Sa week 39

Page 1

Sa!

Kristal Keukens Kristal Wij maken graag uw keukendroom waar!

Gorredijk Tolbaas 20

www.kristalkeukens.nl

kijkt anders

Woensdag 23 september 2020

Jaargang 7 Nummer 39

www.sa24.nl

BOERENORANJE PAGINA 3

DE DEELEN TIJNJE

KONINKLIJK BEZOEK

AUTOVRIJ FIETSRONDJE

DORPEN VOL ENERGIE

DOORTRAPROUTE

INITIATIEVEN

“Wy ha al hiel wat rûnliedingen jûn, mar dit wie wol fierwei de moaiste.” Sietse en Hendrika de Jong straalden vorige week donderdag toen Koning Willem Alexander en Koningin Máxima rond twee uur vertrokken. Ruim een uur waren ze te gast op kaasboerderij De Deelen.

Jong geleerd, oud gedaan. Dan denk je in dit land automatisch aan fietsen. Kost niks, kan op elk moment van de dag. En je beweegt, elektrisch of niet. Blijf dus fietsen, zeggen de buurtsportcoaches. De ‘Doortraproute’ is een verkeersveilig, niet al te lang fietsrondje door landschappelijk schoon. Sa! stapte op de fiets.

De thema’s energietransitie en duurzaamheid leiden in veel Opsterlandse dorpen tot uiteenlopende activiteiten. Om te informeren en te inspireren bericht Sa! de komende maanden, in samenwerking met de gemeente Opsterland, over deze initiatieven. Deze week Langezwaag.

PAGINA 3

PAGINA 15

PAGINA 17

VERKOCHT

SCHOTERLANDSEWEG 26 JUBBEGA www.sierdmoll.nl


Familieberichten

dankbetuiging

overleden

Hjoed is sêft en rêstich fan ús hinnegien ús leave heit en pake

Sieger Veenstra *3 augustus 1937 Lippenhuzen

†22 septimber 2020 It Hearrenfean

Sûnt 30 jannewaris 2018 widner fan Uilkje Ringersma yn de âldens fan 83 jier

Bontebok: Marten en Jellie Daan Arno en Nona

Wy binne tige oandien no’t troch in slim ûngemak ús freonen har heit en pake misse moatte

Ôfskie nimme op de wize sa at wy it foar eagen hienen gie spitich genôch net. Wy wolle eltsenien tank sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake

Arnold Looper

Lammert Zwerver

Wy winskje Magriet, Marinus & Karen, bern en famylje in soad krêft ta.

Alle minsken dy’t lâns de kant fan de dyk stienen, alle kaartsjes, tillefoantsjes en persoanlike oantinkens, it hat ús tige goed dien.

Cor & Marieke Max Jitze & Sjoukje Gerrit & Ineke

Gerrie Zwerver-Rinsema bern en bernsbern

Dag lieve grote sterke man. Wat zullen wij de mooie verhalen en humor missen ……

Lippenhuzen: Fokke en Niesje Birgit Amber

Arnold Looper

It ôfskie is saterdei 26 septimber fan 13.30 oant 15.30 oere by Fokke en Niesje yn de tún, Tjalling Harkeswei 28, 8408 CH Lippenhuzen. De kremaasje sil oanslutend yn besletten rûnte plakfine.

Heit van onze lieve vrienden. Wij wensen jullie en Magriet heel veel sterkte met dit grote verlies. Wij zij er voor jullie.

Skriuwadres: Compagnonsfeart 4 8408 CC Lippenhuzen

Tige ûnferwachts is troch in slim ûngelok ferstoarn ús humoristische freon

Arnold Looper Wy winskje Magriet, bern en lytsbern in protte sterkte ta. Bart en Jantje Wy binne oandien no’t Tineke, Jan, Maike en Amarins harren heit, skoanheit en pake

17 september 2020

Tineke en Martin Jocelyn en Eric Annemarie en Harald

Foar alle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren fan ús leave, soarchsume mem, beppe en oerbeppe

Yke Bergsma-Dijkstra wolle wy eltsenien hertlik tank sizze. It hat ús tige goed dien. Famylje Bergsma, septimber 2020

Troch in slim ûngelok is hastich ferstoarn ús kaartfreon

Arnold Looper Wy winskje de famylje in protte sterkte ta. Wiep en Janneke Ruurd en Jeltsje en bern

Arnold Looper misse moatte. Wy winskje Magriet, de bern en bernsbern in soad sterkte ta. Jobbegea, Durk en Hinke de Jong

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Vraag naar de mogelijkheden per mail familieberichten@sa24.nl of bel naar 06 - 5224 9855 of 06 - 5247 1013

Heren New Star broeken:

2 voor €70

Dit geldt voor alle herenmodellen! Aanbieding Geldig tot 30 september! www.facebook.com/ushoekje

Gorredijk / Workum www.woudaschoenen.nl


Sa!

23 september 2020

3

www.sa24.nl

WILLEM ALEXANDER EN MÁXIMA BEZOEKEN TIJNJE

Een uurtje boerenactualiteit “Wy ha al hiel wat rûnliedingen jûn, mar dit wie wol fierwei de moaiste.” Sietse en Hendrika de Jong straalden vorige week donderdag toen Koning Willem Alexander en Koningin Máxima rond twee uur vertrokken. Ruim een uur waren ze te gast op kaasboerderij De Deelen. AREND WANINGE TIJNJE “Wy binne

alle dagen mei ús bedriuw dwaande. Prachtich om dat oan it keninklik pear sjen te litten”, vertelt Sietse voor de camera van SBS6. Het begon zo’n twee maanden eerder. Van het provinciehuis kwam de vraag of de kaasboerderij een buitenlandse delegatie wilde ontvangen. “Dat woene wy wol. Letter moasten wy by de kommissaris delkomme, hy fertelde dat Willem Alexander en Máxima komme soene. Dat wie wol wat oars. Wy moasten it stil hâlde, want troch corona koe ek alles noch oergean.” Er volgde een grondige voorbereiding met bezoeken van de Rijksvoorlichtingsdienst en beveiligingsmensen. Begin vorige week ging er in Tijnje al een fotootje rond over de politiemotoren die met een grote auto langsreden. In tegenstelling tot normaal bleef het programma geheim, om in verband met de coronamaatregelen veel publiek te voorkomen. Ook de pers kreeg nadrukkelijk de opdracht de

locaties pas na afloop te melden. Op de boerderij, bekend van de Riperkrite Tsiis, werd de afgelopen weken nog een nieuwe heg geplaatst. En een oude weegbrug, die al geen dienst meer deed, maakte plaats voor een nieuwe betonvloer. In het laatste uur voor het hoge gezelschap aankomt, is er al volop actie. Auto’s vol pers en bewaking arriveren. Familieleden van de familie De Jong verzamelen zich op het terras. Beppe krijgt het beheer over de mobiele telefoons van Bauke (15) en Sietske (14) de Jong. Ook de kinderen moesten het geheim lang voor zich houden. Bauke: “Gewoan net oan tinke, dan ferpraatst dy ek net.” Ziek melden op school kon niet, in deze coronatijd. “Us mem hat fannemoarn skoalle belle en ferteld wat der oan de hân wie. Sa’n tillefoantsje hiene se noch net earder hân.” Na aankomst leidt het hele gezin het koninklijk gezelschap rond over de boerderij. Voor Koningin Máxima een fikse

Het koninklijk paar snijdt een Riperkrite Tsiis aan. De familie De Jong kijkt toe. FOTO'S: KLAAS POT

uitdaging op de hoge hakken. Ze heeft enige ervaring, dat scheelt. Het kaaspakhuis levert de meest gebruikte foto op. Het snijden van een grote kaas verschijnt op veel websites en in kranten. Sietse vertelt dat Koningin Juliana 44 jaar geleden het eerste Riperkritekaasje in ontvangst nam. Willem Alexander: “Wie zou hier over 44 jaar staan?”

Inhoudelijk gesprek

In de ontvangstruimte spreken Willem Alexander en Máxima met jonge boeren, die eerder

in geblindeerde busjes, keurig in colbert en sommigen met stropdas voor, arriveerden. Een van hen heeft een halve liter Sonnema mee, maar die blijft onaangeroerd. Het wordt een inhoudelijk gesprek. Aan alles is te merken dat de Koning weet waar hij het over heeft. De jonge boeren zijn ambitieus, maar ook realistisch. “Wij willen graag van een acht naar een tien”, stelt Hendrik Galema, voorzitter van AJF (Agrarische Jongeren Friesland). “Maar wel met een reëel verdienmodel.” Na enig

aandringen van commissaris van de Koning Arno Brok bevestigen de boeren dat ze last hebben van de politiek die altijd kijkt naar korte termijn, terwijl zij op lange termijn moeten denken. Brok: “De boeren zitten in het verdomhoekje en daar willen ze graag uit.” Het bezoek loopt meer dan tien minuten uit. De auto staat voor. Op de weg staan enkele fietsers te zwaaien. Van een oploop van mensen is geen sprake. Missie geslaagd. Op naar Drachten voor het volgende onderdeel.

Opsterlandse 'ambassadeurs' trots op regio

Kenners van de regio informeerden het koninklijk paar.

I

Voordat het koninklijk paar donderdag naar Opsterland afreisde, vertelden drie Opsterlandse ‘ambassadeurs’ in Oosterwolde al over initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in de regio vergroten. Burgemeester Ellen van Selm ging in op het belang van de Regio Deal. “We hechten in onze regio enorm aan het vitaal platteland.” Ittsje Wolthers-Meinsma, vrijwilliger van It Damshûs in Nij Beets, vertelde over de unieke regio,

over het gevoel van ‘trots zijn op je afkomst’ en dat dit alles te maken heeft met vroegere turfwinning en bijbehorende armoede. Fokko Bosker uit Lippenhuizen vertelde het koninklijk paar over de beekdalen in de regio, waaronder het Koningsdiep/Alddjip. Die zijn vooral belangrijk vanwege landschappelijke waarden, recreatie en toerisme en waterberging. Dit is waar de Regio Deal sterk op inzet. Pieter de Kroon, voorzitter van Wijnje-

Neus vooraan

COLUMN

k geef het direct maar toe. Ik ben Oranjefan, opgevoed met liefde voor het koningshuis. En nog steeds trouw volger van het wel en wee van de koningshuizen in binnen- en buitenland. Met inmiddels ook een aardige bibliotheek vol boeken over dit onderwerp. Noem het een guilty pleasure, mijn vrouwelijke kant. Hoe dan ook, het was bijzonder om vorige week het koninklijk bezoek aan Opsterland te volgen. Alles moest geheim blijven, publiek was eigenlijk

woude Energie Neutraal, ging in op de transitie van een organisatie van pioniers naar een organisatie van professionals. Hij was ‘út de skroeven’ dat WEN in de Regio Deal is genoemd en dat hij bij het koninklijk bezoek zijn zegje kon doen. “Enerzjytransysje berikke je net fan boppe ôf. It moat fan de minsken wurde en dat dogge wy yn Wynjewâld. At it fan de minsken wurdt, dan krije je ek bining.”

niet welkom, maar als journalist mag je dan wel met je neus vooraan staan. Dat is ook ruim gelukt. Onbedoeld dook ik op foto en video op. Had ze nog geleefd, dan was ús mem ongetwijfeld trots geweest. Ik begrijp tegenstanders van de monarchie ook. De erfelijkheid is een dingetje. Maar iedere vier jaar een nieuwe president kiezen en meerdere oud-presidenten onderhouden is niet per definitie goedkoper. In Tijnje werd boven-

dien weer duidelijk hoe goed ze hun rol spelen. Zo’n bezoek is voor iedereen spannend, maar Willem Alexander en Máxima zijn kampioen ijsbrekers. De spanning verdwijnt als sneeuw voor de zon, als ze er eenmaal zijn. Bovendien gaan de gesprekken verder dan koetjes en kalfjes, al kwamen die op De Deelen ook voorbij. Het koninklijk paar heeft kennis van zaken. Dat merk je aan de vragen die ze stellen en hoe ze reageren op de antwoorden.

En niets menselijks is hen vreemd. Van een schaal vol lekkere Riperkrite Tsiis pak je niet een klein stukje, maar een paar. Zou ik ook doen. En tijdens het gesprek met de jonge boeren lukte het de Koning tussen het stellen van de vragen door om ongemerkt zijn stukje oranjekoek op te peuzelen. Hij weet wat lekker is. Wat dat betreft konden we best eens een dagje van baan ruilen. Arend Waninge


WE GOOIEN ER ’N APPELTJE TEGENAAN

AP0P2E0 L 2

ppeljaar ’n goed a

Appel rozijnen brood

3.

3.71

15 t/m zat. 26 september

click & collect www.bakkerijverloop.nl

INKOOP GOUD & ZILVER  Hoge prijs garantie! 

 Direct geld voor uw goud en zilver! 

