Issuu on Google+

Sa!

Hoofdstraat 2 • 8401BZ Gorredijk Telefoon: 0513 463 488

kijkt anders

Woensdag 6 mei 2015

Jaargang 2 Nummer 18

www.sa24.nl

BIJZONDERE BAND PAGINA 23

OUDEHORNE

JELKE TIGCHELAAR

JELLE TERLUIN

AMBULANCEPOST

AARDBEVING NEPAL

JAPPENKAMP

Eigenlijk is het een gewoon huishouden in de eerder dit jaar geopende ambulancepost in Oudehorne. Er wordt gepoetst, gekookt en geen dag is gelijk. Maar ieder moment kan de portofoon beginnen te loeien. Dan verandert de huiselijke sfeer op de post direct in een goed geoliede machine.

Jelke Tigchelaar uit Gorredijk was vorige week zaterdag net een dag in de Nepalese stad Bhaktapur toen de noodlottige aardbeving toesloeg. Hij blijft in ieder geval tot 15 mei om de kinderen in zijn eigen onderwijsproject te ondersteunen. Via mailtjes houdt hij het thuisfront op de hoogte.

Van z’n vierde tot zevende jaar onderging Jelle Terluin (77) uit Beetsterzwaag de wreedheden en de systematische uithongering in de Jappenkampen. “Mijn moeder schreef later in een brief dat als het langer had geduurd, we er allemaal aan waren gegaan.”

PAGINA 7

PAGINA 9

PAGINA 20

woning van de week

Geert vd ZwaaGstrjitte 6 Gorredijk Vraagprijs  162.500,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten in Sa!

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.


Sa!

6 mei 2015

3

www.sa24.nl

Na turBulent Jaar is ZWeMBad Weer oPen

Deadline gehaald Voor bestuur en vrijwilligers was het de laatste weken knoeperhard werken, maar het zwembad in Gorredijk ging zaterdag weer open. Met een nieuwe organisatie en als vrijwilligersbad. GORREDIJK Badjuffrouw Fimke Kromkamp (91) en wethouder Piet van Dijk hesen om 13.00 uur de vlag, waarna de eerste zwemmers direct het water indoken. Bij de geëmotioneerde voorzitter Twan van Duijven viel een last van de schouders. De deadline was gehaald. “Ik ben blij dat het nu draait. We komen ongetwijfeld de komende tijd nog van alles tegen, maar het bad is open.” De opening was het sluitstuk van een hectisch jaar. Vorig jaar bleef het zwembad aanvankelijk gesloten, omdat exploitant Edward de Leeuw extra financiële steun van de gemeente Opsterland eiste. Die kwam er uiteindelijk ook, maar wel vergezeld van een boodschap. Wil het zwembad blijven bestaan, dan moeten vrijwilligers de organisatie en

exploitatie overnemen. En Gorredijk en omgeving moet laten zien dat ze het zwembad open wil houden. “Jullie moeten het nu doen,” hield Van Duijven het publiek bij de opening dan ook voor. Het aantal verkochte abonnementen ligt al ruim 20 procent hoger dan een jaar geleden, een goed signaal. Ruim vijftig vrijwilligers meldden zich eerder dit jaar om mee te helpen bij de organisatie. Een aantal volgde een cursus tot gediplomeerd toezichthouder. Van Duijven: “Vorig jaar was het bad 400 uur open. Dit jaar streven we naar meer dan duizend uur, dus dat is organisatorisch best een kluif.”

Ontvlechting

De ontvlechting van het zwembad en Sportcentrum

Kortezwaag was best lastig, zo stipte Van Duijven aan. “We willen als vrienden uit elkaar, maar je komt onderweg toch veel hobbels tegen.” Het bad heeft nu onder andere een eigen ingang. De voorzitter roemde het Sportcentrum en de gemeente Opsterland over de manier waarop het allemaal toch gelukt was. De complimenten waren er omgekeerd

ook van wethouder Piet van Dijk. ”We hebben het bad geschonken aan het dorp, maar een vrijwilligersbad realiseren is niet eenvoudig. Groot respect voor hoe het is gelukt. Vanuit andere gemeenten is veel belangstelling over hoe dat hier is opgepakt.” Opsterland nam als cadeau een onderwaterrobotstofzuiger mee, die de bodem van het bad au-

tomatisch schoonhoudt. “Dat scheelt ons wekelijks veel werk.” De jonge zwemmers bleven onwetend van al het werk dat verzet is. Zij doken op de eerste zaterdag van het seizoen massaal het water in. De toegang was vrij, er waren veel leuke demonstraties en gratis ijsjes. www.dedelte.nl

Prille liefde in oude bunkers

Vlieger en Tsjerne fuseren

“Jo sille wol tinke, hoe komme in jonge út Readtsjerk en in famke fan Reduzum mekoar no tsjin?”, vraagt Anne Bokma (83). De beide dorpen liggen 27 kilometer van elkaar. Eind jaren veertig waren jongerenkampen op Terschelling populair. Daar ontmoetten Anne Bokma en Jantsje van der Meer (nu 85) elkaar; maandag waren ze zestig jaar getrouwd. “Ik wie al trije kear op Skylge west, dat wie fansels geweldich sa nei de oarloch.” In 1949 ging ook de toen bijna twintigjarige Jantsje op kamp naar Terschelling. Daar sloeg de vonk met Anne over. De jonge vakantievierders sliepen in de oude bunkers, maakten strandwandelingen en verrichtten huishoudelijke taken. “En niks gjin bierrommel, dat wie doe sa. In gleske ranja koest krije. Mar wat ha we dêr in protte wille hân.” In de ruim zes jaar dat ze verkering hadden, stapte Anne elke zondagavond trouw anderhalf uur op de fiets. Jantsje: “Hy kaam

GORREDIJK De Vlieger en De Tsjerne, twee openbare basisscholen in Gorredijk, gaan waarschijnlijk al per 1 augustus van dit jaar fuseren. De 160 kinderen beginnen het nieuwe schooljaar dan op De Tsjerne. De schoollocatie van De Vlieger gaat dicht. Al sinds 2012 is bekend dat beide scholen een gezamenlijke toekomst hebben in een nieuw te bouwen school in Loevestein. Onderwijsinhoudelijk en organisatorisch werken ze daarom sindsdien al samen. De bouw van de nieuwe school start dit najaar. PRIMO-Opsterland wil de fusie een jaar eerder laten

ingaan om te voorkomen dat beide scholen volgend jaar met lastige combinatieklassen moeten werken. Bovendien kunnen leerlingen en onderwijzend personeel zo beter toewerken naar de nieuwe school. Zowel het gemeentebestuur als de beide medezeggenschapsraden moeten nog instemmen met het plan. Voor de ouders zijn er binnenkort speciale ouderavonden. Ook de twee andere openbare basisscholen in Gorredijk, Trimbeets en De Flambou, gaan op termijn fuseren in een nieuw te bouwen school.

boerderij en verhuisden naar een burgerwoning aan de Ericalaan in Jubbega. Anne vond werk in de wegenbouw. Negen jaar geleden verhuisden ze naar het appartementencomplex voor senioren in Nieuwehorne. “It is hjir sa prachtich en we ferfele ús nea”, vertelt Jantsje. Ze maakt nog altijd schitterende quilts.

“Ik tink dat ik der no wol fyftich makke ha.” Geen wonder, voor haar trouwen leerde ze voor naaionderwijzeres. “En Anne lêst in soad en docht de boadskippen. Sa leaf, ferline wike kaam er noch mei twa moaie blommen thús.” Ze worden beide wat ‘krebintich’. ”Mar net seure, dat hâldt je op de been.”

NIEUWEHORNE

Anne en Jantsje Bokma. FOTO: SIETSE DE BOER

dan om healwei achten en gie om tolve oere wer fuort” Later kocht Anne een motor. Op Terschelling zijn ze na 1949 nooit weer geweest. Ze wilden graag op 5 mei 1955 trouwen. Dat feest ging niet door. Op Bevrijdingsdag was het gemeentehuis in Murmerwoude, nu Damwoude, gesloten. Anne: “Mar it koe wol in dei

earder sei de amtner doe. Nea by stilstien dat it dan 4 maaie wie.” Ze kochten een boerderij in Hartwert bij Bolsward. “Ik wie lytsboer mei 44 kij en 14 hektare grûn. Letter ha we noch in protte bykocht.” Een zoon en twee dochters werden er geboren. Inmiddels zijn er zes kleinkinderen. In 1981 verkochten de Bokma’s hun

Tropische Kas wil uitbreiden BEETSTERZWAAG De Tropische Kas in Beetsterzwaag beschikt over één oranjerie. ’s Winters staat deze kas zo vol met vorstgevoelige planten dat er nauwelijks ruimte is om ze water te geven. Er zijn nu plannen voor de bouw van een tweede oranjerie, zodat het mogelijk is de uitgebreide kuipplantenverzameling overzichtelijker op te stellen. De collectie

is wat betreft samenstelling, omvang en historie vrij uniek. Deze planten verdragen geen vorst en worden daarom ’s winters vorstvrij bewaard in een zogenaamde oranjerie. Dat betekent in de huidige situatie wel dat het historische kassencomplex van eind oktober tot eind april gesloten is. Met een extra kas kan de Tropische Kas misschien ook ’s

winters haar deuren openen. Daar is volgens bestuurslid Frank van den Haak bij het publiek wel belangstelling voor. De tweede kas kost 70.000 euro. De Vereniging Vrienden van de Tropische Kas hoopt het geld deze zomer bij elkaar te brengen, zodat de kas komende winter al gebruikt kan worden. www.tropischekas.nl

TIP van On Tour Tweewielers ... Vrijdag 8 en zaterdag 9 mei a.s. BATAVUS E-Bike testdagen! Komt u ook kijken en zelf fietsen? 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Sa!

6 mei 2015

5

www.sa24.nl

Inkomsten Gorredijk Vooruit drogen op GORREDIJK Met de ‘papieren collectebus’ gaan de vrijwilligers van de Stichting Gorredijk Vooruit deze weken in eigen dorp van deur tot deur. Op 3.500 adressen leveren ze een verzoek om een financiële bijdrage af. Gorredijk Vooruit ontstond in de jaren 60 vanuit winkeliersvereniging WHI en opereert vooral op de achtergrond. Penningmeester Rolf Rudolphy: “We ondersteunen niet-commerciële activiteiten op sociaal-cultureel gebied.” Voorbeelden uit de afgelopen jaren: de Veteranen Motorclub, het Schoolvoetbaltoernooi, Musical Esther, Music Meeting Kids, de Oliebollenloop en het Concours Hippique Gorredijk. Daarnaast is Gorredijk Vooruit de juridische paraplu voor de Avond4daagse, de Fietsturfroute en de commissie Feest en Gedenkdagen 4 mei. “Daar zijn zelfstandige commissies

voor, maar wij zijn aansprakelijk voor bijvoorbeeld tekorten.”

