Page 1

Sa!

20% KORTING

OP ISOLATIEGLAS

in de periode januari en februari

S

SLECHT

* kijk voor de actievoorwaarden op onze website

6%ARBBETIDWSOP

UREN

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL TEL. 0513-462016

kijkt anders

Woensdag 8 februari 2017

opruiming 70%20% grote keus 50% OP=OP 70%20% 50%

Jaargang 4 Nummer 6

ZICHT OP TITEL PAGINA 19

WEER OPHEF DE WISSEL

GEBROEDERS RINSMA

IJSCLUB BESTAAT 150 JAAR

ONDUIDELIJKHEID

WINKEL EN TEMPEL

DE ONDERNEMING

ChristenUnie, Opsterlands Belang en PvdA zijn kwaad over de opstelling van Talant bij de uitwerking van de plannen voor locatie De Wissel in Beetsterzwaag. Ze vinden dat de zorginstelling zich niet aan de eind vorig jaar gemaakte afspraken houdt. Talant onkent dat.

Gerard (58) en Gerk Jan (54) Rinsma, twee broers die in het leven een heel andere route kozen. Gerard is dominee, Gerk Jan ondernemer in mode. Maar beiden kleuren ze graag een beetje buiten de lijntjes. Een tweegesprek over verschillen, raakvlakken en wat ze van elkaar leren.

Een ijsbaan betekent nu vooral genieten van het schaatsen. In het verre verleden was het ook de plek om bij de hardrijderijen te strijden om forse geldprijzen. In de 150 jaar van haar bestaan organiseerde ijsvereniging De Onderneming in Tijnje tientallen wedstrijden, waaronder nationale kampioenschappen.

PAGINA 3

PAGINA 21

PAGINA 23

20% 30%

70%

www.sa24.nl


Familieberichten dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze Mem, Beppe en Oerbeppe

Wy wolle eltsenien tanksizze foar de waarme belangstelling nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en grutske pake

Fimke Wemer-Voolstra

Evert Bruggen

Fam. Wemer- de Leeuw Fam. Hofstee-Wemer kleinkinderen en achterkleinkinderen

Jimme meilibjen hat ús tige goed dien. Froukje Bruggen-Zandstra Bern en bersnbern Jobbegea, febrewaris 2017

Lâns dizze wei wolle wy graach eltsenien tank sizze foar de kaarten, tillefoantsjes en besites nei it ferstjerren fan myn man, ús heit en pake

Sietze van der Heide It docht ús tige goed. Bartsje, bern en bernsbern

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang T 0513 - 610 825 M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl


Sa!

3

8 februari 2017 www.sa24.nl

Raad: dit was niet de aFspraaK

Weer ophef over locatie De Wissel ChristenUnie, Opsterlands Belang en PvdA zijn kwaad over de opstelling van Talant bij de uitwerking van de plannen voor locatie De Wissel in Beetsterzwaag. Ze vinden dat de zorginstelling zich niet aan de eind vorig jaar gemaakte afspraken houdt. Talant ontkent dat. AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

De discussie tussen zorginstelling Talant en buurtbewoners van locatie De Wissel over de herinrichting van het voorterrein is nog niet voorbij. De raadsleden Gerrit Weening (ChristenUnie), Roel Vogelzang (PvdA) en Marcel van Opzeeland (Opsterlands Belang) bemiddelden vorig jaar om tot een oplossing te komen. Op 21 november stuurde Talant de raad een brief met mogelijke planaanpassingen

om aan de bezwaren tegemoet te komen. Het gaat om het beperken van geluidsoverlast, extra beplanting om privacy te beschermen en het iets opschuiven van geplande bebouwing. De brief arriveerde enkele uren voordat de raad ging beslissen over medewerking aan de plannen. Tijdens de raadsbehandeling gingen de raadsleden ervan uit dat de aanpassingen uit de brief ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Volgens Roel

Vogelzang blijkt uit een mailwisseling tussen de gemeente Opsterland en omwonenden van De Wissel dat Talant nu alleen het plan wil aanpassen wanneer de omwonenden afzien van juridische procedures. “Dat wie net de ôfspraak. Dit rekket ek de betrouberheid fan de oerheid.” Ook Marcel van Opzeeland is kwaad. “Dit is niet wat de raad wil. Ik heb in die raadsvergadering zeker drie keer gezegd dat aangaande de maatregelen uit de brief ‘kunnen’ voor mij ‘zullen’ betekende. Dus doorvoeren van de maatregelen. Op die voorwaarden ging de raad akkoord.” De drie raadsleden willen nu opheldering van het college van B en W. Ze willen ook weten waarom Talant en de naaste buren nog niet in

overleg zijn over een financiële schadevergoeding. De raad wil dat beide partijen dit oplossen voordat de plannen verder worden uitgewerkt. Dit om te voorkomen dat de buren juridische procedures opstarten. “In proses kostet in protte tiid en de maatskippij in protte jild”, vindt Vogelzang. “Dat moatte jo net wolle.” Volgens Van Opzeeland is de hele raad overtuigd van de maatschappelijke waarde van de plannen van Talant. “Maar het moet niet zo zijn dat één gezin daar de tol voor betaalt. Wij willen graag van het college weten welke stappen er sinds november zijn gezet.”

Reactie Talant

Talant heeft een andere lezing over de aanpassingen van het

plan. Volgens woordvoerder Gerard Akkerman staan er in de brief van 21 november geen toezeggingen, maar mogelijkheden. Bovendien stelt hij dat er in gesprekken wel degelijk een verband is gelegd tussen de aanpassingen en het uitblijven van juridische procedures. Over een mogelijke schadevergoeding voor de direct aanwonenden heeft Akkerman ook een duidelijke lezing. “Voor het vaststellen van planschade zijn onafhankelijke procedures. Wij betalen het schadebedrag wat daaruit komt. We kunnen niet individueel met woningeigenaren over schade praten. Daar mogen wij het zorggeld ook niet aan besteden. Daar zijn we principieel in.”

Stichting De Nije Kompanjons dicht bij staken van de activiteiten GORREDIJK Stichting De Nije Kompanjons is genomineerd voor de Nationale Motorbootvaren Prijs. Komende vrijdag op Boot Holland hoort de stichting, hoeder van de Turfroute, of ze de prijs ook daadwerkelijk krijgt. Tegelijkertijd is het maar de vraag of De Nije Kompanjons over een paar weken nog bestaat. Eind vorig jaar dreigde het bestuur al haar activiteiten per 1 febru-

ari te beëindigen. Voorzitter Jantienus Have: “We zijn nog met de provincie in gesprek, maar verandert er niets dan is het besluit genomen.” De Nije Kompanjons zit met een probleem nu de provincie Fryslân niet langer toestaat dat gebruikers van de Turfroute verplicht een vignet moeten kopen. Dat scheelt de stichting circa 50.000 euro aan inkomsten. Ongeveer de helft daarvan

droeg De Nije Kompanjons af aan de provincie als vergoeding voor het bedienen van bruggen en sluizen. De andere helft werd ingezet voor promotie van de toeristische vaarroute.

Professioneel

De Nije Kompanjons vragen nu jaarlijks 20.000 euro subsidie om de promotie toch professioneel te kunnen voortzetten.

De gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf leveren geen bijdrage. Opsterland brengt haar toeristisch promotiebudget onder bij Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden. Wethouder Rob Jonkman adviseert De Nije Kompanjons met deze stichting samen te werken. “Ze willen de Turfroute zelfstandig op de kaart zetten, maar het kan volgens mij veel beter in één keer met het hele

gebied.” Have ziet dat niet zitten. “Dat is een club met veel plannen en weinig geld. Wij willen de Turfroute professioneel promoten en weten precies op welke groepen wij ons moeten richten. Maar als de overheden daar niet in willen investeren, houden wij ermee op. Dan vinden ze onze inzet van meer dan veertig jaar voor de Turfroute dus blijkbaar niet relevant.”

BHS voor KiKa GORREDIJK Maar liefst 1.865,50 euro zamelden leerlingen van de Burgemeester Harmsma School in voor de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Dat gebeurde in de laatste weken van het vorige jaar. Traditioneel gaan de leerlingen uit klas 1 en 2 dan aan de slag om producten te maken en diensten te bedenken voor de jaarlijkse kerstmarkt net voor de schoolvakantie. De leerlingen waren creatief met onder

andere kerststukjes, pindaslingers, schilderijtjes en boeketjes van theezakjes of Merci-chocolaatjes. Ook werden er lekkere dingen gemaakt voor bij de koffie. Leerlingen verkochten op de kerstmarkt ook knuffels van KiKa. Bovendien besloot een aantal docenten de waarde van het kerstpakket dat zij anders zouden krijgen, te schenken aan het goede doel. Vrijdag nam José Verlaan van KiKa de cheque in ontvangst.

PIPPO-knuffel voor Sven

Iedereen is blij met de opbrengst. FOTO: SIETSE DE BOER

FRIESCHEPALEN Sven Marinus kreeg maandagochtend in Peuteropvang De Krobbedobbe van wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland een PIPPO-knuffel. Opsterland trakteert dit jaar peuters die voor het eerst naar de peuteropvang gaan op drie nummers van het maandblad PIPPO. Ook mag iedere peuteropvang aan hun eerste nieuwe peuter van 2017 een

PIPPO-knuffel uitreiken. Het Rijk wil graag dat zoveel mogelijk peuters (2 tot 4 jaar) naar een voorschoolse voorziening gaan. Het draagt bij aan de ontwikkeling van peuters en is een goede voorbereiding op de basisschool. Op de peuteropvang leren kinderen spelenderwijs motorische vaardigheden (knippen, bouwen, bewegen), creatieve vaardigheden (knutselen, kleuren), maar ook

sociale vaardigheden (spelen met leeftijdsgenootjes). Op dit moment maakt circa 65 procent van de Opsterlandse peuters gebruik van de peuteropvang. Opsterland telt veertien peuteropvanglocaties in Frieschepalen, Beetsterzwaag, Bakkeveen, Gorredijk, Langezwaag, Lippenhuizen, Nij Beets, Terwispel, Tijnje, Ureterp en Wijnjewoude.


Sa!

5

8 februari 2017 www.sa24.nl

Willem en Adrie 60 jaar getrouwd

Bij toeval in Gorredijk beland

Het is toeval dat Willem en Adrie Veeloo-van der Burg in Gorredijk terechtkwamen. Maar inmiddels wonen ze alweer 34 jaar in hetzelfde huis aan de Mouterij. “We zijn de tweede bewoners.” Vandaag, woensdag 8 februari, vieren ze hun zestigjarig huwelijksfeest. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK “Ik was

een van de eerste gastarbeiders van Nederland”, vertelt Willem Veeloo (81). Als zeventienjarige ging hij in 1952 samen met zijn vader werken op een scheepswerf in Bolnes in de gemeente Ridderkerk. “We woonden in Noordwolde. Mijn vader kon werk krijgen op de werf op voorwaarde dat ik meekwam.” In Oostendam zag hij Adrie van der Burg (79) voor het eerst. “Ze liep op klompen.” Willem (Wil) werd opgemerkt door de zus van Adrie. “Dat leuke ventje is net wat voor jou.” Veertien dagen later bracht het ‘leuke ventje’ haar thuis. Na drie jaar verkering trouwden ze op 8 februari 1957.

