Page 1

Sa!

hypotheekhouse.nl/gorredijk

Renteherziening

Kan uw rente gunstiger?

Hoofdstraat 6, Gorredijk

(0513) 769 067

Écht onafhankelijk hypotheekadvies.

kijkt anders

Woensdag 18 april 2018

www.sa24.nl

Jaargang 5 Nummer 16

UNDER DE TOER PAGINA 26

COLLEGE IN OPSTERLAND

PARK AND PARTY RUN

GOUDEN SPIKER FESTIVAL

CDA BUITENSPEL

HINDRIK EN JOUKE

BLAASMIENSKIP

Het CDA staat in Opsterland eerst aan de zijlijn bij de vorming van een nieuw college, terwijl verliezer PvdA mag aanschuiven bij Opsterlands Belang en ChristenUnie. Deze uitkomst van de informatieronde verraste veel fracties. Het leidde maandagavond tot een fel debat.

De Mercedes E320 is zo goed als klaar en hun beste Franse woord hebben ze paraat: ‘Ooievaar’ (klinkt als: au revoir). In hun beunhok bereiden Hindrik de Graaf (28) en Jouke Jongsma (30) zich voor op de Park and Party Run 2018, een avontuurlijk ritje van zo’n tweeduizend kilometer.

De Spijkerpakkenband behoort tot de crème de la crème van de Nederlandse blaasmuziek. En adel verplicht, vindt de Opsterlandse brassband. Daarom rollen de Spikers elk voorjaar de rode loper uit voor hun broeders en zusters van de blaasmienskip.

PAGINA 3

PAGINA 11

PAGINA 27

VER

KOC H

PARKLEANE 34 GORREDIJK www.sierdmoll.nl

T


Familieberichten overleden

Het verlies was er al eerder voordat het afscheid kwam.

dankbetuiging Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor het medeleven in welke vorm dan ook na het overlijden van myn leave frou, ús soarchsume mem en beppe

Op 9 april 2018 is overleden onze medebewoonster

Verdrietig zijn wij, nu wij onze zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder moeten missen.

Uilkje Veenstra-Ringersma

Lieverd hoeveel wist je nog? We zullen het nooit weten. Maar je humor en je lach zullen we nooit vergeten!

mevrouw J. Cornelisse

Grietje Smeman

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Marten en Jellie Daan en Froucke Arno en Nona

Bewonersvereniging ‘De Hoop’ Gorredijk

Fokke en Niesje Birgit Amber

*Exloo, 24 juli 1938

† Gorredijk, 13 april 2018

Lippenhuizen: Eggie en Nelleke Hulshof Leeuwarden: Marije en Erik Dex Lippenhuizen: Tirsa en Douwe Ilias, Marin

Sieger Veenstra

Lippenhuzen, april 2018

Doesburg: Henk Jan en Menanynke Hulshof Sil Gorredijk: Hedy en Marchel de Boer Nynke en Durk Thomas Donderdag 19 april is er gelegenheid tot condoleren van 19.00 uur tot 19.30 uur in de Aula aan de Hegedyk 20 in Gorredijk.

Familieberichten in Sa!

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen in een dienst die zal worden gehouden op vrijdag 20 april om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, Schansburg 3 in Gorredijk. Na het afscheid ontmoeten wij u graag nog even in de koffiekamer.

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden

’s Middags brengen wij mama en oma in besloten kring naar crematorium Schoterhof in Heerenveen.

contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl)

Correspondentieadres: E.L. Hulshof, Feestlân 70, 8408 JJ Lippenhuizen

of 06 - 5247 1013

20 jaar

Geen kalkaanslag meer in uw badkamer door heerlijk zacht water

er Bel voor me e informati ooi: met Jelle B 01 1 0512 54 4

LUXURYcompact waterontharder

De ultieme waterontharder voor uw gezondheid!

Langere levensduur van uw apparatuur door zuiver en glashelder water

Helder en gezond drinkwater zonder geur en smaak

In april bestaat Mezutec 20 jaar en dat vieren wij!

De nieuwe MezutecPlus-app

Beperkt watervervuilers zoals ijzer en magnesium tot een minimum

LUXURYcompact waterontharder

De origineelste felicitaties maken t/m 11 mei kans op een feestelijk Mezutec-arrangement t.w.v. € 250,Tevens verloten wij onder de felicitaties wekelijks een heerlijke jubileumtaart!

Download nu de MezutecPlus-app!

Meer informatie en voordelen vindt u op www.mezutec.nl

Neem nu zacht water voor een zachte prijs!

Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V. • Het Helmhout 34-13, 9206 AZ Drachten • Industrieweg 36, 7921 JP Zuidwolde • 0512 544101 • info@mezutec.nl • www.mezutec.nl


Sa!

18 april 2018

3

www.sa24.nl

Eerste oPtie nieuw college OPsterland: OB, CU en PvdA

CDA valt buiten de boot Het CDA staat in Opsterland eerst aan de zijlijn bij de vorming van een nieuw college, terwijl verliezer PvdA mag aanschuiven bij Opsterlands Belang en ChristenUnie. Deze uitkomst van de informatieronde verraste veel fracties. Het leidde maandagavond tot een fel debat. AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

CDA-fractievoorzitter Wietze Kooistra was maandagavond zo nu en dan ongemeen fel op informateur Marcel van Opzeeland. “At jo nei de boargers lústerje wolle, moatte jo sa net begjinne. Dizze útkomst docht gjin rjocht oan de ferkiezingsútslach. Jo begjinne mei twa ferliezers, dat is unyk en net oan boargers út te lizzen.” Dat het CDA aan de zijlijn staat is voor de alom geroemde wethouder Kooistra en zijn partij teleurstellend. Maar het was vooral de manier waarop. Het moet bij de collegevorming in Opsterland dit keer allemaal transparanter en alle partijen mogen meepraten.

Voorkeuren

Tijdens de informatieronde van informateurs Marcel van

Opzeeland en Anko Postma, beiden Opsterlands Belang, mochten alle fracties een voorkeurscoalitie aangeven. Deze voorkeuren hebben de informateurs gewogen naar grootte van de fractie. De wens van Opsterlands Belang (zes zetels) woog dus drie keer zo zwaar als die van de VVD (twee zetels). Bij deze rekenmethode verwierf het CDA acht en de PvdA dertien stemmen. En dus concluderen de informateurs dat de meerderheid van de raad de voorkeur geeft aan PvdA ten koste van het CDA. Ondanks alle beoogde openheid was deze procedure vooraf niet bij de partijen bekend, bleek maandagavond. Kooistra: “Boppedat ha wy net de kâns hân ús ferhaal goed te dwaan.” De ergernis was helemaal compleet toen het CDA in hun ogen ten

onrechte een aantal labels van de informateurs kreeg opgeplakt: conservatief, ouderwets en niet transparant. “Dêr moatte jo mei oppasse. Wy wurde fuortset mei âlde polityk.”

Volgens de informateurs willen veel partijen veranderingen om aan de grote maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Bovendien vinden partijen dat Opsterland vaak niet ambitieus genoeg is. De informateurs concluderen dat er behoefte is aan nieuwe manieren van werken en besturen en wellicht aan nieuwe hoofdpersonen.

Helemaal opnieuw

Om het tij te keren kwamen VVD, CDA en GroenLinks-OpsterLanders met een motie om de hele informatieronde over te doen, maar dan onder leiding van een onafhankelijke informateur. Hielke de Vries (VVD): “Wy wolle in goede start meitsje.” Bovendien wilden de partijen een vierde collegepartij op voorhand niet uitsluiten, terwijl andere fracties een gedoogpartij zonder

Himmelwike opent dit jaar in Hemrik

wethouder niet zagen zitten. De motie kreeg van de overige fracties geen enkele steun. Roel Vogelzang: “Dan soene we nei de wedstriid de rigels feroarje en de wedstriid opnij spylje.” En dus eindigde de informatieronde met het besluit dat Opsterlands Belang (6 zetels), PvdA (3) en ChristenUnie (2) het eerst samen gaan proberen. Dat doen ze onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen.

Nog lastig genoeg

Willemijn Bruining herhaalde meerdere keren dat dit nog geen gelopen race is. “Wij waren net zo verrast als andere partijen met de uitkomst. Inhoudelijk zijn er met PvdA nog wel wat verschillen. We schrijven het CDA dus ook zeker nog niet af.” Ook Gerrit Weening (CU) was helder. Dit was niet zijn eerste keuze. “Dizze kombinaasje seach ik net oankommen en wie ek net wat de kiezer woe. De PvdA hat wer ferlern, mar mei wol oanskowe.” Bovendien was het huidige college (OB, CU en CDA) goed bevallen. “Hiel

De jaarlijkse Himmelwike in de gemeente Opsterland ging maandagochtend officieel van start in Hemrik. Wethouder Rob Jonkman was te gast bij basisschool De Bôge, waar hij op het schoolplein samen met de leerlingen het startschot gaf voor het sorteerspel. Jonkman: “Tijdens

HEMRIK

de Himmelwike worden de kinderen zich spelenderwijs bewust van wat zwerfafval met hun omgeving doet. Onder het mom van ‘jong geleerd is oud gedaan’ gaan de leerlingen deze week gewapend met prikstokken, vuilniszakken en veiligheidshesjes op pad om de buurt van hun school weer

schoon te maken”. Zwerfafval is niet alleen slecht voor het milieu, het is voor veel mensen bovendien een bron van ergernis. Dit jaar doen in Opsterland circa 1.300 leerlingen mee aan de Himmelwike. Ook Omrin en Woningcorporatie Elkien zijn bij de actie betrokken. himmelwike.nl

De enige zetelwinnaar in Opsterland, GroenLinks-OpsterLanders, vond de hele procedure wel ‘heel mathematisch’. Fractievoorzitter Elske Beintema sprak over een restzetelcoalitie. Zowel Opsterlands Belang als de PvdA pakten een restzetel, terwijl de beoogde coalitie maar een meerderheid van één zetel heeft (11 van de 21). De PvdA is vanzelfsprekend blij met de gang van zaken. Als enige partij een zetel verliezen (van 4 naar 3) en toch aan tafel schuiven. Fractievoorzitter Roel Vogelzang denkt dat dit voor de PvdA een beloning is voor haar opstelling in de afgelopen jaren: loon naar werken. “Wy ha ús bêst dien in ein te meitsjen oan it fijân-tinken en polityk bedreaun op de ynhâld. De PvdA hat in gen om te bestjoeren, dat wy dogge graach mei.” Raadslid Libbe de Vries uit Frieschepalen is kandidaat-wethouder voor de PvdA.

Opsterland wil verder met Hoofdstraat-Zuid GORREDIJK Opsterland is bereid om met Aldi een intentieovereenkomst te tekenen over de mogelijke realisatie van een nieuwe supermarkt in het zuidelijke deel van de Hoofdstraat in Gorredijk. Een projectontwikkelaar en voormalig centrummanager Jappie Veenstra zijn met Aldi al ruim een jaar bezig om plannen voor dit gebied te ontwikkelen. Het college van B en W heeft dinsdag nogmaals bevestigd dat er geen andere locatie in beeld is dan de Hoofdstraat. Daarmee lijkt een alternatief plan voor mogelijke vestiging van een supermarkt aan de Badweg definitief van de baan.

Zwerfafval verzamelen was een wedstrijd in Hemrik. FOTO: SIETSE DE BOER

goed sels en dy ûnderfining ha wy mei de PvdA noch net. Wy sille elkoar goed djip yn de eagen sjen.”

De intentieovereenkomst tussen Aldi en Opsterland betekent nog niet dat het plan doorgaat. Er volgt eerst onderzoek naar draagvlak in de omgeving, milieuaspecten, verkeersstromen en de financiële haalbaarheid. Pas op basis van de uitkomsten van dat onderzoek besluit Opsterland of er een planologische procedure wordt gestart. Vertegenwoordigers van Aldi waren dinsdagmiddag op het gemeentehuis voor overleg. Het is ook nog de vraag of de inhoud van de intentieovereenkomst voor Aldi voldoende is om afspraken met WoonFriesland te

maken. De woningcorporatie bezit in het gebied een aantal panden en heeft een deadline op 20 april gezet om met Aldi tot overeenstemming te komen. Opsterland gaat ook aan de slag om een toekomstbestendig beeld voor het centrum van Gorredijk te maken. Hierin wordt ook de wens van winkeliersvereniging Whi voor tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat bekeken.

Whi-vergadering

Maandagavond vielen er op de Whi-vergadering harde verwijten richting gemeentehuis over de voortgang van de diverse plannen in het centrum van Gorredijk. In onderling overleg was de gemeente zelf niet aanwezig in de vergadering. De ondernemers vinden dat Opsterland niet eerlijk handelt en uit onkunde onnodig zaken vertraagd. De gang van zaken rond de supermarkten en de informatievoorziening richting hem was voor centrummanager Jappie Veenstra reden om zijn functie neer te leggen. De Whi-leden vroegen Veenstra in de vergadering dit project wel af te maken. Het is nog niet duidelijk of hij dit ook gaat doen.


Zondag 22 april

Tuindorado

Gorredijk

open van 12.00u. tot 17.00u.

ontdek de mooiste merken

1-UUR

SERVICE Bril klaar

alle monturen

terwijl u wacht

10 euro o.a. Fossil - Tommy Hilfiger - Esprit

Pearle Opticiens Gorredijk

Hoofdstraat 21, Tel. (0513) 726 132 Vraag naar de voorwaarden.

TRAILERS VOL MET LAMINAAT AANBIEDINGEN

OUT

LET

C KLIK 9P8V M 29. M2 2

VAN

VOOR

1

8 9 3.

300 SOORTEN LAMINAAT LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND

T A A N I M A L 98 M 16. 2 2

VAN

VOOR

8 9 4.

M

© Printré Lekkum

N E T N I L P S I GRAT R E O L V R E D EN ON

Tijnjedijk 81 - Leeuwarden Turfschip 7 - Heerenveen Tel. 058-2896800 WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL Tel. 0513-785347

ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK


Sa!

18 april 2018

5

www.sa24.nl

Mildam houdt verleden levend

Wandelen langs historische plekken Donderdag 12 april 1945 was Mildam het eerste bevrijde dorp van de gemeente Heerenveen. Dankzij de Mildamster brêge, de enige brug over de Tjonger die de Duitsers niet hebben opgeblazen. Zaterdag onthulde Lutz Jacobi een informatiepaneel bij de brug. RENSKE WOUDSTRA MILDAM “Ik tink dat

hjir hjoed wol hast likefolle minsken stean as op 12 april 1945.” Het dorp mag trots op deze brug zijn, vindt oud-inwoonster van buurdorp Katlijk en voormalig Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. “Dizze brêge is foar my thúskommen. Ik ha hjir froeger faak swom.”

