Page 1

Sa!

Woensdag 4 juni 2014

Jaargang 1 Nummer 9 www.sa24.nl

kijkt anders

MAAIERS ZONDER GRAS PAGINA 15

WIJNJEWOUDE

NIJ BEETS

HENK HOEKSTRA

ZORGBOERDERIJ

MIDZOMERFEEST

WIELERCRACK

Tientallen bewoners van Wijnjewoude hebben genoeg van de in hun ogen ongebreidelde groei van de zorgboerderij van de familie Barf aan de Merkebuorren. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied moet rust brengen.

Nij Beets beleeft dit weekend de 25e editie van het Midzomerfeest. De mannen van het eerste uur zijn er nog steeds bij. “Wy dogge in wykein krekt at we 20 binne.”

Met minstens 150 overwinningen is Henk Hoekstra uit Ureterp meer dan een gewone wielrenner. Dit weekend wordt de eerste Henk Hoekstra Classic georganiseerd, een toertocht over verschillende afstanden.

PAGINA 3

PAGINA 7

PAGINA 13

Woning van de week

Stokerij 32 Gorredijk Vraagprijs  150.000,-- K.K. www.sierdmoll.nl


Sa!

3

Buurt en zorgboerderij in onmin Veel protest in de raadszaal maandag. Tientallen bewoners van Wijnjewoude hebben genoeg van de in hun ogen ongebreidelde groei van de zorgboerderij van de familie Barf. Een nieuw bestemmingsplan moet rust brengen.

WIJNJEWOUDE De familie Barf heeft sinds 2003 aan de Merkebuorren een gezinshuis voor kinderen met een beperking. Wat begon als een pleeggezin is volgens de buurtbewoners nu uitgegroeid tot een zorgbedrijf (Stichting A&B) met opvang van circa twintig kinderen. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wil de gemeente Opsterland de woonbestemming van het perceel veranderen in de bestemming maatschappelijk/ zorgboerderij, met daarbij een vergroting van het bouwblok.

Dat is tegen het zere been van de buurt die, volgens woordvoerder Eric Annema op een raadsbijeenkomst, nu opkomt voor haar rechten. “Voor het eerst. Eerder kon niet. De gemeente heeft de afgelopen

jaren veel gedoogd en achteraf toegestaan. Zo konden wij geen bezwaar maken.” De verhouding tussen de familie Barf en de buurt is verre van optimaal, blijkt uit het verhaal van Annema. “Het bedrijf is helemaal uit balans en overleg is niet mogelijk. In plaats daarvan zijn er anonieme discriminerende beschuldigingen. Bovendien komen er steeds meer cliënten met gedragsproblemen en criminele achtergronden. Wij zijn niet tegen een zorgbedrijf, maar wel op deze schaal.” De woordvoerder van de familie Barf vindt op zijn beurt de reactie van de buurt uit balans. De overlast is in zijn ogen niet anders dan bij andere percelen in de buurt. Bovendien is

Buurtbewoners protesteren in de raadszaal FOTO: SIETSE DE BOER

het aanbod cliënten groot en moet er toch een plek zijn voor deze kinderen. Een aantal raadsleden drong aan op het inzetten van een mediator om beide partijen bij elkaar te brengen. De buurt lijkt in te kunnen stemmen met de huidige omvang als maximale grootte. “Maar dat betekent wel dat we van beide kanten moeten inschikken”,

De Frije Wiken plaatst borden voor herkenning

4 Mijl van Terwispel

Samenwerken op het terrein van toerisme en recreatie heeft geen zin wanneer de toerist zelf daar niets van ziet, vindt De Frije Wiken. Daarom plaatsen zij komende vrijdag een aantal borden op invalswegen van het gebied. De herkenningsborden van het toeristisch netwerk De Friese Wouden werden vorig jaar al gepresenteerd. In dit samenwerkingsverband is De Frije Wiken met veertien dorpen in drie gemeenten het grootste deelgebied en bovendien initiatiefnemer van dit project. Voorzitter Ate Westra uit Oudehorne verwacht dat de bebording gaat helpen bij het op de kaart zetten van De Frije Wiken. “It libbet by ûndernimmers hieltyd mear. Ek de minsken yn it gebiet ha faak wol heard fan De Frije Wiken. Mar foar de bûtenwacht, de toerist, leit dat oars.”

TERWISPEL Het was zondag prachtig hardloopweer tijdens de eerste editie van de 4 Mijl-Recreatieloop van Terwispel. Ruim honderd deelnemers legden een fraai parcours af ten noorden van het dorp. De lopers kwamen niet alleen uit Terwispel en Gorredijk, maar ook van ver daarbuiten. Aan de Kidsrun over één mijl deden 50

OUDEHORNE

De Frije Wiken ontstond drie jaar geleden vanuit de gedachte dat het niet handig is wanneer individuele dorpen toerisme en recreatie in eigen dorp gaan promoten. De veertien dorpen tussen Heerenveen, Gorredijk, Jubbega en Oldeberkoop sloegen daarom de handen ineen. “Yn it begjin foaral troch te netwurkjen, nei beurzen te gean en te flyerjen. De Frije Wiken is in noch net ûntdekt gebiet. Dizze hoeke fan de provinsje hat mear te bieden dan allinnich Appelskea, Beet-

stersweach en Bakkefean.” De Frije Wiken werkt nauw samen met de Plaatselijk Belangen van de aangesloten dorpen. Twee keer per jaar is er overleg en afgelopen winter ging het bestuur zelfs in alle dorpen op bezoek. “Se binne hiel entûsjast, mar wy fernimme ek wol dat Pleatselik Belangen foaral mei eigen doarp dwaande binne. Dêr komt by dat wy ek wolris wat te hurd wolle.” Westra roemt de huidige samenwerking met de drie gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland. “Wy witte dat de ûntwikkeling fan toerisme en rekreaasje in kwestje fan lange adem is. Dat is net yn in jier klear.” Het project met de bebording wordt financieel mogelijk gemaakt door de drie gemeenten en de Provinsje Fryslân. Over drie jaar wordt het effect van de borden bekeken, waarna mogelijk ook de andere deelgebieden overgaan tot het plaatsen van de borden.

aldus Annema, die een mediator niet afwees. Wethouder Piet van Dijk wil ook graag een punt achter de langdurige kwestie zetten. “Het is jammer dat de buurt en de familie zo met elkaar omgaan. Beide partijen hebben behoefte aan duidelijkheid en die moet de gemeenteraad met het bestemmingsplan bieden. Daar hoeft geen mediator aan te pas te komen.”