Zeeuwen. Eigenlijk de eerste gastarbeiders. Ik mocht eens per drie weken naar huis, mijn vader iedere veertien dagen.” De watersnoodramp van 1 februari 1953 maakte hij mee. “We kwamen die dag terug uit het noorden. De trein kon maar tot Gouda, hoe we bij het kamp terugkwamen weet ik niet meer. Het water stond tegen de dijk aan en het kamp was ondergelopen. Van mijn prachtige nieuwe fiets was door het zoute water niets meer over.”

Crasseur

Willem en Adrie Veeloo. FOTO: SIETSE DE BOER

werf failliet ging, hij vond geen nieuwe baan. Toen kwam heel toevallig Gorredijk in beeld. Adrie: “Een vriendin woonde daar. Huizen waren er voor het oprapen, vertelde ze. We zijn een keer een weekend bij haar geweest en diezelfde maandag stonden we bij de woningbouwvereniging.” Binnen veertien dagen was de verhuizing een feit. Het echtpaar kreeg tot hun spijt geen kinderen. Wel kwamen er veel kinderen over de vloer. “We hebben een Chinees meisje

Het eerste half jaar in het westen woonden vader en zoon in een kamp. “Allemaal Friezen, Drenten, Groningers en

Adrie is geboren en getogen Ridderkerkse. “We waren eigenlijk nog niet van plan om te trouwen, maar konden een huis van de zaak krijgen.” Wil zat in dienst maar kon terug naar zijn oude baan: crasseur op de werf. “In de machinebouw. Een ontwerp vanaf tekening op het werkstuk overbrengen.” Wil was 48 toen de

Blomke FOAR IN BLOMKE foar...

BOBBY KRAMER

GORREDIJK Een heel bijzonder Blomke deze week. Brechtje Kramer stuurde Sa! een mailtje met een indringend verhaal. Het gaat over haar man Bobby. Hij is pas 28, maar al sinds zijn 16e jaar ernstig ziek. Bobby heeft een probleem met dichtzittende bloedvaten. Volgens Brechtje een vrij zeldzame

aandoening die steeds meer organen aantast. “Bobby heeft al een paar jaar geen dunne darm meer, maar heeft ook problemen met hart en lever. We zijn nu in afwachting van een grote operatie waarbij hij een nieuwe darm, een nieuwe lever en een nieuwe alvleesklier krijgt. Het transplanteren

Gastarbeider

van drie nieuwe organen ineens hebben ze in het UMCG in Groningen nog niet eerder gedaan.” In sommige weken reist Bobby wel vier of vijf keer per week naar het ziekenhuis. Soms voor een uurtje, soms voor een hele dag. “Door zijn ziekte is Bobby heel snel moe, maar hij is altijd heel dankbaar naar ons toe. Ik wil hem nu via de krant eens laten weten hoeveel respect ik heb voor zijn doorzettingsvermogen. Hij spreekt al zijn vechtlust aan voor mij en voor onze dochter Djemilla.” Het is nog niet duidelijk wanneer Bobby voor de zware operatie aan de beurt is. Sa! wenst de familie Kramer veel sterkte in deze voor hen onzekere tijden.

Nieuwe kandidaten

Weet u ook iemand die weleens een bloemetje verdient, laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar redactie@ sa24.nl of bel 06-52 47 10 13.

Bobby en Brechtje. FOTO: SIETSE DE BOER

mee opgevoed en jonge asielzoekers begeleid. En ik heb veel als onbezoldigd baakster gewerkt.” Het echtpaar verveelt zich geen moment. Adrie maakt kaarten en doet geheugentraining op de computer (“want ik wil goed bij de tijd blijven”), Wil speelt trekharmonica en doet van alles met de computer. “Eind jaren zestig

kocht ik mijn eerste, een Commodore VIC-20.” Internetbankieren, bladmuziek bewerken, hij draait er zijn hand niet voor om. “En op de buurt weten ze me wel te vinden met computerproblemen.” Hij heeft tot slot een wijze raad: “Je moet je jonge geest leren om een beetje respect te hebben voor het oude lichaam.”

Kunstenaars gezocht In het pinksterweekend (3 t/m 5 juni) organiseert Kunst in Opsterland de Open Atelierroute met overzichtstentoonstelling in het Witte Kerkje in Hemrik. Aansluitend is er de Kunstweek, een week vol kunstworkshops voor jong en oud. De organisatie zoekt kunstenaars in Opsterland die mee willen doen. Die het

HEMRIK

leuk vinden om over hun eigen kunst te vertellen en hun werkplaats en de gemaakte kunst willen laten zien. Ook wordt gezocht naar kunstenaars die een kunstworkshop willen geven voor oud en/ of jong, op scholen, in het eigen atelier of op locatie. kunstinopsterland.nl

Oldeberkoop krijgt eigen dorpsfeest OLDEBERKOOP De voorjaarsfair, kerstmarkt en Berkopermarkt zijn verdwenen, en daarmee ook alle bijbehorende gezelligheid voor de Berkopers. Tijd voor nieuwe initiatieven. Rinie Pen van Plaatselijk Belang: “Vorig jaar organiseerden we PB on Tour om in contact te komen met alle verenigingen uit het dorp. Toen is ook gekeken naar mogelijkheden om eens een nieuwe activiteit op te zetten. In korte tijd zijn we drie leuke evenementen kwijtgeraakt. We horen ook steeds vaker dat het dorp graag een eigen dorpsfeest wil.” Eind vorig jaar staken ondernemersvereniging BOV, Plaatselijk Belang, de voormalige Berkopermarktcommissie en een aantal andere actieve dorpelingen de koppen bij elkaar. “We hebben toen een datum geprikt en ideeën opgeschreven.” De datum staat vast. Op zaterdag 1 juli krijgt Oldeber-

koop haar eigen feest. “Mooi voor alle vakantiedrukte uit en net na de drukte van het afsluiten van het sportseizoen en de scholen.” Het programma is nog niet vastomlijnd. “We denken bijvoorbeeld aan een garageverkooproute door het dorp, zeskamp, fiets ‘m d’r in, een streekmarkt, feesttent met band. Het moet een feest worden van, voor en door Berkopers. Maar natuurlijk mag iedereen komen.” Via Facebook zijn de Berkopers opgeroepen voor 6 februari met ideeën te komen en hulp aan te bieden. “We zijn onder de indruk van het enthousiasme in het dorp. Het bericht is vaak gedeeld en veel mensen hebben zich al als vrijwilliger gemeld.” De locatie van het evenement wordt nog onderzocht. “Het Blughutterrein is een voorstel, maar we moeten kijken of dat kan. Eigenlijk is alles nog open.”


Geldig in week 6

(zondag 5 t/m zaterdag 11 februari 2017)

+1

EXTRA Z EG E L 2 voor

1

Optimel Drink

Alle pakken à 1 liter, combineren mogelijk 2 pakken

G

UI

+1

LI M B UR

EXTRA Z EG E L 5.59 - 5.99

PLUS Hele raster- of kruimelvlaai

Alle varianten, geschikt voor 10 personen Per stuk

4

Alle pakken à 250 gram, combineren mogelijk 2 pakken

5.98-6.98

49 .

ED LK A

Dagvers T

2 voor

G

E

2.50-2.78

99 .

Douwe Egberts Aroma Rood, snelfilter of bonen of Aroma variaties snelfilter

3

99 .

Maggi Wraps, roerbaknoedels of -pasta Alle zakken à 156-198 gram, combineren mogelijk 2 zakken** Bijv. Maggi Roerbaknoedels kip kerrie, 2 zakken à 185 gram

1+1

GRATIS

3.34 1.67

BESTE

2016

WIJN SUPER

MARKT

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

Zuydpunt Cabernet Shiraz of Chenin Viognier Combineren mogelijk 2 flessen à 75 cl

11.98 5.99

1+1

13.99

9

49 .

+GRATIS

Amstel Pils

Krat 24 flesjes à 30 cl

WEEKENDPAKKER do Alléén geldig op 9, 10 en 11 februari

doos 2 kilo

+GRATIS PLUS Appels Pink Lady Doos 2 kilo

5.98

2

99 .

kilo

PLUS Magere varkensrollade Per kilo

vr za

10.98

4

99 .

06/17

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. **Per product kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij. Openingstijden: - wo 8.00 - vr8.00 8.00- 21.00 - 21.00| za. | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 13.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA 0512-381232 1 | XXXX XX Beetsterzwaag | Plusstad | T:| T:0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 8 februari 2017

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Bekendmakingen Bakkeveen Aangevraagde omgevingsvergunning - bouwen nieuwe schuur, Foarwurker Wei 3 Verleende omgevingsvergunning - bouwen kapschuur, Jarig van der Wielenwei 2

Beetsterzwaag Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen dakopbouw, Utgong 34

Drachten Azeven Aangevraagde omgevingsvergunning - monteren twee logo’s aan reclamemast, Dopplerlaan 18 Aangevraagde evenementenvergunning - oldtimerdag, 13 mei 2017, 08.30 tot 17.00 uur, Dopplerlaan 1

Frieschepalen Verleende collectevergunning - collecteren, 6 t/m 11 maart 2017, Dorcas Verleende omgevingsvergunning - kappen twee eiken, Hearsterwei 31

Gorredijk Aangevraagde omgevingsvergunning - renoveren voorgevel verdieping, Langewâl 2A Aangevraagde evenementenvergunning - open dagen/boekenbeurs, 9, 10 en 11 juni 2017, 10.00 tot 17.00 uur, Hellingbaas 1

Langezwaag Aangevraagde omgevingsvergunning - bouwen vrijstaande woning, ’t Skeane Ein 16

Nij Beets Verleende omgevingsvergunning - verbouwen stal tot kinderopvang, Kanaalwei Súd 12

Wijnjewoude Verleende omgevingsvergunning - kappen eik, sportveld te Nijenhuisweg

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Verleende collectevergunning - verkoop erwtensoep, 18 februari 2017, kerkcafé

Siegerswoude Verleende omgevingsvergunning - bouwen garage, Van Akenwei 37

Terwispel Melding - activiteitenbesluit, plaatsen mestbassin, Koaibosk 2

Tijnje Melding - activiteitenbesluit, uitbreiden werktuigenberging, De Warren 8 Aangevraagde standplaatsvergunning - productietraining, 7 maart 2017, 14.00 tot 19.00 uur, parkeerplaats Breewei

Ureterp Aangevraagde omgevingsvergunning - vergroten woning, De Feart 71a - vergroten woning, Schansweg 7 - bouwen nieuwe woning, De Feart 62 Verleende omgevingsvergunning - plaatsen stand-alone geldkiosk, Lijteplein 18 - kappen slechte eik, naast Fûgelliet 22 - kappen boom, De Feart 161 Verleende collectevergunning - collecteren, 6 t/m 11 maart 2017, Dorcas

Raadsbijeenkomst en –vergadering maandag 13 februari 2017 De gemeenteraad vergadert op maandag 13 februari 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis. In het eerste deel (oriënterende bijeenkomst) kunt u als burger meepraten. In het tweede deel (de raadsvergadering) debatteert de raad en worden besluiten genomen. Onderwerpen oriënterende bijeenkomst Aanvang: 19.30 uur • Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland • Bespreken evaluatie Milieubeleidsplan 2005-2015 Wilt u over deze onderwerpen meepraten? Geef dit uiterlijk maandag 13 februari 2017, 12.00 uur door aan de griffie, telefoon (0512) 386 299 of e-mail griffier@opsterland.nl Agenda raadsvergadering Aanvang: aansluitend aan de oriënterende bijeenkomst 1. Opening raadsvergadering 2. Vaststellen agenda 3. Vragenhalfuurtje 4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2016 5. Ingekomen stukken en mededelingen 6. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO 7. Aanpassing reglement voor de gemeenteraad van Opsterland 8. Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland* 9. Afscheid raadslid Nikita Brameijer 10. Sluiting * onder voorbehoud uitkomst oriënterende behandeling

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

De Club van Sa! Sa! KijKt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

Ja! ik meld me aan voor de Club van Sa! Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk

GRATIS BOEK


Apparaat stuk? Wij helpen u graag! Als er onverhoopt iets mis gaat met uw wasmachine, droger of vaatwasser, dan kunt u rekenen op onze eigen technische dienst. Onze monteur komt bij u thuis om uw reparatie vakkundig uit te voeren. Mocht uw apparaat niet ter plekke gerepareerd kunnen worden, dan regelen wij graag een leenapparaat voor u.