Gorredijk Vooruit de organisatie over. “Maar dat is een uitzondering.”

De financiële middelen haalt Gorredijk Vooruit uit twee geldbronnen. De WHI stort jaarlijks een bedrag. “Maar het grootste deel moet van inwoners en bedrijven in Gorredijk komen. En dat loopt de laatste jaren fors terug. Sinds 2006 is het bedrag dat we ophalen bijna gehalveerd.” Rudolphy wijt dat vooral aan de economische crisis. De stichting bezuinigde zelf door de brief zonder acceptgirokaart en envelop te verspreiden. Zo’n duizend euro, een kwart van het jaarbudget, wordt besteed aan de 4 meiherdenking. “We vinden het belangrijk dat we in Gorredijk blijven herdenken.” Toen de Goarretocht, een familiefietstocht, bij gebrek aan bestuur in gevaar kwam, nam

Jaarlijks komen er zo’n tien verzoeken om financiële steun binnen. “We honoreren niet alles en ook niet altijd het volledig gevraagde bedrag. De activiteit moet duidelijk een verbinding met Gorredijk hebben, we geven geen geld voor een privéfeestje of clubjubilea. Maar natuurlijk weer wel als zo’n feest bedoeld is voor alle inwoners en veel mensen trekt.” Voorzitter Doete Cnossen: “Grote doel is en blijft om Gorredijk in de schijnwerpers te zetten. Zodra het positief is voor Gorredijk, kunnen mensen bij ons een verzoek indienen. Zo hebben we de Fietsturfroute bijvoorbeeld geholpen met een nieuwe website.” Aanvragen indienen kan via frs.schaap@planet.nl.

Gorredijk Vooruit: Doete Cnossen (voorzitter), Freerk Schaap (secretaris), Arend Pietersma, Gepke Geerligs en Rolf Rudolphy (penningmeester). FOTO: SIETSE DE BOER

Moeder en kind samen op stap GORREDIJK Opvoeden en verzorgen van kinderen is een kunst, een zoektocht. Er zijn momenten dat ouders eraan twijfelen of ze het wel goed doen. Dan is het handig om met andere ouders hierover te praten en tips uit te wisselen. Dat is precies de doelstelling van de door Timpaan georganiseerde Samen Op Stap-bijeenkomsten.

Elke woensdagmorgen komen gemiddeld twaalf moeders met hun kinderen naar De Toverbal in Gorredijk. In Ureterp zijn de bijeenkomsten in De Spil. Tresna Iskandar van Timpaan: “Daar komen wat minder moeders. Misschien is de behoefte daar lager.” Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten. “We beginnen om 9.30 uur, maar je mag gerust later

komen of eerder weggaan.” Er is grote behoefte aan contact met andere ouders, merkt Iskandar. Samen met een commissie van moeders organiseert zij de bijeenkomsten. En daar is niet veel voor nodig. “We leggen wat boekjes op tafel en er is speelgoed in overvloed.” Iedere maand is er een themabijeenkomst. Over bijvoorbeeld zindelijkheid, eetgedrag, peutergym, fysiotherapie, muziek of logopedie. “It is foaral moai foar de bern dy’t noch te jong foar de peuterseal binne. Se kinne sa moai meielkoar boartsje”, vindt moeder Foekje Greydanus die blij is met de leuke en ongedwongen bijeenkomsten. “Ast de bern noch net op skoalle hast, is der minder kontakt mei oare âlders. Dan

is it tige noflik om hjir te kommen. Mar ek memmen dy’t de Nederlânske taal noch net sa goed behearskje, wurde der by belutsen.” Daar is moeder Farhiyda het mee eens. De Somalische komt trouw elke week langs met haar tweeling van anderhalf. “Voor de gezelligheid, het contact. En ik leer hier ook de taal.”

een stoere jongen een forse hap in zijn appel. Aan het einde van de ochtend zingen ze samen liedjes, altijd afgesloten met ‘In Den Haag daar woont een graaf’. Samen Op Stap is voor ouders met kinderen tot vier jaar. In Gorredijk iedere woensdagmorgen

(9.30- 11.00 uur) in De Toverbal. In Ureterp iedere donderdagmorgen (9.30-11.00 uur) in De Spil. Deelname is gratis. Meer informatie bij Tresna Iskandar van Timpaan: t.iskandar@timpaanwelzijn.nl of 06-15 01 68 47.

Aan de grote tafel wisselen de moeders de laatste nieuwtjes uit, terwijl de kinderen spelen. “In holle kinst mei tinke, in foet kinst wol op stean”, zingt een moeder, terwijl een aantal kinderen pirouettes draait op het vrolijke lied. Een aspirant-kok ‘bakt patat’ in het peuterkeukentje. Geknield voor het poppenhuis fantaseert een meisje erop los. Aan tafel worden schaapjes geplakt en zet

YNSTJOERD

Opsterlân selsstannich De kommende wiken sil dúdlik wurde hoe’t it fierder komt mei de gearwurking tusken de gemeenten Opsterlân en Easten Weststellingwerf (OWO). It foarstel fan it advysburo Code Samen is om op koarte termyn de amtlike organisaasjes yn elkoar te skowen. Hoewol’t fisy en rezjy ûntbrekke wurket no al ien op de fiif amtners foar de nije OWO-organisaasje. Jierliks moat de gearwurking in besparring opsmite fan goed 1 miljoen euro. De FNP fraksje fan Opsterlân is net foar fierdere útwreiding fan de gearwurking en is fan betinken dat Opsterlân selsstannich fierder moat. Ek in gearwurking mei oare gemeenten moat op foarhân

net útsletten wurde, it kin de posysje fan Opsterlân as selsstannige gemeente fersterkje. In gruttere gemeente docht it perfoarst net better as in gemeente as Opsterlân mei 30.000 ynwenners. In foarbyld binne de soarchtaken dy’t foar in grut part oergien binne nei de gemeenten. Ut ûndersyk docht bliken dat Opsterlân it poerbêst docht. De amtlike fúzje sil in besparring opsmite, mar de bestjoerskosten groeie. De 80.000 ynwenners fan de OWO-gemeenten hawwe dan 3 boargemasters, 9 wethâlders en mear as 60 riedsleden. Neist de gemeentlike fergaderingen sille de rieden ek ûnderling fergaderje moatte en dêrnjon-

ken sille de portefúljehâlders in deistich bestjoer foarmje. In soarte fan fjirde bestjoerslaach dus. Mear fergaderje betsjut ek mear ynset fan amtners. Je hoege gjin rekkenwûnder te wezen om fêst te stellen dat sa’n organisaasje mei sa’n wetterholle in slompe jild kostet. Nijsgjirrich is de fraach hoefier de riedsleden de kommende wiken fierder yn de fûke swimme. Fêst stiet dat de ynbring fan it te foarmjen deistich bestjoer aanst grut wêze sil en de rieden foar in grut part bûtenspul steane.

Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! Wij zijn iedere zondag open! Van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Gratis parkeren! FNP Opsterlân Evert Wilstra, Bakkefean

Henk Split

Gorredijk: Badweg 34


Sa!

6 mei 2015

7

www.sa24.nl

Dagelijks leven op de ambulancepost Eigenlijk is het een gewoon huishouden. Er wordt gepoetst, gekookt en geen dag is gelijk. Vanavond staat er macaroni op het menu maar of ze eraan toekomen om het op te eten? Elk moment kan de portofoon beginnen te loeien. Dan verandert de huiselijke ambulancepost in Oudehorne in een goed geoliede machine. Chauffeur Jeroen Puyman en verpleegkundige Lara Kerkhof bemensen vandaag de kleine ambulancepost. “Gemiddeld hebben we drie ritten per dag, soms zijn het er vijf.” Lara zit ontspannen naast Jeroen op het grijze bankstel in de woonkamer. Ze zijn net terug van een ritje naar De Tjongerschans in Heerenveen. Geen spoedgeval. “We doen van hieruit eigenlijk alleen spoedvervoer, maar soms worden we ingepland voor een ritje tussendoor”, legt Jeroen uit.

OUDEHORNE

Sinds januari is de nieuwe ambulancepost van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân operationeel. De extra uitvalsbasis bleek noodzakelijk, nadat onderzoek uitwees dat de aanrijtijd van ambulances in de regio Jubbega, Gorredijk en Noordwolde te lang was. Ambulances moeten in 95 procent van de spoedritten binnen 15 minuten ter plaat-

se zijn. Jeroen: “Vanuit deze nieuwe post boeken we tijdwinst en kunnen we ook snel backup verlenen voor de regio Heerenveen, Wolvega en Oosterwolde.” Van ’s ochtends half negen tot ’s avonds half elf zijn een verpleegkundige en ambulancechauffeur in Oudehorne aanwezig. Hun dienst start altijd in Heerenveen met een overdracht. Jeroen: “Daarna rijden we naar Oudehorne en beginnen we aan ons vaste dagritme. ’s Ochtends doen we wat onderhoudsklusjes, maken we schoon en controleren we de voorraad. ’s Middags zijn we vaak bezig met bijscholing via e-reading en ’s avonds lezen we een boek of kijken we tv.” Als de portofoon gaat, verandert alles. Binnen een minuut rijdt de ambulance de garage uit. “Hij staat altijd aan de stroom en blijft warm. Dan heb je nooit startproblemen. De meldkamer in Drachten

Lara Kerkhof en Jeroen Puyman. FOTO: SIETSE DE BOER

stuurt de gegevens naar onze boardcomputer inclusief de graad van urgentie. Dan hoef je geen tijd te verdoen met intypen.” Tijdens de rit vullen ze de informatie aan, maar blijft het ook belangrijk om fysiek op te letten. De verpleegkundige navigeert en houdt een paar extra ogen gericht op de weg en omgeving.

nemen.” Meldingen waarbij kinderen zijn betrokken, vindt ze het ergst. “De ouders zijn vaak in paniek en dat is soms heftiger dan het hulpverlenen zelf.” Jeroen: “Als een reanimatie niet lukt, terwijl je er alles aan gedaan hebt, dan heb je daar wel vrede mee. Maar het verdriet van de familie komt heel heftig binnen.”

Heftig

Sirene

Het werk gaat ze niet in de koude kleren zitten. Lara: “Je moet er echt wel geschikt voor zijn en je erbij neerleggen dat je niet alles mee naar huis kunt

Wettelijk is vastgesteld dat bij de hoogste urgentiecode A1 de ambulance sirene en zwaailicht moet voeren. “A1 betekent voor ons alle toeters

en bellen. Hier in Oudehorne maken we wel een afweging tussen overlast en profijt. Eigenlijk is het niet nodig om met de sirene aan van het erf te rijden. Stel dat hiernaast een paard zou staan, dan doe je je sirene toch niet aan. Als ambulancechauffeur kijk je altijd goed om je heen en probeer je te anticiperen op je omgeving.” Verpleegkundige en chauffeur zijn tijdens hun dienst onafscheidelijk. “We gaan straks even boodschappen doen bij de buurtsuper. In de ambulance natuurlijk want waar wij gaan, gaat die ook.”

