dagoela; N. Aintzat harturik hizkuntza-aniztasunaren errespetuak gizarte-kohesioa indartzen duela, elkar ulertzea, autoestimua eta irekitasuna areagotuz, eta hizkuntza-aniztasunak kulturarako irispidea errazten duela eta sormena eta kulturartekotasuna pizten dituela, herrien eta herrialden arteko lankidetza bultzatzeaz gain; O. Aintzat harturik Lisboako Tratatuaren 167. artikuluak argi eta garbi adierazten duela ÂŤBatasunak estatu kideetako kulturen loratzea bultzatuko du, beren nazio- eta eskualde-aniztasunarekiko errespetuaren barruanÂť eta, beraz, animatzen du ez bakarrik Batasuneko hizkuntza-ondarearen aberastasuna, aniztasun horren zati bat denez, zaindu eta babesteko ekitera, baizik eta baita ondare hori hobetzen eta suspertzen ahalegintzera, estatu kideek garatutako politikez gain;


P. Aintzat harturik Europar Batasuneko hizkuntza-aniztasunak hizkuntza ofizialez gain, estatu kidetako hizkuntza ofizialkideak, eskualde-hizkuntzak eta inongo ofizialtasun-mailarik ez duten hizkuntzak ere hartzen dituela; Q. Aintzat harturik desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzei buruz ari garenean lurralde jakin batean bakarrik arriskupean dauden hizkuntzak sartzen direla, eremu batean hiztun -kopurua nabarmen behera doanean eta errolda batetik hurrengora egindako estatistikek hiztunen kopurua nabarmen jaitsi dela erakusten dutenean; R. Aintzat harturik estatu kideetako hizkuntza ofizialak arriskuan izan daitezkeela Batasunaren beste eskualde batzuetan; S. Aintzat harturik, zenbait hizkuntzaren egoeraren larriagatik, arreta berezia eskaini beharko litzaiekela suntsitzeko arriskuan dauden hizkuntzei, kulturen eta hizkuntzen aniztasuna onartuz, jasaten dituzten aurreiritziak aurkatzeko neurriak hartuz eta asimilazio-ikuspegia baztertuz, bai Europa mailan, bai estatuen mailan; T. Aintzat harturik eraginkorrena ikasketak ama-hizkuntzan egitea dela; U. Aintzat harturik haurrek ikasketak txiki-txikitatik ama-hizkuntzan eginez eta alboz-albo hizkuntza ofiziala ikasiz, hizkuntza gehiago ikasteko ahalmena areagotuko dutela, eta eleaniztasuna europar gazteentzat abantailatsu dela; V. Aintzat harturik Europan arriskuan dauden hizkuntzek jasaten duten mehatxua arindu daitekeela baldin eta bizitza publikoan eta justizia-administrazioan hizkuntza horiek modu proportzionalean tratatzen ba-

dira, beti ere berdintasun-arauz eta aniztasunaren mesedetan; W. Aintzat harturk hizkuntza baten biziraupenean eta geroratzean garrantzia handia dutela sarritan eskolaz kanpoko heziketak eta heziteta ez-formalak eta garrantzizkoa dela testuinguru horretan arte-elkarteek eta artistek betetzen duten lekua aitortzea; X. Aintzat harturik desagertzeko arriskuan diren hizkuntzen kontuei ez zaiela behar bezalako arreta berezia eskaini Europako Batzordearen eleaniztasunarekiko politiken esparruan; kontuan hartuz azken bi urte anitzeko finantza-esparruetan (2000-2007 y 2007-2013) hizkuntza horientzako europar finantziazioak murrizketa nabarmenak jasan dituela, horren ondorioz hizkuntzon estualdiak areagotuz, eta hurrengo urte anitzeko finantza-esparruan (2014-2020) beste horrenbeste gertatu ez dadin kontu egin behar dela; 1. Eskatzen die Europar Batasunari eta estatu kideei arreta gehiago eskaini diezaiotela desagertzeko arriskuan dauden Europako hainbat hizkuntzak jasaten duten egoera larriari eta konpromiso sendoa har dezatela Batasunaren hizkuntza- eta kultura-ondarearen aniztasun aparta zaintzeko eta sustatzeko, hizkuntzok suspertzeko politika ekintzaile eta handizaleak garatuz eta helburu horretarako arrazoizko aurrekontua bideratuz; gomendatzen du, halaber, politika horien xede izan dadila gizatalde horiek gorpuzten duten hizkuntza- eta kultura-aniztasunaz Europar Batasuneko herritarrak jabetzea; estatu kideak bultzatzen ditu desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak

sustatzeko ekintza-planak aurkeztera, Europako zenbait hiztun-komunitatetan eskuragarri dauden jarduera onenak partekatzean oinarrituta; 2. Eskatzen die estatu kideetako gobernuei gaitzetsi ditzatela desagertzeko arriskuan dauden hiztun-komunitateen nortasunaren eta hizkuntzaren erabileraren zein horien kultura-erakundeen aurka bideratu diren edo bideratzen diren jarduera guztiak, dela bereizkeriaren bidez, dela derrigortutako zein zeharkako asimilazioaren bidez; 3. Dei egiten die oraindik egin ez duten estatu kideei Eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako Gutuna berretsi eta indarrean jar dezaten; Gutuna, desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzen babeserako erreferentziazkoa dela adierazten du eta Kopenhageko irizpideetan zehaztutako gutxiengoen babeserako tresnetariko bat da, Europar Batasunera sartzeko estatuek bete beharrekoa; 4. Eskatzen die estatu kideei eta Batzordeari errespetatu ditzatela Kultura-adierazpideen aniztasuna babestu eta sustatzeko Unescoren 2005eko Konbentzioari atxiki zitzaizkionean hartu zituzten konpromisoak, bai beren lurraldeetan, bai nazioarteko akordioetan; 5. Eskatzen die Batasuneko agintariei gehitu dezatela hizkuntza-aniztasunaren benetako errespetua eta bereziki Europako hizkuntza ez hegemonikoen babesa Batasunean estatu kide gisa sartzeko estatu guztiek bete beharreko baldintzen artean; 6. Eskatzen die Batzordeari eta estatu kideetako gobernuei

4~7. ALFONSI TXOSTENA

35


eta eskualdeetako agintariei ezarri ditzatela programak desagertzeko arriskuan dauden hizkuntza-komunitateenganako eta komunitate etnikoenganako tolerantzia, beren hizkuntza- eta kultura-balioekiko errespetua eta gizatalde horiekiko errespetua sustatzeko gizartean; 7. Ohartarazten ditu estatu kideetako gobernuak eta eskualdeetako agintariak kontuan izan dezatela desagertzeko arriskuan dagoen hizkuntza baten biziraupenak hizkuntza hori erabiltzen duen gizataldearen biziraupena eta garapena eskatzen dituela eta, beraz, hizkuntza babesteko politikak abiaraztean kultura eta hezkuntza kontuan hartzeaz gain, ikuspegi ekonomiko eta sozialak era kontuan izan behar direla; 8. Eskatzen dio Europako Batzordeari desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak babesteko neurri politiko zehatzak proposatu ditzala; eskatzen die, halaber, Europako Batzordeari eta Kontseiluari Tratatuak aitortzen dizkien eskumenen esparruan, desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak eta hizkuntza-aniztasuna babesteko Europar Batasunaren politikak finkatu eta egitarauak planifikatu ditzatela, 20142020 epealdirako Batasunaren laguntza finantziariorako tresnak erabiliz, bereziki hizkuntza horiek dokumentatzeko programak eta baita hezkuntza- eta prestakuntza-programak, gizarteratze-programak, gazteria eta kirol arlokoak, ikerketa eta garapena, kultura eta komunikabideen programa, egitura-funtsak (Kohesio -funtsak, FEDER, Europako

36

5~7. ALFONSI TXOSTENA

Gizarte-funtsa, Europako lurralde-lankidetza, eta FEADER) eta teknologia berriak, gizarte-komunikabideak eta plataforma multimediak sustatzeko sortutako tresna eta plataforma guztiak, edukien eta aplikazioen sorkuntzarako laguntzak barne; uste du tresna hauek gizatalde eta eskualde horiez haratagoko ekintza eta egitarau zabalagoetan, kulturaren zein ekonomiaren arloan, erabili behar direla; eskatzen dio Europako Batzordeari abiarazi dezala hausnarketa bat desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzekin lotutako proiektuek aurkitzen dituzten oztopo administratibo eta burokratikoei buruz, eragindako hiztun-komunitateen txikiaren ondorioz; 9. Eskatzen du, atzerapenik egin ezin daitekeenez, babes-ekintzetarako finantziazioa erraz eskuratzekoa izan dadila eta ahalik eta argiena, erabili nahi luketen eragileek epe jakinean eskuragarri izan dezaten arriskuan dauden hizkuntzei modu eraginkorrean laguntzeko; 10. Uste du Europar Batasunak estatu kideei lagundu behar diela eta bultzatu behar dituela desagertzeko arriskuan dagoen hizkuntza ama-hizkuntza gisa haurtzarotik ikastea ahalbidetuko duen hizkuntza -politika bat ezartzera; adierazten du, zientifikoki frogatu den bezala, bi hizkuntza edo gehiago ikastea sustatzea onuragarri litzatekeela haurrentzat eta aurrerago hizkuntza gehiago ikasten lagunduko liekeela, hizkuntza belaunaldi artean geroratzea indartzeaz gain, eta desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzen hiztunei laguntza konkretua emango liekeela ahulduta dagoen guneetan be-

launaldi arteko hizkuntza-trasmisioa indarberritzeko; 11. Babesten du arriskuan dauden hizkuntzen irakaskuntza adin guztietako ikasleentzako metodologia egokiekin indartzea, urrutiko irakaskuntza barne, eleaniztasunean eta hizkuntza -pluraltasunean oinarritutako benetako europar herritartasuna garatu dadin; 12. Ezagutzen ditu Batzordearen eleaniztasun-egitarauak; irizten dioproiektugileek egitarau horiek eskaintzen dituzten aukerak baliatu ahal izan beharko lituzketela eta, kontuan harturik desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak bizirautearen alde borrokatzen diren hiztun-komunitateak maiz oso talde txikiak izan ohi direla, eskatzen dio Batzordeari ez ditzala gizatalde horien intereseko egitarauak diru-laguntzetatik salbuetsi finantza-ekarpenaren urriagatik, onuradun-kopuru mugatuagatik edota eragindako eremuaren txikitasunagatik, eta, aitzitik, egitarau horietarako irismena erraztu dezala eta argitaratu ditzala finantziazioa lortzeko baldintzei buruzko orientabideak emanez; eskatzen die estatu kideei desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzetako talde eta komunitate txiki horien bitartekari eta eragile bihur daitezela Batasunaren funtsak baliatu ditzaten, aldi berean gogoraraziz hizkuntza-aniztasunerako Europar Batasunaren finantziazioa ez dela aurreikusitako helburutik desbideratu behar, ez eta mehatxupeko hizkuntzak helburu politiko zabalagoak lortzeko erabiltzen dituzten ekintzak bultzatzeko erabili ere; 13. Uste du hizkuntza biziberritzeko politika arnas luzeko ahalegina dela, alor desberdinetako


askotariko ekintza koordinatuen plangintzan oinarritua, bereziki irakaskuntzan (haureta lehen-hezkuntza direlarik horretarako garrantzizkoenak, gurasoen hizkuntza-prestakuntzarekin batera), administrazioan, hedabideetako emanaldietan (irratiak eta telebista-kateak sortzeko eta garatzeko aukera barne), artean eta bizitza publikoko alor guztietan. Horrek guztiak epe luzean eskuragarri izango diren baliabideak eskatzen ditu; uste du egitarau horiek lantzea, hiztun-komunitateen arteko jarduera onenak partekatzea eta ebaluazio-prozedurak ezartzea sostengatu beharko liratekeela; 14. Gogorarazten du gehien bat ahozkoak diren hizkuntzen normalizazioa lortzeko ahaleginei eutsi beharra; 15. Eskatzen die estatu kideei arreta gehiago jarri diezaiotela eta gehiago lagundu diezaiotela desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzei buruzko goi-mailako irakaskuntzari eta ikerketari; 16. Uste du teknologia berriak baliagarri gertatu daitezkeela desagertzeko arriskuan dauden Europako hizkuntzen ezagupena, zabalkundea, irakaskuntza eta biziraupena bultzatzeko; 17. Azpimarratzen du desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak familiaren baitan belaunaldi artean geroratzeak duen garrantzia eta baita hizkuntza horien irakaskuntza sustatzearena ere, beharrezko balitz hezkuntza-sistema berezi baten baitan; horregatik, bultzatzen ditu estatu kideak eta eskualde-agintariak hezkuntza-politikak eta irakasmaterialak garatu ditzaten;

