Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 17 juni 2015

Jaargang 2 Nummer 24

www.sa24.nl

BUITEN SPELEN PAGINA 5 TOEKOMST SKÂNS

BEETSTERZWAAG

VADERDAG

LOSSE EINDJES

KUNSTWEEKEND

ZES WEKEN

Na twee lange avonden discussie is er nog weinig meer duidelijk over de toekomst van De Skâns. Het signaal van de debatavond in De Skâns zelf was helder: niet verplaatsen, maar renoveren. De gemeenteraad was maandagavond vooral kritisch op de vele losse financiële eindjes in de plannen.

Beetsterzwaag met zijn monumentale panden en adellijke locaties is komend weekend één groot open huis, waar kunst en cultuur samenkomen. Sa! geeft deze week in een speciaal katern een overzicht van wat er allemaal te beleven is op en rond de ‘Hoofdstraat van de Kunst’.

Zes weken op, zes weken af. Maarten Musch heeft geen doorsnee negen-tot-vijfbaan. Terwijl zijn vrouw een camping runt, werkt hij op een baggerschip in het buitenland. Maarten ziet z’n gezin dan wekenlang niet. “Ik richt me vooral op de momenten dat ik er wél ben.”

PAGINA 3

PAGINA 26

Woning van de week Huis OpenRAVOND ZOMEUNI a.s. r 18 J

0 uu

0 - 21.0

.0 van 19

GORREDIJKSTERWEG 70 JUBBEGA Vraagprijs € 349.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


‘It moat al toaniel bliuwe’ Spiler, regisseur, bestjoerslid, artistyk klankboerd.

Romke de Leeuw wie it allegear. Kritysk, somtiden skerp, mar altyd mei in grut toanielhert. Hy wie ien fan ús. Wy winskje Afke en de famylje alle sterkte ta. Meiwurkers en bestjoer Stichting Iepenloftspul Opsterlân Juny 2015

Nei in ôfnimmende sûnens is weinommen ús buorman

Oege de Jong Wy winskje de bern en fierdere famylje in protte sterkte ta. Bewenners fan appartementen Schansburg De Gordyk, 11 juny 2015


Sa!

17 juni 2015

3

www.sa24.nl

NoG te veel FinanciËle ondUidelijkheden

De Skâns: korte of lange termijn Na twee lange avonden discussie is er nog weinig meer duidelijk over de toekomst van De Skâns. Het signaal van de debatavond in De Skâns zelf was helder: niet verplaatsen, maar renoveren. De gemeenteraad was maandagavond vooral kritisch op de vele losse financiële eindjes in de plannen. BEETSTERZWAAG De Opsterlandse gemeenteraad stuurde het college van B en W maandag met een duidelijke boodschap de zomer in: zorg eerst maar eens voor een goede financiële onderbouwing van de plannen. Er zijn nu veel te veel mitsen en maren. De gemeenteraad bepaalt na de zomer de toekomst van De Skâns. Renoveren op de huidige locatie of opgaan in een nieuw MFA bij de Burgemeester Harmsma School (BHS). Een keuze tussen de korte of de lange termijn. Nu een paar miljoen investeren in renovatie met de kans over tien jaar opnieuw de beurs te moeten trekken. Of in één keer 10 miljoen investeren in een nieuw MFA dat volgens wethouder Piet van Dijk 50 jaar kan staan. Inhoudelijk heeft het college van B en W een voorkeur voor een nieuw MFA. Van Dijk was daar donderdag en maandag duidelijker in dan ooit.

Losse eindjes

De financiële dekking voor een nieuw MFA is er wel, maar deze is omgeven door veel onzekerheden. Het zijn te veel losse eindjes om een goed besluit te kunnen nemen. Dat geluid kwam niet alleen van de oppositie, maar ook zeer sterk van collegepartijen Op-

sterlands Belang, ChristenUnie en D66. Veel hangt af van de uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) waar het college de komende weken de laatste hand aan legt. Dit potje raakt de komende jaren in snel tempo leeg, terwijl er nog veel investeringen op stapel staan. Hieronder ook een aanvraag voor de verbouw van de BHS. Volgens Van Dijk is de BHS in het verleden buiten het IHP gehouden. “Ynvestearringen yn de BHS kamen út de reserves, mar dat kin no net mear.” Klaas de Boer (BAS) constateerde dat de aanvraag van de BHS wel op een heel ongelukkig moment komt. Ook een BTW-constructie zorgt voor onzekerheid, maar die duidelijkheid is volgens Van Dijk pas te geven wanneer het hele plan is uitgewerkt. Door de financiële vraagtekens lieten de fracties zich inhoudelijk nog niet in de kaart kijken, al lichtte Dieko van der Harst (Opsterlands Belang) wel een klein tipje van de sluier op. Hij herinnerde de raad eraan dat vorig jaar is besloten de sport te concentreren in Kortezwaag en dat het college opdracht had gekregen de bouw van een budgetneutraal MFA bij de Burgemeester

Een meer dan volle raadzaal, maandagavond bij het Skânsdebat. FOTO: SIETSE DE BOER

Harmsma School verder uit te zoeken. “De útwurking fan renovaasjefarianten hat it kolleezje der sels byhelle.” Van Dijk is niet van plan meer renovatievarianten uit te werken, zoals de PvdA-fractie vroeg.

Liefde voor Skâns

Vorige week donderdag op de debatavond in De Skâns stonden de aanwezigen, met een hoge gemiddelde leeftijd, in de rij om de liefde te betuigen aan de bestaande Skâns. De gebruikers van De Skâns willen het huidige gebouw niet kwijt. De alternatieve plek zien ze helemaal niet zitten. De combinatie met een basisschool en de BHS is vragen om moeilijkheden, zo klonk het. Ook al hield Harry Koning, directeur van De Skâns, nog zo’n gloedvol betoog over de omschakeling van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij waar jong en oud veel meer samen moeten doen. “Een nieuw MFA is daarvoor een prachtige ontmoetingsplek.” De gebruikers zien daar niets van terecht komen. Klinkt mooi op papier, werkt in praktijk niet. Sterker nog, de ouderen verwachten vooral overlast van de jongeren.

Applaus

Stemmen voor renovatie in het Skânsdebat. FOTO: SIETSE DE BOER

Dag van de Bouw

WIJNJEWOUDE Het zat zaterdag met het weer niet mee tijdens de nationale Dag van de Bouw. Toch kwamen er volop mensen naar de N381 voor een kijkje achter de schermen bij de aanleg van een aantal kunstwerken. Sa! TV was erbij. Kijk voor een verslag op www.sa24.nl

Iedere spreker die de MFA-optie kritisch benaderde en vol lof sprak over de huidige Skâns kon rekenen op ap-

plaus. Ze geloven niet dat alles wat nu in De Skâns kan, straks ook in het MFA past. Ook al liet de architect weten dat hij in het definitieve ontwerp nog met veel wensen en ideeën rekening kan houden. Roel Falkena: “Opsterlân ferbettert de akkommodaasjes yn folle doarpen. Hulde. Mar wêrom dan op De Gordyk krekt ôfbrekke? Ik bin der poer op tsjin.” De zaal ademde een gevoel van: we weten wat we hebben en weten niet wat we krijgen. Bovendien ervaren ze De Skâns als een niet te missen hart van Gorredijk. De voorstanders van een nieuw te bouwen MFA lieten zich donderdag bescheiden horen. Johan Teake Dekker (rugby) en Gouke de Vries (korfbal) bepleitten het samengaan van alle sport in Kortezwaag, onderdeel van het MFA-plan. De sportverenigingen in Gorredijk zijn daar eensgezind in. De sportverenigingen waren donderdag wat ondervertegenwoordigd. Dat maakten ze maandagavond goed door vroeg en massaler aanwezig te zijn om hun geluid, namens 2.000 actieve sporters, kracht bij te zetten. Ze hoorden negen insprekers die de raad een uur lang een herhaling van zetten presenteerden van de donderdag ervoor. Bijna alle insprekers voerden ook toen het woord.

BHS

Net als donderdag was de Burgemeester Harmsma School maandag opnieuw niet van de partij om het belang van een MFA voor de school te onderstrepen. Opvallend, omdat ze in een brief aan de gemeenteraad stelt dat een MFA bijna een noodzaak is om in de toekomst voortgezet onderwijs voor Opsterland te behouden. Directeur Harry Koning van De Skâns en directeur Jan Veenstra van het openbaar basisonderwijs (PRIMO) spraken zich wel uit voor een MFA. Zij zien veel kansen in samenwerking tussen partijen in een gezamenlijk gebouw. Veenstra: “Nim yn elts gefal in beslút. Wy kinne mei de nijbou fan in nije basisskoalle net langer wachtsje. Der wurdt al acht jier oer praat. Wy wolle net allegearre itselde, dus it slagget net om alle partijen tefreden te stellen.” Peter Postma, directeur van de nieuwe basisschool binnen het MFA, deed vorige week donderdag al een beroep op de ouderen. “Over 25 jaar moeten er ook nog voorzieningen zijn. Daar kan een MFA aan bijdragen. Denk ook aan de toekomst.” En daarmee kreeg het dilemma tussen de korte en de lange termijn, renoveren of nieuwbouw, ineens ook nog iets van een dilemma tussen generaties.

TIP van On Tour Tweewielers ... De zomer komt eraan! U rijdt nu al een gebruikte E-bike vanaf €750,– inclusief 6 maanden garantie! 2

VIDEO SA24.NL

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


AANBIEDINGEN week 25

Vers vers vers Ook ons barbecuevlees is altijd vers en zelfgemaakt. Van heerlijke specials tot het vertrouwde worstje.

Kip- of varkenssatĂŠ met gratis saus

Vaderdagtip Turfgerookte droge worst


Sa!

17 juni 2015

5

www.sa24.nl

OUders stimUleren BUitenspelen

Timmeren op het plein De tv ging vorige week woensdagmiddag op zwart, de mouwen werden opgestroopt en de zon deed de rest. Tijd voor een fijne buitenspeeldag in Tijnje. TIJNJE Tycho hamert er lustig op los. “Ik maak een bak om planten in te stoppen.” Geroutineerd drijft hij de dikke spijker in het hout. En hout is er genoeg. Dik negentig pallets werden geschonken door diverse bedrijven. Jaccelien kijkt bewonderend toe. “We doen samen. Tycho heeft mij zonet geholpen en nu help ik hem.” Akshay, Niek en Sven maken een mooie schuilhut onder begeleiding van moeder Dorien. “Ik sla de spijkers er een stukje in en dan mogen de jongens ze afslaan.”

Ooit had Tijnje een spelweek, maar die is allang vergeten. “Ik rûn mar hieltyd mei it idee dat it sa leuk wêze soe om wer

ris wat foar de bern te organisearjen.” Een buitenspeeldag moest het worden, bedacht moeder Anita Odinga. “In hearlik memme-inisjatyf.”

Pallethout

Op de grote betonnen tafeltennistafel zijn voorbeelden geplakt van wat je zoal met het pallethout kunt maken. Ernaast staan een paar afgetimmerde werkstukken: een kastje en een rekje. Anita: “Dy hat de heit fan Cindy de Jong makke. Hy is hielendal ‘into the fröbel’. Cindy en har âlders ha my holpen dizze middei te organisearjen.” Dat organiseren ging van een leien dakje. Anita plaatste een oproep op Facebook en stuurde een

mailtje via school. “Ik tocht, as der 25 bern op ôfkomme dan is it al slagge.” Tot haar verbazing werden het er veel meer. Ze moest zelfs kinderen teleurstellen. “Ik hie mar budget foar 50 bern en der wienen folle mear dy’t meidwaan woenen. Hiel bysûnder!” Er kwam 110 euro subsidie van Jantje Beton, de grote promotor van de landelijke Buitenspeeldag. Van dat geld kocht ze 50 hamers, kilo’s spijkers, drinken, wat lekkers en ijsjes. “En dy hammers en wat se makke ha meie de bern mei nei hûs nimme.” Natuurlijk is er begeleiding bij het noeste timmerwerk. “Foaral by lytskes is it net handich dat se mei seagen om rinne te swaaien. Der binne tsien âlders om te helpen en der bin âlders dy’t it sa leuk fine dat se ek bliuwe.” Twee moeders zijn verwoed aan het zagen. Verderop maakt Martijn een ligstoel. Hij

Aan het werk op de buitenspeeldag. FOTO: SIETSE DE BOER

krijgt hulp van klusvader Willem. “Dy stoel wurdt foar mysels, tink ik. Ik ha thús noch fan dy hiele lange kessens, dy lis ik der dan op.” Colin laat zijn fantasie de vrije loop en monteert gerafelde stukken hout aan elkaar. “Kijk, ik heb al een kruisboog. Nu ga ik nog een pallet uit elkaar halen voor een sniper of zo. Ik heb nu een

eigen hamer en een eigen bouwbedrijf.”

Een vervolg

De stapels pallets slinken. Anita blikt tevreden over het schoolplein. “It giet om de gesellichheid en dat is slagge. Miskien moat we der mar in ferfolch oan jaan mei in spultsjesdei yn de fakânsje.”

