Issuu on Google+

Sa!

Woensdag 11 februari 2015 Jaargang 2 Nummer 6 www.sa24.nl

kijkt anders

70 JAAR LATER PAGINA 5

SOLISTENCONCOURS

FRISIAN CHEER STARS

VIJF JAAR ON TOUR

WEG PODIUMVREES

CHEERLEADING

FIETSBELEVING

Maar liefst 73 solisten deden zaterdag mee aan het solistenconcours in Ureterp. Heel nuttig voor het wegnemen van podiumvrees en goed voor de ontwikkeling van jonge muzikanten. Muziekverenigingen maken zich wel zorgen over de toekomst. Vooral over het op peil houden van de instrumenten.

Cheerleading is in Nederland nog maar een kleine sport. Maar de Frisian Cheer Stars uit Wijnjewoude timmeren sinds een jaar of drie flink aan de weg. Best bijzonder, vinden ze zelf. “In een grote stad als Amsterdam kennen ze deze sport amper, terwijl wij gewoon op het EK staan.”

Het was een overstap, vijf jaar geleden. Carl Kort startte een fietsenzaak, nadat hij tientallen jaren autoverkoper op zijn visitekaartje had staan. De fietsenbranche maakt de laatste jaren juist een tegenovergestelde beweging. Ze leert steeds meer van de autobranche.

PAGINA 7

PAGINA 13

PAGINA 19

woning van de week

GEERT vd zwaaGsTRjiTTE 38 GoRREdijk Vraagprijs  209.500,-- K.K. www.sierdmoll.nl


“Ik help u graag bij een goed afscheid.” Mijn naam is Janet de Vries, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Heerenveen e.o. Uit ervaring weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 058-2123990. Yarden Uitvaartzorg Heerenveen e.o. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl Ook voor particulieren en elders verzekerden.

Keten Duurzaam Rundvlees is een kenmerk waarbij rekening gehouden is met duurzaamheid en dierenwelzijn. Zo vindt bijvoorbeeld de dierhouderij, de slacht en de verwerking geheel in Nederland plaats, krijgen de runderen vooral lokaal voer, leven ze in ruime stallen en niet op volledige roostervloeren.

AANBIEDINGEN week 7 Sucadelappen 500gr

€ 5,98

Uit eigen worstmakerij Gebraden varkens rollade 100gr € 1,29 Vrijdag / zaterdag topper Braadsleetjes 100gr € 1,99


Sa!

11 februari 2015

3

www.sa24.nl

Voetballers willen kunstgras Het bestuur van v.v. Gorredijk is er wel uit. Een volledig kunstgrasveld is de oplossing voor de capaciteitsproblemen waar de vereniging al geruime tijd mee kampt. GORREDIJK Dat het trainingsveld in Gorredijk groen kleurde is al weer een tijdje geleden. Door de hoge bezetting krijgt het gras geen kans en is het veld binnen de kortste keren weer zwart. Volgens voor-

zitter Cornelis Postma heeft het huidige trainingsveld een capaciteit van 400 uur, terwijl de behoefte op basis van het aantal teams is berekend op 1360 uur. “En sinds die berekening is gemaakt, zijn er al

weer vier teams bijgekomen.” Eerder werden plannen bekend om de accommodatie van korfbalvereniging LDODK te verplaatsen, zodat de voetballers het vrijgekomen deel van het sportterrein erbij kunnen trekken. Volgens Postma is dat echter niet voldoende. “Dat lost het capaciteitsprobleem maar even op. Dan zijn de trainingsvelden een maandje later zwart.” De ver-

Mogelijke sloop Timmerfabriek De Vries

Verkrotting dreigt bij de panden van de voormalige timmerfabriek. FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK Eigenaar Merin heeft toestemming om een groot deel van de panden van de voormalige Timmerfabriek De Vries in Gorredijk te slopen. Dat wil nog niet zeggen dat het ook al op korte termijn gaat gebeuren. Eigenaar van het pand is Merin, een grote vastgoedeigenaar. Merin verhuurt het pand aan de Doorwin Groep, waaronder de failliete timmerfabriek ook viel. Doorwin heeft een doorlopend huurcontract tot 2033. Merin kan dus niets met de panden doen zonder overleg met de huurder.

Beide partijen kijken naar een mogelijke herbestemming, maar ondertussen dreigt verkrotting van een deel van de panden. Bovendien kost het in stand houden van de ge-

bouwen geld en is een deel van de panden erg gedateerd. “Om verdere verkrotting tegen te gaan, is sloop een optie”, stelt Martijn Slegers van Merin. “We willen deze optie achter de hand hebben. Zodat we snel kunnen handelen wanneer we daar aan toe zijn.” Buurtbewoners zijn verbaasd, omdat er niet over een sloopvergunning is gecommuniceerd. Volgens wethouder Piet van Dijk is er tegenwoordig geen sloopvergunning meer nodig, maar volstaat een melding. Dus is er ook geen publicatie of terinzagelegging. Die melding kwam al eind november 2014 op het gemeentehuis binnen. De gemeente heeft deze melding beoordeeld. Een mogelijke sloop zou volgens Slegers gaan om circa driekwart van de huidige be-

bouwing. Het kantoorpand blijft in ieder geval staan.

eniging heeft zelf de oplossing. Ze willen graag het tweede wedstrijdveld vervangen door een kunstgrasveld. Dat levert direct een capaciteit van 800 extra trainingsuren op. “Bovendien is de drainage onder het huidige veld volgend jaar aan vervanging toe. Dat kost ook 50.000 euro. Dus dan kunnen we beter in één keer vervangen.” Een kunstgrasvoetbalveld vergt een inves-

tering van ongeveer 400.000 euro. Postma verwacht dat de vereniging daar zelf een aanzienlijk bedrag aan bij kan dragen, onder andere door zelfwerkzaamheid. De voetbalvereniging is al langere tijd met de gemeente in gesprek over het plan. Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland vindt het nog te vroeg om te reageren op de status van de plannen.

Nienke gaat op tv voor beste tuinvrouw BEETSTERZWAAG Nienke Plantinga is graag in de tuin aan het werk. Sterker nog, ze ontwerpt tuinen met haar net gestarte bureau aan De Vlaslaan. En hoe kan je dat nu leuker op de kaart zetten dan door ruime media-aandacht te krijgen. Dus deed Nienke mee aan de wedstrijd ‘Beste tuinvrouw van Nederland’ bij het RTL-programma Eigen Huis & Tuin. Ze kwam door de voorselectie en stond vorige week in Leeuwarden samen met twee andere vrouwen in de provinciale eindstrijd. “Met een tuin-

opdracht moesten we laten zien wat we in huis hebben. Het ging om de aanleg van een compleet tuintje met hout, planten en bestrating. Vaste tuinman van het programma, Lodewijk Hoekstra, jureerde. Ik mag er niet te veel over zeggen.” Of ze heeft gewonnen blijft dan ook nog even een raadsel. De uitzending is op zaterdag 28 februari. De provinciale winnaar gaat door naar een landelijke finale, waar uiteindelijk een prijs van 10.000 euro aan klusbonnen klaarligt voor de landelijke kampioen.

Impact op omgeving

De omwonenden willen graag weten waar ze aan toe zijn. Een mogelijke sloop heeft nogal wat impact op de omgeving. Liesbeth van Berkel woont aan de Brouwerswal. Haar tuin grenst aan de voormalige timmerfabriek. “Het is gek dat er niemand met ons communiceert. Wij willen graag gekend worden in wat er gaat gebeuren.” Van Berkel is bezig in de buurt een groep bewoners te verzamelen om het contact met de partijen te onderhouden. Volgens wethouder Van Dijk is het de taak van Merin om met de buurt te communiceren en zijn daar goede afspraken over gemaakt.

Provincie steunt duurzaam Wijnjewoude WIJNJEWOUDE Het streven naar een energieneutraal Wijnjewoude in 2025, krijgt steeds meer vorm. De Provincie Fryslân heeft een bijdrage van 150.000 euro toegezegd voor energiebesparende maatregelen aan woningen.

Hoe dit geld verdeeld gaat worden, is nog onbekend. Volgens Janny Janssen van WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) bepaalt de gemeente Opsterland de randvoorwaarden. “Het is ook nog niet helemaal helder of het alleen om energiebesparende maatregelen gaat of ook om energieopwekkende maatregelen.”

Janssen vindt het een goed gevoel dat zowel de gemeente Opsterland als de Provincie de plannen in Wijnjewoude ondersteunt. “Dat is een enorme steun in de rug.” Eind oktober presenteerde de werkgroep vanuit Plaatselijk Belang de plannen in het dorpshuis. Twintig mensen meldden zich aan om actief mee te werken aan de verdere uitwerking van de plannen. Er zijn zes werkgroepen aan de slag gegaan: besparing, communicatie, energieveld, coöperatie, financiën en agrarisch. Eind vorige week werd iedereen bijgesproken over de stand van zaken. Janssen:

“De werkgroep besparing moet als eerste aan de bak. Hoogstwaarschijnlijk komt er binnenkort een enquête in het dorp over wensen en kansen voor energiebesparing.” De werkgroep agrarisch organiseert op 12 februari (20.00 uur) in dorpshuis De Swingel een informatiebijeenkomst speciaal voor agrarische ondernemers. Boerin Greet Ruitenberg vertelt over hoe zij op haar eigen bedrijf het energieverbruik drastisch heeft verlaagd en nu ook duurzame energie opwekt. Ook de gemeente Opsterland, LTO Nederland, De Laval en Weidse Blik zijn aanwezig.