 0512-510996 Familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring Specialist in goud en zilver Tevens inkoop van postzegels en munten

Stationsweg 38 9201 GP Drachten info@feddema.nl www.feddema.nl

!

o k d

s r e

u o g gs e g an n o l e h u h n k e k! c is om aa aa r o m pr K t f is o afs H


Sa!

23 september 2020

5

www.sa24.nl

ROEL EN JANTSJE LODEWIJKS 65 JAAR GETROUWD

‘Wy kinne beide omraak prate’ Roel (91) en Jantsje (87) Lodewijks trouwden 65 jaar geleden op een snikhete dag. “Jantsje siet te switten nêst my yn de auto.” Ze wonen inmiddels al 63 jaar op hun vertrouwde stekje aan It Plantsoen, aan de rand van Terwispel. “Wy ha altyd in soad oanrin hân.” TERWISPEL Roel Lodewijks uit Makkinga was ‘boerefeint’, maar wilde na zijn diensttijd wat anders. Dat vond hij in Terwispel als inseminator bij de onderlinge KI-vereniging ‘Nei in Goed Bislach’. Hij ging in de kost en leerde in Terwispel Jantsje Bron kennen. Waar de liefde oversloeg, daar zijn beiden het niet over eens. “It wie op in dûnsjûn op De Tynje”, weet Roel. Dat verbaast Jantsje. “Dêr stiet my neat fan by. It wie op it Terwispelder feest, neffens my.” Hoe dan ook, op 23 september 1955 trouwden ze.

Dienstwoning

Ze woonden de eerste jaren in de Smidte, in de eerste woningen die in het buurtje werden gebouwd. Begin 1958 kocht de KI-vereniging een huis aan It Plantsoen (De Streek); ze verhuisden naar de dienstwoning. Jantsje: “Der wennen in soad âlde

minsken, it wie in stil buertsje. Wy wienen yn it begjin wol ûnwennich.” Ze bleven er wonen, sterker nog, ze wonen er nog steeds. Roel bleef zijn hele werkzame leven inseminator. Aanvankelijk ging hij op de fiets langs bij de boeren in de buurt. “Meastal ien ko per bedriuw. Ik ha dêrnei it motor- en it autorydbewys helle. Troch de baas betelle.” Op zijn 57e volgde een reorganisatie en kon hij stoppen. Jantsje: “Dat wie wol wennen. Hie ik him alle dagen om de doar.” Roel was echter graag onderweg. “Ik mei graach prate.” Hij ging onder andere namens de sportvereniging met de Toto op pad en jarenlang brachten ze de dorpskrant rond. Jantsje: “Ik ha ek jierren yn de redaksje sitten.” In de vensterbank staat een miniatuurversie van de Spaltenbrêge, in de jaren zeventig door de âldjiersploech aan Jantsje uitgereikt als inwoner van het jaar.

Op 23 september zijn Roel en Jantsje Lodewijks 65 jaar getrouwd. FOTO: SIETSE DE BOER

Jantsje is geboren en getogen in Terwispel, ze was op meerdere fronten actief in het verenigingsleven. “En wy ha altyd in soad oanrin hân. It wie hjir bytiden krekt in kroech.” De eerste maanden van de coronacrisis waren daarom voor hen extra vervelend. “Der kaam net ien en wy koenen

Waar is de rugbytas? GORREDIJK De voorzitter van rugbyclub De Wrotters is op zoek naar zijn donkerblauwe sporttas. Zondag 13 september zette hij rond 21.30 uur zijn tas even neer op de Sjoelstrjitte, bij het voormalige Divolapand. Hij moest nog snel terug naar het rugbyveld. Toen hij terugkwam, was de

tas verdwenen. Ondanks oproepen op Facebook is de sporttas nog niet gevonden. In de tas zit onder andere een spijkerbroek, sportkleren maar ook het mooie colbertje waar rugbyers voor hen belangrijke pinnetjes op spelden, zoals het speldje van de WK’s in Zuid-Afrika en Japan waar

de voorzitter op bezoek ging. Ook in de tas zijn cluboverhemd. Allemaal zaken die voor de vinder wellicht van minder belang zijn, maar voor de eigenaar des te meer. Tips zijn welkom, de vinder kan zich melden via teake@gmx.net of de tas neerzetten bij het clubhuis van De Wrotters.

der ek net opút.” Veel bezoek is er onder andere van zoon Ybe, zijn vrouw Annie en de drie kleinkinderen. Jantsje: “Ik ha jierren oppast. Dat soe earst net, mar ik ha der gjin spyt fan hân. Dat bracht hjir de fleur ek wer wat werom.” Eind jaren zeventig verongelukte hun dochter, nog maar negen-

tien jaar oud. Een gebeurtenis die tot op de dag van vandaag sporen nalaat. Fysiek wordt het allemaal niet beter, maar ze gaan er nog wel met hun 45 km-autootje opuit. Roel: “Drachten, Easterwâlde, Wolvegea en It Hearrenfean. Fierder komme wy net mear.”

Gevaarlijke voetpaden in Jubbega

Digitale Stad legt glasvezel aan Het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Heerenveen wordt aangelegd door Digitale Stad. Kabelnoord, dat al volop met de voorbereidingen voor aanleg bezig was, trekt zich terug. Niek Geelhoed, directeur van Kabelnoord, is teleurgesteld over de ontwikkelingen. “We waren al een heel eind onderweg met het project, maar nu een alternatieve aanbieder een netwerk aanlegt, zijn de financiële risico’s te groot.” Digitale Stad neemt ook alle dorpskernen mee bij de aanleg van snel internet. Kabelnoord kon dat niet. “Wij financieren de projecten voor een deel met provinciaal geld en dat mogen we niet inzetten voor grijze adressen, waar al een vorm van snel internet voorhanden is via de coax-

HEERENVEEN

kabel. Maar doordat Digitale Stad de grijze adressen mee kan nemen, is het risico voor hen lager.” Digitale Stad stelt dat aanleg in de gemeente Heerenveen niet afhankelijk is van het aantal deelnemers. Het glasvezelnetwerk komt er sowieso. De exploitant hoopt nog dit jaar met de aanleg in de Oosthoek van de gemeente te kunnen beginnen. “Maar we moeten eerst wel alle deelnemers opnieuw werven”, vertelt woordvoerder Perry Wendel. “En we moeten ook op alle adressen opnieuw bekijken hoe we kunnen aansluiten. We kunnen geen gegevens van Kabelnoord overnemen.” Geïnteresseerden in het buitengebied van Heerenveen kunnen bij Digitale Stad onder

dezelfde voorwaarden terecht als bij Kabelnoord. De aansluiting van grijze adressen is gratis. Via een postcodecheck op digitale-stad.nl is te achterhalen of een adres wit of grijs is. De druiven voor Kabelnoord zijn zuur, maar volgens Geelhoed is de financiële schade te overzien. “We waren nog niet aan het graven. We hebben lang gedacht met Digitale Stad te kunnen samenwerken. Zij de grijze adressen, wij de witte. Maar ze kiezen nu hun eigen weg.” Heerenveen is de eerste Friese gemeente waar Digitale Stad glasvezel aanlegt; ze zijn al wel actief in een aantal Drentse gemeenten. Digitale Stad heeft ook afspraken met KPN als een van de providers op hun netwerk. KPN en Kabelnoord hadden hierover geen afspraken.

Raadslid Age Hartsuiker van Heerenveen Lokaal vraagt inwoners van Jubbega om meldingen te doen over de conditie van voetpaden in het dorp. “We krije geregeld opmerkingen en klachten fanút alle doarpen en wiken. It ûnderhâld is in belangrike taak foar de gemeente. It giet ek oer feilichheid.” Vanuit Jubbega kreeg Hartsuiker al opmerkingen over voetpaden van onder andere Wolfsklauw, Bramenstraat en Gentiaansingel. Het gaat over kapotte tegels door het gebruik van borstelmachines, verzakkingen,

JUBBEGA

putdeksels die uitsteken en onkruid dat tegels uit elkaar drukt. “Foaral de putdeksels en de brede naden tusken de tegels binne gefaarlik.” Hartsuiker stelde maandagavond in de commissievergadering vragen over de problemen. Wethouder Hedwich Rinkes liet weten dat er momenteel al een schouw gaande is om de gevaarlijke punten in beeld te brengen. Ze verwacht dat het overzicht in november klaar is. Meldingen kunnen worden gedaan via de mail op info@heerenveenlokaal.nl.


Geldig in week 39

zondag 20 t/m zaterdag 26 september 2020

Goed eten is weten wat je eet.

G TOT 55% KORTIN

5.38 - 8.98

PLUS • Gerookte Noorse zalm Pak 100 gram • Visschnitzels Schaal 2 stuks • Zalmsnippers Pak 150 gram • Maatjesharing met uitjes Pak 2 stuks • Kabeljauwfilet Schaal 1 stuk

3.

2 stuks

99

Combineren mogelijk

D

4.18 2.09 De actieprijzen variëren van 1.89 - 2.79

1+1

GRATIS

GRATI

UO

3.00 - 3.50

KIES & MIX

K PA C

• PLUS Pitloze witte druiven Bak 500 gram • Pink Lady Handappels Schaal 4 stuks • Eat Me Avocado eetrijp Schaal 2 stuks

Combineren mogelijk

Alle zakken à 400 gram, uit de koeling, combineren mogelijk 2 zakken** Bijv. PLUS Roerbakgroenten Oosterse stijl witte kool & taugé, 2 zakken à 400 gram

S

+1

PLUS Roerbak- of wokgroenten

2

89 .

1.

Per doos

2 stuks

PLUS Verse slagroomof chocoladesoesjes Doos 10 stuks, tompouce deluxe Doos 2 stuks of tompouce Doos 4 stuks

99

GRATIS BEZORGING *

Bij aankoop van diverse producten op plus.nl of met de PLUS app.

1.44 - 1.86

0.

Per 100 gram

Alle Beemster Kaas plakken of stukken Van de bedieningsafdeling

99

Bekijk de producten en voorwaarden op:

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

39/20

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - di - wo 8.00 - 20.00 | do - vr -8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244XX EA|Beetsterzwaag T: 0512 65 - 381232 1 | XXXX Plusstad | T:| 0523 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Sa!

Wo. 23 september 2020

23 september 2020

www.sa24.nl

Mededelingen van de gemeente

Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland Facebook facebook.nl/opsterland WhatsApp 06 51 59 36 97

7

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 17.00 uur do. 17.00 – 20.00 uur Vanaf 1 juni is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend. Voor het maken van een afspraak, bel het Publiekscentrum op (0512) 386 222 of maak een afspraak via www.opsterland.nl.

Bekendmakingen Stremming en verkeershinder i.v.m. onderhoud aan asfaltwegen De gemeente Opsterland laat de aankomende periode onderhoud verrichten aan verschillende wegen in de gemeente. Het betreft de volgende wegen: • Tjalling Harkeswei in Wijnjewoude-Lippenhuizen: Stremming maandag 28 en dinsdag 29 september • Leidijk in Wijnjewoude: Stremming woensdag 30 september

Beetsterzwaag Aangevraagde omgevingsvergunning - kap berkenboom, Vlaslaan 111 - kap 3 beuken, Beetsterweg 2B Verleende omgevingsvergunning - nieuwbouw appartementencomplex, Van Lyndenpark 66 t/m 92 (even)

Gorredijk

• Selmien in West-Ureterp: Stremming woensdag 30 september Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de aangegeven omleidingsroutes. Herinrichting Sinneblom / Nylân in Gorredijk Vanaf maandag 21 september gaat aannemersbedrijf Nota uit Sneek verder met de volgende fase van de herinrichting Sinneblom / Nylân in Gorredijk. Als gevolg van deze werkzaamheden is het gedeelte Nylân tussen Sinneblom en Sanstjer voor het doorgaande verkeer afgesloten. De wegwerkzaamheden duren van 21 september t/m 6 november 2020. Vragen? Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de heer K. Willemsen bereikbaar op telefoonnummer (0512) 386 546.

Aangevraagde omgevingsvergunning - wijzigen voorgevel, Kerkewal 36

Hemrik Aangevraagde omgevingsvergunning - kap beuk, Binnenwei 95

Langezwaag Verleende omgevingsvergunning - vergroten werktuigenberging, Hegedyk 8A

Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen 14 bomen, Van Akenwei 41

n de huidige tijd is het niet altijd gemakkelijk om elkaar te ontmoeten. Toch zou ik graag met inwoners in gesprek blijven en daarom nodig ik u uit voor een wandeling rond Beetsterzwaag. Tijdens deze wandeling lopen we door het brede beekdal van het Koningsdiep, door bossen, langs vennen en heideveldjes en hebben we tijd om met elkaar te praten. Lijkt het u leuk om mee te wandelen? Ik ontmoet u graag.