Recreatieloop Terwispel

Huwelijksfeest even uitgesteld

Een clubje van 25 hardlopers bereidt zich deze weken via clinics voor op de tweede Recreatieloop Terwispel op zondag 28 juni (12.00 uur). Iedere woensdagavond volgen ze een uitgekiend trainingsprogramma. “Een van de doelstellingen van de loop is om meer mensen in beweging

GORREDIJK Op 16 mei waren ze al zestig jaar getrouwd. Maar Jan Pasma (86) en Femke Pasma-Klaver (82) vierden pas afgelopen zaterdag feest. Dan kon ook hun zoon uit Florida met zijn gezin erbij zijn. Jan en Femke wonen al bijna elf jaar in een aanleunwoning bij De Miente. Femke: “Dat wie in bewuste keuze. We bin út Aldeboarn wei hjirhinne kaam doe’t we noch wat koenen. Gjin tún mear om foar te soargjen en hjir koenen we gewoan de doar op slot dwaan en nei Florida gean.” Ze bezochten hun zoon aan de overkant van de oceaan twaalf keer. De gezondheid van Jan laat het nu niet meer toe. Van oorsprong komt Jan uit Haskerdijken en Femke uit Hoornsterzwaag. Dankzij de vriendinnengroep van Femke leerden ze elkaar kennen. “We wienen mei syn fiven en we ruilen ek wolris. Jan hat mei alle freondinnen ferkearing hân.” In de begintijd van hun verkering fietste Jan vanuit Haskerdijken naar Makkinga, waar Femke toen woonde. “Dat wie in hiel ein, mar letter mocht hy de auto brûke.” Ze hadden een geweldige jeugd, vindt Femke. “We holpen alletwa hurd mei op de buorkerij en dêrom fûnen heit en mem it goed dat wy foar ús trouwen al tegearre op fakânsje gienen.”

TERWISPEL

te krijgen”, vertelt mede-initiatiefnemer Michiel Brouwer. “Dan moet je mensen op gang helpen met een training.” Voorafgaand aan de vier Engselse mijlen van de recreatieloop, is er een gratis kidsrun over 2,5 kilometer. Opgeven is nog altijd mogelijk via www. recreatieloopterwispel.nl.

(S)Cool on Wheels

Een potje basketball in rolstoel met de wethouder. FOTO: SIETSE DE BOER WIJNJEWOUDE Leerlingen van het basisonderwijs weten vaak niet goed hoe ze om moeten gaan met mensen met een handicap. Leerlingen van cbs Votum Nostrum in Wijnjewoude kregen vorige week antwoorden op veel vragen via een theorieles, door het leren omgaan met een rolstoel en een potje basketballen. Met de clinic (S)Cool on Wheels hoopt Sport Fryslân meer be-

grip te kweken voor mensen met een beperking. Wat is een handicap? Ben je anders met een handicap? Leef je een ander leven? Docent Willem Siepel vertelde hoe hij in een rolstoel terechtkwam en wat zijn ambities zijn. Daarna deden de leerlingen van de school samen met wethouder Piet van Dijk ervaring op in een rolstoel.

In 1955 trouwden ze, in Oosterwolde. Tien jaar lang hadden ze een klein boerenbedrijf in Vegelinsoord. Een verhuizing naar Aldeboarn volgde, Jan ging werken in de kaasfabriek. Toen die sloot, kon hij aan de slag bij Frico in Leeuwar-

Burgemeester Van Selm feliciteert het echtpaar Pasma.

den waar hij tot zijn pensioen werkte. Ondertussen verdiende Femke de kost als coupeuse. Ze kregen drie dochters en een zoon. Op latere leeftijd pakte Femke een nieuwe hobby op: schilderen. In de gang van het appartementencomplex, en ook in de huiskamer, pronken haar werkstukken. Voor het contact met de ver-

zorging maakt ze gebruik van een iPad. “Beeldbelje neam ik dat. Ik wol graach sjen mei wa’t ik praat.” Het apparaat is ook handig in het contact met Florida. Zaterdag werden de 60 jaar samen gevierd in De Skâns. Eerst een receptie voor zo’n negentig gasten, aansluitend een diner met de familie.


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

17 juni 2015

7

www.sa24.nl

The Black Horse valt al na een jaar in de prijzen

Overrompelende B&B The Black Horse B&B & More behoort tot de beste B&B’s van het land. Binnen een jaar na de start kreeg eigenaresse Alice Krol de hoogste prijs in de 4-tulpencategorie. “We zijn hartstikke blij maar het was wel onverwacht, we komen niet uit de B&B-wereld.” Samen met haar man bewoont Alice een boerderij midden in het weidse landschap van de Friese Wouden. Juni vorig jaar opende ze haar B&B, na drie jaar verbouwen. Als een feniks is The Black Horse verrezen uit de verkommering. Er zijn vier klimaatgestuurde tweepersoons-gastenkamers, voorzien van regendouche, wastafel en toilet. Drie kamers hebben zelfs een dubbele jacuzzi.

URETERP

Alice tekende zelf voor de inrichting. En die is bijzonder. Niet verwonderlijk, want jarenlang ontwierp ze etalages in haar eigen winkels, was ze troubleshooter bij winkels waar het slecht ging en ontwierp ze organizers met grote ontwerpers als Floris van Bommel. “De inrichting van de B&B was eigenlijk een grote puzzel. Wij hebben natuurlijk veel spullen van wederzijdse ouders gebruikt, maar ook etalagemateriaal.” Die puzzelstukjes vallen in alle kamers op hun plek. Bij binnenkomst valt meteen het goedgevulde ‘kruidenierswinkeltje’ op. “Na een lange reis moeten gas-

ten zich hier direct thuis voelen.” En dat is geen probleem. Authentieke meubelen nodigen uit om in weg te zakken en gasten komen ogen tekort om de inrichting in zich op te nemen. “In het hoekje is er nog een winkeltje met Friese cadeautjes. Mensen willen toch op het laatste moment graag iets meenemen naar huis.” De bovenverdieping is voor de gastenkamers. Waar vroeger het hooi door luiken naar de koeien werd gegooid, is nu de themakamer Hooizolder. Verrassend met een extra bed, een luxe badkamer en ingenieus leien dak. De naastgelegen Cottage-kamer ademt de romantische sfeer van een Engels landhuis. “Deze wordt ook wel gebruikt voor huwelijksnachten.” Boven het voorhuis liggen de kamers Oosten en Westen. Luxe en met weids uitzicht over de landerijen. Met een traplift is ook gedacht aan mensen die minder goed ter been zijn. The Black Horse heeft een ‘More’. Gasten mogen hun eigen paard meenemen. En dat ‘meer’ zit ook in de fantasievolle gastvrijheid

van Alice. “Afgelopen week was hier een echtpaar uit Oekraïne om de achttiende verjaardag van hun in Groningen studerende dochter te vieren. Dan passen we alles aan. De ouders kregen tranen in hun ogen toen ze de versierde huiskamer zagen.” The Black Horse werd door Stichting Bed & Breakfast Nederland beoordeeld op de enthousiaste reviews van gasten (gemiddeld 9.4), maar kreeg ook bezoek van een mystery guest om te controleren of ook echt alles ‘vier tulpen’ waard was. www.theblackhorse.nl

Op de terugweg van Ameland BAKKEVEEN Elkaar de ruimte geven en jezelf blijven, dat is het geheim van een goed huwelijk, vindt Pieter de Jong (81). Dinsdag was het zestig jaar geleden dat hij trouwde met Joukje Bosma (83), een jubileum dat in kleine kring is gevierd. “Myn frou hat lêst mei de sûnens, dat wy ha in beskieden feest yn De Mande mei famylje en in pear freonen.” Pieter de Jong uit Bakkeveen was vijftien toen zijn oog op Joukje viel. Ze kwamen terug van een door de kerk georganiseerde jeugdmeeting op Ameland. “Ik gie yn de bus neist har sitten en sa is it begûn. En ik bin noch altyd bliid mei har.”

Joukje woonde destijds in Haulerwijk-beneden, nu Waskemeer, en was net klaar met de huishoudschool. Pieter ging naar de landbouwschool van Allardsoog. Zes jaar hadden ze verkering. “Ik soe boer wurde. Twa dagen yn ‘e wike nei skoalle en de oare dagen holp ik ús heit as boerefeint. Mar doe’t myn broer ek as feint by heit oan it wurk gie, moast ik wat oars sykje.” Pieter vond plek op het aardappelteeltbe-

drijf van de buurman en had daarna diverse baantjes. “Ik ha nea sûnder sitten.” Na hun trouwen woonden ze kort bij de ouders van Joukje. Ze kochten van een zwager een huis in Waskemeer. “Mar dêr mochten wy noch net yn, omdat wy tegearre noch gjin fyftich jier wienen, dat wie doe de regel. Myn baas fan it timmerbedriuw hat dat doe dochs noch foar elkoar krigen.” Pieter werkte twee jaar lang als condenseur (poeiermakker) in de zuivelfabriek. Daarna

vertrok het gezin naar Bakkeveen, waar ze 41 jaar lang een kalvermesterij runden. In 1989 kon hij het bedrijf saneren. “Der kamen safolle heaken en eagen oan. Mei de mestwet bygelyks. Ik krige doe eins fan myn 55ste jier ôf AOW.” In 2001 verhuisden ze naar een burgerwoning aan de Dwarskamp. Pieter en Joukje kregen zes kinderen, vier meisjes en twee jongens, negen kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Dinsdag werd het paar gefeliciteerd door burgemeester Ellen van Selm.

Alice Krol zorgde zelf voor de inrichting van de B&B. FOTO: SIETSE DE BOER

SPAARGELD EN EIGEN WONING Uit verschillende onderzoeken blijkt dat huizenkopers steeds vaker hun spaargeld gebruiken voor het kopen van een huis. Wanneer u met uw partner een huis koopt en financiert met gezamenlijk spaargeld, is het goed om vast te stellen of u ieder evenveel geld inlegt. Is dat namelijk niet het geval, dan adviseren wij u hierover afspraken te maken. Anders kan daarover bij scheidingen of overlijden onenigheid ontstaan. U kunt dat voorkomen door bij de notaris vast te leggen welke bedragen ieder van u in de eigen woning heeft ingelegd en wat de rechten zijn van degene die het grootste bedrag heeft betaald. Het gaat dan niet alleen om de gevolgen bij een eventuele scheiding, maar ook bij overlijden van een van de partners. Een voorbeeld: Bart en Jacqueline hebben samen een huis gekocht, waarin ze gaan samenwonen. Ze zijn niet getrouwd en worden ieder voor de helft eigenaar van het huis. Bart heeft uit zijn spaargeld 30.000 euro van de koopsom betaald en Jacqueline heeft 55.000 euro spaargeld ingelegd. Ze hadden volgens de eigendomsverhouding, ze zijn ieder voor de helft eigenaar, evenveel spaargeld moeten inleggen. Omdat dit niet is gebeurd, heeft Jacqueline recht op compensatie door Bart. Als Bart en Jacqueline niks afspreken, en ook geen testament hebben, heeft de familie van Jacqueline na haar overlijden recht op de compensatie die Bart dan moet betalen. In een samenlevingscontract en/of een testament kan dat anders worden geregeld. mr. R.A. Rispens notaris


Drachten

-

Drentse

grens

juni 2015

Ruimte huren in de bieb? Vanaf 30 euro

Afsluiting N381 tussen Oosterwolde zuid en Smilde Vrijdagavond 19 juni tot maandagochtend 22 juni 2015

Vergaderruimte, cursusruimte, werkplekken... Bel 0513-461548 of mail naar w.zwanenburg@bzof.nl Meer info: www.bzof.nl

g n i t i u l s Af VRIJDAGAVOND 19 JUNI TOT MAANDAGOCHTEND 22 JUNI 2015 De weg N381 tussen Drachten en Drenthe gaat op de schop. De N381 wordt tussen Oosterwolde zuid en Smilde afgesloten voor alle verkeer van vrijdagavond 19 juni 18.00 uur tot maandagochtend 22 juni 6.00 uur. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Meer informatie is te vinden op www.n381.nl.

Tot eind 2015 krijgt u op de N381 te maken met wegwerkzaamheden. Provincie Frysl창n werkt hier aan een veilige weg en goede bereikbaarheid voor Zuidoost Frysl창n.

n381@fryslan.nl

www.n381.nl

@projectN381

Zuidoost Frysl창n


Sa!