Nienke Plantinga. FOTO: SIETSE DE BOER

TIP van On Tour Tweewielers ... Volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag.... FEEST BIJ ON TOUR! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Laminaat in 13 dessins

KOM BIJ ONS OVER DE VLOER Voor een goed advies en een ruim assortiment vloeren.

All-in. Gelegd met, plint en ondervloer per m2

PVC Vloer in 35 dessins

voor € 25,00 * Vraag naar de voorwaarden.

Inclusief egaliseren per m2

voor € 39,00 * Vraag naar de voorwaarden.

Tapijt • Vinyl • Laminaat • Parket • Gordijnen • Vitrage • Binnen- en buitenzonwering

Hoofdstraat 69-71 | Gorredijk | t (0513) 54 11 99

www.peereboomwoninginrichting.nl


Sa!

11 februari 2015

5

www.sa24.nl

Tien maanden op zolder in Oudehorne Trudi Asscher-Jacobs is na bijna 70 jaar terug op haar onderduikadres aan de Tweede Compagnonsweg. “Daar boven zat ik, tien maanden lang, bij heit en mem Weiland”.

Ze staat peinzend onderaan de trap van nummer 49. Een levendige, 79-jarige dame die al 60 jaar in Israël woont. Ze heeft net een boek geschreven, dat ze in juni bij een volgend bezoek aan Nederland, in familiekring feestelijk presenteert. Via het Dorpsarchief van Oudehorne kon Evert de Jong haar helpen aan het voormalige onderduikadres. Nu kijkt ze, samen met neef Richard Jacobs uit Bussum, naar de zolderverdieping waar haar jonge leventje zich in 1944 afspeelde. Tien maanden lang. Een beetje onwennig vindt ze het wel, want er is veel veranderd sinds 1990, toen Alan en Kathrina Bakker de woning kochten. De Weilands zijn overleden en hun fietsenwinkel en werkplaats zijn opgegaan in de huidige woonruimte.

weggevoerd naar kamp Sobibor. “Soms ben je net niet daar, waar je eigenlijk wel zou moeten zijn.”

Weeshuis

In het begin was de taal een probleem. “Ik verstond niks, want heit en mem spraken Fries en kenden geen Nederlands.” Contacten buitenshuis waren er niet omdat Trudy, met haar donkere krullen, binnen moest blijven. Dat viel niet mee. “Ze hadden vast heel wat met me te stellen, want ik was van huis uit al niet zo’n lekker meisje. Alleen als er geen maanlicht was, mocht ik ’s avonds een luchtje scheppen”, vertelt ze. “Kom mar eefkes mei”, zei heit Weiland dan. Samen gingen ze bijvoorbeeld naar de sloot achter in de tuin.

OUDEHORNE

Trudi Jacobs werd in 1935 geboren in Laag-Keppel, een dorp in de Achterhoek. Haar ouders kwamen in de Tweede Wereldoorlog om in een concentratiekamp. Trudi en haar vijf jaar oudere broer werden op diverse onderduikadressen opgevangen, waaronder weeshuizen. “De Duitsers lieten in eerste instantie de weeshuizen, de rusthuizen en de ziekenhuizen ongemoeid”, vertelt ze. Kort nadat zij en haar broer het Amsterdamse weeshuis verlieten, werden de overige kinderen vandaar

Fries

In 1944 kwam Trudi, als 9-jarig meisje, in Oudehorne. Ze werd opgenomen in het gezin van Kornelis en Marijke Weiland, die zelf geen kinderen hadden. “Dat zag je vaker”, weet Trudi. “In een kinderloos gezin was de kans op verraad kleiner. Bovendien kon het onderduikkind in het gezin blijven wanneer de weggevoerde ouders niet terugkeerden.” Trudi kreeg boven op de zolder haar eigen plekje. Dreigde er Duits bezoek, dan kon ze zich verstoppen achter de met board afgetimmerde zijkanten van het dak. “Eigenlijk vond ik dat stom, want daar konden ze zo doorheen steken.”

Trudi Asscher vond haar onderduikadres in Oudehorne terug.

“Daar mocht ik op het ijs staan. De gelukkigste avond van m’n leven.” Lang duurde dat pure geluk niet, want de geit begon zo heftig te mekkeren dat Weiland vreesde voor burenalarm. Als mem Weiland tijd had, zat ze bij Trudi op zolder te naaien. Ze was coupeuse. En ’s avonds las heit Weiland voor uit ‘Afke’s Tiental’. Nog ziet ze de boten varen door de Compagnonsvaart. “Die werden vanaf de kant geduwd met een stok”. Het leek toen allemaal veel groter, zoals dat gaat wanneer vroege herinneringen worden opgehaald. Trudi Asscher kijkt rond in de tuin. Daar stond het rieten hokje, waar ze op zomerse zondagen wel eens zaten, beschut en uit het zicht. Het huis

FOTO: SIETSE DE BOER

is nu donkergrijs geschilderd, dat maakt herkenning wat lastig. “Maar jullie hebben het mooi verbouwd”, zegt ze.

Bang

Toen de oorlog voorbij was, mocht de inmiddels tienjarige Trudi weer naar buiten, naar de Canadezen die Oranjewoud binnenreden. “Maar ik was bang, ik durfde overdag niet meer naar buiten.” Toch ging ze, samen met heit Weiland en zijn grote donkere cape, waarin ze kon schuilen. “Toen werden heit en mem helden”. Na de oorlog ontstond de discussie: moeten Joodse weeskinderen bij de onderduikouders blijven of kunnen ze beter in een Joodse omgeving opgroeien? Trudi ging inmiddels in Oudehorne

naar school, maar toen oom Juul in september op een grote motor bij de Weilands arriveerde, koos ze ervoor met hem mee te gaan. “Ik besefte toen niet wat ik heit en mem daarmee heb aangedaan.” “Het doet me wel wat, hier te zijn”, zegt Trudi Asscher, “maar ik ga niet huilen, hoor.” Ze heeft een verklaring voor het lampje, dat Alan Bakker in 1990 op zolder vond. “Als er mensen in de winkel of de werkplaats kwamen, drukte heit op een knopje. Dan ging er boven een lampje branden en wist ik dat ik rustig moest zijn.” Voor de Bakkers een vraagteken minder en een bevestiging dat ze in een huis wonen met een bijzondere geschiedenis.

Preek van de leek in Kortezwaag GORREDIJK Het oude kerkje van Kortezwaag, gebouwd in 1792, wordt te weinig gebruikt. Althans dat vinden de leden van de beheercommissie. Pier Postma: “Wy fine eins wol dat der wat mear organisearre wurde kin.” Niet dat er helemaal niets gebeurt in de kerk. Er wordt jaarlijks een paar keer gerouwd en getrouwd, er is wel eens een concert en in de zomermaanden doet de kerk mee aan Tsjerkepaad. “Dan komme der op sa’n middei ek samar 20 man del”, vertelt Ad Vromans. “Ferline simmer hat ús dat sels noch in dikke jefte opsmiten.” De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Zij zorgen voor het onderhoud. De plaatselijke beheercommissie is verantwoordelijk voor de verdere exploitatie. Ze bedacht iets nieuws: de preek van de leek. Een interessant persoon

De kerk wordt ook gebruikt voor feestjes. Ria Hoekmeijer verzorgt de bloemen. FOTO: SIETSE DE BOER

die zijn of haar levensverhaal in de kerk vertelt. Over de keuzes die in het leven zijn

gemaakt. Over hoe mensen in het leven staan. Er is één voorwaarde: het gaat niet over

religie. “Yn alle gefallen net yn haadsaak.” De commissie zoekt wel mensen die ook een

link met de omgeving hebben. Erwin Boering is de eerste preker. Op zondag 22 februari (16.00) vertelt hij over zijn werk bij Shell. Als supervisor over boorplatforms reist hij over de wereld. Zijn vrouw Wiep de Jong, afkomstig uit Gorredijk, vertelt dan iets over de relatie van haar familie met de kerk in Kortezwaag. Joost van Bodegom, oud-burgemeester van Opsterland, volgt op 22 maart. Vromans: “It is it doel dat wy alle fjirde sneinen fan de moanne sa’n preek hâlde.” Veel kerken zijn op zoek naar activiteiten. “Konserten binne ek moai, mar dy binne der al op safolle plakken. Wy tinke dat wy ús hjir wat mei ûnderskiede kinne.” De toegang tot de preek van de leek is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden. Het oude kerkje is ook te gebruiken voor vergaderingen of feestjes.


Sa!