Het nog aan te nemen bestemmingsplan voorziet onder andere in een bufferstrook van 25 meter met de Russchenreed, die de overlast moet beperken. Deze strook krijgt een agrarische bestemming, zodat bebouwing niet is toegestaan. Maar kinderen mogen er wel spelen. De gemeenteraad neemt op 30 juni beslissingen over het bestemmingsplan Buitengebied.

kinderen uit meerdere dorpen mee. Zij kregen de afgelopen weken gericht training

van tophardloopster Andrea Deelstra.

Behoefte energieadviezen valt tegen BEETSTERZWAAG De aandacht voor noflik en duorsum wenjen heeft in Opsterland niet gebracht wat de gemeente ervan had verwacht. De doelstelling van 360 adviezen aan particuliere woningeigenaren is bij lange na niet gehaald.

Meer dan 6.000 Opsterlandse eigenaren van woningen van voor 1990 ontvingen diverse malen een brief en de gemeente organiseerde ook voorlichtingsbijeenkomsten. Uiteindelijk kregen 248 eigenaren een advies over het energiezuiniger maken van hun woning. Slechts 74 van hen namen ook daadwerkelijk maatregelen. Voordat het project over de hele gemeente werd uitgerold, was er een succesvolle pilot in Nij Beets en Tijnje. Met 50 verleende adviezen, waarvan de helft ook werd uitgevoerd. De gemeente verwacht dat in economisch betere tijden meer mensen alsnog de advie-

zen in de praktijk brengen. De crisis kan volgens het rapport ook hebben meegespeeld in het niet aanvragen van een advies. Maar het gemeentehuis analyseert ook dat de Opsterlanders misschien weinig bewust met energie omgaan en alleen geïnteresseerd zijn als heel rechtstreeks voordeel is te halen. Het college van B en W adviseert de raad om bij een volgend project ook subsidie te geven op de uitvoering van werkzaamheden. Tijdens de pilot in Tijnje en Nij Beets waren namelijk wel landelijke

en provinciale subsidieregelingen. Een advies voor een energiezuinigere woning was gratis, dankzij gemeentelijke en provinciale subsidies. Door het lagere aantal verleende adviezen werd net iets meer dan de helft van het budget van 130.000 euro gebruikt. Wethouder Kooistra trekt de conclusie dat het lastig is om met dit soort projecten individuele burgers te bereiken. “Yn de takomst wolle wy dan ek mear ta nei stipe fan projekten dy’t groepen boargers meielkoar opsette.”

TIP van On Tour Tweewielers ... SIS sportvoeding helpt bij een juiste vocht- en energiebalans. On Tour wenst alle elfsteden fietsers veel succes! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


G N I D E I B N A A K BI E R N DEZE WEE VA







    





  









 

      

 

 



 

      







 



        





 



  







        











  





 

 C1000 Henk Split Badweg 34 8401 BL Gorredijk 

  





 

 


Sa!

5

LETS: handel zonder geld GORREDIJK/URETERP Diensten en goederen kopen of ruilen met turfjes als betaalmiddel, dat is in het kort de LETS Ruilkring van Gorredijk en omgeving. LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem.

De Ruilkring in Gorredijk ging in januari met twintig deelnemers van start; op dit moment doen 32 mensen mee. “We willen graag naar zo’n honderd deelnemers, dan is de handel optimaal”, denkt Hiltsje Dijkstra. Samen met Lukkie van der Woude, Paulien de Vries en Ria Bruggeman vormt zij het bestuur van de Ruilkring Gorredijk en omgeving.

Huiswerkhulp, spelbegeleiding, oppas voor hond of kat, stiltewandelingen en massage, het zijn zomaar een paar aangeboden diensten op de online marktplaats www.letsgorredijk.nl. “Iedere handelaar krijgt bij aanmelding 40 turfjes om te handelen. En het is de bedoeling dat iedere deelnemer zelf ook iets aanbiedt.” LETS-ruilhandel speelt zich vrijwel volledig af op het internet met gebruikmaking van een speciaal programma dat alle LETS-kringen gebruiken. “We helpen mensen graag bij het gebruik van de site of het bijhouden van de turfjes.” Ook is er regelmatig in De Opstap

een LETS-café waar deelnemers computers met internet kunnen gebruiken. Tijdens dat café worden ook zaken offline verhandeld. “Zo zijn er mensen die kleding aanbieden of groenten uit de tuin. Daarmee kun je je turfjes dan weer wat aanvullen.” Deelnemers aan LETS Gorredijk betalen een vaste bijdrage van één euro per maand.

Ureterp en Drachten

Ook in Ureterp is sinds november vorig jaar een LETSkring actief, momenteel met zo’n tien deelnemers. Dinsdag 10 juni vanaf 19.00 uur is er in De Wier het laatste LETS-café voor de zomervakantie. “Van-

af het begin hebben wij ervoor gekozen om nauw samen te werken met de LETS-kring van Drachten”, vertelt Doety Weima van LETS-team Ureterp. “Zo kunnen we profiteren van een groot netwerk met een groot aanbod. Om succesvol te kunnen draaien, telt niet alleen het aantal deelnemers maar vooral ook het aanbod van diensten en goederen. Hoe meer diversiteit, hoe meer handel. En dat allemaal zonder geld. Dan merk je hoe leuk het is om iets voor een ander te betekenen en in ruil daarvoor bijvoorbeeld een cursus te volgen die je interesseert of

door een ander geholpen te worden bij iets wat je minder makkelijk vindt.” De samenwerking met Drachten bevalt zo goed dat beide kringen nu samengaan. “We willen echter wel graag het LETS-café in Ureterp in stand houden. Voor sommige deelnemers is de stap naar Drachten misschien wat groot en op deze manier kunnen we lekker dicht bij huis blijven.” Vooralsnog blijft de site www. letskringureterp.nl in de lucht.