Een kwart eeuw steun voor Israël GORREDIJK Steun aan Israël is harder nodig dan ooit, vindt Joke van Riel. Met de verkoop van Israëlische producten probeert Joke daar een steentje aan bij te dragen, al 25 jaar lang. “Jaarlijks emigreren tienduizenden Joden naar Israël. Het gaat nu vooral om Joden uit het Oostblok, Zuid-Amerika en Afrika die uit hun thuisland worden weggepest. Al die duizenden mensen zoeken werk, terwijl omringende landen Israël nog altijd boycotten. Ze kunnen vrijwel niets expor-

teren naar buurlanden.” Via het Israël Producten Centrum (IPC) in Nijkerk proberen zo’n tweehonderd Nederlanders de Israëlische economie te ondersteunen. “Wij verkopen producten van kibboetsen en kleine fabriekjes waar veel immigranten werken. Het is heel belangrijk dat zij kunnen exporteren.” Op tafel heeft Joke een kleine uitstalling gemaakt. Van Armeens aardewerk tot dadelsiroop en van geurende zeep tot zilveren hangers. Sinds 1990 is Joke van Riel

consulente van het IPC. “Eerst gaf ik ook veel lezingen en verkocht producten tijdens bijeenkomsten. Vanwege mijn gezondheid kan dat nu niet meer. Ik verkoop nu twee keer per jaar aan huis.” Joke draagt het volk in Israël een warm hart toe. “Er gebeuren daar heel veel goede dingen, het is zo jammer dat alleen het slechte in het nieuws komt. Ik ben bijvoorbeeld in een drukkerij in Jeruzalem geweest waar Palestijnen en Israëli’s samenwerken. Over dat soort

voorbeelden hoor je zo weinig.” Ook in haar naaste omgeving stuit Joke soms op negatieve reacties. “Een mevrouw begreep niet waarom ik dat spul van die rotjoden verkocht, zij kende één rotjood. Toen heb ik gezegd dat ik wel tien rot-Friezen ken.” Ze gaat de discussie over dit onderwerp niet meer aan. “Israëli’s en Palestijnen hebben beiden recht op een bestaan.” Vijfmaal bezocht ze Israël. De eerste twee keer met een Opsterlandse delegatie en driemaal met een IPC-consulentenreis. Alle consulenten

zijn vrijwilligers. “Maar we krijgen in ruil voor de verkochte producten wel kilometers waarmee je kunt sparen voor een reis naar Israël.” In 2000 ging Joke voor het laatst. “Ik ben nu 73 en ga niet meer in een vliegtuig. Het hele gedoe eromheen is me te veel.” Wel blijft ze trouw tweemaal per jaar verkoopdagen houden. “Ik heb wel eens iemand gepolst om het over te nemen, maar die had het te druk. Dus ga ik maar gewoon door.” De verkoopdagen zijn van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 mei (13.00-18.00 uur) aan de Mouterij 64 in Gorredijk.

Friese Waterlinie 2daagse De Friese Waterlinie is een historische verdedigingslinie uit 1672 tussen Kuinre en Bakkeveen. Op 16 en 17 mei lopen deelnemers aan de Friese Waterlinie Wandel2daagse langs een deel van deze historische linie.

NIEUWEHORNE

Joke van Riel bij haar assortiment Israëlische producten. FOTO: SIETSE DE BOER.

Er zijn per dag drie verschillende routes vanaf drie startlocaties. De eerste dag voeren de routes door een uniek Fries landschap langs de schitterende omgeving van de riviertjes de Linde en de Tjonger en het vroegere veengebied. Ieder-

een finisht in Oldeberkoop. De 42 km-route start in Kuinre, de 25 km in Nijetrijne en de 15 km in Wolvega. De tweede dag vertrekt de 42 km vanaf Oldeberkoop, de 25 km vanaf Donkerbroek en de 15 km in Haule. De gezamenlijke finish is in Bakkeveen. De tocht voert dan langs een coulisselandschap van water, akkers, houtsingels, heide en bos. Opgeven kan tot 10 mei. Eén dag meewandelen kan ook. www.doelgerichtwandelen.nl


Sa!

6 mei 2015

9

www.sa24.nl

Jelke Tigchelaar Vanuit het VerWoeste NePal:

‘Ondanks alles, blijven Nepalezen opgewekt’ Jelke Tigchelaar uit Gorredijk was vorige week zaterdag net een dag in de Nepalese stad Bhaktapur toen de noodlottige aardbeving toesloeg. Hij blijft er in ieder geval tot 15 mei en houdt het thuisfront via mailtjes op de hoogte. 26 april (4.51 uur) “Met mij alles OK. Onbeschrijfelijk wat voor krachten loskwamen. Nieuwere huizen zijn bestand tegen aardbevingen. Oude huizen van klei storten als kaartenhuizen in elkaar. Metershoge puinhopen blokkeren straten. De meeste mensen slapen buiten. Ik was bij vrienden buiten de stad, maar deed geen oog dicht. Iedereen was aan het bellen met familieleden en kennissen. Er is een grote saamhorigheid. Gister zaten we met 60 mensen in een huis in aanbouw. Iedereen had iets te eten meegenomen.” 27 april (5.58 uur) “Veel doden worden direct gecremeerd. De tweede ochtend zo’n 50, vooral vrouwen. Zij waren tijdens de beving thuis. Op velden en pleinen zijn tenten geplaatst, maar het regent hard. Nog steeds naschokken. Bij het eerste geluid

rent iedereen naar een veilige plaats. De scholen zijn gesloten, het leven staat stil.” 29 april (7.18 uur) “Kom niet eerder naar huis. Vrijwel iedereen slaapt en woont in tenten. Voordeuren zijn op slot, dus huisbezoeken onmogelijk. Geen openbaar vervoer. Het land verkeert in een shock. Voorzichtige start met opruimen. Steen voor steen. Bruikbaar materiaal wordt gesorteerd. Bhaktapur telt nu 239 doden. Hout voor de crematie is er voldoende. Vooral arme mensen zijn getroffen, dus ook veel kinderen uit mijn project.” 30 april (8.20 uur) “Mensen keren langzaam terug naar hun huizen. Anderen vertrekken. Winkels in buitenwijken zijn weer open. Ik leef als Nepalees en ben voor veel families als een familielid. Zo voelen zij het, zo voel ik het. In

Geef kinderen een kans

Jelke Tigchelaar (74) heeft sinds 2002 een eigen onderwijsproject in Nepal. Voor 25 euro per jaar zorgen ruim 100 sponsoren dat 165 kinderen naar school kunnen. In verband met de ramp zijn extra giften welkom op: NL03ABNA0482555912 t.n.v. Stichting Geef kinderen een kans. Sudal waar ik een aantal sponsorkinderen heb, zijn alle huizen in elkaar gezakt. Ziekenhuizen zijn gratis, bellen ook.” 1 mei (7.21 uur) “Ik blijf tot 15 mei, zoals gepland. Ik laat mensen niet in wanhoop en verdriet achter om terug te gaan naar mijn luxe leven in Nederland.” 2 mei (11.11 uur) “Nieuwtjes over mogelijk nieuwe bevingen gaan als tornado’s door de stad. Iedereen heeft eigen waarheid. Voorspellingen komen meestal niet uit. Bijgelovige ouderen verklaren onheil als gevolg van langzaam prijsgeven van oude

tradities.” “Heb nieuw zintuig ontwikkeld om veranderende situaties op te merken. Hoor direct start van nieuwe beving en voel elke beving, hoe klein ook. Zelfs hartslag tijdens geïmproviseerd middagslaapje voelt als kleine beving. Bij huisjes uit bamboe en klei voel je bij iedere stap de zolder bewegen. Opnieuw ben je dan alert.” “Hulporganisaties inventariseren wat nodig is en vragen naar vermisten. Nepalezen zijn gewend aan moeilijke situaties en leven thuis vaak ook in chaos. Ze maken zich ogenschijnlijk niet erg druk. Ondanks armoe en uitzichtloze

toestand blijven ze opgewekt. Zie weinig tranen. Ze beginnen positief aan een nieuwe dag.” “Leven gaat door. Deze week twee huwelijken. Nepalese kalender geeft per maand geluksdagen waarop getrouwd kan worden. Kan nog alleen op 3, 4, 8 en 9 mei. Andere dagen zijn ongeschikt en juni en juli kennen geen geluksdagen. Trouw je nu niet, dan pas over ruim twee maanden. Maar uitstel verkleint de kans op een geslaagd huwelijk. Het programma is aangepast. Geen muziek en weinig aanwezigen. De ouderlijke huizen zijn vrijwel helemaal ingestort.”

Gezellig rommelen door het hele dorp TERWISPEL Het was zaterdag al vroeg druk. Terwispel On Tour begon pas om tien uur, maar vanaf half negen waren koopjesjagers al op zoek naar verborgen schatten. Op ruim 50 adressen stalden inwoners hun te verkopen spullen uit, op hun eigen oprit. De alternatieve opzet van de rommelmarkt voorkomt een hoop gereis

met spullen. Voor Terwispelers was het vooral ook heel gezellig om een rondje te maken door eigen dorp. Je komt nog eens bij anderen over de vloer. Het weer was prachtig, beter dan een jaar geleden toen de eerste editie volledig in het water viel. In het dorpshuis lagen lijsten klaar met alle deelnemende adressen, zonder

verhelderende plattegrond. Lastig voor mensen van buiten het dorp. En die waren er ook voldoende. Een toerist vertelde over het evenement te hebben gelezen op internet. Op de fiets waren ze uren in het dorp onderweg. Lang niet alles werd verkocht, maar de garage en zolder waren deze keer dichtbij.