11 februari 2015

7

www.sa24.nl

Solistenconcours muziekverenigingen

Weg met podiumvrees

SA24.NL

Maar liefst 73 solisten deden zaterdag mee aan het solistenconcours in Ureterp. Heel nuttig voor het wegnemen van podiumvrees en goed voor de ontwikkeling van jonge muzikanten. Muziekverenigingen maken zich wel zorgen over de toekomst. De tienjarige Jelena Krikke van De Bazuin uit Ureterp staat klaar voor haar solo. Op bariton speelt ze voor een volle zaal ‘Hippo Hop’. Pake Sjoerd zit vol bewondering achter in de zaal. “Se hat noch net in jier les hân.” Jurylid Piet Groeneveld beloont haar optreden met 77 punten, goed voor een tweede prijs. Jelena is een van de 73 solisten die zaterdag hun kunnen lieten horen in De Wier in Ureterp. Het jaarlijkse solistenconcours van de Federaties van Muziekverenigingen van Opsterland (FOM) en Ooststellingwerf trok fors meer deelnemers dan een jaar geleden.

URETERP

Volgens bestuurslid Siebe Reiding stimuleert de FOM deelname aan het concours volop, onder andere door het vergoeden van de begeleidingskosten. Een concours vindt hij belangrijk in de opleiding van jonge muzikanten. “Dat bern

dit sûnder skroom dogge, is hiel mooi. Dat komt letter yn it orkest ek fan pas by it solo spyljen.” Bovendien is een concours een mooi ijkpunt om in de opleiding naar toe te werken. Die scholing bij de muziekverenigingen staat onder druk, zeker in Opsterland. Volgens medebestuurslid Anneke Jansma is de gemeente alleen nog betrokken bij de eerste kennismaking met muziek op de basisscholen. “Earder siet der ek noch subsydzje op de ferfolchlessen, mar leden en ferieningen moatte dat no sels betelje.” Om voldoende doorstroming te houden, zijn jeugdleden heel belangrijk. De helft van de verenigingen verzorgt de lessen zelf, schat Reiding. De andere helft maakt gebruik van Ars Musica of Ateliers Majeur. Net zo belangrijk is de beschikbaarheid van instrumenten. Volgens Reiding dreigt dat

Koperblazers, slagwerkers, maar ook blokfluiten op het solistenconcours. FOTO: SIETSE DE BOER

de komende jaren spaak te lopen. Verenigingen bezitten zelf de instrumenten en stellen ze vervolgens beschikbaar aan de leden. “De measte ferieningen ha de saak aardich op regel, mar der giet in soad jild yn om. Ik bin sels lid fan De Lofklank yn Oerterp. Wy ha 28 muzikanten en alles by elkoar wol foar 200.000 euro oan ynstruminten. De lytste bugel

kostet al 2.500 euro.” De FOM betaalt nu nog via een instrumentensubsidie mee aan de vervanging van instrumenten. Omgerekend was jaarlijks 50 euro per lid beschikbaar, betaald vanuit de gemeentelijke subsidie. Opsterland verlaat echter het pad van vaste subsidies en de incidentele subsidies zijn gekoppeld aan evenementen. “Dêr kinne wy gjin

bydrage foar de ynstruminten yn kwyt”, stelt Jansma. De verenigingen moeten nu op zoek naar alternatieve geldbronnen. Het geven van extra concerten is niet altijd mogelijk. “En it smyt meastentiids ek net sa’n soad op. Wy binne al bliid at wy út de kosten binne.” Meer over de uitslagen van het solistenconcours vindt u op www.sa24.nl.

plaatsen en op uiteenlopende momenten heeft ondergaan. Huisman is ervan overtuigd dat kijken veel verder gaat dan het waarnemen van de afbeelding op het schilderij. “Je ziet als beschouwer veel meer dan wat je je bewust bent.” Wessel doet een beroep op dat wat behoort tot de wereld van herinneringen en associaties. Hij wil mensen attenderen op wat ze zelf - meestal maar ten dele bewust - aan beelden, herinneringen met zich meedragen.

“Waarom kun je zo intens geraakt worden door een reeks klanken die we gemakshalve muziek zijn gaan noemen?” Zo direct wil hij schilderen; verf laten zien, laten spreken en mensen iets teruggeven waarvan ze het bestaan bijna waren vergeten.

Wessel Huismans fascinatie voor licht van wit, zwart, rauwe amber en hemelsblauw in ontelbare nuances, die hij laag over laag opbrengt. Een proces dat maanden en soms zelfs jaren duurt.

Tijdreiziger

Huisman was zondag zelf bij de opening. FOTO: SIETSE DE BOER BEETSTERZWAAG Schilderijen van Wessel Huisman zijn de nieuwe blikvangers van Galerie Terbeek in Beetsterzwaag. In zijn werk draait alles om licht. Vanaf zijn vroegste jeugd heeft hij lichtsituaties geregistreerd en opgeslagen. In zijn unieke stijl plaatst hij figuratieve en abstracte elementen in contexten van licht en krijgt de vluchtige tijd gestalte. De kunstenaar uit Breda geniet internationale bekendheid met vaste galerieën in Florence, Shanghai en Miami. In Beetsterzwaag hangt zijn werk tot en met 15 maart.

Licht is de basis voor alles wat voortkwam en wat voortko-

men zal. Ooit startte de grote schepper zijn creatie met een druk op de lichtknop. Sindsdien proberen talloze kunstschilders deze unieke actie te kopiëren en van een eigen signatuur te voorzien. In dit verband dringen namen uit de historie zich op, zoals Van Gogh en Mondriaan. Schilders die ruimte gebruikten, om licht een eigen intensiteit te geven. Kunstenaar en historicus Wessel Huisman (1954) is net als zijn beroemde voorgangers gefascineerd door de sferen van het licht. Huisman geeft er op zijn doeken op een heel eigen wijze gestalte aan. Hij bedient zich daarbij van een zeer beperkt kleurenpalet

“Schilderen is een oude, rijke en betekenisvolle taal”, vindt Huisman. “Het is in feite de oudste taal waarover mensen beschikken. Met geen enkel ander medium kun je op het platte vlak zoveel aan de orde stellen, zoveel verbeelden en ook zoveel verbergen. De uitdrukkingsmogelijkheden van verf zijn bijna onbegrensd.” Met zijn interpretatie laat Huisman zien zich niet alleen in het hier en nu te verdiepen, maar ook in het verleden. Zijn levensloop bevestigt dat. Voordat hij zijn studie aan de kunstacademie in Arnhem afrondde, studeerde hij met succes geschiedenis in Nijmegen. Hij hanteert regelmatig oude zwart-witfoto’s die hij als een tijdreiziger inzet.

Herinnering

Specifieke lichtvallen zijn voor Huisman een middel om herinneringen te intensiveren. Hij praat dan ook graag over de intensiteit van een schilderij. In zijn schilderijen vangt hij ervaringen, die hij op verschillende

www.galerieterbeek.nl


Sa!

11 februari 2015

9

www.sa24.nl

cursisten leren gereeDscHAP te geBruiken

Van kiekje naar echte foto Je ziet ze soms wel lopen. Groepen fotografen in het centrum van Gorredijk. Grote kans dat het cursisten zijn van Roland Bouma en Greetje Keuning van FRB Fotografie. “Het centrum van Gorredijk is heel geschikt voor een practicum. Een deel van de cursisten krijgt de opdracht om de mooie kant van het centrum te fotograferen, terwijl andere cursisten het verval vastleggen. Beide zijn in Gorredijk aanwezig.”

JUBBEGA

Al meer dan tien jaar verzorgen Bouma en Keuning cursussen fotografie, in het hele Noorden. In de basiscursus gaat er voor veel mensen een wereld open. “Iedere camera heeft een automatische stand. Die wordt door veel mensen gebruikt. Dat is voor het kiekjeniveau prima”, stelt Keuning. “Maar wil je echte foto’s gaan maken, dan moet je het gereedschap leren beheersen. Met een handmatige instelling kun je veel meer uit de camera halen.” Dat betekent vooral inzicht in een stuk theorie. Bouma: “Je moet de camera leren begrijpen en dat gaat verder dan het bedienen van de knop-

jes. Het vraagt kennis over de achterliggende principes zoals sluitertijden en diafragma.” Dat er veel te ontdekken is, blijkt onder andere uit het feit dat sommige cursisten al meer dan tien jaar op cursus zitten. Stapje voor stapje komen ze steeds verder. “Het ontwikkelen van waarnemend vermogen kost tijd. Je moet bijvoorbeeld de achtergrond op een foto leren beheersen. Dat is voor fotografen een belangrijk wapen.” Bouma en Keuning zijn in de cursussen kritisch, maar altijd in relatie tot de fotografie. “Wij kraken niet af, maar kijken naar de ontwikkeling. Het gaat om de stijgende lijn, niet om het absolute niveau.” Dat iedereen tegenwoordig maar lukraak foto’s schiet met mobieltjes, vindt Keuning niet erg. “Ik ben er juist blij mee, mensen komen zo in aanraking met beeld. Dat maakt ze enthousiast en daardoor willen ze vaak meer weten over fotografie. Over hoe ze een

Ontdekken van de geheimen van een fototoestel. FOTO: SIETSE DE BOER

toestel in de macht krijgen.” En dat is best lastig, want er is een grote verscheidenheid in fototoestellen. Er zijn volgens Bouma camera’s op de markt, die veel te duur zijn voor wat ze kunnen. “Je moet jezelf afvragen wat je ermee wilt. En dan letten op het gebruiksgemak. Daar ben ik heel scherp op. Mensen denken vaak: hoe meer knoppen, des te ingewikkelder het toestel. Het tegenovergestelde is waar. Minder knoppen betekent vooral veel ondoorzichtige en onhandige achterliggende keuzemenu’s.”