Van schapenvacht naar kunst OLDEBERKOOP Wol is hip, wol is kunst en bovenal is wol een multifunctionele grondstof. Zaterdag 7 juni staat feestterrein de Doevekamp te Oldeberkoop van 11.00 tot 17.00 uur geheel in het teken van wol tijdens de jaarlijkse schaapscheerdersdag.

Lutz Jacobi repareert zelf Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) stak afgelopen zaterdag de handen uit de mouwen bij de officiële opening van het Repaircafé in Beetsterzwaag. En ze bleek nog handig ook. Een op het oog kapotte kruimeldief BEETSTERZWAAG

kreeg ze vrij snel weer aan de praat. Het Repaircafé is voortaan iedere laatste zaterdag van de maand geopend in activiteitencentrum It Klaverblêd. Vrijwilligers repareren dan allerlei ingebrachte goederen.

Harm Harms en Meinie Wardernier van textielinstituut Hawar in Oldeberkoop zijn de organisatoren. “Al langer bieden wij het arrangement Woldeberkoop aan waarbij deelnemers ’s morgens met de schaapskudde van Hilde Groen het veld ingaan en ’s middags met de wol van deze schapen gaan vilten”, legt Harm uit. De hele kudde van tweehonderd schapen komt op zaterdag naar het feestterrein. Krimpende budgetten bij opdrachtgever Staatsbosbeheer bedreigen het bestaansrecht van herder Hilde Groen en haar kudde. Omdat Hawar al langer samenwerkte met de herder, ontstond het plan te gaan zoeken naar nieuwe verdienmodellen voor de schaapskudde. Hieruit ont

stond de schaapscheerdersdag. “Woldeberkoop is een prachtig dagprogramma voor bijvoorbeeld teambuilding. Eerst met de herder de hei op en daarna lekker zelf aan de slag.” Meinie stipt aan dat tijdens dit arrangement de plaatselijke ondernemers volop meedoen. “Daarmee wakkeren we het toerisme in Oldeberkoop leuk aan.” Tijdens de schaapscheerdersdag is van dichtbij te volgen hoe de tweehonderd schapen tellende kudde uit de jas gaat. Meinie: “Belangstellenden mogen zelf een schaap aanwijzen waarvan ze de wol graag willen hebben. Groot voordeel is dat de schapenvachten niet meer als afval weggegooid worden en dat de eigenaar er een eerlijke prijs voor krijgt.” Daarnaast is er een workshop schaapscheren met de handschaar, laat Wollust met een industriële kaardmachine de eerste bewerkingen zien en verkoopt Hawar allerlei viltgereedschappen en wolproducten. De internationale school voor textieltechniek, kunst

Ex-international bij Reva GORREDIJK Ex-international Arno van Solkema gaat komend seizoen volleybalvereniging Reva uit Gorredijk technisch ondersteunen. Hij adviseert over het technisch beleid op de lange termijn, traint het eerste herenteam en gaat andere trainers coachen. Voorzitter Tanja Bouma: “Op deze manier wordt Reva weer aantrekkelijk voor nieuwe leden. En die kunnen we altijd gebruiken, op alle niveaus, van alle leeftijden.” Reva legt al jaren het accent op de jeugd, maar kent ook de

beperkingen van budgetten, beschikbaarheid van vrijwilligers en aanwezige kennis. Van Solkema: “Het is een trend dat er minder vrijwilligers zijn. Dan moet je dus meer taken uitzetten naar anderen.” Van Solkema was als volleyballer actief in de nationale competitie bij diverse teams en hij speelde tussen 1992 en 1994 zeventien interlands onder Joop Alberda. Van Solkema is nu met zijn eigen bedrijf SOL Sports & Events ondernemer in het volleybal. Harm Harms en Meinie Wardernier in hun atelier. FOTO: SIETSE DE BOER.

en vormgeving Hawar is opgericht door Harm en Meinie. “Het is onze na-carrière, pure passie”, lacht Meinie. Beiden komen uit het onderwijs en genieten al van hun AOW. In de zeventiger jaren begon het echtpaar, naast hun baan als vakdocent, een atelier in spinnen en wolverven. Eerst op een zeilklipper, later in een mastenmakerij te IJlst en sinds 2004 in de voormalige Landbouwhuishoudschool te Oldeberkoop. Hawar verzorgt workshops en demonstraties door heel Europa en ontwerpt en produceert accessoires voor modezaken en modeontwerpers. Daarnaast is er samenwerking met bekende textielontwerpers als Ines Raspoort, Claudy Jongstra en Anneke Copier. In de winkel en via de webshop verkopen ze door hen zelf ontwikkelde of bewerkte materialen en gereedschappen. De oude school biedt bovendien onderdak aan een galerie voor textielkunst.


de aller-voordeligste keukens

Ontdek het zelf!

DRACH

VAN FRIESLAND

T

rend Keukens

EN

Kwaliteit voor de laagste prijs!

.00-18.00 UUR! 09 N VA N E P O G A D N OOK OP MAA

a n Fr i e v s n e k sl a eD voordeli g s t e k e u nd

SUPERSNELLE LEVERING!

GELEVERD BINNEN 3 TOT 4 WEKEN

Trend Design+

DEZE KEUKEN IS LEVERBAAR IN ALLE GEWENSTE OPSTELLINGEN

Een uniek design voor Nederland, deze prachtige eilandkeuken met in combinatie met een robuuste hoge kastenwand. Het eiland is bijzonder strak vormgegeven door de greeploze deuren. Het granieten werkblad met strak uitgesneden spoelbak geeft deze hoogglans keuken een extra luxe uitstraling. G

RA

NIETEN WE

F

G

- INCLUS

AD

IE

BL

- INCLUS

N IE T

€ 8.795,-

AD

IE

F

BL

IN C L . G R A

RA

NIETEN WER

K

QUOOKERACTIE! KOKENDWATERKRAAN

NU OOK BIJ TREND KEUKENS:

KERAMIEK WERKBLAD

NERGENS GOEDKOPER! G

RA

► Stoomoven ► Combimagnetron ► 5-Pits gaskookplaat met wokpit ► Vaatwasser (energieklasse A+) ► Koelkast (energieklasse A+) ► Eiland blokschouw

RK

NIETEN WE R

K

IN VELE MOOIE STEENKLEUREN

- INCLUS

AD

NL!