Expert Beenen

Hoofdstraat 29, Gorredijk, (0513) 461352 Gemeenteplein 43-45, Heerenveen, (0513) 435336 facebook.com/expertbeenen

facebook.com/expertheerenveen


Sa!

9

8 februari 2017 www.sa24.nl

Gall & Gall Gorredijk scoort GORREDIJK Vrijdag kregen de medewerkers van Gall & Gall Gorredijk te horen dat zij tot de beste Gall & Gall-winkel van Noordoost-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel) zijn gekozen. De winkelwedstrijd bestond uit diverse opdrachten. Naast groeicijfers waren er extra opdrachten en werd de winkel beoordeeld op uitstraling en

verkoopgesprekken. Ondernemer Pieter Bijlsma is er blij mee. “Het is een verdienste van het hele team. Samen hebben we hard gewerkt aan een aantrekkelijke en inspirerende winkel. Als beste regiowinkel maakt Gall & Gall Gorredijk ook nog kans op de titel ‘Beste Gall & Gall-winkel van Nederland’. De uitslag hiervan wordt op 19 april bekend.

Cursus bridge in Jubbega Bridgeclub Jubbega telt ruim vijftig bridgers, maar wil graag een uitbreiding van het ledenbestand. Volgens secretaris Klaas Besseling zijn er enkele aanmeldingen van mensen die graag met bridge willen beginnen. Daarom start er binnenkort een cursus voor beginners. Data en tijden gaan in overleg met de deelnemers. “Vaak hoor je in de media over eenzaamheid onder ouderen. Ik merk dat spelers bij bridgeclubs veel onderling contact hebben en dat er naast het lidmaatschap van de vereniging ook kleine huiskamerclubjes

JUBBEGA

Sikke Boonstra (rechts) op de openingsdag van de nieuwe winkel. FOTO: SIETSE DE BOER

Gorredijk heeft nieuwe fietsspecialist GORREDIJK Het was drie weken hard doorwerken, maar afgelopen zaterdag openden Sikke en Janke Boonstra hun nieuwe fietsenwinkel aan de Hoofdstraat in Gorredijk. Een nieuw avontuur voor Boonstra, die al 32 jaar ervaring heeft als fietsenmaker. Tot voor kort hadden ze samen een veel grotere fietsenzaak in Wolvega. De stap naar een kleinere winkel is een bewuste beslissing. “Een grote zaak is meer gericht op aantallen te verkopen fietsen en is minder klantgericht. En dat directe contact

in een wat kleinere zaak, daar voelen wij ons prettiger bij. Bovendien zien we in Gorredijk kansen.” De verhuizing hield wel in dat Boonstra lang niet alle fietsen mee kon nemen naar Gorredijk. “We hebben nog een schuur vol. Een leuke fiets voor een leuke prijs is er bij ons altijd, ook al staat de fiets die mensen zoeken misschien net niet in de winkel.” De werkplaats is het centrale gedeelte van de nieuwe fietsspecialist. “We willen heel servicegericht werken. Dat is de kern van ons bedrijf. Daar

willen we voor gaan. We reparen alle merken, ook in het segment elektrische fietsen. Bovendien verzorgen we de garantie en service van alle elders gekochte fietsen.” Nieuwe fietsen verkoopt Boonstra vanzelfsprekend ook. Gezien de omvang van de winkel zijn niet alle merken aanwezig. “We richten ons nu vooral op Sparta, Giant en Hercules. Dat laatste is een Duits merk. En ook de bij de jeugd populaire en in Friesland gemaakte Burgers fietsen hebben we staan.”

Jubbega kritisch op aanpassing lijn 115 De inwoners van Jubbega zijn niet enthousiast over een aanpassing van buslijn 115 (Heerenveen-Assen) blijkt uit de eerste reacties op de enquête die vorige week onder de Jubbegasters is verspreid. De provincie besteedt het openbaar vervoer in Fryslân in 2020 opnieuw aan en is op zoek naar een efficiëntere opzet van de dienstregeling. In de enquête wordt onder andere geopperd om lijn 115 niet meer over de Derde Sluis in

JUBBEGA

Jubbega te laten rijden. Vanaf Donkerbroek rijdt de bus dan over de Schoterlandseweg direct naar Heerenveen. Voor de inwoners van Jubbega is er dan een nieuwe halte op de kruising Schoterlandseweg/P.W. Janssenweg. Deze optie wordt volgens Ellen Stutterheim van Partoer, de organisatie die de enquête uitvoert, niet omarmd door de Jubbegasters. “Het leeft wel onder de bevolking. We hebben al meer dan honderd re-

acties binnen en er blijkt veel weerstand te zijn.” Er wordt volgens Stutterheim met name gewezen op de ouderen voor wie de drie kilometer van de Derde Sluis naar de Schoterlandseweg veel te ver is. De FNP heeft over het onderzoek inmiddels vragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Heerenveen. Wethouder Zoetendal gaf in een reactie aan dat het openbaar vervoer de verantwoordelijkheid is van de provincie.

Humanitas start met ‘Even iemand helpen’ BEETSTERZWAAG Het nieuwe project van Humanitas Smallingerland-Opsterland ‘Even iemand helpen’ gaat deze week van start. Twee vrijwillige coördinatoren, Inge Koenis en Wendy Bolt, gaan het project leiden. Tien vrijwilligers hebben zich al gemeld, genoeg om te beginnen. In dit nieuwe project gaat Humanitas in beide gemeenten vraaggericht werken. Wie hulp

nodig heeft, omdat hij of zij het even niet alleen fikst, kan een beroep doen op Humanitas. Dan gaat het niet om vragen waarvoor professionele hulp nodig is, zoals verpleging of verzorging. Ook niet om hulp die mensen zelf kunnen vinden, wel of niet tegen betaling. Mensen moeten het echt even niet alleen redden, Humanitas zoekt dan met de deelnemer naar een blijvende oplossing.

ontstaan. Dat geeft veel afleiding, plezier en men houdt het tot op hoge leeftijd vol.” Toch wil Besseling ervoor waken dat bridge het stempel krijgt van spel voor ouderen. “Ook jonge mensen hebben er veel plezier in. Voor de een is het een leuke bezigheid, waarbij je veel mensen ontmoet en voor de ander is het ook een sportieve uitdaging om zo hoog mogelijk te scoren.” Iedereen speelt op eigen niveau. Aanmelden voor de bridgecursus kan via 0516 – 462710 of n.besseling@chello.nl.

Keurmerk SSK voor Albert Heijn Gorredijk GORREDIJK Albert Heijn Gorredijk voert sinds vorige week het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). In Nederland zijn slechts 200 supermarkten die dit keurmerk mogen dragen. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. “Zelfstandige supermarkten doen het op veel terreinen vaak beter dan filialen”, zei Harrie ten Have, voorzitter Stichting SSK bij de overhandiging. Er wordt volgens Ten Have gekeken naar duurzame keuzes op tal van terreinen: extra inzet voor buurt en bewoners, relatie met mede-

werkers, veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment en transport en logistiek. Eigenaar Pieter Bijlsma is blij met de erkenning. “Een buitenstaander denkt dat het hoofdkantoor van Albert Heijn alles bepaalt. Het is mooi dat de rol van de ondernemer en de keuzes die hij maakt nu worden benoemd.” Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland sprak vol lof over de ondernemer Bijlsma. “Hij is een van de stille krachten achter het succes van het Centrumplan Oost. Hij is sterk betrokken. Overal waar ik kom, is hij ook. Hij staat hier midden in de samenleving.”

De hulpvragen kunnen heel uiteenlopend zijn. Van steun om weer de deur uit te komen, hulp om in de ingewikkelde (vaak digitale) samenleving te participeren, tot bijvoorbeeld hulp bij het invullen van vaak onbegrijpelijke formulieren. Er is nog behoefte aan meer vrijwilligers. Zij kunnen zich aanmelden op 06-1543 7098 of smallingerlandopsterland@ humanitas.nl.

Acht van Langezwaag LANGEZWAAG Op zaterdag 11 fe-

bruari wordt de prestatieloop Acht van Langezwaag georganiseerd. Er kan worden mee-

gedaan op diverse afstanden: 2, 5 ,10, 16 en 21 kilometer. Start en finish zijn bij sportcomplex ‘t Paradyske. Inschrijven kan

vanaf 9.30 uur, de trimloop start om 11.00 uur. 8vanlangezwaag.nl Pieter Bijlsma van Albert Heijn en wethouder Piet van Dijk.


Sa!

11

8 februari 2017 www.sa24.nl

Tweede GordYKster MusYK JÛn

4Aces spelen de blues Niks mooier dan spelen voor een volle zaal, vinden de mannen van bluesband 4Aces. Komende zaterdag (11 februari) staan ze op een van de vier podia tijdens de tweede editie van de Gordykster Musyk Jûn in De Skâns. Een voorproefje met bandleden Henk de Leeuw en Ruurd Huitema. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK 4Aces

bestaat inmiddels uit vijf ervaren muzikanten. Vijf? “Ja, ôfrûne simmer is toetsenist Pieter van den Hurk út De Himrik derby kaam.” Een heerlijke toevoeging, vindt zanger en mondharmonicaspeler Henk de Leeuw uit Gorredijk. Samen met gitarist en zanger Henk ‘Dee’ uit Heerenveen richtte hij de band drie jaar geleden op. De komst van Van den Hurk bracht het bluesrepertoire van de band een nieuwe

dimensie. “Pieter is eins jazzpianist. En dat foegt wat ta, it is de sjú op de ierpels. Soms docht er fan dy Latindingen tuskentroch, dan stean ik te stuiterjen op it poadium, sa moai.” De band bestaat verder uit Ruurd Huitema uit Wijnjewoude op bas en Peter Riksma uit Wolvega op drums. Blues begint volgens De Leeuw ook onder jongeren populairder te worden. Zijn eigen kleinkinderen zijn een sprekend voorbeeld. “Doe’t se

ús spyljen hearden, seinen se: oh, wat leuk. Jeugd herkent blues dus wol as leuk.” Dat is niet altijd zo geweest, weet Ruurd: “Blues hie lang in minne namme. Minsken tinke noch faak dat it ‘ouwelullen’-muzyk is.” Zo niet bij 4Aces. Henk: “It belangrykste fine wy dat der sfear is en dat minsken dûnsje kinne.” Ze beginnen met een vaste setlist, maar passen die met evenveel gemak aan bij het dansend publiek. “At dy lekker op dreef binne, kin we sa beslute om in langsamer nûmer oer te slaan.” Bluesteksten kenmerken zich door het leven van alledag te beschrijven. De muziekstijl ontstond rond 1900 in het zuiden van de Verenigde Staten, onder slaven op de katoenvelden. 4Aces speelt covers van bekende namen als Albert Collins, ZZ Top, Freddie King.