Yme en Anna Bergsma zijn 65 jaar getrouwd “Wy ha in moaie tiid hân, dat kinne se ús nea wer ûntnimme”, vindt Yme Bergsma (91). Vandaag (6 mei) is hij 65 jaar getrouwd met Anna Holtrop (84). Twee jaar nadat ze elkaar leerden kennen op een dansavond bij café Haveman, besloten Yme en Anna te trouwen. Anna was pas 18 jaar. “Yme sei doe: ha jo wol in kouke foar dat fûgeltsje? Sa moai no, ik wie fansels wol seis jier jonger as him.” Een jaar later diende de eerste dochter zich aan in de woning aan de Bloksreed in Jubbega. Daar werd ook hun zoon geboren. “Hy is 27 jier lyn weirekke en dat fertriet giet nea wer oer. We misse him noch altyd.” De jongste dochter werd gebo-

JUBBEGA

Yme en Anna Bergsma. FOTO: SIETSE DE BOER

ren in hun huidige huis aan de Gorredijksterweg, waar ze al 54 jaar wonen. “It hûs oan de Bloksreed wie mar inkelstiens en hiel fochtich. Dan moatst

wat no? We ha it doe ferkocht en bin ferhuze nei dizze hierwenning.” Inmiddels zijn er vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Ze wonen nog altijd met veel plezier in het huis uit 1948. Yme Bergsma is dagelijks te vinden in de grote tuin. “Ik kin net de hiele lange dei yn hûs sitte en ha altyd in protte bûten west. En de tún ha ik noch in bytsje wurk oan.” In de kleine broeikas van de voormalig grondwerker en fitter staan tomaten en potten nieuwe boontjes. “De earste searje beantsjes is lêstendeis beferzen.” De achtertuin is ’s zomers een ware bloemenzee. Werken om vooruit te komen, is het devies van het echtpaar. Yme: “Jo moatte nergens oer prakkesearje. Gewoan moarns derút en trochgean.” Ook over hun lange huwelijksjaren zijn ze nuchter. Vallen en opstaan

is het, vindt Anna. Jarenlang werkte zij met veel plezier in de thuiszorg. “En no ha we sels thússoarch, hoe fynst dat?” Want hoewel de leeftijd in het hoofd niet telt, krijgt het lichaam toch wat problemen. Ze gaat graag op stap, winkelen of naar de soos. Van de eigen auto namen ze jaren geleden afscheid. “We moatte no foar alles in taksy belje.” Sinds Taxi Koopmans het Wmo-vervoer niet meer mag doen, is dat er niet makkelijker op geworden, legt Anna uit. “De sjauffeur fan Koopmans gie altyd mei de winkel yn en holp my mei de boadskippen. De sjauffeur fan it nije taksybedriuw docht dat net.”


Altijd in de buurt

Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt. Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Van Campen & Dijkstra Registermakelaars in AssurantiĂŤn Brouwerswal 1 8401 CZ GORREDIJK T (0513) 46 13 46 E info@vancampendijkstra.nl I www.vancampendijkstra.nl

Tijd voor een andere bank?

Stap nu over! Open een Plus Betaalrekening en krijg: Hulp bij overstappen Een Adviseur die u kent Persoonlijk advies Wereldpas App voor Mobiel Bankieren Internet Bankieren iDEAL

Van Campen & Dijkstra Registermakelaars in AssurantiĂŤn Brouwerswal 1 8401 CZ GORREDIJK T (0513) 46 13 46 E info@vancampendijkstra.nl I www.vancampendijkstra.nl


Sa!

6 mei 2015

Webshop natuurfoto’s voor aan de muur

Natuurfotografie is voor Jessica van Dijk al jaren een passie. “Dat geeft meer voldoening dan portret- of bedrijfsfotografie. “

je niet mag komen. Ook vogelnestfotografie is taboe en foto’s uit dierentuinen verkopen we ook niet.”

TIJNJE “Ik vind het heerlijk om met 10 kilo bepakking in de kou of stromende regen door het bos te sjouwen op zoek naar dat mooie plaatje. Ik ben vaak ongeduldig, maar in de natuur kan ik uren wachten op die ene ree of vogel.”

Het werk van Van Dijk is tot 26 juni te zien in het St. Antonius Ziekenhuis in Sneek. “Een uitgelezen kans om mijn werk aan het publiek te presenteren. Het leverde al veel leuke reacties op.” Van Dijk wil de foto’s zo veel mogelijk laten zien op (woon) beurzen. “Dan komt ook de uitstraling van het materiaal waarop is afgedrukt veel beter over. Een afbeelding op plexiglas geeft toch een andere sfeer dan wanneer deze is afgedrukt op geborsteld aluminium.” puurnatuuraandemuur.nl

Via haar pas opgerichte webshop puurnatuuraandemuur.nl probeert ze de foto’s nu te verkopen aan zowel particulieren als bedrijven. “Ik wil graag technisch goede natuurfoto’s op kwalitatief hoogwaardige materialen laten afdrukken,

zodat mensen iets aan de muur hebben hangen waar ze lang van kunnen genieten.” Van Dijk werkt samen met een drukker die gespecialiseerd is in grootformaatafdrukken op canvas, PVC, geborsteld aluminium, wit aluminium, plexiglas of larikshout. De nieuwe webshop werkt, om de collectie breed te houden, samen met meerdere natuurfotografen. “Ik sta erop dat de fotografen met respect voor de natuur te werk gaan. Dus geen foto’s uit natuurgebieden waar

Koopzondag, kermis en markt GORREDIJK Volop activiteiten in het centrum van Gorredijk komend weekend. Zondag 10 mei, moederdag, is de eerste gezamenlijke koopzondag van dit jaar. Tientallen winkels zijn van 12.00 tot 17.00 uur geopend. Onder de noemer ‘Voel de lente’ is er onder andere een bloemetjesmarkt. Verder hebben veel winkels speciale aanbiedingen en zijn er tal van leuke activiteiten. De overige door de WHI georganiseerde koopzondagen van dit jaar zijn op 16 augustus, 25 oktober, 20 december en 27 december.

Samen geloof vieren Festival 316, het grootste christelijk festival van Noord-Nederland heeft de opzet enigszins aangepast. Vorig jaar had iedere doelgroep overdag een eigen programma en werd het festival ’s avonds met een uitgebreid muziekprogramma afgesloten. Dit jaar heeft iedere doelgroep drie keer een programma van een uur. Tussendoor zijn er algemene programmaonderdelen. Muziek is er de hele dag, onder andere in een speciale muziektent. De optredende bands: CHE Live Band, Kees Kraayenoord, Andre van Zyl, Beam Worship Band, Forsake, Het VreemdelingenCollectief, Reyer en The Abrams Brothers. “Er zijn enkele nieuwe mensen in de organisatie gekomen,” vertelt Tineke van der Vaart. “En nieuwe mensen komen met nieuwe ideeën.” Er zijn afzonderlijke programma’s voor kinderen (groep 3-5 en groep 6-8), tieners (t/m 16 jaar), jongeren (17+) en volwassenen. De 250 kaarten voor het tienerprogramma zijn al uitverkocht. Het volwassenenprogramma heeft als hoofdthema ‘De Koning roept! De Koning

URETERP

roept jou!’ Kees Goedhart, Wieger Sikkema en Hans Maat vullen ieder een deel van het programma in. Voor het volwassenenprogramma zijn nog kaarten verkrijgbaar. Er is plaats voor 1.200 volwassenen. Nieuw in het programma is de aanbiddingstent. Geïnteresseerden kunnen hier in- en uitlopen. Er is een voortdurend programma van aanbidding, afgewisseld met stilte, ontmoeten van God in soaking, lezen van Bijbelgedeeltes, uitbidden, overpeinzen, uitzingen en beluisteren. “Voorgaande jaren hadden we een soort gebedstent, waar mensen ook met allerlei vragen terecht konden. Verspreid over het programma zijn er nu volop mogelijkheden om godsdienstgerelateerde vragen te stellen.” Het terrein aan de Skieppeleanne gaat om 11.30 uur open. Het programma begint om 12.00 uur en loopt door tot 22.00 uur. www.festival316.nl

Slager viert verjaardag GORREDIJK Een jaar geleden begon Fokke de Roos zijn eigen slagerij aan de Hoofdstraat, in het pand waar Piet Veldkamp decennialang vóór hem actief was. Achteraf wil Fokke best bekennen dat het een heftig jaar was. “Je springt in het diepe en weet niet wat je moet verwachten. Vooraf krijg je geen garanties. Maar we zijn veel verder dan ik een jaar geleden ooit had durven dromen.” De Roos ervaart dagelijks dat zijn vlees in de smaak valt. Bij de oude klanten van zijn voorganger, maar ook bij nieuwe klanten. “Wij verkopen vlees met een verhaal en dat is onderscheidend. Het vlees heeft een herkomst met aandacht voor dier en milieu.” Het rundvlees is afkomstig uit de Keten Duurzaam Rundvlees, het varkensvlees van Friberne-varkens en het kippenvlees van Gildehoen. De manier waarop de dieren zijn

gehouden, vertaalt zich volgens De Roos ook in een specifieke smaak. De ambachtelijke slager probeert zijn klanten steeds te verrassen met nieuwe vleesproducten. Vleeswaren, maar ook vlugklaar-producten. Allemaal gemaakt in de eigen slagerij. “Het houdt de mensen nieuwsgierig. Ze vinden het leuk wanneer je steeds weer met iets speciaals komt. Ik geniet van het vak en probeer deze passie in het vlees te leggen.” Met de zomer voor de deur werkt De Roos aan de voorbereidingen voor het barbecueseizoen. Ook hier wil hij verder gaan dan het doorsnee assortiment. “Mooie grote stukken vlees zijn ook heel geschikt voor de barbecue, maar daar moet je dan wel de tijd voor nemen. Ik adviseer graag over de alternatieve invulling van een barbecue.” www.slagerijderoos.nl

Nominatie B&B Black Horse The Black Horse B&B & More is een van de drie genomineerden in de categorie 4 tulpen voor de verkiezing ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland’. De Stichting Bed & Breakfast Nederland maakt de winnaar op 9 juni bekend. De verkiezing wordt jaarlijks gehouden onder B&B’s die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Deze accommodaties krijgen 1 tot en met 5 tulpen

URETERP

Voorjaarskermis

Van vrijdag 8 t/m maandag 11 mei is er op het Marktplein de traditionele voorjaarskermis. Met vertier voor jong en oud. Het reuzenrad is er weer, net als de American Wipp en de schitterende La Grand Carrousel uit 1890. Er zijn ook gloednieuwe botsauto’s en de Bungee Trampoline. Tijdens

13

www.sa24.nl

de gezellige koopzondag is de kermis vanzelfsprekend ook geopend.

Gerdykster Merk

Op maandag 11 mei wordt het feestweekend afgesloten met

de traditionele voorjaarsmarkt, die al eeuwenlang begin mei in Gorredijk wordt georganiseerd. Een sfeervolle kraampjesmarkt met een breed aanbod en volop marktkoopjes.

toegekend, oplopend naarmate het voorzieningenniveau stijgt. Alle genomineerden hebben in hun kwaliteitsklasse een hoge classificatiescore en scoren daarnaast uitmuntende beoordelingen op Bedandbreakfast.nl. The Black Horse B&B & More concurreert met B&B De Paasloërhof uit Paasloo en B&B Rietveld Cottage uit Hazerswoude-Dorp. www.theblackhorse.nl


VIER POTEN DIE ZORGEN DAT UW KIND STERKER OP EIGEN BENEN STAAT.

KNGF Geleidehonden leidt autismegeleidehonden op voor jonge kinderen met ASS. Onze honden vergroten de mobiliteit; ouders en kind kunnen veilig samen op stap. Ook organiseren we PAWS workshops waar u leert wat een huishond kan betekenen voor uw kind met autisme. Meer weten? Bel 020-496 93 33 of kijk op onze site.