Impressie van het bouwproject aan De Fjilden.

Start bouw plan De Fjilden Als het meezit wordt er voor de zomer eindelijk gebouwd op het terrein van de voormalige sportvelden in Nieuwehorne. De gemeente Heerenveen had grote plannen met dit terrein, nadat er elders in het dorp een nieuw sportcomplex is gebouwd. Er is plek voor tientallen woningen. De crisis gooide echter roet in het eten.

NIEUWEHORNE

Bouwbedrijf Van der Woude uit Gorredijk en DW BOUW uit Nieuwehorne ontwikkelden

nu samen met de gemeente Heerenveen een plan voor de bouw van zeven woningen aan de Sterrekamp. Van der Woude bouwt twee blokken van twee geschakelde woningen. DW BOUW ontwikkelde een plan van drie geschakelde woningen in één blok. De bouwbedrijven stemmen veel zaken op elkaar af. Het ontwerp is samen gemaakt, waardoor er een samenhangend straatbeeld ontstaat. De keuze voor bijvoorbeeld ste-

nen en dakpannen is gelijk. Dat scheelt ook bij de inkoop van bouwmaterialen. Alle zeven woningen zijn geschikt voor starters op de woningmarkt. De woningen van DW BOUW zijn er vanaf 143.500 euro v.o.n., de vier woningen die door Van der Woude worden gebouwd vanaf 175.800 euro v.o.n. www.bouwbedrijfvanderwoude.nl www.dw-bouw.nl.

Eind februari starten nieuwe cursussen, opgebouwd uit zeven lessen van elk drie uren. Cursisten krijgen een cursusboek, maar fotograferen leer je in de praktijk. Bouma heeft in de loop der jaren tal van uitdagende opdrachten bedacht. “Waarbij ik weet dat mensen in de prak-

tijk altijd tegen probleemjes aanlopen. Daar leer je van.” Naast de basiscursus zijn er tal van vervolgcursussen: Portret & Model, Landschap & Natuur, Macro, Kinder- & Bruidsfotografie. www.frbfotografie.nl

Bedrijven vinden glasvezel duur GORREDIJK Bedrijven op het industrieterrein van Gorredijk smachten naar een snelle internetverbinding, maar de aansluitkosten zijn zo hoog dat het er voorlopig niet van komt. De Stichting Bedrijventerreinen Gorredijk (Stibego) is teleurgesteld in de opstelling van de gemeente Opsterland. Langs de Overtoom en De Kromten ligt al een glasvezelkabel. Enkele direct aangelegen bedrijven zijn er ook al op aangesloten. Bedrijven verder op het industrieterrein nog niet. Volgens Jan Dijkstra, voorzitter van Stibego, kost aansluiting van het hele terrein naar schatting 300.000 tot 400.000 euro. “Dat heeft Fryslân Ring ons op een bijeenkomst voorgehouden. Dat is natuurlijk voor dat beperkte aantal bedrijven een veel te hoog bedrag.”

Stibego was bezig met een inventarisatie van belangstellenden toen van het gemeentehuis het signaal kwam om even niets te doen. Dijkstra: “De gemeente wilde het voortouw nemen. Het bleef lang stil en vervolgens is een gesprek met Fryslân Ring de enige concrete actie geweest. We hadden van de gemeente als sparringpartner meer verwacht.” Het is voor Stibego lastig zelf verdere stappen te ondernemen. Dijkstra en zijn bestuur voelen er niets voor om een soort kabelbedrijf te

worden met alle verantwoordelijkheden en risico’s van dien. “Dan moet de gemeente al minimaal zorgen voor een garantstelling.” Dijkstra vindt dat ook de gemeente belang heeft bij de aanleg van het glasvezelnetwerk. Er zijn op de industrieterreinen nog veel ongebruikte kavels. “Wanneer je die bij potentiële kopers aan kunt bieden met de aanwezigheid van snel internet, heb je een concurrentievoordeel.” Raadslid Romke de Jong (D66), zelf ondernemer op het industrieterrein, spoorde wethouder Piet van Dijk tijdens de laatste raadsvergadering aan om alles in het werk te stellen om de zaak in beweging te krijgen. “Gemeente en provincie willen een inhaalslag maken. Het loopt nu spaak op de kosten. We willen zo graag initiatieven uit de mienskip. Stibego is daar een goed voorbeeld van. De glasvezelkabel ligt al heel dichtbij. Dan moet het toch mogelijk zijn een oplossing te vinden?” Wethouder Van Dijk liet in de raadsvergadering al weten dat het heel lastig is. Overheden mogen zich alleen bemoeien met witte gebieden die voor marktpartijen niet interessant zijn. Daar vallen industrieterreinen niet onder, zij worden aangemerkt als grijze gebieden. “Ik zal mijn best doen, maar wit is wit en grijs is grijs.”


muziek

Lookin ‘4 Cash vrijdag 13 februari 2015 Aanvang 20.30 uur Entree: € 10,-

TALENT IS GOUD WAARD ontdek jouw talent op de BHS Open Dag gemist?

Heb je onze Open Dag gemist? En wil je toch graag meer weten over de Burgemeester Harmsma School? Kom dan naar onze Doemiddag. We maken er een leuke middag van!

kindervoorstelling

Vuurtoren wacht (4+)

Open Huis

Ouders en leerlingen kunnen kennis maken met de Burgemeester Harmsma School tijdens het Open Huis op 18 februari van 15.30 uur tot 19.00 uur.

zaterdag 14 februari 2015 Aanvang 15.00 uur Entree: € 7,50

DE skans gorredijk www.skans.nl

Loaijersstrjitte 2 | Gorredijk | 0513 - 468600

H. Ringenoldusstraat 3 8401 PV Gorredijk T: 0513 - 46 34 55 E: administratie@burgharmsmaschool.nl I: www.burgharmsmaschool.nl


Sa!

11 februari 2015

Reünie Oerterp

Grote hobbymarkt

Korfbalvereniging Oerterp viert dit jaar haar 65-jarig bestaan, onder andere met een grote reünie op 13 juni op sportpark De Griene Greide. De organisatie zoekt oud-leden die aan deze feestdag willen deelnemen. Naast bijpraten wordt er ook een onderling toernooi gespeeld, is er een buffet en een groot feest. Aanmelden: Henk Boersma (0512-302 631), Kees Boonstra (0512-301 416). www.kvoerterp.nl

Diverse standhouders zijn zaterdag 14 februari (10.00-16.00 uur) aanwezig op de hobbymarkt in ‘De Buorskip’. Met onder andere Barbie- en poppenkleding, quilt, Deens snijwerk, tuindecoraties, gebreide sokken en truien, blikfiligraan, houten speelgoed, vogelhokjes, dienbladen en sieraden. Speciale gast is Trientsje Sikkema met zelfgemaakte schilderijen. Er is ook een inloopworkshop kalligrafie. Entree: gratis.

URETERP

Salute

Op zondag 15 februari (14.30 uur) verzorgt het ensemble Salute een optreden in het kerkje van Schurega. Een muzikale reis met muziek uit Engeland, Frankrijk, Spanje, Balkan,  Italië, Duitsland en Zuid-Nederland uit de periode van 1500 tot 1650.  Volksliedjes, maar ook liederen van beroemde musici als John Dowland, Josquin des Prez, Henric Isaac, Alfonso Mudarra en Constantijn Huygens. Entree: 7,50 euro.

JUBBEGA

BEETSTERZWAAG

Vuurtoren Wacht

GORREDIJK Jeugdtheatergezelschap Het Houten Huis brengt op zaterdag 14 februari (15.00 uur) in De Skâns een muzikaal sprookje over hoe erg je iemand kunt missen en de blijdschap van het terugzien. Een matroos gaat uit varen, een vuurtoren wacht. In Vuurtoren Wacht blijft Vuurtorenvrouw

alleen achter als Matroos uit varen gaat. Ze mist Matroos. De seizoenen trekken voorbij en met de zon, de bladeren en de sneeuw komen ook de postbode, de vliegenier en de trekganzen langs. Kunnen zij de leegte vullen die Matroos heeft achtergelaten? Entree: 7,50 euro. www.skans.nl

Uilenballen

Het is altijd spannend om te ontdekken wat er in een uilenbal zit. Vandaar dat De Fûgelhelling op woensdag 18 en dinsdag 24 februari (14.0016.00 uur) weer uilenballen gaat pluizen. Leeftijd: vanaf 6 jaar. Entree: 3 euro. www.defugelhelling.nl

URETERP

Sizze & Dwaan

TERWISPEL Toanielselskip Sizze & Dwaan spilet op freed 13 en sneon 14 febrewaris (20.00 oere) yn it doarpshûs it stik ‘De Sweedske siktaresse’, skreaun troch Annie M.G. Schmidt. Entree: 9 euro.