18. Uste du garrantzitsua dela hizkuntzak indarberritzeko baztertuta geratu diren hizkuntzak eta gehien bat familia girora mugatuta daudenak gizartean jendaurrean erabili ahal izatea; 19. Eskatzen dio Batzordeari lan egin dezala desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak babesteko eta sustatzeko egitarau eta ekimenak sortu dituzten nazioarteko erakundekin, hala nola Unesco eta Europako Kontseilua; 20. Gomendatzen die estatu kideei arriskuan dauden hizkuntzen bilakaeraren jarraipena egin dezatela, estatuko agintariek bezala hizkuntza propioak dituzten lurraldeetako agintariek, hizkuntza horiek ofizialak izan ala ez; 21. Irizten dio hedabideek, berriek bereziki, zeregin garrantzitsua bete dezaketela desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak babesteko orduan, etorkizuneko belaunaldiekiko bereziki; berresten du, gainera, teknologia berriak ere erabili zitezkeela helburu horiek lortzeko; 22. Eskatzen die bereziki tokiko agintariei, hizkuntzak biziberritzeko neurriak hartu ditzatela egoera iraultzeko, azken hiztunaren heriotzak hizkuntza baten desagerpena baitakar eskuarki; 23. Uste du digitalizazioa hizkuntzen desagerpena saihesteko modu bat izan daitekeela; eskatzen die, beraz, tokiko agintariei hizkuntza horietako liburuak eta grabazioak eta baita hizkuntza-ondarearen beste adierazpideak bildu ditzatela eta linean jarri ditzatela herritarren eskura; 24. Proposatzen du nazioarteko komunitateak eta estatu kideek gaitu ditzatela desa-

gertzeko arriskuan dauden hizkuntzen hiztun-komunitateak jabetu daitezen beren hizkuntzak erabiltzea eta babestea balio bat dela bai gizataldearentzat berarentzat eta bai Europarentzat ere; 25. Eskatzen dio Batzordeari etengabe babestu dezala, hainbat egitarauren bitartez, desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak suspertzeko estatuez gaindiko sareak eta Europa mailako ekimen eta ekintzak, eta Unescok hasitako Arriskuan dauden Munduko hizkuntzen Atlasa osatzen laguntzeko beharra azpimarratzen du, haren betikotasuna ziurtatuz, eta hizkuntza bakoitzaren egoeraren eta desagerpena saihesteko ezarritako politiken emaitzaren jarraipena egitea ahalbidetuko duen adierazle homogeneo sorta bat garatzekoa; 26. Eskatzen dio Batzordeari Euromosaik azterlanarekin abiatutako ikerketari jarraitu diezaiola eta zerrendatu ditzala Europako hizkuntzaren baten desagerpen-arriskua nabarmen gutxitu duten prebentzio-neurrien adibideak; gomendatzen du, hizkuntza -komunitateen artean ezagutza, trebetasun eta jarduera onenak elkartrukatzea bultzatze aldera, Europako hizkuntza-sareek aztertu ditzatela, desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak zaintzeko, babesteko eta suspertzeko estatu kideek abian jarritako politikak, eta Batzordeak gomendioak egin ditzala horretan oinarrituta; 27. Eskatzen dio Batzordeari bultzatu dezala desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzen ikaskuntzari eta indarberritzeari

6~7. ALFONSI TXOSTENA

37


eta Europan herritar elebidun eta eleanitzak izateak dakartzan onura kognitiboak eta gizartezkoei buruzko ikerketa; 28. Eskatzen die estatu kideei, baldin eta oraindik egin ez badute, izenpetu eta berretsi ditzatela Eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako Gutuna eta 1995eko Nazio-gutxiengoen babeserako Esparru-hitzarmena; 29. Eskatzen dio Batzordeari Batasunean desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak babesteko neurri posibleak aztertu ditzala; 30. Eskatzen dio Batzordeari lagundu ditzala desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak sustatzen lagunduko duten proiektu pilotuak eta hiztun -komunitateek eurek landutako ekintza-planak; 31. Uste du Batasunak hizkuntza-aniztasuna bultzatu behar duela hirugarren herrialdeekiko harremanetan eta, bereziki,

Europar Batasunean sartu nahi dutenekikoetan; 32. Eskatzen dio Batzordeari gogoeta egin dezala desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak babestu, zaindu eta suspertzeko Europa mailako neurri berezituak hartzeko aukeraz; 33. Uste du eleaniztasuna sustatzearekin lotutako egitarauak funtsezko direla auzo-herrialdeen estrategia politikoetarako edota Europar Batasunean sartzeko hautagai eta hautagai potentzial direnenetarako; 34. Uste du Batzordeak hizkuntzak indarberritzeari emandako laguntzak arreta berezia eman behar diela hedabide digitalen esparruko ekimenei, gizarte -sareak barne, belaunaldi gazteenak desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzen alde konprometitu daitezen; 35. Uste du Batzordeak arreta jarri behar diola estatu kide eta eskualde batzuen politikek

arriskuan jartzen ari direla beren lurraldeetako hizkuntzen biziraupena, Europa mailan arriskuan ez badaude ere; 36. Ohartarazten du badirela webgune baliagarriak desagertzeko arriskuan dauden hizkuntzak sustatzeko proiektuetarako finantzazioa eskaintzen duten Europar Batasunaren egitarauei buruzko informazioa zabaltzeko, eta eskatzen dio Batzordeari deialdi berri bat zabaldu dezala webgune horiek 20142020 epealdirako egitarauekin eguneratzeko eta informazioa areagotu dezala, bereziki, dagokien hiztun-komunitateei bideratuta; 37. Agindua ematen dio presidenteari Ebazpen hau Kontseiluari eta Batzordeari helarazi diezaiela, eta baita estatu kideetako gobernu eta parlamentuei ere.

BATZORDEKO AZKEN BOZKETAREN EMAITZA Onarpen-data

2013.6.18

+: 30 –: 0 0: 0 Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Azken bozketan zeuden kideak Neved’alová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tókés, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver Azken bozketan zeuden François Alfonsi, Liam Aylward, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Iosif Matula, ordezkoak Georgios Papanikolaou, Kay Swinburne, Inês Cristina Zuber Azken bozketan zeuden Vasilica Viorica Dancila ordezkoak (187. art., 2. lerr.) Azken bozketaren emaitza

NOTAK: 1. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671947&Site=DC 2. EGUNKARI OFIZIALA L 394, 2006/12/30ekoa, 10. or. 3. EGUNKARI OFIZIALA C 259, 2011/09/02koa, 31. or. 4. EGUNKARI OFIZIALA C 320, 2008/12/16koa, 1. or. 5. EGUNKARI OFIZIALA C 92 E, 2004/04/16koa, 322. or.

38

7~7. ALFONSI TXOSTENA

6. EGUNKARI OFIZIALA C 76, 2004/03/25ekoa, 374. or. 7. EGUNKARI OFIZIALA C 38 E, 2004/02/12koa, 167. or. 8. EGUNKARI OFIZIALA C 117 E, 2010/05/06koa, 59. or. 9. EGUNKARI OFIZIALA C 8 E, 2010/01/14koa, 75. or.INFORME* SOBRE LAS LENGUAS EUROPEAS AMENAZADAS DE DESAPARICIÓN Y LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA EN LA UNIÓN EUROPEA (2013/2007(INI))

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO PONENTE: FRANÇOIS ALFONSÍ

* El 11 de septiembre de 2013, con 645 votos a favor, 26 en contra y 29 abstenciones de los 700 diputados asistentes a la votación, el Parlamento Europeo dio su total apoyo a la propuesta de resolución recogida en este informe. 40

5~19. EL PROYECTO EUROPEÍSTA DEL NACIONALISMO VASCO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. LEYRE ARRIETA ALBERDI.


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LAS LENGUAS EUROPEAS AMENAZADAS DE DESAPARICIÓN Y LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA EN LA UNIÓN EUROPEA (2013/2007(INI)) EL PARLAMENTO EUROPEO, • V istos los artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, • V istos el artículo 21, apartado 1, y el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales, • V isto el estudio Euromosaic de la Comisión Europea, que da cuenta de la desaparición de lenguas europeas porque los dispositivos vigentes en la actualidad no permiten su salvaguarda, • V ista la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, de 17 de octubre de 2003, que comprende las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, • V ista la Convención de la Unesco de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, • V isto el Atlas de las lenguas del mundo en peligro, de la Unesco, • V ista la Resolución del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa del Consejo de Europa, de 18 de marzo de 2010 titulada «Les langues minoritaires: un atout pour le développement régional» (Las lenguas minoritarias: una baza para el desarrollo regional) (301/2010)1,

• •

• V istos el Informe 12423/2010, la Resolución 1769/2010 y la Recomendación 1944/2010 del Consejo de Europa, • V ista la Comunicación de la Comisión, de 18 de septiembre

de 2008, titulada «Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido» (COM(2008)0566), V ista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente2, V isto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la protección y el desarrollo de las minorías lingüísticas históricas con arreglo al Tratado de Lisboa3, V ista la Resolución del Consejo, de 21 de noviembre de 2008, relativa a una estrategia europea en favor del multilingüismo4, V ista la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, de 5 de noviembre de 1992, V ista la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996), V isto el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1995), V istas su Resolución, de 14 de enero de 2004, sobre la preservación y el fomento de la diversidad cultural: el cometido de las regiones europeas y organizaciones internacionales como la Unesco y el Consejo de Europa5, y su Resolución, de 4 de septiembre de 2003, sobre las lenguas europeas regionales y menos difundidas, las lenguas de las minorías en la Unión Europea en el contexto de la ampliación y la diversidad cultural6, V ista su Resolución, de 14 de enero de 2003, sobre el papel de

los poderes regionales y locales en la construcción europea7, que hace referencia a la diversidad lingüística en Europa, • V ista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido8, • V ista la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre los medios del tercer sector de la comunicación9, • V isto el artículo 48 de su Reglamento, • V isto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A70239/2013), A. Considerando que el Tratado de Lisboa da más fuerza al objetivo de salvaguardar y promover el patrimonio cultural y lingüístico de la Unión Europea en todos sus aspectos; B. Considerando que la diversidad lingüística y cultural es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, consagrado en el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales: «La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística»; C. Considerando que la diversidad lingüística está reconocida como derecho de los ciudadanos en los artículos 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales, lo que significa que tratar de establecer la exclusividad de un idioma supone restringir y conculcar los valores fundamentales de la Unión;

2~7. INFORME ALFONSÍ

41


D. Considerando que las lenguas amenazadas de desaparición deben considerarse parte del patrimonio cultural europeo y no un vehículo para aspiraciones políticas, étnicas o territoriales; E. Considerando que todas las lenguas de Europa son iguales en valor y dignidad, que forman parte integrante de sus culturas y civilizaciones y que contribuyen al enriquecimiento de la humanidad; F. Considerando que las sociedades multilingües bien cohesionadas que gestionan su diversidad lingüística de manera democrática y sostenible contribuyen a la pluralidad, son más abiertas y están en mejores condiciones para contribuir a la riqueza que supone la diversidad lingüística; G. Considerando que todas las lenguas, también las amenazadas de desaparición, reflejan unos saberes históricos, sociales y culturales y una mentalidad y una forma de creatividad y de crear que contribuyen a la riqueza y la diversidad de la Unión Europea y a los fundamentos de la identidad europea; que, por ello, la diversidad lingüística y la presencia de lenguas amenazadas en un país deben considerarse un activo en lugar de una carga, y conviene respaldarlas y fomentarlas como tales; H. Considerando que la Unesco, en su Atlas de las lenguas del mundo en peligro, indica que una lengua está amenazada de desaparición si no cumple o cumple apenas uno o varios de los criterios científicos siguientes: transmisión intergeneracional de la lengua; número absoluto de hablantes; proporción de hablantes en el conjunto de la población; uso de la lengua en los diferentes ámbitos públicos y privados; respuesta ante los nuevos medios de comunicación;