17 juni 2015

9

www.sa24.nl

Tien jaar BokkehÛske

Symfonie van kleur, geur en vorm Ze zijn regisseur, dirigent en componist tegelijk. De tuin bij het Bokkehûske van Jan en Jannie van der Mossel is een ware symfonie van kleur, geur en vorm. Al tien jaar lang een lustoord voor mens en dier. “It is topsport. We bin alletwa túngek en tige pasjonearre.” De kunst zit hem in de afwisseling, vindt Jannie. Die afwisseling is kenmerkend voor een Engelse cottagetuin. “It die bliken dat wy sa’n cottagetún ha. Dat hearden wy letter pas.” De borders en perken op de 6.400 vierkante meter zijn gevuld met een overweldigende hoeveelheid kleur en geur. Een rondleiding begint bij het ‘smûke hoekje’, een kruiden- en groentetuin vol levendig paars en geel. Zoemende bijen vinden hun weg naar de langgerekte insectenwand. “Wy plantsje hjir benammen de soarten wêr’t ynsekten fan hâlde. Sjoch, hjir hast al sa’n lyts hommeltsje op ‘e salvia.” Op het hoekje van de kruidentuin staat een bloeiende vlier. “Hy rûkt hearlik. Ferline jier ha we der sjampanje fan makke.” Langs een smal paadje staat het ‘húske’. “Dat is in privee wc, hartstikke maklik ast yn ‘e tún oan ’t wurk bist.” Om de hoek

JUBBEGA

volgt een verrassend weids uitzicht over de tuin: een strak grasveld met fruitbomen met op de achtergrond de kleurrijke omzoming van een grote vijver. Maar eerst langs het stukje omheinde wilde tuin. Jan: “We ha hjir it gers wat heger. Aanst gean alle ynsiedde wylde blommen bloeien.” Speciaal voor het ijsvogeltje zijn in de grote vijver stekelbaarsjes uitgezet. Veenpluis wappert in de wind en waterlelies liggen te pronken. “It is belangryk dat planten groeie op it goeie plak. Kinst se net samar oeral delploffe.” Jannie wijst op de aronia appelbes achter het vijverprieel. “Dêr meitsje wy sels sjem fan, hartstikke lekker en sûn.” Langs de wintertuin, waar in het vroege voorjaar de stinzenplanten bloeien, gaat de tocht naar het clematislaantje. “Jannie is in echte samler. Wy ha wol 150 soarten. Noch in wûnder dat der net ien by ús yn bêd groeit.”

Jannie en Jan van der Mossel. FOTO’S: SIETSE DE BOER

De voortuin van het Bokkehûske is een weelderige border langs een rond gazon. “Ah, dizze reade melde moat derút.” Jannie trekt een lange stengel met donkerrood blad uit de rand van de border. “Je moatte hieltyd kieze; wat lit je stean en wat giet derút.” Per dag gaan vele volle kruiwagens richting composthoop. Jan en Jannie van der Mossel kochten het woudhuisje aan de Leidijk in 1998. De naam

was gauw bedacht. Jan: “Symen Bokje wenne hjir. Hy wie bokkehâlder. Eins wist net ien syn echte namme. Dat wie Bloemhof en dat is ek wer tapaslik foar ús tún.” Het Bokkehûske ontvangt jaarlijks binnen- en buitenlandse gasten. “En it is wol frappant: mear as njoggentich persint komt fan bûten Fryslân.” De tuin is in juni, juli en augustus iedere woensdagmiddag open. www.bokkehuske.nl

Opsterland komt 1,2 miljoen tekort

Scholen in actie voor Kenia WIJNJEWOUDE Margot Witlox nam maandag een cheque (818,77 euro) in ontvangst voor de Stichting Ahero Friends. Leerlingen van de beide basisscholen van Wijnjewoude, Votum Nostrum en It Twaspan, hadden een week lang via allerlei acties geld ingezameld voor het goede

doel. Dat begon met een gezamenlijke lawaaitocht om de dorpsbewoners op de actie attent te maken. Ahero Friends zet zich in voor de bevolking van de Kano Plains, in het westen van Kenia. Het in Wijnjewoude ingezamelde geld wordt specifiek gebruikt voor de bouw van scholen.

Kunstgras Gorredijk GORREDIJK De gemeente Opsterland investeert in kunstgrasvelden voor zowel vv Gorredijk als korfbalvereniging LDODK. Voor de voetballers is de aanleg van een kunstgrashoofdveld de oplossing voor de problemen met het trainingsveld. Opsterland investeert 370.000 euro, deels betaald uit meevallers van het plan Centrum Oost. LDODK

krijgt 140.000 euro voor de aanleg van drie kunstgrasvelden, gepland op de zonneweide bij het zwembad. Dit plan is afhankelijk van het wel of niet verplaatsen van De Skâns. Zowel de voetbal (140.000 euro) als de korfbal (75.000 euro) betalen zelf mee aan het plan. Wat niet via acties binnenkomt, kunnen de verenigingen bij de gemeente lenen.

BEETSTERZWAAG De forse afschrijvingen op de bouwgrond in plan Loevestein in Gorredijk hebben de gemeente Opsterland vorig jaar in de rode cijfers gebracht. De boeken over 2014 sluiten met een tekort van bijna 1,2 miljoen euro. De tegenvaller was al aangekondigd bij het eerdere besluit om de bouwgrond in Loevestein af te boeken en zo aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers. De waarde van de grond is in totaal met 1,9 miljoen euro afgeboekt. Wethouder Piet van Dijk maakte bij de presentatie van de cijfers bekend dat de afboeking ook al direct tot kopers heeft geleid. Opsterland hoopt deze week een deal met een pro-

jectontwikkelaar rond te maken over de verkoop van een derde deel van de beschikbare grond, goed voor 29 woningen. Tegenover de eenmalige tegenvaller stonden enkele eenmalige meevallers, zoals de verkoop van gemeentelijke eigendommen (180.000 euro) en een 402.000 euro hogere uitkering van het gemeentefonds. De reguliere begroting eindigde in een plus van 247.00 euro, iets minder dan waarop was gerekend. Alles bij elkaar opgeteld boekt Opsterland over 2014 dus een verlies van 1,2 miljoen euro. Dit tekort gaat ten koste van de algemene reserves. Het vrij te besteden deel van de algemene reserve is nu gedaald

naar 95.000 euro, terwijl er enkele jaren geleden nog zo’n tien miljoen euro in zat. “Dat potje wordt wel regelmatig aangevuld met budgetten die vrijvallen, maar de laatste jaren is er meer uitgehaald dan ingestopt”, aldus wethouder financiën Rob Jonkman. “Er ontstaat steeds minder ruimte, terwijl de risico’s toenemen.” Ondanks geluiden over een aantrekkende economie rekent Opsterland de komende jaren nog op financiële tegenwind. De uitkering uit het gemeentefonds ligt dit jaar 1,1 miljoen euro lager dan verwacht. De gemeente Opsterland gaat ervan uit dat de komende jaren structureel 1,6 miljoen euro bezuinigd moet worden.

Cyberaanval op OWO-gemeenten BEETSTERZWAAG Met een klik op een op het oog bonafide mailbericht ontketende een ambtenaar op het gemeentehuis vorige week een verwoestende aanval op de computersystemen van Opsterland en de twee andere OWO-gemeenten. Vanwege het vroege tijdstip (9.00 uur) en adequaat ingrijpen van systeembeheer richtte de cyberaanval nauwelijks schade aan. Het computervirus zat verpakt onder een link in een betalingsher-

innering van Intrum Justitia, een landelijk bekend incassobureau. “Niet van echt te onderscheiden”, zegt Geert Broekman, afdelingshoofd van de gemeentelijke ICT. Na de fatale klik vrat de ‘malware’ zich razendsnel een weg door de computerbestanden en blokkeerde alle toegang. Systeembeheer stopte daarop alle computers en isoleerde de aangetaste bestanden. ‘s Ochtends vroeg was nog nauwelijks nieuwe informatie

aan het systeem toegevoegd. “We maken iedere avond een back-up van de dagelijkse bestanden, dus was er verder geen schade.” Na een half uur draaide de administratie van Burgerzaken weer normaal.” In de loop van de dag volgden de andere computers. “Het is steeds lastiger dit soort mails eruit te pikken. Ze zijn vrijwel niet van echt te onderscheiden.”


Hoe kiest u de juiste makelaar? Vijf argumenten voor het maken van een goede keus!

1. PRIJS

Vanaf € 2.590,–! Mét tevredenheidsgarantie én No Cure, No Pay!

2. PRESTATIE Een ‘te koop’ bord in de tuin plaatsen kan iedereen, maar een huis verkopen is wat anders. In de afgelopen twaalf maanden hebben wij, ondanks de crisis, maar liefst 82 woningen verkocht!

3. NETWERK Hoeveel gegadigden bereikt u via uw makelaar? Ons kantoor heeft prima cijfers op dit gebied: 1067 Facebook volgers, 2130 Twitter volgers, 2650 Nieuwsbrief ontvangers, 298 ingeschreven actieve woningzoekers!

4. CREATIEF 5. FUNDA

Lukt de verkoop niet? Dan wachten we niet af, maar zoeken we naar mogelijkheden! We hebben verschillende producten en diensten zoals VRIJ OP NAAM WEKEN, NO RISK CLAUSULE, WONINGRUIL, OPEN HUIS, KOOPZONDAG, TRY BEFORE YOU BUY etc.

RE

Wist u dat er op Funda ook een tabblad ‘MAKELAARS’ is? Zoek de makelaar waar u meer over wilt weten en klik op het tabblad ‘woningaanbod’. U krijgt dan inzichtelijk welke woningen bij die makelaar te koop staan, maar óók het tabblad ‘verkocht’ komt in beeld.

CE NT VE RK

Hoe zijn de prestaties van uw makelaar?

OC HT

R

EC

EN

T

V

ER

KO

C

H

T REC

ENT

VER

KOC

HT

RE

CE

VE NT

RECENT VERKOCHT

Badweg 30, 8401 BL Gorredijk Tel. (0513) 46 01 01 Kijk voor ons aanbod op www.sierdmoll.nl

RK

H OC

T

RE

N CE

T

R VE

KO

CH

T


Sa!

K U N S T W E E K E N D 17 juni 2015

B E E T S T E R Z WA AG

11

www.sa24.nl

KUnstWeekend BeetsterzWaaG 2015

Grenzen verleggen in de kunst BEETSTERZWAAG Drie dagen lang staat Beetsterzwaag in het teken van kunst. Het Kunstweekend Beetsterzwaag begon ooit als een spontane activiteit van een groepje kunstminnende vrijwilligers. De afgelopen jaren krijgt het weekend steeds meer allure. Een groeiend publiek trekt twee dagen lang door de ‘Hoofdstraat van de Kunst’. Beetsterzwaag met zijn monumentale panden en adellijke locaties is één groot open huis, waar kunst en cultuur samenkomen.

Particulieren, de gemeente Opsterland, bedrijven, horeca en professionele galeries en ateliers stellen op 20 en 21 juni

hun ruimten beschikbaar voor tientallen exposanten. Bovendien zorgen muziek, straattheater, toneel, dans en voordrachten voor een bruisend Beetsterzwaag. Ook voor kinderen zijn er leuke dingen te doen. De organisatie koos dit jaar als thema: grenzen verleggen in de kunst. Het levert een breed palet aan kunstenaars op. Kunstenaars uit het buitenland. Nederlandse kunstenaars die in het buitenland wonen, opgroeiden,

werkten of daar exposeerden in bekende musea. Buitenlandse kunstenaars die in Nederland wonen. En kunstenaars die in hun eigen leven een grens passeerden. Allen exposeren komend weekend hun werk in Beetsterzwaag. Bijna alle exposities zijn gratis toegankelijk van 11.00 tot 17.00 uur. Voor enkele culturele activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

en Sa! slaan de handen ineen om het kunstfestival breder onder de aandacht te brengen. Met een bijlage met informatie over alles wat er te zien en te beleven is. Een duidelij-

ke plattegrond helpt u op weg. De nummers in de ruit bij de beschrijving verwijzen naar de plattegrond. www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl

Openen met proeverij Een Kunstweekend in Beetsterzwaag vraagt om een spectaculaire opening. En die is er. Op donderdagavond 18 juni op Landgoed Lauswolt. Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Fryslân komt hiervoor naar Beetsterzwaag. Het programma begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is er ontvangst. Er zijn meer-

dere optredens van een delegatie van het Noord Nederlands Orkest. En bovenal is er een kunst- en cultuurproeverij met diverse verrassingen. Een voorproefje van wat er later in het weekend in Beetsterzwaag allemaal te beleven en te zien is. De toegang bij de proeverij op Landgoed Lauswolt is gratis.