Afspraak maken met B&W T (0512) 386 202 of T (0512) 386 208 E bestuurssecretariaat@opsterland.nl Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Ureterp Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen kapschuur, Selmien East 34

Siegerswoude Wandelt u met mij mee langs het Koningsdiep?

Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 17.00 uur vrij. 09.00 – 13.30 uur

Wijnjewoude Aangevraagde evenementenvergunning - Eindejaarsfeest op 30 en 31 december 2020, evenemententerrein Te Nijenhuiswei 14

Overige Aangevraagde omgevingsvergunning - aanleggen extra Fauna Uittrede Plaatse, Opsterlandse Compagnonsvaart

Koning en Koningin op bezoek in onze regio Duurzaamheid, toekomst van de landbouw en taal en cultuur stonden afgelopen donderdag centraal tijdens het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan onze regio. Het Koninklijk Paar begon het werkbezoek aan onze provincie in de gemeente Ooststellingwerf, bezocht daarna ook de gemeente Opsterland en sloot het af in Smallingerland. Burgemeester Ellen van Selm: “Het was een hele mooie dag, waarop we met de provincie en gemeenten samen in hele korte tijd heel veel hebben kunnen laten zien en vertellen over onze regio.”

Ellen van Selm, burgemeester De praktische zaken op een rij: De wandelingen starten om 9.00 uur, duren maximaal 1,5 uur en gaan ongeacht het weer door. Er is per wandeling ruimte voor 5 personen. U kunt kiezen uit een van de vijf data: 25 september, 2 oktober, 13 november, 4 december of 11 december. Wilt u meelopen, stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@opsterland.nl en vermeld daarin uw naam, woonplaats, telefoonnummer en welke datum u graag meeloopt. U mag ook een datum van tweede of derde keus doorgeven.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Brieven over ‘zonneplan Opsterland’ zijn van commercieel bedrijf BEETSTERZWAAG Er worden binnen de gemeente huis aan huis brieven bezorgd over zonnepanelen in Opsterland. Door het gebruik van termen als ‘zonneplan’ en ‘Opsterland’ is er bij sommige mensen verwarring over de afzender. De gemeente Opsterland is niet de afzender van deze brieven. Het gaat hier om een commercieel bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in duurzame energie? Gemeente Opsterland heeft een eigen energieloket, waar u betrouwbare informatie kunt vinden over duurzame energie en verschillende aanbieders kunt vergelijken. Kijk hiervoor op duurzaambouwloket.nl/opsterland.


Versie 1

links

rechts

links

rechts

sPaAr nU VoOr dE lEuKsTe eXtRa’s

Een tas vol lekkers

500 gram schouder karbonade 500 gram varkensvlees schnitzels 500 gram saucijzen 500 gram half om half gehakt 5 slavinken 5 kipschnitzels en een droge worst

Versie 2

Samen

Met een gratis tas

22,

50

Aandacht voor lekker! Slagerij Bigmans Schoolstraat 3-G, 8401 CS Gorredijk Telefoon 0513 466 377 www.bigmansgorredijk.nl Maandag t/m donderdag 8.30 tot 18.00 uur

Vrijdag: 8.30 tot 19.00 uur

Zaterdag: 8.30 tot 17.00 uur

gRaTiS BoOdScHaPpEn, dE HoOgStE KoRtInG Op dAgJeS uIt eN NoG VeEl mEeR ExTrA’s jOuW BoOdScHaPpEn, JoUw eXtRa’s


Sa!

23 september 2020

9

www.sa24.nl

MENNO HAANTJES 25 JAAR DIRIGENT BIJ EUTERPE

Yn koarte broek en reade sokken

Sa!

sa24.nl/tv

Gegrinnik in de foyer, dikke pret om blote knieen en vuurrode sokken. “Is ’t al safier?” Nog even wachten. De muzikanten van Euterpe gaan hun dirigent Menno Haantjes eens lekker verrassen. RENSKE WOUDSTRA ✏ BEETSTERZWAAG Koperklanken

klinken uit de grote zaal van De Buorskip. Nietsvermoedend is Menno nog druk met het opleidingsorkest, terwijl vlak achter de deur de kleine veertig leden van het grote orkest zich voorbereiden op een grande entrée. “Hy moat niks fan dit soarte dingen ha”, verzekert Henk Hoekstra. Maar een vijfentwintigjarig dirigentenjubileum? Dat is een heuglijk feit, want welke dirigent houdt het zolang vol bij hetzelfde orkest? “Dat seit wat oer sa’n muzikaal lieder en miskien ek wol wat oer it orkest”, zo heeft Henk opgeschreven in zijn speech die hij straks gaat houden.

Een voor een druppelen de muzikanten binnen. “Ah, wat hasto in moai shirt, juh.” Een mooi shirt hebben ze allemaal. Rode shirts, of roodachtige polo, korte broek en rode sokken. Het is het Menno-tenue, legt secretaresse Greetje Hiemstra uit. “Menno rint oant de hjerst it leafst yn koarte broek mei reade polo.” Sommige leden komen binnen met een pruik op, een warrige zwarte lange haardos, zoals ook Menno dat heeft. “Ik bin benijd of hy it sjocht”, verkneutert iemand zich. Een ander: “Hy laket him stikken.” Op tafel ligt een grote muziekkoffer. Er gaan flessen wijn in, kaartjes, een lekker biertje,

Menno Haantjes ontvangt de muziekkoffer vol cadeaus. FOTO: SIETSE DE BOER

sokken met muzieknoten en andere kleine aardigheden voor hun dirigent. Zenuwen spelen wat op, straks komt hij nog met zijn hoofd om de deur. Dat wordt ondervangen met een boodschapper die met een smoes Menno in de

Weer vrouwenelftal Beetsterzwaag BEETSTERZWAAG Sinds dit seizoen heeft vv De Sweach eindelijk weer een vrouwenelftal. “Voor de club is dit een unicum, we hebben zes jaar lang geen dames in de zaterdagcompetitie gehad”, zegt bestuurslid Kim Boerema. Vorig seizoen startte al een vrouwenzaalteam. “En we hebben een zevental dat af en toe op vrijdag een toernooi speelt.”

ze gewonnen, 6-0 en 7-4. Het gaat de goede kant op.” Het elftal heeft twaalf speelsters en dat is krap. “Heel lang was er geen aanwas van meisjes. Er zijn wel speelsters van onder de 17, maar dan houdt het op.” Eventueel kan het elftal spelers lenen van het zeven-

tal; veel van die speelsters speelden ooit in het eerste vrouwenteam. “Fijn dat we het zevental ernaast hebben, maar nieuwe aanwas is geen overbodige luxe.” Samenwerken met teams uit andere dorpen lijkt op dit moment echter niet nodig.

COLUMN IRIS

“Toevallig hebben we allemaal hetzelfde idee gehad”, grapt voorzitter Lia van Vliet in haar openingswoordje. Niet heus, want ze hebben dit grondig voorbereid in de app. Na wat huishoudelijke mededelingen - er is onder andere een nieuwe slagwerker gevonden die zo nu en dan mee wil spelen - volgt de speech van Henk.

“Wat makket no datsto it sa lang mei dit orkest útholden hast? Einliks hast dêr sels al in bytsje it antwurd op jûn yn it ynterview foar ús jubileummagazine.” In dat interview zegt de dirigent onder andere een klik te hebben met het orkest, dat het een flexibel orkest is en dat hij bij Euterpe zichzelf kan zijn. Bij een jubileum horen cadeaus. De muziekkoffer wordt naar binnen gedragen. “Ach jonges, wat leuk”, zegt Menno duidelijk aangedaan. Daarnaast is er nog een leuk concertcadeau en een bos bloemen. “Ik moat sizze: tankewol”, reageert Menno, door emotie kort van stof.

Donatie voor Fûgelhelling

Bekercompetitie

Voor het elftal is geput uit eigen juniorgelederen. “De meisjes zijn dames geworden. Ze zijn nu de jeugdteams (tot 19 jaar) ontgroeid. Het is een leuke ploeg om naar te kijken, je kunt ook zien dat ze al langer samenspelen.” Het elftal speelt een volwaardige bekercompetitie op zaterdag. “Tot nu toe gaat het goed. De eerste twee wedstrijden hebben

grote zaal vasthoudt. Dan is er het moment, ze gaan naar binnen. “Ha ha ha, it sil toch net wier wêze.” Verbaasd bekijkt Menno de gniffelende stoet binnenkomende Euterpers. De grap slaagt. Menno: “Ik bin mysels kwyt eins, it bin hjir allegear kopyen.”

Voorzitter Henk Marinus van De Fûgelhelling ontving vrijdagmiddag een cheque van 30.000 euro voor de nieuwbouw van een onderkomen voor weidevogels. De stichting Vogelverzorgingsfonds Friesland is na zestig jaar opgeheven en heeft haar ruime banksaldo verdeeld. De stichting werd opgericht toen er nog strenge winters waren, waarin de vogels niet meer

URETERP

Het dameselftal won al de eerste twee wedstrijden.

H

allo met Iris, wat kost een crematie? Ik ben ernstig ziek en wil alles geregeld hebben.” Zo! Het hoge woord was eruit, de boodschap was duidelijk. Haar stem klonk jong. Iris maakte mij deelgenoot van haar leven, schetste haar laatste weken. Ze vertelde alsof het over iemand anders ging. Iris had nauwelijks wensen; de goedkoopste kist. En geen moeite doen om haar te verzorgen na haar overlijden: “Ik kan er zo wel in hoor!” Geen ‘drukte’ verder en de crematie het liefst zo snel mogelijk. Contact met familie was er nauwelijks. Van twee vrienden nam ze op korte termijn wel afscheid. Ik hoefde de offerte niet langs te bren-

voor zichzelf konden zorgen en plaatselijke vogelwachten voedsel strooiden op de plaatsen waar de vogels zich ophielden. Ze mochten dat doen als het tien dagen achterelkaar ook overdag minstens nul graden was geweest. Ook andere instanties die zich met de opvang van vogels bezighouden, ontvingen een donatie van de stichting.

Het afscheid gen. “Nee hoor, doe maar over de post”, klonk het resoluut. Anderhalve week later belde Mike, een politieagent uit het dorp van Iris. Ik was verbaasd en kon het niet plaatsen. Of ik naar het bureau wilde komen, Iris was overleden. Als ik wilde, konden we samen naar haar toe gaan. Er bekroop mij een akelig, onheilspellend gevoel. Het huis van Iris voelde leeg, kil en onbewoond. De waarheid sloeg bij mij in als een bom; Iris had de regie in eigen hand genomen en een einde aan haar leven gemaakt. Overal in de woning stonden

dozen met opgeplakte briefjes, met een boodschap voor diegenen voor wie de inhoud bestemd was… Verdrietig en diep onder de indruk hebben wij Iris in stilte verzorgd en naar het uitvaartcentrum en crematorium begeleid, waar de crematie zo snel mogelijk plaats kon vinden. Samen met twee medewerkers van het crematorium nam ik twee dagen later afscheid van Iris. In de vurige hoop dat zij de rust had gevonden, waar ze zo naar verlangde.

MORRA 105 � 9204 KV DRACHTEN � +31 (0)6 30 38 95 94 � ERNA@JANSENUITVAARTZORG.NL � WWW.JANSENUITVAARTZORG.NL


uniek historisch album!

Bestel 1.5 m online! Bestel online!

Voorkom Spaar ook Spaar numee afstand TIS RA G verspreiding voor een uniek voor handige 1.5 m historisch album! coronavirus. vershoudbakjes.

€10* Bij elkeHou schappen boodvoldoende

Keuze Keuze uit uit Pick Pick Up Up of of laten laten bezorgen bezorgen

zakje met 4 stickers

Heel veel spaarplezier!

Doe je boodschappen veilig en sociaal.

*exclusief statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoon opwaardeerkaarten.

AH Aardappelen 3500 of 5gram, kilo AH Pitloze rode druiven schaal AH Appels in zak AH Nederlandse aardbeien schaal 250 gram, AH Blauwe bessen schaal 150 gram

AH pastasauzen Kip-cordon bleu 2 stuks, AH Verse pasta, en Italiaanse AH Verse zalmfilet kipgehakt 300 400 gram en roerbakgroenten gram verse kipburger 2 stuks

Bonus knaller!

40% stuks 25%2 KORTING KORTING

2. 3. 1.