“Mar dêr jouwe we ús eigen draai oan, soms jazzy en soms hinget it tsjin reggae oan.” Er zijn coverbands die nummers perfect tot op de noot naspelen. “Mar soks dogge wy net”, stelt Ruurd. Henk: “Kinst my tsien kear itselde nûmer op mûlharp spyljen hearre, net ien kear is it gelyk.”

‘NET IEN KEAR IS IT GELYK’ Naast covers speelt 4Aces drie eigen nummers, maar dat blijft bij blues lastig, vindt Henk. “Myn Ingelsk is goed hear, mar blues is in hiel oare taal. Der sit safolle ‘slang’ yn, dat kinst net betinke.” In het Frysk zou hem dat als Frysk

tekstdichter wel lukken, geeft hij toe. “Mar we wolle gjin Fryske blues, dat beheint dyn ferkeapgebied te bot.” Het mooie van blues is dat als er eenmaal een goede tekst is, de muziek zich er als vanzelf omheen weeft. Ruurd: “Bygelyks dat nûmer dat Henk Dee skreaun hat, ‘My babe’, dat wurdt alle kearen moaier.”

Gordykster Musyk Jûn

Zaterdag 11 februari (vanaf 20.30 uur) spelen vier Gordykster bands in De Skâns tijdens de Gordykster Musyk Jûn. Naast 4Aces zijn dat rockband 4Takt, de swingende, rockende, tranentrekkende maar vooral vrolijk makende band Chickens go Mad en coverband Pasted Copies (top 40 en top 100). Entree: 5 euro. skans.nl

With a little help from my friends Kortgeleden was zangeres Laura van Kaam (winnaar The Voice Kids 2013) te gast bij Eva Jinek. Pas achttien jaar en ze heeft nu al een heftige diagnose gekregen: zware depressie. Ze deelde voor het eerst in het openbaar haar ervaringen. Om andere jongeren te helpen hiermee ook naar buiten te komen. Laura leefde in twee werelden. Aan de ene kant het vrolijke, succesvolle meisje dat door familie en fans op handen gedragen werd. Anderzijds een Laura die zich diep ongelukkig voelde en hier met niemand over durfde te praten. Ze schaamde zich omdat ze bang was afgewezen te worden. 4Aces in actie. FOTO: WYTSKE ELZINGA

Toen ze in Den Haag op zichzelf ging wonen barstte de bom. Ze kwam bij de spoed- en crisiszorg terecht, mede door in-

Geen gehoor Op een mooie zondagmorgen staat Hidde door het raam naar buiten te kijken. Met een diepe zucht draait hij zich om naar zijn vrouw. “Akke, we gaan toeren vanmiddag en je weet dat ik dan graag in een schone auto rijd. Het was gisteren jouw beurt om hem te wassen!” Akke doet haar gehoorapparaten in. “Het gaat zeker over de vieze auto?”, raadt ze. “Ja natuurlijk. En hou die gehoorapparaten nou toch eens in”, moppert Hidde. Akke sloft naar de schuur, maar komt al snel terug met de lege fles autoshampoo. “En... wie heeft deze fles het laatst gebruikt?”,

vraagt ze poeslief. “Sorry hoor, gewoon vergeten, kan gebeuren”, bromt Hidde. Voor de lieve vrede besluiten ze om met de ongewassen auto op pad te gaan. Bij een prachtig uitzichtpunt zegt Akke ineens: “Oom Jan woont hier in de buurt, laten we even bij hem langsgaan.” Hidde vindt het prima; hij mag de oude man graag, ook al is hij erg doof, net als de rest van de familie. Als Akke probeert te bellen heeft ze veel last van de geluiden van de auto’s. Ze loopt naar de struiken aan de rand van de parkeerplaats. De telefoon gaat over en ze hoort een

Boomer

grijpen van twee goede vrienden die van haar depressie

donkerbruin geluid: “Moooh.” Luid sprekend in haar smartphone zegt ze: “Hallo, oom Jan, hier met Akke. We willen even langskomen.” Weer krijgt ze een vaag gebrom als reactie. Ze roept: “Kunt u wat duidelijker praten, oom Jan?” Hidde schatert het uit. Vol onbegrip kijkt Akke hem aan. Dan ziet ze door het struikgewas dat ze oog in oog staat met een bruin blatend schaap.

vrienden hielpen haar met het opstellen van een brief die

De babyboomers vormen een generatie met hun eigen gedoetjes. Ze zijn een bron van inspiratie voor generatiegenoot Boomer.

wisten. Haar ouders wisten echter van niets. Laura kon het niet aan om met hen over haar problemen te praten. Haar zij namens haar bij haar ouders bezorgden. Laura is nu in therapie. Ze is er steevast van overtuigd dat ze met hulp van haar vrienden én familie haar depressie gaat overwinnen. Maar ze was nooit zover gekomen zonder de hulp van haar vrienden. Hoe belangrijk die steun voor haar is geweest, kon je letterlijk en figuurlijk voelen toen ze bij Jinek live het lied ‘With a little help from my friends’ van Joe Cocker zong. Ik wens iedere jongere zulke lieve vrienden toe.

(Willie Oldengarm is sociaal gerontoloog bij Timpaan Welzijn. Ze schrijft deze column op eigen titel.) Reageren? Mail dan naar info@willieoldengarm.nl


BINNENKORT ALLEMAAL IN JUBBEGA

SIMBA Muziek

marcel de Groot #Held

vrijdag 17 februari 2017 Aanvang 20.30 uur | € 17,De Skâns Gorredijk

WELKOM

Morgen

in de

SIXTIES S

DE MUSICAL

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl

* de musical *

CHICAGO DE MUSICAL

DATUMS: 11 februari 25 maart 26 maart 13 mei 23 t/m 25 juni 30 juni t/m 2 juli 8 juli t/m 9 juli

-

Iepen Frysk Kampioenskip Freerunning Frysk kampioenskip Dûns Iepen Frysk Kampioenskip Koor Iepen Fysk Kampioenskip Dûns Musicalweekend Musicalweekend Eindvoorstelling Eijer Producties

WWW.EIJERPRODUCTIES.NL


Sa! Ladies Day

In het dorpshuis van Terwispel is het op zondag 12 februari (12.00-17.00 uur) Ladies Day. Een middag lang een beurs speciaal voor vrouwen van alle leeftijden. Er zijn stands van een schoonheidsspecialiste en een Reikimaster, maar ook kramen met kinderkleding op maat, zalf en lotions op natuurlijke basis, woondecoraties, gehaakte modeaccessoires en sieraden. TERWISPEL

Unieke kinderdienst

Kerk De Regenboog van de protestantse gemeente Oude- en Nieuwehorne houdt op zondag 12 februari (9.30 uur) een muzikale kinderdienst. Het thema is ‘Juich voor de Heer’. Samen met de zondagsschool en kindernevendienst en vooral met de kinderen verzorgt zanggroep Arauna een dienst met kinderliedjes van vroeger en nu. Klassiekers komen voorbij, zoals ‘Lees je bijbel’, ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ en ‘Hoger dan de blauwe luchten’. Het wordt een ‘gewone’ kerkdienst waarin dominee Piet Hulshof voorgaat met gebeden, beamerpresentatie, een bijbelverhaal en christelijke (kinder)liedjes.

Solistenconcours

De Federatie van Opsterlandse Muziekverengingen en Federatie Muziekverenigingen Ooststellingwerf organiseren op zaterdag 11 februari (14.00 uur) een solistenconcours in De Levensbron aan De Feart in Ureterp. Twintig jeugdige koperblazers, saxofonisten en slagwerkers strijden om de eerste prijs. Deelnemers komen van De Lofklank, Fanfare Oerterp, De Bazuin (alle drie uit Ureterp), De Vlecke (Gorredijk), Euphonia (Wijnjewoude), Excelsior (Haulerwijk/Waskermeer), Crescendo (Makkinga) en Laudando (Appelscha).

URETERP

OUDEHORNE

LIPPENHUIZEN Organist Jaap Sake Heeringa uit Dokkum speelt op zaterdag 11 februari (19.30 uur) een unieke orgelimprovisatie op het gerestaureerde Van Dam-orgel in de Piterkerk. De orgelimprovisatie gaat over de Bijbelse scheppingsdagen. Samen met spreker Gooitzen Riemersma toert Heeringa hiermee langs kerken. Het concert met beeldondersteuning en samenzang is inmiddels in 25 Friese kerken gehouden. Heeringa kan op fenomenale wijze improviseren. Entree: 6 euro.

Lezing ecosysteem van bodem

GORREDIJK Biologen Jeroen Onrust (Rijksuniversiteit Groningen) en Henk Jansen (Buro Elodea) verzorgen op donderdag 16 februari (20.00 uur) in De Skâns een lezing over het ecosysteem van de bodem. Henk Jansen vertelt over de huidige kennis op gebied van het complexe bodemecosysteem. De nadruk ligt daarbij op het zwaar bedreigde veenweidelandschap van Fryslân. Jeroen Onrust hoopt dit jaar te promoveren op zijn onderzoek naar de rol van regenwormen. Hij presenteert recent onderzoek. Na afloop is gelegenheid voor discussie. Entree: leden 2 euro, niet-leden 4 euro. geaflecht.nl

Open dag School Lyndensteyn

BEETSTERZWAAG School Lyndensteyn zet op woensdag 15 februari

(9.30-12.00 uur) haar deuren open voor belangstellenden, omwonenden, vrienden en familieleden. Ook toekomstige leerlingen met hun ouders/verzorgers zijn welkom. School Lyndensteyn is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De school is voor leerlingen met een lichamelijke en/ of een meervoudige beperking en voor leerlingen die langdurig ziek zijn. Er is een markt met informatie van de partners van School Lyndensteyn, waaronder Revalidatie Friesland.

Celliste Hanneke Rouw

Zondag 12 februari (14.30 uur) speelt celliste Hanneke Rouw werken van Mendelssohn en Beethoven in Kerkje Schurega. Ze wordt begeleid door Anouk de Jong op piano. Hanneke Rouw begon op achtjarige leeftijd cello te spelen. Op haar zestiende speelde ze solo met het Jeugd Strijkorkest Constantijn. In hetzelfde jaar won ze een eervolle vermelding op het Prinses Christina Concours. Anouk de Jong rondde in juni 2011 haar masterstudie piano af aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. Ze is actief op het gebied van kamermuziek en speelt zowel in wisselende als vaste bezettingen. Entree: 7,50 euro.