Kunstweekend Beetsterzwaag

Hans Verschoor Hans Verschoor (1947-2011) komt uit de Bollenstreek. Na de hbs bleef het leven voor hem een raadsel dat opgelost diende te worden. Hij luisterde naar zijn innerlijk en zwierf zoekend, fietsend en werkend door Europa. Verschoor zocht rust in kloosters, onderzocht het hindoeïsme en meditatie en was jaren vegetarisch kok. Uiteindelijk ontdekte hij de kunstenaar in zichzelf en woonde jaren als halve kluizenaar in de bossen van Bakkeveen.  Zijn huis was een culturele baarmoeder, een kraamkamer vol zelfontworpen meubels, klokken, kistjes, kastjes en objecten. Hij voelde zich aangetrokken tot de ‘Outsider Kunst’. Een bekend kun-

Betty Noordenbos en Martsje Mud De een schildert, de ander maakt gedichten. Een paar jaar geleden besloten Betty Noordenbos (Beetsterzwaag) en Martsje Mud (Eastermar) dit te combineren. Een gedicht bij een schilderij én andersom. Betty zoekt om los te kunnen

en te durven komen. Mensen, de natuur, kleuren, sferen en emoties zijn inspiratiebronnen voor haar schilderijen, waarin ze meer op wil roepen dan de eerste oppervlakkige waarneming. Martsje folge ferskeidene kursussen op skriuw-

Nanda van Alebeek Een veelzijdig, levendig en ondernemend kunstenares. Sinds haar kinderjaren speelt vormgeving en de onstuitbare behoefte zich hierin uit te drukken een belangrijke rol in het leven van Nanda. Ze specialiseerde zich in portret boetseren en leerde maskers maken bij Satori in Italië. Nanda verwierf landelijke bekendheid met haar performances voor grote nationale en internationale bedrijven tijdens

2

4

openingen, beurzen en presentaties van nieuwe producten. Zij roept daarin met haar modellen, middels kunstzinnige toevoegingen, choreografie en geluid, een mystieke spanning op. Haar hart gaat uit naar het maken van sculpturen, meestal in polyester maar ook in brons, steen, kunsthars en hout. www.nanda-arts.nl www.kunstnanda.nl

1

gebiet en siet by de literêre skriuwgroep MudPo en Tsjêbbe Hettinga syn dichtersgroep. Op dit stuit docht se mei oan projekt Dichterspaad yn Aldegea. Martsje skriuwt oer wat har rekket of fernuveret en wol har fielen oerbringe.

stenaar vroeg hij om begeleiding. Na enig aandringen was de man bereid hem één les te geven. Met als motto: ‘Goed kijken, vanaf nu mag alles!’, de vrijheidsformule die paste bij zijn individualiteit. Het kunstenaarschap was na die ene les ontwaakt en in zijn busje reed Verschoor van kunstmarkt naar kunstmarkt. Door dit dynamische leven zag hij soms maanden achtereen zijn huis niet, maar hij leerde de kunstwereld en de samenleving van binnenuit goed kennen.  De galerieën volgden en Hans exposeerde onder meer in Parijs, New York, Amsterdam, Harlingen en natuurlijk in Bakkeveen.

Monique van Velzen Een winterdag in pasteltinten, een nevelige lentemorgen, zomerse rust in augustus, het najaar met vergankelijkheid in kleur, geur en licht. Monique van Velzen: “Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de seizoenen.” Sinds 2006 legt

2

3

ze zich toe op fotograferen, speciaal van landschappen en stillevens. Voor het Kunstweekend Beetsterzwaag koos ze voor het thema Seizoenen en vulde dat aan met haiku’s van Loes van der Have-Meijer. www.moniquevanvelzen.nl


20/21 JUNI De

etsterzwaag)

Be rs (Hoofdstraat 29 Vries c.s. Tax Adviso

Wij als fiscaal juristen en kunstliefhebbers zijn van mening dat ons vak en kunst, in elk geval één raakvlak heeft: creativiteit! Om deze reden hebben wij wederom besloten om ons kantoor om te toveren tot expositieruimte en op 20 en 21 juni 2015 mee te doen aan het Kunstweekend Beetsterzwaag. Er is bij ons één kunstenaar aanwezig: schilder Michael Buter (www.michaelbuter.nl). Hij vertelt u graag meer over zijn prachtige doeken. Michael Buter “De vergelijking met jazzmuziek is de beste manier om het schilderen van Michael Buter te benaderen: uitgangspunt is altijd een herkenbaar motief, bijvoorbeeld een stadsgezicht of een dier. Het schilderij dat daaruit ontstaat is een vrije improvisatie op dat gegeven. Hij maakt er visuele muziek van: een compositie waarin het spel van kleur en vorm het motief als het ware abstraheert, zonder dat het volledig verdwijnt. Bekijk je de steden, kathedralen,

treinen, boten, bruggen, mensen en beesten die Michael Buter schildert, dan zie je dat hun vormen tot hun essentie zijn teruggebracht. Daardoor krijgen de kleur en de textuur van de verfhuid alle ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. Dat verhaal gaat over vitaliteit en intensiteit, over de suggestieve kracht van verf en over de vreugde van het schilderen.”

Kunstweekend Beetsterzwaag 28 en 29 juni 2014 De Vries c.s. Tax Advisors | Hoofdstraat 29 | Beetsterzwaag


Sa!

K U N S T W E E K E N D 17 juni 2015

Sjouktje Oosterhof

De beelden zijn verrassend: een bijzondere vorm in albast, abstractie in walnotenhout, een bilpartij in lindenhout en de achterkant van een koe in brons. Haar keramisch werk bestaat uit een aantal vrouwelijke torsoafdrukken in klei op een natuurstenen sokkel. De foto’s schetsen een verrassend beeld van de Fundatielaan.

Aaltje Oosterhof

Lya Vros Lya Vros (1952-2012) was een vrolijk en positief mens. Een enthousiaste en sterke vrouw. Creatief, wijs en spiritueel begaafd. Ze was de eerste vrouw die in Nederland met een vrouw trouwde. Lya maakte vrolijkgekleurde handgemaakte keramische objecten, stuk voor stuk unica. Het spelen met het materiaal vond ze het leukste, tijdens het maken van haar objecten werd ze verrast door wat ontstond. De-

7 coreren was haar specialiteit. Haar werk maakt vrolijk en tovert een lach op je gezicht. Samen met haar partner maakte ze sculpturen waaronder een real life twitter community voor vogels en SISTER-tekeningen. Het Kunstweekend Beetsterzwaag 2015 brengt een hommage aan haar kleurrijke creaties. Lya Vros & Caroline Houthuyse maakten samen onder de naam SISTER Cards speelse kunst, grappige illus-

traties met humor. Kunst waarbij veel is te zien en te glimlachen. Om de beurt tekenden ze een stukje. Het merk SISTER staat bekend om de vrolijk gekleurde ontwerpen en kaarten. De collectie biedt voor elk moment een kaart om te versturen. Speciaal voor het Kunstweekend ontwierp SISTER voor Peter Leon etiketten voor de kunstwijn.  www.sister-cards.com

haar werk. Drie portretvormen die wezenlijk onderscheidend zijn. Het meest opvallende doek is een groot schilderij in acryl met de naam ‘Panorama’. Het bestaat uit een horizontaal en verticaal lijnenspel gevat in lichte kleuren.

5

en er zijn diverse workshops. Op zondag 21 juni (15.00-16.00 uur) vindt er een veiling van diverse kunstwerken plaats, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het culturele programma van Revalidatie Friesland. www.revalidatie-friesland.nl

Wietske Lycklama à Nijeholt “Mijn beste werken ontstaan vanuit frustratie. Dan baal ik zo van wat ik zie, dat ik een radicale ingreep doe die onomkeerbaar is. Met veelal een

goede afloop die ook mij verrast.” Lycklama à Nijeholt (Langezwaag) maakt herkenbare (figuratieve) beelden met een ziel. “Elk werk begint met iets

8 dat mij persoonlijk raakt; een gebeurtenis, foto of object met terugkerende thema’s zoals kwetsbaarheid, verlangen en hoop.”

Martin Niemeijer

Wouter Stips Na zijn studietijd aan de Willem de Kooning Academie experimenteerde Wouter Stips met allerlei vormen van toegepaste kunst, zoals het maken van poppen, animatiefilms, theaterstukken en zijn altijd geliefde schilderkunst. Van 1980 tot 1995 werkte Stips als programmamaker en regisseur. Ook was hij creatief directeur bij  IDTV  en  Endemol. Sinds 1996 richt hij zich steeds meer op beeldende kunst. Zijn werk heeft raakvlakken met CoBrA. Rond 2002 begon Stips ook met beeldhouwen. “Ik schilder wat ik zelf graag zou willen dromen. Landschappen waar-

25

7

Revalidatie Friesland Alle exposanten hebben een connectie met Revalidatie Friesland. Bijvoorbeeld (oud-) patiënten die tijdens hun revalidatieperiode veel hebben gehad aan het creatief bezig zijn. Maar ook medewerkers en vrijwilligers laten hun kunstwerken zien. Enkelen van hen demonstreren hoe ze werken

13

www.sa24.nl

7

Sjouktje Oosterhof (Tolbert) toont een aantal beelden en varieert dat met foto’s en keramisch werk.

Aaltje Oosterhof (Beetsterzwaag) schildert zowel abstract als figuratief. Haar figuratieve werk bestaat voornamelijk uit kleurrijke portretten die ze met de ‘pasteus’-techniek opbrengt. Ze toont vijf schilderijen die representatief zijn voor

B E E T S T E R Z WA AG

7

13

in mensen en dieren elkaar ontmoeten, met elkaar spelen, niet gehinderd door welke beperking ook. In mijn schilderijen moet alles kunnen, zoals dat ook kan in de nog vrije, ongebreidelde geest van een kind. Ik denk niet na over wat ik schilder. Het komt op zoals een droom opkomt. Het is als dichten, maar dan met kleuren, vlakken en lijnen. Een werk is pas goed als ik er zelf door verrast word. Een situatie die ik schilder is altijd uniek. Flarden gedachten die elkaar op een wonderbaarlijke wijze ontmoeten. Muziek altijd een belangrijke bron van inspiratie.

Met de watervlooienkroonluchter maakte Martin Niemeijer een fantastisch betoverend object voor de Raad voor de Kinderbescherming in Alkmaar. De tweede versie, nu in Beetsterzwaag, is al op meerdere plekken in de wereld getoond. Geïnspireerd op het microscopisch kleine leven in de boerensloot; het is eigenlijk een megagrote broche voor aan het plafond. De groene een-

Hennie de Boer Alles wat Hennie de Boer maakt, heeft met de zee te maken. “Mijn werk wordt als het ware gevormd door de beweging van eb en vloed, storm en regen, water en zand. Het ruikt naar staal en hout en smaakt zout. Ik ben gefascineerd door

9a denkroosblaadjes zijn gezet als edelstenen in een klassiek sieraad. De vingertjes, staartjes en de eieren in de buik van de watervlooien veranderen langzaam van lichtkleur. Het fascinerend wisselen van kleur is bedoeld om de aandacht van de ouders en kinderen een momentje af te leiden wanneer ze de Raad voor de Kinderbescherming bezoeken. De lamp is een van de vele lichtobjecten van Neef-

7 het steeds veranderende landschap van het wad. Stroom in slenken en geulen, de vloeiende lijnen van de kust, een aankomende bui, de wind die in het zand tekent. Ik vind de materialen op zandplaten en scheepswerven.”

Nichtdesign.nl, een samenwerking tussen Felieke van der Leest en Martin Niemeijer. Felieke woont nu in Noorwegen en Martin maakt nog steeds objecten en sieraden in Zwolle. www.ndesign.nl

Hans Cornelis

7

Hans Cornelis kreeg zijn opleiding bij Academie Minerva. Hij maakt al jaren ruimtelijk werk. Cornelis laat in het Kunstweekend drie kleine objecten zien van steen en glas in lood. Ook is er een groot buitenbeeld van ijzer en hout.


V

G O U D S M I D S E

Van der Velde B E E T S T E R Z WA A G

onia Lapp

Welk verhaal schuilt er achter uw sieraden? Goudsmidse.nl

KUNST OP TAFEL Hoofdstraat 34, Beetsterzwaag

vrijdag 19 en zaterdag 20 juni

Koffie/thee met oranjekoekstukje

3,00

in onze tearoom


Sa! Mieke de Waal De in Zuid-Afrika geboren Mieke de Waal is bekend om haar soft sculptures, die aan dunne nylon koorden in de ruimte hangen, zachtjes deinend op  of ronddraaiend door  een zuchtje wind. “Kledingstukken  zie ik als een symbolische weergave van een mens. Je ziet niets van vlees en bloed en toch denk je bij het zien: mens. Mijn soft sculptures  worden meer dan manshoog wanneer de thematiek die ze verbeelden die van het individuele overstijgt.  Ze zijn niet draagbaar, daarom noem ik ze ook wel ‘De ondraagbaren’.” Over de Vriendin van Don Quichot (foto) vertelt ze: “Generaties vrouwen hebben, staand aan de Hollandse kust, hun mannen en zonen uit zien varen. Hun rokken klapperden in de wind, als landzeilen om weer mee naar huis te varen. In weer en wind stonden ze daar. Voor de mannen een baken in zee, een

K U N S T W E E K E N D 17 juni 2015

Tieneke van Montfort Graficus Tieneke van Montfort (Harlingen) geeft met Grafiek op Locatie mensen de mogelijkheid om te leren etsen op een locatie naar keuze. Alle materialen en een ets-pers zijn

Beeldend kunstenaar Tjitske Boersma (Beetsterzwaag) is een vissersdochter. De visserij en de zee zitten in haar bloed.  Het vormt een grote inspiratiebron voor haar ob-

rots in de branding.” Mieke de Waal koos voor materialen die vanouds worden gebruikt om je op het water veilig te voelen: zeilen, een zwemvest, een reddingsboei, drijfhout. Het kunstwerk verbeeldt vrolijke

je, Rusland, IJsland, Bonaire, Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland. “Schilderend begin ik met creeren van een huid, ons grootste en gevoeligste orgaan. Beschermend, omhullend, streelbaar, tintelend, prikkelend. Ik heb huidhonger. Ik leg verschillende transparante lagen over elkaar heen. Lagen als in het leven, ontwikkelingen waarin je terug kunt kijken. Uit de opeenstapeling van beelden, sferen en herinneringen ontstaan verhalen.”

dichten over monumenten in Beetsterzwaag bijvoorbeeld, over Thijs Rinsema, de schilder/schoenmaker uit Drachten

www.grafiekoplocatie.nl

jecten en werken op doek. Ze gebruikt verschillende visserijmaterialen en technieken: jut-vondsten, oud zeil, papier, zand, waddenslik, acryl en inkt.

www.miekedewaal.com

13 35 Houthuyse is ook sculpturist. Ze jut hiervoor langs het strand, door steden en over vlooienmarkten. Wereldwijd. Daarmee creëert ze nieuwe fantasiebeelden en verbindt ze landen en werelddelen met elkaar. Samen met Lya Vros schreef Houthuyse het boek: ‘Kleur Ben Je Zelf’. Ze gaf 23 jaar kleurtrainingen. Over kleurbewustzijn en marketing. Over hoe kleur te gebruiken in werk en dagelijks leven. www.carly-art.com www.sister-cards.com

R

en andere. Grensverleggend: “Van hier en veel verder…” An en Jan Pieter doen voor de zesde keer mee.