F

G

BL

LAAGSTE N PRIJS VA

IE

(OOK VOOR DE LOSSE VERKOOP)

- INCLUS

VAN NEDERLAND!

AD

IE

F

BL

LAAGSTE PRIJS

KRAS- EN HITTEVAST

RA

NIETEN WER

K

KENS ALLE KEU AR IN A B R LEVE ENSTE W E G E L AL GEN IN L L OPSTE

RK F IE - INCLUS

AD

BL

F IE - INCLUS

AD

BL

K F

F

K

NIETEN WER

IE

IE

NIETEN WER

RA

- INCLUS

- INCLUS

AD

BL

RA

‘s Avonds op afspraak geopend!

F

DON TOT 21.00 ZAT 9.00-17.00

G

G

AD

K

MA-VR

9.00-18.00

IE

F

BL

F

IETEN W ER AN GEEN EXTRA KOSTEN WEL LEVENSLANGEG RSERVICE K

Trend Keukens Drachten Stationsweg 99 9201 GK Drachten Tel.: 0512 537437

G

RA

NIETEN WER

www.trendkeukens.nl

ER

K

GRATIS VAATWASS

IE

Een eerlijk verhaal!

- INCLUS

IE

apparaten =

N IE T

€ 3.499,-

AD

- INCLUS

4 Whirlpool

!

► Glasdesign afzuigkap ► Oven ► Kraan, spoelbak & verlichting

IN C L. G R A

BL

+

► Kookplaat ► Koelkast A-klasse ► Vaatwasser A-klasse

AD

+

IETEN W ER K

Trendline Actie

BL

+

G

N RA

RK

- INCLUS

F

! Superactie: 4+1 gratis

NIETEN WE

AD

IE

€ 5.999,-

- INCLUS

ALLE EN VARIANT K! IJ L E G O M

► Vaatwasser (A-klasse) ► Grote koelkast (A-klasse) ► Kraan, spoelbak en verlichting

N IE T

AD

► Design-fornuis met 3 ovens ► 5-Pits gaskookplaat ► Schouw met achterwand

IN C L. G R A

RA

BL

BL

Trendline Luxe Kader

G

NIETEN WER

NIETEN WE

RA

RA

G

G

Johan Bosker & Erik Koudenburg * Niet geldig op reeds lopende aanbiedingen. Geldig t/m 14 juni 2014. Druk- en zetfouten voorbehouden.


Sa!

7

Vrienden Nij Beets doen het anders Zuipketen staan al jarenlang in een kwaad daglicht. “Kroegbazen durven niet te klikken over bierketen”, kopte de Leeuwarder Courant vorige week nog. Dat het niet allemaal kommer en kwel is, bewijst een groep ‘zuipkeetvrienden’ van het eerste uur in Nij Beets. “Wy organisearje al 25 jier it Midzomerfeest”, vertelt oudere jongere Erwin van der Duim. Een feest met de volledige instemming van ondernemers uit het dorp, gemeente, politie en dorpsbewoners. “Ek kroechbazen stienen der efter, se gienen op ús jûn gewoan ticht.” De plaatselijke middenstand laat zich ook niet onbetuigd: “Se sponsorje ús allegearre.”

NIJ BEETS

Het Midzomerfeest ontstond in de jaren tachtig toen met name schuurfeesten erg populair waren. In het hok bij zijn ouders had Erwin een eigen keet, It Hok. Hier dronk hij voor het stappen met zijn vrienden gezellig een biertje bij de houtkachel. Zijn vriend Lutsen Idsinga had een eigen ontmoetingsplek: Bar Klein Veenhoop. “Samen met Jeen van der Duim gingen we naar

een schuurfeest in Harkema. Op de terugweg wisten wij dat deze opzet iets voor ons was. Samen een feestje organiseren. We spraken af om de volgende dag al onze vrienden te benaderen.” Het eerste Midzomerfeest dateert van juni 1990, in twee legertenten en de schuur bij de familie Idsinga aan de Kanaalwei Noord. Driehonderd jongeren kwamen erop af. De familie Idsinga verhuisde, dus volgde een zoektocht naar een nieuwe locatie. “We fûnen doe in moai plakje, midden yn it lân oan de Leppedyk. Dêr binne wy net ien ta lêst.” Inmiddels bestaat de organiserende groep uit een mix van 22 leden, oudere jongeren en echte jongeren van actieve keten. De mannen van het eerste uur zijn nu rond de 45: “Mar wy

Al 25 jaar samen een feestje bouwen. FOTO: SIETSE DE BOER

dogge in wykein krekt at we 20 binne. Us lange wylde hier binne wy noch lang net kwyt.” De organiserende twee matenploegen van het eerste uur kregen het jaar daarna aanvulling van De Hutte, de vriendengroep van Martin Lageveen. Vervolgens sloot ook jongere broer Luuk Lageveen met zijn keet zich aan. De jongste aanwas is de vriendengroep

De Keet. “Dat bin jonges fan rûn de tweintich jier, krekt fan itselde slach as wy eartiids.” Muziek komt tegenwoordig van livebands. Zaterdag met het Rintje Kas orkest met meezingers, smartlappen en top 40-muziek. De AC/DC coverband Highway to Rosie verzorgt vanaf 21.00 uur het voorprogramma. Speciale

gast is Folkert Hans Tolsma met zang, trompet en saxofoon. Vanwege het 25-jarig jubileum is er op zondag een matinee (15.00-19.00 uur) met de vrouwenband Tin roof ... Rusted! Op zaterdagmiddag is er het stratenvolleybaltoernooi, een toeterende troubadour, springkussens en een ponykar.

Ook Terwispel heeft pannaveld TERWISPEL De jeugdige voetballers in Terwispel hebben nu ook hun eigen pannaveld. Wethouder Piet van Dijk roemde bij de officiële opening de inzet van de vele vrijwilligers die samen een vereniging als Wispolia laten functione-

ren. “Ek dit pannafjild is eigen inisjatyf. Dan wolle wy it lêste finansjele stikje wol stypje.” De Club van 100, een club mensen die Wispolia jaarlijks met 50 euro ondersteunt, is de grootste geldschieter geweest. Assistent bij de openings-

handeling was Wytze Klynstra. Hij nam na 30 jaar afscheid van Wispolia en is als dank voor zijn inzet voorgedragen als Lid van Verdienste.