42

3 ~7. INFORME ALFONSÍ

disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua; actitudes y políticas de los gobiernos y las instituciones hacia las lenguas, en particular su rango oficial y su uso; actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua; tipo y calidad de la documentación; I. Considerando que, según la Convención de la Unesco de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, los Estados miembros pueden adoptar medidas adecuadas para proteger las actividades, bienes y servicios culturales, en particular medidas relativas a la lengua utilizada en dichas actividades, bienes y servicios, a fin de promover la diversidad de las expresiones culturales en su territorio, pero también en el marco de los acuerdos internacionales; J. Considerando que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, ratificada por dieciséis Estados miembros de la Unión, sirve de referencia para la protección de las lenguas en peligro de desaparición y como mecanismo de protección de las minorías, que son dos puntos especificados en los criterios de Copenhague que deben cumplir los Estados para su adhesión a la UE; K. Considerando que, según la Unesco, en todos los países europeos, en los territorios europeos de ultramar y en el seno de las comunidades nómadas de la Unión hay lenguas que solo se transmiten oralmente entre generaciones, por lo que deben considerarse amenazadas de desaparición; que algunos idiomas europeos amenazados de desaparición hablados por comunidades transfronterizas son objeto de niveles de protección

diferentes según el Estado miembro o la región en la que viven sus hablantes; L. Considerando, por ello, que en algunos países y regiones hay lenguas minoritarias o regionales que están amenazadas de desaparición o están desapareciendo, pero que estas mismas lenguas tienen carácter oficial y mayoritario en países vecinos; M. Considerando que, del mismo modo que la diversidad biológica natural, la diversidad de lenguas y culturas europeas forma parte del patrimonio viviente necesario para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades y que, por ello, deben salvaguardarse y protegerse frente a todo riesgo de desaparición; N. Considerando que el respeto a la diversidad lingüística contribuye positivamente a la cohesión social reforzando la comprensión mutua, la autoestima y la apertura de miras, y que la diversidad lingüística favorece el acceso a la cultura y contribuye a la creatividad y a la adquisición de competencias interculturales, además de fomentar la cooperación entre pueblos y países; O. Considerando que el artículo 167 del Tratado de Lisboa establece claramente que «la Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros dentro del respeto de su diversidad nacional y regional», y por tanto, anima a que se actúe no solo con el fin de preservar y salvaguardar la riqueza del patrimonio lingüístico de la Unión como parte de esta diversidad, sino también con el fin de dar un paso adelante en la consolidación y la promoción de este patrimonio junto a las políticas de los Estados miembros; P. Considerando que el concepto de diversidad lingüística de la Unión Europea abarca no so-


lamente lenguas oficiales, sino también lenguas cooficiales, lenguas regionales y lenguas que no gozan de reconocimiento oficial en los Estados miembros; Q. Considerando que la categoría de lengua amenazada de desaparición comprende también lenguas amenazadas solamente en un territorio determinado en el que el número de hablantes de la comunidad está en marcado declive y los casos en los que las estadísticas elaboradas sobre censos consecutivos muestran un descenso acusado del número de hablantes de una lengua; R. Considerando que las lenguas oficiales de los Estados miembros también pueden ser lenguas en peligro en algunas zonas de la Unión; S. Considerando que, ante la urgencia de la situación en la que se encuentran, debería dedicarse una atención especial a los idiomas que están en peligro de extinción reconociendo el multiculturalismo y el multilingüismo, aplicando medidas políticas para combatir los prejuicios existentes contra las lenguas en peligro y adoptando un enfoque contrario a la asimilación a nivel nacional y a nivel europeo; T. Considerando que la enseñanza en la lengua materna es el medio más eficaz para aprender; U. Considerando que si se enseña a los niños en su lengua materna desde la más temprana edad y aprenden paralelamente una lengua oficial, tendrán una aptitud natural para el aprendizaje ulterior de más lenguas, y considerando que el pluralismo lingüístico es una ventaja para los jóvenes europeos; V. Considerando que la amenaza que pesa sobre las lenguas en peligro en Europa puede reducirse garantizando el principio de que, en los asuntos públicos y

en la administración de justicia, la lengua en cuestión se trate de manera proporcional, sobre la base de la igualdad y en interés de la diversidad; W. Considerando que la salvaguardia y la transmisión de una lengua pasan, muy a menudo, por los canales de la educación informal y no formal y que es importante reconocer el lugar que ocupan, en este contexto, las organizaciones de voluntarios, los medios artísticos y los artistas; X. Considerando que la cuestión de las lenguas en peligro de desaparición no recibe la atención específica requerida en el marco de la política de multilingüismo de la Comisión Europea; considerando que, en el periodo de los dos últimos marcos financieros plurianuales (2000-2007 y 2007-2013), la financiación europea destinada a estas lenguas ha sufrido recortes sustanciales, lo que ha contribuido a acrecentar sus dificultades, y que conviene velar por que no suceda lo mismo en el próximo marco financiero plurianual (2014-2020); 1. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que presten mayor atención a la gravísima amenaza que pesa sobre numerosas lenguas de Europa clasificadas como lenguas amenazadas de desaparición y que se comprometan con empeño con la protección y el fomento de la diversidad única del patrimonio lingüístico y cultural de la Unión aplicando políticas proactivas ambiciosas de revitalización de las lenguas afectadas y destinando a este objetivo un presupuesto razonable; recomienda que estas políticas aspiren también a desarrollar una mayor concienciación entre los ciudadanos de la UE de la riqueza lingüística y cultural que di-

chas comunidades representan; insta a los Estados miembros a que presenten planes de acción para la promoción de las lenguas amenazadas de desaparición basados en el intercambio de buenas prácticas ya disponibles en algunas comunidades lingüísticas de Europa; 2. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que condenen las prácticas que, por medio de la discriminación lingüística o la asimilación forzada o encubierta, hayan estado o estén dirigidas contra la identidad y el uso de la lengua de comunidades lingüísticas amenazadas de desaparición o sus instituciones culturales; 3. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias; señala que la Carta sirve de referencia para la protección de las lenguas amenazadas de desaparición y es uno de los mecanismos de protección de las minorías especificados en los criterios de Copenhague, que los Estados deben cumplir para poder adherirse a la UE; 4. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que respeten los compromisos adquiridos con su adhesión a la Convención de la Unesco de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales tanto en su territorio como en los acuerdos internacionales; 5. Pide a las autoridades de la Unión que incorporen el respeto efectivo a la diversidad lingüística y especialmente la protección de las lenguas no hegemónicas europeas a la serie de condiciones que deben cumplir todos los Estados que quieran ingresar en la UE como Estados miembros;

4 ~7. INFORME ALFONSÍ

43


6. Pide a la Comisión y a los Gobiernos y autoridades regionales de los Estados miembros que establezcan programas para promover la tolerancia hacia las comunidades lingüísticas o étnicas amenazadas de desaparición, el respeto por sus valores lingüísticos y culturales y el respeto por estas comunidades en la sociedad; 7. Llama la atención de los Gobiernos y las autoridades regionales de los Estados miembros sobre el hecho de que la supervivencia de una lengua amenazada de desaparición equivale a la supervivencia y el desarrollo de la comunidad que la utiliza y que, por consiguiente, para formular políticas destinadas a protegerla, deberían tenerse en cuenta no solo los aspectos culturales y educativos, sino también las dimensiones económicas y sociales; 8. Pide a la Comisión Europea que proponga medidas políticas concretas para la protección de las lenguas amenazadas de desaparición; pide asimismo a la Comisión Europea y al Consejo que, en el marco de las competencias que les confiere el Tratado, adapten las políticas y planifiquen los programas de la Unión Europea para apoyar la preservación de las lenguas en peligro y la diversidad lingüística recurriendo a instrumentos de apoyo financiero de la UE para el periodo 2014-2020, en particular: programas de documentación de estas lenguas, así como de educación y formación, inserción socia, juventud y deporte, investigación y desarrollo, el programa de cultura y medios de comunicación, los Fondos Estructurales (Fondo de Cohesión, FEDER, FSE, cooperación territorial europea y FEADER) y todos los instrumentos

44

5 ~7. INFORME ALFONSÍ

y plataformas de intercambio concebidos para promover las nuevas tecnologías, los medios de comunicación social y las plataformas multimedios, incluyendo el apoyo a la generación de contenidos y de aplicaciones; opina que estos instrumentos deben centrarse en programas y acciones que demuestren una agenda positiva más amplia, en el plano cultural o en el económico, más allá de las respectivas comunidades y regiones; pide a la Comisión Europea que lance una reflexión sobre los obstáculos administrativos y legislativos con que tropiezan los proyectos relacionados con lenguas amenazadas de desaparición debido al reducido tamaño de las comunidades lingüísticas afectadas; 9. Pide, habida cuenta de que no caben retrasos, que la financiación destinada a acciones de protección sea de fácil acceso y lo más clara posible, a fin de garantizar que los actores que deseen utilizarla estén en condiciones en un plazo determinado de ayudar efectivamente a las lenguas en peligro; 10. Considera que la Unión Europea debe apoyar a los Estados miembros y animarlos a que apliquen una política lingüística que permita la adquisición desde la más temprana infancia como lengua materna de la lengua amenazada de desaparición; señala que, como se ha demostrado científicamente, una política de promoción de dos o más lenguas beneficiaría a los niños y les ayudaría a aprender otras lenguas más adelante, además de fomentar la transmisión intergeneracional de las lenguas, y prestaría a los hablantes de lenguas amenazadas de desaparición un apoyo concreto para revitalizar la transmisión intergeneracional

en las zonas en las que haya disminuido; 11. Respalda el refuerzo de la enseñanza de lenguas amenazadas con metodologías adecuadas para alumnos de todas las edades, incluido el aprendizaje a distancia, para el desarrollo de una verdadera ciudadanía europea basada en la multiculturalidad y el pluralismo lingüístico; 12. Toma nota de los programas de multilingüismo de la Comisión; opina que los promotores de proyectos deben poder beneficiarse de las oportunidades que presentan y, habida cuenta de que las comunidades lingüísticas amenazadas que luchan por la supervivencia de una lengua amenazada de desaparición son a menudo pequeños grupos de población, insta a la Comisión a que no considere los programas en que están interesadas estas comunidades no subvencionables en razón de su escaso nivel de compromiso financiero, su limitado número de beneficiarios o las reducidas dimensiones de la zona afectada, y facilite en cambio el acceso a estos programas y les dé publicidad, proporcionando orientación sobre la elegibilidad para obtener financiación; insta a los Estados miembros a que actúen como intermediarios y promotores de estos pequeños grupos y comunidades con lenguas amenazadas de desaparición para que se beneficien de los fondos europeos, recordando al mismo tiempo que la financiación de la UE para la diversidad lingüística no debe reorientarse desde su destino previsto ni utilizarse para apoyar acciones que se sirvan de las lenguas amenazadas como vehículos para perseguir agendas políticas más amplias; 13. Considera que una política de revitalización lingüística es una


esfuerzo de largo aliento que debe apoyarse en la planificación coordinada y variada de actividades en diversos ámbitos, en particular la educación (con la educación preescolar y primaria como principal activo, junto con la formación de los padres en la propia lengua), en la administración, en programas para los medios de comunicación (con la posibilidad de crear y desarrollar emisoras de radio y televisión), en las artes y en todas las formas de la vida pública, lo que implica la necesidad de recursos disponibles a largo plazo; considera que merecen apoyo la elaboración de estos programas, los intercambios de buenas prácticas entre comunidades lingüísticas y el establecimiento de procedimientos de evaluación; 14. Recuerda la importancia de mantener los esfuerzos de normalización de lenguas de carácter preponderantemente oral; 15. Pide a los Estados miembros que presten más atención y apoyo a los estudios superiores y a la investigación centrados en lenguas amenazadas de desaparición; 16. Considera que las nuevas tecnologías pueden servir de instrumento para favorecer el conocimiento, la difusión, la enseñanza y la preservación de las lenguas europeas amenazadas de desaparición; 17. Hace hincapié en la importancia de la transmisión intergeneracional de las lenguas amenazadas en el seno de las familias y en la promoción de la enseñanza de lenguas amenazadas de desaparición en el interior un sistema educativo específico, si fuera necesario; anima, por esta razón, a los Estados miembros y a las autoridades regionales a que desarrollen políticas educativas y material docente;