WWW.GELEIDEHOND.NL/AUTISME

De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kiJkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


De grootste voorraad in Noord-Nederland

Nieuw! Eppinga verkoopt uitsluitend hout van aantoonbaar legale herkomst dat voldoet aan de eisen van de EUTR.

Shop nu ook online op:

www.eppinga.nl Hout

Plaat

Ijzerwaren

Bouw

Tuin

Webshop

www.eppinga.nl • 0512 300 600 • Marconilaan 5 • 9207 JC Drachten


Sa!

6 mei 2015

17

www.sa24.nl

Popkoor verder als vrouwenkoor Onderzoek van de universiteit in Frankfurt heeft het onlangs onomstreden aangetoond: zingen is gezond. Het is goed tegen stress en verhoogt de weerstand. Bij popkoor Full Sound vinden ze zingen ook gewoon leuk. GORREDIJK “Als je moe bent, kom je na een avondje zingen helemaal opgeknapt weer thuis”, vindt Roelien Annema. Het popkoor ontstond vijf jaar geleden uit het toenmalige Wereldkoor van Centrum voor de Kunsten a7. Toen deze muziekschool failliet ging, besloten Nynke Flonk en Guus Kruis een nieuw koor op te richten. Full Sound ging met dertien dames van start. Herby Poelma: “Op het hoogtepunt telde het koor veertig zangers en hadden we zelfs een ledenstop. Nu zijn er nog dertig zangers en willen we er graag weer een paar leden bij hebben.” Poelma stopt in september bij het koor, net als Bas Tellinga. “We zijn de enige mannen bij het koor en om een partij goed te kunnen zingen, heb je eigenlijk minimaal zes mannen nodig. We zoeken

al langer tevergeefs naar meer mannen.” Waarschijnlijk gaat Full Sound na de zomer door als vrouwenkoor.

Zoektocht

In twee jaar van een wachtlijst naar een zoektocht naar nieuwe leden. Het is volgens secretaresse Roelien Annema een samenloop van omstandigheden. Zo verschoof de repetitieavond van donderdag naar woensdag en werd er nogal eens gewisseld van dirigent. Het liefst groeit het koor naar zo’n 35 leden. Voorzitter Marijke Borger: “Groter moet het ook eigenlijk niet. Maar met een paar mensen meer kunnen we wel weer een grotere oefenruimte in De Skâns betalen.” Full Sound zingt op een behoorlijk niveau. “Het is niet alleen maar een plezierkoor”, weet dirigent Marce-

la Hendriks. “Ze pakken de liederen heel snel op en iedereen is echt gemotiveerd.” Marcela studeerde zang lichte muziek aan het Groninger conservatorium. Sinds september heeft zij Full Sound onder haar hoede. De meeste nummers worden driestemmig gezon-

gen. Een paar keer per jaar geeft het koor een optreden. Roelien: “We hebben in maart bijvoorbeeld een hartstikke leuk optreden gehad met muziekkorps De Vlecke. Dan kun je ook laten zien waar je voor geoefend hebt.”

Meezingen

Belangstellenden kunnen vrijblijvend twee keer meezingen met het koor. Ze repeteren op woensdag (20.00-21.45 uur) in De Skâns. Aanmelden kan via marijkeborger1961@hotmail. com. www.fullsound.nl

3 Provinciënwandeltocht

Olympia’s 3M Tour finisht in Ureterp

BAKKEVEEN Deelnemers aan de 7e editie van de 3 Provinciënwandeltocht kunnen op 9 mei genieten van de afwisselende natuur ten zuiden en westen van Bakkeveen. Door deel te nemen dragen de wandelaars bij aan het goede doel. Het inschrijfgeld, 5 euro, gaat volledig naar het Rode Kruis Noord-Nederland. Dit jaar zijn er nieuwe routes met veel afwisseling tussen bospaden, zandpaden, weiland, schouwpaden, fietspaden en heide. De openbare weg wordt zoveel mogelijk gemeden. Op

URETERP

een aantal plaatsen zorgen noodbruggetjes voor een oversteek over sloten. De wandelaars kunnen kiezen uit routes van 5, 10, 15, 20, 25 of 40 kilometer. De startlocatie voor alle afstanden is bij zwembad Dúndelle in Bakkeveen. Naast wandelaars en nordic walkers zijn ook mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator van harte welkom. Voor hen zijn er speciale routes van 2,5 tot 7,5 kilometer. Meer informatie en starttijden op www.3wandel.nl.

Op dinsdag 12 mei is Ureterp finishplaats van de tweede etappe van Olympia’s 3M Tour 2015. De oudste etappekoers van Nederland start eerder die dag met een ploegentijdrit in Assen. ’s Middags volgt vanaf 14.00 uur de tweede etappe Assen – Ureterp over 146,7 km. Na een uurtje koers bereikt het peloton Friesland. Via Haulerwijk komen de fietsers aan in Opsterland. De koers gaat dan via Bakkeveen (verwachte doorkomsttijd 15.23 uur) naar Wijnjewoude (15.30). Langs

de Tjalling Harkeswei komen de wielrenners aan in Hemrik en Lippenhuizen (15.46). Vanaf De Trijehoek gaat het naar Beetsterzwaag (15.56). Via de Poastwei komt het peloton dan aan op de parallelweg langs de N381 naar Ureterp. Hier volgt nog een lokale ronde van 14 kilometer, die de renners drie keer afleggen. De verwachte finish in de Weibuorren is rond 17.30 uur. Olympia’s 3M Tour beleeft dit jaar haar 63e editie, maar vorig jaar hing de toekomst van de etappekoers aan een zijden

draadje. Een nieuwe organisatie heeft de draad weer opgepakt. Na Ureterp verkast het peloton naar de Achterhoek voor de etappe van Ulft naar Gendringen op woensdag. De etappekoers eindigt op zondag 17 mei met een etappe die start en finisht in Rijswijk. Het is voor de Wielerstichting Ureterp het tweede jaar op rij dat ze erin slaagt om een belangrijk nationaal wielerevenement naar het dorp te halen. Vorig jaar organiseerde het dorp een NK wielrennen. www.olympiastour.com

On Tour Bikes A7 Classic DRACHTEN Zaterdag 9 mei om 12.00 uur starten ruim 180 Elite en Belofterenners in Drachten voor de 12e On Tour Bikes A7 Classic, een van de twee nog resterende Friese wielerklassiekers die meetelt voor de landelijke clubcompetitie. Het 160 kilometer lange parcours brengt de renners ook door Opsterland. Rond 15.45 uur is de finish op de Noorderdwars-

vaart in Drachten. Carl Kort, eigenaar van On Tour Tweewielers uit Gorredijk lost het startschot. Na een noordelijke lus gaan de renners via Beetsterzwaag, Hemrik en Jubbega naar Gorredijk. De route gaat dan weer via Beetsterzwaag, Nij Beets, Terwispel, Tijnje, Oldeboorn, De Veenhoop en Kortehemmen naar Drachten.

Konvooivaart TERWISPEL Het watersportseizoen staat weer voor de deur. Traditiegetrouw gaat de Turfroute open in het weekend rond Hemelvaartsdag. Vanaf 13 mei worden de bruggen en de sluizen op de Turfroute weer bediend. Op zaterdag 16 mei is er een uitgebreid feestprogramma in het centrum van

Gorredijk. Met onder andere een shantyfestival met de Shanty Sara’s, Aan Lager Wal, De Compagnonsvaarders, De Peijesjongers, One More Day en De Blierbekjes. Afgelopen zaterdag was er al een konvooivaart, zodat de bootjes georganiseerd de winterstalling konden verlaten.


Sa!

6 mei 2015

Groenmarkt

Mantelzorgcafé

Groei & Bloei afdeling Drachten e.o. organiseert op 9 mei (10.00-16.00 uur) een Groenmarkt in de Tropische Kas. Met volop éénen meerjarige planten voor de siertuin en planten voor de moestuin. Kinderen kunnen gratis een cadeautje maken voor moederdag. Toegang: gratis. www.drachten.groei.nl BEETSTERZWAAG

Pelgrimstocht

Op het programma van de vrouwenmeeting op 13 mei (10.00 uur) staat een mooie pelgrimstocht van ongeveer 5 km. Organisatie: Unite in Christ. Locatie: Plaza de Kolk. De tocht is alleen of met z’n tweeën te lopen. Info via vrouwenmeeting@hotmail. com. BAKKEVEEN

Oordt’s Mersken

BEETSTERZWAAG Wandelen met gids door het afgesloten natuurgebied Van Oordt’s Mersken is mogelijk op 8 mei (19.00 – 21.00 uur). Start vanaf parkeerplaats Sweachsterwei. Deelname: 3 euro. Aanmelden via: 0513 – 464 064. beetsterzwaagnatuurlijk.nl

Gezond Verstand

Theeschenkerij Bellefleur organiseert in het kader van de Gezond Verstand Avonden een lezing ‘Basisinkomen... wat, waarom en hoe?’ door Antonius Nicola. Welkom vanaf 19.30 uur. Toegang: €10,- inclusief koffie en thee. Tijdig aanmelden gewenst. Meer info op www. theeschenkerijbellefleur.nl. SIEGERSWOUDE

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

19

www.sa24.nl

Polderhoofdkanaal

NIJ BEETS De ‘Europa om de Hoek Kijkdagen’ op 9 mei zijn bedoeld om projecten te laten zien die met Europese (mede)financiering zijn gerealiseerd. Vanaf 12.00 uur zijn geïnteresseerden welkom in It Damshûs om te kijken bij het project rond de heropening van het Polderhoofdkanaal. Er

zijn presentaties rond het gebied, de historie en het project en het is mogelijk een fiets- of boottocht te maken. De routes voeren langs nieuwe natuurgebieden, zeven vaste en drie beweegbare bruggen en twee sluizen. www.europaomdehoek.nl/ kijkdagen

Excursie Oranjestein

Natuurvereniging Geaflecht organiseert op 16 mei een excursie naar buitenplaats Oranjestein in Oranjewoud. Voor de echte tuinliefhebbers een unieke kans om dit landgoed, inclusief de Roodbaardtuin, te verkennen. GORREDIJK

Met aandacht voor de historie van het park en het gedachtegoed van de vormgevers in de negentiende eeuw. Vertrek: 09.30 uur vanaf De Skâns. Deelname: 6 euro. Opgave verplicht via r.b.vd.berg@ziggo.nl of 0513-464 630.