COLOFON REDACTIE

Johnny Cash – a tribute

GORREDIJK Op vrijdag 13 februari (20.30 uur) speelt Lookin’4 Cash in De Skâns een mix van rock-’n-roll met een vleugje gospel. De band is voortgekomen uit een succesvol muziektheater-spektakel (2013) over het leven van Johnny Cash. De band Looking’4 Cash duikt

terug in de tijd met natuurlijk de mooiste en bekendste nummers van Johnny Cash en veel rockabillymuziek uit die tijd. Maar ook nummers van Elvis Presley en andere onvergetelijke artiesten staan op het repertoire. Entree: 10 euro. www.skans.nl

Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

TIJNJE De Groene Aarde geeft zaterdag 14 februari (9.3012.30 oere) een creatieve vilt-workshop rondom de roos. In deze kleinschalige workshop leer je je eigen rozen vilten. Ook is er informatie over de geneeskrachtige werking van de roos. www.degroeneaarde.eu

Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl

Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

Toanielferiening O&O spilet op 14 en 21 febrewaris (20.00 oere) yn De Alde Slûs it stik ‘Sil de Strânjutter’. Fjouwer jonge spilers meitsje harren debút yn dit stik, dat spilet rûn 1900. Sil Droeviger is boer, mar boppe-al strânjutter. As yn swier waar in skip op it strân rint, weaget hy syn libben foar de minsken op dit skip. Hy kin it libben fan in lytse poppe rêde, in famke. Hy en syn frou Jaakje ha twa jonges, mar Sil hie ek sa graach in famke ha wollen. No hat Sil ien út de ‘grutte tobbe’ helle. Dit famke, Lobke, wurdt yn syn gesin grutbrocht. It is Sil syn leafste besit, syn eachappel, it moaiste famke fan Skylge.

Rozen van vilt

ADVERTENTIEVERKOOP

OPMAAK

TIJNJE In Pipegaelsgea maakt Carnavalsvereniging De Turftrapers zich op voor het jaarlijkse Groot Carnaval. Op 13 en 14 februari zwaait Sinti Swartebos den Eerste de scepter over het dorp. Thema van het carnaval dit jaar is Tynje Zoo. Uitgedost als de meest exotische dieren leven de carnavalgangers zich op 14 februari uit op muziek van feestband De Suskes. Op 13 februari is er in Café Zalen Overwijk een miniplaybackshow voor de kinderen. Zaterdagmiddag overhandigen De Turftrapers traditiegetrouw een cadeau aan een persoon of een vereniging uit het dorp. Vanaf 13.30 uur is er een speurtocht voor kinderen.

JOBBEGEA

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur.

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

Carnaval

O&O

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl

11

www.sa24.nl

Healers

Op zondag 15 februari (15.00 uur) treden Healers op in de Witte Kerk. Met rauwe muziek laat deze bluesband zowel op cd als tijdens optredens de diepste essentie van hun ‘Fryske roots blûs’ horen. In Hemrik wordt semi-akoestisch gespeeld. Een uitdaging,

HEMRIK

want de kans dat het accent van de Friestalige blues meer op de ‘roots’ komt te liggen is zo nog groter. Het optreden is onderdeel van een afscheidstournee. Entree: 7,50 euro, t/m 12 jaar 2,00 euro. www.wittekerkhemrik.nl

AGENDA DO 12 FEB 09:30 UUR | JUBBEGA Workshop Opruimen doe je zo! De Kompenije 20:00 UUR | WIJNJEWOUDE Agrarische infoavond WEN De Swingel

VR 13 FEB 09:30 UUR | BAKKEVEEN Voorjaarsworkshops De Wylde Roas 17:00 UUR | HEMRIK Proef de Winter Stoeterij Het Swarte Paert 20:00 UUR | TERWISPEL Uitvoering Sizze & Dwaan Doarpshûs 20:30 UUR | GORREDIJK Lookin’ 4 Cash De Skâns

ZA 14 FEB 09:00 UUR | BAKKEVEEN Voorjaarsworkshops De Wylde Roas 09:30 UUR | TIJNJE Rozen vilten op Valentijnsdag De groene aarde 10:00 UUR | BEETSTERZWAAG Grote hobbymarkt De Buorskip 14:00 UUR | GORREDIJK Vuurtoren Wacht (4+) De Skâns 20:00 UUR | LANGEZWAAG Uitvoering Nut en Genoegen Dorpshuis 20:00 UUR | TERWISPEL Uitvoering Sizze & Dwaan Doarpshûs 20:00 UUR | JUBBEGA O&O - Sil de strânjutter De Alde Slûs

ZO 15 FEB 14:30 UUR | JUBBEGA Ensemble Salute Kerkje Schurega 15:00 UUR | HEMRIK HEALERS Witte Kerk

DI 17 FEBR 20.00 UUR | BEETSTERZWAAG Infoavond ELAN De Buorskip

WO 18 FEBR 14:00 UUR | URETERP Uilenballen pluizen De Fûgelhelling

U KUNT UW EVENEMENT AANMELDEN VOOR DEZE AGENDA VIA ONZE SITE WWW.SA24.NL


Dag van

Laten we eerlijk zijn. Vertellen wij onze geliefd haar zijn? Nee natuurlijk niet. Het blijft er vaak een andere excuus? Gelukkig is het komende van de liefde. Excuses gelden niet meer. D


n liefde

de wel vaak genoeg hoe gek we op hem of bij. Te druk, niet aan gedacht. Of heb je nog zaterdag 14 februari. Valentijnsdag. De Dag Dus kom eens verrassend uit de hoek!


De Leyen Rottevalle Fryslân

Uw spouwmuur isoleren heeft meer voordelen dan u denkt!

Koud k wordt il warm comfort abel

• Hoogste rendement. Gewoon een gezelliger en comfortabel huis • Top kwaliteit witte HR++ EPS Schone warmere muren isolatieparels, worden al ruim 60 Minder koude trek over de jaar zonder probleem toegepast. vloer want de kou valt niet • Verwachte levensduur meer van de muur af meer dan 100 jaar. Schone muren in hoeken, achter gordijnen en kasten Wij zijn niet zomaar het of piano's oudste spouwmuurisolatieVeel gezonder binnenklimaat bedrijf van Fryslân. en prettiger voor patiënten met luchtaandoeningen Waar veroorzaak je nog ± 35% rendement? Na vier jaar levert het alleen maar geld op, je leven lang!

Sûnder grutte risiko’s in noflik thús OUDERWETSE SITUATIE

DUURZAAM EN MODERN

Een investering in de waarde van uw huis!

Spouwcleaning® Heeft u oude vergane isolatie? Wij kunnen dat onderzoeken en als dat mogelijk is, verwijderen en opnieuw isoleren!

Isolatie binnen 4 weken.* *onder vorstvrije weersomstandigheden.

ING NBIED A A E ! HERP DEEL EN SC NG VOOR E M LA GO VRAA EN LEVEN PAK E

isolatiezorg.nl Bel: 0512-729042 De Steven 8 - Drachten

Maak gebruik van de Friese energie premie, een subsidie van het PEB/Nuon geld. Voor de bevolking van en werkgelegenheid in Fryslân van €350 tot €2800,-, met buren €250,- extra. Schuil isolatiezorg 220x300 2015 02.indd 1

20-01-15 08:31


Sa!

11 februari 2015

www.sa24.nl

CHeerleADing is ABsoluut sPort

Veel meer dan een beetje leuk dansen Cheerleading is in Nederland een kleine sport. Maar de Frisian Cheer Stars timmeren al drie jaar flink aan de weg. Best bijzonder, vinden ze zelf. “In Amsterdam kennen ze deze sport amper en wij staan op het EK.” TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: PETER BOSMA EN SIETSE DE BOER

WIJNJEWOUDE In 2012 kreeg Margje van der Lei de vraag of ze vanuit de stichting Van der Lei Talent Academy & Showproductions in Wijnjewoude zin had een cheerleading-team op te zetten. Drie jaar later staat er een mooie groep meiden die samen wekelijks het uiterste van zichzelf eisen. Foutloze flikflaks, spectaculaire salto’s en duizelingwekkende torens.

Wie stelt dat cheerleading geen sport is, krijgt het aan de stok met Janneke van der Ploeg (19) en haar teamgenoten. “Dit is absoluut sport. We doen echt meer dan een beetje leuk dansen, hoor.” Het beeld van knappe dames die tijdens een basketbal- of american footballwedstrijd langs de lijn enthousiast staan te springen en met pompons zwaaien klopt niet, bezweert de uit Frieschepalen afkomstige Van der Ploeg. “Dat is cheerdance. Wij doen cheersport. Dat is veel zwaarder.” Zelf deed ze eerst aan acrogym, maar vond daar later niet meer wat ze zocht. “Maar ik wilde wel actief blijven in iets soortgelijks.” Ze kwam in contact met Van der Lei en al snel was ze een Frisian Cheer Star.