Alle varianten* Alle combineren mogelijk Bijv.varianten*, zalmfilet 170 gram Bijv. tagliatelle all’uovo per 100 gram Alle varianten*, combineren mogelijk 3 van pakken voor 2.59 van voor5.97 2*M.u.v. stuksvoordeelverpakkingen van 5.38-6.38 voor Actieprijs per kilo 19.90 *M.u.v. Biologisch en*M.u.v. pasta fresca Biologisch

De actieprijzen variëren van 2.99-4.49 De actieprijzen variëren van 1.07-2.09

4

Alle varianten*, combineren mogelijk Diepvries Alle Bijv. varianten kipschnitzel 2 schalen à 2 stuks Alle varianten Bijv. pizzabodem tomaat van 5.18 voor Bijv. Crispino’s doos 4 stuks per stukBiologisch van 2.89 voor *M.u.v. van 2.85 voor De actieprijzen variëren van 1.89-4.99

De actieprijzen De actieprijzen variërenvan van2.18-3.49 1.04-4.58

Appelsientje en Huisblends DubbelFriss Perla endrinkpakjes biologische Stormhoek 0.75 liter snelfiltermaling

1+1 gratis gratis 22ef lessen

25% 2eKORTING gratis 1,KORTING

Alle Etos lotion 39 87 76 billendoekjes

Combineren mogelijk Bijv. AlleAppelsientje varianten sinaasappelsap 2Bijv. pakken à 1 liter Coca-Cola original taste 6x63 en 6x80 stuks Per van voor van 3.38 voor3.99 m.u.v. 3-pak Setstuk 6 blikjes à 0.33 liter van 4.09 voor

De actieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van2.89-19.99 1.84-7.87 De De actieprijzen variëren van 0.74-2.30

2. 1. 3.

99 69 07

per doos

1.99-2.59 De actieprijzen variëren van 2.69-8.79

Bonus knaller!

Heineken, Heineken ofLay’s Brand krat Alle0.0% Undurraga enpils Aliwen 225 gram, Pomtips en Mama Mia’s

Senseo koffiepads Hardys Crest en Winemaker’s Lot Edet 16 rollen, Page origineel schoon 24 rollen en Page sensitive 16 rollen toiletpapier

deze folder is 1 week geldig! maandag 11 t/m zondag 17 mei 2020

2+1 2=1 1+1 gratis gratis

2 stuks per krat

3. 10.

per krat 2KORTING stuks 30%

8. 10.

00 99 49

Alle Kratvarianten*, of doos combineren mogelijk Krat 24 àà0.3 liter 2van broden van 4.30 voor 24flesjes flesjes 0.3 liter van 17.29 voor *M.u.v. Biologisch van 16.99-17.29 voor

10. 3. 2.

98 38 99

Australië/Chili Alle varianten, Alle varianten,mogelijk combineren mogelijk combineren Combineren mogelijk Bijv. 3Crest zakken à 236flessen stuks Bijv. Hardys rood Bijv.classic Page origineel schoon van 12.57 à20.75 litervoor van 21.98 17.96 voor pakken van

DeDe actieprijzen variëren van 6.98-53.88 4.78-9.18 actieprijzen variëren van 7.98-10.99 De actieprijzen variëren van 8.38-10.18 De actieprijzen variëren van 0.36-18.17 folder is 2 weken geldig! maandag 21 september t/m zondag 4 oktober 2020

1+1 50 gratis

deze folder is 2 weken geldig! maandag 21 september t/m zondag 4 oktober 2020 balans

direct op gall.nl

gall.nl

Acties geldig Acties geldig vanvan 30 maart t/m 13 april 2020 21 september t/m 4 oktober 2020

zo n h ei d

vo v ng e doie i n g d

e ding

ei eond h

Alle Parodontax, gratis gratisGum, CB12, Listerine, Zendium en Tepe

3 stuks

ERISTOFF VODKA PINOT BLANC OF Wodka, 1 liter PIERRE DE PRUNET ROSÉ

het diner

WILLIAM CAPTAIN LAWSON’S MORGAN Blend, LA 1 literPALMA CHARDONNAY SPICED GOLD OF MERLOTBruine Rum, 1 liter

Jonge Jenever, 1 liter KIEFER

Chili, Cachapoal Valley

on d hei

40 korting

30 korting

BOKMA

d

g

ez

4 stuks

je voordeel 8,10

actieknallers

DeVan smaak de herfst devan brunch tot aan

korting

op etos.nl

in de winkel

Tijd voor rood WIJN OP Z’N PAASBEST

vo

uiter

g

ez

g

1+1 1+1 1+1 gratis

g

in

g

1887

in

eg

haal de Voel Je haalDry de Voel Je prijsvoorbeeld Baby Goed Wijzer op inJe de Voel Goedhaal Wijzer op in luiers 4 25 stuks de winkel of kijk Goed Wijzer de winkel of kijkop in 97 de winkel of kijk 3 stuks 26 op etos.nl op etos.nl

g

balans

d d

combineren mogelijk

lijk

b e w ebge w

b eweg

in

Thuisbezorgd of Thuisbezorgd of ophalen ingratis de winkel ophalen

Spanje of Zuid- Afrika

5 stuks

Alle Pampers Baby Dry luiers, pants megapakken

De Grote Hamersma

8

ARROGANT FROG SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON, MERLOT OF SAUVIGNON BLANC

De Grote Hamersma

8

2018

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

9 2 stuks

Davitamon combineren mogelijk prijsvoorbeeld ideaalgewicht en Aquosum Vitamine D m.u.v. Bional geneesmiddelen druppels 25 ml ideaalgewicht en 2 Davitamon stuks 17,18/ 8,59 prijsvoorbeeld geneesmiddelen

Aquosum Vitamine D

1890

45

je voordeel 9,45

2 stuks 17,18/ 8,59

JOHNNIE WALKER BACARDI De Grote Hamersma BLACK 12 YEARS CARTA BLANCA ALAMOS CHARDONNAY Blend, 1 liter Witte Rum, 1.5 liter 8+ 2018 Mild & zacht OF MALBEC OP=OP Argentinië, Mendoza

3.

99

Wine Advocate

James Suckling

punten 2018

punten 2018

91

90

VALDIVIESO MERLOT OF CHARDONNAY

OP=OP

Chili, Central Valley

combineren mogelijk m.u.v. voordeelpakken

combineren mogelijk Alle Davitamon m.u.v. Bional

OP=OP

NU

2018

Alle Davitamon en Bional* prijsvoorbeeld CB12 mondwater mild 250 ml

* en Bionalideaalgewicht en Alle Davitamon geneesmiddelen combineren mogelijk * en Bional m.u.v. Bional

1 gr De actieprijzen variëren van 1.89-19.99

MERINAS TEMPRANILLO ORGANIC OF MOUNTAIN VINEYARDS SAUVIGNON BLANC

balans

lijk

uiter

uiter

lijk

99 49 00

Bestel directBestel op

Krat 24 flesjes àcombineren 0.3 liter mogelijk Bijv. Chardonnay AlleUndurraga varianten, van 15.49-17.19 fles 0.75 liter 2.78-3.10 vanvoor 4.99 voor 2 stuks van

deze folder is 2 weken geldig! maandag 21 september t/m zondag 4 oktober 2020

druppels 25 ml prijsvoorbeeld Davitamon /8,59 2 stuks 17,18 Aquosum Vitamine D druppels 25 ml

2. 4. 5.

19 89 99

Alle varianten, combineren mogelijk Alle varianten, mogelijk Bijv. Huisblendscombineren aroma Zuid-Afrika Bijv. DubbelFrisss2 appel & perzik snelfiltermaling pakken Alle varianten, combineren mogelijk 2àvan sets à 6voor pakjes van voor 4.38 voor 5009.58 gram van 9.78

De Deactieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van1.35-2.49 2.81-4.46

Hertog 11,34-12,54 AH LesHertog Pains broden heel JanJan pilskrat krat of Bud pils doos

deze

1. 2.

4. 3. 1.

89 59 99

50 98 99

AH Excellent feeststol Alle Appelsientje en DubbelDrank Coca-Cola of Fanta 6- of 12-packs blik

25% 2eKORTING gratis 25% KORTING

9. 0. 991.

30% 1+1 gratis 1,-KORTING KORTING

De actieprijzen variëren van 3.98-8.20

Alle Alle AH Kipdrumsticks Robijn en Omo Alle AH Spelt

Combineren mogelijk Bijv. klein & krachtig color VanRobijn de bakkerij Bijv. gemarineerd, 2Bijv. flessen 21 wasbeurten luxeàspeltbol schaal 600van gram van 2.49 voor van voor per18.78 stuk 1.02 voor

AHKipschnitzels Grote verse en pizza’s Ø 30 cm AH kipcordonbleu Igloofgepaneerde vis pizzabodems

100 2+12PER gratis STUKS GRAM

99 79

Alle varianten* Bijv. kruimig zak 3 kilo Alleiets varianten van 3.99 voor Bijv. zoete kleine appeltjes *M.u.v. Biologischkeuze voor 2Zak schalen 1 kilonaar van 2.99 voor

kijk op: ahgorredijk.nl

De Grote Hamersma

De Grote Hamersma

2017

2018

7.5

2 stuks

20 korting Alle L’Oréal Paris

combineren mogelijk Actie-uitleg: bij de actie 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Bij de 2+1 gratis krijg je 33,33% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e halve prijs krijg je prijsvoorbeeld Elvive 25% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 70% korting krijg je 35% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 80% korting krijg je 40% korting op de totaalprijs. Bij de actie 5+1 gratis krijg je 17% korting op de totaalprijs. Bij de actievorm 2e artikel voor 1,- (of 5,- of 3,- etc), kost het goedkoopste artikel 1,- (of 5,-Color of Vive Gekleurd Haar shampoo 250 ml 3,- etc). Bij elke actie geldt: alle combinaties zijn mogelijk en per combinatie kan de prijs verschillen; mini’s en cadeausets lopen niet mee. Bij acties van Etos eigen merkproducten lopen mini’s en voordeelselectie niet mee. De acties uit deze folder zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen, zoals reeds afgeprijsde2 stuks artikelen. Niet alle in deze folder afgebeelde producten zijn bij iedere Etos-winkel of etos.nl verkrijgbaar. Prijswijzigingen en afwijkingen in afbeelding voorbehouden. Etos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten. Heb je klachten over de bezorging, bel dan (088) 6594245 (normaal gesprekstarief).combineren mogelijk KOAG/KAG nr 4214-0220-0821. Kijk op www.etos.nl voor de dichtstbijzijnde winkel. Uitgave: Etos B.V., Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, www.etos.nl.

59 10.NU

5.

99 4999 99 3. 13. 12.

17.49

19.99

7.49

4.

9.99

5.

99 99 99 24. 14.99 14.99 29.994.99

21.99

21.99

41.99

7.49

35.99

bestel gemakkelijk Boodschappen uurtje voor ouderen Gewoon bij Albert HOFLAND Alle Heijn Gorredijk en snel op gall.nl1

Nieuwe Openingstijden

Alle Ambre Solaire zonbescherming en aftersun

L’Oréal Paris

8

Op maandag tot en met zaterdag zijn wij geopend van

8,78 / 4,39 Maandag t/m zaterdag 7.00 –7.00 21.00 uuruur Zondag 8.00 – 20.00 uur - 8.00 ‘s ochtends voor ouderen (70-plussers) Alle prijsvoorbeeld Elvive Color Vive Gekleurd Haar shampoomogelijk 250 ml combineren

L’Oréal Paris

Ook op:


Sa!

23 september 2020

11

www.sa24.nl

THEO ALGRA UIT LUXWOUDE PUBLICEERT BOEK ‘EINDTIJD IN ZICHT’

Keuze tussen Jezus of de antichrist Het is nog niet zover, maar het einde van de wereld zoals we die kennen is nabij, stelt Theo Algra in zijn net verschenen boek ‘Eindtijd in zicht’. “De conclusie stoelt op geloof en op wetenschappelijk onderzoek. Voor mij bestaat tussen die twee geen tegenstelling.” WIM BRAS LUXWOUDE

Algra, die zo nu en dan voorgaat in kerkdiensten en lid is van de Pinkstergemeente Heerenveen, beseft dat hij niet de eerste is die ondergang en wederopstanding voorspelt. “Onder christenen heerst veel verwarring over het begrip eindtijd, een goede uitleg ontbrak. Met het boek wil ik de verwarring wegnemen en tegelijkertijd de urgentie benadrukken. Ik kom met argumenten dat de eindtijd actueel wordt.” Met de huidige coronagolf is het eind der tijden nog niet aangebroken, maar de pandemie kan net als de klimaatverandering een voorteken zijn. “Jezus zei: de eindtijd kondigt zich schoksgewijs aan, zoals weeën bij een zwangere vrouw.”

Drie stromingen

Na zijn pensionering als wetenschapper in de ruimtevaarttechniek vond Algra de rust om zich grondig in het onderwerp te verdiepen. “Over de eindtijd kent het christendom drie stromingen. De eerste zegt dat de eindtijd in

het verleden al heeft plaatsgevonden. Een andere stroming meent dat we het niet zo letterlijk moeten opvatten. En een derde is ervan overtuigd dat de eindtijd nog staat te gebeuren.” Hijzelf behoort, na nauwgezette bestudering van de Bijbel, tot de laatste groep. Kan wetenschapper Algra wel afgaan op de Bijbel als betrouwbare bron van onderzoek? “Ik geloof in de Bijbel als het woord van God, het is niet zomaar een boek. Je hoeft je verstand ook niet uit te schakelen, de waarheid van de Bijbel ligt in de voorspellende waarde. En dat toon ik aan.”

