Page 1

not cies Trabajar por el empleo


ABIERTA MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 2012 & 2013 7

COMEDOR C/. Ausias March, N.º 7 - PUÇOL

96 142 42 99


not cies Edita Ajuntament de Puçol Núm. 126 - Edició mensual 3000 exemplars - Gratuïts

Alcaldessa Merche Sanchis - Regidora de Comunicació Rosa Portalés Disseny i maquetació Departament Comunicació - Imprimeix Imprenta Puig Redacció i fotos: Susana Fernández, Carla Claramunt, Sabín i Sento P ascual Col·laboradors: Jesús Jiménez, Miguel Crespo, Francisco Sanchis, Cecilia Guillén, Laura Romeu, Jessica Ríos, Irene Martí, Ximo Huerta, Alex Galcerà, Pilar Millán, Iván Esteve Arreplega el teu exemplar en els següens punts de distribució: Ajuntament, Casa de Cultura, Espai La Barraca, Espai Martínez Coll, Espai dels Majors, Edifici EMTV, Estació Renfe, Centre de Salut, Prefectura Policia, Edifici Benestar Social, Poliesportiu Municipal, Centre Virgen al Pie de la Cruz, Institut de Secundària, Club Social Alfinach i Club Social Los Monasterios

Noticies de Puçol 126  
Noticies de Puçol 126  

Enero 2012. Periódico mensual editado por el Ayuntamiento de Puçol.