Expert zet in op beleving GORREDIJK Het plan Centrum Oost in Gorredijk was voor Expert Gorredijk een van de redenen voor een interne verbouwing. De ingang aan De Lijnbaan is nu een stuk ruimer. “We merken de laatste tijd al dat er steeds meer publiek van die kant komt. Dat wordt straks bij de voltooiing van de centrumplannen alleen maar meer”, verwacht Sietze Beenen. “En dat verdient een mooie ingang.” Maar er is onlangs meer verbouwd. Beenen wil klanten laten zien dat ze ook echt iets te kiezen hebben. Zo is er een hele witgoedwand met een indrukwekkende diversiteit aan wasmachines. “Consumenten komen vaak met een idee binnen, ze zijn goed voorbereid. Maar als je dan doorvraagt en alternatieven biedt komen ze in veel gevallen met een andere wasmachine thuis. De toevoeging van die kennis en service is onze meerwaarde. Daar willen wij ons graag

Beter op je fiets met BG-Fit

in onderscheiden.” Hetzelfde principe hanteert Beenen bij een desk met verschillende tablets. “Mensen moeten in de winkel kunnen zien wat er mogelijk is. Door de tablets dicht bij de tv’s te zetten, kunnen we ook de interactieve mogelijkheden tussen tablet en tv laten zien. Er kan zoveel meer dan mensen weten. Dat zijn zaken die je op internet niet ziet.” Expert Gorredijk heeft de wind nog steeds in de zeilen; volgend jaar viert het familiebedrijf haar 95-jarig bestaan.

Beenen: “Wij doen ons best om onze gasten een stuk beleving in de winkel te geven. Vroeger was een consument een klant, nu is het een gast. Dat is een andere benadering. Zo blijven we keer op keer innoveren en inspelen op een veranderende markt.” Een ander voorbeeldje: Er is geen fotozaak meer in Gorredijk, maar bij Expert kun je professionele pasfoto’s laten maken.

GORREDIJK Fietsen moet leuk zijn. Het liefst dus zonder problemen met knieën, rug, voeten of achterwerk. Veel problemen zijn te verhelpen en, beter nog, te voorkomen, is de ervaring van Henk Bos. Sinds een aantal maanden adviseert hij fietsers bij On Tour Tweewielers in Gorredijk over de afstelling van hun fiets. “Dat zijn oudere toerfietsers, maar ook sportfietsers die een beter rendement uit hun krachtsinspanningen willen halen.” Bos, zelf wielrenner bij de elite-amateurs, volgde een opleiding Body Geometry Fit bij fietsfabrikant Specialized. Wanneer fietsers op afspraak met hun eigen fiets bij hem komen trekt hij twee tot drie uur voor hen uit. Na een interview volgt een flexibiliteitstest op twintig punten, waarbij Bos niet alleen kijkt naar de verhouding kracht en flexibiliteit, maar ook metingen verricht aan onder andere bekken, rug, voetlengte en voeten. Tijdens een fietsproef kijkt Bos vervolgens kritisch naar de houding

op de fiets, zowel vanaf de voor- als de zijkant. Dan volgt een plan van aanpak en twee weken later komt de fietser terug om te kijken wat de resultaten zijn. “Een paar millimeter verschil in afstelling kan al heel veel uitmaken.” Bos weet waar hij op moet letten. De uitvoering en de hoogte van het zadel, de afstelling van de stuurpen, de verhouding tussen stuur en zadel. De oplossingen zitten vaak in details en in onbekende dingen. “Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat er speciale vrouwenzadels zijn. Dat fietst heel anders. Er zijn mensen met een holle voet die verkeerd kracht zetten, waardoor ze last van hun knieën krijgen. Speciale zooltjes kunnen hierbij helpen.” Body Geometry Fit is alleen op afspraak en kost 150 euro. Meer informatie: www.ontourtweewielers.nl.


Sa!

11

Vroege vogels BEETSTERZWAAG Op zondag 8 juni geven de bosvogels van Beetsterzwaag bij het krieken van de dag een ochtendconcert voor vroege vogels. Het is al vroeg verzamelen (4.30 uur, voor zonsopgang) bij de Notariskoepel in het Lycklamapark achter het gemeentehuis van Beetsterzwaag. Bij de luisterwandeling maakt bioloog en natuurkenner Frank van den Haak de deelnemers wegwijs in deze chaos aan geluiden. Voor deze

Pjuktoernooi LDODK muzikale wandeling is geen speciale kennis vereist. Goede opletters kunnen met een beetje geluk en aanleg na de wandeling diverse zangers herkennen in eigen tuin. Tijdens de wandeling is er ook aandacht voor toevallige natuurontmoetingen, bijvoorbeeld met reeën, eekhoorns, wulpen en bosuilen. De tocht duurt tot 6.30 uur. Deelname kost 5 euro, inclusief koffie/ thee na afloop.

AGENDA WO 4 JUNI 10:00 UUR GORREDIJK Foarstelling Tomke De Hutselfrutsel - Bibliotheek 14:00 UUR WIJNJEWOUDE Rommelmarkt Terrein Te Nijenhuiswei 21:00 UUR HEMRIK Iepenloft Opsterlân: Wylde Grizen

VR 6 JUNI 21:00 UUR HEMRIK Iepenloft Opsterlân: Wylde Grizen Sparjeburd

ZA 7 JUNI

Pinksterfeest Wijnjewoude Believe, eat and praise! Dat is het thema van het Pinksterfeest Wijnjewoude 2014. Het zijn de woorden die Jezus tijdens zijn leven op aarde gebruikte om de mensen uit te leggen hoe God wenst dat men met elkaar omgaat. Dit Bijbelverhaal over de feestelijke maaltijd staat beschreven in Lucas 14. Het festival begint op vrijdag 6 juni met de dagelijkse bidstond en een Sing-Inn met Andre van Zyl en band. Op zaterdag zijn er fiets- en wandeltochten en een kinder- en jeugdprogramma. ’s Avonds treedt het Chr. Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum op met als spreker ds. K. Snijder. Zondagmiddag is er vrolijk theater voor de kinderen, cabaret van WIJNJEWOUDE