Miniatuur theepotten In het kerkje van Jubbega-Schurega is tot en met zondag 10 mei (14.00-17.00 uur) een speciale verzameling theepotten in miniatuurformaat te bekijken. Met deze expositie viert Poppenhuizen- en Miniaturengalerie in Oudehorne haar 15-jarig bestaan. Klanten van de galerie laten hier

JUBBEGA

Thuis Trophy

BEETSTERZWAAG Op zondag 17 mei organiseert Stichting Ronald McDonald Friesland de Thuis Trophy. De opbrengsten van deze fondsenwervende rally komen ten goede aan onder andere de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. De route leidt langs de mooiste plekjes in Friesland. Inschrijven is nog mogelijk.

de mooiste stukken uit hun collectie zien. Entree: 2 euro. www.hofstrapoppenhuizenminiaturen.nl

Deelname: 299 euro (excl. BTW) per equipe. Klassieke auto’s, cabrio’s, moderne auto’s of youngtimers, iedereen is welkom. De rally start in Beetsterzwaag en kent tussenstops in onder andere Harlingen en Sneek. De finish is in Oranjewoud. Aanmelden via www.thuistrophy.nl.

Zwembad Jubbega Vrijwilligers zijn al weken bezig met de voorbereidingen om het zwembad in Jubbega klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse poetsdag waarbij alle vertrekken onder handen zijn geno-

JUBBEGA

Antje Veldstra

In mei en juni exposeert Antje Veldstra houtdrukken in het Sudergemaal. Ze maakt monumentale houtdrukken, geïnspireerd op de Etruskische cultuur. Hiervoor kreeg ze in 1992 de Nederlandse Grafiekprijs, in 2004 gevolgd door de International Print Biennale. Kleur, vorm,

NIJ BEETS

men. De pompen van het bad zijn in werking gezet en het bad wordt weer gevuld. Zaterdag 9 mei gaat het nieuwe seizoen van start. Vanaf 13.00 uur zijn zwemmers welkom. www.zwembadjubbega.nl

structuur, abstractie, licht en ruimtelijkheid horen bij haar werk. Haar doel is om de kijker een kort moment van innerlijke overdenking te schenken. De passie en het anders kijken naar kunst is voor Antje de primaire drijfveer. Iedere zaterdag en zondag geopend van 13.30-16.30 uur.

GORREDIJK Op woensdag 20 mei (19.30 uur) organiseert het Steunpunt Mantelzorg Opsterland een Mantelzorgcafé in De Opstap (De Skâns). Thema: Ontspannen door beweging. Reina Kroodsma van fysiotherapie De Loefbiter demonstreert de Ronnie Gardiner Methode. Deze oefenmethode activeert de hersenen door op het ritme van de muziek oefeningen te doen aan de hand van geprojecteerde symbolen. De methode is voor iedereen geschikt en is goed voor lichaamsbalans, concentratie, coördinatie, geheugen, energieniveau en de stemming. Opgeven is mogelijk tot 14 mei bij Yvonne Suiveer: 06-250 006 44 of y.suiveer@ timpaanwelzijn.nl.

Boeken en platen

WIJNJEWOUDE De Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Looft den Heer’ houdt haar jaarlijkse boeken- en platenmarkt op 9 mei (9.00-12.00 uur). Dit jaar is er ook een bloemenmarkt. Locatie: in en bij ‘Het Treftpunt’, Merkebuorren 34.

De Appelschaere

Schilderscollectief De Appelschaere exposeert van mei t/m juni (dagelijks vanaf 9.00 uur) in Natuurvriendenhuis Allardsoog. De Appelschaere bestaat uit vier leden. Doortje Doevelaar schildert in een realistische stijl, maar probeert ook meer en meer de vormen los te laten en geabstraheerd te werken. Jannie Heij werkt intuïtief of abstract, bij voorkeur met acrylverf, hoewel zij heeft ontdekt dat schilderen met olieverf ook prettig werkt. Maria Norbruis haalt inspiratie uit de natuur. Met acrylverf en met pastelkrijt maakt zij ook graag stillevens. Anemone Willemse schildert abstract en geabstraheerd realistisch met aquarel, acrylverf, inkt en gemengde technieken. BAKKEVEEN

Gregory Page

BAKKEVEEN Een concert van Gregory Page in De Slotplaats te Bakkeveen op 8 mei (20.00 uur). De altijd vintage-chic geklede Page is een buitenbeentje. Geboren in Engeland als kind van een Armeense en een Ierse muzikant, verhuist hij op latere leeftijd naar de VS. Hier vindt hij zijn muzikale thuis. Geïnspireerd door de oude grammofoonplaten van zijn grootvader ontwikkelt hij zich tot een artiest met een eigen voorkomen en muzikale stijl. Op zijn albums weerklinkt de heimwee naar de jaren twintig van de vorige eeuw, liefdevolle odes aan de vroegste jazzmuziek. Op zijn laatste cd treedt hij in de Keltische voetsporen van zijn Ierse grootvader. Entree: 15 euro. Kaarten reserveren via muziekpodiumbakkeveen.nl.

AGENDA WO 6 MEI

14:00 UUR | WIJNJEWOUDE Rommelmarkt Evenemententerrein 14:00 UUR | URETERP Kinderactiviteit De Fûgelhelling

DO 7 MEI 14:00 UUR | URETERP Kinderactiviteit De Fûgelhelling

VR 8 MEI 14:00 UUR | GORREDIJK Voorjaarskermis 19:00 UUR | BEETSTERZWAAG Wandeling Van Oordt’s Mersken Parkeerplaats Sweachsterwei 19:00 UUR | TERWISPEL Kennismaking Loopclinics Dorpshuis 20:00 UUR | BAKKEVEEN Gregory Page De Slotplaats 20:00 UUR | SIEGERSWOUDE Gezond Verstand Avond Theeschenkerij Bellefleur

ZA 9 MEI 08:00 UUR | BAKKEVEEN Wandeltocht Start bij Dundelle (zwembad) 09:00 UUR | WIJNJEWOUDE Boeken- en platenmarkt Het Trefpunt 10:00 UUR | BEETSTERZWAAG Groenmarkt Tropische Kas 10:15 UUR | BAKKEVEEN 3 Provinciënwandeltocht Zwembad Dúndelle 12:00 UUR | NIJ BEETS Polderhoofdkanaal It Damshûs 12:00 UUR | DRACHTEN On Tour Bikes A7 Classic Noorderdwarsvaart 13:00 UUR | JUBBEGA Opening Zwembad Jubbega 13:00 UUR | GORREDIJK Voorjaarskermis 13:30 UUR | NIJ BEETS Varen met turfbok It Damshûs

ZO 10 MEI 12:00 UUR| GORREDIJK Koopzondag 13:00 UUR | GORREDIJK Voorjaarskermis

MA 11 MEI 10:00 uur | Gorredijk Gordykstermerk

DI 12 MEI plm. 16:00 uur | Ureterp Olympia’s 3M Tour Weibuorren


Sa!

6 mei 2015

20

www.sa24.nl

Serie 40/45

Nederland staat dit jaar uitgebreid stil bij de start van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (75 jaar geleden) en 70 jaar bevrijding. Sa! besteedde de afgelopen weken daarom ruim aandacht aan verschillende facetten van de Tweede Wereldoorlog in ons verspreidingsgebied. Vandaag de slotaflevering.

Jelle Terluin Zat als kind in een JaPPenkaMP:

‘Ik heb ervoor gekozen om te vergeven’ Van z’n vierde tot zevende jaar zat Jelle Terluin (77) opgesloten in Jappenkampen. Hij zag er de wreedheid van de Japanners en onderging systematische uithongering. “Mijn moeder schreef later in een brief dat als het langer had geduurd, we er allemaal aan waren gegaan.” TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER BEETSTERZWAAG “Wat op mij de meeste indruk maakte, was het appèl in Batavia. Tienduizend vrouwen en kinderen, die zich in de hete zon in rijen moesten opstellen. Urenlang moesten we stilstaan, bij een temperatuur van veertig graden. Zonder water. Een marteling. En dan paradeerden de kampcommandant en z’n adjudant langs en riepen ze: kéré! Kéré! Buigen! Ik hoor het nu nóg. Wij, zo mager als een lat, moesten buigen voor die dikzakken, als eerbetoon aan de Japanse keizer. En als je niet boog, werd je kaalgeschoren of doodgeknuppeld.”

Jelle Terluin werd in 1938 geboren op Noord-Sumatra. Zijn vader Wim was tien jaar eerder door de Bataafsche Petroleum Maatschappij (later Shell) in het toenmalige Nederlands-Indië aangenomen als boekhouder. In 1929 trouwde Wim met zijn verloofde Aaf. “Met de handschoen, zoals dat toen wel gebeurde. Zij in Witmarsum, hij in Tjepoe.” Aaf voegde zich later bij Wim en ze kregen drie kinderen: Bert, Tiny en Jelle. “In die tijd leidden we een comfortabel leven. M’n moeder had een kokkie, een babu - een kinderjuf -, een huisjongen en meer dienstpersoneel. De Europese vrouwen hoefden daar niets te doen. Ze gingen naar de soos, tennisten of reden paard. Ik herinner me ook dat we vaak naar het zwembad gingen.”

Tjihapit

Maar aan die luxe kwam een eind toen de Japanse luchtmacht in 1941 de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor aanviel en Japan vervolgens delen van Azië bezette, waaronder Nederlands-Indië. “Mijn vader werd opgeroepen voor militaire dienst. Later werd hij krijgsgevangen gemaakt in Sumatra en naar Birma gevoerd.

Hij werd tewerkgesteld aan de spoorbrug over de rivier de Kwai, maar kwam in de ziekenboeg terecht. Daar heeft hij drie jaar gelegen.” Aaf en de kinderen werden overgebracht naar een kamp. “We werden met duizenden anderen - Europeanen, Engelsen, Australiërs - opgesloten in Tjihapit, een wijk van Bandung. Er kwam een bamboe omheining omheen. We deelden een huis waar oorspronkelijk één gezin woonde met 40, 50 vrouwen en kinderen.”

standigheden anders dan een volwassene. Voor mijn moeder moet het verschrikkelijk zijn geweest dat wij honger leden. Maar ik wende eraan, denk ik. Dat de Jappen wreed waren zag ik wel. Ik herinner me dat soldaten een paraplu kapotsloegen op een tienermeisje. Een andere keer liep ik langs een boom waaraan een meisje hing. Ze was aan haar armen opgehangen en kon maar net met haar tenen op een voetenbankje wiebelen. Ik dacht: oei, dit is niet goed. Toch was ik nooit bang.