Blijvend

De oude elegante brug uit 1886 werd in 1930 vervangen door het huidige robuuste exemplaar, meldt het informatiebord. In de Tweede Wereldoorlog speelde de brug een belangrijke rol. De Duitsers bliezen alle bruggen naar het Noorden op, maar niet die van Mildam. Dat was het werk van brugwachterszoon Schokker die de ontsteking onklaar maakte. Hierdoor konden de Canadezen doorstoten naar de rest van Friesland waar op 15 april de bevrijding volgde. Het is een prachtig verhaal. Maar er zijn meer historisch interessante plekken in het dorp. Op nog vijf plekken staat een informatiepaneel en er is een wandelroute gemaakt. Met LF2018 als aanleiding startte Mildam het project ‘Mildam blijvend op de kaart’. Anke Beerda van de werkgroep: “Het doel is dat de in-

formatiepanelen zeker twintig jaar blijven staan. Dat past binnen het kader 'duurzaamheid' van LF2018.” Elk paneel - er moet nog één worden geplaatst bij de oude Saksische boerderij - vertelt het verhaal over de achtergronden van die plek. Bijvoorbeeld bij het oude kerkje, nu galerie, en de watermolen aan de Tjonger. “Op het kaartje van de wandelroute staan ook markante punten aangegeven waar geen panelen staan.” De achterkant van de routekaart vertelt de verhalen: over de oude stelpboerderij De Middelste Dam, over de korenmolen die eeuwenlang aan de onverharde Molenlaan stond en over de Tjongerkerk. “Voor de route hebben we zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de bestaande wandelknooppunten.” Initiator en trekker van het project ‘Mildam blijvend op de kaart’ is Alie Rusch vanuit Plaatselijk Belang. “Het project was groter dan ik aanvankelijk dacht. De panelen ontwikkelen is één ding, het plaatsen kende vele hobbels. Soms was er moeizaam overleg met eigenaren van de grond, zat er puin in de grond, werd het uitzicht belemmerd en voor het paneel bij de brug was toestemming nodig van

Lutz Jacobi: 'Dizze brêge is thúskommen foar my'. FOTO: SIETSE DE BOER

de buurgemeente.” De zes informatiepanelen zijn voorzien van een oude foto en één uit de huidige tijd. Henk Hidding en Bauke Vissser van de werkgroep Oud-Mildam leverden veel historische informatie aan. De gemeente Heerenveen betaalde 75 procent van de kosten, sponsoren vulden de rest aan. Vrijwilligers en lokale ondernemers zorgden voor de uitvoering.

Wandeling

De wandelkaarten zijn verkrijgbaar bij camping De Geele Bosch, het galeriekerkje en Hof van Schoterland. “In de maanden mei tot en met september organiseren we elke laatste zondag van de maand een wandeling onder leiding van een bekende Nederlander.” Die namen worden pas kort van tevoren bekendgemaakt.

Leerlingen staan stil bij de vrijheid GORREDIJK Het was vrijdagochtend even stil bij de Hoofdbrug in Gorredijk. Tegen elven legden leerlingen van basisschool De Librije een krans bij het oorlogsmonument aan de muur van het oude postkantoor. De plek waar in de nacht van 13 op 14 april 1945 de bevrijding van Gorredijk een zwart randje kreeg met de dood van de 27-jarige Gerk Numan. Bij pogingen om de

brug te behouden voor de oprukkende Canadese bevrijders, raakte een ploegje leden van de Binnenlandse Strijdkrachten in gevecht met terugtrekkende Duitse soldaten. De jonge Gerk gaf hierbij zijn leven. De Hoofdbrug draagt al jaren de naam van de omgekomen verzetsstrijder. Gorredijk kent meerdere herdenkingsplekken die de strijd voor vrijheid levend hou-

den. Op de begraafplaats aan de Hegedyk staat een monument met namen van gevallenen. En in Museum Opsterlân, de voormalige lagere school, herinnert een plaquette aan de omgekomen onderwijzer Jan Eisenga. De basisscholen van Gorredijk hebben ieder een monument geadopteerd, waar ze ieder jaar rond 14 april een krans leggen en stilstaan bij de vrijheid.

Eisenga-monument GORREDIJK Het Monument voor Jan Eisenga in Museum Opsterlân is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei genomineerd voor het Compliment voor een oorlogsmonument. In de aanloop naar de Nationale Viering Bevrijding wordt het ‘Compliment’ uitgereikt aan het oorlogsmonument dat het meest ‘leeft’ en het best beheerd wordt. Deze aanmoedigingsprijs heeft tot doel het belang van goed beheer en behoud van oorlogsmonumenten te stimuleren en partij-

en op te roepen oorlogsmonumenten levend te houden. De winnaar ontvangt een sculptuur en 1.000 euro. De andere Friese genomineerde monumenten zijn: Algemeen Vredesmonument Elahuizen; Lieu de Mémoire Kornwerderzand; Grafmonument voor Richard Jung Sintjohannesga en ‘Dat wy net ferjitte & freonen foar altyd’ in Oudega. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 24 april in het gemeentehuis in Beetsterzwaag.

Oproep: ervaringen snippergroen GORREDIJK Het project Snippergroen in de gemeente Opsterland is bijna afgerond. Binnen enkele weken stuurt wethouder Jonkman de gemeenteraad een evaluatie van het in 2014 gestarte project. Maar liefst 1.900 groenstroken (totaal 14 hectare) bleken eigendom van de gemeente, terwijl burgers er vaak al jaren gebruik van maakten. Zij kregen de keuze de betreffende stroken te kopen of te ontruimen. Kon een burger aantonen de groenstrook al minstens twintig jaar te gebruiken, dan gold er verjaring. Er zijn de afgelopen jaren weinig projecten geweest die tot zoveel

ergernis bij burgers hebben geleid als het Snippergroen. Bijvoorbeeld over ogenschijnlijke willekeur, het omgaan met bewijs van verjaring en de toonzetting in de externe communicatie van het externe bureau dat het project uitvoerde. De redactie van Sa! is benieuwd naar deze ervaringen. U kunt uw menig sturen naar redactie@sa24.nl. Het gaat ons niet om nauwkeurige beschrijvingen van het hele proces met alle bewijsstukken. Het gaat vooral om het gevoel bij de aanpak en de uitvoering van het project. Ook positieve ervaringen zijn welkom.

Steun voor Winterwille IJsclub Winterwille heeft een bijdrage van 5.500 euro gekregen uit het Rabo Coöperatiefonds om de verouderde kantine en bestuursruimte op de ijsbaan aan Luxemburg op te knappen. De accommodatie is onder andere toe aan een nieuw dak, er ligt nu nog een dak bestaande

JUBBEGA

uit asbestplaten. Samen met het geld dat de club zelf nog in kas heeft kan het hele project worden uitgevoerd. De werkzaamheden beginnen aan het einde van het seizoen van de windhondenrenvereniging die ook gebruikmaakt van het ijsbaanterrein.


Geldig in week 16

(zondag 15 t/m zaterdag 21 april 2018)

1

2 voor

Blue Band

Kuipje 500 gram, vloeibaar flacon 500 ml of melange kuipje 225 gram, combineren mogelijk 2 stuks

2.40-3.90

Douwe Egberts Koffie snelfilter

Alle pakken à 250 gram, combineren mogelijk 2 pakken***** Bijv. Douwe Egberts Aroma Rood snelfiltermaling 2 pakken à 250 gram

5.78 4.33 4.33

Pepsi, Sisi, Seven up, Lemon lemon of Rivella Alle flessen à 1.25-1.5 liter, combineren mogelijk 2 flessen

2.90-3.70

99 .

2

Honig Maaltijdmix

Alle enkelpakken, combineren mogelijk 4 pakken** Bijv. Honig Mix voor macaroni & spaghetti, 4 pakken à 41 gram

4.16 2.08

e

HALVE PRIJS

2 voor

2.

49

2+2 GRATIS

4

4 voor

Unox Knaks

Alle blikken à 400 of 550 gram, combineren mogelijk 4 blikken

7.08-11.16 7.08 11.16

Pampers Luiers Premium Protection of Baby Dry pants

Alle pakken à 16-44 stuk Per pak*** Bijvoorbeeld Pampers Luiers Baby Dry pants

19.98 9.99

99 .

1+1

GRATIS

Schalkenbosch

Cabernet Merlot Petit Verdot of Chardonnay Viognier Western Cape fles 75 cl, combineren mogelijk 2 flessen****

11.98 5.99 OP=OP

16/18

1+1

0.89

PLUS Courgette groen Per stuk

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

0

69 .

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 2+2 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ****Voor 1+1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. *****Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: mama.-do. - wo 8.00 - 20.00 | do |8.00 21.00- |21.00 vr 12.00 8.00| -zo. 20.00 | zo- 20.00 10.00 - 18.00 Openingstijden: 8.00 - 20.00 vrij. -8.00 | za.- 17.00 8.00 -| za 20.00 8.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244XX EA|Beetsterzwaag T: 0512-381232 1 | XXXX Plusstad | T:| 0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 18 april 2018

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Bekendmakingen Bakkeveen Aangevraagde evenementenvergunning - Dodo Festival, 24 en 25 augustus 2018, parkeerterrein Dúnsan, Mjûmster Wei Verleende evenementenvergunning - Avondvierdaagse, 6 t/m 9 juni 2018 Verleende omgevingsvergunning - plaatsen kunstwerk, t.h.v. Weverswâl 40

Beetsterzwaag Aangevraagde evenementenvergunning - Koningsdag Sport- en Cultuurdag, 17 mei 2018, dorpsplein De Buorskip Verleende evenementenvergunning - Koningsdag, 27 april 2018, omgeving MFC De Buorskip Melding lozing buiten inrichting - realisatie gesloten bronsystemen, Helomapark 2 Verleende ontheffing, artikel 35 Drank- en Horecawet - priuwerij, Restaurant Lyfs, 27 april 2018, achter dorpshuis De Buorskip

Gorredijk Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen biomassa kachel, Wetterwille 5 Verleende evenementenvergunning - Avondvierdaagse, 14 t/m 17 mei 2018 Verleende omgevingsvergunning - verbouwen garage, ’t Leantsje 102

Hemrik Aangevraagde evenementenvergunning - Avond4daagse, 28 t/m 31 mei 2018 Verleende omgevingsvergunning - uitbreiding pand, Binnenwei 26

Langezwaag Aangevraagde omgevingsvergunning - vergroten woning, Skoalplein 4

Lippenhuizen Aangevraagde evenementenvergunning - Avond4daagse, 28 t/m 31 mei 2018

Verleende omgevingsvergunning - uitbreiding/aanpassing woning, De Greide 7

Nij Beets Verleende omgevingsvergunning - tijdelijke aanbouw t.b.v. melkrobots, Krûme Swynswei 14A - plaatsen dakkapel, Prikkewei 55

Waar komen de brommers op de weg te rijden? • De Feart en Selmien East (Ureterp) • Hearsterwei, De Slûs en Tolheksleane (Frieschepalen) • Foarwurk (Siegerswoude) • Duerswâldmer Wei (Bakkeveen) • Duerswâld, Merkebuorren en Weinterp (Wijnjewoude) • Binnenwei en Sparjeburd (Hemrik) Officiële procedure Het verkeersbesluit ligt (op afspraak) voor iedereen van 19 april 2018 t/m 30 mei 2018 ter inzage op het gemeentehuis. Het verkeersbesluit is ook te raadplegen op www.opsterland.nl.

Aangevraagde omgevingsvergunning - bouwen drie twee onder één kap woningen, Hege Kamp 2 en 4, 20 en 22, 54 en 56

Melding lozing buiten inrichting - realisatie van een gesloten bodemenergiesysteem, Heidehuzen 5

Terwispel Aangevraagde evenementenvergunning - Koningsspelen, 20 april 2018, Smidte West tussen dorpshuis en school - Avondvierdaagse, 28 t/m 31 mei 2018

Tijnje Verleende loterijvergunning - 20 april 2018, voetbalvereniging Tijnje

Verleende evenementenvergunning - Langste Dag Feesten, 22 en 23 juni 2018, Weibuorren 100 - Zomerfestival, 23 juni 2018, park Buorrefinne aan De Telle Verleende omgevingsvergunning - bouwkundig splitsen woonboerderij in twee wooneenheden, De Feart 37 en 37A

Wijnjewoude

Aangevraagde omgevingsvergunning - aanleggen inrit, Warrewei 5A

Aangevraagde omgevingsvergunning - isoleren en aanpassen buitengevels, Weinterp 40

Verleende collectevergunning - verkopen bloemen, 8 tot 10 mei 2018, CMV De Bazuin

Aangevraagde evenementenvergunning - dorpsfeest, 13 t/m 16 juni 2018, evenemententerrein Te Nijenhuiswei

Verleende omgevingsvergunning - vervangen dak stal, Warrewei 64

Overige Aangevraagde APV vergunning - Stellingwervertoertocht voor oldtimer trekkers, 12 mei 2018, deels door Opsterland

Bromfietsers moeten meer gebruik gaan maken van de rijbaan Vanuit het verkeersveiligheidsoogpunt is het wenselijk dat bromfietsers verplicht worden niet het fietspad maar de rijbaan te gebruiken in 60 km gebieden. Met het inrichten van een groot 60 km gebied rondom de N381 is nu de mogelijkheid ontstaan om de fietspaden te verbieden voor brommers. Om dit te bereiken is op 10 april 2018 door het college van burgemeester en wethouders van Opsterland een verkeersbesluit genomen en worden de verkeersborden vervangen.

Ureterp

Olterterp

Openbare oriënterende raadsbijeenkomst op maandag 23 april De gemeenteraad vergadert op maandag 23 april 2018 vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Wilt u over onderstaande onderwerpen meepraten? Geef dit dan uiterlijk maandag 23 april, 12.00 uur door aan de griffie, telefoon (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl. Onderwerpen • Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning De Plasse 25 Langezwaag • Uitvoeringsplan Cultuureducatie Opsterland 2018-2022 • Afwikkeling einde opstalrecht De Kubus Voor meer informatie, o.a. over het opvragen van de stukken en live uitzending, kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad. Of bel de griffie: (0512) 386 299.

KONINGSPAD XL NU TIJDELIJK VOOR € 17,50

WANDELGIDS

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

F O K KO B O S K E R

In de wandelgids Koningspad XL voert schrijver en journalist Fokko Bosker u langs landschappelijke en cultuurhistorische hoogtepunten van het stroomdal van het Koningsdiep en De Boarn… een tocht door weilanden, bossen, heidevelden en dwars door het Lage Midden - het veenweidegebied van Friesland. Koningspad XL bundelt opmerkelijke wetenswaardigheden van het gebied. De 13 routes, waaronder een route door Grou en in Landschapspark Oranjewoud, volgen het wandelknooppunten-netwerk dat in 2016 door recreatieschap Marrekrite is gerealiseerd. LM PUBLISHERS - 236 PAGINA’S INCLUSIEF KAARTEN - ISBN 978-94-6022-454-6

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 2 euro korting DE L DE WAN O P K N OT E N PUN K S E RE

ACTIECODE IS: 904-10446 Verkrijgbaar bij: Planteyn in Gorredijk, Binnert Overdiep in Heerenveen, Friso in Akkrum, Bruna in Grou, Van der Velde in Drachten en Prima Stella in Beetsterzwaag.


Beeldentuin Els van der Glas Open op 28 en 29 april

De beeldentuin met galerie is ieder laatste, hele weekend van de maand tot en met september open van 13.00 tot 17.00 uur. Tussentijds galerie op afspraak open! Krite 61 Boornbergum

info www.elsvanderglas.nl

Het Thuiszorgteam van Zorggroep “De Schakel” staat altijd voor uw klaar. Laat het onze zorg zijn, wij vinden de oplossing.