Op nul

Als acrogymnaste had ze natuurlijk een flinke basis, maar in de cheersport begon ze toch op nul. “Er zijn op het eerste gezicht raakvlakken, maar er worden heel andere dingen van je verwacht en de technieken zijn compleet anders.” Het was flink aanpoten om de basisbeginselen onder de knie te krijgen. Inmiddels is Van der Ploeg een van de oudere en meest ervaren leden in de groep van twaalf meiden. Ze heeft een leidende rol en is inmiddels assistent-trainer naast hoofdtrainster Margreet Steg. Die nam zelf als acrogymnaste deel aan diverse EK’s en WK’s en is trainster van alle teams van Frisian Cheer Stars. “Nu ben ik er toch ook weer anders mee bezig. Elk vrij momentje gebruik ik om te bedenken wat we nog kunnen of moeten verbeteren voor de volgende show.” De groep zou nog graag een extra trainingsavond in de week hebben. Een sessie is niet altijd toereikend. De Frisian Cheer Stars komen echter ook nu al ijzersterk voor de dag. In juni is het Nederlands kampioenschap. Begin februari behaalde het team tijdens de eerste voorronde in Hellendoorn al een eerste en een tweede plaats.

Eigen publiek

Hoe ziet zo’n oefening er dan uit? Van der Ploeg: “We beginnen met een yell, om het publiek op te zwepen. De mensen op de tribune blij maken is een onderdeel van de sport. Ook dat beoordeelt de jury.” Het eigen publiek

moet dus ook volle bak juichen voor de eigen ploeg. Van der Lei: “Dat vergde wel even opvoeding. Nederlanders zijn geen Amerikanen en Friezen al helemaal niet. Maar inmiddels gaat het heel goed.” Na het enthousiasmerende onderdeel volgt het artistieke deel. De meiden lopen diverse lijnen, zo strak mogelijk uitgevoerd. Het belangrijkste zijn natuurlijk tumblings, de acrobatische sprongen. Zo’n actie begint bij de bases, twee cheerleaders die letterlijk de basis vormen. Zij brengen de flyer omhoog. De flyer is licht en lenig en maakt, gelanceerd door de bases, een artistieke sprong tijdens een vlucht van een paar meter hoog (op dezelfde plek). Vervolgens zorgen de bases, samen met de achtervang ervoor dat die flyer weer veilig kan landen. “Je moet blind vertrouwen in elkaar hebben om zoiets te doen”, weet Van der Ploeg. “In 2,5 minuut wil je zoveel mogelijk acties laten zien. Hoe meer fraaie acties, hoe meer punten je kunt verzamelen. Het is zwaar, heel intensief.” Het kost een jaar om een oefening tot in de kleinste details onder de knie te krijgen. “Al wordt het met ervaring wel steeds makkelijker. Je stapt hoger in.” Maar de Frisian Cheer Stars zijn dit seizoen behoorlijk vernieuwd, dus is het aanpoten om de nieuwelingen zo snel mogelijk op niveau te brengen. Met twaalf Stars heeft de groep een mooi formaat, maar Van der Lei en Van der Ploeg willen nog wel wat groter. Graag

zelfs. “Het maximum ligt op 24 cheerleaders”, zegt Van der Ploeg. “Hoe groter de groep, hoe spectaculairder je het kunt maken. Het geeft extra creativiteit.”

Ook voor mannen

Het is zeker ook een sport voor mannen, benadrukt Van der Lei. “In andere landen zie je dat al veel meer. Mannen brengen door hun kracht ook andere mogelijkheden met zich mee voor een show. Ik heb vorig jaar op het EK in Bonn flyers gezien die bijna het plafond raakten, zo hoog werden ze de lucht in gegooid door hun mannelijke bases. Enorm spectaculair.” Van der Lei is er trots op dat Friesland voorop loopt in de cheersport. “In een grote stad als Amsterdam kennen ze deze sport amper, terwijl wij gewoon op het EK staan. Heel bijzonder.”

Vanaf drie jaar Kinderen vanaf 3 jaar kunnen al bij Frisian Cheer Stars terecht. Van der Lei geeft les in de basisbeginselen van acrobatiek in Beetsterzwaag, Ureterp en Heerenveen. “Wedstrijden draaien kan vanaf 5, 6 jaar. Dat zijn de mini’s. Daarboven zitten dan de Peewees, van 9 tot 12 jaar.” Ook in deze leeftijdscategorieën doen de Frisian Cheer Stars het goed, getuige de podiumplaatsen tijdens de voorronde van het NK. De Frisian Cheer Stars geven ook demonstraties bij andere sportevenementen.

15


Ruimte huren in de bieb? Vanaf 30 euro

Vergaderruimte, cursusruimte, werkplekken... Bel 0513-461548 of mail naar w.zwanenburg@bzof.nl Meer info: www.bzof.nl

Zuidoost Frysl창n


Sa!

11 februari 2015

17

www.sa24.nl

FYsiotHerAPie BeetsterzWAAg innoveert voortDurenD

Weg van de gebaande paden Waar vroeger de aandacht lag op het behandelen van klachten, is preventie bij een moderne fysiotherapiepraktijk inmiddels even belangrijk. Dat betekent meerdere disciplines binnen de praktijk, voortdurend innoveren en aangesloten zijn bij diverse netwerken.

Agenda

TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

“Je kunt eigenlijk niet meer klein blijven”, stelt Margo Zoetendal, praktijkhouder van Fysiotherapie Beetsterzwaag. Daarvoor is het vakgebied te uitgebreid. De praktijk telt zeven behandelaars, ieder met een eigen specialisatie. Allemaal gericht op problemen met het houdings- en bewegingsapparaat. BEETSTERZWAAG

Innoveren

“Om goede zorg te kunnen blijven bieden, moet je continu innoveren.” Goed voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling is de Dry Needling-therapie (zie kader), in Beetsterzwaag een onderdeel van het totale programma. “Constateert een van de therapeuten bijvoorbeeld dat de klachten onvoldoende reageren op de behandeling,

dan kunnen we snel overleggen over een aanvullende therapie. De lijntjes zijn kort.” Kwam je vroeger bij een fysiotherapeut vanwege klachten, bij een moderne praktijk komen steeds meer mensen om klachten te voorkomen. “Mensen worden gemiddeld steeds ouder, maar willen toch graag doorgaan met de dagelijkse bezigheden. Je ziet dat ze er wat voor over hebben om fit te blijven.” Dat kan bijvoorbeeld in de Beweegstudio, eind 2013 geopend in de voormalige bibliotheek. “We bieden er allerlei trainingen, ook voor mensen die gewoon lekker willen bewegen.” Trainingen en behandelingen zijn volgens Zoetendal altijd maatwerk. Bijvoorbeeld gericht op valpreventie of een oefenprogramma bij hart-, long-,

Inloopspreekuur

Voor mensen met (sport)klachten en/ of vragen is er een vrijblijvend inloopspreekuur op maandag van 17.15 uur tot 17.45 uur.

Rennen met Mattie

Start 2 maart 2015. Na acht lessen verantwoord een half uur kunnen rennen.

Voorjaar 2015

Bootcamp, workout buiten, voor mannen en vrouwen.

Vanaf 18 februari

Pilates, BBB, Steps en Aerobic, kortom Be-Fit, door nieuwe fitinstructrice Lisa Klabbers www.fysiotherapiebeetsterzwaag.nl

Margo Zoetendal

en vaatproblemen. De fitness- en beweeggroepen zijn bewust een mix van jong en oud, van man en vrouw. “Verschillende groepen stimuleren elkaar.” Bovendien krijgt iedereen persoonlijke begeleiding. De tijden van een lijstje vaste oefeningen op toestellen zijn voorbij. “Het geeft een veilig gevoel verantwoord je eigen grenzen te bereiken.”

Naar buiten

Fysiotherapie Beetsterzwaag houdt niet van gebaande paden. Regelmatig trainen er ook groepen in het bos en dagelijks is er hydrotherapie in het zwembad van Revalidatie Friesland. En als het een beetje kan en het is mooi weer, dan gaat het matje gewoon mee naar buiten.

ZwangerFit

Dry Needling

Zwangere vrouwen gingen vroeger naar zwangerschapsgymnastiek: leren in het juiste ritme te hijgen en te puffen. Femke Huitema verzorgt ZwangerFit, veel meer gericht op het behoud van conditie om zo klachten en fysieke ongemakken te voorkomen. Bedoeld voor zwangere vrouwen en vrouwen die net zijn bevallen. “Daarvoor gebruiken we alle middelen en toestellen in de Bewegingsruimte. Elke les is anders, fitness is de basis”, zegt de speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut. Vanaf week zestien van de zwangerschap tot aan de bevalling kan elke zwangere vrouw meedoen. Al vroeg in de cursus worden rug-, buiken bekkenbodemspieren getraind. Vijf keer is er een theorieles. “We beginnen met de bekkenbodem. En daarbij spreken we ook over seks. Welke standjes zijn geschikt, wat zijn mythes en fabels.” Ook de theorie van de complete bevalling komt aan bod, zonder bloedige beelden. Er is een avond met de partners en een terugkomles met de baby. Huitema overlegt regelma-

Een acute verkeerde beweging, chronische overbelasting, stress, slechte voeding, vermoeidheid. Het kan allemaal leiden tot triggerpoints. “Dit zijn pijnlijke spierverhardingen, te voelen als een plaatselijke verdikking ter grootte van een tarwekorrel. Hierdoor ontstaat pijn en krachtsverlies in de spier, maar ook klachten die uitstralen.” Dry Needling is een methode om deze triggerpoints aan te pakken. Margo Zoetendal werkt er al vijf jaar mee. Ze volgde hiervoor een uitgebreide opleiding van theorie, anatomie en praktijk. “Je prikt dan met een minuscuul naaldje kort in de spierverharding, waardoor de spier ontspant”. Dry Needling kan de oplossing zijn voor uiteenlopende klachten. Kaakklachten, hielspoor, slikklachten, migraineachtige hoofdpijnen, sportblessures. Met de kleine naaldjes verrichtte Zoetendal al diverse ‘kleine wondertjes’. “Soms komen mensen die last hebben van hun borst en arm. Ze zijn dan al bij een arts geweest omdat ze hartproblemen vermoeden. Dan blijkt dat er een triggerpoint in de borstspier zit waarvan de pijn uitstraalt naar de arm.”

tig met verloskundigen en gynaecologen over voortschrijdende inzichten. Nieuwe informatie neem ik weer mee

in de lessen.” Tips en trucs publiceert ze regelmatig op de Facebookpagina ZwangerFit Beetsterzwaag.

Kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie is duidelijk anders dan fysiotherapie voor volwassenen. Janet de Groot is ruim 9 jaar kinderfysiotherapeut in Beetsterzwaag, Ureterp en Drachten en behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar. “Een kinderfysiotherapeut werkt ontwikkelingsgericht, aansluitend bij de belevingswereld en verwachtingen van het kind. Elke klacht en elke leeftijd heeft een andere benadering.” Via bewe-

gingstherapie probeert De Groot motorische vaardigheden bij kinderen te verbeteren en te ontwikkelen. “Zowel de fijne motoriek, waaronder knutselen en schrijven, maar ook de grove motoriek.” Ook voor oudere kinderen met sportblessures, houdingsproblemen of pijnklachten aan gewrichten biedt de kinderfysiotherapeut wat extra’s. “Daarom werk ik samen met Fysiotherapie Beetsterzwaag. Ook kinderen

met een motorische belemmering en een leer- of gedragsprobleem, zoals ADHD of autisme, kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.” Kinderen tot 2 jaar behandelt De Groot thuis. Daarnaast is ze gespecialiseerd in bekkenbodemproblematiek bij kinderen, waaronder incontinentie overdag en/of ’s nachts, adem- en ontspanningstherapie en medical taping bij kinderen. www.kinderfysiodrachten.nl


Sa!

11 februari 2015

19

www.sa24.nl

FAmiliegrAF VAn Boelens in OlterterP

Verborgen laatste rustplaats Ooit bezat de welgestelde familie Van Boelens bijna heel Olterterp. Ze legden er begin 19e eeuw ook hun eigen familiebegraafplaats aan. Op een historische afgelegen plek. Bijna tweehonderd jaar later liggen de graven er nog steeds.

bezit. Hij was verantwoordelijk voor de aanleg van de bossen en vijverpartijen in Olterterp. Een initiatief waar wandelaars en natuurliefhebbers nu nog dagelijks van genieten.

TEKST: AREND WANINGE EN JELLE TERLUIN FOTO’S: SIETSE DE BOER

De gemiddelde levensverwachting was in de 19e eeuw nog niet zo hoog en menig vrouw stierf in het kraambed. Daarbij was er geen onderscheid naar rang en stand. De familie Van Boelens kreeg hiervan ook haar portie mee. Zo stierf Wilhelmina Remelia Bergsma, schoondochter van Ambrosius, in 1834 op 36-jarige leeftijd. Haar twaalf dagen oude dochter Baukje Jacoba ligt bij haar begraven. Vier jaar later werd de familie getroffen door hetzelfde lot toen Gerrardina Frederika Johanna Jacoba de Blécourt, een andere schoondochter van Ambrosius, op 37-jarige leeftijd in het kraambed overleed. Ook het zoontje overleed, drie dagen na de geboorte. Een derde jong gestorvene is de in 1838 op eenjarige leeftijd overleden Ambrosius Ayzo, kleinzoon van de oude Ambrosius. Hij ligt er alleen. Zijn ouders, Christiaan Hendrik Sophias (1803-1868) en Johanna Francina Ramaer liggen begraven in het familiegraf van de familie Ramaer in Zwolle.

Tot 1829 was het in Nederland toegestaan om overledenen in de kerk te begraven. Maar dat voorrecht was in de praktijk alleen voor de rijkere vooraanstaande families weggelegd. Grote monumentale grafstenen in oude kerken herinneren er nog aan. Begraven in een kerk was niet altijd een succes, het zorgde nogal eens voor minder prettige geuren. Het is waarom wij tegenwoordig nog steeds spreken over ‘rike stjonkerds’.

OLTERTERP

Van Boelens

Ook de historische Hypolytuskerk van Olterterp, gebouwd in 1415, bevat dergelijke graven. Onder andere van de familie Van Boelens, een vooraanstaande familie die in de 18e eeuw een groot deel van Olterterp in bezit had. De familie bewoonde het in 1793 gebouwde Slot Boelens, dat in 1906 werd gesloopt. Het stond op de plek van Huize Olterterp, nu hoofdkantoor van It Fryske Gea. Toen begraven in de kerk niet meer mogelijk was, moest ook de familie Van Boelens op zoek naar een alternatieve plek. Ambrosius Ayzo van Boelens, geboren in 1766, koos uiteindelijk een plek midden in het land, bereikbaar vanaf het Aldhof, maar ook langs de nog steeds aanwezige Lykwei door het

bos (zie tekening). Het was niet zomaar een plek; hier stond tot het begin van de 15e eeuw de vroegere kerk van Olterterp. De particuliere familiebegraafplaats van de familie Van Boelens ligt er nog steeds. Op een heuveltje, omringd door enkele forse oude beuken. Een hekwerk van zes bij acht meter omsluit twaalf liggende grafstenen.

Zoon

Ambrosius van Boelens zal er bij de aanleg van de begraafplaats waarschijnlijk nooit aan hebben gedacht dat een van zijn kinderen hier als eerste zijn laatste rustplaats zou vinden. Zoon Boelardus Augustinus overleed in 1830, nog maar 39 jaar oud. In het dagelijks leven was hij onder andere rechter bij het kanton Beetsterzwaag. Zijn begrafenis was ongetwijfeld een indrukwekkende gebeurtenis. Vanaf het kerkje in Olterterp ging de stoet door het bos langs de Lykwei naar de nieuwe begraafplaats. In de jaren die volgden kreeg de familie Van Boelens het wel voor de kiezen. In 1834 was Ambrosius van Boelens zelf aan de beurt. Hij was op het moment van overlijden burgemeester (grietman) van Opsterland, maar was eerder ook raadsheer in het Hof van Friesland en lid van de Tweede Kamer. Ambrosius van Boelens heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het familie-

Jong gestorven

Zes kinderen

Naast Ambrosius ligt zijn vrouw Susanna Cornelia Trotz (1772-1848), geboren in Zuid-Amerika als dochter van de gouverneur van Guyana. Verder liggen er zes van hun negen kinderen begraven: drie zonen en drie dochters. Naast de eerder genoemde Boelardus Augustinus gaat het om Ferdinand Adriaan (1796-1872). Hij werd al jong weduwnaar van Wilhelmina Bergsma

en hertrouwde nooit. Hij was kantonrechter in Beetsterzwaag en woonde jarenlang in het pand waar nu restaurant Prins Heerlijck is gevestigd. Derde broer was Georg Hendrik (1794-1867), rijksontvanger in Augustinusga en majoor bij de rustende schutterij, getrouwd met Gerrardina de Blécourt. De drie begraven dochters van Ambrosius, waarvan er twee ongehuwd bleven, zijn Laurentia Catharina (1793-1875), Catharina Reinhardina Eritia (Cato, 1801-1869) en Anna (1799-1888). Zij was de laatste bewoner van Slot Boelens. Vreemde eend in de bijt op de begraafplaats is Akke de Boer (1812-1889). Zij was vele jaren dienstbode op Slot Boelens en was blijkbaar zo met de familie verbonden dat ze een plek op de familiebegraafplaats kreeg.

Verkocht

Het familiebezit kwam uiteindelijk in handen van Antoinette Philipinne, dochter van Christiaan Hendrik Sophias van Boelens. Samen met haar man Rudolf Sandberg liet zij het Slot Boelens in 1906 afbreken en bouwde het huidige Huize Olterterp. De twee dochters van het echtpaar Sandberg brachten het bezit uiteindelijk onder in de Annette van Boelens Stichting, die het grootste deel van het landgoed in 1934 verkocht aan een verzekeringsmaatschappij. De begraafplaats (ca. 85 are) is echter tot de dag van vandaag eigendom van de Annette van Boelens Stichting.


2015

ZATERDAG 21 FEBRUARI


Sa!