13 van keramiek en brons. De laatste jaren is zij echter gegrepen door de glaskunst. Met ‘glasfusing’, een aparte techniek om glas te laten samensmel-

13

heroïek, maar laat tevens zien dat individuele heldhaftigheid geen garantie is voor een goede collectieve oplossing in de strijd met het water.

Corrie Schrier De veelzijdige Corrie Schrier (Heerenveen) werkt het liefst met verschillende materialen. Naast het schilderen vervaardigt ze ook prachtige beelden

ten, maakt Schrier glazen objecten met prachtige kleuren. Soms bloemen van glas en dan weer kleurrijke stadsgezichten met strakke lijnen.

Michael Buter Bij de steden, kathedralen, treinen, boten, bruggen, mensen en beesten die Groninger Michael Buter schildert, zie je dat hun vormen tot de essentie zijn teruggebracht. Daardoor krijgen de kleur en de

12 textuur van de verfhuid alle ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. Over vitaliteit en intensiteit, over de suggestieve kracht van verf en over de vreugde van het schilderen. www.michaelbuter.nl

Rosanne Langendijk Dichter Rosanne Langendijk (Nijmegen) schrijft haar gedichten het liefst gewoon met een pen in een schriftje. “Dan ga ik in het bos of aan de Waal zitten, op een lekker rustige

Duo Ravel Extended Duo Ravel bestaat uit het harpduo Ernestine Stoop en Astrid Haring, dat voor het eerst optrad tijdens het Elfde World Harp Congress in Vancouver (2011) met de vijfdelige cyclus ‘Miroirs’ van Ravel. Sindsdien zetten de twee harpistes deze

Hillegonda Hoogvliet- Nijdam

Alle hoeden maakt ze op ambachtelijke wijze. Ze gebruikt hoogwaardige materialen,

11

maar verwerkt ook onconventionele materialen. In haar werk past ze soms een onverwacht detail toe. Haar ontwerpen zijn zowel strak en mathematisch als fantasievol en romantisch. Uit veel van haar vrije werk blijkt haar liefde voor expressie en theatrale vormgeving. www.hillegondahoeden.nl

Baukje Boersma-Anjema uit Rinsumageest begon met aquarelleren, maar werkt nu met olie- en acrylverf. Zij schildert graag dieren, bloemen en landschappen en gebruikt hiervoor verschillende technieken. De onderwerpen voor de schilderijen komen vaak

H

lijn vol enthousiasme voort. Onder de naam Duo Ravel Extended worden een trombone, cello en altsaxofoon toegevoegd. Entree: 8 euro, t/m 18 jaar gratis. www.cultbee.nl

10

uit de directe omgeving; de natuur is en blijft een grote inspiratiebron. Naast deze onderwerpen maakt Baukje ook schilderijen voor kinderen en geeft ze workshops Hart-schilderen. www.baukjeanjema.nl

Eja Siepman van den Berg De in Eindhoven geboren beeldhouwer ontving in 1978 de Charlotte van Pallandt-prijs voor haar hele werk. Ze maakt

9a

plek. Mijn ideeën haal ik overal vandaan, vaak zijn ze autobiografisch. Maar ik schrijf ook over dingen die mij verwonderen. Vaak met iets van ironie.”

Baukje Boersma-Anjema Hillegonda Hoogvliet (De Wilgen) maakte na jaren werken in de gezondheidszorg een carrièremove. Het hoedenmakersvak leerde ze van Harry Scheltens uit Amsterdam, bijna 30 jaar de hoedenmaker van toenmalig koningin Beatrix.

13

aanwezig. In haar vrije werk ontstaan door samenwerking met anderen vaak verrassende nieuwe beelden.

Tjitske Boersma

An Donkerbroek en Jan Pieter Visser Gedichten enzo… An Donkerbroek en Jan Pieter Visser stelden een Nederlandstalige gedichtencollage samen. Ge-

15

www.sa24.nl

9a

Caroline Houthuyse Haar eigen werk omschrijft Caroline Houthuyse (1962) als dromerig, grappig, speels en vrolijkmakend. Door details en symboliek is er veel te ontdekken. Het prikkelt de fantasie tot verhalen bij het beeld. “Centraal thema is vliegen. De oneindigheid weerspiegelend, het ultieme gevoel van vrijheid, een verbinding met dat wat niet direct zichtbaar is.” Houthuyse vindt inspiratie in haar reizen, die weer leiden tot opdrachten vanuit de hele wereld. Haar werk bevindt zich in privécollecties in Span-

B E E T S T E R Z WA AG

9a

beelden in brons en marmer en staat bekend als een van de beste beeldhouwers van Nederland.


Sa!

K U N S T W E E K E N D 17 juni 2015

B E E T S T E R Z WA AG

17

www.sa24.nl

Wine Fransen

17

Beeldend kunstenares Wine Fransen toont tijdens het Kunstweekend Beetsterzwaag werken met olieverfschilderingen over zuiver bladgoud. Deze schilderijen ontstonden naar aanleiding van de vele reizen die Wine voor haar werk maakte. Vaak in opdracht. Het bladgoud weerkaatst licht zoals dat schijnt op verschillende uren van de dag over diverse plaatsen van onze planeet aarde. Ook toont Wine weergaven van haar specialiteit portretschilderen.

Marin Leus

26

Marin Leus is een beeldmaker met activistische trekjes. Veel van haar projecten zijn educatief van aard. Op een speelse manier probeert ze de kijker ergens op te wijzen of te informeren. Thema’s: voeding, het milieu, de natuur of de consumptiemaatschappij.

Haar afstudeerproject ‘Komkommertijd’ bestaat uit een fotoserie en website waarin groente en fruit centraal staan. Leus streeft naar een betere wereld, in haar kunst maar ook in haar dagelijkse leven. www.groeneavonturen.nl

Jan Frederiks en Piet Zwerver Het trekharmonica/accordeon-duo Jan Frederiks en Piet Zwerver speelt tarantella’s, chansons en een walsje. Af en

O

toe pakt Jan z’n cornamuse erbij om het instrumentaaltje een eigen karakter te geven.

www.winefransen.com

Redmer Hoekstra Inkipinki Kindertheater Wat begon als hobby is, na haar verhuizing naar het pittoreske Langweer (2011), uitgegroeid tot fulltime werk. Sinds 2004 speelt Ingka van Fulpen (45) met de poppenkast. Haar alter ego Inkipinki is inmiddels wereldberoemd in Friesland. Inkipinki is de assistent van de poppenkast. Zij doet de gordijntjes open en dicht en wisselt de decors. De poppen vragen na elke acte aan de kinderen om haar te roepen. Tussen de bedrijven door babbelt Inkipinki met de kinderen over spannende, grappige en interactieve verhalen. Inkipinki

houdt van improviseren en de interactie. Ze laat de kinderen graag genieten van het pure vermaak van het poppenkastspel. Even weg van de tv en de beeldschermen. Met tien jaar ervaring breidt het repertoire aan verhalen zich nog steeds uit en waagt Inkipinki zich aan presentatieklussen en aan een korte theateract met grote poppen. De voorstelling is voor mensen van 0 tot 100 jaar, maar het meest geschikt voor kinderen van drie tot acht jaar. www.inkipinki.nl

Douwe van der Velde Goudsmid Douwe van der Velde (1948) koos pas rond zijn dertigste voor het vak van edelsmeden. Zijn kennis uit de fijnmechanische industrie vormde de basis voor het vak. Edelsmid en kunstenares Anke Kuypers bracht hem vervolgens het gevoel bij voor ontwerpen op basis van een abstract geometrische vormentaal. Sinds eind jaren zeventig heeft hij een atelier met winkel in Beetsterzwaag.

Merijn Vrij Kunst in en met natuur. In zijn installaties maakt Merijn Vrij gebruik van natuurlijk materiaal waaronder wilgentenen en bamboe. Hij combineert dit met ‘men-made’ materiaal, zoals staal en stof. Het een versterkt het ander, in contrast en in vorm. Materiaal en omgeving maken onderdeel uit van zijn palet. Tezamen wordt het een nieuw werk, In-Sutu. En met de toevoeging van groei, vaak eetbare gewassen, komt daar de factor tijd bij. Zijn werk verandert mee met de groei: in uiterlijk en beleving. Elementen en bezoekers brengen nog extra vorm en gebruik.

E

19

De stijl van illustrator Redmer Hoekstra kenmerkt zich door een ambachtelijke en fijne pentechniek. De tekeningen zijn figuratief en zeer realistisch, zodat de vervreemding des te helderder overkomt. Het werk is surrealistisch en schept een wereld waarin alles mogelijk is. De kijker wordt geconfronteerd met zijn eigen brein. Soms maatschappijkritisch, vaak grappig en altijd vreemd.

Anne-Marie van Veen Anne-Marie van Veen woont en  werkt in Beetsterzwaag. De omgeving en voornamelijk het Waddengebied zijn voor

23a Bijvoorbeeld door het te laten waaien in de wind, lichtinval, erin te vertoeven (mensen) of erop te zitten (vogels). Het werk wordt dan even één met de omgeving. In zijn werk zoekt Merijn Vrij schoonheid in materiaal en locatie: het werk kan verwondering brengen en laat de toeschouwer de locatie opnieuw beleven. Voor het Kunstweekend Beetsterzwaag maakte hij een Site-specific werk. Daarnaast is er een selectie foto’s te zien en te koop uit de Land-Art serie ‘Vrijkunst’, deels gepubliceerd in het tijdschrift Noorderbreedte. www.merijnvrij.nl

19

sculpturen met reliëf en pentekeningen te gast bij Goudsmidse Van der Velde.

Baukje Koolhaas Verhalenvertelster Baukje Koolhaas uit Wijnjewoude verzorgt optredens, workshops en cursussen vanuit haar onderneming Soelaes; verbinding met verbeelding. “Verhalen hebben een bijzondere kracht. Waar een verteller een verhaal brengt, ontstaat een soort stille aandacht  die de alledaagse ervaring te boven gaat en de dagelijkse wer-

21

haar de grootste inspiratie om landschappen met olieverf op linnen te schilderen.

Marina Twaalfhoven Goudsmid en beeldend kunstenares Marina Twaalfhoven ‘Artworks’ (Darp) is met kleine

www.goudsmidse.nl

17

D kelijkheid verdiept.”  Baukje brengt volksverhalen, andere bestaande verhalen, historische verhalen, eigen verhalen, levensverhalen en metaforen die aansluiten op een bepaalde vraag of een thema. “Ik wil uitdrukking geven aan wat in mij leeft en daarmee anderen inspireren en hen gelegenheid bieden zich te ontplooien en uit te drukken.”

Jitse Sikkema

15

Jitse Sikkema woont en werkt in De Wilgen en maakt beelden in pure  klei. Door de natuurlijke oxiden krijgen zijn beelden een prachtige kleurschakering. Soms worden ze in brons gegoten, waarbij ze het bekende handschrift behouden. De voorstellingen zijn soms figuratief, soms  gedeformeerd, gerelateerd aan mensen of in combinatie met vogels.

Roel Alkema

20

Alkema (1946) is geboeid door het bijzondere van het gewone. Hij houdt van het licht, ritme en de atmosfeer in landschap, straatbeeld en interieur. Dat boeit hem meer dan een spectaculaire voorstelling. “De beelden die ik in mijn schilderijen oproep, vertellen een verhaal voor wie daar gevoelig voor is. Dat verhalende element heeft wellicht te maken met mijn voormalige beroep als leraar Nederlands.”

Sara Klaster

16

Sara Klaster is autodidact kunstschilder en schildert portretten op paneel of doek. Ze werkt met olieverf en schildert zo realistisch mogelijk. saraklaster.123website.nl

Eldad Barak

21

Sinds 2005 maakt Eldad Barak met zijn meubelmakerij Woudhout houten meubelkunst. Hij gaat zoveel mogelijk uit van natuurlijke vormen. “Een beetje stoeien met Moeder Natuur. Passen en meten, keren en draaien. Daardoor  ontstaan unieke meubels met een eigen karakter.” Barak werkt voornamelijk met inlandse houtsoorten. www.woudhout.saleonline.nl


Sa!