Onderbouwing

Onderbouwing vindt Algra onder andere in uitgekomen profetieën uit het Oude Testament, zoals Daniël die de komst van de messias verkondigt. “Let wel, daar zit zeshonderd jaar tussen.” Het Oude Testament voorspelt volgens Algra ook dat de Joden voor lange tijd uit Palestina worden verdreven, maar er ooit terugkeren om opnieuw te kunnen

Theo Algra. FOTO: SIETSE DE BOER

bidden op de Tempelberg. “Na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 door de Romeinen woonden er tweeduizend jaar lang vrijwel geen Joden in Palestina. Na de stichting van de staat Israël zijn het er relatief gezien meer dan in de tijd van Jezus. Al lijkt een eredienst op de Tempelberg voorlopig nog onwaarschijnlijk.” Een van de belangrijkste argumenten ontleent Algra echter aan de woorden van Jezus zelf. “Jezus stelt dat de eindtijd begint als alle volken in alle talen kennis hebben kunnen nemen van het evangelie. Mede

dankzij het internet wordt dat punt binnen één of twee generaties bereikt.”

Verdrukking

De eindtijd gaat niet gepaard met een allesverwoestende klap, maar bestrijkt een transitieperiode van zeven jaar, aldus Algra. “Eerst komt één wereldleider aan de macht, de antichrist die ‘de grote verdrukking’ inzet. Deze Hitler-Stalin in het kwadraat verbiedt het geloof en vervolgt christenen op grote schaal. Christenen die deze beproeving doorstaan wacht ‘de opname’: in de tweede helft van

het zevende jaar keert Jezus terug om de antichrist te verslaan en het Koninkrijk van God op aarde te vestigen.” Voor niet-christenen gloort in Algra’s theorie geen hoop. Riekt dat niet naar chantage? Nee, meent de schrijver. “Met het evangelie biedt God een reddingsboei. Als je die niet aanvaardt, is dat een eigen keus. Maar feitelijk is er geen keus: het is of Jezus of de antichrist.” ‘Eindtijd in zicht’ is te bestellen bij Planteyn boeken Gorredijk of Uitgeverij Boekscout. eindtijdinzicht.nl

Zorgen over verkeer bij mfa De Tynje De bouw van een nieuwe mfa in Tijnje ligt op koers voor realisatie in 2021. Het nieuwe dorpscentrum staat gepland aan de Breewei, bij de sportvelden. Deze locatie zorgt nog wel voor hoofdbrekens rond de verkeersveiligheid bleek maandagavond. De meeste raadsfracties vinden dit een belangrijk punt bij de verdere uitwerking van de plannen. Op de raadsagenda van de ori-

OOSTERWOLDE

enterende raadsvergadering stond het vaststellen van het benodigde bestemmingsplan voor de bouw van de mfa. Twee buurtbewoners van de Breewei hebben in hun zienswijze op het bestemmingsplan ook hun zorgen geuit over de verkeerssituatie. Marc Mulder van de regiegroep mfa De Tynje onderkent de problemen. “Dy bin net nij. Der wurdt no ek te hurd riden, it meast troch doarpsbewenners sels.

Boppedat meitsje skoalbern no ek al gebrûk fan dizze wei. It moat in skoalzône wurde en dêr binne wy mei de gemeente oer yn oerlis. Wy wolle dêr graach de buertbewenners wer by belûke.” Wethouder Anko Postma vindt dit een onderwerp dat verder op de agenda komt na het vaststellen van het bestemmingsplan. Hij wil over het verkeer en de openbare ruimte met een apart voorstel naar de raad komen.

De regiegroep kreeg raadsbrede complimenten voor wat er nu bereikt is. Wel zijn er nog financiële uitdagingen. Tijnje heeft nog niet al het geld bij elkaar, zo werd een eerste aanvraag voor een forse bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns afgewezen. “Mar wy ha goede hoop dat it in twadde kear wol slagget.” De financiën hebben geen gevolgen voor het doorgaan van het plan, wel voor de uitvoering. Mulder: “De skoal-

Mildam oogst en luncht MILDAM De oogst van de zomer

bestond in Mildam uit stekjes, zelfgemaakte jams, planten, chutneys en zelfgemaakte sieraden, schilderijen, kaarten en kunstwerken. Zaterdag was het allemaal te koop op het oogstfeest in het dorp. En als klap op de vuurpijl was er een gratis eenvoudige lunch voor de dorpsgenoten. Het weer was geweldig, het werd een mooie dag. Bekijk de video op sa24.nl.

Met het prachtige weer was de oogstfeestdag bij voorbaat al geslaagd. FOTO: SIEBE KUIPERS

le en it doarpshûs komme der yn alle gefallen. It opknappen fan de besteande sportfasiliteiten kin wat langer duorje.” De gemeenteraad stelde eerder een maximaal budget van 3,8 miljoen euro beschikbaar voor het project. Volgens Mulder heeft de architect de eerder geuite bezwaren van welstandscommissie Hûs en Hiem ondervangen zonder dat het project duurder wordt.

Sa!

sa24.nl/tv


Juwelier Wiebe Woudstra

Goudinkoop

STEUNZOLEN Laat je steunzolen tijdig controleren of vervangen Algemene levensduur 1 tot 3 jaar POORTH ORTHOPEDIE Hoofdstraat 3, 8401 BT Gorredijk Afspraak maken: 0513 - 85 33 02 of via www.poorth-orthopedie.nl info@poorth-orthopedie.nl

De goudkoers is nog nooit zo hoog geweest!! Heeft u nog oude, kapotte sieraden liggen waar u niks mee doet? Wilt u nog een leuke prijs ontvangen? Kom dan naar onze winkel. ‘Indien u kiest voor besteding in onze winkel dan verhogen wij de waarde van het ingeleverde goud.

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang T 0513 - 610 825 M info@kinderwoud.nl

HOOFDSTRAAT 45 GORREDIJK 0513 - 461626 * EIGEN REPARATIE AFDELING WWW.JUWELIERWIEBEWOUDSTRA.NL

kinderwoud.nl

‘Mijn schoenen hebben veters van suiker’

Marjan de Vries is één van de Duurzame Jonge 100. Een club jongeren die organisaties en mensen inspireert om bewuste keuzes te maken. Ook in haar privéleven speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Eén voor één groener! Duurzaam, dat zijn we niet in één keer. Dat worden we. Samen. Om duurzaam te worden, hebben we iedereen nodig. Ook jou! We dagen je uit om mee te doen. Om er ook één te worden. Dat hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Iedere bescheiden actie doet ertoe, ieder klein initiatief draagt bij. Je wordt er al één door wasbare luiers te gebruiken. Door in je bedrijf de plastic bekers te vervangen door kartonnen. Of door in de kantine van je sportclub een dag zonder vlees te introduceren.

Zo zoekt Marjan naar duurzame alternatieven voor producten. ‘Ik lease mijn spijkerbroeken, draag veters van suiker en een regenjas van gerecyclede plastic flessen.’ Houdbare producten bestelt ze bij de verpakkingsvrije boodschappenservice Pieter Pot. ‘Soms zijn alternatieven duurder, maar

was met milieuvriendelijk wasmiddel.’ Sinds kort heeft ze een kleine moestuin. ‘Die willen we groter maken, zodat we een deel van de oogst kunnen invriezen om er later van te eten.’

dat heb ik er wel voor over.’

of groene influencers op social media. ‘Zelf bezoek ik graag Cocoon Store in Akkrum en volg ik Leven zonder Afval en het Zero Waste Project op Instagram. Zo kom ik op leuke duurzame ideeën.’

Ook als ze boodschappen doet, kiest Marjan voor duurzaam. ‘Ik gebruik ouderwetse zeepblokken en doe de

Marjan’s tip voor een duurzamer leven? Laat je inspireren door duurzame winkels

Begin zo klein als je wilt. Of juist zo groot als je kunt. Want als we er allemaal één worden, als we allemaal iets doen, ontstaat iets groots. En komen we dichter bij ons doel: een groener Heerenveen. Stap voor stap. Eén voor één. Meer weten? Kijk op eenvooreengroener.nl


Sa!

23 september 2020

13

www.sa24.nl

AARDEMA ZORGGROEP WERKT MET VASTE TEAMS

‘Gelokkich net alle kearen in oar’ Het kan confronterend zijn als je merkt dat dingen niet meer gaan. Dat je thuis hulp nodig hebt door een ziekte, beperking of ouderdom. Soms zijn dat moeilijke gesprekken, weet wijkverpleegkundige Margje van der Spoel. Zij is de eerste die achter de voordeur komt bij een hulpvraag. RENSKE WOUDSTRA JUBBEGA “Soms is

it muoilik foar minsken. Se beseffe: ik moat help ha. Sa’n earste gesprek is dan ek om wat oan dat idee te wennen.” De wijkverpleegkundige van Aardema Zorggroep bepaalt vervolgens welke hulp noodzakelijk is, de indicatiestelling. Die hulp wordt zonder wachttijd ingezet. Het mooie van het Aardema-team vindt Margje dat het relatief klein is. “Mei syn allen dogge we alle thússoarch, ik draai sels ek de rûtes mei.” Zo’n klein team is inderdaad fijn, beaamt Fokje Holtrop-Jongedijk (71). Al tien jaar krijgt zij de thuiszorgers over de vloer, een vast team van zes perso-

nen. “Je kenne se alle seis, ik ha der in hekel oan as dan dy komt en dan dy.” Elke ochtend, behalve op zondag, wordt ze geholpen bij het douchen. “En ik kin altyd belje as der wat is, dan komme se del.”

Gezelligheid

Tien jaar geleden, vlak voordat haar man Meint overleed, kreeg Fokje een aneurysma, later gevolgd door drie hersenbloedingen. “Ik wie nea siik en ha myn hiele libben wurke. Ik ha 27 jier by Mariënbosch op It Hearrenfean wurke, yn de keuken, himmelje en yn de linnenkeamer. No ha ik fan alles wat. Mar ik skarrelje troch, mei de froulju kin ik it wol rêde, hear.” Het is vooral de gezel-

ligheid die de vaste zorgverleners haar brengen. “We hâlde ús mûle net ticht, we witte wat we sizze kinne en we kin ek wol in grapke meitsje.” Margje vult lachtend aan: “It giet hjir soms neet yn ‘e keet.” Privéperikelen worden onderling uitgewisseld evenals dagrapporten over de zorg. In zo’n dagrapport kan bijvoorbeeld staan dat Fokje slecht liep deze dag, last had van haar rug of dat ze een avondje gezellig is weggeweest. Die aantekeningen zijn voor de zorgverleners van belang, legt de wijkverpleegkundige uit. De rapporten worden digitaal bijgehouden, dat heeft voors en tegens. “Ik kin yn it systeem direkt in oantekening meitsje as dat nedich is. Famylje en klanten kinne meilêze fia carenzorgt.nl.” Het nadeel van dit digitale systeem is dat het nog volop in ontwikkeling is. Zo kunnen huisartsen al wel inloggen op het systeem, maar ambulanceverpleegkundigen bijvoorbeeld nog niet.

Margje van der Spoel en Fokje Holtrop. FOTO: SIETSE DE BOER

“Foarhinne koene se gewoan de papieren map, dy’t by minsken thús lei, derby pakke.”

Korte lijnen

Margje van der Spoel werkte eerder in een verpleeghuis maar koos voor de uitdaging als wijkverpleegkundige bij een kleinere organisatie. “By

ús bin de lyntsjes koart, dat is noflik foar elk. It is hektysk wurk en der is nea in dei itselde.” Thuiszorg verlenen ze bij jong en oud, van heupoperatie tot stervensbegeleiding. “Soms bin der jonge bern by belutsen, dêr moat je dan ek mei omgean. As team wurd je troch soks wol ien meielkoar.”

Verkeer belangrijk bij mestvergister WIJNJEWOUDE Bij de mogelijke realisatie van een mestvergister in Wijnjewoude wordt het aantal verkeersbewegingen een belangrijk onderwerp, bleek vorige week op de jaarvergadering van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN).

Realiseert WEN de vergister op de locatie van de voormalige waterzuiveringsinstallatie, dan kan het aantal vrachtwagens op het weggedeelte Weinterp-Tolleane oplopen tot 106 per week. Dat is het geval wanneer WEN kiest voor kleinere en geluidsarme tankauto’s met een inhoud van 15 m3. Bij gebruik van de meest gangbare mesttankwagens, met een inhoud van

36 m3, blijft het aantal verkeersbewegingen op dit weggedeelte beperkt tot maximaal 44 per week. De aantallen zijn gebaseerd op de hoeveelheid mest van de huidige aangemelde veehouders; dit is ongeveer tachtig procent van de gewenste hoeveelheid mest voor de vergister.