JUBBEGA

REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

AGENDA DO 9 FEB

19:30 UUR | URETERP LETS-café Ureterp, Mfc De Wier 20:00 UUR | GORREDIJK Lezing Peter Karstkarel De Skâns

VR 10 FEB

20:00 UUR | URETERP Bingo Mfc De Wier

ZA 11 FEB

11:00 UUR | LANGEZWAAG 8 van Langezwaag ‘t Paradyske 11:30 UUR | JUBBEGA Frysk Kampioenskip Freerunning Mfg De Kompenije

Orgelconcert Jaap Sake Heeringa

COLOFON

13

8 februari 2017 www.sa24.nl

14:00 UUR | URETERP Solistenconcours De Levensbron

Wandelexcursie volle maan

It Fryske Gea organiseert op zaterdag 11 februari (19.00 uur) een wandelexcursie bij volle maan in het Ketliker Skar. Onder leiding van een gids wordt ontdekt welke dieren hier ’s nachts actief zijn. In het oude wandelbos graast een kudde Schotse Hooglanders. Opgeven voor vrijdag 10 februari (15.00 uur) via itfryskegea.nl of 0512-381448. Deelname: leden It Fryske Gea gratis; niet-leden 4 euro; t/m 12 jaar 2 euro.

KATLIJK

MusicalAnders

Musicalkoor MusicalAnders verzorgt op zondag 12 februari (15.00 uur) een concert in de Witte Kerk Hemrik. Het koor uit Groningen brengt een boeiende mix van meerstemmige koorstukken en solo’s uit musicals als My Fair Lady, Les Misérables, Wicked en Rent. De muzikale leiding is in handen van Cas Straatman. Entree: 7,50 euro; t/m 12 jaar 2 euro. Reserveren via wittekerkhemrik.nl

HEMRIK

Wildsporen en heidevelden

De Ketlikerheide is een heideterrein met opvallend veel verschil in hoogte. Op zondagochtend 12 februari (10.00 uur) organiseert It Fryske Gea hier een excursie waarbij de gids wijst op sporen van de das en ander wild. Voorafgaand is er koffie bij Kwartier Noord. Opgeven kan tot vrijdag 10 februari (10.00 uur) via itfryskegea.nl of 0512-381448. Deelname (inclusief koffie en appeltaart): leden It Fryske Gea 5 euro; niet-leden 9,75 euro.

KATLIJK

‘Welkom op onze bruiloft’

15:00 UUR | URETERP Kinderbingo, Mfc De Wier 19:00 UUR | KATLIJK Wandelexcursie volle maan Ketliker Skar 19:30 UUR | LIPPENHUIZEN Orgelimprovisatie, Piterkerk 20:00 UUR | JUBBEGA Toanielútfiering O&O Café De Alde Slûs 20:00 UUR | LANGEZWAAG Swarte Grûn ‘t Paradyske 20:30 UUR | GORREDIJK Gordykster Musyk Jûn De Skâns

ZO 12 FEB

09:30 UUR | OUDEHORNE Muzikale kinderdienst De Regenboog 10:00 UUR | KATLIJK Excursie Ketliker Skar Kwartier Noord

FRIESCHEPALEN In de VGKN-kerk aan de Tolheksleane 41 wordt zondag 12 februari (9.30 uur) een leuke kinderdienst gehouden. Het thema is ‘Welkom op onze bruiloft’. Iedereen is welkom op deze bruiloft, oud en jong en extra leuk voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Er is een toneelstukje waarin te horen is wat Jezus de mensen wilde leren tijdens de bruiloft te Kana.

12:00 UUR | TERWISPEL Ladies Day Dorpshuis

Duo Plezier in soos

14:30 UUR | JUBBEGA Celliste Hanneke Rouw Kerkje Schurega

JUBBEGA Woensdag 15 februari (vanaf 13.00 uur) verzorgen Anne-

ke Finnema en Luc Hof onder de naam ‘Duo Plezier’ een gezellige middag bij de ouderensoos Jubbega/Hoornsterzwaag in café De Alde Slûs. Anneke en Luc kennen elkaar al jaren en zorgen met drums en accordeon voor sfeervolle en gezellige middagen. Entree voor iedereen vanaf 55 jaar.

Lezing Peter Karstkarel

GORREDIJK Op uitnodiging van het Nut verzorgt Peter Karstkarel op donderdag 9 februari (20.00 uur) een lezing in De Skâns. Hij vertelt over zijn boek ‘Dag, mijn lieve moeder’. Karstkarel is bekend van zijn wekelijkse column in de Leeuwarder Courant. Zijn belangstelling voor grafcultuur werd gewekt na een bezoek aan kerkhof Brongerga in Oranjewoud. Hij neemt zijn toehoorders mee op ontroerende reis langs de vele kerkhoven die hij sindsdien bezocht. Entree: Nut-leden gratis, gasten 3 euro.

13:30 UUR | GORREDIJK Vilten voor Valentijn Museum Opsterlân

15:00 UUR | HEMRIK MusicalAnders Witte Kerk 16:30 UUR | OLTERTERP Nootstroom St. Hyppolytuskerk 19:30 UUR | GORREDIJK Top 2000-kerkdienst Ontmoetingskerk

WO 15 FEB

09:30 | BEETSTERZWAAG Open School Lyndensteyn


Geldig t/m di 21 maart 2017 Pickwick groene thee, rooibos, herbal of spices Alle 1-kopsthee 2 doosjes à 20 stuks

2 VOOR

2

50

Maggi Puree, Jus, Mals en Kruidig, Braadstomen, Ovenschotel, Dagschotel, Hollands pannetje of Ovenkrokant Alle soorten m.u.v. voordeelverpakkingen Jus 2 verpakkingen à 18-276 gram x0000 - x2,94 Nu 0,62 - 2,21

Hand- of perssinaasappels Net à 3 kilo

2

2

99

eHALVE PRIJS*

3 kilo

Chocomel

Spa Touch Of

Alle soorten 3 pakken à 1 liter

Alle soorten 3 flessen à 1 liter

3 VOOR

2

50

3 VOOR

Gelderse of magere rookworst 2 verpakkingen à 375 gram

2 VOOR

5

00

00

Alle soorten van de broodafdeling Per verpakking

25% KORTING

Milner kaas

Unox rookworst

3

Eierkoeken

Hak bonen

Alle plakken, stukken of smeerkaas 2 verpakkingen à 150-450 gram

2

eHALVE PRIJS*

Alle soorten 2 verpakkingen à 105-720 gram

2

eHALVE PRIJS*

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten.

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


15

8 februari2017 www.sa24.nl

Doe mee & WIN

twee tickets Wintervoorstelling -10

De prijswinnaar van de kruiswoordpuzzel van deze week kan zich opmaken voor een hartverwarmende avond bij de Wintervoorstelling -10 in het dorpshuis van Lippenhuizen op 26 februari.

Zondag 26 februari (19.30 uur) Dorpshuis De Mande Lippenhuizen

U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 15 februari. Vermeld ook W6, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

PUZZEL

Sa!

Wintervoorstelling -10 Op zondag 26 februari (19.30 uur) stopt cabaretier Folkert Wesseling met zijn oude passagiersbus uit het Openbaar Vervoer museum bij Hûs de Mande in Lippenhuizen. Samen met troubadour Adri de Boer en het vrouwenkoor Full Sound uit Gorredijk verzorgt de instant grappenmaker dan

IPPENHUIZEN

opgestelde rij mannetjeshond

modder helder en kalm

het hartverwarmende programma -10. Wesseling is onder andere verbonden aan het Herman van Veen Arts Center en inmiddels in de regio bekend van zijn sfeervolle voorstellingen in oldtimer bussen. De wintervoorstelling -10 is het resultaat van de eerdere samenwerking tussen de cabaretier en Adri vloeibaar metaal

neerslag

3

blamage

nauwgezet

8 pletrol Bijbelse priester Duitse wijn

opstootje scheepsreis

de Boer. De bezoekers worden eerst op temperatuur gebracht met een beker warme chocolademelk. Daarna loodst Wesseling het publiek naar de gymzaal voor een optreden van driestemmig zingende vrouwenkoor Full Sound. Twintig minuten later gaan de bezoekers de bus in. Adri sluit het doping

akelig

golfterm

trottoir

vurig

muziekgezelschap keelontsteking

koordans landweg met bomen

achterklap

10 14

dunne pl. in Zuid- plank Jemen Europese vrouw

5

hard werken

duplicaat

spoorstaaf

wennen

land in Afrika graatloze vis zuiderbreedte

zangwijs

uit elkaar

noordnoordwest

Poolse dans Duitse keizer wilde haver

boetseermateriaal

keukengerei

witling

toverheks

pl. in Italië

deel v.h. hoofd

eerste deel af met een miniconcert. Na de pauze wordt dezelfde voorstelling nog een keer gespeeld. In verband met de bus is het aantal bezoekers beperkt. Entree: 12,50 euro. Boeken kan tot 21 februari via folkertteniel@live.nl of 06-446 51662.

versperren

bleekwater niet bezet

met alle geweld

grondsoort

roomskatholiek

par example één en ander

12

ZuidHolland poederinkt

made sportploeg

dooier

spoedig zuidvrucht

1

Europese taal pl. in Overijssel

7

Bulgaarse munt

verst bladgroente water in Utrecht

koker gebouw in A'dam

levenslucht

licht bruinrood

verbond

laborant domina

muggenlarve

geldkoers

filmdecor

scheepsborrel

opdracht

11

hok met gaas

niet wild rund hetzelfde

droombeeld

steunpaal

praalgraf

6

moeskruid riv. in Duitsland

graskluit

onhelder

koeksoort

Europese Unie sullig persoon volslank

nederzetting

oostnoordoost

brandgang deel v.e. kachel

riv. in Europa en omgeving

huursysteem telwoord

inhoudsmaat Amerika (afk.)

molentrechter Romanum Imperium

wandversiering

deel v.e. fiets extra large

witvis

boender

commando

sieraad

mouwloos jasje

13

piepzak

4 zurig

rustteken

9

finish

© www.puzzelpro.nl 1

2

3

4

grootmoeder riv. in Spanje

voormalig Perzië

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2


LUXURYcompact waterontharder

De ultieme waterontharder voor bedrijf en gezin!

Geen kalkaanslag meer in uw badkamer door heerlijk zacht water

Langere levensduur van uw apparatuur door zuiver en glashelder water

Helder en gezond drinkwater zonder geur en smaak

“Dit hadden we jaren eerder moeten doen!”

“Mij helpt het tegen mijn droge huid en eczeem”

“Nadat onze wasmachine kapot was gegaan kregen we van vrienden de tip een waterontharder te nemen. Wat een verademing. Geen kalk meer in de waterkoker, geen kalkresten meer rondom kranen en afvoeren. En de was voelt ook veel zachter aan. We hadden dit echt jaren eerder moeten doen.”

“We hebben de LUXURYcompact waterontharder van Mezutec gekocht omdat we veel last hadden van kalkaanslag. Na aanschaf is dit probleem inderdaad opgelost. De beste “bijwerking” is echter dat ik sinds die tijd geen jeuk meer heb en geen middelen meer hoef te gebruiken tegen droge huid en eczeem!”