18. Considera que, a fin de revitalizar las lenguas, es igualmente importante que las lenguas que se han convertido en secundarias y cuyo uso se limita en gran medida a los círculos familiares puedan utilizarse públicamente en la sociedad; 19. Pide a la Comisión que trabaje conjuntamente con organizaciones internacionales que hayan establecido programas e iniciativas para la protección y la promoción de las lenguas amenazadas de desaparición, como la Unesco y el Consejo de Europa; 20. Recomienda que los Estados miembros observen la evolución de las lenguas más vulnerables por medio de las autoridades estatales y de las autoridades de los territorios con lenguas propias sean o no oficiales; 21. Opina que los medios de comunicación, especialmente los nuevos, pueden desempeñar un papel de importancia en la protección de lenguas amenazadas de desaparición, en especial de cara a las generaciones futuras; insiste, además, en que también podrían utilizarse las nuevas tecnologías para alcanzar estos objetivos; 22. Insta en particular a las autoridades locales, considerando que la muerte del último hablante de una lengua supone por lo general la extinción de dicha lengua, a que tomen medidas de revitalización que permitan dar un giro a la situación; 23. Señala que una manera de evitar la extinción de las lenguas puede ser la digitalización; insta, por lo tanto, a las autoridades locales a que recopilen libros y grabaciones en estas lenguas, así como cualquier otra forma de patrimonio lingüístico, y los pongan en línea a la disposición de los interesados;

24. Propone que la comunidad internacional y los Estados miembros capaciten a las comunidades con lenguas amenazadas de desaparición para que reconozcan que el uso y la preservación de su propia lengua representan un valor tanto para la propia comunidad como para Europa; 25. Pide a la Comisión que apoye de manera continua, a través de sus diferentes programas, las redes transnacionales y las iniciativas y acciones de dimensión europea destinadas a promover lenguas amenazadas de desaparición y subraya la necesidad de contribuir activamente para completar el At las de las lenguas del mundo en peligro emprendido por la Unesco garantizando su perennidad y de desarrollar un juego de indicadores homogéneo que permita efectuar un seguimiento del estado de cada lengua y de los resultados de las políticas aplicadas para evitar su desaparición; 26. Pide a la Comisión que continúe la investigación iniciada con el estudio Euromosaic y que determine ejemplos de proactividad a nivel nacional que hayan reducido significativamente la amenaza de extinción de alguna lengua europea; recomienda que, para apoyar el intercambio de conocimientos, pericias y mejores prácticas entre las diferentes comunidades lingüísticas, las redes lingüísticas europeas analicen las políticas puestas en práctica en los Estados miembros para preservar, proteger y promover lenguas amenazadas de desaparición, y que la Comisión emita las recomendaciones pertinentes; 27. Pide a la Comisión que apoye la investigación sobre la adquisición y la revitalización de

6 ~7. INFORME ALFONSÍ

45


lenguas amenazadas de desaparición y sobre los beneficios cognitivos y societales que aportan los ciudadanos europeos bilingües y multilingües; 28. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que firmen y ratifiquen la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias de 1992 y el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales de 1995; 29. Pide a la Comisión que contemple posibles medidas para la protección de lenguas amenazadas de desaparición en la Unión; 30. Pide a la Comisión que apoye los proyectos piloto que contribuyan a la promoción del uso de lenguas amenazadas de desaparición y los planes de actuación elaborados por las propias comunidades lingüísticas; 31. Considera que la Unión debe apoyar la diversidad lingüística en las relaciones con países ter-

ceros, en particular con los que deseen adherirse a la UE; 32. Pide a la Comisión que reflexione sobre la adopción de medidas europeas específicas para salvaguardar, proteger y promover lenguas amenazadas de desaparición; 33. Considera que los programas relacionados con la promoción del multilingüismo son esenciales para las estrategias políticas de los países vecinos o candidatos y candidatos potenciales de la UE; 34. Considera que el apoyo de la Comisión a la revitalización lingüística debe prestar especial atención a iniciativas en el ámbito de los medios digitales, incluidas las redes sociales, en un esfuerzo por garantizar que las generaciones más jóvenes se comprometan con las lenguas europeas amenazadas de desaparición; 35. Cree que la Comisión debe prestar atención al hecho de que

algunos Estados miembros y algunas regiones están poniendo en peligro con sus políticas la supervivencia de lenguas en el interior de sus fronteras, aunque estas lenguas no estén en peligro en el contexto europeo; 36. Llama la atención sobre la existencia de útiles sitios web con información sobre los programas de la Unión Europea que ofrecen financiación para proyectos de promoción de lenguas amenazadas de desaparición, y pide a la Comisión que lance de nuevo una convocatoria de proyectos para actualizar estos sitios web con los programas para el periodo 2014-2020 y que facilite más información a este respecto, en particular a la atención de las comunidades lingüísticas afectadas; 37. E ncarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN Fecha de aprobación Resultado de la votación final

Miembros presentes en la votación final Suplente(s) presente(s) en la votación final Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

18.6.2013 +: –: 0:

30 0 0

Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neved’alová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tókés, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver François Alfonsi, Liam Aylward, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Kay Swinburne, Inês Cristina Zuber Vasilica Viorica Dancila

NOTAS: 1. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671947&Site=DC 2. DO L 394 de 30.12.2006, p. 10. 3. DO C 259 de 2.9.2011, p. 31. 4. DO C 320 de 16.12.2008, p. 1. 5. DO C 92 E de 16.4.2004, p. 322.

46

7 ~7. INFORME ALFONSÍ

6. DO C 76 E de 25.3.2004, p. 374. 7. DO C 38 E de 12.2.2004, p. 167. 8. DO C 117 E de 6.5.2010, p. 59. 9. DO C 8 E de 14.1.2010, p. 75.EUROPAR HIZKUNTZA POLITIKA BATEN BEHARRAZ EUROPAKO PARLAMENTUAK HARTURIKO ERABAKIAK DESAGERTZEKO ARRISKUA DUTEN EUROPAR HIZKUNTZEI ETA HIZKUNTZA ANIZTASUNARI EGITEN DIEN EKARPENA ETA IREKITZEN DITUEN AUKERAK

PATXI BAZTARRIKA EUSKO JAURLARITZAKO HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDEA

48

5~19. EL PROYECTO EUROPEÍSTA DEL NACIONALISMO VASCO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. LEYRE ARRIETA ALBERDI.


Behar-beharrezkoa da diskurtso berri bat eraikitzea Europan. Diskurtso bateratua eta eraginkorra, hizkuntza aniztasunaren aurrean maizegi entzuten ditugun sasi-liberalismoak gainditzeko eta Europaren aniztasunarekiko konpromiso aktiboa hauspotzeko baliagarria izango dena

ESKER ONEZ, AITORMENA Europako Parlamentuak 2013ko irailaren 11n Europako hizkuntza aniztasuna dela-eta onartu zuen ebazpenaren gainean hausnarketa egiteko helburuarekin mintegia antolatu zuten Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak elkarren eskutik Bilbon, 2014ko otsailean. Mintegi hartan egin nuen mintzaldia oinarritzat hartuta moldaturiko artikulua da hau. Derrigorrezkoa, beraz, ezer baino lehen eskerrak ematea Sabino Arana Fundazioari eta Euskaltzaindiari jardunaldian parte hartzeko egindako gonbidapenagatik, eta Hermes aldizkariari tarte hau eskaini izanagatik. Baditut gehiago ere eskertu nahi ditudanak. Lehenik eta behin, neure eta Eusko Jaurlaritzaren aitormena Europako Parlamentuari; François Alfonsi ponente duela, joan zen irailaren 11n Ebazpen garrantzitsua onartu baitzuen eta, zalantzarik gabe, Ebazpen hori zoru sendoa izango dugu etorkizunean. Eusko Jaurlaritzak bere ekarpenak egin zituen aipatu Ebazpena Europarlamentuan aztergai zen garaian. Alde batetik, hasieratik bukaeraraino parte hartzaile aktiboa izan zen Izaskun Bilbaok eta bere alderdi politikoak, EAJ-k, hala eskatuta; beraz, eskerrak eman nahi dizkiet espresuki Izaskun Bilbaori eta bere taldearen zuzendaritzari, bai aukera hori eman zigutelako eta bai gure ekarpenak kontuan hartu zituztelako. Beste alde batetik, zuzenean parte hartu genuen NPLD hizkuntza aniztasuna sustatzeko europar sareak Ebazpenerako egindako ekarpenetan ere; NPLDren Zuzendaritzako kide baita Eusko Jaurlaritza, sortu zen unetik beretik. Horregatik

guztiagatik eta, jakina, edukiagatik, bere egiten du Eusko Jaurlaritzak Europako Parlamentuaren iraileko Ebazpena.

EUROPARLAMENTUAREN EBAZPENAREN GARRANTZIA DISKURTSO BERRI BATERANTZ Hor dugu onarturik Ebazpen egoki eta garrantzitsua. Eta orain zer? Zer bide jarraitu Ebazpen hori eraginkorra izan dadin? Hori da galdera, hori da gakoa. Izan ere, hizkuntza aniztasunarekiko konpromisoari dagokionez, Europar Batasuneko erakundeetan, hobeto gaude gaur 2013ko irailaren 11 aurretik baino. Alabaina, Ebazpen hori onartzeak ez du bermatzen Europaren hizkuntza aniztasunak babes eta sustapen eraginkorra izango dituenik etorkizunean. Aukera handiagoak ditugu aurrerantz jarraitzeko, baina ez dira ezabatu atzera egiteko arriskuak. Oso meharra baita hizkuntza aniztasunaren aurrerabideari eusten dion haria. Beraz, horretan dago momentuko koska: “aukera-arrisku� binomio hori aukeraren alderantz eramatean. Horretarako beharrezkoa ikusten dut, lehenik, Ebazpenak irailaren 11n Europako Parlamentuan lortu zuen babes eta kontsentsu zabala mantentzea (gogoratu 645 boto izan zirela alde Parlamentuan, boto guztien % 92, Europako erakundeetan hizkuntzen auzian sekula izan den boto kopururik altuena); eta mantendu ez ezik, kontsentsu hori Europako gainerako erakundeetara zabaltzea, oso bereziki Europako Batzordera eta Kontseilura. Bigarrenik, behar-beharrezkoa dela uste dut, aipatu adostasun zabal hori baliatuz, diskurtso berri bat eraikitzea Europan: diskurtso bateratua eta eraginkorra, hizkuntza aniztasunaren aurrean maizegi entzuten ditugun sasi -liberalismoak gainditzeko eta Europaren aniztasunarekiko konpromiso aktiboa hauspotzeko baliagarria izango dena. Beraz, bi elementu horiek azpimarratuko nituzke etorkizun hurbilerako ezinbesteko tresna gisa:

2~7. PATXI BAZTARRIKA

49


eragile politiko europarren arteko adostasun zabala eta Europako erakundeentzako diskurtso berri bat. Irailaren 11ko Ebazpenean finkaturik geratu dira diskurtso hori hezurmamitzeko garrantzitsuak diren hainbat kontzeptu. Besteak beste honako hauek: bat, hizkuntza aniztasunaren hedadura Estatu hizkuntzetatik haragokoa dela onartzea; bi, hizkuntzak, ikuspegi etnizista eta sinbolikotik hartu beharrean, ekitatean oinarrituriko Europa kohesionatuago bat eraikitzeko tresna legez hartzea; hiru, hizkuntzen dimentsio kulturala ez ezik, dimentsio soziala eta ekonomikoa ere azpimarratzea; lau, “Estatu bat – hizkuntza bat” ekuazio hegemonista eta eskluientea gainditzea; bost, iraunkortasunaren printzipioa (sostenibilitatea) bere egitea; sei, hizkuntzen bizi-indarra bermatzeko nahitaezkoak diren faktoreen artean nabarmentzea familia bidezko transmisioa, hezkuntza, hedabideak, IKTak, arteak eta administrazioa; eta, azkenik, beste bi elementu, etorkizunean oso eraginkorrak izan litezkeenak: alde batetik, Europako Eremu Urriko Hizkuntzen Agiria berretsi dezaten eskatzea oraindik berretsi ez duten Europar Batasuneko estatuei; eta, bestetik, Europako Batzordeari eta Kontseiluari eskatzea neurri eta politika zehatzak har ditzatela, biziraupena arriskuan duten hizkuntzen eta hizkuntza aniztasunaren mesedean. Nire ustez, funtsezkoa da diskurtsoa, diskurtsoan sakontzea. Behar dugu diskurtso bat, unibertsalismoaren garapenerako globalizazioak dituen arriskuak agerian jarriko dituena. Globalizazioa saihetsezina da, noski, eta baditu, nola ez, aukera ederrak hizkuntza aniztasunarentzat. Baina baditu arriskuak ere: esaterako, jakobinismoaren sinonimo bihurtzearen arriskua. Hizkuntza aniztasuna ez da helburu bat, errealitatea bera baizik. Baina ezin gauza bera esan hizkuntza aniztasunaren iraunkortasunaz (sostenibilitateaz, alegia), hori bai baita helburu bat, iraunkortasuna ez dago-eta bermatuta. Horregatik defenditzen dugu diskurtso ahalik eta partekatuena eraikitzea, hizkuntza aniztasuna kudeatzeko politika europarrak legitimatuko dituen diskurtso sendoa eta atzeraezina.