Kleiner en lichter

Het gebruik van kleine wagens heeft volgens onderzoekers van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) een aantal voordelen. Deze vrachtwagens zijn kleiner en lichter. Bovendien is de kans dat ze elektrisch kunnen rijden - een wens van WEN - groter. Een kleinere tankauto is ook

bijna fulltime in gebruik, waardoor de inzet van een vaste lokale chauffeur mogelijk is, die goed op de hoogte is van de lokale afspraken over routes van en naar de vergister. Het hogere aantal verkeersbewegingen heeft wel gevolgen voor de verkeersveiligheid van kruispunt Weinterp-Tolleane, waar ook veel fietsers gebruik van maken. Als mogelijk alternatief is geopperd om de weg over het bedrijventerrein Tolleane door te trekken naar de Opperhaudmare. Dan wordt het kruispunt met Weinterp ontzien. De ondernemers van het bedrijventerrein hebben al laten weten hier niets in te zien.

KNHM keek in samenwerking met de Werkgroep Leefbaarheid ook naar mogelijke overlast die de vergister kan veroorzaken. Aandachtspunten waren geur, geluid, licht, gezondheid, landschap en veiligheid. Volgens de onderzoekers hoeft de vergister op geen van deze punten tot overlast of risico’s te leiden. “Het is goed te managen en al deze punten zijn beheersbaar”, aldus Arjen Bosch.

Duidelijkheid

De Werkgroep Leefbaarheid bestaat uit vertegenwoordigers van WEN en buurtvereniging Klein Groningen en is opgericht na onrust in de buurt over de mogelijke gevolgen

van de komst van een mestvergister aan de Tolleane. De resultaten van het onderzoek zijn eerder gepresenteerd op een vergadering in Klein Groningen. Volgens Clemens van den Brink van de buurtvereniging heeft de presentatie duidelijkheid gegeven. Of het alle zorgen ook heeft weggenomen is nog niet duidelijk. “We zijn geïnformeerd, maar hebben nog niet met elkaar over de inhoud gediscussieerd. Er zijn ook nog aanvullende vragen gesteld. Bijvoorbeeld over mogelijk minder verkeersbewegingen wanneer de dikke en dunne mestfractie op de boerderijen al worden gescheiden.”

Start bouw 34 woningen

Esther Faber, Germer Lindeboom en wethouder Anko Postma met de tijdcapsule bij de bouwstart.

BEETSTERZWAAG Een bijzonder moment vrijdagmiddag voor Esther Faber en Germer Lindeboom. Samen met wethouder Anko Postma verrichtten zij de officiële start van de bouw van hun nieuwe woning in het nieuwbouwproject De Sweach. Blue Banner ontwikkelt aan de Fockema Andreaelaan twaalf koopwoningen, waarvan er nu tien zijn verkocht. Bouwbedrijf Kuin uit Bovenkarspel bouwt er in opdracht van een belegger ook twee gebouwen met respectievelijk veertien en acht huurappartementen. Het project werd vanaf 2005 ontwikkeld door de Brabantse

woningcorporatie Mooiland. Als gevolg van landelijke regelgeving moesten corporaties zich terugtrekken in hun eigen kerngebied, Blue Banner nam het project vorig jaar over. Mooiland realiseerde maar een deel van het destijds voorgenomen en met de gemeente Opsterland overeengekomen woningbouwprogramma. Het project viel als gevolg van marktontwikkelingen rond 2014 stil. Blue Banner heeft in goed overleg met de gemeente Opsterland het plan verder uitgewerkt, passend binnen het bestemmingsplan en aangepast aan de huidige regelgeving.


OVERWEEG JE VERKOOP VAN JE HUIS?

Ruim 1182 actieve woningzoekers Facebook: 3258 volgers Twitter: 2195 volgers

Thuiszorg, maar dan anders!

Instagram: 1108 volgers Nieuwsbrief: 5930 abonnees Aangesloten bij NVM én Funda

• • • •

Aangesloten bij BUITENSTATE makelaars Matchmaker: populariteit huis is vooraf goed in te schatten (actieve zoekers)

Via ons kantoor is je bereik maximaal. We hebben sinds 2001 een groot netwerk opgebouwd en hebben daardoor een groot bereik, daar kun je als verkoper je voordeel mee doen. Hoe meer serieuze belangstellenden, hoe groter de kans op een succesvolle verkoop. Lokaal via ons netwerk en nationaal via Funda. We helpen je graag! Badweg 30 GORREDIJK Tel: 0513 - 46 01 01

Persoonlijke verzorging Individuele begeleiding Specialist in dementie Altijd een zorgverlener die bij u past

Zodat u langer thuis kunt blijven wonen! Wij zijn er voor u vanaf 1 uur per week tot 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voor meer informatie, bel of mail: 0512-222114 info.frieslandzo@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/friesland-zuid-oost

www.sierdmoll.nl

SA! MEDIA REGELT OOK

LIVE VIDEOSTREAMING Weinig of geen publiek mogelijk bij een evenement of bijeenkomst? Maak dan gebruik van onze Live Videostreaming en iedereen kan thuis online meekijken en -praten. Sa! Media regelt de techniek

Voor Live Videostreaming hebben we alles in huis. We streamen met 4 video-ingangen. Met camera’s maar ook in combinatie met computerpresentaties. We schakelen live eenvoudig van het ene naar het andere beeld.

Mogelijkheden en kansen:

• live uitzendingen van bijeenkomsten • 4 video-ingangen live in beeld en geluid • combinatie van video en computerbeeld • kijkers thuis laten meepraten • ook geschikt voor webinars, trainingen en cursussen

Meer weten?

Bel of app Siebe Kuipers 06 5024 6706 of kijk op sa24.nl.

Sa!

kijkt anders

SA! Media veel meer dan alleen de krant.


Sa!

23 september 2020

15

www.sa24.nl

DOORTRAPROUTE URETERP

Autovrij fietsrondje houden we erin Jong geleerd, oud gedaan. Dan denk je in dit land automatisch aan fietsen, het zit tenslotte in ons wezen gebakken. Kost niks, je bent er even uit, kan op elk moment van de dag. En je beweegt, of je het nou elektrisch doet of niet. Blijf dus fietsen, zeggen de buurtsportcoaches tegen de ouderen. Met de ‘Doortraproute’ maak je een verkeersveilig, niet al te lang fietsrondje door landschappelijk schoon. Sa! stapte op de fiets. TEKST: WIM BRAS BEELD: SIETSE DE BOER

‘Doortraproute Ureterp’ heet het ommetje van 22 kilometer dat de nationale Fietsersbond uitstippelde met tips van Sport in Opsterland. Het rondje had ook net zo goed Doortraproute Wijnjewoude, of Bakkeveen, of Siegerswoude kunnen heten, zegt buurtsportcoach Geerte Kwant. “In elk van de dorpen kun je aanhaken. De route voert over goed begaanbare fietspaden, je komt geen of nauwelijks autoverkeer tegen en bij maar enkele kruispunten moet je even goed uitkijken. De Doortraproute is inmiddels door zeven oudere echtparen getest, met een hoge score op aantrekkelijkheid en veiligheid.”

URETERP

Alleen-op-de-wereld-eindje

Voor of na het eten? Maar ervoor, dan smaken de kapucijners met spekjes straks des te lekkerder. Vanaf mfc De Wier hobbelen we over de verkeersdrempels naar de Bûtewei. Even links, meteen weer rechts en je fietst de wijde wereld in. Het betonpad van de Merskenreed trekt een kaarsrechte streep door het beekdal Koningsdiep. Beetje uitkijken voor de flatsen, niet alle koeien op weg naar de melkstal blijven op de hen toebedeelde strook naast het fietspad. Hoort erbij. De Merskenreed gaat over in het Mûzebiterspaed, ook al zo’n alleen-op-de-wereld-eindje, hoog in de lucht cirkelt een naamgever van het pad. Op het fraaie bruggetje over het Alddjip houden we even halt: het uitzicht op de kronkels stroomop- en stroomafwaarts is te mooi om zomaar aan voorbij te fietsen. Via het doodlopende eikenlaantje van Het Skjer komen we bij de Finne uit. Stukje links en

dan rechts het Finnepaed op, door het open veld naar de achterkant van Wijnjewoude. Nog geen auto gezien.

Golfcourse Ald Duerswâld

We steken het dorp door om aan de andere kant linksaf te slaan bij Ald Duerswâld. Op de ruim bemeten gazonnen aan de oude boerenstreek wedijveren robotmaaiers wie het kortste kan. Wijnjewoude zou hier zijn eigen golfbaan kunnen aanleggen: elke voortuin een green. Na de bocht rechtsaf, over het korte maar ook smalle kerkpaadje. Het Staatsbosterreintje Ikenhiem ernaast telt nog zo’n tien campers en caravans; gewilde kampeerplek in coronatijd. Voor het oude kerkje staan twee bepakte en bezakte fietsen er verlaten bij, de eigenaren dwalen vermoedelijk tussen de graven. Als ze nog hun tentje moeten opzetten, maken ze zich niet al te druk. Over het Breeberchspaed slingeren we de Duurswouderheide op. Voor bloeiende heide zijn we te laat, de kleurenpracht is inmiddels verfletst. We gaan maar een klein stukje door de weidsheid, bij de eerstvolgende fietsafslag gaat het links naar De Biskop. Oversteken en dan over het Hepkemapaed het lichtglooiende boerenland in, hier en daar schittert een fraaie dobbe in het lage zonlicht. Op de Nijefeansterwei komen we langs een boerderij met wel vier generaties schuren, vijf als je de fraaie oude hooioverkapping meetelt.

Drukte rond terrassen

Bij de Bakkeveenstervaart gaat het langs de autoluwe kant richting dorp.

De brug in het Mûzebiterspaed over het Alddjip.

De bewoners van het brugwachterhuis bij Spoelstra’s Draai hebben net hun woning aangepakt, kennelijk in navolging van het onlangs gerestaureerde bruggetje. Alle goten en boeidelen zijn vervangen met glimmend zink, ziet er mooi uit. Bij de kruising aan de sluis is het even oppassen geblazen met de drukte van het toeristendorp, nog volop drinkers en eters op de terrassen. Maar aan de andere kant op de Weverswal gaat het weer kalmpjes verder, zeker waar deze aan het eind van het dorp overgaat in fietspad. Avonturiers zouden kunnen kiezen voor de alternatieve route door het bos van de Slotpleats, via de Witte Singel naar de Beakendyk. Maar hoewel aan de gaten en hobbels van bospaden wordt gewerkt, blijft fietsen langs de vaart voorlopig gerieflijker. Voorbij het bovenloopgebied van het Ald Djip komen we bij het regelloze sharedspace-verkeersplein van Siegerswoude. Hier geldt bij het oversteken: zien en gezien worden.

Weidse vergezichten

Stukje fietspad van de Binnenwei en direct links weer de rust van de Boskwei in. Op het erf van de theeschenkerij

knalt het oranje van de overvloedige oogst aan pompoenen je tegemoet. Kan niet anders of die komen van het bloemrijke lapje aan de overkant van de weg. Waar de weg de bocht maakt, sluiten we aan op de Beakendyk, de A7 van de prehistorie die oostelijk Friesland met Drenthe en verder verbond. Voorbij het huis met de wilde Le Roytuin hebben we weids zicht op het stroomdal van het Koningsdiep, in de verte de contour van het Oude Bosch. De routebeschrijving wil dat we bij De Mersken rechtsaf slaan om vervolgens over het fietspad langs de Binnenwei Ureterp weer in te fietsen. Doen we niet, eigenwijs als we zijn. Vanwege de vergezichten besluiten we de Beakendyk te blijven volgen. Maar dat valt tegen, grote percelen maїs blokken het zicht. Ertussen, langs de kanten van een afwateringsgreppel, wel een koppeltje van drie rustende reeën, de oren wijd als we voorbijfietsen. Enfin, zo komen we uiteindelijk toch ook uit in Ureterp. Goed idee zo’n Doortraproute voor ouderen? Dacht het wel. Anderhalf uur gefietst over goed begaanbare fietspaden door al het moois dat Opsterland te bieden heeft. En buiten de drie kruisingen in de dorpen bijna geen auto tegengekomen. Vanuit veiligheidsoogpunt ook ideaal voor ouders die hun jonge kinderen leren fietsen. Wellicht dat je op een ander tijdstip dan zaterdagmiddag op een stukje buitenweg een landbouwvoertuig tegenkomt, maar dan nog. Dit fietsrondje houden we erin. Enige kritiek vooralsnog: waar haal je de routebeschrijving vandaan? Opvragen via fietsschool@fietsersbond.nl is gedoe, dat moet toegankelijker kunnen.