Jacob Spoelstra voor de mannen en high tea met rijmpret voor de vrouwen onder leiding van Lee Anne Vermeulen. Dezondagavond is voor de jongeren met acapella-koor Double-G en hip hop band Damascus. Aan de evangelisatiedienst op maandagochtend wordt meegewerkt door de Country Trail Band, ds. Bram Krol en Brassband De Bazuin uit Ureterp. De kinderen van de basisscholen hebben hun eigen kindertheater ‘De uitnodiging van de Koning’, waarna het weekend afgesloten wordt met een gezamenlijke maaltijd in een nieuw jasje. www.pinksterfeest.org

COLOFON REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht. ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

GORREDIJK Honderden korfballers verzamelen zich zaterdag 7 juni in Gorredijk voor de 17e editie van het On Tour Pjuktoernooi. Op dit toernooi strijden koppels tegen elkaar. Twee korven staan tegenover elkaar en de koppels schieten om beurten op elkaars korf. Wie in tien minuten tijd de

meeste doelpunten scoort is de winnaar. De hoofdprijs aan het einde van het toernooi bedraagt 400 euro. Deelnemers komen vanuit het hele land. Het pjuktoernooi is ook de seizoenafsluiting bij LDODK. De dag wordt daarom afgesloten met een groot feest.

Rein Pietertoernooi Zaterdag en zondag beleeft Tijnje de eerste editie van het Rein Pietertoernooi. Een voetbaltoernooi met een bijzondere achtergrond. Het toernooi is genoemd naar Tynster Rein Pieter Reinsma die een aantal jaren geleden op het voetbalveld overleed. “Bij deze voetbalvereniging wordt echter nooit een mens vergeten”, vertelt trainer Gerard Hiemstra, een van de initiatiefnemers van het toernooi. “Ik kom zelf uit Marssum, maar vind de sfeer in het dorp en bij deze vereniging heel speciaal.” De initiatiefnemers willen zoals ze het zelf zeggen “de handen ineen blijven slaan en TIJNJE

de levenstrein van het dorp op de rails houden. Wij gaan door en laten bij deze iets nieuws ontstaan, ons voetbaltoernooi.” Hiemstra heeft zelf ook ervaren dat, in tijden dat het sportief wat minder gaat, de vereniging zich sterk maakt omdat juist andere dingen ook zo belangrijk zijn. Dan staat de vereniging echt op. Op de eerste editie van het Rein Pietertoernooi komen voetballers van 22 verenigingen in actie. Zaterdag jeugdploegen, zondag senioren in verschillende categorieën in 7 tegen 7 wedstrijden op het halve veld. www.reinpietertoernooi.nl

Het 50cc Classic Grasbaanteam organiseert zaterdag 7 juni een grasbaanrace in Jubbega. De training begint om 11.00 uur. Vanaf 11.00 uur zijn er ook de kwalificaties voor de Brommersprint, een

wedstrijd over 150 meter die in een zo kort mogelijke tijd vanuit stilstand moet worden afgelegd. Het evenement vindt plaats op het terrein aan de P.W. Janssenweg 59. Entree: 5 euro.

U kunt uw evenement aanmelden voor deze agenda via onze site www.sa24.nl.

Open boerderijdagen GERSLOOT Iedereen

is pinkstermaandag (9 juni) van harte welkom bij melkveehouderij Knobbe in Gersloot. Tijdens de Campina Open Boerderijdag zijn er op de boerderij tal van activiteiten. Je ontdekt hoe een echte boerderij eruitziet, waar de melk vandaan komt en je kunt je uitleven op

een boerenstormbaan. Johan (44) en Ida (43) Knobbe en hun zoons Lammert (18) en Sieberen (16) zijn de derde generatie op de boerderij. Opa heeft vroeger eerst in de vervening gewerkt en is hier later gaan boeren. Het bedrijf is van 15 koeien toen gegroeid naar 135 koeien nu. Inclusief jong-

11:00 UUR JUBBEGA Grasbaanrace en brommersprint P.W. Janssenweg 59 11:00 UUR OLDEBERKOOP Schaapscheerdersdag De Doevekamp 15:00 UUR GORREDIJK On Tour Pjuktoernooi LDODK Sportpark Kortezwaag 17:00 UUR LUXWOUDE Zitmaaierwedstrijden Terrein Lúkster Heawei 21:00 UUR NIJ BEETS Midzomerfeest, Nij Beets 21:00 UUR HEMRIK Iepenloft Opsterlân: Wylde Grizen Sparjeburd

ZO 8 JUNI 04:30 UUR BEETSTERZWAAG Luisterwandeling Notariskoepel Lycklamapark 11:00 UUR OLDEBERKOOP Expositie Beeldend Oldeberkoop Pand 31 (Molenhoek 31)| 12:30 UUR LUXWOUDE NK Gazonmaaierrace Terrein Lúkster Heawei

Grasbaanrace Jubbega JUBBEGA

08:00 UUR URETERP Henk Hoekstra Classic Mfc De Wier

15:00 UUR NIJ BEETS Matinee Midzomerfeest

MA 9 JUNI 10:00 UUR GERSLOOT Campina Open Boerderijdag Tijnjeweg 33

WO 11 JUNI vee staan er 235 dieren op stal. Het bedrijf heeft circa 100 hectare land. De boerderij is geopend van 10.00 tot 16.00 uur aan de Tijnjeweg 3 in Gersloot.

20:00 UUR HEMRIK Zomerconcert Femmes Vocales Witte Kerk 21:00 UUR HEMRIK Iepenloft Opsterlân: Wylde Grizen Sparjeburd


www.abdrenault.nl

Hier kan niemand tegen op!

DE MOOISTE AUTO MET DE HOOGSTE RESTWAARDE* IN ZIJN KLASSE EN HOGE ZIT MET ABSOLUUT DE SCHERPSTE PRIJS EN VERREWEG DE MEESTE

http://www.autotelex.nl/autoopinie/801_Autotelex_restwaarde_top_15_editie_2014/

CUSTOMIZE MOGELIJKHEDEN... REST NOG ÉÉN VRAAG...