K U N S T W E E K E N D

B E E T S T E R Z WA AG

17 juni 2015

19

www.sa24.nl

Euterpe Het repertoire van muziekvereniging Euterpe (Beetsterzwaag) is uiteenlopend en kent geen grenzen. Over de landsgrenzen, over de grenzen van de traditionele muziek. Euterpe staat altijd klaar

G om een festiviteit in eigen dorp of omgeving luister bij te zetten. De vereniging heeft een belangrijke sociale en culturele functie in het dorp. En dat alweer 120 jaar!

Q

Arco Baleno Salonensemble Arco Baleno bestaat uit zeven enthousiaste muzikanten. Zij spelen ‘van donder en bliksem naar regenboog’. In het Italiaans is dit ‘Arco Baleno’. Het repertoire omvat een veelheid aan

stijlen: semi-klassiek, Engelse walsen en de foxtrot, Frans en Weens, prachtige evergreens, hartstochtelijke Latijns-Amerikaanse muziek (tango/ paso doble), musical-melodieën en opzwepende zigeunermuziek.

Jacqueline Ezendam Olaf Mooij De Rotterdamse kunstenaar Olaf Mooij (1958) verwierf bekendheid met zijn autosculpturen in de openbare ruimte. Zoals de Braincar, een auto waarvan de bovenkap is omgevormd tot grote hersenpan. Overdag rijdt de auto door stad of landschap, in de avond droomt de auto door middel van videoprojecties op het matwitte hersenvlak. In de jaren negentig zocht Mooij de straat als podium voor zijn

28 werk. Kenmerkend voor zijn generatie was de verbinding met de wereld buiten de muren van de tentoonstellingszalen. Het werk van Mooij is stevig geworteld in de beeldhouwtraditie. De basis van de beeldhouwkunst is het vermogen van de kunstenaar om in dode materie leven te suggereren. De beroemde Kus van Rodin is in feite een brok steen, maar wij kunnen niets anders zien (en voelen)

dan een hartstochtelijke omhelzing. De auto’s van Olaf zijn niets meer dan carrosserie, hij transformeert ze tot persoonlijkheid, tot levende materie. Door toevoeging van overdreven kappen of uitvergrotingen komen speelse, karikaturale beelden tot stand. De humoristische beelden relativeren de hedendaagse verhouding van de mens tot de machines en apparaten die hem omringen. www.olafmooij.nl

Monique Verbruggen De manshoge caleidoscoop van Monique Verbruggen lijkt op het eerste gezicht industrieel erfgoed. Pas als je dichterbij komt, zie je dat je het mag aanraken, eraan mag draaien en het kunt ontdekken. “Je staat aan het roer van een monumentaal stuk. Ik vind het te gek wanneer mensen daarop aflopen en verdwijnen in een zelf gecreëerde wereld. Ze

zijn een kort moment op ontdekkingsreis.” Licht en schaduw hebben Verbruggen altijd al gefascineerd. De transparantie van dingen, het beïnvloeden van een ruimte door te spelen met licht, kleuren en glas. Het werk in Beetsterzwaag staat voor ontwikkeling en verandering, voor vernieuwing. Het toont

de kracht van beweging. Blijf maar draaien, er ontstaat altijd wel iets nieuws. “Ik zie mijn caleidoscopen als een spiegel van het leven. Je kunt er alles van maken wat je wilt. Mijn basisgedachte is dan ook het brengen van ongecompliceerde blijheid en de spontane glimlach.” www.moglas.nl

B

ren, waarvan het soms niet duidelijk is over welk genre muziek het gaat. Is het blues die jazzy gezongen wordt? Of jazz die bluesy gezongen wordt? De liefhebbers zijn het

er niet over eens. Het is echter meer dan duidelijk dat Antoinette zich prima thuisvoelt in dat intrigerende schaduwgebied waar jazz en blues elkaar ontmoeten.

Studenten Klassieke Academie Studenten schilderen en beeldhouwen van de Klassieke Academie in Groningen presenteren recent werk. Ze

Bram Zielman Bram Zielman (23, Beetsterzwaag) is al van jongs af aan geïnteresseerd in kunst, geïnspireerd door kunstwerken en tekeningen van zijn vader en tante. “Kunst is tijdloos en het is toegankelijk voor iedereen. Ik oriënteer mij op verschillende stijlen. Het proces is nu nog het belangrijkste. Ik schilder

29

doen dit voor de vierde keer, dus het publiek kan hun ontwikkeling volgen. Het Jazztrio Antoinette Vunderink zorgt

30 vanuit mijn gevoel en gebruik verschillende technieken. Ik gebruik plantenspuiten, rolkwasten, grote en kleine kwasten, zand, spuitbussen en spatels en verf vooral met acryl op doeken, hout of multiplex. Ik vind mijn abstracte schilderijen het sterkst.”

voor de sfeer. Op zaterdagmiddag 20 juni geven de studenten een workshop zelfportret-tekenen.

Willem Piek

30

Willem Piek (77) woont al bijna 40 jaar in Beetsterzwaag en beoefent pyrografie: met een elektrische pen branden op hout. Hij maakt vooral wandplaten met Bijbelse voorstellingen.

abstraherend schildert. Ook abstract werk en zeer expressieve portretten zijn haar handelsmerk.

Japke Weij

22

Een kunstwerk zonder licht is een kunstwerk zonder leven. Licht en schaduw geven dynamiek en sfeer. Daar draait het om in Japkes werk. Zij maakt contrastrijke realistische tekeningen en schilderijen en zoekt daarin een sfeer die is te omschrijven als ‘verstild’ of ‘vervreemdend’. Sinds twee jaar schildert ze mensfiguren op groter formaat. In het oudere werk vormen de twintiger jaren en Italiaanse zwart-wit films haar grote inspiratiebron.

26

Jazztrio Antoinette Vunderink  Kwalitatieve achtergrondmuziek ( jazz/blues/easy listening). Door de relaxte, laid back manier van het zingen van Antoinette ontstaat een muzikaal palet met klankkleu-

In het oeuvre van Jacqueline Ezendam (Vroomshoop) wordt al snel duidelijk dat ze het liefst intuïtief en figuratief

27

www.japkeweij.nl

‘De geit of wa is Sylvia’ In toanielstik, skreaun troch Edward Albee. Martin is 40 jier en in tige slagge arsjitekt. Hy hat in goed houlik en tegearre mei Stevie hat hy in soan Billy. Syn freon Ross makket in televyzjepro-

Saapke Waringa

A

gramma oer bysûndere minsken en dêryn is Martin te gast. It ynterview giet net sa as Ross tocht hie. Der is wat mei Martin. Mar wat? Lang om let komt de aap út ‘e mouwe: Martin hat in ferhâlding mei…..in geit.

24

Kunst bestaat voor Saapke Waringa uit beeldhouwen in diverse steensoorten. Albast heeft haar voorkeur. Vanaf 1991 volgde ze een aantal masterclasses in aquarelleren en ook het werken met olieverf beheerst ze. www.saapkewaringa.exto.nl

Aly van der Wal

31

Aly van der Wal uit Uithuizermeeden is lid van de Groninger Ploeg en ontwikkelde een geheel eigen techniek met acrylaat-diepdrukken. Resultaat zijn monodrukken die de gelaagde opbouw van het

Waddengebied overtuigend weergeven. De laatste jaren legt ze zich vooral toe op schilderijen en tekeningen. Van der Wal werkt met eitempera, wat bepalend is voor de sfeer van haar schilderijen. www.alyvanderwal.nl


De Grootste voorraad van Noord-Nederland

Tuin aanpakken? Eppinga biedt de grootste voorraad: • Vlonderplanken • Verduurzaamd grenen en vuren • Steigerplanken • Lariks

• Hardhout palen en balken • Composiet • IJzer waren • Beton poeren

En nog veel meer! Persoonlijk advies

Groot assortiment

Eigen transport

www.eppinga.nl • 0512 300 600 • Marconilaan 5 • 9207 JC Drachten


BEETSTERSWEACH TIGE TANK!

Njoggen foarstellingen fan Noblesse Oblige brochten rom 3.600 minsken nei de Overtuin fan Huize Lyndensteyn. Wy bin bliid mei safolle publyk en de moaie reaksjes dy’t wy krigen. Oan de ynwenners fan Beetstersweach: tank dat wy by jim te gast wêze mochten. Oan de Cornelia-Stichting: tank foar alle materiële en finansjele stipe. Oan Revalidatie Friesland: tank foar de noflike gearwurking. Oan alle spilers en frijwilligers: tank dat jim it ta in súkses makke ha.


Sa! Joke Vroegop

K U N S T W E E K E N D 17 juni 2015

34

Joke Vroegop ontwikkelde tijdens haar zoektocht naar diverse materialen een grote passie voor papier. Zij maakt tweedimensionaal werk, vaak in collagetechniek. De gelaagdheid in haar werk is mysterieus en spannend. Er ontstaat veelal een sprookjesachtige atmosfeer, waar mens en dier hun plaats vinden. De serie ‘Engelen-harnassen’ vertelt het verhaal van moderne engelen, die zich moeten wapenen tegen de onverschilligheid van de huidige tijd. Ze dragen hun vleugels als een harnas met zich mee.

Blaaskwintet van KCO

B E E T S T E R Z WA AG

22

www.sa24.nl

K

Ellen Zwanenburg

Het Blaaskwintet van het Koninklijk Concertgebouw Orkest (KCO) bestaat uit leden van dit roemruchte orkest met op het programma muziek van onder andere Reicha, Hindemith en Berio. Het is uitzonderlijk dat een blaaskwintet van een dergelijk hoog niveau uit Amsterdam naar Friesland komt. In de Sint Hippolytuskerk te Olterterp werden tientallen jaren concerten met klassieke kamermuziek georganiseerd, voor het laatst zes jaar geleden. Entree: 15 euro, t/m 18 jaar gratis. www.cultbee.nl

32

Ellen Zwanenburg (1974, Beetsterzwaag) maakt symbolisch werk, landschappen/zeegezichten en portretten.  “De geur van olieverf, in van die kleine tubetjes; daarmee begon mijn liefde als jong meisje voor het schilderen. Het heeft me nooit meer losgelaten. Ik hou ervan gevoel en ervaring te vertalen naar symbolisch beeld en kleur. Inspiratie zit voor mij in alles maar vooral in het beleven en ervaren van het leven zelf.”

www.jokevroegop.net

Nuria Meseguer De Spaanse realistische fijnschilderes Nuria Meseguer (1973) groeide op tussen de kwasten en doeken in het atelier van haar vader, kunstenaar en docent Alejandro Meseguer. Haar grootvader van moederszijde was aquarellist. Als jong meisje verhuisde ze naar het eiland Lanzarote. Daar ontdekte ze de zee, leer-

33 de ze zwemmen en raakte ze betoverd door het ongerepte blauw-aqua, haar lievelingskleur. Van jongs af aan is ze al gefascineerd door tekenen, stripboeken en kunstencyclopedieën. Nuria studeerde Schone Kunsten in Spanje, het laatste studiejaar was ze in Antwerpen op de Koninklijke Academie voor Schone Kun-

sten. Sindsdien is ze fulltime kunstenares.  Nuria gebruikt de oceaan als achtergrond voor haar werk: het portretteren van mensen in zee. Scenario’s tussen de emotionele en onbewuste taal van menselijke relaties, waar denken niet bestaat en alles .... stroomt. Nuriameseguer.blogspot.nl


Sa!

17 juni 2015

Tentdienst

Open FK Judo

HOORNSTERZWAAG Tijdens het dorpsfeest is er op zondag 21 juni (10.00 uur) een dienst in de feesttent achter obs Op ‘e Grins. Dominee Piet Hulshof preekt op ludieke wijze over het thema ‘Oars as oars’. Muzikale medewerking is er van Hans de Liedjesman.