Bij ons huis stond een emmer met rijst klaar. Vol maden. Afschuwelijk vond ik dat. Of ik het heb gegeten? Ik weet het niet meer, maar waarschijnlijk at ik om de maden heen.” Het gezin kreeg een kamer van vijf bij vijf meter toegewezen die ze met anderen moesten delen. “We zaten er met vier volwassenen en negen kinderen. Meubels hadden we niet, slapen deden we op een matrasje op de grond. Ik vond het allemaal best, als ik maar kon slapen en m’n moeder in de buurt was. Er was een wc buiten,

‘DRIE DAGEN LANG KREGEN WE STIJFSELPAP TE ETEN. PURE PESTERIJ’ Het leven in het kamp was behelpen. Dagelijks voorzag de gaarkeuken in één maaltijd van rijst met groenten. Veel water was er niet. De vrouwen deden van alles om aan meer voedsel te komen. Ze verbouwden zelf groenten en ruilden via een gat in de omheining met mensen buiten het kamp ringen, kettingen en andere kostbaarheden voor rijst of eieren. Koken op gas of elektriciteit mochten ze niet, dat was te duur. Soms werd er stiekem toch gas of stroom afgetapt en als dat werd ontdekt was de straf zwaar. “Eén vrouw werd gedwongen om met zware kookplaten om haar nek door het kamp te lopen. Er hing een bord aan waarop stond: Ik heb elektriciteit gestolen van de Japanners. Als ze in elkaar dreigde te storten, kreeg ze klappen.”

Honger

De kleine Jelle zag het allemaal aan. “Als kind ervoer ik de om-

Ik wist dat mijn moeder geen risico’s nam die straf zouden uitlokken. Ik voelde me veilig omdat zij er was.” Jelle zag het kampleven op dat moment als een avontuur. “Ik zwierf door het kamp en ging op onderzoek uit. In een leeggeroofd huis vond ik een oude kinderwagen waarmee ik door de straat racete. Een andere keer kwam ik thuis met een metalen ding met draaiend vliegwieltje. Geef die maar aan mij, zei m’n moeder, die komt vast nog wel van pas. En inderdaad, toen na de bevrijding de Australiërs en Engelsen zakken vol conservenblikken uitstrooiden, kwam de blikopener tevoorschijn. Hij ging de hele straat door.”

Tjideng-kamp

Na drie jaar werd het gezin per trein in goederenwagons getransporteerd naar het Tjideng-kamp, in Batavia. Daar verergerden de omstandigheden. “Batavia lag aan de kust, op de vlakte, en het was er veel heter dan in het hooggelegen Bandung. Bij aankomst moesten we uren in de brandende zon staan.

maar die was al gauw verstopt. Dus we deden het op een pot, die we leegden in de beerput. De stank die ervan afkwam als de jongens uit het jongenskamp de beerput kwamen legen, was niet te harden.” De kampcommandant in Batavia stond bekend om z’n wreedheid. “Als één vrouw iets verkeerd had gedaan, straften de Jappen het hele kamp. Dan kregen we een paar dagen geen eten. Ook werd er wel voedsel in de rivier gekieperd of moesten de vrouwen hun versgebakken brood in de grond begraven, als represaillemaatregel. Dat was het eten waarvan wij moesten leven. Eén keer kregen we drie dagen lang stijfselpap te eten. Pap van lijm dus. Pure pesterij. Het ging er grijs in en kwam er grijs weer uit. Op een gegeven moment aten we alles: kikkers, ratten, muizen, katten, varens, zwammen, stelen van waterplanten. De vrouwen bakten brood van rubberpitten.”

Open mortuarium

Het kamp in Batavia had ten doel om de vrouwen en kinderen om te brengen. “De Jappen hongerden ons uit. In Bandung woog ik 20 kilo, wat licht is voor een zevenjarige, en na twee maanden Batavia woog ik nog maar 18 kilo. Gelukkig had ik een sterk gestel, net als mijn moeder. Er vielen daar veel doden, vooral door ondervoeding. Kinderen, meisjes, vrouwen. Elke dag was het raak en lagen er een stuk of zes doden onder een laken in het open


Sa!

mortuarium achter ons huis. Later werden dat er wel tien of elf per dag. Ik kende niemand van de overledenen, maar ging altijd kijken. Werd er iemand begraven, dan ging ik daar ook heen. Dat was voor mij tijdvulling, een uitje.” Het enige contact dat het gezin met vader Wim had, verliep via voorgedrukte kaarten waarop ruimte was voor een paar regels tekst. In het Engels, vanwege de censuur. “Hij mocht er elk jaar één sturen. Als hij schreef dat het goed ging met zijn gezondheid, waren we blij. In het kantoor van de kampcommandant hingen wekelijks lijsten met namen van mensen die nog leefden. Mijn moeder ging altijd kijken en was dan opgelucht als zijn naam erbij stond. Maar op een nacht kreeg ze een soort visioen over mijn vader. Hij was gekleed in een mooi trouwpak en keek naar haar. Toen draaide hij zich om en verdween. Ze besefte dat hij dood was. De keer erna stond zijn naam niet meer op de lijst. Op dat moment zag ik haar heel verdrietig. We hebben met elkaar gehuild om hem.” Wim Terluin overleed op 7 augustus 1945, zeven dagen voor de bevrijding door de Amerikanen. Eind november ’45 werden Aaf, Bert, Tiny en Jelle gerepatrieerd en op 7 januari 1946 arriveerden ze in het grootouderlijk huis in Witmarsum.

Jelle Terluin kreeg Bruintje Beer in het kamp toen hij vier jaar werd. Bruintje is nu 73 jaar. “Ik kende de avonturen van Bruintje Beer en was gek op de boekjes. Een vriendin van mijn tante maakte de knuffelbeer speciaal voor mij en ik was er dol op. Deze beer heeft alles samen met mij meegemaakt. Voor mij betekende hij houvast en troost.”

6 mei 2015

Zonder vader

Een trauma van zijn kampperiode heeft Jelle Terluin niet. “Niemand van ons gezin, eigenlijk. We zijn er allemaal sterk uitgekomen en daar heeft ons geloof een grote rol in gespeeld. Het vertrouwen dat God je overal doorheen helpt. Wel heb ik het er lange tijd moeilijk mee gehad dat ik zonder vader ben opgegroeid. Ik heb hem niet gekend en heb ook zijn vaderlijke leiding niet mogen ervaren. Dat is een gemis. Mijn moeder zei: jij was zijn oogappeltje. Ze vertelde dat hij voor de oorlog elke dag als hij thuiskwam met mij naar de spoorlijn fietste om de treinen te zien. Op mijn bureau staat een klein fototje van mijn vader met mij als baby. Het herinnert me eraan dat hij van me hield.” Ondanks zijn ervaringen laat Jelle Terluin zich niet leiden door haat. “Ik koester geen wrok, maar heb er bewust voor gekozen te vergeven. Haat en wrok zijn als een geestelijke gevangenis. Als je vergeeft, gaat de gevangenisdeur open en kun je eruit stappen. Op dat moment valt alles van je af en ben je vrij. Ik sprak laatst een leeftijdsgenoot die nog vol haat zit. Hij zit nog steeds in het kamp, ik ben er al uit.”

www.sa24.nl

‘BANG WAS IK NIET, BIJ MIJN MOEDER VOELDE IK ME VEILIG’

21


Sa!

6 mei 2015

23

www.sa24.nl

Moederdag: Pauline en stiefdochter Jellieke

100 % moeder

Het moederschap kent bijzondere vormen. Pauline (32) heeft een relatie met Riekele (36) en zorgt voor zijn dochter Jellieke (11), wier moeder Oekje in 2011 overleed. ‘We hebben geen bloedband, maar mijn liefde voor haar is onvoorwaardelijk.’ TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

TERWISPEL “Ik weet nog goed dat ik voor het eerst echt aan Jellieke merkte hoe ze over me dacht. Dat was anderhalf jaar terug. We waren bij de paarden, ze deed een hekje dicht en kreeg een stroomstootje. En terwijl ze tot die tijd altijd naar Riekele ging voor troost, liep ze hem voorbij, recht in mijn armen. Ik ving haar op, droogde haar tranen en dacht: oh, wat fijn. Ze vertrouwt me, ik ben belangrijk voor haar.”

“De klik met Riekele was er gelijk. In 2012 leerden we elkaar via Facebook kennen en na een week stond ik al op de stoep. Dat hij een dochter had wist ik. Natuurlijk vond ik dat wel extra spannend: gaat zij mij ook leuk vinden? We zaten aan tafel en Jellieke kwam er direct bij zitten. Ik had bewust niet naar haar naam gevraagd bij Riekele, wilde die van haarzelf horen zodat we gelijkwaardig konden kennismaken. Jellieke praatte gezellig mee - zij is gek op paarden, net als ik - en binnen tien

minuten zat ze bij me op schoot. Goh, zei Riekele later verbaasd, dat doet ze niet snel. Ik vond Jellieke aandoenlijk, een bescheiden meisje met een enorm lieve blik.” “Na een jaar kwam ik in Terwispel wonen en gingen we een gezin vormen. Zorgen voor een opgroeiend kind was nieuw voor mij, maar ik ben er met open vizier ingegaan. Ik kreeg steun van mijn moeder en praatte veel met Riekele. Voor hem was het fijn dat er weer een vrouw in huis was die een beetje kon letten op de dagelijkse gang van zaken. Ik bracht de structuur terug en hield het oog op het huishouden. In het begin zag ik Jellieke nog als Riekeles dochter, maar gaandeweg ging ik voluit de moederrol vervullen. Alsof ze m’n eigen kind was.” “Inmiddels hebben we een echte moeder-dochterband. Ik ben er als Jellieke uit school komt, regel veel praktische

zaken, help haar met schooldingen. Ik zet me in voor haar ontwikkeling en wil haar daarin graag ondersteunen. Op persoonlijk vlak zijn we close geworden. We praten veel. En ik ben heel eerlijk, leg ook uit waarom sommige dingen niet kunnen. Ze begrijpt dat en accepteert het ook. Soms zegt ze: Pauline is wel streng, maar ik heb het nodig.” “Jellieke komt steeds vaker met haar probleempjes bij mij. Over onenigheid op school, of over echte vrouwenzaken. Het zijn spontane onderonsjes, geheimpjes die ze met mij deelt en niet met haar vader. Heel bijzonder. Onze band valt zelfs anderen op. Mensen zeggen vaak dat we twee handen op één buik zijn. Het is de manier waarop we naar elkaar kijken, een bevestigende, liefdevolle blik. Jellieke is erg gegroeid de afgelopen tijd. Ze was een klein, verlegen musje, maar durft nu meer en is vrolijker. Ik geniet als ik haar

‘ANDEREN ZEGGEN VAAK DAT WE TWEE HANDEN OP ÉÉN BUIK ZIJN’

zie genieten. Dat ze zo veel lacht doet me veel; ik weet dat ze gelukkig is en vooruitkijkt.” “Op dit moment ben ik 30 weken zwanger. Soms vragen mensen: is dat je eerste? Nee, zeg ik dan, ik heb al een dochter, ook al heeft ze niet in mijn buik gezeten. Dat ik haar mijn dochter noem, is niet iets wat ik me wil toeëigenen. Jellieke moet het ook fijn vinden en gelukkig bevestigt ze dat steeds. Jellieke heeft direct geaccepteerd dat er gezinsuitbreiding komt en verheugt zich enorm op haar rol als grote zus. Ze gunt het mij dat ik nu ook een baby in mijn buik heb. Of ik straks gevoelsmatig anders naar haar broertje ga kijken, kan ik nu nog niet zeggen. Ik heb mijn naaste omgeving gevraagd me erop te attenderen als blijkt dat ik de kinderen verschillend behandel en ik wil daar ook met Jellieke over blijven praten.” “Jelliekes moeder komt vaak ter sprake. Jellieke is weleens verdrietig, vooral als ze op bed ligt. Dan praten we samen en ik merk dat dat haar troost. Ik heb Oekje niet gekend, maar hou me vast aan wat Jellieke me over haar vertelt. Ik vind het belangrijk om Oekjes herinnering te respecteren. Jellieke heeft haar blauwdruk meegekregen en met die blauwdruk mag ik verder. Daar ben ik dankbaar voor. Echt vervangen kan ik Oekje niet, en ik kan haar ook niet vragen of ze vindt dat ik het goed doe met Jellieke. Daarom vraag ik me steeds af: wat zou ik zélf fijn hebben gevonden voor mijn dochter? Ik besef heel goed dat Jellieke niet in m’n eigen buik heeft gezeten, dat ik het eerste stukje van haar leven heb gemist. Jammer, want ik geef verschrikkelijk veel om haar. Ik zou me geen leven zonder Jellieke kunnen voorstellen en dat komt door haarzelf. Ze is zo lief dat het niet moeilijk is om van haar te houden.”