WANNEER KOMT Ú LANGS?! De Renault vanaf:

Captur

€16.390,ALLEEN IN JUNI GEGARANDEERD

DE HOOGSTE INRUILPRIJS!

WIJ HEBBEN ALLE UITVOERINGEN VOOR U STAAN.

KOM NU UW CAPTUR UITZOEKEN! DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD RENAULT

#1

Wij garanderen de laagste kosten per kilometer.

#2

Wij repareren niets zonder uw toestemming.

#3

Gegarandeerd de beste service.

OOK IN AUTOMAAT


Sa!

13

Wielrenner Henk Hoekstra

Een gewone prijzendelver vader helpen in het rietdekkersbedrijf vond hij belangrijker. Toen Hoekstra 16 jaar was kreeg hij met Sinterklaas een fiets en vanaf dat moment veranderden de ritjes naar de ULO in Drachten in races. “Met een klasgenoot deed ik altijd wedstrijdjes naar school en na die tijd weer naar huis.” Hij won ze vrijwel allemaal, ook tegen andere schoolgenoten. Hetzelfde gebeurde toen hij in 1956 lid werd van de wielervereniging Drachten. “Ik fietste ze er allemaal makkelijk af. En ik hoefde aan het begin van het seizoen ook nooit lang te trainen om goed te zijn. In april was ik al prima in conditie en scherp voor de koers.” Na het werk in de Wieringermeer, waar het riet voor de daken werd gehaald, stapte Hoekstra dikwijls op de fiets om

Henk Hoekstra noemt zichzelf ‘een gewone jongen’. Maar een amateurwielrenner die aan het eind van zijn carrière meer dan 150 zeges op zijn naam heeft staan, is allesbehalve gewoon. Logisch dus, dat de inmiddels 74-jarige wielercrack uit Ureterp zijn eigen Henk Hoekstra Classic krijgt.

naar huis te rijden. “Maar dan reed ik vaak nog even door om via Buitenpost en Surhuisterveen pas naar Ureterp te fietsen.”

TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

De Henk Hoekstra Classic, een toerrit van 20, 40, 60 of 100 kilometer, staat zaterdag 7 juni op de kalender. Hoekstra had voor zichzelf de 100 kilometer in gedachten. “Maar de familie wil mee en dus wordt het de 60 kilometer. Dat is ook prachtig, want nog steeds geniet ik van elke kilometer op de fiets. En ik vind het een eer dat de tocht naar mij vernoemd is.” Hoekstra prijst zich gelukkig dat hij nog steeds kan fietsen, ondanks een serie

URETERP

Fietsen naar Den Bosch

fysieke ongemakken in de laatste jaren. Zo raakte het rechterdeel van zijn lichaam na een tia verlamd. Een pittige revalidatie bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag hielp hem er weer bovenop. ”Wat een fantastisch werk doen ze daar, zeg. Heel fijn dat zoiets er is.” Hoekstra was in de jaren ’50 en ’60 een fenomeen op de fiets. In 1960 was hij op zijn top, met 31 dagzeges. Daarnaast won hij onder meer de Ronde van het IJsselmeer en de slotetappe

In zijn tijd bij de Remington-ploeg – Hoekstra reed ook voor De Friesche Leeuw, Caballero en Fongers RIH – fietste hij regelmatig voor trainingen met het team naar Den Bosch. Ploegleider Gerrit Schulte stond er dan op dat Hoekstra gewoon op de fiets kwam in plaats van met de auto. Lachend: “Dat moet je tegenwoordig als ploegleider eens tegen een renner zeggen…”

Op leven en dood voor een rollade Zijn overwinning in Wilhelmshaven in 1960 ziet Hoekstra nog altijd als een van de mooiste die hij boekte. “Daar stonden 20.000 mensen langs het parcours en de hele olympische ploeg van West-Duitsland deed mee. Die mannen kenden mij helemaal niet, dus toen ik demarreerde lieten ze me maar gaan. Dachten dat ze me wel weer terug zouden halen.” Maar Hoekstra trok het gas vol open en pakte een ronde voorsprong, om later juichend over de finish te komen. De Duitsers bleven in vertwijfeling achter. “De eerste prijs was een typemachine”, lacht Hoekstra. “Maar wel één van 400

gulden en dat was in die tijd een hoop geld.” Later versloeg Hoekstra in Nunspeet ook eens een aantal leden van de Nederlandse WK-selectie door na een achtervolging ‘op de grote plaat’ terug te komen. “Won ik een racefiets. Nou, dat was natuurlijk ook fantastisch.” Maar boven alles ging het Hoekstra altijd om de eer van het winnen, iets wat tegenwoordig niet altijd meer zo lijkt te zijn in de wielrennerij. “Ik zou mezelf nooit verkopen. Wij gingen een sprint aan op leven en dood en als we dan wonnen kregen we een rollade…”

in Olympia’s Ronde van Nederland, in Amsterdam voor duizenden toeschouwers. Maar ook werd Hoekstra zes keer Fries kampioen en drie keer was hij de beste van het Noorden.

Jan Janssen

Hoekstra reed in die tijd samen met mannen als Jan Janssen (winnaar Tour de France in 1968) en ook Peter Post. “Nog altijd heb ik regelmatig contact met Jan. Voor de Profronde van Surhuisterveen bellen we in ieder geval altijd even.” Maar in tegenstelling tot Janssen werd Hoekstra nooit prof. Zijn

Het verhaal gaat dat Hoekstra na 1961 niet meer op zijn oude niveau terugkwam omdat hij tijdens de Ronde van Tunesië een lintworminfectie opliep. Onzin, vindt Hoekstra zelf. “Ook daarna heb ik nog heel wat koersen gewonnen. Maar ik had het óók druk met mijn werk en het gezin.” Spijt van zijn keuzes heeft Hoekstra nooit gehad. “Achteraf had ik misschien meer kunnen bereiken. Maar ik heb genoten van al die jaren en dat doe ik nu nog steeds. Ik heb geluk gehad in de sport en in het leven.” Naast wielrennen was Hoekstra ook altijd erg betrokken bij het voetbal en korfbal in eigen dorp. Daarnaast was hij jarenlang beheerder van multifunctioneel centrum De Wier.