0513-460130 info@deschakelgroep.nl www.deschakelgroep.nl

Planten voor uw tuin koopt u natuurlijk rechtstreeks bij de kweker! Laat u inspireren door de tuinspecialisten van Noord-Nederland Planten voor uw tuin koopt u natuurlijk rechtstreeks bij de kweker! Bezoek nu de grootste en best gesorteerde kwekerij van het Noorden. Enorm assortiment tuinplanten en bomen tussen Heerenveen en Drachten. VOLOP: Bomen, sierheesters, klimplanten, haagplanten, bamboes, Bodembedekkers, vruchtbomen, rhododendrons, bosplantsoen, rozen, coniferen, buxus, lavendel, hedera, taxus, laurier, sneeuwbal, haagbeuk, hortensia’s, Japanse esdoorn, blauwe regen, olijfbomen, kiwi, dakplatanen, leilindes, bolbomen, catalpa, moerbei op stam, Italiaanse import enz. enz

! NIEUW

Nieuw bij Visser Plant, gratis Schetsservice Voor meer informatie www.visserplant.nl/tuinadvies/schetsservice

Bûtewei 12, Lippenhuizen (richting Terwispel) Tel. 0513-461578 - Fax 0513-460152 Neemt u ook eens een kijkje op onze nieuwe website

www.visserplant.nl


Sa!

18 april 2018

9

www.sa24.nl

Home-Start nu ook in OPsterland

Vrijwilligers helpen gezinnen Door tal van redenen kunnen sommige gezinnen best een steuntje in de rug gebruiken. Hulp bij de opvoeding, praktische hulp of gewoon vriendschap. Bij het project Home-Start zetten vrijwilligers hun eigen ervaringen in om deze gezinnen te helpen. “Een kleine moeite, een geweldig gevoel.” BEETSTERZWAAG De vrijwilligers van Home-Start komen wekelijks een paar uur bij het gezin dat ze begeleiden. De begeleiding duurt maximaal anderhalf jaar. De coaching van de vrijwilligers is in handen van Home-Start. Coördinator Margriet Verloop: “Vanzelfsprekend sturen wij een vrijwilliger niet zomaar op een gezin af. Na inschrijving volgt iedereen een basistraining en zoeken we een passend gezin.” Ook tijdens hun werk kunnen de vrijwilligers van Home-Start altijd terugvallen op de coördinator. “Bovendien delen de vrijwilligers hun ervaringen in zogenaamde intervisiegroepen. Onze vrijwilligers zijn het goud van de organisatie, dus investeren wij volop in hen. Er is ook een goede onkostenvergoeding.” Volgens Verloop leert de ervaring dat dit vrijwilligerswerk mensen enorm verrijkt, het geeft hen een andere kijk op de samenleving.

Een moeder die een beroep deed op Home-Start vertelt over haar ervaringen: “Ans

is ruim anderhalf jaar bij ons geweest. Het was de periode waarin ik net was gescheiden. Ik zat in de ziektewet en was chaotisch en labiel. Ans kwam al bij de eerste kennismaking heel stabiel en positief op me over. Dat voelde goed. Bovendien had ze ook vrij snel een klik met mijn drie kinderen. Dat was belangrijk voor mij, zeker bij mijn zoon die PDD-NOS heeft is dat weleens lastig. Ans kon daar goed mee omgaan, omdat haar eigen kind dit ook heeft. In het begin hebben we veel met elkaar gepraat om elkaar beter te leren kennen. Ze deed ook leuke dingen met de kinderen, zodat er voor mij tijd overbleef om aan andere dingen toe te komen. Het zorgde allemaal voor rust in de chaos. De kinderen waren gek op Ans en konden zichzelf zijn. Ze lieten zich daardoor ook weleens van hun minder goede kant zien, maar dat vonden we een positief teken. Ze hebben veel meegemaakt en waren vaak op hun hoede. Ik was door de hele situatie erg onzeker. Ans slaagde er keer

op keer in mij een goed gevoel te geven over hoe ik de zaken aanpakte. Er kwamen in die periode veel instanties bij mij over de vloer en dan was ik altijd erg gespannen. Ook op die momenten was Ans een grote steun. Zonder haar hulp was ik niet zo positief uit deze voor mij en mijn gezin nare periode gekomen. Ik kan nu weer terugvallen op mijn familie en eigen netwerk.” Het project Home-Start draait al een tijdje in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf. Sinds een aantal maanden zijn ook in Opsterland de eerste vrijwilligers actief. Maar er is nog volop plaats voor nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij

Het kaBinet van OPsterland

PvdA in, CDA out Binnen tien minuten voelde ik het. Het zou Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie worden. De informateurs hadden met alle negen fracties gesproken in Nieuw Allardsoog. Op weg naar huis, ergens tussen Bakkeveen en Wijnjewoude, kwam het besef: PvdA in, CDA out. Wat mij opviel was dat alle partijen voor verandering pleitten. Het is allemaal wat te plichtmatig in Opsterland. Een schepje erbovenop, meer ambitie, meer elan! Weg met de ‘zesjescultuur’, zeiden PvdA en VVD. Wees wat progressiever, riepen GroenLinks-OpsterLanders en D66. Enkele partijen achtten het CDA niet geschikt voor zo’n rol. Ze hadden jarenlang weinig van de christendemocraten vernomen. De fractie zou slechts gedwee achter de wethouder aan lopen. Verder had ik zelf het gevoel dat de informateurs ook op

verandering uit waren. Ze hadden toch niet een schrijver ingehuurd om alles bij het oude te laten? Cijfermatig had dit gekund, maar de wegbereiders van Opsterlands Belang wilden recht doen aan de voorkeuren van alle partijen in de raad. De afgevaardigden was gevraagd naar hun favoriete coalitie. Er werd vervolgens (gewogen) geteld hoe vaak elke partij was genoemd. Zo eindigde het CDA op de vierde plaats. De ChristenUnie scoorde wel genoeg punten om te blijven. In de openbare vergadering van maandag maakten naast

COLUMN JAN ARENDZ

het boze CDA ook VVD en GroenLinks-Opsterlanders grote bezwaren tegen de gang van zaken. De PvdA die een zetel verloor, neemt de plaats in van het stabiel gebleven CDA. “Dat is net út te lizzen oan de boarger”, foeterde zittend CDA-wethouder Wietze Kooistra. Goede argumenten tegen zijn partij had hij niet gehoord of gelezen in het verslag. “Sis dan: Wy binne útsjoen op it CDA.” Dat is de oorzaak van de ontstane wrijving; partijen hebben hun voorkeuren aangegeven op basis van een gevoel. En het is lastig een gevoel te wegen.

Jan Arendz schrijft deze rubriek in opdracht van de gemeenteraad. Hij was twintig jaar journalist bij de Leeuwarder Courant en daarna algemeen woordvoerder van de provincie Fryslân. Tegenwoordig werkt hij freelance.

projectcoördinator Margriet Verloop: 06-5138 6583 of m.verloop@humanitas.nl. Ook gezinnen die interesse in begeleiding van Home-Start hebben, kunnen zich bij haar melden.

Hoog water aan de Tolbaas in Gorredijk? GORREDIJK Sa!-fotograaf Sietse de Boer komt onderweg soms de gekste dingen tegen. Wat is er aan de hand op de Tolbaas? Een voorbereiding op de stijging van de zeespiegel? Angst voor natte voeten? Het zit allemaal een beetje anders, vertelt Hille Dalstra. Het is het eerste tiny house in de gemeente Opsterland. “Het is mijn tijdelijke woning, een opgeknapte keet. Er zit een stalen frame onder en door de

poten uit te schuiven, konden wij er mooi een dieplader onder schuiven voor het vervoer. De komende dagen laten we de poten zakken en kan ik weer gewoon naar binnen.” Na de bouwvak start Dalstra met nieuwbouw van een woning en bedrijfspand voor zijn bedrijf Dalstra Motoren. De locatie krijgt ook een voorziening met mini-opslagmogelijkheden voor particulieren.

Verkeersveiligheid aan de Tjalling Harkeswei Op korte termijn gaan Plaatselijk Belang Hemrik en de gemeente Opsterland met omwonenden van de Hemriker slûs in overleg over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Tjalling Harkeswei. Buurtbewoner Fokke Stoker vraagt al geruime tijd aandacht voor dit probleem. In een brief aan de gemeenteraad erkent het college van B en W nu dat in een eerder stadium onvoldoende is gekeken naar de bijzondere situatie ter plaatse. Er zijn uitzon-

HEMRIK

derlijk smalle bermen tussen de woning en de vaart en de brug heeft ook invloed op het verkeer. Opsterland is er geen voorstander van om de 60-kilometerzone te veranderen in een 30-kilometerzone. Wel erkent de gemeente dat er maatregelen nodig zijn. Als er overeenstemming is over wat er moet gebeuren, dan wordt dat ook op korte termijn uitgevoerd, belooft het college.


Ontvang een Gratis Health Screening* op:

Ontvang een Gratis • uw constitutie uw aangeboren sterke en zwakke punten •Ontvang een Gratis Health Screening* op:Health Screening* op: gezondheidstoestand • uw actuele • uw constitutie • uw aangeboren sterke en zwakke punten • uw constitutie • uw actuele gezondheidstoestand • uw aangeboren sterke

en zwakke puntenop: n Gratis Health Screening* • uw actuele f Inclusielisjk iefe n lu perspoeInorscotoip nlisjk!e h lt hea health tips!

• uw constitutie

gezondheidstoestand

boren sterke en zwakke punten tuele gezondheidstoestand Brouwerij 63, Gorredijk

Meer informatie en inschrijving Edwin Schol 06-18632444 info@acuplus.nl • www.acuplus.nl * bij inlevering van deze advertentie voor 1 juli 2018

Brouwerij 63, Gorredijk Meer informatie en inschrijving Edwin Schol 06-18632444 info@acuplus.nl www.acuplus.nl

* bij inlevering van deze advertentie voor 1 juli 2018

Brouwerij 63, Gorredijk “De Laatste Eer” Langezwaag eo. Meer informatie en inschrijving Edwin Schol 06-18632444 info@acuplus.nl www.acuplus.nl

• Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op Dinsdag 24 april 2018 * bij inlevering van deze advertentie voor 1 juli 2018

In het dorpshuis Paradysk 8 te Langezwaag. Aanvang 20.00 uur. Agendapunten oa. Bestuursverkiezing, Contributie en vergoeding Het bestuur

Brouwerij 63, Gorredijk

r informatie en inschrijving dwin Schol 06-18632444 acuplus.nl www.acuplus.nl

vering van deze advertentie voor 1 juli 2018

Vacature 39793

Bezoekmaatjes

Timpaan Welzijn zoekt met spoed vrijwilligers, met name in de omgeving Gorredijk/ Beetsterzwaag, voor het bezoeken van een dementerende mevrouw of meneer, zodat de mantelzorger even de deur uit kan. Het gaat vooral om gezelschap, een spelletje, foto’s bekijken, even naar buiten enz.. Timpaan Welzijn biedt bijscholing over het omgaan met dementie, begeleiding en onkostenvergoeding.

Vacature 34473

Vrijwilliger administratieve taken

Timpaan Welzijn zoekt een vrijwilliger die bekend is met Excel voor administratieve taken voor Preventief huisbezoek. Taken zijn o.a. het bijhouden van de adressenlijst, het selecteren van adressen en het verzenden van post. Preventief huisbezoek houdt in dat vrijwilligers ouderen van 75+ bezoeken met een vragenlijst. De gegevens worden vervolgens anoniem ingevoerd in een registratiesysteem. Timpaan Welzijn biedt begeleiding en onkostenvergoeding. Bent u geïnteresseerd? Ga naar www.vrijwilligersopsterland.nl, bel 06-26379641 of bezoek het spreekuur op woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur in de bibliotheek Gorredijk.


Sa!

18 april 2018

11

www.sa24.nl

Park and PartY Run: Hindrik en Jouke gaan oP avontuur

‘Hy rydt ien op in amerfol’ De Mercedes E320 is zo goed als klaar en hun beste Franse woord hebben ze paraat: ‘Ooievaar’ (klinkt als: au revoir). In hun beunhok bereiden Hindrik de Graaf (28) en Jouke Jongsma (30) zich voor op de Park and Party Run 2018, een avontuurlijk ritje van zo’n tweeduizend kilometer. RENSKE WOUDSTRA FRIESCHEPALEN De

tocht van vijf dagen start op 9 juli in Haulmé, Frankrijk. Hoe en waarlangs, ze hebben geen idee. Jouke: “Mar we ha wol heard dat we yn Itaalje einigje. Want de organisaasje hie it oer ‘The Italian Job’. Zeker is dat de tocht over de mooiste routes van Europa gaat en dat er zo’n tweehonderd teams meedoen.

Vorig jaar hoorde Hindrik van een kameraad over de Run. “Hy hat my oanstutsen, dat doe ha ik my yn augustus ferline jier mei myn maat Jouke opjûn.” Dat ze geen idee hebben wat hun te wachten staat, past wel bij de vrienden. “We meitsje ús nergens drok om, niks is ús te gek.” De lol zit hem voornamelijk in het voortraject. Die voorpret begon al met de zoektocht naar een ge-

schikt vervoermiddel. Om mee te doen aan het klassement, mag hun bak niet jonger zijn dan bouwjaar 1998, voor een kostprijs van maximaal duizend euro. Hindrik: “We woenen wat gruts, in protte romte.” Dus viel hun oog op de royale en luxe Mercedes. Wel uit 1999, een jaar te jong dus. Geeft niet, zegt Hindrik. “It is gjin wedstriid. It is olympysk, meidwaan is belangriker as winne.” Bij de ouders van Jouke, in Siegerswoude, vond Park&party team ISMW (Ik sis mar wat) klusonderdak, de beunschuur zeg maar.

Imperiaal

“We ha earst in ymperiaal kocht want we woenen wat aparts op it dak.” Grinnikend

herinnert Hindrik zich dat het er eentje voor een bus was. “Ik hie my wat fersjoen, dat we ha der oardel meter ôfseage.” Zo’n honderd kilo weegt de grote zwarte bak die ze op het dak bouwden. Jouke trekt een schakelaartje om, in de bak floepen lichtjes aan. “Sjoch, dêr ha we in bosk kabels foar alle ljochten. En foaryn sit de kompressor foar de luchthoarns. Dêr kin we ek ús luchtbêden en de bannen mei oppompe.” Vier verstralers monteerden ze op de voorkant. Niet omdat ze in het donker gaan rijden, legt Hindrik uit. “Mar we moat mekoar as dielnimmers al even groetsje kinne, no?”

Handig

Onder de motorkap ligt een 3,2 liter zescilinder, kilometerstand 353.000. Hindrik: “Hy

rint ien op in amer. Dat as minsken ús sponserje wolle: we ha op de auto genôch romte foar stikkers.” Motorisch verwachten ze weinig problemen. En als er toch wat gebeurt, zijn ze zelf handig genoeg. Jouke werkt bij een loonbedrijf, Hindrik bij een mechanisatiebedrijf. Vanzelfsprekend gaat er een flinke sortering gereedschap mee. Al was het alleen maar om onderweg de opdrachten uit te kunnen voeren. De deelnemers van vorig jaar moesten bijvoorbeeld boomstammen zagen. Jouke: “It is aventoerje, je moat net benaud wêze om by sa’n Frânsman oan te beljen as je wat nedich ha.” De vorderingen zijn te volgen via Facebook: Park&party team ISMW.