Tjitze Dijkstra, Surhuisterveen

Froukje Siderius, Leeuwarden

Meer informatie en voordelen vindt u op www.mezutec.nl

er Bel voor me e ti informa ooi: met Jelle B 01 0512 54 41

Beperkt watervervuilers zoals ijzer en magnesium tot een minimum

LUXURYcompact waterontharder

Neem nu zacht water voor een zachte prijs!

Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V. • Het Helmhout 34-13, 9206 AZ Drachten • Industrieweg 36, 7921 JP Zuidwolde • 0512 544101 • info@mezutec.nl • www.mezutec.nl


Sa!

17

8 februari2017 www.sa24.nl

Eijer Producties wil graag de Friese Joop van den Ende worden

‘Us kursisten fertsjinje toeters en bellen’ Aaltsje is de baas, Janna het creatieve brein, Aarnt is goed met de centen. Stroken de artistieke ambities van Eijer Producties even niet met de zakelijke werkelijkheid, dan geeft de stem van Aaltsje de doorslag. Maar zo nu en dan schiet ook haar nuchterheid tekort, want zo gaat het nu eenmaal met familie. Dan is er altijd nog mem Fokje: “En no is it gebeurd. Ophâlde jim!” TEKST: WIM BRAS FOTO’S: SIETSE DE BOER

Aarnt, Aaltsje en Janna Eijer aan het werk.

“Mem moat sa no en dan efkes skiedsrjochterje”, grinnikt Janna Eijer. Want de gemoederen kunnen hoog oplopen op de burelen van Eijer Producties. Doorgaans gaat het dan over de aankleding van de dansuitvoeringen of de musicalvoorstellingen die op stapel staan. En steevast is Janna de aanstichtster, bekent ze zelf. “Ik wol altyd mear en grutter, it kin my net ekstravagant genôch.” Volgens broer Aarnt willen ze dat alle drie wel. “Wy meitsje in soad wurk fan de útfierings, de kursisten fertsjinje dy toeters en bellen. Mar at wy spul ha, dan giet it faak oer de details.”

JUBBEGA

van danspasjes en choreografieën. Aaltsje kwam in 2008 met het initiatief voor het openluchtspel The Lion King, Aarnt en Janna hielpen haar. Na afloop, op de achterbank van de auto van hun ouders, concludeerden ze dat dit smaakte naar meer. De kiem voor Eijer Producties was gelegd. Ze vertaalden de populaire film High School Musical in het Fries naar ‘Kop by it Spel’, richtten een stichting op, en klopten bij de provincie aan voor steun. “Wy krigen samar subsydzje. Dat gong doe sa maklik. In bytsje beskamme tochten

stelling Centrum voor de Kunsten A7 wegviel. Aaltsje: “Mar wy ha ek fernijing brocht dy’t bern oansprekt. Sa binne wy mei DZT begûn, ús musicaloplieding. En wy ha hjir freerunning introdusearre.” Freerunning is het zo snel en sierlijk mogelijk verplaatsen van A naar B, legt Aarnt uit. “Dat kin yn de seal, mar ek op strjitte. It giet om de yndividuele prestaasje en dat sprekt bern oan dy’t net sa kompetitief binne.” Ook aan de dansopleiding heeft Eijer Producties nieuwe disciplines toege-

Podiumvrees wegnemen

Dansen, zingen, freerunning; bij Eijer Producties uit Jubbega leren zo’n zeshonderd jongeren uit de regio zich te uiten op de expressieve manier die bij hen past. Sommige cursisten hebben talent en stomen door naar professioneel niveau, voor andere kinderen blijft de eindvoorstelling het hoogst haalbare. “Mar eltsenien docht mei, nimmen is in beam”, zegt Aaltsje. “It giet net om talint. It is moai dat bern in poadium krije en mei selsbetrouen yn it iepenbier doarre te praten.” Zo verging het de oudste van de Eijers ooit zelf ook. Na het zien van de televisieserie Fame wilde de jeugdige Aaltsje in de jaren negentig ook musicalster worden. Ze stortte zich op de dans en meldde zich aan voor de theaterschool. Maar de opleiding bleek te hoog gegrepen. Ze ging danslessen geven bij plaatselijk gymvereniging Wordt Kwiek en ontdekte dat haar eigenlijke talent lag in het organiseren en bij elkaar brengen van mensen.

‘Kop by it Spel’

Aangespoord door haar oudere zus ontpopte Janna zich tot het werkelijke talent van de familie. Als ze niet zelf zang-, dans-, of pianolessen kreeg, assisteerde ze Aaltsje met het bedenken

‘WY HA FERNIJING BROCHT DY’T BERN OANSPREKT’

Doorgroeikinderen

Op de kaart van Zuidoost-Friesland in het kantoor staan met gekleurde punaises de lesactiviteiten van Eijer Producties aangeduid. Geel wijst op de locaties waar wordt gedanst, vrijwel in alle dorpen tussen Heerenveen, Gorredijk, Appelscha en Wolvega. De blauwe zijn freerunning en de twee rode, in Wolvega en Gorredijk, voor de DZT-opleidingen. Ook al ligt de nadruk niet op talentvorming, inmiddels hebben de twaalf docenten van Eijer Producties toch een paar aparte groepen gevormd met cursisten die meer in hun mars hebben. Doorgroeikinderen, noemt Janna ze. “Der binne altyd in pear dy’t de druk fan it prestearjen krekt wol wolle.” Dat zijn de leerlingen die verder gaan bij de musicalopleiding MUZT in Sneek, bij D’Drive terechtkomen, of kiezen voor een theaterstudie. En sommige van hun protegeetjes zien ze soms dan ineens opduiken in televisieseries van de Omrop. Maar nee, de Van den Endes van Friesland zijn ze nog niet, bekent Aarnt. “Wy binne ûnderweis, mei 800 learlingen soene wy der alle trije fan libje kinne. No is it noch sa dat wy geregeld by mem lâns gean foar in board waarm iten.”

wy: no dogge wy wat mei in oar syn jild.” Maar de musical in de omgebouwde Expansiehal van Jubbega liep uit op een groot succes. 180 jongeren uit alle hoeken van Friesland kwamen op de audities af en de serie voorstellingen trok al met al drieduizend man publiek. De jonge cast van ‘Kop by it Spel’ wilde daarna door met dansen, zingen en spelen. “Doe ha wy besletten om der in profesjoneel bedriuw fan te meitsjen. Wy wolle de Joop van den Ende fan Fryslân wurde.”

voegd, aldus Janna. Zo bevat de basiscursus Dansmix elementen uit de Streetjazz en uit de klassieke dans. En sinds kort doet Eijer ook aan Modern Dance, een fysieke danswijze waarbij je vanuit de ademhaling beweegt en rolt over de grond. “Guon bern sjogge wy wol fiif kear yn ‘e wike, dy wolle alles meimeitsje.”

Alles meemaken

Eijer Producties organiseert op zaterdag 11 februari (vanaf 11.30 uur) het Iepen Frysk Kampioenskip Freerunning (IFKF) in mfg De Kompenije. De sporthal wordt omgebouwd tot ‘urban’ freerunparcours met steigers en auto’s. Er komen driehonderd freerunners naar Jubbega, waaronder een wereldkampioen en internationale deelnemers. Er is een jam voor alle deelnemers met daarnaast een wedstrijd in de categorieën speed en flow. De oudere deelnemers strijden vanaf 17.00 uur, met onder hen Krystian Kowalewski uit Polen en Justen Scheffer uit Urk. Entree: 2 euro. ifkf.nl

De start van Eijer Producties in 2010 viel net samen met de afbouw van de gemeentelijke cultuursubsidies, maar daar maalden de drie kersverse cultuurondernemers niet om. Ze wilden toch op eigen benen staan na hun eenmalige ervaring met de gemeenschapsruif. De subsidiestop werkte juist in hun voordeel, omdat cultuurin-

Frysk Kampioenskip Freerunning


Zorgeloos huren aan het Hofland

Nieuw in verhuur

12 huurappartementen 

Gloednieuwe appartementen Luxueus wonen in hartje Gorredijk Complete keuken met apparatuur Voorzieningen binnen handbereik

Dyn nije thús

facebook.com/wonenaanhofland

www.wonenaanhofland.nl

Belangstelling?

058 233 73 33

LAATSTE OPRUIMINGSDAGEN

Nu of nooit

1 artikel

2 artikelen

3 artikelen

korting

korting

korting

50% 60% 70% op alle twee

op allemaal

Op de gehele wintercollectie DE HEEREN VAN RINSMA | LIJNBAAN 7 | GORREDIJK | WWW.DEHEERENVANRINSMA.NL


Sa!

19

8 februari2017 www.sa24.nl

ZaalseiZoen nadert ontKnoping

Update vanaf de korfbalvelden De korfballers naderen de ontknoping van het zaalseizoen. De prestaties van de clubs in het Sa!-gebied variëren nogal; van de hoop op een kampioensfeestje tot de vrees voor een pijnlijke degradatie. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO: SIETSE DE BOER

Oerterp/VKC Eerste klasse URETERP Voor Oerterp/VKC dreigt een afscheid van de eerste klasse. De ploeg won dit zaalseizoen slechts één keer en dat is veel te weinig om aanspraak te kunnen maken op handhaving. Aanvoerder Jisse van der Schaaf is zich daarvan bewust. “Al zijn we ook nog niet uitgevochten.” De problemen voor Oerterp/VKC komen niet onverwachts. De spoeling is dun, na het afscheid van (vooral) een aantal bepalende dames, onder wie de zwangere Jildou Slagmann. Haar afwezigheid kost vooral doelpunten. “Een scorende dame is in de eerste klasse een extra wapen”, weet Van der Schaaf, partner van Jildou. “Doelpunten maken is sowieso ons probleem. Gemiddeld ko-

‘WE MISSEN REBOUNDKRACHT’ men we nauwelijks boven de twintig en dan win je heel moeilijk wedstrijden.” Daar komt nog bij dat het team lengte ontbeert. “We missen reboundkracht. We moeten heel secuur schieten, omdat we vaak maar twee, hooguit drie keer kunnen herhalen. Tegenstanders komen al gauw tot vier of vijf pogingen in een aanval en dan scoor je uiteindelijk vaker. We hadden altijd een stabiele ploeg. Af en toe vertrok er eens iemand, maar dan kwam er ook altijd weer iemand terug. Nu verloren we ten opzichte van vorig seizoen vier basisspelers en daar is geen aanvulling voor teruggekomen. Dat is te veel voor ons.” Toch prijst Van der Schaaf de moraal bij zijn vereniging. “Het blijft gezellig. Na de eerste paar nederlagen zochten we het probleem bij elkaar. Maar daar wordt het niet beter en niet leuker van.”