De Stichting Langste Dei Toernooi organiseert op 20 juni in sporthal Kortezwaag voor de 29e maal de ‘Open Friese Kampioenschappen Judo’. Vanaf 9.00 uur strijden circa 550 nationale en internationale judoka’s op acht wedstrijdmatten om de Open Friese Judotitel. De dag is verdeeld in vier blokken. Het toernooi in Gorredijk heeft een sterk deelnemersveld met regionale, nationale en internationale toppers. GORREDIJK

Ars Musica

GORREDIJK Op vrijdag 19 juni (19.30 uur) houdt Ars Musica haar eindpresentatie in de Ontmoetingskerk in Gorredijk. Een vrolijke mengelmoes van veel instrumenten en muziekstijlen. Met optredens van een dertig leden tellend barokorkest, een hoorntrio met onder andere het Amerikaanse ‘With Horns and Hounds’, vrouwenkoor Femmes Vocales, Barokensemble Cascade en soliste Anna Siet Algra. In de week van 22 tot en met 27 juni organiseert de stichting een open lesweek in de muziekscholen van Beetsterzwaag, Ureterp en Gorredijk. Er is dan volop gelegenheid om instrumenten te proberen en vragen te stellen over mogelijkheden op het gebied van muzieklessen in deze regio. www.arsmusica.nu

Henk Hoekstra Classic

De tweede Henk Hoekstra Classic voert de fietsers zaterdag 20 juni door heel Opsterland. Er zijn routes van 20, 40, 60 en 100 kilometer. Inschrijven kan op de dag zelf in de feesttent bij Café It Alde Sté aan de Weibuorren. Vorig jaar is de Classic voor het eerst georganiseerd, als eerbetoon aan de toen 75-jarige Henk Hoekstra. www.wielrennenureterp.nl

URETERP

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

23

www.sa24.nl

Rebecca Loebe

OLDEBERKOOP In haar intieme voorstellingen, met alleen zang en gitaar, brengt Rebecca Loebe voornamelijk originele nummers van haar nieuwe album Circus Hart. Met altijd een stralende glimlach laat Rebecca zien dat zij een expert is in de kunst van het verhalen vertellen. Met haar positieve energie, enthousiasme en snelle grappen pakt ze het publiek

Brocantemeuk

Op 20 en 21 juni (11.00 – 17.00 uur) staan de deuren van Brocantemeuk open. In en rondom de boerderij It Foarhûs aan de Opsterlandse Compagnonsfeart staat het vol met brocante. Een grote verzameling unieke stukken. Zowel kleine objecten en klein meubilair als brocante voor de tuin. Tjalling Harkeswei 68. www.brocantemeuk.nl

HEMRIK

Antje Veldstra

De houtdrukken van Antje Veldstra zijn tot 28 juni te zien in het Sudergemaal. De prenten vallen vooral op door de intensiteit van de kleuren. De afwisseling van dekkende kleuren met transparante lagen maken haar houtdrukken levendig. Duidelijk is haar hang naar ruimtelijkheid te zien. Vaak is er een thema in het werk te ontdekken, zoals nu ‘Hindeloopen’. Veldstra vult haar tekeningen aan met poëtische teksten. Op 28 juni is Antje zelf aanwezig om te vertellen over haar manier van werken. Tevens laat zij wat kleine prenten en ex libris zien. Geopend iedere zaterdag- en zondagmiddag van 13.30-16.30 uur. www.damshus.nl www.antje-veldstra.nl.

NIJ BEETS

De Bazuin

TIJNJE Ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin geeft het muziekkorps op zondagavond 21 juni (19.30 uur) een openluchtconcert op het feestterrein bij de sportvelden in Tijnje. Bij slecht weer verhuist het optreden naar de kantine van de voetbalclub. Met medewerking van de Fedde Schurer Band van scholengemeenschap Sevenwolden uit Heerenveen. Entree: 5 euro.

volledig in. Na omzwervingen timmert de Amerikaanse singer-songwriter al een jaar of tien aan de weg vanuit Austin, Texas. Ze deed onder andere mee aan de Amerikaanse versie van The Voice en treedt op 21 juni (16.00 uur) op in Le Brocope. Entree: 10 euro, t/m 18 jaar gratis. www.rebeccaloebe.com en www.lebrocope.nl

Oecumenische dienst

De traditionele oecumenische avonddienst rond de langste dag in de doopsgezinde kerk is dit jaar op 21 juni (19.30 uur). Centraal staan de figuur en de bundel van Johannes de Heer. Hij werd bijna 150 jaar geleden geboren en 110 jaar geleden kwam zijn eerste bundel uit. De liederen in de bundel zijn nog altijd springlevend. Locatie: de doopsgezinde vermaning (Menniste Tsjerke) tussen de Stationsweg en Trimbeets. GORREDIJK

Dorpsfeest

JUBBEGA/HOORNSTERZWAAG

Sport en Spel is het thema van het tweejaarlijks dorpsfeest in Jubbega en Hoornsterzwaag. Het feest voor de buurtverenigingen wordt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni gehouden rondom basisschool Op ‘e Grins. Op het programma staan onder andere een doemiddag voor de kinderen, buurtenkamp, Pipegaelloop, toneel, Jubbega/Hoornsterzwaag got Talent, Brommerclub-toertocht, katapult schieten, zakslaan en een Trial Bike Show. www.pipegaeltsje.nl

Open Tuinen Weekend Op zaterdag 20 en zondag 21 juni is er een landelijk Open Tuinen Weekend. In veel tuinen zijn extra activiteiten en verrassende gasten. Sa! kreeg meldingen van de volgende tuinen: Jubbega Tuin Bokkehûske aan de Leidijk 22. www.bokkehuske.nl Tijnje Bloempluktuin De Warreweide (Warrewei 33). In Annies blommepluktún kunnen bezoekers voor 5 euro een eigen boeket plukken. www.warreweide.nl De Kleine Prairie (Breewei 22). Amerikaanse planten en grassen met daarbij een schaduw-, bos- en indiaanse moestuin. www.dekleineprairie.nl Gorredijk Tuin van Piet en Aly de Ruiter aan de Hegedyk 6. Oudehorne Tuin van de familie Poldervaart aan het 1e Stichtingspad 5. Nij Beets Bamboekwekerij/Oosterse tuinenspecialist Blauwe Kamp 11 www.deblauwekamp.nl Theetuin Halte Leppedijk, Leppedijk 9 www.halteleppedijk.nl Kleurige border- en beeldentuin en atelier met eigen werk van familie Harmsma aan de Prikkewei 28.

AGENDA DO 18 JUNI 19:00 UUR | BEETSTERZWAAG Kunstweekend Beetsterzwaag Landgoed Lauswolt - tuin

VR 19 JUNI 17:00 UUR | GORREDIJK Concours Hippique Gorredijk Terrein Loevestein 19:30 UUR | GORREDIJK Eindpresentatie Ars Musica Ontmoetingskerk

ZA 20 JUNI 07:00 UUR | BAKKEVEEN Vlooienmarkt Bakkeveen 08:00 UUR | URETERP Henk Hoekstra Classic 09:00 UUR | GORREDIJK Open FK Judo Sporthal Kortezwaag 09:00 UUR | GORREDIJK Concours Hippique Gorredijk 10:00 UUR | OUDEHORNE Rommelmarkt Schoolplein Wijbrandischool 11:00 UUR | HEMRIK Brocantemeuk Tjalling Harkeswei 68 11:00 UUR | BEETSTERZWAAG Kunstweekend Beetsterzwaag 13:30 UUR | NIJ BEETS Varen met turfbok Damshûs 14:00 UUR | BEETSTERZWAAG Duo Ravel Extended Dorpskerk

ZO 21 JUNI 09:00 UUR | GORREDIJK Concours Hippique Gorredijk 10:00 U.| HOORNSTERZWAAG Dienst ‘Oars as oars’ Feesttent 11:00 UUR | HEMRIK Brocantemeuk Tjalling Harkeswei 68 11.00 UUR | BEETSTERZWAAG Kunstweekend Beetsterzwaag 12:00 UUR | OLTERTERP Blaaskwintet Sint Hippolytuskerk 16:00 UUR | OLDEBERKOOP Rebecca Loebe Le Brocope 19:30 UUR | TIJNJE Openluchtconcert De Bazuin Feestterrein sportvelden 19:30 UUR | GORREDIJK Oecumenische avonddienst Menniste Tsjerke

MA 22 JUNI 18:00 UUR | JUBBEGA Start Zwemvierdaagse Zwembad Jubbega


VANDAAG BESTELD. MORGEN LEZEN! BESTEL UW BOEKEN SNEL EN COMFORTABEL OP ONZE WEBSITE!

b

Planteyn boeken Planteyn boeken Langewal 19 Gorredijk T 0513 461254 M info@planteyn.nl www.planteyn.nl


Sa!

17 juni 2015

26

www.sa24.nl

Maarten MUsch is vaak van hUis

‘Ondanks de afstand is m’n band met de jongens goed’ Zes weken op, zes weken af. Scheepswerktuigkundige Maarten Musch heeft geen doorsnee negen-tot-vijfbaan. Terwijl zijn vrouw een camping runt, werkt hij op een baggerschip in het buitenland. Maarten ziet z’n gezin dan wekenlang niet. “Ik richt me vooral op wanneer ik er wél ben.” TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

Het is zonnig en warm in Jubbega. Op minicamping Singel is het rustig, een enkele gast geniet op het terras van het mooie weer. De elfjarige Binne roetsjt aan een kabelbaan over het veldje. Z’n broer Douwe (19) staat erbij te kijken. “Mooi hè!”

JUBBEGA

Even later voegen de jongens zich bij hun ouders Maarten en Greet (allebei 48) aan de tuintafel. Hond Loeka scharrelt eromheen en zoekt een plekje in de schaduw. Greet zet verse koffie en zelfgebakken citroentaart op tafel. “Ik doe mijn werk nu twintig jaar en ben het inmiddels gewend”, begint Maarten. “En toch… vanaf het moment dat ik gebeld word voor een nieuwe periode ben ik knorrig. Ik weet dat ik dan al het leuke thuis moet achterlaten. Greet merkt dat altijd heel duidelijk aan me. Ik kan dan niet meer met klusjes beginnen, ben in m’n hoofd al met andere dingen bezig. Is m’n ticket goed, zijn m’n papieren in orde? Ik word er onrustig van.” Douwe was pas twee weken oud toen Maarten voor het eerst voor acht weken weg moest. “Greet had een keizersnee gehad en kon Douwe niet eens uit de wieg tillen. Ze kreeg hulp, maar het voelde wel een beetje alsof ik ze in de steek liet. Niet leuk nee, en dat is eigenlijk een understatement. Vooral de onzekerheid vond ik erg; ik wist niet of alles goed zou gaan. Er zijn momenten geweest - ook later, nadat Binne geboren was - waarop ik met een brok in m’n keel in het vliegtuig zat en dacht: wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ik liet Greet alleen achter met twee jonge kinderen. Maar het gemis wende, ook voor haar, en ik leerde relativeren. Iedere andere vader moet ook gewoon aan het werk.”

Maar je miste wel belangrijke momenten in het leven van je zoons. Maarten, peinzend: “Toen Binne zeven werd, was dat pas de tweede keer dat ik z’n verjaardag meemaakte. Nee, ik kan niet overal bij zijn. Niet bij de kleine en ook niet altijd bij de grote mijlpalen. Dat is jammer. Wat ik vooral vervelend vind, is dat ik er in de zomervakantie vaak niet ben, of maar de helft van de tijd. Toch richt ik me op de tijd dat ik er wél ben, die is bepalend. Ik haal het gewicht van zo’n verjaardag af en breng dat naar het moment dat ik thuis ben. Een datum is dan minder belangrijk. Ik kijk ook naar de voordelen. We gaan vaak buiten de vaste vakantieperiodes op vakantie en dan is het lekker rustig. En ik ben zes weken achter elkaar thuis, welke vader heeft dat nou? Het is dat ik van Binne niet mee mag op schoolreis, maar het kan wel.”

IK ZIE JE WEL WEER,

HOI! “Hij is er of hij is er niet”, mengt Douwe zich in het gesprek. “Daar raak je aan gewend. Mensen zeggen weleens: dan heb je dus zes weken geen vader. Zo ervaar ik het niet. Ik heb wel een vader, maar hij zit gewoon in een ander land. Wat maakt dat uit? Maar het is wel extra leuk als ‘ie er wél is. Als hij weer vertrekt, geef ik hem altijd een stomp en dat is het. Dan zeggen we: Ik zie je wel weer, hoi!” Maarten lacht. Hij kent z’n oudste zoon: lekker nuchter. Z’n jongste is iets emotioneler, schat hij in. “Ik was vroeger soms wel verdrietig als heit er niet was, ja”, geeft Binne toe. “Nu denk ik: pech als hij er niet is. Ik vond het niet leuk dat ik heel lang heb moeten wachten op de kabelbaan.”