PARADIGMA HEGEMONIAZALEA VS HIZKUNTZA ANIZTASUN IRAUNKORRAREN PARADIGMA Zibilizazioaren ispilu izan da Europa azken mendeetan, baina ez arlo guztietan. Hizkuntzen

50

3 ~7. PATXI BAZTARRIKA

auzian, adibidez, berdintasunaren ideala -ideal desiragarria dena, inondik ere-, hizkuntza batzuei beste batzuen gainetik hegemonia emanez eraiki nahi izan du. Praktikan, horren gihar-hezurrak gaur oraindik indartsu dira Europan. Paradoxikoki, hizkuntza aniztasunaren defentsan landu diren zenbait ekimenetan ere, oraindik agerian jartzen da herritar elebakarraren ideia, “estatu bat – hizkuntza bat” paradigmatik eratorria. Esate baterako, 2002an Bartzelonan Kontseiluak Europako hezkuntzari begira onarturiko 1+2 formulan ageri da ideia hori: hain zuzen ere, abiaburuan lehen hizkuntza (ama hizkuntza edo etxekoa, horrela ere izendatua) jartzen da, hala da hori, baina lehen hizkuntza hori estatu hizkuntzarekin identifikatzen da (1+2 horretan Europako Batzordearen buruan “1” ez da euskara; “1” da gaztelania edo frantsesa). Euskaldun guztiek dakite gaztelania edo frantsesa, bretoi edo korsikar guztiek frantsesa, edo galestar guztiek ingelesa. Paradigma hegemoniazalearen lekuan hizkuntza aniztasun iraunkorraren paradigma balego, formula hori, seguruenik, 1+2 izan beharrean, 2+2 izango litzateke. Kontua da, Europan hain errotua den “Estatu bat – hizkuntza bat” paradigma zaharkitua egiazki gainditu eta hizkuntza aniztasunaren defentsa eta kudeaketa iraunkorrak izan beharko lukeela Europa zaharberrituaren ikur, uniformetasunari bizkarra emanez eta ezberdinen arteko aukera-berdintasuna besarkatuz. Europaren etorkizunaz kezka eta zalantza ugari dauden momentua da oraingo hau, krisialdi ekonomiko nahiz sozial eta impasse politiko sakoneko unea bizi dugu. Europako erakundeen eta herritarren arteko etena areagotu egin da. Baina Europak ez du atzera-itzulirik. Eta egungo impassea gainditzeko, Europa sendoago, integratuago eta “europarrago” bat da gehienek proposatzen dutena. Ni ere horretan nago, “Europa gehiago” behar dugula, alegia, egungo nora eza eta ezinegona gainditzeko. Alde horretatik, Europa “gehiago”, Europa “europarrago” eraikitzeko momentu hau aukera bikaina da “narratiba edo errelato europar berria” eraikitzeko, une egokia da hizkuntza europar guztiei behar besteko tokia egiteko, une egokia adierazpen erretorikoetatik harago neurri zehatzen esparrura iristeko. Lau haizetara zabaldu behar dugu Europa ez dela soilik ekonomia; batasun ekonomikoa eta politikoa ez ezik, Europa batez ere kultura eta hizkuntza aniztasuna dela, Europa balio sozial eta etiko jakin batzuk partekatzen dituen eremua dela, eta, hain zuzen ere, aniztasun hori ondare propiotzat onartzea dela


biderik seguruena Europa sendoagoa eraikitzeko, erakundeen eta herritarren arteko gaurko etendura murrizteko. Europak ispilu eta erreferente izaten jarraitu nahi badu, erreferente izan beharko du hizkuntzen auzian ere. Bistan da -eta pozgarria da- gero eta sentsibilitate handiagoa errotzen ari dela Europako erakundeetan. Horren lekuko dira Lisboako Tratatua, Funtsezko Eskubideen Karta edo Europako Eremu Urriko Hizkuntzen Karta. Horren lekuko da 2013ko irailaren 11n Europako Parlamentuak onartutako Ebazpena. Etorkizunari baikortasunez begiratzeko arrazoi sendoak dira horiek guztiak. Europar agenda politikoan bere lekua egiten ari baita hizkuntzen auzia.

handiagoa duten hizkuntzak; milioika europarrek ohikotasunez erabiltzen dituzten hizkuntzak; legeak egin eta legeria garatzeko legebiltzar propioak eta gobernugintzarako aginte exekutibo propioak dituzten eremu juridiko-administratiboetan ofizialak diren hizkuntzak: Espainiaren kasuan, katalana, galegoa eta euskara. Maila ertaineko hizkuntza horiek, beren “erru” edo “gabezia” bakarra Estatu hizkuntzak ez izatea duten horiek, aitormen ofizial normalizatua behar dute Europako erakundeetan, europar ondare ez ezik komunikazio hizkuntzatzat hartuak izatea eta babestea.

Euskararen auzia, edo katalanarena, edo galegoarena, edo korsikerarena, edo bretoierarena, edo frisierarena, edo galesarena, ez dira soilik auzi (edo “arazo”) lokalak, ez dira soilik Estatu bakoitzaren etxe barruko arazoak, ez dira Espainia edo Frantziaren arazo hutsak: hori guztia ez ezik, gainera, auzi EUSKARA ETA BESTE HIZKUNTZA ERTAIN edo “arazo” europarrak dira. Europako erakundeeEZ HEGEMONIKOEN OFIZIALTASUNA JOtan sustraituta dagoen ikusmoldea, ordea, bestelakoa da: hizkuntza horien MUGAN guztien auziak onenean ere “estatu auzia” direEuroparen irudila kontsideratzen da, ez teria kolektibo berrian Euskararen auzia, edo katalanarena, “auzi europarra”, eta, loezin da hizkuntza bat edo galegoarena, edo korsikerarena, gika berean, Estatuetan bakarra izan protagonisedo bretoierarena, edo frisierarena, ere auzi horiek “estatu ta, ingelesa esate bateedo galesarena, ez dira soilik auzi (edo auzitzat” ez baizik eta rako; ezin dira, ezta ere, “arazo”) lokalak, ez dira soilik Estatu “auzi autonomikotzat” hizkuntza protagonistak bakoitzaren etxe barruko arazoak, ez jotzen dira, hizkuntza ingelesa, frantsesa, aledira Espainia edo Frantziaren arazo horiei dagozkien lurralmana, gaztelania eta itahutsak: hori guztia ez ezik, gainera, de eta erkidego autonoliera soilik izan; eta ezin moetako auzitzat alegia. auzi edo “arazo” europarrak dira dira, ezta ere, hizkuntza Espainian, esaterako, protagonista bakarrak bere muga guztiekin baEuropar Batasuneko 24 da ere, hizkuntza aniztahizkuntza ofizialak izan. sunaren aldekoagoa eta Europaren iruditeria koeraginkorragoa da Konstituzioa, Espainiako eralektiboak bere baitan eta bere-beretzat onartu behar kundeek garatzen duten hizkuntza politika baino. ditu eremu europar ezberdinetan zabaldurik dauden Espainiako erakundeen jarrera nagusia oso urrun hizkuntzak; 70etik gora dira. Eta epe ertainera begieta atzean geratu da Konstituziotik. Nahiz eta Eurora jarrita, estatu-hizkuntza ez izanda ere, Europako pako Eremu Urriko Hizkuntzen Karta berretsia izan, eskualderen batean edo eremu juridiko-administratiEspainiak ez dauka Konstituzioak aitorturiko “beste boren batean ofizialak diren hizkuntza guztiek behar hizkuntzak” –alegia, euskara, katalana eta galedute Europar Batasuneko erakundeetan aitormen goa– praktikan errespetatu eta babesteko estatuko ofiziala. Europaren ikuspegi inklusibo eta integratzaile hizkuntza politikarik, ez baitu garatu Konstituzioaren batetik begiratuta, ulergaitza da Europako erakun3.3. artikulua. Defizita, nabarmena da. deotan oraindik ofizialak ez izatea Europako eremu juridiko-administratibo azpiestatal bateko hezkunTestuinguru horretan, galde diezaiogun geutza sistema osoan, unibertsitatean edo administrare buruari zein edo zer den hizkuntza-aniztasunaren iraunkortasunaren etsaia. Etsaia, hizkuntza globalen zioan ofizialak diren hizkuntzak; hedabideetan nahiz espantsionismoa da, espantsionismo gehienak beInterneten zenbait estatu-hizkuntzak baino indar