UDIROS Tweede klasse Zo’n drie weken geleden werd het UDIROS duidelijk dat titelaspiraties niet meer realistisch zijn. De Parabool (Groningen) en Juventa (Hardenberg) maken onderling uit wie de titel pakt, terwijl voor UDIROS plek drie het hoogst haalbare lijkt. “We kunnen onze pijlen al op het veld richten”, beseft Jelmer de Gries. Daar kan de ploeg uit Nieuwehorne namelijk nog wel aanspraak maken op de titel, ook in de tweede klasse. “Daar gaan we volle bak voor, ook omdat we nu weer compleet zijn.” UDIROS moest het een tijdje doen zonder Jeroen Schapelhou-

NIEUWEHORNE

man en Lysanne de Vries, die samen ruim drie maanden een rondreis door Zuid-Amerika maakten. “En we hebben in de eerste wedstrijd dure punten laten liggen, dus moesten we direct in de achtervolging.” Die nederlaag kwam deels doordat UDIROS nog (steeds) moest wennen aan de visie van nieuwe trainer Ronald Klos. “Heel verfrissend, maar wel even omschakelen. Je merkt gewoon dat Ronald als speler op hoog niveau heeft gespeeld. Kest Haanstra was ook een fijne trainer, maar zijn kennis kwam voornamelijk uit boeken en uit heel veel over het spelletje nadenken. Ronald heeft antwoorden paraat vanuit zijn eigen ervaring.” Klos heeft nog niet bijgetekend, maar de spelersgroep wil graag met hem door. “Onze selectie blijft ook zo goed als intact, dus ik denk dat we samen nog best iets moois kunnen neerzetten.”

Lintjo Derde klasse OLDEBERKOOP Lintjo is een stapje verder dan vorig seizoen en heeft de degradatiezone in de derde klasse voortijdig verlaten. “Het moet wel heel raar lopen willen we nog in de problemen komen”, denkt Jacco Wouda. Hij nam vorig week de aanvoerdersband over van Wilma Krist, die vanwege zwangerschap voorlopig afscheid nam. “Dat is een aderlating voor het team, want Wilma is een makkelijk scorende dame. Maar we hebben ook alle vertrouwen in haar vervangster Jildau de Haan.” Lintjo speelt dit seizoen anders dan voorheen. Trainer Henk Berkenbosch wil dat zijn achttal gevarieerd korfbalt. Wouda legt het verschil uit: “Voorheen was ik puur een rebounder, maar nu moet ik gewoon aanvallend meedraaien en ook in de punt staan.” Die aanpassing loopt vaak heel aardig, maar soms ook eens wat minder. “We hebben daardoor misschien weleens wat punten laten liggen. Maar we komen tegen de betere teams in de poule nu ook heel aardig mee.” Lintjo wil volgend zaalseizoen bovenin meedraaien in de derde klasse. “Er komt aardig talent aan vanuit de junioren”, weet Wouda. Overigens wacht de ploeg op het veld nog wel een inhaalrace voor lijfsbehoud. “En we zijn inmiddels gewend aan het spelsysteem. Dus hebben we er veel vertrouwen in.”

Kinea Derde klasse DE KNIPE In De Knipe mijmeren ze al voorzichtig over een feestavond met DJ Theo in clubhuis Noppes. Kinea staat drie speelrondes voor het einde aan kop. “En dat mogen we nu niet meer weggeven”, vindt aanvoerster Fokje Gerritsma. Even leek de titel door eigen puntverlies verspeeld, maar concurrent WSS liet zondag ook een steek vallen. De Knypsters profiteren daar dankbaar van. “We willen heel graag naar de tweede klasse en daar hebben we de potentie en kwaliteit ook weer voor.” Een paar seizoenen geleden zat Kinea in zwaar weer en was de kelder van het korfbal niet ver weg. De laatste jaren timmert de club weer aan de weg en is de weg omhoog ingeslagen. “Dat is mede dankzij Luca Spin”, vindt Gerritsma. “Hij heeft ons als trainer de afgelopen drie seizoenen individueel beter gemaakt, daar hebben we nu echt voordeel van.” Daarnaast kozen een aantal spelers die elders net buiten de boot vielen, bijvoorbeeld bij LDODK, voor een overstap naar De Knipe. “Hier zijn het waardevolle krachten en daardoor hebben we ook in de breedte een heel aardige selectie. Als iemand niet fit is of moet werken, kunnen we dat nu opvangen.” In de lichting junioren die doorstroomt zit volgens Gerritsma muziek. “Jurrian Haitsma speelt nu al geregeld met ons mee en die kan het niveau echt aan.” Of Kinea met dat alles in staat is op termijn weer een gedegen eersteklasser te worden, durft ze niet te zeggen. “Maar we worden nog altijd beter, dus de potentie is er zeker.”

LDODK/Rinsma Fashion Korfbal League TERWISPEL/GORREDIJK De Korfbal League is nog maar net over de helft van de competitie. LDODK staat er goed voor, samen met regerend landskampioen TOP uit Sassenheim op de tweede plaats. Koploper is PKC dat zaterdag een korfbalshow liet zien in Sporthal Kortezwaag. LDODK kreeg met 21-36 klop van de Papendrechters. Desondanks is de ploeg van trainer Erik Wolsink, die vorige week bijtekende voor een derde seizoen bij LDODK, goed op weg naar de play-offs. De eerste vier van de ranglijst maken onderling (best-of-three) uit welke twee clubs op zaterdag 8 april in Ziggo Dome om de landstitel spelen.


Sa!

21

8 februari2017 www.sa24.nl

De twee werelden van de gebroeders Rinsma

Tussen winkel en tempel Gerard (58) en Gerk Jan (54) Rinsma, twee broers die in het leven een heel andere route kozen. Gerard is dominee, Gerk Jan ondernemer in mode. Maar beiden kleuren ze graag een beetje buiten de lijntjes. Een tweegesprek over verschillen, raakvlakken en wat ze van elkaar leren. TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK Komende zondag zijn ze voor het eerst in lange tijd weer eens samen in de Ontmoetingskerk in Gorredijk. Gerard leidt een speciale Top 2000-dienst (zie kader), Gerk Jan zit in het publiek. Ze zijn gereformeerd opgevoed, hun ouders waren vaste kerkgangers. “Zij waren vroeger ook het gezicht van de modezaak. Ze lieten zich graag overal zien en kenden de mensen”, vertelt Gerk Jan. “Herkennen en erkennen. Daar draait het in de winkel nog steeds om.” Gerk Jan trad in het spoor van zijn vader en ontwikkelde zich tot een grote mode-ondernemer. Gerard zocht zijn levensdoel in de kerk. “Discussie over de winkel was er tussen ons nooit, ik had daar geen belangstelling voor.” Het edele ambt van dominee was de familie trouwens niet vreemd, de familielijn van moederskant kende meerdere dominees.

Zakelijk en muziek

Gerk Jan dacht vroeg zakelijk. Gerard herinnert zijn broer aan de krantenwijk van vroeger. “Jij moest het Friesch Dagblad rondbrengen, maar besteedde dat weer uit aan anderen.” Volgens Gerk Jan kon hij dan wat uitslapen, bovendien waren de abonnees tevreden. “Iedereen kreeg de krant mooi op tijd.” Gerard ontwikkelde al snel belangstelling voor muziek. ‘Mijn gebed’ van D.C. Lewis was een van zijn eerste singeltjes. “In de zomer van 1970 ontdekte de popmuziek de religie. Gospelrock, Les Humpries Singers, Jesus Christ Superstar, Let it Be van The Beatles, Bridge over Troubled Water. De popmuziek is religie.” Gerard is bijvoorbeeld lyrisch over ‘In Nije Dei’ van De Kast.

Jou my dyn hân, jou my dyn hert. Asto it doarst mei my. Hjir is myn hân, hjir is myn hert. ‘k Jou myn bestean oan dy. “Dat is puur een paastekst. Kun je zo in de kerk gebruiken. Popmuziek krijgt zo een hele religieuze lading. Deze tekst komt nog een keer extra binnen doordat het in de memmetaal wordt gezongen.” Gerard legt graag verbanden. Tussen religie en muziek, maar ook tussen de winkel van zijn broer en zijn eigen kerk. “Ik mag graag in de winkel rondkijken en met mijn broer over de winkel praten. Ik denk erover na en het inspireert mij.” Beiden zijn ze het gezicht van hun ‘onderneming’. Gerk Jan van de winkel, Gerard van zijn tempel. Gerk Jan: “Mensen komen in de winkel om iets te halen.” In de tempel van Gerard is dat ook steeds meer het geval. “Vroeger kwamen ze brengen, ze offerden. Nu offeren ze vooral nog een stukje kostbare tijd. Maar halen is belangrijker geworden dan brengen.” Gerk Jan benijdt zijn broer niet. “Ik ben zelf baas. Gerard heeft te maken met een kerkenraad die hij tevreden moet houden.” Gerard beaamt dat dit soms betekent dat hij op eieren moet lopen. Een dominee heeft tegenwoordig niet meer de status die hij vroeger had. “Een kerkelijke gemeente kan het de dominee heel lastig maken. Mijn vader heeft mij daar destijds voor gewaarschuwd. En helaas kreeg hij gelijk. Wij hebben het al een paar keer behoorlijk voor de kiezen gekregen.”

Tevredenheid

In de winkels van Rinsma Fashion spreken ze volgens Gerk Jan niet over klanten, maar over gasten. “Ons doel is hen vooral blij maken met mooie kleding. We sturen meer op tevredenheid dan op omzet. Gasten hebben ook altijd gelijk, ook al hebben ze dat niet. Iemand die klaagt is vooral iemand die vraagt.” Het is een instelling die de kerk volgens Gerard goed kan gebruiken. “Daar kan ik van leren. Als iemand vindt dat ik geen goede dienst heb gedraaid, dan moet ik zijn mening accepteren en tegelijk proberen te ontdekken waar de schoen wringt.” Dat er in de kerk wat moet gebeuren is voor Gerard wel duidelijk. “Het is voor de traditionele kerk vijf voor twaalf. We moeten ons afvragen waarom mensen niet naar de kerk komen en we moeten duidelijker maken wat we te bieden hebben. Ik begrijp niet dat Gerk Jan en zijn vrouw Coby in Gorredijk nooit eens door de kerk zijn gevraagd hoe zij het zouden aanpakken.” Gerard is na zijn terugkeer in Friesland al weleens in Drachten in de volop publiek trekkende Bethelkerk van dominee Orlando Bottenbley geweest. Maar die werkwijze spreekt hem niet aan. Beide dominees kennen elkaar van de theologieopleiding aan de VU in Amsterdam, maar na het eerste jaar vertrok Bottenbley al naar een orthodoxere opleiding in Kampen. “Hij verkondigt een oerorthodoxe, fundamentalistische boodschap op een gelikte Amerikaanse stijl,

Gerk Jan en Gerard Rinsma.

dat is voor mij over de top. Hij verkoopt wel emotie.” Gerk Jan heeft waardering voor hoe zijn broer probeert andere vormen in de kerk te introduceren. “Het is nu te veel oude wijn in oude zakken. Er is geen duidelijk imago, PR-matig lopen ze achter. Ik snap de kerken niet. Je moet continu veranderen. Hadden we dat met de winkel niet gedaan, dan hadden we niet gestaan waar we nu staan. Mijn broer probeert het in ieder geval.”

‘MEER HALEN DAN BRENGEN’ Gerard Rinsma is predikant in Goutum, dicht bij de grootschalige uitbreiding aan de zuidkant van Leeuwarden. “Daar is nog geen kerk, maar wij organiseren daar pioniersplekken, zoals een ontdekkerk in Zuiderburen. We proberen in te spelen op nieuwe doelgroepen. Wat is hun behoefte? Welke activiteiten willen ze op welke momenten?” Enthousiast werd Gerard ook van een bezoek aan Assen, waar het stadscentrum veel leegstand kent. “Een dominee heeft daar nu een pop-up winkel geopend. Iedereen mag binnenstappen. De kerk is aanwezig, zo zijn er wel meer kerken die zichzelf opnieuw proberen uit te vinden.”