Dorien Koopmans-de Boer

TESTAMENT (BESPAAR)TIP: HET OPVULLEGAAT

Jouke Jongsma en Hindrik de Graaf zijn klaar voor de Park and Party Run. FOTO: SIETSE DE BOER

Geen geld voor GreenUp-machines BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland is blij met ieder initiatief om zwerfafval, petflesjes en blikjes in te zamelen en probeert deze initiatieven ook zoveel mogelijk te ondersteunen. Er loopt bijvoorbeeld een pilot om petflesjes per dorp, vereniging of school in te zamelen. Opsterland is echter niet van plan om te investeren in zogenaamde GreenUpmachines, waar blikjes kunnen worden ingeleverd. Albert

Heijn Gorredijk heeft al enige tijd ervaring met een dergelijke machine en zamelde al meer dan 55.000 blikjes in. De CDA-raadsfractie wil graag dat Opsterland dergelijke initiatieven subsidieert zodat ze niet ten onder gaan aan eigen succes. Ze wijst daarbij onder andere op vergoedingen die Opsterland krijgt vanuit het Afvalfonds. De machine vergt een investering van 10.000 euro en de afvoer van de blik-

jes kost ook nog eens geld. In antwoord op schriftelijke vragen van het CDA stelt het college van B en W dat er in Opsterland tien supermarkten zijn en dat aanschaf van deze machines 100.000 euro zou kosten. In de strijd tegen het zwerfafval heeft Opsterland zich sinds kort wel aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Thema Flaeijelfeest: beweging Tijdens de jaarlijkse sponsoravond van het Flaeijelfeest is het thema van dit jaar bekendgemaakt: beweging. Op de avond hield Jouke de Vries, oud-inwoner van Nieuwehorne, een interview met de heer Pellikaan, grondlegger van het Flaeijelfeest. Wat destijds met twaalf boerenwagens en de dorsma-

NIEUWEHORNE

chine begon, groeide vanaf 1976 uit tot een jaarlijks dorpsgebeuren. Pellikaan kreeg, samen met medebewoners, de dorpen Oude- en Nieuwehorne in beweging. Zowel op het terrein van vrijwilligers als werktuigen wordt het thema ‘beweging’ op 29 september tot uiting gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hand-

arbeid, paardenkracht, stoom, motoren en tractoren. Speciale gast op de sponsoravond was drievoudig olympisch schaatskampioen Ard Schenk. Hij gaf een boeiende presentatie over het nut van beweging en het aannemen van een gezonde levensstijl. flaeijel.frl

Niemand betaalt graag belasting over de erfenis van zijn of haar echtgenoot (lees ook: partner). Als er ook kinderen zijn, is het nog niet eenvoudig om hieronderuit te komen. Wettelijk is het namelijk zo dat bij overlijden van een van de echtgenoten, de langstlevende en de kinderen allemaal een gelijk erfdeel krijgen. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende echtgenoot. De langstlevende echtgenoot heeft een vrijstelling van meer dan 643.000 euro. De kinderen hebben een vrijstelling van ongeveer 20.000 euro. Als hun vordering dus fiscaal meer waard is dan 20.000 euro is er erfbelasting verschuldigd. Om dit te voorkomen zijn enkele oplossingen bedacht, zoals het opnemen van een ‘opvullegaat’ in het testament. Via een opvullegaat aan de langstlevende echtgenoot, kan ervoor worden gekozen om de kinderen alleen de vrijstelling te laten erven en de rest van de erfenis onder te brengen in de vrijstelling van de langstlevende echtgenoot. De vorderingen van de kinderen worden verminderd, en de vrijstelling van de langstlevende wordt ‘opgevuld’. De langstlevende is vrij om te bepalen of hij hier wel of geen gebruik van maakt en in welke mate. Per saldo hoeft dan na het eerste overlijden geen erfbelasting te worden betaald. Als beide echtgenoten zijn overleden, erven de kinderen wat over is. Daarover betalen zij dan erfbelasting. Zij kunnen dan nog een keer gebruikmaken van de vrijstelling. Als de langstlevende veel van het vermogen heeft opgemaakt, is het dus zo dat per saldo door het opvullegaat, veel minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Het resultaat is dan zowel uitstel als besparing van erfbelasting!


!

New in town Dé lifestyle winkel in Beetsterzwaag

Wijnproeven in Koningsweekend Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 april (vanaf 14.00 uur) organiseren we samen met Bubbels ‘n’ Bites een wijnproeverij. U kunt proeven. Twee vinologen geven deskundig advies. Onze merken

Lynde Living - Hoofdstraat 19 9244 CL - Beetsterzwaag - 0512 – 354643 - info@lyndeliving.nl

eiNDeJAArs

sers en rraacceeffiieettsers en r o o v r k o OOook vo ikeerrss!! inbbik tain moouunnta m fiee w racefi kken jou tr e r ij t w ij w aar.. DDaa ig uuit iteellkkaar eeddig vvooll l aatb l b t, g t geppooeets tst, g e deeze e g e z zetteenn w d e zett wt afgesteld weeeerr ii perfec afgesteld w perfect

OPrUiMiNG!

maak dir bel:: 0512 ect een afsspprraa 512 -- 3388 330 13 aakk 0 13

Het Het is is weer weer bijna winter... bijna winter...

REEDS OP VOORRAAD E-BIKES MET DE NIEUWSTE (STILLE!!!) BOSCH AANDRIJVING.

PAk Je kANs!

kerst sint tip! tip kWALiteitsFietstAsseN VANAF € 15,-

ondaghuur voor mountainbike

VANDAAG GekOCHt

LEUK!

€ 21,50 inclusief helm

Koude temperaturen, sneeuw, regen en wind. een zware tijd voor uw fiets! Kleur: ANTRACIETMETALLIC VAN € 1199,-

=

WijVOOr maken deze zware tijd voor Wij maken tijd voor fietsdeze iets zware makkelijker! €uw 975,Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

OPrUiMiNG

Bouwjaar: 2017

MOrGeN FietseN iN GeBrUikte FietseN. reeDs VANAF

eenmalige actie!!

€ 125,-

KM-stand: 13690 Prijs: € 22950,-

nieuwe fiets?

OP

=OP! € 1750,- 30 e-Bikes Meer dan nu JONG € 499,00 GEBRUIKTE met eBosch middenmotor enmalige E-BIKES actie!! Giant prime E uit voorraad leverbaar OP=OP! VAN NIEUWE EN van € 2599,van € 2599,-

“MET DE D’R AF”.

OP=OP

waarom geen goede

voorraad fiets en vanaf:

OUTLET

elektrische fiets met middenmotor

nu € 1750,KOP

GEBRUIKTE RACEFIETS - GRATIS HALEN EN MTB ONDERDELEN EN BRENGEN Bekijk al le ATB ro utes rond Beetster om zwaag op atbroute d7b.nl

OPrUiMiNG

gebruikte e-bike? Giant prime E huur een professionele Veelal afgeleverd met een nieuwe accu!

- PERSONAL SHOPPING

tot 30% korting DEMO - PROEFFIET

SEN IN RUSTIGE OMGEVING

E-BIKES op voorraad fietsen!

IN NIEUWE E-BIKES VAN - EERLIJK ADVIES Kerkepad Oost 17 9244 CBVORIGE Beetsterzwaag -DESKUNDIGE Bekijk al HET MODELJAAR. le ATis met botte schaatsen naar thialf pretje! B routgeen MET ZEER es rond MONT Beetster EURS o m 0512 - 383 013 // best2wielers.nl zwaag op atbrouted Kennism ak Reeds vanaf € 750,-

€7

CANNONDALe trAiL 1 29r Met Koude temperaturen, sneeuw, regen en wind. zware tijd voor uw fiets! OPEL ASTRA INNOVATION 1.4Teen 150PK Xt Soort : Stationwagon

waardebon voor

mountainbike

€ 799,,--

mountainbike € 21,50! elektrische fiets metvoor middenmotor

7b.nl wij hebben een professionele slijpmachine KORTINGEN

€ 9,50 no

WEINIG

ingsprij

rmaal €

12,50

s

uw fiets iets makkelijker! CANNONDALe F

Kenteken: PT-638-L Bij een winterbeurt controleren en stellen we het volgende af Garantie: 12 maanden

De Aktie LOOPt VAN ZONDAG 24/12 t/M 31/12

Stadsfiets• of E-bike: v+a • Armsteun voor • iPod aansluiting Parkeersensoren Ketting Banden• Regensensor • Automatic climate • Lichtmetalen velgen • Stoelverwarming • Automatisch normaal € 49,control • Met leer bekleed • Stuurverwarming inparkeren Versnellingen Balhoofd • Carkit bluetooth stuurwiel • USB aansluiting • 4G wifi onstar • Cruise control • Metallic lak • Half lederen Remmen Spaken bekleding • Elektrische ramen • Navigatie groot voor en achter kleurenscherm • Dode hoek detectie

Bij een winterbeurt controleren en>> stellen we het volgende af NuALLOY € 34,50 29r Xt Ketting

Banden

nieuwe fiets?

Verlichting voorraad fi etsen Versnellingen vanaf:Wielen

Remmen € 499,0 0

Uniek in friesland! Verlichting

Naven

Balhoofd Trapas

Spaken Naven

fietsaccu testen met aantoonbaar Wielen Trapas testrapport € 23,50 mogelijk bij 90% van de accu’s

Inclusief t.w.v. € 17,50: Stadsfiets of E-bike:

Het geheel uitwendig schoonmaken € 49,en poetsen,VAN inclusief een anti-roes €normaal 1899,behandeling. Inclusief t.w.v. € 17,50:

>> Nu € 34,50

VOOr € 1375,-

Het geheel uitwendig schoonmaken Gratis halen en enbrengen! poetsen, inclusief een anti-roes behandeling. binnen 25km!

Feest DAGeN OPeNiNGs tiJDeN

Uniek in friesland!

Gratis halen en

Kerkepad Oost 17 // 9244 CB Beetsterzwaag // 0512 - 383 013 // best2wielers.n

ZONDAG 24 DeCeMBer ZiJN WiJ GeOPeND brengen! fietsaccu testen met aantoonbaar VAN 13.00- 17.00 UUr. Stationsweg 85 Gorredijk - Friesland - Tel: (0513) 46 21 03 - Mob: 06 - 124 322 34 testrapport mogelijk bij 90% van de accu’s binnen 25km! 1e eN 2€e23,50 kerstDAG GesLOteN.


Sa!

18 april 2018

13

www.sa24.nl

LYnde Living in Beetsterzwaag

Verrassende vrouwen Lynde Living: in een paar maanden tijd een droom gerealiseerd. Hieke en Simone gaven eind vorig jaar een verrassende wending. Ze besloten een eigen winkel te beginnen. Verrassen staat ook centraal in hun aanbod. “Je moet hier altijd iets leuks kunnen vinden.”

AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

Het pand op de hoek van de Hoofdstraat en de Van Lyndenlaan staat al jaren synoniem aan wonen en lifestyle. Sinds een paar weken geven de schoonzussen Hieke van der Wal (Boornbergum) en Simone Dees (De Wilgen) daar onder de naam Lynde Living hun eigen invulling aan. “Wij werken aan een winkel waar alle vrouwen happy van worden. Een plek voor jezelf, waar je alleen of met vriendinnen, moeder of buurvrouw komt. We willen voor hen een leuke ontspannen beleving creëren.”

Mix

Dat lukt al goed. De eerste reacties uit het dorp zijn positief. Op donderdag aan het einde van de middag druppelt het steeds door met nieuws-

Simone Dees en Hieke van der Wal van Lynde Living. FOTO: SIETSE DE BOER

gierige vrouwen, benieuwd naar welke collectie Hieke en Simone hebben samengesteld. Daar hebben ze goed over nagedacht en ze zoeken voortdurend naar nieuw aanbod. Kleding en lifestyle nemen het grootste deel van de winkel in beslag. Hieke: “Soms heb je geen zin in kleding en vind je in het andere deel van de winkel wat leuks en omgekeerd. Altijd iets verrassends, dat is ons uitgangspunt.” Met een nieuwe winkel is het altijd zoeken naar de juiste stijl. “Wij kiezen voor een mix tussen strak en landelijk.” Dat past ook goed bij de verschillende smaken van de eigenaressen. Hieke is van de stoere kant. Simone omschrijft zichzelf als

meer klassiek, meer een ‘hakjestype’. “Maar wat wij ieder leuk vinden, blijkt in de praktijk heel leuk met elkaar te matchen.” Het volgen van hun eigen gevoel is een van de pijlers onder het aanbod. De tweede pijler is goed luisteren naar het publiek. Simone: “Wat willen mensen in deze regio? Als je daar een goed beeld van krijgt, kom je vanzelf tot een goed aanbod.”

VIP-avonden

Beleving is een belangrijk onderdeel van Lynde Living. Samen met Bubbles 'n' Bites creëerden ze bijvoorbeeld achter in de winkel een wijnlokaal. Met een mooi aanbod aan wijnen, allemaal voorzien

DE CIJFERMEESTER LEGT UIT

Met zonnepanelen word je ondernemer Het voorjaar is nu echt begonnen. Tijd voor een zonnige column over zonnepanelen en de daaruit te halen voordelen. Het gaat niet alleen om het opwekken van duurzame energie, goed voor onze planeet, maar ook over lagere maandelijkse energielasten. En er is meer. Zonnepanelen, het lijkt misschien een gek onderwerp voor de CijferMeester. Die schrijft toch altijd over ondernemen en alles wat daarbij komt kijken. Voor een deel klopt dat, maar voor een ander deel ook weer niet. Want als je zonnepanelen op het

dak plaatst, ben je voor de wet in één keer ondernemer geworden. Ik zal jullie de definitie besparen waarom dat is, maar in het kort komt het erop neer dat je met zonnepanelen energie opwekt. Je bent als het ware producent en daarom moet je btw betalen. Is dat erg dan? Ja in principe wel, maar diezelfde wet kan je ook weer helpen. Als je over een heel jaar gerekend minder dan 1.883 euro btw hoeft af te dragen, dan mag je dat gedeeltelijk houden. Blijft de te betalen btw onder de 1.345 euro, dan hoef je zelfs helemaal niet af te dragen. En geloof mij, om die grens te halen moet je wel

heel veel stroom opwekken. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat de btw die je betaalt voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen en bijbehorende apparatuur terug kunt vragen bij de Belastingdienst. Daarmee wordt de aanschaf van zonnepanelen in één keer 21 procent goedkoper. Uiteraard geldt wel dat je daarvoor het een en ander moet regelen. Vanzelfsprekend helpt de CijferMeester daar graag bij.

HANS ALING

De Werf 58b, Gorredijk Telefoon: 0513 463 599 WEBSITE: WWW.CIJFERMEESTER.NL/ADMINISTRATIEKANTOOR-GORREDIJK/ E-MAIL H.ALING@CIJFERMEESTER.NL

van gedetailleerde informatie over achtergrond, smaak en combinaties. “Hier organiseren we ook leuke VIP-avonden met uitgebreide proeverijen, bijvoorbeeld in het weekend van Koningsdag.” De eerste weken na de opening waren hectisch, maar dat waren de dames de afgelopen maanden al gewend. Toen in oktober vorig jaar duidelijk werd

dat Style@Home haar winkel in het pand ging sluiten, waren Simone en Hieke er snel uit. Dat was net iets voor hen, ze handelden snel. In november begonnen ze met inkopen, eind vorig jaar stopten ze met hun vorige banen. Hieke was kapster, Simone zat op kantoor. In maart ging de winkel open, de droom werd werkelijkheid. lyndeliving.nl

Mindfulness WIJNJEWOUDE Joyce de Rozario heeft voor haar activiteiten een nieuwe plek gevonden aan de rand van het bos aan De Finne in Wijnjewoude. Hier geeft ze haar diverse lessen, trainingen en workshops op

het gebied van Mindfulness (MBSR), Mindfulness Yoga, Dancefulness en Stiltedagen. De planning van haar activiteiten is terug te vinden op joycederozario.nl. Voor meer informatie: 06 - 1532 1015.