4 ~7. PATXI BAZTARRIKA

51


Oso eskura datorkigu behinola Joshua Fishzala suntsitzailea edo baztertzailea izan litekeena. Baman-ek esandakoa, Xabier Erizek egin zion eldira hizkuntza unibertsal komun bakarraren aldekoak, karrizketa batean. Fishmanek honakoa zioen: eta badira justu kontrakoak, norberaren erkidegoaren “Mehatxupean dauden hizkuntzentzat ez dakite zein hizkuntza propioarentzat gotorleku isolatua proposatzen dutenak. Ez bata eta ez bestea ez ditut ikusten, bide hartu (…) Eurak bezain laster ibiltzeko gauza ez zuzen eta ez bideragarri. Hizkuntzak komunikazio bagara, orduan salbu gaude. Lehen arazoa, or-kode hutsa baino gehiago direlako da beharrezko dea: ezin duzu eurak bezain laster ibili”. Bi ondorio aniztasun linguistikoa babestu eta sustatzea; eta, aldi atera ditzakegu hitz horietatik. Lehen ondorioa da, berean, mundu zabaleko gizakion arteko harreman ameskeria dela uste izatea hizkuntza hegemonikoak ordezkatu daitezkeela; hortaz, haien artean bizitzen kultural, sozial, akademiko eta ekonomikoetarako ikasi behar da, “iraungipenik gabeko txikiak” izaten da onuragarria elkarren arteko komunikazio-hizkunikasi behar dugu. Eta, bestetik, “ezin dugunez eurak tza orokorrak izatea. Kontua ez da, inola ere, hizbezain laster ibili”, behar beste ibiltzeko laguntza eta kuntza hegemonikoak ordezkatzea: hori gutxienez elkartasuna behar duameskeria hutsa litzategu, bestela ezin izango ke. Kontua da hizkuntza baitugu behar besteko hegemonikoekin batera tokirik aurkitu gure hiziraunkortasunez bizitzea, Europako erakundeek eragile aktiboak kuntzentzat. Mitxelenak eta horrek eskatzen du izan beharko lukete hizkuntza bikain asko laburbildu tokian tokiko hizkuntzei aniztasuna babesterakoan. Izan ere, zuen ideia kopiatzen ari ere komunikazio-hizkunEuropan dauzkagun eskualdeko naiz: “Gure herriak herri tza normalizatu legez edo eremu urriko hainbat hizkuntza artean bere tokia behar dagozkien funtzioak eta biziberritze prozesuetan murgilduta duen bezala, hizkuntzak esparruak bermatzea. daude, hiztunek hala nahi dutelako, ere berea aurkitu behar Globalizazioa eta eurohori delako hiztunen borondatea eta du hizkuntza artean: partasuna tokikotasuneerabaki demokratikoa handikeriazko menturatik bizitzea da kontua, rik gabe, iraupena eta ukatu gabe globalizazioa hazkuntza segurtatzeko eta europar esparrua, ez behar adinako tokia.” eta europarron tokikotaAlegia, maximalismorik sunak. Ikuspegi horretagabe, baina iraunkortasuna (sostenibilitatea) bermatik uste izatekoa da gero eta garrantzi handiagoa tzeko behar besteko tokia. izango duela hizkuntzen arteko erlazioak; baina ez bakarrik euskara edo katalana bezalako hizkuntzen kasuan, baizik eta, baita ere, beren lurraldeko hegemonian lasai-lasai sentitu diren estatu hizkuntzen EUROPAR HIZKUNTZA POLITIKA PROPIO kasuan. Europako estatu hizkuntza ia guztiak ditut BATERAKO ZENBAIT OINARRI gogoan (gaztelania barne) hori diodanean. Horregatik Giza eskubideetan eta gizarte-ongizatean Euuste dut dela beharrezkoa berehala aipatuko dudan ropa aitzindaria da mundu osorako. Utopia ote da Europako Hizkuntzen Mapa Funtzionala. Europa munduan aitzindari izatea hizkuntza aniztasunaren kudeaketan ere? Ez dut uste. Baina, hartarako Europako erakundeek eragile aktiboak izan europar hizkuntza politika propio bat beharko luke beharko lukete hizkuntza aniztasuna babesterakoan. makulu, Estatuen gainetik Europako erakundeek beIzan ere, Europan dauzkagun eskualdeko edo ererea izango duten hizkuntza politika sustatzaile bat, mu urriko hainbat hizkuntza biziberritze prozesuetan hainbat esparrutan Estatuak ere bultzatuko dituena murgilduta daude, hiztunek hala nahi dutelako, hori hizkuntza aniztasunaren iraunkortasuna bermatzeko delako hiztunen borondatea eta erabaki demokratineurriak hartzera. koa. Prozesu horiek Europak bere egitea eta babestea exijentzia etikoa, politikoa eta demokratikoa da, Nire iritzian, gisa horretako hizkuntza politikabere buruarekiko exijentzia, hain zuzen ere. Ekitatea rantz urratsak egiteko bidea irekitzen du Europako ez baita denak berdin tratatzea; ekitateak eskatzen Parlamentuak joan zen irailean onarturiko Ebazpedu, hain zuzen ere, beharra duen hartan inbertitzea. nak. Badira urte batzuk argitaratu nituela horrelako

52

5 ~7. PATXI BAZTARRIKA


hizkuntza politika batek garatu beharko lituzkeen elementuak. Horietako batzuk aletzera noa jarraian. Elementu horien artean hauexek nabarmenduko nituzke: • Lehenik, hasieran esan bezala, eragile politiko europarren arteko kontsentsu zabala, eta hizkuntza aniztasunaren garapen iraunkorrerako diskurtso berritu eta sendoa. • Bigarren, Europako Estatuetako lurralderen batean ofizialtasuna aitortua duten hizkuntzek ofizial izan beharko lukete Europar Batasunean. • Hirugarren, etorkinen hizkuntzek ere begirunea behar dute. • Laugarren, Europar Hizkuntzen Mapa Funtzionala osatu beharko litzateke, Europar Batasuneko kide diren estatuetako administrazioetan, hezkuntza sistemetan eta hedabideetan hizkuntza aniztasuna bermatzeko, batetik, eta Europako erakundeetako hizkuntza erabilerak finkatzeko, bestetik. Mapa hori tresna baliagarria izan liteke finkatzeko zeintzuk diren Europako erakundeetan ingelesaren funtzioak, zeintzuk gainerako estatu hizkuntzenak, zeintzuk gaur oraindik ofizialak ez diren baina hala izan beharko luketen beste hizkuntzenak, zertan bereizten diren testuinguru horretan lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza, eta abar. Hizkuntza ofizialak dozenaka izateak ez baitu nahitaez esan nahi egiten den guztia hizkuntza ofizial guztietara itzuli behar denik, ezta gutxiagorik ere. Europar erakundeen eguneroko funtzionamenduaren eraginkortasunarekin bat letorkeen moduan finkatu beharko lirateke hizkuntza ofizialen erabilerak lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza gisa, biok nahitaez ondo bereiziz. Eraginkorra ez dena ez baita egingarri eta bideragarri, eta egingarri edo bideragarri ez dena antzua baita aurrerabiderako, nahiz eta oso baliozkoa izan frustrazioak eragiteko. Ameskeriak ez, baizik eta amets txiki egingarriak beharko dira Europako Parlamentuan diren hango eta hemengo indar ezberdinen arteko aliantzak egituratzeko. • Bosgarren, Hizkuntza Eskubideen Europar Agiria onartzea. • Seigarren, Europar Batasuneko Estatu kideek, nahitaez, kide izateko, Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Ituna onartzea beharrezko izanik, zuzendu beharko litzateke kide zenbaitek Kar-

ta oraindik onartu gabe izateak erakusten duen anomalia. • Zazpigarren, hizkuntza aniztasunaren eta hizkuntza berdinkidetasunaren aldeko pedagogia soziala lideratu beharko luke Europar Batasunak. • Zortzigarren, Europako eremuren batean ofizialak diren hizkuntzak (ez bakarrik estatu hizkuntzak) ikasteko aukerak eman beharko litzaizkieke europar herritarrei, hezkuntza -sisteman, unibertsitatean eta bizialdi osoko ikaskuntzaren sisteman. • Bederatzigarren, Europako eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzek komunikazio esparru funtsezkoak diren Interneten eta IKTetan presentzia normalizatua izateko estrategia iraunkor bat diseinatu beharko luke Europar Batasunak, bultzada ekonomiko sendoa emanez. • Hamargarren, lan harremanetan eta kontsumoaren arloan, eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzen erabilera sustatzeko gutxieneko neurriak aurreikusi beharko lituzke europar hizkuntza politikak. • Eta, azkenik, Eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzetan sorturiko literatur lanak Europako beste hizkuntzetara itzuli eta ezagutzera emateko neurri eraginkorrak finkatu beharko lituzke europar hizkuntza politikak. Umberto Eco idazleak behinola esan bezala, “itzulpena baita Europako hizkuntza”. Arriskuak hor daude eta etorkizuna ez dago bermatuta. Baina etorkizun iraunkorra eraikitzeko aukera gehiago dauzkagu gaur. Beraz, esku bete lan daukagu Europa integratu eta anizkoitzaren proiektuan sinesten dugunok. Aukera eta aurrerapausoen artean ez nuke aipatu eta aitortu gabe utzi nahi 2014ko udaberrian amaitu zen legealdiaren azken txanpan 2 eurodiputatu euskaldunek (Izaskun Bilbao eta Iñaki Irazabalbeitia) eta 5 eurodiputatu katalanek elkar hartuta abiarazi zuten ekimena, Europako Batzordeak hizkuntzarengatiko diskriminaziorik eza bermatze aldera orain arteko zenbait direktiba aldatzea edota helburu hori izango duen direktiba berri bat onartzea proposatuz. Espero eta desio dut 2014ko maiatzaz gero eraturiko Europako Parlamentuak, eta haren ondoren osaturiko Europako Batzordeak, eta, oro har, Europako erakunde nagusiek agintaldi berrian erreferentziazko abiapuntua izatea 2013ko irailaren 11ko Alfonsi Ebazpena, eta ez jarraipenik gabeko helmuga. Abiapuntua bai, ez ordea helmuga.

6 ~7. PATXI BAZTARRIKA

53


SOBRE LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA EUROPEA Aportación y posibilidades que la resolución adoptada por el Parlamento Europeo abre para las lenguas europeas amenazadas de desaparición así como para la pluralidad lingüística El 11 de septiembre de 2013 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución que puede resultar fundamental para la protección y promoción de la diversidad lingüística. Durante el proceso de debate sobre la citada Resolución el Gobierno Vasco hizo sus propias aportaciones con el fin de que fueran recogidas en la Resolución definitiva, en parte a petición de Izaskun Bilbao y el partido político al que pertenece, el PNV, y en parte, de la mano de la red europea NPLD. Por todo ello y, por supuesto, por su contenido, el Gobierno Vasco hace suya la Resolución de 2013 del Parlamento Europeo; sin duda alguna, un punto de partida y una excelente oportunidad para avanzar. En mi opinión, para avanzar es necesario, primero, mantener el amplio consenso que la Resolución consiguió en el Parlamento Europeo y ampliarlo al resto de instituciones de Europa, muy especialmente a la Comisión Europea y al Consejo. En segundo lugar, creo que es preciso construir un nuevo discurso que reavive un compromiso activo para con la diversidad lingüística de Europa. La diversidad lingüística no es un objetivo, sino que es la propia realidad. En cambio, no se puede decir lo mismo sobre su perdurabilidad, (es decir, sobre su sostenibilidad), y eso sí que es un objetivo.

de Europa. Pero Europa no tiene vuelta atrás. Necesitamos “más Europa”, para poder superar las actuales inquietudes y falta de rumbo. En ese aspecto, éste es un buen momento para hacer un sitio, el que necesiten, a todas las lenguas europeas. Europa no solo es unión económica y política, sino también diversidad cultural y lingüística. El problema de las lenguas está consiguiendo hacerse un sitio en la agenda política europea. Testigo de ello son el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales o la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. Y testigo de ello es también la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 11 de septiembre de 2013. El imaginario colectivo de Europa debe aceptar para sí mismo las más de 70 lenguas que se extienden por las diferentes zonas europeas. Y con la vista puesta a medio plazo, aún no siendo lenguas estatales, todas las lenguas que sean oficiales en alguno de los ámbitos jurídico-administrativos de Europa deben de ser reconocidas oficialmente en las instituciones de la Unión Europea. Es preciso que tales lenguas de nivel medio, cuya única “culpa” o “carencia” es la de no ser lenguas de estado, obtengan un reconocimiento oficial normalizado por parte de las instituciones europeas, que sean consideradas no solo patrimonio cultural, sino también lenguas de comunicación.

Europa durante estos últimos siglos ha querido construir el ideal de la igualdad establecienLas instituciones europeas deberían de ser do la hegemonía de unas lenguas sobre otras. agentes activos en la protección de la diversidad Sin embargo, el símbolo de la lingüística. De hecho, muchas Europa renovada debería de de las lenguas de ámbito reser, por una parte, la verdaducido que tenemos en Eurodera superación del obsoleto Las instituciones europeas pa se encuentran inmersas en paradigma tan enraizado en deberían de ser agentes procesos de normalización, y Europa de “un estado – una activos en la protección de la asunción y protección por lengua” y, por otra, la defensa la diversidad lingüística. parte de Europa de tales proy gestión permanente de la cesos es una exigencia ética, De hecho, muchas de las diversidad lingüística, dando política y democrática. lenguas de ámbito reducido así la espalda al uniformismo que tenemos en Europa Europa necesitaría una y adoptando para sí la igualse encuentran inmersas en política lingüística propia, una dad de oportunidades entre procesos de normalización, política lingüística que prodiferentes. mueva y que, además, sea y la asunción y protección En la actualidad vivimos tomada como propia por las por parte de Europa de tales un momento en el que hay instituciones, por encima de procesos es una exigencia mucha preocupación y mulos Estados. ética, política y democrática chas dudas acerca del futuro

54

~17. L A POLÍTICA Y EL DERECHO ANTE EL FIN DE ETA. FRANCISCO LETAMENDIAEUROPA NECESITA UNA LEGISLACIÓN VINCULANTE PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS MINORIAS NACIONALES

CSABA SÁNDOR TABADJI* EX PRESIDENTE DEL INTERGRUPO DE MINORÍAS DEL PARLAMENTO EUROPEO EURODIPUTADO DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES HÚNGAROS HASTA MAYO DE 2014

56

5~19. EL PROYECTO EUROPEÍSTA DEL NACIONALISMO VASCO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA. LEYRE ARRIETA ALBERDI.