Doortraproute Gorredijk Het uitzicht is te mooi om aan voorbij te fietsen.

Door de Fietsersbond op idee gebracht werken de buurtsportcoaches intussen zelf een Doortraproute voor de omgeving Gorredijk uit.


SKANS GORREDIJK De Skâns | Loaijerstrjitte 2 | Gorredijk | 8401 DV | Telefoon: 0513 -468600 | E-mail: info@skans.nl | website: www.skans.nl

Anker & Anker 2

r Strafpleiter: Oktobe r wandeling op een evenwichtsbalk 20.15 uu

Donderdag

Nr. 4

Première:

Vrijdag

Weekbericht

! ! T H C O K R E V 2U4IT September

20.15 uur

Vrijdag

Skâns drankje met een plankje: 7,50 Culivents 3 gangen Theaterdiner: 32,50

16

Oktober

19.30 uur& 21.15 uur

 22,25

Skâns drankje met een plankje: 7,50 3 gangen Theatermenu: 19,50

(incl. consumptie)

Wij wensen u een fijne voorstelling

Harry Piekema over Hoogvlieger:

Zaterdag

Zaterdag

‘Het verhaal van Icarus is niet het verhaal van Icarus. Dat viel me op toen ik me ermee ging bezig houden. Het is het verhaal van zijn vader Daedalus waar hij uit Oktober 20.15 uur naar voren springt als het ware, waar hij uit komt vliegen. En dat verhaal heeft zijn oorsprong weer diep Skâns drankje met een plankje: 7,50 in de andere mythen. En gaandeweg kwam daar zo’n boeiend en mooi patroon uit vandaan dat ik dacht: dat 3 gangen Theatermenu: 19,50 moet ik vertellen.Maar ik wilde meer vrijheid dan een Culivents 4-gangen theaterdiner uitgeschreven monoloog. En zo is Hoogvlieger ontstaan: een theatrale vertelling met een vaste structuur en opbouw, maar geen vaste tekst. Elke avond anders. Een persoonlijke voorstelling met de spanning van nu. Want volgens mij is het Icarus thema heel actueel, en het Daedalus thema ook’Icarus wil hoger vliegen dan hij kan, losgezongen van de werkelijkheid in het verlangen alles te kunnen. Daedalus is een alleskunner, architect Oktober en kunstenaar, maar raakt gevangen in zijn eigen 18.30 uur bouwsel, een labyrint. Beide verhalen zie ik terug in mijn generatie en in de jeugd én ze zijn ook tijdloos. En dan die goden die zich ermee bemoeien, en de gewone mensen die er doorheen lopen en ook van alles doen. Heerlijk! ‘

Uw advertentie hier ? Neem dan kontakt op met info@skans.nl of bel naar 0513 - 468600 Plate fan Freed 25 september: Zigeunerschnitzel Gebak. aardappelen Rauwkost 1 consumptie

10,-

aanmelden: info@skans.nl

Voor slechts 25 euro per jaar bent u al

VRIEND VAN DE SKANS en profiteert u van de vele voordelen ! Bel of mail naar info@skans.nl | 0513 468600

17

24

Harry Piekema - Hoogvlieger’ Vrijdag 2 oktober’| 20.15 uur Entree: € 16,00 (Incl. consumptie)

Skâns plankje met een drankje: 7,50 3 gangen Theatermenu: 19,50 Werkplek huren bij de Skâns

Skâns Zaalverhuur (Corona-proof)

Vanaf nu kun je bij de Skâns ook terecht voor een werkplek. We hebben meerdere ruimtes beschikbaar die je kunt huren voor een dag (deel) of per maand. Een kantoor alleen, of een werkplek in een gezamenlijke ruimte. Bel of mail voor meer informatie, of kijk op www.skans.nl

Of het nu gezelschappen zijn van tien of van duizend personen, De Skâns Cultuur en Sport biedt onderdak aan iedereen. En dat al bijna 60 jaar. De tien verschillende ruimten zijn allemaal voorzien van comfortabel meubilair en alle gewenste technische voorzieningen zijn voor handen. Vergaderingen, presentaties, cursussen en ontvangsten, De Skâns biedt meer dan u verwacht. En dat tegen aantrekkelijke tarieven. Voor iedere activiteit een ruimte op maat. Voor alle mogelijkheden en tarieven kijk op www.skans.nl

Reserveer uw kaarten en horeca arrangementen via www.skans.nl


Sa! Dorpen vol energie

23 september 2020

17

www.sa24.nl

De thema’s energietransitie en duurzaamheid leiden in veel Opsterlandse dorpen tot uiteenlopende activiteiten. Ieder dorp komt met eigen initiatieven, passend bij de initiatiefnemers en de aard van het dorp. Om te informeren en te inspireren bericht Sa! de komende maanden, in samenwerking met de gemeente Opsterland, over deze initiatieven. Deze week Langezwaag.

BLAASMUZIEK BIJ OPENING VAN DORPSTUIN LANGEZWAAG

Us túntsje

De worteltjes en de uien zijn al op. De winterprei en de boerenkool laten nog even op zich wachten. Maar pompoenen te over. Nog voor de officiële opening maakt de dorpstuin van Langezwaag een vliegende start. Zondagmiddag knipte oudste groenvrijwilliger Oege de Jong met pakesizzer Merle het lint door om te benadrukken dat de tuin er is voor jong en oud. TEKST: WIM BRAS BEELD: SIETSE DE BOER

De opening gaat gepaard met een openluchtoptreden van het ‘Noordelijk Brass Ensemble’. Een gelegenheidsgezelschap van topblazers uit de noordelijke provincies die, de coronabeperkingen beu, maar al te graag de uitnodiging van HaFaBrafamilie Postma hebben aangegrepen om weer eens lekker samen te spelen. De trompet schettert gelukzalig Penny Lane van The Beatles, al bevinden we ons aan De Klamp naast basisschool De Wjukslach.

LANGEZWAAG

Ontmoetingsplek

Tien vrijwilligers met groene vingers zetten het wat suffe grasveldje voor school het afgelopen jaar om in een dorpstuin. Aan de buitenrand voor de insecten een bonte keur aan bloemen, dan een beukenhaag om de wind te keren, daarachter weer een ring aan fruitbomen die in een halve cirkel om de groentebedden en de bakken met kruiden staan. Middenin een grote picknicktafel om de boel op te eten. “Of om een beetje bij te kletsen”, zegt

Aan Oege de Jong en zijn pakesizzer Merle de eer om de tuin officieel te openen.

aanjager Henk Klok in zijn openingspraatje. “De dorpstuin is vooral bedoeld als ontmoetingsplek. Maar we gaan ook leuke dingen doen met de oogst, volgend jaar houden we een appeltaartwedstrijd.” Levert de tuin iets op, dan valt dat te lezen op Facebook en kunnen de Langsweachsters een maaltje komen ophalen. Een kleine vergoeding betalen mag, maar hoeft niet. Zelf plukken kan ook, wel graag even melden bij de tuingroep, aldus Henk. “De schoolkinderen potten weer zaadjes om plantjes voor de dorpstuin op te kweken. Juf Vronie neemt de groenlessen op in het onderwijspakket.” Alles begon met een idee op de site van Plaatselijk Belang voor een dorpsboomgaard, vertelt de initiatiefnemer. “Daar kreeg ik wel dertig duimpjes op. Maar toen ik daarna vroeg wie wilde helpen: geen sjoege.” Het voorstel van dominee Sietske Blok om de boomgaard te combineren met een gemeenschappelijke moestuin sloeg wel aan. Henk: “Vanuit de kerk meldde zich ineens een hele batterij helpers aan.”

Voor alle dorpsbewoners.

Krathout

Wiebe Hofstra is er een van: “Wy ha tegearre it túnplan makke en de lokaasje keazen.” Dat viel in goede aarde bij ‘Kern met pit’, landelijk geldgever voor kansrijke dorps- en buurtprojecten. “Mei harren subsydzje en noch wat fan tsjerke en Pleatslik Belang koene wy begjinne.” De lange kruiden- en groentebakken op heuphoogte timmerde de tuinclub in elkaar met kratten van DEJONG hot water tanks uit Gorredijk. “Yn dy kratten kriget it fabryk pipen út Itaalje. It resthout ha wy wer brûkt foar de beheining fan de grientebedden.” Koster Jappie husselde met zijn minikraantje de twintig kuub aangevoerde grond in bakken nog eens flink door, voordat de eerste aanplant erin ging. Door het groeizame weer daarna was de oogst aan aardbeien en radijs overvloedig. Jammer genoeg mochten de schoolkinderen niet vrijuit toetasten vanwege de strenge coronaregels, aldus Wiebe. “Mar sy ha letter wol sels de woartels plukt en opiten.”

Duurzaamheidcoalitie drie dorpen Waar Wijnjewoude de duurzaamheidsagenda met grote voortvarendheid aanpakt, kiest Langezwaag voor de meer geleidelijke weg. “Begrijpelijk dat Opsterland ons wil uitdagen, maar wat betekent die ambitie dan op dorpsniveau? Het moet wel behapbaar blijven." Moet Langezwaag dan nog beginnen? Dat niet, zegt Thijs Oud, voortrekker en voorzitter van Plaatselijk Belang. Zo is de Vermilion-compensatiepot voor de gasboringen aangesproken om sportaccommodatie 't Paradyske van honderd stuks zonnepanelen te voorzien. Ook ging er een steunbedrag naar de dorpstuin. Kleine maar concrete stappen, aldus Thijs. “We willen niet voor de troepen uitlopen, maar in het dorp

de al bestaande interesse naar een hoger plan tillen.” Hoe die aanpak in de praktijk kan uitwerken, zag Oud bij de sportverenigingen. “Die hadden eerst zoiets van: die panelen betalen we zelf wel. Plaatselijk Belang bleef echter aandringen op deelname, ook wij willen leren. Door samen te werken ontdekten we dat er ook een SDE-subsidie voor de sport bestaat. De verenigingen verbouwen nu de kleedkamers om het sportcomplex nog verder te verduurzamen.”

leden van de duurzaamheidcommissie steken ondertussen hun licht op bij voorlichtingsbijeenkomsten in dorpen die wat verder zijn, zoals Wijnjewoude en Jubbega. “Via een enquête hebben we inzicht gekregen in wat er op energiegebied in het dorp leeft. Corona stak een stokje voor de eerste concrete plannen. Omdat Jonkerslân en Luxwoude in dezelfde situatie zitten, staken de Plaatselijk Belangen daarop de koppen bij elkaar: waarom zouden we de inhaalslag niet samen maken?”

Koppen bij elkaar

Energiecoach

Behoeftes peilen, van elkaar leren, anderen meenemen en dan de volgende stap maken. Zo ziet het scenario voor Langezwaag er in grote lijnen uit. De

Oud ziet zelf alleen maar voordelen. “We delen kennis, we hoeven bij ingewikkelde aanvragen niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. En omdat

de informatie van de Plaatselijk Belangen komt, zal in de dorpen de bereidheid en het vertrouwen groeien om de energieomslag te maken. Mogelijk dat we in de toekomst met elkaar zelfs concrete projecten kunnen opzetten.” Maar zover is het nog lang niet. Eerst opnieuw de enquête en een energiecoach aanstellen die de afzonderlijke huishoudens kan adviseren bij het maken van verstandige energiebesparende keuzes. Luxwoude heeft al een gedreven coach in huis, Langezwaag en Jonkerslân zijn nog op zoek. “Wie zich geroepen voelt, kan zich aanmelden. De gemeente zorgt voor een goede opleiding.”


WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN BEWIJZEN:

www.silhouetgel.nl

Plaatselijk afvallen kan echt! PLAATSELIJK AFVALLEN Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat de werkstoffen in Silhouet correctiegel na het inmasseren op de huid de doorbloeding aanzienlijk verbeteren, waardoor een beter zuurstoftransport in de huid wordt bereikt. Dit heeft een enorme positieve invloed op de verbranding en het afvoeren van vocht en afvalstoffen. Dit kost veel energie en dwingt het lichaam om plaatselijk vetcellen "te legen" in het vetweefsel en deze om te zetten naar energie, waardoor het vet plaatselijk wordt verbrand.

JIJ KAN OOK BINNEN EEN PAAR WEKEN CENTIMETERS AFVALLEN OP ARMEN, BILLEN, TAILLE EN BUIK!

nu tijdelijk van 39,95 voor

€34,95

MINDER CENTIMETERS OP ARMEN, BILLEN, TAILLE EN BUIK De actieve ingrediënten in Silhouet correctiegel laten je gericht afvallen en cellulitis wordt sterk zichtbaar verminderd. Bij 2 maal daags gebruik kan jij daadwerkelijk centimeters minder meten op boven armen, billen, taille en buik en zijn die lelijke putjes in de huid verdwenen. Buikomvang gemiddeld

-4,1 cm

Middelomvang -3,4 cm gemiddeld SPELREGELS:

Bovenarmomvang -0,9 cm gemiddeld Gemiddelde arm

De ‘1-2-3 parade’ is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingen. Deze actie geldt niet op geneesmiddelen en/of medische hulpmiddelen.