Gemeente Opsterland koopt De Kubus terug BEETSTERZWAAG Opsterland wordt weer eigenaar van De Kubus aan de Fockema Andreaelaan in Beetsterzwaag. Het gebouw, dat onderdak biedt aan kinderopvang tijdens en buiten schooltijd, gaat voor 245.000 euro over. Op de locatie had Timpaan (en haar voorgangers) sinds 1991 recht van opstal. Timpaan wil graag de ondergrond kopen om zo grond en opstal te kunnen verkopen. Daar voelt Opsterland niets voor omdat de locatie strategisch ligt en een rol speelt in de discussie over de toekomstige locatie van een brede school. Timpaan gaf daarop aan dan het opstalrecht te willen beëindigen. Vanuit het contract valt het eigendom van het gebouw in dat geval weer terug aan de gemeente, maar Timpaan heeft

wel recht op een vergoeding van de waarde van het gebouw. Timpaan gaat akkoord met de door Opsterland geboden 245.000 euro onder voorwaarde dat Opsterland ook het huurcontract van Timpaan voor de locatie It Klaverblêd overneemt (40.000 euro per jaar). Opsterland gaat daarmee akkoord. Tegenover de uitgaven staan ook inkomsten. Opsterland beurt voortaan ook de huurpenningen van Kinderwoud Kinderopvang in De Kubus (netto 24.000 per jaar) en mogelijke huurinkomsten van It Klaverblêd. Het aankopen van De Kubus past niet binnen het gemeentelijk beleid, maar is volgens Opsterland nodig vanwege de strategische ligging.


Renault SCÉNIC en Grand SCÉNIC

Nu met € 2.050,- Easy Life voordeel, inclusief € 750,- aan accessoires1 1.800 kg trekgewicht en verkrijgbaar als 140 pk automaat

Vanaf

€ 25.590,-

2

inclusief € 1.300,Easy Life voordeel

Standaard voorzien van actieve remhulp met voetgangersdetectie. Een ruim en modulair interieur met slimme opbergruimtes en een opbergcapaciteit van 63 liter. Een verleidelijk design met vloeiende lijnen, unieke proporties en standaard 20-inch wielen. 5 tot 7 zitplaatsen3.

Drachten Jade 1, tel. (0512) 51 56 15 Dokkum (service & onderhoud) De Brêge 6, tel. (0519) 82 00 20 Heerenveen Skrynmakker 26, tel. (0513) 65 02 22 Leeuwarden Hortensiastraat 2, tel. (058) 266 35 55 Sneek Kolenbranderstraat 7, tel. (0515) 41 32 91 1. De actie is geldig van 3 april t/m 6 mei 2018 met uiterste registratiedatum 31 augustus 2018. 2. Vanafprijs betreft SCÉNIC Energy TCe 115 Life incl. € 1.300,- Easy Life voordeel. Vanafprijs Grand SCÉNIC Energy TCe 115 Life € 26.790,- incl. € 1.300,- Easy Life voordeel. De genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. 3. Renault Grand SCÉNIC met 7 zitplaatsen verkrijgbaar tegen meerprijs. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl voor de actievoorwaarden. Officiële brandstof- en CO2 gegevens: min./max. verbruik: 3,6-5,6 l./100 km. resp. 27,8-17,9 km./l. CO2: 94-125 gr./km.

www.abdrenault.nl


Sa!

18 april 2018

15

www.sa24.nl

Schoolvoetbal Opsterland Het team van obs FlambouTrimbeets uit Gorredijk werd maandagavond op een zonovergoten sportpark De Griene Greide in Ureterp kampioen bij de finale van het schoolvoetbal in Opsterland. Samen met de nummer twee obs De Flecht uit Lippenhuizen gaan zij door naar de regiofinale in Jubbega. Maandagavond waren er nog zes teams over van de 26 teams die eer-

URETERP

der deelnamen aan de drie voorrondes in Beetsterzwaag, Wijnjewoude en Ureterp. Ze speelden in Ureterp allemaal een keer tegen elkaar. Na het team van FlambouTrimbeets en De Flecht eindigde cbs De Opdracht 1 (Ureterp) als derde, cbs De Paedwizer (Beetsterzwaag) als vierde, cbs Betrouwen (Bakkeveen) als vijfde en cbs De Opdracht 2 (Ureterp) als zesde.

Hakend Oldeberkoop OLDEBERKOOP Zaterdag wapperden 34 dekens, gemaakt van gehaakte lapjes, aan een lange waslijn in het centrum van Oldeberkoop. De groep ‘Haak Aan’ begon in mei vo-

rig jaar met één gehaakt lapje. Vervolgens kwamen de haaksters maandelijks bij elkaar, de groep werd steeds groter. Onder het haken werd van alles besproken. De dekens

maken onderdeel uit van een provinciaal LF2018-project, waarbij het de bedoeling is om tot 10.000 dekens te komen.

Blauwe TIP-vlaggen uitgedeeld BEETSTERZWAAG Tien recreatieondernemers uit de regio ontvingen maandagavond uit handen van regio-aanjager Anneke Lukkes in De Buorskip de blauwe TIP-vlag van Toeristisch Netwerk De Friese Wouden. Voortaan maken

de campings, B&B’s en horeca-uitspanningen deel uit van het netwerk aan Toeristische Informatiepunten in de regio. Op de startavond van het toeristenseizoen waren circa veertig recreatiebedrijven van de partij om elkaar op de

hoogte te stellen van hun nieuwe activiteiten en de regiogids 2018 van De Friese Wouden in ontvangst te nemen. Ook de uitgave met de fietsknooppunten vond gretig aftrek.

Marc Mulder, Ingrid Bouma en Doede van der Veer.

Regiegroep mfa in zonnetje TIJNJE In de realisatie van een nieuwe mfa in Tijnje is maandagavond een volgende stap gezet. De gemeenteraad ging bij hamerslag akkoord met het voorbereidingskrediet om de plannen met een architect en de toekomstige gebruikers verder uit te werken. Om 20.00 uur werd er namens de gemeente bij de regiegroep een taart bezorgd. Via

de live-uitzending van de raad feliciteerde burgemeester Van Selm Tijnje met deze stap. De regiegroep mfa is met hulp van zo’n vijftig vrijwilligers vier jaar bezig geweest om vanuit het dorp het plan op te stellen. Plaatselijk Belang vond dit een mooi moment om de regiegroep in het zonnetje te zetten en hen namens de Tynsters te bedanken.

Museum start vertelgroep

Kinderen bezoeken oorlogsgraven Ureterp werd op 14 april 1945 bevrijd, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. In het dorp vielen er op de laatste oorlogsdag nog slachtoffers. Hun namen leven voort op een monument, een aantal straatnamen en bij de oorlogsgraven.

URETERP

Leerlingen van de basisscholen uit het dorp legden vrijdag kransen bij de oorlogsgraven. De afgelopen weken had meester Bert de Boer (De Opdracht) alle leerlingen uit de groepen 8 van de scholen het boeiende verhaal van de oorlog en bevrijding verteld.

Volgens aanwezigen was de herdenking ook dit jaar weer een indrukwekkend gebeuren, waarbij de leerlingen goed beseften dat vrede en vrijheid niet een vanzelfsprekende zaak zijn.

GORREDIJK Op maandag 7 mei start Museum Opsterlân met een vertelgroep voor medewerkers van het museum en andere belangstellenden. De deelnemers brengen verhalen die verbinding hebben met de doelen, collectie en activiteiten van Museum Opsterlân: ieder kiest een verhaal - bestaand of uit eigen ervaring. In drie workshops wordt dat verhaal uitgewerkt tot vertelling. Degenen die dat willen, kunnen hun verhaal op een vertelavond of -middag vertellen voor publiek. Aanleiding en inspiratie voor het starten van de vertelgroep is het project ‘2018-verhalen’ in het openingsweekend van LF2018. Vrijwilligers vertelden toen op verschillende plaatsen in het museum hun persoonlijke verhalen. Het project was een

succes en werd later nog een keer op zondagmiddag herhaald. Tijdens de voorbereidende workshops met begeleiding van verhalenverteller Baukje Koolhaas ontstond het idee om vaker op deze manier aan het werk te gaan: de persoonlijke verbinding met wat er in het museum te beleven valt uitdrukken en ten gehore brengen voor publiek. Ervaring is niet nodig om deel te nemen aan de vertelgroep. Deelname: 30 euro; gratis voor museummedewerkers. Vertellen voor publiek is een mogelijkheid, geen verplichting. Data workshops: maandagmiddag 7, 14 en 28 mei (13.30 - 16.00 uur). Opgave: info@museumopsterlân.nl of 0513 – 462 930.


Sa!

18 april 2018

www.sa24.nl

18

Meezingfeest in De Kompenije

Uit volle borst meezingen met populaire en overbekende nummers kan op zaterdag 21 april (21.00 uur) tijdens het Meezingfeest in De Kompenije. Dj’s Lars Boele en René Friso van Radio 100% NL maken er dan het leukste café van Nederland van. In één avond gaan ze langs de hits van Jan Smit en André Hazes, maar ook Guus Meeuwis en Armin van Buuren zijn van de partij.

JUBBEGA

De Kompenije organiseert minimaal twee keer per jaar een muziekevenement. Rolf Dijk: “We hebben Radio 538 en Qmusic al eens gehad. Omdat meezingfeesten tegenwoordig goed aanslaan, hebben we dit keer Radio 100% NL uitgenodigd. Zij draaien de muziek van alle Nederlandse artiesten. Niet alleen Nederlandstalig, want Golden Earring zit daar natuurlijk ook bij.” Met het Muziekfeest wil de organisatie een breed publiek aanspreken. “We gaan voor een mix van 18 tot 65 jaar. Iedereen is zaterdag meer dan welkom. Eind dit jaar hebben we voor het oudere publiek ook nog een muziekavond met diverse bandjes.” Kaarten (7,50 euro in de voorverkoop) zijn verkrijgbaar bij Kariandra en De Kompenije in Jubbega en De Vrolijke Keizer in Gorredijk. Aan de kassa kost een kaart 10 euro.

Garage- en hobbyverkoop

De opbrengsten van de garage- en hobbyverkoop van Gorredijk op zaterdag 26 mei (10.00-15.00 uur) komen ten goede aan Stal De Smitsen in Tijnje. Zij gebruiken het geld om het buitenterrein op te knappen. Voor dit doel worden tweedehands spulletjes en zelfgemaakte producten verkocht vanuit garages en carports. Mensen die willen deelnemen aan de garage- en hobbyverkoop kunnen zich melden via de Facebookpagina Garage- en hobbyverkoop Gorredijk. Bezoekers kunnen ook bijdragen door statiegeldflessen, blikjes en petflesjes te doneren. GORREDIJK

Reizen met Snowapple

LIPPENHUIZEN In de Piterkerk is zondag 22 april (14.30 uur) de voorstelling ‘From LA to Lippenhuizen and back to Mexico’ te zien. De drie dames van Snowapple reizen de hele wereld over voor hun optredens, de liedjes gaan dan ook over reizen en alle manieren waarop je dat kunt doen. Naast de zelfgeschreven teksten zijn het vooral de bijzondere arrangementen die de muziek van Snowapple zo feestelijk maken. De leden van de band hebben ieder een andere muzikale achtergrond: folk, jazz en opera. Tezamen leidt dat tot originele, afwisselende en zeer aantrekkelijke muziek. Het trio zingt in verschillende talen en bespeelt tal van instrumenten. Entree: 10 euro. piterkerk.nl

Hedman Bijlsma over schaatsen

GORREDIJK Aansluitend op de ledenvergadering organiseert de vereniging Vrienden van Museum Opsterlân op donderdag 19 april (19.30 uur) een lezing van Hedman Bijlsma. In ‘Underweis’ neemt de kenner van de schaatsgeschiedenis de toehoorder mee op schaatstocht door Fryslân. Op diverse plekken laat hij dingen zien die met het schaatsen te maken hebben. Dat zijn verrassende dingen zoals naambordjes waarvan mensen niet weten wat die met schaatsen te maken hebben. Zijn uitgangspunt is dat er overal dingen te vinden zijn die iets kunnen vertellen over de band die Friezen met het schaatsenrijden hebben. De vergadering en lezing zijn voor iedereen toegankelijk.

Open dag asiel en ambulance

DRACHTEN Dierenasiel De Swinge en dierenambulance De Wouden houden op zaterdag 21 april (11.00-16.00 uur) een open dag. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen achter de schermen van het asiel, terwijl medewerkers van De Wouden de nieuwe dierenambulance en Animal Rescue Vehicle showen en uitleg geven over hun werkzaamheden. Tijdens de open dag kunnen honden en katten tegen een aantrekkelijk tarief gechipt en geregistreerd worden. Er zijn snuffelkraampjes en er is schminken. Voor elke bezoeker staat een goodiebag klaar met verrassingen voor hond of kat.

Fietsmaatjes gezocht

Lammetjesdag

BAKKEVEEN Het is topdrukte in de schaapskooi van It Fryske Gea op het Mandefjild. Er zijn veel lammetjes geboren en daar mogen bezoekers op zondag 22 april (12.00-16.00 uur) van meegenieten. Tijdens de Lammetjesdag zijn er vele leuke activiteiten op het feestterrein. Met demonstraties schapendrijven, wandelexcursies en ponyrijden, braakballen pluizen, knutselen en broodjes bakken. Een wolspinner en vlechter van eendenkorven zijn ook aanwezig. Locatie: Jarig van der Wielenwei 6, parkeren kan bij Nieuw Allardsoog. Entree: gratis. itfryskegea.nl

Open huis De Miente

GORREDIJK Op donderdag 19 april (14.00-16.00 uur) opent de vernieuwde De Miente met het nieuwe ontmoetingscentrum Bysûnder haar deuren voor belangstellenden. Er is van alles te beleven tijdens deze open dag: hippe beweeggames, een proeverij van het restaurant Bysûnder en gezellige muziek. Ontmoetingscentrum Bysûnder is voor bewoners van De Miente maar ook voor omwonenden. Zij kunnen er terecht voor een kopje koffie, een maaltijd, welzijnsactiviteiten en ontmoeting. Het oude gebouw van De Miente staat sinds eind vorig jaar leeg en wordt gesloopt. Cliënten van De Miente zijn verhuisd naar het naastgelegen aanleuncomplex waar ze zelfstandig wonen met zorg dichtbij.

BEETSTERZWAAG Cios-studenten Sacha en Jellyna willen ervoor zorgen dat cliënten van Talant-locatie De Wissel meer kunnen fietsen. Daarom starten ze een bijzonder fietsproject met vrijwilligers, die cliënten helpen die niet zelfstandig kunnen fietsen. De aftrap van het project is op zaterdag 21 april (10.30 uur). Mensen die overwegen om fietsmaatje te worden, kunnen dan meedoen aan fietsclinics, lunch en fietstocht. Sacha en Jellyna zoeken mensen die samen met een cliënt regelmatig een stukje willen fietsen op een elektrische duofiets, gewone fiets of elektrische rolstoelfiets. Opgeven voor de kennismakingsfietstocht kan bij Sacha (06 1136 8962 /sachadrijver@hotmail.com) of Jellyna (06-5757 8694/Jellynadv@ hotmail.com).