L

a protección de las lenguas minorizadas y en peligro de desaparición es un aspecto muy importante, pero solo un aspecto, del catálogo de derechos que las instituciones europeas deben garantizar a las minorías tradicionales en Europa. Para ello resulta indispensable convertir en hechos las muchas declaraciones al respecto que han producido las instituciones continentales. El único camino conocido es promover y aprobar una legislación europea vinculante. Proteger los derechos que corresponden a estas ciudadanas y ciudadanos europeos no es ningún privilegio, significa reforzar la calidad de la democracia europea y preservar prerrogativas fundamentales de cerca de 42 millones de europeos.

En efecto, la protección de las minorías tradicionales, que son parte básica de la diversidad europea, es una de las grandes tareas, de los grandes desafíos pendientes que tiene la Unión Europea. Es una tarea gigantesca, afecta al 8% de la población europea y es muy importante para mantener la estabilidad y la paz en el seno de la Unión. El informe Alfonsí al que se refiere el seminario que celebramos el pasado mes de febrero en Bilbao centra su foco de atención en la recuperación de las muchas lenguas europeas que se encuentran en peligro de desaparición. El concepto ha sido mejorado en el informe. Para mí es válido para definir el peligro que acecha a cualquier lengua que fue propia de un territorio y que está siendo erradicada del mismo mediante la presión de la mayoría lingüística o cultural o la fortaleza de una lengua predominante. Yo soy húngaro. Mi lengua es oficial en la Unión Europea y un estado la respalda. Sin embargo soy sensible a los problemas que aquejan a las minorías húngaras en Rumanía o Eslovaquia. Porque la presión que sufren compromete derechos básicos de ciudadanía europea. Desde esa posición asumo también que es muy preocupante la situación de las lenguas que hablan los ciudadanos de naciones europeas sin estado como el catalán, el euskera, el bretón, el galés y tantas y tantas lenguas que, sin el abrigo de la oficialidad europea y de una metrópoli, están en clara situación de desventaja frente a las que sí disponen de ese paraguas. En definitiva en ambos casos están comprometidas las mismas cuestiones. Toda la ciudadanía, todas las personas, por serlo disponen de un catálogo de derechos fundamentales y tienen derecho a la igualdad de oportunidades. Entre ellos

figura, sin duda, el derecho a expresarse en la lengua materna. Y ese derecho hoy en Europa está comprometido para algunas culturas e idiomas. Estamos hablando de un derecho fundamental para todos los ciudadanos europeos. Las mayorías estatalizadas deben entender que preservar y garantizar la igualdad de derechos entre personas que integran esas mayorías y las que pertenecen a las minorías no es un privilegio. Es un derecho básico que corresponde a todos los ciudadanos europeos.

EVOLUCIÓN El fruto de estas limitaciones de derechos fundamentales es una pérdida de diversidad y riqueza cultural. Hoy se hablan en Europa 255 lenguas. 128 de ellas han sido catalogadas por el Atlas de Lenguas en Peligro de las Naciones Unidas.

*CSABA SANDOR TABAJDI ha sido durante la pasada legislatura copresidente del intergrupo de minorías tradicionales del Parlamento Europeo. Es húngaro de nacimiento y fue elegido parlamentario en las listas del Partido de los Trabajadores de Hungría. Es doctor en relaciones internacionales por la universidad Karl Marx de Budapest y ha ejercido funciones diplomáticas y ejecutivas en el gobierno de Hungría. Entre los años 75 y 82 fue agregado cultural de la embajada húngara en Moscú. Ha sido responsable de las relaciones internacionales de su partido y secretario del Consejo de Minorías Nacionales en el gobierno de su país.

2~5. CSABA SÁNDOR TABADJI

57


Esta organización internacional observa la evolución de las mismas y aporta datos muy preocupantes. Aproximadamente cada dos semanas una lengua desaparece en el mundo. Esa dramática desculturización propiciará que a finales del presente siglo la mitad de las 6000 lenguas que se calcula conviven hoy en el planeta hayan desaparecido. Sin embargo este proceso ni es inevitable ni es irreversible. Unas políticas adecuadas a favor de la diversidad y las minorías pueden ayudar a las comunidades tradicionales a mantener y revitalizar sus lenguas maternas.

alumnos cumplen 18 años. Estas medidas han propiciado en los últimos años que el deje de descender el número de hablantes. Esa situación no debe tener vuelta atrás. En los otros territorios del euskera la lengua vasca retrocede. En Francia el euskera no es oficial. Dicho estado no reconoce otra lengua que el francés. En este campo su política no es muy diferente de la que aplicaba en España el general Franco. Ello supone una violación sistemática e ininterrumpida de euskaldunes que viven en el sur de Francia, la parte norte del País Vasco (Iparralde).

El mejor ejemplo es el caso del euskera. No quiero dejar de mencionar el caso de Las políticas aplicadas en la comunidad vasca han Navarra que ha barrido del mapa los derechos lindemostrado que es posible no solo garantizar la sugüísticos de los más de pervivencia sino además 40.000 ciudadanos que hacer progresar un idioen aquella comunidad ma que se desenvuelve quieren vivir en euskeen un marco complejo. La protección de las minorías ra. El gobierno de NaNo en vano convive con tradicionales que son parte varra debería garantizar el castellano una lengua básica de la diversidad europea el derecho a utilizar el hablada al menos por es una de las grandes tareas, de euskera en el sistema 500 millones de persoeducativo y también los grandes desafíos pendientes nas en todo el mundo. conceder licencias para que tiene la Unión Europea. Es los medios de comuniuna tarea gigantesca, afecta al cación audiovisual que DIFERENCIAS Y 8% de la población europea y es emiten en ese idioma. APRENDIZAJE muy importante para mantener la Recientemente el interestabilidad y la paz en el seno de la grupo de minorías que La propia situaUnión he presidido se ocupó ción del euskera y las del problema que afecpolíticas que se aplican ta a Euskalerria Irratia sobre el mismo nos eny promovimos sendas seña que las opciones cuestiones al Consejo y adoptadas en los difela Comisión sobre este problema. rentes territorios del euskera han producido efectos consecuentes con el esfuerzo realizado por revitaEstas diferencias nos enseñan que recuperar lizar esta lengua, una seña de identidad neta de la las lenguas en peligro de desaparición requiere un nación vasca. esfuerzo financiero y estrategias para ayudar y poner en marcha mecanismos de enseñanza e introducir En la comunidad vasca el euskera goza de la lengua en el sistema educativo, en los medios y una relativamente buena salud. Cerca de un millón guiar los esfuerzos con investigaciones específicas. de personas hablan y entienden la lengua vasca Un esfuerzo además que debería ser continuado en pese a que cerca del sesenta por ciento de la potoda Europa. blación no lo habla. En la comunidad autónoma de Euskadi la lengua vasca es oficial lo que ha permitido su introducción y uso progresivamente normalizado LENGUAS Y MINORIAS en la educación y la administración y también de modo más precario en la administración de justicia. Pero como decía al principio una cosa son El euskera en diferentes modelos está presente en el políticas específicas de promoción de las lenguas y sistema educativo de modo obligatorio hasta que los

58

3~5. CSABA SÁNDOR TABADJI


otra el origen del problema. Los problemas lingüísticos son un simple reflejo, quizá el más significativo del problema que afecta a las minorías como grupo humano en toda Europa.

la mención en este artículo es genérica, el auténtico significado del mismo se extiende y concreta en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos. Dicho documento al estar integrado en el texto del Tratado de Lisboa es vinculante para todos los estados miembros.

Este es un factor básico para mantener la paz y la estabilidad en Europa. La historia del En este texto se prohíbe la discriminación por continente lo acredita. Por eso la Unión nació para razones de sexo, raza, color, etnia u origen social, sumar diversidades y propiciar progreso convirtienlengua y también expresamente como miembro do ambos factores en la mejor prevención contra la de una minoría nacional. Sin embargo a la hora de reproducción de un conflicto bélico. La protección concretar, tanto las legislaciones de algunos estade las minorías ha constituido una preocupación dos miembros como incluso la directiva europea para la Unión Europea desde su fundación. Podeanti discriminación no acaba de comprender las mos documentar progresos en la doctrina sobre necesidades específicas de las minorías nacionales esta materia en el acervo comunitario en la década y tampoco incluye las discriminaciones basadas en de los noventa. En aquella década se redactó, la utilización de una lenaprobó la Convención gua determinada, aunMarco de Protección de que sea oficial en parte las Minorías Nacionales del territorio de la Unión y se puso en marcha la Europea. mecánica de ratificación Aproximadamente cada dos semanas en los estados miemuna lengua desaparece en el mundo. Los efectos de bros. De esa década Esa dramática desculturización esta débil implemendata igualmente la Carta propiciará que a finales del presente tación práctica de los de las Lenguas Regiosiglo la mitad de las 6000 lenguas que principios citados son nales o Minoritarias. se calcula conviven hoy en el planeta palpables en el propio hayan desaparecido. Sin embargo Parlamento Europeo. Esta suerte de este proceso ni es inevitable ni es No hay, por ejemplo, “edad de oro” para el irreversible ninguna norma que debate sobre las minogarantice la presencia rías en Europa continuó de estas realidades socon los procesos pociopolíticas en el Parlalíticos derivados de la mento Europeo. En las integración en la Unión sucesivas legislaturas, de los antiguos países pese al crecimiento del censo, del número de esdel este. El continente fue testigo en ese periodo de tados miembros y del de diputados se constata un un considerable desarrollo de los conceptos polítidescenso del número de comunidades nacionales cos vinculados a la protección de los derechos de tradicionales que en anteriores legislaturas de un las minorías en un contexto además de nacimiento modo u otro se dejaba ver en los debates en Esde nuevos estados. Una vez establecida de nuevo trasburgo. una especie de “foto fija” de la Unión, sin grandes expectativas de crecimiento por la incorporación de El hecho de que no haya una base común nuevos socios, ese ímpetu integrador ha declinado. mínima que regule en todos los estados miembros los derechos de las minorías nacionales es una Sin embargo en estos años hay que recordar cuestión de credibilidad para la Unión Europea. Las que fruto del esfuerzo de gobiernos como el húngainstituciones comunitarias, empeñadas en presenro del que formé parte y por parte de otros estados tarse ante el mundo como campeones de los Demiembros se consiguió integrar nada menos que rechos Humanos, tienen una asignatura pendiente, en el segundo artículo del Tratado de Lisboa una referencia al respeto a los derechos de las y los precisamente en ese campo con los 42 millones de europeos que pertenecen a una minoría nacional. Si ciudadanos que pertenecen a una minoría nacional.

4~5. CSABA SÁNDOR TABADJI

59


LA HOJA DE RUTA PARA EL FUTURO Visto el estado de la cuestión es obvio que la protección de las minorías nacionales necesita un nuevo impulso en Europa y a eso hemos dedicado buena parte del trabajo del intergrupo que analiza en el Parlamento Europeo los problemas de los europeos que pertenecen a una minoría nacional. Hemos trabajado cinco años para redactar una propuesta de resolución cuyas líneas maestras dan cuerpo al manifiesto de Estrasburgo, que debe ahora llegar a debate en el pleno de la eurocámara. Este texto proclama la necesidad de construir no solo un marco legal sino además una estrategia para proteger las minorías nacionales (similar a la Estrategia de Roma) con un mecanismo efectivo de seguimiento. Es de la máxima importancia tener ya redactado este documento porque su contenido refuerza todos los principios fundamentales, buenas prácticas y regulación sobre protección de minorías. Es la primera vez que disponemos de un documento de estas características en la historia del Parlamento Europeo.