Bovenbeenomvang -3,8 cm gemiddeld

5 - 10 - of zelfs 20% KORTING Middel Buik

cm -3,8 op 1, 2 of 3 producten van hetzelfde merk!* Boverbeen omvang gemiddeld

Gemiddelde dij

max. 20%

max. 20%

korting op

korting op

Original CBD olie A.VOGEL

ÉÉN VAN DE BESTE 20% TERmax. WERELD! A.Vogel biedt u een ruim assortiment homeopathie en fytotherapie.

korting op

SOLGAR

Healthy korting op

Bakers DR.HAUSCHKA Low Carb brood

korting op

it’s Pure

Ons topmerk it’s Pure heeft o.a. een ruim aanbod op gebied van tsupplementen

plementen.

Gun jezelf max. 20% ook het beste korting op en gebruik New Care voedingsOriginal CBD olie Krachtige supplementen voor

75% MINDER KOOLHYDRATEN

jij lekker eten, maar ook afvallen of gewoon op max.Wil20%

je streefgewicht blijven? Probeer dan Heathy Bakers korting op

NATUR AL CO H

QUALITY IGH ROLLED NT

iedereen die bewust Voor meer informatie: www.originalcbd.nl met zijn lichaam bezig is.

korting

max. 20%

max. 20%

Orthica

€5,-

Weleda heeft een reeks aan huidverzorgende producten, voor u en uw baby!

Hauschka, het hoogstaande cosmeticamerk voor natuurlijke huidverzorgingsproducten.

Solgar, een vooraan-

staand merk Original CBD is gestandaardiseerd op als het om voedingssuppleCBD, CBD(A) en op het Terpenen menten gaat. gehalte. Iedere druppel bevat maar liefst 2 mg aan zuivere CBD, max. 20% gecombineerd met het maximale korting op percentage aan Terpenen en CBD (A). Original CBD olie is een Het assortiment van Natural High Quality Controlled ‘Orthica’ beslaat alle bekende voedingssupCBD product.

Nu tijdelijk

AFVALLEN OF OP STREEFGEWICHT BLIJVEN

WELEDA

NHQC

max.MAAK 20% GEBRUIK VAN DEZE korting op KORTINGSBON EN CONSTATEER Pharma Nord IN KWALITEIT OOK HET VERSCHIL

Het assortiment van ‘Pharmanord’ beslaat alle bekende voeU betaalt geen € 39,95 maar slechts € 34,95 dingssupplementen.

LOW CARB

Louis Widmer

multigranen Low Carb brood eens. Ons Low Carb brood heeft een 75 % lager gehalte aan koolhydraten Dermatologische dan bijvoorbeeld een gewoon witbrood. verzorging voor de gevoelige huid.

Healthy Bakers Low Carb brood • 75 % minder aan koolhydraten • Past perfect in elk koolhydraat arm dieet • Met veel gezonde voedingsvezels, die voor een 'vol gevoel' zorgen • Slechts 3,7 gr. aan koolhydraten per boterham (witte boterham heeft Uitgebreid assortiment aan gemiddeld 16 gram koolhydraten) • Erg lekker Lowmet Carb brood met een stevige “bite” losse kruiden (thee)

max. 20% korting op

Losse G&W kruiden unieke eigenschappen.

Healthy Bakers Low Carb brood per brood €

3 Healthy Bakers Low Carb broden normaal € 11,55 nu voor slechts € (maximaal 9 broden per klant)

*U ontvangt 5% op 1, 10% op 2 of zelfs 20% korting op 3 producten naar keuze van hetzelfde merk. Uitsluitend geldig op de genoemde merken.

Exclusief bij uw

GezondheidsWinkel:

Clement

Hoofdstraat 32 | 8401 Ca Gorredijk De vitamine en CBD speciaalzaak van Friesland!

3,85 9,95


Sa!

Sa!

k i j k tSpijkerpakkenband anders Burendag

23 september 2020

AGENDA

Op Burendag, zaterdag 26 september (10.30-11.00 uur), geeft De Spijkerpakkenband een klein concert bij It Spikerplak. De band is weer begonnen met repeteren, niet in volledige bezetting maar in kleine groepen. Voor de Kultuer Kuier in het weekend van 19 en 20 december zoekt de band Kultuermakkers; zij zijn zaterdag (tot 12.00 uur) welkom bij It Spikerplak voor een verkennend gesprek. LIPPENHUIZEN

Blues & Rockcafé Eric Clapton

De Kompenije startte dit voorjaar met het maandelijks Blues & Rockcafé. Vrijdag 25 september (20.00 uur) is er een vervolg met het Crossroads Bluesfestival deel 1 van Eric Clapton. Blu-rayvertoning, gecombineerd met de juiste geluidsinstallatie en een groot scherm zorgt voor een live concertbeleving. Het concert is coronaproof, er wordt een hapje en drankje geserveerd. Verder dit jaar: 30 oktober Eagles Farewell tour live from Melbourne; 27 november Roger Waters concertfilm The Wall. Aanmelden is noodzakelijk via info@dekompenije.nl. Entree: gratis.

JUBBEGA

Parcours de santé

UDIROS opent zondag 27 september (10.30 uur) het nieuwe ‘parcours de santé’; een trimparcours met onderweg oefeningen en hindernissen. Wethouder Jelle Zoetendal is uitgenodigd voor de opening, het parcours wordt ingewijd met een clubwedstrijd. Het trimparcours is bedoeld voor het hele dorp en is gerealiseerd met steun van het Iepen Mienskipsfûns.

NIEUWEHORNE

Celloconcert

BEETSTERZWAAG In de Dorpskerk verzorgen professionele musici Wytske Holtrop uit Gersloot (cello) en Caspar Vos (piano) zaterdag 26 september tweemaal (13.30 en 16.00 uur) een klassiek celloconcert. Op het programma onder andere de verplichte muziekstukken van het nationaal cello-concours in oktober in Amsterdam, waaraan Wytske meedoet. Het organiserende Cultbee volgt de corona-aanwijzingen van de Noodverordening Friesland: anderhalve meter afstand en maximaal 40 toehoorders. Kaartverkoop: cultuur@cultbee.nl. Entree: 15 euro; t/m 18 jaar gratis.

Gezond Natuur Wandelen

BEETSTERZWAAG Sinds 5 september is er in Beetsterzwaag elke zaterdag (10.00 uur) een georganiseerde wandeling van Gezond Natuur Wandelen. Iedereen kan gratis meedoen aan de wandeling die start bij restaurant ’t Snackbearske (Hoofdstraat 50). Gezond Natuur Wandelen startte vijf jaar geleden en wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches. De wandeling is bedoeld voor mensen die graag meer willen bewegen en het gezellig vinden om dit in een groep te doen. Door beweging blijft men gezonder, is er sociaal contact en het brein heeft er voordeel van. Aanmelden is niet nodig.

Sa! Cartoon

19

www.sa24.nl

Langste Tafel dit jaar thuis GORREDIJK Sûnenz en ZuidOostZorg organiseren dit jaar voor de achtste keer De Langste Tafel. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid ontmoeten honderden mensen elkaar en gaan ze samen eten. Door de coronamaatregelen kan dat niet op de ‘normale’ wijze doorgaan. Op donderdag 8 oktober (17.15 uur) is er nu een live cookingshow die iedereen online kan volgen. Tijdens de show gaan mensen thuis koken onder begeleiding van een pro-

fessionele kok. Naast allerlei kooktips zijn er ook interessante gesprekken en muziek. Iedereen die thuis wil meekoken kan tot zondag 4 oktober voor vijf euro op zuidoostzorg.nl een kookpakket bestellen met verse en biologische streekproducten, goed voor een driegangenmaaltijd. Op 7 en 8 oktober is het kookpakket dan tussen 10.00 en 17.00 uur af te halen bij onder andere Neibertilla in Drachten en De Miente in Gorredijk.

Inschrijven Gordykster Bike Fest GORREDIJK Mountainbikeliefhebbers hebben nog tot zondag 27 september om zich in te schrijven voor de nieuwste editie van het Gordykster Bike Fest op 11 oktober. In verband met de coronaregels is het nodig om vooraf aan te melden. Inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. “Met de inzet van veel vrijwilligers kunnen we gelukkig wel aan alle RIVM-richtlijnen voldoen”, vertelt medeorganisator Peter Spigt. “Maar iedereen wordt goed op het hart gedrukt om de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen en 1,5 meter afstand te houden.” De organisatie

is erin geslaagd om twee routes uit te zetten met medewerking van Staatsbosbeheer en particuliere landeigenaren. Deelnemers aan de lange route van 60 kilometer kunnen starten tussen 9.00 en 10.00 uur. Voor de kortere route (40 km) zijn de starttijden van 10.00 tot 11.00 uur. Startlocatie: Zwembad De Delte in Gorredijk. Eenmaal gefinisht krijgen de bikers een halveliterpul met daarin twee muntjes voor een biertje of iets anders en voor een heerlijke braadworst. Om het sfeertje van het Oktoberfest vast te houden. gordyksterbikefest.nl

GroenLinks pakt dossier PHK op BEETSTERZWAAG De raadsfractie van GroenLinks-OpsterLanders is nog niet klaar met het natuurherstel rond het heropende Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop. De Raad van State deed onlangs uitspraak in een door Judy Hoomans uit Nij Beets aangespannen procedure. De Raad van State oordeelde alleen over de gang van zaken rond het privé-petgat van Hoomans en niet over de natuurmaatregelen in het algemeen. Ze vindt dat Hoomans als particulier niet kan opkomen voor de natuurbelangen in het hele gebied. Wel oordeelde de Raad van State dat de voorwaarden voor heropening helder waren. Alle opgelegde maatregelen moesten als totaalpakket worden uitgevoerd. Dat

COLOFON REDACTIE

redactie@sa24.nl 06 - 52 47 10 13 Arend Waninge Wim Bras Renske Woudstra Geertje Luchtenveld

FOTOGRAFIE

Sietse de Boer 06 - 22 27 35 72

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje.nl

is niet gebeurd. Raadslid Elske Beintema vraagt het college van B en W nu wanneer de ontbrekende maatregelen alsnog worden uitgevoerd en wat deze operatie gaat kosten. Het college stelde zich in de procedure op het standpunt dat het vooral kijkt naar de effecten van de al genomen maatregelen. En deze zijn in de ogen van het college positief. Ook wil Beintema weten waarom Opsterland niet ingreep toen het met het uitbaggeren van het petgat van Hoomans misging. De provincie Fryslân is door de Raad van State veroordeeld om de situatie in het petgat in kaart te brengen en binnen een half jaar te besluiten over wat ze aan de situatie gaat doen.

Sa!

kijkt anders

FAMILIEBERICHTEN

familieberichten@sa24.nl 06 - 52 24 98 55

ADVERTENTIEVERKOOP Ate Eijer ate@sa24.nl 06 - 52 24 98 55

ONLINE UITGEVER

Siebe Kuipers siebe@sa24.nl 06 - 50 24 67 06 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur


Spaar ook mee voor een uniek historisch album!

Vervoer

Bij elke €10* boodschappen

Gorredijk is al eeuwenlang een centrum van vervoer. In de 19e eeuw kende het dorp een bloeiende scheepvaart. In 1880 passeerden nog 14.000 schepen de sluizen van het dorp en de omgeving. Gorredijk had zelfs een eigen schippersgilde: ‘Eendragt maakt magt’.

AmTeIt S GR zakje

De beurtschippers vervoerden natuurlijk turf, maar ook personen, vee, agrarische producten en andere goederen. Beurtschippers moesten ‘op hun beurt’ wachten bij het laden van een vracht en ‘om de beurt’ mochten ze afvaren.

4 stickers

Door de nieuwe wet op de lokale spoorwegen kwamen er ook tramlijnen op het platteland. De NTM legde een tramlijn aan van Heerenveen naar Gorredijk. Later volgde een uitbreiding richting Beetsterzwaag en Drachten. Vanaf Lippenhuizen liep een aftakking naar Oosterwolde en Assen. Zo werd Gorredijk ook een knooppunt op het spoor. Na de Tweede Wereldoorlog namen auto’s en bussen het personenvervoer over.

Actie loopt van 16 september t/m 15 november

Het verkeer over het water was toen al lang afgenomen. Plannen om de Opsterlandse Compagnonsvaart te dempen konden worden gekeerd. Vanaf de jaren zeventig ontdekte de pleziervaart De Turfroute.

Heel veel spaarplezier!

Voor iedereen ligt in de winkel een gratis album klaar

*exclusief statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoon opwaardeerkaarten.

Hofland 1 8401 SH Gorredijk Tel. 0513 462 380


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.