Freerunners naar buiten

GORREDIJK In de week van 16 tot en met 20 april trainen de Freerunners van Eijer Producties buiten. Dit doen ze in Heerenveen, Wolvega, Oosterwolde, Gorredijk, Jubbega en Noordwolde. Normaal trainen deze Freerunners altijd in het gymlokaal, maar deze urban sport hoort natuurlijk buiten.

Bingo

Hemriker Volleybal Club HVC organiseert op zaterdag 21 april (20.00 uur) een bingo in De Bining. Er worden acht standaardrondes gespeeld plus een superronde. De superhoofdprijs is een dagje Ameland voor vier personen. Daarnaast kan in die ronde een ontspanningsmassage gewonnen worden. Een gedeelte van de opbrengst is voor de wandelvierdaagse. Deelname: 8 rondes 10 euro; losse kaartjes 2,50 euro. Er kan niet gepind worden.

HEMRIK


Sa!

18 april 2018

19

www.sa24.nl

AGENDA

11e Dorpen Oldtimer Evenement

Zaterdag 21 april (9.00-16.00 uur) wordt op het bedrijfsterrein van de Sligro aan de Dopplerlaan het 11e Dorpen Oldtimer Evenement gehouden. Aan het evenement wordt deelgenomen door de Fryske Oldtimer Club, Klassiekerclub Fryslân, Keverclub Regio Fryslân, A.V.C. De Fryske Wâlden, Keep them Rolling, MG-club en andere oldtimerclubs. Daarnaast zijn er volop stationaire motoren, motors, bromfietsen, solexen en klassieke trekkers te bewonderen. De deelnemers vertrekken rond 10.30 uur voor een puzzelrit. Vanaf 14.00 uur is er een Concours d' Elegance. DRACHTEN

DO 19 APR

14:00 UUR | GORREDIJK Open huis De Miente 19:30 UUR | GORREDIJK Lezing Hedman Bijlsma Museum Opsterlân

VR 20 APR

19:30 UUR | BEETSTERZWAAG Yoga Nidra Harp Event Achter de Hiemen 24 19:45 UUR | WIJNJEWOUDE Première Dorpsfilm Wijnjewoude Mfc De Swingel

Nieuwe expositie bij Hoogenbosch

Zang en Vriendschap

Gemengd koor Zang en Vriendschap houdt op dinsdag 24 april (19.30 uur) een open repetitie in de J.B. Kanschool aan de Gorredijksterweg 16a. Het koor laat een klein gedeelte van het gevarieerde repertoire horen. Belangstellenden zijn welkom en dat geldt zeker voor nieuwe leden voor het vierstemmig koor.

JUBBEGA

GORREDIJK Galerie Hoogenbosch laat tot en met 13 mei schilderijen zien van Fred Pollack en Jan Radersma. Fred Pollack werkt niet met een vooropgezet plan; zijn werk is gelaagd als gevolg van een intuïtief proces van toevoegen en weghalen. Jan Radersma zet vormen in het landschap om naar een werk dat balanceert op de grens van abstractie en figuratie. In dit overgangsgebied ontstaat werk waarin het landschap en de abstracte vorm volwaardig naast elkaar staan. Hoogenbosch is open op donderdag tot en met zondag (13.30-17.30 uur) en op afspraak. galeriehoogenbosch.nl

11:00 UUR | DRACHTEN Open dag asiel en dierenambulance De Swinge 20:00 UUR | NIEUWEHORNE Opstigings fan de Sterke Froulju De Kiekenhof

BEETSTERZWAAG De PKN-gemeente organiseert op zaterdag 21 april (9.00-12.00 uur) een grote rommelmarkt in de Ontmoetingskerk. Er is een gevarieerd aanbod en de opbrengst gaat naar diverse goede doelen. Entree: gratis.

20:00 UUR | HEMRIK Bingo De Bining

Yoga Nidra Harp Event

21:00 UUR | JUBBEGA Meezingfeest De Kompenije

BEETSTERZWAAG

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl advertenties@sa24.nl

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

09:00 UUR | BEETSTERZWAAG Rommelmarkt Ontmoetingskerk

10:30 UUR | BEETSTERZWAAG Fietsdag voor fietsmaatjes De Wissel - Talantlocatie

Rommelmarkt

REDACTIE

08:00 UUR | BEETSTERZWAAG Revalidatie Friesland Sponsortocht Diverse startplaatsen

09:30 UUR | URETERP Gouden Spiker Festival Mfc De Wier

WIJNJEWOUDE Vrijdag 20 april (19.45 uur) gaat de nieuwe dorpsfilm van Wijnjewoude in première in mfc De Swingel. De film legt het dagelijks leven vast in een klein Fries dorp. Opnamen zijn gedurende het hele jaar 2017 gemaakt. In de film kijkt het dorp een heel klein beetje naar het verleden, maar laat vooral het heden en een kijkje in de toekomst zien. De tweede vertoning is op zaterdag 21 april. Kaarten via dorpsfilm2017@hotmail.com of wijnjewoude.net.

COLOFON

ZA 21 APR

09:00 UUR | DRACHTEN AZEVEN 11e Dorpen Oldtimer Evenement Terrein Sligro

Dorpsfilm Wijnjewoude in première

Op vrijdag 20 april (19.30 uur) organiseert Like Yoga een avond waarbij de klanken van de harp en ontspannen centraal staan. Yoga Nidra wordt ook wel slaapyoga genoemd. Het is een eeuwenoude techniek waarbij het lichaam rust en de geest helder blijft. De helende klanken van de harp, gespeeld door Clara Vogt, dragen bij aan dit proces. Opgave is nodig en kan via likeyoga.nl.

20:30 UUR | URETERP Gouden Spiker Festival Mfc De Wier

Art verschuiving

In Projectruimte Hoofdstraat 17 is tot en met 13 mei de verkoopexpositie Art verschuiving te zien. Het is het verzamelde werk van Noor en René van den Bichelaer en Trienke Hielkema en Boudewijn Canrinus. Zij nemen afscheid van hun privé-collecties en willen een deel ervan verkopen aan nieuwe verzamelaars. Projectruimte is open op vrijdag, zaterdag en zondag (13.00-18.00 uur) en op afspraak. BEETSTERZWAAG

Huisartsenpraktijk Tijnje is gesloten van: 27 april t/m 4 mei 2018 Waarneming voor dringende zaken: Mevr. S. Woudstra, huisarts Tsjerkeleane 1, Langezwaag Tel: 0513 854000

ZO 22 APR

12:00 UUR | BAKKEVEEN Lammetjesdag Schaapskooi Mandefjild 14:30 UUR | LIPPENHUIZEN Snowapple Piterkerk

DI 24 APR

19:30 UUR | JUBBEGA Repetitie Zang en Vriendschap Mr J.B. Kanschool


ZuidOostZorg is een innovatieve zorgorganisatie die zorg en behandeling biedt in diverse klantsituaties, waarbij de klant altijd centraal staat. ZuidOostZorg is ambitieus: we willen voor klanten morgen beter zijn dan gisteren; we willen leren, ontwikkelen, verder zijn dan de rest. We durven ons hoofd boven het maaiveld uit te steken: om ver te kunnen kijken, eerder te weten waar we naartoe willen en samen met anderen telkens nieuwe doelen te kunnen blijven stellen.

ZuidOostZorg is op zoek naar een:

Verzorgende IG ZorgThuis m/v Als onderdeel van het ZorgThuis team van ZuidOostZorg ken je de wijk als geen ander – en de mensen in de wijk kennen jou. Je gaat voor aandacht, voor kwaliteit van zorg en bovenal voor mensen. Want jij ziet wat ze nodig hebben en waar je ze kunt ondersteunen. Ben jij dit? Dan kun je bij ons aan de slag.

Interesse? Kijk op zuidoostzorg.nl/vacatures voor

de volledige vacaturetekst en solliciteer direct via ons online sollicitatieformulier. We zien je CV en motivatie graag tegemoet!

ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten

Wat is de Participatieraad Heerenveen De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Participatiewet en de Jeugdwet. De WMO is er op gericht de inwoners van Heerenveen zoveel mogelijk mee te laten doen in de lokale samenleving. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. We merken dat de Participatieraad serieus wordt genomen door het college, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college vaak overgenomen en wij worden gevraagd mee te denken bij voorgenomen beleid. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij haar besluitvorming. De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en haar ambtenaren.

De Participatieraad heeft momenteel drie vacatures daarom zoeken wij:

enthousiaste nieuwe leden Zoekt U

vrijwilligerswerk (met onkostenvergoeding)

maatschappelijke betrokkenheid

waarin u uw kwijt kunt en waarbij uw talenten en werkervaringen worden ingezet ten behoeve van de inwoners van Heerenveen. Meer informatie over het profiel en de taken van een lid van de Participatieraad vindt u op onze website www.participatieraadheerenveen.nl of door contact op te nemen met de vicevoorzitter mevrouw Renie Plantinga, telefoonnummer 0513- 623 646.

Vinden wij elkaar in deze mooie uitdaging? Stuur dan een brief met motivatie aan de ambtelijk secretaris, mevrouw I. van Dam, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen of via de mail participatieraad@heerenveen.nl Sluitingsdatum 15 mei 2018 Wij nodigen u dan graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Dat beetje extra

De club van Sa!

Daar wil je bij horen Voordeel met de Club van Sa! Dat is nog eens een mooie deal voor onze lezers! Leden van de Club van Sa! krijgen in 2018 naast een maandelijkse activiteit 28 kortingscoupons met een waarde die kan oplopen tot honderden euro’s. Het enige wat u hoeft te doen, is lid worden! Vanzelfsprekend geldt dit voordeel ook voor de lezers die al lid zijn.

Op pad met de Club van Sa! Historische rondleiding Beetsterzwaag

2018

Al jaren verzorgt een groep enthousiaste vrijwilligers historische rondleidingen door Beetsterzwaag. Achter al die fraaie historische gevels is in de loop van de jaren veel gebeurd. Het zijn soms smakelijke anekdotes. Voor de leden van Sa! verzorgt de werkgroep op zaterdag 21 april (15.00uur) een rondleiding.

kijkt anders

Het verhaal achter de Ecokathedraal

Duizenden vrachten klinkers, trottoirbanden, tegels en restafval van stratenmakers vonden al hun weg naar de Ecokathedraal van Louis Guillaume Le Roy in Mildam. Stichting De Tijd vertelt graag het verhaal over de achtergronden van dit bijzondere werk. De Club van Sa! kijkt er op woensdag 16 mei (19.30 uur). Aanmelden via redactie@sa24.nl.

Nog geen lid van de Club van Sa!? Meld je snel aan. Steun onze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum E-mail adres

Sa!

Stuur deze bon naar:

Sa! Media Wetterwille 2 8401 GB Gorredijk

Ook digitaal in te vullen via www.sa24.nl

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Door u aan te melden als lid van de Club van Sa! laat u zien dat u een warm hart heeft voor de Sa!. De bijdragen van de Club van Sa! helpen ons bij het verder uitwerken van onze ideeën voor een nog leukere wekelijkse krant en een aantrekkelijke nieuwssite. Leden van de Club van Sa! betalen 25 euro per jaar. Daarmee steunen ze onze activiteiten. En daar krijgen ze in 2018 veel voor terug. Niet alleen organiseren we dit jaar iedere maand een activiteit voor onze leden, alle leden (bestaande en nieuwe leden) krijgen bovendien maar liefst 28 aantrekkelijke kortingen bij onze adverteerders.

Word nu lid van de Club van Sa!


Sa!

18 april 2018

21

www.sa24.nl

Doe mee & WIN

Sa! Cartoon

Deze week maakt u puzzelend kans op een pretpakket voor de voorjaarskermis in Gorredijk. Inzenden van de goede oplossing kan naar puzzel@sa24.nl of Sa! Media, Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 25 april. Vermeld ook W16, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

LET OP! NIEUW MAILADRES: PUZZEL@SA24.NL

PRETPAKKET VOOR KERMIS GORREDIJK (3 t/m 6 mei) met o.a. diverse tickets en oliebollen

pl. in Duitsland

spijkerbroek

klaar

muisarm

droombeeld

12

5

Amerika (afk.) deel v.e. geschrift

grove vezelstof

intrige

specerijplant

Chinese staatsman

bezetting

waterdier

gelijkspel riv. in Italië

draagzak

oliehoudend zaad

ik

voetbalpool

tenminste

Italiaans eiland

deel v.e. schoen

pausennaam

krantenhuisje

zomerpeil

8

onderwerp

Chinees gerecht

2

dwaas

riv. in België

slijmerig dier

water bij de polen

poolbewoner

10

feestdans

afmeting

de oudste

loopvogel

op de wijze van

brede sierband

onzinnig

sprookjesfiguur

Nieuwe Testament uitroep v. verbazing

sint bloem golfterm

schuine reep stof specerij deel van Europa

bundel twijgen

public relations

pl. in Gelderland

deel v.e. boek schelpdier

toiletartikel

ieder glorie sneeuwschaats

liefkozing

kijkt anders

honingbij

13

Franse koning plek

onderricht

inspringtoets

1

losse draad

cowboyfeest

make-up

grootvader

opgekropte haat

watervogel karig

aanwijzend vnw.

vanaf

opperwezen

bijbelse koning

Aziaat

ter inzage

daar

11

© www.puzzelpro.nl 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

brandgang

11

12

naarling

magneetband

4

suikerziekte

plek

openbare weg

vreemde snuiter

uitroep

maal

wolvlokje

pluspunt

9

aan elkaar

Europeaan

tafelgast

riv. in Parijs

smalle doorgang

Frans lidwoord

6

een beetje

voetbalbond brandstof

deel van Oostenrijk

deel v.e. kachel

borstharnas

Nederlander

7

werpstrik

vleesgerecht

oogziekte speelhuis

ouder

houtsoort

Sa!

3

soort aardappel

botterik

Noorse hoofdstad

vochtig

vetplant

hard studeren

stadium

14

prettig

kerkbewaarder

riv. in Oostenrijk

kannibaal

woestijndier

13

14


Tijdens de wegwerkzaamheden aan de H.de Vosweg en de 2e Compagnonsweg zijn we altijd goed te bereiken.

Ook dit jaar

Met Vanaf Heerenveen: Hemelvaartsdag via Schoterlandseweg en en op Pinksterdag de 2e Rozenbergswijk

25 %

Vanaf Gorredijk: via de Gorredijksterweg en de H. de Vosweg.

Korting

Opomleidingen het gehele assortiment De staan met borden aangegeven.


Sa!

18 april 2018

23

www.sa24.nl

OerterP Presteert uitstekend na Promotie

Trotse tweedeklasser Oerterp is dit seizoen de hoogst spelende ploeg in het Sa!-verspreidingsgebied. Als tweedeklasser doen de Ureterpers het bovendien uitstekend. Met een keurige plek in de subtop en kansen op het veroveren van een periodetitel. “Dit niveau kunnen we nog jaren vasthouden.”

NIELS VAN MARLE URETERP Kees-Jan

Dijk is trots als hij naar de ranglijst in de klasse 2K kijkt. Na achttien wedstrijden staat Oerterp met 35 punten zesde. “We hebben zelfs nog zicht op plek drie of vier, als het meezit. Dat zou echt een superprestatie zijn. Al mogen we nu al erg tevreden zijn over hoe het gaat.” Het niveauverschil met de derde klasse bleek niet heel lastig te overbruggen, oordeelt de aanvoerder. “We hadden er alle vertrouwen in dat we het aan zouden kunnen en dat blijkt ook. Een ploeg als Stadspark steekt er echt bovenuit, maar verder kunnen we iedereen partij bieden.” Alleen op kunstgras blijkt Oerterp nog weleens kwetsbaar, gezien de paar dikke nederlagen die deze ondergrond opleverde.