Compenseer je je afwezigheid met extra leuke dingen als je thuis bent? Maarten: “We gaan niet naar Disneyland of zo. Maar ik ben een echte doener, en dingen samen met ze ondernemen is het leukste wat er is. Met die kabelbaan probeer ik ‘Binne’-tijd te creëren. Ik leer ‘m ook trekker rijden. Douwe studeert nu in Leiden en is alleen de weekenden thuis, maar ook met hem doe ik veel.” Hoe doe je dat met de opvoeding van de jongens? Hoe hou je daar voeling mee als je er een groot deel van de tijd niet bent? “Ik ben iets strenger dan Greet. Het is ja of nee bij mij, zij is wat genuanceerder. Over het algemeen liggen we wel redelijk op één lijn, echt grote discussiepunten hebben we niet. We communiceren veel, ook als ik weg ben. We bellen dan elke dag. Er komen natuurlijk ook dingen voorbij over de kinderen, over school of andere zaken. Dan overleggen we. Maar verder kan ik wat er thuis gebeurt volledig loslaten. Dat is ook de basis waarop ik dit werk kan doen, anders lukt het niet. Ik kon me er in het begin weleens druk over maken als ik thuiskwam en Greet dingen anders had aangepakt dan ik in gedachten had. Maar op een bepaald moment dacht ik: waar maak ik me zorgen om? Alles draait wel door. Nu heb ik de insteek: wat zij doet is altijd goed. Punt. Voor mij is het geen afweging waaróm Greet iets doet of beslist, het is oké.” Sta jij als vader voor de jongens op het tweede plan als je thuis bent? “Dat heb ik weleens gedacht. Binne was als jongetje van twee, drie jaar erg gehecht aan Greet. Ik herinner me dat hij ‘s nachts een keer gillend wakker werd en ‘mem!’ riep. Greet sliep, dus ik ging naar hem toe. ‘Ik rop dy toch net, ik rop mem!’, zei hij. Ik kon vertrekken. Een keer maakte ik een broodje pasta voor hem en reageerde hij: ‘Do hoechst myn bôle net te meitsjen, mém makket myn bôle.’ Ik snapte wel dat hij zich puur afzette tegen het feit dat ik er vaak niet was, maar had het er wel zwaar mee. Nu niet meer. Je leert al snel dat je er niks mee opschiet als je er chagrijnig van wordt als de balans thuis iets anders ligt. Dat hou je namelijk niet vol. Als ik thuiskom, check ik

gelijk hoe de zaken liggen. Wat mogen ze van Greet, hoe zijn de afspraken? Ik heb niet het idee dat ze misbruik maken van de situatie.” Douwe grijnst. “Nou, soms ‘regelen’ we weleens wat met mem…” Maarten, onverstoorbaar: “Ik weet dat ze ook bij mijn afwezigheid denken: heit soe dat net sa wolle, dus doch ik dat net. Het scheelt ook dat we heel lieve kinderen hebben. Er staat hier een koelkast vol ijsjes en toch vragen ze het nog keurig als ze er één willen.” Het is even stil. Dan zegt Maarten: “Misschien wordt het er thuis wel beter van dat ik af en toe een tijd weg ben. We zitten niet op elkaars lip en dat geeft ons ruimte om onszelf te zijn. Greet heeft de vrijheid om dingen op haar manier te doen, en de afstand geeft mij de gelegenheid om rustig na te denken over zaken die spelen.” Zoals? “Douwe zat in groep 7 en was een lief, klein jochie. En ik dacht: hoe moet ik nou van hem een grote, sterke jongen met ruggengraat maken? Straks gaat hij naar de middelbare school en wordt hij zo omvergelopen. Ik wilde hem helpen. Tijdens m’n afwezigheid bedacht ik dat ik met hem een huttentocht in Oostenrijk zou gaan maken. Het was de allereerste keer dat we met z’n tweeën weg gingen. Hij was elf. En het was een enorm goede zet. Op een avond zat hij in een berghut met vier kinderen uit verschillende landen Mens Erger Je Niet te spelen en had hij dikke lol. Ik wist: die slag is gewonnen. Bovendien: het was enorm goed voor onze band, ons contact is er sterk door verbeterd. Alles wat ik in de jaren daarvoor had laten liggen, haalde ik in één slag in. Voor Binne wil ik ook iets bedenken wat hij leuk vindt. Daarover nadenken gaat makkelijker op afstand dan in de hectiek thuis, vind ik.”

HET MOOISTE

WAT ME IS OVERKOMEN Wat betekent het vaderschap voor jou? “Vader worden vind ik het mooiste wat me in m’n leven is overkomen. Mijn grootste wens is ervoor te zorgen dat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‘IK DENK DAT IK AARDIG OP DE HOOGTE BEN VAN WAT ER SPEELT IN HUN LEVEN.’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sa!

die twee alle mogelijkheden krijgen die ze willen. Ik probeer de communicatie open te houden, dat vind ik belangrijk. Wat er ook gebeurt, ze moeten alles tegen ons kunnen zeggen. Dat is tot nu toe gelukt. Ik praat veel met ze, over dagelijkse dingen. Als ik weg ben wat minder. Soms vraagt Greet ze, als ik vanaf de boot bel: wolle jim mei heit

17 juni 2015

www.sa24.nl

27

prate? En dan is het: nee, ik bin oan it gamen! Maar dat geeft niet. Onze band is goed, ik denk dat ik aardig weet wat er speelt in hun leven.” Hoe trots ben je op die twee? “Kun je dat uitdrukken?” Maartens blik dwaalt af naar z’n jongens. “Apetrots. Kijk ze zitten.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sa!

17 juni 2015

29

www.sa24.nl

SP Opsterland kampt met smal kader

Liever actief op straat dan onbeduidend in de raad De SP behaalde in maart bij de Provinciale Statenverkiezingen in Opsterland twaalf procent van de stemmen. Een aantal dat bij gemeenteraadsverkiezingen goed zou zijn voor ruim twee zetels. Toch deed de SP in 2014 niet mee aan de lokale verkiezingen en ook voor 2018 acht voorzitter Jolanda Geerling de kans daarop klein. TEKST: WIM BRAS FOTO: SIETSE DE BOER

LIPPENHUIZEN Over de herkomst van de stemmen voor haar partij heeft plaatselijk voorzitter Jolanda Geerling uit Lippenhuizen een duidelijke verklaring. “Opsterland is van oudsher een PvdA-bolwerk, maar net als ikzelf keerden veel mensen die partij de rug toe na de neoliberale draai van Wim Kok eind jaren negentig. Een deel van die kiezers is gaan zweven en een deel is bij ons terechtgekomen. Zij herkennen in de SP-ideologie vertrouwde waarden als menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.”

Socialer

Geerling scheert de Opsterlandse PvdA niet over een kam met hun partijgenoten in Den Haag. Toch meent ze dat de SP lokaal het verschil maakt door ondubbelzinnig te kiezen voor de burger. En daarmee onderscheidt de SP zich ook van Opsterlands Belang, voegt ze eraan toe. “Wij zijn socialer, gaan meer van de mensen uit. Ik kijk met verbazing naar de bedragen die omgaan in projecten als het Polderhoofdkanaal en de N381. Van het kanaal kun je nog zeggen dat het werkgelegenheid oplevert, maar de N381 is zonde geld en zonde natuur. De uitgave daarvoor staat in geen verhouding tot de voordelen.” Ook laakt Geerling de gang van zaken in het sociale domein. De SP-voorzitter mist openheid over de totstandkoming van het nieuwe beleid, te veel wordt in achterkamertjes voorgekookt en daarna als onomstotelijk gepresenteerd. “Neem de zorgdecentralisatie, velen weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Toegegeven, Opsterland doet het in vergelijkingen lang niet slecht en de gemeente zit in een overgangsjaar. Maar bij te veel mensen knaagt de onzekerheid over wat hen over een half jaar te wachten staat. Daar heeft de gemeente te weinig oog voor.”

Smalle basis

Wordt het dan niet tijd dat de SP zich er in de gemeenteraad mee gaat bemoeien, te beginnen na de verkiezingen van 2018? Geerling sluit de komst van de SP in de raad niet op voorhand uit, maar acht dat de eerstvolgende termijn nog niet waarschijnlijk. “We hebben de kiezers wel en hun aantal neemt ook nog steeds toe, door onze activistische manier van politiek bedrijven. Maar in ledenaantallen merken we dat niet. We zijn de afgelopen jaren zelfs teruggegaan van 84 naar 74 leden. Een deel

van onze achterban kampt met financiële problemen en heeft noodgedwongen hun lidmaatschap moeten opzeggen. Dat is treurig voor henzelf, maar ook een aderlating voor de partij. We willen niet met een te smalle basis aan de volgende raadsverkiezingen meedoen. Opsterland zit niet te wachten op nog een kleine partij aan de linkerzijde. Pas als we denken echt het verschil te kunnen maken, gaan we ervoor.”

Vochtproblematiek

De SP gaat dus voorlopig stug door met het aankaarten van maatschappelijke kwesties buiten de raadzaal om. “Dicht bij de mensen concrete problemen aanpakken.” Als voorbeeld haalt ze de vochtproblematiek in Opsterlandse huurwoningen aan. In eerste instantie een spontane actie die begon met een SP-lid in Nij Beets. Bij hem in het rijtje hadden meer buren last van natte muren en zwarte schimmelplekken op het behang. “Via een buurton-

derzoek kwamen we in contact met een thuishulp die bij een oude man in Beetsterzwaag over de vloer komt. Ook bij hem groeide de zwarte schimmel aan de muren. Zo begon het balletje te rollen. Inmiddels hebben we zestien woningen bezocht en de toestand vastgelegd in verslagen met foto’s. Het gaat tot nu toe om dertien woningen van Elkien en drie van WoonFriesland.” Individuele bewoners hebben de vochtproblemen over de jaren meerdere malen aangekaart, zegt Geerling. “Maar ze worden aan het lijntje gehouden. Goed ventileren en goed stoken, zeggen de corporaties telkens, maar dat helpt niet. En Elkien en WoonFriesland doen zelf ook wel wat, maar het blijft bij de lapmiddelen die ze al eerder hebben toegepast. Op een gegeven ogenblik geloof je het dan wel als huurder. De mensen raken murw.” Sommigen zijn al voor de zevende keer aan een nieuw behang toe. Anderen hebben gezondheidsproblemen door allergieën of irritaties aan de luchtwegen. “In sommige huishoudens is de situatie echt heel triest en zijn de bewoners ten einde raad. Om echt een vuist te kunnen maken, moet je samen optrekken. We roepen dan ook iedereen in Opsterland met vochtproblemen op om zich bij ons te melden.”

Landelijk opgepikt

Nadat Omrop Fryslân aandacht aan de SP-actie besteedde, reageerde Elkien

‘PAS ALS WE DENKEN ECHT HET VERSCHIL TE KUNNEN MAKEN GAAN WE ERVOOR.’

direct. Ze vroegen om de adressenlijst om de problemen aan te pakken. De SP geeft de namen niet vrij. “We vermoeden dat Elkien de lijst wil gebruiken om bouwtechnische problemen uit te sluiten.” Toch noemt ze de toenadering positief. “Maar het draait wel om de aanpak. Zijn er ooit vochtmetingen gedaan? En zo niet, gebeurt dat dan nu wel? Wees eerlijk en biedt de bewoners een alternatief, hetzij met behulp van huurcompensatie of eventueel met verhuizing.” Inmiddels ondersteunt de landelijke SP de lokale Opsterlandse actie en stelt de partij de vochtproblematiek in de huursector aan de orde in de Tweede Kamer. Elke laatste donderdag van de maand gaat Geerling met een clubje partijgenoten ‘buurten in de buurt’, telkens op een andere plek in de gemeente. Zo krijgt de SP de zaken die spelen boven tafel. Bijvoorbeeld de lange wachttijden bij de huisartsenzorg in Gorredijk, Terwispel en Lippenhuizen. “Dat hebben we bij de groepspraktijken aangekaart, waarop beterschap werd beloofd. Volgend jaar herhalen we het onderzoek.” Het activisme zit de SP in de genen, aldus de voorzitter. “Wij zijn liever op straat actief dan dat we een onbetekenende rol spelen in de raad. En we zijn de enige partij die zich laat zien. Ik krijg bij mij thuis nooit een politieke partij aan de deur.” www.opsterland.sp.nl


De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


BONUS

1 JULI

2+1 GRATIS

MEGA GROTE

DIERENPLAATJES RUILMIDDAG

3.27

VA N 1 4:0 0 tot 17:0 0 u u r

ALLE Conimex

Combineren mogelijk. Bijv. woknoedels. 3 zakken a 248 gram.

2.18

14.19

Hertog Jan of Jupiler 24 flesjes a 0,3 of 0.25 liter. Max 6 kratten per klant.

BONUS

BONUS

20% KORTING

1+1 GRATIS

2.99

Galilei

Alle varianten. Bijv. Hugo. Fles 0,75 liter.

2.39

10.68

Coca-Cola

6 packs 1.5 literflessen. Alle varianten. Per set.

BONUS

Senseo en Douwe Egberts Alle varianten. Combineren mogelijk. 2 pakken.

7.89

4.58

Dreft afwasmiddel en Mr. Proper

BONUS

BONUS

2 STUKS

30% VOORDEEL

25% VOORDEEL

8.30

10.35

6.00

6.50

Milner

Alle varianten. Bijv. licht gerijpt 30+ in plakken. per 100 gram.

1.08

AH Shoarmareepjes

Schaal 250, 500 of 900 gram. Bijv. schaal 900 gram.

3.98

1.99

25% VOORDEEL

5.95

AH Kipfilet Schaal 1 kilo

4.99

3.99

ALLE AH Maaltijdsalades Bijv. caesar. Schaal 450 gram.

1.49

Alle varianten. Per beker.

1.00

AH Aardbeiengebak

Alle varianten. Bijv. aardbeienvlaai. Per stuk.

2.99

BONUS

BONUS

6.49

1.45

25% VOORDEEL

Mona pudding. 450 gram.

4.50 BONUS

1+1 GRATIS

Alle varianten. Combineren mogelijk. Bijv. tagliatella all’uvo

2.29

Alle varianten, combineren

BONUS

AH Verse pasta

9.99

4.87

35% VOORDEEL

ALLE OLA

Bijv. Raket. Doos 9 stuks.

1.20

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 21 JUNI 2015


Sa! week 25 - 2015