Otra de las cartas a jugar es la utilización inteligente de la Iniciativa Ciudadana Europea. Debemos aprender de las lecciones emanadas del proceso de presentación de iniciativas en este sentido por parte del FUEN, RMDSZ (Alianza Democrática de los Húngaros en Rumanía) y la ciudadanía de Sud Tirol. La Comisión rechazó su planteamiento, pero estamos a la espera de que la corte europea de justicia emita una decisión definitiva al respecto. Estamos en la fase previa de la actuación imprescindible. Necesitamos una legislación vinculante para toda la Unión centrada en proteger los derechos de las minorías. Es imperativo para Europa impulsar esta iniciativa en un entorno de crecimiento del carácter multiétnico y multicultural de la sociedad en que vivimos. Estos criterios de respeto y protección son más necesarios que nunca para fomentar estabilidad, desarrollo y paz. Las bases las pusieron de modo impecable los padres fundadores de la Unión. Tenemos el enorme desafío y la tarea de continuar la tarea. El dilema de Copenhague necesita una solución. Los criterios democráticos que se exigen a los estados candidatos a integrarse en la Unión Europea deben ser cumplidos, en primer lugar, por los estados miembros.

EUROPAK LEGERIA LOTESLE BAT BEHAR DU GUTXIENGOEN ESKUBIDEAK BABESTEKO Hizkuntza gutxituen eta galtzeko arriskuan daudenen babesa oso kontu garrantzitsua da, baina kontuetako bat besterik ez europar instituzioek Europako gutxiengo tradizionalei bermatu behar dizkieten eskubideen katalogoaren barruan. Horrenbestez, ezinbesteko gertatzen da egintza bihurtzea gai horri buruz kontinenteko instituzioek eman dituzten adierazpen horiek guz-

60

5~5. CSABA SÁNDOR TABADJI

tiak. Ezagutzen den bide bakarra europar legeria lotesle bat sustatzea eta onestea da. Europar herritar horiei dagozkien eskubideak babestea ez da inolako pribilegioa, eginbehar bat baizik, horrek baitakar europar demokraziaren kalitatea sendotzea eta ia 42 milioi europarren funtsezko eskumenak zaintzea.“GOAZEN GUDARI DANOK…” El 18 de diciembre, a las 18:00 horas, tuvo lugar en el Museo Arqueológico de Bizkaia (Mallona Galtzada, 2) la inauguración en Bilbao de la exposición itinerante “Goazen gudari danok…. Askatasun bidean Zirardamendi-Aiastia (San Migel) Elgoibar, 1936, En defensa de la libertad”. La muestra organizada por Sabino Arana Fundazioa, en colaboración con diversos ayuntamientos y otras instituciones y entidades culturales, como Aranzadi Elkartea o Asociación Sancho de Beurko, entre otras, forma parte de un amplio programa de actos conmemorativos con los que se quiere homenajear a los gudaris y milicianos fallecidos en el frente Zirardamendi-Elgoibar en septiembre de 1936, muchos de los cuales eran originarios de Bizkaia. “Lo que en un principio pudiera parecer una batalla más de las muchas que se sucedieron a lo largo de la contienda resultó de un significado especial para Euskadi. Marcó un antes y un después en el transcurso del conflicto y, en gran medida, también en la historia de nuestro País”, afirma el historiador Iñaki Goiogana, comisario de la exposición.

62

Catorce gudaris del batallón Arana Goiri murieron el 25 de septiembre del 36 en el frente de Zirardamendi-Aiastia (San Migel)-Elgoibar defendiendo las libertades de Euskadi: Juan Agirre, Emeterio Llavori, José Txintxurreta, Paulino Beraza, Juan Zabala, Blas Larrazeleta, Ambrosio Etxebarria, Felipe Elorriaga, Sabin Atutxa, Eusebio Gaubeka, Imanol Etxebarria, Marcelino Gandarias, Miguel Palacio y Félix Arbulu. Todos ellos del batallón Arana Goiri, y procedentes de municipios vizcaínos como Erandio, Santurtzi, Leioa, Mungia, Bilbao y sus antiguas anteiglesias de Begoña y Abando, Getxo, Barakaldo y Portugalete. La resistencia de estos jóvenes vascos fue lo que abortó el avance del ejército sublevado estabilizando el frente durante meses. De esta manera, el Estatuto de autonomía, aprobado en las Cortes de Madrid el 1 de octubre, pudo tener efectividad y el 7 de octubre José Antonio Agirre fue elegido Lehendakari y juró su cargo en Gernika. Aquel primer Gobierno Vasco consiguió poner en pie un ejército, una red de asistencia que atendió a miles y miles de refugiados

(especialmente niños), una universidad, un diario en euskera, una red educativa etc. Todo ello entre octubre de 1936 y junio de 1937. Por ello, desde el pasado 4 de septiembre, día en que fue inaugurada la muestra en Elgoibar, se han realizado diferentes actos conmemorativos de homenaje a estos gudaris. Así, el 15 de ese mismo mes se presentó el libro escrito por el sociólogo Patxi Juaristi, Aitor Esteban, el forense Francisco Etxeberria y los historiadores Josu Chueca e Iñaki Goiogana en el que se recuerda y contextualiza lo que ocurrió en ese frente. El día 18, se estrenó un documental realizado por Baleuko. Y el día 21 el lehendakari, Iñigo Urkullu, presidió en el frontón de San Migel (Aiastia-Elgoibar) y en las laderas de Zirardamendi un homenaje a los gudaris fallecidos. Desde que fuera inaugurada en Elgoibar, la exposición ha recorrido varios de los municipios de los que eran originarios algunos de estos gudaris, concretamente, Erandio, Leioa, Mungia, Santurtzi y ahora Bilbao. Paneles informativos, fotografías, indumentarias, artilugios utilizados en combate (cascos, armas, bombas de mano, cantimploras, cubiertos, platos, diferentes indumentarias), vitrinas con objetos personales hallados en la fosa común exhumada por Aranzadi en Zirardamendi en 2012… conforman una exposición que puede visitarse en el Museo Arqueológico de Bizkaia hasta el próximo 28 de febrero.


63


hauen parte hartzea izan dugu: Antonio Ortiz Error 500” blogaren administratzailea, ingeniari informatikoa eta software-garapenaren analista; Estefanía Jiménez Ikus-entzunezko Komunikazioan doktorea, EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakaslea eta EU Kids Online Spain (europar proiektua) lantaldeko kidea, eta Iker Merodio Kazetaritzan doktorea eta IKT gaietan aditua

V. BALIA ITZAZU, ZEU BALIOGABETU BARIK. INTERNET + GIZARTE-SAREAK: GARRANTZITSUA DA ONDO GARATZEA IDENTITATE DIGITAL BAT

Biharamunean, euskarazko saioan, jardunaldian honako aditu hauek parte hartu zuten: Ion Muñoa, Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea; Maialen Garmendia, Soziologian doktorea, EHUko Soziologia Saileko irakasle titularra eta EU Kids Online Spain lantaldeko zuzendaria, eta Erlantz Urresti, gizarte-sareetako trebatzailea. Hizlariek neska-mutilei jakin eragin zieten, edozein erabiltzailerentzat oso garrantzitsua dela bere identitate digitala ondo garatzea. Aholku batzuk ere eman zizkieten, bai sarean aurkitu ditzaketen aukerei, bai egon daitezkeen arriskuei buruzkoak. Joan den azaroaren 18an eta 19an, Euskalduna jauregian, DBHko, Batxilergoko eta LHko 600 bat ikaslek parte hartu zuten “Balia itzazu, zeu baliogabetu barik. Internet + gizarte-sareak” izenburuko jardunaldien V. aldian. Euskaltelekin elkarlanean antolatu direlarik, aurten aditu

Ikasleak ikastetxe hauetatik etorritakoak ziren: Bizkaia ikastetxea, Ama Mesedetakoa Ikastetxea (Leioa), Begoñako Andra Mari (Barakaldo), Mikeldi ikasketa-zentroa (Bilbo), San Félix Ikastetxea (Ortuella), Begoñazpi (Bilbo), Leioako Gaztelueta Ikastetxea eta Leioako Institutoa.

EGI OROIMEN HISTORIKOAN MURGILDUTA Iraganaren berrikuspen kritiko bat egiteko eretiaren jakitun eta gazteek ekimenean parte hartzeko duten gogoa ikusita, Euzko Gaztedi EGIk azken hileon zenbait jarduera antolatu ditu, euskal gatazka, EAJ-PNVren historia eta Euskadirena eta horrelako beste zenbait gairen gainean hitz egiteko.

64

Horrenbestez, urriaren 24an, Sabino Arana Fundazioarekin elkarlanean, “Bakea eta bizikidetza” mintegia antolatu zuen, Txema Montero abokatuak, Elvira C. García Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko Bake eta Bizikidetza teknikariak eta Irish Youth Councileko zenbait ordezkarik parte hartuta. Elkarraldi horretan, Euskadiko eta Irlandako bake-prozesuei buruzko ikusmolde zenbait entzun ahal izan genituen. Orobat, hizlariek bakoitzak bere iritzia eman zigun bakeaz eta bizikidetzaz. Azaroaren 20an, Helduak elkarterekin eta Sabino Arana Fundazioarekin elkarlanean, EGIk oroimen historikoaren gaineko mahainguru bat antolatu zuen. Elkarraldi horretan autuan hartutakoak EAJ-PNVren eta Euskadiren historiari buruzko zenbait gai izan ziren: gerrari, trantsizioari eta zatiketari buruzkoak, besteak beste. Eta protagonistak izan ziren: Joseba Leizaola, klandestinitatean GBBko burukide izandakoa; Gerardo Bujanda, Euzko Gudarosteko kidea, eta Mª Karmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzako sailburu ohia. Gonbidatuek, bakoitzak bere bizipenak eta iritziak mahairatzeaz gain, mintzagaiaren inguruko pasadizo pertsonalak ere kontatu zituzten.


IMPULSANDO LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EUROPEA

ZIGOR ZUZENBIDEA ETAREN AMAIERAN. HIRU URTE. 1096 EGUN

65


EGUBERRI… ON? En unos días estaremos en Navidad –si no lo estamos ya desde hace semanas-. Vuelven las luces en las calles, los adornos, la lotería y su spot, los anuncios de colonias, las celebraciones, el turrón, el CAVA, unos días de fiesta, el Olentzero, los Reyes, el amigo invisible, los regalos, las rebajas… No seré yo quien dé clases de moralina y diga, que paso, que yo no caigo en esas cosas, porque la verdad es que sí, aunque por ahora me libro del black friday, del eDay, etc., aunque me temo que… todo se andará. Somos conscientes de que quizás estemos perdiendo el verdadero sentido de la Navidad, pero… ¡qué difícil es nadar contra corriente! Pensaba en ello a raíz de la reciente campaña de recogida de alimentos promovida por los Bancos de Alimentos –por cierto merecidísimo premio Sabino Arana en la edición del pasado año-. Y pensaba en ello porque cada vez me siento más interpelado por esos 216.235 vascos y vascas de Hegoalde en paro, por esos más de 175.000 hogares en riesgo de exclusión o directamente en la exclusión social. Vivo en un bloque de 42 viviendas. Soy de letras y no estudié estadística, pero si aplico las cifras del paro y las estimaciones de hogares en exclusión me sale que en mi portal hay 12 parados y 6/7 familias pasándolo mal/muy mal. En el mío, en el tuyo, y en el de aquél. Quizás no deberíamos dormir del todo tranquilos. Una sociedad con un 15% de parados y un 4% de familias no ya en riesgo de exclusión sino directamente en situación de pobreza es una sociedad injusta, profundamente injusta. Pero hoy quiero ver la botella no solo medio vacía, también medio llena. Porque una sociedad que espontáneamente se moviliza como lo hizo la última semana de noviembre, es una sociedad que todavía conserva viva su fibra moral. Sé que fue un gesto simbólico, que la solidaridad no puede ser flor de un día, que lo verdaderamente revolucionario sería pasar de donar lo que nos sobra a compartir lo que tenemos…, pero no quitemos valor a lo que sí lo tiene. En este apunte no voy a pedir leche, pasta o lentejas, sí alimento para nuestras conciencias, alimento sin fecha de caducidad. Eguberri on!!!

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RANZAITZIBER ALONSO PIKABEA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.