Nieuwe trainer

Vier jaar geleden kwam Johan van Slooten als trainer voor de groep. Komende zomer geeft hij het stokje over aan Gerben Huitema, die overkomt van Surhuisterveen. De coach doet dat met een gerust hart. “Het is bovendien tijd dat een nieuw gezicht nieuwe dingen gaat toevoegen aan deze mooie selectie.” Al een paar jaar moet Oerterp het doen met hooguit veertien spelers; een opvallend smalle selectie voor een team dat zulke goede prestaties neerzet.

Oerterp eerder dit seizoen in de wedstrijd tegen MKV. FOTO: SIETSE DE BOER

Johan: “Maar het is wel een heel serieuze groep. Hecht ook. Er ontbreekt niet vaak iemand en ze houden elkaar scherp. Komt een trainingsavond een keer verkeerd uit, dan komen ze gewoon op een ander moment bij elkaar om wat te doen. Daar geniet ik van.”

Versterking

Toch zou het geen kwaad kunnen als er komende zomer een paar voetballers bij kwamen, beseft ook Kees-Jan. “We hebben nu wel aardig geluk in de zin van blessures en schorsingen. Die zijn er amper, dus hoeven we dat ook niet op te vangen.” Maar ambitieuze spelers staan nog steeds niet in de rij om bij Oerterp te komen voetballen. “Dat verbaast mij weleens”, zegt de middenvelder. “Ook als je ziet wat er bij andere clubs soms allemaal gebeurt. Maar het zit ook niet echt in de aard van onze vereniging om actief op zoek te gaan naar versterkingen. Er zijn hier de afgelopen jaren weleens jongens van bui-

tenaf bij gekomen, maar die kwamen eigenlijk altijd uit zichzelf.” Oerterp mag dan een echt vriendenteam zijn, een plekje veroveren binnen de groep is echt niet lastig, stellen zowel KeesJan als Johan. “Ze nemen je zo op in de groep”, aldus de trainer. “Dit is in al die jaren dat ik dit werk doe een van de mooiste groepen waarmee ik heb gewerkt.” Johan is ervan overtuigd dat Oerterp nog verder dan de tweede klasse kan komen. “Met één of twee spelers met extra kwaliteiten en wat ervaring kunnen ze echt de eerste klasse wel aan. Als ik zie hoe ze dit seizoen de omslag gemaakt hebben, dan zit er nog veel meer in.” Een belangrijke les voor Oerterp in de periode Van Slooten was de noodzaak van een sportieve doelstelling. “In mijn eerste twee jaar speelden we leuk mee in de derde klasse, maar het ging nergens om. Er was geen druk. Dat leverde soms spectaculaire

duels op, met heel veel goals voor en tegen. Leuk natuurlijk, maar je wilt toch meedoen om prijzen.” De groep bleek ook ambities te hebben, maakte dankzij een tactische aanpassing de omslag heel rap en dat leverde vorig seizoen dus het kampioenschap op. “Met een straatlengte voorsprong ook.”

Periode

Het winnen van de tweede periode zou een kroon zijn op een mooi debuutseizoen in de tweede klasse. Kees-Jan: “We hebben voor die periode tegen GOMOS en Sint Annaparochie lastige duels om in te halen, maar het kan zeker. En lukt het niet, dan proberen we gewoon zo hoog mogelijk te eindigen en maken we alsnog kans op de nacompetitie. Maar hoe dan ook is het al een prachtig seizoen. Ook omdat je nu bij clubs komt waar je nog nooit bent geweest. Ook dat is leuk om mee te maken.”

Een tussentijdse kleine ronde langs de voetbalvelden De spanning in de voetbalcompetities stijgt. Een aantal teams maakt kans op een prijs, anderen moeten op hun tellen passen om niet te degraderen. Een kleine Sa!-update.

Zaterdag

Het is de komende weken flink billenknijpen voor de regionale vertegenwoordigers in 4C: De Sweach, ODV en RWF staan er stuk voor stuk op de ranglijst niet al te best voor. Van dat drietal hoeft RWF zich het minst zorgen te maken, maar ze kunnen in Frieschepalen zeker niet ontspannen achterover leunen. De zaterdagvoetballers van Boornbergum blijven het keurig doen in 5A. Met de derde plek, achter grote clubs als Sneek Wit Zwart en MSC (Meppel), heeft de ploeg de kansen op nacompetitie om promotie nog

volledig in eigen hand. Het bereiken van dat ‘toetje’ is nog altijd de doelstelling van Boornbergum.

Zondag

Jubbega veroverde in 3D de eerste periode, maar liet daarna af en toe een steekje vallen. Daardoor staat de ploeg nu derde, achter koploper DIO en Akkrum. Zondag had Jubbega op bezoek gemoeten bij DIO, maar dat duel werd afgelast wegens trieste omstandigheden bij de club uit Oosterwolde. Gorredijk is ietwat wisselvallig, maar wel een keurige middenmoter. De directe degradatieplaatsen zijn zo’n beetje wel vergeven, maar UDIROS en Mildam moeten zeker nog punten pakken om niet in de promotie-/degradatieduels terecht te komen.

In 4A stevent THOR onbedreigd en terecht af op het kampioenschap. Naaste achtervolger Read Swart uit De Knipe heeft maar liefst tien verliespunten meer dan de Liphústers, die alleen op de openingsdag van de competitie verloren. Blue Boys uit Nij Beets moet nog flink aan de bak om het vierdeklasserschap niet na een jaar al weer te verliezen, al was er zondag een belangrijke zege op Nieuweschoot. Bakkeveen leek in 4B een outsider voor het kampioenschap, maar moet die stoute droom uiteindelijk toch laten varen. Desondanks is Bakkeveen een keurige subtopper, die nog weleens in de nacompetitie voor een plek in de derde klasse kan belanden.

Boornbergum leek in 5B lange tijd onoverwinnelijk, maar door twee nederlagen in de laatste weken is de spanning in de titelstrijd met Aengwirden volledig terug. De Sweach, Langezwaag en Wispolia vertoeven ook dit seizoen onderin, waarbij Langezwaag en Wispolia wel duidelijk betere resultaten boeken dan de afgelopen jaren. Wel wacht Wispolia nog altijd op de eerste competitiezege. Tijnje is een keurige middenmoter, precies volgens de doelstelling. Sport Vereent, hekkensluiter in 5C, krabbelt er na een zwakke start langzaam bovenop en onlangs werd via een treffer van Johan de Boer zelfs de eerste zege geboekt. Sportclub Makkinga en ODV zijn echte middenmoters en spelen het seizoen gewoon lekker uit.


NOG MEER

50% KORTING *

Op één product van de bloemen- en plantenafdeling

• Deze waardebon is geldig van donderdag 19 april t/m donderdag 26 april 2018 en alleen inwisselbaar bij Jumbo Gorredijk, Badweg 34. • Maximaal één waardebon per transactie/ klant. • Korting geldt voor 1 product van de bloemen- en plantenafdeling.

8

711715 899125

Probeer nu met korting ons diverse bloemenassortiment. Zoals altijd met vaasgarantie, de garantie dat een boeket minstens 7 dagen staat.

Jumbo, Gorredijk, Badweg 34


Sa!

18 april 2018

25

www.sa24.nl

Martiene en Lucie over de veelzijdigheid als thuiszorgmedewerker

Veel meer dan steunkousen De thuiszorg kan nieuwe mensen goed gebruiken, maar hikt aan tegen een aloud imagoprobleem. “Wassen, aankleden, steunkousen”, dreunen Martiene en Lucie van ZuidOostZorg in Ureterp het vooroordeel lachend op. “Ja hoor, alsof we niets anders te doen hebben.” TEKST: WIM BRAS FOTO’S: SIETSE DE BOER

Martiene Geertsema thuis bij mevrouw Bosma.

Die eeuwige steunkousen, het beeld blijft maar hardnekkig aan de thuiszorg kleven. Thuiszorgmedewerkers Martiene Geertsema en Lucie de Haan zijn er onderhand wel klaar mee. “Daar klopt dus helemaal niets van. Alsof zo nu en dan een paar steunkousen helpen aantrekken je werk definieert. Hou toch op. Wij bieden mensen de zorg die ze op dat moment nodig hebben en dat kan met de dag veranderen. Omdat wij dicht bij de cliënt staan, schakelen wij als eerste op als dat noodzakelijk is. Daarvoor moet je goed naar je cliënten kijken en luisteren. Ook naar wat ze niet zeggen. Daar heb je mensenkennis voor nodig, maar dat maakt dit werk dan ook zo interessant.”

URETERP

Erin gerold

Lucie en Martiene maken allebei deel uit van het team van ZorgThuis dat vanuit verzorgingshuis De Lijte de oostkant van Opsterland bestrijkt. Het zelfsturende team bestaat momenteel uit vijftien medewerkers, maar kan door

de toenemende zorgvraag wel wat extra handen gebruiken. Dat de thuiszorg het lastig heeft om vacatures in te vullen, ligt volgens Lucie niet alleen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. “De opleidingen hebben er ook weinig aandacht voor. Toen ik tien jaar geleden van school kwam, had ik nog geen idee van de thuiszorg. Ik wilde als IG-er (individuele verzorgende) in een verzorgingshuis aan de slag en had een open sollicitatie bij ZuidOostZorg lopen. De Lijte had op dat moment niets, maar misschien moest ik eens nadenken over de thuiszorg, opperden ze. Bij het volgende gesprek lagen het contract en het rooster al klaar. Zo ben ik erin gerold, ik zou niet anders meer willen. Ik denk dat ik op persoonlijk vlak mezelf nergens zo had kunnen ontwikkelen.”

Spin in het web

Martiene knikt: “Je werkt met mensen in hun eigen omgeving; ze zijn zichzelf en dat maakt het contact intenser dan elders in de gezondheidszorg. Door-

Lucie de Haan druppelt de ogen van de heer Groen.

dat je van dichtbij verschillende fases in een leven meemaakt, leer je ook verschijnselen sneller te doorzien.” Maar ook Martiene dacht in eerste instantie aan het ziekenhuis als logische vervolgstap na haar opleiding hbo-Verpleegkunde. “Toevallig liep ik door omstandigheden hier mijn laatste stage, anders had ik nooit aan de thuiszorg gedacht.” Sinds twee jaar fungeert ze nu als ‘spin in het web’ van het team. In de ochtend draait ze mee met de anderen, in de middag houdt ze de indicaties up-to-date en stemt ze de extra zorg af met de huisartsen en andere instanties. Lucie heeft de oude situatie van voor de bezuinigingen en de zorgomwenteling nog meegemaakt. Ze heeft moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Voorheen had ze afgebakende taken en kende ze haar plek in de zorgketen. “Ineens stond alles op de kop en had ik het idee dat ik achterbleef. Maar de zorg verandert met de maatschappelijke ontwikkelingen mee en je daartegen verzetten heeft niet zoveel zin. Ik ben intern cursussen gaan volgen; zo heeft de cursus ‘vakmanschap en persoonlijk leiderschap’ bij mij de ogen geopend. Ik zie de omslag nu als een verrijking, ik werk zelfstandiger met meer eigen verantwoordelijkheid. Je denkt veel meer mee en je overlegt met collega’s en de familie wat het beste is voor de cliënt. Door kleinschalig te opereren in het grote geheel kunnen we de benodigde zorg veel sneller inzetten dan eerst.” Beide vrouwen benadrukken daarbij het belang van het team. “We koppelen onszelf zoveel mogelijk aan dezelfde cliënten. Onderling kunnen we zo makkelijk bij elkaar te rade gaan en de aanpak afstemmen.” Zo houden ze elkaar scherp, aldus Martiene. “Ik hoor mezelf weleens zeggen: maar zo doen we het toch altijd? De anderen fluiten me dan direct terug.”

Praatje

Van het heersende sentiment dat de thuiszorg geen tijd meer heeft voor een praatje raken de twee niet onder de indruk. Natuurlijk maken ze tijd voor een praatje, al hoeft dat niet altijd even nadrukkelijk te gaan. Verzorging is intiem en tijdens de handelingen wordt het contact dan ook al gauw persoonlijk. Maar sommige mensen zien ze drie keer op een dag, die zitten er echt niet op te wachten telkens te vertellen hoe het met ze gaat. En soms moet je de cliënt ook ‘lezen’, aldus Lucie. “Dan kunnen ze wel een mooi verhaal ophangen, maar dan merk je aan de persoon zelf of aan de situatie in huis dat er iets niet klopt. Schaamte speelt dikwijls een rol; de aftakeling van het lichaam is toch een soort rouwproces. Daar probeer je dan in te bemiddelen: naar de cliënt toe, maar ook naar de familie. Wat kunnen we nog met elkaar? Je bent ook een beetje psycholoog in dit werk.”

'GOED NAAR CLIËNTEN LUISTEREN' Band

In geen enkele tak van de gezondheidszorg is de band tussen cliënt en verzorgende dan ook zo hecht. Dat maakt het onvermijdelijke moment van afscheid - soms na jaren omgang - zwaar, beamen de thuiszorgmedewerkers. Ze hebben alle twee zo hun eigen manier om ermee om te gaan. Lucie sluit het af met de naaste familie, Martiene deelt haar gevoelens vooral met haar collega’s. “Uiteindelijk leer je te relativeren, maar het gemis komt altijd wel een keertje terug. Met de een heb je dat natuurlijk sterker dan met de ander, dan zie je zo’n gezicht opeens weer voor je. Ach, weet je nog, zeggen we dan tegen elkaar.” zuidoostzorg.nl


Sa!

18 april 2018

26

www.sa24.nl

Een halF jaar Fantaseren in Langezwaag

Vier de verbeelding bij Haren in de Wind Veel mooier kun je het LF2018-thema ‘Mienskip’ niet vertalen. Een aanstekelijk enthousiaste kunstenaar die de verschillende krachten in het dorp weet te verzamelen en zo een bijzondere installatie realiseert. De kracht van Haren in de Wind.

VIDEO SA24.NL Het bruidspaar ziet zichzelf terug tijdens Haren in de Wind. FOTO: SIETSE DE BOER AREND WANINGE LANGEZWAAG ‘Een

open kerk waar de wind van de verbeelding doorheen kan waaien’. Zo omschreef Wietske Lycklama à Nijeholt, de initiatiefnemer, het resultaat zelf. Dat het initiatief Langezwaag wist te pakken, bleek vrijdag bij de officiële opening. Honderden dorpsgenoten waren van de partij. “Het is echt van het hele dorp geworden.”

Gouden paardjes

Mooi voorbeeld is de verzameling van meer dan honderd gouden paardjes die de bezoeker naar de replica van de dorpskerk leidt. De directeur van de basisschool zag geen mogelijkheid om de leerlingen onder schooltijd deze paardjes te laten maken. Wietske: “Toen hebben we het teruggebracht naar het gezin. Moet je het resultaat zien. Kinderen uit Langezwaag en Jonkerslân hebben samen met hun ouders, broertjes en zusjes en pakes en beppes de mooiste dingen gemaakt. Ieder op zijn eigen manier, zelfs in de laatste week voor de opening. Ze staken elkaar aan.” De paarden linken naar de kerktoren in Langezwaag, waar aan de top

geen haan, maar een paard staat. Een cadeau van rijke paardenhandelaren in het dorp, of het resultaat van de duivel die op zijn paard de dominee achterna zat? Zeg het maar.