Top 2000-kerkdienst in Gorredijk

Zondag 12 februari (19.30 uur) is Gerard Rinsma samen met rockband Grace in de Ontmoetingskerk in Gorredijk met een Top 2000-kerkdienst. “We doen dit al een paar jaar, het is een geweldige combinatie van oude kerkelijke tradities en popmuziek. Deze muziek verbindt belangrijke levensmomenten met muziek en teksten. De Top 2000 is eigenlijk bij elkaar gebrachte levensgeschiedenis van mensen. Ik geloof in de kracht van popmuziek.” Thema van de dienst is: ‘Uit de droom’. De kerkdienst kent alle vaste onderdelen als gebed en schriftlezing. Rinsma verbindt de elementen met muziek aan elkaar.


GALL&GALL GORREDIJK, BESTE VAN NOORD NEDERLAND!

Feest bij Gall en Gall Gall en Gall Gorredijk is vorige week gekozen tot beste Gall en Gall in Noordoost-Nederland. Daar zijn we ongelofelijk trots op! Samen met 12 andere winkels zijn we nu in de race voor de beste Gall en Gall van het land. Voor ons een stimulans om verder te gaan waar we mee bezig zijn: een aantrekkelijke, gastvrije en inspirerende winkel. Donderdagavond van 19:30 tot 21:00 uur

MEET & GREET Maak kennis met onze italiaanse wijnen!


Sa!

23

8 februari2017 www.sa24.nl

IJsvereniging De Onderneming in Tijnje 150 jaar jong

Gek op hardrijderijen Een ijsbaan betekent nu vooral genieten van het schaatsen. In het verre verleden was het ook de plek om bij de hardrijderijen te strijden om forse geldprijzen. In de 150 jaar van haar bestaan organiseerde ijsvereniging De Onderneming in Tijnje tientallen wedstrijden, waaronder Friese en nationale kampioenschappen. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER EN ARCHIEF DE ONDERNEMING TIJNJE Al in de eerste jaren na de oprichting zijn de plaatselijke kasteleins nauw betrokken bij de hardrijderijen. Zij stellen geld en prijzen beschikbaar. In 1870, bij de hardrijderij op de Wide Wispel, mag de kastelein die het meeste biedt de tent bij de baan huren. Hij moet wel garanderen dat er plek is voor minimaal 100 personen, inclusief 20 stoelen en banken. De huurder zorgt bovendien verplicht voor ‘30 flesch punch, 2 flesch cognac, 24 flesch rode wijn, 20 kan chocolademelk, 20 kan goede koffie, en broodjes met ham of rundvlees.’ De winnaar van de wedstrijd strijkt 60 gulden op, de premie (tweede prijs) is 20 gulden. In die tijd zijn dit aanzienlijke bedragen.

Wijnprobleem

Het is in de beginjaren traditie dat de prijswinnaars hun gewonnen wijn, vermengd met water, beschikbaar stellen aan de aanwezigen. Dat gaat niet altijd goed. In een jaar waarin de bestuursleden de flessen wijn voor zichzelf houden, leidt dit zelfs tot een breuk in de vereniging. Het voorval leverde het volgende ‘rymke’ op: Als gij wilt drinken warme pons Betaal die dan met ‘God zij met ons’ Uit eigen zak mijn heeren Want anders kunt gij op mijn eer Als heeren niet fungeeren. In 1874 besluiten de leden van De Onderneming de prijs van de hardrijderijen te verhogen van 60 naar 75 gulden. Dat houdt niet lang stand. Bij een hardrijderij in 1889 is de prijs gedaald naar 15 gulden. De prijsuitreikingen vormen vaak een hoogtepunt van de wedstrijd. Soms ‘giet it mâl’. Wanneer de hard-

rijders zich uitleven op kosten van de vereniging, grijpt het bestuur in. Men betaalt voortaan geen verteringskosten voor de schaatsers meer. Een hardrijderij is feest en daar hoort muziek bij. In 1899 kiest de ledenvergadering tussen het korps uit Lippenhuizen of dat van Terwispel. Lippenhuizen wint. Begin twintigste eeuw krijgen de leden van het aanwezige korps voor hun spel zelfs per persoon een gulden vergoeding. In het jubileumjaar 1907 is er een hardrijderij voor leden verdeeld in 5 klassen. Tot 30, tot 40, tot 50, tot 60 en tot 70 jaar. Er zijn luxe voorwerpen te winnen tot een bedrag van 50 gulden. De gebruikte vlaggen zijn naderhand bij de voorzitter te huur voor 20 cent per dag per vlag.

Demping Wide Wispel

Wanneer in 1913 door onvoorziene omstandigheden de overeenkomst met de eigenaar van de ijsbaan wordt beëindigd is er een probleem. Zonder baan geen rijderij. Eigenaar Bouwer wil de baan wel verkopen, maar de vereniging klopt aan bij het bestuur van de Veenpolder van het 6e en 7e Veendistrict voor het gebruik van twee kavelstroken achter café Hofstra (nu Café Restaurant Overwijk) en de daarnaast gelegen rietpolder voor een periode van 20 jaar. Dit heeft resultaat. Voor 228,50 gulden komt er een nieuwe ijsbaan. De huidige ijsbaan dateert van 1957. De aanleg kostte 6.000 gulden en was nodig vanwege de demping van de Wide Wispel en het Tynjerak. Begin jaren zestig zorgt een nieuw jong bestuur voor een opleving bij De Onderneming. Naast kortebaanwed-

Een hardrijderij in Tijnje op 8 januari 1928.

strijden komen er ook langebaanwedstrijden over 500, 1.500 en 3.000 meter. De eerste hardrijderij nieuwe stijl, voor vrouwen, staat in februari 1962 gepland. Het prijzengeld bedraagt 205 gulden. Helaas is het ijs te dun om de wedstrijd volledig te kunnen afronden. Een winter later, 1962-1963, is het goed raak. Een lange vorstperiode levert tussen 24 december en 2 februari maar liefst vijftien hardrijderijen op. Bekende schaatsers die in die jaren in Tijnje aan de start verschijnen en een prijs winnen zijn: Atje Keulen-Deelstra, Ans Schut en Jeen van den Berg. Een langebaanwedstrijd om de wisselprijs ‘In doarp riist út de puollen’ trekt 44 deelnemers. De Onderneming wil zich verder profileren door provinciale en nationale kampioenschappen te organiseren. Op 22 januari 1970 vindt er een kampioenshardrijderij voor vrouwen junioren plaats, met onder andere Haitske Pijlman. De wedstrijd is nog het resultaat van een toezegging van de schaatsbond bij het 100-jarig jubileum, drie jaar eerder. De baan verkeert in een prima conditie, mede omdat de avond ervoor 10.000 liter warm water op de baan is gebracht. De Onderneming doet er alles aan om te zorgen dat de ijsbaan er tiptop bij ligt. Het onderkomen krijgt waterleiding. De baan wordt vlak gemaakt en opnieuw ingezaaid. Er

komt nieuwe verlichting en een nieuwe muziekinstallatie. Er zijn hardrijderijen voor jongens, voor meisjes, voor de basisscholen, voor de leden (o.a. ledenestafette), kortebaan- en langebaanwedstrijden. Daarnaast is er het kampioenschap van Opsterland voor dames. Bekende schaatsers die aan de start staan zijn Yep Kramer, Jan Ykema, Joke van Rijssel en Klasina Seinstra.

Nederlandse titelstrijd

Hoogtepunt in de negentiger jaren is het Nederlands kampioenschap korte baan junioren C op 3 januari 1996. Er staan 29 jongens uit heel Nederland aan de start. Ronald van den Ing pakt de titel. In november 1993 organiseert De Onderneming het Fries kampioenschap junioren C jongens en meisjes. Er doen 17 jongens en 16 meisjes aan mee. Na afloop krijgt de vereniging veel lof voor de uitstekende organisatie. Twee jaar later is het opnieuw raak. Wederom wordt het Fries kampioenschap junioren C jongens en meisjes in Tijnje gehouden, met deelname van 15 jongens en 19 meisjes. Onder hen Wieteke Cramer en Arjan Stroetinga. De bekendste Tynster op de schaats op dit moment is het langebaan- en shorttracktalent Suzanne Schulting. In het winterseizoen 2008-2009 staat zij al op het ijs bij de wedstrijden van De Onderneming. Voor dit artikel is geput uit de geschiedenis van de vereniging zoals die door Andries Idzerda is opgeschreven.

Jubileum 150 jaar

Op zaterdag 11 februari viert De Onderneming haar 150-jarig bestaan in Café Restaurant Overwijk. ’s Middags (15.30-17.00 uur) is er een receptie voor genodigden. ’s Avonds is er een feest met muzikale medewerking van de band The Gobblers.

Het huidige bestuur van De Onderneming: Sipke Lageveen, Klaas Jan van der Krieke, Tryntsje Jeeninga, Rene Lolkema en Jurjen Waalkens.


2

2

VOOR

Fresh Mix AH Fruit

AH Mandarijnen-netje 1 kilo, AH Eetrijpe conference-peren-schaal 4 stuks, AH Elstarzak 1.5 kilo Combineren mogelijk

4.58-4.78

3.50

Fresh Mix AH Groente

AH Knolselderij, AH Salade-ui, AH Biologische gekookte rode bieten, AH Witlof en AH Winterpeen Combineren mogelijk

2

14 soorten - Combineren mogelijk 2 schalen

5.78 – 7.50

5.00

1.70-2.58

1.50

Fresh Mix AH Kleintjes groentegemak

Alle varianten, combineren mogelijk

Alle varianten, combineren mogelijk

Vers uit onze oven - Alle varianten, combineren mogelijk 2 hele broden

2

Van de bakkerij - Alle varianten, combineren mogelijk

3.18-3.58

2.00

Alle varianten, combineren mogelijk

4.78-5.38

4.00

Krat 24 flesjes Ă 0.3 liter

15.49-15.99

9.99

Fresh Mix Campina eetzuivel, Danone Danio 450 gram en Activia 4-packsAlle varianten, combineren mogelijk* M.u.v. Optimel en Boerenland

2.26-4.58

2.00

4.00 3

Fresh Mix AH Olijven en buitenlandse kaasjes van de versafdeling*

Combineren mogelijk * De producten die meelopen in deze actie zijn te herkennen aan de special actiesticker.

6.00-9.00

5.00 2

VOOR

Heineken of Brand

4.98-5.98

VOOR

2

VOOR

AH Eierkoeken

1.75

AH Ham- en spekblokjes en reepjes 250 gram

VOOR

6.18-7.18 AH Stevig brood heel

5.00

1.98-3.58

VOOR

2

VOOR

Fresh Mix AH Stamppotten 500 gram

2

VOOR

2

VOOR

Fresh Mix AH Vlees, vis, Tivall en Valess

2

VOOR

VOOR

Fresh Mix AH Verse pasta en pastasauzen

Alle varianten, combineren mogelijk* M.u.v. groentepasta en voordeelverpakkingen

3.98-7.98

2.00

Sa! week 6 2017