Sa!

6 mei 2015

25

www.sa24.nl

GeMeente OPsterland oPent PuBliekscentruM

Werken aan gastvrij gemeentehuis De gemeente Opsterland zit steeds minder vaak op de regiestoel. Het nieuwe beleid is meer en meer gericht op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, instellingen en ondernemers. Opsterland wil vooral ondersteunen. Daar hoort een betere bereikbaarheid en dienstverlening bij. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

BEETSTERZWAAG Het is net na de middag. In het Publiekscentrum op het gemeentehuis in Beetsterzwaag is het even rustig. Dat was eerder op de dag wel anders. Een beeldscherm aan de muur vertelt het aantal ochtendtelefoontjes: 91. Daarvan zijn er direct 89 afgehandeld. “Een score van bijna 98%”, stelt wethouder Rob Jonkman tevreden vast. “We streven naar een servicegraad van 96%. Bovendien willen we graag dat minimaal 80% van de telefoontjes binnen 30 seconden wordt opgenomen. Ook dat is vanochtend gelukt.” En wie met het gemeentehuis belt, krijgt geen bandje met een keuzemenu. “We willen het absoluut persoonlijk houden, dus gewoon snel iemand aan de lijn.”

Publiekscentrum

Het Publiekscentrum is een nieuw fenomeen bij de gemeente Opsterland. Burgers kunnen er met alle mogelijke vragen terecht. Alles is erop gericht om burgers snel en goed antwoord te kunnen geven. Bij binnenkomst in het gemeentehuis valt een kleine verbouwing op. De receptiebalie is verplaatst, zodat er nu direct contact is met de achterliggende balies. “De receptie zat op een eiland en dat is in de nieuwe situatie niet praktisch. Bovendien is er nu aan de balie meer privacy. De receptionist is nu gastvrouw en verkeersregelaar ineen.” Voor de balie komen zuilen waarop bezoekers kunnen aangeven waar ze voor komen. Dan kunnen ze sneller terecht bij de juiste medewerker. Voor bezoekers die hierbij hulp nodig hebben, is er altijd een gastvrouw of gastheer aanwezig. De gemeente Opsterland werkt aan een robuust Publiekscentrum. “Medewerkers moeten zoveel mogelijk direct antwoord kunnen geven op veelgestelde vragen. Bij heel specialistische vragen kunnen ze terugvallen op deskundigen.” De veranderingen passen in de nieuwe manier waarop Opsterland met haar burgers wil omgaan. Verantwoordelijk-

heden verschuiven meer en meer van het gemeentehuis richting mienskip. “Vroeger bepaalde de gemeente hoe de wereld eruitzag, maar dat is voorbij. We werken nu aan een faciliterende overheid die de burger zoveel mogelijk helpt.” De wethouder illustreert het nieuwe beleid met een praktijkvoorbeeld. Wilde een Opsterlander een dakkapel plaatsen en paste dat niet binnen de regels, dan ging hij vaak onverrichter zake weer naar huis. “Nu gaat een medewerker naast de aanvrager zitten om samen te bekijken hoe het wel kan.” Jonkman beseft dat deze situatie wennen is voor zowel burgers als medewerkers. “We vragen van onze medewerkers meer creativiteit. Maar met bijvoorbeeld de Plaatselijk Belangen is het ook zoeken naar wie de regierol bij projecten op zich neemt. Het is een leuk proces om samen in te gaan.”

Burgerparticipatie

Een terugtrekkende overheid en een toenemende burgerparticipatie is volgens Jonkman ook precies wat de burger wil. “De veranderingen zijn absoluut niet ingegeven door bezuinigingen en minder gemeentehuis. Het toegankelijke en goed bereikbare Publiekscentrum moet er juist voor zorgen dat de burgers zich meer bij de gemeente betrokken voelen.” Het gemeentehuis verruimt de openingstijden en is via social media bereikbaar. Jonkman benadrukt verder dat de gemeente ook veel meer naar burgers terug gaat koppelen. “Wanneer iemand een klacht indient over de spreekwoordelijke scheve stoeptegel, gaan we daar vanzelfsprekend mee aan de slag. Maar daar blijft het niet bij. In het verleden moest een melder zelf maar uitzoeken wat er met zijn opmerking was gedaan. Dat gaat veranderen. We gaan nu heel bewust naar de melder een terugkoppeling geven dat het door hem gemelde probleem ook daadwerkelijk is opgelost.”

Moderne middelen De gemeente Opsterland speelt in op het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Zo kunnen burgers vragen stellen via twitter. Die vragen beantwoordt Opsterland dan ook via twitter. Op 1 juni krijgt Opsterland een nieuwe website waarop burgers nog sneller en eenvoudiger online aanvragen of meldingen kunnen doen. De nieuwe site bevat uiteraard ook bestuurlijke informatie, nieuws over projecten en toeristische informatie. Ook wordt er gewerkt aan beeldbellen, waarbij burgers en de medewerker elkaar kunnen zien tijdens het gesprek.

Het Publiekscentrum Burgers kunnen bij het Publiekscentrum terecht voor vragen over belastingen, vragen over werk en inkomen, voor producten van burgerzaken (zoals paspoort en rijbewijs) en voor het doen van meldingen over de openbare ruimte.

Openingstijden Publiekscentrum Een beter bereikbaar gemeentehuis vertaalt zich in ruimere openingstijden. Het gemeentehuis is niet langer gesloten tussen de middag en op donderdag is het Publiekscentrum ook een deel van de avond geopend. ’s Middags zijn de medewerkers op afspraak beschikbaar, waardoor burgers zeker weten dat degene die ze willen spreken ook aanwezig is. Ook is het dan mogelijk om, vanwege privacy, een gespreksruimte te reserveren. De nieuwe openingstijden: Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur donderdag 17.00 – 20.00 uur Met afspraak: maandag t/m vrijdag 12.30-17.00 uur Een afspraak maken kan telefonisch, via de website, via twitter of aan de balie.

Gemeente Opsterland Hoofdstraat 82 Beetsterzwaag Telefoon: E-mail: Internet: Twitter:

0512 – 386 222 gemeente@opsterland.nl www.opsterland.nl @Opsterland


woansdei

freed

sneon

woansdei

freed

sneon

woansdei

freed

sneon

27 29 30 3 5 6 10 12 13 WWW.IEPENLOFT-OPSTERLAN.NL

maaie/juny 2015

Rezjy: Jan Smit Tekst: Bouke Oldenhof Dekor: Jaap Groen Plak: Overtuin Lyndensteyn De Sweach Oanfang: 20.00 oere Kaartferkeap: De Skâns, De Gordyk 0513 – 46 86 00 of fia webside Tagong: 16 euro (bern o/m 16 jier): 5 euro

Openingsweekend Turfroute 13 en 16 mei 2015 Wees erbij! Kom op woensdag 13 mei en zaterdag 16 mei naar de feestelijke opening van de Turfroute aan de Langewal in Gorredijk. Op woensdag 13 mei om 11.30 uur verricht wethouder Sietse Derks van de gemeente Ooststellingwerf de officiële opening van het vaarseizoen van de Turfroute. Dit vindt plaats bij de hoofdbrug aan de Langewal. Vervolgens openen gedeputeerde De Vries en wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland rond 12.00 uur het nieuwe sanitairgebouw bij de Kalkovens. Shantykorenfestival Op zaterdag 16 mei wordt er een feestelijk vervolg gegeven aan de opening van het vaarseizoen. Tussen 10.00 en 15.30 uur treden er aan de Langewal in Gorredijk diverse shantykoren uit de omgeving op.

Geniet van optredens van de Shanty Sara’s, Aan Lager Wal, De Compagnonsvaarders, De Peijesjongers, One More Day en De Blierbekjes. Locatie: Langewal Gorredijk Tijd: 10.00-15.30 uur

www.friesemeren.nl


2=1

11.38

5.69

Berberana Dragon

Wit, rood of rose. 2 flessen a 0.75 liter

30%

9.39

Heineken krat

24 flesjes a 0,3 of 0,25 liter. Max 6 kratten per klant

1+1

1.99

ALLE Mese Mexicana

Combineren mogelijk. Bijv. trotillawraps. 2 pakken a 4 stuks.

2

0.99

ALLE Ola

Bijv. raket. Doos 9 stuks.

Excellent biefstuk.

6.75

5.06

Per 250 gram

GRATIS

Vers uit onze oven. Alle varianten.

1.89

1.42

2.24

1.68

Zuivelhoeve Boer’n Yoghurt en vla Alle varianten, combineren mogelijk.

HALVE PRIJS

25%

AH Muffins

Per schaal

2e

VOORDEEL

STUKS

1.50

1.29

AH Kipfilet 1 kilo

VOORDEEL

25%

GRATIS

3.98

1.85

4.99 25%

VOORDEEL

14.09

5.99

AH Goudse jong belegen Alle varianten. Bijv. 48+ plakken.

1.89

1.29

Chiquita bananen Los. Per kilo.

2e

2.08

3.54

ALLE Becel

Combineren mogelijk. Bijv. Gold 2 kuipjes a 500 gram.

1+1

HALVE PRIJS

2.78

4.72

GRATIS

Pickwick fruit- en kruidenthee Alle varianten. Combineren mogelijk.

5.02

2.51 Knorr wereldgerechten

Alle varianten, combineren mogelijk.


Sa! week 19 2015