Sa!

15

Woest grommende maaiers

DRIE HELDEN UIT HET EIGEN DORP Roel Minkema (27 jaar, automonteur)

Momenteel eerste in de tussenstand in de special A-klasse. De Joop Zoetemelk van het zitmaaierracen. In 2010 tweede in de B-klasse, direct gepromoveerd naar de A-klasse en daarin drie jaar achtereen tweede. Wil nu eindelijk wel eens eerste worden. Typeert zichzelf als een koelbloedige rijder. Het gaat hem nooit hard genoeg. Mechanische pech weerhield hem steeds van de hoofdprijs. Hylke Wijnstra (25 jaar, automonteur)

Roel Minkema, Hylke Wijnstra en Gerrit van der Leeuw zitten vaak op hun gazonmaaier. Of ze goed kunnen maaien doet er niet toe. Alleen de snelheid telt. De mannen zijn landelijke toppers in het racen met gazonmaaiers. TEKST: WILCO BERGA FOTO’S: SIETSE DE BOER LUXWOUDE Het NK Gazonmaaierracen bestaat uit een serie van twaalf wedstrijden. De zesde race is komende zondag in Luxwoude. Het lijstje plaatsen waar de gazonmaaiers strijden om het NK is gevarieerd. En niet iedereen zal de dorpen direct op de kaart kunnen aanwijzen. Aalten, Lottum, Rockanje, Banholt, Koekange, Luxwoude, Witharen, Lierderholthuis, Ermelo, Alphen, Westerbeek en Tzum. Het is al de vierde keer dat het relatief kleine Luxwoude op deze wedstrijdkalender staat. De deelnemers komen vanuit het hele land.

“Ik zag dit voor het eerst in Vegelinsoord, toen we op bezoek bij familie waren.” Siebe Minkema, de grondlegger van het gazonmaaierracen in Luxwoude, was meteen verkocht. “Dit moeten wij ook in ons dorp hebben.” Binnen no time kreeg hij een aantal mensen enthousiast voor deze toen nog onbekende sport. In 2010 volgde de eerste wedstrijd. “Iedereen die mee wilde doen, stapte op. We hadden er verklede vrouwen bij. Het was één groot feest. En prachtig weer natuurlijk”, vertelt Gerrit van der Leeuw, voorzitter van het bestuur.

NK-circuit

Het smaakte naar meer. De mannen van het eerste uur oriënteerden zich in Overijssel, de bakermat van het gazonmaaierracen in Nederland. “Daar kregen we het idee om ‘Luxwoude’ op te geven voor het NK. We hebben ons laten informeren over de eisen. Bovendien deden we met drie deelnemers

direct mee om de prijzen.” Dit maakte kennelijk indruk bij de landelijke organisatie. In 2011 maakte Luxwoude voor het eerst deel uit van het NK-circuit. De sport wordt steeds professioneler. Er worden niet alleen strenge eisen gesteld aan de baan en de organisatie, maar ook aan de deelnemers. “Een maand voor de wedstrijden moeten we de machines in Apeldoorn laten keuren. Het is bijna een APK. En tegenwoordig rijdt iedereen met transponders. Eerder zaten een paar dames in een caravan te turven, maar dan ging er wel eens wat mis.” Ondanks deze professionalisering hangt er nog steeds een sfeer van verbroedering rondom de wedstrijden. “We zijn een stel gekken bij elkaar. Je helpt elkaar als iemand iets nodig heeft, ook al ben je concurrenten. Maar als het vizier eenmaal naar beneden is, is het wel strijd natuurlijk.”

Twee klassen

Het NK is onderverdeeld in twee klassen: De superstandaardklasse met motoren tot maximaal 22 pk en de specialklasse met krachtbronnen tot maximaal 600 cc. Deze laatste machines halen 100 km per uur. Het gaat ook wel eens mis. In 2011 crashte Van der Leeuw zwaar in Deurne. “Werd ik na twee minuten wakker en keek ik recht omhoog naar de lepels van een verreiker.” Het evenement in Luxwoude wordt gehouden op het terrein van Jan de Haan aan de Lúkster Heawei. “Het is geweldig dat we op het land terecht kunnen. Jan stelt het beschikbaar en we kunnen zelf bepalen hoe we daar mee omgaan. En vergis je niet, na zo’n weekend ziet het er echt niet uit. Daardoor mist Jan gewoon een snee gras. Dat compenseren we met voerbalen.” Het terrein bevat ook een tijdelijke camping voor wedstrijdrijders en fans die van ver komen.

Gerrit van der Leeuw (48 jaar, loonwerker)

Heel Luxwoude staat komend weekend in de feestmodus. Op zaterdag kan iedereen uit de regio meedoen met de zitmaaierbehendigheidswedstrijden en een superstandaardrace. Op zondag verwacht de organisatie 500 toeschouwers bij het NK.

Programma Zaterdag 7 juni

Zitmaaierbehendigheidswedstrijd en superstandaardrace voor iedereen die mee wil doen. Aanvang: 17.00 uur. Entree: gratis

Zondag 8 juni

Debuteert dit jaar in de special A-klasse na een tweede plaats in de B-klasse vorig jaar. Staat vierde in de tussenstand. Een rustig, verstandige rijder en verslaafd aan de kick van het gas geven na het startschot.

Zesde wedstrijd van het NK Gazonmaaierracen in de superstandaardklasse en de specials-klasse. Aanvang training: 11.00 uur. Aanvang wedstrijd: 12.30 uur. Entree: 5 euro. Kinderen onder de 1.50 meter lengte hebben gratis toegang.

Staat derde in de special B-klasse na ups en downs in de afgelopen jaren. Wordt vooral gedreven door het stukje gezelligheid eromheen en vindt het heerlijk om urenlang aan de motoren te knoeien. “Ik heb niet eens meer tijd om zelf het gras te maaien. Dat heb ik nu uitbesteed aan ‘Eise’, mijn robotgrasmaaier.”


Sa! week 23  
Sa! week 23  
Advertisement