De kam

Zo zijn er meer verhalen te zien, te beleven en te bedenken. De muren van de replica van de dorpskerk bestaan uit foto’s van dorpsbewoners. Ieder in hun eigen fase van het leven, allemaal bezig met hun haar. “Ik sta er met mijn dochter Lysanne op”, vertelt Sandra Wever. “Als je goed kijkt, zie je dat ik mijn dochter aan het loslaten ben. Om de hoek van de kerk staat Lysanne alleen op de foto.” En zo roepen ook de andere foto’s fantasieën en verhalen op. Alles begon met dat ene, op het eerste oog kleine, verhaal. Van een kam in de hal van de kerk waarmee kerkgangers hun haar konden fatsoeneren. De dominee liet al die verschillende haren uit de kam aan het eind van de dienst over het kerkhof uitwaaien: haren in de wind. De combinatie van het verhaal over de haren en het paard komen in de replicakerk terug in

een aantal indrukwekkende kunstwerken met paardenhaar.

Under de toer

Haren in de Wind is onderdeel van Under de Toer, een verzameling van 32 projecten bij kerken in de hele provincie. Ieder project voor zich verbeeldt een verhaal rond de kerk. Soms met muziek, soms met toneel en heel soms met beeldende kunst. “Dat zie je niet zoveel en dat maakt het project in Langezwaag zo bijzonder”, vertelt Jos Thie van Under de Toer. De houten replica van de Mattheuskerk is gebouwd door een grote groep vrijwilligers die samen circa acht dagen in weer en wind aan de gang waren. “Ek doe’t it frear dat it kreake, mei dy kâlde eastenwyn”, vertelt ‘voorman’ Jouke Brouwer. “De tsjerke is op in skaal fan 1 op 3 neiboud.” Bezoekers zijn van zonsopgang tot zonsondergang tot en met 21 oktober 2018 van harte welkom op het kerkhof bij de kerk in Langezwaag. De toegang is gratis. haren in de wind.nl

Tweede Triënnale van Beetsterzwaag BEETSTERZWAAG Kunsthuis SYB presenteert van 6 tot en met 9 september de tweede editie van de Triënnale van Beetsterzwaag, een driejaarlijks terugkerend festival voor beeldende kunst. Op verschillende historische locaties kan het publiek dan vier dagen lang genieten van kunst, live- performances, meedoen aan activiteiten, luisteren naar lezingen en kunstenaars ontmoeten. Thema van de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag is ‘Almende’. Gastcuratoren Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk verbinden daarmee het LF2018-thema ‘iepen mienskip’ met het oeroude begrip van gemeenschappelijke onbebouwde en onverdeelde weiden,

bossen en viswateren. Geerlings en Lekkerkerk willen de almende herintroduceren en gebruiken het begrip als aanleiding om opnieuw na te denken over de gedeelde verantwoordelijkheid en belangen die gepaard gaan met het gemeenschappelijk gebruik van land, landschap en publieke ruimte. Het thema kent reële, ethische en morele vraagstukken rond een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar Geerlings en Lekkerkerk willen ook ruimte creëren om te experimenteren met verschillende verhalen en scenario’s rond de ontstaansgeschiedenis van de mensheid en de rol van natuurlijke processen in de ontwikkeling van een beschaving.

Oera Linda

Vertrekpunt van het project is de Oera Linda, een 19e-eeuwse poging tot geschiedvervalsing vermomd in de vorm van een eeuwenoud pseudo-runenschrift. De Oera Linda veronderstelt het bestaan van een Oudfries manuscript over het ontstaan van de wereld en de ontwikkeling van de menselijke beschaving. Mythologie, matriarchaat, nationalisme en natuurrampen lopen als een rode draad door de Oera Linda en bieden telkens opnieuw aanknopingspunten om na te denken en te speculeren over het gebruik en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. Voor de Triënnale zijn 29 kunstenaars geselecteerd die 26 projecten gaan

realiseren op verschillende historische locaties in de gemeente Opsterland. De geselecteerde kunstenaars hebben gemeen dat ze werken vanuit een besef van de verstrengeling van natuur en cultuur. Bovendien richten ze zich op het ontwikkelen van alternatieve gemeenschaps- en samenlevingsvormen. Op de website triennalevanbeetsterzwaag.frl worden de kunstenaars de komende maanden stuk voor stuk voorgesteld. Almende, de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag is onderdeel van het hoofdprogramma van LF2018.


Sa!

18 april 2018

ToPPers geven BlaasmienskiP een Podium

Spikergek

De Spijkerpakkenband behoort tot de crème de la crème van de Nederlandse blaasmuziek. En adel verplicht, vindt de Opsterlandse brassband. Daarom rollen ‘de Spikers’ elk voorjaar de rode loper uit voor de broeders en zusters van de blaasmienskip die de weg naar de top nog te gaan hebben. TEKST: WIM BRAS FOTO: SIETSE DE BOER

Dit jaar bekijken de 32 blazers van de Spijkerpakkenband opnieuw of ze gaan meedoen in de Kampioensdivisie. Vorig jaar namen ze voor het eerst deel in deze hoogste divisie. Maar voordat ze zich opmaken voor de landelijke krachtmeting staat eerst nog het eigen Gouden Spiker Festival op de agenda. Twee weekenden in april en mei waarin de goudhaantjes van de Friese blaasmuziek zich uitsloven om maar liefst 52 blaasorkesten uit de lagere divisies het naar de zin te maken. In plaats van zelf te repeteren, bouwen de Spikers eigenhandig de grote sporthal van De Wier om tot concertzaal, plakken ze posters, scheuren ze entreekaartjes en draaien ze bardiensten. Het verbaast dan ook niet dat het festival dit jaar in het teken van LF2018 staat. “Wij hebben het thema mienskip 23 jaar geleden al uitgevonden”, grinnikt cornetspeler Heleen Talman-Nicolaï die de pr van het festival voor haar rekening neemt. “Met het Gouden Spiker Festival bieden we andere blaasorkesten een podium om te laten zien wat ze kunnen.”

URETERP

Samen blazen

Heleen is de dochter van Germ Nicolaï, oud-bandmanager van de Spijkerpakkenband. “Begin jaren negentig staken de brassbands van Frieschepalen en Ureterp de koppen bij elkaar met de bedoeling jonge leden met talent en ambitie op een hoger plan te laten spelen. Daaruit ontstond de Spijkerpakkenband.” Germ musiceerde zelf nooit bij de Spikers. De Spijkerpakkenband was meer iets voor jonge honden die naar de sterren wilden grijpen, zoals zijn kinderen Thies en Heleen. “Maar ongeacht het niveau, het gaat in de blaasmuziek om het plezier van het samen spelen. De kracht van muziek maken ligt in de onderlinge band.” Heleen kan de woorden van heit alleen maar beamen. “Het orkest voelt als familie. Ook letterlijk, ik heb er mijn echtgenoot aan te danken en tijdens de uitvoeringen zit ik naast mijn schoonzusje.”

Lange adem

Voortbouwend op die familiegedachte, maar dan in groter verband, zag in 1995 het Gouden Spiker Festival het

27

www.sa24.nl

licht. Destijds stond de aanwas bij de dorpsorkesten ook al onder druk, legt Germ uit. “Samen musiceren vergt nu eenmaal lange adem. Voordat je met elkaar tot een uitvoering komt, moet er wel wat gebeuren. Maar je wilt ook niet dat beginnelingen vroegtijdig afhaken. Om de grote stap naar het podium naar voren te halen, hebben we het festival bedacht.” Door deel te nemen aan het Gouden Spiker Festival krijgen de fanfares en brassbands uit de vijfde, vierde en derde divisies niet alleen de kans podiumervaring op te doen, ze kunnen in onderlinge competitie ook zien waar ze staan, vult zijn dochter aan. “In de zaal zetten we de ‘blauwe doos’ neer. Hieruit beoordeelt een professionele jury de orkesten blind. Als voorzitter hebben we dit jaar dirigent Robert Childs weten te strikken, een grootheid in Engeland, het mekka van de blaasmuziek.”

Staande-ovatieprijs

Het Spiker Festival is een fenomeen in de blaaswereld: de competitie kent namelijk geen verliezers. Heleen: “De jury maakt uit wie de Gouden Spiker Bokaal wint en wie er op plaats twee en drie komen. En daar blijft het bij, nummer laatst bestaat niet in de muziek. Elk deelnemend orkest ontvangt wel een opbouwend juryrapport waarmee het verder kan.” Voor orkesten in de Festival Divisie, bijvoorbeeld jeugdorkesten of orkesten die dikwijls moeite hebben om een volledige bezetting op de been te brengen, heeft de organisatie nog een speciale geste in petto. “De jury pikt de meest opvallende persoon of groep muzikanten ertussenuit en die krijgt als aanmoedigingsprijs een minuut lang een staande ovatie van de zaal.”

De kick van samen

Zoals vanuit de band het Spiker Festival ontstond, zo leidde het festival weer tot andere initiatieven om de blaasmuziek te promoten, vertelt Germ. “Brassband Opsterland, met standplaats Frieschepalen is nu de kweekvijver. Daarnaast spelen de allerjongsten in jeugdorkest Koperbende en voor individuele ontwikkeling na het regulier muziekonderwijs hebben we weer de Spiker Akademy in het leven geroepen. Op de speciale Byspikerdei leggen we vooral de nadruk op het samenspel van jeugdige muzikanten.” Om alles op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen, hebben de deelnemers zich verenigd in de Stichting Culturele Activiteiten Opsterland (SCAO). “Zo pikken we ook wat subsidie mee, de gemeente draagt ons een warm hart toe.” Maar alle liefdewerk ten spijt, hoe zit het dan met de Spikers zelf? Neemt alle drukte rond het festival niet zoveel tijd in beslag dat de beslommeringen ten koste gaan van de eigen muziek en daarmee de kans op het kampioenschap? Integendeel, zegt Heleen. “Het festival geeft juist extra energie. En niet alleen de band spant zich in, ook de entourage eromheen. Het is de kick van het samendoen.” Elk nieuw lid van de Spijkerpakkenband moet dan ook niet alleen muzikaal van toeten en blazen weten, maar moet ook aan de bak als festivalvrijwilliger. “Als festivalafsluiter geven wij ook nog een galaconcert. Dat doen we op adrenaline. We zijn met z’n allen nu eenmaal een beetje spikergek.”

Gouden Spiker Festival Het 22e Gouden Spiker Festival begint op vrijdagavond 20 april met de 5e Divisie Brassband. Op zaterdag 21 april duurt het programma de hele dag en avond met de Festivaldivisie en de 3e en 4e divisie Brassbands. Zowel vrijdag- als zaterdagavond sluit de Spijkerpakkenband de avond af met een optreden. Kijk voor het totale programma op goudenspikerfestival.nl. Heleen Talman-Nicolaï en heit Germ Nicolaï.


Alle Lipton*

AH Varkensbraadworsten, 2 stuks

AH Pistolets

0. 0. Spread the cream 99

Per pak of fles van 1.05-2.59 voor * M.u.v. blik

99

Per schaal van 1.56 voor

Honig soepen of mixen

Dubbelfriss 1.5 liter of mini’s

4 stuks Vers uit onze oven Wit, bruin of Boulogne 4 stuks naar keuze van 1.20 voor van 2.18 - 3.38

0.

99

Alle gezichtscrème Glorix of Andy* Nivea Sun Anti-Age naar keuze t.w.v. minimaal €12.99 bij aankoop van Nivea zonbescherming OP=OP

BEAT THE SUN

0. cream

99

Spread the Alle varianten, per pak van 1.05-1.44 voor

Nivea zonbescherming

Hertog Jan Pils

Per pak of set 6 pakjes punten naar keuze t.w.v. minimaal van 1.25-1.99 voor €12.99 bij aankoop van Nivea zonbescherming OP=OP

Bijvoorbeeld protect&hydrate spray SPF30 200 ml BEAT THE SUN

4 +extra

punten

18.

Amstel Pils

GRATIS MIXEN MAG

Alle Sally Hansen en Rimmel make-up combineren mogelijk.

25% 49

18.

39

7.

12. -22.79

1+1 12. -22. GRATIS

25%

Bijvoorbeeld sun spray SPF30 75 ml

+

2.

3.99

99

Ambre Solaire zonbescherming en aftersun alle varianten. m.u.v. 50 ml

1+1 1+1 GRATIS GRATIS MIXEN MAG Vision zonbescherming en aftersun alle varianten, combineren mogelijk. Bijvoorbeeld zonbescherming SPF30 tube 200 ml

6

healthy happy beautiful

29

Per stuk

extra punten

19.98

Bijvoorbeeld zonbescherming SPF30 tube 200 ml

Ambre Solaire zonbescherming en aftersun alle varianten. m.u.v. 50 ml

Bijvoorbeeld Premium Protection maat 2 41 stuks

Vision zonbescherming en aftersun alle varianten, combineren mogelijk.

+2

extra punten

10. 2.99 2

alle varianten.

Bijvoorbeeld sun spray SPF30 75 ml

Acties geldig van 16 t/m 29 april 2018

3.99

KORTING Etos zonbescherming en aftersun

9.

Alle varianten, per pak van 1.15-1.89 voor

KORTING

25% 1+1 GRATIS

0.

99

10.-

14.98

Krat 24 2flesjes stuks à 0.30 liter van 14.29 voor

m.u.v. aftersun, pocketsizes en roll-on

99

0.

99

Aria biologisch literpakken gekoeld

Bijvoorbeeld Rimmel Insta Strobing Pink Glow highlighter

Krat 24 flesjes à 0.3 liter van 16.49 voor

Etos zonbescherming en aftersun alle varianten.

Per stuk van 1.35-2.85 voor 0.99 * M.u.v. sprays

m.u.v. aftersun, pocketsizes en roll-on

Bijvoorbeeld protect&hydrate spray SPF30 200 ml

2 stuks

99

39 1+1

Nivea zonbescherming

Alle Pampers luiers combineren mogelijk.

0.

4varianten +extra Alle Nivea Sun Anti-Age gezichtscrème

29

22.79

79

De Grote Hamersma

7.5

KORTING

25%

KORTING Alle Schwarzkopf en Diadermine combineren mogelijk. Bijvoorbeeld 58 Schwarzkopf 2 stuks7 kruiden shampoo 400 ml

45.

22.95

3.90 79

Bondi Sands zelfbruiner alle varianten.

1. 14. 2 stuks

healthy beautiful 6 2 stuks Bondi Sands zelfbruiner 45.58happy alle varianten.

Per stuk

m.u.v. Poly Palette, Syoss en Junior

Bijvoorbeeld self tanning foam light/medium 200 ml

INYCON ESTATE

10.59

5.29

Bijvoorbeeld self tanning foam Chardonnay-Viognier of Merlot light/medium 200 ml Italië, IGT Sicilia

19.99

99

19.99

14.

997.

BIJVOORBEELD: OVEJA NEGRA

Chardonnay-Viognier Chili, Maule Valley

49

4.49

BIJVOORBEELD: KUMALA

Colombard-Chardonnay Zuid-Afrika, Western Cape

3.99

De beste supermarkt van Fryslân Albert Heijn

2017 - 2018

6.99

Sa! week 16 2018  
Sa! week 16 2018  
Advertisement