11 februari 2015

On Tour TWeeWielers viert eerste lustrum

www.sa24.nl

Van vier naar twee wielen Het was een overstap, vijf jaar geleden. Carl Kort ging in zijn eigen zaak fietsen verkopen, nadat hij tientallen jaren autoverkoper op zijn visitekaartje had staan. De fietsenbranche maakt de laatste jaren juist een tegenovergestelde beweging. Ze leert steeds meer van de autobranche. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER GORREDIJK Binnenkomen bij On Tour betekent nu even goed om je heen kijken. De inrichting van de winkel is behoorlijk veranderd. Zelfs de entree zit op een andere plek. Het is volgens Carl Kort veel meer dan een cosmetische ingreep. “We hebben de afgelopen periode eens goed naar onze werkwijze gekeken. Dat kon op een aantal punten nog wel een stukje effectiever. En dat vertaalt zich onder meer in een andere inrichting. Het werkt nu niet alleen voor ons, maar ook voor de klant een stuk overzichtelijker, sneller en beter.”

Kriebelen

Vijf jaar geleden stapte Carl Kort in een groot avontuur. Met twintig jaar ervaring in de autoverkoop in de achterzak, maakte hij de stap naar zelfstandigheid. “Ik reed iedere dag langs dit pand; het stond al een jaar leeg na het faillissement van de vorige eigenaar. Het begon steeds meer te kriebelen.” In de zomer van 2009, op de camping, viel de beslissing. Carl en zijn vrouw Roelie besloten de stap te wagen. “Ik ben direct begonnen met bellen en mailen.” De meeste fietsenfabrikanten reageerden enthousiast. Er lag in Gorredijk en omgeving een markt open. Zijn directe omgeving keek niet op van Carls plannen. “Ze zeiden dat ik altijd al had geroepen dat ik nog eens iets met fietsen wilde doen.” De eerste vijf jaar brachten veel meer dan Kort van tevoren ooit had durven dromen. Hij begon in een pand met 700 m2, in de andere helft zat een garagebedrijf. Sinds 2012 heeft hij het hele pand in gebruik, 1.500 m2. “De omzet is twee keer zo hoog dan ik vijf jaar geleden had gedacht. Jaarlijks verkopen we meer dan 1.500 fietsen. We zitten wel ruim in ons jasje. Ik zou best een paar honderd vierkante meter willen verhuren, bijvoorbeeld aan iemand die in hardloopspullen doet. Dat past mooi bij elkaar.”

Kijken naar auto’s

Hoewel Kort overstapte van vier- naar tweewielers, ziet hij juist dat de fietsenbranche steeds meer overneemt van de autobranche. “Dat heeft zeker te maken met de entree van de familie Pon in de branche. Groot geworden als auto-importeur en nu hebben ze Gazelle overgenomen.” Producttrainingen is een voorbeeld van een nieuw fenomeen in de fietsenbranche. Ook de verkopers van On Tour volgen regelmatig een training. “De techniek, zeker bij de elektrische fietsen, verandert voortdurend. Daar moet je als verkoper niet alleen veel van weten, je moet het ook nog in jip-en-janneketaal kunnen uitleggen. Dat moet je leren. De valkuil om heel technisch te worden is groot.” Het verkopen van een fiets gaat dus veel verder dan de fiets alleen. Klanten willen beleving. Bij het product, maar ook bij de verkoper. “Natuurlijk

moet je een eerlijke prijs vragen, maar het gaat veel meer om het zoeken van de juiste fiets bij de juiste klant. Dat er verschillende framematen zijn, is voor veel klanten bijvoorbeeld onbekend. En om met plezier te fietsen is de juiste fiets met de juiste afstelling belangrijk.” Dat dit veel uit kan maken, ervaren ze bij On Tour wekelijks. Onder de naam Body Geometry Fit adviseert On Tour bij de afstelling van race- en ATB-fietsen. “Dan kun je veel meer rendement halen uit krachtsinspanningen.” Die extra’s biedt een webshop niet. Kort: “Negentig procent van de fietsen wordt ook gewoon door fietsenwinkels verkocht.” Hij heeft tal van voorbeelden over hoe het mis kan gaan met het online kopen van een fiets. Hoe een verkeerde framemaat tot rug- en zadelpijn leidde. Maar ook van een jongen die, onderweg naar school, opeens zijn stuur niet meer kon bewegen. “We moesten het stuur klemmen en het frame draaien. De lagers waren slecht en niet gesmeerd.” Een webshop heeft volgens Kort wel zijn meerwaarde in onderdelen en accessoires.” On Tour is aangesloten bij een webshop die efficient vanuit een groothandel wordt aangestuurd. Dat scheelt de winkel voorraad en zo kan offline en online elkaar versterken. “Wanneer het juiste model of kleur hier niet voorradig is, kunnen we het in een speciale zuil opzoeken. De klant betaalt in de winkel en heeft het product de volgende dag in huis.

Leerproces

Tevreden klanten, dat wil iedere ondernemer. Carl Kort heeft wel geleerd dat je dat niet bereikt door alles maar te willen verkopen. “Dat is logistiek ingewikkeld. Daar hebben we voldoende fouten in gemaakt. Dat weet ik heel goed. De interne processen zijn nu een stuk verbeterd.” Dat is onder andere een gevolg van een forse aanpassing van het volgens Kort veel te grote assortiment. “Dat groeit zo. Je begint en wilt geen nee verkopen, omdat je geen enkele klant teleur wilt stellen. Die angst ben ik nu wel kwijt. Van beperken word je alleen maar sterker.” Er is geëvalueerd, er zijn vijf merken verdwenen en binnen de merken heeft On Tour niet alle modellen in de winkel staan. “Mensen willen natuurlijk graag keuze hebben. Maar je kunt ook te veel keuze hebben. Dat vinden klanten ook weer niet prettig. Dus is het zoeken naar een afgewogen assortiment. Maar voor iedere vraag hebben we nog steeds een fiets beschikbaar.” Het beperken van het assortiment heeft ook nog een ander voordeel. “Over de kerncollectie zijn goede afspraken gemaakt met de leveranciers. Dat betekent een snellere en betrouwbare levering.” Het vijfjarig jubileum viert On Tour op 19, 20 en 21 februari. www.ontourtweewielers.nl

21


20% KORTING

OP KAMPEERARTIKELEN m.u.v. Gas-producten

Geldig tot 1 maart 2015

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

Actiecode: RO2015

GROOT(S) IN RECREATIE!

De grootste collectie tuin- & loungemeubelen van Friesland

KAMPEERARTIKELEN I CARAVANACCESSOIRES TENTEN & VOORTENTEN I TUIN- & LOUNGEMEUBELEN BARBECUES & BUITENKEUKENS

Planetenlaan 2 • 8938 AL Leeuwarden Tel. 058 - 215 07 73 • info@mazz.nl • www.mazz.nl

Planetenlaan 2 • 8938 AL Leeuwarden Tel. 058 - 288 21 20 • www.mazzelshop.nl

Iedereen kan Parkinson krijgen Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. Met de alarmerende toename van de ziekte van Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg.

Steun baanbrekend onderzoek Ga naar www.parkinsonfonds.nl

Connie, 54 jaar

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.


NIEUW!

Bezoek onze nieuwe website:

www.westra-interieur.nl • Eettafels • Salontafels • Eettafelstoelen • Boekenkasten • Vitrinekasten • Dressoirs • Bijzettafels • TV-meubels OP MAAT GEMAAKT


2

2

HALVE PRIJS

STUKS

4.10

Unox worst en vleesconserven

1.89

AH Sperziebonen.

3.07

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. Gelderse rookworst. 2 zakken a 285 gr.

5.78

AH Rundergehakt

2.79

AH Handsinaasappelen

4.00

500 gram. 2 schalen.

Jupiler, Dommelsch of Brand krat Bijv. Dommelsch krat 24 flesjes a 0.30 liter Van: 12.99 Bijv. Jupiler krat 24 flesjes a 0.25 liter Van: 13.99 Bijv. Brand krat 24 flesjes a 0.25 liter Van: 15.39

Voor: 7.99 Voor: 8.99 Voor: 10.39

2

25% KORTING

2.49

1.99

AH Biologische broden

Vers uit onze oven. Alle varianten. Bijv. meergranen zonnebloempit. Per heel brood.

1.93

1.34

5.00

4.00

AH Wiener- en zigeunerschnitzel 2 schalen a 300 gram naar keuze.

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. Multivit kiwi/sinaasappel 2 pakken.

6.59

4.94

ALLE Concha y Toro wijnen Chilli. Bijv. Casillero del Diablo. Cabarnet Sauvignon. Fles 0.75 liter.

3.00

2.25

AH Kipfiletblokjes 300 of 600 gr. Bijv. Schaal 30 gram. Actieprijs per kilo 7.50

40%

VOORDEEL

Roosvicee 1.5 literpakken

Met 2 kilo. Actieprijs per kilo 1.00

BONUS

25%

2e

HALVE PRIJS

2.58

Bijv. Old Amsterdam 48+ in plakken van de versafdeling. Per 100 gram. Actieprijs per kilo 13.35

1.99

25%

STUKS

Old Amsterdam en Maaslander kaas. Alle varianten.

1.78

1.29

Per 500 gram. Actieprijs per kilo 2.58.

VOORDEEL

7.89

6.49

Page toiletpapier

Original of kussenzacht Pak 16 of 24 rollen.

4.49

2.69

ALLE Dreft en Ambi Pur Bijv. Dreft vloeibaar wasmiddel. Fles 1.26 liter.


Sa! week 7